Kansalliskomiteoiden toimintatukijärjestelmä Ohjeita kansalliskomiteoiden toimintatukiin, raportointiin ja tietokannan käyttöön

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansalliskomiteoiden toimintatukijärjestelmä Ohjeita kansalliskomiteoiden toimintatukiin, raportointiin ja tietokannan käyttöön"

Transkriptio

1 Kansalliskomiteoiden toimintatukijärjestelmä Ohjeita kansalliskomiteoiden toimintatukiin, raportointiin ja tietokannan käyttöön Tiedeakatemiain neuvottelukunta

2 Sisällysluettelo Tuet kansalliskomiteoiden toimintaan Tukimuodot Vuosittaiset toimintatuet Tuki asiantuntijatehtäviin kansainvälisissä kattojärjestöissä Kansainvälisten kattojärjestöjen jäsenmaksut Vuosittainen lisähaku Raportointiperiaatteet Vuosiraportointi Toimintatukien ylijäämien kartoitus ja palauttaminen ennen vuoden loppua Haku- ja raportointikäytännöt Haku- ja raportointilomake sekä tunnukset Hakemuksen ja raportin liitteet Toimintatukijärjestelmän vuodenkierto Haku- ja raportointineuvonta... 7 Hakemus- ja raportointitietokanta: tekninen ohjeistus... 8 Tietokantaan kirjautuminen... 8 Yhteystietojen tarkistaminen... 8 Hakemuksen luominen... 9 Hakemuksen tietojen täyttäminen Hakemuksen liitteet Hakemuksen lähettäminen Hakemuksen ja raportin tulostaminen Raportointi Raportin tietojen täyttäminen Tuet kansalliskomiteoiden toimintaan 1. Tukimuodot Neuvottelukunnan tukimuodot kansalliskomiteoille ovat: vuosittainen toimintatuki tuki asiantuntijatehtäviin kansainvälisissä kattojärjestöissä kansainvälisten kattojärjestöjen jäsenmaksut 1.1. Vuosittaiset toimintatuet Pääasiallinen kansalliskomiteoiden tukimuoto on vuosittainen toimintatuki, jota haetaan rahoitusvuotta edeltävän vuoden lokakuussa. Toimintatukipäätöksiä valmisteltaessa etusijalle asetetaan kansainvälisten kattojärjestöjen hallinnollinen yhteistyö, kuten yleiskokoukset sekä kulut kansainvälisen järjestön luottamustehtävissä toimimisesta. 2

3 Vuosittaista toimintatukea myönnetään: matka- ja majoituskuluihin, jotka liittyvät kansainvälisten kattojärjestöjen kanssa tehtävään hallinnolliseen yhteistyöhön.! Hyväksyttyjä kuluja ovat kansalliskomiteoiden jäsenten matkat kansainvälisten tieteenalakohtaisten kattojärjestöjen hallinnollisiin kokouksiin.! Nuorten tutkijoiden osallistumista hallinnollisiin kokouksiin kannustetaan ja siihen voidaan myöntää tukea. Tukea ei voida myöntää opinto- tms. matkoihin.! Järjestöjen yleiskokoukset ovat etusijalla kohdennettaessa käytettävissä olevaa määrärahaa.! Mikäli yleiskokousedustajien lukumäärää ja käytettävissä olevien äänien määrää ei ole määritelty suuremmaksi, neuvottelukunnan tuella yleiskokoukseen voi lähettää maksimissaan kaksi edustajaa.! Tukea ei voida myöntää pelkästään tieteellisiin konferensseihin osallistumiseen.! Matka- ja majoituskulut sekä päivärahat maksetaan valtion matkustussäännön mukaan. kansalliskomiteoiden kokouskuluihin Suomessa! Komitean jäsenten matkakuluja kansalliskomitean kokouksiin voidaan korvata pitkämatkalaisten osalta.! Voidaan kattaa kokoustiloista ja kahvitarjoiluista aiheutuvia kuluja. seminaarien ja symposiumien järjestämiseen silloin, kun tilaisuus tukee kansainvälistä yhteistoimintaa ja suhteita kansainvälisiin kattojärjestöihin.! Esimerkiksi kansainvälisten järjestöjen puheenjohtajiston vierailut Suomeen voivat kuulua tuen piiriin.! Voidaan kattaa kokoustiloista ja kahvitarjoiluista aiheutuvia kuluja.! Tukea ei myönnetä tiedettä popularisoiville tilaisuuksille. muihin kansalliskomitean toiminnasta aiheutuviin kuluihin! Tukea voidaan myöntää kohtuullisessa määrin tiedotus-, postitus, pankki- ja toimistokuluihin.! Tukea painatuskuluihin sekä mittavampiin tiedotuskuluihin myönnetään harkinnanvaraisesti.! Tieteellisten seurojen yhteydessä toimivien kansalliskomiteoiden hallinnollisiin kuluihin myönnetään tukea vain, mikäli on osoitettavissa, että kulut ovat aiheutuneet kansalliskomiteana toimimisesta.! Kansalliskomiteoiden jäsenet toimivat tehtävässään luottamustoimisesti. Osallistumisesta luottamus- tai asiantuntijatehtäviin ei makseta palkkaa tai palkkiota.! Laitehankinnat eivät kuulu toimintatuen piiriin. Kansalliskomitea voi tarpeen vaatiessa, esimerkiksi suunnitellun matkan peruuntuessa, kohdentaa tuen toisin kuin alustavassa käyttösuunnitelmassa on määritelty. Tällöinkin tuki on käytettävä neuvottelukunnan linjausten mukaiseen toimintaan. Mikäli kansalliskomitea haluaa muuttaa tuen käyttökohdetta, komiteaa pyydetään olemaan yhteydessä neuvottelukunnan sihteeristöön. 3

4 1.2. Tuki asiantuntijatehtäviin kansainvälisissä kattojärjestöissä Ympärivuotisesti haettavissa oleva asiantuntijatehtäviin myönnettävä tuki on tarkoitettu kesken rahoitusvuoden ilmeneviin luottamustehtäviin kansainvälisissä kattojärjestöissä. Etukäteen tiedossa oleviin luottamustehtäviin haetaan tukea vuosittaisen toimintatukihakemuksen yhteydessä. Kansainvälisiin asiantuntijatehtäviin suunnatun tuen myöntämisessä noudatetaan samoja periaatteita kuin vuosittaisen toimintatuen myöntämisessä Kansainvälisten kattojärjestöjen jäsenmaksut Tiedeakatemiain neuvottelukunta vastaa kansalliskomiteajärjestelmään kuuluvien katto- organisaatioiden jäsenmaksuista kansalliskomiteoiden puolesta. On suositeltavaa, että kansainvälisen katto- organisaation vuosittainen lasku ohjataan suoraan Tiedeakatemiain neuvottelukunnan osoitteeseen. Vaihtoehtoisesti kansalliskomitea voi lähettää laskun edelleen neuvottelukunnalle sähköisessä muodossa. Jäsenmaksujen osuutta ei sisällytetä toimintatukena haettavaan tai raportoitavaan summaan. Jäsenmaksun suuruus kuitenkin ilmoitetaan hakemuksen yhteydessä Vuosittainen lisähaku Tiedeakatemiain neuvottelukunta järjestää vuosittain lokakuussa lisähaun, jossa kansalliskomiteoilla on mahdollisuus hakea täydentävää tukea kuluvan vuoden toimintaansa. Lisätukina jaettavat varat kertyvät kansalliskomiteoiden toimintatuen ylijäämistä, joiden palauttamisesta muut kansalliskomiteat ovat ilmoittaneet lokakuun loppuun mennessä. Lisätukena myönnetty summa tulee käyttää saman kalenterivuoden aikana toteutuvaan toimintaan. 2. Raportointiperiaatteet 2.1. Vuosiraportointi Toimintatukiin liittyvä raportointi on kaksivaiheinen. Vuosittaisen tukikauden loppupuolella lokakuussa kansalliskomiteoita pyydetään ilmoittamaan mahdollisista tukien ylijäämistä, jotta ne voidaan jakaa edelleen täydentävää tukea tarvitseville kansalliskomiteoille. Varsinainen vuosiraportointi tehdään sähköiseen hakemus- ja raportointitietokantaan tukikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä. Mikäli päivämäärä osuu viikonloppuun tai pyhäpäivään, on määräaika seuraava arkipäivä. Maaliskuun loppuun mennessä tulee myös palauttaa loput käyttämättä jääneistä toimintatuista. Sähköisessä hakemus- ja raportointitietokannassa on säilöttynä kaikki kansalliskomitean saamat toimintatuet. Jokaisesta vuoden aikana saadusta myöntöpäätöksestä täytetään oma raportointilomakkeensa. Vuosiraportoinnin yhteydessä kansalliskomiteat raportoivat sekä taloudestaan että toiminnastaan. 4

5 Talousraportointi Toimintatuen käytön raportoinnin tulee perustua kansalliskomiteassa pidettyyn kirjanpitoon ja sen pohjalta tehtyyn tilinpäätökseen. Tilinpäätöstietojen lisäksi raportin liitteenä toimitetaan erittely kaikista kansalliskomitean kuluista. Tositteita ei toimiteta Tiedeakatemiain neuvottelukuntaan, vaan kansalliskomitean itsensä tulee säilyttää tositteet 6 vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana tilikausi päättyy. Tositteiden tulee olla tarkistettavissa pyydettäessä. Raportoinnin päätyttyä neuvottelukunta valitsee vuosittain sattumanvaraisesti muutamia kansalliskomiteoita tositteiden pistotarkistukseen. Tieteellisen seuran yhteydessä toimivan kansalliskomitean talouden tulee olla selkeästi eriytettävissä seuran taloudesta. Seuran yhteydessä toimivia kansalliskomiteoita pyydetäänkin perustamaan kansalliskomitean toimintatuelle oma kustannuspaikka. Erillinen kustannuspaikka helpottaa sekä kulujen seuraamista ja kohdentamista että toimintatuesta tehtävää raportointia. Toimintatuki on käytettävä sen kalenterivuoden aikana, jolle se on myönnetty. Tätä periaatetta tulkitaan tiukasti. Täten esimerkiksi tilanne, jossa matka on maksettu joulukuussa ja se toteutuu vasta tammikuun alussa, ei ole hyväksyttävä. Niiden matkojen ja kokousten, joiden kulut aiotaan kattaa toimintatuella, on myös toteuduttava samana vuonna kuin mille toimintatuki on myönnetty. Mikäli toimintatukea ei ole kokonaisuudessaan käytetty sen vuoden aikana, jolle toimintatuki on myönnetty, palautetaan yli jäänyt osa Tiedeakatemiain neuvottelukunnalle (Tieteellisten seurain valtuuskunnan tili: FI , BIC on DABAFIHH) seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Kaikki 10 euroa suuremmat ylijäämät tulee palauttaa kokonaisuudessaan. Viitteeksi palautukseen merkitään sen toimintatukisopimuksen numero, jota palautus koskee. Raportointi toiminnasta Toimintatuen tilitysraportoinnin lisäksi kansalliskomiteoilta tarvitaan vuosittain selvitys toiminnasta. Tiedeakatemiain neuvottelukunta on kansalliskomiteoita koordinoiva elin. Tämän vuoksi toiminnasta tulee raportoida, vaikka kansalliskomitea ei olisi kyseisenä vuonna hakenut tai saanut toimintatukea. Toiminnasta raportoidaan liittämällä kansalliskomitean toimintakertomus raportointilomakkeeseen. Mikäli komitealle on myönnetty toimintatukea matkoihin, liitetään lomakkeeseen myös matkakertomukset Toimintatukien ylijäämien kartoitus ja palauttaminen ennen vuoden loppua Kun toimintatukien vuosittainen haku syksyisin avataan, kansalliskomiteoita pyydetään samalla arvioimaan kuluvan vuoden talouttaan ja ilmoittamaan mahdollisista sataa euroa suuremmista toimintatuen ylijäämistä lokakuun loppuun mennessä. Näillä ylijäämillä, joiden palauttamiseen kansalliskomiteat ilmoituksellaan sitoutuvat, rahoitetaan lokakuussa auki oleva lisätoimintatukien haku. Yli 100 euron ylijäämät pyydetään palauttamaan marraskuun puoliväliin mennessä. Palautusta maksettaessa viitetiedoksi lisätään myöntöpäätöksessä oleva TANK- alkuinen päätösnumero. 5

6 3. Haku- ja raportointikäytännöt 3.1. Haku- ja raportointilomake sekä tunnukset Kaikkien tukimuotojen hakemukset tehdään neuvottelukunnan verkkosivuilla olevaan sähköiseen haku- ja raportointitietokantaan, jonka käyttö vaatii komiteakohtaisen käyttäjätunnuksen. Toimintatukien ja lisätoimintatukien haku on auki lokakuun ajan. Kansainvälisten asiantuntijatehtävien hakuaika on jatkuva. Kaikki raportointi tehdään samoin sähköiseen haku- ja raportointitietokantaan kansalliskomiteakohtaisia tunnuksia käyttäen. Tietokantaan kirjautumalla pääsee myös päivittämään kansalliskomitean yhteystietoja. Päivittäminen on mahdollista ympäri vuoden. Tietokantaan tallennetut tiedot pyydetään tarkistamaan ainakin kerran vuodessa hakemuksen tai raportin yhteydessä. Jokaisella kansalliskomitealla on yhteyshenkilö, joka vastaa hakemusten ja raporttien täyttämisestä, ja jolle hakemukseen tai raportointiin liittyvät yhteydenotot suunnataan. Mikäli käyttäjätunnukset ovat kadonneet, ne lähetetään edelleen komitealle määritellyn yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen Hakemuksen ja raportin liitteet Hakemukseen liitetään kansalliskomitean toimintasuunnitelma ja alustava käyttösuunnitelma haettavalle summalle. Suunnitelmaan eritellään kansainvälisiin matkoihin sekä kotimaiseen toimintaan ja mahdollisiin hallintokuluihin haettava osuus. Matkoihin käytettävän tuen osalta pyydetään määrittelemään matkakohde, matkan kesto, osanottajien nimet ja lukumäärä sekä erittelemään matkakustannukset. Matkojen osalta tulee myös selvittää, millä tavoin kyseiset matkat liittyvät kansalliskomitean omien yhteistyöjärjestöjen toimintaan ja mikä rooli matkustajilla on. Raportin liitteinä toimitetaan tilinpäätöstä vastaavat tiedot eli tulot, menot ja tase erittely kaikista kansalliskomitean kuluista toimintakertomus matkakertomukset niistä matkoista, jotka on tehty neuvottelukunnan myöntämän toimintatuen turvin Raportoinnin liitteet ovat pakolliset eikä raporttia voi lopullisesti vahvistaa ilman niitä. Toimintakertomus vaaditaan vuosittain myös niiltä kansalliskomiteoilta, joille ei ole myönnetty tai jotka eivät ole hakeneet vuosittaista toimintatukea. Tässäkin tapauksessa raportointi tapahtuu sähköisen tietokannan kautta. 6

7 4. Toimintatukijärjestelmän vuodenkierto Tammikuu neuvottelukunta tekee tammikuun loppupuolella päätökset kansalliskomiteoiden toimintatuista kuluvalle vuodelle Helmikuu helmikuun kahden ensimmäisen viikon kuluessa päätökset toimintatuista lähetetään eteenpäin kansalliskomiteoille toimintatukien maksatus alkaa allekirjoitettuja sopimuksia vastaan heti kun sopimus on palautettu neuvottelukunnalle Maaliskuu maaliskuun 31. päivä on raportoinnin ja toimintatukien ylijäämien palauttamisen määräpäivä. Kaikki yli 10 euroa suuremmat ylijäämät tulee palauttaa. Elokuu elokuun puoliväliin mennessä neuvottelukunnan seuraavan vuoden budjetin raamit on viimeistelty mahdollisista tulossa olevista muutoksista, joilla on budjettivaikutuksia (lähinnä kattojärjestöjen jäsenmaksut), tulisi tiedottaa neuvottelukuntaa tuohon mennessä Lokakuu seuraavan vuoden toimintatukien hakuaika avautuu kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä ja sulkeutuu lokakuun viimeisenä arkipäivänä kuluvan vuoden lisätoimintatukien hakuaika avautuu kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä ja sulkeutuu lokakuun viimeisenä arkipäivänä kansalliskomiteoita pyydetään ennakkoraportoimaan yli 100 euron ylijäämistä lokakuun loppuun mennessä Marraskuu toimintatuen yli 100 euron ylijäämät palautetaan marraskuun 15. päivään mennessä päätökset kuluvalle vuodelle myönnettävistä lisätoimintatuista tehdään kuun puoliväliin mennessä lisätoimintatukipäätökset postitetaan hakijoille marraskuun puolivälissä lisätoimintatuet maksetaan tuen saajille allekirjoitettua sopimusta vastaan marraskuun kuluessa 5. Haku- ja raportointineuvonta Yhteydenotot mieluiten sähköpostilla info[at]academies.fi puh (tiedesihteeri) 7

8 Hakemus- ja raportointitietokanta: tekninen ohjeistus Tietokantaan kirjautuminen Tietokannan osoite on: https://pro.tsv.fi/juva/taj_hakemus/index.php Hakemus- ja raportointitietokannan käyttö edellyttää, että selain tukee javascriptiä ja sallii evästeet sekä ponnahdusikkunat. Kirjaudu sisään kansalliskomiteakohtaisilla tunnuksilla. Tunnukset ovat kansalliskomiteakohtaisia, eivät henkilökohtaisia, joten useat henkilöt voivat valmistella hakemuksia ja raportointia. Yhteystietojen tarkistaminen Tarkista, että kansalliskomiteasi yhteystiedot ovat ajan tasalla Käyttäjän tiedot välilehdellä. Yhteystietojen ajantasaisuus on tärkeää, sillä myöntöpäätös toimitetaan tietokannassa olevaan osoitteeseen. 8

9 Hakemuksen luominen Uusi hakemus luodaan Luo uusi hakemus/raportti - otsakkeen kohdalta. Valitse pudotusvalikosta oikea hakemuksen tyyppi ja paina Luo: o Päähaku: haet vuosittaista toimintatukea seuraavalle vuodelle (hakuaika lokakuussa) o Lisähaku: haet lisätoimintatukea loppuvuodelle (hakuaika lokakuussa) o Asiantuntijahaku: haet tukea kansainväliseen asiantuntijatoimintaan (hakuaika jatkuva) Uusi hakemuspohja ilmestyy alimmaiseksi hallintalaatikoksi Viimeisin toimintatukihakemus ja raportti - otsikon alle. Vanhat hakemukset ja raportit näkyvät Hakemukset ja raportit - välilehdellä. Hakemukset erotat toisistaan varmimmin hakemusnumerolla. Uutta hakemuspohjaa pääsee täyttämään Muokkaa - painikkeen takaa. 9

10 Hakemuksen tietojen täyttäminen Uutta hakemusta pääsee täyttämään Muokkaa - painikkeen takaa. Kun olet lopettanut hakemuspohjan täyttämisen paina Tallenna. Lomake tallentuu tietokantaan, ja voit halutessasi muokata hakemuksen tietoja myöhemmin. 10

11 Kansainvälisten jäsenmaksujen summat ilmoitetaan lomakkeella, mutta niitä ei sisällytetä hakusummaan. Jäsenmaksun määrän ilmoittaminen on erityisen tärkeää, jos siihen on tullut/tulossa muutoksia. Kun hakemus on kokonaisuudessaan valmis - muista ensin lisätä liitteet-, painetaan Vahvista - painiketta (Tallenna - painikkeen oikealla puolella). Vahvistamisen jälkeen hakemusta ei voi enää muokata. Kukin kansalliskomitea voi lähettää vain yhden varsinaiseen toimintatukeen kohdistuvan hakemuksen sekä yhden lisätukihakemuksen hakukautta kohden. Asiantuntijahakemusten määrää ei ole rajoitettu. Hakemuksen liitteet Muista tallentaa hakemus ennen liitteiden lisäämistä, mutta älä vahvista. Paina Valitse tiedosto ja valitse omalta koneeltasi tiedosto, jonka haluat ladata. Paina sitten Lataa, jolloin liitetiedosto latautuu tietokantaan. Jos haluat ladata useampia tiedostoja, toista toimenpiteet. Sallitut tiedostomuodot ovat.doc,.docx,.pdf,.rtf,.txt,.odt,.xls,.xlsx. Älä käytä tiedostojen nimissä ääkkösiä, pisteitä, pilkkuja tai välilyöntejä. 1 2 Hakemuksen liitteenä on toimitettava kansalliskomitean toimintasuunnitelma ja haetun summan käyttösuunnitelma ja perustelut: o Kansainväliset matkat, kotimainen toiminta ja hallintokulut merkitään kaikki erikseen o Matkoihin varattujen summien osalta tulee määritellä " matkakohde " matkan kesto 11

12 " osanottajien nimet ja heidän roolinsa matkalla " kustannukset eriteltyinä " merkitys kansalliskomiteatoiminnan kannalta Hakemuksen lähettäminen Kun hakemuksesi on valmis (muistithan liitteet), paina hakemuksen hallintanäkymässä vahvista nappulaa. Muista tätä ennen myös tallentaa hakemus ja lisätä liitteet. Vahvistamisen jälkeen hakemusta ei voi enää muuttaa eikä liitteitä lisätä tai poistaa. Jos haluat muokata lomaketta myöhemmin, ainoastaan tallenna se, älä vahvista. Vahvista hakemus vasta, kun se on täysin valmis. Vahvistamisen jälkeen yhteyshenkilöksi merkitty henkilö saa automaattisen sähköpostiviestin hakemuksen vastaanottamisesta. 12

13 Hakemuksen ja raportin tulostaminen Hakemuksen ja raportin voi tulostaa itselleen hakemustietokannan etusivulta, kyseisen hakemuksen hallintalaatikon Tulosta hakemus - panikkeesta. 13

14 Raportointi Raportointi tapahtuu hakutietokannan kautta samoilla kansalliskomiteakohtaisilla tunnuksilla. Kun raportoit myönnetyn toimintatuen käytöstä, tarkista sen hakemuksen hakemusnumero, jonka haluat raportoida. Paina Raportoi, jolloin raportointilomake avautuu. Vaikka kansalliskomitealle ei olisi myönnetty toimintatukea edelliselle vuodelle, toiminnasta on raportoitava vuositasolla. Jos raportoit vain toiminnasta, valitse pudotusvalikosta Uusi raportti ilman toimintatukimyöntöä ja Luo. Vanhat hakemukset ja raportit näkyvät Hakemukset ja raportit - välilehdellä. Raportit erotat toisistaan varmimmin hakemusnumerolla. Huom: ne raportit, joissa on raportoitu vain toimintaa, näkyvät oman otsakkeen alla. 14

15 Raportin tietojen täyttäminen Täytä lomakkeelle summat ja muut puuttuvat tiedot. Raportointilomakkeen voi välitallentaa samoin kuin hakemuksen. Valmis raportointilomake tulee vahvistaa valmiiksi. Liitteet (tilinpäätöstä vastaavat tiedot, eritellyt kulut, matkakertomukset, toimintakertomus) lisätään raportointitietokantaan samoin teknisin ohjeistuksin kuin hakemuslomakkeessa. Liitteet ovat pakollisia eli raporttia ei voi lähettää ilman niiden lataamista. 15

Kansalliskomiteoiden toimintatukijärjestelmä Ohjeita kansalliskomiteoiden toimintatukiin, raportointiin ja tietokannan käyttöön

Kansalliskomiteoiden toimintatukijärjestelmä Ohjeita kansalliskomiteoiden toimintatukiin, raportointiin ja tietokannan käyttöön Kansalliskomiteoiden toimintatukijärjestelmä Ohjeita kansalliskomiteoiden toimintatukiin, raportointiin ja tietokannan käyttöön Tiedeakatemiain neuvottelukunta 18.2.2015 Sisällysluettelo Tuet kansalliskomiteoiden

Lisätiedot

Kansalliskomiteoiden toimintatukijärjestelmä Ohjeita kansalliskomiteoiden toimintatukien hakuun, raportoimiseen ja sähköisen KATU-

Kansalliskomiteoiden toimintatukijärjestelmä Ohjeita kansalliskomiteoiden toimintatukien hakuun, raportoimiseen ja sähköisen KATU- Kansalliskomiteoiden toimintatukijärjestelmä Ohjeita kansalliskomiteoiden toimintatukien hakuun, raportoimiseen ja sähköisen KATU- toimintatukijärjestelmän käyttöön T iedeakatemiain neuvottelukunta 9.2.2016

Lisätiedot

OHJE TYÖPAIKKAHAKEMUKSEN JÄTTÄMISEEN EREKRY-JÄRJESTELMÄN KAUTTA

OHJE TYÖPAIKKAHAKEMUKSEN JÄTTÄMISEEN EREKRY-JÄRJESTELMÄN KAUTTA 1 Henkilöstöpalvelut 2015 (12.8.2015) OHJE TYÖPAIKKAHAKEMUKSEN JÄTTÄMISEEN EREKRY-JÄRJESTELMÄN KAUTTA Hakemus Turun yliopistossa avoinna olevaan tehtävään tehdään täyttämällä hakemus ja liittämällä tarvittavat

Lisätiedot

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN HELSINGIN KAUPUNKI 1 (10) OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN Täydentää Helsingin kaupungin sähköisen asioinnin ohjetta, joka löytyy täältä:

Lisätiedot

Käyttäjätunnus Användarnamn Username. Salasana Lösenord Password. Kieli Språk Language. Kirjaudu sisään / Logga in / Login

Käyttäjätunnus Användarnamn Username. Salasana Lösenord Password. Kieli Språk Language. Kirjaudu sisään / Logga in / Login Valtionapu liikunnan alan kansainvälisille konferensseille ja kokouksille Suomessa Statsunderstöd för internationella idrottskonferenser och möten i Finland State subsidy for organizing international conferences

Lisätiedot

29.8.2012 SUOMEN PANKIN RAPORTOINTIPALVELUN KÄYTTÖOHJE. Maksutaseen kuukausikysely ulkomaisista rahoitussaamisista ja -veloista (BOPM)

29.8.2012 SUOMEN PANKIN RAPORTOINTIPALVELUN KÄYTTÖOHJE. Maksutaseen kuukausikysely ulkomaisista rahoitussaamisista ja -veloista (BOPM) 1 (7) SUOMEN PANKIN RAPORTOINTIPALVELUN KÄYTTÖOHJE Maksutaseen kuukausikysely ulkomaisista rahoitussaamisista ja -veloista (BOPM) Suomen Pankin tilastotiedonkeruu tapahtuu DCS-raportointipalvelun (Data

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelussa voit

Omapalvelu. Omapalvelussa voit Omapalvelussa voit Omapalvelu tehdä vammaispalveluhakemuksen vammaispalvelulain mukaisista palveluista ja taloudellisesta tuesta sekä vaikeavammaisten kuljetuspalveluhakemuksen samoilla lomakkeilla voit

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

Aditro Recruit 9.2. Ulkoisen hakijan käyttöohje

Aditro Recruit 9.2. Ulkoisen hakijan käyttöohje Aditro Recruit 9.0.5 9.2 31.5.2016 Aditro Recruit 9.2. Ulkoisen hakijan käyttöohje Aditro Recruit 9.0.5 9.2 31.5.2016 Sisällys 1. Kirjautuminen Palveluun... 1 1.1. Käyttäjätilin lukkiutuminen... 2 2. Käyttäjätilin

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN

OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN OMAPALVELU Omapalvelussa voit tehdä toimeentulotuen ensihakemuksen tai toimeentulotuen jatkohakemuksen seurata hakemuksesi käsittelyn tilaa vastata sähköisesti lähetettyyn

Lisätiedot

Nuorisoavustuspalveluiden ohjeistus. Asioijan käyttöliittymä. Nuorisoavustuspalveluiden ohjeistus. Espoo Sähköinen asiointi

Nuorisoavustuspalveluiden ohjeistus. Asioijan käyttöliittymä. Nuorisoavustuspalveluiden ohjeistus. Espoo Sähköinen asiointi Nuorisoavustuspalveluiden ohjeistus Asioijan käyttöliittymä 00180 Helsinki sähköposti info@tiera.fi Kotipaikka Helsinki 1/15 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Yleistä avustushakemuksista... 3 1.1

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 18.11.2014 146 Kaupunginhallitus 24.11.2014 404 AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus 3. Tilavuokra-avustus

Lisätiedot

Hyrrä. Hanketukien rahoitusmahdollisuudet Etelä- Pohjanmaalla -koulutuspäivä, Frami 9.4.2015 Esa Isosaari

Hyrrä. Hanketukien rahoitusmahdollisuudet Etelä- Pohjanmaalla -koulutuspäivä, Frami 9.4.2015 Esa Isosaari Hyrrä Hanketukien rahoitusmahdollisuudet Etelä- Pohjanmaalla -koulutuspäivä, Frami 9.4.2015 Esa Isosaari Hyrrä on uusi sähköinen palvelu hanke-, yritys- ja rakennetukien hakemiseen Helpottaa hakemuksen

Lisätiedot

Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu

Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu Hakijan ohje Opetushallitus syksy 2013 Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu Sisältö Yliopistohaku.fi palvelun Oma haku -palvelu... 2 Aloitusnäyttö... 4 Kirjaudu Oma haku -palveluun... 5 Entä jos

Lisätiedot

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Oman yhdistyksen tietojen päivittäminen www.krell.fi-sivuille Huom! Tarvitset päivittämistä varten tunnukset, jotka saat ottamalla yhteyden Kristillisen Eläkeliiton

Lisätiedot

FAQ, Rekrytointimoduuli

FAQ, Rekrytointimoduuli 1 FAQ, SISÄLTÖ FAQ, Rekrytointimoduuli... 2 Miten rekrytointipohjat löytyvät?... 2 Miksi rekrytointilistauksessa eivät näy kaikki rekrytoinnit tai juuri luomani uusi rekrytointi?... 2 Miten voin muokata

Lisätiedot

Apply-palvelu: maisterivalinnan koulutus laitoksille https://apply.aalto.fi. Mari Riihiaho

Apply-palvelu: maisterivalinnan koulutus laitoksille https://apply.aalto.fi. Mari Riihiaho Apply-palvelu: maisterivalinnan koulutus laitoksille https://apply.aalto.fi Mari Riihiaho 5.3.2012 Kirjautuminen ja käyttöoikeudet Järjestelmään kirjaudutaan Aalto tunnuksella (käyttäjätunnus ja salasana)

Lisätiedot

RAP4LEO- RAPORTOINTI LEONARDO DA VINCI -LIIKKUVUUSHANKKEISSA

RAP4LEO- RAPORTOINTI LEONARDO DA VINCI -LIIKKUVUUSHANKKEISSA 20.4.2010 RAP4LEO- RAPORTOINTI LEONARDO DA VINCI -LIIKKUVUUSHANKKEISSA SISÄLTÖ: 1 YLEISTÄ RAP4LEO -RAPORTOINNISTA...2 2 VASEMMAN VALIKON TOIMINNOT...4 3 APURAHANSAAJIEN JA ULKOMAANJAKSOJEN REKISTERÖINTI...5-8

Lisätiedot

1. JOHDANTO... 2. 1.1 Rekisteröityminen... 2. 1.2. Henkilökohtaiset asetukset... 3. 1.3. Salasanan muuttaminen ja uuden salasanan tilaaminen...

1. JOHDANTO... 2. 1.1 Rekisteröityminen... 2. 1.2. Henkilökohtaiset asetukset... 3. 1.3. Salasanan muuttaminen ja uuden salasanan tilaaminen... 1 HAKIJAN OHJEET Sisällys 1. JOHDANTO... 2 1.1 Rekisteröityminen... 2 1.2. Henkilökohtaiset asetukset... 3 1.3. Salasanan muuttaminen ja uuden salasanan tilaaminen... 4 2. OMA PROFIILINI... 5 2.1. Liikkuminen

Lisätiedot

Kaupunginkanslia: Maahanmuuttajajärjestöjen kehittämisavustus

Kaupunginkanslia: Maahanmuuttajajärjestöjen kehittämisavustus Kaupunginkanslia: Maahanmuuttajajärjestöjen kehittämisavustus Jos olette tehnyt hakemuksen aikaisemmin, löydätte vanhan hakemuksenne kirjoittamalla rekisterinumeronne tai y-tunnuksenne. Jos olette uusi

Lisätiedot

Alku 2.0 Ajolupien ja kulkulupien käsittelyjärjestelmä

Alku 2.0 Ajolupien ja kulkulupien käsittelyjärjestelmä kumppaniyritykset Toimittajayritykset kumppaniyritykset Alku 2.0 Ajolupien ja kulkulupien käsittelyjärjestelmä Henkilöt Ajoneuvot Portti Vieraat Kulkulupahakemukset Perehdytysilmoittautumiset Ajolupahakemukset

Lisätiedot

Tonttihakemuksen tekeminen

Tonttihakemuksen tekeminen Tonttihakemuksen tekeminen Tontinluovutuksen periaatteet ja hyväksyttävän hakemuksen ehdot on kuvattu Espoon kaupungin internet-sivuilla osoitteessa. Tärkeitä huomioita tonttihakuun osallistumisessa: 1)

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

Yleisten apurahojen hakuohjeet

Yleisten apurahojen hakuohjeet Yleisten apurahojen hakuohjeet 1) Mihin tarkoitukseen rahasto jakaa yleisiä apurahoja? Erilaisia hankkeita tukemalla rahasto haluaa lisätä Suomen ja Norjan välisiä kontakteja sekä lisätä molempien maiden

Lisätiedot

Apurahahakemus Heinon Tukun 100-vuotisjuhlarahastolle

Apurahahakemus Heinon Tukun 100-vuotisjuhlarahastolle Apurahahakemus Heinon Tukun 100-vuotisjuhlarahastolle 1 (2) Hakija voi olla henkilö tai ryhmä. Sukunimi: Etunimet: Osoite: Syntymävuosi: Puhelinnumero: Sähköposti: Nykyinen työ- tai opiskelupaikka: Ryhmän

Lisätiedot

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.!

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.! HAKUOHJEET 2014 Tiina ja Antti Herlinin säätiön ensimmäinen hakuaika järjestetään 1.-30.11.2014. Säätiö vastaanottaa avustushakemuksia sekä yhteisöiltä että yksityishenkilöiltä. Avustuksia myönnetään säätiön

Lisätiedot

JYYn liikunta-avustukset

JYYn liikunta-avustukset JYYn liikunta-avustukset Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta myöntää hakemuksesta liikunta-avustuksia. Liikuntaavustusten tarkoitus on tukea tasapuolisesti JYYn piirissä toimivien järjestöjen ja muiden

Lisätiedot

Omapalvelun ka ytto ohjeet

Omapalvelun ka ytto ohjeet Omapalvelun ka ytto ohjeet 1 Sisällys Etusivu ja omat tiedot... 2 Hakemuksen täyttäminen... 3 Välitallennus... 3 Keskeneräisen hakemuksen täyttäminen... 4 Liitteiden täydentäminen jälkikäteen... 5 Hakemuksen

Lisätiedot

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden 1 Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen haku Salasanan vaihto

Lisätiedot

EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille

EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille 0 Sisällys Maksatushakemuksien täyttäminen sähköisessä järjestelmässä... 2 Ennakkomaksatushakemus... 2 Välimaksatushakemus... 3 Välimaksatushakemus operatiivinen

Lisätiedot

Rekrypolku. - Ohje rekrytointijärjestelmän käyttöön. Ohjeen sisältö. Rekrypolun ohje 1(12)

Rekrypolku. - Ohje rekrytointijärjestelmän käyttöön. Ohjeen sisältö. Rekrypolun ohje 1(12) Rekrypolun ohje 1(12) Rekrypolku - Ohje rekrytointijärjestelmän käyttöön Ohjeen sisältö 1 Rekisteröidy Rekrypolulle... 2 2 Henkilötiedot... 3 3 Oma hakijaprofiili... 4 4 Työpaikkailmoitukset... 9 Avoimet

Lisätiedot

Valitse Siirry palveluun

Valitse Siirry palveluun Valitse Siirry palveluun Valitse tämä kohta mikäli haluat perustaa pääkäyttäjän organisaatiolle Pääkäyttäjätunnuksen voi luoda vain allekirjoituksen omaava henkilö. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla BLOGGER ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla Sisältö Blogin luominen... 1 Uuden blogitekstin kirjoittaminen... 4 Kuvan lisääminen blogitekstiin... 5 Lisää kuva omalta koneelta... 6 Lisää kuva

Lisätiedot

11.9.2012 Sinkka Projekti Sivu 1 (9) Asiakas- ja Hallinto dokumentti

11.9.2012 Sinkka Projekti Sivu 1 (9) Asiakas- ja Hallinto dokumentti 11.9.2012 Sinkka Projekti Sivu 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. PALAUTTEEN ANTAJALLE... 2 1.1 Käyttöohjeet... 2 2. YLLÄPITÄJÄLLE... 3 2.1 YLEISTÄ... 3 2.2 Yhteystietojen hallinnointi... 3 3. HALLINTASIVUT...

Lisätiedot

LUKU I YHDISTYSASEMA

LUKU I YHDISTYSASEMA 1/8 1 Yleistä LUKU I YHDISTYSASEMA Tässä ohjesäännössä esitetyt oikeudet ja velvollisuudet koskevat sellaisia yhdistyksiä, joille Tamy on myöntänyt Tamyn piirissä toimivan yhdistyksen aseman. Yhdistysaseman

Lisätiedot

Seutudokumenttien pä ivittä misohje

Seutudokumenttien pä ivittä misohje Seutudokumenttien pä ivittä misohje Kirjautuminen sisällönhallinta-työkaluun Käytä ylläpidossa Firefox-selainta. Käyttäjätunnukset Käy rekisteröitymässä osoitteessa www./kirjaudu kohdassa Rekisteröidy.

Lisätiedot

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 29.1.2016 1

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 29.1.2016 1 Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 1 Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Mozilla Firefox 3.5. tai

Lisätiedot

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Firefox 3.5 eteenpäin Opera 10.5

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 27.9.2016 1 LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSET VUONNA 2017 2 AVUSTUKSEN TARKOITUS JA PERIAATTEET Liikunnallisen elämäntavan o Liikunnallisen

Lisätiedot

Lemminkäisen Urapolun käyttöohje

Lemminkäisen Urapolun käyttöohje Lemminkäisen Urapolun käyttöohje 1 Sisällys 1 Kuinka haen avoimeen tehtävään?... 3 2 Rekisteröityminen Lemminkäisen Urapolkuun... 3 3 Hakijaprofiilin täydentäminen... 3 3.1 Henkilötietojen täyttäminen...

Lisätiedot

Murikan kurssimatkalaskun täyttöohje

Murikan kurssimatkalaskun täyttöohje 1 Murikan kurssimatkalaskun täyttöohje Avaa Metalliliiton sivu www.metalliliitto.fi Valitse sieltä Päivitä jäsentietosi Lue ohje ja klikkaa linkistä! 2 Valitse pankki, jonka kautta voit todentaa henkilöllisyytesi

Lisätiedot

SoleOPS Sähköinen asiointi Opiskelijan ohje

SoleOPS Sähköinen asiointi Opiskelijan ohje SoleOPS Sähköinen asiointi Opiskelijan ohje 1 1. SoleOPS Sähköinen asiointi... 3 1.2 HYVÄ TIETÄÄ ENNEN HAKEMUKSEN TEKOA... 3 1.2.1 KORVAAVUUS... 4 1.2.2 SISÄLLYTYS... 4 1.2.3 OSAAMISEN NÄYTTÖ... 4 1.2.4

Lisätiedot

JÄSENTIETOJEN PÄIVITTÄMINEN

JÄSENTIETOJEN PÄIVITTÄMINEN Versio Vastuu: 31.8.2015 vj Partiolainen tai huoltaja JÄSENTIETOJEN PÄIVITTÄMINEN Yhteystietojen päivittäminen ja jäsenkortin tulostaminen tehdään suoraan partiorekisteri Kuksassa. Tämän voi tehdä joko

Lisätiedot

Kilpailuhakemuksen luonti IRMA-järjestelmässä

Kilpailuhakemuksen luonti IRMA-järjestelmässä Kilpailuhakemuksen luonti IRMA-järjestelmässä Sisäänkirjautuminen 1. Mene nettisivulle https://irma.suunnistusliitto.fi 2. Kirjaudu valitsemalla oikealta ylhäältä Kirjaudu IRMA:an 3. Kirjoita lisenssinumerosi

Lisätiedot

Pikaopas - Rahoitushakemus

Pikaopas - Rahoitushakemus Pikaopas Rahoitushakemus Versio 2016-07-07 Pikaopas - Rahoitushakemus Ennen aloittamista Johtava tuensaajaa laatii rahoitushakemuksen Min ansökan-palvelussa. Sinun tulee luoda käyttäjätili hakemuksen täyttämiseksi

Lisätiedot

Kirjautuminen Timmiin

Kirjautuminen Timmiin Sisällys Kirjautuminen Timmiin... 1 Tilojen haku... 2 Pikkukalenteri... 5 Hakemuksen teko... 6 Yöpymiskäyttö... 7 Hakemuksen lisätiedot... 7 Oheisvarattavat... 7 Varaukset Oma asiointi... 9 Vapaa-ajan

Lisätiedot

TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015

TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015 TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015 Universitas Turku TYY & TY yhteistyössä Opetusta tukevan tai muuten akateemisen toiminnan järjestämiseen Esimerkiksi kurssien tai seminaarien järjestämiseen

Lisätiedot

BUSINESS ONLINE TRADE FINANCE TUONTIREMBURSSIT JA -PERITTÄVÄT

BUSINESS ONLINE TRADE FINANCE TUONTIREMBURSSIT JA -PERITTÄVÄT BUSINESS ONLINE TRADE FINANCE TUONTIREMBURSSIT JA -PERITTÄVÄT Danske Bank Trade Finance Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7

Lisätiedot

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 2008 MOODLE TUTUKSI Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. ALOITUSNÄKYMÄ... 4 2. TUTUSTUMINEN... 5 3. KESKUSTELUT... 8 4. VIESTIT... 10 5. CHATIT... 10 6. TIEDOSTOJA OMALTA

Lisätiedot

SoleMOVE lähtevän harjoittelijan ohje

SoleMOVE lähtevän harjoittelijan ohje SoleMOVE lähtevän harjoittelijan ohje 3.12.2013 Kuva: Sanna Waris SoleMOVE lähtevän ERASMUS- harjoittelijan ohje 1 SoleMOVE lähtevän harjoittelijan ohje... 1 1. Kirjautuminen... 3 2. Uuden lähtevän Erasmus-harjoittelijan

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta Metsähallitus ilmoittaa käynnissä olevista

Lisätiedot

Jäsenrekisterin käytön perusteet

Jäsenrekisterin käytön perusteet Jäsenrekisterin käytön perusteet Tästä oppaasta löydät ohjeet: Uudet jäsenet Yksittäisen jäsenen etsiminen Jäsenen eropäivän merkintä Yhdistys ei poista jäsentä keskitetysti liitosta Raportit Raportin

Lisätiedot

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 2.10.2015

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 2.10.2015 OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 2.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Senaattilan käyttäjäksi rekisteröityminen (sivut 3-24) Sähköpostiosoitteella rekisteröityminen Virtu-tunnistautumisella

Lisätiedot

Basware Supplier Portal

Basware Supplier Portal Basware Supplier Portal Pikaohje Toimittajille (Toukokuu 2011) Prosessin yleiskatsaus Basware Supplier Portal on tarkoitettu toimittajaorganisaatioille (joita kutsutaan jäljempänä toimittajiksi). Järjestelmän

Lisätiedot

Verkkolaskutuspalvelun käyttöohje toimittajille Senaatti-kiinteistöt

Verkkolaskutuspalvelun käyttöohje toimittajille Senaatti-kiinteistöt Esapekka Kuikka ja Hellevi Lilja, #188765 1 (9) Verkkolaskutuspalvelun käyttöohje toimittajille Senaatti-kiinteistöt OHJE # 188765 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sisältö 1 Verkkolaskutuspalvelu... 3 2 Verkkolaskutuspalveluun

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

JOHDANTO... 1. 1. Rekisteröityminen... 2. 2. Kirjautuminen... 3. 3. Sijaisrekisterin harjoittelijaosion välilehdet... 4. 4. Omat tiedot...

JOHDANTO... 1. 1. Rekisteröityminen... 2. 2. Kirjautuminen... 3. 3. Sijaisrekisterin harjoittelijaosion välilehdet... 4. 4. Omat tiedot... 1 Sisällys JOHDANTO... 1 1. Rekisteröityminen... 2 2. Kirjautuminen... 3 3. Sijaisrekisterin harjoittelijaosion välilehdet... 4 4. Omat tiedot... 5 5. Avoimet harjoittelupaikat ja opinnäytetyöaiheet...

Lisätiedot

HUOLTAJAN OHJE TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN

HUOLTAJAN OHJE TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN Versio Oikeudet: 31.8.2015 vj huoltaja HUOLTAJAN OHJE Tämä ohje on tarkoitettu partiolaisen huoltajalle. Ohjeesta selviää kuinka huoltaja voi toimia huollettavansa partiojäsenyyteen liittyvissä asioissa.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN RYHMÄMATKAESITE 2013 2014

JYVÄSKYLÄN SEUDUN RYHMÄMATKAESITE 2013 2014 1/5 JYVÄSKYLÄN SEUDUN RYHMÄMATKAESITE 2013 2014 SOPIMUS ILMOITUSTILASTA Jyväskylän Seudun Matkailu toteuttaa jälleen keväällä 2013 ryhmämatkojen järjestäjille suunnatun esitteen. Esite toimii yhtenä päämarkkinointivälineistä

Lisätiedot

Tarjouspalvelu.fi. Käyttöohjeet. Osallistu tarjouskilpailuihin tehokkaasti ja turvallisesti. Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali

Tarjouspalvelu.fi. Käyttöohjeet. Osallistu tarjouskilpailuihin tehokkaasti ja turvallisesti. Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali Tarjouspalvelu.fi Osallistu tarjouskilpailuihin tehokkaasti ja turvallisesti Käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO Esittely... Tekniset vaatimukset... Rekisteröityminen... Sisäänkirjautuminen... Tarjouspyyntöjen

Lisätiedot

Toimeentulotuen sähköinen asiointi. palvelun käyttöohje

Toimeentulotuen sähköinen asiointi. palvelun käyttöohje Toimeentulotuen sähköinen asiointi palvelun käyttöohje Palvelua voi käyttää selaimilla: Internet Explorer 9 tai uudempi Firefox 3.5 tai uudempi Opera 10.5 tai uudempi Chrome ja Safari uusimmat versiot

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Tuusulan kunta Päivitetty 29.2.2016 Kasvatus- ja sivistystoimi Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Sisällys Rekisteröityminen yksityishenkilönä... 2 Organisaation (rekisteröityneen seuran ja yhdistyksen)

Lisätiedot

HENKILÖLISTA-PALVELU Käyttöohjeet versio 13.5.2013

HENKILÖLISTA-PALVELU Käyttöohjeet versio 13.5.2013 HENKILÖLISTA-PALVELU Käyttöohjeet versio 13.5.2013 Henkilölista -palvelu 1 Sisältö 1. Veronumerolaki ja raportointi... 2 2. Henkilölista-palvelun sisältö... 2 2.1. Palvelun käyttötarkoitus ja hyödyt...

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

Ä itiysavustuksen hakeminen

Ä itiysavustuksen hakeminen Ä itiysavustuksen hakeminen Ohjeita ka ytta ja lle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Äitiysavustusta

Lisätiedot

Rekisteröityminen, tilojen varaaminen ja maksaminen WebTimmi varausjärjestelmässä

Rekisteröityminen, tilojen varaaminen ja maksaminen WebTimmi varausjärjestelmässä Rekisteröityminen, tilojen varaaminen ja maksaminen WebTimmi varausjärjestelmässä 1. Sanasto WebTimmi on Tampereen kaupungin kulttuuripalvelujen käytössä oleva internetpohjainen varausjärjestelmä, jossa

Lisätiedot

BUSINESS ONLINE TRADE FINANCE KOTI- JA ULKOMAISET PANKKITAKAUKSET

BUSINESS ONLINE TRADE FINANCE KOTI- JA ULKOMAISET PANKKITAKAUKSET BUSINESS ONLINE TRADE FINANCE KOTI- JA ULKOMAISET PANKKITAKAUKSET Danske Bank Trade Finance Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus

Lisätiedot

https://www.oppi.uku.fi/pk/ Onni-oppimispäiväkirjan ohje 15.9.2010 version 1.2

https://www.oppi.uku.fi/pk/ Onni-oppimispäiväkirjan ohje 15.9.2010 version 1.2 https://www.oppi.uku.fi/pk/ Onni-oppimispäiväkirjan ohje 15.9.2010 version 1.2 Sisällys: 1. Onni-oppimispäiväkirja yleisesti... 3 2. Käyttäjätunnuksen luominen... 3 2.1 Itä-Suomen yliopiston Opiskelija

Lisätiedot

SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJE TAKSI YRITYKSILLE. 1. Palveluun rekisteröityminen... 2. 2. Palveluun kirjautuminen... 2. 3. Etusivu... 2

SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJE TAKSI YRITYKSILLE. 1. Palveluun rekisteröityminen... 2. 2. Palveluun kirjautuminen... 2. 3. Etusivu... 2 SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJEET TAKSIAUTOILIJAT SISÄLLYS 1. Palveluun rekisteröityminen... 2 2. Palveluun kirjautuminen... 2 3. Etusivu... 2 4. Autojen lisääminen... 3 5. Kuljettajaryhmät ja niiden perustaminen...

Lisätiedot

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö Moodle opiskelijan opas Verkko oppimisympäristön käyttö Marko Jarva 21.1.2009 Sisällysluettelo 1 Aloitusnäkymä... 3 1.1 Kirjautuminen... 3 2 Kurssin sivu... 4 2.1 Aiheet ja näkymä... 4 3 Omat tiedot...

Lisätiedot

Käyttöohje webrekkaselvitys-tietojärjestelmä

Käyttöohje webrekkaselvitys-tietojärjestelmä Käyttöohje webrekkaselvitys-tietojärjestelmä Kirjautumissivu: rekkaselvitys.helsinginsatama.fi Rekkaselvityksen webkäyttöliittymällä rekisteröityneet asiakkaat tekevät ilmoituksia itse verkossa suoraan

Lisätiedot

Octo käyttöohje 1. Sisältö

Octo käyttöohje 1. Sisältö Octo käyttöohje 1 Sisältö Sisältö...1 Sisäänkirjautuminen...2 Etusivu...2 Uimarihaku...3 Uimariryhmät...4 Seurahaku...4 Kilpailutilastot...5 Ilmoittautuminen kilpailuun...6 Kilpailuun ilmoittautuminen...7

Lisätiedot

Työtapaturmainfo: Työtapaturman ilmoittaminen 2016->

Työtapaturmainfo: Työtapaturman ilmoittaminen 2016-> Työtapaturmainfo: Työtapaturman ilmoittaminen 2016-> TYÖTAPATURMAN ILMOITTAMINEN 1.1.2016 ALKAEN Sisältö Työtapaturman ilmoittaminen, muutokset 2016 -> Muutokset käytettäessä Yrityskansiota, If Loginia

Lisätiedot

Järjestöilta 3.2.2015 kauppalantalolla klo 18.30 alkaen. 4.2.2015 Avustustiimi 2

Järjestöilta 3.2.2015 kauppalantalolla klo 18.30 alkaen. 4.2.2015 Avustustiimi 2 Järjestöilta 3.2.2015 kauppalantalolla klo 18.30 alkaen 4.2.2015 Avustustiimi 2 Ohjelma Kahvitarjoilu Esittäytyminen Järjestöavustusten haku 2015 Hakuohjeet ja periaatteet Vuosiavustukset, lomake Kohdeavustukset,

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta TYÖPAIKKATOIMINTA Ohjeistus työpaikkatoiminnasta Työpaikkatoiminta Työpaikkatoiminnalla tarkoitetaan toimintaa joka kattaa samassa työpaikassa työskentelevät Logistiikan toimihenkilöiden jäsenet. Työpaikkatoiminnan

Lisätiedot

3. Täytä Kertamatkustajan tiedot huolellisesti ja klikkaa Tallenna. Etunimi ja sukunimi täytyy kirjoittaa isolla alkukirjaimella!

3. Täytä Kertamatkustajan tiedot huolellisesti ja klikkaa Tallenna. Etunimi ja sukunimi täytyy kirjoittaa isolla alkukirjaimella! M2-MATKALASKUJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE 1 (10) A. Kirjautuminen järjestelmään 1. Mene osoitteeseen https://m2.oaj.fi 2. Klikkaa Paina tästä kirjautuaksesi. Anna OAJ:n jäsensivujen käyttäjätunnus ja salasana.

Lisätiedot

Ulkomainen kaunokirjallisuus suomeksi

Ulkomainen kaunokirjallisuus suomeksi This is a previewing sample. Please submit your application via the online application form. Ulkomainen kaunokirjallisuus suomeksi Hakijan tiedot Hakijan yhteystiedot Huom. suomennostukea voi hakea vain

Lisätiedot

Päivähoitohakemus ja esikouluun ilmoittautuminen asioijan käyttöohje

Päivähoitohakemus ja esikouluun ilmoittautuminen asioijan käyttöohje Päivähoitohakemus ja esikouluun ilmoittautuminen asioijan käyttöohje 00180 Helsinki sähköposti info@tiera.fi Kotipaikka Helsinki 1/17 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Yleistä... 3 1.1 Liikkuminen

Lisätiedot

HUOLTAJAN OHJE TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN HUOLTAJAKSI ILMOITTAUTUMINEN REKISTERÖITYMINEN

HUOLTAJAN OHJE TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN HUOLTAJAKSI ILMOITTAUTUMINEN REKISTERÖITYMINEN 3.2.2016 vj Oikeudet: huoltaja HUOLTAJAN OHJE Tämä ohje on tarkoitettu partiolaisen huoltajalle. Ohjeesta selviää kuinka huoltaja voi toimia huollettavansa partiojäsenyyteen liittyvissä asioissa. Huoltajalla,

Lisätiedot

Open Badge -osaamismerkit

Open Badge -osaamismerkit Open Badge -osaamismerkit Merkin vastaanottaminen 2 "#$%&'()$*+,''-.,-$/0.1 "#$%&&'$ =>;+?.@@'A$/,+%'*1B%%B0,$%@B+-.%$% C 2>D./E'B1B-.%$%;+?.@@'&'()$&'F0#'F0..% G C>"#$%&'()$H'F1+/I,1'-IJ%%$1I%"#$%&'()$*+,''-.,-$/0.%

Lisätiedot

KYMP Webmail -palvelu

KYMP Webmail -palvelu KYMP Webmail -palvelu Sisältö 1. Kirjautuminen... 3 2. Viestin merkinnät... 4 3. Viestien lukeminen... 4 Viestiin vastaaminen... 4 Viestin välittäminen edelleen / uudelleen ohjaus... 5 4. Viestin kirjoittaminen...

Lisätiedot

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7 0 SISÄLTÖ: 1. YLEISTÄ 1 1A. Avustusmuodot 1 2. KAIKKIA AVUSTUSMUOTOJA KOSKEVAT EHDOT 1 2A. Myöntämisen edellytykset 1 2B. Myöntämisessä otetaan huomioon 2 2C. Avustettavien yhteisöjen määritelmät 2 2D.

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 27.3.2015 Avustuksen tausta: lainsäädäntö ja valvonta Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen

Lisätiedot

Opiskelijan ohje Wilmassa (wilma.diak.fi) tehtäville ahot -hakemuksille

Opiskelijan ohje Wilmassa (wilma.diak.fi) tehtäville ahot -hakemuksille Osaamisen tunnistamisen hakeminen_ohje opiskelija_20161219 19.12.2016 PM, EN Opiskelijan ohje Wilmassa (wilma.diak.fi) tehtäville ahot -hakemuksille Hakuaika Ahot-hakuaika on viimeistään elokuussa seuraavaa

Lisätiedot

Lupapiste käyttöönottokoulutus. Palvelun esittely

Lupapiste käyttöönottokoulutus. Palvelun esittely Lupapiste käyttöönottokoulutus Palvelun esittely Valmistelut Tarkista, että käytössäsi on riittävän tuore selainversio Tuetut selainversiot: Internet Explorer 9 tai uudempi Mozilla Firefox 16 tai uudempi

Lisätiedot

Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle

Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle Johanna Aholainen 9.10.2014 Kelan tehtävät elatustukiasioissa Elatustuen myöntäminen ja maksaminen asiakkaan hakemuksesta Elatusavun periminen

Lisätiedot

WILMAN KÄYTTÖOHJE TYÖPAIKKAOHJAAJILLE Lahden diakonian instituutti

WILMAN KÄYTTÖOHJE TYÖPAIKKAOHJAAJILLE Lahden diakonian instituutti WILMAN KÄYTTÖOHJE TYÖPAIKKAOHJAAJILLE Lahden diakonian instituutti Sisällys 1. Wilmaan kirjautuminen... 1 2. Työpaikkaohjaajan etusivu... 1 3. Työssäoppiminen... 2 4. Näytöt/tutkintotilaisuudet välilehti,

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava. Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto

Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava. Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto Lue läpi ja tulosta tarvittaessa tiedostot -> valitse

Lisätiedot