Aika klo 9:00-11:24 Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu C, V krs.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aika 30.8.2006 klo 9:00-11:24 Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu 14-16 C, V krs."

Transkriptio

1 Aika klo 9:00-11:24 Paikka Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu C, V krs. Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Rantanen Seppo puheenjohtaja Petäkoski-Hult Tuula varapuheenjohtaja tilalla varajäsen Päivi Söderström Haarla-Kettunen Inkeri jäsen Jakobsson Eija jäsen Kallio Seppo jäsen Penttilä Mauri jäsen Ruoholahti Pauli jäsen Saksala Antero jäsen Salmela Heikki jäsen Sirén Elina jäsen Tainio Hanna jäsen Virtanen Sirkkaliisa jäsen Välimäki Pauli jäsen tilalla varajäsen Pekka Paavola Rantanen Jarmo työvaliokunnan edustaja tilalla Juha Yli-Rajala Nurminen Päivi esittelijä Asula-Myllynen Ritva sihteeri Kutsutut 71 KAUPUNKISEUDUN ELINKEINOTOIMEN TOIMINTAMALLI, klo 9:00-9:57 Ottila Eero Elinkeinojohtaja Tampereen kaupunki Käsitellyt asiat :t 69 77, 79 92, 77 käsiteltiin alussa 70 jälkeen Allekirjoitukset Seppo Rantanen Ritva Asula-Myllynen 1

2 Aika klo 9:00-11:24 Paikka Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu C, V krs. Pöytäkirjan tarkastus Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä / 2006 Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty. Tainio Hanna Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun aluekeskusohjelman toimisto / 2006 Todistaa Ritva Asula-Myllynen 2

3 1 69 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN KAUPUNKISEUDUN ELINKEINOTOIMEN TOIMINTAMALLI SEUTUHALLINNON TYÖRYHMIEN TEHTÄVÄT JA JÄSENET KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLITYÖN KÄYNNISTÄMINEN PARAS-HANKKEEN ETENEMINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖTERVEYSPALVELUJEN SELVITYSHANKE LAUSUNNON ANTAMINEN PIRKANMAAN MAAKUNTAOHJELMALUONNOKSESTA TYÖVALIOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENEN NIMEÄMINEN TAMPEREEN YRITTÄJÄNAISET RY:N RAHOITUSHAKEMUS NAISRESURSSIKESKUKSEN KÄYNNISTÄMISEKSI HANKE-EHDOTUS: ALUEKEHITTÄJÄN KOULUTUSOHJELMA 2006 PIRKANMAAN TARPEISIIN HANKE-EHDOTUS: ETÄOPETUSKESKUS SEUDULLISEKSI E- OPPIMISEN PALVELUKESKUKSEKSI, jatko-osa HANKE-EHDOTUS: HÄMEENLINNA-VALKEAKOSKI-TAMPERE VESISTÖREITIN KEHITTÄMISELVITYS JA KOORDINAATIOHANKE HANKE-EHDOTUS: TUOTTEISTAMINEN JA SISÄISEN KUSTANNUSLASKENNAN KEHITTÄMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA, hankkeen jatko HANKE-EHDOTUS: ALUEKESKUSOHJELMAN ALUEELLISEN VAIKUTTAVUUDEN VAHVISTAMINEN 2006 JA HANKE-EHDOTUS: TAMPEEEN KAUPUNKISEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (TASE2025) PÄIVITYS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN N TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN KOKOUSPALKKIOT KUNTAJOHTAJAPÄIVÄT 2006 TAMPEREELLA 34 3

4 19 87 LUOTTOKORTIN KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN SEUTUJOHTAJALLE ALUEKESKUSOHJELMAN ARVIOINTI KAUPUNKIULOTTUVUUS EU-OHJELMAKAUDELLA SEUTUJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT MUUT ASIAT SEURAAVAT KOKOUKSET 41 4

5 69 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todettiin. 5

6 70 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Vuorossa Tainio Hanna. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Hanna Tainio. 6

7 71 KAUPUNKISEUDUN ELINKEINOTOIMEN TOIMINTAMALLI Seutujohtaja Nurminen : Kaupunkiseudun elinvoiman keskeisenä tekijänä on kilpailukykyisen ja houkuttelevan toimintaympäristön tarjoaminen yrityksille ja osaajille. Tampereen seutu kilpailee yrityksistä ja investoinneista sekä kaupunkiseutujen välillä että kansainvälisesti. Menestyminen talouden kansainvälistymisessä edellyttää kaupunkiseudun elinkeinotoimen ja elinkeinopalvelujen toimintamallin tarkastelua. Seutustrategiassa tavoitteeksi on asetettu seudullisen elinkeinopolitiikan toimintamallin selkiyttäminen. Nykyinen toimintamalli perustuu seudun seitsemän kunnan itsenäiseen organisaatioon ja niiden väliseen vapaamuotoiseen yhteistyöhön. Tarkoituksenmukaista on tehdä tästä verkostomaisesta toimintamallista selvitys ja johtopäätökset sen pohjalta. Tampereen kaupungin elinkeinojohtaja Eero Ottila on Tampereen kaupungin toimeksiannosta selvittänyt seudun elinkeinotoimen toimintamallia ja arvioinut sen uudistamisen tarvetta. Selvityksessään Ottila on haastatellut mm. kaupunkiseudun kunnallisjohtoa ja keskustellut kuntien elinkeinoasioista vastaavien henkilöiden kanssa. Työvaliokunta on kokouksessaan 18.8 käynyt keskustelua Tampereen seudun elinkeinotoimen toimintamallista elinkeinojohtaja Eero Ottilan esityksen pohjalta ja evästänyt jatkovalmistelua. ehdotus. Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus kuulee elinkeinojohtaja Ottilan informaation kaupunkiseudun elinkeinotoimen toimintamallia kokevasta selvityksestä ja alustavista johtopäätöksistä ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että Juha Yli-Rajala oli poissa asian käsittelyn aikana klo 9:37 9:42. Lisätietoja Elinkeinojohtaja Eero Ottila, puh

8 72 SEUTUHALLINNON TYÖRYHMIEN TEHTÄVÄT JA JÄSENET Seutujohtaja Nurminen : Seutuhallitus on kokouksessaan asettanut seutuyhteistyötä edistämään viisi työryhmää seutustrategian mukaisten painotusten pohjalta. Työryhmät ovat: maankäyttö- ja rakennetyöryhmä, hyvinvointipalvelujen työryhmä, teknisten palvelujen työryhmä, elinkeinojen ja osaamisen työryhmä sekä Seutu-It työryhmä. Seutuhallitus on toivonut, että työvaliokunta voisi nimetä työryhmien jäsenet Työryhmien luonne ja yhteistyötä valmisteleva rooli on strateginen. Työryhmät muodostetaan jäsenkuntien päällikkö- /johtajatasoisista virkamiehistä, joilla on riittävät päätösvaltuudet, asiantuntemus ja sitoutuminen työskentelyyn. Maankäytön ja yhdyskuntarakenteen kehittämisen osalta yhteistyön tiivistäminen liittyy mm. Tampereen kaupunkiseudun rakennemallityön valmisteluun, Tampereen seudun liikennejärjestelmä 2025 hankkeen suunnitteluun sekä seudun asuntopoliittiseen ohjelmatyöskentelyyn. Hyvinvointipalvelujen osalta tarve on käynnistää palveluyhteistyön tiivistämiseen tähtäävän palvelustrategian/palveluyhteistyösuunnitelman valmistelu (palveluverkkokartoitus, -suunnitelma). Yhteistyön tiivistämisessä on tärkeä tunnistaa lähiajan yhteistyön kärkialueet, tehdä esityksiä yhteistyöhankkeiden käynnistämisestä ja seurata niiden toteutusta. Teknisten palvelujen osalta yhteistyötarpeet koskevat infrastruktuuripalvelujen ja viranomaispalvelujen seudullisten toimintamallien mahdollisuuksien selvittämistä. SeutuIt:n taustalla on tavoitteet tukea palvelujen seudullista järjestämistä tietojärjestelmäyhteistyötä kehittämällä sekä kansalaisten sähköisiä asiointipalveluja ja kommunikaatioteknologiaa kehittämällä. Tämän toteuttaminen edellyttää sähköisen asioinnin toteutussuunnitelman sekä seudullisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin linjauksia. Elinkeinojen kehittämisen seudullinen tarve kytkeytyy elinkeinopalvelujen seudullisen toimintamallin uudistamiseen sekä seudun elinkeinostrategian valmisteluun. Lisäksi liike-elämän, korkeakoulujen ja hallinnon yhteistyön uusien yhteistyömuotojen edistäminen on tärkeää. Työryhmien työskentelyä tukevat sihteerit, jotka vastaavat työryhmien järjestäytymisestä, yhteistyön organisoinnista ja työs- 8

9 kentelyn etenemisestä yhdessä nimettyjen puheenjohtajien kanssa. Työryhmien työskentely voidaan kytkeä erikseen sovittavalla tavalla Paras-hankkeen mukaisten kuntakohtaisten toimeenpanosuunnitelmien ja yhteistyösuunnitelma valmisteluun. Tämän vuoksi työryhmän jäsenten nimeämisessä on tarkoituksenmukaista odottaa Puitelakisopimusta tarkentavan hallituksen esityksen antamista. Alustavien tietojen mukaan lain yksityiskohtainen sisältö selviää Työvaliokunta on kokouksessaan keskustellut työryhmien jäsenten nimeämisestä ja tehtävistä ja todennut työryhmien kytkeytyvän Paras-hankkeen valmisteluprosessiin. Tämän vuoksi työryhmien nimeäminen on pidetty tarkoituksenmukaisena toteuttaa Paras-hankkeen Puitelain yksityiskohtaisen sisällön selvittyä. ehdotus. Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus merkitsee tiedoksi työvaliokunnan kannanoton työryhmien nimeämisestä ja työskentelyn käynnistämisestä. Merkittiin, että kokous keskeytettiin ajaksi 10:30 10:40. Seutuhallituksen jäsenet kiittivät eläkkeelle jäävää Tampereen kaupungin kansainvälisten asioiden päällikkö Pertti Paltilaa hyvästä yhteistyöstä. Merkittiin, että Pauli Ruoholahti poistui klo 10:42 asian käsittelyn jälkeen. ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja Seutujohtaja Päivi Nurminen, puh

10 73 KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLITYÖN KÄYNNISTÄMINEN Seutujohtaja Nurminen : Tampereen kaupunkiseutu on kehityskuvaltaan Suomen positiivisimpia seutuja sisäasiainministeriön Kaupunkiverkko 2006 tutkimuksen mukaan. Hyvä kehityskuva muodostuu mm. erinomaisesta osaamisperustasta ja kulttuuripalveluista sekä hyvästä kansainvälistymisen tasosta. Kehitys-edellytykset luokitellaan erinomaisiksi. Lähtökohdat kaupunkiseudun elinvoimaisuuden kehittämiselle ovat em. perustella hyvät. Myös kaupunkiseudun omassa seutustrategiassa Tampereen kaupunkiseutu nähdään kuuluvan tulevaisuudessa maamme nopeimmin kasvavien kaupunkiseutujen joukkoon. Seudun yhteisenä kehityshaasteena on mm. vastata voimakkaaseen väestönkasvuun, siitä aiheutuvaan lisääntyvään liikkumiseen sekä väestön lisääntymisen ja ikääntymisen aiheuttamaan palvelukysynnän kasvuun. Kaupunkiseudun tulee kyetä säilyttämään viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö asukkaille ja vetovoimainen ja houkutteleva toimintaympäristö yrityksille. Kaupunkiseutu kilpailee kansallisesti ja kansainvälisesti yrityksistä, investoinneista ja korkeantason osaajista. Tampereen seudun mahdollisuudet kehittyä Suomen ek-elämän talousveturina tulee kyetä turvaamaan seudun kokonaisvoimavaroja ja vahvuuksia yhdessä hyödyntäen ja edelleen vahvistaen. Kaupunkiseudun tasapainoisen kasvun ja kehityksen edistämiseksi on seutustrategiaprosessissa sovittu, että kaupunkiseudun maankäyttöä suunnitellaan yhdessä. Valtuustojen hyväksymässä seutustrategiassa kunnat ovat sitoutuneet käynnistämään kuntien yleispiirteistä maankäytön suunnittelua ohjaavan rakennemallitarkastelun laadinnan. Tampereen kaupunkiseudun edellinen rakennemallisuunnitelma on laadittu seudun kuntien ja Pirkanmaan Liiton kesken vuosituhanteen vaihteessa ja sen tarkoituksena oli valmistella kaupunkiseudun näkemys maakuntakaavoituksen pohjaksi. Pirkanmaan 1. maakuntakaavaehdotus on valmistunut 2005, mutta on edelleen vahvistamatta. Maakuntakaavan ratkaisujen ulkopuolelle on jäänyt Tampereen kaupunkiseudun osalta avoimia kysymyksiä. Rakennemallin käsite on avoin ja vaatii prosessin alkuvaiheessa rajauksia. Se voidaan määritellä laajasti koko kaupunkiseudun kehityskuvaksi, jossa selvitetään mm. kaupunkirakenteen kehitysdynamiikka ja yhteiset haasteet. Laajasti ymmärrettynä siinä voidaan ottaa kantaa seudun elinkeinojen kehittämiseen ja ekprofiiliin, hyvinvointipalvelujen toimintamalliin, kaupallisten palvelujen sijoitteluun samoin kuin asumiseen, kunnalliseen infrastruk- 10

11 tuurikysymyksiin ja liikennejärjestelmiin. Rakennemallityö voi olla siis koko seudun kehittämistyön sateenvarjohanke ja eräänlainen kaupunkiseudun vision tarkempi kuvaus. Rakennemalli voidaan nähdä myös em. ajattelua suppeampana tarkasteluna, johon valitaan tietyt ajankohtaiset ja yhteistä pohdintaa vaativat teemat käsiteltäväksi. Rakennemalli voidaan rajata haluttaessa Parashankkeen toimeenpanon edellyttämäksi yhteistyösuunnitelmaksi maankäytöstä, asumisesta ja liikenteestä. Vastaavia rakennemallitarkasteluprosesseja on toteutettu esim. Lahden seudulla (2004). Lisäksi pääkaupunkiseudun yhteistyöhankkeisiin sisältyy maankäytön ja asuntopolitiikan strategisia linjauksia koskeva asiakirja, joka sisältää mm. pääkaupunkiseudun kaupunkien ensimmäisen yleiskaavojen yhdistelmäkartan (2005). Oulun seudun seutuvaltuusto on hyväksynyt yhteisen yleiskaavan Oulun seudulle Rakennemallin laadinnassa keskeistä on onnistunut prosessi, jossa on riittävä osallistuminen sekä poliittinen päätöksenteko. Onnistunut prosessi heijastuu sitoutumisena rakennemallin ratkaisuihin kuntien yleispiirteisen kaavoituksessa. Prosessin päävaiheita ovat: työsuunnitelma, lähtötietojen kerääminen, työtä ohjaavien tavoitteiden määrittely, rakennemallivaihtoehdot ja niiden arviointi. Työmenetelmiä voivat olla kuntakierrokset (kuntien profiilit), osallistavat työseminaarit, asiantuntijakuulemiset, työryhmien ja johtoryhmien kokoukset ja lausunnot. Kaupunkiseudun rakennemallitarkastelun käynnistäminen on seutuyhteistyön keskeinen väline ja prosessin valmistelu olisi hyvä käynnistää vielä kuluvana vuonna. Mm. Tampereen kaupunginvaltuusto on käsitellyt rakennemallitarkastelun tarpeellisuutta ja päättänyt antaa seudulliselle kuntayhtymälle esityksen työn käynnistämiseksi. Työvaliokunta on käsitellyt rakennemallityön käynnistämistä kokouksessaan ja todennut rakennemallin kytkeytyvän Paras-hankkeeseen, minkä johdosta työn käynnistämisessä on tarkoituksenmukaista odottaa Paras-hankkeen Puitelain yksityiskohtaisen sisällön selviämistä. ehdotus. Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus merkitsee tiedoksi työvaliokunnan kannanoton rakennemallityön käynnistämisestä. ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja Seutujohtaja Päivi Nurminen, puh

12 74 PARAS-HANKKEEN ETENEMINEN Seutujohtaja Nurminen Kunta- ja palvelurakennehankkeesta on kesäkuun lopussa valmistunut ns. Puitelaki eli poliittinen sopimus lain keskeisestä sisällöstä. Hallituksen esitys eduskunnalle annetaan syyskuussa. Tavoitteena on lain voimaan tulo Paras-hankkeen toimeenpano sisältää mm. velvoitteet kunkin kunnan laadittavasta toimeenpanosuunnitelmasta sekä maakuntakeskuskaupunkien ja niihin rajoittuvien ja yhdyskuntarakenteellisesti kiinteästä kuuluvien kuntien laadittavasta yhteistyösuunnitelmasta. Tampereen seutukunnan seutuforum järjestetään Tilaisuuden yhtenä teemana on mm. Paras-hanke. Paras-hankkeessa laadittavat toimeenpanosuunnitelma ja yhteistyösuunnitelmat koskettavat seutustrategiassa tunnistettuja yhteistyöalueita: maankäytön, liikenteen ja asumisen yhteistyön tiivistämistä sekä yhteistyön lisäämistä kuntalaisten hyvinvointipalvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa. ehdotus. Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus keskustelee Paras- hankkeen etenemisestä. Merkittiin, että Seppo Rantanen oli poissa asian käsittelyn aika na klo 10:44 10:46. Aihetta käsiteltiin myös 72 ja 73 kohdalla. Seutujohtaja Nurminen esitteli lyhyesti Kuntajohtajapäivien antia aiheesta ja se merkittiin tiedoksi. Lisätietoja Seutujohtaja Päivi Nurminen, puh

13 75 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖTERVEYSPALVELUJEN SELVITYS- HANKE Seutujohtaja Nurminen : Seutuhallitus on päättänyt käynnistää selvityksen Tampereen kaupunkiseudun kunnallisen työterveysorganisaation muodostamisesta. Selvityksen kohteena ovat Tampereen kaupungin työterveysorganisaatio (Tullinkulman työterveys), Tampereen kehyskuntien työterveysorganisaatio(t), Kangasalan seudun kkt:n työterveysorganisaatio sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin työterveysorganisaatio. Seutuhallitus on asettanut selvitystyötä ohjaavaksi aikatauluksi vuoden 2006 lopun, jolloin johtopäätökset selvitystyön pohjalta tehdään. Työn tavoitteena on selvittää, miten kunnallista työterveyshuoltoa Tampereen seudulla tulisi uudistaa siten, että se kykenee vastaamaan tulevaisuuden työelämän tarpeisiin kustannustehokkaasti. Selvityksessä tulee esittää Tampereen seudun kunnallisten työterveyspalvelujen toiminta-/organisointimalli ja liiketoimintasuunnitelma, joka parhaiten varmistaa toiminnan tehokkuuden, palvelun kehittymisen ja kilpailukyvyn yksityisiin toimijoihin nähden. Ohjeellinen vuosi toimintamallin tiivistämiseksi on Selvityksen suorittamisesta on pyydetty tarjous prof. Hannu Virokannakselta, joka on osallistunut Pirkanmaan sairaanhoitopiirin työterveyspalvelujen selvitystyöhön ja kehyskuntien työterveyspalvelujen yhdistämisen selvitys- ja valmennustyöhön. Tarjous selvityshankkeen työsuunnitelmaksi sisältää työryhmien kokoukset 4-5 kpl, yhden työseminaarin, työpaikkakäynnit, väliraportin 30.9 ja loppuraportin esittelyn sekä verkkotyökalun projektissa syntyvän materiaalin jakeluun ja tiedonkeräämiseen. Selvitystyön kustannus on e. Hankkeen rahoitus jaetaan kuntayhtymän ja sairaanhoitopiirin kesken seuraavasti: 80/20. Kuntayhtymän osalta hanke voidaan rahoittaa kuntayhtymän budjetista Työvaliokunta toimii selvityshankeen johtoryhmänä ja asettaa selvityshankkeelle työryhmän, jossa on mukana kaikkien osapuolten edustajat sekä talousasiantuntija. 13

14 Työryhmän koollekutsujana ensimmäisen kokouksen osalta toimii seutujohtaja Päivi Nurminen sekä kokousten puheenjohtajana prof. Vironkannas ja sihteerinä TtM Maiju Östeman (Työterveysverkko Oy). Työvaliokunta on kokouksessaan keskustellut hankkeesta ja nimennyt sille seuraavan työryhmän: Johtaja Seppo Nikkari, Tullinkulman työterveys, Tampereen kaupunki Laskentapäällikkö Kristiina Michelsson, Tampereen kaupunki Työterveyshuollon ylilääkäri Anne Pinola, Nokian kaupunki Ylilääkäri Pirjo Mäkelä, Kangasalan seudun terveyskeskus Talousjohtaja Anssi Koski, Pirkkalan kunta Henkilöstöpäällikkö Matti Kujala, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ehdotus. Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää hyväksyä 1) työterveyspalvelujen seudullisen toimintamallin selvittämistä koskevan tarjouksen 2) hankkeen rahoitusperusteeksi Tampereen seudun kuntayhtymä 80 %, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 20 % Keskustelun kuluessa Inkeri Haarla-Kettunen ehdotti, että työryhmään valitaan perusturvajohtaja Kari Virta Ylöjärveltä. Ehdotusta kannatettiin yksimielisesti. ehdotus hyväksyttiin muutettuna, siten, että työryhmään valitaan myös perusturvajohtaja Kari Virta Ylöjärveltä. Lisätietoja Seutujohtaja Päivi Nurminen, puh

15 76 LAUSUNNON ANTAMINEN PIRKANMAAN MAAKUNTAOHJELMALUONNOK- SESTA Seutujohtaja Nurminen: Pirkanmaan liitto on toimittanut kuntayhtymälle pyynnön lausua maakuntaohjelmaluonnoksesta. Myös seudun kunnille on toimitettu lausuntopyynnöt. Maakunnan suunnittelujärjestelmä on kolmitasoinen ja muodostuu valtuustokausittain laadittavasta maakuntasuunnitelmasta (strategia), nelivuotisesta maakuntaohjelmasta ja vuosittain tarkistettavasta maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmasta. Maakuntaohjelma on maakuntastrategiaa toimeenpaneva ohjelma, jossa määritellään toimenpiteet ja keskeiset hankkeet sekä työnjako ja rahoituslähteet strategian mukaiselle toiminnalle. Lausuttavana olevan ohjelman aikajänne on Lausuntopyynnössä pyydetään näkemyksiä erityisesti esitettyjen toimenpiteiden osuvuudesta ja keskinäisestä tärkeysjärjestyksestä. Pirkanmaan maakuntaohjelman toimenpide-ehdotukset muodostavat neljän toimintalinjan kehittämiskokonaisuuden: 1) yritystoiminta ja tutkimus, 2) tekijät ja osaaminen (inhimilliset voimavarat), 3) aluerakenne, yhteydet ja energia sekä 4) vetovoima, imago ja identiteetti. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän persussopimuksen mukaan kuntayhtymän tehtävänä on mm. huolehtia jäsenkuntien yhteisestä edunvalvonnasta.. Seutujohtaja on valmistellut seuraavan lausuntoluonnoksen: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä toteaa lausuntonaan Pirkanmaan maakuntaohjelmaluonnoksesta seuraavaa: Tampereen seutukunta muodostaa väestöltään, elinkeinoelämältään ja kehitykseltään maakunnan veturin. Tampereen seutukunnan omat haasteet ja niihin valitut kehittämislinjat ovat kaupunkiseudun prioriteettien kärkipäässä. Tampereen seutukunnan kehittämiseen panostaminen säteilee myönteistä kehitystä myös muihin seutukuntiin. Jokaisen seutukunnan menestys on esisijaisesti perustuttava kuitenkin omien vahvuuksien löytämiseen ja hyödyntämiseen. Tampereen seudun haasteet liittyvät seudullisen maankäytön yhteistyöhön, hyvinvointipalvelujen palvelurakenteiden uudistamiseen sekä elinkeinoelämän kilpailukykyisten toiminta- ja sijoittumisympäristöjen luomiseen ja ylläpitämiseen. 15

16 Näihin haasteisiin on päätetty vastata käynnistämällä seutukunnan maankäyttöä ohjaavan rakennemallin valmisteluprosessi, jossa linjataan asumisen, palvelujen ja työpaikkojen lisäksi seudulliset infrapalvelut ja keskeiset liikenneratkaisut. Palvelutuotannon haasteet vastaanotetaan uudistamalla kuntien omia palvelustrategioita, edistämällä uusien palvelurakenteiden syntymistä ja kehittämällä mm. hyvinvointipalveluliiketoimintaa ja sen ohjausta. Elinkeinojen ja osaamisen kehittäminen sekä vahvistuva liiketoiminnan, yliopiston ja hallinnon yhteistyö on kaupunkiseudun kuntien yhteistyön kolmas ulottuvuus. Yhteistyön seuraavana vaiheena on seudullisen elinkeinostrategian uudistaminen seudun elinkeinopoliittisen toimintamallin selvittyä. Mainitut asiakokonaisuudet on sisällytetty kaupunkiseudun seutustrategiaan ja lisäksi mm. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän jättämään aluekeskusohjelmahakemukseen vuosille Maakuntaohjelmaluonnoksen tarkastelu mainittuja Tampereen kaupunkisedun seutustrategian kolmea painopisteitä vasten johtaa toteamukseen, että maakuntaohjelmassa on hyvin esillä Tampereen kaupunkiseudun kehittämistarpeet. Lausunnossa on pyydetty arvioimaan toimenpidetarpeiden osuvuutta ja niiden keskinäistä tärkeysjärjestystä, mitä vaikeuttaa mm. toimenpiteiden yleispiirteisyys. Toimenpidetarkastelu on lisäksi osa vuosittaista maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmatyötä. Em. syistä johtuen toimenpiteiden tärkeysjärjestykseen ei tässä yhteydessä oteta suoraan kantaa. Tampereen kaupunkiseutu haluaa korostaa ohjelman jatkovalmistelussa seuraavia asiakokonaisuuksia ja toimenpiteitä: Palveluliiketoiminnan ja hyvinvointipalveluliiketoiminnan kehittäminen vaatii suunnattuja kehittämistoimia, tutkimusta ja hankerahoitusta, jota uuden hyvinvointiklusterin perustaminen tukee. Klusteri mahdollistaa palvelurakenteiden kehittymisen lisäksi työllisyyden ja hyvinvointipalvelujen vientituotteiden kehittämisen. Tätä tukemaan tarvitaan kansainvälisiä liiketoimintakoulutusta alueen korkeakouluihin, esim. Yliopistojen yhteinen Tampere International Bussiness Academy. Lisäksi on tarve varmistaa Hyke-hankkeen (Hyvinvointialan palveluyrittäjyyden kehittämishanke Pirkanmaalla) ) jatko vuoden 2007 jälkeen. Tampereen kaupunkiseudun asema Pirkanmaan kilpailukyvyn veturina edellyttää, että maakunnassa panostetaan Tampereen kaupunkiseudun oppi- ja tutkimuslaitosten kehittämiseen sekä perusopetukseen että huippuosaamisen vahvistamiseen. Elin- 16

17 keinojen kehittämisen näkökulmasta kaupunkiseutu korostaa elinkeinoelämän, korkeakoulujen ja hallinnon yhteistyön tiivistämistä ja yhteistyömuotojen uudistamista. Vahvuusklustereiden osalta on tärkeää että innovaatioympäristö on toimiva ja tukee seudun yritysten kilpailukykyä kansainvälistyvässä taloudessa. Elinkeinopoliittisesti Tampereen kaupunkiseudulle on tärkeää investointien edistäminen ja liiketoimintaosaamisen ja kansainvälistymisvalmiuksien vahvistaminen. Tunnistettujen vahvuusklustereiden ohella kehittämispanoksia tulisi suunnata luovien alojen kehittämiseen. Saavutettavuus on merkittävä kilpailuetu Tampereen kaupunkiseudulle. Kilpailuedun ylläpitäminen edellyttää seudun sisäisten yhteyksien lisäksi kansallisten ja kansainvälisten yhteyksien kehittämistä. Näihin liittyvät toimenpiteet kuten valtatieverkon, lentoliikenteen sekä seudun sisäisen liikennejärjestelmän ratkaiseminen ovat avainasioita paitsi Tampereen seudun myös koko Pirkanmaan kehittymisessä. Erityisen tärkeää on Tampereen kaupunkiseudun sisäisten liikennejärjestelmien kehittäminen ja joukkoliikenneratkaisujen toteuttaminen. Pahimmillaan liikenteen ruuhkautuminen uhkaa tulevaisuudessa koko kaupunkiseudun vetovoimaa ja koko Pirkanmaan kilpailukykyä. Seutukunnan logistinen asema tulisi hyödyntää uudenlaisen logistiikkatoimialan kehittämisessä Työvaliokunta on kokouksessaan hyväksynyt valmistellun lausunnon. Samassa yhteydessä työvaliokunta on keskustellut kuntayhtymän roolista jäsenkuntien yhteisessä edunvalvonnassa (perussopimus 3 ) ja todennut, että aiheeseen on syytä palata erillisessä keskustelussa. ehdotus. Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää antaa yllä esitetyn lausunnon Pirkanmaan liiton maakuntaohjelmaluonnoksesta. ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja Seutujohtaja Päivi Nurminen, puh

18 77 TYÖVALIOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENEN NIMEÄMINEN Seutujohtaja Nurminen Seutuhallitus on kokouksessaan asettanut seudun kunnallisjohtajista muodostuva työvaliokunnan. Työvaliokunnassa kehyskunnilla on kullakin yksi edustaja ja Tampereen kaupungilla kaksi edustajaa. Työvaliokunnan kokoonpano on: kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen, Tampere; talous- ja strategiaryhmän johtaja Juha Yli-Rajala, Tampere; kaupunginjohtaja Markku Rahikkala, Nokia; kunnanjohtaja Jukka Mäkelä, Kangasala; kaupunginjohtaja Pentti Sivunen, Ylöjärvi; kunnanjohtaja Olli Viitasaari, Lempäälä; kunnanjohtaja Risto Koivisto, Pirkkala ja kunnanjohtaja Erkki Paloniemi, Vesilahti. Työvaliokunnan puheenjohtajana on toiminut kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen ja varapuheenjohtajana kaupunginjohtaja Markku Rahikkala. Työvaliokunnan puheenjohtaja on osallistunut seutuhallituksen kokouksiin. Työvaliokunnan puheenjohtaja on ilmoittanut kokouksessa pyytävänsä eroa työvaliokunnan jäsenyydestä. Tämän johdosta seutuhallituksen tulee valita uusi, Tampereen kaupunkia edustaja, jäsen työvaliokuntaan ja nimetä työvaliokunnan puheenjohtaja. Työvaliokunnan rooli on tärkeä seutuyhteistyön valmistelussa ja toimeenpanossa. Työvaliokunta tukee seutujohtajaa seutuhallitukselle esiteltävien asioiden valmistelussa ja ohjaa päätösten täytäntöönpanoa. Työvaliokunnan tehtävänä on lisäksi kytkeä seutuhallinnon tavoitteet kunnan suunnittelujärjestelmään. Työvaliokunnan toimintaa kehitetään jatkossa siten, että työskentely pohjautuu seutustrategiaa toimeenpaneviin yhteistyösuunnitelmiin sekä seudullisissa työryhmissä ja sihteeristössä valmisteltuihin yhteistyöesityksiin. Seutujohtaja koordinoi asioiden valmistelua ja vastaa niiden esittelemisestä työvaliokunnalle. ehdotus. Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus 1) toteaa, että työvaliokunnassa on yksi jäsen Nokian kaupungilta, Kangasalan kunnalta, Ylöjärven kaupungilta, Lempäälän kunnalta, Pirkkalan kunnalta ja Vesilahden kunnalta kustakin sekä kaksi jäsentä Tampereen kaupungilta, 18

19 2) toteaa, että Tampereen kaupunginjohtajalle myönnetään ero työvaliokunnan jäsenyydestä, 3) päättää valita työvaliokuntaan uudeksi jäseneksi Tampereen kaupungin apulaiskaupunginjohtaja Lasse Eskosen, 4) päättää valita työvaliokunnan puheenjohtajaksi johtaja Juha Yli-Rajalan Tampereen kaupungilta ja 5) toteaa, että Nokian kaupunginjohtaja Markku Rahikkala jatkaa työvaliokunnan varapuheenjohtajana. Merkittiin, että asia käsiteltiin alussa 70 :n jälkeen. Merkittiin, että Juha Yli-Rajala saapui kokoukseen asian käsittelyn jälkeen klo 9:05. ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja Seutujohtaja Päivi Nurminen, puh

20 78 TAMPEREEN YRITTÄJÄNAISET RY:N RAHOITUSHAKEMUS NAISRESURSSI- KESKUKSEN KÄYNNISTÄMISEKSI Asia päätettiin poistaa listalta. Lisätietoja Seutujohtaja Päivi Nurminen, puh

21 79 HANKE-EHDOTUS: ALUEKEHITTÄJÄN KOULUTUSOHJELMA 2006 PIRKAN- MAAN TARPEISIIN Projektipäällikkö Asula-Myllynen: Tampereen kesäyliopisto on järjestänyt aluekehittäjien koulutusohjelmia vuodesta Vuonna 2006 koulutusohjelman painopisteeksi on valittu luovuus ja kulttuuri. Koulutus vastaa osaltaan Luova Tampere ohjelman tarpeisiin, ja sen tavoitteena on syventää valmiuksia toimia aluekehittämisen asiantuntijatehtävissä erityisesti pirkanmaalaisten kehitys- ja koulutustarpeiden pohjalta. Hankkeen tavoitteena on lisäksi tukea henkilöitä määrittelemään oma asemansa oman alan/seudun strategisessa kehittämisessä ja antaa välineitä toimia keskeisenä vaikuttajana eri strategioita toteutettaessa. Tavoitteena on myös luoda konkreettisia hankesuunnitelmia alueen imagon, viihtyisyyden ja vetovoiman parantamiseksi. Hanke vahvistaa pirkanmaalaisten korkeakoulu-, tutkimus- ja elinkeinoelämän toimijoiden yhteistyötä ja verkottumista sekä kykyä vastata entistä paremmin alueellisiin elinvoimaisuus- ja kilpailukyky -kehityshaasteisiin. Hanke myös selkeyttää eri toimijoiden rooleja seudullisessa kehityksessä. Osallistujamäärä on enintään 30 henkeä. Hankkeen vastuullinen taho on Tampereen kesäyliopisto ja hankkeelle on nimetty ohjausryhmä seuraavasti: - yliassistentti Ilari Karppi, TaY, pj. - professori, yksikön johtaja Markku Sotarauta, TaY - professori Arto Haveri, TaY - professori Seppo Laakso, TaY - T&K ja palvelujohtaja Esa Ala-Uotila, Piramk - tutkija Ari Hynynen, TTY - apulaisrehtori Kaisa Lahtinen, TAMK - erityisasiantuntija Marko Mäkinen, Pirkanmaan liitto - koordinaattori Kari Kylkilahti, Pirkanmaanseutu ry. - rehtori Ritva Ojalehto, Tampereen kesäyliopisto - projektipäällikkö Kirsikka Soikkeli, Tampereen kesäyliopisto, siht. - projektipäällikkö Ritva Asula-Myllynen, Tampereen kaupunkiseudun AKO Aluekehittäjän koulutusohjelman 2006 suorittaneiden on mahdollista anoa suorittamiensa opintopisteiden (15 op) hyväksymistä haluamassaan pirkanmaalaisessa korkeakoulussa joko jatkaessaan keskenjääneitä opintojaan tai hakeutuessaan perusopintoihin tai valmistumisen jälkeisiin opintoihin. Opintopisteiden hyväksyminen harkitaan tapauskohtaisesti. 21

22 Hankeaika on vuosi Koulutus käsittää 16 lähiopetuspäivää seuraavilla teemoilla: - toimintaympäristön muutokset ja luovuus kilpailutekijänä - eurooppalainen aluekehitys; Pirkanmaan ja Suomen aluekehitys; aluehallinto; hallintolaki; luova talous; imago ja brändi menestystekijöinä; kehittäjäverkostoanalyysit - ennakointitiedon hyödyntäminen; ennakointiosaaminen; teknologisen kehityksen ennakointi; teknologia arjen työkaluna; alueelliset menestysstrategiat - yhdyskuntasuunnittelu ja luova teknologian käyttö; liikenne; arkkitehtuuri ja kaupunkiympäristö - elävä kulttuurimaisema ja ympäristönhallinta Tampereen seutukunnassa - nykytaiteen ja median tulkinnan välineet; arjen hitaus - tapahtumatoiminta, matkailu, kulttuurituotanto ja viihde Pirkanmaalla - kansainvälistyvä Pirkanmaa - luova viestintä verkostoissa ja verkostosukkuloinnin käytäntöä. Hankkeen kustannusarvio vuodelle 2006 on - palkka- ja henkilösivukulut ostopalvelut matkakulut koneiden ja laitteiden hankintamenot toimisto- ja vuokrakustannukset muut menot (markkinointi, kokouskust.) YHTEENSÄ Hankkeen rahoittajat - Tampereen kaupunkiseudun AKO korkeakoulut (Tay, TTY, PIRAMK, TAMK 4x2 500) kesäyliopiston omarahoitusosuus osallistumismaksut 30x YHTEENSÄ Seuturyhmä käsitteli hanke-ehdotusta kokouksessaan ja suhtautui myönteisesti asiaan. Kunnallisjohtajat hyväksyivät hankkeen rahoittamisen kokouksessaan (11 ). ehdotus. Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää hyväksyä aluekeskusohjelmahankkeen Aluekehittäjän koulutusohjelma 2006 Pirkanmaan tarpeisiin rahoittamisen eurolla. ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja Projektipäällikkö Ritva Asula-Myllynen, puh

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen 71 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2017, EHDOTUS Seutusihteeri Pohjonen 28.4.2016 Seutuyhteistyön vuosisuunnittelua ohjaavat seutustrategia, rakennesuunnitelma 2040 ja MAL3-sopimus. Vuonna 2010 hyväksytty seutustrategia

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007 Esityslista 2/2007 Aika Tiistai 3.4.2007 klo 18.00 Paikka Heikkilänmäen kalliosali Tapulikatu 15, Kerava 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 11 Toimintakertomus

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 27.3.2009 klo 13.00 14.50 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Tarja Marjamäki Nokia puheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2011 11.10.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2011 11.10.2011 AIKA 11.10.2011 klo 14.00 15.35 PAIKKA Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. OSALLISTUJAT Marjamäki Tarja perusturvajohtaja Nokia, pj. Hakari Kari kehitysjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011 Aika: 11.5.2011 klo 14.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere, pj.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 15.4.2009 klo 9.00 11.05 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Nina Lehtinen Lempäälä puheenjohtaja (x)

Lisätiedot

Painopisteenä KOULUTUSOHJELMA. luovuus ja ALUEKEHITTÄJÄN. kulttuuri. 15 op

Painopisteenä KOULUTUSOHJELMA. luovuus ja ALUEKEHITTÄJÄN. kulttuuri. 15 op Painopisteenä luovuus ja kulttuuri 15 op ALUEKEHITTÄJÄN KOULUTUSOHJELMA YLEISTÄ KOULUTUKSESTA Aluekehittäjän koulutusohjelma 2006 painopisteenä luovuus ja kulttuuri (15 op) Koulutusohjelman tausta ja tavoite

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 7/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 7/ Aika: Keskiviikko 23.11.2016 klo 13:00-14:25 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokouskeskus Pellava, kokoustila Liekki, Kelloportinkatu 1 B, Tampere Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere,

Lisätiedot

Cursor, Kokoushuone Kehitys, Kyminlinnantie 6, 3. krs., Kotka. 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Cursor, Kokoushuone Kehitys, Kyminlinnantie 6, 3. krs., Kotka. 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 26.9.2017 PÖYTÄKIRJA Nro 8/2017 KOKOUSAIKA Torstai 26.9.2017 kello 9.30 10.50 KOKOUSPAIKKA Cursor, Kokoushuone Kehitys, Kyminlinnantie 6, 3. krs., Kotka 66 Kokouksen

Lisätiedot

90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 92 Käsittelyjärjestys...3

90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 92 Käsittelyjärjestys...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 9.9.2013 PÖYTÄKIRJA Nro 9/2013 KOKOUSAIKA Maanantaina 9.9.2013 kello 12.00 14.10 KOKOUSPAIKKA Eagle-talo 3. krs., Kyminlinnantie 6, Kotka 90 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 7/2009 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 7/2009 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 7/2009 Aika 20.11.2009, alkaen klo 12.00 13.34 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Leena Viitasaari Tampere puheenjohtaja (x) Anni Aalto

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 15/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 15/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 23.10.2015 klo 8.15-10.40 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha 122-124 konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

Reino Ojala Sirpa Köppä

Reino Ojala Sirpa Köppä Aika: 18.4.2007 klo 9:07 9:44 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Finlaysonin alue, Media 54 rakennus 2 krs. Satakunnankatu 18 A Päätöksentekijät: Ojala Reino puheenjohtaja Kivistö Anneli 4 8

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Ilmastostrategian seuranta muistio 1/2011 13.6.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Ilmastostrategian seuranta muistio 1/2011 13.6.2011 Aika: maanantai 13.6.2011 klo 13:00, Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Kutsutut Anttonen Kaisu ympäristöpäällikkö Tampere, pj. Välimäki Pauli hankkeen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/2015 23.1.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/2015 23.1.2015 Aika: klo 9 10.11 Paikka: Ryhmähuone 3, Virastotalon 5. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Marko Ojala vs.vapaa-aikajohtaja Ylöjärvi

Lisätiedot

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö käytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13 Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö Kuinka Oulu turvaa elinvoiman ja kasvun muutoksessa? Nuori ikärakenne luo perustan koulutuksen

Lisätiedot

Cursor neuvottelutila Kehitys, Kyminlinnantie 6, 3 krs. Kotka. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Cursor neuvottelutila Kehitys, Kyminlinnantie 6, 3 krs. Kotka. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 1.12.2015 PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 KOKOUSAIKA Tiistai 1.12.2015 kello 11.30-12.45 KOKOUSPAIKKA Cursor neuvottelutila Kehitys, Kyminlinnantie 6, 3 krs. Kotka 65 Kokouksen

Lisätiedot

Katariina Myllärniemi liikenne- ja viestintäministeriö. V-S ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri. Laura Leppänen, siht. Varsinais-Suomen liitto

Katariina Myllärniemi liikenne- ja viestintäministeriö. V-S ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri. Laura Leppänen, siht. Varsinais-Suomen liitto PÖYTÄKIRJA TURUN KAUPUNKISEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ OHJAUSRYHMÄ aika: torstai 7.11.2013 klo 9.15 11.00 paikka: Varsinais-Suomen liitto, Ratapihankatu 36, kokoushuone Tammi kutsutut: Jarkko Virtanen,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS muistio 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS muistio 3/ Aika: 21.4.2017 klo 12-14 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. klo 13.30 asti Pikka Pauliina sivistysjohtaja

Lisätiedot

Keski-Suomen maakuntaohjelma

Keski-Suomen maakuntaohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lisätiedot ja luonnoksen kommentointi www.luovapaja.fi/keskustelu Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma

Lisätiedot

Cursor, Kokoushuone Kehitys, Kyminlinnantie 6, 3. krs., Kotka. 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Cursor, Kokoushuone Kehitys, Kyminlinnantie 6, 3. krs., Kotka. 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 8.5.2017 PÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 KOKOUSAIKA Tiistai 8.5.2017 kello 13 14.20 KOKOUSPAIKKA Cursor, Kokoushuone Kehitys, Kyminlinnantie 6, 3. krs., Kotka 34 Kokouksen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat liite 75 Torstai 29.10.2015 klo 14.00 16.06 PSK-Aikuisopisto, Haapaveden Teknologiakylä, Haapavesi PSK-Aikuisopiston toiminnan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/ Aika: 20.4.2009 klo 11.05-11.15. Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, Viimeistämö (ent. Media54) -rakennus, 2 krs. Osallistujat: Jäsen: Ojala Reino, pj Kivistö

Lisätiedot

Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 3. krs. kokoushuone Kehitys, Kotka. 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 3. krs. kokoushuone Kehitys, Kotka. 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 31.10.2016 PÖYTÄKIRJA Nro 7/2016 KOKOUSAIKA Maanantai 31.10.2016 klo 12 13.45 KOKOUSPAIKKA Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 3. krs. kokoushuone Kehitys, Kotka 59 Kokouksen

Lisätiedot

MAL - aiesopimusmenettely - valmisteluprosessit. Kaisa Mäkelä

MAL - aiesopimusmenettely - valmisteluprosessit. Kaisa Mäkelä MAL - aiesopimusmenettely - valmisteluprosessit Kaisa Mäkelä 11.9.2012 MAL aiesopimusmenettelyn lähtökohdat PARAS lainsäädäntö ja Valtioneuvoston selonteon kaupunkiseutulinjaukset (2009) Pilottiaiesopimukset

Lisätiedot

Kotkan Haminan seutusopimus

Kotkan Haminan seutusopimus Kotkan Haminan seutusopimus Kotkan Haminan seudun seutuvaltuusto 19.8.2013 Kotkan kaupunginvaltuusto 12.11.2013 Haminan kaupunginvaltuusto 15.10.2013 Miehikkälän kunnanvaltuusto 30.9.2013 Pyhtään kunnanvaltuusto

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/ Yhtymäkokous kokouskutsu 2/2017 22.6.2017 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 22.6.2017 klo 12.00 alkaen, Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Tammer, Kelloportinkatu 1 B. Tampereella

Lisätiedot

Häme-ohjelma Maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma. Järjestöfoorum Riihimäki. Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä!

Häme-ohjelma Maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma. Järjestöfoorum Riihimäki. Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä! Maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma Hämeen parasta kehittämistä! Järjestöfoorum 4.9.2017 Riihimäki Maakunnan suunnittelujärjestelmään kuuluvat -maakuntasuunnitelma, -alueiden käytön suunnittelua ohjaava

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 3 Käsittelyjärjestys...3

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 3 Käsittelyjärjestys...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 27.1.2012 PÖYTÄKIRJA Nro 1/2012 KOKOUSAIKA Perjantai 27.1.2012 klo 14 15.30 KOKOUSPAIKKA Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, Kotka, 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Lisätiedot

Veikko Ekman, Haapajärveltä. Satu Pinola, Kärsämäeltä. Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä. Markus Muuttola, Reisjärveltä

Veikko Ekman, Haapajärveltä. Satu Pinola, Kärsämäeltä. Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä. Markus Muuttola, Reisjärveltä SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS ESITYSLISTA 1/2013 Aika: perjantai 15.2.2013 klo 9.00 10.35 Paikka: Haapajärvi, hallituksen kokoushuone Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 302/00.04.02/2013 81 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä Turun kaupunki on pyytänyt kuntia hyväksymään terveydenhuoltolain

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/ Aika: 23.10.2008 klo 9.05-10.10. Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, Viimeistämö (ent. Media54) -rakennus, 2 krs. Osallistujat: Jäsen: Ojala Reino, pj Kivistö

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2013. Saapuvilla: läsnä poissa

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2013. Saapuvilla: läsnä poissa ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2013 Aika: Maanantaina 11.3.2013 kello 18.00 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala Varapuheenjohtaja Matti Tausa Jäsenet

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Yhtymäkokous pöytäkirja 1/2009 13.1.2009

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Yhtymäkokous pöytäkirja 1/2009 13.1.2009 Aika: 13.1.2009 klo 9.00-9.30 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Oriveden

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2008 HYVINVOINTIPALVELUT SIVISTYSTOIMEN ALATYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2008 HYVINVOINTIPALVELUT SIVISTYSTOIMEN ALATYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2008 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 18.4.2008 klo 10.00 11.15 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Läsnä Nina Lehtinen Lempäälä puheenjohtaja (x) Leena

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Häme-markkinointi 2.0 Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Vanajanlinna 22.2.2010 Kehittämiskeskus Oy Häme Tapio Vekka Hallituksen pj 1 Seudun tulevaisuutta koskevien suunnitelmien yhteenveto MAAKUNTATASO Maakuntaohjelman

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 4/2015 20.2.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 4/2015 20.2.2015 Aika: 20.2.2015 klo 8.08-9.30 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunginvaltuuston talous ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Hilkka

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot

PAIKKATIETOPOHJAISEN YHDYSKUNTARAKENTEEN SUUNNITTELUMENETELMÄN KEHITTÄMINEN

PAIKKATIETOPOHJAISEN YHDYSKUNTARAKENTEEN SUUNNITTELUMENETELMÄN KEHITTÄMINEN TYÖSUUNNITELMA PAIKKATIETOPOHJAISEN YHDYSKUNTARAKENTEEN SUUNNITTELUMENETELMÄN KEHITTÄMINEN Avainsanoja: kartta- ja paikkatiedot, tiedolla johtaminen, yhdyskuntarakenteen eheytyminen, karttapohjainen tieto,

Lisätiedot

Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 3. krs. kokoustila Kehitys, Kotka. 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 3. krs. kokoustila Kehitys, Kotka. 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 26.9.2016 PÖYTÄKIRJA Nro 5/2016 KOKOUSAIKA Tiistaina 26.9.2016 kello 13.00-13.40 KOKOUSPAIKKA Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 3. krs. kokoustila Kehitys, Kotka 46 Kokouksen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: 26.10.2016 klo 13-14.53. Paikka: Pirkkalan sivistystoimen hallinnon kokoushuone, Suupantie 6 C 2.krs., Pirkkala Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Hyvinvointifoorum 4.11.2009 Tampere Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@posek.fi Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK Sisältö Strateginen tausta Kansallisten

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Keskustelutilaisuus 4.11.2014, Ympäristöministeriö Päivi Nurminen, seutujohtaja, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Kaupunkiseutu 2015 Kaupunkiseutu

Lisätiedot

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma)

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Tietoyhteiskuntaneuvosto Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Eero Silvennoinen Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaoston puheenjohtaja Teknologiajohtaja, Tekes Tavoitteena

Lisätiedot

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1 Kokousaika klo 13.00 15.30 Kokouspaikka Riihimäen kaupungintalo, kokoushuone 2 :t Liite Asiat Sivu 33 KOKOUKSEN AVAUS JA OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN 3 34 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Pöytäkirja 1. Karjalainen Riitta pj. Mölsä Jukka Koivunen Tuula j. Venesjärvi Seppo j., poissa

ORIMATTILAN KAUPUNKI Pöytäkirja 1. Karjalainen Riitta pj. Mölsä Jukka Koivunen Tuula j. Venesjärvi Seppo j., poissa ORIMATTILAN KAUPUNKI Pöytäkirja 1 Aika 26.5.2016 klo 18.00 20.40 Paikka Osanottajat Kaupunginhallituksen kokoushuone Karjalainen Riitta pj. Mölsä Jukka vpj. Koivunen Tuula j. Venesjärvi Seppo j., poissa

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista Valtuusto 4 10.02.2014 Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista 63/00.04.01/2013 KH 239 Kunnanhallitus 18.6.2013 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas Taustaa

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa Timo Vesiluoma 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi.

Lisätiedot

Pöytäkirjanote. Päättäjä: Seutuhallitus Päätöspäivä 23.02.2004 Pykälä: 183 PÖYTÄKIRJANOTE ------------ 183

Pöytäkirjanote. Päättäjä: Seutuhallitus Päätöspäivä 23.02.2004 Pykälä: 183 PÖYTÄKIRJANOTE ------------ 183 Asia: Lahden kaupunkiseudun rakennemallin tavoitteet ja hallintokäytäntö Päättäjä: Seutuhallitus Päätöspäivä 23.02.2004 Pykälä: 183 PÖYTÄKIRJANOTE ------------ 183 Lahden kaupunkiseudun rakennemallin tavoitteet

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 3/ Yhtymäkokous kokouskutsu 3/2017 9.8.2017 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 9.8.2017 klo 12.00 alkaen, Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B. Tampereella

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/2011 19.8.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/2011 19.8.2011 AIKA PERJANTAI 19.8.2011 KLO 12.00 14.05 PAIKKA KOKOUSHUONE KARUSELLI, VANHA KIRJASTOTALO KESKUSTORI 4, 1. KRS. OSALLISTUJAT Viitasaari Leena päivähoidon johtaja Tampere, pj. Aalto Ropo Anni päivähoidon

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1. Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1. Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 tarkastusta varten 02.09.2009 AIKA 02.09.2009 klo 16:30-18:00 PAIKKA Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 8.4.2011 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Ahlqvist Leila jäsen Laukkanen

Lisätiedot

Seutujohtoryhmä Seutukunnan kehittämisrahasta päättäminen

Seutujohtoryhmä Seutukunnan kehittämisrahasta päättäminen Kunnanhallitus 48 06.03.2017 Witas-alueen kuntarahoitus "Toimi Nyt!" -hankkeeseen 294/001/2016 Kunnanhallitus 18.04.2016 83 Seutujohtoryhmä 17.3.2016 5 Seutukunnan kehittämisrahasta päättäminen Seutujohtoryhmällä

Lisätiedot

Porin selvitysalueen kuntajakoselvitys Työvaliokunnan 6. kokous

Porin selvitysalueen kuntajakoselvitys Työvaliokunnan 6. kokous Porin selvitysalueen kuntajakoselvitys Työvaliokunnan 6. kokous Aika: 7.2.2014 klo 13.00-15.50 Paikka: Merikarvian kunnatalo Läsnä: Jaana Laitinen-Pesola, pj x Aino-Maija Luukkonen x Pori Leena Jokinen-Anttila

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Aluekehitysrahoitus. Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala

Aluekehitysrahoitus. Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala Aluekehitysrahoitus Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala Organisaatio Aluekehityksen strateginen asema Kriittiset menestystekijät: Rahoitusvälineiden strateginen ja tehokas hyödyntäminen Maakuntaohjelman

Lisätiedot

JOENSUUN SEUDUN SEUTUHALLINNON TALOUSARVIO 2014

JOENSUUN SEUDUN SEUTUHALLINNON TALOUSARVIO 2014 Liite Seutuhallinto JOENSUUN SEUDUN SEUTUHALLINNON TALOUSARVIO 2014 Sisältö Seutuyhteistyön 2014 talousarvio Joensuun kaupungin talousarviossa Talousarvion käyttösuunnitelma Laskelma kuntien maksuosuuksista

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 1/2010. Aika Torstai , klo

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 1/2010. Aika Torstai , klo KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 1/2010 Aika Torstai 14.1.2010, klo 18.00-19.15 Paikka Nurmijärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 2 b, Nurmijärvi 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13

Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13 Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen PÄÄKAUPUNKISEUDUN NEUVOTTELUKUNTA MUISTIO Kokousaika klo 16.00 18.20 Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13 Läsnä Helsinki Krohn, Minerva kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia. Kaupunkiseudun tonttipäivä

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia. Kaupunkiseudun tonttipäivä Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Kaupunkiseudun tonttipäivä 27.4.2017 Seutuyhteistyö Seutuyhteistyö on kuntien päätöksiin perustuvaa yhteistyötä alueen kehittämiseksi Valtuustot ovat hyväksyneet

Lisätiedot

Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyö työryhmä

Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyö työryhmä Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyö työryhmä 6.11.2012 Liikennejärjestelmäsuunnitelman käynnistäminen 1. Aiempi LJ-suunnitteluhistoria 2. Perusteet/tarve suunnittelun käynnistämiselle MAL-aiesopimus

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2008

KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2008 Esityslista 1/2008 Aika Tiistai 12.2.2008 klo 18.00 Paikka Mäntsälän kunnantalo, kokoushuone 1-2 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Maakunnallinen yhteistyö Juha S. Niemelä 27.11.2008 Yhteistyön lähtökohdat Yhdessä tekemisen kulttuuri Työllisyystilastot nousukaudenkin aikana

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Lapin liiton työvaliokunta 18.09.2017 AIKA 18.09.2017 klo 08:00-09:30 PAIKKA Lapin liiton toimisto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen ESR ja EAKR hankkeet ja niiden suuntaaminen

Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen ESR ja EAKR hankkeet ja niiden suuntaaminen Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen ESR ja EAKR hankkeet ja niiden suuntaaminen 1.9.2011 Riitta Ilola Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Strategiayksikkö, Riitta Ilola 6.9.2011 1

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 4.3.2008 klo 16.30-18.15 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Taisto Heinämäki Maija-Leena

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2011 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2011 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2011 Aika 14.3.2011, klo 12.00 13.35 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Leena Viitasaari Tampere puheenjohtaja (x) Kirsi Vattulainen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 2/ Aika: klo 9-11.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Marko Ojala vs.vapaa-aikajohtaja Ylöjärvi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: klo 9-11.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli-Pihlaja vapaa-aikajohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 4/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 4/ Aika: klo 13-15.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli-Pihlaja vapaa-aikajohtaja

Lisätiedot

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja -1, TELA 18.11.2014 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Qvarnström Rauno Eero Piispasen varajäsen Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Liljasto

Lisätiedot

PAIKKATIETOPOHJAISEN YHDYSKUNTARAKENTEEN SUUNNITTELUMENETELMÄN KEHITTÄMINEN

PAIKKATIETOPOHJAISEN YHDYSKUNTARAKENTEEN SUUNNITTELUMENETELMÄN KEHITTÄMINEN TYÖSUUNNITELMA 20.3.2014 PAIKKATIETOPOHJAISEN YHDYSKUNTARAKENTEEN SUUNNITTELUMENETELMÄN KEHITTÄMINEN Avainsanoja: kartta- ja paikkatiedot, tiedolla johtaminen, yhdyskuntarakenteen eheytyminen, karttapohjainen

Lisätiedot

Aika 18.1.2006 klo 9:00-13:51 Paikka Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali Aleksis Kiven katu 14-16 C, V krs.

Aika 18.1.2006 klo 9:00-13:51 Paikka Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali Aleksis Kiven katu 14-16 C, V krs. Aika 18.1.2006 klo 9:00-13:51 Paikka Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali Aleksis Kiven katu 14-16 C, V krs. Osallistujat Päätöksentekijät Rantanen Seppo Petäkoski-Hult Tuula

Lisätiedot

Mikä on paras väline aiesopimusten toteuttamiseen? Matti Vatilo, ympäristöministeriö MAL-verkosto

Mikä on paras väline aiesopimusten toteuttamiseen? Matti Vatilo, ympäristöministeriö MAL-verkosto Mikä on paras väline aiesopimusten toteuttamiseen? Matti Vatilo, ympäristöministeriö MAL-verkosto 24.10.2012 MAL-aiesopimusmenettelyn poliittinen viitekehys Hallitusohjelmassa mm.: Jatketaan valtion ja

Lisätiedot

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ Kokouskutsu ja asialista, Pöytäkirja Kokous 4/2009 Aika: Perjantai 16.10.2009 klo 10.20 12.15 Paikka: Oulun yliopisto, kokoushuone HR 144 Läsnä: Rehtori Lauri Lajunen pj., rehtori Arto Karjalainen, johtaja

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2012

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2012 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2012 Aika: torstaina 23.2.2012 kello 18.00 19.20 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Jutta Kivikallio

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

KAUPUNKISEUTU- SUUNNITELMAT. Siuntio Johtaja Seija Vanhanen

KAUPUNKISEUTU- SUUNNITELMAT. Siuntio Johtaja Seija Vanhanen KAUPUNKISEUTU- SUUNNITELMAT Siuntio 9.10.2007 Johtaja Seija Vanhanen 2 MAL-SUUNNITTELU Maankäyttö- ja rakennuslaki Vapaaehtoinen suunnittelu Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 1/ Aika: 4.3.2009 klo 9.00-9.20 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, Viimeistämö (ent. Media54) -rakennus, 2 krs. Osallistujat: Jäsen: Ojala Reino, pj Kivistö Anneli,

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ESITYSLISTA Aika 7. 8.6.2012 7.6. klo 12 16.30, lounas klo 11 8.6. klo 9, aamukahvia

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 231. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 231. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 26.08.2013 Sivu 1 / 1 3706/00.01.00/2013 231 Kuntarakennelain mukaisen yhdistymisselvityksen käynnistäminen Valmistelijat / lisätiedot: Mari Immonen, puh. (09) 816 22252 etunimi.e.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua Seutuhallitus 14.12.2016 9.12.2016 Saatesanat Tampereen kaupunkiseudun valtuustot (ovat hyväksyneet) Tulevaisuuden kaupunkiseutu strategian

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMA

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMA KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 Maakuntasuunnitelma ja väliarvioinnin suositukset pohjana Valintoihin perustuva strateginen asiakirja MAO 2003 2006: yrittäjyys, osaaminen, maaseutu, työllisyys,

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS

HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS 1 LUONNOS 6.4.2005 Asia 1 / Liite 1 HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET Sopimuskuntien yhteisenä tavoitteena on Helsingin seudun kansainvälisen kilpailukyvyn

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 2/ Aika: Keskiviikko 23.3.2016 klo 13:00-14:40 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere, pj. Olkanen Emilia

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot