Radioluotausmittausten (EMRE) tulosten esittäminen OasisMontaj:ssa Arto Korpisalo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Radioluotausmittausten (EMRE) tulosten esittäminen OasisMontaj:ssa Arto Korpisalo"

Transkriptio

1 ESY Q16.2/2008/ Espoo Radioluotausmittausten (EMRE) tulosten esittäminen OasisMontaj:ssa Arto Korpisalo

2 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro Tekijät Arto Korpisalo Raportin laji Arkistoraportti Toimeksiantaja Raportin nimi Radioluotausmittausten (EMRE) tulkinnan esittäminen OasisMontaj:ssa Tiivistelmä Voit lisätä EMRE - valikon OasisMontaj (Geosoft) ohjelman työkaluriville. Käyttöliittymä on ladattavissa verkosta osoitteesta: arkisto on Nassi/ /EMRE Oasis/. Valikon sisältämien ominaisuuksien mukaisesti voit helposti automatisoida EMRE- laitteella mitatun ja ImageWin ohjelmalla tulkitun datan tulostamisen. Etene valikossa tehtävänmukaisessa järjestyksessä (ylhäältä alaspäin) ja voit tulostaa leikkauskuvat helposti ja hyvin lyhyessä ajassa. Asiasanat (kohde, menetelmät jne.) EMRE, FARA, tomografia, geosoft, käyttöliittymä, ImageWin Maantieteellinen alue (maa, lääni, kunta, kylä, esiintymä) Karttalehdet Muut tiedot Arkistosarjan nimi Arkistotunnus Q16.2/2008/14 Kokonaissivumäärä 65 Kieli suomi Hinta Julkisuus julkinen Yksikkö ja vastuualue ESY/Merigeologia ja geofysiikka Allekirjoitus/nimen selvennys Arto Korpisalo Hanketunnus Allekirjoitus/nimen selvennys

3 1 Yleistä Ohjelmamodulien kääntäminen OM 6..4:ssa 6.4:ssa Grc tiedostomuoto Gxc tiedostomuoto OasisMontaj - lisenssin siirtäminen OasisMontaj'n päivitykset sarjjan sarjan päiiviittys päivitys 6-sarjjan 6-sarjan versiioksii versioksi x 6.x versiion version päiiviittys päivitys versiioksii versioksi OM5..x OM5.x versiioiiden versioiden poiisttamiinen poistaminen koneesttasii koneestasi Tullosttiimen Tulostimen asettttamiinen asettaminen 12 2 EMRE-valikon rakentaminen 18 3 EMRE valikon aktivoiminen Gx ohjelmien käyttöönotto 20 4 Uuuden U työn aloitus eli avaa uusi projekti 21 5 EMRE valikko 23 6 VALIKON käyttäminen 25 7 Database Uusi database Uusii dattabase database Avaa dattabase database Tallllenna Tallenna dattabase database 29 8 XYZ tiedostojen lataaminen taulukon täyttäminen 30 9 Tulkintadatan esikäsittely Data kanavat dbm,,s,,r dbm,s,r Korkeuskorjaus Gridin laskeminen 3D Gridding Reikätiedot Kartat Kartta 2d-kartta (Plan Map) D- kartta EMRE- manuaali Yhteenveto 61

4

5 1 1 YLEISTÄ Ohhj jeel lmaamoodduul lieenn kkäääännt tääminneenn OM : :ssssaa Gxc -moduulien kääntäminen onnistuu nyt ongelmitta ja myös meidän erikoismerkkimme ä ja ö tulostuvat oikein, kun käytetään ANSI- koodausta. Aikaisemmissa kääntäjäversioissa koodauksessa piti käyttää UTF-8 merkistöä, jolloin ongelmia ei esiintynyt kääntämisen yhteydessä. Tällä hetkellä gxc -ohjelmaa tallennettaessa, tiedosto on siis edelleen tekstitiedosto, mutta koodaus (Encoding) -vaihtoehtona on jälleen ANSI. Kääntäminen tapahtuu edelleen kaksivaiheisesti. Grc tiedostossa annetaan ohjeet, joiden mukaan ohjelmissa näkyvät dialogit rakennetaan varsinaisessa gxc -moduulissa. Tiedostojen kääntäminen aloitetaan grc kääntäjällä, jolloin tuloksena syntyvät gr- ja grh (header)tiedostot, jotka sijoitetaan INCLUDE- ja RESOURCE lauseisiin varsinaisessa gxc tiedostossa. Gx - ohjelmien kääntäminen tapahtuu gxc kääntäjällä Grrcc tit ieeddoosst toomuuoot too Moduulin rakennuspalikoita ovat siis grc ja gxc tiedostot. Gxc tiedosto on varsinainen ohjelma, joka suorittaa tarvittavan toiminnon. Ikkunat ja dialogit rakennetaan gxc tiedostossa mutta se mitä ja millainen on dialogin ulkoasu, on ohjelmoitu grc tiedostossa (kuva 1). Kuva 1. Grc tiedostomuoto. COPYForm2 -dialogissa syötetään kuvan ulkoasuun ja profiilien piirtämiseen tarvittavat parametrit. EDIT riveillä käyttäjä tai ohjelma itse kirjoittaa tietoa. Kun EDIT rivillä ei ole N- koodia, käyttäjä voi vapaasti muuttaa rivillä olevaa tietoa. Jos N-koodi löytyy riviltä, käyttäjä ei voi muuttaa rivin sisältämää informaatiota. LEDIT rivit ovat listarakenteita. Niiden avulla ohjelma rakentaa käyttäjälle listan, josta käyttäjän on valittava sopiva vaihtoehto (kuva 2). Listaobjektia käyttäjä ei voi myöskään ohittaa ilman valintaa.

6 2 Kuva 2. COPYForm2 - dialogissa LEDIT rivin listan tunnus on CHAN Gxxcc tit ieeddoosst toomuuoot too Emre_datakanavat.gxc tiedostossa COPYForm2 -dialogi rakennetaan kuvaruudulle grc tiedoston ohjeen mukaisesti (kuva 4). Grc -kääntäjän tuloksena syntyneet gr- ja grh tiedostot sijoitetaan gxc tiedostoon (kuva 3). Kuva 3. emre_datakanavat.gr ja emre_datakanavat.grh. Kuva 4. Gxc koodi, joka rakentaa COPYForm2 dialogin.

7 Oaassi issmoonnt taaj j - lil isseennssssi inn ssi iirrt täämi inneenn On tilanteita, jolloin haluaisit siirtää OasisMontaj lisenssisi toiseen koneeseen. Jos olet verkkoyhteydessä, niin mielestäni paras ja toimivin tapa siirtää lisenssi, on käyttää Park vaihtoehtoa. Park -toiminnon yhteydessä käyttäjälle annetaan tunnus (License key), jolla lisenssi saadaan toimimaan toisessa koneessa. Toiminnon yhteydessä ruudulle tulee ilmoitus, että OM6.4.2 haluaa aukaista verkkoyhteyden, joten se pitää sallia tässä tapauksessa. Kun olet käyttänyt Park - toimintoa ja avaat OM6.4.2:n toisessa koneessasi, kone pyytää sinua antamaan tunnuksen (käytä Internet yhteyttä, muista kirjoittaa tunnus muistiin). Kuva 5. Lisenssin "parkkiin" asettaminen. Kuva 6. Ohjelman mukaan lisenssi siirretään Geosoft license serveriin.

8 4 Kuva 7. Lisenssin siirtäminen "parkkiin" edellyttää, että sallit yhteydenoton Geosoft license serveriin. Kuva 8. Kun olet sallinut yhteydenoton, ohjelma antaa sinulle License Key'n, jota käytät kun haluat käyttää OM 6.4.2:ä toisessa koneessasi (verkkoyhteys on oltava). Kuva 9. Kun aloitat ohjelman käytön toisessa koneessa, ohjelma pyytää antamaan License Key'n, joten paina Enter License Key nappia. Sivu näyttää tältä kun sinulla on koneessasi myös vanhempia OM -versioita mutta muuten ruudulle pitäisi avautua alla oleva ikkuna.

9 5 Kuva 10. Ohjelmaa pyytää sinulta avaimen, joten kirjoita se ruutuun ja käytä Internet valintaa. Internet Options valinta avaa ikkunan, johon voit kirjoittaa parametrit. Kuva 11. Lopuksi ohjelma ilmoittaa, että lisenssi on asennettu ja voit aloittaa. Jos sinulla ei ole käytössä verkkokonetta, johon haluat siirtää lisenssisi, niin voit käyttää Transfer License valintaa. Omat kokemukseni menetelmästä ovat huonot. Siirto näyttää onnistuvan moitteettomasti jonkin aikaa mutta voi sen jälkeen tehdä käytön mahdottomaksi. En suosittele.

10 Oaassi issmoonnt taaj j' 'nn ppääi ivvi ityykksseet t EMRE -valikon gx- moduulit on nyt käännetty OM 6.4.2:ssa eikä niiden toimivuutta ole testattu aikaisempien versioiden kanssa, joten käyttäjien pitää päivittää OM versionsa OM 6.4.2:ksi. Tällä hetkellä käytössä on vielä 5-sarjan versioita ja uudempaa 6 sarjan versiota. Molemmat versiotyypit pitää päivittää eri tavoilla ssaarrj jaann ppääi ivvi ityyss 66- -ssaarrj jaann vveerrssi iookkssi i Tämän sarjan päivitys on hiukan työläämpi kuin 6-sarjan. Koneessasi pitää olla molemmat versiot asennettuna, joten jos OM6.4.2 ei ole asennettuna, niin asenna ensin OM samaan koneeseen, jossa on jo OM5.x. Kun olet asentanut OM 6.4.2:n, avaa se ja suorita Obtain a Provisional License prosessi ohjelman (OM 6.4.2) antaman ohjeen mukaisesti. Uusi v6 lisenssiavain tehdään version OM5.x punaisen lisenssinlevyn mukaan. Teet päivityksen seuraavasti. 1). Varmista, että OM 5.x lisenssilevy on asennettuna koneessasi, avaa siis OM 5.x ja suorita File > Software Manager > Install License/Password... 2). Muista, että sinun on pitänyt asentaa OM koneeseesi jatkaaksesi eteenpäin. Jos 6-versio ei ole vielä asennettuna, niin tee se nyt. Päivitystiedosto (OasisMontaj full.exe) löytyy verkosta. Asennuksen jälkeen avaa OM Paina Obtain a Provisional License nappia (kuva 12), jolloin ohjelma tekee sinulle lisenssiavaimen OM 5.x version mukaisesti. Kuva 12. Ohjelma tekee OM lisenssiavaimen OM 5.x version punaisen lisenssilevyn mukaisesti. Avaa Options ikkuna ja syötä Internet Options parametrit. 3). Seuraavaksi OM lisenssi talletetaan Geosoft License serveriin, Suorita lisenssin "parkittaminen ", avaa File/License/Park License (kuva 13) ja anna ohjelman rakentaa verkkoyhteys, että tallennus voidaan suorittaa (kuva 7). Kun yhteys on valmis, ohjelma ilmoittaa, että OM lisenssi on tallennettu Geosoft License serveriin. Samalla ohjelma antaa sinulle lisenssiavaimen, joka sinun pitää muistaa seuraavalla kerralla kun haluat käynnistää OM (kuva 14).

11 7 Kuva 13. OM tallennus. Kuva 14. Lisenssiavain OM 6.4.2:een. 4) Lopuksi siirrä 5.x version lisenssi takaisin punaiselle lisenssilevylle, avaa Software Managerin License välilehti ((File > Software Manager >.). 5). Kun olet poistanut myös 5.x version lisenssin, voit käynnistää OM6.4.2:en, ohjelma avaa ruudulle Geosoft License Manager- ikkunan (kuva 12). Paina Enter License Key nappia, kirjoita lisenssiavaimen tunnus alimmalle riville ja käytä Internet yhteyttä. Ohjelma lataa OM lisenssitiedot ja olet valmis käyttää OM versiota (kuva 15). Kuva 15. Kirjoita lisenssiavaimen tunnus ja käytä Internet yhteyttä. Salli yhteydenotto.

12 xx vveerrssi ioonn ppääi ivvi ityyss vveerrssi iookkssi i 6.x versioiden päivitys tapahtuu seuraavasti, sinun pitää tehdä päivitykset askelittain ylöspäin versioon OM asti. Eli jos koneessasi on OM 6.2, päivitä ensin OM 6.3:ksi. Seuraavaksi suorita päivitys OM versioon. Ennen OM päivitystä, koneessasi pitää olla asennettuna Microsoft.NET Framework 2.0. Päivitys löytyy verkosta (dotnetfx.exe) tai saat sen osoitteesta (http://www.mircosoft.com/downloads kuva 16). Aja ohjelma (dotnetfx.exe) ja seuraa ohjeita. Kun olet päivittänyt NET Framework ohjelman, voit tehdä OM päivityksen. Päivitykset löytyvät verkosta osoitteesta: aarrkki isst too oonn Naassssi i/ / /Reef frraakkt tioo Oaassi iss/ /Oaassi issmoonnt taaj j ppääi ivvi i-- tyykksseet t t.. OasisMontaj 6.3.exe päivittää OM 6.2 version OM 6.3:ksi OasisMontaj update.exe päivittää OM 6.3 version OM 6.3.1:ksi OasisMontaj 6.4 update.exe päivittää OM version OM 6.4:ksi OasisMontaj 6.4.exe OM 6.4 (täydellinen, uusi asennus) OasisMontaj 6.4.2exe päivittää OM 6.4 version OM versioksi dotnetfx.exe tekee. NET Framework päivityksen AdbeRdr80_fi_FI.exe (Adobe Reader 8.0) Kuva 16. Microsoft.NET Framework 2.0 päivitysohjelma on ajettava ennen OM päivitystä. Oaassi issmoonnt taaj j ppääi ivvi ityykksseenn jääl j lkkeeeenn,, jäärrj j jeesst teel lmää vvooi i vvaal littaaaa lil isseennssssi inn vvaannhheenneemi isseesst taa taai t i muuuusst taa vvaasst taaaavvaasst taa jaa j ssaamaal lllaa ppyyyyt tääää läähheet l ttäämäääänn Geeoossoof ft: :llee ssi iitää ili lmooi ituukksseenn,, tooi t imii oohhj jeei i-- ddeenn muukkaai isseesst ti.. LLäähheet tää oohhj jeel lmaann teekkeemää t ssäähhkkööi inneenn lil isseennssssi ihhaakkeemuuss Geeoossoof ftillee.. Vaasst taauukksseennaa ppi itääi issi i tuul t llaa zzi ipp- -tiieeddoosst too (vvääl ( littöömäässt ti) ),, jookkaa j ssi innuunn ppi itääää aaj jaaaa jaa j uuuuddeemppi i OM vveerrssi ioo oonn kkääyyt töössssäässi i...

13 OM55..xx vveerrssi iooi iddeenn ppooi isst taaminneenn kkoonneeeesst taassi i Usealla OasisMontaj käyttäjällä voi olla koneessaan myös vanhoja OM5.x versioita vaikka ovat päivittäneet uudempaan 6.x versioon ja käyttävät tällä hetkellä 6.x sarjan ohjelmia. Nämä vanhemmat versiot ovat siis asennettuna eri hakemistoihin ja kuluttavat turhaan tietokoneesi muistia. Vanhempien versioiden poistaminen voi aiheuttaa ongelmia uudemman 6.x sarjan toimivuuden kanssa, joten olen koonnut tähän ohjeita kuinka yrittää poistaa koneestaan nämä vanhemmat versiot ongelmitta. Ennssi ikkssi i taal t lleet teet taaaann OM l lisseennssssi i Geeoossoof ftt LLi icceennssee sseerrvveerri iinn.. SSuuoorri itaa lil isseennssssi inn ppaarrkki ittaami i-- nneenn,, aavvaaaa Filee/ /LLi icceennssee/ /PPaarrkk LLi icceennssee (kkuuvvaa ( 1177) ).. Kuva 17. OM6.4.2 lisenssin parkittaminen. Anna ohjelman rakentaa verkkoyhteys serverille, että lisenssin tallennus voidaan suorittaa (kuva 18). Kun yhteys on valmis, ohjelma ilmoittaa, että OM6.4.2 lisenssi on tallennettu Geosoft License serveriin. Samalla ohjelma antaa sinulle lisenssiavaimen, joka sinun pitää muistaa seuraavalla kerralla kun haluat käynnistää OM6.4.2:n (kuva 19). Kuva 18. Verkkoyhteyden muodostaminen. Salli tämä.

14 10 Kuva 19. Kun lisenssi on parkissa, saat avaimen, jolla saat lisenssin käyttöön, kun seuraavan kerran avaat OM6.4.2:n. Ohjelma pyytää avaamaan verkkoyhteyden, joten salli se. Kun käynnistät OM6.4.2 seuraavalla kerralla, avautuu ruudulle Geosoft License Manager- ikkuna (kuva. 20). Kirjoita lisenssiavaimen tunnus alimmalle riville ja käytä Internet yhteyttä. Ohjelma lataa OM lisenssitiedot ja olet valmis käyttämään OM 6.4.2:ä (kuva 15). Alla myös internet asetukset, joita voit käyttää. Kuva 20. Käynnistä OM6.4.2 ja ohjelma kysyy lisenssiavaimen. Kirjoita se omaan ruutunsa ja käytä verkkoyhteyttä. VANHAN VERSSIION PPOIISSTO Olet siis ennen tätä vaihetta, parkittanut uudemman 6-sarjan versiosi. Jos sinulla ei ole OM5.x version käynnistysikonia kuvaruudulla, käynnistä 5.x siitä hakemistosta, johon se on asennettuna. Jos siis 5.x on asennettuna OasisMontaj hakemistoon, mene bin alihakemistoon ja käynnistä OM5.x näpäyttämällä oe32.exe ohjelmaa. OM5.x pitäisi nyt avautua kuvaruudulle (jos kyseinen OM5.x lisenssi on koneessa). Jos lisenssi oli koneessa, sinulla pitää olla myös punainen lisenssilevyke tallessa. Laita levyke A-asemaan. Aukaise File valikko ja valitse /Software Manager/Install License/Password ja paina MOVE LICENSE nappia. Vanhemman OM5.x version lisenssi ladataan nyt levykkeelle. Jos OM5.x ei avautunut ruudulle, koneessasi ei ole vanhemman version lisenssiä ja voit jatkaa poistamalla OM5.x:n käyttämällä Add/Remove programs ohjelmaa. Toimi siis seuraavasti.

15 11 Avaa nyt Control Panel -ikkuna ja valitse Add/remove programs, joka listaa löytämänsä ohjelmat ruudulle. Etsi OasisMontaj5.x ja valitse se ja käytä Remove toimintoa ja ohjelma poistaa OM5.x koneeltasi. Kun vanhempi versio on poistettu koneestasi, sinun pitää vielä poistaa vanhemmasta versiosta jäljelle jääneet hakemistot tiedostorakenteesta, sillä Unistall ohjelma ei poista ohjelmahakemistoa täydellisesti.

16 TTuul loosst timeenn aasseet ttaami inneenn Usealla käyttäjällä on ollut ongelmia tulostimen asettamisen kanssa ja etenkin kuinka säilyttää valittu tulostin, että ohjelma ei muuttaisi tulostinta tulostamisen aikana. Ennen tulostusta tarkista, että haluamasi tulostimen ajurit (tulostimen toiminnasta vastaavat ohjelmat) on asennettuna. Osoitteesta \\tulppa2 löydät kaikki mahdolliset tulostimet, jotka voit asentaa koneellesi. Jos asentaminen ei ole sinulle tuttua, voit aloittaa asentamisen yksinkertaisesti seuraavasti: klikkaa hiirellä Käynnistä painiketta työpöydän vasemmassa alanurkassa ja valitse Suorita (kuva 21). Kirjoita avautuvaan ikkunaan tulostimien sijaintiosoite \\tulppa2 (kuva 22), jonka jälkeen valitset haluamasi tulostimen listasta (kuva 23). Valitaan esimerkkinä konehuoneen dj5000pps tulostin. Kuva 21. Tulostimen asentaminen. Kuva 22. Tulostimen valitseminen - \\tulppa2.

17 13 Kuva 23. Tulostimen valitseminen. Tulostin dj5000pps konesalista on valittu ja ajurit asennetaan koneeseesi. Näin siis asennat tulostimia koneeseesi, joita voit sitten käyttää myös OasisMontaj ohjelmasta tulostettaessa. Kun olet saanut piirrettyä kohteestasi kuvan tai kartan valmiiksi ja haluat tulostaa sen haluamallesi tulostimella, avaa ensiksi File valikko ja Printer and Page setup ikkuna (kuva 24). Kuva 24. Valitse tulostin.

18 14 Kuva 25. Valitaan ensiksi tulostin, joten paina Tulostin painiketta. Kuva 26. Hae tulostin ja paina Ominaisuudet nappia.

19 15 Kuva 27. Valitse Lisäominaisuudet- lehti ja voit asettaa paperikoon jne. Kuva 28. Paperikooksi on valittu A4. Perättäisillä OK- napin varmennuksilla pääset alotisivulle.

20 16 Kuva 29. Sivun asetukset on tehty, joten paina OK painiketta. Nyt olet valmiina tulostamaan kartan, joten avaa File valikko ja valitse Print. Kuva 30. Paina Change Config -painiketta ja valitse Windows ja paina OK nappia.

21 17 Kuva 31. Aseta Name valinnaksi DEFAULT. Kuunn ool leet t aasseet ttaannuut t DEFAULLTT aasseet tuukksseenn,, nni iinn ppaai innaa SSeet t aass ddeef faauul ltt ppaai inni ikkeet ttaa..

22 18 2 EMRE-VALIKON RAKENTAMINEN Kaikki tarvittavat ohjelmat löytyvät verkosta osoitteesta: aarrkki isst too oonn Naassssi i/ /ggeeoof fyyssi iikkkkaa/ /maaaasst tooggeeoof fyyssi iikkkkaa/ /juul lkki inneenn/ /oohhj jeel lmaat t/ /EMRE - Oaassi iss (kuva 32). Sinun pitää kopioida hakemistot seuraavasti: 1) Gx ohjelmat kopioit OasisMontaj/Gx hakemistoon. Muista aktivoida ohjelmat, joten avaa gx valikko ja ajaa Refresh menus valinta. Tällöin uudet ohjelmat ovat käytössäsi. Tee Refresh toiminto aina kun lataa päivityksiä valikkoon. 2) Kopioi EMRE.omn OasisMontaj/omn hakemistoon. Muista Refresh, jos teet päivitystä. 3) Kopioi DeeHoo.dll OasisMontaj/bin hakemistoon. 4) EMRE.manuaali EMRE.pdf sijoitetaan OasisMontaj/user hakemistoon. 5) Logop.jpg (GTK logo) sijoitetaan myös OasisMontaj/user hakemistoon. Kuva 32. EMRE -valikon latausosoite verkossa.

23 19 3 EMRE -VALIKON AKTIVOIMINEN Kun kaikki tarpeelliset tiedostot on kopioitu oikeisiin hakemistoihinsa, seuraavana toimenpiteenä on aktivoida ja tehdä EMRE -menu automaattisesti latautuvaksi aina kun aukaiset OM Coremenus.omn on tärkeä tiedosto, jossa kaikki valikkopalkissa olevat menut ladataan automaattisesti. Coremenus.omn on Geosoftin alkuperäinen tiedosto. Olen editoinut kyseisen tiedoston OM pakettiin, mutta päivitysten yhteydessä tämä editoitu tiedosto korvataan uudella, jossa EMRE menua varmaankaan ei ole, joten joudut tekemään seuraavan toimenpiteen myös itse myöhemmin. Mene Geosoft/Oasis montaj/omn hakemistoon ja avaa coremenus.omn tekstieditorilla (Notepad) ja etsi seuraava kohta tiedostosta (kuva 33) Kuva 33. Coremenus.omn - tiedosto on avattu. Lisää nyt Other menus -osioon seuraava rivi LOADMENU "EMRE.omn" (kuva 34). Kuva 34. Profiilikartta menun lisäys. Kun olet lisäännyt LOADMENU "EMRE.omn" rivin, OasisMontaj lataa myös EMRE -menun automaattisesti työkalupalkkiin aina kun avaat OM 6.4.2:n.

24 Gxx oohhj jeel lmieenn kkääyyt ttöööönnoot ttoo Päivitysten yhteydessä sijoita uudet gx -moduulit (kuten muutkin menun gx-tiedostot) gx - hakemistoon kuten edellä on esitetty. Mutta jotta OM ymmärtäisi käyttää näitä uusia moduuleita, niin sinun pitää muistaa myös aktivoida ne. Se tehdään työkalupalkin GX- menusta ja valinnalla Refresh menus (kuva 35). Kuva 35. EMRE moduulien ja muiden osioiden aktivoiminen kopioimisen jälkeen tapahtuu OM GX-valikosta. Nyyt t myyööss ppääi ivvi ityykksseenn yyhht teeyyddeessssää kkooppi iooi idduut t tyyöökkaal t luut t tooi t imivvaat t.. Muut ttaa muui isst taa,, eet ttää Oaassi issmoonn- - taaj t j: :nn ppääiivvi ittyykksseenn yyhht teeyyddeessssää Geeoossoof ftinn oomaa ccoorreemeennuuss..oomnn ppääi ivvi ittyyyy jaa j ssi innuunn ppi itääää eeddi itooi iddaa ssi itää eel lii lil issäät tää ssi iihheenn LLOADMENU ""EMRE.oomnn"" rriivvi i,, eet ttää EMRE meennuu laat l taauut tuui issi i aauut too- - maaaat ttisseesst ti..

25 21 4 UUDEN TYÖN ALOITUS ELI AVAA UUSI PROJEKTI Vanhemmissa versioissa avattiin uusi workspace eli gsw tiedosto. Mutta OM 6.4.2:ssä käsitellään projekteja eli gpf tiedostoja. Se tapahtuu File valikosta valitsemalla Project/New valinta (kuva 36), jonka jälkeen ohjelmaa kysyy sijoituspaikan, gpf- tiedoston osoitteen (kuva 37). Kuva 36. Uuden projektin avaaminen File valikosta. Jos toisaalta haluat avata jo tehdyn projektin valitse Project/Open vanhan työn avaamiseksi kuvapinnalle. Voit aukaista myös aikaisemmilla versioilla tehtyjä töitä OM 6.4.2:ssa. Tällöin ohjelma muuttaa vanhan workspace -tiedoston uudeksi projekti tiedostoksi. Kuva 37. Projektin eli gpf tiedoston osoite.

26 22 Anna projektille sopiva nimi ja talleta se Save. Tämän jälkeen OM 6.4.2:n valikkopalkki rakennetaan lopullisesti ja myös EMRE menu tulee näkyviin ruudulle. Tarkista seuraavaksi, että sen kokoonpano on kuvan 42 mukainen. Jos valikosta puuttuu rivi, niin vastaavaa gx -moduulia ei ole löytynyt ja sinun pitää kopioida kyseinen moduuli gx- hakemistoon ja muistaa aktivoiminen. Seuraavassa kappaleessa tutustutaan EMRE valikkoon. Kuva 38. OasisMontaj on avattu mutta projektia ei ole vielä valittu. Kuva 39. Uusi projekti gtk.gpf on avattu. Myös EMRE valikko on näkyvissä.

27 23 5 EMRE VALIKKO Uuden projektin avaamisen jälkeen kuvapinnalle pitäisi tulla näkyviin kaikki käytettävissä olevat valikot myös EMRE -valikko. Jos EMRE valikko ei esiinny valikkorivissä, niin voit ladata sen erikseen seuraavasti tai editoida coremenus.omn kuten edellä opastettiin. Avaa siis GX-valikko ja valitse Load menu valinta (kuva 40), jolloin OM avaa kuvaruudulle omn hakemiston sisällön, josta voit valita EMRE menun (kuva 42). Kuva 40. Menun lataaminen omn hakemistosta. Kuva 41. EMRE menu lataaminen.

28 24 Open napin painalluksella myös EMRE menun pitäisi tulla näkyviin ruudulle (kuva 42). Kuva 42. EMRE -valikon sisältö.

29 25 6 VALIKON KÄYTTÄMINEN Valikko on rakennettu projektin tehtävien mukaisessa järjestyksessä. Kun tarkistat EMRE - valikon kokoonpanon ja huomaat, että se ei ole kuvan 42 mukainen, niin silloin puuttuvaa riviä vastaavaa gx- moduulia ei ole löytynyt gx -hakemistosta ja sinun pitää kopioida kyseinen gx - moduuli uudestaan. Sen, mikä gx- ohjelma on kyseessä, saat selville seuraavasti, aukaise EM- RE.omn - tiedosto (kuva 43). Etsi mikä rivi puuttuu valikosta ja hae vastaava gx- moduuli verkosta ja kopioi gx -hakemistoon (muista aktivoiminen). Kuva 43. EMRE.omn tiedoston rakenne. Uusi database komennolla avataan uusi database (taulukko) projektissa. Avaa database komennolla avaat databasen (taulukon) projektissa. Tallenna database tallennetaan tehty database. Lataa xyz data datan lataaminen databasessa. Taulukko täytetään käyttäjän valitsemalla tulkintatuloksella (joko vaimennus tai johtavuus). Ohjelman aikana käynnistetään DeeHoo.dll, jolloin käyttäjän valintojen mukaan rakennetaan _3d.ini tiedosto, jota käytetään 3d piirtoohjelmassa

30 26 Data kanavat dbm,s,r. Kun data on ladattu, varsinaiset kanavat lasketaan samaan taulukkoon. Korkeuskorjaus. Tehdään tarvittaessa. Valitse z-akseli. Valitaan korjattu z-akseli. 3D Gridding Lasketaan vokseliverkko. Uusi projekti Avataan uusi projekti (taulukko), johon ladataan poranreikädata (kaulus-ja taipumatiedot). Avaa projekti Avataan aikaisemmin tehty projekti Sulje projekti Projekti suljetaan. Pintakartta Piirretään poranreikäkartta. 3D kartta Poranreiät piirretään 3d-tilaan. Hae voxel-gridi Sijoita gridi 3d-poranreikäkartalle. EMRE manuaali. Käyttäjä voi avata ja/tai käyttää EMRE.pdf:ää apuvälineenä.

31 27 7 DATABASE Kun olet rakentanut EMRE valikon ohjeiden mukaisesti, olet valmis aloittaa työskentelyn. Valikko on rakennettu niin, että käyttäjä etenee ylimmältä riviltä alimmalle tehtävän mukaisessa järjestyksessä. Ensimmäisenä tehtävänä on avata database (taulukko) työtilassa. Voit tehdä täysin tyhjän databasen Uusi database, avata aikaisemmin tekemäsi database Avaa database. Tässä osiossa voit myös tallettaa tekemäsi databasen Talleta database Uuussi i ddaat taabbaassee Kun haluat tehdä uuden databasen, johon sitten lataat xyx tiedoston sisältämän datan, käytä Uusi database komentoa (kuva 44) Uuussi i ddaat taabbaassee Kuva 44. Uusi database avataan ruudulle. Kuva 45. Nimeä uusi database.

32 28 Kun olet tehnyt nimeämisen, tyhjä taulukko avataan ruudulle, johon seuraavaksi ladataan seisminen xyz tiedosto. Kuva 46. Tyhjä taulukko database on avattu Avvaaaa ddaat taabbaassee Jos haluat avata aikaisemmin tekemäsi databasen, käytä silloin Avaa database komentoa. Nyt taulukko siis sisältää myös xyz- tiedoston (kuva 47). Kuva 47. Avataan database. Kuva 48. xyz data on ladattu taulukkoon.

33 Taal lleennnnaa ddaat taabbaassee Tässä osiossa voit vielä tallentaa tekemäsi databasen ja avata sen uudestaan jos myöhemmissä vaiheissa tapahtuu virheitä, joita et pysty perumaan. On hyvin perusteltua tallentaa databasessa tehdyt muutokset aika ajoin. Kuva 49. Talleta taulukkoon tehdyt muutokset.

34 30 8 XYZ TIEDOSTOJEN LATAAMINEN TAULUKON TÄYTTÄMINEN Taulukkoon siis ladataan tulkintatulokset, jotka ovat xyz tiedostona. Avaa siis EMRE valikko ja valitse Lataa XYZ data (kuva 50). Kuva 50. Ladataan tulkintadata taulukkoon. Import velhon ensimmäiselle riville File to import haetaan xyz-tiedosto. Jos kyseessä on vaimennusdata (db), Mode (Attenuation, ) alasvetovalikosta valitaan Vaimennus. Johtavuusdatan (S) kanssa valitaan Johtavuus. Resistiivisyysdatalle ei ole omaa tulkintatulosta vaan jos haluat myöhemmin laskea ominaisvastuskanavan (R), niin lataa johtavuusdata (S) ja valitse Mode (Attenuation, ) valikosta Näennäinen ominaisvastus-valinta. Seuraavasta valikosta Frequency valitaan taajuus. Language-option mukaan kartta piirretään joko suomen- tai englanninkielisenä. Section-kohtaan kirjoitetaan leikkauksen koodi. Section number ilmoittaa leikkauksen järjestysnumeron. Kuva 51. Xyz- data Import Wizard määritysten mukaisesti data ladataan taulukkoon ja DeeHoo.dll kirjoittaa ini tiedoston, jota 3D-verkon piirtämisessä.

35 31 Kun olet syöttänyt ja valinnut tehtävänmukaiset arvot riveille paina Wizard- nappia, jolloin ruudulle avautuu uusi ikkuna (kuva 52). Tee siihen yksi muutos, muuta aloitusriviksi (Start import on row) 9 ja paina Seuraava nappia. Kuva 52. Muuta rivin Start import on row arvoksi 9 ja paina Seuraava nappia.. Kuva 53. Tähän ikkunaan ei tarvitse tehdä muutoksia eli paina Seuraava nappia.

36 32 Kuva 54. Tähänkään ikkunaan ei tarvitse tehdä muutoksia eli paina Seuraava nappia. Kuva 55. DeeHoo(dll) ohjelma haluaa tehdä rivillä olevan lk1_1250_db.ini-tiedoston. Salli se ja paina OK. Kuva 56. Kuittaa ilmoitus ja taulukko täytetään tulkintatuloksella (kuva 57).

37 Kuva 57. Taulukko on täytetty vaimennus (atten) datalla slowness kanava. 33

38 34 9 TULKINTADATAN ESIKÄSITTELY Olet nyt ladannut datan taulukkoon ja seuraavana toimenpiteenä on muokata data-kanavat sopiviksi ennen kuin 3D Gridding -toimintoa voidaan käyttää. Tämä osio käsittää kolme valintaa: Data kanavat dbm,s,r tekee uudet kanavat taulukkoon luetusta slowness -kanavasta sen mukaan onko kyseessä vaimennus, johtavuus tai ominaisvastus, Korkeuskorjaus tekee uuden korkeuskanavan ja lisäksi tässä yhteydessä on mahdollista tehdä korkeuskorjaus, Valitse Z-akseli asettaa uuden korkeuskanavan oletus z-akseliksi (kuva 58). Kuva 58. Datan muokkausosio Daat taa kkaannaavvaat t ddbm,,ss,,r Jos taulukko sisältää vaimennusarvoja, järjestelmä täyttää automaattisesti uuden ikkunan rivit oletusarvoilla (joita ei ole syytä myöskään muuttaa, kuva 59). OK- kuittaus riittää ja taulukkoon ilmestyy dbm- kanava, josta 3D Gridding valinta laskee 3D-verkon. Kuva 59. dbm kanavan laskeminen.

39 35 Kun lataat johtavuusjakauman taulukkoon, sinulla on kaksi mahdollisuutta edetä. Voit käsitellä johtavuusarvoja, jolloin valitset Mode (Attenuation, ) valikosta Johtavuus valinnan. Toisaalta voit myös valita Näennäinen ominaisvastus valinnan, jolloin johtavuusarvot (S/m) muutetaan myöhemmin resistiivisyysarvoiksi (Ohm-m (kuva 60)). Kuva 60. Näennäisen ominaisvastuksen alustaminen. Jos olet valinnut Johtavuus valinnan, niin seuraava ikkuna avautuu (kuva 61). Se on myös valmiiksi täytetty eli slowness kanavasta lasketaan S kanava. Ikkunassa sinun pitää antaa taustalle sopiva resistiivisyysarvo (Ohm-m), jolla korvataan tulkintaohjelman nolliksi asettamat arvot. Kuva 61. S-kanavan laskeminen ja tausta-arvon syöttäminen.

40 36 Jos valitsit Näennäisen ominaisvastuksen, niin ikkuna näyttää seuraavalta (kuva 62). R-kanava on merkitty valmiiksi (älä muuta sitä). Sinun pitää vain syöttää alimmalle riville taustan ominaisvastusarvo (Ohm-m). Kuva 62. R-kanavan laskeminen ja tausta-arvon syöttäminen. Kuva 63. R-kanava ohmeina.

41 37 Tässä vaiheessa sinulla pitäisi olla laskettuna uudet datakanavat dbm, S tai R. Seuraavaksi sinun pitää muuttaa syvyyskanava ja nimetä se uudelleen sekä tehdä tarvittaessa korkeuskorjaus Koorrkkeeuusskkoorrj jaauuss Kun valitset tämän vaihtoehdon, seuraava ikkuna avautuu ruudulle (kuva 64). Kanava on asetettu valmiiksi eli ZZ -kanava lasketaan. Kirjoita alimmalle riville sopiva korkeuskorjausarvo ja paina OK- nappia. Kuva 63. ZZ- kanavan laskeminen korkeuskorjauksella. Kuva 64. ZZ- kanava on laskettu ja korkeus on korjattu.

42 38 Järjestelmä ei vielä ymmärrä käyttää korjaamaasi korkeuskanavaa uutena z-akselina vaan sinun pitää vielä tehdä se eli valitse Valitse z-akseli, jolloin ruudulle avautuu ikkuna, jossa teet valinnan (kuva 65). Kuva 65. ZZ- kanavan muuttaminen järjestelmän z-akseliksi. Kuva 66. ZZ- kanava on muutettu järjestelmän varsinaiseksi z-akseliksi (pieni z kirjain on ilmestynyt ZZ- kentän oikeaan reunaan). Nyt sinulla on kaikki valmiina taulukossa, jotta voit laskea 3D- vokseligridin käyttämällä 3D Gridding valintaa..

43 39 10 GRIDIN LASKEMINEN 3D GRIDDING Kun olet tehnyt tarvittavat muutokset taulukossa, voit laskea 3D-verkon valitsemastasi kanavasta dbm S R. Valitse siis 3D Gridding ja ruudulle aukeaa uusi ikkuna (kuva 67), jossa sinun pitää hakea ensimmäiselle riville Data to grid kanava (dbm, S, tai R), jonka jälkeen ohjelma nimeää 3D-verkon valintasi mukaisesti Output voxel file. Seuraavalle riville Display tulee käyttää New map valintaa, jos haluat, että verkko piirretään ruudulle tai Do not display eli voit siis vain laskea tuloksen ja käyttää ladata verkko myöhemmin kartalle. Verkon solukoko valitaan viimeiselle riville. Kuva 67. 3D verkon laskeminen. Ikkunasta voi avata lisäikkunoita, joissa on mahdollista tehdä laskentaparametrien asetuksia. Kokeile ja tutki asetusten vaikutusta verkkoon (kuva 68). Kuva 68. 3D verkko / lisäasetukset.

Seismisen refraktiomittauksen tulkinnan esittäminen OasisMontaj:ssa Arto Korpisalo

Seismisen refraktiomittauksen tulkinnan esittäminen OasisMontaj:ssa Arto Korpisalo ESY Q23.1/2007/76 31.12.2007 Espoo Seismisen refraktiomittauksen tulkinnan esittäminen OasisMontaj:ssa Arto Korpisalo GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro 31.12.2007 Tekijät Arto Korpisalo

Lisätiedot

Profiilikartta menun käyttöopas OasisMontaj 7.1 Arto Korpisalo

Profiilikartta menun käyttöopas OasisMontaj 7.1 Arto Korpisalo ESY Q16.2/2009/36 2.6.2009 Espoo Profiilikartta menun käyttöopas OasisMontaj 7.1 Arto Korpisalo GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro 02.06.2009 Espoo Tekijät Arto Korpisalo Raportin

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

NETIKKA PCTV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA PCTV KÄYTTÖOHJE 1 (20) NETIKKA PCTV 2 (20) 1 YLEISTÄ...3 1.1 MIKÄ ON PCTV?...3 2 PCTV:N KÄYTÖN ALOITTAMINEN...4 2.1 VAATIMUKSET PALOMUURILTA...4 2.1.1 IGMP-palvelun käytön salliminen F-Securessa...4 2.2 VAATIMUKSET TIETOKONEELTA...8

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

Mikäli olet saanut e-kirjan latauslinkin sähköpostilla, seuraa näitä ohjeita e-kirjan lataamisessa.

Mikäli olet saanut e-kirjan latauslinkin sähköpostilla, seuraa näitä ohjeita e-kirjan lataamisessa. E-kirjan latausohje Mikäli olet saanut e-kirjan latauslinkin sähköpostilla, seuraa näitä ohjeita e-kirjan lataamisessa. Pikaohjeet 1. Varmista että tietokoneellesi on asennettu Adobe Digital Editions ohjelma.

Lisätiedot

Uuden työtilan luonti

Uuden työtilan luonti Uuden työtilan luonti 1. Valitaan Uusi työtila vasemmanpuoleisesta valikosta 2. Valitaan Tyhjä työtila aukeavasta valikosta. Tämä toiminto luo uuden tyhjän työtilan. 3. Kun uusi työtila on luotu, aukeaa

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET INTERNET-ASENNUS. Navita Yritysmalli. YHTEYSTIEDOT Visma Solutions Oy Mannerheiminkatu 5 53900 LAPPEENRANTA Puh.

ASENNUSOHJEET INTERNET-ASENNUS. Navita Yritysmalli. YHTEYSTIEDOT Visma Solutions Oy Mannerheiminkatu 5 53900 LAPPEENRANTA Puh. 1/5 ASENNUSOHJEET INTERNET-ASENNUS Navita Yritysmalli YHTEYSTIEDOT Visma Solutions Oy Mannerheiminkatu 5 53900 LAPPEENRANTA Puh. 010 7564 986 Käyttöönotto Matti Sihvo Koulutus Jan-Markus Viikari LAITEVAATIMUKSET

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

Mathcad 14.0 Single User -asennus 12.3.2008

Mathcad 14.0 Single User -asennus 12.3.2008 Mathcad 14.0 Single User -asennus 12.3.2008 Asennuksessa on kaksi vaihetta. Ensin asennetaan ohjelma tietokoneelle (vaiheet 1-3). Sen jälkeen asennetaan lisenssi (vaiheet 4-12). 1. Aseta Mathcad 14 CD-levy

Lisätiedot

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Condess ratamestariohjelman käyttö Aloitus ja alkumäärittelyt Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Kun kysytään kilpailun nimeä, syötä kuvaava nimi. Samaa nimeä käytetään oletuksena

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

Unifaun OnlinePrinter

Unifaun OnlinePrinter Unifaun OnlinePrinter Unifaun Online 2013-10-14 2 Sisältö 1 Unifaun OnlinePrinter tulostusasetukset... 3 2 Automaattinen asennus - Unifaun Online Printer... 4 3 Javan asentaminen... 6 4 Vianmääritys Internet

Lisätiedot

Keskellä ruutua kuvan yläpuolella linkki on call diabeteksen hallintaohjelmisto. Klikkaa sitä

Keskellä ruutua kuvan yläpuolella linkki on call diabeteksen hallintaohjelmisto. Klikkaa sitä Irroita kaapeli sekä tietokoneesta, että mittarista. Mene osoitteeseen www.ekoweb.fi Keskellä ruutua kuvan yläpuolella linkki on call diabeteksen hallintaohjelmisto. Klikkaa sitä Tämä siirtää sinut aconlabsin

Lisätiedot

WinTraden päivitys- ja asennusohjeistus 2006-09-06

WinTraden päivitys- ja asennusohjeistus 2006-09-06 Sisällysluettelo Automaattisesta päivityksestä...1 Uuden version hakeminen...2 Laajennetut asetukset...3 Lataamisen aloittaminen...3 Latauksen päättäminen...5 Ohjelman asentamisesta...6 Kielen valinta...6

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Toukokuu 2014 1 (11) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Päivitysohje Toukokuu 2014 2 (11) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku...

Lisätiedot

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA SISÄLLYS 1. KUVAN TUOMINEN PAINTIIN...1 1.1. TALLENNETUN KUVAN HAKEMINEN...1 1.2. KUVAN KOPIOIMINEN JA LIITTÄMINEN...1 1.1. PRINT

Lisätiedot

Ohjeet e kirjan ostajalle

Ohjeet e kirjan ostajalle 1 Ohjeet e kirjan ostajalle 1. Ostaminen ja käyttöönotto 1.1. Näin saat e kirjan käyttöösi Lataa tietokoneellesi Adobe Digital Editions (ADE) ohjelma täältä: http://www.adobe.com/products/digitaleditions/.

Lisätiedot

HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE

HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE Vaihe 1, Client manager ohjelmiston ja sovittimen ajureiden asennus Asennuksen vaiheissa saattaa olla sovitin ja käyttöjärjestelmä kohtaisia eroja. Alla olevassa

Lisätiedot

Coolselector Asennusohje

Coolselector Asennusohje MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Coolselector Asennusohje Täydellinen valinta on vain muutaman klikkauksen päässä www.danfoss.fi/kylma Yleiset vaatimukset Windows XP asennus Windows 7 asennus Asennuksen poisto

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon

Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon Tervetuloa! Ohjattu asennus asentaa Logitech Harmony kaukoohjaimen ohjelmiston koneellesi jatkaaksesi paina NEXT. Valitse kieli ja paina ok. Ohessa on Logitech

Lisätiedot

Valitse aineisto otsikoineen maalaamalla se hiirella ja kopioimalla (Esim. ctrl-c). Vaihtoehtoisesti, Lataa CSV-tiedosto

Valitse aineisto otsikoineen maalaamalla se hiirella ja kopioimalla (Esim. ctrl-c). Vaihtoehtoisesti, Lataa CSV-tiedosto Versio k15 Näin laadit ilmastodiagrammin Libre Officen taulukkolaskentaohjelmalla. Ohje on laadittu käyttäen Libre Officen versiota 4.2.2.1. Voit ladata ohjelmiston omalle koneellesi osoitteesta fi.libreoffice.org.

Lisätiedot

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com Viva-16 Käyttöohje 1.4.2009 Veikko Nokkala Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Ohjelmisto käyttöliittymä... 3 Asentaminen... 3 Käyttöönotto... 3 Katselu... 6 Tallennus... 8 Toistaminen... 9 Selain käyttöliittymä...

Lisätiedot

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ Windows XP-käyttöjärjestelmän asetuksilla sekä Word-asetuksilla voit vaikuttaa tietokoneen näytön ulkoasuun, selkeyteen ja helppokäyttöisyyteen.. 1) ASETUKSET

Lisätiedot

VATT Talouden rakenteet. Ohje: Pdf-dian liittäminen PowerPoint -esitykseen. Sisällys:

VATT Talouden rakenteet. Ohje: Pdf-dian liittäminen PowerPoint -esitykseen. Sisällys: VATT Talouden rakenteet Ohje: Pdf-dian liittäminen PowerPoint -esitykseen Tämä ohje koskee Acrobat Reader -ohjelman versiota 9 sekä Firefox ja Internet Explorer -selaimia. Huomaa, että aikaisemmissa versioissa

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Toukokuu 2013 1 (10) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Päivitysohje Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (10) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten

Lisätiedot

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta.

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta. Tilimuunnosohje 1 (5) Tilimuunnosajo Tilimuunnosajo täytyy tehdä jos halutaan vaihtaa yritykselle tilikartta ja säilyttää tilien tapahtumat. Tilikartan vaihtoa varten perustetaan uusi yritys, jonne muunnosajossa

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN KÄYTTÖÖN Sisällysluettelo ImageViewer ja PDF Viewer Plus -ohjelmien esittelyt 1 Käytön aloittaminen 1 Työpöydän hyödylliset työkalut 2 Image View

Lisätiedot

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Oman yhdistyksen tietojen päivittäminen www.krell.fi-sivuille Huom! Tarvitset päivittämistä varten tunnukset, jotka saat ottamalla yhteyden Kristillisen Eläkeliiton

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

PÄIVITÄ TIETOKONEESI

PÄIVITÄ TIETOKONEESI PÄIVITÄ TIETOKONEESI SAMPOLAN KIRJASTO TIETOTORI Sammonkatu 2 33540 Tampere 040 800 7816 tietotori.sampola@tampere.fi PÄIVITÄ TIETOKONEESI 2(16) Sisällys 1. Mihin päivityksiä tarvitaan?... 3 1.1. Windowsin

Lisätiedot

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen 1 Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Sisällysluettelo Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen... 2 Tenttien opiskelijalistojen tulostaminen... 3

Lisätiedot

1 Asentaminen. 2 Yleistä ja simuloinnin aloitus 12/2006 1.1.1

1 Asentaminen. 2 Yleistä ja simuloinnin aloitus 12/2006 1.1.1 1 Asentaminen...2 2 Yleistä ja simuloinnin aloitus...2 2.1 PI-säätimet...3 2.2 Trendit...4 3 Lämpölaitoksen ohjaus...5 4 Voimalan alkuarvojen muuttaminen...6 5 Tulostus...8 6 Mahdollisia ongelmia...8 6.1

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

NÄIN TEET VIDEO-MAILIN (v-mail)

NÄIN TEET VIDEO-MAILIN (v-mail) 1 NÄIN TEET VIDEO-MAILIN (v-mail) Kirjaudu iwowwe Back Officeen. HOME Klikkaa kotisivullasi (HOME) olevaa vihreää Video E-mail kuvaa Vastaava linkki Video Email on myös Video Tools - alasvetovalikossa

Lisätiedot

Tiedostojen lataaminen netistä ja asentaminen

Tiedostojen lataaminen netistä ja asentaminen s. 1/5 Tiedostojen lataaminen netistä ja asentaminen Yleistä Internetissä on paljon hyödyllisiä ilmaisohjelmia, jotka voi ladata ja asentaa omalle koneelle. Osa ohjelmista löytyy suomenkielisiltä sivuilta,

Lisätiedot

Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto ArcGISohjelmistossa

Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto ArcGISohjelmistossa 1(6) Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto ArcGISohjelmistossa Ohjeita laatiessa on käytetty ArcGIS:n versiota 10.1. Koordinaattijärjestelmä ArcGIS käyttää oletuskoordinaattijärjestelmänä

Lisätiedot

OHJE Jos Kelaimeen kirjautuminen ei onnistu Mac-koneella Sisällys

OHJE Jos Kelaimeen kirjautuminen ei onnistu Mac-koneella Sisällys Sisällys 1 Varmista, että DigiSign-kortinlukijaohjelmisto on käynnissä 2 1.1 DigiSign-kuvake 2 1.2 Sovelluksen käynnistäminen 2 1.3 Kortin toiminnan varmistaminen 4 2 Jos käytät selaimena Mozilla, Firefox

Lisätiedot

1 Tivax siirto uuteen koneeseen

1 Tivax siirto uuteen koneeseen Tivax siirto uuteen koneeseen 1 1 Tivax siirto uuteen koneeseen 1.1 Tivax ohjelman asentaminen Huom. Siirrossa mahdollisesti esiintyvien ongelmien ratkaisu on veloituksetonta ainoastaan asiakkaille, joilla

Lisätiedot

Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla.

Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla. Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla. HUOM! TÄMÄ OHJE ON COMET LAITTEEN ENSIMMÄISTÄ ASENNUSKERTAA VARTEN. Ladataksesi rahaa Comet pysäköintimittariisi

Lisätiedot

NetMeetingiä voi käyttää esimerkiksi Internet puheluissa, kokouksissa, etätyössä, etäopiskelussa ja teknisessä tuessa.

NetMeetingiä voi käyttää esimerkiksi Internet puheluissa, kokouksissa, etätyössä, etäopiskelussa ja teknisessä tuessa. NetMeeting NetMeeting on ilmainen pienimuotoinen videoneuvottelu- ja ryhmätyöohjelmisto, joka mahdollistaa virtuaalikokousten pitämisen Internetissä tai Intranetissä. NetMeetingiä voi käyttää esimerkiksi

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio 6.2.0

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio 6.2.0 Lokakuu 2012 1 (9) Aditro versio 6.2.0 Päivitysohje Lokakuu 2012 2 (9) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Aditro Pankkipalvelut yhteensopiva

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN -Mene osoitteeseen keskustanuoret.fi/user - Kirjoita saamasi käyttäjätunnus ja salasana - Klikkaa yllä olevaa piirisi logoa niin

Lisätiedot

1. Adobe Digital Editions ohjelman käyttöönotto

1. Adobe Digital Editions ohjelman käyttöönotto 1. Adobe Digital Editions ohjelman käyttöönotto Useimmat verkkokaupassa myytävät e-kirjat on suojattu Adobe DRM suojauksella. Näitä e-kirjoja voi lukea vain Adobe Digital Editions ohjelmalla, joka on asennettava

Lisätiedot

T&M Autori Versio Series 60 -puhelimiin

T&M Autori Versio Series 60 -puhelimiin T&M Autori Versio 5.0.0 Series 60 -puhelimiin Asennusohje 19. huhtikuuta 2010 TIETOMEKKA T&M Autori asennusohje - 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 2 1. YLEISTÄ 3 2. UUDEN MUISTIKORTIN ASENNUS 3 3. T&M

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Poista tietokoneessa olevat Java ja asenna uusin Java-ohjelma

Poista tietokoneessa olevat Java ja asenna uusin Java-ohjelma Poista tietokoneessa olevat Java ja asenna uusin Java-ohjelma Jos käytät verkkopankkia kotikoneeltasi, toimi näiden ohjeiden mukaan. Jos käytät verkkopankkia työpaikkasi tietokoneelta, anna ohjeet työpaikan

Lisätiedot

Pika-asennusohjeet Suomeksi

Pika-asennusohjeet Suomeksi Pika-asennusohjeet Suomeksi (Virallinen ohje löytyy asennuslevyltä Englanninkielisenä) Tulosta tämä ohje asennuksen avuksi. Ensiksi asennetaan itse ohjelma, sitten rekisteröidytään testerin käyttäjäksi

Lisätiedot

Pedacode Pikaopas. Java-kehitysympäristön pystyttäminen

Pedacode Pikaopas. Java-kehitysympäristön pystyttäminen Pedacode Pikaopas Java-kehitysympäristön pystyttäminen Pikaoppaan sisältö Pikaoppaassa kuvataan, miten Windowstyöasemalle asennetaan Java-ohjelmoinnissa tarvittavat työkalut, minkälaisia konfigurointeja

Lisätiedot

PDF-tiedostojen teon pikaohje

PDF-tiedostojen teon pikaohje 1 PDF-tiedostojen teon pikaohje 1. Aluksi Tässä pikaohjeessa käydään lyhyesti läpi PDF-muotoisten tiedostojen teko Adobe Acrobat 5.0 ohjelmalla. Ohje opastaa painoon optimoidun PDF-tallenteen teon. Pikaohje

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola 26.8.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. Omat asetukset kuntoon (kaikkien tehtävä aluksi) sivut 3-5 2. Tärkeiden sivujen tilaaminen omiin linkkeihin sivut

Lisätiedot

2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet

2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Tähän käsikirjaan on koottu Ecomiin liittyviä yleisiä aiheita ja toimintatapoja, joiden opiskelemisesta on hyötyä kaikille Ecomin käyttäjille. 2013 2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Ohjeita käsikirjan

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly Google-dokumentit 1 2 3 Yleistä 1.1 Tilin luominen 4 1.2 Docs-päävalikkoon siirtyminen 7 Dokumentit-päävalikko 2.1 Kirjaudu Dokumentteihin 9 2.2 Lähetä tiedosto Google-dokumentteihin 11 2.3 Uuden asiakirjan

Lisätiedot

SeaMonkey pikaopas - 1

SeaMonkey pikaopas - 1 SeaMonkey pikaopas SeaMonkey on ilmainen ja yksinkertainen www-sivujen teko-ohjelma. Sillä on kätevää koostaa yksinkertaisia sivuja ilman, että täytyy tietää jotain HTML-koodista. Tämä opas esittelee sivuston

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n asennus ja päivitys Päivitä BIOS, sovellukset ja ohjaimet ja suorita Windows Update Valitse asennustyyppi Asenna Windows 8.1 Käy Samsungin päivitystukisivust

Lisätiedot

Asio. Ohjelma on selainpohjainen, joten ohjelmaa varten tarvitaan internet-selain. Ohjelmaan pääsee osoitteella

Asio. Ohjelma on selainpohjainen, joten ohjelmaa varten tarvitaan internet-selain. Ohjelmaan pääsee osoitteella 1 Kirjautuminen Ohjelma on selainpohjainen, joten ohjelmaa varten tarvitaan internet-selain. Ohjelmaan pääsee osoitteella tila.savonia.fi Ohjelmassa on ns. Haka-kirjautumispalvelu, jolloin kirjautumiseen

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto VMS-, Alpro- tai DelProtuotannonohjausjärjestelmästä Ammuohjelmistoon 5/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot VMS-Management

Lisätiedot

Asteri Vuokrankanto (Dos) Vuosipäivitys 1.11.2007

Asteri Vuokrankanto (Dos) Vuosipäivitys 1.11.2007 Asteri Vuokrankanto (Dos) Vuosipäivitys 1.11.2007 Päivityksen asentaminen... 4 Vista... 6 Uuteen koneeseen siirtäminen... 7 - pikakuvake työpöydälle... 9 Tulostusongelmat uusissa koneissa... 12 - Tulostaminen

Lisätiedot

SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2015. TULOSPALVELUN OHJEET v.2 1. LAITTEISTO 2. LAITTEISTON VALMISTELU 3. VALMISTELUT ENNEN TAPAHTUMAA

SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2015. TULOSPALVELUN OHJEET v.2 1. LAITTEISTO 2. LAITTEISTON VALMISTELU 3. VALMISTELUT ENNEN TAPAHTUMAA SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2015 TULOSPALVELUN OHJEET v.2 1. LAITTEISTO - Kannettava tietokone Panasonic CF-29, verkkolaturi, autolaturi ja langaton hiiri. (vara-akku) - Emit 250 -lukijaleimasin - MTR4-kortinlukija

Lisätiedot

FOTONETTI BOOK CREATOR

FOTONETTI BOOK CREATOR F O T O N E T T I O Y FOTONETTI BOOK CREATOR 6 2012 Kemintie 6 95420 Tornio puhelin: 050-555 6500 pro/kirja: 050-555 6580 www.fotonetti.fi Ohjelman asentaminen 1 Hae ohjelma koneellesi osoitteesta http://www.fotonetti.fi/kuvakirjatilaa

Lisätiedot

OHJE Jos Kelaimeen kirjautuminen ei onnistu Windows-koneilla

OHJE Jos Kelaimeen kirjautuminen ei onnistu Windows-koneilla Sisällys 1 Varmista, että DigiSign-kortinlukijaohjelmisto on käynnissä 2 1.1 DigiSign-kuvake 2 1.2 Sovelluksen käynnistäminen 3 1.3 Kortin toiminnan varmistaminen 4 2 Jos käytössä Mozzilla Firefox tai

Lisätiedot

CADS Planner -tulostusohje

CADS Planner -tulostusohje Sisältö Yleistä tulostuksesta... 3 Tulostinajurin asentaminen Windowsiin... 4 Paperiarkin lisääminen tulostinajurille... 5 Tulostimen lisääminen CADSiin... 7 PDF-tiedoston tulostaminen... 9 PLT-tiedoston

Lisätiedot

Asennuksessa kannattaa käyttää asennusohjelman tarjoamia oletusarvoja.

Asennuksessa kannattaa käyttää asennusohjelman tarjoamia oletusarvoja. 1 1 Tivax Laskutus 4.5 1.1 Tivax ohjelman asentaminen TivaxLaskutus version 4.5 asentamiseksi on oltava asennus CD. Asennusohjelma käynnistetään tuplaklikkamalla asennus CD:llä olevaa Tivax45LaskuSetup.exe

Lisätiedot

Vapo: Turveauman laskenta 1. Asennusohje

Vapo: Turveauman laskenta 1. Asennusohje Turveauman mittaus 3D-system Oy 3D-Win ohjelman lisätoiminto, jolla lasketaan turveaumasta tilaajan haluamat arvot ja piirretään aumasta kuva. Laskentatoiminto löytyy kohdasta Työkalut/Lisätoiminnot. Valitse

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

SSH Secure Shell & SSH File Transfer

SSH Secure Shell & SSH File Transfer SSH Secure Shell & SSH File Transfer TIETOHALLINTO Janne Suvanto 1.9 2002 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Yleistä... 2 SSH Secure Shell ohjelman asetukset... 3 POP3 tunnelin asetukset... 6 Yhteyden

Lisätiedot

Miten siirrän omat työni Office 365:stä Peda.nettiin sekä jaan sen siellä muille Eija Arvola

Miten siirrän omat työni Office 365:stä Peda.nettiin sekä jaan sen siellä muille Eija Arvola Miten siirrän omat työni Office 365:stä Peda.nettiin sekä jaan sen siellä muille Eija Arvola 16.12.2017 UUDEN SIVUN LUOMINEN OMAAN TILAAN Jos haluat tallentaa omia töitäsi Peda.nettiin, sinun pitää luoda

Lisätiedot

Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET

Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET Lemonsoft-käyttäjätunnukset Käyttäjätunnukset voit tilata suoraan omalta Lemonsoft-myyjältäsi tai Lemonsoftin asiakaspalvelun kautta. Käyttäjätunnusta tilatessasi ilmoitathan

Lisätiedot

Ennen kuin aloitat lataamisen tarkista järjestelmävaatimukset: http://www.fprot.com/support/windows/fpwin_faq/425.html

Ennen kuin aloitat lataamisen tarkista järjestelmävaatimukset: http://www.fprot.com/support/windows/fpwin_faq/425.html Lataaminen ja asennus F-PROT Antivirus 6 Windows Home Huomautukset: Ennen kuin aloitat lataamisen tarkista järjestelmävaatimukset: http://www.fprot.com/support/windows/fpwin_faq/425.html F-PROT Antivirus

Lisätiedot

OTTELUN TILASTOINTI NUORTEN VALTAKUNNALLISET SARJAT

OTTELUN TILASTOINTI NUORTEN VALTAKUNNALLISET SARJAT OTTELUN TILASTOINTI NUORTEN VALTAKUNNALLISET SARJAT OTTELUN ALOITTAMINEN - TILASTON LOG-TIEDOSTON HAKEMINEN BASKETHOTELLISTA (tilasto ei livenä) Kirjaudu joukkueen yhteyshenkilön tunnuksilla baskethotelliin.

Lisätiedot

Kansion asetusten muuttaminen Windows 2000 käyttöjärjestelmässä Resurssienhallinnan kautta

Kansion asetusten muuttaminen Windows 2000 käyttöjärjestelmässä Resurssienhallinnan kautta Kansion asetusten muuttaminen Windows 2000 käyttöjärjestelmässä Resurssienhallinnan kautta..1 Tiedoston kytkeminen haluttuun ohjelmaan...2 Pikakuvakkeen luominen...3 Resurssien jakaminen verkossa olevien

Lisätiedot

1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo

1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo 1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo 1. Avaa uusi työkirja 2. Tallenna työkirja nimellä perusfunktiot. 3. Kirjoita seuraava taulukko 4. Muista taulukon kirjoitusjärjestys - Ensin kirjoitetaan

Lisätiedot

Harjoitus 3 Antti Hartikainen

Harjoitus 3 Antti Hartikainen Harjoitus 3 Antti Hartikainen s1300760 DP13S3A 2. Suunnitellaan ja asennetaan työasema yrityskäyttöön: a. Virtual Box guest additions (selvitä netistä mikä tämä on) b. Office työkalut (valitse itse sopivin

Lisätiedot

Tiedostojen siirto ja FTP - 1

Tiedostojen siirto ja FTP - 1 Tiedostojen siirto ja FTP Tiedonsiirto Sibelius-Akatemian hakemistosi ja jonkun muun koneen välillä (esim. kotikoneesi) Taustaa FTP on lyhenne sanoista File Transfer Protocol. Se on yhteystapa jolla siirretään

Lisätiedot

Luku 7 Uusien Mallien Tiedostot

Luku 7 Uusien Mallien Tiedostot Luku 7 Uusien Mallien Tiedostot Kaikki ZoomTextin asetukset voidaan tallentaa ja palauttaa käyttämällä mallitiedostoja. Mallitiedostot kontrolloivat kaikkia ZoomTextin toimintoja mukaan lukien suurennustasot,

Lisätiedot

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin Käyttöohje Energent MagiCAD plugin Sisältö 1. Yleistä 1 Dokumentin sisältö... 1 Ohjelman asennus... 1 Vaadittavat ohjelmistot... 1 Asennus... 1 Ohjelman käynnistys... 2 2. Toiminnallisuudet 3 Insert Energent

Lisätiedot

Epson EMP-765 langaton käyttö

Epson EMP-765 langaton käyttö Epson EMP-765 langaton käyttö Tämä on yleinen käyttöohje Epsonin videotykin langattomaan käyttöön. Kannattaakin huomioida, että eri kannettavissa koneissa langaton käyttö saattaa hieman poiketa tässä ohjeessa

Lisätiedot

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 käyttöohjeet JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 1. Esittely JakeluPiste on helppo ja yksinkertainen ratkaisu tiedostojen lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Olipa kyseessä tärkeä word dokumentti tai kokonainen

Lisätiedot

SQL Buddy JAMK Labranet Wiki

SQL Buddy JAMK Labranet Wiki Page 1 of 9 SQL Buddy JAMK Labranet Wiki Sisällysluettelo Yleistä SQL Buddy:sta kotisivu :http://sqlbuddy.com/ SQL Buddy on kevyt hallintatyökalu MySQL-tietokannalle. Järjestelmävaatimukset Serverin vaatimukset

Lisätiedot

CSV - XML ohjelman käyttöohje

CSV - XML ohjelman käyttöohje CSV - XML ohjelman käyttöohje Käynnistä ohjelma CSC_Virta_Julkaisut_ToXMLConverter.exe CSV-XML muunnos tapahtuu etenemällä ohjelmassa järjestyksessä 1. -> 6. ylhäältä oikealle: Perustoimintoja voi suorittaa

Lisätiedot

TeamViewer 11 -ohjelma etäkoulutuksissa ja tuessa

TeamViewer 11 -ohjelma etäkoulutuksissa ja tuessa TeamViewer 11 -ohjelma etäkoulutuksissa ja tuessa Asentaminen 1. Valitse osoitteessa www.teamviewer.com Lataa Versio 11. TeamViewerin asennus, vaihe 1. 2. Napauta Lataa TeamViewer 11 -linkkiä. TeamViewerin

Lisätiedot

OHJE WWW.MUKAANPARTIOON.FI -LIPPUKUNTASIVUN MUOKKAAMISEEN

OHJE WWW.MUKAANPARTIOON.FI -LIPPUKUNTASIVUN MUOKKAAMISEEN OHJE WWW.MUKAANPARTIOON.FI -LIPPUKUNTASIVUN MUOKKAAMISEEN 1. KIRJAUDU Navigoi osoitteeseen www.mukaanpartioon.fi. Aloita kirjautumalla: käyttäjätunnus: salasana: lippukunta HpL1Ka KUVA 1: Kirjautumislinkki

Lisätiedot

2. Modeemi- ja ISDN-yhteyden käyttöönotto

2. Modeemi- ja ISDN-yhteyden käyttöönotto 2. Modeemi- ja ISDN-yhteyden käyttöönotto Asenna ensin tietokoneeseesi modeemi tai ISDN-sovitin valmistajan ohjeiden mukaisesti. Varmista myös, että Windowsissa on asennettu puhelinverkkoyhteydet. Seuraa

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7. Quick Start - opas Condes 7. olfellows www.olfellows.net 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7. Quick Start - opas Condes 7. olfellows www.olfellows.net 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO jouni.laaksonen@olfellows.net www.olfellows.net olfellows www.olfellows.net

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot

2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat. Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät:... 1

2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat. Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät:... 1 2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat Table of Contents Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät... 1 Asiakirjan kentät:... 1 Asiakirjan kentät /alavalikko/ ensimmäinen välilehti:... 2 Asiakirjan

Lisätiedot