Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi."

Transkriptio

1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Artjärven kyläjohtokunta 3/2013 Kokouspaikka: Vuorenmäen koulun ruokala, Salmelantie 222 Kokousaika: to klo Läsnä: Autio Raimo Aalto Juha Ritala Leena Kyöstilä Mauri (pj.) Hyväkkä Marianna Harve Mari Koivunen Tuula (kaupunginhallituksen edustaja) 1 Kokouksen avaus Mauri Kyöstilä avasi kokouksen klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Marianna Hyväkkä ja Mari Harve. 4 Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen

2 Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 5 Orimattilan uusi rakennusjärjestys 12 Pihamaan rakentaminen Istutettavaksi asemakaavassa määrätylle tontin osalle on istutettava/säilytettävä puita ja pensaita 1/50 m², 10 pensasta /75 m². Kyläjohtokunta ehdottaa, että kyseinen kohta poistetaan tai muutetaan suositukseksi, muttei velvoittavaksi. 20 Etäisyys yleisestä tiestä ja liikennemelun huomioonottaminen Kyläjohtokunnan mielestä 200 metrin raja liikenneväylän ja uuden rakennuspaikan välillä on kohtuuttoman suuri. Kyläjohtokunta esittää kohdan poistamista. 22 Materiaalivalinnat Kyläjohtokunta ehdottaa kohdan Suositeltava lämmitysmuoto on kaukolämpö aina kun siihen on valmius olemassa muuttamista seuraavasti: Suositeltava lämmitysmuoto kaukolämmön ohella tulisi olla jokin uusiutuva energialähde esim. maalämpö tai muu tontille soveltuva vaihtoehtoinen lämmitysmuoto. 31 Työmaataulu Muutetaan kohta voidaan pystyttää työmaataulu tai kyltti, muotoon pitää pystyttää työmaataulu tai kyltti. 6 Kyläkehittämisrahan käytön tehostaminen sekä kaupunginhallitukselle lähetetty kirje Kaupunginhallitus ei ole antanut lausuntoaan määräaikaan mennessä. Kirjettä ei ole käsitelty kaupunginhallituksen kokouksessa, joten asia siirretään seuraavaan kokoukseen. 7 Vuorenmäen koulun toimintatavoitteiden asettaminen Palataan kohtaan seuraavassa kokouksessa koulun toimintasuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

3 8 Artjärvi-päivätoimikunnan tilin FI lopettaminen ja varojen siirto tilille FI Päätettiin lopettaa Artjärvi-päivätoimikunnan tili FI ja siirtää siellä olevat varat tilille FI Toimitetaan pöytäkirjasta kopio pankkiin. Kyläjohtokunta päättää ottavansa vetovastuun Artjärvi- päivien järjestelyjen koordinoinnista ja taloushallinnosta. 9 Seuraavan kokouksen ajankohta Seuraava kokous päätetään myöhemmin. 10 Muut asiat Retki Tammelaan kylätapahtumaan Halukkaat ilmoittautuvat puheenjohtajalle. 11 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Kyläjohtokunnan puheenjohtaja Sihteeri Pöytäkirjan tarkastajat

4 Liite 1 Kuulutus rakennusjärjestysehdotuksesta Pvm: Klo: 15:00 Orimattilan kaupungin ympäristölautakunta on valmistellut rakennusjärjestysehdotuksen. Ehdotus on yleisesti nähtävillä teknisessä palvelukeskuksessa kaupungintalolla välisen ajan. Ehdotus on lisäksi nähtävillä liitetiedostoissa, Orimattilan kirjastossa sekä Artjärven yhteispalvelupisteessä. Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet ehdotuksesta tulee toimittaa kirjallisena Orimattilan ympäristölautakunnalle viimeistään Postiosoite on PL 46, Orimattila. Orimattilan ympäristölautakunta

5 Liite 2 Kirje Orimattilan kaupunginhallitukselle Yhdistymissopimuksen mukainen Artjärven alueen kylien kehittämisen määräraha Artjärven kyläjohtokunta on päättänyt kokouksessaan pyytää kaupunginhallitukselta selvityksen siitä, miten Artjärven alueen kylien kehittämisrahaa käytetään. Miltä momentilta se budjetista löytyy ja miten sen saa käyttöön? Artjärven kunnan ja Orimattilan kaupungin yhdistymissopimuksen kohdassa 9.6 Kylien kehittäminen todetaan, että kaupungin taloussuunnitelmassa varataan viiden (5) vuoden (vuosina ) siirtymäaikana määräraha Artjärven alueen kylien kehittämishankkeisiin. Kyläjohtokunta toteaa, että kyläjohtokunta on asetettu sekä kyläsuunnitelma laadittu ja hyväksytty yhdistymissopimuksen mukaisesti. Kyläsuunnitelma toteuttaa koko laajentuneen kaupungin strategiaa. Yhdistykset ovat laatineet asianmukaiset hakemukset kyläjohtokunnan kautta kaupunginhallitukselle kaupungin ohjeiden mukaisesti. Kaupunginhallituksen kokouksen 334 on todettu seuraavat linjaukset kylärahan käytöstä 1) Rahan käyttö ensisijaisesti hankkeisiin, joihin tulee muutakin ulkopuolista rahoitusta. 2) Harkinnanvaraisesti rahaa voidaan käyttää hankkeisiin joihin ei tule ulkopuolista rahoitusta. Kylärahaa hakeneet yhdistykset tulevat vaadittaessa täyttämään ulkopuolisen rahoituksen talkootyöllä. Kyläjohtokunta katsoo, että ulkopuolisen rahan puute ei voi toimia esteenä yhdistymissopimuksen mukaisen rahoituksen saamiselle. Kyläjohtokunta toteaa, että ulkopuolisen rahoituksen saanti on vaikeaa, koska EU: n Leader -rahoitus / Silmu, Etpähä on loppunut. Määrärahan saamista ei voi enää lykätä, vaan kylien kehittämisrahan tulee näkyä Orimattilan kaupungin vuoden 2014 budjetissa. Pyydämme kaupunginhallituksen kommentointia mennessä, jotta kyläjohtokunta voi tukea yhdistyksiä hankkeiden käynnistämisessä. Artjärven kyläjohtokunta Mauri Kyöstilä, Juha Aalto, Raimo Autio, Leena Ritala sekä Marianna Hyväkkä

6 Liite 3 POIMINTOJA ORIMATTILAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN STRATEGIASTA Opetuspalvelut Visio: Hyvinvoiva ja osaava oppilas/opiskelija. Kriittiset menestystekijät vuoteen Laadukas päivähoito ja opetus, sujuvat toimintatavat - Laadukas oppilashuolto ja erityisopetus - Henkilöstön hyvinvointi, osaaminen, täydennyskoulutus, rekrytointi, työkykyä edistävä toiminta - Seudulliseen / alueelliseen yhteistyöhön osallistuminen Varhaiskasvatuspalvelut Visio: Hyvinvoiva lapsi Kriittiset menestystekijät vuoteen Varhaiskasvatuspalvelujen (myös avoimet) lisääminen ja monipuolistaminen - Varhainen puuttuminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen - Osaamisen vahvistaminen ja toimintatapojen muuttaminen - Henkilöstön lisääminen ja täydennyskoulutus - Yhteistyön tehostaminen kodin ja eri tahojen kanssa mm. opetuspalvelut, yksityinen taho, kolmas sektori, seutuyhteistyö Yhteistyön lisääminen - toimintatapojen yhtenäistäminen Toimenpiteet: Varhaiskasvatus- ja koulupalvelut järjestetään tarkoituksenmukaisuus huomioiden lähipalveluna kaupungin eri alueilla. Koulupaikka määritellään kuitenkin oppilaan edun mukaisesti. Tavoitteena perusopetuksessa on oppilaan yhtenäinen turvallinen koulupolku - enintään yksi koulunvaihdos. Opetusministeriön mukaan peruskoulu on yhdeksänvuotinen maksuton yhtenäiskoulu. Tavoitteena on Opetushallituksen opetussuunnitelman perusteissa sekä Orimattilan perusopetuksen opetussuunnitelmassa määritelty yhtenäinen peruskoulu. Opetusryhmät pidetään kohtuullisina: Luokkakoot pyritään pitämään seuraavana tilojen koko ja resurssit huomioiden: - erillisluokkaopetus 25 oppilasta/luokka, - yhdysluokkaopetus 20 oppilasta/luokka - yleisopetuksen opetusryhmässä on integroitu pidennetyn oppivelvollisuuden oppilas; 20 oppilasta/luokka, erityisopetus 10 oppilasta/luokka

7 - erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille annettavassa opetuksessa opetusryhmässä saa olla enintään 10 oppilasta - pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville oppilaille annettavassa luokkaopetuksessa opetusryhmässä saa olla enintään 8 oppilasta - Vaikeimmin kehitysvammaisista oppilaista muodostetussa opetusryhmässä saa olla kuitenkin enintään 6 oppilasta. - Eri alueiden koulutulokkaita tasataan koulujen kesken tarkoituksenmukaisten opetusryhmäkokojen aikaansaamiseksi. - Seudullisesti on linjattu tavoitteeksi vähintään 60 oppilaan koulu, joka edellyttää pysyvästi minimissään kymmenen oppilaan ikäluokan. Esiopetuksen järjestäminen Toimenpiteet: Esiopetuspalvelu ilman päivähoitotarvetta toteutetaan mahdollisuuksien mukaan koulun yhteydessä. Näin vapautuu päiväkotipaikkoja. Rakentamisratkaisuissa lähtökohta on tilojen monikäyttöisyys. Päiväkodin rakentaminen koulun sisälle mahdollistaa resurssien yhdistämistä, josta seuraa sekä toiminnallista että taloudellista hyötyä. Toimintakulttuurin kehittäminen varhaisen tuen vahvistamiseksi: Esi- ja alkuopetuksen yhteistoimintasuunnitelman toteuttaminen vaiheittain vuoteen 2015 mennessä. 1. Yhteistyö Opetussuunnitelmien toteuttamisessa samansuuntainen toimintakulttuuri 2. Vuosisuunnitelmien laatiminen 3. Ammatillisen kehittämisen turvaaminen yhteiset koulutukset 4. Toimiva oppilashuoltoryhmä korjaavasta ennaltaehkäisevään 5. Erityisopetuksen kanssa tehtävä yhteistyö tehostetun tuen muodot käyttöön entistä aktiivisemmin ja aikaisemmassa vaiheessa. Näin luodaan rakenteet, toimintamuodot ja menetelmät, jotka takaavat lapsen kasvatus- ja koulupolun riittävän jatkumon. Erityisen tuen kasvava tarve ja perustelut toimenpiteille Erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä kasvaa edelleen nopeasti, jolloin tarvitaan resurssit vastata tähän haasteeseen. Koko kaupungin luokkamuotoista erityisopetusta tarvitsevat erityisoppilaat on pääsääntöisesti keskitetty Jokivarren kouluun. Heitä on tällä hetkellä noin 100 ja erityisluokkia 11. Toimenpiteet: Opetushallituksen määrittelemän erityisopetuksen uuden strategian ja KELPO kehittämistoiminnan *) mukaisesti tehdään opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, joka tulee olemaan Orimattilan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman Erityisen tuen järjestäminen osion perusteena. Siinä kuvataan ja ohjeistetaan erityiseen tukeen, tehostettuun tukeen ja yleiseen tukeen liittyvät kuntakohtaiset menettelytavat ja toimenpiteet. Suunnitelmassa määritellään

8 erityisopetuksen järjestelyt, jotka sisältävät luokkamuotoisen, osa-aikaisen ja muun opetuksen tuen. - resurssointi kouluissa: jakotunnit, avustajapalvelut, tukitunnit subjektiivisena oikeutena, tilaratkaisut, opettajien koulutus (esim. eriyttäminen) - pienryhmätarve ja muut tukitoimet - konsultoiva erityisopetus ja sen sisällyttäminen tuntikehykseen Tukipalvelut Opetukseen ja päivähoitoon liittyvät tukipalvelut Ruokapalvelut Psykologi- ja kuraattoripalvelut Avustajapalvelut Terveydenhuolto ATK-tuki Toiminnanohjaaja/koulusosionomi Tekniset tukipalvelut Kiinteistön hoito ja korjaus Siivouspalvelut Kuljetukset

TUKIKANSIO. Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari

TUKIKANSIO. Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari 2012 TUKIKANSIO Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari 2 Sisältö JOHDANTO... 5 Kolmiportainen tuki... 7 Lakiteksti... 8 VARHAISKASVATUS... 12 Pidennetty oppivelvollisuus... 14 Varhennettu esiopetus...

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Muutokset hyväksytty 25.5.2011 Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMIEN MERKITYS... 3 1.2 ESIOPETUS... 4 1.3 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...

Lisätiedot

Oppilaan tuen käsikirja

Oppilaan tuen käsikirja Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen Kaarinan kaupunki Taitto ja valokuvat Reima Orvasto reima@grafiro.fi

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle 23.6.2014 Dnro:900/05.09.00/2013. Oheismateriaali. Kirkkonummen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman palvelukuvaukset

Kunnanhallitukselle 23.6.2014 Dnro:900/05.09.00/2013. Oheismateriaali. Kirkkonummen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman palvelukuvaukset Kunnanhallitukselle 23.6.2014 Dnro:900/05.09.00/2013 Oheismateriaali. Kirkkonummen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman palvelukuvaukset Sisällys 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT

Lisätiedot

Kaarinan koulutuslautakunta 16.4.2003 A LIITE 10 / 2003. Kaarinan kaupungin erityisopetuksen kehittämissuunnitelmaesitys vuosille 2003 2007

Kaarinan koulutuslautakunta 16.4.2003 A LIITE 10 / 2003. Kaarinan kaupungin erityisopetuksen kehittämissuunnitelmaesitys vuosille 2003 2007 Kaarinan koulutuslautakunta 16.4.2003 A LIITE 10 / 2003 Kaarinan kaupungin erityisopetuksen kehittämissuunnitelmaesitys vuosille 2003 2007 SISÄLTÖ I TIIVISTELMÄ 1. Erityisopetuksen kehittämisestä Kaarinassa

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET Oulunsalon kunnan sivistyslautakunta on kesäkuussa 2011 hyväksynyt opetussuunnitelman yleistä osaa koskevan muutosasiakirjan. Muutokset (2.6, 4 ja 8) löytyvät

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

SISÄLLYS. Selvitys opetuksen järjestämisestä

SISÄLLYS. Selvitys opetuksen järjestämisestä SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 2. HALLINTO 3. TALOUS 4. OPPILASMÄÄRÄN KEHITYS 4.1 Oppilasmäärän kehitys 1 2 4.2 Oppilasmäärän kasvu lähivuosina 5. KOULUTILAT 5.1 Nykyiset tilat 5.2 Tuleva tilaratkaisu 6. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

Haminan kaupungin ERITYISOPETUKSEN, OPINTO-OHJAUKSEN JA OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2011-2017

Haminan kaupungin ERITYISOPETUKSEN, OPINTO-OHJAUKSEN JA OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2011-2017 Haminan kaupungin ERITYISOPETUKSEN, OPINTO-OHJAUKSEN JA OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2011-2017 Päivitetty 29.4.2010 Erityisopetuksen, opinto-ohjauksen ja oppilashuollon kehittämissuunnitelman päivityksestä

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen kehittämissuunnitelma Nastola 2013 Susanna Kulonen Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Kehittämissuunnitelmatyö... 1 3. Kolmiportaisen tuen

Lisätiedot

ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ. Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6.

ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ. Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6. ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6.2011 (Päivitys 13.12.2011, 11.2.2014) 2 SISÄLTÖ Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 13/2011 15.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 13/2011 15.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 116 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 117 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 118 n kunnan Iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma SIVLTK 119 n kunnan sivistysosaston

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15.

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15. HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15. Voimaantulopäivä 26.3.2015 Sisällysluettelo 1 luku Yleiset määräykset...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt...4

Lisätiedot

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 Keskeisiä kohtia perusopetuslaista sekä asetuksista, joilla on vaikutusta opetuksen eri tukitoimien toteuttamiseen. Tekstit ovat suoria lainauksia, joista luettavuuden takia on jätetty lainausmerkit pois.

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

Kolmiportaisen tuen suunnitelma

Kolmiportaisen tuen suunnitelma Kolmiportaisen tuen suunnitelma Utsjoen kunta esi- ja perusopetus Kolmiportaisen tuen suunnitelma Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki 4 Tukimuodot 8 Pedagoginen arvio tehostettua tukea varten 9 Oppimissuunnitelma

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA Katri Piippo-Näätänen Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 17 SIVLTK 18 SIVLTK 19 SIVLTK 20 SIVLTK 21 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Perusopetuksen oppilaan lähikoulun osoittamista koskevan

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2010-2012

LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2010-2012 EURAN KUNTA KÖYLIÖN KUNTA SÄKYLÄN KUNTA LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2010-2012 Lastensuojelulaki (417/2007) 12 SISÄLLYSLUETTELO 2(29) 1. JOHDANTO 3 2. LASTENSUOJELUN SUUNNITELMAN LAATIMINEN PROSESSINA 3

Lisätiedot

ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 1 ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Esiopetuksen oppilashuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään

Lisätiedot

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio TURUN KAUPUNKI Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 31.3.2004 päivitetty 8.10.2008 päivitetty 16.9.2010 päivitetty 2.2.2011 Seuraavassa

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 LUONNOS 3.2.2014 Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 1. Johdanto... 2 2. Sodankylän varhaiskasvatuksen ja koulutuksen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2015 Aika 19.03.2015, klo 17:00-18:57 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 1 (9) 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot