Yritys- Löydä Kittilän palvelut ja tapahtumat - sähköisesti! Pohjois-Suomen. lvituovinen.fi. Lokakuu 4/2013. LVI-alan asennukset ja tarvikkeet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritys- Löydä Kittilän palvelut ja tapahtumat - sähköisesti! Pohjois-Suomen. lvituovinen.fi. Lokakuu 4/2013. LVI-alan asennukset ja tarvikkeet"

Transkriptio

1 Pohjois-Suomen Yritys- maailma Lokakuu 4/ Fennoskandian Malminetsintä ja Kaivostoiminta FEM 2013 konferenssi Kokouspaikka Levi Summit-kongressikeskus 9th Fennoscandian Exploration and Mining FEM Conference October 2013 Levi Finland Kaivosteemasivut 2-55 Löydä Kittilän palvelut ja tapahtumat - sähköisesti! Kittilässä järjestetään ympäri vuoden erilaisia tapahtumia. Kittilän kyliin ja niiden tapahtumiin voit tutustua selaillen Kittilän kylät - Enämpi elämistä -esitettä, vaikka virtuaalisesti! Esitteen löydät kunnan ja Kideve Elinkeinopalveluiden www-sivuilta. Lisätietoa tapahtumista löydät liikkeellä ollessasi helposti kännykällä mobiilipalvelusta m.kittila.fi. Seuraamalla Facebook-sivua saat tiedon monista juuri sillä hetkellä ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Ostoksille menoa ja palveluita miettiessäsi Kittilän alueen yritykset löytyvät kätevästi Kittilän palveluhakemistosta. Kirkonkylän näkymään ja palveluihin voit tutustua yläilmoista käsin sähköisessä panoraamaesitteessä KittiläSkyview! Tule mukaan Kittilän tapahtumiin! Tutustu lisää: m.kittila.fi LVI-alan asennukset ja tarvikkeet Aholanrivitie 2 C KITTILÄ lvituovinen.fi

2 2 YRITYSMAAILMA Kaivosviranomaisen luparuuhka pienenee malminetsintä vähenee TURVALLISUUS- ja kemikaalivirasto, Tukes, on toiminut kaivosviranomaisena 2 vuotta. Tukes ratkaisee vanhan kaivoslain mukaiset valtausoikeudet ja kaivospiirimääräykset ja uuden lain mukaiset varaukset, kullanhuuhdonta-, malminetsintä- ja kaivosluvat. Tukesin kaivosryhmässä työskentelee tällä hetkellä 9 asiantuntijaa Rovaniemellä ja 6 Helsingissä. Valtausoikeuspäätökset valmistellaan ja ratkaistaan pääosin Helsingissä ja muut lupapäätökset Rovaniemellä. Tukes päättää myös kaivoslain mukaisesta kaivosturvallisuusluvasta. VIREILLÄ olevien lupahakemusten määrä on laskusuunnassa. Hakemusmäärä saavutti huipun toukokuussa 2012, jolloin Tukesissa oli vireillä 928 lupahakemusta. Näistä oli malminetsinnän lupahakemuksia (valtaus ja malminetsintälupa) 649. Tällä hetkellä Tukesissa on vireillä 234 valtaushakemusta ja 269 malminetsintälupahakemusta. Myös itse kaivostoiminnan käynnistämiseen oleellisesti vaikuttavaa kaivospiirihakemusten määrää on Tukesissa kyetty pudottamaan vuoden takaisesta 58:sta 26:een. Ensimmäiset uuden lain mukaiset kaivoslupapäätökset on tehty syksyllä Lupaprosessin tämän hetken sujuvuuteen voi olla tyytyväinen, mistä kiitos kuuluu entistä laadukkaampia hakemuksia laativille yhtiöille, Tukesin osaavalle henkilöstölle Helsingissä ja Rovaniemellä sekä toki TEM:lle kaivosviranomaisen riittävästä resursoinnista. KOLIKOLLA on toinenkin puoli. Lupahakemusten määrä vähenee, koska samanaikaisesti lupaprosessin sujuvuuden kanssa lupahakemuksia tulee vireille alle puolet aikaisempiin vuosiin verrattuna. Metallien maailmanmarkkinahinnat ovat laskeneet huippuhinnoista ja sen myötä malminetsinnän rahoitus on tiukentunut. Erityisesti alkuvaiheen malminetsintä (grassroot) kairaamalla on lähestulkoon loppunut. Sitäkin tarvittaisiin, jotta löydettäisiin viitteitä mahdollista uusista esiintymistä. Tutkimustoiminnan hiipuminen on ymmärrettävää. Malminetsintä on kallista tutkimustoimintaa, joka lähinnä kuluttaa sijoittajien ja kaivosyhtiöiden pääomia eikä tuo mitään välittömiä tuloja. Mahdolliset voitot voivat olla odotettavissa itse kaivostoiminnasta vuosikymmenten päässä. VIELÄ vuonna 2012 yhtiöiden investoinnit malminetsintään kasvoivat niin Suomessa kuin muualla maailmassa. Vuonna 2012 malminetsintäyhtiöt investoivat Suomessa malminetsintään 87 miljoonaa euroa ja kairasivat näytteitä 366 km. Kolmena viimeisenä vuonna yhtiöiden raportoima malminetsintäkairaus on pysynyt tällä tasolla. Kairausmäärä ei ole kasvanut, vaikka malminetsintään oikeuttavan alueen (valtaukset) yhteenlaskettu kokonaispinta-ala on kasvanut tasaisesti: 890 km2 (2010), km2 (2012). Malminetsintään oikeuttavan alueen koko on tällä hetkellä km2 ( ). KAIRAAMISVOLYYMIN kasvua hillitsee ensisijassa metallien laskenut maailmanmarkkinahinta ja sen myötä malminetsintään niukentunut rahoitus. Toki malminetsintää rajoittaa yksittäisissä tapauksissa Tukesin lupaprosessin hitaus. Metsätalousmaalla tutkimustoiminta kuitenkin onnistuu useimmissa tapauksissa maanomistajan suostumuksella. Toisin on Natura- ja luonnonsuojelualueilla, joilla Tukesin luvan lisäksi edellytetään luonnonsuojelulain 65 :ssä tarkoitettua arviointia. Naturaarvion laadinta työllistää luvan hakijaa ja se vie aikaa. Yksittäisissä tapauksissa lupamääräyksien riittävyyttä Natura-alueilla joudutaan arvioimaan myös hallinto-oikeuksissa, mutta kunhan lausuntomenettely saadaan johdonmukaiseksi, tämäkin menettely nopeutunee tulevaisuudessa. ITSE kaivostoiminnassa vuosi 2012 oli kaksijakoinen. Kaivosten malmi- ja hyötykivilouhintamäärä nousi 35 miljoonaan tonniin. Kasvu tuli metallimalmikaivoksista, joiden yhteenlaskettu malmilouhinta nousi 20 miljoonaan tonniin. Kevitsan kaivoksen tuotannon käynnistyminen kompensoi Talvivaaran tuotannon laskua. Vuoden alussa 2013 Suomen suurin kaivos on Yara Suomi Oy:n Siilinjärven apatiittikaivos; kaivoksen kokonaislouhinta oli viime vuonna 21,4 Mtn ja hyötykivilouhinta 9,9 Mtn. MALMINETSINNÄSSÄ Tukes on ainoa lupaviranomainen, mutta kaivoksen käynnistämistä varten usea lupaviranomainen myöntää luvat. Kaivosyhtiö tarvitsee kaivosluvan (kaivospiirimääräyksen) mineraalien hyödyntämiseen Tukesilta, ympäristö- ja vesitalousluvat aluehallintovirastolta, kaavan ja rakennusluvan kunnalta. Ennen lupien myöntämistä kaivosyhtiön on tehtävä ympäristövaikutusten arviointi. Kaikki viranomaiset kuulevat kaikkia, The Finnish Safety and Chemicals Agency (Tukes) has been the Mining Authority in Finland since 1 July Tukes offers services in mining permit issues in Rovaniemi and Helsinki. The exploration in Finland is declining in 2013 compared to year 2012 due to rigid financing for exploration activities. The Agency s permit processing performance has seen an improvement last year. jotka haluavat hankkeeseen jotain sanoa, puolesta tai vastaan. Ennen kaivoksen louhinnan ja rikastamon käynnistämistä tarvitaan Tukesilta vielä kaivosturvallisuuslupa, räjähdysainelupa ja kemikaalilupa. Ennen toiminnan käynnistämistä ajatellaan jo sen lopettamista. Kaivostoiminnan lopetus- ja jälkitoimenpiteitä sekä ympäristövastuita varten kaivosyhtiön täytyy asettaa Tukesin ja aluehallintovirastojen erikseen määräämät vakuudet. Vaativasta kaivos- ja ympäristölainsäädännöstä huolimatta Suomi (1.) ja Ruotsi (2.) rankattiin kiinnostavimmiksi maiksi kaivosten toimintaympäristönä Fraser instituutin kansainvälisessä kaivos- ja malminetsintäyhtiöille suunnatussa kyselyssä (2012/2013 Survey of Mining Companies). Arvioitavia osaalueita kyselyssä oli yli kaksikymmentä mm. lainsäädäntö, mineraalipotentiaali ja lupaprosessit. Geologisessa tietokantaaineistossa, osaavan työvoiman tarjonnassa ja viranomaisten lahjomattomuudessa Suomi rankattiin ykköseksi. Mineraalipotentiaalissa oltiin sijalla 24. Suomi sijoittui 14. sijalle hitaaksi moititussa lupaprosessissa (Ruotsi 4.). Tästä voinee vetää johtopäätöksen, että Tukes on saavuttanut Suomessa toimivien malminetsintä- ja kaivosyhtiöiden luottamuksen lupaviranomaisena. Luvat tulevat varmasti, kun laissa määrätyt vaatimukset ja edellytykset täyttyvät. Ottaa kuitenkin vielä aikansa päästä Ruotsin vauhtiin. Terho Liikamaa Kaivosyli-insinööri, Chief Inspector of Mines Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Finnish Safety and Chemicals Agency (Tukes) Malminetsintäpanostus kansainvälisesti yhteensä sekä Suomessa Suomi sinisellä (lähde Tukes) milj. Kansainvälisesti Suomi Globaali punaisella (Metals Economics Group) US $ milj

3 YRITYSMAAILMA 3 Jari Ruuska, D. Sc.(Tech), research coordinator, Oulu Mining School OULU MINING SCHOOL Doing Academic Research Aiming To Meet The Needs Of Industry Oulu Mining School is a network working within University of Oulu. We give master level education in geology and mineral processing and in addition we do relevant research that serves the needs of industry. In this article we introduce a couple areas of research done by OMS. If you got interested, do not hesitate to contact us concerning cooperation. Department of Geosciences The Department of Geosciences has a long tradition in studying ore deposits and their host rocks in Finland, and in the current teaching curriculum, subjects related to economic geology and exploration for mineral resources play an important role. Theses of the Master s projects as well as doctoral dissertations are increasingly directed to topics dealing with mineral deposits, including those of Ni-Cu- PGE, Cr, Fe-V-Ti, Au and industrial minerals, often in collaboration with mining industry and GTK. The number of students admitted per year is currently 30. In addition, the International Master Programme in Economic Geology was started in fall 2013, with courses also available to industrial delegates. Equipped with modern analytical tools of the university, researchers and students of the department together with collaborators from other departments are able to conduct various geological, mineralogical, and geochemical studies focussing on mineral exploration, characterization of ore deposits and potential environmental issues. Professors Eero Hanski and Vesa Peuraniemi Sustainable beneficiation future trends In the beneficiation activities we obey the principles of sustainable development. Accordingly, the aims are as follows: 1. Develop energy and chemicals-efficient beneficiation processes. 2. Develop beneficiation processes which are safe, highly automated, often remote controlled and in which maintenance is high-quality and scheduled based on the condition of machinery. The implementation is based on latest academic knowledge, modernisation and maintenance. 3. Develop environmentally friendly processes, i.e., closed processes or processes in which the use of freshwater and tailings formation are minimised. 4. Develop utilisation of tailings and waste rock in mining operations and develop design methods for the tailings disposal facilities, i.e. tailings dams and liner structures. The focus in research and development is in comminution (i.e. crushing and grinding). Properly designed comminution releases valuable minerals from the ore and minimizes generation of waste. Designing of a sustainable process is based on the mineralogical analysis of the ore (grain size and form, mechanical properties, density, and magnetic, optical, and electrostatic properties). Ore control drilling and the analysis of drill cores will become more precise and their automation possible. Analysis of the degree of mineral liberation can be utilized in determining the minimum particle size of the comminution process product and thereby select appropriate crushing and grinding types for each ore. In the sustainable comminution, the aims are: The amount of micro cracks between the mineral interfaces inside the ore particle increasesin crushing using for example compressing: Breakage mainly goes ahead through the mineral interfaces Hard and soft mineral components are comminuted and processed in different process lines Overgrinding is minimized using more accurately classified feed in comminution Control of comminution process is based on an actual energy of breakage measured with a new technology Specific energy consumption of the total comminution process is smaller than in conventional crushing-grinding circuits If you are interested in these subjects, do not hesitate to contact me. Hannu Kuopanportti, Professor in Mineral Processing Measurements, modelling and control Models and simulators can be used in many ways. They can be used, for example, in process research and development, design, optimization and control. They are commonly used for supporting the research of different kind of phenomena in industry. Models with different levels of details are used for different purposes. One can make a model with the modelling tools. Models give insight to processes thus serving as a useful design environment for process and controller development. Modelling and simulation are used in the research carried out with the Oulu Mining School pilot scale enrichment plant. At the moment, the HSC Sim -simulation software developed by Outotec is used for modelling the enrichment process. Currently the model developed is static. Static models are useful especially in analysing process behaviour and interactions between process variables. The simulation model is in Figure 1. The (zinc-copperpyrite) ore of Pyhäsalmi mine is used as a base of this model and the same ore is also a material which is used in the minipilot test runs. With these arrangements, it is also possible to use the experimental data directly from the experimental minipilot runs. Thus the model can be tuned and tested with real process data. EnSaCo: Energy and Chemicals Saving Flotation Concentration EnSaCo-project aims for finding the optimal crushing concepts for the certain ore types according to their mineral compositions. Especially crushing HSC Sim Simulation flowsheet of the OMS minipilot plant. and grinding of the gangue minerals which are harmful for the downstream operations are researched. It is also studied if an on-line analyser can be developed for identifying gangue minerals. The research also aims for developing a control strategy for energy consumption. In EnSaCo-project, the simulator of the minipilot plant is used to enable the observation of energy and chemical consumption of the minipilot and industry scale enrichment processes. MineSense: plant-wide control and optical instrumentation for sustainable mineral beneficiation MineSense-project aims to improve the sustainability of the mineral beneficiation processes. To achieve this, new applications of the latest on-line optical instrumentation combined with the plant-wide process control are studied. As a result, this could lead to an improved process performance and yield as well as in savings in raw material use, chemicals, water and energy. Oulu Mining School s minipilot beneficiation plant and laboratory are used as the main research environment for developing optical measurements. Additionally, a model of the minipilot plant, developed in close collaboration with the industry, is utilised for the control studies. These studies will cover the applicability model predictive control (MPC) and some other industrially proven algorithms, such as predictive functional control (PFC), for the mineral beneficiation processes. The most suitable optical methods for the robust and real time characterisation of sub-processes seem to be different machine vision techniques, near infrared (NIR) spectroscopy, multipoint NIR spectroscopy and NIR chemical imaging. Of these, a prototype machine vision camera has already been developed for measuring bubble size inside a flotation cell. In addition to the possible use is improving the flotation control, the measurement may be used to achieve better understanding of bubble behaviour in different depths of flotation cells. Moreover, NIR spectroscopy has been applied for fast, reliable on-line moisture measurement for mineral beneficiation. The measurement can be applied for both material that is moving on the conveyer belt or falling. The project includes also international researcher exchange. The use of optical measurements in flotation control is also studied in University of Cape Town with Prof. O Connor s group. There, a custom made flotation cell with varying froth height is used to investigate the dependence between froth stability and valuable mineral recovery. More specifically, bubble burst rate and size, froth colour, and bubble movement to launder are monitored and compared to the solids and water recoveries. The exchange in Luleå University of Technology is mainly focused on modelling the mini-pilot plant and process control. The project will be carried out in co-operation between Technical Research Centre of Finland (VTT), Control Engineering Laboratory (University of Oulu) and Oulu Mining School. Additionally, the project has a wide industrial consortium that has an active on-going collaboration. Future considerations As mentioned before, a static simulator of the pilot scale enrichment plant exists. Development of the dynamic simulation is an on-going topic enabling control design and further analysis of the process. The simulator will be also tuned for different ore types. The novel optical measurements will be incorporated to plant-wide control strategy. For this, however, the dependencies between the measurements and the performance of the mineral beneficiation process will need to be further investigated. The pilot scale process is a good testing platform for new measurements and thus its use for performance evaluation is feasible. The pilot scale enrichment plant is directly down-scaled from the Pyhäsalmi mine. It has been noticed that down-scaling is not a straightforward procedure. Instead, it seems that process behaviour is different in pilot and industrial scale plants. This makes application of results from the pilot scale plant to industrial operation challenging. Thus the scaling issues are studied in the future. The measurements from the actual plants are limited and thus the research is started with the HSC Sim -simulator. The aim is to find some indices that can remain constant when scaling. This allows fast and easy implementation of new research discoveries into industrial practice. Vision for the future of data visualization and control room concept Mini-pilot beneficiation plant provides a good environment for the development of a future control room concept with augmented reality and interaction techniques. A next generation of the control room takes advantage of 3D Internet technology. 3D Internet consists of interconnected virtual worlds or states. Data visualization enables the development of new teaching methods for students and provides better training possibilities to different kind of customers. Mobile technology can be applied to different types of data transfer in challenging conditions. Remotecontrolled processes make use of the cloud services.

4 4 YRITYSMAAILMA Lappiasta valmistuu osaajia monipuolisiin kaivosalan työtehtäviin Kaivosala on noussut merkittäväksi teollisuuden alaksi Suomessa ja sitä myötä osaavan työvoiman tarve kasvaa. Ammattiopisto Lappiassa voi opiskella kaivosalaa sekä nuorten koulutuksena että aikuiskoulutuksena. Kaivosalan perustutkinnossa suuntaudutaan joko kaivosmieheksi tai rikastajaksi. Opinnot koostuvat kaivosalan perustaidoista, joihin kuuluvat kaivossuunnitelmat, louhinta- ja rikastusmenetelmät, koneet ja laitteet, malmin tutkimus ja kairaus sekä turvallisuus-, ergonomia- ja ympäristötietous. Usein kaivostoiminnan ymmärretään työllistävän pelkästään kaivosalan ammattilaisia, mutta kokonaisuuden toimiminen vaatii osaajia lähes kaikilta aloilta. Ammattiopisto Lappia vastaa tähän haasteeseen kouluttamalla alalle uusia osaajia hyvin monenlaisiin tehtäviin esimerkiksi tekniikan, palvelun ja hyvinvoinnin aloille. Tarjontaan kuuluu myös henkilöstön lisäkoulutukset suorittavalta tasolta aina johtoon asti. Rikastustekniikan koulutuskeskus laajenee Ammattiopisto Lappian Rikastustekniikan koulutuskeskus -hanke (RikasTek) kuuluu Pohjois-Suomen Euroopan aluekehitysrahaston ohjelmaan. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan oppimisympäristö mineraalien rikastustekniikan ja tuotantoprosessin käynnissäpidon koulutukseen sekä kaivosalan tutkimiseen ja kehittämiseen. Minipilot-laitteiston rakentaminen alkoi kesäkuussa 2013 ja laitteisto on käytettävissä helmikuussa Hankkeen ohjausryhmätyössä ovat mukana Oulu Mining School, Agnico- Eagle Finlandin Kittilän kaivos, Nordland Mines Oy, Outokumpu Chrome Oy, Lapin liitto, ELYkeskus ja Ammattiopisto Lappia. Hankkeen aikana oppilaitoksen tiloihin on rakennettu nykyaikainen yksikköprosessilaitteistoista koostuva laboratorio sekä siirrettävä oppimisympäristö eli Minipilot-laitteiston avulla opiskelijat voivat harjoitella materiaalin murskausta, hienonnusta ja rikastamista sekä tuotantoprosessin käynnissäpitoa. Murskaus- ja hienonnuslaitteisto sisältää leuka-, valssi- ja kartiomurskaimen, tankomyllyn, kuulamyllyn sekä kaikki tarvittavat siilot ja kuljettimet. Rikastuslaitteisto sisältää syklonin, spiraalierottimen, tärypöydän ja vaahdotuslaitteiston. kaivoskontti, joka sisältää yksikköprosessilaitteistot kaivosalan koulutusta ja tuotekehitystä varten. Kontin laitteistoa ovat mm. leukamurskain, kuulamylly, seulasarjoja, vaakoja, vaahdotuslaitteisto ja kuivatusuuni. Lisäksi kontista löytyy kaikki prosesseissa tarvittava apulaitteisto kuten pölynpoisto ja paineilmajärjestelmä. Lappialle on hankittu myös päivittäisessä toiminnassa aktiivisesti hyödynnettävät kaivinkone- ja pyöräkuormaajasimulaattorit, jotka täydentävät hyvin jo ennestään ollutta poravaunusimulaattoria. Lisäksi rikastamosimulaattori on tarkoitus hankkia kaivosprosessien opiskeluun. Koulutusta tehostamaan on hankittu myös siirrettäviä pneumatiikkasalkkuja, joita voidaan hyödyntää pneumatiikan opetuksessa sekä kontin yhteydessä että kiinteissä koulutustiloissa. Lisäksi hankkeessa on kunnostettu olemassa olevia kaivoslaitteistoja, jotka sijaitsevat Ammattiopisto Lappian Tornion kampuksella. Kierrätys sekä urban mining ovat teollisuuden sivuvirtojen ohella merkittäviä raaka-aineiden lähteitä tulevaisuudessa. Ammattiopisto Lappian suunnitelmissa on kehittää rikastustekniikan koulutusta ja oppimisympäristöjä tulevaisuudessa myös tähän suuntaan. Tavoitteena on täydentää oppilaitoksen rikastustekniikan koulutuskeskuksen ominaisuuksia nykyaikaisimpien rikastus- ja analyysimenetelmien ja jätevedenkäsittelyn osalta sekä laajentaa rikastamosimulaattorin ominaisuuksia ja Sykloni- ja spiraalierottimien toiminta virtauskaaviona. Prosessissa malmin ja sivukiven sisältävä rikastettava aines voidaan ohjata joko sykloni- tai spiraalierottimelle tai tarvittaessa molemmille. parantaa sen muunneltavuutta eri prosessien mallinnuksessa. Lappiasta osaajia kaivosalalle Ammattiopisto Lappia tarjoaa koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Eri alojen osaajat työllistyvät monipuolisiin kaivosalan työtehtäviin Suomessa ja ulkomailla. Yrityksille ja yhteisöille koulutusta toteutetaan siellä missä sitä tarvitaan. Ollaan yhteydessä! Kaivosalan koulutukset Kaivosalan perustutkinto ja ammattitutkinto, räjäyttäjän, panostajan ja ylipanostajan koulutukset sekä kertauskoulutukset Ammattitutkinnot kaivosalan muihin tehtäviin Hitsaus, kunnossapito, sähkö- ja automaatioasennus, taloushallinto, myynti, laitoshuolto, talonrakennus, korjausrakentaminen Esimies- ja johtamiskoulutukset Työnjohtokoulutus/tekniikan erikoisammattitutkinto, johtamisen erikoisammattitutkinto ja tiimivastaavan koulutus Muita koulutuksia Kansainvälisen hitsausneuvojan IWS-koulutus, tulityö-, työturvallisuus-, sähkötyö-, turvallisuus-, tieturva-, hygieniaja ensiapukoulutukset sekä yrityksille räätälöidyt koulutukset Become an expert in mining at Lappia The Vocational College Lappia provides education to both young people and adults. Experts in different fields get employed to a variety of different jobs in the mining industry. Education is implemented to companies and communities where it s needed. Let s get in touch! Qualification titles in mining Further vocational qualifications to other tasks in the mining industry Supervisory and management training Other training Kaivosalan koulutuskontti voidaan siirtää juuri sinne missä opetus on ajankohtaista. Kontin kuljetus- tai käyttökuntoon laittaminen onnistuu yhden henkilön voimin ja kestää vain kaksi tuntia. Siirto onnistuu tavallisella kuorma-autolla. Käytännönläheinen ja havainnollinen opetus on helppoa järjestää missä tahansa Suomessa. Lappia provides graduates with versatile expertise in mining At Vocational College Lappia mining can be studied both in youth-level education and adult education. In the studies of vocational qualification of mining students can specialize either in mining or processing plant operation. The studies consist of basic mining skills including mine planning, methods of mining and enriching, machinery and equipment, ore research and drilling, as well as knowledge of safety, ergonomics and environment. In addition to mining experts, mines also provide employment for professionals in other fields. Vocational College Lappia has taken up the challenge by educating new professionals to the industry who are able to do a variety of different tasks, e.g. in the fields of technology, service and health. Further education for personnel from the worker position all the way up to the management is also provided. The processing plant operating training centre is expanding In the processing plant operating training centre project (RikasTek) of Vocational College Lappia a learning environment is being planned and implemented for the training of mineral enrichment technology and maintenance of production process, as well as research and development of mining industry. The construction of the minipilot equipment began in June 2013 and the equipment will be available for use by the end of the year. The control group of the project includes Oulu Mining School, Kittilä Mine of Agnico-Eagle Finland, Northland Mines Oy, Outokumpu Chrome Oy, Vocational College Lappia, the Regional Council of Lapland and the Centre for Economic Development, Transport and the Environment. During the project, a laboratory has been built in the college premises consisting of modern unit process equipment and a movable learning environment i.e. a mining container including the unit process equipment for the training and product development of mining. Lappia has also acquired excavator and wheel loader simulators, which supplement well the drill rig simulator obtained earlier. Recycling and urban mining will be significant sources of raw materials in the future. In Vocational College Lappia the training of enrichment technology and learning environments will be developed in this direction as well.

5 YRITYSMAAILMA 5 Yrityslähtöiseen kaivosalan osaamiseen panostaminen AMK -insinöörikoulutuksessa Osaamistarpeeseen vastaaminen Pohjoissuomen ammattikorkeakoulujen yhteinen kaivannaisalan osaamisen kehittämishanke (Kake) on ollut luomassa perustaa kaivosalan opintojen toteuttamiseen tähtäävissä opinnoissa. Opintoihin on voinut hakea perinteisten insinöörikoulutusten kautta kuluvan vuoden kevään yhteishaussa. Opintokokonaisuutena on tarjottu 45 opintopisteen opintoja alan osaamisen hankkimiseksi. Aiemmin tarjottiin joitakin yksittäisiä kursseja täydentävinä opintoina opiskelijoille valinnaisten kurssimahdollisuuksien muodossa. Kake hankeen pohjimmaisina ideoina on ollut poistaa puutteita kaivossidonnaisiin töihin suuntautuvien insinöörien koulutuksesta. Suuntaavien opintojen puitteiden luomisella edistetään työvoiman saantia asiantuntija-, työnjohtaja -, sekä muille esimiestasoille. Kaivosalan opetus Nykyisen kaivosalan koulutuksen maltillisuus on huomioitu pohjoisten ammattikorkeakoulujen opetusstrategiassa suuntaamalla kaivoksiin liittyvää koulutusta jo olemassa olevien opetusrunkojen yhteyteen. Laadukkaita perusopetuskokonaisuuksia on hyödynnetty mahdollisimman tehokkaasti. Perinteiset insinöörikoulutukset säilyivät, ja niihin on tuotu kaivospuolen osaamista edistäviä aihekokonaisuuksia. Suuntaavia kaivosopintoja on tarjolla ammattikorkeakoulukohtaisesti Kajaanin, Kemi-Tornion ja Rovaniemen insinöörikoulutusohjelmissa. Kajaanissa konetekniikan, Kemi-Torniossa sähkötekniikan sekä Rovaniemellä rakennustekniikan opiskelijat voivat valita kaivosalan opintoja täydentämään muita opintokokonaisuuksiaan. tä tukeva työväline kaivosalaan liittyvässä yhteistyössä. Opetuksellinen yhteistyö ja osaaminen Paikalliset niin pienemmät kuin isommatkin laitetoimittajat sekä palveluja tarjoavat yritykset tai niiden toimipisteet ovat saaneet ammattikorkeakouluista uusia insinööriksi valmistuneita osaajia tai vielä opintojaan jatkavia harjoittelijoita osaksi toimintaansa. Pohjois-Suomen kaivosten laitteistosektoreilla työskentelevistä yrityksissä nähdään kaivostietotaitoja osaavien paikallisten henkilöiden olemassaolo ja saatavuus erinomaisena mahdollisuutena yritysten toiminnassa. Monikirjoinen osaaminen on rikkaus ja antaa mahdollisuuksia tarvittaessa suuntautua myös muihin toimintoihin, jolloin yrityksen riskit eivät ole niin suuret kuin pelkällä kaivospuolen osaamisella. Tarpeen vaatiessa voidaan osaamista tarjota muillakin yritystoiminnan sektoreilla liki samalla konseptilla. Raskas konepajateollisuus on oiva esimerkki toiminnan muuntautuvuudesta. Transtechin lastaajatuotannon parissa työskentelevä Skills and education in the mining sector Cooperation at Universities of Applied sciences in the northern Finland have created opportunity to study 45 credits mining studies. Studies belong to their own study programs in each school. Existing teaching modules have been used in new study orientation. These studies are integrated to the BSc levels of Kajaani, Kemi-Tornio and Rovaniemi University of Applied sciences. And after that, schools hope to remove most of deficiencies of student s skills in the mining sector. During the studies developed skills will be useful in the future acts as an expert, foreman the other different levels of management. In the meantime, teachers are training in the mines to ensure quality of subject content and outcomes of learning, for example. Also traditional co-operation in other stakeholder groups has continued and will continue in a positive spirit in the areas of expertise. For instance, the equipment suppliers and service providers have been part of development in the mining sector at student s practical training. These companies like Transtech and Sandvik operating areas cover local minings as well as far-off minings. tuotantoinsinööri Jussi Kokkonen on ammattikorkeakoulusta valmistunut koneinsinööri muutaman vuoden takaa. Hän on ollut aluksi harjoittelussa ja myöhemmin töissä Talvivaarassa, ja hankkinut siellä kaivostoimintaan liittyvää kokemusta työuralleen käytännön päivittäisten rutiinien kautta. Keskusteltaessa Kake hankkeen opinnoista, Jussi toteaa että nyt ammattikorkeakoulussa tarjottavana oleva opintokokonaisuus on alan jatkuvuuden kannalta hyvä ratkaisu. Kaivosalan osaamiseen suuntaava tarvelähtöinen tietotaito nopeuttaa henkilöä alalla kehittymään ja edesauttaa normaaleissa työpäivän rutiineissa. Pohjaa mielekkäälle ja antoisalle työuralle luodaan, kun opetukseen on sisällytetty alakohtaista kompetenssiosaamista. Lisäksi sillä autetaan luomaan tarvittavaa ymmärrystä esimerkiksi ammattitermistön hallinnan ja perustyövälineiden käytön omaksumiseksi. Kaivoslaitetoimijoilla tuotteiden ja palvelujen kysyntä on kasvanut pohjoisen kaivostoiminnan laajentuessa merkittävästi. Kainuussa oivana esimerkkinä on muun muassa Sandvikin kaivostoimintaa edustava liiketoimintayksikkö. Toiminnassa yhdistyy niin paikallisesti tuotettu osaaminen kuin globaali kaivososaaminen. Pääasiallisesti Kajaanista operoivat huoltotoiminnot työllistävät kymmeniä henkilöitä, ja työntekijöiden liikkuvuudella varmistetaan Pohjois- Suomen alueen kattavuus. Heillä on ollut ammattikorkeakouluista opiskelijoita kasvamassa alalle muun muassa harjoittelijoina ja sen jälkeen työntekijöinä. Huoltopäällikkö Timo Moilasen mielestä hyvän ammattitaidon kehittyminen mahdollisimman nopeasti niin tuotteiden kuin tekniikankin osaamisessa antaa erinomaiset mahdollisuudet toimia jatkossakin kilpailukykyisesti alalla. Yrityksen toimintaan kasvatettu asiantuntijuus on yksi tärkeimmistä menestymisen edellytyksistä. Opettajat oppiin kaivoksille Kake hankkeen ohjausryhmän edustus on koostunut Pohjois- ja Itä-Suomen kaivoksilta. Projektin puitteissa on ollut mahdollista, että ammattikorkeakoulujen henkilöstön osaamista on kasvatettu kuluneen vuoden aikana työelämään tutustumisjaksoilla muun muassa Kittilän-, Laivan- ja Kevitsan kaivoksilla sekä LKAB:lla Kiirunassa. Lisäksi kaivostuotantoon liittyviä muita sidosryhmiä on ollut mukana yhteistyössä; esimerkiksi suunnittelutoimistojen toimintaan on perehdytty kaivosalan osalta. Henkilöstön toiminta on ollut tavoitteellista ja pitkäjänteistä koko kaivoksen elinkaarta ajatellen. Perehtymisjaksoilla on tullut tutuksi mineraalien matka malmista läpi koko prosessiketjun jatkojalostettavaksi tuotteeksi saakka. Jo lyhyen aikavälin yhteistyön tuloksina voidaan pitää verkostojen syntymistä, mikä mahdollistaa vuorovaikutteisen tiedonvaihdon muun muassa opinnäytetöiden, opiskelijoiden harjoittelujen sekä tutkimushankkeiden osalta. Tutkimushankkeita on aloitettu, ja tulevaisuudessa niillä on mahdollisuus olla eräs ammattikorkeakoulujen henkilöstön opetus- ja tutkimustoiminnan kehittymis-

6 6 YRITYSMAAILMA Kaivosalan koulutusmahdollisuudet laajenevat Kehityshankkeen tavoitteena huippumoderni opetuskaivosympäristö Kaivosalan ammattitaitoisen työvoiman turvaamiseksi myös alan koulutukseen panostetaan. Pohjois-Karjalan koulutuskuntakuntayhtymään kuuluva aikuisopisto on Suomessa ainoa kaivosalan kouluttaja, joka tarjoaa myös maanalaista kaivoskoulutusta omalla kalustolla. Aikuisopisto toimii alan valtakunnallisena kouluttajana Outokummun toimipaikasta käsin. Vuonna 2012 alkaneen Opetuskaivos-kehittämishankkeen tavoitteena on tarjota yrityksille huippumoderni opetuskaivosympäristö. Lisäksi tavoitteena on uudistaa ja monipuolistaa koulutustarjontaa entisestään ja sitouttaa toimialan yrityksiä sekä kone- ja laitevalmistajia yhä tiiviimpään yhteistyöhön. Opetuskaivos- hankkeeseen saatiin EU-hankerahoitusta noin 1,5 miljoonaa euroa. Yhteistyökumppaneita toimivat lähialueen kaivokset. Vastuuviranomaisina ovat Pohjois- Karjalan ELY-keskus ja Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto. Hanke kestää tämän vuoden loppuun saakka. -Vastaavanlaista opetuskaivosta ei ole muualla Suomessa, ja tällainen oppimisympäristö on maailmanlaajuisestikin aika harvinainen, kertoo kaivos- ja louhintatekniikan tiimikoordinaattori Harri Mikkonen Pohjois-Karjalan aikuisopistosta. Outokummun tiimiin kuuluu 15 henkilöä; 5 opettajaa ja 10 erikoisammattimiestä. Kaivosalan perustutkinto Kaivosmies Rikastaja Kaivosalan ammattitutkinto Maarakennusalan ammattitutkinto Räjäyttäjän, panostajan ja ylipanostajan koulutukset Panostajien kertauskoulutukset Porareiden koulutus avolouhinta maanalaiset laitteet Lisätietoja: tiimikoordinaattori Harri Mikkonen p Iso edistysaskel Opetuskaivos - konseptin sijaintipaikka tulee olemaan jossakin Itä- tai Pohjois-Suomen kaivoksissa. Tavoitteena on, että opetuspaikka olisi mahdollisimman lähellä Outokumpua. Mikkosen mukaan opetuskaivoksen toteutuminen merkitsee suurta edistysaskelta alan koulutuksessa. - Opetuskaivos-hankekokonaisuuteen on hankittu laitteita, jotka täydentävät kaivosalan oppimisympäristöä. Tähän mennessä olemme investoineet hankkimalla tunneliporauslaitteen simulaattorin, emulsiopanostuslaitteen sekä kaivoslastauskoneen, Mikkonen selvittää. Suomen johtava kaivosalan kouluttaja Kehittämisyhteistyötä alan yritysten kanssa -Olemme tehneet kehittämisyhteistyötä alan yritysten kanssa, ja jatkamme sitä tämän uuden hankkeen myötä. Kaivosalan opiskelijoita olemme opettaneet Pampalossa Ilomantsissa yhteistyössä Endominesin kanssa. Opetuskaivoshankkeessa yhteistyökumppaninamme on mm. Altona Mining. Teemme yhteistyötä myös Pelastusopiston kanssa kaivosturvallisuuteen liittyvien asioiden puitteissa, Mikkonen selvittää. -Lisäksi teemme yhteistyötä suomalaisen, johtavan räjähdysaineiden valmistajan Oy Forcit Ab:n kanssa. Forcitin emulsiolaitteisto asennetaan Normetin laitteeseen ja tämän koulutuksen puitteissa teemme tiiviistä yhteistyötä myös Normetin kanssa. North Carelian Adult Education Centre is leading and only college in Finland which has its own equipment in the underground mining training. Headquarters is located in Outokumpu, but training is organized around the Finnish. Corporate Training is a big part of our business. Nearly a thousand professionals have received training in mining and construction in the past five years. Cooperation with equipment suppliers is working very well, and for example, they are educating our students. Our goal is to be able to train in the right environment with the right mining machines. Machine training starts simulators, which we currently have two pieces. Objective of the training is to provide good basic skills to move to the mining and quarrying work. Erikoisammattitutkintoja työnjohtajille Pohjois-Karjalan aikuisopiston kaivos- ja louhintatekniikan koulutusalalla voi suorittaa kaivosalan perustutkinnon lisäksi kivimiehen, kaivosalan ja maanrakennusalan ammattitutkinnot. Aikuisopisto toteuttaa myös kallionrakentajan, murskaamotyöntekijän ja panostajan koulutusta. Panostajakursseja järjestetään henkilöstökoulutuksena ympäri Suomea. -Rekrytointikoulutuksiakin olemme toteuttaneet aika paljon. Maaliskuun alussa alkoi työvoimapoliittisena koulutuksena vuoden kestävä Louhinta- ja kaivostekniikan koulutus, jonka aloitti15 opiskelijaa. Opiskelijat voivat suorittaa joko maarakennusalan ammattitutkinnon tai kaivosalan ammattitutkinnon. Työvoimapoliittisena koulutuksena alkaneessa Kalliorakentajien rekrykoulutuksessa mukana on ollut 5 yritystä; YIT, SRV, Lemminkäinen, Skanska ja Kalliorakennusyhtiöt. -Kalliorakentajia olemme yli 6 vuoden aikana kouluttaneet yli 200.Toukokuun alussa alkanut uusi koulutus kestää marraskuulle-2013 saakka. -Kaivosalalla ei ole tällä hetkellä olemassa erikoisammattitutkintoa, tosin tekniikan erikoisammattitutkinto voidaan opiskelijakohtaisesti suunnata kaivosalallekin ja antaa näin hyvät valmiudet esimerkiksi kaivoksen työjohdollisiin tehtäviin. -Kesäkuun alussa alkoi avolouhintaan perustuva rekrykoulutus. Yrityksissä mukana ovat E.Hartikainen, T.Maijala sekä Varkauden Louhinta, joille koulutamme kallioporaajia, Harri Mikkonen kertoo. Opetuskaivos-hankekokonaisuus Opetuskaivos-hankkeessa on tavoitteena luoda kaivos- ja louhinta-alan koulutuksen toteuttamisen toimintamalli, joka sisältää kaikkien kaivostyön työvaiheiden toteutuksen aidossa ympäristössä. Lisäksi tavoitteena uudistaa ja monipuolistaa koulutustarjontaa entisestään ja sitouttaa toimialan yrityksiä sekä kone- ja laitevalmistajia yhä tiiviimpään yhteistyöhön. Pohjois-Karjalan aikuisopisto Teollisuuskatu 2, Outokumpu

7 YRITYSMAAILMA 7 AESSEAL is a world leading provider of quality mechanical seals but we re more than just a supplier of new and replacement parts. AESSEAL Finland Oy Korvenkyläntie 10 PL Muurame Tel: Fax: Save water and increase uptime Double mechanical seals and tank systems can greatly reduce a mine s water footprint Environmentally- friendly sealing solutions save billions of gallons of water per year, while increasing the uptime of rotating equipment in mines and mineral processing applications. The processing of metals and minerals requires large quantities of water, yet water is a finite resource. How does the Mining Industry reconcile this dilemma, and still remain good stewards of our environment? We must embrace technologies that can reduce the water footprint from mining operations. One large, conventional slurry pump consumes 10 US gallons (37.8 litres) per minute of fresh water to cool and flush the packing. In one year, this amounts to over 5.2 million US gallons (19.6 million litres) of water added to the waste stream. A double seal and tank support system, which recirculates the water instead of flushing it to drain or adding it to the slurry, eliminates this wasted water. Customer Application. Solved. Case Study: Mineral- sands mine, South Australia Above: a Warman GAH slurry pump with leaking packing gland water, before mechanical seals were installed A large Warman 14/12 GAH pump pumping a mineral- sand slurry was leaking excessive packing gland water, creating excessive mud on site. This pump required 9 gallons (40 litres) per minute of gland water on the packing for proper operation. The packing was replaced with a double mechanical seal and tank system in September 2008, reducing the leakage to zero. In addition, the mine operator found that, with the elimination of the packing gland water going into the product, he could pump more product and less water. The entire seal upgrade paid for itself in only three weeks. In all, 24 pumps have been upgraded to double seals on this site in 2009, and most of the seals are still running in From a customer perspective Above: a Warman GAH slurry pump after double mechanical seal and tank system (circled) had been installed In order to continuously improve our products and redefine our Customer s experience, we work as a team, sharing ideas and best practices across our international network. A commitment to delivering an exceptional experience defines our approach, and our focus as a business is on exceeding expectations. We empower our people to champion the customer s viewpoint, so we can constantly evolve new products and services. We see the world through their eyes. For more information visit (Global)

8 8 YRITYSMAAILMA EPSILON 1 - MINING Small and powerful Focus on easy analysis Accurate and safe quantification of ores and rocks Epsilon 1 - fully integrated energy dispersive XRF analyzer consists of a spectrometer, built-in computer and analysis software: Factory pre-calibrated for Omnian standardless analysis Analysis of drill cores, rock pieces and liquids Accurate and reproducible data Non-destructive analysis Minimal operator dependence Minimal sample preparation required, for powders, pressed pellets and fused beads Wide analytical concentration range (ppm %) At the FEM conference you can meet PANalytical personnel at Booth B37. PANalytical Phone: Website: The Analytical X-ray Company PN9180.indd 1 17/10/ :56

9 YRITYSMAAILMA 9 Mevea Ltd Laserkatu Lappeenranta FINLAND See our videos

10 10 YRITYSMAAILMA Kaivostoiminta on päättynyt, mutta Vanha Kaivos ja Kaivosmuseo ovat edelleen avoinna yleisölle. Ne kertovat jälkipolville tarinaa kovasta työstä, tahdonvoimasta ja periksiantamattomuudesta. Museotunnelissa tutustutaan kaivostyön menneisyyteen aidoissa kaivosolosuhteissa. Vierailija kokee elävästi kaivoshistoriaa ja kaivosmiehen työpäivää. Tuntumaa kaivosmiehen arkeen tuovat muun muassa vanhat kuvat ja koneet. Kaivosmuseo toimii historiallisessa rakennuksessa, ELÄVÄÄ KAIVOSHISTORIAA OUTOKUMMUSSA Outokumpu on Suomen modernin kaivosteollisuuden koti, jossa kaivostoiminta alkoi yli 100 vuotta sitten. Vaikka paikkakunnalla ei tällä hetkellä ole toiminnassa olevaa kaivosta, kertovat Outokummun Vanha Kaivos ja Kaivosmuseo nykypolville elävästi ja jännittävästi menneestä ja nykyisestä kaivostyöstä. Kiehtova ja yllättävä kaivoshistoria tarjoaa elämyksiä koko perheelle. VANHA KAIVOS tunnelista torniin ja museoon entisessä kaivostuvassa, jota kaivosmiehet käyttivät puku- ja peseytymistiloinaan. Museon perusnäyttelyssä tutustutaan malmin syntyyn ja malminetsintään sekä Outokummun malmin löytymiseen. Lisäksi perehdytään kaivostyön historiaan ja nykypäivään, maanalaisiin kaivoksiin ja avolouhoksiin, kaivosrakentamiseen, kaivosyhdyskuntiin sekä malmin jatkojalostukseen ja lopputuotteisiin. Museon vaihtuvana näyttelynä talvikaudella on Syvyyksien salaisuus, liittyviä yrityksiä kaivosyhtiöistä konevalmistajiin. Sponsorihaku päättyi syksyllä 2013 ja peli painetaan vuoden loppuun mennessä. Kaivospelissä tutustutaan Suomen kaivostoimintaan ja alan toimijoihin. Pelin kautta tutuksi tulevat muun muassa Suomen metalli- ja teollisuusmineraalikaivokset ja niiden takana toimivat kaivosyhtiöt sekä kaivosvalokuvanäyttely Ruskealan marmorilouhoksesta, luolista ja tunneleista. Historialliset kaivosrakennukset, muun muassa kaivostornit ja rinnerikastamo, muodostavat omaleimaisen ympäristön, jossa vierailija voi aistia menneen ajan tunnelmaa. Rakennuksista löytyy myös kokous- ja juhlatiloja, joissa voit toteuttaa mieleenpainuvat tilaisuudet vanhassa kaivosympäristössä. Voit valita täyden palvelun kokouspaketin tai vuokrata ainoastaan tarvitsemasi tilan. Havainnekuva kesäkaudelle 2014 avattavasta Lasten kaivoksesta. Kesälle 2014 Vanhan Kaivoksen tarjonta lisääntyy entisestään kun alueelle avataan Lasten kaivos - leikkialue. Alueen ulkoja sisäleikkipaikat tutustuttavat lapset kaivoshistoriaan ja kaivosten nykyaikaan. Alueella voi muun muassa LASTEN KAIVOS kulkea alueen rakennuksia jäljittelevissä leikkitelineissä, leikkiä dumpperilla ja kaivinkoneilla, kuljettaa malmia hevosilla, vierailla leikkikaivostunnelissa ja oudon kummun sisällä, seikkailla labyrintissä, etsiä aarteita sekä leikkiä kaivosmiehen kodissa. Lasten kaivos avaa kaivosten historiaa ja nykypäivää lapsille uudella tavalla ja täydentää jo olemassa olevia, lapsille suunnattuja, opastettuja kierroksia. Kaivosmuseon perusnäyttelyssä tutustutaan kaivostoiminnan historiaan ja nykyaikaan. Outokummun Kaivosmuseo toteuttaa Vuorimiesyhdistyksen tuella lautapelin Suomen kaivoksista. Kaivospeli kohottaa kaivosalan imagoa, antaa tietoa kaivannaisteollisuudesta ja tukee Kaivosmuseon toimintaa. Peli toteutetaan ei-kaupallisena pelinä eli tuotantokustannukset katetaan sponsorituloilla. Sponsoreiksi on lupautunut kaivosalaan KAIVOSPELI alan viranomaiset, oppilaitokset, tutkimuskeskukset, asiantuntijayhdistykset, laitevalmistajat, tarveainetoimittajat, urakoitsijat ja alan keskeisimmät tapahtumat. Peliä jaetaan lahjoituksina Suomen peruskouluihin, näin halutaan edistää nuorten hakeutumista kaivosalalle. Pelin jälleenmyynnistä vastaa Kaivosmuseo. Outokumpu is the home of the modern mining industry in Finland where mining started over 100 years ago. Old Mine and the Mining Museum tell about the history and the present day of mining in a lively and exciting way. In Outokumpu you can experience the conditions of an underground tunnel, visit the museum s exhibitions and all the old mining buildings including the shaft tower. In summer 2014 the mine for the little miners is opened. It is a playing area where children can play and search for hidden treasures. Fascinating mining history offers experiences for the whole family.

11 YRITYSMAAILMA 11 Keliberillä litiumia kymmeneksi vuodeksi Keski-Pohjanmaalla litiumkaivosta valmistelevan Keliber Oy:n malmivarat kasvoivat viime talven kairausten ja tutkimusten tuloksena kaksinkertaisiksi. Yrityksellä on JORC -koodin mukaisia avolouhittavia varoja 2,65 Mt (1,05 % Li2O) kolmessa eri esiintymässä. Yrityksen nykyiset malmivarat riittävät suunnitellulla tonnin litiumkarbonaattituotannolla noin kymmeneksi vuodeksi. Kairausta Syväjärven esiintymällä talvella mukaan Tekesin Green Mining -ohjelmaan. Saamme kehityshankkeellamme parannettua sinällään jo valmista prosessia. Lopputuloksena on erityisesti ympäristön mutta myös yhtiön talouden kannalta entistäkin tehokkaampi ja parempi tuotantoprosessi, toteaa Sirén. Litiumin kysyntä on kasvanut viime vuosina noin 6,5 % vuodessa ja raaka-ainemarkkinoita seuraava Roskill ennustaa että kasvu tulee tulevina vuosina kiihtymään jopa 10 % vuodessa. Olle Sirénin mukaan kasvua selittää akkuteollisuuden lisääntyvä kysyntä. Meidän suunnitellulla prosessilla saadaan tuotettua akkuteollisuuden vaatimukset täyttävää erittäin puhdasta Keliber Aiming at the Lithium Market Keliber Ltd is a Finnish exploration and near-term mining company owned by Finnish private investors and the Norwegian Nordic Mining ASA. Keliber aims to become the first company to produce litiumkarbonaattia kilpailukykyisesti, joten kasvava akkukemikaalien kysyntä on meille luonnollisesti hyvä uutinen. high-purity lithium carbonate from spodumene in Europe. Company s long-term goal is to produce t of lithium carbonate per year, as allowed for under its existing environmental licence. Kohti kaivostoimintaa Keliberin tavoitteena on tuottaa tonnia erittäin puhdasta litiumkarbonaattia vuodessa. Meillä on vielä muutama askel otettavana ennen kuin tuotanto saadaan käyntiin mutta työtä Euroopan ensimmäisen spodumeenista litiumia tuottavan kaivoksen avaamiseksi tehdään hartiavoimin, sanoo toimitusjohtaja Sirén. Yhtiö jatkaa malminetsintää tulevana talvena tavoitteenaan uusien kairausten avulla varmistaa mahdollisimman pitkä elinkaari tulevalle toiminnalle. Kevään 2014 aikana valmistuvat myös yhtiön prosessitutkimukset. Tämän jälkeen yhtiö pääsee viimeistelemään kannattavuustutkimuksensa. Olle Sirénin mukaan tavoitteena on, että viimeistään keväällä 2015 voidaan päättää kaivoksen avaamisesta. Ensimmäiset viitteet litiumista 1950-luvulla Ensimmäiset viitteet litiumista Keski-Pohjanmaalla löytyivät jo 1950-luvulla, minkä seurauksena Suomen Mineraali Oy käynnisti laajat lohkarekartoitukset Kaustisella ja lähikunnissa. Paraisten Kalkkivuori Oy:n (sittemmin Partek) ostettua Suomen Mineraali Oy:n, tutkimukset jatkuivat johtaen Alavetelin Emmesin ja Jänislammen sekä Ullavan Läntän litiumesiintymien löytymiseen. Vuosituhannen vaihteesta alueen litiumesiintymiä on tutkinut ja kehittänyt Keliber Oy, aluksi Keliber Resources Ltd:n nimellä. Keliber Oy:llä on voimassa oleva kaivospiiri Ullavan Läntässä sijaitsevaan esiintymään. Lisäksi yhtiöllä on valtauksia sekä valtaus- että malminetsintälupahakemuksia kolmeenkymmeneen eri kohteeseen Keski-Pohjanmaan yli 500 km2 laajuisen litiumprovinssin alueella. Yhtiöllä on voimassa olevat ympäristöluvat sekä Läntän spodumeenipegmatiittilouhokselle että Kaustisen Kalaveden litiumkarbonaatin tuotantolaitokselle. Yhtiö jatkaa tutkimuksiaan ja kairausohjelmaansa tulevan talven aikana. Meillä on vielä useita mielenkiintoisia kohteita tutkittavana ja uskomme, että on vielä paljon kohteita joista emme vielä tiedä mitään, sanoo Keliber Oy:n toimitusjohtaja Olle Sirén. Tulevana talvena yhtiö tulee kairaamaan eri kohteissa useita kilometrejä. Olemme tänä vuonna kairanneet noin 8,5 kilometriä erinomaisin tuloksin ja jatkamme ohjelmaamme tulevana talvena. Uskomme, että löydämme vielä lisää malmia useammastakin kohteesta, kertoo Sirén. Erittäin puhdasta litiumkarbonaattia akkuteollisuuteen Keliber on yhdessä kumppaniensa kanssa kehittänyt litiumkarbonaatin tuotantoprosessin, joka edustaa myös ympäristön kannalta kehittyneintä, tehokkainta ja taloudellisesti parasta käyttökelpoista tekniikkaa Poraus ja panostus Läntässä elokuussa (BAT-tekniikka, Best Available Techniques). Kehitetty prosessi on tänä päivänä ainoa ja lyhin tie raaka-aineesta kaupalliseksi tuotteeksi. Tuotannosta syntyy päätuotteen, litiumkarbonaatin, lisäksi useita kaupallisia sivutuotteita niin, että kaikesta prosessiin tulevasta kiviaineksesta voidaan tulevaisuudessa hyödyntää %. Teimme elokuussa Läntässä koelouhinnan, jotta saamme mahdollisimman edustavan näytteen meneillään oleviin prosessitutkimuksiin, sanoo toimitusjohtaja Sirén. Prosessitutkimuksia yhtiölle tekee mm. GTK Mintec ja Outotec Oyj. Meillä on mukana osaavat kumppanit ja saimme kehityshankkeemme Keliberin tutkimus- ja toimitilat Kaustisella. Tähtäimessä LITIUMMARKKINAT Läntän koelouhos.

12 12 YRITYSMAAILMA Oulu Water Alliance Ltd (OWA) acts as a centre of expertise in the water treatment sector that provides high-level knowledge and researchbased business for new products and services for all water markets. OWA performs an essential link between water industry know-how, cutting-edge research and business. Our approach is to investigate first and then give a customised solution. There are three major challenges in mine water management and treatment: to keep the mine dry, have suitable water in the enrichment process, and limit the environmental impacts. Often these topics are treated as individual tasks and they are controlled by different managers since water treatment is not the core business of the companies. However, these subjects would be beneficial to combine. We at OWA offer practical overall management of mining waters. Competence does not arise only from hardware and equipment. People in OWA have long experience in the field of water and they represent the cutting edge of knowledge. For example using lime is the most common way to adjust the ph and eliminate metals from downstream. But there is many kind of limestone: e.g. quicklime, slaked lime, and unburned calcite and Mine Water treatment by OWA dolomite. For example dolomite contains magnesium and with sulphate it makes a complex with almost infinite solubility. So leaving the metals as precipitated hydroxides in the gypsum pool, some of the sulphates quietly carry on. When handling waters deep understanding of the chemistry is more than important. We can identify the mine water balance and water quality at all stages of the mining process. Sometimes with very little effort one can find opportunities, such as the use of drainage water in the enrichment process. And because we like to study things our self before moving to destination, we have methods e.g. to measure the actual evaporation from the tailing pools, since there is no publication descripting the effects of sulphates, dark sand, warm water and free wind. Understanding water flows in the whole mining site is a basement for our recommendations Piloting Aquamineral s products in industry plant for cost-effective cleaning methods, and for locations where they are effective. For example it might be easier to clean nitrogen containing drainage waters in different way and in different place than together with the heavy metal and sulphate containing seepage waters from tailings pools. There is also one interesting practice in water technology. Often the chemical supplier also delivers the dosing equipment and optimises the process. The situation is the same when a gasoline company would adjust your car engine. The modern methods and expertise of OWA enable water purification process optimization with your present facilities, which means savings and results in better cleaning performance. As new and growing company OWA have qualified collaboration companies from chemical manufacturing, civil engineering, technical implementation as well as legislation for ensuring the best available services. OWA is the official representative of Grove Advanced Chemicals in Finland and Russia. The biopolymers from Grove are not only an environmental friendly solution but also in many cases superior products in wastewater and process water treatments. They have already proved to be suitable for metal reclaiming and they carry potential even in flotation enrichment processes. Grove FLOX-biopolymers can replace standard inorganic coagulants and do not usually need ph adjustment or increase electro conductivity. Grofloc product range is composed by nearly 80 references among of flocculants, antifoam agents, and sludge dehydration. As biodegradable product they could have a wide use in harvesting nutrients from drainage waters. Ecological and natural products in water treatment are the future. When the mine has reached its adult stage, there can be pools of waters with sediments of metal hydroxides. When there is either bacteriological activity or simply acidous spring in the bottom of the pool, the metals are soluble again. More limestone is only a first stage. Sealing the grounding with suitable mineral combination would be long lasting solution. We have a representation of Aquamineral Finland Ltd. and their sorbent products have offered solution to incidents where lime has not been enough. OWA offers these natural sorption minerals with several forms from fine powder grade to coarse pellets, depending the cleaning method needed. Combinations with minerals and biopolymers bring new purification possibilities even to most challenging cases. We have possibility to offer a full scale water treatment plant or partial process as a representative of Salher Ibérian S.L. With our unique concept OWA can offer centralized hosting the water management as whole. We can take the responsible from implementation of the plans and purchasing chemicals to continuous monitoring and everyday use. Arja Sarpola Doctor of Technology (Water and environmental technology) R&D Director and Jaakko Pellinen Master of Science (Chemistry) CEO Oulu Water Alliance Ltd. Kaitoväylä 1 F2 FI Oulu, FINLAND Water Management Services Water Treatment Operational Services Research & Development Services Heavy Metal Removal Biopolymers, Flocculants, Coagulants, Dewatering agents Solubility of gypsum {CaSO4 (s)} with increasing sodium sulphate {C Na2SO4 (M)} concentration. Sedimentation test of traditional iron coagulant alone (left), with iron and Aquaminerals (middle) and with mineral and Grove s biopolymer (right)

13 YRITYSMAAILMA 13 Prosessitehokkuuden optimointi Kun on kyse laitosjärjestelmän tehokkuudesta, jokaisella osa-alueella on merkitystä aina suunnittelusta ja tuotannosta määrityksiin ja pitkän aikavälin huolto-ohjelmaan. Jos minkä tahansa kaivoksen tai louhoksen päälliköltä tiedustellaan työskentelyn tärkeimpiä prioriteetteja, prosessitehokkuus on yksi ensimmäisistä esille nousevista aiheista. Nykypäivän käsittelyjärjestelmät ovat monimutkaisia, ja niiden tehokkuuteen vaikuttavat koko linjaston kaikkien yksittäisten osien suorituskyky yksikin heikko lenkki aiheuttaa pullonkaulan, joka vaikuttaa koko järjestelmän toimintaan. Prosessilaitteiston yksittäisten osien, kuten pumpun, syklonin tai seulan, toiminnan tehokkuus riippuu myös useista muista tekijöistä, kuten siitä, kuinka hyvin yksikkö on alun perin suunniteltu kyseistä tehtävää varten, onko se asennettu ja määritetty oikein, kuinka hyvin ja säännöllisesti sitä on huollettu paikan päällä, ja kuinka kauan huoltojen suorittaminen kestää. Laitteiston suunnittelulla on merkittävä vaikutus kaikkiin muihin näihin osa-alueisiin, sillä edistyksellisen suunnittelun avulla voidaan pidentää komponenttien käyttöikää, mikä vähentää niiden vaihtotarvetta. Pikavaihto-ominaisuuksien ansiosta järjestelmän käyttökatkokset voidaan pitää mahdollisimman lyhyinä. Suunniteltu tehokkaiksi Weir Mineralsin Warman-lietepumppuvalikoiman uusin jäsen Warman WBH on hyvä esimerkki prosessijärjestelmän laitteesta, joka on suunniteltu optimoidun tehokkuuden kannalta. Suunnitteluprosessi alkoi, kun Weir Mineralsin insinöörit havaitsivat, että suosittu ja tuhansissa louhoksissa ja kaivoksissa eri puolilla maailmaa jo vuosikymmenien ajan käytetty Warman AH -pumppu olisi korvattava uudella edistyksellisintä teknologiaa edustavalla mallilla. Pumppu suunniteltiin uudelleen Weir Mineralsin vuosia jatkuneen kehitys- ja tutkimustyön perusteella aloittaen puhtaalta pöydältä, eikä mitään pidetty itsestään selvänä. Tavoitteena oli luoda pumppu, joka toimisi Warman AH -pumppua paremmin kaikilla osa-alueilla sen olisi oltava kestävämpi, tehokkaampi, turvallisempi ja helpommin huollettava. Suunnitteluprosessissa hyödynnettiin edistyksellistä nestedynaamiikkalaskentaa pumpun sisäisten osien mallintamiseksi. Näin saavutettiin optimaalinen tehokkuus ja kulumiskestävyys eri lietetyypeissä. Pumppu sisältää useita ominaisuuksia yleisimpien huoltotoimien nopeuttamiseksi. Pumpussa on esimerkiksi yksi hallintapiste, joka mahdollistaa imuholkin säädön sekä aksiaalisesti että radiaalisesti, jolloin välys pysyy juuri oikealla tasolla myös pumpun ollessa toiminnassa. Tämä välys kasvaa vääjäämättä pumpun sisäisten osien kuluessa, ja lopulta liete pääsee kiertämään yksikön sisällä. Se on yksi suurimmista huonosti hoidettujen pumppujen tehokkuutta heikentävistä tekijöistä, ja imuholkin säätö onkin useimpien lietepumppujen yleisin huoltotoimi. Tämän toimenpiteen suorittaminen ilman prosessin keskeytystä on merkittävä edistysaskel. Muita huoltotarvetta vähentäviä ominaisuuksia ovat mm. pesävuorauksien pikavapautusmekanismi (sekä metalli- että kumivuoratuissa pumpuissa) nopeaa vaihtoa varten sekä yksiosainen laakerikehä, joka optimoi kohdistuksen ja pidentää laakerin käyttöikää. Oikea väline työtä varten Olipa prosessilaite kuinka hyvin tahansa suunniteltu, se voi toimia parhaalla mahdollisella tavalla vain, kun se on oikean kokoinen ja soveltuva kyseistä tehtävää varten. Tämä koskee erityisesti hydrosykloneja, joissa hiukkasten määrällä nesteessä eli syötön kiinteiden ainesosien pitoisuudella ja syöttöpaineella on merkittävä vaikutus yksikön tehokkuuteen. Se ei vaikuta ainoastaan tehokkuuteen, vaan myös syklonista poistuvien eroteltujen hiukkasten koostumukseen, mikä on olennaisen tärkeää lajiteltaessa materiaalia prosessin myöhempiä vaiheita tai myyntiä varten. On tärkeää, että sekä syötön kiinteiden ainesosien pitoisuus että syöttöpaine pidetään syklonin suunnitellulla käyttöalueella. Se edellyttää, että syklonin tuloaukkoon asennetaan paineanturi, jotta syöttöpainetta voidaan valvoa ja säätää jatkuvasti tarpeen mukaan. Tarvittava paine on yleensä kpa sovelluksesta riippuen. Syklonien sisäpintojen ja myös useimpien muiden prosessilaitteiden kulumista voidaan vähentää asentamalla kuminen vuoraus. Weir Mineralsin Linatex on markkinoiden johtava luonnollisten ja synteettisten vuorausten valikoima, josta löytyy yleisiä ja räätälöityjä vuorauksia moniin Weir Mineralsin tuotteisiin. Huoltostrategiat Kuten aiemmin todettiin, laitteet on suunniteltava hyvin, valmistettava laadukkaista materiaaleista, määritettävä oikein ja asennettava sitten asianmukaisesti. Sen jälkeen haasteena on ainoastaan varmistaa, että laitteita huolletaan oikein, jotta ne toimivat parhaalla mahdollisella tavalla koko käyttöikänsä ajan. Tehokkain tapa tämän toteuttamiseksi on laatia ennakoiva huoltosuunnitelma. Järjestelmän ja erityisesti kulumiselle alttiiden osien säännöllisillä tarkastuksilla voidaan seurata osien kuntoa, jotta ne voidaan vaihtaa tarvittaessa ennen vikaantumista. Nämä tarkastukset saattavat luoda lyhyitä käyttökatkoksia, mutta ne auttavat silti parantamaan tuottavuutta ehkäisemällä hätätilanteissa tehtävät korjaukset, joiden suorittaminen voi kestää paljon kauemmin. Järjestelmän tehokkuuden More than 20 design improvements jatkuva valvonta virtausmäärien, polttoaineen- ja virrankulutuksen sekä värähtelytason seurannan avulla on myös järkevää, sillä näin käyttäjät saavat tiedon ongelmista ilman prosessin keskeytystä. Järjestelmän kunnon valvonta on erityisen tärkeää kylmissä olosuhteissa, sillä tällöin materiaalia tarttuu todennäköisemmin järjestelmään, mikä vähentää virtausta ja lisää energiankulutusta. Ei ole olemassa yhtä kaikille sopivaa huoltoratkaisua, sillä valvonnan ja huollon tarve vaihtelee eri toimintojen välillä. On tärkeää löytää oikea tasapaino prosessin tehokkuuden ja huoltokulujen välillä. Yhteistä ajattelua Huoltoprosessia helpottavia parannuksia luovat innovaatiot saavat syntynsä harvoin insinöörin tai suunnittelijan pöydältä. Suunnittelutyö on tehtävä yhdessä laitteiden käyttäjien kanssa, sillä he toimivat niiden kanssa päivittäin ja tietävät, mitä osa-alueita voitaisiin parantaa. Luotettavan järjestelmän laatiminen edellyttää monien eri tahojen tehokasta yhteistyötä, johon vaikuttavat monet eri tekijät. Komponenttien jatkuva hyvä suorituskyky on taattua vain, kun käytetään laadukkaita materiaaleja ja tarkkaa valmistusprosessia, ja laitteet valitaan oikein sovellusta varten sekä asennetaan ja määritetään oikealla tavalla. Tämän yhdistelmän toteuttaminen ei ole siten kenenkään yksin toteutettavissa, vaan se edellyttää monen eri osa-alueen yhteistyötä. Tämä jatkumo on Weir Mineralsin Material Matters -kampanjan ydin. Me ymmärrämme, että ainoastaan panostamalla laatuun kaikissa vaiheissa aina komponenttien materiaaleista tuotteiden huoltoon ja kaikkeen siltä väliltä voimme taata asiakkaillemme prosessilaitteiden parhaan mahdollisen suorituskyvyn. Easier maintenance Longer wear life More efficient The pump reinvented The Warman WBH slurry pump The latest member of the Warman family of centrifugal slurry pumps leads the way in efficiency, longevity of parts and ease of maintenance. With more than 20 individual design improvements on its predecessor, the Warman AH, the WBH has been engineered from the ground up to meet your productivity and cost demands. Excellent Minerals Solutions Copyright (C) 2013 Weir Minerals Europe Limited. All rights reserved. WARMAN is a trademark and/or registered trademark of Weir Minerals Australia Ltd and Weir Group African IP Ltd; AH and WBH are trademarks and/or registered trademarks of Weir Minerals Australia Ltd; WEIR is a trademark and/ or registered trademark of Weir Engineering Services Ltd. Aspects of the WBH pump described in this advertisement are protected by patents and/or designs that are pending or granted in the name of Weir Minerals Australia Ltd. WME_WBH_advert_175x124_ _english.indd 1 7/26/2013 1:44:14 PM

14 14 YRITYSMAAILMA Astrock piirtää kallioperän kartalle Mallinnus paljastaa maaperän mysteerit Astrock Oy:n geofyysikko Turo Ahokkaalla on kokemusta malmin etsimisestä, ja mikä parasta, myös malmin löytämisestä. Nyt mallinnusmestari tekee 3D-karttoja turvallisen ydinjätteen loppusijoituspaikan löytämiseksi. Erityisen arvokas kokemus Ahokkaalla on mittaustulosten mallintamisessa, jota hän on tehnyt käytännössä koko uransa ajan. Työskennellessäni yksityisyrittäjänä kiersin maailmaa yhdentoista vuoden ajan, Ahokas pohjustaa. Silloin kuulin yllätyksekseni paljon hämmästelyitä, että saako näistä mittaustuloksista todella tehtyä tällaisia suoraan geologien käyttöön sopivia malleja. Mallinnuksella on ollut keskeinen rooli niissä hienoissa tapauksissa, kun malmia on löytynyt. Maaperää kuvaavat 3Dmallit tarjoavat silti valtavasti mahdollisuuksia muuallakin kuin kaivosteollisuudessa. Parhaillani teen mallinnusta turvallisen ydinjätteen sijoituspaikan löytämiseksi. Geofysikaaliset mittaustulokset ovat niin tarkkoja, että niiden avulla voidaan piirtää jopa kallioperän sisälle muodostuneet railot, Ahokas paljastaa. Astrockissa edes rautaisen ammattilaisen ei tarvitse selvitä vaikeista ja vastuullisista tehtävistä yksin. Ahokas kokee, että tässä pienessä yrityksessä laatu Aimo Hattula johamassa syväsähköistä tutkimusta Sodankylässä. korvaa määrän. Astrockissa on koottuna useita alan huippuosaajia samaan tiimiin, joka toimii yhdessä. On hienoa, että tukea saa aina tarvittaessa, hän kehuu työkavereitaan. Kiinnostus kannustaa jatkamaan Astrock Oy:n päägeofyysikko Aimo Hattula käsitteli malminetsintägeofysiikan mittausmenetelmiä jo yliopistolla diplomityössään. Viimeisen kymmenen vuoden aikana on tullut paljon uutta tekniikkaa, 69-vuotias innostuu. Se on pitänyt kiinnostuksen korkealla. Malmin löytämismahdollisuuksien kasvaminen on vienyt pikkusormen ja Kalliokairaukset ammattitaidolla - laadukkaasti sekä luontoa säästäen koko käden. Yksi päägeofyysikon suosikkisuuntauksista on luonnonkenttien käyttö tuotannollisessa mittakaavassa. Nykyään niiden avulla pystytään kartoittamaan maaperän rakennetta yli kahden kilometrin syvyyteen asti. On suorastaan eksoottista, että yhden salamaniskun luoma sähkömagneettinen kenttä voi kiertää maapallon ympäri useaan kertaan. Koska salamat lyövät jatkuvasti jossain päin maailmaa, ympärillämme kulkee jatkuvasti näitä kenttiä, Hattula kuvailee. Maaperän muodostamat virrat puolestaan vastustavat sen etenemistä. Näitä sekundäärisiä sähkö- ja magneettikenttiä maan pinnalta mittaamalla voidaan laskea ja mallintaa maaperän sähkönjohtamiskyky antureiden välisillä alueilla. Kaikkeen ei ole laskukaavaa Hattula pitää mittaustekniikoiden kehittymistä silminnähden kiehtovana. Siksi yksi hänen uransa merkittävimmistä oivalluksista on hieman yllättävä. Kaikkeen ei ole valmista laskukaavaa, päägeofyysikko painottaa. Oleellisinta on selvittää tapahtumat mittaustulosten taustalla. Pelkkä havaintojen tekeminen tai käsitteleminen matemaattisin keinoin ei riitä. Geofyysikon todellinen ammattitaito on kykyä ymmärtää maaperän ilmiöiden syy seuraus-suhteita. Tutkijoiden ammattitaito korostuu kehityksen myötä, sillä konkreettisia havaintoja tehdään yhä vähemmän. Tutkimukset tehdään valtaosin aineettomasti, ja tulokset käsitellään virtuaalisesti. Astrockin edustamat tieteelliset tutkimusmenetelmät eivät tärvele luontoa millään tavalla. Pahimmillaankin maahan tökätään metsän siimeksessä muutamia sauvoja, joista syötetään virtaa. Tämä ei häiritse ketään. Kengänjälkiä voi tosin jäädä, Hattula pohtii pilke silmäkulmassaan. Huippupalvelua huippuammattilaisilta Astrock-konsernin johtaja ja perustaja Arto Julkunen on syystäkin ylpeä yhtiönsä huipputiimistä, jota vahvistavat myös geofyysikot Tapio Lehtonen ja Astrock Oy provides geophysical consulting covering a wide range of surveying methods. Research methods, as well as data ranging from flight measurement results to ground-level surveys, can be analyzed and interpreted. Astrock s subsidiary, Ageos Oy, offers both geophysical ground and borehole surveys. It can be perceived as Astrock s practical counterpart: while Ageos is in charge of actual measurements in the terrain, experts at Astrock analyze collected data to supply customers with applicable information of the terrain and bedrock. Trustworthy, solid expertise combined with comprehensive services. For years, Astrock has been able to provide us with a functional package of both geophysical survey and consultation. - Jukka Jokela, CEO, Northland Exploration Finland Oy Astrock Geophysics - Founded in 1994 and based in Sodankylä, Northern Finland - Geophysical consulting: survey methods and results - Data interpretation: airborne, ground and borehole survey results - Clients include domestic and foreign mining and energy companies Ageos - Founded in 2009 and based in Sodankylä - Provide geophysical ground and borehole surveys - A subsidiary of Astrock, and its hands-on counterpart - Clients with geophysical know-how can analyze survey results themselves or opt to consult with Astrock s experts Arto Julkunen, President and CEO of Astrock Group Mobile , PL 101, FI Sodankylä, FINLAND Minna Kuusisto sekä geologi, professori Ahti Silvennoinen. Kansainvälisesti arvostetun asiantuntijaryhmämme ansiosta Astrock on pohjoismaiden johtava geofysiikan palveluita tarjoava yhtiö, Julkunen iloitsee. Asiakkaan edun maksimoimiseksi ja palvelun laadun lisäämiseksi Astrock ja Ageos toteuttavat projekteja myös yhteistyössä kansainvälisten geofysiikan alan yhtiöiden kanssa. Northland Exploration Finland Oy:n toimitusjohtaja Jukka Jokela vahvistaa, ettei Julkunen kerro kalajuttuja. Jokela on työskennellyt alalla yli kolmenkymmenen vuoden ajan ja luottanut Astrock-yhtiöihin jo vuosia. Olemme aina saaneet huippupalvelua huippuammattilaisilta, hän tiivistää. Sekä työn laatuun että käytännön järjestelyihin on oltu erittäin tyytyväisiä. Hän näkee Astrockin vahvuutena paitsi raudanlujan osaamisen myös mahdollisuuden teettää kenttätyöt omalla mittausurakointiyhtiöllä. Astrockin ja Ageoksen kanssa voi olla varma, että mittaukset tehdään luotettavasti ja tuloksista saadaan paras mahdollinen hyöty irti. Jokela rohkaisee luottamaan Astrockin ammattitaitoon, mikäli omasta yhtiöstä ei löydy pitkän linjan geofysikaalista osaamista. Joku voi tietysti tarvita vain kenttäpalvelun Ageokselta, mutta me olemme saaneet parhaan hyödyn irti koko paketista. Eihän sairastunut ihminenkään käy pelkissä laboratoriokokeissa, vaan yhtä tärkeää on saada pätevä lääkäri kertomaan, mitä tulokset tarkoittavat, toimitusjohtaja vertaa. MK Core Drilling Oy RANUA p Geofysiikan tulkintaan perustuvaa mallia Olkiluodossa. (Working Report , Posiva).

15 YRITYSMAAILMA 15 GaV Group Oy tarjoaa kaivosteollisuudelle korkean teknologian konepajaosaamista GaV Group Oy suunnittelee ja valmistaa asiakasräätälöityjä lämmönvaihtimia, autoklaaveja, vaativia teollisuuden painelaitteita sekä toimii teollisuuden sopimusvalmistajana ja alihankkijana. Yrityksellä on tuotantolaitokset Pirkkalassa ja Paimiossa. Kaivosteollisuuden tarpeisiin GaV Group vastaa vahvalla kokemuksellaan, sertifioidulla laadullaan ja merkittävällä suunnitteluosaamisellaan sekä huippulaatuisilla tuotteillaan. Kaivosteollisuudelle yritys valmistaa muun maussa lämmönsiirtimiä, autoklaaveja, reaktoreita, erilaisia painesäiliöitä ja putkistoja. GaV Group tuo osaamisensa lähelle asiakkaitaan. Tarjoamme asennus- ja kokoonpanopalvelua. Tarvittaessa lähetämme omat asentajamme asentamaan tuotteitamme. Näin olemme toimineet muun muassa Talvivaaran kanssa. Emme ole vain alihankkija, vaan asiakkaidemme yhteistyökumppani, jolla on tarjota palvelua koko projektiin suunnittelusta asennukseen, sanoo GaV Groupin Paimion tulosyksikön päällikkö Juha Mäntynen. Painelaitteiden asennustyö sisältää usein vaativaa standardien mukaista, pätevöitettyjen hitsaajien hitsausta luokitusten ja lupien mukaisine tarkastuksineen. GaV Groupille tuotteiden ja työn laatu on ensisijaisen tärkeä tekijä. Kaiken perusta on kuitenkin huolella tehty suunnittelutyö. Suunnittelu maailman kärkiluokkaa GaV Groupissa on käytössä Solid- Works 3D CAD suunnitteluohjelmisto ja FEM-laskentaohjelma. GaV Groupin vankka suunnittelukokemus ja Solid- Works 3D CAD -suunnitteluohjelmisto yhdistettyinä FEM-laskentaan auttavat suunnittelemaan entistä vaativampia painelaitteita ja tuottamaan analyyseja, jotka kertovat, miten suunniteltu laite tulee toimimaan reaalimaailmassa. FEMlaskentaohjelma mahdollistaa painelaitteen täsmälliset rakenteiden siirtymäja jännitysanalyysit sekä värähtelyanalyysit. Jännitysanalyysin avulla voidaan laskea rakenteen staattinen kestävyys ja arvioida sen väsymiskestoikää dynaamisen kuorman suhteen. Analyyseillä voidaan optimoida materiaalivahvuudet ja rakenteet. Analyysia voidaan lisäksi hyödyntää käytössä olevien painelaitteiden elinkaaritarkastelussa. Painelaitteiden heikkojen kohtien tunnistaminen ja tarvittavat suunnitelmat ja toimenpiteet niiden vahvistamiseksi voidaan nyt tehdä nopeasti ja tarkasti. Uusien ohjelmistojen käyttöönotto on merkinnyt GaV Groupissa suurta askelta yhä kehittyneempään suunnitteluun. Yksin ohjelmistot eivät kuitenkaan työtään tee. Paras hyöty niistä saadaan vasta, kun myös suunnittelun henkilöstön osaaminen ja kokemus vastaavat markkinoiden tarpeita. Tästä GaV Groupissa on pidetty tietoisesti kiinni ja yritys uskaltaakin sanoa suunnittelunsa olevan maailman kärkiluokkaa. Mukana tutkimustyössä Kemi-Tornion ammattikorkeakoulussa on jo vuosien ajan ollut käynnissä materiaalien käytettävyyden tutkimusryhmän koordinoima Minesteelhanke. Projektissa tutkitaan kaivosten vaikeiden olosuhteiden materiaaleja ja Varaosaputkiryhmät kaivosteollisuuden kunnossapitotarpeisiin. kehitetään niiden elinkaaren hallintaa. GaV Group on ollut mukana rahoittajana hankkeessa alusta lähtien. Tämän kaltainen yhteistyö antaa meille paljon tärkeää tietoa hyödynnettäväksi suunnittelutyössämme, Juha Mäntynen sanoo. Meillä on jo yli 60 vuoden kokemus painelaitteiden valmistuksesta ja olemme toimittaneet asiakkaillemme yli painesäiliötä yli sataan maahan. Kokemuksemme on siis mittava, mutta fokuksemme on tietysti tulevaisuudessa. Haluamme kulkea oman toimialamme kehityksen kärjessä ja teemme koko ajan töitä, jotta näin myös on. Sertifikaatit avaavat ovia globaaleille painelaitemarkkinoille GaV Group on järjestelmällisesti viime vuosikymmenen aikana hankkinut uusia painelaitesertifikaatteja mahdollistaakseen toimimisen laajemmin Suomen rajojen ulkopuolella ja pystyäkseen siten suunnittelemaan ja valmistamaan painelaitteita yhä laajenevalle globaalille asiakaskunnalle. GaV Group on hankkinut PED-sertifikaatin eurooppalaisia toimituksia varten, Kiina-valmistusluvan Kiinan markkinoille, ASME U- ja U2-sertifikaatit ASME-koodin mukaisesti suunniteltaville ja valmistettaville painelaitteille etupäässä USA:n ja Kanadan markkinoille. Viimeisenä hankintana GaV Group on saanut painelaitteilleen Venäjän markkinoita varten RTNkäyttöluvan. GaV Groupin toiminnallisen laadun takaavat ISO-laatu- ja -ympäristöjärjestelmät. GaV Groupille ASME U2:n käyttöönotto on merkinnyt lähinnä aiemmin käytössä olleiden järjestelmien hiontaa ja standardin mukaisten laskentaohjelmien käyttöönottoa. Asiakkaille ASME U2 -sertifikaatin käyttö tuo materiaalisäästöjä ohuempien ainevahvuuksien muodossa. Säästöt voivat olla jopa prosentin luokkaa. Lisäksi ASME U2:n tuomat lisälaatuvaatimukset nostavat yleisesti GaV Groupin jo entuudestaan korkeaa laatutasoa. Sertifikaatit takaavat, että GaV Group voi toimia globaalisti painelaitemarkkinoilla, Juha Mäntynen toteaa. Taattua toimitusvarmuutta Vaikka vuosikymmenen alku on ollut taloudellisesti epävakaata aikaa, on GaV Group rohkeasti investoinut tuotantoonsa. GaV Group otti käyttöön Pirkkalan tuotantolaitoksessa ABB:n valmistaman hitsaus- ja leikkausrobotin. Robottisovellus, jossa on yhdistetty MAG-hitsaus ja hienosädeplasmaleikkaus, on Suomessa ainutlaatuinen. GaV Group tekee hitsausrobotilla sekä osavalmistusta että kokoonpanohitsausta. Sen soveltuvuus osaksi vaativaa painelaitteiden tuotantoprosessia on käytännössä todettu erinomaiseksi. GaV Groupin Paimion tuotantolaitoksessa on puolestaan käytössä tandemhitsausvarustuksella ja kahdella Lincoln PowerWave AC/DC SD -virtalähteellä varustettu Pema HD -hitsaustorni. Laitteessa on sähkömekaaninen railonseuranta sekä nykyaikainen hitsaustornin, hitsausvarustuksen ja käsittelylaitteiden yhteinen Pema-Weld Control -käyttöliittymä. Kokonaisuuteen liittyy myös Pema TW koonti- ja kasvatusasema. Tällä Suomessa ainutlaatuisella laitteistolla säiliörakenteiden vaippojen liittäminen toisiinsa nopeutuu huomattavasti. Viime vuosien investoinneilla on GaV Groupin asiakkaille todellista merkitystä, koska ne lyhentävät toimitusaikoja ja takaavat osaltaan toimitusvarmuuden, Juha Mäntynen toteaa. Ota yhteys Sähköpostiosoitteet Paimion toimipiste Teollisuustie 6, PAIMIO Vaihde Fax Tel / Venäjän kielellä GaV Groupin painelaitesuunnittelijat hyödyntävät työssään SolidWorks 3D CAD suunnitteluohjelmistoa ja FEM-laskentaohjelmaa. Kuvassa Paimion tuotantolaitoksessa työskentelevä suunnittelija Kimi Laine. Pirkkalan toimipiste Teollisuustie 2, PIRKKALA Vaihde Fax

16 16 YRITYSMAAILMA Tehokkaat korjaamoratkaisut Arpré Oy on suomalainen vuonna 1961 perustettu perheyritys, joka valmistaa ja tuo maahan liikkuvan kaluston huollossa tarvittavia koneita ja laitteita. PL 27, ROVANIEMI Olli Tiainen puh Toimitamme korkealaatuiset: öljyn- ja nesteiden jakelujärjestelmät Arpré-letkukelat Lubemaster-käytönvalvontajärjestelmät Arpré-jäteöljylaitteet Rotary-, Blitz- ja Omer-nostimet pako- ja savukaasun poistolaitteet pesulaitteistot Kaivoskonekorjaamoiden suunnittelu, asennuspalvelu, käyttökoulutus ja huolto. Planning, installation, training and service of mine machinery service. Arpre Oy Teollisuustie 2 fi Klaukkala Art of Installation Betamet Group on koti- ja ulkomaisiin kaivos-, paperi- ja terästeollisuuden asennusprojekteihin, kunnossapitoon ja konepajatoimintaan keskittyvä yritys. Ydinosaamistamme ovat koneasennukset, teollisuusputkistot, ruostumattoman teräksen käsittely ja tuotteistus, ilmalaiteasennukset, automaatio ja kunnossapito sekä levitystelojen huolto ja valmistus. Konsernin liikevaihto on 37 miljoonaa euroa. Yrityksessämme työskentelee 240 henkeä. Betamet Oy Field Engineering Betamet Oy Workshop Betamet Oy ASTP Betamet Piping Oy Betamet Airtech Oy Betamet Automation Oy Betamet Service Oy Betamet Rolls Oy Betamet GmbH

17 YRITYSMAAILMA 17 Kaivokset hyödyntävät Betametin monipuolista osaamista Mines Utilize Versatile Know-how of Betamet During the last few years, Betamet has carried out several large equipment and piping installations domestically and abroad. During the 20 years, Betamet has developed into significant company taking care of demanding international installation projects in the paper and steel industry and in the mining industry, too. An effective execution of projects is based on a careful forethought of the jobs and continuous collaboration and good communication with the customer company and the participants of the project. The operations on the sites of the ordering company is supported by our own engineering activities. The company manages, in addition to the machine and equipment installations, piping installations, hydraulics and automation installations and air equipment installations. We devote to the knowledge, quality, flexibility, reliability and fixed schedules, says Mr. Juhani Blomqvist, CEO of Betamet Group. Tela-alustaisen kuljetinjärjestelmän asennustyö käynnissä Talvivaaran kaivoksella. Lisäksi asennettiin muun muassa kaksi jauhinmyllyä ja putkistoja. Betamet on tehnyt viime vuosina useita mittavia laite- ja putkiasennuksia kaivoksilla kotimaassa ja ulkomailla. Monilla työmailla on otettu mittaa yrityksen organisaation projektiosaamisesta. Aikataulut ovat pitäneet ja työn laatu on saanut asiakkailta kiitosta. The installation work of the pellet facory for LKAB Kiruna mine during the years was the first large job for mining industry. In the F3 project of Outokumpu Betamet was responsible for the aboveground demolition works and installations of the Kemi mine in In the Kevitsa mine at Sodankylä, Betamet installed three autogenous grinding mills during the spring and summer of The job included large lifting jobs, among other things. The customer was FQM Kevitsa Mining Oy which is a Finnish subsidiary company of the Australian mining company First Quantum Minerals Ltd. Kaksikymmentä vuotta sitten perustettu Betamet aloitti paperikoneiden asennuksilla, mutta haki jo parin vuoden kuluttua toista tukijalkaa terästeollisuuden kone- ja laiteasennuksista. Nykyisin myös kaivokset ovat merkittävä osaamis- ja liiketoiminta-alue. LKAB:n Kiirunan kaivoksen pellettitehtaan asennus vuosina oli ensimmäinen suuri kaivosalan työ. Tämän jälkeen Betamet on vuosittain työskennellyt yhdellä tai useammalla kaivoksella kotimaassa ja ulkomailla. Sitoutuminen ja varma toiminta Projektien tehokas läpivienti perustuu kiinteään yhteistyön ja hyvään tiedonvälitykseen asiakasyrityksen ja projektin osapuolten kesken. Panostamme osaamiseen, laatuun, joustavuuteen, luotettavuuteen ja pitäviin aikatauluihin. Asiakastyytyväisyyden seuranta ja ympäristönäkökohtien arvostaminen tukevat osaamistamme. Luottamukselliset ja pitkäaikaiset asiakassuhteet ovat tärkeä osa toimintastrategiaamme, toimitusjohtaja Juhani Blomqvist sanoo. Betamet palvelee asiakkaitaan niin vuorokauden huoltoseisokeissa kuin yli vuoden kestävissä laajoissa projekteissa. Yrityksellä on ammattitaitoiset työnjohtajat, projektipäälliköt ja projektien vetäjät samoin kuin kenttähenkilöstö, johon kuuluu muun muassa mittamiehiä, asentajia, hitsaajia. Hallitsemme kone- ja laiteasennusten lisäksi putkistoasennukset, hydrauliikka- ja automaatioasennukset sekä ilmalaiteasennukset. Tilauskonepajamme tekevät tarvittavan konepajavalmistuksen. Hoidamme seisokkien aikana kokonaisvaltaisia asennusprojekteja. Kolmen jauhinmyllyn asennustyö Kevitsan kaivokselle sisälsi vaativia nostoja. Valmius moniin kaivosalan töihin Betamet on työskennellyt vuosien mittaan monissa Outokummun projekteissa. Vuoden 2011 lopulla yhteistyö laajeni kaivostoimintaan Outokummun ferrokromituotannon laajennusprojektissa F3-projektissa. Betamet vastasi Kemin kaivoksen maanpäällisistä laitepuruista ja -asennuksista. Työt käynnistyivät tammikuussa 2012 ja valmistuivat aikataulussa kesäkuun lopussa. Hanke liittyi Kemin kaivoksen rikastetuotannon kaksinkertaistamiseen. Outokummun Tornion terästehdas on yhdessä Kemin kaivoksen ja ferrokromitehtaan kanssa maailman integroiduin ruostumattoman teräksen tuotantoyksikkö. Asiakas tiesi aiemman kokemuksensa perusteella, että organisaatiomme on kunnossa, huolehdimme työturvallisuudesta, valmistaudumme töihin hyvin, lisäksi väkemme on ammattitaitoista ja osaavaa. Vastasimme itse suurimmalta osalta työnsuunnittelusta, purimme ja asensimme uudet laitteet murskaamolle sekä pala- ja hienorikastamolle. Lisäksi asensimme uudet laitteet jauhimolle. Kauppaan sisältyi myös konepajavalmistusta, Blomqvist kertoo. Kone- laite- ja putkiasennuksen resursseja käytettiin joustavasti työmaan kriittisissä pisteissä. Kemin kaivoksella työskenteli enimmillään 80 Betamet Field Engineeringin ja 40 Betamet Pipingin asentajaa. Projekti edellytti työmaaorganisaatiolta ja asentajilta joustavaa sopeutumista kokonaistilanteeseen, sillä työntekijät joutuivat siirtymään työpisteestä toiseen ja takaisin työn ollessa vielä kesken. Oman haasteensa toi osittain toiminnassa oleva prosessi. Kevitsan kaivokselle Sodankylään Betamet asensi kevään ja kesän 2011aikana kolme AG jauhinmyllyä. Asiakkaana oli FQM Kevitsa Mining Oy, joka on First Quantum Minerals Ltd:n suomalainen tytäryhtiö. Kaivosprosessin puolivälissä olevien myllyjen asennus on vaativa muun muassa isojen nostojen takia. Myllyn halkaisija on yhdeksän metriä ja paino tyhjänä noin 600 tonnia. Jauhinmyllyjen asennustyön lisäksi kaivoksella tehtiin alihankintatöitä muille yrityksille. Kevitsassa Betametilla oli 20 asentajaa ja kolme työnjohtajaa. Betametilla on kokemusta sekä vaativista nostoista että haalauksista. Betamet panostaa työvälineisiin ja sillä on yksi Suomen laajimmista työkaluvarastoista, joka sisältää myös erikoistyökaluja. Tarvittavat työvälineet siirretään työmaille työkaluautoissa ja -konteissa. Jokaisella työntekijällä on myös henkilökohtainen työvälinepakki. Betemet Group Betamet Oy, Betamet Piping Oy, Betamet Service Oy, Betamet Automation Oy, Betamet Airtech Oy ja Betamet Rolls Oy sekä Betamet GmBH Saksassa Perustettu vuonna 1993 Yksityinen yritys Projekteja yli 20 maassa neljällä eri maanosassa Käytössä ISO 9001:2008 ja ISO14001:2004 Työntekijöitä noin 240 Liikevaihto 37 miljoonaa euroa Aikataulussa edenneellä Kemin kaivoksen työmaalla työskenteli enimmillään 140 betametilaista. Kuva on uudelta hienorikastamolta.

18 18 YRITYSMAAILMA CERTIFIED ORGANIZATION Sähköpojat at your service

19 YRITYSMAAILMA 19 Tornion Sähköpojat Oy has been serving the Finnish industry, and that of Northern Sweden for over thirty years already. Today it has grown from a small business into a professional staff of thirty within the industrial service field. The machines, premises and professional skills of the staff are of the highest standard. Flexible services in industrial maintenance and manufacturing cover the entire territory of Finland, Sweden and Norway. The services we provide to our customers are based on the turnkey principle. Anything needed Sähköpojat renders an extensive range of services both in the field of electromechanical repair and maintenance, as well as in solving machining and turning problems. Sähköpojat offers high quality services that meet the integrated needs of customers and are based on a long-term principle and reliable customer relationships. Moreover, co-operation with the Sähköpojat personnel is a cost-efficient solution for our customers. Tornion Sähköpojat Oy Founded 1974 Personnel 30 SINCE 1974 ELECTROMECHANICAL MAINTENANCE, REPAIR AND MANUFACTURING. ALL INDUSTRIAL EQUIPMENT AND APPLICATIONS TURN-KEY SOLUTIONS 24/365 Tornion Sähköpojat Oy Raidekatu 29 FI Tornio, Finland Tel. switchboard Fax On-call 24 h gsm

20 20 YRITYSMAAILMA The Geological Survey of Finland (GTK) is a European centre of excellence in assessment, research and sustainable use of Earth resources. Our mission is to produce and disseminate geological information for industry and society that promotes systematic and sustainable use of crustal resources and the national geological endowment. Our research programmes are geared to creation of innovative technology and applications. Part of this work is done due to Tekes Green Mining Programme projects and EU supported projects. GTK participate actively in environmental projects Tekes Green Mining projects Tekes Green Mining Programme was launched in The main aim of the program is to promote Finland into a global leader of sustainable mineral industry by Another goal is to increase the number of small and medium size enterprises in the mineral cluster in Finland. Via this programme Tekes is directing funding for research on two thematic areas: minimumimpact mines and new mineral ExplorE Finland recourses. GTK has several ongoing projects within this programme and two of these are coordinated at our Northern Finland Office in Rovaniemi. These projects, Novel technologies for greenfield exploration (NovTecEx; ) and Ultra lowimpact exploration methods in the subarctic (UltraLIM; ) both belong to the new mineral resources theme. NovTecEx Finland can be considered as very potential region for new discoveries in mineral exploration. This is shown by several mine- The Geological Survey of Finland (GTK) is a European centre of excellence in assessment, research and sustainable use of Earth resources. Our mission is to produce and disseminate geological information for industry and society that promotes systematic and sustainable use of crustal resources and the national geological endowment. Geological Survey of Finland P.O.Box 96, Fl Espoo, Finland, Tel (0) Field studies by GPR in the tailings of the Umbozero closed mine, Russia. and exploration projects especially in the northern Finland. Despite of the relatively high current activity of mineral exploration there are vast areas without thorough exploration history. Thick glacial till overburden, peatland areas and weathered bedrock are huge challenges for mineral exploration. The arctic areas are typically vulnerable and large areas in northern Finland belong to Natura 2000 nature conservation program. Mineral exploration within such areas is very demanding and expensive. This project aims to find costand eco-efficient solutions for mineral exploration techniques and concepts. UltraLIM In addition to the traditional geochemical sampling techniques there are a number of ultra light geochemical methods with very little impact into the environment. This project compares several techniques and aims to find the best practices for sampling and assaying samples from very sensitive subarctic regions. Sample media used in this project are the sediments of the upper part of soils, organic layers, plants and snow. The study is divided into three modules: 1) Weak leach techniques, 2) Biogeochemistry, 3) Snow geochemistry. The sampling and assaying is repeated twice in subsequent years in order to evaluate the repeatability, accuracy and precision of the methods. Also a number of quality control samples will be used. The research will be conducted on known mineral deposit targets given by GTK and the industry partners of the project. European Regional Development Fund (ERDF) projects The European Regional Development Fund is supporting two ongoing projects at GTK`s Northern Finland Office, EnviMine project (Kolarctic EN- PI CBC) and SULKA project (ERDF programme for Northern Finland), during the Structural Fund period The Fund supports projects that develop businesses, the creation of innovations, networking, knowledge, and the accessibility of areas for ensuring equal opportunities for residents and the future of different regions. ENPI CBC (the European Neighbourhood and Partnership Instrument ) supports the integration of border areas and larger cooperation areas, as well as the creation and strengthening of networks between areas and cities. Photo by Ulpu Väisänen EnviMine Geological Survey of Finland (GTK) has started EnviMine in 2012, examining environmental impacts of mining. The project will develop innovative and environmentally safe methods for mine closure in the Barents region. Cooperation in mining environmental studies between the participating countries will be developed as well. The project is implemented in , in cooperation with the Swedish and Russian partners. The Swedish partner is Luleå University of Technology (LTU) and the Russian partner Mining Institute of Kola Science Center, Russian Academy of Sciences (MI KSC RAS). Enterprises and representatives of local administrative are associates of the project. The Kemi Mine is an associate and the study area in Finland. The study areas of Sweden and Russia are closed mines, Laver Mine in Northern Sweden and Umbozero Mine in Russia, Kola Peninsula. The project will produce data and information on environmental impacts of mines, and coordinates practices of mine closure between mineral industry and environmental administration. The project will create an updated database of the study areas in Finland, Sweden and Russia. The project will also produce recommendations for after-care plans with environmental monitoring. By means of the project environmental risks can be minimized in the future in the research areas and in other mine sites in the Barents region. The project receives funding from the European Union and it belongs to the program Kolarctic ENPI CBC. SULKA SULKA project started in 2012 and the main aim of the project is to generate new information about the environmental impact of sulphur emissions originating from mining industry and to develop new methods to monitor and minimize the sulphur containing emissions. The research is divided between 5 different research groups: 1) University of Oulu, Process and environmental engineering, Mass and Heat Transfer Process Laboratory, 2) CEMIS- OULU Sotkamo Unit, 3) Kokkola University Center Chydenius and 4) The Geological Survey of Finland (GTK) 5) Kemi-Tornio University of Applied Sciences. The project is realized under Oulu Mining School and SkyPro Oulu Clean Air Cluster and is financed by European Regional Development Fund. The GTK s aim is to investigate the impact of sulphur compounds on surrounding soils, moss, surface and ground waters, as well as lake sediments of the mining environment by exploring and also developing geochemical methods.

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

The CCR Model and Production Correspondence

The CCR Model and Production Correspondence The CCR Model and Production Correspondence Tim Schöneberg The 19th of September Agenda Introduction Definitions Production Possiblity Set CCR Model and the Dual Problem Input excesses and output shortfalls

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

7. Product-line architectures

7. Product-line architectures 7. Product-line architectures 7.1 Introduction 7.2 Product-line basics 7.3 Layered style for product-lines 7.4 Variability management 7.5 Benefits and problems with product-lines 1 Short history of software

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015 Kari Keskinen DM1369699 DM1369699 Green Mining (2011-2016) 81 projects started (39 company projects and 42 research projects) 117

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

Yksityisen sektorin rooli kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi kansanvälisesti

Yksityisen sektorin rooli kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi kansanvälisesti Yksityisen sektorin rooli kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi kansanvälisesti Vesikysymykset kansainvälisessä luonnonvarapolitiikassa Kaj Jansson Maa- ja metsätalousministeriö/luonnonvarasto

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

Koulutuksen ja tutkimuksen näkökulma

Koulutuksen ja tutkimuksen näkökulma Koulutuksen ja tutkimuksen näkökulma Prof. Pekka Särkkä TKK Kalliorakentaminen Kaivosinsinöörikoulutus Ruotsi, (Saksa, Venäjä) aluksi Teknillisen korkeakoulun kemian osasto 1937- Vuoriteollisuusosasto

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe etu Monikäyttöpaperi hoitaa useimmat pyyhintätehtävät Sopiva lasipintojen pyyhintään Sopii käsien kuivaamiseen Elintarvikekäyttöön hyväksytty Tork Easy Handling, pakkaus, jota on helppo kantaa mukana,

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007 Welcome to Finland Lahti Wellamo Community College 11 December 2007 We operate in the premises of Lahti Adult Education Centre The building was inaugurated exactly 20 year ago and was built to serve university

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Perspectives on the future

Perspectives on the future Perspectives on the future Pemamek Oy Perustettu 1970 Loimaalle Established 1970 in Loimaa, Finland Pemamek Oy Henkilöstömäärä 130 Liikevaihto EUR 40 miljoonaa (2011) Vientiin yli 90% vuotuisesta tuotannosta,

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1.

Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1. Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1.2017 Life Science Technologies Where Life Sciences meet with Technology

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Tulokset, mahdollisuudet ja haasteet KV-Kevätpäivät 22.5.2012 LAHTI Janne Hokkanen Director for International Affairs Lappeenranta University of

Lisätiedot

Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT

Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT HELSINKI METROPOLIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT Degree

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen Älykäs erikoistuminen Kristiina Heiniemi-Pulkkinen 9.6.2015 Miksi? Perimmäisenä ajatuksena on EU rahoituksesta saatavan hyödyn kasvattaminen; kullakin alueella on omat vahvuutensa ja päällekkäisen työn

Lisätiedot

General studies: Art and theory studies and language studies

General studies: Art and theory studies and language studies General studies: Art and theory studies and language studies Centre for General Studies (YOYO) Aalto University School of Arts, Design and Architecture ARTS General Studies General Studies are offered

Lisätiedot

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence JA CHALLENGE 18.-19.4.2013 Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence 12.11.2014 Challenges of the City of Turku What kind of city you would

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned OPINTOJEN TEHOKKUUS, LAATU JA PEDAGOGISET RATKAISUT työelämä- ja opiskelijalähtöiset pedagogiset ratkaisut amk-koulutuksessa 16.9. Työpaja I: Opintojen tehokkuus ja laatu www.arcada.fi DIAK to be Arcada

Lisätiedot

Oulu Mining School esittely - addressing challenges in mining-related education and research in the North

Oulu Mining School esittely - addressing challenges in mining-related education and research in the North Oulu Mining School esittely - addressing challenges in mining-related education and research in the North Indika-projektin työpaja 25.11.2016 Geologian tutkimuskeskus, Rovaniemi Kari Strand, prof. OMS

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds

Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds PhD Anne Hemmi 14.2.2013 RRR 2013 Conference in Greifswald, Germany Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds Eutrophication in surface waters High nutrient

Lisätiedot

Other approaches to restrict multipliers

Other approaches to restrict multipliers Other approaches to restrict multipliers Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 10.10.2007 Contents Short revision (6.2) Another Assurance Region Model (6.3) Cone-Ratio Method (6.4) An Application of

Lisätiedot

Characterization of clay using x-ray and neutron scattering at the University of Helsinki and ILL

Characterization of clay using x-ray and neutron scattering at the University of Helsinki and ILL Characterization of clay using x-ray and neutron scattering at the University of Helsinki and ILL Ville Liljeström, Micha Matusewicz, Kari Pirkkalainen, Jussi-Petteri Suuronen and Ritva Serimaa 13.3.2012

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

Returns to Scale II. S ysteemianalyysin. Laboratorio. Esitelmä 8 Timo Salminen. Teknillinen korkeakoulu

Returns to Scale II. S ysteemianalyysin. Laboratorio. Esitelmä 8 Timo Salminen. Teknillinen korkeakoulu Returns to Scale II Contents Most Productive Scale Size Further Considerations Relaxation of the Convexity Condition Useful Reminder Theorem 5.5 A DMU found to be efficient with a CCR model will also be

Lisätiedot

Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue

Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue Finnish sheet metal machinery know-how since 1978 Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue www.aliko.fi ALIKO bending chart Required capacity in kn (T) in relation to V-opening. V R A S = plates

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

KAIVOSVIRANOMAISEN AJANKOHTAISKATSAUS

KAIVOSVIRANOMAISEN AJANKOHTAISKATSAUS KAIVOSSEMINAARI 2014, 4-6.6.2014 OULU KAIVOSVIRANOMAISEN AJANKOHTAISKATSAUS Ossi Leinonen ylitarkastaja 2.6.2014 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ VUONNA 2014 MALMINETSINTÄ KAIRAUS VUONNA 2012 : 366 km KAIRAUS VUONNA

Lisätiedot

KAIVOSALALLE TYÖ ELÄMÄÄN -TAPAHTUMA 21.1.2014. Harri Kosonen

KAIVOSALALLE TYÖ ELÄMÄÄN -TAPAHTUMA 21.1.2014. Harri Kosonen KAIVOSALALLE TYÖ ELÄMÄÄN -TAPAHTUMA 21.1.2014 Harri Kosonen MITÄ YHTEISTÄ ON KIVELLÄ JA KITARALLA? Varsinkin nuorilla on harvoin tietoa kaivannaisalasta ILMAN KAIVOSTEOLLISUUTTA ET SOITA KITARAAKAAN (etkä

Lisätiedot

Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset

Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset 2016-2017 UUDET OPINTOJAKSOT: BK10A3800 Principles of Industrial Manufacturing Processes BK10A3900 Reliability Based Machine Element Design BK10A4000

Lisätiedot

Scanfil Kannattavaa kasvua

Scanfil Kannattavaa kasvua Scanfil Kannattavaa kasvua CEO Petteri Jokitalo 30.11 2017 scanfil.com Missio Scanfil Scanfil auttaa asiakkaitaan menestymään tarjoamalla tehokkaita ja innovatiivisiä ratkaisuja tuotteen valmistamiseksi

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Vastuullisuusarviointi M&A hankkeiden evaluoinnissa ja due diligence prosessissa

Vastuullisuusarviointi M&A hankkeiden evaluoinnissa ja due diligence prosessissa Petri Castrén CFO, Kemira DIF Directors Institute of Finland Tietopankkiaamiainen 30.5.2016 Vastuullisuusarviointi M&A hankkeiden evaluoinnissa ja due diligence prosessissa The first choice in chemistry

Lisätiedot

16. Allocation Models

16. Allocation Models 16. Allocation Models Juha Saloheimo 17.1.27 S steemianalsin Optimointiopin seminaari - Sks 27 Content Introduction Overall Efficienc with common prices and costs Cost Efficienc S steemianalsin Revenue

Lisätiedot

Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik

Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik Maisteriohjelma Building Technology, Rakennustekniikka, Byggteknik Yhteiset Syventävät Vapaasti valittavat Diplomityö 30 op Pääaine

Lisätiedot

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 Jukka Kääriäinen 18.11.2015 VTT, Kaitoväylä 1, Oulu Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 - seminaari Teollinen

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN

03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN 78 03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN Wheels and tyres are heavy. Their handling may involve heavy lifting at the workshop. We have developed a logical ergonomic method for transporting wheels. The focus here is our

Lisätiedot

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish)

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process research project 10/2007 2/2009 (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction

Lisätiedot

Aalto Service Factory

Aalto Service Factory 12/11/14 Service Factory and Business Collaboration Minna-Kaarina Forssén, D.Sc. (Eng.) Business Collaboration Manager Key strategic goal of Service Factory Promote multidisciplinary collaboration and

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN POSTI GROUP CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN TIINA KATTILAKOSKI POSTIN TALOUDEN SUUNNITTELU Mistä lähdettiin liikkeelle? Ennustaminen painottui vuosisuunnitteluun

Lisätiedot

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4. SCIENTIX - LUMA-opettajien verkkoportaalista t uusia ideoita opetukseen M ij P ll i Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.2015 Mitä ajatuksia herättävät nämä yhdistelmät: Opettaja

Lisätiedot

Metal 3D. manufacturing. Kimmo K. Mäkelä Post doctoral researcher

Metal 3D. manufacturing. Kimmo K. Mäkelä Post doctoral researcher Metal 3D manufacturing Kimmo K. Mäkelä Post doctoral researcher 02.11.2016 Collaboration! 2 Oulun yliopisto Definition - What does Additive Manufacturing mean? Additive manufacturing is a manufacturing

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

Kuulumisia litium - provinssista. Kittilä 6.6.2013 Olle Siren Toimitusjohtaja Keliber Oy

Kuulumisia litium - provinssista. Kittilä 6.6.2013 Olle Siren Toimitusjohtaja Keliber Oy Kuulumisia litium - provinssista Kittilä 6.6.2013 Olle Siren Toimitusjohtaja Keliber Oy Disclaimer This document has been used by Keliber Oy during an oral presentation. Therefore, this document is incomplete

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Ideasta projektiksi - kumppanuushankkeen suunnittelun lähtökohdat Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Erasmus+ -ohjelman hakuneuvonta ammatillisen koulutuksen kumppanuushanketta

Lisätiedot

Mitä meneillään FinBraTechissa?

Mitä meneillään FinBraTechissa? www.tuas.fi Mistä on kyse? Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Turun kaupungin rahoittamassa FinBraTechhankkeessa (2014-2016) käynnistetään teknologiateollisuutta ja erityisesti merialoja palveleva yksikkö

Lisätiedot

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT)

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT) Poistuvat kurssit ja korvaavuudet 2016-2017 (RRT ja YYT) Rakenne- ja rakennustuotantotekniikka Rak-43.3001 Rakennuksen rungon suunnittelu I CIV-E1030 Fundamentals of Structural Design Rak-43.3111 Prestressed

Lisätiedot

Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area

Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area Paavo Moilanen Introduction & Background Metropolitan Area Council asked 2005: What is good land use for the transport systems plan? At first a literature

Lisätiedot

WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing. 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi

WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing. 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi Background info STOK: development center for technology related to building automation

Lisätiedot

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Puhe ja kieli, 27:4, 141 147 (2007) 3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Soile Loukusa, Oulun yliopisto, suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitos & University

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot