SASTAMALAN MUSIIKKIOPISTON OPETTAJAN OPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SASTAMALAN MUSIIKKIOPISTON OPETTAJAN OPAS"

Transkriptio

1 SASTAMALAN MUSIIKKIOPISTON OPETTAJAN OPAS Tervetuloa työskentelemään kanssamme Sastamalan musiikkiopistoon. Tähän oppaaseen on koottu tietoa ja ohjeita, joista Sinulle on hyötyä työssäsi. Tutustu oppaaseen siis tarkoin samoin kuin voimassa olevaan opetussuunnitelmaankin..musiikkiopiston hallinto Sastamalan musiikkiopisto kuuluu Sastamalan kaupungin Kasvun ja kulttuurin prosessiin (esimies kasvatusjohtaja Pekka Kares) ja sen alaiseen Elämänlaadun osaprosessiin (esimies kulttuurijohtaja Arja Valtonen). Opettajat ovat siis Elämänlaadun osaprosessin kulttuuripalveluiden musiikinopetuspalveluiden aliprosessin viranhaltijoita. Rehtori Jukka Rajala Kanslia sekä Jaatsilla Gallen- Kallelankatu 1 että musiikkiopistolla Äetsäntie 329 Tapaamisajat varattava etukäteen joko puhelimitse tai sähköpostilla -musiikkiopiston toiminta ja yleishallinto - henkilöstöhallinto -opinto-oikeuksiin liittyvät asiat -opetustoiminnan käytännön järjestelyt -sijaiskysymykset - hankinnat Musiikkiopiston 50% palvelusihteeri Miia Koskenheimo Huhtala Kanslia Jaatsilla Gallen- Kallelankatu 1 -oppilastiedostot -matrikkeliotteet -todistukset -luokkavaraukset -oppilasillat -matkakorvaukset ym. palkanmaksumateriaali Toimitilat Sastamalan musiikkiopistolla on omat toimitilat Äetsässä osoitteessa Äetsäntie 329. Käytössä on kolme luokkaa ja sali. Lisäksi musiikkiopisto toimii koulukiinteistöissä ja seurakunnan tiloissa ympäri Sastamalaa. Tarvitsemiasi avaimia voit kysyä rehtorilta. Luokkavaraukset hoitaa kanslisti. Jos huomaat epäkohtia tiloissa, ota välittömästi joko rehtoriin tai kanslistiin niin asia saadaan korjattua. Kun poistut luokasta, sulje ikkunat huolellisesti, sammuta valot ja lukitse ovi. Toimipaikasta poistuessasi noudata ko. paikan ohjeita ovien lukitsemisen suhteen.

2 Työkäytäntöjä Virkasuhteen aloitus Virkasuhteesi aluksi Sinun on pyydettävä rikosrekisteriote oikeusrekisterikeskuksesta itselleen ja esittää se rehtorille työn alkaessa. Rekisteriote ei saa olla 6 kuukautta vanhempi. Rehtori ei saa kopioida otetta vaan katsoo sen ja palauttaa opettajalle, rikosrekisterilain (770/1993) 6 :n 2 mom. Mahdollisesta todistuksesta perittävästä maksusta vastaa opettaja. Virkasuhde alkaa kun sinut on kiinnitetty virkamääräyksellä; toimitathan siihen pyydettävät tiedot mahdollisimman nopeasti. Työajat Opetusta annetaan 35 viikkoa vuodessa, pääsääntöisesti 17 viikkoa syyslukukaudella sekä 18 viikkoa kevätlukukaudella. Tarkemmat työajat ilmoitetaan kunkin lukuvuoden alussa. Oma viikoittainen tuntimääräsi määritellään virkamääräyksessäsi. Lukujärjestys Opettajan tulee jättää lukuvuoden alussa suunnitelma opetuksestaan= lukujärjestys, josta ilmenee opetuspaikka, kellonajat sekä oppilaan nimi sekä puhelinnumero. Muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi kansliaan. Palkanmaksu perustuu lukujärjestyksessä annettuihin tietoihin, joten sen on oltava ajan tasalla! Päiväkirja Opettajan tulee pitää päiväkirjansa ajan tasalla ja palauttaa se kansliaan välittömästi lukukauden päätyttyä. Päiväkirjan tärkein tarkoitus on todentaa annettu opetus; esim. valtionosuus riippuu toteutuneesta viikkotuntimäärästä. Palkanmaksu Vakituisille viranhaltijoille palkka maksetaan kunkin kuukauden 15. pv, siis palkanmaksukauden puolivälissä. Kaikille tuntiopettajille palkka maksetaan palkanmaksukautta kuukauden viimeinen päivä. Kaikki laskutettavat ylityöt (ylitunnit ym.) maksetaan palkanmaksukautta seuraavassa palkassa. Tämä koskee myös matkakustannusten korvausta. Lomaraha maksetaan siihen oikeutetuille heinäkuun palkanmaksun yhteydessä. Palkanmaksuun liittyvät tuntilistat ym. tulee lähettää kansliaan välittömästi kuukauden päätyttyä. Muistathan toimittaa verokortin, tilinumerosi ja osoitetietosi ajoissa ja ilmoitathan välittömästi muutoksista kansliaan. Lomakkeet Tarvittavat lomakkeet ovat musiikkiopistolla tai Jaatsilla. Älä vie viimeistä vaan kopioi lisää. Oppilasrekisteri Palvelusihteeri ylläpitää oppilasrekisteriä. Kaikki tiedot jotka koskevat oppilaitanne on ilmoitettava viipymättä kansliaan sähköpostitse. Myös opettajien yhteys ym. tiedot on tallennettu rekisteriin. Palkanmaksu perustuu rekisterin tietoihin sekä lukujärjestyksiin, ne siis on pidettävä ajan tasalla. Oppilasrekisteriin kirjataan perustietojen ohella merkinnät oppilaan edistymisestä, arvosanat, suulliset arviot sekä tiedot esiintymisistä. Ko tiedot lähetetään palvelusihteerille sähköpostilla. Yhteydenpito Opettaja on velvollinen pitämään yhteyttä oppilaisiin ja heidän vanhempiinsa. Henkilökohtainen kontakti on etenkin pulmatilanteissa parempi kuin tekstiviesti tai sähköposti. Kanslia pitää yhteyttä opettajiin pääasiassa sähköpostin välityksellä. Tämän vuoksi opettajan tulee ilmoittaa toimiva sähköpostiosoite kansliaan.

3 Työpuhelimen käyttö Sastamalan kaupunki on antanut vakinaisissa viroissa oleville opettajille työpuhelimen käyttöön. Puhelinta saa käyttää ainoastaan työasioiden hoitamiseen puheluin ja tekstiviestein - ei siis dataliikenteeseen. Kopiointi Kussakin toimipisteessä on kopiokone, jolla voi ottaa opetustyössä tarvitsemansa kopiot. Muistathan noudattaa kopioinnista säädettyjä lakeja! Poissaolot Sairauspoissaolojen kohdalla noudatetaan Sastamalan kaupungin ja OVTES määräyksiä. Hengitystieja vatsainfektioiden vuoksi voi oman ilmoituksella olla kolme päivää poissa. Muissa tapauksissa tai sairauden pitkittyessä pitää toimittaa lääkärintodistus heti kun se on mahdollista. Poissaolosta ilmoitetaan soittamalla rehtorille; ei siis tekstiviestillä tai sähköpostilla. Rästiin jääneiden tuntien mahdollisesta takaisinpitämisestä tulee aina sopia rehtorin kanssa. Jos joudut olemaan muun syyn kuin sairauden vuoksi poissa työstä, ota välittömästi yhteyttä rehtoriin. Soitinlainat Musiikkiopistolla on rajoitetusti lainasoittimia jotka on tarkoitettu opintojen alkuvaiheessa oleville. Tämä siis tarkoittaa, ettei soitinta pääsääntöisesti vuokrata kuin ensimmäiseksi opintovuodeksi. Opettaja on vastuussa siitä, että soitinlaina rekisteröidään asianmukaisesti. Opinto-ohjaus Oppilaan oma opettaja on ensisijainen opinto- ohjaaja. Tämän vuoksi tutustu huolella opetussuunnitelmaan sekä tasosuoritusohjeisiin. Tarvittaessa voit kysyä neuvoa rehtorilta. Esiintymiset ja tutkinnot Oppilasiltoihin ym. esiintymisiin ilmoittaudutaan sähköpostitse kansliaan. Kirjoita selkeästi: * säveltäjän nimi (vähintään etukirjain etunimestä) * kappaleen nimi * esittäjän koko nimi * kappaleen kesto * säestäjän nimi Tasosuoritusten ohjelmat on jätettävä 1 viikkoa etukäteen rehtorille, joka tarkistaa kynnysvelvoitteet tutkinnosta. Tutustu oman aineryhmäsi vastaavan kautta käytäntöihin, koska käytännöt saattavat vaihdella eri musiikkioppilaitoksissa. Musiikkiopisto suosittaa tasosuorituksien tekemistä konserttimuodossa. Musiikkiharrastuksen osana on esiintyminen musiikkiopiston tilaisuuksissa, jota edellytetään toisesta opintovuodesta alkaen. Mikäli oppilas ei lukuvuoden aikana suorita tasokurssia eikä osallistu oppilaskonsertteihin, tulee hänen antaa edistymisestään vuosinäyte. Vuosinäytteiden ajankohta sijoittuu kevätlukukauden lopulle. Näytettä ovat kuuntelemassa musiikkiopiston opettajista koottu lautakunta. Opettajan yleiset tehtävät 1. Antaa Taiteen perusopetuslain ( /633) musiikin laajan oppimäärän mukaista opetusta opetussuunnitelman mukaan ja huolehtia siihen liittyvistä oppilasarvostelu- ja muista tehtävistä

4 sekä osallistua oman opetusalansa opetuksen suunnitteluun, opintoneuvontaan ja koko oppilaitoksen kehittämistyöhön. 2. Seurata musiikkikasvatuksen ja musiikinopetuksen yleistä kehitystä ja oman opetusalansa sisällöllistä ja pedagogista kehitystä sekä tehdä niiden edellyttämiä tarpeellisiksi katsomiaan esityksiä rehtorille oppilaitoksen toiminnan kehittämiseksi. 3. Pitää päiväkirjaa ja lukujärjestystä annettujen ohjeiden mukaan. 4. Antaa opetustyötään koskeva suunnitelma rehtorille sekä selostus suunnitelman toteutumisesta. 5. Hoitaa hallussaan olevaa oppilaitoksen kalustoa, opetusvälineitä, oppimateriaalia ja kirjastoa asianmukaisesti sekä tehdä niitä koskevia tarpeellisiksi katsomiaan esityksiä rehtorille. 6. Ottaa osaa oppilaitoksen järjestämiin kokouksiin ja muihin tilaisuuksiin, jollei rehtori ole häntä siitä vapauttanut. Tuntiopettajille osallistuminen on vapaaehtoista mutta suotavaa. 7. Suorittaa muut toimialaansa kuuluvat tai hänelle määrätyt tehtävät. Opettajan tehtävät, joista ei makseta eri korvausta ellei tehtävien poikkeuksellisten laajuuden mukaan toisin sovita: - pitää oma päiväkirjansa ja lukujärjestyksensä ajan tasalla - toimittaa lukujärjestys kansliaan lukuvuoden alussa - ilmoittaa kaikista lukujärjestyksen muutoksista välittömästi kansliaan - huolehtia opetustuntiensa järjestelystä ja jälkityöstä - suunnitella omien oppilaidensa ohjelmisto - hankkia tarvitsemansa opetusmateriaali - laatia oppilaiden opintosuunnitelma sekä kurssitutkinto- ja konserttiohjelmat - järjestää oppilaiden esiintyminen vähintään kerran lukukaudessa ja valmistella oppilaansa tutkintoja ja esiintymistä varten - osallistua omien oppilaiden tasosuorituksien lautakuntatyöhön. - opettajan tulee mahdollisuuksien mukaan olla läsnä oppilaiden esiintyessä opiston konserteissa. Tehtävän voi tarvittaessa delegoida toiselle opettajalle. - pitää omalta osaltaan oppilaiden opintorekisteri ajan tasalla antamalla tarvittavat tiedot - pitää yhteyttä oppilaiden vanhempiin. 8. Noudattaa lakia kunnallisista viranhaltijoista sekä Sastamalan kaupungin viranhaltijoilleen antamia ohjeita ja määräyksiä. Opettajan asema Sastamalan musiikkiopiston opettajat on kiinnitetty joko toistaiseksi voimassa olevaan tai määräaikaiseen virkasuhteeseen Sastamalan kaupunkiin. Virkasuhteessa noudatetaan OVTES määräyksiä sekä opetustointa ja virkasuhdetta koskevaa lainsäädäntöä. Lukuvuosi on 38 viikkoa, josta opetustyötä 35 viikkoa. Viikoittainen tuntimäärä ja palkkaus määritellään virkamääräyksessä. Vakituisten viranhaltijoiden haltijoiden muu työ ( 90 tuntia / lukuvuosi) Vakinaisten opettajien tulee antaa rehtorille selvitys muun työn tunneistaan kunkin lukukauden loputtua. Vain sellainen muu työ, josta on sovittu etukäteen työnantajan (=rehtori) kanssa

5 oikeuttaa lisäkorvaukseen. Mahdollisen lisätyön korvaus maksetaan työehtosopimuksen mukaisesti. Mikäli muun työn määrä 90 tuntia/ lukuvuosi ei täyty, opettaja voidaan määrätä täydentämään tuntimäärä opetustyöllä OVTES mukaisesti. Muuksi työksi hyväksytään: - lukuvuoden suunnittelutyö (ilmoittautuminen ja tuntien sopiminen) - lautakuntatyö: testit ja tasosuoritukset - konsertteihin osallistuminen oman oppilaan esiintyessä - rehtorin kanssa ennakkoon sovittu jatko- ja täydennyskoulutus. Koulutuspäivä lasketaan enintään 6 tunniksi - musiikkiopiston järjestämä koulutus, mikäli ei ole toisin mainittu - muu rehtorin kanssa erikseen sovittu työtehtävä Tuntiopettajille muuna työnä korvattava työ - Tuntiopettaja, joka osallistuu kaikille opettajille tarkoitettuihin opettajaneuvoston, aineryhmän tai suunnittelupäivien kokouksiin sekä koulutuksiin ym., oman oppilaan esiintyessä konsertteihin sekä testi- tai tasosuorituslautakuntiin maksetaan kultakin tunnilta oman ylituntipalkkioperusteen mukainen kertatuntipalkkio. Tuntiopettaja pitää itse kirjaa toteutuneesta ajasta ja laskuttaa kyseisestä työstä..työterveys ja turvallisuus Työterveyshuolto Musiikkiopisto kuuluu Sastamalan kaupungin työterveyshuoltoon sekä työsuojeluorganisaatioon. Työterveyshuollon järjestää Työterveyshuolto Akaasia. Vakuutukset Työntekijät on vakuutettu lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella vakuutusyhtiö Pohjolassa Oppilaiden tapaturmavakuutus on samoin vakuutusyhtiö Pohjolassa. Mikäli huomaat jotakin menneen rikki tai kadonneen, ota välittömästi yhteyttä rehtoriin. Kaupunki ei ole vakuuttanut mitään irtainta omaisuuttaan, mikä saattaa johtaa korvausvelvollisuuteen huolimattomuustapauksissa. Sammuttimet ja poistumistiet Kussakin toimipisteessä on alkusammutukseen tarkoitettuja sammuttimia. Tutustu ennalta niiden sijaintiin ja käyttöohjeisiin. Poistumistiet on merkitty vihreillä tauluilla; huomaa että ovien lisäksi varapoistumistie saattaa olla myös ikkuna. Järjestyshäiriöt Vakavissa järjestyshäiriöissä otetaan aina yhteyttä poliisiin 112 sekä rehtoriin. Toimi aina rauhallisesti ja harkiten! Mistä lisää tietoa? Kysy rehtorilta, luottamusmieheltä, kanslistilta älä jää ongelmasi kanssa yksin vaan ratkaistaan se yhdessä!

6 Jotta ajankohtainen tieto tavoittaa sinut, lue säännöllisesti sähköpostia! Ilmoitathan välittömästi jos yhteystietosi muuttuvat!

INFO. Opettajan tietopaketti JMI

INFO. Opettajan tietopaketti JMI INFO Opettajan tietopaketti JMI O P E T T A J A N T I E T O P A K E T T I TYÖSOPIMUKSET Tuntiopettajan työsopimus tehdään työsuhteen alussa rehtorin kanssa. Opettajan on tällöin esitettävä rehtorille voimassaoleva

Lisätiedot

Allekirjoittamalla työsopimuksen sitoudut perehtymään tähän ABC- ohjeistoon.

Allekirjoittamalla työsopimuksen sitoudut perehtymään tähän ABC- ohjeistoon. 1 TERVETULOA OPETTAJAKSI VALKEAKOSKI-OPISTOON! Opistossamme työskentelee lukuvuosittain n. 180 tuntiopettajaa ja luennoitsijaa sekä 23 ns. päätoimista työntekijää (14 opetushenkilöä ja 9 hallintohenkilöstöön

Lisätiedot

OPETTAJAN PEREHDYTTÄMISOPAS 2014 2015

OPETTAJAN PEREHDYTTÄMISOPAS 2014 2015 OPETTAJAN PEREHDYTTÄMISOPAS 2014 2015 Kuva Pekka Agarth Sisältö Hallinto ja henkilöstö... 4 HENKILÖSTÖN YHTEYSTIEDOT, e-mail: etunimi.sukunimi@kajaani.fi... 4 Kaukametsän hallinto ja talouspalvelut...

Lisätiedot

Mäntyharjun kansalaisopisto

Mäntyharjun kansalaisopisto Mäntyharjun kansalaisopisto Opettajan opas 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO PÄÄTOIMINEN HENKILÖKUNTA... 3 KANSALAISOPISTON KANSLIA... 3 ILMOITTAUTUMINEN... 4 MAKSUT OPINTOPIIREISSÄ... 4 OPETUS ALKAA... 4 OPINTOSETELIT...

Lisätiedot

Keravan Opiston TUNTIOPETTAJAN OPAS

Keravan Opiston TUNTIOPETTAJAN OPAS Keravan Opiston TUNTIOPETTAJAN OPAS Sisältö OPISTON TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA VISIOT... 2 Keravan Opiston toimintaa ohjaavat seuraavat perusarvot:... 2 KURSSIEN SUUNNITTELU... 2 TIEDOTTAMINEN JA MARKKINOINTI...

Lisätiedot

TUNTIOPETTAJAN OPAS 2014-2015

TUNTIOPETTAJAN OPAS 2014-2015 TUNTIOPETTAJAN OPAS 2014-2015 Rovalan Setlementti ry Rovala 5, 96100 ROVANIEMI puh. 040 487 3010, fax (016) 312 870 kansalaisopisto@rovala.fi www.facebook.com/rovaniemenkansalaisopisto Arvoisa tuntiopettajamme

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS 2015-2016

OPETTAJAN OPAS 2015-2016 Järvenpään Opisto Kansakoulunkatu 1, 04400 Järvenpää puh. (09) 2719 2498 jarvenpaanopisto@jarvenpaa.fi www.jarvenpaa.fi/jarvenpaanopisto OPETTAJAN OPAS 2015-2016 Koulutustarveselvitykset Kurssiehdotus

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS. lapinlahtelaisten yhteinen opisto!

OPETTAJAN OPAS. lapinlahtelaisten yhteinen opisto! OPETTAJAN OPAS 2015 2016 lapinlahtelaisten yhteinen opisto! KASKIKUUSEN KANSALAISOPISTO YHTEINEN OPISTOMME! YHTEYSTIEDOT Kaskikuusen kansalaisopisto Asematie 4, 73100 LAPINLAHTI puh. rehtori 040-488 3201

Lisätiedot

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPPILAIDEN OPAS

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPPILAIDEN OPAS LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPPILAIDEN OPAS lukuvuosi 2015-2016 Hyvät oppilaat Musiikkiopiston aukioloajat Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa työskentelyänne Lauttasaaren musiikkiopistossa. Tähän

Lisätiedot

OMAN ÄIDINKIELEN/KOTIKIELEN OPETUKSEN OPAS

OMAN ÄIDINKIELEN/KOTIKIELEN OPETUKSEN OPAS 2009 2010 päivitetty 20.08.09 TURUN ILTALUKIO Yhteystiedot Eskelinkatu 4, 20100 Turku Kanslia avoinna koulupäivinä klo 12 19 Kesällä lukuun ottamatta heinäkuuta klo 12 16 Kansliaan ja opettajien työhuoneeseen

Lisätiedot

Tervetuloa töihin! 11.8.2015 Olli Ruohomäki apulaisrehtori ma.

Tervetuloa töihin! 11.8.2015 Olli Ruohomäki apulaisrehtori ma. Sisällys Tervetuloa töihin!... 2 Yleistietoa opistosta... 3 Tiiviisti taloudesta... 4 Päätoiminen henkilöstö... 5 Lukuvuoden 2015-2016 aikataulu... 6 Perehdyttäminen... 6 Työsopimus... 6 Rikosrekisteriote...

Lisätiedot

KANKARISVEDEN KOULU JÄMSÄNKOSKEN LUKIO. Opettajan opas

KANKARISVEDEN KOULU JÄMSÄNKOSKEN LUKIO. Opettajan opas KANKARISVEDEN KOULU JÄMSÄNKOSKEN LUKIO Opettajan opas 2010 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEYSTIEDOT... 2 1. KOULUN TEHTÄVÄ... 2 2. YHTEISIÄ KÄYTÄNTEITÄ... 2 2.1. Virkavapaus ja poissaolot... 2 2.2. Koulutus,

Lisätiedot

ENONTEKIÖ KITTILÄ SODANKYLÄ. Tuntiopettajan. opas

ENONTEKIÖ KITTILÄ SODANKYLÄ. Tuntiopettajan. opas ENONTEKIÖ KITTILÄ SODANKYLÄ Tuntiopettajan opas kevät 2014 ENONTEKIÖ KITTILÄ SODANKYLÄ toimistot Enontekiö Kittilä Kunnan virastotalo Vanha kunnanvirasto Ounastie 165 Valtatie 28 99400 Enontekiö 99100

Lisätiedot

HÄRMÄNMAAN MUSIIKKIOPISTON OPAS OPPILAILLE JA HEIDÄN HUOLTAJILLEEN

HÄRMÄNMAAN MUSIIKKIOPISTON OPAS OPPILAILLE JA HEIDÄN HUOLTAJILLEEN HÄRMÄNMAAN MUSIIKKIOPISTON OPAS OPPILAILLE JA HEIDÄN HUOLTAJILLEEN Tämä opas käsittelee opiskelua Härmänmaan musiikkiopistossa. Härmänmaan musiikkiopisto on alueellinen, kunnallinen, tuntiperusteista valtionosuutta

Lisätiedot

TYA-oppilaitokset Opiskelijan opas 2015 1

TYA-oppilaitokset Opiskelijan opas 2015 1 TYA-oppilaitokset Opiskelijan opas 2015 1 Tervetuloa opiskelemaan TYA-oppilaitokset on Turun Aikuisopetuskeskus Oy:n ja M.S.F-oppilaitos Oy:n muodostama koulutusyhteenliittymä, joka järjestää sosiaali-,

Lisätiedot

Opettajan muistilista 2014-2015. 27.8.2014 Jokihelmen opisto

Opettajan muistilista 2014-2015. 27.8.2014 Jokihelmen opisto Opettajan muistilista 2014-2015 27.8.2014 Jokihelmen opisto Sisältö 1 TERVETULOA JOUKKOOMME JOKIHELMEN OPISTOON... 2 2 TOIMISTOT... 3 2.1 Opiston kotisivu ja sähköposti 3 3 HENKILÖSTÖ... 4 3.1 Opistosihteerit

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE FSHKY HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Voimassa 1.5.2014 alkaen 1 Sisällysluettelo Esipuhe... 2 OSA 1... 2 Mitä henkilökohtainen apu on... 2 Henkilökohtaisen avun edellytyksiä... 3 Toiminta, johon korvausta

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS 2014-2015 OPIS- KELI- JAN 2014-2015 OPAS

OPISKELIJAN OPAS 2014-2015 OPIS- KELI- JAN 2014-2015 OPAS OPISKELIJAN OPAS 2014-2015 OPIS- KELI- JAN 2014-2015 OPAS TERVETULOA OPISKELEMAAN RAISION AMMATTIOPISTOON! Tähän opinto-oppaaseen on koottu tärkeää tietoa opinnoista, opiskelukäytännöistä ja oppimisen

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTO

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTO LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTO TIEDOTUSLEHTI KEVÄT 2012 Kaavoituspalapeliä Jokin aika sitten Helsingin Sanomissa oli pieni artikkeli Lauttasaaresta. Havainnekuvan kera uutisoitiin Lauttasaaren uuden ostoskeskuksen

Lisätiedot

Päivitetty 19.8.2014. Aikuisopiskelijan opas

Päivitetty 19.8.2014. Aikuisopiskelijan opas Päivitetty 19.8.2014 Aikuisopiskelijan opas Tervetuloa Kainuun ammattiopistoon! Olet ottanut merkittävän askeleen elämässäsi siirtyessäsi opiskelemaan Kainuun ammattiopistoon. Onnittelut hyvästä valinnasta.

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Opiskelijan opas

Lahden diakonian instituutti. Opiskelijan opas Lahden diakonian instituutti Opiskelijan opas syksy 2010 - kevät 2011 Sisällysluettelo 3 Rehtorin tervehdys 4 Mitä, missä ja milloin 4 Yhteystiedot 4 Aukioloajat 4 Aikataulut 5 Luokkatilat 7 Atk ja internet

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun perehdytysopas

Henkilökohtaisen avun perehdytysopas 2010 Henkilökohtaisen avun perehdytysopas HAVU - hanke Henkilökohtaisen avun perehdytysopas työnantajille, edunvalvojille, työnjohtajille ja heidän avustajilleen. Opas sisältää yleistä tietoa käytännöistä

Lisätiedot

Terveydenhuoltoala. Palvelualat. Opetusala. Päiväkoti- ja nuorisoala. on väliä

Terveydenhuoltoala. Palvelualat. Opetusala. Päiväkoti- ja nuorisoala. on väliä Terveydenhuoltoala Palvelualat Opetusala Päiväkoti- ja nuorisoala llä Kun työ on väliä Sisältö Sisältö Tervetuloa Seureen! Seure Henkilöstöpalvelut Oy on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien yhteisesti

Lisätiedot

Hei, lukiolainen! Tervetuloa aloittamaan lukuvuotta 2014 2015!

Hei, lukiolainen! Tervetuloa aloittamaan lukuvuotta 2014 2015! Hei, lukiolainen! Tervetuloa aloittamaan lukuvuotta 2014 2015! Tämä opinto-opas on tarkoitettu käsikirjaksesi jokapäiväiseen käyttöön. Siksi opas kannattaa pitää aina mukana. Oppaasta löydät tärkeitä tietoja

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS OPISKELIJAN OPAS

OPISKELIJAN OPAS OPISKELIJAN OPAS L402002.18 OPISKELIJAN OPAS Päivitetty / Päivittäjä 25.1.2011 Pirkko Kuhmonen, Pekka Sillanpää Laatupäällikkö Pekka Sillanpää OPISKELIJAN OPAS 1. HYVÄ OPISKELIJA... 3 2. TURUN AKK... 3 2.1 KOULUTUSALAT

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OPAS

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OPAS HENKILÖKOHTAISEN AVUN OPAS TYÖNANTAJALLE JA AVUSTAJALLE Limingan kunta Sosiaalityö, vammaispalvelut 26.11.2014 Perusturvalautakunta 26.11.2014 89 Voimaantulo 1.1.2015 Limingan kunta, Iivarinpolku 6, 91900

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perhe- ja sosiaalipalvelut OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perhe- ja sosiaalipalvelut OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ SISÄLLYS 1. ALUKSI. 2 2. AVUSTAJAN ETSIMINEN. 3 3. TYÖSOPIMUKSEN TEKEMINEN...3. 4. VAKUUTUSTEN OTTAMINEN JA VAHINKOTILANTEET..

Lisätiedot

Opettajaohjeet. Kuva Vesa Mikkola

Opettajaohjeet. Kuva Vesa Mikkola Opettajaohjeet Kuva Vesa Mikkola Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan Setlementti ry:n ylläpitämä Ahjolan kansalaisopisto on perustettu v. 1935. Kansalaisopisto on merkittävä osa Ahjolan Setlementin toimintaa.

Lisätiedot