Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien huolto- ja käyttöopas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien huolto- ja käyttöopas"

Transkriptio

1 Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien huolto- ja käyttöopas

2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO JÄTEVEDEN PUHDISTAMINEN MAAPERÄKÄSITTELYSSÄ Maaimeytys ja maasuodatus Imeytysmoduuli/moduulisuodattamo Kumparesuodattamo Maapuhdistamojen huolto Maapuhdistamojen ongelmakohdat LAITEPUHDISTAMOT ELI PIENPUHDISTAMOT Laitepuhdistamon toimintaperiaatteet Aktiivilietteen laskeutuvuuskoe Laitepuhdistamon ongelmatilanteet BIOSUOTIMET TEHOSTETTU FOSFORINPOISTO SAOSTUSKAIVOLIETE JA SEN KÄSITTELY Täyttymisen tarkkailu Kalkkistabilointi NÄYTTEENOTTO Puhdistustehon laskenta KUIVAKÄYMÄLÄT Käymäläjätteen jälkikompostointi Virtsan hyötykäyttö...19

3 2 1 JOHDANTO Tähän oppaaseen on koottu yleisiä ohjeita erilaisten jäteveden käsittelyjärjestelmien käytöstä. Markkinoilla on hyvin erilaisia järjestelmiä, joissa on monenlaisia teknisiä ratkaisuja. Tämän oppaan sisältö on tarkoitettu tukimateriaaliksi jätevesijärjestelmien käyttö- ja huoltotoimenpiteille. Edellä mainittujen yleisten käyttö- ja huolto-ohjeiden lisäksi täytyy tutustua myös laitevalmistajien antamiin ohjeisiin. 2 JÄTEVEDEN PUHDISTAMINEN MAAPERÄKÄSITTELYSSÄ 2.1 Maaimeytys ja maasuodatus Maapuhdistamoja ovat maaimeyttämöt ja maasuodattamot. Maapuhdistamon toiminta perustuu maaperään biologisiin fysikaalisiin ja kemiallisiin prosesseihin. Maapuhdistamon rakenne on esitettynä alla olevassa kuvassa 1. Kuva 1. Maapuhdistamon osat ja toimintaperiaate. Jätevesi johdetaan talosta jäteveden tuloputkea myöten kolmeen erilliseen saostuskaivoon tai kolmiosaiseen saostussäiliöön. Saostuskaivoissa jäteveden kiintoaine/orgaaninen aine laskeutuu säiliöiden pohjalle. Laskeutuksen jälkeen jätevedet johdetaan imeytysputken kautta maaperäkäsittelyyn, joko imeytyskenttään tai suodatuskenttään. Tuuletusputkien kautta maaperän puhdistusbakteerit saavat happea.

4 3 Maaimeyttämössä (imeytyskenttä) jätevedet imeytyvät rakennettujen maakerrosten läpi maahan ja pohjaveteen. Maasuodattamot on varustettu kokoomaputkistolla, joka kerää jätevedet kokoomakaivoon ja sen kautta purkuputkeen. Purkuputken kautta puhdistuneet jätevedet johdetaan maastoon. 2.2 Imeytysmoduuli/moduulisuodattamo Maapuhdistamoja on toteutettu myös moduuliratkaisuilla. Niissä imeytysputken alla oleva sepeli on korvattu muovisilla moduuleilla. Hyöty tässä ratkaisussa on pienempi sepelin tarve ja tilan säästö. Muutoin järjestelmien toimintatapa on sama kuin normaaleissa maapuhdistamoissa. Viereisessä kuvassa 2 on yksi tällainen moduuli. Kuva 2. Imeytysmoduuli 2.3 Kumparesuodattamo Kumparesuodattamo voidaan rakentaa sellaisille kohteilla, joissa esimerkiksi pohjavesi tai kallio on lähellä maanpintaa. Usein kohteille on tuotu paljon täyttömaata. Jätevedet eivät pysty virtaamaan järjestelmään viettäen ja tarvitsevat siis pumpun. Muutoin järjestelmä toimii kuin normaali maasuodattamo. 2.4 Maapuhdistamojen huolto Seuraavalle sivulle on koottuna tärkeimmät huoltoasiat. Ne pitää huomioida sellaisissa kiinteistö kohteissa, joissa käsittelemättömien jätevesien puhdistaminen perustuu kiintoaineen lasketukseen saostussäiliöissä ja maaperäkäsittelyyn.

5 4 Saostussäiliön oikea-aikainen tyhjennys Maasuodattamossa on tehostettu fosforinpoisto Jako- ja kokoomakaivon tarkastus (kahdesti vuodessa) Jako- ja kokoomakaivon puhdistus (kerran vuodessa) Imeytyksen tarkkailu (onnistuu jakokaivon ja tuuletusputkien kautta) Muista seuraavat asiat maapuhdistamojen kohdalla! Suodatus- tai imeytyskentän päällä ei saa olla raskasta toimintaa. Esimerkiksi ei saa ajaa autolla. Kentän lähellä ei saa olla puita => juuret voivat tukkeuttaa imeytysputket. Talvella lumi kentän päällä ei saa painautua. Tuuletusputket eivät saa talvella peittyä lumen alle! Tuuletusputkissa pitää olla hatut! 2.5 Maapuhdistamojen ongelmakohdat Alle on koottuna ongelmakohtia, jotka saattavat tulla esiin kiinteistökohtaisissa jätevesijärjestelmien käytössä. Viemäri ei vedä Tarkastetaan, onko jakokaivoon kertynyt lietettä, mikäli ei ole tukos ennen imeytystä. Mikäli jakokaivossa on lietettä, se poistetaan ja jakokaivo pestään. Liian pieni saostussäiliö tai liian pitkä tyhjennysväli. Maasuodattamossa tarkistetaan myös kokoomakaivo. Kokoomaputkia voidaan huuhdella kokoomakaivon kautta.

6 5 Maasuodatus- tai imeytyskenttä tulvii Jätevesijärjestelmä tukossa? Sadevedet ja lumen sulamisvedet jäävät paikalleen. Valumavedet on tärkeää johtaa muualle esimerkiksi oikealla pinnan muotoilulla Imeytysputki tukossa/puristuksissa. Puhdistamon lähellä vahva jäteveden tuoksu Tarkista, onko saostussäiliön tuuletusputkessa tukos. Tarkista, onko talon ilmanottoputki tukkeutunut (esim. lunta talvella). Tarkista, onko maaimeytys tai maasuodatuskentän tuuletusputkissa tukos. Kokoomakaivon vedessä paljon kiintoainetta Saostussäiliöt ovat täynnä. Tilaa tyhjennys! Saostussäiliön T-haarat on sijoitettu liian alas. Saostussäiliö on liikkunut roudan vaikutuksesta. 3 LAITEPUHDISTAMOT ELI PIENPUHDISTAMOT Laitepuhdistamojen toimintaperiaate on samantyyppinen kuin kunnallisilla jätevedenpuhdistamoilla. Suurimpana erona on puhdistusprosessin koko; siitä tulee nimi pienpuhdistamo. Pienpuhdistamoissa jätevesi puhdistuu pieneliöiden, erilaisten bakteerien ja muiden hajottajamikrobien avulla. Pieneliöstö hajottaa jäteveden orgaanista, kiintoainetta. Puhdistusprosessiin tarvitaan happea, ja sitä kutsutaan aktiivilieteprosessiksi. Markkinoilla on useita erilaisia aktiivilietemenetelmään perustuvia laitepuhdistamoja. Niiden toimintatapa on kuitenkin pääpiirteittäin sama. Puhdistusprosessi perustuu laitteessa olevaan aktiivilietteeseen, joka puhdistaa jätevettä ilmastusprosessin aikana.

7 6 3.1 Laitepuhdistamon toimintaperiaatteet Jatkuvatoiminen laitepuhdistamo = pienpuhdistamossa on osastot eri puhdistusprosesseille. Tämä tekniikka on yleisempi isommissa puhdistamoissa, esimerkiksi kyläpuhdistamoissa. Kyläpuhdistamo tarkoittaa useamman talon yleistä laitepuhdistamoa. Laitepuhdistamot vaativat lähes aina sähköliitännän. Pienpuhdistamoiden päivittäinen sähkönkulutus vaihtelee n. 0,8-5 kwh/vrk. Panospuhdistamo = kaikki puhdistusprosessit tapahtuvat samassa reaktiosäiliössä eli jätevesi puhdistetaan panoksina. Tyypillinen laitepuhdistamon toimintamalli on kuvattu alla olevassa kaaviossa 1. Kaavio 1. Laitepuhdistamon toimintakaavio saostussäiliön jälkeen. Laitepuhdistamot ovat varustettu ohjausyksiköillä, joissa ohjelmistot voivat olla toteutettu eri tavoilla. Pääpiirteittäin kaikista ohjausyksiköistä löytyy kuitenkin vikailmoitukset, säädöt ja nykyisen ohjelman tarkkailu. Laitepuhdistamoiden huollossa huomioi seuraavat asiat: Tarkastetaan pumppujen toiminta. Tarkastetaan ohjausyksikön säädöt. Tarkastetaan saostuskemikaalin riittävyys. Puhdistetaan saostussäiliöiden tyhjennyksen yhteydessä laitepuhdistamon osat vedellä.

8 7 Selvitetään laitteen puhdistusteho näytteenotolla. Tehdään aktiivilietteen laskeutuvuuskoe säännöllisin väliajoin. Tarkastetaan, ettei jätevesien purkupaikka ei jäädy talvella. Kuva 3. Laitepuhdistamon ohjausyksikkö, joka voidaan asentaa erilliseen tekniseen tilaan tai ulos. Mikäli yksikkö sijoitetaan ulos, on talvisaikaan hyvä huolehtia, ettei ohjausyksikön sisään pääse lunta. Osa laitevalmistajista tarjoaa laitteistolleen GSM- etävalvontaa, joka antaa tekstiviestin välityksellä vikailmoituksen. Laitteen keskusyksiköstä näkee kuitenkin suurimmassa osassa tapauksista, mikä on häiriö. 3.2 Aktiivilietteen laskeutuvuuskoe Laitepuhdistamojen aktiivilietteen täytyy olla sopivan ikäistä, jotta se puhdistaa jätevettä tehokkaasti. Aktiivilietteen kunto voidaan tarkistaa aktiivilietteen laskeutuvuuskokeella, joka suositellaan tehtäväksi kerran kuukaudessa. Terve aktiiviliete on väriltään suklaanruskeaa, eikä sen pitäisi liiemmin haista. Kuollut aktiiviliete on väriltään mustaa, eikä puhdista jätevesiä riittävästi. Ohje aktiivilietteen laskeutuvuuden testaamiseen Otetaan vettä prosessisäiliöstä ilmastuksen loppuvaiheen aikana kirkkaaseen astiaan Tarkastetaan haju; terve liete ei haise Annetaan lietenäytteen laskeutua 1/2 tuntia. Terve liete laskeutuu nopeasti pohjalle, pinnalle jää kirkas vesi

9 8 o Välissä on selvä rajapinta. o Lietteen väri on vaaleanruskeaa. o Kuollut liete on väriltään mustaa eikä laskeudu kunnolla 3.3 Laitepuhdistamon ongelmatilanteet Pienpuhdistamot vaativat toimiakseen säännöllistä huoltoa ja ylläpitoa. Yleisimmät huoltotoimenpiteet ovat lietteen tyhjennys ja fosforin saostuskemikaalin lisäys. Ne pitää tehdä lähes kaikille pienpuhdistamoille. Laitteisto ei saa purettua jätevesipanosta Tarkasta aluksi purkupaikka (kuva 4). Purkuputki tukossa? Laitteistossa tukos? Laitteiston purkupumppu on hajonnut Kuva 4. Laitepuhdistamon purkuputken pää on hyvä suojata myyriltä esimerkiksi metalliritilällä. (Mikko Repo 2012) Jäteveden purkupaikalla on voimakas jäteveden tuoksu? Aktiiviliete ei toimi! o Tee laskeutuvuuskoe! Ilmastinyksikkö- tai lautanen on vahingoittunut.

10 9 Ilmastuksessa jäteveteen pitää syntyä paljon ilmakuplia, jos ilmakuplat ovat yksittäisiä ja suurikokoisia, on ilmastuslaitteessa todennäköisesti vika. Katso prosessisäiliöön ilmastuksen aikana. Puhdistetussa jätevedessä on paljon kiintoainetta saostussäiliö on liian pieni saostussäiliön T-haarat on asennettu liian alas routa on liikuttanut saostussäiliötä, jolloin kiintoainetta pääsee liikkumaan eteenpäin 4 BIOSUOTIMET Biosuotimia on myynnissä erilaisia, mutta niiden toimintamalli on pääpiirteittäin sama kuin muilla pienpuhdistamoilla. Biosuotimella jäteveden puhdistaminen perustuu esimerkiksi suodatinmuovin tai suodatinkankaan käyttöön. Suodatinaineen pinnalle muodostuu jätevettä puhdistava mikrobikanta. Usein puhdistettava jätevesi syötetään suodatinaineen päälle, josta se pystyy painovoimaisesti kulkeutumaan suodatinmateriaalin läpi. Puhdistettu jätevesi kierrätetään usein pumpulla (esim. uppopumppu) uudestaan suodattimen päälle, jotta saadaan tasattua kuormitusvaihteluita, estetään suodatinmateriaalin kuivuminen ja varmistutaan jäteveden puhdistumisesta. Alla olevassa kuvassa 5 on esitettynä biosuotimen rakennetta. Kuva 5. Yksinkertaistettu rakennekuva biosuotimesta.

11 10 Biosuotimen toiminnan tarkkailussa tärkeää Tarkastetaan pumppujen toiminta. Tarkastetaan jäteveden syöttö suodatinmateriaalille. Suuttimissa ei ole tukoksia. Puhdistettava jätevesi leviää tasaisesti suodatinmateriaalille Mikäli järjestelmään tulee esimerkiksi vika, jonka seurauksena suodatinmateriaalille päätyy lietettä, täytyy suodatinmateriaalia huuhdella vedellä ja saostussäiliöt tyhjentää Biosuotimien kohdalla ongelmatilanteet ovat hyvin samanlaisia kuin edellä mainittujen laitepuhdistamojen kohdalla! 5 TEHOSTETTU FOSFORINPOISTO Yleisimpiä fosforin poistokeinoja ovat fosforin saostus kemikaalilla tai saostus erillisellä fosforikaivolla. Maasuodattamoissa voidaan käyttää myös fosforia sitovia kerroksia. Fosforinsidontakerrokset täytyy uusia aika-ajoin, koska fosforin poistaminen jätevedestä heikkenee. Tällöin joudutaan suodatuskenttä rakentamaan uudelleen. Saostuskemikaalin käyttö perustuu liukoisen fosforin saostamiseen saostussäiliöön. Laitteistoissa voi olla mallikohtaisia eroja, mutta usein laitteisto koostuu kemikaaliastiasta, ajastimesta ja annostelupumpusta. Mikäli huomaat jotain poikkeavaa, selvitä laitteiston merkki ja malli ja pyydä valmistajalta tarkat ohjeet laitteistolle. Fosforin kemiallisen saostuksen huoltotoimenpiteet Tarkastetaan kemikaalipumpun toiminta! Tarkastetaan, että fosforin saostuskemikaalia tulee riittävästi suhteessa henkilömäärään. Tarkastetaan, että kemikaaliastian ja syöttöletkun välissä ei ole saostumia. Muutoin kemikaalin syöttö voi estyä.

12 11 Kemikaalia lisättäessä käytä samaa kemikaalia! Älä sekoita erilaisia kemikaaleja keskenään. Turvallisuussyistä kemikaali on hyvä säilyttää suljetussa tilassa. Saostuskemikaali saattaa kerrostua, joten isoa säiliötä (esim. 50 l) ei kannata täyttää aivan täyteen. Kemikaalit ovat vähintään ihoa ja limakalvoja ärsyttäviä aineita. Käytä siis suojahanskoja! Haitallinen/ärsyttävä kemikaali on merkitty kuvan osoittamalla tavalla. Kuva 6. Ärsyttävän kemikaalin merkintä. (Tukes) Alla olevassa kuvassa 7 on esitetty eräs kemikaalisäiliön asennusvaihtoehto. Kuvan tapauksessa kemikaalilaitteisto on asennettu kylpyhuoneeseen. Muita mahdollisuuksia ovat esimerkiksi sijainti tiskipöydän alla tai omassa teknisessä tilassa (esim. maakellari lähellä puhdistamoa). kemikaalipumppu kemikaalin viemäriin liitäntä kemikaalisäiliö Kuva 7. Fosforin saostaminen esisaostusyksiköllä (Mikko Repo)

13 12 Fosforin saostaminen fosforikaivolla Usein ratkaisuna on ns. jälkisaostuskaivo. Puhdistetut jätevedet johdetaan erillisen kaivon kautta purkuun. Fosforinsaostuskaivoissa käytetään erilaisia massoja kuten biotiittia. Massojen käyttöiässä on eroja. Suositus vaihtaa ainakin joka toinen vuosi! Kaivon tyhjennys tapahtuu imuautolla. Hyvä ajoittaa samaan aikaan saostussäiliöiden tyhjennyksen kanssa. 6 SAOSTUSKAIVOLIETE JA SEN KÄSITTELY Saostuskaivojen tai -säiliön tyhjennys on tärkeä huoltotoimenpide niin maapuhdistamoille kuin pienpuhdistamoillekin. Saostussäiliöiden suositeltu tyhjennysväli on kaksi kertaa vuodessa, riippuen tosin käytöstä ja saostussäiliön tilavuudesta. Saostussäiliö tai -kaivot voi olla esimerkiksi kolmiosainen muovinen saostussäiliö tai erillinen betoninen saostuskaivo. Mustilla jätevesillä saostussäiliöt ovat vähintään kolmeosaisia, harmaille vesille tehdään kaksiosaisia säiliöitä. Muista oikea-aikainen tyhjennys! Ensimmäisessä saostusosassa kuuluu olla pinta- ja pohjalietettä, toisessa säiliössä saa olla hieman pintalietettä ja lietettä pohjalla. Viimeisessä saostusosassa ei kuulu olla lietettä. Mikäli viimeiseen saostusosaan kertyy lietettä, on vaarana maaperäkäsittelyn, suodatuskentän tukkiutuminen. Tällöin saostussäiliöt täytyy tyhjentää ja pestä vedellä. Säiliöt vuotavat, mikäli saostussäiliöissä tai -kaivoissa jäteveden pinta on alempana kuin T-haaran poistoputken pinta!

14 Täyttymisen tarkkailu Täyttymistä pystytään tarkkailemaan esimerkiksi puukepin ja valkoisen lakanan avulla. Pitkän kepin toisen päähän kierretään lakanaa/harsoa säiliön pohjan ja poistoputken välisen korkeuden pituudelle. Keppi lasketaan säiliön pohjalle ja kierretään pari kertaa rauhallisesti. Keppi nostetaan varovasti ylös ja mitataan lietekerroksen paksuus. Säiliö on tyhjennettävä viimeistään silloin kun lietteen pinta on 10 cm:n päässä poistoputken T-haaran alareunasta. Tyhjennyksen yhteydessä tehtävät tarkastukset Tyhjennyksen lopuksi tarkastetaan säiliön kunto silmämääräisesti (halkeamat ja painumat). Samalla tarkastetaan säiliöltä lähtevien putkien T-haarojen oikea asema. Tyhjennyksen jälkeen saostussäiliöt täytetään vedellä! o Samalla voidaan tarkkailla vuotavatko säiliöt. o Säiliön ensimmäinen osa täytetään vedellä poistoputken alarajaan saakka ja tilannetta seurataan jonkin aikaa, mikäli veden pinta ei alene, säiliö ei vuoda. Saostussäiliöiden lietteet on kuljetettava kunnan määräämään loppukäsittelypaikkaan. Saostuskaivojen ja umpisäiliöiden tyhjennyksiä hoitavat Imatran seudulla mm. seuraavat yrittäjät Parikkalan Autorahti Oy Jätekuljetus Kosonen H. Oy Ristiharjuntie 100 Moskuuntie Parikkala Parikkala puh puh

15 14 Puhdistushuolto J. Terävä Ky Kuljetus E. Tammisto Silamustie 139 Valajankatu Simpele Imatra puh puh. (05) Puhtaanapito J. Kuisma Oy Pajatie Puntala puh Mikäli lietteet käytetään hyödyksi esimerkiksi pelloilla lannoitteena tai maanparannusaineena, on ne kalkkistabiloitava! 6.2 Kalkkistabilointi Kalkkistabiloinnissa lietteen ph eli nostetaan korkealle, jolloin lietteestä tuhoutuvat terveydelle haitalliset bakteerit. Stabilointi voidaan tehdä esimerkiksi saostuskaivossa ja lietelannan keräysvaunussa. Aluksi liete sekoitetaan tasalaatuiseksi ja siihen lisätään sammutettua kalkkia noin 8,5 kg/m 3. Mikäli liete on hyvin vesipitoista, lisätään kalkkia vähintään 13,5 kg/m 3. Kalkkistabiloinnin aikana lietteen ph nostetaan yli 12 eli liete muuttuu emäksiseksi. Happamuutta (ph) seurataan esimerkiksi apteekeista saatavilla ph-liuskoilla. Kun ph on oikea, lietteen annetaan seisoa kaivossa kaksi tuntia. Tämän jälkeen se levitetään käyttökohteeseensa (esimerkiksi pellolle) välittömästi ja mullataan. Jos kalkkistabilointi tehdään kiinteistön omissa saostuskaivoissa, niin stabiloinnin aikana ei saa käyttää WC- tai suihkutiloja. Tällä tavoin estetään uuden lietteen syntyminen. Kalkkia ja stabiloitua sakokaivolietettä ei saa päästää maapuhdistamoihin tai laitepuhdistamojen prosesseihin.

16 15 Lietteen käytöllä on tiettyjä rajoituksia ruokakasvien viljelyssä. Kalkkistabiloitua lietettä voidaan käyttää lannoitteena, mutta lannoituskäyttö rajoittaa hyötykasvien viljelyä. Pellolla voidaan viljellä vain öljykasveja, viljaa ja sokerijuurikasta. Siis sellaisia kasveja, joita ei sellaisenaan käytetä ihmisten tai eläinten ravinnoksi. Aikaisintaan viiden vuoden kuluttua on mahdollista viljellä muunlaisia ruokakasveja. Viherrakentamisessa ei ole suuria rajoitteita. 7 NÄYTTEENOTTO Puhdistetusta jätevedestä pystytään aistinvaraisesti arvioimaan lähinnä kiintoaineen määrä ja biologinen hapenkulutus. Mikäli puhdistetussa jätevedessä on vahva tuoksu, ei orgaanisen aineen hajoaminen mahdollisesti toimi oikein. Kiintoaineen määrää voidaan arvioida jäteveden värin perusteella. Puhdistetuille jätevesille on kuitenkin normaalia lievä humuksen väri. Haitta-aineiden kuten typen ja fosforin määrät puhdistetussa jätevedessä tulevat ilmi vain laboratoriomääritysten avulla. Laboratoriomääritysten kannalta tärkeää on keskimääräisen näytteen saaminen järjestelmästä. Maasuodattamoista näytteen saa otettua kokoomakaivosta tai purkuputken päästä. Maahanimeyttämöissä näytteen saa vain pohjavedestä ja toimenpide edellyttää pohjaveden tarkkailuputken asentamista. Laitepuhdistamoista ja biosuotimista näytteen saa purkuputken päästä. Keskimääräisen näytteen saamiseksi kannattaa ottaa tarpeeksi suuri raakanäyte. Osassa laitepuhdistamoissa mitoitettu jätevesien purkumäärä kerralla voi olla esimerkiksi 150 litraa, ja alussa laite saattaa purkaa myös aktiivilietettä.

17 16 Kertanäyte kertoo laitteen sen hetkisen tilanteen, ja on usein tarpeeksi suuntaa antava tieto. Alla olevissa kuvissa 8 ja 9 on kaksi erilaista jätevesinäytteenotto tilannetta. Kuva 8 ja 9. Puhdistetun jätevesinäytteen ottaminen Jätevesinäytteet tulee säilyttää viileässä. Ohjesääntönä on, että näytteet tulee toimittaa näytteenoton jälkeen vuorokauden sisällä laboratorioon. Lisäohjeita kannattaa kuitenkin kysyä laboratoriosta, jossa näytteet tullaan analysoimaan. 7.1 Puhdistustehon laskenta Jätevesien puhdistuksessa on käytössä niin sanottu perustaso ja tiukennettu taso. Tiukennettu taso määritetään ympäristönsuojelulain (2000/86) 19 :n nojalla annettujen kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä. Hajajätevesiasetuksen (209/2011) puhdistustavoitteet on osoitettu seuraavalla sivulla olevassa taulukossa 1. Alue a tarkoittaa alempiin puhdistustavoitteisiin soveltuvaa aluetta. Alue b tarkoittaa pilaantumiselle herkkää aluetta kuten pohjavesi- tai ranta-aluetta.

18 17 Orgaaninen aines Kuormituksen vähentämisvaatimus Kokonaisfosfori Kokonaistyppi Mustat jätevedet Alue a b a b a b Puhdistusvaatimus (%) Päästö ympäristöön(g/hlö/vrk) ,66 0,33 9,8 8,4 Harmaat jätevedet Alue a b a b a b Puhdistusvaatimus (%) Päästö ympäristöön(g/hlö/vrk) 9,9 5,1 0,4 0, Taulukko 1. Jätevesiasetuksen puhdistustavoitteet. Laboratoriotulokset ilmoitetaan yksikössä mg/l, mutta asetuksen puhdistustehot on ilmoitettu prosentteina. Mikäli järjestelmästä on otettu näyte tulevasta ja lähtevästä jätevedestä (esimerkiksi jako- ja kokoomakaivosta) on puhdistustehon laskeminen helppoa arvojen vertailulla. Esimerkki 1 Orgaanisen aineksen määrä jakokaivon vedessä 400 mg/l ja kokoomakaivossa 10 mg/l. Laitteiston puhdistusteho on 1-(10:400)=0,975*100 % =97,5 %. Esimerkki 2 Mikäli jätevesijärjestelmästä on otettu näyte vain puhdistetusta jätevedestä, saadaan vertailu laskettua asetuksen kuormituslukujen (g/hlö/vrk) avulla. Kuormitusarvot ovat orgaaniselle ainekselle 50g, kokonaisfosforille 2,2g ja kokonaistypelle 40g. Vertailuarvon laskemiseksi pitää tietää kiinteistön vedenkulutus.

19 18 Kokonaisfosforin määrä panospuhdistamon purkuputken päässä oli 0,2 mg/l. Kiinteistön vedenkulutus on 130l/hlö. Mikä on laitteiston puhdistusteho? Grammat pitää muuttaa milligrammoiksi: 2,2g x 1000=2 200 mg. Vertailuarvo: 2200mg/130l=16,9 mg/l Puhdistusteho: 1-(0,2/16,9)*100 % =98,8 % 8 KUIVAKÄYMÄLÄT Kuivakäymälät ovat huolloltaan jätevesijärjestelmistä helppohoitoisimpia. Kuivakäymälän kohdalla on tärkeää huolehtia käymäläjätteiden oikeanlaisesta jälkikäsittelystä eli kompostoinnista ja virtsan hyötykäytöstä. Kuivakäymäläkohteilla, joissa on kantovesi, niin pesu- ja tiskivesien käsittely voidaan hoitaa imeytyskaivolla. Jos kohteessa on painevesi (sähköpumppu), niin pesuvesien eli harmaiden vesien käsittelyksi riittää kaksiosainen saostussäiliö + maaperäkäsittely tai harmaavesisuodatin. Saostussäiliöt tyhjennetään tarvittaessa ja tarkistetaan säiliöiden kunto (ks. 6.2). Harmaavesisuodattimen suodatinmateriaali vaihdetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti.

20 Käymäläjätteen jälkikompostointi Mikäli kuivakäymälästä tyhjennettävä käymäläjäte on vain osittain kompostoitunutta, kuivattua tai pakastettua, se jälkikompostoidaan. Näin siitä saadaan erinomaista maanparannusainetta. Käymäläjätteen kompostointiin kestää noin vuoden. Kompostointiaika alkaa, kun kompostiin ei enää lisätä tuoretta käymäläjätettä. Jos käymäläjätteeseen ei käytön aikana ole sekoitettu kuiviketta, lisätään se kompostoitaessa. Kuivattu ja pakastettu käymäläjäte vaatii sekoittamista ja aikaa, jotta kompostoituminen voi käynnistyä. Suomen olosuhteissa kompostoituminen tapahtuu kesällä. Mitä viileämpi sää on, sitä hitaampaa on kompostoituminen. Suositus kompostoida käymäläjätettä vuoden ympäri varmistaa käymäläjätteen kompostoitumisen ulkona. Tämän jälkeen kompostoitunut käymäläjäte voidaan käyttää turvallisesti ohjeiden mukaan esimerkiksi lannoitteena tai maanparannusaineena. 8.2 Virtsan hyötykäyttö Erikseen kerätty virtsa ei ole ollut kosketuksissa kiinteän ulosteen kanssa. Osassa käymälälaitteista virtsa erotellaan istuinosassa ja kerätään erillisen säiliöön. Virsta on erittäin hyvä ravinneliuos ja ravinteet ovat suoraan kasveille sopivassa muodossa. Lisäksi se sisältää hivenaineita tasapainoisesti. Virtsa on lähes steriiliä, joten sitä voidaan hyödyntää sellaisenaan ilman erillistä käsittelyä. Virtsan käsittelyyn on erilaisia tapoja: Virtsan lannoitekäyttö Kerätään erilliseen astiaan ja käytetään laimennettuna ravinneliuoksena. o Laimennussuhde on 3:1 tai 10:1. o Suojavyöhyke kaivoihin ja vesistöihin on metriä. o Lannoituskastelu tehdään mieluiten illalla ja pilvisellä säällä.

21 Hyötykasvien lannoitus lopetetaan noin kuukausi ennen sadonkorjuuta Virtsa voidaan laittaa o puutarhakompostoriin herätteeksi o kompostoinnin kiihdyttäjäksi o imeyttää turpeeseen tai muuhun kuivikeaineeseen ja käsitellä kuten kiinteää käymäläjätettä. 20

MUISTA MYÖS KOKOOMAPUTKISTON JA KOKOOMAKAIVON KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE!

MUISTA MYÖS KOKOOMAPUTKISTON JA KOKOOMAKAIVON KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE! MAASUODATTAMO tarkoitetaan sellaista maahan kaivettua tai pengerrettyä talousjäteveden käsittelylaitteistoa, jossa vähintään saostussäiliössä esikäsitelty jätevesi puhdistuu kulkeutuessaan rakennetun hiekkaa

Lisätiedot

Puhtaiden vesien puolesta - opas jätevesien maailmaan

Puhtaiden vesien puolesta - opas jätevesien maailmaan Page 1 of 5 Maasuodattamon käyttö- ja huolto-ohje Maasuodattamo Saostussäiliö Jakokaivo Kokoomaputkisto Kokoomakaivo Maasuodattamo Maasuodattamossa puhdistus perustuu biologiseen toimintaan suodatushiekan

Lisätiedot

Jätevesienkäsittely kuntoon

Jätevesienkäsittely kuntoon Jätevesienkäsittely kuntoon Eija Säger Hämeen ammattikorkeakoulu Jätevesihuollon kehittäminen Tammelan kunnan hajaasutusalueilla hanke JärviSunnuntai 12.6.2011 Hämeen luontokeskus, Tammela Säädösmuutokset

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 2 TAUSTAA Jäteveden sisältämästä fosforista 50% tulee

Lisätiedot

Tilan nimi ja RN:o. Onko rakennuspaikka pohjavesialueella kyllä ei omakotitalo rivitalo vapaa-ajan asunto sauna maatilan asuinrakennus

Tilan nimi ja RN:o. Onko rakennuspaikka pohjavesialueella kyllä ei omakotitalo rivitalo vapaa-ajan asunto sauna maatilan asuinrakennus SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ 2007 1. KIINTEISTÖN OMISTAJA Nimi: Osoite: Puhelin kotiin: Puhelin työhön: 2. RAKENNUS- PAIKKA Kiinteistön haltija (jos eri kuin omistaja): Kylä: Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

WehoSeptic. Jäteveden maapuhdistamot

WehoSeptic. Jäteveden maapuhdistamot WehoSeptic Jäteveden maapuhdistamot Omakotitalon asumisjätevesien puhdistusratkaisut Maasuodatus Jätevesi esikäsitellään 3 -osaisessa saostussäiliössä, jossa erotellaan kiintoaineet ja rasva. Erottelua

Lisätiedot

Jätevesien määrä, laatu ja kuormituksen vähentäminen

Jätevesien määrä, laatu ja kuormituksen vähentäminen Jätevesien määrä, laatu ja kuormituksen vähentäminen Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus 3.6.2016 Kuva: Erkki Santala Johdanto jätevedenpuhdistukseen 1. jätevesien syntyminen

Lisätiedot

Sisällys WehoPuts jäteveden pienpuhdistamot WehoSeptic-maapuhdistamot WehoSeptic-mökkituotteet WehoSeptic-kuivakäymälätuotteet

Sisällys WehoPuts jäteveden pienpuhdistamot WehoSeptic-maapuhdistamot WehoSeptic-mökkituotteet WehoSeptic-kuivakäymälätuotteet Sisällys WehoPuts 5-10... 3 WehoPuts-tarvikkeet... 3 WehoPuts 15-95... 4 WehoSeptic-maapuhdistamot...5-6 WehoSeptic-mökkituotteet... 6 WehoSeptic-kuivakäymälätuotteet... 7 Hanakat-toimipaikat... 8 WehoPuts

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kiinteistön haltija

Lisätiedot

Yksivesiviemäröinnistä erotteluun? Alipainekäymälä vanhaan rakennukseen. Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Lohja 23.11.2011

Yksivesiviemäröinnistä erotteluun? Alipainekäymälä vanhaan rakennukseen. Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Lohja 23.11.2011 Yksivesiviemäröinnistä erotteluun? Alipainekäymälä vanhaan rakennukseen Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Lohja 23.11.2011 Yhden putken systeemi vai erotteleva? Vanhoissa kiinteistöissä yleensä yksi

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN KIINTEISTÖN OMISTAJA Nimi: Osoite: Puhelin kotiin: Puhelin työhön: RAKENNUS- PAIKKA Kiinteistön haltija (jos eri kuin omistaja): Kylä: Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö, eli jätevesiä ei kuormiteta wc:n jätevesillä.

Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö, eli jätevesiä ei kuormiteta wc:n jätevesillä. Ohjeellinen malli: Jätevesilaskelmasta Valintaperusteista RAITA SK1300 + BioBox XL harmaavesi -puhdistamolla: Kohdetiedot: Loma-asunnot Pientalot Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai

Lisätiedot

KIINTEISTÖN HALTIJA Nimi Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite TIEDOT KIINTEISTÖSTÄ Kiinteistön osoite Kiinteistön rek.n:o Kiinteistön valmistumisvuosi Peruskorjausvuodet

Lisätiedot

Diaarinumero (Viranomainen täyttää) VAPAUTUSHAKEMUS VESIJOHTOON JÄTEVESIVIEMÄRIIN SADEVESIVIEMÄRIIN LIITTYMISESTÄ OHJEITA: Täyttäkää kaikki kohdat huolellisesti. Jokaisesta vesipisteitä tai viemärin sisältävästä

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY

HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI 2016 2 Vaatimukset viemäriverkoston ulkopuolisten kiinteistöjen jätevesijärjestelmille: Jätevedet tulee johtaa vähintään kolmeosastoisen

Lisätiedot

Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö, eli jätevesiä ei kuormiteta wc:n jätevesillä.

Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö, eli jätevesiä ei kuormiteta wc:n jätevesillä. Ohjeellinen malli: Jätevesilaskelmasta Valintaperusteista RAITA BioBox XL harmaavesi -puhdistamolla: Kohdetiedot: Loma-asunnot Pientalot Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö,

Lisätiedot

Tietoa eri puhdistamotyyppien toiminnasta

Tietoa eri puhdistamotyyppien toiminnasta Tietoa eri puhdistamotyyppien toiminnasta KOKOEKO-seminaari 24.2.2011 Ville Matikka Savonia-ammattikorkeakoulu Tekniikka, Kuopio Ympäristötekniikan opetus- ja tutkimusyksikkö Sisältö Taustaa Pienpuhdistamoista

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Kiinteistönhaltija. Nimi. Osoite. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Kiinteistönhaltija. Nimi. Osoite. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE Kiinteistönhaltija Nimi Osoite Puhelinnumero ja sähköpostiosoite Tiedot kiinteistöstä omistus vuokra Kiinteistön osoite Kylä ja RN:o Käyttötarkoitus

Lisätiedot

HYVÄ JÄTEVEDEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset ja toteutus

HYVÄ JÄTEVEDEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset ja toteutus HYVÄ JÄTEVEDEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset ja toteutus Minttu Peuraniemi, 19.9.2012 www.luvy.fi Aatteellinen yhdistys aatteellista toimintaa ja sitä tukevaa liiketoimintaa

Lisätiedot

SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ. 2. KIINTEISTÖN TIEDOT Kylä: Korttelin / Tilan nimi: Tontin n:o / RN:o

SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ. 2. KIINTEISTÖN TIEDOT Kylä: Korttelin / Tilan nimi: Tontin n:o / RN:o Jalasjärven kunta Tekninen osasto Ympäristötoimi Kirkkotie 4, PL 12 61601 Jalasjärvi SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ 1. KIINTEISTÖN OMISTAJAN/HALTIJAN TIEDOT : : virka-aikana: Sähköpostiosoite:

Lisätiedot

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT PUMPPAAMOT PUTKET JA OSAT KAAPELINSUOJAUS RUMMUT VIEMÄRI- JA VESIJOHTOPUTKET KAIVOT LAITURITARVIKKEET KIINTEISTÖTARVIKKEET Ympäristöystävällistä

Lisätiedot

OMAKOTITALOILLE. Toimintavarmat, helppohoitoiset ja pitkäikäiset jätevesiratkaisut. www.jita.fi

OMAKOTITALOILLE. Toimintavarmat, helppohoitoiset ja pitkäikäiset jätevesiratkaisut. www.jita.fi Toimintavarmat, helppohoitoiset ja pitkäikäiset jätevesiratkaisut OMAKOTITALOILLE Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä haja-asutusalueella astui voimaan 1.1.2004 ja sitä muokattiin osittain vuonna

Lisätiedot

Pienpuhdistamoiden valvontatarkkailu Nurmijärvellä 13.-14.5.2008

Pienpuhdistamoiden valvontatarkkailu Nurmijärvellä 13.-14.5.2008 Pienpuhdistamoiden valvontatarkkailu Nurmijärvellä 13.-14.5.2008 Yleistä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry teki toukokuussa 2008 Nurmijärven kunnan ympäristökeskuksen tilauksesta

Lisätiedot

JÄTEVEDET PUHTAIKSI - RAVINTEET TALTEEN

JÄTEVEDET PUHTAIKSI - RAVINTEET TALTEEN JÄTEVEDET PUHTAIKSI - RAVINTEET TALTEEN JÄTEVESIOPAS Haja-asutusalueiden jätevesienkäsittelyä koskevat lait ja asetukset Ympäristönsuojelulaki 86/2000 Jätevedet on johdettava ja käsiteltävä niin, ettei

Lisätiedot

KAAVATILANNE Asemakaava Ranta-asemakaava Yleiskaava. Muu rakennus, mikä?

KAAVATILANNE Asemakaava Ranta-asemakaava Yleiskaava. Muu rakennus, mikä? SELVITYS SELVITYS NYKYISESTÄ JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ Säilytetään kiinteistöllä! KIINTEISTÖN- OMISTAJAN YHTEYSTIEDOT Nimi Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero KIINTEISTÖ Kaupunginosa/kylä

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ Liitteitä: kpl

SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ Liitteitä: kpl Hämeenkyrön kunta, Ympäristönsuojelu Hollitie 7, 39100 HÄMEENKYRÖ Saapumispäivä Käsittely 1(6) SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ Liitteitä: kpl Selvitys säilytetään kiinteistöllä ja esitetään

Lisätiedot

Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan. Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro:

Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan. Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro: JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SELVITYSLOMAKE Asikkalan kunta Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan Rakennusvalvonta rakennusvalvontaan Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro: Uusi jätevesijärjestelmä

Lisätiedot

OHJE. JÄRJESTELMIEN ARVIOINTIKRITEERIT Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke 2011

OHJE. JÄRJESTELMIEN ARVIOINTIKRITEERIT Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke 2011 OHJE 2011 JÄRJESTELMIEN ARVIOINTIKRITEERIT Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke 2011 Tämä ohje on laadittu Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeessa LINKKI 2011 kuntien viranomaisten ja neuvojien työn tueksi,

Lisätiedot

Jätevesijärjestelmän toimintakunnon arviointi kiinteistöllä. Erkki Santala, Hajaputsari ry

Jätevesijärjestelmän toimintakunnon arviointi kiinteistöllä. Erkki Santala, Hajaputsari ry Jätevesijärjestelmän toimintakunnon arviointi kiinteistöllä Erkki Santala, Hajaputsari ry Neuvontaan liittyvällä kiinteistökäynnillä tehtävä jätevesijärjestelmän arviointi Jätevesijärjestelmän toimintakunnon

Lisätiedot

Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. NAANTALIN KAUPUNKI SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ HUOLTOPÄIVÄKIRJA Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kiinteistön haltija

Lisätiedot

TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA (VNA 209/2011)

TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA (VNA 209/2011) Huom. Kiinteistöllä säilytettävä TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA (VNA 209/2011) Yhteenveto jätevesijärjestelmän suunnitelmasta Uusi jätevesijärjestelmä

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset. NEUVO-hanke

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset. NEUVO-hanke Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset NEUVO-hanke Yleinen lainsäädäntö Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Suomen perustuslaki

Lisätiedot

Hyvä valinta ystävä. Lue ohje kokonaan ennen asentamista!

Hyvä valinta ystävä. Lue ohje kokonaan ennen asentamista! Hyvä valinta ystävä! Vestelli biomoduulit 8 - asennus-, käyttö ja huolto-ohje Vestelli Biomoduulit 8 toiminta Vestelli Biomoduulit 8 asennus Vestelli Biomoduulit 8 käyttö ja huolto Yleistä Lue ohje kokonaan

Lisätiedot

Harmaan jäteveden käsittely. Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus

Harmaan jäteveden käsittely. Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus Harmaan jäteveden käsittely Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus 12.5.2017 Jätevesijakeiden erottelun periaate Jätevesijakeiden erottelu on useassa tapauksessa yksinkertaisin

Lisätiedot

JÄTEVEDET PUHTAIKSI - RAVINTEET TALTEEN

JÄTEVEDET PUHTAIKSI - RAVINTEET TALTEEN JÄTEVEDET PUHTAIKSI - RAVINTEET TALTEEN JÄTEVESIOPAS Haja-asutusalueiden jätevesienkäsittelyä koskevat lait ja asetukset Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätevedet on johdettava ja käsiteltävä niin, ettei

Lisätiedot

Uponor panospuhdistamoiden puhdistustuloksia

Uponor panospuhdistamoiden puhdistustuloksia Uponor panospuhdistamoiden puhdistustuloksia Uponor-panospuhdistamot ovat olleet mukana useissa viranomaisten seurantakohteissa sekä puolueettomissa tutkimushankkeissa, kuten Suomen ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Kuivakäymälät, kompostointi ja pesuvesien puhdistaminen. Vesistöjä kunnostamaan -infotilaisuus , Kustavi

Kuivakäymälät, kompostointi ja pesuvesien puhdistaminen. Vesistöjä kunnostamaan -infotilaisuus , Kustavi Kuivakäymälät, kompostointi ja pesuvesien puhdistaminen Vesistöjä kunnostamaan -infotilaisuus 10.9.2016, Kustavi Ravinteiden kierto tulevaisuudessa välttämätöntä Fosfori on alkuaine, jonka on arvioitu

Lisätiedot

YHTEENVETO FOSFORINPOISTON MENETELMISTÄ KIINTEISTÖ- KOHTAISESSA JÄTEVEDENKÄSITTELYSSÄ

YHTEENVETO FOSFORINPOISTON MENETELMISTÄ KIINTEISTÖ- KOHTAISESSA JÄTEVEDENKÄSITTELYSSÄ YHTEENVETO FOSFORINPOISTON MENETELMISTÄ KIINTEISTÖ- KOHTAISESSA JÄTEVEDENKÄSITTELYSSÄ Satu Heino Projektipäällikkö Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry 9.9.2009 KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS

Lisätiedot

LokaPuts hankkeen työnäytös Kiteellä

LokaPuts hankkeen työnäytös Kiteellä Suomen Salaojakeskus LokaPuts-hanke Euroopan aluekehitysrahasto EAKR LokaPuts hankkeen työnäytös Kiteellä Työnäytösraportti 6. SUOMEN SALAOJAKESKUS OY Oulun toimisto: Kiilakiventie 1, 90250 OULU, puh.

Lisätiedot

TOIMINTA. Jätevesiasetus (2004-) Jätevesiasetuksen sisältö. JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset

TOIMINTA. Jätevesiasetus (2004-) Jätevesiasetuksen sisältö. JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset Minttu Peuraniemi 17.4.2010 Yhdistys perustettu 1975 Jäsenet kunnat, teollisuus, yritykset, yhdistykset Tavoitteet vesiensuojelun,

Lisätiedot

Jätevesien käsittelysuositukset viemäröimättömällä alueella Janakkalan kunnassa

Jätevesien käsittelysuositukset viemäröimättömällä alueella Janakkalan kunnassa 6.6.2008 Jätevesien käsittelysuositukset viemäröimättömällä alueella Janakkalan kunnassa Haja-asutusalueen jätevesienkäsittelyä ohjaavat ympäristönsuojelulaki (86/2000), valtioneuvostonasetus talousjätevesien

Lisätiedot

Karvian Kunta. Jätevesiopas. Jätevesijärjestelmien esittely ja alueelliset määräykset jätevesijärjestelmän toteutukseen

Karvian Kunta. Jätevesiopas. Jätevesijärjestelmien esittely ja alueelliset määräykset jätevesijärjestelmän toteutukseen Karvian Kunta Jätevesiopas Jätevesijärjestelmien esittely ja alueelliset määräykset jätevesijärjestelmän toteutukseen 2 Sisältö JÄTEVESIASETUKSEN TOIMEENPANO... 3 YLEISTÄ... 3 AIKATAULU... 4 LYKKÄYKSET

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, Vöyri

Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, Vöyri VÖYRIN KUNTA Jätevesijärjestelmä Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, 66600 Vöyri selvitys olemassa olevasta järjestelmästä jätevesijärjestelmän uusiminen uusi jätevesijärjestelmä rakennusluvan

Lisätiedot

LokaPuts hankkeen työnäytös Kiteellä

LokaPuts hankkeen työnäytös Kiteellä Suomen Salaojakeskus LokaPuts-hanke Euroopan aluekehitysrahasto EAKR LokaPuts hankkeen työnäytös Kiteellä Työnäytösraportti 4. SUOMEN SALAOJAKESKUS OY Oulun toimisto: Kauppurienkatu 23, 90100 OULU, puh.

Lisätiedot

JÄTEVESILIETTEEN KALKSTABILOINTIOHJE. Pohjanmaan jätelautakunta

JÄTEVESILIETTEEN KALKSTABILOINTIOHJE. Pohjanmaan jätelautakunta JÄTEVESILIETTEEN KALKSTABILOINTIOHJE Pohjanmaan jätelautakunta Elokuu 2015 1. Johdanto Tämä kalkkistabilointiohje perustuu ProAgrian julkaisuun Sakokaivolietteen kalkkistabilointiohje, jätelakiin sekä

Lisätiedot

JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ

JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ Jarmo Kosunen Ilkka Juva 15.1.2010 Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen

Lisätiedot

Pohjavesialueet (I- ja II-luokka, ulkorajan mukaan).

Pohjavesialueet (I- ja II-luokka, ulkorajan mukaan). 1 JOENSUUN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TARKENTAVA SOVELTA- MISKÄYTÄNTÖ HAJA-ASUTUSALUEEN TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAAN LAINSÄÄDÄNTÖÖN Lainsäädäntö ja määräykset: Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

SELVITYS & SUUNNITELMA

SELVITYS & SUUNNITELMA CW Solutions Oy 05.05.2005 VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SELVITYS & SUUNNITELMA Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla

Lisätiedot

Yleisimpien jäteveden käsittelyjärjestelmien tunnistaminen sekä järjestelmän toimivuuden arviointi kiinteistökäynnillä

Yleisimpien jäteveden käsittelyjärjestelmien tunnistaminen sekä järjestelmän toimivuuden arviointi kiinteistökäynnillä Yleisimpien jäteveden käsittelyjärjestelmien tunnistaminen sekä järjestelmän toimivuuden arviointi kiinteistökäynnillä Helsinki 22.5.2015 Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Mitä järjestelmiä kiinteistöiltä

Lisätiedot

Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Lieksassa

Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Lieksassa Suomen Salaojakeskus Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Lieksassa Työnäytösraportti 1 (2) HAJAJÄTEVESIHUOLTO HANKE JÄRJESTI TYÖNÄYTÖKSEN TEOPLASTIN BIO PP-BIOSUODATTIMEN

Lisätiedot

Panospuhdistamoiden toiminta ja huolto. Jyrki Löppönen Kangasala 23.4.2009

Panospuhdistamoiden toiminta ja huolto. Jyrki Löppönen Kangasala 23.4.2009 Panospuhdistamoiden toiminta ja huolto Jyrki Löppönen Kangasala 23.4.2009 1 Uponor-panospuhdistamo tuoteperhe *) Upoclean Uponor-panospuhdistamo 7 yhden perheen ratkaisu, myös vapaa-ajan asunnoille, joissa

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ, JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ JA HUOLTO OHJE JA PÄIVÄKIRJA. Selvitys jätevesijärjestelmästä

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ, JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ JA HUOLTO OHJE JA PÄIVÄKIRJA. Selvitys jätevesijärjestelmästä SYKE 2005 12 19 SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ, JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ JA HUOLTO OHJE JA PÄIVÄKIRJA Huom. Ohje ja päiväkirja on laadittu järjestelmälle, johon kuuluu saostussäiliö ja maasuodattamo.

Lisätiedot

Asennusohje PIPELIFE YMPÄRISTÖN SUODATUSKASETIT

Asennusohje PIPELIFE YMPÄRISTÖN SUODATUSKASETIT Asennusohje PIPELIFE YMPÄRISTÖN SUODATUSKASETIT 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 6 kpl s uodatuskasetti 5 kpl Ø 110mm kokoomaputki 5 kpl Ø 110mm liitosputki 1 kpl Ø 110mm T-haara 2 kpl tuuletusputki ja hattu 2 kpl Ø

Lisätiedot

Suomen Salaojakeskus Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Tohmajärvellä

Suomen Salaojakeskus Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Tohmajärvellä Suomen Salaojakeskus Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Tohmajärvellä Työnäytösraportti 1 (2) HAJAJÄTEVESIHUOLTO HANKE JÄRJESTI TYÖNÄYTÖKSEN JITA- KEMIK-PANOSPUHDISTAMON

Lisätiedot

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 JÄTEVEDEN KÄSITTELY Tiivistelmä: Asetus talousjätevesien käsittely vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla MR PIPE SERVICE FINLAND OY 2 1.

Lisätiedot

JÄTEVEDET PUHTAIKSI - RAVINTEET TALTEEN

JÄTEVEDET PUHTAIKSI - RAVINTEET TALTEEN JÄTEVEDET PUHTAIKSI - RAVINTEET TALTEEN JÄTEVESIOPAS Haja-asutusalueiden jätevesienkäsittelyä koskevat lait ja asetukset Ympäristönsuojelulaki ja asetus talousjätevesien käsittelystä Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

Jäteveden maaperäkäsittely ja järjestelmien toimintakunnon arviointi. Erkki Santala, Hajaputsari ry

Jäteveden maaperäkäsittely ja järjestelmien toimintakunnon arviointi. Erkki Santala, Hajaputsari ry Jäteveden maaperäkäsittely ja järjestelmien toimintakunnon arviointi Erkki Santala, Hajaputsari ry Jäteveden maahanimeyttämöt ja maasuodattamot Toimintaperiaatteet Rakenneratkaisuja Imeyttämö Suodattamo

Lisätiedot

Plastic Pipes UMPISÄILIÖT: J i t a k u l k e e a s k e l t a e d e m p ä n ä!

Plastic Pipes UMPISÄILIÖT: J i t a k u l k e e a s k e l t a e d e m p ä n ä! UMPISÄILIÖT: J i t a k u l k e e a s k e l t a e d e m p ä n ä! Jita sakosäiliöt / 2009 3-osastoiset harmaille + wc:n jätevesille 2500 L 3000 L 3500 L 1500 L 2-osastoinen harmaille jätevesille 5500 L 1-osastoinen

Lisätiedot

Raita PA bio ja biokem puhdistamot - KÄYTTÖ, HUOLTO

Raita PA bio ja biokem puhdistamot - KÄYTTÖ, HUOLTO K PA BIO normaali alueille PA biokem PA puhdistamon asennus, hoito, huolto. Kiitos, että valitsit PA puhdistamon puhdistamaan kiinteistösi jätevettä. Vaikka PA on helppo asentaa ja ylläpitää, tarvitsee

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesi-ilta

Haja-asutusalueen jätevesi-ilta Haja-asutusalueen jätevesi-ilta Marttila 7.12.2011 Jonna Hostikka Lainsäädäntöä Vesihuoltolaki (119/2001) Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevan kiinteistön on liityttävä laitoksen viemäriverkostoon

Lisätiedot

LokaPuts hankkeen työnäytös Kontiolahdella

LokaPuts hankkeen työnäytös Kontiolahdella Suomen Salaojakeskus LokaPuts-hanke Euroopan aluekehitysrahasto EAKR LokaPuts hankkeen työnäytös Kontiolahdella Työnäytösraportti 5. SUOMEN SALAOJAKESKUS OY Oulun toimisto: Kauppurienkatu 23, 90100 OULU,

Lisätiedot

Näytteenotto ja tulosten analysointi

Näytteenotto ja tulosten analysointi Haja-asutuksen jätevedet Näytteenotto ja tulosten analysointi Mirva Levomäki Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy Näytteenoton tärkeys VN asetus 542/2003, hajajätevesiasetus kuormitusta vähennettävä

Lisätiedot

Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän saneeraaminen

Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän saneeraaminen Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän saneeraaminen Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy 23.3.2010 Insinööritoimisto HYS Oy perustettu vuonna 2004 tähän mennessä tehty n. 700 jätevesisuunnitelmaa

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuntojen jätevesiratkaisut. toimivuutta, huolettomuutta

Vapaa-ajan asuntojen jätevesiratkaisut. toimivuutta, huolettomuutta Vapaa-ajan asuntojen jätevesiratkaisut toimivuutta, huolettomuutta Enemmän tehoa ja toimivuutta MökkiSepti-jätevesijärjestelmät on suunniteltu erityisesti vapaa-ajan asuntojen jätevesien käsittelyyn. Mökillä

Lisätiedot

HS- JÄTEVEDENPUHDISTAMON HOITO

HS- JÄTEVEDENPUHDISTAMON HOITO Tämän hoito-ohjeen tiedot on tarkoitettu puhdistamon hoidon lisäksi puhdistamoiden suunnittelu, asennus, tarjous ja lupakäsittelyihin (mm. rakennusluvan liitteeksi). Kaikki mallimme ovat suojatut mallisuojin

Lisätiedot

Joitakin esimerkkejä tavallisimmista toimivista jätevesiratkaisuista haja-asutusalueella

Joitakin esimerkkejä tavallisimmista toimivista jätevesiratkaisuista haja-asutusalueella Joitakin esimerkkejä tavallisimmista toimivista jätevesiratkaisuista haja-asutusalueella Jätevesien käsittelyn tavoitteena Länsi-Turunmaalla on vesistöjen ja pohjaveden pilaantumisen estäminen ja naapureille

Lisätiedot

SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KUNTA

SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KUNTA K A I N U U N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Kainuun kunnat SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KUNTA Selvitys tulee tehdä 1.1.2006 mennessä (kiinteistöt joissa ei ole vesikäymälää 1.1.2008 mennessä)

Lisätiedot

PUHTAAN VEDEN HYVÄKSI Ohjeita ja neuvoja mökkien jätevesien käsittelyyn Kesämökk esämökkik ikin in kuormittaa vesistöä Suomen järvien rannoille rakennetaan jatkuvasti uusia kesämökkejä. Varustelutaso on

Lisätiedot

Jäteveden käsittelyjärjestelmät koostuvat seuraavista menetelmistä ja laitteista:

Jäteveden käsittelyjärjestelmät koostuvat seuraavista menetelmistä ja laitteista: 2282 1. JÄTEVEDEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄT Liite I Jäteveden käsittelyjärjestelmät koostuvat seuraavista menetelmistä ja laitteista: 1) saostussäiliö (saostuskaivo), jolla tarkoitetaan jäteveden yksi- tai

Lisätiedot

Uponor-mökkituotteet. Toimintaperiaate. Mökeille ja rantasaunoille:

Uponor-mökkituotteet. Toimintaperiaate. Mökeille ja rantasaunoille: Uponor-mökkituotteet Toimintaperiaate Uponor-mökkituotteet on suunniteltu erityisesti pienten pesuvesimäärien käsittelyyn matalavarusteisilla kesämökeillä ja rantasaunoilla. Mökeille ja rantasaunoille:

Lisätiedot

TEHOSTETTU MAAPERÄKÄSITTELY; KÄYTTÖOHJE

TEHOSTETTU MAAPERÄKÄSITTELY; KÄYTTÖOHJE Tämän hoito-ohjeen tiedot on tarkoitettu puhdistamon hoidon lisäksi puhdistamoiden suunnittelu, asennus, tarjous ja lupakäsittelyihin (mm. rakennusluvan liitteeksi). Kaikki mallimme ovat suojatut mallisuojin

Lisätiedot

7.6.2010 JÄTEVESIENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS BIOLAN KAIVOPUHDISTAMOLLA

7.6.2010 JÄTEVESIENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS BIOLAN KAIVOPUHDISTAMOLLA 7.6.2010 JÄTEVESIENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS BIOLAN KAIVOPUHDISTAMOLLA 1 / 3 YLEISTÄ Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolella annettiin 11.6.2003

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS YLEISEEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTYMISESTÄ

VAPAUTUSHAKEMUS YLEISEEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTYMISESTÄ VAPAUTUSHAKEMUS YLEISEEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTYMISESTÄ Länsirannikon ympäristöyksikkö Vesihuoltolain (119/2001) 11. :n mukainen hakemus 1. Hakijan yhteystiedot 2. Kiinteistön tiedot Nimi Osoite Postitoimipaikka

Lisätiedot

HARMAIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY

HARMAIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY HARMAIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY Viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla Tiina Siimekselä Asiantuntijuushanke 26.3.2010 Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Teknologiayksikkö, Luonnonvarainstituutti 1

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY

HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI 2011 2 Vaatimukset viemäriverkoston ulkopuolisten kiinteistöjen jätevesijärjestelmille: Jätevedet tulee johtaa vähintään kolmeosastoisen

Lisätiedot

Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa?

Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa? Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa? Jätevedenkäsittelyn perusteet ja järjestelmien toimivuus Satu Heino Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Asetus talousjätevesien käsittelystä Oman

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Pohjois-Espoon asukasfoorumi Ruskatalon auditorio, Kalajärvi, 28.10.2010 Ilppo Kajaste / Espoon kaupungin ympäristökeskus Haja-asutusalueen jätevesien

Lisätiedot

Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Kiteellä

Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Kiteellä Suomen Salaojakeskus Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Kiteellä Työnäytösraportti 1 (2) HAJAJÄTEVESIHUOLTO HANKE JÄRJESTI TYÖNÄYTÖKSEN PIPELI- FEN V6-PANOSPUHDISTAMON ASENTAMISESTA

Lisätiedot

Käymäläjätteen käsittely ja kompostointi kasvuvoimaa kompostista!

Käymäläjätteen käsittely ja kompostointi kasvuvoimaa kompostista! Käymäläjätteen käsittely ja kompostointi kasvuvoimaa kompostista! Materiaali: Aino-Maija Kyykoski, ympäristöinsinööri Tampere 7.5.2013 Vuosituotos Vuosituotos virtsaa jopa 500 l/vuosi tai 1,3 litraa/ päivä

Lisätiedot

HYVÄ JÄTEVESIHUOLTO HAJA-ASUTUSALUEILLA. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

HYVÄ JÄTEVESIHUOLTO HAJA-ASUTUSALUEILLA. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry HYVÄ JÄTEVESIHUOLTO HAJA-ASUTUSALUEILLA Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Tavoitteet: vesiensuojelun, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden edistäminen Jäsenet: kunnat, teollisuus, yritykset, yhdistykset

Lisätiedot

Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Ilomantsissa

Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Ilomantsissa Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Ilomantsissa Työnäytösraportti 1 (2) HAJAJÄTEVESIHUOLTO HANKE JÄRJESTI TYÖNÄYTÖKSEN MAASUODATTAMON RAKENTAMISESTA ILOMANTSISSA

Lisätiedot

jätevesien käsittely Antti Heinonen Insinööritoimisto HYS Oy 14.10.2009

jätevesien käsittely Antti Heinonen Insinööritoimisto HYS Oy 14.10.2009 Kiinteistökohtainen jätevesien käsittely Antti Heinonen Insinööritoimisto HYS Oy 14.10.2009 Jätevesien käsittelyn järjestäminen....on varmasti talouden yksi suurimmista hankinnoista..ei ole mikään heräteostos..kannattaa

Lisätiedot

Vesa Arvonen: Karhoismajan jätevesiasiat kuntoon

Vesa Arvonen: Karhoismajan jätevesiasiat kuntoon Vesa Arvonen: Karhoismajan jätevesiasiat kuntoon Nyt kun Karhoismajan vesireittien järvien veden laatua ollaan parantamassa, on yksi tärkeä tekijä kiinteistöiltä tulevan kuormituksen vähentäminen. Kuormituksella

Lisätiedot

BioBox XL n asennus, hoito, huolto

BioBox XL n asennus, hoito, huolto 650 BioBox XL n asennus, hoito, huolto Kiitos, että valitsit Biobox XL puhdistamon puhdistamaan harmaata jätevettä. Vaikka BioBox XL on helppo asentaa ja ylläpitää, se tarvitsee muutamia toimenpiteitä

Lisätiedot

Mökkipaketti 2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeversio 08/11

Mökkipaketti 2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeversio 08/11 Mökkipaketti 2 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Ohjeversio 08/11 1 Sisältö 1 Käyttötarkoitus... 3 2 Asentaminen... 4 2.1 Imeytyskaivon asentaminen... 5 3 Huolto... 6 2 1 Käyttötarkoitus Mökkipaketti

Lisätiedot

OHJEET JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN VALINTAAN, RAKENTAMISEEN JA HOITOON KOKKOLASSA VESILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTON ULKO- PUOLISILLA ALUEILLA.

OHJEET JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN VALINTAAN, RAKENTAMISEEN JA HOITOON KOKKOLASSA VESILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTON ULKO- PUOLISILLA ALUEILLA. Liite 1/1 OHJEET JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN VALINTAAN, RAKENTAMISEEN JA HOITOON KOKKOLASSA VESILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTON ULKO- PUOLISILLA ALUEILLA. A. JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU,

Lisätiedot

22. Haja-asutuksen ravinnekuormituksen vähentäminen Ravinnesampo. Osa 1: Asumisjätevesien käsittely. (Vilpas et al., 2005)

22. Haja-asutuksen ravinnekuormituksen vähentäminen Ravinnesampo. Osa 1: Asumisjätevesien käsittely. (Vilpas et al., 2005) 17.9.2013 www.ymparisto.fi/puhdistamosivusto 22. Haja-asutuksen ravinnekuormituksen vähentäminen Ravinnesampo. Osa 1: Asumisjätevesien käsittely. (Vilpas et al., 2005) Kirjallisuuslähde Kirjallisuuslähde

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Liite 1A KV hyväksynyt 17.5.2004 25 Ohjeet jätevesijärjestelmän valintaan, rakentamiseen ja hoitoon Kokemäen kaupungin viemärilaitoksen viemäriverkon ulkopuolisilla

Lisätiedot

Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3

Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3 Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3 Toimintaperiaate Uponor-umpisäiliö soveltuu erityisesti WC-jäteveden keräilyyn. WC-jätevedet johdetaan 5,3 m 3 säiliöön, jonka loka-auto tyhjentää ja vie jätevedet puhdistettavaksi.

Lisätiedot

Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Kiteellä

Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Kiteellä Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Kiteellä Työnäytösraportti 1 (2) HAJAJÄTEVESIHUOLTO HANKE JÄRJESTI TYÖNÄYTÖKSEN FOSFORIN ESISAOSTUKSELLA VARUSTETUN MAASUODATTAMON

Lisätiedot

Hakkapeliitantie Tammela

Hakkapeliitantie Tammela Uusi jätevesijärjestelmä Vanhan järjestelmän uusiminen Saapunut/Dnro: 1. Nimi KIINTEISTÖN OMISTAJA/ Osoite HALTIJA Sähköposti Puhelin virka-aikana Yhteyshenkilö, jos muu kuin hakija Yhteyshenkilön puhelin

Lisätiedot

Kuivakäymälästä kompostiin KO M P O S TO I N T I

Kuivakäymälästä kompostiin KO M P O S TO I N T I Kuivakäymälästä kompostiin KO M P O S TO I N T I Ravinteiden kierrättäminen kannattaa saat hyvää multaa pihaan säästät lannoitteiden ja mullan ostossa saat hyötyliikuntaa ja iloisen mielen säästät jätemaksuissa

Lisätiedot

Jätevesisuunnitelma. Rakennuspaikan osoite: Kohtsalmentie 319 (nimetön tie) 56310 Syyspohja Korttelin nro/tilan nimi, nro 700-17-1-13

Jätevesisuunnitelma. Rakennuspaikan osoite: Kohtsalmentie 319 (nimetön tie) 56310 Syyspohja Korttelin nro/tilan nimi, nro 700-17-1-13 55800 Imatra, p. 0400 152120 Jätevesisuunnitelma Rakentaja: Oy TNT Kiinteistöt Ab Rakennuspaikan osoite: Kohtsalmentie 319 (nimetön tie) 56310 Syyspohja Korttelin nro/tilan nimi, nro 700-17-1-13 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN

VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN CW Solutions Oy 07.10.2005 1(10) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SELVITYS & SUUNNITELMA Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla

Lisätiedot

Reaktiiviset suodinmassat Käyttö ja loppusijoitus

Reaktiiviset suodinmassat Käyttö ja loppusijoitus Reaktiiviset suodinmassat Käyttö ja loppusijoitus Kjell Weppling Nordkalk Oyj Abp Water Group 1 Nordkalk Filtra -tuotteet Nordkalk Filtra A Nordkalk Filtra P Nordkalk Filtra N 2 Haja-asutuksen jätevedet

Lisätiedot

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä.

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä. Asennusohje CleanuX Simple on järjestelmä jolla voit muuttaa olemassa olevat sakokaivosi toimimaan täysiverisen puhdistamon tavoin toimivaksi ja puhdistamaan jätevetesi toimivaksi todetulla tavalla. Puhdistus

Lisätiedot

Selvitys jätevesien johtamisesta

Selvitys jätevesien johtamisesta Selvitys jätevesien johtamisesta 1. Kiinteistönhaltija Nimi jakeluosoite, postinumero ja toimipaikka Selvitys on säilytettävä kiinteistöllä ja tarvittaessa esitettävä valvontaviranomaiselle TP 2005 puhelinnumero

Lisätiedot

CW Solutions Oy 25.09.2004 1(1) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN

CW Solutions Oy 25.09.2004 1(1) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN CW Solutions Oy 25.09.2004 1(1) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SELVITYS Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla

Lisätiedot

Sivu 1. MRL-lupa nro:

Sivu 1. MRL-lupa nro: Sivu 1 Mikkelin seudun 2012 Selvitys ypäristöpalvelut jätevesijärjestelästä PL 167 50101 Mikkeli Käsittelytiedot: JV-kanta nro: LIMS-kohde nro: Täyttöohjeet takasivulla MRL-lupa nro: 1. RAKENNUS- Kunta

Lisätiedot