Aika: Keskiviikkona klo Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aika: Keskiviikkona 8.10.2014 klo 17.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros."

Transkriptio

1 Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, Turku Hallituksen kokous 4/2014 Aika: Keskiviikkona klo Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Pöytäkirja 1. KOKOUKSEN AVAUS KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS JÄRJESTYSSÄÄNTÖ ALENNUKSET LUKUKAUSIMAKSUIHIN LUKUVUONNA AVOIMEN OPETUKSEN KEHITTÄMINEN TSMO:SSA LIIKUNTA/KULTTUURISETELI MUUT ASIAT TALOUS YHTEINEN TAPAAMINEN TURUN KONSERVATORION HALLITUKSEN KANSSA MARKKINOINTI-ILTA TIEDOTUSASIOITA RAISION KAUPUNGIN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VÄHENTÄÄ OPPILASPAIKKOJA TSMO:SSA SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN... 6

2 Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdensmusikinstitut Mestarinkatu 2, Turku Hallituksen kokous 4/2014 Pöytäkirja Aika: Keskiviikkona klo Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja toivotti hallituksen jäsenet tervetulleiksi ja avasi kokouksen kello KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN Hallituksen jäsenet ovat: Johanna Levola-Lyytinen (puheenjohtaja), Kalle Euro, Kimmo Lehtonen, Jouko Linko, Ulla Partanen, Alexandra Rehnberg, Elina Rinne, Risto Tertti, ja Esa Uusipaikka. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Kalle Euro ja Kimmo Lehtonen. Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Kalle Euro ja Ulla Partanen. 4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi Lisättiin kohtaan 9 kohdat, 9.1 Talous, 9.2 Yhteinen tapaaminen Turun Konservatorion kanssa ja 9.3 Mainostamisilta. Lisäysten jälkeen esityslista hyväksyttiin.

3 5. JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallituksen uudistaessa johtosääntöä tuli ajankohtaiseksi laatia oppilaitokselle myös oppilaiden järjestyssääntö. Järjestyssäännön viimeinen luonnosversio on liitteenä 2. Hallitus vahvistaa liitteen 2 mukaisen järjestyssäännöksi alkaen. Hyväksyttiin liitteenä 3 oleva järjestyssääntö. 6. ALENNUKSET LUKUKAUSIMAKSUIHIN LUKUVUONNA Turun seudun musiikkiopiston oppilaat tai heidän huoltajansa voivat hakea vapautuksia tai alennuksia lukukausimaksuihin lukuvuodeksi kerrallaan. Hakemukset tulee jättää alkaneen lukuvuoden syyskuun 15. päivään mennessä. Vapautusten tai alennusten myöntämisen perusteet ovat olleet taloudelliset. Hakijan perhekunnan taloudellinen tilanne on arvioitu ansio- tai muiden tulojen perusteella, jotka on osoitettu ensisijaisesti edellisen vuoden verotuksen mukaan. Mikäli hakija katsoo, että hänen taloudellinen asemansa on em. verotuksen jälkeen muuttunut, on hän voinut jättää todistuksen muuttuneesta tilanteestaan. Hakijalle myönnetystä toimeentulo- tai asumistuesta on pyydetty selvitys. Opiskelijat, jotka eivät asu vanhempiensa kotona on katsottu oikeutetuiksi alennukseen. Vapautuksista ja alennuksista oppilasmaksuihin sekä anomuksen jättämisen eräpäivästä on tiedotettu kaikille oppilaille tai heidän huoltajilleen postitse lähetetyissä tiedotteissa toukokuussa ja elokuussa. Elokuun jälkeen oppilaaksi otetuille on tiedotettu erikseen. Lisäksi tietoja ja hakemuslomakkeen saa oppilaitoksen internetsivuilta kohdista opiskelu ja lomakkeita. Vapautusta tai alennusta lukukausimaksuihin lukuvuodelle haettiin yhteensä 65oppilaalle. Liitteessä 1 on talouspäällikön laatima kooste hakijoista. Hallituksen jäsenet voivat halutessaan tutustua hakemuksiin tarkemmin musiikkiopiston talouskansliassa. 1. Hallitus käy keskustelun lukukausimaksuihin tehtävien alennusten periaatteista. 2. Hallitus hyväksyy vapautukset ja alennukset lukukausimaksuihin talouspäällikön laatiman ryhmittelyn mukaisesti (liite 1). 1. Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin syksystä 2015 alkaen alennukseen oikeuttaviksi seuraavat selvitykset: Toimeentulotuki, asumistuki ja opiskelijan asumislisä. 2. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan liitteen 1 lukukausimaksujen alennukset.

4 7. AVOIMEN OPETUKSEN KEHITTÄMINEN TSMO:SSA Turun kaupungin ja TSMO:n ylläpitäjän välisen sopimuksen mukaan toiminnan kustannukset jakautuvat oppilasmäärien mukaan, jolloin kaikista oppilaspaikoilla on kunnan rahoitusosuus. Eräiden kuntien vähennettyä tai aikoessa vähentää varaamiaan oppilaspaikkoja TSMO:ssa tulee aiheelliseksi harkita, voidaanko em. kunnan rahoitusosuus korvata korkeamman oppilasmaksun muodossa. Tällöin kysymyksessä olisi jonkinlainen avoimen osaston toiminta. Taiteen perusopetusta koskevat säädökset mahdollistavat avoimen opetuksen. Erilaista avoimen osaston toimintaa tai ns. avointa opetusta järjestetään useissa musiikkioppilaitoksissa. Toteuttamistapa ja toiminnan nimitys vaihtelee suhteessa oppilaitoksen yleiseen opetussuunnitelmaan sekä rahoitukseen. TSMO:ssa avoimen osaston toiminta tulisi rahoittaa niin, että toiminnan kustannukset katettaisiin valtionosuudella ja lukukausimaksuilla. Yleisen opetussuunnitelman osalta voidaan luopua ikärajoista tai noudattaa vapaata henkilökohtaista opetussuunnitelmaa. Mikäli avoimen osaston toimintaa järjestetään, tulee toiminnan puitteet määritellä niin, että sillä ei ole kustannusvaikutuksia varsinaiseen toimintaan. Tarkka määrittely on tarpeellista sekä oppilaiden että varsinaiseen toimintaan osallistuvien kuntien näkökulmasta. Hallitus käy alustavan keskustelun avoimen osaston toiminnasta ja sopii tarvittaessa lisävalmistelusta Päätettiin että avointa opetusta voidaan jatkossa järjestää niin, että 1. se sisältyy taiteen perusopetuksen opetustuntiperusteiseen valtionosuuteen 2. se ei sisälly kuntien rahoitusosuuteen 3. kuntien rahoitusosuutta vastaava osuus sisällytetään lukukausimaksuun. Lisäksi päätettiin, että rehtori laatii avoimen opetuksen oppilaaksi ottamisesta, opetusajoista, ikärajoista, maksuista ja muista tarvittavista seikoista erillisen tiedotteen. 8. LIIKUNTA/KULTTUURISETELI Opetushenkilöstön piiristä on toivottu mahdollisuutta saada liikunta- ja kulttuuriseteleitä henkilökunnan aktivoimiseksi liikkumaan ja siten edistämään työkykyä ja työssäjaksamista. Talouspäällikön selvityksen mukaan on mahdollista hankkia joko liikuntaseteleitä á 4 /kpl tai liikunta- ja kulttuuriseteleitä á 5 /kpl. Seteleitä toimittava yritys kertoo seuraavaa: "Liikuntaa ja kulttuuria tukemalla kannustat henkilöstöä harrastamaan monipuolisesti. Kun työntekijä saa itse valita, mitä ja missä hän harrastaa, motivaatio omasta kunnosta huolehtimiseen kasvaa." Mikäli seteleitä jaetaan seuraavasti: kokoaikaiset 100, puoliaikaiset 50 ja väliin jäävät 75, kokonaiskustannus olisi noin

5 Hallitus päättää liikunta ja kulttuuriseteleiden seteleiden myöntämisestä lukuvuonna Myönnettiin liikuntasetelit lukuvuodelle esityksen mukaisesti. 9. MUUT ASIAT 9.1 TALOUS Talouspäällikkö piti katsauksen nykyisestä taloudellisesta tilanteesta ja mahdollisista tulevista uhkakuvista. 9.2 YHTEINEN TAPAAMINEN TURUN KONSERVATORION HALLITUKSEN KANSSA Päätettiin järjestää yhteinen tapaaminen vuoden 2015 alussa. Ajankohta tiedotetaan myöhemmin. 9.3 MARKKINOINTI-ILTA Valmistellaan markkinointi-iltaa. 10. TIEDOTUSASIOITA 10.1 RAISION KAUPUNGIN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VÄHENTÄÄ OPPILASPAIKKOJA TSMO:SSA Keskusteltiin Raision kaupungin vapaa-aikalautakunnan päätöksestä vähentää oppilaspaikkoja. Todettiin päätöksestä mm. seuraavaa: päätös ei ollut musiikkiopiston kannalta toivottava päätös vähentää Raision osalta opetustarjonnan monipuolisuutta päätöksellä saavutetaan korkeintaan näennäistä taloudellista säästöä päätös tulee aiheuttamaan vaikeuksia nykyisille raisiolaisille oppilaille ja heidän huoltajilleen heidän opiskeluoikeutensa päättyessä. Samassa yhteydessä käsiteltiin Arja Klemola-Saaren Johanna Levola-Lyytiselle lähettämää sähköpostiviestiä, joka koski mm. Klemola-Saaren keskustelua Raision Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtajan Tiina Salon kanssa. Raision kaupungin päätös liitteessä SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina kello Syyskokouksen jälkeen jatketaan Markkinointi-iltana.

6 12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja kiitti jäseniä käydyistä keskusteluista ja päätti kokouksen kello

Hallituksen kokous 3/2011

Hallituksen kokous 3/2011 Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 3/2011 Aika: Tiistaina 22.3.2011 klo 18.00 Paikka: Turun

Lisätiedot

Hallituksen kokous 1/2011

Hallituksen kokous 1/2011 Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2011 Aika: Tiistaina 18.01.2011 klo 17.00 Paikka: Ravintola

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ

Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry Hyväksytty hallituksessa 23.11.2011 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 3/2015 Aika Tiistai klo 18.00 22.05 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU 05.05.15 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 3/2015 ASIA LIITE 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2015 Aika 19.03.2015, klo 17:00-18:57 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5)

PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5) PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5) PÖYTÄKIRJA Piraattipuolue ry Hallituksen kokous 11/2008 Aika: 15.9.2008 kello 18.30 Paikka: Läsnä: #hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa Pasi Palmulehto (pj) Ahto Apajalahti

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 3.3.2009 5. Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 1-3

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 3.3.2009 5. Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 1-3 3.3.2009 5 TYÖYMPÄRISTÖTOIMIKUNNAN KOKOUS Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 1-3 Aika 3.3.2009 klo 13.00 15.35 Läsnä Lindstedt Tiina puheenjohtaja, 3. vp:n työsuojeluvaltuutettu Korhonen Helena

Lisätiedot

Savukosken kunnanvirasto

Savukosken kunnanvirasto Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistaina 09.09.2014 klo 18.00 Paikka Savukosken kunnanvirasto LÄSNÄ Nurmi Hanna, puheenjohtaja Kuosku Sari, jäsen Pulska Petteri, jäsen Pääkkö Jorma, jäsen Hannula

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän syyskokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013 KOKOUSAIKA 17.6.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry VUOSIKOKOUS Aika 08.02.2003 kello 12:00 Paikka Oulun pääkirjasto, Pakkalansali, Kaarlenväylä 3, Oulu Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

Marika Koramo TAITEEN PERUSOPETUS 2008. Selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2007 2008 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN

Marika Koramo TAITEEN PERUSOPETUS 2008. Selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2007 2008 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Marika Koramo TAITEEN PERUSOPETUS 2008 Selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2007 2008 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Opetushallitus Taitto: Sirpa Ropponen ISBN 978-952-13-3976-9

Lisätiedot

Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS. Hyväksytty Klk 21.09.2009 47

Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS. Hyväksytty Klk 21.09.2009 47 Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS Hyväksytty Klk 21.09.2009 47 TUUSNIEMEN KUNNAN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET Esi- ja perusopetus Perusopetuslain 32 :ssä määritellään ehdot, joiden täyttyessä kunta on

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

YMMERSTAN KOTI- JA KOULUYHDISTYS. Ymmerstan koulu Ristihaantie 5 02750 Espoo, opettajainhuone

YMMERSTAN KOTI- JA KOULUYHDISTYS. Ymmerstan koulu Ristihaantie 5 02750 Espoo, opettajainhuone 1 YMMERSTAN KOTI- JA KOULUYHDISTYS Aika Maanantaina 29.8.2005 klo 18.00 PÖYTÄKIRJA Liitteet 1 kpl Paikka Ymmerstan koulu Ristihaantie 5 02750 Espoo, opettajainhuone Läsnä Mirja Lehtosaari 050-368 4155

Lisätiedot

Läsnä: Karppanen Mari, Kouhia Mika, Kurosawa Sinikka, Pajarinen Eija (puh.joht.), Servomaa Henri, Tiikkaja Anna (siht.

Läsnä: Karppanen Mari, Kouhia Mika, Kurosawa Sinikka, Pajarinen Eija (puh.joht.), Servomaa Henri, Tiikkaja Anna (siht. Tokion Suomi-koulun johtokunnan kokous Aika: 10.4.2011 klo 17.10 Paikka: Arisunomori, Minami-Azabu, Minato-ku, Tokio Läsnä: Karppanen Mari, Kouhia Mika, Kurosawa Sinikka, Pajarinen Eija (puh.joht.), Servomaa

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 7.2.2008 klo 18.00-19.55 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Pirjo Aaltonen varajäsen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 7/2012

KUNNANHALLITUS 7/2012 KUNNANHALLITUS 7/2012 Aika Torstai 7.6.2012 klo 18.03 19.41 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen Hietanen Toni jäsen, esteellinen 127 ajan, klo 18.08 18.09 Holkko Merja jäsen Kangas

Lisätiedot

Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00. Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen

Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00. Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUKSEN KOKONAISUUDEN SELVITYSTYÖ ASIKKALASSA JA PADASJOELLA 2007 2009

MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUKSEN KOKONAISUUDEN SELVITYSTYÖ ASIKKALASSA JA PADASJOELLA 2007 2009 PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUKSEN KOKONAISUUDEN SELVITYSTYÖ ASIKKALASSA JA PADASJOELLA 2007 2009 Lahdessa 29.1.2010 Frans Winstén SISÄLTÖ 1. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

HELSINGIN RUDOLF STEINER -KOULUN KANNATUSYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HELSINGIN RUDOLF STEINER -KOULUN KANNATUSYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (1) HELSINGIN RUDOLF STEINER -KOULUN KANNATUSYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Jäsenyys Yhdistyksen nimi on Helsingin Rudolf Steiner -koulun kannatusyhdistys- Understödsföreningen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstai 4.6.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Kai Kauppinen sihteeri Marco Björkskog,

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA / 2010-03 PÖYTÄKIRJA 1 / 9 01.06.2010

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA / 2010-03 PÖYTÄKIRJA 1 / 9 01.06.2010 PÖYTÄKIRJA 1 / 9 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistaina klo 18.00 20.45 Paikka Jaalan kesäkoti läsnä / poissa Osanottajat Ylikangas Kimmo, pj. Rikala Tuula, varapj., kokouksen pj.

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2013

KUNNANHALLITUS 2/2013 KUNNANHALLITUS 2/2013 Aika Torstai 7.2.2013 klo 19.30-22.32 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Lukioliikelaitos Tavastian johtokunta nro 6/2014 75 88

Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Lukioliikelaitos Tavastian johtokunta nro 6/2014 75 88 Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Lukioliikelaitos Tavastian johtokunta nro 6/2014 75 88 Kokousaika 1.10.2014 klo 18.30 19.17 Kokouspaikka Baltic Queen, 5. kokouskerros, kokoustila Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1913 Koti-lehti 2 Koti ja koulu Vanhemmat käykööt usein lastensa opettajain luona ja opettajat myös sikäli kun voivat vanhempien luona tiedustelemassa ja antamassa

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 11.6.2008 22. Paikka Huoltokeskuksen kahvio, Skarppakullantie 10

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 11.6.2008 22. Paikka Huoltokeskuksen kahvio, Skarppakullantie 10 11.6.2008 22 TYÖYMPÄRISTÖTOIMIKUNNAN KOKOUS Paikka Huoltokeskuksen kahvio, Skarppakullantie 10 Aika 11.6.2008 klo 13.30 15.55. Läsnä Kaisti Aapo puheenjohtaja, työsuojelupäällikkö Kosola Seppo ta jäsen,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Muut asiat; ei julkinen asia... 2 2 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan kokoukset, pöytäkirjanpitäjän määrääminen sekä

Lisätiedot

Finnish Linux User Group FLUG ry PÖYTÄKIRJA 1 (2) PL 117 FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@flug.fi 15.03.2004

Finnish Linux User Group FLUG ry PÖYTÄKIRJA 1 (2) PL 117 FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@flug.fi 15.03.2004 Finnish Linux User Group FLUG ry PÖYTÄKIRJA 1 (2) PL 117 KEVÄTKOKOUS Aika 13.03.2004 kello 15:00 Paikka Cumulus Koskikatu, Koskikatu 5, Tampere Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot