Porvoon Sipoon kalastusalue Borgå Sibbo fiskeområde. Tietoa kalastajille Fakta för fiskare

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Porvoon Sipoon kalastusalue Borgå Sibbo fiskeområde. Tietoa kalastajille Fakta för fiskare"

Transkriptio

1 Porvoon Sipoon kalastusalue Borgå Sibbo fiskeområde Tietoa kalastajille Fakta för fiskare 2015

2 Sisällys - Innehåll Kalastusalueen yhteystiedot - Fiskeområdets kontaktuppgifter... 2 Alkusanat - Förord... 3 Kalastusalueen kartta - Karta över fiskeområdet Merkkien selitys - Teckenförklaring...12 Kalastusalueen rauhoituspiirit - Fiskeområdets fredningsområden...13 Verkkokalastuksen rajoitukset Porvoon-Sipoon kalastusalueella Reglering av nätfiske inom Borgå-Sibbo fiskeområde...13 Alamitat Porvoon-Sipoon kalstusalueella - Minimimått inom Borgå-Sibbo fiskeområde...13 Rauhoitetut kalalajit - Fridlysta fiskarter...14 Valtaväylä ja kalaväylä - Kungsådra och fiskeled...14 Lohi- ja siikapitoiset vesistöt - Lax- och sikförande vattendrag...15 Luonnonsuojelualueet - Naturskyddsområden...15 Kalastusmaksujärjestelmä ja maksut - Fisketillståndssystemet och avgifter...16 Kalastuslupien myyntipisteet - Försäljningspunkter för fisketillstånd...18 Uudenmaan virkistysalueyhdistys r.y. - Föreningen Nylands friluftsområden r.f Muut virkistysalueet - Andra friluftsområden...19 Hyviä neuvoja huomaavaiselle virkistyskalastajalle - Goda råd för en uppmärksam fritidsfiskare...19 Pyydyksien merkitseminen Utmärkning av redskap...20 KALASTUSALUEEN YHTEYSTIEDOT Isännöitsijä: Gabi Lindholm, puh (050) s-posti: Kalastuksenvalvonta ja kalavedenhoito: Christian Lindén puh (040) , s-posti: Kotisivu: sivuilla Ilmoitustaulut: Porvoon ja Loviisan kaupunkien sekä Sipoon kunnan viralliset ilmoitustaulut. FISKEOMRÅDETS KONTAKTUPPGIFTER Disponent: Gabi Lindholm, tfn (050) e-post: Fiskeövervakning och fiskevattenvård: Christian Lindén tfn (040) , e-post: Hemsida under adressen: Anslagstavla: Borgå och Lovisa städers samt Sibbo kommuns officiella anslagstavlor. Kannen kuva - Pärmbild: Malin Lönnroth

3 Porvoon Sipoon kalastusalue Borgå Sibbo fiskeområde Tietoa kalastajille - Fakta för fiskare Porvoon-Sipoon kalastusalue on lakisääteinen vesialueiden omistajien, ammattikalastajien ja vapaa-aikakalastajien yhteistyöelin. Kalastusalueen tehtäviä hoitaa varsinainen kokous, hallitus, isännöitsijä, kenttätoimihenkilö ja useat kalastuksenvalvojat. Kalastusalue on toiminut nykyisten rajojen sisällä lähtien ja käsittää koko Sipoon kunnan ja Porvoon kaupungin sekä Loviisan kaupungin rekisterikylät Horslök, Härkäpää ja Rabbas. Hallitus on teettänyt edessäsi olevan esitteen, jossa on Porvoon-Sipoon kalastusalueella voimassa olevat tärkeimmät kalastusta koskevat säännöt kerättynä. Sääntöjen lisäksi löytyy tietoa kalastuslupien myyntipaikoista Porvoon kaupungin ja Helsingin kaupungin kalastusvesille, ulkoilualueista joissa voit vaikka ojentaa jäseniäsi, polttoaineenmyyntipaikoista, veneluiskista ja septitankin tyhjennyspaikoista. Borgå-Sibbo fiskeområde är ett lagstadgat samarbetsorgan, för vattenägare, yrkesfiskare och fritidsfiskare. Fiskeområdets uppgifter sköts av stämman, styrelsen, disponenten, fältfunktionären och flera fiskeövervakare. Fiskeområdet har fungerat inom nuvarande gränser sedan och omfattar hela Sibbo kommun och Borgå stad samt registerbyarna Horslök, Härpe och Rabbas i Lovisa stad. Styrelsen har låtit göra broschyren du nu har framför dig, för att de viktigaste reglerna som gäller fisket inom Borgå-Sibbo fiskeområde skall finnas samlade på ett ställe. Förutom regler finns också uppgifter om var du kan köpa fisketillstånd till Borgå och Helsingfors städers vattenområden, friluftsområden där du bl.a. kan sträcka på benen, bränsleförsäljning, båtramper och uppgifter om var det är möjligt att tömma septitanken. ASKOLA PORNAINEN BORGNÄS LOVIISA LOVISA PORVOO BORGÅ Kevätkumpu Peippola Tarkkinen SIPOO SIBBO Hamari Haikkoo Kulloo VANTAA VANDA Kråkö Sarvisalo Sarvsalö Kilpilahti Söderkulla Vessölandet Svartbäck Emsalö Emäsalo Kalkkiranta Tirmo Kitö Söderkullalandet Norrkullalandet HELSINKI H:FORS Kalvön Löparö Granö Onas Kaunissaari Fagerö Estlotan Pellinki Pellinge Bodö Pirttisaari Pörtö 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Merkkien selitys Teckenförklaring Maa Land Vesi Vatten Tiet Vägar Kalastusalueen raja Fiskeområdets gräns Kunnanraja Kommungräns Sisä- ja ulkosaariston raja Gräns mellan inre och yttre skärgård Yleinen vesialue Allmänt vattenområde Helsingin kaupungin kalavedet Helsingfors stads fiskevatten Porvoon kaupungin kalavedet 1 12 Borgå stads fiskevatten 1 12 Porvoon kaupungin kalavedet (vain vapakalastus) Borgå stads fiskevatten (endast spöfiske) Kalaväylä Fiskled Joen rauhoituspiiri Fredningsområde, rinnande vattendrag Rauhoituspiiri merialueella Isorysän käyttö kielletty alueen sisällä 3 km Fredningsområde, havsområdet Innanför gränsen, förbjudet att hålla storryssja Troolikalastus kielletty alueen sisällä 5 km Innanför gränsen, trålfiske förbjudet Ulkoilualue Friluftsområde Vesillelaskupaikka Sjösättningsramp Polttoaineen myynti Bränsleförsäljning Septitankin tyhjennyspiste Tömning av septitank Uudenmaan virkistysalueyhdistys r.y. Föreningen Nylands Friluftsområden r.f. 12

13 Kalastusalueen rauhoituspiirit Sipoonjoki, Mustijoki, Porvoonjoki, Ilolanjoki Määräykset pätevät myös kaikissa sivuhaaroissa. Kaikki kalastus kielletty ajalla , pois lukien onkiminen, pilkkiminen ja katiskalla kalastaminen. Haikonselkä ja Stensbölefjärden Kaikki kalastus kielletty ajalla , pois lukien poistokalastusta. Pirttisaarenlahti, Marholmsfladan, Bodönsalmi Kaikki kalastus kielletty ajalla , pois lukien onkiminen. Långviken, suualue mukaan lukien. Kaikki kalastus on kielletty ajalla Siverfjärden Kaikki kalastus kielletty ajalla , pois lukien mato-onkiminen ja katiskalla kalastaminen. Sipoonlahti Kaikki kalastus kielletty ajalla Verkkokalastuksen rajoitukset Porvoon-Sipoon kalastusalueella Porvoon kaupungin rajojen sisäpuolella olevilla vesialueilla, pienin sallittu solmuväli on 50 mm 1,8 m syvemmissä verkoissa. Päätös ei koske I-luokan ammattikalastajia. Sipoon kunnan ja Loviisan kaupungin rajojen sisäpuolella olevilla vesialueilla, määräys astuu voimaan Siihen asti määräys tulee katsoa suosituksena. Silakkaa, kilohailia ja täkykalaa saa kalastaa verkoilla joilla on pienempi solmuväli. Kalastusasetuksessa on erikoismääräyksiä koskien silakan, kilohailin, siian, meritaimenen ja lohen kalastamisesta. Alamitat Porvoon-Sipoon kalastusalueella Kala joka ei täytä alamittaa on laskettava takaisin veteen, elävänä tai kuolleena. Kuhan alamitta on 40 cm koko kalastusalueella. n Hauen alamitta on 40 cm Sipoon kunnan rajojen sisäpuolisilla vesialueilla. n Kalastusasetuksen mukaan: n merilohi 60 cm Fiskeområdets fredningsområden Sibbo å, Svartsån, Borgå å, Illby å inklusive alla biflöden. Allt fiske är förbjudet, under tiden , undantaget mete, pilkfiske och fiske med katsa. Haikofjärden och Stensbölefjärden Allt fiske är förbjudet under tiden , undantaget reduceringsfiske. Pörtö viken, Marholms fladan, Bodö sund Allt fiske är förbjudet under tiden undantaget mete. Långviken inklusive mynningsområdet. Allt fiske är förbjudet under tiden Siverfjärden Allt fiske är förbjudet under tiden , undantaget mete med mask och fiske med katsa. Sibboviken Allt fiske är förbjudet under tiden Reglering av nätfiske inom Borgå-Sibbo fiskeområde På vattenområden inom Borgå stads gränser är minsta tillåtna knutavstånd 50 mm i nät djupare än 1,8 m. Bestämmelsen gäller inte I-klassens yrkesfiskare. På vattenområden inom Sibbo kommuns och Lovisa stads gränser träder bestämmelsen i kraft , fram tills dess är det en rekommendation. Nätfiske efter strömming, vassbuk och betesfisk får bedrivas med mindre maskor. Speciella bestämmelser angående strömming, vassbuk, sik, havsöring och lax finns i förordningen om fiske. Minimimått inom Borgå-Sibbo fiskeområde Fisk som inte fyller minimimåttet skall släppas tillbaka i vattnet, levande eller död. n Gösens minimimått är 40 cm inom hela fiskeområdet. n Gäddans minimimått är 40 cm på vattenområden inom Sibbo kommun. n Enligt förordning om fiske gäller: 13

14 n meritaimen 60 cm n harjus 35 cm ELY-keskuksen päätöksen mukaan yleisellä vesialueella meritaimenen alamitta on 65 cm. Rauhoitetut kalalajit Syys-, loka- ja marraskuussa ei joissa ja puroissa saa kalastaa seuraavia kalalajeja: n merilohi n järvilohi n meritaimen n järvitaimen ja n purotaimen Mereen laskevassa joessa ja purossa ei saada kalastaa n siikaa syys-, loka- ja marraskuun ajan. Niiden (Siian) pyynti vavalla ja uistelemalla sekä lipolla on näissäkin vesissä sallittu ja n Nahkiaista ei saa kalastaa ajalla Rauhoitusaikana, muun pyynnin yhteydessä saatu kala, on laskettava viipymättä takaisin veteen. Valtaväylä ja kalaväylä Joessa, salmessa tai kapeikossa on valtaväylä pidettävä vapaana kalan kulkua varten. Valtaväylä on kolmannes keskivedenkorkeuden mukaisesta joen leveydestä. Kun vesistössä säännöllisesti harjoitetaan liikennettä tai uittoa, valtaväylän leveys on kuitenkin vähintään 7 m. Missä joki yhtyy mereen tai järveen, valtaväylän jatkeena on kalaväylä. Kalaväylä käsittää syvimmällä kohdalla kolmanneksen kysymyksessä olevan vesialueen leveydestä ja ulottuu niin kauaksi selkäveteen, että kalan kulku on turvattu. Valtaväylä ja kalaväylä on pidettävä vapaana seisovista kalanpyydyksistä, lukuun ottamatta pitkäsiimaa ja muuta koukkupyydystä, joka valtaväylässä ei haittaa kulkemista. Liikkuvalla rihmapyydyksellä tulee kalastaa siten, että yli puolet väylän leveydestä on vapaana. Seisova pyydys on myös rysä, verkko ja katiska. ELY-keskus voi antaa ammattikalastajille poikkeuslupia. n havslax 60 cm n havsöring 60 cm n harr 35 cm Enligt NTM-centralens beslut gäller: havsöring på allmänt vattenområde 65 cm. Fridlysta fiskarter I älv och bäck får följande fiskarter inte fiskas under september, oktober och november: n havslax n insjölax n havsöring n insjööring och n bäcköring I älv och bäck som utmynnar i havet får inte n sik fiskas under september, oktober och november. Fångst i dessa vatten är dock tillåtet med spö och drag samt håv och n Nejonöga får inte fiskas När fisk under den tid den är fridlyst fångats tillsammans med annan fisk, skall den omedelbart släppas tillbaka i vattnet. Kungsådra och fiskled I älv samt i sund eller trängre led, skall kungsådra hållas öppen för fiskens vandring. Kungsådran är en tredjedel av älvens bredd vid medelvattenstånd. Om trafik eller flottning bedrivs regelbundet i vattendraget, är kungsådran dock minst 7 m bred. Där älven förenas med havet eller en insjö, övergår kungsådran i en fiskled. Fiskleden omfattar en tredjedel av vattenområdets bredd på det djupaste stället och sträcker sig så långt ut i öppna sjön att fiskens gång är tryggad. Kungsådran och fiskleden skall hållas fri från stående fiskeredskap, med undantag av långrev och annat krokredskap som inte hindrar samfärdsel. Med rörligt garnredskap skall fiskas så att mera än halva bredden är öppen. Stående redskap är också ryssja, nät, och katsa. NTM-centralen kan bevilja undantagstillstånd till yrkesfiskare. 14

15 Lohi- ja siikapitoiset vesistöt Uudenmaan Elinkeno-, liikenne- ja ympäristökeskus on päätöksellä määrännyt että seuraavat vesistöt Porvoon - Sipoon kalastusalueella ovat lohija siikapitoiset: n Sipoonjoki n Mustijoki n Porvoonjoki n Ilolanjoki Vesistöjen koski ja virtapaikossa on kielletty: n onkiminen, pilkkiminen ja kalastaminen läänikohtaisella kalastusluvalla n kalastus atraimella, harppuunalla tai niihin verrattavalla terällä, koukulla tai kärjellä varustetulla välineellä samoin kuin tulta tai valoa käyttäen haavilla n koukkukalastus, jonka tarkoituksena on kalan tartuttaminen ulkopuolelta n koukkukalastus matosyöttiä tai harrilautaa käyttäen Näiden vesistöjen edustalla meressä, on 3 kilometrin säteellä jokisuusta kalastaminen isorysällä kielletty ja 5 kilometrin säteellä kalastus liikkuvalla rihmapyydyksellä, kuten trooli, kielletty. ELY-keskuksen mukaan, virtapaikka voidaan tunnistaa seuraavasti: n vesi virtaa silmin havaittavasti alavirtaan päin n virtapaikan ylävesi on alavettä ylempänä, eli vedenpinta on kalteva n virtapaikka pysyy talvisin sulana tai heikkojäisenä Luonnonsuojelualueet Porvoon-Sipoon kalastusalueella löytyy monta luonnonsuojelualuetta, Sipoossa niitä on tällä hetkellä 58 kpl ja Porvoossa 40 kpl, kunnan ja kaupungin kotisivujen mukaan. Luonnonsuojelualueilla on jokaisella omat sääntönsä riippuen suojelukohteesta. Liikkuminen ja kalastus on monessa kielletty koko vuoden tai osan vuotta. Porvoon keskustan läheisyydessä olevalla Ruskiksen luonnonsuojelualueella liikkuminen on rajoitettu. Lisätietoja saa kaupungin ja kunnan ympäristötoimistoista tai Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta Lax- och sikförande vattendrag Närings-, trafik och miljöcentralen i Nyland har bestämt att följande vattendrag inom Borgå-Sibbo fiskeområde är lax- och sikförande: n Sibbo å n Svartsån n Borgå å n Illbyån I vattendragens forsar och strömdrag är det förbjudet: n att meta, pilka och fiska med fiskelänsspecifikt tillstånd n fiska med ljuster, harpun eller annat med egg eller spets försett redskap, och med håv med användning av eld eller ljus n att krokfiska i syfte att få kroken att fastna i fiskens yttra sida n att krokfiska med mask som bete eller med utter (harrbräda) I havet, utanför dessa vattendrag är det inom en 3 kilometers gräns, förbjudet att fiska med storryssja och inom en 5 kilometers gräns förbjudet att fiska med rörligt garnredskap, så som trål. Enligt NTM-centralen kan ett strömdrag identifieras enligt följande: n vattnet strömmar skönjbart nedströms n vattnet ovanför strömdraget ligger ovanför vattnet nedanför, d.v.s. vattenytan lutar n strömdraget är öppet eller har svag is vintertid. Naturskyddsområden Inom Borgå-Sibbo fiskeområde finns det många naturskyddsområden, i Sibbo är de för tillfället 58 st och i Borgå 40 st, enligt kommunens och stadens hemsidor. Naturskyddsområdena har alla olika bestämmelser beroende av vad som skyddas. Inom flera av dessa är vistelse och fiske förbjudet, hela året eller en del av året. Närmast Borgå stadskärna finns naturskyddsområdet Ruskis, där vistelse är begränsat. För närmare uppgifter kan du kontakta miljömyndigheterna på staden, kommunen eller Nylands närings-, trafik och miljöcentral. 15

16 Kalastuslupajärjestelmä ja maksut Jokaisella on, useimmissa tapauksissa, oikeus onkia ja pilkkiä kaikilla vesialueilla. Maksamalla kalastusläänikohtaisen viehekalastusmaksun (vaihtoehto vesialueen omistajan myöntämälle luvalle) saa harjoittaa viehekalastusta yhdellä vavalla, kelalla ja vieheellä, kuitenkin vetouistelua lisäksi yhdellä painovieheellä tai syvääjällä. Yllämainitut kalastustavat ovat kuitenkin kiellettyjä: n lohi- ja siikapitoisten vesistöjen koski- ja virtapaikoissa n vesialueilla, joilla kalastaminen on muun säännöksen nojalla kielletty. Onginta-, pilkintä- ja viehekalastuskilpailuja sekä muita vastaavia järjestettyjä tilaisuuksia varten, on saatava myös kalastusoikeuden haltijan lupa. Jokaisella kunnassa muutoin kuin tilapäisesti asuvalla on oikeus harjoittaa muikun, kuoreen, silakan ja kilohailin pyyntiä verkolla meressä niillä kunnassa kylänrajan sisäpuolella olevilla vesialueilla, jotka sijaitsevat ulkosaaristossa tai aavaa selkää vastassa. Jos tällainen alue on kylänrajain sisäpuolella, jokaisella kylässä muutoin kuin tilapäisesti asuvalla on oikeus harjoittaa koukkukalastusta (ei pitkäsiimalla). Ulkosaariston raja kalastusta ajatellen on merkitty karttaan. Yleisellä vesialueella meressä sekä Suomen talousvyöhykkeellä on jokaisella Suomessa vakinaisesti asuvalla Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalaisella oikeus harjoittaa kalastusta. Pohjoismaiden kansalaisilla on edellä tarkoitetulla alueella kotipaikasta riippumatta oikeus kotitarve- ja virkistyskalastukseen. Fisketillståndssystemet och avgifter Var och en har i de flesta fall rätt att meta och pilka på alla vattenområden. Genom att betala den fiskelänsspecifierade spöfiskeavgiften (ett alternativ till tillstånd beviljat av vattenägaren) får man bedriva handredskapsfiske med ett spö, en rulle och ett bete, trollingfiske dock med ytterligare ett viktdrag eller en paravan. Ovannämnda fiskesätt är dock förbjudna i: n forsar och strömdrag i lax- och sikförande vattendrag n sådana vattenområden, inom vilka fiske med stöd av något annat stadgande är förbjudet. För tävlingar i mete, pilkfiske och handredskapsfiske eller andra motsvarande anordnade tillställningar skall också tillstånd av fiskerättsinnehavaren inhämtas. Den som inte endast tillfälligt är bosatt i kommunen får bedriva fångst av strömming, vassbuk, nors och siklöja, med nät i havet också inom ett sådant vattenområde i kommunen som inte hör till ett allmänt vattenområde och som ligger i yttre skärgården eller gränsar mot en öppen fjärd. Ligger ett sådant vattenområde inom byarågång får den som inte endast tillfälligt är bosatt i byn också bedriva krokfiske där (inte med långrev). Gränsen mellan yttre- och inre skärgård i fiskehänseende finns inritad på kartan. Inom allmänt vattenområde i havet har varje i Finland varaktigt bosatt medborgare, i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, rätt att fiska. Medborgare i Norden har inom ovan nämnda område, oberoende av hemort rätt till husbehovs- och fritidsfiske. 16

17 Alle 18-vuotiaat ja 65 vuotta täyttäneet, vuotiaat Under 18 år och 65 år fyllda, åringar ALLE 18-VUO- TIAAT JA 65 VUOTTA TÄYTTÄ- NEET VUOTIAAT UNDER 18 ÅR OCH 65 ÅR FYLLDA ÅRINGAR ONKIMINEN JA PILKKIMINEN 1) 2) Maksutonta, yleinen kalastusoikeus Maksutonta, yleinen kalastusoikeus METE OCH PILKFISKE 1) 2) Avgiftsfritt, allmän fiskerätt Avgiftsfritt, allmän fiskerätt VIEHEKALAS- TUS heittokalastus tai uistelu yhdellä vavalla 1) 3) Ei valtion kalastuksenhoitomaksua. Ei kalastusläänikohtaista viehekalastusmaksua. Valtion kalastuksenhoitomaksu ja lisäksi joko kalastusläänikohtainen viehekalastusmaksu tai vesialueen omistajan lupa. SPÖFISKE kast- eller trollingfiske med 1 (ett) spö 1) 3) Inte statens fiskevårdsavgift. Inte den fiskelänsspecifierade spöfiskeavgiften Statens fiskevårdsavgift samt därtill antingen den fiskelänsspecifierade spöfiskeavgiften eller vattenägarens tillstånd. MUU KALASTUS Viehekalastus useammalla kuin yhdellä vavalla. Muu kalastus ja ravustus. Ei valtion kalastuksenhoitomaksua. Aina vesialueen omistajan lupa. Valtion kalastuksenhoitomaksu ja aina vesialueen omistajan lupa. ANNAT FISKE Trollingfiske med flera än ett spö. Annat fiske och fångst av kräftor. Inte statens fiskevårdsavgift. Alltid vattenägarens lov. Statens fiskevårdsavgift samt alltid vattenägarens tillstånd. 1) Kalastusoikeus on kuitenkin siten rajoitettu, että kalastus on kielletty lohi- ja siikapitoisten vesistöjen koski- ja virtapaikoissa sekä vesialueilla, joilla kalastus on muun säädöksen tai päätöksen nojalla kielletty. 2) Vapaa, jossa on heittokalastukseen soveltumaton kela, saa käyttää. 3) Erillisten päätösten nojalla kalastusläänikohtaiseen viehekalastusmaksuun perustuva kalastus voi olla kiellettyä (joillakin) vesialueilla. Kalastuksenhoitomaksu maksetaan Maa- ja metsätalousministeriön tilille: IBAN FI BIC: OKOYFIHH Kalastuksenhoitomaksu vuonna /kalenterivuosi tai 7 /seitsemän päivää. Maksu voidaan alkaen, maksaa Metsähallituksen kotisivujen kautta Maksu on henkilökohtainen. Kalastusläänikohtainen viehekalastusmaksu maksetaan Maa- ja metsätalousministeriön tilille. Etelä-Suomen maksu maksetaan tilille: FI Viehekalastusmaksu vuonna /kalenterivuosi tai 7 /seitsemän päivää. Viehemaksu voidaan alkaen, maksaa Metsähallituksen kotisivujen kautta Maksu on henkilökohtainen. 1) Rätten att fiska är dock begränsad sålunda att fiske är förbjudet i forsar och strömdrag i lax- eller sikförande vattendrag samt på sådana vattenområden där fiske med stöd av någon annan författning eller något beslut är förbjudet. 2) Spö med rulle som inte lämpar sig för kastfiske får användas. Med stöd av skilda beslut kan fiske som baserar sig på den fiskelänsspecifierade spöfiskeavgiften vara förbjudet på (vissa) vattenområden. Fiskevårdsavgiften betalas till Jord- och skogsbruksministeriets konto: IBAN FI BIC: OKOYFIHH. Fiskevårdsavgiften är år /kalenderår eller 7 /sju dygn. Avgiften kan också, från , betalas via Forststyrelsens hemsida: Avgiften är personlig. Den fiskelänsspecifika spöfiskeavgiften betalas till Jord- och skogsbruksministeriets konto. Avgiften för Södra Finland betalas till kontot FI Spöfiskeavgiften är år /kalenderår eller 7 /sju dagar. Spöfiskeavgiften kan också, från , betalas via Forststyrelsens hemsida: Avgiften är personlig. 17

18 Lisätietoja: n kalastusalueen isännöitsijältä tai kenttätoimihenkilöiltä n Maa- ja metsätalousministeriön internet-osoitteesta: n soittamalla Metsähallituksen numeroon n Kalatalouden keskusliito ry:n kotisivuilta Porvoon-Sipoon kalastusalueen tiedossa olevat kalastuslupien myyntipisteet Porvoon kaupungin kalastusluvat: n Palvelutoimisto KOMPASSi Rihkamatori B. Avoinna ma pe klo Lisätietoja: Tage Lönnroth puh , s-posti: Tilapäislupia heittokalastukseen ja vetouisteluun: n Hamarin tankkauspiste, Hamari (SEO), puh n Elintarvikekioski Tarttis, Tarkkistentie 113, puh Pääsääntö on, että kalastusluvat ovat voimassa kaikilla Porvoon kaupungin omistuksissa olevilla vesillä, kartalla numeroitu Poikkeukset: n Alue 1 on varattu heittokalastukseen, pilkkimiseen ja onkimiseen n Tuulastus sallittu ainoastaan alueella 2a n Alueet 6a, 7a, 8 ja 10a ovat varattuja heittokalastukseen, vetouisteluun (max 2 vapaa/kalastaja ja max 2 viehettä/vapa), pilkkimiseen ja onkimiseen n Alueet 2 7. Näillä alueilla saa käyttää korkeintaan kahta lupaa. Verkkokalastus on kielletty klo 24: klo 12:00 välisenä aikana n Alueilla 8 13 saa käyttää korkeintaan kolmea lupaa. Helsingin kaupungin kalastusluvat: Lisätietoja kalastuksesta tiedotetaan liikuntaviraston internetsivuilla puhelinvaihde Tilläggsuppgifter: n fiskeområdets disponent eller fältfunktionär n Jord- och Skogsbruksministeriets hemsida: n Forststyrelsens tfn n Centralförbundet för fiskerihushållning r.f.:s hemsida: Försäljningspunkter för fisketillstånd som Borgå-Sibbo fiskeområde känner till Borgå stads fisketillstånd: n Servicekontoret KOMPASSen; Krämaretorget B. Öppet mån fre kl Tilläggsinformation: Tage Lönnroth tfn , e-post: Tillfälliga lov för kastfiske och dragrodd/trolling även från: n Hamarin tankkauspiste, SEO i Hammars, tfn n Livsmedelskiosk Tarttis, Tarkisvägen 113, tfn Huvudprincipen är, att fisketillstånden gäller på samtliga vattenområden som Borgå stad äger, på kartan numrerade Undantag: n Område 1 är reserverat för kastfiske, pilkfiske och mete n Ljustring, tillåtet endast på område 2a n Områdena 6a, 7a, 8 och 10a är reserverade för kastfiske, dragrodd (max 2 spö/fiskare, max 2 drag per spö, pilkfiske och mete) n Områdena 2 7. På dessa områden får du nyttja max 2 tillstånd. Nätfiske är förbjudet 15.5 kl. 24: , kl. 12:00 n På områdena 8 13 får du nyttja max 3 lov. Helsingfors stads fisketillstånd Närmare information om fiske ges på idrottsverkets internetsidor eller tfn

19 Uudenmaan Virkistysalueyhdistys r.y. Onkiminen ja pilkkiminen on sallittu kaikille. Viehekalastusta varten on lunastettava valtion kalastuskortti. Seisovien pyydysten, esim. verkkojen ja katiskoiden asettaminen ei ole sallittua. Lähempää tietoa yhdistyksen alueilla tarjolla olevista palveluista löytyy osoitteesta: Muut virkistysalueet Porvoon kaupungilla, Sipoon kunnalla ja Helsingin kaupungilla on useita virkistysalueita, joista osa on merkitty karttaan. Föreningen Nylands Friluftsområden r.f. Mete och pilkfiske är tillåtet för alla. För fiske med handredskap på föreningens vattenområden skall man lösa in statens fiskekort. Det är inte tillåtet att lägga ut fångstredskap, t.ex. nät eller katsor. Närmare uppgifter om vad föreningens områden har att bjuda finns på adressen: Andra friluftsområden Borgå stad, Sibbo kommun och Helsingfors stad har ett flertal friluftsområden, av vilka en del finns utmärkta på kartan. Hyviä neuvoja huomaavaiselle virkistyskalastajalle n Kunnioita lintujen pesintää, pysy poissa lintuluodoilta, älä kalasta rannasta lintujen pesimäaikaan n Säilytä vähintään 50 m etäisyys pyyntiin asetetuista kiinteistä pyydyksistä ja selvästi havaittavalla merkillä varustetuista verkoista n Kalasta vain sen verran kuin itse saat käytettyä n Älä kalasta yksityiseltä rannalta, ilman maanomistajan lupaa n Kunnioita rannan tuntumassa asuvia, älä aiheuta häiriötä n Muista, että tulenteko on sallittua ainoastaan maanomistajan luvalla n Älä tee avantoa jäätielle tai 50 metriä lähempänä sellaista n Koe pyydykset riittävän usein, mieluiten päivittäin n Noudata myös luonnonsuojelulakia n Ennen kaikkea, nauti kauniista luonnosta ja vietä rentouttavaa kalastuspäivää! Goda råd för en uppmärksam fritidsfiskare n Respektera fåglarnas häckning, håll dig borta från fågelskären, fiska inte från land under fåglarnas häckningstid n Håll dig minst 50 m från för fångst utsatt fast redskap eller nät som är försett med tydligt märke n Fiska endast så mycket som du själv kan använda n Fiska inte från privat strand, om du inte fått markägarens tillstånd n Respektera människorna som bor vid stranden, förorsaka inte störning n Kom ihåg att eld får göras upp endast med markägarens tillstånd n Borra inte hål i isvägar eller närmare dessa än 50 m n Vittja dina bragder tillräckligt ofta, helst dagligen n Följ även naturvårdslagen n Till sist, njut av den vackra naturen och ha en avstressande skön fiskedag! 19

20 Pyydyksien merkitseminen Pyydykset on merkittävä kuvien mukaisesti. Utmärkning av redskap Fångstredskap skall utmärkas som på bilderna. Merkintä vesiliikennealueella - Utmärkning på områden med sjötrafik Kun pyydys on vähintään 1,5 m syvyydessä Då fångstredskapet är på minst 1,5 m:s djup Kun pyydys on alle1,5 m syvyydessä Då fångstredskapet är under 1,5 m:s djup 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm Vähintään 1,5 m Vähintään 2 cm leveä heijastin - Reflex minst 2 cm brett Korkeus vähintään 1,2 m vedenpinnasta Stångens höjd: minst 1,2 m ovanför vattenytan Nimi ja yhteystiedot sekä tarvittaessa pyydysmerkki Namn och kontaktuppgifter samt redskapsmärke vid behov Uppoavat tai painotetut köydet Linor av sjunkande eller nedtyngda material Grafiikka - Garfik: Anu Välitalo/Kalatalouden Keskusliitto Merkintä muilla vesillä Utmärkning på övriga vatten Merkintä talvella Utmärkning på vintern Korkeus vähintään 40 cm vedenpinnasta Stångens höjd: minst 40 cm ovanför vattenytan Halkaisijaltaan yli 40 cm avannot on merkittävä 1,2 m korkealla merkki- salolla, joka ei saa olla valkoinen. Vakar som är över 40 cm i diameter, märks ut med en stång som är minst 1,2 m från isens yta. Stången får inte vara vit. 1,2 m min. 15 cm Matti Meikäläinen Grafiikka - Garfik: Anu Välitalo/Kalatalouden Keskusliitto PK-Mainosstudio / tt urex / Grafiikka - Garfik: Anu Välitalo/Kalatalouden Keskusliitto

VUOSIKERTOMUS 2014. Nimi Osallistunut Valittu vuonna

VUOSIKERTOMUS 2014. Nimi Osallistunut Valittu vuonna 1 VUOSIKERTOMUS 2014 PERUSTIEDOT Porvoon-Sipoon kalastusalue sijaitsee Suomenlahdella Itä-Uudellamaalla. Kalastusalueeseen kuuluu sekä merialuetta, järviä että virtavesiä. Kalastusalueen pinta-ala on 47

Lisätiedot

In Finland 2007 Leirintäalueet Campingplatser

In Finland 2007 Leirintäalueet Campingplatser In Finland 2007 Leirintäalueet Campingplatser Suomen suosituimmat leirintäalueet! De mest populära campingplatserna i Finland! Campingsemester året runt. Campinglomaa ympäri vuoden. Camping Card Scandinavia

Lisätiedot

Liputusohje 2009 Flaggreglemente 2009 Sisällysluettelo Innehållsförteckning Liputusohje 2009 Johdanto

Liputusohje 2009 Flaggreglemente 2009 Sisällysluettelo Innehållsförteckning Liputusohje 2009 Johdanto Liputusohje 2009 Suomen Purjehtijaliitto Suomen Veneilyliitto Lippukomitea Flaggreglemente 2009 Finlands Seglarförbund Finlands Båtförbund Flaggkommittén Sisällysluettelo Johdanto....5 Perälippu....6 -

Lisätiedot

Merkitse pyydyksesi oikein

Merkitse pyydyksesi oikein Merkitse pyydyksesi oikein Kalastuslakia uudistettiin huhtikuun alusta 2012. Seisovien ja kiinteiden pyydysten, kuten verkko, katiska, pitkäsiima tai rysä, selvästi havaittava merkintä on nyt pakollista.

Lisätiedot

PELLINGE. Till din tjänst PELLINKI. Palveluksessasi

PELLINGE. Till din tjänst PELLINKI. Palveluksessasi PELLINGE Till din tjänst PELLINKI Palveluksessasi 2012 2013 Hätänumero Nödnumret Emergency number Meripelastus Sjöräddning Maritime Rescue T Myrkytystietokeskus Giftinformationscentralen Poison Information

Lisätiedot

Tornionjoki. Torne älv

Tornionjoki. Torne älv A l u e e l l i s e t y m p ä r i s t ö j u l k a i s u t R e g i o n a l a m i l j ö p u b l i k a t i o n e r 95 Annukka Puro-Tahvanainen, Liisa Viitala, David Lundvall, Gunnar Brännström & Lisa Lundstedt

Lisätiedot

Vaasan Golf r.y. / Vasa Golf r.f. JÄSENTIEDOTE/MEDLEMSINFO 2/14 16.07.2014. Vuosikirja Årsbok

Vaasan Golf r.y. / Vasa Golf r.f. JÄSENTIEDOTE/MEDLEMSINFO 2/14 16.07.2014. Vuosikirja Årsbok Fore! Vaasan Golf r.y. / Vasa Golf r.f. JÄSENTIEDOTE/MEDLEMSINFO 2/14 16.07.2014 Vuosikirja Årsbok Sisältö / Innehåll Puheenjohtajan tervehdys / Ordförandes hälsning (Maarit Lähteenmäki)... 4 Vuosikirjan

Lisätiedot

Muoniossa on yli sata kirkasvetistä ja kalaisaa järveä ja jokien kruununa Väylä. Tule kokeilemaan kalaonneasi ja kalastamaan elämyksiä

Muoniossa on yli sata kirkasvetistä ja kalaisaa järveä ja jokien kruununa Väylä. Tule kokeilemaan kalaonneasi ja kalastamaan elämyksiä i s i i t a r a p n a j a t s Muonio, kala Muoniossa on yli sata kirkasvetistä ja kalaisaa järveä ja jokien kruununa Väylä. Tule kokeilemaan kalaonneasi ja kalastamaan elämyksiä KOUTA KUVA / PAULI HÄNNINEN

Lisätiedot

SARJA B 2011:8 RUOPPAUSMASSOJEN MERILÄJITYSALUE HELSINGIN EDUSTALLA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA HELSINGIN SATAMAN JULKAISU

SARJA B 2011:8 RUOPPAUSMASSOJEN MERILÄJITYSALUE HELSINGIN EDUSTALLA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA HELSINGIN SATAMAN JULKAISU SARJA B 2011:8 RUOPPAUSMASSOJEN MERILÄJITYSALUE HELSINGIN EDUSTALLA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA HELSINGIN SATAMAN JULKAISU Ruoppausmassojen meriläjitysalue Helsingin edustalla Ympäristövaikutusten

Lisätiedot

BROMARV-TENHOLAN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA

BROMARV-TENHOLAN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA Opinnäyte BROMARV-TENHOLAN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA Kivistö Lillemor, Ylönen Camilla Kalastuksen ja ympäristön kehittämisohjelma TURUN AMMATTIKORKEAKOULU YHTEENVETO Kalastuksen ja ympäristön

Lisätiedot

UUSI BUSSILIIKENNE DEN NYA BUSSTRAFIKEN

UUSI BUSSILIIKENNE DEN NYA BUSSTRAFIKEN UUSI BUSSILIIKENNE DEN NYA BUSSTRAFIKEN BUSSILIIKENNE UUDISTUU Elokuussa 2014 bussiliikenteessä tapahtuu useita muutoksia. Bussien linjanumerot, reitit ja aikataulut muuttuvat koulujen alkamisviikolla

Lisätiedot

LUOTSILIITON ÄÄNENKANNATTAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET

LUOTSILIITON ÄÄNENKANNATTAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET 2009 LUOTSILIITON ÄÄNENKANNATTAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET 3 KANNEN KUVA: PETER SILVENDOIN Pääkirjoitus Finnpilotin kurssi on käännettävä oikealle suunnalle TEKSTI ANTTI RAUTAVA Noin vuosi sitten alkanut

Lisätiedot

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA KUNNITTAIN STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND EFTER KOMMUN

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA KUNNITTAIN STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND EFTER KOMMUN 2014 TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA KUNNITTAIN STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND EFTER KOMMUN Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Eläketurvakeskus

Lisätiedot

HE 135/2011 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 135/2011 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kalastuslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset voivat myöntää

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ja Satakunnan potentiaaliset viemäröintialueet. Potentiella områden för anläggning av avlopp i Egentliga Finland och Satakunta

Varsinais-Suomen ja Satakunnan potentiaaliset viemäröintialueet. Potentiella områden för anläggning av avlopp i Egentliga Finland och Satakunta LOUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 2 2006 Varsinais-Suomen ja Satakunnan potentiaaliset viemäröintialueet Potentiella områden för anläggning av avlopp i Egentliga Finland och Satakunta Antti

Lisätiedot

Sopimusehdot asiakkaan ja Canal Digital Finland Oy:n välillä

Sopimusehdot asiakkaan ja Canal Digital Finland Oy:n välillä Sopimusehdot asiakkaan ja Canal Digital Finland Oy:n välillä Maanpäällisen digi-tv:n ohjelmapalvelusopimus Satelliitti-digi-tv:n ohjelmapalvelusopimus Sopimus sisältää ehtoja asiakkaalle luovutettavista

Lisätiedot

tuoteluettelo produktkatalog

tuoteluettelo produktkatalog www.lindeman.fi nr25 tuoteluettelo produktkatalog Kalaa ja onnistumisen iloa! 2 Verkkokalastus on mukavaa kiireetöntä puuhaa, jota voi tehdä kaikkina vuodenaikoina. Verkkojen kokeminen on luontoelämys

Lisätiedot

RAY ETUASIAKKUUDEN SOPIMUSEHDOT

RAY ETUASIAKKUUDEN SOPIMUSEHDOT RAY ETUASIAKKUUDEN SOPIMUSEHDOT SUOMI SVENSKA ENGLISH RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS PL 32, 02601 Espoo, p. 0100 87 900 www.ray.fi RAY Etuasiakkuuden sopimusehdot Voimaan RAY Etuasiakkuuden lanseerauksen yhteydessä

Lisätiedot

Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet

Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet Hyödyllistä tietoa, ota talteen! * * * Nyttig information, spara bilagan! Toimisto Kansli Hietalahdenranta 15

Lisätiedot

Ska du betala skatt i Sverige eller i Finland?

Ska du betala skatt i Sverige eller i Finland? Skattemyndigheten informerar Ska du betala skatt i Sverige eller i Finland? Den här broschyren vänder sig till dig som är anställd och utför arbete i Sverige samt har anknytning till Finland genom bosättning

Lisätiedot

Tarja Leblay & Mikael Reuter (toim./red.) VALTIONHALLINNON KIELITUTKINNOT SPRÅKEXAMINA I REVIDERAD FORM

Tarja Leblay & Mikael Reuter (toim./red.) VALTIONHALLINNON KIELITUTKINNOT SPRÅKEXAMINA I REVIDERAD FORM Tarja Leblay & Mikael Reuter (toim./red.) VALTIONHALLINNON KIELITUTKINNOT SPRÅKEXAMINA I REVIDERAD FORM Opetushallitus/Utbildningsstyrelsen Taitto/Grafisk formgivning: Kirsti Pohjapelto ISBN 978-952-13-3150-3

Lisätiedot

Minitiikerit voimasusien käpälissä Minitigrar i klorna på styrkevargar

Minitiikerit voimasusien käpälissä Minitigrar i klorna på styrkevargar I F S i b b o - V a r g a r n a Minitiikerit voimasusien käpälissä Minitigrar i klorna på styrkevargar infoblad tiedotuslehti hösten 2012 syksy 2012 3 IF SIB -V BO AR GA RNA 1928 Entistä monipuolisempi

Lisätiedot

Sarfsalö Serviceblad. Sarvisalon Palvelulehti

Sarfsalö Serviceblad. Sarvisalon Palvelulehti Sarfsalö Serviceblad 2013 2014 Sarvisalon Palvelulehti 1 Arbetsgruppen för servicebladet/palvelulehden työryhmä/the staff for this "Servicebladet" publication: Lay-out/Taitto/Layout: Benita Suomi ordförande/puheenjohtaja,

Lisätiedot

Julkinen tiedote Offentligt meddelande. Yhteinen maailmanperintömme Vårt gemensamma världsarv

Julkinen tiedote Offentligt meddelande. Yhteinen maailmanperintömme Vårt gemensamma världsarv Julkinen tiedote Offentligt meddelande Yhteinen maailmanperintömme Vårt gemensamma världsarv Sisällys Esipuhe 2 Maailmanperintöalue ja luonnonsuojelu 4 Merenkurkun saaristo ja Korkea Rannikko yksi maailmanperintökohde

Lisätiedot

ISSN 0359-877. No 35 Maj 2013. För Levälä Släktförening Levälän Sukuseuran Jäsenlehti

ISSN 0359-877. No 35 Maj 2013. För Levälä Släktförening Levälän Sukuseuran Jäsenlehti För Levälä Släktförening Levälän Sukuseuran Jäsenlehti ISSN 0359-877 No 35 Maj 2013 Ansvarig utgivare: Jan-Erik Levlin Flygkaptensgränd 4F 00200 Helsingfors 09-679 439 040-5116049 jan-erik.levlin@iki.fi

Lisätiedot

Sipoon kunta SAARISTON JA RANNIKON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2002, tark. 9.6.2008 ja 18.4.2011

Sipoon kunta SAARISTON JA RANNIKON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2002, tark. 9.6.2008 ja 18.4.2011 SIPOON KUNTA MAANKÄYTTÖTIIMI p. 09-23 531 Iso Kylätie 18, Nikkilä 04130 Sipoon kunta SAARISTON JA RANNIKON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2002, tark. 9.6.2008 ja 18.4.2011 SIPOON

Lisätiedot

JYTYN JÄSENEN OPAS. Jytys medlemsguide 2013

JYTYN JÄSENEN OPAS. Jytys medlemsguide 2013 JYTYN JÄSENEN OPAS Jytys medlemsguide 2013 SÄILYTÄ! SPARA! JYTYN JÄSENENÄ saat työelämääsi ja arkeesi liittyviä monipuolisia etuja palkkaustasi ja muita työsuhteen ehtojasi edistetään aktiivisesti luottamusmies

Lisätiedot

Maaseudun hanketuet 2007-2011 Landsbygdens projektstöd 2007-2011

Maaseudun hanketuet 2007-2011 Landsbygdens projektstöd 2007-2011 Raportteja 84 2012 Maaseudun hanketuet 2007-2011 Landsbygdens projektstöd 2007-2011 Pohjanmaan ja KESKI-POHJANMAAN maakunta LANDSKAPET österbotten OCH mellersta österbotten Maaseudun hanketuet 2007-2011

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2012

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2012 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2012 8 20 22 Lämmin ja yhteisöllinen Purola Värme och gemenskap i Bobäck Vaasa mukaan designpääkaupunkivuoteen Vasa medverkar i designhuvudstadsåret

Lisätiedot

MAA-AINESTEN, KIVILOUHEEN, KIERRÄTYSBETONIN, RISUJEN JA KANTOJEN SEKÄ ASFALTIN KIERRÄTTÄMISEN JA VALMISTAMISEN VASTAANOTTO- JA KÄSITTELYALUE, SIPOO

MAA-AINESTEN, KIVILOUHEEN, KIERRÄTYSBETONIN, RISUJEN JA KANTOJEN SEKÄ ASFALTIN KIERRÄTTÄMISEN JA VALMISTAMISEN VASTAANOTTO- JA KÄSITTELYALUE, SIPOO SUOMEN KIVISORA OY MAA-AINESTEN, KIVILOUHEEN, KIERRÄTYSBETONIN, RISUJEN JA KANTOJEN SEKÄ ASFALTIN KIERRÄTTÄMISEN JA VALMISTAMISEN VASTAANOTTO- JA KÄSITTELYALUE, SIPOO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

Lisätiedot