Radioluotausmittausten (EMRE) tulosten esittäminen OasisMontaj:ssa Arto Korpisalo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Radioluotausmittausten (EMRE) tulosten esittäminen OasisMontaj:ssa Arto Korpisalo"

Transkriptio

1 ESY Q16.2/2008/ Espoo Radioluotausmittausten (EMRE) tulosten esittäminen OasisMontaj:ssa Arto Korpisalo

2 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro Tekijät Arto Korpisalo Raportin laji Arkistoraportti Toimeksiantaja Raportin nimi Radioluotausmittausten (EMRE) tulkinnan esittäminen OasisMontaj:ssa Tiivistelmä Voit lisätä EMRE - valikon OasisMontaj (Geosoft) ohjelman työkaluriville. Käyttöliittymä on ladattavissa verkosta osoitteesta: arkisto on Nassi/ /EMRE Oasis/. Valikon sisältämien ominaisuuksien mukaisesti voit helposti automatisoida EMRE- laitteella mitatun ja ImageWin ohjelmalla tulkitun datan tulostamisen. Etene valikossa tehtävänmukaisessa järjestyksessä (ylhäältä alaspäin) ja voit tulostaa leikkauskuvat helposti ja hyvin lyhyessä ajassa. Asiasanat (kohde, menetelmät jne.) EMRE, FARA, tomografia, geosoft, käyttöliittymä, ImageWin Maantieteellinen alue (maa, lääni, kunta, kylä, esiintymä) Karttalehdet Muut tiedot Arkistosarjan nimi Arkistotunnus Q16.2/2008/14 Kokonaissivumäärä 65 Kieli suomi Hinta Julkisuus julkinen Yksikkö ja vastuualue ESY/Merigeologia ja geofysiikka Allekirjoitus/nimen selvennys Arto Korpisalo Hanketunnus Allekirjoitus/nimen selvennys

3 1 Yleistä Ohjelmamodulien kääntäminen OM 6..4:ssa 6.4:ssa Grc tiedostomuoto Gxc tiedostomuoto OasisMontaj - lisenssin siirtäminen OasisMontaj'n päivitykset sarjjan sarjan päiiviittys päivitys 6-sarjjan 6-sarjan versiioksii versioksi x 6.x versiion version päiiviittys päivitys versiioksii versioksi OM5..x OM5.x versiioiiden versioiden poiisttamiinen poistaminen koneesttasii koneestasi Tullosttiimen Tulostimen asettttamiinen asettaminen 12 2 EMRE-valikon rakentaminen 18 3 EMRE valikon aktivoiminen Gx ohjelmien käyttöönotto 20 4 Uuuden U työn aloitus eli avaa uusi projekti 21 5 EMRE valikko 23 6 VALIKON käyttäminen 25 7 Database Uusi database Uusii dattabase database Avaa dattabase database Tallllenna Tallenna dattabase database 29 8 XYZ tiedostojen lataaminen taulukon täyttäminen 30 9 Tulkintadatan esikäsittely Data kanavat dbm,,s,,r dbm,s,r Korkeuskorjaus Gridin laskeminen 3D Gridding Reikätiedot Kartat Kartta 2d-kartta (Plan Map) D- kartta EMRE- manuaali Yhteenveto 61

4

5 1 1 YLEISTÄ Ohhj jeel lmaamoodduul lieenn kkäääännt tääminneenn OM : :ssssaa Gxc -moduulien kääntäminen onnistuu nyt ongelmitta ja myös meidän erikoismerkkimme ä ja ö tulostuvat oikein, kun käytetään ANSI- koodausta. Aikaisemmissa kääntäjäversioissa koodauksessa piti käyttää UTF-8 merkistöä, jolloin ongelmia ei esiintynyt kääntämisen yhteydessä. Tällä hetkellä gxc -ohjelmaa tallennettaessa, tiedosto on siis edelleen tekstitiedosto, mutta koodaus (Encoding) -vaihtoehtona on jälleen ANSI. Kääntäminen tapahtuu edelleen kaksivaiheisesti. Grc tiedostossa annetaan ohjeet, joiden mukaan ohjelmissa näkyvät dialogit rakennetaan varsinaisessa gxc -moduulissa. Tiedostojen kääntäminen aloitetaan grc kääntäjällä, jolloin tuloksena syntyvät gr- ja grh (header)tiedostot, jotka sijoitetaan INCLUDE- ja RESOURCE lauseisiin varsinaisessa gxc tiedostossa. Gx - ohjelmien kääntäminen tapahtuu gxc kääntäjällä Grrcc tit ieeddoosst toomuuoot too Moduulin rakennuspalikoita ovat siis grc ja gxc tiedostot. Gxc tiedosto on varsinainen ohjelma, joka suorittaa tarvittavan toiminnon. Ikkunat ja dialogit rakennetaan gxc tiedostossa mutta se mitä ja millainen on dialogin ulkoasu, on ohjelmoitu grc tiedostossa (kuva 1). Kuva 1. Grc tiedostomuoto. COPYForm2 -dialogissa syötetään kuvan ulkoasuun ja profiilien piirtämiseen tarvittavat parametrit. EDIT riveillä käyttäjä tai ohjelma itse kirjoittaa tietoa. Kun EDIT rivillä ei ole N- koodia, käyttäjä voi vapaasti muuttaa rivillä olevaa tietoa. Jos N-koodi löytyy riviltä, käyttäjä ei voi muuttaa rivin sisältämää informaatiota. LEDIT rivit ovat listarakenteita. Niiden avulla ohjelma rakentaa käyttäjälle listan, josta käyttäjän on valittava sopiva vaihtoehto (kuva 2). Listaobjektia käyttäjä ei voi myöskään ohittaa ilman valintaa.

6 2 Kuva 2. COPYForm2 - dialogissa LEDIT rivin listan tunnus on CHAN Gxxcc tit ieeddoosst toomuuoot too Emre_datakanavat.gxc tiedostossa COPYForm2 -dialogi rakennetaan kuvaruudulle grc tiedoston ohjeen mukaisesti (kuva 4). Grc -kääntäjän tuloksena syntyneet gr- ja grh tiedostot sijoitetaan gxc tiedostoon (kuva 3). Kuva 3. emre_datakanavat.gr ja emre_datakanavat.grh. Kuva 4. Gxc koodi, joka rakentaa COPYForm2 dialogin.

7 Oaassi issmoonnt taaj j - lil isseennssssi inn ssi iirrt täämi inneenn On tilanteita, jolloin haluaisit siirtää OasisMontaj lisenssisi toiseen koneeseen. Jos olet verkkoyhteydessä, niin mielestäni paras ja toimivin tapa siirtää lisenssi, on käyttää Park vaihtoehtoa. Park -toiminnon yhteydessä käyttäjälle annetaan tunnus (License key), jolla lisenssi saadaan toimimaan toisessa koneessa. Toiminnon yhteydessä ruudulle tulee ilmoitus, että OM6.4.2 haluaa aukaista verkkoyhteyden, joten se pitää sallia tässä tapauksessa. Kun olet käyttänyt Park - toimintoa ja avaat OM6.4.2:n toisessa koneessasi, kone pyytää sinua antamaan tunnuksen (käytä Internet yhteyttä, muista kirjoittaa tunnus muistiin). Kuva 5. Lisenssin "parkkiin" asettaminen. Kuva 6. Ohjelman mukaan lisenssi siirretään Geosoft license serveriin.

8 4 Kuva 7. Lisenssin siirtäminen "parkkiin" edellyttää, että sallit yhteydenoton Geosoft license serveriin. Kuva 8. Kun olet sallinut yhteydenoton, ohjelma antaa sinulle License Key'n, jota käytät kun haluat käyttää OM 6.4.2:ä toisessa koneessasi (verkkoyhteys on oltava). Kuva 9. Kun aloitat ohjelman käytön toisessa koneessa, ohjelma pyytää antamaan License Key'n, joten paina Enter License Key nappia. Sivu näyttää tältä kun sinulla on koneessasi myös vanhempia OM -versioita mutta muuten ruudulle pitäisi avautua alla oleva ikkuna.

9 5 Kuva 10. Ohjelmaa pyytää sinulta avaimen, joten kirjoita se ruutuun ja käytä Internet valintaa. Internet Options valinta avaa ikkunan, johon voit kirjoittaa parametrit. Kuva 11. Lopuksi ohjelma ilmoittaa, että lisenssi on asennettu ja voit aloittaa. Jos sinulla ei ole käytössä verkkokonetta, johon haluat siirtää lisenssisi, niin voit käyttää Transfer License valintaa. Omat kokemukseni menetelmästä ovat huonot. Siirto näyttää onnistuvan moitteettomasti jonkin aikaa mutta voi sen jälkeen tehdä käytön mahdottomaksi. En suosittele.

10 Oaassi issmoonnt taaj j' 'nn ppääi ivvi ityykksseet t EMRE -valikon gx- moduulit on nyt käännetty OM 6.4.2:ssa eikä niiden toimivuutta ole testattu aikaisempien versioiden kanssa, joten käyttäjien pitää päivittää OM versionsa OM 6.4.2:ksi. Tällä hetkellä käytössä on vielä 5-sarjan versioita ja uudempaa 6 sarjan versiota. Molemmat versiotyypit pitää päivittää eri tavoilla ssaarrj jaann ppääi ivvi ityyss 66- -ssaarrj jaann vveerrssi iookkssi i Tämän sarjan päivitys on hiukan työläämpi kuin 6-sarjan. Koneessasi pitää olla molemmat versiot asennettuna, joten jos OM6.4.2 ei ole asennettuna, niin asenna ensin OM samaan koneeseen, jossa on jo OM5.x. Kun olet asentanut OM 6.4.2:n, avaa se ja suorita Obtain a Provisional License prosessi ohjelman (OM 6.4.2) antaman ohjeen mukaisesti. Uusi v6 lisenssiavain tehdään version OM5.x punaisen lisenssinlevyn mukaan. Teet päivityksen seuraavasti. 1). Varmista, että OM 5.x lisenssilevy on asennettuna koneessasi, avaa siis OM 5.x ja suorita File > Software Manager > Install License/Password... 2). Muista, että sinun on pitänyt asentaa OM koneeseesi jatkaaksesi eteenpäin. Jos 6-versio ei ole vielä asennettuna, niin tee se nyt. Päivitystiedosto (OasisMontaj full.exe) löytyy verkosta. Asennuksen jälkeen avaa OM Paina Obtain a Provisional License nappia (kuva 12), jolloin ohjelma tekee sinulle lisenssiavaimen OM 5.x version mukaisesti. Kuva 12. Ohjelma tekee OM lisenssiavaimen OM 5.x version punaisen lisenssilevyn mukaisesti. Avaa Options ikkuna ja syötä Internet Options parametrit. 3). Seuraavaksi OM lisenssi talletetaan Geosoft License serveriin, Suorita lisenssin "parkittaminen ", avaa File/License/Park License (kuva 13) ja anna ohjelman rakentaa verkkoyhteys, että tallennus voidaan suorittaa (kuva 7). Kun yhteys on valmis, ohjelma ilmoittaa, että OM lisenssi on tallennettu Geosoft License serveriin. Samalla ohjelma antaa sinulle lisenssiavaimen, joka sinun pitää muistaa seuraavalla kerralla kun haluat käynnistää OM (kuva 14).

11 7 Kuva 13. OM tallennus. Kuva 14. Lisenssiavain OM 6.4.2:een. 4) Lopuksi siirrä 5.x version lisenssi takaisin punaiselle lisenssilevylle, avaa Software Managerin License välilehti ((File > Software Manager >.). 5). Kun olet poistanut myös 5.x version lisenssin, voit käynnistää OM6.4.2:en, ohjelma avaa ruudulle Geosoft License Manager- ikkunan (kuva 12). Paina Enter License Key nappia, kirjoita lisenssiavaimen tunnus alimmalle riville ja käytä Internet yhteyttä. Ohjelma lataa OM lisenssitiedot ja olet valmis käyttää OM versiota (kuva 15). Kuva 15. Kirjoita lisenssiavaimen tunnus ja käytä Internet yhteyttä. Salli yhteydenotto.

12 xx vveerrssi ioonn ppääi ivvi ityyss vveerrssi iookkssi i 6.x versioiden päivitys tapahtuu seuraavasti, sinun pitää tehdä päivitykset askelittain ylöspäin versioon OM asti. Eli jos koneessasi on OM 6.2, päivitä ensin OM 6.3:ksi. Seuraavaksi suorita päivitys OM versioon. Ennen OM päivitystä, koneessasi pitää olla asennettuna Microsoft.NET Framework 2.0. Päivitys löytyy verkosta (dotnetfx.exe) tai saat sen osoitteesta (http://www.mircosoft.com/downloads kuva 16). Aja ohjelma (dotnetfx.exe) ja seuraa ohjeita. Kun olet päivittänyt NET Framework ohjelman, voit tehdä OM päivityksen. Päivitykset löytyvät verkosta osoitteesta: aarrkki isst too oonn Naassssi i/ / /Reef frraakkt tioo Oaassi iss/ /Oaassi issmoonnt taaj j ppääi ivvi i-- tyykksseet t t.. OasisMontaj 6.3.exe päivittää OM 6.2 version OM 6.3:ksi OasisMontaj update.exe päivittää OM 6.3 version OM 6.3.1:ksi OasisMontaj 6.4 update.exe päivittää OM version OM 6.4:ksi OasisMontaj 6.4.exe OM 6.4 (täydellinen, uusi asennus) OasisMontaj 6.4.2exe päivittää OM 6.4 version OM versioksi dotnetfx.exe tekee. NET Framework päivityksen AdbeRdr80_fi_FI.exe (Adobe Reader 8.0) Kuva 16. Microsoft.NET Framework 2.0 päivitysohjelma on ajettava ennen OM päivitystä. Oaassi issmoonnt taaj j ppääi ivvi ityykksseenn jääl j lkkeeeenn,, jäärrj j jeesst teel lmää vvooi i vvaal littaaaa lil isseennssssi inn vvaannhheenneemi isseesst taa taai t i muuuusst taa vvaasst taaaavvaasst taa jaa j ssaamaal lllaa ppyyyyt tääää läähheet l ttäämäääänn Geeoossoof ft: :llee ssi iitää ili lmooi ituukksseenn,, tooi t imii oohhj jeei i-- ddeenn muukkaai isseesst ti.. LLäähheet tää oohhj jeel lmaann teekkeemää t ssäähhkkööi inneenn lil isseennssssi ihhaakkeemuuss Geeoossoof ftillee.. Vaasst taauukksseennaa ppi itääi issi i tuul t llaa zzi ipp- -tiieeddoosst too (vvääl ( littöömäässt ti) ),, jookkaa j ssi innuunn ppi itääää aaj jaaaa jaa j uuuuddeemppi i OM vveerrssi ioo oonn kkääyyt töössssäässi i...

13 OM55..xx vveerrssi iooi iddeenn ppooi isst taaminneenn kkoonneeeesst taassi i Usealla OasisMontaj käyttäjällä voi olla koneessaan myös vanhoja OM5.x versioita vaikka ovat päivittäneet uudempaan 6.x versioon ja käyttävät tällä hetkellä 6.x sarjan ohjelmia. Nämä vanhemmat versiot ovat siis asennettuna eri hakemistoihin ja kuluttavat turhaan tietokoneesi muistia. Vanhempien versioiden poistaminen voi aiheuttaa ongelmia uudemman 6.x sarjan toimivuuden kanssa, joten olen koonnut tähän ohjeita kuinka yrittää poistaa koneestaan nämä vanhemmat versiot ongelmitta. Ennssi ikkssi i taal t lleet teet taaaann OM l lisseennssssi i Geeoossoof ftt LLi icceennssee sseerrvveerri iinn.. SSuuoorri itaa lil isseennssssi inn ppaarrkki ittaami i-- nneenn,, aavvaaaa Filee/ /LLi icceennssee/ /PPaarrkk LLi icceennssee (kkuuvvaa ( 1177) ).. Kuva 17. OM6.4.2 lisenssin parkittaminen. Anna ohjelman rakentaa verkkoyhteys serverille, että lisenssin tallennus voidaan suorittaa (kuva 18). Kun yhteys on valmis, ohjelma ilmoittaa, että OM6.4.2 lisenssi on tallennettu Geosoft License serveriin. Samalla ohjelma antaa sinulle lisenssiavaimen, joka sinun pitää muistaa seuraavalla kerralla kun haluat käynnistää OM6.4.2:n (kuva 19). Kuva 18. Verkkoyhteyden muodostaminen. Salli tämä.

14 10 Kuva 19. Kun lisenssi on parkissa, saat avaimen, jolla saat lisenssin käyttöön, kun seuraavan kerran avaat OM6.4.2:n. Ohjelma pyytää avaamaan verkkoyhteyden, joten salli se. Kun käynnistät OM6.4.2 seuraavalla kerralla, avautuu ruudulle Geosoft License Manager- ikkuna (kuva. 20). Kirjoita lisenssiavaimen tunnus alimmalle riville ja käytä Internet yhteyttä. Ohjelma lataa OM lisenssitiedot ja olet valmis käyttämään OM 6.4.2:ä (kuva 15). Alla myös internet asetukset, joita voit käyttää. Kuva 20. Käynnistä OM6.4.2 ja ohjelma kysyy lisenssiavaimen. Kirjoita se omaan ruutunsa ja käytä verkkoyhteyttä. VANHAN VERSSIION PPOIISSTO Olet siis ennen tätä vaihetta, parkittanut uudemman 6-sarjan versiosi. Jos sinulla ei ole OM5.x version käynnistysikonia kuvaruudulla, käynnistä 5.x siitä hakemistosta, johon se on asennettuna. Jos siis 5.x on asennettuna OasisMontaj hakemistoon, mene bin alihakemistoon ja käynnistä OM5.x näpäyttämällä oe32.exe ohjelmaa. OM5.x pitäisi nyt avautua kuvaruudulle (jos kyseinen OM5.x lisenssi on koneessa). Jos lisenssi oli koneessa, sinulla pitää olla myös punainen lisenssilevyke tallessa. Laita levyke A-asemaan. Aukaise File valikko ja valitse /Software Manager/Install License/Password ja paina MOVE LICENSE nappia. Vanhemman OM5.x version lisenssi ladataan nyt levykkeelle. Jos OM5.x ei avautunut ruudulle, koneessasi ei ole vanhemman version lisenssiä ja voit jatkaa poistamalla OM5.x:n käyttämällä Add/Remove programs ohjelmaa. Toimi siis seuraavasti.

15 11 Avaa nyt Control Panel -ikkuna ja valitse Add/remove programs, joka listaa löytämänsä ohjelmat ruudulle. Etsi OasisMontaj5.x ja valitse se ja käytä Remove toimintoa ja ohjelma poistaa OM5.x koneeltasi. Kun vanhempi versio on poistettu koneestasi, sinun pitää vielä poistaa vanhemmasta versiosta jäljelle jääneet hakemistot tiedostorakenteesta, sillä Unistall ohjelma ei poista ohjelmahakemistoa täydellisesti.

16 TTuul loosst timeenn aasseet ttaami inneenn Usealla käyttäjällä on ollut ongelmia tulostimen asettamisen kanssa ja etenkin kuinka säilyttää valittu tulostin, että ohjelma ei muuttaisi tulostinta tulostamisen aikana. Ennen tulostusta tarkista, että haluamasi tulostimen ajurit (tulostimen toiminnasta vastaavat ohjelmat) on asennettuna. Osoitteesta \\tulppa2 löydät kaikki mahdolliset tulostimet, jotka voit asentaa koneellesi. Jos asentaminen ei ole sinulle tuttua, voit aloittaa asentamisen yksinkertaisesti seuraavasti: klikkaa hiirellä Käynnistä painiketta työpöydän vasemmassa alanurkassa ja valitse Suorita (kuva 21). Kirjoita avautuvaan ikkunaan tulostimien sijaintiosoite \\tulppa2 (kuva 22), jonka jälkeen valitset haluamasi tulostimen listasta (kuva 23). Valitaan esimerkkinä konehuoneen dj5000pps tulostin. Kuva 21. Tulostimen asentaminen. Kuva 22. Tulostimen valitseminen - \\tulppa2.

17 13 Kuva 23. Tulostimen valitseminen. Tulostin dj5000pps konesalista on valittu ja ajurit asennetaan koneeseesi. Näin siis asennat tulostimia koneeseesi, joita voit sitten käyttää myös OasisMontaj ohjelmasta tulostettaessa. Kun olet saanut piirrettyä kohteestasi kuvan tai kartan valmiiksi ja haluat tulostaa sen haluamallesi tulostimella, avaa ensiksi File valikko ja Printer and Page setup ikkuna (kuva 24). Kuva 24. Valitse tulostin.

18 14 Kuva 25. Valitaan ensiksi tulostin, joten paina Tulostin painiketta. Kuva 26. Hae tulostin ja paina Ominaisuudet nappia.

19 15 Kuva 27. Valitse Lisäominaisuudet- lehti ja voit asettaa paperikoon jne. Kuva 28. Paperikooksi on valittu A4. Perättäisillä OK- napin varmennuksilla pääset alotisivulle.

20 16 Kuva 29. Sivun asetukset on tehty, joten paina OK painiketta. Nyt olet valmiina tulostamaan kartan, joten avaa File valikko ja valitse Print. Kuva 30. Paina Change Config -painiketta ja valitse Windows ja paina OK nappia.

21 17 Kuva 31. Aseta Name valinnaksi DEFAULT. Kuunn ool leet t aasseet ttaannuut t DEFAULLTT aasseet tuukksseenn,, nni iinn ppaai innaa SSeet t aass ddeef faauul ltt ppaai inni ikkeet ttaa..

22 18 2 EMRE-VALIKON RAKENTAMINEN Kaikki tarvittavat ohjelmat löytyvät verkosta osoitteesta: aarrkki isst too oonn Naassssi i/ /ggeeoof fyyssi iikkkkaa/ /maaaasst tooggeeoof fyyssi iikkkkaa/ /juul lkki inneenn/ /oohhj jeel lmaat t/ /EMRE - Oaassi iss (kuva 32). Sinun pitää kopioida hakemistot seuraavasti: 1) Gx ohjelmat kopioit OasisMontaj/Gx hakemistoon. Muista aktivoida ohjelmat, joten avaa gx valikko ja ajaa Refresh menus valinta. Tällöin uudet ohjelmat ovat käytössäsi. Tee Refresh toiminto aina kun lataa päivityksiä valikkoon. 2) Kopioi EMRE.omn OasisMontaj/omn hakemistoon. Muista Refresh, jos teet päivitystä. 3) Kopioi DeeHoo.dll OasisMontaj/bin hakemistoon. 4) EMRE.manuaali EMRE.pdf sijoitetaan OasisMontaj/user hakemistoon. 5) Logop.jpg (GTK logo) sijoitetaan myös OasisMontaj/user hakemistoon. Kuva 32. EMRE -valikon latausosoite verkossa.

23 19 3 EMRE -VALIKON AKTIVOIMINEN Kun kaikki tarpeelliset tiedostot on kopioitu oikeisiin hakemistoihinsa, seuraavana toimenpiteenä on aktivoida ja tehdä EMRE -menu automaattisesti latautuvaksi aina kun aukaiset OM Coremenus.omn on tärkeä tiedosto, jossa kaikki valikkopalkissa olevat menut ladataan automaattisesti. Coremenus.omn on Geosoftin alkuperäinen tiedosto. Olen editoinut kyseisen tiedoston OM pakettiin, mutta päivitysten yhteydessä tämä editoitu tiedosto korvataan uudella, jossa EMRE menua varmaankaan ei ole, joten joudut tekemään seuraavan toimenpiteen myös itse myöhemmin. Mene Geosoft/Oasis montaj/omn hakemistoon ja avaa coremenus.omn tekstieditorilla (Notepad) ja etsi seuraava kohta tiedostosta (kuva 33) Kuva 33. Coremenus.omn - tiedosto on avattu. Lisää nyt Other menus -osioon seuraava rivi LOADMENU "EMRE.omn" (kuva 34). Kuva 34. Profiilikartta menun lisäys. Kun olet lisäännyt LOADMENU "EMRE.omn" rivin, OasisMontaj lataa myös EMRE -menun automaattisesti työkalupalkkiin aina kun avaat OM 6.4.2:n.

24 Gxx oohhj jeel lmieenn kkääyyt ttöööönnoot ttoo Päivitysten yhteydessä sijoita uudet gx -moduulit (kuten muutkin menun gx-tiedostot) gx - hakemistoon kuten edellä on esitetty. Mutta jotta OM ymmärtäisi käyttää näitä uusia moduuleita, niin sinun pitää muistaa myös aktivoida ne. Se tehdään työkalupalkin GX- menusta ja valinnalla Refresh menus (kuva 35). Kuva 35. EMRE moduulien ja muiden osioiden aktivoiminen kopioimisen jälkeen tapahtuu OM GX-valikosta. Nyyt t myyööss ppääi ivvi ityykksseenn yyhht teeyyddeessssää kkooppi iooi idduut t tyyöökkaal t luut t tooi t imivvaat t.. Muut ttaa muui isst taa,, eet ttää Oaassi issmoonn- - taaj t j: :nn ppääiivvi ittyykksseenn yyhht teeyyddeessssää Geeoossoof ftinn oomaa ccoorreemeennuuss..oomnn ppääi ivvi ittyyyy jaa j ssi innuunn ppi itääää eeddi itooi iddaa ssi itää eel lii lil issäät tää ssi iihheenn LLOADMENU ""EMRE.oomnn"" rriivvi i,, eet ttää EMRE meennuu laat l taauut tuui issi i aauut too- - maaaat ttisseesst ti..

25 21 4 UUDEN TYÖN ALOITUS ELI AVAA UUSI PROJEKTI Vanhemmissa versioissa avattiin uusi workspace eli gsw tiedosto. Mutta OM 6.4.2:ssä käsitellään projekteja eli gpf tiedostoja. Se tapahtuu File valikosta valitsemalla Project/New valinta (kuva 36), jonka jälkeen ohjelmaa kysyy sijoituspaikan, gpf- tiedoston osoitteen (kuva 37). Kuva 36. Uuden projektin avaaminen File valikosta. Jos toisaalta haluat avata jo tehdyn projektin valitse Project/Open vanhan työn avaamiseksi kuvapinnalle. Voit aukaista myös aikaisemmilla versioilla tehtyjä töitä OM 6.4.2:ssa. Tällöin ohjelma muuttaa vanhan workspace -tiedoston uudeksi projekti tiedostoksi. Kuva 37. Projektin eli gpf tiedoston osoite.

26 22 Anna projektille sopiva nimi ja talleta se Save. Tämän jälkeen OM 6.4.2:n valikkopalkki rakennetaan lopullisesti ja myös EMRE menu tulee näkyviin ruudulle. Tarkista seuraavaksi, että sen kokoonpano on kuvan 42 mukainen. Jos valikosta puuttuu rivi, niin vastaavaa gx -moduulia ei ole löytynyt ja sinun pitää kopioida kyseinen moduuli gx- hakemistoon ja muistaa aktivoiminen. Seuraavassa kappaleessa tutustutaan EMRE valikkoon. Kuva 38. OasisMontaj on avattu mutta projektia ei ole vielä valittu. Kuva 39. Uusi projekti gtk.gpf on avattu. Myös EMRE valikko on näkyvissä.

27 23 5 EMRE VALIKKO Uuden projektin avaamisen jälkeen kuvapinnalle pitäisi tulla näkyviin kaikki käytettävissä olevat valikot myös EMRE -valikko. Jos EMRE valikko ei esiinny valikkorivissä, niin voit ladata sen erikseen seuraavasti tai editoida coremenus.omn kuten edellä opastettiin. Avaa siis GX-valikko ja valitse Load menu valinta (kuva 40), jolloin OM avaa kuvaruudulle omn hakemiston sisällön, josta voit valita EMRE menun (kuva 42). Kuva 40. Menun lataaminen omn hakemistosta. Kuva 41. EMRE menu lataaminen.

28 24 Open napin painalluksella myös EMRE menun pitäisi tulla näkyviin ruudulle (kuva 42). Kuva 42. EMRE -valikon sisältö.

29 25 6 VALIKON KÄYTTÄMINEN Valikko on rakennettu projektin tehtävien mukaisessa järjestyksessä. Kun tarkistat EMRE - valikon kokoonpanon ja huomaat, että se ei ole kuvan 42 mukainen, niin silloin puuttuvaa riviä vastaavaa gx- moduulia ei ole löytynyt gx -hakemistosta ja sinun pitää kopioida kyseinen gx - moduuli uudestaan. Sen, mikä gx- ohjelma on kyseessä, saat selville seuraavasti, aukaise EM- RE.omn - tiedosto (kuva 43). Etsi mikä rivi puuttuu valikosta ja hae vastaava gx- moduuli verkosta ja kopioi gx -hakemistoon (muista aktivoiminen). Kuva 43. EMRE.omn tiedoston rakenne. Uusi database komennolla avataan uusi database (taulukko) projektissa. Avaa database komennolla avaat databasen (taulukon) projektissa. Tallenna database tallennetaan tehty database. Lataa xyz data datan lataaminen databasessa. Taulukko täytetään käyttäjän valitsemalla tulkintatuloksella (joko vaimennus tai johtavuus). Ohjelman aikana käynnistetään DeeHoo.dll, jolloin käyttäjän valintojen mukaan rakennetaan _3d.ini tiedosto, jota käytetään 3d piirtoohjelmassa

30 26 Data kanavat dbm,s,r. Kun data on ladattu, varsinaiset kanavat lasketaan samaan taulukkoon. Korkeuskorjaus. Tehdään tarvittaessa. Valitse z-akseli. Valitaan korjattu z-akseli. 3D Gridding Lasketaan vokseliverkko. Uusi projekti Avataan uusi projekti (taulukko), johon ladataan poranreikädata (kaulus-ja taipumatiedot). Avaa projekti Avataan aikaisemmin tehty projekti Sulje projekti Projekti suljetaan. Pintakartta Piirretään poranreikäkartta. 3D kartta Poranreiät piirretään 3d-tilaan. Hae voxel-gridi Sijoita gridi 3d-poranreikäkartalle. EMRE manuaali. Käyttäjä voi avata ja/tai käyttää EMRE.pdf:ää apuvälineenä.

31 27 7 DATABASE Kun olet rakentanut EMRE valikon ohjeiden mukaisesti, olet valmis aloittaa työskentelyn. Valikko on rakennettu niin, että käyttäjä etenee ylimmältä riviltä alimmalle tehtävän mukaisessa järjestyksessä. Ensimmäisenä tehtävänä on avata database (taulukko) työtilassa. Voit tehdä täysin tyhjän databasen Uusi database, avata aikaisemmin tekemäsi database Avaa database. Tässä osiossa voit myös tallettaa tekemäsi databasen Talleta database Uuussi i ddaat taabbaassee Kun haluat tehdä uuden databasen, johon sitten lataat xyx tiedoston sisältämän datan, käytä Uusi database komentoa (kuva 44) Uuussi i ddaat taabbaassee Kuva 44. Uusi database avataan ruudulle. Kuva 45. Nimeä uusi database.

32 28 Kun olet tehnyt nimeämisen, tyhjä taulukko avataan ruudulle, johon seuraavaksi ladataan seisminen xyz tiedosto. Kuva 46. Tyhjä taulukko database on avattu Avvaaaa ddaat taabbaassee Jos haluat avata aikaisemmin tekemäsi databasen, käytä silloin Avaa database komentoa. Nyt taulukko siis sisältää myös xyz- tiedoston (kuva 47). Kuva 47. Avataan database. Kuva 48. xyz data on ladattu taulukkoon.

33 Taal lleennnnaa ddaat taabbaassee Tässä osiossa voit vielä tallentaa tekemäsi databasen ja avata sen uudestaan jos myöhemmissä vaiheissa tapahtuu virheitä, joita et pysty perumaan. On hyvin perusteltua tallentaa databasessa tehdyt muutokset aika ajoin. Kuva 49. Talleta taulukkoon tehdyt muutokset.

34 30 8 XYZ TIEDOSTOJEN LATAAMINEN TAULUKON TÄYTTÄMINEN Taulukkoon siis ladataan tulkintatulokset, jotka ovat xyz tiedostona. Avaa siis EMRE valikko ja valitse Lataa XYZ data (kuva 50). Kuva 50. Ladataan tulkintadata taulukkoon. Import velhon ensimmäiselle riville File to import haetaan xyz-tiedosto. Jos kyseessä on vaimennusdata (db), Mode (Attenuation, ) alasvetovalikosta valitaan Vaimennus. Johtavuusdatan (S) kanssa valitaan Johtavuus. Resistiivisyysdatalle ei ole omaa tulkintatulosta vaan jos haluat myöhemmin laskea ominaisvastuskanavan (R), niin lataa johtavuusdata (S) ja valitse Mode (Attenuation, ) valikosta Näennäinen ominaisvastus-valinta. Seuraavasta valikosta Frequency valitaan taajuus. Language-option mukaan kartta piirretään joko suomen- tai englanninkielisenä. Section-kohtaan kirjoitetaan leikkauksen koodi. Section number ilmoittaa leikkauksen järjestysnumeron. Kuva 51. Xyz- data Import Wizard määritysten mukaisesti data ladataan taulukkoon ja DeeHoo.dll kirjoittaa ini tiedoston, jota 3D-verkon piirtämisessä.

35 31 Kun olet syöttänyt ja valinnut tehtävänmukaiset arvot riveille paina Wizard- nappia, jolloin ruudulle avautuu uusi ikkuna (kuva 52). Tee siihen yksi muutos, muuta aloitusriviksi (Start import on row) 9 ja paina Seuraava nappia. Kuva 52. Muuta rivin Start import on row arvoksi 9 ja paina Seuraava nappia.. Kuva 53. Tähän ikkunaan ei tarvitse tehdä muutoksia eli paina Seuraava nappia.

36 32 Kuva 54. Tähänkään ikkunaan ei tarvitse tehdä muutoksia eli paina Seuraava nappia. Kuva 55. DeeHoo(dll) ohjelma haluaa tehdä rivillä olevan lk1_1250_db.ini-tiedoston. Salli se ja paina OK. Kuva 56. Kuittaa ilmoitus ja taulukko täytetään tulkintatuloksella (kuva 57).

37 Kuva 57. Taulukko on täytetty vaimennus (atten) datalla slowness kanava. 33

38 34 9 TULKINTADATAN ESIKÄSITTELY Olet nyt ladannut datan taulukkoon ja seuraavana toimenpiteenä on muokata data-kanavat sopiviksi ennen kuin 3D Gridding -toimintoa voidaan käyttää. Tämä osio käsittää kolme valintaa: Data kanavat dbm,s,r tekee uudet kanavat taulukkoon luetusta slowness -kanavasta sen mukaan onko kyseessä vaimennus, johtavuus tai ominaisvastus, Korkeuskorjaus tekee uuden korkeuskanavan ja lisäksi tässä yhteydessä on mahdollista tehdä korkeuskorjaus, Valitse Z-akseli asettaa uuden korkeuskanavan oletus z-akseliksi (kuva 58). Kuva 58. Datan muokkausosio Daat taa kkaannaavvaat t ddbm,,ss,,r Jos taulukko sisältää vaimennusarvoja, järjestelmä täyttää automaattisesti uuden ikkunan rivit oletusarvoilla (joita ei ole syytä myöskään muuttaa, kuva 59). OK- kuittaus riittää ja taulukkoon ilmestyy dbm- kanava, josta 3D Gridding valinta laskee 3D-verkon. Kuva 59. dbm kanavan laskeminen.

39 35 Kun lataat johtavuusjakauman taulukkoon, sinulla on kaksi mahdollisuutta edetä. Voit käsitellä johtavuusarvoja, jolloin valitset Mode (Attenuation, ) valikosta Johtavuus valinnan. Toisaalta voit myös valita Näennäinen ominaisvastus valinnan, jolloin johtavuusarvot (S/m) muutetaan myöhemmin resistiivisyysarvoiksi (Ohm-m (kuva 60)). Kuva 60. Näennäisen ominaisvastuksen alustaminen. Jos olet valinnut Johtavuus valinnan, niin seuraava ikkuna avautuu (kuva 61). Se on myös valmiiksi täytetty eli slowness kanavasta lasketaan S kanava. Ikkunassa sinun pitää antaa taustalle sopiva resistiivisyysarvo (Ohm-m), jolla korvataan tulkintaohjelman nolliksi asettamat arvot. Kuva 61. S-kanavan laskeminen ja tausta-arvon syöttäminen.

40 36 Jos valitsit Näennäisen ominaisvastuksen, niin ikkuna näyttää seuraavalta (kuva 62). R-kanava on merkitty valmiiksi (älä muuta sitä). Sinun pitää vain syöttää alimmalle riville taustan ominaisvastusarvo (Ohm-m). Kuva 62. R-kanavan laskeminen ja tausta-arvon syöttäminen. Kuva 63. R-kanava ohmeina.

41 37 Tässä vaiheessa sinulla pitäisi olla laskettuna uudet datakanavat dbm, S tai R. Seuraavaksi sinun pitää muuttaa syvyyskanava ja nimetä se uudelleen sekä tehdä tarvittaessa korkeuskorjaus Koorrkkeeuusskkoorrj jaauuss Kun valitset tämän vaihtoehdon, seuraava ikkuna avautuu ruudulle (kuva 64). Kanava on asetettu valmiiksi eli ZZ -kanava lasketaan. Kirjoita alimmalle riville sopiva korkeuskorjausarvo ja paina OK- nappia. Kuva 63. ZZ- kanavan laskeminen korkeuskorjauksella. Kuva 64. ZZ- kanava on laskettu ja korkeus on korjattu.

42 38 Järjestelmä ei vielä ymmärrä käyttää korjaamaasi korkeuskanavaa uutena z-akselina vaan sinun pitää vielä tehdä se eli valitse Valitse z-akseli, jolloin ruudulle avautuu ikkuna, jossa teet valinnan (kuva 65). Kuva 65. ZZ- kanavan muuttaminen järjestelmän z-akseliksi. Kuva 66. ZZ- kanava on muutettu järjestelmän varsinaiseksi z-akseliksi (pieni z kirjain on ilmestynyt ZZ- kentän oikeaan reunaan). Nyt sinulla on kaikki valmiina taulukossa, jotta voit laskea 3D- vokseligridin käyttämällä 3D Gridding valintaa..

43 39 10 GRIDIN LASKEMINEN 3D GRIDDING Kun olet tehnyt tarvittavat muutokset taulukossa, voit laskea 3D-verkon valitsemastasi kanavasta dbm S R. Valitse siis 3D Gridding ja ruudulle aukeaa uusi ikkuna (kuva 67), jossa sinun pitää hakea ensimmäiselle riville Data to grid kanava (dbm, S, tai R), jonka jälkeen ohjelma nimeää 3D-verkon valintasi mukaisesti Output voxel file. Seuraavalle riville Display tulee käyttää New map valintaa, jos haluat, että verkko piirretään ruudulle tai Do not display eli voit siis vain laskea tuloksen ja käyttää ladata verkko myöhemmin kartalle. Verkon solukoko valitaan viimeiselle riville. Kuva 67. 3D verkon laskeminen. Ikkunasta voi avata lisäikkunoita, joissa on mahdollista tehdä laskentaparametrien asetuksia. Kokeile ja tutki asetusten vaikutusta verkkoon (kuva 68). Kuva 68. 3D verkko / lisäasetukset.

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN KÄYTTÖÖN Sisällysluettelo ImageViewer ja PDF Viewer Plus -ohjelmien esittelyt 1 Käytön aloittaminen 1 Työpöydän hyödylliset työkalut 2 Image View

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

Miten siirrän omat työni Office 365:stä Peda.nettiin sekä jaan sen siellä muille Eija Arvola

Miten siirrän omat työni Office 365:stä Peda.nettiin sekä jaan sen siellä muille Eija Arvola Miten siirrän omat työni Office 365:stä Peda.nettiin sekä jaan sen siellä muille Eija Arvola 16.12.2017 UUDEN SIVUN LUOMINEN OMAAN TILAAN Jos haluat tallentaa omia töitäsi Peda.nettiin, sinun pitää luoda

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin Käyttöohje Energent MagiCAD plugin Sisältö 1. Yleistä 1 Dokumentin sisältö... 1 Ohjelman asennus... 1 Vaadittavat ohjelmistot... 1 Asennus... 1 Ohjelman käynnistys... 2 2. Toiminnallisuudet 3 Insert Energent

Lisätiedot

OTTELUN TILASTOINTI NUORTEN VALTAKUNNALLISET SARJAT

OTTELUN TILASTOINTI NUORTEN VALTAKUNNALLISET SARJAT OTTELUN TILASTOINTI NUORTEN VALTAKUNNALLISET SARJAT OTTELUN ALOITTAMINEN - TILASTON LOG-TIEDOSTON HAKEMINEN BASKETHOTELLISTA (tilasto ei livenä) Kirjaudu joukkueen yhteyshenkilön tunnuksilla baskethotelliin.

Lisätiedot

Ennen kuin aloitat lataamisen tarkista järjestelmävaatimukset: http://www.fprot.com/support/windows/fpwin_faq/425.html

Ennen kuin aloitat lataamisen tarkista järjestelmävaatimukset: http://www.fprot.com/support/windows/fpwin_faq/425.html Lataaminen ja asennus F-PROT Antivirus 6 Windows Home Huomautukset: Ennen kuin aloitat lataamisen tarkista järjestelmävaatimukset: http://www.fprot.com/support/windows/fpwin_faq/425.html F-PROT Antivirus

Lisätiedot

TeamViewer 11 -ohjelma etäkoulutuksissa ja tuessa

TeamViewer 11 -ohjelma etäkoulutuksissa ja tuessa TeamViewer 11 -ohjelma etäkoulutuksissa ja tuessa Asentaminen 1. Valitse osoitteessa www.teamviewer.com Lataa Versio 11. TeamViewerin asennus, vaihe 1. 2. Napauta Lataa TeamViewer 11 -linkkiä. TeamViewerin

Lisätiedot

OTTELUN TILASTOINTI AIKUISTEN VALTAKUNNALLISET SARJAT (LIVE)

OTTELUN TILASTOINTI AIKUISTEN VALTAKUNNALLISET SARJAT (LIVE) OTTELUN TILASTOINTI AIKUISTEN VALTAKUNNALLISET SARJAT (LIVE) OTTELUN LIVE-TILASTOINNIN ALOITTAMINEN JA LOPETTAMINEN MATCH KEY 1) HAE MATCH KEY BASKETHOTELLISTA kirjaudu baskethotelliin etsi Minun otteluni

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen Näissä ohjeissa käydään läpi Microsoftin MS-DOS 6.22 -käyttöjärjestelmän asennus Microsoftin Virtual PC 2007 -virtuaalikoneeseen. Asennusta varten sinulla on oltava Virtual PC 2007 asennettuna tietokoneellasi

Lisätiedot

AUTODESK ACCOUNT -OHJE

AUTODESK ACCOUNT -OHJE AUTODESK ACCOUNT -OHJE Tuotteiden asentaminen Avaa selaimeen sivu https://manage.autodesk.com ja kirjaudu Autodesk ID -tunnuksillasi. Jotkin kohdat ovat erinäköisiä riippuen käyttäjäroolista. Tuotteet

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta komento. Ikkuna aukeaa. Voit valita Näytettävät opinnot - osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Ami Mouse Wireless 300 -tuotteen käyttäjille.voit liikkua hiiren avulla kaikissa lempisovelluksissasi

Lisätiedot

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen:

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: osaat määrittää moottorin kierrosnopeuden pulssianturin ja Counter-sisääntulon avulla, osaat siirtää manuaalisesti mittaustiedoston LabVIEW:sta MATLABiin,

Lisätiedot

SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen

SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen RDS - ohjeet 1 (18) SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen Näytteenoton aloittaminen Shuttlen säädöt robotilla Telineen vaihto Näytteenoton lopettaminen Näyteraportin

Lisätiedot

NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS

NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS 1 NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS YLEISTÄ NAVIGAATTORIN KÄYTÖSSÄ... 2 NAVIGAATTORIN HAKEMINEN... 3 NAVIGAATTORIN KOPIOINTI OMALLE SAP-TUNNUKSELLE... 6 NAVIGAATTORIN MUOKKAUS ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA... 7

Lisätiedot

Asteri Laskutus (Dos)

Asteri Laskutus (Dos) Asteri Laskutus (Dos) Vuosipäivitys 3.11.2007 Päivityksen asentaminen... 4 Uudelle koneelle siirtäminen... 6 - pikakuvake Vistan työpöydälle... 7 Tulostaminen kun tulostaminen ei onnistu... 11 - tulostaminen

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

Adobe Digital Editions -ohjeet

Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions on Adoben e-kirjojen lukemiseen tarkoitettu kevyt erillinen lukuohjelma, joka on ollut käytössä Adobe Reader -ohjelman 8-versiosta alkaen. Ohjelman

Lisätiedot

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 5.11.2007

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 5.11.2007 Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 5.11.2007 Päivityksen asentaminen...4 Uudelle koneelle siirtäminen...6 - pikakuvake Vistan työpöydälle...7 - moniyrityskäytön polkumäärittelyt...9 - jos åäö näppäimistä

Lisätiedot

LIITE 1 1. Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa.

LIITE 1 1. Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa. LIITE 1 1 HARJOITUS 1 Kitara Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa. Käsiteltävät asiat Edit Poly Muokkaus kuvan mukaan TurboSmooth Extrude 1. Tarkistetaan että mittayksiköt

Lisätiedot

Provet Win 2 Movet -yhteys:

Provet Win 2 Movet -yhteys: Movet Provet Win 2 -yhteys Movet-yhteyden toimiminen vaatii Provet Win 2-ohjelman version 2.154 (julkaistu kesäkuu 2016) sekä toimivat Movet-tunnukset. Provet Win 2 Movet -yhteys: 1. Käynnistä Rekisterit

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

Ohjeisto tiedonsiirrosta

Ohjeisto tiedonsiirrosta Liite 6 1(24) KEMIN ENERGIA Ohjeisto tiedonsiirrosta Janne Pirttimaa 27.2.2013 Liite 6 2(24) Sisällysluettelo 1. TIEDONKERUUKIRJASTON MUOKKAAMINEN... 3 2. KIRJASTON SIIRTÄMINEN LAITTEESEEN... 11 3. MITTAUSTEN

Lisätiedot

- Jalkapalloa jokaiselle -

- Jalkapalloa jokaiselle - Kauden vaihto Ohjeita ylläpitäjille Arto Kalliola - Jalkapalloa jokaiselle - KAUDEN VAIHTAMINEN JOPOX-JÄRJESTELMÄSSÄ Yleistä Kun toimintakausi lähestyy loppuaan, luodaan Jopox-järjestelmään seuraavaa kautta

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

1 Tivax Professional 4.5

1 Tivax Professional 4.5 Tivax Professional 4.5 1 1 Tivax Professional 4.5 1.1 Tivax ohjelman asentaminen TivaxProfessional versio 4.5 asennetaan joko CD:ltä tai lataamalla asennustiedosto Internetistä. Asennus CD:ltä: Asennusohjelma

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Käyttöohje kansalaisopiston opettajille

Käyttöohje kansalaisopiston opettajille Populus matkojen hallinta Käyttöohje kansalaisopiston opettajille Päivitetty 8.2.2017 Sisältö: 1. Populukseen kirjautuminen ja käyttäjätunnukset 2. Useammat ajot samalle matkalaskulle 3. Yksittäisen matkalaskun

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 8.1. Releyksikön valitseminen Releyksiköt esitetään asemakuvassa painikkeina. 8 $VHPDNXYDMRVVDQlN\\UHOH\NVLNN Jos kohteita tarvitsee päivittää, avataan ikkuna (Kuva 8.1.-2)

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

MicroStation V8i-käyttöympäristö

MicroStation V8i-käyttöympäristö MicroStation V8i-käyttöympäristö Liite 2 Pääkäyttäjän ohjeet Juha Orre Tekniikan koulutusalan opinnäytetyö Kone- ja tuotantotekniikka Insinööri (AMK) KEMI 2013 SISÄLLYS Liite 2 2(14) SISÄLLYS... 2 1 KÄYTTÖOHJEET...

Lisätiedot

TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500

TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500 TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Sight Fighter Vibration Feedback - ja Predator QZ 500 - tuotteiden

Lisätiedot

A-Tiilikate objektikirjasto

A-Tiilikate objektikirjasto A-Tiilikate objektikirjasto 15.1.2014 A-Tiilikate-objektikirjasto toimii ArchiCAD 14, 15, 16 ja 17 -versioissa. Kirjaston käyttöön tarvitaan Graphisoftin Tarvikkeet-laajennus. Tarvikkeet-laajennuksen käyttöönotto

Lisätiedot

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Tietohallintokeskus Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Datainfon toimittamiin vakioituihin henkilökunnan Nokian puhelimiin E5, E6 ja E7 on esiasennettu tarvittavat varmenteet, joten yleensä

Lisätiedot

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Versio 2008.1 15.10.2008 ohje 15.10.2008 Asennus, käyttöönotto ja päätoiminnot Ohjelmiston tarkoitus Ohjelmiston tarkoitus on yhdistää Peltotuki

Lisätiedot

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto 1 Visma L7 päivitysaineiston nouto Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka Visma L7 -järjestelmän master-ympäristö päivitetään etäpäivitysohjelman avulla. 1.1 Etäpäivitysohjelman asennus/päivitys Saat etäpäivitysohjelman

Lisätiedot

Kipan AC huone on pääsääntöisesti auki ja opiskelijoiden vapaasti käytettävissä.

Kipan AC huone on pääsääntöisesti auki ja opiskelijoiden vapaasti käytettävissä. AC-YHTEYDEN KÄYTTÖ AC on internet-selaimella käytettävä verkkokokousympäristö, jossa voidaan näyttää esityksiä, pitää luentoja, esittää videotallenteita ja kirjoittaa reaaliaikaisesti. AC:n käyttö ei vaadi

Lisätiedot

EXCEL Perusteet FIN WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, HELSINKI PUH (MA-PE KLO 9-17)

EXCEL Perusteet FIN WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, HELSINKI PUH (MA-PE KLO 9-17) EXCEL Perusteet FIN WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH.09 123 4567 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI Excel perusteet 1 (23) SISÄLLYSLUETTELO Excelin perusteet... 2 Ohjelman

Lisätiedot

TTY TKT-1110 Mikroprosessorit TKT. HEW-ohjeet ver 1.0

TTY TKT-1110 Mikroprosessorit TKT. HEW-ohjeet ver 1.0 Johdanto Nämä ohjeet opastavat sinut tekemään kurssiin TKT-1110 Mikroprosessorit liittyvät harjoitustyöt. Ohjeet sisältävät kolme osiota. Ensimmäisenä esitellään projektin luonti, mikä tehdään ainoastaan

Lisätiedot

Jahtipaikat.fi Käyttöohje

Jahtipaikat.fi Käyttöohje Jahtipaikat.fi Käyttöohje versio 2.0 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen...3 2. Näyttöruudun osat...3 3. Kartta-alusta...4 4. Kartan sisällön määrittely...4 5. Työkalut...5 5.1 Keskitä kartta koko Suomeen...5

Lisätiedot

zotero www.zotero.org

zotero www.zotero.org zotero www.zotero.org Viitteidenhallintajärjestelmä Zotero toimii Firefox-selaimessa. Muita ilmaisia viitteidenhallintajärjestelmiä ovat esimerkiksi EndNote ja Mendeley. Näissä ohjeissa on kuvataan Zoteron

Lisätiedot

Näin asennat Windows käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen

Näin asennat Windows käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen Näillä ohjeilla asennat Microsoft Windows 3.11 tai Microsoft Windows 3.1 -käyttöjärjestelmän Virtual PC 2007 -virtuaalikoneeseen. Huomioi, että voidaksesi asentaa Windows-käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen,

Lisätiedot

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU Yleisimmät ongelmat CGI (Mukana) sovellus Sovelluksen päivittäminen Lataaminen ja asennus Kielen vaihtaminen Ympäristön vaihtaminen (tuotanto-testi) Uudelleenasennus Pakotettu

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

Lapin Veikot suunnistusjaosto Iltarastien tulospalveluohjeet versio 29.4.2016 Pentti Poikela

Lapin Veikot suunnistusjaosto Iltarastien tulospalveluohjeet versio 29.4.2016 Pentti Poikela Lapin Veikot suunnistusjaosto Iltarastien tulospalveluohjeet versio 29.4.2016 Pentti Poikela 2.5.2016 2 Sisältö... 1 1. Laitteet ja ohjelmat... 3 2. Tulospalvelun yleisohjeet... 3 3. E-Result ohjeet...

Lisätiedot

Webinaariin liittyminen Skype for

Webinaariin liittyminen Skype for Webinaariin liittyminen Skype for Business Web Appin kautta Ohjeet Sähköpostin Liity webinaariin tästä -linkki Kun klikkaat Osallistumisohjeet webinaariin -sähköpostiviestissä olevaa Liity webinaariin

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

USB-siirto-ohjelman ja ajurin asentaminen

USB-siirto-ohjelman ja ajurin asentaminen 1 (8) USB-siirto-ohjelman ja ajurin asentaminen Ladattuasi Handan CV-7700 PVR laitteen USB-siirto-ohjelman Welhon internet- sivuilta, asenna ohjelma alla olevien ohjeiden mukaan. Siirto-ohjelman asennus

Lisätiedot

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Päivitetty 16.3.2012 KÄYTTÖÖNOTTO 1. Päivitetään ohjelmaversio 2010.1.1 (tai uudempi) ohjelman tukisivuilta. Ohjeen julkaisuhetkellä versio löytyy tukisivujen

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

K-Lite Codec Pack v2.48 Asennusohje (toimii myös uusissa versioissa)

K-Lite Codec Pack v2.48 Asennusohje (toimii myös uusissa versioissa) K-Lite Codec Pack v2.48 Asennusohje (toimii myös uusissa versioissa) Niko Rautava 2006 http://koti.mbnet.fi/nrautava Kannattaa ainakin kokeilla ensimmäisellä kerralla näiden ohjeitten mukaan, koska tässä

Lisätiedot

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3.1 Laajakaistaliittymän asetusten tarkistus / Windows XP Seuraavien ohjeiden avulla tarkistat Windows XP -käyttöjärjestelmien asetukset ja luot Internet-yhteyden.

Lisätiedot

Adobe Premiere 6.0 ohjelmasta

Adobe Premiere 6.0 ohjelmasta 1 Adobe Premiere 6.0 ohjelmasta 1. Ohjelman käynnistys...2 2 Ohjelman näkymän esittely...3 Työskentelytila...3 3 VIDEON KAAPPAUS:...6 3.1. Tallennuspaikka valitaan valitsemalla...6 3. 2. Kaappaus aloitetaan

Lisätiedot

Liveseuranta (1/9) Suomen Palloliiton Tampereen piiri

Liveseuranta (1/9) Suomen Palloliiton Tampereen piiri Liveseuranta (1/9) Liveseuranta on kätevä tapa hoitaa ottelupöytäkirjan täyttäminen jo itse ottelun aikana. Suosittelemme sen käyttämistä sarjasta riippumatta, jolloin kaikki tarpeellinen pystytään tekemään

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Metsänpoika - metsästysseurojen karttaohjelma

Metsänpoika - metsästysseurojen karttaohjelma Metsänpoika - metsästysseurojen karttaohjelma Esittelyversion asentaminen: Jos asennus on toimitettu CD:llä, niin aseta levyke CD-asemaan, avaa levy ja valitse käsky "Asenna". Jos lataat ohjelman netistä,

Lisätiedot

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Nellistä voi siirtää kirjallisuuslistoja Moodle-oppimisympäristöön. Näin voidaan tarjota opiskelijalle esimerkiksi verkkokurssin oheislukemistona

Lisätiedot

Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje

Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje 1 (11) Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje Tätä ohjetta tai sen osaa ei saa kopioida tai välittää missään muodossa ilman DNA Oy:n kirjallista suostumusta. Tavaramerkit ja Inteno ovat Inteno

Lisätiedot

Tarva LC (Level Crossing) pikaohje Harri Peltola & Mikko Virkkunen

Tarva LC (Level Crossing) pikaohje Harri Peltola & Mikko Virkkunen Tarva LC (Level Crossing) pikaohje 17.1. 2014 Harri Peltola & Mikko Virkkunen 2 Kirjautuminen TarvaLC-ohjelmaan kirjaudutaan linkistä: http://tarvalc.myapp.info/tarvadb/tarva/tarva.html henkilökohtaisella

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0 56K ESP-2 MODEM Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu modeemin 56K ESP-2 Modem käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tai käytössä ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac Fujitsun mpollux DigiSign Client on kortinlukijaohjelmisto, jonka avulla voit kirjautua luotettavasti ja turvallisesti organisaation tietoverkkoon tai sähköiseen

Lisätiedot

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPress-hallintajärjestelmän kanssa on hyvin helppoa. Sitä vähän tutkimalla ja tätä ohjetta lukemalla sen käyttö tulee nopeasti tutuksi. Olen myös

Lisätiedot

Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto QGISohjelmistossa

Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto QGISohjelmistossa 1(13) Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto QGISohjelmistossa (QuantumGIS) Ohjeita laatiessa on käytetty QuantumGIS:n versiota 2.0.1. Ruudunkaappauskuvat ovat englanninkielisestä versiosta,

Lisätiedot

ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT...

ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT... Sivu 1/7 Sisällysluettelo Päästäksesi haluamaasi kohtaan napauta otsikkoa hiirellä. ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT... 2 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN... 2 ILMOITTAUTUMINEN-NÄKYMÄ... 2 YHTEISTYÖMAAT-NÄKYMÄ...

Lisätiedot

Ohjelmistopohjaisen lisenssin käyttö

Ohjelmistopohjaisen lisenssin käyttö 24.11.15 rev. 2 Ohjelmistopohjaisen lisenssin käyttö Yleistä Mastercam on käyttänyt aina suojauspalikkaan sidottuja lisenssejä. Ne ovat suhteellisen helppokäyttöisiä ja lisenssin siirtämiseen ei tarvita

Lisätiedot

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus SELAINENNAKKOILMOITUKSEN IKKUNANKUVAT 1(24) 2.2.2010 Selainennakkoilmoitus ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus Yleistä ENNI-järjestelmästä ENNI-järjestelmän vakiopainikkeita Selainennakkoilmoitus

Lisätiedot

Soittorobotin käyttöohje

Soittorobotin käyttöohje Soittorobotin käyttöohje Sisällysluettelo 1. Tietojen tallennus sopivaan muotoon Excelissä 2. Toimeksiannon lisääminen 3. Soittorobotin käyttö 4. Tietojen vienti Exceliin 1. Tietojen tallennus sopivaan

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Tekniikka 11.10.2015 10:45 Olavi Koistinen, Helsingin Sanomat Yhteystietojen siirto Androidista iphoneen kuin Gmail-käyttäjätunnus.

Lisätiedot

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 MY STANDARD -OHJE mystandard.hansaworld.com Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 KÄYTTÖÖNOTTO Mikäli Standard ERP -ohjelmistonne on HansaWorldin pilvipalvelimella (hostingissa), teidän on mahdollista hallinnoida

Lisätiedot

Ohjeita LINDOn ja LINGOn käyttöön

Ohjeita LINDOn ja LINGOn käyttöön Ohjeita LINDOn ja LINGOn käyttöön LINDOn tärkeimmät komennot ovat com (command), joka tuloaa käytettävissä olevat komennot ruudulle, ja help, jonka avulla saa tietoa eri komennoia. Vaaukset kursiivilla

Lisätiedot

WINDOWSIN ASENTAMINEN

WINDOWSIN ASENTAMINEN WINDOWSIN ASENTAMINEN Tässä dokumentissa kuvataan Windows 7:n asentaminen. Kuvaruutukaappaukset on tehty virtuaalikoneella ja asennusversiona käytetään Windows 7 Professional -versiota. Asennuksen jälkeen

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

OHJEITA TULOSTAMISEEN

OHJEITA TULOSTAMISEEN OHJEITA TULOSTAMISEEN Ver. 1.3 22.10.2012 LYHYT OPPIMÄÄRÄ TULOSTUSSALDON TARKISTAMINEN Näet käytössäsi olevan tulostussaldon määrän työpöydälläsi olevasta Print account kuvakkeesta, katso kuva: Tuplaklikkaamalla

Lisätiedot

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ 1 HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta komento Hyväksilukeminen. Voit valita Näytettävät opinnot -osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät

Lisätiedot

Office Video, pikaopas

Office Video, pikaopas Office 365 - Video, pikaopas Sisällys Palvelu... 2 Kanavan luonti... 3 Kuinka kanava kannattaa nimetä?... 4 Kanavan käyttöoikeudet... 4 Käyttöoikeustasot... 5 Videoiden lisääminen kanavalle... 6 Videon

Lisätiedot