Kunta, innovaatiopolitiikka ja maaseutu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunta, innovaatiopolitiikka ja maaseutu"

Transkriptio

1 Kunta, innovaatiopolitiikka ja maaseutu Kaarina Antti Saartenoja ja Manu Rantanen (Muu tutkimusryhmä: Timo Suutari, Hannu Ryhänen Jari Kolehmainen, Aino Siippainen ja Torsti Hyyryläinen)

2 INNOVAATIOTOIMINNAN EDISTÄMINEN MAASEUDULLA : Elinkeino-, maaseutu- ja innovaatiopolitiikan välinen suhde innovaatioympäristöjen kehittämisessä. Tavoitteet ja tutkimuskohteet. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä tietoa maaseutukuntien innovaatiopolitiikan muotoutumisesta ja toimivuudesta sekä paikallisten innovaatioympäristöjen dynamiikasta. Tutkimus pyrkii tarjoamaan myös lähestymistapoja paikallisten innovaatioympäristöjen kehittämistyöhön. Aihetta lähestytään elinkeinojen kehittäjien/elinkeinoyhtiöiden ja paikallisten toimintaryhmien kautta. Mukana on neljä kohdealuetta, joilta tutkimuskohteet ja haastateltavat on valittu Etelä-Pohjanmaa, Kuusiokuntien seutukunta: Alavuden kehitys Oy ja Kuusiokuntien Kehittämisyhdistys Kuudestaan ry Kymenlaakso, Kouvolan seutukunta: Kouvola Innovation Oy ja Pohjois-Kymen kasvu ry Pirkanmaa, Ylä-Pirkanmaan seutukunta: Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys ja PoKo ry Pohjois-Karjala, Pielisen Karjalan seutukunta: Pielisen Karjalan kehittämiskeskus PIKES Oy ja Vaara-Karjalan Leader ry Tutkimuksen rahoittaa työ- ja elinkeinoministeriö. Tutkimuksen loppuraportti valmistuu syksyn 2011 aikana. 2

3

4 Tapaustutkimusten alueet

5 Ylä-Pirkanmaan tutkimusalue Tutkimuksen kohdealueesta on rajattu pois Juupajoki. (Lähde: PoKo ry:n toimialue. Tutkimuksen kohdealueesta on rajattu pois Kuru. (Lähde:

6 Pielisen Karjalan tutkimusalue

7 Havaintoja ja tulkintoja: Kuusiokunnat Toiminta-alue on ollut muutoksen alaisena. Tämä on vaatinut toimijoilta joustavuutta ja kykyä operoida muuttuvien yhteistyösuuntien kanssa. Toimintaryhmä on pitänyt yllä seudullista elinkeinopolitiikan foorumia (yritysjaoston kautta). Itse seutukuntaa ei kuitenkaan pidetä tärkeimpänä innovaatiopolitiikan areenana, vaan muut yhteistyösuunnat, kuten maakuntakeskus Seinäjoki, korostuvat. Innovaationäkemyksessä on melko vahva idea- ja keksintöpainotteisuus. Käyttäjälähtöinen ja avoin innovaatiomalli on tunnistettu, mutta ei niinkään sisäistetty. Perinteistä (tiede- ja teknologiavetoista) innovaatiomallia on pyritty kehittämään, mutta pienyritysten toimintakulttuuriin ei luontevasti kuulu yhteistyö korkeakoulujen kanssa. Toimintaryhmien yritystuet on varsin luonteva osa paikallista elinkeinojen kehittämistä. Toimintaryhmätyö on kuitenkin melko rajallinen toimija rahojen ja resurssien näkökulmasta. Kyseessä on täydentävä instrumentti, joka ei pelkisty vain kuntien elinkeinopolitiikan aputoiminnaksi. Vaikka yritystuki ei täytä innovaatiopoliittisen työkalun tunnusmerkistöä, ovat toimintaryhmähankkeet olleet useiden innovatiivisina pidettyjen prosessien taustalla. Leader-metodin vahvuus kumpuaa hyvästä paikallistuntemuksesta sekä kyvystä tukea paikallista aloitteellisuutta. Halua olisi viedä rahoitusta enemmän riskirahoituksen suuntaan

8 Kouvolan seutu: Kuntaliitoksen merkitys innovaatioympäristölle Kehittämistapojen soveltaminen suurempaan skaalaan: Kuntaliitos, hallinnolliset ja toimijoiden roolien muutokset Ilmapiirin merkitys - maaseutualueiden toimijoiden asenne ja aktiivisuus Mittasuhteiden suureneminen Kokonaisvaltainen ote vs. Sektorikohtaisuus (toimialakohtaiset projektit) Ihmisläheisyys vs. Laajemmat näköalat

9 Mihin maaseutu sijoittuu? Lähde: Kouvolan arvokirja Strategisesta ajattelusta käytännön tekoihin Miten teemme yhteisestä visiosta totta? - hyödyntämiskohde? - edunvalvonnan kohde? VAI - Vuorovaikutuksessa kaupunkimaisten alueiden kanssa omilla vahvuuksillaan JA - Hyödyntää erilaisuuksista kumpuavaa innovaatiopotentiaalia?

10 Ylä-Pirkanmaa: Laajenevat kehät Aktiivinen lähiverkosto: henkilökohtaisuus, oleellista epävirallisuus Elinkeinoyhtiöt, ELY-keskus, TE-toimisto, Pirkanmaan liitto, yliopistot, ammattikorkeakoulut, rahoituslähteet, oma henkilöstö Lähtökohtana tiivis yhteistyö ja yhteinen päämäärä. Henkilökemiat: tunteminen ja luottamus, epävirallisuus vauhdittaa toimintoja Liika henkilöityminen: lukkiutumat ulkopuolisten vaikutteiden vähäisyyden vuoksi Hallinnollinen yhteistyö Tampereen suuntaan Osaamispohja, ei kuitenkaan haluta tukeutua Tampereen ylimielinen asenne Ylä-Pirkanmaata kohtaan Passiivinen lähiverkosto: Perustuu myös henkilökemioihin, liittyy enemmän tarpeeseen eikä toiminta ole välttämättä jatkuvaa tai säännöllistä Tiedostamaton verkosto: muodostuu edellä mainituista kehien hyväksi käytöstä. Löytyy todelliseen tarpeen kautta

11 Ylä-Pirkanmaan suurimmat haasteet Sisäinen erilaistuneisuus: Kolme erilaista kuntaa, teollisuuden ja maaseudun kahtiajako Ohut organisaatiorakenne: T&K-toiminnan vähäisyys, heijastuu osaajien houkutteluun, pakottaa verkostoja laajenemaan Tampereen osaamispohjan hyödyntämisen problematiikka: Uhka aivoviennin takia, erilaiset innovoinnin tarpeet, asenneongelmat Ylä-Pirkanmaa osana Tampereen innovaatioympäristöä?

12 Pielisen Karjalan tapaustutkimus

13 Innovatiivisuuden tukahtuminen hallintajärjestelmässä estettävissä!? Ohjausjärjestelmä pyrkii estämään rahoituksen hukkaan menoa ja kilpailun vääristymistä Riskirahoitus ja muut pääomat Järjestelmä rajaa monet ideat ja toimijat pois Tiukat kriteerit rahoitettavista hankkeista ja raskas hallintotapa Monet toimijat eivät hae rahoitusta Aito kilpailu rahoituksesta vähenee Innovatiivisuuden merkitys on pieni Toimijat hakevat rahoitusta riskittömiin hankkeisiin Ohjelmien merkitys on vähäinen

14 Kohti yhteistä päämäärää paikallisessa innovaatiopolitiikassa? Riittävä aika innovaatioprosesseissa Päämäärä Maaseudun innovaatioiden piirteet ja tasot Geelsin ym. mukaan Tukitoimijoiden panostus omilla vahvuuksilla ja oikeaan kohtaan prosessia toimenpiteiden niveltyminen Strateginen johtajuus

15 Maaseutu, kunta ja innovaatio Uuden kysyntälähtöisen ja avoimen innovaatiomallin esiinnousu tunnistetaan maaseudulla. Samalla toivotaan perinteisen tiede- ja teknologiaperustaisen innovaatiomallin vahvistamista. Niitä on siis rakennettava rinnakkain. Maaseudun mahdollisuutena on inhimillisistä resursseista, toimijoiden välisestä läheisyydestä ja laajapohjaisesta kohtaamisesta sekä ulospäin laajenevista verkostoista kumpuava innovaatiotoiminta. Innovaatioiden tukeminen edellyttää perinteisen elinkeinopolitiikan ja uuden innovaatiovetoisen elinkeinopolitiikan otteiden sekä Leader toimintatavan paikallisten sovellusten kehittämistä muuttuviin olosuhteisiin. Siinä kunnat ovat edelleen avainasemassa yhdessä kunnallisten elinkeinoyhtiöiden ja toimintaryhmien kanssa. Kuntien panos ja vaikutus innovaatiopolitiikkaan on kuitenkin huonosti tunnettu ja tunnistettu.

16 Maaseutu, kunta ja innovaatio Maaseudulla innovaatiovetoinen elinkeinopolitiikka kumpuaa erityisistä paikallisista lähtökohdista. Käytännössä tämä tarkoittaa entistä parempaa omien vahvuuksien tunnistamista, verkottuneempia toimintamalleja ja uusien yhteistyösuuntien etsimistä. Innovaatiopoliittinen ajattelu monipuolistaa kuntien elinkeinopolitiikan vaatimuksia ja nostaa sen tavoitetasoa Ei ole olemassa yhtä innovaatioympäristön mallia vaan paikallinen innovaatiopolitiikka on eri alueilla räätälöitävä oman tahdon, resurssien ja tarpeiden ympärille eri välineitä hyödyntäen Tulevaisuudessa innovaatiotoimintojen kehittäminen sulautuu muihin aluekehittämisen lohkoihin ja laajenee uudenlaiseksi elinvoimapolitiikaksi Ilman kunnan mukanaoloa ei maaseudulla voi harjoittaa menestyksekkäästi innovaatiovetoista kehittämipolitiikkaa. 16

Innovaatiotoiminnan edistäminen maaseudulla. Kohti paikallista elinvoimapolitiikkaa

Innovaatiotoiminnan edistäminen maaseudulla. Kohti paikallista elinvoimapolitiikkaa Innovaatiotoiminnan edistäminen maaseudulla Kohti paikallista elinvoimapolitiikkaa Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 38/2011 Innovaatiotoiminnan edistäminen maaseudulla Kohti

Lisätiedot

MAASEUTU INNOVAATIOYMPÄRISTÖNÄ YLÄ-PIRKANMAAN KEHITTÄJÄVERKOSTON SPATIAALISET ULOTTUVUUDET

MAASEUTU INNOVAATIOYMPÄRISTÖNÄ YLÄ-PIRKANMAAN KEHITTÄJÄVERKOSTON SPATIAALISET ULOTTUVUUDET MAASEUTU INNOVAATIOYMPÄRISTÖNÄ YLÄ-PIRKANMAAN KEHITTÄJÄVERKOSTON SPATIAALISET ULOTTUVUUDET Aino Siippainen Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Aluetieteen Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2011

Lisätiedot

Leader-metodin kehittämisprosessi 2009-2010

Leader-metodin kehittämisprosessi 2009-2010 1(15) Leader-metodin kehittämisprosessi 2009-2010 LOPPURAPORTTI SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2 1.1 Kehittämisprosessin tarkoitus 2 1.2 Toimijat ja toteuttajat 2 1.3 Tunnistettuihin haasteisiin vastaaminen 2 1.4

Lisätiedot

Innovaatioiden syntymisen ja käytön edistäminen maaseudulla selvitys innovaatiotoiminnasta Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Innovaatioiden syntymisen ja käytön edistäminen maaseudulla selvitys innovaatiotoiminnasta Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Innovaatioiden syntymisen ja käytön edistäminen maaseudulla selvitys innovaatiotoiminnasta Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Sanna Ahvenharju Gaia Consulting Oy Kasvua ja Innovaatioita seminaari

Lisätiedot

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 3 Sisältö Esipuhe...5

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013

LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013 LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013 STRATEGISET PAINOPISTEET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET POKO RY:N TOIMIKAUDELLE 2014-2020 Otto Huttunen, Helena Kairamo, Markku

Lisätiedot

BIOENERGIA-ALAN YHTEISTYÖN MUODOSTUMINEN TAMPEREEN SEUDULLA

BIOENERGIA-ALAN YHTEISTYÖN MUODOSTUMINEN TAMPEREEN SEUDULLA BIOENERGIA-ALAN YHTEISTYÖN MUODOSTUMINEN TAMPEREEN SEUDULLA Ympäristöpolitiikka Pro gradu -tutkielma Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto 14.6.2002 Paula Hakola Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Yritysten innovaatiotoiminta elintarvike- ja matkailualoilla Keski-Pohjanmaalla ja elektroniikka-alalla Oulun Eteläisessä

Yritysten innovaatiotoiminta elintarvike- ja matkailualoilla Keski-Pohjanmaalla ja elektroniikka-alalla Oulun Eteläisessä Kristiina Niemi ja Seija Virkkala Yritysten innovaatiotoiminta elintarvike- ja matkailualoilla Keski-Pohjanmaalla ja elektroniikka-alalla Oulun Eteläisessä Pohjoismaisen tutkimushankkeen tuloksia Chydenius-instituutti

Lisätiedot

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Huhtikuu 2013

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Huhtikuu 2013 Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos Päivämäärä Huhtikuu 2013 EAKR -ARVIOINNIT 2011-2013 TEEMA 3: EAKR-RAHOITUKSEN MERKITYS ALUEELLISTEN OSAAMISYMPÄRISTÖJEN KE-

Lisätiedot

Innovaatiojohtaminen matkailunkehittämisyhtiöissä

Innovaatiojohtaminen matkailunkehittämisyhtiöissä Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketoiminta ja kulttuuri Imatra Hotelli ja ravintola - ala Matkailun koulutusohjelma Anne-Marie Koponen Innovaatiojohtaminen matkailunkehittämisyhtiöissä Opinnäytetyö 2013

Lisätiedot

Jouni Ponnikas, Liisa Kytölä, Sirpa Korhonen & Verna Mustonen

Jouni Ponnikas, Liisa Kytölä, Sirpa Korhonen & Verna Mustonen University of Oulu Research and Development Centre of Kajaani (REDEC) Regional Development Oulun yliopisto Kajaanin kehittämiskeskus Aluekehitys Jouni Ponnikas, Liisa Kytölä, Sirpa Korhonen & Verna Mustonen

Lisätiedot

Projekteista prosesseihin pitkäjänteistä aluekehittämistä Pirkanmaalla

Projekteista prosesseihin pitkäjänteistä aluekehittämistä Pirkanmaalla Projekteista prosesseihin pitkäjänteistä aluekehittämistä Pirkanmaalla 2 PROJEKTEISTA PROSESSEIHIN PITKÄJÄNTEISTÄ ALUEKEHITTÄMISTÄ PIRKANMAALLA Projekteista prosesseihin pitkäjänteistä aluekehittämistä

Lisätiedot

MANNAA MANSIKASTA. Kehittämisyhdistys Mansikan kehittämisstrategia 2014-2020. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: maaseutualueisiin.

MANNAA MANSIKASTA. Kehittämisyhdistys Mansikan kehittämisstrategia 2014-2020. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: maaseutualueisiin. MANNAA MANSIKASTA Kehittämisyhdistys Mansikan kehittämisstrategia 2014-2020 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. SISÄLTÖ 1. Mansikka toimijana... 1.1.

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ OPPIMATERIAALEJA 67 PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Tiina Hautala, Mira Ojalehto & Johanna Saarinen (toim.) TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Ammattikorkeakoulu projektimaisen kehittämisen kumppanina Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Maakunnasta maailmalle

Maakunnasta maailmalle Maakunnasta maailmalle JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN RAPORTTEJA 17 MARKKU SOTARAUTA PÄIVI MYLLYKANGAS TAPIO VARMOLA Maakunnasta maailmalle UUDEN ETSINTÄ JA MANAGERIALISMIN KAHLEET JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN

Lisätiedot

Nouseva Rannikkoseutu elinvoimaa paikallisuudesta

Nouseva Rannikkoseutu elinvoimaa paikallisuudesta Nouseva Rannikkoseutu elinvoimaa paikallisuudesta kehittämissuunnitelma 2014-2020 sisältö 3 Alkusanat 4 Rannikkoseutu toiminta-alueena 6 Alueanalyysi kehittämistyön lähtökohtana 7 SWOT 10 Toiminta-alueen

Lisätiedot

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot

Innovoiden eteenpäin?

Innovoiden eteenpäin? Sente SENTE työraportteja 18/2008 Special Working Paper on Self-Renewal Capacity Innovoiden eteenpäin? Helsingin, Oulun, Vaasan ja Lahden kaupunkiseutujen innovaatiostrategioiden tarkastelua Sini Lempinen

Lisätiedot

Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi

Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi Vesuri-ryhmä ry:n paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020, luonnos 14.6.2013 1 Sisällys 1. Vesuri-ryhmä toiminta-alue ja väestömäärä...

Lisätiedot

Kokousmatkailun kehitys jatkuvan uudistumisen väylällä

Kokousmatkailun kehitys jatkuvan uudistumisen väylällä Sente SENTE työraportteja 24/2008 Kokousmatkailun kehitys jatkuvan uudistumisen väylällä Kanta-Hämeen kokous- ja kongressimatkailun kehittämisen prosessit itse-uudistumisen näkökulmasta Kati-Jasmin Kosonen

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Elinvoimaiset kunnat ja alueet

Elinvoimaiset kunnat ja alueet Elinvoimaiset kunnat ja alueet Esipuhe Alueellisen kehittämisen keskeisiä tavoitteita on tukea yrittäjyyden ja tuotantotoiminnan edellytyksiä kunkin alueen omiin vahvuuksiin perustuen sekä luoda viihtyisiä,

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

Kotiseudun helmet. Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020. 1. Strategian kohdealue. 2. Alueen analyysi

Kotiseudun helmet. Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020. 1. Strategian kohdealue. 2. Alueen analyysi Kotiseudun helmet Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 1. Strategian kohdealue Pirkan Helmen strategia kohdistuu Akaan kaupungin, Pälkäneen kunnan, Urjalan kunnan ja Valkeakosken kaupungin koko alueille.

Lisätiedot

INNOVATIIVISTEN YMPÄRISTÖJEN JA ORGANISAATIOIDEN JOHTAMINEN

INNOVATIIVISTEN YMPÄRISTÖJEN JA ORGANISAATIOIDEN JOHTAMINEN TULEVAISUUSVALIOKUNTA TEKNOLOGIAN ARVIOINTEJA 19 INNOVATIIVISTEN YMPÄRISTÖJEN JA ORGANISAATIOIDEN JOHTAMINEN EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 6/2004 Lisätietoja: Tutkija Ulrica Gabrielsson Tulevaisuusvaliokunta,

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

Sisällys. YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n paikallinen strategia 2020

Sisällys. YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n paikallinen strategia 2020 Sisällys 1. STRATEGIAN KOHDEALUE JA VÄESTÖMÄÄRÄ... 3 1.1. Strategian kohdealueen kuvaus... 3 1.2. YHYRES-kehittämisyhdistys ry... 4 Jäsenet... 4 Hallitus ja kolmikanta... 4 Osaaminen... 4 Sidosryhmät...

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot

Alueelliset innovaatiokeskittymät globaalissa taloudessa

Alueelliset innovaatiokeskittymät globaalissa taloudessa Alueelliset innovaatiokeskittymät globaalissa taloudessa Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 35/2010 tiina pursula anu vaahtera mari hjelt silva paananen johanna tarvainen petra Wullings

Lisätiedot