HORIZON 2020 lyhyesti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HORIZON 2020 lyhyesti"

Transkriptio

1 HORIZON 2020 lyhyesti Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Tutkimus ja innovointi

2 Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi. Yhteinen maksuton palvelunumero (*) : (*) Saat pyytämäsi tiedot maksutta. Myös useimmat puhelut ovat maksuttomia, joskin jotkin operaattorit, puhelinkioskit tai hotellit voivat periä puheluista maksun. Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä internetissä Europa-palvelimen kautta (http://europa.eu). Luxembourg: Euroopan unionin julkaisutoimisto, 2014 ISBN doi: /80136 Euroopan unioni, 2014 Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Kannen kuvat (ylävasemmalta alaoikealle) - World Map: ag visuell, # , 2011; Transparent Glass Sphere: Sean Gladwell, # , 2011; Earth inside planet earth Sunrise: JLV Image Works, # , 2011; Earth inside the world map: LwRedStorm, # , Taustakuvio: ESN, 2013; sivuilla 17, 24, 27: Fotolia.com, Kuva sivulla 2: fotogestoeber, # ; sivulla 9: ra2 studio, # ; sivulla 12: Naeblys, # ; sivulla 15: rolffimages, # ; sivulla 18: apops, # ; sivulla Sergey Nivens, # ; sivulla 24: bulbs Photobank, # , fish Monika Wisniewska, # ; sivulla 27: anyaivanova, # ; sivulla 29: michaeljung, # , Lähde: Fotolia.com. EUROOPAN KOMISSIO Tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto Osasto A - Politiikan kehittäminen ja koordinointi Yksikkö A.1 - Sisäinen ja ulkoinen viestintä Sähköposti: Euroopan komissio B-1049 Bryssel

3 EUROOPAN KOMISSIO HORIZON 2020 lyhyesti Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014 Tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto

4

5 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 4 Horisontti ohjelman esittely 6 Huipputason tiede 7 Teollisuuden johtoasema 9 Yhteiskunnalliset haasteet 11 Huippuosaamisen levittäminen ja osallistujapohjan laajentaminen 16 Tiede yhteiskunnassa ja yhteiskuntaa varten 17 Horisontti ohjelman innovointitoimet 17 Yhteiskuntatieteet ja humanistiset tieteet 18 Ydintutkimusta kaikkien kansalaisten hyväksi 19 Tiede politiikan tukena Yhteisen tutkimuskeskuksen (JCR) tehtävä 19 Toimintatapa 21 Kuka voi hakea? 21 Toimityypit 22 Rahoitusosuudet 25 Tarkastukset 25 Käyttöoikeudet 26 Tulosten jakaminen teollis- ja tekijänoikeuksia kunnioittaen 26 Tutkimus ja etiikka 27 Horisontti ohjelman muut rahoituslähteet 27 Edistämässä eurooppalaista ja maailmanlaajuista tietoisuutta 30 Rajaton tutkimus 31 Avoinna maailmalle 31 Hakumenettely 32 3

6 HORISONTTI 2020 lyhyesti Johdanto 4

7 JOHDANTO Horisontti 2020 tukemassa huipputason eurooppalaista tiedettä Horisontti 2020 on Euroopan unionin kaikkien aikojen merkittävin tutkimuksen ja innovoinnin ohjelma. Se tukee läpimurtojen, mullistavien tutkimustulosten ja uraauurtavien keksintöjen toteutumista edistämällä loistavien ideoiden markkinoille viemistä. Ohjelman kautta myönnetään lähes 80 miljardia euroa( 1 ) rahoitusta 7 vuoden ( ) kuluessa, ja tukirahoitus tulee houkuttelemaan lisäksi yksityistä ja kansallista julkista rahoitusta. Horisontti ohjelmalla on takanaan Euroopan poliittisten johtajien ja Euroopan parlamentin jäsenten tuki. Eurooppalaiset päättäjät ovat yhtä mieltä siitä, että investoiminen tutkimukseen ja innovointiin on elintärkeää Euroopan tulevaisuuden kannalta ja ovat tehneet siitä työllisyyttä ja älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan Eurooppa strategian keskeisen osan. Tavoitteen saavuttamiseksi Horisontti ohjelmalla pyritään yhdistämään tutkimus ja innovointi sekä panostamaan kolmeen avainalueeseen: huipputason tieteeseen, teollisuuden johtoasemaan ja yhteiskunnallisiin haasteisiin. Tavoitteena on, että Eurooppa tuottaa maailmanluokan tiedettä ja tekniikkaa, jotka edistävät talouskasvua. EU:n aiempien puiteohjelmien yhteydessä myöntämällä tutkimusrahoituksella on jo tuotu yhteen eurooppalaisia ja kansainvälisiä tutkijoita ja teollisuuden edustajia pohtimaan ratkaisuja lukuisiin eri alojen haasteisiin. Rahoituksen tuella tehdyt innovaatiot ovat kohentaneet elämänlaatua, auttaneet suojelemaan ympäristöä ja parantaneet eurooppalaisen teollisuuden kestävyyttä ja kilpailukykyä Horisontti ohjelmaan voivat osallistua tutkijat kaikkialta maailmasta. Heidän kokemuksensa on mahdollistanut tämän uraauurtavan ohjelman kehittämisen komissio sai heiltä palautetta ja otti huomioon jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin antamat suositukset sekä aiempien ohjelmien aikana saadun kokemuksen. Palautteen viesti oli selvä: Horisontti ohjelmasta on tehtävä käyttäjille yksinkertaisempi ja niin on tehty. ( 1 ) Kaikki luvut ovat käypiä hintoja. 5

8 Horisontti ohjelman esittely HORISONTTI 2020 lyhyesti 6

9 HORISONTTI OHJELMAN ESITTELY Horisontti ohjelman avainkysymykset ovat huipputason tiede, teollisuuden johtoasema ja yhteiskunnalliset haasteet. Kohdennetulla rahoituksella varmistetaan, että parhaat ideat saadaan nopeasti markkinoille ja siten nopeasti käyttöön eurooppalaisissa kaupungeissa, sairaaloissa, tehtaissa, myymälöissä ja kodeissa. Huipputason tiede Horisontti 2020 vahvistaa EU:n asemaa tieteen maailmanlaajuisena huippualueena, joka houkuttelee huippututkijoita ja auttaa eurooppalaisia tutkijoita tekemään yhteistyötä ja jakamaan ajatuksia ympäri Eurooppaa. Se auttaa lahjakkaita ihmisiä ja innovatiivisia yrityksiä vahvistamaan Euroopan kilpailukykyä luoden samalla työpaikkoja ja kohottaen elintasoa, mistä kaikki hyötyvät. Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) rahoittama tieteen eturintamassa tehtävä tutkimus Jotkin nykypäivän merkittävimmistä keksinnöistä ovat seurausta ihmisen luontaisesta uteliaisuudesta maailmaa kohtaan. Uteliaisuuden ohjaama, tiedon rajoja koetteleva tutkimus tuottaa vain harvoin kaupallisten tuotteiden kannalta suoraan hyödynnettävissä olevia tuloksia, mutta sen löydökset voivat mahdollistaa lukemattomia innovaatioita. Taloudellisesti tiukkoina aikoina leikkaukset kohdistuvat kuitenkin usein ensimmäiseksi tieteen eturintamassa tehtävään tutkimukseen, minkä vuoksi EU tukee alan investointeja ERC:n kautta. Ainoa edellytys EU:n rahoitukselle on tutkimuksen korkea taso. Rahoitusta myönnetään sekä yksittäisille tutkijoille että tutkimusryhmille. Rahoitus: 13,095 miljardia euroa Marie Skłodowska-Curie-toimet Koulutus ja urakehitys auttavat tuottamaan huippututkijoita. Nuorille ja kokeneille tutkijoille tarjotaan tukea, jotta he voivat kehittää uraansa 7

10 HORISONTTI 2020 lyhyesti ja taitojaan osallistumalla koulutukseen tai harjoittelujaksoihin toisessa maassa tai yksityisellä sektorilla. Näin hankkimansa asiantuntemuksen ja kokemuksen ansiosta he voivat hyödyntää potentiaalinsa mahdollisimman hyvin. Rahoitus: 6,162 miljardia euroa Tulevat ja kehitteillä olevat teknologiat Uusien teknologioiden eturintamassa pysytteleminen auttaa Eurooppaa säilymään kilpailukykyisenä ja luo uusia, korkeaa ammattitaitoa vaativia työpaikkoja. Tämä edellyttää ennakoivaa toimintaa ja uraauurtavaa ajattelua. EU:n rahoituksen tuella Euroopasta kehitetään parasta mahdollista ympäristöä vastuulliselle ja dynaamiselle monialaiselle yhteistyölle tulevien ja kehitteillä olevien teknologioiden parissa. Rahoitus: 2,696 miljardia euroa Maailmanluokan infrastruktuuri Tutkimuslaitteet voivat olla niin monimutkaisia ja kalliita, että yksittäisellä tutkimusryhmällä tai edes maalla ei välttämättä ole varaa hankkia, rakentaa tai käyttää niitä yksin. Tällaisia välineitä ovat muun muassa: suurteholaserit, joita käytetään esimerkiksi lääketieteen, materiaalitieteiden ja biokemian tutkimuksissa; erikoiskäyttöön tarkoitetut huipputekniset lentokoneet; tai ilmastonmuutoksen seurannassa käytetty merenpohjaan asennettava valvontapiste. Tällaiset laitteet voivat maksaa miljoonia euroja ja ne edellyttävät maailman huippuasiantuntijoiden osaamista. EU:n rahoituksen avulla tällaisiin suurhankkeisiin voidaan kerätä varoja, jotta eurooppalaiset tutkijat voivat hyödyntää uusinta, ajantasaista infrastruktuuria ja sen ansiosta tehdä uutta ja uraauurtavaa tutkimusta. Rahoitus: 2,488 miljardia euroa 8

11 HORISONTTI OHJELMAN ESITTELY Teollisuuden johtoasema Jotta eurooppalaiset voivat olla alansa huippuja, Euroopan on sijoitettava lupaaviin ja strategisesti merkittäviin teknologioihin, kuten kehittyneessä teollisuudessa ja mikroelektroniikassa käytettyihin teknologioihin. Julkinen rahoitus ei kuitenkaan yksin riitä. EU:n on kannustettava yrityksiä investoimaan enemmän tutkimukseen ja panostamaan alueisiin, joilla ne voivat tehdä yhteistyötä julkisen sektorin kanssa innovoinnin lisäämiseksi. Yritykset hyötyvät tästä, sillä niiden innovatiivisuus, tehokkuus ja kilpailukyky kehittyvät. Tämä puolestaan luo työpaikkoja ja markkinoiden kehittämismahdollisuuksia. Jokainen EU:n sijoittama euro tuottaa yritystoiminnalle noin 13 euroa lisäarvoa. Investointien kasvattaminen 3 prosenttiin BKT:sta vuoteen 2020 mennessä loisi 3,7 miljoonaa työpaikkaa. Johtoasema mahdollistavissa ja teollisuusteknologioissa Horisontti ohjelmalla tuetaan uraauurtavia teknologioita, joita tarvitaan innovoinnin vahvistamiseen kaikilla aloilla, muun muassa tietoja viestintäteknologian ja avaruusteknologian alalla. Mahdollistavat avainteknologiat, kuten kehittynyt teollisuus ja materiaalit, bioteknologia ja nanoteknologiat, ovat keskeisellä sijalla monissa merkittävissä tuotteissa, 9

12 HORISONTTI 2020 lyhyesti muun muassa älypuhelimissa, suurtehoakuissa, kevyissä ajoneuvoissa, nanolääketieteessä ja älykkäissä tekstiileissä. Eurooppalainen valmistusteollisuus on tärkeä työnantaja, joka työllistää lähes 31 miljoonaa ihmistä eri puolilla Eurooppaa. Rahoitus: 13,557 miljardia euroa Pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset), jotka ovat keskeinen työpaikkojen ja innovoinnin moottori, ovat Horisontti ohjelmassa erikoisasemassa. Ne voivat osallistua yhteistyöhankkeisiin yritysryhmittymän osana ja saada tukea erittäin innovatiivisille pienikokoisille yrityksille suunnatun välineen kautta. Yhdennetyn ja yksinkertaistetun luonteensa ansiosta Horisontti 2020 nostaa pk-yritysten osallistumisen vähintään 20 prosenttiin (8,65 miljardiin euroon) aihealueiden Johtoasema mahdollistavissa ja teollisuusteknologioissa ja Yhteiskunnalliset haasteet yhteenlasketusta kokonaisbudjetista. Pkyrityksille kohdennettu väline tulee olemaan ratkaiseva tämän tavoitteen saavuttamisessa, sillä sen avulla voidaan tarjota tukea yksittäisille pk-yrityksille tai pk-yritysten ryhmittymille, arvioida yritysten ideoiden markkinakelpoisuutta riskialttiissa vaiheessa ja auttaa niitä kehittämään ideoitaan eteenpäin. Rahoitusta on saatavissa myös yritysvalmennukseen ja neuvontaan yksityisten sijoittajien tunnistamiseksi ja houkuttelemiseksi. Rahoitus: Vähintään 3 miljardia euroa kohdennettu pk-yritysten välineeseen Riskirahoituksen saatavuus Innovatiivisten yritysten ja muiden organisaatioiden on usein vaikeaa löytää rahoitusta riskialttiille uusille ideoille tai niiden kehittämiseen. Horisontti 2020 auttaa tämän innovaatiokuilun täyttämisessä tarjoamalla lainoja ja takuita sekä sijoittamalla innovatiivisiin pk-yrityksiin ja pieniin markkina-arvoltaan keskisuuriin yrityksiin. Tämä tuki toimii kimmokkeena, joka houkuttelee yksityistä rahoitusta ja riskipääomaa tutkimukseen ja innovointiin. Arvioiden mukaan jokainen EU:n sijoittama euro houkuttelee 5 euroa lisärahoitusta. Rahoitus: 2,842 miljardia euroa 10

13 HORISONTTI OHJELMAN ESITTELY Yhteiskunnalliset haasteet EU on nimennyt seitsemän ensisijaista haastetta, joihin kohdennetuilla investoinneilla voidaan edistää aidosti kansalaisten etuja: X terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi; X elintarviketurva, kestävä maa- ja metsätalous, merien ja merenkulun sekä sisävesien tutkimus ja biotalous; X turvallinen, puhdas ja tehokas energia; X älykäs, ympäristöystävällinen ja yhdentynyt liikenne; X ilmastotoimet, ympäristö, resurssitehokkuus ja raaka-aineet; X eurooppa muuttuvassa maailmassa Osallistavat, innovatiiviset ja pohtivat yhteiskunnat; X turvalliset yhteiskunnat Euroopan ja sen kansalaisten vapauden ja turvallisuuden suojeleminen. Terveys ja hyvinvointi Jokainen haluaa pitkän, onnellisen ja terveen elämän, ja tutkijat tekevät parhaansa sen mahdollistamiseksi. He käsittelevät merkittäviä nykyisiä terveysongelmia mutta myös tulevia uhkia, kuten Alzheimerin taudin, diabeteksen ja antibiooteille vastustuskykyisten superbakteerien lisääntyvää vaikutusta. Investoiminen terveyttä koskevaan tutkimukseen ja innovointiin auttaa ihmisiä pysymään aktiivisina, mahdollistaa turvallisempien ja tehokkaampien hoitojen kehittämisen ja edistää terveydenhoitojärjestelmien toimintakykyä. Se antaa lääkäreille työvälineitä, joita he tarvitsevat antaakseen yksilöllisempää hoitoa, ja se edistää kroonisten ja tartuntatautien ehkäisemistä ja hoitamista. Rahoitus: 7,472 miljardia euroa 11

14 HORISONTTI 2020 lyhyesti Elintarviketurva ja biologisten resurssien kestävä käyttö Maailman väkiluvun odotetaan kasvavan yhdeksään miljardiin vuoteen 2050 mennessä. Meidän on muutettava radikaalisti näkemyksiämme tuotannosta, kulutuksesta, jalostuksesta, varastoinnista, kierrätyksestä ja jätteiden käsittelystä pyrkien vähentämään niiden ympäristövaikutuksia. Tämä tarkoittaa muun muassa uusiutuvien ja uusiutumattomien maa- ja meriresurssien käytön tasapainottamista, jätteen muuttamista arvokkaiksi resursseiksi sekä elintarvikkeiden, rehujen, biotuotteiden ja bioenergian kestävää tuotantoa. Maa- ja metsätalous sekä elintarvike- ja biopohjainen teollisuus työllistävät EU:ssa yhteensä 22 miljoonaa ihmistä ja ne vaikuttavat merkittävällä tavalla maaseudun kehittymiseen ja Euroopan luonnonperinnön hallintaan. Rahoitus: 3,851 miljardia euroa 12

15 HORISONTTI OHJELMAN ESITTELY Kestävä energia Energia ohjaa nykyaikaista taloutta eteenpäin, mutta pelkästään nykyisen elintason ylläpitäminen vaatii valtavasti energiaa. Eurooppa, joka on maailman toiseksi suurin talous, on energian hankinnassa liian riippuvainen muusta maailmasta ilmastonmuutosta nopeuttavista fossiilisista polttoaineista saatavasta energiasta. Tämän vuoksi EU on asettanut itselleen kunnianhimoisia ilmasto- ja energiatavoitteita. Horisontti ohjelman kautta myönnettävä EU:n rahoitus on keskeisessä asemassa näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Rahoitus: 5,931 miljardia euroa Ympäristöystävällinen ja yhtenäistetty liikkuvuus Liikkuvuus lisää työllisyyttä, talouskasvua, vaurautta ja maailmanlaajuista kauppaa. Se myös luo elintärkeitä yhteyksiä ihmisten ja yhteisöjen välille. Nykypäivän liikennejärjestelmät ja niiden käyttötavat ovat kuitenkin kestämättömiä. Me olemme liian riippuvaisia vähentyvistä öljyvaroista, mikä heikentää energiavarmuutta. Lisäksi liikenteeseen liittyvät ongelmat ruuhkat, tieturvallisuus ja pakokaasut haittaavat jokapäiväistä elämää ja terveyttä. Näiden ongelmien ratkaisemiseksi Horisontti ohjelmalla tuetaan nykyaikaisen ja kilpailukykyisen Euroopan tarpeisiin sopivan, kestävän liikennejärjestelmän luomista. Rahoitus: 6,339 miljardia euroa Ilmastotoimet, ympäristö, resurssitehokkuus ja raaka-aineet Loppumattomien ja halpojen resurssien aikakausi on päättymässä: raakaaineiden ja puhtaan veden saantia ei voida enää pitää itsestäänselvyytenä. Myös luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemit ovat uhattuina. Tämän vuoksi nyt on investoitava innovointiin, joka edistää vihreää taloutta taloutta, joka on sopusoinnissa luonnonympäristön kanssa. Ilmastonmuutoksen torjuminen on Horisontti ohjelmassa monialainen painopiste ja siihen on kohdennettu 35 prosenttia koko ohjelman määrärahoista. 13

16 HORISONTTI 2020 lyhyesti Jätehuolto ja vesi ovat erityisen tärkeitä osa-alueita. Jätteet tuottavat 2 prosenttia EU:n nykyisistä kasvihuonepäästöistä, ja vesiteollisuuden kasvun edistäminen vain 1 prosentilla voisi luoda jopa uutta työpaikkaa. Rahoitus: 3,081 miljardia euroa Eurooppa muuttuvassa maailmassa Osallistavat, innovatiiviset ja pohtivat yhteiskunnat Vuonna 2011 noin 80 miljoonaa eurooppalaista eli köyhyysuhan alla. Merkittävä osa nuorista joista Euroopan tulevaisuus on riippuvainen ei opiskele eikä käy työssä. Nämä kaksi tosiasiaa ovat vain esimerkkejä haasteista, jotka uhkaavat Euroopan ja yksittäisten ihmisten tulevaisuutta monilla yhteiskunnan alueilla. Tutkimus ja innovointi voivat kohentaa näitä näkymiä, ja siksi Horisontti ohjelmasta rahoitetaan uusia strategioita ja hallintarakenteita koskevaa tutkimusta vallitsevan talouden epävakauden voittamiseksi ja sen varmistamiseksi, että Eurooppa kykenee kohtaamaan tulevat laskusuhdanteet, väestönmuutoksen ja muuttoliikkeen. Rahoituksella tuetaan myös uusia innovaatiomuotoja, kuten avointa innovaatiota, liiketoimintamalli-innovaatiota, sekä julkisen sektorin ja sosiaalista innovaatiota, jolla vastataan sosiaalisiin tarpeisiin. Tukemalla tutkimusta ja innovaatiota, joka käsittelee eurooppalaista perintöä, identiteettiä, historiaa ja kulttuuria sekä Euroopan asemaa maailmassa, EU rakentaa "pohtivia yhteiskuntia", joissa tutkitaan yhteisiä arvoja ja niiden vaikutusta yhteiseen tulevaisuuteemme. Rahoitus: 1,309 miljardia euroa 14

17 HORISONTTI OHJELMAN ESITTELY Turvalliset yhteiskunnat Euroopan ja sen kansalaisten vapauden ja turvallisuuden suojeleminen Nykypäivänä kansalaisten turvallisuuden takaaminen tarkoittaa rikollisuuden ja terrorismin torjumista, yhteisöjen suojelemista luonnonmullistuksilta ja ihmisten aiheuttamilta katastrofeilta, nettihyökkäyksien ehkäisemistä sekä laittoman ihmis-, huume- ja tuoteväärennöskaupan kitkemistä. Eurooppalaisella tutkimuksella ja innovoinnilla kehitetään uusia teknologioita turvaamaan yhteiskuntaa tinkimättä kuitenkaan yksityisyyden ja perusoikeuksien EU:n turvallisuustutkimuksen kahden perusarvon kunnioittamisesta. Näillä teknologioilla on suuri potentiaali stimuloida taloudellista toimintaa tuottamalla uusia tuotteita ja palveluita sekä luomalla työpaikkoja. Rahoitus: 1,695 miljardia euroa 15

18 HORISONTTI 2020 lyhyesti Huippuosaamisen levittäminen ja osallistujapohjan laajentaminen Tutkimus ja innovaatio ovat ratkaisevan tärkeitä taloudellisen hyvinvoinnin kannalta. Siksi tarvitaan toimenpiteitä, joilla voidaan kehittää innovaatiotasoa kaikissa jäsenvaltioissa ja niiden alueilla. Kokemus on osoittanut, että talouskriisin koetellessa kansallisia budjetteja Euroopan maiden väliset innovaatiotasojen erot kasvavat. Eurooppalaisen osaamisen hyödyntäminen sekä innovaation hyötyjen maksimoiminen ja levittäminen kaikkialle unionin alueelle on näin ollen paras tapa vahvistaa Euroopan kilpailukykyä ja sen valmiuksia vastata tulevaisuuden yhteiskunnallisiin haasteisiin. Horisontti ohjelmaan sisältyy muun muassa seuraavat erityistoimenpiteet: X huippututkimuslaitosten ja heikompien laitosten tiimiyttämisellä pyritään luomaan tai kehittämään huippuosaamiskeskuksia; X laitosten twinning-toimet, kuten henkilövaihto, asiantuntijavierailut ja koulutukset; X ERA-oppituolien perustamisella houkutellaan tunnustettuja tiedemiehiä paljon potentiaalia omaaviin laitoksiin; X toimintapolitiikan tukijärjestelyllä pyritään parantamaan kansallisia ja alueellisia tutkimus- ja innovointipolitiikkoja; X kansainvälisiin verkostoihin pääsyn tukeminen huippututkijoille ja innovoijille; X kansallisten yhteyspisteiden valtioidenvälisten verkostojen vahvistaminen, jotta ne voivat tarjota tietoa sitä etsiville. Rahoitus: 816 miljoonaa euroa 16

19 HORISONTTI OHJELMAN ESITTELY Synergiat muiden politiikkojen kanssa Työllisyyttä ja älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan Eurooppa strategian perusedellytyksenä on, että kaikkien EU:n politiikkojen pitäisi toimia yhdessä sen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tutkimuksen ja innovaation osalta Euroopan rakenne- ja investointirahastot tarjoavat Horisontti ohjelmalle lisätukea tieteellisen infrastruktuurin kuten laboratoriolaitteiden, supertietokoneiden tai huippunopeiden tietoverkkojen uudistamisen rahoittamiseksi sekä tutkimus- ja innovaatiovalmiuksien edistämiseksi tarvittaessa. Tiede yhteiskunnassa ja yhteiskuntaa varten Tieteen ja yhteiskunnan välille tarvitaan toimivaa yhteistyötä, jotta tieteen pariin voidaan värvätä uusia kykyjä ja jotta tieteellinen huippuosaaminen voidaan kytkeä yhteiskunnalliseen tietoisuuteen ja yhteiskuntavastuuseen. Tämä edellyttää haasteiden ymmärtämistä kaikista näkökulmista. Tästä syystä Horisontti ohjelmalla tuetaan hankkeita, joilla kansalaiset otetaan mukaan jokapäiväiseen elämään vaikuttavan tieteen määrittelyyn. Asiantuntija- ja maallikkoyhteisöjen välinen laajempi yhteisymmärrys tavoitteista ja niiden saavuttamiskeinoista auttaa pitämään yllä tieteellistä huippuosaamista ja antaa yhteiskunnalle tulosten omistajuuden. Rahoitus: 462 miljoonaa euroa Horisontti ohjelman innovointitoimet Horisontti ohjelmasta tuetaan merkittävällä tavalla prototyyppien valmistusta, testausta, demonstrointia, pilottitoimia, laajamittaisen tuotannon validointia ja markkinareplikointia. Kysyntäpuolen lähestymistapojen laaja tukeminen on toinen tärkeä innovointitoimi. Se koskee erityisesti innovaation esikaupallisten ja ensimmäisten kaupallisten julkisten hankintojen tukemista sekä sääntelyä vaalien innovaatiota ja normien vahvistamista. Julkisen 17

20 HORISONTTI 2020 lyhyesti sektorin innovoinnin ja sosiaalisen innovoinnin uudet muodot sekä yksityisen sektorin palveluiden ja tuotteiden pilottitoimet kuuluvat myös tähän yhteyteen. Yhteiskuntatieteet ja humanistiset tieteet Yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden tutkimus on monitahoinen alue, joka on huomioitu täysin Horisontti ohjelman jokaisessa päätavoitteessa. Yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden tutkimuksen sisällyttäminen Horisontti ohjelmaan on ehdottoman tärkeää, jotta yhteiskunta voi saada tieteeseen ja teknologiaan tekemistään investoinneista mahdollisimman suuren tuoton. Yhteiskunnallis-taloudellisen ulottuvuuden sisällyttäminen tieteen ja uusien teknologioiden suunnitteluun, kehittämiseen ja toteutukseen voi auttaa löytämään ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin. Horisontti ohjelman rakentaminen haasteiden pikemmin kuin tieteenalojen varaan kuvastaa hyvin tätä uutta lähestymistapaa. 18

21 HORISONTTI OHJELMAN ESITTELY Ydintutkimusta kaikkien kansalaisten hyväksi EU:n ydinfissiota koskeva tutkimus keskittyy turvallisuuteen, lääketieteelliseen tutkimukseen, säteilysuojaukseen, jätehuoltoon ja säteilyn teollisiin sovelluksiin sekä moniin muihin alueisiin, kuten säteilyn käyttöön maataloudessa. EU:n ydinfuusiota koskevassa tutkimuksessa pyritään osoittamaan, että fuusiosta voidaan kehittää käyttökelpoinen energialähde laajamittaiseen kaupalliseen käyttöön kohtuullisen ajan kuluessa, kun kaikkien sidosryh mien toimet kootaan yhden, yhteisen eurooppalaisen ohjelman alle. Rahoitus: 1,603 miljardia euroa Tiede politiikan tukena Yhteisen tutkimuskeskuksen (JCR) tehtävä Yhteinen tutkimuskeskus on komission sisäinen yksikkö, joka tarjoaa riippumatonta, todisteisiin perustuvaa tieteellistä ja teknistä tukea EU:n politiikoille. Sen toimintaa rahoitetaan Horisontti ohjelman kautta, ja monet sen toimista vastaavat seitsemään yhteiskunnalliseen haasteeseen. JCR tukee Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelman kautta myös EU:n toimia ydinturvallisuuden ja säteilysuojauksen kehittämiseksi. Lisätietoja: https://ec.europa.eu/jrc/ 19

22 HORISONTTI 2020 lyhyesti Toimintatapa 20

23 TOIMINTATAPA Horisontti 2020 on avoin kaikille. Horisontti ohjelman sisällä noudatetaan yksiä ja samoja, yksinkertaistettuja sääntöjä ja menettelyitä. Tämän ansiosta osallistujat voivat keskittyä siihen, mikä on kaikkein tärkeintä: tutkimukseen, innovaatioon ja tuloksiin. Tämän kohdennetun lähestymistavan ansiosta uudet hankkeet saadaan käyntiin nopeammin ja niistä saadaan tuloksia nopeammin. Säännöt on suunniteltu takaamaan oikeudenmukainen toiminta, suojelemaan osallistujia ja varmistamaan, että julkisia varoja käytetään asianmukaisesti. Kuka voi hakea? X Tavanomaisissa tutkimushankkeissa vähintään kolmen oikeushenkilön muodostama yhteenliittymä. Kunkin oikeushenkilön on oltava sijoittautuneena EU:n jäsenvaltioon tai assosioituneeseen maahan. X Muissa ohjelmissa Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) (s. 23), pkyrityksille kohdennettu väline (s. 24), kansallisten tai julkisen sektorin ehdotuspyyntöjen tai ohjelmien yhteisrahoitus (s. 28), koordinointi ja tuki (s. 23), koulutus ja liikkuvuus (s. 24) vähimmäisedellytys osallistumiselle on yksi oikeushenkilö, joka on sijoittautunut jäsenvaltioon tai assosioituneeseen maahan. Osallistujiin voidaan soveltaa lisäedellytyksiä. Lisätietoja on työohjelmassa (katso s. 33). 21

24 HORISONTTI 2020 lyhyesti Ohjelmaan voivat osallistua yleisesti ottaen mihin tahansa maahan sijoittautuneet oikeushenkilöt ja kansainväliset organisaatiot. EU:n ja kansallisten hallitusten kahdenvälisillä sopimuksilla on luotu assosioituneita maita, joiden oikeushenkilöt voivat osallistua Horisontti ohjelmaan tasavertaisina EU:n jäsenvaltioiden oikeushenkilöihin nähden. Luettelo assosioituneista maista, katso Myös muihin maihin sijoittautuneet oikeushenkilöt voivat saada EU:n rahoitusta tietyissä olosuhteissa. Katso Toimityypit Tutkimus- ja innovointitoimet Rahoitus selkeästi määriteltyihin ongelmiin ratkaisuja etsiville tutkimushankkeille, jotka voivat johtaa uuden tiedon tai uuden teknologian kehittämiseen. Kuka? Eri maihin sijoittautuneiden yritysten ja akateemisten tahojen yhteenliittymät. Innovointitoimet Rahoitus keskittyy markkinoita lähempänä oleviin toimiin. Rahoitusta voidaan myöntää esimerkiksi prototyypin valmistukseen, demonstrointiin, pilottihankkeisiin tai tuotantomittakaavan laajentamiseen, jos niiden tavoitteena on tuottaa uusia tai parannettuja tuotteita tai palveluita. Kuka? Eri maihin sijoittautuneiden yritysten ja akateemisten tahojen yhteenliittymät. 22

25 TOIMINTATAPA Koordinointi- ja tukitoimet Rahoitus kattaa tutkimus- ja innovointihankkeiden, -ohjelmien ja -politiikkojen koordinoinnin ja verkostoitumisen. Varsinaisen tutkimuksen ja innovoinnin rahoitus ei kuulu tähän toimeen. Kuka? Eri maihin sijoittautuneiden yritysten ja akateemisten tahojen yhteenliittymät sekä yksittäiset oikeushenkilöt. Apurahat tieteen eturintamassa tehtävään tutkimukseen Euroopan tutkimusneuvosto Rahoitettavat hankkeet valitaan yksinomaan tieteellisen huippuosaamisen perusteella miltä tahansa tieteenalalta. Hankkeen toteutuksesta vastaa yksittäinen kansallinen tai monikansallinen tutkimusryhmä, jota johtaa päätutkija. Kuka? ERC rahoittaa uransa alussa olevia, huipputason nuoria tutkijoita, riippumattomia tutkijoita sekä vanhempia johtavia tutkijoita. Tutkijoiden kansallisuudelle tai hankkeen tutkimusalalle ei ole asetettu rajoituksia. 23

26 HORISONTTI 2020 lyhyesti Koulutuksen ja urakehityksen tuki Marie Curie -toimet Julkisen tai yksityisen sektorin kansainvälisten tutkimusapurahojen, tutkijakoulutuksen ja henkilöstövaihdon rahoittaminen. Kuka? Uransa alussa olevat tai kokeneet tutkijat (kansallisuudesta riippumatta), tekninen henkilöstö sekä kansalliset ja alueelliset tutkijoiden liikkuvuusohjelmat. Pk-yrityksille kohdennettu väline Pk-yrityksille kohdennettu väline on tarkoitettu erittäin innovatiivisille pkyrityksille, jotka pyrkivät kehittämään kasvupotentiaaliaan. Se tarjoaa kertakorvauksia soveltuvuustutkimuksiin ja apurahoja innovaatiohankkeiden päävaiheeseen (demonstrointi, prototyypin valmistus, testaus, sovellusten kehittäminen...). Lisäksi kaupallistamista tuetaan välillisesti helpottamalla lainarahoituksen ja omaan pääomaan perustuvan rahoituksen saantia. Kuka? Vain pk-yritykset voivat osallistua. Joko EU:hun tai assosioituneeseen maahan sijoittautunut yksittäinen pk-yritys tai pk-yritysten yhteenliittymä. 24

27 TOIMINTATAPA Nopeutetun innovoinnin väline Rahoituksen on suunniteltu alkavan vuonna 2015 kokeilutoimena. Innovaattoreiden tarpeista lähtevät ehdotuspyynnöt ovat jatkuvasti avoimia innovointihankkeille miltä tahansa teknologian tai yhteiskunnan alalta. Kokeiluhankkeesta toteutetaan perusteellinen arviointi Horisontti ohjelman puolivälissä. Kuka? Teollisuus, mukaan lukien pk-yritykset. Kumppaneita voi olla vähintään kolme ja korkeintaan viisi, ja EU:n avustuksen määrä saa olla enintään 3 miljoonaa euroa hanketta kohti. Rahoitusosuudet Horisontti ohjelmassa kaikkiin avustuksensaajiin ja tutkimusapurahojen toimiin sovelletaan samaa rahoitusosuutta. EU:n rahoitus kattaa jopa 100 prosenttia kaikkien tutkimus- ja innovointitoimien tukikelpoisista kustannuksista. Innovointitoimien kohdalla rahoitus kattaa yleensä 70 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista mutta voittoa tavoittelemattomille yhteisöille osuus voidaan korottaa 100 prosenttiin. Välilliset tukikelpoiset kustannukset (kuten hallinto-, viestintä ja infrastruktuurikustannukset, toimistotarvikkeet) korvataan kiinteällä 25 prosentin osuudella tukikelpoisista kustannuksista (toimen täytäntöönpanoon suoraan liittyvistä kustannuksista). Tarkastukset Taloudellisia toimintaedellytyksiä koskeva tarkastus tehdään vain sellaisten hankkeiden koordinaattoreille, joille haetaan yli euroa unionin rahoitusta. Tarkastuksessa koordinaattoreiden on osoitettava, että niillä on hankkeen toteuttamiseen tarvittavat resurssit. Euroopan komissio tekee osallistujille tarkastuksia korkeintaan kaksi vuotta apurahan maksamisen jälkeen. Tarkastusstrategiassa keskitytään riskien ja petosten ehkäisemiseen. 25

28 HORISONTTI 2020 lyhyesti Käyttöoikeudet Käyttöoikeudet tarkoittavat oikeutta käyttää hankkeen toisen osallistujan tuloksia tai taustaa. Osallistujat voivat hyödyntää käyttöoikeuksia hankkeen toteuttamista tai sen tulosten käyttämistä varten. EU voi hyödyntää niitä ei-kaupallisiin poliittisiin tarkoituksiin ja jäsenvaltiot Turvalliset yhteiskunnat -toimien yhteydessä eikaupallisiin poliittisiin tarkoituksiin. Tulosten jakaminen teollis- ja tekijänoikeuksia kunnioittaen Jokaisen osallistujan on julkistettava tuottamansa ja sitä kautta omistamansa tulokset mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Poikkeuksia voidaan tehdä ainoastaan teollis- ja tekijänoikeuksien, turvallisuuden tai oikeutettujen etujen suojaamiseksi. Kun tuloksia julkaistaan tieteellisissä julkaisuissa, julkaisun on oltava yleisesti saatavilla. Tämä takaa, että EU:n veronmaksajien varoilla rahoitetut tutkimustulokset ovat veloituksetta kaikkien käytettävissä. Teollis- ja tekijänoikeudet kuuluvat tutkimusryhmälle, joka on tuottanut tulokset. Yhteisomistus voi tulla kysymykseen joissain erityistilanteissa. Kun tulokset on tuotettu, yhteisomistajat voivat sopia toisenlaisesta omistusjärjestelystä. 26

Horisontti 2020 Kohti seuraavaa puiteohjelmaa

Horisontti 2020 Kohti seuraavaa puiteohjelmaa Horisontti 2020 Kohti seuraavaa puiteohjelmaa Perustuu komission ehdotukseen 30.11.2011, EU:n neuvoston osittaisiin yleisnäkemyksiin sekä kesällä 2013 saavutettuun neuvottelutulokseen komission, jäsenmaiden

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, C 378/6 Euroopan unionin virallinen lehti 8.12.2012 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 28 päivänä marraskuuta 2012, rahoituspäätöksenä toimivan vuoden 2013 työsuunnitelman hyväksymisestä toisen terveysalan

Lisätiedot

Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa. Opassarja

Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa Yritys- ja teollisuustoiminta 6

Lisätiedot

Investointiohjelma. Kysymyksiä ja vastauksia

Investointiohjelma. Kysymyksiä ja vastauksia Investointiohjelma Kysymyksiä ja vastauksia Sisällys 1. Minkä vuoksi tämä investointeja koskeva toimintatapa on uusi ja erilainen?... 3 2. Miksi uusi Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR)?...

Lisätiedot

VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA. Ympäristö. Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Emme voi jatkaa entiseen tapaan

VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA. Ympäristö. Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Emme voi jatkaa entiseen tapaan VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Ympäristö Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville Emme voi jatkaa entiseen tapaan SISÄLLYS VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Julkaisu on

Lisätiedot

PUBLIC 11385/02 Toimielinten välinen asia: 2001/0122 (CNS)

PUBLIC 11385/02 Toimielinten välinen asia: 2001/0122 (CNS) Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 9. elokuuta 2002 (OR. en) PUBLIC 11385/02 Toimielinten välinen asia: 2001/0122 (CNS) LIMITE RECH 139 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös tutkimuksen,

Lisätiedot

Opas palvelualan innovoinnista

Opas palvelualan innovoinnista Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Opas palvelualan innovoinnista Yritys- ja teollisuustoiminta 4 3 Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.7.2014 COM(2014) 442 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Kohti menestyvää datavetoista

Lisätiedot

EaSI. EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan. katto-ohjelma. Sosiaalinen Eurooppa

EaSI. EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan. katto-ohjelma. Sosiaalinen Eurooppa EaSI EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan katto-ohjelma Sosiaalinen Eurooppa EaSI EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan katto-ohjelma Euroopan komissio Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden

Lisätiedot

Suurta ajattelua pienyrityksille

Suurta ajattelua pienyrityksille Vuoden 2011 painos Suurta ajattelua pienyrityksille Miten EU auttaa pk-yrityksiä Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus Eurooppalainen pk-yritysportaali Haluatko tietää, mitä EU tekee pienyritysten

Lisätiedot

2012 EIP-ryhmän Euroopan investointipankki www.eib.org info@eib.org Euroopan investointirahasto www.eif.org info@eif.org

2012 EIP-ryhmän Euroopan investointipankki www.eib.org info@eib.org Euroopan investointirahasto www.eif.org info@eif.org Toimintakertomus 2012 Ruotsalaisen korkeateknologian teollisuuskonserni Sandvikin tutkimus- ja tuotekehitystoiminta vahvistaa Euroopan asemaa teollisuusteknologiajohtajana. EIP tukee innovaatiotoimintaa

Lisätiedot

Alueet talousmuutoksen takana

Alueet talousmuutoksen takana Alueet talousmuutoksen takana FI Innovointia EU:n aluepolitiikan tuella 2006 SISÄLLYS ALKUSANAT 1 JOHDANTO 2 Innovoivat alueet 2 Tutkimus- ja innovointitoiminnan kartoittaminen Euroopan unionin alueilla

Lisätiedot

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö 1 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI Ohjelmaopas Sisältö Esipuhe 3 Ohjelmat Sokrates 4 Comenius: kouluopetus 8 Erasmus: korkea-asteen koulutus 11 Grundtvig: aikuiskoulutus ja muut

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.11.2011 KOM(2011) 787 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE Yhteinen Erasmus:

Lisätiedot

Ympäristö. Terve ja kestävä ympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA

Ympäristö. Terve ja kestävä ympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Ympäristö Terve ja kestävä ympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville Ympäristönsuojelu ja kilpailukyvyn säilyttäminen kulkevat käsi kädessä 2 V A L O K E I

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia E-JATKOKIRJE VNEUS2015-00096. VNEUS Jokelainen Jaana(VNK) 06.02.2015 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta

Valtioneuvoston kanslia E-JATKOKIRJE VNEUS2015-00096. VNEUS Jokelainen Jaana(VNK) 06.02.2015 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Valtioneuvoston kanslia E-JATKOKIRJE VNEUS2015-00096 VNEUS Jokelainen Jaana(VNK) 06.02.2015 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Asia Komission ohjelmaan vaikuttaminen; komission työohjelma 2015 U/E/UTP-tunnus

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämisestä. (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämisestä. (komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 18.7.2001 KOM(2001) 366 lopullinen VIHREÄ KIRJA yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämisestä. (komission esittämä) SISÄLLYSLUETTELO VIHREÄ

Lisätiedot

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan komissio

Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan komissio Ympäristöä säästäviä hankintoja Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan komissio Ympäristöä säästäviä hankintoja Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2 Pääjohtajan katsaus 4 Vuoden 2014 saavutuksia Sisällysluettelo 6 Vahva vastaus talouskriisiin 12 18 Innovaatioista älykästä kasvua Eurooppaan Tukea pienille ja keskisuurille yrityksille

Lisätiedot

Euroopan unionin talousarvio lyhyesti

Euroopan unionin talousarvio lyhyesti Euroopan unionin talousarvio lyhyesti Mihin EU:n rahat käytetään? Mistä rahat tulevat? Miten talousarviosta päätetään? Miten varoja käytetään ja valvotaan? Miten varoista vastataan ja kenelle? EUROOPAN

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.4.2010 KOM(2010)186 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE Eurooppalainen puhtaiden ja energiatehokkaiden

Lisätiedot

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Tämä julkaisu on työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Euroopan unionin ohjelman (2007 2013)

Lisätiedot

Toimintakertomus. Osa I. Vuosikertomus 2010

Toimintakertomus. Osa I. Vuosikertomus 2010 Vuosikertomus 2010 Euroopan investointipankkiryhmä Euroopan investointipankkiryhmä Euroopan investointipankkiryhmä Euroopan investointipankkiryhmä Osa I Toimintakertomus Vuosikertomus 2010 Euroopan investointipankkiryhmä

Lisätiedot

Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima

Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima Yritys ja teollisuus Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima Euroopan komissio YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Yritys ja teollisuus Pk-yritysten kansainvälistymisen

Lisätiedot

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys HEALTH CAPITAL Esiselvitys Life Science -alojen tutkimus, innovaatio- ja yrityskeskittymän kehittäminen Helsingissä ja Helsingin yliopistossa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa Mikko Alkio 30.1.2015

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö ja. kehitysasiat. Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA

Kansainvälinen yhteistyö ja. kehitysasiat. Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Kansainvälinen yhteistyö ja Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa kehitysasiat Tekniset, taloudelliset ja aineelliset voimavaramme riittävät äärimmäisen köyhyyden

Lisätiedot

Koulutus, nuoriso ja urheilu

Koulutus, nuoriso ja urheilu VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Koulutus, nuoriso ja urheilu Koulutus avain tulevaisuuteen Investoimalla koulutukseen voidaan tukea nuorten henkilökohtaista kehitystä ja työmahdollisuuksia. SISÄLLYS

Lisätiedot

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 3 Sisältö Esipuhe...5

Lisätiedot

Talouden luotonsaantia lisätään: EIP:n pääomanlisäyksen ja komission ja EIP:n yhteisten aloitteiden täytäntöönpano

Talouden luotonsaantia lisätään: EIP:n pääomanlisäyksen ja komission ja EIP:n yhteisten aloitteiden täytäntöönpano Talouden luotonsaantia lisätään: EIP:n pääomanlisäyksen ja komission ja EIP:n yhteisten aloitteiden täytäntöönpano Komission ja EIP:n yhteinen kertomus Eurooppa-neuvostolle 27. ja 28. kesäkuuta 2013 Talouden

Lisätiedot