Sallila Energian vuosi 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sallila Energian vuosi 2014"

Transkriptio

1 Sallila Energian vuosi 2014

2 SISÄLTÖ SALLILAN JUHLAVUOSI KONSERNI Toimintakertomus... 4 Tuloslaskelma... 6 Tase... 8 SALLILA ENERGIA OY Toimintakertomus Tuloslaskelma SALLILA SÄHKÖNSIIRTO OY Toimintakertomus Kuva: Kati Uusitalo/Loimaan Lehti Tuloslaskelma SALLILA SÄHKÖASENNUS OY Toimintakertomus Tuloslaskelma Sallila Energia Oy Sallila Sähkönsiirto Oy Sallila Sähköasennus Oy Loimijoentie 65, Alastaro puh

3 Juhlavuosi 2014 Vuosi 2014 oli Sallilalle 100-vuotisjuhlavuosi. Tämä näkyi yhtiön ulkoisessa kuvassa ja toiminnassa monin tavoin. Juhlavuotta varten teetettiin logo, jossa kuvataan yhtiön sadan vuoden ikää. Juhla logoa käytettiin muun muassa autojen teippauk sissa, sal kolipuissa, lähtevän postin juh laleimassa ja juhlavuoden mainostuot teissa sekä ilmoituksissa. Asiakaslehti Lieke ilmestyi maaliskuun puolivälissä. Lehden teemana oli juhlavuosi ja yhtiön pitkä historia. Sallilan historiikin kirjoittaja Raija Kouri teki kaksiosaisen jutun, joka julkaistiin vuoden aikana ilmestyneissä asiakaslehdissä. Maaliskuun lehdessä julkistettiin myös haet tavaksi juhlavuoden luontostipendi. Sti pendiä voivat hakea alueemme yhdistyk set ja muutkin ryhmät ympäristöön ja luontoon liittyvän toimintansa tueksi. Jaossa oli 900 euroa, joka jaettiin tasan kolmen hakijan kesken. Alastarolainen Partiolippukunta Jyväset, Alastaron Hoito-osasto ja Loimaan Naavanaiset saivat 300 euroa kukin. Toukokuun lopulla oli henkilökunnan juhlatilaisuus. Matka suuntautui Tampereelle Palatsiteatteriin, jossa ohjelmana oli ruokailu sekä musikaali Ihan tuuliajolla. Kesäkuussa kierrettiin kahtena päivänä alueemme toreja tarjoamassa juhlakahvit asiakkaillemme. Paikkakuntina olivat Punkalaidun, Huittinen, Ypäjä ja Loimaa. Var sinaista merkkipäivää vietettiin pää osin työn merkeissä. Aamulla henkilökunta kokoontui pääkonttorille kohottamaan maljan Sallilan onneksi sekä nauttimaan kakkukahvit. Yhtiön eläkeläiset kahvittelivat Sallilassa myöhemmin samana päivänä. Perjantaina juhlivat Loimaan Heimolinnassa cocktail-tilaisuudessa tärkeimpien sidosryhmien edustajat. Juhlapuheen piti Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Juha Naukkarinen. Samassa tilaisuudessa julkistettiin Sallilan historiikki, jonka esitteli kirjoittaja Raija Kouri. Lokakuussa Energiansäästöviikolla vietettiin satavuotis juhlia asiakkaiden kanssa. Energiapäivän monipuolinen tarjonta houkutteli pääkonttorille Alastarolle noin 600 kävijää. Lokakuun lopussa kutsuttiin asiakkaita lento pallon pariin ja tarjottiin ilmainen sisään pääsy Hurrikaani-Loimaan ja LiigaSärk kien väliseen Sallilan satavuotisjuhla otte luun. Piirustus- ja valokuvauskilpailut julkistettiin lokakuun alussa ja kilpailutöitä odoteltiin marraskuun puoliväliin mennessä. Piirus tuskilpailu oli suunnattu lapsille ja valo kuvauskilpailu kaikenikäisille. Piirtäjät pal kittiin piirustusvälineillä ja valokuvaajat lah jakorteilla. Juhlavuonna halusimme tuoda esille pitkän historiamme, selviytymisen läpi monenlaisten vaiheiden sekä yhtiössä että yhteiskunnassa. Mutta halusimme myös muistuttaa nykyaikaisuudesta, uusista palveluista ja kehittymisestä muuttuvan ympäristön mukana sekä kiittää yhteistyöstä. Näillä voimavaroilla matka jatkuu kohti seuraavaa juhlavuotta. 3

4 Konserni Konserni Sallila Energia -konserni koostuu neljästä yhtiöstä. Emoyhtiö Sallila Energia Oy omistaa sataprosenttisesti kolme tytäryhtiötä Sallila Sähköasennus Oy:n, Sallila Sähkönsiirto Oy:n ja Kiinteistö Oy Huittisten Linnaherrankadun. Konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 29,6 milj. ja liikevoitto 5,1 milj.. Organisaatio Konsernissa yhtiöiden toimitusjohtajana toimii Janne Vettervik. Konsernin johtoryhmään ovat kaudella kuuluneet toimitusjohtajan lisäksi talouspäällikkö Leena Jylhä, myyntijohtaja Mika Potinkara, verkkojohtaja Olli Eskola Sallila Sähkönsiirto Oy:stä ja liiketoimintajohtaja Keijo Mäkeläinen Sallila Sähköasennus Oy:stä. Hallintoneuvosto Hallintoneuvostoon ovat kuuluneet vuoden aikana Jukka Tuori (puheenjohtaja), Jorma Kopu (varapuheenjohtaja), Ari Ala-Laurinaho, Jussi Heikkilä, Ilpo Hosike, Jouko Käkönen, Ari Mahlamäki, Ossi Mauriala, Aki Mikkola, Ilkka Mäkelä, Karin Nars, Veikko Peltomäki ( asti), Teemu Perho, Ilkka Riuttamäki ( alkaen), Tommi Setälä, Tommi Sirén, Matti Tanhuanpää ja Tero Tupala. Hallitus Kuluneen vuoden aikana yhtiön hallituksen jäseninä ovat olleet Pekka Sairanen (puheen johtaja), Timo Hälli (varapuheenjohtaja), Petri Antila, Aimo Lepistö, Rauno Mäkelä ja Jaakko Raikkonen. Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin yhtiön pääkonttorilla Loimaalla. Kokouksessa oli edustettuna 17 osakkeenomistajaa, jotka edustivat osaketta ja ääntä. Kokouk sessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä hallitukselle annettava osakeantivaltuutus. Tarkastustoiminta Yhtiökokouksen valitsemina tilintarkastajina ovat toimineet tilintarkastusyhteisöt Deloitte & Touche Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Tapani Vuopala, KHT ja Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Tapani Kulmala, KHT. Hallitus vuonna Takarivi vasemmalta: Rauno Mäkelä, Aimo Lepistö, Timo Hälli, Jaakko Raikkonen. Eturivi vasemmalta: Pekka Sairanen (puh.joht.), Janne Vettervik (tj.), Jukka Tuori (hallintoneuvoston puh.joht.) Petri Antila puuttuu kuvasta. 4

5 Ympäristöasiat Yhtiö noudattaa toimintajärjestelmänsä mukaisesti ISO 14001:2004 -ympäristöstandardia. Yhtiö on sitoutunut elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusjärjestelmään, jonka mukaisesti yhtiö toteuttaa energiapalveluiden toimenpideohjelmaa. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun. Henkilöstö yhtiöittäin Konsernin tunnusluvut Liikevaihto Liikevoitto Tilikauden tulos Tase

6 Konsernituloslaskelma KONSERNITULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,52 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos , ,77 Valmistus omaan käyttöön , ,37 Liiketoiminnan muut tuotot , ,07 Materiaalit ja palvelut , ,25 Henkilöstökulut , ,32 Poistot ja arvonalentumiset , ,72 Liiketoiminnan muut kulut , ,99 LIIKETULOS , ,91 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista , ,35 Korko- ja rahoitustuotot , ,11 Sijoitusten arvonalennukset ,07 0,00 Korko- ja rahoituskulut , , , ,88 TULOS ENNEN SATUNNAISERIÄ , ,03 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista , ,20 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,23 Tuloverot , ,66 Laskennallisen verovelan lisäys(-)/vähennys(+) , ,35 TILIKAUDEN TULOS , ,92 6

7 Perjantaina juhlivat Loimaan Heimolinnassa cocktail-tilaisuudessa tärkeimpien sidosryhmien edustajat. Juhlapuheen piti Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Juha Naukkarinen. 7

8 Konsernitase KONSERNITASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,09 Konserniliikearvo ,57 0,00 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,20 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,26 Rakennukset ja rakennelmat , ,13 Siirto- ja jakeluverkko , ,02 Koneet ja kalusto , ,52 Muut aineelliset hyödykkeet , ,55 Ennakkomaksut ja muut keskeneräiset hankinnat , , , ,31 Sijoitukset Osuudet osakkuusyrityksissä , ,47 Muut sijoitukset , , , ,40 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus , ,26 Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset , ,75 Muut saamiset , , , ,15 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,80 Lainasaamiset 0,00 0,00 Siirtosaamiset , ,12 Muut saamiset , , , ,13 Rahat ja pankkisaamiset , ,63 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,08 8

9 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,41 Vararahasto , ,45 Edellisten tilikausien voitto , ,27 Tilikauden tulos , , , ,05 VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka , ,88 Pitkäaikainen vieras pääoma Liittymismaksuvelka , ,49 Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Eläkelainat 0,00 0,00 Muut pitkäaikaiset velat 674,00 674, , ,49 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,50 Eläkelainat 0, ,00 Saadut ennakot , ,43 Ostovelat , ,11 Siirtovelat , ,56 Muut lyhytaikaiset velat , , , ,66 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,08 9

10 Sallila Energia Oy Sallila Energia Oy:n päätoimialana on sähkön hankinta ja myynti asiakkailleen. Yhtiö hankkii tarvitsemansa sähkön Satapirkan Sähkö Oy:n kautta sähköpörssistä ja muista lähteistä. Osa hankittavasta sähköstä tuotetaan itse omilla voimalaitoksilla tai tuotanto-osuuksilla. Yhtiö tuottaa lisäksi hallinto- ja toimistopalvelut tytäryhtiöilleen Sallila Sähkönsiirto Oy:lle ja Sallila Sähköasennus Oy:lle. Konsernin kiinteistöjen omistus on keskitetty pääasiassa emoyhtiölle, joka on vuokrannut tarvittavat toimi- ja huoltotilat tytäryhtiöilleen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2014 oli 15,0 milj. (15,8 milj. vuonna 2013). Toimitusvelvollisuuden alaisiin myyntihintoihin ei tehty muutoksia vuoden 2014 aikana. Asiakaspalvelun osalta vuosi 2014 sujui mukavasti juhlavuoden merkeissä. Asiakkaita opastettiin sähköisten laskujen vastaanotossa sekä online-palveluiden käytössä. Asiakaskontaktit monipuolistuivat, kun asiakaskäyntien, puheluiden ja sähköpostitse tapahtuvien yhteydenottojen rinnalle saatiin myös Chat- ja Facebook-palvelut. Online-palvelun hyödyntäminen on myös yksi osa hyvää asiakaspalveluamme. Vuonna 2014 lähetettiin useita tuhansia tarjouksia ulkoalueen kuluttaja-asiakkaille. Tällä kertaa keskityttiin Tampereen ja Turun lähialueen kuntiin. Kiinnostuneita kyselyjä tuli ja sopimuksiakin saatiin, mutta uusia asiakkaita olisimme toivoneet enemmän. Osasyynä vähäiseen määrään olivat voimassaolevat määräaikaiset sopimukset, jotka estivät Sallilan tarjoukseen tarttumista. Hintataso sähkönmyynnissä on pysynyt koko vuoden varsin alhaalla. Sallilan hintataso on ollut kilpailukykyinen, ja sopimuksia omalla alueella on tehty vanhaan tapaan. Sähkönmyyjien kampanjointi on jatkunut edellisvuosien tasolla. Joidenkin myyjien monenlaiset lupaukset ja vihjailut yhteistyöstä Sallilan kanssa ovat saaneet asiakkaat ottamaan yhteyttä meihin. Tällöin on päästy oikomaan vääriä käsityksiä sekä tuomaan esille omia vahvuuksia. Usein asiakkaalle hintaa tärkeämpi on kokonaisuus, palvelu ja paikallisuus. Näillä Sallila on vuosikymmenten saatossa luonut luotettavan yhtiön maineen asiakkaiden silmissä, ja tästä rahassa mittaamattomasta pääomasta halutaan myös pitää kiinni. Yritysmyynnissä kilpailua käytiin haastavissa olosuhteissa. Markkinahinnat olivat alhaalla ja halukkaita myyjiä oli runsaasti. Vuoden 2014 aikana saatiin hankittua jonkin verran lisämyyntiä. Sallilan myynnin etuna on asiakkaan kokonaisvaltainen palvelu, jota yritysasiakkaat arvostavat. Koko ajan on kehitetty uusia palvelutapoja, jotta asiakkaita voidaan palvella entistä paremmin. Uudet asiakaspalvelujärjestelmät on saatu kohtaamaan asiakkaiden tarpeet. Sallilan voimavarana on monipuolisen energiatalon osaaminen, jota hyödyntämällä on mahdollisuus menestyä tulevissa haasteissa kaikilla osa-alueilla. Vuoden loppuun mennessä noin 22 % toimituskohteista oli siirtynyt e-laskuun, suora maksussa oli noin 17 % toimituskohteista. Tehostetun myynnin ja myyntikampanjoiden avulla saatiin noin 450 uutta toimituskohdetta; valitettavasti suurempi määrä vaihtoi sähkön myyjää. Lämpimän vuoden ja talous tilanteesta johtuvan kulutuksen pienentymisen vuoksi sekä hävittyjen kauppojen takia vuoden 2014 myyntimäärä (MWh) jäi noin 3 % vuoden 2013 myynnistä. Sähkön hankinnan määrä tilikaudella oli 283 GWh, missä on mukana emoyhtiön toimittama häviösähkö Sallila Sähkönsiirto Oy:lle. Sähkön hankintamäärä (MWh) pieneni edellisvuodesta noin 3 %. Suomessa sähköä kulutettiin 83,3 TWh, josta tuotantoa oli 65,3 TWh ja tuontia 18,0 TWh. Valtakunnan tasolla sähkönkäyttö väheni edelliseen vuoteen verrattuna noin 0,8 %. Sallila Energia Oy hankkii tarvitsemansa sähkön Satapirkan Sähkö Oy:n kautta. Osa hankittavasta sähköstä tuotetaan itse omilla voimalaitoksilla tai tuotanto-osuuksilla. Oman tuotannon määrä kokonaishankinnasta oli noin 15 %. Vesitilanne paikallisessa vesistössä oli kohtalainen. Omilla vesivoimalaitoksilla Loimijoessa tuotettiin sähköä 6,0 GWh. Sallilan omassa tuotannossa on Keljonlahden voimalaitoksella Jyväs kylässä ja Haapaveden turvevoimalaitoksella merkittävä osuus. Kummankin voimalaitoksen käyttö jäi vähäiseksi johtuen lähinnä alhaisesta markkinahinnasta, jolloin laitoksia ei kannattanut ajaa. Sallila Energian osuus Keljonlahden voimalan tuotantomäärästä oli 10 GWh ja Haapaveden tuotannosta 11 GWh. Keljonlahden voimalaitoksella oli konerikko vuoden 2014 lopulla. 10

11 Etelä-Suomen Voima Oy:n osakeomistusten kautta tuotettujen osakkuussähköjen kustan nukset ja tuotot vaikuttavat sähkön ostokuluihin. Niiden määrätietoja ei käsitellä sähkö taseissa. Kuukausittaiset HELspot-hinnat pysyivät vuoden aikana tasaisina ja alhaisina. Kalleimman ja halvimman kuukauden ero oli 9,02 /MWh. Hinnaltaan kallein kuukausi oli tammikuu ja halvin maaliskuu. Aluehintaerot toteutuivat suurehkoina koko vuoden. Suurimmillaan arvo oli marraskuussa 13,54 /MWh kuukauden keskiarvona. Hintojen alhaisuuteen vaikuttivat taloustilanteesta johtuva kulutuksen pienentyminen, päästöhintojen alhainen taso ja hyvä vesitilanne sekä lauha sää. Sähkön markkinahinta Suomessa oli keskimäärin 12 % alhaisempi kuin vuonna Investoinnit Tuotantohankkeita valmistellaan ja toteutetaan yhteistyössä Suomen Voima Oy:n kautta. Yhtiö on sitoutunut Fennovoima Oy:n ydinvoimahankkeeseen, joka toteutuessaan tuottaa Sallilalle 10 MW:n tuotanto-osuuden. Sallila Energia on mukana Puhuri Oy:n Kopsan tuulivoimahankkeessa. Tavoitteena on 2 MW:n tuotanto-osuus. Vuoden 2014 lopulla otettiin käyttöön tuulipuiston toinen osuus, Kopsa 2. Henkilöstö Vuoden vaihteessa toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita oli 23. Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 49 vuotta. Emoyhtiön tunnusluvut Liikevaihto Liikevoitto Tilikauden tulos Tase Omilla vesivoimalaitoksilla Loimijoessa tuotettiin sähköä 6,0 GWh. 11

12 Sallila Energia Oy tuloslaskelma TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,46 Liiketoiminnan muut tuotot , ,85 Materiaalit ja palvelut , ,84 Henkilöstökulut , ,03 Poistot ja arvonalentumiset , ,43 Liiketoiminnan muut kulut , ,35 LIIKETULOS , ,66 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista , ,55 Korko- ja rahoitustuotot , ,44 Sijoitusten arvonalennukset ,74 0,00 Korko- ja muut rahoituskulut , , , ,57 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,91 Satunnaiset tuotot , ,00 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,09 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+) , ,69 Tuloverot 8.206, ,60 TILIKAUDEN TULOS , ,18 12

13 Loimaan Heimolinnassa järjestetyssä cocktail-tilaisuudessa julkistettiin Sallilan 300-sivuinen historiikki, jonka esitteli kirjoittaja Raija Kouri. 13

14 Sallila Sähkönsiirto Oy Siirretyn energian määrä väheni 1,9 % verkkovastuualueellamme ja oli 354 GWh (361 GWh vuonna 2013). Vuosi oli tavanomaista leudompi, minkä vuoksi varsinkin lämmitykseen käytettävän sähkön kysyntä väheni. Korkein keskituntiteho oli 83,43 MW ja se mitattiin klo Sähkön siirtohintoja korotettiin vuoden 2014 alussa keskimäärin 5,0 %. Korotus aiheutui panostuksesta säävarman verkon rakentamiseen. Kulupuolella kantaverkkomaksuihin tuli vuoden alussa 5 % korotus. Häviösähköhankinnan kustannukset alenivat siirtomäärän ja yksikköhintojen alenemisen vuoksi. Liittymismaksut säilyivät entisellään. Sähköverkon käyttövarmuus oli varsin hyvä koko vuoden. Kesän ukonilmat tosin aiheuttivat jonkin verran jälleenkytkentöjä sekä pysyviä vikoja. Maasulun kompensoinnin käyttöönoton myötä jälleenkytkentöjen määrän oletetaan hieman edelleen alenevan. Koko vuoden KAH-arvoksi tuli ( ), mikä oli alhaisin arvo vuoden 2006 jälkeen. Investoinnit ja rahoitus Verkon rakentamiseen ja uusimiseen investoitiin 6,5 milj. (7,8 milj. ). Ennakkomaksuista ja keskeneräisistä hankinnoista verkostoinvestointeihin siirrettiin 0,6 milj.. Määrään sisältyi kohteita, joiden rakentaminen tapahtui pääosin edellisenä kautena. Suurjänniteverkko rakennetaan maakaapeloinnilla lähes aina metsäalueilla. Samoin pienjänniteverkko rakennetaan lähes poikkeuksetta maakaapeloimalla. Uusi sähkömarkkinalaki, joka tuli voimaan 2013, edellyttää huomattavia investointeja verkon säävarmuusvaatimusten vuoksi seuraavien 15 vuoden aikana. Vuoden aikana tehtiin merkittäviä investointeja sähköasemiin. Niinijoensuun sähköaseman 20 kv kojeisto uusittiin rakennuksineen. Pilaantuneen maan vaihto sähköasemasaneerauksen yhteydessä aiheutti isot kustannukset. Lisäksi asennettiin maasulun kompensointilaitteet Niinijoensuun, Lauttakylän ja Jokisivun sähköasemille. Vuoden 2008 lopulla aloitettu etäluettavien mittareiden massa-asennus on saatu päätökseen. Vielä vaihtamatta olevien kohteiden mittaroiminen on kallista ja aikaa vievää, koska mittarit ovat paikoissa, joihin on vaikea päästä. Vuoden lopussa etäluennassa oli noin mittaria. Sähkönkäyttöpaikkamäärä on , mistä yli 96 % on siis etämittauksessa. Liittymismaksutuloja kertyi vuoden aikana ( ). Uusia liittymiä kirjattiin vuoden aikana 44 kpl (67 kpl). Lisäksi liittymismaksuja kertyi vaihelisäyksistä ja liittymien suurennuksista. Jakeluverkon maakaapeloinnin osuutta lisättiin edelleen. Uudesta 20 kv verkosta suurin osa rakennettiin maakaapelilla ja pienjänniteverkosta rakennettiin lähes kaikki maakaapelilla. Vuoden 2014 lopussa Sallilan 20 kv -verkosta oli maa kaapeloitu 17,8 % ja pienjänniteverkosta 58,9 %. Kaikkiaan verkosta on kaapeloitu 44,6 %. Säävarman verkon piiriin kuuluu nyt noin puolet sähkönkäyttöpaikoista. Tulevaisuuden näkymät ja viranomaisvalvonta Sähkön siirtoliiketoiminta on verkkovastuualueellaan monopoliasemassa. Energia virasto seuraa verkonhaltijoiden siirtohinnoittelua ja vahvistaa vuosittain sallitun tuoton. Toisella valvontajaksolla Energiaviraston laskelman mukaan Sallila Sähkönsiirto Oy:n alituotto oli lähes 6,7 milj., millä summalla voidaan kompensoida kolmannella valvontajaksolla todennäköisesti kertyvää ylituottoa. Korkotason laskun ja verkkopalvelumaksujen korotusten vuoksi alituottoa ei nykyisellä valvontajaksolla enää kerry. KAH-luvun merkitys on Energiaviraston valvonnassa korostunut, mikä myrskyvuosina tuo riskiä siirtoliiketoimintaan. Mikäli valvontamalliin ei tule merkittäviä muutoksia, on vaarana, että verkkoyhtiöt eivät selviydy sähkömarkkinalain edellyttämistä verkostoinvestoinneista. Sähkömarkkinalakiin tulleet muutokset velvoittavat verkkoyhtiöiltä lisäpanostuksia säävarmaan verkkoon, mikä useimmiten merkitsee maakaapeloinnin merkittävää lisäämistä. Maakaapelointiasteen kasvaessa pitää Sallilan sähköasemille hankkia maasulun kompensointilaitteita, mikä myös pitää investointitason korkealla. Tulevaisuuden verkostoinvestoinnit rasittavat yhtiön omavaraisuutta. 14

15 Ympäristöasiat ja energiatehokkuus Yhtiö noudattaa toimintajärjestelmänsä mukaisesti ISO 14001:2004 -ympäristöstandardia. Pohjavesialueilla sijaitsevien muuntamoiden tilasta ja kehittämistarpeesta on laadittu selvitys ympäristöhaittojen vähentämiseksi. Pohjavesialueen muuntamot rakennetaan aina puistomuuntamoina öljyvuodon ehkäisemiseksi. Niinijoensuun sähköasemasaneerauksen vuoksi tutkittiin alueen maaperä, koska tiedettiin alueella harjoitetun aikaisemmin pylväiden kyllästystoimintaa. Edellä mainitun seurauksena maaperän puhdistus- ja vaihtotyöt suoritettiin sähköasemasaneerauksen yhteydessä vuoden 2014 aikana. Vanhan sähköasemarakennuksen kohdalta puhdistustyöt tehtiin Huittinen alkutalven 2015 aikana. Yhtiö pyrkii vähentämään pylväiden aiheuttamaa haittaa kaikessa verkon rakentamisessa ja kunnossapidossa. Tähän vaikutetaan eniten maakaapeloinnilla, eikä pylväitä tällä vuosikymmenellä enää asenneta merkittäviä määriä. Alastaro Punkalaidun Yhtiö on sitoutunut elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusjärjestelmään, joka on voimassa vuoden 2016 loppuun. Sopimuksen mukaisesti yhtiö toteuttaa EU:n energia palveludirektiivin mukaista toimenpideohjelmaa. Loimaa Ypäjä Henkilöstö Tilikauden päättyessä toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa oli yksitoista toimi henkilöä. Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 52 vuotta. Tunnusluvut Liikevaihto Liikevoitto Tilikauden tulos Tase Sallila Sähkönsiirron jakelualue. 15

16 Sallila Sähkönsiirto Oy tuloslaskelma TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,19 Valmistus omaan käyttöön , ,00 Liiketoiminnan muut tuotot , ,97 Materiaalit ja palvelut , ,59 Henkilöstökulut , ,82 Poistot ja arvonalentumiset , ,33 Liiketoiminnan muut kulut , ,39 LIIKETULOS , ,03 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista 0, ,80 Korko- ja rahoitustuotot , ,01 Korko- ja muut rahoituskulut , , , ,51 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,52 Satunnaiset kulut , ,00 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,52 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+) , ,22 Tuloverot , ,30 TILIKAUDEN TULOS , ,00 16

17 Suomen keisarilliselle senaatille osoitettu anomus, jossa pyydettiin sääntöjen vahvistamista perusteluna aikoen Vampulan pitäjään perustaa sähkölaitoksen ja sanotussa sekä Alastaron, Loimaan ja Metsämaan ynnä muissakin pitäjissä harjoittaa sähköliikennettä. 17

18 Sallila Sähköasennus Oy Sallila sähköasennus Oy rakentaa, huoltaa ja kunnossapitää sähkö- ja katuvalaistusverkkoja, suorittaa sisäasennuksia ja toimittaa sähkötarvikkeita. Asennustoiminta Sallila Sähköasennus Oy:llä on pitkä ja erinomainen kokemus verkosto- ja sähköasennustoiminnasta. Monien paikallisten teollisuus- ja liikelaitosten sekä maatalousyrittäjien kanssa Sallilalla on pitkäaikainen ja toimiva asiakassuhde. Yhtiö on aktiivisesti mukana monissa kuntien rakennushankkeissa yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Paikallisuus on tärkeä osa toimintaa ja sitä vaalitaan aktiivisesti. Asennustoiminnassa kulunut vuosi oli hiljainen. Suttilan koulun urakka valmistui keväällä. Tämän lisäksi oli kaksi kohdetta sairaalaympäristössä. Tarjouspyyntöjä tuli vuoden aikana hyvin vähän, mikä viittaa edelleen jatkuvaan taantumaan. Verkostourakoinnissa jatkettiin aktiivisesti yhteistyökumppaneiden etsimistä ja kehitettiin omia toimintatapoja tulevaisuuden tarpeisiin. Maakaapeloinnin kasvaminen rakennusmuotona aiheutti haasteita kannattavuudelle. Voimakkain kaapelointi vuonna 2014 oli keskustoissa ja taajamissa, mikä edelleen vaikutti huonoon tuloskehitykseen enemmän aikaa vievien kaivujen ja asennusten vuoksi. Heikkoon tulokseen vaikutti voimakkaasti viankorjauksen ja liittymien vähyys. Liittymätöiden vähyys heijastuu yleisestä rakentamisen heikkenemisestä. Sallila Sähkönsiirto Oy:n verkkoalueen ulkopuolella olevista töistä on tullut tärkeä tekijä työmäärän turvaamisessa. Vuoden 2014 aikana olemme tehneet sekä pylvästyömaita että kaapelointeja Caruna Oy:n ja Elenia Oy:n verkkoalueella. Suuntaus tulevina vuosina on samansuuntainen, ja näillä töillä turvaamme työllisyyttä sekä Sallila Sähkönsiirto Oy:n verkon huoltovarmuutta mahdollisissa myrsky- tai häiriötilanteissa. Henkilöstö Tilikauden päättyessä toistaiseksi voimassa olevien työsuhteiden määrä oli 47. Lisäksi oli neljä määräaikaista työsuhdetta. Vakituisesta henkilöstöstä asentajia oli 39 ja toimihenkilöitä 8. Tunnusluvut Liikevaihto Liikevoitto Tilikauden tulos Tase

19 Sallila Sähköasennus Oy tuloslaskelma TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,60 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos , ,12 Liiketoiminnan muut tuotot , ,00 Materiaalit ja palvelut , ,46 Henkilöstökulut , ,47 Poistot ja arvonalentumiset , ,52 Liiketoiminnan muut kulut , ,88 LIIKETULOS , ,85 Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja rahoitustuotot 1.783, ,80 Korko- ja muut rahoituskulut , , ,79 986,10 TULOS ENNEN SATUNNAISERIÄ, TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,75 Satunnaiset tulot , ,00 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,25 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+) , ,84 Tuloverot - 2, ,76 TILIKAUDEN TULOS , ,33 19

20 Piirustus- ja valokuvauskilpailut julkistettiin lokakuun alussa ja kilpailutöitä odoteltiin marraskuun puoliväliin mennessä. Piirustuskilpailu oli suunnattu lapsille ja valokuvauskilpailu kaikenikäisille. Piirtäjät pal kittiin piirustusvälineillä ja valokuvaajat lah jakorteilla. Tässä Venla Anttilan 6 v. kilpailutyö.

SALLILA YHTIÖT. Sallila Energia Oy Sallila Sähkönsiirto Oy Sallila Sähköasennus Oy. www.sallila.fi. Käytetyt lyhenteet. Jakelualue

SALLILA YHTIÖT. Sallila Energia Oy Sallila Sähkönsiirto Oy Sallila Sähköasennus Oy. www.sallila.fi. Käytetyt lyhenteet. Jakelualue Vuosikertomus 2013 SALLILA YHTIÖT Sallila Energia Oy Sallila Sähkönsiirto Oy Sallila Sähköasennus Oy Loimijoentie 65 32440 Alastaro Puhelin 02 76 431 www.sallila.fi Käytetyt lyhenteet Energia: kwh = MWh

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

SALLILA YHTIÖT. Sallila Energia Oy Sallila Sähkönsiirto Oy Sallila Sähköasennus Oy. www.sallila.fi. Käytetyt lyhenteet. Jakelualue

SALLILA YHTIÖT. Sallila Energia Oy Sallila Sähkönsiirto Oy Sallila Sähköasennus Oy. www.sallila.fi. Käytetyt lyhenteet. Jakelualue Vuosikertomus 2015 SALLILA YHTIÖT Sallila Energia Oy Sallila Sähkönsiirto Oy Sallila Sähköasennus Oy Loimijoentie 65 32440 Alastaro Puhelin 02 76 431 www.sallila.fi Käytetyt lyhenteet Energia: kwh = kilowattitunti

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213)

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot 1000 Aineettomat hyödykkeet Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain)

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

POWEST OY VUOSIKATSAUS 2001

POWEST OY VUOSIKATSAUS 2001 POWEST OY toimii sijoittajana ja omistusten hallinnoijana energia-alan palvelu- ja teknologiayhtiöissä. Yhtiöt keskittyvät siirto- ja jakeluverkkojen urakointiin ja kunnossapitoon energiakauppapalveluihin

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN Sähkön myynti Sähkön siirto ja verkkotoiminta Lämmön myynti Muu toiminta LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Pysyvien vastaavien myyntivoitot Vuokratuotot

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %.

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %. TIEDOTE 10.8.2015 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 22,8 (vuonna 2014 vastaavalla ajanjaksolla 30,2 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Asia: Palkitsemista koskevien tietojen julkisuus valtio-omisteisissa yhtiöissä

Asia: Palkitsemista koskevien tietojen julkisuus valtio-omisteisissa yhtiöissä Finavia Oyj Asia: Palkitsemista koskevien tietojen julkisuus valtio-omisteisissa yhtiöissä 1 a) Finavia Oyj b) Valtion omistus 100% 2. Toimiala Yhtiön toimialana ovat lentoasemaliiketoiminta ja lentoasemiin

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Vakuutustekninen laskelma: 1.1-31.12 1.1-31.12 Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo 84 266 002,40 83 790 874,31 0,6 % Jälleenvakuuttajien

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 %

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 % Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 % SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta:

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot