KUUMAT LIIKENNEHANKKEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUUMAT LIIKENNEHANKKEET"

Transkriptio

1 KUUMAT LIIKENNEHANKKEET 1) MAANKÄYTÖN KEHITTÄMISTÄ TUKEVAT TIE- JA KATUHANKKEET JÄÄMÄSSÄ KUHA-RAHOITUKSEN ULKOPUOLELLE Valtio rahoittaa MAL-aiesopimuksen mukaan KUHA-hankkeita eli pieniä kustannustehokkaita liikenneverkon kehittämistoimia vuosien 2014 ja 2015 aikana Helsingin seudulla 15 miljoonalla eurolla. Liikennepoliittisen selonteon mukainen KUHA-rahoitus suunnataan joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen. Näin ollen KUUMA-kuntien kannalta erittäin tärkeät maankäytön kehittämistä tukevat kärkihankkeet jäävät tämän rahoituksen ulkopuolelle. KUUMA-kärkihankkeita vuosina ovat 1. Mt 132 Klaukkalantien parantaminen (Kirkkotien ja Koskitien liittymät), Nurmijärvi: toteutusvalmius 2013, kustannusarvio 1 M 2. Poikkitien (mt 145) parantaminen, Järvenpää: toteutus ajoittuisi vuosille , kustannusarvio 15,2 M 3. Keravantien (mt 148) parantaminen (Lahdentie-Saviontie), Kerava: toteutus ajoittuisi vuosille , kustannusarvio 18 M. 4. Koskenmäen kiertoliittymän laajentaminen (Kt 45), Tuusula: toteutusvalmius 2014, kustannusarvio 3,2 M. Kärkihankkeet sijaitsevat maantieverkolla alueilla, jonne perustienpidon rahoitus ei ole pitkään aikaan ulottunut. Samaan aikaan on siis sekä vanhan tieverkon korjausvelkaa että uuden maankäytön kehittämisestä johtuvia tarpeita. Hankkeiden rahoitus etenee nyt kuntien ja ELY-keskuksen kahdenvälisten keskustelujen kautta. Valtion rahoitusosuus jäänee useassa tapauksessa selvästi alkuperäistä ajatusta alhaisemmaksi, mikäli hankkeita halutaan toteuttaa suunnitellussa aikataulussa. Koko KUHA-toimenpidekokonaisuuden rahoittaminen olisi tuonut selkeyttä näiden KUUMA - kuntien kannalta taloudellisesti merkittävien hankkeiden suunnittelun ja toteutuksen ajoittamiseen. 2) PASILA-RIIHIMÄKI RATAOSUUDEN VÄLITYSKYKYÄ NOSTETTAVA VIIVEITTÄ Liikenneviraston teettämä yleissuunnitelma Pasila-Riihimäki rataosuuden liikenteen välityskyvyn nostamisesta on parhaillaan kunnissa lausunnoilla. Suunnitelma kattaa rataosuuden parantamisen ensimmäisen vaiheen, jossa toteutetaan lisäraiteita Keravalla, Järvenpäässä sekä Hyvinkään ja Riihimäen välillä. Lisäksi suunnitelmaan sisältyy mm. vaihdejärjestelyjen parannuksia Tikkurilan ja Riihimäen välillä. Radan kapasiteetti ja rataliikenteen häiriökestävyys heijastuu suoraan kuntien houkuttavuuteen. Radan parantamisprosessin mahdolliset viiveet vaikuttavat vahingollisesti rataan suoraan

2 tukeutuvien kuntien useisiin infrastruktuurihankkeisiin sekä asuinalueiden ja työpaikka-alueiden kehittämiseen. Pääradan kapasiteetin lisäys sekä sen myötä liikennetarjonnan lisäys on yksi KUUMA-kuntien kärkihankkeista. Hanke on liikenteellisesti tärkeä ja merkityksellinen myös valtakunnallisesti. 3) KLAUKKALAN OHIKULKUTIE ASUNTOTUOTANNON EDELLYTYS NURMIJÄRVELLÄ MAL-aiesopimuksen mukainen asuntotuotanto Nurmijärvellä tarvitsee ehdottomasti Klaukkalan ohikulkutien toteuttamisen. Klaukkalan kasvulle ei ole edellytyksiä ilman ohikulkutietä, koska nykyinen liikenneverkko ei sitä mahdollista. Nykyisen vt3:n Klaukkalantien liittymän liikennemäärä on nyt ajoneuvoa vuorokaudessa. Liittymä ruuhkautuu aamulla ja illalla vaarantaen liikenteen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden. Yleissuunnitelmassa tehtyjen liikenne-ennusteiden mukaan ohikulkutien liittymän kohdalla liikennemäärä vuonna 2040 on ajoneuvoa ja nykyisen Klaukkalantien liittymän kohdalla ajoneuvoa. Ohikulkutien yleissuunnitelma on ollut kesäkuussa 2012 nähtävillä. Nurmijärven kunnan valtuusto antoi siitä lausuntonsa elokuussa 2012 ja suunnitelma valmistellaan hyväksymiskäsittelyyn syksyn 2012 aikana. Yleissuunnitelman mukaan ohikulkutien kustannusarvio on noin 42,5 milj. euroa. 4) HYRYLÄÄN ITÄINEN OHIKULKUTIE Hyrylän ydinkeskustan yleissuunnittelua tehdään Rykmentinpuiston asemakaavatyön sekä nykyisen keskustan kaavarunkotöiden kautta. Liikennetarkastelut osoittavat tässä vaiheessa keskustan läpi kulkevan mt 145:den (Tuusulanväylä) liikennemäärien kasvavan n ajoneuvoon ja kt 45:den (Tuusulanväylä) liikennemäärä Hyrylän eteläisen kiertoliittymän eteläpuolella n ajoneuvoon vuorokaudessa ilman Hyrylän itäistä ohikulkutietä Rykmentinpuiston ja keskustan kehittämisen toteutuessa suunnitellulla tavalla. Ohikulkutie on edellytys sille, että keskustan maankäytön kehitetään suunnitellussa mittakaavassa ja maantieratkaisut voidaan toteuttaa paremmin paikallista maankäyttöä palvelevina. Hyrylän itäisen ohikulkutien kokonaisuuden kustannusarvio on noin 60 milj. euroa. Hankkeen viimeiset vaiheet on kuitenkin ajoitettu vasta vuosille Ennen vuotta 2020 tarpeellisiksi katsottujen toteutusvaiheiden kustannusarvio on noin 40 milj. euroa. Yleissuunnitelma nykyisen Tuusulan itäväylän jatkamisesta Järvenpääntielle on laadittu Liikenneviraston 2010 tekemästä suunnitelman hyväksymispäätöksestä on valitettu KHO:een.

3 KUHA-HANKKEISTA TARKEMMIN Metropolialueen KUHA-hankekokonaisuus on Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmantyön erittäin myönteinen tulos. Metropolialueen KUHA -hankekokonaisuus toteutetaan vuosittain toistuvana prosessina. Hankekokonaisuuden toteutumista ohjaa hallituksen liikennepoliittinen selonteko ja MAL -aiesopimus. Vuonna 2011 ohjelmoitiin KUHA-hankkeet vuosille Työssä muodostettiin seuraavat toimenpidekokonaisuudet: 1) kävelyn ja pyöräilyn infrastruktuuri 2) älyliikenteen infrastruktuuri 3) liityntäpysäköinti ja liityntäyhteydet 4) bussiliikenteen toimivuuden turvaaminen 5) liikenneturvallisuuden erillishankkeet 6) meluntorjunnan erillishankkeet 7) tavaraliikenteen toimivuuden turvaaminen 8) maankäytön kehittämistä tukevat tie- ja katuhankkeet 9) raideliikenteen pienet kehittämistoimenpiteet. Liikennepoliittisen selonteon ja MAL-aiesopimuksen linjausten sekä rahoituksesta tehtyjen päätösten vuoksi MAL -rahoituksen kautta voidaan rahoittaa seuraavia KUHA - toimenpidekokonaisuuksia: - kävelyn ja pyöräilyn infrastruktuuri - älyliikenteen infrastruktuuri (osa hankkeista) - liityntäpysäköinti ja liityntäyhteydet - bussiliikenteen toimivuuden turvaaminen - raideliikenteen pienet kehittämistoimenpiteet. Valtion rahoituksen edellytyksenä on, että kunnat rahoittavat toimia samalla osuudella. KUUMA-kunnat ovat nostaneet KUHA-hankkeet yhdeksi alueen kärkihankkeista. Kävelyn ja pyöräilyn infrastruktuuri Kävelyn ja pyöräilyn infrastruktuurin kehittäminen on hankekokonaisuus, joka on mukana niiden KUHA toteuttamisohjelmassa vuosille ajoittuvien hankkeiden joukossa, joille ohjataan MAL rahoitusta. Otsikon alla on 11 hanketta, joista 7 sijoittuu KUUMA kuntien alueelle. Hankkeet ovat tärkeitä, koska ne täydentävät alueella olevia selviä kevyen liikenteen verkon puutteita. Väyläverkostoon jää kuitenkin edelleen aukkoja, joita paikkaavien hankkeiden edistämistä jatketaan mm. KUHA ohjelmointikierroksilla. Mt kevyen liikenteen väylä välillä mt 170 Ingman, Sipoo. Aloitus vuonna 2013, toteutuu ELY:n kunnan ja yksityisen osapuolen yhteistyönä Mt 1456, Vähänummi Kellokoski, kevyen liikenteen väylä, Järvenpää-Tuusula. Aloitus vuonna 2014, ELY-keskus toteuttaa. Mt 1131, Haapajärvi Veikkola, Kirkkonummi, kevyen liikenteen väylä. Aloitus vuonna 2014, toteutuu Kirkkonummen ja ELY-keskuksen yhteishankkeena.

4 Mt 170, kevyen liikenteen väylä välillä Hangelby Box, Sipoo. Aloitus vuonna 2015, ELYkeskus toteuttaa. Mt 1130, Lapinkylän kevyen liikenteen väylä välillä Paloasema mt 1131, Kirkkonummi. Aloitus vuonna 2015, toteutuu Kirkkonummen ja ELY-keskuksen yhteishankkeena. Mt 120, Oikopolun alikulkukäytävä, Vihti. Aloitus vuonna 2015, ELY-keskus toteuttaa. Mt 1311 Nurmijärvi Rajamäki jkp-tie, Nurmijärvi. Aloitus vuonna 2016, toteutuu Nurmijärven ja ELY-keskuksen yhteishankkeena. Liityntäpysäköinnin kehittäminen Liityntäpysäköinnin ja liityntäyhteyksien kehittäminen on hankekokonaisuus, joka edelleen on mukana niiden KUHA toteuttamisohjelmassa vuosille sijoittuvien hankkeiden joukossa, joille ohjataan MAL rahoitusta. Otsikon alla on 23 hanketta, joista 18 sijoittuu KUUMA kuntien alueelle. Ajankohtaisia hankkeita tällä hetkellä on useita: Klaukkalan linja-autoaseman liityntäpysäköinti, Nurrmijärvi. Kunta toteuttaa, toteutuu vaiheittain alkaen 2012 Bergan liityntäpysäköintialue, kt 45, Tuusula. Kunta ja ELY toteuttavat yhdessä, toteutetaan Kirkkonummen rautatieasema. Kunta ja Liikennevirasto toteuttavat yhdessä, toteutuu useassa osassa vuosina Vuodelle 2014 tai sen jälkeen ajoittuvia kohteita ovat: Järvenpään rautatieasema ja linja-autoasema, liityntäpysäköinti I-vaihe (Järvenpää & Liikennevirasto) Huhmari (mt 110) liityntäpysäköinnin laajentaminen, Vihti (Vihti & ELY) Kyrölän rautatieaseman liityntäpysäköinti I-vaihe (Järvenpää & Liikennevirasto) Nurmijärven kirkonkylän linja-autoaseman liityntäpysäköinti (Nurmijärvi) Mäntsälän rautatieaseman liityntäpysäköinti (Mäntsälä) Liityntäpysäköinnin viitoituksen järjestäminen (ELY & Liikennevirasto & kunnat) Keravan rautatieaseman liityntäpysäköinti (Kerava & Liikennevirasto) Tolsan rautatieaseman liityntäpysäköinti (Kirkkonummi & Liikennevirasto) Hyvinkään rautatieaseman liityntäpysäköinti, I-vaihe (Hyvinkää & Liikennevirasto) Hyrylän linja-autoaseman liityntäpysäköinti (Tuusula) Riihikallion bussipysäkki (Kt 45), liityntäpysäköinti (Tuusula) Nummelan linja-autoaseman liityntäpysäköinti (Vihti) Jorvaksen rautatieaseman liityntäpysäköinti (Kirkkonummi & Liikennevirasto) Bussiliikenteen toimivuuden turvaaminen Bussiliikenteen toimivuuden turvaaminen on hankekokonaisuus, joka on mukana niiden KUHA toteuttamisohjelmassa vuosille sijoittuvien hankkeiden joukossa, joille ohjataan MAL rahoitusta. Otsikon alla on 10 hanketta, joista 2 sijoittuu KUUMA kuntien alueelle. KUUMA kuntien kannalta työmatkalaisia palvelevan bussiliikenteen merkittävimmät sujuvuusongelmat sijoittuva kuitenkin Helsingin alueelle ja säteittäisille pääväylille.

5 Vt 4/mt 148, pysäkit eritasoliittymään, Kerava. Aloitus vuonna 2014, ELY-keskus toteuttaa. Vt 3, Nurmijärven tiehaaran pikavuoropysäkkiparin parantaminen, Nurmijärvi. Aloitus vuonna 2014, ELY-keskus toteuttaa. Hankekokonaisuudessa on myös viisi hanketta, jotka sijoittuvat Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan, ja joilla on säteittäiseen linja-autoliikenteeseen liittyviä vaikutuksia: Mannerheimintien joukkoliikennekokonaisuus (pysäkki-, kaista- ja liikennevalojärjestelyt), Helsinki Vihdintie (mt 120) parantaminen välillä Haaga-Kehä III, 1. vaihe, Helsinki, Vantaa Vt 3 pysäkkien parantaminen (Kalannintie, Vetotie, Vetokuja, Mätäoja), Vantaa Vt 3 Klaukkalan tienhaaran pikavuoropysäkkien parantaminen, Vantaa Vt 1 Tuomarila-Nihtisilta, bussi- ja tavaraliikenteen lisäkaistat, Espoo, Kauniainen Liikenneturvallisuuden erillishankkeet Liikenneturvallisuuden erillishankkeet on hankekokonaisuus, joka ei ole saamassa MAL rahoitusta. Hankkeiden toteutuminen jää ELY keskuksen ja kuntien rahoituksen varaan. KUHA listalla otsikon alla on 18 hanketta, joista KUUMA kuntien alueelle kokonaan tai osittain sijoittuu 10. Hankkeet ovat pitkälti maanteiden hankkeita ja ELY:n vastuulla. Liikenneturvallisuuden erillishankkeiden lisäksi mm. kävelyn ja pyöräilyn infrahankkeet kohentavat liikenneturvallisuutta KUUMA kuntien alueella. Hankkeista seitsemän on tievalaistushankkeita, jotka eivät ole toistaiseksi edenneet: Vt 3 väli Luhtaanmäen eritaso Klaukkalan ohikulkutie, Nurmijärvi Vt 4 väli Kerava Järvenpää Vt 3 väli vt25-mt143, Hyvinkää Vt 4 väli Järvenpää vt 25, Mäntsälä Vt 4 väli vt 25 Orimattilan raja, Mäntsälä Vt 3 väli mt 132 mt 1311, Nurmijärvi Vt 3 väli mt 1311 vt 25, Nurmijärvi Hankkeissa on 3 muuta hanketta: Vt 4 Keravan eritasoliittymän parantaminen, ramppien liikennevalot. Tiesuunnitelma on laadittu. Vt 4 väli Korso Järvenpää, riista-aita. Hanke ei ole edennyt Mt 148 Brobölentien liittymän parantaminen. Sipoon ja ELY:n yhteishanke. Meluntorjunnan erillishankkeet Meluntorjunnan erillishankkeet on hankekokonaisuus, joka ei ole saamassa MAL rahoitusta. Hankkeiden toteutuminen jää ELY keskuksen ja kuntien rahoituksen varaan. KUHA listalla otsikon alla on 5 hanketta, joista yksi sijoittuu KUUMA kuntien alueelle. Tämä vt 1:lle sijoittuva Veikkolan taajaman melusuojaus, edellyttäisi nopeasti toimenpiteitä sillä apulaisoikeuskansleri on huomauttanut ELY:ä ja Kirkkonummen kuntaa hankkeen viivästymisestä.

6 Tavaraliikenteen toimivuuden turvaaminen Tavaraliikenteen toimivuuden turvaaminen on hankekokonaisuus, joka ei ole saamassa MAL rahoitusta. Hankkeiden toteutuminen jää ELY keskuksen ja kuntien rahoituksen varaan. KUHA listalla otsikon alla on kaksi hanketta, joista toinen sijoittuu KUUMA kuntien alueelle. Tämä Hyvinkäälle sijoittuva MT 143-mt 2850 kiertoliittymän rakentaminen sisältyy Uudenmaan ELY keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmaan vuosille Maankäytön kehittämistä tukevat tie- ja katuhankkeet KUUMA kuntien kannalta oleelliset hankkeet on todettu muistion alussa KUHA hankkeiden yleisen esittelyn yhteydessä. KUUMA alueelle sijoittuville hankkeille on yhteistä se, että niide toteutumatta jääminen tai siirtyminen on pullonkaula liikenteelle sekä maankäytön kehittämiselle KUUMA -kunnissa. Hankkeet sijoittuvat seudullisen liikenteen väylille, joten toteutukselta vaadittava taso tekee niistä paikallisessa mittakaavassa arvokkaita. Hankkeista arvokkaimpien kustannusarviot ovat yli 15 M. Hankkeiden luonteen vuoksi kustannuksista huomattava osa tulisi saada valtion rahoituksena. Raideliikenteen pienet kehittämistoimenpiteet Raideliikenteen pienet kehittämistoimenpiteet on hankekokonaisuus, joka on mukana niiden KU- HA toteuttamisohjelmassa vuosille sijoittuvien hankkeiden joukossa, joille ohjataan MAL rahoitusta. Otsikon alla on 9 hanketta, joista 5 sijoittuu KUUMA kuntien alueelle. Hankkeet parantavat raideliikenteen käytettävyyttä ja vähentävät häiriöherkkyyttä. Rantaradan laitteistouusinnat vikaantumishäiriöiden poistamiseksi, Helsinki, Espoo, Kirkkonummi. Aloitus vuonna Liikennevirasto toteuttaa. Tolsan rautatieliikennepaikan parantaminen, Kirkkonummi. Aloitus vuonna 2016, Liikenneviraston ja Kirkkonummen yhteishanke Hanalan liikennepaikan vaihdekujan ja raiteenvaihtopaikan rakentaminen, Vantaa, Kerava. Aloitus vuonna Liikennevirasto toteuttaa. Uusi raideyhteys, raiteet 301 ja 302, Hyvinkää. Aloitus vuonna Liikennevirasto toteuttaa. Jorvaksen rautatieliikennepaikan parantaminen, Kirkkonummi. Aloitus vuonna 2016, Liikenneviraston ja Kirkkonummen yhteishanke

7 JOUKKOLIIKENTEEN AJANKOHTAISET ASIAT Uudenmaan ELY keskus on toimivaltainen viranomainen Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Vihdin linja-autoliikenteen osalta. HSL toimii Kirkkonummen, Keravan ja Sipoon osalta kuntien toimivaltaisena viranomaisena. Hyvinkää toimii kaupungin alueen liikenteessä toimivaltaisena viranomaisena. Uudenmaan ELY-keskuksen ja KUUMA kuntien alueella liikennöivien liikennöitsijöiden väliset siirtymäajan sopimukset päättyvät vuosina Toimivaltainen viranomainen päättää, miten joukkoliikenne sen toimivalta-alueella järjestetään siirtymäajan jälkeen. Lisäksi toimivaltaisen viranomaisen on uuden joukkoliikennelain mukaan määritettävä toimivalta-alueensa palvelutaso. Palvelutasomäärittelyä on tehty vuoden 2011 aikana valmistuneissa selvityksissä, joissa kuvataan Länsi-, Keski- ja Itä-Uudenmaan joukkoliikenteen tavoitteellinen palvelutaso vuoden 2016 loppuun asti. Tämän jälkeen Uudenmaan ELY keskuksen pitää päättää miten liikenne järjestetään siirtymäajan jälkeen. ELY keskus on tehnyt päätöksen järjestää joukkoliikenne palvelusopimusasetuksen (PSA) mukaisesti. Päätös koskee liikennettä, jossa markkinaehtoisesti syntyvän liikenteen palvelua ei voida pitää riittävänä palvelutasomäärittelyn mukaisen palvelutason saavuttamiseksi. PSA liikenteessä järjestämistapoina käytössä ovat käytännössä käyttöoikeussopimusmalli sekä tilaaja tuottaja malli. Nurmijärven ja Porvoon suuntien linja-autoliikenteen järjestämismalleista on käynnissä selvitys, joka on valmistumassa lokakuussa. Tietojemme mukaan selvityksessä ollaan päätymässä käyttöoikeussopimuksen kannalle järjestämismallin valinnassa. Valittavaa mallia on tarkoitus soveltaa muihin kehyskuntiin tämän jälkeen Uudessa järjestelmässä kustannukset jakautuvat ELY:n ja kohdekunnan tai tai kuntien välille. On oletettavaa ja todennäköistäkin, että menettely yhdessä palvelutasotavoitteiden toteuttamispyrkimysten kanssa lisää kuntien joukkoliikennekustannuksia. Jotta kustannusmuutos pysyisi kohtuullisena ja itse palveluun liittyvien tavoitteita saavuttaminen olisi realistista, joukkoliikenteen valtionapua kunnille pitäisi pystyä lisäämään. Lisätietoja: Tuusula Kunnanjohtaja Hannu Joensivu, puh Kuntakehitysjohtaja Hannu Haukkasalo, puh Nurmijärvi Kunnanjohtaja Kimmo Behm, puh Kehitysjohtaja Aarno Kononen, puh KUUMA-seutu Yhteistyöjohtaja Johanna Viita, KUUMA-seutu, puh

Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimus v. 2012-2016. Seurantaraportti 2014

Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimus v. 2012-2016. Seurantaraportti 2014 Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimus v. 2012-2016 Seurantaraportti 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Aiesopimuksen edistyminen kokonaisuutena 5 3. Aiesopimukseen sisältyvien tehtävien edistyminen

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA 2012 Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA Pirkanmaan

Lisätiedot

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely marraskuu 2013 Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS

VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS Pirkanmaan ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus Forssan kaupunki, Jokioisten kunta ja Tammelan kunta ALKUSANAT Työn tarkoituksena on ollut laatia

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

VIITE Päijät Hämeen liiton lausuntopyyntö maakuntakaavan 2014 luonnosaineistosta

VIITE Päijät Hämeen liiton lausuntopyyntö maakuntakaavan 2014 luonnosaineistosta LAUSUNTO 2012 09 19 Tieokas Markku Sakari Meriluoto Onnenlaakso Puutarhatie 24 A 18 FIN 16100 UUSIKYLÄ m. 045 651 9808 markku.meriluoto@ti eokas.fi www.tieokas.fi Y tunnus 1516503 5 Alv.rek. VIITE Päijät

Lisätiedot

PIEKSÄMÄKI SAVONLINNA PARIKKALA- HENKILÖJUNALIIKENTEEN KEHITTÄMISSELVITYS

PIEKSÄMÄKI SAVONLINNA PARIKKALA- HENKILÖJUNALIIKENTEEN KEHITTÄMISSELVITYS N OPEAT I TÄRADAT PIEKSÄMÄKI SAVONLINNA PARIKKALA- HENKILÖJUNALIIKENTEEN KEHITTÄMISSELVITYS TEKNINEN MUISTIO HENKILÖJUNALIIKENTEEN PALAUTTAMISEN EDELLYTYKSISTÄ, 3.1.2011 2 Alkusanat Pieksämäki Savonlinna-rataosuuden

Lisätiedot

BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS

BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS 21.12.2012 3 2 LIIKENNE-ENNUSTEET 2.1 Maankäytön mitoitus Keski-Sipoon maankäyttö Maantie 148:n liikenneselvityksessä käytettyjä Nikkilän

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 Liikennejärjestelmätyöryhmä 23.5.2012 Kuntajohtajakokous 8.6.2012 Seutuhallitus 27.6.2012 Maanmittauslaitos, lupa nro 293/MML/12 Pohjakartta

Lisätiedot

nro Lausunto Sisältö Vastine Vaikutus toimintasuunnitelmaan

nro Lausunto Sisältö Vastine Vaikutus toimintasuunnitelmaan 10.7.2008 1 (14) VASTINEET MELUNTORJUNNAN TOIMINTASUUNNITELMAN KIRJALLISIIN PALAUTTEISIIN JA LAUSUNTOIHIN LAUSUNNOT nro Lausunto Sisältö Vastine Vaikutus toimintasuunnitelmaan 1. YTV Toimintasuunnitelmaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava YK HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.08.2014 1 SUUNNITTELUALUE / SIJAINTI... 2 2 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 2 3. TAVOITTEET

Lisätiedot

LIIKENNEVERKKO JA KANSANTALOUS

LIIKENNEVERKKO JA KANSANTALOUS PTT raportteja 249 PTT Reports 249 LIIKENNEVERKKO JA KANSANTALOUS Suomi Ruotsi vertailua Pasi Holm Jyri Hietala Valtteri Härmälä Helsinki 2015 Pellervon taloustutkimus PTT Eerikinkatu 28 A 00180 Helsinki

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiehankkeiden arviointiohje

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiehankkeiden arviointiohje 13 2013 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA tä Liikenneviraston ohjeita 13/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Markku Nummelin Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Hämeen tiepiiri, Hämeen liitto, Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan kunta 2007 Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Selvitys Hämeen tiepiiri, Hämeen

Lisätiedot

JOUKKOLIIKENNESTRATEGIA ELI TARINA TUUSULAN JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISESTÄ 17.2.2015

JOUKKOLIIKENNESTRATEGIA ELI TARINA TUUSULAN JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISESTÄ 17.2.2015 JOUKKOLIIKENNESTRATEGIA ELI TARINA TUUSULAN JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISESTÄ 17.2.2015 1 JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHTANA OVAT KUNNAN ARVOT, STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT, KEINOT NIIDEN SAAVUTTAMISEKSI

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros Muistio Sipoon Boxin kylätaajaman osayleiskaava Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Pöyry Environment Oy LIITE 6 PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus 0196118-8

Lisätiedot

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE Päijät-Hämeen liitto Kymenlaakson liitto Hollola Lahti Nastola Iitti Kouvola ESIPUHE Valtatien 12 kehittäminen Lahden ja Kouvolan

Lisätiedot

Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen

Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen Julkaisulupa:03042 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus PL 233 40101 JYVÄSKYLÄ Puhelinvaihde (014) 624 211 Jyväskylän kevyen

Lisätiedot

Focus-liikekeskuksen asemakaava

Focus-liikekeskuksen asemakaava 1/12 Focus-liikekeskuksen asemakaava VASTINEET OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA ANNETTUIHIHN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN VASTINEET 9.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.9.2014 Lausunto

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys

Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajonoongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta Nuijamaa Esiselvitys Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajono-ongelman lieventämien välillä

Lisätiedot

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Helsingin kaupunki Talous- ja

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua?

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? HELSINGIN YLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:1

Lisätiedot

Väestö- ja palvelutarveanalyysi vuosille 2015 ja 2025 sekä selvitys palveluverkon kattavuudesta (169/2007, Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta)

Väestö- ja palvelutarveanalyysi vuosille 2015 ja 2025 sekä selvitys palveluverkon kattavuudesta (169/2007, Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta) Kiinteistöryhmä Palveluverkkosuunnitelma 23.5.2007 1 (35) Väestö- ja palvelutarveanalyysi vuosille 2015 ja 2025 sekä selvitys palveluverkon kattavuudesta (169/2007, Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta)

Lisätiedot

Aiesopimusehdotus 26.11.2010, hyv. sh 30.11.2010

Aiesopimusehdotus 26.11.2010, hyv. sh 30.11.2010 1 2 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN JA VALTION VÄLINEN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS 1. LÄHTÖKOHTA Aiesopimuksen lähtökohtana on valtioneuvoston 12.11.2009 hyväksymä selonteko kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta.

Lisätiedot

Pisara-rata Yleissuunnitelman tiivistelmä

Pisara-rata Yleissuunnitelman tiivistelmä 20 Pasila alppila töölö hakaniemi keskusta Pisara-rata Yleissuunnitelman tiivistelmä Yleissuunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointi Liikennevirasto Helsingin kaupunki Pisara-rata Yleissuunnitelman

Lisätiedot

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 Kylärakenneohjelma Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 SISÄLTÖ 1. LÄHTÖKOHDAT... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN TARKOITUS... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN OVAT RAKENTANEET VALTUUTETUT JA KYLIEN ASUKKAAT... 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi

liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi 2 2014 liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi Valtatien 20 Oulu Korvenkylähankkeen jälkiarviointi Liikenneviraston suunnitelmia 2/2014 Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland Turku Lieto selvitys valtatien 10 linjausvaihtoehdoista liedossa Valtatie 10 toimii Turun seudulla pitkämatkaisen ja seudullisen liikenteen välittäjänä. Se on Varsinais- Suomen ja Hämeen keskusten välinen

Lisätiedot