Aika klo 9:00-11:24 Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu C, V krs.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aika 30.8.2006 klo 9:00-11:24 Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu 14-16 C, V krs."

Transkriptio

1 Aika klo 9:00-11:24 Paikka Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu C, V krs. Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Rantanen Seppo puheenjohtaja Petäkoski-Hult Tuula varapuheenjohtaja tilalla varajäsen Päivi Söderström Haarla-Kettunen Inkeri jäsen Jakobsson Eija jäsen Kallio Seppo jäsen Penttilä Mauri jäsen Ruoholahti Pauli jäsen Saksala Antero jäsen Salmela Heikki jäsen Sirén Elina jäsen Tainio Hanna jäsen Virtanen Sirkkaliisa jäsen Välimäki Pauli jäsen tilalla varajäsen Pekka Paavola Rantanen Jarmo työvaliokunnan edustaja tilalla Juha Yli-Rajala Nurminen Päivi esittelijä Asula-Myllynen Ritva sihteeri Kutsutut 71 KAUPUNKISEUDUN ELINKEINOTOIMEN TOIMINTAMALLI, klo 9:00-9:57 Ottila Eero Elinkeinojohtaja Tampereen kaupunki Käsitellyt asiat :t 69 77, 79 92, 77 käsiteltiin alussa 70 jälkeen Allekirjoitukset Seppo Rantanen Ritva Asula-Myllynen 1

2 Aika klo 9:00-11:24 Paikka Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu C, V krs. Pöytäkirjan tarkastus Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä / 2006 Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty. Tainio Hanna Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun aluekeskusohjelman toimisto / 2006 Todistaa Ritva Asula-Myllynen 2

3 1 69 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN KAUPUNKISEUDUN ELINKEINOTOIMEN TOIMINTAMALLI SEUTUHALLINNON TYÖRYHMIEN TEHTÄVÄT JA JÄSENET KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLITYÖN KÄYNNISTÄMINEN PARAS-HANKKEEN ETENEMINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖTERVEYSPALVELUJEN SELVITYSHANKE LAUSUNNON ANTAMINEN PIRKANMAAN MAAKUNTAOHJELMALUONNOKSESTA TYÖVALIOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENEN NIMEÄMINEN TAMPEREEN YRITTÄJÄNAISET RY:N RAHOITUSHAKEMUS NAISRESURSSIKESKUKSEN KÄYNNISTÄMISEKSI HANKE-EHDOTUS: ALUEKEHITTÄJÄN KOULUTUSOHJELMA 2006 PIRKANMAAN TARPEISIIN HANKE-EHDOTUS: ETÄOPETUSKESKUS SEUDULLISEKSI E- OPPIMISEN PALVELUKESKUKSEKSI, jatko-osa HANKE-EHDOTUS: HÄMEENLINNA-VALKEAKOSKI-TAMPERE VESISTÖREITIN KEHITTÄMISELVITYS JA KOORDINAATIOHANKE HANKE-EHDOTUS: TUOTTEISTAMINEN JA SISÄISEN KUSTANNUSLASKENNAN KEHITTÄMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA, hankkeen jatko HANKE-EHDOTUS: ALUEKESKUSOHJELMAN ALUEELLISEN VAIKUTTAVUUDEN VAHVISTAMINEN 2006 JA HANKE-EHDOTUS: TAMPEEEN KAUPUNKISEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (TASE2025) PÄIVITYS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN N TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN KOKOUSPALKKIOT KUNTAJOHTAJAPÄIVÄT 2006 TAMPEREELLA 34 3

4 19 87 LUOTTOKORTIN KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN SEUTUJOHTAJALLE ALUEKESKUSOHJELMAN ARVIOINTI KAUPUNKIULOTTUVUUS EU-OHJELMAKAUDELLA SEUTUJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT MUUT ASIAT SEURAAVAT KOKOUKSET 41 4

5 69 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todettiin. 5

6 70 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Vuorossa Tainio Hanna. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Hanna Tainio. 6

7 71 KAUPUNKISEUDUN ELINKEINOTOIMEN TOIMINTAMALLI Seutujohtaja Nurminen : Kaupunkiseudun elinvoiman keskeisenä tekijänä on kilpailukykyisen ja houkuttelevan toimintaympäristön tarjoaminen yrityksille ja osaajille. Tampereen seutu kilpailee yrityksistä ja investoinneista sekä kaupunkiseutujen välillä että kansainvälisesti. Menestyminen talouden kansainvälistymisessä edellyttää kaupunkiseudun elinkeinotoimen ja elinkeinopalvelujen toimintamallin tarkastelua. Seutustrategiassa tavoitteeksi on asetettu seudullisen elinkeinopolitiikan toimintamallin selkiyttäminen. Nykyinen toimintamalli perustuu seudun seitsemän kunnan itsenäiseen organisaatioon ja niiden väliseen vapaamuotoiseen yhteistyöhön. Tarkoituksenmukaista on tehdä tästä verkostomaisesta toimintamallista selvitys ja johtopäätökset sen pohjalta. Tampereen kaupungin elinkeinojohtaja Eero Ottila on Tampereen kaupungin toimeksiannosta selvittänyt seudun elinkeinotoimen toimintamallia ja arvioinut sen uudistamisen tarvetta. Selvityksessään Ottila on haastatellut mm. kaupunkiseudun kunnallisjohtoa ja keskustellut kuntien elinkeinoasioista vastaavien henkilöiden kanssa. Työvaliokunta on kokouksessaan 18.8 käynyt keskustelua Tampereen seudun elinkeinotoimen toimintamallista elinkeinojohtaja Eero Ottilan esityksen pohjalta ja evästänyt jatkovalmistelua. ehdotus. Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus kuulee elinkeinojohtaja Ottilan informaation kaupunkiseudun elinkeinotoimen toimintamallia kokevasta selvityksestä ja alustavista johtopäätöksistä ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että Juha Yli-Rajala oli poissa asian käsittelyn aikana klo 9:37 9:42. Lisätietoja Elinkeinojohtaja Eero Ottila, puh

8 72 SEUTUHALLINNON TYÖRYHMIEN TEHTÄVÄT JA JÄSENET Seutujohtaja Nurminen : Seutuhallitus on kokouksessaan asettanut seutuyhteistyötä edistämään viisi työryhmää seutustrategian mukaisten painotusten pohjalta. Työryhmät ovat: maankäyttö- ja rakennetyöryhmä, hyvinvointipalvelujen työryhmä, teknisten palvelujen työryhmä, elinkeinojen ja osaamisen työryhmä sekä Seutu-It työryhmä. Seutuhallitus on toivonut, että työvaliokunta voisi nimetä työryhmien jäsenet Työryhmien luonne ja yhteistyötä valmisteleva rooli on strateginen. Työryhmät muodostetaan jäsenkuntien päällikkö- /johtajatasoisista virkamiehistä, joilla on riittävät päätösvaltuudet, asiantuntemus ja sitoutuminen työskentelyyn. Maankäytön ja yhdyskuntarakenteen kehittämisen osalta yhteistyön tiivistäminen liittyy mm. Tampereen kaupunkiseudun rakennemallityön valmisteluun, Tampereen seudun liikennejärjestelmä 2025 hankkeen suunnitteluun sekä seudun asuntopoliittiseen ohjelmatyöskentelyyn. Hyvinvointipalvelujen osalta tarve on käynnistää palveluyhteistyön tiivistämiseen tähtäävän palvelustrategian/palveluyhteistyösuunnitelman valmistelu (palveluverkkokartoitus, -suunnitelma). Yhteistyön tiivistämisessä on tärkeä tunnistaa lähiajan yhteistyön kärkialueet, tehdä esityksiä yhteistyöhankkeiden käynnistämisestä ja seurata niiden toteutusta. Teknisten palvelujen osalta yhteistyötarpeet koskevat infrastruktuuripalvelujen ja viranomaispalvelujen seudullisten toimintamallien mahdollisuuksien selvittämistä. SeutuIt:n taustalla on tavoitteet tukea palvelujen seudullista järjestämistä tietojärjestelmäyhteistyötä kehittämällä sekä kansalaisten sähköisiä asiointipalveluja ja kommunikaatioteknologiaa kehittämällä. Tämän toteuttaminen edellyttää sähköisen asioinnin toteutussuunnitelman sekä seudullisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin linjauksia. Elinkeinojen kehittämisen seudullinen tarve kytkeytyy elinkeinopalvelujen seudullisen toimintamallin uudistamiseen sekä seudun elinkeinostrategian valmisteluun. Lisäksi liike-elämän, korkeakoulujen ja hallinnon yhteistyön uusien yhteistyömuotojen edistäminen on tärkeää. Työryhmien työskentelyä tukevat sihteerit, jotka vastaavat työryhmien järjestäytymisestä, yhteistyön organisoinnista ja työs- 8

9 kentelyn etenemisestä yhdessä nimettyjen puheenjohtajien kanssa. Työryhmien työskentely voidaan kytkeä erikseen sovittavalla tavalla Paras-hankkeen mukaisten kuntakohtaisten toimeenpanosuunnitelmien ja yhteistyösuunnitelma valmisteluun. Tämän vuoksi työryhmän jäsenten nimeämisessä on tarkoituksenmukaista odottaa Puitelakisopimusta tarkentavan hallituksen esityksen antamista. Alustavien tietojen mukaan lain yksityiskohtainen sisältö selviää Työvaliokunta on kokouksessaan keskustellut työryhmien jäsenten nimeämisestä ja tehtävistä ja todennut työryhmien kytkeytyvän Paras-hankkeen valmisteluprosessiin. Tämän vuoksi työryhmien nimeäminen on pidetty tarkoituksenmukaisena toteuttaa Paras-hankkeen Puitelain yksityiskohtaisen sisällön selvittyä. ehdotus. Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus merkitsee tiedoksi työvaliokunnan kannanoton työryhmien nimeämisestä ja työskentelyn käynnistämisestä. Merkittiin, että kokous keskeytettiin ajaksi 10:30 10:40. Seutuhallituksen jäsenet kiittivät eläkkeelle jäävää Tampereen kaupungin kansainvälisten asioiden päällikkö Pertti Paltilaa hyvästä yhteistyöstä. Merkittiin, että Pauli Ruoholahti poistui klo 10:42 asian käsittelyn jälkeen. ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja Seutujohtaja Päivi Nurminen, puh

10 73 KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLITYÖN KÄYNNISTÄMINEN Seutujohtaja Nurminen : Tampereen kaupunkiseutu on kehityskuvaltaan Suomen positiivisimpia seutuja sisäasiainministeriön Kaupunkiverkko 2006 tutkimuksen mukaan. Hyvä kehityskuva muodostuu mm. erinomaisesta osaamisperustasta ja kulttuuripalveluista sekä hyvästä kansainvälistymisen tasosta. Kehitys-edellytykset luokitellaan erinomaisiksi. Lähtökohdat kaupunkiseudun elinvoimaisuuden kehittämiselle ovat em. perustella hyvät. Myös kaupunkiseudun omassa seutustrategiassa Tampereen kaupunkiseutu nähdään kuuluvan tulevaisuudessa maamme nopeimmin kasvavien kaupunkiseutujen joukkoon. Seudun yhteisenä kehityshaasteena on mm. vastata voimakkaaseen väestönkasvuun, siitä aiheutuvaan lisääntyvään liikkumiseen sekä väestön lisääntymisen ja ikääntymisen aiheuttamaan palvelukysynnän kasvuun. Kaupunkiseudun tulee kyetä säilyttämään viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö asukkaille ja vetovoimainen ja houkutteleva toimintaympäristö yrityksille. Kaupunkiseutu kilpailee kansallisesti ja kansainvälisesti yrityksistä, investoinneista ja korkeantason osaajista. Tampereen seudun mahdollisuudet kehittyä Suomen ek-elämän talousveturina tulee kyetä turvaamaan seudun kokonaisvoimavaroja ja vahvuuksia yhdessä hyödyntäen ja edelleen vahvistaen. Kaupunkiseudun tasapainoisen kasvun ja kehityksen edistämiseksi on seutustrategiaprosessissa sovittu, että kaupunkiseudun maankäyttöä suunnitellaan yhdessä. Valtuustojen hyväksymässä seutustrategiassa kunnat ovat sitoutuneet käynnistämään kuntien yleispiirteistä maankäytön suunnittelua ohjaavan rakennemallitarkastelun laadinnan. Tampereen kaupunkiseudun edellinen rakennemallisuunnitelma on laadittu seudun kuntien ja Pirkanmaan Liiton kesken vuosituhanteen vaihteessa ja sen tarkoituksena oli valmistella kaupunkiseudun näkemys maakuntakaavoituksen pohjaksi. Pirkanmaan 1. maakuntakaavaehdotus on valmistunut 2005, mutta on edelleen vahvistamatta. Maakuntakaavan ratkaisujen ulkopuolelle on jäänyt Tampereen kaupunkiseudun osalta avoimia kysymyksiä. Rakennemallin käsite on avoin ja vaatii prosessin alkuvaiheessa rajauksia. Se voidaan määritellä laajasti koko kaupunkiseudun kehityskuvaksi, jossa selvitetään mm. kaupunkirakenteen kehitysdynamiikka ja yhteiset haasteet. Laajasti ymmärrettynä siinä voidaan ottaa kantaa seudun elinkeinojen kehittämiseen ja ekprofiiliin, hyvinvointipalvelujen toimintamalliin, kaupallisten palvelujen sijoitteluun samoin kuin asumiseen, kunnalliseen infrastruk- 10

11 tuurikysymyksiin ja liikennejärjestelmiin. Rakennemallityö voi olla siis koko seudun kehittämistyön sateenvarjohanke ja eräänlainen kaupunkiseudun vision tarkempi kuvaus. Rakennemalli voidaan nähdä myös em. ajattelua suppeampana tarkasteluna, johon valitaan tietyt ajankohtaiset ja yhteistä pohdintaa vaativat teemat käsiteltäväksi. Rakennemalli voidaan rajata haluttaessa Parashankkeen toimeenpanon edellyttämäksi yhteistyösuunnitelmaksi maankäytöstä, asumisesta ja liikenteestä. Vastaavia rakennemallitarkasteluprosesseja on toteutettu esim. Lahden seudulla (2004). Lisäksi pääkaupunkiseudun yhteistyöhankkeisiin sisältyy maankäytön ja asuntopolitiikan strategisia linjauksia koskeva asiakirja, joka sisältää mm. pääkaupunkiseudun kaupunkien ensimmäisen yleiskaavojen yhdistelmäkartan (2005). Oulun seudun seutuvaltuusto on hyväksynyt yhteisen yleiskaavan Oulun seudulle Rakennemallin laadinnassa keskeistä on onnistunut prosessi, jossa on riittävä osallistuminen sekä poliittinen päätöksenteko. Onnistunut prosessi heijastuu sitoutumisena rakennemallin ratkaisuihin kuntien yleispiirteisen kaavoituksessa. Prosessin päävaiheita ovat: työsuunnitelma, lähtötietojen kerääminen, työtä ohjaavien tavoitteiden määrittely, rakennemallivaihtoehdot ja niiden arviointi. Työmenetelmiä voivat olla kuntakierrokset (kuntien profiilit), osallistavat työseminaarit, asiantuntijakuulemiset, työryhmien ja johtoryhmien kokoukset ja lausunnot. Kaupunkiseudun rakennemallitarkastelun käynnistäminen on seutuyhteistyön keskeinen väline ja prosessin valmistelu olisi hyvä käynnistää vielä kuluvana vuonna. Mm. Tampereen kaupunginvaltuusto on käsitellyt rakennemallitarkastelun tarpeellisuutta ja päättänyt antaa seudulliselle kuntayhtymälle esityksen työn käynnistämiseksi. Työvaliokunta on käsitellyt rakennemallityön käynnistämistä kokouksessaan ja todennut rakennemallin kytkeytyvän Paras-hankkeeseen, minkä johdosta työn käynnistämisessä on tarkoituksenmukaista odottaa Paras-hankkeen Puitelain yksityiskohtaisen sisällön selviämistä. ehdotus. Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus merkitsee tiedoksi työvaliokunnan kannanoton rakennemallityön käynnistämisestä. ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja Seutujohtaja Päivi Nurminen, puh

12 74 PARAS-HANKKEEN ETENEMINEN Seutujohtaja Nurminen Kunta- ja palvelurakennehankkeesta on kesäkuun lopussa valmistunut ns. Puitelaki eli poliittinen sopimus lain keskeisestä sisällöstä. Hallituksen esitys eduskunnalle annetaan syyskuussa. Tavoitteena on lain voimaan tulo Paras-hankkeen toimeenpano sisältää mm. velvoitteet kunkin kunnan laadittavasta toimeenpanosuunnitelmasta sekä maakuntakeskuskaupunkien ja niihin rajoittuvien ja yhdyskuntarakenteellisesti kiinteästä kuuluvien kuntien laadittavasta yhteistyösuunnitelmasta. Tampereen seutukunnan seutuforum järjestetään Tilaisuuden yhtenä teemana on mm. Paras-hanke. Paras-hankkeessa laadittavat toimeenpanosuunnitelma ja yhteistyösuunnitelmat koskettavat seutustrategiassa tunnistettuja yhteistyöalueita: maankäytön, liikenteen ja asumisen yhteistyön tiivistämistä sekä yhteistyön lisäämistä kuntalaisten hyvinvointipalvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa. ehdotus. Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus keskustelee Paras- hankkeen etenemisestä. Merkittiin, että Seppo Rantanen oli poissa asian käsittelyn aika na klo 10:44 10:46. Aihetta käsiteltiin myös 72 ja 73 kohdalla. Seutujohtaja Nurminen esitteli lyhyesti Kuntajohtajapäivien antia aiheesta ja se merkittiin tiedoksi. Lisätietoja Seutujohtaja Päivi Nurminen, puh

13 75 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖTERVEYSPALVELUJEN SELVITYS- HANKE Seutujohtaja Nurminen : Seutuhallitus on päättänyt käynnistää selvityksen Tampereen kaupunkiseudun kunnallisen työterveysorganisaation muodostamisesta. Selvityksen kohteena ovat Tampereen kaupungin työterveysorganisaatio (Tullinkulman työterveys), Tampereen kehyskuntien työterveysorganisaatio(t), Kangasalan seudun kkt:n työterveysorganisaatio sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin työterveysorganisaatio. Seutuhallitus on asettanut selvitystyötä ohjaavaksi aikatauluksi vuoden 2006 lopun, jolloin johtopäätökset selvitystyön pohjalta tehdään. Työn tavoitteena on selvittää, miten kunnallista työterveyshuoltoa Tampereen seudulla tulisi uudistaa siten, että se kykenee vastaamaan tulevaisuuden työelämän tarpeisiin kustannustehokkaasti. Selvityksessä tulee esittää Tampereen seudun kunnallisten työterveyspalvelujen toiminta-/organisointimalli ja liiketoimintasuunnitelma, joka parhaiten varmistaa toiminnan tehokkuuden, palvelun kehittymisen ja kilpailukyvyn yksityisiin toimijoihin nähden. Ohjeellinen vuosi toimintamallin tiivistämiseksi on Selvityksen suorittamisesta on pyydetty tarjous prof. Hannu Virokannakselta, joka on osallistunut Pirkanmaan sairaanhoitopiirin työterveyspalvelujen selvitystyöhön ja kehyskuntien työterveyspalvelujen yhdistämisen selvitys- ja valmennustyöhön. Tarjous selvityshankkeen työsuunnitelmaksi sisältää työryhmien kokoukset 4-5 kpl, yhden työseminaarin, työpaikkakäynnit, väliraportin 30.9 ja loppuraportin esittelyn sekä verkkotyökalun projektissa syntyvän materiaalin jakeluun ja tiedonkeräämiseen. Selvitystyön kustannus on e. Hankkeen rahoitus jaetaan kuntayhtymän ja sairaanhoitopiirin kesken seuraavasti: 80/20. Kuntayhtymän osalta hanke voidaan rahoittaa kuntayhtymän budjetista Työvaliokunta toimii selvityshankeen johtoryhmänä ja asettaa selvityshankkeelle työryhmän, jossa on mukana kaikkien osapuolten edustajat sekä talousasiantuntija. 13

14 Työryhmän koollekutsujana ensimmäisen kokouksen osalta toimii seutujohtaja Päivi Nurminen sekä kokousten puheenjohtajana prof. Vironkannas ja sihteerinä TtM Maiju Östeman (Työterveysverkko Oy). Työvaliokunta on kokouksessaan keskustellut hankkeesta ja nimennyt sille seuraavan työryhmän: Johtaja Seppo Nikkari, Tullinkulman työterveys, Tampereen kaupunki Laskentapäällikkö Kristiina Michelsson, Tampereen kaupunki Työterveyshuollon ylilääkäri Anne Pinola, Nokian kaupunki Ylilääkäri Pirjo Mäkelä, Kangasalan seudun terveyskeskus Talousjohtaja Anssi Koski, Pirkkalan kunta Henkilöstöpäällikkö Matti Kujala, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ehdotus. Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää hyväksyä 1) työterveyspalvelujen seudullisen toimintamallin selvittämistä koskevan tarjouksen 2) hankkeen rahoitusperusteeksi Tampereen seudun kuntayhtymä 80 %, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 20 % Keskustelun kuluessa Inkeri Haarla-Kettunen ehdotti, että työryhmään valitaan perusturvajohtaja Kari Virta Ylöjärveltä. Ehdotusta kannatettiin yksimielisesti. ehdotus hyväksyttiin muutettuna, siten, että työryhmään valitaan myös perusturvajohtaja Kari Virta Ylöjärveltä. Lisätietoja Seutujohtaja Päivi Nurminen, puh

15 76 LAUSUNNON ANTAMINEN PIRKANMAAN MAAKUNTAOHJELMALUONNOK- SESTA Seutujohtaja Nurminen: Pirkanmaan liitto on toimittanut kuntayhtymälle pyynnön lausua maakuntaohjelmaluonnoksesta. Myös seudun kunnille on toimitettu lausuntopyynnöt. Maakunnan suunnittelujärjestelmä on kolmitasoinen ja muodostuu valtuustokausittain laadittavasta maakuntasuunnitelmasta (strategia), nelivuotisesta maakuntaohjelmasta ja vuosittain tarkistettavasta maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmasta. Maakuntaohjelma on maakuntastrategiaa toimeenpaneva ohjelma, jossa määritellään toimenpiteet ja keskeiset hankkeet sekä työnjako ja rahoituslähteet strategian mukaiselle toiminnalle. Lausuttavana olevan ohjelman aikajänne on Lausuntopyynnössä pyydetään näkemyksiä erityisesti esitettyjen toimenpiteiden osuvuudesta ja keskinäisestä tärkeysjärjestyksestä. Pirkanmaan maakuntaohjelman toimenpide-ehdotukset muodostavat neljän toimintalinjan kehittämiskokonaisuuden: 1) yritystoiminta ja tutkimus, 2) tekijät ja osaaminen (inhimilliset voimavarat), 3) aluerakenne, yhteydet ja energia sekä 4) vetovoima, imago ja identiteetti. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän persussopimuksen mukaan kuntayhtymän tehtävänä on mm. huolehtia jäsenkuntien yhteisestä edunvalvonnasta.. Seutujohtaja on valmistellut seuraavan lausuntoluonnoksen: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä toteaa lausuntonaan Pirkanmaan maakuntaohjelmaluonnoksesta seuraavaa: Tampereen seutukunta muodostaa väestöltään, elinkeinoelämältään ja kehitykseltään maakunnan veturin. Tampereen seutukunnan omat haasteet ja niihin valitut kehittämislinjat ovat kaupunkiseudun prioriteettien kärkipäässä. Tampereen seutukunnan kehittämiseen panostaminen säteilee myönteistä kehitystä myös muihin seutukuntiin. Jokaisen seutukunnan menestys on esisijaisesti perustuttava kuitenkin omien vahvuuksien löytämiseen ja hyödyntämiseen. Tampereen seudun haasteet liittyvät seudullisen maankäytön yhteistyöhön, hyvinvointipalvelujen palvelurakenteiden uudistamiseen sekä elinkeinoelämän kilpailukykyisten toiminta- ja sijoittumisympäristöjen luomiseen ja ylläpitämiseen. 15

16 Näihin haasteisiin on päätetty vastata käynnistämällä seutukunnan maankäyttöä ohjaavan rakennemallin valmisteluprosessi, jossa linjataan asumisen, palvelujen ja työpaikkojen lisäksi seudulliset infrapalvelut ja keskeiset liikenneratkaisut. Palvelutuotannon haasteet vastaanotetaan uudistamalla kuntien omia palvelustrategioita, edistämällä uusien palvelurakenteiden syntymistä ja kehittämällä mm. hyvinvointipalveluliiketoimintaa ja sen ohjausta. Elinkeinojen ja osaamisen kehittäminen sekä vahvistuva liiketoiminnan, yliopiston ja hallinnon yhteistyö on kaupunkiseudun kuntien yhteistyön kolmas ulottuvuus. Yhteistyön seuraavana vaiheena on seudullisen elinkeinostrategian uudistaminen seudun elinkeinopoliittisen toimintamallin selvittyä. Mainitut asiakokonaisuudet on sisällytetty kaupunkiseudun seutustrategiaan ja lisäksi mm. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän jättämään aluekeskusohjelmahakemukseen vuosille Maakuntaohjelmaluonnoksen tarkastelu mainittuja Tampereen kaupunkisedun seutustrategian kolmea painopisteitä vasten johtaa toteamukseen, että maakuntaohjelmassa on hyvin esillä Tampereen kaupunkiseudun kehittämistarpeet. Lausunnossa on pyydetty arvioimaan toimenpidetarpeiden osuvuutta ja niiden keskinäistä tärkeysjärjestystä, mitä vaikeuttaa mm. toimenpiteiden yleispiirteisyys. Toimenpidetarkastelu on lisäksi osa vuosittaista maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmatyötä. Em. syistä johtuen toimenpiteiden tärkeysjärjestykseen ei tässä yhteydessä oteta suoraan kantaa. Tampereen kaupunkiseutu haluaa korostaa ohjelman jatkovalmistelussa seuraavia asiakokonaisuuksia ja toimenpiteitä: Palveluliiketoiminnan ja hyvinvointipalveluliiketoiminnan kehittäminen vaatii suunnattuja kehittämistoimia, tutkimusta ja hankerahoitusta, jota uuden hyvinvointiklusterin perustaminen tukee. Klusteri mahdollistaa palvelurakenteiden kehittymisen lisäksi työllisyyden ja hyvinvointipalvelujen vientituotteiden kehittämisen. Tätä tukemaan tarvitaan kansainvälisiä liiketoimintakoulutusta alueen korkeakouluihin, esim. Yliopistojen yhteinen Tampere International Bussiness Academy. Lisäksi on tarve varmistaa Hyke-hankkeen (Hyvinvointialan palveluyrittäjyyden kehittämishanke Pirkanmaalla) ) jatko vuoden 2007 jälkeen. Tampereen kaupunkiseudun asema Pirkanmaan kilpailukyvyn veturina edellyttää, että maakunnassa panostetaan Tampereen kaupunkiseudun oppi- ja tutkimuslaitosten kehittämiseen sekä perusopetukseen että huippuosaamisen vahvistamiseen. Elin- 16

17 keinojen kehittämisen näkökulmasta kaupunkiseutu korostaa elinkeinoelämän, korkeakoulujen ja hallinnon yhteistyön tiivistämistä ja yhteistyömuotojen uudistamista. Vahvuusklustereiden osalta on tärkeää että innovaatioympäristö on toimiva ja tukee seudun yritysten kilpailukykyä kansainvälistyvässä taloudessa. Elinkeinopoliittisesti Tampereen kaupunkiseudulle on tärkeää investointien edistäminen ja liiketoimintaosaamisen ja kansainvälistymisvalmiuksien vahvistaminen. Tunnistettujen vahvuusklustereiden ohella kehittämispanoksia tulisi suunnata luovien alojen kehittämiseen. Saavutettavuus on merkittävä kilpailuetu Tampereen kaupunkiseudulle. Kilpailuedun ylläpitäminen edellyttää seudun sisäisten yhteyksien lisäksi kansallisten ja kansainvälisten yhteyksien kehittämistä. Näihin liittyvät toimenpiteet kuten valtatieverkon, lentoliikenteen sekä seudun sisäisen liikennejärjestelmän ratkaiseminen ovat avainasioita paitsi Tampereen seudun myös koko Pirkanmaan kehittymisessä. Erityisen tärkeää on Tampereen kaupunkiseudun sisäisten liikennejärjestelmien kehittäminen ja joukkoliikenneratkaisujen toteuttaminen. Pahimmillaan liikenteen ruuhkautuminen uhkaa tulevaisuudessa koko kaupunkiseudun vetovoimaa ja koko Pirkanmaan kilpailukykyä. Seutukunnan logistinen asema tulisi hyödyntää uudenlaisen logistiikkatoimialan kehittämisessä Työvaliokunta on kokouksessaan hyväksynyt valmistellun lausunnon. Samassa yhteydessä työvaliokunta on keskustellut kuntayhtymän roolista jäsenkuntien yhteisessä edunvalvonnassa (perussopimus 3 ) ja todennut, että aiheeseen on syytä palata erillisessä keskustelussa. ehdotus. Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää antaa yllä esitetyn lausunnon Pirkanmaan liiton maakuntaohjelmaluonnoksesta. ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja Seutujohtaja Päivi Nurminen, puh

18 77 TYÖVALIOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENEN NIMEÄMINEN Seutujohtaja Nurminen Seutuhallitus on kokouksessaan asettanut seudun kunnallisjohtajista muodostuva työvaliokunnan. Työvaliokunnassa kehyskunnilla on kullakin yksi edustaja ja Tampereen kaupungilla kaksi edustajaa. Työvaliokunnan kokoonpano on: kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen, Tampere; talous- ja strategiaryhmän johtaja Juha Yli-Rajala, Tampere; kaupunginjohtaja Markku Rahikkala, Nokia; kunnanjohtaja Jukka Mäkelä, Kangasala; kaupunginjohtaja Pentti Sivunen, Ylöjärvi; kunnanjohtaja Olli Viitasaari, Lempäälä; kunnanjohtaja Risto Koivisto, Pirkkala ja kunnanjohtaja Erkki Paloniemi, Vesilahti. Työvaliokunnan puheenjohtajana on toiminut kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen ja varapuheenjohtajana kaupunginjohtaja Markku Rahikkala. Työvaliokunnan puheenjohtaja on osallistunut seutuhallituksen kokouksiin. Työvaliokunnan puheenjohtaja on ilmoittanut kokouksessa pyytävänsä eroa työvaliokunnan jäsenyydestä. Tämän johdosta seutuhallituksen tulee valita uusi, Tampereen kaupunkia edustaja, jäsen työvaliokuntaan ja nimetä työvaliokunnan puheenjohtaja. Työvaliokunnan rooli on tärkeä seutuyhteistyön valmistelussa ja toimeenpanossa. Työvaliokunta tukee seutujohtajaa seutuhallitukselle esiteltävien asioiden valmistelussa ja ohjaa päätösten täytäntöönpanoa. Työvaliokunnan tehtävänä on lisäksi kytkeä seutuhallinnon tavoitteet kunnan suunnittelujärjestelmään. Työvaliokunnan toimintaa kehitetään jatkossa siten, että työskentely pohjautuu seutustrategiaa toimeenpaneviin yhteistyösuunnitelmiin sekä seudullisissa työryhmissä ja sihteeristössä valmisteltuihin yhteistyöesityksiin. Seutujohtaja koordinoi asioiden valmistelua ja vastaa niiden esittelemisestä työvaliokunnalle. ehdotus. Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus 1) toteaa, että työvaliokunnassa on yksi jäsen Nokian kaupungilta, Kangasalan kunnalta, Ylöjärven kaupungilta, Lempäälän kunnalta, Pirkkalan kunnalta ja Vesilahden kunnalta kustakin sekä kaksi jäsentä Tampereen kaupungilta, 18

19 2) toteaa, että Tampereen kaupunginjohtajalle myönnetään ero työvaliokunnan jäsenyydestä, 3) päättää valita työvaliokuntaan uudeksi jäseneksi Tampereen kaupungin apulaiskaupunginjohtaja Lasse Eskosen, 4) päättää valita työvaliokunnan puheenjohtajaksi johtaja Juha Yli-Rajalan Tampereen kaupungilta ja 5) toteaa, että Nokian kaupunginjohtaja Markku Rahikkala jatkaa työvaliokunnan varapuheenjohtajana. Merkittiin, että asia käsiteltiin alussa 70 :n jälkeen. Merkittiin, että Juha Yli-Rajala saapui kokoukseen asian käsittelyn jälkeen klo 9:05. ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja Seutujohtaja Päivi Nurminen, puh

20 78 TAMPEREEN YRITTÄJÄNAISET RY:N RAHOITUSHAKEMUS NAISRESURSSI- KESKUKSEN KÄYNNISTÄMISEKSI Asia päätettiin poistaa listalta. Lisätietoja Seutujohtaja Päivi Nurminen, puh

21 79 HANKE-EHDOTUS: ALUEKEHITTÄJÄN KOULUTUSOHJELMA 2006 PIRKAN- MAAN TARPEISIIN Projektipäällikkö Asula-Myllynen: Tampereen kesäyliopisto on järjestänyt aluekehittäjien koulutusohjelmia vuodesta Vuonna 2006 koulutusohjelman painopisteeksi on valittu luovuus ja kulttuuri. Koulutus vastaa osaltaan Luova Tampere ohjelman tarpeisiin, ja sen tavoitteena on syventää valmiuksia toimia aluekehittämisen asiantuntijatehtävissä erityisesti pirkanmaalaisten kehitys- ja koulutustarpeiden pohjalta. Hankkeen tavoitteena on lisäksi tukea henkilöitä määrittelemään oma asemansa oman alan/seudun strategisessa kehittämisessä ja antaa välineitä toimia keskeisenä vaikuttajana eri strategioita toteutettaessa. Tavoitteena on myös luoda konkreettisia hankesuunnitelmia alueen imagon, viihtyisyyden ja vetovoiman parantamiseksi. Hanke vahvistaa pirkanmaalaisten korkeakoulu-, tutkimus- ja elinkeinoelämän toimijoiden yhteistyötä ja verkottumista sekä kykyä vastata entistä paremmin alueellisiin elinvoimaisuus- ja kilpailukyky -kehityshaasteisiin. Hanke myös selkeyttää eri toimijoiden rooleja seudullisessa kehityksessä. Osallistujamäärä on enintään 30 henkeä. Hankkeen vastuullinen taho on Tampereen kesäyliopisto ja hankkeelle on nimetty ohjausryhmä seuraavasti: - yliassistentti Ilari Karppi, TaY, pj. - professori, yksikön johtaja Markku Sotarauta, TaY - professori Arto Haveri, TaY - professori Seppo Laakso, TaY - T&K ja palvelujohtaja Esa Ala-Uotila, Piramk - tutkija Ari Hynynen, TTY - apulaisrehtori Kaisa Lahtinen, TAMK - erityisasiantuntija Marko Mäkinen, Pirkanmaan liitto - koordinaattori Kari Kylkilahti, Pirkanmaanseutu ry. - rehtori Ritva Ojalehto, Tampereen kesäyliopisto - projektipäällikkö Kirsikka Soikkeli, Tampereen kesäyliopisto, siht. - projektipäällikkö Ritva Asula-Myllynen, Tampereen kaupunkiseudun AKO Aluekehittäjän koulutusohjelman 2006 suorittaneiden on mahdollista anoa suorittamiensa opintopisteiden (15 op) hyväksymistä haluamassaan pirkanmaalaisessa korkeakoulussa joko jatkaessaan keskenjääneitä opintojaan tai hakeutuessaan perusopintoihin tai valmistumisen jälkeisiin opintoihin. Opintopisteiden hyväksyminen harkitaan tapauskohtaisesti. 21

22 Hankeaika on vuosi Koulutus käsittää 16 lähiopetuspäivää seuraavilla teemoilla: - toimintaympäristön muutokset ja luovuus kilpailutekijänä - eurooppalainen aluekehitys; Pirkanmaan ja Suomen aluekehitys; aluehallinto; hallintolaki; luova talous; imago ja brändi menestystekijöinä; kehittäjäverkostoanalyysit - ennakointitiedon hyödyntäminen; ennakointiosaaminen; teknologisen kehityksen ennakointi; teknologia arjen työkaluna; alueelliset menestysstrategiat - yhdyskuntasuunnittelu ja luova teknologian käyttö; liikenne; arkkitehtuuri ja kaupunkiympäristö - elävä kulttuurimaisema ja ympäristönhallinta Tampereen seutukunnassa - nykytaiteen ja median tulkinnan välineet; arjen hitaus - tapahtumatoiminta, matkailu, kulttuurituotanto ja viihde Pirkanmaalla - kansainvälistyvä Pirkanmaa - luova viestintä verkostoissa ja verkostosukkuloinnin käytäntöä. Hankkeen kustannusarvio vuodelle 2006 on - palkka- ja henkilösivukulut ostopalvelut matkakulut koneiden ja laitteiden hankintamenot toimisto- ja vuokrakustannukset muut menot (markkinointi, kokouskust.) YHTEENSÄ Hankkeen rahoittajat - Tampereen kaupunkiseudun AKO korkeakoulut (Tay, TTY, PIRAMK, TAMK 4x2 500) kesäyliopiston omarahoitusosuus osallistumismaksut 30x YHTEENSÄ Seuturyhmä käsitteli hanke-ehdotusta kokouksessaan ja suhtautui myönteisesti asiaan. Kunnallisjohtajat hyväksyivät hankkeen rahoittamisen kokouksessaan (11 ). ehdotus. Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää hyväksyä aluekeskusohjelmahankkeen Aluekehittäjän koulutusohjelma 2006 Pirkanmaan tarpeisiin rahoittamisen eurolla. ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja Projektipäällikkö Ritva Asula-Myllynen, puh

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007 Esityslista 2/2007 Aika Tiistai 3.4.2007 klo 18.00 Paikka Heikkilänmäen kalliosali Tapulikatu 15, Kerava 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 11 Toimintakertomus

Lisätiedot

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen 71 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2017, EHDOTUS Seutusihteeri Pohjonen 28.4.2016 Seutuyhteistyön vuosisuunnittelua ohjaavat seutustrategia, rakennesuunnitelma 2040 ja MAL3-sopimus. Vuonna 2010 hyväksytty seutustrategia

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011 Aika: 11.5.2011 klo 14.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere, pj.

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 92 Käsittelyjärjestys...3

90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 92 Käsittelyjärjestys...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 9.9.2013 PÖYTÄKIRJA Nro 9/2013 KOKOUSAIKA Maanantaina 9.9.2013 kello 12.00 14.10 KOKOUSPAIKKA Eagle-talo 3. krs., Kyminlinnantie 6, Kotka 90 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Painopisteenä KOULUTUSOHJELMA. luovuus ja ALUEKEHITTÄJÄN. kulttuuri. 15 op

Painopisteenä KOULUTUSOHJELMA. luovuus ja ALUEKEHITTÄJÄN. kulttuuri. 15 op Painopisteenä luovuus ja kulttuuri 15 op ALUEKEHITTÄJÄN KOULUTUSOHJELMA YLEISTÄ KOULUTUKSESTA Aluekehittäjän koulutusohjelma 2006 painopisteenä luovuus ja kulttuuri (15 op) Koulutusohjelman tausta ja tavoite

Lisätiedot

Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 3. krs. kokoushuone Kehitys, Kotka. 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 3. krs. kokoushuone Kehitys, Kotka. 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 31.10.2016 PÖYTÄKIRJA Nro 7/2016 KOKOUSAIKA Maanantai 31.10.2016 klo 12 13.45 KOKOUSPAIKKA Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 3. krs. kokoushuone Kehitys, Kotka 59 Kokouksen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 7/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 7/ Aika: Keskiviikko 23.11.2016 klo 13:00-14:25 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokouskeskus Pellava, kokoustila Liekki, Kelloportinkatu 1 B, Tampere Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere,

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista Valtuusto 4 10.02.2014 Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista 63/00.04.01/2013 KH 239 Kunnanhallitus 18.6.2013 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas Taustaa

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa Timo Vesiluoma 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi.

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

Veikko Ekman, Haapajärveltä. Satu Pinola, Kärsämäeltä. Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä. Markus Muuttola, Reisjärveltä

Veikko Ekman, Haapajärveltä. Satu Pinola, Kärsämäeltä. Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä. Markus Muuttola, Reisjärveltä SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS ESITYSLISTA 1/2013 Aika: perjantai 15.2.2013 klo 9.00 10.35 Paikka: Haapajärvi, hallituksen kokoushuone Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunginvaltuuston talous ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Pöytäkirja 1. Karjalainen Riitta pj. Mölsä Jukka Koivunen Tuula j. Venesjärvi Seppo j., poissa

ORIMATTILAN KAUPUNKI Pöytäkirja 1. Karjalainen Riitta pj. Mölsä Jukka Koivunen Tuula j. Venesjärvi Seppo j., poissa ORIMATTILAN KAUPUNKI Pöytäkirja 1 Aika 26.5.2016 klo 18.00 20.40 Paikka Osanottajat Kaupunginhallituksen kokoushuone Karjalainen Riitta pj. Mölsä Jukka vpj. Koivunen Tuula j. Venesjärvi Seppo j., poissa

Lisätiedot

Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 3. krs. kokoustila Kehitys, Kotka. 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 3. krs. kokoustila Kehitys, Kotka. 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 26.9.2016 PÖYTÄKIRJA Nro 5/2016 KOKOUSAIKA Tiistaina 26.9.2016 kello 13.00-13.40 KOKOUSPAIKKA Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 3. krs. kokoustila Kehitys, Kotka 46 Kokouksen

Lisätiedot

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1 Kokousaika klo 13.00 15.30 Kokouspaikka Riihimäen kaupungintalo, kokoushuone 2 :t Liite Asiat Sivu 33 KOKOUKSEN AVAUS JA OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN 3 34 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 1/2010. Aika Torstai , klo

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 1/2010. Aika Torstai , klo KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 1/2010 Aika Torstai 14.1.2010, klo 18.00-19.15 Paikka Nurmijärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 2 b, Nurmijärvi 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Keskustelutilaisuus 4.11.2014, Ympäristöministeriö Päivi Nurminen, seutujohtaja, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Kaupunkiseutu 2015 Kaupunkiseutu

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ESITYSLISTA Aika 7. 8.6.2012 7.6. klo 12 16.30, lounas klo 11 8.6. klo 9, aamukahvia

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Maakunnallinen yhteistyö Juha S. Niemelä 27.11.2008 Yhteistyön lähtökohdat Yhdessä tekemisen kulttuuri Työllisyystilastot nousukaudenkin aikana

Lisätiedot

Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13

Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13 Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen PÄÄKAUPUNKISEUDUN NEUVOTTELUKUNTA MUISTIO Kokousaika klo 16.00 18.20 Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13 Läsnä Helsinki Krohn, Minerva kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2012

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2012 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2012 Aika: Torstaina 27.9.2012 kello 18.00 19.30 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Jutta Kivikallio

Lisätiedot

Kokouskutsu. Nilsiän ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvityksen poliittinen ohjausryhmä

Kokouskutsu. Nilsiän ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvityksen poliittinen ohjausryhmä Kokouskutsu Nilsiän ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvityksen poliittinen ohjausryhmä AIKA: Maanantai 28.11.2011 klo 17.30 - PAIKKA: Kuopion kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Tulliportinkatu

Lisätiedot

JOENSUUN SEUDUN SEUTUHALLINNON TALOUSARVIO 2014

JOENSUUN SEUDUN SEUTUHALLINNON TALOUSARVIO 2014 Liite Seutuhallinto JOENSUUN SEUDUN SEUTUHALLINNON TALOUSARVIO 2014 Sisältö Seutuyhteistyön 2014 talousarvio Joensuun kaupungin talousarviossa Talousarvion käyttösuunnitelma Laskelma kuntien maksuosuuksista

Lisätiedot

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 12.5.2016 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko18.5.2016 klo 15.30 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone Trumetari, 1.

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Selvitysryhmän kokous 11.3.2014 Selvitysprosessi ja aikataulu 2013 Elo-Joulukuu 2014 Tammi-Huhtikuu Syyskuu Joulukuu

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua Seutuhallitus 14.12.2016 9.12.2016 Saatesanat Tampereen kaupunkiseudun valtuustot (ovat hyväksyneet) Tulevaisuuden kaupunkiseutu strategian

Lisätiedot

PAIKKATIETOPOHJAISEN YHDYSKUNTARAKENTEEN SUUNNITTELUMENETELMÄN KEHITTÄMINEN

PAIKKATIETOPOHJAISEN YHDYSKUNTARAKENTEEN SUUNNITTELUMENETELMÄN KEHITTÄMINEN TYÖSUUNNITELMA 20.3.2014 PAIKKATIETOPOHJAISEN YHDYSKUNTARAKENTEEN SUUNNITTELUMENETELMÄN KEHITTÄMINEN Avainsanoja: kartta- ja paikkatiedot, tiedolla johtaminen, yhdyskuntarakenteen eheytyminen, karttapohjainen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: klo 9-11.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli-Pihlaja vapaa-aikajohtaja

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Näkemyksiä maankäytön ja liikenteen vuorovaikutuksen kehittämiseksi Oulun seudulla. Kaisa Mäkelä Ympäristöministeriö

Näkemyksiä maankäytön ja liikenteen vuorovaikutuksen kehittämiseksi Oulun seudulla. Kaisa Mäkelä Ympäristöministeriö Näkemyksiä maankäytön ja liikenteen vuorovaikutuksen kehittämiseksi Oulun seudulla Kaisa Mäkelä Ympäristöministeriö 14.11.2012 + ELY-keskus mukana mm. seuturakennetiimissä + ELY-keskuksen hyvä sisäinen

Lisätiedot

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ Kokouskutsu ja asialista, Pöytäkirja Kokous 4/2009 Aika: Perjantai 16.10.2009 klo 10.20 12.15 Paikka: Oulun yliopisto, kokoushuone HR 144 Läsnä: Rehtori Lauri Lajunen pj., rehtori Arto Karjalainen, johtaja

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

Saapuvilla puheenjohtaja, Iitin Yrittäjät ry. jäsen, Iitin Yrittäjät ry. Poissa Salonen Jarkko puheenjohtaja Alestalo Riitta

Saapuvilla puheenjohtaja, Iitin Yrittäjät ry. jäsen, Iitin Yrittäjät ry. Poissa Salonen Jarkko puheenjohtaja Alestalo Riitta Iitin kunta Pöytäkirja 4/2014 1 Iitti-tiimi 22.09.2014 Aika Maanantai 22.09.2014 klo 15:00-16:10 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Saarikko Sami Drockila Leif Haara Teuvo Gardemeister

Lisätiedot

Mikä on paras väline aiesopimusten toteuttamiseen? Matti Vatilo, ympäristöministeriö MAL-verkosto

Mikä on paras väline aiesopimusten toteuttamiseen? Matti Vatilo, ympäristöministeriö MAL-verkosto Mikä on paras väline aiesopimusten toteuttamiseen? Matti Vatilo, ympäristöministeriö MAL-verkosto 24.10.2012 MAL-aiesopimusmenettelyn poliittinen viitekehys Hallitusohjelmassa mm.: Jatketaan valtion ja

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1. Kaupungintalo, Teknisen toimen kokoushuone (2 krs.)

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1. Kaupungintalo, Teknisen toimen kokoushuone (2 krs.) ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1 Aika 26.3.2015 klo 18.00 - Paikka Osanottajat Kaupungintalo, Teknisen toimen kokoushuone (2 krs.) Karjalainen Riitta pj. Mölsä Jukka vpj. Koivunen Tuula j. Venesjärvi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 4/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 4/ Aika: klo 13-15.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli-Pihlaja vapaa-aikajohtaja

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 28.02.2013 torstai klo 17:30-21:05 tauko klo 19.36-19.46 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan Kuntajakoselvityksen tavoitteet ja tilannekatsaus 24.9.2007 Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan valtuustot Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 2/ Aika: Keskiviikko 23.3.2016 klo 13:00-14:40 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere, pj. Olkanen Emilia

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

Tarjoukset saatiin Inspira Oy:ltä, FCG Oy:ltä ja KPMG Oy:ltä (oheismateriaalina).

Tarjoukset saatiin Inspira Oy:ltä, FCG Oy:ltä ja KPMG Oy:ltä (oheismateriaalina). Konserni- ja suunnittelujaosto 7 10.02.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 23 14.04.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 36 12.05.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 42 02.06.2015 Kaupunginhallitus 240

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Maanantai 24.9.2012 klo 13.00 14.59 Nokian paloasema, Öljytie 3, 37150 Nokia OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien 2016-2019 julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Talousvaliokunta Talousjohtaja Mika Niemelä 8.10.2015 TAE2016: TEM politiikkalohkoittain

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 90 Tarkastuslautakunta AIKA 09.01.2013 klo 17:00-20:30 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Laukas Gunnel varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Lakiuudistuksen tilannekatsaus

Lakiuudistuksen tilannekatsaus Lakiuudistuksen tilannekatsaus Työseminaari 16.4.2013 Tarja Reivonen TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen sisältö ja organisointi Yhdistetään ja uudistetaan: Laki alueiden kehittämisestä (1651/2009) ja rakennerahastolaki

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 7. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:00-19:40. Toivakan kunnanvirasto

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 7. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:00-19:40. Toivakan kunnanvirasto Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2011 1 / 7 Maaseutuelinkeinolautakunta 11.10.2011 Aika 11.10.2011 klo 18:00-19:40 Paikka Toivakan kunnanvirasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tarkastuslautakunta Marianne Karttinen jäsen Markku Niskanen

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tarkastuslautakunta Marianne Karttinen jäsen Markku Niskanen NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Torstai 8.10.2015 klo 13.00 14.40 Kokouspaikka Kokoushuone Tapsa, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Esa Martikkala puheenjohtaja

Lisätiedot

KAUPUNKISEUTU- SUUNNITELMAT. Siuntio Johtaja Seija Vanhanen

KAUPUNKISEUTU- SUUNNITELMAT. Siuntio Johtaja Seija Vanhanen KAUPUNKISEUTU- SUUNNITELMAT Siuntio 9.10.2007 Johtaja Seija Vanhanen 2 MAL-SUUNNITTELU Maankäyttö- ja rakennuslaki Vapaaehtoinen suunnittelu Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

Vaasan seutu elinvoimainen seutu Elinvoimastrategian käynnistäminen Susanna Slotte-Kock Kehitysjohtaja

Vaasan seutu elinvoimainen seutu Elinvoimastrategian käynnistäminen Susanna Slotte-Kock Kehitysjohtaja Vaasan seutu elinvoimainen seutu Elinvoimastrategian käynnistäminen 30.1.2014 Susanna Slotte-Kock Kehitysjohtaja Tutkimus paljastaa: Vaasan seutu kovassa vauhdissa Aluetutkija Timo Aro: 'Viiden kaupunkiseudun

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 6/2011. Aika Tiistai klo Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 6/2011. Aika Tiistai klo Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 6/2011 Aika Tiistai 24.5.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012. Kimmo Kurunmäki

MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012. Kimmo Kurunmäki MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012 Kimmo Kurunmäki Pilottikausi 2010 2011 paketissa Koordinointi www.mal verkosto.fi Projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki, kimmo.kurunmaki@tampereenseutu.fi,

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 19.12.2016 klo 14.05 15.33 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö Kymenlaakson Liitto Maakuntavaltuustoseminaari 24.10.2016 Jatkuva liikennejärjestelmätyö 24.10.2016 Esitys Liikennejärjestelmäryhmä ja sen tehtävät Seudulliset liikennejärjestelmäryhmät ja niiden tehtävät

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/ Aika: klo 12.30- Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli-Pihlaja vapaa-aikajohtaja Ylöjärvi

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Yhtymähallitus 7.5.2015 1 AIKA Torstai 7.5.2015 klo 15.30-16.20 PAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone 1 PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Turun Seudun Kehittämiskeskus hallitus LIITE 2 SOPIMUS TURUN SEUDUN ELINKEINOYHTEISTYÖSTÄ

Turun Seudun Kehittämiskeskus hallitus LIITE 2 SOPIMUS TURUN SEUDUN ELINKEINOYHTEISTYÖSTÄ Turun Seudun Kehittämiskeskus hallitus 3.6.2015 LIITE 2 SOPIMUS TURUN SEUDUN ELINKEINOYHTEISTYÖSTÄ 2 (5) SOPIMUS TURUN SEUDUN ELINKEINOYHTEISTYÖSTÄ 1. Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on perusasiakirja,

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

30 Selvitys ikääntyvien palveluasumisen järjestämisestä ja toteuttamisesta

30 Selvitys ikääntyvien palveluasumisen järjestämisestä ja toteuttamisesta Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 5/2016 1 (6) Perusturvalautakunta, 7, 28.01.2016 Kunnanhallitus, 20, 08.02.2016 Perusturvalautakunta, 30, 20.04.2016 30 Selvitys ikääntyvien palveluasumisen järjestämisestä

Lisätiedot

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 12.5.2016 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko18.5.2016 klo 15.00- KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone Trumetari,

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 1 liite Torstai 28.1.2016 klo 14.00 15.30 Siikalatvan kunnantalo, valtuustosali, Pulkkila Ajankohtaiskatsaus Oulun Eteläisen

Lisätiedot

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi.

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. 19.1.2010 HANKEHAKU Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. Rahoitushakemukset on jätettävä viimeistään 5.2.2010

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 57 07.10.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 50 19.10.2015 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 07.10.2015 57 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2016 EAKR-haku

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2011

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2011 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2011 Aika: torstaina 3.3.2011 kello 18.00-19.15 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Jutta Kivikallio

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Maanantai 14.2.2011 klo 13.00 14.37 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: klo 9 11.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli Pihlaja vapaa aikajohtaja

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Liite 4 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TALOUSARVIO

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017-2020 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen

Lisätiedot

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti ESITYSLISTA 1 Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 20.04.2011 kello 09 11 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikkö, Hammareninkatu 8 B, kokoushuone Omena 4.krs Osallistujat:

Lisätiedot

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE Aika Tiistai 3.11.2015 klo 18.00 19.48 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 6/2014 Aika: 17.10.2014, 10.00-13.00 Paikka: Tampereen kaupungintalo,

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN PÖYTÄKIRJA 1/2008 KUNTAYHTYMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN PÖYTÄKIRJA 1/2008 KUNTAYHTYMÄ Aika: 25.6.2008 klo 11.05-12.04 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2 krs. Osallistujat Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Pirkkalan

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 Aika 25.11.2014 klo 15:10 17:30 Paikka Kylmälahden leirikeskus Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 34 35 36 37 38 39 Kaupungin talouskatsaus 1.1. 31.10.2014 Kaupungin

Lisätiedot