2 Yritys-Konho 3 Tipuri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2 Yritys-Konho 3 Tipuri"

Transkriptio

1 xxxx Uusia ideoita, uutta teknologiaa, uusia osaajia VA S K E N V U O S I J U L K A I S U Valk e vuod akosk ien 2 elin 01 keino vaiku 1 ttaja! Peatec kierrättää kumia polttoöljyksi Uusia yritysalueita - Etelä-Pirkanmaalla on mistä valita

2 V A S K O O L I Mallasvesi 2 Menestyvän seudun tunnistaa nopeasti. Se on asukkailleen ja yrityksilleen vakaa ja turvallinen koti, mutta myös aluetta, joka uskaltaa uudistua ja olla edelläkävijä. Etelä-Pirkanmaalla on pitkät teolliset perinteet, ja esimerkiksi metalliosaaminen on edelleen kiistaton valttimme. Viennin tyrehtyminen viimeisimmän lamakauden aikana oli melkoinen isku monelle yritykselle, mutta se ei silti vienyt pohjaa osaamiselta ja vahvalta kokemukselta, jotka ovat taas kysyttyä valuuttaa. Viime vuosina Akaaseen ja koko Etelä-Pirkanmaalle on versonut ilahduttavasti myös uudenlaista yritystoimintaa, joka monipuolistaa elinkeinoelämämme kenttää ja tuo uutta, arvokasta tietotaitoa seudullemme. Akaa on kasvanut myös Kylmäkosken liityttyä vireään kuntaamme. Eteenpäin pääsemiseksi tarvitaan näkemystä ja rohkeutta. Etelä-Pirkanmaa on osoittautunut erinomaiseksi paikaksi asua ja yrittää, ja nyt meidän on saatava muutkin huomaamaan se. Viime vuonna Valkeakoskella startanneen SISU (Sijoitu sujuvasti) -hankkeen tavoitteena on houkutella yrityksiä Etelä-Pirkanmaalle. Hanke on laajentunut myös Akaaseen, ja positiivisia tuloksia on lupa odottaa Valkeakoskella saatujen tulosten perusteella. Toivon vireää vuoropuhelua SISUn ja Akaan maankäytön ja kaavoituksen välille, jotta voisimme yrityskentältä saatujen viestien avulla muokata yritystila- ja yritystonttitarjontaa entistä houkuttelevammaksi kaikenkokoisille ja kaikenlaisille yrityksille. Yritysalueiden markkinointi on merkittävässä asemassa koko seudun yrityselämän vireyttämisessä. Ja meillähän on mitä markkinoida: muun muassa Akaaseen on valmistumassa Yritys-Konhon yritysalue, joka on koko Pirkanmaan mittakaavassakin merkittävä mahdollisuus. Elinkeinopolitiikassa raja-aitojen rohkea ylittäminen on tärkeää, sillä elinkeinoelämä ei tunne esimerkiksi kuntarajoja. Ihmiset kulkevat töissä naapurikunnissakin, yritykset tarjoavat palveluitaan kaikille halukkaille asuinkunnasta riippumatta. SISU-hanke on hyvä esimerkki hedelmällisestä yhteistyöstä, joka tavoittelee parempaa tulevaisuutta koko seudulle. Kun yritykset voivat hyvin, myös seutu kukoistaa. Yhden menestyminen ei ole pois toisilta. Päinvastoin menestys vetää puoleensa menestystä. Aki Viitasaari Akaan kaupunginjohtaja Etelä-Pirkanmaalle nousevat uudet teollisuusalueet on suunniteltu palvelemaan kaikenlaisia yrityksiä aina suurista teollisuusyrityksistä pieniin palvelualan yrityksiin. Monien mahdollisuuksien Jutikkalan ja Yritys-Konhon lisäksi seudulla on jo lukuisia pienempiä yritysalueita. Useimmilla tonteilla on valmis kunnallistekniikka tai se on nopeasti rakennettavissa. Jutikkalaan mahtuu isompikin firma Valkeakosken eteläisen Helsinki Tampere-moottoritieliittymän molemmille puolille on nousemassa uusi Jutikkalan yritysalue, jonka yleiskaavoitus on jo aloitettu. Kaavallisesti alue valmistuu vuonna Jutikkalan tontit soveltuvat niin teollisuus-, palvelu-, varasto- kuin logistiikkatoimintoihinkin. Teollisuusalueen 500 hehtaarin yleiskaava-alueelle tulee hehtaaria yritystontteja. Alue tarjoaa toimipaikan siis usealle suurelle toimijalle ja niitä palveleville pienemmille yrityksille, sillä tontit räätälöidään tarpeen mukaan. Saatavilla on jopa kymmenien hehtaarien kokoisia tontteja, Valkeakosken yritysasiamies VESA VARHO kertoo. Loistavien yhteyksien Yritys-Konho Akaan Yritys-Konhon 150 hehtaarin teollisuusalue sijaitsee 44 kilometriä Tampereelta Helsinkiin, lähellä valtateiden ja risteystä. Pääradan molemmille puolille levittäytyvälle alueelle on tulossa myös pistoraide Helsinki Tampere-radalta. Hyvien kulkuyhteyksiensä vuoksi alue soveltuu erinomaisesti muun muassa logistiikka-alan isommille yrityksille ja hieman raskaammalle teolli- suudelle. Toisaalta viihtyisät viheralueet ja alueelle kaavoitetut asuntokorttelit toivottavat tervetulleiksi myös pienempiä palvelualan yrityksiä, Akaan yritysasiamies RISTO RANTALA kuvailee. Myös Yritys-Konhossa on joustava tonttijako. Alueelta on saatavilla suuriakin tontteja, aina muutamasta hehtaarista kymmeneen hehtaariin saakka. Teollisuusalueen osayleiskaava on jo valmiina yli 100 hehtaarin alueelle. Tipurista valmista tonttia Akaan Tipurin yritysalue sijaitsee valtatie :n varrella, noin 45 km päässä Tampereesta. Erinomaisten yhteyksien Tipuri levittäytyy valtatien molemmille puolille. Länsipuolella on noin 100 hehtaarin alue hyväpohjaista tonttimaata. Itäpuolella on puolestaan 5,5 hehtaarin alue, jossa on kunnallistekniikkakin valmiina. Tarjolla olevien tonttien koot vaihtelevat hehtaarin molemmin puolin ja ovat hinnaltaan muutaman euron neliö. Alueella on jo tällä hetkellä muun muassa metalli- ja puualan yrityksiä. Kaikenlaiset yritykset toivotetaan tervetulleiksi, vakuuttaa Risto Rantala. Etelä-Pirkanmaan vetovoimaisuus ja elinkeinoelämä vaativat keskusväylien kehittämistä. Tampereen ja Helsingin välillä tie- ja rautatieyhteydet ovat jo hyvät, mutta myös Tampereen ja Turun väliset yhteydet olisi saatava kuntoon vientiteollisuuden ja matkailun takia. Viiden maakunnan ja viiden yliopistokaupungin läpi kulkeva Suomen tärkein poikittaisyhteys, Valtatie, kaipaa kehittämistä jotta tien sujuvuus saadaan vastaamaan kasvavia liikennemääriä. Turun satamayhteys on tärkeä meille sisäsuomalaisille sekä matkustaja- että tavaraliikenteen Nuutajärvi Kortejärvi Rutajärvi Nuutajärvi Urjala Kylmäkoski osalta. On suorastaan häpeä, että Turun ja Tampereen välillä ei vielä ole moottoritietä! Väylän kehittäminen pitäisi ehdottomasti saada mukaan hallituksen liikenneohjelmiin, Akaan yritysasiamies ja Pro Ysitie -yhdistyksen hallituksen jäsen RISTO RANTALA sanoo. Samalla myös Turun ja Akaan välinen rautatieyhteys pitäisi saada palvelemaan paremmin esimerkiksi työmatkalaisia sekä Akaan ja Turun sataman välistä matkustaja- ja tavaraliikennettä, Rantala muistuttaa. Viiala Jalanti 2847 E12 2 Toijala 04 Akaa Vanajavesi E Jutikkala 2 Yritys-Konho Tipuri Valkeakosken Tervasaaressa tilaa tarjolla! UPM-Kymmenen Tervasaaren tehdasalueella Valkeakoskella on rutkasti vuokratilaa yrityksille. Kaksikerroksisessa hallissa on vapaana noin 1500 neliötä kerrosta kohden. Tilat sopivat esimerkiksi raskaammalle teollisuudelle järeiden kattonostureidensa ansiosta.

3 V A S K O O L I Palonkestävää viskoosia valmistavan Avilon Oy:n toimiala on ympäristönäkökulmasta tarkoin säädelty, ja käytännössä erilaiset ympäristösäädökset sanelevat rajat kaikelle yrityksen toiminnalle. Peatecin johtaja Pekka Marjomaa kertoo pyrolyysitekniikan kehityksen kärjen siirtyneen Venäjältä Kaukoitään viime vuosina. Olemme tutkineet oikeastaan kaiken mitä maailmassa tällä sektorilla tapahtuu, Marjomaa kertoo. Raaka-aineeksi soveltuvat kaikenlaiset renkaat ja muu kumiromu. Peatecin bisnesidea on valmistaa nestemäistä polttoainetta kumiromusta. Raaka-aineena käytetään enimmäkseen autonrenkaita, mutta materiaaliksi sopivat muutkin kumituotteet kuten vaikkapa kuljetushihnat ja kumisaappaat. Lopputuloksena syntyy raskasta polttoöljyä, jota voi käyttää pääasiassa lämmitykseen. Lämpöenergiatasoltaan polttoöljy on dieselöljyn luokkaa, kertoo Peatecin johtaja PEKKA MARJOMAA. Peatec on vuokrannut Valkeakoskelta UPM:n entisen puunkuorimalaitoksen tuotantopaikaksi. Aluksi yritys testaa tuotantoa koelaitoksessa yksinkertaistetulla teollisella prosessilla. Varsinaisen tuotantolaitoksen on tarkoitus olla käynnissä vuoden 2012 kesällä. Tehdas pystyy käsittelemään tonnia kumia vuodessa, mikä on suunnilleen puolet Suomessa syntyvästä rengasromun määrästä. Päästötön prosessi Toimintaa säätelee ympäristölupa, jonka saaminen on pitkällinen ja tarkka prosessi. Marjomaa ei kuitenkaan ole huolissaan luvan saamisen suhteen. Pyrolyysitekniikka, jota käsittelyssä käytetään, on lähes päästötön prosessi. Ainoat päästöt syntyvät kaasusta, jota poltetaan. Kaasun palaminen puolestaan on puhtainta polttotekniikkaa, mitä on. Jätevettä ei synny: vesi kiertää suljetussa järjestelmässä, eikä sitä poistu ulos lainkaan. Ainoa mahdollinen ympäristöhaitta on renkaiden käsittelyssä syntyvä melu, Marjomaa selittää. Valkeakoskelle 25 uutta työpaikkaa Pilottivaiheeseen saatiin rahoitusta Tekesiltä. Edellytykset tuotannolle ovat hyvät: tekniikka on olemassa ja raaka-ainetta on saatavilla. Vastaavia laitoksia on olemassa Kaukoidässä, mutta länsimaihin ne ovat vasta rantautumassa. Tekesissä suorastaan ihmeteltiin, kuinka vastaavaa ei ole keksitty aiemmin, naurahtaa Marjomaa. Marjomaa uskoo, että parin vuoden sisällä kumista energiaa jalostavia tehtaita alkaa nousta myös muualle Eurooppaan. Ensimmäisessä teollisessa vaiheessa Peatec tulee työllistämään suoraan henkeä. Välillisiä työpaikkoja tehdas tuottaa arviolta kymmenkunta. Kun tuotanto on päässyt täyteen vauhtiin, Peatec voi suunnitella seuraavia askeleita. Ajatuksena on laajentaa kapasiteettia niin, että yritys voi käsitellä vaikka kaikki Suomen kierrätysrenkaat yhdessä laitoksessa. Seuraavassa vaiheessa yritys voi siirtyä muihin raaka-aineisiin. Esimerkiksi muovit on mahdollista käsitellä samalla tavalla. Lisäksi katsomme mahdollisuuksia toimia naapurimaissa, Marjomaa suunnittelee. Jätteenkäsittely on yhteistyötä Tehtaan toimiva jätehuolto on ympäristön kannalta merkittävä kysymys. Valkeakosken tehdas tuottaa monenlaista jätettä yhdyskuntajätteestä aina ongelmajätteisiin asti. Kierrätämme parhaamme mukaan, mutta osa jätteestä täytyy käsitellä muualla, Avilonin laatu- ja ympäristöpäällikkö TERHI SLAG kertoo. Ekokem hoitaa Avilonin jätteenkäsittelyn keskitetyllä sopimuksella. Toimivat ja läheiset kumppanuussuhteet ovat Slagin mukaan tärkeitä jo resurssienkin takia. Terhi Slagin mukaan Avilonin henkilöstö on hyvin perillä ympäristöasioista. Useimmat työntekijöistämme olivat aikanaan töissä jo Kuitu Finland Oy:ssä ja Säteri Oy:ssä, ja silloin työntekijöitä koulutettiin kerran vuodessa turvallisuusja ympäristöasioissa. Kun toimintamme vakiintuu, aiomme ehdottomasti jatkaa vuosittain järjestettäviä koulutuksia. Lisäkoulutustakin annamme tietysti tilanteen mukaan, Slag vakuuttaa. Kaatopaikan sulkemisen haasteet Avilonin tämän hetken merkittävimpiin ympäristöhankkeisiin kuuluu vanhan teollisen kaatopaikan sulkeminen. Kaatopaikan vanha osa suljetaan ja käyttöön otetaan laajennettu uusi osa. Sulkemistyö aloitettiin jo Kuitu Finland Oy:n aikana, mutta konkurssi katkaisi hankkeen hetkeksi. Hanke on rahallisesti mittava ja kaatopaikka vie tällä hetkellä merkittävän osan yrityksen ympäristörahoista. Hankkeen myötä jätealueelta suotautuvien vesien määrä vähenee samalla kun kaatopaikalle tehdään pitävä peittorakenne, Terhi Slag kertoo. Urakoitsijana kaatopaikan sulkemisessa toimii Ekokem-Palvelu Oy. Työn tekemisessä on noudatettava hyvin tarkkoja määräyksiä. Myös ulkopuolinen laaduntarkkailija ja viranomaiset seuraavat, että sulkeminen tehdään sääntöjen mukaisesti. Eroon rikkihiilestä ja hajusta Avilon kaavailee rikkihiilettömän viskoosituotannon aloittamista. Rikkihiiletön tuotanto vähentäisi sekä ilman että jäteveden ympäristökuormitusta. Käytännössä tuotannosta ei syntyisi haisevia rikkiyhdisteitä ja jäteveden rikkipitoisuus vähenisi. Projekti on merkittävä myös työ- ja laitosturvallisuuden kannalta. Rikkihiiletön tuotanto parantaisi huomattavasti työturvallisuutta, sillä rikkihiili on erittäin helposti haihtuva ja syttyvä neste, joka vaatii tarkkuutta laitteilta ja käsittelyiltä. Rikkihiiletön prosessi olisi taloudellisestikin järkevämpi ratkaisu, Slag huomauttaa. Rikkihiilettömän prosessin kehitystyö on alkuvaiheessa. Tuotantoon päästäneen muutaman vuoden kuluttua. Avilon toi toukokuussa markkinoille lisenssejä kehittämäänsä kustannustehokkaaseen teknologiaan, joka mahdollista paperisellun käytön viskoosikuidun sekä sellupohjaisten kalvojen valmistuksessa. Tähän asti näiden tuotteiden pääraaka-aineena on käytetty huomattavasti kalliimpaa liukosellua. Uuden teknologian patentointi on jo käynnissä. Viskoosikuidun valmistajat ja selluntuottajat ovat osoittaneet vahvaa kiinnostusta innovaatiota kohtaan. Käymme parhaillamme neuvotteluja lisenssien myynnistä, kertoo toimitusjohtaja HEIKKI HASSI. 4 5

4 V A S K O O L I Takomalle uudet tilat Akaasta Voimasiirtokomponenttien valmistukseen, hydrauliikan kokonaisjärjestelmiin ja komponentteihin sekä vaativaan koneistuspalveluun erikoistunut Takoma Oyj on muuttanut kesän aikana hyd- jatkua keskeytyksettä. Emme voineet jättää asiakastilauksia tekemättä muuton takia, Korhonen huomauttaa. rauliikkatuotantonsa Tampereelta Akaaseen. Muuton taustalla oli Takoman tarve uusille teollisuustiloille, joissa tuotantoa voisi kasvattaa ja tehostaa. Uutta hallia etsittiin useasta Pirkanmaan kunnasta. Sijainti oli yritykselle a ja o, sillä Takoma halusi säilyttää entisen, ammattitaitoisen työvoimansa. Tarvitsimme hyvän kokonaispaketin: juuri meidän tarpeisiimme sopivat tuotantotilat mahdollisimman lähellä olemassa Lunastussopimus ja investointiavustus rohkaisevat sijoittumaan Lunastussopimuksessa kaupunki sitoutuu rakentamaan tai rakennuttamaan yritykselle sopivat toimitilat ja yritys sitoutuu lunastamaan ne tietyn ajan kuluessa itselleen. Lunastusajalta yritys maksaa korollista ja etukäteen sovittua lunastusvuokraa. Viialan vaneritehdas uusiokäytössä Järjestely on ollut käytössä Akaassa ja Valkeakoskella. Liki satavuotias Viialan vaneritehdas elää uutta elämää vuokrattavana yritystilana. Päätökset yritystilasopimuksista tehdään aina tapauskohtaisesti. een kymmeneksi vuodeksi ja jälleenvuokraa tiloja eteenpäin. olevaa tehdasta. Harkitsimme täysin uusienkin tilojen rakentamista, Takoman toimitusjohtaja KIMMO KORHONEN kertoo. SISU-hankkeen projektijohtaja Mikko Seppälän avustuksella Akaasta löytyivät kuitenkin Glastonin tytäryhtiö Tamglassin entiset tuotantotilat, jotka osoittautuivat Takomalle sopiviksi. Tilat siirtyvät Takomalle niin sanottuna lunastushallikonseptina. Käytännössä Tamglassin ja Akaan kaupungin tekemä yritystilasopimus siirtyy sellaisenaan Takoman ja Akaan kaupungin väliseksi. Emme olleet alun perin suunnitelleet lunastushalliratkaisua, mutta Akaan kaupungin hinnoittelu ohjasi meidät tähän päätökseen, Korhonen kertoo. Korhonen kehuu yhteistyötä Akaan kanssa sujuvaksi ja suoraviivaiseksi. Muutto oli tehtaalle haastava, sillä toiminnan täytyi Jos yritys rakennuttaa toimitilansa itse, se voi saada projektiin investointiavustusta jopa 20 %. Monitoimiyrittäjä MAUNO HUHTALA on vuokrannut UPM:n omistaman tehdasalutehtaalla on tällä hetkellä vuokralaista, pääasiassa isoja teollisuusyrityksiä. Hyvä sijainti moottoritien kupeessa on houkutellut tiloihin paikallisten firmojen Takoman tuotantotiloihin Akaaseen saatiin muuton yhteydessä myös uusi monitoimisorvi, joka täysin automatisoituna mahdollistaa aiempaakin vaativammat työstöt. lisäksi valtakunnallisia yrityksiä. Tiloja vuokraavat myös muutamat käsityöläisyritykset. Tiloihin on mahdollisuudet perustaa vaikkapa käsityöläiskortteli, Mauno Huhtala vinkkaa. Vuokrattavaa tilaa on tällä hetkellä vapaana m2. Yhteensä vaneritehtaassa on m2 vuokrattavaa sisätilaa ja ulkona 11 hehtaaria lisää. Tiloja saneerataan sitä mukaa kun on tarve. Kun yrityksesi etsii uut ta osoitetta, SISU-miehet luotsaavat perille Saneeraus hoituu sopimuskohtaisesti. Joskus me teemme sen, joskus vuokralainen hoitaa sen itse, Huhtala sanoo. Tehtaasta vuokrataan lähinnä kylmiä tiloja ja tarjolla on jonkin verran myös tilapäisvuokrausta varastohotellin tapaan. Hallitilaa voi jakaa pienempiin osiin ja siihen voi tarvittaessa rakentaa häkkivaraston tyyppistä säilytystilaa, Huhtala kertoo. Yhteistyö UPM:n kanssa on Huhtalan mukaan toiminut reilusti. Asioista on Viime vuonna Valkeakoskella startannut SISU (Sijoitu SISU-hankkeen projektijohtaja Mikko Seppälä ja projektipäällikkö Jaakko Leinonen ovat valmiina auttamaan yrityksiä sijoittumaan Etelä-Pirkanmaalle. Tervetuloa tutustumaan Etelä-Pirkanmaan tarjoamiin mahdollisuuksiin ja keskustelemaan kanssamme, kuinka seutu voisi palvella sinun yritystäsi. 6 menestykseen. sujuvasti Etelä-Pirkanmaalle) -hanke on laajentunut Tavoitteenani on saada Akaaseen 150 uutta työ- nyt myös Akaaseen. Akaan SISU-hankkeen projekti- paikkaa seuraavan kahden vuoden aikana, Leinonen päällikkönä aloitti kesäkuun alussa tekniikan lisensi- selventää. aatti, kauppatieteiden maisteri JAAKKO LEINONEN. Leinonen ja projektijohtaja MIKKO SEPPÄLÄ Leinonen on työskennellyt aiemmin muun muassa markkinoivat SISU-hankkeen aikana Etelä-Pirkanmaan kiinteistöpääomarahastoyhtiössä kehityspäällikkönä, logistista vyöhykettä, joka koostuu Jutikkalan, Yritys- Pöyry CM:n markkinointi- ja kehityspäällikkönä sekä Konhon ja Tipurin yritysalueista. He uskovat henkilö- Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLIn sijoitus- kohtaiseen myyntityöhön. ja rahoitussektorin johtavana asiantuntijana. Akaassa asuvalle ja vaikuttavalle Leinoselle tämä Käytännössä lähdemme kiertämään yrityksiä ja markkinoimaan seutua. Luvassa on siis paljon mat- on ainutlaatuinen mahdollisuus tehdä töitä oman kustamista ja lukuisia henkilökohtaisia tapaamisia eri kotiseudun hyväksi ja päästä vaikuttamaan seudun yritysten edustajien kanssa, Leinonen kertoo. puhuttu avoimesti ja myös ongelmat on tuotu esiin. Olen todella tyytyväinen yhteistyöhön, Huhtala kehuu. Alueella on paljon rantaa ja hyvät veneenlaskupaikat Vanajavedelle. Huhtala etsiikin kumppania telakkatoiminnalle. Kaipaan tähän yhtä hullua yrittäjää kuin minä, Huhtala naurahtaa. Mauno Huhtala innostui vuokrausmahdollisuudesta sen tultua eteen. Alun perin olin kiinnostunut tehtaan ostamisesta. Neuvotteluissa UPM:n kanssa eteen tuli kuitenkin vuokrausmahdollisuus, joka kiinnosti. Olihan tämä iso haaste ja riskikin, mutta kannattava, sanoo Huhtala. 7

5 V A S K O O L I Etelä-Pirkanmaan yritysten kirjoon tuo oman värinsä Toika Ky, joka on maailmanlaajuisesti tunnettu ja arvostettu kangaspuiden ja kudontavälineiden valmistaja. Pitkän historian omaava perheyritys on tuonut käsityöperinteen onnistuneesti tietokoneaikakauteen. Talkoot: Nuutajärven kartanosta hyvinvointikeskus Kangaspuiden markkinana koko maailma Visio: Waltikasta huippu-urheilun tukikohta Yli satavuotiaalla Toikalla on vientiä erityisesti Yhdysvalloissa ja Länsi-Euroop- neesti yhdistänyt informaatioteknologian kudontavälineisiin. Toikan tietokoneoh- passa, mutta myös Itä-Eurooppa, Lähi-itä ja Japani vetävät. Viennin osuus yri- jatut kangaspuut ovat herättäneet kiinnostusta erityisesti Yhdysvalloissa. tyksen myynnistä on jo 60 %. Japanin markkinat ovat siitä erityiset, että siellä pärjätäkseen tuotteiden laadun on oltava erityisen hyvää. Yhdysvallat on puolestaan kuin näyteikkuna maailmalle ja esimerkiksi lehtimainokset amerikkalaisissa lehdissä heijastuvat markkinointiin muualla maailmassa, Toikan toimitusjohtaja JUKKA YRJÖLÄ analysoi. Ulkomaiden markkinoinnissa messunäkyvyys on tärkeä, samoin kuin henki- Hotelli Waltikassa Valkeakoskella puhaltavat uudet tuulet. Hotelli on muun muassa käynnistänyt yhteistyön urheiluryhmien kanssa. Tänä kesänä hotelli Waltikan palveluita käytti venäläinen huippujääkiekkojoukkue. Joukkue treenasi Valkeakosken jäähallilla ja kun- lökohtaiset suhteet maahantuojiin. Ala on hyvin verkostoitunutta: tyytyväinen käyttäjä on paras mainos, Tietokone poistaa kudonnasta tylsiä rutiinivaiheita. Kaikki näkyvä kankaassa on kuitenkin käsintehtyä, joten lopputuote on käsityötä, Yrjölä toteaa. Toika on myös aloittanut kalusteiden sopimusvalmistuksen kudontatuotteiden valmistamisen rinnalla. Yrjölä kertoo. Maineemme on hyvä ja yritystämme pidetään korkealaatuisena. Meillä onkin hyvä henkilökunta, jolla on paljon osaamista, Yrjölä kehuu. Suomessa Toika markkinoi olemalla esillä käsityömessuilla, lehti-ilmoituk- sairaala Elämänlähteen osuuskuntalaiset, mutta myös Nuutajärven asukkaat ovat innokkaasti mukana. Paikalliset asukkaat ovat innostuneet kartanon kunnostamisesta. Kartano on kyläläisille tärkeä ja toisaalta kunnostamisprojekti on mukava piristys kylän toimintaan, osuuskunta Elämänlähteen hallituksen jäsen Arvokasta kartanorakennusta tullaan vuokraamaan Toikan historia ulottuu pitkälle menneisyyteen. Yritystoiminta alkoi vuonna 188, jolloin Gustaf Pihlgren hankki ensimmäisen koneen kutomakaiteiden valmistamimuutti Pohjanmaalta Toijalaan ja nykyisin Toika on Akaan vanhimpia toimivia yrityksiä. kimaan tarvittavia yhteistyökumppaneita. Reaalisesti ten voimin. Talkoissa kantavana voimana ovat Luontais- Akaan vanhin on nähnyt hyvät ja huonot ajat dessa. Hotellilla on intressiä laajentaa, mutta ensin tarvi- Remonttia tehdään ammattirakentajien lisäksi talkoolais- Yrjölä toteaa. lisäksi venäläiset vieraat olivat erityisen kiinnostuneita taan kaavamuutos, jonka jälkeen voidaan lähteä hank- Huonoon kuntoon päässyttä kartanoa remontoidaan parhaillaan uuteen uskoon Museoviraston avustamana. teistöjen lämmitykseen. seen. Siitä pitäen yritys on ollut saman suvun omistuksessa. Vuonna 120 Toika suunnitteilla. de on toiminut kiertävänä sairaalana. tuotantokaaressa sahauksesta alkaen. Se, mitä jää lopulta jäljelle, käytetään kiin- julkaisema Loimien lomassa -lehti luo tunnettuutta alan harrastajien keskuu- eri urheiluryhmien kanssa. Myös tilojen laajennus on ketiedettä vaihtoehtohoitoihin. Tähän saakka Elämänläh- myös muihin tarkoituksiin kuten hääjuhlia varten. silla ja lähestymällä asiakkaitaan suoramarkkinoinnin keinoin. Myös yrityksen Waltikka käy jo nyt neuvotteluja ensi kesää varten sa Luontaissairaala Elämänlähde, joka yhdistää koululää- Nyt voimme hyödyntää raaka-ainemateriaalina käyttämäämme koivua koko neuvotteluhuonetta taktiikkapalavereihin. Urheilun taja MARKKU PALTIALA. kuluttua hyvinvointipalveluita. Kartanoon on muuttamas- MERJA OKSANEN kertoo. Tarkoitus on jakaa riskiä sekä hakea tasapainoa myös materiaalin käytössä, tosaleilla. Hotellissa he käyttivät tenniskenttää sekä virkistyskalastusmahdollisuudesta, kertoo hotellinjoh- Nuutajärven kartanossa Urjalassa tarjotaan parin vuoden Kotisivut ovat tärkeät ja käytämme myös sosiaalista mediaa kuten Facebookia ja blogeja markkinoinnissa, Yrjölä sanoo. Suomessa alan pahin kilpailija on käytetty tavara. Esimerkiksi jotkin oppilaitokset ovat vähentäneet kudontalinjojaan ja myyneet pois kangaspuunsa. Laitteet, jotka myimme sinne aikoinaan, tulevat nyt Historian saatossa yritys on kokenut niin nousuja kuin laskujakin. Erityisen suotuisaa aikaa oli 150luku, jälleenrakennuksen aika, jolloin myytiin kaikki mitä vain saatiin tehtyä. Markkinointia ei tarvittu, Yrjölä kertoo. markkinoilla käytettyinä vastaan, Yrjölä kertoo. Ulkomailla Toikalla on joitakin isoja kilpailevia yrityksiä erityisesti Yhdysvalloissa ja Keski-Euroopassa. toteutusaika on 5 10 vuotta, Paltiala arvioi. Mallasveden päälle. Sijaintia järven rannalla hyödyn- Tietokoneohjatut kangaspuut kiinnostavat netään myös rakentamalla uudet laiturit, joihin hotellin Menestyvästä liiketoiminnasta huolimatta Toika ei aio levätä laakereillaan, vesillä liikkuvat asiakkaat voivat rantautua. vaan yrityksessä kehitetään uutta liiketoimintaa aktiivisesti. Yritys on onnistu- Mikäli laajennus toteutuu, se rakennetaan osin 8 Myymälässämme Akaan Haittilantiellä on kudonnan ja käsityön harrastajille runsas valikoima erityyppisiä lankoja, vinkkaa Jukka Yrjölä.

6 V A S K O O L I VASKEn hallinnoimassa hankkeessa on etsitty tapoja tuoda yrittäjyyden mahdollisuuksia esille nuoria kiinnostavalla tavalla yläkoulusta aina ammattikorkeakouluun saakka. Yli kolmivuotisen taipaleen aikana on kokeiltu noin 70 erilaista yrittäjyyskasvatuksen toimintamallia. Osa kokeiluista on osoittautunut erinomaisiksi, osa on hylätty matkan varrella. Hy- 10 viksi todettujen toimintamallien pohjalta on laadittu useita koulu- ja opetusalakohtaisia yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelmia. Tavoite on, että koulut ottavat yrittäjyyskasvatuksen osaksi perustoimintaansa. Valmiudet siihen ovat hyvät, sillä opettajat ovat sitoutuneet yrittäjyyskasvatukseen ja ovat kehittäneet sitä hienosti, sanoo projektipäällikkö KATRIINA HUVI. Roppakaupalla materiaalia opetuksen tueksi Hanke on tuottanut monipuolista oppimateriaalia, kuten Aineopintojen yrityspalat -materiaalikansion, KenkäBisnes -lautapelin ja ammattiopistoihin tarkoitetun Yritystietouden peruspaketin. Olemme juuri julkaisseet 200-sivuisen teoksen, johon on koottu tiedot hankkeessa kehitetyistä yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyyden opettamisen toimintamalleista, oppimateriaaleista ja koulujen yrittäjyyden opetusohjelmista, Huvi kertoo. Kaikki materiaalit ovat opettajien saatavilla Kasvu yrittäjyyteen -verkkosivuilla. Verkkosivua täydennetään oppimateriaalilla, opetussuunnitelmilla ja toimintamallien kuvauksilla. Campuksen oppilaitosten välinen yhteistyö monipuolistaa opiskelijoiden opintokokonaisuuksia ja kannustaa samalla nuoria yrittäjämäiseen toimintatapaan. Campus nostaa työelämälähtöisen projektioppimisen osaksi lukion, ammattiopiston ja ammattikorkeakoulun opintoja ja tukee näin alueen työ- ja elinkeinoelämää. Opiskelijat voivat muun muassa osallistua yritysten kehittämishankkeisiin, jolloin he pääsevät testaamaan osaamistaan aidossa ympäristössä. Lisäksi opiskelijoille luodaan mahdollisuus myös omien yritysten perustamiselle, kertoo Campuksella käynnistyvän TRIMOLA-hankkeen koordinaattori JOHANNA SIURO. Yrityksille Campus tarjoaa monipuolisia palveluita, kuten vuokratiloja campuksen alueelta sekä monipuolisia lisä- ja täydennyskoulutusvaihtoehtoja. Koulutustarjontaa yli oppilaitosrajojen Campuksella opiskellaan yli oppilaitosrajojen. Tarkoituksena on luoda valmiita tutkintokokonaisuuksia, jotka rakentuvat eri oppilaitosten opinnoista. Jatkossa esimerkiksi lukiolaiset voivat suorittaa myös ammattiopiston tai ammattikorkeakoulun opintoja. Tämä tulee lyhentämään merkittävästi valmistumisaikoja, kun osan kolmannen asteen opinnoista voi suorittaa jo toisella asteella, Valkeakosken Tietotien lukion rehtori PASI SYRJÄ kehuu. Vahvuutena monikulttuurisuus Syrjä kertoo, että Campuksen ehdoton vahvuus on kansainvälisyys. Campuksellamme on lähes 00 ulkomaalaista opiskelijaa jopa noin 40 eri maasta ja ammattikorkeakoulun opintotarjonnassa on runsaasti englanninkielisiä kursseja. Kansainvälisyys onkin resurssi, jonka haluamme hyödyntää jatkossa paremmin myös ammattiopiston ja lukion puolella. Lue lisää: VASKEn Ensimetri-yritysneuvoja JUKKA HUILLA tuntee aloittavan yrittäjän maailman perin jin. Vuosina VASKEn uusyritysneu- Uusyritysneuvontaa vontaa on käyttänyt 1202 asiakasta, joista 607 poh- on saatavilla kaikissa perusti yrityksen. Työpaikkoja on syntynyt 825. VASKEn yrityspalvelupisteissä. Alkuaikoina asiakkaita oli noin 240 vuosittain, mutta viime vuosina määrä on noussut kolmeensataan. Ota yhteyttä! Tyypillinen uusiyritysneuvonnan asiakas on yksinyrittäjäehdokas, joka pohtii mahdollisuutta perustaa yritys töissä tai harrastuksessa kertyneen ammattitaidon pohjalle, Jukka Huilla kuvailee. Huilla tutki uusyritysneuvonnan tuloksia yrittäjyyden pro gradu -työssään Etelä-Pirkanmaan uusiyritysneuvonnan tuottavuustarkastelu julkisten rahoittajien näkökulmasta. Neuvojan luokse heti idean orastaessa Huillan mukaan asiakkaan on hyvä tulla käymään heti kun idea orastaa. Erityisesti TE-toimiston starttirahaa tai Finnveran rahoitusta hakevien kannattaa ottaa ajoissa yhteyttä uusyritysneuvontaan, sillä uusyritysneuvonta toimii lausunnonantajana starttirahapäättäjille ja Finnveran pienrahoituspäättäjille. Noin puolet asiakkaistamme päätyy perustamaan yrityksen. Liiketoimintasuunnitelman kirkastuttua ja rahoituksen varmistuttua autamme yrityksen perustamismuodollisuuksissa. Sen jälkeen yrittäjä voi luontevasti siirtyä VASKEn yrityspalvelun asiakkaaksi, Huilla kertoo. Jukka Huillan lisäksi VASKEn kuntakohtaiset yritysasiamiehet palvelevat vuosittain n % Ensimetri-asiakkaista Etelä-Pirkanmaalla. 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Asiakkaiden kokonaistuotos Neuvonnalla vaikutettu tuotos Neuvonnalla ratkaisevasti vaikutettu tuotos Akaa tuotos / panos Kylmäkoski tuotos / panos Urjala tuotos / panos tuotos / panos EPM kunnat yhteensä tuotos / panos Valtio tuotos / panos Julkinen yhteensä tuotos / panos Etelä-Pirkanmaan uusyritysneuvonta on tuonut kunnille selvää hyötyä. Neuvonnan vaikutuksesta aiheutuneen tuotoksen mukaan kunnat ovat saaneet neuvontaan sijoittamansa rahat takaisin yli 0-kertaisesti. Tulokset selviävät Jukka Huillan yrittäjyyden pro gradu -työstä Etelä-Pirkanmaan uusiyritysneuvonnan tuottavuustarkastelu julkisten rahoittajien näkökulmasta. Hyvät yhteydet ja palvelut. Niistä on menestyvä seutu tehty, kansanedustaja Pauli Kiuru toteaa. Etelä-Pirkanmaa on oivallinen osoite monenlaiselle yritystoiminnalle. Itsekin yrittäjänä toiminut, Valkeakoskelta kotoisin oleva kansanedustaja PAULI KIURU haluaa valaa yrittäjiin rohkeutta tehdä uusia avauksia ja kasvaa. Positiivinen väestökehitys erityisesti Akaassa ja Valkeakoskella avaa uusia mahdollisuuksia erityisesti palvelualan yrityksille Etelä-Pirkanmaan vaikutuspiirissä Tampereen, Helsingin ja Turun ns. kasvukolmiossa on jopa,5 miljoonaa ihmistä. Seudun sijainti on ehdoton valtti. Akaassa suunnitellaan kaavoitettavan kerrostaloja Toijalan rautatieaseman ympäristöön, jolloin radan varresta on helppo lähteä töihin joko Tampereelle tai pääkaupungin suuntaan, Kiuru havainnollistaa. Seudun kunnat ovat notkeita reagoimaan uusien, seudulle etabloituvien yritysten tarpeisiin, Kiuru painottaa. VASKE ja SISU-hanke auttavat yritysten ja kuntien yhteistyössä. VASKEn ja SISUn välityksellä yrittäjät saavat asiat tiedoksi päättäjille. Pauli Kiuru on seurannut Etelä-Pirkanmaan yrityselämää aitiopaikalta työskennellessään Valkeakosken markkinointipäällikkönä. Yrittäjyyden edistäminen on yksi tärkeistä teemoista nyt kansanedustajan roolissa. Etelä-Pirkanmaalla ollaan tietysti ylpeitä omasta kansanedustajasta. 11

7 Yritysasiamies, Urjala ja Akaa Vesa Leppänen Yritysasiamies, Akaa Risto Rantala Yritysasiamies, Vesa Varho Pienyritysneuvoja, Akaa, Urjala, Piritta Forstén Ensimetriyritysneuvoja, Akaa, Urjala, Jukka Huilla Vapaat tontit ja toimitilat netissä! Haetko yrityksellesi kotia ja kasvutilaa? Onko sinulla yrityksille sopivia tiloja vuokrattavana tai myytävänä? Akaan, Urjalan ja Valkeakosken vapaat yritystontit ja toimitilat löytyvät nyt yhdestä paikasta. Etsiydy osoitteeseen ja tutustu maksuttomaan tontti- ja toimitilapörssiimme jo tänään. Lisätietoja saat alueiden yritysasiamiehiltä ja SISU-hankkeen asiantuntijoilta. Yritysasiamiesten sähköpostit ovat muotoa SISU-hanke Projektijohtaja Mikko Seppälä Projektipäällikkö Jaakko Leinonen Toimitus ja ulkoasu: Viestintätoimisto Tulus Oy Painatus: PunaMusta Oy Tampere 2011

Heinolan elinkeinopalvelut. jotta yritykset menestyisivät

Heinolan elinkeinopalvelut. jotta yritykset menestyisivät Heinolan elinkeinopalvelut jotta yritykset menestyisivät 2 1000 yritystä Elinvoimainen Heinola Heinola sijaitsee pääkaupunkiseudun tuntumassa, vesien ja harjujen keskellä, Järvi-Suomen portilla. Yhteydet

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test suomi svenska (https://oma.yrityssuomi.fi:443/entrepreneur-test? p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- 1&p_p_col_count=1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fentrepreneur-test&_82_languageId=sv_SE)

Lisätiedot

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA OPTIMAALINEN SIJAINTI PÄÄKAUPUNKI- ALUEELLA Tampereen Kehä lll

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Yrittäjyys Sampossa Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö paivi.ovaska@edusampo.fi Menossa olevat yrittäjyyden kehittämishankkeet Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta (ESR) Sampon ja

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Biojalostamohanke BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Sunpine&Preem Arizona Chemicals SP Processum Fortum Borregaard Forssa UPM Forchem Neste Oil Kalundborg FORSSAN ENVITECH-ALUE Alueella toimii jätteenkäsittelylaitoksia,

Lisätiedot

Kuva: Mika Perkiömäki

Kuva: Mika Perkiömäki Tule opiskelemaan kanssamme venäjää Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmaan! http://www.uta.fi/ltl/ven/index.html Kuva: Mika Perkiömäki Venäjän kielen tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA OPTIMAALINEN SIJAINTI PÄÄKAUPUNKI- ALUEELLA Tampereen Kehä lll

Lisätiedot

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi.

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi. Yrittäjyys Työ- ja elinkeinotoimistosta löydät monipuolisesti palveluja, jos olet yrittäjä, kiinnostunut itsesi työllistämisestä yrittäjänä tai aloittamassa yritystoimintaa. Minustako yrittäjä? Tutki ensin,

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 2 Strategiaperusta Visio: Kasvava Valkeakoski on puhtaasta luonnosta ja asiakaslähtöisistä palveluista tunnettu kaupunki asukkaiden ja yritysten

Lisätiedot

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 Minustako yrittäjä? Yrittäjän tärkein voimavara on vahva ammattitaito Yrittäjällä on motivaatiota, pitkäjännitteisyyttä ja halua menestyä ei lannistu ensimmäisistä

Lisätiedot

Petri J. Kokko / N-Clean

Petri J. Kokko / N-Clean 9.12.2011 Petri J. Kokko / N-Clean 1 Yhteistyöesitys Pieksämäen kaupunginhallitukselle 23.11.2011 N-Clean Oy Rauno Nurmi hallituksen puheenjohtaja 1. Keitä me olemme? N-Clean Oy on vuonna 2004 perustettu

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA MIKÄ ON STARTIA? Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startia yksi Suomen 32 uusyrityskeskuksesta toimii osana Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKia uusien yrittäjien neuvontapalvelut seitsemän kunnan alueella käytettävissä

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Janakkalan elinvoimaohjelma 2016-2020. xx.03.2016

Janakkalan elinvoimaohjelma 2016-2020. xx.03.2016 Janakkalan elinvoimaohjelma 2016-2020 xx.03.2016 7.6.2016 1 Elinvoiman tavoitteet (2020) Kunnassa toimivilla yrityksillä on hyvät toimintaolosuhteet ja kasvuedellytykset Uusia yrityksiä ja asukkaita sijoittuu

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO

Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO 2 Miksi teknologia! Miksi kone- ja tuotantotekniikka! 3 Teknologiateollisuus mahdollisuuksien maailma Teknologia työllistää

Lisätiedot

Omakotitalon rakentajanopas

Omakotitalon rakentajanopas opas Omakotitalon rakentajanopas Muistathan, että rakennuslupa tulee hakea vuoden kuluessa kunnan tontin varaamisesta, ja rakentaminen tulee aloittaa kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä. Asiantuntijat

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Akaan Verkko -hanke kuvina

Akaan Verkko -hanke kuvina Akaan Verkko -hanke kuvina Kiipula Talo, jota haaveilimme yhteiseen käyttöön yhdessä saman katon alla yrittäminen, yhdistysmaailma ja hanke. Talvi 2010. Hämeenlinnalainen Pikku Pena, Pentti Nyholm oli

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta Teknotarinoita Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta www.visiolehti.fi 1 Hyvinvointia Suomelle Teknologiateollisuus on Suomen tärkein vientiala. Teknologiayritykset toimivat

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden turvaaminen globaalin kestävyysvajeen puristuksessa

Nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden turvaaminen globaalin kestävyysvajeen puristuksessa Nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden turvaaminen globaalin kestävyysvajeen puristuksessa Educa - Opetusalan valtakunnallinen koulutustapahtuma, ammatillinen seminaari

Lisätiedot

2. Vuoropuhelu, tapaamiset, toimialatuntemuksen lisääminen kaupungin hallinnossa

2. Vuoropuhelu, tapaamiset, toimialatuntemuksen lisääminen kaupungin hallinnossa VAIVATON ARKI KAJAANIN ELINKEINOPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA Taulukko: Kajaanin Elinkeinopolitiikan toimenpideohjelma 2009-2012. Tarpeiden sijaan keskitytään mahdollisuuksiin. Tavoite Kehittämiskohde A:

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

Ajatuksia Vanajavesihankkeesta

Ajatuksia Vanajavesihankkeesta Ajatuksia Vanajavesihankkeesta Ympäristökeskuksen näkökulma, Vanajavesi kuntoon starttitilaisuus 1.10.2009 1 Vanajavesi mikä se on? 2 Millainen vesien tila on nyt? erinomainen hyvä tyydyttävä välttävä

Lisätiedot

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ Kaupunginvaltuusto 92 01.07.2013 Kaupunginhallitus 275 19.08.2013 Kaupunginhallitus 88 16.03.2015 Tekninen lautakunta 94 28.10.2015 Kaupunginhallitus 80 29.03.2016 Kaupunginvaltuusto 18 25.04.2016 VALTUUSTOALOITE

Lisätiedot

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta Projektin loppuseminaari 18.11.2016 Lapin yliopisto Risto Mäkikyrö Haemme visionäärejä Tekesin strategia Toimintatapa- ja sisältöpainotukset ovat Luonnonvarat ja

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalveluja yrityksille. Anna Alasmaa, 10.5.2016

Tekesin rahoituspalveluja yrityksille. Anna Alasmaa, 10.5.2016 Tekesin rahoituspalveluja yrityksille Anna Alasmaa, 10.5.2016 Yrityksen elinkaari ja Tekesin palvelut - projektikeskeisyydestä asiakaskeskeisyyteen kasvuvisio Tuotteen elinkaari kasvuvisio Alkuvaihe Kasvun

Lisätiedot

MTI-opetuksen tulevaisuusseminaari Loppupuheenvuoro. Ilari Pirttilä Metsämiesten Säätiö

MTI-opetuksen tulevaisuusseminaari Loppupuheenvuoro. Ilari Pirttilä Metsämiesten Säätiö MTI-opetuksen tulevaisuusseminaari 29.-30.10.2015 Loppupuheenvuoro Ilari Pirttilä Metsämiesten Säätiö Metsäalan tulevaisuus on valoista BKT ja hyvinvointi Olemme tässä Biotalous Fossiilitalous Luontaistalous

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Uudenlaisen asumisen alue!

Uudenlaisen asumisen alue! Uudenlaisen asumisen alue! Sydän täynnä elämää Jyväskylän Kangas mullistaa käsityksesi siitä, mitä kaikkea tulevaisuuden kaupunginosa voi olla. Ja Kankaan tulevaisuus on ihan nurkan takana, raikkaana ja

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

ARCTIC LOGISTICS KONFERENSSI MURMANSKISSA ( ) PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN 07/10/2011 MURMANSKIN JA POHJOIS-SUOMEN

ARCTIC LOGISTICS KONFERENSSI MURMANSKISSA ( ) PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN 07/10/2011 MURMANSKIN JA POHJOIS-SUOMEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN KANSAINVÄLISTYMINEN BARENTSIN ALUEELLA: MURMANSKIN JA POHJOIS-SUOMEN YRITYSTEN KOKEMUKSIA Taija Heinonen Pro gradu tutkielma Markkinoinnin koulutusohjelma Oulun yliopisto ARCTIC

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma

Satakunnan maakuntaohjelma Satakunnan maakuntaohjelma 2014-2017 Satakuntaliitto 13.9.2016 Kuvitus Taru Anttila Maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntaohjelma kokoaa toimenpiteet Satakunnan kehittämiseksi tulevaisuudessa. Ohjelmassa yhteen

Lisätiedot

MetGen Oy TEKES 24.10.2014

MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Yleistä MetGen kehittää ja markkinoi uudentyyppistä teollista entsyymiratkaisua, joka merkittävästi parantaa: Energiatehokkuutta paperiteollisuuden mekaanisessa massanvalmistuksessa

Lisätiedot

Maailman johtava rototiltti Rototilt juhlii 30 vuottaan

Maailman johtava rototiltti Rototilt juhlii 30 vuottaan Paikallisesta keksinnöstä urakointialan mullistajaksi: Maailman johtava rototiltti Rototilt juhlii 30 vuottaan 30 vuotta sitten syntyi tuote, joka sittemmin muutti koko alaa. 80-luvun puolivälissä keksittiin

Lisätiedot

HydroHeater. HW HydroHeater. UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi. Tuotantokyky: 0-100 0 C. Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa

HydroHeater. HW HydroHeater. UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi. Tuotantokyky: 0-100 0 C. Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa HydroHeater HW HydroHeater UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi Tuotantokyky: 103 kw 0-100 0 C Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa HW HydroHeater Liikkuva yksikkö lämpimän veden nopeaan toimitukseen

Lisätiedot

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Tero Keva TY/Brahea keskus 08.12.2015 SparkUp Portti - SUP (EAKR 2015-2016) Keskeinen sisältö ja tavoitteet Tarve: Edistää varsinaissuomalaisten pk-yritysten kilpailukykyä,

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Ideoita oppitunneille aiheesta Kemia työelämässä

Ideoita oppitunneille aiheesta Kemia työelämässä Ideoita oppitunneille aiheesta Kemia työelämässä Ideat on koottu Kemia työelämässä täydennyskoulutuskurssille osallistuneiden opettajien kurssiin liittyneistä etätehtävistä. Tehtävän tarkoituksena oli

Lisätiedot

Hallituksen yrittäjyyshanke

Hallituksen yrittäjyyshanke Hallituksen yrittäjyyshanke Valtion ja kuntien rooli elinkeinopolitiikassa / Kuntamarkkinat 14.9.2016 Teollisuusneuvos Ulla Hiekkanen-Mäkelä Yritys- ja alueosasto Yritysrakenne Suomessa Suomessa on 283

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 11 Rakentaminen (F) 16 KOKO MAA Pirkanmaa Kauppa (G) 18 17 Palvelut (H, I, K, O) 56 55 Muut 1 1 0 0 30 40 50 60 70 80 90 0 %.3.0 1 . HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

elinvoimaa maaseudulta

elinvoimaa maaseudulta elinvoimaa maaseudulta RUOVEDEN KUNTASTRATEGIA 2015 2020 Elinkeinostrategia mahdollistaa osaltaan hyvän ja turvallisen ympäristön luomisen, jolla taataan kuntalaisille ja elinkeinoille kasvun edellytykset.

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan!

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! 3.11.2015 Pauli Berg Team Finland koordinaattori Sisältö Mikä Team Finland? Miksi koottu? Miten toimii? DM 1272687 Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

INKA-teemojen vetovastuut ja kumppanit

INKA-teemojen vetovastuut ja kumppanit Ruokajärjestelmien kestävät ja tehokkaat ratkaisut Biotalouden INKA-ohjelma (Seinäjoki) 17.3.2015 INKA-teemojen vetovastuut ja kumppanit Pääkaupunkiseutu VAASA OULU Turku Kestävät energiaratkaisut Kuopio

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

Oppilaitos yritysyhteistyön onnistumisen edellytykset

Oppilaitos yritysyhteistyön onnistumisen edellytykset Oppilaitos yritysyhteistyön onnistumisen edellytykset 10 käytännön ohjetta Matti Väänänen Yrityslähtöinen TKI toiminnan malli Opettajat Opiskelijat Harjoittelijat Opettajat Asiakaslähtöiset projektitt

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

Toteuttaja: Business Arena Oy

Toteuttaja: Business Arena Oy Ammattilaiset Areenalla on kuntamarkkinoinnin SM-palkittu nopean vastineen toimenpide äkilliseen irtisanomistilanteeseen. Business Arena Oy on toteuttanut sen Viitasaarella (2014) ja Saarijärvellä (2006).

Lisätiedot

Hyvinkää. Yrityksesi oikea osoite

Hyvinkää. Yrityksesi oikea osoite Hyvinkää Yrityksesi oikea osoite Tule yrittäjyyden ykkösketjuun Millaisia odotuksia asetat yrittämiselle? Tule tekemään tulosta Hyvinkäälle! Meillä ranteesta ja rakenteesta löytyy ruista: erinomainen liikenteellinen

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja Lauri Oksanen Head of Research 27.9.2010 Nämä kommentit ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Nokia Siemens Networksin

Lisätiedot

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN. Yritysilmastokyselyn tulokset Marraskuu Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

VIRTAIN KAUPUNGIN. Yritysilmastokyselyn tulokset Marraskuu Tampereen Aikuiskoulutuskeskus VIRTAIN KAUPUNGIN Yritysilmastokyselyn tulokset Marraskuu 2016 1. VIRROILLA VÄLITTYY POSITIIVINEN MIELIKUVA YRITTÄMISESTÄ JA ASUMISESTA. 2. VIRTAIN KAUPUNKISEUTU NÄYTTÄYTYY KIINNOSTAVANA ULKOPAIKKAKUNTALAISILLE.

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisstrategia 2014-2020 Sivu 1 9.6.2014 Toiminta-alue 43 930 asukasta 5 554 km 2 Sivu 2 9.6.2014 MMM, Mavi Kunnat kuntaraha 20% ELY-keskus yhteistyö Leader-ryhmä -tj.

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2016 1 (5) Kiinteistölautakunta To/5 02.06.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2016 1 (5) Kiinteistölautakunta To/5 02.06.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 12/2016 1 (5) 5 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle alueen varaamiseksi Kantvikin Vapaa-ajankeskus Oy:lle pienvenesataman ja sen palvelutoiminnan suunnittelua

Lisätiedot

VUODEN 2014 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN

VUODEN 2014 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN VUODEN 14 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN 9.1.14 Varsinais-Suomen Maakuntaennuste 14 on 15. Yrittäjien ja Osuuspankkien yhteistyössä laatima ja koko Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen historian 21. Maakuntaennuste.

Lisätiedot

Kuntaesimerkkinä Oulu

Kuntaesimerkkinä Oulu Kuntaesimerkkinä Oulu 20.3.2012 Yritysyhteistyön koordinaattori, Tekijäpuu palvelu / Tuvilta Työelämään hanke / Konsernipalvelut Satu Kaattari-Manninen Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa Vaikka

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi -työtila Käyttäjien profiilitietojen (toimiala, paikkakunta, kiinnostuksen kohteet) mukaan rakentuva sähköinen työtila,

Lisätiedot

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 Ylivoimatekijät Konkreettisesti ajateltuna Orimattilan ylivoimatekijöihin kuuluvat luonnollisesti sekä asumisen että liiketoiminnan näkökulmasta edulliset neliöt. Konkretiaa

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

METSÄBIOTALOUS BISNESENKELIN SILMIN

METSÄBIOTALOUS BISNESENKELIN SILMIN METSÄBIOTALOUS BISNESENKELIN SILMIN Juha Kurkinen Hall.pj., tj. Rastor YKSITYISEN RAHOITUKSEN VAIHEET BISNESENKELIN LISÄARVO Bisnesenkelisijoittamisella tarkoitetaan yksityishenkilön tekemää sijoitusta

Lisätiedot

KEHITTÄMIS- HANKKEET 26.4.2016

KEHITTÄMIS- HANKKEET 26.4.2016 KEHITTÄMIS- HANKKEET 26.4.2016 KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET Naturpolis päätoteuttajana Toteutusaika Rahoitus Budjetti Yrityksiä mukana Elintarvikkeista ja luonnosta elinvoimaa Koillismaalle 1.4.2015-31.1.2018

Lisätiedot

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS)

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS) Businessteeman yrittäjyyspaja 2013 CrossBorder Citizen Scientists (CBCS) TERVETULOA! Elena Ruskovaara LUT 1 Yrityspajan ohjelmaa ja teemoja Suunnitellaan pienryhmissä kuvitteellinen rajan pinnassa toimiva

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi Yrittäjyyskasvatuskonferenssi 27.-28.1.2011 Ihmisiä, jotka paahtavat täysillä ja joilla on sisäinen hehku päällä, on paljon. Harmi, että he ovat valtaosin alle 7-vuotiaita. Esa Saarinen Yrittämällä eteenpäin

Lisätiedot

YRITYS-SUOMEN BRÄNDIKIRJA

YRITYS-SUOMEN BRÄNDIKIRJA YRITYS-SUOMEN BRÄNDIKIRJA Luomme Suomelle parempaa tulevaisuutta Toimeliaisuus ja rohkea yrittäjyys luovat hyvinvointia Suomelle. Kilpajuoksussa menestykseen julkisten yrityspalveluiden tehtävänä on toimia

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, kevät 5 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 6 6 7 Palvelut 5 59 Muut 0 0 0 50 60 70 Pk-yritysbarometri, kevät 5 alueraportti, : Henkilökunnan

Lisätiedot

HAUKIVEDEN-HAAPASELÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS RYKINNIEMEN ALUEELLE

HAUKIVEDEN-HAAPASELÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS RYKINNIEMEN ALUEELLE Tiemassaaren Kyläyhdistys r.y 12.1.2011 1(5) Ilpo Vellonen, Pajulahdentie 11, 58900 Rantasalmi Puh. 040-5617460 Sähköposti: ilpo.vellonen@pp.inet.fi Rantasalmen kunnanhallitukselle HAUKIVEDEN-HAAPASELÄN

Lisätiedot