Sallila Energian vuosi 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sallila Energian vuosi 2014"

Transkriptio

1 Sallila Energian vuosi 2014

2 SISÄLTÖ SALLILAN JUHLAVUOSI KONSERNI Toimintakertomus... 4 Tuloslaskelma... 6 Tase... 8 SALLILA ENERGIA OY Toimintakertomus Tuloslaskelma SALLILA SÄHKÖNSIIRTO OY Toimintakertomus Kuva: Kati Uusitalo/Loimaan Lehti Tuloslaskelma SALLILA SÄHKÖASENNUS OY Toimintakertomus Tuloslaskelma Sallila Energia Oy Sallila Sähkönsiirto Oy Sallila Sähköasennus Oy Loimijoentie 65, Alastaro puh

3 Juhlavuosi 2014 Vuosi 2014 oli Sallilalle 100-vuotisjuhlavuosi. Tämä näkyi yhtiön ulkoisessa kuvassa ja toiminnassa monin tavoin. Juhlavuotta varten teetettiin logo, jossa kuvataan yhtiön sadan vuoden ikää. Juhla logoa käytettiin muun muassa autojen teippauk sissa, sal kolipuissa, lähtevän postin juh laleimassa ja juhlavuoden mainostuot teissa sekä ilmoituksissa. Asiakaslehti Lieke ilmestyi maaliskuun puolivälissä. Lehden teemana oli juhlavuosi ja yhtiön pitkä historia. Sallilan historiikin kirjoittaja Raija Kouri teki kaksiosaisen jutun, joka julkaistiin vuoden aikana ilmestyneissä asiakaslehdissä. Maaliskuun lehdessä julkistettiin myös haet tavaksi juhlavuoden luontostipendi. Sti pendiä voivat hakea alueemme yhdistyk set ja muutkin ryhmät ympäristöön ja luontoon liittyvän toimintansa tueksi. Jaossa oli 900 euroa, joka jaettiin tasan kolmen hakijan kesken. Alastarolainen Partiolippukunta Jyväset, Alastaron Hoito-osasto ja Loimaan Naavanaiset saivat 300 euroa kukin. Toukokuun lopulla oli henkilökunnan juhlatilaisuus. Matka suuntautui Tampereelle Palatsiteatteriin, jossa ohjelmana oli ruokailu sekä musikaali Ihan tuuliajolla. Kesäkuussa kierrettiin kahtena päivänä alueemme toreja tarjoamassa juhlakahvit asiakkaillemme. Paikkakuntina olivat Punkalaidun, Huittinen, Ypäjä ja Loimaa. Var sinaista merkkipäivää vietettiin pää osin työn merkeissä. Aamulla henkilökunta kokoontui pääkonttorille kohottamaan maljan Sallilan onneksi sekä nauttimaan kakkukahvit. Yhtiön eläkeläiset kahvittelivat Sallilassa myöhemmin samana päivänä. Perjantaina juhlivat Loimaan Heimolinnassa cocktail-tilaisuudessa tärkeimpien sidosryhmien edustajat. Juhlapuheen piti Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Juha Naukkarinen. Samassa tilaisuudessa julkistettiin Sallilan historiikki, jonka esitteli kirjoittaja Raija Kouri. Lokakuussa Energiansäästöviikolla vietettiin satavuotis juhlia asiakkaiden kanssa. Energiapäivän monipuolinen tarjonta houkutteli pääkonttorille Alastarolle noin 600 kävijää. Lokakuun lopussa kutsuttiin asiakkaita lento pallon pariin ja tarjottiin ilmainen sisään pääsy Hurrikaani-Loimaan ja LiigaSärk kien väliseen Sallilan satavuotisjuhla otte luun. Piirustus- ja valokuvauskilpailut julkistettiin lokakuun alussa ja kilpailutöitä odoteltiin marraskuun puoliväliin mennessä. Piirus tuskilpailu oli suunnattu lapsille ja valo kuvauskilpailu kaikenikäisille. Piirtäjät pal kittiin piirustusvälineillä ja valokuvaajat lah jakorteilla. Juhlavuonna halusimme tuoda esille pitkän historiamme, selviytymisen läpi monenlaisten vaiheiden sekä yhtiössä että yhteiskunnassa. Mutta halusimme myös muistuttaa nykyaikaisuudesta, uusista palveluista ja kehittymisestä muuttuvan ympäristön mukana sekä kiittää yhteistyöstä. Näillä voimavaroilla matka jatkuu kohti seuraavaa juhlavuotta. 3

4 Konserni Konserni Sallila Energia -konserni koostuu neljästä yhtiöstä. Emoyhtiö Sallila Energia Oy omistaa sataprosenttisesti kolme tytäryhtiötä Sallila Sähköasennus Oy:n, Sallila Sähkönsiirto Oy:n ja Kiinteistö Oy Huittisten Linnaherrankadun. Konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 29,6 milj. ja liikevoitto 5,1 milj.. Organisaatio Konsernissa yhtiöiden toimitusjohtajana toimii Janne Vettervik. Konsernin johtoryhmään ovat kaudella kuuluneet toimitusjohtajan lisäksi talouspäällikkö Leena Jylhä, myyntijohtaja Mika Potinkara, verkkojohtaja Olli Eskola Sallila Sähkönsiirto Oy:stä ja liiketoimintajohtaja Keijo Mäkeläinen Sallila Sähköasennus Oy:stä. Hallintoneuvosto Hallintoneuvostoon ovat kuuluneet vuoden aikana Jukka Tuori (puheenjohtaja), Jorma Kopu (varapuheenjohtaja), Ari Ala-Laurinaho, Jussi Heikkilä, Ilpo Hosike, Jouko Käkönen, Ari Mahlamäki, Ossi Mauriala, Aki Mikkola, Ilkka Mäkelä, Karin Nars, Veikko Peltomäki ( asti), Teemu Perho, Ilkka Riuttamäki ( alkaen), Tommi Setälä, Tommi Sirén, Matti Tanhuanpää ja Tero Tupala. Hallitus Kuluneen vuoden aikana yhtiön hallituksen jäseninä ovat olleet Pekka Sairanen (puheen johtaja), Timo Hälli (varapuheenjohtaja), Petri Antila, Aimo Lepistö, Rauno Mäkelä ja Jaakko Raikkonen. Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin yhtiön pääkonttorilla Loimaalla. Kokouksessa oli edustettuna 17 osakkeenomistajaa, jotka edustivat osaketta ja ääntä. Kokouk sessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä hallitukselle annettava osakeantivaltuutus. Tarkastustoiminta Yhtiökokouksen valitsemina tilintarkastajina ovat toimineet tilintarkastusyhteisöt Deloitte & Touche Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Tapani Vuopala, KHT ja Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Tapani Kulmala, KHT. Hallitus vuonna Takarivi vasemmalta: Rauno Mäkelä, Aimo Lepistö, Timo Hälli, Jaakko Raikkonen. Eturivi vasemmalta: Pekka Sairanen (puh.joht.), Janne Vettervik (tj.), Jukka Tuori (hallintoneuvoston puh.joht.) Petri Antila puuttuu kuvasta. 4

5 Ympäristöasiat Yhtiö noudattaa toimintajärjestelmänsä mukaisesti ISO 14001:2004 -ympäristöstandardia. Yhtiö on sitoutunut elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusjärjestelmään, jonka mukaisesti yhtiö toteuttaa energiapalveluiden toimenpideohjelmaa. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun. Henkilöstö yhtiöittäin Konsernin tunnusluvut Liikevaihto Liikevoitto Tilikauden tulos Tase

6 Konsernituloslaskelma KONSERNITULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,52 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos , ,77 Valmistus omaan käyttöön , ,37 Liiketoiminnan muut tuotot , ,07 Materiaalit ja palvelut , ,25 Henkilöstökulut , ,32 Poistot ja arvonalentumiset , ,72 Liiketoiminnan muut kulut , ,99 LIIKETULOS , ,91 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista , ,35 Korko- ja rahoitustuotot , ,11 Sijoitusten arvonalennukset ,07 0,00 Korko- ja rahoituskulut , , , ,88 TULOS ENNEN SATUNNAISERIÄ , ,03 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista , ,20 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,23 Tuloverot , ,66 Laskennallisen verovelan lisäys(-)/vähennys(+) , ,35 TILIKAUDEN TULOS , ,92 6

7 Perjantaina juhlivat Loimaan Heimolinnassa cocktail-tilaisuudessa tärkeimpien sidosryhmien edustajat. Juhlapuheen piti Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Juha Naukkarinen. 7

8 Konsernitase KONSERNITASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,09 Konserniliikearvo ,57 0,00 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,20 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,26 Rakennukset ja rakennelmat , ,13 Siirto- ja jakeluverkko , ,02 Koneet ja kalusto , ,52 Muut aineelliset hyödykkeet , ,55 Ennakkomaksut ja muut keskeneräiset hankinnat , , , ,31 Sijoitukset Osuudet osakkuusyrityksissä , ,47 Muut sijoitukset , , , ,40 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus , ,26 Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset , ,75 Muut saamiset , , , ,15 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,80 Lainasaamiset 0,00 0,00 Siirtosaamiset , ,12 Muut saamiset , , , ,13 Rahat ja pankkisaamiset , ,63 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,08 8

9 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,41 Vararahasto , ,45 Edellisten tilikausien voitto , ,27 Tilikauden tulos , , , ,05 VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka , ,88 Pitkäaikainen vieras pääoma Liittymismaksuvelka , ,49 Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Eläkelainat 0,00 0,00 Muut pitkäaikaiset velat 674,00 674, , ,49 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,50 Eläkelainat 0, ,00 Saadut ennakot , ,43 Ostovelat , ,11 Siirtovelat , ,56 Muut lyhytaikaiset velat , , , ,66 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,08 9

10 Sallila Energia Oy Sallila Energia Oy:n päätoimialana on sähkön hankinta ja myynti asiakkailleen. Yhtiö hankkii tarvitsemansa sähkön Satapirkan Sähkö Oy:n kautta sähköpörssistä ja muista lähteistä. Osa hankittavasta sähköstä tuotetaan itse omilla voimalaitoksilla tai tuotanto-osuuksilla. Yhtiö tuottaa lisäksi hallinto- ja toimistopalvelut tytäryhtiöilleen Sallila Sähkönsiirto Oy:lle ja Sallila Sähköasennus Oy:lle. Konsernin kiinteistöjen omistus on keskitetty pääasiassa emoyhtiölle, joka on vuokrannut tarvittavat toimi- ja huoltotilat tytäryhtiöilleen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2014 oli 15,0 milj. (15,8 milj. vuonna 2013). Toimitusvelvollisuuden alaisiin myyntihintoihin ei tehty muutoksia vuoden 2014 aikana. Asiakaspalvelun osalta vuosi 2014 sujui mukavasti juhlavuoden merkeissä. Asiakkaita opastettiin sähköisten laskujen vastaanotossa sekä online-palveluiden käytössä. Asiakaskontaktit monipuolistuivat, kun asiakaskäyntien, puheluiden ja sähköpostitse tapahtuvien yhteydenottojen rinnalle saatiin myös Chat- ja Facebook-palvelut. Online-palvelun hyödyntäminen on myös yksi osa hyvää asiakaspalveluamme. Vuonna 2014 lähetettiin useita tuhansia tarjouksia ulkoalueen kuluttaja-asiakkaille. Tällä kertaa keskityttiin Tampereen ja Turun lähialueen kuntiin. Kiinnostuneita kyselyjä tuli ja sopimuksiakin saatiin, mutta uusia asiakkaita olisimme toivoneet enemmän. Osasyynä vähäiseen määrään olivat voimassaolevat määräaikaiset sopimukset, jotka estivät Sallilan tarjoukseen tarttumista. Hintataso sähkönmyynnissä on pysynyt koko vuoden varsin alhaalla. Sallilan hintataso on ollut kilpailukykyinen, ja sopimuksia omalla alueella on tehty vanhaan tapaan. Sähkönmyyjien kampanjointi on jatkunut edellisvuosien tasolla. Joidenkin myyjien monenlaiset lupaukset ja vihjailut yhteistyöstä Sallilan kanssa ovat saaneet asiakkaat ottamaan yhteyttä meihin. Tällöin on päästy oikomaan vääriä käsityksiä sekä tuomaan esille omia vahvuuksia. Usein asiakkaalle hintaa tärkeämpi on kokonaisuus, palvelu ja paikallisuus. Näillä Sallila on vuosikymmenten saatossa luonut luotettavan yhtiön maineen asiakkaiden silmissä, ja tästä rahassa mittaamattomasta pääomasta halutaan myös pitää kiinni. Yritysmyynnissä kilpailua käytiin haastavissa olosuhteissa. Markkinahinnat olivat alhaalla ja halukkaita myyjiä oli runsaasti. Vuoden 2014 aikana saatiin hankittua jonkin verran lisämyyntiä. Sallilan myynnin etuna on asiakkaan kokonaisvaltainen palvelu, jota yritysasiakkaat arvostavat. Koko ajan on kehitetty uusia palvelutapoja, jotta asiakkaita voidaan palvella entistä paremmin. Uudet asiakaspalvelujärjestelmät on saatu kohtaamaan asiakkaiden tarpeet. Sallilan voimavarana on monipuolisen energiatalon osaaminen, jota hyödyntämällä on mahdollisuus menestyä tulevissa haasteissa kaikilla osa-alueilla. Vuoden loppuun mennessä noin 22 % toimituskohteista oli siirtynyt e-laskuun, suora maksussa oli noin 17 % toimituskohteista. Tehostetun myynnin ja myyntikampanjoiden avulla saatiin noin 450 uutta toimituskohdetta; valitettavasti suurempi määrä vaihtoi sähkön myyjää. Lämpimän vuoden ja talous tilanteesta johtuvan kulutuksen pienentymisen vuoksi sekä hävittyjen kauppojen takia vuoden 2014 myyntimäärä (MWh) jäi noin 3 % vuoden 2013 myynnistä. Sähkön hankinnan määrä tilikaudella oli 283 GWh, missä on mukana emoyhtiön toimittama häviösähkö Sallila Sähkönsiirto Oy:lle. Sähkön hankintamäärä (MWh) pieneni edellisvuodesta noin 3 %. Suomessa sähköä kulutettiin 83,3 TWh, josta tuotantoa oli 65,3 TWh ja tuontia 18,0 TWh. Valtakunnan tasolla sähkönkäyttö väheni edelliseen vuoteen verrattuna noin 0,8 %. Sallila Energia Oy hankkii tarvitsemansa sähkön Satapirkan Sähkö Oy:n kautta. Osa hankittavasta sähköstä tuotetaan itse omilla voimalaitoksilla tai tuotanto-osuuksilla. Oman tuotannon määrä kokonaishankinnasta oli noin 15 %. Vesitilanne paikallisessa vesistössä oli kohtalainen. Omilla vesivoimalaitoksilla Loimijoessa tuotettiin sähköä 6,0 GWh. Sallilan omassa tuotannossa on Keljonlahden voimalaitoksella Jyväs kylässä ja Haapaveden turvevoimalaitoksella merkittävä osuus. Kummankin voimalaitoksen käyttö jäi vähäiseksi johtuen lähinnä alhaisesta markkinahinnasta, jolloin laitoksia ei kannattanut ajaa. Sallila Energian osuus Keljonlahden voimalan tuotantomäärästä oli 10 GWh ja Haapaveden tuotannosta 11 GWh. Keljonlahden voimalaitoksella oli konerikko vuoden 2014 lopulla. 10

11 Etelä-Suomen Voima Oy:n osakeomistusten kautta tuotettujen osakkuussähköjen kustan nukset ja tuotot vaikuttavat sähkön ostokuluihin. Niiden määrätietoja ei käsitellä sähkö taseissa. Kuukausittaiset HELspot-hinnat pysyivät vuoden aikana tasaisina ja alhaisina. Kalleimman ja halvimman kuukauden ero oli 9,02 /MWh. Hinnaltaan kallein kuukausi oli tammikuu ja halvin maaliskuu. Aluehintaerot toteutuivat suurehkoina koko vuoden. Suurimmillaan arvo oli marraskuussa 13,54 /MWh kuukauden keskiarvona. Hintojen alhaisuuteen vaikuttivat taloustilanteesta johtuva kulutuksen pienentyminen, päästöhintojen alhainen taso ja hyvä vesitilanne sekä lauha sää. Sähkön markkinahinta Suomessa oli keskimäärin 12 % alhaisempi kuin vuonna Investoinnit Tuotantohankkeita valmistellaan ja toteutetaan yhteistyössä Suomen Voima Oy:n kautta. Yhtiö on sitoutunut Fennovoima Oy:n ydinvoimahankkeeseen, joka toteutuessaan tuottaa Sallilalle 10 MW:n tuotanto-osuuden. Sallila Energia on mukana Puhuri Oy:n Kopsan tuulivoimahankkeessa. Tavoitteena on 2 MW:n tuotanto-osuus. Vuoden 2014 lopulla otettiin käyttöön tuulipuiston toinen osuus, Kopsa 2. Henkilöstö Vuoden vaihteessa toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita oli 23. Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 49 vuotta. Emoyhtiön tunnusluvut Liikevaihto Liikevoitto Tilikauden tulos Tase Omilla vesivoimalaitoksilla Loimijoessa tuotettiin sähköä 6,0 GWh. 11

12 Sallila Energia Oy tuloslaskelma TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,46 Liiketoiminnan muut tuotot , ,85 Materiaalit ja palvelut , ,84 Henkilöstökulut , ,03 Poistot ja arvonalentumiset , ,43 Liiketoiminnan muut kulut , ,35 LIIKETULOS , ,66 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista , ,55 Korko- ja rahoitustuotot , ,44 Sijoitusten arvonalennukset ,74 0,00 Korko- ja muut rahoituskulut , , , ,57 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,91 Satunnaiset tuotot , ,00 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,09 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+) , ,69 Tuloverot 8.206, ,60 TILIKAUDEN TULOS , ,18 12

13 Loimaan Heimolinnassa järjestetyssä cocktail-tilaisuudessa julkistettiin Sallilan 300-sivuinen historiikki, jonka esitteli kirjoittaja Raija Kouri. 13

14 Sallila Sähkönsiirto Oy Siirretyn energian määrä väheni 1,9 % verkkovastuualueellamme ja oli 354 GWh (361 GWh vuonna 2013). Vuosi oli tavanomaista leudompi, minkä vuoksi varsinkin lämmitykseen käytettävän sähkön kysyntä väheni. Korkein keskituntiteho oli 83,43 MW ja se mitattiin klo Sähkön siirtohintoja korotettiin vuoden 2014 alussa keskimäärin 5,0 %. Korotus aiheutui panostuksesta säävarman verkon rakentamiseen. Kulupuolella kantaverkkomaksuihin tuli vuoden alussa 5 % korotus. Häviösähköhankinnan kustannukset alenivat siirtomäärän ja yksikköhintojen alenemisen vuoksi. Liittymismaksut säilyivät entisellään. Sähköverkon käyttövarmuus oli varsin hyvä koko vuoden. Kesän ukonilmat tosin aiheuttivat jonkin verran jälleenkytkentöjä sekä pysyviä vikoja. Maasulun kompensoinnin käyttöönoton myötä jälleenkytkentöjen määrän oletetaan hieman edelleen alenevan. Koko vuoden KAH-arvoksi tuli ( ), mikä oli alhaisin arvo vuoden 2006 jälkeen. Investoinnit ja rahoitus Verkon rakentamiseen ja uusimiseen investoitiin 6,5 milj. (7,8 milj. ). Ennakkomaksuista ja keskeneräisistä hankinnoista verkostoinvestointeihin siirrettiin 0,6 milj.. Määrään sisältyi kohteita, joiden rakentaminen tapahtui pääosin edellisenä kautena. Suurjänniteverkko rakennetaan maakaapeloinnilla lähes aina metsäalueilla. Samoin pienjänniteverkko rakennetaan lähes poikkeuksetta maakaapeloimalla. Uusi sähkömarkkinalaki, joka tuli voimaan 2013, edellyttää huomattavia investointeja verkon säävarmuusvaatimusten vuoksi seuraavien 15 vuoden aikana. Vuoden aikana tehtiin merkittäviä investointeja sähköasemiin. Niinijoensuun sähköaseman 20 kv kojeisto uusittiin rakennuksineen. Pilaantuneen maan vaihto sähköasemasaneerauksen yhteydessä aiheutti isot kustannukset. Lisäksi asennettiin maasulun kompensointilaitteet Niinijoensuun, Lauttakylän ja Jokisivun sähköasemille. Vuoden 2008 lopulla aloitettu etäluettavien mittareiden massa-asennus on saatu päätökseen. Vielä vaihtamatta olevien kohteiden mittaroiminen on kallista ja aikaa vievää, koska mittarit ovat paikoissa, joihin on vaikea päästä. Vuoden lopussa etäluennassa oli noin mittaria. Sähkönkäyttöpaikkamäärä on , mistä yli 96 % on siis etämittauksessa. Liittymismaksutuloja kertyi vuoden aikana ( ). Uusia liittymiä kirjattiin vuoden aikana 44 kpl (67 kpl). Lisäksi liittymismaksuja kertyi vaihelisäyksistä ja liittymien suurennuksista. Jakeluverkon maakaapeloinnin osuutta lisättiin edelleen. Uudesta 20 kv verkosta suurin osa rakennettiin maakaapelilla ja pienjänniteverkosta rakennettiin lähes kaikki maakaapelilla. Vuoden 2014 lopussa Sallilan 20 kv -verkosta oli maa kaapeloitu 17,8 % ja pienjänniteverkosta 58,9 %. Kaikkiaan verkosta on kaapeloitu 44,6 %. Säävarman verkon piiriin kuuluu nyt noin puolet sähkönkäyttöpaikoista. Tulevaisuuden näkymät ja viranomaisvalvonta Sähkön siirtoliiketoiminta on verkkovastuualueellaan monopoliasemassa. Energia virasto seuraa verkonhaltijoiden siirtohinnoittelua ja vahvistaa vuosittain sallitun tuoton. Toisella valvontajaksolla Energiaviraston laskelman mukaan Sallila Sähkönsiirto Oy:n alituotto oli lähes 6,7 milj., millä summalla voidaan kompensoida kolmannella valvontajaksolla todennäköisesti kertyvää ylituottoa. Korkotason laskun ja verkkopalvelumaksujen korotusten vuoksi alituottoa ei nykyisellä valvontajaksolla enää kerry. KAH-luvun merkitys on Energiaviraston valvonnassa korostunut, mikä myrskyvuosina tuo riskiä siirtoliiketoimintaan. Mikäli valvontamalliin ei tule merkittäviä muutoksia, on vaarana, että verkkoyhtiöt eivät selviydy sähkömarkkinalain edellyttämistä verkostoinvestoinneista. Sähkömarkkinalakiin tulleet muutokset velvoittavat verkkoyhtiöiltä lisäpanostuksia säävarmaan verkkoon, mikä useimmiten merkitsee maakaapeloinnin merkittävää lisäämistä. Maakaapelointiasteen kasvaessa pitää Sallilan sähköasemille hankkia maasulun kompensointilaitteita, mikä myös pitää investointitason korkealla. Tulevaisuuden verkostoinvestoinnit rasittavat yhtiön omavaraisuutta. 14

15 Ympäristöasiat ja energiatehokkuus Yhtiö noudattaa toimintajärjestelmänsä mukaisesti ISO 14001:2004 -ympäristöstandardia. Pohjavesialueilla sijaitsevien muuntamoiden tilasta ja kehittämistarpeesta on laadittu selvitys ympäristöhaittojen vähentämiseksi. Pohjavesialueen muuntamot rakennetaan aina puistomuuntamoina öljyvuodon ehkäisemiseksi. Niinijoensuun sähköasemasaneerauksen vuoksi tutkittiin alueen maaperä, koska tiedettiin alueella harjoitetun aikaisemmin pylväiden kyllästystoimintaa. Edellä mainitun seurauksena maaperän puhdistus- ja vaihtotyöt suoritettiin sähköasemasaneerauksen yhteydessä vuoden 2014 aikana. Vanhan sähköasemarakennuksen kohdalta puhdistustyöt tehtiin Huittinen alkutalven 2015 aikana. Yhtiö pyrkii vähentämään pylväiden aiheuttamaa haittaa kaikessa verkon rakentamisessa ja kunnossapidossa. Tähän vaikutetaan eniten maakaapeloinnilla, eikä pylväitä tällä vuosikymmenellä enää asenneta merkittäviä määriä. Alastaro Punkalaidun Yhtiö on sitoutunut elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusjärjestelmään, joka on voimassa vuoden 2016 loppuun. Sopimuksen mukaisesti yhtiö toteuttaa EU:n energia palveludirektiivin mukaista toimenpideohjelmaa. Loimaa Ypäjä Henkilöstö Tilikauden päättyessä toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa oli yksitoista toimi henkilöä. Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 52 vuotta. Tunnusluvut Liikevaihto Liikevoitto Tilikauden tulos Tase Sallila Sähkönsiirron jakelualue. 15

16 Sallila Sähkönsiirto Oy tuloslaskelma TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,19 Valmistus omaan käyttöön , ,00 Liiketoiminnan muut tuotot , ,97 Materiaalit ja palvelut , ,59 Henkilöstökulut , ,82 Poistot ja arvonalentumiset , ,33 Liiketoiminnan muut kulut , ,39 LIIKETULOS , ,03 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista 0, ,80 Korko- ja rahoitustuotot , ,01 Korko- ja muut rahoituskulut , , , ,51 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,52 Satunnaiset kulut , ,00 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,52 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+) , ,22 Tuloverot , ,30 TILIKAUDEN TULOS , ,00 16

17 Suomen keisarilliselle senaatille osoitettu anomus, jossa pyydettiin sääntöjen vahvistamista perusteluna aikoen Vampulan pitäjään perustaa sähkölaitoksen ja sanotussa sekä Alastaron, Loimaan ja Metsämaan ynnä muissakin pitäjissä harjoittaa sähköliikennettä. 17

18 Sallila Sähköasennus Oy Sallila sähköasennus Oy rakentaa, huoltaa ja kunnossapitää sähkö- ja katuvalaistusverkkoja, suorittaa sisäasennuksia ja toimittaa sähkötarvikkeita. Asennustoiminta Sallila Sähköasennus Oy:llä on pitkä ja erinomainen kokemus verkosto- ja sähköasennustoiminnasta. Monien paikallisten teollisuus- ja liikelaitosten sekä maatalousyrittäjien kanssa Sallilalla on pitkäaikainen ja toimiva asiakassuhde. Yhtiö on aktiivisesti mukana monissa kuntien rakennushankkeissa yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Paikallisuus on tärkeä osa toimintaa ja sitä vaalitaan aktiivisesti. Asennustoiminnassa kulunut vuosi oli hiljainen. Suttilan koulun urakka valmistui keväällä. Tämän lisäksi oli kaksi kohdetta sairaalaympäristössä. Tarjouspyyntöjä tuli vuoden aikana hyvin vähän, mikä viittaa edelleen jatkuvaan taantumaan. Verkostourakoinnissa jatkettiin aktiivisesti yhteistyökumppaneiden etsimistä ja kehitettiin omia toimintatapoja tulevaisuuden tarpeisiin. Maakaapeloinnin kasvaminen rakennusmuotona aiheutti haasteita kannattavuudelle. Voimakkain kaapelointi vuonna 2014 oli keskustoissa ja taajamissa, mikä edelleen vaikutti huonoon tuloskehitykseen enemmän aikaa vievien kaivujen ja asennusten vuoksi. Heikkoon tulokseen vaikutti voimakkaasti viankorjauksen ja liittymien vähyys. Liittymätöiden vähyys heijastuu yleisestä rakentamisen heikkenemisestä. Sallila Sähkönsiirto Oy:n verkkoalueen ulkopuolella olevista töistä on tullut tärkeä tekijä työmäärän turvaamisessa. Vuoden 2014 aikana olemme tehneet sekä pylvästyömaita että kaapelointeja Caruna Oy:n ja Elenia Oy:n verkkoalueella. Suuntaus tulevina vuosina on samansuuntainen, ja näillä töillä turvaamme työllisyyttä sekä Sallila Sähkönsiirto Oy:n verkon huoltovarmuutta mahdollisissa myrsky- tai häiriötilanteissa. Henkilöstö Tilikauden päättyessä toistaiseksi voimassa olevien työsuhteiden määrä oli 47. Lisäksi oli neljä määräaikaista työsuhdetta. Vakituisesta henkilöstöstä asentajia oli 39 ja toimihenkilöitä 8. Tunnusluvut Liikevaihto Liikevoitto Tilikauden tulos Tase

19 Sallila Sähköasennus Oy tuloslaskelma TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,60 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos , ,12 Liiketoiminnan muut tuotot , ,00 Materiaalit ja palvelut , ,46 Henkilöstökulut , ,47 Poistot ja arvonalentumiset , ,52 Liiketoiminnan muut kulut , ,88 LIIKETULOS , ,85 Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja rahoitustuotot 1.783, ,80 Korko- ja muut rahoituskulut , , ,79 986,10 TULOS ENNEN SATUNNAISERIÄ, TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,75 Satunnaiset tulot , ,00 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,25 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+) , ,84 Tuloverot - 2, ,76 TILIKAUDEN TULOS , ,33 19

20 Piirustus- ja valokuvauskilpailut julkistettiin lokakuun alussa ja kilpailutöitä odoteltiin marraskuun puoliväliin mennessä. Piirustuskilpailu oli suunnattu lapsille ja valokuvauskilpailu kaikenikäisille. Piirtäjät pal kittiin piirustusvälineillä ja valokuvaajat lah jakorteilla. Tässä Venla Anttilan 6 v. kilpailutyö.

VUOSIKATSAUS. vuodelta 2014

VUOSIKATSAUS. vuodelta 2014 VUOSIKATSAUS vuodelta 2014 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallinto 4 Henkilöstö 6 Sähköntuotanto 8 Sähkön myynti ja hankinta 8 Verkkotoiminta 10 Asiakaspalvelu ja markkinointi 12 Lyhennelmä

Lisätiedot

TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI

TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI Vuosikertomus 2014 TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI KSS-KONSERNI 2014 2013 Liikevaihto, milj. euroa 15,2 14,5 Liikevoitto, milj. euroa 2,1 1,6 Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 4,1 3,9 Omavaraisuusaste 57,7 % 57,7

Lisätiedot

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö VUOSIKERTOMUS 2012 Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 SISÄlTÖ Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Emoyhtiö Tuloslaskelma 13 Tase 16 Tuloslaskelma 17 Tase 18

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S VUOSIKERTOMUS 2014 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto pieneni johtuen osakkuusähkön alhaisesta markkinahinnasta ja edellisvuonna saadusta tuulivoiman liittymismaksusta. Sähkön siirron määrä kasvoi 2 %

Lisätiedot

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra vuosikertomus Punkaharju Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Taipalsaari Imatra Lappeenranta Julkaisussa käytetyt lyhenteet: 1 MW(h) = megawatti(tunti) = 1 000 kilowatti(tunti)a = 1 000 kw(h) 1 GW(h) = gigawatti(tunti)

Lisätiedot

Vuosikertomus. Energiankäyttäjän lähin ystävä.

Vuosikertomus. Energiankäyttäjän lähin ystävä. 2012 Vuosikertomus Energiankäyttäjän lähin ystävä. Jalasjärvi Kauhajoki Karvia Isojoki Honkajoki Parkano Siikainen Kankaanpää Jämijärvi Pomarkku Ikaalinen Hämeenkyrö Noormarkku Lavia Suodenniemi Kullaa

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 212-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Naantalin Energia juhlavuosi onnistui hyvin...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 212...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s.

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Vuosikertomus 2009 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 5 Asiakaspalvelun uusi aikakausi 7 Vahvaa osaamista sähkömarkkinoilla 9 Sähkön laatu hyvällä tasolla 11 Verkostotöitä lähellä

Lisätiedot

Vuosikatsaus. vuodelta 2011

Vuosikatsaus. vuodelta 2011 Vuosikatsaus vuodelta 2011 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallinto ja henkilöstö 4 Lyhennelmä tilinpäätöksestä 8 Tuloslaskelma 9 Tase 10 Myyntitoiminnan tuloslaskelma 12 Sähköverkkotoiminnan

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 Kymenlaakson Sähkö

Vuosikertomus 2010 Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Vuosikertomus 2010 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 5 Asiakkaiden keskellä, osana paikkakunnan elämää 7 Lisää päästötöntä tuotantokapasiteettia 9 Määrätietoisesti kohti parempaa

Lisätiedot

Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 3

Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 3 VUOSiKErTOMUS 2013 2 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 Sisällys 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Lappeenrannan Energia Oy 8 Konsernipalvelut 9 Henkilöstö 10 Energiakauppa 12 Lappeenrannan Verkonrakennus

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2013 SISÄLTÖ:

VUOSIKATSAUS 2013 SISÄLTÖ: VUOSIKATSAUS SISÄLTÖ: Katsaus vuodesta... 5 Sähköverkkoliiketoiminta... 6 Sähköverkon käyttö ja energian mittaus... 8 Muu sähköliiketoiminta... 10 Asiakaspalvelu... 12 Talous... 13 Sähkön tuotanto ja tuotantohankkeet...

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

SISÄLTÖ. s.8. s.14. s.24. s.32 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ ON MEILLÄ. VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ YKSIKKÖKOHTAISET KERTOMUKSET

SISÄLTÖ. s.8. s.14. s.24. s.32 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ ON MEILLÄ. VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ YKSIKKÖKOHTAISET KERTOMUKSET VUOSIKERTOMUS 2013 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ ON MEILLÄ. s.8 SISÄLTÖ Imatran Seudun Sähkö lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ Vastuu ihmisistä ja ympäristöstä 8

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Vuosi- kertomus 2014

Vuosi- kertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Avainluvut Konserni 2014 2013 Asiakkaat Sähkön myynti 98 473 101 142 Sähkön siirto 101 695 101 363 Lämpö 1 500 1 491 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 134 1 128 Lämpö GWh/a 465 461 Liikevaihto

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16 - 1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009...s. 6 Talouden tunnuslukuja...s. 8 Tuloslaskelma...s. 9 Tase vastaavaa...s.

Lisätiedot

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA.

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 2013 VUOSIKERTOMUS SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Yrityshallinto 7 Organisaatio 8 Henkilöstö ja koulutus

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009. Mäntsälän Sähkö Oy

Vuosikertomus 2009. Mäntsälän Sähkö Oy Vuosikertomus 2009 Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän Sähkön jakeluverkkoalue on suuri: n. 2 500 km sähkölinjoja maaseutuvaltaisella alueella. Verkoston hyvä hoito vaatii meiltä ammattitaitoa

Lisätiedot

yksikkö lyhenne koko/kw esimerkki yksikkö lyhenne koko/kwh esimerkki

yksikkö lyhenne koko/kw esimerkki yksikkö lyhenne koko/kwh esimerkki 2009 VUOSIKERTOMUS Teho yksikkö lyhenne koko/kw esimerkki Watti W 0,001 kw 60 W hehkulampun teho Kilowatti kw 1 kw 6 kw sähkökiukaan teho Megawatti MW 1 000 kw 25 MW (MVA) Haukiputaan toisen päämuuntajan

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2009 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö....12

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 Tunnuslukuja Liikevaihdon jakautuminen Käynnissäpito ja urakointipalvelut 6,4 % Kaukolämmön myynti 20,5 % Sähkön myynti 36,6 % Talouden tunnuslukuja Pori Energia Oy, konserni 2013

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 214 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka ovat kokonaan Kuopion kaupungin omistuksessa. Kuopion Energialla on noin 46 sähkö- ja 5 8 kaukolämpöasiakasta.

Lisätiedot

Vuosi 2014. 2 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS. Henkilöstö 48. Sähköasiakkaita 14 926 Sähkön jakelualue 90.7 km 2. Kaukolämpöasiakkaita 433

Vuosi 2014. 2 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS. Henkilöstö 48. Sähköasiakkaita 14 926 Sähkön jakelualue 90.7 km 2. Kaukolämpöasiakkaita 433 VUOSIKERTOMUS 2014 Vuosi 2014 Liikevaihto 16.1 Me Henkilöstö 48 Sähkön siirto 163.0 GWh Sähköasiakkaita 14 926 Sähkön jakelualue 90.7 km 2 Kaukolämmön myynti 147.4 GWh Kaukolämpöasiakkaita 433 Kansikuva:

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2012 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2012 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 212 Vuosikertomus 212 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka molemmat omistaa kokonaisuudessaan Kuopion kaupunki. Kuopion Energialla on

Lisätiedot

LIIKETOIMINTA-ALUEET JA OMISTUSSUHTEET... 5

LIIKETOIMINTA-ALUEET JA OMISTUSSUHTEET... 5 V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 3 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 4 LIIKETOIMINTA-ALUEET JA OMISTUSSUHTEET... 5 HALLINTO... 6 YHTEISTYÖKUMPPANIT... 7 IVALON LÄMPÖKESKUKSEN INVESTOINTI...

Lisätiedot