YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA"

Transkriptio

1 YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA Sisältö YHTEISKUNTATIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA VALTIOTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO VALINTAMENETTELY: FILOSOFIA, SOSIAALITIETEET, POLIITTINEN HISTORIA JA VALTIO-OPPI SOSIAALITYÖN Yhteishaku PSYKOLOGIAN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO HUMANISTISTEN TIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO: LOGOPEDIA ERILLISVALINNAT ERILLISVALINTA VALTIOTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTOON ERILLISVALINTA VALTIOTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOON ERILLISVALINTA VALTIOTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOON ERILLISVALINTA PSYKOLOGIAN KANDIDAATIN TUTKINTOON ERILLISVALINTA PSYKOLOGIAN MAISTERIN TUTKINTOON FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO /psykologia FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO / logopedia SIVUAINEEN OPISKELUOIKEUDET LUKUVUONNA

2 yhteiskuntatieteellinen tiedekunta YHTEISKUNTATIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA valtiotieteiden kandidaatti valtiotieteiden maisteri valtiotieteiden lisensiaatti valtiotieteiden tohtori psykologian kandidaatti psykologian maisteri psykologian lisensiaatti psykologian tohtori humanististen tieteiden kandidaatti filosofian maisteri filosofian lisensiaatti filosofian tohtori YHTEISHAUN VALINTAPERUSTEET 2015 Hakukohteet: Filosofia (kiintiö 15) Poliittinen historia ja valtio-oppi (kiintiö 44) Sosiaalitieteet (kiintiö 45) Sosiaalityö (kiintiö 32) Psykologia (kiintiö 35) Logopedia (kiintiö 28) HAKEMINEN Kaikkien tiedekuntaan opiskelemaan aikovien on joko sähköisellä lomakkeella tai kirjallisesti haettava opiskeluoikeutta. Yhteisvalinnan hakuaika alkaa ja päättyy klo Turun yliopisto on mukana valtakunnallisessa yhteishaussa, jossa hakeminen tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa Hakulomakkeen saapuminen katsotaan ilmoittautumiseksi valintakokeeseen eikä siihen lähetetä eri kutsua (poikkeuksena ylioppilastutkintoa suorittamattomat hakijat, ks. alla). Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan erillisvalinnoissa käytetään tiedekunnan omia hakulomakkeita. Valintakokeeseen saavat osallistua hakijat, joiden pohjakoulutuksena on: 1. ylioppilastutkinto; 2. IB-tutkinto, EB-tutkinto tai Reifeprüfung -tutkinto; 3. ammattikorkeakoulututkinto, ammatillisen kor kea-asteen tai ammatillisen opistoasteen tut kinto tai vähintään kolmevuotinen ammatillinen tutkinto; 4. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitettu ammatillinen perus tutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto tai niitä vastaava aikaisempi tutkinto. Valintakokeeseen voivat tiedekunnan eri päätöksellä osallistua myös ylioppilastutkintoa suorittamattomat hakijat, jotka eivät kuulu 3. tai 4. ryhmään. Heidän tulee hakea lupaa osallistua valintakokeeseen tiedekunnalta klo mennessä. Lomake tätä varten tulee tiedekunnan valintasivuille hakuajaksi. Tämän lisäksi tulee täyttää sähköinen hakulomake osoitteessa Hakijan hakukelpoisuus todetaan ennen valintakoetta. Sosiaalityön yhteisvalinnan ohjeistus erivapauden hakemiseen löytyy kyseisen yhteisvalinnan valintaperusteista. Vuoden 2015 keväällä ylioppilaskirjoituksissa hylätyt tai syksyllä kirjoittavat eivät voi hakea tiedekuntaan vuonna Ulkomailla pohjakoulutuksen saaneet hakijat Jos hakijalla on sellainen pohjakoulutus, joka oikeuttaa hänet pyrkimään omassa maassaan Turun yliopistoa vastaavaan yliopistoon tai korkeakouluun, hän voi hakea sähköisen hakujärjestelmän kautta täyttämällä hakulomakkeen osoitteessa hakuaikana klo mennessä. 176

3 YHTEISKUNTATIETEELLInEN tiedekunta Hakijan tulee toimittaa hakuajan päättymiseen mennessä oppilaitoksen tai notaarin oikeaksi todistama jäljennös hakuperusteena olevasta tutkintotodistuksesta yliopiston hakijapalveluihin. Suomen kielen taito Hakijalta edellytetään suomen kielen taitoa. Se todetaan valintakokeessa. Valintaperusteet Hakijat osallistuvat samaan valintakokeeseen suomalaisten hakijoiden kanssa, ja myös valintaperusteet ovat samat. Hakija voi tulla hyväksytyksi pääaineisiin vain valintakoepisteiden perusteella otettavien kiintiössä. Psykologian valintaan kuuluvaan haastatteluun ja ryhmätilanteeseen pääsyyn vaikuttaa kirjallisesta valintakokeesta saatu pistemäärä. Logopedian valintaan kuuluvaan suulliseen kokeeseen pääsyyn vaikuttaa kirjallisesta kokeesta saatu pistemäärä. ERITYISJÄRJESTELYT Valintakokeiden erityisjärjestelyjä ovat esimerkiksi liikuntaesteiden poistaminen, rauhallinen koetila, laajempi kirjoitustila, apuvälineiden käyttö tai muu vastaava järjestely. Valintakokeeseen voidaan tarvittaessa myöntää 1 tunti lisäaikaa. Järjestelyillä on tarkoitus huolehtia siitä, että vammaiset tai muutoin erityisjärjestelyjä tarvitsevat hakijat ovat tasavertaisessa asemassa muiden hakijoiden kanssa. Lukihäiriön perusteella on mahdollista saada lisäaikaa, mikäli lukihäiriö on vaikea tai keskivaikea. Kirjallinen pyyntö lisäajasta sekä muista erityisjärjestelyistä tulee jättää yliopiston esteettömyyssuunnittelijalle mennessä. Pyyntöön tulee liittää lääkärintodistus. Lukihäiriöstä hakemukseen liitetään joko yo-kirjoituksia varten hankitut lausunnot tai erikoislääkärin antama lausunto. Psykologian ja sosiaalityön yhteisvalinnoissa noudatettavista erityisjärjestelyistä annetaan ohjeet erikseen. Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely Tulokset julkaistaan ilmoitettuna päivänä osoitteessa yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan internet-sivuilla ja Publicum-rakennuksen ovessa. Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen oikaisua tiedekunnalta 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta. Tulosten julkistamisen yhteydessä ilmoitetaan, miten hakija saa tiedon valinnassa noudatettujen perusteiden soveltamisesta häneen sekä miten oikaisua pyydetään. Valinnan tulosta ei oikaisupyyntöjen johdosta muuteta kenenkään jo opiskelemaan valitun vahingoksi. Opiskeluoikeuden käyttö 1) sitova vahvistus: klo mennessä sähköisesti osoitteessa 29 ehdollinen vahvistus: viimeistään klo mennessä sähköisesti osoitteessa 3) ilmoitus opiskelupaikasta luopumisesta viimeistään klo Jos tiedekunta ei saa kirjallista vahvistusta ilmoitettuun päivämäärään mennessä, hakija menettää saamansa opiskelupaikan. VALTIOTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Valtiotieteiden kandidaatin tutkinto on 180 opintopisteen laajuinen kolmessa vuodessa suoritettava alempi korkeakoulututkinto. Valtiotieteiden maisterin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Sen laajuus on 120 opintopistettä ja suoritusaika noin kaksi vuotta. Uudet opiskelijat otetaan yhteisvalinnassa suorittamaan sekä kandidaatin että maisterin tutkintoa. HAKUKOHTEET JA KIINTIÖT Hakukohteita, joista opinto-oikeutta haetaan, on neljä: FILOSOFIA: Uusia opiskelijoita otetaan 15. POLIITTINEN HISTORIA JA VALTIO-OPPI: Uusia opiskelijoita otetaan 44. Opiskelijat valitsevat pääaineekseen 1. vuoden keväällä poliittisen historian tai valtio-opin. Pääaineilla on joustavat kiintiöt. Tarvittaessa valintakriteerinä käytetään opintomenestystä. SOSIAALITIETEET: Uusia opiskelijoita otetaan 45. Opiskelijat valitsevat pääaineekseen 1. vuoden keväällä sosiaalipolitiikan, sosiologian tai taloussosiologian. Pääaineilla on joustavat kiintiöt. Tarvittaessa valintakriteerinä käytetään opintomenestystä. SOSIAALITYÖ: Uusia opiskelijoita otetaan valtakunnallisessa yhteisvalinnassa Turun yliopistoon

4 yhteiskuntatieteellinen tiedekunta VALINTAMENETTELY: FILOSOFIA, SOSIAALITIETEET, POLIITTINEN HISTORIA JA VALTIO-OPPI Valintakoe on kaikille pakollinen. Hakija ilmoittaa hakulomakkeessa mihin hakukohteeseen hakee. Koetehtävät ovat pääosin esseemuotoisia, ja niihin sisältyy myös soveltamistehtäviä. Osa tehtävistä voi olla monivalintakysymyksiä tai perustua kokeessa jaettavaan, valintakoekirjan teemoihin perustuvaan aineistoon. Kokeesta saatava enimmäispistemäärä on 60 pistettä. Hyväksytyksi voi tulla vain hakija, joka on saanut valintakokeesta vähintään 10 pistettä. Koe kestää viisi tuntia. Hakea voi myös kahteen hakukohteeseen. Siinä tapauksessa on osallistuttava kummankin valintakokeeseen sekä ilmoitettava kumpi hakukohde on ensisijainen. Kiintiöstä täytetään puolet ylioppilastodistuksen ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella ja puolet pelkän valintakoetuloksen perusteella. Ensin valitaan yhteispisteiltään parhaat hakijat. Saman pistemäärän saaneiden järjestyksen ratkaisevat valintakoepisteet. Sen jälkeen valitaan jäljellä olevista hakijoista valintakoepisteiltään parhaat hakijat. Saman pistemäärän saaneiden järjestyksen ratkaisee kokonaispistemäärä. Varasijoilta kutsutaan hakukohteisiin yhteispistekiintiöstä ja pelkän valintakokeen perusteella valittavien kiintiöstä, pisteiden oikeuttamassa järjestyksessä. YLIOPPILASTUTKINNON PISTEYTYS Ylioppilastutkinnon painoarvo on 50 % ja siitä voi saada enintään 60 pistettä. Pisteitä annetaan seuraavasti: 1. äidinkieli 2. reaali tai jonkin reaaliaineen koe 3. kaksi muuta hakijalle parhaat pisteet tuottavaa koetta (voivat olla myös muita reaaliaineiden kokeita) Äidinkieli, reaali, ainereaalikokeet, Lyhyt tai keskipitkä oppimäärä pitkä oppimäärä Laudatur Eximia cum laude approbatur 12 9 Magna cum laude approbatur 9 6 Cum laude approbatur 6 3 Lubenter approbatur 3 1 Approbatur 1 Kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytys International Baccalaureate (IB) -tutkinnon, Suomessa suoritetun Reifeprüfung-tutkinnon ja Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB) arvosanat rinnastetaan ylioppilastutkintoon seuraavasti: Ylioppilastutkinto IB-tutkinto EB-tutkinto Reifeprüfung-tutkinto Laudatur 7 Excellent Eximia cum laude approbatur 6 Very good Magna cum laude approbatur 5 Good Cum laude approbatur 4 Satisfactory Lubenter approbatur 3 Mediocre Approbatur 2 Poor

5 YHTEISKUNTATIETEELLInEN tiedekunta IB-tutkinnossa HL-tason kokeet pisteytetään kuten äidinkieli, reaali ja pitkän oppimäärän kokeet. SL-tason kokeet pisteytetään lyhyen tai keskipitkän oppimäärän tasoisina. Tutkinnon tulee olla suoritettuna mennessä lukuun ottamatta vuonna 2015 suoritettavia IB- tai EB -tutkintoja, joissa huomioidaan aluksi ennakkoarviot. VALINTAKOKEET FILOSOFIA: valintakoe keskiviikkona klo Publicumin ja Educariumin luentosaleissa Tulokset julkistetaan keskiviikkona Valintakoekirja Räikkä ja Siipi (toim.): Ajattele, filosofoi. Tammi SOSIAALITIETEET: valintakoe keskiviikkona klo Publicumin ja Educariumin luentosaleissa. Tulokset julkistetaan keskiviikkona Valintakoekirjat Erola & Räsänen (toim.): Johdatus sosiologian perusteisiin (Gaudeamus 2014) ja Havakka Niemelä - Uusitalo (toim.): Sosiaalivakuutus (FIMVA 2012), sivut 9 51, , POLIITTINEN HISTORIA JA VALTIO-OPPI: valintakoe keskiviikkona klo Publicumin ja Educariumin luentosaleissa. Tulokset julkistetaan keskiviikkona Valintakoekirjat Valintakoekirjat ilmoitetaan yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan osoitteessa: fi/yksikot/soc/opiskelu/opiskelijaksi/sivut/home. aspx. SOSIAALITYÖN Yhteishaku Hakuaika Kevään yhteishaku Hakukelpoisuus Korkeakoulukelpoisuudesta on säädetty yliopistolaissa (558/ 2009), laissa ylioppilastutkinnon järjestämisestä (672/2005) ja lukiolaissa (629/1998). Sosiaalityön yhteisvalinnassa on kelpoinen hakemaan yhteiskuntatieteiden tai valtiotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoihin on henkilö, joka on suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista: 1) ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetussa laissa (672/2005) tarkoitetun tutkinnon; 2) vähintään kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot; 3) ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon; taikka 4) ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin. Opiskelijaksi voidaan hyväksyä myös henkilö, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet, täyttämättä kuitenkaan pohjakoulutusvaatimuksia. Tällaisen hakijan tulee mennessä hakea erivapautta/oikeutta osallistua valintakokeisiin. Erivapauden myöntämisperiaatteet voivat vaihdella yhteisvalinnan sisällä yliopistoittain. Helsingin yliopisto ei myönnä erivapautta, muihin yliopistoihin erivapautta haetaan erillisellä lomakkeella, jonka voi tulostaa osoitteesta yhteiskuntatieteet-yhteisvalinnat.fi. Lomake toimitetaan Tampereen yliopistoon osoitteella Hakijapalvelut, Tampereen yliopisto. Hakumenettely Hakeminen tapahtuu korkeakoulujen yhteishaussa valtakunnallisen sähköisen hakujärjestelmän kautta osoitteessa Hakuaika alkaa ja päättyy klo Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2015 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Yhteisvalinnassa on mahdollista hakea niin moneen hakukohteeseen kuin korkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa on määritelty haettavien hakukohteiden enimmäismääräksi. Hakija asettaa hakemansa hakukohteet ensisijaisuusjärjestykseen. Valintakoe Sosiaalityön yhteisvalinnan valintakoe järjestetään tiistaina 19. toukokuuta klo Koe järjestetään samanaikaisesti jokaisessa yhteishakuun osallistuvassa yksikössä, ja hakija voi osallistua valintakokeeseen haluamallaan paikkakunnalla. Osallistumispaikka ilmoitetaan sähköisellä haku lomakkeella. Ilmoitus koepaikasta on sitova. Valinta koekysymykset on mahdollista saada joko suomen tai ruotsin kielellä. Kielivalinnasta ilmoitetaan sitovasti sähköisellä hakulomakkeella. 179

6 yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Koepaikat Helsingin yliopisto: ks. valtiotieteellinen/opiskelu/ Itä-Suomen yliopisto, Kuopio: Snellmania, Yliopistonranta 1 E Jyväskylän yliopisto: Agora-rakennus, Mattilanniemi Lapin yliopisto: Yliopistonkatu 8 Tampereen yliopisto: Kalevantie 4 opiskelijaksi/valintakokeet/salijako.html Turun yliopisto: Publicum, Assistentinkatu 7 Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Paikalle tulee saapua ajoissa, viimeistään 15 minuuttia ennen koetilaisuuden alkua. Valintakokeeseen on otettava mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi tai henkilötodistus) ja kirjoitusvälineet. Kokeeseen saa ottaa mukaan juotavaa ja välipalaa läpinäkyviin pakkauksiin pakattuna. Erityisjärjestelyt valintakokeessa Valintakokeiden erityisjärjestelyillä tarkoitetaan lähinnä käytännön järjestelyjä valintakoetilanteessa, joita voivat olla esim. liikuntaesteiden poistaminen, rauhallinen koetila, laajempi kirjoitustila, apuvälineiden käyttö tai muu vastaava järjestely. Neljä tuntia kestävään valintakokeeseen voidaan tarvittaessa myöntää yksi tunti lisäaikaa. Näillä järjestelyillä on tarkoitus huolehtia siitä, että vammaiset tai muutoin erityisjärjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevat hakijat ovat tasavertaisessa asemassa muiden hakijoiden kanssa. Lukihäiriön perusteella on mahdollista saada lisäaikaa valintakokeen suorittamiseen, mikäli lukihäiriö on vaikea tai keskivaikea. Lisäaikaa anovan tulee jättää kirjallinen hakemus, jonka liitteenä on joko ylioppilaskirjoituksia varten hankitut lausunnot lukihäiriöstä tai erikoislääkärin (lastenneurologi, neurologi tai foniatri) antama asiantuntijalausunto. Erityisjärjestelyjä on haettava siitä yliopistosta, jossa hakija on ilmoittanut osallistuvansa valintakokeeseen noudattaen kyseisen yliopiston ohjeita ja aikatauluja. Kirjalliseen hakemukseen tulee liittää lääkärin antama asiantuntijalausunto, josta ilmenee vamman laatu sekä sen vaikutus valintakoetilanteessa. Tällainen lausunto voi olla korkeintaan kaksi vuotta vanha. Yliopistokohtaiset yhteystiedot ja aikataulut löytyvät osoitteesta yhteiskuntatieteetyhteisvalinnat.fi. Valintakoevaatimukset Juhila, Kirsi: Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina. Sosiaalityön yhteiskunnalliset tehtävät ja paikat. Vastapaino. (2006 tai uudempi) ISBN: sekä aineistokoe. Aloituspaikat ja valintajonot Hakijat valitaan kahdesta valintajonosta 1. ylioppilastutkinnon tai IB-, EB- tai Reifeprüfungtutkinnon suorittaneet hakijat todistuspisteiden ja valintakoepisteiden yhteispistemäärän perusteella 2. pelkän valintakoemenestyksen perusteella valittavat Ensin valitaan todistuspisteiden ja valintakoepisteiden yhteispistemäärän perusteella valittavat ja sen jälkeen loput paikat täytetään pelkän valintakokeen perusteella valittavilla. Aloituspaikat hakukohteittain: Hakukohde Valintaryhmät Aloituspaikat yht. 1. ryhmä 2. ryhmä Helsingin yliopisto Itä-Suomen yliopisto, Kuopio Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Tampereen yliopisto Turun yliopisto

7 YHTEISKUNTATIETEELLInEN tiedekunta Saamenkieliset hakijat Edellä esitetyn lisäksi Lapin yliopistoon voidaan hyväksyä yksi sellainen saamen kieltä taitava opiskelija, jonka saavuttama pistemäärä on alhaisempi kuin viimeisenä hyväksytyllä, mutta jonka katsotaan menestyneen valintakokeissa riittävän hyvin. Tällä perusteella valitun tulee osoittaa saamen kielen taitonsa kielikokeella. Sellaista saamen kieltä taita vaa hakijaa, joka tulee muutoinkin hyväksytyksi yliopistoon, ei lueta saamen kielen taitoisten kiin tiöön. Huom! Saamenkielisten kiintiö koskee sosiaalityön yhteisvalinnassa ainoastaan Lapin yliopistoa. Ruotsinkieliset hakijat Sosiaalityön yhteisvalinnassa mukana olevista yliopistoista Helsingin yliopisto on kaksikielinen, muut yliopistot ovat suomenkielisiä. Valintakoekirja on suomenkielinen. Riippumatta siitä, mihin yliopiston hakee ja missä paikkakunnalla kokeen suorittaa, valintakoekysymykset voi saada ruotsiksi ja niihin voi vastata ruotsiksi. Kielivalinta ilmoitetaan sitovasti hakulomakkeella. Valintamenettely Kunkin hakukohteen aloituspaikoista täytetään ensin valintajonon 1 kiintiö ylioppilastutkinnon, IB-, EB- tai Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneilla hakijoilla todistuspisteiden ja valintakoepisteiden yhteispistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Loput aloituspaikat täytetään valintajonossa 2 pelkän valintakokeen pistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Valinta etenee korkeakoulujen yhteishaun sijoittelun mukaisesti. Sosiaalityön yhteisvalinnassa hakija asetetaan kunkin hakukohteen valintajonoihin valintapisteiden osoittamassa järjestyksessä. Ensin tutkitaan sijoittuuko hakija ensimmäiselle sijalle asettamaansa hakukohteeseen yhteispisteiden perusteella valittaviksi määräytyvien noin 60 % joukkoon. Jos ei sijoitu, tutkitaan sijoittuuko hän samaan hakukohteeseen koepisteiden perusteella valittaviksi määräytyvien noin 40 % joukkoon. Jos ei sijoitu, siirrytään tarkastelemaan samalla tavalla, sijoittuuko hakija toiselle sijalle asettamaansa hakukohteeseen yhteispisteiden perusteella valittaviksi määräytyvien noin 60 % joukkoon jne. Tasapistetilanteessa hakijoiden välisen järjestyksen ratkaisee ensisijaisesti valintakokeen kokonaispistemäärä ja toissijaisesti valintakokeen aineistokokeen pistemäärä. Mikäli nämäkin ovat samat, asetetaan hakijat paremmuusjärjestyksessä samalle sijalle. Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta (ns. SORA-lainsäädäntö, https://opintopolku.fi/wp/fi/ yliopisto/kuka-voi-hakea/opiskelijaksi-ottamisenrajoitukset/). Rajoitukset koskevat sosiaalityön hakukohteita. Tulosten julkistaminen ja paikan vastaanottaminen Sosiaalityön valinnan tulokset julkistetaan viimeistään Kaikille valintakokeisiin osallistuneille hakijoille lähetetään tieto valinnan tuloksista. Lisäksi tulokset julkistetaan yhtä aikaa yliopistojen omilla julkaisukanavilla. Hakijan on klo mennessä ilmoitettava sitovasti, ottaako hän saamansa korkeakoulupaikan vastaan. Pisteytys Ylioppilastutkintotodistuksen painoarvo valintaryhmässä 1 on 50 % eli ylioppilastutkintotodistuksesta ja valintakokeesta saa molemmista yhtä paljon pisteitä (60+60). Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä seuraavasti: 1. äidinkieli (tai äidinkielen korvaava koe) 2. reaali tai jonkin reaaliaineen koe 3. kaksi muuta hakijalle parhaat pisteet tuottavaa koetta (voivat olla myös muita reaaliaineiden kokeita) Suomalaisesta ylioppilastutkinnosta annettavat pisteet äidinkieli, reaali, ainereaalikokeet, muu laajan oppimäärän koe Laudatur Eximia cum laude approbatur 12 9 Magna cum laude approbatur 9 6 Cum laude approbatur 6 3 Lubenter approbatur 3 1 Approbatur 1 äidinkielen korvaava koe, muu lyhyen tai keskipitkän oppimäärän koe 181

8 yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Kansainvälisen ylioppilastutkinnon (IB-, EB-tai Reifeprüfung -tutkinto) pisteet muutetaan vastaamaan suomalaisen ylioppilastutkinnon arvosanoja valintaperusteiden mukaisesti seuraavalla tavalla: Suomalainen ylioppilastutkinto IB-tutkinto Reifeprüfung-tutkinto EB-tutkinto Laudatur 7 (Excellent) p. 9,00 10,00 Eximia cum laude approbatur 6 (Very good) p. 8,00 8,95 Magna cum laude approbatur 5 (Good) 8 9 p. 7,00 7,95 Cum laude approbatur 4 (Satisfactory) 7 p. 6,00 6,95 Lubenter approbatur 3 (Mediocre) 5 6 p. 5,00 5,95 Approbatur 2 (Poor) 4 p. 4,00 4,95 Keväällä 2015 IB-tutkinnon suorittaneet huomioidaan valintajonossa 2 (pelkän valintakoemenestyksen perusteella valittavat). Valintakokeesta voi saada yhteensä enintään 60 pistettä: valintakoekirjaan perustuvasta kokeesta 30 pistettä ja aineistokokeesta 30 pistettä. Aineistokokeessa edellytetään valintakoekirjan tietojen soveltamista valintakokeessa jaettavaan materiaaliin. Ensin kaikilta kokeessa olleilta hakijoilta arvostellaan valintakoekirjaan perustuva koe. Aineistokoe tarkastetaan vain niiltä hakijoilta, joiden kirjakokeesta saama pistemäärä on vähintään 60 % kaikkien kokeeseen osallistuneiden keskiarvosta. Voidakseen tulla valituksi sosiaalityön yhteisvalinnassa, hakijan tulee saada aineistokokeesta vähintään 7 pistettä. Lopullisessa valinnassa huomioidaan kirjaan perustuvan kokeen ja aineistokokeen yhteispisteet. Varasijat Jos sosiaalityön yhteisvalinnassa opiskelijaksi hyväksytty hakija ei ota saamaansa paikkaa vastaan, valitaan hänen tilalleen uusi opiskelija korkeakoulujen yhteishaun sijoittelukäytäntöjen mukaisesti (yhteispisteiden tai koepisteiden perusteella muodostuvasta valintajonosta). Oikaisumenettely Kirjallinen oikaisupyyntö sosiaalityön opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä osoitetaan sen yliopiston tiedekunnalle/yksikölle, jonka valintaan haetaan oikaisua. Oikaisupyynnössä on selvästi yksilöitävä, mitä oikaisupyyntö koskee ja mille yliopistolle se on osoitettu. Oikaisupyyntö toimitetaan klo mennessä osoitteella Yhteisvalintojen koordinaattori, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto. Hakijalla on oikeus tutustua valintakoepapereihinsa välisenä aikana siinä yliopistossa, jossa hän on osallistunut valintakokeeseen. Tarkemmat aikataulut, yhteystiedot ja yliopistokohtaiset menettelyohjeet julkaistaan myöhemmin verkkosivuilla yhteiskuntatieteet-yhteisvalinnat.fi. 182

9 PSYKOLOGIAN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO VALINTAMENETTELY YHTEISKUNTATIETEELLInEN tiedekunta Psykologian yhteisvalinnassa voi hakea vuonna 2015 Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Hakija voi hakea kaikkiin kolmeen koulutukseen. Ensisijaisuudesta ei anneta lisäpisteitä. Hakijan tulee ilmoittaa, missä yliopistossa (HY, TaY, TY) hän osallistuu kokeeseen. Näihin kolmeen psykologian koulutukseen on yksi yhteinen kirjallinen valintakoe. Turun yliopiston psykologian koulutukseen on lisäksi valinnan toisessa vaiheessa haastattelu ja ryhmätilanne. Ylioppilastutkinnosta saatavat pisteet Vuonna 1996 tai sen jälkeen suoritettu ylioppilastutkinto Psykologian koulutukseen hakevat, jotka ovat suorittaneet ylioppilastutkinnon vuonna 1996 tai sen jälkeen, saavat ylioppilastutkintotodistuksestaan pisteitä seuraavasti: AINE TASO l e mcl cl äidinkieli (huomioidaan kaikilta) sekä kaksi parasta seuraavista niin, että kustakin ryhmästä (1-3) vain paras arvosana huomioidaan 1. vieras kieli pitkä matematiikka pitkä lyhyt reaali psykologian ainereaali biologia, filosofia, fysiikka tai kemia vanhamuotoinen reaali yhteensä enintään 110 pistettä Ennen vuotta 1996 suoritettu ylioppilastutkinto AINE TASO l mcl cl äidinkieli (huomioidaan kaikilta) sekä kaksi parasta seuraavista niin, että kustakin ryhmästä (1-3) vain paras arvosana huomioidaan 1. vieras kieli pitkä matematiikka pitkä lyhyt reaali yhteensä enintään 99 pistettä IB-, EB- ja suomalainen Reifeprüfung -tutkinto rinnastetaan suomalaiseen ylioppilastutkintoon seuraavasti: Suomalainen ylioppilastutkinto IB-tutkinto Reifeprüfung-tutkinto EB-tutkinto matematiikka muu aine Laudatur 7 (Excellent) , Eximia cum laude approbatur 6 (Very good) ,5 9,45 8 8,95 Magna cum laude approbatur 5 (Good) ,45 7 7,95 Cum laude approbatur 4 (Satisfactory) 7 6,00 6,95 6 6,95 Lubenter approbatur 3 (Mediocre) 5 6 5,00 5, Approbatur 2 (Poor) 4 4,00 4,95 4 4,95 Tutkinnon tulee olla suoritettuna mennessä lukuun ottamatta vuonna 2015 suoritettavaa IB- tai EB-tutkintoa, joiden pisteytyksessä huomioidaan ensin ennakkoarviot. 183

10 yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Valintakokeiden ajankohdat ja tulosten julkistaminen Kirjallinen valintakoe järjestetään Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistoissa tiistaina klo Helsingissä kokeeseen osallistuvien koepaikat ilmoitetaan muutamaa päivää ennen koetta osoitteessa Turun yliopistossa valintakoe on Publicumissa (Assistentinkatu 7). Turun yliopiston valinnan toinen vaihe (haastattelut ja ryhmätilanne) järjestetään Kukin hakija joutuu olemaan paikalla vain yhtenä päivänä. Kutsut toiseen vaiheeseen lähetetään sähköpostitse viikolla 23. Tulokset julkistetaan Kirjallinen valintakoe Valintakokeessa on tilastomatemaattinen osa ja yleinen osa. Sekä tilastomatemaattisessa että yleisessä osassa voi olla monivalintatehtäviä ja muun tyyppisiä tehtäviä. Tehtävät edellyttävät valintakoevaatimusten ja kokeessa jaettavan aineiston ymmärtämistä ja soveltamiskykyä, tieteellisen ajattelutavan perusteiden ymmärtämistä, aineistojen tulkintaa sekä päättely- ja oivalluskykyä. Materiaaliin (kohta 4 valintakoevaatimuksissa) perustuvissa tehtävissä keskeistä on johtopäätösten tekeminen materiaalin pohjalta. Valintakoevaatimukset eivät ole käytettävissä valintakokeessa. Hakijoiden käyttöön annetaan perustaskulaskin (ns. nelilaskin) kokeen ajaksi. Omia taskulaskimia ei saa käyttää kokeessa. Kokeessa annetaan myös tilastollisia taulukoita ja kokoelma tilastollisia kaavoja. Osa annettavista kaavoista on virheellisiä. Valintakoevaatimukset: 1. Holopainen, M. & Pulkkinen, P. Tilastolliset menetelmät. (5. uudistettu ja painos, WSOY Oppimateriaalit Oy tai painos, Sanoma Pro Oy.) Luvut 1 9 ja liitteet. 2. Tilastomatematiikan lisämateriaali, jossa on muun muassa kokoelma psykologian ja kognitiotieteen tilastomatematiikan tehtäviä ratkaisuineen. Materiaali julkaistaan torstaina kello 9.00 Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistojen www-sivuilla. 3. Paavilainen, P. Psykologian tutkimustyöopas. (1.-2. painos, Edita.) Luvut Materiaali, joka ilmoitetaan keskiviikkona kello 9.00 Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistojen www-sivuilla. Materiaali on suomenkielinen. Valintakoevaatimuksissa esitetään myös tietokoneohjelmien käyttöä. Ohjelmien käytön hallintaa ei kokeessa edellytetä, mutta ohjelmien tulosten tulkinnan osaaminen edellytetään vaatimuksissa esitetyssä määrin. Valintakoe pisteytetään asteikolla siten, että yleinen osa pisteytetään asteikolla 0 50 pistettä ja tilastomatematiikan osa asteikolla 0 50 pistettä. Lopullinen valintakoepistemäärä lasketaan siten, että yleisen ja tilastomatemaattisen osan yhteispistemäärää painotetaan niin, että kaikkien valintakokeeseen osallistuneiden joukossa parhaiten valintakokeessa menestynyt hakija saa kokeessa 100 pistettä. Hyväksyttävissä olevan hakijan on saatava valintakokeesta vähintään 40 pistettä ja tilastomatematiikan osasta vähintään 10 pistettä. Ennen sijoittelua hakijat järjestetään jonoihin, joissa jokaisen hakijan tila on joko hyväksyttävissä oleva tai hylätty. Jos hakijoilla on sama pistemäärä, järjestys määräytyy ensisijaisesti valintakokeen kokonaispistemäärän perusteella ja tämän jälkeen yleisen osan pistemäärän perusteella. Jos näiden kriteerien soveltamisen jälkeen hyväksymisrajalla olevilla hakijoilla on sama pistemäärä, niin valitaan kaikki tasapisteissä olevat. Hyväksytyksi Turun yliopiston valinnan toiseen vaiheeseen (haastattelu ja ryhmätilanne) voi tulla ainoastaan, jos koepistemäärä on vähintään 40 pistettä ja tilastomatematiikan osan pistemäärä vähintään 10 pistettä. Haastattelu ja ryhmätilanne Haastatteluun ja ryhmätilanteeseen valitaan ylioppilastodistuksen ja kirjallisen valintakokeen yhteispistemäärän perusteella 28 parasta hakijaa ja valinta kokeen perusteella 31 parasta hakijaa eli yhteensä 62 hakijaa. Opiskelijaa ei kutsuta haastatteluun ja ryhmätilanteeseen, jos hän on asettanut Turun yliopiston 2. tai 3. sijalle ja hänet hyväksytään 1. tai 2. hakukohteeseen. Jos kaksi tai useampi hakija saa saman pistemäärän, ratkaistaan heidän sijoittumisensa yhteispisteiden perusteella hyväksyttävien osalta ensisijaisesti valintakokeen kokonaispistemäärän perusteella ja toissijaisesti yleisen osan pistemäärän perusteella. Koepisteiden perusteella hyväksyttävien osalta hakijoiden sijoitus tasapistetapauksessa ratkaistaan yleisen osan pistemäärän perusteella. Ennen haastattelua ja ryhmätilannetta kaikkien lähtötaso on 0. Haastatteluun ja ryhmätilanteeseen valituilta edellytetään ennakkotehtävän suorittamista. Tehtävä arvioidaan ja se vaikuttaa lopulliseen pistemäärään. Haastattelun ja ryhmätilanteen avulla selvitetään mm. motivoituneisuutta, yhteistyökykyä ja kehitysvalmiuksia. Haastattelussa ja ryhmätilanteessa 35 parhaiten menestynyttä hakijaa valitaan. 184

11 YHTEISKUNTATIETEELLInEN tiedekunta HUMANISTISTEN TIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO: LOGOPEDIA Valintamenettely Logopedian koulutuksen valinta on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa hakija osallistuu kirjalliseen kokeeseen. Toiseen vaiheeseen kutsutaan erikseen ne hakijat, joiden yhteispistemäärä (ylioppilastutkinnosta tai vastaavasta saadut taustapisteet sekä kirjallisesta kokeesta saatu pistemäärä) tai pelkkä kirjallisen kokeen pistemäärä on korkein (ks. tarkemmin alla). Kirjallinen koe on sama Turun, Helsingin ja Oulun yliopistoissa ja se pidetään samana ajankohtana. Hakijan täytyy kuitenkin hakea siihen yliopistoon, johon hän haluaa opiskeluoikeuden. Mahdollista opiskeluoikeutta ei voi siirtää toiseen yliopistoon. Ylioppilastutkinnon pisteytys Pisteitä voi saada kolmesta (3) arvosanasta. Nämä ovat äidinkielen (myös suomi toisena kielenä) arvosana sekä kaksi parasta seuraavista: pitkä vieras kieli, reaali (paras reaali) ja matematiikka. Eniten pisteiden laskumallissa painottuvat äidinkieli ja pitkä matematiikka (laudatur=34p). Maksimipistemäärä on 100 pistettä. Arvosana 1996 tai sen jälkeen saatu LAUDATUR EXIMIA ja 1995 tai aiemmin saatu LAUDATUR Äidinkieli (tai suomi toisena kielenä) Vieras kieli, pitkään oppimäärään perustuva koe Reaali Matematiikka, pitkään oppimäärään perustuva koe Matematiikka, lyhyeen oppimäärään perustuva koe MAGNA CUM LAUDE CUM LAUDE LUBENTER APPROBATUR Pitkä vieras kieli ei voi olla ruotsi tai suomi. Ylioppilastutkinnon uusimuotoisesta reaalikokeesta otetaan huomioon paras arvosana. Keväällä 2015 korotetut ylioppilastutkinnon arvosanat otetaan huomioon korotettuina. IB-, EB- ja suomalainen Reifeprüfung tutkinto rinnastetaan suomalaiseen ylioppilastutkintoon seuraavasti: Suomalainen ylioppilastutkinto IB-tutkinto Reifeprüfung-tutkinto EB-tutkinto matematiikka muu aine Laudatur 7 (Excellent) , Eximia cum laude approbatur 6 (Very good) ,5 9,45 8 8,95 Magna cum laude approbatur 5 (Good) ,45 7 7,95 Cum laude approbatur 4 (Satisfactory) 7 6,00 6,95 6 6,95 Lubenter approbatur 3 (Mediocre) 5 6 5,00 5, Approbatur 2 (Poor) 4 4,00 4,95 4 4,95 185

12 yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Valintakokeet Kirjallinen koe järjestetään klo 9 11 Publicumin salissa PUB 1 (Assistentinkatu 7) Suullinen koe Tulokset julkistetaan Osa I: Kirjallinen koe Koe on suomenkielinen. Kokeeseen kuuluu kaksi teosta: 1) Leppäluoto, J., Kettunen, R., Rintamäki, H., Vakkuri, O., Vierimaa, H. & Lätti, S. (3. painos 2013). Anatomia ja fysiologia. Rakenteesta toimintaan (luvut 1 2, 4 10, 15, 17 20). Helsinki: Sanoma Pro. 2) Aaltonen, O., Aulanko, R., Iivonen, A., Klippi, A. & Vainio, M. (toim.), (2009). Puhuva ihminen. Puhetieteiden perusteet. Helsinki: Otava. Kirjallisessa kokeessa hakija vastaa väittämiin valitsemalla kahdesta vaihtoehdosta (väittämä pitää paikkansa tai se ei pidä paikkansa). Pisteytys: Molemmista kirjoista on kokeessa 20 väittämää, joista kustakin oikeasta vastauksesta voi saada 1 pistettä. Väärästä vastauksesta ja vastaamatta jättämisestä saa 0 pistettä. Kirjallisen kokeen maksimipistemäärä on 40 pistettä. Osa II: Suullinen koe Suulliseen kokeeseen valitaan ylioppilastodistuksen ja kirjallisen valintakokeen yhteispistemäärän perusteella 20 parasta hakijaa ja valintakokeen perusteella 20 parasta hakijaa eli yhteensä 40 hakijaa. Ensin valitaan yhteispistemäärältään parhaat hakijat. Saman pistemäärän saaneiden järjestyksen ratkaisevat valintakoepisteet. Sen jälkeen valitaan jäljellä olevista hakijoista valintakoepisteiltään parhaat hakijat. Saman pistemäärän saaneiden järjestyksen ratkaisee ylioppilastodistuksen ja valintakokeen yhteispistemäärä. Ensimmäisen vaiheen pisteitä ei oteta huomioon II vaiheessa. Suullisella kokeessa arvioidaan muun muassa hakijoiden kuuloerottelua, opiskelu- ja vuorovaikutustaitoja sekä puheilmaisua ja äänenkäyttöä. Ohjeet suulliseen kokeeseen valmistautumiseen ilmoitetaan suullisen kokeen kutsukirjeessä. Hakijan tulee suulliseen kokeeseen tullessaan esittää korkeintaan 3 kk vanha audiogrammi (kuulokäyrä). Audiogrammin saa terveyskeskuksista ja yksityisiltä lääkäriasemilta. Suullinen koe muodostuu seuraavista osioista: Osa A: Kuuntelukoe; max 10 p., alin hyväksytty pistemäärä on 4 p. Osa B: Haastattelu; max 40 p. Suullisen kokeen aikana tarkastellaan myös hakijan mahdollisuuksia suoriutua logopedian kliinisistä opintojaksoista. Hyväksymisen edellytyksenä on, ettei havaita sellaisia esteitä, jotka haittaavat kliiniseen asiakasharjoitteluun osallistumista. Suullisessa kokeessa 28 parhaiten menestynyttä valitaan. ERILLISVALINNAT Erillisvalinnassa myönnetään opinto-oikeuksia kandidaatin ja/tai maisterin tutkintoon pääasiassa hakijoiden aikaisempien yliopisto-opintojen perusteella. Hakijan tulee huomata, että yksittäisten opintojaksojen luettelo ei ole valintaperusteissa edellytettävä opintokokonaisuus. Jotta hakija voi tulla hyväksytyksi, hakulomakkeen liitteenä toimitettavissa todistuksissa tai rekisteriotteissa on oltava opintokokonaisuuksien loppumerkinnät. Hakeminen Erillisvalintojen hakuaika alkaa ja päättyy klo Lokakuussa on päättyvä VTM-tutkinnon täydennyshaku VTK-tutkinnon Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa suorittaneille, joilla on ollut vain VTK-tutkinto-oikeus. Erillisvalinnassa hakevat täyttävät tiedekunnan verkkosivuilta löytyvän hakulomakkeen. Asian Studies -maisteriohjelman hakuaika Maisteriohjelmaan haetaan University Admissions Finlandin (UAF) kautta. ERILLISVALINTA VALTIOTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTOON Avoimen yliopiston opiskelijat Väylä on tarkoitettu avoimessa yliopisto-opetuksessa opiskelleille hakijoille. Ryhmästä valitaan enintään 3 opiskelijaa/pääaine. Sosiaalityöhön ei oteta pääaine opiskelijoita tässä valinnassa. Valintamenettely 1) Haun kohteena olevan pääaineen tai vastaavan tieteenalan perusopinnot vähintään hyvin tiedoin 2) Perusopinnot vähintään yhdestä VTK-tutkintoon hyväksyttävästä sivuaineesta 186

13 YHTEISKUNTATIETEELLInEN tiedekunta 3) Vieraan kielen tekstin ymmärtämisen kurssi, joka on suoritettu yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Kurssin lisäksi korvaaviksi opinnoiksi hyväksytään: a) ylioppilaskokeen A-kielen laudatur tai eximia cum laude approbatur -arvosana b) IB-tutkinto (englanti), EB-tutkinto (ranska, saksa tai englanti), RP-tutkinto (saksa) c) yliopistossa suoritetut perusopinnot ao. kielestä. Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein: 1. Arvosanat, edistyminen ja suoritusten määrä pääaineen opinnoissa 2. Arvosanat, edistyminen ja suoritusten määrä sivuaineiden opinnoissa 3. Opintojen kokonaismäärä Mikäli tasavertaisia hyviä hakijoita on paljon, kiintiöt voidaan myös ylittää. Hakuaika alkaa ja päättyy klo Tulokset julkistetaan ERILLISVALINTA VALTIOTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOON Turun yliopiston muissa tiedekunnissa tai muissa yliopistoissa opiskelleet hakijat (ns. siirtoväylä) Väylä on tarkoitettu Turun yliopiston muissa tiedekunnissa, tai muissa yliopistoissa opiskelleille hakijoille. Ryhmästä valitaan enintään 3 opiskelijaa/ pääaine. Sosiaalityöhön ei oteta pääaineopiskelijoita tässä valinnassa. Siirtoväylältä hyväksytyn opiskelijan tulee luopua aikaisemmasta tutkinto-oikeudestaan. Valintamenettely Vähimmäisvaatimuksena edellytetään: 1. Haun kohteena olevan pääaineen perus- ja aineopinnot vähintään hyvin tiedoin 2. Perusopinnot vähintään yhdestä VTK-tutkintoon hyväksyttävästä sivuaineesta Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein: 1. Arvosanat, edistyminen ja suoritusten määrä pääaineen opinnoissa 2. Arvosanat, edistyminen ja suoritusten määrä sivuaineiden opinnoissa 3. Opintojen kokonaismäärä Mikäli tasavertaisia hyviä hakijoita on paljon, kiintiöt voidaan myös ylittää. Hakuaika alkaa ja päättyy klo Tulokset julkistetaan ERILLISVALINTA VALTIOTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOON Hakijaryhmät Tämän valinnan kautta voivat hakea henkilöt, jotka ovat suorittaneet alemman korkeakoulututkinnon tai ylemmän korkeakoulututkinnon sekä hakukohteena olevan oppiaineen tai vastaavan tieteenalan perus- ja aineopinnot (vähintään 60 op/35 ov). Soveltuva ala harkitaan pääainekohtaisesti. Hakijan tulee huomata, että yksittäisten opintojaksojen luettelo ei ole valintaperusteissa edellytettävä opintokokonaisuus. Jotta hakija voi tulla hyväksytyksi, hakulomakkeen liitteenä toimitettavissa todistuksissa tai rekisteriotteissa on oltava opintokokonaisuuksien loppumerkinnät. Valintamenettely Valinta perustuu hakijoiden aikaisemman opintomenestyksen arviointiin painottuen pääaineesta saatuihin arvosanoihin. Opiskelijoita valitaan enintään 8/pääaine (sosiaalityöhön enintään 5). Etusijalla ovat pelkästään alemman korkeakoulututkinnon tai vastaavat opinnot suorittaneet hakijat. Kiintiö voidaan kaikissa pääaineissa ylittää, jos tasavertaisia kärkipään hakijoita on enemmän. Sosiaalityöhön valitaan lisäksi enintään 5 opiskelijaa niin, että etusija annetaan niille hakijoille, jotka ovat suorittaneet soveltuvalta alalta ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon tai soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon sekä sosiaalityön perus- ja aineopinnot (vähintään 60 op/35 ov). Tiedekunta voi edellyttää hyväksytyn opiskelijan suorittavan täydentäviä opintoja maisteriopinnoissa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. Hakuajat Haku järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Ensimmäinen haku on muiden erillisvalintojen yhteydessä ja avoin kaikille hakijaryhmille. Hakuaika alkaa ja päättyy Tulokset julkistetaan Toinen haku on tarkoitettu niille VTK-tutkinnon Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisessä 187

14 yhteiskuntatieteellinen tiedekunta tiedekunnassa suorittaneille, joilla on ollut tiedekunnassa pelkästään kandidaatin tutkinnon suoritusoikeus. Hakuaika päättyy Toisessa haussa hyväksytään enintään 3 opiskelijaa/pääaine. ERILLISVALINTA PSYKOLOGIAN KANDIDAATIN TUTKINTOON Psykologian kandidaatin tutkintoon otetaan enintään kolme hakijaa avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Vähimmäisvaatimuksena on avoimen yliopisto-opetuksen opintoja vähintään 90 opintopistettä (60 opintoviikkoa), joihin kuuluu vähintään 60 opintopisteen (35 opinto viikon) laajuinen ja vähintään hyvin tiedoin suoritettu psykologian perus- ja aineopintojen kokonaisuus. Mikäli tällaisia hakijoita on enemmän kuin kolme, otetaan valinnassa huomioon opintojen määrä ja opintomenestys. Väylää ei ole tarkoitettu hakijoille, jotka ovat suorittaneet korkeakoulututkinnon tai joilla on korkeakoulututkinnon suoritusoikeus. Hakuaika alkaa ja päättyy klo Tulokset julkistetaan ERILLISVALINTA PSYKOLOGIAN MAISTERIN TUTKINTOON Tämän valinnan kautta voivat hakea henkilöt, jotka ovat suorittaneet alemman tai ylemmän korkeakoulu tutkinnon ja jotka ovat suorittaneet psykologian perus- ja aineopinnot (60 op/35 ov). Hakuaika alkaa ja päättyy klo Valintamenettely Psykologian maisterin tutkinnon erillisvalinnassa kaikki hakijat osallistuvat kirjalliseen valintakokeeseen. Mikäli hakija ei ole hakukelpoinen osallistumaan kirjalliseen kokeeseen, ilmoitetaan siitä erikseen hakuajan päätyttyä. Kirjallisen valinta kokeen (tasokoe) perusteella enintään 10 parasta hakijaa kutsutaan haastatteluun ja ryhmätilanteeseen. Kutsu haastatteluun ja ryhmätilanteeseen edellyttää vähintään sitä pistemäärää, joka on ollut kutsumisen alarajana yhteisvalinnassa. Kirjallinen valintakoe on sama kuin yhteisvalinnassa. Haastattelussa ja ryhmätilanteessa 5 parhaiten menestynyttä hakijaa valitaan. Valinta edellyttää myös vähintään sitä pistemäärää, joka on ollut hyväksymisen alarajana yhteisvalinnassa. Valintakokeiden ajankohdat ja tulosten julkistaminen Kirjallinen valintakoe järjestetään Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistoissa tiistaina klo Helsingissä kokeeseen osallistuvien koepaikat ilmoitetaan muutamaa päivää ennen koetta osoitteessa Turun yliopistossa valintakoe on Publicumissa (Assistentinkatu 7). Turun yliopiston valinnan toinen vaihe (haastattelut ja ryhmätilanne) järjestetään Kukin hakija joutuu olemaan paikalla vain yhtenä päivänä. Kutsut toiseen vaiheeseen lähetetään sähkö postitse viikolla 23. Tulokset julkistetaan Kirjallinen valintakoe Valintakokeessa on tilastomatemaattinen osa ja yleinen osa. Sekä tilastomatemaattisessa että yleisessä osassa voi olla monivalintatehtäviä ja muun tyyppisiä tehtäviä. Tehtävät edellyttävät valintakoevaatimusten ja kokeessa jaettavan aineiston ymmärtämistä ja soveltamiskykyä, tieteellisen ajattelutavan perusteiden ymmärtämistä, aineistojen tulkintaa sekä päättely- ja oivalluskykyä. Materiaaliin (kohta 4 valintakoevaatimuksissa) perustuvissa tehtävissä keskeistä on johtopäätösten tekeminen materiaalin pohjalta. Valintakoevaatimukset eivät ole käytettävissä valintakokeessa. Hakijoiden käyttöön annetaan perustaskulaskin (ns. nelilaskin) kokeen ajaksi. Omia taskulaskimia ei saa käyttää kokeessa. Kokeessa annetaan myös tilastollisia taulukoita ja kokoelma tilastollisia kaavoja. Osa annettavista kaavoista on virheellisiä. Valintakoevaatimukset 1. Holopainen, M. & Pulkkinen, P. Tilastolliset menetelmät. (5. uudistettu ja painos, WSOY Oppimateriaalit Oy tai painos, Sanoma Pro Oy.) Luvut 1 9 ja liitteet. 2. Tilastomatematiikan lisämateriaali, jossa on muun muassa kokoelma psykologian ja kognitio tieteen tilastomatematiikan tehtäviä ratkaisuineen. Materiaali julkaistaan torstaina kello 9.00 Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistojen www-sivuilla. 3. Paavilainen, P. Psykologian tutkimustyöopas. (1. 2. painos, Edita.) Luvut Materiaali, joka ilmoitetaan keskiviikkona kello 9.00 Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistojen www-sivuilla. Materiaali on suomenkielinen. 188

15 YHTEISKUNTATIETEELLInEN tiedekunta Valintakoevaatimuksissa esitetään myös tietokoneohjelmien käyttöä. Ohjelmien käytön hallintaa ei kokeessa edellytetä, mutta ohjelmien tulosten tulkinnan osaaminen edellytetään vaatimuksissa esitetyssä määrin. Valintakoe pisteytetään asteikolla siten, että yleinen osa pisteytetään asteikolla 0 50 pistettä ja tilastomatematiikan osa asteikolla 0 50 pistettä. Lopullinen valintakoepistemäärä lasketaan siten, että yleisen ja tilastomatemaattisen osan yhteispistemäärää painotetaan niin, että kaikkien valintakokeeseen osallistuneiden joukossa parhaiten valintakokeessa menestynyt hakija saa kokeessa 100 pistettä. Hyväksyttävissä olevan hakijan on saatava valintakokeesta vähintään 40 pistettä ja tilastomatematiikan osasta vähintään 10 pistettä. Ennen sijoittelua hakijat järjestetään jonoihin, joissa jokaisen hakijan tila on joko hyväksyttävissä oleva tai hylätty. Jos hakijoilla on sama pistemäärä, järjestys määräytyy ensisijaisesti valintakokeen kokonaispistemäärän perusteella ja tämän jälkeen yleisen osan pistemäärän perusteella. Jos näiden kriteerien soveltamisen jälkeen hyväksymisrajalla olevilla hakijoilla on sama pistemäärä, niin valitaan kaikki tasapisteissä olevat. Hyväksytyksi Turun yliopiston valinnan toiseen vaiheeseen (haastattelu ja ryhmätilanne) voi tulla ainoastaan, jos koepistemäärä on vähintään 40 pistettä ja tilastomatematiikan osan pistemäärä vähintään 10 pistettä. Haastattelu ja ryhmätilanne Ennen haastattelua ja ryhmätilannetta kaikkien lähtö taso on 0. Haastatteluun ja ryhmätilanteeseen valituilta edellytetään ennakkotehtävän suorittamista. Tehtävä arvioidaan ja se vaikuttaa lopulliseen pistemäärään. Haastattelun ja ryhmätilanteen avulla selvitetään mm. motivoituneisuutta, yhteistyökykyä ja kehitysvalmiuksia. Haastattelussa ja ryhmätilanteessa 5 parhaiten menestynyttä hakijaa valitaan. Valinta edellyttää myös vähintään sitä pistemäärää, joka on ollut hyväksymisen alarajana yhteisvalinnassa. Tiedekunta voi edellyttää hyväksytyn opiskelijan suorittavan täydentäviä opintoja maisteriopinnoissa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO /psykologia Psykologian maisterin tutkinnon opinto-oikeuden saaneet voivat tiedekunnan päätöksellä vaihtaa opinto-oikeuden filosofian maisterin tutkintoon pääaineena psykologia. Vaihtoa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO / logopedia Tämän valinnan kautta otetaan enintään 3 sellaista hakijaa, joilla on logopedia pääaineena suoritettu kandidaatin tutkinto jostain toisesta yliopistosta. Valinta suoritetaan hakijoiden aikaisempien opintosuoritusten laadun perusteella. Hakuaika alkaa ja päättyy klo SIVUAINEEN OPISKELUOIKEUDET LUKUVUONNA Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja voivat oman ja muiden tiedekuntien opiskelijat opiskella vapaasti seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta: Psykologiasta voi suorittaa vapaasti perusopinnot ja sivuaineopiskelijoille tarkoitetut aineopinnot. Syventäviin opintoihin ei oteta sivuaineopiskelijoita. Logopediasta voi suorittaa perusopinnot, joihin järjestetään syksyllä erillinen valintakoe. Sosiaalityöstä voi suorittaa vapaasti perusopinnot ja sivuaineopiskelijoille tarkoitetut aineopinnot. Opiskeluoikeus laajempiin aine- ja syventäviin opintoihin myönnetään vuosittain kahdelle sosiaalipolitiikan pääaineopiskelijalle opintomenestyksen perusteella sekä kahdelle sellaiselle Turun yliopistossa sosiaalipolitiikka pääaineena VTM-tutkinnon suorittaneelle, joiden pro gradu -tutkielman voidaan katsoa kuuluvan sosiaalityön alueeseen ja joilla on maisterin tutkinnon jälkeistä sosiaalityön alan työkokemusta vähintään yksi vuosi hakuajan loppuun mennessä. Työkokemus korvaa sosiaalityön opintoihin kuuluvan käytännön opetuksen ja harjoittelun. Haku aika alkaa ja päättyy klo Esityksen valittavista opiskelijoista tekee tiedekunnalle sosiaalityön oppiaine. 189

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiologian yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2011 SOSIOLOGIAN YHTEISVALINTA Hakeminen

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2011 SOSIOLOGIAN YHTEISVALINTA Hakeminen Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2011 SOSIOLOGIAN YHTEISVALINTA 2011 Hakeminen Hakukohteet: Sosiologian yhteisvalinnassa voi keväällä 2011 hakea Helsingin, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun

Lisätiedot

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet SOSIAALITYÖN YHTEISVALINTA Hakeminen

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet SOSIAALITYÖN YHTEISVALINTA Hakeminen Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet SOSIAALITYÖN YHTEISVALINTA 2011 Hakeminen Hakukohteet: Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2011 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen

Lisätiedot

Valintaperusteet 2016 1 (6)

Valintaperusteet 2016 1 (6) Valintaperusteet 216 1 (6) LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat, IB-, EB-

Lisätiedot

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin.

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin. 1 PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Hakuaika 14. 23.8.2013 Seinäjoen ammattikorkeakouluun - Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat Ohjeita

Lisätiedot

Valintaperusteet 2016 1 (6)

Valintaperusteet 2016 1 (6) Valintaperusteet 216 1 (6) HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 4 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat,

Lisätiedot

LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa.

LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. Valintaperusteet 215 1 (5) LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat, IB-, EB-

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa.

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. Valintaperusteet 214 1 (5) LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat, IB-, EB-

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017 Möte 5/2016, ärende 12, bilaga 1 1 DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017 Haku tekniikan kandidaatin hakukohteisiin 1. Yhteisvalinta Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET 2016

VALINTAPERUSTEET 2016 VALINTAPERUSTEET 06 Korkeakoulujen yhteishaku - kandidaattiohjelmat SISÄLTÖ Aloituspaikat hakukohteittain.... Ensikertalaisille varattavat aloituspaikat... Hakuohjeet.... Hakukelpoisuus.... Tärkeät päivämäärät....

Lisätiedot

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto)

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto) 1 TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto) Valtioneuvoston asetuksen yliopistojen tutkinnoista (794/2004) mukaan opiskelemaan

Lisätiedot

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin OPISKELIJAVALINNAN Y LEISPERIAATTEET (YHTEISHAKU KEVÄT 20 16) Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014. Voit hakea

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015 OPISKELIJAVALINTA 2016 Arja Hiltunen 9.11.2015 Opiskelijavalinta uudistuksen II vaihe koskee syksyllä 2016 alkavaa koulutusta osa korkeakoulupaikoista varataan ensikertalaisille yhdenpaikan säännös koskee

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET KEVÄÄLLÄ 2014 OPISKELIJAVALINTA Opiskelijavalintaan vaikuttavat koulumenestys,

Lisätiedot

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi YHTEISHAKU 2015 Aikataulut Valintaperusteet YHTEISHAKU Hakupalvelu (suomi) (ruotsi) (englanti) Yhteishaun aikataulut 1. hakuaika 7.1.- 27.1.2015 klo 15.00 (vieraskieliset koulutukset) 2. hakuaika 17.3.

Lisätiedot

Yhteishaun aikataulu

Yhteishaun aikataulu Yhteishaun aikataulu Opiskelupaikka otettava viimeistään vastaan Kevään hakuaika vieraskieliseen koulutukseen ja taideyliopistoon 7.1.-27.1. 2015 Syksyn haun tulokset Syksyn yhteishaku Kevään yhteishaku

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA VALINTAPERUSTEET 2017 KOULUTUKSEN KUVAUS Tutkinto: Kauppatieteiden maisteri (KTM), pääaine laskentatoimi Opintojen laajuus: 120 opintopistettä

Lisätiedot

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018 LIITE 2 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018 1. HAKUEDELLYTYKSET Yleisenä edellytyksenä erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakemiselle on, että hakija

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET JA TUKKK:N SISÄÄNOTTOMÄÄRÄT VUONNA 2013 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA HAKEMINEN

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET JA TUKKK:N SISÄÄNOTTOMÄÄRÄT VUONNA 2013 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA HAKEMINEN 1 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET JA TUKKK:N SISÄÄNOTTOMÄÄRÄT VUONNA 2013 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa opiskelijoita otetaan yliopistolain

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 Liiketalouden alaan kuuluvat seuraavat koulutuksen osa-alueet.: 1. Liiketalous 2. Johdon assistenttityö ja kielet 3. Tietojenkäsittely

Lisätiedot

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA. 2015 (ennakkotieto)

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA. 2015 (ennakkotieto) 1 TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2015 (ennakkotieto) Valtioneuvoston asetuksen yliopistojen tutkinnoista (794/2004) mukaan opiskelemaan

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 (ennakkotieto) VALINTAPERUSTEET

OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 (ennakkotieto) VALINTAPERUSTEET 1 OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 (ennakkotieto) VALINTAPERUSTEET KOULUTUSOHJELMAT (Koulutusalat) Biologian koulutusohjelma - aineenopettajan sv, (johon koulutusohjelman

Lisätiedot

Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi

Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen opiskelijavalintaan vaikuttavat

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 6 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 INSINÖÖRIKOULUTUS (*) JA LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta OPISKELIJAVALINTA Kaikki hakukelpoiset hakijat

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS: LASTENTARHANOPETTAJIEN KOULUTUS

VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS: LASTENTARHANOPETTAJIEN KOULUTUS VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS Kasvatustieteiden tiedekunnassa voi suorittaa varhaiskasvatukseen suuntautuvan kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon ja kasvatustieteen maisterin tutkinnon: 1) Kasvatustieteen

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 7 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING)

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan valintakokeeseen. Valintakokeesta on saatava

Lisätiedot

6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 6.1 Suomenkielinen/ruotsinkielinen koulutus 6.1.1 Opiskelijavalinta Yleinen hakukelpoisuus tutkintoon johtaviin koulutusohjelmiin on kerrottu

Lisätiedot

Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002

Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002 Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002 Virtuaalisesti toteutettavien erillisten opettajan pedagogisten opintojen hakuaika jatkuu

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan valintaperusteet 2012

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan valintaperusteet 2012 Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan valintaperusteet 2012 Päävalinta (yhteishaku ja valintakoe) Hakeminen Hakukohteet Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan hakukohteina ovat yhteiskuntatieteiden ja filosofian

Lisätiedot

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 Kevään 2015 yhteishaussa on humanistisen ja kasvatusalan ammattikorkeakoulututkintoon

Lisätiedot

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta JOENSUUN KAMPUS Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Aineenopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Biologia

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko (AMK) 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Fysioterapeutti

Lisätiedot

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 OPISKELIJAVALINTA Valtakunnalliseen valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen valintaan vaikuttaa koulumenestys, ensimmäinen

Lisätiedot

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet 2018

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet 2018 Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet 2018 1 AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on

Lisätiedot

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU (Humak) päivä- ja monimuotototeutus Kevään 2015 yhteishaussa

Lisätiedot

Koulutustarjonta ja valintaperusteet

Koulutustarjonta ja valintaperusteet Koulutustarjonta ja valintaperusteet Saimaan ammattikorkeakoulu kevään 2016 yhteishaku Yhteishakuinfo 21.10.2015 Ammattikorkeakoulujen valintaperusteet Kolme valintatapaa Ammattikorkeakoulu määrittelee

Lisätiedot

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Sisältö MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISEN tiedekunnan tutkintoja... 102 TUTKINNOT JA OPINTO-OIKEUDET... 102 Yhteishaku...103 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen koulutus: Lastentarhanopettajien koulutus

Varhaiskasvatuksen koulutus: Lastentarhanopettajien koulutus Varhaiskasvatuksen koulutus Kasvatustieteiden tiedekunnassa voi suorittaa varhaiskasvatukseen suuntautuvan kaksiportaisen kasvatustieteen maisterin tutkinnon: 1) Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon (120

Lisätiedot

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kohteiden pisteitys 2016

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kohteiden pisteitys 2016 Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kohteiden pisteitys 2016 Yhteispistejono: Yhteispistevalintaa varten valintapisteet muodostuvat ensisijaisuuspisteiden, koepisteiden sekä ylioppilastutkinnon arvosanojen

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta Opiskelijavalinta ja opiskelu Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta Missä voi opiskella diplomi insinööriksi ja arkkitehdiksi? DIA yhteisvalintaan kuuluvat yliopistot OULU Vaasa

Lisätiedot

Valintaperusteet, kevät 2014: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet, kevät 2014: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet, kevät 2014: Sosiaali- ja terveysala 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Apuvälineteknikko (AMK) 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko

Lisätiedot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Lukion vanhempainilta 16 Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinto Ylioppilaaksi tuloon vaaditaan yokirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä

Lisätiedot

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN VALINTAPERUSTEET 2010

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN VALINTAPERUSTEET 2010 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN VALINTAPERUSTEET 2010 Päävalinnat... 2 Valintaperusteet koulutusohjelmittain... 7 Biokemian koulutusohjelma... 7 Biologian koulutusohjelma... 8 Fysikaalisten

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala 240 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Insinööri (AMK) Opiskelijavalinta Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen

Lisätiedot

Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin

Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin INFO 12.2.2013 www.novida.fi Amk-nuorten koulutus ja yliopistojen yhteishaku 4.3.-3.4.2013 www.amkhaku.fi ja www.yliopistohaku.fi Valintakokeet järjestetään

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

- mitä pitäisi tietää?

- mitä pitäisi tietää? - mitä pitäisi tietää? Haku tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi Voit hakea enintään 6 korkeakoulujen yhteishaussa olevaan koulutukseen (yliopistojen & ammattikorkeakoulujen hakukohteet) Voit saman

Lisätiedot

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin.

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin. 1 PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Hakuaika 16. 25.8.2010 Seinäjoen ammattikorkeakouluun - Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat Ohjeita

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus ABI-päivät 11.-12.11.2015 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA

OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA 1 OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA Opiskelijat valitaan kahdella tavalla: Jono 1: 15 opiskelijaa valitaan koulumenestyksen ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan valintaperusteet 2011

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan valintaperusteet 2011 Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan valintaperusteet 2011 Päävalinta (yhteishaku ja valintakoe) Hakeminen Hakukohteet Yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet: yhteiskuntapolitiikka

Lisätiedot

BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNTA VALINTAPERUSTEET 2016

BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNTA VALINTAPERUSTEET 2016 1 BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNTA VALINTAPERUSTEET 2016 Koulutustarjonta ja hakukohteet Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekuntaan valitaan korkeakoulujen sähköisessä yhteishaussa (opintopolku.fi)

Lisätiedot

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA 1 TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2015 Valtioneuvoston asetuksen yliopistojen tutkinnoista (794/2004) mukaan opiskelemaan valittavien uusien

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KAIVANNAISALAN (OMS) TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 VALINTAPERUSTEET (ennakkotieto)

OULUN YLIOPISTON KAIVANNAISALAN (OMS) TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 VALINTAPERUSTEET (ennakkotieto) 1 OULUN YLIOPISTON KAIVANNAISALAN (OMS) TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 VALINTAPERUSTEET (ennakkotieto) KOULUTUSOHJELMAT(Koulutusalat) Geotieteiden koulutusohjelma - geologian ja mineralogian suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA SISÄLTÖ LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA... 76 LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO... 76 HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO... 8 TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA

Lisätiedot

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016 VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016 1 YLEISOSIO; AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on

Lisätiedot

Taloustiede, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) (Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta)

Taloustiede, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) (Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta) Taloustiede, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) (Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta) Valintaperusteet Tämä hakukohde on osa kauppatieteellisen alan yhteisvalintaa. Valinta perustuu

Lisätiedot

12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoon liittyvään koulutusvastuuseen kuuluvat seuraavat kuusi koulutusalaa, joita tämä suositus koskee: 1. Liiketalous 2.

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteishaku kevät hakuaika klo Suomenkieliset AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset

Korkeakoulujen yhteishaku kevät hakuaika klo Suomenkieliset AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018 2. hakuaika 14.3.-28.3.2018 klo 15.00 Suomenkieliset AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset Yksi yhteishaku, yksi hakulomake max. kuusi hakukohdetta Hakukohteet

Lisätiedot

VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄÄN 2014 VIERASKIELISEN TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN YHTEISHAKUUN

VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄÄN 2014 VIERASKIELISEN TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN YHTEISHAKUUN VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄÄN 2014 VIERASKIELISEN TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN YHTEISHAKUUN VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakoulujen vieraskieliseen koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 Uudet opiskelijat Vuonna 2010 uusia opiskelijoita otetaan näyttelijäntyön, ohjauksen, dramaturgian, valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelmiin, teatteriopettajan

Lisätiedot

1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille (ent. kasvatustieteiden koulutuksen C-kiintiö)

1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille (ent. kasvatustieteiden koulutuksen C-kiintiö) KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN ERILLISVALINTOJEN VALINTAPERUSTEET 2012 1. TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSTEN ERILLISVALINNAT 1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille

Lisätiedot

Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot

Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot Hakukohde Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (60 op) Hakuaika 4.1. 22.1.2016 (klo 16.15) Hakeminen Koulutukseen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014)

Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014) 1 Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014) Opiskelijavalinnan maksimipisteet (100 pistettä): Koulumenestys Valintakoe 60 pistettä 40 pistettä Kaikki hakukelpoiset

Lisätiedot

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta JOENSUUN KAMPUS Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Aineenopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Biologia

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta ABI-päivät 14.-15.11.2012 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi p. 0294 48 5102 Lääketieteellisen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINTA 2014

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINTA 2014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINTA 2014 Huom! Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu ei ole mukana kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa. 1. Kauppakorkeakoulun koulutusalat

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA VALINTAPERUSTEET

OULUN YLIOPISTON BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA VALINTAPERUSTEET 1 OULUN YLIOPISTON BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 VALINTAPERUSTEET BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 Koulutusohjelmassa suoritettava

Lisätiedot

- Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi s. 1 8 - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat s. 9

- Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi s. 1 8 - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat s. 9 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Lisähaku 23.-.25.8.2010 Koulutusohjelmat joihin voi hakea: Puutekniikan koulutusohjelma, Kuopio Kone- ja tuotantotekniikan

Lisätiedot

NUORTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013

NUORTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 NUORTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa. Hakija voi esittää enintään neljä hakutoivetta.

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ensihoitajakoulutukseen sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta ensihoitajakoulutukseen sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta ensihoitajakoulutukseen sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Missä voi opiskella diplomi-insinööriksi ja arkkitehdiksi? DIA -yhteisvalintaan kuuluvat yliopistot OULU Vaasa

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39)

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) SISÄLLYS 1 HAKEMINEN... 4 1.1 Hakulomakkeet... 4 1.2 Hakukelpoisuus ja hakemuksen liitteet... 5 1.2.1 Päävalinta... 5 1.2.2 Avoimen yliopiston opintojen

Lisätiedot

Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta. Outi Sirniö ja Elina Tuusa

Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta. Outi Sirniö ja Elina Tuusa Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta Outi Sirniö ja Elina Tuusa Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2010... 2 Taulukko

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO. Hakuopas 2015. Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

HELSINGIN YLIOPISTO. Hakuopas 2015. Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta HELSINGIN YLIOPISTO Hakuopas 2015 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta SISÄLLYS 1 TUTKINNOT... 1 2 TIEDEKUNNAN KOULUTUSTARJONTA... 2 3 PÄÄVALINTA... 4 3.1 Päävalinnassa hyväksyttävien opiskelijoiden

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus

Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä pakollista koetta Äidinkieli Äidinkielen koe

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2013: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet, syksy 2013: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet, syksy 2013: Sosiaali- ja terveysala 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko (AMK) 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Fysioterapeutti

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Opintopolku ja muut oppijan palvelut -infotilaisuus Messukeskuksessa 6.11.2015 Syksyn 2015 yhteishaku - ajankohtaista Valintojen tulokset julkaistaan

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta ABI-päivät 13.-14.11.2013 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi p. 0294 48 5102 Lääketieteellisen

Lisätiedot

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala 210/30 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Rakennusmestari (AMK) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA VALINTAOPAS 2016

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA VALINTAOPAS 2016 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA VALINTAOPAS 2016 Julkaisija: Toimitus: Kansi: Painatus: Lapin yliopisto Opiskelupalvelut Opiskelupalvelut Reetta Linna Lapin yliopistopaino Rovaniemi 2015 SISÄLLYS VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016

POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016 POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016 Hyväksytty Poliisiammattikorkeakoulun hallituksessa 12.2.2016 1 SISÄLLYS 1. OPISKELIJAVALINNAN YLEISPERIAATTEET... 2 2. KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN JA

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Biologia (ruotsinkielinen valinta) to 21.5.2015 klo 9.00-13.00, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Turku Biologia (suomenkielinen valinta)

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillinen tiedekunta Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillinen tiedekunta Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillinen tiedekunta Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Missä voit opiskella diplomiinsinööriksi ja arkkitehdiksi? OULU Vaasa Turku Tampere Helsinki Lappeenranta Koulutusohjelmat

Lisätiedot

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2013 Aikuiskoulutus

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2013 Aikuiskoulutus Musiikki ja tanssi Valintakoeopas 2013 Aikuiskoulutus 1 Musiikin koulutusohjelma, Tutkintoon johtava aikuiskoulutus, Musiikkipedagogi (AMK) Tutkinnon laajuus 270 op Opiskeluaika 2-4 vuotta Varhaisiän musiikkikasvatuksen

Lisätiedot

7. TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

7. TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 7. TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 7.1 Insinöörikoulutus (*) ja laboratorioanalyytikkokoulutus (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta (**) opinnot on suunniteltu niin, että ne on mahdollista

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Tervetuloa! Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Ylioppilas Lukion oppimäärä min. 75 kurssia (pakolliset,

Lisätiedot

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Valintaopas 2013

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Valintaopas 2013 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Valintaopas 2013 TUTKINNOT JA KOULUTUSOHJELMAT Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa suoritetaan alempana korkeakoulututkintona luonnontieteiden tai

Lisätiedot

Jatko-opiskelu. Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat. yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus

Jatko-opiskelu. Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat. yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus Jatko-opiskelu Jatko-opiskelu Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus 18.4.2017 Rauman Lyseon lukio 2 Yliopistot suoritetaan ensin

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen?

Mitä lukion jälkeen? Mitä lukion jälkeen? Ammattikorkeakouluopinnot Yliopisto-opinnot Ylioppilaspohjainen ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinnot Avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnot Kansanopistojen opintolinjat

Lisätiedot

KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 OPISKELIJAVALINTA Kulttuurialalla opiskelijavalinnassa valintakokeella on suuri painoarvo. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen tai hakijat

Lisätiedot

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA HUMANISTINEN JA KASVATUSALA HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET VUONNA 2014 OPISKELIJAVALINTA Humanistisen ja kasvatusalan opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012. Hakijan opas

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012. Hakijan opas Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012 Hakijan opas Uudet opiskelijat Vuonna 2012 uusia opiskelijoita otetaan näyttelijäntyön (suomenkielinen), ohjauksen, dramaturgian, valosuunnittelun ja äänisuunnittelun

Lisätiedot

Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla syksyn 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla syksyn 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla syksyn 2015 yhteishaussa Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin

Lisätiedot