Liikenneturvan toiminta- ja taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikenneturvan toiminta- ja taloussuunnitelma"

Transkriptio

1 Liikenneturvan toiminta- ja taloussuunnitelma

2 Sisällysluettelo Liikenneturvan rooli ja tehtävät 3 Toiminnan lähtökohdat 4 Liikenneturvan toiminta Painopisteet 5 Yhteistyö 5 Pienet lapset (alle 7-vuotiaat) 6 Lapset (7-14-vuotiaat) 7 Nuoret (15-24-vuotiaat) 8 Aikuiset (25-64-vuotiaat) 9 Iäkkäät (yli 65-vuotiaat) 10 Hallinto ja talous 11 Talousarvio Vahvistettu Liikenneturvan hallituksen kokouksessa

3 Liikenneturvan rooli ja tehtävät Liikenneturva toteuttaa valtakunnallisena liikenneturvallisuustyön keskusjärjestönä laissa (278/2003) sille määriteltyjä tiedotus-, valistus- ja koulutustehtäviä, joiden tavoitteena on parantaa tieliikenteen turvallisuutta ja saada aikaan myönteisiä muutoksia liikennekulttuurissa. Toimimme yhteistyön rakentajana koko Suomessa, alueellisten ja paikallisten viranomaisten, järjestöjen, yhteisöjen ja yksittäisten ihmisten kanssa. Työtämme ohjaavat arvot: turvallisuus ensin, asiantuntijuus ja yhteistyö. Toimimme tielläliikkujan turvallisuuden puolesta. Työmme on ennaltaehkäisevää, suostuttelevaa ja perustelevaa. Pitkäjänteinen työ korostaa elinikäistä liikennekasvatusta. Toteutamme omalta osaltamme tieliikenteen turvallisuusvisiota, jonka mukaan liikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitsisi kuolla tai vakavasti loukkaantua tieliikenteessä. Turvallisuusvisio sisältää sekä järjestelmän että yksilön vastuun. Liikenneturva tukee vision mukaista tienkäyttäjien toimintaa vaikuttamalla heidän liikennekäyttäytymiseensä. Ydinosaamistamme on ihmisen roolin ymmärtäminen tieliikenteessä. Tutkitun tiedon avulla haemme ratkaisuja, joihin työmme laatu ja riippumattomuus perustuvat. Toimimme sillanrakentajana viranomaisten ja kansalaisten välillä. Autamme kansalaisia ja kansalaisjärjestöjä siinä, että heidän liikenneturvallisuusasiansa tulee kuulluksi. Tuemme myös viranomaisia vahvistamalla lainsäädännön hyväksyttävyyttä tuomalla esiin perusteluja kansalaisille. Olemme luotettava ja joustava yhteistyökumppani, joka kuuntelee, osallistaa ja auttaa yhteistyötahoja ottamaan liikenneturvallisuusnäkökohdat ja turvallisen liikennekäyttäytymisen osaksi omaa toimintaansa. Tuemme vapaaehtoistyötä, jotta jokainen voisi löytää keinoja parantaa omaa ja läheistensä liikenneturvallisuutta. Edistämme liikenneturvallisuutta ajanmukaisin keinoin ja ideoin. Jatkamme toimintamallien kehittämistä kokeilujen kautta. Liikenne muuttuu, ja olemme mukana muutoksessa. Digitaalisuuden ja teknologian mahdollisuudet kasvavat niin liikenteessä, viestinnässä kuin opetuksessakin. 3

4 Toiminnan lähtökohdat Vuoden 2015 toimintamme pohjautuu Liikenneturvan jäsenyhteisöjen hyväksymään strategiaan vuosiksi Liikenneturvan jäsenet edustavat monipuolisesti eri liikkujaryhmiä ja vaikuttajia. Mahdollisimman hyvän turvallisuuskuvan luomiseksi hyödynnämme poliisin tietoon tulleita onnettomuustilastoja ja niiden tietopohjaa sekä vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunnan (VALT) tilastoja. Vakavasti loukkaantumisten määrittämisessä käytämme pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilastoja (PRONTO). Toimintamme lähtökohtana ovat liikenteen turvallisuustilanne ja -kehitys. Suomen liikenneturvallisuus on parantunut, ja asetetun tavoitteen saavuttaminen on mahdollista, enintään 218 tieliikennekuolemaa vuonna Kansallinen turvallisuuskehityksemme ei ole kuitenkaan niin hyvää kuin Euroopassa keskimäärin, ja pohjoismaisessa vertailussa Suomi pitää perää. Niissäkin asioissa, joissa turvallisuus on edistynyt hyvin, täytyy varmistaa toiminnan jatkuvuus ja uudistaminen, sillä joka vuosi uusi ikäluokka suuntaa koulutielle, aloittaa mopoilun tai autoilun ensi kertaa. Liikenneturva ottaa toiminnassaan huomioon poikkihallinnollisesti laaditut, liikenneturvallisuuden strategiset tavoitteet ja teknologian mahdollisuudet liikenneturvallisuuden edistämisessä. Liikenneturva vaikuttaa erityisesti ihmisten asenteisiin, toteuttaa elinikäistä liikennekasvatusta ja kampanjoi turvallisen liikennekäyttäytymisen ja turvavarusteiden puolesta. Liikennepolitiikassa pyritään kehittämään liikennettä palveluna. Liikenneturva tuo esiin palvelun tieliikenteen turvallisuuden keskeisenä laatutekijänä. Liikenneturva on tienkäyttäjän asialla antaen asiantuntijuutensa ja voimavaransa turvallisen liikkumisen hyväksi. Yhteiskunnassamme tarkka liikenteen sääntely on koettu paikoin niin rajaavaksi, että se kaventaa monia kehittämismahdollisuuksia. Jos lainsäädäntöä kevennetään, vapaudet lisääntyvät, ja samalla liikenteen palvelujen tuottajien ja tienkäyttäjien oma vastuu kasvaa. Liikenneturva antaa tieliikenteessä turvalliseen liikkumiseen ja kuljettamiseen tarvittavia tietoja ja näin mahdollistaa oikeat valinnat sekä myönteisen turvallisuuskehityksen. Liikenneturvassa valmistaudutaan Liikenneturvan toiminnan ohjausta koskeviin muutoksiin, joita valmistellaan liikenne- ja viestintäministeriössä. Liikennevakuutuslain kokonaisuudistuksen myötä myös Liikenneturvan rahoitusmalliin on tulossa muutoksia. On tärkeää varmistaa, että liikennevakuutukseen sidottu rahoituksen lähde säilyy jatkossakin. Liikenneturva on valtakunnallinen ja paikallinen toimija. Toimintavuonna valmistelemme Liikenneturvan paikallisen vaikuttamisen strategian, jotta voimme lisätä työmme tavoitettavuutta ja vastata paremmin alueellisiin tarpeisiin. 4

5 Liikenneturvan toiminta 2015 Painopisteet Liikenneturvan toiminta on pitkäjänteistä. Tämä tarkoittaa, että osa hankkeista on suunnittelu- ja kehitysvaiheessa ja osa aktiivisessa toteutusvaiheessa, jolloin ne näkyvät erityisesti Liikenneturvan alueellisessa ja paikallisessa työssä. Tärkeimmät kanavat ja kohderyhmät vuonna 2015 ovat koulut, työpaikat ja kunnat. Toiminnassa: Viestimme tarkkaamattomuus liikenteessä ilmiöstä ja tuomme sen osaksi koulutus- ja aluetoimintaamme. Vahvistamme koulujen ja oppilaitosten liikennekasvatusta luomalla ajanmukaisia ja monipuolisia menetelmiä ja aineistoja. Vaikutamme uudistuviin opetussuunnitelmiin liikennekasvatuksen puolestapuhujana. Tarjoamme kunnissa koulutusta liikenneturvallisuustyöhön eri hallintokuntien työntekijöille. Edistämme kunnissa uusien liikenneturvallisuustyöryhmien perustamista ja aktivoimme jo olemassa olevia. Edistämme suojatieturvallisuutta yhteistyössä jäsentemme kanssa järjestämällä paikallisia tapahtumia kampanjoinnin tueksi. Tulossa: Valmistelemme uuden rattijuopumuksen vastaisen yhteiskampanjan alan toimijoiden kanssa. Edistämme turvallista pyöräilyä koulutuksen ja viestinnän keinoin. Sovellamme ennakoivan ajon periaatteita eri-ikäsille pyöräilijöille tarkoitetussa toiminnassa ja aineistossa. Motivoimme työpaikkoja vapaaehtoiseen liikenneturvallisuustyöhön laajentamalla työpaikoille tarjottavien koulutustuotteiden sarjaa. Yhteistyö Työmme perustuu yhteistyöhön. Tärkeimmät yhteistyökumppanimme ovat jäsenyhteisömme, liikenneturvallisuutta ohjaavat viranomaiset, media sekä päättäjät. Järjestötyön merkitys koko yhteiskunnassa kasvaa entisestään. Liikenneturvan jäsenistä suurin osa on järjestöjä, joilla on huomattava määrä kansalaisjäseniä. Yhdessä saamme enemmän aikaan ja olemme vahvempia. Parannamme omaa toimintaamme ylläpitämällä kävelyn ja pyöräilyn sekä tiedotusalan neuvottelukuntia luoden siten mahdollisuuksia uudelle yhteistyölle. 5

6 Esimerkkejä toiminnassa olevista yhteishankkeista vuonna 2015 Yhteishanke Kohderyhmä Yhteistyökumppani Hyvä alku ala- ja Lapset ja nuoret MLL ry yläkouluun Särmänä liikenteessä Varusmiehet Puolustusvoimat ja Sotilaskotiliitto Turvassa tiellä Yläkoululaiset AKK-Motorsport ja Lions Punainen Liitu Toisen asteen opiskelijat Pelastuslaitos ja Poliisi Päätä itse Nuoret (15-24) Nuorten Akatemia Työmatkojen turvallisuus Aikuiset Pilottityöyhteisöt Sinä teet suojatien Autoilijat ja jalankulkijat MOLIKE Koulujen liikenne- Lapset ja nuoret Opetushallitus turvallisuusviikko Tapaturmapäivä Aikuiset Laaja järjestökenttä Rengasratsia Autoilijat Autonrengasliitto Vanhusten viikko Iäkkäät Auton päivä Autoilijat Useat toimijat Auton vapaapäivä Autoilijat Useat toimijat Pysy pystyssä Jalankulkijat Laaja yhteistyöverkosto Läpi vuoden olemme mukana lisäksi lukuisissa, paikallisissa ja valtakunnallisissa tapahtumissa ja tempauksissa. Paikallisesti edistämme yhteistyötä muun muassa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, aluehallintovirastojen, poliisin, pelastuslaitoksen ja eri paikallisten yhteisöjen kanssa. Kuntien yhdistyessä tuemme liikenneturvallisuustyön jatkumoa. Osallistumme myös kansalliseen alan tutkimusyhteistyöhön. Julkaisemme vuosittain Suomen viralliseen tilastoon kuuluvan Tieliikenneonnettomuudet -tilastokirjan yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa. Pienet lapset (alle 7-vuotiaat) Liikennekasvatus alkaa kodeista, sillä vanhempien ja huoltajien asenteet, kasvatus ja käyttäytyminen luovat pohjan lasten liikenneturvallisuudelle. Viimeisen kolmen vuoden aikana kuoli keskimäärin kaksi ja loukkaantui lähes sata alle kouluikäistä lasta vuosittain. Henkilövahingoista 70 prosenttia tapahtui autossa matkustettaessa. Tavoite: Pienten lasten vanhemmilla on käytössään Liikenneturvan tuottamia tietoja ja toimintamalleja lasten liikennekasvatuksen aloittamiseen ja lasten kuljettamiseen autossa. Parannamme näillä vanhempien tietotasoa. Lapsi liikenteessä -aineisto on laajasti käytössä neuvoloiden nelivuotistarkastuksissa. Toiminta: Selvitämme Liikenneturvan Lapsi Liikenteessä -aineiston käyttöä neuvoloissa ja uudistamme aineiston tehtävävihkoa sisällöllisesti. Jatkamme Lapsi Liikenteessä -aineiston jakelua neuvoloiden kautta. 6

7 Viestimme lasten vanhemmille turvavyön, turvaistuinten, kypärän ja heijastimen käytöstä ja merkityksestä turvallisuudelle. Motivoimme vanhempia löytämään palvelujamme viestinnän ja markkinoinnin keinoin. Tarjoamme Turvapupu- verkkosivuillamme pelillisiä mahdollisuuksia liikenteessä selviytymisen oppimiselle. Liikenneturvan aluetyöntekijät tarjoavat kunnissa neuvoloiden ja päiväkotien henkilöstölle koulutusta, aineistoja ja toimintavinkkejä. Arviointi: Arvioimme Lapsi liikenteessä -aineiston käyttöasteen Suomen neuvoloissa. Lapset (7-14-vuotiaat) Itsenäisen liikkumisen myötä lapsen oma vastuu turvallisuudestaan lisääntyy. Kasvatusvastuu laajenee perheestä kouluun, ja liikennekasvatuksen tulee olla säännöllinen osa koulunkäyntiä kaikilla luokka-asteilla. Elinpiirin ja liikkumisen laajentuessa kodin ulkopuolelle lisääntyvät pyöräilyonnettomuudet, jotka muodostavat noin 40 prosenttia 7-12-vuotiaiden henkilövahingoista. Sen sijaan 14-vuotiailla on suurempi riski loukkaantua mopoilijana ja erityisesti mopon matkustajana kuin polkupyöräilijänä. Tavoite: Liikennekasvatus sisällytetään kunta- ja koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin. Liikenneturvan materiaaleja ja tukea hyödynnetään opetussuunnitelmia tehtäessä. Entistä useampi opettajaksi opiskeleva saa Liikenneturvan toiminnan esittelyn opiskeluaikanaan. Liikennekasvatuksen tukemiseen on kokonaissuunnitelma. Toiminta: Valmistaudumme perusopetuksen opetussuunnitelmien uudistumiseen (OPS 2016) tekemällä kokonaissuunnitelman koulujen liikennekasvatuksen tukemisesta. Vaikutamme uudistuviin opetussuunnitelmiin tarjoamalla konkreettisia toimintamalleja eri oppiaineisiin ja eheytettyihin opintokokonaisuuksiin. Pidämme huolta siitä, että liikennekasvatusasiat ovat hyvin esillä. Teemme selvityksen koulujen ja oppilaitosten liikennekasvatuksen tilasta. Laajennamme yhteistyötä opettajankoulutuslaitosten kanssa ja päivitämme koulutusmateriaalimme opettajaksi opiskeleville. Vastaamme liikennekasvatuksen yhteistyöverkoston koordinoinnista. Teemme yhteistyöverkoston jäsenille kyselyn toiminnan kehittämiseksi. Viestimme opettajille ajankohtaisista aiheista ja palveluistamme sähköisillä viestimillä ja Opettaja-lehden välityksellä. Pidämme yhteyttä Liikenneturvan täydennyskoulutukseen osallistuneisiin opettajiin. Jatkamme Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa Hyvä alku alakouluun ja Hyvä alku yläkouluun -yhteistyötä. Toimitamme Kirjeen lasten vanhemmille kouluun tutustumisen yhteydessä. Viestimme koulujen alkaessa lasten liikenneturvallisuuden puolesta. Arviointi: Keräämme palautetta opettajien täydennyskoulutustilaisuuksista ja opettajankoulutuslaitosvierailuista. 7

8 Nuoret (15-24-vuotiaat) Nuoruuteen liittyy monia muutoksia. Iän myötä oma vastuu ja valinnat korostuvat. Liikenteessä moottoriajoneuvot tulevat osaksi itsenäistä liikkumista. Ajokortti on yhä monille nuorille aikuistumisen merkki. Nuorten riski kuolla tai loukkaantua liikenteessä on korkeimmillaan 15-vuotiaina, heidän ensimmäisenä mopovuotenaan. Toinen riskikausi osuu 18-vuotiaille autoilun aloittaneille nuorille. Kaksi kolmesta vuotiaiden liikennekuolemista tapahtuu joko henkilöauton kuljettajana tai matkustajana. Nuoret ajavat eniten rattijuopumusonnettomuuksia. Myös turvavöiden käyttö on ikäryhmässä alhaisempaa muuhun väestöön verrattuna. Tavoite: Tuemme nuorten turvallisia valintoja, etenkin liikenneraittiuden, turvavyön käytön ja ajonopeuksien osalta. Nuorien osallisuus liikenneturvallisuuskeskustelussa laajenee. Koulukontaktimme lisääntyvät. Kaikki varusmiespalveluksen suorittavat varusmiehet saavat Särmänä liikenteessä -koulutuksen. Punainen Liitu laajenee uusille paikkakunnille. Päätä itse projektit tavoittavat ja aktivoivat liikenneturvallisuudesta kiinnostuneita nuoria. Toiminta: Varmistamme, että kaikissa varuskunnissa Särmänä liikenteessä -hanketta toteutetaan yhteistyössä Puolustusvoimien ja Sotilaskotiliiton kanssa. Tavoitamme yli nuoren varusmiehen lisäksi myös siviilipalvelusmiehet. Uutena osana hanketta teemme selvityksen Liikenneturvan varusmiesjohtajille antaman perehdytyksen sisällöstä, toimivuudesta ja tasalaatuisuudesta. Nuoria tavoitamme myös koulujen ja oppilaitosten kautta. Opettajien tukitoimia on käsitelty tarkemmin aikaisemmassa kappaleessa Lapset (7-14 vuotiaat). Tuotamme eri ikäryhmille soveltuvaa ja käyttäjäystävällistä materiaalia opettajien käyttöön. Laajennamme yhteistyötä Pelastuslaitoksen kanssa Punainen Liitu -hankkeessa, jossa käsitellään nuorten liikenneturvallisuusriskien välttämistä dramatisoidun, tositapahtumiin perustuvan elokuvan ja asiantuntijapuheenvuorojen yhdistelmänä. Järjestämme nuorille uusia mahdollisuuksia vaikuttaa ja tulla kuulluiksi liikenneturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Jatkamme Päätä itse -projektia Nuorten Akatemian kanssa ja suuntaamme tulevia nuorten projekteja toimintavuoden pääteemojen tarkkaamattomuuden, päihteettömyyden ja suojatieturvallisuuden mukaisesti. Laajennamme Turvassa tiellä -yhteistyötä AKK-Motorsportin ja Suomen Lions-liiton kanssa. Koulutamme vapaaehtoisia kouluvierailijoita mopoilun turvallisuuden edistämiseksi. Tarjoamme uusille kuljettajille riskien välttämiseksi tarkoitettua aineistoa Mercedes Benz Driving Academyn kanssa tuotetussa virtuaalisessa oppimisympäristössä. Jatkamme Musta vyö -kampanjaa, joka muistuttaa nuoria turvavyön käytön tärkeydestä. 8

9 Kokoamme uuden yhteiskampanjan liikenneraittiudesta eri yhteistyökumppaneiden kanssa ylläpitämään rattijuopumuksen vastaista sosiaalista normia. Arviointi: Arvioimme nuoria osallistavien mallien toteutumista sekä koulukontaktien määrää. Aikuiset (25-64-vuotiaat) Tiellä liikkujien valtaosan muodostavat vuotiaat. Ajokorteista heillä on yli 70 prosenttia. Ryhmään kuuluu ihmisiä, joilla on hyvin erilaisia liikkumistarpeita ja tottumuksia. Työmatkaliikenne muodostaa suuren osan tämän ryhmän liikkumisesta. Työpaikat ja harrastukset ovat yksi mahdollisuus tavoittaa tämä monipuolinen ryhmä. Vuonna 2013 tieliikenteessä menehtyneistä lähes puolet, 131 ihmistä, kuului tähän ikäryhmään. Menehtyneistä seitsemän kymmenestä oli auton matkustajia tai -kuljettajia. Tavoite: Kehitämme työliikenteen turvallisuusprojektia tekemällä yhteistyökumppaneidemme kanssa tuotevalikoiman työyhteisöjen liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Laajennamme pilottiyhteistyöverkostoa. Teemme tarkkaamattomuus liikenteessä -ilmiön suomalaisille tunnetuksi viestinnän ja sosiaalisen markkinoinnin keinoin. Nostamme esiin tarkkaamattomuuteen liittyviä tieliikenteen riskejä. Liikenneturvan kouluttamat ennakoivan ajon kouluttajat tarjoavat EAK-koulutusta koko maan laajuisesti moottoripyöräilijöille, autoilijoille ja raskaan liikenteen ammattikuljettajille. Toiminta: Työliikenteen turvallisuuden edistämiseksi luomme uusia koulutuksellisia ja viestinnällisiä toimintamalleja yhdessä yhteistyökumppaneina toimivien työyhteisöjen ja yritysten kanssa. Motivoimme pilottityöpaikkoja vapaaehtoiseen liikenneturvallisuustyöhön laajentamalla niille tarjottavien koulutustuotteiden sarjaa. Viestimme heijastimen käytön merkityksestä, vietettävän heijastinpäivän avulla. Motivoimme etenkin työpaikkoja ja eri yhteisöjä mukaan toimintaan. Paikallinen työ vie heijastinpäivän ruohonjuuritasolle. Olemme mukana Motivan Työpaikat kestävän kehityksen edistäjinä (TYKELI II) -työryhmän ohjausryhmässä. Kampanjoimme ja viestimme tarkkaamattomuudesta liikenteessä tuottaen uusia näkökulmia, tietoa sekä helposti jaettavia digitaalisia ja muita tuotteita. Kohotamme tietotasoa tarkkaamattomuuden riskeistä. Lisäämme valtakunnallista näkyvyyttä myös paikallisin tempauksin ja tapahtumin. Jatkamme Sinä teet suojatien -kampanjaa yhteistyössä autoalan järjestöjen ja poliisin kanssa laajentaen toimintaa paikallisella yhteistyöllä. Koulutamme 40 raskaan kaluston ennakoivan ajon kouluttajaa, jotka tarjoavat koulutusta yritysten, kurssikeskusten, ammattioppilaitosten, aikuiskoulutuskeskusten 9

10 sekä puolustusvoimien kautta. Lisäksi koulutamme 20 moottoripyöräilyn ennakoivan ajon kouluttajaa, jotka toimivat pääosin moottoripyöräkerhojen kautta. Markkinoimme ennakoivan ajon koulutusta työpaikoille ja tarjoamme Liikenneturvan ennakoivan ajon kouluttajaverkoston palveluja. Otamme käyttöön päivitetyn Mitä moottoripyöräilijöiden kuolemankolareista voi oppia aineiston. Uudistamme moottorikelkkailuun tarkoitetun aineiston verkkoon ja esitemuotoon. Arviointi: Keräämme tiedot tarkkaamattomuus liikenteessä -kampanjan vaikuttavuudesta monipuolisesti. Teemme TV- ja radiokampanjoiden huomionarvomittaukset ja seuraamme tiedon leviämistä mediaseurannan kautta. Lisäksi keräämme galluptiedon tavallisen suomalaisen tietotasosta tarkkaamattomuuden riskeistä. Tietoa voidaan verrata ennen kampanjointia kerättyihin tuloksiin. Keräämme käyttäjäarvion uudistetusta Mitä moottoripyöräilijöiden kuolemankolareista voi oppia aineistosta ja ennakoivan ajon kouluttajakursseista. Keräämme palautteen työliikenneprojektin yhteistyötahoilta projektin aineistoista, käyttöönotosta ja malleista. Iäkkäät (yli 65-vuotiaat) Liikenteessä ei ratkaise ikä, vaan terveys. Iän myötä erilaiset sairaudet yleistyvät. Oman ajokunnon arviointi, ennakoiva ajotapa sekä tekniset apuvälineet auttavat iäkästä kuljettajaa liikkumaan turvallisesti. Ajoterveyden merkitys riskitekijänä korostuu yli 75-vuotiailla autonkuljettajilla. Iän myötä tapahtuva kehon haurastuminen lisää onnettomuuksien seurauksien vakavuutta. Erityisesti kuolonkolareissa yli 64 vuotiaiden osuus on suuri. Liikenteessä menehtyneistä jalankulkijoista ja pyöräilijöistä enemmän kuin puolet on yli 64-vuotiaita. Tavoite: Tietoisuus lääkkeiden käytön vaikutuksesta ajokuntoon on lisääntynyt. On tarjottu keinoja jalan ja pyörällä liikkuville parantaa omaa turvallisuuttaan. Toiminta: Tarjoamme ikäkuljettajille tukipalveluja sähköisesti, ja arviointiaineistoa suuntaamme erityisesti lääkärikunnalle. Iäkkäille saamme valmiiksi toimintavuonna uuden lääkkeet, ajokunto ja liikenne teemaisen aineistokokonaisuuden. Paikallisilla tapahtumilla aktivoimme iäkkäitä huolehtimaan omasta turvallisuudestaan. Erityisesti esiin nostamme turvallisuusaiheet kävelyssä, pyöräilyssä ja autoilussa. Lääkkeisiin liittyvän tiedonjaon tueksi etsimme uusia yhteistyömahdollisuuksia iäkäsjärjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Edistämme pyöräilykypärän käyttöä korostamalla positiivisia, tyyliin ja elämäntapaan liittyviä perusteita pyöräilykypärän käytölle. Arviointi: Keräämme iäkkäiltä käyttäjiltä arvioita ja palautetta Liikenneturvan verkkosivuista ja erityisesti sieltä löytyvistä, iäkkäitä koskevista tiedoista. 10

11 Hallinto ja talous Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan hallituksen esitystä eduskunnalle liikennevakuutuslainsäädännön uudistamiseksi. Tavoitteena on, että liikennevakuutuksen yhteydessä kerätty liikenneturvallisuusmaksu säilyy ja että Liikenneturvan rahoituksen taso pysyy samana. Talouden läpinäkyvyys, avoimuus ja kustannustehokkuus ovat kehittämisen kulmakiviä. Sähköisen matkalaskuprojektin jälkeen otamme vuoden 2015 alusta käyttöön uutta sähköistä raportointia, joka tähtää taloudessa toteutettujen sähköisten uudistusten tavoin toiminnan tehostamiseen. Hankintaohjeen mukaisesti hankinnoissa hyödynnämme ensisijaisesti yhteishankintayksikkö Hansel Oy:n kilpailuttamia puitejärjestelyjä. Hallinto huolehtii keskitetysti Liikenneturvan toimitilojen kunnosta ja turvallisuudesta sekä hankkii ja varmistaa ajanmukaisen ICT-laitekannan ja -palvelut henkilöstön käyttöön. Talousarvio vuodelle 2015 on 6,9 milj. euroa. Toiminnan rahoituksen päälähteenä on liikenneturvallisuusmaksu, joka kattaa noin 98 prosenttia toimintavuoden menoista. Talous pohjautuu samaan rahoitusmalliin kuin edellisvuonna. Tuottojen sekä toiminta- ja henkilöstökulujen määrässä noudatamme Liikenneturvan strategiassa vuosiksi määriteltyjä talouskehyksiä. Liikenneturvan 46 työntekijästä 43 prosenttia toimii aluetyössä. 11

12 Talousarvio 2015 VARSINAINEN TOIMINTA TALOUSARVIO 2015 TURVALLISUUSVIESTINTÄ Tuotot 0 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Muut kulut KAMPANJAT Tuotot 0 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Muut kulut LIIKENNEKASVATUS Tuotot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Muut kulut KULJETTAJIEN JATKOKOULUTUS Tuotot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Muut kulut ALUEELLINEN LIIKENNE- TURVALLISUUSTYÖ Tuotot 0 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Muut kulut TIEDONTUOTANTO Tuotot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Muut kulut JOHTO Tuotot 0 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Muut kulut TOIMISTO VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ

13 VARAINHANKINTA Jäsenmaksutuotot RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot Korkokulut OMATOIMINEN KULUJÄÄMÄ YLEISAVUSTUKSET Liikenneturvallisuusmaksut RAHOITUSTULOS Pitkäaikaisen vpo:n lyhennys 0 Kiinteistöjen peruskorjaus KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS 0 LIIKENNETURVAN VUODEN 2015 TALOUSARVIO LYHYESTI VARSINAINEN TOIMINTA P 2013 TA 2014 TA 2015 TUOTOT HENKILÖSTÖKULUT Palkat Palkkiot Henkilösivukulut MUUT KULUT KULUT YHTEENSÄ VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ VARAINHANKINTA RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT LIIKENNETURVALLISUUSMAKSUT RAHOITUSTULOS LAINAN LYHENNYKSET KÄYTTÖOMAISUUSINVESTONNIT KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS

14 14

Tavoitteet todeksi. Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma

Tavoitteet todeksi. Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma Tavoitteet todeksi Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma vuoteen 2014 Ohjelmia ja strategioita 1/2012 Tavoitteet todeksi Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma vuoteen 2014 3 Sisällys 1. Luovutuskirje...

Lisätiedot

Tieliikenteen turvallisuus 2006 2010

Tieliikenteen turvallisuus 2006 2010 Tieliikenteen turvallisuus 2006 2010 Tieliikenteen turvallisuus 2006 2010 Tieliikenteen turvallisuus 2006 2010 Liikenne- ja viestintäministeriö Ohjelmia ja strategioita 8/2005 ISSN 1457-747X (painotuote),

Lisätiedot

YLIHÄRMÄN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2005

YLIHÄRMÄN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2005 YLIHÄRMÄN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2005 OSA A: KUNTIEN YHTEINEN OSA HÄRMÄNMAAN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2005 Tiehallinto, Vaasan tiepiiri 2005 Kartat: Genimap Oy Karttaikkuna Oy TIEHALLINTO

Lisätiedot

Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro)

Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro) Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro) Seinäjoen, Nurmon ja Ylistaron liikenneturvallisuussuunnitelma 3 Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA. Luonnos 28.10.2014

HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA. Luonnos 28.10.2014 HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA Luonnos 28.10.2014 1 ESIPUHE Helsingin liikkumisen kehittämisohjelmassa (LIIKE) on tarkasteltu liikkumisen ja liikenteen kokonaisuutta strategisella,

Lisätiedot

ALLE KOULUIKÄISET LAPSET

ALLE KOULUIKÄISET LAPSET 0 5 6 9 10 14 15 17 18 20 21 24 25 34 35 64 65 74 75 uhria/vuosi/ikäryhmän 100 000 asukasta Aikuisten velvollisuus on luoda lapsille mahdollisuuksia turvalliselle itsenäiselle liikkumiselle Liikkuminen

Lisätiedot

Keravan liikenneturvallisuussuunnitelma 2013

Keravan liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Raportteja 87 2013 Keravan liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Viisaita valintoja liikkumiseen! Juha Heltimo Mikko Lautala Keravan liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Viisaita valintoja liikkumiseen!

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2014. Liittokokous 25.5.2013

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2014. Liittokokous 25.5.2013 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Toimintasuunnitelma 2014 Liittokokous 25.5.2013 1 Toimintasuunnitelma 2014 Kehitysvammaisten Tukiliitto Esitys Liittokokous 25.5.2013 YLEISTÄ VUODESTA 2014 - UUDISTUVA JÄRJESTÖ

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS 4.2.2014 HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n strategia vuosille 2014 2020

HALLITUKSEN ESITYS 4.2.2014 HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n strategia vuosille 2014 2020 HALLITUKSEN ESITYS 4.2.2014 HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n strategia vuosille 2014 2020 Sisällys MIKÄ TÄMÄ ASIAKIRJA ON?... 4 MIKÄ ON EHYT RY?... 4 MILLAISESSA MAAILMASSA

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KOULUTUS-, VALISTUS- JA TIEDOTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2013

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KOULUTUS-, VALISTUS- JA TIEDOTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2013 TERVOLAN KUNTA LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KOULUTUS-, VALISTUS- JA TIEDOTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2013 Marraskuu 2009 Tervolan kunta Lääninhallitus Liikenneturva Tiehallinto Poliisi 2 TERVOLAN KUNTA LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN

Lisätiedot

Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelma LUONNOS 13.1.2014

Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelma LUONNOS 13.1.2014 Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 LUONNOS 13.1.2014 RAPORTTEJA X 2015 HAAPAVEDEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Mervi

Lisätiedot

Järvenpään liikenneturvallisuussuunnitelma 2013

Järvenpään liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Raportteja 89 2013 Järvenpään liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Viisaita valintoja liikkumiseen! Juha Heltimo Mikko Lautala Järvenpään liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Viisaita valintoja liikkumiseen!

Lisätiedot

HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA

HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n strategia vuosille 2014 2020 Sisällys MIKÄ TÄMÄ ASIAKIRJA ON?...3 MIKÄ ON EHYT RY?...3 MILLAISESSA MAAILMASSA EHYT RY TOIMII?...4 EHYT

Lisätiedot

Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 118 2014

Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 118 2014 Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 118 2014 Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 CHRISTEL KAUTIALA MIKA RÄSÄNEN EIJA YLI-HALKOLA HANNA PUOLIMATKA EILA KÖNGÄS 3 RAPORTTEJA

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

LEENA-MARIA TÖRMÄLÄ NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORIN KAUPUNGISSA

LEENA-MARIA TÖRMÄLÄ NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORIN KAUPUNGISSA LEENA-MARIA TÖRMÄLÄ NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORIN KAUPUNGISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jorma Mäntynen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 Sisältö TALOUSARVIO 2010...3 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA STRATEGIA...4 2. TULOKSET...6 2.1 Vaikuttavuustavoitteet... 6 2.1.1. Työpaikan terveysvaarojen

Lisätiedot

Siikalatvan liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 115 2014

Siikalatvan liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 115 2014 Siikalatvan liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 115 2014 Siikalatvan liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 CHRISTEL KAUTIALA MIKA RÄSÄNEN EIJA YLI-HALKOLA HANNA PUOLIMATKA EILA KÖNGÄS 3 RAPORTTEJA

Lisätiedot

Mäntsälän liikenneturvallisuussuunnitelma MAIJA KRANKKA KAISA MÄKINEN KATJA TUOMOLA JARKKO KUKKOLA

Mäntsälän liikenneturvallisuussuunnitelma MAIJA KRANKKA KAISA MÄKINEN KATJA TUOMOLA JARKKO KUKKOLA Mäntsälän liikenneturvallisuussuunnitelma MAIJA KRANKKA KAISA MÄKINEN KATJA TUOMOLA JARKKO KUKKOLA RAPORTTEJA XX 2013 MÄNTSÄLÄN LIIKENNETURVALLISUUS SUUNNITELMA Uude nma a n e li nke ino-, liike nne- ja

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

Turunmaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Turunmaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Turunmaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Turunmaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Tiehallinto Turku 2009 ISSN 1457-991X TIEH tieh-nro Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015. Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015. Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015 Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014 Sisällys AIKA HAASTAA - YLEISTÄ TOIMINTASUUNNITELMASTA 2015... 3 YHDISTYKSET TOIMIVAT JA

Lisätiedot

Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla

Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla toimintalinjaus 2011 2014 Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla Suomen Punainen Risti 2011 emilia fagerlund suomen punaisen ristin toimintalinjaus vuosille 2011 2014 1 1 Suomen Punaisen

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla

olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla toimintalinjaus 2011 2014 olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla Suomen Punainen Risti 2011 emilia FaGerlunD suomen punaisen ristin toimintalinjaus vuosille 2011 2014 1 1 sisältö saatesanat...4

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 Sisältö 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet... 2 1.2 Strategiset valinnat... 4 1.3 Toiminnan johtolinjat ESLU alueensa osaajana... 4 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA

HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA 1 ESIPUHE Helsingin liikkumisen kehittämisohjelmassa (LIIKE) on tarkasteltu liikkumisen ja liikenteen kokonaisuutta strategisella, koko kaupungin tasolla.

Lisätiedot

Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle. Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo

Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle. Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo Sisältö Esipuhe 3 1 Sukupuolten välinen tasa-arvo kunnan tehtävänä 5 2 Tasa-arvolainsäädäntö

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot