SuojeluMOTTIohjelmisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SuojeluMOTTIohjelmisto"

Transkriptio

1 SuojeluMOTTIohjelmisto 1

2 Yleiskuvaus SuojeluMOTTI on laskentaohjelmisto joka tuottaa arvion metsäkohteen määräaikaisen tai pysyvän suojelun puuntuotannollisista ja metsätaloudellisista vaikutuksista verrattuna vastaavan metsän käsittelyyn normaalina talousmetsänä (hyvän metsänhoidon suositukset) käytännön suojelupäätöksiä tekeville henkilöiden työvälineeksi käytettäväksi apuna määrittäessä suojelusta maanomistajalle maksettavan korvauksen suuruutta kehitystyön pohjana Metlan Motti-ohjelmisto SuojeluMOTTI soveltuu sellaisille suojeulukohteille, joilla metsätalouden tulonmenetystä on mielekästä käyttää tukiperusteena (metsämaaksi luokiteltavat kohteet) 2

3 Ominaisuudet lähtötiedot aluekohtainen tieto kantohinnoista ja metsänkasvatuksen kustannuksista (tilastoidut tiedot Metinfo-palvelusta tai käyttäjän itse määrittelemät) Solmu-muotoinen metsäsuunnittelutieto (suojelukohteen puustotiedot) laskentakorkokanta: 1-6 % suojeluaika (oletus 10 v. / vaihtoehtoisesti 20 tai 30 v.) laskentatulokset nettotulojen nykyarvot suojeltuna käsiteltynä mh-suositusten mukaisesti => nettotulojen erotus =metsätaloudellinen korvausperuste tietoja puuston kehityksestä eri käsittelytavoilla (taulukot ja graafit) 3

4 Käyttäjäksi rekisteröityminen Ohjelmistoon voi tutustua 180 päivän kokeilujakson ajan. SuojeluMOTTI -metsänkasvatusohjelmiston jatkokehittämisen ja käyttäjätuen kannalta on tärkeää, että käyttäjät rekisteröityvät eli toimittavat yhteystietonsa Metlan METINFO -palveluun. Yhteystietoja käytetään vain SuojeluMOTTI-ohjelmistoon liittyvään tiedottamiseen eikä niitä luovuteta muualle. Ohjelmiston käyttö kokeilujakson jälkeen on sallittu vain rekisteröityneille käyttäjille. Heille toimitetaan avainkoodi, jolla SuojeluMOTTI -metsänkasvatusohjelmiston voi aktivoida uudelleen. Avaimet ovat voimassa yleensä kalenterivuoden kerrallaan. Ohjelmisto muistuttaa käyttäjää avainkoodin uusimisesta, kun käyttöoikeutta on jäljellä 30 vuorokautta. Kokeilujakson aikana SuojeluMOTTI käynnistyy muistutusikkunalla, josta voit siirtyä Mottiin tai rekisteröityä. SuojeluMOTTI-käyttäjäksi kannattaa rekisteröityä jo kokeilujakson aikana, sillä avainkoodilla aktivoitu ohjelmisto käynnistyy suoraan ilman muistutusikkunaa. Tästä voit siirtyä rekisteröintiin. Tästä voit siirtyä Mottiin ilman rekisteröitymistä. Rekisteröinti vaatii internet-yhteyden. Seuraamalla linkkiä selaimeesi avautuu rekisteröitymissivusto. Avainkoodi pitää kirjoittaa tai kopioida tähän laatikkoon. Kun avain näkyy laatikossa, ohjelmiston voi aktivoida. 4

5 Avainkoodin generointi ja ohjelmiston aktivointi Täytä rekisteröintilomake ja paina Lähetä painiketta. Saat vastauksesi koodin, jolla rekisteröinti onnistuu (maalaa hiirellä ja valitse hiiren oikealla painikkeella: kopioi/copy 5

6 Avainkoodin generointi ja ohjelmiston aktivointi Siirry takaisin Motinrekisteröitymisikkunaan ja valitse valkoisen laatikon päällä hiiren oikealla painikkeella liitä/paste. Voit myös syöttää avaimen käsin. Paina Aktivoi-painiketta aktivoidaksesi rekisteröinnin. Saat ruudulle vahvistuksen onnistuneesta rekisteröinnistä. Paina OK ja Motti käynnistyy. 6

7 Käytön aloitus Käynnistäessäsi SuojeluMotin ensimmäisen kerran aukeaa tervetuloa-ikkuna Ikkunaan on koottu toimintoja, jotka saattava helpottaa ohjelmistoon tutustumista. Pikavalinnoista löytyvät: linkki SuojeluMOTTI-ohjelmiston kotisivuille (vaatii internet-yhteyden) käyttöohjeet (pdf-muodossa, vaatii acrobat reader) mahdollisuuden päivittää kantohinnat vastaamaan tuoreimpia tilastoituja arvoja Valitse maantieteellinen sijainti ja ajanjakso, josta lasketaan keskimääräiset kantohinnat. "Hae hinnat"-painike hakee hinnat METLAN MetInfo-palvelusta Lopuksi voit nimetä hintaryhmän 7 7

8 valitse 10, 20 tai 30 vuoden määräaikainen suojelu, tai valitse jakso vuoden tarkkuudella oletusjakso 10 vuotta Asetukset Aseta suojelujakson pituus 8

9 Asetukset Puun kantohinnat ja metsänkasvatuksen kustannukset Voit määrittää sekä puun kantohinnat että metsänhoitokustannukset 9

10 Asetukset Määritä kantohinnat A) Voit antaa kantohinnat puu- ja puutavaralajeittain itse Valitse puulaji tästä Käyttäjä voi syöttää puulajeittain ja harvennuskerroittain kantohinnat sahatukille, pikkutukille ja kuitupuulle, /m 3. Kirjoitetut kantohinnat voidaan tallentaa istunnon aikana siten, että ne seuraavan kerran ovat automaattisesti oletusarvoina. HUOM! MOTTI laskee nettotulot käyttäen kantohintoja. Käyttäjä ei voi syöttää korjuukustannuksia. 10

11 Asetukset Määritä kantohinnat... tai B) voit hakea ne Metlan METINFO-palvelusta Voit hakea myös Metlan metsätilastoihin pohjautuvat kantohinnat Metlan METINFO-palvelusta (edellyttää www-yhteyttä). Valittavana ovat joko koko maan tai kuuden eri alueen keskihinnat määrittelemällesi ajanjaksolle. Voit lisäksi valita, sovellatko hintoja kaikille vaiko pelkästään jollekin hakkuutyypille. 11

12 Asetukset Muodosta omia hintaryhmiä Hintaryhmät otsikosta aukeaa kuusi hintaryhmää, joista voit aktivoida yhden kerrallaan käyttääksesi ja/tai muokataksesi kyseisen ryhmän hintoja. Voit myös nimetä hintaryhmän uudelleen. Hintaryhmien avulla voit esimerkiksi määritellä hinnat maantieteellisen sijainnin mukaan. Tehdyt muutokset tallennetaan "Tallenna"-painikkeella Mikäli muokkaat arvoja ja vaihdat hintaryhmää/puulajia tallentamatta, niin käyttöliittymä varmistaa, haluatko säilyttää viimeiset muutokset. 12

13 Asetukset Määritä metsänkasvatuksen kustannukset Metsänuudistamis- ja metsänhoitokustannusten syöttäminen Voit määrittää omat kustannukset (ja tuet) eri tapahtumille ja toimenpiteille. Kustannukset, jotka esiintyvät tehdyissä kasvatusohjelmissa, ja joiden lukuarvoja voit muuttaa on esitetty valkoisella pohjalla. TÄRKEÄÄ: MOTTI ajoittaa metsänhoitotoimenpiteen ajankohtaan, jolloin toimenpide toteutuu simuloinnissa. Jos toimenpide ei sisälly simulointiin, ei kustannuskaan aktivoidu. 13

14 Asetukset Määritä päätehakkuukriteeri ja harvennusten ajoitus Päätehakkuukriteerin voi valita joko pelkän läpimitan perusteella tai vaihtoehtoisesti yhdistelmän Ikä ja läpimitta mukaan. Tällöin metsikkö päätehakataan ensimmäisellä mahdollisella ajankohdalla, jolloin toinen kriteereistä (ikä tai läpimitta) täyttyy. Käyttäjä voi valita, miten harvennukset ajoitetaan: a) heti kun hyvän metsänhoidon suositusten, HMS:n mukainen leimausraja ylittyy (Aikaiset toimenpiteet), b) HMS:n mukaisen leimausraja-alueen keskikohdalla (Keskeltä) vai c) vasta silloin, kun HMS:n mukainen leimauksen yläraja saavutetaan (Myöhästetyt toimenpiteet). Harvennusvoimakkuus vaihtelee siten, että vaihtoehdossa a) harvennuksen jälkeinen pohjapinta-ala on HMS:n mukaisella alakäyrällä, vaihtoehdossa b) HMS:n mukaisen ala- ja yläkäyrän puolessavälissä ja vaihtoehdossa c) HMS:n mukaisella yläkäyrällä. 14

15 Kuvioiden valinta omista alkutiloista Valitsemalla "Avaa omista alkutiloista" avautuu näytöllä lista itse luoduista kuviotiedoista (Katso myöhemmin LIITE 1: Kuviotietojen syöttö ) Valitse klikkaamalla haluamasi kuviot ja paina "OK", jolloin simulointi käynnistyy. Voit myös halutessasi "Muokata" kuvion tietoja ja tallettaa muokatun kuvion tiedot uudeksi alkutilaksi. Voit myös "Poistaa" (lopullisesti) haluamasi kuviot omista alkutiloista. HUOM! Katso LIITE 1: Kuviotietojen syöttö 15

16 Kuvioiden valinta pmt-tiedostosta Valitse "Avaa pmt-tiedosto", jolloin pääset valitsemaan haluamasi tiedoston. Edellinen valintasi on oletusarvona. "Valitse"-painikkeen avulla aukeaa tiedosto-näkymän 16

17 Ikkunaan avautuu lista tiedoston kuvioista. alun perin harmaalla pohjalla olevat kuviot eivät ole pääryhmältään metsämaita, eikä niitä voi valita simuloitaviksi kuvioiksi. Valitse haluamasi kuvioit klikkaamalla riviä/rivejä hiirellä ja paina lopuksi "OK". Tässä valittu kuviot 1720 ja 3160, jotka näkyvät erivärisenä 17

18 Ohjelmisto tarjoaa kuvio kerrallaan mahdollisuuden muokata kuvion tietoja. Halutessasi muokata ositteen tietoja valitse rivi hiirellä klikkaamalla. Ositteen tiedot ilmestyvät "Muokkaa ositetta:"-otsikon alle. Klikkaa hiirellä haluamaasi tietoa ja anna sille haluamasi arvo. Arvo syötetään "Poista"- ja "Korvaa"-painikkeiden väliin ilmestyvään kyselyruutuun. Hyväksyt muutoksesi valitsemalla "Korvaa" tai "Lisää uutena rivinä". "Poista"-painike poistaa valitun rivin Mikäli puustotiedot ja suojelun aloittaminen sijoittuvat eri ajankohtiin, niin anna niiden välinen aika vuosissa. SuojeluMotti päivittää puustotiedot suojelun alkuun. Painamalla "OK" hyväksyt tiedot. 18

19 Simulointitulos Kuvioittaiset nettotulojen nykyarvot koroilla 1-6 % suojeltuna ja ilman suojelua Suojelun vaikutus nettotuloihin (koko alue): > 0 => suojelusta aiheutunut nettotulojen menetys < 0 => suojelusta ei aiheudu nettotulojen menetystä "Aloita uusi" palauttaa ohjelman alkutilaansa. Tähän ilmestyvät tulomenetykset eri korkokannoilla laskettuna koko kuviolle ja hehtaaria kohden. Tulonmenetys ei voi olla negatiivinen. Voit tallettaa ruudulla näkyvät tulokset valitsemalla "Talleta tulokset". Voit tarkastella kasvuja lähemmin valitsemalla valikosta "Näytä" -> "Grafiikka" Vihjerivi antaa lisätietoa sarakkeesta, jonka päällä hiiren osoitin on. 19

20 Kasvut Kasvatusvaihtoehtojen tarkastelu graafisesti Valitse haluamasi kuvio tästä listasta Valinnan jälkeen ruudulle piirtyy pohjapinta-alan kehitys sekä suojellussa(sininen-kuvaaja) että suojelemattomassa (punainen-kuvaaja) vaihtoehdossa. Lisäksi valitun kuvion perustiedot esitetään kuvio-listan alla. Kasvatusketjujen kehitys löytyy numeerisena tietona tästä. Voit kaksoisklikata taulukkolaskimen (Workbook Designer) auki hiiren oikealla painikkeella. Taulukkolaskimessa voit edelleen tallentaa numeeriset lukuarvot Excel-formaattiin [File >> Write] HUOM! Turv la määräaikaisessa suojelussa ei toteuteta kunnostusojitusta, mikä alentaa kasvua jonkin verran (verrattuna tilanteeseen, jossa metsikkökuviota kasvatetaan hyvän metsänhoidon suositusten mukaisesti). 20

21 LIITE 1: Kuviotietojen syöttö (1/10) Valitse valikosta kunta, jossa metsikkökuvio sijaitsee. Ohjelmisto laskee kuntatiedon perusteella - lämpösumman - koordinaatit - korkeuden, mpy Kun olet valinnut kunnan, siirry seuraavaan valikkoon 21

22 LIITE 1: Kuviotietojen syöttö (2/10) Kasvupaikka- ja käsittelytiedot Valitse ensin, onko kuvio kivennäis- vai turvemaalla Valitse sitten kasvupaikkatyyppi Valitse kasvupaikan lisämääreet (jos tarpeen) Ilmoita aikaisemmat metsänkäsittelyt, ja niistä kulunut aika vuosina Kun olet valmis, siirry seuraavaan valikkoon 22

23 LIITE 1: Kuviotietojen syöttö (3/10) Kasvupaikka- ja käsittelytiedot turv la Valittuasi turvemaan alaryhmäksi kasvupaikkaluetteloon vaihtuu turvemaan kasvupaikkaryhmät Merkitse, onko suo ojitettu ja arvio ojien kunnosta. Kun metsikkö merkitään ojitetuksi aktivoituu Aika uudistusojituksesta valikko. Merkitse aika ojituksesta, jos se on tiedossa. (Oletusarvo määräytyy ojien kunnon mukaan). HUOM! Turvemaan kunnostusojitus-toiminto on mahdollinen toteuttaa vain ojitetuksi merkityillä turv la. Määräaikaisessa suojelussa kohdetta ei voi kunnostusojittaa suojelujakson aikana 23

24 LIITE 1:Kuviotietojen syöttö (4/10) Seuraavaksi valitaan, kasvatetaanko jo olemassa olevaa puustoa, jonka puustotiedot syötetään itse (ks. Liitteen 1 kohta "Vakiintuneen metsikön kasvatus 5/10), vai aloitetaanko kasvatus metsän uudistamisvaiheesta (ks. Liitteen 1 kohta "Uudistaminen, 8/10) Kun metsikkö luodaan uudistamalla, Motti ennustaa kuviolle luontaisesti syntyvän puuston. Luontaisesti syntyvien taimien lukumäärä ja puulajisuhteet riippuvat mm. kasvupaikasta ja siementävän puuston määrästä. Myös istutuksen ja kylvön yhteydessä Motti tuottaa uudistusalalle viljeltyjen taimien lisäksi luontaisesti syntyviä taimia. HUOM! Toistaiseksi metsikön kasvattaminen uudistamisesta alkaen toimii vain kangasmailla. Turv la kasvattaminen on aloitettava syöttämällä puustotiedot. Syötettävien puusto-ositteiden keskipituuden tulee olla yli neljä metriä. 24

25 LIITE 1: Kuviotietojen syöttö (5/10) Vakiintuneen metsikön tietojen syöttäminen Valitse ensin vakiintuneen metsikön kasvatus. Valitse kuvion pääpuulaji. (= tärkein kasvatettava puulaji) Lisää puustotiedot ositteittain. Aloita uuden ositteen syöttäminen painamalla "Lisää osite". 25

26 LIITE 1: Kuviotietojen syöttö (6/10) Puustotiedot Anna tiedot ositteen pääpuulajista, jaksosta ja syntytavasta. Anna puustotiedot. Ikätieto on pakollinen. Anna lisäksi muut tunnetut kuviotiedot. Jätä tyhjäksi kentät, joiden tunnuksia ei tunneta. HUOM! Ojitetuilla turv la puuston ikänä tulee käyttää uudisojituksesta kulunutta aikaa. Kun ositteen tiedot on annettu paina "OK". HUOM! Jos annat pohjapinta-alan, anna keskiläpimitta ja keskipituus pohjapinta-alallapainotettuina. Jos annat vain runkoluvun, etkä lainkaan pohjapinta-alaa, niin anna pituuden ja läpimitan keskiarvot aritmeettisina. Nuorissa taimikoissa suositellaan annettavaksi ainakin puuston runkoluku ja keskipituus. 26

27 LIITE 1: Kuviotietojen syöttö (7/10) Puustotiedot Jos haluat lisää puusto-ositteita, paina "Lisää osite"-painiketta. Kun kaikki puustotiedot on annettu, paina lopuksi "Luo"- painiketta. 27

28 LIITE 1: Kuviotietojen syöttö (8/10) Uudistaminen Mikäli et tiedä uudistamistapaa, niin voit valita "Suositusten mukaan", jolloin Motti ehdottaa uudistapaa valitsemasi kasvupaikan ja maantieteellisen sijainnin perusteella. Jos halut antaa tiedot itse, niin valitse ensin metsikön syntytapa: istutus kylvö tai luontainen Jatkuu seuraavalle sivulle... 28

29 LIITE 1: Kuviotietojen syöttö (9/10) A: Uudistamistapa istutus tai kylvö: Uudistaminen Anna uudistettava pääpuulaji, istutettavien/kylvettävien puiden runkoluku ja puiden eloonjäämisprosentti. Valitse, tehdäänkö maanmuokkaus ja/tai uudistusalan raivaus (maanmuokkaustapa myös valittavana. Anna mahdollisten säästöpuiden puulajit, runkoluvut ja muokkaa halutessasi ohjelman niille ehdottamaa keskipituutta ja -läpimittaa. Motti ennustaa myös säästöpuiden kehityksen. Ne vaikuttavat myös muun puuston kasvuennusteisiin, mutta säästöpuille ei voi tehdä toimenpiteitä, eikä niitä lasketa mukaan hakkuupoistumiin. 29

30 B: Uudistamistapa luontainen uudistaminen: LIITE 1: Kuviotietojen syöttö (9/10) Uudistaminen Anna siemen- /tai suojuspuuston tiedot: pääpuulaji, ikä, runkoluku/ha ja keskiläpimitta. Valitse, tehdäänkö maanmuokkaus ja/tai uudistusalan raivaus. Kun kaikki puustotiedot on annettu, paina lopuksi "Luo"-painiketta. 30

31 LIITE 1: Kuviotietojen syöttö (10/10) Nimeäminen Syötä vielä kuvion perustiedot. Numeroinnin ja nimeämisen avulla erotat syöttämäsi kuviot toisistaan. Pinta-ala (hehtaareina) on oleellinen tieto talouslaskennan kannalta. OK-painikkeen painamisen jälkeen syöttämäsi kuvio löytyy listauksesta, joka on esitelty tämän käyttöohjeen diassa numero

OSA 1 OHJELMAN KÄYTTÖOHJEET

OSA 1 OHJELMAN KÄYTTÖOHJEET 1998 2009 ForestCalc Consulting Oy, Joensuu, Finland 5.5.2009 1 OSA 1 OHJELMAN KÄYTTÖOHJEET Puuanalyysi Puun tilavuus Puujoukon laskenta Metsikkökoeala Kuviotiedon laskenta 2 ForestCalc - Ohjelma metsänmittaustulosten

Lisätiedot

MOBIDEC 1.1. Käyttöopas 30.3.2011

MOBIDEC 1.1. Käyttöopas 30.3.2011 MOBIDEC 1.1 Käyttöopas 30.3.2011 SISÄLTÖ 1 MOBIDEC-PALVELU... 3 1.1 Tarkoitus... 3 1.2 Soveltuvuus... 3 1.3 Rahoitus... 3 1.4 Toteutus... 3 2 ENNEN KÄYTTÖÄ... 4 2.1 Päätelaitteet... 4 2.2 Selain... 4 2.3

Lisätiedot

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 Taseri PRO 2.0 Käyttöohje Taseri PRO 2.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 T A S E R I P R O Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media

Lisätiedot

Metseri 7.0 Käyttöohje. Metseri 7.0

Metseri 7.0 Käyttöohje. Metseri 7.0 1 Metseri 7.0 Käyttöohje Metseri 7.0 M E T S E R I M E T S Ä S T Y S S E U R A N R E K I S T E R I Käyttöohje Web-Media Huopalahdentie 3 E 84 00330 HELSINKI Puh. 050 517 5386 Fax. 050 8517 5386 Email:

Lisätiedot

FaktaNet live v3 Käyttöohje Versio: 121217-1 Kieli: Suomi

FaktaNet live v3 Käyttöohje Versio: 121217-1 Kieli: Suomi FaktaNet live v3 Käyttöohje Versio: 121217-1 Kieli: Suomi 1 Sisällysluettelo Sisäänkirjautuminen... 4 Valikko... 4 Etusivu... 4 Omat tiedot... 5 Ohje... 5 Sulje palvelu... 5 Tekstihaku... 5 Tekstihaun

Lisätiedot

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 1 Taseri 5.0 Käyttöohje Taseri 5.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie 27f

Lisätiedot

Kuljetus-Lastu. Laskutusohjelman asennus- ja käyttöohje. IT-Apu Lahtiluoma Karhuniityntie 16 02810 Espoo

Kuljetus-Lastu. Laskutusohjelman asennus- ja käyttöohje. IT-Apu Lahtiluoma Karhuniityntie 16 02810 Espoo Kuljetus-Lastu Laskutusohjelman asennus- ja käyttöohje IT-Apu Lahtiluoma Karhuniityntie 16 02810 Espoo Myynti/Tuki 050 491 3771 petri.lahtiluoma@itapu-lahtiluoma.fi TERVETULOA TUTUSTUMAAN KULJETUS-LASTU-LASKUTUSOHJELMAAN!

Lisätiedot

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle 27.4. 2015 OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle Tämä ohje on niille kouluttajille, jotka aktivoivat koulutusten väli- ja päättöpalautteita ja tarvittaessa kommentoivat palautteita Jos oppilaitoksesi

Lisätiedot

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 1 Taseri 6.0 Käyttöohje Taseri 6.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M

Lisätiedot

Metseri 8.0 Käyttöohje. Metseri 8.0

Metseri 8.0 Käyttöohje. Metseri 8.0 1 Metseri 8.0 Käyttöohje Metseri 8.0 M E T S E R I M E T S Ä S T Y S S E U R A N R E K I S T E R I Käyttöohje Web-Media Ulvilantie 27f D 22 00350 HELSINKI Puh. 050 517 5386 Fax. 050 8517 5386 Email: timo.mattila@web-media.fi

Lisätiedot

DOORANET KÄYTTÖOHJE 1 (47)

DOORANET KÄYTTÖOHJE 1 (47) 1 (47) 1 Käyttöönotto... 3 1.1 Rekisteröityminen... 3 1.2 Asetukset... 3 1.3 Nämä on hyvä tietää... 5 1.3.1 Päivämääräkentät... 5 1.3.2 Hakukentät... 5 1.3.3 Pikanäppäimet... 5 1.3.4 Suositeltu selain

Lisätiedot

WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010

WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010 1 WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK Mervi Ruotsalainen 29.8.2010 2 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 1.1 OFFICE- OHJELMIEN MUUTTAMINEN SUOMEN KIELELLE... 3 1.2 WORDIN OMA OHJETOIMINTO... 3 1.3 WORDIN IKKUNAN

Lisätiedot

6.0.6 ~KÄYTTÄJÄN OPAS ~ Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki. puh. (09) 2780 0078 fax (09) 155 2851. asiakaspalvelu@seuraava.fi http://exim.seuraava.

6.0.6 ~KÄYTTÄJÄN OPAS ~ Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki. puh. (09) 2780 0078 fax (09) 155 2851. asiakaspalvelu@seuraava.fi http://exim.seuraava. 6.0.6 ~KÄYTTÄJÄN OPAS ~ Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki puh. (09) 2780 0078 fax (09) 155 2851 asiakaspalvelu@seuraava.fi http://exim.seuraava.fi Sisältö Sivu 1. Yleistä 2 2. Valikot ja niiden toiminta

Lisätiedot

LibNet 2.1 tilaustenhallintapalvelu

LibNet 2.1 tilaustenhallintapalvelu LibNet 2.1 tilaustenhallintapalvelu Käyttöohje Sisältö 1. Yleistä... 4 1.1. Tekniset vaatimukset... 4 2. Ylläpito... 5 2.1. Käyttäjäprofiilit... 6 2.1.1. Valmiin profiilin muokkaaminen... 7 2.1.2. Uuden

Lisätiedot

Moodle-ohje versioon 1.9. Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille

Moodle-ohje versioon 1.9. Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille Muokattu viimeksi 26.8.2010 1 Ohjeet Moodlen käytön tueksi Sisällys Mistä löydän SAMKin Moodlen ja kirjaudun verkko-oppimis-ympäristöön?...

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu 2/93

Sisällysluettelo Sivu 2/93 KÄYTTÖOHJE Ver. 2.0 Sisällysluettelo Sivu 2/93 Sisällysluettelo 1 Alkusanat...6 2 Asennus...7 3 Jaetut asetukset...8 3.1 Yritys...8 3.2 Asiakkaat...9 3.3 Yleiset asetukset...10 3.4 Tarjouslaskenta 1 &

Lisätiedot

LibNet 2.1 tilaustenhallintapalvelu Käyttöohje

LibNet 2.1 tilaustenhallintapalvelu Käyttöohje LibNet 2.1 tilaustenhallintapalvelu Käyttöohje Sisältö 1. Yleistä... 3 1.1. Tekniset vaatimukset... 3 2. Ylläpito... 4 2.1. Käyttäjäprofiilit... 5 2.1.1. Valmiin profiilin muokkaaminen... 6 2.1.2. Uuden

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 Sisältö: Sisältö:... 2 Yleistä Moodlesta... 5 Navigointi ja liikkuminen... 5 Ympäristön aloitussivu... 5 Sisäänkirjautuminen... 6 Kurssit ja työtilat... 6 Kurssin aloitussivu...

Lisätiedot

Tarjouslaskenta (Sähkö)

Tarjouslaskenta (Sähkö) Tarjouslaskenta (Sähkö) Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Tarjouslaskennan perusoletukset...3 1.1 Tarjouslaskennan perusoletukset. Laskennallinen tuntihinta...4 1.1.1

Lisätiedot

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri 1 SELKOTIETO OY Netti-Jäseri Käyttöohje Netti-Jäseri N E T T I - J Ä S E R I Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N R E K I S T E R I O H J E L M A Käyttöohje Selkotieto Oy PL 24 00351 HELSINKI Puh. 050 517 5386

Lisätiedot

3D-Win 5.6. Käyttöönottomanuaali. 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (11/2011)

3D-Win 5.6. Käyttöönottomanuaali. 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (11/2011) 3D-Win 5.6 Käyttöönottomanuaali 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (11/2011) Sisällysluettelo: 1 OHJELMISTON ESITTELY... 3 1.1 YLEISTÄ... 3 1.2 MANUAALI... 3 1.3

Lisätiedot

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 1 WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 WM- L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie

Lisätiedot

3.2.1 Uusi extranet käyttäjä...31 3.2.1.1 Extranetkäyttäjä sivuston muokkausoikeuksilla...31 3.2.1.2 Extranetkäyttäjä ilman

3.2.1 Uusi extranet käyttäjä...31 3.2.1.1 Extranetkäyttäjä sivuston muokkausoikeuksilla...31 3.2.1.2 Extranetkäyttäjä ilman Sisällysluettelo 1. Käyttäjän opas...3 1.1 Sivuston katselu...3 1.2 Sivustolle siirtyminen...3 1.3 Navigointi...3 1.4 Keskusteluihin osallistuminen...4 1.5 Gallupeihin vastaaminen...5 1.6 Ajankohtaista

Lisätiedot

D.O.it Osteopaatin ohjelmisto

D.O.it Osteopaatin ohjelmisto D.O.it Osteopaatin ohjelmisto Versio 1.7 Copyright 2009-2014 Ere Maijala Sisällysluettelo JOHDANTO...3 YLEISTÄ D.O.IT:N KÄYTÖSTÄ...3 TOIMINNOT...3 ETUSIVU...3 ASIAKKAAT...4 Lapset ja muut huollettavat...4

Lisätiedot

VIESTINTÄ- KOULUTUS TO 4.4.2013. Vanajaveden opisto, Hämeenlinna

VIESTINTÄ- KOULUTUS TO 4.4.2013. Vanajaveden opisto, Hämeenlinna VIESTINTÄ- KOULUTUS TO 4.4.2013 Vanajaveden opisto, Hämeenlinna Viestintä Luottamushenkilökoulutus 4.4.2013 Vanajaveden opisto Verkatehdas 1 Sylvi-extranet paikallisyhdistyksen puheenjohtaja ja sihteeri

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2014 1 (49) Käyttöohje 6.4.0 Toukokuu 2014 2 (49) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Laskujen asiatarkastus ja hyväksyminen... 5 2. Laskun maksamisen toiminnot... 5 3. Laskun kiertokulku... 6 4.

Lisätiedot

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy Sivu 2/37 Sisällysluettelo 1. Esittely... 4 2. Kotisivutyökalun tilaaminen... 4 3. Kotisivutyökalun tunnusten luominen... 4 4. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun... 4 4.1. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun

Lisätiedot

LASKUTUSOHJELMAN KÄYTTÖOHJEET. Finnish Net Solutions Oy

LASKUTUSOHJELMAN KÄYTTÖOHJEET. Finnish Net Solutions Oy LASKUTUSOHJELMAN KÄYTTÖOHJEET SISÄLLYSLUETTELO 15.08.2008 2 Yleistä...3 Asetukset...3 Käyttäjähallinta...3 Uuden käyttäjän lisääminen...3 Tuotteet...4 Tuotteen lisäys ja muokkaus...4 Asiakkaat...5 Asiakkaan

Lisätiedot

VIS Online 2.0 Arviomies käyttöohje

VIS Online 2.0 Arviomies käyttöohje 1 VIS Online 2.0 Arviomies käyttöohje 2 VIS Online 2.0 Arviomies käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO 1. VIS Online 2.0 käyttöliittymä s.3 2. Vaihtoauton arviointiprosessi s.6 2.1. Arvioitavan auton perustiedot

Lisätiedot

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy Sivu 2/36 Sisällysluettelo 1. Esittely... 4 2. Kotisivutyökalun tilaaminen... 4 3. Kotisivutyökalun tunnusten luominen... 4 4. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun... 4 4.1. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun

Lisätiedot