Kansalliskomiteoiden toimintatukijärjestelmä Ohjeita kansalliskomiteoiden toimintatukiin, raportointiin ja tietokannan käyttöön

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansalliskomiteoiden toimintatukijärjestelmä Ohjeita kansalliskomiteoiden toimintatukiin, raportointiin ja tietokannan käyttöön"

Transkriptio

1 Kansalliskomiteoiden toimintatukijärjestelmä Ohjeita kansalliskomiteoiden toimintatukiin, raportointiin ja tietokannan käyttöön Tiedeakatemiain neuvottelukunta

2 Sisällysluettelo Tuet kansalliskomiteoiden toimintaan Tukimuodot Vuosittaiset toimintatuet Tuki asiantuntijatehtäviin kansainvälisissä kattojärjestöissä Kansainvälisten kattojärjestöjen jäsenmaksut Vuosittainen lisähaku Raportointiperiaatteet Vuosiraportointi Toimintatukien ylijäämien kartoitus ja palauttaminen ennen vuoden loppua Haku- ja raportointikäytännöt Haku- ja raportointilomake sekä tunnukset Hakemuksen ja raportin liitteet Toimintatukijärjestelmän vuodenkierto Haku- ja raportointineuvonta... 7 Hakemus- ja raportointitietokanta: tekninen ohjeistus... 8 Tietokantaan kirjautuminen... 8 Yhteystietojen tarkistaminen... 8 Hakemuksen luominen... 9 Hakemuksen tietojen täyttäminen Hakemuksen liitteet Hakemuksen lähettäminen Hakemuksen ja raportin tulostaminen Raportointi Raportin tietojen täyttäminen Tuet kansalliskomiteoiden toimintaan 1. Tukimuodot Neuvottelukunnan tukimuodot kansalliskomiteoille ovat: vuosittainen toimintatuki tuki asiantuntijatehtäviin kansainvälisissä kattojärjestöissä kansainvälisten kattojärjestöjen jäsenmaksut 1.1. Vuosittaiset toimintatuet Pääasiallinen kansalliskomiteoiden tukimuoto on vuosittainen toimintatuki, jota haetaan rahoitusvuotta edeltävän vuoden lokakuussa. Toimintatukipäätöksiä valmisteltaessa etusijalle asetetaan kansainvälisten kattojärjestöjen hallinnollinen yhteistyö, kuten yleiskokoukset sekä kulut kansainvälisen järjestön luottamustehtävissä toimimisesta. 2

3 Vuosittaista toimintatukea myönnetään: matka- ja majoituskuluihin, jotka liittyvät kansainvälisten kattojärjestöjen kanssa tehtävään hallinnolliseen yhteistyöhön.! Hyväksyttyjä kuluja ovat kansalliskomiteoiden jäsenten matkat kansainvälisten tieteenalakohtaisten kattojärjestöjen hallinnollisiin kokouksiin.! Nuorten tutkijoiden osallistumista hallinnollisiin kokouksiin kannustetaan ja siihen voidaan myöntää tukea. Tukea ei voida myöntää opinto- tms. matkoihin.! Järjestöjen yleiskokoukset ovat etusijalla kohdennettaessa käytettävissä olevaa määrärahaa.! Mikäli yleiskokousedustajien lukumäärää ja käytettävissä olevien äänien määrää ei ole määritelty suuremmaksi, neuvottelukunnan tuella yleiskokoukseen voi lähettää maksimissaan kaksi edustajaa.! Tukea ei voida myöntää pelkästään tieteellisiin konferensseihin osallistumiseen.! Matka- ja majoituskulut sekä päivärahat maksetaan valtion matkustussäännön mukaan. kansalliskomiteoiden kokouskuluihin Suomessa! Komitean jäsenten matkakuluja kansalliskomitean kokouksiin voidaan korvata pitkämatkalaisten osalta.! Voidaan kattaa kokoustiloista ja kahvitarjoiluista aiheutuvia kuluja. seminaarien ja symposiumien järjestämiseen silloin, kun tilaisuus tukee kansainvälistä yhteistoimintaa ja suhteita kansainvälisiin kattojärjestöihin.! Esimerkiksi kansainvälisten järjestöjen puheenjohtajiston vierailut Suomeen voivat kuulua tuen piiriin.! Voidaan kattaa kokoustiloista ja kahvitarjoiluista aiheutuvia kuluja.! Tukea ei myönnetä tiedettä popularisoiville tilaisuuksille. muihin kansalliskomitean toiminnasta aiheutuviin kuluihin! Tukea voidaan myöntää kohtuullisessa määrin tiedotus-, postitus, pankki- ja toimistokuluihin.! Tukea painatuskuluihin sekä mittavampiin tiedotuskuluihin myönnetään harkinnanvaraisesti.! Tieteellisten seurojen yhteydessä toimivien kansalliskomiteoiden hallinnollisiin kuluihin myönnetään tukea vain, mikäli on osoitettavissa, että kulut ovat aiheutuneet kansalliskomiteana toimimisesta.! Kansalliskomiteoiden jäsenet toimivat tehtävässään luottamustoimisesti. Osallistumisesta luottamus- tai asiantuntijatehtäviin ei makseta palkkaa tai palkkiota.! Laitehankinnat eivät kuulu toimintatuen piiriin. Kansalliskomitea voi tarpeen vaatiessa, esimerkiksi suunnitellun matkan peruuntuessa, kohdentaa tuen toisin kuin alustavassa käyttösuunnitelmassa on määritelty. Tällöinkin tuki on käytettävä neuvottelukunnan linjausten mukaiseen toimintaan. Mikäli kansalliskomitea haluaa muuttaa tuen käyttökohdetta, komiteaa pyydetään olemaan yhteydessä neuvottelukunnan sihteeristöön. 3

4 1.2. Tuki asiantuntijatehtäviin kansainvälisissä kattojärjestöissä Ympärivuotisesti haettavissa oleva asiantuntijatehtäviin myönnettävä tuki on tarkoitettu kesken rahoitusvuoden ilmeneviin luottamustehtäviin kansainvälisissä kattojärjestöissä. Etukäteen tiedossa oleviin luottamustehtäviin haetaan tukea vuosittaisen toimintatukihakemuksen yhteydessä. Kansainvälisiin asiantuntijatehtäviin suunnatun tuen myöntämisessä noudatetaan samoja periaatteita kuin vuosittaisen toimintatuen myöntämisessä Kansainvälisten kattojärjestöjen jäsenmaksut Tiedeakatemiain neuvottelukunta vastaa kansalliskomiteajärjestelmään kuuluvien katto- organisaatioiden jäsenmaksuista kansalliskomiteoiden puolesta. On suositeltavaa, että kansainvälisen katto- organisaation vuosittainen lasku ohjataan suoraan Tiedeakatemiain neuvottelukunnan osoitteeseen. Vaihtoehtoisesti kansalliskomitea voi lähettää laskun edelleen neuvottelukunnalle sähköisessä muodossa. Jäsenmaksujen osuutta ei sisällytetä toimintatukena haettavaan tai raportoitavaan summaan. Jäsenmaksun suuruus kuitenkin ilmoitetaan hakemuksen yhteydessä Vuosittainen lisähaku Tiedeakatemiain neuvottelukunta järjestää vuosittain lokakuussa lisähaun, jossa kansalliskomiteoilla on mahdollisuus hakea täydentävää tukea kuluvan vuoden toimintaansa. Lisätukina jaettavat varat kertyvät kansalliskomiteoiden toimintatuen ylijäämistä, joiden palauttamisesta muut kansalliskomiteat ovat ilmoittaneet lokakuun loppuun mennessä. Lisätukena myönnetty summa tulee käyttää saman kalenterivuoden aikana toteutuvaan toimintaan. 2. Raportointiperiaatteet 2.1. Vuosiraportointi Toimintatukiin liittyvä raportointi on kaksivaiheinen. Vuosittaisen tukikauden loppupuolella lokakuussa kansalliskomiteoita pyydetään ilmoittamaan mahdollisista tukien ylijäämistä, jotta ne voidaan jakaa edelleen täydentävää tukea tarvitseville kansalliskomiteoille. Varsinainen vuosiraportointi tehdään sähköiseen hakemus- ja raportointitietokantaan tukikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä. Mikäli päivämäärä osuu viikonloppuun tai pyhäpäivään, on määräaika seuraava arkipäivä. Maaliskuun loppuun mennessä tulee myös palauttaa loput käyttämättä jääneistä toimintatuista. Sähköisessä hakemus- ja raportointitietokannassa on säilöttynä kaikki kansalliskomitean saamat toimintatuet. Jokaisesta vuoden aikana saadusta myöntöpäätöksestä täytetään oma raportointilomakkeensa. Vuosiraportoinnin yhteydessä kansalliskomiteat raportoivat sekä taloudestaan että toiminnastaan. 4

5 Talousraportointi Toimintatuen käytön raportoinnin tulee perustua kansalliskomiteassa pidettyyn kirjanpitoon ja sen pohjalta tehtyyn tilinpäätökseen. Tilinpäätöstietojen lisäksi raportin liitteenä toimitetaan erittely kaikista kansalliskomitean kuluista. Tositteita ei toimiteta Tiedeakatemiain neuvottelukuntaan, vaan kansalliskomitean itsensä tulee säilyttää tositteet 6 vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana tilikausi päättyy. Tositteiden tulee olla tarkistettavissa pyydettäessä. Raportoinnin päätyttyä neuvottelukunta valitsee vuosittain sattumanvaraisesti muutamia kansalliskomiteoita tositteiden pistotarkistukseen. Tieteellisen seuran yhteydessä toimivan kansalliskomitean talouden tulee olla selkeästi eriytettävissä seuran taloudesta. Seuran yhteydessä toimivia kansalliskomiteoita pyydetäänkin perustamaan kansalliskomitean toimintatuelle oma kustannuspaikka. Erillinen kustannuspaikka helpottaa sekä kulujen seuraamista ja kohdentamista että toimintatuesta tehtävää raportointia. Toimintatuki on käytettävä sen kalenterivuoden aikana, jolle se on myönnetty. Tätä periaatetta tulkitaan tiukasti. Täten esimerkiksi tilanne, jossa matka on maksettu joulukuussa ja se toteutuu vasta tammikuun alussa, ei ole hyväksyttävä. Niiden matkojen ja kokousten, joiden kulut aiotaan kattaa toimintatuella, on myös toteuduttava samana vuonna kuin mille toimintatuki on myönnetty. Mikäli toimintatukea ei ole kokonaisuudessaan käytetty sen vuoden aikana, jolle toimintatuki on myönnetty, palautetaan yli jäänyt osa Tiedeakatemiain neuvottelukunnalle (Tieteellisten seurain valtuuskunnan tili: FI , BIC on DABAFIHH) seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Kaikki 10 euroa suuremmat ylijäämät tulee palauttaa kokonaisuudessaan. Viitteeksi palautukseen merkitään sen toimintatukisopimuksen numero, jota palautus koskee. Raportointi toiminnasta Toimintatuen tilitysraportoinnin lisäksi kansalliskomiteoilta tarvitaan vuosittain selvitys toiminnasta. Tiedeakatemiain neuvottelukunta on kansalliskomiteoita koordinoiva elin. Tämän vuoksi toiminnasta tulee raportoida, vaikka kansalliskomitea ei olisi kyseisenä vuonna hakenut tai saanut toimintatukea. Toiminnasta raportoidaan liittämällä kansalliskomitean toimintakertomus raportointilomakkeeseen. Mikäli komitealle on myönnetty toimintatukea matkoihin, liitetään lomakkeeseen myös matkakertomukset Toimintatukien ylijäämien kartoitus ja palauttaminen ennen vuoden loppua Kun toimintatukien vuosittainen haku syksyisin avataan, kansalliskomiteoita pyydetään samalla arvioimaan kuluvan vuoden talouttaan ja ilmoittamaan mahdollisista sataa euroa suuremmista toimintatuen ylijäämistä lokakuun loppuun mennessä. Näillä ylijäämillä, joiden palauttamiseen kansalliskomiteat ilmoituksellaan sitoutuvat, rahoitetaan lokakuussa auki oleva lisätoimintatukien haku. Yli 100 euron ylijäämät pyydetään palauttamaan marraskuun puoliväliin mennessä. Palautusta maksettaessa viitetiedoksi lisätään myöntöpäätöksessä oleva TANK- alkuinen päätösnumero. 5

6 3. Haku- ja raportointikäytännöt 3.1. Haku- ja raportointilomake sekä tunnukset Kaikkien tukimuotojen hakemukset tehdään neuvottelukunnan verkkosivuilla olevaan sähköiseen haku- ja raportointitietokantaan, jonka käyttö vaatii komiteakohtaisen käyttäjätunnuksen. Toimintatukien ja lisätoimintatukien haku on auki lokakuun ajan. Kansainvälisten asiantuntijatehtävien hakuaika on jatkuva. Kaikki raportointi tehdään samoin sähköiseen haku- ja raportointitietokantaan kansalliskomiteakohtaisia tunnuksia käyttäen. Tietokantaan kirjautumalla pääsee myös päivittämään kansalliskomitean yhteystietoja. Päivittäminen on mahdollista ympäri vuoden. Tietokantaan tallennetut tiedot pyydetään tarkistamaan ainakin kerran vuodessa hakemuksen tai raportin yhteydessä. Jokaisella kansalliskomitealla on yhteyshenkilö, joka vastaa hakemusten ja raporttien täyttämisestä, ja jolle hakemukseen tai raportointiin liittyvät yhteydenotot suunnataan. Mikäli käyttäjätunnukset ovat kadonneet, ne lähetetään edelleen komitealle määritellyn yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen Hakemuksen ja raportin liitteet Hakemukseen liitetään kansalliskomitean toimintasuunnitelma ja alustava käyttösuunnitelma haettavalle summalle. Suunnitelmaan eritellään kansainvälisiin matkoihin sekä kotimaiseen toimintaan ja mahdollisiin hallintokuluihin haettava osuus. Matkoihin käytettävän tuen osalta pyydetään määrittelemään matkakohde, matkan kesto, osanottajien nimet ja lukumäärä sekä erittelemään matkakustannukset. Matkojen osalta tulee myös selvittää, millä tavoin kyseiset matkat liittyvät kansalliskomitean omien yhteistyöjärjestöjen toimintaan ja mikä rooli matkustajilla on. Raportin liitteinä toimitetaan tilinpäätöstä vastaavat tiedot eli tulot, menot ja tase erittely kaikista kansalliskomitean kuluista toimintakertomus matkakertomukset niistä matkoista, jotka on tehty neuvottelukunnan myöntämän toimintatuen turvin Raportoinnin liitteet ovat pakolliset eikä raporttia voi lopullisesti vahvistaa ilman niitä. Toimintakertomus vaaditaan vuosittain myös niiltä kansalliskomiteoilta, joille ei ole myönnetty tai jotka eivät ole hakeneet vuosittaista toimintatukea. Tässäkin tapauksessa raportointi tapahtuu sähköisen tietokannan kautta. 6

7 4. Toimintatukijärjestelmän vuodenkierto Tammikuu neuvottelukunta tekee tammikuun loppupuolella päätökset kansalliskomiteoiden toimintatuista kuluvalle vuodelle Helmikuu helmikuun kahden ensimmäisen viikon kuluessa päätökset toimintatuista lähetetään eteenpäin kansalliskomiteoille toimintatukien maksatus alkaa allekirjoitettuja sopimuksia vastaan heti kun sopimus on palautettu neuvottelukunnalle Maaliskuu maaliskuun 31. päivä on raportoinnin ja toimintatukien ylijäämien palauttamisen määräpäivä. Kaikki yli 10 euroa suuremmat ylijäämät tulee palauttaa. Elokuu elokuun puoliväliin mennessä neuvottelukunnan seuraavan vuoden budjetin raamit on viimeistelty mahdollisista tulossa olevista muutoksista, joilla on budjettivaikutuksia (lähinnä kattojärjestöjen jäsenmaksut), tulisi tiedottaa neuvottelukuntaa tuohon mennessä Lokakuu seuraavan vuoden toimintatukien hakuaika avautuu kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä ja sulkeutuu lokakuun viimeisenä arkipäivänä kuluvan vuoden lisätoimintatukien hakuaika avautuu kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä ja sulkeutuu lokakuun viimeisenä arkipäivänä kansalliskomiteoita pyydetään ennakkoraportoimaan yli 100 euron ylijäämistä lokakuun loppuun mennessä Marraskuu toimintatuen yli 100 euron ylijäämät palautetaan marraskuun 15. päivään mennessä päätökset kuluvalle vuodelle myönnettävistä lisätoimintatuista tehdään kuun puoliväliin mennessä lisätoimintatukipäätökset postitetaan hakijoille marraskuun puolivälissä lisätoimintatuet maksetaan tuen saajille allekirjoitettua sopimusta vastaan marraskuun kuluessa 5. Haku- ja raportointineuvonta Yhteydenotot mieluiten sähköpostilla info[at]academies.fi puh (tiedesihteeri) 7

8 Hakemus- ja raportointitietokanta: tekninen ohjeistus Tietokantaan kirjautuminen Tietokannan osoite on: https://pro.tsv.fi/juva/taj_hakemus/index.php Hakemus- ja raportointitietokannan käyttö edellyttää, että selain tukee javascriptiä ja sallii evästeet sekä ponnahdusikkunat. Kirjaudu sisään kansalliskomiteakohtaisilla tunnuksilla. Tunnukset ovat kansalliskomiteakohtaisia, eivät henkilökohtaisia, joten useat henkilöt voivat valmistella hakemuksia ja raportointia. Yhteystietojen tarkistaminen Tarkista, että kansalliskomiteasi yhteystiedot ovat ajan tasalla Käyttäjän tiedot välilehdellä. Yhteystietojen ajantasaisuus on tärkeää, sillä myöntöpäätös toimitetaan tietokannassa olevaan osoitteeseen. 8

9 Hakemuksen luominen Uusi hakemus luodaan Luo uusi hakemus/raportti - otsakkeen kohdalta. Valitse pudotusvalikosta oikea hakemuksen tyyppi ja paina Luo: o Päähaku: haet vuosittaista toimintatukea seuraavalle vuodelle (hakuaika lokakuussa) o Lisähaku: haet lisätoimintatukea loppuvuodelle (hakuaika lokakuussa) o Asiantuntijahaku: haet tukea kansainväliseen asiantuntijatoimintaan (hakuaika jatkuva) Uusi hakemuspohja ilmestyy alimmaiseksi hallintalaatikoksi Viimeisin toimintatukihakemus ja raportti - otsikon alle. Vanhat hakemukset ja raportit näkyvät Hakemukset ja raportit - välilehdellä. Hakemukset erotat toisistaan varmimmin hakemusnumerolla. Uutta hakemuspohjaa pääsee täyttämään Muokkaa - painikkeen takaa. 9

10 Hakemuksen tietojen täyttäminen Uutta hakemusta pääsee täyttämään Muokkaa - painikkeen takaa. Kun olet lopettanut hakemuspohjan täyttämisen paina Tallenna. Lomake tallentuu tietokantaan, ja voit halutessasi muokata hakemuksen tietoja myöhemmin. 10

11 Kansainvälisten jäsenmaksujen summat ilmoitetaan lomakkeella, mutta niitä ei sisällytetä hakusummaan. Jäsenmaksun määrän ilmoittaminen on erityisen tärkeää, jos siihen on tullut/tulossa muutoksia. Kun hakemus on kokonaisuudessaan valmis - muista ensin lisätä liitteet-, painetaan Vahvista - painiketta (Tallenna - painikkeen oikealla puolella). Vahvistamisen jälkeen hakemusta ei voi enää muokata. Kukin kansalliskomitea voi lähettää vain yhden varsinaiseen toimintatukeen kohdistuvan hakemuksen sekä yhden lisätukihakemuksen hakukautta kohden. Asiantuntijahakemusten määrää ei ole rajoitettu. Hakemuksen liitteet Muista tallentaa hakemus ennen liitteiden lisäämistä, mutta älä vahvista. Paina Valitse tiedosto ja valitse omalta koneeltasi tiedosto, jonka haluat ladata. Paina sitten Lataa, jolloin liitetiedosto latautuu tietokantaan. Jos haluat ladata useampia tiedostoja, toista toimenpiteet. Sallitut tiedostomuodot ovat.doc,.docx,.pdf,.rtf,.txt,.odt,.xls,.xlsx. Älä käytä tiedostojen nimissä ääkkösiä, pisteitä, pilkkuja tai välilyöntejä. 1 2 Hakemuksen liitteenä on toimitettava kansalliskomitean toimintasuunnitelma ja haetun summan käyttösuunnitelma ja perustelut: o Kansainväliset matkat, kotimainen toiminta ja hallintokulut merkitään kaikki erikseen o Matkoihin varattujen summien osalta tulee määritellä " matkakohde " matkan kesto 11

12 " osanottajien nimet ja heidän roolinsa matkalla " kustannukset eriteltyinä " merkitys kansalliskomiteatoiminnan kannalta Hakemuksen lähettäminen Kun hakemuksesi on valmis (muistithan liitteet), paina hakemuksen hallintanäkymässä vahvista nappulaa. Muista tätä ennen myös tallentaa hakemus ja lisätä liitteet. Vahvistamisen jälkeen hakemusta ei voi enää muuttaa eikä liitteitä lisätä tai poistaa. Jos haluat muokata lomaketta myöhemmin, ainoastaan tallenna se, älä vahvista. Vahvista hakemus vasta, kun se on täysin valmis. Vahvistamisen jälkeen yhteyshenkilöksi merkitty henkilö saa automaattisen sähköpostiviestin hakemuksen vastaanottamisesta. 12

13 Hakemuksen ja raportin tulostaminen Hakemuksen ja raportin voi tulostaa itselleen hakemustietokannan etusivulta, kyseisen hakemuksen hallintalaatikon Tulosta hakemus - panikkeesta. 13

14 Raportointi Raportointi tapahtuu hakutietokannan kautta samoilla kansalliskomiteakohtaisilla tunnuksilla. Kun raportoit myönnetyn toimintatuen käytöstä, tarkista sen hakemuksen hakemusnumero, jonka haluat raportoida. Paina Raportoi, jolloin raportointilomake avautuu. Vaikka kansalliskomitealle ei olisi myönnetty toimintatukea edelliselle vuodelle, toiminnasta on raportoitava vuositasolla. Jos raportoit vain toiminnasta, valitse pudotusvalikosta Uusi raportti ilman toimintatukimyöntöä ja Luo. Vanhat hakemukset ja raportit näkyvät Hakemukset ja raportit - välilehdellä. Raportit erotat toisistaan varmimmin hakemusnumerolla. Huom: ne raportit, joissa on raportoitu vain toimintaa, näkyvät oman otsakkeen alla. 14

15 Raportin tietojen täyttäminen Täytä lomakkeelle summat ja muut puuttuvat tiedot. Raportointilomakkeen voi välitallentaa samoin kuin hakemuksen. Valmis raportointilomake tulee vahvistaa valmiiksi. Liitteet (tilinpäätöstä vastaavat tiedot, eritellyt kulut, matkakertomukset, toimintakertomus) lisätään raportointitietokantaan samoin teknisin ohjeistuksin kuin hakemuslomakkeessa. Liitteet ovat pakollisia eli raporttia ei voi lähettää ilman niiden lataamista. 15

Kansalliskomiteoiden toimintatukijärjestelmä Ohjeita kansalliskomiteoiden toimintatukien hakuun, raportoimiseen ja sähköisen KATU-

Kansalliskomiteoiden toimintatukijärjestelmä Ohjeita kansalliskomiteoiden toimintatukien hakuun, raportoimiseen ja sähköisen KATU- Kansalliskomiteoiden toimintatukijärjestelmä Ohjeita kansalliskomiteoiden toimintatukien hakuun, raportoimiseen ja sähköisen KATU- toimintatukijärjestelmän käyttöön T iedeakatemiain neuvottelukunta 9.2.2016

Lisätiedot

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN HELSINGIN KAUPUNKI 1 (10) OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN Täydentää Helsingin kaupungin sähköisen asioinnin ohjetta, joka löytyy täältä:

Lisätiedot

Käyttäjätunnus Användarnamn Username. Salasana Lösenord Password. Kieli Språk Language. Kirjaudu sisään / Logga in / Login

Käyttäjätunnus Användarnamn Username. Salasana Lösenord Password. Kieli Språk Language. Kirjaudu sisään / Logga in / Login Valtionapu liikunnan alan kansainvälisille konferensseille ja kokouksille Suomessa Statsunderstöd för internationella idrottskonferenser och möten i Finland State subsidy for organizing international conferences

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1.2.2012 1 VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA... 1 Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita...

Lisätiedot

SEURAVERKKO TULEE! Ota koppi!

SEURAVERKKO TULEE! Ota koppi! SEURAVERKKO TULEE! Ota koppi! Seuratoiminta on suomalaisen liikunnan ja urheilun kulmakivi Päätehtävämme on tuottaa urheilijoita sekä aktivoida liikkumaan. Miten tätä päätehtävää voidaan tukea? Sama tuska

Lisätiedot

KANSALLISKOMITEAJÄRJESTELMÄN ARVIOINTI Kansalliskomiteatapaaminen Katri Rostedt

KANSALLISKOMITEAJÄRJESTELMÄN ARVIOINTI Kansalliskomiteatapaaminen Katri Rostedt KANSALLISKOMITEAJÄRJESTELMÄN ARVIOINTI 2015 Kansalliskomiteatapaaminen 6.10.2015 Katri Rostedt Esityksen runko Tiedeakatemiain neuvottelukunnan kansainväliset yhteydet Kansalliskomiteajärjestelmä ja neuvottelukunnan

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelussa voit

Omapalvelu. Omapalvelussa voit Omapalvelussa voit Omapalvelu tehdä vammaispalveluhakemuksen vammaispalvelulain mukaisista palveluista ja taloudellisesta tuesta sekä vaikeavammaisten kuljetuspalveluhakemuksen samoilla lomakkeilla voit

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

Nuorisoavustuspalveluiden ohjeistus. Asioijan käyttöliittymä. Nuorisoavustuspalveluiden ohjeistus. Espoo Sähköinen asiointi

Nuorisoavustuspalveluiden ohjeistus. Asioijan käyttöliittymä. Nuorisoavustuspalveluiden ohjeistus. Espoo Sähköinen asiointi Nuorisoavustuspalveluiden ohjeistus Asioijan käyttöliittymä 00180 Helsinki sähköposti info@tiera.fi Kotipaikka Helsinki 1/15 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Yleistä avustushakemuksista... 3 1.1

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

Aditro Recruit 9.2. Ulkoisen hakijan käyttöohje

Aditro Recruit 9.2. Ulkoisen hakijan käyttöohje Aditro Recruit 9.0.5 9.2 31.5.2016 Aditro Recruit 9.2. Ulkoisen hakijan käyttöohje Aditro Recruit 9.0.5 9.2 31.5.2016 Sisällys 1. Kirjautuminen Palveluun... 1 1.1. Käyttäjätilin lukkiutuminen... 2 2. Käyttäjätilin

Lisätiedot

Apply-palvelu: maisterivalinnan koulutus laitoksille https://apply.aalto.fi. Mari Riihiaho

Apply-palvelu: maisterivalinnan koulutus laitoksille https://apply.aalto.fi. Mari Riihiaho Apply-palvelu: maisterivalinnan koulutus laitoksille https://apply.aalto.fi Mari Riihiaho 5.3.2012 Kirjautuminen ja käyttöoikeudet Järjestelmään kirjaudutaan Aalto tunnuksella (käyttäjätunnus ja salasana)

Lisätiedot

FAQ, Rekrytointimoduuli

FAQ, Rekrytointimoduuli 1 FAQ, SISÄLTÖ FAQ, Rekrytointimoduuli... 2 Miten rekrytointipohjat löytyvät?... 2 Miksi rekrytointilistauksessa eivät näy kaikki rekrytoinnit tai juuri luomani uusi rekrytointi?... 2 Miten voin muokata

Lisätiedot

Uusi käyttäjä? Rekisteröidy / Ny användare? Registrering / New user? Registration. Käyttäjätunnus Användarnamn Username. Salasana Lösenord Password

Uusi käyttäjä? Rekisteröidy / Ny användare? Registrering / New user? Registration. Käyttäjätunnus Användarnamn Username. Salasana Lösenord Password Kansainväliset konferenssit ja kansalliset seminaarit Internationella konferenser och nationella seminarier International conferences and national seminars Käyttäjätunnus Användarnamn Username Salasana

Lisätiedot

Kaupunginkanslia: Maahanmuuttajajärjestöjen kehittämisavustus

Kaupunginkanslia: Maahanmuuttajajärjestöjen kehittämisavustus Kaupunginkanslia: Maahanmuuttajajärjestöjen kehittämisavustus Jos olette tehnyt hakemuksen aikaisemmin, löydätte vanhan hakemuksenne kirjoittamalla rekisterinumeronne tai y-tunnuksenne. Jos olette uusi

Lisätiedot

Hakuaika on klo mennessä.

Hakuaika on klo mennessä. 1 2 Hakija täyttää hakemukseen seuraavat tiedot yhdistyksestä: yhdistyksen nimi, osoitetiedot, pankkitiedot, yhdistyksen rekisteröintipäivämäärä, kotipaikka sekä yhdistyksen toimivat alaosastot / -jaostot.

Lisätiedot

Tonttihakemuksen tekeminen

Tonttihakemuksen tekeminen Tonttihakemuksen tekeminen Tontinluovutuksen periaatteet ja hyväksyttävän hakemuksen ehdot on kuvattu Espoon kaupungin internet-sivuilla osoitteessa. Tärkeitä huomioita tonttihakuun osallistumisessa: 1)

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 27.9.2016 1 LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSET VUONNA 2017 2 AVUSTUKSEN TARKOITUS JA PERIAATTEET Liikunnallisen elämäntavan o Liikunnallisen

Lisätiedot

Omapalvelun ka ytto ohjeet

Omapalvelun ka ytto ohjeet Omapalvelun ka ytto ohjeet 1 Sisällys Etusivu ja omat tiedot... 2 Hakemuksen täyttäminen... 3 Välitallennus... 3 Keskeneräisen hakemuksen täyttäminen... 4 Liitteiden täydentäminen jälkikäteen... 5 Hakemuksen

Lisätiedot

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Firefox 3.5 eteenpäin Opera 10.5

Lisätiedot

EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille

EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille 0 Sisällys Maksatushakemuksien täyttäminen sähköisessä järjestelmässä... 2 Ennakkomaksatushakemus... 2 Välimaksatushakemus... 3 Välimaksatushakemus operatiivinen

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

JOHDANTO... 1. 1. Rekisteröityminen... 2. 2. Kirjautuminen... 3. 3. Sijaisrekisterin harjoittelijaosion välilehdet... 4. 4. Omat tiedot...

JOHDANTO... 1. 1. Rekisteröityminen... 2. 2. Kirjautuminen... 3. 3. Sijaisrekisterin harjoittelijaosion välilehdet... 4. 4. Omat tiedot... 1 Sisällys JOHDANTO... 1 1. Rekisteröityminen... 2 2. Kirjautuminen... 3 3. Sijaisrekisterin harjoittelijaosion välilehdet... 4 4. Omat tiedot... 5 5. Avoimet harjoittelupaikat ja opinnäytetyöaiheet...

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Toni Bärman 22.3.2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset, taustaa 18.3.2016 2 Taustaa, laki & asetus Valtionavustuslaki 688/2001 Hakemus-, myöntö-, maksatusprosessi

Lisätiedot

Koulutustuki Perustoimintatuet Kohdennetut tuet Parhaat. Paimion kaupunki, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Koulutustuki Perustoimintatuet Kohdennetut tuet Parhaat. Paimion kaupunki, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Koulutustuki Perustoimintatuet Kohdennetut tuet Parhaat Paimion kaupunki, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Aiemmin jaettu avustuksia nyt tukia Säännöt on koottu Hakijan oppaaseen ja tukiperiaatteet ovat

Lisätiedot

Rekrypolku. - Ohje rekrytointijärjestelmän käyttöön. Ohjeen sisältö. Rekrypolun ohje 1(12)

Rekrypolku. - Ohje rekrytointijärjestelmän käyttöön. Ohjeen sisältö. Rekrypolun ohje 1(12) Rekrypolun ohje 1(12) Rekrypolku - Ohje rekrytointijärjestelmän käyttöön Ohjeen sisältö 1 Rekisteröidy Rekrypolulle... 2 2 Henkilötiedot... 3 3 Oma hakijaprofiili... 4 4 Työpaikkailmoitukset... 9 Avoimet

Lisätiedot

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 29.1.2016 1

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 29.1.2016 1 Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 1 Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Mozilla Firefox 3.5. tai

Lisätiedot

Pikaopas - Rahoitushakemus

Pikaopas - Rahoitushakemus Pikaopas Rahoitushakemus Versio 2016-07-07 Pikaopas - Rahoitushakemus Ennen aloittamista Johtava tuensaajaa laatii rahoitushakemuksen Min ansökan-palvelussa. Sinun tulee luoda käyttäjätili hakemuksen täyttämiseksi

Lisätiedot

Maksatuksen hakeminen EUSAjärjestelmässä Elina Sillanpää

Maksatuksen hakeminen EUSAjärjestelmässä Elina Sillanpää Maksatuksen hakeminen EUSAjärjestelmässä 2.2.2017 Elina Sillanpää Yleistä Raportointi mahdollista, kun hanke on saanut tukipäätöksen Valmistautuminen raportointiin hyvissä ajoin Maksatushakemusluonnosta

Lisätiedot

Työtapaturmainfo: Työtapaturman ilmoittaminen 2016->

Työtapaturmainfo: Työtapaturman ilmoittaminen 2016-> Työtapaturmainfo: Työtapaturman ilmoittaminen 2016-> TYÖTAPATURMAN ILMOITTAMINEN 1.1.2016 ALKAEN Sisältö Työtapaturman ilmoittaminen, muutokset 2016 -> Muutokset käytettäessä Yrityskansiota, If Loginia

Lisätiedot

Pikaopas Maksatushakemus

Pikaopas Maksatushakemus Pikaopas Maksatushakemus Versio 2016-11-16 Pikaopas Maksatushakemus Johtava tuensaaja laatii maksatushakemuksen sähköisessä Min ansökan-palvelussa. Ennen aloittamista Täyttääksesi maksatushakemuksen tarvitset:

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta Metsähallitus ilmoittaa käynnissä olevista

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

Toimeentulotuen sähköinen asiointi. palvelun käyttöohje

Toimeentulotuen sähköinen asiointi. palvelun käyttöohje Toimeentulotuen sähköinen asiointi palvelun käyttöohje Palvelua voi käyttää selaimilla: Internet Explorer 9 tai uudempi Firefox 3.5 tai uudempi Opera 10.5 tai uudempi Chrome ja Safari uusimmat versiot

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Tuusulan kunta Päivitetty 29.2.2016 Kasvatus- ja sivistystoimi Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Sisällys Rekisteröityminen yksityishenkilönä... 2 Organisaation (rekisteröityneen seuran ja yhdistyksen)

Lisätiedot

Päivähoitohakemus ja esikouluun ilmoittautuminen asioijan käyttöohje

Päivähoitohakemus ja esikouluun ilmoittautuminen asioijan käyttöohje Päivähoitohakemus ja esikouluun ilmoittautuminen asioijan käyttöohje 00180 Helsinki sähköposti info@tiera.fi Kotipaikka Helsinki 1/17 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Yleistä... 3 1.1 Liikkuminen

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

SoleOPS Sähköinen asiointi Opiskelijan ohje

SoleOPS Sähköinen asiointi Opiskelijan ohje SoleOPS Sähköinen asiointi Opiskelijan ohje 1 1. SoleOPS Sähköinen asiointi... 3 1.2 HYVÄ TIETÄÄ ENNEN HAKEMUKSEN TEKOA... 3 1.2.1 KORVAAVUUS... 4 1.2.2 SISÄLLYTYS... 4 1.2.3 OSAAMISEN NÄYTTÖ... 4 1.2.4

Lisätiedot

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7 0 SISÄLTÖ: 1. YLEISTÄ 1 1A. Avustusmuodot 1 2. KAIKKIA AVUSTUSMUOTOJA KOSKEVAT EHDOT 1 2A. Myöntämisen edellytykset 1 2B. Myöntämisessä otetaan huomioon 2 2C. Avustettavien yhteisöjen määritelmät 2 2D.

Lisätiedot

VERTAISOPINTO- RYHMÄT 2017

VERTAISOPINTO- RYHMÄT 2017 VERTAISOPINTO- RYHMÄT 2017 Mikä muuttuu? Vertaisopintoryhmät asioivat sähköisesti Sivisverkossa. Yhteyshenkilöllä on henkilökohtainen Sivisverkon käyttäjätunnus. Yhteyshenkilö voi samalla Sivisverkon käyttäjätunnuksella

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

Ä itiysavustuksen hakeminen

Ä itiysavustuksen hakeminen Ä itiysavustuksen hakeminen Ohjeita ka ytta ja lle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Äitiysavustusta

Lisätiedot

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallituksen toimiala NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Nastolan aluejohtokunta 23.02.2016 12 1 NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo Sivu 1. Avustuksen saajat... 2 2. Avustuksen

Lisätiedot

Opiskelijan ohje Wilmassa (wilma.diak.fi) tehtäville ahot -hakemuksille

Opiskelijan ohje Wilmassa (wilma.diak.fi) tehtäville ahot -hakemuksille Osaamisen tunnistamisen hakeminen_ohje opiskelija_20161219 19.12.2016 PM, EN Opiskelijan ohje Wilmassa (wilma.diak.fi) tehtäville ahot -hakemuksille Hakuaika Ahot-hakuaika on viimeistään elokuussa seuraavaa

Lisätiedot

TYYn avustukset järjestöille

TYYn avustukset järjestöille TYYn avustukset järjestöille 23.03.2016 Universitas Turku TYY & TY yhteistyössä Opetusta tukevan tai muuten akateemisen toiminnan järjestämiseen Esimerkiksi kurssien tai seminaarien järjestämiseen ja julkaisujen

Lisätiedot

PIKAOPAS Nuorisolautakunnan avustukset. perustuu: Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö

PIKAOPAS Nuorisolautakunnan avustukset. perustuu: Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö PIKAOPAS Nuorisolautakunnan avustukset perustuu: Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö 1.1.2014 alkaen 1 Opas on tiivistelmä nuorisolautakunnan myöntämistä avustuksista ja siinä esitellään avustukset pääkohdittain.

Lisätiedot

HUOLTAJAN OHJE TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN HUOLTAJAKSI ILMOITTAUTUMINEN REKISTERÖITYMINEN

HUOLTAJAN OHJE TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN HUOLTAJAKSI ILMOITTAUTUMINEN REKISTERÖITYMINEN 3.2.2016 vj Oikeudet: huoltaja HUOLTAJAN OHJE Tämä ohje on tarkoitettu partiolaisen huoltajalle. Ohjeesta selviää kuinka huoltaja voi toimia huollettavansa partiojäsenyyteen liittyvissä asioissa. Huoltajalla,

Lisätiedot

Talous- ja matkustusohjesääntö

Talous- ja matkustusohjesääntö Talous- ja matkustusohjesääntö Yleistä 1 Opiskelijakunnan taloudenhoidossa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen, tilintarkastuslain, opiskelijakunnan sääntöjen, muiden opiskelijakuntaa koskevien

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 18.9.2015 1 PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN VALTIONAVUSTUS VUONNA 2015 LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTO 2 Lasten ja nuorten liikunnan kehittämisavustus Valtio tukee lasten ja nuorten

Lisätiedot

ANSIOMERKKIEN HAKEMINEN

ANSIOMERKKIEN HAKEMINEN Versio Oikeudet: 22.3.2016 vj Kaikki 15-vuotta täyttäneet ANSIOMERKKIEN HAKEMINEN Ansiomerkkejä siirrytään hakemaan sähköisesti suoraan partiorekisteri Kuksasta. Haettavissa on kaikki keskusjärjestön ansiomerkit.

Lisätiedot

sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE

sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE SISÄLLYS 1. Rekisteröityminen 2. Kirjautuminen 3. Sijaisrekisterin välilehdet 4. Hakemuksen tekeminen 5. Haastatteluajan varaus 6. Kalenterin

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon 2017 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, liiketalous Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

PIKAOPAS INTRUM WEBIN PERINNÄN TOIMINTOIHIN. Päivitetty 10/2014

PIKAOPAS INTRUM WEBIN PERINNÄN TOIMINTOIHIN. Päivitetty 10/2014 PIKAOPAS INTRUM WEBIN PERINNÄN TOIMINTOIHIN Päivitetty 10/2014 Tervetuloa Intrum Webin Perinnän verkkopalvelun käyttäjäksi! Tämä pikaopas johdattaa Intrum Webin perustoimintoihin. Tarkempaa tietoa toiminnoista

Lisätiedot

Nero-rahoitus. Maarit Niva

Nero-rahoitus. Maarit Niva Nero-rahoitus Maarit Niva rahoittaja Oulun kaupunki valtuuston kullekin vuodelle myöntämä määräraha ennaltaehkäisevään työhön hyvinvoinnin palvelualueelle Huom! ta-päätös tulee joulukuussa v 2012 hyvinvointilautakunta

Lisätiedot

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT Suomessa tehtävään kansatieteelliseen tutkimukseen on haettavissa tutkimusstipendejä Seurasaarisäätiön Emil ja Lempi Hietasen rahastosta. Emil ja Lempi Hietasen rahasto

Lisätiedot

Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava. Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto

Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava. Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto Lue läpi ja tulosta tarvittaessa tiedostot -> valitse

Lisätiedot

HAKUOHJEET / CIRKON RESIDENSSIHAKU 2016-2017

HAKUOHJEET / CIRKON RESIDENSSIHAKU 2016-2017 1(5) HAKUOHJEET / CIRKON RESIDENSSIHAKU 2016-2017 Mitä haetaan ja mille ajalle? Cirkon residenssihaussa voi hakea 2-4 viikon mittaista residenssityöskentelyjaksoa Cirkossa, Helsingin Suvilahdessa. Tässä

Lisätiedot

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta.

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta. OHJE KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN TEKEMISESTÄ WILMAAN Ennen kuin pääset ilmoittamaan lapsesi kouluun, tulee sinun tehdä käyttäjätunnukset wilmaan. Jos esiopetuksessa olevan lapsesi päiväkodissa on otettu wilma käyttöön,

Lisätiedot

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen Käyttöohje projektien toteuttajille SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä järjestelmästä...3

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

Kulttuuriavustussääntö 2016

Kulttuuriavustussääntö 2016 Kulttuuriavustussääntö 2016 www.nurmijarvi.fi SISÄLTÖ NURMIJÄRVEN KUNNAN KULTTUURIAVUSTUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 28.01.2016 3 1. YLEISET PERIAATTEET... 3 1. YLEISET PERIAATTEET 2. AVUSTUKSET... 4 2.1

Lisätiedot

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku. 1 OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.fi/nuoriso 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä avustuksista 2. Mihin tarkoituksiin

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 21.5.2014 Avustuksen tausta: lainsäädäntö Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen tähtääviä hankkeita

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off 12.5.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista

Lisätiedot

OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA. Omapalvelun tuetut selaimet:

OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA. Omapalvelun tuetut selaimet: OMAPALVELUN KÄYTTÖ OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA Omapalvelun tuetut selaimet: Internet Explorer 11 eteenpäin Firebox 3.5 eteenpäin Opera 10.5 eteenpäin Safari* ja Chrome uusimmat versiot *Ipad versiolle

Lisätiedot

Piiriapurahojen hakeminen ja raportointi Rotarypiirissä 1420

Piiriapurahojen hakeminen ja raportointi Rotarypiirissä 1420 Piiriapurahojen hakeminen ja raportointi Rotarypiirissä 1420 Piiriapurahojen tarkoitus Rotarypiirin 1420 alueelle toimivat klubit voivat hakea piiriltä apurahaa ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin humanitaarisiin

Lisätiedot

Piirustusten toimittaminen rakennusvalvontaan. Ohje rakennusvalvonnan asiakkaille

Piirustusten toimittaminen rakennusvalvontaan. Ohje rakennusvalvonnan asiakkaille Piirustusten toimittaminen rakennusvalvontaan Ohje rakennusvalvonnan asiakkaille Yleistä, Ohjeen tarkoitus Tämä ohje on suunnattu etupäässä rakennushankkeesta vastuussa olevalle pääsuunnittelijalle Rakennuslautakunta

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

SoleOPS/Sähköinen asiointi/osaamisen näyttö

SoleOPS/Sähköinen asiointi/osaamisen näyttö SoleOPS/Sähköinen asiointi/osaamisen näyttö Osaamisen näytöllä voidaan tunnistaa ja tunnustaa muu kuin korkeakoulutodistuksin osoitettu osaaminen. Osaaminen voidaan osoittaa todistuksin tai arvioitavana

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 Sisällys Johdanto... 3 1. Toiminta-avustus... 3 1.1. Hakukelpoisuus avustukseen... 3 1.2. Toiminta-avustuksen hakeminen... 4 1.3. Toiminta-avustusten

Lisätiedot

1. Lomakkeet löytyvät asiointiportaalista osoitteesta

1. Lomakkeet löytyvät asiointiportaalista osoitteesta TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖINEN HAKU 1. Lomakkeet löytyvät asiointiportaalista osoitteesta http://asiointi.hel.fi Etusivulta valitaan Yritys- ja yhdistyspalvelut -> avustukset. 1 Valikosta valitaan lomake

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely ja ESPDlomakkeen täyttäminen ja lataaminen

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely ja ESPDlomakkeen täyttäminen ja lataaminen Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely ja ESPDlomakkeen täyttäminen ja lataaminen soveltuvuusvaatimuksena 19.9.2016 Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus

Lisätiedot

Sähköinen, suojattu asiointi kirjaamon ja

Sähköinen, suojattu asiointi kirjaamon ja OHJE 1 (7) Sähköinen, suojattu asiointi kirjaamon ja potilaskertomusarkiston kanssa verkkopankkitunnistautuminen Palveluun kirjautuminen 1. Täytä tarvitsemasi tilaus / pyyntö / hakemus lomake ja tallenna

Lisätiedot

APURAHALOMAKKEEN TÄYTTÄMISEN OHJEET

APURAHALOMAKKEEN TÄYTTÄMISEN OHJEET APURAHALOMAKKEEN TÄYTTÄMISEN OHJEET SYKSY 2016 Ennen kuin aloitat lomakkeen täyttämisen, ota seuraavat tiedot jo valmiiksi esiin: pankkitilinumero (IBAN-muodossa ilman välilyöntejä) lista viimeisimmistä

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

Postitussuunnitelman käsittely

Postitussuunnitelman käsittely Postitussuunnitelman käsittely Postittamisen työpöytä Käyttöohje Sisältö Ovathan yrityksesi yhteystiedot ajan tasalla? dia Ilmoitus uudesta postitussuunnitelmasta dia 4 Aloita postitussuunnitelman käsittely

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

If Yrityskansio Yliopistot

If Yrityskansio Yliopistot If Yrityskansio Yliopistot If Yrityskansioon kirjautuminen www.if.fi/yrityskansio Käyttäjillä on omat henkilökohtaiset tunnukset kansioon. Kansion sisällä olevaa näkymää säädellään eri käyttäjäprofiileilla.

Lisätiedot

Sähköinen tukihaku. Sähköinen tukihaku. Uuhipalkkion, uuhituen ja kansallisten kotieläintukien ennakoiden sähköisen haun ohje

Sähköinen tukihaku. Sähköinen tukihaku. Uuhipalkkion, uuhituen ja kansallisten kotieläintukien ennakoiden sähköisen haun ohje Sähköinen tukihaku Sähköinen tukihaku Uuhipalkkion, uuhituen ja kansallisten kotieläintukien ennakoiden sähköisen haun ohje Sisältö 1 Yleistä eläintukien sähköisestä hausta... 3 2 Uuhipalkkio, sen lisäpalkkio

Lisätiedot

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat ASIO OHJEET Ohjeen sisällys 1. Hakemuksen sijainti... 1 2. Hakemuksen täyttäminen...1 3. Hakemuksen lähettäminen... 4 4. Hakemuksen käsittely ja päätös... 4 4.1 Hakemuksen

Lisätiedot

Asiointipalvelu. Asiakkaan sisäänkirjautumisohje

Asiointipalvelu. Asiakkaan sisäänkirjautumisohje Asiointipalvelu Asiakkaan sisäänkirjautumisohje sivu 1/7 Asiointipalvelu Asiakkaan sisäänkirjautumisohje 1 Yleiskuvaus... 3 2 Asiointipalvelun pääsivu... 4 2.1 Kieli... 4 2.2 Rekisteröityminen palveluun...

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus kirjautuminen palveluun: https://asiointi.rauma.fi/epermit/fi/reservation Tämän ohjeen alussa kerrotaan miten luodaan käyttäjätunnus palveluun ja link itetään

Lisätiedot

Postitussuunnitelman hyväksyminen

Postitussuunnitelman hyväksyminen Postitussuunnitelman hyväksyminen Postittamisen työpöytä, käyttäjäohje 1 Sisältö Kirjautuminen Extranetiin Yrityksen yhteystietojen tarkistaminen Ilmoitus uudesta postitussuunnitelmasta Aloita postitussuunnitelman

Lisätiedot

Seutudokumenttien pä ivittä misohje

Seutudokumenttien pä ivittä misohje Seutudokumenttien pä ivittä misohje Kirjautuminen sisällönhallinta-työkaluun Käytä ylläpidossa Firefox-selainta. Käyttäjätunnukset Käy rekisteröitymässä osoitteessa www./kirjaudu kohdassa Rekisteröidy.

Lisätiedot

Työnantajien sähköinen asiointi

Työnantajien sähköinen asiointi Terveysosasto Työnantajien sähköinen asiointi Eteran palkkahallintopäivät 2011 Sisältö Mitä tietoja löydät Kela.fi:stä Työnantajien sähköinen asiointi esata-palvelun esittely esara-palvelun esittely esaran

Lisätiedot