Sallila Energian vuosi 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sallila Energian vuosi 2014"

Transkriptio

1 Sallila Energian vuosi 2014

2 SISÄLTÖ SALLILAN JUHLAVUOSI KONSERNI Toimintakertomus... 4 Tuloslaskelma... 6 Tase... 8 SALLILA ENERGIA OY Toimintakertomus Tuloslaskelma SALLILA SÄHKÖNSIIRTO OY Toimintakertomus Kuva: Kati Uusitalo/Loimaan Lehti Tuloslaskelma SALLILA SÄHKÖASENNUS OY Toimintakertomus Tuloslaskelma Sallila Energia Oy Sallila Sähkönsiirto Oy Sallila Sähköasennus Oy Loimijoentie 65, Alastaro puh

3 Juhlavuosi 2014 Vuosi 2014 oli Sallilalle 100-vuotisjuhlavuosi. Tämä näkyi yhtiön ulkoisessa kuvassa ja toiminnassa monin tavoin. Juhlavuotta varten teetettiin logo, jossa kuvataan yhtiön sadan vuoden ikää. Juhla logoa käytettiin muun muassa autojen teippauk sissa, sal kolipuissa, lähtevän postin juh laleimassa ja juhlavuoden mainostuot teissa sekä ilmoituksissa. Asiakaslehti Lieke ilmestyi maaliskuun puolivälissä. Lehden teemana oli juhlavuosi ja yhtiön pitkä historia. Sallilan historiikin kirjoittaja Raija Kouri teki kaksiosaisen jutun, joka julkaistiin vuoden aikana ilmestyneissä asiakaslehdissä. Maaliskuun lehdessä julkistettiin myös haet tavaksi juhlavuoden luontostipendi. Sti pendiä voivat hakea alueemme yhdistyk set ja muutkin ryhmät ympäristöön ja luontoon liittyvän toimintansa tueksi. Jaossa oli 900 euroa, joka jaettiin tasan kolmen hakijan kesken. Alastarolainen Partiolippukunta Jyväset, Alastaron Hoito-osasto ja Loimaan Naavanaiset saivat 300 euroa kukin. Toukokuun lopulla oli henkilökunnan juhlatilaisuus. Matka suuntautui Tampereelle Palatsiteatteriin, jossa ohjelmana oli ruokailu sekä musikaali Ihan tuuliajolla. Kesäkuussa kierrettiin kahtena päivänä alueemme toreja tarjoamassa juhlakahvit asiakkaillemme. Paikkakuntina olivat Punkalaidun, Huittinen, Ypäjä ja Loimaa. Var sinaista merkkipäivää vietettiin pää osin työn merkeissä. Aamulla henkilökunta kokoontui pääkonttorille kohottamaan maljan Sallilan onneksi sekä nauttimaan kakkukahvit. Yhtiön eläkeläiset kahvittelivat Sallilassa myöhemmin samana päivänä. Perjantaina juhlivat Loimaan Heimolinnassa cocktail-tilaisuudessa tärkeimpien sidosryhmien edustajat. Juhlapuheen piti Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Juha Naukkarinen. Samassa tilaisuudessa julkistettiin Sallilan historiikki, jonka esitteli kirjoittaja Raija Kouri. Lokakuussa Energiansäästöviikolla vietettiin satavuotis juhlia asiakkaiden kanssa. Energiapäivän monipuolinen tarjonta houkutteli pääkonttorille Alastarolle noin 600 kävijää. Lokakuun lopussa kutsuttiin asiakkaita lento pallon pariin ja tarjottiin ilmainen sisään pääsy Hurrikaani-Loimaan ja LiigaSärk kien väliseen Sallilan satavuotisjuhla otte luun. Piirustus- ja valokuvauskilpailut julkistettiin lokakuun alussa ja kilpailutöitä odoteltiin marraskuun puoliväliin mennessä. Piirus tuskilpailu oli suunnattu lapsille ja valo kuvauskilpailu kaikenikäisille. Piirtäjät pal kittiin piirustusvälineillä ja valokuvaajat lah jakorteilla. Juhlavuonna halusimme tuoda esille pitkän historiamme, selviytymisen läpi monenlaisten vaiheiden sekä yhtiössä että yhteiskunnassa. Mutta halusimme myös muistuttaa nykyaikaisuudesta, uusista palveluista ja kehittymisestä muuttuvan ympäristön mukana sekä kiittää yhteistyöstä. Näillä voimavaroilla matka jatkuu kohti seuraavaa juhlavuotta. 3

4 Konserni Konserni Sallila Energia -konserni koostuu neljästä yhtiöstä. Emoyhtiö Sallila Energia Oy omistaa sataprosenttisesti kolme tytäryhtiötä Sallila Sähköasennus Oy:n, Sallila Sähkönsiirto Oy:n ja Kiinteistö Oy Huittisten Linnaherrankadun. Konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 29,6 milj. ja liikevoitto 5,1 milj.. Organisaatio Konsernissa yhtiöiden toimitusjohtajana toimii Janne Vettervik. Konsernin johtoryhmään ovat kaudella kuuluneet toimitusjohtajan lisäksi talouspäällikkö Leena Jylhä, myyntijohtaja Mika Potinkara, verkkojohtaja Olli Eskola Sallila Sähkönsiirto Oy:stä ja liiketoimintajohtaja Keijo Mäkeläinen Sallila Sähköasennus Oy:stä. Hallintoneuvosto Hallintoneuvostoon ovat kuuluneet vuoden aikana Jukka Tuori (puheenjohtaja), Jorma Kopu (varapuheenjohtaja), Ari Ala-Laurinaho, Jussi Heikkilä, Ilpo Hosike, Jouko Käkönen, Ari Mahlamäki, Ossi Mauriala, Aki Mikkola, Ilkka Mäkelä, Karin Nars, Veikko Peltomäki ( asti), Teemu Perho, Ilkka Riuttamäki ( alkaen), Tommi Setälä, Tommi Sirén, Matti Tanhuanpää ja Tero Tupala. Hallitus Kuluneen vuoden aikana yhtiön hallituksen jäseninä ovat olleet Pekka Sairanen (puheen johtaja), Timo Hälli (varapuheenjohtaja), Petri Antila, Aimo Lepistö, Rauno Mäkelä ja Jaakko Raikkonen. Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin yhtiön pääkonttorilla Loimaalla. Kokouksessa oli edustettuna 17 osakkeenomistajaa, jotka edustivat osaketta ja ääntä. Kokouk sessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä hallitukselle annettava osakeantivaltuutus. Tarkastustoiminta Yhtiökokouksen valitsemina tilintarkastajina ovat toimineet tilintarkastusyhteisöt Deloitte & Touche Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Tapani Vuopala, KHT ja Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Tapani Kulmala, KHT. Hallitus vuonna Takarivi vasemmalta: Rauno Mäkelä, Aimo Lepistö, Timo Hälli, Jaakko Raikkonen. Eturivi vasemmalta: Pekka Sairanen (puh.joht.), Janne Vettervik (tj.), Jukka Tuori (hallintoneuvoston puh.joht.) Petri Antila puuttuu kuvasta. 4

5 Ympäristöasiat Yhtiö noudattaa toimintajärjestelmänsä mukaisesti ISO 14001:2004 -ympäristöstandardia. Yhtiö on sitoutunut elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusjärjestelmään, jonka mukaisesti yhtiö toteuttaa energiapalveluiden toimenpideohjelmaa. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun. Henkilöstö yhtiöittäin Konsernin tunnusluvut Liikevaihto Liikevoitto Tilikauden tulos Tase

6 Konsernituloslaskelma KONSERNITULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,52 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos , ,77 Valmistus omaan käyttöön , ,37 Liiketoiminnan muut tuotot , ,07 Materiaalit ja palvelut , ,25 Henkilöstökulut , ,32 Poistot ja arvonalentumiset , ,72 Liiketoiminnan muut kulut , ,99 LIIKETULOS , ,91 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista , ,35 Korko- ja rahoitustuotot , ,11 Sijoitusten arvonalennukset ,07 0,00 Korko- ja rahoituskulut , , , ,88 TULOS ENNEN SATUNNAISERIÄ , ,03 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista , ,20 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,23 Tuloverot , ,66 Laskennallisen verovelan lisäys(-)/vähennys(+) , ,35 TILIKAUDEN TULOS , ,92 6

7 Perjantaina juhlivat Loimaan Heimolinnassa cocktail-tilaisuudessa tärkeimpien sidosryhmien edustajat. Juhlapuheen piti Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Juha Naukkarinen. 7

8 Konsernitase KONSERNITASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,09 Konserniliikearvo ,57 0,00 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,20 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,26 Rakennukset ja rakennelmat , ,13 Siirto- ja jakeluverkko , ,02 Koneet ja kalusto , ,52 Muut aineelliset hyödykkeet , ,55 Ennakkomaksut ja muut keskeneräiset hankinnat , , , ,31 Sijoitukset Osuudet osakkuusyrityksissä , ,47 Muut sijoitukset , , , ,40 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus , ,26 Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset , ,75 Muut saamiset , , , ,15 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,80 Lainasaamiset 0,00 0,00 Siirtosaamiset , ,12 Muut saamiset , , , ,13 Rahat ja pankkisaamiset , ,63 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,08 8

9 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,41 Vararahasto , ,45 Edellisten tilikausien voitto , ,27 Tilikauden tulos , , , ,05 VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka , ,88 Pitkäaikainen vieras pääoma Liittymismaksuvelka , ,49 Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Eläkelainat 0,00 0,00 Muut pitkäaikaiset velat 674,00 674, , ,49 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,50 Eläkelainat 0, ,00 Saadut ennakot , ,43 Ostovelat , ,11 Siirtovelat , ,56 Muut lyhytaikaiset velat , , , ,66 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,08 9

10 Sallila Energia Oy Sallila Energia Oy:n päätoimialana on sähkön hankinta ja myynti asiakkailleen. Yhtiö hankkii tarvitsemansa sähkön Satapirkan Sähkö Oy:n kautta sähköpörssistä ja muista lähteistä. Osa hankittavasta sähköstä tuotetaan itse omilla voimalaitoksilla tai tuotanto-osuuksilla. Yhtiö tuottaa lisäksi hallinto- ja toimistopalvelut tytäryhtiöilleen Sallila Sähkönsiirto Oy:lle ja Sallila Sähköasennus Oy:lle. Konsernin kiinteistöjen omistus on keskitetty pääasiassa emoyhtiölle, joka on vuokrannut tarvittavat toimi- ja huoltotilat tytäryhtiöilleen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2014 oli 15,0 milj. (15,8 milj. vuonna 2013). Toimitusvelvollisuuden alaisiin myyntihintoihin ei tehty muutoksia vuoden 2014 aikana. Asiakaspalvelun osalta vuosi 2014 sujui mukavasti juhlavuoden merkeissä. Asiakkaita opastettiin sähköisten laskujen vastaanotossa sekä online-palveluiden käytössä. Asiakaskontaktit monipuolistuivat, kun asiakaskäyntien, puheluiden ja sähköpostitse tapahtuvien yhteydenottojen rinnalle saatiin myös Chat- ja Facebook-palvelut. Online-palvelun hyödyntäminen on myös yksi osa hyvää asiakaspalveluamme. Vuonna 2014 lähetettiin useita tuhansia tarjouksia ulkoalueen kuluttaja-asiakkaille. Tällä kertaa keskityttiin Tampereen ja Turun lähialueen kuntiin. Kiinnostuneita kyselyjä tuli ja sopimuksiakin saatiin, mutta uusia asiakkaita olisimme toivoneet enemmän. Osasyynä vähäiseen määrään olivat voimassaolevat määräaikaiset sopimukset, jotka estivät Sallilan tarjoukseen tarttumista. Hintataso sähkönmyynnissä on pysynyt koko vuoden varsin alhaalla. Sallilan hintataso on ollut kilpailukykyinen, ja sopimuksia omalla alueella on tehty vanhaan tapaan. Sähkönmyyjien kampanjointi on jatkunut edellisvuosien tasolla. Joidenkin myyjien monenlaiset lupaukset ja vihjailut yhteistyöstä Sallilan kanssa ovat saaneet asiakkaat ottamaan yhteyttä meihin. Tällöin on päästy oikomaan vääriä käsityksiä sekä tuomaan esille omia vahvuuksia. Usein asiakkaalle hintaa tärkeämpi on kokonaisuus, palvelu ja paikallisuus. Näillä Sallila on vuosikymmenten saatossa luonut luotettavan yhtiön maineen asiakkaiden silmissä, ja tästä rahassa mittaamattomasta pääomasta halutaan myös pitää kiinni. Yritysmyynnissä kilpailua käytiin haastavissa olosuhteissa. Markkinahinnat olivat alhaalla ja halukkaita myyjiä oli runsaasti. Vuoden 2014 aikana saatiin hankittua jonkin verran lisämyyntiä. Sallilan myynnin etuna on asiakkaan kokonaisvaltainen palvelu, jota yritysasiakkaat arvostavat. Koko ajan on kehitetty uusia palvelutapoja, jotta asiakkaita voidaan palvella entistä paremmin. Uudet asiakaspalvelujärjestelmät on saatu kohtaamaan asiakkaiden tarpeet. Sallilan voimavarana on monipuolisen energiatalon osaaminen, jota hyödyntämällä on mahdollisuus menestyä tulevissa haasteissa kaikilla osa-alueilla. Vuoden loppuun mennessä noin 22 % toimituskohteista oli siirtynyt e-laskuun, suora maksussa oli noin 17 % toimituskohteista. Tehostetun myynnin ja myyntikampanjoiden avulla saatiin noin 450 uutta toimituskohdetta; valitettavasti suurempi määrä vaihtoi sähkön myyjää. Lämpimän vuoden ja talous tilanteesta johtuvan kulutuksen pienentymisen vuoksi sekä hävittyjen kauppojen takia vuoden 2014 myyntimäärä (MWh) jäi noin 3 % vuoden 2013 myynnistä. Sähkön hankinnan määrä tilikaudella oli 283 GWh, missä on mukana emoyhtiön toimittama häviösähkö Sallila Sähkönsiirto Oy:lle. Sähkön hankintamäärä (MWh) pieneni edellisvuodesta noin 3 %. Suomessa sähköä kulutettiin 83,3 TWh, josta tuotantoa oli 65,3 TWh ja tuontia 18,0 TWh. Valtakunnan tasolla sähkönkäyttö väheni edelliseen vuoteen verrattuna noin 0,8 %. Sallila Energia Oy hankkii tarvitsemansa sähkön Satapirkan Sähkö Oy:n kautta. Osa hankittavasta sähköstä tuotetaan itse omilla voimalaitoksilla tai tuotanto-osuuksilla. Oman tuotannon määrä kokonaishankinnasta oli noin 15 %. Vesitilanne paikallisessa vesistössä oli kohtalainen. Omilla vesivoimalaitoksilla Loimijoessa tuotettiin sähköä 6,0 GWh. Sallilan omassa tuotannossa on Keljonlahden voimalaitoksella Jyväs kylässä ja Haapaveden turvevoimalaitoksella merkittävä osuus. Kummankin voimalaitoksen käyttö jäi vähäiseksi johtuen lähinnä alhaisesta markkinahinnasta, jolloin laitoksia ei kannattanut ajaa. Sallila Energian osuus Keljonlahden voimalan tuotantomäärästä oli 10 GWh ja Haapaveden tuotannosta 11 GWh. Keljonlahden voimalaitoksella oli konerikko vuoden 2014 lopulla. 10

11 Etelä-Suomen Voima Oy:n osakeomistusten kautta tuotettujen osakkuussähköjen kustan nukset ja tuotot vaikuttavat sähkön ostokuluihin. Niiden määrätietoja ei käsitellä sähkö taseissa. Kuukausittaiset HELspot-hinnat pysyivät vuoden aikana tasaisina ja alhaisina. Kalleimman ja halvimman kuukauden ero oli 9,02 /MWh. Hinnaltaan kallein kuukausi oli tammikuu ja halvin maaliskuu. Aluehintaerot toteutuivat suurehkoina koko vuoden. Suurimmillaan arvo oli marraskuussa 13,54 /MWh kuukauden keskiarvona. Hintojen alhaisuuteen vaikuttivat taloustilanteesta johtuva kulutuksen pienentyminen, päästöhintojen alhainen taso ja hyvä vesitilanne sekä lauha sää. Sähkön markkinahinta Suomessa oli keskimäärin 12 % alhaisempi kuin vuonna Investoinnit Tuotantohankkeita valmistellaan ja toteutetaan yhteistyössä Suomen Voima Oy:n kautta. Yhtiö on sitoutunut Fennovoima Oy:n ydinvoimahankkeeseen, joka toteutuessaan tuottaa Sallilalle 10 MW:n tuotanto-osuuden. Sallila Energia on mukana Puhuri Oy:n Kopsan tuulivoimahankkeessa. Tavoitteena on 2 MW:n tuotanto-osuus. Vuoden 2014 lopulla otettiin käyttöön tuulipuiston toinen osuus, Kopsa 2. Henkilöstö Vuoden vaihteessa toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita oli 23. Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 49 vuotta. Emoyhtiön tunnusluvut Liikevaihto Liikevoitto Tilikauden tulos Tase Omilla vesivoimalaitoksilla Loimijoessa tuotettiin sähköä 6,0 GWh. 11

12 Sallila Energia Oy tuloslaskelma TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,46 Liiketoiminnan muut tuotot , ,85 Materiaalit ja palvelut , ,84 Henkilöstökulut , ,03 Poistot ja arvonalentumiset , ,43 Liiketoiminnan muut kulut , ,35 LIIKETULOS , ,66 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista , ,55 Korko- ja rahoitustuotot , ,44 Sijoitusten arvonalennukset ,74 0,00 Korko- ja muut rahoituskulut , , , ,57 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,91 Satunnaiset tuotot , ,00 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,09 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+) , ,69 Tuloverot 8.206, ,60 TILIKAUDEN TULOS , ,18 12

13 Loimaan Heimolinnassa järjestetyssä cocktail-tilaisuudessa julkistettiin Sallilan 300-sivuinen historiikki, jonka esitteli kirjoittaja Raija Kouri. 13

14 Sallila Sähkönsiirto Oy Siirretyn energian määrä väheni 1,9 % verkkovastuualueellamme ja oli 354 GWh (361 GWh vuonna 2013). Vuosi oli tavanomaista leudompi, minkä vuoksi varsinkin lämmitykseen käytettävän sähkön kysyntä väheni. Korkein keskituntiteho oli 83,43 MW ja se mitattiin klo Sähkön siirtohintoja korotettiin vuoden 2014 alussa keskimäärin 5,0 %. Korotus aiheutui panostuksesta säävarman verkon rakentamiseen. Kulupuolella kantaverkkomaksuihin tuli vuoden alussa 5 % korotus. Häviösähköhankinnan kustannukset alenivat siirtomäärän ja yksikköhintojen alenemisen vuoksi. Liittymismaksut säilyivät entisellään. Sähköverkon käyttövarmuus oli varsin hyvä koko vuoden. Kesän ukonilmat tosin aiheuttivat jonkin verran jälleenkytkentöjä sekä pysyviä vikoja. Maasulun kompensoinnin käyttöönoton myötä jälleenkytkentöjen määrän oletetaan hieman edelleen alenevan. Koko vuoden KAH-arvoksi tuli ( ), mikä oli alhaisin arvo vuoden 2006 jälkeen. Investoinnit ja rahoitus Verkon rakentamiseen ja uusimiseen investoitiin 6,5 milj. (7,8 milj. ). Ennakkomaksuista ja keskeneräisistä hankinnoista verkostoinvestointeihin siirrettiin 0,6 milj.. Määrään sisältyi kohteita, joiden rakentaminen tapahtui pääosin edellisenä kautena. Suurjänniteverkko rakennetaan maakaapeloinnilla lähes aina metsäalueilla. Samoin pienjänniteverkko rakennetaan lähes poikkeuksetta maakaapeloimalla. Uusi sähkömarkkinalaki, joka tuli voimaan 2013, edellyttää huomattavia investointeja verkon säävarmuusvaatimusten vuoksi seuraavien 15 vuoden aikana. Vuoden aikana tehtiin merkittäviä investointeja sähköasemiin. Niinijoensuun sähköaseman 20 kv kojeisto uusittiin rakennuksineen. Pilaantuneen maan vaihto sähköasemasaneerauksen yhteydessä aiheutti isot kustannukset. Lisäksi asennettiin maasulun kompensointilaitteet Niinijoensuun, Lauttakylän ja Jokisivun sähköasemille. Vuoden 2008 lopulla aloitettu etäluettavien mittareiden massa-asennus on saatu päätökseen. Vielä vaihtamatta olevien kohteiden mittaroiminen on kallista ja aikaa vievää, koska mittarit ovat paikoissa, joihin on vaikea päästä. Vuoden lopussa etäluennassa oli noin mittaria. Sähkönkäyttöpaikkamäärä on , mistä yli 96 % on siis etämittauksessa. Liittymismaksutuloja kertyi vuoden aikana ( ). Uusia liittymiä kirjattiin vuoden aikana 44 kpl (67 kpl). Lisäksi liittymismaksuja kertyi vaihelisäyksistä ja liittymien suurennuksista. Jakeluverkon maakaapeloinnin osuutta lisättiin edelleen. Uudesta 20 kv verkosta suurin osa rakennettiin maakaapelilla ja pienjänniteverkosta rakennettiin lähes kaikki maakaapelilla. Vuoden 2014 lopussa Sallilan 20 kv -verkosta oli maa kaapeloitu 17,8 % ja pienjänniteverkosta 58,9 %. Kaikkiaan verkosta on kaapeloitu 44,6 %. Säävarman verkon piiriin kuuluu nyt noin puolet sähkönkäyttöpaikoista. Tulevaisuuden näkymät ja viranomaisvalvonta Sähkön siirtoliiketoiminta on verkkovastuualueellaan monopoliasemassa. Energia virasto seuraa verkonhaltijoiden siirtohinnoittelua ja vahvistaa vuosittain sallitun tuoton. Toisella valvontajaksolla Energiaviraston laskelman mukaan Sallila Sähkönsiirto Oy:n alituotto oli lähes 6,7 milj., millä summalla voidaan kompensoida kolmannella valvontajaksolla todennäköisesti kertyvää ylituottoa. Korkotason laskun ja verkkopalvelumaksujen korotusten vuoksi alituottoa ei nykyisellä valvontajaksolla enää kerry. KAH-luvun merkitys on Energiaviraston valvonnassa korostunut, mikä myrskyvuosina tuo riskiä siirtoliiketoimintaan. Mikäli valvontamalliin ei tule merkittäviä muutoksia, on vaarana, että verkkoyhtiöt eivät selviydy sähkömarkkinalain edellyttämistä verkostoinvestoinneista. Sähkömarkkinalakiin tulleet muutokset velvoittavat verkkoyhtiöiltä lisäpanostuksia säävarmaan verkkoon, mikä useimmiten merkitsee maakaapeloinnin merkittävää lisäämistä. Maakaapelointiasteen kasvaessa pitää Sallilan sähköasemille hankkia maasulun kompensointilaitteita, mikä myös pitää investointitason korkealla. Tulevaisuuden verkostoinvestoinnit rasittavat yhtiön omavaraisuutta. 14

15 Ympäristöasiat ja energiatehokkuus Yhtiö noudattaa toimintajärjestelmänsä mukaisesti ISO 14001:2004 -ympäristöstandardia. Pohjavesialueilla sijaitsevien muuntamoiden tilasta ja kehittämistarpeesta on laadittu selvitys ympäristöhaittojen vähentämiseksi. Pohjavesialueen muuntamot rakennetaan aina puistomuuntamoina öljyvuodon ehkäisemiseksi. Niinijoensuun sähköasemasaneerauksen vuoksi tutkittiin alueen maaperä, koska tiedettiin alueella harjoitetun aikaisemmin pylväiden kyllästystoimintaa. Edellä mainitun seurauksena maaperän puhdistus- ja vaihtotyöt suoritettiin sähköasemasaneerauksen yhteydessä vuoden 2014 aikana. Vanhan sähköasemarakennuksen kohdalta puhdistustyöt tehtiin Huittinen alkutalven 2015 aikana. Yhtiö pyrkii vähentämään pylväiden aiheuttamaa haittaa kaikessa verkon rakentamisessa ja kunnossapidossa. Tähän vaikutetaan eniten maakaapeloinnilla, eikä pylväitä tällä vuosikymmenellä enää asenneta merkittäviä määriä. Alastaro Punkalaidun Yhtiö on sitoutunut elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusjärjestelmään, joka on voimassa vuoden 2016 loppuun. Sopimuksen mukaisesti yhtiö toteuttaa EU:n energia palveludirektiivin mukaista toimenpideohjelmaa. Loimaa Ypäjä Henkilöstö Tilikauden päättyessä toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa oli yksitoista toimi henkilöä. Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 52 vuotta. Tunnusluvut Liikevaihto Liikevoitto Tilikauden tulos Tase Sallila Sähkönsiirron jakelualue. 15

16 Sallila Sähkönsiirto Oy tuloslaskelma TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,19 Valmistus omaan käyttöön , ,00 Liiketoiminnan muut tuotot , ,97 Materiaalit ja palvelut , ,59 Henkilöstökulut , ,82 Poistot ja arvonalentumiset , ,33 Liiketoiminnan muut kulut , ,39 LIIKETULOS , ,03 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista 0, ,80 Korko- ja rahoitustuotot , ,01 Korko- ja muut rahoituskulut , , , ,51 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,52 Satunnaiset kulut , ,00 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,52 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+) , ,22 Tuloverot , ,30 TILIKAUDEN TULOS , ,00 16

17 Suomen keisarilliselle senaatille osoitettu anomus, jossa pyydettiin sääntöjen vahvistamista perusteluna aikoen Vampulan pitäjään perustaa sähkölaitoksen ja sanotussa sekä Alastaron, Loimaan ja Metsämaan ynnä muissakin pitäjissä harjoittaa sähköliikennettä. 17

18 Sallila Sähköasennus Oy Sallila sähköasennus Oy rakentaa, huoltaa ja kunnossapitää sähkö- ja katuvalaistusverkkoja, suorittaa sisäasennuksia ja toimittaa sähkötarvikkeita. Asennustoiminta Sallila Sähköasennus Oy:llä on pitkä ja erinomainen kokemus verkosto- ja sähköasennustoiminnasta. Monien paikallisten teollisuus- ja liikelaitosten sekä maatalousyrittäjien kanssa Sallilalla on pitkäaikainen ja toimiva asiakassuhde. Yhtiö on aktiivisesti mukana monissa kuntien rakennushankkeissa yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Paikallisuus on tärkeä osa toimintaa ja sitä vaalitaan aktiivisesti. Asennustoiminnassa kulunut vuosi oli hiljainen. Suttilan koulun urakka valmistui keväällä. Tämän lisäksi oli kaksi kohdetta sairaalaympäristössä. Tarjouspyyntöjä tuli vuoden aikana hyvin vähän, mikä viittaa edelleen jatkuvaan taantumaan. Verkostourakoinnissa jatkettiin aktiivisesti yhteistyökumppaneiden etsimistä ja kehitettiin omia toimintatapoja tulevaisuuden tarpeisiin. Maakaapeloinnin kasvaminen rakennusmuotona aiheutti haasteita kannattavuudelle. Voimakkain kaapelointi vuonna 2014 oli keskustoissa ja taajamissa, mikä edelleen vaikutti huonoon tuloskehitykseen enemmän aikaa vievien kaivujen ja asennusten vuoksi. Heikkoon tulokseen vaikutti voimakkaasti viankorjauksen ja liittymien vähyys. Liittymätöiden vähyys heijastuu yleisestä rakentamisen heikkenemisestä. Sallila Sähkönsiirto Oy:n verkkoalueen ulkopuolella olevista töistä on tullut tärkeä tekijä työmäärän turvaamisessa. Vuoden 2014 aikana olemme tehneet sekä pylvästyömaita että kaapelointeja Caruna Oy:n ja Elenia Oy:n verkkoalueella. Suuntaus tulevina vuosina on samansuuntainen, ja näillä töillä turvaamme työllisyyttä sekä Sallila Sähkönsiirto Oy:n verkon huoltovarmuutta mahdollisissa myrsky- tai häiriötilanteissa. Henkilöstö Tilikauden päättyessä toistaiseksi voimassa olevien työsuhteiden määrä oli 47. Lisäksi oli neljä määräaikaista työsuhdetta. Vakituisesta henkilöstöstä asentajia oli 39 ja toimihenkilöitä 8. Tunnusluvut Liikevaihto Liikevoitto Tilikauden tulos Tase

19 Sallila Sähköasennus Oy tuloslaskelma TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,60 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos , ,12 Liiketoiminnan muut tuotot , ,00 Materiaalit ja palvelut , ,46 Henkilöstökulut , ,47 Poistot ja arvonalentumiset , ,52 Liiketoiminnan muut kulut , ,88 LIIKETULOS , ,85 Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja rahoitustuotot 1.783, ,80 Korko- ja muut rahoituskulut , , ,79 986,10 TULOS ENNEN SATUNNAISERIÄ, TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,75 Satunnaiset tulot , ,00 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,25 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+) , ,84 Tuloverot - 2, ,76 TILIKAUDEN TULOS , ,33 19

20 Piirustus- ja valokuvauskilpailut julkistettiin lokakuun alussa ja kilpailutöitä odoteltiin marraskuun puoliväliin mennessä. Piirustuskilpailu oli suunnattu lapsille ja valokuvauskilpailu kaikenikäisille. Piirtäjät pal kittiin piirustusvälineillä ja valokuvaajat lah jakorteilla. Tässä Venla Anttilan 6 v. kilpailutyö.

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

SALLILA YHTIÖT. Sallila Energia Oy Sallila Sähkönsiirto Oy Sallila Sähköasennus Oy. www.sallila.fi. Käytetyt lyhenteet. Jakelualue

SALLILA YHTIÖT. Sallila Energia Oy Sallila Sähkönsiirto Oy Sallila Sähköasennus Oy. www.sallila.fi. Käytetyt lyhenteet. Jakelualue Vuosikertomus 2015 SALLILA YHTIÖT Sallila Energia Oy Sallila Sähkönsiirto Oy Sallila Sähköasennus Oy Loimijoentie 65 32440 Alastaro Puhelin 02 76 431 www.sallila.fi Käytetyt lyhenteet Energia: kwh = kilowattitunti

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Raskone Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Suomen valtio %, Governia 15% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain

Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain POWEST VUOSIKATSAUS 2012 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain Metsäteollisuus 62 % Energiayhtiöt

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Patrick Wackström (3)

Patrick Wackström (3) PORVOON ENERGIA OY BORGÅ ENERGI AB Patrick Wackström 1.2.2016 1 (3) TYTÄRYHTIÖIDEN VUOSIRAPORTOINTI Porvoon Energia Oy - Borgå Energi Ab Patrick Wackström TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2015 31.12.2015 1. Yhtiön

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2016

Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Jakson liikevaihto oli 23 447 T (23 571 T ) Jakson liiketulos oli 299 T (721 T ) Jakson tulos oli 212 T (515 T ) Tulos per osake 0,014 Oma pääoma per osake 0,443 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,11

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,11 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot