Pidemmälle vähemmällä Polttonesteen säästämismahdollisuudet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pidemmälle vähemmällä Polttonesteen säästämismahdollisuudet"

Transkriptio

1 Sisällys Pidemmälle vähemmällä Polttonesteen säästämismahdollisuudet Polttonesteen kulutukseen liittyviä tekijöitä, joihin voi vaikuttaa Auton ja auton kunnon vaikutukset yksityiskohtaisesti Sivu 5 12 Moottori Sivu 7 Voimansiirto Sivu 7 8 Renkaat Sivu 8 9 Aerodynamiikka Sivu 10 Auton varusteet Sivu 11 Koko yhdistelmän tekninen kunto Sivu 12 Puoliperävaunut, perävaunut, päällysrakenteet Sivu 12 Käyttöolosuhteiden vaikutukset yksityiskohtaisesti Sivu Auton käyttötarkoitus Sivu 15 Ajoreitin profiili Sivu 16 Sää Sivu 17 Nopeus Sivu 18 Paino Sivu 19 Polttonestelaatu Sivu 19 Kuljettajan ja ympäristön vaikutukset yksityiskohtaisesti Sivu Auton ja sen käyttötarkoituksen tuntemus Sivu 23 Kuljettajan tyytyväisyys Sivu 23 Ajotapa Sivu 24 Uuden auton vaikutus Sivu 24 Kulutusmittaukset Sivu Kulutusmittausten ongelmat Sivu 27 Tarkka tankkaaminen Sivu 28 Täsmällinen kulutuksen mittaus Sivu 28 Verrannollisten mittaustulosten saamisen edellytykset Sivu 29 Kulutustestit Sivu 30 Ulkoiset kulutusmittaukset Sivu Mercedes-Benzin tarjoamat ratkaisut kulutuksen optimoimiseksi Sivu Tekninen neuvonta Sivu 37 Huolto Sivu 37 Taloudellisen ajon koulutus Sivu 38 FleetBoard Sivu 39

2 Johdanto Hiukan yli sata vuotta sitten tapahtui vallankumous: kuljettamiseen tuli mukaan uusi polttoaine. Ja uusi haju: diesel. Se on polttoaine, jonka merkitys on noista ajoista lähtien lisääntynyt yhtä voimakkaasti kuin kuljetusten määrä, mikä on ollut mahdollista juuri dieselin ansiosta. Mutta myös sen hinta on noussut huomattavasti. Lisääntyvät maailmanlaajuisen kysynnän ja vähenevien raakaöljyn tuotantomäärien takia tällä hetkellä on tasan yksi vaihtoehto: säästäminen. Polttonesteen kulutuksesta on tullut ratkaiseva menestys- ja taloudellisuustekijä. Ainakin kaikille niille, jotka kuljettavat tavaraa kohteesta A kohteeseen B. On itsestään selvä asia, että me kuorma-autojen valmistajana olemme kiinnostuneet pitämään polttonesteen kulutuksen mahdollisimman pienenä. Tästä syystä olemme koonneet polttonesteen kulutukseen eniten vaikuttavat tekijät kolmeen ryhmään: auton ja sen kunnon sekä käyttöolosuhteiden ohella myös kuljettajalla on oleellinen merkitys polttonesteen kulutukseen. Oletpa sitten kuljettaja tai kuljetusyrittäjä tulet huomaamaan: näiden vaikuttavien tekijöiden suuren lukumäärän ansiosta on toisaalta olemassa monia yksinkertaisia toimenpiteitä, joiden avulla kulutusta voi pienentää. Toi saal ta taas juuri näiden yksittäisten tekijöiden suuri lukumäärä tekee objektiivisten kulutus- ja vertailumittausten tekemisen hiukan vaikeaksi. Näihin ongelmiin paneudumme tässä esit teessä useassa kohdassa. Mutta tämä ei tarkoita, että haluamme selittää Sinulle, mistä työssäsi on kysymys. Esitteen Pidemmälle vähemmällä tarkoituksena on vaikuttaa osaltaan siihen, että kustannuskierre kuljetusalalla olisi hiukan loivempi. Ja tavoitteena on polttonesteen säästäminen. Nyt. Ja tulevaisuudessa. 3 Johdanto 4

3 Jakso 1: Auton ja auton kunnon vaikutukset yksityiskohtaisesti Säästämisessä on aina kyse myös tekniikasta Vaikuttavat tekijät pähkinänkuoressa: Moottori, voimansiirto, renkaat, aerodynamiikka, auton varusteet, koko yhdistelmän tekninen kunto, puoliperävaunut, perävaunut, päällysrakenteet. Vaikuttavat tekijät: Auto Polttoneste on vähenevä luonnonvara. Ja kalliimpaa kuin koskaan ennen. Siitä syystä on entistä tärkeämpää, että auton tekniikan suoma pelivara hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla kulu tuk sen pienentämiseksi. Sillä jo yksinomaan väärin säädetyt tuulenohjaimet tai tiettyyn käyttötarkoitukseen soveltumaton voimansiirtolinja lisäävät kulutusta tuntuvasti. Lyhyesti: monesti jo pienet toimenpiteet riittävät aikaansaamaan suuren vaikutuksen ja pienentämään polttonesteen kulutusta.

4 Vaikka kulutukseen vaikuttavat monet tekijät, säästeliäs moottori on taloudellisen ajamisen perusedellytys. Sillä moottori, joka kuluttaa optimaalisissa olosuhteissa vähän, kuluttaa myös vaikeissa olosuhteissa verrattain vähän. Syy Mercedes-Benzin SRC-dieseltekniikalla varustettujen moottorien säästeliäisyyteen: Euro 4 - ja Euro 5 -moottoreissa on entistä korkeampi palamispaine. Tällöin polttonesteen palaa korkeammassa lämpötilassa ja huomattavasti tehokkaammin kuin esimerkiksi EGR-tekniikalla varustetuissa moottoreissa. Seuraus: korkea hyötysuhde Moottori Voimansiirto mahdollistaa alhaisen kulutuksen. Kaikki BlueTec -moottorit on lisäksi suunniteltu siten, että niiden suorituskyky on optimaalinen jo alhaisella, kulutuksen kannalta edullisella kierroslukualueella. Eikä tässä kaikki: Euro 4 - ja Euro 5 -moottoreidemme alhaista kulutusta ei todistettu vain monipuolisissa sisäisissä testeissä. Riippumattomat ulkopuoliset tekstituloksetkaan eivät jätä epäilyksille sijaa: BlueTec -järjestelmällä, Mercedes-Benzin SCR-dieseltekniikalla, varustettu moottori voi edistää taloudellista ajamista olennaisesti. Tämähän jo tiedetään: voimansiirtolinjan optimaalinen kokoonpano voi säästää polttoainetta huomattavasti. Sen tähden pitäisi moottorin, vaihteiston ja taka-akselin sopia mahdollisimman hyvin ajoreitin profiiliin ja auton suunniteltuun käyttötarkoitukseen. Sillä esimer kiksi voimansiirtolinjan tiheä välitys voi tasaisessa maastossa ajettaessa kasvattaa kulutusta. Mäkisessä maastossa voidaan voimansiirtolinjan liian harvalla välityksellä ajaa harvemmin suoralla vaihteella ja on vaihdettava useammin. Myös tämä voi aiheuttaa kulutuksen kasvun. Mutta myös renkaiden ja voimansiirtolinjan välityksen on sovittava yhteen, koska myös renkaiden ja voimansiirtolinjan virheellinen yhdistelmä voi kostautua polttoainekulutuksena. Myös hidas timen asennusta on syytä harkita tarkkaan. Sillä huolimatta hidas timen tuomista eduista, kuten suurempi kes kinopeus tai pienempi jarrujen kuluminen, sen käyttöön saattaa liittyä polttoainekulutuksen kasvu. Sitä vastoin voi ohjaava teliakseli laskea todistettavasti polttoainekustannuksia raskaassa jakeluliikenteessä. Lyhyesti: voimansiirtolinjan kokoonpanossa tulisi ottaa kaikki seikat huomioon. Myös tekijät, jotka liittyvät voimansiiirtolinjaan vain epäsuorasti. On esimerkiksi Renkaiden suuri merkitys ei näy vain Formula 1:ssä. Niillä on ratkaiseva merkitys myös tavaraliikenteessä. Jokainen rengastyyppi on suunniteltu tiettyyn käyttöön, ja rengas täyttää juuri tässä käytössä polttonesteen kulutusta, turval lisuutta ja ajosuoritetta koskevat vaatimukset. Näin ollen ei esimerkiksi alhaiselle vierintävastukselle optimoidun renkaan käyttöetuja voida hyödyntää jakeluliikenteessä, joten rengasta tulisi käyttää vain kaukoliikenteessä. Käyttötarkoituksen mukaan valittujen renkaiden lisäksi mukaan tulee vielä koko joukko muita kulutukseen 5 % asti maantieprofiili pitoprofiilin sijaan 4 % asti uudelleen kuvioidut renkaat Renkaat Pienempi kulutus 3 % asti renkaat, joissa pieni vierintävastus osoittautunut hyödylliseksi varustaa auto Mercedes PowerShift -vaihteistolla, jos kuljettajaa vaihdetaan usein tai kuljettaja ei tunne reittiä. Järjestelmä ei helpota ainoastaan kuljettajan työtä; vähäinen vaihtamistiheys säästää myös voimansiirtolinjaa ja sen lisäksi myös polttonestettä. vaikuttavia tekijöitä. Näitä ovat renkaan urasyvyyden ja uratyypin lisäksi esimerkiksi rengaskoko ja varsin merkittävänä myös oikea rengaspaine. Esi merkiksi uusissa renkaissa on urasyvyyden tähden suurempi pintaala kuin kuluneissa renkaissa. Tämä johtaa kuluneisiin renkaisiin verrattuna laskennallisesti lyhyempään matkaan ja siten laskennallisesti suurempaan kulutukseen ajettua kilometriä kohden. Siten uusien syväuraisten renkaiden voimakas muotoutuminen renkaan pyöriessä saattaa vaatia energiaa, mikä johtaa kulutuksen kasvuun. Rengasvalinnassa olisi otettava huomioon 2 % asti erikoisleveät renkaat 1 % asti matalaprofiilirenkaat. 7 Vaikuttavat tekijät: Auto Vaikuttavat tekijät: Auto 8

5 Suurempi kulutus Aerodynamiikka 1 % asti suurempi rengasleveys, edessä 4 % asti rengaspaine liian alhainen myös käyttötarkoituksen mukainen rengasleveys. Laajempi kosketuspinta voi käytöstä riippuen kasvattaa jossain olosuhteissa vierintävastusta ja siten kulutusta. Sen lisäksi profiilityypillä (esimerkiksi kesä/talvi) voi olla suora vaikutus kulutukseen, joten myös profiilityyppi tulee sovittaa tehtävään ja sääolosuhteisiin. Kulutusetu voidaan yleensä saavuttaa esimerkiksi matalaprofiilirenkailla edellyttäen, että voimansiirtolinjan kokoonpano on optimaalinen. Sen lisäksi myös erikoisleveät renkaat (verrattuna kulutukseltaan optimoituihin paripyörien renkaisiin) voivat tukea alhaista polttonestekulutusta. Ja koska uudelleen kuvioitujen renkaiden muotoutuminen renkaan pyöriessä vaatii vähemmän energiaa, ne ovat erityisen 5 % asti pinnoitetut renkaat 6 % asti suurempi urasyvyys. edullinen, uusiin renkaisiin verrattuna kulutusta laskeva vaihtoehto. Lisäksi optimaalisella rengaspaineella on suuri säästövaikutus, koska vierintävastus tällöin pienenee. Tämän huomaa erityisesti, kun mietitään, että tilastojen mukaan noin 30 % kaikista kuorma-autoista käyttää liian alhaisia rengaspaineita ja kuluttaa sen tähden huomattavasti enemmän polttonestettä kuin on tarpeen. Pitääkseen renkaista johtuvan polttonesteen kulutuksen mahdollisimman alhaisena Mercedes-Benz tekee jatkuvasti testejä yhteistyössä nimekkäiden rengasvalmistajien kanssa. Näin voimme varmistaa, että myyntihenkilöstömme löytää Sinulle juuri autoosi ja sen käyttötarkoitukseen parhaiten sopivan rengastyypin. Kun pidät nopeudessa 85 km/h kätesi ulkona ikkunasta ja käännät kämmenesi eri asentoihin ajoviimaa vasten, saat nopeasti tuntuman siitä, mikä vaikutus ilmanvastuksella ja siten aerodynamiikalla on kulutukseen. Tässä nopeudessa ilmanvastus on yli 50 % koko ajovastuksesta. Mittaustulokset osoittavat, miten tärkeää on perävaunuyhdistelmän kokonaisvaltainen tarkastelu. Tulokset todistavat esimerkiksi, että puoliperävaunuyhdistelmä on kaukoliikenteessä kulutuksen kannalta edullisempi kuin saman kantavuuden omaava täysperävaunuyhdistelmä. Mutta myös yksityiskohdilla on merkitystä. Sillä moni hyödyllinen koriin liitetty osa, joka Lisäkaukovalot katolla Pienempi kulutus Liian suuri etäisyys puoliperävaunun ja ohjaamon välillä toki myös parantaa kuorma-auton ulkonäköä, voi kuluttaa polttonestettä. Sen tähden pitäisi koriin liitetyt osat, kuten esimerkiksi paineilmatorvet tai kattovalot, sovittaa optimaalisesti aerodynamiikkaan. Huomattavia kulutussäästöjä saadaan sitä vastoin aerodynamiikkaa parantavilla lisäosilla kuten tuulenohjaimilla, etuhelmalla, takakulmakappaleilla ja sivuverhouksilla. Mutta jotta kulutusedut voidaan myös todella hyödyntää, nämä lisäosat on säädettävä käyttöohjekirjassa olevan taulukon mukaan oikein. Sillä vain siten tuulenohjaimien lisäkustannukset kuittaantuvat pois, osat laskevat pitkällä aikavälillä kulutusta ja lisäävät siten taloudellisuutta. Suurempi kulutus 2 % asti 2 % asti Paineilmatorvet 0,3 % asti Aurinkolippa 0,2 % asti 1,25 % asti Puoliperävaunun vetoauton sivuverhous 5 % asti Perävaunun/puoliperävaunun sivuverhous 7,5 % asti Kattospoileri, ohjaamon sivuohjaimet takana, etuhelma 9 Vaikuttavat tekijät: Auto Vaikuttavat tekijät: Auto 10

6 Auton varusteet Koko yhdistelmän tekninen kunto Wörthin tehtaalta valmistuu päivittäin noin 370 kuormaautoa. Vaikka useita autoja ei ensi silmäyksellä erota toisistaan, on todennäköisyys, että nauhalta valmistuisi yhtenä päivänä kaksi identtistä autoa, lähes nolla. Auton komponenttien kuten ohjaamon, voimansiirtolinjan tai renkaiden lisäksi pienet, käytännössä näkymättömät erot voivat yhteenlaskettuna reja. Tämä pienentää kompressorin tehohäviötä ja laskee siten myös osaltaan dieselin kulutusta. Kuten huomaat, autojen välisissä kulutusmittauksissa pitäisi ottaa kaikki varustei - den ominaisuudet huomioon. Sillä juuri nämä piilossa olevat tekijät voivat helposti aiheuttaa merkittäviä kulutuseroja. Mutta virran ja siten polttonesteen säästämisen ei pidä olla peruste optimaalisesta mukavuudesta Ei ole epäilystäkään siitä, että säännöllinen huolto ja hoito ovat auton taloudellisen käytön perusedellytyksiä. Käsittelemme tässä auton teknistä kuntoa, koska uuden ja jo sisäänajetun kuorma-auton väliset kulutuserot voivat olla laakereiden ja aggregaattien suurempien kitka-arvojen ja uusien renkaiden takia huomattavat. Nämä erot pitäisi ottaa huomioon kulutusvertailuja tehtäessä. Koke - muksemme mukaan voivat sen lisäksi myös esimerkiksi pintavuotovirrat, ohjauksen epätarkka säätö (auraus) ja poikkeama akselien yhdensuuntaisuudessa (akselisiirtymä) aiheuttaa kulutuksen lisäyksen. Sähköjärjestelmän ja akseli- ja ohjaussäädön säännöllinen tarkastus huoltojen yhteydessä ja säännöllinen renkaiden tarkastus eivät ole sen tähden vain suositeltavia, vaan ne maksavat itsensä ajan mittaan takaisin turvallisuutena. Kuljettajaa avustavat järjestelmät ja ajodynamiikkajärjestelmät Paineilmakompressori Puoliperävaunut, perävaunut, päällysrakenteet Generaattori Ulosotto aiheuttaa pieniä autokohtaisia kulutuseroja. Tällaisia ovat esimerkiksi generaattorien kapasiteettierot, erilaiset ulosotot tai vaikkapa erilaiset ilmakompressorit. Sillä kaikki, mikä aiheuttaa ajon aikana kitkaa tai kuluttaa paineilmaa tai virtaa, kuluttaa myös polttonestettä. Tämä on osaltaan syynä siihen, että Mercedes-Benzin BlueTec kuorma-autoihin asennetaan vain säädeltyjä paineilmakompresso- Ilmastointilaite ja turvallisuudesta luopumiselle. Esimerkiksi kuljettajan vireyteen vaikuttava ilmastointilaite tai turvallisuutta lisäävät, kuljettajaa avustavat järjestelmät ja ajodynamiikkajärjestelmät vaikuttavat taloudellisuuteen enemmän kuin niiden mahdollisesti aiheuttama kulutuksen kasvu. Kun kulutus yhtäkkiä kasvaa, vikaa etsitään usein vain vetoautosta, vaikka syy voi olla vetoautoon verrattuna usein huomattavasti pidemmän käyttöajan takia myös puoliperävaunussa tai perävaunussa. Monet vetoautoa koskevat kulutukseen vaikuttavat tekijät pätevät myös yhdistelmän takaosaan: uudet, sisään ajamattomat puoliperävaunut ja perävaunut (< km) voivat lisätä kulu - tusta selvästi. Sama koskee uusia, epätasaisesti kuluneita renkaita tai liian alhaista rengaspainetta. Puoliperävaunu tai perävaunu aiheuttaa jopa 60 % vierintävastuksesta. Sen lisäksi kulutusta voivat kasvattaa tekniset puutteet kuten esimerkiksi pintavuotovirrat, painehäviö ja vuodon aiheuttama kasvanut paineilmakulutus ja siitä johtuva suurempi kompressoriteho, tai vaikkapa vanhempien perävaunujen tai puoliperävaunujen akselisiirtymä. Yleisesti voidaan sanoa, että erilaiset puoliperävaunut, perävaunut ja päällysrakenteet voivat samassa vetoautossa aiheuttaa selkeän kulutuseron. Myös silloin, kun ne on ajettu hyvin sisään ja niiden tekninen kunto on moitteeton. 11 Vaikuttavat tekijät: Auto Vaikuttavat tekijät: Auto 12

7 Jakso 2: Käyttöolosuhteiden vaikutukset yksityiskohtaisesti Vaikuttavat tekijät: Käyttöolosuhteet Säästöä kaikenlaisilla ajopinnoilla Vaikuttavat tekijät pähkinänkuoressa: Auton käyttötarkoitus, ajoreitin profiili, sää, nopeus, paino, polttonestelaatu. Kuljetusalalla jokainen päivä on erilainen. Samoin on jokainen keikka. Se on hyvä lääke pitkästymistä vastaan. Mutta usein huono asia polttonesteen kulutuksen kannalta. Tienpäällä kun ei koskaan tiedä, mitä tapahtuu: ruuhkia moottoriteillä, jatkuvasti pysähtelevää liikennettä ja suljettuja katuosuuksia kaupungeissa tai reilusti mutaa ja liejua rakennustyömaalla. Taloudellinen ajaminen ei aina ole niin yksinkertaista, kuin miltä se teoriassa kuulostaa.

8 Auton käyttötarkoitus Ajoreitin profiili Oltiinpa liikkeellä kaukoliikenteessä, jakeluliikenteessä tai työmaa-ajossa, saman tehoisten moottoreiden polttonesteen kulutuksessa voi olla jopa 50 %:n eroja. Kun esimerkiksi verrataan työmaa-ajoa kaukoliikenteeseen, eroja syntyy ajoreittien epäyhtenäisten profiilien tai erilaisten tienpinnan laatujen takia. Myös samassa käyttötarkoituksessa voi keskinopeuden ja liikennemäärien erojen takia ilmetä jopa 30 %:n kulutuseroja. Jos esimerkiksi kippiyhdistelmä ajaa suurimman osan matkasta moottoritiellä ja maasto on tasainen, se käyttää samalla kuormalla varmasti vähemmän polttoainetta kuin samanlainen auto, jonka on ajettava yhtä pitkä matka mäkisessä maastossa maanteitä pitkin ja asuinalueiden läpi. Realistisen arvion tai kulutusvertailujen tekemisessä auttaa nykyaikainen tekniikka: Mercedes-Benzin FleetBoard -järjestelmä tekee esimerkiksi tiettyjen tunnussuureiden (topografia, vaihtamistiheys, kuormaustilanne jne.) avulla myös erilaiset ajomatkat ja erilaiset käyttötarkoitukset toistensa kanssa vertailukelpoisiksi. Mutta kulutusvertailut pitäisi aina tehdä vain samalla matkalla, identtisessä liikennevirrassa ja identtisissä sääolosuhteissa. Navigointijärjestelmät tai ajoneuvokaluston hallintajärjestelmät, kuten esimerkiksi Mercedes-Benzin FleetBoard, voivat tosin auttaa optimaalisen reitin valinnassa, mutta kaikkia esteitä ei yksinkertaisesti voida kiertää. Tällöin eivät mäet, ruuhkat ja liikennevalot kysy vain aikaa ja hermoja. Niitä voitaisiin sanoa myös alhaisen polttonestekulutuksen päävihollisiksi. Sillä erityisesti usein toistuvat kuormituksen muutokset lisäävät topografian ja liikennemäärän lisäksi kulutusta merkittävästi. Niin voi esimerkiksi yksi ainut pysähdys liikennevaloihin maantiellä nostaa polttonestekulutusta yli 0,5 litraa. Tämä tosiseikka havainnollistaa, että esimerkiksi reitin oikaisu asuinalueen läpi ei yleensä ole eduksi polttonesteen kulutukselle. Lyhin reitti ei aina ole kulutuksen kannalta paras. Ennen kaikkea täyteen kuormatulla yhdistelmällä voi olla kannattavampaa valita hiukan pidempi, mutta maastoltaan tasaisempi reitti. Sillä 100 metrin korkeusero voi nostaa 40 tonnin yhdistelmän kulutusta tasaiseen reittiin verrattuna jopa litran verran. Lyhyesti: myös huolellinen reittisuunnittelu ja tarpeettomien kuormituksen muutosten välttäminen voi laskea kulutusta. Työmaa-ajo Jakeluliikenne Kaukoliikenne + Liikennevalot, ku lutuksen lisäys jopa 0,5 l, pysähtyminen nopeudesta 60 km/h Polttonesteen kulutuksen kasvu Mäet, kulutuksen lisäys jopa 1 l kun korkeus ero 100 m Ruuhkat, kulutuksen lisäys jopa 0,8 l, pysähtyminen nopeudesta 80 km/h 15 Vaikuttavat tekijät: Käyttöolosuhteet Vaikuttavat tekijät: Käyttöolosuhteet 16

9 Sää Nopeus Onko kesä vai talvi, auringonpaiste vai sadekeli myös il- myös laskea kulutusta. Sillä on yhdenmittimeen tai taukoilmastointiin voi masto vaikuttaa kulutukseen. tekevää, lämmitetäänkö vai jäähdytetäänkö ohjaamoa molemmat järjes- Sateesta märällä ajotiellä renkaiden vierintävastus kasvaa, lämpimällä ilmalla moottorin tuulettimen on laskethemmän kuin moottorin käyminen telmät kuluttavat joka tapauksessa vätava jäähdytysnesteen lämpötilaa useammin, ja ilmastointilaitteen kompres- Säätila vaikuttaa myös AdBlue tyhjäkäynnillä. sori vaatii veronsa. Tämä kaikki kuluttaa polttonestettä. Mutta pitäisikö sen logialla varustetuissa Mercedes-Benz- -nesteen kulutukseen SCR-dieseltekno- tähden luopua mukavuudesta ja ilmasautoissa. Ilman kosteus ja kylmempi Vaikuttava tekijä Ilmasto Maantien laki: suurempi nopeus merkitsee kulutuksen nousua. Usein toistuvat ohitukset ja aggressiivinen, tehoja vaativa ajaminen nostaa kulutuksen kasvun hel posti kaksinumeroiseksi prosenttiluvuksi. Ennakoiva ja rauhallinen ajotapa voi sen sijaan laskea polttonesteen kulutusta. Ajonopeuden ja kulutuksen yhteys voidaan analysoida ja esittää esimerkiksi Mercedes-Benzin FleetBoard -järjestelmällä. Tulosta voidaan näin arvostella objektiivisesti, ja sillä voidaan havainnollistaa kuljettajalle ajotavan merkitys kulutukseen. Todistettavasti tehokas mahdollisuus dieselin säästämiseen on myös huippunopeuden laskeminen elektronisella ajonopeusrajoituksella nopeuteen 85 km/h. Sillä laskennallinen ajan säästö, joka saavutetaan esimerkiksi moottoritiellä suuremmalla nopeudella, menetetään käytännössä toisessa kohtaa, eikä se puolusta näin syntyvää korkeampaa kulutusta. Kevät Kesä Syksy Talvi tointilaitteen vireyttä ylläpitävästä vaikutuksesta? Ei. Sillä esimerkiksi jarruttaminen moottorijarrulla voi jo auttaa asiaa: joissakin tapauksissa ilmastointilaitteen kompressori voi latautua korkeamman moottorin kierrosluvun avulla. Jäähdyttimen läpi kulkee myös enemmän vettä, jolloin moottorin jäähdyttimen käyttöajat lyhenevät. Tämä säästää dieseliä. Investointi lisäläm- imuilma laskevat palamislämpötilaa. Palamisen yhteydessä muodostuu tällöin vähemmän typpioksideja (NO x ), jolloin AdBlue -nestettä kuluu vähemmän. Tämä on aivan normaalia. Ja niin kauan kuin merkkivalo mittaristossa ei syty, järjestelmässä ei ole häiriötä ja pakokaasunormi täyttyy pienemmästä AdBlue -kulutuksesta huolimatta Vaikuttavat tekijät: Käyttöolosuhteet Vaikuttavat tekijät: Käyttöolosuhteet 18

10 Paino Päinvastoin kuin nopeus, jonka suhteen kulutus nousee eksponentiaalisesti, yhdistelmän paino vaikuttaa kulutukseen pääasiassa lineaarisesti. Lyhyesti: mitä enemmän massaa liikutetaan, sitä suurempi on kulutus. Mutta myös tässä on säästömahdollisuuksia. Alumiinivanteet, alumiiniset ilmasäiliöt ja esimerkiksi varapyörästä luopuminen voivat laskea pysyvästi kulutusta. Toinen tärkeä seikka: polttonestesäiliöiden koon pitäisi vastata käyttöolosuhdetta. Sillä jokainen tarpeettomasti mukana kuljetettu litra polttonestettä nostaa painoa ja siten loppujen lopuksi kulutusta. Polttonestelaatu Myös polttonesteen laatu voi vaikuttaa kulutukseen. Sillä diesel ei ole aina sama diesel. Esimerkiksi biodiesel, jolla on edullisen hinnan lisäksi myös monia muita positiivisia ominaisuuksia, voi kasvattaa kulutusta. Tämä on seikka, jonka kohdalla jokaisen on loppujen lopuksi itse punnittava edut ja haitat. Kulutusta kasvattavat myös pienem - män lämpöarvon omaavat talvipolttonestelaadut. Tosin niiden tarjoama etu auton toimivuuden suhteen on usein suurempi kuin noussut polttoaineen kulutus. Myös kulututusta laskeviksi väitetyillä polttonesteiden lisäaineilla on kokemuksemme mukaan ennemminkin negatiivinen vaikutus kulutukseen. Eikä siinä kyllin: aineet voivat lyhentää moottorin elinikää ja olla haitallisia ruiskutusjärjestelmän komponenteille ja aiheuttaa siten kasvaneen kulutuksen lisäksi myös muita kustannuksia. 19 Vaikuttavat tekijät: Käyttöolosuhteet 20

11 Jakso 3: Kuljettajan ja ympäristön vaikutukset yksityiskohtaisesti Säästäväisyys ansaitsee tunnustusta Vaikuttavat tekijät pähkinänkuoressa: Auton ja sen käyttötarkoituksen tuntemus, kuljettajan tyytyväisyys, ajotapa, uuden auton vaikutus. Vaikuttavat tekijät: Kuljettaja ja ympäristö Vastuu on suuri, kun nousee kuorma-autoon, istahtaa ohjauspyörän taa ja lähtee liikkeelle. Vastuu autosta. Vastuu kuormasta. Vastuu itsestä ja muista tienkäyttäjistä. Ja tietyssä määrin myös vastuu siitä, miten paljon polttonestettä kuluu. Tähän tarvitaan rohkeutta. Mutta myös kunnioitusta ja tunnustusta. Sillä polttonesteen kulutuksen optimointia varten kaikkien osallisten on vedettävä yhtä köyttä. Ja jokaisen on otettava tämä haaste vastaan yhä uudelleen ja uudelleen. Päivästä toiseen. Kilometri kilometriltä.

12 Auton ja sen käyttötarkoituksen tuntemus Ajotapa Kuljettajan tyytyväisyys Tekniset uudistukset ja innovaatiot pakottavat meidät kaikki oppimaan yhä uusia asioita. Myös nykyaikaiset kuorma-autot ovat käyneet läpi nopean teknisen kehityksen. Kuljettajan riittämättömät tiedot tuotteesta ja sen käyttötarkoituksesta voivat johtaa auton mahdollisuuksien puutteelliseen hyödyntämiseen ja kasvattaa siten myös kulutusta. Kuljettajasta riippuu, riittääkö avuksi jo pelkästään käyttöohjekirjaan perehtyminen tai kollegan tai myyjän antama opastus. Kuljettajakoulutus ja kouluttajan antamat vihjeet ovat joka tapauksessa todistettavasti tehokas väline, jolla tuetaan auton tehokasta ja turvallista, polttonestettä säästävää käyttöä. Ja aktiivisesta lisäopetuksesta koituvat kustannukset maksavat itsensä joka tapauksessa takaisin. Ihminen on tapojensa orja, sanotaan. Ja moni asia, jonka me ihmiset teemme totuttuun tapaan, helpottaa elämäämme ja auttaa meitä tekemään tietyn työn juuri niin kuin se on tehtävä. Mutta ajotavan suhteen on toisin. Koska ajotavalla on ratkaiseva merkitys polttonesteen kulutukseen, on välttämätöntä sovittaa ajotapa yhä uudelleen uusiin realiteetteihin. Esimerkiksi jopa pienemmällä moottorilla varustettuun autoon vaihtaminen voi samalla, totutulla ajotavalla johtaa kulutuksen kasvuun. Vaikka asian luulisi olevan juuri päinvastoin. Myös ajaminen keskikierroslukualueella, kuten monet kokeneet kuljettajat vielä tekevät ja mikä ennen vuotta 1995 valmistettujen autojen kohdalla oli toki vielä paikallaankin, kasvattaa kulutusta. Sillä nykyiset autot on suunniteltu siten, että ajaminen alhaisella kierroslukualueella säästää polttonestettä. Ajotapojen muuttaminen ei ole helppoa. Sen osoittaa meille lukemattomista kuljettajakoulutuksista saamamme kokemus. Mutta kokemus osoittaa myös, että esimerkiksi Mercedes-Benzin taloudellisen ajon Eco-Training-kurssi tukee kuljettajia erittäin tehokkaasti heidän pyrkiessään tehokkaampaan ajotapaan. Kurssi opettaa heitä ajamaan samalla kuljetuskapasiteetilla taloudellisemmin ja välttämään stressiä. Uuden auton vaikutus (käyttöaste) Kuorma-autojen ensisijainen tarkoitus on rahan ansaitseminen. Mutta ja se on nykyaikaisten kuorma-autojen hieno puoli ne voivat myös motivoida ja lisätä tyytyväisyyttä. Tämä tarkoittaa: kuljettajan tarpeisiin ja auton käyttötarkoituksen asettamiin vaatimuksiin sopivat auton varusteet, kuten esimerkiksi ergonomiset, kuljettajan vireyttä ylläpitävät istuimet ja mukava vuode, eivät pidä ainoastaan huolta kuljettajan hyvinvoinnista ja terveydestä. Niistä seuraa yleensä myös taloudellinen ajotapa. Sillä se, joka tekee työnsä mielellään, tekee sen yleensä myös rennommin ja paremmin. Uutta kuorma-autoa käsitellään usein eri tavalla kuin jo tuttua ja sisäänajettua autoa. Tämä tarkoittaa, että yleensä uuden auton suorituskyky testataan perusteellisesti. Ja se nostaa kulutusta. Kulutusta kasvattavat myös uusien autojen usein toistuvat kuljettajavaihdot. Tällä tavoin testivaihe pitenee tarpeettomasti. Kuljettajakoulutukset ja organisoidut testiajot voivat auttaa välttämään tämän ilmiön tai ainakin lieventämään sitä ja normalisoimaan uuden auton käsittelyn jo etukäteen. Sen lisäksi voidaan myös ajoneuvokaluston hallintajärjestelmien, kuten Mercedes- Benzin FleetBoard -järjestelmän, avulla kuvata vertailukelpoisesti erityisesti uusien autojen ajotapaa ja tukea siten objektiivista kulutuksen tarkastelua. 23 Vaikuttavat tekijät: Kuljettaja ja ympäristö Vaikuttavat tekijät: Kuljettaja ja ympäristö 24

13 Jakso 4: Kulutusmittaukset Tulos pitää paikkansa vain, kun mittaus pitää paikkansa Kulutusmittausten ongelmat, tarkka tankkaaminen, täsmällinen kulutuksen mittaus, verrannollisten mittaustulosten saamisen edellytykset, kulutustestit, ulkoiset kulutusmittaukset. Kulutusmittaukset Kulutusmittaukset ovat aivan oma tieteenlajinsa. Varmaa on, että ne ovat välttämättömiä. Jotta yksittäisten teknisten uudistusten ja parannusten vai kutus voidaan testata. Ja jotta voidaan todentaa mitä erilaisimpien tekijöiden vaikutus polttonesteen kulutukseen. Niiden perusteella kulutusta voidaan optimoida edelleen. Luonnollisesti ne ovat perusta myös vertailutestien perusteellisille tuloksille. Testitulokset ovat nimittäin vertailukelpoisia vain, jos testausolosuhteet ja testiautot ovat keskenään verrattavissa.

14 Kulutusmittausten ongelmat Tarkka tankkaaminen Kulutusmittauksissa on periaatteessa huomioitava vain yksi seikka: kaiken on oltava identtistä. Mutta sepä ei olekaan niin yksinkertaista. Sillä ulkoisten olosuhteiden kuten ajomatkan, liikennetiheyden ja sään lisäksi itse autot vaikeut tavat tarkkaa kulutuksen mittausta. Tämä koskee eri valmistajien autoja. Ja tämä koskee saman mallisia saman valmistajan autoja. Sillä niissä kaikissa on paitsi teknisiä muutoksia ja tuotekehityksen tuloksia, myös yksilöllisiä ja käyttötarkoituksen mukaisia varusteita. Lisäksi voivat lakisääteiset määräyksen vaikuttaa mittaustulokseen. Merittävä rooli on esimerkiksi vuodesta 2004 EU:ssa sallituilla nopeusmittarin toleransseilla. Sillä jos nopeusmittari näyttää vähemmän kuin todellinen ajonopeus, se merkitsee korkeampaa kulutusta. Puhtaasti laskennallisesti ennestään jo korkeampaan kulutukseen liittyy tällöin näennäisesti lyhyempi matka, joka myös vaikuttaa negatiivisesti. Sen tähden kulutusmittauksessa ei pitäisi luottaa ainoastaan autossa näkyviin arvoihin (kulutusmittauksessa sisäänajetuissa autoissa samanlaiset varusteet). Kulutusmittaukset on suositeltavaa tehdä vain sen perusteella, paljonko polttonestettä lisätään, kun tiedossa on todellinen ajettu matka ja matkaan kulunut aika. Tämä menetelmä ei tosin riitä vertaamaan Euro 3 -moottorin ja Euro 5 -moottorin kulutusta. Sillä säästöt, jotka ovat mahdollisia esimerkiksi edelleen kehitettyjen moottorien ansiosta, voivat mitätöityä muiden tekijöiden vaikutuksesta, kuten liian alhainen rengaspaine, virheellisesti säädetyt tuulenohjaimet tai erilainen voimansiirtolinja. Jotta kulunut polttonestemäärä voidaan todeta, on tiedettävä myös tarkkaan, paljonko tankissa oli ennestään polttoainetta. Sen tähden pitää tankissa oleva polttoainemäärä selvittää esimerkiksi mittatikun avulla. Jotta kulutusmittausajon yhteydessä voidaan välttää epätarkkuudet mahdollisimman hyvin, auto tulisi tankata samassa asennossa ja samasta mittarista. Ja siihen Täsmällinen kulutuksen mittaus mittaan asti, joka on mittatikulla ennalta selvitetty. Sen lisäksi on varmistettava, että polttonesteen lämpötila on mittauksissa sama. Sillä lämpimämmän polttonesteen tilavuus on suurempi kuin kylmemmän. Myös tämä voi polttonestetankin tilavuudesta riippuen johtaa huomattaviin poikkeamiin ja vaikuttaa kulutusmittaukseen. Jotta polttonestekulutuksen mittaus olisi yhtä täsmällistä kuin Mercedes-Benzin tekemät mittaukset, tutkittavaan autoon pitäisi asentaa erityinen kulutusmittari. Optimaalisessa tapauksessa näytetty kulutus täsmää tarkasti määrän kanssa, joka lisättiin tankattaessa. Tämä tarjoaa mahdollisuuden tarkastukseen ja auttaa tunnistamaan mahdolliset mittavirheet ja ottamaan ne huomioon. Mutta myös ajetun matkan täsmällinen mittaus on välttämätöntä. Sillä mittariston näyttämä matkan pituus voi esimerkiksi lakisääteisten määräysten ja toleranssien takia olla auto- ja valmistajakohtaisesti erilainen. Sen lisäksi voi renkaiden koko johtaa ajomatkan erilaisiin mittaustuloksiin. Jos siis mittauksissa on mukana useampi auto ja matkat näyttävät olevan eripituisia, kulutuksen selvittämiseksi pitäisi ottaa perustaksi aina vain yksi matkan pituus. Testimatka 27 Kulutusmittaukset Kulutusmittaukset 28

15 Verrannollisten mittaustulosten saamisen edellytykset Kulutustestit Polttonesteen kulutuksen ja ajosuoritteen objektiivista arvostelua vasten on selvitettävä ja analysoitava erilaisia tietoja ja otettava ne huomioon tuloksissa. Sillä jotta suora verrannollisuus voidaan taata, tarvitaan huolelliset valmistelut jokaista perusteltua kulutusanalyysia ja tulosten arviointia varten. Tällöin on esimerkiksi laitteistojen ajankohtainen tila sekä puoliperävaunujen, perävaunujen ja kaikkien renkaiden tila tarkastettava ja otettava huomioon. Sen lisäksi yksi ainut matka pisteestä A pisteeseen B ei ole tieteellisistä näkökohdista riittävä, jotta voitaisiin antaa konkreettisia lausuntoja ajosuoritteen ja kulutuksen välisestä yhteydestä. Perusteltuun lausuntoon tarvitaan ajomittausten (kaukoliikenne, ulkomaanliikenne, jatkuva ajo jne.) lisäksi välttämättä esimerkiksi täyskuormitus- ja moottorijarrutusmittaukset dynamometrissä. Sen lisäksi pitäisi ottaa huomioon lisätiedot kuten moottorin tiedot, vaihteiston ja akselin hyötysuhde sekä jäähdytysteho ja aerodynamiikka. Lyhyesti: vain pidemmillä matkoilla ja pidempinä aikoina tehdyt polttonestekulutuksen vertailut johtavat samanlaisilla autoilla, perävaunuilla ja kuormilla keskenään verrattavissa oleviin tuloksiin. Kun kehitämme kuorma-autojamme, tavoitteena on aina myös kulutuksen optimointi. Suuremmilla ja pienemmillä toimenpiteillä. Yksi esimerkki tästä on Blue- Tec, Mercedes-Benzin SCR-dieseltekniikka raskaita hyötyajoneuvoja varten. On olemassa jo vakuuttavat todisteet siitä, että BlueTec -moottorilla varustetut kuorma-autot kuluttavat vähemmän polttonestettä kuin identtiset autot ilman tätä tekniikkaa. Todisteet on saatu sisäisissä testeissä, testiajois- BlueTec -moottori sa ja suorassa vertailussa Euro 3 -autojen kanssa. Mutta myös SCR-kilpailijoihin nähden BlueTec -tekniikalla on selkeitä etuja. Alhaisempi kulutus johtuu mm. korkeammasta huippupaineesta, korkeammasta puristussuhteesta sekä alhaisesta pakokaasujen vastapaineesta suurempien äänenvaimentimien ansiosta. Mercedes-Benzin SCR-dieseltekniikalla varustettu Actros on saanut riippumattomissa testeissä sen lisäksi erinomaiset tulokset. Vakuutu Sinäkin. Moottori Tarkastuslista: Testin rakenne Automalli Ensirekisteröinti Km-lukema Ohjaamomalli Aerodynaamiset osat (kattospoileri, sivuverhous, etuhelma, takakulmakappaleet) Auton päällysrakenne Moottori ja öljylaatu Vaihteistomalli Hidastin Renkaat (etuakseli ja taka-akseli) Lisälaitteisto Puoliperävaunu/perävaunu (kokonaiskorkeus, vapaa etäisyys, päällysrakenne, akseliluku, renkaat akselia kohden) Käyttö (kaukoliikenne, työmaa, jakeluliikenne) Matkan kuvaus Auton käyttöaste (%) Polttonesteen kulutus (ja määritetty ajomatka) Vertailuauton tiedot Annosteluyksikkö SCR-katalysaattori AdBlue-tankki Syöttöyksikkö 29 Kulutusmittaukset Kulutusmittaukset 30

16 Kulutusmittaukset ja niiden analysointi ja tulokset riippuvat lukemattomista tekijöistä. Eikä vähiten ihmisistä ja instituutioista, jotka niitä tekevät. Koska me emme ole Ulkoiset kulutusmittaukset ainoita, jotka ovat testanneet SCR-dieseltekniikalla varustettuja Mercedes- Benzin kuorma-autoja, haluamme näyttää teille myös kollegojenne ja ammattilehtien tuloksia. Myönnän toki, että kyse on myös kuljettajasta, mutta Euro 3:een verrattuna meidän 1844 (Euro 5) kuluttaa dieseliä lähes kymmenen prosenttia vähemmän. (Lähde: Walter Sladek, toimitusjohtaja, Trost Transporte, Eiltdorf, Verkehrsrundschau Euro 4/ 5 -erikoisliite 2005) Meidän yrityksellemme oli tärkeintä korkeampi jälleenmyyntiarvo ja ennen kaikkea investointivarmuus. (Lähde: Sebastian Kloft, Spedition Michels, Meudt im Westerwald, TRUCKER 2/2006) TRUCKER-supertestissä Mercedes ja Iveco ovat jo todistaneet, että Euro 5 on taloudellisempi. Polttonesteen kulutuksessa Actros 1848 voittaa kirkkaasti. Testitulos oli 33,1 litraa 100 km:llä, mikä merkitsee tässä teholuokassa parasta arvoa. Nykyiset ja yhtä suorituskykyiset Euro 3 -moottorit kuluttavat jopa 5 % enemmän. (Lähde: trans aktuell 25/2005) (Lähde: TRUCKER 2/2006) Testimme osoittavat, että SCR-ratkaisu on säästeliäämpi. Tämä tulee Euro 5:n kohdalla varmaan vielä vahvistumaan. Actros 1848 saavuttaa todella, puhtaana dieselkulutuksena mitattuna, unelmatuloksen: 30,9 litraa 100 kilometrillä. (Lähde: TRUCKER 7/2006) (Lähde: Gerhard Grünig, autotekniikan insinööri ja erikoistoimittaja, Fernfahrer ) Kulutuksessa saa selvästi parhaan tuloksen Mercedes lisättävästä AdBluesta huolimatta. (Lähde: Verkehrsrundschau, numero 29) 31 Kulutusmittaukset Kulutusmittaukset 32

17 Meidän Euro 5 kuluttaa noin 1,5 litraa vähemmän kuin meidän Euro 3. Meillä on suora vertailupohja, koska meillä on tällä hetkellä ajossa kaksi täysin identtistä Actrosta, toinen Euro 3 -, toinen Euro 5 -moottorilla. (Lähde: Verkehrsrundschau, numero 45, B. Barth, toimitusjohtaja, Spedition Barth, Burladingen) Tämän lisäksi säästetään kolmesta viiteen prosenttia dieseliä tähänastisiin Euro 3 -moottoreihin verrattuna. (Lähde: trans aktuell 25/2005) Kaiken kaikkiaan onnistunut testiesiin tyminen Actros 1848 BlueTec 5: lle. (Lähde: Kfz-Anzeiger 11/2005) Actros ja Stralis kykenivät ylittämään nykyisten Euro 3 -vastineiden edut. (Lähde: Verkehrsrundschau, numero 51 52) 33 Kulutusmittaukset Testitulosten sitaateista ja lausunnoista vastaavat mainitut lähteet. Täydelliset testitulokset ovat saatavissa mainituista lähteistä. 34

18 Jakso 5: Mercedes-Benzin tarjoamat ratkaisut kulutuksen optimoimiseksi Aja hyvän esimerkin voimalla eteenpäin Tekninen neuvonta ja huolto, taloudellisen ajon koulutus, FleetBoard. Ratkaisuja kulutuksen optimoimiseksi Jotta voimme tukea Sinua mahdollisimman hyvin kulutuksen optimointitavoitteessa, emme tyydy pelkästään valmistamaan taloudellisia kuormaautoja. Koulutetun myyntihenkilöstömme antaman teknisen neuvonnan ja yksilöllisten ajoneuvoratkaisujen ohella tarjoamme Sinulle muitakin toimenpiteitä, joiden avulla voit hallinnoida ajoneuvokalustoasi entistäkin tehokkaammin ja taloudellisemmin.

19 Tekninen neuvonta Taloudellisen ajon koulutus Polttonesteen säästämiseen tarvitaan paitsi taloudellista ajoa, myös luovuutta. Voidaan esimerkiksi hyödyntää tosiasiaa, että kulutus nousee eksponentiaalisesti nopeuden suhteen. Niinpä jo eri kuljetusyritysten kohdalla on ilmennyt, että kulutusta voidaan laskea useita prosentteja esimerkiksi rajoittamalla huippunopeus elektronisesti nopeuteen 85 km/h edellyttäen tietysti, että ajetaan taloudellisesti ja otetaan muut kulutukseen vaikuttavat tekijät huomioon. Tärkeintä on kuitenkin, että kaikki toimenpiteet sovitetaan yksilöllisesti auton käyttötarkoitukseen ja kyseiseen autoon. Taukoilmastoinnin ja lisälämmityksen kaltaiset lisävarusteet voivat myös laskea kulutusta ja parantaa taloudellisuutta. Sillä tyhjäkäyntiä käyvä kuorma-automoottori kuluttaa saman tuloksen saavuttamiseksi olennaisesti enemmän polttonestettä kuin nämä järjestelmät olipa sitten kysymyksessä ohjaamon jäähdytys tai lämmitys. Parasta, että tulet käymään ja keskustelemaan henkilökohtaisesti polttonesteen säästömahdollisuuksista. Halutessasi kuljettajakouluttajamme tulee mielellään käymään myös luonasi. Asiakas, joka tulee noutamaan Mercedes-Benzin Wörthin tehtaalta uuden Mercedes- Benz-kuorma-auton, voi osallistua kuljettajainformaation yhteydessä intensiiviseen ja käytännönläheiseen koulutukseen, joka tutustuttaa hänet uuden auton tärkeimpiin ominaisuuksin. Kuljettaja, joka pystyy täysin hyödyntämään kuorma-autonsa tarjoamat mahdollisuudet, hoitaa työnsä rennosti, pätevästi ja polttonestettä säästäen. Halutessasi kuljettajakouluttajamme tulee käymään myös luonasi. Tarjoamme myös erilaisia ajokursseja. Eco-Training-koulutuksessa annamme neuvoja, jotka johtavat ajotapaan, joka säästää polttonestettä jopa 10 % ilman, että suorituskyky laskee. Lisäksi olemme kehittäneet myös Eco-Trainer-seminaarin. Kolmen päivän aikana opit välittämään taloudellisen ajon tietämyksesi optimaalisesti myös yrityksesi kuljettajille. Myös tämä vaikuttaa kulutuksen laskuun. Koko autokalustossasi. Ja jokaisen yksittäisen auton kohdalla. Huolto Vaikka nykyisten kuorma-autojen huoltoväli voi olla jopa km, yhtä ei pidä unohtaa: autot ovat päivästä toiseen äärimmäisessä rasituksessa. Jotta auton yksittäiset komponentit ja koko auto pysyvät teknisesti korkeatasoisina, tärkeimpien komponenttien säännöllinen tarkastus ja huolto ei ole vain suositeltavaa, vaan välttämätöntä. Sillä myös pikkuseikat voivat yhdessä aiheuttaa ajan mittaan huomattavan kulutuksen lisäyksen. Käytettävissäsi on Euroopassa kattava, noin Mercedes-Benz-huoltopisteen verkosto. Olipa kyseessä määräaikaishuolto tai ennalta suunnittelematon korjaus, koulutettu henkilökuntamme huolehtii siitä, että kuorma-autosi on mahdollisimman pian taas tien päällä. Käytössä ovat nykyaikaisimmat diagnoosi- ja korjaamotyökalut ja luonnollisesti vain alkuperäiset Mercedes-Benz-osat. Tämä takaa optimaalisen arvon säilymisen sekä turvallisuuden ja luotettavuuden, jota voit Mercedes-Benz-kuorma-autolta odottaa. Ja seurauksena on myös alhaisempi polttonesteen kulutus. Kilometri kilometriltä. Päivästä toiseen. 12% 37 Ratkaisuja kulutuksen optimoimiseksi Ratkaisuja kulutuksen optimoimiseksi 28

20 FleetBoard FleetBoard on telematiikkaan perustuva internet-palvelu, jolla ohjataan ja optimoidaan ajoneuvokaluston hallinta. Tämä vaikuttaa olennaisesti polttonesteen kulutuksen laskemiseen. FleetBoard -järjestelmällä voidaan optimaalisen reittisuunnittelun lisäksi tehdä kattavia käyttö- ja kulutusanalyysejä. Sen avulla voidaan arvioida kuljettajia objektiivisesti ja opettaa heidät tarvittaessa käyttämään Pilot ja lisävarusteena saatava navigointijärjestelmä pitävät kuljettajan aina tavoitettavissa, ilman että hänen tarvitsee reagoida heti ajon aikana. Hän voi puhelinta käyttämättä ottaa vastaan ja kuitata tehtäviä ja ilmoittaa toimituksesta. Eikä siinä kaikki: hiiren klikkaus PC:llä, ja Sinä saat esimerkiksi kaikki auton tiedot huolto- ja vertailuanalyysejä varten. Jäljellä oleva ajomatka ja seuraavaan huoltoon laskettu aika näytetään yksityiskohtaisesti FleetBoard -järjestelmän kohdassa Huolto. Samoin kuin silloin vuorossa tehokkaampaa ajotapaa. FleetBoard -järjestelmä tekee lisäksi tiettyjen tunnussuureiden avulla erilaiset ajomatkat keskenään vertailukelpoisiksi kulutuksen ja käytön rasituksen suhteen. Myös erilaisten käyttötarkoitusten objektiivinen vertailu on mahdollista. FleetBoard tarjoaa lisäksi monia muita mahdollisuuksia suunnitella ajoneuvokalustosi taloudellisemmaksi. Tähän kuuluu esimerkiksi jatkuva informaation vaihto auton ja liikenneterminaalin välillä. Barcode-skannerilla varustettu Dispo- olevat huoltotyöt. Tämä parantaa joustavuutta ja laskee kustannuksia, koska jo ennen korjaamokäyntiä tiedetään, mitä töitä tehdään ja mitä varaosia tarvitaan. Lisätietoja FleetBoard - järjestelmästä ja mahdollisuuksista laskea sen avulla polttonesteen kulutusta löydät internetistä osoitteesta Esitteen tietoihin liittyviä huomautuksia: Tämän esitteen toimituspäiväyksen, , jälkeen tuotteeseen on saattanut tulla muutoksia. Pidätämme itsellemme oikeuden rakenteellisiin ja muotoon liittyviin muutoksiin, värien muutoksiin sekä toimitussisältöjen muutoksiin toimitusajan sisällä sikäli kuin muutosten ja poikkeamien voidaan katsoa olevan asiakkaan kannalta kohtuullisia. Sikäli kuin myyjä tai valmistaja käyttää tilauksen tai kaupan kohteen yksilöinnissä kirjaimia tai numeroita, nämä eivät yksinomaan riitä oikeudellisten toimien perusteeksi. Esitteen kuvien autoissa saattaa olla lisävarusteita ja jälkiasennet - tavia lisävarusteita, jotka eivät kuulu vakiovarustukseen. Kuvien värit voivat painoteknisistä syistä poiketa luonnollisista väreistä. Esite saattaa sisältää automalleja ja palvelumuotoja, joita ei ole tarjolla kaikissa maissa. Esite on tarkoitettu kansainväliseen käyttöön. Viittaukset lakeihin ja asetuksiin sekä verotusseikkoihin koskevat vain Saksan liittotasavaltaa esitteen painatushetkellä. Viimeisimmät tiedot autoistamme saat lähimmästä Mercedes-Benz-hyötyajoneuvoliikkeestä. Telligent, FleetBoard ja BlueTec ovat DaimlerChrysler AG:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. 39 Ratkaisuja kulutuksen optimoimiseksi DaimlerChrysler AG, Stuttgart TGE/SM /1206 Printed in Germany/Painettu Saksan liittotasavallassa

Uusi Actros Loader. Uusi Actros Volumer.

Uusi Actros Loader. Uusi Actros Volumer. Uusi Actros Loader. Uusi Actros Volumer. Kantavuuden uusi ulottuvuus: Actros Loader ja Actros Volumer. Jotta kapasiteettirajat tulisivat hyötykuorman ja tilavuuden osalta hieman myöhemmin vastaan: Uudesta

Lisätiedot

Yleistietoja polttoaineenkulutuksesta. Yhteenveto PGRT

Yleistietoja polttoaineenkulutuksesta. Yhteenveto PGRT Yhteenveto Yhteenveto Tässä asiakirjassa esitellään ja selitetään lyhyesti ajoneuvon polttoaineenkulutukseen vaikuttavat tekijät. Ajoneuvon polttoaineenkulutukseen vaikuttavat useat eri tekijät: Renkaat

Lisätiedot

10 vinkkiä ympäristötietoisemmasta autoilusta

10 vinkkiä ympäristötietoisemmasta autoilusta FIA:n Make Cars Green kampanjan tavoite on vähentää autojen ympäristövaikutuksia ja auttaa kuljettajia valitsemaan ympäristöystävällisemmät vaihtoehdot autoilussaan. 10 vinkkiä ympäristötietoisemmasta

Lisätiedot

Uusi Arocs Loader. Uusi Arocs Grounder.

Uusi Arocs Loader. Uusi Arocs Grounder. Uusi Arocs Loader. Uusi Arocs Grounder. Äärimmäistä voimaa äärimmäistä kuormitusta varten. Arocs Loader ja Arocs Grounder. Erityisen korkeaa hyötykuormaa ja äärimmäistä kuormitusta varten. Arocs Loaderin

Lisätiedot

PRESS info. Scanian kulutusoptimoidut vetoautot. P09904EN / Per-Erik Nordström Syyskuu 2009

PRESS info. Scanian kulutusoptimoidut vetoautot. P09904EN / Per-Erik Nordström Syyskuu 2009 PRESS info P09904EN / Per-Erik Nordström Syyskuu 2009 Scanian kulutusoptimoidut vetoautot Uuden R-sarjan kuorma-autojen julkistuksen yhteydessä Scania esittelee uuden vetoautomalliston, joka on räätälöity

Lisätiedot

Tekniset tiedot Mallivuosi 2014. Amarok

Tekniset tiedot Mallivuosi 2014. Amarok Tekniset tiedot Mallivuosi 2014 Amarok Näissä teknisissä tiedoissa kerrotaan polttoaineenkulutuksesta ja CO 2 -päästöistä. Erilaiset moottori-, vaihteisto- ja korivaihtoehdot ovat mahdollisia. Lisätietoja

Lisätiedot

VOLVO S60 & V60 DRIV. Lisäys käyttöohjekirjaan

VOLVO S60 & V60 DRIV. Lisäys käyttöohjekirjaan VOLVO S60 & V60 DRIV Lisäys käyttöohjekirjaan Tästä lisäyksestä Tämä painotuote Tämä käyttöohje on auton käyttöohjekirjaa täydentävä lisäys. Volvo Personvagnar AB Lisäys käsittelee tämän automallin varsinaisen

Lisätiedot

Tekniset tiedot Mallivuosi 2014. Caravelle

Tekniset tiedot Mallivuosi 2014. Caravelle Tekniset tiedot Mallivuosi 2014 Caravelle Näissä teknisissä tiedoissa kerrotaan polttoaineenkulutuksesta ja CO 2 -päästöistä. Erilaiset moottori-, vaihteisto- ja korivaihtoehdot ovat mahdollisia. Lisätietoja

Lisätiedot

Tekniset tiedot Mallivuosi 2014. Caddy

Tekniset tiedot Mallivuosi 2014. Caddy Tekniset tiedot Mallivuosi 2014 Caddy Näissä teknisissä tiedoissa kerrotaan polttoaineenkulutuksesta ja CO 2 -päästöistä. Erilaiset moottori-, vaihteisto- ja korivaihtoehdot ovat mahdollisia. Lisätietoja

Lisätiedot

Typpeä renkaisiin Pitää paineen vakaana ja vähentää kustannuksia

Typpeä renkaisiin Pitää paineen vakaana ja vähentää kustannuksia Typpeä renkaisiin Pitää paineen vakaana ja vähentää kustannuksia Rengaspaineet pysyvät kun käytät typpeä Ilma ympärillämme koostuu pääosin hapesta ja typestä. Erottamalla nämä kaasumaiset alkuaineet toisistaan

Lisätiedot

Tekniset tiedot Mallivuosi 2014. Transporter

Tekniset tiedot Mallivuosi 2014. Transporter Tekniset tiedot Mallivuosi 2014 Transporter Näissä teknisissä tiedoissa kerrotaan polttoaineenkulutuksesta ja CO 2 -päästöistä. Erilaiset moottori-, vaihteisto- ja korivaihtoehdot ovat mahdollisia. Lisätietoja

Lisätiedot

T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s -

T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s - T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s - l a i t t e i s t o t u r v a l l i s e s t i, e n e r g i a t e h o k k a a s t i j a y m pä r i s t ö ä s ä ä s tä e n? Ky s y n u o h o o j a l t a s i!

Lisätiedot

Renkaiden virheiden vaikutus energiankulutukseen

Renkaiden virheiden vaikutus energiankulutukseen Renkaiden virheiden vaikutus energiankulutukseen HVAC Apulaitteiden energiankulutus HDENIQ Osku Kaijalainen Aalto yliopisto Koneenrakennustekiikan laitos Auto ja työkonetekniikan tutkimusryhmä Renkaiden

Lisätiedot

Tämä kuorma-auto sopii sinulle, jos työtehtäviisi kuuluvat jätehuolto, kunnallistekniset palvelut tai jakelukuljetukset.

Tämä kuorma-auto sopii sinulle, jos työtehtäviisi kuuluvat jätehuolto, kunnallistekniset palvelut tai jakelukuljetukset. VAIN YKSI ASKEL Tämä kuorma-auto sopii sinulle, jos työtehtäviisi kuuluvat jätehuolto, kunnallistekniset palvelut tai jakelukuljetukset. Sinulle, joka poistut ohjaamosta ja kiipeät takaisin monta kertaa

Lisätiedot

KUORMA- JA LINJA- AUTON RENKAAT. Hinnasto 1.3.2015. www.nokiantyres.com/heavy

KUORMA- JA LINJA- AUTON RENKAAT. Hinnasto 1.3.2015. www.nokiantyres.com/heavy KUORMA- JA LINJA- AUTON RENKAAT Hinnasto 1.3.2015 www.nokiantyres.com/heavy 19 Eturenkaat Nokian Hakkapeliitta Truck F 295/80 R 22.5 152/148M Nokian Hakkapeliitta Truck F x x D C 74 )) 860, 1 066, T675020

Lisätiedot

Tehokas ja ympäristöystävällinen Avant 760i 4 AVANT MAGAZINE

Tehokas ja ympäristöystävällinen Avant 760i 4 AVANT MAGAZINE Tehokas ja ympärist Av 4 AVANTMAGAZINE öystävällinen ant 760i Avant-kuormaajasarja kokee jälleen kerran suuren mullistuksen kun kuormaajavalikoimaan liittyy uusi Avant 760i. Avant 760i on uusi kuormaajamalli

Lisätiedot

OHJE 2(5) 25.8.2015 Dnro LIVI/4495/05.00/2015 1 KITKAN MITTAAMISEN MENETELMÄ... 3

OHJE 2(5) 25.8.2015 Dnro LIVI/4495/05.00/2015 1 KITKAN MITTAAMISEN MENETELMÄ... 3 OHJE 2(5) Sisällys 1 KITKAN MITTAAMISEN MENETELMÄ... 3 2 LAATUVAATIMUKSET KITKAMITTAREILLE... 3 2.1 Käyttöturvallisuus... 3 2.2 Kalibroitavuus... 3 2.3 Mittaustarkkuus... 4 2.3.1 Mittarien samankaltaisuuteen

Lisätiedot

FleetBoard-ajoneuvohallinta parantaa yrityksen kannattavuutta

FleetBoard-ajoneuvohallinta parantaa yrityksen kannattavuutta Daimler-konserniin kuuluva yritys Daimler-konserniin kuuluva yritys FleetBoard-ajoneuvohallinta parantaa yrityksen kannattavuutta FleetBoard: Tietoa yrityksestä Daimler FleetBoard GmbH on Stuttgartissa

Lisätiedot

Move For The Better Life, KUMHO TYRE KUMHO KESÄRENGASKUVASTO henkilöauto, SUV, maastoauto, pakettiauto KH17 on kestävä, hiljainen rengas ja vaivaton ajettaessa. Optimaalinen vierintävastus. KH27 on edullinen

Lisätiedot

Uudet Mercedes-Benz Atego ja Arocs ensiesittelyssä Kuljetus ja Logistiikka 2013 -näyttelyssä

Uudet Mercedes-Benz Atego ja Arocs ensiesittelyssä Kuljetus ja Logistiikka 2013 -näyttelyssä Lehdistötiedote 23.5.2013 Julkaisuvapaa heti Mercedes-Benz Kuljetus 2013 näyttelyssä Uudet Mercedes-Benz Atego ja Arocs ensiesittelyssä Kuljetus ja Logistiikka 2013 -näyttelyssä Uuden Mercedes-Benz Ategon

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

EkoAuton julkistustilaisuus 22.2.2011

EkoAuton julkistustilaisuus 22.2.2011 EkoAuton julkistustilaisuus Katja Lohko Trafi Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Trafi 2 Sisältö Trafin Ekoautoilusivusto ja henkilöauton hankintaohje Turvallinen auto Ympäristöä vähemmän kuormittava

Lisätiedot

y Polttonestetoiminen lämmitin 87

y Polttonestetoiminen lämmitin 87 Klimat 5 1 y Polttonestetoiminen lämmitin 87 912-B, 912-D Op. no. 87516 01- Bensiini 30618 095-1 Diesel 3730 340-1 20000 paitsi AT Bensiini 30618 095-1 912-B edustaa lämmittimien uuttaa sukupolvea. Tämä

Lisätiedot

MercedesServiceCard hyötyajoneuvoille.

MercedesServiceCard hyötyajoneuvoille. Autamme sinua mielellämme kaikissa MercedesServiceCardiin liittyvissä kysymyksissä. MercedesService Card GmbH & Co. KG Mainparkstrasse 2 D-63801 Kleinostheim Puh. +49 (0)6027/ 50 95 67 Faksi +49 (0)6027/

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE Goodyearin linja-autonrenkaat saatavilla Suomessa

LEHDISTÖTIEDOTE Goodyearin linja-autonrenkaat saatavilla Suomessa Yhteystiedot: Hindrek Pikk Commercial Marketing Manager Nordic +372 565 5880 hindrek_pikk@goodyear.com LEHDISTÖTIEDOTE Goodyearin linja-autonrenkaat saatavilla Suomessa Goodyearin uusimpien polttoainetehokkaiden

Lisätiedot

4 YLIVOIMAISTA OMINAISUUTTA

4 YLIVOIMAISTA OMINAISUUTTA 4 YLIVOIMAISTA OMINAISUUTTA Liikkuvuus Tuottavuus Monitoimisuus Ympäristövastuu Luo mahdollisuuksia www.lannencenter.com FI SIIRTYY TYÖMAALTA TYÖMAALLE. Tähän eivät muut pysty. Kaiva, kuormaa, nosta ja

Lisätiedot

Puukuljetusten kaluston kehittäminen, investoinnit ja kustannustehokkuus

Puukuljetusten kaluston kehittäminen, investoinnit ja kustannustehokkuus Puukuljetusten kaluston kehittäminen, investoinnit ja kustannustehokkuus BIOENERGIA JA PUUKULJETUSTEN TULEVAISUUS -seminaari 27.10.2010, Kemi Asko Poikela Sisältö Kaluston kehitysnäkymiä Kuormatilat Kokonaispainot

Lisätiedot

AL02 Ohjaaville ja vapaasti pyöriville akseleille. Lyhyet ja keskipitkät matkat

AL02 Ohjaaville ja vapaasti pyöriville akseleille. Lyhyet ja keskipitkät matkat hankook.fi HANKOOK Kuorma-auto rengashinnasto KESÄ 2015 www.hankook.fi KM-RRR YHTIÖT OY Virkamaankatu 7 95420 Tornio, Suomi puh. 040-5868199 tai 016-431066 info@kmrrr.fi tilaukset@kmrrr.fi DM09 Uusi vetorengas

Lisätiedot

Liikenneväylät kuluttavat

Liikenneväylät kuluttavat Liikenneväylät kuluttavat Suuri osa liikenteen aiheuttamasta luonnonvarojen kulutuksesta johtuu liikenneväylistä ja muusta infrastruktuurista. Tie- ja rautatieliikenteessä teiden ja ratojen rakentamisen

Lisätiedot

VOLVO V-70 D5 (2008) 136 KW DIESELHIUKKASSUODATIN - JÄRJESTELMÄ

VOLVO V-70 D5 (2008) 136 KW DIESELHIUKKASSUODATIN - JÄRJESTELMÄ VOLVO V-70 D5 (2008) 136 KW DIESELHIUKKASSUODATIN - JÄRJESTELMÄ JÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT KOMPONENTIT JA TOIMINTA Ahtimen jälkeen ensimmäisenä tulee happitunnistin (kuva kohta 1). Happitunnistin seuraa

Lisätiedot

Nostin- ja kuljetinkettingit

Nostin- ja kuljetinkettingit Nostin- ja kuljetinkettingit 212 WWW.ERLATEK.FI RUD Nostinkettingit RUD on EN818-7 mukaisten nostinkettinkien suurin valmistaja maailmassa. Kettingit sopivat niin moottoroituihin nostimiin kuin käsitaljoihinkin.

Lisätiedot

-30% KEVÄT-KESÄ 2013. keväthuolto! öljynvaihtotarjous Työ sisältää moottorin öljyn ja öljynsuodattimien vaihdon. öljy ja. Moottoriöljy.

-30% KEVÄT-KESÄ 2013. keväthuolto! öljynvaihtotarjous Työ sisältää moottorin öljyn ja öljynsuodattimien vaihdon. öljy ja. Moottoriöljy. Linja-autotarjoukset Tarjoukset KEVÄT-KESÄ 2013 voimassa 31.8.2013 asti keväthuolto! Voiteluhuolto ilman ajanvarausta! öljynvaihtotarjous Työ sisältää moottorin öljyn ja öljynsuodattimien vaihdon. Työn

Lisätiedot

UNIVERSAL SERVICE. on tähtiluokkaa. K M P 1) Luotettava. Voimakas. Huokea. Taloudellinen. Nykyaikainen. Osa mainitusta kirjoituksesta on

UNIVERSAL SERVICE. on tähtiluokkaa. K M P 1) Luotettava. Voimakas. Huokea. Taloudellinen. Nykyaikainen. Osa mainitusta kirjoituksesta on Puh. Nykyaikainen kevytmoottoripyörä on tähtiluokkaa. Luotettava Voimakas Huokea Taloudellinen K M P 1) 1) K M P (= kevytmoottoripyörä) on saanut Suomen Moottorilehden kirjoituksessa erittäin hyvän arvostelun.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

FleetBoard avain parempaan kannattavuuteen

FleetBoard avain parempaan kannattavuuteen A Daimler company FleetBoard avain parempaan kannattavuuteen Säästää aikaa, polttoainetta ja huoltokustannuksia. FleetBoard-ajoneuvopääte Järjestelmä kaikille kuorma-autoille. FleetBoard antaa sinulle

Lisätiedot

Henkilöauton energiankäyttö ja hybridiauton energiatehokkuus

Henkilöauton energiankäyttö ja hybridiauton energiatehokkuus Henkilöauton energiankäyttö ja hybridiauton energiatehokkuus Markku Ikonen Turun ammattikorkeakoulu markku.ikonen@turkuamk.fi 1 Miksi polttoaineenkulutuksta pitäisi alentaa? Päästöt ja säästöt 1. HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT

Lisätiedot

Auton valinta ja ajotapa osana liikkumisen ohjausta

Auton valinta ja ajotapa osana liikkumisen ohjausta Auton valinta ja ajotapa osana liikkumisen ohjausta LIVE-tilaisuus, Tampere, 17.4.2012 Vesa Peltola, Motiva Oy SISÄLTÖ 1.Auton hankinta 2.Taloudellinen ajotapa Nyrkkisääntöjä auton hankintaa helpottamaan

Lisätiedot

HDENIQ Energiatehokas ja älykäs raskas ajoneuvo. Tilannekatsaus

HDENIQ Energiatehokas ja älykäs raskas ajoneuvo. Tilannekatsaus HDENIQ Energiatehokas ja älykäs raskas ajoneuvo Tilannekatsaus TransEco tutkijaseminaari 3.11.2011 Kimmo Erkkilä, VTT Petri Laine, VTT Hannu Kuutti, VTT Micke Bergman, VTT Paula Silvonen, VTT 2 Sisältö

Lisätiedot

Ledien kytkeminen halpis virtalähteeseen

Ledien kytkeminen halpis virtalähteeseen Ledien kytkeminen halpis virtalähteeseen Ledien valovoiman kasvu ja samanaikaisen voimakkaan hintojen lasku on innostuttanut monia rakentamaan erilaisia tauluja. Tarkoitan niillä erilaista muoveista tehtyjä

Lisätiedot

Linja-auton renkaiden energiatehokkuus

Linja-auton renkaiden energiatehokkuus Linja-auton renkaiden energiatehokkuus Renkaan tehtävät Kuorman kantaminen Ohjaaminen Kulun pehmentäminen Vieriminen Voimien välittäminen Kulutuksen kestäminen Renkaiden kehityssuuntia Matalampi ja leveämpi

Lisätiedot

TRAKTORI MAXI TRACTION IF MAXI TRACTION PERFORMER 65. Erinomainen työrengas: ehkäisee maan pakkautumista ja tehostaa työskentelyä.

TRAKTORI MAXI TRACTION IF MAXI TRACTION PERFORMER 65. Erinomainen työrengas: ehkäisee maan pakkautumista ja tehostaa työskentelyä. RENGASVALIKOIMA MAATALOUSVYÖRENKAAT 2016 TRAKTORI MAXI TRACTION IF Erinomainen työrengas: ehkäisee maan pakkautumista ja tehostaa työskentelyä. Jopa 20 % suuremmat kuormat. Erinomainen ajomukavuus suurissakin

Lisätiedot

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90 Käyttöohje Thermo Pro 90 Johdanto Hyvä Webasto-asiakas, Kiitos, että valitsit Webaston Thermo Pro 90 vesilämmittimen. Toivomme, että siitä ja sen luotettavasta mukavuudesta on sinulle iloa useiden vuosien

Lisätiedot

METSÄKONEET 770D HARVESTERIT 770D

METSÄKONEET 770D HARVESTERIT 770D METSÄKONEET 770D HARVESTERIT 770D Tehokkuutta harvennuksille - John Deere 770D John Deere 770D -harvesteri on oikea valinta harvennuksille ja pienten puiden käsittelyyn. Nelipyöräinen ja pienikokoinen

Lisätiedot

100 % Käyttöaste. Uusi Gold Huoltosopimus.

100 % Käyttöaste. Uusi Gold Huoltosopimus. 100 % Käyttöaste. Uusi Gold Huoltosopimus. Aina askeleen edellä. Uusi Huoltosuunnitelma Ajoneuvon tietoliikenneyksikön ansiosta voimme ennakoidusti suunnitella korjaamokäyntisi ennen ajon keskeytymistä.

Lisätiedot

AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN

AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN UNIONINKATU AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN - HELSINKI 41 PUHELIMET 29790 37523 Suuri, ajanmukaisella koneistolla varustettu autorenkaiden vulkanoimislaitos AUTORENKAIDEN VULKANOINTI on maassamme,

Lisätiedot

Teknologiaraportti. Heikki Torvinen. 18/1/11 Metropolia Ammattikorkeakoulu

Teknologiaraportti. Heikki Torvinen. 18/1/11 Metropolia Ammattikorkeakoulu Teknologiaraportti Heikki Torvinen 1 Teknologiaraportti Käsittelee tekniikan näkökulmasta nyt ja tulevaisuuden ajoneuvoratkaisuja Polttoaineet Energian varastointi Lataus Ajoneuvoryhmät Henkilöauto Hyötyajoneuvot

Lisätiedot

Väärinkäsityksiä ylinopeudesta

Väärinkäsityksiä ylinopeudesta Väärinkäsityksiä ylinopeudesta Jaakko Klang Turun seudun liikenneturvallisuustyö 26.3.2015 Varsinais-Suomen ELY-keskus, liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klang 1 Pahinta, mitä voi tapahtua, on se, että

Lisätiedot

RASTU RASKAS AJONEUVOKALUSTO: TURVALLISUUS, YMPÄRISTÖOMINAISUUDET JA UUSI TEKNIIKKA. Interaction 6.8.2007 Kimmo Erkkilä & Nils-Olof Nylund

RASTU RASKAS AJONEUVOKALUSTO: TURVALLISUUS, YMPÄRISTÖOMINAISUUDET JA UUSI TEKNIIKKA. Interaction 6.8.2007 Kimmo Erkkilä & Nils-Olof Nylund RASTU RASKAS AJONEUVOKALUSTO: TURVALLISUUS, YMPÄRISTÖOMINAISUUDET JA UUSI TEKNIIKKA Interaction 6.8.2007 Kimmo Erkkilä & Nils-Olof Nylund LAAJAT TUTKIMUSHANKKEET Päättynyt tutkimusvaihe 2003-2005 - Raskaan

Lisätiedot

LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ

LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ TPMS Käyttöohjekirja Malli n:o: CL-M2+SO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TPMS:n PÄÄTOIMINNOT... 1 2. TUOTTEEN OMINAISUUDET...1 3. JÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT...1-2

Lisätiedot

Lue Kaikki Renkaista. KAIKKI RENKAIDEN KOKOLUOKISTA. Rengaskokomerkintä:

Lue Kaikki Renkaista. KAIKKI RENKAIDEN KOKOLUOKISTA. Rengaskokomerkintä: Lue Kaikki Renkaista Pirellin Rengastietous Yli satavuotisen rengastekniikan kokemuksensa ansiosta Pirelli on pystynyt yhdistämään tuotteissaan mahdollisimman hyvin turvallisuuden, pitkäikäisyyden, ajomukavuuden

Lisätiedot

maailmaa Renkaat pyörittävät

maailmaa Renkaat pyörittävät Sinun Juuri nyt maailmassa rullaa miljardeja renkaita Joka päivä valmistetaan satoja tuhansia uusia renkaita renkaanjälkesi Millaisen renkaanjäljen sinä jätät? Renkaat pyörittävät maailmaa Kaikki ympärilläsi

Lisätiedot

Tekniset tiedot Mallivuosi 2014. Caddy

Tekniset tiedot Mallivuosi 2014. Caddy Tekniset tiedot Mallivuosi 14 Caddy Näissä teknisissä tiedoissa kerrotaan polttoaineenkulutuksesta ja CO 2 -päästöistä. Erilaiset moottori-, vaihteisto- ja korivaihtoehdot ovat mahdollisia. Lisätietoja

Lisätiedot

Autoilun viisaat valinnat. Työpaikat kohti viisaita liikkumisvalintoja -seminaari 14.3.2013 Vesa Peltola, Motiva Oy

Autoilun viisaat valinnat. Työpaikat kohti viisaita liikkumisvalintoja -seminaari 14.3.2013 Vesa Peltola, Motiva Oy Autoilun viisaat valinnat Työpaikat kohti viisaita liikkumisvalintoja -seminaari 14.3.2013 Vesa Peltola, Motiva Oy SISÄLTÖ Sähköautokaan ei ratkaise kaupunkien ruuhkaongelmia Tilankäyttö ja ruuhkat Liikenne

Lisätiedot

Asiakasedut. Aito Volvo huolto on enemmän kuin huolto. Transport- ja Protect-paketit nyt saatavilla. Edut voimassa 30.4.2015 asti.

Asiakasedut. Aito Volvo huolto on enemmän kuin huolto. Transport- ja Protect-paketit nyt saatavilla. Edut voimassa 30.4.2015 asti. Asiakasedut Tarjoukset Volvo -jälleenmyyjältäsi 1/2015 Aito Volvo huolto on enemmän kuin huolto Transport- ja Protect-paketit nyt saatavilla Edut voimassa 30.4.2015 asti. Valitse autollesi oikea huolto

Lisätiedot

Ford Merkkihuolto. on oikea valinta

Ford Merkkihuolto. on oikea valinta Ford Merkkihuolto on oikea valinta Katse kalenteriin: kohta on talvi! Lähde Ford Merkkihuollon kautta kohti talviautoilukautta. Pidämme kunnia-asiana sitä, että Fordisi on kunnossa, kun kelit muuttuvat

Lisätiedot

Viisas liikkuminen. Kestävät liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Viisas liikkuminen. Kestävät liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Viisas liikkuminen Kestävät liikkumisvalinnat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tarja Jääskeläinen, päivitetty 20.10.2014 Valitse viisaasti liikenteessä Liikkumalla kävellen, pyörällä ja joukkoliikenteellä

Lisätiedot

Ammattilaisen valinta on Shell Helix Ultra *

Ammattilaisen valinta on Shell Helix Ultra * Ammattilaisen valinta on Shell Helix Ultra * Shell Lubricants Macro Distributor Jungent Finland Oy Nuijamiestentie 5 B00400 Helsinki, Suomi Puh. +358 40 5668850 myynti@jungent.fi shell.jungent.fi www.shell.com/pureplus

Lisätiedot

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX 2 The difference is ABAX ABAX SÄHKÖINEN AJOPÄIVÄKIRJA Tähän esitteeseen on koottu vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät

Lisätiedot

Vahvaa voimaa ENTREPOT TRADE OY YUCHAI YC 135-8 LR PITKÄPUOMI KAIVUKONE. Vertaa hintaa! Vertaa ominaisuuksia!

Vahvaa voimaa ENTREPOT TRADE OY YUCHAI YC 135-8 LR PITKÄPUOMI KAIVUKONE. Vertaa hintaa! Vertaa ominaisuuksia! ENTREPOT TRADE OY Vahvaa voimaa PITKÄPUOMI KAIVUKONE UUSI 8-sarja Suomessa Vähäpäästöinen Hiljainen Taloudellinen Voimakas Vertaa hintaa! Vertaa ominaisuuksia! Sivu 2 ENTREPOT TRADE OY Käyttäjät sen tietävät!

Lisätiedot

Esitys: Mercedes-Benz hyötyajoneuvot maakaasukäy t tö i s i n ä

Esitys: Mercedes-Benz hyötyajoneuvot maakaasukäy t tö i s i n ä Maakaasuyhdistyksen kevätpäivä 23.04.2009 Esitys: Mercedes-Benz hyötyajoneuvot maakaasukäy t tö i s i n ä Asko Salminen Veho Group Oy Ab Mercedes-Benz hyötyajoneuvot PL 118 / Lommilanrinne 3 02771 ESPOO,

Lisätiedot

RASKAAN KALUSTON ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMINEN AJONEUVO- JA KÄYTTÖTEKNISIN RATKAISUIN

RASKAAN KALUSTON ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMINEN AJONEUVO- JA KÄYTTÖTEKNISIN RATKAISUIN 1 (8) VTT Prosessit Johtava tutkija Nils-Olof Nylund 8.12.2003 RASKAAN KALUSTON ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMINEN AJONEUVO- JA KÄYTTÖTEKNISIN RATKAISUIN Väliraportti Raskaankaluston energiankäyttö -projekti

Lisätiedot

Vetoautot. Yleisiä tietoja vetoautoista. Suositukset. Akseliväli

Vetoautot. Yleisiä tietoja vetoautoista. Suositukset. Akseliväli Yleisiä tietoja vetoautoista Yleisiä tietoja vetoautoista Vetoautot on tarkoitettu puoliperävaunujen vetämiseen ja siksi ne varustettu vetopöydällä perävaunujen helppoa vaihtamista varten. Jotta vetoauto

Lisätiedot

FH, FM. Täydentävää tietoa Vaihteiston öljynjäähdyttimen suositukset, Volvo manuaalivaihteistot (I-Shift mukaan lukien)

FH, FM. Täydentävää tietoa Vaihteiston öljynjäähdyttimen suositukset, Volvo manuaalivaihteistot (I-Shift mukaan lukien) FH, FM Tämä opas auttaa vaihteiston öljynjäähdyttimen valinnassa. On olemassa sovelluksia, joissa valinta/suositus ei ole mahdollista (pakolliset sovellukset, esimerkiksi vain yksi öljynjäähdytin valittavissa)

Lisätiedot

Nokian Renkaat Hinnasto. Hinnasto 1.3.2014 Kesärenkaat

Nokian Renkaat Hinnasto. Hinnasto 1.3.2014 Kesärenkaat 1 Nokian Renkaat Hinnasto Hinnasto 1.3.2014 Kesärenkaat 2 Nokian Renkaat Kesärenkaat, hinnasto 1.3.2014 HAKKA BLACK viileää suorituskykyä nopeaan ajoon. Vakaa, tarkka ja hiljainen Täsmällinen ja helppo

Lisätiedot

Esimerkkihinnasto yleisimmistä huolto ja korjaustöistä 14.1.2015

Esimerkkihinnasto yleisimmistä huolto ja korjaustöistä 14.1.2015 Huollot ja rasvaukset 00 Moottori 01 Jäähdytysjärjestelmä 02 Polttoaine- ja pakokaasujärjestelmä 03 Kytkin 04 Vaihteisto 05 Nivelakseli 06 Etuakseli 07 Taka-akseli 08 Navat ja pyörät 09 Jarrut 10 Jousitus

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664147 Versio 1.0 Osa nro Lumiketju R7700468 Volvo Car Corporation Lumiketju- 30664147 - V1.0 Sivu 1 / 14 Varuste A0000162 R7700458 Sivu 2 / 14 R7700448

Lisätiedot

Ecolution by Scania. Tehokkaampaa toimintaa laajemmalla näkökulmalla. Ecolution by Scania

Ecolution by Scania. Tehokkaampaa toimintaa laajemmalla näkökulmalla. Ecolution by Scania Ecolution by Scania. Tehokkaampaa toimintaa laajemmalla näkökulmalla. Ecolution by Scania Ecolution by Scania Saavuttaaksemme säästöjä, meidän täytyy tarkastella polttoaineen kulutukseen vaikuttavia tekijöitä

Lisätiedot

FR28 KUORMATRAKTORI. Ylivoimaa harvennukseen

FR28 KUORMATRAKTORI. Ylivoimaa harvennukseen FR28 KUORMATRAKTORI Ylivoimaa harvennukseen FR28 Kuormatraktori Sampo-Rosenlew Oy vastaa kysyntään esittelemällä FR28 kuormatraktorin, joka on harvennusten erikoiskone. 10 tonnin hyötykuormallaan se sopii

Lisätiedot

Yliajokoemenetelmäkuvauksen tarkentava liite

Yliajokoemenetelmäkuvauksen tarkentava liite Versio 1.0 Antopäivä: 3.4.2014 Voimaantulopäivä: 12.5.2014 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajoneuvon renkaiden nastoista 408/2003 (viimeisin muutos 466/2009)

Lisätiedot

Vahvaa voimaa YUCHAI YC 75 SR ENTREPOT TRADE OY. Vertaa hintaa! Vertaa ominaisuuksia! UUSI SR-sarja Suomessa Vähäpäästöinen Lyhytperäinen

Vahvaa voimaa YUCHAI YC 75 SR ENTREPOT TRADE OY. Vertaa hintaa! Vertaa ominaisuuksia! UUSI SR-sarja Suomessa Vähäpäästöinen Lyhytperäinen ENTREPOT TRADE OY Vahvaa voimaa YUCHAI YC 75 SR UUSI SR-sarja Suomessa Vähäpäästöinen Lyhytperäinen Vertaa hintaa! Vertaa ominaisuuksia! Hiljainen Taloudellinen Voimakas VAHVAA VOIMAA YC 75-SR Sivu 2 ENTREPOT

Lisätiedot

RENGASPAINEIDEN SÄÄTÖ PUUTAVARA-AUTOISSA

RENGASPAINEIDEN SÄÄTÖ PUUTAVARA-AUTOISSA RENGASPAINEIDEN SÄÄTÖ PUUTAVARA-AUTOISSA (Tireboss) Antti Korpilahti 1 Sisältö Rengaspaineiden säädön tavoitteet Käyttöesimerkkejä Rengaspaine ja kosketusala tiehen Rengaspaineiden säädön hyötyjä Teknisiä

Lisätiedot

HOUSTON, WE HAVE A SOLUTION!

HOUSTON, WE HAVE A SOLUTION! HOUSTON, WE HAVE A SOLUTION! The simplest way to save your time and costs. Tehokkaat, toimivat ja optimoidut tulostusympäristöt ovat haasteemme ja tavoitteemme. Vuodesta 1993 lähtien olemme kehittäneet

Lisätiedot

Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla.

Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla. Speedohealer V4 Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla. 1. Esipuhe Onnittelemme sinua Speedohealer laitteen oston johdosta. HealTech Electronics Ltd. on omistautunut

Lisätiedot

LISÄTIEDOTE Laturin ja akun kapasiteettisuositukset

LISÄTIEDOTE Laturin ja akun kapasiteettisuositukset 1. Yleistä Nämä tiedot on tarkoitettu ohjeistukseksi oikean laturin ja akun valitsemiseen. Ajoneuvojen sähkövirran kulutus kasvaa jatkuvasti. Hyvän luotettavuuden ja käynnistymisvarmuuden takia on erittäin

Lisätiedot

AJONEUVOOSI RÄÄTÄLÖITY PALVELU

AJONEUVOOSI RÄÄTÄLÖITY PALVELU AJONEUVOOSI RÄÄTÄLÖITY PALVELU ELEMENTS. 100% hyöty, 100% lveco Hyvä asiakas, Tarjotaksemme teille parhaimman palvelun toiveitteinne mukaisesti, IVECO on kehittänyt Elements-ohjelman. Tämä ohjelma sisältää

Lisätiedot

AVERO 240 160. C 600 (6.07 m), C 540 (5.46 m), C 490 (4,92 m), C 430 (4,32 m)

AVERO 240 160. C 600 (6.07 m), C 540 (5.46 m), C 490 (4,92 m), C 430 (4,32 m) AVERO 240 160 Etuvarusteet VARIO leikkuupöytä V 600 V 540 V 540 Vakioleikkuupöytä C 660 C 370 C 600 C 370 Rapsileikkuupöytä kaikkiin vakio- ja VARIO -leikkuupöytiin Taitettavat leikkuupöydät C 450 FLEX

Lisätiedot

INDUSTRIAL HYÖDYLLISTÄ TIETOA. Tutustu Firestonen etuihin. DURAFORCE-UTILITY R8000 UTILITY

INDUSTRIAL HYÖDYLLISTÄ TIETOA. Tutustu Firestonen etuihin. DURAFORCE-UTILITY R8000 UTILITY RENGASVALIKOIMA MAATALOUSVYÖRENKAAT 2015 HYÖDYLLISTÄ TIETOA Tutustu Firestonen etuihin. Italiassa suunnitellut ja Espanjassa valmistetut Firestonen eurooppalaiset maataloustuotteet vastaavat eurooppalaisten

Lisätiedot

Be inspired by Danish Design FERN. Twist & Save - sinä valitset

Be inspired by Danish Design FERN. Twist & Save - sinä valitset Be inspired by Danish Design FERN Twist & Save - sinä valitset Päätä itse miten, missä ja paljonko haluat säästää vettä Veden säästäminen on helpointa aloittaa sieltä missä sitä eniten käytät, yleisimmin

Lisätiedot

Vahvaa voimaa YUCHAI YC 135-7 ENTREPOT TRADE OY. Vertaa hintaa! Vertaa ominaisuuksia!

Vahvaa voimaa YUCHAI YC 135-7 ENTREPOT TRADE OY. Vertaa hintaa! Vertaa ominaisuuksia! ENTREPOT TRADE OY Vahvaa voimaa YUCHAI YC 135-7 Vertaa hintaa! Vertaa ominaisuuksia! UUSI 7-sarja Suomessa Vähäpäästöinen Hiljainen Taloudellinen Voimakas VAHVAA VOIMAA YC 135-7 Sivu 2 E N T R E P O T

Lisätiedot

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Perinteiset polttoaineet eli Bensiini ja Diesel Kulutus maailmassa n. 4,9 biljoonaa litraa/vuosi. Kasvihuonekaasuista n. 20% liikenteestä. Ajoneuvoja n. 800

Lisätiedot

EU:n uudet rengasmääräykset

EU:n uudet rengasmääräykset EU:n uudet rengasmääräykset Haaste rengasteollisuudelle mahdollisuus kuluttajille Nokia 9.3.2010 Teppo Huovila Uudet EU:n rengassäädökset Keskeinen sisältö Uudet pakolliset renkaiden tyyppihyväksyntä-

Lisätiedot

Uusi Antos. Raskas jakeluliikenne. 18 26 tonnia.

Uusi Antos. Raskas jakeluliikenne. 18 26 tonnia. Uusi Antos. Raskas jakeluliikenne. 18 26 tonnia. Sisältö Uusi Antos 3 6 Uusi luokka raskaassa jakeluliikenteessä 4 Käsittely 7 22 Työskentely Ohjaamo Ulkopuoli 9 10 Ohjaamo Sisäpuoli 11 16 Voimansiirto

Lisätiedot

Atlas Copco Alumiiniset mäntäkompressorit ammattikäyttöön. Automan-sarja Öljyvoidellut (1,5-7,5 kw / 2-10 hv)

Atlas Copco Alumiiniset mäntäkompressorit ammattikäyttöön. Automan-sarja Öljyvoidellut (1,5-7,5 kw / 2-10 hv) Atlas Copco Alumiiniset mäntäkompressorit ammattikäyttöön Automan-sarja Öljyvoidellut (1,5-7,5 kw / 2-10 hv) Kaikki mahdollisuudet, täysi vastuu Atlas Copco tarjoaa juuri asiakkaan liiketoimintaan sopivat

Lisätiedot

Kevytrakennetekniikka ja hybridisointi alentavat polttoaineen kulutusta. Tommi Mutanen Kabus Oy 4.12.2007

Kevytrakennetekniikka ja hybridisointi alentavat polttoaineen kulutusta. Tommi Mutanen Kabus Oy 4.12.2007 Kevytrakennetekniikka ja hybridisointi alentavat polttoaineen kulutusta Tommi Mutanen Kabus Oy 4.12.2007 70 60 Braunschweig Bus Cycle F=ma Speed (km/h) 50 40 30 20 Voima ja massa ovat toisiinsa suoraan

Lisätiedot

Vaihtolava-autot. Yleistä tietoa vaihtolava-autoista

Vaihtolava-autot. Yleistä tietoa vaihtolava-autoista Yleistä tietoa vaihtolava-autoista Yleistä tietoa vaihtolava-autoista Vaihtolava-autoja käytetään, jotta kuormalava olisi nopea vaihtaa, mikä lisää ajoneuvon monipuolisuutta ja lyhentää seisokkeja. Esivalmiudet

Lisätiedot

Taloudellisen ajon koulutusta viljelijöille. Koulutuspaketti Hämeenlinna 11.12.2013 Fredrik Ek, Markku Lappi, Maarit Kari, ProAgria

Taloudellisen ajon koulutusta viljelijöille. Koulutuspaketti Hämeenlinna 11.12.2013 Fredrik Ek, Markku Lappi, Maarit Kari, ProAgria Taloudellisen ajon koulutusta viljelijöille Koulutuspaketti Hämeenlinna 11.12.2013 Fredrik Ek, Markku Lappi, Maarit Kari, ProAgria Historiaa Kasvihuonekaasupäästöjen päälähteet maataloudessa Typen oksidit;

Lisätiedot

Vahvaa voimaa YUCHAI YC 35-8 ENTREPOT TRADE OY. Vertaa hintaa! Vertaa ominaisuuksia! UUSI 8-sarja Suomessa Vähäpäästöinen

Vahvaa voimaa YUCHAI YC 35-8 ENTREPOT TRADE OY. Vertaa hintaa! Vertaa ominaisuuksia! UUSI 8-sarja Suomessa Vähäpäästöinen ENTREPOT TRADE OY Vahvaa voimaa YUCHAI YC 35-8 UUSI 8-sarja Suomessa Vähäpäästöinen Vertaa hintaa! Vertaa ominaisuuksia! Hiljainen Taloudellinen Voimakas VAHVAA VOIMAA YC 35-8 Tällä kaivat jo perustuksia,

Lisätiedot

TEKNIIKKA. Dieselmoottorit jaetaan kahteen ryhmään: - Apukammiomoottoreihin - Suoraruiskutusmoottoreihin

TEKNIIKKA. Dieselmoottorit jaetaan kahteen ryhmään: - Apukammiomoottoreihin - Suoraruiskutusmoottoreihin TALOUDELLISUUS Dieselmoottori on vastaavaa ottomoottoria taloudellisempi vaihtoehto, koska tarvittava teho säädetään polttoaineen syöttömäärän avulla. Ottomoottorissa kuristetaan imuilman määrää kaasuläpän

Lisätiedot

Sähköauton historia I

Sähköauton historia I Puhtaasti sähköllä! Sähköauton historia I Ensimmäinen sähkömoottori 1821 Ensimmäiset sähköautot 1820-luvulla Ánvos Jedlik kehitti 1828 ensimmäisen sähköauton Sähköauton historia II Camille Jenatzyn "Le

Lisätiedot

Arab Company for Petroleum and Natural Gas Services (AROGAS) Johtaja, insinööri Hussein Mohammed Hussein

Arab Company for Petroleum and Natural Gas Services (AROGAS) Johtaja, insinööri Hussein Mohammed Hussein MISR PETROLEUM CO. Keneltä Kenelle Teknisten asioiden yleishallinto Suoritustutkimusten osasto Arab Company for Petroleum and Natural Gas Services (AROGAS) Johtaja, insinööri Hussein Mohammed Hussein PVM.

Lisätiedot

ENERGIA ILTA IISOY / Scandic Station 23.5.2013

ENERGIA ILTA IISOY / Scandic Station 23.5.2013 ENERGIA ILTA IISOY / Scandic Station 23.5.2013 Energia?! Kiinteistön käyttäjät sekä tekniset laitteistot käyttävät ja kuluttavat energiaa Jokin laite säätää ja ohjaa tätä kulutusta. Ohjauslaitteet keskitetty

Lisätiedot

Kuljetusyritysten energiatehokkuuden raportointi ja tehostamistoimien vaikutusten arviointi + JOLEN

Kuljetusyritysten energiatehokkuuden raportointi ja tehostamistoimien vaikutusten arviointi + JOLEN 1 Kuljetusyritysten energiatehokkuuden raportointi ja tehostamistoimien vaikutusten arviointi + JOLEN TransEco tutkijaseminaari 18.11.2010 Heikki Liimatainen 2 TTY:n osuudet asiakaskohtainen kuljetusten

Lisätiedot

Liikenteen vaikutukset ympäristöön

Liikenteen vaikutukset ympäristöön 1 Liikenteen vaikutukset ympäristöön Liikkumismahdollisuuksien ja yhteyksien paranemisen hintana ovat liikenteen aiheuttamat kustannukset, onnettomuudet ja moottoriajoneuvoliikenteen ympäristövaikutukset

Lisätiedot

Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa. 20.01.2010 Heinikainen Olli

Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa. 20.01.2010 Heinikainen Olli Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa 20.01.2010 Heinikainen Olli Esityksen sisältö Yleistä Olemassa olevat sovellukset Kineettisen energian palauttaminen Potentiaalienergian palauttaminen

Lisätiedot

PARASTA VOLVO HUOLTOA RENKAILLE JA PERÄVAUNUiLLE VOLVO KORJAAMO TARJOAA!

PARASTA VOLVO HUOLTOA RENKAILLE JA PERÄVAUNUiLLE VOLVO KORJAAMO TARJOAA! PARASTA VOLVO HUOLTOA RENKAILLE JA PERÄVAUNUiLLE VOLVO KORJAAMO TARJOAA! Pyörien suuntauksen tärkeys Tässä yksinkertainen tosiasia: pyörien suuntaus ja renkaiden optimointi voi laskea polttoaineenkulutusta

Lisätiedot

Pääedustaja Suomessa OY. LAATUVAUNU AB HELSINKI. P. Esplanaadikatu 23. Puh. 23 334 ja 23326

Pääedustaja Suomessa OY. LAATUVAUNU AB HELSINKI. P. Esplanaadikatu 23. Puh. 23 334 ja 23326 1937 Pääedustaja Suomessa OY. LAATUVAUNU AB HELSINKI P. Esplanaadikatu 23 Puh. 23 334 ja 23326 FEI FE2 FARGO, sarja AFEI la AFE2 moottori on Chryslerin rakentama korkeapurlstus Sivuventtiilimoottori. Se

Lisätiedot

WintEVE Sähköauton talvitestit

WintEVE Sähköauton talvitestit 2013 WintEVE Sähköauton talvitestit J.Heikkilä Centria 5/13/2013 1 Sisältö Reitti 1 (42.3km) -2 C -5 C lämpötilassa, 10.1.2013, 14:08:28 14:59:37... 2 Reitti 1 (42.3km) -14 C -17 C lämpötilassa, 11.1.2013,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MDG pumput

KÄYTTÖOHJE MDG pumput KÄYTTÖOHJE MDG pumput 30.07.2009 Nr. MDG0907-1-FI Sisällysluettelo 1. Tavaran vastaanotto.................................... 3 2. Yleistä...............................................3 2.1 Toimintaperiaate.........................................3

Lisätiedot