Turun konservatorion johtokunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun konservatorion johtokunta"

Transkriptio

1 Turun konservatorion johtokunta Turun konservatorion johtokunnan kokous ti klo 9.30 Osallistujat: Juha Järvinen (pj.), Reijo Borman (vpj.), Ulrika Kauniskangas (siht.), Pia Karaspuro, Outi Heiskanen, Hanna Kourula, Jouni Kuorikoski, Katri Liira, Janne Malmivaara, Liisa Malmivaara, Eric Marquis, Tuomo Teirilä sekä opiskelijoiden edustaja Tiia Fyrqvist 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen sääntöjen mukaisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Kokous todetaan sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: 3. Kokouksen työjärjestys Esitys: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: 4. AMK-yhteistyö Esitys: - Keskustellaan (tiedotetaan) konservatorion ja Turun AMK:n Taideakatemian välisestä yhteistyöstä - Tanssin yhteistyö - Viestinnän kehittäminen puolin ja toisin - Yhteisestä suunnittelusta esim. orkesteritoiminnan osalta Päätös: Rehtori informoi AMKin kanssa tehtävistä yhteistyökeskusteluista ja sanoi kannustavansa koulutusyhteistyöhön AMKin kanssa kaikin tavoin. - Tanssin yhteistyön tämänhetkisessä vaiheessa pyritään selvittämään konservatorion ja AMKin tanssikoulutusten profiileita sekä samalla selvittämään, onko koulutuksen järjestämisessä kohtia, joissa voitaisiin nykyistä paremmin tehdä yhteistyötä. Palaveri pidetty

2 - Viestinnän kehittämisestä puolin ja toisin on käyty keskusteluja ennen kaikkea nettisivujen kannalta. Mukana on ollut Juha Järvinen, Eero Linjama, Ulrika Kauniskangas ja Tommi Saalas. Informaatiota pyritään tiivistämään konservatorion nettisivuille yhden luukun periaatteella, ajatuksessa mukana koko koulutusjatkumo (taiteen perusopetus TPO, ammatilliset peruskoulutukset, AMK-koulutus). Muitakin sidosryhmiä pyritään huomioimaan kotisivuilla. Tuomo Teirilä sanoi pyrkimyksen olevan oikean suuntaisen, mutta tarvittaisiin lisäksi jokin väylä, jolla osa opetusmateriaaleista ym. pystyttäisiin myös siirtämään verkkoon salasanojen taakse. Katri Liira lisäsi, että myös ääntä tarvittaisiin joskus, esim. rytmiikan kurssilla. - Yhteistä suunnittelua esim. orkesteritoiminnan osalta on tehty aikataulutuksia synkronoiden jo keväällä. Koko koulutusjatkumo otetaan tässäkin näkyviin. - Teirilä ehdotti myös ilmoitustaulukäytäntöön sähköistä versiota: Nettisivuille, esim. intraan, olisi hyvä saada myös ilmoitustaulujen esitteitä. - Liisa Malmivaara toivoi, että myös AMK:n pedagogiikkaopintojen ja konservatorion välistä yhteistyötä kehitetään. Esim. valintakokeissa eimenestyneiden osalta olisi kaikkia hyödyttävää tehdä yhteistyötä. Myös AMKin pedioppilaan ryhmäaineisiin osallistumisen reittiä konservatorion opetukseen voisi selkeyttää. Tässä Järvinen muistutti valmiista lukukausimaksullisesta ryhmäainepaketista. Myös erikoisosasto EO:n markkinoiminen tässä yhteydessä nousi esiin. Pediopetus voi yhtä lailla toimia valmennusryhmänä TPO:een. Pilottiryhminä voisivat toimia piano, viulu, sello, puhaltimet ja (ikärakenteesta riippuen) laulu. Reijo Borman totesi, että aikataulun organisointi on tässä aina haaste: pedioppilaiden ottaminen riippuu aina siitä, mitä opiskelijoita AMKissa on. Asia varmistuu aina vasta syyskuun puoliväliin mennessä, joten tieto ei välttämättä ole käytössä vielä touko-kesäkuussa. - Ensi-iltansa saavassa Isomäen oopperassa Unessa kaikki oli selkeämpää tehdään niin ikään yhteistyötä. Useita konservatorion klassisia laulajia ja soittajia on mukana ja musiikin johtaa Marko Autio. - Yhteistyöhön vaikuttaa myös se, että AMKien toimiluvat ovat haussa. Vuodenvaihteessa selviää, miltä ammattikorkeakoulujen kenttä tulevaisuudessa näyttää. Tällä voi olla vaikutuksia myös Turun AMKiin. - Teirilä esitti kysymyksen Laivaston soittokunnan kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Myös LSK:n kanssa yhteistyöhön kannustetaan, esim. Nuori puhallus järjestetään tänä lukuvuonna kaikenikäisille ja -tasoisille. 5. Opefest 2014 Esitys: Sigyn-sali on varattu , mutta vastuuhenkilöt eivät ole vielä tiedossa. Sovitaan tarkempi ajankohta, keskustellaan tapahtuman organisoimisesta ja konserttien määrästä. Mukana on Sigynin ylätasanteella myös Marko Pennasen

3 (Suomen viulunrakentajat ry:n) soitinrakennusesittely. Päätös: Opefest järjestetään yksipäiväisenä, lauantaina 8.2. (-> kokouksen jälkeen siirtyi käytännön syistä sunnuntaille 9.2.) Päivä huipentuu pop/jazzkollegion konserttiin ja yhteiseen karonkkaan. Vastuuhenkilöt ja esiintyjät pyritään lyömään lukkoon mahdollisimman pian. 6. Lukuvuoden aikataulu Esitys: Keskustellaan lukuvuoden aikatauluraameista. Päätös: Johtokunta keskusteli rehtorin esittelemästä lukuvuoden aikatauluraamista, johon on sisällytetty myös muun työn päivät sekä työehtosopimuksen (TES:n) toteutustavasta tässä aikataulussa. Toimenhaltijoiden osalta puhutaan ensi lukuvuonna TESin mukaisesti työpäivien eikä opetusviikkojen määrästä. Työpäiviä on 190, joista muun työn päiviä on 15. Muun työn päivät on lukuvuosiohjelmassa määritelty, mutta kollegion työskentelyn mukaan muuta työtä voidaan sijoittaa joustavasti myös muihin päiviin. Tuntiopettajien osalta puhutaan edelleen opetuskerroista. Kuitenkin suurena linjana esim. TPO:ssa myydään nimenomaan oppilaspaikkoja, ei opetuskertoja. Keskustelua ja aikataulun määrittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa ja johtokunnan esittämiin seuraaviin kysymyksiin haetaan tällä välin ratkaisua: - Syysloma: kaksipäiväinen koululaitoksen tapaan vai koko viikko AMKin tapaan? Pitäisikö lukuvuotta jatkaa pidemmälle kevääseen? Mitä tällöin tehtäisiin valintakokeille, joiden ei soisi osuvan pahasti opetuksen kanssa päällekkäin? Reunaehtona ammatillisessa koulutuksessa on lisäksi yhteishaun määrätyt aikataulut, jotka eivät suo paljonkaan joustoa toukokuun lopussa. - Lakisääteiset vapaat tuottavat äärimmäisissä tapauksissa hyvinkin eri määrän soitto- tai laulutunteja vuoden aikana. Miten nämä sovitaan? 7. Konserttisarjat Esitys: Informoidaan sarjojen aikataulut ja vastuutukset. Keskustellaan kamarimusiikkiviikosta Uutena sarjana ovat avoimet Club Vulcan iltamat ja Kevään ääniä sarja. Keskustellaan myös opetusresurssien suuntaamisesta konserttisarjojen ym. kohdalla. Päätös: Konserttisarjat järjestetään Reijo Bormanin esittelemän liitteen mukaisesti (liite). Johtokunta pyysi lisähuomiota myös tavallisille soittajille, joille pitäisi olla riittävästi esiintymistilaisuuksia. Esimerkiksi Club Vulcanissa voi olla monenlaista esitystä: yhdessä konsertissa oli mukana pikkusoittaja, jota bändi komppasi.

4 Janne Malmivaara ehdotti, että myös orkesterit voisivat nykyistä enemmän esiintyä konserttisarjoissa. Esim. Nuoriin taitajiin olisi luontevaa ottaa myös orkestereja mukaan heti kun on jokin teoksen osa valmiina. Ehdotusta pidettiin hyvänä. Kamarimusiikkiviikko järjestetään keväällä TPO:n hakuajan sisällä, kuitenkin Lasten musiikkijuhlien jälkeen, koska LMJ:n ohjelma on jo melko täynnä. Viikon koordinoi Jaana Luuppala. Konserttisarjojen ilmoittautumiskäytäntö on yhtenäinen: opettaja kertoo /viestittää oppilaan osallistumisesta Sirkka Latva-Mantilalle. Erilaisten tapahtumien ja konserttisarjojen kohdalla opettaja voi rehtorin kanssa sopia kyseisen ajankohdan tuntien muuttamisesta tarkoituksenmukaisessa määrin konserttien valmennukseen. Ylimääräistä muuta työtä ei tällöin tarvita. 8. Lasten musiikkijuhlat 2014 Esitys: Esitellään seuraavien Lasten musiikkijuhlien tällä hetkellä tiedossa oleva kokonaisuus. Päätös: Apulaisrehtori esitteli Lasten musiikkijuhlien ohjelmarungon (liite). Johtokunta keskusteli ohjelmasta ja päätettiin, että soitinkokeilupajan paikka mietitään vielä tarkasti. Borman olettaa myöskin, että konservatorion omat toimenhaltijat ovat esittelemässä soittimiaan. LMJ:ssä on yhtenä uutuuksista mukana myös Oph:n rahoittaman erillisen hankkeen Lasten ja nuorten Sävellyspaja sävellyskonsertti. 9. Erilaiset oppijat Turun konservatoriossa Esitys: Avataan keskustelu erilaisten oppijoiden huomioimisesta ja esim. erityisopetuksen menetelmien soveltamisesta. Sovitaan jatkotoimenpiteistä. Päätös: Avattiin prosessi, jonka tarkoituksena on tulevaisuudessa huomioida Turun konservatorion erilaiset oppijat nykyistä paremmin, niin oppimisvaikeuksista tai jostakin vammasta kärsivät kuin erityislahjakkuudetkin. Rehtori kyseli, josko jollakulla olisi kiinnostusta tällaiseen työskentelyyn ja esimerkiksi jonkinlaiseen täydennyskoulutukseen. Rehtori, apulaisrehtori ja koulutuspäällikkö kokoavat työryhmän asiaa edistämään ja erilaisten oppijoiden asiaa tullaan käsittelemään eri yhteyksissä, myös johtokunnan kokouksissa.

5 10. Valintakoeajat keväällä 2014 Esitys: Oph:n yhteishakuohjeiden mukaan ammatilliset valintakokeet on järjestettävä aikavälillä Ehdotetaan, että ammatilliset musiikin valintakokeet järjestettäisiin ke pe Valintakoeaikataulua ei kannata lyödä lukkoon liian ahtaaseen aikaraamiin, koska esim. pop/jazz- ja musiikkiteknologiahakijoiden kokeisiin tarvitaan riittävästi aikaa. Ehdotetaan, että taiteen perusopetuksen valintakokeet järjestettäisiin heti ammatillisten valintakokeiden jälkeen, ennen helatorstaita: ma ke Päätös: Aikataulut toteutetaan esityksen mukaan. 11. Valintakoekriteerit Esitys: Aloitetaan keskustelu ammatillisen peruskoulutuksen ja taiteen perusopetuksen valintakriteereistä. Tarkemmat kriteerit valmistellaan lukuvuoden aikana. Päätös: Valintakoekriteeriasiaa valmistellaan eteenpäin seuraavaan johtokunnan kokoukseen, alkaen ammatillisen koulutuksen hakuohjeista ja niissä tehtävistä muutoksista. 12. Instrumenttikurssien kriteerien ylläpito Esitys: Keskustellaan instrumenttikurssien kriteereistä ja kollegioita toivotaan tarkistamaan ja päivittämään tilannetta. Päätös: Johtokunta keskusteli kurssisuoritusvaatimusten päivittämistarpeesta. Yksi tarkoituksenmukainen kriteeri on se, että Turun konservatoriossa ei olisi korkeampia vaatimuksia kuin Sibelius-Akatemiassa. Esim. C-kurssi on instrumenttinäyttö, joka erityisesti klassisessa koulutuksessa valmistaa opiskelijaa kohti korkea-asteen valintakokeita. Erityisesti lukiopohjaisten opiskelijoiden kaksivuotisessa koulutuksessa C-kurssi on voitava tehdä mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Johtokunta päätti, että kollegiot katsovat ensi tilassa kaikki omat tasosuoritusohjeistuksensa läpi ja tekevät tarvittavat päivitykset ja saattavat ne tiedoksi johtokunnalle ja kansliaan. Prima vistan asema kursseissa jää keskusteltavaksi kollegiokohtaisesti. Asiaan palataan seuraavassa johtokunnan kokouksessa ja tarvittaessa tehdään lisää yhteisiä linjauksia.

6 13. Kollegioiden kokoonpano Esitys: Keskustellaan kollegioiden kokoonpanoista koulutuksen kehittämisen kannalta: mitä voisi kehittää, mitä mahdollisia puutteita tai sokeita pisteitä löytyy (esim. orkesterien kehittäminen)? Voidaanko tehdä myös joustavat kollegiorajat? Päätös: Asiaan palataan seuraavalla kerralla. Nykyisten kollegiorajojen ylittävä yhteistyö esimerkiksi orkesterien sekä musiikin perusteiden osalta nähtiin tärkeänä. Johtokunta toivoi myös keskustelua ja esittelyä esimerkiksi mupeasioista henkilöstön koulutuspäivillä tms. Esitettiin lisäksi kysymys, voisiko osa ryhmäaineista olla vaihtoehtoisesti periodina. 14. Laatutyö lukuvuonna Esitys: Kerrotaan tiedoksi tällä hetkellä käynnissä olevat palautteiden perusteella tehtävät kehittämistoimenpiteet sekä laatutiimin suunnitelmat lukuvuodelle Keskustellaan mahdollisista muista tarpeista lähiaikoina. Päätös: Informoitiin johtokuntaa laatutyöstä lukuvuonna : suunnitelmissa ovat henkilöstön hyvinvointikysely (käynnissä Varmavakuutusyhtiön tekemänä), opiskelun aloituskysely (käyntiin kuluvalla viikolla), varhaismusiikkikasvatuksen kysely, taiteen perusopetuksen oppilaiden huoltajien kysely sekä pieniä opetukseen liittyviä kyselyitä. Muita kyselyitä toteutetaan tilanteen mukaan. Johtokunnalle kerrottiin tiedoksi Suomen konservatorioliiton vuonna 2013 käynnissä olevan Opetushallituksen rahoittaman laatuhankkeen vaihe: Hanke on lopuillaan. Liitossa on kehittämismielessä keskusteltu opetuksen eri osaalueiden prosesseista eli toimintatavoista. Hankkeen aikana on luonnosteltu Turun konservatorionkin laatukäsikirjaan/toimintakäsikirjan prosessikuvauksia, jotka auttavat esim. työnjaon hahmottamisessa ja uusien työntekijöiden perehdyttämisessä. Lisäksi informoitiin johtokuntaa uudesta laatuhankeanomuksesta: On haettu Turun alueen yhteistyönä ammatti-instituutin koordinoimana Oph:lta rahaa ensi vuodelle uuteen hankkeeseen, joka omalta osaltaan edistäisi konservatorion laatutyötä.

7 15. Muut mahdolliset asiat Muita asioita ei ollut. 16. Seuraavan kokouksen ajankohta Esitys: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta. Päätös: Seuraava johtokunnan kokous pidetään ma klo 9-11 rehtorin huoneessa. 17. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Vakuudeksi Juha Järvinen puheenjohtaja Ulrika Kauniskangas sihteeri

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT- STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 9/2014 Aika: 03.12.2014, 11.30-14.00 Paikka: Vuorikivi - kokoustila,

Lisätiedot

LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN. Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset

LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN. Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset korkea-asteen oppilaitoksissa ESOK hanke Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa 2006 2009 www.esok.fi Paula

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 4/2015 8.4.2015, kello 9.30-12.30 Paikka: Helsingin kaupungin vanha raatihuone, Aleksanterinkatu 20, kokoushuone Kvston lähetystöt Osallistujat:

Lisätiedot

Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002. AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00

Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002. AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00 Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002 AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00 PAIKKA:Kuntaliitto, 2. Linja 14, kokoushuone B 3.2 LÄSNÄ: Camilla von Bonsdorff, puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 11.2.2010 klo 18.00 19.25 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Tämä on päivitetty ja korjattu painos vuonna 2010 ilmestyneestä Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja -julkaisusta. Alkuperäinen julkaisu

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Toimitus: Anu Parantainen Maarit Toivola Seppo Moisio Seppo Ohtonen Marja-Riitta Tammisto Hanna-Leena Leimu Kirsi Hellman-Suominen Mirkku Virkkunen

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

AKSENTTI 7/2009-2010 12.1.2010. Helsingin Konservatorion tiedotuslehti myös Internetissä www.konservatorio.fi > Lukuvuosi > Aksentti

AKSENTTI 7/2009-2010 12.1.2010. Helsingin Konservatorion tiedotuslehti myös Internetissä www.konservatorio.fi > Lukuvuosi > Aksentti 1 AKSENTTI 7/2009-2010 12.1.2010 Helsingin Konservatorion tiedotuslehti myös Internetissä www.konservatorio.fi > Lukuvuosi > Aksentti Aksentti nro 7 sisältö 2 Aksentin ilmestyminen 3 Opettajat vaihdossa

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. OULUN YLIOPISTON ETIIKKA-TYÖRYHMÄ 4/2011 Aika: Ma 12.12.2011 klo 14.00 16.00 Paikka: Linnanmaa, päärakennuksen sali HR 142 (Pentti Kaiteran katu 1) Läsnä: Keiski Riitta, pj Abuzaid Nuha Estola Eila Hohtola

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Jenni Helenius (toim.) REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Vantaan, Nurmijärven, Suomen Vanhempainliiton ja Turun yliopiston Tehostetun ja erityisen tuen kehittämisverkosto Toimittanut

Lisätiedot

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014. Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014. Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014 Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012 Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelmatyö 2 1.1 TUTKINTOVAATIMUKSET, OPETUSOHJELMA

Lisätiedot

Opiskelija oman oppimisensa johtajana

Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Toimitus: Jaana Kilpinen, ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeissa mukana olevat opetus- ja ohjaushenkilöstön edustajat

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

YES -KESKuS loppuraportit

YES -KESKuS loppuraportit YES -Keskus loppuraportit YES -Keskus loppuraportit kansallinen loppuraportti... 4 Etelä-Pohjanmaan loppuraportti... 10 itä-uusimaan loppuraportti... 22 kanta-hämeen loppuraportti... 40 keski-pohjanmaan

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 3/2014

Teknisen ryhmän kokous 3/2014 MUISTIO 1(5) Teknisen ryhmän kokous 3/2014 Aika: Maanantaina 12.5.2014 klo 13.00 16.00 Paikka:, Fredrikinkatu 51 Helsinki Kutsutut: Jan Segerstam Empower IM Oy, puheenjohtaja Heli Manninen Fingrid Oyj

Lisätiedot

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle VIKSUN OHJAAJAN POAS Vinkkejä tutkielman ohjaajalle Sisällysluettelo 1. OHJAAJALLE 2 2. VIKSU-TIEDEKILPAILU 2 2.1 Viksun tarkoitus 2 2.2 Viksuun osallistuvat työt 2 2.3 Viksu-työ 3 3. TUTKIELMAN TEKEMINEN

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 5.6.2006 klo 9:10-11:30 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm Helena Hämynen (päätöskohdissa puhelimen

Lisätiedot