Maahanmuuttajien kanssa tehtävä työ Pasi Laukka, yhteisötoiminnan päällikkö, Oulun kaupunki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maahanmuuttajien kanssa tehtävä työ Pasi Laukka, yhteisötoiminnan päällikkö, Oulun kaupunki"

Transkriptio

1 Maahanmuuttajien kanssa tehtävä työ Pasi Laukka, yhteisötoiminnan päällikkö, Oulun kaupunki

2 Laki kotoutumisen edistämisestä Kotoutumislain tarkoituksena on tukea ja edistää kotoutumista ja maahanmuuttajan mahdollisuutta osallistua aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan toimintaan (1 ).Maahanmuuttajalle tulee tarjota kotoutumista edistäviä ja tukevia toimenpiteitä ja palveluita, kuten suomen tai ruotsin kielen opetusta sekä tietoa yhteiskunnasta, sen kulttuurista sekä työllistymis- ja koulutusmahdollisuuksista erityisesti maassaolon alkuvaiheessa..

3 Kunnan velvollisuudet kotouttamislain edessä vastata ja sovittaa yhteen paikallista kotouttamisen kehittämistä, suunnittelua ja seurantaa Kototyöryhmä huolehtia siitä, että kunnassa on tarpeisiin nähden riittävästi kotoutumislain mukaisia toimenpiteitä ja palveluja huolehtia siitä, että kunnassa on tarpeisiin nähden riittävästi kotoutumislain mukaisia toimenpiteitä ja palveluja Maahanmuuttajille työvoimapoliittinen kotoutumiskoulutus, koulutusten ulkopuolelle jäävät maahanmuuttajat esim. kotiäidit, vammaiset, vanhukset, opiskelijat, työperäiset. Kotoutumista edistävät palvelut (ohjaus ja neuvonta) koskevat lähinnä pakolaistaustaiset maahanmuuttajat, palvelut tarjottu hyvinvointipalveluiden kautta. huolehtia henkilöstön kotouttamisosaamisesta. Villa Victorissa koordinoidaan kotouttamistyötä Oulun kaupungin organisaatioissa

4 Perhedynamiikan muutokset uuteen maahan tultaessa Tietyssä kulttuurissa kasvaminen tarkoittaa kielen, arvojen, normien ja roolien omaksumista, sekä yhteiskunnan rakenteen ja toiminnan hahmottamista (sosialisaatio). Kieli ja vuorovaikutus ovat linkki sosiaaliseen ympäristöön sekä yhteiskuntaan. Usein päävastuu kulttuuristen arvojen välittämisestä on perheellä, vaikka yhteiskunta siihen vaikuttaisikin erilaisten instituutioiden, kuten koulujen ja päivähoidon, kautta. Tarkoituksena on varmistaa, että ihminen sisäistää yhteiskunnan perustana olevat arvot, normit ja käyttäytymisen tavat.

5 Vanhemmuuden vahvistaminen keskiöön Maahanmuuttaja voi joutua kyseenalaistamaan aiemmin oppimansa sekä joutuu hahmottamaan uuden yhteiskunnan toimintaperiaatteet. Oma vanhemmuus ja kasvatusperiaatteet ovat uusien haasteiden edessä. Lapsia kasvatetaan tilanteessa, jossa aiemmin opitut roolit ja normit eivät välttämättä toimi. Kasvatusmenetelmät ja vanhemmuuden toteutuminen vaikuttavat siihen, kasvaako lapsesta yhteiskunnan hyväksymä ja arvostama jäsen. Lisäksi on muistettava, että jokaisessa maassa ja kulttuurissa on omat asiansa joita arvostetaan ja pidetään hyväksyttyinä. Maahanmuuttajataustainen perhe ei välttämättä kohtaa vastaanottavan yhteiskunnan rooliodotuksia, ennen kuin lapsi siirtyy suomalaiseen päivähoitoon tai kouluun. Vasta sitten, kun perhe saa riittävän kosketuksen suomalaiseen kasvatuskulttuuriin, alkavat yhteiskunnan rooliodotukset vaikuttaa.

6 Työntekijä ja perhe yhteistyössä Työntekijän tulee antaa maahanmuuttajaperheelle aikaa ja tilaa muutokselle. Maahanmuuttajavanhemman kulttuuria ja mielipiteitään lasten kasvatuksesta tulisi arvostaa. Mikäli vanhemman ei tarvitse pelätä lapsensa menettävän jotain tärkeää omasta taustastaan, ei hänen myöskään tarvitse kasvattajana ylikorostaa omaa kulttuuriaan. Vuorovaikutustilanteissa työntekijä vaikuttaa omalla käyttäytymisellään perheen roolien muotoutumiseen. Pakolaisperheissä perhe on tuenlähteenä ensiarvoisen tärkeä.

7 Yhteisökeskeiset kulttuurit ja ammattiapu Lastensuojelun lapsikeskeinen lähestymistapa ja lapsen kuuleminen voivat vanhemmista tuntua siltä, että lapselle annetaan liikaa vastuuta tai että lapsi käännytetään vanhempiaan vastaan. Vanhemmat saattavat toivoa tiukempia kurinpitotoimenpiteitä yhteiskunnan taholta. Oma kulttuuri ja arvomaailma voivat olla ristiriidassa uuden maan kulttuurin ja arvomaailman kanssa, mikä luo jännitteitä ja aiheuttaa sopeutumisongelmia. Kriisiytyminen nopeaa, reagoitava heti!

8 Toimintatapojen kautta onnistumisia 1. Asiakkaan äänen esille tuominen - Pitää olla väylä, jonka kautta on ollut mahdollista saada asioita eteenpäin niin yksityisellä kuin yleisellä tasolla 2. Moniammatillinen yhteistyö - On ymmärrettävä, että jotkut tarvitsevat enemmän ohjausta ja yksityiskohtaisempaa ja perusteellisempaa asioiden käsittelyä. Empaattisuus ja inhimillisyys jäävät monesti ennakkoluulojen ja asenteiden varjoon ja helposti piiloudutaan pykälien taakse eikä kohdata asiakasta aidosti. - On myös opittava sietämään, että asiakkaat tulevat näkyvimmiksi ja toiminnan on vastattava myös heidän tarpeisiinsa yhteisesti löydettyjen kompromissien kautta. Koulutuksen avulla olisi saatava lisää tietoa ja keinoja kohdata asiakkaita arkipäivän tilanteissa. - Kaikkien tulisi hallita maahanmuuttajatyön perusteet yhteiskunnan muuttuessa monikulttuurisemmaksi. Intensiivinen maahanmuuttajatyö ei kuitenkaan sovi kaikille, omat puutteet ja vahvuudet on tunnistettava. Loppujen lopuksi kyse on persoonasta ja tavasta tehdä työtä.

9 Lisää toimintatapoja 3. Retki- ja leirityö 4. Vertaisryhmät - perheiden varhaisen tuen tarpeiden havaitsemisen; välineinä voi olla teemalliset keskustelut ryhmissä. Kotoutumista edistetään suomenkielen taitoa kehittämällä. - Osa asiakkaista ohjataan kielikursseille, ryhmissä pyritään vierailijoiden läsnä ollessa puhumaan suomea ja muutenkin. Esim. jostain teemasta: perheterapeutti alustaa kaikissa ryhmissä lasten kasvatuksesta ja vanhempien roolista Suomessa. 5. Jalkautunut työote - työntekijöiden tehtävänä olisi ensisijaisesti: a) antaa palveluohjausta b) kartoittaa perheen tilannetta, jonka jälkeen perheelle kerrotaan palvelutarjonnasta (heille sopivista vaihtoehdoista) c) jatkaa tarvittaessa työskentelyä perheen kanssa varhaisen tuen perhetyönä

10 Pysyvät ratkaisut luovat perustan Tosiasiat on tunnistettava ja tunnustettava, nykyisellään perustyön puitteissa maahanmuuttajien tarpeisiin ei pystyvä vastaamaan riittävän hyvin. Solmitaan suhteita monikulttuurisiin alle kouluikäisten lasten perheisiin olemassa olevia verkostoja hyödyntäen. Kartoitetaan perheiden tarpeita ja toiveita, joiden pohjalta suunnitellaan vertaisryhmätoimintaa ja yksittäisissä tapauksissa perhekohtaisesti räätälöityä ja kohdennettua lyhytkestoista työtä.

11 Kahdensuuntainen kotoutuminen on tärkeää Toimitaan kulttuuritulkkeina ja linkkeinä perheiden ja viranomaisten välillä Autetaan perheitä oppimaan asioimaan virastoissa ja laitoksissa - pyritään löytämään yhteisiä näkemyksiä lastenkasvatuksesta ja vanhemmuudesta esimerkiksi järjestämällä vanhemmille lapsen kasvatukseen liittyviä keskusteluiltoja. - järjestetään vanhemmille toimintaa ja alueella toimivien yhteistyökumppaneiden kanssa. - rakennetaan ja syvennetään yhteistyötä päivähoidon, asukaspuistojen, neuvolan, kotipalvelun, sosiaalityön ja lastensuojelun sekä muiden alueella toimivien viranomaisten ja kolmannen sektorin tahojen kanssa maahanmuuttajien kysymyksissä varhaisen tuen puitteissa. - edistetään maahanmuuttajien ja suomalaisten lapsiperheiden tutustumista ja kanssakäymistä.

12 Summa summarum Kotoutumislaki ja kunnan tehtävät Perhe on tärkein yhteistyökumppani Tunnista eri kulttuuritaustat ja erityispiirteet Uskalla kokeilla eri toimintatapoja, luo uus, luovu kaavoista ASENNE, ASENNE, ASENNE! KIITOS!

MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ

MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ 2010 SISÄLTÖ 3... Monikulttuurinen kodin ja koulun yhteistyö 4... Kodin ja koulun yhteistyön lähtökohdat 5... Perhe maahanmuuttajataustaisen koululaisen tukena

Lisätiedot

Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015

Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Valtion kotouttamisohjelma Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 27/2012 Valtion kotouttamisohjelma Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Työ-

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa 48. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa

Lisätiedot

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa.

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. 1 PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. Päiväkodin toiminta-ajat: - maanantaista lauantaihin klo 5.00-22.30

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Korolainen Marica 2008 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Imatra Päiväkodin ja lastenneuvolan

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA -HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA Nina Hemmilä & Titta Husgafvel Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20. Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI?

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20. Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI? Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20 Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI? Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulu 2005 Julkaisija: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Sisällys 1. Varhaisesta puuttumisesta varhaiseen avoimeen yhteistyöhön 2. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen osana kuntastrategiaa 3. Puheeksiottamisen

Lisätiedot

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Varhaiskasvatus 2.1 Varhaiskasvatus Kankaanpäässä 2.2 Arvot 2.3 Tavoitteet 3. Toteuttaminen 3.1 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö 3.2 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.0 Arvot, toiminta-ajatus ja kehittämisstrategiat OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.2 Turvallinen oppimisympäristö Kiusaamisen

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo

Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ

MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ SOS-LAPSIKYLÄÄN SIJOITETTUJEN LASTEN SOSIAALISET VERKOSTOT Pro gradu -tutkielma Sonja Vanhanen 83199 Syksy 2009 Sosiaalipolitiikan laitos Turun yliopisto TURUN YLIOPISTO Sosiaalipolitiikan

Lisätiedot