Keskiviikkona klo 18.00, kahvitarjoilu klo alkaen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskiviikkona 6.5.2015 klo 18.00, kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen."

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 4/ SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona klo 18.00, kahvitarjoilu klo alkaen. Paikka: Katariinan pappila, Pyhän Katariinan kirkkoaukio 7 Läsnä: Kairavuo, Leena puheenjohtaja Heinonen, Mari Kallio, Nina Kavén, Sirkka-Liisa Koskivaara, Eija Laato, Anni Maria Laihinen, Marja-Leena Niemi, Salla Rannikko, Ann-Mari Rantanen, Ari Salminen, Päivi Siivonen, Riitta Sokajärvi, Anneli Stauffer, Tiina Tiensuu, Pirjo Toljamo, Outi sihteeri Kutsuttuina ajan: Erja Viherkoski, poistui klo Remo Ronkainen, poistui klo KOKOUKSEN AVAUS Virsi 442 ja rukous Eija Koskivaaran 50-vuotismuistaminen 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJASTA PÄÄTTÄMINEN Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirja on tarkastettavissa seurakuntasihteerin työhuoneessa perjantaina virastoaikana klo Pöytäkirjantarkastajiksi esitetään kahta henkilöä aakkosjärjestyksen mukaisesti. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Päivi Salminen ja Anneli Sokajärvi. He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

2 PÖYTÄKIRJA 4/ KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Käsittely: Kokouksen työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaan. Puheenjohtaja esitti, että esityslistaan otettaisiin 60 Kolehtikohteen muutos ja sitä seuraavien asioiden numerointi siirtyisi yhdellä eteenpäin. Esityslista hyväksyttiin esityslistan mukaan sillä muutoksella, että lisättiin 60 Kolehtikohteen muutos ja pykälien numerointi siitä eteenpäin siirtyy yhdellä numerolla 51 ILMOITUSASIAT A. Turun arkkihiippakunnan kirjeet: 3/2015, 4/2015 ja 5/2015 Luettavissa internetistä: B. Kirkkohallituksen yleiskirjeet: 9/2015 Kansallinen veteraanipäivä Lyhennysotteet lähemmin internetissä: >yleiskirjeet > 2015 C. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjat: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjat 4/2015, 5/2015 Pöytäkirjat ovat luetettavissa internetissä: https://www.turunseurakunnat.fi/portal/fi/yhtyma/paatoksenteko/ D. Kirkkoherran päätöspöytäkirjat: 22/2015, 23/2015, 24/2015, 25/2015, 26/2015, 27/2015, 28/2015, 29/2015, 30/2015, 31/2015, 32/2015, 33/2015, 34/2015, 35/2015 ja 36/2015 Kaikki kirkkoherran päätöspöytäkirjat ovat kokouksessa nähtävinä. E. Muut ilmoitusasiat - Teologien työalavastuut jaettu - Aluetiimien työskentely alkanut - Tiedotusryhmä kokoontuu Talouden toteutumavertailu

3 PÖYTÄKIRJA 4/ Käsittely: Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi. Seurakuntaneuvoston suostumuksella puheenjohtaja lisäsi seuraavat asiat: A. 5/2015 D. 30/2015, 31/2015, 32/2015, 33/2015, 34/2015, 35/2015 ja 36/ REMO RONKAISEN ESITTÄYTYMINEN TM Remo Ronkainen on valittu Katariinanseurakunnan kasvatuksen teologiksi ja vs. seurakuntapastoriksi Ronkainen esittäytyy seurakuntaneuvostolle. Esittäytyminen merkitään tiedoksi. 53 SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN JA VAPAAEHTOISTYÖN ESITTELY Johtava diakoniatyöntekijä Erja Viherkoski esittelee Katariinanseurakunnan diakonia- ja vapaaehtoistyötä. Seurakunnan diakoniatyön ja vapaaehtoistyön esittely merkitään tiedoksi. 54 VUODEN 2015 YHTEISVASTUUKERÄYKSEN 10 %:N OSUUDEN PÄÄTTÄMINEN SEURAKUNNALLE Yhteisvastuu 2015 tukee vapaaehtoistyötä ja lasten koulutusta. Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi Suurella Sydämellä -vapaaehtoistoiminnan Yhteisvastuukeräyksen vuoden 2015 kotimaiseksi erityiskohteeksi. Suurella Sydämellä on vapaaehtoisen auttamisen verkkopalvelu, jonka kautta voi ilmoittautua erilaisiin vapaaehtoistehtäviin eri syistä ahdingossa olevien lähimmäisten auttamiseksi. Verkosto kokoaa yhteen eri paikkakunnilla tehtävää vapaaehtoistyötä ja sen kautta voi myös pyytää itselleen apua. Suurella Sydämellä -verkosto toimii tällä hetkellä noin 30 paikkakunnalla. Yhteisvastuuvaroin Suurella Sydämellä -verkoston toimintaa laajennetaan valtakunnalliseksi. Keräysvaroin kehitetään myös uusia välineitä ja kansalaistoiminnan menetelmiä avuntarvitsijan ja vapaaehtoisen auttajan yhteen saattamiseen sekä tehostetaan uusien vapaaehtoisten rekrytointia ja koulutusta. Hankkeen toteutusta koordinoi Kirkkopalvelut ry. Yhteisvastuun ulkomaisena esimerkkikohteena vuonna 2015 on Haiti, jossa keräysvaroin tuetaan lasten ja nuorten koulutusta sekä koulujen rakentamista.

4 PÖYTÄKIRJA 4/ Yhteisvastuukeräyksen tuotosta 60 % ohjataan kansainväliseen diakoniaan Kirkon Ulkomaanavun kautta, 20 % kotimaiseen erityiskohteeseen, 10 % Kirkon diakoniarahastolle ja hiippakuntien diakoniarahastoille ja loput 10 prosenttia keräävän seurakunnan valitsemaan kohteeseen. Yhteisvastuu 2015 käynnistyi Katariinanseurakunta saa 10 % yhteisvastuukeräyksen tuotosta seurakunnan valitsemaan kohteeseen. Koska vapaaehtoistyö on keräyksen kohteena, niin seurakunta haluaa tukea myös omaa vapaaehtoistyötään ja käyttää varat Katariinanseurakunnan vapaaehtoisten virkistykseen ja koulutukseen sekä tarvittaessa vapaaehtoisten kulukorvauksiin. Kyseessä on ollut viime vuosina alle 2000 euron suuruinen summa. Käsittely: Vuoden 2015 yhteisvastuukeräyksen 10 %:n osuus seurakunnalle käytetään Katariinanseurakunnan vapaaehtoisten virkistykseen ja koulutukseen sekä tarvittaessa vapaaehtoisten kulukorvauksiin. Puheenjohtaja täsmensi esitystään muuttamalla sanan kulukorvaus sanaksi matkakorvaus. Vuoden 2015 yhteisvastuukeräyksen 10 %:n osuus seurakunnalle käytetään Katariinanseurakunnan vapaaehtoisten virkistykseen ja koulutukseen sekä tarvittaessa vapaaehtoisten matkakorvauksiin. Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin. Tiedoksi: taloustoimisto, Leena Sairanen Katariinan srk:n diakoniatyö, johtava diakoniatyöntekijä Erja Viherkoski Erja Viherkoski ja Remo Ronkainen poistuivat tässä vaiheessa kokouksesta. 55 KOULUJEN STIPENDIT Katariinanseurakunta on jakanut stipendit Nummenpakan Aurajoen yksikön oppilaalle, Turun Normaalikoulun lukion ylioppilaalle sekä C.O.Malmin koulun oppilaalle usean vuoden ajan. Vuonna 2011 seurakuntaneuvosto päätti stipendin euromääräksi 150, joka teki mahdolliseksi stipendin jakamisen joko yhdelle tai kahdelle oppilaalle koulun oman harkinnan mukaan. Lisäksi seurakuntaneuvosto päätti jakaa 20 arvoiset stipendit seurakuntamme kunkin alakoulun (Varissuo, Norssi, Pääskyvuori, Hannunniittu, Nummi ja Katariina) yhdelle oppilaalle keväästä 2013 alkaen. Stipendin saajan valintaperusteeksi kouluille osoitettiin ns. Kultaisen säännön (Lk 6:31) osaava noudattaminen. Stipendeihin tarkoitettua euromäärää ei ollut tarkoitus kasvattaa, vaan jakaa stipendit jatkossa useammalle oppilaalle. Keväällä 2013 seurakuntaneuvosto päätti antaa suuruudeltaan 100 stipendit Aurajoen lukion ylioppilaalle ja / tai Nummenpakan Aurajoen yksikön oppilaalle, Turun Normaalikoulun ylioppilaalle ja / tai yläkoulun oppilaalle ja C.O. Malmin koulun oppilaalle koulun oman valinnan mukaisesti. Stipendit suuruudeltaan 20 annetaan Varissuon, Pääskyvuoren, Hannunniitun, Nummen, Katariinan ja Normaalikoulujen alaluokkien oppilaalle koulun oman valinnan mukaisesti. Keväällä 2013 tuli esiin, että samoin kuin Normaalikoulussa, myös C.O.Malmin koulussa ovat erikseen yläluokat (7-9) ja alaluokat (1-6). C.O.Malmin yläluokat ovat kaikki olleet 2013 syksystä

5 PÖYTÄKIRJA 4/ lähtien Nummenpakan koulussa ja alaluokat ovat edelleen Hannunniitun koulurakennuksessa. Alaluokkien 20 stipendillä on syytä muistaa myös C.O. Malmin koulun alaluokkien oppilasta. Vuonna 2014 seurakuntaneuvoston kokouksessa, jossa stipendeistä päätettiin, esitystä täydennettiin niin, että myös Katariinan koulun yläluokkien oppilas sai 100 euron stipendin. Keväällä 2014, sen jälkeen kuin stipendeistä seurakuntaneuvostossa oli päätetty, rehtori Maarit Jalo ilmoitti, että C.O. Malmin yläkoulua ei enää ole, vaan sen oppilaat ovat Nummenpakan yläkoulun oppilaita. Samalla rehtori Jalo ilmoitti myös, että Aurajoen yksikössä ei ole enää lukiota, vaan ainoastaan yläkoulu. Keväällä 2014 Turun kansainvälisen koulun rehtori Vesa Valkila otti seurakuntaan yhteyttä ja tiedusteli mahdollisuutta saada seurakunnalta stipendejä Kansainvälisen koulun oppilaille. Kansainvälisessä koulussa toimii ala- ja yläkoulu sekä lukio. Valkilan ottaessa yhteyttä seurakuntaan toukokuussa 2014 päätökset stipendeistä oli jo tehty seurakuntaneuvostossa. Valkilalle luvattiin palata asiaan uudelleen, kun jaetaan vuoden 2015 stipendejä. Kansainvälistä koulua ei ollut aiemmin huomioitu, koska stipendien jakamisella oli ollut seurakunnassa jo vuosien perinne, eikä Kansainvälinen koulu ollut tullut asian yhteydessä aiemmin esille. Vuonna 2015 on tarkoitus jakaa stipendit myös Kansainväliselle koululle. Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Seurakunta haluaa tukea alueellaan sijaitsevien koulujen lapsia ja nuoria ja kannustaa heitä kultaisen säännön noudattamisessa. Seurakuntaneuvosto päättää, että 1) Stipendit suuruudeltaan 100 annetaan Nummenpakan Aurajoen yksikön oppilaalle, Turun Normaalikoulun ylioppilaalle tai oppilaalle, Katariinan koulun yläluokkien oppilaalle sekä Kansainvälisen koulun ylioppilaalle tai oppilaalle koulun oman valinnan mukaisesti. 2) Stipendit suuruudeltaan 20 annetaan Varissuon, Pääskyvuoren, Hannunniitun, Nummen, Katariinan, C.O.Malmin, Normaalikoulun alaluokkien sekä Kansainvälisen koulun oppilaalle koulun oman valinnan mukaisesti. Stipendin saajan valintaperusteeksi kouluille osoitetaan ns. Kultaisen säännön (Luuk. 6:31) osaava noudattaminen. Stipendit yhteensä 560 maksetaan seurakuntaneuvoston kustannuspaikalta Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin. Tiedoksi: taloustoimisto koulut, joille stipendit jaetaan 56 KOLEHTISUUNNITELMA AJALLE Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista. Seurakuntaneuvosto vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista (KJ 2:8). Suunnitelma voidaan laatia koko vuodeksi tai työkausittain (talvi-, kesä- ja syyskausi). Suunnitelman tulee sisältää kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin päättämät kolehdit. Päiväjumalanpalveluksella tarkoitetaan kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan jumalanpalvelusta, joka pidetään kirkkokäsikirjan kaavan mukaisesti. Tämä tarkoittaa meillä P.Katariinan kirkon klo 10, Varissuon kirkon klo 12 ja Hannunniitun seurakuntatalossa kerran kuukaudessa pidettäviä jumalanpalveluksia.

6 PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkohallitus on määrännyt yleiskirjeessään 21/2014 päivään sidotut kolehdit ja ajanjaksoon sidotut kolehdit ja ilmoittanut kohteita seurakunnan harkittavaksi. Lisäksi Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on määrännyt kerättäväksi kaksi päivään sidottua kolehtia, jotka kohdistuvat ajanjaksoon Kolehtiavustuspyyntöjä on saapunut seurakuntaan. Vapaita eli seurakunnan päätettäviä kolehtipyhiä ei ole kovin runsaasti. Kolehtisuunnitelmassa on huomioitu oman seurakuntamme lähetystyön nimikkolähetit (4), seurakunnan kummityttö, oman seurakunnan diakoniatyö sekä Armon päiväkoti Ghanassa. Kolehtisuunnitelma ajalle esityslistan mukana. Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Seurakunnan kolehtisuunnitelman varoja halutaan kohdentaa muun muassa lasten ja nuorten elämän olosuhteiden kohentamiseen. Seurakuntaneuvosto hyväksyy esityslistan mukana olevan kolehtisuunnitelman ajalle Kolehtisuunnitelma pöytäkirjan liitteenä 56. Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin. Tiedoksi: taloustoimisto Pyhän Katariinan kirkon suntio Varissuon kirkon suntio Hannunniitun seurakuntatalon vahtimestari 57 JOHTAVAN NUORISOTYÖNOHJAAJAN VALINTA Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan julistaa johtavan nuorisotyönohjaajan viran haettavaksi. Hakuilmoitus julkaistiin Sakastin avoimet työpaikat sivulla, oikotiellä, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kotisivuilla sekä lyhennettynä Kotimaa-lehdessä. Oikotielle Yritysesittely: Katariinanseurakunta on osa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymää, joka muodostuu kymmenestä seurakunnasta sekä yhteisistä työmuodoista Työsuhteen laatu: vakinainen virka Työn laatu: kokopäiväinen Linkki: Turun Katariinanseurakunnassa on haettavana Johtavan nuorisotyönohjaajan virka Virkaan haetaan kristillisestä kasvatuksesta innostunutta työntekijää, jolla on näkyä ja kiinnostusta kehittää nuoriso- ja rippikoulutyötä yhteistyössä muiden seurakunnan työntekijöiden kanssa. Odotamme työntekijältä sitoutumista kirkkoon ja sen tunnustukseen. Työssä tarvitaan hyviä yhteistyö- ja ihmissuhdetaitoja sekä organisointikykyä. Yhteydenpito eri toimijoiden kanssa on osa viran tehtävänkuvaa. Virkaan kuuluu nuorisotyönohjaajien lähimpänä esimiehenä sekä tiiminvetäjänä toimiminen. Nuorisotyön tiimissä on kolme nuorisotyönohjaajaa ja yksi pappi. Johtavan nuorisotyönohjaajan tehtävistä on säädetty ohjesäännöllä. Virkaan sisältyy ilta-, viikonloppu- ja leirityötä. Palkkaus on vaativuusryhmän 503/20 (peruspalkka 2346 ) mukainen (+ työkokemuksen mukaan enintään 15 %:n vuosisidonnainen lisä). Virkaan valittavan tulee olla konfirmoitu Suomen ev.lut.kirkon, joka on suorittanut piispainkokouksen edellyttämän ammattikorkeakoulututkinnon tai 4 :n tarkoittaman piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen tutkinnon

7 PÖYTÄKIRJA 4/ (Kirkon säädöskokoelma, nro 102). Virkaan valittavalta edellytetään Rikosrekisterilain 6 2 momentin mukaisen rikosrekisteriotteen ja lääkärintodistuksen esittämistä. Virassa on 6 kuukauden koeaika. Virka täytetään tai sopimuksen mukaan. Kirjalliset hakemukset liitteineen tulee toimittaa Turun Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvostolle maanantaihin klo mennessä osoitteella PL 922, Turku. Tiedusteluihin vastaa kirkkoherra Leena Kairavuo Määräaikaan mennessä virkaan hakivat Katri Fältberg, Teppo Knuutinen, Karli Orava, Maria Suuronen ja Taru Heikkonen. Kooste hakijoista on esityslistan mukana (AMS / sp). Kaikki hakijat täyttivät kelpoisuusehdot ja heidät kaikki kutsuttiin haastatteluun. Haastatteluryhmään kuuluivat kirkkoherra Leena Kairavuo, seurakuntaneuvoston työjaoston et Anni-Maria Laato, Ari Rantanen, Eija Koskivaara, Salla Niemi sekä työjaoston kutsumana asiantuntijana lapsi- ja nuorisotyön pappi Outi Toljamo. Haastatteluun kutsutuista Karli Orava ilmoitti, että on estynyt tulemasta haastatteluun. Teppo Knuutinen ilmoitti pian haastattelun jälkeen, että hänet on valittu Forssan seurakunnnan nuorisotyönohjaajaksi, eikä hän ole enää käytettävissä Katariinanseurakunnan johtavan nuorisotyönohjaajan virkaan. Haastatteluryhmä kiinnitti arviossaan huomiota hakuilmoituksessa esitettyihin kriteereihin, hakijoiden työkokemukseen, yhteistyö- ja ihmissuhdetaitoihin, organisointi- ja yhteistyökyvykkyyteen, käsitykseen tehtävän työaika- ja muista vaatimuksista sekä hakijan esittämiin kehittämisajatuksiin seurakunnan nuorisotyössä. Kokonaisarvioinnin perusteella haastatteluryhmä päätyi esittämään nuorisotyönohjaaja Taru Heikkosen valitsemista avoinna olevaan johtavan nuorisotyönohjaajan virkaan. Virkaan sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Ennen viran vastaanottamista tulee tehtävään valitun esittää hyväksyttävä lääkärintodistus sekä rikoslain 6 :n mukainen rikosrekisteriote. Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Johtavan nuorisotyönohjaajan tehtävänä on työskennellä varhaisnuorten ja nuorten parissa. Täyttämällä avoimeksi jääneen johtavan nuorisotyönohjaajan viran seurakunta tukee varhaisnuoriso- ja nuorisotyötä seurakuntansa alueella. Haastatteluryhmä esittää, että Katariinanseurakunnan johtavan nuorisotyönohjaajan virkaan valitaan nuorisotyönohjaaja Taru Heikkonen. Käsittely: Kaikki alkuperäiset hakemukset olivat seurakuntaneuvoston nähtävinä kokousta edeltävän kahvitarjoilun ja varsinaisen kokouksen ajan. (AMS / 2v) Seurakuntaneuvosto valitsi yksimielisesti johtavan nuorisotyönohjaajan virkaan Taru Heikkosen. Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin. Tiedoksi: virkaa hakeneille taloustoimistolle kirjaamolle

8 PÖYTÄKIRJA 4/ VASTAUS TUOMIOKAPITULILLE PIISPANTARKASTUKSEN LAUSUNNON PERUSTEELLA TEHDYISTÄ TOIMENPITEISTÄ Turun Katariinanseurakunnassa toimitettiin piispantarkastus ja Seurakunnalle lähetettiin piispantarkastuksen pöytäkirja, joka sisälsi lausunnon ja notaarin laatiman kertomuksen piispantarkastuksen kulusta. Turussa 28. päivä huhtikuuta 2014 kirjatussa lausunnossa arkkipiispa Kari Mäkinen toteaa, että seurakunnan on vuoden kuluessa toimitettava arkkihiippakunnan tuomiokapitulille yksilöity selvitys toimenpiteistä, joihin seurakunnassa on ryhdytty lausunnossa ja sen liitteissä esitettyjen huomioiden johdosta. (KJ 18:7) Huomiot koskevat myös Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymää, jonka on omasta puolestaan ryhdyttävä toimenpiteisiin. Katariinanseurakunta on tehnyt yksilöidyn selvityksen niistä toimenpiteistä, joihin seurakunnassa on ryhdytty lausunnossa ja sen liitteissä esitettyjen huomioiden johdosta. Selvitys on esityslistan mukana ja se annetaan seurakuntaneuvostolle tiedoksi ennen kuin se lähetetään Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituliin. Selvitys lähetetään myös tiedoksi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle. Vastaus tuomiokapitulille piispantarkastuksen lausunnon perusteella tehdyistä toimenpiteistä merkitään tiedoksi. Vastaus tuomiokapitulille piispantarkastuksen lausunnon perusteella tehdyistä toimenpiteistä on liitteenä 58. Tiedoksi: Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 59 LAUSUNTO PÄIVÄHOIDON USKONTOKASVATUKSEN TUKEMISEN OTTAMINEN TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN VARHAISKASVATUKSEN TYÖMUODOKSI Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää työryhmän raportista ja kasvatusasiain johtokunnan esityksistä seurakuntaneuvostojen lausunnot mennessä sekä lähettää esityksen virkojen ja työsuhteiden osalta hallintojohtajan vuoden 2016 virkapakettivalmisteluun. Seuraavaksi on kokonaisuudessaan YKN:ssa käsitelty 136. Yhteinen kirkkoneuvosto Kasvatusasiain johtokunta kiinnitti huomiota ( ) päivähoitoyhteistyön merkitykseen ja uskontokasvatukseen liittyvän yhteistyön tärkeyteen tilanteessa, jossa kasvatusasian keskuksessa ei ole pystytty osoittamaan yhteistyöhön riittävästi lastenohjaajien työpanosta ja paikallisseurakuntien aktiivisuus päivähoitoyhteistyössä on vaihtelevaa. Kasvatusasiain johtokunnan toimeksiannosta lapsityön johtaja Mirkka Torppa kutsui moniammatilliseen työryhmään seuraavat et: Outi Toljamo (vt. kirkkoherra, Katariinanseurakunta), Jaana Engström (perhetyöntekijä, Kaarinan seurakunta), Teija Eisanen (lastenhoitaja, Sateenkaarikoto-päiväkoti), Heli Varjonen (perhepäivähoidon ohjaaja, Kaarinan kaupunki), Ulla Soukainen (palvelupäällikkö, Turun kaupunki/ sivistystoimiala), Leena Nikkilä (päiväkodin johtaja, Koivula- Petreliuksen päivähoitoyksikkö), Elina Sandelin (erityislastentarhanopettaja, Orminkujan päivähoitoyksikkö), Petra Engblom (lastentarhanopettaja, Heinikonkadun päivähoitoyksikkö), Maria Puhakka (yhteisen kirkkoneuvoston edustaja), Mari Korhonen (lehtori, Turun kristillinen opisto ja Tarja Rinta-Jouppi (lastenohjaaja, kasvatusasiain keskus). Lapsityön johtaja toimi työryhmän sihteerinä ja lapsityönohjaajat

9 PÖYTÄKIRJA 4/ Minna Lempiäinen ( saakka) ja Jasmin Nisunen ( alkaen) sihteereinä. Työryhmä kokoontui kuusi kertaa. Työryhmän raportti liitteenä. Liite 1 asiaan nro 1/ytj Työryhmän työskentely osoitti päivähoidon työntekijöiden avoimuuden kaikelle lapsilähtöiselle ja positiivisella tavalla toteutettavalle yhteistyölle. Päivähoidon työntekijöiden selkeänä toiveena kumppanuudessa on perinteisen uskontokasvatusyhteistyön toteuttaminen: kirkkohetkien toteutus lapsiryhmille juhla-aikoina ja kausien päättyessä, iloisen toiminnan järjestäminen päiväkotien lapsiryhmille, kirkkoretket tai muut vierailutilanteet ja koulutustilaisuuksien järjestäminen. Toiveet koskevat eri työntekijäryhmiä: seurakuntapappeja kirkkohetkien tai hartauksien toteutuksessa, lastenohjaajia ryhmiin vierailun osalta ja kanttoreita kirkkovierailuiden osalta. Päivähoitoon osallistuu valtaosa 2-6-vuotiaiden lasten ikäluokista. Turun ja Kaarinan kaupunkien alueella on noin 250 päiväkotia tai perhepäivähoidon isompaa yksikköä. Myös seurakuntaan kuuluvista alle kouluikäisistä istä valtaosa osallistuu kunnalliseen päivähoitoon. Näiden perheiden kutsuminen seurakuntien ilta/viikonlopputilaisuuksiin on melko haasteellista muun muassa harrastusten ja pitkien päiväkotipäivien vuoksi. Päivähoidossa tapahtuvan kohtaamisen avulla voidaan luontevalla tavalla rakentaa siltoja kotien kristilliseen kasvatukseen. Yhteistyön näkökulmasta päivähoitoyhteistyön edellyttämä työmäärä on valtava. Suuren osallistumamäärän ja työn merkityksellisyyden vuoksi päivähoitoyhteistyön tulisikin olla kasvatusasian keskuksessa päiväkerho- ja perhetyön sekä iltapäivätoiminnan kaltainen toiminnallinen päälinja. Toteutuakseen tämä edellyttää sekä lisäresurssien osoittamista kasvatusasiainkeskukseen että paikallisseurakuntien ja kasvatusasiainkeskuksen välisen yhteistyön kehittämistä ja syventämistä seuraavalla tavalla: 1. Koordinoiva työntekijä (lapsityönohjaaja/hanketyöntekijä): Määräaikainen virka 5 vuotta. Asian edistäminen ja vakiinnuttaminen edellyttää todellista panostamista. Varhaiskasvatuksen yksikön kuormittuneessa nykytilanteessa ei ole mahdollista yhdistää päivähoitoyhteistyötä nykyisten lapsityönohjaajien tehtäviin. Vastuulla päivähoitoyhteistyön kehittäminen, toteutus ja arviointi. Materiaalin tuottaminen: kuukausittainen materiaali päiväkodeille, ideapankin kokoaminen ja verkkoaineisto. Koulutussuunnittelu ja kouluttaminen. Uskontokasvatustiimin perustaminen johon kuulu paikallisseurakuntien päivähoitoyhteistyötä tekeviä. Työn tuki ja koulutus. Lapsiryhmille suunnattujen yhteisten tilaisuuksien toteutus. Lastenohjaajien työn tukeminen ja ohjaus. Seurakuntien sisäinen tiedotus, koulutus ja aihealueen tuki. Verkostoyhteistyön ja kumppanuuksien edistäminen ja vahvistaminen. 2. Kahdeksan kokoaikaisesti uskontokasvatuksen tehtävissä toimivaa lastenohjaajaa. Palkataan neljä uutta työsuhteista lastenohjaajaa. Loput neljä lastenohjaajaa on mahdollista osoittaa sisäisin järjestelyin. Työskentelyperiaatteena käytetään yleensä työparia. Tämä mahdollistaa esimerkiksi muskarin, draaman, nukketeatterin ja muiden vastaavien toimintojen toteuttamisen. Työparina toimittaessa sovitut tapaamiset voidaan hoitaa myös työparin mahdollisesti sairastuessa. Seurakunnan koosta riippuen suunnataan esimerkiksi 2h 30h lastenoh-

10 PÖYTÄKIRJA 4/ jaajan viikkotyötuntia päivähoitoyhteistyön toteuttamiseen. (Esim. Maaria 30h, Mikael 30h, Henrik 20h, Kaarina 20h, Katariina 20h, Martti 20h, Tuomiokirkko 4h, Piikkiö 4h, Åbo svenska 2h, Paattinen 2h = 156h/viikko = 4,07 lastenohjaajaa viikossa. Yhteensä kahdeksan lastenohjaajan kokoaikainen työpanos vuodessa (neljä työparia) Pyrkimyksenä on, että työpari vahvistaa uskontokasvatuksen sisältöjä päivähoidossa ja innostaa työntekijöitä aiheen itsenäiseen toteutukseen lapsiryhmässä. Näkökulmina ovat uudenlaiset ja lapsilähtöiset uskontokasvatuksen menetelmät ja niiden kautta tapahtuva kohtaaminen. Vieraileva työpari myös jättää ryhmään toimintaideoita tai muuta materiaalia työntekijöiden tueksi aiheen itsenäiseksi jatkokäsittelemiseksi. Toiminta ei korvaa seurakuntien työntekijöiden vierailuita päivähoitoon tai juhla-aikojen tapahtumia, vaan laajentaa sekä rikastuttaa päivähoitoyhteistyön arkea ja ikäluokkien kohtaamista. Tarkoituksena on liittää lastenohjaajien vierailut päivähoidon arkeen, ei juhla-aikoihin, sekä tavoittaa kaikki seurakuntien alueella toimivat päiväkodit. 3. Paikallisseurakuntien työntekijät Seurakunnille ehdotetaan, että ne nimeävät työntekijän, jonka työtehtävään kuulu alueen päivähoitoon liittyvät yhteydet ja kirkkotilaisuuksien toteuttaminen yhteistyössä muiden työntekijöiden kanssa. Nimetty henkilö osallistuu laajempaan seurakuntien päivähoitoseurakunta verkostoon (mm. ajankohtaiset asiat, osaaminen ja yhteiset hankkeet) Paikallisseurakunta kartoittaa alueellaan olevat päiväkodit, ja nimeää työntekijänsä (papin/perhetyöntekijän) päiväkotiin liittyväksi yhteyshenkilöksi kirkkotilaisuuksia, juhla-aikojen tilaisuuksia, kriisejä, kuolemantapauksia tai papin vierailupyyntöjä varten. Toiveena on, että koulutyön tapaan päiväkodilla olisi oma nimetty pappi joka voi vierailla muutaman kerran vuodessa kirkkovuoden/ilon mutta myös surun tilanteissa. Kasvatusasiain johtokunta on käsitellyt asiaa 31/ ja päättänyt esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että: 1) Päivähoidon uskontokasvatukseen liittyvä yhteistyö vakiinnutetaan kasvatusasiankeskuksen varhaiskasvatuksen toimintamuodoksi. Samalla paikallisseurakuntia kannustetaan osallistumaan työmuodon toteuttamiseen paikallisseurakunnille esitettyjen toiveiden pohjalta. 2) Vuoden 2016 henkilöstömäärärahoissa huomioidaan kasvatusasiain keskuksessa määräaikaisen lapsityönohjaajan viran perustaminen ( ) ja neljän uuden lastenohjaajan työsuhteen perustaminen toiminnan vakiinnuttamiseksi. 3) Kasvatusasiain keskukseen perustetaan päiväkotiyhteistyötä tekevien työryhmä (seurakuntien ja yhtymän työntekijät) ja moniammatillinen yhteistyöryhmä kaupunkien varhaiskasvatuksen edustajien kanssa. 4) Vastuu päivähoitoyhteistyöstä jakautuu tulevaisuudessa sekä kasvatusasiain keskukselle että paikallisseurakunnille: lapsiryhmissä vierailevat sekä lastenohjaajat että papit/perhetyöntekijät, mutta heidän roolinsa ovat erilaiset. Työalueen kehittäminen, ohjaus ja tukeminen tapahtuu kasvatusasiain keskuksesta asiantuntijaperusteisesti (lapsityönohjaaja). Liite 2 asiaan nro 1/ytj Pykälässä esitetty ajatus päivähoidon uskontokasvatuksen merkittävästä lisäämisestä on strateginen valinta, joka edellyttää laajaa yhteistä keskustelua. Siksi on

11 PÖYTÄKIRJA 4/ perusteltua lähettää suunnitelma paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostojen arvioitavaksi. Strategisen kysymyksen lisäksi esitys on myös taloudellisesti merkittävä. Siksi se tulee käsitellä yhtymän vuotuisen budjettivalmistelun yhteydessä. Arvio lapsityönohjaajan ja neljän lastenohjaajan vuotuisesta palkkakulusta on noin euroa. Virkojen ja työsuhteiden perustaminen kuuluu budjetin virkapakettivalmistelussa hallintojohtajan tehtäviin. LAVA Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: päivähoitoyhteistyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen edistää lasten oikeuksia uskonnolliseen tietoon ja pohdintaan. Se myös edistää mahdollisuutta tutustua omaan kristilliseen uskoon ja osallistua seurakunnan toimintaan. Kun päivähoitoon osallistuu valtaosa kirkkoon kuuluvista alle kouluikäisistä seurakuntalaisista, on päivähoitoyhteistyössä kyseessä hyvin merkittävä osallisuuteen, osallistumiseen ja oikeuksiin liittyvä päätös. Esitys Yhteinen kirkkoneuvosto päättää pyytää työryhmän raportista ja kasvatusasiain johtokunnan esityksistä seurakuntaneuvostojen lausunnot mennessä sekä lähettää esityksen virkojen ja työsuhteiden osalta hallintojohtajan vuoden 2016 virkapakettivalmisteluun. Ilmoitus kasvatusasiain johtokunnalle ja Mirkka Torppalle Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Päivähoidon uskontokasvatuksen tukeminen on tärkeää. Jos seurakuntayhtymän taloustilanne olisi parempi niin, silloin olisi mahdollista perustaa uusia virkoja päivähoidon uskontokasvatuksen tukemista varten. Nykyisessä taloustilanteessa on hyvä tarkastella, voisiko päivähoidon uskontokasvatusta tukea muutoin kuin perustamalla uusia virkoja kasvatusasiankeskukseen. Katariinanseurakunnan lausunto: Seurakuntayhteyden vahvistaminen päiväkotien kanssa sekä päivähoidon uskontokasvatuksen tukeminen ovat tärkeitä asioita. Yhteydet päiväkoteihin on turvattava jatkossakin. Katariinanseurakunnassa yhteistyöstä päivähoidon kanssa ovat vastanneet erityisesti lapsi- ja nuorisotyön pappi Outi Toljamo ja perhetyöntekijä Jaana Heinonen. Yhteistyö päiväkotien kanssa on ollut toimivaa. Tässä taloustilanteessa viiden uuden viran, vaikkakin määräaikaisen, perustaminen on hankalaa, kun huomioi seurakuntayhtymän talouden kokonaistilanteen. Muun muassa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle maksettavan yhteisöveron noin miljoonan euron pudotuksen vuoksi seurakuntayhtymälle tulee vuonna 2016 jo entisestään paineita kiristää budjettiaan. Jos jollekin yksikölle tai toimintamuodolle lisätään huomattavasti budjettivaroja, niin se tarkoittaa automaattisesti, että toisaalla täytyy kiristää. Hankalassa taloustilanteessa on turvattava seurakuntien välttämätön perustyö, josta on jouduttu jo nyt tinkimään sekä riittävät virat seurakunnissa. Sen jälkeen, kun seurakuntien mahdollisuudet tehdä perustyö seurakuntansa keskellä on turvattu, voi tarjota mahdollisuutta yhteistyökumppaneiden työn tukemiseen uusilla resursseilla. Mahdollisuuksia päivähoitoyhteistyön parantamiseksi ja kehittämiseksi on etsittävä ensin jo olemassa olevista vaihtoehdoista ja esimerkiksi kokonaisuudessaan kasvatusasiainkeskuksen nykyisistä viroista ja seurakunnissa tehtävästä lapsityöstä sekä muista seurakuntien työvoimaresursseista. Kyse on työn painopisteiden asettamisesta ja työvoiman kohdentamisesta. Myös seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien mahdollinen rakennemuutos vaikuttanee tulevaisuudessa töiden uudelleen organisointiin. Ratkaisuja tässäkin asiassa on odotettavissa lähitulevaisuudessa.

12 PÖYTÄKIRJA 4/ Tiedoksi: Yhteinen kirkkoneuvosto Ei muutoksenhakuoikeutta 60 KOLEHTIKOHTEEN MUUTOS Suomen Lähetysseura anoo seurakuntien tukea katastrofirahastolleen: Voimakas maanjäristys ja lukuisat jälkijäristykset ovat ravistelleet köyhää Nepalia. Juuri nyt järistyksen uhrit tarvitsevat suojaa, vettä, ruokaa sekä hygieniatarvikkeita. Nopea toiminta juuri katastrofin alkuvaiheessa pitää yllä toivoa sekä antaa kumppaneillemme luottamusta tulevaisuuteen. Seurakuntaneuvosto on aiemmin päättänyt, että kerättävän kolehdin kohde on Suomen Raamatunlukijan liitto, mutta koska kyseinen sunnuntai on ns. vapaa kolehtikohde eli seurakunnan päätettävissä, voi seurakuntaneuvosto vaihtaa kolehtikohteen auttaakseen Nepalin luonnonkatastrofin uhreja. Nepalin maanjäristyksen vuoksi sunnuntain kolehtikohteeksi vaihdetaan Suomen Lähetysseuran katastrofirahasto. Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin. Tiedoksi: taloustoimisto, Leena Sairanen Pyhän Katariinan kirkon suntio Varissuon kirkon suntio 61 SEURAKUNTANEUVOSTON JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT Eija Koskivaara: Kirkollisten ilmoitusten kattavuuden pohtiminen. Tiina Stauffer: Partion määrärahojen maksamisen ajankohta. Mari Heinonen: Retriittiesite. 62 SEURAKUNTANEUVOSTON SYYSKAUDEN KOKOUSAJAT Seurakuntaneuvoston kokoukset syyskaudella ovat seuraavasti: klo 18 (kahvi 17.30) klo 18 (kahvi 17.30) klo 18 (kahvi 17.30) klo 18 (kahvi 17.30) klo 18 (kahvi 17.30) Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteinen neuvottelu to klo MUUTOKSENHAKU Annetaan oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Liite 63.

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 4.9.2014 klo 16.00 17.05 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 15.9.2011 363 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 405 426. Aika torstai 15.9.2011 klo16.00 18.30. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2005 542 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 536 562 Aika torstai 24.11.2005 klo 16.00 19.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 50 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Andersson,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.5.2008 247. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.5.2008 247. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.5.2008 247 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 272 297 Aika keskiviikko 14.5.2008 klo 16.00 17.25 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 27.11.2014 klo 16.00 18.05. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra 26.11.2009 614 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 621 662 Aika torstai 26.11.2009 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 28.10.2010 494 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 531 558. Aika torstai 28.10.2010 klo15.00 15.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 17.9.2009 klo 18.00 20.32 Paikka Uittamon seurakuntakoti Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Kirsti

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.2.2006 70. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.2.2006 70. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 9.2.2006 70 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 69 107 Aika torstai 9.2.2006 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2011 513. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2011 513. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2011 513 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 525 552 Aika torstai 24.11.2011 klo 16.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 5.10.2006 415 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 497 518 Aika torstai 5.10.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 11.12.2013 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.3.2008 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 147 179 Aika torstai 27.3.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.12.2010 klo 18.30 PAIKKA: Laurilan srk-koti, Riihitie 2 Liite Asia sivu 242 KOKOUKSEN AVAUS 359 243 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 7.2.2008 klo 18.00-19.55 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Pirjo Aaltonen varajäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 03.05.2012 klo 18.00-19.44 Paikka Uittamon seurakuntakoti, Rusthollinrinne 1 Läsnä Norvasuo,

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 4.9.2013 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 4.9.2013 1 4.9.2013 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Keskiviikko 4.9.2013 kello 17.35 18.55 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, III kerros, Turku Läsnä Antti Koponen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 19.9.2013 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.2.2006 104. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.2.2006 104. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 23.2.2006 104 YHTEIEN KIRKKONEUVOTON KOKOU :t 108 139 Aika torstai 23.2.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 25.2.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 25 KOKOUKSEN AVAUS 38 26 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.9.2007 407 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 426 455 Aika torstai 6.9.2007 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.3.2011 126 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 145 174. Aika torstai 17.3.2011 klo16.00 17.28 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.2.2013 99. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.2.2013 99. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.2.2013 99 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 21.2.2013 klo 16.00 18.05 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot