Mikä on Vanha testamentti?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikä on Vanha testamentti?"

Transkriptio

1 EK 101 Vanha testamentti Peruskurssiluennot 2008 Anneli Aejmelaeus Mikä on Vanha testamentti? Osa kristittyjen Raamattua vanha liitto uusi liitto ensimmäiset kokonaiset Raamatut olivat kreikankielisiä koodekseja 300-luvulta VT = Septuaginta apokryfeineen (hellenistijuutalaisilta peritty VT:n käännös, 1. raamatunkäännös) UT = kristilliset kirjoitukset kaanon = pyhien kirjojen ohjeellinen kokoelma (asema ja sisältö) kaanonin rajat olivat pitkään häilyväiset, koska kirjoja kopioitiin yksitellen tai ryhmissä myös suuret koodeksit poikkeavat toisistaan Heprealainen Raamattu Toora/Laki, Profeetat ja Kirjoitukset Tanak kolmiosainen kaanon (osien nimitykset Sirakin kirjan käännöksen johdannossa 120-luvulla ekr.; vrt. UT) Anneli Aejmelaeus 2 Heprealaisen kaanonin osat Toora/Laki/Pentateukki/Mooseksen kirjat Genesis Gen / 1. Moos. Exodus Ex / Exod / 2. Moos. Leviticus Lev / 3. Moos. Numeri Num / 4. Moos. Deuteronomium Dtn / Deut / 5. Moos. Juutalaisen uskonnon peruskirja (yhteinen kaikille juutalaisuuden suuntauksille, myös samarialaisen yhteisön pyhä kirja) Valmistui lopulliseen muotoonsa persialaisajalla (Septuaginta-käännös 2. vuosisadan keskivaiheilla Aleksandriassa; tosin eroja vielä Ex 36-40) Anneli Aejmelaeus 3 1

2 Heprealaisen kaanonin osat Varhaisemmat profeetat Joosuan kirja Joos. Tuomarien kirja Tuom Samuelin kirjat 1. Sam., 2. Sam Kuninkaiden kirjat 1. Kun., 2. Kun. Ns. deuteronomistinen (dtr) historiateos (Dtn sen johdanto-osana) Perinteen mukaan kirjoittajina olivat näissä kirjoissa mainitut profeetat Kuvattu aika ulottuu luvatun maan valloituksesta Jerusalemin hävitykseen 587 ekr. ja Jojakinin armahdukseen Babylonian pakkosiirtolaisuudessa 561 ekr. Anneli Aejmelaeus 4 Heprealaisen kaanonin osat Myöhäisemmät profeetat Jesaja Jes. Jeremia Jer. Hesekiel Hes. 12 profeetan kirja: Hoosea (Hoos.), Joel, Aamos (Aam.), Obadja (Ob.), Joona, Miika, Nahum (Nah.), Habakuk (Hab.), Sefanja (Sef.), Haggai (Hagg.), Sakarja (Sak.), Malakia (Mal.) Profeettakokoelma molempine osineen näyttää olleen Sirakin tuntema ja käyttämä 2. vuosisadan alussa ekr. Anneli Aejmelaeus 5 Heprealaisen kaanonin osat Kirjoitukset Psalmien kirja Ps. Jobin kirja Job Sananlaskujen kirja Sananl. Ruutin kirja Ruut Laulujen laulu Laul. l. Saarnaajan kirja Saarn. Valitusvirret Valit. Esterin kirja Est. Danielin kirja Esran kirja Nehemian kirja Aikakirja Dan. Esra Neh Aik. Megillot/Juhlakääröt: Ruut, Laul.l., Saarn., Valit., Est. Kronistinen historiateos: Aik., Esra, Neh. Anneli Aejmelaeus 6 2

3 Kaanonin ulkopuolelle jääneitä kirjoja Apokryfikirjat Sirakin kirja Sir. Viisauden kirja Viis. 1. Makkabilaiskirja 1. Makk. 2. Makkabilaiskirja 2. Makk. Tobitin kirja Tob. Juditin kirja Jud. Barukin kirja Bar. Jeremian kirje Jer. k. Lisäykset Esterin kirjaan (A. F.) Lisäykset Danielin kirjaan (Susanna, Bel ja lohikäärme, Asarjan rukous, Kolmen miehen kiitoslaulu Dan 3) Manassen rukous (2 Aik. 33) Anneli Aejmelaeus 7 Heprealaisen kaanonin rajaaminen Kirjoitusten kokoelma oli pitkään avoin Diasporan hellenistijuutalaiset pitivät arvossa laajempaa kokoelmaa (> Septuaginta) Heprealainen kaanon rajattiin tiukemmin 1. vuosisadan lopulla jkr., jolloin myös kolmiosaisen kaanonin sanamuoto fiksoitiin Ns. apokryfikirjoista jotkut ovat alkuaan kreikaksi kirjoitettuja (Viis., 2. Makk.), muut hepreasta tai arameasta käännettyjä, mutta niiden alkuteksti ei ole säilynyt (huom! Sirakin hepr. fragmentit) Lisäksi tunnetaan monia juutalaisuuden keskuudessa syntyneitä kirjoituksia, jotka käsittelevät raamatullisia aiheita ja ammentavat vanhemmista traditioista, mutta eivät olleet ehdolla kaanoniin (ns. pseudepigrafit; Salomon psalmit, Makk. osittain mukana Septuagintan käsikirjoituksissa) Anneli Aejmelaeus 8 Heprealaisen kaanonin rajaaminen Kirjallisuuslajeja, joiden edustajia on sekä kaanonin sisällä että sen ulkopuolella Viisauskirjallisuutta kaanonissa Sananl., Saarn., Job ulkopuolella Viis., Sir. Apokalyptiikkaa kaanonissa Dan. ulkopuolella Heenokin kirja, 4. Esran kirja jne. Rewritten Bible -tyyppistä kirjallisuutta kaanonissa Aikakirjat ulkopuolella Riemuvuosien kirja, Aadamin ja Eevan elämä jne. Hurskaita kertomuksia kaanonissa Joona, Ruut, Ester ulkopuolella Judit, Tobit jne. Anneli Aejmelaeus 9 3

4 Vanhan testamentin tekstihistoria Kysymys VT:n alkutekstistä Masoreettinen teksti (MT) Biblia Hebraica Stuttgartensia -tekstilaitos vanhin ja tärkein kokonainen käsikirjoitus: Leningradensis (päivätty v jkr.); Aleppon koodeksi n. 930 jkr.(¾ säilynyt) käsikirjoitusten välillä minimaalisesti variaatiota ns. masoreettien toiminta: vokalisointijärjestelmä, aksentit, merkinnät tekstin ohessa (kehitettiin vuosisadalla) mallikoodekseja ja oppineiden Raamattuja lähtökohtana 1. vuosisadan jkr. konsonanttiteksti yksi monista tekstimuodoista Qumranin tekstilöydöt ovat mullistaneet käsitykset VT:n tekstin kehityksestä Septuagintalla tärkeä osa VT:n tekstikritiikissä Anneli Aejmelaeus 10 Qumranin löydöt Qumranin rauniot Kuolleen meren lähistöllä (luoteeseen) arvoituksellisen Qumranin yhteisön keskuspaikka todennäköisesti sama juutalainen ryhmä, josta kreikankielisessä kirjallisuudessa on käytetty nimitystä essealaiset 11 luolaa, joista löytyi enemmän tai vähemmän fragmentaarisia käsikirjoituksia jäänteitä n. 800 käsikirjoituksesta, jotka osittain kopioitu paikan päällä, osittain tuotu muualta (200 ekr. 68 jkr.) Qumranin yhteisön omia kirjoituksia, joita ei tunnettu aiemmin (seurakunnan sääntöjä, raamatuntulkintaa, hymnejä ym.) pseudepigrafeja kaikki VT:n kirjat edustettuina paitsi Ester kätketty ruukuissa ennen väen pakenemista ja paikan tuhoutumista Juutalaissodassa 68 jkr. Anneli Aejmelaeus 11 Qumranin löydöt Anneli Aejmelaeus 12 4

5 Qumranin löydöt Kaksinkertainen sensaatio Qumranin yhteisön tekstit valottavat Jeesuksen ajan juutalaisuutta ja sen ryhmäkuntia VT:n käsikirjoitukset valottavat VT:n tekstihistoriaa ja kaanonin historiaa ennen heprealaisen kaanonin rajausta ja MT:n syntyyn johtaneita toimia VT:n käsikirjoitusten sisältämä variaatio aivan toista luokkaa kuin masoreettisissa käsikirjoituksissa luonnollista kopioimisen tuloksena syntyvää variaatiota, joka masoreettisessa tekstitraditiossa häivytetään lähes jäljettömiin Qumranissa kopioiduissa käsikirjoituksissa osittain toisenlainen oikeinkirjoitus paljon tekstivariantteja, jotka usein edustavat vanhempaa tekstimuotoa kuin MT usein Septuagintan kanssa yhteneviä lukutapoja, jotka tukevat käsitystä Septuagintan kääntäjien luotettavuudesta Anneli Aejmelaeus 13 Septuaginta (LXX) käännetty juutalaisen yhteisön tarpeisiin vuosisadoilla ekr. Aleksandriassa pohjateksti edustaa varhaista tekstihistorian vaihetta VT:n heprealaisen tekstin tekstikritiikin tärkein väline sen käyttö edellyttää kääntäjien käännöstavan tuntemusta ja kykyä kääntää kreikasta takaisin hepreaan eri kirjojen kääntäjät hyvinkin erilaisia, useimmat kuitenkin melko sananmukaisia ja uskollisia alkutekstilleen (huom! heprean interferenssi) tekstikriittinen merkitys vaihtelee kirjasta toiseen sen mukaan, miten paljon heprealaista materiaalia on saatavilla ja minkälainen MT:n laatu on varmistettava, että käytettävissä on Septuagintan alkuperäinen sanamuoto (Rahlfs tai Göttingenin kriittinen tekstilaitos) Anneli Aejmelaeus 14 VT:n tekstihistoria 2. vs. ekr 1. vs. jkr. Käsikirjoituksissa oli vielä paljon vaihtelua kopioimisen tuloksena virheitä (kirjainten sekaantumista, tekstin osien poisputoamista ns. homoioteleuton-virheen kautta) tekstien toimittaminen on jatkunut ainakin 1. vuosisadalle ekr. asti tarkoituksenmukaisia variantteja, tekstinkohtien korjaamista esim. 1 Sam 17:12-31,41,48b,50,55-58; 18:1-6a,10-11,12b,17-19,21b,29b- 30 puuttuvat LXX:sta, ja MT esittää Daavidin ja Goljatin kamppailun toisenlaisessa kehyksessä esim. Jeremian kirja on LXX:n edustamassa muodossa n. 14% lyhyempi kuin MT:ssä, jota selvästi on työstetty pidemmälle teologisia ym. motiiveja tekstimuutosten takana Tekstien vertailussa tärkeintä punnita eri vaihtoehtoja siinä suhteessa, miten sopivia ne ovat kielellisesti ja kontekstissaan, ja pohtia, miten eri sanamuodot ovat voineet syntyä toisistaan vanhempi muoto voi löytyä mistä tahansa tekstilähteestä Metodinen kysymys: Missä on alkuteksti? Mihin kohtaan tekstin kehityksessä tähdätään? Anneli Aejmelaeus 15 5

6 Muita VT:n tekstilähteitä Samarialainen Pentateukki samarialaisten yhteisön säilyttämä hepreankielinen tekstimuoto Targumit VT:n aramealaisia käännöksiä (aluksi suullisia) Targum Onkelos (Pentateukki) Targum Jonathan (profeetat) viralliset targumit on myöhemmin yhdenmukaistettu MT:n kanssa Peshitta VT:n syyrialainen käännös, johon liitetty myös UT:n käännös mahdollisesti juutalaisten aloittama projekti, jonka kristityt veivät päätökseen (2.-3.vs. jkr.) pohjateksti lähellä MT:n konsonanttitekstiä Vulgata Hieronymuksen hepreasta (käytännössä MT:n konsonanttitekstistä) kääntämä latinalainen käännös (405 jkr.) osittain pohjana vanhempi Septuagintasta latinaan käännetty Vetus Latina Anneli Aejmelaeus 16 Käsikirjoituksia ja muuta arkeologista materiaalia netissä onal_site/ html Anneli Aejmelaeus 17 6

Raamatun sisältöjä. Raamatun sisältöjä. Vanha testamentti / Septuaginta (kreikaksi kääntämisen jälkeen)

Raamatun sisältöjä. Raamatun sisältöjä. Vanha testamentti / Septuaginta (kreikaksi kääntämisen jälkeen) Vanha testamentti / Septuaginta Pentateukki / Laki / Torah 1. Mooseksen kirja / Genesis 2. Mooseksen kirja / Exodus 3. Mooseksen kirja / Leviticus 4. Mooseksen kirja / Numeri 5. Mooseksen kirja / Deuteronomium

Lisätiedot

Raamatun sisältöjä. Vanha testamentti / Septuaginta (kreikaksi kääntämisen jälkeen)

Raamatun sisältöjä. Vanha testamentti / Septuaginta (kreikaksi kääntämisen jälkeen) Pentateukki / Laki / Torah (juutalaisuudessa) 1. Mooseksen kirja / Genesis 2. Mooseksen kirja / Exodus 3. Mooseksen kirja / Leviticus 4. Mooseksen kirja / Numeri 5. Mooseksen kirja / Deuteronomium Genesis

Lisätiedot

Muuttuvat ja kehittyvät (pyhät?) tekstit Miten Qumranin tekstilöydöt ovat muuttaneet käsitystämme Heprealaisen Raamatun synnystä?

Muuttuvat ja kehittyvät (pyhät?) tekstit Miten Qumranin tekstilöydöt ovat muuttaneet käsitystämme Heprealaisen Raamatun synnystä? Muuttuvat ja kehittyvät (pyhät?) tekstit Miten Qumranin tekstilöydöt ovat muuttaneet käsitystämme Heprealaisen Raamatun synnystä? Nuorten Akatemiaklubi 9.12.2010 Teologinen tiedekunta / Hanne von Weissenberg

Lisätiedot

Vanha Testamentti 1: Yleistä 1

Vanha Testamentti 1: Yleistä 1 Vanha Testamentti 1: Yleistä 1 Nimi Vanha Testamentti on kristillinen. Se tarkoittaa 1:o, että kirjakokoelma on Uuden Testamentin edeltäjä. Se tarkoittaa 2:o sitä, että molemmilla kirjakokoelmilla on yhteys

Lisätiedot

Raamatun pikakurssi. Raimo Auvinen

Raamatun pikakurssi. Raimo Auvinen Raamatun pikakurssi Osa 11/24 Jesaja, Jeremia (ja Valitusvirret), Hesekiel Lähteet: Raamatut RK92 &RK33/38 &RK& KJV, Learn Bible in 24 Hours, julkiset Raamatun selitysteokset ja Internet, joista lainaukset

Lisätiedot

PROFETIA JA PROFEETTAKIRJAT

PROFETIA JA PROFEETTAKIRJAT PROFETIA JA PROFEETTAKIRJAT Profetia: jumalallisiksi uskottujen viestien välittämistä ihmisille Kommunikaatioprosessi: lähettäjä (jumala tai jumalien kokous) viesti välittäjä (profeetta) vastaanottaja

Lisätiedot

KATOLISEN KIRKON KATEKISMUS

KATOLISEN KIRKON KATEKISMUS KATOLISEN KIRKON KATEKISMUS LIBRERIA EDITRICE VATICANA Kansilehden logo on piirretty Domitillan katakombissa sijaitsevan, 200-luvulta peräisin olevan kristillisen hautakiven kuvan mukaan. Kristityt käyttivät

Lisätiedot

Raamatun pikakurssi. Raimo Auvinen

Raamatun pikakurssi. Raimo Auvinen Raamatun pikakurssi Osa 9/24 Daniel Lähteet: Raamatut RK92 &RK33/38 &RK& KJV, Learn Bible in 24 Hours, julkiset Raamatun selitysteokset ja Internet, joista lainaukset merkitty erikseen Raimo Auvinen 2013-2014

Lisätiedot

Päivän eväät. PIENI RAAMAtUNLUkUOPAS

Päivän eväät. PIENI RAAMAtUNLUkUOPAS Päivän eväät PIENI RAAMAtUNLUkUOPAS Päivän eväät O h j a u s t a s a n a n m i e t i s k e l y y n Päivän eväät on lukuohjelma, jossa Raamatun lukeminen ankkuroituu vanhaan rukouksen perinteeseen. Raa

Lisätiedot

Vanhan testamentin teologia teesejä pohdittavaksi

Vanhan testamentin teologia teesejä pohdittavaksi Iustitia 10 (1998) s. 62 68 Vanhan testamentin teologia teesejä pohdittavaksi Antti Laato 1. Vanhan testamentin teologian yleisesitys on suuri haaste teologille. Teologin tulee tuntea ne ongelmat, jotka

Lisätiedot

Raamatun pikakurssi. Raimo Auvinen

Raamatun pikakurssi. Raimo Auvinen Raamatun pikakurssi Osa 10/24 Esra, Nehemia, Ester Lähteet: Raamatut RK92 &RK33/38 &RK& KJV, Learn Bible in 24 Hours, julkiset Raamatun selitysteokset ja Internet, joista lainaukset merkitty erikseen Raimo

Lisätiedot

VANHA TESTAMENTTI JA SEN KAANON. TT Hannu Pöyhönen. Johdannoksi

VANHA TESTAMENTTI JA SEN KAANON. TT Hannu Pöyhönen. Johdannoksi 1 VANHA TESTAMENTTI JA SEN KAANON TT Hannu Pöyhönen Johdannoksi Käsillä oleva artikkeli * ei ole tarkoitettu syvälliseksi erityistutkimukseksi Vanhan testamentin kaanonin synnystä ja siihen kuuluvista

Lisätiedot

/ Our story / Meidän n tarina /

/ Our story / Meidän n tarina / / Our story / Meidän n tarina / / Our history and future / / Historiamme ja tulevaisuutemme / C Harper 29.04.07 * Created * Luotu * / Cheated / Huijattu / / Redeemed / Pelastettu / / Free / Vapaa / / Judged

Lisätiedot

EK 101. Vanha testamentti. Peruskurssiluennot 2008 Anneli Aejmelaeus

EK 101. Vanha testamentti. Peruskurssiluennot 2008 Anneli Aejmelaeus EK 101 Vanha testamentti Peruskurssiluennot 2008 Anneli Aejmelaeus 10.9.2008 Työjärjestys 10.9.2008 Jatketaan viimeksi kesken jäänyttä erämaavaellusta läpi muinaisten kulttuurien (8.9.2008 PowerPoint-pohjat)

Lisätiedot

Vanha testamentti EK 101. Kurssin jälkipuolen suunnitelma. Kronistinen historiateos. Peruskurssiluennot 2008 Anneli Aejmelaeus 24.9.

Vanha testamentti EK 101. Kurssin jälkipuolen suunnitelma. Kronistinen historiateos. Peruskurssiluennot 2008 Anneli Aejmelaeus 24.9. EK 101 Vanha testamentti Peruskurssiluennot 2008 Anneli Aejmelaeus 24.9.2008 Kurssin jälkipuolen suunnitelma 29.9.2008 Profeetat ja profetia Jesajan kirja 1.10.2008 Jeremia profetian loppu --- 13.10.2008

Lisätiedot

Johdatus Filon Aleksandrialaisen maailmaan

Johdatus Filon Aleksandrialaisen maailmaan Johdatus Filon Aleksandrialaisen maailmaan Kurssin kuvaus Opintojaksolla opiskelija oppii tuntemaan Filonin ajattelun ja tuotannon pääpiirteitä, lukemaan Filonin vertauskuvallista raamatuntulkintaa ja

Lisätiedot

Lähetyshiippakunnan pyhäkoulutyö

Lähetyshiippakunnan pyhäkoulutyö Lähetyshiippakunnan pyhäkoulutyö Kolmen vuoden pyhäkouluohjelma // Raamatun suuret kertomukset (VT, Evankeliumit ja Apostolien teot) Pohjana käytetty Concordia Publishing House n, Growing in Christ -pyhäkouluohjelmaa

Lisätiedot

Aamos oikeudenmukaisuuden julistaja

Aamos oikeudenmukaisuuden julistaja Aamos oikeudenmukaisuuden julistaja VALTTER LUOTO AAMOS OIKEUDENMUKAISUUDEN JULISTAJA AAMOKSEN KIRJAN KOMMENTAARI 2010 Valtter Luoto ja Aikamedia Oy Kaikki oikeudet pidätetään. ISBN 978-952-252-055-5

Lisätiedot

VALTTER LUOTO JOB KÄRSIVÄ HURSKAS JOBIN KIRJAN KOMMENTAARI

VALTTER LUOTO JOB KÄRSIVÄ HURSKAS JOBIN KIRJAN KOMMENTAARI Job kärsivä hurskas VALTTER LUOTO JOB KÄRSIVÄ HURSKAS JOBIN KIRJAN KOMMENTAARI Samalta tekijältä ilmestynyt aikaisemmin Vanhan testamentin selitysteosten sarjassa: Ruut Moabilainen. Ruutin kirjan kommentaari.

Lisätiedot

Kuolleenmeren kirjakääröt

Kuolleenmeren kirjakääröt Kuolleenmeren kirjakääröt Kriittinen suomennosvalikoima Toimittaneet Raija Sollamo & Mika S. Pajunen Copyright 2017 Tekijät ja Gaudeamus Gaudeamus Oy www.gaudeamus.fi Kansi: Kari Puikkonen KL 91.1, 22

Lisätiedot

Hoosea rakkauden profeetta

Hoosea rakkauden profeetta Hoosea rakkauden profeetta VALTTER LUOTO HOOSEA RAKKAUDEN PROFEETTA HOOSEAN KIRJAN KOMMENTAARI Samalta tekijältä ilmestynyt aikaisemmin: Ruut Moabilainen. Ruutin kirjan kommentaari. Aikamedia 2009. Aamos,

Lisätiedot

MUUTETTU PROFEETTAKIRJA Mitä Jer. 25:1 14 tekstivarianttien erot paljastavat Jeremian kirjan toimitustyöstä?

MUUTETTU PROFEETTAKIRJA Mitä Jer. 25:1 14 tekstivarianttien erot paljastavat Jeremian kirjan toimitustyöstä? MUUTETTU PROFEETTAKIRJA Mitä Jer. 25:1 14 tekstivarianttien erot paljastavat Jeremian kirjan toimitustyöstä? Ville Mäkipelto Vanhan testamentin eksegetiikan pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2014 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Raamatun pikakurssi. Raimo ja Eeva Auvinen

Raamatun pikakurssi. Raimo ja Eeva Auvinen Raamatun pikakurssi Osa 13/24 Kuinka varmoja voimme olla? Lähteet: Raamatut RK92 & RK33/38 & RK & KJV, Learn Bible in 24 Hours, julkiset Raamatun selitysteokset ja Internet, joista lainaukset merkitty

Lisätiedot

EKSEGETIIKKA, VALINNAINEN OSUUS (2,5 OV)

EKSEGETIIKKA, VALINNAINEN OSUUS (2,5 OV) 1 EKSEGETIIKKA, VALINNAINEN OSUUS (2,5 OV) Tervetuloa yleisen teologian perusopintojen eksegetiikan vapaavalintaisen osuuden tukisivustolle! Näiden sivujen tarkoitus on auttaa valmistautumaan eksegetiikan

Lisätiedot

Johanneksen Ilmestys ja Vanha Testamentti Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa

Johanneksen Ilmestys ja Vanha Testamentti Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa Johanneksen Ilmestys ja Vanha Testamentti Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu (Luuk. 24:27). Monet oppineet ovat sanoneet,

Lisätiedot

Jesaja 52:13 53:12 Herran kärsivä palvelija - Tekstikriittinen analyysi masoreettisen tekstin, Qumranin käsikirjoitusten sekä Septuagintan pohjalta

Jesaja 52:13 53:12 Herran kärsivä palvelija - Tekstikriittinen analyysi masoreettisen tekstin, Qumranin käsikirjoitusten sekä Septuagintan pohjalta Jesaja 52:13 53:12 Herran kärsivä palvelija - Tekstikriittinen analyysi masoreettisen tekstin, Qumranin käsikirjoitusten sekä Septuagintan pohjalta Markus Lanberg Vanhan testamentin eksegetiikan pro gradu

Lisätiedot

Vanha testamentti OPPILAAN OPISKELUOPAS

Vanha testamentti OPPILAAN OPISKELUOPAS Vanha testamentti OPPILN OPISKELUOPS Vanha testamentti, oppilaan opiskeluopas Valmistanut kirkon koululaitos Myöhempien ikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko SUOMI 2003 Intellectual Reserve, Inc. Kaikki

Lisätiedot

7 Historiankirjat 34

7 Historiankirjat 34 7 Historiankirjat 1 VT:n historiankirjoihin luemme 1. ja 2. Aikakirjan, Esterin, Esran ja Nehemian kirjat. Ne kuuluvat kirjoituksiin ( ketubim ) yhdessä viisauden kirjojen kanssa. Jumalan lain totuuden

Lisätiedot

Joosua luvatun maan valloittaja

Joosua luvatun maan valloittaja Joosua luvatun maan valloittaja VALTTER LUOTO JOOSUA LUVATUN MAAN VALLOITTAJA JOOSUAN KIRJAN KOMMENTAARI Samalta tekijältä ilmestynyt aikaisemmin: Ruut Moabilainen. Ruutin kirjan kommentaari. Aikamedia

Lisätiedot

Elohisti ei muodosta yhtäjaksoista kertomusta JE = Elohistin aineksella täydennetty J

Elohisti ei muodosta yhtäjaksoista kertomusta JE = Elohistin aineksella täydennetty J EK 101 Vanha testamentti Peruskurssiluennot 2008 Anneli Aejmelaeus 15.10.2008 Kurssista yleensä Vähän tunteja paljon asiaa VT:n johdanto-oppia (= kirjojen synty) VT:n uskonnonhistoriaa ja teologiaa (=

Lisätiedot

Kronologia, eli aikajärjestys, ajanlasku, tarkoittaa historiallisten tapahtumien ajallista määrittämistä.

Kronologia, eli aikajärjestys, ajanlasku, tarkoittaa historiallisten tapahtumien ajallista määrittämistä. RAAMATUN KRONOLOGIA eli Raamatun tapahtumien aikajärjestys Esipuhe Kronologia, eli aikajärjestys, ajanlasku, tarkoittaa historiallisten tapahtumien ajallista määrittämistä. Koska Raamattua ei ole kirjoitettu

Lisätiedot

Kuinka ymmärtää ja tulkita Raamattua oikein?

Kuinka ymmärtää ja tulkita Raamattua oikein? Kuinka ymmärtää ja tulkita Raamattua oikein? Raamattu Jumalan sana Kirjasto tai kirjakokoelma: 66 kirjaa kirjoitettiin n. 1600 vuoden aikana (1500 ekr.-96 jkr.) Vanha Testamentti 39 kirjaa, heprea ja aramea

Lisätiedot

Yhtäläisyydet abrahamilaisten uskontojen kesken. Wednesday, August 19, 15

Yhtäläisyydet abrahamilaisten uskontojen kesken. Wednesday, August 19, 15 Yhtäläisyydet abrahamilaisten uskontojen kesken Abrahamilaisia uskontoja Juutalaisuus Kristinusko Islam Jumala Kaikilla kolmella on yksi jumala Jumala Kaikkivaltias Luojajumala Juutalaisuus ja islam Juutalaisilla

Lisätiedot

Jeesuksen aika avautuu

Jeesuksen aika avautuu Jeesuksen aika avautuu Vanhan testamentin ja Uuden testamentin välisen ajan tapahtumat ja kirjallisuus auttavat meitä ymmärtämään Uutta testamenttia Kansanlähetysopisto Syyslukukausi 2007 Pirkko Valkama

Lisätiedot

VALTTER LUOTO RUUT MOABILAINEN RUUTIN KIRJAN KOMMENTAARI

VALTTER LUOTO RUUT MOABILAINEN RUUTIN KIRJAN KOMMENTAARI Ruut Moabilainen VALTTER LUOTO RUUT MOABILAINEN RUUTIN KIRJAN KOMMENTAARI 2009 Valtter Luoto ja Aikamedia Oy Kaikki oikeudet pidätetään. ISBN 978-952-252-056-2 (PDF), 978-951-606-874-2 (sid.) Raamatunlainauksissa

Lisätiedot

Opiskelijakirjaston verkkojulkaisu Usko, toivo ja semantiikka: Septuagintan psalmien kielestä ja sen vaikutuksesta Paavaliin

Opiskelijakirjaston verkkojulkaisu Usko, toivo ja semantiikka: Septuagintan psalmien kielestä ja sen vaikutuksesta Paavaliin Opiskelijakirjaston verkkojulkaisu 2009 Usko, toivo ja semantiikka: Septuagintan psalmien kielestä ja sen vaikutuksesta Paavaliin Anneli Aejmelaeus Teologinen Aikakauskirja 2004 s. 247-258 Tämä aineisto

Lisätiedot

Raamatun pikakurssi. Raimo ja Eeva Auvinen

Raamatun pikakurssi. Raimo ja Eeva Auvinen Raamatun pikakurssi Osa 14/24 Yleiskatsaus Uuteen Testamenttiin Lähteet: Raamatut RK92 & RK33/38 & RK & KJV, Learn Bible in 24 Hours, julkiset Raamatun selitysteokset ja Internet, joista lainaukset merkitty

Lisätiedot

Antti Laato: Miten ensimmäiset kristityt selittivät Vanhaa testamenttia?

Antti Laato: Miten ensimmäiset kristityt selittivät Vanhaa testamenttia? STI Ystävän päivänä 14.2.2007 Vanha testamentti, Messias ja kirkon Kristus Antti Laato: Miten ensimmäiset kristityt selittivät Vanhaa testamenttia? Emmauksen tiellä Luukas kertoo kahden Jeesuksen opetuslapsen

Lisätiedot

ENNUSTUKSIA JEESUKSESTA

ENNUSTUKSIA JEESUKSESTA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(7) ENNUSTUKSIA JEESUKSESTA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Koko Vanhan Testamentin aikana

Lisätiedot

PAIMENPSALMI 23 Perusanalyysi ja metaforat

PAIMENPSALMI 23 Perusanalyysi ja metaforat PAIMENPSALMI 23 Perusanalyysi ja metaforat Raija Sollamo 12. 11. 2008. Teologinen tiedekunta Yleisohjeet psalmianalyyseja varten Johdanto-opilliset tiedot Psalmin laji Psalmin ajoitus Tekstikritiikki Tärkeimmät

Lisätiedot

Joel lupaus pyhästä hengestä

Joel lupaus pyhästä hengestä Joel lupaus pyhästä hengestä VALTTER LUOTO JOEL LUPAUS PYHÄSTÄ HENGESTÄ JOELIN KIRJAN KOMMENTAARI Samalta tekijältä ilmestynyt aikaisemmin Vanhan testamentin selitysteosten sarjassa: Ruut Moabilainen.

Lisätiedot

Raamattu on kirjojen kokoelma, jossa on yhteensä 66 kirjaa. Raamattu sisältää historiallisia kertomuksia, runoutta, opetuspuheita, kirjeitä

Raamattu on kirjojen kokoelma, jossa on yhteensä 66 kirjaa. Raamattu sisältää historiallisia kertomuksia, runoutta, opetuspuheita, kirjeitä RAAMATTU kaksi osaa: Vanha testamentti ja Uusi testamentti Raamattu on kirjojen kokoelma, jossa on yhteensä 66 kirjaa Raamattu sisältää historiallisia kertomuksia, runoutta, opetuspuheita, kirjeitä Raamattu

Lisätiedot

EKSEGETIIKAN OPETUSESITE kevät 2013

EKSEGETIIKAN OPETUSESITE kevät 2013 EKSEGETIIKAN OPETUSESITE kevät 2013 Tervetuloaosallistumaaneksegetiikanosastonopetukseen! Tästäesitteestälöydättietojaeksegetiikanluentosarjoistajaproseminaareista keväällä2013. Muun opetuksen tiedot klassiset

Lisätiedot

Kymmenykset, annit, uhrit ja iloinen antaminen. Heikki Pekkarinen

Kymmenykset, annit, uhrit ja iloinen antaminen. Heikki Pekkarinen Kymmenykset, annit, uhrit ja iloinen antaminen Heikki Pekkarinen marraskuussa 2008 Kymmenykset, annit, uhrit ja iloinen antaminen 1. äänite Daavid ja Salomo Room. 15:4 Sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu,

Lisätiedot

Teologisen seminaarin etäpaketti

Teologisen seminaarin etäpaketti Teologisen seminaarin etäpaketti 2016-2020 Lukuvuosi 2016-2017 MENOSSA Uusi versio 2019-2020 VT-M202 Dekalogi MS-M402 Kulttuurien välinen kommunikointi 2 KT-E601 Näkökulmia evankeliointiin KT-M602 Näkökulmia

Lisätiedot

Raamatun pikakurssi. Raimo Auvinen

Raamatun pikakurssi. Raimo Auvinen Raamatun pikakurssi Osa 7/24 Samuel, kuninkaat, monarkian nousu ja tuho Lähteet: Raamatut RK92 &RK33/38 &RK& KJV, Learn Bible in 24 Hours, julkiset Raamatun selitysteokset ja Internet, joista lainaukset

Lisätiedot

Johanneksen Ilmestys kanonisena kirjana

Johanneksen Ilmestys kanonisena kirjana Kaanon = mittapuu (kr. κανων) Raamatun kaanon: uskolle ja elämälle ohjeellisten pyhien kirjoitusten kokoelma (VT 39, UT 27, yht. 66). Kanonisten kirjojen mukaan uskotaan, eletään ja tullaan autuaaksi.

Lisätiedot

HEPREAN KIELI RAAMATUN YMMÄRTÄMISEN AVAIMENA Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.

HEPREAN KIELI RAAMATUN YMMÄRTÄMISEN AVAIMENA Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen. HEPREAN KIELI RAAMATUN YMMÄRTÄMISEN AVAIMENA Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Motto: Pyhä Raamattu puhuu kaikilta

Lisätiedot

4. Juutalaiset perinteet 30.04.2012 Isak Pensiev

4. Juutalaiset perinteet 30.04.2012 Isak Pensiev 4. Juutalaiset perinteet 30.04.2012 Isak Pensiev 1 Shalom, hyvät ystävät. Tänään meillä on aiheena Kirjoitukset, dokumentit ja juutalaiset perinteet. Olemme jo käyttäneet hyvin paljon Tanachin tekstiä,

Lisätiedot

Jeesus on vastaus! Kaikki profeetat ja laki ovat Johannekseen asti olleet ennustusta. - Matt. 11:13. Raamatun metanarratiivi

Jeesus on vastaus! Kaikki profeetat ja laki ovat Johannekseen asti olleet ennustusta. - Matt. 11:13. Raamatun metanarratiivi Jeesus on vastaus! Mikä olikaan kysymys? Osa 2 Timo Flink, teol. tri Kaikki profeetat ja laki ovat Johannekseen asti olleet ennustusta. - Matt. 11:13 Jeesus sanoi heille: Tätä minä tarkoitin, kun ollessani

Lisätiedot

Opiskelijakirjaston verkkojulkaisu Kaanonin synty ja teologinen merkitys

Opiskelijakirjaston verkkojulkaisu Kaanonin synty ja teologinen merkitys Opiskelijakirjaston verkkojulkaisu 2005 Kaanonin synty ja teologinen merkitys Timo Veijola Julkaisija: Tampere: Kirkon tutkimuskeskus 2004 Julkaisu: Raamattu ja kirkon usko tänään. (Kirkon tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

Septuaginta maailman vanhin raamatunkäännös

Septuaginta maailman vanhin raamatunkäännös 5 Anssi Voitila Septuaginta maailman vanhin raamatunkäännös Septuaginta on tärkeä dokumentti kristillisille ja erityisesti ortodoksiselle kirkolle, olihan Septuaginta alkukirkon ja siten kirkkoisien ja

Lisätiedot

Jeesus on vastaus! KAKSI HISTORIAA. evankeliumien kronologia

Jeesus on vastaus! KAKSI HISTORIAA. evankeliumien kronologia evankeliumien kronologia http://timoflink.wordpress.com/2012/11/30/eva nkeliumien-kronologia/ Jeesus on vastaus! Mikä olikaan kysymys? Osa 3 Timo Flink, teol. tri Kaikki profeetat ja laki ovat Johannekseen

Lisätiedot

Vanha Testamentti 3 1

Vanha Testamentti 3 1 Vanha Testamentti 3 1 Perinteisessä kriittisessä akateemisessa tutkimuksessa sekä Deuteronomium että sitä lähellä olevat Israelin historian kirjat Joosua, Tuomarit, 1. ja 2. Samuelin kirja sekä 1. ja 2.

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

BAABELIN (BABYLONIN) TORNI

BAABELIN (BABYLONIN) TORNI Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) BAABELIN (BABYLONIN) TORNI Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Sinearin maassa. Paikka on sama, johon

Lisätiedot

Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi

Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi 1 2.oppituntti Isak Pensiev 14.4.2012 Ystävät, me jatkamme oppituntia, joka avaa meille juutalaisia käsitteitä ja juutalaista näkökulmaa sekä Uuteen- että Vanhaan

Lisätiedot

Valittu marttyyriksi. Petri Harju Apt. 6:1-15, 7:54-60 24.11.2013

Valittu marttyyriksi. Petri Harju Apt. 6:1-15, 7:54-60 24.11.2013 Valittu marttyyriksi Petri Harju Apt. 6:1-15, 7:54-60 24.11.2013 Apostolien teot 6:1-4 1 Noihin aikoihin, opetuslasten joukon yhä kasvaessa, kreikkaa puhuvat alkoivat syyttää hepreankielisiä siitä, että

Lisätiedot

2. Rukous Vanhassa testamentissa

2. Rukous Vanhassa testamentissa 2. Rukous Vanhassa testamentissa Opintokokonaisuus Rukous, osa 2/8 Tämänkertaisessa kokoontumisessa perehdymme siihen, miten rukous ilmenee Vanhassa testamentissa. Seuraavaksi esitän teille muutamia aiheeseen

Lisätiedot

Uskonnon opetussuunnitelmaehdotus kristillisiä kouluja varten

Uskonnon opetussuunnitelmaehdotus kristillisiä kouluja varten Päivitys kesäkuu 2012 Uskonnon opetussuunnitelmaehdotus kristillisiä kouluja varten RAAMATTU LÄPI JA TUTUSTUMISTA LÄHETYSTYÖN HISTORIAAN ALAKOULUN AIKANA KUUDESSA VUODESSA Materiaalit: Lastenmissio LUOMINEN

Lisätiedot

KL10 Heprea 28.8.2012 6. Luettu: tai aram. (hepr. nimi ) vokalisoitu: j e how tai j e hw. Etymologia ja merkitys epäselvät, ehdotettu:

KL10 Heprea 28.8.2012 6. Luettu: tai aram. (hepr. nimi ) vokalisoitu: j e how tai j e hw. Etymologia ja merkitys epäselvät, ehdotettu: KL10 Heprea Elokuu 2012 / TT Tuukka Kauhanen Luettu: tai aram. (hepr. nimi ) vokalisoitu: j e how tai j e hw Etymologia ja merkitys epäselvät, ehdotettu: tarkoittaa minä olen, vrt. Exod. 3:14 ( ) väärinymmärrys

Lisätiedot

LEHTIMAJANJUHLA SUKKOT

LEHTIMAJANJUHLA SUKKOT Marita Rautio LEHTIMAJANJUHLA SUKKOT Kutsu viettämään juhlaa Israelille: 3. Moos. 23:33-43, 4. Moos. 29: 12 39, 5. Moos. 16:13-15 Kaikille kansoille: Sak. 14: 16 19 Viimeinen kolmesta syysjuhlasta ja Herran

Lisätiedot

KASTEKOULU MARTTI AHVENAINEN

KASTEKOULU MARTTI AHVENAINEN Kastekoulu KASTEKOULU MARTTI AHVENAINEN 2016 Martti Ahvenainen ja Aikamedia Oy Kaikki oikeudet pidätetään. ISBN 978-952-252-306-8 (painettu kirja) ISBN 978-952-252-307-5 (sähkökirja-pdf) Raamatunlainauksissa

Lisätiedot

Professori Martti Nissinen

Professori Martti Nissinen Professori Martti Nissinen Perushavaintoja! Postmosaica jakeet Dtn 34:5 12; Gen 12:6; 36:31: Mooses ei voi olla Pentateukin kirjoittaja Abraham Ibn Ezra (1092 1167), A. Karlstadt (1500 l.), B. Spinoza

Lisätiedot

Ja Jesaja sanoo rohkeasti Kirjoitusten lainaukset Paavalin argumentaatiossa Roomalaiskirjeen 10. luvun jakeissa 5 21.

Ja Jesaja sanoo rohkeasti Kirjoitusten lainaukset Paavalin argumentaatiossa Roomalaiskirjeen 10. luvun jakeissa 5 21. Ja Jesaja sanoo rohkeasti Kirjoitusten lainaukset Paavalin argumentaatiossa Roomalaiskirjeen 10. luvun jakeissa 5 21. Katja Kujanpää Uuden testamentin eksegetiikan pro gradu -tutkielma Toukokuu 2012 Sisällys

Lisätiedot

IHMEELLINEN RAAMATTU Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi

IHMEELLINEN RAAMATTU Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi IHMEELLINEN RAAMATTU Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 Kuunneltavissa osoitteessa:

Lisätiedot

Qumranin kirjasto Fragmenttien palapelistä valoa juutalaisuuden historiaan Hanne von Weissenberg & Juhana Saukkonen

Qumranin kirjasto Fragmenttien palapelistä valoa juutalaisuuden historiaan Hanne von Weissenberg & Juhana Saukkonen Qumranin kirjasto Fragmenttien palapelistä valoa juutalaisuuden historiaan Hanne von Weissenberg & Juhana Saukkonen Tukahduttavan kuumassa ja kuivassa Juudan autiomaassa, Kuolleenmeren ja korkean kallioseinämän

Lisätiedot

EKSEGETIIKAN OPETUSESITE

EKSEGETIIKAN OPETUSESITE EKSEGETIIKAN OPETUSESITE 2012 2013 Tervetuloa osallistumaan eksegetiikan osaston opetukseen! Tästä esitteestä löydät tietoja eksegetiikan luentosarjoista ja proseminaareista lukuvuonna 2012 2013. Muun

Lisätiedot

DOGMATIIKKA. Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde?

DOGMATIIKKA. Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde? DOGMATIIKKA Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde? JUMALA RAKKAUS EHTOOLLINEN KIRKKO PELASTUS USKONTUNNUSTUKSET

Lisätiedot

OHJEITA EKSEGEETTISEEN TYÖSKENTELYYN. Yleistä

OHJEITA EKSEGEETTISEEN TYÖSKENTELYYN. Yleistä EK 103 Eksegeettinen työskentely (3 op) 2015 Heikki Leppä; muokannut v. 2008 Petri Luomanen; muokannut v. 2010 Kari Latvus; muokannut v. 2013 15 Juha Pakkala ja EK103 ryhmänopettajat OHJEITA EKSEGEETTISEEN

Lisätiedot

Sipoon Betania seurakunta 2015 Raili Tanskanen

Sipoon Betania seurakunta 2015 Raili Tanskanen JUMALAN LIITTO IHMISEN PELASTAMISEKSI - osa 1 Liiton keskeinen merkitys Jumalan pelastussuunnitelmassa Jumalan erityissuhde pelastussuunnitelmansa toteuttamiseksi valitsemiinsa ihmisiin perustuu liittoon

Lisätiedot

Raamatunkäännös: KR 1933/38 JEESUS ON JUMALAN SANA - JA ITSE JUMALA

Raamatunkäännös: KR 1933/38 JEESUS ON JUMALAN SANA - JA ITSE JUMALA ALUSSA OLI SANA (Joh. 1:1-18, Sananl. 8:22-31) Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen (ät) gen.fi www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JEESUS

Lisätiedot

KUNINKAAN PUHE. Voiko Saarnaajan kirja olla Salomon hovista?

KUNINKAAN PUHE. Voiko Saarnaajan kirja olla Salomon hovista? KUNINKAAN PUHE Voiko Saarnaajan kirja olla Salomon hovista? Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Teologian osasto Pro gradu -tutkielma kevät 2013 Eksegetiikka Jarno Moilanen 180980 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

Lisätiedot

VALITTU MARTTYYRIKSI MAAILMAN ENSIMMÄISET DIAKONIT! APT. 6:1-7

VALITTU MARTTYYRIKSI MAAILMAN ENSIMMÄISET DIAKONIT! APT. 6:1-7 VALITTU MARTTYYRIKSI - 24.11.2013 JYVÄSKYLÄ: Halssilan srk-keskus: KANSANLÄHETYKSEN LEIPÄSUNNUNTAIN OPETUS, APT. 6:1-15 JA 7: 54-60. - Petri Harju, Sleyn Keski-Suomen piiristä vastaava pastori, valtakunnallisen

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeremia, kyynelten mies

Nettiraamattu lapsille. Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Pienet profeetat Obadja 880/500-luku Jooel Joona Aamos Hoosea Miika Jesaja Israelin tuho Naahum

Pienet profeetat Obadja 880/500-luku Jooel Joona Aamos Hoosea Miika Jesaja Israelin tuho Naahum Pienet profeetat Obadja 880/500-luku Jooel 870 840 Joona 824 783 Aamos 810 780 Hoosea 790 720 Miika Jesaja Israelin tuho 740 750 710 Naahum 710 690 Habakuk 650 620 Sefanja Jeremia 620-luku Baabelin pakkosiirtolaisuus

Lisätiedot

TEHTÄVÄ 10 MAKSIMIPISTEET 3

TEHTÄVÄ 10 MAKSIMIPISTEET 3 PARTIOTAITOJEN SUOMENMESTARUUSKILPAILUT 8.-9.3.2003 SARJA Oranssi / Vihreä 7 Voilampi TEHTÄVÄ 10 MAKSIMIPISTEET 3 AIKA- JA TAITOTEHTÄVÄ YLLÄTYS RAAMATTU Vartiolla on kaksi minuuttia aikaa lukea tehtäväkäsky

Lisätiedot

Raamattulinjan opintosuunnitelma kevät 2014

Raamattulinjan opintosuunnitelma kevät 2014 Raamattulinjan opintosuunnitelma kevät 2014 Kansanlähetysopisto RAAMATTULINJAN OPINTOSUUNNITELMA KEVÄT 2014 Raamattulinjan tarkoitus on perehdyttää opiskelija Raamatun sanomaan ja auttaa kasvamaan kristittynä.

Lisätiedot

RAAMATTU 1992 ELI NS. UUSI KIRKKORAAMATTU (UKR)

RAAMATTU 1992 ELI NS. UUSI KIRKKORAAMATTU (UKR) RAAMATTU 1992 ELI NS. UUSI KIRKKORAAMATTU (UKR) Raija Sollamon luento 19.11.2008 Teologinen tiedekunta RAAMATUNKÄÄNNÖSKOMITEA PJ. PIISPA AIMO T. NIKOLAINEN PROFESSORI AARRE LAUHA PROFESSORI TIMO VEIJOLA

Lisätiedot

Sirakin kirja hepreankielisen alkutekstin mukaan Ben Siran viisaus

Sirakin kirja hepreankielisen alkutekstin mukaan Ben Siran viisaus Sirakin kirja hepreankielisen alkutekstin mukaan Ben Siran viisaus Pohjakäännös eksegeettisin ja filologisin kommentein apokryfikomiteaa varten Timo Veijola 2003 2 SISÄLTÖ Kunnioita isääsi ja äitiäsi (3:6

Lisätiedot

KRISTINUSKO JA JUUTALAISUUS Lähetysteologinen aikakauskirja Journal of Mission Theology. Volume 14 (2011).

KRISTINUSKO JA JUUTALAISUUS Lähetysteologinen aikakauskirja Journal of Mission Theology. Volume 14 (2011). KRISTINUSKO JA JUUTALAISUUS Lähetysteologinen aikakauskirja Journal of Mission Theology. Volume 14 (2011). Kaikille kristinuskon ja juutalaisuuden suhteesta kiinnostuneille on nyt hyviä uutisia. Kirkon

Lisätiedot

Raamatun pikakurssi. Raimo Auvinen

Raamatun pikakurssi. Raimo Auvinen Raamatun pikakurssi Osa 16/24 Viimeinen viikko Lähteet: Raamatut RK92 & RK33/38 & RK & KJV, Learn Bible in 24 Hours, julkiset Raamatun selitysteokset ja Internet, joista lainaukset merkitty erikseen Raimo

Lisätiedot

Herran juhlat. Rosh Hashanah

Herran juhlat. Rosh Hashanah Herran juhlat. Rosh Hashanah 1 oppiuntti 1. 21.08.20112 opettaja: Isak Penzev Shalom Hyvät ystävät! Tällä oppitunnilla haluan opettaa teille Herran juhlasta. Loogisesti olisi varmasti ollut parempi aloittaa

Lisätiedot

Peruskurssiluennot 2008 Anneli Aejmelaeus

Peruskurssiluennot 2008 Anneli Aejmelaeus Peruskurssiluennot 2008 Anneli Aejmelaeus 14.10.2008 Kaanonin kolmannessa osassa ja ulkopuolella Sananlaskut, Saarnaaja ja Job heprealaisessa kaanonissa Sirak ja Salomon viisaus vain kreikankielisessä

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for Children,

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 2. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 2. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 2. osa 1 opettaja Isak Penzev 08.03.2013 Shalom ystävät, me jatkamme oppitunteja ja tutkimme apostolien kirjeitä. Messiaan lähettiläät todistavat omasta uskostaan. Ja apostolien

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Lisätiedot

Jeremia, kyynelten mies

Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Ilmestyskirjan keskus Ilmestyskirja 4 ja 5 Kun kysytään Ilmestyskirjan keskusta, kysytään Jumalan ja Kristukseen paikkaa profetiassa.

Ilmestyskirjan keskus Ilmestyskirja 4 ja 5 Kun kysytään Ilmestyskirjan keskusta, kysytään Jumalan ja Kristukseen paikkaa profetiassa. Kun kysytään Ilmestyskirjan keskusta, kysytään Jumalan ja Kristukseen paikkaa profetiassa. Silloin tärkein ei ole jokin tapahtuma tai teko vaan henkilö: Missä kohtaa Ilmestyskirjassa olemme aivan erityisesti

Lisätiedot

TOIMIVAN USKONELÄMÄN RAKENTAMINEN

TOIMIVAN USKONELÄMÄN RAKENTAMINEN 1 T TOIMIVAN USKONELÄMÄN RAKENTAMINEN oimivan uskonelämän rakentaminen -raamattukurssin tarkoituksena on perehdyttää opiskelija syvälle Jumalan Sanan totuuteen. Toivomme, että tämä kurssi auttaisi niitä,

Lisätiedot

Psalmit Septuagintan mukaan

Psalmit Septuagintan mukaan Psalmit Septuagintan mukaan Psalmit Septuagintan mukaan Psalmien ja oodien kirkollinen suomennos Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto Suomen Pipliaseura Helsinki 2010 Sisällys Psalmit Septuagintan

Lisätiedot

Israelin kadonneet heimot osa 4

Israelin kadonneet heimot osa 4 British/Anglo -israelismin perusväittämiin kuuluu, että raamatullisessa kielenkäytössä Juuda (juutalaiset) ja Israel (israelilaiset) erotetaan toisistaan. Opin kannattajat lukevat Raamatusta Israelille

Lisätiedot

Toteutuvatko Raamatun profetiat nyt? Qumranin opetus ajallemme

Toteutuvatko Raamatun profetiat nyt? Qumranin opetus ajallemme Iustitia 12 (2000) 58 70 Toteutuvatko Raamatun profetiat nyt? Qumranin opetus ajallemme Erkki Ranta Käsittelen tätä aihetta siten, että ensin luon kuvaa Qumranin tekstien opetuksesta. Sen jälkeen tuon

Lisätiedot

Matka Raamatun kastetilanteisiin. Niko Huttunen Dos., Helsingin yliopisto

Matka Raamatun kastetilanteisiin. Niko Huttunen Dos., Helsingin yliopisto Matka Raamatun kastetilanteisiin Niko Huttunen Dos., Helsingin yliopisto I Kristillinen kaste ja muut puhdistautumisrituaalit Puhdistautumisriitit tavallisia uskonnoissa Puhdistautumisriitti Ganges- virrassa

Lisätiedot

Ilm. 11 viimeiset todistajat 7. pasuuna

Ilm. 11 viimeiset todistajat 7. pasuuna Ilm. 11 sisältää kolme tapahtumaa: temppelin profeetallinen mittaaminen Hesekielin kirjan esikuvan mukaan (Ilm. 11:.2 / Hes. 40), kahden viimeisen, suuren todistajan toiminta Jerusalemissa (Ilm. 11:3-13),

Lisätiedot

UT:n kristologia ja Sananl 8. Kolminaisuusopin juuret Vanhassa testamentissa. Tunnustuksen keskeinen kristologia

UT:n kristologia ja Sananl 8. Kolminaisuusopin juuret Vanhassa testamentissa. Tunnustuksen keskeinen kristologia Kolminaisuusopin juuret Vanhassa testamentissa Millä tavalla Nikaian uskontunnustuksen kristologia nousee Raamatun teksteistä? Vaivio 15.1. 2010 Antti Laato, Prof. ÅA Tunnustuksen keskeinen kristologia

Lisätiedot

Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden

Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden EVANKELIS-LUTERILAISEN USKONNON KOE 22.3.2013 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ Alla oleva vastausten piirteiden ja sisältöjen luonnehdinta ei sido ylioppilastutkintolautakunnan

Lisätiedot

Malakia on pikkuprofeetoista viimeinen. Hänen jälkeensä seurasi 400 vuotta hiljaista aikaa ilman profeettojen ilmoitusta - ja sitten Jeesus.

Malakia on pikkuprofeetoista viimeinen. Hänen jälkeensä seurasi 400 vuotta hiljaista aikaa ilman profeettojen ilmoitusta - ja sitten Jeesus. Pienet profeetat PIkku, pikku profeetat, aamulla kerran... Nuo VT:n 12 sankaria kirjoittivat monenmoista ja täältä pääset tutustumaan heihin ja heidän ajatuksiinsa tarkemmin. Malakia -sanansaattajani Malakia

Lisätiedot

Uskonto. Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT ORTODOKSINEN USKONTO

Uskonto. Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT ORTODOKSINEN USKONTO Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Uskonto KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana

Lisätiedot

ONKO UUDEN MAAILMAN KÄÄNNÖS TARKEMPI KUIN MUUT RAAMATUNKÄÄNNÖKSET?

ONKO UUDEN MAAILMAN KÄÄNNÖS TARKEMPI KUIN MUUT RAAMATUNKÄÄNNÖKSET? ONKO UUDEN MAAILMAN KÄÄNNÖS TARKEMPI KUIN MUUT RAAMATUNKÄÄNNÖKSET? Uuden maailman käännöksen (UM) julkaisi Vartiotorniseura ensi kerran 1950-luvulla ja sen suomennettu painos ilmestyi 1980-luvulla. UM

Lisätiedot