HORIZON 2020 lyhyesti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HORIZON 2020 lyhyesti"

Transkriptio

1 HORIZON 2020 lyhyesti Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Tutkimus ja innovointi

2 Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi. Yhteinen maksuton palvelunumero (*) : (*) Saat pyytämäsi tiedot maksutta. Myös useimmat puhelut ovat maksuttomia, joskin jotkin operaattorit, puhelinkioskit tai hotellit voivat periä puheluista maksun. Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä internetissä Europa-palvelimen kautta (http://europa.eu). Luxembourg: Euroopan unionin julkaisutoimisto, 2014 ISBN doi: /80136 Euroopan unioni, 2014 Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Kannen kuvat (ylävasemmalta alaoikealle) - World Map: ag visuell, # , 2011; Transparent Glass Sphere: Sean Gladwell, # , 2011; Earth inside planet earth Sunrise: JLV Image Works, # , 2011; Earth inside the world map: LwRedStorm, # , Taustakuvio: ESN, 2013; sivuilla 17, 24, 27: Fotolia.com, Kuva sivulla 2: fotogestoeber, # ; sivulla 9: ra2 studio, # ; sivulla 12: Naeblys, # ; sivulla 15: rolffimages, # ; sivulla 18: apops, # ; sivulla Sergey Nivens, # ; sivulla 24: bulbs Photobank, # , fish Monika Wisniewska, # ; sivulla 27: anyaivanova, # ; sivulla 29: michaeljung, # , Lähde: Fotolia.com. EUROOPAN KOMISSIO Tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto Osasto A - Politiikan kehittäminen ja koordinointi Yksikkö A.1 - Sisäinen ja ulkoinen viestintä Sähköposti: Euroopan komissio B-1049 Bryssel

3 EUROOPAN KOMISSIO HORIZON 2020 lyhyesti Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014 Tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto

4

5 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 4 Horisontti ohjelman esittely 6 Huipputason tiede 7 Teollisuuden johtoasema 9 Yhteiskunnalliset haasteet 11 Huippuosaamisen levittäminen ja osallistujapohjan laajentaminen 16 Tiede yhteiskunnassa ja yhteiskuntaa varten 17 Horisontti ohjelman innovointitoimet 17 Yhteiskuntatieteet ja humanistiset tieteet 18 Ydintutkimusta kaikkien kansalaisten hyväksi 19 Tiede politiikan tukena Yhteisen tutkimuskeskuksen (JCR) tehtävä 19 Toimintatapa 21 Kuka voi hakea? 21 Toimityypit 22 Rahoitusosuudet 25 Tarkastukset 25 Käyttöoikeudet 26 Tulosten jakaminen teollis- ja tekijänoikeuksia kunnioittaen 26 Tutkimus ja etiikka 27 Horisontti ohjelman muut rahoituslähteet 27 Edistämässä eurooppalaista ja maailmanlaajuista tietoisuutta 30 Rajaton tutkimus 31 Avoinna maailmalle 31 Hakumenettely 32 3

6 HORISONTTI 2020 lyhyesti Johdanto 4

7 JOHDANTO Horisontti 2020 tukemassa huipputason eurooppalaista tiedettä Horisontti 2020 on Euroopan unionin kaikkien aikojen merkittävin tutkimuksen ja innovoinnin ohjelma. Se tukee läpimurtojen, mullistavien tutkimustulosten ja uraauurtavien keksintöjen toteutumista edistämällä loistavien ideoiden markkinoille viemistä. Ohjelman kautta myönnetään lähes 80 miljardia euroa( 1 ) rahoitusta 7 vuoden ( ) kuluessa, ja tukirahoitus tulee houkuttelemaan lisäksi yksityistä ja kansallista julkista rahoitusta. Horisontti ohjelmalla on takanaan Euroopan poliittisten johtajien ja Euroopan parlamentin jäsenten tuki. Eurooppalaiset päättäjät ovat yhtä mieltä siitä, että investoiminen tutkimukseen ja innovointiin on elintärkeää Euroopan tulevaisuuden kannalta ja ovat tehneet siitä työllisyyttä ja älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan Eurooppa strategian keskeisen osan. Tavoitteen saavuttamiseksi Horisontti ohjelmalla pyritään yhdistämään tutkimus ja innovointi sekä panostamaan kolmeen avainalueeseen: huipputason tieteeseen, teollisuuden johtoasemaan ja yhteiskunnallisiin haasteisiin. Tavoitteena on, että Eurooppa tuottaa maailmanluokan tiedettä ja tekniikkaa, jotka edistävät talouskasvua. EU:n aiempien puiteohjelmien yhteydessä myöntämällä tutkimusrahoituksella on jo tuotu yhteen eurooppalaisia ja kansainvälisiä tutkijoita ja teollisuuden edustajia pohtimaan ratkaisuja lukuisiin eri alojen haasteisiin. Rahoituksen tuella tehdyt innovaatiot ovat kohentaneet elämänlaatua, auttaneet suojelemaan ympäristöä ja parantaneet eurooppalaisen teollisuuden kestävyyttä ja kilpailukykyä Horisontti ohjelmaan voivat osallistua tutkijat kaikkialta maailmasta. Heidän kokemuksensa on mahdollistanut tämän uraauurtavan ohjelman kehittämisen komissio sai heiltä palautetta ja otti huomioon jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin antamat suositukset sekä aiempien ohjelmien aikana saadun kokemuksen. Palautteen viesti oli selvä: Horisontti ohjelmasta on tehtävä käyttäjille yksinkertaisempi ja niin on tehty. ( 1 ) Kaikki luvut ovat käypiä hintoja. 5

8 Horisontti ohjelman esittely HORISONTTI 2020 lyhyesti 6

9 HORISONTTI OHJELMAN ESITTELY Horisontti ohjelman avainkysymykset ovat huipputason tiede, teollisuuden johtoasema ja yhteiskunnalliset haasteet. Kohdennetulla rahoituksella varmistetaan, että parhaat ideat saadaan nopeasti markkinoille ja siten nopeasti käyttöön eurooppalaisissa kaupungeissa, sairaaloissa, tehtaissa, myymälöissä ja kodeissa. Huipputason tiede Horisontti 2020 vahvistaa EU:n asemaa tieteen maailmanlaajuisena huippualueena, joka houkuttelee huippututkijoita ja auttaa eurooppalaisia tutkijoita tekemään yhteistyötä ja jakamaan ajatuksia ympäri Eurooppaa. Se auttaa lahjakkaita ihmisiä ja innovatiivisia yrityksiä vahvistamaan Euroopan kilpailukykyä luoden samalla työpaikkoja ja kohottaen elintasoa, mistä kaikki hyötyvät. Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) rahoittama tieteen eturintamassa tehtävä tutkimus Jotkin nykypäivän merkittävimmistä keksinnöistä ovat seurausta ihmisen luontaisesta uteliaisuudesta maailmaa kohtaan. Uteliaisuuden ohjaama, tiedon rajoja koetteleva tutkimus tuottaa vain harvoin kaupallisten tuotteiden kannalta suoraan hyödynnettävissä olevia tuloksia, mutta sen löydökset voivat mahdollistaa lukemattomia innovaatioita. Taloudellisesti tiukkoina aikoina leikkaukset kohdistuvat kuitenkin usein ensimmäiseksi tieteen eturintamassa tehtävään tutkimukseen, minkä vuoksi EU tukee alan investointeja ERC:n kautta. Ainoa edellytys EU:n rahoitukselle on tutkimuksen korkea taso. Rahoitusta myönnetään sekä yksittäisille tutkijoille että tutkimusryhmille. Rahoitus: 13,095 miljardia euroa Marie Skłodowska-Curie-toimet Koulutus ja urakehitys auttavat tuottamaan huippututkijoita. Nuorille ja kokeneille tutkijoille tarjotaan tukea, jotta he voivat kehittää uraansa 7

10 HORISONTTI 2020 lyhyesti ja taitojaan osallistumalla koulutukseen tai harjoittelujaksoihin toisessa maassa tai yksityisellä sektorilla. Näin hankkimansa asiantuntemuksen ja kokemuksen ansiosta he voivat hyödyntää potentiaalinsa mahdollisimman hyvin. Rahoitus: 6,162 miljardia euroa Tulevat ja kehitteillä olevat teknologiat Uusien teknologioiden eturintamassa pysytteleminen auttaa Eurooppaa säilymään kilpailukykyisenä ja luo uusia, korkeaa ammattitaitoa vaativia työpaikkoja. Tämä edellyttää ennakoivaa toimintaa ja uraauurtavaa ajattelua. EU:n rahoituksen tuella Euroopasta kehitetään parasta mahdollista ympäristöä vastuulliselle ja dynaamiselle monialaiselle yhteistyölle tulevien ja kehitteillä olevien teknologioiden parissa. Rahoitus: 2,696 miljardia euroa Maailmanluokan infrastruktuuri Tutkimuslaitteet voivat olla niin monimutkaisia ja kalliita, että yksittäisellä tutkimusryhmällä tai edes maalla ei välttämättä ole varaa hankkia, rakentaa tai käyttää niitä yksin. Tällaisia välineitä ovat muun muassa: suurteholaserit, joita käytetään esimerkiksi lääketieteen, materiaalitieteiden ja biokemian tutkimuksissa; erikoiskäyttöön tarkoitetut huipputekniset lentokoneet; tai ilmastonmuutoksen seurannassa käytetty merenpohjaan asennettava valvontapiste. Tällaiset laitteet voivat maksaa miljoonia euroja ja ne edellyttävät maailman huippuasiantuntijoiden osaamista. EU:n rahoituksen avulla tällaisiin suurhankkeisiin voidaan kerätä varoja, jotta eurooppalaiset tutkijat voivat hyödyntää uusinta, ajantasaista infrastruktuuria ja sen ansiosta tehdä uutta ja uraauurtavaa tutkimusta. Rahoitus: 2,488 miljardia euroa 8

11 HORISONTTI OHJELMAN ESITTELY Teollisuuden johtoasema Jotta eurooppalaiset voivat olla alansa huippuja, Euroopan on sijoitettava lupaaviin ja strategisesti merkittäviin teknologioihin, kuten kehittyneessä teollisuudessa ja mikroelektroniikassa käytettyihin teknologioihin. Julkinen rahoitus ei kuitenkaan yksin riitä. EU:n on kannustettava yrityksiä investoimaan enemmän tutkimukseen ja panostamaan alueisiin, joilla ne voivat tehdä yhteistyötä julkisen sektorin kanssa innovoinnin lisäämiseksi. Yritykset hyötyvät tästä, sillä niiden innovatiivisuus, tehokkuus ja kilpailukyky kehittyvät. Tämä puolestaan luo työpaikkoja ja markkinoiden kehittämismahdollisuuksia. Jokainen EU:n sijoittama euro tuottaa yritystoiminnalle noin 13 euroa lisäarvoa. Investointien kasvattaminen 3 prosenttiin BKT:sta vuoteen 2020 mennessä loisi 3,7 miljoonaa työpaikkaa. Johtoasema mahdollistavissa ja teollisuusteknologioissa Horisontti ohjelmalla tuetaan uraauurtavia teknologioita, joita tarvitaan innovoinnin vahvistamiseen kaikilla aloilla, muun muassa tietoja viestintäteknologian ja avaruusteknologian alalla. Mahdollistavat avainteknologiat, kuten kehittynyt teollisuus ja materiaalit, bioteknologia ja nanoteknologiat, ovat keskeisellä sijalla monissa merkittävissä tuotteissa, 9

12 HORISONTTI 2020 lyhyesti muun muassa älypuhelimissa, suurtehoakuissa, kevyissä ajoneuvoissa, nanolääketieteessä ja älykkäissä tekstiileissä. Eurooppalainen valmistusteollisuus on tärkeä työnantaja, joka työllistää lähes 31 miljoonaa ihmistä eri puolilla Eurooppaa. Rahoitus: 13,557 miljardia euroa Pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset), jotka ovat keskeinen työpaikkojen ja innovoinnin moottori, ovat Horisontti ohjelmassa erikoisasemassa. Ne voivat osallistua yhteistyöhankkeisiin yritysryhmittymän osana ja saada tukea erittäin innovatiivisille pienikokoisille yrityksille suunnatun välineen kautta. Yhdennetyn ja yksinkertaistetun luonteensa ansiosta Horisontti 2020 nostaa pk-yritysten osallistumisen vähintään 20 prosenttiin (8,65 miljardiin euroon) aihealueiden Johtoasema mahdollistavissa ja teollisuusteknologioissa ja Yhteiskunnalliset haasteet yhteenlasketusta kokonaisbudjetista. Pkyrityksille kohdennettu väline tulee olemaan ratkaiseva tämän tavoitteen saavuttamisessa, sillä sen avulla voidaan tarjota tukea yksittäisille pk-yrityksille tai pk-yritysten ryhmittymille, arvioida yritysten ideoiden markkinakelpoisuutta riskialttiissa vaiheessa ja auttaa niitä kehittämään ideoitaan eteenpäin. Rahoitusta on saatavissa myös yritysvalmennukseen ja neuvontaan yksityisten sijoittajien tunnistamiseksi ja houkuttelemiseksi. Rahoitus: Vähintään 3 miljardia euroa kohdennettu pk-yritysten välineeseen Riskirahoituksen saatavuus Innovatiivisten yritysten ja muiden organisaatioiden on usein vaikeaa löytää rahoitusta riskialttiille uusille ideoille tai niiden kehittämiseen. Horisontti 2020 auttaa tämän innovaatiokuilun täyttämisessä tarjoamalla lainoja ja takuita sekä sijoittamalla innovatiivisiin pk-yrityksiin ja pieniin markkina-arvoltaan keskisuuriin yrityksiin. Tämä tuki toimii kimmokkeena, joka houkuttelee yksityistä rahoitusta ja riskipääomaa tutkimukseen ja innovointiin. Arvioiden mukaan jokainen EU:n sijoittama euro houkuttelee 5 euroa lisärahoitusta. Rahoitus: 2,842 miljardia euroa 10

13 HORISONTTI OHJELMAN ESITTELY Yhteiskunnalliset haasteet EU on nimennyt seitsemän ensisijaista haastetta, joihin kohdennetuilla investoinneilla voidaan edistää aidosti kansalaisten etuja: X terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi; X elintarviketurva, kestävä maa- ja metsätalous, merien ja merenkulun sekä sisävesien tutkimus ja biotalous; X turvallinen, puhdas ja tehokas energia; X älykäs, ympäristöystävällinen ja yhdentynyt liikenne; X ilmastotoimet, ympäristö, resurssitehokkuus ja raaka-aineet; X eurooppa muuttuvassa maailmassa Osallistavat, innovatiiviset ja pohtivat yhteiskunnat; X turvalliset yhteiskunnat Euroopan ja sen kansalaisten vapauden ja turvallisuuden suojeleminen. Terveys ja hyvinvointi Jokainen haluaa pitkän, onnellisen ja terveen elämän, ja tutkijat tekevät parhaansa sen mahdollistamiseksi. He käsittelevät merkittäviä nykyisiä terveysongelmia mutta myös tulevia uhkia, kuten Alzheimerin taudin, diabeteksen ja antibiooteille vastustuskykyisten superbakteerien lisääntyvää vaikutusta. Investoiminen terveyttä koskevaan tutkimukseen ja innovointiin auttaa ihmisiä pysymään aktiivisina, mahdollistaa turvallisempien ja tehokkaampien hoitojen kehittämisen ja edistää terveydenhoitojärjestelmien toimintakykyä. Se antaa lääkäreille työvälineitä, joita he tarvitsevat antaakseen yksilöllisempää hoitoa, ja se edistää kroonisten ja tartuntatautien ehkäisemistä ja hoitamista. Rahoitus: 7,472 miljardia euroa 11

14 HORISONTTI 2020 lyhyesti Elintarviketurva ja biologisten resurssien kestävä käyttö Maailman väkiluvun odotetaan kasvavan yhdeksään miljardiin vuoteen 2050 mennessä. Meidän on muutettava radikaalisti näkemyksiämme tuotannosta, kulutuksesta, jalostuksesta, varastoinnista, kierrätyksestä ja jätteiden käsittelystä pyrkien vähentämään niiden ympäristövaikutuksia. Tämä tarkoittaa muun muassa uusiutuvien ja uusiutumattomien maa- ja meriresurssien käytön tasapainottamista, jätteen muuttamista arvokkaiksi resursseiksi sekä elintarvikkeiden, rehujen, biotuotteiden ja bioenergian kestävää tuotantoa. Maa- ja metsätalous sekä elintarvike- ja biopohjainen teollisuus työllistävät EU:ssa yhteensä 22 miljoonaa ihmistä ja ne vaikuttavat merkittävällä tavalla maaseudun kehittymiseen ja Euroopan luonnonperinnön hallintaan. Rahoitus: 3,851 miljardia euroa 12

15 HORISONTTI OHJELMAN ESITTELY Kestävä energia Energia ohjaa nykyaikaista taloutta eteenpäin, mutta pelkästään nykyisen elintason ylläpitäminen vaatii valtavasti energiaa. Eurooppa, joka on maailman toiseksi suurin talous, on energian hankinnassa liian riippuvainen muusta maailmasta ilmastonmuutosta nopeuttavista fossiilisista polttoaineista saatavasta energiasta. Tämän vuoksi EU on asettanut itselleen kunnianhimoisia ilmasto- ja energiatavoitteita. Horisontti ohjelman kautta myönnettävä EU:n rahoitus on keskeisessä asemassa näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Rahoitus: 5,931 miljardia euroa Ympäristöystävällinen ja yhtenäistetty liikkuvuus Liikkuvuus lisää työllisyyttä, talouskasvua, vaurautta ja maailmanlaajuista kauppaa. Se myös luo elintärkeitä yhteyksiä ihmisten ja yhteisöjen välille. Nykypäivän liikennejärjestelmät ja niiden käyttötavat ovat kuitenkin kestämättömiä. Me olemme liian riippuvaisia vähentyvistä öljyvaroista, mikä heikentää energiavarmuutta. Lisäksi liikenteeseen liittyvät ongelmat ruuhkat, tieturvallisuus ja pakokaasut haittaavat jokapäiväistä elämää ja terveyttä. Näiden ongelmien ratkaisemiseksi Horisontti ohjelmalla tuetaan nykyaikaisen ja kilpailukykyisen Euroopan tarpeisiin sopivan, kestävän liikennejärjestelmän luomista. Rahoitus: 6,339 miljardia euroa Ilmastotoimet, ympäristö, resurssitehokkuus ja raaka-aineet Loppumattomien ja halpojen resurssien aikakausi on päättymässä: raakaaineiden ja puhtaan veden saantia ei voida enää pitää itsestäänselvyytenä. Myös luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemit ovat uhattuina. Tämän vuoksi nyt on investoitava innovointiin, joka edistää vihreää taloutta taloutta, joka on sopusoinnissa luonnonympäristön kanssa. Ilmastonmuutoksen torjuminen on Horisontti ohjelmassa monialainen painopiste ja siihen on kohdennettu 35 prosenttia koko ohjelman määrärahoista. 13

16 HORISONTTI 2020 lyhyesti Jätehuolto ja vesi ovat erityisen tärkeitä osa-alueita. Jätteet tuottavat 2 prosenttia EU:n nykyisistä kasvihuonepäästöistä, ja vesiteollisuuden kasvun edistäminen vain 1 prosentilla voisi luoda jopa uutta työpaikkaa. Rahoitus: 3,081 miljardia euroa Eurooppa muuttuvassa maailmassa Osallistavat, innovatiiviset ja pohtivat yhteiskunnat Vuonna 2011 noin 80 miljoonaa eurooppalaista eli köyhyysuhan alla. Merkittävä osa nuorista joista Euroopan tulevaisuus on riippuvainen ei opiskele eikä käy työssä. Nämä kaksi tosiasiaa ovat vain esimerkkejä haasteista, jotka uhkaavat Euroopan ja yksittäisten ihmisten tulevaisuutta monilla yhteiskunnan alueilla. Tutkimus ja innovointi voivat kohentaa näitä näkymiä, ja siksi Horisontti ohjelmasta rahoitetaan uusia strategioita ja hallintarakenteita koskevaa tutkimusta vallitsevan talouden epävakauden voittamiseksi ja sen varmistamiseksi, että Eurooppa kykenee kohtaamaan tulevat laskusuhdanteet, väestönmuutoksen ja muuttoliikkeen. Rahoituksella tuetaan myös uusia innovaatiomuotoja, kuten avointa innovaatiota, liiketoimintamalli-innovaatiota, sekä julkisen sektorin ja sosiaalista innovaatiota, jolla vastataan sosiaalisiin tarpeisiin. Tukemalla tutkimusta ja innovaatiota, joka käsittelee eurooppalaista perintöä, identiteettiä, historiaa ja kulttuuria sekä Euroopan asemaa maailmassa, EU rakentaa "pohtivia yhteiskuntia", joissa tutkitaan yhteisiä arvoja ja niiden vaikutusta yhteiseen tulevaisuuteemme. Rahoitus: 1,309 miljardia euroa 14

17 HORISONTTI OHJELMAN ESITTELY Turvalliset yhteiskunnat Euroopan ja sen kansalaisten vapauden ja turvallisuuden suojeleminen Nykypäivänä kansalaisten turvallisuuden takaaminen tarkoittaa rikollisuuden ja terrorismin torjumista, yhteisöjen suojelemista luonnonmullistuksilta ja ihmisten aiheuttamilta katastrofeilta, nettihyökkäyksien ehkäisemistä sekä laittoman ihmis-, huume- ja tuoteväärennöskaupan kitkemistä. Eurooppalaisella tutkimuksella ja innovoinnilla kehitetään uusia teknologioita turvaamaan yhteiskuntaa tinkimättä kuitenkaan yksityisyyden ja perusoikeuksien EU:n turvallisuustutkimuksen kahden perusarvon kunnioittamisesta. Näillä teknologioilla on suuri potentiaali stimuloida taloudellista toimintaa tuottamalla uusia tuotteita ja palveluita sekä luomalla työpaikkoja. Rahoitus: 1,695 miljardia euroa 15

18 HORISONTTI 2020 lyhyesti Huippuosaamisen levittäminen ja osallistujapohjan laajentaminen Tutkimus ja innovaatio ovat ratkaisevan tärkeitä taloudellisen hyvinvoinnin kannalta. Siksi tarvitaan toimenpiteitä, joilla voidaan kehittää innovaatiotasoa kaikissa jäsenvaltioissa ja niiden alueilla. Kokemus on osoittanut, että talouskriisin koetellessa kansallisia budjetteja Euroopan maiden väliset innovaatiotasojen erot kasvavat. Eurooppalaisen osaamisen hyödyntäminen sekä innovaation hyötyjen maksimoiminen ja levittäminen kaikkialle unionin alueelle on näin ollen paras tapa vahvistaa Euroopan kilpailukykyä ja sen valmiuksia vastata tulevaisuuden yhteiskunnallisiin haasteisiin. Horisontti ohjelmaan sisältyy muun muassa seuraavat erityistoimenpiteet: X huippututkimuslaitosten ja heikompien laitosten tiimiyttämisellä pyritään luomaan tai kehittämään huippuosaamiskeskuksia; X laitosten twinning-toimet, kuten henkilövaihto, asiantuntijavierailut ja koulutukset; X ERA-oppituolien perustamisella houkutellaan tunnustettuja tiedemiehiä paljon potentiaalia omaaviin laitoksiin; X toimintapolitiikan tukijärjestelyllä pyritään parantamaan kansallisia ja alueellisia tutkimus- ja innovointipolitiikkoja; X kansainvälisiin verkostoihin pääsyn tukeminen huippututkijoille ja innovoijille; X kansallisten yhteyspisteiden valtioidenvälisten verkostojen vahvistaminen, jotta ne voivat tarjota tietoa sitä etsiville. Rahoitus: 816 miljoonaa euroa 16

19 HORISONTTI OHJELMAN ESITTELY Synergiat muiden politiikkojen kanssa Työllisyyttä ja älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan Eurooppa strategian perusedellytyksenä on, että kaikkien EU:n politiikkojen pitäisi toimia yhdessä sen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tutkimuksen ja innovaation osalta Euroopan rakenne- ja investointirahastot tarjoavat Horisontti ohjelmalle lisätukea tieteellisen infrastruktuurin kuten laboratoriolaitteiden, supertietokoneiden tai huippunopeiden tietoverkkojen uudistamisen rahoittamiseksi sekä tutkimus- ja innovaatiovalmiuksien edistämiseksi tarvittaessa. Tiede yhteiskunnassa ja yhteiskuntaa varten Tieteen ja yhteiskunnan välille tarvitaan toimivaa yhteistyötä, jotta tieteen pariin voidaan värvätä uusia kykyjä ja jotta tieteellinen huippuosaaminen voidaan kytkeä yhteiskunnalliseen tietoisuuteen ja yhteiskuntavastuuseen. Tämä edellyttää haasteiden ymmärtämistä kaikista näkökulmista. Tästä syystä Horisontti ohjelmalla tuetaan hankkeita, joilla kansalaiset otetaan mukaan jokapäiväiseen elämään vaikuttavan tieteen määrittelyyn. Asiantuntija- ja maallikkoyhteisöjen välinen laajempi yhteisymmärrys tavoitteista ja niiden saavuttamiskeinoista auttaa pitämään yllä tieteellistä huippuosaamista ja antaa yhteiskunnalle tulosten omistajuuden. Rahoitus: 462 miljoonaa euroa Horisontti ohjelman innovointitoimet Horisontti ohjelmasta tuetaan merkittävällä tavalla prototyyppien valmistusta, testausta, demonstrointia, pilottitoimia, laajamittaisen tuotannon validointia ja markkinareplikointia. Kysyntäpuolen lähestymistapojen laaja tukeminen on toinen tärkeä innovointitoimi. Se koskee erityisesti innovaation esikaupallisten ja ensimmäisten kaupallisten julkisten hankintojen tukemista sekä sääntelyä vaalien innovaatiota ja normien vahvistamista. Julkisen 17

20 HORISONTTI 2020 lyhyesti sektorin innovoinnin ja sosiaalisen innovoinnin uudet muodot sekä yksityisen sektorin palveluiden ja tuotteiden pilottitoimet kuuluvat myös tähän yhteyteen. Yhteiskuntatieteet ja humanistiset tieteet Yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden tutkimus on monitahoinen alue, joka on huomioitu täysin Horisontti ohjelman jokaisessa päätavoitteessa. Yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden tutkimuksen sisällyttäminen Horisontti ohjelmaan on ehdottoman tärkeää, jotta yhteiskunta voi saada tieteeseen ja teknologiaan tekemistään investoinneista mahdollisimman suuren tuoton. Yhteiskunnallis-taloudellisen ulottuvuuden sisällyttäminen tieteen ja uusien teknologioiden suunnitteluun, kehittämiseen ja toteutukseen voi auttaa löytämään ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin. Horisontti ohjelman rakentaminen haasteiden pikemmin kuin tieteenalojen varaan kuvastaa hyvin tätä uutta lähestymistapaa. 18

21 HORISONTTI OHJELMAN ESITTELY Ydintutkimusta kaikkien kansalaisten hyväksi EU:n ydinfissiota koskeva tutkimus keskittyy turvallisuuteen, lääketieteelliseen tutkimukseen, säteilysuojaukseen, jätehuoltoon ja säteilyn teollisiin sovelluksiin sekä moniin muihin alueisiin, kuten säteilyn käyttöön maataloudessa. EU:n ydinfuusiota koskevassa tutkimuksessa pyritään osoittamaan, että fuusiosta voidaan kehittää käyttökelpoinen energialähde laajamittaiseen kaupalliseen käyttöön kohtuullisen ajan kuluessa, kun kaikkien sidosryh mien toimet kootaan yhden, yhteisen eurooppalaisen ohjelman alle. Rahoitus: 1,603 miljardia euroa Tiede politiikan tukena Yhteisen tutkimuskeskuksen (JCR) tehtävä Yhteinen tutkimuskeskus on komission sisäinen yksikkö, joka tarjoaa riippumatonta, todisteisiin perustuvaa tieteellistä ja teknistä tukea EU:n politiikoille. Sen toimintaa rahoitetaan Horisontti ohjelman kautta, ja monet sen toimista vastaavat seitsemään yhteiskunnalliseen haasteeseen. JCR tukee Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelman kautta myös EU:n toimia ydinturvallisuuden ja säteilysuojauksen kehittämiseksi. Lisätietoja: https://ec.europa.eu/jrc/ 19

22 HORISONTTI 2020 lyhyesti Toimintatapa 20

23 TOIMINTATAPA Horisontti 2020 on avoin kaikille. Horisontti ohjelman sisällä noudatetaan yksiä ja samoja, yksinkertaistettuja sääntöjä ja menettelyitä. Tämän ansiosta osallistujat voivat keskittyä siihen, mikä on kaikkein tärkeintä: tutkimukseen, innovaatioon ja tuloksiin. Tämän kohdennetun lähestymistavan ansiosta uudet hankkeet saadaan käyntiin nopeammin ja niistä saadaan tuloksia nopeammin. Säännöt on suunniteltu takaamaan oikeudenmukainen toiminta, suojelemaan osallistujia ja varmistamaan, että julkisia varoja käytetään asianmukaisesti. Kuka voi hakea? X Tavanomaisissa tutkimushankkeissa vähintään kolmen oikeushenkilön muodostama yhteenliittymä. Kunkin oikeushenkilön on oltava sijoittautuneena EU:n jäsenvaltioon tai assosioituneeseen maahan. X Muissa ohjelmissa Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) (s. 23), pkyrityksille kohdennettu väline (s. 24), kansallisten tai julkisen sektorin ehdotuspyyntöjen tai ohjelmien yhteisrahoitus (s. 28), koordinointi ja tuki (s. 23), koulutus ja liikkuvuus (s. 24) vähimmäisedellytys osallistumiselle on yksi oikeushenkilö, joka on sijoittautunut jäsenvaltioon tai assosioituneeseen maahan. Osallistujiin voidaan soveltaa lisäedellytyksiä. Lisätietoja on työohjelmassa (katso s. 33). 21

24 HORISONTTI 2020 lyhyesti Ohjelmaan voivat osallistua yleisesti ottaen mihin tahansa maahan sijoittautuneet oikeushenkilöt ja kansainväliset organisaatiot. EU:n ja kansallisten hallitusten kahdenvälisillä sopimuksilla on luotu assosioituneita maita, joiden oikeushenkilöt voivat osallistua Horisontti ohjelmaan tasavertaisina EU:n jäsenvaltioiden oikeushenkilöihin nähden. Luettelo assosioituneista maista, katso Myös muihin maihin sijoittautuneet oikeushenkilöt voivat saada EU:n rahoitusta tietyissä olosuhteissa. Katso Toimityypit Tutkimus- ja innovointitoimet Rahoitus selkeästi määriteltyihin ongelmiin ratkaisuja etsiville tutkimushankkeille, jotka voivat johtaa uuden tiedon tai uuden teknologian kehittämiseen. Kuka? Eri maihin sijoittautuneiden yritysten ja akateemisten tahojen yhteenliittymät. Innovointitoimet Rahoitus keskittyy markkinoita lähempänä oleviin toimiin. Rahoitusta voidaan myöntää esimerkiksi prototyypin valmistukseen, demonstrointiin, pilottihankkeisiin tai tuotantomittakaavan laajentamiseen, jos niiden tavoitteena on tuottaa uusia tai parannettuja tuotteita tai palveluita. Kuka? Eri maihin sijoittautuneiden yritysten ja akateemisten tahojen yhteenliittymät. 22

25 TOIMINTATAPA Koordinointi- ja tukitoimet Rahoitus kattaa tutkimus- ja innovointihankkeiden, -ohjelmien ja -politiikkojen koordinoinnin ja verkostoitumisen. Varsinaisen tutkimuksen ja innovoinnin rahoitus ei kuulu tähän toimeen. Kuka? Eri maihin sijoittautuneiden yritysten ja akateemisten tahojen yhteenliittymät sekä yksittäiset oikeushenkilöt. Apurahat tieteen eturintamassa tehtävään tutkimukseen Euroopan tutkimusneuvosto Rahoitettavat hankkeet valitaan yksinomaan tieteellisen huippuosaamisen perusteella miltä tahansa tieteenalalta. Hankkeen toteutuksesta vastaa yksittäinen kansallinen tai monikansallinen tutkimusryhmä, jota johtaa päätutkija. Kuka? ERC rahoittaa uransa alussa olevia, huipputason nuoria tutkijoita, riippumattomia tutkijoita sekä vanhempia johtavia tutkijoita. Tutkijoiden kansallisuudelle tai hankkeen tutkimusalalle ei ole asetettu rajoituksia. 23

26 HORISONTTI 2020 lyhyesti Koulutuksen ja urakehityksen tuki Marie Curie -toimet Julkisen tai yksityisen sektorin kansainvälisten tutkimusapurahojen, tutkijakoulutuksen ja henkilöstövaihdon rahoittaminen. Kuka? Uransa alussa olevat tai kokeneet tutkijat (kansallisuudesta riippumatta), tekninen henkilöstö sekä kansalliset ja alueelliset tutkijoiden liikkuvuusohjelmat. Pk-yrityksille kohdennettu väline Pk-yrityksille kohdennettu väline on tarkoitettu erittäin innovatiivisille pkyrityksille, jotka pyrkivät kehittämään kasvupotentiaaliaan. Se tarjoaa kertakorvauksia soveltuvuustutkimuksiin ja apurahoja innovaatiohankkeiden päävaiheeseen (demonstrointi, prototyypin valmistus, testaus, sovellusten kehittäminen...). Lisäksi kaupallistamista tuetaan välillisesti helpottamalla lainarahoituksen ja omaan pääomaan perustuvan rahoituksen saantia. Kuka? Vain pk-yritykset voivat osallistua. Joko EU:hun tai assosioituneeseen maahan sijoittautunut yksittäinen pk-yritys tai pk-yritysten yhteenliittymä. 24

27 TOIMINTATAPA Nopeutetun innovoinnin väline Rahoituksen on suunniteltu alkavan vuonna 2015 kokeilutoimena. Innovaattoreiden tarpeista lähtevät ehdotuspyynnöt ovat jatkuvasti avoimia innovointihankkeille miltä tahansa teknologian tai yhteiskunnan alalta. Kokeiluhankkeesta toteutetaan perusteellinen arviointi Horisontti ohjelman puolivälissä. Kuka? Teollisuus, mukaan lukien pk-yritykset. Kumppaneita voi olla vähintään kolme ja korkeintaan viisi, ja EU:n avustuksen määrä saa olla enintään 3 miljoonaa euroa hanketta kohti. Rahoitusosuudet Horisontti ohjelmassa kaikkiin avustuksensaajiin ja tutkimusapurahojen toimiin sovelletaan samaa rahoitusosuutta. EU:n rahoitus kattaa jopa 100 prosenttia kaikkien tutkimus- ja innovointitoimien tukikelpoisista kustannuksista. Innovointitoimien kohdalla rahoitus kattaa yleensä 70 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista mutta voittoa tavoittelemattomille yhteisöille osuus voidaan korottaa 100 prosenttiin. Välilliset tukikelpoiset kustannukset (kuten hallinto-, viestintä ja infrastruktuurikustannukset, toimistotarvikkeet) korvataan kiinteällä 25 prosentin osuudella tukikelpoisista kustannuksista (toimen täytäntöönpanoon suoraan liittyvistä kustannuksista). Tarkastukset Taloudellisia toimintaedellytyksiä koskeva tarkastus tehdään vain sellaisten hankkeiden koordinaattoreille, joille haetaan yli euroa unionin rahoitusta. Tarkastuksessa koordinaattoreiden on osoitettava, että niillä on hankkeen toteuttamiseen tarvittavat resurssit. Euroopan komissio tekee osallistujille tarkastuksia korkeintaan kaksi vuotta apurahan maksamisen jälkeen. Tarkastusstrategiassa keskitytään riskien ja petosten ehkäisemiseen. 25

28 HORISONTTI 2020 lyhyesti Käyttöoikeudet Käyttöoikeudet tarkoittavat oikeutta käyttää hankkeen toisen osallistujan tuloksia tai taustaa. Osallistujat voivat hyödyntää käyttöoikeuksia hankkeen toteuttamista tai sen tulosten käyttämistä varten. EU voi hyödyntää niitä ei-kaupallisiin poliittisiin tarkoituksiin ja jäsenvaltiot Turvalliset yhteiskunnat -toimien yhteydessä eikaupallisiin poliittisiin tarkoituksiin. Tulosten jakaminen teollis- ja tekijänoikeuksia kunnioittaen Jokaisen osallistujan on julkistettava tuottamansa ja sitä kautta omistamansa tulokset mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Poikkeuksia voidaan tehdä ainoastaan teollis- ja tekijänoikeuksien, turvallisuuden tai oikeutettujen etujen suojaamiseksi. Kun tuloksia julkaistaan tieteellisissä julkaisuissa, julkaisun on oltava yleisesti saatavilla. Tämä takaa, että EU:n veronmaksajien varoilla rahoitetut tutkimustulokset ovat veloituksetta kaikkien käytettävissä. Teollis- ja tekijänoikeudet kuuluvat tutkimusryhmälle, joka on tuottanut tulokset. Yhteisomistus voi tulla kysymykseen joissain erityistilanteissa. Kun tulokset on tuotettu, yhteisomistajat voivat sopia toisenlaisesta omistusjärjestelystä. 26

Yritysten EU-rahoitusmahdollisuudet Elina Holmberg, Tekes

Yritysten EU-rahoitusmahdollisuudet Elina Holmberg, Tekes Yritysten EU-rahoitusmahdollisuudet Elina Holmberg, Tekes 8.11.2017 Miten EU toimii? EU:n budjetti Hallinnoidaan Suomesta: mm. rakennerahastot, maatalouden tuki ym. Hallinnoidaan Euroopan komissiosta:

Lisätiedot

EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma

EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014 2020 Miten EU toimii? EU:n budjetti Hallinnoidaan Suomesta: mm. rakennerahastot, maatalouden tuki ym. Hallinnoidaan Euroopan komissiosta: mm. Horisontti

Lisätiedot

Matchmaking-tapahtumia, EU-rahoituksia ja Horisontti 2020 partnerihakuja

Matchmaking-tapahtumia, EU-rahoituksia ja Horisontti 2020 partnerihakuja Matchmaking-tapahtumia, EU-rahoituksia ja Horisontti 2020 partnerihakuja Enterprise Europe Network maksuttomia kansainvälistymispalveluja PK-yrityksille: kontakteja, tietoa ja neuvontaa Yli 50 maata Yli

Lisätiedot

Euroopan tutkimus FP7 ja Horisontti 2020 Yhteyshenkilöt

Euroopan tutkimus FP7 ja Horisontti 2020 Yhteyshenkilöt Euroopan tutkimus FP7 ja Horisontti 2020 Yhteyshenkilöt Timo Taskinen 22.8.2013 Tutkimuspalvelupäivät EU National contact point (NCP) Kansallinen yhteyshenkilö tutkimuksen ohjelmissa NCP:n rooli ja tehtävät

Lisätiedot

Mitä siintää Horisontissa? Mikä Horisontti? Osallistumissäännöt Työohjelma Apua ja tietoa tarjolla

Mitä siintää Horisontissa? Mikä Horisontti? Osallistumissäännöt Työohjelma Apua ja tietoa tarjolla Mitä siintää Horisontissa? Mikä Horisontti? Osallistumissäännöt Työohjelma Apua ja tietoa tarjolla Horisontti 2020 Roadshow Seinäjoki, 23.4.2013 Eija Auranen DM # 1114915 Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma EU-rahoitusta pk-yrityksille Turku Outi Kauppinen

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma EU-rahoitusta pk-yrityksille Turku Outi Kauppinen Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020 EU-rahoitusta pk-yrityksille Turku 9.4.2014 Outi Kauppinen Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin Horisontti 2020 ohjelma on Euroopan

Lisätiedot

Neljä askelta Horisonttiin

Neljä askelta Horisonttiin Neljä askelta Horisonttiin Startti 2020 Kuopio 27.3.2014 EU-rahoitusmahdollisuudet Pohjois-Savossa Heini Günther, H2020 SME NCP www.tekes.eu Horisontti2020@tekes.fi Horisontti 2020 (2014 2020) - rahoitusta

Lisätiedot

T&k-yhteistyö tuottaa tuloksia EU yhdistää tieteen ja tarpeen

T&k-yhteistyö tuottaa tuloksia EU yhdistää tieteen ja tarpeen T&k-yhteistyö tuottaa tuloksia EU yhdistää tieteen ja tarpeen #H2020tiedejatarve Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020 12:30 Kevyt lounas 13:00 Tilaisuuden avaus Jarmo

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020. Horisontti 2020 Roadshow Lahti, 14.5.2013 Elina Holmberg EUTI, Tekes

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020. Horisontti 2020 Roadshow Lahti, 14.5.2013 Elina Holmberg EUTI, Tekes Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020 Horisontti 2020 Roadshow Lahti, 14.5.2013 Elina Holmberg EUTI, Tekes 1 Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin EU:lta rahoitusta

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020 Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020 Ammattikorkeakoulujen mahdollisuudet Hanna Vuorinen 14.5.2014 Ammattikorkeakoulujen osallistuminen EU:n 7. puiteohjelmassa 2007-2013

Lisätiedot

* Maria Oksa 4.11.2014

* Maria Oksa 4.11.2014 Maria Oksa 4.11.2014 Horisontti 2020 *EU:n tähänastisesti suurin tutkimuksen ja innovoinnin ohjelma, budjetti 79 mrd. euroa *Kolme pääpilaria: 1. Huipputason tiede 2. Teollisuuden johtoasema 3. Yhteiskunnalliset

Lisätiedot

Horizon roadshow. Kiertue Juha Saarnio, Head of Innovation Networks Teknologiateollisuus ry

Horizon roadshow. Kiertue Juha Saarnio, Head of Innovation Networks Teknologiateollisuus ry Horizon 2020 -roadshow Kiertue 14.1. 4.2.2014 Juha Saarnio, Head of Innovation Networks Teknologiateollisuus ry Kehitettävää edellisestä puiteohjelmasta on! Suomi lipeämässä nettomaksajaksi Saantoa lisättävä

Lisätiedot

Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti 2020 -ohjelmassa?

Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti 2020 -ohjelmassa? Mitä tarjolla pk-yrityksille -ohjelmassa? Mikä Horisontti? EU:n uusi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vuosille 2014-2020 tarjoaa rahoituksen lisäksi paljon muutakin pienille ja keskisuurille yrityksille.

Lisätiedot

EU:n Horisontti 2020 rahoitusmahdollisuuksia energiaalalle

EU:n Horisontti 2020 rahoitusmahdollisuuksia energiaalalle EU:n Horisontti 2020 rahoitusmahdollisuuksia energiaalalle Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 1.2.2017 Clarion Hotel Helsinki Airport, Vantaa Sini Uuttu, Tekes Miksi mukaan? Verkostoja, merkittävää

Lisätiedot

Horisontti 2020 paikkatietoalan yrityksille

Horisontti 2020 paikkatietoalan yrityksille Horisontti 2020 paikkatietoalan yrityksille Anna Hedenborg & Pertti Woitsch, Geowise Oy FLIC klusteritapaaminen 21.5.2014 Yleisesti puiteohjelmasta Horisontti 2020 puiteohjelmalla rahoitetaan eurooppalaisia

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2209(INI) Lausuntoluonnos Liadh Ní Riada (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2209(INI) Lausuntoluonnos Liadh Ní Riada (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 19.3.2015 2014/2209(INI) TARKISTUKSET 1-20 Liadh Ní Riada (PE546.893v01-00) vihreään kasvuun liittyvistä mahdollisuuksista pk-yrityksille (2014/2209(INI))

Lisätiedot

HYVÄ HANKE koulutus. Horisontti 2020 ja pk-yritykset 10.09.2014. Jukka Kohonen, H2020 SME NCP www.tekes.eu Horisontti2020@tekes.fi

HYVÄ HANKE koulutus. Horisontti 2020 ja pk-yritykset 10.09.2014. Jukka Kohonen, H2020 SME NCP www.tekes.eu Horisontti2020@tekes.fi HYVÄ HANKE koulutus Horisontti 2020 ja pk-yritykset 10.09.2014 Jukka Kohonen, H2020 SME NCP www.tekes.eu Horisontti2020@tekes.fi Mitä aiheita rahoitetaan? 7 suurta teemaa: 1. Terveys, väestönmuutos, hyvinvointi

Lisätiedot

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Eikka Kosonen Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö 7.2.2012 Eurooppa tarvitsee tutkimusta ja innovointia

Lisätiedot

EU:n suorat rahoitusohjelmat

EU:n suorat rahoitusohjelmat EU:n suorat rahoitusohjelmat Mistä massia hyville ideoille? 27.3.2015 Kotkan Höyrypanimo Marja Holopainen Marja Holopainen, Cursor Oy, 27.3.2015 1 Horisontti 2020 tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma

Lisätiedot

Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN?

Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN? Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN? Euroopan investointiohjelma on toimenpidepaketti, jonka avulla reaalitalouden julkisia ja yksityisiä investointeja lisätään vähintään 315 miljardilla eurolla seuraavien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 12.3.2015 2015/2011(BUD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta budjettivaliokunnalle lisätalousarvioesityksestä nro 1 vuoden

Lisätiedot

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 30.5.2012 2011/0299(COD) LAUSUNTOLUONNOS kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020. Mai Tolonen TEM/Tekes

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020. Mai Tolonen TEM/Tekes Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020 Mai Tolonen TEM/Tekes 1 H2020:n uusi luonne ja uudet tavoitteet Tutkimuksen laaja yhdistäminen innovaatiotoimintaan; kohteena

Lisätiedot

SEITSEMÄS PUITEOHJELMA (PO7)

SEITSEMÄS PUITEOHJELMA (PO7) Mitä Euroopassa tutkitaan SEITSEMÄS PUITEOHJELMA (PO7) Eurooppalaisen tutkimuksen nostaminen johtoasemaan Eurooppalaisen tutkimuksen saattaminen uudelle tasolle Tutkimusta ja teknologian kehittämistä koskeva

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020 Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020 EUTI, Tekes 9/2014 DM #1326337 EU-rahoituksesta Hallinnoidaan Suomesta: mm. Rakennerahastot EAKR, maatalouden tuki EU:n budjetti Hallinnoidaan

Lisätiedot

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 2011/0399(COD) 3.7.2012 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

Euroopan investointiohjelma

Euroopan investointiohjelma Euroopan investointiohjelma Kolme toisiaan tukevaa tekijää INVESTOINNIT RAKENNEUUDISTUKSET FINANSSIPOLIITTINEN VASTUULLISUUS 1 Euroopan investointiohjelma LISÄRAHAA INVESTOINTEIHIN LISÄRAHOITUS REAALITALOUDEN

Lisätiedot

Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti ohjelmassa?

Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti ohjelmassa? Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti 2020 -ohjelmassa? Mikä Horisontti? EU:n uusi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020 vuosille 2014-2020 tarjoaa rahoituksen lisäksi paljon muutakin

Lisätiedot

Horisontti 2020 ohjelma ja Teollisuuden johtoasema vv. 2014-2020 Avainteknologiat ja älykäs erikoistuminen seminaari Lahti, Fellmannia, 20.5.

Horisontti 2020 ohjelma ja Teollisuuden johtoasema vv. 2014-2020 Avainteknologiat ja älykäs erikoistuminen seminaari Lahti, Fellmannia, 20.5. Horisontti 2020 ohjelma ja Teollisuuden johtoasema vv. 2014-2020 Avainteknologiat ja älykäs erikoistuminen seminaari Lahti, Fellmannia, 20.5.2015 Jarmo Raittila - Teknologia-asiantuntija, Tekes - Kansallinen

Lisätiedot

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet Pysyvät painopisteaiheet (sivut 6-8) korvataan seuraavasti: Painopisteaiheet Vuoden

Lisätiedot

Starttipaketti EU biotalousstrategiaan pohjautuvaan työpajaan. Mirva Naatula

Starttipaketti EU biotalousstrategiaan pohjautuvaan työpajaan. Mirva Naatula Starttipaketti EU biotalousstrategiaan pohjautuvaan työpajaan Mirva Naatula EU biotalousstrategia Euroopan biotalousstrategia 2012, Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe Päätavoitteet:

Lisätiedot

Euroopan investointipankki lyhyesti

Euroopan investointipankki lyhyesti Euroopan investointipankki lyhyesti Euroopan unionin rahoituslaitoksena tarjoamme rahoitusta ja asiantuntemusta terveen liiketoiminnan edellytykset täyttäviin kestävällä tavalla toteutettaviin investointihankkeisiin,

Lisätiedot

Sisällys. 1. Johdanto. Muistio 1 (5) Eerikki Willman

Sisällys. 1. Johdanto. Muistio 1 (5) Eerikki Willman Muistio 1 (5) Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Energiatehokkuus -haun pääpainotukset... 2 3. Vähähiilinen energia -haun pääpainotukset... 4 4. Älykkäät kaupungit ja yhteisöt -haun pääpainotukset... 4 1. Johdanto

Lisätiedot

Euroopan komission tiede- ja tietämyspalvelujen tarjoaja

Euroopan komission tiede- ja tietämyspalvelujen tarjoaja Euroopan komission tiede- ja tietämyspalvelujen tarjoaja Yhteinen tutkimuskeskus Joint Research Centre (JRC) e. r p. / r 65 % 80 % 60 % 20 % 73 % FI TSUNAMIS ALERT SYSTEM MUNICIPAL SERVICE + 27.5 1020.0

Lisätiedot

Horisontti kohti seuraavaa puiteohjelmaa Mitä Horisontti 2020 merkitsee?

Horisontti kohti seuraavaa puiteohjelmaa Mitä Horisontti 2020 merkitsee? Horisontti 2020 - kohti seuraavaa puiteohjelmaa Mitä Horisontti 2020 merkitsee? Johtaja Ari Pouttu Centre for Wireless Communications Oulun yliopisto Esityksen taustoitukseksi: Kolme kokoavaa otsikkoa

Lisätiedot

Maaseutuohjelma vartissa. Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto

Maaseutuohjelma vartissa. Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto Maaseutuohjelma vartissa Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

Eerikki Willman

Eerikki Willman Muistio 1 (5) Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Energiatehokkuus -haun pääpainotukset... 2 3. Vähähiilinen energia -haun pääpainotukset... 3 4. Älykkäät kaupungit ja yhteisöt -haun pääpainotukset... 4 1. Johdanto

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0276(COD) aluekehitysvaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0276(COD) aluekehitysvaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Aluekehitysvaliokunta 2016/0276(COD) 20.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS aluekehitysvaliokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

EU ja julkiset hankinnat

EU ja julkiset hankinnat EU ja julkiset hankinnat Laatua hankintoihin Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

Sisällys. 1. Johdanto. Muistio 1 (5) Eerikki Willman

Sisällys. 1. Johdanto. Muistio 1 (5) Eerikki Willman Muistio 1 (5) Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tieto- ja viestintäteknologia -hakuteeman pääpainotukset... 2 3. Tulevaisuuden tehtaat: Euroopan tuotantomahdollisuuksien modernisointi... 4 4. EU:n ja Brasilian

Lisätiedot

Uuselintarvikkeet. Terveys ja elintarviketurvallisuus

Uuselintarvikkeet. Terveys ja elintarviketurvallisuus Uuselintarvikkeet Terveys ja elintarviketurvallisuus Johdanto Uuselintarvikkeiksi kutsuta an elintarvikkeita tai elintarvikkeiden ainesosia, joita on käytetty Euroopan unionissa (EU) vain vähän tai ei

Lisätiedot

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Biotalous Pirkanmaalla 27.1.2015 Anne Värilä Maaseudun kehittämisen ohjelmavastaava Pirkanmaan ELY-keskus Alueelliset kehittämistoimenpiteet Koulutus

Lisätiedot

Horisontti 2020 Meriteollisuudelle sopivat hakuaiheet 2015

Horisontti 2020 Meriteollisuudelle sopivat hakuaiheet 2015 Horisontti 2020 Meriteollisuudelle sopivat hakuaiheet 2015 Elina Holmberg EUTI, Tekes 11.12.2014 DM # Jaossa lähes 80 mrd I Huipputason tiede II Teollisuuden johtoasema III Yhteiskunnalliset haasteet 1.

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

KI-78-09-820-FI-C. Auringon salaisuus

KI-78-09-820-FI-C. Auringon salaisuus KI-78-09-820-FI-C Auringon salaisuus Auringon salaisuus Julkaisutoimisto ISBN 978-92-79-12506-5 OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Euroopan komissio tai kukaan sen puolesta toimiva henkilö ei vastaa seuraavien tietojen

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Ulkoasiainvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

Ulkoasiainvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ulkoasiainvaliokunta 16.9.2011 2010/0273(COD) LAUSUNTOLUONNOS ulkoasiainvaliokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

H2020-vaikutteet 7.puiteohjelman ensi syksyn hauissa

H2020-vaikutteet 7.puiteohjelman ensi syksyn hauissa Silta kohti Horisonttia: H2020-vaikutteet 7.puiteohjelman ensi syksyn hauissa Maija Hakkarainen Tekes, EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat (EUTI) sähköposti: maija.hakkarainen(at)tekes.fi; p. 010 605

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Koulutuksen merkitys tuottavuuden, innovoinnin, kasvun kannalta tärkeämpää kuin koskaan aiemmin Ohjelmalla

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.1.2014 COM(2013) 848 final 2013/0414 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS siviilikäyttöön tarkoitettua maailmanlaajuista satelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskevan yhteistyösopimuksen

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Euroopan Investointiohjelma. Kajaani, 14.12.2015 Vesa-Pekka Poutanen, talouspoliittinen neuvonantaja Euroopan komission Suomen-edustusto

Euroopan Investointiohjelma. Kajaani, 14.12.2015 Vesa-Pekka Poutanen, talouspoliittinen neuvonantaja Euroopan komission Suomen-edustusto Euroopan Investointiohjelma Kajaani, 14.12.2015 Vesa-Pekka Poutanen, talouspoliittinen neuvonantaja Euroopan komission Suomen-edustusto Vuotuinen kasvuselvitys 2015 (ja 2016) Talouspolitiikan kolme toisiaan

Lisätiedot

Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET 305 IND 103 Ehdotus neuvoston päätelmiksi EU:n tulevasta teollisuuspolitiikan strategiasta Hyväksyminen

Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET 305 IND 103 Ehdotus neuvoston päätelmiksi EU:n tulevasta teollisuuspolitiikan strategiasta Hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. toukokuuta 2017 (OR. en) 9110/17 COMPET 336 IND 120 ILMOITUS Lähettäjä: Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) Vastaanottaja: Neuvosto Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET

Lisätiedot

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet III.1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) 10044/15 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. kesäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: FSTR 34 FC 36 REGIO 48 SOC 419 EMPL 273 RECH 198 ERAC

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 13.3.2014 Jouko Lankinen/ Juha Linden Kaakkois-Suomen ELY-keskus 13.3.2014 Sisältö: Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.8.2017 COM(2017) 436 final 2017/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

KOMISSION SUOSITUS, annettu , tutkimusaloitteen Terveet ja tuottavat meret ja valtameret yhteissuunnittelusta (2011/EU)

KOMISSION SUOSITUS, annettu , tutkimusaloitteen Terveet ja tuottavat meret ja valtameret yhteissuunnittelusta (2011/EU) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.9.2011 K(2011) 6362 lopullinen KOMISSION SUOSITUS, annettu 16.9.2011, tutkimusaloitteen Terveet ja tuottavat meret ja valtameret yhteissuunnittelusta (2011/EU) KOMISSION SUOSITUS,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-, tiedonvälitys- ja urheiluvaliokunta 1. maaliskuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2001/0202(COD) LAUSUNTOLUONNOS kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-, tiedonvälitys-

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2044(BUD) Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE604.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2044(BUD) Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE604. Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2017/2044(BUD) 4.7.2017 TARKISTUKSET 1-11 Daniel Dalton (PE604.889v01-00) Euroopan unionin yleisestä talousarviosta varainhoitovuodeksi

Lisätiedot

ODINE Open data Incubator for Europe

ODINE Open data Incubator for Europe ODINE Open data Incubator for Europe Rahoitus tarkoitettu eurooppalaisille pk-yrityksille, tavoitteena luoda avoimesta datasta liiketoimintaa jopa 100 000 rahoitustuki / yritys asiantuntija-apua bisnesmentoreilta

Lisätiedot

2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 2006/974/EY

2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 2006/974/EY 20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/965 PÄÄTÖKSET NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu 3 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman "Horisontti 2020" (2014 2020) täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. tammikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. tammikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. tammikuuta 2016 (OR. en) 5475/16 ADD 1 RECH 8 ATO 3 COMPET 18 SAATE Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Saapunut: 19.

Lisätiedot

Euroopan investointipankki lyhyesti

Euroopan investointipankki lyhyesti Euroopan investointipankki lyhyesti Euroopan unionin pankkina me tarjoamme rahoitusta ja asiantuntemusta taloudellisesti järkevällä ja kestävällä tavalla toteutettaviin investointihankkeisiin, jotka kohdistuvat

Lisätiedot

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi RAKENNETTU YMPÄRISTÖ LUO HYVINVOINTIA JA KILPAILUKYKYÄ Kuva: Vastavalo Rakennetulla ympäristöllä

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0287(COD) budjettivaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0287(COD) budjettivaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2016/0287(COD) 25.1.2017 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Informaatiotilaisuus Euroopan Strategisten Investointien Rahastosta (ESIR)

Informaatiotilaisuus Euroopan Strategisten Investointien Rahastosta (ESIR) Informaatiotilaisuus Euroopan Strategisten Investointien Rahastosta (ESIR) 18.1.2016 Pohjois-Savon liitto Kuopio Neuvotteleva virkamies Jussi Yli-Lahti Työ- ja elinkeinoministeriö jussi.yli-lahti@tem.fi

Lisätiedot

EU:n kuudes tutkimuksen puiteohjelma

EU:n kuudes tutkimuksen puiteohjelma EUROOPAN KOMISSIO TUTKIMUKSEN PÄÄOSASTO EU:n kuudes tutkimuksen puiteohjelma Usein esitettyjä kysymyksiä Mikä on EU:n tutkimuksen puiteohjelma? Puiteohjelma on EU:n tärkein Euroopassa tehtävän tutkimuksen

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 2009 7.3.2008 TYÖASIAKIRJA ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ohjelman käynnistämisestä korkea-asteen koulutuksen laadun

Lisätiedot

Tukijärjestelmät ilmastopolitiikan ohjauskeinoina

Tukijärjestelmät ilmastopolitiikan ohjauskeinoina Tukijärjestelmät ilmastopolitiikan ohjauskeinoina Marita Laukkanen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) 26.1.2016 Marita Laukkanen (VATT) Tukijärjestelmät ja ilmastopolitiikka 26.1.2016 1 / 13 Miksi

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2017/2043(BUD) 5.5.2017 TARKISTUKSET 1-16 Daniel Dalton (PE602.828v02-00) talousarviosta 2018 trilogin neuvotteluvaltuudet (2017/2043(BUD))

Lisätiedot

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. joulukuuta 2016 (OR. en) 14894/16 JAI 1006 ENFOCUSTOM 203 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 6. joulukuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Kapeampi mutta terävämpi EU.

Kapeampi mutta terävämpi EU. Kapeampi mutta terävämpi EU. 2014 Keskustapuolue haluaa kapeamman mutta terävämmän EU:n. Työskentelemme sellaisen unionin puolesta, joka tekee vähemmän asioita mutta tekee ne paremmin. Keskustapuolue suhtautuu

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/2298(INI) 1.3.2013

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/2298(INI) 1.3.2013 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2012/2298(INI) 1.3.2013 MIETINTÖLUONNOS Euroopan unionin liikenneteknologiastrategian kehittämisestä tulevaisuuden kestävän liikkuvuuden edistämiseksi

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Tietosivu

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Tietosivu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Tietosivu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 hyväksyttiin Euroopan komissiossa virallisesti joulukuun 12. päivänä 2014. Kehittämisohjelmassa

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Euroopan Investointiohjelma. Vesa-Pekka Poutanen, talouspoliittinen neuvonantaja Euroopan komission Suomen-edustusto Kokkola Port Tower

Euroopan Investointiohjelma. Vesa-Pekka Poutanen, talouspoliittinen neuvonantaja Euroopan komission Suomen-edustusto Kokkola Port Tower Euroopan Investointiohjelma Vesa-Pekka Poutanen, talouspoliittinen neuvonantaja Euroopan komission Suomen-edustusto 17.06.2016 Kokkola Port Tower Vuotuinen kasvuselvitys 2015 (ja 2016) Talouspolitiikan

Lisätiedot

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat MEP Sirpa Pietikäinen Julkiset hankinnat Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Koulutus-, nuoriso- ja liikuntasektorit yhdessä pyritään siihen, että eri sektoreiden prioriteetit tukevat toisiaan: SYNERGIAA! tuettavien toimien

Lisätiedot

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen Hankkeet ja yhteentoimivuus OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 12.12.2012 Hallitusohjelman kirjaukset Yhteentoimivuus: kansallista perustaa Kirjastoja kehitetään vastaamaan tietoyhteiskunnan haasteisiin.

Lisätiedot

Euroopan Investointiohjelma. Vesa-Pekka Poutanen, talouspoliittinen neuvonantaja Euroopan komission Suomen-edustusto

Euroopan Investointiohjelma. Vesa-Pekka Poutanen, talouspoliittinen neuvonantaja Euroopan komission Suomen-edustusto Euroopan Investointiohjelma Vesa-Pekka Poutanen, talouspoliittinen neuvonantaja Euroopan komission Suomen-edustusto 12.4.2016 Vuotuinen kasvuselvitys 2015 (ja 2016) Talouspolitiikan kolme toisiaan tukevaa

Lisätiedot

Asia EU; Koulutus: Komission tiedonanto: EU:n uusi korkeakoulutussuunnitelma

Asia EU; Koulutus: Komission tiedonanto: EU:n uusi korkeakoulutussuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriö PERUSMUISTIO OKM2017-00162 KTPO Haltia Petri(OKM) 14.08.2017 JULKINEN Asia EU; Koulutus: Komission tiedonanto: EU:n uusi korkeakoulutussuunnitelma Kokous Koulutus (EU30)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA Cleantech-innovaatioiden kaupallistaminen Antti Herlevi Loppuseminaari

Lisätiedot

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma. Jaakko Astola

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma. Jaakko Astola Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma Jaakko Astola Julkisen tutkimusrahoituksen toimijat Suomessa 16.11.09 2 Suomen Akatemian organisaatio 16.11.09 3 Suomen Akatemia lyhyesti Tehtävät Myöntää määrärahoja

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY. Metsäteollisuuden EU-linjaukset

VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY. Metsäteollisuuden EU-linjaukset VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY Metsäteollisuuden EU-linjaukset 1 EUROOPAN UNIONI on Suomelle tärkeä. EU-jäsenyyden myötä avautuneet sisämarkkinat antavat viennistä elävälle Suomelle ja suomalaisille

Lisätiedot

Euroopan Investointiohjelma

Euroopan Investointiohjelma Euroopan Investointiohjelma Oulu 2.11.2015 Euroopan komission Suomen-edustusto Vesa-Pekka Poutanen Vuotuinen kasvuselvitys 2015 Talouspolitiikan kolme toisiaan tukevaa perustekijää: INVESTOINNIT (alkusysäys

Lisätiedot

Euroopan unionin sisäasioiden rahastot

Euroopan unionin sisäasioiden rahastot Euroopan unionin sisäasioiden rahastot Euroopan unionin sisäasioiden rahastot EU:n rahoitusohjelmakaudelle 2014 2020 on perustettu kaksi sisäasioiden rahastoa. Sisäasioiden EU-rahastot Sisäisen turvallisuuden

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 16.4.2010 2009/2151(INI) TARKISTUKSET 1-12 Antigoni Papadopoulou (PE439.890v01-00) mietinnöstä komission tiedonannosta

Lisätiedot

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Viime aikoina tapahtunutta Hallitus linjasi loppukeväästä Teollisuuspolitiikasta sekä kasvun kärjistä Kasvun

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Lapin kv-hankepäivä Rovaniemi 21.3.2017 Sivu 1 16.3.2017 Mikä on kansainvälinen hanke?

Lisätiedot

Ajankohtaiset asiat EU:ssa. 29.10.2014 Niina Pautola-Mol Neuvotteleva virkamies VNEUS

Ajankohtaiset asiat EU:ssa. 29.10.2014 Niina Pautola-Mol Neuvotteleva virkamies VNEUS Ajankohtaiset asiat EU:ssa 29.10.2014 Niina Pautola-Mol Neuvotteleva virkamies VNEUS Ajankohtaiset haasteet EU:ssa Heikko talouskasvu Korkea työttömyys, erityisesti nuorisotyöttömyys Investointien vähäisyys

Lisätiedot

EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma

EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Mikä? Kenelle? Horisontti 2020 Kohti innovaatiounionia Horisontti 2020 on EU:n tutkimuksen ja innovoinnin vuoteen 2020 ulottuva puiteohjelma. Sen avulla kehitetään

Lisätiedot