TIETOKANNAN HALLINTAJÄRJESTELMÄN VALINNASTA JA VALITUN TUOTE- /TOIMITTAJAJOUKON HALLINNASTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETOKANNAN HALLINTAJÄRJESTELMÄN VALINNASTA JA VALITUN TUOTE- /TOIMITTAJAJOUKON HALLINNASTA"

Transkriptio

1 TIETOKANNAN HALLINTAJÄRJESTELMÄN VALINNASTA JA VALITUN TUOTE- /TOIMITTAJAJOUKON HALLINNASTA Ari Kuusion esitys DB2 YTR:ssä

2 Esitykseni sisältö Esittely Miksi valintaan ja hallintaan kannattaa panostaa? Tuotteita ja toimittajia katsaus historiaan Mitä hankitaan: Käyttöoikeus ohjelmaan & tuki Tietokannan hallintajärjestelmien kustannukset ja hyödyt Tutkimuksestani: Tietokannan hallintajärjestelmävalikoiman hallinta Kyselytutkimus hallintaan liittyvistä ongelmista Keskustelua aiheesta: Q/A Esityksessäni käyttämäni viitteet 2

3 Esittely Verohallinto : Tekniset tietokantatehtävät & koulutus TeliaSonera Finland 1999-> Tekniset ja etenkin hallinnolliset tietokantatehtävät, toiminnan kehitys, sopimusasiat ym. Jatko-opiskelija(työn ohessa), Jyväskylän yliopisto >, Teen Jyväskylän yliopiston Informaatio-teknologian tiedekunnassa väitöskirjaa Tietokannan hallintajärjestelmävalikoiman hallinnasta asiakasnäkökulmasta. 3

4 Johdanto miksi tietokannan hallintajärjestelmän valintaan ja valitun tuotejoukon hallintaan kannattaa panostaa? Tietokannan hallintajärjestelmien rooli on usein hyvin kriittinen organisaation tietojärjestelmissä Tietokannan hallintajärjestelmät tuki- ym. maksuineen ovat erittäin kalliita (palaan kulurakenteeseen myöhemmin esityksessäni). Organisaatiot tekivät ensimmäiset linjavalinnat tietokannoista 1980 luvulla luvun jälkeen niin tietotekniikassa (mukaan lukien tietokannat), organisaatioissa ja organisaatioiden toimintaympäristössä on tapahtunut valtavia muutoksia. Muutoksia on tapahtunut myös tuotteisiin liittyvissä palveluissa. Näistä syistä on syytä arvioida, palveleeko valittu tuotejoukko edelleen organisaation nykyisiä ja tulevia tarpeita. Tietokannan hallintajärjestelmävalikoiman hallinta valinta- ja arviointikysymyksineen on luonteeltaan stokastinen eli epävarmuustekijöitä sisältävä monitavoitteinen päätöksentekoongelma. Tällainen ongelma on liian monimutkainen käsiteltäväksi vapaamuotoisesti (Keeney 1982). Tämän haastavan ongelman tueksi ei ole saatavilla kokonaisvaltaista, akateemiset kriteerit täyttävää materiaalia. Näistä syistä olen päätynyt tutkimaan tietokannan hallintajärjestelmäportfolion hallintaa. 4

5 Tuotteita/toimittajia historiallisesta näkökulmasta 1/2 Käytetyt lähteet: Elmasri & Navathe (1994), Gilliam (2004), Codd (1970), Stonebraker (1980), Jones (2003), Jacobs (2003) 1961 IDS (Integrated Data Store) Ensimmäinen tietokannan hallintajärjestelmä Pohjautui verkkomalliin 1968 IMS (Information Management System) IBM:n ensimmäinen tietokannan hallintajärjestelmä Pohjautuu hierarkiseen malliin 1970 IBM:n tutkija Codd julkaisi kehittämänsä relaatiomallin kuvauksen: "A relational model of data for large shared data banks " ei kaupallinen INGRES Stonbraker, Held, Wong ja Kreps kehittivät projektissaan ei kaupallisen INGRES - tietokannan hallintajärjestelmän Pohjautui relaatiomalliin 1979 Oracle 2.0 Ensimmäinen kaupallinen relaatiopohjainen tietokanta Katsottiin, että kaupallisesti versionumero 2.0 olisi parempi kuin 1.0! 5

6 Tuotteita/toimittajia historiallisesta näkökulmasta 2/2 Käytetyt lähteet: Elmasri & Navathe (1994), Gilliam (2004), Codd (1970), Stonebraker (1980), Jones (2003), Jacobs (2003) luku: Tietokannan hallintajärjestelmien läpimurto organisaatioissa kaupallisten tuotteiden yleistyminen 1983 DB2 (Database2) IBM:ltä relaatiopohjainen tietokannan hallintajärjestelmä pohjana IBM:n System R projekti ja siitä 1982 julkaistu SQL/DS tuote 1980 luvun lopulla Sybase ja Microsoft alkoivat kehittämään omia relaatiopohjaisia tietokannan hallintajärjestelmiään Sybasella tuotevalikoimassa nykyisin mm. Sybase Adaptive Server Enterprise (ASE) Sybasen tuote oli pohjana Microsoftin SQL Serverille luku: Oliokannat ja Olio/relaatio -kannat edelleen 80% tietokannoista on relaatiopohjaisia 2005: Myynniltään suurimmat (aakkosjärjestyksessä): DB2 (IBM) ja Oracle (Oracle) 6

7 Mitä hankitaan? Ohjelmistolisenssi Käyttöoikeus tietokannan hallintajärjestelmään Jatkuva Määräaikainen Tuki Special Price - only for You! DB2 7

8 Ohjelmistolisenssi Tuotteen käyttölupa Tarvitaan aina (pelkkä asennusmedia tai ladattu ohjelmakoodi ei riitä) Ostettaessa 3. osapuolen kautta, varmista myyjän jälleenmyyntioikeus Lisenssienhallinta: Säilytä kaikki lisensointidokumentit huolella Eri lisensointimallit vaihtelevat toimittaja-/tuotekohtaisesti, esim. määräaikaiset lisenssit prosessoripohjaiset lisensointimallit käyttäjäkohtaiset lisensointimallit Vaihtelu serveriympäristön koon mukaan: hintaporrastus: esim. tietyn tuotteen voi ostaa tietyn kokoiseen ympäristöön esim. max cpu -paikat tai käytössä olevat cpu:t Muista tietokantatuotteet jo järjestelmäkehityksen alkuvaiheessa! 8

9 Tuki Yleensä vuosittainen toimittajatuki on tarpeen, etenkin tuotantojärjestelmissä Sisältää yleensä kaksi pääkomponenttia: PÄIVITYSOIKEUS oikeus päivittää tuotetta TUOTETUKI esim. 7 x 24 h Laajemmat tukipalvelut lisähintaan Yksi kanta käyttäytyy omituisesti! jos haluat tietokantatukeen, paina 1 9

10 Kustannukset / Hyödyt 10

11 Kokonaiskustannukset A. Kuusion luokitus, käytetty pohjana Elmasrin & Navathen (2000) luokitusta Ohjelmiston hankintahinta Vuosittaiset päivitysoikeus- ja tukimaksut Tietokannan hallintajärjestelmän kokonaiskustannukset Laitteistokustannukset Tietokantajärjestelmän luonti- ja/tai konvertointikustannukset Sisäiset Henkilökustannukset Ulkoiset Koulutuskustannukset Häiriökustannukset Muut kustannukset 11

12 Kokonaishyödyt E = Elmasri ja Navathe (2000), H= Hoffer ym. (2002). Etu Lähde (E,H) Mittayksikkö miten kyseinen suure voitaisiin ilmaista ja muuttaa taloudelliseksi suureeksi Helppokäyttöisyys E, H asiakastyytyväisyys, tehokkuus -> eur Nopeus E aika->eur Tuki monimutkaisuudelle E asiakastyytyväisyys, tehokkuus -> eur Tiedon jako yli rajojen E, H asiakastyytyväisyys, tehokkuus -> eur Tuki suurille tietomassoille E asiakastyytyväisyys, tehokkuus -> eur Tuki tiedon ja sen määrän dynaamisille muutoksille E htp->eur Ad hoc kyselyt E htp->eur Säästöt sovelluskehityksessä E, H htp->eur Pieni tiedon toisteisuus E, H levytila -> eur Järjestelmän kontrolloitavuus E luotettavuus-> häiriökust.pienentyminen -> eur Tiedon itsenäisyys H aika->eur Tiedon eheys H luotettavuus-> häiriökust.pienentyminen -> eur Tuki standardien hyödyntämiselle H tehokkuus->aika->eur 12

13 Kustannusten ja hyötyjen tarkastelusta Tietokannan hallintajärjestelmistä koituvien etujen määrittely ja niiden mittaaminen rahana on huomattavasti hankalampaa kuin niistä aiheutuvien kustannusten mittaaminen Määrittelyä ja rahallista ilmaisemista vaikeuttaa etujen abstraktisuus ja se, että edut ovat usein välillisiä Tietokannan hallintajärjestelmän hankinta aiheuttaa sekä suoria että välillisiä kustannuksia, mutta sellaisenaan tietokannan hallintajärjestelmä ei vielä tuota mitään, vaan tuotot tulevat järjestelmän hyödyntämisestä. Hoffer ym. (2002) tuovat mielestäni hyvin esille sen, että tietokannan hallintajärjestelmien edut ovat potentiaalisia etuja. Organisaation on osattava ja kyettävä aktualisoida nämä potentiaaliset edut. Kulut sen sijaan realisoituvat organisaation tahdosta riippumatta. Kustannusten ja hyötyjen suuruuteen organisaatiot voivat kuitenkin kokemusteni perusteella vaikuttaa portfolion tehokkaan hallinnan kautta. 13

14 Käytännön vinkkejä hyötyjen nostamiseen Valintaprosessi Eri ryhmien asiantuntemuksen hyödyntäminen valintaprosessissa: tekninen näkökulma hallinnollinen & juridinen näkökulma taloudellinen näkökulma Eri toimittajat / kilpailu Saman toimittajan eri lisensointimallit Asiakirjojen dokumentointi (myös palvelukuvaukset paperille) Prosessin dokumentointi oppimisen välineenä Tehosta olemassa olevien lisenssien käyttöä: konsolidointi kierrätys (tarkista ehdot) ajantasainen käyttölaajuus kirjanpito eri lisenssimallien tunteminen neuvonta / ohjeistus Karsinta tarvitaanko kaikkia aiemmin valittuja tuotteita? 14

15 Tutkimuksestani: Tietokannan hallintajärjestelmävalikoiman hallinta Tutkimukseni johdannossa käytän tietokannan hallintajärjestelmästä (tkhj) määritelmää, jonka olen kehittänyt käyttäen pohjana Elmasrin ja Navathen (2000, 6), Connollyn ym. (1999, 16) ja Hofferin ym. (2002, 24) määrityksiä: Tietokannan hallintajärjestelmä on ohjelmisto, joka hallinnoi ja operoi tietokantaa käyttäjän komentojen, määritysten ja valintojen pohjalta. Tarkennan määritelmääni myöhemmin työssäni. Valikoiman hallinnalla tarkoitan tuotteiden lisäystä, käyttölaajuuden muutoksia sekä poistoa siitä tuotteiden joukosta, jota organisaatio ainakin potentiaalisesti käyttää Portfolion hallinnan päätoiminnot PORTFOLIO Lisäys Tuote1 Tuoten Tuote2 Poisto Laajuuden muutos 15

16 Tutkimusongelma (tässä vaiheessa) Työni päätutkimusongelma on: Kuinka tukea suurten organisaatioiden tietokannan hallintajärjestelmäportfolion hallintaa asiakasnäkökulmasta? Tutkimusongelman olen jakanut kolmeen tutkimuskysymykseen: Missä määrin olemassa olevat artefaktit tukevat tietokannan hallintajärjestelmäportfolion hallintaa? Mitä ongelmia on tietokannan hallintajärjestelmäportfolion hallinnassa? Mitkä ovat keskeisimmät toimintatavat ja tekijät, joiden avulla ostaja voi mahdollisimman rationaalisesti hallita tietokannan hallintajärjestelmäportfoliota? 16

17 Tutkimuskehys Tutkimusasetelmani kuvaus pohjautuu Hevnerin ym. (2004) tietojärjestelmien tutkimus-kehykseen, joka mielestäni antaa hyvän kokonaiskuvan tj tutkimuksesta, koska se ottaa mukaan tutkimuksen suunnittelutieteellisen ja luonnontieteellisen ulottuvuuden ja koska se yhdistää liiketoiminnan ja akateemisen näkökulman tietojärjestelmätutkimuksessa. Ympäristö: Relevanssi IS tutkimus Täsmällisyys (Rigor) Tietämyskanta Ihmiset - eri roolit Organisaatiot - asiakkaat - toimittajat Teknologia - tkhj:t ja niihin liittyvä muu teknologia Liike- toiminta- tarpeet Sovellus ympäristöön Luo / Rakenna: Artefakti tietokannan hallintajärjestelmäp ortfolion hallintaan Arvioi Paranna Testaa / Arvioi Sovellettavissa olevaa tietämystä Lisäykset tietämyskantaan Tietojärjestelmien tutkimuskehys (Hevner ym. 2004, 80) Tietämyksellinen perusta Metodologiat 17

18 Tavoite Tutkimukseni keskeisenä tavoitteena on tuottaa viitekehysmuotoinen artefakti tietokannan hallintajärjestelmäportfolion hallinnan tueksi. Viitekehys tarkastelee sekä hallintaprosessia, henkilö- ja vuorovaikutuskysymyksiä että hallinnassa käytettäviä kriteereitä ja kattaa teknisen, organisatorisen ja taloudellisen näkökulman portfolion hallintaan Tutkimukseni tavoitteena on tukea sekä hallintaa suorittavia organisaatioita (ympäristö) että luoda pohja jatkotutkimukselle ja osakokonaisuuksien syvällisemmälle tarkastelulle (tiedeyhteisö). 18

19 Kontribuutio Tiedeyhteisölle: kokonaisvaltainen akateemiset kriteerit täyttävä tutkimus tietokannan hallintajärjestelmäportfolion hallinnasta ei aiempaa kokonaisvaltaista tutkimusta osa-alueita tutkittu aiemmin, muttei juurikaan tässä kontekstissa -> aimmat tutkimukset eivät tue riittävästi tkhj portfolion hallintaa tuloksia voidaan hyödyntää jatkotutkimuksessa ja opetuksessa tietojärjestelmätiede (mm. tietohallinto), taloustieteet (mm. ostojohtaminen) Ympäristölle: (hallintaa suorittavat organisaatiot) viitekehys käytännön työn tueksi 19

20 Tutkimusmenetelmät Käytän tutkimusmenetelminä kirjallisuuskatsausta, kyselytutkimusta ja tapaustutkimusta Ympäristö Relevanssi IS -tutkimus Täsmällisyys Tietämyskanta (Rigor) Työkokemukseni Näkemys tilanteesta Mitä ongelmia? Toimiiko artefakti /pystytäänkö se implementoimaan? tutkimus Kyselytutkimus Tapaus- 1. julkaistu versio artefaktistani organisaatioiden hyödynnettäväksi Kirjallisuuskatsaus Artefaktin rakentaminen ja luominen Arvioi Paranna Testaa / Arvioi Kirjallisuus katsaus Teoreettinen tutkimus Vertailu: Erot kilpaileviin artefakteihin 1. julkaistu versio artefaktistani tietämyskantaan Olemassa olevat artefaktit Metodologiat Tutkimusmenetelmä (Hevner ym. 2004) tj tutkimuskehykseen sijoitettuna 20

21 Näkökulmia portfolion hallintan Esimerkki näkökulmien sisällöstä (todelliset tehtävät & tehtäväjaot vaihtelevat organisaatioittain) Teknisissä tietokantatehtävissä (DBA:t) työskentelevät henkilöt mm. ylläpitävät järjestelmää ja tarkastelevat sen teknistä toimivuutta ja tehokkuutta Organisaation hallinto mm. tarkastelee toimintojen organisointia ja hallinnoi lisenssejä ja sidosryhmäyhteistyötä. Talousasioista vastaavat henkilöt tarkastelevat esim. hankintatoimeen, kustannus-/hyötylaskentaan ja laskutukseen liittyviä kysymyksiä Tekninen näkökulma Hallinnollinen näkökulma Taloudellinen näkökulma Tietokannan hallintajärjestelmäportfolion hallinta 21

22 Aiheen valinnasta ja tutkimuksen teosta Aihe (tietokannan hallintajärjestelmäportfolion hallinta) oli minulle heti selviö rajaus, tarkastelunäkökulmat ym. yksityiskohdat muotoutuivat ajan kanssa ja voivat edelleen muotoutua. gradun kautta huomasin, että tätä aluetta ei ole juurikaan aiemmin tutkittu Valitsin lisensiaattityön kautta tehtävän väitöskirjan, jotta saisin tehtyä paremman väitöskirjan (lisensiaattityö iteraatiokierroksena väitöskirjaan) Työkokemuksen ja akateemisen lähestymistavan yhdistäminen pitkästä työkokemuksesta paljon hyötyä: mitä tietokantatyö erinäkökulmista on käytännössä akateeminen lähestymistapa tuo työhön tarkkuutta ja antaa välineitä ja tietämystä tutkimuksen tekoon; hyvä ohjaus yliopistolta Työn ja opiskelun tekeminen samaan aikaan toisinaan raskasta En suosi pitkiä taukoja opiskelussa Työajan käytöstä sopiminen oman työnantajan kanssa Opintovapaat & aikuisopintoraha (käytin opintovapaata jatko-opintoni käynnistämisessä koin sen hyvänä) Myös levosta huolehtiminen - kesälomalla keskityn makkaran paistoonj 22

23 Tutkimukseni aikataulu Lisensiaattityö valmis vuoden 2007 loppuun mennessä Väitöskirja valmis n Tällä hetkellä menossa: Kyselytutkimus käynnistyy toukokuussa 2006 vastaathan sinäkin! 23

24 Kyselytutkimukseni 1/4 Mitkä asiat ovat tietokannan hallintajärjestelmävalikoiman hallinnassa ongelmallisia? PORTFOLION HALLINNAN PÄÄTOIMINNOT: Lisäys Tuote1 Tuote2 Poisto Tuoten Käyttölaajuuden muutos 24

25 Kyselytutkimukseni 2/4 Kysely toimitetaan sähköpostitse toukokuussa 2006 Aihetta tarkastellaan tuote-/toimittajariippumattomasti, joten kokemusten ei tarvitse liittyä vain johonkin tiettyyn toimittajaan tai tuotteeseen. Kaikki vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Lomakkeella ei kysytä vastaajan tai hänen organisaationsa nimeä. Oman sähköpostiosoitteen voi halutessaan antaa, mikäli haluaa osallistua kolmen elokuvalippuparin arvontaan. Voit myös toimittaa sähköpostiosoitteesi minulle erikseen, mikäli haluat koosteen kyselyn tuloksista. Oman vastaamisesi lisäksi voit toimittaa kyselyn eteenpäin henkilöille, joilla voisi olla kokemuksia käsiteltävästä aiheesta. 25

26 Kyselytutkimukseni 3/4 Kyselyssä tarkastellaan tietokannan hallintajärjestelmien valintaan, käyttölaajuuksien muutoksiin sekä tuotejoukon karsintaan liittyviä tekijöitä ja toimenpiteitä kolmesta näkökulmasta: tekniset tehtävät (esim. tietokannanhoito eli DBA tehtävät) hallinnolliset tehtävät (esim. tietohallinto- tai juridiset tehtävät ) talouteen liittyvät tehtävät (esim. hankintatoimeen, kustannus-/hyötylaskentaan ja laskutukseen liittyvät tehtävät). Jaottelu on vain suuntaa antava. Pyydän, että vastaat niin moneen kysymykseen kuin sinulla on työtehtäviisi liittyen kokemuksia. 26

27 Kyselytutkimukseni 4/4 Kyselylomake sisältää vastausohjeet Voin esitellä kyselyni tulokset DB2 YTR:ssä Annan mielelläni lisätietoja tutkimuksestani! Vastauksenne ovat erittäin tärkeitä tutkimukselleni! Muistathan vastata, kiitos! 27

28 Keskustelua aiheesta Q/A Tietokantojen valinta & valitun joukon hallinta Kyselytutkimus Muuta mieleen tulevaa! 28

29 Tässä esityksessä käyttämäni viitteet Codd, E. F A relational model of data for large shared data banks. Communications of the ACM, Vol. 30, No. 6, Connolly, T., Begg C. & Strachan A Database Systems. 2. painos. Reading:Addison-Wesley. Elmasri, R. & Navathe, S. B Fundamentals of Database Systems. 2. painos, Reading: Addison-Wesley. Elmasri, R. & Navathe, S. B Fundamentals of Database Systems. 3. painos, Reading: Addison-Wesley. Gilliam, R. L After 36 Years IMS is still strategic -- for our customers and for IBM. [viitattu ]. Saatavilla WWW muodossa URL:http://www-306.ibm.com/software/data/ims/presentations/six/strategy04/IMSisStrategic.pdf Hevner, A., March, S., Park J. & Ram S Design science in information systems research. MIS Quarterly, Vol. 28, No. 1, Hoffer, J. A., Prescott M. B. & McFadden F. R Modern Database Management. 6. painos, New Jersey: Prentice-Hall. Jacobs, K Oracle Database Changed the World. [viitattu ]. Oracle Magazine May/June Saatavilla WWW muodossa URL:http://www.oracle.com/technology/oramag/oracle/03-may/o33drdba.html Jones, J The Big Picture. IBM DB2 Information Management Software and DB2 Universal Database.[viitattu ]. Saatavilla WWW muodossa URL:http://www-128.ibm.com/developerworks/db2/library/techarticle/0301jones/0301jones.html Keeney, R. L Decision Analysis: An Overview. Operations Research, Vol. 30, No. 5, Stonebraker, M Retrospection on a Database System. ACM Transactions on Database Systems, Vol. 5, No. 2,

30 Kiitokset osallistumisesta! ARI 30

Tietokannan hallintajärjestelmäportfolion hallinnassa havaittuja ongelmia

Tietokannan hallintajärjestelmäportfolion hallinnassa havaittuja ongelmia Ari Kuusio Tietokannan hallintajärjestelmäportfolion hallinnassa havaittuja ongelmia Alustavia tuloksia väitöskirjatyöhön liittyvästä tietokantakyselystä Ari Kuusio Jyväskylän Yo:n jatko-opiskelija opiskelija

Lisätiedot

INFORMAATIOJÄRJESTELMIEN (INFORMAATIOSYSTEEMIEN) KUVAAMINEN TIETOKONEJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUSSA

INFORMAATIOJÄRJESTELMIEN (INFORMAATIOSYSTEEMIEN) KUVAAMINEN TIETOKONEJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUSSA INFORMAATIOJÄRJESTELMIEN (INFORMAATIOSYSTEEMIEN) KUVAAMINEN TIETOKONEJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUSSA Vesa Surakka 16.9.2004 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma TIIVISTELMÄ Tässä

Lisätiedot

HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS

HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS Satu Toija HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS Case: Yritys X Liiketalous ja matkailu 2013 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Satu Toija Opinnäytetyön nimi HR-järjestelmien kartoitus

Lisätiedot

TIMO PYYKKÖ SÄHKÖINEN OSTAMINEN KAUPUNKIORGANISAATIOSSA

TIMO PYYKKÖ SÄHKÖINEN OSTAMINEN KAUPUNKIORGANISAATIOSSA TIMO PYYKKÖ SÄHKÖINEN OSTAMINEN KAUPUNKIORGANISAATIOSSA Diplomityö Prof. Miia Martinsuo hyväksytty tarkastajaksi Talouden ja rakentamisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.3.2014 i TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Suurimpien kaupunkien verkostohanke

Suurimpien kaupunkien verkostohanke Suurimpien kaupunkien verkostohanke Kunta CRM Vaihe 1 1(73) Tila: Valmis Versio: 1.0.0 Tekijät: Numminen Ossi Reipas Simo Vaini-Antila Anette Nimi: Kunta CRM, vaihe 1 - loppuraportti Hyväksytty: Muutoshistoria

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINTOJEN KYPSYYSTASOT

TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINTOJEN KYPSYYSTASOT TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINTOJEN KYPSYYSTASOT Seppo Kainomaa Pro gradu -tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Toukokuu 2014 ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

ERP-järjestelmän hankintaprosessin vaikutus järjestelmän käyttöönottoon

ERP-järjestelmän hankintaprosessin vaikutus järjestelmän käyttöönottoon Jari Böhm ERP-järjestelmän hankintaprosessin vaikutus järjestelmän käyttöönottoon Tietojärjestelmätieteen pro gradu -tutkielma 9.10.2007 Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Jyväskylä

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA MIKKO KAATAJA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Prof. Juha-Matti Lehtonen ja Lehtori Ilkka Kouri ovat hyväksytty tarkastajiksi

Lisätiedot

PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos

PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos Outi Pulkka PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos Opinnäytetyö Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Joulukuu 2014 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ Mika Hirsimäki Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma Ylempi AMK TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojärjestelmäosaamisen

Lisätiedot

RELAATIOMALLISTEN TIETOKANNAN HALLINTAJÄRJESTELMIEN VERTAILUA JA VERTAILUN ONGELMIA

RELAATIOMALLISTEN TIETOKANNAN HALLINTAJÄRJESTELMIEN VERTAILUA JA VERTAILUN ONGELMIA RELAATIOMALLISTEN TIETOKANNAN HALLINTAJÄRJESTELMIEN VERTAILUA JA VERTAILUN ONGELMIA Sanna Hyvärinen Pro gradu -tutkielma Tietojenkäsittelytiede Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos Maaliskuu

Lisätiedot

ERP järjestelmät pilvipalveluna

ERP järjestelmät pilvipalveluna TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Kustannusjohtaminen ERP järjestelmät pilvipalveluna Cloud ERP systems Kandidaatintyö Jyrki Paju Antti Kiema TIIVISTELMÄ Tekijät: Antti Kiema, Jyrki Paju Työn nimi: ERP-järjestelmät

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Strategiatutkimus Salla Juutinen KOSTRUKTIIVISEN MALLIN JA SUUNNITTELUMALLIN KÄYTTÖ AIKAKAUSLEHTIALALLA TAPAHTUVASSA MURROKSESSA Tarkastajat:

Lisätiedot

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Kaarina Patrikainen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Organisaation ostokäyttäytyminen ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät - Case Yritys X

Organisaation ostokäyttäytyminen ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät - Case Yritys X Organisaation ostokäyttäytyminen ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät - Case Yritys X Rautiainen, Inka 2013 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Organisaation ostokäyttäytyminen ja ostopäätökseen

Lisätiedot

Kuopion yliopisto. ITIL selvitys Palvelutason hallinta. Versio 1.0

Kuopion yliopisto. ITIL selvitys Palvelutason hallinta. Versio 1.0 Kuopion yliopisto ITIL selvitys Palvelutason hallinta Versio 1.0 Marko Jäntti mjantti@cs.uku.fi Kuopion yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos / SOSE projekti 2005 Versiohistoria Pvm Versio Kuvaus Tekijä

Lisätiedot

Tiedonhaku toiminnanohjausjärjestelmissä Hakukäyttöliittymän käyttäjäkeskeinen suunnittelu

Tiedonhaku toiminnanohjausjärjestelmissä Hakukäyttöliittymän käyttäjäkeskeinen suunnittelu TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Lauri Hakkarainen Tiedonhaku toiminnanohjausjärjestelmissä Hakukäyttöliittymän käyttäjäkeskeinen suunnittelu Diplomityö Espoo, 2. lokakuuta, 2006 Valvoja:

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurin ja palveluarkkitehtuurin menetelmät ja välineet

Kokonaisarkkitehtuurin ja palveluarkkitehtuurin menetelmät ja välineet Timo Itälä, Juha Mykkänen, Hannu Virkanen, Tuija Tiihonen, Kari Hiekkanen, Irmeli Luukkonen, Ilkka Sammelvuo, Ilkka Melleri, Yong Han Kokonaisarkkitehtuurin ja palveluarkkitehtuurin menetelmät ja välineet

Lisätiedot

Muutosvastarinta uuden tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Anne Jokinen

Muutosvastarinta uuden tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Anne Jokinen Muutosvastarinta uuden tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä Anne Jokinen Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma Joulukuu 2005 i Tampereen

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin ohjelma ja käyttöönotto yrityksessä. Piia-Pauliina Majamäki

Avoimen lähdekoodin ohjelma ja käyttöönotto yrityksessä. Piia-Pauliina Majamäki Avoimen lähdekoodin ohjelma ja käyttöönotto yrityksessä Piia-Pauliina Majamäki Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2007 Tampereen yliopisto

Lisätiedot

SaaS-palveluna tuotettu ERPjärjestelmä

SaaS-palveluna tuotettu ERPjärjestelmä Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Logistiikan tietojärjestelmät 2010 Mikko Virta SaaS-palveluna tuotettu ERPjärjestelmä PK-yrityksille Case: Innotele Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Konstruktio suorituskyvyn johtamisen kypsyyden arviointiin

Konstruktio suorituskyvyn johtamisen kypsyyden arviointiin Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu 1000 Tampere University of Technology. Publication 1000 Mika Aho Konstruktio suorituskyvyn johtamisen kypsyyden arviointiin Tekniikan tohtorin arvon saavuttamiseksi

Lisätiedot

ICT -järjestelmän hankintamalli

ICT -järjestelmän hankintamalli Liiketalouden koulutusohjelma 17.5.2013 ICT -järjestelmän hankintamalli Juhani Rajala Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Liiketalouden koulutusohjelma 17.5.2013 Tekijä tai tekijät Juhani Rajala

Lisätiedot

Päivi Husu VERKKOSISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ PALVELUNA PK-YRITYKSEN NÄKÖKULMA

Päivi Husu VERKKOSISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ PALVELUNA PK-YRITYKSEN NÄKÖKULMA Päivi Husu VERKKOSISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ PALVELUNA PK-YRITYKSEN NÄKÖKULMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2011 TIIVISTELMÄ Husu, Päivi Verkkosisällönhallintajärjestelmän

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden koulutusohjelma KONEINVESTOINTIEN ELINKAARIKUSTANNUSMALLI

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden koulutusohjelma KONEINVESTOINTIEN ELINKAARIKUSTANNUSMALLI LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden koulutusohjelma KONEINVESTOINTIEN ELINKAARIKUSTANNUSMALLI Työn tarkastajat: Professori Timo Kärri Yliopisto-opettaja Tiina Sinkkonen Seinäjoella 14.5.2015

Lisätiedot

Pro Gradu -tutkielma. Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet

Pro Gradu -tutkielma. Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet Pro Gradu -tutkielma Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet Jaakko Pelkonen Jyväskylän Yliopisto Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi

Lisätiedot

SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS- KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ

SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS- KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS- KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ Elina Mononen Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö

Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Mikko Johansson 2009 Laskentatoimen

Lisätiedot

PEKKA PÖLÖNEN EPÄSUORIEN HYÖDYKKEIDEN HANKINTAPROSESSIN KEHIT- TÄMINEN

PEKKA PÖLÖNEN EPÄSUORIEN HYÖDYKKEIDEN HANKINTAPROSESSIN KEHIT- TÄMINEN PEKKA PÖLÖNEN EPÄSUORIEN HYÖDYKKEIDEN HANKINTAPROSESSIN KEHIT- TÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Saku Mäkinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

TIETOKANTA-ARKKITEHTUURIN SUUNNITTELU JA OPTIMOINTI JOUKKOISTAMISTA HYÖDYNTÄVÄÄN PALVELUUN

TIETOKANTA-ARKKITEHTUURIN SUUNNITTELU JA OPTIMOINTI JOUKKOISTAMISTA HYÖDYNTÄVÄÄN PALVELUUN TIETOTEKNIIKAN OSASTO Arto Huhtala TIETOKANTA-ARKKITEHTUURIN SUUNNITTELU JA OPTIMOINTI JOUKKOISTAMISTA HYÖDYNTÄVÄÄN PALVELUUN Diplomityö Informaatioverkostojen koulutusohjelma Huhtikuu 2014 Huhtala A.

Lisätiedot