Porvoon Sipoon kalastusalue Borgå Sibbo fiskeområde. Tietoa kalastajille Fakta för fiskare

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Porvoon Sipoon kalastusalue Borgå Sibbo fiskeområde. Tietoa kalastajille Fakta för fiskare"

Transkriptio

1 Porvoon Sipoon kalastusalue Borgå Sibbo fiskeområde Tietoa kalastajille Fakta för fiskare 2015

2 Sisällys - Innehåll Kalastusalueen yhteystiedot - Fiskeområdets kontaktuppgifter... 2 Alkusanat - Förord... 3 Kalastusalueen kartta - Karta över fiskeområdet Merkkien selitys - Teckenförklaring...12 Kalastusalueen rauhoituspiirit - Fiskeområdets fredningsområden...13 Verkkokalastuksen rajoitukset Porvoon-Sipoon kalastusalueella Reglering av nätfiske inom Borgå-Sibbo fiskeområde...13 Alamitat Porvoon-Sipoon kalstusalueella - Minimimått inom Borgå-Sibbo fiskeområde...13 Rauhoitetut kalalajit - Fridlysta fiskarter...14 Valtaväylä ja kalaväylä - Kungsådra och fiskeled...14 Lohi- ja siikapitoiset vesistöt - Lax- och sikförande vattendrag...15 Luonnonsuojelualueet - Naturskyddsområden...15 Kalastusmaksujärjestelmä ja maksut - Fisketillståndssystemet och avgifter...16 Kalastuslupien myyntipisteet - Försäljningspunkter för fisketillstånd...18 Uudenmaan virkistysalueyhdistys r.y. - Föreningen Nylands friluftsområden r.f Muut virkistysalueet - Andra friluftsområden...19 Hyviä neuvoja huomaavaiselle virkistyskalastajalle - Goda råd för en uppmärksam fritidsfiskare...19 Pyydyksien merkitseminen Utmärkning av redskap...20 KALASTUSALUEEN YHTEYSTIEDOT Isännöitsijä: Gabi Lindholm, puh (050) s-posti: Kalastuksenvalvonta ja kalavedenhoito: Christian Lindén puh (040) , s-posti: Kotisivu: sivuilla Ilmoitustaulut: Porvoon ja Loviisan kaupunkien sekä Sipoon kunnan viralliset ilmoitustaulut. FISKEOMRÅDETS KONTAKTUPPGIFTER Disponent: Gabi Lindholm, tfn (050) e-post: Fiskeövervakning och fiskevattenvård: Christian Lindén tfn (040) , e-post: Hemsida under adressen: Anslagstavla: Borgå och Lovisa städers samt Sibbo kommuns officiella anslagstavlor. Kannen kuva - Pärmbild: Malin Lönnroth

3 Porvoon Sipoon kalastusalue Borgå Sibbo fiskeområde Tietoa kalastajille - Fakta för fiskare Porvoon-Sipoon kalastusalue on lakisääteinen vesialueiden omistajien, ammattikalastajien ja vapaa-aikakalastajien yhteistyöelin. Kalastusalueen tehtäviä hoitaa varsinainen kokous, hallitus, isännöitsijä, kenttätoimihenkilö ja useat kalastuksenvalvojat. Kalastusalue on toiminut nykyisten rajojen sisällä lähtien ja käsittää koko Sipoon kunnan ja Porvoon kaupungin sekä Loviisan kaupungin rekisterikylät Horslök, Härkäpää ja Rabbas. Hallitus on teettänyt edessäsi olevan esitteen, jossa on Porvoon-Sipoon kalastusalueella voimassa olevat tärkeimmät kalastusta koskevat säännöt kerättynä. Sääntöjen lisäksi löytyy tietoa kalastuslupien myyntipaikoista Porvoon kaupungin ja Helsingin kaupungin kalastusvesille, ulkoilualueista joissa voit vaikka ojentaa jäseniäsi, polttoaineenmyyntipaikoista, veneluiskista ja septitankin tyhjennyspaikoista. Borgå-Sibbo fiskeområde är ett lagstadgat samarbetsorgan, för vattenägare, yrkesfiskare och fritidsfiskare. Fiskeområdets uppgifter sköts av stämman, styrelsen, disponenten, fältfunktionären och flera fiskeövervakare. Fiskeområdet har fungerat inom nuvarande gränser sedan och omfattar hela Sibbo kommun och Borgå stad samt registerbyarna Horslök, Härpe och Rabbas i Lovisa stad. Styrelsen har låtit göra broschyren du nu har framför dig, för att de viktigaste reglerna som gäller fisket inom Borgå-Sibbo fiskeområde skall finnas samlade på ett ställe. Förutom regler finns också uppgifter om var du kan köpa fisketillstånd till Borgå och Helsingfors städers vattenområden, friluftsområden där du bl.a. kan sträcka på benen, bränsleförsäljning, båtramper och uppgifter om var det är möjligt att tömma septitanken. ASKOLA PORNAINEN BORGNÄS LOVIISA LOVISA PORVOO BORGÅ Kevätkumpu Peippola Tarkkinen SIPOO SIBBO Hamari Haikkoo Kulloo VANTAA VANDA Kråkö Sarvisalo Sarvsalö Kilpilahti Söderkulla Vessölandet Svartbäck Emsalö Emäsalo Kalkkiranta Tirmo Kitö Söderkullalandet Norrkullalandet HELSINKI H:FORS Kalvön Löparö Granö Onas Kaunissaari Fagerö Estlotan Pellinki Pellinge Bodö Pirttisaari Pörtö 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Merkkien selitys Teckenförklaring Maa Land Vesi Vatten Tiet Vägar Kalastusalueen raja Fiskeområdets gräns Kunnanraja Kommungräns Sisä- ja ulkosaariston raja Gräns mellan inre och yttre skärgård Yleinen vesialue Allmänt vattenområde Helsingin kaupungin kalavedet Helsingfors stads fiskevatten Porvoon kaupungin kalavedet 1 12 Borgå stads fiskevatten 1 12 Porvoon kaupungin kalavedet (vain vapakalastus) Borgå stads fiskevatten (endast spöfiske) Kalaväylä Fiskled Joen rauhoituspiiri Fredningsområde, rinnande vattendrag Rauhoituspiiri merialueella Isorysän käyttö kielletty alueen sisällä 3 km Fredningsområde, havsområdet Innanför gränsen, förbjudet att hålla storryssja Troolikalastus kielletty alueen sisällä 5 km Innanför gränsen, trålfiske förbjudet Ulkoilualue Friluftsområde Vesillelaskupaikka Sjösättningsramp Polttoaineen myynti Bränsleförsäljning Septitankin tyhjennyspiste Tömning av septitank Uudenmaan virkistysalueyhdistys r.y. Föreningen Nylands Friluftsområden r.f. 12

13 Kalastusalueen rauhoituspiirit Sipoonjoki, Mustijoki, Porvoonjoki, Ilolanjoki Määräykset pätevät myös kaikissa sivuhaaroissa. Kaikki kalastus kielletty ajalla , pois lukien onkiminen, pilkkiminen ja katiskalla kalastaminen. Haikonselkä ja Stensbölefjärden Kaikki kalastus kielletty ajalla , pois lukien poistokalastusta. Pirttisaarenlahti, Marholmsfladan, Bodönsalmi Kaikki kalastus kielletty ajalla , pois lukien onkiminen. Långviken, suualue mukaan lukien. Kaikki kalastus on kielletty ajalla Siverfjärden Kaikki kalastus kielletty ajalla , pois lukien mato-onkiminen ja katiskalla kalastaminen. Sipoonlahti Kaikki kalastus kielletty ajalla Verkkokalastuksen rajoitukset Porvoon-Sipoon kalastusalueella Porvoon kaupungin rajojen sisäpuolella olevilla vesialueilla, pienin sallittu solmuväli on 50 mm 1,8 m syvemmissä verkoissa. Päätös ei koske I-luokan ammattikalastajia. Sipoon kunnan ja Loviisan kaupungin rajojen sisäpuolella olevilla vesialueilla, määräys astuu voimaan Siihen asti määräys tulee katsoa suosituksena. Silakkaa, kilohailia ja täkykalaa saa kalastaa verkoilla joilla on pienempi solmuväli. Kalastusasetuksessa on erikoismääräyksiä koskien silakan, kilohailin, siian, meritaimenen ja lohen kalastamisesta. Alamitat Porvoon-Sipoon kalastusalueella Kala joka ei täytä alamittaa on laskettava takaisin veteen, elävänä tai kuolleena. Kuhan alamitta on 40 cm koko kalastusalueella. n Hauen alamitta on 40 cm Sipoon kunnan rajojen sisäpuolisilla vesialueilla. n Kalastusasetuksen mukaan: n merilohi 60 cm Fiskeområdets fredningsområden Sibbo å, Svartsån, Borgå å, Illby å inklusive alla biflöden. Allt fiske är förbjudet, under tiden , undantaget mete, pilkfiske och fiske med katsa. Haikofjärden och Stensbölefjärden Allt fiske är förbjudet under tiden , undantaget reduceringsfiske. Pörtö viken, Marholms fladan, Bodö sund Allt fiske är förbjudet under tiden undantaget mete. Långviken inklusive mynningsområdet. Allt fiske är förbjudet under tiden Siverfjärden Allt fiske är förbjudet under tiden , undantaget mete med mask och fiske med katsa. Sibboviken Allt fiske är förbjudet under tiden Reglering av nätfiske inom Borgå-Sibbo fiskeområde På vattenområden inom Borgå stads gränser är minsta tillåtna knutavstånd 50 mm i nät djupare än 1,8 m. Bestämmelsen gäller inte I-klassens yrkesfiskare. På vattenområden inom Sibbo kommuns och Lovisa stads gränser träder bestämmelsen i kraft , fram tills dess är det en rekommendation. Nätfiske efter strömming, vassbuk och betesfisk får bedrivas med mindre maskor. Speciella bestämmelser angående strömming, vassbuk, sik, havsöring och lax finns i förordningen om fiske. Minimimått inom Borgå-Sibbo fiskeområde Fisk som inte fyller minimimåttet skall släppas tillbaka i vattnet, levande eller död. n Gösens minimimått är 40 cm inom hela fiskeområdet. n Gäddans minimimått är 40 cm på vattenområden inom Sibbo kommun. n Enligt förordning om fiske gäller: 13

14 n meritaimen 60 cm n harjus 35 cm ELY-keskuksen päätöksen mukaan yleisellä vesialueella meritaimenen alamitta on 65 cm. Rauhoitetut kalalajit Syys-, loka- ja marraskuussa ei joissa ja puroissa saa kalastaa seuraavia kalalajeja: n merilohi n järvilohi n meritaimen n järvitaimen ja n purotaimen Mereen laskevassa joessa ja purossa ei saada kalastaa n siikaa syys-, loka- ja marraskuun ajan. Niiden (Siian) pyynti vavalla ja uistelemalla sekä lipolla on näissäkin vesissä sallittu ja n Nahkiaista ei saa kalastaa ajalla Rauhoitusaikana, muun pyynnin yhteydessä saatu kala, on laskettava viipymättä takaisin veteen. Valtaväylä ja kalaväylä Joessa, salmessa tai kapeikossa on valtaväylä pidettävä vapaana kalan kulkua varten. Valtaväylä on kolmannes keskivedenkorkeuden mukaisesta joen leveydestä. Kun vesistössä säännöllisesti harjoitetaan liikennettä tai uittoa, valtaväylän leveys on kuitenkin vähintään 7 m. Missä joki yhtyy mereen tai järveen, valtaväylän jatkeena on kalaväylä. Kalaväylä käsittää syvimmällä kohdalla kolmanneksen kysymyksessä olevan vesialueen leveydestä ja ulottuu niin kauaksi selkäveteen, että kalan kulku on turvattu. Valtaväylä ja kalaväylä on pidettävä vapaana seisovista kalanpyydyksistä, lukuun ottamatta pitkäsiimaa ja muuta koukkupyydystä, joka valtaväylässä ei haittaa kulkemista. Liikkuvalla rihmapyydyksellä tulee kalastaa siten, että yli puolet väylän leveydestä on vapaana. Seisova pyydys on myös rysä, verkko ja katiska. ELY-keskus voi antaa ammattikalastajille poikkeuslupia. n havslax 60 cm n havsöring 60 cm n harr 35 cm Enligt NTM-centralens beslut gäller: havsöring på allmänt vattenområde 65 cm. Fridlysta fiskarter I älv och bäck får följande fiskarter inte fiskas under september, oktober och november: n havslax n insjölax n havsöring n insjööring och n bäcköring I älv och bäck som utmynnar i havet får inte n sik fiskas under september, oktober och november. Fångst i dessa vatten är dock tillåtet med spö och drag samt håv och n Nejonöga får inte fiskas När fisk under den tid den är fridlyst fångats tillsammans med annan fisk, skall den omedelbart släppas tillbaka i vattnet. Kungsådra och fiskled I älv samt i sund eller trängre led, skall kungsådra hållas öppen för fiskens vandring. Kungsådran är en tredjedel av älvens bredd vid medelvattenstånd. Om trafik eller flottning bedrivs regelbundet i vattendraget, är kungsådran dock minst 7 m bred. Där älven förenas med havet eller en insjö, övergår kungsådran i en fiskled. Fiskleden omfattar en tredjedel av vattenområdets bredd på det djupaste stället och sträcker sig så långt ut i öppna sjön att fiskens gång är tryggad. Kungsådran och fiskleden skall hållas fri från stående fiskeredskap, med undantag av långrev och annat krokredskap som inte hindrar samfärdsel. Med rörligt garnredskap skall fiskas så att mera än halva bredden är öppen. Stående redskap är också ryssja, nät, och katsa. NTM-centralen kan bevilja undantagstillstånd till yrkesfiskare. 14

15 Lohi- ja siikapitoiset vesistöt Uudenmaan Elinkeno-, liikenne- ja ympäristökeskus on päätöksellä määrännyt että seuraavat vesistöt Porvoon - Sipoon kalastusalueella ovat lohija siikapitoiset: n Sipoonjoki n Mustijoki n Porvoonjoki n Ilolanjoki Vesistöjen koski ja virtapaikossa on kielletty: n onkiminen, pilkkiminen ja kalastaminen läänikohtaisella kalastusluvalla n kalastus atraimella, harppuunalla tai niihin verrattavalla terällä, koukulla tai kärjellä varustetulla välineellä samoin kuin tulta tai valoa käyttäen haavilla n koukkukalastus, jonka tarkoituksena on kalan tartuttaminen ulkopuolelta n koukkukalastus matosyöttiä tai harrilautaa käyttäen Näiden vesistöjen edustalla meressä, on 3 kilometrin säteellä jokisuusta kalastaminen isorysällä kielletty ja 5 kilometrin säteellä kalastus liikkuvalla rihmapyydyksellä, kuten trooli, kielletty. ELY-keskuksen mukaan, virtapaikka voidaan tunnistaa seuraavasti: n vesi virtaa silmin havaittavasti alavirtaan päin n virtapaikan ylävesi on alavettä ylempänä, eli vedenpinta on kalteva n virtapaikka pysyy talvisin sulana tai heikkojäisenä Luonnonsuojelualueet Porvoon-Sipoon kalastusalueella löytyy monta luonnonsuojelualuetta, Sipoossa niitä on tällä hetkellä 58 kpl ja Porvoossa 40 kpl, kunnan ja kaupungin kotisivujen mukaan. Luonnonsuojelualueilla on jokaisella omat sääntönsä riippuen suojelukohteesta. Liikkuminen ja kalastus on monessa kielletty koko vuoden tai osan vuotta. Porvoon keskustan läheisyydessä olevalla Ruskiksen luonnonsuojelualueella liikkuminen on rajoitettu. Lisätietoja saa kaupungin ja kunnan ympäristötoimistoista tai Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta Lax- och sikförande vattendrag Närings-, trafik och miljöcentralen i Nyland har bestämt att följande vattendrag inom Borgå-Sibbo fiskeområde är lax- och sikförande: n Sibbo å n Svartsån n Borgå å n Illbyån I vattendragens forsar och strömdrag är det förbjudet: n att meta, pilka och fiska med fiskelänsspecifikt tillstånd n fiska med ljuster, harpun eller annat med egg eller spets försett redskap, och med håv med användning av eld eller ljus n att krokfiska i syfte att få kroken att fastna i fiskens yttra sida n att krokfiska med mask som bete eller med utter (harrbräda) I havet, utanför dessa vattendrag är det inom en 3 kilometers gräns, förbjudet att fiska med storryssja och inom en 5 kilometers gräns förbjudet att fiska med rörligt garnredskap, så som trål. Enligt NTM-centralen kan ett strömdrag identifieras enligt följande: n vattnet strömmar skönjbart nedströms n vattnet ovanför strömdraget ligger ovanför vattnet nedanför, d.v.s. vattenytan lutar n strömdraget är öppet eller har svag is vintertid. Naturskyddsområden Inom Borgå-Sibbo fiskeområde finns det många naturskyddsområden, i Sibbo är de för tillfället 58 st och i Borgå 40 st, enligt kommunens och stadens hemsidor. Naturskyddsområdena har alla olika bestämmelser beroende av vad som skyddas. Inom flera av dessa är vistelse och fiske förbjudet, hela året eller en del av året. Närmast Borgå stadskärna finns naturskyddsområdet Ruskis, där vistelse är begränsat. För närmare uppgifter kan du kontakta miljömyndigheterna på staden, kommunen eller Nylands närings-, trafik och miljöcentral. 15

16 Kalastuslupajärjestelmä ja maksut Jokaisella on, useimmissa tapauksissa, oikeus onkia ja pilkkiä kaikilla vesialueilla. Maksamalla kalastusläänikohtaisen viehekalastusmaksun (vaihtoehto vesialueen omistajan myöntämälle luvalle) saa harjoittaa viehekalastusta yhdellä vavalla, kelalla ja vieheellä, kuitenkin vetouistelua lisäksi yhdellä painovieheellä tai syvääjällä. Yllämainitut kalastustavat ovat kuitenkin kiellettyjä: n lohi- ja siikapitoisten vesistöjen koski- ja virtapaikoissa n vesialueilla, joilla kalastaminen on muun säännöksen nojalla kielletty. Onginta-, pilkintä- ja viehekalastuskilpailuja sekä muita vastaavia järjestettyjä tilaisuuksia varten, on saatava myös kalastusoikeuden haltijan lupa. Jokaisella kunnassa muutoin kuin tilapäisesti asuvalla on oikeus harjoittaa muikun, kuoreen, silakan ja kilohailin pyyntiä verkolla meressä niillä kunnassa kylänrajan sisäpuolella olevilla vesialueilla, jotka sijaitsevat ulkosaaristossa tai aavaa selkää vastassa. Jos tällainen alue on kylänrajain sisäpuolella, jokaisella kylässä muutoin kuin tilapäisesti asuvalla on oikeus harjoittaa koukkukalastusta (ei pitkäsiimalla). Ulkosaariston raja kalastusta ajatellen on merkitty karttaan. Yleisellä vesialueella meressä sekä Suomen talousvyöhykkeellä on jokaisella Suomessa vakinaisesti asuvalla Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalaisella oikeus harjoittaa kalastusta. Pohjoismaiden kansalaisilla on edellä tarkoitetulla alueella kotipaikasta riippumatta oikeus kotitarve- ja virkistyskalastukseen. Fisketillståndssystemet och avgifter Var och en har i de flesta fall rätt att meta och pilka på alla vattenområden. Genom att betala den fiskelänsspecifierade spöfiskeavgiften (ett alternativ till tillstånd beviljat av vattenägaren) får man bedriva handredskapsfiske med ett spö, en rulle och ett bete, trollingfiske dock med ytterligare ett viktdrag eller en paravan. Ovannämnda fiskesätt är dock förbjudna i: n forsar och strömdrag i lax- och sikförande vattendrag n sådana vattenområden, inom vilka fiske med stöd av något annat stadgande är förbjudet. För tävlingar i mete, pilkfiske och handredskapsfiske eller andra motsvarande anordnade tillställningar skall också tillstånd av fiskerättsinnehavaren inhämtas. Den som inte endast tillfälligt är bosatt i kommunen får bedriva fångst av strömming, vassbuk, nors och siklöja, med nät i havet också inom ett sådant vattenområde i kommunen som inte hör till ett allmänt vattenområde och som ligger i yttre skärgården eller gränsar mot en öppen fjärd. Ligger ett sådant vattenområde inom byarågång får den som inte endast tillfälligt är bosatt i byn också bedriva krokfiske där (inte med långrev). Gränsen mellan yttre- och inre skärgård i fiskehänseende finns inritad på kartan. Inom allmänt vattenområde i havet har varje i Finland varaktigt bosatt medborgare, i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, rätt att fiska. Medborgare i Norden har inom ovan nämnda område, oberoende av hemort rätt till husbehovs- och fritidsfiske. 16

17 Alle 18-vuotiaat ja 65 vuotta täyttäneet, vuotiaat Under 18 år och 65 år fyllda, åringar ALLE 18-VUO- TIAAT JA 65 VUOTTA TÄYTTÄ- NEET VUOTIAAT UNDER 18 ÅR OCH 65 ÅR FYLLDA ÅRINGAR ONKIMINEN JA PILKKIMINEN 1) 2) Maksutonta, yleinen kalastusoikeus Maksutonta, yleinen kalastusoikeus METE OCH PILKFISKE 1) 2) Avgiftsfritt, allmän fiskerätt Avgiftsfritt, allmän fiskerätt VIEHEKALAS- TUS heittokalastus tai uistelu yhdellä vavalla 1) 3) Ei valtion kalastuksenhoitomaksua. Ei kalastusläänikohtaista viehekalastusmaksua. Valtion kalastuksenhoitomaksu ja lisäksi joko kalastusläänikohtainen viehekalastusmaksu tai vesialueen omistajan lupa. SPÖFISKE kast- eller trollingfiske med 1 (ett) spö 1) 3) Inte statens fiskevårdsavgift. Inte den fiskelänsspecifierade spöfiskeavgiften Statens fiskevårdsavgift samt därtill antingen den fiskelänsspecifierade spöfiskeavgiften eller vattenägarens tillstånd. MUU KALASTUS Viehekalastus useammalla kuin yhdellä vavalla. Muu kalastus ja ravustus. Ei valtion kalastuksenhoitomaksua. Aina vesialueen omistajan lupa. Valtion kalastuksenhoitomaksu ja aina vesialueen omistajan lupa. ANNAT FISKE Trollingfiske med flera än ett spö. Annat fiske och fångst av kräftor. Inte statens fiskevårdsavgift. Alltid vattenägarens lov. Statens fiskevårdsavgift samt alltid vattenägarens tillstånd. 1) Kalastusoikeus on kuitenkin siten rajoitettu, että kalastus on kielletty lohi- ja siikapitoisten vesistöjen koski- ja virtapaikoissa sekä vesialueilla, joilla kalastus on muun säädöksen tai päätöksen nojalla kielletty. 2) Vapaa, jossa on heittokalastukseen soveltumaton kela, saa käyttää. 3) Erillisten päätösten nojalla kalastusläänikohtaiseen viehekalastusmaksuun perustuva kalastus voi olla kiellettyä (joillakin) vesialueilla. Kalastuksenhoitomaksu maksetaan Maa- ja metsätalousministeriön tilille: IBAN FI BIC: OKOYFIHH Kalastuksenhoitomaksu vuonna /kalenterivuosi tai 7 /seitsemän päivää. Maksu voidaan alkaen, maksaa Metsähallituksen kotisivujen kautta Maksu on henkilökohtainen. Kalastusläänikohtainen viehekalastusmaksu maksetaan Maa- ja metsätalousministeriön tilille. Etelä-Suomen maksu maksetaan tilille: FI Viehekalastusmaksu vuonna /kalenterivuosi tai 7 /seitsemän päivää. Viehemaksu voidaan alkaen, maksaa Metsähallituksen kotisivujen kautta Maksu on henkilökohtainen. 1) Rätten att fiska är dock begränsad sålunda att fiske är förbjudet i forsar och strömdrag i lax- eller sikförande vattendrag samt på sådana vattenområden där fiske med stöd av någon annan författning eller något beslut är förbjudet. 2) Spö med rulle som inte lämpar sig för kastfiske får användas. Med stöd av skilda beslut kan fiske som baserar sig på den fiskelänsspecifierade spöfiskeavgiften vara förbjudet på (vissa) vattenområden. Fiskevårdsavgiften betalas till Jord- och skogsbruksministeriets konto: IBAN FI BIC: OKOYFIHH. Fiskevårdsavgiften är år /kalenderår eller 7 /sju dygn. Avgiften kan också, från , betalas via Forststyrelsens hemsida: Avgiften är personlig. Den fiskelänsspecifika spöfiskeavgiften betalas till Jord- och skogsbruksministeriets konto. Avgiften för Södra Finland betalas till kontot FI Spöfiskeavgiften är år /kalenderår eller 7 /sju dagar. Spöfiskeavgiften kan också, från , betalas via Forststyrelsens hemsida: Avgiften är personlig. 17

18 Lisätietoja: n kalastusalueen isännöitsijältä tai kenttätoimihenkilöiltä n Maa- ja metsätalousministeriön internet-osoitteesta: n soittamalla Metsähallituksen numeroon n Kalatalouden keskusliito ry:n kotisivuilta Porvoon-Sipoon kalastusalueen tiedossa olevat kalastuslupien myyntipisteet Porvoon kaupungin kalastusluvat: n Palvelutoimisto KOMPASSi Rihkamatori B. Avoinna ma pe klo Lisätietoja: Tage Lönnroth puh , s-posti: Tilapäislupia heittokalastukseen ja vetouisteluun: n Hamarin tankkauspiste, Hamari (SEO), puh n Elintarvikekioski Tarttis, Tarkkistentie 113, puh Pääsääntö on, että kalastusluvat ovat voimassa kaikilla Porvoon kaupungin omistuksissa olevilla vesillä, kartalla numeroitu Poikkeukset: n Alue 1 on varattu heittokalastukseen, pilkkimiseen ja onkimiseen n Tuulastus sallittu ainoastaan alueella 2a n Alueet 6a, 7a, 8 ja 10a ovat varattuja heittokalastukseen, vetouisteluun (max 2 vapaa/kalastaja ja max 2 viehettä/vapa), pilkkimiseen ja onkimiseen n Alueet 2 7. Näillä alueilla saa käyttää korkeintaan kahta lupaa. Verkkokalastus on kielletty klo 24: klo 12:00 välisenä aikana n Alueilla 8 13 saa käyttää korkeintaan kolmea lupaa. Helsingin kaupungin kalastusluvat: Lisätietoja kalastuksesta tiedotetaan liikuntaviraston internetsivuilla puhelinvaihde Tilläggsuppgifter: n fiskeområdets disponent eller fältfunktionär n Jord- och Skogsbruksministeriets hemsida: n Forststyrelsens tfn n Centralförbundet för fiskerihushållning r.f.:s hemsida: Försäljningspunkter för fisketillstånd som Borgå-Sibbo fiskeområde känner till Borgå stads fisketillstånd: n Servicekontoret KOMPASSen; Krämaretorget B. Öppet mån fre kl Tilläggsinformation: Tage Lönnroth tfn , e-post: Tillfälliga lov för kastfiske och dragrodd/trolling även från: n Hamarin tankkauspiste, SEO i Hammars, tfn n Livsmedelskiosk Tarttis, Tarkisvägen 113, tfn Huvudprincipen är, att fisketillstånden gäller på samtliga vattenområden som Borgå stad äger, på kartan numrerade Undantag: n Område 1 är reserverat för kastfiske, pilkfiske och mete n Ljustring, tillåtet endast på område 2a n Områdena 6a, 7a, 8 och 10a är reserverade för kastfiske, dragrodd (max 2 spö/fiskare, max 2 drag per spö, pilkfiske och mete) n Områdena 2 7. På dessa områden får du nyttja max 2 tillstånd. Nätfiske är förbjudet 15.5 kl. 24: , kl. 12:00 n På områdena 8 13 får du nyttja max 3 lov. Helsingfors stads fisketillstånd Närmare information om fiske ges på idrottsverkets internetsidor eller tfn

19 Uudenmaan Virkistysalueyhdistys r.y. Onkiminen ja pilkkiminen on sallittu kaikille. Viehekalastusta varten on lunastettava valtion kalastuskortti. Seisovien pyydysten, esim. verkkojen ja katiskoiden asettaminen ei ole sallittua. Lähempää tietoa yhdistyksen alueilla tarjolla olevista palveluista löytyy osoitteesta: Muut virkistysalueet Porvoon kaupungilla, Sipoon kunnalla ja Helsingin kaupungilla on useita virkistysalueita, joista osa on merkitty karttaan. Föreningen Nylands Friluftsområden r.f. Mete och pilkfiske är tillåtet för alla. För fiske med handredskap på föreningens vattenområden skall man lösa in statens fiskekort. Det är inte tillåtet att lägga ut fångstredskap, t.ex. nät eller katsor. Närmare uppgifter om vad föreningens områden har att bjuda finns på adressen: Andra friluftsområden Borgå stad, Sibbo kommun och Helsingfors stad har ett flertal friluftsområden, av vilka en del finns utmärkta på kartan. Hyviä neuvoja huomaavaiselle virkistyskalastajalle n Kunnioita lintujen pesintää, pysy poissa lintuluodoilta, älä kalasta rannasta lintujen pesimäaikaan n Säilytä vähintään 50 m etäisyys pyyntiin asetetuista kiinteistä pyydyksistä ja selvästi havaittavalla merkillä varustetuista verkoista n Kalasta vain sen verran kuin itse saat käytettyä n Älä kalasta yksityiseltä rannalta, ilman maanomistajan lupaa n Kunnioita rannan tuntumassa asuvia, älä aiheuta häiriötä n Muista, että tulenteko on sallittua ainoastaan maanomistajan luvalla n Älä tee avantoa jäätielle tai 50 metriä lähempänä sellaista n Koe pyydykset riittävän usein, mieluiten päivittäin n Noudata myös luonnonsuojelulakia n Ennen kaikkea, nauti kauniista luonnosta ja vietä rentouttavaa kalastuspäivää! Goda råd för en uppmärksam fritidsfiskare n Respektera fåglarnas häckning, håll dig borta från fågelskären, fiska inte från land under fåglarnas häckningstid n Håll dig minst 50 m från för fångst utsatt fast redskap eller nät som är försett med tydligt märke n Fiska endast så mycket som du själv kan använda n Fiska inte från privat strand, om du inte fått markägarens tillstånd n Respektera människorna som bor vid stranden, förorsaka inte störning n Kom ihåg att eld får göras upp endast med markägarens tillstånd n Borra inte hål i isvägar eller närmare dessa än 50 m n Vittja dina bragder tillräckligt ofta, helst dagligen n Följ även naturvårdslagen n Till sist, njut av den vackra naturen och ha en avstressande skön fiskedag! 19

20 Pyydyksien merkitseminen Pyydykset on merkittävä kuvien mukaisesti. Utmärkning av redskap Fångstredskap skall utmärkas som på bilderna. Merkintä vesiliikennealueella - Utmärkning på områden med sjötrafik Kun pyydys on vähintään 1,5 m syvyydessä Då fångstredskapet är på minst 1,5 m:s djup Kun pyydys on alle1,5 m syvyydessä Då fångstredskapet är under 1,5 m:s djup 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm Vähintään 1,5 m Vähintään 2 cm leveä heijastin - Reflex minst 2 cm brett Korkeus vähintään 1,2 m vedenpinnasta Stångens höjd: minst 1,2 m ovanför vattenytan Nimi ja yhteystiedot sekä tarvittaessa pyydysmerkki Namn och kontaktuppgifter samt redskapsmärke vid behov Uppoavat tai painotetut köydet Linor av sjunkande eller nedtyngda material Grafiikka - Garfik: Anu Välitalo/Kalatalouden Keskusliitto Merkintä muilla vesillä Utmärkning på övriga vatten Merkintä talvella Utmärkning på vintern Korkeus vähintään 40 cm vedenpinnasta Stångens höjd: minst 40 cm ovanför vattenytan Halkaisijaltaan yli 40 cm avannot on merkittävä 1,2 m korkealla merkki- salolla, joka ei saa olla valkoinen. Vakar som är över 40 cm i diameter, märks ut med en stång som är minst 1,2 m från isens yta. Stången får inte vara vit. 1,2 m min. 15 cm Matti Meikäläinen Grafiikka - Garfik: Anu Välitalo/Kalatalouden Keskusliitto PK-Mainosstudio / tt urex / Grafiikka - Garfik: Anu Välitalo/Kalatalouden Keskusliitto

Merkitse pyydyksesi oikein

Merkitse pyydyksesi oikein Merkitse pyydyksesi oikein Kalastuslakia uudistettiin huhtikuun alusta 2012. Seisovien ja kiinteiden pyydysten, kuten verkko, katiska, pitkäsiima tai rysä, selvästi havaittava merkintä on nyt pakollista.

Lisätiedot

Kalastuslakia K A L A T A L O U D E N K E S K U S L I I T T O. Malmin kauppatie Helsinki puh. (09)

Kalastuslakia K A L A T A L O U D E N K E S K U S L I I T T O. Malmin kauppatie Helsinki puh. (09) Kalastuslakia K A L A T A L O U D E N K E S K U S L I I T T O Malmin kauppatie 26 00700 Helsinki puh. (09) 6844 590 www.ahven.net kalastus@ahven.net Kalastuslupajärjestelmä Alla olevasta taulukosta selviää

Lisätiedot

Katsaus Suomen kalastuslakiin ja asetukseen sekä yhteisaluelakiin

Katsaus Suomen kalastuslakiin ja asetukseen sekä yhteisaluelakiin Katsaus Suomen kalastuslakiin ja asetukseen sekä yhteisaluelakiin 1 Vuoden 1983 alussa otettiin käyttöön uudistettu kalastuslaki luotiin paikallistasolle kalastusaluejärjestelmä Yhteisaluelain, kalastuslain

Lisätiedot

KALASTUKSEN JÄRJESTÄMINEN KEMIJÄRVEN OSAKASKUNNAN VESILLÄ 2012

KALASTUKSEN JÄRJESTÄMINEN KEMIJÄRVEN OSAKASKUNNAN VESILLÄ 2012 Kemijärven osakaskunta TIEDOTE Vapaudenkatu 6 98100 Kemijärvi puh.0400-39985 9.1.2012 KALASTUKSEN JÄRJESTÄMINEN KEMIJÄRVEN OSAKASKUNNAN VESILLÄ 2012 KALASTUSLUPIEN HINNAT Maksuluokka Voimassaolo Hinta

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUONNOS. Varsinais-Suomi Kalatalouspalvelut 23.5.2014 1863/5715/2014

PÄÄTÖSLUONNOS. Varsinais-Suomi Kalatalouspalvelut 23.5.2014 1863/5715/2014 PÄÄTÖSLUONNOS Varsinais-Suomi Kalatalouspalvelut Pvm Dnro 23.5.2014 1863/5715/2014 ASIA: TAUSTAA Vesistöjen tai vesistönosien kalastuslain 119 mukainen määrittely lohi- ja siikapitoisiksi Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Saimaannorppa ja sen elinalue

Saimaannorppa ja sen elinalue SAIMAALLA Saimaannorppa ja sen elinalue Saimaalla elää yksi maailman uhanalaisimmista hylkeistä. Saimaannorppa (Pusa hispida saimensis) on norpan kotoperäinen alalaji. Saimaannorppakanta on kasvanut 190

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

Kalastuslain uudistaminen Rovaniemi Ylijohtaja Pentti Lähteenoja Maa- ja metsätalousministeriö

Kalastuslain uudistaminen Rovaniemi Ylijohtaja Pentti Lähteenoja Maa- ja metsätalousministeriö Kalastuslain uudistaminen Rovaniemi 30.1.2012 Ylijohtaja Pentti Lähteenoja Maa- ja metsätalousministeriö Jäsentely Taustaa Lain tarkoitus Kalastusoikeudet Kalastuslaissa säädettävät tehtävät Kaupallisen

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

säädetyt pykälät siirretty sellaisenaan uuteen Kalastusta koskevat säännökset muuttuvat

säädetyt pykälät siirretty sellaisenaan uuteen Kalastusta koskevat säännökset muuttuvat U i kalastuslaki Uusi k l l ki Kalastuksenvalvonta 1.1.2016 voimaan tulevan lain mukaan Lyhyesti Valvontasäännökset eivät muutu 2012 säädetyt pykälät siirretty sellaisenaan uuteen lakiin Vain numerot muuttuvat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan?

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Lotta Haldin luontoympäristöyksikkö/ naturmiljöenheten AVAJAISTILAISUUS / INVIGNING perjantaina/fredag 9.10. klo/kl. 9 11.30 Vaasan

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

Yksi lupa lähes koko maahan. Valtion kalastuksenhoitomaksu ja läänikohtaiset maksut yhdistyivät kalastonhoitomaksuksi.

Yksi lupa lähes koko maahan. Valtion kalastuksenhoitomaksu ja läänikohtaiset maksut yhdistyivät kalastonhoitomaksuksi. Yksi lupa lähes koko maahan. Valtion kalastuksenhoitomaksu ja läänikohtaiset maksut yhdistyivät kalastonhoitomaksuksi. 1 Kalastonhoitomaksu 2016 Vuoden 2016 alusta alkaen 18 64-vuotiaat kalastajat maksavat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Kalastusalueen vedet

Kalastusalueen vedet Kalakannat, kalastus ja kalastuksen säätely Paatsjoen vesistössä 17231 Km 2, josta vettä 2148 Km 2 eli 12,5% Kalastusalueen vedet Kalastusalueen vesipinta-ala on 2148 km 2, josta valtio omistaa 92 %, vesiähallinnoi

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään kalastuslain (379/2015) nojalla: 1 luku Saalista koskevat säännökset 1 Rauhoitetut kalalajit ja -kannat Seuraavat kalat

Lisätiedot

KALASTUSILTA UTSJOELLA Pekka A. Keränen

KALASTUSILTA UTSJOELLA Pekka A. Keränen KALASTUSILTA UTSJOELLA 21.6.2016 Pekka A. Keränen 1. Ylä-Lapin kalastuslupa (KaL 10 1 mom) 10 Oikeus Ylä-Lapin kalastuslupaan Henkilöllä, jonka kotikuntalain (201/1994) 2 :ssä tarkoitettu kotikunta on

Lisätiedot

Kalastuksen säätely ja poikkeusluvat

Kalastuksen säätely ja poikkeusluvat Kalastuksen säätely ja poikkeusluvat Kalastusaluepäivät Jämsässä 15.12.2016 1 Esityksen sisältö Kalastuksen kiellot, rajoitukset ja poikkeusluvat kalastuslainsäädännössä. Eräitä esimerkkejä Yksityiskohtaista

Lisätiedot

RUTALAHDEN OSAKASKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(2)

RUTALAHDEN OSAKASKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(2) RUTALAHDEN OSAKASKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(2) VUOSIKOKOUS Aika ti 21.4.2015. klo 18.00 19.05 Paikka Nisulan kylätalo 1 KOKOUKSEN AVAUS Osakaskunnan pj. Jouko Vanhatalo avasi kokouksen. 2 VALITAAN KOKOUKSELLE

Lisätiedot

Kalastusasetus. Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään kalastuslain ( 1 luku. Saalista koskevat määräykset. Kalojen rauhoittaminen

Kalastusasetus. Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään kalastuslain ( 1 luku. Saalista koskevat määräykset. Kalojen rauhoittaminen Luonnos 2.4.2015 Kalastusasetus Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään kalastuslain ( /2015) nojalla: 1 luku Saalista koskevat määräykset 1 Kalojen rauhoittaminen Seuraavat kalat ovat rauhoitettuja:

Lisätiedot

Uusi kalastuslaki tuli voimaan - Nyt lunastetaan takuukorjaus. Jenny Fredrikson Kalatalouden Keskusliitto Lapin kalatalouspäivät 2016

Uusi kalastuslaki tuli voimaan - Nyt lunastetaan takuukorjaus. Jenny Fredrikson Kalatalouden Keskusliitto Lapin kalatalouspäivät 2016 Uusi kalastuslaki tuli voimaan - Nyt lunastetaan takuukorjaus Jenny Fredrikson Kalatalouden Keskusliitto Lapin kalatalouspäivät 2016 Laki pähkinänkuoressa: Yhdellä maksulla kalastat lähes koko Suomessa

Lisätiedot

Kalastuslainsäädäntöä

Kalastuslainsäädäntöä KALASTUSOPAS HYVÄ KALASTUKSESTA KIINNOSTUNUT! Tämä opas sisältää perustietoa kalastuksesta Posion alueella. Oppaaseen on koottu tiedot tärkeimmistä kalastusalueista kunnassa, sallituista menetelmistä sekä

Lisätiedot

Vapaa-ajankalastajat, kommenttipuheenvuoro KL ja KA

Vapaa-ajankalastajat, kommenttipuheenvuoro KL ja KA Vapaa-ajankalastajat, kommenttipuheenvuoro KL ja KA Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen maakuntien yhteinen kalastusaluepäivä 18.11.2015 Kalastuslaki voimaan 1.1.2016 Kalastusasetusluonnoksen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

LAHTELAISEN KALASTUSOPAS

LAHTELAISEN KALASTUSOPAS LAHTELAISEN KALASTUSOPAS Lahtelaisen kalastusopas-hanke on saanut avustusta kalastonhoitomaksuvaroista Pohjois-Savon ELY-keskukselta. 1 Kalastus on monipuolinen harrastus joka tarjoaa saaliin ohella liikuntaa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka ut4 OCH SOCIAL- 0 C14, HÄLSOVÄRD RE F.ly Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen li ittyvästä selvitysalueesta Kuntarakennelain (1698/2009) 4 b :n

Lisätiedot

Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Sivistyslautakunta/Bildningsnämnde 49 07.05.2008 n ALOITE KUNNALLISEN KOULUMATKATUEN MYÖNTÄMISESTÄ TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE/HEIKKI VESTMAN YM. / MOTION OM BEVILJANDE AV KOMMUNALT BIDRAG FÖR SKOLRESOR

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

PYHTÄÄN KALASTUSALUE KALASTUKSEN VALVONTA RAPORTTI 2010

PYHTÄÄN KALASTUSALUE KALASTUKSEN VALVONTA RAPORTTI 2010 PYHTÄÄN KALASTUSALUE KALASTUKSEN VALVONTA RAPORTTI 2010 KALASTUKSEN VALVONNAN RAPORTTI: Nro 1 1. VALVONTA-AJANKOHTA Päivämäärä 23.9.2010 Klo 12:00 16:00 X 1 valvoja Säätila Puolipilvinen Tuulen nopeus

Lisätiedot

Ehdotus kalastuksen järjestämisestä Ala-Kuolimon osakaskunta

Ehdotus kalastuksen järjestämisestä Ala-Kuolimon osakaskunta Ehdotus kalastuksen järjestämisestä Ala-Kuolimon osakaskunta Sisällysluettelo 1. UHANALAINEN SAIMAANNIERIÄ... 4 2. TOIMENPITEET... 4 2.1 Saimaannieriän rauhoituspiiri... 4 2.2 Saimaannieriän lisääntymisalueet...

Lisätiedot

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt Tornionjoen vesiparlamentti 30.5.2007 - Kattilakoski Pekka Räinä Yhteistyö vesienhoidon suunnittelussa Samarbete i vattenvårdsplaneringen!

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

Sisä-Suomen poliisilaitos Kokemuksia kalastuksenvalvonnasta. vanhempi konstaapeli Mikko Pitkänen

Sisä-Suomen poliisilaitos Kokemuksia kalastuksenvalvonnasta. vanhempi konstaapeli Mikko Pitkänen Sisä-Suomen poliisilaitos Kokemuksia kalastuksenvalvonnasta vanhempi konstaapeli Mikko Pitkänen 1 1. Lainsäädäntö 2. Vesialueiden rajat 3. Kalastusoikeus ja vaadittavat luvat 4. Pyyntivälineiden ja saaliin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 816/2006 vp Yrittäjän sosiaaliturva EU-maissa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin alueella työskentelevä yrittäjä (KK-Communication Ltd FI1839803-7 Lappeenranta Finland) ei kuulu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Kalastus, metsästys ja jokamiehen oikeudet -LUODE- Jukka Similä

Kalastus, metsästys ja jokamiehen oikeudet -LUODE- Jukka Similä Kalastus, metsästys ja jokamiehen oikeudet -LUODE- Jukka Similä Kalastus Voimassa oleva kalastuslaki 16.4.1982/286 HE 192/2014, annettu 16.10.2014 Esitys HE:n mukaan Viranomaiset ELY keskus Kalatalousalue

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Uusi kalastuslaki ja sen vaikutukset

Uusi kalastuslaki ja sen vaikutukset Uusi kalastuslaki ja sen vaikutukset Kiuruveden kalapäivä 16.12.2015 Timo Takkunen, Pohjois-Savon ELY-keskus 21.12.2015 1 Kalataloushallinnon strategia Toiminta-ajatus Strategiset päämäärät Kalataloushallinto

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

Uuden kalastuslainsäädännön jalkauttaminen

Uuden kalastuslainsäädännön jalkauttaminen Uuden kalastuslainsäädännön jalkauttaminen Toiminnanjohtaja Markku Myllylä Kalatalouden Keskusliitto Kalastusaluepäivä Jämsä 18.11.2015 Yleiskalastusoikeudet Nykyinen kalastuksenhoitomaksu (24 ) ja läänikohtainen

Lisätiedot

Ajankohtaista kalataloudesta. Toiminnanjohtaja Markku Myllylä Kalatalouden Keskusliitto Rovaniemi 14.11.2014

Ajankohtaista kalataloudesta. Toiminnanjohtaja Markku Myllylä Kalatalouden Keskusliitto Rovaniemi 14.11.2014 Ajankohtaista kalataloudesta Toiminnanjohtaja Markku Myllylä Kalatalouden Keskusliitto Rovaniemi 14.11.2014 Esityksen otsikoita Uusi tutkimuslaitos LUKE 1.1.2015 alkaen Kolmen Kala-ELY:n malli 1.1.2015

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 329/2009 vp Kasvirohdosvalmisteiden myyntikanavan määrittely lääkelaissa Eduskunnan puhemiehelle Luontaistuotealan keskusliitto ry ja Fytonomit ry ovat luovuttaneet 16.4.2009 ministeri

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. 0295 33 6999 www.nba.fi MUSEIVERKET PB 913 00101 HELSINGFORS tel. 0295 33 6999 AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Miten uusi kalastuslaki parantaa ammattikalastuksen edellytyksiä?

Miten uusi kalastuslaki parantaa ammattikalastuksen edellytyksiä? Miten uusi kalastuslaki parantaa ammattikalastuksen edellytyksiä? Ammattikalastajien koulutusristeily 5.2. 2015 Kalatalouspäällikkö Kari Ranta-aho ELY-keskus/ Kalatalouspalvelut 10.2.2015 1 WWF Lähtötilanne

Lisätiedot

Vihdin Kalastusseura ry:n TIEDOTE

Vihdin Kalastusseura ry:n TIEDOTE Vihdin Kalastusseura ry:n TIEDOTE Seuran hallitus on päättänyt, että kirjallista jäsentiedotetta ei postiteta kaikille jäsenille. Seuran jäsenilleen tarkoittama informaatio on kokonaan seuran kotisivuilla.

Lisätiedot

UUSI KALASTUSLAKI PARANTAA KALAKANTOJEN ELINVOIMAISUUTTA JA KALASTUKSEN EDELLYTYKSIÄ

UUSI KALASTUSLAKI PARANTAA KALAKANTOJEN ELINVOIMAISUUTTA JA KALASTUKSEN EDELLYTYKSIÄ UUSI KALASTUSLAKI PARANTAA KALAKANTOJEN ELINVOIMAISUUTTA JA KALASTUKSEN EDELLYTYKSIÄ 1 Lain tavoitteet Tavoitteena selkeä ja tietoon perustuva kalastuksen järjestäminen, jolla edistetään 1. kalavarojen

Lisätiedot

18.8.2014. Suomenojan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnan lopettamismääräykset, Espoo

18.8.2014. Suomenojan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnan lopettamismääräykset, Espoo Dnro ESAVI/340/04.08/2013 Etelä-Suomi Saap. Ant. 2 0. 08, 1014 r Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Viite HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä Suomenojan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 961/2002 vp Suomessa asuvan, Ruotsissa työskentelevän henkilön työsuhdeauton verotus Eduskunnan puhemiehelle Suomen, Ruotsin ja Norjan puoleisella rajaseudulla asuu joukko suomalaisia,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 712/2013 vp Vammaisten henkilöiden avustajien palkkausjärjestelyn yhdenmukaistaminen Eduskunnan puhemiehelle Vammaisen henkilön avustajan työ on raskasta ja vaativaa, mutta matalasti

Lisätiedot

OULUJOEN PÄÄUOMAN MONTAN PATOALTAAN YLÄOSAN

OULUJOEN PÄÄUOMAN MONTAN PATOALTAAN YLÄOSAN OULUJOEN PÄÄUOMAN MONTAN PATOALTAAN YLÄOSAN VIRKISTYSKALASTUKSELLISEN KÄYTÖN KEHITTÄMINEN ESISUUNNITELMA 3/2014 *Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala *Suunnittelija, kalastusmestari Matti Hiltunen Tavoite

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 276/2003 vp Lasinkeräyksen järjestäminen ja kierrätys Eduskunnan puhemiehelle Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV on ilmoittanut lopettavansa jätelasin keräämisen toimialueellaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 352/2002 vp Korvattavat MS-lääkkeet Eduskunnan puhemiehelle MS-tautia sairastavan potilaan taudin kuva ja eteneminen on hyvin yksilöllistä. Hyvin useasti tauti etenee aaltomaisesti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

Kevas inköp 2013 Sida 1(379)

Kevas inköp 2013 Sida 1(379) Kevas inköp 2013 Sida 1(379) KEVAS INKÖP 2013 Materialet omfattar Kevas inköp 2013. Uppgifterna omfattar Kevas alla inköp och anskaffningar med undantag för löner och motsvarande personalposter samt uppgifter

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 399/2007 vp Kansainvälisen adoption rajoitukset Eduskunnan puhemiehelle Lapseksiottamisesta annettua lakia (153/1985) muutettiin vuonna 1996, jotta Suomessa voitiin saattaa voimaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI I år ordnar FF Jaro tillsammans med LokaTapiola för 14:e gången sin ALL STARS fotbollsturnering. Sammanlagt 65 lag och ca 750 spelare deltar. Åldersklasserna

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

KESÄLIIKENNE - SOMMARTRAFIKEN

KESÄLIIKENNE - SOMMARTRAFIKEN KESÄLIIKENNE - SOMMARTRAFIKEN Kesäkuussa 2014 bussit liikennöivät viime kesän aikataulujen mukaan. Heinäkuun alussa bussivuorojen määrä vähenee. Bussit liikennöivät 1.7. - 10.8.2014 alla olevien aikataulujen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

Kalastuslain tuomat muutokset Metsähallituksen tehtävissä ja kaupallisten kalastajien luvitus

Kalastuslain tuomat muutokset Metsähallituksen tehtävissä ja kaupallisten kalastajien luvitus Kalastuslain tuomat muutokset Metsähallituksen tehtävissä ja kaupallisten kalastajien luvitus Ylitarkastaja Mikko Malin Kalastajaristeily 3.-4.2.2016 Gabriella, Turku 1 Metsähallitukselle tullut uusia

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS Marraskuu 2012 Lisätiedot: Olli Peltola puh +358 50 312 8727 Pohjanmaan työllisyyskatsaus

Lisätiedot

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSEEN UUDEKSI KALASTUSLAIKSI. Yleistä. SJML:n aiemmat Iausunnnot

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSEEN UUDEKSI KALASTUSLAIKSI. Yleistä. SJML:n aiemmat Iausunnnot J Suomen MAA- JA METSÄTALUS MINISTERIÖ 4 01 2I Maa- ja metsätalousministeriö LAUSUNT HARE MMM PL3 16.01.2014 00023 Valtioneuvosto LAUSUNT HALLITUKSEN ESITYSLUNNKSEEN UUDEKSI KALASTUSLAIKSI Yleistä Suomen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 21 03.03.2014 73 11.03.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä / Utlåtande

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1286/2010 vp Pornaisten eteläisten kylien koulujen rakennusinvestointien valtionosuudet Eduskunnan puhemiehelle Pornainen on yksi Suomen nopeimmin kasvavia kuntia. Väestönkasvun takia

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Fucithalmic vet. 1% silmätipat, suspensio koirille ja kissoille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1291/2001 vp Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen eläkeikäraja Eduskunnan puhemiehelle Työmarkkinoiden keskusjärjestöt pääsivät sopimukseen yksityisten alojen työeläkkeiden kehittämisestä.

Lisätiedot

Ehdotus kalastuksen järjestämisestä Karsturanta-Kesolan yhteisten vesialueiden osakaskunta

Ehdotus kalastuksen järjestämisestä Karsturanta-Kesolan yhteisten vesialueiden osakaskunta Ehdotus kalastuksen järjestämisestä Karsturanta-Kesolan yhteisten vesialueiden osakaskunta Sisällysluettelo 1. UHANALAINEN HARJUS... 4 2. KALASTUKSEN SÄÄNTELY HARJUSALUEILLA... 5 2.1 Solmuvälirajoitus...

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUONNOS Dnro 33/5710-2012 31.1.2014

PÄÄTÖSLUONNOS Dnro 33/5710-2012 31.1.2014 O Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 31.1.2014 PÄÄTÖSLUONNOS Dnro 33/5710-2012 Kalastuslain (286182) 11 :n mukainen onkimis-, pilkkimis- ja viehekalas tuskielto Ala-Koitajoella, Joensuu ja Ilomantsi

Lisätiedot

OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU. k-m² eª = m². m²-vy

OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU. k-m² eª = m². m²-vy ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET Aluetehokkuusluku (eª) ilmaisee rakennusten kokonaispinta-alan suhteessa maa-alueen pinta-alaan. Tehokkuusluku kuvaa siten kaavoitetun

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 612/2003 vp Käsityöläisten arvonlisävero Eduskunnan puhemiehelle Erilaiset maatilatorit toimivat käsityöläisten ja muiden pienten tavarantoimittajien myyntipaikkoina. Nykyinen arvonlisäverojärjestelmä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 964/2010 vp Oppilaitosten työharjoittelujaksot Eduskunnan puhemiehelle Ammattikorkeakoulut järjestävät monimuotoopetusta, jossa yhdistellään eri opetuskeinoja joustavasti keskenään.

Lisätiedot

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset?

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset? HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17..00 Sarja A A1. Määritä suorien ax + y ja x y 3 leikkauspiste. Millä vakion a arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat

Lisätiedot

Vaelluskalojen kestävä kalastus

Vaelluskalojen kestävä kalastus Vaelluskalojen kestävä kalastus 30.11.2016 Petter Nissén, Kalastuslakipäivät 1.-2.12.2016 1 30.11.2016 2 Kalastajan toimintaa ohjaavat Kalastuslaki ja asetus Erilliset asetukset EU säädökset Rajajokien

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

UUSI KALASTUSLAKI PARANTAA KALAKANTOJEN ELINVOIMAISUUTTA JA KALASTUKSEN EDELLYTYKSIÄ

UUSI KALASTUSLAKI PARANTAA KALAKANTOJEN ELINVOIMAISUUTTA JA KALASTUKSEN EDELLYTYKSIÄ UUSI KALASTUSLAKI PARANTAA KALAKANTOJEN ELINVOIMAISUUTTA JA KALASTUKSEN EDELLYTYKSIÄ 1 LAIN TAVOITTEET Tavoitteena selkeä ja tietoon perustuva kalastuksen järjestäminen, jolla edistetään 1. kalavarojen

Lisätiedot

Kalastuksen säätely ja poikkeusluvat

Kalastuksen säätely ja poikkeusluvat Kalastuksen säätely ja poikkeusluvat Kalastusaluepäivät Mikkelissä 2.2.2017 1 Esityksen sisältö Kalastuksen kiellot, rajoitukset ja poikkeusluvat kalastuslainsäädännössä. Eräitä esimerkkejä Yksityiskohtaista

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 62/2003 vp Pehmytkudosreuman lääkitys Kela-korvauksen piiriin Eduskunnan puhemiehelle Pehmytkudosreuman (fibromyalgian) hoitoon käytettävät lääkkeet eivät kuulu Kelan erityiskorvattavien

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 95/2006 vp Saamenkieliset ylioppilaskirjoitukset Eduskunnan puhemiehelle Saamen kielen aseman parantamiseksi Suomessa tuli vuonna 1992 voimaan kielilaki. Vuonna 2004 tuli voimaan saamen

Lisätiedot