HORIZON 2020 lyhyesti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HORIZON 2020 lyhyesti"

Transkriptio

1 HORIZON 2020 lyhyesti Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Tutkimus ja innovointi

2 Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi. Yhteinen maksuton palvelunumero (*) : (*) Saat pyytämäsi tiedot maksutta. Myös useimmat puhelut ovat maksuttomia, joskin jotkin operaattorit, puhelinkioskit tai hotellit voivat periä puheluista maksun. Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä internetissä Europa-palvelimen kautta (http://europa.eu). Luxembourg: Euroopan unionin julkaisutoimisto, 2014 ISBN doi: /80136 Euroopan unioni, 2014 Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Kannen kuvat (ylävasemmalta alaoikealle) - World Map: ag visuell, # , 2011; Transparent Glass Sphere: Sean Gladwell, # , 2011; Earth inside planet earth Sunrise: JLV Image Works, # , 2011; Earth inside the world map: LwRedStorm, # , Taustakuvio: ESN, 2013; sivuilla 17, 24, 27: Fotolia.com, Kuva sivulla 2: fotogestoeber, # ; sivulla 9: ra2 studio, # ; sivulla 12: Naeblys, # ; sivulla 15: rolffimages, # ; sivulla 18: apops, # ; sivulla Sergey Nivens, # ; sivulla 24: bulbs Photobank, # , fish Monika Wisniewska, # ; sivulla 27: anyaivanova, # ; sivulla 29: michaeljung, # , Lähde: Fotolia.com. EUROOPAN KOMISSIO Tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto Osasto A - Politiikan kehittäminen ja koordinointi Yksikkö A.1 - Sisäinen ja ulkoinen viestintä Sähköposti: Euroopan komissio B-1049 Bryssel

3 EUROOPAN KOMISSIO HORIZON 2020 lyhyesti Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014 Tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto

4

5 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 4 Horisontti ohjelman esittely 6 Huipputason tiede 7 Teollisuuden johtoasema 9 Yhteiskunnalliset haasteet 11 Huippuosaamisen levittäminen ja osallistujapohjan laajentaminen 16 Tiede yhteiskunnassa ja yhteiskuntaa varten 17 Horisontti ohjelman innovointitoimet 17 Yhteiskuntatieteet ja humanistiset tieteet 18 Ydintutkimusta kaikkien kansalaisten hyväksi 19 Tiede politiikan tukena Yhteisen tutkimuskeskuksen (JCR) tehtävä 19 Toimintatapa 21 Kuka voi hakea? 21 Toimityypit 22 Rahoitusosuudet 25 Tarkastukset 25 Käyttöoikeudet 26 Tulosten jakaminen teollis- ja tekijänoikeuksia kunnioittaen 26 Tutkimus ja etiikka 27 Horisontti ohjelman muut rahoituslähteet 27 Edistämässä eurooppalaista ja maailmanlaajuista tietoisuutta 30 Rajaton tutkimus 31 Avoinna maailmalle 31 Hakumenettely 32 3

6 HORISONTTI 2020 lyhyesti Johdanto 4

7 JOHDANTO Horisontti 2020 tukemassa huipputason eurooppalaista tiedettä Horisontti 2020 on Euroopan unionin kaikkien aikojen merkittävin tutkimuksen ja innovoinnin ohjelma. Se tukee läpimurtojen, mullistavien tutkimustulosten ja uraauurtavien keksintöjen toteutumista edistämällä loistavien ideoiden markkinoille viemistä. Ohjelman kautta myönnetään lähes 80 miljardia euroa( 1 ) rahoitusta 7 vuoden ( ) kuluessa, ja tukirahoitus tulee houkuttelemaan lisäksi yksityistä ja kansallista julkista rahoitusta. Horisontti ohjelmalla on takanaan Euroopan poliittisten johtajien ja Euroopan parlamentin jäsenten tuki. Eurooppalaiset päättäjät ovat yhtä mieltä siitä, että investoiminen tutkimukseen ja innovointiin on elintärkeää Euroopan tulevaisuuden kannalta ja ovat tehneet siitä työllisyyttä ja älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan Eurooppa strategian keskeisen osan. Tavoitteen saavuttamiseksi Horisontti ohjelmalla pyritään yhdistämään tutkimus ja innovointi sekä panostamaan kolmeen avainalueeseen: huipputason tieteeseen, teollisuuden johtoasemaan ja yhteiskunnallisiin haasteisiin. Tavoitteena on, että Eurooppa tuottaa maailmanluokan tiedettä ja tekniikkaa, jotka edistävät talouskasvua. EU:n aiempien puiteohjelmien yhteydessä myöntämällä tutkimusrahoituksella on jo tuotu yhteen eurooppalaisia ja kansainvälisiä tutkijoita ja teollisuuden edustajia pohtimaan ratkaisuja lukuisiin eri alojen haasteisiin. Rahoituksen tuella tehdyt innovaatiot ovat kohentaneet elämänlaatua, auttaneet suojelemaan ympäristöä ja parantaneet eurooppalaisen teollisuuden kestävyyttä ja kilpailukykyä Horisontti ohjelmaan voivat osallistua tutkijat kaikkialta maailmasta. Heidän kokemuksensa on mahdollistanut tämän uraauurtavan ohjelman kehittämisen komissio sai heiltä palautetta ja otti huomioon jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin antamat suositukset sekä aiempien ohjelmien aikana saadun kokemuksen. Palautteen viesti oli selvä: Horisontti ohjelmasta on tehtävä käyttäjille yksinkertaisempi ja niin on tehty. ( 1 ) Kaikki luvut ovat käypiä hintoja. 5

8 Horisontti ohjelman esittely HORISONTTI 2020 lyhyesti 6

9 HORISONTTI OHJELMAN ESITTELY Horisontti ohjelman avainkysymykset ovat huipputason tiede, teollisuuden johtoasema ja yhteiskunnalliset haasteet. Kohdennetulla rahoituksella varmistetaan, että parhaat ideat saadaan nopeasti markkinoille ja siten nopeasti käyttöön eurooppalaisissa kaupungeissa, sairaaloissa, tehtaissa, myymälöissä ja kodeissa. Huipputason tiede Horisontti 2020 vahvistaa EU:n asemaa tieteen maailmanlaajuisena huippualueena, joka houkuttelee huippututkijoita ja auttaa eurooppalaisia tutkijoita tekemään yhteistyötä ja jakamaan ajatuksia ympäri Eurooppaa. Se auttaa lahjakkaita ihmisiä ja innovatiivisia yrityksiä vahvistamaan Euroopan kilpailukykyä luoden samalla työpaikkoja ja kohottaen elintasoa, mistä kaikki hyötyvät. Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) rahoittama tieteen eturintamassa tehtävä tutkimus Jotkin nykypäivän merkittävimmistä keksinnöistä ovat seurausta ihmisen luontaisesta uteliaisuudesta maailmaa kohtaan. Uteliaisuuden ohjaama, tiedon rajoja koetteleva tutkimus tuottaa vain harvoin kaupallisten tuotteiden kannalta suoraan hyödynnettävissä olevia tuloksia, mutta sen löydökset voivat mahdollistaa lukemattomia innovaatioita. Taloudellisesti tiukkoina aikoina leikkaukset kohdistuvat kuitenkin usein ensimmäiseksi tieteen eturintamassa tehtävään tutkimukseen, minkä vuoksi EU tukee alan investointeja ERC:n kautta. Ainoa edellytys EU:n rahoitukselle on tutkimuksen korkea taso. Rahoitusta myönnetään sekä yksittäisille tutkijoille että tutkimusryhmille. Rahoitus: 13,095 miljardia euroa Marie Skłodowska-Curie-toimet Koulutus ja urakehitys auttavat tuottamaan huippututkijoita. Nuorille ja kokeneille tutkijoille tarjotaan tukea, jotta he voivat kehittää uraansa 7

10 HORISONTTI 2020 lyhyesti ja taitojaan osallistumalla koulutukseen tai harjoittelujaksoihin toisessa maassa tai yksityisellä sektorilla. Näin hankkimansa asiantuntemuksen ja kokemuksen ansiosta he voivat hyödyntää potentiaalinsa mahdollisimman hyvin. Rahoitus: 6,162 miljardia euroa Tulevat ja kehitteillä olevat teknologiat Uusien teknologioiden eturintamassa pysytteleminen auttaa Eurooppaa säilymään kilpailukykyisenä ja luo uusia, korkeaa ammattitaitoa vaativia työpaikkoja. Tämä edellyttää ennakoivaa toimintaa ja uraauurtavaa ajattelua. EU:n rahoituksen tuella Euroopasta kehitetään parasta mahdollista ympäristöä vastuulliselle ja dynaamiselle monialaiselle yhteistyölle tulevien ja kehitteillä olevien teknologioiden parissa. Rahoitus: 2,696 miljardia euroa Maailmanluokan infrastruktuuri Tutkimuslaitteet voivat olla niin monimutkaisia ja kalliita, että yksittäisellä tutkimusryhmällä tai edes maalla ei välttämättä ole varaa hankkia, rakentaa tai käyttää niitä yksin. Tällaisia välineitä ovat muun muassa: suurteholaserit, joita käytetään esimerkiksi lääketieteen, materiaalitieteiden ja biokemian tutkimuksissa; erikoiskäyttöön tarkoitetut huipputekniset lentokoneet; tai ilmastonmuutoksen seurannassa käytetty merenpohjaan asennettava valvontapiste. Tällaiset laitteet voivat maksaa miljoonia euroja ja ne edellyttävät maailman huippuasiantuntijoiden osaamista. EU:n rahoituksen avulla tällaisiin suurhankkeisiin voidaan kerätä varoja, jotta eurooppalaiset tutkijat voivat hyödyntää uusinta, ajantasaista infrastruktuuria ja sen ansiosta tehdä uutta ja uraauurtavaa tutkimusta. Rahoitus: 2,488 miljardia euroa 8

11 HORISONTTI OHJELMAN ESITTELY Teollisuuden johtoasema Jotta eurooppalaiset voivat olla alansa huippuja, Euroopan on sijoitettava lupaaviin ja strategisesti merkittäviin teknologioihin, kuten kehittyneessä teollisuudessa ja mikroelektroniikassa käytettyihin teknologioihin. Julkinen rahoitus ei kuitenkaan yksin riitä. EU:n on kannustettava yrityksiä investoimaan enemmän tutkimukseen ja panostamaan alueisiin, joilla ne voivat tehdä yhteistyötä julkisen sektorin kanssa innovoinnin lisäämiseksi. Yritykset hyötyvät tästä, sillä niiden innovatiivisuus, tehokkuus ja kilpailukyky kehittyvät. Tämä puolestaan luo työpaikkoja ja markkinoiden kehittämismahdollisuuksia. Jokainen EU:n sijoittama euro tuottaa yritystoiminnalle noin 13 euroa lisäarvoa. Investointien kasvattaminen 3 prosenttiin BKT:sta vuoteen 2020 mennessä loisi 3,7 miljoonaa työpaikkaa. Johtoasema mahdollistavissa ja teollisuusteknologioissa Horisontti ohjelmalla tuetaan uraauurtavia teknologioita, joita tarvitaan innovoinnin vahvistamiseen kaikilla aloilla, muun muassa tietoja viestintäteknologian ja avaruusteknologian alalla. Mahdollistavat avainteknologiat, kuten kehittynyt teollisuus ja materiaalit, bioteknologia ja nanoteknologiat, ovat keskeisellä sijalla monissa merkittävissä tuotteissa, 9

12 HORISONTTI 2020 lyhyesti muun muassa älypuhelimissa, suurtehoakuissa, kevyissä ajoneuvoissa, nanolääketieteessä ja älykkäissä tekstiileissä. Eurooppalainen valmistusteollisuus on tärkeä työnantaja, joka työllistää lähes 31 miljoonaa ihmistä eri puolilla Eurooppaa. Rahoitus: 13,557 miljardia euroa Pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset), jotka ovat keskeinen työpaikkojen ja innovoinnin moottori, ovat Horisontti ohjelmassa erikoisasemassa. Ne voivat osallistua yhteistyöhankkeisiin yritysryhmittymän osana ja saada tukea erittäin innovatiivisille pienikokoisille yrityksille suunnatun välineen kautta. Yhdennetyn ja yksinkertaistetun luonteensa ansiosta Horisontti 2020 nostaa pk-yritysten osallistumisen vähintään 20 prosenttiin (8,65 miljardiin euroon) aihealueiden Johtoasema mahdollistavissa ja teollisuusteknologioissa ja Yhteiskunnalliset haasteet yhteenlasketusta kokonaisbudjetista. Pkyrityksille kohdennettu väline tulee olemaan ratkaiseva tämän tavoitteen saavuttamisessa, sillä sen avulla voidaan tarjota tukea yksittäisille pk-yrityksille tai pk-yritysten ryhmittymille, arvioida yritysten ideoiden markkinakelpoisuutta riskialttiissa vaiheessa ja auttaa niitä kehittämään ideoitaan eteenpäin. Rahoitusta on saatavissa myös yritysvalmennukseen ja neuvontaan yksityisten sijoittajien tunnistamiseksi ja houkuttelemiseksi. Rahoitus: Vähintään 3 miljardia euroa kohdennettu pk-yritysten välineeseen Riskirahoituksen saatavuus Innovatiivisten yritysten ja muiden organisaatioiden on usein vaikeaa löytää rahoitusta riskialttiille uusille ideoille tai niiden kehittämiseen. Horisontti 2020 auttaa tämän innovaatiokuilun täyttämisessä tarjoamalla lainoja ja takuita sekä sijoittamalla innovatiivisiin pk-yrityksiin ja pieniin markkina-arvoltaan keskisuuriin yrityksiin. Tämä tuki toimii kimmokkeena, joka houkuttelee yksityistä rahoitusta ja riskipääomaa tutkimukseen ja innovointiin. Arvioiden mukaan jokainen EU:n sijoittama euro houkuttelee 5 euroa lisärahoitusta. Rahoitus: 2,842 miljardia euroa 10

13 HORISONTTI OHJELMAN ESITTELY Yhteiskunnalliset haasteet EU on nimennyt seitsemän ensisijaista haastetta, joihin kohdennetuilla investoinneilla voidaan edistää aidosti kansalaisten etuja: X terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi; X elintarviketurva, kestävä maa- ja metsätalous, merien ja merenkulun sekä sisävesien tutkimus ja biotalous; X turvallinen, puhdas ja tehokas energia; X älykäs, ympäristöystävällinen ja yhdentynyt liikenne; X ilmastotoimet, ympäristö, resurssitehokkuus ja raaka-aineet; X eurooppa muuttuvassa maailmassa Osallistavat, innovatiiviset ja pohtivat yhteiskunnat; X turvalliset yhteiskunnat Euroopan ja sen kansalaisten vapauden ja turvallisuuden suojeleminen. Terveys ja hyvinvointi Jokainen haluaa pitkän, onnellisen ja terveen elämän, ja tutkijat tekevät parhaansa sen mahdollistamiseksi. He käsittelevät merkittäviä nykyisiä terveysongelmia mutta myös tulevia uhkia, kuten Alzheimerin taudin, diabeteksen ja antibiooteille vastustuskykyisten superbakteerien lisääntyvää vaikutusta. Investoiminen terveyttä koskevaan tutkimukseen ja innovointiin auttaa ihmisiä pysymään aktiivisina, mahdollistaa turvallisempien ja tehokkaampien hoitojen kehittämisen ja edistää terveydenhoitojärjestelmien toimintakykyä. Se antaa lääkäreille työvälineitä, joita he tarvitsevat antaakseen yksilöllisempää hoitoa, ja se edistää kroonisten ja tartuntatautien ehkäisemistä ja hoitamista. Rahoitus: 7,472 miljardia euroa 11

14 HORISONTTI 2020 lyhyesti Elintarviketurva ja biologisten resurssien kestävä käyttö Maailman väkiluvun odotetaan kasvavan yhdeksään miljardiin vuoteen 2050 mennessä. Meidän on muutettava radikaalisti näkemyksiämme tuotannosta, kulutuksesta, jalostuksesta, varastoinnista, kierrätyksestä ja jätteiden käsittelystä pyrkien vähentämään niiden ympäristövaikutuksia. Tämä tarkoittaa muun muassa uusiutuvien ja uusiutumattomien maa- ja meriresurssien käytön tasapainottamista, jätteen muuttamista arvokkaiksi resursseiksi sekä elintarvikkeiden, rehujen, biotuotteiden ja bioenergian kestävää tuotantoa. Maa- ja metsätalous sekä elintarvike- ja biopohjainen teollisuus työllistävät EU:ssa yhteensä 22 miljoonaa ihmistä ja ne vaikuttavat merkittävällä tavalla maaseudun kehittymiseen ja Euroopan luonnonperinnön hallintaan. Rahoitus: 3,851 miljardia euroa 12

15 HORISONTTI OHJELMAN ESITTELY Kestävä energia Energia ohjaa nykyaikaista taloutta eteenpäin, mutta pelkästään nykyisen elintason ylläpitäminen vaatii valtavasti energiaa. Eurooppa, joka on maailman toiseksi suurin talous, on energian hankinnassa liian riippuvainen muusta maailmasta ilmastonmuutosta nopeuttavista fossiilisista polttoaineista saatavasta energiasta. Tämän vuoksi EU on asettanut itselleen kunnianhimoisia ilmasto- ja energiatavoitteita. Horisontti ohjelman kautta myönnettävä EU:n rahoitus on keskeisessä asemassa näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Rahoitus: 5,931 miljardia euroa Ympäristöystävällinen ja yhtenäistetty liikkuvuus Liikkuvuus lisää työllisyyttä, talouskasvua, vaurautta ja maailmanlaajuista kauppaa. Se myös luo elintärkeitä yhteyksiä ihmisten ja yhteisöjen välille. Nykypäivän liikennejärjestelmät ja niiden käyttötavat ovat kuitenkin kestämättömiä. Me olemme liian riippuvaisia vähentyvistä öljyvaroista, mikä heikentää energiavarmuutta. Lisäksi liikenteeseen liittyvät ongelmat ruuhkat, tieturvallisuus ja pakokaasut haittaavat jokapäiväistä elämää ja terveyttä. Näiden ongelmien ratkaisemiseksi Horisontti ohjelmalla tuetaan nykyaikaisen ja kilpailukykyisen Euroopan tarpeisiin sopivan, kestävän liikennejärjestelmän luomista. Rahoitus: 6,339 miljardia euroa Ilmastotoimet, ympäristö, resurssitehokkuus ja raaka-aineet Loppumattomien ja halpojen resurssien aikakausi on päättymässä: raakaaineiden ja puhtaan veden saantia ei voida enää pitää itsestäänselvyytenä. Myös luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemit ovat uhattuina. Tämän vuoksi nyt on investoitava innovointiin, joka edistää vihreää taloutta taloutta, joka on sopusoinnissa luonnonympäristön kanssa. Ilmastonmuutoksen torjuminen on Horisontti ohjelmassa monialainen painopiste ja siihen on kohdennettu 35 prosenttia koko ohjelman määrärahoista. 13

16 HORISONTTI 2020 lyhyesti Jätehuolto ja vesi ovat erityisen tärkeitä osa-alueita. Jätteet tuottavat 2 prosenttia EU:n nykyisistä kasvihuonepäästöistä, ja vesiteollisuuden kasvun edistäminen vain 1 prosentilla voisi luoda jopa uutta työpaikkaa. Rahoitus: 3,081 miljardia euroa Eurooppa muuttuvassa maailmassa Osallistavat, innovatiiviset ja pohtivat yhteiskunnat Vuonna 2011 noin 80 miljoonaa eurooppalaista eli köyhyysuhan alla. Merkittävä osa nuorista joista Euroopan tulevaisuus on riippuvainen ei opiskele eikä käy työssä. Nämä kaksi tosiasiaa ovat vain esimerkkejä haasteista, jotka uhkaavat Euroopan ja yksittäisten ihmisten tulevaisuutta monilla yhteiskunnan alueilla. Tutkimus ja innovointi voivat kohentaa näitä näkymiä, ja siksi Horisontti ohjelmasta rahoitetaan uusia strategioita ja hallintarakenteita koskevaa tutkimusta vallitsevan talouden epävakauden voittamiseksi ja sen varmistamiseksi, että Eurooppa kykenee kohtaamaan tulevat laskusuhdanteet, väestönmuutoksen ja muuttoliikkeen. Rahoituksella tuetaan myös uusia innovaatiomuotoja, kuten avointa innovaatiota, liiketoimintamalli-innovaatiota, sekä julkisen sektorin ja sosiaalista innovaatiota, jolla vastataan sosiaalisiin tarpeisiin. Tukemalla tutkimusta ja innovaatiota, joka käsittelee eurooppalaista perintöä, identiteettiä, historiaa ja kulttuuria sekä Euroopan asemaa maailmassa, EU rakentaa "pohtivia yhteiskuntia", joissa tutkitaan yhteisiä arvoja ja niiden vaikutusta yhteiseen tulevaisuuteemme. Rahoitus: 1,309 miljardia euroa 14

17 HORISONTTI OHJELMAN ESITTELY Turvalliset yhteiskunnat Euroopan ja sen kansalaisten vapauden ja turvallisuuden suojeleminen Nykypäivänä kansalaisten turvallisuuden takaaminen tarkoittaa rikollisuuden ja terrorismin torjumista, yhteisöjen suojelemista luonnonmullistuksilta ja ihmisten aiheuttamilta katastrofeilta, nettihyökkäyksien ehkäisemistä sekä laittoman ihmis-, huume- ja tuoteväärennöskaupan kitkemistä. Eurooppalaisella tutkimuksella ja innovoinnilla kehitetään uusia teknologioita turvaamaan yhteiskuntaa tinkimättä kuitenkaan yksityisyyden ja perusoikeuksien EU:n turvallisuustutkimuksen kahden perusarvon kunnioittamisesta. Näillä teknologioilla on suuri potentiaali stimuloida taloudellista toimintaa tuottamalla uusia tuotteita ja palveluita sekä luomalla työpaikkoja. Rahoitus: 1,695 miljardia euroa 15

18 HORISONTTI 2020 lyhyesti Huippuosaamisen levittäminen ja osallistujapohjan laajentaminen Tutkimus ja innovaatio ovat ratkaisevan tärkeitä taloudellisen hyvinvoinnin kannalta. Siksi tarvitaan toimenpiteitä, joilla voidaan kehittää innovaatiotasoa kaikissa jäsenvaltioissa ja niiden alueilla. Kokemus on osoittanut, että talouskriisin koetellessa kansallisia budjetteja Euroopan maiden väliset innovaatiotasojen erot kasvavat. Eurooppalaisen osaamisen hyödyntäminen sekä innovaation hyötyjen maksimoiminen ja levittäminen kaikkialle unionin alueelle on näin ollen paras tapa vahvistaa Euroopan kilpailukykyä ja sen valmiuksia vastata tulevaisuuden yhteiskunnallisiin haasteisiin. Horisontti ohjelmaan sisältyy muun muassa seuraavat erityistoimenpiteet: X huippututkimuslaitosten ja heikompien laitosten tiimiyttämisellä pyritään luomaan tai kehittämään huippuosaamiskeskuksia; X laitosten twinning-toimet, kuten henkilövaihto, asiantuntijavierailut ja koulutukset; X ERA-oppituolien perustamisella houkutellaan tunnustettuja tiedemiehiä paljon potentiaalia omaaviin laitoksiin; X toimintapolitiikan tukijärjestelyllä pyritään parantamaan kansallisia ja alueellisia tutkimus- ja innovointipolitiikkoja; X kansainvälisiin verkostoihin pääsyn tukeminen huippututkijoille ja innovoijille; X kansallisten yhteyspisteiden valtioidenvälisten verkostojen vahvistaminen, jotta ne voivat tarjota tietoa sitä etsiville. Rahoitus: 816 miljoonaa euroa 16

19 HORISONTTI OHJELMAN ESITTELY Synergiat muiden politiikkojen kanssa Työllisyyttä ja älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan Eurooppa strategian perusedellytyksenä on, että kaikkien EU:n politiikkojen pitäisi toimia yhdessä sen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tutkimuksen ja innovaation osalta Euroopan rakenne- ja investointirahastot tarjoavat Horisontti ohjelmalle lisätukea tieteellisen infrastruktuurin kuten laboratoriolaitteiden, supertietokoneiden tai huippunopeiden tietoverkkojen uudistamisen rahoittamiseksi sekä tutkimus- ja innovaatiovalmiuksien edistämiseksi tarvittaessa. Tiede yhteiskunnassa ja yhteiskuntaa varten Tieteen ja yhteiskunnan välille tarvitaan toimivaa yhteistyötä, jotta tieteen pariin voidaan värvätä uusia kykyjä ja jotta tieteellinen huippuosaaminen voidaan kytkeä yhteiskunnalliseen tietoisuuteen ja yhteiskuntavastuuseen. Tämä edellyttää haasteiden ymmärtämistä kaikista näkökulmista. Tästä syystä Horisontti ohjelmalla tuetaan hankkeita, joilla kansalaiset otetaan mukaan jokapäiväiseen elämään vaikuttavan tieteen määrittelyyn. Asiantuntija- ja maallikkoyhteisöjen välinen laajempi yhteisymmärrys tavoitteista ja niiden saavuttamiskeinoista auttaa pitämään yllä tieteellistä huippuosaamista ja antaa yhteiskunnalle tulosten omistajuuden. Rahoitus: 462 miljoonaa euroa Horisontti ohjelman innovointitoimet Horisontti ohjelmasta tuetaan merkittävällä tavalla prototyyppien valmistusta, testausta, demonstrointia, pilottitoimia, laajamittaisen tuotannon validointia ja markkinareplikointia. Kysyntäpuolen lähestymistapojen laaja tukeminen on toinen tärkeä innovointitoimi. Se koskee erityisesti innovaation esikaupallisten ja ensimmäisten kaupallisten julkisten hankintojen tukemista sekä sääntelyä vaalien innovaatiota ja normien vahvistamista. Julkisen 17

20 HORISONTTI 2020 lyhyesti sektorin innovoinnin ja sosiaalisen innovoinnin uudet muodot sekä yksityisen sektorin palveluiden ja tuotteiden pilottitoimet kuuluvat myös tähän yhteyteen. Yhteiskuntatieteet ja humanistiset tieteet Yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden tutkimus on monitahoinen alue, joka on huomioitu täysin Horisontti ohjelman jokaisessa päätavoitteessa. Yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden tutkimuksen sisällyttäminen Horisontti ohjelmaan on ehdottoman tärkeää, jotta yhteiskunta voi saada tieteeseen ja teknologiaan tekemistään investoinneista mahdollisimman suuren tuoton. Yhteiskunnallis-taloudellisen ulottuvuuden sisällyttäminen tieteen ja uusien teknologioiden suunnitteluun, kehittämiseen ja toteutukseen voi auttaa löytämään ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin. Horisontti ohjelman rakentaminen haasteiden pikemmin kuin tieteenalojen varaan kuvastaa hyvin tätä uutta lähestymistapaa. 18

21 HORISONTTI OHJELMAN ESITTELY Ydintutkimusta kaikkien kansalaisten hyväksi EU:n ydinfissiota koskeva tutkimus keskittyy turvallisuuteen, lääketieteelliseen tutkimukseen, säteilysuojaukseen, jätehuoltoon ja säteilyn teollisiin sovelluksiin sekä moniin muihin alueisiin, kuten säteilyn käyttöön maataloudessa. EU:n ydinfuusiota koskevassa tutkimuksessa pyritään osoittamaan, että fuusiosta voidaan kehittää käyttökelpoinen energialähde laajamittaiseen kaupalliseen käyttöön kohtuullisen ajan kuluessa, kun kaikkien sidosryh mien toimet kootaan yhden, yhteisen eurooppalaisen ohjelman alle. Rahoitus: 1,603 miljardia euroa Tiede politiikan tukena Yhteisen tutkimuskeskuksen (JCR) tehtävä Yhteinen tutkimuskeskus on komission sisäinen yksikkö, joka tarjoaa riippumatonta, todisteisiin perustuvaa tieteellistä ja teknistä tukea EU:n politiikoille. Sen toimintaa rahoitetaan Horisontti ohjelman kautta, ja monet sen toimista vastaavat seitsemään yhteiskunnalliseen haasteeseen. JCR tukee Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelman kautta myös EU:n toimia ydinturvallisuuden ja säteilysuojauksen kehittämiseksi. Lisätietoja: https://ec.europa.eu/jrc/ 19

22 HORISONTTI 2020 lyhyesti Toimintatapa 20

23 TOIMINTATAPA Horisontti 2020 on avoin kaikille. Horisontti ohjelman sisällä noudatetaan yksiä ja samoja, yksinkertaistettuja sääntöjä ja menettelyitä. Tämän ansiosta osallistujat voivat keskittyä siihen, mikä on kaikkein tärkeintä: tutkimukseen, innovaatioon ja tuloksiin. Tämän kohdennetun lähestymistavan ansiosta uudet hankkeet saadaan käyntiin nopeammin ja niistä saadaan tuloksia nopeammin. Säännöt on suunniteltu takaamaan oikeudenmukainen toiminta, suojelemaan osallistujia ja varmistamaan, että julkisia varoja käytetään asianmukaisesti. Kuka voi hakea? X Tavanomaisissa tutkimushankkeissa vähintään kolmen oikeushenkilön muodostama yhteenliittymä. Kunkin oikeushenkilön on oltava sijoittautuneena EU:n jäsenvaltioon tai assosioituneeseen maahan. X Muissa ohjelmissa Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) (s. 23), pkyrityksille kohdennettu väline (s. 24), kansallisten tai julkisen sektorin ehdotuspyyntöjen tai ohjelmien yhteisrahoitus (s. 28), koordinointi ja tuki (s. 23), koulutus ja liikkuvuus (s. 24) vähimmäisedellytys osallistumiselle on yksi oikeushenkilö, joka on sijoittautunut jäsenvaltioon tai assosioituneeseen maahan. Osallistujiin voidaan soveltaa lisäedellytyksiä. Lisätietoja on työohjelmassa (katso s. 33). 21

24 HORISONTTI 2020 lyhyesti Ohjelmaan voivat osallistua yleisesti ottaen mihin tahansa maahan sijoittautuneet oikeushenkilöt ja kansainväliset organisaatiot. EU:n ja kansallisten hallitusten kahdenvälisillä sopimuksilla on luotu assosioituneita maita, joiden oikeushenkilöt voivat osallistua Horisontti ohjelmaan tasavertaisina EU:n jäsenvaltioiden oikeushenkilöihin nähden. Luettelo assosioituneista maista, katso Myös muihin maihin sijoittautuneet oikeushenkilöt voivat saada EU:n rahoitusta tietyissä olosuhteissa. Katso Toimityypit Tutkimus- ja innovointitoimet Rahoitus selkeästi määriteltyihin ongelmiin ratkaisuja etsiville tutkimushankkeille, jotka voivat johtaa uuden tiedon tai uuden teknologian kehittämiseen. Kuka? Eri maihin sijoittautuneiden yritysten ja akateemisten tahojen yhteenliittymät. Innovointitoimet Rahoitus keskittyy markkinoita lähempänä oleviin toimiin. Rahoitusta voidaan myöntää esimerkiksi prototyypin valmistukseen, demonstrointiin, pilottihankkeisiin tai tuotantomittakaavan laajentamiseen, jos niiden tavoitteena on tuottaa uusia tai parannettuja tuotteita tai palveluita. Kuka? Eri maihin sijoittautuneiden yritysten ja akateemisten tahojen yhteenliittymät. 22

25 TOIMINTATAPA Koordinointi- ja tukitoimet Rahoitus kattaa tutkimus- ja innovointihankkeiden, -ohjelmien ja -politiikkojen koordinoinnin ja verkostoitumisen. Varsinaisen tutkimuksen ja innovoinnin rahoitus ei kuulu tähän toimeen. Kuka? Eri maihin sijoittautuneiden yritysten ja akateemisten tahojen yhteenliittymät sekä yksittäiset oikeushenkilöt. Apurahat tieteen eturintamassa tehtävään tutkimukseen Euroopan tutkimusneuvosto Rahoitettavat hankkeet valitaan yksinomaan tieteellisen huippuosaamisen perusteella miltä tahansa tieteenalalta. Hankkeen toteutuksesta vastaa yksittäinen kansallinen tai monikansallinen tutkimusryhmä, jota johtaa päätutkija. Kuka? ERC rahoittaa uransa alussa olevia, huipputason nuoria tutkijoita, riippumattomia tutkijoita sekä vanhempia johtavia tutkijoita. Tutkijoiden kansallisuudelle tai hankkeen tutkimusalalle ei ole asetettu rajoituksia. 23

26 HORISONTTI 2020 lyhyesti Koulutuksen ja urakehityksen tuki Marie Curie -toimet Julkisen tai yksityisen sektorin kansainvälisten tutkimusapurahojen, tutkijakoulutuksen ja henkilöstövaihdon rahoittaminen. Kuka? Uransa alussa olevat tai kokeneet tutkijat (kansallisuudesta riippumatta), tekninen henkilöstö sekä kansalliset ja alueelliset tutkijoiden liikkuvuusohjelmat. Pk-yrityksille kohdennettu väline Pk-yrityksille kohdennettu väline on tarkoitettu erittäin innovatiivisille pkyrityksille, jotka pyrkivät kehittämään kasvupotentiaaliaan. Se tarjoaa kertakorvauksia soveltuvuustutkimuksiin ja apurahoja innovaatiohankkeiden päävaiheeseen (demonstrointi, prototyypin valmistus, testaus, sovellusten kehittäminen...). Lisäksi kaupallistamista tuetaan välillisesti helpottamalla lainarahoituksen ja omaan pääomaan perustuvan rahoituksen saantia. Kuka? Vain pk-yritykset voivat osallistua. Joko EU:hun tai assosioituneeseen maahan sijoittautunut yksittäinen pk-yritys tai pk-yritysten yhteenliittymä. 24

27 TOIMINTATAPA Nopeutetun innovoinnin väline Rahoituksen on suunniteltu alkavan vuonna 2015 kokeilutoimena. Innovaattoreiden tarpeista lähtevät ehdotuspyynnöt ovat jatkuvasti avoimia innovointihankkeille miltä tahansa teknologian tai yhteiskunnan alalta. Kokeiluhankkeesta toteutetaan perusteellinen arviointi Horisontti ohjelman puolivälissä. Kuka? Teollisuus, mukaan lukien pk-yritykset. Kumppaneita voi olla vähintään kolme ja korkeintaan viisi, ja EU:n avustuksen määrä saa olla enintään 3 miljoonaa euroa hanketta kohti. Rahoitusosuudet Horisontti ohjelmassa kaikkiin avustuksensaajiin ja tutkimusapurahojen toimiin sovelletaan samaa rahoitusosuutta. EU:n rahoitus kattaa jopa 100 prosenttia kaikkien tutkimus- ja innovointitoimien tukikelpoisista kustannuksista. Innovointitoimien kohdalla rahoitus kattaa yleensä 70 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista mutta voittoa tavoittelemattomille yhteisöille osuus voidaan korottaa 100 prosenttiin. Välilliset tukikelpoiset kustannukset (kuten hallinto-, viestintä ja infrastruktuurikustannukset, toimistotarvikkeet) korvataan kiinteällä 25 prosentin osuudella tukikelpoisista kustannuksista (toimen täytäntöönpanoon suoraan liittyvistä kustannuksista). Tarkastukset Taloudellisia toimintaedellytyksiä koskeva tarkastus tehdään vain sellaisten hankkeiden koordinaattoreille, joille haetaan yli euroa unionin rahoitusta. Tarkastuksessa koordinaattoreiden on osoitettava, että niillä on hankkeen toteuttamiseen tarvittavat resurssit. Euroopan komissio tekee osallistujille tarkastuksia korkeintaan kaksi vuotta apurahan maksamisen jälkeen. Tarkastusstrategiassa keskitytään riskien ja petosten ehkäisemiseen. 25

28 HORISONTTI 2020 lyhyesti Käyttöoikeudet Käyttöoikeudet tarkoittavat oikeutta käyttää hankkeen toisen osallistujan tuloksia tai taustaa. Osallistujat voivat hyödyntää käyttöoikeuksia hankkeen toteuttamista tai sen tulosten käyttämistä varten. EU voi hyödyntää niitä ei-kaupallisiin poliittisiin tarkoituksiin ja jäsenvaltiot Turvalliset yhteiskunnat -toimien yhteydessä eikaupallisiin poliittisiin tarkoituksiin. Tulosten jakaminen teollis- ja tekijänoikeuksia kunnioittaen Jokaisen osallistujan on julkistettava tuottamansa ja sitä kautta omistamansa tulokset mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Poikkeuksia voidaan tehdä ainoastaan teollis- ja tekijänoikeuksien, turvallisuuden tai oikeutettujen etujen suojaamiseksi. Kun tuloksia julkaistaan tieteellisissä julkaisuissa, julkaisun on oltava yleisesti saatavilla. Tämä takaa, että EU:n veronmaksajien varoilla rahoitetut tutkimustulokset ovat veloituksetta kaikkien käytettävissä. Teollis- ja tekijänoikeudet kuuluvat tutkimusryhmälle, joka on tuottanut tulokset. Yhteisomistus voi tulla kysymykseen joissain erityistilanteissa. Kun tulokset on tuotettu, yhteisomistajat voivat sopia toisenlaisesta omistusjärjestelystä. 26

Matchmaking-tapahtumia, EU-rahoituksia ja Horisontti 2020 partnerihakuja

Matchmaking-tapahtumia, EU-rahoituksia ja Horisontti 2020 partnerihakuja Matchmaking-tapahtumia, EU-rahoituksia ja Horisontti 2020 partnerihakuja Enterprise Europe Network maksuttomia kansainvälistymispalveluja PK-yrityksille: kontakteja, tietoa ja neuvontaa Yli 50 maata Yli

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma EU-rahoitusta pk-yrityksille Turku Outi Kauppinen

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma EU-rahoitusta pk-yrityksille Turku Outi Kauppinen Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020 EU-rahoitusta pk-yrityksille Turku 9.4.2014 Outi Kauppinen Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin Horisontti 2020 ohjelma on Euroopan

Lisätiedot

Mitä siintää Horisontissa? Mikä Horisontti? Osallistumissäännöt Työohjelma Apua ja tietoa tarjolla

Mitä siintää Horisontissa? Mikä Horisontti? Osallistumissäännöt Työohjelma Apua ja tietoa tarjolla Mitä siintää Horisontissa? Mikä Horisontti? Osallistumissäännöt Työohjelma Apua ja tietoa tarjolla Horisontti 2020 Roadshow Seinäjoki, 23.4.2013 Eija Auranen DM # 1114915 Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen

Lisätiedot

Neljä askelta Horisonttiin

Neljä askelta Horisonttiin Neljä askelta Horisonttiin Startti 2020 Kuopio 27.3.2014 EU-rahoitusmahdollisuudet Pohjois-Savossa Heini Günther, H2020 SME NCP www.tekes.eu Horisontti2020@tekes.fi Horisontti 2020 (2014 2020) - rahoitusta

Lisätiedot

T&k-yhteistyö tuottaa tuloksia EU yhdistää tieteen ja tarpeen

T&k-yhteistyö tuottaa tuloksia EU yhdistää tieteen ja tarpeen T&k-yhteistyö tuottaa tuloksia EU yhdistää tieteen ja tarpeen #H2020tiedejatarve Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020 12:30 Kevyt lounas 13:00 Tilaisuuden avaus Jarmo

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

EU:n Horisontti 2020 rahoitusmahdollisuuksia energiaalalle

EU:n Horisontti 2020 rahoitusmahdollisuuksia energiaalalle EU:n Horisontti 2020 rahoitusmahdollisuuksia energiaalalle Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 1.2.2017 Clarion Hotel Helsinki Airport, Vantaa Sini Uuttu, Tekes Miksi mukaan? Verkostoja, merkittävää

Lisätiedot

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet Pysyvät painopisteaiheet (sivut 6-8) korvataan seuraavasti: Painopisteaiheet Vuoden

Lisätiedot

Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti ohjelmassa?

Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti ohjelmassa? Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti 2020 -ohjelmassa? Mikä Horisontti? EU:n uusi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020 vuosille 2014-2020 tarjoaa rahoituksen lisäksi paljon muutakin

Lisätiedot

Starttipaketti EU biotalousstrategiaan pohjautuvaan työpajaan. Mirva Naatula

Starttipaketti EU biotalousstrategiaan pohjautuvaan työpajaan. Mirva Naatula Starttipaketti EU biotalousstrategiaan pohjautuvaan työpajaan Mirva Naatula EU biotalousstrategia Euroopan biotalousstrategia 2012, Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe Päätavoitteet:

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Horisontti kohti seuraavaa puiteohjelmaa Mitä Horisontti 2020 merkitsee?

Horisontti kohti seuraavaa puiteohjelmaa Mitä Horisontti 2020 merkitsee? Horisontti 2020 - kohti seuraavaa puiteohjelmaa Mitä Horisontti 2020 merkitsee? Johtaja Ari Pouttu Centre for Wireless Communications Oulun yliopisto Esityksen taustoitukseksi: Kolme kokoavaa otsikkoa

Lisätiedot

Uuselintarvikkeet. Terveys ja elintarviketurvallisuus

Uuselintarvikkeet. Terveys ja elintarviketurvallisuus Uuselintarvikkeet Terveys ja elintarviketurvallisuus Johdanto Uuselintarvikkeiksi kutsuta an elintarvikkeita tai elintarvikkeiden ainesosia, joita on käytetty Euroopan unionissa (EU) vain vähän tai ei

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0276(COD) aluekehitysvaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0276(COD) aluekehitysvaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Aluekehitysvaliokunta 2016/0276(COD) 20.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS aluekehitysvaliokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) 10044/15 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. kesäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: FSTR 34 FC 36 REGIO 48 SOC 419 EMPL 273 RECH 198 ERAC

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen Hankkeet ja yhteentoimivuus OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 12.12.2012 Hallitusohjelman kirjaukset Yhteentoimivuus: kansallista perustaa Kirjastoja kehitetään vastaamaan tietoyhteiskunnan haasteisiin.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 2009 7.3.2008 TYÖASIAKIRJA ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ohjelman käynnistämisestä korkea-asteen koulutuksen laadun

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

KI-78-09-820-FI-C. Auringon salaisuus

KI-78-09-820-FI-C. Auringon salaisuus KI-78-09-820-FI-C Auringon salaisuus Auringon salaisuus Julkaisutoimisto ISBN 978-92-79-12506-5 OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Euroopan komissio tai kukaan sen puolesta toimiva henkilö ei vastaa seuraavien tietojen

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maakunnan yhteistyöryhmä 8.12.2014 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. tammikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. tammikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. tammikuuta 2016 (OR. en) 5475/16 ADD 1 RECH 8 ATO 3 COMPET 18 SAATE Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Saapunut: 19.

Lisätiedot

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma. Jaakko Astola

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma. Jaakko Astola Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma Jaakko Astola Julkisen tutkimusrahoituksen toimijat Suomessa 16.11.09 2 Suomen Akatemian organisaatio 16.11.09 3 Suomen Akatemia lyhyesti Tehtävät Myöntää määrärahoja

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Koulutus-, nuoriso- ja liikuntasektorit yhdessä pyritään siihen, että eri sektoreiden prioriteetit tukevat toisiaan: SYNERGIAA! tuettavien toimien

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Tietosivu

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Tietosivu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Tietosivu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 hyväksyttiin Euroopan komissiossa virallisesti joulukuun 12. päivänä 2014. Kehittämisohjelmassa

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 11. joulukuuta 2003 PE 337.050/32-35 TARKISTUKSET 32-35 Mietintöluonnos (PE 337.050) John Bowis ehdotuksesta

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Tampere Grow. Smart. Together.

Tampere Grow. Smart. Together. Tampere Grow. Smart. Together. Grow. Smart. Together. Visio Kansainvälisesti tunnustettu, vetovoimainen, kestävän kehityksen älykaupunki Missio Menestymisen ja elämänlaadun parantaminen yhteistyön ja kilpailun

Lisätiedot

Kansainvälinen Pohjois Savo

Kansainvälinen Pohjois Savo Kansainvälisen yhteistyön tarpeet ja tavoitteet Pohjois Savon alueella Kansainvälisen koulutuksen Erasmus + Ideapaja Iisalmi 3.11.2015 Tiina Kivelä KARA Kansainväliset EU rahoitusohjelmat käyttöön Pohjois

Lisätiedot

Suomi. NordForsk strategia

Suomi. NordForsk strategia Suomi NordForsk strategia 2011-2014 NordForsk strategia 2011 2014 Johdanto NordForsk on pohjoismaisen tutkimuksen ja tiedepolitiikan yhteistyöelin. NordForskin tavoitteena on edistää yhteistyötä kaikilla

Lisätiedot

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen 15.9.2014 I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS I NÄKÖKULMIA Hyvä tutkimussuunnitelma Antaa riittävästi tietoa, jotta ehdotettu tutkimus voidaan arvioida. Osoittaa,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-, tiedonvälitys- ja urheiluvaliokunta 1. maaliskuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2001/0202(COD) LAUSUNTOLUONNOS kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-, tiedonvälitys-

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

Euroopan Investointiohjelma. Vesa-Pekka Poutanen, talouspoliittinen neuvonantaja Euroopan komission Suomen-edustusto

Euroopan Investointiohjelma. Vesa-Pekka Poutanen, talouspoliittinen neuvonantaja Euroopan komission Suomen-edustusto Euroopan Investointiohjelma Vesa-Pekka Poutanen, talouspoliittinen neuvonantaja Euroopan komission Suomen-edustusto 12.4.2016 Vuotuinen kasvuselvitys 2015 (ja 2016) Talouspolitiikan kolme toisiaan tukevaa

Lisätiedot

Euroopan Investointiohjelma. Vesa-Pekka Poutanen, talouspoliittinen neuvonantaja Euroopan komission Suomen-edustusto Kokkola Port Tower

Euroopan Investointiohjelma. Vesa-Pekka Poutanen, talouspoliittinen neuvonantaja Euroopan komission Suomen-edustusto Kokkola Port Tower Euroopan Investointiohjelma Vesa-Pekka Poutanen, talouspoliittinen neuvonantaja Euroopan komission Suomen-edustusto 17.06.2016 Kokkola Port Tower Vuotuinen kasvuselvitys 2015 (ja 2016) Talouspolitiikan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia EMKR varojen jakauma Komissio: - 650 milj. euroa, josta meripolitiikka noin

Lisätiedot

Euroopan Investointiohjelma

Euroopan Investointiohjelma Euroopan Investointiohjelma Oulu 2.11.2015 Euroopan komission Suomen-edustusto Vesa-Pekka Poutanen Vuotuinen kasvuselvitys 2015 Talouspolitiikan kolme toisiaan tukevaa perustekijää: INVESTOINNIT (alkusysäys

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

EU:n tuleva ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

EU:n tuleva ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EU:n tuleva ohjelmakausi 2014-2020 Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Aluepolitiikka 2014-2020 Euroopan komission rahoituskehysehdotus 10/2011 336 miljardia euroa, 5,3% vähennys

Lisätiedot

Akatemian rahoitusinstrumentit

Akatemian rahoitusinstrumentit Akatemian rahoitusinstrumentit Ohjelmapäällikkö Mikko Ylikangas, 10.6.2010 1 14.6.2010 Suomen Akatemian tehtävät Edistää tieteellistä tutkimusta ja sen hyödyntämistä Kehittää kansainvälistä tieteellistä

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia. Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma

Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia. Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Sisältö 1. Biotalous on talouden seuraava aalto 2. Biotalouden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

Informaatiotilaisuus Euroopan Strategisten Investointien Rahastosta (ESIR)

Informaatiotilaisuus Euroopan Strategisten Investointien Rahastosta (ESIR) Informaatiotilaisuus Euroopan Strategisten Investointien Rahastosta (ESIR) 18.1.2016 Pohjois-Savon liitto Kuopio Neuvotteleva virkamies Jussi Yli-Lahti Työ- ja elinkeinoministeriö jussi.yli-lahti@tem.fi

Lisätiedot

Euroopan talouden elvytyssuunnitelman ensimmäinen soveltamisvuosi alueilla ja kunnissa Online-kyselyn paperiversio http://www.cor.europa.

Euroopan talouden elvytyssuunnitelman ensimmäinen soveltamisvuosi alueilla ja kunnissa Online-kyselyn paperiversio http://www.cor.europa. Lausuntotyön osasto Yksikkö 3 Verkostot & toissijaisuusperiaate EUROOPAN UNIONI Alueiden komitea Euroopan talouden elvytyssuunnitelman ensimmäinen soveltamisvuosi alueilla ja kunnissa Kysely Viimeinen

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Terveyden edistämisen laatusuositus

Terveyden edistämisen laatusuositus Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Tämän tehtävän toteuttamiseen kunta tarvitsee jokaisen hallinnonalan osaamista ja yhteistyötä. Terveyden edistäminen on tietoista terveyteen

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

EU:N KIERTOTALOUDEN TOIMINTASUUNNITELMA

EU:N KIERTOTALOUDEN TOIMINTASUUNNITELMA EU:N KIERTOTALOUDEN TOIMINTASUUNNITELMA Eduskunnan ympäristövaliokunta Kari Herlevi, Sitra 30.3.2016 Sitra Kari Herlevi 30.3.2016 1 Aikamme suurin systeeminen haaste on koetun hyvinvoinnin ja talouskasvun

Lisätiedot

Uusi rakennerahastokausi Merja Niemi

Uusi rakennerahastokausi Merja Niemi Uusi rakennerahastokausi 2014-2020 Merja Niemi 16.3.2012 Uusi rakennerahastokausi 2014-2020 Vaikuttavuustekijät Tulevaisuuden trendit EU 2020 strategia (tavoitteet ja lippulaivat) EU-ohjelmat, hallitusohjelma,

Lisätiedot

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan!

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Liity mukaan EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Hyödy yhteisöstä, joka on sitoutunut hoidon, hoivan ja avun tarpeessa olevien ikäihmisten hyvinvoinnin ja arvokkuuden edistämiseen Yhdessä voimme saavuttaa

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja hallitusohjelman linjaukset maaseudun yrityksen näkökulmasta. Hevosyrittäjäpäivät

Lainsäädäntö ja hallitusohjelman linjaukset maaseudun yrityksen näkökulmasta. Hevosyrittäjäpäivät Lainsäädäntö ja hallitusohjelman linjaukset maaseudun yrityksen näkökulmasta Hevosyrittäjäpäivät 13.11.2015 Biotalous on talouden seuraava aalto BKT ja Hyvinvointi Fossiilitalous Luontaistalous 1900 2014

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Lontoo-Malaga julistus. Astmatutkimukseen panostamisesta

Lontoo-Malaga julistus. Astmatutkimukseen panostamisesta Lontoo-Malaga julistus Astmatutkimukseen panostamisesta Johdanto Astma on sairaus, joka vaikuttaa 30 miljoonan eurooppalaisen ja yhteensä 300 miljoonan ihmisen päivittäiseen elämään maailmassa. Vuoteen

Lisätiedot

E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma

E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma Eduskunnan talousvaliokunta 19.2.2016 Erja Fagerlund TEM/ innovaatio ja elinkeino-osasto Kilpailukyky

Lisätiedot

EU:n tuleva rr-ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

EU:n tuleva rr-ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EU:n tuleva rr-ohjelmakausi 2014-2020 Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Aluepolitiikka 2014-2020 Euroopan komission rahoituskehysehdotus 10/2011 336 miljardia euroa, 5,3%

Lisätiedot

"Resurssitehokas Eurooppa" Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista

Resurssitehokas Eurooppa Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista "Resurssitehokas Eurooppa" Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista FI Tässä asiakirjassa esitettävät päätelmät perustuvat Wirtschaftsuniversität Wienin yhteydessä

Lisätiedot

Biopankkilain valmistelun lyhyt historia

Biopankkilain valmistelun lyhyt historia Biopankkilain valmistelun lyhyt historia Puheenjohtaja Kimmo Pitkänen Biotekniikan neuvottelukunta Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS Biotekniikan neuvottelukunta BIOPANKKIEN MERKITYS KANSALAISILLE

Lisätiedot

OECD:n hallintoministerikokous Helsinki

OECD:n hallintoministerikokous Helsinki OECD:n hallintoministerikokous Helsinki 28.10.2015 Ensimmäinen Suomessa koskaan järjestetty OECD:n ministeritason kokous Suomi isännöi OECD:n hallintoministerien kokousta Helsingissä 28.10.2015. Kokouksen

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen työvoiman muuttoliikkeeseen liittyvästä EU:n politiikasta ja EU:n sinisestä kortista

Julkinen kuuleminen työvoiman muuttoliikkeeseen liittyvästä EU:n politiikasta ja EU:n sinisestä kortista Case Id: 3089c594-b72b-4e83-859d-30a60afe4acd Date: 24/06/2015 11:15:00 Julkinen kuuleminen työvoiman muuttoliikkeeseen liittyvästä EU:n politiikasta ja EU:n sinisestä kortista Tähdellä (*) merkityt kentät

Lisätiedot

Timo Jetsu, Komission huumekoordinaatioyksikkö. (Virkavapaalla marraskuun alkuun asti)

Timo Jetsu, Komission huumekoordinaatioyksikkö. (Virkavapaalla marraskuun alkuun asti) Timo Jetsu, Komission huumekoordinaatioyksikkö (Virkavapaalla marraskuun alkuun asti) Bad Ems Päihdetiedotusseminaari, Saksa, 7-10 Sep 2006 EU, Päihteet & Väkivalta Päihdetietodusseminaari Saksa, 9.9.2006

Lisätiedot

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA. Oheisasiakirja

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA. Oheisasiakirja EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.7.2013 SWD(2013) 252 final KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA Oheisasiakirja ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 12.11.2014 2014/0124(COD) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta työllisyyden

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö PERUSMUISTIO TEM EIO Kortekallio Eeva-Liisa(TEM) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Työ- ja elinkeinoministeriö PERUSMUISTIO TEM EIO Kortekallio Eeva-Liisa(TEM) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Työ- ja elinkeinoministeriö PERUSMUISTIO TEM2016-00570 EIO Kortekallio Eeva-Liisa(TEM) 15.12.2016 Asia Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi Tutkimusprofessori emeritus, johtaja Antti Hautamäki itutka-hanke Yliopistojen tutkimuksen vaikuttavuus Suomen

Lisätiedot

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle 2013 Eera kehittää alustaa suomalaisen cleantech-osaamisen verkostoimiseksi ja viemiseksi

Lisätiedot

ERASMUS+ -ohjelma. Ylitarkastaja Heidi Sulander

ERASMUS+ -ohjelma. Ylitarkastaja Heidi Sulander ERASMUS+ -ohjelma Ylitarkastaja Heidi Sulander Erasmus+ -ohjelma 2014-2020 Koulutus-, nuoriso- ja urheilualan yhteinen toimintaohjelma, jossa urheilu huomioitu itsenäisenä lukuna. Ohjelman tavoitteet:

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/2298(INI) 1.3.2013

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/2298(INI) 1.3.2013 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2012/2298(INI) 1.3.2013 MIETINTÖLUONNOS Euroopan unionin liikenneteknologiastrategian kehittämisestä tulevaisuuden kestävän liikkuvuuden edistämiseksi

Lisätiedot

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Tapani Keränen Itä-Suomen yliopisto; Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, tutkimusyksikkö ja eettinen toimikunta 21.3.2012 1 Alueelliset eettiset

Lisätiedot

Viljelijätilaisuudet Savonia Iso-Valkeinen

Viljelijätilaisuudet Savonia Iso-Valkeinen Viljelijätilaisuudet Savonia 17.2.2015 Iso-Valkeinen 20.2.2015 Pauli Lehtonen, Pohjois-Savon ELY-keskus, 18.2.2015 1 Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Ohjelman yleisesittely ja keskeiset uudistukset

Lisätiedot

Valtiovarainvaliokunta

Valtiovarainvaliokunta Valtiovarainvaliokunta Suomen näkökulmasta ajankohtaiskatsaus ESIR-rahoituksen tilanteesta sekä mahdollisista ongelmakohdista ja kehittämishaasteista Eduskunta 12.4.2016 Globaali talous- ja finanssikriisi

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet Asiantuntija Kalevi Hiivala Sivu 1 19.2.2015 Esityksen sisältö Yleistä maaseudun yritystuesta Investointituki Perustamistuki Valintakriteerit Hakeminen

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta Projektin loppuseminaari 18.11.2016 Lapin yliopisto Risto Mäkikyrö Haemme visionäärejä Tekesin strategia Toimintatapa- ja sisältöpainotukset ovat Luonnonvarat ja

Lisätiedot

Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma. Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010

Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma. Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010 Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010 Kolarctic ENPI CBC Yleistä - ENPI = European Neighbourhood and Partnership Instrument - CBC = Cross-border

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia 8.5.2014 Biotalous on talouden seuraava aalto BKT ja Hyvinvointi Fossiilitalous Luontaistalous 1900 2014 2030 Biotalous on talouden seuraava aalto,

Lisätiedot

EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma

EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Mikä? Kenelle? Horisontti 2020 Kohti innovaatiounionia Horisontti 2020 on EU:n tutkimuksen ja innovoinnin vuoteen 2020 ulottuva puiteohjelma. Sen avulla kehitetään

Lisätiedot

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2015/0263(COD) 9.9.2016 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta aluekehitysvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rakenneuudistusten

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Avoin DATA Avoin tieto Seminaari Mikkelissä. Juha Ropponen

Avoin DATA Avoin tieto Seminaari Mikkelissä. Juha Ropponen Avoin DATA Avoin tieto Seminaari 22.4.2013 Mikkelissä Juha Ropponen Eurooppa 2020 visio ja sen kolme toisiaan vahvistavaa prioriteettia: Älykäs kasvu: Kestävä kasvu: Osallistava kasvu: osaamiseen ja innovointiin

Lisätiedot