Yritys- Löydä Kittilän palvelut ja tapahtumat - sähköisesti! Pohjois-Suomen. lvituovinen.fi. Lokakuu 4/2013. LVI-alan asennukset ja tarvikkeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritys- Löydä Kittilän palvelut ja tapahtumat - sähköisesti! Pohjois-Suomen. lvituovinen.fi. Lokakuu 4/2013. LVI-alan asennukset ja tarvikkeet"

Transkriptio

1 Pohjois-Suomen Yritys- maailma Lokakuu 4/ Fennoskandian Malminetsintä ja Kaivostoiminta FEM 2013 konferenssi Kokouspaikka Levi Summit-kongressikeskus 9th Fennoscandian Exploration and Mining FEM Conference October 2013 Levi Finland Kaivosteemasivut 2-55 Löydä Kittilän palvelut ja tapahtumat - sähköisesti! Kittilässä järjestetään ympäri vuoden erilaisia tapahtumia. Kittilän kyliin ja niiden tapahtumiin voit tutustua selaillen Kittilän kylät - Enämpi elämistä -esitettä, vaikka virtuaalisesti! Esitteen löydät kunnan ja Kideve Elinkeinopalveluiden www-sivuilta. Lisätietoa tapahtumista löydät liikkeellä ollessasi helposti kännykällä mobiilipalvelusta m.kittila.fi. Seuraamalla Facebook-sivua saat tiedon monista juuri sillä hetkellä ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Ostoksille menoa ja palveluita miettiessäsi Kittilän alueen yritykset löytyvät kätevästi Kittilän palveluhakemistosta. Kirkonkylän näkymään ja palveluihin voit tutustua yläilmoista käsin sähköisessä panoraamaesitteessä KittiläSkyview! Tule mukaan Kittilän tapahtumiin! Tutustu lisää: m.kittila.fi LVI-alan asennukset ja tarvikkeet Aholanrivitie 2 C KITTILÄ lvituovinen.fi

2 2 YRITYSMAAILMA Kaivosviranomaisen luparuuhka pienenee malminetsintä vähenee TURVALLISUUS- ja kemikaalivirasto, Tukes, on toiminut kaivosviranomaisena 2 vuotta. Tukes ratkaisee vanhan kaivoslain mukaiset valtausoikeudet ja kaivospiirimääräykset ja uuden lain mukaiset varaukset, kullanhuuhdonta-, malminetsintä- ja kaivosluvat. Tukesin kaivosryhmässä työskentelee tällä hetkellä 9 asiantuntijaa Rovaniemellä ja 6 Helsingissä. Valtausoikeuspäätökset valmistellaan ja ratkaistaan pääosin Helsingissä ja muut lupapäätökset Rovaniemellä. Tukes päättää myös kaivoslain mukaisesta kaivosturvallisuusluvasta. VIREILLÄ olevien lupahakemusten määrä on laskusuunnassa. Hakemusmäärä saavutti huipun toukokuussa 2012, jolloin Tukesissa oli vireillä 928 lupahakemusta. Näistä oli malminetsinnän lupahakemuksia (valtaus ja malminetsintälupa) 649. Tällä hetkellä Tukesissa on vireillä 234 valtaushakemusta ja 269 malminetsintälupahakemusta. Myös itse kaivostoiminnan käynnistämiseen oleellisesti vaikuttavaa kaivospiirihakemusten määrää on Tukesissa kyetty pudottamaan vuoden takaisesta 58:sta 26:een. Ensimmäiset uuden lain mukaiset kaivoslupapäätökset on tehty syksyllä Lupaprosessin tämän hetken sujuvuuteen voi olla tyytyväinen, mistä kiitos kuuluu entistä laadukkaampia hakemuksia laativille yhtiöille, Tukesin osaavalle henkilöstölle Helsingissä ja Rovaniemellä sekä toki TEM:lle kaivosviranomaisen riittävästä resursoinnista. KOLIKOLLA on toinenkin puoli. Lupahakemusten määrä vähenee, koska samanaikaisesti lupaprosessin sujuvuuden kanssa lupahakemuksia tulee vireille alle puolet aikaisempiin vuosiin verrattuna. Metallien maailmanmarkkinahinnat ovat laskeneet huippuhinnoista ja sen myötä malminetsinnän rahoitus on tiukentunut. Erityisesti alkuvaiheen malminetsintä (grassroot) kairaamalla on lähestulkoon loppunut. Sitäkin tarvittaisiin, jotta löydettäisiin viitteitä mahdollista uusista esiintymistä. Tutkimustoiminnan hiipuminen on ymmärrettävää. Malminetsintä on kallista tutkimustoimintaa, joka lähinnä kuluttaa sijoittajien ja kaivosyhtiöiden pääomia eikä tuo mitään välittömiä tuloja. Mahdolliset voitot voivat olla odotettavissa itse kaivostoiminnasta vuosikymmenten päässä. VIELÄ vuonna 2012 yhtiöiden investoinnit malminetsintään kasvoivat niin Suomessa kuin muualla maailmassa. Vuonna 2012 malminetsintäyhtiöt investoivat Suomessa malminetsintään 87 miljoonaa euroa ja kairasivat näytteitä 366 km. Kolmena viimeisenä vuonna yhtiöiden raportoima malminetsintäkairaus on pysynyt tällä tasolla. Kairausmäärä ei ole kasvanut, vaikka malminetsintään oikeuttavan alueen (valtaukset) yhteenlaskettu kokonaispinta-ala on kasvanut tasaisesti: 890 km2 (2010), km2 (2012). Malminetsintään oikeuttavan alueen koko on tällä hetkellä km2 ( ). KAIRAAMISVOLYYMIN kasvua hillitsee ensisijassa metallien laskenut maailmanmarkkinahinta ja sen myötä malminetsintään niukentunut rahoitus. Toki malminetsintää rajoittaa yksittäisissä tapauksissa Tukesin lupaprosessin hitaus. Metsätalousmaalla tutkimustoiminta kuitenkin onnistuu useimmissa tapauksissa maanomistajan suostumuksella. Toisin on Natura- ja luonnonsuojelualueilla, joilla Tukesin luvan lisäksi edellytetään luonnonsuojelulain 65 :ssä tarkoitettua arviointia. Naturaarvion laadinta työllistää luvan hakijaa ja se vie aikaa. Yksittäisissä tapauksissa lupamääräyksien riittävyyttä Natura-alueilla joudutaan arvioimaan myös hallinto-oikeuksissa, mutta kunhan lausuntomenettely saadaan johdonmukaiseksi, tämäkin menettely nopeutunee tulevaisuudessa. ITSE kaivostoiminnassa vuosi 2012 oli kaksijakoinen. Kaivosten malmi- ja hyötykivilouhintamäärä nousi 35 miljoonaan tonniin. Kasvu tuli metallimalmikaivoksista, joiden yhteenlaskettu malmilouhinta nousi 20 miljoonaan tonniin. Kevitsan kaivoksen tuotannon käynnistyminen kompensoi Talvivaaran tuotannon laskua. Vuoden alussa 2013 Suomen suurin kaivos on Yara Suomi Oy:n Siilinjärven apatiittikaivos; kaivoksen kokonaislouhinta oli viime vuonna 21,4 Mtn ja hyötykivilouhinta 9,9 Mtn. MALMINETSINNÄSSÄ Tukes on ainoa lupaviranomainen, mutta kaivoksen käynnistämistä varten usea lupaviranomainen myöntää luvat. Kaivosyhtiö tarvitsee kaivosluvan (kaivospiirimääräyksen) mineraalien hyödyntämiseen Tukesilta, ympäristö- ja vesitalousluvat aluehallintovirastolta, kaavan ja rakennusluvan kunnalta. Ennen lupien myöntämistä kaivosyhtiön on tehtävä ympäristövaikutusten arviointi. Kaikki viranomaiset kuulevat kaikkia, The Finnish Safety and Chemicals Agency (Tukes) has been the Mining Authority in Finland since 1 July Tukes offers services in mining permit issues in Rovaniemi and Helsinki. The exploration in Finland is declining in 2013 compared to year 2012 due to rigid financing for exploration activities. The Agency s permit processing performance has seen an improvement last year. jotka haluavat hankkeeseen jotain sanoa, puolesta tai vastaan. Ennen kaivoksen louhinnan ja rikastamon käynnistämistä tarvitaan Tukesilta vielä kaivosturvallisuuslupa, räjähdysainelupa ja kemikaalilupa. Ennen toiminnan käynnistämistä ajatellaan jo sen lopettamista. Kaivostoiminnan lopetus- ja jälkitoimenpiteitä sekä ympäristövastuita varten kaivosyhtiön täytyy asettaa Tukesin ja aluehallintovirastojen erikseen määräämät vakuudet. Vaativasta kaivos- ja ympäristölainsäädännöstä huolimatta Suomi (1.) ja Ruotsi (2.) rankattiin kiinnostavimmiksi maiksi kaivosten toimintaympäristönä Fraser instituutin kansainvälisessä kaivos- ja malminetsintäyhtiöille suunnatussa kyselyssä (2012/2013 Survey of Mining Companies). Arvioitavia osaalueita kyselyssä oli yli kaksikymmentä mm. lainsäädäntö, mineraalipotentiaali ja lupaprosessit. Geologisessa tietokantaaineistossa, osaavan työvoiman tarjonnassa ja viranomaisten lahjomattomuudessa Suomi rankattiin ykköseksi. Mineraalipotentiaalissa oltiin sijalla 24. Suomi sijoittui 14. sijalle hitaaksi moititussa lupaprosessissa (Ruotsi 4.). Tästä voinee vetää johtopäätöksen, että Tukes on saavuttanut Suomessa toimivien malminetsintä- ja kaivosyhtiöiden luottamuksen lupaviranomaisena. Luvat tulevat varmasti, kun laissa määrätyt vaatimukset ja edellytykset täyttyvät. Ottaa kuitenkin vielä aikansa päästä Ruotsin vauhtiin. Terho Liikamaa Kaivosyli-insinööri, Chief Inspector of Mines Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Finnish Safety and Chemicals Agency (Tukes) Malminetsintäpanostus kansainvälisesti yhteensä sekä Suomessa Suomi sinisellä (lähde Tukes) milj. Kansainvälisesti Suomi Globaali punaisella (Metals Economics Group) US $ milj

3 YRITYSMAAILMA 3 Jari Ruuska, D. Sc.(Tech), research coordinator, Oulu Mining School OULU MINING SCHOOL Doing Academic Research Aiming To Meet The Needs Of Industry Oulu Mining School is a network working within University of Oulu. We give master level education in geology and mineral processing and in addition we do relevant research that serves the needs of industry. In this article we introduce a couple areas of research done by OMS. If you got interested, do not hesitate to contact us concerning cooperation. Department of Geosciences The Department of Geosciences has a long tradition in studying ore deposits and their host rocks in Finland, and in the current teaching curriculum, subjects related to economic geology and exploration for mineral resources play an important role. Theses of the Master s projects as well as doctoral dissertations are increasingly directed to topics dealing with mineral deposits, including those of Ni-Cu- PGE, Cr, Fe-V-Ti, Au and industrial minerals, often in collaboration with mining industry and GTK. The number of students admitted per year is currently 30. In addition, the International Master Programme in Economic Geology was started in fall 2013, with courses also available to industrial delegates. Equipped with modern analytical tools of the university, researchers and students of the department together with collaborators from other departments are able to conduct various geological, mineralogical, and geochemical studies focussing on mineral exploration, characterization of ore deposits and potential environmental issues. Professors Eero Hanski and Vesa Peuraniemi Sustainable beneficiation future trends In the beneficiation activities we obey the principles of sustainable development. Accordingly, the aims are as follows: 1. Develop energy and chemicals-efficient beneficiation processes. 2. Develop beneficiation processes which are safe, highly automated, often remote controlled and in which maintenance is high-quality and scheduled based on the condition of machinery. The implementation is based on latest academic knowledge, modernisation and maintenance. 3. Develop environmentally friendly processes, i.e., closed processes or processes in which the use of freshwater and tailings formation are minimised. 4. Develop utilisation of tailings and waste rock in mining operations and develop design methods for the tailings disposal facilities, i.e. tailings dams and liner structures. The focus in research and development is in comminution (i.e. crushing and grinding). Properly designed comminution releases valuable minerals from the ore and minimizes generation of waste. Designing of a sustainable process is based on the mineralogical analysis of the ore (grain size and form, mechanical properties, density, and magnetic, optical, and electrostatic properties). Ore control drilling and the analysis of drill cores will become more precise and their automation possible. Analysis of the degree of mineral liberation can be utilized in determining the minimum particle size of the comminution process product and thereby select appropriate crushing and grinding types for each ore. In the sustainable comminution, the aims are: The amount of micro cracks between the mineral interfaces inside the ore particle increasesin crushing using for example compressing: Breakage mainly goes ahead through the mineral interfaces Hard and soft mineral components are comminuted and processed in different process lines Overgrinding is minimized using more accurately classified feed in comminution Control of comminution process is based on an actual energy of breakage measured with a new technology Specific energy consumption of the total comminution process is smaller than in conventional crushing-grinding circuits If you are interested in these subjects, do not hesitate to contact me. Hannu Kuopanportti, Professor in Mineral Processing Measurements, modelling and control Models and simulators can be used in many ways. They can be used, for example, in process research and development, design, optimization and control. They are commonly used for supporting the research of different kind of phenomena in industry. Models with different levels of details are used for different purposes. One can make a model with the modelling tools. Models give insight to processes thus serving as a useful design environment for process and controller development. Modelling and simulation are used in the research carried out with the Oulu Mining School pilot scale enrichment plant. At the moment, the HSC Sim -simulation software developed by Outotec is used for modelling the enrichment process. Currently the model developed is static. Static models are useful especially in analysing process behaviour and interactions between process variables. The simulation model is in Figure 1. The (zinc-copperpyrite) ore of Pyhäsalmi mine is used as a base of this model and the same ore is also a material which is used in the minipilot test runs. With these arrangements, it is also possible to use the experimental data directly from the experimental minipilot runs. Thus the model can be tuned and tested with real process data. EnSaCo: Energy and Chemicals Saving Flotation Concentration EnSaCo-project aims for finding the optimal crushing concepts for the certain ore types according to their mineral compositions. Especially crushing HSC Sim Simulation flowsheet of the OMS minipilot plant. and grinding of the gangue minerals which are harmful for the downstream operations are researched. It is also studied if an on-line analyser can be developed for identifying gangue minerals. The research also aims for developing a control strategy for energy consumption. In EnSaCo-project, the simulator of the minipilot plant is used to enable the observation of energy and chemical consumption of the minipilot and industry scale enrichment processes. MineSense: plant-wide control and optical instrumentation for sustainable mineral beneficiation MineSense-project aims to improve the sustainability of the mineral beneficiation processes. To achieve this, new applications of the latest on-line optical instrumentation combined with the plant-wide process control are studied. As a result, this could lead to an improved process performance and yield as well as in savings in raw material use, chemicals, water and energy. Oulu Mining School s minipilot beneficiation plant and laboratory are used as the main research environment for developing optical measurements. Additionally, a model of the minipilot plant, developed in close collaboration with the industry, is utilised for the control studies. These studies will cover the applicability model predictive control (MPC) and some other industrially proven algorithms, such as predictive functional control (PFC), for the mineral beneficiation processes. The most suitable optical methods for the robust and real time characterisation of sub-processes seem to be different machine vision techniques, near infrared (NIR) spectroscopy, multipoint NIR spectroscopy and NIR chemical imaging. Of these, a prototype machine vision camera has already been developed for measuring bubble size inside a flotation cell. In addition to the possible use is improving the flotation control, the measurement may be used to achieve better understanding of bubble behaviour in different depths of flotation cells. Moreover, NIR spectroscopy has been applied for fast, reliable on-line moisture measurement for mineral beneficiation. The measurement can be applied for both material that is moving on the conveyer belt or falling. The project includes also international researcher exchange. The use of optical measurements in flotation control is also studied in University of Cape Town with Prof. O Connor s group. There, a custom made flotation cell with varying froth height is used to investigate the dependence between froth stability and valuable mineral recovery. More specifically, bubble burst rate and size, froth colour, and bubble movement to launder are monitored and compared to the solids and water recoveries. The exchange in Luleå University of Technology is mainly focused on modelling the mini-pilot plant and process control. The project will be carried out in co-operation between Technical Research Centre of Finland (VTT), Control Engineering Laboratory (University of Oulu) and Oulu Mining School. Additionally, the project has a wide industrial consortium that has an active on-going collaboration. Future considerations As mentioned before, a static simulator of the pilot scale enrichment plant exists. Development of the dynamic simulation is an on-going topic enabling control design and further analysis of the process. The simulator will be also tuned for different ore types. The novel optical measurements will be incorporated to plant-wide control strategy. For this, however, the dependencies between the measurements and the performance of the mineral beneficiation process will need to be further investigated. The pilot scale process is a good testing platform for new measurements and thus its use for performance evaluation is feasible. The pilot scale enrichment plant is directly down-scaled from the Pyhäsalmi mine. It has been noticed that down-scaling is not a straightforward procedure. Instead, it seems that process behaviour is different in pilot and industrial scale plants. This makes application of results from the pilot scale plant to industrial operation challenging. Thus the scaling issues are studied in the future. The measurements from the actual plants are limited and thus the research is started with the HSC Sim -simulator. The aim is to find some indices that can remain constant when scaling. This allows fast and easy implementation of new research discoveries into industrial practice. Vision for the future of data visualization and control room concept Mini-pilot beneficiation plant provides a good environment for the development of a future control room concept with augmented reality and interaction techniques. A next generation of the control room takes advantage of 3D Internet technology. 3D Internet consists of interconnected virtual worlds or states. Data visualization enables the development of new teaching methods for students and provides better training possibilities to different kind of customers. Mobile technology can be applied to different types of data transfer in challenging conditions. Remotecontrolled processes make use of the cloud services.

4 4 YRITYSMAAILMA Lappiasta valmistuu osaajia monipuolisiin kaivosalan työtehtäviin Kaivosala on noussut merkittäväksi teollisuuden alaksi Suomessa ja sitä myötä osaavan työvoiman tarve kasvaa. Ammattiopisto Lappiassa voi opiskella kaivosalaa sekä nuorten koulutuksena että aikuiskoulutuksena. Kaivosalan perustutkinnossa suuntaudutaan joko kaivosmieheksi tai rikastajaksi. Opinnot koostuvat kaivosalan perustaidoista, joihin kuuluvat kaivossuunnitelmat, louhinta- ja rikastusmenetelmät, koneet ja laitteet, malmin tutkimus ja kairaus sekä turvallisuus-, ergonomia- ja ympäristötietous. Usein kaivostoiminnan ymmärretään työllistävän pelkästään kaivosalan ammattilaisia, mutta kokonaisuuden toimiminen vaatii osaajia lähes kaikilta aloilta. Ammattiopisto Lappia vastaa tähän haasteeseen kouluttamalla alalle uusia osaajia hyvin monenlaisiin tehtäviin esimerkiksi tekniikan, palvelun ja hyvinvoinnin aloille. Tarjontaan kuuluu myös henkilöstön lisäkoulutukset suorittavalta tasolta aina johtoon asti. Rikastustekniikan koulutuskeskus laajenee Ammattiopisto Lappian Rikastustekniikan koulutuskeskus -hanke (RikasTek) kuuluu Pohjois-Suomen Euroopan aluekehitysrahaston ohjelmaan. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan oppimisympäristö mineraalien rikastustekniikan ja tuotantoprosessin käynnissäpidon koulutukseen sekä kaivosalan tutkimiseen ja kehittämiseen. Minipilot-laitteiston rakentaminen alkoi kesäkuussa 2013 ja laitteisto on käytettävissä helmikuussa Hankkeen ohjausryhmätyössä ovat mukana Oulu Mining School, Agnico- Eagle Finlandin Kittilän kaivos, Nordland Mines Oy, Outokumpu Chrome Oy, Lapin liitto, ELYkeskus ja Ammattiopisto Lappia. Hankkeen aikana oppilaitoksen tiloihin on rakennettu nykyaikainen yksikköprosessilaitteistoista koostuva laboratorio sekä siirrettävä oppimisympäristö eli Minipilot-laitteiston avulla opiskelijat voivat harjoitella materiaalin murskausta, hienonnusta ja rikastamista sekä tuotantoprosessin käynnissäpitoa. Murskaus- ja hienonnuslaitteisto sisältää leuka-, valssi- ja kartiomurskaimen, tankomyllyn, kuulamyllyn sekä kaikki tarvittavat siilot ja kuljettimet. Rikastuslaitteisto sisältää syklonin, spiraalierottimen, tärypöydän ja vaahdotuslaitteiston. kaivoskontti, joka sisältää yksikköprosessilaitteistot kaivosalan koulutusta ja tuotekehitystä varten. Kontin laitteistoa ovat mm. leukamurskain, kuulamylly, seulasarjoja, vaakoja, vaahdotuslaitteisto ja kuivatusuuni. Lisäksi kontista löytyy kaikki prosesseissa tarvittava apulaitteisto kuten pölynpoisto ja paineilmajärjestelmä. Lappialle on hankittu myös päivittäisessä toiminnassa aktiivisesti hyödynnettävät kaivinkone- ja pyöräkuormaajasimulaattorit, jotka täydentävät hyvin jo ennestään ollutta poravaunusimulaattoria. Lisäksi rikastamosimulaattori on tarkoitus hankkia kaivosprosessien opiskeluun. Koulutusta tehostamaan on hankittu myös siirrettäviä pneumatiikkasalkkuja, joita voidaan hyödyntää pneumatiikan opetuksessa sekä kontin yhteydessä että kiinteissä koulutustiloissa. Lisäksi hankkeessa on kunnostettu olemassa olevia kaivoslaitteistoja, jotka sijaitsevat Ammattiopisto Lappian Tornion kampuksella. Kierrätys sekä urban mining ovat teollisuuden sivuvirtojen ohella merkittäviä raaka-aineiden lähteitä tulevaisuudessa. Ammattiopisto Lappian suunnitelmissa on kehittää rikastustekniikan koulutusta ja oppimisympäristöjä tulevaisuudessa myös tähän suuntaan. Tavoitteena on täydentää oppilaitoksen rikastustekniikan koulutuskeskuksen ominaisuuksia nykyaikaisimpien rikastus- ja analyysimenetelmien ja jätevedenkäsittelyn osalta sekä laajentaa rikastamosimulaattorin ominaisuuksia ja Sykloni- ja spiraalierottimien toiminta virtauskaaviona. Prosessissa malmin ja sivukiven sisältävä rikastettava aines voidaan ohjata joko sykloni- tai spiraalierottimelle tai tarvittaessa molemmille. parantaa sen muunneltavuutta eri prosessien mallinnuksessa. Lappiasta osaajia kaivosalalle Ammattiopisto Lappia tarjoaa koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Eri alojen osaajat työllistyvät monipuolisiin kaivosalan työtehtäviin Suomessa ja ulkomailla. Yrityksille ja yhteisöille koulutusta toteutetaan siellä missä sitä tarvitaan. Ollaan yhteydessä! Kaivosalan koulutukset Kaivosalan perustutkinto ja ammattitutkinto, räjäyttäjän, panostajan ja ylipanostajan koulutukset sekä kertauskoulutukset Ammattitutkinnot kaivosalan muihin tehtäviin Hitsaus, kunnossapito, sähkö- ja automaatioasennus, taloushallinto, myynti, laitoshuolto, talonrakennus, korjausrakentaminen Esimies- ja johtamiskoulutukset Työnjohtokoulutus/tekniikan erikoisammattitutkinto, johtamisen erikoisammattitutkinto ja tiimivastaavan koulutus Muita koulutuksia Kansainvälisen hitsausneuvojan IWS-koulutus, tulityö-, työturvallisuus-, sähkötyö-, turvallisuus-, tieturva-, hygieniaja ensiapukoulutukset sekä yrityksille räätälöidyt koulutukset Become an expert in mining at Lappia The Vocational College Lappia provides education to both young people and adults. Experts in different fields get employed to a variety of different jobs in the mining industry. Education is implemented to companies and communities where it s needed. Let s get in touch! Qualification titles in mining Further vocational qualifications to other tasks in the mining industry Supervisory and management training Other training Kaivosalan koulutuskontti voidaan siirtää juuri sinne missä opetus on ajankohtaista. Kontin kuljetus- tai käyttökuntoon laittaminen onnistuu yhden henkilön voimin ja kestää vain kaksi tuntia. Siirto onnistuu tavallisella kuorma-autolla. Käytännönläheinen ja havainnollinen opetus on helppoa järjestää missä tahansa Suomessa. Lappia provides graduates with versatile expertise in mining At Vocational College Lappia mining can be studied both in youth-level education and adult education. In the studies of vocational qualification of mining students can specialize either in mining or processing plant operation. The studies consist of basic mining skills including mine planning, methods of mining and enriching, machinery and equipment, ore research and drilling, as well as knowledge of safety, ergonomics and environment. In addition to mining experts, mines also provide employment for professionals in other fields. Vocational College Lappia has taken up the challenge by educating new professionals to the industry who are able to do a variety of different tasks, e.g. in the fields of technology, service and health. Further education for personnel from the worker position all the way up to the management is also provided. The processing plant operating training centre is expanding In the processing plant operating training centre project (RikasTek) of Vocational College Lappia a learning environment is being planned and implemented for the training of mineral enrichment technology and maintenance of production process, as well as research and development of mining industry. The construction of the minipilot equipment began in June 2013 and the equipment will be available for use by the end of the year. The control group of the project includes Oulu Mining School, Kittilä Mine of Agnico-Eagle Finland, Northland Mines Oy, Outokumpu Chrome Oy, Vocational College Lappia, the Regional Council of Lapland and the Centre for Economic Development, Transport and the Environment. During the project, a laboratory has been built in the college premises consisting of modern unit process equipment and a movable learning environment i.e. a mining container including the unit process equipment for the training and product development of mining. Lappia has also acquired excavator and wheel loader simulators, which supplement well the drill rig simulator obtained earlier. Recycling and urban mining will be significant sources of raw materials in the future. In Vocational College Lappia the training of enrichment technology and learning environments will be developed in this direction as well.

5 YRITYSMAAILMA 5 Yrityslähtöiseen kaivosalan osaamiseen panostaminen AMK -insinöörikoulutuksessa Osaamistarpeeseen vastaaminen Pohjoissuomen ammattikorkeakoulujen yhteinen kaivannaisalan osaamisen kehittämishanke (Kake) on ollut luomassa perustaa kaivosalan opintojen toteuttamiseen tähtäävissä opinnoissa. Opintoihin on voinut hakea perinteisten insinöörikoulutusten kautta kuluvan vuoden kevään yhteishaussa. Opintokokonaisuutena on tarjottu 45 opintopisteen opintoja alan osaamisen hankkimiseksi. Aiemmin tarjottiin joitakin yksittäisiä kursseja täydentävinä opintoina opiskelijoille valinnaisten kurssimahdollisuuksien muodossa. Kake hankeen pohjimmaisina ideoina on ollut poistaa puutteita kaivossidonnaisiin töihin suuntautuvien insinöörien koulutuksesta. Suuntaavien opintojen puitteiden luomisella edistetään työvoiman saantia asiantuntija-, työnjohtaja -, sekä muille esimiestasoille. Kaivosalan opetus Nykyisen kaivosalan koulutuksen maltillisuus on huomioitu pohjoisten ammattikorkeakoulujen opetusstrategiassa suuntaamalla kaivoksiin liittyvää koulutusta jo olemassa olevien opetusrunkojen yhteyteen. Laadukkaita perusopetuskokonaisuuksia on hyödynnetty mahdollisimman tehokkaasti. Perinteiset insinöörikoulutukset säilyivät, ja niihin on tuotu kaivospuolen osaamista edistäviä aihekokonaisuuksia. Suuntaavia kaivosopintoja on tarjolla ammattikorkeakoulukohtaisesti Kajaanin, Kemi-Tornion ja Rovaniemen insinöörikoulutusohjelmissa. Kajaanissa konetekniikan, Kemi-Torniossa sähkötekniikan sekä Rovaniemellä rakennustekniikan opiskelijat voivat valita kaivosalan opintoja täydentämään muita opintokokonaisuuksiaan. tä tukeva työväline kaivosalaan liittyvässä yhteistyössä. Opetuksellinen yhteistyö ja osaaminen Paikalliset niin pienemmät kuin isommatkin laitetoimittajat sekä palveluja tarjoavat yritykset tai niiden toimipisteet ovat saaneet ammattikorkeakouluista uusia insinööriksi valmistuneita osaajia tai vielä opintojaan jatkavia harjoittelijoita osaksi toimintaansa. Pohjois-Suomen kaivosten laitteistosektoreilla työskentelevistä yrityksissä nähdään kaivostietotaitoja osaavien paikallisten henkilöiden olemassaolo ja saatavuus erinomaisena mahdollisuutena yritysten toiminnassa. Monikirjoinen osaaminen on rikkaus ja antaa mahdollisuuksia tarvittaessa suuntautua myös muihin toimintoihin, jolloin yrityksen riskit eivät ole niin suuret kuin pelkällä kaivospuolen osaamisella. Tarpeen vaatiessa voidaan osaamista tarjota muillakin yritystoiminnan sektoreilla liki samalla konseptilla. Raskas konepajateollisuus on oiva esimerkki toiminnan muuntautuvuudesta. Transtechin lastaajatuotannon parissa työskentelevä Skills and education in the mining sector Cooperation at Universities of Applied sciences in the northern Finland have created opportunity to study 45 credits mining studies. Studies belong to their own study programs in each school. Existing teaching modules have been used in new study orientation. These studies are integrated to the BSc levels of Kajaani, Kemi-Tornio and Rovaniemi University of Applied sciences. And after that, schools hope to remove most of deficiencies of student s skills in the mining sector. During the studies developed skills will be useful in the future acts as an expert, foreman the other different levels of management. In the meantime, teachers are training in the mines to ensure quality of subject content and outcomes of learning, for example. Also traditional co-operation in other stakeholder groups has continued and will continue in a positive spirit in the areas of expertise. For instance, the equipment suppliers and service providers have been part of development in the mining sector at student s practical training. These companies like Transtech and Sandvik operating areas cover local minings as well as far-off minings. tuotantoinsinööri Jussi Kokkonen on ammattikorkeakoulusta valmistunut koneinsinööri muutaman vuoden takaa. Hän on ollut aluksi harjoittelussa ja myöhemmin töissä Talvivaarassa, ja hankkinut siellä kaivostoimintaan liittyvää kokemusta työuralleen käytännön päivittäisten rutiinien kautta. Keskusteltaessa Kake hankkeen opinnoista, Jussi toteaa että nyt ammattikorkeakoulussa tarjottavana oleva opintokokonaisuus on alan jatkuvuuden kannalta hyvä ratkaisu. Kaivosalan osaamiseen suuntaava tarvelähtöinen tietotaito nopeuttaa henkilöä alalla kehittymään ja edesauttaa normaaleissa työpäivän rutiineissa. Pohjaa mielekkäälle ja antoisalle työuralle luodaan, kun opetukseen on sisällytetty alakohtaista kompetenssiosaamista. Lisäksi sillä autetaan luomaan tarvittavaa ymmärrystä esimerkiksi ammattitermistön hallinnan ja perustyövälineiden käytön omaksumiseksi. Kaivoslaitetoimijoilla tuotteiden ja palvelujen kysyntä on kasvanut pohjoisen kaivostoiminnan laajentuessa merkittävästi. Kainuussa oivana esimerkkinä on muun muassa Sandvikin kaivostoimintaa edustava liiketoimintayksikkö. Toiminnassa yhdistyy niin paikallisesti tuotettu osaaminen kuin globaali kaivososaaminen. Pääasiallisesti Kajaanista operoivat huoltotoiminnot työllistävät kymmeniä henkilöitä, ja työntekijöiden liikkuvuudella varmistetaan Pohjois- Suomen alueen kattavuus. Heillä on ollut ammattikorkeakouluista opiskelijoita kasvamassa alalle muun muassa harjoittelijoina ja sen jälkeen työntekijöinä. Huoltopäällikkö Timo Moilasen mielestä hyvän ammattitaidon kehittyminen mahdollisimman nopeasti niin tuotteiden kuin tekniikankin osaamisessa antaa erinomaiset mahdollisuudet toimia jatkossakin kilpailukykyisesti alalla. Yrityksen toimintaan kasvatettu asiantuntijuus on yksi tärkeimmistä menestymisen edellytyksistä. Opettajat oppiin kaivoksille Kake hankkeen ohjausryhmän edustus on koostunut Pohjois- ja Itä-Suomen kaivoksilta. Projektin puitteissa on ollut mahdollista, että ammattikorkeakoulujen henkilöstön osaamista on kasvatettu kuluneen vuoden aikana työelämään tutustumisjaksoilla muun muassa Kittilän-, Laivan- ja Kevitsan kaivoksilla sekä LKAB:lla Kiirunassa. Lisäksi kaivostuotantoon liittyviä muita sidosryhmiä on ollut mukana yhteistyössä; esimerkiksi suunnittelutoimistojen toimintaan on perehdytty kaivosalan osalta. Henkilöstön toiminta on ollut tavoitteellista ja pitkäjänteistä koko kaivoksen elinkaarta ajatellen. Perehtymisjaksoilla on tullut tutuksi mineraalien matka malmista läpi koko prosessiketjun jatkojalostettavaksi tuotteeksi saakka. Jo lyhyen aikavälin yhteistyön tuloksina voidaan pitää verkostojen syntymistä, mikä mahdollistaa vuorovaikutteisen tiedonvaihdon muun muassa opinnäytetöiden, opiskelijoiden harjoittelujen sekä tutkimushankkeiden osalta. Tutkimushankkeita on aloitettu, ja tulevaisuudessa niillä on mahdollisuus olla eräs ammattikorkeakoulujen henkilöstön opetus- ja tutkimustoiminnan kehittymis-

Mitä jos lähtisit ulkomaille?

Mitä jos lähtisit ulkomaille? 2 Mitä jos lähtisit ulkomaille? EN EHTINYT EDES HAKEA TÖITÄ, KUN UNELMIENI TYÖPAIKASTA JO SOITETTIIN. Liisa Lahti IAESTE-harjoittelussa Ghanassa 2008 IAESTE-harjoittelussa Tadžikistanissa 2009 CIMOn maaohjelmien

Lisätiedot

materia Jo 70 vuotta vuoriteollisuuden asialla FinnMateria 2012 messuopas

materia Jo 70 vuotta vuoriteollisuuden asialla FinnMateria 2012 messuopas materia 4 2012 Jo 70 vuotta vuoriteollisuuden asialla FinnMateria 2012 messuopas Kaivosteollisuuden, metallinjalostuksen, kiviainesteollisuuden ja maarakentamisen erikoismessut Geologia Kaivos- ja prosessitekniikka

Lisätiedot

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Laurea tutkii ja kehittää 1/ 2010 Laurea Research & Development Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Service Design is the Future Laurea kasvuyrittäjyyden edistäjänä Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve,

Lisätiedot

2014 See U @ #arenacareerfair

2014 See U @ #arenacareerfair #ARENAcareerfair 2014 See U @ #arenacareerfair #hotjobs #skills Open position #jobs #CV #hotjobs Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Ura- ja rekrytointipalvelut PL 21210 (Runeberginkatu 14-16, Helsinki)

Lisätiedot

materia Jo 70 vuotta vuoriteollisuuden asialla FinnMateria 2014 MESSUOPAS

materia Jo 70 vuotta vuoriteollisuuden asialla FinnMateria 2014 MESSUOPAS materia 4 2014 Jo 70 vuotta vuoriteollisuuden asialla FinnMateria 2014 MESSUOPAS Kaivosteollisuuden, metallinjalostuksen, kiviainesteollisuuden ja maarakentamisen erikoismessut Geologiasta yhteiskunnan

Lisätiedot

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Tekesin ohjelmaraportti 5/2009 Arviointiraportti Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien

Lisätiedot

Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian yritysluettelo

Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian yritysluettelo Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian yritysluettelo INTRO Tekesin näkemyksen mukaan uusiutuva energia tarjoaa suomalaisyrityksille uudistumisen ja kansainvälisen kasvun mahdollisuuksia.

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU 9 energiakeskittymän ansiosta alueella riittää töitä nyt ja tulevaisuudessa. VAMK YOURSELF TO WORK... 5 11 LUOKALLANI EI OLE KETÄÄN, JOKA EI OLE SAANUT TYÖPAIKKAA MOLEMPINA KESINÄ.

Lisätiedot

Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian toimijaluettelo

Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian toimijaluettelo Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian toimijaluettelo INTRO Tekesin näkemyksen mukaan uusiutuva energia tarjoaa suomalaisyrityksille uudistumisen ja kansainvälisen kasvun mahdollisuuksia.

Lisätiedot

ehittäjä Prime Mover Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sivu 6 1/2011

ehittäjä Prime Mover Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sivu 6 1/2011 Laurea tutkii ja kehittää Laurea Research & Development ehittäjä 1/2011 Prime Mover Laurea s Research, Development and Innovation has been evaluated page 22 Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006. Annual Report

VUOSIKERTOMUS 2006. Annual Report VUOSIKERTOMUS 2006 Annual Report Sisällys Index Rehtorin katsaus 3 President s Review 4 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, University of Applied Sciences Visio, tehtävä ja arvot Vision, mission and task

Lisätiedot

Luonnos /Draft. Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian yritysluettelo

Luonnos /Draft. Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian yritysluettelo Luonnos /Draft Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian yritysluettelo INTRO Tekesin näkemyksen mukaan uusiutuva energia tarjoaa suomalaisyrityksille uudistumisen ja kansainvälisen kasvun

Lisätiedot

Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career

Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career Metropolian ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Maisteritason tutkinto ammattilaisen urakehitykseen Helsingin kaupungin aineistopankki

Lisätiedot

Yritys- Hyvää Joulua ja menestystä vuodelle 2014! Paljon enemmän kuin pelkkä hiiri. Pohjois-Karjalan

Yritys- Hyvää Joulua ja menestystä vuodelle 2014! Paljon enemmän kuin pelkkä hiiri. Pohjois-Karjalan Pohjois-Karjalan Yritys- maailma Joulukuu 4/2013 Hyvää Joulua ja menestystä vuodelle 2014! Torikatu 15, 80100 Joensuu puh. 0500 188 605, fax 013 318 013 toimisto@tiimi-perinta.fi www.tiimi-perinta.fi Paljon

Lisätiedot

Kemin Teknologiakylän tiedotuslehti 4.2009. Digipolis Magazine

Kemin Teknologiakylän tiedotuslehti 4.2009. Digipolis Magazine Digipolis Magazine 3 4 6 8 Sosiaalinen media hypetystä vai todellista lisäarvoa? Heavy High Tech Oktoberfest 09 Kehittyminen on itsestä kiinni Kaupallistaminen tarvitsee kipinöitä Pääkirjoitus Kimmo Heikka

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALTAKUNNALLISET TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN PÄIVÄT MIKKELISSÄ 8. 9.2.2006

AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALTAKUNNALLISET TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN PÄIVÄT MIKKELISSÄ 8. 9.2.2006 Heikki Malinen (toim.) AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALTAKUNNALLISET TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN PÄIVÄT MIKKELISSÄ 8. 9.2.2006 Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 5 Heikki

Lisätiedot

messuopas 11.-12.9. Tampereella

messuopas 11.-12.9. Tampereella materia 4 2013 Jo 70 Jo 70 vuotta vuoriteollisuuden asialla asialla messuopas 11.-12.9. Tampereella Kansainvälinen kaivosteknologian ammattimessutapahtuma. Puhdas vesi on kaivosteollisuuden ja matkailun

Lisätiedot

Työturvallisuuteen panostetaan Kympillä Occupational safety is invested in at Kymppi. Kaksinkertaiset syntymäpäiväjuhlat Double birthday party

Työturvallisuuteen panostetaan Kympillä Occupational safety is invested in at Kymppi. Kaksinkertaiset syntymäpäiväjuhlat Double birthday party KYMPPI-ERISTYS OY:N LEHTI SIDOSRYHMILLE TALVI 2009 KYMPPI-ERISTYS OY S MAGAZINE FOR STAKE- HOLDERS, WINTER 2009 Työturvallisuuteen panostetaan Kympillä Occupational safety is invested in at Kymppi Kaksinkertaiset

Lisätiedot

European Network of Mining Regions - Regional Study of Finland

European Network of Mining Regions - Regional Study of Finland Pohjois-Suomen Yksikkö M 10.4/2006/2 Rovaniemi 8.5.2005 European Network of Mining Regions - Regional Study of Finland Katja Lalli, Markku Iljina and ENMR-working group with following partners: University

Lisätiedot

SOLUTASOLTA SYSTEEMI-INNOVAATIOIHIN

SOLUTASOLTA SYSTEEMI-INNOVAATIOIHIN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 148 TUTKIMUKSIA Niina Punelpuro SOLUTASOLTA SYSTEEMI-INNOVAATIOIHIN Bio- ja liiketoimintaosaaminen Turun ammattikorkeakoulussa 441 729 TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN

Lisätiedot

TEOLLISUUSSUMMIT 2014 8.-9.10.2014 OULU, SUPERPARK AREENA

TEOLLISUUSSUMMIT 2014 8.-9.10.2014 OULU, SUPERPARK AREENA TEOLLISUUSSUMMIT 2014 8.-9.10.2014 OULU, SUPERPARK AREENA www.teollisuussummit.fi Sisältö Johdanto... 3 Kaupunginjohtajan tervehdys... 4 TeollisuusForumin puheenvuoro... 5 BusinessOulu viritti teollisuuden.

Lisätiedot

Digitaalinen Suomi 2020

Digitaalinen Suomi 2020 Digitaalinen Suomi 2020 Älykäs tie menestykseen Hannu Hernesniemi (toim.) Digitaalinen Suomi 2020 Digitaalinen Suomi 2020 Älykäs tie menestykseen Hannu Hernesniemi (toim.) Tämän teoksen osittainenkin kopiointi

Lisätiedot

Business Dynamics and Scenarios of Change

Business Dynamics and Scenarios of Change Tekes Review 274/2010 Business Dynamics and Scenarios of Change Petri Ahokangas, Miikka Blomster, Lauri Haapanen, Matti Leppäniemi, Vesa Puhakka, Veikko Seppänen & Juhani Warsta 10 Petri Ahokangas, Miikka

Lisätiedot

Project proposals for TIE-PROJ course 2014

Project proposals for TIE-PROJ course 2014 1 (39) Matti Vuori, 3.9.2014 Project proposals for TIE-PROJ course 2014 This document contains the project proposals from potential customers, for the student groups to select from. New projects will be

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009 ANNUAL REPORT 2009

VUOSIKERTOMUS 2009 ANNUAL REPORT 2009 VUOSIKERTOMUS 2009 GEODEETTINEN LAITOS GEODETISKA INSTITUTET ANNUAL REPORT 2009 Sisällysluettelo Geodeettinen laitos on geodesian ja paikkatietoalan asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Se tekee paikkatietoalan

Lisätiedot

OPINNÄYTETÖIDEN HUIPUT. BEST THESeS AWARDED. Opiskelijat vaikuttavat. Opiskelijapsykologi aloitti. Superlonin supernainen Superlon s Superwoman 14

OPINNÄYTETÖIDEN HUIPUT. BEST THESeS AWARDED. Opiskelijat vaikuttavat. Opiskelijapsykologi aloitti. Superlonin supernainen Superlon s Superwoman 14 2 2009 SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN OSAAMISUUTISET SATAKUNTA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES NEWS Opiskelijat vaikuttavat Students contribute to development 4 Opiskelijapsykologi aloitti Psychologist

Lisätiedot

INFORS 1 / 2010. Suomen Operaatiotutkimusseuran jäsenlehti. FORS, Suomen Operaatiotutkimusseura ry. Finnish Operations Research Society

INFORS 1 / 2010. Suomen Operaatiotutkimusseuran jäsenlehti. FORS, Suomen Operaatiotutkimusseura ry. Finnish Operations Research Society INFORS Suomen Operaatiotutkimusseuran jäsenlehti 1 / 2010 FORS, Suomen Operaatiotutkimusseura ry Finnish Operations Research Society www.operaatiotutkimus.fi Suomen Operaatiotutkimusseura ry:n jäsenlehti

Lisätiedot

Expertise for Food Innovations

Expertise for Food Innovations MAKUSTELE 2008 0 Silk a Novel Food Marjat ja terveys Berries and Health Uusi elintarvike- asetus raamittaa kehitystyötä Have You Had a Taste of Finland? Expertise for Food Innovations index l index tervehdys

Lisätiedot

Pharma-ohjelman loppuarviointi sekä Diagnostiikka- ja Lääke 2000 -ohjelmien jälkiarvioinnit

Pharma-ohjelman loppuarviointi sekä Diagnostiikka- ja Lääke 2000 -ohjelmien jälkiarvioinnit RAPORTTI 3/2013 Pharma-ohjelman loppuarviointi sekä Diagnostiikka- ja Lääke 2000 -ohjelmien jälkiarvioinnit Mikko Valtakari, Toni Riipinen ja Olli Voutilainen 10 Mikko Valtakari, Toni Riipinen ja Olli

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKILPAILUKYVYN EDISTÄMINEN KESKIPOHJOLASSA

YMPÄRISTÖKILPAILUKYVYN EDISTÄMINEN KESKIPOHJOLASSA YMPÄRISTÖKILPAILUKYVYN EDISTÄMINEN KESKIPOHJOLASSA Keskipohjolakomitean ProMidNord-hankkeen WP 2 (Work Package)-osion loppuraportti I MPROVING THE ECO-COMPETITIVENESS IN THE MID NORDIC REGION Final report

Lisätiedot