Pidemmälle vähemmällä Polttonesteen säästämismahdollisuudet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pidemmälle vähemmällä Polttonesteen säästämismahdollisuudet"

Transkriptio

1 Sisällys Pidemmälle vähemmällä Polttonesteen säästämismahdollisuudet Polttonesteen kulutukseen liittyviä tekijöitä, joihin voi vaikuttaa Auton ja auton kunnon vaikutukset yksityiskohtaisesti Sivu 5 12 Moottori Sivu 7 Voimansiirto Sivu 7 8 Renkaat Sivu 8 9 Aerodynamiikka Sivu 10 Auton varusteet Sivu 11 Koko yhdistelmän tekninen kunto Sivu 12 Puoliperävaunut, perävaunut, päällysrakenteet Sivu 12 Käyttöolosuhteiden vaikutukset yksityiskohtaisesti Sivu Auton käyttötarkoitus Sivu 15 Ajoreitin profiili Sivu 16 Sää Sivu 17 Nopeus Sivu 18 Paino Sivu 19 Polttonestelaatu Sivu 19 Kuljettajan ja ympäristön vaikutukset yksityiskohtaisesti Sivu Auton ja sen käyttötarkoituksen tuntemus Sivu 23 Kuljettajan tyytyväisyys Sivu 23 Ajotapa Sivu 24 Uuden auton vaikutus Sivu 24 Kulutusmittaukset Sivu Kulutusmittausten ongelmat Sivu 27 Tarkka tankkaaminen Sivu 28 Täsmällinen kulutuksen mittaus Sivu 28 Verrannollisten mittaustulosten saamisen edellytykset Sivu 29 Kulutustestit Sivu 30 Ulkoiset kulutusmittaukset Sivu Mercedes-Benzin tarjoamat ratkaisut kulutuksen optimoimiseksi Sivu Tekninen neuvonta Sivu 37 Huolto Sivu 37 Taloudellisen ajon koulutus Sivu 38 FleetBoard Sivu 39

2 Johdanto Hiukan yli sata vuotta sitten tapahtui vallankumous: kuljettamiseen tuli mukaan uusi polttoaine. Ja uusi haju: diesel. Se on polttoaine, jonka merkitys on noista ajoista lähtien lisääntynyt yhtä voimakkaasti kuin kuljetusten määrä, mikä on ollut mahdollista juuri dieselin ansiosta. Mutta myös sen hinta on noussut huomattavasti. Lisääntyvät maailmanlaajuisen kysynnän ja vähenevien raakaöljyn tuotantomäärien takia tällä hetkellä on tasan yksi vaihtoehto: säästäminen. Polttonesteen kulutuksesta on tullut ratkaiseva menestys- ja taloudellisuustekijä. Ainakin kaikille niille, jotka kuljettavat tavaraa kohteesta A kohteeseen B. On itsestään selvä asia, että me kuorma-autojen valmistajana olemme kiinnostuneet pitämään polttonesteen kulutuksen mahdollisimman pienenä. Tästä syystä olemme koonneet polttonesteen kulutukseen eniten vaikuttavat tekijät kolmeen ryhmään: auton ja sen kunnon sekä käyttöolosuhteiden ohella myös kuljettajalla on oleellinen merkitys polttonesteen kulutukseen. Oletpa sitten kuljettaja tai kuljetusyrittäjä tulet huomaamaan: näiden vaikuttavien tekijöiden suuren lukumäärän ansiosta on toisaalta olemassa monia yksinkertaisia toimenpiteitä, joiden avulla kulutusta voi pienentää. Toi saal ta taas juuri näiden yksittäisten tekijöiden suuri lukumäärä tekee objektiivisten kulutus- ja vertailumittausten tekemisen hiukan vaikeaksi. Näihin ongelmiin paneudumme tässä esit teessä useassa kohdassa. Mutta tämä ei tarkoita, että haluamme selittää Sinulle, mistä työssäsi on kysymys. Esitteen Pidemmälle vähemmällä tarkoituksena on vaikuttaa osaltaan siihen, että kustannuskierre kuljetusalalla olisi hiukan loivempi. Ja tavoitteena on polttonesteen säästäminen. Nyt. Ja tulevaisuudessa. 3 Johdanto 4

3 Jakso 1: Auton ja auton kunnon vaikutukset yksityiskohtaisesti Säästämisessä on aina kyse myös tekniikasta Vaikuttavat tekijät pähkinänkuoressa: Moottori, voimansiirto, renkaat, aerodynamiikka, auton varusteet, koko yhdistelmän tekninen kunto, puoliperävaunut, perävaunut, päällysrakenteet. Vaikuttavat tekijät: Auto Polttoneste on vähenevä luonnonvara. Ja kalliimpaa kuin koskaan ennen. Siitä syystä on entistä tärkeämpää, että auton tekniikan suoma pelivara hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla kulu tuk sen pienentämiseksi. Sillä jo yksinomaan väärin säädetyt tuulenohjaimet tai tiettyyn käyttötarkoitukseen soveltumaton voimansiirtolinja lisäävät kulutusta tuntuvasti. Lyhyesti: monesti jo pienet toimenpiteet riittävät aikaansaamaan suuren vaikutuksen ja pienentämään polttonesteen kulutusta.

4 Vaikka kulutukseen vaikuttavat monet tekijät, säästeliäs moottori on taloudellisen ajamisen perusedellytys. Sillä moottori, joka kuluttaa optimaalisissa olosuhteissa vähän, kuluttaa myös vaikeissa olosuhteissa verrattain vähän. Syy Mercedes-Benzin SRC-dieseltekniikalla varustettujen moottorien säästeliäisyyteen: Euro 4 - ja Euro 5 -moottoreissa on entistä korkeampi palamispaine. Tällöin polttonesteen palaa korkeammassa lämpötilassa ja huomattavasti tehokkaammin kuin esimerkiksi EGR-tekniikalla varustetuissa moottoreissa. Seuraus: korkea hyötysuhde Moottori Voimansiirto mahdollistaa alhaisen kulutuksen. Kaikki BlueTec -moottorit on lisäksi suunniteltu siten, että niiden suorituskyky on optimaalinen jo alhaisella, kulutuksen kannalta edullisella kierroslukualueella. Eikä tässä kaikki: Euro 4 - ja Euro 5 -moottoreidemme alhaista kulutusta ei todistettu vain monipuolisissa sisäisissä testeissä. Riippumattomat ulkopuoliset tekstituloksetkaan eivät jätä epäilyksille sijaa: BlueTec -järjestelmällä, Mercedes-Benzin SCR-dieseltekniikalla, varustettu moottori voi edistää taloudellista ajamista olennaisesti. Tämähän jo tiedetään: voimansiirtolinjan optimaalinen kokoonpano voi säästää polttoainetta huomattavasti. Sen tähden pitäisi moottorin, vaihteiston ja taka-akselin sopia mahdollisimman hyvin ajoreitin profiiliin ja auton suunniteltuun käyttötarkoitukseen. Sillä esimer kiksi voimansiirtolinjan tiheä välitys voi tasaisessa maastossa ajettaessa kasvattaa kulutusta. Mäkisessä maastossa voidaan voimansiirtolinjan liian harvalla välityksellä ajaa harvemmin suoralla vaihteella ja on vaihdettava useammin. Myös tämä voi aiheuttaa kulutuksen kasvun. Mutta myös renkaiden ja voimansiirtolinjan välityksen on sovittava yhteen, koska myös renkaiden ja voimansiirtolinjan virheellinen yhdistelmä voi kostautua polttoainekulutuksena. Myös hidas timen asennusta on syytä harkita tarkkaan. Sillä huolimatta hidas timen tuomista eduista, kuten suurempi kes kinopeus tai pienempi jarrujen kuluminen, sen käyttöön saattaa liittyä polttoainekulutuksen kasvu. Sitä vastoin voi ohjaava teliakseli laskea todistettavasti polttoainekustannuksia raskaassa jakeluliikenteessä. Lyhyesti: voimansiirtolinjan kokoonpanossa tulisi ottaa kaikki seikat huomioon. Myös tekijät, jotka liittyvät voimansiiirtolinjaan vain epäsuorasti. On esimerkiksi Renkaiden suuri merkitys ei näy vain Formula 1:ssä. Niillä on ratkaiseva merkitys myös tavaraliikenteessä. Jokainen rengastyyppi on suunniteltu tiettyyn käyttöön, ja rengas täyttää juuri tässä käytössä polttonesteen kulutusta, turval lisuutta ja ajosuoritetta koskevat vaatimukset. Näin ollen ei esimerkiksi alhaiselle vierintävastukselle optimoidun renkaan käyttöetuja voida hyödyntää jakeluliikenteessä, joten rengasta tulisi käyttää vain kaukoliikenteessä. Käyttötarkoituksen mukaan valittujen renkaiden lisäksi mukaan tulee vielä koko joukko muita kulutukseen 5 % asti maantieprofiili pitoprofiilin sijaan 4 % asti uudelleen kuvioidut renkaat Renkaat Pienempi kulutus 3 % asti renkaat, joissa pieni vierintävastus osoittautunut hyödylliseksi varustaa auto Mercedes PowerShift -vaihteistolla, jos kuljettajaa vaihdetaan usein tai kuljettaja ei tunne reittiä. Järjestelmä ei helpota ainoastaan kuljettajan työtä; vähäinen vaihtamistiheys säästää myös voimansiirtolinjaa ja sen lisäksi myös polttonestettä. vaikuttavia tekijöitä. Näitä ovat renkaan urasyvyyden ja uratyypin lisäksi esimerkiksi rengaskoko ja varsin merkittävänä myös oikea rengaspaine. Esi merkiksi uusissa renkaissa on urasyvyyden tähden suurempi pintaala kuin kuluneissa renkaissa. Tämä johtaa kuluneisiin renkaisiin verrattuna laskennallisesti lyhyempään matkaan ja siten laskennallisesti suurempaan kulutukseen ajettua kilometriä kohden. Siten uusien syväuraisten renkaiden voimakas muotoutuminen renkaan pyöriessä saattaa vaatia energiaa, mikä johtaa kulutuksen kasvuun. Rengasvalinnassa olisi otettava huomioon 2 % asti erikoisleveät renkaat 1 % asti matalaprofiilirenkaat. 7 Vaikuttavat tekijät: Auto Vaikuttavat tekijät: Auto 8

5 Suurempi kulutus Aerodynamiikka 1 % asti suurempi rengasleveys, edessä 4 % asti rengaspaine liian alhainen myös käyttötarkoituksen mukainen rengasleveys. Laajempi kosketuspinta voi käytöstä riippuen kasvattaa jossain olosuhteissa vierintävastusta ja siten kulutusta. Sen lisäksi profiilityypillä (esimerkiksi kesä/talvi) voi olla suora vaikutus kulutukseen, joten myös profiilityyppi tulee sovittaa tehtävään ja sääolosuhteisiin. Kulutusetu voidaan yleensä saavuttaa esimerkiksi matalaprofiilirenkailla edellyttäen, että voimansiirtolinjan kokoonpano on optimaalinen. Sen lisäksi myös erikoisleveät renkaat (verrattuna kulutukseltaan optimoituihin paripyörien renkaisiin) voivat tukea alhaista polttonestekulutusta. Ja koska uudelleen kuvioitujen renkaiden muotoutuminen renkaan pyöriessä vaatii vähemmän energiaa, ne ovat erityisen 5 % asti pinnoitetut renkaat 6 % asti suurempi urasyvyys. edullinen, uusiin renkaisiin verrattuna kulutusta laskeva vaihtoehto. Lisäksi optimaalisella rengaspaineella on suuri säästövaikutus, koska vierintävastus tällöin pienenee. Tämän huomaa erityisesti, kun mietitään, että tilastojen mukaan noin 30 % kaikista kuorma-autoista käyttää liian alhaisia rengaspaineita ja kuluttaa sen tähden huomattavasti enemmän polttonestettä kuin on tarpeen. Pitääkseen renkaista johtuvan polttonesteen kulutuksen mahdollisimman alhaisena Mercedes-Benz tekee jatkuvasti testejä yhteistyössä nimekkäiden rengasvalmistajien kanssa. Näin voimme varmistaa, että myyntihenkilöstömme löytää Sinulle juuri autoosi ja sen käyttötarkoitukseen parhaiten sopivan rengastyypin. Kun pidät nopeudessa 85 km/h kätesi ulkona ikkunasta ja käännät kämmenesi eri asentoihin ajoviimaa vasten, saat nopeasti tuntuman siitä, mikä vaikutus ilmanvastuksella ja siten aerodynamiikalla on kulutukseen. Tässä nopeudessa ilmanvastus on yli 50 % koko ajovastuksesta. Mittaustulokset osoittavat, miten tärkeää on perävaunuyhdistelmän kokonaisvaltainen tarkastelu. Tulokset todistavat esimerkiksi, että puoliperävaunuyhdistelmä on kaukoliikenteessä kulutuksen kannalta edullisempi kuin saman kantavuuden omaava täysperävaunuyhdistelmä. Mutta myös yksityiskohdilla on merkitystä. Sillä moni hyödyllinen koriin liitetty osa, joka Lisäkaukovalot katolla Pienempi kulutus Liian suuri etäisyys puoliperävaunun ja ohjaamon välillä toki myös parantaa kuorma-auton ulkonäköä, voi kuluttaa polttonestettä. Sen tähden pitäisi koriin liitetyt osat, kuten esimerkiksi paineilmatorvet tai kattovalot, sovittaa optimaalisesti aerodynamiikkaan. Huomattavia kulutussäästöjä saadaan sitä vastoin aerodynamiikkaa parantavilla lisäosilla kuten tuulenohjaimilla, etuhelmalla, takakulmakappaleilla ja sivuverhouksilla. Mutta jotta kulutusedut voidaan myös todella hyödyntää, nämä lisäosat on säädettävä käyttöohjekirjassa olevan taulukon mukaan oikein. Sillä vain siten tuulenohjaimien lisäkustannukset kuittaantuvat pois, osat laskevat pitkällä aikavälillä kulutusta ja lisäävät siten taloudellisuutta. Suurempi kulutus 2 % asti 2 % asti Paineilmatorvet 0,3 % asti Aurinkolippa 0,2 % asti 1,25 % asti Puoliperävaunun vetoauton sivuverhous 5 % asti Perävaunun/puoliperävaunun sivuverhous 7,5 % asti Kattospoileri, ohjaamon sivuohjaimet takana, etuhelma 9 Vaikuttavat tekijät: Auto Vaikuttavat tekijät: Auto 10

6 Auton varusteet Koko yhdistelmän tekninen kunto Wörthin tehtaalta valmistuu päivittäin noin 370 kuormaautoa. Vaikka useita autoja ei ensi silmäyksellä erota toisistaan, on todennäköisyys, että nauhalta valmistuisi yhtenä päivänä kaksi identtistä autoa, lähes nolla. Auton komponenttien kuten ohjaamon, voimansiirtolinjan tai renkaiden lisäksi pienet, käytännössä näkymättömät erot voivat yhteenlaskettuna reja. Tämä pienentää kompressorin tehohäviötä ja laskee siten myös osaltaan dieselin kulutusta. Kuten huomaat, autojen välisissä kulutusmittauksissa pitäisi ottaa kaikki varustei - den ominaisuudet huomioon. Sillä juuri nämä piilossa olevat tekijät voivat helposti aiheuttaa merkittäviä kulutuseroja. Mutta virran ja siten polttonesteen säästämisen ei pidä olla peruste optimaalisesta mukavuudesta Ei ole epäilystäkään siitä, että säännöllinen huolto ja hoito ovat auton taloudellisen käytön perusedellytyksiä. Käsittelemme tässä auton teknistä kuntoa, koska uuden ja jo sisäänajetun kuorma-auton väliset kulutuserot voivat olla laakereiden ja aggregaattien suurempien kitka-arvojen ja uusien renkaiden takia huomattavat. Nämä erot pitäisi ottaa huomioon kulutusvertailuja tehtäessä. Koke - muksemme mukaan voivat sen lisäksi myös esimerkiksi pintavuotovirrat, ohjauksen epätarkka säätö (auraus) ja poikkeama akselien yhdensuuntaisuudessa (akselisiirtymä) aiheuttaa kulutuksen lisäyksen. Sähköjärjestelmän ja akseli- ja ohjaussäädön säännöllinen tarkastus huoltojen yhteydessä ja säännöllinen renkaiden tarkastus eivät ole sen tähden vain suositeltavia, vaan ne maksavat itsensä ajan mittaan takaisin turvallisuutena. Kuljettajaa avustavat järjestelmät ja ajodynamiikkajärjestelmät Paineilmakompressori Puoliperävaunut, perävaunut, päällysrakenteet Generaattori Ulosotto aiheuttaa pieniä autokohtaisia kulutuseroja. Tällaisia ovat esimerkiksi generaattorien kapasiteettierot, erilaiset ulosotot tai vaikkapa erilaiset ilmakompressorit. Sillä kaikki, mikä aiheuttaa ajon aikana kitkaa tai kuluttaa paineilmaa tai virtaa, kuluttaa myös polttonestettä. Tämä on osaltaan syynä siihen, että Mercedes-Benzin BlueTec kuorma-autoihin asennetaan vain säädeltyjä paineilmakompresso- Ilmastointilaite ja turvallisuudesta luopumiselle. Esimerkiksi kuljettajan vireyteen vaikuttava ilmastointilaite tai turvallisuutta lisäävät, kuljettajaa avustavat järjestelmät ja ajodynamiikkajärjestelmät vaikuttavat taloudellisuuteen enemmän kuin niiden mahdollisesti aiheuttama kulutuksen kasvu. Kun kulutus yhtäkkiä kasvaa, vikaa etsitään usein vain vetoautosta, vaikka syy voi olla vetoautoon verrattuna usein huomattavasti pidemmän käyttöajan takia myös puoliperävaunussa tai perävaunussa. Monet vetoautoa koskevat kulutukseen vaikuttavat tekijät pätevät myös yhdistelmän takaosaan: uudet, sisään ajamattomat puoliperävaunut ja perävaunut (< km) voivat lisätä kulu - tusta selvästi. Sama koskee uusia, epätasaisesti kuluneita renkaita tai liian alhaista rengaspainetta. Puoliperävaunu tai perävaunu aiheuttaa jopa 60 % vierintävastuksesta. Sen lisäksi kulutusta voivat kasvattaa tekniset puutteet kuten esimerkiksi pintavuotovirrat, painehäviö ja vuodon aiheuttama kasvanut paineilmakulutus ja siitä johtuva suurempi kompressoriteho, tai vaikkapa vanhempien perävaunujen tai puoliperävaunujen akselisiirtymä. Yleisesti voidaan sanoa, että erilaiset puoliperävaunut, perävaunut ja päällysrakenteet voivat samassa vetoautossa aiheuttaa selkeän kulutuseron. Myös silloin, kun ne on ajettu hyvin sisään ja niiden tekninen kunto on moitteeton. 11 Vaikuttavat tekijät: Auto Vaikuttavat tekijät: Auto 12

7 Jakso 2: Käyttöolosuhteiden vaikutukset yksityiskohtaisesti Vaikuttavat tekijät: Käyttöolosuhteet Säästöä kaikenlaisilla ajopinnoilla Vaikuttavat tekijät pähkinänkuoressa: Auton käyttötarkoitus, ajoreitin profiili, sää, nopeus, paino, polttonestelaatu. Kuljetusalalla jokainen päivä on erilainen. Samoin on jokainen keikka. Se on hyvä lääke pitkästymistä vastaan. Mutta usein huono asia polttonesteen kulutuksen kannalta. Tienpäällä kun ei koskaan tiedä, mitä tapahtuu: ruuhkia moottoriteillä, jatkuvasti pysähtelevää liikennettä ja suljettuja katuosuuksia kaupungeissa tai reilusti mutaa ja liejua rakennustyömaalla. Taloudellinen ajaminen ei aina ole niin yksinkertaista, kuin miltä se teoriassa kuulostaa.

8 Auton käyttötarkoitus Ajoreitin profiili Oltiinpa liikkeellä kaukoliikenteessä, jakeluliikenteessä tai työmaa-ajossa, saman tehoisten moottoreiden polttonesteen kulutuksessa voi olla jopa 50 %:n eroja. Kun esimerkiksi verrataan työmaa-ajoa kaukoliikenteeseen, eroja syntyy ajoreittien epäyhtenäisten profiilien tai erilaisten tienpinnan laatujen takia. Myös samassa käyttötarkoituksessa voi keskinopeuden ja liikennemäärien erojen takia ilmetä jopa 30 %:n kulutuseroja. Jos esimerkiksi kippiyhdistelmä ajaa suurimman osan matkasta moottoritiellä ja maasto on tasainen, se käyttää samalla kuormalla varmasti vähemmän polttoainetta kuin samanlainen auto, jonka on ajettava yhtä pitkä matka mäkisessä maastossa maanteitä pitkin ja asuinalueiden läpi. Realistisen arvion tai kulutusvertailujen tekemisessä auttaa nykyaikainen tekniikka: Mercedes-Benzin FleetBoard -järjestelmä tekee esimerkiksi tiettyjen tunnussuureiden (topografia, vaihtamistiheys, kuormaustilanne jne.) avulla myös erilaiset ajomatkat ja erilaiset käyttötarkoitukset toistensa kanssa vertailukelpoisiksi. Mutta kulutusvertailut pitäisi aina tehdä vain samalla matkalla, identtisessä liikennevirrassa ja identtisissä sääolosuhteissa. Navigointijärjestelmät tai ajoneuvokaluston hallintajärjestelmät, kuten esimerkiksi Mercedes-Benzin FleetBoard, voivat tosin auttaa optimaalisen reitin valinnassa, mutta kaikkia esteitä ei yksinkertaisesti voida kiertää. Tällöin eivät mäet, ruuhkat ja liikennevalot kysy vain aikaa ja hermoja. Niitä voitaisiin sanoa myös alhaisen polttonestekulutuksen päävihollisiksi. Sillä erityisesti usein toistuvat kuormituksen muutokset lisäävät topografian ja liikennemäärän lisäksi kulutusta merkittävästi. Niin voi esimerkiksi yksi ainut pysähdys liikennevaloihin maantiellä nostaa polttonestekulutusta yli 0,5 litraa. Tämä tosiseikka havainnollistaa, että esimerkiksi reitin oikaisu asuinalueen läpi ei yleensä ole eduksi polttonesteen kulutukselle. Lyhin reitti ei aina ole kulutuksen kannalta paras. Ennen kaikkea täyteen kuormatulla yhdistelmällä voi olla kannattavampaa valita hiukan pidempi, mutta maastoltaan tasaisempi reitti. Sillä 100 metrin korkeusero voi nostaa 40 tonnin yhdistelmän kulutusta tasaiseen reittiin verrattuna jopa litran verran. Lyhyesti: myös huolellinen reittisuunnittelu ja tarpeettomien kuormituksen muutosten välttäminen voi laskea kulutusta. Työmaa-ajo Jakeluliikenne Kaukoliikenne + Liikennevalot, ku lutuksen lisäys jopa 0,5 l, pysähtyminen nopeudesta 60 km/h Polttonesteen kulutuksen kasvu Mäet, kulutuksen lisäys jopa 1 l kun korkeus ero 100 m Ruuhkat, kulutuksen lisäys jopa 0,8 l, pysähtyminen nopeudesta 80 km/h 15 Vaikuttavat tekijät: Käyttöolosuhteet Vaikuttavat tekijät: Käyttöolosuhteet 16

9 Sää Nopeus Onko kesä vai talvi, auringonpaiste vai sadekeli myös il- myös laskea kulutusta. Sillä on yhdenmittimeen tai taukoilmastointiin voi masto vaikuttaa kulutukseen. tekevää, lämmitetäänkö vai jäähdytetäänkö ohjaamoa molemmat järjes- Sateesta märällä ajotiellä renkaiden vierintävastus kasvaa, lämpimällä ilmalla moottorin tuulettimen on laskethemmän kuin moottorin käyminen telmät kuluttavat joka tapauksessa vätava jäähdytysnesteen lämpötilaa useammin, ja ilmastointilaitteen kompres- Säätila vaikuttaa myös AdBlue tyhjäkäynnillä. sori vaatii veronsa. Tämä kaikki kuluttaa polttonestettä. Mutta pitäisikö sen logialla varustetuissa Mercedes-Benz- -nesteen kulutukseen SCR-dieseltekno- tähden luopua mukavuudesta ja ilmasautoissa. Ilman kosteus ja kylmempi Vaikuttava tekijä Ilmasto Maantien laki: suurempi nopeus merkitsee kulutuksen nousua. Usein toistuvat ohitukset ja aggressiivinen, tehoja vaativa ajaminen nostaa kulutuksen kasvun hel posti kaksinumeroiseksi prosenttiluvuksi. Ennakoiva ja rauhallinen ajotapa voi sen sijaan laskea polttonesteen kulutusta. Ajonopeuden ja kulutuksen yhteys voidaan analysoida ja esittää esimerkiksi Mercedes-Benzin FleetBoard -järjestelmällä. Tulosta voidaan näin arvostella objektiivisesti, ja sillä voidaan havainnollistaa kuljettajalle ajotavan merkitys kulutukseen. Todistettavasti tehokas mahdollisuus dieselin säästämiseen on myös huippunopeuden laskeminen elektronisella ajonopeusrajoituksella nopeuteen 85 km/h. Sillä laskennallinen ajan säästö, joka saavutetaan esimerkiksi moottoritiellä suuremmalla nopeudella, menetetään käytännössä toisessa kohtaa, eikä se puolusta näin syntyvää korkeampaa kulutusta. Kevät Kesä Syksy Talvi tointilaitteen vireyttä ylläpitävästä vaikutuksesta? Ei. Sillä esimerkiksi jarruttaminen moottorijarrulla voi jo auttaa asiaa: joissakin tapauksissa ilmastointilaitteen kompressori voi latautua korkeamman moottorin kierrosluvun avulla. Jäähdyttimen läpi kulkee myös enemmän vettä, jolloin moottorin jäähdyttimen käyttöajat lyhenevät. Tämä säästää dieseliä. Investointi lisäläm- imuilma laskevat palamislämpötilaa. Palamisen yhteydessä muodostuu tällöin vähemmän typpioksideja (NO x ), jolloin AdBlue -nestettä kuluu vähemmän. Tämä on aivan normaalia. Ja niin kauan kuin merkkivalo mittaristossa ei syty, järjestelmässä ei ole häiriötä ja pakokaasunormi täyttyy pienemmästä AdBlue -kulutuksesta huolimatta Vaikuttavat tekijät: Käyttöolosuhteet Vaikuttavat tekijät: Käyttöolosuhteet 18

10 Paino Päinvastoin kuin nopeus, jonka suhteen kulutus nousee eksponentiaalisesti, yhdistelmän paino vaikuttaa kulutukseen pääasiassa lineaarisesti. Lyhyesti: mitä enemmän massaa liikutetaan, sitä suurempi on kulutus. Mutta myös tässä on säästömahdollisuuksia. Alumiinivanteet, alumiiniset ilmasäiliöt ja esimerkiksi varapyörästä luopuminen voivat laskea pysyvästi kulutusta. Toinen tärkeä seikka: polttonestesäiliöiden koon pitäisi vastata käyttöolosuhdetta. Sillä jokainen tarpeettomasti mukana kuljetettu litra polttonestettä nostaa painoa ja siten loppujen lopuksi kulutusta. Polttonestelaatu Myös polttonesteen laatu voi vaikuttaa kulutukseen. Sillä diesel ei ole aina sama diesel. Esimerkiksi biodiesel, jolla on edullisen hinnan lisäksi myös monia muita positiivisia ominaisuuksia, voi kasvattaa kulutusta. Tämä on seikka, jonka kohdalla jokaisen on loppujen lopuksi itse punnittava edut ja haitat. Kulutusta kasvattavat myös pienem - män lämpöarvon omaavat talvipolttonestelaadut. Tosin niiden tarjoama etu auton toimivuuden suhteen on usein suurempi kuin noussut polttoaineen kulutus. Myös kulututusta laskeviksi väitetyillä polttonesteiden lisäaineilla on kokemuksemme mukaan ennemminkin negatiivinen vaikutus kulutukseen. Eikä siinä kyllin: aineet voivat lyhentää moottorin elinikää ja olla haitallisia ruiskutusjärjestelmän komponenteille ja aiheuttaa siten kasvaneen kulutuksen lisäksi myös muita kustannuksia. 19 Vaikuttavat tekijät: Käyttöolosuhteet 20

11 Jakso 3: Kuljettajan ja ympäristön vaikutukset yksityiskohtaisesti Säästäväisyys ansaitsee tunnustusta Vaikuttavat tekijät pähkinänkuoressa: Auton ja sen käyttötarkoituksen tuntemus, kuljettajan tyytyväisyys, ajotapa, uuden auton vaikutus. Vaikuttavat tekijät: Kuljettaja ja ympäristö Vastuu on suuri, kun nousee kuorma-autoon, istahtaa ohjauspyörän taa ja lähtee liikkeelle. Vastuu autosta. Vastuu kuormasta. Vastuu itsestä ja muista tienkäyttäjistä. Ja tietyssä määrin myös vastuu siitä, miten paljon polttonestettä kuluu. Tähän tarvitaan rohkeutta. Mutta myös kunnioitusta ja tunnustusta. Sillä polttonesteen kulutuksen optimointia varten kaikkien osallisten on vedettävä yhtä köyttä. Ja jokaisen on otettava tämä haaste vastaan yhä uudelleen ja uudelleen. Päivästä toiseen. Kilometri kilometriltä.

12 Auton ja sen käyttötarkoituksen tuntemus Ajotapa Kuljettajan tyytyväisyys Tekniset uudistukset ja innovaatiot pakottavat meidät kaikki oppimaan yhä uusia asioita. Myös nykyaikaiset kuorma-autot ovat käyneet läpi nopean teknisen kehityksen. Kuljettajan riittämättömät tiedot tuotteesta ja sen käyttötarkoituksesta voivat johtaa auton mahdollisuuksien puutteelliseen hyödyntämiseen ja kasvattaa siten myös kulutusta. Kuljettajasta riippuu, riittääkö avuksi jo pelkästään käyttöohjekirjaan perehtyminen tai kollegan tai myyjän antama opastus. Kuljettajakoulutus ja kouluttajan antamat vihjeet ovat joka tapauksessa todistettavasti tehokas väline, jolla tuetaan auton tehokasta ja turvallista, polttonestettä säästävää käyttöä. Ja aktiivisesta lisäopetuksesta koituvat kustannukset maksavat itsensä joka tapauksessa takaisin. Ihminen on tapojensa orja, sanotaan. Ja moni asia, jonka me ihmiset teemme totuttuun tapaan, helpottaa elämäämme ja auttaa meitä tekemään tietyn työn juuri niin kuin se on tehtävä. Mutta ajotavan suhteen on toisin. Koska ajotavalla on ratkaiseva merkitys polttonesteen kulutukseen, on välttämätöntä sovittaa ajotapa yhä uudelleen uusiin realiteetteihin. Esimerkiksi jopa pienemmällä moottorilla varustettuun autoon vaihtaminen voi samalla, totutulla ajotavalla johtaa kulutuksen kasvuun. Vaikka asian luulisi olevan juuri päinvastoin. Myös ajaminen keskikierroslukualueella, kuten monet kokeneet kuljettajat vielä tekevät ja mikä ennen vuotta 1995 valmistettujen autojen kohdalla oli toki vielä paikallaankin, kasvattaa kulutusta. Sillä nykyiset autot on suunniteltu siten, että ajaminen alhaisella kierroslukualueella säästää polttonestettä. Ajotapojen muuttaminen ei ole helppoa. Sen osoittaa meille lukemattomista kuljettajakoulutuksista saamamme kokemus. Mutta kokemus osoittaa myös, että esimerkiksi Mercedes-Benzin taloudellisen ajon Eco-Training-kurssi tukee kuljettajia erittäin tehokkaasti heidän pyrkiessään tehokkaampaan ajotapaan. Kurssi opettaa heitä ajamaan samalla kuljetuskapasiteetilla taloudellisemmin ja välttämään stressiä. Uuden auton vaikutus (käyttöaste) Kuorma-autojen ensisijainen tarkoitus on rahan ansaitseminen. Mutta ja se on nykyaikaisten kuorma-autojen hieno puoli ne voivat myös motivoida ja lisätä tyytyväisyyttä. Tämä tarkoittaa: kuljettajan tarpeisiin ja auton käyttötarkoituksen asettamiin vaatimuksiin sopivat auton varusteet, kuten esimerkiksi ergonomiset, kuljettajan vireyttä ylläpitävät istuimet ja mukava vuode, eivät pidä ainoastaan huolta kuljettajan hyvinvoinnista ja terveydestä. Niistä seuraa yleensä myös taloudellinen ajotapa. Sillä se, joka tekee työnsä mielellään, tekee sen yleensä myös rennommin ja paremmin. Uutta kuorma-autoa käsitellään usein eri tavalla kuin jo tuttua ja sisäänajettua autoa. Tämä tarkoittaa, että yleensä uuden auton suorituskyky testataan perusteellisesti. Ja se nostaa kulutusta. Kulutusta kasvattavat myös uusien autojen usein toistuvat kuljettajavaihdot. Tällä tavoin testivaihe pitenee tarpeettomasti. Kuljettajakoulutukset ja organisoidut testiajot voivat auttaa välttämään tämän ilmiön tai ainakin lieventämään sitä ja normalisoimaan uuden auton käsittelyn jo etukäteen. Sen lisäksi voidaan myös ajoneuvokaluston hallintajärjestelmien, kuten Mercedes- Benzin FleetBoard -järjestelmän, avulla kuvata vertailukelpoisesti erityisesti uusien autojen ajotapaa ja tukea siten objektiivista kulutuksen tarkastelua. 23 Vaikuttavat tekijät: Kuljettaja ja ympäristö Vaikuttavat tekijät: Kuljettaja ja ympäristö 24

13 Jakso 4: Kulutusmittaukset Tulos pitää paikkansa vain, kun mittaus pitää paikkansa Kulutusmittausten ongelmat, tarkka tankkaaminen, täsmällinen kulutuksen mittaus, verrannollisten mittaustulosten saamisen edellytykset, kulutustestit, ulkoiset kulutusmittaukset. Kulutusmittaukset Kulutusmittaukset ovat aivan oma tieteenlajinsa. Varmaa on, että ne ovat välttämättömiä. Jotta yksittäisten teknisten uudistusten ja parannusten vai kutus voidaan testata. Ja jotta voidaan todentaa mitä erilaisimpien tekijöiden vaikutus polttonesteen kulutukseen. Niiden perusteella kulutusta voidaan optimoida edelleen. Luonnollisesti ne ovat perusta myös vertailutestien perusteellisille tuloksille. Testitulokset ovat nimittäin vertailukelpoisia vain, jos testausolosuhteet ja testiautot ovat keskenään verrattavissa.

14 Kulutusmittausten ongelmat Tarkka tankkaaminen Kulutusmittauksissa on periaatteessa huomioitava vain yksi seikka: kaiken on oltava identtistä. Mutta sepä ei olekaan niin yksinkertaista. Sillä ulkoisten olosuhteiden kuten ajomatkan, liikennetiheyden ja sään lisäksi itse autot vaikeut tavat tarkkaa kulutuksen mittausta. Tämä koskee eri valmistajien autoja. Ja tämä koskee saman mallisia saman valmistajan autoja. Sillä niissä kaikissa on paitsi teknisiä muutoksia ja tuotekehityksen tuloksia, myös yksilöllisiä ja käyttötarkoituksen mukaisia varusteita. Lisäksi voivat lakisääteiset määräyksen vaikuttaa mittaustulokseen. Merittävä rooli on esimerkiksi vuodesta 2004 EU:ssa sallituilla nopeusmittarin toleransseilla. Sillä jos nopeusmittari näyttää vähemmän kuin todellinen ajonopeus, se merkitsee korkeampaa kulutusta. Puhtaasti laskennallisesti ennestään jo korkeampaan kulutukseen liittyy tällöin näennäisesti lyhyempi matka, joka myös vaikuttaa negatiivisesti. Sen tähden kulutusmittauksessa ei pitäisi luottaa ainoastaan autossa näkyviin arvoihin (kulutusmittauksessa sisäänajetuissa autoissa samanlaiset varusteet). Kulutusmittaukset on suositeltavaa tehdä vain sen perusteella, paljonko polttonestettä lisätään, kun tiedossa on todellinen ajettu matka ja matkaan kulunut aika. Tämä menetelmä ei tosin riitä vertaamaan Euro 3 -moottorin ja Euro 5 -moottorin kulutusta. Sillä säästöt, jotka ovat mahdollisia esimerkiksi edelleen kehitettyjen moottorien ansiosta, voivat mitätöityä muiden tekijöiden vaikutuksesta, kuten liian alhainen rengaspaine, virheellisesti säädetyt tuulenohjaimet tai erilainen voimansiirtolinja. Jotta kulunut polttonestemäärä voidaan todeta, on tiedettävä myös tarkkaan, paljonko tankissa oli ennestään polttoainetta. Sen tähden pitää tankissa oleva polttoainemäärä selvittää esimerkiksi mittatikun avulla. Jotta kulutusmittausajon yhteydessä voidaan välttää epätarkkuudet mahdollisimman hyvin, auto tulisi tankata samassa asennossa ja samasta mittarista. Ja siihen Täsmällinen kulutuksen mittaus mittaan asti, joka on mittatikulla ennalta selvitetty. Sen lisäksi on varmistettava, että polttonesteen lämpötila on mittauksissa sama. Sillä lämpimämmän polttonesteen tilavuus on suurempi kuin kylmemmän. Myös tämä voi polttonestetankin tilavuudesta riippuen johtaa huomattaviin poikkeamiin ja vaikuttaa kulutusmittaukseen. Jotta polttonestekulutuksen mittaus olisi yhtä täsmällistä kuin Mercedes-Benzin tekemät mittaukset, tutkittavaan autoon pitäisi asentaa erityinen kulutusmittari. Optimaalisessa tapauksessa näytetty kulutus täsmää tarkasti määrän kanssa, joka lisättiin tankattaessa. Tämä tarjoaa mahdollisuuden tarkastukseen ja auttaa tunnistamaan mahdolliset mittavirheet ja ottamaan ne huomioon. Mutta myös ajetun matkan täsmällinen mittaus on välttämätöntä. Sillä mittariston näyttämä matkan pituus voi esimerkiksi lakisääteisten määräysten ja toleranssien takia olla auto- ja valmistajakohtaisesti erilainen. Sen lisäksi voi renkaiden koko johtaa ajomatkan erilaisiin mittaustuloksiin. Jos siis mittauksissa on mukana useampi auto ja matkat näyttävät olevan eripituisia, kulutuksen selvittämiseksi pitäisi ottaa perustaksi aina vain yksi matkan pituus. Testimatka 27 Kulutusmittaukset Kulutusmittaukset 28

15 Verrannollisten mittaustulosten saamisen edellytykset Kulutustestit Polttonesteen kulutuksen ja ajosuoritteen objektiivista arvostelua vasten on selvitettävä ja analysoitava erilaisia tietoja ja otettava ne huomioon tuloksissa. Sillä jotta suora verrannollisuus voidaan taata, tarvitaan huolelliset valmistelut jokaista perusteltua kulutusanalyysia ja tulosten arviointia varten. Tällöin on esimerkiksi laitteistojen ajankohtainen tila sekä puoliperävaunujen, perävaunujen ja kaikkien renkaiden tila tarkastettava ja otettava huomioon. Sen lisäksi yksi ainut matka pisteestä A pisteeseen B ei ole tieteellisistä näkökohdista riittävä, jotta voitaisiin antaa konkreettisia lausuntoja ajosuoritteen ja kulutuksen välisestä yhteydestä. Perusteltuun lausuntoon tarvitaan ajomittausten (kaukoliikenne, ulkomaanliikenne, jatkuva ajo jne.) lisäksi välttämättä esimerkiksi täyskuormitus- ja moottorijarrutusmittaukset dynamometrissä. Sen lisäksi pitäisi ottaa huomioon lisätiedot kuten moottorin tiedot, vaihteiston ja akselin hyötysuhde sekä jäähdytysteho ja aerodynamiikka. Lyhyesti: vain pidemmillä matkoilla ja pidempinä aikoina tehdyt polttonestekulutuksen vertailut johtavat samanlaisilla autoilla, perävaunuilla ja kuormilla keskenään verrattavissa oleviin tuloksiin. Kun kehitämme kuorma-autojamme, tavoitteena on aina myös kulutuksen optimointi. Suuremmilla ja pienemmillä toimenpiteillä. Yksi esimerkki tästä on Blue- Tec, Mercedes-Benzin SCR-dieseltekniikka raskaita hyötyajoneuvoja varten. On olemassa jo vakuuttavat todisteet siitä, että BlueTec -moottorilla varustetut kuorma-autot kuluttavat vähemmän polttonestettä kuin identtiset autot ilman tätä tekniikkaa. Todisteet on saatu sisäisissä testeissä, testiajois- BlueTec -moottori sa ja suorassa vertailussa Euro 3 -autojen kanssa. Mutta myös SCR-kilpailijoihin nähden BlueTec -tekniikalla on selkeitä etuja. Alhaisempi kulutus johtuu mm. korkeammasta huippupaineesta, korkeammasta puristussuhteesta sekä alhaisesta pakokaasujen vastapaineesta suurempien äänenvaimentimien ansiosta. Mercedes-Benzin SCR-dieseltekniikalla varustettu Actros on saanut riippumattomissa testeissä sen lisäksi erinomaiset tulokset. Vakuutu Sinäkin. Moottori Tarkastuslista: Testin rakenne Automalli Ensirekisteröinti Km-lukema Ohjaamomalli Aerodynaamiset osat (kattospoileri, sivuverhous, etuhelma, takakulmakappaleet) Auton päällysrakenne Moottori ja öljylaatu Vaihteistomalli Hidastin Renkaat (etuakseli ja taka-akseli) Lisälaitteisto Puoliperävaunu/perävaunu (kokonaiskorkeus, vapaa etäisyys, päällysrakenne, akseliluku, renkaat akselia kohden) Käyttö (kaukoliikenne, työmaa, jakeluliikenne) Matkan kuvaus Auton käyttöaste (%) Polttonesteen kulutus (ja määritetty ajomatka) Vertailuauton tiedot Annosteluyksikkö SCR-katalysaattori AdBlue-tankki Syöttöyksikkö 29 Kulutusmittaukset Kulutusmittaukset 30

16 Kulutusmittaukset ja niiden analysointi ja tulokset riippuvat lukemattomista tekijöistä. Eikä vähiten ihmisistä ja instituutioista, jotka niitä tekevät. Koska me emme ole Ulkoiset kulutusmittaukset ainoita, jotka ovat testanneet SCR-dieseltekniikalla varustettuja Mercedes- Benzin kuorma-autoja, haluamme näyttää teille myös kollegojenne ja ammattilehtien tuloksia. Myönnän toki, että kyse on myös kuljettajasta, mutta Euro 3:een verrattuna meidän 1844 (Euro 5) kuluttaa dieseliä lähes kymmenen prosenttia vähemmän. (Lähde: Walter Sladek, toimitusjohtaja, Trost Transporte, Eiltdorf, Verkehrsrundschau Euro 4/ 5 -erikoisliite 2005) Meidän yrityksellemme oli tärkeintä korkeampi jälleenmyyntiarvo ja ennen kaikkea investointivarmuus. (Lähde: Sebastian Kloft, Spedition Michels, Meudt im Westerwald, TRUCKER 2/2006) TRUCKER-supertestissä Mercedes ja Iveco ovat jo todistaneet, että Euro 5 on taloudellisempi. Polttonesteen kulutuksessa Actros 1848 voittaa kirkkaasti. Testitulos oli 33,1 litraa 100 km:llä, mikä merkitsee tässä teholuokassa parasta arvoa. Nykyiset ja yhtä suorituskykyiset Euro 3 -moottorit kuluttavat jopa 5 % enemmän. (Lähde: trans aktuell 25/2005) (Lähde: TRUCKER 2/2006) Testimme osoittavat, että SCR-ratkaisu on säästeliäämpi. Tämä tulee Euro 5:n kohdalla varmaan vielä vahvistumaan. Actros 1848 saavuttaa todella, puhtaana dieselkulutuksena mitattuna, unelmatuloksen: 30,9 litraa 100 kilometrillä. (Lähde: TRUCKER 7/2006) (Lähde: Gerhard Grünig, autotekniikan insinööri ja erikoistoimittaja, Fernfahrer ) Kulutuksessa saa selvästi parhaan tuloksen Mercedes lisättävästä AdBluesta huolimatta. (Lähde: Verkehrsrundschau, numero 29) 31 Kulutusmittaukset Kulutusmittaukset 32

17 Meidän Euro 5 kuluttaa noin 1,5 litraa vähemmän kuin meidän Euro 3. Meillä on suora vertailupohja, koska meillä on tällä hetkellä ajossa kaksi täysin identtistä Actrosta, toinen Euro 3 -, toinen Euro 5 -moottorilla. (Lähde: Verkehrsrundschau, numero 45, B. Barth, toimitusjohtaja, Spedition Barth, Burladingen) Tämän lisäksi säästetään kolmesta viiteen prosenttia dieseliä tähänastisiin Euro 3 -moottoreihin verrattuna. (Lähde: trans aktuell 25/2005) Kaiken kaikkiaan onnistunut testiesiin tyminen Actros 1848 BlueTec 5: lle. (Lähde: Kfz-Anzeiger 11/2005) Actros ja Stralis kykenivät ylittämään nykyisten Euro 3 -vastineiden edut. (Lähde: Verkehrsrundschau, numero 51 52) 33 Kulutusmittaukset Testitulosten sitaateista ja lausunnoista vastaavat mainitut lähteet. Täydelliset testitulokset ovat saatavissa mainituista lähteistä. 34

18 Jakso 5: Mercedes-Benzin tarjoamat ratkaisut kulutuksen optimoimiseksi Aja hyvän esimerkin voimalla eteenpäin Tekninen neuvonta ja huolto, taloudellisen ajon koulutus, FleetBoard. Ratkaisuja kulutuksen optimoimiseksi Jotta voimme tukea Sinua mahdollisimman hyvin kulutuksen optimointitavoitteessa, emme tyydy pelkästään valmistamaan taloudellisia kuormaautoja. Koulutetun myyntihenkilöstömme antaman teknisen neuvonnan ja yksilöllisten ajoneuvoratkaisujen ohella tarjoamme Sinulle muitakin toimenpiteitä, joiden avulla voit hallinnoida ajoneuvokalustoasi entistäkin tehokkaammin ja taloudellisemmin.

19 Tekninen neuvonta Taloudellisen ajon koulutus Polttonesteen säästämiseen tarvitaan paitsi taloudellista ajoa, myös luovuutta. Voidaan esimerkiksi hyödyntää tosiasiaa, että kulutus nousee eksponentiaalisesti nopeuden suhteen. Niinpä jo eri kuljetusyritysten kohdalla on ilmennyt, että kulutusta voidaan laskea useita prosentteja esimerkiksi rajoittamalla huippunopeus elektronisesti nopeuteen 85 km/h edellyttäen tietysti, että ajetaan taloudellisesti ja otetaan muut kulutukseen vaikuttavat tekijät huomioon. Tärkeintä on kuitenkin, että kaikki toimenpiteet sovitetaan yksilöllisesti auton käyttötarkoitukseen ja kyseiseen autoon. Taukoilmastoinnin ja lisälämmityksen kaltaiset lisävarusteet voivat myös laskea kulutusta ja parantaa taloudellisuutta. Sillä tyhjäkäyntiä käyvä kuorma-automoottori kuluttaa saman tuloksen saavuttamiseksi olennaisesti enemmän polttonestettä kuin nämä järjestelmät olipa sitten kysymyksessä ohjaamon jäähdytys tai lämmitys. Parasta, että tulet käymään ja keskustelemaan henkilökohtaisesti polttonesteen säästömahdollisuuksista. Halutessasi kuljettajakouluttajamme tulee mielellään käymään myös luonasi. Asiakas, joka tulee noutamaan Mercedes-Benzin Wörthin tehtaalta uuden Mercedes- Benz-kuorma-auton, voi osallistua kuljettajainformaation yhteydessä intensiiviseen ja käytännönläheiseen koulutukseen, joka tutustuttaa hänet uuden auton tärkeimpiin ominaisuuksin. Kuljettaja, joka pystyy täysin hyödyntämään kuorma-autonsa tarjoamat mahdollisuudet, hoitaa työnsä rennosti, pätevästi ja polttonestettä säästäen. Halutessasi kuljettajakouluttajamme tulee käymään myös luonasi. Tarjoamme myös erilaisia ajokursseja. Eco-Training-koulutuksessa annamme neuvoja, jotka johtavat ajotapaan, joka säästää polttonestettä jopa 10 % ilman, että suorituskyky laskee. Lisäksi olemme kehittäneet myös Eco-Trainer-seminaarin. Kolmen päivän aikana opit välittämään taloudellisen ajon tietämyksesi optimaalisesti myös yrityksesi kuljettajille. Myös tämä vaikuttaa kulutuksen laskuun. Koko autokalustossasi. Ja jokaisen yksittäisen auton kohdalla. Huolto Vaikka nykyisten kuorma-autojen huoltoväli voi olla jopa km, yhtä ei pidä unohtaa: autot ovat päivästä toiseen äärimmäisessä rasituksessa. Jotta auton yksittäiset komponentit ja koko auto pysyvät teknisesti korkeatasoisina, tärkeimpien komponenttien säännöllinen tarkastus ja huolto ei ole vain suositeltavaa, vaan välttämätöntä. Sillä myös pikkuseikat voivat yhdessä aiheuttaa ajan mittaan huomattavan kulutuksen lisäyksen. Käytettävissäsi on Euroopassa kattava, noin Mercedes-Benz-huoltopisteen verkosto. Olipa kyseessä määräaikaishuolto tai ennalta suunnittelematon korjaus, koulutettu henkilökuntamme huolehtii siitä, että kuorma-autosi on mahdollisimman pian taas tien päällä. Käytössä ovat nykyaikaisimmat diagnoosi- ja korjaamotyökalut ja luonnollisesti vain alkuperäiset Mercedes-Benz-osat. Tämä takaa optimaalisen arvon säilymisen sekä turvallisuuden ja luotettavuuden, jota voit Mercedes-Benz-kuorma-autolta odottaa. Ja seurauksena on myös alhaisempi polttonesteen kulutus. Kilometri kilometriltä. Päivästä toiseen. 12% 37 Ratkaisuja kulutuksen optimoimiseksi Ratkaisuja kulutuksen optimoimiseksi 28

20 FleetBoard FleetBoard on telematiikkaan perustuva internet-palvelu, jolla ohjataan ja optimoidaan ajoneuvokaluston hallinta. Tämä vaikuttaa olennaisesti polttonesteen kulutuksen laskemiseen. FleetBoard -järjestelmällä voidaan optimaalisen reittisuunnittelun lisäksi tehdä kattavia käyttö- ja kulutusanalyysejä. Sen avulla voidaan arvioida kuljettajia objektiivisesti ja opettaa heidät tarvittaessa käyttämään Pilot ja lisävarusteena saatava navigointijärjestelmä pitävät kuljettajan aina tavoitettavissa, ilman että hänen tarvitsee reagoida heti ajon aikana. Hän voi puhelinta käyttämättä ottaa vastaan ja kuitata tehtäviä ja ilmoittaa toimituksesta. Eikä siinä kaikki: hiiren klikkaus PC:llä, ja Sinä saat esimerkiksi kaikki auton tiedot huolto- ja vertailuanalyysejä varten. Jäljellä oleva ajomatka ja seuraavaan huoltoon laskettu aika näytetään yksityiskohtaisesti FleetBoard -järjestelmän kohdassa Huolto. Samoin kuin silloin vuorossa tehokkaampaa ajotapaa. FleetBoard -järjestelmä tekee lisäksi tiettyjen tunnussuureiden avulla erilaiset ajomatkat keskenään vertailukelpoisiksi kulutuksen ja käytön rasituksen suhteen. Myös erilaisten käyttötarkoitusten objektiivinen vertailu on mahdollista. FleetBoard tarjoaa lisäksi monia muita mahdollisuuksia suunnitella ajoneuvokalustosi taloudellisemmaksi. Tähän kuuluu esimerkiksi jatkuva informaation vaihto auton ja liikenneterminaalin välillä. Barcode-skannerilla varustettu Dispo- olevat huoltotyöt. Tämä parantaa joustavuutta ja laskee kustannuksia, koska jo ennen korjaamokäyntiä tiedetään, mitä töitä tehdään ja mitä varaosia tarvitaan. Lisätietoja FleetBoard - järjestelmästä ja mahdollisuuksista laskea sen avulla polttonesteen kulutusta löydät internetistä osoitteesta Esitteen tietoihin liittyviä huomautuksia: Tämän esitteen toimituspäiväyksen, , jälkeen tuotteeseen on saattanut tulla muutoksia. Pidätämme itsellemme oikeuden rakenteellisiin ja muotoon liittyviin muutoksiin, värien muutoksiin sekä toimitussisältöjen muutoksiin toimitusajan sisällä sikäli kuin muutosten ja poikkeamien voidaan katsoa olevan asiakkaan kannalta kohtuullisia. Sikäli kuin myyjä tai valmistaja käyttää tilauksen tai kaupan kohteen yksilöinnissä kirjaimia tai numeroita, nämä eivät yksinomaan riitä oikeudellisten toimien perusteeksi. Esitteen kuvien autoissa saattaa olla lisävarusteita ja jälkiasennet - tavia lisävarusteita, jotka eivät kuulu vakiovarustukseen. Kuvien värit voivat painoteknisistä syistä poiketa luonnollisista väreistä. Esite saattaa sisältää automalleja ja palvelumuotoja, joita ei ole tarjolla kaikissa maissa. Esite on tarkoitettu kansainväliseen käyttöön. Viittaukset lakeihin ja asetuksiin sekä verotusseikkoihin koskevat vain Saksan liittotasavaltaa esitteen painatushetkellä. Viimeisimmät tiedot autoistamme saat lähimmästä Mercedes-Benz-hyötyajoneuvoliikkeestä. Telligent, FleetBoard ja BlueTec ovat DaimlerChrysler AG:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. 39 Ratkaisuja kulutuksen optimoimiseksi DaimlerChrysler AG, Stuttgart TGE/SM /1206 Printed in Germany/Painettu Saksan liittotasavallassa

Uusi Vito. Umpipakettiauto.

Uusi Vito. Umpipakettiauto. Uusi Vito. Umpipakettiauto. Uusi Vito. Tahtoo, osaa, tekee. Olet itse aina valmiina palveluksiin. Teet työtäsi määrätietoisesti. Pidät uusista haasteista. Ansaitset auton, joka on kuin tehty juuri sinulle:

Lisätiedot

Viehätys. Esitteen kuvien autoissa on lisävarusteita ja jälkiasennettuja varusteita, jotka eivät kuulu vakiovarustukseen.

Viehätys. Esitteen kuvien autoissa on lisävarusteita ja jälkiasennettuja varusteita, jotka eivät kuulu vakiovarustukseen. R-sarja Viehätys R-sarja edustaa mitä parhaimpia hyveitä. Esimerkiksi perheen arvostusta: missään muussa Mercedes-Benz-henkilöautossa ei ole niin paljon tilaa rakkaimmille ihmisille. Ehdoton laatuvaatimus

Lisätiedot

Uusi Actros. Kaukoliikenne. 18 26 tonnia.

Uusi Actros. Kaukoliikenne. 18 26 tonnia. Uusi Actros. Kaukoliikenne. 18 26 tonnia. Lataa nyt uuden Actrosin ipad-sovellus. Koe uusi Actros elävänä. Uuden sovelluksen avulla saat lisätietoa kaukoliikenteen uudesta ulottuvuudesta jännittävien videoiden

Lisätiedot

Axor. Actros. Kaukoliikenne. 18 26 tonnia.

Axor. Actros. Kaukoliikenne. 18 26 tonnia. Axor. Actros. Kaukoliikenne. 18 26 tonnia. Sisältö Actros 4 27 Ohjaamot 6 15 Työskentely, käyttömukavuus 8 11 Asumismukavuus 12 15 Taloudellisuus, tekniikka 16 23 Moottoriteknologia 18 19 Vaihteensiirto,

Lisätiedot

Uusi Vito tila-auto.

Uusi Vito tila-auto. Uusi Vito tila-auto. Uusi Vito tila-auto. Tahtoa, osaamista, tekemistä. Olet itse aina valmiina palveluksiin. Teet työtäsi määrätietoisesti. Pidät uusista haasteista. Ansaitset auton, joka on kuin tehty

Lisätiedot

Uusi Atego. Uusi Axor. Jakeluliikenne. 6,5 26 tonnia.

Uusi Atego. Uusi Axor. Jakeluliikenne. 6,5 26 tonnia. Uusi Atego. Uusi Axor. Jakeluliikenne. 6,5 26 tonnia. Sisältö Uusi Atego 4 25 Ohjaamot 6 11 Työskentely, käyttömukavuus 8 9 Varustus 10 11 Taloudellisuus, tekniikka 12 19 Moottoriteknologia 14 15 Vaihteensiirto,

Lisätiedot

Yhdenmukaistettu viisaan ajotavan opetusohjelma ajokoulutusta ja ajokoetta varten

Yhdenmukaistettu viisaan ajotavan opetusohjelma ajokoulutusta ja ajokoetta varten WP7. Viisaan ajotavan yhdenmukaistaminen autokoulujen opetusohjelmissa ja ajokokeessa Yhdenmukaistettu viisaan ajotavan opetusohjelma ajokoulutusta ja ajokoetta varten Raportti D.7.4 Tila: Julkinen 1 Toteutustiedot

Lisätiedot

Ammattilainen. Ammattilaisilta.

Ammattilainen. Ammattilaisilta. Citan. Tila-auto. Ammattilainen. Ammattilaisilta. Ammattilaisille. Mercedes-Benzin Citan on kevyiden pakettiautojen luokkaan sijoittuva malli, jolla on kaikki kovassa arkikäytössä tarvittavat ominaisuudet.

Lisätiedot

Vito. Umpipakettiautot.

Vito. Umpipakettiautot. Vito. Umpipa ket t iautot. Sisä ltö. Vito umpipakettiautot 4 Vito Mixto 12 Vito mallisto 14 Toimialakohtaiset ratkaisut 16 Sisätila 18 Mukavuus ja toiminnallisuus 18 Tekniikka 20 Moottorit 20 BlueEfficiency

Lisätiedot

Uusi Arocs. Työmaaliikenne. 18 41 tonnia.

Uusi Arocs. Työmaaliikenne. 18 41 tonnia. Uusi Arocs. Työmaaliikenne. 18 41 tonnia. Sisältö Voima 5 12 Moottorit 7 8 Vaihteisto ja vaihtaminen 9 10 Voiman välitys 11 12 Kestävyys 13 30 Rungon kantavuus ja jousitus 15 16 Voimansiirron kuormitettavuus

Lisätiedot

Markku Ikonen AJA TALOUDELLISESTI AJONEUVON, KULJETTAJAN JA OLOSUHTEIDEN VAIKUTUS POLTTOAINEENKULUTUKSEEN

Markku Ikonen AJA TALOUDELLISESTI AJONEUVON, KULJETTAJAN JA OLOSUHTEIDEN VAIKUTUS POLTTOAINEENKULUTUKSEEN Markku Ikonen AJA TALOUDELLISESTI AJONEUVON, KULJETTAJAN JA OLOSUHTEIDEN VAIKUTUS POLTTOAINEENKULUTUKSEEN Markku Ikonen AJA TALOUDELLISESTI ajoneuvon, kuljettajan ja olosuhteiden vaikutus polttoaineenkulutukseen

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI AUTOT AUTOKAUPAN UUSI AIKAKAUSI ON ALKANUT WWW.SECTO.FI

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI AUTOT AUTOKAUPAN UUSI AIKAKAUSI ON ALKANUT WWW.SECTO.FI ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Lokakuu 2007 AUTOT AUTOKAUPAN UUSI AIKAKAUSI ON ALKANUT WWW.SECTO.FI ANSSI KELA HENKILÖKUVASSA Anssi Kela puhaltaa vauhtihöyryt

Lisätiedot

Atego. Antos. Jakeluliikenne. 6,5 26 tonnia.

Atego. Antos. Jakeluliikenne. 6,5 26 tonnia. Atego. Antos. Jakeluliikenne. 6,5 26 tonnia. Sisältö. Mercedes-Benz jakeluliikenteessä 3 4 Atego 6,5 16 t 5 18 Ohjaamot, varusteet 9 14 Moottorit, vaihteisto, vaihteensiirto 15 16 Ajomukavuus, päällirakenteiden

Lisätiedot

RASKAAN AJONEUVOKALUSTON ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMINEN HDEnergia Yhteenvetoraportti 2003-2005

RASKAAN AJONEUVOKALUSTON ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMINEN HDEnergia Yhteenvetoraportti 2003-2005 PROJEKTIRAPORTTI VTT-R-03125-06 27.03.2006 RASKAAN AJONEUVOKALUSTON ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMINEN HDEnergia Yhteenvetoraportti 2003-2005 Kirjoittajat Toimittanut Nils-Olof Nylund Julkisuus: Julkinen Suorittajaorganisaatio

Lisätiedot

Yllättääkö tämä talvi. Sinut? www.vianor.fi. Luota ammattilaisiin!

Yllättääkö tämä talvi. Sinut? www.vianor.fi. Luota ammattilaisiin! Yllättääkö tämä talvi Sinut? 2 2011 Vianorin LEHTI TEIDEN KULJETTAJILLE www.vianor.fi Luota ammattilaisiin! Auttaako hyvä rengas jaksamaan työssä? 8 HAnnu Riihelä vaihtaa vapaalle 6 16 Liity myvianor-palveluun!

Lisätiedot

Energiatehokas ja älykäs raskas ajoneuvo HDENIQ - Vuosiraportti 2010

Energiatehokas ja älykäs raskas ajoneuvo HDENIQ - Vuosiraportti 2010 TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04847-11 Energiatehokas ja älykäs raskas ajoneuvo HDENIQ - Vuosiraportti 2010 Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Kimmo Erkkilä, Petri Laine, Matti Ahtiainen, Nils-Olof Nylund, Paula

Lisätiedot

MIPS-laskenta. Tuotteiden ja palveluiden luonnonvaratuottavuus. Michael Ritthoff Holger Rohn Christa Liedtke. sekä Thomas Merten

MIPS-laskenta. Tuotteiden ja palveluiden luonnonvaratuottavuus. Michael Ritthoff Holger Rohn Christa Liedtke. sekä Thomas Merten Michael Ritthoff Holger Rohn Christa Liedtke sekä Thomas Merten MIPS-laskenta Tuotteiden ja palveluiden luonnonvaratuottavuus WUPPERTAL SPEZIAL 27fi Wuppertal Spezial 27fi MIPS-laskenta Tuotteiden ja

Lisätiedot

MIPS-laskenta Tuotteiden ja palveluiden luonnonvaratuottavuus

MIPS-laskenta Tuotteiden ja palveluiden luonnonvaratuottavuus Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen Institut Arbeit und Technik Kulturwissenschaftliches Institut Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH Michael Ritthof Holger Rohn Christa Liedtke sekä

Lisätiedot

Volvo Trucks. Driving Progress. volvo fh -sarja. volvo fh- ja volvo fh16 -tuoteopas

Volvo Trucks. Driving Progress. volvo fh -sarja. volvo fh- ja volvo fh16 -tuoteopas Volvo Trucks. Driving Progress volvo fh -sarja volvo fh- ja volvo fh16 -tuoteopas Tulevaisuuden kuormaauto on nyt entistäkin edistyksellisempi. Sanotaan, että voittavaa konseptia ei kannata muuttaa. Silti

Lisätiedot

VAALAN KUNNAN YHTEISKÄYTTÖAUTOT

VAALAN KUNNAN YHTEISKÄYTTÖAUTOT VAALAN KUNNAN YHTEISKÄYTTÖAUTOT Veikko Seppänen 2011 Oulun seudun ammattikorkeakoulu VAALAN KUNNAN YHTEISKÄYTTÖAUTOT Veikko Seppänen Opinnäytetyö 13.4.2011 Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Oulun

Lisätiedot

SCANIA KAUKOLIIKENNEAUTOT

SCANIA KAUKOLIIKENNEAUTOT Kaukoliikenneautot 2 SCANIA KAUKOLIIKENNEAUTOT Sitoudumme kumppanuuteen. Me Scanialla olemme vakuuttuneita siitä, että avain menestykseen on toimivat ja tehokkaat kumppanuudet. Sitoutumalla sinun tarpeidesi

Lisätiedot

Uusi Crafter. Hyötyautot

Uusi Crafter. Hyötyautot Uusi Crafter Hyötyautot TEHTY KOVAAN TYÖHÖN: UU C A TE Crafter tunnetaan jo yhtenä luokkansa suurimpana ja monipuolisimpana edustajana. Nyt se profiloituu entistä enemmän myös erittäin taloudellisena,

Lisätiedot

Varusteet 26 Vakio- ja lisävarusteet 26 Alkuperäistarvikkeet 31 Istuinverhoukset 32 Värit 33

Varusteet 26 Vakio- ja lisävarusteet 26 Alkuperäistarvikkeet 31 Istuinverhoukset 32 Värit 33 Vito. Ti la - autot Sisältö Vito tila-auto 4 Sisätila 10 Muunneltavuus 10 Mukavuus ja toiminnallisuus 12 Vito tila-autoversiot 14 Mallisto ja mahdollisuudet 14 Vito Business-malli 16 Tekniikka 18 Moottorit

Lisätiedot

Trukin valintaopas. Jukka Oksanen Ville Siitonen. Toimitus Jukka Kolari. Taitto Workshop Pälviä Oy. Valokuvat. Copyright 2013 Rocla Oy

Trukin valintaopas. Jukka Oksanen Ville Siitonen. Toimitus Jukka Kolari. Taitto Workshop Pälviä Oy. Valokuvat. Copyright 2013 Rocla Oy Trukin valintaopas niin www.rocla.fi Jukka Oksanen Ville Siitonen Trukin valintaopas Trukin valintaopas Toimitus Jukka Kolari Taitto Workshop Pälviä Oy Valokuvat Rocla Oy Copyright 2013 Rocla Oy ISBN 978-952-93-2147-6

Lisätiedot

Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät

Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät. Tutkimusraportti 74 Heikki Liimatainen, Harri Rauhamäki & Matti Liedes Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät

Lisätiedot

Koeajossa Verso Edition 2011 Liikkuvan poliisin ainutlaatuinen harjoitusrata Uusia ratkaisuja tavarankuljetukseen. Täyshybridien edut tarkastelussa

Koeajossa Verso Edition 2011 Liikkuvan poliisin ainutlaatuinen harjoitusrata Uusia ratkaisuja tavarankuljetukseen. Täyshybridien edut tarkastelussa Lehti Toyota-autoilijoille 2/2011 Koeajossa Verso Edition 2011 Liikkuvan poliisin ainutlaatuinen harjoitusrata Uusia ratkaisuja tavarankuljetukseen Täyshybridien edut tarkastelussa 10 26 28 32 L E H T

Lisätiedot

www.kaeser.com Paineilmatekniikka Paineilmatekniikan perusteet lyhyesti, ytimekkäästi ja helppotajuisesti

www.kaeser.com Paineilmatekniikka Paineilmatekniikan perusteet lyhyesti, ytimekkäästi ja helppotajuisesti www.kaeser.com Paineilmatekniikka Paineilmatekniikan perusteet lyhyesti, ytimekkäästi ja helppotajuisesti Tunnetteko Te paineilmakustannuksenne? Tarkat paineilmakustannuksenne saatte selville tilaamalla

Lisätiedot

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma Noora Sikiö Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

Käsikirja K 1300 R. BMW Motorrad. The Ultimate Riding Machine

Käsikirja K 1300 R. BMW Motorrad. The Ultimate Riding Machine Käsikirja K 1300 R BMW Motorrad The Ultimate Riding Machine Moottoripyörän/jälleenmyyjän tiedot Moottoripyörän tiedot Jälleenmyyjän tiedot Malli Huollon yhteyshenkilö Valmistenumero Nimi Värikoodi Puhelinnumero

Lisätiedot

Viisaita valintoja. autoiluun

Viisaita valintoja. autoiluun Viisaita valintoja autoiluun Sisällys Valitse viisaasti 3 Vaihtoehtojen kirjo kasvaa 4 Varustele fiksusti 7 EU-kulutuslukemat perustuvat vakioituihin mittausajoihin 11 Energiamerkintä auttaa moottorivaihtoehdon

Lisätiedot