VALTTER LUOTO JOB KÄRSIVÄ HURSKAS JOBIN KIRJAN KOMMENTAARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTTER LUOTO JOB KÄRSIVÄ HURSKAS JOBIN KIRJAN KOMMENTAARI"

Transkriptio

1 Job kärsivä hurskas

2

3 VALTTER LUOTO JOB KÄRSIVÄ HURSKAS JOBIN KIRJAN KOMMENTAARI

4 Samalta tekijältä ilmestynyt aikaisemmin Vanhan testamentin selitysteosten sarjassa: Ruut Moabilainen. Ruutin kirjan kommentaari. Aikamedia Aamos oikeudenmukaisuuden julistaja. Aamoksen kirjan kommentaari. Aikamedia Joosua luvatun maan valloittaja. Joosuan kirjan kommentaari. Aikamedia Hoosea rakkauden profeetta. Hoosean kirjan kommentaari. Aikamedia Joel Lupaus Pyhästä Hengestä. Aikamedia Valtter Luoto ja Aikamedia Oy Kaikki oikeudet pidätetään. ISBN (PDF), ISBN (Sid.) Raamatunlainauksissa on käytetty Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen vuonna 1992 käyttöön ottamaa suomennosta, ellei toisin mainita. Tämä sähkökirja on tuotettu Aikamedia Oy:n vuonna 2015 julkaisemasta painetusta teoksesta. Sähkökirjan tuotanto: Aikamedia Oy Teoksen sähköinen jakelu ja osittainenkin kopiointi muuhun kuin lain sallimaan yksityiseen käyttöön ilman tekijänoikeudenhaltijan lupaa on korvausja rangaistusvastuun uhalla kielletty.

5 SISÄLLYS Lukijalle Lyhyt katsaus Jobin kirjaan Yleistä VT:n viisauskirjallisuudesta Johdatus Jobin kirjaan Johdantokertomus (luvut 1 2) Jobin ja hänen kolmen ystävänsä puheet (luvut 3 28)...51 Puheiden ensimmäinen sarja (luvut 3 14)...51 Jobin ensimmäinen puhe (luku 3) Elifasin ensimmäinen puhe (luvut 4 5) Jobin toinen puhe (luvut 6 7) Bildadin ensimmäinen puhe (luku 8) Jobin kolmas puhe (luvut 9 10) Sofarin ensimmäinen puhe (luku 11) Jobin neljäs puhe (luvut 12 14) Puheiden toinen sarja (luvut 15 21) Elifasin toinen puhe (luku 15) Jobin viides puhe (luvut 16 17) Bildadin toinen puhe (luku 18) Jobin kuudes puhe (luku 19) Sofarin toinen puhe (luku 20) Jobin seitsemäs puhe (luku 21)

6 Puheiden kolmas sarja (luvut 22 28) Elifasin kolmas puhe (luku 22) Jobin kahdeksas puhe (luvut 23 24) Bildadin kolmas puhe (luku 25) Jobin yhdeksäs puhe (luvut 26 27) Viisauden lähde (luku 28) Job vetoaa Jumalaan (luvut 29 31) Jobin kymmenes puhe (luvut 29 31) Elihun puheet (luvut 32 37) Elihun ensimmäinen puhe (luvut 32 33) Elihun toinen puhe (luku 34) Elihun kolmas puhe (luku 35) Elihun neljäs puhe (luvut 36 37) Jumala vastaa Jobille (luvut 38 41) Jumalan ensimmäinen puhe (38:1 40:5) Jumalan toinen puhe (40:6 41:26) Jobin vastaus (42:1 6) Loppusanat (42:7 17) Kirjassa esiintyvät raamatunkohdat

7 Lukijalle Tiesin jo valitessani Jobin kirjan tämän kirjasarjani kuudenneksi teokseksi, että olen vaikean tehtävän edessä. Jobin kirja on yksi maailmankirjallisuuden merkkiteoksia ja se on kiehtonut sisältönsä puolesta ihmisiä vuosisatojen ajan. Se on kuitenkin vaikeasti selitettävä Vanhan testamentin kirja. Sen tekevät vaikeaksi muun muassa sen sisältö, rakenne, muista Vanhan testamentin kirjoista poikkeava heprean kieli ja osittain huonosti säilynyt alkuteksti. On selvää, että alkutekstin vaikeudet tulevat esille selityksissä. Ne auttavat raamatunlukijoita kuitenkin ymmärtämään syitä eri raamattuversioiden toisistaan poikkeaviin käännöksiin. Mitä pidemmälle pääsin kirjan tutkimisessa, sitä enemmän aloin ymmärtää Jobin ajatuksia Jumalan suuruuden edessä: Olen liian vähäinen. Miten voisin vastata sinulle? Minä panen käden suulleni ja vaikenen (Job 40:4). Jobin kirja kuuluu Vanhan testamentin viisauskirjallisuuteen, kuten myös Saarnaajan ja Sananlaskujen kirjat. Myös niin sanotuissa apokryfisissä kirjoissa olevat Sirakin kirja ja Viisauden kirja ovat tyypillistä tuon ajan viisauskirjallisuutta, joihin olen myös tekstissä viitannut. Niissä on paljon hyödyllistä luettavaa, vaikka ne eivät meidän raamattukaanoniimme kuulukaan. Jobin kirja sisältää suunnattoman määrän yksityiskohtia, joita pyrin mahdollisuuksien mukaan selittämään. Tällöin on vaarana, että kirjan suuret linjat peittyvät yksityiskohtien alle. Olen kuitenkin pyrkinyt sijoittamaan sinne tänne pieniä tiivistyksiä kir-

8 jan suuremmista linjoista, joiden toivon auttavan lukijaa hahmottamaan kirjan kokonaisuutta. Pyrin jälleen pitäytymään mahdollisimman tarkasti eksegeettisessä selityksessä, jolloin tekstin hengelliset sovellukset jäävät vähemmälle. Toivon, että tällaisenaan kirja antaa kuitenkin raamatunlukijalle kunnon annoksen raamattutietoutta, jonka varaan on sitten hyvä rakentaa myös Raamatun hengellistä opetusta. Suuren määrän yksityiskohtaista tietoutta olen sijoittanut edellisten selitysteosteni tavoin alaviitteisiin, jolloin lukija voi ne helposti myös sivuuttaa, jos ei jaksa kaikkeen asiatietouteen syventyä. Monet ajattelevat, että Jobin kirja antaa vastauksen inhimillisen kärsimyksen ongelmaan. Jumala kyllä vastaa Jobille, mutta ei vastaa hänen esittämiinsä kysymyksiin. Tässä piileekin kirjan yksi suurista opetuksista. Vaikka tavallaan Job jää vastausta vaille, hän saa sellaisen vastauksen, jonka vaikutuksesta hän saattaa sanoa: Vain korvakuulolta sinut tunsin. Nyt ovat silmäni nähneet sinut (42:5). Parhaimmillaan Jobin kirja voi auttaa raamatunlukijaa pääsemään vastaavanlaiseen kokemukseen. Vaikka monet kysymykset jäävätkin vastausta vaille, voi Jumalan suuruuden kohtaaminen riittää kuitenkin kaiken ratkaisuksi. Raamatunlainaukset ovat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vuonna 1992 käyttöön ottaman suomennoksen mukaisia, jollei muuta mainita. Raamatunkäännöksiin viittaan seuraavilla lyhenteillä: VKR 1776 tarkoittaa Anders Lizeliuksen toimittamaa Vanhaa kirkkoraamattua, KR 1933 yleisen kirkolliskokouksen vuonna 1933 käyttöön ottamaa Vanhan testamentin suomennosta, KR 1992 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vuonna 1992 käyttöön ottamaa suomennosta ja RK Raamattu Kansalle ry:n vuonna 2012 julkaisemaa vaihtoehtokäännöstä. Tiedän varsin hyvin, että selitykseni Jobin kirjasta ovat monin tavoin puutteellisia. Olen kuitenkin hyvillä mielin ja Jumalalle 8

9 kiitollinen siitä, että hän antoi minulle voimia viedä neljä vuotta kestänyt intensiivinen ja joskus suorastaan suorituskykyni rajoille ulottunut urakka päätökseen. Rukoukseni on, että Jobin kirjan selitys kaikkine puutteineenkin voisi avata lukijoille ymmärrystä Jumalan sanaan ja voisi osaltaan olla johtamassa lukijaa Jumalan suuruuden ja hyvyyden kohtaamiseen. Tulkoot Elihun Jobille lausumat sanat todellisuudeksi elämän monenlaisten vaikeuksien keskellä kamppaileville, kun Jumalakin tuntuu vaikenevan: Väitätkö todella, ettei hän näe sinun asiaasi? Odota, Job. Sinun asiasi on kyllä vireillä (Job 35:14). Oulunkylän Veräjälaaksossa keltaisten lehtien peittäessä maan myöhäissyksyn päivänä marraskuussa 2014 Valtter Luoto 9

10

11 Lyhyt katsaus Jobin kirjaan Yleistä VT:n viisauskirjallisuudesta Jobin kirja kuuluu VT:n viisauskirjallisuuteen. Tässä Jobin kirjan kommentaarissa on tarkoitus keskittyä vain Jobin kirjan tekstin selitykseen ja typistää johdantotekstit mahdollisimman vähiin, jotta teos ei laajenisi liiaksi. Kuitenkin on syytä sanoa muutama sana VT:n viisauskirjallisuuden luonteesta. Viisauskirjallisuuteen kuuluvat VT:sta myös Saarnaajan ja Sananlaskujen kirja. 1 Jotkut tutkijat katsovat, että myös jotkut psalmit voidaan sijoittaa tähän kirjallisuusryhmään. Viisauskirjallisuus voidaan lisäksi jakaa kahteen ryhmään. Puhutaan alemmasta viisauskirjallisuudesta, johon kuuluvat Sananlaskut, ja korkeammasta viisauskirjallisuudesta, jollaisiksi määritellään Saarnaajan ja Jobin kirjat. Lähi-idän kansojen historian ja kulttuurin tutkimuksessa on käynyt ilmi, että noiden kansojen keskuudessa on ollut paljon VT:n viisauskirjallisuutta muistuttavaa kirjallisuutta. Vaikka niissä on paljon myös yhteisiä piirteitä, on VT:n viisauskirjallisuudella kuitenkin aivan oma lähtökohtansa. Viisauden käsite (hepr. hokma) on ollut keskeinen israelilaisten uskonnollisessa traditiossa, varsinkin runollisissa uskonnollisissa teksteissä. Toronton yliopiston VT:n selitysopin professorin R. K. Harrisonin mukaan 1 Niin sanotut apokryfiset eli deuterokanoniset Viisauden kirja ja Sirakin kirja ovat myös tyypillistä vanhatestamentillista viisauskirjallisuutta.

12 heprealaisen uskonnollisen kulttuurin yksi merkittävimpiä tuotteita on juuri viisauskirjallisuutena tunnettu kirjoitusten ryhmä. 2 VT:n viisauskirjallisuus nousee yhden Jumalan kunnioittamisesta ja siinä esitetään viisauden perustaksi Jumalan tunteminen ja totteleminen. Herran pelko on viisauden alku, viisas se, joka hänen tahtonsa täyttää (Ps. 111:10). Herran pelko on viisauden alku, Pyhän tunteminen on ymmärryksen perusta (Sananl. 9:10). Tämä sama perusajatus tulee esille myös nyt tarkastelun kohteena olevassa Jobin kirjassa: Viisautta on Herran pelko, ymmärrystä se, että karttaa pahaa (Job 28:28). Sama viisauden määritelmä näkyy myös VT:n kielteisissä lauseissa. Esimerkiksi psalmissa (14:1) todetaan KR 1933 käännöksen mukaan: Hullu sanoo sydämessänsä: Ei ole Jumalaa. Uudemmassa käännöksessä hullu on korvattu selkeämmän ajatuksen antavalla sanalla mieletön. Sananlaskut (14:7) kehottaa pysymään loitolla tyhmästä miehestä, koska hänen puheestaan ei löydy viisautta. Viisauskirjallisuuden tavoin tyhmällä tässä tarkoitetaan samaa kuin uskoton tai jumalaton, eli sellainen, joka elää itsekkäästi hyväksymättä yläpuolelleen mitään korkeampaa auktoriteettia. Jos siis haluaa etsiä elämäänsä todellista viisautta, sitä ei pidä mennä etsimään jumalattoman luota. Ihmiset muinaisessa Israelissa, kuten myös Egyptissä ja Mesopotamiassa, elivät läheisessä yhteydessä luomisihmeen kanssa. VT:n kirjoitukset toistavat sanomaa luomisihmeestä tuon tuosta. Israelilaisten uskon mukaan kaikki luominen oli heidän Jumalansa, yhden ainoan Jumalan työtä. Siksi eläminen tässä maailmassa merkitsi yhteyttä koko maailman Luojan kanssa ja se taas merkitsi hänen tahtonsa seuraamista. Sananlaskujen kirjan mukaan viisaudella Herra loi maan perustan, ymmärryksellä hän rakensi taivaat (Sananl. 3:19). Inhi- 2 Harrison,

13 millinen viisaus ei pääse perille Jumalan viisauden syvyyksiin. Siksi myös vain Jumalalta lahjana saatavan viisauden avulla ihminen voi päästä elämään sopusoinnussa niin Luojansa kuin Jumalan luoman luonnonkin kanssa, ja jumalallinen viisaus voittaa aina inhimillisen viisauden. Koska tämä kansa lähestyy minua vain suullaan ja kunnioittaa minua vain huulillaan, koska sen sydän on vetäytynyt minusta kauas ja koska sen kuuliaisuus minua kohtaan on vain opittujen ihmiskäskyjen noudattamista, niin minä teen uudelleen tälle kansalle ihmeellisiä, hämmästyttäviä ihmetekoja, ja sen viisaiden viisaus häviää ja sen ymmärtäväisten ymmärrys katoaa (Jes. 29:13 14). Johdatus Jobin kirjaan Jobin kirja on saavuttanut paikkansa VT:n kaanonissa ilman suurempia keskusteluja. Neljännellä vuosisadalla Antiokian piispa Theodoros Mopsuestialainen esitti, ettei Job muka ollut innoitettu kirja. Hänet kuitenkin vaiennettiin nopeasti, eikä sen jälkeen Jobin kirjan asemasta kaanonissa ole liiemmälti keskusteltu. Sitä vastoin sen paikasta suhteessa Psalmien ja Sananlaskujen kirjoihin on ollut erilaisia käsityksiä. Muun muassa masoreetit sijoittivat Psalmit ensiksi, sitten Sananlaskut ja lopuksi Jobin. Tridentin kirkolliskokouksesta lähtien ( ) järjestys on ollut: Job, Psalmit, Sananlaskut. Jobin historiallisuudesta todellisena henkilönä on sitä vastoin keskusteltu paljon. Tässä selitysteoksessa lähdemme yksinkertaisesti Raamatun omasta sanomasta, jonka mukaan Job on historiallinen henkilö. Tosin aivan varhaisilta vuosisadoilta alkaen on ollut sellaisia selittäjiä, jotka ovat arvelleet, että Jobia ei olisi koskaan ollutkaan todellisena historiallisena henkilönä. Jobin kirja perustuisi heidän mukaansa vanhoihin kertomuksiin ja nii- 13

14 tä olisi käytetty symbolisesti Israelin kansan kärsimysten kuvaajana. 3 Kuitenkin on aina ollut myös niitä tutkijoita, jotka pitävät Jobia Raamatun oman tekstin mukaisesti todellisena henkilönä. Sitä käsitystä vahvistavat myös Jobin kirjan ulkopuoliset maininnat. Hesekiel esittää Jobin henkilönä Nooan ja Danielin rinnalla (Hes. 14:20), ja Jaakob UT:ssa viittaa Jobiin historiallisena henkilönä (Jaak. 5:11). Kysymys Jobin kirjan tekijästä, kirjan yhtenäisyydestä ja sen ajoituksesta on synnyttänyt paljon keskustelua. Jobin kirja on hyvä esimerkki siitä, että Raamatun kirjat jättävät usein kysymyksen kirjan tekijästä ja sen ajoituksesta varsin avoimeksi. Kirjan sisältö viittaa varhaiseen patriarkaaliseen aikaan, ja vanhan juutalaisen tradition mukaan kirja on peräti Mooseksen ajoilta ja itsensä Mooseksen kirjoittama. Useimmat arviot sijoittavat kirjan synnyn aikajaksolle 900 ekr. 100 ekr. 4 Lisäksi on todettava, että emme tiedä kirjan sisällön syntymisen ja sen lopullisen kirjallisen muodon valmistumisen välillä kulunutta aikaa. Kirjan pääosa muodostuu runomuotoisista toisiaan seuraavista puheenvuoroista. Kirjan alussa ja lopussa olevat proosamuotoiset jaksot muodostavat eräänlaisen kehyskertomuksen kirjan keskusteluille. Kehyskertomukset kuvailevat Jobin ulkonaista elämää, kun taas kirjan pääosassa on kyse Jobin sisäisistä kokemuksista. Jotkut ovat päätelleet, että alku- ja loppujaksot olisivat vanha kertomus, jonka sisään dialogi olisi sijoitettu. Tällöin ajatellaan, että ne olisivat eri kirjoittajan kynästä lähteneitä. Sitä pe- 3 Tässä selitysteoksessa on johdanto-opilliset tekstit lyhennetty minimiin itse selitysosuuden laajuuden tähden. Asiasta kiinnostuneet voivat lukea pohdintaa Jobin henkilöllisyydestä eri kielisistä kommentaareista, joita on mainittu tämän teoksen lähdeluettelossa. 4 Clines, 1989, lvii. Habel, 40. Professori Puukko sijoittaa kirjan jaksolle ekr., Puukko 1945, 139. Smend puhuu vuosista ekr., Smend,

15 rustellaan muun muassa sillä, että Jumalasta on proosaosassa käytetty nimeä Jahve, kun taas runoissa on El, Eloah ja Elohim. Huolimatta erilaisista yrityksistä todistella edellä olevaa väitettä, ei siitä ole kyetty esittämään pitäviä todisteita. On siis yhtä perusteltua pitää kirjaa yhtenäisenä tekstinä, vaikka sen kirjoittajaa ei tiedetäkään. On vain tyydyttävä professori Hartleyn mainintaan, että kirjoittaja on ollut oppinut henkilö ja hurskas Jahven palvelija. 5 Jobin kirjan kieli on tuottanut vaikeuksia kääntäjille ja selittäjille. Siinä on eniten sellaisia heprean kielen ilmaisuja, jotka esiintyvät vain kerran (hapax legomena). On todennäköistä, että Jobin kirjan kirjoittaja on käyttänyt erilaista heprean murretta, kuin mitä käytettiin Jerusalemissa ja millä muut VT:n tekstit on kirjoitettu. 6 Lisäksi teksti ei ole kaikilta osiltaan säilynyt hyvin, joten kääntäjillä on vaikeuksia sen tulkinnassa. Tässä suhteessa sitä voi Popen mukaan verrata vain profeetta Hoosean kirjan tekstiin. 7 Niin kreikkalaisesta Septuagintasta (LXX) kuin muistakin vanhoista käännöksistä on vain vähän apua, joten varsinaisena lähteenä on vain Jobin masoreettinen teksti, vaikka se onkin joiltain kohdin turmeltunut. Tekstin vaikeus näkyy eri käännösten erilaisista käännösratkaisuista. Kirjan teemana on hurskaan ihmisen kohtaama kärsimys, mikä näyttää sotivan sen ajan yleistä teologista käsitystä vastaan. Sen mukaanhan jumalattomat saivat kärsiä ja hurskasta seurasi elämässään Jumalan siunaus. Jobin sielunhoitajina toimineet ystävät eivät päässeet irti tästä teologisesta kaavasta ja yrittivät vä- 5 Hartley, Juutalaisen Ibn Ezran aikaan (1100-luvulla jkr.) jotkut oppineet arvelivat, että Jobin teksti olisi käännetty hepreaksi muusta kielestä, esimerkisi arabiasta tai arameasta. Tämä on kuitenkin vain todistamatonta arvelua. Tästä enemmän mm. Hartley, Pope, XLIII 15

16 kisin saada Jobia tunnustamaan syntinsä, minkä seurausta Jobin kärsimys heidän mielestään selvästi oli. Kirjan pääsisältö on tämän ongelman pohtimista ja Jobin tuskaista kyselyä hänen odottaessaan Jumalalta asiaan turhaan selvää vastausta. Tältä osin Jobin kirjalla on ajanmukainen sanoma myös meidän aikamme teologisiin keskusteluihin muun muassa kristityn elämän kärsimyksistä. Teemaa pohditaan lähemmin kirjan selitysosassa. 16

17 Jobin kirja JOHDANTOKERTOMUS (1:1 2:13) Jobin kirja alkaa kertovalla proosajaksolla, jossa esitellään Job, hänen perheensä, hänen tilanteensa kestämättömien kärsimysten johdosta ja hänen reaktionsa niihin. Siinä kerrotaan myös Jobin reaktiot hänen ystäviensä neuvontayrityksiin. Job ja hänen perheensä (1:1 5) 1. Usin maassa eli mies, jonka nimi oli Job. Hän oli kunnon mies, rehellinen ja jumalaapelkäävä, ja hän karttoi kaikkea pahaa. 2. Hänellä oli seitsemän poikaa ja kolme tytärtä 3. ja runsaasti omaisuutta: lampaita ja vuohia seitsemäntuhatta, kolmetuhatta kamelia, viisisataa kyntöparia härkiä ja viisisataa aasintammaa. Myös palvelusväkeä hänellä oli paljon. Job oli mahtavin mies idän mailla. 4. Jobin pojat järjestivät usein toisilleen pitoja. He tekivät sen kukin vuorollaan omassa talossaan, ja jokainen kutsui myös kolme sisartaan aterialle. 5. Kun kaikki olivat pitonsa pitäneet, Job kutsui aina poikansa luokseen uhratakseen puhdistusuhrin. Hän nousi varhain aamulla ja toimitti polttouhrin jokaisen puolesta erikseen. Hän näet ajatteli: Poikani ovat hyvinkin voineet tehdä syntiä. Ehkä he ovat mielessään rikkoneet Jumalaa vastaan. Joka kerta hän teki näin.

18 1:1. Kirjan keskushenkilö on Job, jonka kerrotaan olleen kotoisin Usin maasta. Kirjan heprealainen teksti alkaa kertomuksille tyypillisellä tavalla: Oli mies Usin maassa... 8 Tässä tarkoitetun Usin maan sijaintia ei varmuudella tiedetä. Arveluissa sen sijainnista on kaksi pääsuuntaa. Toisen mukaan se olisi sijainnut Hauranin alueella 9 ja toinen taas yhdistää sen Edomiin. 10 Profeetta Jeremia yhdistää Usin maan Egyptiin, Filisteaan, Edomiin, Moabiin ja Ammoniin. 11 Näiden mainintojen voisi ajatella viittaavan kohti etelää. Usin yhdistäminen nimenomaan Edomiin vaikuttaa hyvin uskottavalta, ja useat uudemman ajan kommentaattorit sijoittavat sen sinne. Muun muassa Jobin kirjassa itsessään mainitaan, että Job oli mahtavin mies idän mailla (1:3). Israelilaiset elivät Jordanjoen länsipuolella ja kaikki alueet, jotka olivat Jordanin toisella puolella, olivat israelilaisten kannalta idän maita. Josefuksesta alkaen varhainen traditio on sijoittanut Usin maan koilliseen Galileanmerestä, joka viittaa juuri Edomiin ja sinne myös Jobin kirjan ku- 8 Jobin kirja alkaa kuitenkin hepreassa tavanomaisesta poikkeavalla sanajärjestyksellä. Yleisimmin historialliset kertovat jaksot alkavat tekstimuodolla Ja oli mies Usin maassa. Jobin kirjan alku on: Mies oli Usin maassa. Joidenkin tutkijoiden mielestä epätavallinen sanajärjestys korostaa alkavan kertomuksen itsenäisyyttä ja sitä, että se ei viittaa mihinkään aikaisemmin kerrottuun tapahtumaan. Pope, 3. 9 Bysanttilainen ja arabialainen traditio kuten myös Josefus yhdistävät Usin maan Hauraniin. Hauraninvuoristo on Damaskoksen eteläpuolella ja Golanin itäpuolella muodostaen Golanille luonnollisen rajan erämaata vastaan. 10 Septuagintan (LXX) selitysteksti sijoittaa sen Edomin ja Pohjois-Arabian välimaastoon mainiten yhdeksi sen kaupungeista Dennaban. Pope, 4. Septuaginta (lat. seitsemänkymmentä) on vanhin VT:n kreikankielinen käännös. Se lyhennetään tavallisesti merkillä LXX. Nimi tulee kertomuksesta, jonka mukaan sen kääntäjiä on ollut noin Jer. 25:20. LXX ei mainitse Usin nimeä enempää profeetta Jeremian kuin Valitusvirsienkään tekstikohdassa. Latinalaisessa Vulgatassa on Valitusvirsissä Husin maa ja Jeremian kirjassa nimenä on Ausitidis, mikä on myös LXX:n tekstissä Jobin kirjan alussa. 18

19 vaukset tuntuvat sopivan hyvin. 12 Valitusvirsien maininta myös yhdistää Edomin ja Usin maan: Iloitse vain ja riemuitse, sinä Edomin kansa, joka asut Usin maassa (Val. 4:21). 13 Emme kuitenkaan tiedä Usin maan varmaa sijaintia. Lisäksi Jobin kirjassa ei ole mitään mainintaa Jobin kansallisuudesta, joten emme tiedä sitäkään, oliko hän israelilainen vai transjordanialainen. Joka tapauksessa hän oli Israelin Jumalaan uskova. Näyttääkin siltä, että Jobin kirjan kannalta eivät tapahtumien paikka ja ympäristö ole niinkään tärkeitä kuin kirjan keskeinen henkilö nimeltään Job. 14 Heti alkuun Job esitellään kunnon miehenä, joka oli kunnon mies (tam) ja rehellinen (jashar) 15. VKR 1776:n tekstissä adjektiivit ovat vakaa ja hurskas. Ensin mainittu (tam) merkitsee kunnollista ja nuhteetonta, ja siihen liittyy myös täydellisyyden ajatus niin kuin esimerkiksi englantilainen King James -käännös sen kääntääkin. Jälkimmäinen adjektiivi (jashar) adjektiivi merkitsee oikein toimivaa, suoraa ja oikeamielistä, mikä VT:n teksteissä merkitsee usein Jumalan mielen mukaan toimivaa eli hurskasta. 16 Hesekie- 12 Andersen, Toisaalta Usin nimi esiintyy joissakin patriarkkojen sukuluetteloissa, 1. Moos. 10:23; 22: Alden arvelee Usin maan saaneen nimensä horilaisen Disanin pojan Usin mukaan, 1. Moos. 36:28; 1. Aik. 1:42. Alden Nimen muoto Job tulee kreikan kirjoitusmuodon kautta heprean muodosta ijob. Nimen saksalainen muoto Hiob on lähempänä alkutekstin muotoa. Nimi ei esiinny muualla VT:ssa, mutta se tunnetaan VT:n ulkopuolisista lähteistä seemiläisenä nimenä. Nimen merkitystä ei tarkoin tunneta. Se muistuttaa sanoja vihattu tai katuva, vaikka ei voidakaan olla varmoja niiden yhteydestä Jobin nimeen. Mielenkiintoisesti apokryfisen Sirakin kirjan heprealaisen alkutekstin maininta Jobista on muuttunut tekstin kreikannoksessa viholliseksi. Sir. 49:9: Hän myös muistutti ihmisiä Jobista, profeetasta (hepr.). Hän uhkasi vihollisia rankkasateella (kreik.). Apokryfikirjat, Sanat esiintyvät myös pareina Ps. 25:21 ja 37:37 kuvaten moraalisesti puhdasta ihmistä. 16 Jashar merkitsee myös suoraa ja tasaista, kuten Sananl. 3:6 (KR 1933): niin hän sinun polkusi tasoittaa. 19

20 lin kirjassa Job mainitaan yhdessä vanhurskaiden uskonsankareiden Nooan ja Danielin rinnalla. 17 Jobin esimerkillisyyttä kuvataan lisäksi kahdella verbillä. Hän pelkäsi Jumalaa ja karttoi pahaa. Heprean kielessä ei ole yleistä uskontoa tarkoittavaa sanaa. Lähinnä sitä kuvaa juuri ilmaisu Herran pelko, 18 mikä VT:n viisauskirjallisuuden mukaan on kaiken viisauden alku ja tiedon perusta. 19 VT:n opetuksien mukaan nuhteeton mies oli sellainen, joka vaelsi Jumalan yhteydessä (1. Moos. 17:1) ja noudatti elämässään Jumalan sanaa (Ps. 119:1) palvellen Jumalaa kokosydämisesti. Pahan karttaminen ja kääntyminen pois pahasta on tyypillistä viisauskirjallisuuden sanastoa. Viisauden opettajat eivät tyytyneet vain kuvailemaan hyvän elämän esimerkkiä, vaan he myös varoittivat huonosta valinnasta. Älä poikkea oikealle äläkä vasemmalle, pidä askeleesi kaukana pahasta (Sananl. 4:27). 20 Tällainen mies oli Job myös Jumalan antaman tunnustuksen mukaisesti (1:8; 2:3). Jopa Jaakob UT:ssa nostaa hänet esimerkiksi puhuessaan niistä, jotka kestävät uskollisina loppuun asti (Jaak. 5:11). Jobin kaikinpuolinen nuhteettomuus on esillä heti kirjan alussa, koska juuri sen varaan koko kirjan kerronta rakentuu. Jobin kirjan lukija vakuuttuu heti tekstin alussa Jobin nuhteettomuudesta ja elää näin mukana syyttömän Jobin kärsimyksissä, johon hänen ystävänsä yrittävät löytää erilaisia selityksiä. 1:2. VT:n kirjoitusten mukaan lapset olivat Jumalan lahja. Lapset ovat Herran lahja, kohdun hedelmä on hänen antinsa (Ps. 17 Hes. 14:14, Sananl. 3:7; 14:16; 16:6. 19 Ps. 111:10; Sananl. 1:7; 9: Viisauskirjallisuudelle tyypillisiä tekstejä oikein vaeltamisesta ja pahan karttamisesta ovat mm.: Job 1:8; 2:3; 28:28; Sananl. 3:7; 13:19; 14:16; 16:6, 17; Ps. 34:13-15; 37:27. 20

SUOMEN HELLUNTAIKIRKKO

SUOMEN HELLUNTAIKIRKKO SUOMEN HELLUNTAIKIRKKO Suomen Helluntaikirkon julkaisuja 2 2014 tekijät, Suomen Helluntaikirkko ja Aikamedia Oy Raamatunlainauksissa on käytetty Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen

Lisätiedot

Raamatun sisältöjä. Raamatun sisältöjä. Vanha testamentti / Septuaginta (kreikaksi kääntämisen jälkeen)

Raamatun sisältöjä. Raamatun sisältöjä. Vanha testamentti / Septuaginta (kreikaksi kääntämisen jälkeen) Vanha testamentti / Septuaginta Pentateukki / Laki / Torah 1. Mooseksen kirja / Genesis 2. Mooseksen kirja / Exodus 3. Mooseksen kirja / Leviticus 4. Mooseksen kirja / Numeri 5. Mooseksen kirja / Deuteronomium

Lisätiedot

Raamatun sisältöjä. Vanha testamentti / Septuaginta (kreikaksi kääntämisen jälkeen)

Raamatun sisältöjä. Vanha testamentti / Septuaginta (kreikaksi kääntämisen jälkeen) Pentateukki / Laki / Torah (juutalaisuudessa) 1. Mooseksen kirja / Genesis 2. Mooseksen kirja / Exodus 3. Mooseksen kirja / Leviticus 4. Mooseksen kirja / Numeri 5. Mooseksen kirja / Deuteronomium Genesis

Lisätiedot

Seurakunnallisten toimitusten kirja

Seurakunnallisten toimitusten kirja Seurakunnallisten toimitusten kirja Suomen Helluntaikirkko Seurakunnallisten toimitusten kirja Suomen Helluntaikirkon julkaisuja 5 2015 Suomen Helluntaikirkko ja Aikamedia Oy Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää Aikamedia 2 En voinut enää kieltää JUMALAN OLEMASSAOLOA n Vuosia sitten ajattelin, että elämässä ei ole mitään järkeä. Identiteettiongelmien keskellä minulla ei ollut hajuakaan siitä, kuka minä olen, mistä

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

Joel lupaus pyhästä hengestä

Joel lupaus pyhästä hengestä Joel lupaus pyhästä hengestä VALTTER LUOTO JOEL LUPAUS PYHÄSTÄ HENGESTÄ JOELIN KIRJAN KOMMENTAARI Samalta tekijältä ilmestynyt aikaisemmin Vanhan testamentin selitysteosten sarjassa: Ruut Moabilainen.

Lisätiedot

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Loisto yllättää Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Matt. 17:1-3 1 Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen.

Lisätiedot

Raamatun pikakurssi. Raimo Auvinen

Raamatun pikakurssi. Raimo Auvinen Raamatun pikakurssi Osa 9/24 Daniel Lähteet: Raamatut RK92 &RK33/38 &RK& KJV, Learn Bible in 24 Hours, julkiset Raamatun selitysteokset ja Internet, joista lainaukset merkitty erikseen Raimo Auvinen 2013-2014

Lisätiedot

Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi

Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi 1 2.oppituntti Isak Pensiev 14.4.2012 Ystävät, me jatkamme oppituntia, joka avaa meille juutalaisia käsitteitä ja juutalaista näkökulmaa sekä Uuteen- että Vanhaan

Lisätiedot

Raamatun pikakurssi. Raimo Auvinen

Raamatun pikakurssi. Raimo Auvinen Raamatun pikakurssi Osa 11/24 Jesaja, Jeremia (ja Valitusvirret), Hesekiel Lähteet: Raamatut RK92 &RK33/38 &RK& KJV, Learn Bible in 24 Hours, julkiset Raamatun selitysteokset ja Internet, joista lainaukset

Lisätiedot

Jeremia, kyynelten mies

Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

4. Juutalaiset perinteet 30.04.2012 Isak Pensiev

4. Juutalaiset perinteet 30.04.2012 Isak Pensiev 4. Juutalaiset perinteet 30.04.2012 Isak Pensiev 1 Shalom, hyvät ystävät. Tänään meillä on aiheena Kirjoitukset, dokumentit ja juutalaiset perinteet. Olemme jo käyttäneet hyvin paljon Tanachin tekstiä,

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

Hoosea rakkauden profeetta

Hoosea rakkauden profeetta Hoosea rakkauden profeetta VALTTER LUOTO HOOSEA RAKKAUDEN PROFEETTA HOOSEAN KIRJAN KOMMENTAARI Samalta tekijältä ilmestynyt aikaisemmin: Ruut Moabilainen. Ruutin kirjan kommentaari. Aikamedia 2009. Aamos,

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JOB

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JOB Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JOB 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Uusin maa. Uusin maalla saatetaan tarkoittaa Syyrian ja Palestiinan itäpuolella olevia

Lisätiedot

NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015

NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015 NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015 J O TA I N K Ä S I T TÄ M ÄT Ö N TÄ Jumala vaikuttaa pakanakuninkaan toteuttamaan suunnitelmansa Kuin kastelupuro on

Lisätiedot

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan.

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JAAKOBIN PAINI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. b)

Lisätiedot

Joosua luvatun maan valloittaja

Joosua luvatun maan valloittaja Joosua luvatun maan valloittaja VALTTER LUOTO JOOSUA LUVATUN MAAN VALLOITTAJA JOOSUAN KIRJAN KOMMENTAARI Samalta tekijältä ilmestynyt aikaisemmin: Ruut Moabilainen. Ruutin kirjan kommentaari. Aikamedia

Lisätiedot

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta Kristus-keskeinen elämä Osa 4: Majakka-ilta 17.10.2009 Antti.Ronkainen@majakka.net Room. 8:29 (KR92) Ne, jotka hän edeltäkäsin on valinnut, hän on myös edeltä määrännyt oman Poikansa kaltaisiksi, niin

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeremia, kyynelten mies

Nettiraamattu lapsille. Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta Nettiraamattu lapsille Prinssi joesta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

PROFETIA JA PROFEETTAKIRJAT

PROFETIA JA PROFEETTAKIRJAT PROFETIA JA PROFEETTAKIRJAT Profetia: jumalallisiksi uskottujen viestien välittämistä ihmisille Kommunikaatioprosessi: lähettäjä (jumala tai jumalien kokous) viesti välittäjä (profeetta) vastaanottaja

Lisätiedot

Raamatun pikakurssi. Raimo Auvinen

Raamatun pikakurssi. Raimo Auvinen Raamatun pikakurssi Osa 10/24 Esra, Nehemia, Ester Lähteet: Raamatut RK92 &RK33/38 &RK& KJV, Learn Bible in 24 Hours, julkiset Raamatun selitysteokset ja Internet, joista lainaukset merkitty erikseen Raimo

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

Jakkara ja neljä jalkaa

Jakkara ja neljä jalkaa Jakkara ja neljä jalkaa Sanna Piirainen 1 Tunti 1 Jakkaran rakentamisen perusteet Eli mitä ihmettä varten pitäisi tulla uskoon 2 Mitähän se Jumala oikein hommaa? Jakkaran rakentamisen perusteet voi löytää

Lisätiedot

Sipoon Betania seurakunta 2015 Raili Tanskanen

Sipoon Betania seurakunta 2015 Raili Tanskanen JUMALAN LIITTO IHMISEN PELASTAMISEKSI - osa 1 Liiton keskeinen merkitys Jumalan pelastussuunnitelmassa Jumalan erityissuhde pelastussuunnitelmansa toteuttamiseksi valitsemiinsa ihmisiin perustuu liittoon

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

ISMAEL SYNTYY. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa

ISMAEL SYNTYY. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ISMAEL SYNTYY Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

Kuinka ymmärtää ja tulkita Raamattua oikein?

Kuinka ymmärtää ja tulkita Raamattua oikein? Kuinka ymmärtää ja tulkita Raamattua oikein? Raamattu Jumalan sana Kirjasto tai kirjakokoelma: 66 kirjaa kirjoitettiin n. 1600 vuoden aikana (1500 ekr.-96 jkr.) Vanha Testamentti 39 kirjaa, heprea ja aramea

Lisätiedot

Va-ethanan 5. Moos. 3: 23-7: 11

Va-ethanan 5. Moos. 3: 23-7: 11 1 Va-ethanan 5. Moos. 3: 23-7: 11 Tässä viikon Toorassa me näemme uudestaan ne kymmenen käskyä, jotka Jumala antoi Israelin kansalle. Syntyy kysymys, joka varmasti voi syntyä jokaisella juutalaisella:

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Apologia-forum 25.-27.4.2014

Apologia-forum 25.-27.4.2014 Mikä on kristinuskolle luovuttamatonta? Kuvat: sxc.hu Apologia-forum 25.-27.4.2014 Ryttylän Kansanlähetysopisto Pääpuhujana prof. John Lennox (oxfordin yliopisto) Tiede usko luominen evoluutio www.kansanlahetysopisto.fi/apologiaforum

Lisätiedot

DOGMATIIKKA. Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde?

DOGMATIIKKA. Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde? DOGMATIIKKA Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde? JUMALA RAKKAUS EHTOOLLINEN KIRKKO PELASTUS USKONTUNNUSTUKSET

Lisätiedot

Raamatun pikakurssi. Raimo ja Eeva Auvinen

Raamatun pikakurssi. Raimo ja Eeva Auvinen Raamatun pikakurssi Osa 14/24 Yleiskatsaus Uuteen Testamenttiin Lähteet: Raamatut RK92 & RK33/38 & RK & KJV, Learn Bible in 24 Hours, julkiset Raamatun selitysteokset ja Internet, joista lainaukset merkitty

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka - pyhäkössä Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa Nettiraamattu lapsille Daniel vankeudessa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Daniel vankeudessa

Nettiraamattu. lapsille. Daniel vankeudessa Nettiraamattu lapsille Daniel vankeudessa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika Nettiraamattu lapsille Tuhlaajapoika Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(7) Luterilainen Kirkko 3. vuosi nro VT2 _2 /28 www.pyhäkoulu.fi lapsille@luterilainen.com 8.12.

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(7) Luterilainen Kirkko 3. vuosi nro VT2 _2 /28 www.pyhäkoulu.fi lapsille@luterilainen.com 8.12. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(7) PALAVA PENSAS 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Siinain erämaassa, Hoorebin vuoren juurella. b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

BAABELIN (BABYLONIN) TORNI

BAABELIN (BABYLONIN) TORNI Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) BAABELIN (BABYLONIN) TORNI Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Sinearin maassa. Paikka on sama, johon

Lisätiedot

Olet arvokas! Jokainen ihminen on arvokas ja siihen on syy.

Olet arvokas! Jokainen ihminen on arvokas ja siihen on syy. Olet arvokas! Jokainen ihminen on arvokas ja siihen on syy. Asiat ovat eriarvoisia! Elämme maailmassa, jossa asiat ovat eriarvoisia! Kulta on hopeaa arvokkaampaa, öljy on vettä kalliimpaa, jne.! Tämä arvottaminen

Lisätiedot

PERKELE KIUSAA JEESUSTA

PERKELE KIUSAA JEESUSTA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) PERKELE KIUSAA JEESUSTA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Erämaassa b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Mikä on Vanha testamentti?

Mikä on Vanha testamentti? EK 101 Vanha testamentti Peruskurssiluennot 2008 Anneli Aejmelaeus Mikä on Vanha testamentti? Osa kristittyjen Raamattua vanha liitto uusi liitto ensimmäiset kokonaiset Raamatut olivat kreikankielisiä

Lisätiedot

Hyviä ja huonoja kuninkaita

Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Jeesus parantaa sokean

Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Raamatun oikea ja väärä IR

Raamatun oikea ja väärä IR Raamatun oikea ja väärä IR Raamattu koostuu 66 eri kirjasta ja jokainen kirja on syntynyt johonkin tarkoitukseen. Raamattu ei ole yksi yhtenäinen kokonaisuus eikä siitä sen vuoksi voi poimia yksiselitteisiä

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Viisas kuningas Salomo

Nettiraamattu lapsille. Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SADANPÄÄMIEHEN USKO 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Meille jo tutussa Jeesuksen kotikaupungissa, Kapernaumissa b) Kertomuksessa

Lisätiedot

Yhtäläisyydet abrahamilaisten uskontojen kesken. Wednesday, August 19, 15

Yhtäläisyydet abrahamilaisten uskontojen kesken. Wednesday, August 19, 15 Yhtäläisyydet abrahamilaisten uskontojen kesken Abrahamilaisia uskontoja Juutalaisuus Kristinusko Islam Jumala Kaikilla kolmella on yksi jumala Jumala Kaikkivaltias Luojajumala Juutalaisuus ja islam Juutalaisilla

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT

KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT Tänään meillä on kaksi vertausta, jotka kertovat siitä, kuinka Jumala kutsuu kaikkia taivaan hääjuhliin. 1. Kertomuksen

Lisätiedot

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA 2 RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ISMMN Johtajuuskonferenssi 2014 jumalan miehen, pastori Chrisin, kanssa oli historiallinen ja elämää muuttava. Se oli erityisen muutoksen ja Pyhän Hengen välittämisen

Lisätiedot

Prinssistä paimeneksi

Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Elämä Jumalan lapsena

Elämä Jumalan lapsena 1 Roomalaiskirjeen selitys 18 Room. 8:14 17 Savonlinnan Tuomiokirkko, 13.3.2013 Elämä Jumalan lapsena Kertausta Tähän mennessä Paavali on Roomalaiskirjeessään esittänyt pääasiat siitä, kuinka ihmisestä

Lisätiedot

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Laki ja liitto. opettaja I.Penzev 7.2. 2013

Laki ja liitto. opettaja I.Penzev 7.2. 2013 opettaja I.Penzev 7.2. 2013 Laki ja liitto 1 Tänään meillä on aiheena laki ja liitto. Tämä on jatko-opetusta siihen, minkä olemme aloittaneet jo aiemmin. Tämä opetus antaa meille syvempiä käsityksiä niistä

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa

Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa Nettiraamattu lapsille Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for

Lisätiedot

VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN

VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Tapahtuman paikka on joku kylä Samarian ja Galilean rajalla b) Vieraat

Lisätiedot

opettaja Isak Penzev 4.10.2012

opettaja Isak Penzev 4.10.2012 1 Herran juhlat 4: Shemini Atzeret - Simchat Toora opettaja Isak Penzev 4.10.2012 Shalom, hyvät ystävät. Jatkamme oppituntia, jonka aiheena haluan käsitellä Herran juhlia. Olemme edelleen 3. Mooseksenkirjassa

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa Reijo Telaranta Israel ja seurakunta Jumalan kaksi suunnitelmaa Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, ollakseni sinun ja sinun

Lisätiedot

Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma

Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma Kiperiä kysymyksiä Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma Opetus Neljä jaksoa Vihasta ja riidasta (Matt. 5:21-26) Aviorikoksesta (5:27-32) Vannomisesta (5:33-37) Vihamiesten rakastamisesta (5:38-48) Matt.5:21-26

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

DAAVID VOIDELLAAN KUNINKAAKSI

DAAVID VOIDELLAAN KUNINKAAKSI Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) DAAVID VOIDELLAAN KUNINKAAKSI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin c) Kertomuksessa esiintyvät

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

Jeesus on vastaus! Kaikki profeetat ja laki ovat Johannekseen asti olleet ennustusta. - Matt. 11:13. Raamatun metanarratiivi

Jeesus on vastaus! Kaikki profeetat ja laki ovat Johannekseen asti olleet ennustusta. - Matt. 11:13. Raamatun metanarratiivi Jeesus on vastaus! Mikä olikaan kysymys? Osa 2 Timo Flink, teol. tri Kaikki profeetat ja laki ovat Johannekseen asti olleet ennustusta. - Matt. 11:13 Jeesus sanoi heille: Tätä minä tarkoitin, kun ollessani

Lisätiedot

Jumalan lupaus Abrahamille

Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Kleopas, muukalainen me toivoimme

Kleopas, muukalainen me toivoimme Luukas 24 : 13-35 16 18 : Mutta heidän silmänsä olivat pimitetyt, niin etteivät he tunteneet häntä. Ja hän sanoi heille: "Mistä te siinä kävellessänne puhutte keskenänne?" Niin he seisahtuivat murheellisina

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA

JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA 1. Kertomuksen taustatietoja Nyt meillä on poikkeuksellisesti kaksi eri kertomusta. Ne eivät

Lisätiedot

Matka Raamatun kastetilanteisiin. Niko Huttunen Dos., Helsingin yliopisto

Matka Raamatun kastetilanteisiin. Niko Huttunen Dos., Helsingin yliopisto Matka Raamatun kastetilanteisiin Niko Huttunen Dos., Helsingin yliopisto I Kristillinen kaste ja muut puhdistautumisrituaalit Puhdistautumisriitit tavallisia uskonnoissa Puhdistautumisriitti Ganges- virrassa

Lisätiedot

Aamos oikeudenmukaisuuden julistaja

Aamos oikeudenmukaisuuden julistaja Aamos oikeudenmukaisuuden julistaja VALTTER LUOTO AAMOS OIKEUDENMUKAISUUDEN JULISTAJA AAMOKSEN KIRJAN KOMMENTAARI 2010 Valtter Luoto ja Aikamedia Oy Kaikki oikeudet pidätetään. ISBN 978-952-252-055-5

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

Herran juhlat - Pesachista Shavuotiin

Herran juhlat - Pesachista Shavuotiin Herran juhlat - Pesachista Shavuotiin 1 opettaja Isak Penzev v.2012 Shalom, hyvät ystävät, meillä on tänään oppitunti nimeltään Pesachista Shavuotiin. Shavuot-juhlaa vietetään heti happamattoman leivän-juhlan

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for Children,

Lisätiedot

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR Kristinuskon mukaan niin sanottu kristillinen etiikka on yleispätevä etiikka. Tämä ei tarkoita sitä, että olisi olemassa joku tietty kristinuskoon pohjautuva etiikka. Kristillisen

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 2. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 2. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 2. osa 1 opettaja Isak Penzev 08.03.2013 Shalom ystävät, me jatkamme oppitunteja ja tutkimme apostolien kirjeitä. Messiaan lähettiläät todistavat omasta uskostaan. Ja apostolien

Lisätiedot

Raamattu on kirjojen kokoelma, jossa on yhteensä 66 kirjaa. Raamattu sisältää historiallisia kertomuksia, runoutta, opetuspuheita, kirjeitä

Raamattu on kirjojen kokoelma, jossa on yhteensä 66 kirjaa. Raamattu sisältää historiallisia kertomuksia, runoutta, opetuspuheita, kirjeitä RAAMATTU kaksi osaa: Vanha testamentti ja Uusi testamentti Raamattu on kirjojen kokoelma, jossa on yhteensä 66 kirjaa Raamattu sisältää historiallisia kertomuksia, runoutta, opetuspuheita, kirjeitä Raamattu

Lisätiedot

IHMEELLINEN RAAMATTU Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi

IHMEELLINEN RAAMATTU Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi IHMEELLINEN RAAMATTU Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 Kuunneltavissa osoitteessa:

Lisätiedot

Juutalaisen uskon perusteet

Juutalaisen uskon perusteet 1 Juutalaisen uskon perusteet 1.oppituntti Isak Pensiev 4.4.2012 Shalom on hyvin tunnettu juutalaisen kielen sana. Se on myös hyvin tunnettu sana koko maailmassa. Mutta ei kukaan ajattele tarkkaan mitä

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

Päivän eväät. PIENI RAAMAtUNLUkUOPAS

Päivän eväät. PIENI RAAMAtUNLUkUOPAS Päivän eväät PIENI RAAMAtUNLUkUOPAS Päivän eväät O h j a u s t a s a n a n m i e t i s k e l y y n Päivän eväät on lukuohjelma, jossa Raamatun lukeminen ankkuroituu vanhaan rukouksen perinteeseen. Raa

Lisätiedot

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Jerikon kaupungin lähellä. Jeriko on Juudeassa oleva kaupunki

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Seurakunnan synty

Nettiraamattu. lapsille. Seurakunnan synty Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F

Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F KUINKA RAAMATTU VOISI: 1. Tarttua meihin 2. Pysyä meissä 3. Tuottaa siunausta elämässämme Elämmekö sanasta? Elämän koulu Ei ihminen elä ainoastaan leivästä,

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jumala loi kaiken

Nettiraamattu. lapsille. Jumala loi kaiken Nettiraamattu lapsille Jumala loi kaiken Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: Bob Davies; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2008

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

VALTTER LUOTO RUUT MOABILAINEN RUUTIN KIRJAN KOMMENTAARI

VALTTER LUOTO RUUT MOABILAINEN RUUTIN KIRJAN KOMMENTAARI Ruut Moabilainen VALTTER LUOTO RUUT MOABILAINEN RUUTIN KIRJAN KOMMENTAARI 2009 Valtter Luoto ja Aikamedia Oy Kaikki oikeudet pidätetään. ISBN 978-952-252-056-2 (PDF), 978-951-606-874-2 (sid.) Raamatunlainauksissa

Lisätiedot