Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma RAHOITUSINFO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014-2020 RAHOITUSINFO"

Transkriptio

1 Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma RAHOITUSINFO EU-rahoituspäällikkö

2 1. ESR:N VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 2. ESR TOIMINTALINJAT 3. RAHOITUS (JA HAKEMINEN) 4. MIKÄ MUUTTUU? 2 Etunimi Sukunimi

3 EU 2020-STRATEGIA: ÄLYKÄS KASVU Innovatiivinen ja kilpailukykyinen yritys- ja tutkimusympäristö 3

4 EU 2020-STRATEGIA: OSALLISTAVA KASVU Työmarkkinoille osallistumisen lisääminen parantamalla työllisyyttä, sosiaalista osallisuutta ja koulutuspolitiikkaa 4

5 EU 2020-STRATEGIA: KESTÄVÄ KASVU Resurssien kestävämpään ja tehokkaampaan käyttöön perustuva ympäristöystävällinen kasvu 5

6 Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Yksi rakennerahasto-ohjelma, jossa ESR ja EAKR Liitteinä kahden suuralueen (Pohjois-Suomi/Itä-Suomi ja Etelä- Suomi/Länsi-Suomi) suunnitelmat ja valtakunnalliset kehittämisohjelmat Valtakunnalliset teemat EAKR 10% ESR 25% EAKR: Yritys- ja innovaatioverkostot, sisältäen vähähiilisen talouden yhdessä YM:n kanssa. Tukee INKA-ohjelman toteutusta. ESR: ks.seuraava dia 6

7 Valtakunnalliset kehittämisohjelmat/esr Teemat joilla erityinen lisäarvo alueellisen toiminnan lisäksi ja sitä tukien, esim. nuorisotakuu Tavoitteena parhaiden toimintamallien käyttöönotto valtakunnallisesti, vaikutukset lainsäädäntöön Toteutetaan valtakunnallisina tukirakenteina, koordinoivina hankkeina ja pilotteina Verkostomainen toteutustapa Hallinnointi keskitetään valittuihin ELY-keskuksiin Kehittämisohjelmat käynnistyvät eri aikoihin ohjelmakauden aikana 7

8 Valtakunnalliset kehittämisohjelmat Nuorisotakuu TEM/OKM/STM Keski-Suomen ELY-keskus Ohjaamo-malli Monialainen matalan kynnyksen palvelumalli nivelvaiheessa ja syrjäytymisvaarassa oleville nuorille, nettiohjauspalvelu, pilotit isoissa kaupungeissa Kotona Suomessa TEM Uudenmaan ELY-keskus Kotouttamisen osaamiskeskus, kotouttamisprosessin mallintaminen, kehittäminen ja arviointi, 7 alueellista verkostoa 8

9 Valtakunnalliset kehittämisohjelmat Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistäminen TEM/STM Varsinais-Suomen ELY-keskus, Pirkanmaan ELY-keskus TYP-toimintamallin ja välityömarkkinoiden kehittäminen, hyvien käytäntöjen juurruttaminen, työhönvalmennus, palkkatuetun työn palautejärjestelmä, osatyökykyisten työllistyminen/työkykykoordinaattorit Työvoiman liikkuvuus Euroopassa TEM Pohjois-Karjalan ELY-keskus Laajennettu EURES-palvelu työnantajille koko maassa, Rekrytointipalvelut, lähtömaakoulutus, kielikoulutus, asettautumispalvelut jne. 9

10 Valtakunnalliset kehittämisohjelmat Mallit rekrytoivan ja irtisanovan yrityksen välillä TEM Hämeen ELY-keskus Toiminta- ja palvelumallien kehittäminen irtisanovan ja rekrytoivan yrityksen kohtaamisen helpottamiseksi hyödyntämällä mm.monikanavaisia palveluja ja laajoja kumppanuuksia, muutosturvan kehittäminen Tuottavaa ja tuloksellista työelämää yhteistyöllä TEM Hämeen ELY-keskus Työelämän kehittämispalvelujen markkinointi ja kehittäminen, alueelliset kehittämisverkostot/kumppanuudet, Työelämä2020 hankkeen tukeminen 10

11 Valtakunnalliset kehittämisohjelmat OKM Koulutuksesta koulutukseen tai työhön siirtymien tehostaminen, korkeakoulutuksen työelämävastaavuuden kehittäminen, aikuisten osaamistason nostaminen, ohjauspalvelut, valtakunnalliset koulutusmallit kasvu- ja rakennemuutosaloille. STM Kuntoutuksen palvelujärjestelmän kehittäminen, osallistava nuorisotakuu, syrjinnän torjunta. 11

12 Tuettavat teemat = ohjelman toimintalinjat 1. Pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen (EAKR) 25,0% 2. Uusimman tiedon ja osaamisen hyödyntäminen (EAKR) 33,1% sisältää vähähiilisen talouden edistämisen (EAKR) 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR), 17,8% 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR) 12,5% 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR), 7,6% Tekninen tuki 3,0% 12 Etunimi Sukunimi

13 Toimintalinja 3:Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR) Kohdennus Erityistavoitteet Painopisteet / Satakunta 1. Työnhakijoiden ja työvoiman ulkopuolella olevien pääsy työmarkkinoille, työvoiman liikkuvuuden tukeminen Työmarkkinoiden toimivuuden parantaminen Nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllisyyden parantaminen ks. seuraava dia 2. Työntekijöiden, yritysten ja yrittäjien mukautuminen muutoksiin Työn tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen Työorganisaatioiden uudistumista ja muutosvalmiuksia lisäävän osaamisen kehittäminen 3.Naisten ja miesten tasa-arvo Sukupuolten tasa-arvoa työelämässä edistävät hankkeet 13

14 Painopisteet / Satakunta Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen (6.1) Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen (7.1) Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllisyyden edistäminen, erityisesti pitkäaikaistyöttömät Nuorten työmarkkinoille pääsyn edistäminen Työpajatyyppisen toiminnan kehittäminen Työorganisaatioiden uudistumista ja muutosvalmiuksia lisäävän osaamisen kehittäminen Työhyvinvointia ja työssä jaksamista parantavien toimintamallien ja palvelujen kehittäminen Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa ja osaamisen siirtoa tukevan osaamisen kehittäminen 14

15 Toimintalinja 4:Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR) Kohdennus Erityistavoitteet Painopisteet / Satakunta 1. Työelämäyhteistyö ja työssä oppiminen Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen Elinikäisen oppimisen edistäminen ks.seuraava dia 15

16 Painopisteet / Satakunta Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen(9.1) Koulutuksesta koulutukseen tai työelämään siirtymisen tukeminen, erityisesti ns. nivelvaiheet Ammatillisen tutkinnon suorittamisen tehostaminen Koulutuksen työelämälähtöisyyden vahvistaminen Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen 16

17 Toimintalinja 5: Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (20 %) Kohdennus Erityistavoitteet Painopisteet / Satakunta 1. Sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja köyhyyden torjunta Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen Uusien työllistymistä tukevien toimintamallien kehittäminen ja käyttöön otto Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen ks. seuraava dia 17

18 Painopisteet / Satakunta Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen(10.1) Heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien ja erityisryhmien (työvoiman ulkopuolella olevat, maahanmuuttajat, päihde- ja mielenterveyskuntoutujat, osatyökykyiset jne.) sosiaalisen ja työmarkkinoilta syrjäytymisen ehkäisyä edistävien palvelujen kehittäminen Varhaisen puuttumisen toimintamallien kehittäminen Asuinalueiden kansalaislähtöinen kehittäminen 18

19 Kansalaislähtöinen kehittäminen kaupungeissa Omaehtoista, alhaalta ylöspäin suuntautuvaa Alueille joilla ei Leader-rahoitusta Tulee toteuttaa ESR:n painopisteitä Edellytyksenä paikallisten toimijoiden laatima kehittämisstrategia, jonka lähtökohtana työ- ja ansiomahdollisuuksien kehittäminen ja sosiaalisen pääoman lisääminen Edellytyksenä kaupungin osarahoitus (maksimi julkinen tuki 80%) 19

20 Rahoitusratkaisu 20

21 Rahoituskehys Suomelle 1,3 miljardia euroa, pudotusta nykyiseen noin 1 miljardi Itä- ja Pohjois -Suomen osuus 71% ja Etelä- ja Länsi-Suomen osuus 29% EU:n ja valtion suhde 50% - 50%. Kansallisesta julkisesta valtion osuus 75%, kuntien osuus 25%, kokonaiskustannuksista 12,5% Satakunnan kehys 31,8 milj.euroa, josta ESR 12,7 ja EAKR 19,1milj.euroa + kansallinen osuus (HALKE 22.1.) noin 35 %:n vähennys nykyiseen Etelä- ja Länsi-Suomessa 21

22 Rahoituksen jakautuminen toimintalinjoittain v.2014/satakunta TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus: 1,327 miljoonaa euroa TL 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen: 0,796 miljoonaa euroa TL 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta: 0,530 miljoonaa euroa Yhteensä 2,653 milj.euroa 22

23 Mikä muuttuu ? Horisontaalisten tavoitteiden painoarvo kasvaa: sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys Indikaattorien merkitys kasvaa (vrt. suoritusvaraus) TEM-hallinnon itse toteutettujen hankkeiden määrä vähenee merkittävästi Tuettavasta toiminnasta pois starttiraha ja työllistäminen valtiolle, tukikelpoiseksi työhönvalmennus 23

24 Hakeminen Ohjelman toimeenpano käyntiin 5/2014, yritystuet 8/2014 Hakemuslomake uusittu: Aikaisempien hankkeiden hyödyntäminen, uutuusarvo, Hankkeen tarpeen/kysynnän osoittaminen, mihin ongelmaan haetaan ratkaisua? Tavoitteiden tulisi olla mitattavia Vähemmän projekteja, parempia projekteja Huom! ESR on kehittämisrahaa 24

25 25

26 KIITOS! 26

RAKENNERAHASTOT 2014-2020. Liisanpuisto 28.1.2014 EU-rahoituspäällikkö Maija Saari

RAKENNERAHASTOT 2014-2020. Liisanpuisto 28.1.2014 EU-rahoituspäällikkö Maija Saari RAKENNERAHASTOT 2014-2020 Liisanpuisto 28.1.2014 EU-rahoituspäällikkö EU 2020-STRATEGIAN TAVOITTEET 28.1.2014 EU 2020-STRATEGIA: ÄLYKÄS KASVU Innovatiivinen ja kilpailukykyinen yritys- ja tutkimusympäristö

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Landsbygdsutvecklings

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Etelä-Suomen RR-ELY Uusimaa/Opastinsilta 12 B, Helsinki riitta.salasto@ely-keskus.fi Suomen rakennerahasto-ohjelma ESR ja EAKR 28.2.2014 Ympäristöministeriö Paavo 2 Pitkäaikaisasunnottomuuden

Lisätiedot

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi ESR-sisällöt Pekka Stenfors Keski-Suomen ELY-keskus/ Turku 13.6.2014 Hallinnon muutokset ESR-rakennerahastohallinto Varsinais-Suomen osalta 1.1.2014 alkaen Keski-Suomen ELY-keskuksessa

Lisätiedot

Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet

Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet Ohjaamo nuorille (TL 3) Nuorisotakuun monihallinnollinen, -ammatillinen ja -alainen tukiverkosto, jotta nuori pääsee työhön, opintoihin

Lisätiedot

Hankerahoittajan näkökulma Etelä-Savossa: mitä halutaan ja mitä voidaan rahoittaa Euroopan sosiaalirahaston avulla?

Hankerahoittajan näkökulma Etelä-Savossa: mitä halutaan ja mitä voidaan rahoittaa Euroopan sosiaalirahaston avulla? Hankerahoittajan näkökulma Etelä-Savossa: mitä halutaan ja mitä voidaan rahoittaa Euroopan sosiaalirahaston avulla? Soile Laitinen, Etelä-Savon ELY-keskus 15.10.2014 Ohjelmakauden 2014-2020 näkymiä ja

Lisätiedot

Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014-2020 LEADER-toimintaryhmätyön ajankohtaispäivät 6.5.2013

Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014-2020 LEADER-toimintaryhmätyön ajankohtaispäivät 6.5.2013 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014-2020 LEADER-toimintaryhmätyön ajankohtaispäivät 6.5.2013 Riikka-Maria Turkia Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Rakennerahastoihin (EAKR ja ESR) yksi ohjelma

Lisätiedot

ESR-rahoitus uudella ohjelmakaudella 2014-2020 Pohjanmaalla sekä uuden rakennerahastojen hallintomallin vaikutukset rahoitustehtävien hoitoon

ESR-rahoitus uudella ohjelmakaudella 2014-2020 Pohjanmaalla sekä uuden rakennerahastojen hallintomallin vaikutukset rahoitustehtävien hoitoon ESR-rahoitus uudella ohjelmakaudella 2014-2020 Pohjanmaalla sekä uuden rakennerahastojen hallintomallin vaikutukset rahoitustehtävien hoitoon 4.11.2014 Jouni Kytösaari ja Marko Muotio (osa materiaalista

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 28.3.2014 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2014 rahoitussuunnitelman allekirjoittaminen

Lisätiedot

kaivosvesiosaamiseen liittyen

kaivosvesiosaamiseen liittyen Rahoitusmahdollisuuksia kaivosvesiosaamiseen liittyen Soile Juuti Ohjelmapäällikkö, Pohjois-Savon liitto soile.juuti@pohjois-savo.fi 24.1.2014 Rahoitusohjelmia Alueellisesti: Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma 2014-2020 ESR Taina Lommi 25.2..2014 Etelä-Suomen RR-ELY Uusimaa/Opastinsilta 12 B, Helsinki taina.lommi@ely-keskus.fi Vielä vähän vanhaa kautta jäljellä Ideahaku käynnissä

Lisätiedot

EU:n tulevan rakennerahasto-ohjelmakauden 2014-2020 valmistelu Joensuu 4.12.2012

EU:n tulevan rakennerahasto-ohjelmakauden 2014-2020 valmistelu Joensuu 4.12.2012 EU:n tulevan rakennerahasto-ohjelmakauden 2014-2020 valmistelu Joensuu 4.12.2012 Jarno Turunen Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Rakennerahastot Pohjois-Karjalassa 2007-2013 EAKR + valtion

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä rakennerahastokausi 2014 2020 ja pk-yritykset

Kestävää kasvua ja työtä rakennerahastokausi 2014 2020 ja pk-yritykset Kestävää kasvua ja työtä rakennerahastokausi 2014 2020 ja pk-yritykset Päivi Keisanen Ohjelmapäällikkö Pohjois-Pohjanmaan liitto 19.3.2014 Rakennerahastoihin (EAKR ja ESR) Manner-Suomessa yksi ohjelma

Lisätiedot

Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta ESR ohjelmakausi 2014-2020 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta Eveliina Pöyhönen Sosiaali- ja terveysministeriö Rakennerahastot: valtakunnalliset teemat Rakennerahastojen (EAKR ja ESR) rahoitus

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 29.9.2014 Etelä-Savon maakunnan vuosien 2015 ja 2016 rahoitussuunnitelman

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma ESR Etelä-Pohjanmaa Aluekehittämispalaverit 14.-23.4.2015 www.rakennerahastot.fi sivustolta löytyy - Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Hankerahoitus ohjelmakausien vaihteessa. Pohjois-Savon ELY-keskus

Hankerahoitus ohjelmakausien vaihteessa. Pohjois-Savon ELY-keskus Hankerahoitus ohjelmakausien vaihteessa Pohjois-Savon ELY-keskus Timo Ollila 21.3.2013 Ohjelmakauden vaihdos (1) - Rahoittajalle tärkeä viestiä tulevista hakemuksista ajoissa - ESR ja EAKR ohjelmien tilanteessa

Lisätiedot

Ohjelmakausi 2014-2020 käyntiin Suomessa

Ohjelmakausi 2014-2020 käyntiin Suomessa Ohjelmakausi 2014-2020 käyntiin Suomessa EAKR Etelä-Suomessa 2007-2013 ja 2014-2020 - tuloksia, tähtihetkiä ja tulevaisuus 4.3.2014 Vierumäki Aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä TEM, Alueosasto (No

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus

Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus Yksi ohjelma viisi toimintalinjaa toiminnalle 2.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Katse työllisyyteen Hyvinvointifoorumi Kajaanissa 8.12.2014 Anne Huotari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Katse työllisyyteen Hyvinvointifoorumi Kajaanissa 8.12.2014 Anne Huotari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ESR-hankkeet ja rahoitusmahdollisuudet Katse työllisyyteen Hyvinvointifoorumi Kajaanissa 8.12.2014 Anne Huotari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Alueellinen ESR-rahoitus Kainuussa ohjelmakaudella 2014-2020,

Lisätiedot

Hakijan opas Tavoite 3 -ohjelma 2000 2006. Euroopan sosiaalirahaston tukemia projekteja suunnitteleville. Euroopan sosiaalirahasto 2000 2006

Hakijan opas Tavoite 3 -ohjelma 2000 2006. Euroopan sosiaalirahaston tukemia projekteja suunnitteleville. Euroopan sosiaalirahasto 2000 2006 Euroopan sosiaalirahasto 2000 2006 SR Tiedon, työllisyyden, osaamisen, yrittäjyyden ja tasa-arvon eurooppalainen Suomi Hakijan opas Tavoite 3 -ohjelma 2000 2006 Euroopan sosiaalirahaston tukemia projekteja

Lisätiedot

Erityistavoite 1a: Uusien yritysten määrä on lisääntynyt ja kasvavien kansainvälistyvien yritysten osuus kasvanut

Erityistavoite 1a: Uusien yritysten määrä on lisääntynyt ja kasvavien kansainvälistyvien yritysten osuus kasvanut Etelä- ja Länsi-Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 toimintalinjat, investointiprioriteetit, erityistavoitteet ja tuettava toiminta LUONNOS 23.1.2013 TOIMINTALINJA 1: PK-YRITYSTEN KILPAILUKYVYN PARANTAMINEN

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Hyväksytty Kanta-Hämeen yhteistyöryhmässä 29.9.2014 Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA 2014-2020 PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä hallitus 11.12.2014 johtoryhmä 9.12.2014 projektitiimi 4.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 1. Projektitoiminnan toteutuminen ohjelmakaudella

Lisätiedot

Rahoitusta Pohjois-Savon kehittämiseen

Rahoitusta Pohjois-Savon kehittämiseen Rahoitusta Pohjois-Savon kehittämiseen - Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014-2020 Soile Juuti, Ohjelmapäällikkö Pohjois-Savon liitto EnergyVarkaus 8.8.2014 Pohjois-Savon maakuntasuunnitelman 2030 ja maakuntaohjelman

Lisätiedot

SATAKUNNANMAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2011-2012

SATAKUNNANMAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2011-2012 SATAKUNNANMAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2011-2012 SISÄLLYS 1. MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAN TARKOITUS...2 1.1. Maakunnan yhteistyöasiakirja...2 1.2. Maakunnan yhteistyöasiakirjan sisältö ja laatimisaikataulu...2

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

VALINTAPERUSTEET Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 Alueosasto/Rakennerahastot LUONNOS 2 9.5.2014 1 (6) VALINTAPERUSTEET Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma I YLEISET VALINTAPERUSTEET Merkitään rastilla täyttyvät kriteerit.

Lisätiedot

EU:n tuleva rr-ohjelmakausi 2014-2020. Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

EU:n tuleva rr-ohjelmakausi 2014-2020. Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EU:n tuleva rr-ohjelmakausi 2014-2020 Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Aluepolitiikka 2014-2020 Euroopan komission rahoituskehysehdotus 10/2011 336 miljardia euroa, 5,3%

Lisätiedot

Toimeenpanosuunnitelman valmisteluprosessi: Uudenmaan ESR-hakujen teemat

Toimeenpanosuunnitelman valmisteluprosessi: Uudenmaan ESR-hakujen teemat Maakunnan yhteistyöryhmän 41 08.06.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 32 15.06.2015 Toimeenpanosuunnitelman valmisteluprosessi: Uudenmaan ESR-hakujen teemat MYRS 08.06.2015 41 Kestävää kasvua ja

Lisätiedot