Metsä Groupin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 52 miljoonaa euroa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsä Groupin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 52 miljoonaa euroa"

Transkriptio

1 Metsä Group osavuosikatsaus Pörssitiedote 1 (24) Metsä Groupin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 52 miljoonaa euroa Tulos vuoden 2012 ensimmäiseltä neljännekseltä Liikevaihto oli miljoonaa euroa (1 3/: milj. euroa). Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 52 miljoonaa euroa (130). Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät oli 44 miljoonaa euroa (133). Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä oli 18 miljoonaa euroa (86). Sisältäen kertaluonteiset erät, tulos ennen veroja oli 10 miljoonaa euroa (89). Tapahtumat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Metsäliitto-konserni muutti nimensä Metsä Groupiksi ja uudisti yritysilmeensä. Puutuoteteollisuus on nykyisin Metsä Wood, Metsä-Botnian nimi on vaihtunut Metsä Fibreksi ja M-realin nimi Metsä Boardiksi. Metsä Tissuen nimi säilyy ennallaan. Puunhankinta toimii Suomessa nimellä Metsäliitto Puunhankinta ja kansainvälisesti Metsä Forest. Uusi sijoitustuote, Pääomabonus, on vuoden alusta Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenten käytettävissä. Metsä Boardin Saksassa sijaitsevan Gohrsmühlen tehtaan kannattamattomat liiketoiminnot lopetettiin ja Ranskassa sijaitseva Alizayn tehdas suljettiin. Metsä Board myi Reflexin tehtaan Premium Paper -liiketoiminnan Hahnemühle FineArt GmbH:lle. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Metsä Group sopi kaupasta, jolla japanilainen Itochu Corporation hankkii 24,9 prosentin omistuksen Metsä Fibrestä. Kaupan odotetaan toteutuvan lähipäivinä. Lisäksi Metsäliitto Osuuskunta käytti UPM-Kymmenen omistamia Metsä Fibren osakkeita koskevaa osto-oikeuttaan UPM:n 11,0 prosentin omistusta Metsä Fibressä koskevan osto-oikeuden toteuttamishinta oli 150 miljoonaa euroa. Metsä Board allekirjoitti toukokuun alussa yhteensä 600 miljoonan euron sitovan syndikoidun luottosopimuksen, jolla jälleenrahoitetaan erääntyvä 500 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina. Tuloksemme vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä kehittyi odotustemme mukaisesti sekä liikevaihto että tulos paranivat edellisvuoden viimeiseltä neljännekseltä. Erityisesti Metsä Boardin ja Metsä Fibren liiketulokset paranivat kartongin korkeampien toimitusmäärien ja tuotannon käyntiasteiden sekä sellun myyntimäärien kasvun ansiosta. Maailmantalouden epävarmuuden jatkuminen kuitenkin vaikutti tuloskehitykseen kaikissa liiketoiminnoissamme. Metsä Boardin vuonna 2005 aloitettu rakennemuutostyö ja paperiliiketoiminnan strateginen tarkastelu on saatu pitkälti päätökseen. Liiketoimintojen lopettamisiin liittyvät toimenpiteet ovat edenneet suunnitellusti arvioidun kulubudjetin sisällä. Yhtiö on nyt ensikuitukartonkeihin keskittynyt, terveemmällä pohjalla oleva yritys, ja tulokset alkavat näkyä seuraavien neljännesten aikana. Asemamme yhtenä johtavista

2 Metsä Group osavuosikatsaus Pörssitiedote 2 (24) toimijoista maailman sellumarkkinoilla puolestaan vahvistuu huhtikuussa tehtyjen yritysjärjestelyjen myötä. Metsä Groupin yritysidentiteetin muutos on otettu markkinoilla vastaan positiivisesti, ja se vahvistaa konsernin kilpailukykyä. Fokusoituneen strategiamme ansiosta pystymme kohdentamaan kehitysinvestointimme alueille, joilla näemme parhaat kasvumahdollisuudet. Investointiohjelmamme toteuttaminen tuotantolaitostemme tuottavuuden ja tehokkuuden kehittämiseksi etenee suunnitelmiemme mukaisesti. Pääjohtaja Kari Jordan, Metsä Group

3 Metsä Group osavuosikatsaus Pörssitiedote 3 (24) Metsä Group Lyhennetty tuloslaskelma Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan kulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketulos Osuus osakkuusyritysten tuloksista Kurssierot Muut rahoitustuotot ja -kulut Kauden tulos ennen veroja Tuloverot Kauden tulos Metsä Group Kannattavuus Liiketulos, milj. euroa , ilman kertaluonteisia eriä , % liikevaihdosta 4,0 9,3 5,9 Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,7 13,2 1,1 - -, ilman kertaluonteisia eriä 5,5 12,8 8,5 Oman pääoman tuotto, % 0,4 14,7-9,9 - -, ilman kertaluonteisia eriä 2,5 13,9 8,6 Taloudellinen asema Omavaraisuusaste, % 28,5 30,4 28,3 Nettovelkaantumisaste, % Korolliset nettovelat, milj. euroa Liiketoiminta-alueet Liikevaihto ja liiketulos 1 3/2012 (milj. euroa) Kartonki- ja paperiteollisuus Pehmo- ja ruoanlaittopaperit Puunhankinta Puutuoteteollisuus Selluteollisuus Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan kulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketulos Kertaluonteiset erät Liiketulos ilman kertaeriä % - liikevaihdosta 1,5 1,9 13,0 0,9 3,9 Metsä Group on vastuullinen metsäteollisuuskonserni, jonka tuotteet ovat vahvasti läsnä ihmisten arjessa ja edistävät hyvinvointia kestävästi. Metsä Groupin huipputuotteiden pääraaka-aineeet ovat uusiutuva pohjoismainen puu ja puukuitu. Liiketoiminta-alueemme ovat pehmo- ja ruoanlaittopaperit, kartonki ja paperi, sellu, puutuotteet sekä puunhankinta. Metsä Groupin liikevaihto vuonna oli 5,3 miljardia euroa, ja se työllistää noin henkilöä. Konsernilla on toimintaa noin 30 maassa.

4 Metsä Group osavuosikatsaus Pörssitiedote 4 (24) METSÄ GROUP OSAVUOSIKATSAUS Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton Liikevaihto ja tulos Metsä Groupin liikevaihto oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä miljoonaa euroa (1 3/: milj. euroa). Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 52 miljoonaa euroa (130) eli 4,0 prosenttia liikevaihdosta (9,3). Liiketuloksen heikkeneminen johtui pääasiassa sellun hintojen laskusta ja kartonkien pienemmistä toimitusmääristä. Sekä liikevaihto että erityisesti liiketulos paranivat verrattuna vuoden viimeiseen neljännekseen, jolloin liikevaihto oli miljoonaa euroa ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 3 miljoonaa euroa. Merkittävimmät liiketuloksen parannukset edelliseen neljännekseen verrattuna olivat Metsä Boardilla, 27 miljoonaa euroa, ja Metsä Fibrellä, 23 miljoonaa euroa. Metsä Boardin liiketulosta paransivat lähinnä kartongin korkeammat toimitusmäärät sekä parempien käyntiasteiden seurauksena alentuneet tuotantokustannukset. Metsä Fibren myyntimäärä oli ensimmäisellä neljänneksellä 15 prosenttia eli tonnia suurempi kuin edellisellä neljänneksellä. Kertaluonteisia eriä kirjattiin tammi maaliskuun aikana yhteensä nettona -8 miljoonaa euroa, josta tuottoja oli 3 miljoonaa euroa ja kuluja 11 miljoonaa euroa. Kertaluonteisista tuotoista 1 miljoonaa euroa liittyi kuluvarauksen purkuun ja 2 miljoonaa euroa Kaskisten tehtaan kuorija öljykattiloiden myyntiin. Kertaluonteisista kuluista merkittävimmät olivat 8 miljoonan euron kuluvaraus liittyen Tampereella sijaitsevan maapohjan puhdistuskustannuksiin ja 2 miljoonan euron lisäkuluvaraus liittyen Alizayn paperitehtaan sulkemiseen. Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät oli 44 miljoonaa euroa (133). Rahoitustuotot olivat 2 miljoonaa euroa (2), rahoituksen kurssierot 1 miljoonaa euroa (-1) ja rahoituskulut 36 miljoonaa euroa (45). Vertailujakson rahoituskuluihin sisältyy Metsä Fibren lunastusvelvollisuuden alaisille osakkeille maksettuja osinkoja noin 9 miljoonaa euroa. Osuus osakkuusyritysten tuloksista oli -1 miljoonaa euroa (0). Kauden tulos ennen veroja oli 10 miljoonaa euroa (89) ja verot, sisältäen laskennallisen verovelan muutoksen, 8 miljoonaa euroa (26). Katsauskauden tulos oli 2 miljoonaa euroa (63). Konsernin sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä oli 5,5 prosenttia (12,8) ja oman pääoman tuotto 2,5 prosenttia (13,9). Sisältäen kertaluonteiset erät sijoitetun pääoman tuotto oli 4,7 prosenttia (13,2) ja oman pääoman tuotto 0,4 prosenttia (14,7). Tase ja rahoitus Metsä Groupin maksuvalmius on hyvä. Kokonaislikviditeetti oli maaliskuun lopussa 815 miljoonaa euroa (31.12.: 855). Tästä 293 miljoonaa euroa (330) oli likvideinä varoina ja sijoituksina ja 522 miljoonaa euroa (525) taseen ulkopuolisina sitovina luottolupauksina. Konsernilla oli lisäksi lyhytaikaisia rahoitustarpeita varten käytössään ei-sitovia koti- ja ulkomaisia yritystodistusohjelmia ja luottolimiittejä 526 miljoonan euron arvosta.

5 Metsä Group osavuosikatsaus Pörssitiedote 5 (24) Konsernin omavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 28,5 prosenttia ja nettovelkaantumisaste 132 prosenttia (31.12.: 28,3 prosenttia ja 131 prosenttia) Korolliset nettovelat olivat miljoonaa euroa (31.12.: 1 953). Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat 42 miljoonaa euroa (1 3/: 110). Verrattuna vuoden lopun tilanteeseen käyttöpääoma kasvoi ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 33 miljoonalla eurolla, kun se vastaavana aikana viime vuonna kasvoi 83 miljoonalla eurolla. Emoyritys Metsäliitto Osuuskunnan omavaraisuus oli maaliskuun lopussa 61,1 prosenttia ja nettovelkaantumisaste 34 prosenttia (31.12.: 61,3 prosenttia ja 40 prosenttia) Tammi maaliskuun aikana Metsäliitto Osuuskunnan osuuspääomat kasvoivat yhteensä 5,4 miljoonalla eurolla. Varsinainen osuuspääoma pieneni 0,3 miljoonalla eurolla, A- lisäosuuspääoma kasvoi 3,8 miljoonalla eurolla ja B-lisäosuuspääoma 1,9 miljoonalla eurolla. Vuoden 2012 alusta lukien Metsäliitto Osuuskunta otti käyttöön uuden sijoitustuotteen, Pääomabonuksen, jossa jäsen voi merkitä yhden euron määräisiä A-lisäosuuksia sekaemissiossa kunakin vuonna erikseen hallituksen päättämään hintaan antiehtojen mukaisesti. Uusia A-lisäosuuksia tarjotaan merkittäväksi puukaupasta tai osuuskoroista saaduista tuloista. Sekaemission rahasto-osuuden enimmäismäärä on 100 miljoonaa euroa. Henkilöstö Metsä Groupin palveluksessa oli ensimmäisen neljänneksen aikana keskimäärin henkilöä (1 3/: ). Maaliskuun lopussa konsernin henkilöstömäärä oli (31.12.: ), josta Suomessa työskenteli (5 660) ja ulkomailla (6 865) henkilöä. Emoyritys Metsäliitto Osuuskunnan palveluksessa oli maaliskuun lopussa henkilöä (31.12.: 2 723). DI, MBA Mika Joukio aloitti Metsä Tissue Oyj:n toimitusjohtajana Jäsenet Metsäliitto Osuuskunnalla oli maaliskuun lopussa jäsentä (31.12.: ). Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana osuuskuntaan liittyi 748 uutta jäsentä, ja siitä erosi jäsentä. Investoinnit Metsä Groupin investoinnit käyttöomaisuuteen olivat 42 miljoonaa euroa (35). Metsä Boardin rakennemuutos Metsä Boardin rakennemuutos paperiyhtiöstä kartonkiyhtiöksi on edennyt strategian mukaisesti. Toiminnan painopiste on siirtynyt yhä vahvemmin saneerauksesta kehittämiseen, mistä ovat osoituksena vuosina 2012 toteutettavat pakkaustoimialan investoinnit Simpeleen, Äänekosken, Kyron ja Kemin tehtailla. Metsä Board ilmoitti vuonna Halleinin tehtaan divestoinnista sekä päällystettyjen papereiden liiketoimintansa uudelleenjärjestelystä. Vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä kerrottiin Reflexin tehtaan Premium Paper -liiketoiminnan myynnistä sekä siitä, että neuvottelut työntekijöiden kanssa Alizayn tehtaan sulkemiseksi ja Gohrsmühlen tehtaan kannattamattomien liiketoimintojen lopettamiseksi saatiin päätökseen. Kaiken

6 Metsä Group osavuosikatsaus Pörssitiedote 6 (24) kaikkiaan näiden toimien vaikutuksen yhtiön vuotuiseen liiketulokseen ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan noin 110 miljoonaa euroa positiivinen verrattuna vuoden toteutuneisiin lukuihin. Tulosvaikutuksen arvioidaan toteutuvan pääosin jo vuonna 2012 ja täysimääräisesti vuodesta 2013 alkaen. Toimenpiteisiin liittyvät olennaiset kertaluonteiset erät kirjattiin vuonna. Metsä Board jatkaa Gohrsmühlen tehtaalla Chromolux-erikoispaperi ja -kartonkiliiketoimintaa sekä suunnittelee taivekartongin arkitustoiminnan aloittamista. Toimenpiteet business park - konseptin muodostamiseksi Gohrsmühlessa jatkuvat yhdessä työntekijöiden edustajien kanssa uusien työpaikkojen luomiseksi tehdasalueelle. Alizayssa suunnitellaan vapaaehtoisen uudelleenteollistamisprojektin käynnistämistä. Projektia toteutetaan yhteistyössä Metsä Boardin, työntekijöiden edustajien sekä paikallisten viranomaisten kesken. Projektin tavoitteena on luoda uusia työpaikkoja ja liiketoimintoja Alizayn tehdasalueelle. Liiketoiminta-alueet Puunhankinta Puunhankinnan liikevaihto oli katsauskaudella 404 miljoonaa euroa (1 3/: 376) ja liiketulos 6 miljoonaa euroa (8). Verrattuna edelliseen neljännekseen liiketulos pysyi euromääräisesti samalla tasolla (10 12/: 7). Kotimaassa puukauppa oli edellisiä vuosia vilkkaampaa. Tammikuussa puukauppaa vauhdittivat joulun jälkeiset myrskyt. Suomen metsäteollisuuden ostomäärä yksityismetsistä oli tammi maaliskuussa 8,4 miljoonaa kuutiometriä (3,8). Myrskypuiden oston vähentyessä puun hinnat nousivat myrskytuhoa edeltäneelle tasolle. Metsäliitto Puunhankinta osti aktiivisesti puuta myrskytuhoalueilla. Erityisjärjestelyjen kuten toimitusten suuntaamisen sekä pakkas- ja kasteluvarastojen avulla myrskypuuta pystyttiin ottamaan vastaan merkittävästi. Katsauskauden edetessä osto painottui kesäkorjuukelpoisiin leimikoihin ja metsäenergian osalta latvusmassaan. Venäjällä, Baltiassa ja Ruotsissa talvikorjuun aloitus siirtyi normaalia myöhäisemmäksi sääoloista johtuen. Talven loppua kohden tarjonta kuitenkin lisääntyi ja kuitupuun osalta käännyttiin ylitarjonnan puolelle. Tukkien tarjonta oli koko katsauskauden kysyntää alhaisempi Venäjällä ja Baltiassa. Ruotsissa vuodenvaihteen myrskytuhot aiheuttivat alueellisesti jonkin verran ylitarjontaa kuitupuusta. Puun toimitukset Metsä Groupin tuotantolaitoksille sujuivat suunnitellusti. Huolimatta myöhään alkaneesta talvesta puun korjuutavoitteet saavutettiin ja puun varastotilanne on pääsääntöisesti suunnitellulla tasolla. Tammi maaliskuussa Metsäliitto Puunhankinta toimitti tuotantolaitoksille puuta 8,1 miljoonaa kuutiometriä (7,7). Metsäliitto Osuuskunnan jäsenille järjestettiin erilaisia tapahtumia, muun muassa metsäverotuksen te toja. Vuoden alussa omistajajäsenten palveluvalikoimaan kehitettiin uusi sijoitustuote, Pääomabonus, joka on herättänyt mielenkiintoa pitkäaikaisesta sijoittamisesta kiinnostuneiden jäsenten keskuudessa.

7 Metsä Group osavuosikatsaus Pörssitiedote 7 (24) Puutuoteteollisuus Metsä Woodin liikevaihto oli tammi maaliskuussa 222 miljoonaa euroa (238) ja liiketulos 4 miljoonaa euroa (5). Liiketulokseen ei sisälly kertaluonteisia eriä. Verrattuna edelliseen neljännekseen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä parani 4 miljoonalla eurolla (10 12/: 0). Metsä Woodin liiketoiminta supistui kokonaisuutena ensimmäisen neljänneksen aikana, vaikka teollisissa segmenteissä saavutettiinkin kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Asiakaspalvelukonseptien onnistuneen toteutuksen, tarkan kustannusseurannan ja sitoutuneen pääoman hallinnan ansiosta liiketoiminnan kannattavuus oli olosuhteisiin nähden tyydyttävä. Rakentamisen tuotteiden myyntiä hidasti pitkään jatkunut talvikausi päämarkkinoilla. Myynnin supistuminen valmistaloteollisuuden asiakkaille sekä projekteihin heikensi kannattavuutta. Panostukset tuotekehitykseen ja puurakentamisen ratkaisujen tuotteistamiseen jatkuivat. Vanerituotteiden myyntimäärät pienenivät, kun muun muassa betonoinnin sesonki viivästyi useilla markkinoilla. Kannattavuus pysyi entisellään tuotteiden arvonlisäyksen ja kustannusten hallinnan ansiosta. Sahatavaran markkinahinnat elpyivät asteittain hyvin alhaiselta lähtötasoltaan useiden sahatavaratoimittajien vuodenvaihteessa toteuttamien tuotannonrajoitusten ansiosta. Heikko markkinatilanne kuitenkin jatkui markkina-alueiden vähäisen kasvun vuoksi. Sahauksen tulos oli epätyydyttävä. Jatkojalosteiden kysyntä Euroopassa pysyi vaimeana. Kotitalouksien kulutusmahdollisuudet eivät ole kohentuneet, ja lisäksi jatkuva taloudellinen epävarmuus on hidastanut kodin kunnostamisen ja remontoimisen tuotteiden kysyntää. Kannattavuus parani sisäisten tehostamistoimien ansiosta. Teollisten asiakkaiden tarpeisiin lanseerattiin uuden sukupolven betonimuottivanerit, jotka tarjoavat laadukkaamman valupinnan ja kestävämmät muottilevyt. Kerto-tuoteperhettä laajennettiin uudella kattopalkilla, joka soveltuu muun muassa matalaenergia- ja passiivirakentamiseen ja jonka ainutlaatuinen rakenne takaa palkin suoruuden ja vakauden. Sellu Metsä Fibren liikevaihto laski vuoden ensimmäisellä neljänneksellä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna neljä prosenttia ja oli 326 miljoonaa euroa (340). Sellun myyntimäärä nousi viimevuotisesta 13 prosenttia ja oli tonnia ( ). Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 43 miljoonaa euroa (96). Liikevaihdon ja tuloksen heikkeneminen oli pääasiassa seurausta sellun hintojen laskusta. Kertaluonteiset erät olivat 2 miljoonaa euroa, ja ne liittyivät Kaskisten tehtaan kuori- ja öljykattiloiden myyntiin. Sellun valuuttamääräiset markkinahinnat olivat havusellulla keskimäärin 13 prosenttia ja lehtisellulla 15 prosenttia heikommat edellisen vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Toisaalta dollarin keskikurssi vahvistui noin neljä prosenttia suhteessa euroon.

8 Metsä Group osavuosikatsaus Pörssitiedote 8 (24) Vuoden viimeiseen neljännekseen verrattuna liikevoitto parani lähinnä suurempien myyntimäärien ja osittain myös kohonneiden myyntihintojen ansiosta (10 12/: 20 milj. euroa). Katsauskauden aikana sellun hinnat olivat nousussa. Havusellun hinta Euroopassa oli tammikuun alussa 830 dollaria tonnilta ja maaliskuun lopussa 840 dollaria. Lehtisellun vastaavat hinnat olivat 670 ja 760 dollaria. Selluyksiköiden automaattiseen seurantaan kehitetty RFID-järjestelmä on otettu käyttöön Rauman, Kemin ja Joutsenon tehtailla. Järjestelmä on käytössä kaikilla tehtailla ja keskeisissä lastaussatamissa toisella vuosineljänneksellä. RFID-järjestelmä tehostaa toimitusketjun hallintaa ja parantaa toimitusten virheettömyyttä. Viime kesänä käynnistynyt merkittävä bioenergiainvestointi, Joutsenon tehtaan kaasutuslaitos, on nyt harjakorkeudessa. Laitos otetaan koekäyttöön kesällä, ja normaalituotanto alkaa ensi syksynä. Kun kaasutuslaitos valmistuu, Joutsenon tehtaasta tulee Suomen ensimmäinen hiilidioksidineutraali tuotantolaitos. Silloin tehdas ei tarvitse normaaliajossa ulkopuolista energiaa vaan tuottaa kaiken energian itse puuperäisistä polttoaineista. Metsä Fibre on tehnyt esiselvitystä biokaasua tuottavan biojalostamon rakentamisesta Joutsenon tehtaan yhteyteen yhdessä Gasumin ja Helsingin Energian kanssa. Mikäli selvityksiä jatketaan, seuraavassa vaiheessa arvioitaisiin muun muassa laitoksen ympäristövaikutukset. Tavoitteena on saada mahdollisen investointipäätöksen tekemistä varten tarvittavat tiedot valmiiksi vuoteen 2013 mennessä. Kartonki ja paperit Metsä Boardin liikevaihto oli tammi maaliskuussa 545 miljoonaa euroa (1 3/: 685) ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 5 miljoonaa euroa (43). Liiketulosta heikensivät alemmat kartongin toimitusmäärät sekä sellun alempi hinta. Tuotantokustannusten aleneminen sekä Yhdysvaltain dollarin ja Iso-Britannian punnan vahvistuminen euroon nähden paransivat hieman tulosta. Verrattuna edelliseen neljännekseen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä nousi 27 miljoonalla eurolla (10 12/: -22). Liiketulosta paransivat lähinnä kartongin korkeammat toimitusmäärät sekä parempien käyntiasteiden seurauksena alentuneet tuotantokustannukset. Suljettavien ja uudelleenjärjesteltävien yksiköiden tappiot rasittivat tulosta edelleen ensimmäisellä neljänneksellä noin 15 miljoonaa euroa. Liiketulokseen kirjatut kertaluonteiset erät olivat tammi maaliskuussa nettona -10 miljoonaa euroa. Suurimmat erät olivat 8 miljoonan euron kuluvaraus liittyen Tampereella sijaitsevan maapohjan puhdistuskustannuksiin ja 2 miljoonan euron lisäkuluvaraus liittyen Alizayn paperitehtaan sulkemiseen. Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät oli -4 miljoonaa euroa (46). Nettokorot ja muut rahoituskulut olivat 16 miljoonaa euroa (17) ja rahoituseriin kirjatut kurssierot 2 miljoonaa euroa (2).

9 Metsä Group osavuosikatsaus Pörssitiedote 9 (24) Ilman kertaluonteisia eriä katsauskauden tulos ennen veroja oli -9 miljoonaa euroa (28), osakekohtainen tulos -0,02 euroa (0,07) ja sijoitetun pääoman tuotto 1,7 prosenttia (7,8). Sisältäen kertaluonteiset erät tulos ennen veroja oli -18 miljoonaa euroa (31), osakekohtainen tulos -0,05 euroa (0,08) ja sijoitetun pääoman tuotto -0,4 prosenttia (8,4). Metsä Boardin omavaraisuusaste maaliskuun lopussa oli 27,8 prosenttia ja nettovelkaantumisaste 104 prosenttia (31.12.: 27,4 prosenttia ja 106 prosenttia). Metsä Boardin tietyissä lainasopimuksissa on asetettu 120 prosentin raja yhtiön nettovelkaantumisasteelle ja 30 prosentin raja omavaraisuusasteelle. Lainasopimuksissa määritellyllä tavalla laskettu nettovelkaantumisaste oli maaliskuun lopussa noin 74 prosenttia ja omavaraisuusaste noin 34 prosenttia. Metsä Board Oyj:n osavuosikatsaus on julkaistu klo Pehmo- ja ruoanlaittopaperit Metsä Tissuen tammi maaliskuun liikevaihto oli 244 miljoonaa euroa (241). Liikevaihdon lievän nousun taustalla oli myyntivolyymin kasvu. Muun muassa omien tuotemerkkien myynti kasvoi 3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Liiketulos oli 10 miljoonaa euroa (7). Tulos parani hieman lähinnä alhaisempien sellun ja kiertokuidun hintojen ansiosta. Muiden kulujen osalta energian osuus oli kylmästä alkutalvesta johtuen suuri ja kemikaalien ja pakkausmateriaalien hinnat jatkoivat nousuaan. Lisäksi Saksan Dürenin tehtaan kustannukset olivat edelleen tavanomaista korkeampia. Puolan kolmivuotinen investointiohjelma eteni suunnitelmien mukaisesti Krapkowicen tehtaalla. Konstancin-Jeziornan tehtaan tuotanto suljettiin maaliskuun loppupuolella. Metsä Tissue sijoittui ensimmäiselle sijalle vuoden 2012 Energy Master Award -arvioinnissa. Palkinto myönnettiin projektille, joka keskittyy pehmopaperituotannossa syntyvien hiilidioksidipäästöjen alentamiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen. Metsä Groupin pehmo- ja ruoanlaittopaperiliiketoiminta sijoittui parhaaksi kestävän kehityksen raportoinnin ja ympäristöjohtamisjärjestelmien kategoriassa WWF:n vertailussa, jossa pehmopaperintuottajia arvioitiin yhtiöiden ekologisen jalanjäljen perusteella. Arvioinnissa käytiin läpi yritysten koko tuotannon tärkeimmät ympäristökriteerit kuten puukuidun hankinta kestävästi hoidetuista metsistä, tuotannon ympäristötehokkuus sekä julkinen raportointi. Yhtenäisiin toimintatapoihin ja toiminnanohjausjärjestelmään tähtäävässä koko yhtiön kattavassa projektissa Suomen yksiköt ottivat raportointikauden päättyessä käyttöön uudet prosessit ja järjestelmän. Hanke päättyy kesällä Itä-Euroopan yksiköiden käyttöönoton myötä. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Metsä Groupin emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Board ja Itochu Corporation sopivat huhtikuussa kaupasta, jolla Itochu hankkii 24,9 prosentin strategisen omistuksen Metsä Fibrestä 472 miljoonalla eurolla. Kaupan arvioidaan toteutuvan lähipäivinä.

10 Metsä Group osavuosikatsaus Pörssitiedote 10 (24) Lisäksi Metsäliitto Osuuskunta käytti UPM-Kymmenen omistamia Metsä Fibren osakkeita koskevaa osto-oikeuttaan UPM:n 11,0 prosentin omistusta Metsä Fibressä koskevan osto-oikeuden toteuttamishinta oli 150 miljoonaa euroa. Kauppojen jälkeen Metsäliitto Osuuskunnan omistus Metsä Fibressä pienenee 50,2 prosenttiin ( : 56,8 prosenttia ja : 67,8 prosenttia) ja Metsä Boardin 24,9 prosenttiin (32,2). Itochun omistusosuudeksi tulee 24,9 prosenttia (0). Samalla osapuolet solmivat kaupallisen sopimuksen, jossa määritellään uudelleen Itochun asema Metsä Fibren pitkäkuituisen sellun myyntiedustajana Aasiassa ja Metsä Fibren asema Itochun lyhytkuituisen sellun myyntiedustajana Euroopassa. Sopimuksen nojalla Metsä Fibre myy Aasiaan vuosittain tonnia sellua ja Itochu Eurooppaan tonnia sellua. Kaupan arvioidaan parantavan Metsä Groupin omavaraisuusastetta vähintään neljän prosenttiyksikön verran kauppahinnan käyttötavasta riippuen. Nettovelkaantumisasteen arvioidaan paranevan 30 prosenttiyksikköä. Metsä Board Oyj allekirjoitti toukokuussa yhteensä 600 miljoonan euron sitovan syndikoidun luottosopimuksen, jolla jälleenrahoitetaan erääntyvä 500 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina. Luotto koostuu heti käytettävissä olevasta 100 miljoonan euron luottolimiitistä sekä yhteensä 500 miljoonan euron maaliskuun lopussa 2013 nostettavissa olevista lainoista. Luottolimiitti erääntyy kolmen vuoden päästä. Lainoista 150 miljoonaa euroa erääntyy ja 350 miljoonaa euroa Luotto on vakuudeton lainojen nostoon saakka. Riskit ja epävarmuustekijät Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt tulevaisuutta koskevat arviot ja kannanotot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin. Ne sisältävät riskejä ja muita epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että tulokset poikkeavat niitä koskevista kannanotoista. Lyhyellä aikavälillä Metsä Groupin tulokseen vaikuttavat erityisesti lopputuotteiden hinta ja kysyntä, raaka-ainekustannukset, energian hinta sekä euron kurssikehitys. Metsähallitus jätti maaliskuussa Helsingin käräjäoikeuteen vahingonkorvauskanteen, jolla se vaatii Metsä Groupia ja kahta muuta metsäteollisuusyhtiötä korvaamaan väitetyn vahingon yhteisvastuullisesti perustuen kiellettyyn hintayhteistyöhön raakapuumarkkinoilla. Kanne liittyy markkinaoikeuden tekemään päätökseen, jonka mukaan edellä mainitut yritykset olivat syyllistyneet kilpailunrajoituslain rikkomukseen raakapuumarkkinoilla. Lisäksi jotkut Suomen kunnat ja seurakunnat sekä joukko yksityishenkilöitä ovat viime aikoina laittaneet vireille vastaavia kanteita. Kaikkien Metsä Groupin tiedossa olevien yhtiöön yhteisvastuullisesti muiden edellä mainittujen yhtiöiden kanssa kohdistettujen kannevaatimusten määrä on yhteensä noin 233 miljoonaa euroa, josta määrästä vaihtoehtoisesti yksin Metsä Groupiin on kohdistettu noin 84 miljoonaa euroa. Lisäksi edellä mainittuihin kanteisiin liittyy korko- ja arvonlisäveroon liittyviä vaateita. Metsä Group katsoo vahingonkorvausvaateiden olevan perusteettomia eikä ole kirjannut niihin liittyen varauksia. Metsä Groupin vuoden vuosikertomuksessa on laajemmin selostettu yrityksen toimintaan liittyviä riskejä.

11 Metsä Group osavuosikatsaus Pörssitiedote 11 (24) Lähiajan näkymät Kotimaassa kesällä korjattavien leimikoiden kysyntä jatkuu hyvänä erityisesti tukkivaltaisten uudistushakkuiden sekä harvennusleimikoiden osalta. Myös hankintapuulla on hyvä kysyntä. Puutuoteteollisuuden liiketuloksen odotetaan vahvistuvan toisen neljänneksen aikana. Erityisesti rakentamisen odotetaan elpyvän kysynnän kausivaihtelun johdosta. Ensimmäisen neljänneksen aikana kasvaneet toimitusmäärät ja hintojen nousutrendi luovat hyvän pohjan selluliiketoiminnan tuleville kuukausille, mikäli yleisessä taloustilanteessa ei tapahdu negatiivista kehittymistä. Kartongin tilauskannat ovat normalisoituneet ja käyntiasteet parantuneet selvästi vuoden vaihteen tasosta. Kartongin toimitusmäärien arvioidaan toisella vuosineljänneksellä paranevan ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Kartonkien hintatasojen ei arvioida olennaisesti muuttuvan lähikuukausina. Paperituotteiden toimitusmäärien ei odoteta merkittävästi muuttuvan toisella vuosineljänneksellä. Päällystämättömän hienopaperin hinnan arvioidaan jonkin verran nousevan ja päällystetyn paperin hintatason pysyvän keskimäärin vakaana. Pehmo- ja ruoanlaittopapereiden kysynnän ennakoidaan kasvavan maltillisesti. Lisämyyntiä haetaan tuoteuutuuksien avulla. Korkeat energian ja raaka-aineiden hinnat tulevat edelleen asettamaan haasteita yhtiön tuloskehitykselle. Omiin tuotemerkkeihin pohjautuvan liikevaihdon kasvu, kassavirran kasvu sekä liiketuloksen parannus ovat kuluvan vuoden päätavoitteita. Metsä Groupin liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan vuoden 2012 toisella neljänneksellä paranevan edellisestä neljänneksestä. Osuuskorkoesitys Metsäliitto Osuuskunnan hallitus on ehdottanut hallintoneuvostolle, että jäsenten sijoittamalle sääntömääräiselle osuuspääomalle maksetaan korkoa 5,5 prosenttia vuodelta (5,5 prosenttia vuodelta 2010). Lisäosuuspääoma A:lle ehdotettu korko on 5,0 prosenttia (5,0), ja lisäosuuspääoma B:lle ja C:lle ehdotettu korko on 4,5 prosenttia (4,5). Esitys on käsitelty maaliskuussa Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvostossa, joka puolestaan on tehnyt osuuskoron määrästä esityksen kokoontuvan edustajiston päätettäväksi. Espoossa Hallitus Lisätietoja: Vesa-Pekka Takala, talousjohtaja, Metsä Group, puh Reeta Kaukiainen, viestintäjohtaja, Metsä Group, puh ,

12 Metsä Group osavuosikatsaus Pörssitiedote 12 (24) SEGMENTIT Puunhankinta 1 3/12 1 3/ /11 Liikevaihto EBITDA , ilman kertaeriä Poistot ja arvonalentumiset Liiketulos , ilman kertaeriä , % liikevaihdosta 1,5 2,0 1,7 Investoinnit Henkilöstö kauden lopussa Puutuoteteollisuus 1 3/12 1 3/ /11 Liikevaihto EBITDA , ilman kertaeriä Poistot ja arvonalentumiset Liiketulos , ilman kertaeriä , % liikevaihdosta 1,9 2,2 1,3 Investoinnit Henkilöstö kauden lopussa Selluteollisuus 1 3/12 1 3/ /11 Liikevaihto EBITDA , ilman kertaeriä Poistot ja arvonalentumiset Liiketulos , ilman kertaeriä , % liikevaihdosta 13,0 28,1 20,5 Investoinnit Henkilöstö kauden lopussa Kartonki- ja paperiteollisuus 1 3/12 1 3/ /11 Liikevaihto EBITDA , ilman kertaeriä Poistot ja arvonalentumiset Liiketulos , ilman kertaeriä , % liikevaihdosta 0,9 6,3 2,4 Investoinnit Henkilöstö kauden lopussa

13 Metsä Group osavuosikatsaus Pörssitiedote 13 (24) Pehmo- ja ruoanlaittopaperit 1 3/12 1 3/ /11 Liikevaihto EBITDA , ilman kertaeriä Poistot ja arvonalentumiset Liiketulos , ilman kertaeriä , % liikevaihdosta 3,9 2,7 2,1 Investoinnit Henkilöstö kauden lopussa Muu toiminta 1 3/12 1 3/ /11 Liikevaihto EBITDA , ilman kertaeriä Poistot ja arvonalentumiset Liiketulos , ilman kertaeriä Investoinnit Henkilöstö kauden lopussa Muu toiminta sisältää mm. Metsä Groupin konsernipalvelut ja Metsäliitto Osuuskunnan holding-toiminnan sekä osuuden Kiinteistö Oy Metsätapiolan liiketoiminnasta (48,98 %). Sisäinen myynti ja eliminoinnit 1 3/12 1 3/ /11 Liikevaihto EBITDA , ilman kertaeriä Poistot ja arvonalentumiset Liiketulos , ilman kertaeriä Metsä Group 1 3/12 1 3/ /11 Liikevaihto EBITDA , ilman kertaeriä Poistot ja arvonalentumiset Liiketulos , ilman kertaeriä , % liikevaihdosta 4,0 9,3 5,9 Investoinnit Henkilöstö kauden lopussa EBITDA = Liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

Metsä Groupin vuoden 2012 liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 252 miljoonaa euroa

Metsä Groupin vuoden 2012 liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 252 miljoonaa euroa Metsä Group tilinpäätöstiedote Pörssitiedote 1 (28) Metsä Groupin vuoden liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 252 miljoonaa euroa Loka joulukuun liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 71 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Metsä Groupin vuoden 2013 liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 342 miljoonaa euroa

Metsä Groupin vuoden 2013 liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 342 miljoonaa euroa Metsä Group tilinpäätöstiedote Pörssitiedote 1 (29) Metsä Groupin vuoden liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 342 miljoonaa euroa Loka joulukuun liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 87 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Metsä Groupin tammi maaliskuun liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 105 miljoonaa euroa

Metsä Groupin tammi maaliskuun liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 105 miljoonaa euroa Metsä Group Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 Pörssitiedote 1 (31) Metsä Groupin tammi maaliskuun liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 105 miljoonaa euroa Tulos vuoden 2014 ensimmäiseltä neljännekseltä Liikevaihto

Lisätiedot

Metsä Group tilinpäätöstiedote 2014 5.2.2015 klo 12 Sivu 1/27 METSÄ GROUP TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

Metsä Group tilinpäätöstiedote 2014 5.2.2015 klo 12 Sivu 1/27 METSÄ GROUP TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Metsä Group tilinpäätöstiedote 2014 Sivu 1/27 METSÄ GROUP TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 .00 Sivu 2/27 METSÄ GROUPIN VUODEN 2014 LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 418 MILJOONAA EUROA LOKA JOULUKUUN LIIKETULOS

Lisätiedot

M-real Oyj:n liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 59 miljoonaa euroa vuonna 2011

M-real Oyj:n liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 59 miljoonaa euroa vuonna 2011 M-real Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2011 9.2.2012 klo 12:00 M-real Oyj:n liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 59 miljoonaa euroa vuonna 2011 Vuoden 2011 tulos Liikevaihto 2 485 miljoonaa euroa (Q1-Q4/2010:

Lisätiedot

Metsä Group osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 7.5.2015 klo 12 Sivu 1/26 METSÄ

Metsä Group osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 7.5.2015 klo 12 Sivu 1/26 METSÄ Sivu 1/26 METSÄ GROUP OSAVUOSIKATSAUSS TAMMI MAALISKUU Metsä Group osavuosikatsaus 1. 1. 31.3..00 Sivu 2/26 METSÄ GROUPIN TAMMI MAALISKUUN LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 129 MILJOONAA EUROA TAMMI

Lisätiedot

Metsä Board tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 5.2.2015 klo 12 Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

Metsä Board tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 5.2.2015 klo 12 Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 :00 Sivu 2/29 METSÄ BOARD OYJ:N LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 136,5 MILJOONAA EUROA VUONNA 2014 VUODEN 2014 TULOS Liikevaihto 2 008,4 miljoonaa

Lisätiedot

METSÄ BOARD OYJ OSAVUOSIKATSAUS Q2/2015

METSÄ BOARD OYJ OSAVUOSIKATSAUS Q2/2015 Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ OSAVUOSIKATSAUS Q2/2015 Sivu 2/29 METSÄ BOARD OYJ:N VUODEN 2015 ENSIMMÄISEN PUOLISKON LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 90,2 MILJOONAA EUROA TULOS VUODEN 2015 ENSIMMÄISELTÄ

Lisätiedot

Metsäliitto-konsernin vuoden 2007 tulos Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 22 prosenttia 276 miljoonaan euroon

Metsäliitto-konsernin vuoden 2007 tulos Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 22 prosenttia 276 miljoonaan euroon Tilinpäätöstiedote 6.2.2008 1 (20) Metsäliitto-konsernin vuoden tulos Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 22 prosenttia 276 miljoonaan euroon Vuoden tulos Liikevaihto 7 669 miljoonaa euroa (8

Lisätiedot

METSÄ GROUPIN TILINPÄÄTÖS

METSÄ GROUPIN TILINPÄÄTÖS METSÄ GROUPIN TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2013 LIIKEVAIHTO MILJ. EUROA LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ, MILJ. EUROA SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ, % 5 500 600 16 4 400 500 400

Lisätiedot

5,0 METSÄ GROUP TILINPÄÄTÖS 2014

5,0 METSÄ GROUP TILINPÄÄTÖS 2014 5,0 122 000 30 10 500 METSÄ GROUP TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYS 2 Hallituksen toimintakertomus 9 Ylijäämän käyttöehdotus KONSERNI 10 Laaja tuloslaskelma 11 Tase 12 Laskelma oman pääoman muutoksista 13 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2006

Tilinpäätöstiedote 2006 Tilinpäätöstiedote 2006 6.2.2007 M-real Oyj Pörssitiedote 6.2.2007 klo 12.00 M-REALIN VUODEN 2006 TULOS TAPPIOLLINEN M-realin tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä parani vuonna 2006-92 miljoonaan

Lisätiedot

SUOMEN TYÖRIIDAT HEIKENSIVÄT M-REALIN TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKETULOSTA

SUOMEN TYÖRIIDAT HEIKENSIVÄT M-REALIN TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKETULOSTA M-real Oyj Pörssitiedote 29.7.2005 klo 13.00 1(23) SUOMEN TYÖRIIDAT HEIKENSIVÄT M-REALIN TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKETULOSTA M-real-konsernin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä laski vuoden toisella

Lisätiedot

Osavuosi- katsaus tammi kesäkuu 2011

Osavuosi- katsaus tammi kesäkuu 2011 Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2011 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2011 Page 1 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.8.2011 klo 09.45 Ahlstromin osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2011: Strategian toteutus eteni vakaasti

Lisätiedot

UPM:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013

UPM:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 UPM:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 Q4/2013 (verrattuna Q4/2012) Tulos osaketta kohti ilman kertaluonteisia eriä oli 0,27 (0,20) euroa ja raportoitu 0,06 ( 2,83) euroa Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä

Lisätiedot

UPM:n tilinpäätöstiedote 2006

UPM:n tilinpäätöstiedote 2006 UPM:n tilinpäätöstiedote 2006 Vuoden 2006 tulos osaketta kohti oli 0,65 euroa (0,50 euroa vuonna 2005), ilman kertaluonteisia eriä 0,80 euroa (0,54). Koko vuoden liikevoitto oli 536 (318) miljoonaa euroa,

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2011 Kasvu jatkui ja kannattavuus parani selvästi kolmannella neljänneksellä

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2011 Kasvu jatkui ja kannattavuus parani selvästi kolmannella neljänneksellä Osavuosikatsaus Q3 Tammi-syyskuu 2011 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 27.10.2011 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2011 Kasvu jatkui ja kannattavuus parani selvästi kolmannella

Lisätiedot

UPM:n tilinpäätöstiedote 2009

UPM:n tilinpäätöstiedote 2009 UPM:n tilinpäätöstiedote 2009 Q4/2009 Tulos osaketta kohti oli 0,57 ( 0,56) euroa, ilman kertaluonteisia eriä 0,21 ( 0,19) euroa Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 186 (tappio 46) miljoonaa euroa

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi kannattavuutta

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi kannattavuutta Osavuosikatsaus Q2 Tammi-kesäkuu 2011 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 11.8.2011 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi

Lisätiedot

Osavuosi- katsaus tammi maaliskuu 2013

Osavuosi- katsaus tammi maaliskuu 2013 Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2013 Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2013 Sivu 1 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 25.4.2013 klo 09.00 Ahlstromin osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2013 Liikevaihto ja kannattavuus

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2010

Tilinpäätöstiedote 2010 Tilinpäätöstiedote 2010 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 1.2.2011 klo 12.00 Ahlstromin tilinpäätöstiedote 2010: Vahva rahavirta ja liikevaihdon kasvu jatkui Loka-joulukuu 2010 verrattuna loka-joulukuuhun 2009:

Lisätiedot

Pörssitiedote 23.4.2014 klo 13.00

Pörssitiedote 23.4.2014 klo 13.00 Pörssitiedote 23.4.2014 klo 13.00 STORA ENSO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 23.4.2014 klo 13.00 Stora Enson vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen tulos Selvästi suurempi operatiivinen liiketulos kustannusten laskun

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2009

Tilinpäätöstiedote 2009 Tilinpäätöstiedote 2009 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 3.2.2010 klo 12.10 Ahlstromin tilinpäätöstiedote 2009: Rahavirta ja tase vahvistuivat merkittävästi Vuosi 2009 verrattuna vuoteen 2008 Liikevaihto 1 596,1

Lisätiedot

M-REAL VUOSI 2004. Tilinpäätösraportti

M-REAL VUOSI 2004. Tilinpäätösraportti M-REAL VUOSI 2004 Tilinpäätösraportti Tietoja osakkeenomistajille M-real julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2005 seuraavasti Perjantaina 4. 2. Vuoden 2004 tilinpäätöstiedote Torstaina 28. 4. Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi Osavuosikatsaus Q1 Tammi maaliskuu 2012 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 26.4.2012 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia

Lisätiedot

Metsäliitto-konserni 2010

Metsäliitto-konserni 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 Metsäliitto on noin 30 maassa toimiva metsäteollisuuskonserni, jonka tuotteissa ja palveluissa yhdistyvät vastuullinen metsätalous ja innovatiivinen teknologia. Metsäliitto tuottaa huipputuotteita

Lisätiedot

METSÄ GROUP VUOSIKERTOMUS 2011

METSÄ GROUP VUOSIKERTOMUS 2011 METSÄ GROUP VUOSIKERTOMUS 2011 METSÄ GROUP VUOSIKERTOMUS 2011 2 PÄÄjOhTajan KaTSaUS 4 yhtenäinen METSÄ GROUP 6 TOIMInTayMPÄRISTö 8 STRaTEGIa 10 TUOTanTO ja MyynTI 11 TaPahTUMaT VUOnna 2011 12 UUdISTUVa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 Fit for Growth -uudelleenjärjestelyohjelma käynnistyi hyvin Kolmas neljännes: Liikevaihto kasvoi 2 % 567,2 miljoonaan euroon (558,3) valuuttakurssimuutosten suotuisan

Lisätiedot

12 Toimialakatsaukset. 14 Aikakauslehtipaperit 16 Sanomalehtipaperit 18 Hieno- ja erikoispaperit 20 Tarramateriaalit 22 Puutuotteet 24 Muu toiminta

12 Toimialakatsaukset. 14 Aikakauslehtipaperit 16 Sanomalehtipaperit 18 Hieno- ja erikoispaperit 20 Tarramateriaalit 22 Puutuotteet 24 Muu toiminta VUOSIKERTOMUS 2007 Varsinainen yhtiökokous UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 26.3.2008 klo 14.30 Helsingin Messukeskuksessa, osoite Messuaukio 1, 00520 Helsinki. Tarkemmat

Lisätiedot

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 53 Tikkurila-konserni Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Tunnuslukujen kaavat Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot