HORIZON 2020 lyhyesti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HORIZON 2020 lyhyesti"

Transkriptio

1 HORIZON 2020 lyhyesti Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Tutkimus ja innovointi

2 Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi. Yhteinen maksuton palvelunumero (*) : (*) Saat pyytämäsi tiedot maksutta. Myös useimmat puhelut ovat maksuttomia, joskin jotkin operaattorit, puhelinkioskit tai hotellit voivat periä puheluista maksun. Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä internetissä Europa-palvelimen kautta (http://europa.eu). Luxembourg: Euroopan unionin julkaisutoimisto, 2014 ISBN doi: /80136 Euroopan unioni, 2014 Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Kannen kuvat (ylävasemmalta alaoikealle) - World Map: ag visuell, # , 2011; Transparent Glass Sphere: Sean Gladwell, # , 2011; Earth inside planet earth Sunrise: JLV Image Works, # , 2011; Earth inside the world map: LwRedStorm, # , Taustakuvio: ESN, 2013; sivuilla 17, 24, 27: Fotolia.com, Kuva sivulla 2: fotogestoeber, # ; sivulla 9: ra2 studio, # ; sivulla 12: Naeblys, # ; sivulla 15: rolffimages, # ; sivulla 18: apops, # ; sivulla Sergey Nivens, # ; sivulla 24: bulbs Photobank, # , fish Monika Wisniewska, # ; sivulla 27: anyaivanova, # ; sivulla 29: michaeljung, # , Lähde: Fotolia.com. EUROOPAN KOMISSIO Tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto Osasto A - Politiikan kehittäminen ja koordinointi Yksikkö A.1 - Sisäinen ja ulkoinen viestintä Sähköposti: Euroopan komissio B-1049 Bryssel

3 EUROOPAN KOMISSIO HORIZON 2020 lyhyesti Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014 Tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto

4

5 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 4 Horisontti ohjelman esittely 6 Huipputason tiede 7 Teollisuuden johtoasema 9 Yhteiskunnalliset haasteet 11 Huippuosaamisen levittäminen ja osallistujapohjan laajentaminen 16 Tiede yhteiskunnassa ja yhteiskuntaa varten 17 Horisontti ohjelman innovointitoimet 17 Yhteiskuntatieteet ja humanistiset tieteet 18 Ydintutkimusta kaikkien kansalaisten hyväksi 19 Tiede politiikan tukena Yhteisen tutkimuskeskuksen (JCR) tehtävä 19 Toimintatapa 21 Kuka voi hakea? 21 Toimityypit 22 Rahoitusosuudet 25 Tarkastukset 25 Käyttöoikeudet 26 Tulosten jakaminen teollis- ja tekijänoikeuksia kunnioittaen 26 Tutkimus ja etiikka 27 Horisontti ohjelman muut rahoituslähteet 27 Edistämässä eurooppalaista ja maailmanlaajuista tietoisuutta 30 Rajaton tutkimus 31 Avoinna maailmalle 31 Hakumenettely 32 3

6 HORISONTTI 2020 lyhyesti Johdanto 4

7 JOHDANTO Horisontti 2020 tukemassa huipputason eurooppalaista tiedettä Horisontti 2020 on Euroopan unionin kaikkien aikojen merkittävin tutkimuksen ja innovoinnin ohjelma. Se tukee läpimurtojen, mullistavien tutkimustulosten ja uraauurtavien keksintöjen toteutumista edistämällä loistavien ideoiden markkinoille viemistä. Ohjelman kautta myönnetään lähes 80 miljardia euroa( 1 ) rahoitusta 7 vuoden ( ) kuluessa, ja tukirahoitus tulee houkuttelemaan lisäksi yksityistä ja kansallista julkista rahoitusta. Horisontti ohjelmalla on takanaan Euroopan poliittisten johtajien ja Euroopan parlamentin jäsenten tuki. Eurooppalaiset päättäjät ovat yhtä mieltä siitä, että investoiminen tutkimukseen ja innovointiin on elintärkeää Euroopan tulevaisuuden kannalta ja ovat tehneet siitä työllisyyttä ja älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan Eurooppa strategian keskeisen osan. Tavoitteen saavuttamiseksi Horisontti ohjelmalla pyritään yhdistämään tutkimus ja innovointi sekä panostamaan kolmeen avainalueeseen: huipputason tieteeseen, teollisuuden johtoasemaan ja yhteiskunnallisiin haasteisiin. Tavoitteena on, että Eurooppa tuottaa maailmanluokan tiedettä ja tekniikkaa, jotka edistävät talouskasvua. EU:n aiempien puiteohjelmien yhteydessä myöntämällä tutkimusrahoituksella on jo tuotu yhteen eurooppalaisia ja kansainvälisiä tutkijoita ja teollisuuden edustajia pohtimaan ratkaisuja lukuisiin eri alojen haasteisiin. Rahoituksen tuella tehdyt innovaatiot ovat kohentaneet elämänlaatua, auttaneet suojelemaan ympäristöä ja parantaneet eurooppalaisen teollisuuden kestävyyttä ja kilpailukykyä Horisontti ohjelmaan voivat osallistua tutkijat kaikkialta maailmasta. Heidän kokemuksensa on mahdollistanut tämän uraauurtavan ohjelman kehittämisen komissio sai heiltä palautetta ja otti huomioon jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin antamat suositukset sekä aiempien ohjelmien aikana saadun kokemuksen. Palautteen viesti oli selvä: Horisontti ohjelmasta on tehtävä käyttäjille yksinkertaisempi ja niin on tehty. ( 1 ) Kaikki luvut ovat käypiä hintoja. 5

8 Horisontti ohjelman esittely HORISONTTI 2020 lyhyesti 6

9 HORISONTTI OHJELMAN ESITTELY Horisontti ohjelman avainkysymykset ovat huipputason tiede, teollisuuden johtoasema ja yhteiskunnalliset haasteet. Kohdennetulla rahoituksella varmistetaan, että parhaat ideat saadaan nopeasti markkinoille ja siten nopeasti käyttöön eurooppalaisissa kaupungeissa, sairaaloissa, tehtaissa, myymälöissä ja kodeissa. Huipputason tiede Horisontti 2020 vahvistaa EU:n asemaa tieteen maailmanlaajuisena huippualueena, joka houkuttelee huippututkijoita ja auttaa eurooppalaisia tutkijoita tekemään yhteistyötä ja jakamaan ajatuksia ympäri Eurooppaa. Se auttaa lahjakkaita ihmisiä ja innovatiivisia yrityksiä vahvistamaan Euroopan kilpailukykyä luoden samalla työpaikkoja ja kohottaen elintasoa, mistä kaikki hyötyvät. Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) rahoittama tieteen eturintamassa tehtävä tutkimus Jotkin nykypäivän merkittävimmistä keksinnöistä ovat seurausta ihmisen luontaisesta uteliaisuudesta maailmaa kohtaan. Uteliaisuuden ohjaama, tiedon rajoja koetteleva tutkimus tuottaa vain harvoin kaupallisten tuotteiden kannalta suoraan hyödynnettävissä olevia tuloksia, mutta sen löydökset voivat mahdollistaa lukemattomia innovaatioita. Taloudellisesti tiukkoina aikoina leikkaukset kohdistuvat kuitenkin usein ensimmäiseksi tieteen eturintamassa tehtävään tutkimukseen, minkä vuoksi EU tukee alan investointeja ERC:n kautta. Ainoa edellytys EU:n rahoitukselle on tutkimuksen korkea taso. Rahoitusta myönnetään sekä yksittäisille tutkijoille että tutkimusryhmille. Rahoitus: 13,095 miljardia euroa Marie Skłodowska-Curie-toimet Koulutus ja urakehitys auttavat tuottamaan huippututkijoita. Nuorille ja kokeneille tutkijoille tarjotaan tukea, jotta he voivat kehittää uraansa 7

10 HORISONTTI 2020 lyhyesti ja taitojaan osallistumalla koulutukseen tai harjoittelujaksoihin toisessa maassa tai yksityisellä sektorilla. Näin hankkimansa asiantuntemuksen ja kokemuksen ansiosta he voivat hyödyntää potentiaalinsa mahdollisimman hyvin. Rahoitus: 6,162 miljardia euroa Tulevat ja kehitteillä olevat teknologiat Uusien teknologioiden eturintamassa pysytteleminen auttaa Eurooppaa säilymään kilpailukykyisenä ja luo uusia, korkeaa ammattitaitoa vaativia työpaikkoja. Tämä edellyttää ennakoivaa toimintaa ja uraauurtavaa ajattelua. EU:n rahoituksen tuella Euroopasta kehitetään parasta mahdollista ympäristöä vastuulliselle ja dynaamiselle monialaiselle yhteistyölle tulevien ja kehitteillä olevien teknologioiden parissa. Rahoitus: 2,696 miljardia euroa Maailmanluokan infrastruktuuri Tutkimuslaitteet voivat olla niin monimutkaisia ja kalliita, että yksittäisellä tutkimusryhmällä tai edes maalla ei välttämättä ole varaa hankkia, rakentaa tai käyttää niitä yksin. Tällaisia välineitä ovat muun muassa: suurteholaserit, joita käytetään esimerkiksi lääketieteen, materiaalitieteiden ja biokemian tutkimuksissa; erikoiskäyttöön tarkoitetut huipputekniset lentokoneet; tai ilmastonmuutoksen seurannassa käytetty merenpohjaan asennettava valvontapiste. Tällaiset laitteet voivat maksaa miljoonia euroja ja ne edellyttävät maailman huippuasiantuntijoiden osaamista. EU:n rahoituksen avulla tällaisiin suurhankkeisiin voidaan kerätä varoja, jotta eurooppalaiset tutkijat voivat hyödyntää uusinta, ajantasaista infrastruktuuria ja sen ansiosta tehdä uutta ja uraauurtavaa tutkimusta. Rahoitus: 2,488 miljardia euroa 8

11 HORISONTTI OHJELMAN ESITTELY Teollisuuden johtoasema Jotta eurooppalaiset voivat olla alansa huippuja, Euroopan on sijoitettava lupaaviin ja strategisesti merkittäviin teknologioihin, kuten kehittyneessä teollisuudessa ja mikroelektroniikassa käytettyihin teknologioihin. Julkinen rahoitus ei kuitenkaan yksin riitä. EU:n on kannustettava yrityksiä investoimaan enemmän tutkimukseen ja panostamaan alueisiin, joilla ne voivat tehdä yhteistyötä julkisen sektorin kanssa innovoinnin lisäämiseksi. Yritykset hyötyvät tästä, sillä niiden innovatiivisuus, tehokkuus ja kilpailukyky kehittyvät. Tämä puolestaan luo työpaikkoja ja markkinoiden kehittämismahdollisuuksia. Jokainen EU:n sijoittama euro tuottaa yritystoiminnalle noin 13 euroa lisäarvoa. Investointien kasvattaminen 3 prosenttiin BKT:sta vuoteen 2020 mennessä loisi 3,7 miljoonaa työpaikkaa. Johtoasema mahdollistavissa ja teollisuusteknologioissa Horisontti ohjelmalla tuetaan uraauurtavia teknologioita, joita tarvitaan innovoinnin vahvistamiseen kaikilla aloilla, muun muassa tietoja viestintäteknologian ja avaruusteknologian alalla. Mahdollistavat avainteknologiat, kuten kehittynyt teollisuus ja materiaalit, bioteknologia ja nanoteknologiat, ovat keskeisellä sijalla monissa merkittävissä tuotteissa, 9

12 HORISONTTI 2020 lyhyesti muun muassa älypuhelimissa, suurtehoakuissa, kevyissä ajoneuvoissa, nanolääketieteessä ja älykkäissä tekstiileissä. Eurooppalainen valmistusteollisuus on tärkeä työnantaja, joka työllistää lähes 31 miljoonaa ihmistä eri puolilla Eurooppaa. Rahoitus: 13,557 miljardia euroa Pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset), jotka ovat keskeinen työpaikkojen ja innovoinnin moottori, ovat Horisontti ohjelmassa erikoisasemassa. Ne voivat osallistua yhteistyöhankkeisiin yritysryhmittymän osana ja saada tukea erittäin innovatiivisille pienikokoisille yrityksille suunnatun välineen kautta. Yhdennetyn ja yksinkertaistetun luonteensa ansiosta Horisontti 2020 nostaa pk-yritysten osallistumisen vähintään 20 prosenttiin (8,65 miljardiin euroon) aihealueiden Johtoasema mahdollistavissa ja teollisuusteknologioissa ja Yhteiskunnalliset haasteet yhteenlasketusta kokonaisbudjetista. Pkyrityksille kohdennettu väline tulee olemaan ratkaiseva tämän tavoitteen saavuttamisessa, sillä sen avulla voidaan tarjota tukea yksittäisille pk-yrityksille tai pk-yritysten ryhmittymille, arvioida yritysten ideoiden markkinakelpoisuutta riskialttiissa vaiheessa ja auttaa niitä kehittämään ideoitaan eteenpäin. Rahoitusta on saatavissa myös yritysvalmennukseen ja neuvontaan yksityisten sijoittajien tunnistamiseksi ja houkuttelemiseksi. Rahoitus: Vähintään 3 miljardia euroa kohdennettu pk-yritysten välineeseen Riskirahoituksen saatavuus Innovatiivisten yritysten ja muiden organisaatioiden on usein vaikeaa löytää rahoitusta riskialttiille uusille ideoille tai niiden kehittämiseen. Horisontti 2020 auttaa tämän innovaatiokuilun täyttämisessä tarjoamalla lainoja ja takuita sekä sijoittamalla innovatiivisiin pk-yrityksiin ja pieniin markkina-arvoltaan keskisuuriin yrityksiin. Tämä tuki toimii kimmokkeena, joka houkuttelee yksityistä rahoitusta ja riskipääomaa tutkimukseen ja innovointiin. Arvioiden mukaan jokainen EU:n sijoittama euro houkuttelee 5 euroa lisärahoitusta. Rahoitus: 2,842 miljardia euroa 10

13 HORISONTTI OHJELMAN ESITTELY Yhteiskunnalliset haasteet EU on nimennyt seitsemän ensisijaista haastetta, joihin kohdennetuilla investoinneilla voidaan edistää aidosti kansalaisten etuja: X terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi; X elintarviketurva, kestävä maa- ja metsätalous, merien ja merenkulun sekä sisävesien tutkimus ja biotalous; X turvallinen, puhdas ja tehokas energia; X älykäs, ympäristöystävällinen ja yhdentynyt liikenne; X ilmastotoimet, ympäristö, resurssitehokkuus ja raaka-aineet; X eurooppa muuttuvassa maailmassa Osallistavat, innovatiiviset ja pohtivat yhteiskunnat; X turvalliset yhteiskunnat Euroopan ja sen kansalaisten vapauden ja turvallisuuden suojeleminen. Terveys ja hyvinvointi Jokainen haluaa pitkän, onnellisen ja terveen elämän, ja tutkijat tekevät parhaansa sen mahdollistamiseksi. He käsittelevät merkittäviä nykyisiä terveysongelmia mutta myös tulevia uhkia, kuten Alzheimerin taudin, diabeteksen ja antibiooteille vastustuskykyisten superbakteerien lisääntyvää vaikutusta. Investoiminen terveyttä koskevaan tutkimukseen ja innovointiin auttaa ihmisiä pysymään aktiivisina, mahdollistaa turvallisempien ja tehokkaampien hoitojen kehittämisen ja edistää terveydenhoitojärjestelmien toimintakykyä. Se antaa lääkäreille työvälineitä, joita he tarvitsevat antaakseen yksilöllisempää hoitoa, ja se edistää kroonisten ja tartuntatautien ehkäisemistä ja hoitamista. Rahoitus: 7,472 miljardia euroa 11

14 HORISONTTI 2020 lyhyesti Elintarviketurva ja biologisten resurssien kestävä käyttö Maailman väkiluvun odotetaan kasvavan yhdeksään miljardiin vuoteen 2050 mennessä. Meidän on muutettava radikaalisti näkemyksiämme tuotannosta, kulutuksesta, jalostuksesta, varastoinnista, kierrätyksestä ja jätteiden käsittelystä pyrkien vähentämään niiden ympäristövaikutuksia. Tämä tarkoittaa muun muassa uusiutuvien ja uusiutumattomien maa- ja meriresurssien käytön tasapainottamista, jätteen muuttamista arvokkaiksi resursseiksi sekä elintarvikkeiden, rehujen, biotuotteiden ja bioenergian kestävää tuotantoa. Maa- ja metsätalous sekä elintarvike- ja biopohjainen teollisuus työllistävät EU:ssa yhteensä 22 miljoonaa ihmistä ja ne vaikuttavat merkittävällä tavalla maaseudun kehittymiseen ja Euroopan luonnonperinnön hallintaan. Rahoitus: 3,851 miljardia euroa 12

15 HORISONTTI OHJELMAN ESITTELY Kestävä energia Energia ohjaa nykyaikaista taloutta eteenpäin, mutta pelkästään nykyisen elintason ylläpitäminen vaatii valtavasti energiaa. Eurooppa, joka on maailman toiseksi suurin talous, on energian hankinnassa liian riippuvainen muusta maailmasta ilmastonmuutosta nopeuttavista fossiilisista polttoaineista saatavasta energiasta. Tämän vuoksi EU on asettanut itselleen kunnianhimoisia ilmasto- ja energiatavoitteita. Horisontti ohjelman kautta myönnettävä EU:n rahoitus on keskeisessä asemassa näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Rahoitus: 5,931 miljardia euroa Ympäristöystävällinen ja yhtenäistetty liikkuvuus Liikkuvuus lisää työllisyyttä, talouskasvua, vaurautta ja maailmanlaajuista kauppaa. Se myös luo elintärkeitä yhteyksiä ihmisten ja yhteisöjen välille. Nykypäivän liikennejärjestelmät ja niiden käyttötavat ovat kuitenkin kestämättömiä. Me olemme liian riippuvaisia vähentyvistä öljyvaroista, mikä heikentää energiavarmuutta. Lisäksi liikenteeseen liittyvät ongelmat ruuhkat, tieturvallisuus ja pakokaasut haittaavat jokapäiväistä elämää ja terveyttä. Näiden ongelmien ratkaisemiseksi Horisontti ohjelmalla tuetaan nykyaikaisen ja kilpailukykyisen Euroopan tarpeisiin sopivan, kestävän liikennejärjestelmän luomista. Rahoitus: 6,339 miljardia euroa Ilmastotoimet, ympäristö, resurssitehokkuus ja raaka-aineet Loppumattomien ja halpojen resurssien aikakausi on päättymässä: raakaaineiden ja puhtaan veden saantia ei voida enää pitää itsestäänselvyytenä. Myös luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemit ovat uhattuina. Tämän vuoksi nyt on investoitava innovointiin, joka edistää vihreää taloutta taloutta, joka on sopusoinnissa luonnonympäristön kanssa. Ilmastonmuutoksen torjuminen on Horisontti ohjelmassa monialainen painopiste ja siihen on kohdennettu 35 prosenttia koko ohjelman määrärahoista. 13

16 HORISONTTI 2020 lyhyesti Jätehuolto ja vesi ovat erityisen tärkeitä osa-alueita. Jätteet tuottavat 2 prosenttia EU:n nykyisistä kasvihuonepäästöistä, ja vesiteollisuuden kasvun edistäminen vain 1 prosentilla voisi luoda jopa uutta työpaikkaa. Rahoitus: 3,081 miljardia euroa Eurooppa muuttuvassa maailmassa Osallistavat, innovatiiviset ja pohtivat yhteiskunnat Vuonna 2011 noin 80 miljoonaa eurooppalaista eli köyhyysuhan alla. Merkittävä osa nuorista joista Euroopan tulevaisuus on riippuvainen ei opiskele eikä käy työssä. Nämä kaksi tosiasiaa ovat vain esimerkkejä haasteista, jotka uhkaavat Euroopan ja yksittäisten ihmisten tulevaisuutta monilla yhteiskunnan alueilla. Tutkimus ja innovointi voivat kohentaa näitä näkymiä, ja siksi Horisontti ohjelmasta rahoitetaan uusia strategioita ja hallintarakenteita koskevaa tutkimusta vallitsevan talouden epävakauden voittamiseksi ja sen varmistamiseksi, että Eurooppa kykenee kohtaamaan tulevat laskusuhdanteet, väestönmuutoksen ja muuttoliikkeen. Rahoituksella tuetaan myös uusia innovaatiomuotoja, kuten avointa innovaatiota, liiketoimintamalli-innovaatiota, sekä julkisen sektorin ja sosiaalista innovaatiota, jolla vastataan sosiaalisiin tarpeisiin. Tukemalla tutkimusta ja innovaatiota, joka käsittelee eurooppalaista perintöä, identiteettiä, historiaa ja kulttuuria sekä Euroopan asemaa maailmassa, EU rakentaa "pohtivia yhteiskuntia", joissa tutkitaan yhteisiä arvoja ja niiden vaikutusta yhteiseen tulevaisuuteemme. Rahoitus: 1,309 miljardia euroa 14

17 HORISONTTI OHJELMAN ESITTELY Turvalliset yhteiskunnat Euroopan ja sen kansalaisten vapauden ja turvallisuuden suojeleminen Nykypäivänä kansalaisten turvallisuuden takaaminen tarkoittaa rikollisuuden ja terrorismin torjumista, yhteisöjen suojelemista luonnonmullistuksilta ja ihmisten aiheuttamilta katastrofeilta, nettihyökkäyksien ehkäisemistä sekä laittoman ihmis-, huume- ja tuoteväärennöskaupan kitkemistä. Eurooppalaisella tutkimuksella ja innovoinnilla kehitetään uusia teknologioita turvaamaan yhteiskuntaa tinkimättä kuitenkaan yksityisyyden ja perusoikeuksien EU:n turvallisuustutkimuksen kahden perusarvon kunnioittamisesta. Näillä teknologioilla on suuri potentiaali stimuloida taloudellista toimintaa tuottamalla uusia tuotteita ja palveluita sekä luomalla työpaikkoja. Rahoitus: 1,695 miljardia euroa 15

18 HORISONTTI 2020 lyhyesti Huippuosaamisen levittäminen ja osallistujapohjan laajentaminen Tutkimus ja innovaatio ovat ratkaisevan tärkeitä taloudellisen hyvinvoinnin kannalta. Siksi tarvitaan toimenpiteitä, joilla voidaan kehittää innovaatiotasoa kaikissa jäsenvaltioissa ja niiden alueilla. Kokemus on osoittanut, että talouskriisin koetellessa kansallisia budjetteja Euroopan maiden väliset innovaatiotasojen erot kasvavat. Eurooppalaisen osaamisen hyödyntäminen sekä innovaation hyötyjen maksimoiminen ja levittäminen kaikkialle unionin alueelle on näin ollen paras tapa vahvistaa Euroopan kilpailukykyä ja sen valmiuksia vastata tulevaisuuden yhteiskunnallisiin haasteisiin. Horisontti ohjelmaan sisältyy muun muassa seuraavat erityistoimenpiteet: X huippututkimuslaitosten ja heikompien laitosten tiimiyttämisellä pyritään luomaan tai kehittämään huippuosaamiskeskuksia; X laitosten twinning-toimet, kuten henkilövaihto, asiantuntijavierailut ja koulutukset; X ERA-oppituolien perustamisella houkutellaan tunnustettuja tiedemiehiä paljon potentiaalia omaaviin laitoksiin; X toimintapolitiikan tukijärjestelyllä pyritään parantamaan kansallisia ja alueellisia tutkimus- ja innovointipolitiikkoja; X kansainvälisiin verkostoihin pääsyn tukeminen huippututkijoille ja innovoijille; X kansallisten yhteyspisteiden valtioidenvälisten verkostojen vahvistaminen, jotta ne voivat tarjota tietoa sitä etsiville. Rahoitus: 816 miljoonaa euroa 16

19 HORISONTTI OHJELMAN ESITTELY Synergiat muiden politiikkojen kanssa Työllisyyttä ja älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan Eurooppa strategian perusedellytyksenä on, että kaikkien EU:n politiikkojen pitäisi toimia yhdessä sen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tutkimuksen ja innovaation osalta Euroopan rakenne- ja investointirahastot tarjoavat Horisontti ohjelmalle lisätukea tieteellisen infrastruktuurin kuten laboratoriolaitteiden, supertietokoneiden tai huippunopeiden tietoverkkojen uudistamisen rahoittamiseksi sekä tutkimus- ja innovaatiovalmiuksien edistämiseksi tarvittaessa. Tiede yhteiskunnassa ja yhteiskuntaa varten Tieteen ja yhteiskunnan välille tarvitaan toimivaa yhteistyötä, jotta tieteen pariin voidaan värvätä uusia kykyjä ja jotta tieteellinen huippuosaaminen voidaan kytkeä yhteiskunnalliseen tietoisuuteen ja yhteiskuntavastuuseen. Tämä edellyttää haasteiden ymmärtämistä kaikista näkökulmista. Tästä syystä Horisontti ohjelmalla tuetaan hankkeita, joilla kansalaiset otetaan mukaan jokapäiväiseen elämään vaikuttavan tieteen määrittelyyn. Asiantuntija- ja maallikkoyhteisöjen välinen laajempi yhteisymmärrys tavoitteista ja niiden saavuttamiskeinoista auttaa pitämään yllä tieteellistä huippuosaamista ja antaa yhteiskunnalle tulosten omistajuuden. Rahoitus: 462 miljoonaa euroa Horisontti ohjelman innovointitoimet Horisontti ohjelmasta tuetaan merkittävällä tavalla prototyyppien valmistusta, testausta, demonstrointia, pilottitoimia, laajamittaisen tuotannon validointia ja markkinareplikointia. Kysyntäpuolen lähestymistapojen laaja tukeminen on toinen tärkeä innovointitoimi. Se koskee erityisesti innovaation esikaupallisten ja ensimmäisten kaupallisten julkisten hankintojen tukemista sekä sääntelyä vaalien innovaatiota ja normien vahvistamista. Julkisen 17

20 HORISONTTI 2020 lyhyesti sektorin innovoinnin ja sosiaalisen innovoinnin uudet muodot sekä yksityisen sektorin palveluiden ja tuotteiden pilottitoimet kuuluvat myös tähän yhteyteen. Yhteiskuntatieteet ja humanistiset tieteet Yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden tutkimus on monitahoinen alue, joka on huomioitu täysin Horisontti ohjelman jokaisessa päätavoitteessa. Yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden tutkimuksen sisällyttäminen Horisontti ohjelmaan on ehdottoman tärkeää, jotta yhteiskunta voi saada tieteeseen ja teknologiaan tekemistään investoinneista mahdollisimman suuren tuoton. Yhteiskunnallis-taloudellisen ulottuvuuden sisällyttäminen tieteen ja uusien teknologioiden suunnitteluun, kehittämiseen ja toteutukseen voi auttaa löytämään ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin. Horisontti ohjelman rakentaminen haasteiden pikemmin kuin tieteenalojen varaan kuvastaa hyvin tätä uutta lähestymistapaa. 18

21 HORISONTTI OHJELMAN ESITTELY Ydintutkimusta kaikkien kansalaisten hyväksi EU:n ydinfissiota koskeva tutkimus keskittyy turvallisuuteen, lääketieteelliseen tutkimukseen, säteilysuojaukseen, jätehuoltoon ja säteilyn teollisiin sovelluksiin sekä moniin muihin alueisiin, kuten säteilyn käyttöön maataloudessa. EU:n ydinfuusiota koskevassa tutkimuksessa pyritään osoittamaan, että fuusiosta voidaan kehittää käyttökelpoinen energialähde laajamittaiseen kaupalliseen käyttöön kohtuullisen ajan kuluessa, kun kaikkien sidosryh mien toimet kootaan yhden, yhteisen eurooppalaisen ohjelman alle. Rahoitus: 1,603 miljardia euroa Tiede politiikan tukena Yhteisen tutkimuskeskuksen (JCR) tehtävä Yhteinen tutkimuskeskus on komission sisäinen yksikkö, joka tarjoaa riippumatonta, todisteisiin perustuvaa tieteellistä ja teknistä tukea EU:n politiikoille. Sen toimintaa rahoitetaan Horisontti ohjelman kautta, ja monet sen toimista vastaavat seitsemään yhteiskunnalliseen haasteeseen. JCR tukee Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelman kautta myös EU:n toimia ydinturvallisuuden ja säteilysuojauksen kehittämiseksi. Lisätietoja: https://ec.europa.eu/jrc/ 19

22 HORISONTTI 2020 lyhyesti Toimintatapa 20

23 TOIMINTATAPA Horisontti 2020 on avoin kaikille. Horisontti ohjelman sisällä noudatetaan yksiä ja samoja, yksinkertaistettuja sääntöjä ja menettelyitä. Tämän ansiosta osallistujat voivat keskittyä siihen, mikä on kaikkein tärkeintä: tutkimukseen, innovaatioon ja tuloksiin. Tämän kohdennetun lähestymistavan ansiosta uudet hankkeet saadaan käyntiin nopeammin ja niistä saadaan tuloksia nopeammin. Säännöt on suunniteltu takaamaan oikeudenmukainen toiminta, suojelemaan osallistujia ja varmistamaan, että julkisia varoja käytetään asianmukaisesti. Kuka voi hakea? X Tavanomaisissa tutkimushankkeissa vähintään kolmen oikeushenkilön muodostama yhteenliittymä. Kunkin oikeushenkilön on oltava sijoittautuneena EU:n jäsenvaltioon tai assosioituneeseen maahan. X Muissa ohjelmissa Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) (s. 23), pkyrityksille kohdennettu väline (s. 24), kansallisten tai julkisen sektorin ehdotuspyyntöjen tai ohjelmien yhteisrahoitus (s. 28), koordinointi ja tuki (s. 23), koulutus ja liikkuvuus (s. 24) vähimmäisedellytys osallistumiselle on yksi oikeushenkilö, joka on sijoittautunut jäsenvaltioon tai assosioituneeseen maahan. Osallistujiin voidaan soveltaa lisäedellytyksiä. Lisätietoja on työohjelmassa (katso s. 33). 21

24 HORISONTTI 2020 lyhyesti Ohjelmaan voivat osallistua yleisesti ottaen mihin tahansa maahan sijoittautuneet oikeushenkilöt ja kansainväliset organisaatiot. EU:n ja kansallisten hallitusten kahdenvälisillä sopimuksilla on luotu assosioituneita maita, joiden oikeushenkilöt voivat osallistua Horisontti ohjelmaan tasavertaisina EU:n jäsenvaltioiden oikeushenkilöihin nähden. Luettelo assosioituneista maista, katso Myös muihin maihin sijoittautuneet oikeushenkilöt voivat saada EU:n rahoitusta tietyissä olosuhteissa. Katso Toimityypit Tutkimus- ja innovointitoimet Rahoitus selkeästi määriteltyihin ongelmiin ratkaisuja etsiville tutkimushankkeille, jotka voivat johtaa uuden tiedon tai uuden teknologian kehittämiseen. Kuka? Eri maihin sijoittautuneiden yritysten ja akateemisten tahojen yhteenliittymät. Innovointitoimet Rahoitus keskittyy markkinoita lähempänä oleviin toimiin. Rahoitusta voidaan myöntää esimerkiksi prototyypin valmistukseen, demonstrointiin, pilottihankkeisiin tai tuotantomittakaavan laajentamiseen, jos niiden tavoitteena on tuottaa uusia tai parannettuja tuotteita tai palveluita. Kuka? Eri maihin sijoittautuneiden yritysten ja akateemisten tahojen yhteenliittymät. 22

25 TOIMINTATAPA Koordinointi- ja tukitoimet Rahoitus kattaa tutkimus- ja innovointihankkeiden, -ohjelmien ja -politiikkojen koordinoinnin ja verkostoitumisen. Varsinaisen tutkimuksen ja innovoinnin rahoitus ei kuulu tähän toimeen. Kuka? Eri maihin sijoittautuneiden yritysten ja akateemisten tahojen yhteenliittymät sekä yksittäiset oikeushenkilöt. Apurahat tieteen eturintamassa tehtävään tutkimukseen Euroopan tutkimusneuvosto Rahoitettavat hankkeet valitaan yksinomaan tieteellisen huippuosaamisen perusteella miltä tahansa tieteenalalta. Hankkeen toteutuksesta vastaa yksittäinen kansallinen tai monikansallinen tutkimusryhmä, jota johtaa päätutkija. Kuka? ERC rahoittaa uransa alussa olevia, huipputason nuoria tutkijoita, riippumattomia tutkijoita sekä vanhempia johtavia tutkijoita. Tutkijoiden kansallisuudelle tai hankkeen tutkimusalalle ei ole asetettu rajoituksia. 23

26 HORISONTTI 2020 lyhyesti Koulutuksen ja urakehityksen tuki Marie Curie -toimet Julkisen tai yksityisen sektorin kansainvälisten tutkimusapurahojen, tutkijakoulutuksen ja henkilöstövaihdon rahoittaminen. Kuka? Uransa alussa olevat tai kokeneet tutkijat (kansallisuudesta riippumatta), tekninen henkilöstö sekä kansalliset ja alueelliset tutkijoiden liikkuvuusohjelmat. Pk-yrityksille kohdennettu väline Pk-yrityksille kohdennettu väline on tarkoitettu erittäin innovatiivisille pkyrityksille, jotka pyrkivät kehittämään kasvupotentiaaliaan. Se tarjoaa kertakorvauksia soveltuvuustutkimuksiin ja apurahoja innovaatiohankkeiden päävaiheeseen (demonstrointi, prototyypin valmistus, testaus, sovellusten kehittäminen...). Lisäksi kaupallistamista tuetaan välillisesti helpottamalla lainarahoituksen ja omaan pääomaan perustuvan rahoituksen saantia. Kuka? Vain pk-yritykset voivat osallistua. Joko EU:hun tai assosioituneeseen maahan sijoittautunut yksittäinen pk-yritys tai pk-yritysten yhteenliittymä. 24

27 TOIMINTATAPA Nopeutetun innovoinnin väline Rahoituksen on suunniteltu alkavan vuonna 2015 kokeilutoimena. Innovaattoreiden tarpeista lähtevät ehdotuspyynnöt ovat jatkuvasti avoimia innovointihankkeille miltä tahansa teknologian tai yhteiskunnan alalta. Kokeiluhankkeesta toteutetaan perusteellinen arviointi Horisontti ohjelman puolivälissä. Kuka? Teollisuus, mukaan lukien pk-yritykset. Kumppaneita voi olla vähintään kolme ja korkeintaan viisi, ja EU:n avustuksen määrä saa olla enintään 3 miljoonaa euroa hanketta kohti. Rahoitusosuudet Horisontti ohjelmassa kaikkiin avustuksensaajiin ja tutkimusapurahojen toimiin sovelletaan samaa rahoitusosuutta. EU:n rahoitus kattaa jopa 100 prosenttia kaikkien tutkimus- ja innovointitoimien tukikelpoisista kustannuksista. Innovointitoimien kohdalla rahoitus kattaa yleensä 70 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista mutta voittoa tavoittelemattomille yhteisöille osuus voidaan korottaa 100 prosenttiin. Välilliset tukikelpoiset kustannukset (kuten hallinto-, viestintä ja infrastruktuurikustannukset, toimistotarvikkeet) korvataan kiinteällä 25 prosentin osuudella tukikelpoisista kustannuksista (toimen täytäntöönpanoon suoraan liittyvistä kustannuksista). Tarkastukset Taloudellisia toimintaedellytyksiä koskeva tarkastus tehdään vain sellaisten hankkeiden koordinaattoreille, joille haetaan yli euroa unionin rahoitusta. Tarkastuksessa koordinaattoreiden on osoitettava, että niillä on hankkeen toteuttamiseen tarvittavat resurssit. Euroopan komissio tekee osallistujille tarkastuksia korkeintaan kaksi vuotta apurahan maksamisen jälkeen. Tarkastusstrategiassa keskitytään riskien ja petosten ehkäisemiseen. 25

28 HORISONTTI 2020 lyhyesti Käyttöoikeudet Käyttöoikeudet tarkoittavat oikeutta käyttää hankkeen toisen osallistujan tuloksia tai taustaa. Osallistujat voivat hyödyntää käyttöoikeuksia hankkeen toteuttamista tai sen tulosten käyttämistä varten. EU voi hyödyntää niitä ei-kaupallisiin poliittisiin tarkoituksiin ja jäsenvaltiot Turvalliset yhteiskunnat -toimien yhteydessä eikaupallisiin poliittisiin tarkoituksiin. Tulosten jakaminen teollis- ja tekijänoikeuksia kunnioittaen Jokaisen osallistujan on julkistettava tuottamansa ja sitä kautta omistamansa tulokset mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Poikkeuksia voidaan tehdä ainoastaan teollis- ja tekijänoikeuksien, turvallisuuden tai oikeutettujen etujen suojaamiseksi. Kun tuloksia julkaistaan tieteellisissä julkaisuissa, julkaisun on oltava yleisesti saatavilla. Tämä takaa, että EU:n veronmaksajien varoilla rahoitetut tutkimustulokset ovat veloituksetta kaikkien käytettävissä. Teollis- ja tekijänoikeudet kuuluvat tutkimusryhmälle, joka on tuottanut tulokset. Yhteisomistus voi tulla kysymykseen joissain erityistilanteissa. Kun tulokset on tuotettu, yhteisomistajat voivat sopia toisenlaisesta omistusjärjestelystä. 26

Euroopan tutkimus FP7 ja Horisontti 2020 Yhteyshenkilöt

Euroopan tutkimus FP7 ja Horisontti 2020 Yhteyshenkilöt Euroopan tutkimus FP7 ja Horisontti 2020 Yhteyshenkilöt Timo Taskinen 22.8.2013 Tutkimuspalvelupäivät EU National contact point (NCP) Kansallinen yhteyshenkilö tutkimuksen ohjelmissa NCP:n rooli ja tehtävät

Lisätiedot

Mitä siintää Horisontissa? Mikä Horisontti? Osallistumissäännöt Työohjelma Apua ja tietoa tarjolla

Mitä siintää Horisontissa? Mikä Horisontti? Osallistumissäännöt Työohjelma Apua ja tietoa tarjolla Mitä siintää Horisontissa? Mikä Horisontti? Osallistumissäännöt Työohjelma Apua ja tietoa tarjolla Horisontti 2020 Roadshow Seinäjoki, 23.4.2013 Eija Auranen DM # 1114915 Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen

Lisätiedot

Neljä askelta Horisonttiin

Neljä askelta Horisonttiin Neljä askelta Horisonttiin Startti 2020 Kuopio 27.3.2014 EU-rahoitusmahdollisuudet Pohjois-Savossa Heini Günther, H2020 SME NCP www.tekes.eu Horisontti2020@tekes.fi Horisontti 2020 (2014 2020) - rahoitusta

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020. Horisontti 2020 Roadshow Lahti, 14.5.2013 Elina Holmberg EUTI, Tekes

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020. Horisontti 2020 Roadshow Lahti, 14.5.2013 Elina Holmberg EUTI, Tekes Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020 Horisontti 2020 Roadshow Lahti, 14.5.2013 Elina Holmberg EUTI, Tekes 1 Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin EU:lta rahoitusta

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020 Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020 Ammattikorkeakoulujen mahdollisuudet Hanna Vuorinen 14.5.2014 Ammattikorkeakoulujen osallistuminen EU:n 7. puiteohjelmassa 2007-2013

Lisätiedot

* Maria Oksa 4.11.2014

* Maria Oksa 4.11.2014 Maria Oksa 4.11.2014 Horisontti 2020 *EU:n tähänastisesti suurin tutkimuksen ja innovoinnin ohjelma, budjetti 79 mrd. euroa *Kolme pääpilaria: 1. Huipputason tiede 2. Teollisuuden johtoasema 3. Yhteiskunnalliset

Lisätiedot

Horisontti 2020 paikkatietoalan yrityksille

Horisontti 2020 paikkatietoalan yrityksille Horisontti 2020 paikkatietoalan yrityksille Anna Hedenborg & Pertti Woitsch, Geowise Oy FLIC klusteritapaaminen 21.5.2014 Yleisesti puiteohjelmasta Horisontti 2020 puiteohjelmalla rahoitetaan eurooppalaisia

Lisätiedot

Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti 2020 -ohjelmassa?

Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti 2020 -ohjelmassa? Mitä tarjolla pk-yrityksille -ohjelmassa? Mikä Horisontti? EU:n uusi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vuosille 2014-2020 tarjoaa rahoituksen lisäksi paljon muutakin pienille ja keskisuurille yrityksille.

Lisätiedot

HYVÄ HANKE koulutus. Horisontti 2020 ja pk-yritykset 10.09.2014. Jukka Kohonen, H2020 SME NCP www.tekes.eu Horisontti2020@tekes.fi

HYVÄ HANKE koulutus. Horisontti 2020 ja pk-yritykset 10.09.2014. Jukka Kohonen, H2020 SME NCP www.tekes.eu Horisontti2020@tekes.fi HYVÄ HANKE koulutus Horisontti 2020 ja pk-yritykset 10.09.2014 Jukka Kohonen, H2020 SME NCP www.tekes.eu Horisontti2020@tekes.fi Mitä aiheita rahoitetaan? 7 suurta teemaa: 1. Terveys, väestönmuutos, hyvinvointi

Lisätiedot

EU:n suorat rahoitusohjelmat

EU:n suorat rahoitusohjelmat EU:n suorat rahoitusohjelmat Mistä massia hyville ideoille? 27.3.2015 Kotkan Höyrypanimo Marja Holopainen Marja Holopainen, Cursor Oy, 27.3.2015 1 Horisontti 2020 tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Eikka Kosonen Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö 7.2.2012 Eurooppa tarvitsee tutkimusta ja innovointia

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 12.3.2015 2015/2011(BUD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta budjettivaliokunnalle lisätalousarvioesityksestä nro 1 vuoden

Lisätiedot

SEITSEMÄS PUITEOHJELMA (PO7)

SEITSEMÄS PUITEOHJELMA (PO7) Mitä Euroopassa tutkitaan SEITSEMÄS PUITEOHJELMA (PO7) Eurooppalaisen tutkimuksen nostaminen johtoasemaan Eurooppalaisen tutkimuksen saattaminen uudelle tasolle Tutkimusta ja teknologian kehittämistä koskeva

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020. Mai Tolonen TEM/Tekes

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020. Mai Tolonen TEM/Tekes Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020 Mai Tolonen TEM/Tekes 1 H2020:n uusi luonne ja uudet tavoitteet Tutkimuksen laaja yhdistäminen innovaatiotoimintaan; kohteena

Lisätiedot

Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN?

Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN? Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN? Euroopan investointiohjelma on toimenpidepaketti, jonka avulla reaalitalouden julkisia ja yksityisiä investointeja lisätään vähintään 315 miljardilla eurolla seuraavien

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020 Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020 EUTI, Tekes 9/2014 DM #1326337 EU-rahoituksesta Hallinnoidaan Suomesta: mm. Rakennerahastot EAKR, maatalouden tuki EU:n budjetti Hallinnoidaan

Lisätiedot

Horisontti 2020 ohjelma ja Teollisuuden johtoasema vv. 2014-2020 Avainteknologiat ja älykäs erikoistuminen seminaari Lahti, Fellmannia, 20.5.

Horisontti 2020 ohjelma ja Teollisuuden johtoasema vv. 2014-2020 Avainteknologiat ja älykäs erikoistuminen seminaari Lahti, Fellmannia, 20.5. Horisontti 2020 ohjelma ja Teollisuuden johtoasema vv. 2014-2020 Avainteknologiat ja älykäs erikoistuminen seminaari Lahti, Fellmannia, 20.5.2015 Jarmo Raittila - Teknologia-asiantuntija, Tekes - Kansallinen

Lisätiedot

Euroopan investointiohjelma

Euroopan investointiohjelma Euroopan investointiohjelma Kolme toisiaan tukevaa tekijää INVESTOINNIT RAKENNEUUDISTUKSET FINANSSIPOLIITTINEN VASTUULLISUUS 1 Euroopan investointiohjelma LISÄRAHAA INVESTOINTEIHIN LISÄRAHOITUS REAALITALOUDEN

Lisätiedot

Euroopan investointipankki lyhyesti

Euroopan investointipankki lyhyesti Euroopan investointipankki lyhyesti Euroopan unionin rahoituslaitoksena tarjoamme rahoitusta ja asiantuntemusta terveen liiketoiminnan edellytykset täyttäviin kestävällä tavalla toteutettaviin investointihankkeisiin,

Lisätiedot

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet Pysyvät painopisteaiheet (sivut 6-8) korvataan seuraavasti: Painopisteaiheet Vuoden

Lisätiedot

Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti ohjelmassa?

Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti ohjelmassa? Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti 2020 -ohjelmassa? Mikä Horisontti? EU:n uusi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020 vuosille 2014-2020 tarjoaa rahoituksen lisäksi paljon muutakin

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

Maaseutuohjelma vartissa. Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto

Maaseutuohjelma vartissa. Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto Maaseutuohjelma vartissa Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

EU ja julkiset hankinnat

EU ja julkiset hankinnat EU ja julkiset hankinnat Laatua hankintoihin Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Biotalous Pirkanmaalla 27.1.2015 Anne Värilä Maaseudun kehittämisen ohjelmavastaava Pirkanmaan ELY-keskus Alueelliset kehittämistoimenpiteet Koulutus

Lisätiedot

Horisontti 2020 Meriteollisuudelle sopivat hakuaiheet 2015

Horisontti 2020 Meriteollisuudelle sopivat hakuaiheet 2015 Horisontti 2020 Meriteollisuudelle sopivat hakuaiheet 2015 Elina Holmberg EUTI, Tekes 11.12.2014 DM # Jaossa lähes 80 mrd I Huipputason tiede II Teollisuuden johtoasema III Yhteiskunnalliset haasteet 1.

Lisätiedot

H2020-vaikutteet 7.puiteohjelman ensi syksyn hauissa

H2020-vaikutteet 7.puiteohjelman ensi syksyn hauissa Silta kohti Horisonttia: H2020-vaikutteet 7.puiteohjelman ensi syksyn hauissa Maija Hakkarainen Tekes, EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat (EUTI) sähköposti: maija.hakkarainen(at)tekes.fi; p. 010 605

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Koulutuksen merkitys tuottavuuden, innovoinnin, kasvun kannalta tärkeämpää kuin koskaan aiemmin Ohjelmalla

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Euroopan Investointiohjelma. Kajaani, 14.12.2015 Vesa-Pekka Poutanen, talouspoliittinen neuvonantaja Euroopan komission Suomen-edustusto

Euroopan Investointiohjelma. Kajaani, 14.12.2015 Vesa-Pekka Poutanen, talouspoliittinen neuvonantaja Euroopan komission Suomen-edustusto Euroopan Investointiohjelma Kajaani, 14.12.2015 Vesa-Pekka Poutanen, talouspoliittinen neuvonantaja Euroopan komission Suomen-edustusto Vuotuinen kasvuselvitys 2015 (ja 2016) Talouspolitiikan kolme toisiaan

Lisätiedot

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet III.1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1

Lisätiedot

KI-78-09-820-FI-C. Auringon salaisuus

KI-78-09-820-FI-C. Auringon salaisuus KI-78-09-820-FI-C Auringon salaisuus Auringon salaisuus Julkaisutoimisto ISBN 978-92-79-12506-5 OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Euroopan komissio tai kukaan sen puolesta toimiva henkilö ei vastaa seuraavien tietojen

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

EU:n kuudes tutkimuksen puiteohjelma

EU:n kuudes tutkimuksen puiteohjelma EUROOPAN KOMISSIO TUTKIMUKSEN PÄÄOSASTO EU:n kuudes tutkimuksen puiteohjelma Usein esitettyjä kysymyksiä Mikä on EU:n tutkimuksen puiteohjelma? Puiteohjelma on EU:n tärkein Euroopassa tehtävän tutkimuksen

Lisätiedot

ODINE Open data Incubator for Europe

ODINE Open data Incubator for Europe ODINE Open data Incubator for Europe Rahoitus tarkoitettu eurooppalaisille pk-yrityksille, tavoitteena luoda avoimesta datasta liiketoimintaa jopa 100 000 rahoitustuki / yritys asiantuntija-apua bisnesmentoreilta

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 13.3.2014 Jouko Lankinen/ Juha Linden Kaakkois-Suomen ELY-keskus 13.3.2014 Sisältö: Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet

Lisätiedot

2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 2006/974/EY

2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 2006/974/EY 20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/965 PÄÄTÖKSET NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu 3 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman "Horisontti 2020" (2014 2020) täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. tammikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. tammikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. tammikuuta 2016 (OR. en) 5475/16 ADD 1 RECH 8 ATO 3 COMPET 18 SAATE Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Saapunut: 19.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 2009 7.3.2008 TYÖASIAKIRJA ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ohjelman käynnistämisestä korkea-asteen koulutuksen laadun

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi RAKENNETTU YMPÄRISTÖ LUO HYVINVOINTIA JA KILPAILUKYKYÄ Kuva: Vastavalo Rakennetulla ympäristöllä

Lisätiedot

Euroopan Investointiohjelma. Vesa-Pekka Poutanen, talouspoliittinen neuvonantaja Euroopan komission Suomen-edustusto Kokkola Port Tower

Euroopan Investointiohjelma. Vesa-Pekka Poutanen, talouspoliittinen neuvonantaja Euroopan komission Suomen-edustusto Kokkola Port Tower Euroopan Investointiohjelma Vesa-Pekka Poutanen, talouspoliittinen neuvonantaja Euroopan komission Suomen-edustusto 17.06.2016 Kokkola Port Tower Vuotuinen kasvuselvitys 2015 (ja 2016) Talouspolitiikan

Lisätiedot

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA Cleantech-innovaatioiden kaupallistaminen Antti Herlevi Loppuseminaari

Lisätiedot

VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY. Metsäteollisuuden EU-linjaukset

VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY. Metsäteollisuuden EU-linjaukset VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY Metsäteollisuuden EU-linjaukset 1 EUROOPAN UNIONI on Suomelle tärkeä. EU-jäsenyyden myötä avautuneet sisämarkkinat antavat viennistä elävälle Suomelle ja suomalaisille

Lisätiedot

Informaatiotilaisuus Euroopan Strategisten Investointien Rahastosta (ESIR)

Informaatiotilaisuus Euroopan Strategisten Investointien Rahastosta (ESIR) Informaatiotilaisuus Euroopan Strategisten Investointien Rahastosta (ESIR) 18.1.2016 Pohjois-Savon liitto Kuopio Neuvotteleva virkamies Jussi Yli-Lahti Työ- ja elinkeinoministeriö jussi.yli-lahti@tem.fi

Lisätiedot

Euroopan unionin sisäasioiden rahastot

Euroopan unionin sisäasioiden rahastot Euroopan unionin sisäasioiden rahastot Euroopan unionin sisäasioiden rahastot EU:n rahoitusohjelmakaudelle 2014 2020 on perustettu kaksi sisäasioiden rahastoa. Sisäasioiden EU-rahastot Sisäisen turvallisuuden

Lisätiedot

Tampere Grow. Smart. Together.

Tampere Grow. Smart. Together. Tampere Grow. Smart. Together. Grow. Smart. Together. Visio Kansainvälisesti tunnustettu, vetovoimainen, kestävän kehityksen älykaupunki Missio Menestymisen ja elämänlaadun parantaminen yhteistyön ja kilpailun

Lisätiedot

Euroopan Investointiohjelma

Euroopan Investointiohjelma Euroopan Investointiohjelma Oulu 2.11.2015 Euroopan komission Suomen-edustusto Vesa-Pekka Poutanen Vuotuinen kasvuselvitys 2015 Talouspolitiikan kolme toisiaan tukevaa perustekijää: INVESTOINNIT (alkusysäys

Lisätiedot

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat MEP Sirpa Pietikäinen Julkiset hankinnat Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Viime aikoina tapahtunutta Hallitus linjasi loppukeväästä Teollisuuspolitiikasta sekä kasvun kärjistä Kasvun

Lisätiedot

Kansainvälinen Pohjois Savo

Kansainvälinen Pohjois Savo Kansainvälisen yhteistyön tarpeet ja tavoitteet Pohjois Savon alueella Kansainvälisen koulutuksen Erasmus + Ideapaja Iisalmi 3.11.2015 Tiina Kivelä KARA Kansainväliset EU rahoitusohjelmat käyttöön Pohjois

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma

EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Mikä? Kenelle? Horisontti 2020 Kohti innovaatiounionia Horisontti 2020 on EU:n tutkimuksen ja innovoinnin vuoteen 2020 ulottuva puiteohjelma. Sen avulla kehitetään

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Johtaja Riikka Heikinheimo Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Rahoittamme edelläkävijöiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteja Kestävä talouskasvu

Lisätiedot

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Tom Warras, Tekes Kuntainfran kehittäminen Kansallissali 26.9.2011 Fiksumpia hankintoja Rohkeutta ja riskinottoa julkisiin hankintoihin Tom Warras,

Lisätiedot

Kapeampi mutta terävämpi EU.

Kapeampi mutta terävämpi EU. Kapeampi mutta terävämpi EU. 2014 Keskustapuolue haluaa kapeamman mutta terävämmän EU:n. Työskentelemme sellaisen unionin puolesta, joka tekee vähemmän asioita mutta tekee ne paremmin. Keskustapuolue suhtautuu

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maakunnan yhteistyöryhmä 8.12.2014 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Tietosivu

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Tietosivu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Tietosivu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 hyväksyttiin Euroopan komissiossa virallisesti joulukuun 12. päivänä 2014. Kehittämisohjelmassa

Lisätiedot

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 TAUSTAA Lähivuosina länsimaissa on merkittävä haaste kehittää julkisia palveluja ja

Lisätiedot

Ajankohtaiset asiat EU:ssa. 29.10.2014 Niina Pautola-Mol Neuvotteleva virkamies VNEUS

Ajankohtaiset asiat EU:ssa. 29.10.2014 Niina Pautola-Mol Neuvotteleva virkamies VNEUS Ajankohtaiset asiat EU:ssa 29.10.2014 Niina Pautola-Mol Neuvotteleva virkamies VNEUS Ajankohtaiset haasteet EU:ssa Heikko talouskasvu Korkea työttömyys, erityisesti nuorisotyöttömyys Investointien vähäisyys

Lisätiedot

Päijät-Hämeen liitto. Huonekaluteollisuus nousuun - Kehittämiseen lisävoimaa EU:sta 2014-2020 13.11.2013 Juha Hertsi

Päijät-Hämeen liitto. Huonekaluteollisuus nousuun - Kehittämiseen lisävoimaa EU:sta 2014-2020 13.11.2013 Juha Hertsi Huonekaluteollisuus nousuun - Kehittämiseen lisävoimaa EU:sta 2014-2020 13.11.2013 Juha Hertsi RAKENNERAHASTO-OHJELMAT 2007-2013 Total financing* in regions (NUTS II) 5 186 M South 19,3% (1 003 M ) West

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/2298(INI) 1.3.2013

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/2298(INI) 1.3.2013 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2012/2298(INI) 1.3.2013 MIETINTÖLUONNOS Euroopan unionin liikenneteknologiastrategian kehittämisestä tulevaisuuden kestävän liikkuvuuden edistämiseksi

Lisätiedot

Eurooppa-neuvosto Neuvosto

Eurooppa-neuvosto Neuvosto FI NEUVOSTON PÄÄSIHTEERISTÖ YLEISTIETOA Eurooppa-neuvosto Neuvosto Eurooppaa rakentamassa SYYSKUU 2013 Oikeudellinen huomautus Tämän esitteen on tuottanut neuvoston pääsihteeristö ainoastaan tiedotustarkoituksiin.

Lisätiedot

PSK:n kevätseminaari 14.4.2011 Kysyntä- ja käyttäjälähtöinen innovaatiopolitiikka energia- ja ympäristöala esimerkkinä

PSK:n kevätseminaari 14.4.2011 Kysyntä- ja käyttäjälähtöinen innovaatiopolitiikka energia- ja ympäristöala esimerkkinä PSK:n kevätseminaari 14.4.2011 Kysyntä- ja käyttäjälähtöinen innovaatiopolitiikka energia- ja ympäristöala esimerkkinä Timo Kekkonen Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Kansallinen innovaatiostrategia ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia EMKR varojen jakauma Komissio: - 650 milj. euroa, josta meripolitiikka noin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen?

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen? Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Mitä ohjelman jälkeen? Tekesin ohjelma 2009 2012 Sapuska loppuu, elämä jatkuu! Tekesin Sapuska-ohjelmasta on muodostunut koko elintarvikealan tuntema

Lisätiedot

voimen tiedon ohjelma

voimen tiedon ohjelma Avoimen tiedon ohjelma Julkiset tietovarannot laajempaan käyttöön voimen tiedon ohjelma Valtion virastoilla ja kunnilla on hallussaan laajoja tietovarantoja. Suuri osa tiedosta on julkista tietoa, jota

Lisätiedot

Bioenergia-alan kehittäminen maaseuturahastossa 2014-2020 Kukka Kukkonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Sivu 1 18.2.2015

Bioenergia-alan kehittäminen maaseuturahastossa 2014-2020 Kukka Kukkonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Sivu 1 18.2.2015 Bioenergia-alan kehittäminen maaseuturahastossa 2014-2020 Kukka Kukkonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Sivu 1 18.2.2015 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava

Lisätiedot

EU:n tuleva rr-ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

EU:n tuleva rr-ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EU:n tuleva rr-ohjelmakausi 2014-2020 Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Aluepolitiikka 2014-2020 Euroopan komission rahoituskehysehdotus 10/2011 336 miljardia euroa, 5,3%

Lisätiedot

Nuoret liikkeellä: Eurooppa tukee nuoria

Nuoret liikkeellä: Eurooppa tukee nuoria OPISKELE KOULUTTAUDU OSALLISTU Nuoret liikkeellä: Eurooppa tukee nuoria OIKEUTESI TYÖSKENTELE LUO LIIKU OPI LUO UUTTA VAPAAEHTOISEKSI EUROOPASSA Euroopan komissio tai kukaan komission nimissä toimiva henkilö

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Kansalliset edellytykset ja vaatimukset palvelun tarjoajalle 22.8.2014 Sirpa Granö ja Johanna Haaga (käännös) Kansalliset edellytykset ja

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Energiatehokas ja kestävä Uusien ratkaisujen testaus Käyttäjät mukaan Rakentuu paikallisille vahvuuksille Elinvoimainen elinkeinoelämä

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa

Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa Miten julkiset hankinnat voivat tukea rakentamisen cleantechratkaisuja? Motiva / Tekes seminaari 10.2.2015 Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa Tekesin Rakennettu ympäristö ja Huippuostajat

Lisätiedot

Horisontti 2020 mistä on kyse? Marja Nykänen 19.11.2014

Horisontti 2020 mistä on kyse? Marja Nykänen 19.11.2014 Horisontti 2020 mistä on kyse? Marja Nykänen 19.11.2014 Seuraavaksi aiheena: Mikä? Puiteohjelmien kunniakas historia Miksi? Kenelle Horisontti 2020 sopii? Mitä? Horisontin hankerahoituksen filosofia ja

Lisätiedot

EU:n tuleva ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

EU:n tuleva ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EU:n tuleva ohjelmakausi 2014-2020 Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Aluepolitiikka 2014-2020 Euroopan komission rahoituskehysehdotus 10/2011 336 miljardia euroa, 5,3% vähennys

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia. Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma

Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia. Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Sisältö 1. Biotalous on talouden seuraava aalto 2. Biotalouden

Lisätiedot

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Elinkeinoministeri Olli Rehn Alueelliset kehitysnäkymät 2/2015 julkistamistilaisuus Jyväskylä 24.9.2015 Team Finland -verkoston vahvistaminen

Lisätiedot

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA. Oheisasiakirja

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA. Oheisasiakirja EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.7.2013 SWD(2013) 252 final KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA Oheisasiakirja ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

Euroopan talouden elvytyssuunnitelman ensimmäinen soveltamisvuosi alueilla ja kunnissa Online-kyselyn paperiversio http://www.cor.europa.

Euroopan talouden elvytyssuunnitelman ensimmäinen soveltamisvuosi alueilla ja kunnissa Online-kyselyn paperiversio http://www.cor.europa. Lausuntotyön osasto Yksikkö 3 Verkostot & toissijaisuusperiaate EUROOPAN UNIONI Alueiden komitea Euroopan talouden elvytyssuunnitelman ensimmäinen soveltamisvuosi alueilla ja kunnissa Kysely Viimeinen

Lisätiedot

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015 Kari Keskinen DM1369699 DM1369699 Green Mining (2011-2016) 81 projects started (39 company projects and 42 research projects) 117

Lisätiedot

Horisontti 2020 Kohti seuraavaa puiteohjelmaa

Horisontti 2020 Kohti seuraavaa puiteohjelmaa Horisontti 2020 Kohti seuraavaa puiteohjelmaa Perustuu komission ehdotukseen 30.11.2011, EU:n neuvoston osittaisiin yleisnäkemyksiin sekä kesällä 2013 saavutettuun neuvottelutulokseen komission, jäsenmaiden

Lisätiedot

Keitä me olemme Mihin me uskomme Meidän joukkueemme

Keitä me olemme Mihin me uskomme Meidän joukkueemme Ensisijaiset tavoitteet 2014-2019 Keitä me olemme Me olemme Euroopan suurin poliittinen perhe, jolla on keskustaoikeistolainen poliittinen näkemys. Me olemme Euroopan parlamentin Euroopan kansanpuolueen

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Valtiontalouden tarkastusviraston rooli Tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta => julkisista

Lisätiedot

"Resurssitehokas Eurooppa" Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista

Resurssitehokas Eurooppa Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista "Resurssitehokas Eurooppa" Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista FI Tässä asiakirjassa esitettävät päätelmät perustuvat Wirtschaftsuniversität Wienin yhteydessä

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maatilojen investointi- ja aloitustuet uudella ohjelmakaudella Sanna Koivumäki Maa- ja metsätalousministeriö, Maaseudun kehittämisyksikkö Neuvoston ja parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) L 347/104 Euroopan unionin virallinen lehti 20.12.2013 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1291/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta "Horisontti

Lisätiedot

Helsinki 9.6.2015 Iikka Saunamäki. Sisäasioiden EU-rahastot ohjelmakaudella 2014-2020

Helsinki 9.6.2015 Iikka Saunamäki. Sisäasioiden EU-rahastot ohjelmakaudella 2014-2020 Helsinki 9.6.2015 Iikka Saunamäki Sisäasioiden EU-rahastot ohjelmakaudella 2014-2020 Yleistä rahastoista Euroopan sisäasioiden rahastoihin kuuluvat: Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF)

Lisätiedot

EU:N KIERTOTALOUDEN TOIMINTASUUNNITELMA

EU:N KIERTOTALOUDEN TOIMINTASUUNNITELMA EU:N KIERTOTALOUDEN TOIMINTASUUNNITELMA Eduskunnan ympäristövaliokunta Kari Herlevi, Sitra 30.3.2016 Sitra Kari Herlevi 30.3.2016 1 Aikamme suurin systeeminen haaste on koetun hyvinvoinnin ja talouskasvun

Lisätiedot

OPETTAJIEN OPETTAMINEN: PERUSASTEEN OPETTAJIEN KOULUTUKSEN TILA JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT EUROOPASSA

OPETTAJIEN OPETTAMINEN: PERUSASTEEN OPETTAJIEN KOULUTUKSEN TILA JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT EUROOPASSA SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO POLITIIKKAYKSIKKÖ B: RAKENNE- JA KOHEESIOPOLITIIKKA KULTTUURI JA KOULUTUS OPETTAJIEN OPETTAMINEN: PERUSASTEEN OPETTAJIEN KOULUTUKSEN TILA JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT EUROOPASSA TUTKIMUS

Lisätiedot

MARIE CURIE -YHTEISRAHOITUS ALUEELLISILLE, KANSALLISILLE JA KANSAINVÄLISILLE OHJELMILLE

MARIE CURIE -YHTEISRAHOITUS ALUEELLISILLE, KANSALLISILLE JA KANSAINVÄLISILLE OHJELMILLE LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET MARIE CURIE -YHTEISRAHOITUS ALUEELLISILLE, KANSALLISILLE JA KANSAINVÄLISILLE OHJELMILLE III.1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi

Lisätiedot