MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN VALINTAPERUSTEET 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN VALINTAPERUSTEET 2010"

Transkriptio

1 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN VALINTAPERUSTEET 2010 Päävalinnat... 2 Valintaperusteet koulutusohjelmittain... 7 Biokemian koulutusohjelma... 7 Biologian koulutusohjelma... 8 Fysikaalisten tieteiden koulutusohjelma Geologian koulutusohjelma Kemian koulutusohjelma Maantieteen koulutusohjelma Matematiikan koulutusohjelma Terveyden biotieteiden koulutusohjelma Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma Erillisvalinnat

2 PÄÄVALINNAT ALOITUSPAIKAT Vuonna 2010 valittavien uusien opiskelijoiden määrät päävalinnassa ovat seuraavat: Biokemian koulutusohjelma 40 Biologian koulutusohjelma 40 Biotekniikan koulutusohjelma (DI) 10 Fysikaalisten tieteiden koulutusohjelma 55 Geologian koulutusohjelma 15 Kemian koulutusohjelma 65 Maantieteen koulutusohjelma 25 Matematiikan koulutusohjelma 65 Terveyden biotieteiden koulutusohjelma 24 Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma 60* Tietotekniikan, elektroniikan ja tietoliikennetekniikan ko (DI) 40 Ympäristötieteen koulutusohjelma 6 * Avoimen väylän kiintiö sisältyy tässä ilmoitettuun kiintiöön (ks. Erillisvalinnat, Avoimen väylän valinta). Maisteriohjelmiin valittavien kiintiöt 2010: Master s Degree Programme in Bioinformatics 15 Master s Degree Programme in Environmental Sciences 20 Master s Degree Programme in Information Technology 20 Master s Degree Programme in Embedded Computing 10 Terveyden biotieteiden maisteriohjelma 6 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINTO Biotekniikan sekä tietotekniikan, elektroniikan ja tietoliikennetekniikan DI-koulutuksen valinta tapahtuu diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnassa. Valintaperusteet, hakuohjeet, tiedot valintakokeista jne. ovat erillisessä valintaoppaassa (Valintaopas 2010, DIA diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta), eikä niitä esitetä tässä oppaassa. Opas on myös luettavissa yhteisvalinnan palvelimella osoitteessa Oppaan voi tilata opiskelijapalveluista Tässä oppaassa esitetään ainoastaan DI-erillisvalintojen eli yhteishaun ulkopuolisen valinnan perusteet. LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO HAKIJARYHMÄT JA HAKUAIKA Yleisen hakukelpoisuuden saavuttaneet hakijat Hakukelpoisia ovat ylioppilaat, International Baccalaureate (IB), European Baccalaureate (EB)-, Reifeprüfung tutkinnon suorittaneet hakijat ja ammattikorkeakoulun, ammatillisen korkea-asteen, ammatillisen opistoasteen tai vähintään kolmivuotisen ammatillisen tutkinnon suorittaneet. Hakukelpoisia ovat myös henkilöt, jotka ovat ulkomailla saaneet koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden yliopisto-opintoihin. Ylioppilastutkinnon tulee olla suoritettuna mennessä. Muun hakukelpoisuuden antavan tutkinnon tulee olla suoritettuna mennessä. Hakijan on lähetettävä oppilaitoksen antama todistus tutkinnon valmistumisesta ennen em. määräaikaa hakemuksen liitteenä hakujärjestelmän ilmoittamaan osoitteeseen, mikäli tutkinto ei ole valmis hakuajan päättymiseen mennessä (ei koske ylioppilaita). 2

3 Kaikilta hakijoilta edellytetään suomen kielen taitoa. Mikäli hakijalla ei pohjakoulutuksensa perusteella ole osoitusta suomen kielen taidosta, hakijan tulee osoittaa suomen kielen taitonsa valtiohallinnon kielitutkinnolla, jossa osoitetaan suomen kielen vähintään hyvää taitoa tai suorittamalla yleinen kielitutkinto vähintään taitotasolla 4 (6-portainen taitotasoasteikko) tai 5 (9-portainen taitotasoasteikko). Valintakokeeseen on vastattava aina suomen tai ruotsin kielellä (terveyden biotieteissä myös englanti mikäli hakijan pohjakoulutus on suoritettu Suomessa). Lisätietoa suomen kielen taidon osoittamisesta pohjakoulutuksen perusteella voi kysyä osoitteesta Päävalinnassa opiskelijat valitaan koulutusohjelmasta riippuen todistuksen perusteella, ylioppilastutkinnon (tai IB-, EB- tai Reifeprüfung tutkinnon) arvosanoista saatavien pisteiden ja valintakokeen pisteiden yhteispistemäärän perusteella tai pelkästään valintakoemenestyksen perusteella. Mikäli hakijalla on useampi tutkinto, otetaan valinnassa huomioon eniten taustapisteitä antava tutkinto. Mikäli hakija on ylioppilas ja on sen lisäksi suorittanut myös muun hakukelpoisuuden antavan tutkinnon, esim. ammatillisen tutkinnon, hänet käsitellään päävalinnassa aina ylioppilaana. Tutkintotodistuspisteitä ei oteta huomioon alla luetelluissa tapauksissa, eivätkä nämä hakijat ole myöskään todistusvalintakelpoisia: hakijalla on ammattikorkeakoulun, ammatillisen korkea-asteen, ammatillisen opistoasteen tai vähintään kolmivuotinen ammatillinen tutkinto, hakijan hakukelpoisuuden antava tutkinto on suoritettu ulkomailla (poislukien IB, EB ja Reifeprüfung tutkinnon suorittaneet). Edellä mainitut hakijat valitaan valintakoemenestyksen perusteella. Yksityiskohtainen valintatapa esitetään koulutusohjelmien valintaperusteiden yhteydessä. Muut hakijat Sellaiset hakijat, joilla ei ole edellä mainittua koulutusta, mutta joilla on muulla tavoin yliopistoopiskelua varten hankitut tarpeelliset tiedot ja valmiudet sekä riittävä kielitaito voivat hakea tiedekunnan opiskelijoiksi. Näiden hakijoiden kohdalla tiedekunta päättää tapauskohtaisesti, esitettyjen todistusten perusteella hakijan korkeakoulukelpoisuudesta ja kutsumisesta valintakokeisiin (= erivapautuspäätös korkeakoulukelpoisuudesta). DI-koulutukseen ei voi hakea ei-ylioppilaana. Hakeminen tapahtuu osoitteessa Täytä hakulomakkeen korkeakoulukelpoisuus kohdassa kohta: Muu korkeakoulukelpoisuus / erivapauspäätös korkeakoulukelpoisuudesta. Lähetä hakukelpoisuuteen liittyvät liitteet hakujärjestelmän ilmoittamaan osoitteeseen. Huom! Tähän hakijaryhmään eivät kuulu ne, joilla lukion tai ylioppilastutkinnon suorittaminen on kesken. Hakuaika Edellä kuvattujen hakijaryhmien hakuaika alkaa päättyy kello Hakeminen tapahtuu osoitteessa yliopistohaku.fi. HAKEMINEN Tiedekunnan päävalinnan hakukohteisiin haetaan osoitteessa yliopistohaku.fi. Hakuaika on Hakija voi hakea samalla hakukerralla vain kolmeen seuraavista tiedekunnan hakukohteista: biokemian koulutusohjelma, geologian koulutusohjelma, maantieteen koulutusohjelma, terveyden biotieteiden koulutusohjelma, fysikaalisten tieteiden koulutusohjelma, kemian koulutusohjelma ja matematiikan koulutusohjelma (=Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan valinta). Mikäli hakija hakee useampaan em. koulutusohjelmista hänen on asetettava hakukohteet hakujärjestelmässä ensisijaisuusjärjestykseen (ohjelma kysyy tätä automaattisesti). Ilmoitettu järjestys on sitova. Mikäli hakija tulee valituksi ilmoittamansa ensisijaisuusjärjestyksen ylempään kohteeseen, ei häntä voida enää valita ensisijaisuusjärjestyksen alempiin kohteisiin, vaikka hakija ei ottaisikaan tarjottua paikkaa vastaan. Biologian ja tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelmat kuuluvat valtakunnallisiin näiden alojen yhteisvalintoihin ja näissä on omat rajoituksensa hakukohteiden määrissä (ks. koulutusohjelmakohtaiset tekstit). Hakija voi siis hakea näissä yhteisvalinnoissa tiedekunnan hakukohteeseen sekä lisäksi edellisessä kappaleessa lueteltuihin kolmeen hakukohteeseen. 3

4 Opiskelijalla voi olla oikeus suorittaa samanaikaisesti vain yhtä filosofian kandidaatin tai maisterin tutkintoa tai vaihtoehtoisesti tekniikan kandidaatin tai diplomi-insinöörin tutkintoa Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa. VALINTAMENETTELYT Todistusvalinta Todistusvalinta on käytössä biokemian, fysikaalisten tieteiden, kemian, matematiikan, terveyden biotieteiden ja tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelmissa Terveyden biotieteiden koulutusohjelmaa lukuun ottamatta kaikki todistusvalinnan kriteerit täyttävät hakijat hyväksytään hakemaansa koulutusohjelmaan ja myös todistuksen perusteella valittaville ilmoitetaan valinnasta tulosten ilmoittamispäivänä (ks. Tulosten ilmoittaminen). Mikäli hakija on ilmoittanut osallistuvansa valintakokeeseen ja huomaa ylioppilastutkinnon tulosten varmistuttua olevansa todistusvalintakelpoinen, ei tästä tarvitse ilmoittaa, vaan hakija voi tällöin jättää osallistumatta valintakokeeseen vaikka on siihen ilmoittautunut. Katso terveyden biotieteiden koulutusohjelman kohdalta edellä mainitusta poikkeava todistusvalinnan valintamenettely. IB-, EB- tai Reifeprüfug tutkinnon pisteytys yhteispisteiden perusteella valittaessa Alla on esitetty IB-, EB- tai Reifeprüfug tutkintojen pisteytys eri koulutusohjelmien valinnassa silloin kun on kysymys yhteispisteiden (todistuspisteet+valintakoepisteet) perusteella valitsemisesta. Katso Valintaperusteet koulutusohjelmittain osiosta kunkin koulutusohjelman valintaperusteet muilta osin. Vuonna 2010 suoritettavasta IB- ja EB -tutkinnosta annetaan pisteet ennakkoarvioinnin perusteella. Mahdollinen valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes hakija on esittänyt tiedekunnan lopulliset tutkinnon arvosanat. Mikäli valituksi tulleen arvosanat poikkeavat ennakkoarvioinnista siten, että hyväksymisraja ei ylity, hakijan valinnan tulos muuttuu hylätyksi. Biokemian koulutusohjelma (maksimi 30 p): äidinkieli (suomi tai ruotsi), matematiikka, englanti ja paras seuraavista: kemia, fysiikka tai biologia Biologian koulutusohjelma (maksimi 300 p): äidinkieli (suomi tai ruotsi), matematiikka, vieras kieli ja paras seuraavista: biologia, maantiede, fysiikka tai kemia. Saatu pistemäärä kerrotaan kymmenellä. Kemian koulutusohjelma (maksimi 30 p): äidinkieli (suomi tai ruotsi), matematiikka, englanti ja kemia. Todistuspisteitä on saatava vähintään 12. IB-tutkinnon suorittaneilla matematiikasta vaaditaan arvosana 4 (HL-taso) tai 5 (SL-taso). EB-tutkinnon suorittaneilla on matematiikan arvosanan oltava 6,00-6,95 ja Reifeprüfung tutkinnon suorittaneilla 7 pistettä. Geologian koulutusohjelma (maksimi 30 p): äidinkieli (suomi tai ruotsi), matematiikka, englanti ja paras seuraavista: biologia, maantiede, fysiikka tai kemia. Maantieteen koulutusohjelma (maksimi 30 p): äidinkieli (suomi tai ruotsi), matematiikka, muu pitkään oppimäärään perustuva kieli (A-kieli) ja paras seuraavista: maantiede, biologia, fysiikka, kemia, historia ja taloustiede Terveyden biotieteiden koulutusohjelma (maksimi 30 p.): biologia, kemia ja äidinkieli (suomi tai ruotsi) sekä paras seuraavista: fysiikka tai matematiikka. Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma: äidinkieli (suomi tai ruotsi), matematiikka ja englanti. Pistemäärä kerrotaan luvulla 2,22 ja pyöristetään kokonaisluvuksi (maksimi 50 p). IB-tutkinnon arvosana Matematiikka EB-tutkinto Muu koe Reifeprüfungtutkinto Pisteet valinnassa 7 9, pistettä 7,5 6 8,5-9,45 8-8, pistettä ,45 7, pistettä ,95 6-6,95 7 pistettä ,95 5-5, pistettä 1 4

5 Valinta varasijoilta Peruutusten ynnä muiden seikkojen vuoksi kiintiöissä vapaaksi jääneitä paikkoja täytetään varasijoilta. Varasijoilta valittujen määrät vaihtelevat koulutusohjelmittain ja vuosittain. Valinta varasijoilta suoritetaan koulutusohjelmittain seuraavasti: yhteispisteiden perusteella: biokemian, kemian, geologian, terveyden biotieteiden ja tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelmat valintakoemenestyksen perusteella: biologian, fysikaalisten tieteiden, matematiikan ja maantieteen koulutusohjelmat. Diplomi-insinöörin tutkintoon johtaviin koulutusohjelmiin ei tehdä varasijavalintaa. Valintakokeisiin osallistuminen Valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua. Poikkeuksena ovat ulkomailla pohjakoulutuksensa (=lukiotasoa vastaava koulutus) saaneet sekä ns. ei-ylioppilaina hakevat. Niille terveyden biotieteiden hakijoille, jotka valitaan todistusvalinnalla, lähetetään tieto valinnasta ennen valintakoetta. Valintakokeeseen osallistuvien on esitettävä koetilaisuudessa valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus. Valintakokeeseen on vastattava aina suomen tai ruotsin kielellä (terveyden biotieteissä myös englanti mikäli hakijan pohjakoulutus on suoritettu Suomessa). Valintakokeissa sallitut apuvälineet Valintakokeissa tulee olla mukana kirjoitusvälineet (kynä, kumi, teroitin, viivain). Taulukkokirjaa ei saa käyttää; tarvittavat suureet annetaan tehtäväpaperin mukana. Jos laskin on sallittu valintakokeessa, on siitä maininta koulutusohjelman kohdalla. Erityisjärjestelyt valintakokeissa Ks. Valintaoppaan alkuosa Tulosten ilmoittaminen Valinnan tulokset ilmoitetaan luonnontieteiden talo II:n 1. kerroksen aulassa seuraavina päivinä: Tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelma viimeistään Muut koulutusohjelmat viimeistään Samanaikaisesti julkaistaan tiedekunnan www-sivuilla niiden hyväksyttyjen nimet, jotka ovat hakulomakkeessa antaneet luvan nimensä julkaisemiseen. Biologian koulutusohjelmaan valittujen nimiä ei julkisteta www-sivulla. Kirjallinen ilmoitus valinnan tuloksesta postitetaan kaikille hakijoille viimeistään mainittuina päivinä. Myös suoravalinnalla valituille ilmoitetaan valinnan tuloksesta edellä mainitun aikataulun mukaan (poikkeus terveyden biotieteet, katso koulutusohjelman valintaperusteet). Tuloksia voi tiedustella puhelimitse klo 9 11, puh. (02) Paikan vastaanottaminen ja jonotusoikeus Hakijan tulee klo mennessä ilmoittaa paikan vastaanottamisesta osoitteessa yliopistohaku.fi -palvelussa tai kirjallisesti hyväksymiskirjeen mukana tulleella vastaanottolomakkeella lähettämällä vastaanottolomake tiedekuntaan. Mikäli vastaanottoa ei ole tehty edellä mainittuun ajankohtaan mennessä, opiskelijan katsotaan luopuneen opiskelupaikastaan. Määräaika on ehdoton. Ne hakijat, jotka tulevat hyväksytyksi yliopistoon tai ammattikorkeakouluun voivat mennessä ottaa myös ehdollisesti vastaan yhden opiskelupaikan ja jäädä jonottamaan jotakin toista mahdollisesti vapautuvaa varasijapaikkaa. Asianomaisen yliopiston tai korkeakoulun valintaperusteista selviää, onko kyseiseen koulutusohjelmaan tai koulutukseen jonotusoikeutta. Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa voi jonottaa kaikkiin koulutusohjelmiin lukuun ottamatta DI-koulutusta. Mikäli hakija on valittu ilmoittamansa ensisijaisuusjärjestyksen kohteeseen 2 tai 3, jonottaa voi vain ensisijaisuusjärjestyksessä ilmoitettuun ylempään kohteeseen (koskee vain biokemian, geologian, maantieteen, terveyden biotieteiden, fysikaalisten tieteiden, kemian ja matematiikan koulutusohjelmiin hakevia). Mikäli hakija ei tule valituksi ja on varasijoilla useampaan hakukohteeseen, voi hakija valita mihin niistä hän jonottaa. Jonotuksesta ilmoitetaan opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä edellä mainittuun määräpäivään mennessä. Mikäli jonotettava varasijapaikka ei vapaudu mennessä, vahvistetaan ehdollisesti vastaanotettu paikka automaattisesti hakijan varsinaiseksi opiskelupaikaksi.koepapereihin tutustuminen 5

6 Valintakokeisiin osallistujilla on valintakoetulosten ilmoittamisen jälkeen oikeus tutustua omien vastaustensa arvosteluun. Kokeiden mallivastaukset on nähtävänä ilmoitustaululla tulosten julkistamisen jälkeen. Hakijoiden vastauspaperit ovat nähtävillä matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kansliassa (ma pe klo 12 14) tulosten julkistamisen jälkeen 14 päivän ajan. Oikaisupyyntö Opiskelijavalintaan tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua matemaattisluonnontieteelliseltä tiedekunnalta neljäntoista (14) päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta. Oikaisupyynnössä on yksilöitävä, miltä kohdin muutosta haetaan. Biokemian, biologian, geologian, maantieteen, terveyden biotieteiden, fysikaalisten tieteiden, kemian ja matematiikan koulutusohjelmien valintaa koskevat oikaisupyynnöt lähetetään osoitteella: Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto. Tietojenkäsittelytieteen yhteisvalintaa koskevat oikaisupyynnöt lähetetään Tampereen yliopistoon osoitteella: Tampereen yliopisto, Kirjaamo, Tampereen yliopisto. Kuoreen merkintä TKT-yhteisvalinta. 6

7 VALINTAPERUSTEET KOULUTUSOHJELMITTAIN BIOKEMIAN KOULUTUSOHJELMA Valintakoe Maanantaina klo Valintakoe järjestetään yliopiston Educarium rakennuksessa, os. Assistentinkatu 5, Turun yliopisto. Valintakoe pidetään salissa EDU 1. Valintamenettely Biokemian koulutusohjelmaan valitaan opiskelijoita sekä todistusvalinnalla että yo-todistuksesta saatavien pisteiden ja valintakoepisteiden yhteissumman (= yhteispisteet) perusteella. Kaikki todistusvalinnan kriteerit täyttävät hakijat valitaan ja yhteispisteiden perusteella valitaan vähintään 20 opiskelijaa. Yhteispisteiden perusteella valittavista tasapisteissä olevat hakijat järjestetään koepisteiden mukaiseen järjestykseen. Varasijoilta valittavat valitaan yhteispisteiden perusteella. Mikäli hakijalla ei ole suoritettuna tutkintoa, jonka perusteella voi saada todistuspisteitä, valinta tapahtuu seuraavasti: Hakijan valintakoepistemäärän tulee ylittää vertailuluku, joka on yhteispistein muodostetun listan 40 parhaan hakijan valintakoepisteiden keskiarvo. Todistusvalinta 1. a) Ainereaalikokeita suorittaneet: Matematiikka/pitkä M tai matematiikka/lyhyt E ja kahdesta seuraavista ainereaalikokeista vähintään E: fysiikka, kemia tai biologia. Vanhamuotoisen reaalikokeen suorittaneet: Matematiikka/pitkä E tai matematiikka/lyhyt E ja reaali L. b) IB-tutkinnon suorittaneet: Matematiikka HL 5 tai SL 6 ja kahdesta seuraavista 6: fysiikka, kemia tai biologia EB-tutkinnon suorittaneet: Matematiikka 7,00-8,45 ja kahdesta seuraavista 8,00-8,95:fysiikka, kemia tai biologia Reifeprüfung- tutkinnon suorittaneet Matematiikka 8-8,95 pistettä sekä kahdesta seuraavista pistettä: fysiikka, kemia tai biologia Yhteispistevalinta (A+B+C=60 pistettä) A. Biokemian valintakoe (30 p.) Valintakoe perustuu teokseen: Heino, Jyrki ja Vuento, Matti: Biokemian ja solubiologian perusteet. WSOY, Porvoo, 2007, 1. painos ISBN: B. Yo-tutkinto (enint. 15 p.): Katso IB-, EB- ja Reifeprüfung tutkinnon pisteytys sivulta 3. Yo-tutkinnon äidinkielen, matematiikan ja englannin arvosanat alla olevan taulukon mukaisesti. Arvosana yo-tutkinnossa Äidinkieli, ja pitkään oppimäärään perustuvat kokeet (A-kieli) laudatur 5 3 eximia cum laude approbatur 4 2 magna cum laude approbatur 3 1 cum laude approbatur 2 0 lubenter approbatur 1 0 Suomi/ruotsi toisena kielenä ja lyhyeen tai keskipitkään oppimäärään perustuvat kokeet (B-, C-, D-kieli) 7

8 C. Yo-tutkinnon ainereaalikokeet (enint. 15 p) Fysiikan, kemian ja biologian reaalikokeista saa pisteitä alla olevan taulukon mukaisesti. Lopulliset pisteet lasketaan seuraavasti: kahdesta parhaasta arvosanasta saatujen pisteiden summa jaetaan kahdella ja pyöristetään ylöspäin lähimpään kokonaislukuun. Arvosana yo-tutkinnossa Fysiikan, kemian tai biologian ainereaalikokeen arvosanasta annettavat pisteet laudatur 15 eximia cum laude approbatur 12 magna cum laude approbatur 9 cum laude approbatur 6 lubenter approbatur 3 tai Ennen vuotta 2006 suoritettu yo-tutkinnon reaalikoe Ylioppilastutkinnon reaalikokeesta otetaan huomioon yhdellä kertaa suoritettujen biologian, kemian ja fysiikan tehtäväryhmien vastauksista saadut pisteet tietyin rajoituksin (katso alla oleva taulukko). Reaalikoe Pistelaskennassa käytettävät ainekohtaiset maksimipisteet Valinnassa käytettävät maksimipisteet /aine Biologia / 3.2 = 7,5 Kemia / 3.2 = 15 Fysiikka / 3.2 = 15 BIOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA Valintakoe Torstaina klo Valintakoe järjestetään Luonnontieteiden talo I:ssä ja II:ssa, os. Yliopistonmäki, Turun yliopisto. Hakijat jaetaan sukunimen alkukirjaimen mukaan eri saleihin. Salijako on nähtävänä ennen valintakoetta Luonnontieteiden talojen I ja II ulko-ovilla. Laskimen käyttö ei ole sallittua biologian valintakokeessa. Turun yliopisto osallistuu yhdessä Helsingin, Joensuun, Jyväskylän ja Oulun ylipiston kanssa biologian yhteisvalintaan. Valintakoe järjestetään samanaikaisesti kaikissa viidessä yliopistossa, ja se on kaikille hakijoille pakollinen. Samalla kokeella voidaan pyrkiä neljään yhteisvalinnassa mukana olevien yliopistojen hakukohteeseen. Pyrkimisjärjestys on ilmoitettava hakulomakkeessa, ja ilmoitus on sitova. Hyväksytyksi tullut ei voi jäädä jonottamaan suosituimmuusjärjestyksessä ylemmälle sijalle asettamaansa yliopistoon. Tiedot eri yliopistojen valintaperusteista saa kyseisten yliopistojen valintaoppaista, www-sivuilta sekä yhteisvalinnan www-sivuilta biohaku.fi. Valintamenettely Ensin valitaan 20 parasta yhteispisteiden perusteella, jotka muodostuvat ylioppilastutkinnosta saatavien pisteiden ja koepisteiden summana. Loput paikat (vähintään 20) täytetään pelkästään valintakoemenestyksen perusteella. Tasapisteissä olevat hakijat järjestetään yhteispistekiintiössä koepisteiden mukaiseen järjestykseen ja koepistekiintiössä yhteispisteiden mukaiseen järjestykseen. Varasijoilta valittavat valitaan valintakoemenestyksen perusteella. Mikäli hakijalla ei ole suoritettuna tutkintoa, jonka perusteella voi saada todistuspisteitä, valinta tapahtuu valintakokeen perusteella. Yhteispistevalinta (A+B= 540 p) A. Valintakoe (enintään 240 p.) Valintakoe perustuu vuonna 2005 käyttöön otetun lukion biologian opetussuunnitelmaan (pakolliset ja syventävät kurssit, Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, OPH:n määräys 33/011/2003) ja mahdollisesti kokeessa jaettavaan aineistoon. Kokeessa on viisi pakollista tehtävää. Jokainen valintakoetehtävä pisteytetään yhden pisteen välein siten, että yhdestä tehtävästä saa enintään 48 pistettä. Kokeen enimmäispistemäärä on siten enintään 240 pistettä. 8

9 B. Ylioppilastutkinnosta saatavat pisteet (enintään 300 p) Ylioppilastutkinnosta lasketaan pisteitä reaalikokeesta, matematiikasta, äidinkielestä ja yhdestä vieraasta kielestä alla esitetyn mukaan. Katso IB-, EB- ja Reifeprüfung tutkinnon pisteytys sivulta 3. 1.a. Ennen vuotta 2006 suoritetun reaalikokeen arvosanan alla olevan taulukon mukainen pistemäärä 1,75:lla kerrottuna (maksimi 140 p). 1.b. Vuosina suoritetun biologian reaalikokeen arvosanan alla olevan taulukon mukainen pistemäärä (maksimi 80 p) sekä kemian, fysiikan tai maantieteen reaalikokeista parhaan arvosanan alla olevan taulukon mukainen pistemäärä (maksimi 60 p). Maksimi pistemäärä on 140 p. vanhamuotoinen reaali ainereaali biologia ainereaalit: kemia, fysiikka tai maantiede laudatur eximia cum laude approbatur magna cum laude approbatur cum laude approbatur lubenter approbatur approbatur Jos hakijalla on suoritettuna sekä 1a että 1b -vaihtoehdon kokeita, käytetään valinnassa enemmän pisteitä tuottavaa vaihtoehtoa. 2. Ylioppilastutkinnon matematiikan kokeen arvosanasta annetaan pisteitä seuraavasti: pitkä laudatur eximia cum laude approbatur magna cum laude approbatur cum laude approbatur lubenter approbatur 25 0 approbatur 10 0 lyhyt 3. Ylioppilastutkinnon äidinkielen kokeen arvosanasta annetaan pisteitä seuraavan taulukon mukaisesti. Jos hakija on suorittanut äidinkielen kokeen sijasta suomi/ruotsi toisena kielenä -kokeen, siitä annetaan pisteet kuten lyhyestä vieraasta kielestä (katso taulukko 4). laudatur 50 eximia cum laude approbatur 35 magna cum laude approbatur Ylioppilastutkinnon vieraan kielen kokeen arvosanasta annetaan pisteitä seuraavan taulukon mukaisesti. Jos hakijalla on hyväksyttynä useita vieraan kielen kokeita, käytetään sitä, joka antaa eniten pisteitä. pitkä laudatur eximia cum laude approbatur magna cum laude approbatur 15 5 lyhyt 9

10 FYSIKAALISTEN TIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Valintakoe Maanantaina klo Valintakoe järjestetään Luonnontieteiden talo I:ssä luentosalissa IX. Osoite: Yliopistonmäki, Turun yliopisto. Valintamenettely Fysikaalisten tieteiden koulutusohjelmaan valitaan opiskelijat todistusvalinnalla tai valintakoemenestyksen perusteella. Kaikki todistusvalinnan kriteerit täyttävät opiskelijat valitaan. Enimmäispistemäärä fysiikan kokeesta on 60. Jotta hakija voisi tulla hyväksytyksi opiskelijaksi fysikaalisten tieteiden koulutusohjelmaan, tulee hänen saada valintakokeesta vähintään 16 pistettä. Varasijoilta valittavat valitaan valintakoemenestyksen perusteella. Todistusvalinta 1. a) Vuonna 2006 tai sen jälkeen ylioppilastutkinnon suorittaneet: Fysiikan ainereaali ja pitkä matematiikka siten, että molemmista on arvosana vähintään M. b) Ennen vuotta 2006 ylioppilaaksi kirjoittaneet: Reaalikokeen fysiikan vastausten yhteispistemäärä vähintään 20 ja pitkän matematiikan arvosana vähintään M. 2. IB-tutkinnon suorittaneet: Fysiikka HL 5 ja matematiikka HL 5 EB-tutkinnon suorittaneet: Fysiikka 7,00-7,95 ja matematiikka 7,00-8,45 Reifeprüfung- tutkinnon suorittaneet: Fysiikka ja matematiikka 8-9 pistettä Valintakoe (60 p.) Fysiikan valintakoe on yhteinen pyrittäessä Helsingin yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisiin tiedekuntiin, Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan Joensuun ja Kuopion kampukseen sekä Oulun yliopiston luonnontieteelliseen tiedekuntaan. Fysiikan valintakoe perustuu lukion fysiikan koko oppimäärään (vähintään 8 kurssia). Hakija voi osallistua kokeeseen valitsemallaan paikkakunnalla kuitenkin siten, että hänen täytyy hakea myös siihen yliopistoon, jossa osallistuu fysiikan valintakokeeseen. Hakijan valintakoe otetaan huomioon kaikkien niiden yhteistyössä mukana olevien tiedekuntien valinnoissa, joihin hän on hakenut. Vaikka valintakokeet ovat yhteiset, niin jokaisella yhteistyössä mukana olevalla tiedekunnalla on omat valintaperusteensa. Tarkemmat tiedot kunkin tiedekunnan valintaperusteista selviävät tiedekuntien omista vuoden 2010 valintaoppaista. Valintakokeessa sallitut apuvälineet Fysiikan valintakokeessa saa käyttää ylioppilastutkinnossa hyväksyttyä taskulaskinta. 10

11 GEOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA Valintakoe Perjantai klo Valintakoe järjestetään yliopistonmäellä Luonnontieteiden talo I:ssä, luentosalissa XXII. Osoite: Yliopistonmäki, Turun yliopisto. Valintamenettely Valintakoe on kaikille hakijoille pakollinen. Geologian koulutusohjelmaan valitaan ensin vähintään 10 hakijaa yhteispisteiden perusteella ja sen jälkeen 5 valintakokeen perusteella. Tasapisteissä olevat hakijat järjestetään yhteispistekiintiössä koepisteiden mukaiseen järjestykseen ja koepistekiintiössä yhteispisteiden mukaiseen järjestykseen. Varasijalta valittavat hakijat valitaan yhteispisteiden perusteella. Mikäli hakijalla ei ole suoritettuna tutkintoa, jonka perusteella voi saada todistuspisteitä, valinta tapahtuu valintakokeen perusteella. Yhteispistevalinta (A+B+C+D = 60 pistettä) A. Geologian valintakoe (enintään 30 p.), joka perustuu seuraavaan kirjaan: Kakko, I., Kenno, P., Tyrväinen, H., Fabritius, H. (2006 tai uudempi painos). Lukion maantiede 1 Sininen planeetta GE1, Otava, ISBN B. Yo-todistuksesta (enintään 15 p.): matematiikka, äidinkieli sekä englanti tai toinen kotimainen kieli alla olevan taulukon mukaan. Valinnassa käytetään eniten pisteitä antavaa koetta. Katso IB-, EB- ja Reifeprüfung tutkinnon pisteytys sivulta 3. Arvosana yo-tutkinnossa Pitkä matematiikka, äidinkieli ja pitkään oppimäärään perustuvat kielet (A-kieli) Laudatur 5 4 Eximia cum laude approbatur 4 3 Magna cum laude approbatur 3 2 Cum laude approbatur 2 1 Lubenter approbatur 1 0 Lyhyt matematiikka, suomi/ruotsi toisena kielenä sekä lyhyeen tai keskipitkään oppimäärään perustuvat kielet (B-, C-, D-kieli) C. Ylioppilastutkinnon reaalikokeesta (enintään 10 pistettä): Pisteitä annetaan vanhamuotoisen reaalikokeen arvosanasta tai yhdestä seuraavista ainereaalikokeista: fysiikka, kemia, biologia, maantiede. Pisteet lasketaan parhaat pisteet antavasta suorituksesta. Arvosana yo-tutkinnossa Valinnassa käytettävät pisteet Laudatur 10 Eximia cum laude approbatur 9 Magna cum laude approbatur 8 Cum laude approbatur 6 Lubenter approbatur 4 Approbatur 2 D. Reaalin lisäpisteet (enintään 5 p): Lisäpisteitä annetaan vanhamuotoisessa reaalissa suoritetuista fysiikan ja kemian tehtävistä tai suoritetuista fysiikan tai kemian ainereaalikokeista alla olevan taulukon mukaisesti: Fysiikan ja kemian tehtävistä yhteenlasketut pisteet (vanhamuotoinen reaalikoe) Fysiikan tai kemian ainereaali kokeen arvosana Valinnassa käytettävät lisäpisteet 22 pistettä tai enemmän L tai E pistettä M pistettä C pistettä B pistettä A 1 11

12 KEMIAN KOULUTUSOHJELMA Valintakoe Tiistaina klo Valintakoe järjestetään yliopistonmäellä Luonnontieteiden talo I:ssä, luentosalissa IX. Osoite: Yliopistonmäki, Turun yliopisto. Valintamenettely Ensin valitaan kaikki todistusvalinnan kriteerit täyttävät hakijat. Tämän jälkeen valitaan 5 valintakokeen tuloksen perusteella. Loput hakijat (vähintään 20) yo-todistuksesta saatavien pisteiden ja valintakoepisteiden yhteissumman (= yhteispisteet) perusteella. Myös varasijoilta valittavat valitaan yhteispisteiden perusteella. Katso alta kunkin valintaryhmän valintaperusteet. HUOM! Ylioppilas voi tulla valituksi kemian koulutusohjelmaan vain jos hänellä on matematiikan kokeesta suoritettu hyväksytty ylioppilaskoe (pitkä tai lyhyt). Katso myös korkeampi matematiikan arvosanavaatimus yhteispisteiden perusteella valittaessa. Mikäli hakijalla ei ole suoritettuna tutkintoa, jonka perusteella voi saada todistuspisteitä, valinta tapahtuu seuraavasti: Hakijan valintakoepistemäärän tulee ylittää vertailuluku, joka on yhteispistein muodostetun listan 65 parhaan hakijan valintakoepisteiden keskiarvo. Todistusvalinta (katso lisätietoja s. XX Todistusvalinta) 1. Ainereaalikokeen suorittaneet: Kemian reaalikoe E + matematiikka/pitkä E tai Fysiikan reaalikoe E + matematiikka/pitkä E tai Kemian reaalikoe E + fysiikan reaalikoe E ja matematiikka/pitkä C tai matematiikka/lyhyt E 2. Vanhamuotoisen reaalikokeen suorittaneet: Matematiikka/pitkä E + reaali E siten, että kemian ja fysiikan tehtävien yhteispistemäärä on IB-tutkinnon suorittaneet: Kemia HL 6 tai matematiikka HL 6. EB-tutkinnon suorittaneet: Matematiikka 8,50-9,45 ja kemia 8,00-8,95 Reifeprüfung- tutkinnon suorittaneet: Matematiikka pistettä ja kemia pistettä lisäksi kaikilla hyväksyttävillä tulee olla yhteispisteiden laskutavan yhteydessä esitettävän yo-tutkinnosta annettavien pisteiden summa vähintään 12. Valintakokeen perusteella tehtävä valinta Valintakoekiintiössä valitaan 5 parasta hakijaa valintakokeen pistemäärän perusteella. Pelkästään valintakokeen perusteella voi tulla valituksi vain sellainen ylioppilas, joka on suorittanut matematiikasta ylioppilaskokeen (pitkä tai lyhyt) tai vastaavan kokeen IB-, EB- ja RF-tutkinnossa. Yhteispistevalinta (A+B = 60 p.) A. Kemian koe (enint. 30 p). Kokeesta tulee saada vähintään 9 p. Kokeen enimmäispistemäärä on 30 pistettä. B. Yo-tutkinto (enint. 30 p). Todistuspisteitä on saatava vähintään 12. Lisäksi yhteispisteiden perusteella valittavilla on oltava ylioppilastutkinnossa suoritusta pitkän oppimäärän matematiikan kokeesta vähintään arvosana C tai lyhyen oppimäärän matematiikan kokeesta E. Mikäli hakijalla ei ole edellä mainittua matematiikan arvosanaa, ei hän saa yhteispisteitä eikä voi tulla valituksi tässä ryhmässä. Mahdollisissa tasapisteissä olevat hakijat järjestetään koepisteiden mukaiseen järjestykseen. Katso IB-, EB- ja Reifeprüfung tutkinnon pisteytys sivulta 3. Todistuspisteitä on saatava vähintään 12. Lisäksi IB-tutkinnon suorittaneilla matematiikasta vaaditaan arvosana 4 (HL-taso) tai 5 (SL-taso). EB-tutkinnon suorittaneilla on matematiikan arvosanan oltava 6,00-6,95 ja Reifeprüfung tutkinnon suorittaneilla 7 pistettä. 12

13 Ylioppilastutkinnon ja ainereaalikokeita suorittaneet: Pisteitä annetaan viidestä kokeesta, jotka ovat: matematiikan, äidinkielen, toisen kotimaisen kielen tai vieraan kielen koe sekä kaksi seuraavista reaalikokeista: fysiikka, kemia, biologia ja maantiede. Hakija ei voi saada pisteitä samanaikaisesti sekä biologian että maantieteen reaalikokeista, vaan ainoastaan toisesta. Pistelaskussa käytetään enemmän pisteitä antavia kokeita seuraavan taulukon mukaisesti. Arvosanasta annettavat pisteet Ylioppilastutkinnon koe B C M E L Matematiikka pitkä oppimäärä Matematiikka lyhyt oppimäärä Äidinkieli Vieras kieli pitkä oppimäärä (A-kieli) Toinen kotimainen kieli Reaalikokeet: fysiikka, kemia, biologia, maantiede Suomi/ruotsi toisena kielenä Vieras kieli keskipitkä oppimäärä (B-kieli) Ylioppilastutkinnon suorittaneet, jotka ovat suorittaneet vanhamuotoisen reaalikokeen: Pisteitä annetaan neljästä kokeesta jotka ovat: matematiikan, äidinkielen, reaalin sekä toisen kotimaisen kielen tai vieraan kielen koe. Pistelaskussa käytetään enemmän pisteitä antavia kokeita seuraavan taulukon mukaisesti. Arvosanasta annettavat pisteet Ylioppilastutkinnon koe B C M E L Matematiikka pitkä oppimäärä ,5 Matematiikka lyhyt oppimäärä 4 5 Äidinkieli Vieras kieli pitkä oppimäärä (A-kieli) Toinen kotimainen kieli Reaali Suomi/ruotsi toisena kielenä Vieras kieli keskipitkä oppimäärä (B-kieli) , Valintakoe Kemian valintakoe on yhteinen pyrittäessä Helsingin yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisiin tiedekuntiin sekä Oulun yliopiston luonnontieteelliseen tiedekuntaan. Kemian valintakoe perustuu lukion kemian koko oppimäärään (vähintään 5 kurssia). Hakija voi osallistua kokeeseen valitsemallaan paikkakunnalla kuitenkin siten, että hänen täytyy hakea myös siihen yliopistoon, jossa osallistuu kemian valintakokeeseen. Hakijan valintakoe otetaan huomioon kaikkien niiden yhteistyössä mukana olevien tiedekuntien valinnoissa, joihin hän on hakenut. Vaikka valintakokeet ovat yhteiset, niin jokaisella yhteistyössä mukana olevalla tiedekunnalla on omat valintaperusteensa. Tarkemmat tiedot kunkin tiedekunnan valintaperusteista selviävät tiedekuntien omista vuoden 2010 valintaoppaista. Valintakokeessa sallitut apuvälineet Kemian valintakokeessa saa käyttää ylioppilastutkinnossa hyväksyttyä taskulaskinta 13

14 MAANTIETEEN KOULUTUSOHJELMA Valintakoe Tiistaina klo Valintakoe järjestetään yliopiston Educarium ja Publicum -rakennusten luentosaleissa, os. Assistentinkatu 5, Turun yliopisto. Hakijat jaetaan sukunimen alkukirjaimen mukaan eri saleihin. Salijako on nähtävänä ennen valintakoetta em. rakennusten ulko-ovilla. Valintamenettely Valintakoe on kaikille hakijoille pakollinen. Maantieteen koulutusohjelmaan valitaan ensin 15 parasta hakijaa yhteispisteiden perusteella ja sen jälkeen vähintään 10 hakijaa valintakokeen perusteella. Tasapisteissä olevat hakijat järjestetään yhteispistekiintiössä koepisteiden mukaiseen järjestykseen ja koepistekiintiössä yhteispisteiden mukaiseen järjestykseen. Varasijoilta valitseminen tapahtuu valintakoemenestyksen perusteella. Mikäli hakijalla ei ole suoritettuna tutkintoa, jonka perusteella voi saada todistuspisteitä, valinta tapahtuu valintakokeen perusteella. Yhteispistevalinta (A+B =60 pistettä) A. Maantieteen koe (enint. 30 p.), joka perustuu: 1. Lukion maantieteen vuonna 2005 käyttöön otetun opetussuunnitelman mukaisiin pakollisiin ja syventäviin kursseihin : 1. Sininen planeetta, 2. Yhteinen maailma, 3. Riskien maailma ja 4. Aluetutkimus. 2. Worldwatch-instituutti 2009: Maailman tila Lämpenevään maailmaan: Raportti kehityksestä kohti kestävää yhteiskuntaa. Gaudeamus ISBN (Huomaa, että muiden vuosien painokset ovat eri sisältöisiä, eivätkä ole käyttökelpoisia valintakoekirjoina). B. Yo-tutkinto (enint. 30 p). Katso IB-, EB- ja Reifeprüfung tutkinnon pisteytys sivulta 3. Reaalikokeen ennen vuotta 2006 suorittaneet: Pisteitä annetaan reaalikokeesta sekä kolmesta parhaasta seuraavista: äidinkieli, toinen kotimainen kieli, matematiikka ja muu pitkään oppimäärään perustuva kieli (A-kieli). Arvosana yo-tutkinnossa Äidinkieli, reaali ja A-kieli, pitkä matematiikka laudatur 7,5 5 eximia cum laude approbatur 6 4 magna cum laude approbatur 5 3 cum laude approbatur 3 2 lubenter approbatur 1 1 Suomi/ruotsi toisena kielenä, B-, C-, D-kieli ja lyhyt matematiikka tai Ainereaalikokeen/kokeita suorittaneet: Pisteitä annetaan kolmesta parhaasta seuraavista: äidinkieli, toinen kotimainen kieli, matematiikka ja muu pitkään oppimäärään perustuva kieli (A-kieli) seuraavasti: Arvosana yo-tutkinnossa Äidinkieli ja A-kieli, pitkä matematiikka laudatur 5 3,5 eximia cum laude approbatur 4 2,5 magna cum laude approbatur 3 2 cum laude approbatur 2 1,5 lubenter approbatur 1 1 Suomi/ruotsi toisena kielenä, B-, C-, D-kieli ja lyhyt matematiikka 14

15 sekä ainereaalikokeista enintään 15 pistettä alla olevan taulukon mukaan. Muista kuin maantieteen reaalikokeista voi saada yhteensä enintään 12 pistettä (enintään 3 reaalikoetta). Arvosana yo-tutkinnossa Maantieteen reaalikoe Muut reaalikokeet laudatur 12 4 eximia cum laude approbatur 10 3 magna cum laude approbatur 8 2 cum laude approbatur 6 1 lubenter approbatur 4 0,5 approbatur 2 0 MATEMATIIKAN KOULUTUSOHJELMA Valintakoe Maanantaina klo Valintakoe järjestetään yliopistonmäellä Luonnontieteiden talo I:ssä, luentosalissa IX. Osoite: Yliopistonmäki, Turun yliopisto. Valintamenettely Matematiikan koulutusohjelmaan valitaan opiskelijat todistusvalinnalla tai valintakoemenestyksen perusteella. Kaikki todistusvalinnan kriteerit täyttävät opiskelijat valitaan. Enimmäispistemäärä matematiikan kokeesta on 60. Jotta hakija voisi tulla hyväksytyksi opiskelijaksi matematiikkaan, tulee hänen saada valintakokeesta vähintään 16 pistettä. Todistusvalinta 1. Ylioppilaskokeen suorittaneet: Toinen seuraavista ehdoista täytettävä a) Matematiikka/pitkä laudatur b) Matematiikka/pitkä eximia ja reaalikoe (ainereaalikoe tai vanhamuotoinen) magna cum laude. 2. IB-tutkinnon suorittaneet: Toinen seuraavista ehdoista täytettävä: a) Matematiikka HL 6 b) Matematiikka SL 7 ja äänimäärä 35 EB-tutkinnon suorittaneet: Matematiikka 8,50-9,45 ja yleisarvosana 78/100 Reifeprüfung- tutkinnon suorittaneet Matematiikka pistettä Valintakoe Matematiikan valintakoe on yhteinen pyrittäessä Helsingin yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisiin tiedekuntiin, Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan Joensuun kampukseen, Tampereen yliopiston informaatiotieteiden tiedekuntaan sekä Oulun yliopiston luonnontieteelliseen tiedekuntaan. Matematiikan valintakoe perustuu lukion pitkän matematiikan pakolliseen oppimäärään (vähintään 10 kurssia). Hakija voi osallistua kokeeseen valitsemallaan paikkakunnalla kuitenkin siten, että hänen täytyy hakea myös siihen yliopistoon, jossa osallistuu matematiikan valintakokeeseen. Hakijan valintakoe otetaan huomioon kaikkien niiden yhteistyössä mukana olevien tiedekuntien valinnoissa, joihin hän on hakenut. Vaikka valintakokeet ovat yhteiset, niin jokaisella yhteistyössä mukana olevalla tiedekunnalla on omat valintaperusteensa. Tarkemmat tiedot kunkin tiedekunnan valintaperusteista selviävät tiedekuntien omista vuoden 2010 valintaoppaista. Valintakokeessa sallitut apuvälineet Matematiikan valintakokeessa taskulaskin ei ole sallittu. Kysymykset on laadittu siten, että laskin on tarpeeton. 15

16 TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Valintakoe Keskiviikkona klo Kokeeseen ei lähetetä erikseen kutsua. Valintakoe järjestetään luentosaleissa Osmo Järvi ja Externum (osoite: Medisiina 1. kerros, Kiinamyllynkatu 10) ja Mikro (osoite: Mikro 1. kerros, Kiinamyllynkatu 13). Hakijat jaetaan sukunimen alkukirjaimen mukaan eri saleihin. Salijako on nähtävänä ennen valintakoetta Medisiinan pääsisäänkäynnin ovissa. Valintamenettely 1. Ensin suoralla todistusvalinnalla hyväksytään enintään 6 parasta hakijaa, joilla terveyden biotieteet on asetettu 1. hakukohteeksi Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan päävalinnan hakukohteista (pl. valtakunnalliset yhteisvalinnat). Valinta tapahtuu sen pistemäärän perusteella, joka määräytyy näissä valintaperustetiedoissa myöhemmin kohdassa B. Yo-tutkinnon pisteytystavan mukaan (enintään 30 pistettä). Todistusvalinnalla valittaville ilmoitetaan valinnan tuloksesta henkilökohtaisella kirjeellä noin viikko ennen valintakoetta ja tulos julkaistaan internetissä viimeistään viikkoa ennen pääsykoetta niiden hyväksyttyjen osalta, jotka ovat antaneet siihen luvan hakulomakkeessaan. Seuraavaksi hyväksytään pelkän valintakokeen perusteella enintään 9 parhaiten valintakokeessa menestynyttä hakijaa. Seuraavaksi hyväksytään ylioppilastutkinnosta saatavien alkupisteiden ja valintakoepisteiden yhteispistemäärän perusteella vähintään 9 parasta hakijaa. Varasijoilta valittavat valitaan yhteispisteiden perusteella. Todistusvalinta 1. a) Ainereaalikokeita suorittaneet: Biologian ja kemian reaalikokeesta vähintään arvosana E Vanhamuotoisen reaalikokeen suorittaneet: Reaali arvosanalla L b) IB-tutkinnon suorittaneet: Kemia ja biologia 6 EB-tutkinnon suorittaneet: Kemia ja biologia 8,00-8,95 Reifeprüfung- tutkinnon suorittaneet Kemia ja biologia pistettä Yhteispistekiintiö (A+B =60 pistettä) A. Terveyden biotieteiden valintakoe (biologian osio 15 p + kemian osio 15 p = enintään 30 p.), joka perustuu: 1. Biologia. Ihminen (uud.) WSOY, 2007 (6.-7. painos), Turunen, Seppo ISBN Biologia. Geeni ja biotekniikka WSOY, 2007 (6.-7.painos), Tenhunen, Jukka - Ulmanen, Ismo - Ylänne, Jari, ISBN Lukion kemian koko oppimäärä sisältäen myös valinnaiset kurssit. Kokeessa on kaksi kahden tunnin osiota: biologia ja kemia, joiden välissä on enintään tunnin pituinen tauko. Voidakseen tulla hyväksytyksi koulutusohjelmaan, valintakokeen molemmat osiot on suoritettava hyväksytysti. Molemmat osiot tuottavat korkeintaan 36 pistettä eli yhteensä korkeintaan 72 pistettä. Koeosioiden hyväksytty suorittaminen edellyttää vähintään 12 pistettä kummastakin osioista (vähintään 24 pistettä yhteensä). Koekysymykset ovat suomenkieliset. Vastauksissa saa käyttää suomen, ruotsin tai englannin kieltä poikkeuksena ulkomailla pohjakoulutuksensa saaneet hakijat, joiden tulee vastata vain suomen kielellä. B. Yo-tutkinto (enintään 30 p.) Ainereaalikokeita suorittaneet: Pisteitä annetaan biologian ja kemian reaalikokeesta, äidinkielen kokeesta sekä parhaasta seuraavista: fysiikka, matematiikka, ja terveystieto. Vanhamuotoisen reaalikokeen suorittaneet: 16

17 Pisteitä annetaan reaalikokeesta kerrottuna kahdella sekä matematiikasta ja äidinkielestä. Katso IB-, EB- ja Reifeprüfung tutkinnon pisteytys sivulta 3. Mahdollisissa tasapistetilanteissa ratkaisee biologian, kemian ja äidinkielen yhteispistemäärä tai vanhamuotoisesta reaalista saatava pistemäärä. Jos nämäkin ovat tasan, ratkaisee paremmuusjärjestyksen matematiikan arvosanasta saatava pistemäärä. yo- Arvosana tutkinnossa Biologia, kemia, fysiikka, terveystieto, äidinkieli, pitkä matematiikka Pisteet laudatur 7,5 5 eximia cum laude approbatur magna cum laude approbatur cum laude approbatur 3 - lubenter approbatur 1 - Lyhyt matematiikka Pisteet Valintakokeissa sallitut apuvälineet Hakija tarvitsee valintakokeen kemian osiossa laskimen. Katso Valintaopas 2010 lääketieteellisen tiedekunnan kohdalta valintakokeissa sallitut laskimet. Muita laskimia kuten ohjelmoitavia ja graafisia laskimia tai muita matemaattisia apuvälineitä kuten esimerkiksi taulukoita, laskinten käyttöohjeita tai ohjelmakortteja ei saa käyttää. Valintakoesuoritus hylätään, mikäli valintakokeissa havaitaan hakijalla ei-sallittu laskin. TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Valintakoe Perjantaina klo Valintakoe järjestetään Luonnontieteiden talo I:ssä luentosalissa IX. Osoite: Yliopistonmäki, Turun yliopisto. Tietojenkäsittelytieteiden yhteisvalinta Helsingin, Joensuun, Jyväskylän, Kuopion, Tampereen ja Turun yliopistot järjestävät opiskelijavalinnan yhteisvalintana. Valintakoe on yhteinen, mutta jokainen yhteisvalinnassa mukana oleva yliopisto määrittelee kuitenkin itse pistelaskukaavansa ja hyväksymisrajansa. Tiedot eri yliopistojen valintaperusteista saa kyseisten yliopistojen valintaoppaista, www-sivuilta sekä yhteisvalinnan www-sivuilta Yhteisvalinnan hakukohteita ovat Helsingin, Joensuun, Kuopion, Tampereen ja Turun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelmat sekä Jyväskylän yliopiston tietotekniikan pääaine. Yhteisvalinnassa voidaan pyrkiä enintään neljään hakukohteeseen, jotka hakija asettaa sähköisen yhteishaun hakulomakkeessa suosituimmuusjärjestykseen. Pyrkimisjärjestys on sitova, eikä sitä voi muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen. Hakija voi tulla valituksi tietojenkäsittelytieteen/tietotekniikan opiskelijaksi vain yhteen yhteisvalinnassa mukana olevaan yliopistoon. Hyväksytyksi tullut ei voi jäädä jonottamaan suosituimmuusjärjestyksessä ylemmälle sijalle asettamaansa yliopistoon. Hakulomakkeessa tulee mainita, missä yliopistossa hakija osallistuu valintakokeeseen. Valintakoe Tietojenkäsittelytieteen valintakokeessa on kolme tehtävää, joista hakijan tulee vastata kahteen valitsemaansa tehtävään. Kustakin tehtävästä on mahdollista saada 25 pistettä. Tehtävät arvostellaan kokonaisin pistein. Hakijalta hyväksytään vain kaksi vastausta, vaikka hän vastaisi kaikkiin tehtäviin. Tällaisessa tapauksessa jätetään huomioimatta paras vastaus. 17

18 Tehtävistä kaksi on kokeessa jaettavaan aineistoon perustuvia ja yksi on yleistä ongelmanratkaisukykyä mittaava tehtävä. Valintakokeeseen osallistuvalla tulee olla mukanaan passi, ajokortti tai valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus sekä tavalliset kirjoitusvälineet. Valintakokeessa ei saa käyttää laskinta. Erillistä kutsua valintakokeeseen ei lähetetä. Valintakokeessa sallitut apuvälineet Laskimien tai muiden sähköisten apuvälineiden käyttö ei ole sallittua tietojenkäsittelytieteen valintakokeessa. Valintamenettely Kaikki todistusvalinnan kriteerit täyttävät hakijat hyväksytään. Tämän jälkeen hyväksytään valintakokeessa 20 parhaiten menestynyttä ensisijaisesti Turun yliopistoon hakenutta hakijaa. Kokeesta tulee saada vähintään 10 p. Loput hyväksytään yhteispisteiden perusteella. Myös varasijoilta valittavat valitaan yhteispisteiden perusteella. Mikäli hakijalla ei ole suoritettuna tutkintoa, jonka perusteella voi saada todistuspisteitä, valinta tapahtuu valintakokeen perusteella. Yhteispistekiintiössä tasapistetilanteessa valinnan ratkaisee hakijan valintakokeen pistemäärä ja valintakoekiintiössä hakijan yhteispisteet. Todistusvalinta 1. Ylioppilastutkinnon suorittaneet: Pitkä matematiikka E ja reaalikoe (ainereaali tai vanhamuotoinen reaali) E tai pitkä matematiikka E ja äidinkieli (suomi tai ruotsi) E. Suomi / ruotsi toisena kielenä koe rinnastetaan äidinkielen kokeeseen. 2. IB-tutkinnon suorittaneet: Matematiikka HL 6 tai SL = 7 ja luonnontieteet (HL) tai äidinkieli (suomi) 6. EB-tutkinnon suorittaneet: Matematiikka 8,5 ja luonnontieteet tai äidinkieli (suomi tai ruotsi) 8. Reifeprϋfung-tutkinnon suorittaneet: Matematiikka 10 ja luonnontieteet tai äidinkieli (suomi tai ruotsi) 10. Yhteispistevalinta (A+B=100p) Yhteispistekiintiössä voi tulla valituksi, vaikka Yo-todistuksesta saatava pistemäärä on 0. Yhteispisteiden perusteella valittavien täytyy kuitenkin aina osallistua valintakokeeseen. A. Tietojenkäsittelytieteen valintakoe (50 p). Kokeesta tulee saada vähintään 10 pistettä. B. Yo-todistuksesta (50 p): matematiikka, äidinkieli (myös suomi tai ruotsi tai suomi/ruotsi toisena kielenä -koe) ja englanti alla olevan taulukon mukaan (max 100 p) x 0,5. Katso IB-, EB- ja Reifeprüfung tutkinnon pisteytys sivulta 3. Arvosana yo-tutkinnossa Pitkä matematiikka Lyhyt matematiikka, äidinkieli ja englanti Laudatur ja Eximia cum laude approbatur Magna cum laude approbatur Cum laude approbatur Lubenter approbatur 15 5 Approbatur

19 ERILLISVALINNAT Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan erillisvalintojen hakuaika päättyy klo Poikkeuksena tästä on avoimen väylän haku, joka päättyy klo Hakulomakkeen on oltava yliopistossa ennen hakuajan päättymistä. Hakulomake on em. ajankohtaan mennessä tuotava Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kansliaan, osoite: Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Yliopistonmäki, Luonnontieteiden talo II, Turun yliopisto tai sen on oltava saapunut postitse. Postitse lähetettäessä palautusosoite löytyy hakulomakkeesta tai lomakkeen mukana olevista täyttöohjeista. Myöhässä tulleita hakulomakkeita ei käsitellä vaan ne palautetaan hakijalle. Jos hakija lähettää hakulomakkeensa postitse ja haluaa siitä itselleen tositteen, hänen on kirjattava lähetys. Postin antama kuitti riittää tarvittaessa todisteeksi hakulomakkeen lähettämisestä. Mikäli hakija haluaa varmistuksen hakulomakkeen saapumisesta tiedekuntaan, on hakemukseen liitettävä palautusosoitteella ja postimerkillä varustettu postikortti. Tiedekunnasta lähetetään kortti hakijalle kun hakemus on vastaanotettu. 1. MUISTA SUOMALAISISTA YLIOPISTOISTA TAI TIEDEKUNNISTA SIIRTOA ANOVAT, JOTKA EIVÄT OLE SUORITTANEET ALEMPAA KORKEAKOULUTUTKINTOA (opinto-oikeus alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon) Jossakin toisessa suomalaisessa korkeakoulussa tai tiedekunnassa opiskelevat voivat päästä hakemuksesta tiedekunnan opiskelijoiksi ilman valintakokeita, mikäli haettavan koulutusohjelman opiskelijakiintiössä on tilaa. Poikkeuksena terveyden biotieteiden koulutusohjelma, jossa valintakoe on aina pakollinen. Kaikilta tiedekuntaan siirtyviltä edellytetään vähintään 15 opintoviikon/25 opintopisteen suoritukset omasta pääaineestaan. Biokemian, biotekniikan, fysikaalisten tieteiden, geologian, kemian, matematiikan, sekä tietotekniikan, elektroniikan ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelmiin voidaan yleensä hyväksyä hakijat, jotka ovat suorittaneet n. 1 2 vuoden yliopisto-opinnot hakemaltaan alalta. Maantieteen koulutusohjelmaan siirtyviltä muilta kuin maantieteen pääaineopiskelijoilta vaaditaan vähintään 40 op maantieteen opintoja ja yhteensä vähintään 80 op yliopisto-opintoja. Muista yliopistoista maantieteen koulutusohjelmaan hakevilta maantieteen pääaineopiskelijoilta vaaditaan, että heillä on suoritettuna kandidaatin tutkinto (ks. kohta Alemman korkeakoulututkinnon suomalaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa suorittaneet). Tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelmaan hyväksyttäviltä edellytetään vähintään 35 opintopisteen opinnot tietojenkäsittelytieteistä. Biologian koulutusohjelmaan otetaan vain alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita (ks. kohta Alemman korkeakoulututkinnon suomalaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa suorittaneet). Tiedekuntaan päästäkseen opiskelijoiden on osoitettava matemaattis-luonnontieteelliselle tiedekunnalle hakemus, jossa on liitteenä oikeaksi todistettu selvitys aikaisemmista opinnoista, mahdolliset todistusjäljennökset suoritetuista tutkinnoista sekä perustelut, minkä vuoksi hakija haluaa siirtyä Turun yliopistoon. Tiedekunta toimittaa pyynnöstä hakulomakkeen (p ) ja se on tulostettavissa myös osoitteesta Hakemukset on jätettävä tiedekuntaan kello mennessä. 2. ALEMMAN KORKEAKOULUTUTKINNON SUOMESSA TAI ULKOMAILLA YLIOPISTOSSA SUORITTANEET (opinto-oikeus ylempään korkeakoulututkintoon) Alemman korkeakoulututkinnon yliopistossa joko Suomessa tai ulkomailla suorittaneet voidaan valita suorittamaan pelkästään maisterin tai diplomi-insinöörin tutkintoa johonkin tiedekunnan koulutusohjelmista. Valinta tapahtuu suoritetun tutkinnon soveltuvuuden ja opintomenestyksen perusteella tapauskohtaisesti arvioiden. Tutkinto tulee olla suoritettu mennessä. Biologian koulutusohjelmaan hakevilla tulee olla tutkinnossaan vähintään 45 op:n suoritukset biologian alalta tai näitä vastaavat opinnot ulkomaisessa yliopistossa. Biologian koulutusohjelmaan voi hakea ainoastaan ekologian linjalle sekä fysiologian ja genetiikan linjalle. Opettajan linjalle ei voi hakea. Mikäli hakija ei ole suomen kielen taitoinen ja mikäli koulutusohjelman opinnot on mahdollista suorittaa englanniksi, tulee hakijan osoittaa englannin kielen taitonsa. Kielitaidon osoittamisen tavat on esitetty yliopiston Degree Prospectus oppaassa 19

20 Mikäli hakukohteen opinnoissa vaaditaan suomen kielen taitoa, eikä hakijalla ole suomenkielistä pohjakoulutusta (peruskoulu, lukio, korkeakoulututkinto) tulee hänen osoittaa suomen kielen taitonsa valtiohallinnon kielitutkinnolla, jossa osoitetaan suomen kielen vähintään hyvää taitoa tai suorittamalla yleinen kielitutkinto vähintään taitotasolla 4 (6-portainen taitotasoasteikko) tai 5 (9-portainen taitotasoasteikko). Tiedekuntaan päästäkseen opiskelijoiden on osoitettava matemaattis-luonnontieteelliselle tiedekunnalle hakemus, jossa on liitteenä oikeaksi todistetut todistusjäljennökset suoritetuista tutkinnoista ja mahdolliset muut selvitykset suoritetuista opinnoista ja kielitaidosta sekä perustelut, minkä vuoksi hän haluaa siirtyä Turun yliopistoon. Biologian koulutusohjelmaan hakevilta vaaditaan hakijan arvio siitä, miten alempi korkeakoulututkinto vastaa biologian koulutusohjelman Luk-tutkintoa ja mitä valmiuksia tai opintoja hakijalta puuttuu suorittaakseen FM-tutkinnon valitsemallaan linjalla (ekologian linja tai fysiologian ja genetiikan linja). Tiedekunta toimittaa pyynnöstä hakulomakkeen (p ) ja se on tulostettavissa myös osoitteesta Hakemukset on jätettävä tiedekuntaan klo mennessä. Täydentäviä opintoja voidaan vaatia enintään 60 opintopisteen verran. Tiedekunnan englanninkielisiin maisteriohjelmiin Master s Degree Programme in Information Technology, Master s Degree Programme in Environmental Sciences, Master s Degree Programme in Bioinformatics ja Master s Degree Programme in Embedded Computing sekä fysikaalisten tieteiden koulutusohjelman tähtitieteen linjalle on eri hakuajat ja valintaperusteet. Katso valintaperusteet Turun yliopiston Degree Prospectus oppaasta. 3. SUOMALAISEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNON SUORITTANEET (opinto-oikeus ylempään korkeakoulututkintoon, maantieteessä alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon) Soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet voivat hakea biokemian koulutusohjelmaan, biotekniikan koulutusohjelmaan, kemian koulutusohjelmaan, maantieteen koulutusohjelmaan, tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelmaan sekä tietotekniikan, elektroniikan ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelmaan. Ammattikorkeakoulututkinto tulee olla suoritettu mennessä. Valinta tapahtuu hakuasiakirjojen perusteella ilman valintakoetta, lukuun ottamatta maantieteen koulutusohjelmaa. Katso koulutusohjelmakohtaiset valintaperusteet alla. Hakuaika päättyy kello Hakeminen tapahtuu AMK-tutkinnon perusteella hakevien hakulomakkeella ( Hakemukseen tarvittavat liitteet ilmoitetaan hakulomakkeessa. Tiedekunnan maisteriohjelmiin haetaan eri menettelyllä, ks. teksti edellä. Ammattikorkeakoulututkintoa täydentäviä opintoja vaaditaan enintään 60 opintopisteen verran (ei koske maantieteen koulutusohjelmaan valittavia merikapteeneita). Ammattikorkeakoulututkinnon perusteella valittavilta vaaditaan suomen kielen taitoa, koska täydentävät opinnot järjestetään vain suomen kielellä. Tästä syystä mikäli hakijalla ei ole suomenkielistä pohjakoulutusta (peruskoulu, lukio, korkeakoulututkinto) tulee hänen osoittaa suomen kielen taitonsa valtiohallinnon kielitutkinnolla, jossa osoitetaan suomen kielen vähintään hyvää taitoa tai suorittamalla yleinen kielitutkinto vähintään taitotasolla 4 (6-portainen taitotasoasteikko) tai 5 (9-portainen taitotasoasteikko). Biokemian koulutusohjelma Biokemian koulutusohjelmaan voidaan valita 3 opiskelijaa suorittamaan filosofian maisterin tutkintoa ammattikorkeakoulussa suoritetun insinööritutkinnon perusteella. Valinta tapahtuu suoraan ylempään korkeakoulututkintoon. Hakukelpoisia ovat ne AMK-insinöörit, jotka ovat suorittaneet tutkinnon bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelmassa. Valinta tapahtuu insinööritutkinnossa suoritettujen opintojaksojen laajuudella painotettujen arvosanojen keskiarvon perusteella. Opiskelijoilta tullaan edellyttämään täydentävien opintojen suorittamista. Täydentävien opintojen määrästä päätetään yksilökohtaisesti ja siihen vaikuttaa insinöörin tutkintoon sisältyvien opintojen määrä ja laatu. Täydentäviä opintoja vaaditaan enintään 60 opintopistettä (= yhden vuoden opinnot). Biotekniikan koulutusohjelma Biotekniikan koulutusohjelmaan voidaan valita 3 opiskelijaa suorittamaan diplomi-insinöörin tutkintoa ammattikorkeakoulussa suoritetun biotekniikan insinööritutkinnon perusteella. Valinta tapahtuu suoraan ylempään korkeakoulututkintoon. Hakukelpoisia ovat ne AMK-insinöörit, jotka ovat suorittaneet tutkinnon bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelmassa biotekniikka pääaineenaan (biotekniikan 20

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Valintaopas 2013

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Valintaopas 2013 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Valintaopas 2013 TUTKINNOT JA KOULUTUSOHJELMAT Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa suoritetaan alempana korkeakoulututkintona luonnontieteiden tai

Lisätiedot

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Sisältö MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISEN tiedekunnan tutkintoja... 102 TUTKINNOT JA OPINTO-OIKEUDET... 102 Yhteishaku...103 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN

Lisätiedot

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiologian yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

Valintaperusteet 2016 1 (6)

Valintaperusteet 2016 1 (6) Valintaperusteet 216 1 (6) LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat, IB-, EB-

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa.

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. Valintaperusteet 214 1 (5) LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat, IB-, EB-

Lisätiedot

LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa.

LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. Valintaperusteet 215 1 (5) LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat, IB-, EB-

Lisätiedot

- mitä pitäisi tietää?

- mitä pitäisi tietää? - mitä pitäisi tietää? Haku tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi Voit hakea enintään 6 korkeakoulujen yhteishaussa olevaan koulutukseen (yliopistojen & ammattikorkeakoulujen hakukohteet) Voit saman

Lisätiedot

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017 Möte 5/2016, ärende 12, bilaga 1 1 DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017 Haku tekniikan kandidaatin hakukohteisiin 1. Yhteisvalinta Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta Opiskelijavalinta ja opiskelu Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta Missä voi opiskella diplomi insinööriksi ja arkkitehdiksi? DIA yhteisvalintaan kuuluvat yliopistot OULU Vaasa

Lisätiedot

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta JOENSUUN KAMPUS Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Aineenopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Biologia

Lisätiedot

Valintaperusteet 2016 1 (6)

Valintaperusteet 2016 1 (6) Valintaperusteet 216 1 (6) HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 4 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat,

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta ABI-päivät 14.-15.11.2012 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi p. 0294 48 5102 Lääketieteellisen

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta ABI-päivät 13.-14.11.2013 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi p. 0294 48 5102 Lääketieteellisen

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET 2016

VALINTAPERUSTEET 2016 VALINTAPERUSTEET 06 Korkeakoulujen yhteishaku - kandidaattiohjelmat SISÄLTÖ Aloituspaikat hakukohteittain.... Ensikertalaisille varattavat aloituspaikat... Hakuohjeet.... Hakukelpoisuus.... Tärkeät päivämäärät....

Lisätiedot

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin.

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin. 1 PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Hakuaika 14. 23.8.2013 Seinäjoen ammattikorkeakouluun - Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat Ohjeita

Lisätiedot

Koulutustarjonta ja valintaperusteet

Koulutustarjonta ja valintaperusteet Koulutustarjonta ja valintaperusteet Saimaan ammattikorkeakoulu kevään 2016 yhteishaku Yhteishakuinfo 21.10.2015 Ammattikorkeakoulujen valintaperusteet Kolme valintatapaa Ammattikorkeakoulu määrittelee

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 (ennakkotieto) VALINTAPERUSTEET

OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 (ennakkotieto) VALINTAPERUSTEET 1 OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 (ennakkotieto) VALINTAPERUSTEET KOULUTUSOHJELMAT (Koulutusalat) Biologian koulutusohjelma - aineenopettajan sv, (johon koulutusohjelman

Lisätiedot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Lukion vanhempainilta 16 Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinto Ylioppilaaksi tuloon vaaditaan yokirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Missä voi opiskella diplomi-insinööriksi ja arkkitehdiksi? DIA -yhteisvalintaan kuuluvat yliopistot OULU Vaasa

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA SISÄLTÖ LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA... 76 LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO... 76 HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO... 8 TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA

Lisätiedot

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA 1 LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta (BMTK) Kaivannaisalan tiedekunta (OMS) Luonnontieteellinen tiedekunta (LuTK) Tieto ja sähkötekniikan tiedekunta (TST) Abipäivät

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillinen tiedekunta Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillinen tiedekunta Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillinen tiedekunta Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Missä voit opiskella diplomiinsinööriksi ja arkkitehdiksi? OULU Vaasa Turku Tampere Helsinki Lappeenranta Koulutusohjelmat

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING)

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan valintakokeeseen. Valintakokeesta on saatava

Lisätiedot

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2011 SOSIOLOGIAN YHTEISVALINTA Hakeminen

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2011 SOSIOLOGIAN YHTEISVALINTA Hakeminen Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2011 SOSIOLOGIAN YHTEISVALINTA 2011 Hakeminen Hakukohteet: Sosiologian yhteisvalinnassa voi keväällä 2011 hakea Helsingin, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun

Lisätiedot

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet SOSIAALITYÖN YHTEISVALINTA Hakeminen

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet SOSIAALITYÖN YHTEISVALINTA Hakeminen Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet SOSIAALITYÖN YHTEISVALINTA 2011 Hakeminen Hakukohteet: Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2011 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen

Lisätiedot

Yhteishaun aikataulu

Yhteishaun aikataulu Yhteishaun aikataulu Opiskelupaikka otettava viimeistään vastaan Kevään hakuaika vieraskieliseen koulutukseen ja taideyliopistoon 7.1.-27.1. 2015 Syksyn haun tulokset Syksyn yhteishaku Kevään yhteishaku

Lisätiedot

Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014)

Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014) 1 Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014) Opiskelijavalinnan maksimipisteet (100 pistettä): Koulumenestys Valintakoe 60 pistettä 40 pistettä Kaikki hakukelpoiset

Lisätiedot

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto)

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto) 1 TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto) Valtioneuvoston asetuksen yliopistojen tutkinnoista (794/2004) mukaan opiskelemaan

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA

OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA 1 OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA Opiskelijat valitaan kahdella tavalla: Jono 1: 15 opiskelijaa valitaan koulumenestyksen ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 6 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus ABI-päivät 11.-12.11.2015 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu

Opiskelijavalinta ja opiskelu Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Heikki Kuoppala Tässä mahdollisesti esitetty virheellinen tieto ei ole peruste esimerkiksi oikaisupyynnön tekemiselle.

Lisätiedot

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018 LIITE 2 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018 1. HAKUEDELLYTYKSET Yleisenä edellytyksenä erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakemiselle on, että hakija

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 INSINÖÖRIKOULUTUS (*) JA LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta OPISKELIJAVALINTA Kaikki hakukelpoiset hakijat

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin OPISKELIJAVALINNAN Y LEISPERIAATTEET (YHTEISHAKU KEVÄT 20 16) Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014. Voit hakea

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke 22.5.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE +

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 Liiketalouden alaan kuuluvat seuraavat koulutuksen osa-alueet.: 1. Liiketalous 2. Johdon assistenttityö ja kielet 3. Tietojenkäsittely

Lisätiedot

Lääketiede apulaisprofessori Petteri Nieminen terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos, biolääketieteen yksikkö

Lääketiede apulaisprofessori Petteri Nieminen terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos, biolääketieteen yksikkö Abi-infon ohjelma 2015 Lääketiede ja Hammaslääketiede Lääketiede apulaisprofessori Petteri Nieminen terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos, biolääketieteen yksikkö Hammaslääketiede kliininen

Lisätiedot

LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA ENNAKKOTIEDOT

LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA ENNAKKOTIEDOT 1 OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2011 ENNAKKOTIEDOT Tiedekunnan viralliset valintaperusteet julkaistaan myöhemmin joulu-tammikuussa tällä samalla verkkosivulla. Kaikki

Lisätiedot

Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin

Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin INFO 12.2.2013 www.novida.fi Amk-nuorten koulutus ja yliopistojen yhteishaku 4.3.-3.4.2013 www.amkhaku.fi ja www.yliopistohaku.fi Valintakokeet järjestetään

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KAIVANNAISALAN (OMS) TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 VALINTAPERUSTEET (ennakkotieto)

OULUN YLIOPISTON KAIVANNAISALAN (OMS) TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 VALINTAPERUSTEET (ennakkotieto) 1 OULUN YLIOPISTON KAIVANNAISALAN (OMS) TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 VALINTAPERUSTEET (ennakkotieto) KOULUTUSOHJELMAT(Koulutusalat) Geotieteiden koulutusohjelma - geologian ja mineralogian suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA

OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 1 OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2013 Virallisesti tiedekunnan valintaperusteet julkaistaan myöhemmin joulu-tammikuussa tällä samalla verkkosivulla. Kaikki tiedot tulee

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET JA TUKKK:N SISÄÄNOTTOMÄÄRÄT VUONNA 2013 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA HAKEMINEN

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET JA TUKKK:N SISÄÄNOTTOMÄÄRÄT VUONNA 2013 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA HAKEMINEN 1 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET JA TUKKK:N SISÄÄNOTTOMÄÄRÄT VUONNA 2013 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa opiskelijoita otetaan yliopistolain

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe 22.11.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE

Lisätiedot

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 Uudet opiskelijat Vuonna 2010 uusia opiskelijoita otetaan näyttelijäntyön, ohjauksen, dramaturgian, valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelmiin, teatteriopettajan

Lisätiedot

ABI-päivät 14. 15.11. 2012

ABI-päivät 14. 15.11. 2012 Vuonna 2012 Heikki Kuoppala ABI-päivät 14. 15.11. 2012 Koulutusohjelmat Biokemia Biologia Fysiikka Geotieteet Kemia Maantiede Matemaattiset tieteet Tietojenkäsittelytieteet * 23 suuntautumisvaihtoehtoa

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 7 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014)

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) OULUN YLIOPISTO Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) MONITIETEINEN MONIPUOLINEN Arkkitehtuurin tiedekunta Biokemian

Lisätiedot

Lääketiede ja Hammaslääketiede

Lääketiede ja Hammaslääketiede Abi-infon ohjelma 2014 Lääketiede ja Hammaslääketiede Lääketiede yliopistonlehtori Petteri Nieminen terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos, biolääketieteen yksikkö Hammaslääketiede kliininen

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala 240 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Insinööri (AMK) Opiskelijavalinta Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET KEVÄÄLLÄ 2014 OPISKELIJAVALINTA Opiskelijavalintaan vaikuttavat koulumenestys,

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillinen tiedekunta Opintoasiainpäällikkö Sirpa Nelo

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillinen tiedekunta Opintoasiainpäällikkö Sirpa Nelo Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillinen tiedekunta Opintoasiainpäällikkö Sirpa Nelo Missä voit opiskella diplomiinsinööriksi ja arkkitehdiksi? OULU Vaasa Turku Tampere Helsinki Lappeenranta Koulutusohjelmat

Lisätiedot

Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi

Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen opiskelijavalintaan vaikuttavat

Lisätiedot

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Tervetuloa! Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Ylioppilas Lukion oppimäärä min. 75 kurssia (pakolliset,

Lisätiedot

Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia, Joensuu

Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia, Joensuu Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia, Joensuu A ineenopettaian ja luokanopettajan koulutus antaa laaja-alaisen opettajan kelpoisuuden. Koulutusohjelmaan valitut

Lisätiedot

Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002

Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002 Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002 Virtuaalisesti toteutettavien erillisten opettajan pedagogisten opintojen hakuaika jatkuu

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS: LASTENTARHANOPETTAJIEN KOULUTUS

VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS: LASTENTARHANOPETTAJIEN KOULUTUS VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS Kasvatustieteiden tiedekunnassa voi suorittaa varhaiskasvatukseen suuntautuvan kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon ja kasvatustieteen maisterin tutkinnon: 1) Kasvatustieteen

Lisätiedot

KAIVANNAISALAN (OMS) TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2016 VALINTAPERUSTEET (ennakkotieto)

KAIVANNAISALAN (OMS) TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2016 VALINTAPERUSTEET (ennakkotieto) 1 OULUN YLIOPISTON KAIVANNAISALAN (OMS) TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2016 VALINTAPERUSTEET (ennakkotieto) Geotieteiden tutkinto-ohjelma GEOTIETEEN TUTKINTO-OHJELMA - geologian ja mineralogian suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kohteiden pisteitys 2016

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kohteiden pisteitys 2016 Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kohteiden pisteitys 2016 Yhteispistejono: Yhteispistevalintaa varten valintapisteet muodostuvat ensisijaisuuspisteiden, koepisteiden sekä ylioppilastutkinnon arvosanojen

Lisätiedot

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi YHTEISHAKU 2015 Aikataulut Valintaperusteet YHTEISHAKU Hakupalvelu (suomi) (ruotsi) (englanti) Yhteishaun aikataulut 1. hakuaika 7.1.- 27.1.2015 klo 15.00 (vieraskieliset koulutukset) 2. hakuaika 17.3.

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015 OPISKELIJAVALINTA 2016 Arja Hiltunen 9.11.2015 Opiskelijavalinta uudistuksen II vaihe koskee syksyllä 2016 alkavaa koulutusta osa korkeakoulupaikoista varataan ensikertalaisille yhdenpaikan säännös koskee

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus

Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä pakollista koetta Äidinkieli Äidinkielen koe

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO. Hakuopas 2015. Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

HELSINGIN YLIOPISTO. Hakuopas 2015. Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta HELSINGIN YLIOPISTO Hakuopas 2015 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta SISÄLLYS 1 TUTKINNOT... 1 2 TIEDEKUNNAN KOULUTUSTARJONTA... 2 3 PÄÄVALINTA... 4 3.1 Päävalinnassa hyväksyttävien opiskelijoiden

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU

Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU 2011 Mistä tietoa? Nettisivu www.admissions.fi etusivuilla linkkeinä koulutusohjelmakuvaukset, hakuohjeet ja yleisinfo käytännön asioista Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 Kevään 2015 yhteishaussa on humanistisen ja kasvatusalan ammattikorkeakoulututkintoon

Lisätiedot

Lukio-opinnoistaopinnoista

Lukio-opinnoistaopinnoista Kirjoittajainfo KYL 6.5.2010 Lukio-opinnoistaopinnoista Lukion päättötodistus» Minimi 75 kurssia» Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi

Lisätiedot

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 OPISKELIJAVALINTA Valtakunnalliseen valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen valintaan vaikuttaa koulumenestys, ensimmäinen

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

- Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi s. 1 8 - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat s. 9

- Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi s. 1 8 - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat s. 9 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Lisähaku 23.-.25.8.2010 Koulutusohjelmat joihin voi hakea: Puutekniikan koulutusohjelma, Kuopio Kone- ja tuotantotekniikan

Lisätiedot

VALINTAINFO LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO OPINTO-OHJAUS 7.12.2015

VALINTAINFO LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO OPINTO-OHJAUS 7.12.2015 VALINTAINFO LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO OPINTO-OHJAUS 7.12.2015 SUOMEN KOULUTUS- JÄRJESTELMÄ VAIHTOEHTOJA LUKION JÄLKEEN Yliopistot Ammattikorkeakoulut Toisen asteen ammatillinen koulutus Oppisopimus Armeija/siviilipalvelus

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA VALINTAPERUSTEET 2017 KOULUTUKSEN KUVAUS Tutkinto: Kauppatieteiden maisteri (KTM), pääaine laskentatoimi Opintojen laajuus: 120 opintopistettä

Lisätiedot

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala 210/30 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Rakennusmestari (AMK) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen

Lisätiedot

Matemaattis-luonnontieteellinen ala

Matemaattis-luonnontieteellinen ala Biologia Helsinki (Lahti), Oulu, Turku, Jyväskylä Joensuussa hakukohteena biotiede Yhteisvalinta (biohaku.fi), Joensuu ei mukana Yhteispiste- ja valintakoejono Joensuuhun vain todistusvalinta Valintakoetyyppi

Lisätiedot

Kevään 2018 yo-kokeiden päivämäärät

Kevään 2018 yo-kokeiden päivämäärät Kevään 2018 yo-kokeiden päivämäärät Kuullunymmärtämiskokeet ke 14.2. venäjä, pitkä ja lyhyt oppimäärä (paperilla) Kirjalliset kokeet ma 12.2. äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe (paperilla) ma

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINTA 2014

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINTA 2014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINTA 2014 Huom! Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu ei ole mukana kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa. 1. Kauppakorkeakoulun koulutusalat

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus ABI-päivät 12.-13.11.2014 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi

Lisätiedot

Opiskelijavalinta rakennusarkkitehtikoulutukseen kevään 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta rakennusarkkitehtikoulutukseen kevään 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta rakennusarkkitehtikoulutukseen kevään 2015 yhteishaussa Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan sekä tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen valintakokeeseen että rakennusarkkitehtikoulutuksen

Lisätiedot

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA. 2015 (ennakkotieto)

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA. 2015 (ennakkotieto) 1 TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2015 (ennakkotieto) Valtioneuvoston asetuksen yliopistojen tutkinnoista (794/2004) mukaan opiskelemaan

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2015 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE. Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista

YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE. Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista Abi- info YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista Käytännön vinkkejä Ajoissa paikalle Ongelmatilanteissa yhteys rehtoriin ja kouluun YTL:n www-sivuihin on linkki

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteishaku kevät hakuaika klo Suomenkieliset AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset

Korkeakoulujen yhteishaku kevät hakuaika klo Suomenkieliset AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018 2. hakuaika 14.3.-28.3.2018 klo 15.00 Suomenkieliset AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset Yksi yhteishaku, yksi hakulomake max. kuusi hakukohdetta Hakukohteet

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 (ennakkotieto) VALINTAPERUSTEET

OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 (ennakkotieto) VALINTAPERUSTEET 1 OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 (ennakkotieto) VALINTAPERUSTEET KOULUTUSOHJELMAT (Koulutusalat) Biologian ko - aineenopettajan sv, (johon koulutusohjelman opiskelijat

Lisätiedot

MINIOPAS 2016 DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

MINIOPAS 2016 DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA MINIOPAS DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA YHTEISHAUN HAKUAIKA ALKAA KESKIVIIKKONA 16.3. KLO 8.00 JA PÄÄTTYY KESKIVIIKKONA 6.4. klo 15.00 https://opintopolku.fi» DIPLOMI-INSINÖÖRI-

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012. Hakijan opas

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012. Hakijan opas Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012 Hakijan opas Uudet opiskelijat Vuonna 2012 uusia opiskelijoita otetaan näyttelijäntyön (suomenkielinen), ohjauksen, dramaturgian, valosuunnittelun ja äänisuunnittelun

Lisätiedot

6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 6.1 Suomenkielinen/ruotsinkielinen koulutus 6.1.1 Opiskelijavalinta Yleinen hakukelpoisuus tutkintoon johtaviin koulutusohjelmiin on kerrottu

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO. Hakuopas Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

HELSINGIN YLIOPISTO. Hakuopas Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta HELSINGIN YLIOPISTO Hakuopas 2016 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta SISÄLLYS 1 TUTKINNOT... 1 2 TIEDEKUNNAN KOULUTUSTARJONTA... 2 3 PÄÄVALINTA... 4 3.1 Päävalinnassa hyväksyttävien opiskelijoiden

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA VALINTAPERUSTEET

OULUN YLIOPISTON BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA VALINTAPERUSTEET 1 OULUN YLIOPISTON BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 VALINTAPERUSTEET BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 Koulutusohjelmassa suoritettava

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos Lääketiede ja hammaslääketiede

Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos Lääketiede ja hammaslääketiede Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos Lääketiede ja hammaslääketiede www.uef.fi www.uef.fi/laake/laaketiede www.uef.fi/hammas n. 2500 perustutkinto-opiskelijaa, viisi eri

Lisätiedot

Taloustiede, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) (Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta)

Taloustiede, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) (Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta) Taloustiede, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) (Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta) Valintaperusteet Tämä hakukohde on osa kauppatieteellisen alan yhteisvalintaa. Valinta perustuu

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNTA VALINTAPERUSTEET 2016

BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNTA VALINTAPERUSTEET 2016 1 BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNTA VALINTAPERUSTEET 2016 Koulutustarjonta ja hakukohteet Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekuntaan valitaan korkeakoulujen sähköisessä yhteishaussa (opintopolku.fi)

Lisätiedot

SAVONLINNAN TAIDELUKIO. Ylioppilaskokeen rakenne infoa huoltajille 22.1.2013

SAVONLINNAN TAIDELUKIO. Ylioppilaskokeen rakenne infoa huoltajille 22.1.2013 Ylioppilaskokeen rakenne infoa huoltajille 22.1.2013 TUTKINNON RAKENNE SAVONLINNAN TAIDELUKIO Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli Näistä valittava kolme pakollista koetta: Toinen kotimainen kieli Vieras

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2014 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

VANHEMPAINILTA OPINTO-OHJAUS ABIVUONNA JATKO-OPINNOT

VANHEMPAINILTA OPINTO-OHJAUS ABIVUONNA JATKO-OPINNOT VANHEMPAINILTA 3.10.2017 OPINTO-OHJAUS ABIVUONNA JATKO-OPINNOT Opinto-ohjaus abivuonna HENKILÖKOHTAINEN OHJAUS Lukion oppimäärän tarkistaminen: kokonaiskurssikertymä ja pakolliset kurssit - väh. 75 kurssia,

Lisätiedot

12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoon liittyvään koulutusvastuuseen kuuluvat seuraavat kuusi koulutusalaa, joita tämä suositus koskee: 1. Liiketalous 2.

Lisätiedot

Hakijan haku- ja valintaprosessi

Hakijan haku- ja valintaprosessi AMK-sektori (nuorten koulutus) Hakijan haku- ja valintaprosessi Koulutustiedotuksen tukitoiminto Hakudemo (ennen hakuaikaa) Luonnos 4.10.2010 OPH Hakeminen Haun infosivut Hakuohjeet (hakulomakkeella) Koulutushaku

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot