TOIMINTA- SUUNNITELMA 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTA- SUUNNITELMA 2015"

Transkriptio

1 TOIMINTA- SUUNNITELMA 2015 VaLa Vastuullinen Lahjoittaminen ry AnDo Ansvarsfullt Donerande rf

2 2 (6) Vastuullinen Lahjoittaminen ry / Ansvarsfullt Donerande rf SISÄLLYSLUETTELO 1. Vastuullinen Lahjoittaminen ry 2. Toiminnan painopisteet vuonna Vaikuttamistoiminta 4. Varainhankinnan toimintaedellytysten kehittämistyö 5. Kansainvälinen toiminta 1. Vastuullinen Lahjoittaminen ry VaLa on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhteistyöverkosto, joka edustaa yleishyödyllisiä yhteisöjä. 1.1 Visio Vastuullinen Lahjoittaminen ry (VaLa) on Suomen kolmannen sektorin yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on, että: yleishyödylliset yhteisöt noudattavat hyvän hallinnon periaatteita varainhankinnan ammattikunnan osaaminen on erinomaista Suomessa on kehittynyt lahjoituskulttuuri ja yhteiskunnan eri toimijoiden roolit on määritetty kestävällä ja selkeällä tavalla. 1.2 Missio VaLa ry määrittelee ja edistää hyvän hallinnon ja hyvän varainhankinnan periaatteita suomalaisessa yhteiskunnassa sekä auttaa jäsenjärjestöjään oppimaan yhdessä osana kansainvälistä verkostoa. 2. Toiminnan painopisteet vuonna 2015 Vuonna 2015 VaLan toiminnan pääpainopisteenä on vaikuttamistyö ja varainhankinnan toimintaedellytysten kehittäminen. Eduskuntavaalit pidetään keväällä 2015 ja VaLan tavoitteena on vaikuttaa hallitusohjelmaan jäsenistönsä etuja ja yleishyödyllisten yhteisöjen taloudellisia toimintaedellytyksiä edistäen. Vaikuttamistyö jakaantuu seuraaviin alatavoitteisiin: 1. Jäsenjärjestöpalvelut 2. Varainhankinnnan kulttuurin kehittäminen ja koulutustoiminta 3. Hyvän hallintotavan edistäminen 4. Viestintä VaLa pyrkii toiminnassaan luomaan järjestöille ja muille varainhankinnan toimijoille tilaisuuksia vertaisoppimiseen. Avoimen ja moniarvoisen yhteistyön edistämiseksi sekä tiedonkulun ja osaamisen jakamiseksi VaLan toimintaan pyritään sisällyttämään palautejärjestelmien ylläpito ja palautteiden raportointi. Vertaisoppimisen tarjoamisen lisäksi VaLan toiminnassa painotetaan varainhankinnan ammattimaisuuden ja

3 3 (6) luotettavuuden vahvistamista sekä tiedottamista järjestöille ja lahjoittajille. VaLan työ varainhankinnan toimintaedellytysten kehittämiseksi toteutuu seuraavien alatavoitteiden mukaisesti: 1. Lahjoittaminen ja verotus 2. Varainhankinnan kulut 3. Rahankeräyslain kehittäminen 4. Kansainvälinen yhteistyö Vuonna 2015 pääsihteeri ja jäsenjärjestöt toimivat keskeisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Hallitus voi muodostaa työryhmiä, joissa voi toimia hallituksen jäsenten lisäksi jäsenjärjestöjen muita edustajia ja kutsuttuja asiantuntijoita. Tehtävä- tai hankekohtaisia toimeksiantoja voidaan myös toteuttaa palveluntarjoajilta ostettuna. VaLan toiminta rahoitetaan pääosin jäsenmaksuilla ja koulutustuotoilla. Jäsenmaksutuottojen merkitys korostuu VaLan tulorakenteessa toiminnan painopisteiden keskittyessä vaikuttamistyöhön ja varainhankinnan toimintaedellytyesten kehittämiseen. Nykyisten jäsenien laadukas palvelu ja uusien jäsenien rekrytointi tukevat VaLan vaikuttamistyötä ja lisäksi turvaavat toiminnan rahoituksen jatkuvuutta. Varainhankinnan ja hyvän hallinnon koulutusten järjestäminen ovat merkittävä osa VaLan toiminnan rahoitusta. Lisäksi VaLa aktiivisesti etsii muita rahoituslähteitä. 3. Vaikuttamistoiminta 3.1 Jäsenjärjestöpalvelut VaLan keskeisiä tavoitteita on palvella jäseniään laadukkaasti ja pyrkiä lisäämään merkittävästi VaLan jäsenorganisaatioiden määrää. Vuoden 2015 kehitetään VaLan jäsenhakuprosessia. Tavoitteena on saada 4-6 uutta jäsentä. Mukana olevien organisaatioiden määrän kasvu antaa lisää painoa VaLan järjestöiltä peräänkuuluttamalle lahjoittajavastuulle. Tämän lisäksi lisääntynyt jäsenmäärä mahdollistaa toiminnan laajentamisen ja lisää VaLan painoarvoa yhteiskunnassa ja varainhankinnan alalla. Yhteiskumppanuuksien kautta VaLa pyrkii luomaan huomattavia etuja jäsenistölleen. 3.2 Varainhankinnan kulttuurin kehittäminen ja koulutustoiminta VaLa järjestää kaikille avoimia koulutustilaisuuksia, joissa järjestöt saavat tilaisuuden jakaa osaamista ja kertoa onnistuneesta varainhankintatoiminnasta. Lisäksi voidaan järjestää vain jäsenjärjestöille suunnattuja koulutustilaisuuksia. Koulutustilaisuudet tarjoavat ideoita ja inspiraatiota sekä varainhankinnan ammattilaisille että osa-aikaisille tai vapaaehtoisille toimijoille. Koulutuksen tavoitteena ovat motivoidut ja entistä ammattitaitoisemmat varainhankkijat. Koulutustilaisuudet antavat järjestöille tilaisuuden verkottua ja löytää muita yhteistyömahdollisuuksia. Ylläpitääkseen koulutustilaisuuksien laadukkuutta ja kohtuullista hintatasoa VaLa pyrkii kehittämään yhteistyötä yritysten ja muiden yhteisöjen kanssa tarjoamalla heille sisällöllisiä kumppanuuksia. Vuonna 2015 pyritään jatkamaan yhteistyötä nyikyisten kumppaneiden kanssa ja löytämään uusia kumppaneita. Varainhankintajärjestöjen ja varainhankkijoiden osaamisen tunnettuutta lisätään järjestämällä VaLa Awards 2015.

4 4 (6) VaLan vuonna 2013 julkaisema 'Vastuullisen varainhankinnan arvot ja periaatteet' ovat esillä kaikissa VaLan tilaisuuksissa ja niiden noudattamista kannustetaan niin jäsenille kuin muullekin järjestökentälle. Lahjoittamiskulttuuria edistetään vaikuttamistyöllä, johon sisältyy tutkimustoimintaa ja päättäjille suunnattua viestintää. Näihin toimenpiteisiin pyritään saamaan kumppaneita. Syksyllä 2015 pyritään aloittamaan ensimmäinen varainhankkijan tutkintokoulutus yhdessä valitun oppilaitoskumppanin kanssa. 3.3 Hyvän hallintotavan edistäminen VaLan hyvän hallinnon ohjeet on tarkoitettu ammattimaista varainhankintaa harjoittaville organisaatioille ja ohjeiden tarkoituksena on antaa valmiita työkaluja hyvään hallinnoimiseen. VaLa pyrkii edistämään hyvää hallintotapaa muun muassa ylläpitämällä keskustelua hyvistä käytännöistä ja järjestämällä koulutuksia. Vuonna 2013 päivitettyä ja painettua versiota 'Varainhankintaa harjoittavien yhteisöjen hyvästä hallintotavasta' jaetaan VaLan tilaisuuksissa ja tietoa hyvästä hallinnosta on ladattavissa VaLan www-sivuilla. 3.4 Viestintä Vuonna 2015 VaLa pyrkii nostamaan julkista profiiliaan ja tavoitteena on lisätä VaLan tunnettuutta. Yhdistys myös tiedottaa toiminnastaan ja järjestämistään tapahtumista järjestöille ja medialle. Tarvitteassa VaLa osallistuu myös alan asioihin liittyviin tutkimuksiin. VaLan tiedottamisen tärkein väline on yhdistyksen www-sivut, joilta löytyy Valan tuottamat informaatiot, tiedotteet, koulutusaikataulut sekä koulutustilaisuuksien materiaali. Sähköpostijakelulla tuetaan verkkotiedottamista ja jäsen- ja asiakasrekisteriä päivitetään. Lahjoituskulttuurin sekä kansalaisten luottamuksen edistämiseksi VaLa tuottaa www-sivuillaan tietoa myös lahjoittajille vastuullisesta lahjoittamisesta. Tiedotustoimenpiteistä ja linjauksista päätetään VaLan hallituksessa. Järjestön puhemiehinä toimivat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tukenaan hallituksen muut jäsenet sekä pääsihteeri. EFA:n jäsenenä VaLa osallistuu myös kansainväliseen tiedottamiseen. 4. Varainhankinnan toimintaedellytysten kehittämistyö VaLa tekee aktiivisesti yhteistyötä eri viranomaisten ja muiden tahojen kanssa, joiden toiminta-alueeseen kuuluvat yhteisöjen varainhankintaan ja hyvään hallintoon liittyvä lainsäädäntö, valvonta tai muu vaikuttamistyö mm. eri ministeriöt, julkiset rahoittajat ja eri alojen keskusjärjestöt. 4.1 Lahjoittaminen ja verotus VaLan tavoitteena on edistää varainhankintaan liittyviä verotuskysymyksiä: lahjoitusten verovapautta sekä yleishyödyllisen toiminnan verokohtelua mm. arvonlisäverotuksessa. Muutokset verolainsäädäntöön ovat pitkäkestoisia prosesseja ja edellyttävät yhteistyötä, tiedottamista, asiaan paneutumista ja alan tuntemusta. Veroetuuksiin liittyy myös alan toiminnan tehokkuuden ja eettisyyden valvonnan kehittäminen. Vuonna 2015 aihe on ajankohtainen rahankeräyslain uudistamisen ja eduskuntavaalien johdosta.

5 5 (6) 4.2 Varainhankinnan kulut Varainhankintatoimintaa edesauttaisi mm. pankkien, postien ja muiden vastaavien tahojen maksujen ja veloituskäytäntöjen muuttaminen siten, että ne suosisivat kansalaisjärjestöjä. Edullisempien hintojen neuvotteleminen yleishyödyllisille yhteisöille on VaLan toiminnassa pitkän tähtäyksen tavoite, johon suunnataan toimintaresursseja jäsenmäärän kasvettua. Pankkialan SEPA-muutosten vaikutuksia seurataan ja VaLa tukee järjestöjen kuukausilahjoittamisen ja suoraveloitusten muutosta tarvittavin keinoin. VaLa jatkaa vuonna 2013 käynnistynyttä yhteistyötä Danske Bankin kanssa. 4.3 Rahankeräyslain kehittäminen VaLa seuraa ja aktiivisesti edistää yleishyödyllisten yhteisöjen edun mukaisesti syksyllä 2014 käynnistyneen rahankeräyslainsäädännnön kokonaisuudistuksen toteutumista ja kehittämistä. VaLan hallitus on kirjannut elokuussa 2014 seuraavat tavoitteet lain kehittämisessä, jonka mukaan VaLa: edistää yleishyödyllisten yhteisöjen viranomaiskohtelun harmonisointia. on aktiivisesti mukana rahankeräyslain kehittämistyössä. tekee yhteistyötä lain kehittämistyössä eri tahojen kanssa. edistää alan vastuullisuuden ja keräysten luotettavuuden varmistamista. varmistaa, että lain kehittämistyössä huomioidaan yleishyödyllisten toimijoiden asema verotuksellisissa asioissa. edistää verotuksellisten kannusteiden käyttöönottoa yleishyödyllisten yhteisöjen toiminannan turvaamiseksi. seuraa ja kokoaa tietoa alasta kansainvälisesti. edistää byrokratian vähentämistä lupa/ilmoitus/raportointiprosessissa. edistää kansalaisten lahjoitusinnokkuuden kasvattamista. 5. Kansainvälinen yhteistyö VaLa toimii aktiivisesti kansainvälisissä varainhankinta-alan yhteistyöelimissä. 5.1 European Fundraising Association (EFA) VaLa on jäsen European Fundraising Association:ssa (EFA), joka on Euroopan alueen varainhankintajärjestöjen yhteistyöorganisaatio ja EU:n käyttämä kuulemiskanava kansalaisyhteiskunnan organisaatioille. VaLan hallituksen valtuuttama henkilö osallistuu vuosittain järjestettävään General Assemblyyn. VaLa on ratifioinut varainhankinnan kansainvälisen eettisen koodiston periaatteet (Vastuullisen varainhankinnan arvot ja periaatteet). VaLa osallistuu EFA:n Eurooppa-tason selvitystöihin ja vaikuttamistoimintaan resurssien mukaan. Vuonna 2015 VaLa viestii muiden EFA-maiden koulutuksista jäsenilleen.

6 5.2 Resource Alliance / International Fundraising Congress (IFC) 6 (6) IFC on vuosittain järjestettävä varainhankinta-alan kansainvälinen suurtapahtuma, joka kokoaa yhteen varainhankinta-ammatin kehittämisestä kiinnostuneita järjestöedustajia ympäri maailman. VaLan hallitus on mukana vaikuttamassa henkilön valintaan, joka toimii International Fundraising Congress:in (IFC) ambassadorina. Vuonna 2015 ambassadorina toimii Pia Tornikoski ja tavoitteena on saada mahdollisimman monia suomalaisia kouluttautumaan IFC:ssa. 5.3 European Charities' Committee on VAT ECCVAT EFA:n jäsenenä VaLa on mukana ECCVAT:n toiminnassa ja edistää yleishyödyllisten yhteisöjen arvonlisäverotuksen harmonisointia Euroopassa.

Varainhankintaa harjoittavien yhteisöjen hyvästä hallintotavasta

Varainhankintaa harjoittavien yhteisöjen hyvästä hallintotavasta Varainhankintaa harjoittavien yhteisöjen hyvästä hallintotavasta Ohjeita hyvään hallintoon Sisällys 1. Säätiön/yhdistyksen perustaminen... 3 1.1 Miten yhdistys ja säätiö muodostetaan?... 3 1.2 Perustaminen...

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Pelastakaa Lapset ry:n

Pelastakaa Lapset ry:n Pelastakaa Lapset ry:n toimintastrategia 2015 2018 Sisällysluettelo VISIO JA MISSIO 3 ESIPUHE 4 TOIMINTAPERIAATTEET 5 LAPSEN OIKEUKSIEN TILANNEANALYYSI 8 PELASTAKAA LASTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 10 STRATEGISET

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi YLEINEN TOIMINTA 1. Yhdistyksen tavoite Finnsecurity ry edistää jäsentensä verkostoitumista, keskinäistä yhteistyötä, yhteishenkeä ja osaamista.

Lisätiedot

Marttaliiton strategia 2012 2016

Marttaliiton strategia 2012 2016 Hyväksytty Marttaliiton hallituksessa 28.9.2011 Esitelty syyskokouksessa 22.10.2011 Marttaliiton strategia 2012 2016 Sisältö 1. Johdanto 1 2. Missio, visio, arvot ja lupaus 2 3. Keskeiset tavoitteet ja

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta- ja taloussuunnitelma 2007 SISÄLTÖ 1. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU alueensa osaaja...3 1.1. Strategiset valinnat...3 1.2. Toiminnan johtolinjat...4 2. Lasten ja nuorten liikunta...5

Lisätiedot

Kansallinen Sivistysliitto ry Toimintasuunnitelmaehdotus 2014. Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi

Kansallinen Sivistysliitto ry Toimintasuunnitelmaehdotus 2014. Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2014 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET... 4 1.1 JOHDANTO JA YLEISTÄ... 4 1.2 YHTEISKUNTAPOLIITTINEN YMPÄRISTÖ... 5 1.3 KOKOOMUSYHTEISÖ

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia

Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia 1. Johdanto 1.1. Ohjeen tarkoitus Viestintästrategiassa kuvataan ja määritellään Naisjärjestöjen Keskusliiton viestinnän tavoitteet. Viestinnän tehtävänä

Lisätiedot

Hammaslääkäriliiton strategia 2012 2020 ja vuoden 2015 toimintasuunnitelma strategian toteuttamiseksi

Hammaslääkäriliiton strategia 2012 2020 ja vuoden 2015 toimintasuunnitelma strategian toteuttamiseksi Toimintasuunnitelma 2015 Sisällysluettelo Toiminta-ajatus ja siihen kytkeytyvä visio... 2 Arvot... 2 Strategiset suunnat ja niihin sisältyvät tavoitteet... 3 Vuoden 2015 toimintasuunnitelma strategian

Lisätiedot

I Kansalaisareena - Vapaaehtoistyötä Varten 3. II Kansalaisareenan tavoitteet vuodelle 2015 4

I Kansalaisareena - Vapaaehtoistyötä Varten 3. II Kansalaisareenan tavoitteet vuodelle 2015 4 Hallitus 18.9.2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 SISÄLLYS Sivu I Kansalaisareena - Vapaaehtoistyötä Varten 3 II Kansalaisareenan tavoitteet vuodelle 2015 4 1. Kansalaisareena ajaa vapaaehtois- ja vertaistoiminnan

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012 Sisällysluettelo KEPAN OHJELMA 2013-2015...1 Katsaus edelliseen ohjelmakauteen: saavutukset ja haasteet 2010-2012...1 Ohjelman

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.11.2013 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 1 Toimintasuunnitelma 2014 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.11.2013 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 Sisältö 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet... 2 1.2 Strategiset valinnat... 4 1.3 Toiminnan johtolinjat ESLU alueensa osaajana... 4 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Museot mieleen

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Museot mieleen TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Museot mieleen Suomen museoliitto ry Hyväksytty hallituksen kokouksessa 23.10.2013 Tarkennettu hallituksen kokouksessa 23.4.2014. 1 Sisällysluettelo Suomen museoliitto... 3 Missio...

Lisätiedot

Messut ja tapahtumat... 23 Jäsenpito ja uusjäsenhankinta... 23 Markkinointimateriaalit... 24 Markkinoinnin seuranta... 24 Sisäinen markkinointi...

Messut ja tapahtumat... 23 Jäsenpito ja uusjäsenhankinta... 23 Markkinointimateriaalit... 24 Markkinoinnin seuranta... 24 Sisäinen markkinointi... Akavan Erityisalojen toimintasuunnitelma 2013 Sisällys JOHDANTO... 4 EDUNVALVONTA... 5 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 YTN-toiminta... 5 Työehtosopimuksettomien jäsenten edunvalvonta... 6 Akavan Erityisalojen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENISTÖ... 5 2.1 YHTEISÖJÄSENET... 5 2.2 KOTISEUTUKLUBI... 5 3. HALLINTO... 5 3.1 VUOSIKOKOUS... 5 3.2 VALTUUSTON VAALIN VALMISTELUVALIOKUNTA... 6

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2012

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2012 10.11.2011 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Yleistä... 3 2. Lasten ja nuorten liikunta... 5 3. Aikuis- ja harrasteliikunta... 6 4. Seuratoiminta /

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2014. Liittokokous 25.5.2013

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2014. Liittokokous 25.5.2013 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Toimintasuunnitelma 2014 Liittokokous 25.5.2013 1 Toimintasuunnitelma 2014 Kehitysvammaisten Tukiliitto Esitys Liittokokous 25.5.2013 YLEISTÄ VUODESTA 2014 - UUDISTUVA JÄRJESTÖ

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. 2 1. JOHDANTO 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JÄRJESTÖJEN KANNALTA 3. KANSALAISTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET 3.1 13 3.2 15 3.3 15 4.1 17 4.

TIIVISTELMÄ. 2 1. JOHDANTO 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JÄRJESTÖJEN KANNALTA 3. KANSALAISTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET 3.1 13 3.2 15 3.3 15 4.1 17 4. SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1. JOHDANTO... 5 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JÄRJESTÖJEN KANNALTA... 8 3. KANSALAISTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET... 13 3.1 Kansalaistoiminnan erityispiirteet Suomessa...

Lisätiedot

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 1 Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 Hyväksytty Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 2013 seurantakomiteassa 11.12.2007. 2 Viestintästrategia

Lisätiedot

Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2012

Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2012 Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry Toimintasuunnitelma 2012 SNL:n valtuusto 26.-27.11.2011 SNL:n valtuusto 26.-27.11.2011 1 (19) Sisällysluettelo Johdanto 1. Järjestötoiminta Kehittäminen Koulutus Jäsenpalvelut

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku, www.vslapset.fi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

TULEVAISUUS ON VINOSSA. VINOn strategia 2015. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO. www.vino.fi

TULEVAISUUS ON VINOSSA. VINOn strategia 2015. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO. www.vino.fi TULEVAISUUS ON VINOSSA VINOn strategia 2015 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO www.vino.fi Hyväksytty liittokokouksessa 4.12.2011 Sisällysluettelo Johdanto 3 Mikä ViNO on? 3 Missio 3 Ulospäin

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007 Johdanto Toimintavuosi 2008 merkitsee uusia haasteita, jotka vaikuttavat niin maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu Kivensilmänkuja 2, 3. kerros 00920 HELSINKI www.fimu.org 1. YLEISTÄ Suomen Monikulttuurinen

Lisätiedot

LIITE 2 SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

LIITE 2 SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 LIITE 2 SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Luonnon- ja ympäristönsuojelu 2.1. Ilmastonmuutos torjuttava nyt 2.1.1. EKOenergia 2.1.2. Negawatti-hanke

Lisätiedot

SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA

SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA Toimintasuunnitelma 2015 2 Sisällys 1. SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA KANSALAIS- JA KANSANTERVEYSJÄRJESTÖNÄ.. 3 2. KANSALAISTOIMINTA... 4 3. SOS-KRIISIKESKUS... 6 4. KRIISITYÖN KOORDINAATIO...

Lisätiedot