2 Yritys-Konho 3 Tipuri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2 Yritys-Konho 3 Tipuri"

Transkriptio

1 xxxx Uusia ideoita, uutta teknologiaa, uusia osaajia VA S K E N V U O S I J U L K A I S U Valk e vuod akosk ien 2 elin 01 keino vaiku 1 ttaja! Peatec kierrättää kumia polttoöljyksi Uusia yritysalueita - Etelä-Pirkanmaalla on mistä valita

2 V A S K O O L I Mallasvesi 2 Menestyvän seudun tunnistaa nopeasti. Se on asukkailleen ja yrityksilleen vakaa ja turvallinen koti, mutta myös aluetta, joka uskaltaa uudistua ja olla edelläkävijä. Etelä-Pirkanmaalla on pitkät teolliset perinteet, ja esimerkiksi metalliosaaminen on edelleen kiistaton valttimme. Viennin tyrehtyminen viimeisimmän lamakauden aikana oli melkoinen isku monelle yritykselle, mutta se ei silti vienyt pohjaa osaamiselta ja vahvalta kokemukselta, jotka ovat taas kysyttyä valuuttaa. Viime vuosina Akaaseen ja koko Etelä-Pirkanmaalle on versonut ilahduttavasti myös uudenlaista yritystoimintaa, joka monipuolistaa elinkeinoelämämme kenttää ja tuo uutta, arvokasta tietotaitoa seudullemme. Akaa on kasvanut myös Kylmäkosken liityttyä vireään kuntaamme. Eteenpäin pääsemiseksi tarvitaan näkemystä ja rohkeutta. Etelä-Pirkanmaa on osoittautunut erinomaiseksi paikaksi asua ja yrittää, ja nyt meidän on saatava muutkin huomaamaan se. Viime vuonna Valkeakoskella startanneen SISU (Sijoitu sujuvasti) -hankkeen tavoitteena on houkutella yrityksiä Etelä-Pirkanmaalle. Hanke on laajentunut myös Akaaseen, ja positiivisia tuloksia on lupa odottaa Valkeakoskella saatujen tulosten perusteella. Toivon vireää vuoropuhelua SISUn ja Akaan maankäytön ja kaavoituksen välille, jotta voisimme yrityskentältä saatujen viestien avulla muokata yritystila- ja yritystonttitarjontaa entistä houkuttelevammaksi kaikenkokoisille ja kaikenlaisille yrityksille. Yritysalueiden markkinointi on merkittävässä asemassa koko seudun yrityselämän vireyttämisessä. Ja meillähän on mitä markkinoida: muun muassa Akaaseen on valmistumassa Yritys-Konhon yritysalue, joka on koko Pirkanmaan mittakaavassakin merkittävä mahdollisuus. Elinkeinopolitiikassa raja-aitojen rohkea ylittäminen on tärkeää, sillä elinkeinoelämä ei tunne esimerkiksi kuntarajoja. Ihmiset kulkevat töissä naapurikunnissakin, yritykset tarjoavat palveluitaan kaikille halukkaille asuinkunnasta riippumatta. SISU-hanke on hyvä esimerkki hedelmällisestä yhteistyöstä, joka tavoittelee parempaa tulevaisuutta koko seudulle. Kun yritykset voivat hyvin, myös seutu kukoistaa. Yhden menestyminen ei ole pois toisilta. Päinvastoin menestys vetää puoleensa menestystä. Aki Viitasaari Akaan kaupunginjohtaja Etelä-Pirkanmaalle nousevat uudet teollisuusalueet on suunniteltu palvelemaan kaikenlaisia yrityksiä aina suurista teollisuusyrityksistä pieniin palvelualan yrityksiin. Monien mahdollisuuksien Jutikkalan ja Yritys-Konhon lisäksi seudulla on jo lukuisia pienempiä yritysalueita. Useimmilla tonteilla on valmis kunnallistekniikka tai se on nopeasti rakennettavissa. Jutikkalaan mahtuu isompikin firma Valkeakosken eteläisen Helsinki Tampere-moottoritieliittymän molemmille puolille on nousemassa uusi Jutikkalan yritysalue, jonka yleiskaavoitus on jo aloitettu. Kaavallisesti alue valmistuu vuonna Jutikkalan tontit soveltuvat niin teollisuus-, palvelu-, varasto- kuin logistiikkatoimintoihinkin. Teollisuusalueen 500 hehtaarin yleiskaava-alueelle tulee hehtaaria yritystontteja. Alue tarjoaa toimipaikan siis usealle suurelle toimijalle ja niitä palveleville pienemmille yrityksille, sillä tontit räätälöidään tarpeen mukaan. Saatavilla on jopa kymmenien hehtaarien kokoisia tontteja, Valkeakosken yritysasiamies VESA VARHO kertoo. Loistavien yhteyksien Yritys-Konho Akaan Yritys-Konhon 150 hehtaarin teollisuusalue sijaitsee 44 kilometriä Tampereelta Helsinkiin, lähellä valtateiden ja risteystä. Pääradan molemmille puolille levittäytyvälle alueelle on tulossa myös pistoraide Helsinki Tampere-radalta. Hyvien kulkuyhteyksiensä vuoksi alue soveltuu erinomaisesti muun muassa logistiikka-alan isommille yrityksille ja hieman raskaammalle teolli- suudelle. Toisaalta viihtyisät viheralueet ja alueelle kaavoitetut asuntokorttelit toivottavat tervetulleiksi myös pienempiä palvelualan yrityksiä, Akaan yritysasiamies RISTO RANTALA kuvailee. Myös Yritys-Konhossa on joustava tonttijako. Alueelta on saatavilla suuriakin tontteja, aina muutamasta hehtaarista kymmeneen hehtaariin saakka. Teollisuusalueen osayleiskaava on jo valmiina yli 100 hehtaarin alueelle. Tipurista valmista tonttia Akaan Tipurin yritysalue sijaitsee valtatie :n varrella, noin 45 km päässä Tampereesta. Erinomaisten yhteyksien Tipuri levittäytyy valtatien molemmille puolille. Länsipuolella on noin 100 hehtaarin alue hyväpohjaista tonttimaata. Itäpuolella on puolestaan 5,5 hehtaarin alue, jossa on kunnallistekniikkakin valmiina. Tarjolla olevien tonttien koot vaihtelevat hehtaarin molemmin puolin ja ovat hinnaltaan muutaman euron neliö. Alueella on jo tällä hetkellä muun muassa metalli- ja puualan yrityksiä. Kaikenlaiset yritykset toivotetaan tervetulleiksi, vakuuttaa Risto Rantala. Etelä-Pirkanmaan vetovoimaisuus ja elinkeinoelämä vaativat keskusväylien kehittämistä. Tampereen ja Helsingin välillä tie- ja rautatieyhteydet ovat jo hyvät, mutta myös Tampereen ja Turun väliset yhteydet olisi saatava kuntoon vientiteollisuuden ja matkailun takia. Viiden maakunnan ja viiden yliopistokaupungin läpi kulkeva Suomen tärkein poikittaisyhteys, Valtatie, kaipaa kehittämistä jotta tien sujuvuus saadaan vastaamaan kasvavia liikennemääriä. Turun satamayhteys on tärkeä meille sisäsuomalaisille sekä matkustaja- että tavaraliikenteen Nuutajärvi Kortejärvi Rutajärvi Nuutajärvi Urjala Kylmäkoski osalta. On suorastaan häpeä, että Turun ja Tampereen välillä ei vielä ole moottoritietä! Väylän kehittäminen pitäisi ehdottomasti saada mukaan hallituksen liikenneohjelmiin, Akaan yritysasiamies ja Pro Ysitie -yhdistyksen hallituksen jäsen RISTO RANTALA sanoo. Samalla myös Turun ja Akaan välinen rautatieyhteys pitäisi saada palvelemaan paremmin esimerkiksi työmatkalaisia sekä Akaan ja Turun sataman välistä matkustaja- ja tavaraliikennettä, Rantala muistuttaa. Viiala Jalanti 2847 E12 2 Toijala 04 Akaa Vanajavesi E Jutikkala 2 Yritys-Konho Tipuri Valkeakosken Tervasaaressa tilaa tarjolla! UPM-Kymmenen Tervasaaren tehdasalueella Valkeakoskella on rutkasti vuokratilaa yrityksille. Kaksikerroksisessa hallissa on vapaana noin 1500 neliötä kerrosta kohden. Tilat sopivat esimerkiksi raskaammalle teollisuudelle järeiden kattonostureidensa ansiosta.

3 V A S K O O L I Palonkestävää viskoosia valmistavan Avilon Oy:n toimiala on ympäristönäkökulmasta tarkoin säädelty, ja käytännössä erilaiset ympäristösäädökset sanelevat rajat kaikelle yrityksen toiminnalle. Peatecin johtaja Pekka Marjomaa kertoo pyrolyysitekniikan kehityksen kärjen siirtyneen Venäjältä Kaukoitään viime vuosina. Olemme tutkineet oikeastaan kaiken mitä maailmassa tällä sektorilla tapahtuu, Marjomaa kertoo. Raaka-aineeksi soveltuvat kaikenlaiset renkaat ja muu kumiromu. Peatecin bisnesidea on valmistaa nestemäistä polttoainetta kumiromusta. Raaka-aineena käytetään enimmäkseen autonrenkaita, mutta materiaaliksi sopivat muutkin kumituotteet kuten vaikkapa kuljetushihnat ja kumisaappaat. Lopputuloksena syntyy raskasta polttoöljyä, jota voi käyttää pääasiassa lämmitykseen. Lämpöenergiatasoltaan polttoöljy on dieselöljyn luokkaa, kertoo Peatecin johtaja PEKKA MARJOMAA. Peatec on vuokrannut Valkeakoskelta UPM:n entisen puunkuorimalaitoksen tuotantopaikaksi. Aluksi yritys testaa tuotantoa koelaitoksessa yksinkertaistetulla teollisella prosessilla. Varsinaisen tuotantolaitoksen on tarkoitus olla käynnissä vuoden 2012 kesällä. Tehdas pystyy käsittelemään tonnia kumia vuodessa, mikä on suunnilleen puolet Suomessa syntyvästä rengasromun määrästä. Päästötön prosessi Toimintaa säätelee ympäristölupa, jonka saaminen on pitkällinen ja tarkka prosessi. Marjomaa ei kuitenkaan ole huolissaan luvan saamisen suhteen. Pyrolyysitekniikka, jota käsittelyssä käytetään, on lähes päästötön prosessi. Ainoat päästöt syntyvät kaasusta, jota poltetaan. Kaasun palaminen puolestaan on puhtainta polttotekniikkaa, mitä on. Jätevettä ei synny: vesi kiertää suljetussa järjestelmässä, eikä sitä poistu ulos lainkaan. Ainoa mahdollinen ympäristöhaitta on renkaiden käsittelyssä syntyvä melu, Marjomaa selittää. Valkeakoskelle 25 uutta työpaikkaa Pilottivaiheeseen saatiin rahoitusta Tekesiltä. Edellytykset tuotannolle ovat hyvät: tekniikka on olemassa ja raaka-ainetta on saatavilla. Vastaavia laitoksia on olemassa Kaukoidässä, mutta länsimaihin ne ovat vasta rantautumassa. Tekesissä suorastaan ihmeteltiin, kuinka vastaavaa ei ole keksitty aiemmin, naurahtaa Marjomaa. Marjomaa uskoo, että parin vuoden sisällä kumista energiaa jalostavia tehtaita alkaa nousta myös muualle Eurooppaan. Ensimmäisessä teollisessa vaiheessa Peatec tulee työllistämään suoraan henkeä. Välillisiä työpaikkoja tehdas tuottaa arviolta kymmenkunta. Kun tuotanto on päässyt täyteen vauhtiin, Peatec voi suunnitella seuraavia askeleita. Ajatuksena on laajentaa kapasiteettia niin, että yritys voi käsitellä vaikka kaikki Suomen kierrätysrenkaat yhdessä laitoksessa. Seuraavassa vaiheessa yritys voi siirtyä muihin raaka-aineisiin. Esimerkiksi muovit on mahdollista käsitellä samalla tavalla. Lisäksi katsomme mahdollisuuksia toimia naapurimaissa, Marjomaa suunnittelee. Jätteenkäsittely on yhteistyötä Tehtaan toimiva jätehuolto on ympäristön kannalta merkittävä kysymys. Valkeakosken tehdas tuottaa monenlaista jätettä yhdyskuntajätteestä aina ongelmajätteisiin asti. Kierrätämme parhaamme mukaan, mutta osa jätteestä täytyy käsitellä muualla, Avilonin laatu- ja ympäristöpäällikkö TERHI SLAG kertoo. Ekokem hoitaa Avilonin jätteenkäsittelyn keskitetyllä sopimuksella. Toimivat ja läheiset kumppanuussuhteet ovat Slagin mukaan tärkeitä jo resurssienkin takia. Terhi Slagin mukaan Avilonin henkilöstö on hyvin perillä ympäristöasioista. Useimmat työntekijöistämme olivat aikanaan töissä jo Kuitu Finland Oy:ssä ja Säteri Oy:ssä, ja silloin työntekijöitä koulutettiin kerran vuodessa turvallisuusja ympäristöasioissa. Kun toimintamme vakiintuu, aiomme ehdottomasti jatkaa vuosittain järjestettäviä koulutuksia. Lisäkoulutustakin annamme tietysti tilanteen mukaan, Slag vakuuttaa. Kaatopaikan sulkemisen haasteet Avilonin tämän hetken merkittävimpiin ympäristöhankkeisiin kuuluu vanhan teollisen kaatopaikan sulkeminen. Kaatopaikan vanha osa suljetaan ja käyttöön otetaan laajennettu uusi osa. Sulkemistyö aloitettiin jo Kuitu Finland Oy:n aikana, mutta konkurssi katkaisi hankkeen hetkeksi. Hanke on rahallisesti mittava ja kaatopaikka vie tällä hetkellä merkittävän osan yrityksen ympäristörahoista. Hankkeen myötä jätealueelta suotautuvien vesien määrä vähenee samalla kun kaatopaikalle tehdään pitävä peittorakenne, Terhi Slag kertoo. Urakoitsijana kaatopaikan sulkemisessa toimii Ekokem-Palvelu Oy. Työn tekemisessä on noudatettava hyvin tarkkoja määräyksiä. Myös ulkopuolinen laaduntarkkailija ja viranomaiset seuraavat, että sulkeminen tehdään sääntöjen mukaisesti. Eroon rikkihiilestä ja hajusta Avilon kaavailee rikkihiilettömän viskoosituotannon aloittamista. Rikkihiiletön tuotanto vähentäisi sekä ilman että jäteveden ympäristökuormitusta. Käytännössä tuotannosta ei syntyisi haisevia rikkiyhdisteitä ja jäteveden rikkipitoisuus vähenisi. Projekti on merkittävä myös työ- ja laitosturvallisuuden kannalta. Rikkihiiletön tuotanto parantaisi huomattavasti työturvallisuutta, sillä rikkihiili on erittäin helposti haihtuva ja syttyvä neste, joka vaatii tarkkuutta laitteilta ja käsittelyiltä. Rikkihiiletön prosessi olisi taloudellisestikin järkevämpi ratkaisu, Slag huomauttaa. Rikkihiilettömän prosessin kehitystyö on alkuvaiheessa. Tuotantoon päästäneen muutaman vuoden kuluttua. Avilon toi toukokuussa markkinoille lisenssejä kehittämäänsä kustannustehokkaaseen teknologiaan, joka mahdollista paperisellun käytön viskoosikuidun sekä sellupohjaisten kalvojen valmistuksessa. Tähän asti näiden tuotteiden pääraaka-aineena on käytetty huomattavasti kalliimpaa liukosellua. Uuden teknologian patentointi on jo käynnissä. Viskoosikuidun valmistajat ja selluntuottajat ovat osoittaneet vahvaa kiinnostusta innovaatiota kohtaan. Käymme parhaillamme neuvotteluja lisenssien myynnistä, kertoo toimitusjohtaja HEIKKI HASSI. 4 5

4 V A S K O O L I Takomalle uudet tilat Akaasta Voimasiirtokomponenttien valmistukseen, hydrauliikan kokonaisjärjestelmiin ja komponentteihin sekä vaativaan koneistuspalveluun erikoistunut Takoma Oyj on muuttanut kesän aikana hyd- jatkua keskeytyksettä. Emme voineet jättää asiakastilauksia tekemättä muuton takia, Korhonen huomauttaa. rauliikkatuotantonsa Tampereelta Akaaseen. Muuton taustalla oli Takoman tarve uusille teollisuustiloille, joissa tuotantoa voisi kasvattaa ja tehostaa. Uutta hallia etsittiin useasta Pirkanmaan kunnasta. Sijainti oli yritykselle a ja o, sillä Takoma halusi säilyttää entisen, ammattitaitoisen työvoimansa. Tarvitsimme hyvän kokonaispaketin: juuri meidän tarpeisiimme sopivat tuotantotilat mahdollisimman lähellä olemassa Lunastussopimus ja investointiavustus rohkaisevat sijoittumaan Lunastussopimuksessa kaupunki sitoutuu rakentamaan tai rakennuttamaan yritykselle sopivat toimitilat ja yritys sitoutuu lunastamaan ne tietyn ajan kuluessa itselleen. Lunastusajalta yritys maksaa korollista ja etukäteen sovittua lunastusvuokraa. Viialan vaneritehdas uusiokäytössä Järjestely on ollut käytössä Akaassa ja Valkeakoskella. Liki satavuotias Viialan vaneritehdas elää uutta elämää vuokrattavana yritystilana. Päätökset yritystilasopimuksista tehdään aina tapauskohtaisesti. een kymmeneksi vuodeksi ja jälleenvuokraa tiloja eteenpäin. olevaa tehdasta. Harkitsimme täysin uusienkin tilojen rakentamista, Takoman toimitusjohtaja KIMMO KORHONEN kertoo. SISU-hankkeen projektijohtaja Mikko Seppälän avustuksella Akaasta löytyivät kuitenkin Glastonin tytäryhtiö Tamglassin entiset tuotantotilat, jotka osoittautuivat Takomalle sopiviksi. Tilat siirtyvät Takomalle niin sanottuna lunastushallikonseptina. Käytännössä Tamglassin ja Akaan kaupungin tekemä yritystilasopimus siirtyy sellaisenaan Takoman ja Akaan kaupungin väliseksi. Emme olleet alun perin suunnitelleet lunastushalliratkaisua, mutta Akaan kaupungin hinnoittelu ohjasi meidät tähän päätökseen, Korhonen kertoo. Korhonen kehuu yhteistyötä Akaan kanssa sujuvaksi ja suoraviivaiseksi. Muutto oli tehtaalle haastava, sillä toiminnan täytyi Jos yritys rakennuttaa toimitilansa itse, se voi saada projektiin investointiavustusta jopa 20 %. Monitoimiyrittäjä MAUNO HUHTALA on vuokrannut UPM:n omistaman tehdasalutehtaalla on tällä hetkellä vuokralaista, pääasiassa isoja teollisuusyrityksiä. Hyvä sijainti moottoritien kupeessa on houkutellut tiloihin paikallisten firmojen Takoman tuotantotiloihin Akaaseen saatiin muuton yhteydessä myös uusi monitoimisorvi, joka täysin automatisoituna mahdollistaa aiempaakin vaativammat työstöt. lisäksi valtakunnallisia yrityksiä. Tiloja vuokraavat myös muutamat käsityöläisyritykset. Tiloihin on mahdollisuudet perustaa vaikkapa käsityöläiskortteli, Mauno Huhtala vinkkaa. Vuokrattavaa tilaa on tällä hetkellä vapaana m2. Yhteensä vaneritehtaassa on m2 vuokrattavaa sisätilaa ja ulkona 11 hehtaaria lisää. Tiloja saneerataan sitä mukaa kun on tarve. Kun yrityksesi etsii uut ta osoitetta, SISU-miehet luotsaavat perille Saneeraus hoituu sopimuskohtaisesti. Joskus me teemme sen, joskus vuokralainen hoitaa sen itse, Huhtala sanoo. Tehtaasta vuokrataan lähinnä kylmiä tiloja ja tarjolla on jonkin verran myös tilapäisvuokrausta varastohotellin tapaan. Hallitilaa voi jakaa pienempiin osiin ja siihen voi tarvittaessa rakentaa häkkivaraston tyyppistä säilytystilaa, Huhtala kertoo. Yhteistyö UPM:n kanssa on Huhtalan mukaan toiminut reilusti. Asioista on Viime vuonna Valkeakoskella startannut SISU (Sijoitu SISU-hankkeen projektijohtaja Mikko Seppälä ja projektipäällikkö Jaakko Leinonen ovat valmiina auttamaan yrityksiä sijoittumaan Etelä-Pirkanmaalle. Tervetuloa tutustumaan Etelä-Pirkanmaan tarjoamiin mahdollisuuksiin ja keskustelemaan kanssamme, kuinka seutu voisi palvella sinun yritystäsi. 6 menestykseen. sujuvasti Etelä-Pirkanmaalle) -hanke on laajentunut Tavoitteenani on saada Akaaseen 150 uutta työ- nyt myös Akaaseen. Akaan SISU-hankkeen projekti- paikkaa seuraavan kahden vuoden aikana, Leinonen päällikkönä aloitti kesäkuun alussa tekniikan lisensi- selventää. aatti, kauppatieteiden maisteri JAAKKO LEINONEN. Leinonen ja projektijohtaja MIKKO SEPPÄLÄ Leinonen on työskennellyt aiemmin muun muassa markkinoivat SISU-hankkeen aikana Etelä-Pirkanmaan kiinteistöpääomarahastoyhtiössä kehityspäällikkönä, logistista vyöhykettä, joka koostuu Jutikkalan, Yritys- Pöyry CM:n markkinointi- ja kehityspäällikkönä sekä Konhon ja Tipurin yritysalueista. He uskovat henkilö- Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLIn sijoitus- kohtaiseen myyntityöhön. ja rahoitussektorin johtavana asiantuntijana. Akaassa asuvalle ja vaikuttavalle Leinoselle tämä Käytännössä lähdemme kiertämään yrityksiä ja markkinoimaan seutua. Luvassa on siis paljon mat- on ainutlaatuinen mahdollisuus tehdä töitä oman kustamista ja lukuisia henkilökohtaisia tapaamisia eri kotiseudun hyväksi ja päästä vaikuttamaan seudun yritysten edustajien kanssa, Leinonen kertoo. puhuttu avoimesti ja myös ongelmat on tuotu esiin. Olen todella tyytyväinen yhteistyöhön, Huhtala kehuu. Alueella on paljon rantaa ja hyvät veneenlaskupaikat Vanajavedelle. Huhtala etsiikin kumppania telakkatoiminnalle. Kaipaan tähän yhtä hullua yrittäjää kuin minä, Huhtala naurahtaa. Mauno Huhtala innostui vuokrausmahdollisuudesta sen tultua eteen. Alun perin olin kiinnostunut tehtaan ostamisesta. Neuvotteluissa UPM:n kanssa eteen tuli kuitenkin vuokrausmahdollisuus, joka kiinnosti. Olihan tämä iso haaste ja riskikin, mutta kannattava, sanoo Huhtala. 7

5 V A S K O O L I Etelä-Pirkanmaan yritysten kirjoon tuo oman värinsä Toika Ky, joka on maailmanlaajuisesti tunnettu ja arvostettu kangaspuiden ja kudontavälineiden valmistaja. Pitkän historian omaava perheyritys on tuonut käsityöperinteen onnistuneesti tietokoneaikakauteen. Talkoot: Nuutajärven kartanosta hyvinvointikeskus Kangaspuiden markkinana koko maailma Visio: Waltikasta huippu-urheilun tukikohta Yli satavuotiaalla Toikalla on vientiä erityisesti Yhdysvalloissa ja Länsi-Euroop- neesti yhdistänyt informaatioteknologian kudontavälineisiin. Toikan tietokoneoh- passa, mutta myös Itä-Eurooppa, Lähi-itä ja Japani vetävät. Viennin osuus yri- jatut kangaspuut ovat herättäneet kiinnostusta erityisesti Yhdysvalloissa. tyksen myynnistä on jo 60 %. Japanin markkinat ovat siitä erityiset, että siellä pärjätäkseen tuotteiden laadun on oltava erityisen hyvää. Yhdysvallat on puolestaan kuin näyteikkuna maailmalle ja esimerkiksi lehtimainokset amerikkalaisissa lehdissä heijastuvat markkinointiin muualla maailmassa, Toikan toimitusjohtaja JUKKA YRJÖLÄ analysoi. Ulkomaiden markkinoinnissa messunäkyvyys on tärkeä, samoin kuin henki- Hotelli Waltikassa Valkeakoskella puhaltavat uudet tuulet. Hotelli on muun muassa käynnistänyt yhteistyön urheiluryhmien kanssa. Tänä kesänä hotelli Waltikan palveluita käytti venäläinen huippujääkiekkojoukkue. Joukkue treenasi Valkeakosken jäähallilla ja kun- lökohtaiset suhteet maahantuojiin. Ala on hyvin verkostoitunutta: tyytyväinen käyttäjä on paras mainos, Tietokone poistaa kudonnasta tylsiä rutiinivaiheita. Kaikki näkyvä kankaassa on kuitenkin käsintehtyä, joten lopputuote on käsityötä, Yrjölä toteaa. Toika on myös aloittanut kalusteiden sopimusvalmistuksen kudontatuotteiden valmistamisen rinnalla. Yrjölä kertoo. Maineemme on hyvä ja yritystämme pidetään korkealaatuisena. Meillä onkin hyvä henkilökunta, jolla on paljon osaamista, Yrjölä kehuu. Suomessa Toika markkinoi olemalla esillä käsityömessuilla, lehti-ilmoituk- sairaala Elämänlähteen osuuskuntalaiset, mutta myös Nuutajärven asukkaat ovat innokkaasti mukana. Paikalliset asukkaat ovat innostuneet kartanon kunnostamisesta. Kartano on kyläläisille tärkeä ja toisaalta kunnostamisprojekti on mukava piristys kylän toimintaan, osuuskunta Elämänlähteen hallituksen jäsen Arvokasta kartanorakennusta tullaan vuokraamaan Toikan historia ulottuu pitkälle menneisyyteen. Yritystoiminta alkoi vuonna 188, jolloin Gustaf Pihlgren hankki ensimmäisen koneen kutomakaiteiden valmistamimuutti Pohjanmaalta Toijalaan ja nykyisin Toika on Akaan vanhimpia toimivia yrityksiä. kimaan tarvittavia yhteistyökumppaneita. Reaalisesti ten voimin. Talkoissa kantavana voimana ovat Luontais- Akaan vanhin on nähnyt hyvät ja huonot ajat dessa. Hotellilla on intressiä laajentaa, mutta ensin tarvi- Remonttia tehdään ammattirakentajien lisäksi talkoolais- Yrjölä toteaa. lisäksi venäläiset vieraat olivat erityisen kiinnostuneita taan kaavamuutos, jonka jälkeen voidaan lähteä hank- Huonoon kuntoon päässyttä kartanoa remontoidaan parhaillaan uuteen uskoon Museoviraston avustamana. teistöjen lämmitykseen. seen. Siitä pitäen yritys on ollut saman suvun omistuksessa. Vuonna 120 Toika suunnitteilla. de on toiminut kiertävänä sairaalana. tuotantokaaressa sahauksesta alkaen. Se, mitä jää lopulta jäljelle, käytetään kiin- julkaisema Loimien lomassa -lehti luo tunnettuutta alan harrastajien keskuu- eri urheiluryhmien kanssa. Myös tilojen laajennus on ketiedettä vaihtoehtohoitoihin. Tähän saakka Elämänläh- myös muihin tarkoituksiin kuten hääjuhlia varten. silla ja lähestymällä asiakkaitaan suoramarkkinoinnin keinoin. Myös yrityksen Waltikka käy jo nyt neuvotteluja ensi kesää varten sa Luontaissairaala Elämänlähde, joka yhdistää koululää- Nyt voimme hyödyntää raaka-ainemateriaalina käyttämäämme koivua koko neuvotteluhuonetta taktiikkapalavereihin. Urheilun taja MARKKU PALTIALA. kuluttua hyvinvointipalveluita. Kartanoon on muuttamas- MERJA OKSANEN kertoo. Tarkoitus on jakaa riskiä sekä hakea tasapainoa myös materiaalin käytössä, tosaleilla. Hotellissa he käyttivät tenniskenttää sekä virkistyskalastusmahdollisuudesta, kertoo hotellinjoh- Nuutajärven kartanossa Urjalassa tarjotaan parin vuoden Kotisivut ovat tärkeät ja käytämme myös sosiaalista mediaa kuten Facebookia ja blogeja markkinoinnissa, Yrjölä sanoo. Suomessa alan pahin kilpailija on käytetty tavara. Esimerkiksi jotkin oppilaitokset ovat vähentäneet kudontalinjojaan ja myyneet pois kangaspuunsa. Laitteet, jotka myimme sinne aikoinaan, tulevat nyt Historian saatossa yritys on kokenut niin nousuja kuin laskujakin. Erityisen suotuisaa aikaa oli 150luku, jälleenrakennuksen aika, jolloin myytiin kaikki mitä vain saatiin tehtyä. Markkinointia ei tarvittu, Yrjölä kertoo. markkinoilla käytettyinä vastaan, Yrjölä kertoo. Ulkomailla Toikalla on joitakin isoja kilpailevia yrityksiä erityisesti Yhdysvalloissa ja Keski-Euroopassa. toteutusaika on 5 10 vuotta, Paltiala arvioi. Mallasveden päälle. Sijaintia järven rannalla hyödyn- Tietokoneohjatut kangaspuut kiinnostavat netään myös rakentamalla uudet laiturit, joihin hotellin Menestyvästä liiketoiminnasta huolimatta Toika ei aio levätä laakereillaan, vesillä liikkuvat asiakkaat voivat rantautua. vaan yrityksessä kehitetään uutta liiketoimintaa aktiivisesti. Yritys on onnistu- Mikäli laajennus toteutuu, se rakennetaan osin 8 Myymälässämme Akaan Haittilantiellä on kudonnan ja käsityön harrastajille runsas valikoima erityyppisiä lankoja, vinkkaa Jukka Yrjölä.

6 V A S K O O L I VASKEn hallinnoimassa hankkeessa on etsitty tapoja tuoda yrittäjyyden mahdollisuuksia esille nuoria kiinnostavalla tavalla yläkoulusta aina ammattikorkeakouluun saakka. Yli kolmivuotisen taipaleen aikana on kokeiltu noin 70 erilaista yrittäjyyskasvatuksen toimintamallia. Osa kokeiluista on osoittautunut erinomaisiksi, osa on hylätty matkan varrella. Hy- 10 viksi todettujen toimintamallien pohjalta on laadittu useita koulu- ja opetusalakohtaisia yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelmia. Tavoite on, että koulut ottavat yrittäjyyskasvatuksen osaksi perustoimintaansa. Valmiudet siihen ovat hyvät, sillä opettajat ovat sitoutuneet yrittäjyyskasvatukseen ja ovat kehittäneet sitä hienosti, sanoo projektipäällikkö KATRIINA HUVI. Roppakaupalla materiaalia opetuksen tueksi Hanke on tuottanut monipuolista oppimateriaalia, kuten Aineopintojen yrityspalat -materiaalikansion, KenkäBisnes -lautapelin ja ammattiopistoihin tarkoitetun Yritystietouden peruspaketin. Olemme juuri julkaisseet 200-sivuisen teoksen, johon on koottu tiedot hankkeessa kehitetyistä yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyyden opettamisen toimintamalleista, oppimateriaaleista ja koulujen yrittäjyyden opetusohjelmista, Huvi kertoo. Kaikki materiaalit ovat opettajien saatavilla Kasvu yrittäjyyteen -verkkosivuilla. Verkkosivua täydennetään oppimateriaalilla, opetussuunnitelmilla ja toimintamallien kuvauksilla. Campuksen oppilaitosten välinen yhteistyö monipuolistaa opiskelijoiden opintokokonaisuuksia ja kannustaa samalla nuoria yrittäjämäiseen toimintatapaan. Campus nostaa työelämälähtöisen projektioppimisen osaksi lukion, ammattiopiston ja ammattikorkeakoulun opintoja ja tukee näin alueen työ- ja elinkeinoelämää. Opiskelijat voivat muun muassa osallistua yritysten kehittämishankkeisiin, jolloin he pääsevät testaamaan osaamistaan aidossa ympäristössä. Lisäksi opiskelijoille luodaan mahdollisuus myös omien yritysten perustamiselle, kertoo Campuksella käynnistyvän TRIMOLA-hankkeen koordinaattori JOHANNA SIURO. Yrityksille Campus tarjoaa monipuolisia palveluita, kuten vuokratiloja campuksen alueelta sekä monipuolisia lisä- ja täydennyskoulutusvaihtoehtoja. Koulutustarjontaa yli oppilaitosrajojen Campuksella opiskellaan yli oppilaitosrajojen. Tarkoituksena on luoda valmiita tutkintokokonaisuuksia, jotka rakentuvat eri oppilaitosten opinnoista. Jatkossa esimerkiksi lukiolaiset voivat suorittaa myös ammattiopiston tai ammattikorkeakoulun opintoja. Tämä tulee lyhentämään merkittävästi valmistumisaikoja, kun osan kolmannen asteen opinnoista voi suorittaa jo toisella asteella, Valkeakosken Tietotien lukion rehtori PASI SYRJÄ kehuu. Vahvuutena monikulttuurisuus Syrjä kertoo, että Campuksen ehdoton vahvuus on kansainvälisyys. Campuksellamme on lähes 00 ulkomaalaista opiskelijaa jopa noin 40 eri maasta ja ammattikorkeakoulun opintotarjonnassa on runsaasti englanninkielisiä kursseja. Kansainvälisyys onkin resurssi, jonka haluamme hyödyntää jatkossa paremmin myös ammattiopiston ja lukion puolella. Lue lisää: VASKEn Ensimetri-yritysneuvoja JUKKA HUILLA tuntee aloittavan yrittäjän maailman perin jin. Vuosina VASKEn uusyritysneu- Uusyritysneuvontaa vontaa on käyttänyt 1202 asiakasta, joista 607 poh- on saatavilla kaikissa perusti yrityksen. Työpaikkoja on syntynyt 825. VASKEn yrityspalvelupisteissä. Alkuaikoina asiakkaita oli noin 240 vuosittain, mutta viime vuosina määrä on noussut kolmeensataan. Ota yhteyttä! Tyypillinen uusiyritysneuvonnan asiakas on yksinyrittäjäehdokas, joka pohtii mahdollisuutta perustaa yritys töissä tai harrastuksessa kertyneen ammattitaidon pohjalle, Jukka Huilla kuvailee. Huilla tutki uusyritysneuvonnan tuloksia yrittäjyyden pro gradu -työssään Etelä-Pirkanmaan uusiyritysneuvonnan tuottavuustarkastelu julkisten rahoittajien näkökulmasta. Neuvojan luokse heti idean orastaessa Huillan mukaan asiakkaan on hyvä tulla käymään heti kun idea orastaa. Erityisesti TE-toimiston starttirahaa tai Finnveran rahoitusta hakevien kannattaa ottaa ajoissa yhteyttä uusyritysneuvontaan, sillä uusyritysneuvonta toimii lausunnonantajana starttirahapäättäjille ja Finnveran pienrahoituspäättäjille. Noin puolet asiakkaistamme päätyy perustamaan yrityksen. Liiketoimintasuunnitelman kirkastuttua ja rahoituksen varmistuttua autamme yrityksen perustamismuodollisuuksissa. Sen jälkeen yrittäjä voi luontevasti siirtyä VASKEn yrityspalvelun asiakkaaksi, Huilla kertoo. Jukka Huillan lisäksi VASKEn kuntakohtaiset yritysasiamiehet palvelevat vuosittain n % Ensimetri-asiakkaista Etelä-Pirkanmaalla. 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Asiakkaiden kokonaistuotos Neuvonnalla vaikutettu tuotos Neuvonnalla ratkaisevasti vaikutettu tuotos Akaa tuotos / panos Kylmäkoski tuotos / panos Urjala tuotos / panos tuotos / panos EPM kunnat yhteensä tuotos / panos Valtio tuotos / panos Julkinen yhteensä tuotos / panos Etelä-Pirkanmaan uusyritysneuvonta on tuonut kunnille selvää hyötyä. Neuvonnan vaikutuksesta aiheutuneen tuotoksen mukaan kunnat ovat saaneet neuvontaan sijoittamansa rahat takaisin yli 0-kertaisesti. Tulokset selviävät Jukka Huillan yrittäjyyden pro gradu -työstä Etelä-Pirkanmaan uusiyritysneuvonnan tuottavuustarkastelu julkisten rahoittajien näkökulmasta. Hyvät yhteydet ja palvelut. Niistä on menestyvä seutu tehty, kansanedustaja Pauli Kiuru toteaa. Etelä-Pirkanmaa on oivallinen osoite monenlaiselle yritystoiminnalle. Itsekin yrittäjänä toiminut, Valkeakoskelta kotoisin oleva kansanedustaja PAULI KIURU haluaa valaa yrittäjiin rohkeutta tehdä uusia avauksia ja kasvaa. Positiivinen väestökehitys erityisesti Akaassa ja Valkeakoskella avaa uusia mahdollisuuksia erityisesti palvelualan yrityksille Etelä-Pirkanmaan vaikutuspiirissä Tampereen, Helsingin ja Turun ns. kasvukolmiossa on jopa,5 miljoonaa ihmistä. Seudun sijainti on ehdoton valtti. Akaassa suunnitellaan kaavoitettavan kerrostaloja Toijalan rautatieaseman ympäristöön, jolloin radan varresta on helppo lähteä töihin joko Tampereelle tai pääkaupungin suuntaan, Kiuru havainnollistaa. Seudun kunnat ovat notkeita reagoimaan uusien, seudulle etabloituvien yritysten tarpeisiin, Kiuru painottaa. VASKE ja SISU-hanke auttavat yritysten ja kuntien yhteistyössä. VASKEn ja SISUn välityksellä yrittäjät saavat asiat tiedoksi päättäjille. Pauli Kiuru on seurannut Etelä-Pirkanmaan yrityselämää aitiopaikalta työskennellessään Valkeakosken markkinointipäällikkönä. Yrittäjyyden edistäminen on yksi tärkeistä teemoista nyt kansanedustajan roolissa. Etelä-Pirkanmaalla ollaan tietysti ylpeitä omasta kansanedustajasta. 11

7 Yritysasiamies, Urjala ja Akaa Vesa Leppänen Yritysasiamies, Akaa Risto Rantala Yritysasiamies, Vesa Varho Pienyritysneuvoja, Akaa, Urjala, Piritta Forstén Ensimetriyritysneuvoja, Akaa, Urjala, Jukka Huilla Vapaat tontit ja toimitilat netissä! Haetko yrityksellesi kotia ja kasvutilaa? Onko sinulla yrityksille sopivia tiloja vuokrattavana tai myytävänä? Akaan, Urjalan ja Valkeakosken vapaat yritystontit ja toimitilat löytyvät nyt yhdestä paikasta. Etsiydy osoitteeseen ja tutustu maksuttomaan tontti- ja toimitilapörssiimme jo tänään. Lisätietoja saat alueiden yritysasiamiehiltä ja SISU-hankkeen asiantuntijoilta. Yritysasiamiesten sähköpostit ovat muotoa SISU-hanke Projektijohtaja Mikko Seppälä Projektipäällikkö Jaakko Leinonen Toimitus ja ulkoasu: Viestintätoimisto Tulus Oy Painatus: PunaMusta Oy Tampere 2011

Uusia yritysalueita - Etelä-Pirkanmaalla on mistä valita

Uusia yritysalueita - Etelä-Pirkanmaalla on mistä valita Uusia ideoita, uutta teknologiaa, xxxx uusia osaajia VASKEn vuosijulkaisu 2011 - vuoden 2011 elinkeinovaikuttaja! Peatec kierrättää kumia polttoöljyksi Uusia yritysalueita - Etelä-Pirkanmaalla on mistä

Lisätiedot

Lisää tontteja tulossa s. 4 5

Lisää tontteja tulossa s. 4 5 Lisää tontteja tulossa s. 4 5 Etelä-Pirkanmaalla palvelut pelaavat, tilaa on tarjolla ja tekemisen meininkiä riittää. Yrittäjä, tervetuloa menestymään! V A S K O O L I Rakkaalla seudulla on monta nimeä

Lisätiedot

kamari Selkeys ja konkreettisuus sivu 18 Terhi Niemisen henkilöstöjohtamisen oppina Tampereen Digitaalista arvotavaraa tarjolle

kamari Selkeys ja konkreettisuus sivu 18 Terhi Niemisen henkilöstöjohtamisen oppina Tampereen Digitaalista arvotavaraa tarjolle kauppalehti kamari Tampereen Numero 2 maaliskuu 2013 Terhi Niemisen henkilöstöjohtamisen oppina Selkeys ja konkreettisuus sivu 18 Digitaalista arvotavaraa tarjolle sivu 8 Millog yhtenäisti, varikoista

Lisätiedot

myynnin kuntoon Debomix sai järkeistämällä kaksinumeroiset kasvuluvut Integria vie ajoneuvoteollisuutta Venäjälle

myynnin kuntoon Debomix sai järkeistämällä kaksinumeroiset kasvuluvut Integria vie ajoneuvoteollisuutta Venäjälle teknologia kansainvälistyminen liiketoimintaosaaminen 1/2013 HANKE teknologiateollisuudelle 2010 2013 Alfame laittoi myynnin kuntoon Leanilla tulosta Debomix sai järkeistämällä kaksinumeroiset kasvuluvut

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN KEHITYS LADEC OY:N ASIAKASLEHTI

LAHDEN SEUDUN KEHITYS LADEC OY:N ASIAKASLEHTI lahden seudulle 1/2015 LAHDEN SEUDUN KEHITYS LADEC OY:N ASIAKASLEHTI 14 TRENDI- VALAISIMET KIERRÄTETYSTÄ MATERIAALISTA 8 YRITTÄJYYDESSÄ ON NYT IMUA! Oma yritys teki unelmista totta. s. 7 Lahden kaupunkiseutu

Lisätiedot

12 Yrittäjäksi. pitkän työsuhteen jälkeen. KYMeN. Tiina Pakkanen on ajatellut itsensä aina yrittäjäksi. Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3

12 Yrittäjäksi. pitkän työsuhteen jälkeen. KYMeN. Tiina Pakkanen on ajatellut itsensä aina yrittäjäksi. Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3 KYMEn Yrittäjät ry jäsenlehti www.kysanomat.fi Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3 KYMeN KYMEN YRITTÄJÄT RY:N JÄSENLEHTI 1/2012 12 Yrittäjäksi pitkän työsuhteen jälkeen Tiina Pakkanen on ajatellut

Lisätiedot

kamari avartaisi kaupan näkymiä Tampereen Hannu Saarijärvi SIVU 18 Virroilla biovirtaa SIVU 12 Suomalaisten on noustava siiville SIVU 10

kamari avartaisi kaupan näkymiä Tampereen Hannu Saarijärvi SIVU 18 Virroilla biovirtaa SIVU 12 Suomalaisten on noustava siiville SIVU 10 kauppalehti kamari Tampereen Numero 6 Lokakuu 2014 Virroilla biovirtaa SIVU 12 Suomalaisten on noustava siiville SIVU 10 Hannu Saarijärvi avartaisi kaupan näkymiä SIVU 18 Tampereen kauppakamarilehti 6

Lisätiedot

Kauppa kamari. TESC tähtää Euroopan kärkeen. Hannu Vähätalo: lehti. Tampereen. Valkeakoski uskoo itseensä. Sivu 12. Sivu 14

Kauppa kamari. TESC tähtää Euroopan kärkeen. Hannu Vähätalo: lehti. Tampereen. Valkeakoski uskoo itseensä. Sivu 12. Sivu 14 4 TOUKOkuu 2011 Tampereen Valkeakoski uskoo itseensä Sivu 12 Sivu 14 Kauppa kamari lehti Hannu Vähätalo: TESC tähtää Euroopan kärkeen Osta kausikorttisi. Nyt! Ilveksen nuori joukkue kasvoi miehen mittoihin

Lisätiedot

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Pääkirjoitus Raahen seudun yrityspalvelut palveluksessanne, olkaa hyvä! Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaa Maaliskuu 1/10

Keski-Pohjanmaa Maaliskuu 1/10 Keski-Pohjanmaa Maaliskuu 1/10 KORSHOLM O MUSTASAARI INFO (06) 327 7111 www.korsholm.fi www.mustasaari.fi 2 YRITYSMAAILMA Tilitoimisto Hietasaari & Co 25 vuotta tasokkaita taloushallinnon palveluja Tilitoimisto

Lisätiedot

26 Henkilökunta ja hallitus 27 Kauppakamariosastot 30 Valiokunnat 2014 36 Tilintarkastajat 38 Tavarantarkastajat 39 Jäsenet

26 Henkilökunta ja hallitus 27 Kauppakamariosastot 30 Valiokunnat 2014 36 Tilintarkastajat 38 Tavarantarkastajat 39 Jäsenet VUOSIKIRJA 2014 SISÄLLYS 2 Vähemmän hallintoa, enemmän avoimuutta Silja Huhtiniemi 4 Koulutus keskiössä Christina Holmström 6 Tärkeintä itsensä kehittäminen Kasvuyritysvaliokunta, Anssi Lehikoinen 8 Monikanavaisuudella

Lisätiedot

Idea Kainuusta. Euroja. kehittyville yrityksille. Yhteistyöllä uusia asiakkaita. Marraskuu 2011. Julkinen tiedote - Jaetaan jokaiseen talouteen.

Idea Kainuusta. Euroja. kehittyville yrityksille. Yhteistyöllä uusia asiakkaita. Marraskuu 2011. Julkinen tiedote - Jaetaan jokaiseen talouteen. Idea Kainuusta Marraskuu 2011 4 Euroja 6 kehittyville yrityksille Yhteistyöllä uusia asiakkaita Julkinen tiedote - Jaetaan jokaiseen talouteen. 2 Idea Kainuusta 3 Vaikka yritysten suhdannekuva on kesän

Lisätiedot

Yritys- V.P. AIRAKSINEN OY Verstastie 13, 73300 NILSIÄ PUH. 040-532 4696. Savon TILITOIMISTOPALVELU. Toiminimet - Maatalous. puh.

Yritys- V.P. AIRAKSINEN OY Verstastie 13, 73300 NILSIÄ PUH. 040-532 4696. Savon TILITOIMISTOPALVELU. Toiminimet - Maatalous. puh. Savon Yritys- maailma Joulukuu 4/2012 Siilinjärvi jatkaa reipasta kasvuaan. Nyt asukkaita on jo 21500, ja yrityksiä yli 900. Työllisyysasteemme on maakunnan paras. Olisiko Sinunkin yrityksellesi toimintaedellytyksiä

Lisätiedot

Auran joulunavaus. Pui parhaat päältä. Luovaa yrittäjyyttä ja uskoa kotiseutuun. Koko perheen joulutapahtuma 28.11. Opitaan yrittämään

Auran joulunavaus. Pui parhaat päältä. Luovaa yrittäjyyttä ja uskoa kotiseutuun. Koko perheen joulutapahtuma 28.11. Opitaan yrittämään 2014 Opitaan yrittämään Käytännän taitoja ja elämänhallintaa yrittäjyyskasvatuksella Elisenvaaran koulussa. Sivu 5 JYMY luomujäätelöä Aurasta Jäätelössä on maku avainasemassa. Sivu 6 Yritykset tärkeä osa

Lisätiedot

Lähienergiasta hyvinvointia ja huoltovarmuutta. Rusatomin Alexander Renev: Suomalaista teollisuutta tarvitaan ydinvoimalahankkeessa

Lähienergiasta hyvinvointia ja huoltovarmuutta. Rusatomin Alexander Renev: Suomalaista teollisuutta tarvitaan ydinvoimalahankkeessa Oulun Kauppakamarilehti 1/2014 Lähienergiasta hyvinvointia ja huoltovarmuutta Rusatomin Alexander Renev: Suomalaista teollisuutta tarvitaan ydinvoimalahankkeessa Kainuuntien parantaminen alkaa Norjan markkinat

Lisätiedot

SALON YRITTÄJÄ. Vuoden yrittäjä ja yritys Salossa: Lassi Liljavirta on muokannut Tenwoodin toimivaksi yritykseksi

SALON YRITTÄJÄ. Vuoden yrittäjä ja yritys Salossa: Lassi Liljavirta on muokannut Tenwoodin toimivaksi yritykseksi SALON YRITTÄJÄ Salon Yrittäjät ry:n julkaisu Marraskuu 2013 SALON YRITTÄJÄ Sisällysluettelo Etusivu Vuoden yrittäjä 2013 2. Puheenjohtajan tervehdys 3. Kaupunginjohtajan terveiset 4. Isokallion evästykset

Lisätiedot

maaliskuu 08 Kauppa kamari Tampereen lehti MINUN KENTTÄNI Pertti Skogberg tuntee Tampere-Pirkkalan pintaa syvemmältä

maaliskuu 08 Kauppa kamari Tampereen lehti MINUN KENTTÄNI Pertti Skogberg tuntee Tampere-Pirkkalan pintaa syvemmältä 2 maaliskuu 08 MINUN KENTTÄNI Pertti Skogberg tuntee Tampere-Pirkkalan pintaa syvemmältä Tampereen Kauppa kamari lehti Nordea Pankki Suomi Oyj Haluatko pitää kiinni parhaista? Kynsien ja hampaiden sijaan

Lisätiedot

Kauppa kamari. saarnamies ja saneeraaja. Eero Laesterä, lehti. syyskuu 2012 Tampereen. ITS Factory tukemaan älyliikenteen tuote- ja palvelukehitystä

Kauppa kamari. saarnamies ja saneeraaja. Eero Laesterä, lehti. syyskuu 2012 Tampereen. ITS Factory tukemaan älyliikenteen tuote- ja palvelukehitystä 5 syyskuu 2012 Tampereen ITS Factory tukemaan älyliikenteen tuote- ja palvelukehitystä Sivu 12 LeadInin missiona tehdä käyttäjäkokemuksesta kilpailuvaltti Sivu 16 Kauppa kamari lehti Eero Laesterä, saarnamies

Lisätiedot

TELINEURAKOINTI JA VUOKRAUS Raatihuoneenkatu 36, 64260 KASKINEN LVI-KLEMOLA OY. Pertti Rantakoski. Pidetään sahat pyörimässä. Keski-Pohjanmaa 1/2011

TELINEURAKOINTI JA VUOKRAUS Raatihuoneenkatu 36, 64260 KASKINEN LVI-KLEMOLA OY. Pertti Rantakoski. Pidetään sahat pyörimässä. Keski-Pohjanmaa 1/2011 Rakennus MESSU- EXTRA maailma Keski-Pohjanmaa 1/2011 LVI-KLEMOLA OY Lvi-työt ja suunnittelu Puh. 0400-263 322 Puh. 0400-763 539 Puh. 06-862 1272 marko.klemola@lvi-klemola.fi Heikkiläntie 25 69700 VETELI

Lisätiedot

Kauppakamarilehti 1 2010

Kauppakamarilehti 1 2010 Oulun Kauppakamarilehti 1 2010 Oulun infra antaa mahdollisuuksia matkailulle Oulunsalon lentoaseman odotettu laajennus käynnistyy Globaalia liiketoimintaa voi johtaa myös Oulunsalosta Sukupolvenvaihdoksilla

Lisätiedot

Yritä huvikses Perusopetuksen yrittäjyyskasvatusopas

Yritä huvikses Perusopetuksen yrittäjyyskasvatusopas Yritä huvikses Perusopetuksen yrittäjyyskasvatusopas Aktiivisille nuorille ja tuleville yrittäjille sekä heidän opettajilleen Tämän aineiston tarkoitus on kannustaa nuoria pohtimaan yrittäjyyttä yhtenä

Lisätiedot

Kauppa ja teollisuus sykkivät keskellä kaupunkia

Kauppa ja teollisuus sykkivät keskellä kaupunkia Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n tiedotuslehti 4 / 2014 Kauppa ja teollisuus sykkivät keskellä kaupunkia Kuva: Tuomas Uola Rekrykoulutuksella uutta työtä hitsaajille Lännen Satamapalvelu Oy satsaa tulevaisuuteen

Lisätiedot

Globalisaatio suosii yrittäjyyttä

Globalisaatio suosii yrittäjyyttä TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 2 /2008 Maria Puhakka: Kauppiaaksi kasvanut Jussi Järventaus: Globalisaatio suosii yrittäjyyttä P ÄÄKIRJOITUS Yliopistot ja yrittäjyys Anne Kovalainen Yrittäjyys

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 4 2009

Yrittäjätiedote 4 2009 Yrittäjätiedote 4 2009 KIRKASTUNEET NÄKYMÄT KÄYNNISTIVÄT TOIMITILOJEN KYSYNNÄN KILPAILUKYKYÄ KUUMA-ALUEELLE HYVINVOINTIKAMPUS JÄRVENPÄÄHÄN VUODEN 2009 YRITTÄJÄ YRITTÄJIEN VAKAUTUSNEUVONNALLA ON KYSYNTÄÄ

Lisätiedot

Finpro tarjoaa kansainvälistymistä yrityslähtöisesti s. 18. Tulevaisuuden ammattiosaajat kilpailevat maailmanmestaruudesta. s. 4

Finpro tarjoaa kansainvälistymistä yrityslähtöisesti s. 18. Tulevaisuuden ammattiosaajat kilpailevat maailmanmestaruudesta. s. 4 Tulevaisuuden ammattiosaajat kilpailevat maailmanmestaruudesta s. 4 Venäjä Suomen talouden dynamo? s. 8 15 Tapani Kaskeala: Finpro tarjoaa kansainvälistymistä yrityslähtöisesti s. 18 Visio on Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu

Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu Innovatiivinen Oulun seutu 2009 2011 Julkaisijat Oulun kauppakamari Uusikatu 53, 90100 Oulu Puhelin: 010 821 8800 Fax: 010 821 8809 etunimi.sukunimi@chamber.fi

Lisätiedot

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita ja osaajia. 2 KEHITÄ OSAAMISTASI

Lisätiedot

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Oulun Kauppakamarilehti 1/2012 Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Kemet ponnistaa vientiin osana maailmanlaajuista konsernia

Lisätiedot

TERVETULOA! HELPPO JA MUKAVA ASIOIDA. Luotettava Täsmällinen Läheinen. Keski-Pohjanmaa Joulukuu 5/2010. Marina, Suvi ja Sanna-Mari

TERVETULOA! HELPPO JA MUKAVA ASIOIDA. Luotettava Täsmällinen Läheinen. Keski-Pohjanmaa Joulukuu 5/2010. Marina, Suvi ja Sanna-Mari Yritys- maailma Keski-Pohjanmaa Joulukuu 5/2010 KOUKKUKULJETUS OY Tiluksentie 13, 68100 Himanka KUROTTAJAPALVELUA 17 metrin korkeuteen NOSTURIPALVELUA 22 metrin korkeuteen LAVETTI- JA VAIHTOKULJETUKSIA

Lisätiedot

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana VISMAgazine Visman asiakaslehti Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana SaaS-tuotteen suunnittelu on tiedettä ja taidetta VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU PILVESSA

Lisätiedot