EU:n tulevan rakennerahasto-ohjelmakauden valmistelu Joensuu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EU:n tulevan rakennerahasto-ohjelmakauden 2014-2020 valmistelu Joensuu 4.12.2012"

Transkriptio

1 EU:n tulevan rakennerahasto-ohjelmakauden valmistelu Joensuu Jarno Turunen Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

2 Rakennerahastot Pohjois-Karjalassa EAKR + valtion vastinrahoitus 154 M n. 43 % yritystoiminnan edistämiseen n. 36 % innovaatiotoimintaan, verkostoitumiseen ja osaamisrakenteisiin n. 18 % alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantamiseen ESR + valtion vastinrahoitus 76 M EU:n osuus yht. 104 / hlö / v

3

4 EU:n rahoituskehys Komission alkuperäinen ehdotus maksusitoumusmäärärahoina: Koko budjetti vuosille mrd. Maatalous ja maaseudun kehittäminen 387 mrd. Koheesiopolitiikka 376 mrd. Euroopan sosiaalirahasto 84 mrd. Tutkimus ja innovaatio 80 mrd. Ulkosuhteet 70 mrd. Hallinto 63 mrd. Verkkojen Eurooppa -väline 50 mrd. Koulutus ja kulttuuri 17 mrd. Muut Eurooppa-neuvosto, Herman van Rompuy: n. 80 mrd. leikkaus Suomen tavoite: n. 130 mrd. leikkaus

5 (Itä- ja Pohjois-)Suomen kysymysmerkit EU:n budjetin kokonaistaso? Koheesiobudjetin koko? (Suomen osuus n. 1,2-1,3 mrd. ) Itä-Suomen asema kehittyneissä alueissa? (nyt välialueluokassa) Kehittyneiden alueiden jakokriteerit ja painot? (harva asutus 2,5 %) NSPA erityisrahoituksen taso? (nykyisin 35 /hlö/v, esitys 20+) EAY-rahoituksen taso? Maaseuturahoituksen taso?

6 Itä- ja Pohjois-Suomen yhteinen EU-toimisto aloittaa vuoden 2013 alusta

7 Rakennerahasto-ohjelmaa tehdään kumppanuusperiaatteella HALKE päätös hallintomallista IS&PS ja ES&LS + valtakunnalliset teemat = yksi valtakunnallinen ohjelma alueellisen suunnitelman 1. luonnos HALKEn päätös sisällöistä Komission ja Suomen kumppanuussopimusneuvottelujen käynnistys , komission ehdotukset Suomen ohjelmaan alueellisen suunnitelman 2. luonnos Valmistelu vaiheittain perusvalmistelu maakunnittain, ELY-yhteistyö, sidosryhmät yhteensovitus IS, vetovastuu PK (Eira Varis) Yhteensovitus IS&PS (tuleva NUTS2), +SOVA, vetovastuu P-Pohjanmaa yhteensovitus IS&PS ja ES&LS ja valtakunnalliset teemat, vetovastuu TEM

8 Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen suunnitelman toimintalinjat Toimintalinja 1: Toimintalinja 2: Toimintalinja 3: Toimintalinja 4: Toimintalinja 5: Toimintalinja 6: Toimintalinja 7: Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR) Uusimman tiedon ja osaamisen hyödyntäminen (EAKR) Vähähiilisen talouden edistäminen (EAKR) Saavutettavuus (EAKR, vain Itä- ja Pohjois-Suomessa) Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR) Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR) Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR) vähintään 20% ESR:stä

9 Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen suunnitelman toimintalinjat, investointiprioriteetit ja erityistavoitteet Toimintalinja 1: Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR) Investointiprioriteetti 1: Yrittäjyyden edistäminen (erityisesti uusien yritysten perustamisen ja uusien ideoiden taloudellisen hyödyntämisen tukeminen) Investointiprioriteetti 2: Uusien liiketoimintamallien luominen ja kansainvälistyminen Erityistavoite 1: Yritysrakenteen uudistaminen Erityistavoite 2: Yritysten toimintaedellytysten ja toimintaympäristön kehittäminen Erityistavoite 3: Energia- ja materiaalitehokkuuden ja uusiutuvien energiamuotojen käytön edistäminen pk-yrityksissä ja julkisella sektorilla Erityistavoite 1: Yritysten liiketoimintaosaamisen vahvistaminen ja kasvun turvaaminen Erityistavoite 2: Yritysten kansallisten ja kansainvälisten verkostojen vahvistaminen TL 1 Tuensaajat: Aloittavat ja kasvuhakuiset yritykset, yritysryhmät ja -verkostot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, kunnat ja muut julkisyhteisöt

10 Toimintalinja 1: Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR) Yrittäjyyden edistäminen Esimerkkejä tuettavasta toiminnasta uusien, alueiden elinkeinorakennetta uudistavien ja vahvistavien yritysten perustamisen tukeminen ja työpaikkojen luominen innovaatiotoiminnan edistäminen yrityksissä yrityshautomotoiminnan kehittäminen yritystoiminnan jatkuvuuden ja uusiutumisen turvaaminen muutosvaiheessa yritysten kilpailukykyisyyttä edistävät kehittämisinvestoinnit yritysten sijoittumisedellytysten tukeminen (Invest in) elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tukeva kehittämistoiminta elinkeinotoimintaa ja vetovoimaa tukevat toimintaympäristön kehittämisinvestoinnit

11 Toimintalinja 1: Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR) Uusien liiketoimintamallien luominen ja kansainvälistyminen Tuettava toiminta pk-yritysten tuotekehityksen, kasvun, kilpailukyvyn, uusiutumisen ja verkostoitumisen tukeminen, ml. suuryritysten tukeminen silloin, kun tukee pk-yrittäjyyttä kasvuhakuisten pk-yritysten liiketoimintaosaamisen ja kasvun vahvistaminen, sisältäen kehittämisinvestoinnit sekä palvelu- ja ympäristövastuullisen liiketoiminnan kehittämisen energia- ja materiaalitehokkaiden sekä ilmastovaikutuksia vähentävien tuotteiden ja tuotantoprosessien kehittämishankkeet innovaatioiden kaupallistamisen tukeminen teknologian siirron edistäminen yritysverkostojen ja klustereiden tukeminen pk-yritysten kansainvälisyyden edistäminen, ml. energiaosaamisen viennin kehittäminen

12 Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen hyödyntäminen (EAKR) Investointiprioriteetti 1: Innovaatio- ja osaamisrakenteiden vahvistaminen Investointiprioriteetti 2: Uuden tiedon ja osaamisen hyödyntäminen innovatiivisten ratkaisujen luomisessa Investointiprioriteetti 3: Ympäristön laadun sekä luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen Erityistavoite 1: Kilpailukykyinen ja vetovoimainen innovaatio-, koulutus- ja tutkimusympäristö Erityistavoite 1: Huippuosaamisen kehittäminen elinkeinoelämän keskeisillä aloilla, alueen kilpailukyvyn uudistaminen sekä tuottavuuden lisääminen Erityistavoite 2: Uusien sovellusten, tuotteiden ja palveluiden kehittäminen Erityistavoite 3: Uusiutuvan energian sekä energia- ja materiaalitehokkuuden tutkimus- ja tuotekehitys sekä lähienergian ja paikallisten energiavarojen hyödyntämisen ja käytön edistäminen Erityistavoite 1: Luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen Erityistavoite 2: Elinkeinoelämän kilpailukykyä edistävien ympäristömyönteisten innovaatioiden kehittäminen ja käyttöönotto TL 2 Tuensaajat: Tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, yritykset ja yritysryhmät, alueelliset kehittämisorganisaatiot, julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset ja keskittymät, kunnat ja muut julkisyhteisöt, yhdistykset

13 Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen hyödyntäminen (EAKR) Innovaatio- ja osaamisrakenteiden vahvistaminen Tuettava toiminta: alueen elinkeinotoimintaa tukeva koulutus- ja tutkimusinfrastruktuuri T&K&I -ympäristöjen ja kehitysalustojen sekä niitä tukevien yhteistyömuotojen kehittäminen huomioiden alueiden osaamiskärjet demonstraatio- ja pilotointiympäristöjen kehittäminen, ml. energia- ja materiaalitehokkaat ratkaisut innovaatiotoimintaa aktivoivat uudenlaiset toimintatavat, huomioiden erityisesti nuoria ja opiskelijoita aktivoivat ympäristöt teknologian siirron kehittäminen osaamiskeskittymien kehittäminen yritys- ja innovaatioverkostojen kehittäminen, ml. kansainväliset yhteydet

14 Toimintalinja 3: Vähähiilisen talouden edistäminen (EAKR) Tähän painopisteeseen kohdistetaan vähintään 20 % rahoituksesta. Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisessa suunnitelmassa kohdistus tehdään integroituna toimintalinjoihin TL 1, TL 2 ja TL 4.

15 Toimintalinja 4: Saavutettavuus (EAKR, vain Itä- ja Pohjois- Suomessa) Investointiprioriteetti 1: Tieto- ja viestintätekniikan saatavuus, käyttö ja laatu Erityistavoite 1: Nopeiden, laadukkaiden ja esteettömien tietoliikenneyhteyksien varmistaminen ja niiden kautta tarjottavien, paikasta riippumattomien ja käyttäjälähtöisten palveluiden kehittäminen Itä- ja Pohjois-Suomessa Investointiprioriteetti 2: Kestävä liikenne ja pullonkaulojen poistaminen liikenneinfrastruktuurista Erityistavoite 1: Elinkeinotoiminnan kilpailukykyä tukevan, toimivan, kehittyneen ja älykkään liikenneinfrastruktuurin kehittäminen Itä- ja Pohjois-Suomen erityisolosuhteissa TL 4 Tuensaajat: Tutkimusorganisaatiot, alueelliset kehittämisorganisaatiot, kunnat ja muut julkisyhteisöt, yhdistykset, osuuskunnat, yritykset

16 Toimintalinja 5: Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR) Investointiprioriteetti 1: Työnhakijoiden ja työvoiman ulkopuolella olevien työllistyvyys Investointiprioriteetti 2: Työntekijöiden, yritysten ja yrittäjien mukautuminen muutoksiin Investointiprioriteetti 3: Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä Erityistavoite 1: Työvoiman saatavuuden turvaaminen sekä kysynnän ja tarjonnan kohtaannon parantuminen Erityistavoite 1: Työelämän laadun ja tuottavuuden parantuminen Erityistavoite 2: Yritystoiminnan kehittäminen muutostilanteissa Erityistavoite 1: Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen TL 5 Tuensaajat: Tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, alueelliset kehittämisorganisaatiot, kunnat ja muut julkisyhteisöt, yhdistykset, säätiöt, järjestöt, työmarkkinaorganisaatiot

17 Toimintalinja 6: Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR) Investointiprioriteetti 1: Parannetaan elinikäiseen oppimiseen osallistumista, työvoiman ammattitaitoa ja koulutuksen työelämäyhteyksiä Erityistavoite 1: Työvoiman osaamisen ja valmiuksien kehittäminen vastaamaan työelämän tarpeita Erityistavoite 2: Koulutuksen laadun, innovatiivisten oppimisympäristöjen ja ohjauksen kehittäminen TL 6 Tuensaajat: Tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kunnat, yritykset, säätiöt, järjestöt

18 Toimintalinja 7: Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR) vähintään 20% ESR:stä Investointiprioriteetti 1: Aktiivinen osallisuus Erityistavoite 1: Sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy Erityistavoite 2: Asiakaslähtöisten toimintamallien, palvelujen ja palvelukokonaisuuksien sekä rakenteiden kehittäminen TL 7 Tuensaajat: Tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, alueelliset kehittämisorganisaatiot, kunnat ja muut julkisyhteisöt, yhdistykset, säätiöt, järjestöt, työmarkkinaorganisaatiot

19 Valtakunnalliset teemat ohjelmakaudella EAKR Alueellinen % Valtakunnallinen % (vrt %!) ESR Alueellinen % Valtakunnallinen %

20 Valtakunnallinen suunnitelma - EAKR 1. Pääomasijoitukset (TEM, TL 1) 2. Osaamis- ja innovaatioverkosto alueiden älykkään erikoistumisen tukena (TEM, TL1) 3. Vähähiilinen talous (TEM, TL 3) energiatehokkuus uusiutuva energia materiaalitehokkuus kaupunkialueiden vähähiilisten strategioiden edistäminen Lisäksi rahoitusta äkillisen rakennemuutoksen ja muiden ennakoimattomien tapahtumien rahoittamiseen EU-rahoitusta käytettävissä karkeasti arvioiden n. 90 M eli n. 13 M /v

21 Valtakunnallinen suunnitelma - ESR OKM (TL2, TL5, TL6, TL7) 1. Osaamis- ja yritysverkostot 2. Nuorisotakuu 3. Maahanmuuttajien kotoutumisen tukeminen 4. Luovaa osaamista, palveluita ja työllisyyttä 5. Koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointi 6. Joustavat siirtymisväylät koulutuksesta toiseen, koulutuksesta työhön ja työstä koulutukseen 7. Korkeakouluopiskelijoiden työllistymisen tukeminen osana opintoprosessien ja opiskelijapalveluiden kehittämistä 8. Uusien kasvualojen ja niiden kehittämisedellytysten vahvistaminen ja rakennemuutosten tukeminen 9. Koulutuksen, elinikäisen oppimisen ja osaamisperustan digitaaliset tietovarannot 10. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

22 TEM (TL 5) Valtakunnallinen suunnitelma - ESR 1. Nopea työllistyminen ja työvoiman täyskäyttö ESR-nuorisotakuu Heikossa asemassa olevien työllistyminen Muualta Euroopasta Suomeen ja Suomesta muualle Eurooppaan (EURES) 2. Kotona Suomessa Kotona Suomessa (maahanmuuttajat) 3. Työelämän ja yritysten toimintatapojen kehittäminen Työelämän kehittämisstrategian toimeenpano Mikro- ja pk-yritysten ja yrittäjien ja henkilöstön osaamisen kehittäminen Sillat työstä työhön (yritysten rakennemuutos) Monimuotoisuuden johtaminen Terveys, työkyky, työhyvinvointi ja niihin liittyvä osaaminen

23 STM (TL 7) Valtakunnallinen suunnitelma - ESR 1. Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen ESR-nuorisotakuu Riskiryhmien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 2. Heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työ- ja toimintakyvyn edistäminen 3. Integroitujen ja moniammatillisten toimintamallien ja palvelujärjestelmien vahvistaminen 4. Osallisuutta estävien ja edistävien tekijöiden tunnistaminen ja osallisuutta tukevien toimintamallien kehittäminen Lisäksi rahoitusta äkillisen rakennemuutoksen ja muiden ennakoimattomien tapahtumien rahoittamiseen EU-rahoitusta käytettävissä karkeasti arvioiden n. 180 M eli n. 26 M /v

24 Arvio rahoituksesta Itä-Suomi MAX 90 /hlö/v Max 90 /hlö / V % / hlö / V Pohjois-Karjala /V Itä-Suomi yhteensä 100 % 90,00 tekninen tuki -4 % -3,60 Alue 86,40 NSPA-varaus -20,00 66,40 EAKR 48 % 31,87 ESR 52 % 34,53 EAKR 100 % 31,87 ministeriöt -15 % -4, NSPA-varaus + 20,00 Alue 47, TL 1 40 % 18, TL 2 35 % 16, TL 3 15 % 7, TL 4 10 % 4, ESR 100 % 34,53 ministeriöt -30 % -10, Alue 24, TL 5 45 % 10, TL 6 35 % 8, TL 7 20 % 4, Alue yhteensä /V (sis. tekn. tuki) Alue yhteensä 7 V

25 Arvio rahoituksesta Itä-Suomi MIN 40 /hlö/v Min 40 /hlö / V % / hlö / V Pohjois-Karjala /V Itä-Suomi yhteensä 100 % 40,00 tekninen tuki -4 % -1,60 Alue 38,40 NSPA-varaus -20,00 18,40 EAKR 48 % 8,83 ESR 52 % 9,57 EAKR 100 % 8,83 ministeriöt -15 % -1, NSPA-varaus + 20,00 Alue 27, TL 1 40 % 11, TL 2 35 % 9, TL 3 15 % 4, TL 4 10 % 2, ESR 100 % 9,57 ministeriöt -30 % -2, Alue 6, TL 5 45 % 3, TL 6 35 % 2, TL 7 20 % 1, Alue yhteensä /V (sis. tekn. tuki) Alue yhteensä 7 V

26

27 Seuraavaksi Alueellisten suunnitelmaluonnosten ja valtakunnallisten teemojen työstäminen yhdeksi ohjelmaksi Rahoituksen ratkaisut tammikuu 2013? HALKE päättää rahoituksen alueellisesta kohdentumisesta alkuvuonna 2013 Alueelliset suunnitelmat valmistuvat helmikuu 2012 TEM käy viralliset neuvottelut komission kanssa kevät-syksy 2013 Ohjelma ja kumppanuussopimukset valmistuvat kevät 2013 Kumppanuussopimus HALKEn ja valtioneuvoston päätettävänä kesä 2013 Ohjelma ja kumppanuussopimus komission hyväksyttäväksi samanaikaisesti kesä 2013 Uusi ohjelmarahoituskausi alkaa

28 Maakuntaohjelman laadinta kaudelle Alueiden kehittämisestä säädetty laki ja rakennerahastolaki yhdistetään Maakuntaohjelmassa määritellään maakunnan erityispiirteisiin ja mahdollisuuksiin perustuvat alueen kehittämisen tavoitteet Laaditaan maakuntaliiton vetämänä, hyväksytään kevätvaltuustossa 2014 Maakuntaohjelmassa kuvataan kansallisen ja EU-politiikan yhteensovittaminen ja työnjako maakuntatasolla Mitkä kehittämiskokonaisuudet ja keskeisimmät hankkeet toteutetaan kansallisin ja mitkä EU-varoin

29 Tarvitsemme uuteen, kestävään kasvuun perustuvaa elinkeinopolitiikkaa!

Rakennerahasto-ohjelman alueelliset suunnitelmat. Itä- ja Pohjois-Suomen näkökulma Heikki Ojala Suunnitteluryhmän puheenjohtaja

Rakennerahasto-ohjelman alueelliset suunnitelmat. Itä- ja Pohjois-Suomen näkökulma Heikki Ojala Suunnitteluryhmän puheenjohtaja Rakennerahasto-ohjelman alueelliset suunnitelmat Itä- ja Pohjois-Suomen näkökulma Heikki Ojala Suunnitteluryhmän puheenjohtaja Suunnitelman lähtökohdat Seitsemän maakuntaa Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu,

Lisätiedot

kaivosvesiosaamiseen liittyen

kaivosvesiosaamiseen liittyen Rahoitusmahdollisuuksia kaivosvesiosaamiseen liittyen Soile Juuti Ohjelmapäällikkö, Pohjois-Savon liitto soile.juuti@pohjois-savo.fi 24.1.2014 Rahoitusohjelmia Alueellisesti: Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 28.3.2014 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2014 rahoitussuunnitelman allekirjoittaminen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

RAKENNERAHASTOT 2014-2020. Liisanpuisto 28.1.2014 EU-rahoituspäällikkö Maija Saari

RAKENNERAHASTOT 2014-2020. Liisanpuisto 28.1.2014 EU-rahoituspäällikkö Maija Saari RAKENNERAHASTOT 2014-2020 Liisanpuisto 28.1.2014 EU-rahoituspäällikkö EU 2020-STRATEGIAN TAVOITTEET 28.1.2014 EU 2020-STRATEGIA: ÄLYKÄS KASVU Innovatiivinen ja kilpailukykyinen yritys- ja tutkimusympäristö

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Itä- ja Pohjois-Suomen alueellinen suunnitelma Luonnos 18.2.2014 Suunnitelmaa tarkistetaan, mikäli Suomen RR-ohjelmaan tulee muutoksia EU-komission

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 29.9.2014 Etelä-Savon maakunnan vuosien 2015 ja 2016 rahoitussuunnitelman

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Landsbygdsutvecklings

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Hyväksytty Kanta-Hämeen yhteistyöryhmässä 29.9.2014 Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 18.10.2011 Tarkistettu 17.1.2012 myr sihteeristölle delegoidulla päätöksellä Etelä-Savon maakunnan vuoden

Lisätiedot

Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011

Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 19.10.2010, Tarkistettu 9.12.2010, 29.3.2011 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2011 yhteistyöasiakirjan allekirjoittaminen

Lisätiedot

SATAKUNNANMAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2011-2012

SATAKUNNANMAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2011-2012 SATAKUNNANMAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2011-2012 SISÄLLYS 1. MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAN TARKOITUS...2 1.1. Maakunnan yhteistyöasiakirja...2 1.2. Maakunnan yhteistyöasiakirjan sisältö ja laatimisaikataulu...2

Lisätiedot

Avoimen datan hankkeiden rahoitusmahdollisuudet rakennerahasto-ohjelmassa

Avoimen datan hankkeiden rahoitusmahdollisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Avoimen datan hankkeiden rahoitusmahdollisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Kuntien avoin data Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Suomessa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR)

Lisätiedot

Suomen kumppanuussopimuksen 2014 2020 tiivistelmä

Suomen kumppanuussopimuksen 2014 2020 tiivistelmä EUROOPAN KOMISSIO Yleistä tietoa Bryssel 7.10.2014 Suomen kumppanuussopimuksen 2014 2020 tiivistelmä Kumppanuussopimus kattaa neljä rahastoa: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto

Lisätiedot

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA 2014-2020 PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä hallitus 11.12.2014 johtoryhmä 9.12.2014 projektitiimi 4.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 1. Projektitoiminnan toteutuminen ohjelmakaudella

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Luonnos 29.11.2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelma-alue... 3 1.2 Suunnitelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 ISBN 978-952-448-398-8, ISSN 2341-8885 (pdf) Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

Ohjelmakausi 2014-2020 käyntiin Suomessa

Ohjelmakausi 2014-2020 käyntiin Suomessa Ohjelmakausi 2014-2020 käyntiin Suomessa EAKR Etelä-Suomessa 2007-2013 ja 2014-2020 - tuloksia, tähtihetkiä ja tulevaisuus 4.3.2014 Vierumäki Aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä TEM, Alueosasto (No

Lisätiedot

Hankerahoittajan näkökulma Etelä-Savossa: mitä halutaan ja mitä voidaan rahoittaa Euroopan sosiaalirahaston avulla?

Hankerahoittajan näkökulma Etelä-Savossa: mitä halutaan ja mitä voidaan rahoittaa Euroopan sosiaalirahaston avulla? Hankerahoittajan näkökulma Etelä-Savossa: mitä halutaan ja mitä voidaan rahoittaa Euroopan sosiaalirahaston avulla? Soile Laitinen, Etelä-Savon ELY-keskus 15.10.2014 Ohjelmakauden 2014-2020 näkymiä ja

Lisätiedot

Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet

Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet Ohjaamo nuorille (TL 3) Nuorisotakuun monihallinnollinen, -ammatillinen ja -alainen tukiverkosto, jotta nuori pääsee työhön, opintoihin

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016. Kymenlaakson maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016

Kymenlaakson Liitto Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016. Kymenlaakson maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Kymenlaakson Liitto Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Kymenlaakson maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 KYMENLAAKSON MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 Elinvoimaa Pohjoiselta kasvuvyöhykkeeltä

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa ja sen hakeminen. Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 6.6.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa ja sen hakeminen. Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 6.6.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa ja sen hakeminen Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 6.6.2014 Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa ja sen hakeminen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa ja sen hakeminen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa ja sen hakeminen Mari Kuparinen Tiina Huotari Uudenmaan liitto 13.6.2014 Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016

Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Julkaisu A:48 ISBN 978-951-766-241-3 (nide) ISBN 978-951-766-242-0

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Sihteeristö 1/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Tiistai 20.1.2015 klo 9.30-11.50 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Käsitellyt

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO

ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO Sivu 1 ESR 2007-2013 TOIMENPIDEOHJELMAN ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO 15.8.2006 Etelä-Savon TE-keskus SISÄLTÖ: Sivu 2 1. ITÄ-SUOMEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN NYKYTILA, HAASTEET JA TRENDIT 2. ITÄ-SUOMEN SWOT-ANALYYSI

Lisätiedot