Liikenneturvan toiminta- ja taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikenneturvan toiminta- ja taloussuunnitelma"

Transkriptio

1 Liikenneturvan toiminta- ja taloussuunnitelma

2 Sisällysluettelo Liikenneturvan rooli ja tehtävät 3 Toiminnan lähtökohdat 4 Liikenneturvan toiminta Painopisteet 5 Yhteistyö 5 Pienet lapset (alle 7-vuotiaat) 6 Lapset (7-14-vuotiaat) 7 Nuoret (15-24-vuotiaat) 8 Aikuiset (25-64-vuotiaat) 9 Iäkkäät (yli 65-vuotiaat) 10 Hallinto ja talous 11 Talousarvio Vahvistettu Liikenneturvan hallituksen kokouksessa

3 Liikenneturvan rooli ja tehtävät Liikenneturva toteuttaa valtakunnallisena liikenneturvallisuustyön keskusjärjestönä laissa (278/2003) sille määriteltyjä tiedotus-, valistus- ja koulutustehtäviä, joiden tavoitteena on parantaa tieliikenteen turvallisuutta ja saada aikaan myönteisiä muutoksia liikennekulttuurissa. Toimimme yhteistyön rakentajana koko Suomessa, alueellisten ja paikallisten viranomaisten, järjestöjen, yhteisöjen ja yksittäisten ihmisten kanssa. Työtämme ohjaavat arvot: turvallisuus ensin, asiantuntijuus ja yhteistyö. Toimimme tielläliikkujan turvallisuuden puolesta. Työmme on ennaltaehkäisevää, suostuttelevaa ja perustelevaa. Pitkäjänteinen työ korostaa elinikäistä liikennekasvatusta. Toteutamme omalta osaltamme tieliikenteen turvallisuusvisiota, jonka mukaan liikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitsisi kuolla tai vakavasti loukkaantua tieliikenteessä. Turvallisuusvisio sisältää sekä järjestelmän että yksilön vastuun. Liikenneturva tukee vision mukaista tienkäyttäjien toimintaa vaikuttamalla heidän liikennekäyttäytymiseensä. Ydinosaamistamme on ihmisen roolin ymmärtäminen tieliikenteessä. Tutkitun tiedon avulla haemme ratkaisuja, joihin työmme laatu ja riippumattomuus perustuvat. Toimimme sillanrakentajana viranomaisten ja kansalaisten välillä. Autamme kansalaisia ja kansalaisjärjestöjä siinä, että heidän liikenneturvallisuusasiansa tulee kuulluksi. Tuemme myös viranomaisia vahvistamalla lainsäädännön hyväksyttävyyttä tuomalla esiin perusteluja kansalaisille. Olemme luotettava ja joustava yhteistyökumppani, joka kuuntelee, osallistaa ja auttaa yhteistyötahoja ottamaan liikenneturvallisuusnäkökohdat ja turvallisen liikennekäyttäytymisen osaksi omaa toimintaansa. Tuemme vapaaehtoistyötä, jotta jokainen voisi löytää keinoja parantaa omaa ja läheistensä liikenneturvallisuutta. Edistämme liikenneturvallisuutta ajanmukaisin keinoin ja ideoin. Jatkamme toimintamallien kehittämistä kokeilujen kautta. Liikenne muuttuu, ja olemme mukana muutoksessa. Digitaalisuuden ja teknologian mahdollisuudet kasvavat niin liikenteessä, viestinnässä kuin opetuksessakin. 3

4 Toiminnan lähtökohdat Vuoden 2015 toimintamme pohjautuu Liikenneturvan jäsenyhteisöjen hyväksymään strategiaan vuosiksi Liikenneturvan jäsenet edustavat monipuolisesti eri liikkujaryhmiä ja vaikuttajia. Mahdollisimman hyvän turvallisuuskuvan luomiseksi hyödynnämme poliisin tietoon tulleita onnettomuustilastoja ja niiden tietopohjaa sekä vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunnan (VALT) tilastoja. Vakavasti loukkaantumisten määrittämisessä käytämme pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilastoja (PRONTO). Toimintamme lähtökohtana ovat liikenteen turvallisuustilanne ja -kehitys. Suomen liikenneturvallisuus on parantunut, ja asetetun tavoitteen saavuttaminen on mahdollista, enintään 218 tieliikennekuolemaa vuonna Kansallinen turvallisuuskehityksemme ei ole kuitenkaan niin hyvää kuin Euroopassa keskimäärin, ja pohjoismaisessa vertailussa Suomi pitää perää. Niissäkin asioissa, joissa turvallisuus on edistynyt hyvin, täytyy varmistaa toiminnan jatkuvuus ja uudistaminen, sillä joka vuosi uusi ikäluokka suuntaa koulutielle, aloittaa mopoilun tai autoilun ensi kertaa. Liikenneturva ottaa toiminnassaan huomioon poikkihallinnollisesti laaditut, liikenneturvallisuuden strategiset tavoitteet ja teknologian mahdollisuudet liikenneturvallisuuden edistämisessä. Liikenneturva vaikuttaa erityisesti ihmisten asenteisiin, toteuttaa elinikäistä liikennekasvatusta ja kampanjoi turvallisen liikennekäyttäytymisen ja turvavarusteiden puolesta. Liikennepolitiikassa pyritään kehittämään liikennettä palveluna. Liikenneturva tuo esiin palvelun tieliikenteen turvallisuuden keskeisenä laatutekijänä. Liikenneturva on tienkäyttäjän asialla antaen asiantuntijuutensa ja voimavaransa turvallisen liikkumisen hyväksi. Yhteiskunnassamme tarkka liikenteen sääntely on koettu paikoin niin rajaavaksi, että se kaventaa monia kehittämismahdollisuuksia. Jos lainsäädäntöä kevennetään, vapaudet lisääntyvät, ja samalla liikenteen palvelujen tuottajien ja tienkäyttäjien oma vastuu kasvaa. Liikenneturva antaa tieliikenteessä turvalliseen liikkumiseen ja kuljettamiseen tarvittavia tietoja ja näin mahdollistaa oikeat valinnat sekä myönteisen turvallisuuskehityksen. Liikenneturvassa valmistaudutaan Liikenneturvan toiminnan ohjausta koskeviin muutoksiin, joita valmistellaan liikenne- ja viestintäministeriössä. Liikennevakuutuslain kokonaisuudistuksen myötä myös Liikenneturvan rahoitusmalliin on tulossa muutoksia. On tärkeää varmistaa, että liikennevakuutukseen sidottu rahoituksen lähde säilyy jatkossakin. Liikenneturva on valtakunnallinen ja paikallinen toimija. Toimintavuonna valmistelemme Liikenneturvan paikallisen vaikuttamisen strategian, jotta voimme lisätä työmme tavoitettavuutta ja vastata paremmin alueellisiin tarpeisiin. 4

5 Liikenneturvan toiminta 2015 Painopisteet Liikenneturvan toiminta on pitkäjänteistä. Tämä tarkoittaa, että osa hankkeista on suunnittelu- ja kehitysvaiheessa ja osa aktiivisessa toteutusvaiheessa, jolloin ne näkyvät erityisesti Liikenneturvan alueellisessa ja paikallisessa työssä. Tärkeimmät kanavat ja kohderyhmät vuonna 2015 ovat koulut, työpaikat ja kunnat. Toiminnassa: Viestimme tarkkaamattomuus liikenteessä ilmiöstä ja tuomme sen osaksi koulutus- ja aluetoimintaamme. Vahvistamme koulujen ja oppilaitosten liikennekasvatusta luomalla ajanmukaisia ja monipuolisia menetelmiä ja aineistoja. Vaikutamme uudistuviin opetussuunnitelmiin liikennekasvatuksen puolestapuhujana. Tarjoamme kunnissa koulutusta liikenneturvallisuustyöhön eri hallintokuntien työntekijöille. Edistämme kunnissa uusien liikenneturvallisuustyöryhmien perustamista ja aktivoimme jo olemassa olevia. Edistämme suojatieturvallisuutta yhteistyössä jäsentemme kanssa järjestämällä paikallisia tapahtumia kampanjoinnin tueksi. Tulossa: Valmistelemme uuden rattijuopumuksen vastaisen yhteiskampanjan alan toimijoiden kanssa. Edistämme turvallista pyöräilyä koulutuksen ja viestinnän keinoin. Sovellamme ennakoivan ajon periaatteita eri-ikäsille pyöräilijöille tarkoitetussa toiminnassa ja aineistossa. Motivoimme työpaikkoja vapaaehtoiseen liikenneturvallisuustyöhön laajentamalla työpaikoille tarjottavien koulutustuotteiden sarjaa. Yhteistyö Työmme perustuu yhteistyöhön. Tärkeimmät yhteistyökumppanimme ovat jäsenyhteisömme, liikenneturvallisuutta ohjaavat viranomaiset, media sekä päättäjät. Järjestötyön merkitys koko yhteiskunnassa kasvaa entisestään. Liikenneturvan jäsenistä suurin osa on järjestöjä, joilla on huomattava määrä kansalaisjäseniä. Yhdessä saamme enemmän aikaan ja olemme vahvempia. Parannamme omaa toimintaamme ylläpitämällä kävelyn ja pyöräilyn sekä tiedotusalan neuvottelukuntia luoden siten mahdollisuuksia uudelle yhteistyölle. 5

6 Esimerkkejä toiminnassa olevista yhteishankkeista vuonna 2015 Yhteishanke Kohderyhmä Yhteistyökumppani Hyvä alku ala- ja Lapset ja nuoret MLL ry yläkouluun Särmänä liikenteessä Varusmiehet Puolustusvoimat ja Sotilaskotiliitto Turvassa tiellä Yläkoululaiset AKK-Motorsport ja Lions Punainen Liitu Toisen asteen opiskelijat Pelastuslaitos ja Poliisi Päätä itse Nuoret (15-24) Nuorten Akatemia Työmatkojen turvallisuus Aikuiset Pilottityöyhteisöt Sinä teet suojatien Autoilijat ja jalankulkijat MOLIKE Koulujen liikenne- Lapset ja nuoret Opetushallitus turvallisuusviikko Tapaturmapäivä Aikuiset Laaja järjestökenttä Rengasratsia Autoilijat Autonrengasliitto Vanhusten viikko Iäkkäät Auton päivä Autoilijat Useat toimijat Auton vapaapäivä Autoilijat Useat toimijat Pysy pystyssä Jalankulkijat Laaja yhteistyöverkosto Läpi vuoden olemme mukana lisäksi lukuisissa, paikallisissa ja valtakunnallisissa tapahtumissa ja tempauksissa. Paikallisesti edistämme yhteistyötä muun muassa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, aluehallintovirastojen, poliisin, pelastuslaitoksen ja eri paikallisten yhteisöjen kanssa. Kuntien yhdistyessä tuemme liikenneturvallisuustyön jatkumoa. Osallistumme myös kansalliseen alan tutkimusyhteistyöhön. Julkaisemme vuosittain Suomen viralliseen tilastoon kuuluvan Tieliikenneonnettomuudet -tilastokirjan yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa. Pienet lapset (alle 7-vuotiaat) Liikennekasvatus alkaa kodeista, sillä vanhempien ja huoltajien asenteet, kasvatus ja käyttäytyminen luovat pohjan lasten liikenneturvallisuudelle. Viimeisen kolmen vuoden aikana kuoli keskimäärin kaksi ja loukkaantui lähes sata alle kouluikäistä lasta vuosittain. Henkilövahingoista 70 prosenttia tapahtui autossa matkustettaessa. Tavoite: Pienten lasten vanhemmilla on käytössään Liikenneturvan tuottamia tietoja ja toimintamalleja lasten liikennekasvatuksen aloittamiseen ja lasten kuljettamiseen autossa. Parannamme näillä vanhempien tietotasoa. Lapsi liikenteessä -aineisto on laajasti käytössä neuvoloiden nelivuotistarkastuksissa. Toiminta: Selvitämme Liikenneturvan Lapsi Liikenteessä -aineiston käyttöä neuvoloissa ja uudistamme aineiston tehtävävihkoa sisällöllisesti. Jatkamme Lapsi Liikenteessä -aineiston jakelua neuvoloiden kautta. 6

7 Viestimme lasten vanhemmille turvavyön, turvaistuinten, kypärän ja heijastimen käytöstä ja merkityksestä turvallisuudelle. Motivoimme vanhempia löytämään palvelujamme viestinnän ja markkinoinnin keinoin. Tarjoamme Turvapupu- verkkosivuillamme pelillisiä mahdollisuuksia liikenteessä selviytymisen oppimiselle. Liikenneturvan aluetyöntekijät tarjoavat kunnissa neuvoloiden ja päiväkotien henkilöstölle koulutusta, aineistoja ja toimintavinkkejä. Arviointi: Arvioimme Lapsi liikenteessä -aineiston käyttöasteen Suomen neuvoloissa. Lapset (7-14-vuotiaat) Itsenäisen liikkumisen myötä lapsen oma vastuu turvallisuudestaan lisääntyy. Kasvatusvastuu laajenee perheestä kouluun, ja liikennekasvatuksen tulee olla säännöllinen osa koulunkäyntiä kaikilla luokka-asteilla. Elinpiirin ja liikkumisen laajentuessa kodin ulkopuolelle lisääntyvät pyöräilyonnettomuudet, jotka muodostavat noin 40 prosenttia 7-12-vuotiaiden henkilövahingoista. Sen sijaan 14-vuotiailla on suurempi riski loukkaantua mopoilijana ja erityisesti mopon matkustajana kuin polkupyöräilijänä. Tavoite: Liikennekasvatus sisällytetään kunta- ja koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin. Liikenneturvan materiaaleja ja tukea hyödynnetään opetussuunnitelmia tehtäessä. Entistä useampi opettajaksi opiskeleva saa Liikenneturvan toiminnan esittelyn opiskeluaikanaan. Liikennekasvatuksen tukemiseen on kokonaissuunnitelma. Toiminta: Valmistaudumme perusopetuksen opetussuunnitelmien uudistumiseen (OPS 2016) tekemällä kokonaissuunnitelman koulujen liikennekasvatuksen tukemisesta. Vaikutamme uudistuviin opetussuunnitelmiin tarjoamalla konkreettisia toimintamalleja eri oppiaineisiin ja eheytettyihin opintokokonaisuuksiin. Pidämme huolta siitä, että liikennekasvatusasiat ovat hyvin esillä. Teemme selvityksen koulujen ja oppilaitosten liikennekasvatuksen tilasta. Laajennamme yhteistyötä opettajankoulutuslaitosten kanssa ja päivitämme koulutusmateriaalimme opettajaksi opiskeleville. Vastaamme liikennekasvatuksen yhteistyöverkoston koordinoinnista. Teemme yhteistyöverkoston jäsenille kyselyn toiminnan kehittämiseksi. Viestimme opettajille ajankohtaisista aiheista ja palveluistamme sähköisillä viestimillä ja Opettaja-lehden välityksellä. Pidämme yhteyttä Liikenneturvan täydennyskoulutukseen osallistuneisiin opettajiin. Jatkamme Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa Hyvä alku alakouluun ja Hyvä alku yläkouluun -yhteistyötä. Toimitamme Kirjeen lasten vanhemmille kouluun tutustumisen yhteydessä. Viestimme koulujen alkaessa lasten liikenneturvallisuuden puolesta. Arviointi: Keräämme palautetta opettajien täydennyskoulutustilaisuuksista ja opettajankoulutuslaitosvierailuista. 7

8 Nuoret (15-24-vuotiaat) Nuoruuteen liittyy monia muutoksia. Iän myötä oma vastuu ja valinnat korostuvat. Liikenteessä moottoriajoneuvot tulevat osaksi itsenäistä liikkumista. Ajokortti on yhä monille nuorille aikuistumisen merkki. Nuorten riski kuolla tai loukkaantua liikenteessä on korkeimmillaan 15-vuotiaina, heidän ensimmäisenä mopovuotenaan. Toinen riskikausi osuu 18-vuotiaille autoilun aloittaneille nuorille. Kaksi kolmesta vuotiaiden liikennekuolemista tapahtuu joko henkilöauton kuljettajana tai matkustajana. Nuoret ajavat eniten rattijuopumusonnettomuuksia. Myös turvavöiden käyttö on ikäryhmässä alhaisempaa muuhun väestöön verrattuna. Tavoite: Tuemme nuorten turvallisia valintoja, etenkin liikenneraittiuden, turvavyön käytön ja ajonopeuksien osalta. Nuorien osallisuus liikenneturvallisuuskeskustelussa laajenee. Koulukontaktimme lisääntyvät. Kaikki varusmiespalveluksen suorittavat varusmiehet saavat Särmänä liikenteessä -koulutuksen. Punainen Liitu laajenee uusille paikkakunnille. Päätä itse projektit tavoittavat ja aktivoivat liikenneturvallisuudesta kiinnostuneita nuoria. Toiminta: Varmistamme, että kaikissa varuskunnissa Särmänä liikenteessä -hanketta toteutetaan yhteistyössä Puolustusvoimien ja Sotilaskotiliiton kanssa. Tavoitamme yli nuoren varusmiehen lisäksi myös siviilipalvelusmiehet. Uutena osana hanketta teemme selvityksen Liikenneturvan varusmiesjohtajille antaman perehdytyksen sisällöstä, toimivuudesta ja tasalaatuisuudesta. Nuoria tavoitamme myös koulujen ja oppilaitosten kautta. Opettajien tukitoimia on käsitelty tarkemmin aikaisemmassa kappaleessa Lapset (7-14 vuotiaat). Tuotamme eri ikäryhmille soveltuvaa ja käyttäjäystävällistä materiaalia opettajien käyttöön. Laajennamme yhteistyötä Pelastuslaitoksen kanssa Punainen Liitu -hankkeessa, jossa käsitellään nuorten liikenneturvallisuusriskien välttämistä dramatisoidun, tositapahtumiin perustuvan elokuvan ja asiantuntijapuheenvuorojen yhdistelmänä. Järjestämme nuorille uusia mahdollisuuksia vaikuttaa ja tulla kuulluiksi liikenneturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Jatkamme Päätä itse -projektia Nuorten Akatemian kanssa ja suuntaamme tulevia nuorten projekteja toimintavuoden pääteemojen tarkkaamattomuuden, päihteettömyyden ja suojatieturvallisuuden mukaisesti. Laajennamme Turvassa tiellä -yhteistyötä AKK-Motorsportin ja Suomen Lions-liiton kanssa. Koulutamme vapaaehtoisia kouluvierailijoita mopoilun turvallisuuden edistämiseksi. Tarjoamme uusille kuljettajille riskien välttämiseksi tarkoitettua aineistoa Mercedes Benz Driving Academyn kanssa tuotetussa virtuaalisessa oppimisympäristössä. Jatkamme Musta vyö -kampanjaa, joka muistuttaa nuoria turvavyön käytön tärkeydestä. 8

9 Kokoamme uuden yhteiskampanjan liikenneraittiudesta eri yhteistyökumppaneiden kanssa ylläpitämään rattijuopumuksen vastaista sosiaalista normia. Arviointi: Arvioimme nuoria osallistavien mallien toteutumista sekä koulukontaktien määrää. Aikuiset (25-64-vuotiaat) Tiellä liikkujien valtaosan muodostavat vuotiaat. Ajokorteista heillä on yli 70 prosenttia. Ryhmään kuuluu ihmisiä, joilla on hyvin erilaisia liikkumistarpeita ja tottumuksia. Työmatkaliikenne muodostaa suuren osan tämän ryhmän liikkumisesta. Työpaikat ja harrastukset ovat yksi mahdollisuus tavoittaa tämä monipuolinen ryhmä. Vuonna 2013 tieliikenteessä menehtyneistä lähes puolet, 131 ihmistä, kuului tähän ikäryhmään. Menehtyneistä seitsemän kymmenestä oli auton matkustajia tai -kuljettajia. Tavoite: Kehitämme työliikenteen turvallisuusprojektia tekemällä yhteistyökumppaneidemme kanssa tuotevalikoiman työyhteisöjen liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Laajennamme pilottiyhteistyöverkostoa. Teemme tarkkaamattomuus liikenteessä -ilmiön suomalaisille tunnetuksi viestinnän ja sosiaalisen markkinoinnin keinoin. Nostamme esiin tarkkaamattomuuteen liittyviä tieliikenteen riskejä. Liikenneturvan kouluttamat ennakoivan ajon kouluttajat tarjoavat EAK-koulutusta koko maan laajuisesti moottoripyöräilijöille, autoilijoille ja raskaan liikenteen ammattikuljettajille. Toiminta: Työliikenteen turvallisuuden edistämiseksi luomme uusia koulutuksellisia ja viestinnällisiä toimintamalleja yhdessä yhteistyökumppaneina toimivien työyhteisöjen ja yritysten kanssa. Motivoimme pilottityöpaikkoja vapaaehtoiseen liikenneturvallisuustyöhön laajentamalla niille tarjottavien koulutustuotteiden sarjaa. Viestimme heijastimen käytön merkityksestä, vietettävän heijastinpäivän avulla. Motivoimme etenkin työpaikkoja ja eri yhteisöjä mukaan toimintaan. Paikallinen työ vie heijastinpäivän ruohonjuuritasolle. Olemme mukana Motivan Työpaikat kestävän kehityksen edistäjinä (TYKELI II) -työryhmän ohjausryhmässä. Kampanjoimme ja viestimme tarkkaamattomuudesta liikenteessä tuottaen uusia näkökulmia, tietoa sekä helposti jaettavia digitaalisia ja muita tuotteita. Kohotamme tietotasoa tarkkaamattomuuden riskeistä. Lisäämme valtakunnallista näkyvyyttä myös paikallisin tempauksin ja tapahtumin. Jatkamme Sinä teet suojatien -kampanjaa yhteistyössä autoalan järjestöjen ja poliisin kanssa laajentaen toimintaa paikallisella yhteistyöllä. Koulutamme 40 raskaan kaluston ennakoivan ajon kouluttajaa, jotka tarjoavat koulutusta yritysten, kurssikeskusten, ammattioppilaitosten, aikuiskoulutuskeskusten 9

10 sekä puolustusvoimien kautta. Lisäksi koulutamme 20 moottoripyöräilyn ennakoivan ajon kouluttajaa, jotka toimivat pääosin moottoripyöräkerhojen kautta. Markkinoimme ennakoivan ajon koulutusta työpaikoille ja tarjoamme Liikenneturvan ennakoivan ajon kouluttajaverkoston palveluja. Otamme käyttöön päivitetyn Mitä moottoripyöräilijöiden kuolemankolareista voi oppia aineiston. Uudistamme moottorikelkkailuun tarkoitetun aineiston verkkoon ja esitemuotoon. Arviointi: Keräämme tiedot tarkkaamattomuus liikenteessä -kampanjan vaikuttavuudesta monipuolisesti. Teemme TV- ja radiokampanjoiden huomionarvomittaukset ja seuraamme tiedon leviämistä mediaseurannan kautta. Lisäksi keräämme galluptiedon tavallisen suomalaisen tietotasosta tarkkaamattomuuden riskeistä. Tietoa voidaan verrata ennen kampanjointia kerättyihin tuloksiin. Keräämme käyttäjäarvion uudistetusta Mitä moottoripyöräilijöiden kuolemankolareista voi oppia aineistosta ja ennakoivan ajon kouluttajakursseista. Keräämme palautteen työliikenneprojektin yhteistyötahoilta projektin aineistoista, käyttöönotosta ja malleista. Iäkkäät (yli 65-vuotiaat) Liikenteessä ei ratkaise ikä, vaan terveys. Iän myötä erilaiset sairaudet yleistyvät. Oman ajokunnon arviointi, ennakoiva ajotapa sekä tekniset apuvälineet auttavat iäkästä kuljettajaa liikkumaan turvallisesti. Ajoterveyden merkitys riskitekijänä korostuu yli 75-vuotiailla autonkuljettajilla. Iän myötä tapahtuva kehon haurastuminen lisää onnettomuuksien seurauksien vakavuutta. Erityisesti kuolonkolareissa yli 64 vuotiaiden osuus on suuri. Liikenteessä menehtyneistä jalankulkijoista ja pyöräilijöistä enemmän kuin puolet on yli 64-vuotiaita. Tavoite: Tietoisuus lääkkeiden käytön vaikutuksesta ajokuntoon on lisääntynyt. On tarjottu keinoja jalan ja pyörällä liikkuville parantaa omaa turvallisuuttaan. Toiminta: Tarjoamme ikäkuljettajille tukipalveluja sähköisesti, ja arviointiaineistoa suuntaamme erityisesti lääkärikunnalle. Iäkkäille saamme valmiiksi toimintavuonna uuden lääkkeet, ajokunto ja liikenne teemaisen aineistokokonaisuuden. Paikallisilla tapahtumilla aktivoimme iäkkäitä huolehtimaan omasta turvallisuudestaan. Erityisesti esiin nostamme turvallisuusaiheet kävelyssä, pyöräilyssä ja autoilussa. Lääkkeisiin liittyvän tiedonjaon tueksi etsimme uusia yhteistyömahdollisuuksia iäkäsjärjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Edistämme pyöräilykypärän käyttöä korostamalla positiivisia, tyyliin ja elämäntapaan liittyviä perusteita pyöräilykypärän käytölle. Arviointi: Keräämme iäkkäiltä käyttäjiltä arvioita ja palautetta Liikenneturvan verkkosivuista ja erityisesti sieltä löytyvistä, iäkkäitä koskevista tiedoista. 10

11 Hallinto ja talous Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan hallituksen esitystä eduskunnalle liikennevakuutuslainsäädännön uudistamiseksi. Tavoitteena on, että liikennevakuutuksen yhteydessä kerätty liikenneturvallisuusmaksu säilyy ja että Liikenneturvan rahoituksen taso pysyy samana. Talouden läpinäkyvyys, avoimuus ja kustannustehokkuus ovat kehittämisen kulmakiviä. Sähköisen matkalaskuprojektin jälkeen otamme vuoden 2015 alusta käyttöön uutta sähköistä raportointia, joka tähtää taloudessa toteutettujen sähköisten uudistusten tavoin toiminnan tehostamiseen. Hankintaohjeen mukaisesti hankinnoissa hyödynnämme ensisijaisesti yhteishankintayksikkö Hansel Oy:n kilpailuttamia puitejärjestelyjä. Hallinto huolehtii keskitetysti Liikenneturvan toimitilojen kunnosta ja turvallisuudesta sekä hankkii ja varmistaa ajanmukaisen ICT-laitekannan ja -palvelut henkilöstön käyttöön. Talousarvio vuodelle 2015 on 6,9 milj. euroa. Toiminnan rahoituksen päälähteenä on liikenneturvallisuusmaksu, joka kattaa noin 98 prosenttia toimintavuoden menoista. Talous pohjautuu samaan rahoitusmalliin kuin edellisvuonna. Tuottojen sekä toiminta- ja henkilöstökulujen määrässä noudatamme Liikenneturvan strategiassa vuosiksi määriteltyjä talouskehyksiä. Liikenneturvan 46 työntekijästä 43 prosenttia toimii aluetyössä. 11

12 Talousarvio 2015 VARSINAINEN TOIMINTA TALOUSARVIO 2015 TURVALLISUUSVIESTINTÄ Tuotot 0 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Muut kulut KAMPANJAT Tuotot 0 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Muut kulut LIIKENNEKASVATUS Tuotot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Muut kulut KULJETTAJIEN JATKOKOULUTUS Tuotot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Muut kulut ALUEELLINEN LIIKENNE- TURVALLISUUSTYÖ Tuotot 0 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Muut kulut TIEDONTUOTANTO Tuotot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Muut kulut JOHTO Tuotot 0 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Muut kulut TOIMISTO VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ

13 VARAINHANKINTA Jäsenmaksutuotot RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot Korkokulut OMATOIMINEN KULUJÄÄMÄ YLEISAVUSTUKSET Liikenneturvallisuusmaksut RAHOITUSTULOS Pitkäaikaisen vpo:n lyhennys 0 Kiinteistöjen peruskorjaus KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS 0 LIIKENNETURVAN VUODEN 2015 TALOUSARVIO LYHYESTI VARSINAINEN TOIMINTA P 2013 TA 2014 TA 2015 TUOTOT HENKILÖSTÖKULUT Palkat Palkkiot Henkilösivukulut MUUT KULUT KULUT YHTEENSÄ VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ VARAINHANKINTA RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT LIIKENNETURVALLISUUSMAKSUT RAHOITUSTULOS LAINAN LYHENNYKSET KÄYTTÖOMAISUUSINVESTONNIT KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS

14 14

Liikenneturvan toiminta- ja taloussuunnitelma

Liikenneturvan toiminta- ja taloussuunnitelma Liikenneturvan toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 SISÄLTÖ Liikenneturvan rooli ja tehtävät 3 Toiminnan lähtökohdat 4 Liikenneturvan toiminta 2016 6 Painopisteet 6 Yhteistyö 6 Pienet lapset (alle 7-vuotiaat)

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma 1 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2 Sisällysluettelo Liikenneturvan toiminta-ajatus 3 Toiminnan lähtökohdat 4 Liikenneturvan toiminta 2014 6 Toiminta kohderyhmittäin 8 Jäsenyhteistyö 11 Kansainvälinen

Lisätiedot

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Aloitusseminaari 29.5.2013

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Aloitusseminaari 29.5.2013 Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Aloitusseminaari 29.5.2013 Asialista 1. Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelman sisältö 2. Liikenneturvallisuustyön haasteet ja tavoitteet 3. Kävelyn

Lisätiedot

Nuorten kuljettajien liikennekäyttäytyminen

Nuorten kuljettajien liikennekäyttäytyminen Nuorten kuljettajien liikennekäyttäytyminen Valtakunnallinen Tapaturmapäivän seminaari, Vaasa 13.8.2010 Yli-insinööri Marcus Merin, liikenne- ja viestintäministeriö Nuorten (15 24-vuotiaiden) liikenneturvallisuudesta

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella Liikenneturvallisuustyö Kirkkonummella Kalvosarjan sisältö 1. Liikenneturvallisuustilanne Liikenneonnettomuudet Koettu liikenneturvallisuus Koetut t liikenneturvallisuuspuutteet lli tt t 2. Liikenneturvallisuustyö

Lisätiedot

2012 Toimintasuunnitelma- ja talousarvio

2012 Toimintasuunnitelma- ja talousarvio 1 2012 Toimintasuunnitelma- ja talousarvio 2 Sisältö sivu Liikenneturvan rooli ja tehtävät 3 Toiminnan lähtökohdat 3 Liikenneturvan toiminta 2012 5 Kohderyhmät 5 Tiedontuotanto 9 Alueellinen ja paikallinen

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 2. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 2. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 2. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet 1.9.2015 Valtakunnallinen liikenneturvallisuusvisio ja - tavoitteet Turvallisuusvisio: Kenenkään ei tarvitse kuolla

Lisätiedot

Nuoret ja liikenneturvallisuus

Nuoret ja liikenneturvallisuus Nuoret ja liikenneturvallisuus Pohjois Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuusseminaari Örnis bilar / Carl Johan de Geer Jan Lööf Professori Jorma Mäntynen, Tampereen teknillinen yliopisto Aluepäällikkö

Lisätiedot

LIIKENNEKASVATUS

LIIKENNEKASVATUS <PVM> LIIKENNEKASVATUS Liikennekasvatus 1. Liikennekasvatus 2. Turvallisuus taataan perustuslaissa 3. Liikenneonnettomuus on monen tekijän tulos 4. Kunnan liikenneturvallisuustyön suunnitelma 5. Liikennekasvatussuunnitelman

Lisätiedot

Tieliikenteen turvallisuudesta ajankohtaisia ajatuksia. Ylivieskassa 11.11.2014 Toimitusjohtaja Anna Liisa Tarvainen LIIKENNETURVA

Tieliikenteen turvallisuudesta ajankohtaisia ajatuksia. Ylivieskassa 11.11.2014 Toimitusjohtaja Anna Liisa Tarvainen LIIKENNETURVA Tieliikenteen turvallisuudesta ajankohtaisia ajatuksia Ylivieskassa 11.11.2014 Toimitusjohtaja Anna Liisa Tarvainen LIIKENNETURVA Hyvä suunta Katse taakse pitkiä kehityskaaria hyviä tuloksia tukeva pohja

Lisätiedot

Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus

Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus Vaikuttajien Autoiluakatemia 11.-12.9.2012 Premier Parkissa Vakuutuskeskus, Vahingontorjuntayksikkö Pieni teollisuuskatu 7, FIN-02920 ESPOO Puh: +358 9 680401,

Lisätiedot

Turvauutiset kouluille. Helmikuu 2012

Turvauutiset kouluille. Helmikuu 2012 Turvauutiset kouluille Helmikuu 2012 Sisällysluettelo Opettaja, tule liikennekasvatuksen seminaariin!..................... 3 Oppia ikä kaikki..................................... 5 Rattijuopumus puhututtaa................................

Lisätiedot

7. NYKYTILAN ANALYSOINTI TAVOITTEENA kokonaiskuvan saaminen kunnan liikenneturvallisuustilanteesta 7.1 TYÖN LÄHTÖKOHTANA KÄYTETTÄVÄT AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Valtakunnalliset, lääni- tai aluekohtaiset

Lisätiedot

Draaman keinoin liikenteessä kampanja 2009-2010

Draaman keinoin liikenteessä kampanja 2009-2010 Draaman keinoin liikenteessä kampanja 2009-2010 1 Draaman keinoin liikenteessä Ammattioppilaitokset Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla (9) 2000 nuorta (74% M) 2/3 oli 17-18 v 95% ei ota jos ajaa 83% käyttää

Lisätiedot

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016 ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016 YHTEENVETO 1/3 Asukaskyselyyn saatiin yli 2000 vastausta, pääosa vastaajista naisia ja iältään

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Kalvosarjan sisältöteemat Onnettomuuskehitys yleisesti Onnettomuuksien osalliset osallisten kulkutapa osallisten

Lisätiedot

STRATEGIA 2020. Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia

STRATEGIA 2020. Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia STRATEGIA 2020 Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia 1 Sisällysluettelo Visio s. 3 Edistämme kaupunkilaisten hyvinvointia kulttuurikosketuksilla Viemme kulttuuria ja taidetta keskelle kaupunkilaisten

Lisätiedot

ALUEELLISEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TILANNEKATSAUS

ALUEELLISEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TILANNEKATSAUS ALUEELLISEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TILANNEKATSAUS 24.9.2013 Kajaani Timo Mäkikyrö Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus/ Timo Mäkikyrö 18.10.2013 1 Pohjois-Pohjanmaan ELY:n Liikenne -vastuualueen toimialue Rovaniemi

Lisätiedot

Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma

Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma Kitee, Rääkkylä ja Tohmajärvi LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ Yleistä Liikenneturvallisuustyötä ohjaava visio: Kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti

Lisätiedot

SUOMEN AUTOKOULULIITTO RY

SUOMEN AUTOKOULULIITTO RY SUOMEN AUTOKOULULIITTO RY AUTOKOULUJEN OPETUSPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN 25.5.2016 Jarmo Jokilampi puheenjohtaja TULEVAISUUTTA EI VOI ENNUSTAA, TULEVAISUUS ON TÄSSÄ JA NYT! (Prince Ea) Suomen liikenneturvallisuustilanne

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Tieliikenteen turvallisuudesta 2012. Anna Liisa Tarvainen.

Tieliikenteen turvallisuudesta 2012. Anna Liisa Tarvainen. Tieliikenteen turvallisuudesta 2012 Anna Liisa Tarvainen. Linjauksia Hallitusohjelmasta poimittua Sisäisen turvallisuuden tavoitteena on, että Suomi on Euroopan turvallisin maa. Poliisipalvelut turvataan

Lisätiedot

Itä-Suomessa edellisvuotta vähemmän liikennekuolemia

Itä-Suomessa edellisvuotta vähemmän liikennekuolemia ITÄ-SUOMEN LIIKENNETURVALLISUUSKATSAUS 2013 Itä-Suomessa edellisvuotta vähemmän liikennekuolemia Itä-Suomessa liikenneonnettomuuksissa kuolleet vähenivät merkittävästi edellisvuodesta, ja niitä oli Liikenneturvan

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia

Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia HLJ 2011 Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia Sisällysluettelo Johdanto 4 Liikenneturvallisuuden nykytilanne 6 Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI Hankkeen nimi: Liikkuva 2012-2013 Hankkeen lyhyt yleiskuvaus ja tavoitteet Hankkeen päämääränä oli kannustaa 13-19-vuotiaita nuoria tekemään viisaita liikkumisvalintoja koulu- ja vapaa-ajanmatkoillaan.

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 KUNTA: HALLINTOKUNTA/SEKTORI: VESILAHTI SIVISTYSTOIMI / luokka-asteet 1.-6. KOHDE- Opettajat Liikennekasvatuksen merkityksen sisäistäminen,

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE Kuuden koon malli Tapaturmien ehkäisyn toimintamalli päiväkotiin ja kouluun LAPSEN TURVAKSI HANKE 2007

Lisätiedot

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjohdon sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämisfoorumi 30.1.2009 Lahti www.jarvi-hanke.fi Sisältö ja toteutus 30.1. Klo 8.30

Lisätiedot

Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa?

Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa? Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa? Valtakunnallinen harvaan asuttujen alueiden turvallisuusseminaari Mikkeli 29.1.2013 Ari Evwaraye Sisäministeriö 29.1.2013 Sisäisen

Lisätiedot

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4. Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.2012 Väistämisvelvollisuus pyörätien jatkeella muuttui vuonna 1997

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016. mikuntautajärviikäihmistenval 20.9.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016. mikuntautajärviikäihmistenval 20.9.2013 Utajärvivalmistelut oimkuntautajärviva lmistelutoiminkuntautajärviikä ihmistenvalmistelutoimikuntau tajärvivalmistelutoi TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016 mikuntautajärvival 20.9.2013 mistelutoimikuntautajärviikäih

Lisätiedot

Tulosohjaus-hanke. Strategialähtöinen tulosohjaus ja johtaminen - STRATO

Tulosohjaus-hanke. Strategialähtöinen tulosohjaus ja johtaminen - STRATO Tavoitteena strategisempi, kevyempi, poikkihallinnollisempi ja yhtenäisempi tulosohjaus Tulosohjaus-hanke Strategialähtöinen tulosohjaus ja johtaminen - STRATO Pilotin esitys 16.10. Tulosohjauksen kehittämisen

Lisätiedot

LINTU tutkimusohjelman teesit

LINTU tutkimusohjelman teesit LINTU tutkimusohjelman teesit Tieliikenteen turvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma LINTU on liikenne- ja viestintäministeriön, Liikenneviraston ja Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Yleisötilaisuus 23.10.2013 Mäntsälä Liikennejärjestelmäasiantuntija Päivi Ylipaavalniemi, Uudenmaan ELY-keskus 24.10.2013 Uudenmaan ELY-keskus Muodostettiin 1.1.2010 yhdistämällä

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

HAKIJAN HAKEMUS HAKEMUSTYYPPI: Kaupunginkanslia: yleisavustushakemus

HAKIJAN HAKEMUS HAKEMUSTYYPPI: Kaupunginkanslia: yleisavustushakemus HAKIJAN HAKEMUS HAKEMUSTYYPPI: Kaupunginkanslia: yleisavustushakemus Esitysvalmistelussa 189 575 25.4.2014 Saapunut 25.4.2014 10:24:51 Päivitetty Muutostiedot Hakijan perustiedot Vuodelle (*): 2015 Rekisterinumero

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus ja liikenneturvallisuustyö käytännössä Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki

Liikkumisen ohjaus ja liikenneturvallisuustyö käytännössä Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki Liikkumisen ohjaus ja liikenneturvallisuustyö käytännössä Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki Hyvinkään kaupunki 46 000 asukasta 90 % hyvinkääläisistä asuu alle 4,5 km keskustasta 52 % hyvinkääläisten matkoista

Lisätiedot

Mopotietoutta vanhemmille. Liikenneturva, Liikenne ja viestintäministeriö, Trafi, Poliisi, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus 2011

Mopotietoutta vanhemmille. Liikenneturva, Liikenne ja viestintäministeriö, Trafi, Poliisi, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus 2011 Mopotietoutta vanhemmille Liikenneturva, Liikenne ja viestintäministeriö, Trafi, Poliisi, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus 2011 Mopoilun suosio kasvaa, onnettomuuksia paljon Mopojen määrä ja mopoilijoiden

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI <PVM> LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI Liikkenneturvallisuustyön organisointi 1. Liikenneturvallisuustyön valtakunnallinen organisointi 2. Liikenneturvallisuustyön valtakunnalliset toimijatahot 3.

Lisätiedot

Kotitapaturmien ehkäisykampanja 2013

Kotitapaturmien ehkäisykampanja 2013 Kotitapaturmien ehkäisykampanja 2013 Kaarina Tamminiemi, Erityisasiantuntija, kampanjan puheenjohtaja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Esityksen sisältö Faktaa ja taustaa Kampanjasta yleistä Toiminta

Lisätiedot

Sirpa Rajalin. tutkijaseminaari

Sirpa Rajalin. tutkijaseminaari Sirpa Rajalin 35. Liikenneturvallisuusalan tutkijaseminaari Helsingissä 20.5.2010 2010 Tieliikenteessä kuolleet 100 000 asukasta kohden eräissä maissa 2008 0 5 10 15 20 25 Islanti Iceland Malta Malta

Lisätiedot

Nykytila edellyttää turvallisuuspainotteisen ja vastuullisen liikennepolitiikan laajaalaista terävöittämistä.

Nykytila edellyttää turvallisuuspainotteisen ja vastuullisen liikennepolitiikan laajaalaista terävöittämistä. 1 VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS TIELIIKENTEEN TURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA 5.12.2012 1. Johdanto Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan liikennepolitiikan avulla turvataan sujuva ja

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

MÖYSÄN KOULUN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA

MÖYSÄN KOULUN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA MÖYSÄN KOULUN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA LIIKENNEKASVATUS Koulun liikennekasvatuksen tavoitteena on liikenteen sääntöjen opettaminen ja turvallisten toimintatapojen oppiminen. Lisäksi tuetaan turvallista

Lisätiedot

Reisjärven liikenneturvallisuussuunnitelma

Reisjärven liikenneturvallisuussuunnitelma Reisjärven liikenneturvallisuussuunnitelma Reisjärven kunta 2005 2 Reisjärven liikenneturvallisuussuunnitelma SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. NYKYTILANNE 4 - Koko Suomi 4 - Reisjärvi 4 3. TAVOITTEET 6 - Valtakunnalliset

Lisätiedot

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KUOLEMAAN JOHTANEET ONNETTOMUUDET 2003-2012

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KUOLEMAAN JOHTANEET ONNETTOMUUDET 2003-2012 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KUOLEMAAN JOHTANEET ONNETTOMUUDET 2003-2012 Lähde: VALT (2014). Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimien tie-

Lisätiedot

Viisas liikkuminen ja liikkumisen ohjaus? 24.9.2013 Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Viisas liikkuminen ja liikkumisen ohjaus? 24.9.2013 Sara Lukkarinen, Motiva Oy Viisas liikkuminen ja liikkumisen ohjaus? 24.9.2013 Sara Lukkarinen, Motiva Oy Esityksen sisältö Lähtökohdat viisaan liikkumisen työlle Mitä on viisas liikkuminen ja liikkumisen ohjaus? Liikkumisen ohjauksen

Lisätiedot

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA Kuninkaanhaan koulun liikenneturvallisuuskysely 2014 Yhteenveto oppilaiden vastauksista ja ajatuksista www.ts.fi 1/11 Leena-Maria Törmälä, Ramboll Finland

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto 2014

Tieliikenneonnettomuustilasto 2014 Liikenne ja matkailu 2015 Tieliikenneonnettomuustilasto 2014 Tieliikenteessä menehtyi 224 ihmistä vuonna 2014 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2014 tapahtui 5 294 henkilövahinkoon johtanutta

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia työkappale 20.5.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa... 1 2 KPEDUn tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Hyvinvointi- ja terveysalan ASIANTUNTIJA

Hyvinvointi- ja terveysalan ASIANTUNTIJA Hyvinvointi- ja terveysalan ASIANTUNTIJA Tiedosta TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on kansallinen asiantuntijalaitos, joka tarjoaa luotettavaa tietoa terveys- ja hyvinvointialan

Lisätiedot

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015 Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 2. Edellisen

Lisätiedot

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö 17.4.2013 Sisäisen turvallisuuden tavoite Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma 20.6.2011 Suomi on Euroopan

Lisätiedot

Pietarsaaren seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 KVT-työ toimintasuunnitelmat, Liite 4

Pietarsaaren seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 KVT-työ toimintasuunnitelmat, Liite 4 Liikennekasvatus-, valistus- ja tiedotustyön toimintasuunnitelmat kohderyhmittäin Liikennekasvatus-, valistus- ja tiedotustyön suunnitelmat on koottu kohderyhmittäin seuraaville ryhmille: Alle kouluikäiset

Lisätiedot

Nuoret liikenteessä. Antero Lammi Koulutuspäällikkö

Nuoret liikenteessä. Antero Lammi Koulutuspäällikkö Nuoret liikenteessä Antero Lammi Koulutuspäällikkö Nuorten vakavissa onnettomuuksissa on usein iso kasauma riskejä Nuorten liikenneturvallisuustilanne Vuonna 2009 18-20 vuotiaita kuolleita 30 ja loukkaantuneita

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Autoilun ohjaaminen 22.2.2012, Björn Ziessler Visio Vastuullinen liikenne 20.2.2012 2 Toiminta-ajatus Kehitämme liikennejärjestelmän turvallisuutta. Edistämme liikenteen

Lisätiedot

Yli 55-vuotiaat; - tuntuuko liikenne turvattomalta? Liikenneturvan ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n yhteisselvitys

Yli 55-vuotiaat; - tuntuuko liikenne turvattomalta? Liikenneturvan ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n yhteisselvitys Liikenneturvan selvityksiä 2/2015 Yli 55-vuotiaat; - tuntuuko liikenne turvattomalta? Liikenneturvan ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n yhteisselvitys Leena Pöysti Leena Pöysti Yli 55-vuotiaat;

Lisätiedot

Joka toinen nuori hankkii mopokortin

Joka toinen nuori hankkii mopokortin Mopoilu Joka toinen nuori hankkii mopokortin Noin joka toinen nuori hankkii mopokortin ja joukossa on yhä enemmän tyttöjä. Mopoja oli vuonna 2012 yli 290 000. Suomessa oli Trafin mukaan rekisteröityjä

Lisätiedot

23.9.2014 24.9.2014 1

23.9.2014 24.9.2014 1 23.9.2014 RIKU TURVALLISUUSTYÖSSÄ MUKANA 24.9.2014 1 RIKU TURVALLISUUSTYÖSSÄ POHJOIS - KARJALAN ALUEELLA TYÖRYHMÄT 1. Itä-Suomen AVIn sisäisen turvallisuuden työryhmä (Sto3) KAMU- KAIKKI MUKAAN TURVALLISUUSTYÖHÖN

Lisätiedot

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Uudistuva esiopetus ja näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Opetusneuvos Arja-Sisko Holappa OPETUSHALLITUS 25.9.2013 1 Kirjoittamaan voi oppia sitten kun hampaat putoaa Esiopetus uudistuu Esiopetuksen

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto 2014

Tieliikenneonnettomuustilasto 2014 Liikenne ja matkailu 205 Tieliikenneonnettomuustilasto 204 Tieliikenneonnettomuuksissa kuoli 229 ja loukkaantui vakavasti 59 ihmistä vuonna 204 Tilastokeskuksen mukaan vuonna 204 tapahtui 5 24 henkilövahinkoon

Lisätiedot

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus.

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Väestörekisterikeskuksen uusi strategia linjaa virastomme toimintaa uuden

Lisätiedot

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA 1 2 Hallitusohjelman tarkoitus ja merkitys Pirkkalan pormestarimalliin kuuluu toimintatapa, jossa uusi pormestari ryhtyy heti valintansa jälkeen kokoamaan hallitusohjelmaa.

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen kehittämisen koordinointitehtävä Keski-Suomen Elinikäisen ohjauksen kehittämisryhmällä ja Keski-Suomen ELY-keskuksella

Elinikäisen ohjauksen kehittämisen koordinointitehtävä Keski-Suomen Elinikäisen ohjauksen kehittämisryhmällä ja Keski-Suomen ELY-keskuksella KESKI-SUOMEN ELINIKÄISEN OHJAUKSEN STRATEGISET PAINOPISTEET VUOSILLE 2015-2016 Elinikäisen ohjauksen kehittämisen koordinointitehtävä Keski-Suomen Elinikäisen ohjauksen kehittämisryhmällä ja Keski-Suomen

Lisätiedot

Turvallinen kunta - käytäntöjä ja kokemuksia Kouvolan kaupungin turvallisuustyöstä

Turvallinen kunta - käytäntöjä ja kokemuksia Kouvolan kaupungin turvallisuustyöstä Turvallinen kunta - käytäntöjä ja kokemuksia Kouvolan kaupungin turvallisuustyöstä Turvallinen kunta Safe Community Kouvolan kaupunki/ Hyvinvointipalvelut Kim Strömmer Valtakunnallinen tapaturmien ehkäisyn

Lisätiedot

Salon liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneseminaari 24.5.2011 Jaakko Klang

Salon liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneseminaari 24.5.2011 Jaakko Klang Salon liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 Liikenneseminaari Jaakko Klang YLEISTÄ: Mikä on liikenneturvallisuussuunnitelma? Liikenne ja infrastruktuuri 2 SUOMI (nyk. Salo) 1972 muutos 2009 asukkaita Milj.

Lisätiedot

Janakkalan varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelma

Janakkalan varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelma Janakkalan varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelma Johanna Jalli-Huhtala, päiväkodin johtaja Teemu Heikkilä, lastentarhanopettaja, liikunnanohjaaja, kouluttaja 24.04.2014, Tampere, UKK-instituutti Aika

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 11.1.2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 11.1.2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Onnettomuustarkasteluja 11.1.2013 Kalvosarjan sisältö Yleinen onnettomuuskehitys Lähde: Tilastokeskus Onnettomuuksien osalliset Lähteet:

Lisätiedot

Savon Yrittäjät: Strategia 2015-2020. Strategiaryhmän esitys 22.4.2015

Savon Yrittäjät: Strategia 2015-2020. Strategiaryhmän esitys 22.4.2015 Savon Yrittäjät: Strategia 2015-2020 Strategiaryhmän esitys 22.4.2015 1 Savon Yrittäjien johtamisjärjestelmä Strategia 1/2015 Laatujärjestelmä ERILLIS- STRATEGIAT Päästrategiaa täydentävät. Esimerkiksi

Lisätiedot

Selkokielisen turvallisuusviestinnän kehittäminen. Kaisa Huikuri, Selkoseminaari 30.1.2014

Selkokielisen turvallisuusviestinnän kehittäminen. Kaisa Huikuri, Selkoseminaari 30.1.2014 Selkokielisen turvallisuusviestinnän kehittäminen Kaisa Huikuri, Selkoseminaari 30.1.2014 Tavoitteena ennaltaehkäistä turvallisuusongelmia Sisäministeriössä Selkokielinen turvallisuusviestintä -hanke 2013

Lisätiedot

Maaseutuverkosto vartissa

Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkosto vartissa Levi 3.2.2016 Teemu Hauhia Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 3.2.16 Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkoston tavoitteet ja toiminta Tehtävät Alueverkostot Palvelupaketit Sivu

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN ARVOT Lapuan kaupunkikonsernin noudattamat arvot, joihin jokainen konsernissa työskentelevä henkilö sitoutuu. Oikeudenmukaisuus ja Tasapuolisuus Ihmisarvo on korvaamaton.

Lisätiedot

Työpaja: Verkostoituminen Liikkuvissa kouluissa älä tee kaikkea yksin

Työpaja: Verkostoituminen Liikkuvissa kouluissa älä tee kaikkea yksin Työpaja: Verkostoituminen Liikkuvissa kouluissa älä tee kaikkea yksin Jukka Karvinen, Liikkuva koulu Ville Laivamaa, Lappeen koulun rehtori (aluerehtori) TYÖPAJAN KUVAUS: Koulujen välisen vuorovaikutuksen

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi - yleisesittely CTIF seminaari Lentoasemien pelastustoiminta Jari Nurmi Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Visio Vastuullinen liikenne 27.11.2012 Liikenteen turvallisuusvirasto

Lisätiedot

JOUKKOLIIKENNE

JOUKKOLIIKENNE <PVM> JOUKKOLIIKENNE Joukkoliikenne 1. Miten joukkoliikenne palvelee liikenneturvallisuutta 2. Palveluliikenne 3. Joukkoliikenteen esteettömyys 4. Pysäkkijärjestelyt 5. Maankäyttö 6. Mikä on joukkoliikenteen

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen keinovalikoima Helsingin seudulla

Liikkumisen ohjauksen keinovalikoima Helsingin seudulla Liikkumisen ohjauksen keinovalikoima Helsingin seudulla Väylät ja liikenne 2012 Tarja Jääskeläinen, HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Liikkumisen ohjaus edistää kestävää liikkumista kannustamalla

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuverkostosta

Ajankohtaista maaseutuverkostosta Ajankohtaista maaseutuverkostosta Maaseutututkijatapaaminen Säkylä, 27. 28.8.2015 Joel Karlsson Sivu 1 30.8.2015 Maaseutuverkosto Maaseutuverkoston tehtävänä on edistää yhteistyötä ja tiedon vaihtoa verkoston

Lisätiedot

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI. LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI. LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen Työpaikat liikkumisen portinvartijana Yhteiskäyttöautot Pyörävuokraamot Pyöräliikkeet ja huolto palvelut

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto 2012

Tieliikenneonnettomuustilasto 2012 Liikenne ja matkailu 2013 Tieliikenneonnettomuustilasto 2012 Tieliikenteessä menehtyi 255 ihmistä vuonna 2012 Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2012 tapahtui 5 725 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta.

Lisätiedot

POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010

POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010 POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä- Savossa hankkeessa kehitetään ja tuotetaan maahanmuuttajien

Lisätiedot

Turvallisesti harrastuksiin. Vinkkejä nuorten ryhmien ohjaajille ja vanhemmille

Turvallisesti harrastuksiin. Vinkkejä nuorten ryhmien ohjaajille ja vanhemmille Turvallisesti harrastuksiin Vinkkejä nuorten ryhmien ohjaajille ja vanhemmille Harrastusmatkojen turvallisuus mukaan toimintaan harrastuksiin liittyy runsaasti sekä lyhyitä matkoja kodin ja harrastuspaikan

Lisätiedot

Kansallinen lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelma. Tapaturmapäivä 13.8.2010 Tutkija Jaana Markkula

Kansallinen lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelma. Tapaturmapäivä 13.8.2010 Tutkija Jaana Markkula Kansallinen lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelma Tapaturmapäivä 13.8.2010 Tutkija Jaana Markkula Alle 25-vuotiaiden tapaturmat Suomessa Keskimäärin vuosittain tapaturmissa Vajaat 200 kuolee 14

Lisätiedot

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea HSL:n ja Motivan työnantajaseminaari 14.3.2013 Päivi Huhtala Tuko Logistics Osuuskunta Valikoima-, hankinta- ja logistiikkapalveluyhtiö,

Lisätiedot

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA 17 2.2 Liikenneonnettomuudet 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Tietoja liikenneonnettomuuksista

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuustyön tavoitteet

Loviisan liikenneturvallisuustyön tavoitteet 21.9.2015 / 1 Loviisan liikenneturvallisuustyön tavoitteet Tavoitteiden taustalla on visio turvallisesta liikennejärjestelmästä Turvallisuus on elämän perusarvoja ja koskee myös päivittäistä liikkumista.

Lisätiedot

Toiminta-ajatuksemme

Toiminta-ajatuksemme Toiminta-ajatuksemme Elämässä mukana muutoksissa tukena Turvaamme väestön toimeentuloa, edistämme terveyttä ja tuemme itsenäistä selviytymistä. 13.2.2012 2 Kelan strategia 2012 2015: visio Parasta palvelua,

Lisätiedot

Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa

Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa (käyttöönotto osana hyvinvointiohjelmaa) TE-johdon ajakohtaisfoorumi 20.8.2014 Matti Hermunen Sisältö Mitä tapahtuu toimistoissa syksyllä 2014 => Miksi

Lisätiedot

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Ehkäisevän päihdetyön järjestöjen yhdistymishanke Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry PTS Göteborg 3.9.2011 tekee terveyttä edistävää ehkäisevää

Lisätiedot

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Konferenssi on osaamisen kehittämisen prosessi, jonka tavoitteena on 1. tuoda esille ne osaamiset, joita

Lisätiedot