COTOOL dokumentaatio Projektisuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "COTOOL dokumentaatio Projektisuunnitelma"

Transkriptio

1

2 Table of Contents 1 Johdanto Versiohistoria Projektin kuvaus Projektissa käytetyt termit ja lyhenteet Osapuolet ja henkilöstö Asiakas Toimittaja Mentor Tavoitteet ja lopetuskriteerit Asiakkaan tavoitteet Toimittajan tavoitteet Henkilökohtaiset oppimistavoitteet Projektin keskeytyskriteerit Projektin lopetuskriteerit Resurssit ja budjetointi Henkilöstö Materiaalit Budjetti Työkäytännöt ja työkalut Käytännöt Iteratiivinen kehitys Iteraation suunnitelu Katselmoinnit Pariohjelmointi Evolutiivinen kehitys, yksinkertainen suunnittelu ja refaktorointi Automaattiset testit läpäisevä koodi Reflection Workshop Testaus Priorisointi Käytettävät työkalut Testausalueet ja niiden vastuuhenkilöt Testausmetodit Virheiden raportointi Virheiden luokitus ja priorisointi Testitulosten käyttö Dokumentointi Dokumentit ja vastuut Riskienhallinta Tuntiraportointi Sovelluksen koon raportointi Kommunikaatio Iteraatiodemo Bugien hallinta Versionhallinta Ohjelmointikäytännöt Ohjelmakoodin kommentointi Vertaisryhmätestaus Vaatimusten hallinta Laadunvarmistussuunnitelma Johdanto Projektitason aiheet

3 Projektin tärkeimmät laatutavoitteet Laadun arviointi Iteraatiotason aiheet Ensimmäinen iteraatio Toinen iteraatio Työkalut Palvelimella Työasemissa Standardit Projektin vaiheistus Aikataulu Projektisuunnittelu Toteutus Toteutus 1a ( ) Toteutus 1b ( ) Toteutus 1a ja 1b tehtävät Toteutus Riskienhallinta ja -loki Viitteet

4 1 (40) 1 Johdanto 1.1 Versiohistoria Versiohistoria Versio Pvm Tekijä Kuvaus Hyväksyjä JI Pohjan luonti, lisätty kappale JI Lisätty kappale JI Päivitetty kappale 1 Lisätty kappaleet 2, 3, 5.1.1, ja Lisätty tehtävä luentoja varten JI Päivitetty kappaleita 1, 2, 3 ja 5 Lisätty kappale JI Päivitetty käsite- ja lyhenneluetteloa, päivitetty osapuolet toimittajan osalta. Siirretty internet-viittaukset kappaleeseen Viitteet. Arvioitu resurssimatriisi (4.1) Laskettu projektin budjetti (4.3) Lisätty kappaleet 5.1.6, 5.1.9, , , ja 5.13 Päivitetty kappale Siirretty riskienhallinta (5.1.4) omaan dokumenttiinsa Korjattu kirjoitusvirheitä JI Lisätty tekstiä dokumentaatio ja versionhallinta kappaleisiin. Korjattu kirjoitusvirheitä. Päivitetty tuntilistat JI Lisätty kappaleet 6.3, 6.4. Päivitetty aikataulua kappaleessa JI Päivitetty kappaleita (tavoitteet ja tehtävät) 6.3 ja 6.4 Ulkoasun muotoilua TH Laadunvarmistussuunnitelma tarkennettu, lisätty dokumentteja kappaleeseen Dokumentit ja vastuut. Kappaleeeseen pieniä muutoksia JI Päivitetty kappaleen 4.1 resurssimatriisi, päivitetty tehtävälista ja palautettavat dokumentit kappaleessa TH Laadunvarmistussuunnitelman päivitys: Uudet kappaleet: Valitut käytännöt, pari ohjelmointi, automaattiset testit läpäisevä koodi,testaus: Priorisointi. Lisätty:HttpUnit käytettyihin työkaluihin. Poistettu: Exploratiivinen testaus yksikkötestauksesta JI Työkäytäntöjen päivitys: Tuntiraportointikäytännöt JI Päivitetty kappaleen 4.1 resurssimatriisi ja päivitetty tehtävälista kappaleessa JI Päivitetty kappaleen 2.2 vastuita ja varahenkilöitä. Lisätty AA:n ja JW:n kuvaukset ja tavoitteet kappaleeseen Petteri Hyytiäinen

5 2 (40) Versio Pvm Tekijä Kuvaus Hyväksyjä JI Päivitetty Pariohjelmointikappaletta Projektitason valittuihin käytäntöihin. Lisätty valittuihin käytäntöihin evolutiivinen kehitys ja refaktorointi TH Laadunvarmistussuunnitelmassa esiintyviä aikatauluja muutettu JI Yksinkertaistettu 5 kappaleen rakennetta. Siirretty mm. Laadunvarmistussuunnitelman Käytettävät työmenetelmät ja Testaus suoraan kappaleen 5.1 alle. Päivitetty useita työmenetelmitä kappaleessa JI Päivitetty aikataulu kappaleessa 6.1. Päivitetty työkalut työasemissa. Päivitetty viitteisiin/termeihin EMMA ja JUnit. Lisätty laadun arviointiin LOC ja EMMA. Poistettu yksikkötestien taso "huomautettavaa". Lisätty työmenetelmä Reflection Workshop kappaleeseen JI Päivitetty resurssimatriisi ja kumulatiiviset tunnit kappaleessa 4. Päivitetty toteutus 1a ja 1b iteraatioiden tehtävätaulukko kappaleessa Petri Saloma 1.2 Projektin kuvaus Tavoitteena on luoda visuaalisesti vakuuttava käyttöliittymä kiinteistön ilmastoon liittyvien lukemien helppolukuiseen esittämiseen. Haasteina tehtävässä on jouhevan sovelluksen toteuttaminen www-ympäristöön, jonka lähtöaineistona on niin CAD pohjapiirustusta kuin tietokannasta haettavaa antureiden antamaa numeerista dataa. Myöskin open source komponenttien, sekä avoimien standardien käyttäminen projektin toteutuksessa tuo lisäarvoa asiakkaalle. Nykyisin on helppo myydä sekä ylläpitää järjestelmää jos se pohjautuu avoimiin standardeihin.

6 3 (40) 1.3 Projektissa käytetyt termit ja lyhenteet Ainakin toistaiseksi projektin termit ja lyhenteet on listattu alla oleviin taulukoihin. Helpottaaksemme terminologian käyttöä saatamme myöhemmässä vaiheessa eriyttää nämä omaan dokumenttiinsa. Taulukko 1 Dokumentaatiossa käytetyt termit Asiakas, tilaaja Tuotteen tilaaja, eli Jaakko Pöyry Infra AutoCAD 2D/3D suunnitteluohjelmisto. /3/ Bugzilla Kurssin tarjoama työkalu bugien seurantaan /11/. EMMA Sovelluksen ajon rivikattavuuden mittaustyökalu. /19/. JUnit Yksikkötestauskirjasto Java-ohjelmointikielelle. /18/. Loppukäyttäjä Valmiin tuotteen peruskäyttäjä, ts. käyttäjä joka seuraa kiinteistön ilmastointia. StatCVS Lähdekoodista statistiikkaa tuottava sovellus /12/. Switch Toimittaja Tuote, järjestelmä Ylläpitäjä Verkkokytkin, jonka kautta esim. lähiverkkoon kytketään useita koneita. Data Sailors, eli projektiryhmä. COTOOL - Room Air Conditions Reporting Tool for buildings. Projektin lopuksi asiakkaalle toimitettava ohjelmistokokonaisuus. Valmiin tuotteen ylläpitäjä, ts. käyttäjä joka syöttää kiinteistön ilmastoinnin seurannan vaatimat lähdetiedot. Taulukko 2 Dokumentaatiossa käytetyt lyhenteet AA Nimikirjaimet, Aleksi Autere COTOOL Room Air Conditions Reporting Tool for buildings. Toimitettava tuote. /1/ CVS DWG Concurrent Versions System. Versionhallintajärjestelmä, jossa säilytetään projektin dokumentaatio ja lähdekoodit. /2/ AutoCAD Drawing Database. AutoCAD ohjelmiston tallennusmuoto. DXF Drawing Interchange Format /4/. HTML HyperText Markup Language /5/. JI JP JW KR ML PDF PS Nimikirjaimet, Jukka Ignatius Jaakko Pöyry Infra Nimikirjaimet, Jan Welin Nimikirjaimet, Kimmo Rouhiainen Nimikirjaimet, Matti Liljavirta Portable Document Format. Adoben luoma, nykyisin de facto standardi sivutetun median levittämiseen. Nimikirjaimet, Pekka Silvekoski SVG Scalable Vector Graphics /6/ TH Nimikirjaimet, Turo Honkaniemi Vex A Visual Editor for XML /7/. XML Extensible Markup Language /8/. XSL/XSL-FO Extensible Stylesheet Language /9/. XSLT XSL Muunnokset /10/.

7 4 (40) 2 Osapuolet ja henkilöstö Projektiin liittyvien osapuolien ja henkilöstön suhteet on esitetty alla esitetyssä organisaatiokaaviossa. Projektin onnistumista varmasti helpottaa se, että asiakkaalla on jo useamman vuoden kokemus TKK:n ohjelmistokehitysprojekteihin osallistumisista. Asiakkaan ja toimittajan välinen kommunikaatio pyritään keskittämään lähinnä asiakasta helpottaakseen projektipäällikön kautta. Kuitenkin kaikille toimittajan henkilöille nimetään varahenkilöt heti I1 vaiheen alussa mahdollisten sairaustapausten tai muiden odottamattomien poissaolojen vuoksi. Projektin organisaatio

8 5 (40) 2.1 Asiakas Projektin asiakas on Jaakko Pöyry Infra. Asiakkaan yhteyshenkilönä toimii Petteri Hyytiäinen. Teknisenä asiantuntijana asiakkaan puolesta toimii Petri Saloma. Alla olevaan taulukkoon on listattu asiakkaan yhteystiedot Asiakkaan yhteystiedot Rooli Asiakas Nimi Yhteystiedot Hyytiäinen, Petteri petteri.hyytiainen#poyry.fi Rooli Nimi Yhteystiedot Jaakko Pöyry Infra JP-Talotekniikka, Rakennusautomaatio Tekniikantie 4D (PL2), Espoo Tekninen asiantuntija Saloma, Petri petri.saloma#poyry.fi Jaakko Pöyry Infra JP-Talotekniikka, Rakennusautomaatio Tekniikantie 4D (PL2), Espoo

9 6 (40) 2.2 Toimittaja Projektin toimittajana toimii kurssin projektiryhmä nimeltä Data Sailors. Toimittajan yhteystiedot ja vastuualueet Rooli Testaaja Nimi Varahenkilö Yhteystiedot Vastuualueet Taustaa Rooli Nimi Varahenkilö Yhteystiedot Vastuualueet Taustaa Rooli Nimi Varahenkilö Yhteystiedot Vastuualueet Taustaa Rooli Nimi Varahenkilö Autere, Aleksi (AA) Silvekoski, Pekka (PS) aautere#gmail.com Testauskäytönnöt yhdessä TH:n kanssa. Yksikkötesteihin liittyvä koulutus. Testaus. Myöhemmin valittavien sovelluskomponenttien toteuttaminen Aleksi on neljännen vuoden tietotekniikan opiskelija, ja lukee pääaineenaan ohjelmistoliiketuotantoa. Aleksilla on kokemusta yksittäisistä pienistä ohjelmistoprojekteista liittyen koulukursseihin. Laatupäällikkö Honkaniemi, Turo (TH) Ignatius, Jukka thonkani#cc.hut.fi Laatupäällikkö vastaa toiminnallisesta ja ei-toiminnallisesta määrittelystä, sekä tuotteen testauksesta läpi projektin keston. Turo opiskelee kuudetta vuotta tietotekniikan osastolla pääaineenaan ohjelmistotuotanto- ja liiketoiminta. Sivuaineena hän lukee yritysstrategiaa ja kansainvälistä liiketoimintaa. Koulukurssien lisäksi Turolla on yli kahden vuoden työkokemus ohjelmistontuotannosta, josta 9 kuukautta on suoritettu ulkomailla. Aikaisemmisssa projekteissa tutustunut muun muassa VBA:han, Java SE:hen, tietokantoihin ja käyttöliittymien suunnitteluun. Projektipäällikkö Ignatius, Jukka (JI) Honkaniemi, Turo jukka.ignatius#hut.fi Projektipäällikkö vastaa tehtävien jakamisesta ryhmän sisällä, yhteydenpidosta asiakkaan, toimittajan ja mentorin välillä sekä vastaa viime kädessä koko projektista. Jukka on n vuosikurssin laivateekkari, joka lukee sivuaineenaan ohjelmistotuotannon- ja liiketoiminnan kokonaisuutta. Opiskelun ohella hän on työskennellyt IT-alalla saaden monen vuoden työkokemusta niin webdesignerin, ohjelmoijan kuin ohjelmistosuunnittelijan roolista. Työskentelee nykyisin Napalla ja diplomityö on seuraavan kesän tavoitteissa. Arkkitehti Liljavirta, Matti (ML) Rouhiainen, Kimmo (KR) Welin, Jan (JW)

10 7 (40) Yhteystiedot Vastuualueet Taustaa Rooli Nimi Varahenkilö Yhteystiedot Vastuualueet Taustaa Rooli Nimi Varahenkilö Yhteystiedot Vastuualueet Taustaa Rooli Nimi Varahenkilö Yhteystiedot Vastuualueet Taustaa Aleksi Autere (AA) matti.liljavirta#hut.fi Arkkitehti suunnittelee tuotteen arkkitehtuurin, jakaa sen toiminnallisiin osiin, toteuttaa tarvittavat kaaviot, ja organisoi kehittäjien mahdollisesti tarvitseman koulutuksen. Kahdeksannen vuoden opiskelija tietotekniikan osastolla pääaineena tietoliikenneohjelmistot ja sivuaineena yritysturvallisuus. Pää- ja sivuaineopintojen kautta tutut aihekokonaisuudet ovat tietoturvasta ja turvallisuudesta yleensäkin. Opiskelun ohella työkokemusta on karttunut monen vuoden ajalta TKK:n atk-keskuksen palveluksessa erilaisissa ylläpidon tehtävissä. Ohjelmoija Rouhiainen, Kimmo (KR) Liljavirta, Matti (ML) krouhiai#cc.hut.fi SVG/DXF-formaatit ja niiden väliset konversiot. Myöhemmin valittavien sovelluskomponenttien toteuttaminen. Kimmo on kuudennen vuoden tietoliikennetekniikan opiskelija. Pääaineena hänellä on tietoliikenneohjelmistot ja sivuaineena vuorovaikutteinen digitaalinen media. Työkokemusta hänelle on kertynyt jonkin verran mm. tietokanta- ja ohjelmistosuunnittelusta, projektinhallinnasta, ohjelmistotestauksesta, sekä ohjelmoinnista PHP:llä. Koulun kurssien kautta Kimmolle ovat tulleet tutuksi myös mm: Java, C ja HTML. Käyttöliittymäsuunnittelija Silvekoski, Pekka (PS) Welin, Jan (JW) mpsilvek#cc.hut.fi Käyttöliittymän suunnittelu ja HTML/DHTML toteutus. Myöhemmin valittavien sovelluskomponenttien toteuttaminen. Seitsemännen vuoden opiskelija tietotekniikan ostastolla TKK:lla. Pääine tietoliikenneohjelmistot ja sivuaine sisällöntuotanto. Kokemusta koulun kursseilta käyttöliittymien suunnittelusta ja testauksesta, niin teorian, kuin käytännön puoleltakin. Pääaineen puolesta osaamista tietoturvasta ja salausmenetelmistä, mikäli niille sattuu olemaan projektissa tarvetta. Ohjelmoija Welin, Jan (JW) Kimmo Rouhiainen jwelin#cc.hut.fi Käyttöliittymän skriptaus. Myöhemmin valittavien sovelluskomponenttien toteuttaminen.. Opiskelen kuudetta vuotta tietotekniikan osastolla. Pääaineenani on tietoliikenneohjelmistot ja sivuaineena vuorovaikutteinen digitaalinen media. Ominta alaa ovat tietoliikennesovellukset pääaineen johdosta, mutta töitä teen tällä hetkellä

11 8 (40) tietokantaraportoinnin parissa. 2.3 Mentor Projektin mentorina toimii Seppo Sahi SoberIT:ltä. Asiakkaan yhteystiedot Rooli Mentor Nimi Yhteystiedot Sahi, Seppo ssahi#soberit.hut.fi

12 9 (40) 3 Tavoitteet ja lopetuskriteerit 3.1 Asiakkaan tavoitteet Asiakkaan tavoitteena on saada olemassa olevaan Rauinfo www-palveluun lisäsovellus, jolla loppukäyttäjä pystyy seuraamaan kiinteistönsä/kiinteistöjensä ilmastoinnin tilaa. Asiakkaan tavoitteena on saada tärkeää markkinointilisää tuottava osa jo toimivaan www-palveluun, ja siksi tuotteen visuaalinen näyttävyys sekä helppokäyttöisyys ovat erittäin merkittävässä roolissa. Tuotteen tulee toimia vaatimusmäärittelyn mukaisesti, mikä on tärkeä tuotetta kuvaava dokumentti ja käytännössä sopimus asiakkaan ja toimittajan välillä siitä, minkälaista tuotetta ollaan toteuttamassa. Vaatimusmäärittelyn lisäksi asiakas on listannut kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia tavoitteita seuraavaan taulukkoon. Asiakkaan tavoitteet Nro Tavoite Tarkistuskriteeri 1. Tuotteen jatkokehitys on mahdollista Asiakas arvio jatkokehitysvaiheessa. Lisäksi asiakas arvio, onko vaatimusmäärittelyssä otettu huomioon tuotteen laajentaminen. 2. Toteutettu järjestelmä on käytettävyydeltään hyvä, sekä visuaalisesti vakuuttava 3. Sovitut toiminnot on toteutettava laadukkaasti ja järjestelmän tulee olla luotettava 4. Järjestelmän arkkitehtuuri sopii olemassa olevaan järjestelmään. 5. Onnistunut yhteistyö asiakkaan ja toimittajan välillä Asiakas arvioi käyttöliittymätestauksen perusteella. Asiakas arvioi myös valmiin tuotteen ulkoasun. Asiakas arvioi luovutusvaiheessa työn laadun, sekä arvioi testitapausten ja rinnakkaisryhmävertailun tulosten perusteella luotettavuuden. Asiakas arvioi, onko tämä otettu huomioon vaatimusmäärittelyssä. Asiakas ja toimittaja arvioivat projektin lopussa. 6. Toteutus on hyvin dokumentoitu Asiakas arvostelee toimitetun dokumentaation. 7. Tuotettu järjestelmä on riittävän suorituskykyinen. Asiakas arvioi toimittajan suorittamien testitapausten, rinnakkaisryhmävertailun tulosten sekä omien testiensä perusteella. 8. Projekti saadaan toteutettua aikataulussa. Täyttyy kun projekti pysyy kurssin aikataulussa. 9. Tuote on skaalautuva. Asiakkaan suorittamat rasitustestit. 10. Palkitseva projekti molemmin puolin Arvioidaan projektin aikana opittu ja koettu. Asiakas saa toivomansa tuotteen, ja toimittaja hyvän arvosanan sekä saunaillan.

13 10 (40) 3.2 Toimittajan tavoitteet Projektiryhmän keskeisenä tavoitteena on syventää ohjelmistokehitysprojektin tuntemustaan. Osalla ryhmän jäsenistä on jo kokemusta laajoistakin ohjelmistoprojekteista, mutta toisille tämä on ensimmäinen kerta kun näin laaja projekti vedetään kokonaisuudessaan läpi. Koko projektiryhmän yhteiset tavoitteet on listattu seuraavassa taulukossa. Toimittajan tavoitteet Nro Tavoite Tarkistuskriteeri 1. Projektiryhmä kykenee tuottamaan asiakkalle lisäarvoa tuottavan sovelluksen vaatimusmäärittelyn mukaisesti. Asiakas arvioi työn tuloksen projektin päätteeksi 2. Uusien tekniikoiden/käytäntöjen oppiminen Valmiissa tuotteessa käytettyjen tekniikoiden henkilökohtainen arvioiminen kurssin päätteeksi. 3. Opitaan työskentelemään ryhmässä Henkilökohtainen arvio ryhmätyöskentelyn laadusta iteraatiokierroksen päätteeksi 4. Kiitettävä kurssiarvostelu Kurssiarvostelu 5. Laadukas ja tuottava työskentely asiakkaan kanssa Arvioidaan yhdessä asiakkaan kanssa projektin päätteeksi. 3.3 Henkilökohtaiset oppimistavoitteet Henkilökohtaiset oppimistavoitteet on kerätty projektiryhmän jäseniltä seuraavaan taulukkoon. Vaikka henkilökohtaisille oppimistavoitteille ei ollut tarpeen määrittää todentamismenetelmiä, niin varmasti projektin päätöspalaverissa tulee esille mitä kukin on asiasta oppinut. Henkilökohtaiset tavoitteet Jäsen Autere, Aleksi Honkaniemi, Turo Ignatius, Jukka Liljavirta, Matti Rouhiainen, Kimmo Henkilökohtainen oppimistavoite Mukava olisi oppia kaikkea uutta. Ryhmätyötaitojen hiominen lienee tälläisessa projektissa kaikkein arvokkainta, uusia tekniikkoja kun voi opiskella pelkän koneen äärellä. Toki uusia tekniikoitakin on mukava oppia, lähinnä testaukseen liittyen. Kurssi tarjoaa hyvät puitteet olla mukana ohjelmistonkehitysprojektissa alusta loppuun. Aikasemmin olen ollut mukana vain projektin keskivaiheessa tai lopussa. En ole aikaisemmin ollut mukana projektin johtamisessa, joten toivon saavani hyvää kokemusta myös siihen liittyen. Asiakas rajapinnassa toiminen tarjoaa hyödyllistä kokemusta ja uutta minulle on myös vaatimusmäärittelyjen tekeminen käytännön projektissa. Edellä mainittujen lisäksi toivon oppivani jotain minulle ennestään tuntemattomista teknologioista ja niiden käytöstä. Vaikka itselleni on kertynyt kokemusta ohjelmistoprojekteista työelämästä, niin haluaisin saada käytännön opeilleni hieman teoreettista pohjaa. Usein myös kantapään kautta opittu ei ole se oikea tapa, vaan toivoisin löytäväni lisätietoutta ja korjausta mahdollisesti "väärin" oppimaani. Tavoitteena on myöskin tutustuminen uusin teknologioihin (esimerkiksi SVG). Koska aiempi kokemukseni projektityökentelystä rajoittuu lähinnä joko teknisenä asiantuntijana toimimiseen tai puhtaasti tekniikkaan liittyvistä projekteista. Kurssin puitteissa pääsee tutustumaan ohjelmistonkehistysprojektin kaikkiin vaiheisiin ja osa-alueisiin syvällisemmin ja oppii hyviä työskentelytapoja, joita voi hyödyntää muunkinlaisissa projekteissa ja työelämässä yleensäkin. Projektin johtamisespuolesta saatavat käytännön kokemukset toivottavasti antavat myöskin uusia näkökulmia asioihin. Lisäksi tämän projektin puitteissa on tavoitteissa uusiin tai ennalta vain päällisin puolin tuttuihin tekniikoihin syvällisempi tutustuminen. Tavoitteenani on oppia järjestelmällistä ohjelmistokehitystä, oppia entistä parempi ja

14 11 (40) Silvekoski, Pekka Welin, Jan selkeämpi ohjelmointitapa, sekä saada kokemusta ohjelmointityökaluista ja kielistä. Myös kunnon kokemuksen saaminen isommassa ryhmässä työskentelystä olisi tärkeää. Saada hyvä yleiskuva ohjelmistoprojektista ja sen eri vaiheista. Päästä mukaan suunnitteleemaan ja testaamaan käyttöliittymää, että näkee miten teoriassa opitut asiat taipuvat käytäntöön. Lisäksi oppia tiimityöskentelystä ja oikeanlaisesta dokumentoinnista projektissa. Myös oppia projektissa käytettävä SVG tekniikka sopivalle tasolle. Tavoitteena on oppia käytännön ohjelmistoprojektin kulkua. Tähän mennessä lähes kaikki ohjelmointitehtävät koulussa ovat olleet pieniä yksin tai kaksin tehtyjä harjoitustöitä, ilman iteraatioita. Varsinaista työkokemustakaan en omaa ohjelmistoprojektien parista.

15 12 (40) 3.4 Projektin keskeytyskriteerit Projekti voidaan keskeyttää vain toimittajan ja asiakkaan välisellä sopimuksella. Käytännössä projekti keskeytetään vasta todella vakavan tapahtuman johdosta. Tällaisia mahdollisia keskeytyskriteerejä ovat: - Toimittaja on käyttänyt 80% resurssoiduista tunneista, eikä mitään toimivaa ole saatu aikaiseksi - Kaksi tai useampi toimittajan jäsenistä jättää kurssin kesken. - Force Major: Esimerkiksi tulipalo tuhoaa toimittajan työn. 3.5 Projektin lopetuskriteerit Projekti päättyy kurssin aikataulun mukaan , jolloin kaikki sovittu materiaali toimitetaan asiakkaalle. Samassa yhteydessä palautetaan myös kulkuluvat, avaimet, käyttöön saadut työvälineet ja muut asiakkaan omaisuutta olevat esineet/asiat. Aikaisempia lopetuskriteerejä ei ole tarpeen määritellä, koska asiakkaalla on varmasti tuotteeseen liittyviä jatkokehitystoiveita, jos resursseja jää ennen kurssin päättymistä käyttämättä. Viimeisen palautuspäivämäärän jälkeen järjestelmää vielä demotaan projektikatselmuksessa Resurssit ja budjetointi 4.1 Henkilöstö Toimittajan jäsenten suunnitellut resurssit projektin eri vaiheissa on listattu seuraavaan taulukkoon. Ainoastaan Jukka Ignatius'ella, Turo Honkaniemellä sekä Matti Liljavirralla on taas varattu tunteja jo PP vaiheessa. Ensimmäinen toteutus iteraatio on jaettu kahteen ali-iteraatioon. Pidempiä poissaoloja ei ole tässä vaiheessa tiedossa. Myöskin ainakin osa projektiryhmästä voisi olla halukas työskentelemään lähemmäs joulua ja aloittamaan nopeammin uudenvuoden jälkeen. Taulukon "Yht Suun."-sarakkeen muodostaa kirjoitushetkeen asti toteutuneet tunnit + tulevaisuuden suunnitellut tunnit. Tämä summa pyritään pitämään mahdollisimman pitkälle 190h/hlö (170h + 20h SEPAsta). Resurssimatriisi PP Toteutus1a Toteutus1b Toteutus2 Yht. Henkilö Suun. Tot. Suun. Tot. Suun. Tot. Suun. Tot. Suun. Tot. AA ,3 26,2 65,3 38, ,2 JI , ,5 43,5 58, JW ,3 23,5 70,5 20, KR , ML , , ,5 PS ,8 38, , ,5 TH 49 51, ,5 22,5 11,5 93, Yht ,5 329,9 236,2 362,8 196,6 761, ,3

16 13 (40) Alla olevassa kuvaajassa näkyy kirjoitushetkeen asti suunnitellut ja toteutuneet kumulatiiviset tunnit. Kuten kuvaajasta näkyy, kaikkia resursoituja tunteja ei ole käytetty. Tähän johtaneita ongelmia on pohdittu riskilokissa. Kumulatiiviset tunnit 4.2 Materiaalit Toimittaja saa asiakkaalta käyttöön työhuoneen, yhteensä neljä pöytäkonetta ja yhden kannettavan tarvittavine ohjelmistoineen. Asiakas mahdollistaa toimittajan pääsyyn työtiloihin ympäri vuorokauden (kulkuluvat ja kolme kappaletta avaimia). Tarkemmat tiedot työvälineistä löytyy kappaleesta 5.3 Työkalut. Asiakkaan verkkoon saa liittää myös toimittajan omia kannettavia, kunhan niissä on ajantasalla oleva virustorjuntaohjelmisto sekä palomuuri. Tämän lisäksi asiakkaan verkkoon kytkeydytään ainoastaan palomuurina toimivan switchin läpi (Asiakas toimittaa/asentaa).

17 14 (40) 4.3 Budjetti Tämän kappaleen on tarkoitus antaa suuntaa-antava arvio "todellisen maailman" kustannuksista. Kustannukset perustuvat seuraavaan jaotteluun: - Konsultointi (projektinhallinta/määrittely/suunnittelu): 150 /h - Ohjelmointi/dokumentointi: 85 /h - Koulutus: 100 /h + materiaali erikseen sovitusti - Matkakustannukset: Sisältyvät tuntihintoihin Koska tarkkaa jakautumaa konsultoinnin, ohjelmoinnin sekä koulutuksen kesken ei osata tässä vaiheessa sanoa, jakauman on arvioitu olevan 40%, 50% ja 10% vastaavasti. Koska asiakkaalla on jo tarvittava tuotantoympäristö, tämän hankinta ei aiheuta lisäkustannuksia. Asiakkaan toimittajan käyttöön hankkimia tietokoneita ei myöskään lasketa projektin kustannuksiin, koska ne uusiokäytetään projektin päättyessä JP:n muihin tarpeisiin. Kokonaissummassa on otettu huomioon 1000 mahdollisesti tarvittavina lisensseinä. Koulutuksessa mahdollisesti tarvittava materiaali laskutetaan erikseen. Kustannusarvio Tyyppi % /yks yks Konsultointi Ohjelmointi Koulutus Lisenssit Yht Jos projektia verrataan "todelliseen maailmaan", voidaan todeta ainakin se, että kurssin vaatimuksien takia näinkin pienelle projektille sovelletaan melko raskasta frameworkia, joka tuottaa suuren määrän dokumentaatiota. Mutta tarkoituksenahan on oppia soveltamaan opittua käytönnössä.

18 15 (40) 5 Työkäytännöt ja työkalut 5.1 Käytännöt t työkäytännöt-kappaletta täydennetään projektin aikana sitä mukaan, kun käytäntöjä suunnitellaan ja otetaan käyttöön. Kaikki kirjoitushetkellä hetkellä sovitut ja käytetyt menetelmät on pyritty kuvamaan tähän kappaleeseen Iteratiivinen kehitys Projektissa sovelletaan kurssin vaatimaa iteratiivista kehitystapaa /16/. COTOOL-projektiin iteratiivinen kehitystapa sopii hyvin, koska kuten vaatimusmäärittelystä nähdään, tuote on toteutettavissa toivottu osuus kerrallaan. Myöskin asiakkaalla on ajan riittäessä varmasti jatkokehitystoiveita Iteraation suunnitelu Ennen iteraation alkua tehdään iteraatiosuunnittelu, jossa yhdessä projektiryhmän (PP-vaihe) ja asiakkaan (I1 ja I2 vaiheet) kanssa määritellään iteraation tavoitteet ja sovitaan palautettavista dokumenteista ja sovelluksen osista. Käytännössä tämän takia jokainen iteraatio voidaan nähdä omana projektinaan, koska ne täyttävät projektin kriteerit. Niillä on määrättivissä oleva alku, tavoitteet ja sovitut lopetuskriteerit. Kun abstraktimmat tavoitteet on määrätty, ne jaetaan pienempiin osatehtäviin, joiden avulla iteraation resursointi pystytään suunnittelemaan. Iteraation ensimmäisessä vaiheessa aloitetaan toteutettavien ominaisuuksien suunnittelu. Toteutettavia ohjelmiston osasia, jotka jaetaan käyttötapauksiin, varten luodaan testitapaukset, joiden jatketaan läpi projektin. Jos iteraationsuunnittelun aikana arvioidut tuntiarviot havaitaan liian pieniksi, sovitaan palaveri asiakkaan kanssa, jossa mahdollisesti tiputetaan tavoitteita pois, tai ryhdytään muihin toimenpiteisiin puuttuvien resurssien hankkimiseksi.

19 16 (40) Katselmoinnit Dokumenttien katselmointit Tekijän lisäksi vähintään yksi projektiin kuuluva henkilö tulee aina tarkastamaan dokumentin ennen sen palautusta. Lisäksi projektiryhmä tulee oman harkintansa mukaan varmistamaan asiakkaalta palautettavien dokumenttien oikeellisuuden ja hyväksynnän. Koodikatselmointit Asiakkaan tekninen avustaja ja ML tulevat suorittamaan projektin kuluessa koodikatselmointia. Täten he varmistavat, ettei koodissa ole oleellisia virheitä. ML huolehtii siitä, että koodin on tehty valitun ohjelmointikäytännön mukaisesti. Tämän lisäksi kehittäjät voivat keskenään sopia toistensa koodin tarkastamisesta Pariohjelmointi Projektissa tullaan myös käyttämään XP metodologiasta tuttua pariohjelmointia. Tällöin kaksi kehittäjää istuu saman koneen ääressä tuotamassa koodia toisen ollessa näppäimistön äärellä ja toisen toimiessa navigaattorina. Kehittäjät sopivat keskenään parien muodostamisesta. Pareja tulee myös vaihtaa jotta saamme tietouden siirtymään kaikkien kehittäjien välillä. Yksinkertaisissa operaatioissa kuten refaktoroinnissa pariohjelmointi ei ole välttämätön käytäntö. Kehittäjien pitää itsekriittisesti arvioida nämä "helpot" tehtävät Evolutiivinen kehitys, yksinkertainen suunnittelu ja refaktorointi Toinen XP:n menetelmä, jota projektissa osittain sovelletaan on yksinkertaisen suunnittelun ja refaktoroinnin menetelmä, jossa pyritään yksinkertaisella suunnittelulla päästä tehtävän vaatimiin tavoitteisiin. Myöhemmässä vaiheessa refaktoroinnilla mahdollistetaan uusia ominaisuuksia tai yksinkertaisimmillaan vain selkiytettään lähdekoodia. Tämän menetelmän käyttöönottoon rohkaisi arkkitehtuurin suunnittelun alkuvaiheen tuska, joka johti siihen, että emme päässeet tuottamaan ohjelmistokoodia riittävän aikaisin. Nyt evolutiivisella kehityksellä pystymme jakamaan arkkitehtuurisia päätöksiä koko ryhmän tehtäviksi, jolloin epävarmuustekijä poistuu tai ainakin pienenee Automaattiset testit läpäisevä koodi Tuotettavan koodin laadukkuutta pyritään projektissa parantamaan siten, että ainoastaan automaattiset yksikkötestit läpäisevä koodi päivitetään CVS:ään. Vaikka kyseessä on loppujen lopuksi Servlet, jonka yksikkötestaaminen on hankalaa (kts. Käytettävät työkalut) niin arkkitehtuuri tullaan suunnittelmaan siten, että Servlet-luokkaan/luokkiin ei juuri tehdä logiikkaa Reflection Workshop Halusimme kehittää toimintaamme projektiryhmänä sekä kerätä jollain tavalla palautetta käytettävistä työmenetelmistä. Metodin käyttöönottamiseksi (esimerkiksi pariohjelmointi, evolutiivinen kehitys) ei riitä pelkästään metodin valitseminen, sillä jokainen ihminen, projektiryhmä ja projekti on erilainen. Menetelmiä pitäisi siis pystyä muokkaamaan juuri omaan projektiin soveltuvaksi, mutta ongelmaksi muodostuu miten tehdä tämä tuhlaamatta siihen tarpeettoman paljon resursseja. /20/ Yksi tapa kerätä palautetta on pitää iteraation päätteeksi Reflection Workshop, jossa pyritään yksinkertaisesti keräämään kokemuksiä käytetyistä menetelmistä kolmeen kategoriaan: Hyvät, kokeilun arvoiset ja ongelmalliset. Ensin

20 17 (40) keskustellaan menetelmistä, jotka ovat toimineet hyvin, ja jotka varmasti halutaan mukaan seuraavaan iteraation. Samalla mietitään mitä uusia menetelmiä voisimme kokeilla. Keskustelun lomassa esille tulevat ongelmat kirjataan myös ylös. Päätimme tämän vuoksi pitää kaksi Reflection workshoppia, yhden kummankin toteutusiteraation päätteeksi Testaus Priorisointi Projektissa tullaan testaamaan tuotettava COTOOLin koodi, käyttöliittymä sekä sen toiminta integroituna olemassa olevaan järjestelmää. Järjestelmän aikasemmin kehitettyjen osien oletetaan toimivan oikein eikä niitä tulla testaamaan. Koska pontentiaalisten testattavien asioiden määrä on valtava ja käytössä hyvin rajalliset resurssit, täytyy projektissa suorittaa priorisointia. Tämä tapahtuu siten, että ennalta suunniteltuihin integraatio- ja järjestelmätesteihin merkitään prioriteetti. Testitapauksen prioriteetti määräytyy hyvin pitkälti sen mukaan, kuinka tärkeäksi asiakas on kokenut järjestelmän ominaisuuden, johon testitapaus liittyy Käytettävät työkalut Eclipseen hyvin integroituvaa JUnittia tullaan käyttämään automaattisten yksikkötestien tekemiseen. JUnittiin perustuvaa HttpUnit on hyödyllinen lisä automaattisten testiscriptien luontiin webbi puolen testausta varten. HttpUnitin mukana tulevaa ServletUnittia voidaan käyttää Servlettien testauksessa. Löydettyjen virheet raportoidaan kurssin tarjoamalla Bugzillalla. Jokaisen kehittäjän vastuulla on tutustua edellä mainittuihin ohjelmiin ja käyttää niitä projektissa Testausalueet ja niiden vastuuhenkilöt Testausalueet Testausalue Testausmetodi Vastuuhenkilö Arkkitehtuuri Katselmointi JI,ML Rajapinnat Katselmointi JI,ML Moduulit Automaatiset testitapaukset Kehittäjät Koodin luettavuus Verrataan ohjelmointikäytäntöihin ML Moduulien yhteensopivuus Järjestelmän toiminta ja yhteensopivuus Automaattiset testitapaukset,exploratiivinen testaus, Ennalta suunnitellut integraatiotestit Ennalta suunnitellut järjestelmätestit, Exploratiivinen testaus Käytettävyys Käytettävyystestit TH,PS Ohjelman toimintojen oikeellisuus Katselmointi AA TH Asiakas Testausmetodit Exploratiivista testaus (White box) Exploratiivisessa testauksessa testataan järjestelmää ilman ennalta suunniteltuja ja automatisoituja testitapauksia käytten. AA ja TH tulevat käyttämään tätä menetelmää integraatio- ja järjestelmätestauksessa.

COTOOL dokumentaatio Projektisuunnitelma

COTOOL dokumentaatio Projektisuunnitelma Table of Contents 1 Johdanto.................................................................................. 1 1.1 Versiohistoria...........................................................................

Lisätiedot

COTOOL dokumentaatio Riskiloki

COTOOL dokumentaatio Riskiloki Table of Contents 1 Johdanto.................................................................................. 1 1.1 Versiohistoria...........................................................................

Lisätiedot

0.47 27.11.2005 Santeri Saarinen Korjattu testaustasoja ja tehty tarkennuksia I1-testaukseen

0.47 27.11.2005 Santeri Saarinen Korjattu testaustasoja ja tehty tarkennuksia I1-testaukseen Muutoshistoria Versio Pvm Tekijä Kuvaus 0.1 24.10.2005 Elina Kontro Laatuasiat siirretty omaan dokumenttiin jatkotyöstetty 0.2 27.10.2005 Santeri Saarinen Bugien elinkaari yms. asioita jatkettu 0.3 28.10.2005

Lisätiedot

COTOOL dokumentaatio SEPA: Käytettävyystestaus

COTOOL dokumentaatio SEPA: Käytettävyystestaus Table of Contents Käytettävyystestaus......................................................................... 1 1 Johdanto.................................................................................

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu TESTIRAPORTTI LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001 Tekijä:

Lisätiedot

L models. Testisuunnitelma. Ryhmä Rajoitteiset

L models. Testisuunnitelma. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Testisuunnitelma Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset

Lisätiedot

Tapahtuipa Testaajalle...

Tapahtuipa Testaajalle... Tapahtuipa Testaajalle... - eli testaus tosielämässä 09.10.2007 Juhani Snellman Qentinel Oy 2007 Agenda Minä ja mistä tulen Testauksen konteksti Tapauksia tosielämästä ja työkaluja 2 Minä Juhani Snellman

Lisätiedot

Työkalut ohjelmistokehityksen tukena

Työkalut ohjelmistokehityksen tukena 1 Työkalut ohjelmistokehityksen tukena Johdanto 2 Työkaluja eli ohjelmistotyötä tukevia ohjelmistoja käytetään ohjelmistoalan yrityksissä nykypäivänä paljon. Työkalut auttavat ohjelmistoalan ihmisiä suunnittelemaan

Lisätiedot

Laaturaportti [iteraatio 2] Ryhmä 14

Laaturaportti [iteraatio 2] Ryhmä 14 Laaturaportti [iteraatio 2] Ryhmä 14 Versio Pvm Tekijä Kuvaus 1.0 2.3.2008 Luukkonen Ensimmäinen versio Sisältö 1. Käytetyt laatumenetelmät... 1 1.1 Automaattiset yksikkötestit, tutkiva testaus ja jatkuva

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen suunnitelma. Ryhmä ExtraTerrestriaLs Aureolis Oy

Laadunvarmistuksen suunnitelma. Ryhmä ExtraTerrestriaLs Aureolis Oy Laadunvarmistuksen suunnitelma Ryhmä ExtraTerrestriaLs Aureolis Oy Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 1.0 8.11.2004 Risto Kunnas Ensimmäinen versio 1.1 8.11.2004 Risto Kunnas Korjauksia 1.2 9.11.2004 Mika Suvanto

Lisätiedot

Good Minton QA Raportti Iteraatio 1 Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä

Good Minton QA Raportti Iteraatio 1 Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä Good Minton QA Raportti Iteraatio 1 Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä Versiohistoria: Versio: Pvm: Laatijat: Muutokset: 0.1 2006 12 09 Jani Eränen Alustava DOKUMENTIN TILA: Alustava Valmis Tarkastettu

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio

Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio Kuopio, testausraportti, 22.4.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 22.4.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 22.4.2002 Matti

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio, testausraportti, 25.3.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 11.2.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 11.2.2002 Matti Peltomäki

Lisätiedot

T Projektisuunnitelma

T Projektisuunnitelma T-76.115 Projektisuunnitelma Team Tubeless Muutoshistoria Versio Pvm Tekijä Kuvaus 0.1 3.10.2005 Kekkonen Ensimmäinen mallipohjaan täytetty versio 0.2 11.10.2005 Kekkonen Projektisuunnitelman täydennystä

Lisätiedot

Ylläpitodokumentti. Boa Open Access. Helsinki 2.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Ylläpitodokumentti. Boa Open Access. Helsinki 2.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Ylläpitodokumentti Boa Open Access Helsinki 2.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Ilmari

Lisätiedot

KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ

KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ Eeva Kangas 05.11.2015 @FixUi Oy 2013 2015 FIXUI "Autamme yrityksiä suunnittelemaan sellaisia tuotteita, joita ihmiset osaavat ja haluavat käyttää" Käyttäjätutkimukset

Lisätiedot

Hirviö Laadunvarmistussuunnitelma

Hirviö Laadunvarmistussuunnitelma Hirviö Laadunvarmistussuunnitelma Jani Heikkinen Anssi Kalliolahti Jukka Larja Kim Nylund Liia Sarjakoski Samuli Sorvakko Timo Toivanen 30. marraskuuta 2004 1 Sisältö 1 Johdanto 3 1.1 Testauksen tavoitteet

Lisätiedot

ESITUTKIMUS. Polku Versio 0.1. Projektiryhmä

ESITUTKIMUS. Polku Versio 0.1. Projektiryhmä ESITUTKIMUS Polku Versio 0.1 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi janne.pihlajaniemi@iki.fi Antti Jämsén antti.jamsen@uta.fi Maria Hartikainen maria.hartikainen@uta.fi Pekka Kallioniemi pekka.kallioniemi@uta.fi

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

Project-TOP QUALITY GATE

Project-TOP QUALITY GATE Project-TOP QUALITY GATE FOR SUCCESSFUL COMPANIES TYÖKALU ERP- JÄRJESTELMIEN TESTAUKSEEN PROJECT-TOP QUALITY GATE Quality Gate on työkalu ERP-järjestelmien testaukseen Huonosti testattu ERP- järjestelmä

Lisätiedot

Sopimus Asiakas- ja potilastietojärjestelmästä. Liite N: Kielivaatimukset

Sopimus Asiakas- ja potilastietojärjestelmästä. Liite N: Kielivaatimukset Sopimus Asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite N: Kielivaatimukset VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 JÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Määrittelydokumentti NJC2 Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti ( ov) Projektiryhmä Eero Anttila Olli

Lisätiedot

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016 CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016 VIIME KERRALLA MENETELMIÄ Musta laatikko Valkea laatikko Harmaa laatikko Regressio Automaatio Rasitus (kuormitus)

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0

LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0 Loppuraportti LITA/TIKO/PAPERIKONEKILTA 1 (14) 18.5.2009 LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0 Tekijät: Jaakko Karhunen Jani Hyvönen TIKO, IT-Dynamo 5.kerros Osoite: Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

Helia Ohjelmointitaito 14.3.2005 Tuomas Kaipainen Mermit Business Applications Oy. 2005 Mermit Business Applications

Helia Ohjelmointitaito 14.3.2005 Tuomas Kaipainen Mermit Business Applications Oy. 2005 Mermit Business Applications Helia Ohjelmointitaito 14.3.2005 Tuomas Kaipainen Mermit Business Applications Oy Esityksen sisältö Mermit yrityksenä Perustiedot Toimintamalli Mermit työpaikkana ohjelmistoinsinöörille Esimerkkiprojekti

Lisätiedot

Käyttöohje. Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio

Käyttöohje. Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio Otus- projektinhallintatyökalu Käyttöohje Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio Mari Tampere 9. toukokuuta 2003 Kimmo Airamaa, Andreas Asuja,

Lisätiedot

Versio Päiväys Tekijä Kuvaus Tikkanen varsinainen versio

Versio Päiväys Tekijä Kuvaus Tikkanen varsinainen versio Testiraportti 26.2.2006 1/5 - Noheva II Testiraportti Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 1.0 26.2.2006 Tikkanen varsinainen versio 1 Yleistä Toteutusvaiheen 2 virallinen testaus on muodostunut automaattisista

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Projektin tavoitteet

Projektisuunnitelma. Projektin tavoitteet Projektisuunnitelma Projektin tavoitteet Projektin tarkoituksena on tunnistaa erilaisia esineitä Kinect-kameran avulla. Kinect-kamera on kytkettynä tietokoneeseen, johon projektissa tehdään tunnistuksen

Lisätiedot

Lego Mindstorms anturit

Lego Mindstorms anturit Lego Mindstorms anturit Metropolia Ammattikorkeakoulu Projektisuunnitelma Tomi Ilonen KA09 Tommi Nuotiomaa KA09 Matias Pitkänen KA09 20.1.2012 Insinöörityö Päivämäärä Sisällys 1 Projektin kuvaus 1 1.1

Lisätiedot

T 76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Hirviöryhmä loppukatselmointi. Hirviö. Projektikatselmointi

T 76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Hirviöryhmä loppukatselmointi. Hirviö. Projektikatselmointi Hirviö Projektikatselmointi Mikä Hirviö on? Hajautettu muistikirja Professoreille Muistiinpanoja keskusteluista opiskelijan kanssa Diplomitöiden ja jatko opintojen seuranta Raportointi Opetushenkilökunnalle

Lisätiedot

S11-09 Control System for an. Autonomous Household Robot Platform

S11-09 Control System for an. Autonomous Household Robot Platform S11-09 Control System for an Autonomous Household Robot Platform Projektisuunnitelma AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Quang Doan Lauri T. Mäkelä 1 Kuvaus Projektin tavoitteena on

Lisätiedot

TT00AA12-2016 - Ohjelmoinnin jatko (TT10S1ECD)

TT00AA12-2016 - Ohjelmoinnin jatko (TT10S1ECD) TT00AA12-2016 - Ohjelmoinnin jatko (TT10S1ECD) Ohjelmointikäytännöt 21/3/11 Mikko Vuorinen Metropolia Ammattikorkeakoulu 1 Sisältö 1) Mitä on hyvä koodi? 2) Ohjelmointikäytäntöjen merkitys? 3) Koodin asettelu

Lisätiedot

TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Vaiheet 3 & 4: Järjestelmätestaus 27.10.2014 2 Päämäärä jedit-ohjelmointieditorin järjestelmätestaus

Lisätiedot

KONEAUTOMAATION LAATU JA TURVALLISUUS. 4.6.2015 Marko Varpunen

KONEAUTOMAATION LAATU JA TURVALLISUUS. 4.6.2015 Marko Varpunen KONEAUTOMAATION LAATU JA TURVALLISUUS 4.6.2015 Marko Varpunen TLJ ja automaatio Rautatie, metro, teollisuus-laitokset, kaivoskoneet, vesi, n. 90 henkeä Mikkeli Turvallisuusjohtaminen konsultointi riskienarviointi

Lisätiedot

T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi Vaatimustenhallinta

T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi Vaatimustenhallinta T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Sisältö Tämä on dokumentti esittelee tietokonegrafiikkaalgoritmien visualisointijärjestelmän kehitysprojektissa käytettävän vaatimustenhallintamenetelmän. Päivämäärä

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS PROJEKTITOIMINNAN PERUSTEET TENTTI 28.4.2001 Tonja Molin-Juustila Kustakin tehtävästä max 6 pistettä. Vastaukset arvostellaan 0,5 pisteen tarkkuudella. Oikeat vastaukset

Lisätiedot

EDISTYMISRAPORTTI - T4 Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0

EDISTYMISRAPORTTI - T4 Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 EDISTYMISRAPORTTI - T4 Edited by Checked by Approved by Antti Tuomaala Harri Kauhanen i Sisällysluettelo DOKUMENTIN VERSIOT 2 1. PROJEKTIN TILA 3 2. SUORITETUT TEHTÄVÄT 5 Projektisuunnitelma 5 Testaussuunnitelma

Lisätiedot

11. PALAVERIN PÖYTÄKIRJA. Jyväskylän Yliopisto Tietotekniikan laitos CONCEPT-projekti Paikka ja aika

11. PALAVERIN PÖYTÄKIRJA. Jyväskylän Yliopisto Tietotekniikan laitos CONCEPT-projekti Paikka ja aika Paikka ja aika Kokoustila Ag C223.1 tiistai klo 13:33-16:07 Läsnä Jouni Kallio(JK), liikuntabiologian laitoksen edustaja Lari Kannisto(LK), vastaava ohjaaja Petteri Kela(KELA), tekninen ohjaaja Pekka Kuuva(PK),

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14

Projektisuunnitelma. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14 Projektisuunnitelma Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy Ryhmä 14 Muutoshistoria Versio Pvm Päivittäjä Muutos 1.0 19.10.2007 Johannes Suanto Esitetty Iteraatiodemossa,

Lisätiedot

TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Vaiheet 3 & 4: Järjestelmätestaus 28.10.2013 2 Päämäärä jedit-ohjelmointieditorin järjestelmätestaus

Lisätiedot

Ryhmä (11) Numeropankki

Ryhmä (11) Numeropankki Tampereen teknillinen yliopisto Tietotekniikan laitos TIE-13100 Tietotekniikan projektityö Ryhmä (11) Numeropankki Projektisuunnitelma Tommi Blomster Jari Laaksonen Petri Tahvanainen Eemil Väisänen (vastaa

Lisätiedot

SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti

SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti Järjestelmäprojekti 1 projektisuunnitelma ICT4TN007-2 SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti Versio 0.1 Tekijät Keijo Nykänen Tarkastanut Hyväksynyt HAAGA-HELIA

Lisätiedot

Visma Approval Center. Versiosaate 1.3

Visma Approval Center. Versiosaate 1.3 Visma Approval Center Versiosaate 1.3 Visma Approval Center - Versiosaate 1.3 Kaikkia koskettavat kehitykset Muutokset käyttöliittymän välilehdissä Tarkastajat ja hyväksyjät näkevät ylävalikon jatkossa

Lisätiedot

VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN

VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN Tämän harjoituksen tarkoituksena on varmistaa verkon asetukset sekä päivittää Windows käyttäen Windows Update -palvelua. Dokumentin lopussa on palautettava

Lisätiedot

TIE Ohjelmistojen testaus 2016 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE Ohjelmistojen testaus 2016 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21201 Ohjelmistojen testaus 2016 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Työn yleiset järjestelyt 20.9.2016 2 Valmistautuminen Ilmoittaudu kurssille Lue harjoitustyön nettisivut

Lisätiedot

Testaussuunnitelma Versio Päiväys Tekijä Kuvaus

Testaussuunnitelma Versio Päiväys Tekijä Kuvaus Testaussuunnitelma Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 15.11.01 Ville Vaittinen Ensimmäinen luonnos 0.2 10.12.01 Ville Vaittinen Kevyet päivitykset kommenttien perusteella Sisällysluettelo 1. Johdanto...3

Lisätiedot

EDISTYMISRAPORTTI - PS Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0

EDISTYMISRAPORTTI - PS Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 EDISTYMISRAPORTTI - PS Edited by Checked by Approved by Antti Tuomaala Harri Kauhanen i Sisällysluettelo DOKUMENTIN VERSIOT 1 1. PROJEKTIN TILA 2 2. SUORITETUT TEHTÄVÄT 3 Projektisuunnitelma 3 Vaatimusmäärittely

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Testaustasot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Testaustasot Ohjelmiston testaus ja laatu Testaustasot Testauksen vaihejako Tarpeet / sopimus Järjestelmätestaus Hyväksymiskoe Määrittely testauksen suunnittelu ja tulosten verifiointi Arkkitehtuurisuunnittelu Moduulisuunnittelu

Lisätiedot

Onnistunut ohjelmistoprojekti

Onnistunut ohjelmistoprojekti Onnistunut ohjelmistoprojekti 2.12.2008 Hermanni Hyytiälä Reaktor Innovations Oy Agenda Yritysesittely Keinoja onnistuneeseen ohjelmistoprojektiin Ihmiset Menetelmät Käytännöt ja työkalut Tulevaisuuden

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

TESTIRAPORTTI - JÄRJESTELMÄ, PORTAL Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0

TESTIRAPORTTI - JÄRJESTELMÄ, PORTAL Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 TESTIRAPORTTI - JÄRJESTELMÄ, PORTAL i Sisällysluettelo DUMENTIN VERSIOT 1 1. YLEISTÄ 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja yleisiä toimintaohjeita 2 1.2. Viittaukset muihin dokumentteihin 2 2. SUORITETTAVA TESTI

Lisätiedot

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari Alkuraportti Avoimen lähdekoodin käyttö WWW-sovelluspalvelujen toteutuksessa Lappeenranta, 30.3.2008,

Lisätiedot

T-76.115 Testiraportti TR-2. ETL-työkalu

T-76.115 Testiraportti TR-2. ETL-työkalu T-76.115 Testiraportti TR-2 ETL-työkalu ExtraTerrestriaLs Versio Päivämäärä Tekijä Kuvaus 1.0 07.02.05 Risto Kunnas Ensimmäinen versio 1.1 08.02.05 Risto Kunnas Lisätty liitteet Sivu 1 / 11 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi

Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi Versiohistoria: Versio: Pvm: Laatijat: Muutokset: 0.1 2006-11-25 Janne Mäkelä Alustava 1.0 2006-12-10 Janne Mäkelä Valmis 1.

Lisätiedot

Kurssin hallinta -työväline

Kurssin hallinta -työväline Kurssin hallinta -työväline Kurssin hallinta -työvälineellä muokataan kursseja A&Ooppimisympäristöalustalla Kurssi koostuu - ohjelmasta (linkit työkaluihin& muihin resursseihin), - materiaaleista, - keskusteluryhmästä,

Lisätiedot

Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa?

Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa? Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa? Arto Stenberg Copyright Kuntien Tiera Oy Kuntien Tiera Copyright Kuntien Tiera Oy Tiera on vuonna 2010 perustettu yli 200:n kuntatoimijan omistama

Lisätiedot

24.2.2007. T-76.5158 SEPA - CALIBERRM Aleksi Airola, 39054L Kaarlo Lahtela, 61439P

24.2.2007. T-76.5158 SEPA - CALIBERRM Aleksi Airola, 39054L Kaarlo Lahtela, 61439P T-76.5158 SEPA - CALIBERRM Aleksi Airola, 39054L Kaarlo Lahtela, 61439P T-76.5158 SEPA - CaliberRM 2 (9) VERSION HALLINTA Versio Päivä Tekijä Kuvaus 0.1 26.10.2006 Kaarlo Lahtela Ensimmäinen versio 0.2

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Tekninen määrittely: Editori Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 1.1. Tarkoitus ja kattavuus...4 1.2. Tuote ja ympäristö...4 1.3. Määritelmät,

Lisätiedot

Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston rakenteen ja laatia ohjelmiston teknisen spesifikaation.

Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston rakenteen ja laatia ohjelmiston teknisen spesifikaation. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Ohjelmiston prototyypin toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden testausinfo

Vakuutusyhtiöiden testausinfo Vakuutusyhtiöiden testausinfo ATJ:n ulkoisten liittymien testaaminen Jonna Hannukainen ja Markku Noukka 12. ja 17.5.2006 (Päivitetty 18.5.2006) ATJ:n integraatiotestaus vakuutusyhtiöiden kanssa Testauksen

Lisätiedot

Copyright by Haikala. Ohjelmistotuotannon osa-alueet

Copyright by Haikala. Ohjelmistotuotannon osa-alueet Copyright by Haikala Ohjelmistotuotannon osa-alueet Ohjelmiston elinkaari 1. Esitutkimus, tarvekartoitus, kokonaissuunnittelu, järjestelmäsuunnittelu (feasibility study, requirement study, preliminary

Lisätiedot

Onnistunut Vaatimuspohjainen Testaus

Onnistunut Vaatimuspohjainen Testaus Onnistunut Vaatimuspohjainen Testaus Kari Alho Solution Architect Nohau Solutions, Finland Sisältö Mitä on vaatimuspohjainen testaus? Vaatimusten ymmärtämisen haasteet Testitapausten generointi Työkalujen

Lisätiedot

Ohjelmointitekniikka lyhyesti Survival Kit 1 Evtek KA ELINKAARIMALLEISTA

Ohjelmointitekniikka lyhyesti Survival Kit 1 Evtek KA ELINKAARIMALLEISTA Ohjelmointitekniikka lyhyesti Survival Kit. Vesiputousmalli ELINKAARIMALLEISTA. Ohjelmiston elinkaari Ohjelmiston elinkaarella (life cycle) tarkoitetaan aikaa, joka kuluu ohjelmiston kehittämisen aloittamisesta

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

DOKUMETTIENHALLINTASUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (Luonnos 1)

DOKUMETTIENHALLINTASUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (Luonnos 1) DOKUMETTIENHALLINTASUUNNITELMA Versio 1.0 (Luonnos 1) Edited by Checked by Approved by Harri Kauhanen i Sisällysluettelo DOKUMENTIN VERSIOT 1 1. JOHDANTO 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja kattavuus 2 1.2.

Lisätiedot

4.12.2005. SEPA REFAKTOROINTI Antti Ahvenlampi, 57408L Erik Hakala, 57509T

4.12.2005. SEPA REFAKTOROINTI Antti Ahvenlampi, 57408L Erik Hakala, 57509T SEPA REFAKTOROINTI Antti Ahvenlampi, 57408L Erik Hakala, 57509T SEPA: REFAKTOROINTI 2 (9) SEPA: REFAKTOROINTI 3 (9) VERSIOHISTORIA Version Date Author Description 0.1 2.12.2005 Erik Hakala Ensimmäinen

Lisätiedot

JReleaser Yksikkötestaus ja JUnit. Mikko Mäkelä 6.11.2002

JReleaser Yksikkötestaus ja JUnit. Mikko Mäkelä 6.11.2002 JReleaser Yksikkötestaus ja JUnit Mikko Mäkelä 6.11.2002 Sisältö Johdanto yksikkötestaukseen JUnit yleisesti JUnit Framework API (TestCase, TestSuite) Testien suorittaminen eri työkaluilla Teknisiä käytäntöjä

Lisätiedot

Matopeli C#:lla. Aram Abdulla Hassan. Ammattiopisto Tavastia. Opinnäytetyö

Matopeli C#:lla. Aram Abdulla Hassan. Ammattiopisto Tavastia. Opinnäytetyö Matopeli C#:lla Aram Abdulla Hassan Ammattiopisto Tavastia Opinnäytetyö Syksy 2014 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Projektin aihe: Matopeli C#:lla... 3 3. Projektissa käytetyt menetelmät ja työkalut

Lisätiedot

CSE-C2610 Software Project I ja Accenture Luento

CSE-C2610 Software Project I ja Accenture Luento CSE-C2610 Software Project I ja Accenture 2015-2016 Luento 9.9.2015 Accenture yleisesti Maailmanlaajuisesti: henkilömäärä: ~ 320 000 toimistoja yli 200 kaupungissa, 56 maassa liikevaihto 30 mrd. USD (31.8.2015)

Lisätiedot

SEPA päiväkirja. Dokumentti: SEPA_diary_EM_PV.doc Päiväys: 26.10.2004 Projekti : AgileElephant Versio: V0.9

SEPA päiväkirja. Dokumentti: SEPA_diary_EM_PV.doc Päiväys: 26.10.2004 Projekti : AgileElephant Versio: V0.9 AgilElephant T-76.115 Esa Mommo, 57197J Pauli Vesterinen, 65220P Tekijä: Esa Mommo/Pauli Vesterinen Omistaja: ElectricSeven Aihe: Sivu 1 of 6 Dokumentti Historia Revisio Historia Revision päiväys: 26.10.2004

Lisätiedot

206 Verkkosivun tuottaminen finaalitehtävät

206 Verkkosivun tuottaminen finaalitehtävät TAITAJA2013 Finaalitehtävä 1 (6) 206 Verkkosivun tuottaminen finaalitehtävät YLEISTÄ -lajin finaalitehtävissä kilpailijat päivittävät ennakkoon julkaistuna finaalitehtävänä olleen Ekoripe tmi luontoyrittäjän

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Teknillinen korkeakoulu 51 Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 21.11.01 Oskari Pirttikoski Ensimmäinen versio 0.2 27.11.01 Oskari Pirttikoski Lisätty termit

Lisätiedot

File [Otsikko] 2014-02-26 40212. Projektisuunnitelma. SPT2014 Selvitysprojekti projektihallinnan työkaluista

File [Otsikko] 2014-02-26 40212. Projektisuunnitelma. SPT2014 Selvitysprojekti projektihallinnan työkaluista apj2014 Projektisuunnitelma 1 (6) Projektisuunnitelma SPT2014 Selvitysprojekti projektihallinnan työkaluista Versio 1.0 Muutoshistoria umero Pvm Selitys Tekijä(t) 0.1 12.2.2014 Projektisuunnitelmaluonnos

Lisätiedot

Testaustyökalut. Luento 11 Antti-Pekka Tuovinen. Faculty of Science Department of Computer Science

Testaustyökalut. Luento 11 Antti-Pekka Tuovinen. Faculty of Science Department of Computer Science Testaustyökalut Luento 11 Antti-Pekka Tuovinen 25 April 2013 1 Tavoitteet Työkalutyyppejä Testauksen hallinta Testien määrittely Staattinen analyysi Dynaaminen testaus 25 April 2013 2 1 Työkalut ja testaus

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Good Minton Sulkapalloliiton kilpailutoiminnan rekisteriohjelma

Projektisuunnitelma Good Minton Sulkapalloliiton kilpailutoiminnan rekisteriohjelma Projektisuunnitelma Good Minton Sulkapalloliiton kilpailutoiminnan rekisteriohjelma Versio Päivämäärä Tekijä Selitys 0.1 2006 10 04 Tuomo Mäkelä Pohja luotu 0.2 2006 10 06 Tuomo Mäkelä Kirjoitettu tekstiä

Lisätiedot

Testaus-tietoisku: Tärkeimpiä asioita testauksesta projektityökurssilaisille

Testaus-tietoisku: Tärkeimpiä asioita testauksesta projektityökurssilaisille 1(23) Testaus-tietoisku: Tärkeimpiä asioita testauksesta projektityökurssilaisille Matti Vuori, Tampereen teknillinen yliopisto 30.10.2012 Sisällysluettelo 1/2 Esityksen tarkoitus 4 Laatu on tärkeää, ei

Lisätiedot

Lakki. Lisää ot sik k o osoit t am alla. Nöyrästi vain lakki kourassa... Jussi Vänskä Espotel Oy. vierailuluentosarja OTM kurssi 2010

Lakki. Lisää ot sik k o osoit t am alla. Nöyrästi vain lakki kourassa... Jussi Vänskä Espotel Oy. vierailuluentosarja OTM kurssi 2010 Lakki Nöyrästi vain lakki kourassa... Jussi Vänskä Espotel Oy vierailuluentosarja OTM kurssi 2010 2.luento: ohjelmistokehityksen päivärutiinit Lisää ot sik k o osoit t am alla Siitä vain reunasta Miten

Lisätiedot

Tietokannan luominen:

Tietokannan luominen: Moodle 2 Tietokanta: Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia, linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat,

Lisätiedot

Versionhallintaa. Versionhallinnan käyttöönotto SAS ympäristössä

Versionhallintaa. Versionhallinnan käyttöönotto SAS ympäristössä Versionhallintaa Versionhallinnan käyttöönotto SAS ympäristössä Sisältö Mitä on versionhallinta Rakenteet ja niiden oikeudet Repository Browserin käyttäminen Hakemistorakenteen luominen Metadatan tallettaminen

Lisätiedot

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14 Arkkitehtuurikuvaus Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy Ryhmä 14 Muutoshistoria Versio Pvm Päivittäjä Muutos 0.4 1.11.2007 Matti Eerola 0.3 18.10.2007 Matti Eerola 0.2

Lisätiedot

Pedacode Pikaopas. Java-kehitysympäristön pystyttäminen

Pedacode Pikaopas. Java-kehitysympäristön pystyttäminen Pedacode Pikaopas Java-kehitysympäristön pystyttäminen Pikaoppaan sisältö Pikaoppaassa kuvataan, miten Windowstyöasemalle asennetaan Java-ohjelmoinnissa tarvittavat työkalut, minkälaisia konfigurointeja

Lisätiedot

Testaussuunnitelma. Pizzeria - Pitseria HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. WebPizza

Testaussuunnitelma. Pizzeria - Pitseria HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. WebPizza Testaussuunnitelma Pizzeria - Pitseria HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Versio 1.0 Ehdotus Laatija Raine Kauppinen VERSIOHISTORIA Versionotyyppi Versio- Päiväys Tekijä

Lisätiedot

Testidatan generointi

Testidatan generointi Testidatan generointi Anu Ahonen Kevät 2008 Tämä työ on tehty Creative Commons -lisenssin alla Työn tarkasti 9.4.2008 Jouni Huotari (JAMK/IT) 1 SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TOTEUTUS...2 2 TESTIDATAN GENEROINTI

Lisätiedot

AJAX-konsepti AJAX. Asynkronisuus. Nykyisten web-ohjelmien ongelmia. Asynchronous JavaScript And XML

AJAX-konsepti AJAX. Asynkronisuus. Nykyisten web-ohjelmien ongelmia. Asynchronous JavaScript And XML AJAX-konsepti AJAX Asynchronous JavaScript And XML Viimeisin muoti-ilmiö web-ohjelmoinissa, termi Ajax tuli käyttöön vuoden 2005 aikana Joukko teknologioita, joiden avulla voidaan toteuttaa uudenlaisen

Lisätiedot

Testauksen hallintaa teekkareille (ja muille kiinnostuneille) Arto Stenberg

Testauksen hallintaa teekkareille (ja muille kiinnostuneille) Arto Stenberg Testauksen hallintaa teekkareille (ja muille kiinnostuneille) Arto Stenberg Symbio lyhyesti Innovatiivinen tuotekehitys- ja testauskumppani Juuret Suomessa, perustettu 1997 Laadukkaat ohjelmistotoimitukset

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä:

Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: Linux-harjoitus 6 Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: http://www.mysql.com/, MySQL-tietokantaohjelman kotisivu. http://www.mysql.com/doc/en/index.html,

Lisätiedot

Ei raportteja roskiin

Ei raportteja roskiin Ei raportteja roskiin Wikit ja blogit opetuksessa Sosiaalinen media koulutuksessa Tietotekniikan liitto - Helia 2006-11-16 Ei raportteja roskiin Vanha ja uusi tapa Käytännön kokemuksia Lisenssit Tekniikka

Lisätiedot

LINUX-HARJOITUS, MYSQL

LINUX-HARJOITUS, MYSQL LINUX-HARJOITUS, MYSQL Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: http://www.mysql.com/, MySQL-tietokantaohjelman kotisivu. http://www.mysql.com/doc/en/index.html,

Lisätiedot

Ohje 1 (12) Maarit Hynninen-Ojala MOODLE PIKAOHJE. Kirjautuminen Moodleen ja työtilan valitseminen

Ohje 1 (12) Maarit Hynninen-Ojala MOODLE PIKAOHJE. Kirjautuminen Moodleen ja työtilan valitseminen Ohje 1 (12) Maarit Hynninen-Ojala MOODLE PIKAOHJE Kirjautuminen Moodleen ja työtilan valitseminen 1. Verkko-osoite: http://moodle.metropolia.fi 2. Kirjautuminen: omat verkkotunnukset 3. Oma Moodlessa näkyvät

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

Aineistosiirron testauksen aloituksen ohje Trafin sopimuskumppaneille

Aineistosiirron testauksen aloituksen ohje Trafin sopimuskumppaneille TraFin ulkoinen integraatio Aineistosiirron testauksen aloituksen ohje Trafin sopimuskumppaneille Ohje 26.2.2014 Versio 1.1, Hyväksytty Luottamuksellinen Vastuutaho Trafi MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys

Lisätiedot

Tarjoussuunnitteluun työkalu

Tarjoussuunnitteluun työkalu Aleksi Heimovesa, Iiro Hakkarainen, Jesse Honko Tarjoussuunnitteluun työkalu Metropolia Ammattikorkeakoulu Kone- ja tuotantotekniikka Projektisuunnitelma 16.1.2015 Sisällys 1 Johdanto 1 2 Projektin tavoitteet

Lisätiedot

Järjestelmäintegraatio

Järjestelmäintegraatio VESA AHOLA Järjestelmäintegraatio 14.3.2013 Agenda 1. Minä 2. Integraatio? 3. Esimerkkijärjestelmä 4. Integraatioprojektit Minä Ikä 32 vuotta Kotoisin Parolasta, asun Hämeenlinnassa TTY:llä 2001-2010 Pääaine

Lisätiedot

T-76.115 Testiraportti TR-3. ETL-työkalu

T-76.115 Testiraportti TR-3. ETL-työkalu T-76.115 Testiraportti TR-3 ETL-työkalu ExtraTerrestriaLs Versio Päivämäärä Tekijä Kuvaus 1.0 14.03.05 Risto Kunnas Ensimmäinen versio 1.1 15.03.05 Risto Kunnas Korjauksia Sivu 1 / 14 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Työasemien hallinta Microsoft System Center Configuration Manager 2007. Jarno Mäki Head of Training Operations M.Eng, MCT, MCSE:Security, MCTS

Työasemien hallinta Microsoft System Center Configuration Manager 2007. Jarno Mäki Head of Training Operations M.Eng, MCT, MCSE:Security, MCTS Työasemien hallinta Microsoft System Center Configuration Jarno Mäki Head of Training Operations M.Eng, MCT, MCSE:Security, MCTS IT Education Center Agenda Yleistä työasemien hallinnasta Työasemien hallinta

Lisätiedot

Valintanauhan komentojen selaaminen Jokaisessa valintanauhassa on ryhmiä ja jokaisessa ryhmässä on joukko siihen liittyviä komentoja.

Valintanauhan komentojen selaaminen Jokaisessa valintanauhassa on ryhmiä ja jokaisessa ryhmässä on joukko siihen liittyviä komentoja. Pikaopas Microsoft Project 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Pikatyökalurivi Voit mukauttaa tämän alueen,

Lisätiedot

Haaga-Helia/IltaTiko ict2tcd005: Ohjelmiston suunnittelutaito 1/7 Anne Benson. Tällä opintojaksolla käytämme VS:n kolmen kokonaisuuden luomiseen:

Haaga-Helia/IltaTiko ict2tcd005: Ohjelmiston suunnittelutaito 1/7 Anne Benson. Tällä opintojaksolla käytämme VS:n kolmen kokonaisuuden luomiseen: Haaga-Helia/IltaTiko ict2tcd005: Ohjelmiston suunnittelutaito 1/7 Microsoft SQL käyttö Yleistä VisualStudiosta Tällä opintojaksolla käytämme VS:n kolmen kokonaisuuden luomiseen: - sovellushallintaan -

Lisätiedot

Tietojärjestelmän osat

Tietojärjestelmän osat Analyysi Yleistä analyysistä Mitä ohjelmiston on tehtävä? Analyysin ja suunnittelun raja on usein hämärä Ei-tekninen näkökulma asiakkaalle näkyvien pääkomponenttien tasolla Tietojärjestelmän osat Laitteisto

Lisätiedot