AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kirkkoneuvosto 1/6

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 3.4.2013 Kirkkoneuvosto 1/6"

Transkriptio

1 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo Paikka Virastotalo Läsnä Kantonen Risto Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula Heikki Sahla Taru Isotalo Timo Muut läsnä olevat: Ari Vilén, kirkkovaltuuston vpj. Marja Laaksonen, kirkkovaltuuston pj Tarja Ihamäki, talouspäällikkö, sihteeri 13 KOKOUKSEN AVAUS ESITYS Alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avaa kokouksen. Veisattiin virrestä 600 Vs. kirkkoherra Risto Kantonen avasi kokouksen. 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA VALTAISUUS Suoritetaan nimenhuuto. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä. Kokouskutsu asialuetteloineen on toimitettu jäsenille ESITYS toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 15 PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. Pöytäkirjan tarkastajat valitaan neuvoston jäsenlistan mukaisessa järjestyksessä. ESITYS Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Isotalo Timo ja Hafrén Leena Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Isotalo Timo ja Hafrén Leena

2 2/6 16 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei neuvosto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. ESITYS Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Muissa asioissa käsiteltävä asia. 17 ILMOITUSASIAT - Kirkkopäivät Kuopiossa halukkaat ilmoittautuvat talouspäällikölle - työyhteisökonsulentti Marjut Joki , palautekeskustelu/työntekijät - talouspäällikön viranhaltijapäätöksellä 1/2013 ja 2/2013 on hautausmaan kausityöntekijöiksi nimetty Riitta Järvinen (6 kk) ja Kristiina Niitynperä ( 10 vk) - Turun Arkkihiippakunnan Tuomiokapitulin päätös n:o 45/MM Turun Arkkihiippakunnan Tuomiokapitulin päätös n:o pidettävä seurantariihi: Auran seurakunta matkalla vuoteen 2015 on peruttu 18 AURAN SEURAKUNNAN KIRKON PALVELUKESKUKSEEN LIITTYMINEN. ANOMUS LIITTYMISAJANKOHDAN MUUTTAMISESTA. Auran seurakunnan kirkkoneuvosto teki kokouksessaan (Auran seurakunnan kirkkoneuvosto 3/ c) päätöksen jossa se esitti toiveensa ajankohdasta jolloin se voisi liittyä kirkon talous- ja henkilöstöhallinnon asiakkaaksi. Auran seurakunnan toive tuolloin oli, että ajankohta olisi vuosi 2014 tai myöhemmin. Ajankohdaksi tuli kirkkohallituksen selvityksen ja päätöksen jälkeen kuitenkin vuosi Seurakunnan toiminnan kannalta olisi nyt järkevää, että liittymisajankohta muutettaisiin vuoden 2015 alkuun. Ajankohdan muuttamista on mahdollista anoa kirkkoneuvoston päätöksellä. Auran seurakunnan kirkkoneuvosto anookin nyt, että ajankohta siirrettäisiin vuoteen Liittymisajankohdan muuttamiseksi esitettävät perustelut ilmenevät liitteessä 1 / 18. KIRKKOHERRAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS anoo Auran seurakunnan kirkon palveluskeskukseen liittymisen ajankohdan muuttamista Kirkon palvelukeskuksen johtokunnalta liitteen mukaisin perusteluin. 19 VUOSILOMIEN MYÖNTÄMINEN AURAN SEURAKUNNAN TYÖNTEKIJÖILLE Seuraavat työntekijät esittävät hyväksyttäväksi vuosilomaansa seuraavasti: Maria Suuronen , yhteensä 19 pv jää 1 pv Anneli Roozbehan Kesäloma yhteensä 18 päivää yhteensä 11 päivää Talviloma yhteensä 4 päivää yhteensä 5 päivää

3 3/6 Ilpo Viitaharju ja yhteensä 25 pv ( jää 13 pv) Merja Ojanen ja ja yhteensä 24 pv (jää 14 pv) Jyrki Hämäläinen ja yhteensä 15 pv (jää 6 pv) Tarja Ihamäki ja yhteensä 19 pv ( jää 11 pv) KIRKKOHERRAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN EHDOTUS myöntää em. työntekijöiden vuosilomat esittelyn mukaisesti ja lisäksi annettiin talouspäällikölle ja kirkkoherralle tehtäväksi selvittää onko Torsti Äärelä esittänyt vuosilomatoiveita ja onko hän ryhtynyt toimenpiteisiin sijaisen hankkimiseksi kyseessä olevalle ajalle. 20 KOLEHTISUUNNITELMA HUHTIKUU - ELOKUU 2013 vahvistaa vuosittain kolehtisuunnitelman. Käytännöllisten syiden vuoksi on perusteltua, että se hyväksytään useammassa osassa. Nyt tulee hyväksyttäväksi kolehtisuunnitelma ajalle huhtikuu 2013 elokuu Liite KIRKKOHERRAN ESITYS hyväksyy kolehtisuunnitelman huhtikuu 2013 elokuu 2013 Kolehtisuunnitelma hyväksyttiin kolehtisuunnitelman mukaisesti lisättynä siten että kerätään kolehti oman seurakunnan Hanna-työlle. ja kolehti kerätään omalle nimikkolähetille. 21 AURAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILIN 2012 Auran seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 ja tiedoksi Auran seurakunnan tuloslaskelmat kustannuspaikoittain vuodelta 2012 sekä johtokuntien toimintakertomukset vuodelta Liite 1 21 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Liite 2 21 Toteumavertailut kustannuspaikoittain 2012 Liite 3 21 Johtokuntien toimintakertomukset vuodelta 2012 TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS päättää, että vuoden 2012 toimintakertomus ja tilinpäätös esitetään kirkkovaltuustolle. Samalla kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden alijäämä ,07 euroa kirjataan ed.tilikauden yli-/alijäämä tilille. Edelleen kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille tilivuodelta 2012.

4 4/6 22 KIRKON YLEINEN PALKKAJÄRJESTELMÄ HAVA -JÄRJESTELYERÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN Kirkon työmarkkinalaitoksen ja kirkon pääsopijajärjestöjen laatima paikallisen järjestelyerän neuvottelumenettelyä koskevassa ohjeistuksessa on seurakunnille annettu mahdollisuus päättää HAVA-järjestelyerän käyttötavoista. Järjestelyerällä voidaan kehittää tehtävien vaativuuden arviointiin perustuvaa palkkaporrastusta ja naisten ja miesten välistä palkkauksellista tasa-arvoa sekä vaikuttaa seurakunnan mahdollisuuteen pitää palveluksessa ja rekrytoida osaavaa henkilöstöä. Neuvottelutulos järjestelyerän käytöstä tehtäväkohtaiseen palkanosaan edellyttää yksimielisyyttä tehtävistä, tehtäväoloista tai nimikkeistä, joihin järjestelyerää käytetään. Työnantajan tehtävänä on panna neuvottelutulos täytäntöön yksittäisten työntekijöiden nimien tarkkuudella. Kyseinen neuvottelu on jokaisen työntekijän kanssa toteutettu. Työnantajan ja työntekijöiden yksimielisellä päätöksellä voidaan sopia myös järjestelyerän muunlaisesta käytöstä. Kirkkoherra ja talouspäällikkö ovat antaneet työntekijöille mahdollisuuden esitykseen järjestelyerän käyttötavasta: yksimielinen toivomus jakaa järjestelyerä tasapuolisesti kaikkien kesken. Järjestelyerän suuruus on viranhaltijoiden ja työntekijöiden peruspalkkojen yhteenlasketusta summasta 0,5 %. maaliskuussa TALOUSPÄÄLLIKÖN JA KIRKKOHERRAN ESITYS hyväksyy yksimielisenä neuvottelutuloksen, että järjestelyerä käytetään tasan kaikkien viranhaltijoiden ja työntekijöiden kesken korottamalla kaikkien peruspalkkoja 0,5 % ja korotus laitetaan täytäntöön alkaen. 23 AURAN SEURAKUNTATALON/VIRASTOTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN Seurakuntakeskuksen lämmitysjärjestelmä on iäkäs ja sen vuosittainen huolto/ kunnostus ei ole enää pitkään taloudellista. Asiasta tehdyt aiemmat päätökset: n kokous nimesi suunnittelutyöryhmän: Ari Toivonen ja Heikki Pajulan valmistelun aloittamiseen ja heidät velvoitetaan toimimaan yhteistyössä talouspäällikön kanssa ja suunnitteluryhmä raportoi asian etenemisestä. Asiantuntijoiden määrää voidaan lisätä valmistelun aikana n kokous Kuultiin työryhmän edustajan Pekka Kalmin esittely suunnittelutyön tuloksesta. Puheenjohtaja avasi keskustelun. Päätettiin yksimielisesti siirtää asian käsittely seuraavaan kokoukseen jossa asiasta kuullaan täsmällinen vertailu.. TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS päättää lakkauttaa suunnitteluryhmän: Ari Toivonen ja Heikki Pajula päättää antaa lämmitysjärjestelmän suunnittelun/ tarjouspyyntöjen valmistelun asiantuntijan tehtäväksi. Valtuutetaan talouspäällikkö tekemään sopimus Simo Kaamanen Palvelut Oy:n kanssa suunnittelun/tarjouspyyntöjen valmistelusta.

5 5/6 Talouspäällikkö veti esityksensä pois. Kuultiin valitun toimikunnan raportti lämmitystapavertailusta. Valittiin yksimielisesti Auran seurakuntakeskuksen uusittavaksi lämmitystavaksi kaukolämpö. Valtuutettiin talouspäällikkö neuvottelemaan yhdessä työryhmän kanssa Auran Lämpö Oy:n kanssa lämpösopimuksen ehdoista ja allekirjoittamaan lämpösopimus tarjouksen pohjalta enintään kahden vuoden määräajaksi. 24 MUUT ASIAT Turun Arkkihiippakunnan Tuomiokapitulin päätös n:o 45/MM / kirkkoherran palkkaan verrattavista eduista kuten seurakunnan viranhaltijan käyttöön hankkiman puhelimen tai tietokoneen käyttämisestä virantoimituksen keskeytyksen aikana. Päätettiin periä puhelut toteutuvien kulujen mukaisesti täysimääräisesti. Tietokone liittymineen tulee palauttaa välittömästi kirkkoherranvirastoon. 25 PÖYTÄKIRJAN TARKISTAMINEN Tarkastettu pöytäkirja tai ilmoitus siitä tulee asettaa nähtäväksi seurakunnan ilmoitustaululle vähintään 14 päivän ajaksi. (KL 25 luku 3 ). ESITYS tarkistetaan tämän kokouksen jälkeen ja esillä olo seurakunnan kirkkoherranvirastossa, josta on ilmoitettu virallisella ilmoitustaululla olo VALITUSOSOITUS ESITYS Puheenjohtaja antaa kirkkolain mukaisen valitusosoituksen. Liite 1, 26. lisättynä KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen.

6 6/6 Kokouksen vakuudeksi Risto Kantonen puheenjohtaja Tarja Ihamäki sihteeri Pöytäkirja todettu kokouksen kulun mukaiseksi Leena Hafrén Timo Isotalo

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 PÖYTÄKIRJA 24.04.2014 Kirkkoneuvosto 1/7

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 PÖYTÄKIRJA 24.04.2014 Kirkkoneuvosto 1/7 1/7 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kokous 3/2014 pykälät 24-41. Aika Torstai 24.04.2014 klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakunnan virastotalo JÄSEN Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA perjantaina 30. päivänä toukokuuta 2014 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013 Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 19.00 20.07 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Jarmo

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2012 18.4.2012

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2012 18.4.2012 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 18.4.2012 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

Aika: 9.7.2015 klo 18.00 19.05 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo

Aika: 9.7.2015 klo 18.00 19.05 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 5/2015 Aika: 9.7.2015 klo 18.00 19.05 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 Kokousaika 10.4.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä, sihteeri Raila Degerholm

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2015 PÖYTÄKIRJA

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2015 PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA Torstaina 28.05.2015 17.30 Kokous alkaa kahvittelulla 17.30, sitten siirrytään perhekirkkoon klo 18, minkä jälkeen varsinainen kokous. KOKOUSPAIKKA Viialan seurakuntasali OSALLISTUJAT Päätöksentekijät

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2014 24.11.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2014 24.11.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 24.11.2014 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 AKAA Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra Haavisto Tuija

Lisätiedot

4 Seurakunnan henkilöstön koulutussuunnitelma vuodelle 2015. 8 Kuulammentien varressa olevan lohkomattoman määräalan myynti

4 Seurakunnan henkilöstön koulutussuunnitelma vuodelle 2015. 8 Kuulammentien varressa olevan lohkomattoman määräalan myynti Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 17.12.2014 kello 18.00 Tyrnävän seurakuntatalon takkahuoneessa. Kahvitarjoilu alkaa kello

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen. Vainio Marja-Leena jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen. Vainio Marja-Leena jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 3/2014 Sivu 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 3.4.2014 klo 17.00-19.50 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010 NRO 1/2010 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 19.1.2010 KOKOUSTIEDOT AIKA 19.1.2010 Tiistai 18 21.40 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Järviö Markku, puheenjohtaja Jalonen Sanna Juhola

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Kirkkoneuvosto 22.04.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Kirkkoneuvosto 22.04.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 20.15 Paikka: Seurakuntakoti, sali Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 2/20.3.2014

HARTOLAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 2/20.3.2014 Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 20. päivänä maaliskuuta 2014 klo 18.00. 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 1/2014 PÖYTÄKIRJA. Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen Sirpa. Knuutila Heikki. Lahdensivu Olavi Latvanen Anneli

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 1/2014 PÖYTÄKIRJA. Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen Sirpa. Knuutila Heikki. Lahdensivu Olavi Latvanen Anneli 1 KOKOUSAIKA 14.5.2014 kello 18.00 Kahvitarjoilu kello 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Alasali, Sontulantie 1, Akaa OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aronen Hannele Haavisto Tuija Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014 NRO 3/2014 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.3.2014 Keskiviikko klo 18 20.20 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Paassilta

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015 ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 28.04.2015 1 Aika 28.04.2015 klo 18.00 19.04 OSALLISTUJAT Jäsenet Buska Matti jäsen Raappana Tauno jäsen Gammelin Pertti jäsen

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) Kirkkoneuvosto 27.3.2013

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) Kirkkoneuvosto 27.3.2013 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) A S I A L U E T T E L O : 46 Kokouksen avaus 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 48 Pöytäkirjan tarkastus 49 Ääntenlaskijat 50 Työjärjestys 51 Henkilöstöasia

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2012 22.3.2012

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2012 22.3.2012 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 22.3.2012 klo 17.00 20.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

Torstai 31.5.2012 klo 18.30. Kokouskahvit kello 18.00

Torstai 31.5.2012 klo 18.30. Kokouskahvit kello 18.00 Kirkkovaltuusto 2/12 Seurakuntatalo, Niuhalanraitti 6 b, 03400 Vihti Torstai 31.5.2012 klo 18.30 Kokouskahvit kello 18.00 1. Kokouksen avaus 12 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ* PÖYTÄKIRJA 1 (20) VÄLIAIKAINEN YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 3/18.12.2008

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ* PÖYTÄKIRJA 1 (20) VÄLIAIKAINEN YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 3/18.12.2008 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ* PÖYTÄKIRJA 1 (20) SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2008 ======================== 26 s. 4 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS 27 s. 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 28 s. 5 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

UURAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 Kirkkoneuvosto 24.07.2012 Sivu 46

UURAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 Kirkkoneuvosto 24.07.2012 Sivu 46 ESITYSLISTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 Kirkkoneuvosto 24.07.2012 Sivu 46 Kokousaika Ti 24.07.2012 klo 17.00 18.55 Kokouspaikka Kirkkoherranvirasto, Multiantie 3, 41230 Uurainen Saapuvilla olleet jäsenet Heinola

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 (12) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 2012 Kirkkoneuvosto Aika: 28.3.2012 klo 17.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot