Turun konservatorion johtokunnan kokouksen pöytäkirja ke klo 9-11

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun konservatorion johtokunnan kokouksen pöytäkirja ke 14.5.2014 klo 9-11"

Transkriptio

1 Turun konservatorion johtokunnan kokouksen pöytäkirja ke klo 9-11 Osallistujat: Juha Järvinen (pj.), Reijo Borman (vpj.), Ulrika Kauniskangas (siht.), Outi Heiskanen, Pia Karaspuro, Hanna Kourula, Jouni Kuorikoski, Katri Liira, Janne Malmivaara, Liisa Malmivaara, Eric Marquis ja Tuomo Teirilä 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen sääntöjen mukaisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Kokous todetaan sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Kokouksen työjärjestys Esitys: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Esityslista hyväksyttiin 4. Edellisen kokouksen pöytäkirja Esitys: Pöytäkirja toimitettiin sähköpostitse etukäteen johtokunnan jäsenille kommentoitavaksi ja hyväksyttäväksi. Todetaan pöytäkirja hyväksytyksi. Päätös: Pöytäkirja hyväksyttiin sanalisäyksellä oppitunnin kohtaan Stipendit Esitys: Johtokunta keskustelee listasta, joka on valmisteltu opettajien stipendiehdotusten pohjalta (liite johtokunnan kokoukseen 14.5.) ja päättää kevään 2014 stipendien jakamisesta. Johtokunta keskusteli listasta, jossa stipendit oli valmiiksi jaettu kolmeen kategoriaan:

2 1. Turun konservatorion kannatusyhdistyksen stipendit (ml. Raunistulan filharmonikot ja muut lähilahjoittajatahot). 2. Suomen Kulttuurirahaston Piltti-Killisen rahaston stipendit klassisen laulun opiskelijoille 3. Suomen Kulttuurirahaston Joutsenon rahaston stipendit. Esityksen olivat opettajien ehdotusten mukaisesti valmistelleet Reijo Borman, Ulrika Kauniskangas ja Juha Järvinen. Opettajien ehdotuksista pois oli jätetty vain ne, jotka olivat saaneet stipendin edellisenä vuonna samasta kategoriasta. Samoin kategoriasta kolme oli jouduttu siirtämään muihin kategorioihin 17 nimeä. Yksi nimi kategoriasta 2 oli siirretty kategoriaan 1 ja 3:sta 1:een, jolloin esitetty jakosumma Piltti-Killisenkin osalta vastasi suunniteltua. Päätös: Keskusteltiin listasta. Johtokunta päätti siirtää keskustelun pohjalta vielä joitain nimiä kategoriasta toiseen. Toivottiin, että tulevaisuudessa olisi erillinen rahasto kilpailumatka- ja leiriavustuksia varten. Samoin toivottiin, että olisi isompia rahoja harvemmille. Nyt stipendinsaajia kategoriassa 1 on paljon ja rahasummia on tästä syystä pienennetty. Kollegion priorisoinnit toivottiin katsottaviksi etukäteen, jolloin tehtäisiin myös enemmän karsintaa tarvittaessa. Muutoin stipendit päätettiin jakaa ehdotuksen mukaisesti. [Johtokunnan kokouksen jälkeen tehtiin vielä yksi muutosliike Joutsenon rahaston päätöksen mukaisesti, mistä informoitiin opettajia. Joutsenon rahaston päätökset vahvistaa Suomen kulttuurirahasto.] 6. Erikoisosaston ostettava lisäopetuspaketti instrumenttiopetukseen Esitys: Johtokunnan kokouksessa tuli esiin oppilaiden vanhempien aloite ostaa instrumenttiopetukseen lisäopetusta taiteen perusopetuksessa. Tarve voi olla esim. erityislahjakkailla tai vaihtoehtoisesti tukiopetusmaisesti. Johtokunta keskustelee ostettavista pakettimalleista: esim. 3 x 45 min tai 5 x 45 tai 5 x 30 min. Päätös: Keskusteltiin lisäopetuspaketista, jonka voisi ostaa. Paketti 5 x 45 min sai kannatusta. Pedagogisessa harkinnassa voi olla myös pääinstrumentin tunnin pituus. Päätös voidaan tehdä myös erityislahjakkuuksien tukemiseksi. Tukiopetuspaketit mupeen voidaan hoitaa toisen open ryhmässä (tai projektiresurssilla.) 7. Strategiatyön eteneminen Esitys: Avataan strategiatyön vaihetta, josta tehtyjä muistiinpanoja on luettavissa esim. konservatorion kotisivuilta Meneillään on hallituksen itsearviointi, takana on opiskelijoiden strategiakeskustelu sekä opettajien strategiatyöryhmien ensimmäinen tapaaminen Keskustellaan toiminta-ajatuksista sekä jatkotyöskentelystä. Juha Järvinen kertoi, että vastuu strategia- ja laatuasioista sovittu Ulrika Kauniskankaalle. Kauniskangas esitteli kevään työskentelystä vedettyjä

3 pääsuuntaviivoja ja nosti esiin erityisesti kolme lukuvuonna toteutettavaa strategiapilottia 1) Vanhan musiikin projekti Keiserin Markus-passio, joka toteutetaan projektiviikkotoimintana lukuvuoden aikana. Teos esitetään pääsiäisviikolla ) (Pienten) lasten yhteisöllinen toiminta toteutetaan useina toimintapajoina projektiviikoilla , samalla kokeillen myös aiemmin peräänkuulutettuja erityisopetuksen keinoja. 3) Kuppilakonserttien ja performanssien sarja , johon sisällytetään myös Sigyn-salin 20-vuotisjuhla. Näistä piloteista sekä muista strategiakeskusteluista nostetaan ideoita, jotka liitetään osaksi Turun konservatorion strategiaa. Johtokunta nosti esiin kysymyksiä vastuunjaosta myös tuntiopettajien suhteen. Todettiin, että työnjako- ja aikataulusuunnittelu on käynnissä, mutta ei vielä valmis. Aikataulut pyritään saamaan kaikille tiedoksi elokuussa. Samoin toivottiin Mupen ja instrumenttien yhteistyötä. Päätös: Merkittiin kevään työskentely ja ensi vuoden suunnitelmat tiedoksi. 8. Projektiviikkojen suunnittelu osana vuosisuunnitelmaa Esitys: Johtokunta keskustelee esiin nousseista projektiviikkojen ideoista, oppimistavoitteiden painopisteistä ja seuraavan vuoden vuosisuunnitelman toteuttamisesta. Mukana keskustelussa ovat myös vanhan musiikin, pienten lasten ja kuppilakonserttien strategiaryhmät. Päätös: Keskustelu oli käyty jo kohdassa 7. Johtokunnalla ei ollut muuta kysyttävää myöskään rehtorille osoitettavien tuntisuunnittelulomakkeiden suhteen, jotka oli lähetetty opettajille Konserttisarjojen profiilit Esitys: On toivottu, että konsertit (esim. Kevään ääniä) olisivat ikärajattomia. Syksystä alkaen kaikkien konserttisarjojen konsertit olisivat yleisiä oppilaskonsertteja. Konserttien kesto rajattaisiin max 60 minuuttiin. Päätös: Asia hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi. 10. Itsearviointikyselyiden koontia Esitys: Tutustutaan itsearviointikyselyjen esiin nostamiin asioihin: hyviin käytäntöihin ja kehittämiskohtiin. Keskustellaan johtokunnan ideoista kehittää koulutusta.

4 Koulutuspäällikkö esitteli eri osa-alueiden kyselyiden pääasiallisia tuloksia, joita ei vielä ole ehditty perusteellisesti analysoida. Vastausprosentit vaihtelivat noin %:ssa, joten suuntaviivoja voidaan pitää luotettavina. Taiteen perusopetus 1. Varhaismusiikkikasvatuksen kyselyt: erikseen perhemuskari 0-3-v., muskari 3-6-v. ja soitinvalmennus: Tässä kyselyssä oli keskimäärin todella tyytyväisiä vastaajia. 2. Sävellyspajan hankekysely: Sävellyspajahankkeesta saatiin pääosin iloista ja tyytyväistä palautetta. Improvisointiopetusta ja luovaa työskentelyä toivotaan edelleenkin. Vastauksia ja vapaapalautteita analysoidaan vielä lisää kehittämistyötä varten. Ammatillinen koulutus: 1. Ammatillisen koulutuksen opiskelijoille lukuvuoden kehittämiskohteen Työtehtävän suunnittelun tutkinnon osan kysely: Tyytyväisyyspisteet olivat jonkin verran nousseet edellisvuodesta, mutta tätä voidaan edelleen pitää kehittämiskohteena ammatillisessa koulutuksessa. Vapaapalautteista päätellen jokunen opiskelija oli saattanut vastata myös ns. vanhoilla tiedoilla, ohjeistuksista riippumatta. 2. Päättökysely opintonsa päättäville (osana edellistä) Tuloksia ei ole varsinaisesti analysoitu vielä. Näitä tuloksia käytetään tämän nivelvaiheen ohjauksen tehostamiseksi. On tarkoitus edelleen muokata opintoja niin, että valmistujat kokisivat olonsa mahdollisimman valmiiksi työelämää ja jatko-opintoja varten. Päätös: Konservatoriossa on varsin tyytyväistä oppilas- ja opiskelijakuntaa. Erityisesti ilmapiiriasiat tuntuvat olevan hyvällä mallilla. Kiusaamista on nähnyt vain hyvin harva, joskin jokainen tapaus on liikaa. Joitain kehittämiskohteita oli jo alustavan katsauksen perusteella noussut esiin ja näitä asioita pyritään jatkossa kehittämään. Harjoitustilan vähyys nousi ammatillisessa kyselyssä esiin, mutta koska tämä on taloudellinen kysymys, tiloja ei voida saada lisää, voidaan vain pyrkiä edelleen tehostamaan tilojen käyttöä. 11. Instrumenttikurssien kriteerien päivittäminen Esitys: Käydään läpi konservatorion instrumenttikurssien tasosuoritusohjeiden tarkistamisen vaihe niissä instrumenteissa, joissa ohjeita ei ole vielä päivitetty. Kriteerit pyritään saamaan näkyville nettiin kesän aikana, joten päivitykset/tarkistukset toivotaan viimeistään toukokuun aikana. Päätös: Todettiin, että joitain kurssisuoritusohjeita vielä puuttuu. Johtokunnalla ei ollut kysyttävää aiheesta.

5 12. Muut mahdolliset asiat Oli pyydetty täsmennystä siihen, onko Sigyn Sinfoniettan projektiviikon ajankohta päivällä vai illalla. Todettiin, että harjoitukset ovat iltapäivän ja illan aikana, jotta pitkällä olevat taiteen perusopetuksen oppilaat voisivat päästä mukaan. Liisa Malmivaara palasi vielä stipendiasiaan toivoen, että ensi kerralla suurimmat lahjakkuudet myös taiteen perusopetuksesta voisivat saada isompia stipendejä. Oma kategoriansa voisi olla myös kansalliseen huippuun tpo:ssa. Hanna Kourula pyysi, että käyttöön otetusta Wilmaopintorekisterijärjestelmästä annettaisiin opettajillekin mahdollisimman pian tietoa ja ohjeistusta, koska oppilaan opinto-ohjaus on osa opettajan työtä. Moni oppilas on kysellyt opettajalta ohjeita tähänkin. Tänä keväänä on päästy aloittelemaan Wilma-järjestelmän käyttöä ilmoittautumisissa, mutta koko järjestelmä ei vielä ole käytössä. Wilman vastuuhenkilö Turun konservatoriossa on Sirkka Latva-Mantila. Asiaan palataan myös opettajakunnan suuntaan. Johtokunnan jäsenet toivoivat, että opettajat saavat oppilasvalinnoista tietoa jo reilusti ennen opetuksen alkua, esim. kesäkuussa. Reijo Borman totesi, että vaikka oppilasvalinnat tehdään kesäkuussa, oppilaat ilmoittavat aloittamisestaan heinäkuun loppuun mennessä. Senkin jälkeen tulee peruutuksia esim. opiskelupaikan selviämisen takia. Tämän vuoksi listoilla tulisi olemaan niin paljon muutoksia, että varsinaiset oppilaslistat on parempi rakentaa vasta elokuun puolella. 13. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja kiitti kuluneesta lukuvuodesta ja päätti kokouksen. Vakuudeksi Juha Järvinen rehtori Ulrika Kauniskangas koulutuspäällikkö

Turun konservatorion johtokunnan kokous ma 25.11.2013 klo 9.00

Turun konservatorion johtokunnan kokous ma 25.11.2013 klo 9.00 Turun konservatorion johtokunnan kokous ma 25.11.2013 klo 9.00 Osallistujat: Juha Järvinen (pj.), Reijo Borman (vpj.), Ulrika Kauniskangas (siht.), Outi Heiskanen, Pia Karaspuro, Hanna Kourula, Jouni Kuorikoski,

Lisätiedot

Turun konservatorion johtokunta

Turun konservatorion johtokunta Turun konservatorion johtokunta Turun konservatorion johtokunnan kokous ti 22.10.2013 klo 9.30 Osallistujat: Juha Järvinen (pj.), Reijo Borman (vpj.), Ulrika Kauniskangas (siht.), Pia Karaspuro, Outi Heiskanen,

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 10.3.2005 klo 10:05-13:15 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, Ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm (kohdat 1-14) Juha Hakala (esittelijä)

Lisätiedot

Läsnä: Karppanen Mari, Kouhia Mika, Kurosawa Sinikka, Pajarinen Eija (puh.joht.), Servomaa Henri, Tiikkaja Anna (siht.

Läsnä: Karppanen Mari, Kouhia Mika, Kurosawa Sinikka, Pajarinen Eija (puh.joht.), Servomaa Henri, Tiikkaja Anna (siht. Tokion Suomi-koulun johtokunnan kokous Aika: 10.4.2011 klo 17.10 Paikka: Arisunomori, Minami-Azabu, Minato-ku, Tokio Läsnä: Karppanen Mari, Kouhia Mika, Kurosawa Sinikka, Pajarinen Eija (puh.joht.), Servomaa

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 4/2015 8.4.2015, kello 9.30-12.30 Paikka: Helsingin kaupungin vanha raatihuone, Aleksanterinkatu 20, kokoushuone Kvston lähetystöt Osallistujat:

Lisätiedot

Osaavammat musiikkioppilaitosten opettajat hankkeen kyselyraportti 18.6.2015

Osaavammat musiikkioppilaitosten opettajat hankkeen kyselyraportti 18.6.2015 Osaavammat musiikkioppilaitosten opettajat hankkeen kyselyraportti 18.6.2015 Ulrika Kauniskangas ja Osaava hankkeen ohjausryhmä Sisällys 1. Osaava hanke Osaavammat musiikkioppilaitosten opettajat 2 2.

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 5.6.2006 klo 9:10-11:30 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm Helena Hämynen (päätöskohdissa puhelimen

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 7.2.2012 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012 Aika Keskiviikkona 25.1.2012

Lisätiedot

TUKIKANSIO. Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari

TUKIKANSIO. Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari 2012 TUKIKANSIO Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari 2 Sisältö JOHDANTO... 5 Kolmiportainen tuki... 7 Lakiteksti... 8 VARHAISKASVATUS... 12 Pidennetty oppivelvollisuus... 14 Varhennettu esiopetus...

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Aika ti 20.5.2014 klo 9:30-16:00 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Paikalla Minna Arffman, pj Fingrid Oyj Lauri Jännes,

Lisätiedot

Virvatuli VIRVATULI. Musiikkiopiston. itsearviointi. Itsearviointia musiikkiopistossa

Virvatuli VIRVATULI. Musiikkiopiston. itsearviointi. Itsearviointia musiikkiopistossa Virvatuli VIRVATULI Musiikkiopiston Itsearviointia musiikkiopistossa itsearviointi Arviointi Porvoonseudun musiikkiopistossa Virvatuli-mallia käyttäen v. 2013 JOHDANTO 2 1. OPPILAAT 4 1.1 Tiedot ja taidot

Lisätiedot

Maarit Heikkinen alueryhmä Laura Kajala koulutusryhmä poistui 11 aikana. Kalle-Pekka Mannila toiminnanjohtaja, sihteeri

Maarit Heikkinen alueryhmä Laura Kajala koulutusryhmä poistui 11 aikana. Kalle-Pekka Mannila toiminnanjohtaja, sihteeri LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI 1 HALLITUKSEN KOKOUS 1 / 2015 Aika 25.1. klo 10.30 - Paikka: Turun partiotoimisto PÖYTÄKIRJA 25.01.2015 Läsnä Mari Kousa puheenjohtaja Mika Kuusisto varapuheenjohtaja Maarit

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän syyskokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS. Aika maanantai 8.10.2012 Kirkkonummen monitoimihallin kabinetti Klo 17:30 18:30 Läsnä pj. Minna Vikman siht.

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS. Aika maanantai 8.10.2012 Kirkkonummen monitoimihallin kabinetti Klo 17:30 18:30 Läsnä pj. Minna Vikman siht. SYYSKOKOUS 2012 Kirkkonummen Taitoluisteluklubi ry. Kyrkslätts Konståkningsklubb rf. SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika maanantai 8.10.2012 Paikka Kirkkonummen monitoimihallin kabinetti Klo 17:30 18:30 Läsnä

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.5.2014 KOKOUSKUTSU 1(8) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 Aika Tiistai 6.5.2014

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 17.8.2006 klo 9:35-11:55 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Irmeli Koskimies Ari Muhonen (puheenjohtaja)

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002. AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00

Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002. AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00 Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002 AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00 PAIKKA:Kuntaliitto, 2. Linja 14, kokoushuone B 3.2 LÄSNÄ: Camilla von Bonsdorff, puheenjohtaja

Lisätiedot

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014. Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014. Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014 Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012 Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelmatyö 2 1.1 TUTKINTOVAATIMUKSET, OPETUSOHJELMA

Lisätiedot

1. Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja Annamari Aarnio avasi kokouksen toimittamalla esityslistan sähköpostitse jakelussa mainituille 22.2.2009.

1. Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja Annamari Aarnio avasi kokouksen toimittamalla esityslistan sähköpostitse jakelussa mainituille 22.2.2009. Suomen Briard ry Hallituksen kokous 1/2009 Kokous järjestetty sähköisenä kokouksena 22.2. 6.3.2009 Läsnä: Annamari Aarnio, Nina Pakkanen, Satu Vähä, Tuula Tanska, Kati Jokio, Anna Väänänen, Tiina Järveläinen,

Lisätiedot

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla 1 Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla TIIVISTELMÄ...2 1 JOHDANTO...3 1.1 Arviointiaihe ja tavoite...3 1.2 Pääkaupunkiseudun yhteistyön strategiset linjaukset...4 1.3 Opetustoimen yhteistyön linjaukset

Lisätiedot

-Liedon nuva 27.3.15. Pöytäkirjat vuosi 2012 27.1 17.2 24.3 13.4 24.4 15.5 19.6 22.8 26.9 30.10 20.11 18.12

-Liedon nuva 27.3.15. Pöytäkirjat vuosi 2012 27.1 17.2 24.3 13.4 24.4 15.5 19.6 22.8 26.9 30.10 20.11 18.12 Liedon nuorisovaltuusto Pöytäkirja -Liedon nuva 27.3.15 Pöytäkirjat vuosi 2012 27.1 17.2 24.3 13.4 24.4 15.5 19.6 22.8 26.9 30.10 20.11 18.12 LIEDON NUORISOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Aika: 27.1.2012 klo 19.00

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISPARLAMENTTI. Pöytäkirja - Yhteenveto. Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013

ULKOSUOMALAISPARLAMENTTI. Pöytäkirja - Yhteenveto. Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013 Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013 Pöytäkirja - Yhteenveto Paikka: Suomi-Seura, Mariankatu 8 Aika: maanantai 15. - tiistai 16.4.2013 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 3.11.2004 klo 13:10-15:20 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, Ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm Nanna Hakala (sihteeri) Annu Jauhiainen

Lisätiedot

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY PÖYTÄKIRJA 1 (21) LIITTOKOKOUS 2013 Aika 25.5.2013 kello 9.55 16.28 Paikka Osallistujat Tampere-talo, Rondo-sali Liittokokoukseen osallistui 124 äänivaltaista edustajaa.

Lisätiedot

KOPPIssa on lisäksi edunvalvontapiiri, puheenjohtajapiiri ja tapahtumapiiri. Edunvalvontapiiri on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille.

KOPPIssa on lisäksi edunvalvontapiiri, puheenjohtajapiiri ja tapahtumapiiri. Edunvalvontapiiri on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. Muistio: KOPPI 4/2013-17.9.2013 Toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkolan kyselytunti Osallistujia rehtorin kyselytunnille oli lähes viisikymmentä. Taustoitus: Puheenjohtaja Pirja Vitikka toivotti osallistujat

Lisätiedot

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Linnea2-konsortion ohjausryhmän kokous Aika: 6.6.2008 klo 9.13-11.12 Paikka: Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistonkatu 1 Läsnä: Ari Muhonen, TKK:n kirjasto, puheenjohtaja Kristiina Hormia-Poutanen,

Lisätiedot