COTOOL dokumentaatio Projektisuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "COTOOL dokumentaatio Projektisuunnitelma"

Transkriptio

1

2 Table of Contents 1 Johdanto Versiohistoria Projektin kuvaus Projektissa käytetyt termit ja lyhenteet Osapuolet ja henkilöstö Asiakas Toimittaja Mentor Tavoitteet ja lopetuskriteerit Asiakkaan tavoitteet Toimittajan tavoitteet Henkilökohtaiset oppimistavoitteet Projektin keskeytyskriteerit Projektin lopetuskriteerit Resurssit ja budjetointi Henkilöstö Materiaalit Budjetti Työkäytännöt ja työkalut Käytännöt Iteratiivinen kehitys Iteraation suunnitelu Katselmoinnit Pariohjelmointi Evolutiivinen kehitys, yksinkertainen suunnittelu ja refaktorointi Automaattiset testit läpäisevä koodi Reflection Workshop Testaus Priorisointi Käytettävät työkalut Testausalueet ja niiden vastuuhenkilöt Testausmetodit Virheiden raportointi Virheiden luokitus ja priorisointi Testitulosten käyttö Dokumentointi Dokumentit ja vastuut Riskienhallinta Tuntiraportointi Sovelluksen koon raportointi Kommunikaatio Iteraatiodemo Bugien hallinta Versionhallinta Ohjelmointikäytännöt Ohjelmakoodin kommentointi Vertaisryhmätestaus Vaatimusten hallinta Laadunvarmistussuunnitelma Johdanto Projektitason aiheet

3 Projektin tärkeimmät laatutavoitteet Laadun arviointi Iteraatiotason aiheet Ensimmäinen iteraatio Toinen iteraatio Työkalut Palvelimella Työasemissa Standardit Projektin vaiheistus Aikataulu Projektisuunnittelu Toteutus Toteutus 1a ( ) Toteutus 1b ( ) Toteutus 1a ja 1b tehtävät Toteutus Riskienhallinta ja -loki Viitteet

4 1 (40) 1 Johdanto 1.1 Versiohistoria Versiohistoria Versio Pvm Tekijä Kuvaus Hyväksyjä JI Pohjan luonti, lisätty kappale JI Lisätty kappale JI Päivitetty kappale 1 Lisätty kappaleet 2, 3, 5.1.1, ja Lisätty tehtävä luentoja varten JI Päivitetty kappaleita 1, 2, 3 ja 5 Lisätty kappale JI Päivitetty käsite- ja lyhenneluetteloa, päivitetty osapuolet toimittajan osalta. Siirretty internet-viittaukset kappaleeseen Viitteet. Arvioitu resurssimatriisi (4.1) Laskettu projektin budjetti (4.3) Lisätty kappaleet 5.1.6, 5.1.9, , , ja 5.13 Päivitetty kappale Siirretty riskienhallinta (5.1.4) omaan dokumenttiinsa Korjattu kirjoitusvirheitä JI Lisätty tekstiä dokumentaatio ja versionhallinta kappaleisiin. Korjattu kirjoitusvirheitä. Päivitetty tuntilistat JI Lisätty kappaleet 6.3, 6.4. Päivitetty aikataulua kappaleessa JI Päivitetty kappaleita (tavoitteet ja tehtävät) 6.3 ja 6.4 Ulkoasun muotoilua TH Laadunvarmistussuunnitelma tarkennettu, lisätty dokumentteja kappaleeseen Dokumentit ja vastuut. Kappaleeeseen pieniä muutoksia JI Päivitetty kappaleen 4.1 resurssimatriisi, päivitetty tehtävälista ja palautettavat dokumentit kappaleessa TH Laadunvarmistussuunnitelman päivitys: Uudet kappaleet: Valitut käytännöt, pari ohjelmointi, automaattiset testit läpäisevä koodi,testaus: Priorisointi. Lisätty:HttpUnit käytettyihin työkaluihin. Poistettu: Exploratiivinen testaus yksikkötestauksesta JI Työkäytäntöjen päivitys: Tuntiraportointikäytännöt JI Päivitetty kappaleen 4.1 resurssimatriisi ja päivitetty tehtävälista kappaleessa JI Päivitetty kappaleen 2.2 vastuita ja varahenkilöitä. Lisätty AA:n ja JW:n kuvaukset ja tavoitteet kappaleeseen Petteri Hyytiäinen

5 2 (40) Versio Pvm Tekijä Kuvaus Hyväksyjä JI Päivitetty Pariohjelmointikappaletta Projektitason valittuihin käytäntöihin. Lisätty valittuihin käytäntöihin evolutiivinen kehitys ja refaktorointi TH Laadunvarmistussuunnitelmassa esiintyviä aikatauluja muutettu JI Yksinkertaistettu 5 kappaleen rakennetta. Siirretty mm. Laadunvarmistussuunnitelman Käytettävät työmenetelmät ja Testaus suoraan kappaleen 5.1 alle. Päivitetty useita työmenetelmitä kappaleessa JI Päivitetty aikataulu kappaleessa 6.1. Päivitetty työkalut työasemissa. Päivitetty viitteisiin/termeihin EMMA ja JUnit. Lisätty laadun arviointiin LOC ja EMMA. Poistettu yksikkötestien taso "huomautettavaa". Lisätty työmenetelmä Reflection Workshop kappaleeseen JI Päivitetty resurssimatriisi ja kumulatiiviset tunnit kappaleessa 4. Päivitetty toteutus 1a ja 1b iteraatioiden tehtävätaulukko kappaleessa Petri Saloma 1.2 Projektin kuvaus Tavoitteena on luoda visuaalisesti vakuuttava käyttöliittymä kiinteistön ilmastoon liittyvien lukemien helppolukuiseen esittämiseen. Haasteina tehtävässä on jouhevan sovelluksen toteuttaminen www-ympäristöön, jonka lähtöaineistona on niin CAD pohjapiirustusta kuin tietokannasta haettavaa antureiden antamaa numeerista dataa. Myöskin open source komponenttien, sekä avoimien standardien käyttäminen projektin toteutuksessa tuo lisäarvoa asiakkaalle. Nykyisin on helppo myydä sekä ylläpitää järjestelmää jos se pohjautuu avoimiin standardeihin.

6 3 (40) 1.3 Projektissa käytetyt termit ja lyhenteet Ainakin toistaiseksi projektin termit ja lyhenteet on listattu alla oleviin taulukoihin. Helpottaaksemme terminologian käyttöä saatamme myöhemmässä vaiheessa eriyttää nämä omaan dokumenttiinsa. Taulukko 1 Dokumentaatiossa käytetyt termit Asiakas, tilaaja Tuotteen tilaaja, eli Jaakko Pöyry Infra AutoCAD 2D/3D suunnitteluohjelmisto. /3/ Bugzilla Kurssin tarjoama työkalu bugien seurantaan /11/. EMMA Sovelluksen ajon rivikattavuuden mittaustyökalu. /19/. JUnit Yksikkötestauskirjasto Java-ohjelmointikielelle. /18/. Loppukäyttäjä Valmiin tuotteen peruskäyttäjä, ts. käyttäjä joka seuraa kiinteistön ilmastointia. StatCVS Lähdekoodista statistiikkaa tuottava sovellus /12/. Switch Toimittaja Tuote, järjestelmä Ylläpitäjä Verkkokytkin, jonka kautta esim. lähiverkkoon kytketään useita koneita. Data Sailors, eli projektiryhmä. COTOOL - Room Air Conditions Reporting Tool for buildings. Projektin lopuksi asiakkaalle toimitettava ohjelmistokokonaisuus. Valmiin tuotteen ylläpitäjä, ts. käyttäjä joka syöttää kiinteistön ilmastoinnin seurannan vaatimat lähdetiedot. Taulukko 2 Dokumentaatiossa käytetyt lyhenteet AA Nimikirjaimet, Aleksi Autere COTOOL Room Air Conditions Reporting Tool for buildings. Toimitettava tuote. /1/ CVS DWG Concurrent Versions System. Versionhallintajärjestelmä, jossa säilytetään projektin dokumentaatio ja lähdekoodit. /2/ AutoCAD Drawing Database. AutoCAD ohjelmiston tallennusmuoto. DXF Drawing Interchange Format /4/. HTML HyperText Markup Language /5/. JI JP JW KR ML PDF PS Nimikirjaimet, Jukka Ignatius Jaakko Pöyry Infra Nimikirjaimet, Jan Welin Nimikirjaimet, Kimmo Rouhiainen Nimikirjaimet, Matti Liljavirta Portable Document Format. Adoben luoma, nykyisin de facto standardi sivutetun median levittämiseen. Nimikirjaimet, Pekka Silvekoski SVG Scalable Vector Graphics /6/ TH Nimikirjaimet, Turo Honkaniemi Vex A Visual Editor for XML /7/. XML Extensible Markup Language /8/. XSL/XSL-FO Extensible Stylesheet Language /9/. XSLT XSL Muunnokset /10/.

7 4 (40) 2 Osapuolet ja henkilöstö Projektiin liittyvien osapuolien ja henkilöstön suhteet on esitetty alla esitetyssä organisaatiokaaviossa. Projektin onnistumista varmasti helpottaa se, että asiakkaalla on jo useamman vuoden kokemus TKK:n ohjelmistokehitysprojekteihin osallistumisista. Asiakkaan ja toimittajan välinen kommunikaatio pyritään keskittämään lähinnä asiakasta helpottaakseen projektipäällikön kautta. Kuitenkin kaikille toimittajan henkilöille nimetään varahenkilöt heti I1 vaiheen alussa mahdollisten sairaustapausten tai muiden odottamattomien poissaolojen vuoksi. Projektin organisaatio

8 5 (40) 2.1 Asiakas Projektin asiakas on Jaakko Pöyry Infra. Asiakkaan yhteyshenkilönä toimii Petteri Hyytiäinen. Teknisenä asiantuntijana asiakkaan puolesta toimii Petri Saloma. Alla olevaan taulukkoon on listattu asiakkaan yhteystiedot Asiakkaan yhteystiedot Rooli Asiakas Nimi Yhteystiedot Hyytiäinen, Petteri petteri.hyytiainen#poyry.fi Rooli Nimi Yhteystiedot Jaakko Pöyry Infra JP-Talotekniikka, Rakennusautomaatio Tekniikantie 4D (PL2), Espoo Tekninen asiantuntija Saloma, Petri petri.saloma#poyry.fi Jaakko Pöyry Infra JP-Talotekniikka, Rakennusautomaatio Tekniikantie 4D (PL2), Espoo

9 6 (40) 2.2 Toimittaja Projektin toimittajana toimii kurssin projektiryhmä nimeltä Data Sailors. Toimittajan yhteystiedot ja vastuualueet Rooli Testaaja Nimi Varahenkilö Yhteystiedot Vastuualueet Taustaa Rooli Nimi Varahenkilö Yhteystiedot Vastuualueet Taustaa Rooli Nimi Varahenkilö Yhteystiedot Vastuualueet Taustaa Rooli Nimi Varahenkilö Autere, Aleksi (AA) Silvekoski, Pekka (PS) aautere#gmail.com Testauskäytönnöt yhdessä TH:n kanssa. Yksikkötesteihin liittyvä koulutus. Testaus. Myöhemmin valittavien sovelluskomponenttien toteuttaminen Aleksi on neljännen vuoden tietotekniikan opiskelija, ja lukee pääaineenaan ohjelmistoliiketuotantoa. Aleksilla on kokemusta yksittäisistä pienistä ohjelmistoprojekteista liittyen koulukursseihin. Laatupäällikkö Honkaniemi, Turo (TH) Ignatius, Jukka thonkani#cc.hut.fi Laatupäällikkö vastaa toiminnallisesta ja ei-toiminnallisesta määrittelystä, sekä tuotteen testauksesta läpi projektin keston. Turo opiskelee kuudetta vuotta tietotekniikan osastolla pääaineenaan ohjelmistotuotanto- ja liiketoiminta. Sivuaineena hän lukee yritysstrategiaa ja kansainvälistä liiketoimintaa. Koulukurssien lisäksi Turolla on yli kahden vuoden työkokemus ohjelmistontuotannosta, josta 9 kuukautta on suoritettu ulkomailla. Aikaisemmisssa projekteissa tutustunut muun muassa VBA:han, Java SE:hen, tietokantoihin ja käyttöliittymien suunnitteluun. Projektipäällikkö Ignatius, Jukka (JI) Honkaniemi, Turo jukka.ignatius#hut.fi Projektipäällikkö vastaa tehtävien jakamisesta ryhmän sisällä, yhteydenpidosta asiakkaan, toimittajan ja mentorin välillä sekä vastaa viime kädessä koko projektista. Jukka on n vuosikurssin laivateekkari, joka lukee sivuaineenaan ohjelmistotuotannon- ja liiketoiminnan kokonaisuutta. Opiskelun ohella hän on työskennellyt IT-alalla saaden monen vuoden työkokemusta niin webdesignerin, ohjelmoijan kuin ohjelmistosuunnittelijan roolista. Työskentelee nykyisin Napalla ja diplomityö on seuraavan kesän tavoitteissa. Arkkitehti Liljavirta, Matti (ML) Rouhiainen, Kimmo (KR) Welin, Jan (JW)

10 7 (40) Yhteystiedot Vastuualueet Taustaa Rooli Nimi Varahenkilö Yhteystiedot Vastuualueet Taustaa Rooli Nimi Varahenkilö Yhteystiedot Vastuualueet Taustaa Rooli Nimi Varahenkilö Yhteystiedot Vastuualueet Taustaa Aleksi Autere (AA) matti.liljavirta#hut.fi Arkkitehti suunnittelee tuotteen arkkitehtuurin, jakaa sen toiminnallisiin osiin, toteuttaa tarvittavat kaaviot, ja organisoi kehittäjien mahdollisesti tarvitseman koulutuksen. Kahdeksannen vuoden opiskelija tietotekniikan osastolla pääaineena tietoliikenneohjelmistot ja sivuaineena yritysturvallisuus. Pää- ja sivuaineopintojen kautta tutut aihekokonaisuudet ovat tietoturvasta ja turvallisuudesta yleensäkin. Opiskelun ohella työkokemusta on karttunut monen vuoden ajalta TKK:n atk-keskuksen palveluksessa erilaisissa ylläpidon tehtävissä. Ohjelmoija Rouhiainen, Kimmo (KR) Liljavirta, Matti (ML) krouhiai#cc.hut.fi SVG/DXF-formaatit ja niiden väliset konversiot. Myöhemmin valittavien sovelluskomponenttien toteuttaminen. Kimmo on kuudennen vuoden tietoliikennetekniikan opiskelija. Pääaineena hänellä on tietoliikenneohjelmistot ja sivuaineena vuorovaikutteinen digitaalinen media. Työkokemusta hänelle on kertynyt jonkin verran mm. tietokanta- ja ohjelmistosuunnittelusta, projektinhallinnasta, ohjelmistotestauksesta, sekä ohjelmoinnista PHP:llä. Koulun kurssien kautta Kimmolle ovat tulleet tutuksi myös mm: Java, C ja HTML. Käyttöliittymäsuunnittelija Silvekoski, Pekka (PS) Welin, Jan (JW) mpsilvek#cc.hut.fi Käyttöliittymän suunnittelu ja HTML/DHTML toteutus. Myöhemmin valittavien sovelluskomponenttien toteuttaminen. Seitsemännen vuoden opiskelija tietotekniikan ostastolla TKK:lla. Pääine tietoliikenneohjelmistot ja sivuaine sisällöntuotanto. Kokemusta koulun kursseilta käyttöliittymien suunnittelusta ja testauksesta, niin teorian, kuin käytännön puoleltakin. Pääaineen puolesta osaamista tietoturvasta ja salausmenetelmistä, mikäli niille sattuu olemaan projektissa tarvetta. Ohjelmoija Welin, Jan (JW) Kimmo Rouhiainen jwelin#cc.hut.fi Käyttöliittymän skriptaus. Myöhemmin valittavien sovelluskomponenttien toteuttaminen.. Opiskelen kuudetta vuotta tietotekniikan osastolla. Pääaineenani on tietoliikenneohjelmistot ja sivuaineena vuorovaikutteinen digitaalinen media. Ominta alaa ovat tietoliikennesovellukset pääaineen johdosta, mutta töitä teen tällä hetkellä

11 8 (40) tietokantaraportoinnin parissa. 2.3 Mentor Projektin mentorina toimii Seppo Sahi SoberIT:ltä. Asiakkaan yhteystiedot Rooli Mentor Nimi Yhteystiedot Sahi, Seppo ssahi#soberit.hut.fi

12 9 (40) 3 Tavoitteet ja lopetuskriteerit 3.1 Asiakkaan tavoitteet Asiakkaan tavoitteena on saada olemassa olevaan Rauinfo www-palveluun lisäsovellus, jolla loppukäyttäjä pystyy seuraamaan kiinteistönsä/kiinteistöjensä ilmastoinnin tilaa. Asiakkaan tavoitteena on saada tärkeää markkinointilisää tuottava osa jo toimivaan www-palveluun, ja siksi tuotteen visuaalinen näyttävyys sekä helppokäyttöisyys ovat erittäin merkittävässä roolissa. Tuotteen tulee toimia vaatimusmäärittelyn mukaisesti, mikä on tärkeä tuotetta kuvaava dokumentti ja käytännössä sopimus asiakkaan ja toimittajan välillä siitä, minkälaista tuotetta ollaan toteuttamassa. Vaatimusmäärittelyn lisäksi asiakas on listannut kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia tavoitteita seuraavaan taulukkoon. Asiakkaan tavoitteet Nro Tavoite Tarkistuskriteeri 1. Tuotteen jatkokehitys on mahdollista Asiakas arvio jatkokehitysvaiheessa. Lisäksi asiakas arvio, onko vaatimusmäärittelyssä otettu huomioon tuotteen laajentaminen. 2. Toteutettu järjestelmä on käytettävyydeltään hyvä, sekä visuaalisesti vakuuttava 3. Sovitut toiminnot on toteutettava laadukkaasti ja järjestelmän tulee olla luotettava 4. Järjestelmän arkkitehtuuri sopii olemassa olevaan järjestelmään. 5. Onnistunut yhteistyö asiakkaan ja toimittajan välillä Asiakas arvioi käyttöliittymätestauksen perusteella. Asiakas arvioi myös valmiin tuotteen ulkoasun. Asiakas arvioi luovutusvaiheessa työn laadun, sekä arvioi testitapausten ja rinnakkaisryhmävertailun tulosten perusteella luotettavuuden. Asiakas arvioi, onko tämä otettu huomioon vaatimusmäärittelyssä. Asiakas ja toimittaja arvioivat projektin lopussa. 6. Toteutus on hyvin dokumentoitu Asiakas arvostelee toimitetun dokumentaation. 7. Tuotettu järjestelmä on riittävän suorituskykyinen. Asiakas arvioi toimittajan suorittamien testitapausten, rinnakkaisryhmävertailun tulosten sekä omien testiensä perusteella. 8. Projekti saadaan toteutettua aikataulussa. Täyttyy kun projekti pysyy kurssin aikataulussa. 9. Tuote on skaalautuva. Asiakkaan suorittamat rasitustestit. 10. Palkitseva projekti molemmin puolin Arvioidaan projektin aikana opittu ja koettu. Asiakas saa toivomansa tuotteen, ja toimittaja hyvän arvosanan sekä saunaillan.

13 10 (40) 3.2 Toimittajan tavoitteet Projektiryhmän keskeisenä tavoitteena on syventää ohjelmistokehitysprojektin tuntemustaan. Osalla ryhmän jäsenistä on jo kokemusta laajoistakin ohjelmistoprojekteista, mutta toisille tämä on ensimmäinen kerta kun näin laaja projekti vedetään kokonaisuudessaan läpi. Koko projektiryhmän yhteiset tavoitteet on listattu seuraavassa taulukossa. Toimittajan tavoitteet Nro Tavoite Tarkistuskriteeri 1. Projektiryhmä kykenee tuottamaan asiakkalle lisäarvoa tuottavan sovelluksen vaatimusmäärittelyn mukaisesti. Asiakas arvioi työn tuloksen projektin päätteeksi 2. Uusien tekniikoiden/käytäntöjen oppiminen Valmiissa tuotteessa käytettyjen tekniikoiden henkilökohtainen arvioiminen kurssin päätteeksi. 3. Opitaan työskentelemään ryhmässä Henkilökohtainen arvio ryhmätyöskentelyn laadusta iteraatiokierroksen päätteeksi 4. Kiitettävä kurssiarvostelu Kurssiarvostelu 5. Laadukas ja tuottava työskentely asiakkaan kanssa Arvioidaan yhdessä asiakkaan kanssa projektin päätteeksi. 3.3 Henkilökohtaiset oppimistavoitteet Henkilökohtaiset oppimistavoitteet on kerätty projektiryhmän jäseniltä seuraavaan taulukkoon. Vaikka henkilökohtaisille oppimistavoitteille ei ollut tarpeen määrittää todentamismenetelmiä, niin varmasti projektin päätöspalaverissa tulee esille mitä kukin on asiasta oppinut. Henkilökohtaiset tavoitteet Jäsen Autere, Aleksi Honkaniemi, Turo Ignatius, Jukka Liljavirta, Matti Rouhiainen, Kimmo Henkilökohtainen oppimistavoite Mukava olisi oppia kaikkea uutta. Ryhmätyötaitojen hiominen lienee tälläisessa projektissa kaikkein arvokkainta, uusia tekniikkoja kun voi opiskella pelkän koneen äärellä. Toki uusia tekniikoitakin on mukava oppia, lähinnä testaukseen liittyen. Kurssi tarjoaa hyvät puitteet olla mukana ohjelmistonkehitysprojektissa alusta loppuun. Aikasemmin olen ollut mukana vain projektin keskivaiheessa tai lopussa. En ole aikaisemmin ollut mukana projektin johtamisessa, joten toivon saavani hyvää kokemusta myös siihen liittyen. Asiakas rajapinnassa toiminen tarjoaa hyödyllistä kokemusta ja uutta minulle on myös vaatimusmäärittelyjen tekeminen käytännön projektissa. Edellä mainittujen lisäksi toivon oppivani jotain minulle ennestään tuntemattomista teknologioista ja niiden käytöstä. Vaikka itselleni on kertynyt kokemusta ohjelmistoprojekteista työelämästä, niin haluaisin saada käytännön opeilleni hieman teoreettista pohjaa. Usein myös kantapään kautta opittu ei ole se oikea tapa, vaan toivoisin löytäväni lisätietoutta ja korjausta mahdollisesti "väärin" oppimaani. Tavoitteena on myöskin tutustuminen uusin teknologioihin (esimerkiksi SVG). Koska aiempi kokemukseni projektityökentelystä rajoittuu lähinnä joko teknisenä asiantuntijana toimimiseen tai puhtaasti tekniikkaan liittyvistä projekteista. Kurssin puitteissa pääsee tutustumaan ohjelmistonkehistysprojektin kaikkiin vaiheisiin ja osa-alueisiin syvällisemmin ja oppii hyviä työskentelytapoja, joita voi hyödyntää muunkinlaisissa projekteissa ja työelämässä yleensäkin. Projektin johtamisespuolesta saatavat käytännön kokemukset toivottavasti antavat myöskin uusia näkökulmia asioihin. Lisäksi tämän projektin puitteissa on tavoitteissa uusiin tai ennalta vain päällisin puolin tuttuihin tekniikoihin syvällisempi tutustuminen. Tavoitteenani on oppia järjestelmällistä ohjelmistokehitystä, oppia entistä parempi ja

14 11 (40) Silvekoski, Pekka Welin, Jan selkeämpi ohjelmointitapa, sekä saada kokemusta ohjelmointityökaluista ja kielistä. Myös kunnon kokemuksen saaminen isommassa ryhmässä työskentelystä olisi tärkeää. Saada hyvä yleiskuva ohjelmistoprojektista ja sen eri vaiheista. Päästä mukaan suunnitteleemaan ja testaamaan käyttöliittymää, että näkee miten teoriassa opitut asiat taipuvat käytäntöön. Lisäksi oppia tiimityöskentelystä ja oikeanlaisesta dokumentoinnista projektissa. Myös oppia projektissa käytettävä SVG tekniikka sopivalle tasolle. Tavoitteena on oppia käytännön ohjelmistoprojektin kulkua. Tähän mennessä lähes kaikki ohjelmointitehtävät koulussa ovat olleet pieniä yksin tai kaksin tehtyjä harjoitustöitä, ilman iteraatioita. Varsinaista työkokemustakaan en omaa ohjelmistoprojektien parista.

15 12 (40) 3.4 Projektin keskeytyskriteerit Projekti voidaan keskeyttää vain toimittajan ja asiakkaan välisellä sopimuksella. Käytännössä projekti keskeytetään vasta todella vakavan tapahtuman johdosta. Tällaisia mahdollisia keskeytyskriteerejä ovat: - Toimittaja on käyttänyt 80% resurssoiduista tunneista, eikä mitään toimivaa ole saatu aikaiseksi - Kaksi tai useampi toimittajan jäsenistä jättää kurssin kesken. - Force Major: Esimerkiksi tulipalo tuhoaa toimittajan työn. 3.5 Projektin lopetuskriteerit Projekti päättyy kurssin aikataulun mukaan , jolloin kaikki sovittu materiaali toimitetaan asiakkaalle. Samassa yhteydessä palautetaan myös kulkuluvat, avaimet, käyttöön saadut työvälineet ja muut asiakkaan omaisuutta olevat esineet/asiat. Aikaisempia lopetuskriteerejä ei ole tarpeen määritellä, koska asiakkaalla on varmasti tuotteeseen liittyviä jatkokehitystoiveita, jos resursseja jää ennen kurssin päättymistä käyttämättä. Viimeisen palautuspäivämäärän jälkeen järjestelmää vielä demotaan projektikatselmuksessa Resurssit ja budjetointi 4.1 Henkilöstö Toimittajan jäsenten suunnitellut resurssit projektin eri vaiheissa on listattu seuraavaan taulukkoon. Ainoastaan Jukka Ignatius'ella, Turo Honkaniemellä sekä Matti Liljavirralla on taas varattu tunteja jo PP vaiheessa. Ensimmäinen toteutus iteraatio on jaettu kahteen ali-iteraatioon. Pidempiä poissaoloja ei ole tässä vaiheessa tiedossa. Myöskin ainakin osa projektiryhmästä voisi olla halukas työskentelemään lähemmäs joulua ja aloittamaan nopeammin uudenvuoden jälkeen. Taulukon "Yht Suun."-sarakkeen muodostaa kirjoitushetkeen asti toteutuneet tunnit + tulevaisuuden suunnitellut tunnit. Tämä summa pyritään pitämään mahdollisimman pitkälle 190h/hlö (170h + 20h SEPAsta). Resurssimatriisi PP Toteutus1a Toteutus1b Toteutus2 Yht. Henkilö Suun. Tot. Suun. Tot. Suun. Tot. Suun. Tot. Suun. Tot. AA ,3 26,2 65,3 38, ,2 JI , ,5 43,5 58, JW ,3 23,5 70,5 20, KR , ML , , ,5 PS ,8 38, , ,5 TH 49 51, ,5 22,5 11,5 93, Yht ,5 329,9 236,2 362,8 196,6 761, ,3

16 13 (40) Alla olevassa kuvaajassa näkyy kirjoitushetkeen asti suunnitellut ja toteutuneet kumulatiiviset tunnit. Kuten kuvaajasta näkyy, kaikkia resursoituja tunteja ei ole käytetty. Tähän johtaneita ongelmia on pohdittu riskilokissa. Kumulatiiviset tunnit 4.2 Materiaalit Toimittaja saa asiakkaalta käyttöön työhuoneen, yhteensä neljä pöytäkonetta ja yhden kannettavan tarvittavine ohjelmistoineen. Asiakas mahdollistaa toimittajan pääsyyn työtiloihin ympäri vuorokauden (kulkuluvat ja kolme kappaletta avaimia). Tarkemmat tiedot työvälineistä löytyy kappaleesta 5.3 Työkalut. Asiakkaan verkkoon saa liittää myös toimittajan omia kannettavia, kunhan niissä on ajantasalla oleva virustorjuntaohjelmisto sekä palomuuri. Tämän lisäksi asiakkaan verkkoon kytkeydytään ainoastaan palomuurina toimivan switchin läpi (Asiakas toimittaa/asentaa).

17 14 (40) 4.3 Budjetti Tämän kappaleen on tarkoitus antaa suuntaa-antava arvio "todellisen maailman" kustannuksista. Kustannukset perustuvat seuraavaan jaotteluun: - Konsultointi (projektinhallinta/määrittely/suunnittelu): 150 /h - Ohjelmointi/dokumentointi: 85 /h - Koulutus: 100 /h + materiaali erikseen sovitusti - Matkakustannukset: Sisältyvät tuntihintoihin Koska tarkkaa jakautumaa konsultoinnin, ohjelmoinnin sekä koulutuksen kesken ei osata tässä vaiheessa sanoa, jakauman on arvioitu olevan 40%, 50% ja 10% vastaavasti. Koska asiakkaalla on jo tarvittava tuotantoympäristö, tämän hankinta ei aiheuta lisäkustannuksia. Asiakkaan toimittajan käyttöön hankkimia tietokoneita ei myöskään lasketa projektin kustannuksiin, koska ne uusiokäytetään projektin päättyessä JP:n muihin tarpeisiin. Kokonaissummassa on otettu huomioon 1000 mahdollisesti tarvittavina lisensseinä. Koulutuksessa mahdollisesti tarvittava materiaali laskutetaan erikseen. Kustannusarvio Tyyppi % /yks yks Konsultointi Ohjelmointi Koulutus Lisenssit Yht Jos projektia verrataan "todelliseen maailmaan", voidaan todeta ainakin se, että kurssin vaatimuksien takia näinkin pienelle projektille sovelletaan melko raskasta frameworkia, joka tuottaa suuren määrän dokumentaatiota. Mutta tarkoituksenahan on oppia soveltamaan opittua käytönnössä.

18 15 (40) 5 Työkäytännöt ja työkalut 5.1 Käytännöt t työkäytännöt-kappaletta täydennetään projektin aikana sitä mukaan, kun käytäntöjä suunnitellaan ja otetaan käyttöön. Kaikki kirjoitushetkellä hetkellä sovitut ja käytetyt menetelmät on pyritty kuvamaan tähän kappaleeseen Iteratiivinen kehitys Projektissa sovelletaan kurssin vaatimaa iteratiivista kehitystapaa /16/. COTOOL-projektiin iteratiivinen kehitystapa sopii hyvin, koska kuten vaatimusmäärittelystä nähdään, tuote on toteutettavissa toivottu osuus kerrallaan. Myöskin asiakkaalla on ajan riittäessä varmasti jatkokehitystoiveita Iteraation suunnitelu Ennen iteraation alkua tehdään iteraatiosuunnittelu, jossa yhdessä projektiryhmän (PP-vaihe) ja asiakkaan (I1 ja I2 vaiheet) kanssa määritellään iteraation tavoitteet ja sovitaan palautettavista dokumenteista ja sovelluksen osista. Käytännössä tämän takia jokainen iteraatio voidaan nähdä omana projektinaan, koska ne täyttävät projektin kriteerit. Niillä on määrättivissä oleva alku, tavoitteet ja sovitut lopetuskriteerit. Kun abstraktimmat tavoitteet on määrätty, ne jaetaan pienempiin osatehtäviin, joiden avulla iteraation resursointi pystytään suunnittelemaan. Iteraation ensimmäisessä vaiheessa aloitetaan toteutettavien ominaisuuksien suunnittelu. Toteutettavia ohjelmiston osasia, jotka jaetaan käyttötapauksiin, varten luodaan testitapaukset, joiden jatketaan läpi projektin. Jos iteraationsuunnittelun aikana arvioidut tuntiarviot havaitaan liian pieniksi, sovitaan palaveri asiakkaan kanssa, jossa mahdollisesti tiputetaan tavoitteita pois, tai ryhdytään muihin toimenpiteisiin puuttuvien resurssien hankkimiseksi.

19 16 (40) Katselmoinnit Dokumenttien katselmointit Tekijän lisäksi vähintään yksi projektiin kuuluva henkilö tulee aina tarkastamaan dokumentin ennen sen palautusta. Lisäksi projektiryhmä tulee oman harkintansa mukaan varmistamaan asiakkaalta palautettavien dokumenttien oikeellisuuden ja hyväksynnän. Koodikatselmointit Asiakkaan tekninen avustaja ja ML tulevat suorittamaan projektin kuluessa koodikatselmointia. Täten he varmistavat, ettei koodissa ole oleellisia virheitä. ML huolehtii siitä, että koodin on tehty valitun ohjelmointikäytännön mukaisesti. Tämän lisäksi kehittäjät voivat keskenään sopia toistensa koodin tarkastamisesta Pariohjelmointi Projektissa tullaan myös käyttämään XP metodologiasta tuttua pariohjelmointia. Tällöin kaksi kehittäjää istuu saman koneen ääressä tuotamassa koodia toisen ollessa näppäimistön äärellä ja toisen toimiessa navigaattorina. Kehittäjät sopivat keskenään parien muodostamisesta. Pareja tulee myös vaihtaa jotta saamme tietouden siirtymään kaikkien kehittäjien välillä. Yksinkertaisissa operaatioissa kuten refaktoroinnissa pariohjelmointi ei ole välttämätön käytäntö. Kehittäjien pitää itsekriittisesti arvioida nämä "helpot" tehtävät Evolutiivinen kehitys, yksinkertainen suunnittelu ja refaktorointi Toinen XP:n menetelmä, jota projektissa osittain sovelletaan on yksinkertaisen suunnittelun ja refaktoroinnin menetelmä, jossa pyritään yksinkertaisella suunnittelulla päästä tehtävän vaatimiin tavoitteisiin. Myöhemmässä vaiheessa refaktoroinnilla mahdollistetaan uusia ominaisuuksia tai yksinkertaisimmillaan vain selkiytettään lähdekoodia. Tämän menetelmän käyttöönottoon rohkaisi arkkitehtuurin suunnittelun alkuvaiheen tuska, joka johti siihen, että emme päässeet tuottamaan ohjelmistokoodia riittävän aikaisin. Nyt evolutiivisella kehityksellä pystymme jakamaan arkkitehtuurisia päätöksiä koko ryhmän tehtäviksi, jolloin epävarmuustekijä poistuu tai ainakin pienenee Automaattiset testit läpäisevä koodi Tuotettavan koodin laadukkuutta pyritään projektissa parantamaan siten, että ainoastaan automaattiset yksikkötestit läpäisevä koodi päivitetään CVS:ään. Vaikka kyseessä on loppujen lopuksi Servlet, jonka yksikkötestaaminen on hankalaa (kts. Käytettävät työkalut) niin arkkitehtuuri tullaan suunnittelmaan siten, että Servlet-luokkaan/luokkiin ei juuri tehdä logiikkaa Reflection Workshop Halusimme kehittää toimintaamme projektiryhmänä sekä kerätä jollain tavalla palautetta käytettävistä työmenetelmistä. Metodin käyttöönottamiseksi (esimerkiksi pariohjelmointi, evolutiivinen kehitys) ei riitä pelkästään metodin valitseminen, sillä jokainen ihminen, projektiryhmä ja projekti on erilainen. Menetelmiä pitäisi siis pystyä muokkaamaan juuri omaan projektiin soveltuvaksi, mutta ongelmaksi muodostuu miten tehdä tämä tuhlaamatta siihen tarpeettoman paljon resursseja. /20/ Yksi tapa kerätä palautetta on pitää iteraation päätteeksi Reflection Workshop, jossa pyritään yksinkertaisesti keräämään kokemuksiä käytetyistä menetelmistä kolmeen kategoriaan: Hyvät, kokeilun arvoiset ja ongelmalliset. Ensin

20 17 (40) keskustellaan menetelmistä, jotka ovat toimineet hyvin, ja jotka varmasti halutaan mukaan seuraavaan iteraation. Samalla mietitään mitä uusia menetelmiä voisimme kokeilla. Keskustelun lomassa esille tulevat ongelmat kirjataan myös ylös. Päätimme tämän vuoksi pitää kaksi Reflection workshoppia, yhden kummankin toteutusiteraation päätteeksi Testaus Priorisointi Projektissa tullaan testaamaan tuotettava COTOOLin koodi, käyttöliittymä sekä sen toiminta integroituna olemassa olevaan järjestelmää. Järjestelmän aikasemmin kehitettyjen osien oletetaan toimivan oikein eikä niitä tulla testaamaan. Koska pontentiaalisten testattavien asioiden määrä on valtava ja käytössä hyvin rajalliset resurssit, täytyy projektissa suorittaa priorisointia. Tämä tapahtuu siten, että ennalta suunniteltuihin integraatio- ja järjestelmätesteihin merkitään prioriteetti. Testitapauksen prioriteetti määräytyy hyvin pitkälti sen mukaan, kuinka tärkeäksi asiakas on kokenut järjestelmän ominaisuuden, johon testitapaus liittyy Käytettävät työkalut Eclipseen hyvin integroituvaa JUnittia tullaan käyttämään automaattisten yksikkötestien tekemiseen. JUnittiin perustuvaa HttpUnit on hyödyllinen lisä automaattisten testiscriptien luontiin webbi puolen testausta varten. HttpUnitin mukana tulevaa ServletUnittia voidaan käyttää Servlettien testauksessa. Löydettyjen virheet raportoidaan kurssin tarjoamalla Bugzillalla. Jokaisen kehittäjän vastuulla on tutustua edellä mainittuihin ohjelmiin ja käyttää niitä projektissa Testausalueet ja niiden vastuuhenkilöt Testausalueet Testausalue Testausmetodi Vastuuhenkilö Arkkitehtuuri Katselmointi JI,ML Rajapinnat Katselmointi JI,ML Moduulit Automaatiset testitapaukset Kehittäjät Koodin luettavuus Verrataan ohjelmointikäytäntöihin ML Moduulien yhteensopivuus Järjestelmän toiminta ja yhteensopivuus Automaattiset testitapaukset,exploratiivinen testaus, Ennalta suunnitellut integraatiotestit Ennalta suunnitellut järjestelmätestit, Exploratiivinen testaus Käytettävyys Käytettävyystestit TH,PS Ohjelman toimintojen oikeellisuus Katselmointi AA TH Asiakas Testausmetodit Exploratiivista testaus (White box) Exploratiivisessa testauksessa testataan järjestelmää ilman ennalta suunniteltuja ja automatisoituja testitapauksia käytten. AA ja TH tulevat käyttämään tätä menetelmää integraatio- ja järjestelmätestauksessa.

COTOOL dokumentaatio Projektisuunnitelma

COTOOL dokumentaatio Projektisuunnitelma Table of Contents 1 Johdanto.................................................................................. 1 1.1 Versiohistoria...........................................................................

Lisätiedot

COTOOL dokumentaatio Testausdokumentit

COTOOL dokumentaatio Testausdokumentit Table of Contents Testausraportti.............................................................................. 1 1 Tiivistelmä...............................................................................

Lisätiedot

COTOOL dokumentaatio Riskiloki

COTOOL dokumentaatio Riskiloki Table of Contents 1 Johdanto.................................................................................. 1 1.1 Versiohistoria...........................................................................

Lisätiedot

Data Sailors - COTOOL dokumentaatio Riskiloki

Data Sailors - COTOOL dokumentaatio Riskiloki Table of Contents 1 Johdanto.................................................................................... 1 1.1 Versiohistoria...........................................................................

Lisätiedot

T Projektikatselmus

T Projektikatselmus T-76.115 Projektikatselmus Projektityöryhmä GenCode I3-iteraatio 17.3.2004 Agenda Tavoitteiden toteutuminen (5 min) Resurssien käyttö (5 min) Iteraation tulokset (10 min) Riskit (5min) +Kokemuksia työskentelymenetelmistä

Lisätiedot

0.47 27.11.2005 Santeri Saarinen Korjattu testaustasoja ja tehty tarkennuksia I1-testaukseen

0.47 27.11.2005 Santeri Saarinen Korjattu testaustasoja ja tehty tarkennuksia I1-testaukseen Muutoshistoria Versio Pvm Tekijä Kuvaus 0.1 24.10.2005 Elina Kontro Laatuasiat siirretty omaan dokumenttiin jatkotyöstetty 0.2 27.10.2005 Santeri Saarinen Bugien elinkaari yms. asioita jatkettu 0.3 28.10.2005

Lisätiedot

SEPA diary. Dokumentti: SEPA_diary_PK_HS.doc Päiväys: Projekti: AgileElephant Versio: V0.3

SEPA diary. Dokumentti: SEPA_diary_PK_HS.doc Päiväys: Projekti: AgileElephant Versio: V0.3 AgilElephant SEPA Diary Petri Kalsi 55347A Heikki Salminen 51137K Tekijä: Petri Kalsi Omistaja: ElectricSeven Aihe: PK&HS Sivu 1 / 7 Dokumenttihistoria Revisiohistoria Revision päiväys: 29.11.2004 Seuraavan

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 11, 7.12.

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 11, 7.12. Ohjelmistojen mallintaminen Luento 11, 7.12. Viime viikolla... Oliosuunnittelun yleiset periaatteet Single responsibility eli luokilla vain yksi vastuu Program to an interface, not to concrete implementation,

Lisätiedot

T Testiraportti - järjestelmätestaus

T Testiraportti - järjestelmätestaus T-76.115 Testiraportti - järjestelmätestaus 18. huhtikuuta 2002 Confuse 1 Tila Versio: 1.0 Tila: Päivitetty Jakelu: Julkinen Luotu: 18.04.2002 Jani Myyry Muutettu viimeksi: 18.04.2002 Jani Myyry Versiohistoria

Lisätiedot

Convergence of messaging

Convergence of messaging Convergence of messaging Testaussuunnitelma The Converge Group: Mikko Hiipakka Anssi Johansson Joni Karppinen Olli Pettay Timo Ranta-Ojala Tea Silander Helsinki 20. joulukuuta 2002 HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Testausdokumentti. Kivireki. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testausdokumentti. Kivireki. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testausdokumentti Kivireki Helsinki 17.12.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Anu Kontio Ilmari

Lisätiedot

Lohtu-projekti. Testaussuunnitelma

Lohtu-projekti. Testaussuunnitelma Lohtu-projekti Testaussuunnitelma Versiohistoria: 1.0 19.2.2003 1. versio Mari 1.1 20.2.2003 Muutoksia Mari 1.2 25.2.2003 Katselmoinnissa esiin tulleet Mari muutokset 1.3 17.3.2003 2. syklissä tehtävät

Lisätiedot

COTOOL dokumentaatio SEPA: Käytettävyystestaus

COTOOL dokumentaatio SEPA: Käytettävyystestaus Table of Contents Käytettävyystestaus......................................................................... 1 1 Johdanto.................................................................................

Lisätiedot

Testausraportti. Oppimistavoitteiden hallintajärjestelmä harri

Testausraportti. Oppimistavoitteiden hallintajärjestelmä harri Testausraportti Oppimistavoitteiden hallintajärjestelmä harri Helsinki 13.12.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti

Lisätiedot

Testaussuunnitelma. Koskelo. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testaussuunnitelma. Koskelo. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testaussuunnitelma Koskelo Helsinki 16.12.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Tom Bertell Johan

Lisätiedot

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä www.niksula.cs.hut.fi/~jjkankaa// Testauksen loppuraportti v. 1.0 Päivitetty 23.4.2001 klo 19:05 Mikko Viljainen 2 (14) Dokumentin versiohistoria Versio Päivämäärä Tekijä / muutoksen tekijä Selite 1.0

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu TESTIRAPORTTI LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001 Tekijä:

Lisätiedot

L models. Testisuunnitelma. Ryhmä Rajoitteiset

L models. Testisuunnitelma. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Testisuunnitelma Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset

Lisätiedot

Tapahtuipa Testaajalle...

Tapahtuipa Testaajalle... Tapahtuipa Testaajalle... - eli testaus tosielämässä 09.10.2007 Juhani Snellman Qentinel Oy 2007 Agenda Minä ja mistä tulen Testauksen konteksti Tapauksia tosielämästä ja työkaluja 2 Minä Juhani Snellman

Lisätiedot

Työkalut ohjelmistokehityksen tukena

Työkalut ohjelmistokehityksen tukena 1 Työkalut ohjelmistokehityksen tukena Johdanto 2 Työkaluja eli ohjelmistotyötä tukevia ohjelmistoja käytetään ohjelmistoalan yrityksissä nykypäivänä paljon. Työkalut auttavat ohjelmistoalan ihmisiä suunnittelemaan

Lisätiedot

Laaturaportti [iteraatio 2] Ryhmä 14

Laaturaportti [iteraatio 2] Ryhmä 14 Laaturaportti [iteraatio 2] Ryhmä 14 Versio Pvm Tekijä Kuvaus 1.0 2.3.2008 Luukkonen Ensimmäinen versio Sisältö 1. Käytetyt laatumenetelmät... 1 1.1 Automaattiset yksikkötestit, tutkiva testaus ja jatkuva

Lisätiedot

T Loppukatselmus

T Loppukatselmus T-76.115 Loppukatselmus REILU 16.3.2005 Agenda Johdanto (5min) Tuotteen esittely (10 min) Käyttötarkoitus Vaatimukset Ohjelmiston rakenne Demosovellus Projektin arviointi (15 min) Iteraatiot Tavoitteiden

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen suunnitelma. Ryhmä ExtraTerrestriaLs Aureolis Oy

Laadunvarmistuksen suunnitelma. Ryhmä ExtraTerrestriaLs Aureolis Oy Laadunvarmistuksen suunnitelma Ryhmä ExtraTerrestriaLs Aureolis Oy Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 1.0 8.11.2004 Risto Kunnas Ensimmäinen versio 1.1 8.11.2004 Risto Kunnas Korjauksia 1.2 9.11.2004 Mika Suvanto

Lisätiedot

T Testiraportti - integraatiotestaus

T Testiraportti - integraatiotestaus T-76.115 Testiraportti - integraatiotestaus 16. huhtikuuta 2002 Confuse 1 Tila Versio: 1.1 Tila: Päivitetty Jakelu: Julkinen Luotu: 19.03.2002 Jani Myyry Muutettu viimeksi: 16.04.2002 Jani Myyry Versiohistoria

Lisätiedot

TESTIRAPORTTI - VYM JA KANTA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0

TESTIRAPORTTI - VYM JA KANTA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 TESTIRAPORTTI - VYM JA KANTA Versio 1.0 i Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja yleisiä toimintaohjeita 2 1.2. Viittaukset muihin dokumentteihin 2 2. SUORITETTAVA TESTI 3 2.1. Testauksen

Lisätiedot

dokumentin aihe Dokumentti: Testausraportti_I1.doc Päiväys: Projekti : AgileElephant

dokumentin aihe Dokumentti: Testausraportti_I1.doc Päiväys: Projekti : AgileElephant AgilElephant Testausraportti I1 Tekijä: Petri Kalsi Omistaja: ElectricSeven Aihe: Testausraportti Sivu 1 / 5 Dokumentti Historia Muutoshistoria Revision Numero Revision Päiväys Yhteenveto muutoksista Revision

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. KotKot. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Projektisuunnitelma. KotKot. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Projektisuunnitelma KotKot Helsinki 22.9.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9 + 1 op) Projektiryhmä Tuomas Puikkonen

Lisätiedot

LAATURAPORTTI Iteraatio 1

LAATURAPORTTI Iteraatio 1 LAATURAPORTTI Iteraatio 1 LAATURAPORTTI 2 (7) VERSION HALLINTA Versio Päivä Tekijä Kuvaus 0.1 9.12.2006 Kaarlo Lahtela Ensimmäinen versio 0.2 Kaarlo Lahtela Korjauksia 1.0 Lauri Kiiski Katselmointi ja

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio

Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio Kuopio, testausraportti, 22.4.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 22.4.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 22.4.2002 Matti

Lisätiedot

COTOOL dokumentaatio SEPA: Refaktorointi

COTOOL dokumentaatio SEPA: Refaktorointi Table of Contents Refaktorointi................................................................................ 1 1 Tehtävänanto.............................................................................

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21204 Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Työn yleiset järjestelyt 14.9.2015 2 Valmistautuminen Ilmoittaudu kurssille Lue harjoitustyön nettisivut

Lisätiedot

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä www.niksula.cs.hut.fi/~jjkankaa// Demosovelluksen tekninen määrittely v. 0.6 Päivitetty 11.12.2000 klo 20:26 Mickey Shroff 2 (12) Dokumentin versiohistoria Versio Päivämäärä Tekijä / muutoksen tekijä Selite

Lisätiedot

Good Minton QA Raportti Iteraatio 1 Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä

Good Minton QA Raportti Iteraatio 1 Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä Good Minton QA Raportti Iteraatio 1 Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä Versiohistoria: Versio: Pvm: Laatijat: Muutokset: 0.1 2006 12 09 Jani Eränen Alustava DOKUMENTIN TILA: Alustava Valmis Tarkastettu

Lisätiedot

T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi Vaatimustenhallinta

T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi Vaatimustenhallinta T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Sisältö Tämä on dokumentti esittelee tietokonegrafiikkaalgoritmien visualisointijärjestelmän kehitysprojektissa käytettävän vaatimustenhallintamenetelmän. Päivämäärä

Lisätiedot

A4.1 Projektityö, 5 ov.

A4.1 Projektityö, 5 ov. A4.1 Projektityö, 5 ov. Kurssin esitietovaatimuksia Kurssin tavoitteista Kurssin sisällöstä Luentojen tavoitteista Luentojen sisällöstä Suoritustavoista ja -vaatimuksista Arvostelukriteereistä Motivointia

Lisätiedot

T Projektisuunnitelma

T Projektisuunnitelma T-76.115 Projektisuunnitelma Team Tubeless Muutoshistoria Versio Pvm Tekijä Kuvaus 0.1 3.10.2005 Kekkonen Ensimmäinen mallipohjaan täytetty versio 0.2 11.10.2005 Kekkonen Projektisuunnitelman täydennystä

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin 07.10.2010 Patrick Qvick Sisällys 1. Qentinel 2. Laadukas ohjelmisto täyttää sille asetetut tarpeet 3. SAP -projektin kriittisiä menestystekijöitä 4.

Lisätiedot

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Päiväys Tekijä 22.03.02 Ville Vaittinen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tärkeimmät lyhenteet... 3 2. Konfiguraationhallinnan tärkeimmät välineet... 4 2.1

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio, testausraportti, 25.3.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 11.2.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 11.2.2002 Matti Peltomäki

Lisätiedot

COTOOL dokumentaatio Loppuraportti

COTOOL dokumentaatio Loppuraportti Table of Contents 1 Johdanto.................................................................................. 1 1.1 Versiohistoria...........................................................................

Lisätiedot

Ylläpitodokumentti. Boa Open Access. Helsinki 2.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Ylläpitodokumentti. Boa Open Access. Helsinki 2.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Ylläpitodokumentti Boa Open Access Helsinki 2.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Ilmari

Lisätiedot

SEPA päiväkirja. BetaTeam. Juho Mäkinen, 57796V, Jari Leppä, 42710V, Versio Pvm Tekijä Kuvaus

SEPA päiväkirja. BetaTeam. Juho Mäkinen, 57796V, Jari Leppä, 42710V, Versio Pvm Tekijä Kuvaus SEPA päiväkirja BetaTeam Juho Mäkinen, 57796V, jvmakine@cc.hut.fi Jari Leppä, 42710V, jleppa@cc.hut.fi Versio Pvm Tekijä Kuvaus 0.1 10.11.2005 Juho Mäkinen Johdanto 1. 0.2 11.11.2005 J.Mäkinen, Käytäntöön

Lisätiedot

ESITUTKIMUS. Polku Versio 0.1. Projektiryhmä

ESITUTKIMUS. Polku Versio 0.1. Projektiryhmä ESITUTKIMUS Polku Versio 0.1 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi janne.pihlajaniemi@iki.fi Antti Jämsén antti.jamsen@uta.fi Maria Hartikainen maria.hartikainen@uta.fi Pekka Kallioniemi pekka.kallioniemi@uta.fi

Lisätiedot

Verkkopokerijärjestelmä. Loppuraportti Ryhmä Kanat Ohjelmistotuotantoprojekti, syksy 2008

Verkkopokerijärjestelmä. Loppuraportti Ryhmä Kanat Ohjelmistotuotantoprojekti, syksy 2008 Verkkopokerijärjestelmä Loppuraportti Ryhmä Kanat Ohjelmistotuotantoprojekti, syksy 2008 Projektiryhmä Samuli Aalto-Setälä Jukka Kekälainen Jarno Kyykkä Mika Mielonen Mårten Smeds Otto Waltari Ohjaaja

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö

58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö 58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö Testaus 30.3.2009 Tuntiop. Sami Nikander sami.nikander@helsinki.fi 58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö, Sami Nikander 30.3.2009 1 Testaus Ohjelman systemaattista tutkimista

Lisätiedot

T SEPA - STAATTISET MENETELMÄT Tuomas Tolvanen, 55382U Timo Töyry, 58578B

T SEPA - STAATTISET MENETELMÄT Tuomas Tolvanen, 55382U Timo Töyry, 58578B T-76.5158 SEPA - STAATTISET MENETELMÄT Tuomas Tolvanen, 55382U Timo Töyry, 58578B T-76.5158 SEPA - Pariohjelmointi 2 (7) VERSION HALLINTA Versio Päivä Tekijä Kuvaus 0.1 5.12.2006 Tuomas Tolvanen Ensimmäinen

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0

LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0 Loppuraportti LITA/TIKO/PAPERIKONEKILTA 1 (14) 18.5.2009 LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0 Tekijät: Jaakko Karhunen Jani Hyvönen TIKO, IT-Dynamo 5.kerros Osoite: Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

T Ohjelmistokehitysprojekti I - Iteraatiosuunnitelma (I2)

T Ohjelmistokehitysprojekti I - Iteraatiosuunnitelma (I2) T-76.4110 Ohjelmistoprojekti I 25.2.2006 T-76.4115 Ohjelmistokehitysprojekti I - Iteraatiosuunnitelma (I2) Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 2.0 25.2.2006 Markus Kattilamäki Päivämäärien tarkennus, viimeistely

Lisätiedot

T Projektikatselmus

T Projektikatselmus T-76.115 Projektikatselmus Projektityöryhmä GenCode I2-iteraatio 11.2.2004 Agenda Projektin tilanne (10 min) Tavoitteiden toteutuminen Iteraation tunnusluvut Käytetyt työskentelymenetelmät (5min) Iteraation

Lisätiedot

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016 CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016 VIIME KERRALLA MENETELMIÄ Musta laatikko Valkea laatikko Harmaa laatikko Regressio Automaatio Rasitus (kuormitus)

Lisätiedot

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston.

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ tuotantoversion toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida. Työssäoppimisen keskeinen

Lisätiedot

Sopimus Asiakas- ja potilastietojärjestelmästä. Liite N: Kielivaatimukset

Sopimus Asiakas- ja potilastietojärjestelmästä. Liite N: Kielivaatimukset Sopimus Asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite N: Kielivaatimukset VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 JÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

T harjoitustyö, kevät 2012

T harjoitustyö, kevät 2012 T-110.4100 harjoitustyö, kevät 2012 Kurssiassistentit T-110.4100@tkk.fi Tietotekniikan laitos Perustieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto 31.1.2012 Yleistä Kurssin osasuoritteita ovat kaksi osatenttiä,

Lisätiedot

Testausraportti. Orava. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testausraportti. Orava. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testausraportti Orava Helsinki 5.5.2005 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Juhani Bergström Peter

Lisätiedot

Hirviö Laadunvarmistussuunnitelma

Hirviö Laadunvarmistussuunnitelma Hirviö Laadunvarmistussuunnitelma Jani Heikkinen Anssi Kalliolahti Jukka Larja Kim Nylund Liia Sarjakoski Samuli Sorvakko Timo Toivanen 30. marraskuuta 2004 1 Sisältö 1 Johdanto 3 1.1 Testauksen tavoitteet

Lisätiedot

SEPA diary. Dokumentti: SEPA_diary_PK_HS.doc Päiväys: Projekti: AgileElephant

SEPA diary. Dokumentti: SEPA_diary_PK_HS.doc Päiväys: Projekti: AgileElephant AgilElephant SEPA Diary Petri Kalsi 55347A Heikki Salminen 51137K Tekijä: Petri Kalsi Omistaja: ElectricSeven Aihe: PK&HS Sivu 1 / 7 Dokumenttihistoria Revisiohistoria Revision Numero Revision Päiväys

Lisätiedot

T Projektikatselmus

T Projektikatselmus T-76.115 Projektikatselmus Projektityöryhmä GenCode I2-iteraatio 11.2.2004 Agenda Tavoitteiden toteutuminen (5 min) Resurssien käyttö (5 min) Iteraation tulokset (10 min) Riskit (5min) Työskentelymenetelmistä

Lisätiedot

S11-09 Control System for an. Autonomous Household Robot Platform

S11-09 Control System for an. Autonomous Household Robot Platform S11-09 Control System for an Autonomous Household Robot Platform Projektisuunnitelma AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Quang Doan Lauri T. Mäkelä 1 Kuvaus Projektin tavoitteena on

Lisätiedot

Project-TOP QUALITY GATE

Project-TOP QUALITY GATE Project-TOP QUALITY GATE FOR SUCCESSFUL COMPANIES TYÖKALU ERP- JÄRJESTELMIEN TESTAUKSEEN PROJECT-TOP QUALITY GATE Quality Gate on työkalu ERP-järjestelmien testaukseen Huonosti testattu ERP- järjestelmä

Lisätiedot

T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testiraportti, vaihe T1. Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi. Testiraportti, vaihe T1

T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testiraportti, vaihe T1. Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi. Testiraportti, vaihe T1 T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Sisältö Tästä dokumentista ilmenee T1-vaiheessa suoritettu testaus, sen tulokset ja poikkeamat testisuunnitelmasta. Päivämäärä 1.12.2002 Projektiryhmä Keimo keimo-dev@list.hut.fi

Lisätiedot

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Määrittelydokumentti NJC2 Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti ( ov) Projektiryhmä Eero Anttila Olli

Lisätiedot

KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ

KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ Eeva Kangas 05.11.2015 @FixUi Oy 2013 2015 FIXUI "Autamme yrityksiä suunnittelemaan sellaisia tuotteita, joita ihmiset osaavat ja haluavat käyttää" Käyttäjätutkimukset

Lisätiedot

Lego Mindstorms anturit

Lego Mindstorms anturit Lego Mindstorms anturit Metropolia Ammattikorkeakoulu Projektisuunnitelma Tomi Ilonen KA09 Tommi Nuotiomaa KA09 Matias Pitkänen KA09 20.1.2012 Insinöörityö Päivämäärä Sisällys 1 Projektin kuvaus 1 1.1

Lisätiedot

Kurssin tavoitteista uennot. 4.1 Projektityö, 5 ov. Esitietovaatimukset

Kurssin tavoitteista uennot. 4.1 Projektityö, 5 ov. Esitietovaatimukset Kurssin tavoitteista uennot ma ls. 1097, klo 10-12. pe ls. DXI, klo 12-14. uennot ovat viikoilla 40-42. uentojen yhteydessä ei järjestetä erillisiä harjoituksia. Opinto-oppaasta: Opintojakson tavoitteena

Lisätiedot

T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi Vaatimustenhallinta

T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi Vaatimustenhallinta T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Sisältö Tämä on dokumentti esittelee tietokonegrafiikkaalgoritmien visualisointijärjestelmän kehitysprojektissa käytettävän vaatimustenhallintamenetelmän. Päivämäärä

Lisätiedot

Käyttöohje. Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio

Käyttöohje. Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio Otus- projektinhallintatyökalu Käyttöohje Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio Mari Tampere 9. toukokuuta 2003 Kimmo Airamaa, Andreas Asuja,

Lisätiedot

Helia Ohjelmointitaito 14.3.2005 Tuomas Kaipainen Mermit Business Applications Oy. 2005 Mermit Business Applications

Helia Ohjelmointitaito 14.3.2005 Tuomas Kaipainen Mermit Business Applications Oy. 2005 Mermit Business Applications Helia Ohjelmointitaito 14.3.2005 Tuomas Kaipainen Mermit Business Applications Oy Esityksen sisältö Mermit yrityksenä Perustiedot Toimintamalli Mermit työpaikkana ohjelmistoinsinöörille Esimerkkiprojekti

Lisätiedot

T 76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Hirviöryhmä loppukatselmointi. Hirviö. Projektikatselmointi

T 76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Hirviöryhmä loppukatselmointi. Hirviö. Projektikatselmointi Hirviö Projektikatselmointi Mikä Hirviö on? Hajautettu muistikirja Professoreille Muistiinpanoja keskusteluista opiskelijan kanssa Diplomitöiden ja jatko opintojen seuranta Raportointi Opetushenkilökunnalle

Lisätiedot

Versio Päiväys Tekijä Kuvaus Tikkanen varsinainen versio

Versio Päiväys Tekijä Kuvaus Tikkanen varsinainen versio Testiraportti 26.2.2006 1/5 - Noheva II Testiraportti Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 1.0 26.2.2006 Tikkanen varsinainen versio 1 Yleistä Toteutusvaiheen 2 virallinen testaus on muodostunut automaattisista

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen suunnitelma. Ryhmä ExtraTerrestriaLs Aureolis Oy

Laadunvarmistuksen suunnitelma. Ryhmä ExtraTerrestriaLs Aureolis Oy Laadunvarmistuksen suunnitelma Ryhmä ExtraTerrestriaLs Aureolis Oy Versi Päiväys Tekijä Kuvaus o 1.0 8.11.2004 Risto Kunnas Ensimmäinen versio 1.1 8.11.2004 Risto Kunnas Korjauksia 1.2 9.11.2004 Mika Suvanto

Lisätiedot

TT00AA12-2016 - Ohjelmoinnin jatko (TT10S1ECD)

TT00AA12-2016 - Ohjelmoinnin jatko (TT10S1ECD) TT00AA12-2016 - Ohjelmoinnin jatko (TT10S1ECD) Ohjelmointikäytännöt 21/3/11 Mikko Vuorinen Metropolia Ammattikorkeakoulu 1 Sisältö 1) Mitä on hyvä koodi? 2) Ohjelmointikäytäntöjen merkitys? 3) Koodin asettelu

Lisätiedot

TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Vaiheet 3 & 4: Järjestelmätestaus 27.10.2014 2 Päämäärä jedit-ohjelmointieditorin järjestelmätestaus

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Projektin tavoitteet

Projektisuunnitelma. Projektin tavoitteet Projektisuunnitelma Projektin tavoitteet Projektin tarkoituksena on tunnistaa erilaisia esineitä Kinect-kameran avulla. Kinect-kamera on kytkettynä tietokoneeseen, johon projektissa tehdään tunnistuksen

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14

Projektisuunnitelma. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14 Projektisuunnitelma Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy Ryhmä 14 Muutoshistoria Versio Pvm Päivittäjä Muutos 1.0 19.10.2007 Johannes Suanto Esitetty Iteraatiodemossa,

Lisätiedot

Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa?

Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa? Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa? Arto Stenberg Copyright Kuntien Tiera Oy Kuntien Tiera Copyright Kuntien Tiera Oy Tieran toiminta perustuu osaamisverkoston rakentamiseen, mikä

Lisätiedot

Testaussuunnitelma PULSU. Syksy 2008 Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testaussuunnitelma PULSU. Syksy 2008 Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testaussuunnitelma PULSU Syksy 2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9 op) Projektiryhmä Heikki Manninen Noora Joensuu

Lisätiedot

SEPA diary. Dokumentti: SEPA_diary_PK_RI.doc Päiväys: Projekti : AgileElephant Versio: V0.2

SEPA diary. Dokumentti: SEPA_diary_PK_RI.doc Päiväys: Projekti : AgileElephant Versio: V0.2 AgilElephant SEPA Diary Pasi Kallioniemi 49477B Rauli Ikonen 51051V Tekijä: Kallioniemi&Ikonen Omistaja: ElectricSeven Aihe: RI & PK Sivu 1 of 7 Dokumenttihistoria Muutoshistoria Revision päiväys: 1.11.2004

Lisätiedot

Hirviö Laadunvarmistussuunnitelma

Hirviö Laadunvarmistussuunnitelma Hirviö Laadunvarmistussuunnitelma Jani Heikkinen Anssi Kalliolahti Jukka Larja Kim Nylund Liia Sarjakoski Samuli Sorvakko Timo Toivanen 8. helmikuuta 2005 1 Sisältö 1 Johdanto 3 1.1 Testauksen tavoitteet

Lisätiedot

Ohjelmistotuotantoprojekti

Ohjelmistotuotantoprojekti Ohjelmistotuotantoprojekti Ryhmä Muppett TESTAUSDOKUMENTTI Helsinki 5.8.2008 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Ohjelmistotuotantoprojekti, kesä 2008 Projekti: Muutos- ja korjauspyyntöjen

Lisätiedot

Siimasta toteutettu keinolihas

Siimasta toteutettu keinolihas AS 0.3200 Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt Projektisuunnitelma: Siimasta toteutettu keinolihas Laura Gröhn 224417 Mikko Kyllönen 221177 Lauri Liukko Sipi 84702A Susanna Porkka 225131 3.2.2015

Lisätiedot

11. PALAVERIN PÖYTÄKIRJA. Jyväskylän Yliopisto Tietotekniikan laitos CONCEPT-projekti Paikka ja aika

11. PALAVERIN PÖYTÄKIRJA. Jyväskylän Yliopisto Tietotekniikan laitos CONCEPT-projekti Paikka ja aika Paikka ja aika Kokoustila Ag C223.1 tiistai klo 13:33-16:07 Läsnä Jouni Kallio(JK), liikuntabiologian laitoksen edustaja Lari Kannisto(LK), vastaava ohjaaja Petteri Kela(KELA), tekninen ohjaaja Pekka Kuuva(PK),

Lisätiedot

Visma Approval Center. Versiosaate 1.3

Visma Approval Center. Versiosaate 1.3 Visma Approval Center Versiosaate 1.3 Visma Approval Center - Versiosaate 1.3 Kaikkia koskettavat kehitykset Muutokset käyttöliittymän välilehdissä Tarkastajat ja hyväksyjät näkevät ylävalikon jatkossa

Lisätiedot

KONEAUTOMAATION LAATU JA TURVALLISUUS. 4.6.2015 Marko Varpunen

KONEAUTOMAATION LAATU JA TURVALLISUUS. 4.6.2015 Marko Varpunen KONEAUTOMAATION LAATU JA TURVALLISUUS 4.6.2015 Marko Varpunen TLJ ja automaatio Rautatie, metro, teollisuus-laitokset, kaivoskoneet, vesi, n. 90 henkeä Mikkeli Turvallisuusjohtaminen konsultointi riskienarviointi

Lisätiedot

Automaattinen yksikkötestaus

Automaattinen yksikkötestaus Teknillinen Korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Automaattinen yksikkötestaus Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä

Lisätiedot

PS-vaiheen edistymisraportti Kuopio

PS-vaiheen edistymisraportti Kuopio PS-vaiheen edistymisraportti Kuopio Kuopio, PS-vaiheen edistymisraportti, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 1.0 30.10.2001 Ossi Jokinen Kuopio2001, vain kurssin T-76.115 arvostelun

Lisätiedot

CS-C2130 / CS-C2140 / CS-E4910 Software Project 1 / 2 / 3 ja Accenture Luento

CS-C2130 / CS-C2140 / CS-E4910 Software Project 1 / 2 / 3 ja Accenture Luento CS-C2130 / CS-C2140 / CS-E4910 Software Project 1 / 2 / 3 ja Accenture 2016-2017 Luento 14.9.2016 Accenture yleisesti Maailmanlaajuisesti: henkilömäärä: ~ 375 000 toimistoja yli 200 kaupungissa, 120 maassa

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Vaiheet 3 & 4: Järjestelmätestaus 28.10.2013 2 Päämäärä jedit-ohjelmointieditorin järjestelmätestaus

Lisätiedot

SEPA päiväkirja. Dokumentti: SEPA_diary_EM_PV.doc Päiväys: 26.10.2004 Projekti : AgileElephant Versio: V0.9

SEPA päiväkirja. Dokumentti: SEPA_diary_EM_PV.doc Päiväys: 26.10.2004 Projekti : AgileElephant Versio: V0.9 AgilElephant T-76.115 Esa Mommo, 57197J Pauli Vesterinen, 65220P Tekijä: Esa Mommo/Pauli Vesterinen Omistaja: ElectricSeven Aihe: Sivu 1 of 6 Dokumentti Historia Revisio Historia Revision päiväys: 26.10.2004

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS PROJEKTITOIMINNAN PERUSTEET TENTTI 28.4.2001 Tonja Molin-Juustila Kustakin tehtävästä max 6 pistettä. Vastaukset arvostellaan 0,5 pisteen tarkkuudella. Oikeat vastaukset

Lisätiedot

T harjoitustehtävät, syksy 2011

T harjoitustehtävät, syksy 2011 T-110.4100 harjoitustehtävät, syksy 2011 Kurssiassistentit Tietotekniikan laitos Perustieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto T-110.4100@tkk.fi Yleistä Kurssin osasuoritteita ovat kaksi osatenttiä ja harjoitustehtävät

Lisätiedot

LAATUDOKUMENTTI

LAATUDOKUMENTTI LAATUDOKUMENTTI LAATUDOKUMENTTI 2 (15) VERSION HALLINTA Versio Päivä Tekijä Kuvaus 0.1 11.10.2006 Kaarlo Lahtela Ensimmäinen versio 0.2 17.10.2006 Kaarlo Lahtela Lauri Kiiski 0.3 24.10.2006 Kaarlo Lahtela

Lisätiedot

Matopeli C#:lla. Aram Abdulla Hassan. Ammattiopisto Tavastia. Opinnäytetyö

Matopeli C#:lla. Aram Abdulla Hassan. Ammattiopisto Tavastia. Opinnäytetyö Matopeli C#:lla Aram Abdulla Hassan Ammattiopisto Tavastia Opinnäytetyö Syksy 2014 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Projektin aihe: Matopeli C#:lla... 3 3. Projektissa käytetyt menetelmät ja työkalut

Lisätiedot

Ylläpitodokumentti Mooan

Ylläpitodokumentti Mooan Ylläpitodokumentti Mooan Helsinki 16.08.06 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9+1op/6ov) Projektiryhmä Heikki Aitakangas

Lisätiedot

Ryhmä (11) Numeropankki

Ryhmä (11) Numeropankki Tampereen teknillinen yliopisto Tietotekniikan laitos TIE-13100 Tietotekniikan projektityö Ryhmä (11) Numeropankki Projektisuunnitelma Tommi Blomster Jari Laaksonen Petri Tahvanainen Eemil Väisänen (vastaa

Lisätiedot

EDISTYMISRAPORTTI - T4 Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0

EDISTYMISRAPORTTI - T4 Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 EDISTYMISRAPORTTI - T4 Edited by Checked by Approved by Antti Tuomaala Harri Kauhanen i Sisällysluettelo DOKUMENTIN VERSIOT 2 1. PROJEKTIN TILA 3 2. SUORITETUT TEHTÄVÄT 5 Projektisuunnitelma 5 Testaussuunnitelma

Lisätiedot