SALLILA YHTIÖT. Sallila Energia Oy Sallila Sähkönsiirto Oy Sallila Sähköasennus Oy. Käytetyt lyhenteet. Jakelualue

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SALLILA YHTIÖT. Sallila Energia Oy Sallila Sähkönsiirto Oy Sallila Sähköasennus Oy. www.sallila.fi. Käytetyt lyhenteet. Jakelualue"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2013

2 SALLILA YHTIÖT Sallila Energia Oy Sallila Sähkönsiirto Oy Sallila Sähköasennus Oy Loimijoentie Alastaro Puhelin Käytetyt lyhenteet Energia: kwh = MWh = GWh = TWh = kilowattitunti megawattitunti = kwh gigawattitunti = MWh terawattitunti = GWh Teho: kw = kilowatti MW = megawatti = kw Jännite: V = voltti kv = kilovoltti = V Jakelualue Huittinen Punkalaidun Alastaro Loimaa Ypäjä

3 SISÄLLYS Konserni 4 Sallila Energia Oy 10 Sallila Sähkönsiirto Oy 13 Sallila Sähköasennus Oy 16 VUOSIKERTOMUS

4 Konserni Konserni Sallila Energia -konserni koostuu kolmesta yhtiöstä. Emoyhtiö Sallila Energia Oy omistaa sataprosenttisesti kaksi tytäryhtiötä Sallila Sähköasennus Oy:n ja Sallila Sähkönsiirto Oy:n Konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli 29,0 milj. E ja liikevoitto 3,6 milj. E. Organisaatio Konsernissa yhtiöiden toimitusjohtajana toimii Janne Vettervik. Konsernin johtoryhmään ovat kaudella kuuluneet toimitusjohtajan lisäksi hallintojohtaja Aulikki Ojavalli, myyntijohtaja Mika Potinkara, verkkojohtaja Olli Eskola Sallila Sähkönsiirto Oy:stä ja urakointipäällikkö Keijo Mäkeläinen Sallila Sähköasennus Oy:stä. Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin yhtiön pääkonttorilla Loimaalla. Kokouksessa oli edustettuna 19 osakkeenomistajaa, jotka edustivat osaketta ja ääntä. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä hallitukselle annettava osakeantivaltuutus. Osakkeenomistajat Hallintoneuvosto pj. Jukka Tuori Hallitus pj. Pekka Sairanen Toimitusjohtaja Janne Vettervik Hallinto Aulikki Ojavalli Sähkökauppa Mika Potinkara Sähkönsiirto Olli Eskola Urakointi Keijo Mäkeläinen 4 VUOSIKERTOMUS 2013

5 Henkilöstö yhtiöittäin Sallila Energia Oy Sallila Sähkönsiirto Oy Sallila Sähköasennus Oy Hallintoneuvosto Hallintoneuvostoon ovat kuuluneet vuoden aikana Ari AlaLaurinaho, Jussi Heikkilä, Ilpo Hosike, Pentti Jussilainen ( asti), Jorma Kopu, Jouko Käkönen, Ari Mahlamäki, Ossi Mauriala, Aki Mikkola, Ilkka Mäkelä, Karin Nars, Veikko Peltomäki, Teemu Perho, Tommi Setälä, Tommi Sirén, Matti Tanhuanpää, Tero Tupala ( alkaen) ja Jukka Tuori. Hallintoneuvoston puheenjohtajana on toiminut Jukka Tuori ja varapuheenjohtajana Jorma Kopu. Hallitus Kuluneen vuoden aikana yhtiön hallituksen jäseninä ovat olleet Pekka Sairanen (puheenjohtaja), Timo Hälli (varapuheenjohtaja), Petri Antila, Pentti Eskola, Aimo Lepistö, Rauno Mäkelä ja Jaakko Raikkonen. Tarkastustoiminta Yhtiökokouksen valitsemina tilintarkastajina ovat toimineet tilintarkastusyhteisöt Deloitte & Touche Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Tapani Vuopala, KHT ja Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Tapani Kulmala, KHT. Toimitusjohtaja Janne Vettervik Ympäristöasiat Yhtiö noudattaa toimintajärjestelmänsä mukaisesti ISO 14001:2004 -ympäristöstandardia. Yhtiö on sitoutunut elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusjärjestelmään, jonka mukaisesti yhtiö toteuttaa energiapalveluiden toimenpideohjelmaa. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun. Konsernin tunnusluvut E Liikevaihto Liikevoitto Tilikauden tulos Tase Hallituksen puheenjohtaja Pekka Sairanen ja hallintoneuvoston puheenjohtaja Jukka Tuori VUOSIKERTOMUS

6 6 VUOSIKERTOMUS 2013 Kuluvan vuoden aikana järjestettiin kaksi kampanjaa, joiden tavoitteena oli asiakkaiden siirtyminen sähköiseen laskuun.

7 KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,58 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos , ,77 Valmistus omaan käyttöön , ,88 Liiketoiminnan muut tuotot , ,56 Materiaalit ja palvelut , ,63 Henkilöstökulut , ,40 Poistot ja arvonalentumiset , ,09 Liiketoiminnan muut kulut , ,25 LIIKETULOS , ,42 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista , ,37 Korko- ja rahoitustuotot , ,92 Korko- ja rahoituskulut , , , ,48 TULOS ENNEN SATUNNAISERIÄ , ,90 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista , ,43 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,33 Tuloverot , ,33 Laskennallisen verovelan lisäys(-)/vähennys(+) , ,65 TILIKAUDEN TULOS , ,35 VUOSIKERTOMUS

8 KONSERNITASE KONSERNITASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,92 Muut pitkävaikutteiset menot , ,13 Ennakkomaksut aineettomista hyödykkeistä 0, , , ,61 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,26 Rakennukset ja rakennelmat , ,21 Siirto- ja jakeluverkko , ,88 Koneet ja kalusto , ,40 Muut aineelliset hyödykkeet , ,54 Ennakkomaksut ja muut keskeneräiset hankinnat , , , ,46 Sijoitukset Osuudet osakkuusyrityksissä , ,27 Muut sijoitukset , , , ,19 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus , ,14 Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset , ,90 Muut saamiset , , , ,90 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,20 Lainasaamiset 0,00 700,00 Siirtosaamiset , ,63 Muut saamiset , , , ,24 Rahat ja pankkisaamiset , ,71 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,25 8 VUOSIKERTOMUS 2013

9 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,41 Vararahasto , ,45 Edellisten tilikausien voitto , ,47 Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvan virheen oikaisu 0, ,95 Tilikauden tulos , , , ,73 VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka , ,23 Pitkäaikainen vieras pääoma Liittymismaksuvelka , ,18 Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Eläkelainat 0, ,00 Muut pitkäaikaiset velat 674,00 0, , ,18 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,61 Eläkelainat , ,00 Saadut ennakot , ,94 Ostovelat , ,47 Siirtovelat , ,46 Muut lyhytaikaiset velat , , , ,11 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,25 VUOSIKERTOMUS

10 Sallila Energia Oy Sallila Energia Oy:n päätoimialana on sähkön hankinta ja myynti asiakkailleen. Lisäksi yhtiö tuottaa hallinto- ja toimistopalvelut tytäryhtiöilleen Sallila Sähkönsiirto Oy:lle ja Sallila Sähköasennus Oy:lle, jotka se omistaa kokonaisuudessaan. Sallila Energia Oy hankkii tarvitsemansa sähkön Satapirkan Sähkö Oy:n kautta. Osa hankittavasta sähköstä tuotetaan itse omilla voimalaitoksilla tai tuotanto-osuuksilla. Oman tuotannon määrä kokonaishankinnasta on noin 17 %. Merkittävä osa omasta sähköntuotannosta saatiin Keljonlahden voimalaitoksesta Jyväskylästä ja Haapaveden turvevoimalaitoksesta. Turvepula vaikeutti suuresti kummankin voimalaitoksen käyttöä. Sallila Energian osuus Keljonlahden voimalan tuotantomäärästä oli 20 GWh ja Haapaveden tuotannosta 6 GWh. Keljonlahden voimalaitoksen käytettävyyttä paransi syksyllä käyttöön otettu, hiilenpolton mahdollistava laitteisto. Vesitilanne paikallisessa vesistössä oli kohtalainen. Omilla vesivoimalaitoksilla Loimijoessa tuotettiin sähköä 6 GWh. Sallila Energian liikevaihto vuonna 2013 oli 15,8 milj. E (17,2 milj. E vuonna 2012). Sähkön hankinnan määrä tilikaudella oli 292 GWh, missä on mukana emoyhtiön toimittama häviösähkö Sallila Sähkönsiirto Oy:lle. Sähkön hankinta pieneni edellisvuodesta noin 8 %. Suomessa sähköä kulutettiin 83,9 TWh, josta teollisuus kulutti 47 % ja asuminen ja maatalous 28 %. Valtakunnan tasolla sähkönkäyttö väheni viime vuoteen verrattuna noin 1,5 %. Lämmin vuosi ja taloustilanteesta johtuva kulutuksen pienentyminen laskivat sähkön myyntiä. Vuoden 2013 myynti jäi noin 8 % vuoden 2012 myynnistä. Toimitusvelvollisuuden alaisiin myyntihintoihin ei tehty muutoksia vuoden 2013 aikana. Kuluvan vuoden aikana järjestettiin kaksi kampanjaa, joiden tavoitteena oli asiakkaiden siirtyminen sähköiseen laskuun. Vuoden päättyessä 23 % sähköntoimituskohteista oli ottanut käyttöön e-laskun. Investoinnit Tuotantohankkeita valmistellaan ja toteutetaan yhteistyössä Suomen Voima Oy:n kautta. Yhtiö on sitoutunut Fennovoima Oy:n ehdolliseen ydinvoimahankkeeseen, joka toteutuessaan tuottaa Sallilalle 5 MW:n tuotanto-osuuden. Sallila Energia on mukana Kopsan tuulivoimahankkeessa, jonka ensimmäinen vaihe valmistui kesällä 2013 Raaheen. Henkilöstö Vuoden vaihteessa toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita oli 23 ja määräaikaisia kaksi. Henkilöstöstä kaksi oli osaaikaisia. Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 48 vuotta. Emoyhtiön tunnusluvut E Liikevaihto Liikevoitto Tilikauden tulos Tase VUOSIKERTOMUS 2013

11 TULOSLASKELMA SALLILA ENERGIA OY TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,14 Liiketoiminnan muut tuotot , ,48 Materiaalit ja palvelut , ,99 Henkilöstökulut , ,22 Poistot ja arvonalentumiset , ,11 Liiketoiminnan muut kulut , ,68 LIIKETULOS , ,38 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista , ,57 Korko- ja rahoitustuotot , ,87 Korko- ja muut rahoituskulut , , , ,11 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,27 Satunnaiset tuotot , ,00 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,73 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+) , ,85 Tuloverot , ,84 TILIKAUDEN TULOS , ,72 VUOSIKERTOMUS

12 Johtoverkon maakaapeloinnin osuutta lisättiin edelleen. Lähes 50 % käyttöpaikoista kuuluu nyt säävarman verkon piiriin. 12 VUOSIKERTOMUS 2013

13 Sallila Sähkönsiirto Oy Siirretyn energian määrä väheni 3,2 % verkkovastuualueellamme ja oli 361 GWh (373 GWh vuonna 2012). Erityisesti leuto loppuvuosi vähensi varsinkin kotitalouksien sähkönkäyttöä, koska Sallila Sähkönsiirto Oy:n asiakkaista lähes kolmasosalla on sähkölämmitys. Sähkön siirtohintoja korotettiin vuoden 2013 alussa keskimäärin 3,0 %. Korotus aiheutui arvonlisäveron noususta sekä Fingridin kantaverkkomaksuista, jotka nousivat 15 %. Liittymismaksut säilyivät entisellään. Sähköverkon käyttövarmuus oli tyydyttävä marraskuuhun asti. Kesän ukonilmat tosin aiheuttivat lukuisia jälleenkytkentöjä. Joulukuun myrskyt kuitenkin aiheuttivat huomattavan nousun KAH-arvossa, joka kuvaa keskeytyksestä asiakkaalle aiheutuvaa haittaa. Marraskuun lopussa alkuvuoden KAH-luku oli n E, mutta koko vuoden KAH-arvoksi tuli n E. Huomattavan nousun aiheutti alueella riehunut Seija-myrsky. Myös muut joulukuun pienemmät myrskyt vaikuttivat hieman KAH-arvoa nostavasti. Seija-myrskyn kustannukset olivat n E, mistä summasta merkittävä osa saadaan katetuksi vuoden aikana otetulla myrskyvakuutuksella. Investoinnit ja rahoitus Verkon rakentamiseen ja uusimiseen investoitiin 7,8 milj.. Ennakkomaksuista ja keskeneräisistä hankinnoista verkostoinvestointeihin siirrettiin 1,8 milj.. Määrään sisältyi kohteita, joiden rakentaminen tapahtui pääosin edellisenä kautena. Suurjänniteverkko rakennetaan metsäalueilla lähes aina maakaapeloinnilla. Pienjänniteverkko rakennetaan lähes poikkeuksetta maakaapeloinnilla. Uusi sähkömarkkinalaki, joka tuli voimaan , edellyttää huomattavia investointeja verkon säävarmuusvaatimusten vuoksi seuraavien 15 vuoden aikana. Vuoden 2008 lopulla aloitettu etäluettavien mittareiden massa-asennus on saatu lähes päätökseen. Vielä vaihtamatta olevien kohteiden mittaroiminen on kallista ja vie aikaa, koska mittarit ovat paikoissa, joihin on vaikea päästä. Vuoden aikana vaihdettiin noin mittaria. Vuoden lopussa etäluennassa oli noin mittaria, mikä on lähes 95 % koko mittarikannasta. Liittymismaksutuloja kertyi vuoden aikana ( vuonna 2012). Uusia liittymiä kirjattiin vuoden aikana 67 kpl (69 kpl vuonna 2012). Lisäksi liittymismaksuja kertyi vaihelisäyksistä ja liittymien suurennuksista. Johtoverkon maakaapeloinnin osuutta lisättiin edelleen: uudesta 20 kv verkosta suurin osa rakennettiin maakaapelilla ja pienjänniteverkosta rakennettiin lähes kaikki maakaapelilla. Vuoden 2013 lopussa Sallilan 20 kv verkosta oli maakaapeloitu 15,5 % ja pienjänniteverkosta 57,9 %. Lähes 50 % käyttöpaikoista kuuluu nyt säävarman verkon piiriin. Keskijänniteverkon maakaapeloinnissa ollaankin nyt siirtymässä taajamista haja-asutusalueille. Tulevaisuuden näkymät ja viranomaisvalvonta Sähkön siirtoliiketoiminta on verkkovastuualueellaan monopoliasemassa. Energiavirasto seuraa verkonhaltijoiden siirtohinnoittelua ja vahvistaa vuosittain sallitun tuoton siirtoliiketoiminnalle. Valvontajaksolla (vuodet ) Energiavirasto seurasi tuottoa uudella laskentamallilla, johon mukaan on otettu toiminnan tehostamisvaade. Energiavirasto on laskenut, että yhtiön alituotto toisella valvontajaksolla on lähes 6,7 milj. E. Toisen valvontajakson alituotto voidaan käyttää nykyisellä 3. valvontajaksolla Korkotason laskun ja verkkopalvelumaksujen korotusten vuoksi alituottoa ei enää tulevina vuosina kerry. KAH-luvun merkitys on Energiaviraston valvonnassa korostunut, mikä myrskyvuosina tuo riskiä siirtoliiketoimintaan. Sähkömarkkinalaki muuttui ja aiheutti uusia vaateita verkon käyttövarmuudelle maaseutuyhtiöissä. Lakiesityksen mukaan sähkökatkot saavat kestää taajamissa korkeintaan 6 tuntia ja muualla 36 tuntia. Näihin aikamääriin pitää päästä vuoteen 2029 mennessä. Verkkoyhtiöiltä vaaditaan siten panostamista yhä enemmän säävarmaan verkkoon, mikä useimmiten tarkoittaa maakaapelointia. Tämä tarkoittaa merkittäviä investointimääriä. Maakaapelointiasteen kasvaessa pitää Sallilan sähköasemille hankkia maasulun kompensointilaitteita, mikä myös pitää investointitason korkealla. Vuoden 2013 aikana laitteet otettiin käyttöön Maurun ja Punkalaitumen sähköasemilla. Tulevaisuuden verkostoinvestoinnit rasittavat yhtiön omavaraisuutta. VUOSIKERTOMUS

14 Ympäristöasiat ja energiatehokkuus Henkilöstö Yhtiö noudattaa toimintajärjestelmänsä mukaisesti ISO 14001:2004 -ympäristöstandardia. Pohjavesialueilla sijaitsevien muuntamoiden tilasta ja kehittämistarpeesta on laadittu selvitys ympäristöhaittojen vähentämiseksi. Pohjavesialueen muuntamot rakennetaan aina puistomuuntamoina öljyvuodon varalta. Niinijoensuun sähköasemasaneerauksen vuoksi tutkittiin alueen maaperä, koska tiedettiin alueella harjoitetun aikaisemmin pylväiden kyllästystoimintaa. Edellä mainitun seurauksena maaperän puhdistustyöt aloitettiin loppuvuoden aikana. Tilikauden päättyessä toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa oli yksitoista toimihenkilöä. Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 51 vuotta. Yhtiö pyrkii vähentämään pylväiden aiheuttamaa haittaa kaikessa verkon rakentamisessa ja kunnossapidossa. Yhtiö on sitoutunut elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusjärjestelmään, joka on voimassa vuoden 2016 loppuun. Sopimuksen mukaisesti yhtiö toteuttaa EU:n energiapalveludirektiivin mukaista toimenpideohjelmaa. 14 VUOSIKERTOMUS 2013 Tunnusluvut E Liikevaihto Liikevoitto Tilikauden tulos Tase

15 TULOSLASKELMA SALLILA SÄHKÖNSIIRTO OY TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,77 Valmistus omaan käyttöön , ,00 Liiketoiminnan muut tuotot , ,00 Materiaalit ja palvelut , ,68 Henkilöstökulut , ,27 Poistot ja arvonalentumiset , ,24 Liiketoiminnan muut kulut , ,13 LIIKETULOS , ,45 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista , ,80 Korko- ja rahoitustuotot , ,18 Korko- ja muut rahoituskulut , , , ,89 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,56 Satunnaiset kulut , ,00 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,56 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+) , ,15 Tuloverot , ,46 TILIKAUDEN TULOS , ,95 VUOSIKERTOMUS

16 Sallila Sähköasennus Oy Sallila sähköasennus Oy rakentaa, huoltaa ja kunnossapitää sähkö- ja katuvalaistusverkkoja, suorittaa sisäasennuksia ja toimittaa sähkötarvikkeita. Asennustoiminta Sallila Sähköasennus Oy:llä on pitkä ja erinomainen kokemus verkosto- ja sähköasennustoiminnasta. Monien paikallisten teollisuus- ja liikelaitosten sekä maatalousyrittäjien kanssa Sallilalla on pitkäaikainen ja toimiva asiakassuhde. Yhtiö on aktiivisesti mukana monissa kuntien rakennushankkeissa yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Paikallisuus on tärkeä osa toimintaa ja sitä vaalitaan aktiivisesti. Sisäasennusurakoinnin kannalta vuosi 2013 oli edelleen hiljainen eikä yksittäisiä suuria kohteita valmistunut lainkaan. Huittisten kaupungille aloitimme koulusaneerauskohteen, joka valmistuu keväällä Verkostourakoinnissa jatkettiin aktiivisesti yhteistyökumppaneiden etsimistä ja kehitettiin omia toimintatapoja tulevaisuuden tarpeisiin. Maakaapeloinnin kasvaminen rakennusmuotona aiheutti haasteita kannattavuudelle. Voimakkain kaapelointi vuonna 2013 oli keskustoissa ja taajamissa, mikä edelleen vaikutti huonoon tuloskehitykseen aikaa vievempien kaivujen ja asennusten vuoksi. Vuoden 2014 aikana kaivut siirtyvät enemmän taajamista haja-asutusalueille. Samalla olemme pyrkineet edelleen kehittämään toimintaamme taloudellisemmaksi laadusta tinkimättä. Sallila Sähkönsiirto Oy:n verkkoalueen ulkopuolella olevista töistä on tullut tärkeä tekijä työmäärän turvaamisessa. Vuoden 2013 aikana olemme tehneet sekä pylvästyömaita että kaapelointeja Fortum Sähkönsiirto Oy:n verkossa. Suuntaus tulevina vuosina on samansuuntainen, ja näillä töillä turvaamme työllisyyttä sekä Sallila Sähkönsiirto Oy:n verkon huoltovarmuutta mahdollisissa myrsky- tai häiriötilanteissa. Etäluettavien mittareiden asennukset Sallila Sähkönsiirto Oy:n verkkoon on saatu projektimuotoisena päätökseen. Yksittäisten kohteiden asennuksia käytön yhteydessä jatketaan. Henkilöstö Tilikauden päättyessä toistaiseksi voimassa olevien työsuhteiden määrä oli 45. Lisäksi oli kaksi määräaikaista työsuhdetta. Vakituisesta henkilöstöstä asentajia oli 37 ja toimihenkilöitä 8. Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 43 vuotta. Tunnusluvut E Liikevaihto Liikevoitto Tilikauden tulos Tase VUOSIKERTOMUS 2013

17 TULOSLASKELMA SALLILA SÄHKÖASENNUS OY TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,29 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos , ,34 Liiketoiminnan muut tuotot , ,89 Materiaalit ja palvelut , ,20 Henkilöstökulut , ,91 Poistot ja arvonalentumiset , ,34 Liiketoiminnan muut kulut , ,86 LIIKETULOS , ,21 Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja rahoitustuotot 2.351, ,19 Korko- ja muut rahoituskulut , ,93 986, ,74 TULOS ENNEN SATUNNAISERIÄ, TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,47 Satunnaiset tulot ,00 0,00 Satunnaiset kulut 0, , , ,00 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,47 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+) , ,81 Tuloverot , ,71 TILIKAUDEN TULOS , ,57 VUOSIKERTOMUS

18 Energiaa jokaiseen päivään.

Sallila Energian vuosi 2014

Sallila Energian vuosi 2014 Sallila Energian vuosi 2014 SISÄLTÖ SALLILAN JUHLAVUOSI 2014... 3 KONSERNI Toimintakertomus... 4 Tuloslaskelma... 6 Tase... 8 SALLILA ENERGIA OY Toimintakertomus... 10 Tuloslaskelma... 12 SALLILA SÄHKÖNSIIRTO

Lisätiedot

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö VUOSIKERTOMUS 2012 Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 SISÄlTÖ Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Emoyhtiö Tuloslaskelma 13 Tase 16 Tuloslaskelma 17 Tase 18

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI

TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI Vuosikertomus 2014 TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI KSS-KONSERNI 2014 2013 Liikevaihto, milj. euroa 15,2 14,5 Liikevoitto, milj. euroa 2,1 1,6 Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 4,1 3,9 Omavaraisuusaste 57,7 % 57,7

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S VUOSIKERTOMUS 2014 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto pieneni johtuen osakkuusähkön alhaisesta markkinahinnasta ja edellisvuonna saadusta tuulivoiman liittymismaksusta. Sähkön siirron määrä kasvoi 2 %

Lisätiedot

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra vuosikertomus Punkaharju Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Taipalsaari Imatra Lappeenranta Julkaisussa käytetyt lyhenteet: 1 MW(h) = megawatti(tunti) = 1 000 kilowatti(tunti)a = 1 000 kw(h) 1 GW(h) = gigawatti(tunti)

Lisätiedot

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008 Toimialue Jakelualue Kuntarajat PUUMALA PUNKAHARJU PARIK- KALA RUOKOLAHTI RAUTJÄRVI TAIPALSAARI JOUTSENO IMATRA LAPPEENRANTA Julkaisussa käytetyt lyhenteet: 1 MW(h) = megawatti(tunti)

Lisätiedot

TOIMINTAVUOSI LYHYESTI

TOIMINTAVUOSI LYHYESTI V u o s i k e r t o m u s 2 0 1 3 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto kasvoi johtuen osakkuussähkön kirjauskäytännön muutoksesta, tuulivoiman liittymismaksusta ja siirtohintojen korotuksesta. Sähkön siirron

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s 2 0 1 2

V u o s i k e r t o m u s 2 0 1 2 V u o s i k e r t o m u s 2 0 1 2 SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus.. 4 Yrityshallinto. 6 Hallinto.. 7 Verkkotoiminta.. 9 Tietoja tilinpäätöksestä Toimintakertomus 10 Tuloslaskelma.. 11 Tase. 12 Rahoituslaskelma..

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS. vuodelta 2014

VUOSIKATSAUS. vuodelta 2014 VUOSIKATSAUS vuodelta 2014 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallinto 4 Henkilöstö 6 Sähköntuotanto 8 Sähkön myynti ja hankinta 8 Verkkotoiminta 10 Asiakaspalvelu ja markkinointi 12 Lyhennelmä

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Vuosikertomus 2009 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 5 Asiakaspalvelun uusi aikakausi 7 Vahvaa osaamista sähkömarkkinoilla 9 Sähkön laatu hyvällä tasolla 11 Verkostotöitä lähellä

Lisätiedot

Tilinpäätökset 2006. Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat

Tilinpäätökset 2006. Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat Tilinpäätökset 2006 Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat Tampereen kaupunki Tampereen Sähkölaitos Tammerkosken Energia Oy Energiantuotanto Kaukolämpö- ja

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS. vuodelta 2013

VUOSIKATSAUS. vuodelta 2013 VUOSIKATSAUS vuodelta 2013 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallinto 6 Henkilöstö 8 Sähköntuotanto 12 Kaikesta työstä tulee luovaa, kun sen tekijä haluaa tehdä sen hyvin tai vielä paremmin.

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Vuosi- kertomus 2014

Vuosi- kertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Avainluvut Konserni 2014 2013 Asiakkaat Sähkön myynti 98 473 101 142 Sähkön siirto 101 695 101 363 Lämpö 1 500 1 491 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 134 1 128 Lämpö GWh/a 465 461 Liikevaihto

Lisätiedot

Vuosikatsaus. vuodelta 2011

Vuosikatsaus. vuodelta 2011 Vuosikatsaus vuodelta 2011 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallinto ja henkilöstö 4 Lyhennelmä tilinpäätöksestä 8 Tuloslaskelma 9 Tase 10 Myyntitoiminnan tuloslaskelma 12 Sähköverkkotoiminnan

Lisätiedot

VUOSI 2013 KÄYTETYT LYHENTEET

VUOSI 2013 KÄYTETYT LYHENTEET VUOSIKERTOMUS 2013 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2013 VUOSI 2013 KÄYTETYT LYHENTEET lyhenne yksikkö esimerkki ENERGIA kwh kilowattitunti 6 kwh, sähkökiukaan tunnin käyttö MWh megawattitunti 20 MWh, keskiverto

Lisätiedot

Sisältö. Liikevaihto, miljoonaa euroa. Liikevoitto, miljoonaa euroa. Oman pääoman tuottoprosentti. Omavaraisuusasteprosentti

Sisältö. Liikevaihto, miljoonaa euroa. Liikevoitto, miljoonaa euroa. Oman pääoman tuottoprosentti. Omavaraisuusasteprosentti 2011 VUOSIKERTOMUS Liikevaihto, miljoonaa euroa 40 Konserni Emo 30 20 10 0 2007 2008 2009 2010 2011 Liikevoitto, miljoonaa euroa Konserni Emo 7 6 5 4 3 2 1 20,8 8,9 24,2 10,3 25,8 10,3 28,1 10,7 36,2 6,3

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2013 SISÄLTÖ:

VUOSIKATSAUS 2013 SISÄLTÖ: VUOSIKATSAUS SISÄLTÖ: Katsaus vuodesta... 5 Sähköverkkoliiketoiminta... 6 Sähköverkon käyttö ja energian mittaus... 8 Muu sähköliiketoiminta... 10 Asiakaspalvelu... 12 Talous... 13 Sähkön tuotanto ja tuotantohankkeet...

Lisätiedot

Vuosikertomus. Energiankäyttäjän lähin ystävä.

Vuosikertomus. Energiankäyttäjän lähin ystävä. 2012 Vuosikertomus Energiankäyttäjän lähin ystävä. Jalasjärvi Kauhajoki Karvia Isojoki Honkajoki Parkano Siikainen Kankaanpää Jämijärvi Pomarkku Ikaalinen Hämeenkyrö Noormarkku Lavia Suodenniemi Kullaa

Lisätiedot

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI 2013 2012 muutos Henkilöstö 31.12 18 19-1 Liikevaihto 1000 7654 6539 17,1 % Liikevoitto 1000 667 803-16,9 % Poistot 1000 438 405 8,1 % Investoinnit 1000 2002

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010 PELLON SÄHKÖ OY Vuosikertomus 2010 Vuosikertomus I 2010 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2010 oli yhtiömme 65 toimintavuosi. Sähkön siirtotoiminta kasvoi lähes viisi prosenttia edellisestä vuodesta 23,9

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16 - 1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009...s. 6 Talouden tunnuslukuja...s. 8 Tuloslaskelma...s. 9 Tase vastaavaa...s.

Lisätiedot

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA.

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 2013 VUOSIKERTOMUS SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Yrityshallinto 7 Organisaatio 8 Henkilöstö ja koulutus

Lisätiedot

VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET

VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET VUOSIKERTOMUS 2011 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2011 VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET lyhenne yksikkö esimerkki ENERGIA kwh kilowattitunti 6 kwh, sähkökiukaan tunnin käyttö MWh megawattitunti 20 MWh, keskiverto

Lisätiedot

Vuosi 2014. 2 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS. Henkilöstö 48. Sähköasiakkaita 14 926 Sähkön jakelualue 90.7 km 2. Kaukolämpöasiakkaita 433

Vuosi 2014. 2 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS. Henkilöstö 48. Sähköasiakkaita 14 926 Sähkön jakelualue 90.7 km 2. Kaukolämpöasiakkaita 433 VUOSIKERTOMUS 2014 Vuosi 2014 Liikevaihto 16.1 Me Henkilöstö 48 Sähkön siirto 163.0 GWh Sähköasiakkaita 14 926 Sähkön jakelualue 90.7 km 2 Kaukolämmön myynti 147.4 GWh Kaukolämpöasiakkaita 433 Kansikuva:

Lisätiedot

Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 3

Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 3 VUOSiKErTOMUS 2013 2 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 Sisällys 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Lappeenrannan Energia Oy 8 Konsernipalvelut 9 Henkilöstö 10 Energiakauppa 12 Lappeenrannan Verkonrakennus

Lisätiedot

Vuosi 2013. Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55. Sähköasiakkaita 14938 Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh Kaukolämpöasiakkaita 429

Vuosi 2013. Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55. Sähköasiakkaita 14938 Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh Kaukolämpöasiakkaita 429 VUOSIKERTOMUS 2013 2013 VUOSIKERTOMUS KEMIN ENERGIA OY Vuosi 2013 Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55 Sähkön siirto 166,8 GWh Sähköasiakkaita 14938 Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh

Lisätiedot