TIETOKANNAN HALLINTAJÄRJESTELMÄN VALINNASTA JA VALITUN TUOTE- /TOIMITTAJAJOUKON HALLINNASTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETOKANNAN HALLINTAJÄRJESTELMÄN VALINNASTA JA VALITUN TUOTE- /TOIMITTAJAJOUKON HALLINNASTA"

Transkriptio

1 TIETOKANNAN HALLINTAJÄRJESTELMÄN VALINNASTA JA VALITUN TUOTE- /TOIMITTAJAJOUKON HALLINNASTA Ari Kuusion esitys DB2 YTR:ssä

2 Esitykseni sisältö Esittely Miksi valintaan ja hallintaan kannattaa panostaa? Tuotteita ja toimittajia katsaus historiaan Mitä hankitaan: Käyttöoikeus ohjelmaan & tuki Tietokannan hallintajärjestelmien kustannukset ja hyödyt Tutkimuksestani: Tietokannan hallintajärjestelmävalikoiman hallinta Kyselytutkimus hallintaan liittyvistä ongelmista Keskustelua aiheesta: Q/A Esityksessäni käyttämäni viitteet 2

3 Esittely Verohallinto : Tekniset tietokantatehtävät & koulutus TeliaSonera Finland 1999-> Tekniset ja etenkin hallinnolliset tietokantatehtävät, toiminnan kehitys, sopimusasiat ym. Jatko-opiskelija(työn ohessa), Jyväskylän yliopisto >, Teen Jyväskylän yliopiston Informaatio-teknologian tiedekunnassa väitöskirjaa Tietokannan hallintajärjestelmävalikoiman hallinnasta asiakasnäkökulmasta. 3

4 Johdanto miksi tietokannan hallintajärjestelmän valintaan ja valitun tuotejoukon hallintaan kannattaa panostaa? Tietokannan hallintajärjestelmien rooli on usein hyvin kriittinen organisaation tietojärjestelmissä Tietokannan hallintajärjestelmät tuki- ym. maksuineen ovat erittäin kalliita (palaan kulurakenteeseen myöhemmin esityksessäni). Organisaatiot tekivät ensimmäiset linjavalinnat tietokannoista 1980 luvulla luvun jälkeen niin tietotekniikassa (mukaan lukien tietokannat), organisaatioissa ja organisaatioiden toimintaympäristössä on tapahtunut valtavia muutoksia. Muutoksia on tapahtunut myös tuotteisiin liittyvissä palveluissa. Näistä syistä on syytä arvioida, palveleeko valittu tuotejoukko edelleen organisaation nykyisiä ja tulevia tarpeita. Tietokannan hallintajärjestelmävalikoiman hallinta valinta- ja arviointikysymyksineen on luonteeltaan stokastinen eli epävarmuustekijöitä sisältävä monitavoitteinen päätöksentekoongelma. Tällainen ongelma on liian monimutkainen käsiteltäväksi vapaamuotoisesti (Keeney 1982). Tämän haastavan ongelman tueksi ei ole saatavilla kokonaisvaltaista, akateemiset kriteerit täyttävää materiaalia. Näistä syistä olen päätynyt tutkimaan tietokannan hallintajärjestelmäportfolion hallintaa. 4

5 Tuotteita/toimittajia historiallisesta näkökulmasta 1/2 Käytetyt lähteet: Elmasri & Navathe (1994), Gilliam (2004), Codd (1970), Stonebraker (1980), Jones (2003), Jacobs (2003) 1961 IDS (Integrated Data Store) Ensimmäinen tietokannan hallintajärjestelmä Pohjautui verkkomalliin 1968 IMS (Information Management System) IBM:n ensimmäinen tietokannan hallintajärjestelmä Pohjautuu hierarkiseen malliin 1970 IBM:n tutkija Codd julkaisi kehittämänsä relaatiomallin kuvauksen: "A relational model of data for large shared data banks " ei kaupallinen INGRES Stonbraker, Held, Wong ja Kreps kehittivät projektissaan ei kaupallisen INGRES - tietokannan hallintajärjestelmän Pohjautui relaatiomalliin 1979 Oracle 2.0 Ensimmäinen kaupallinen relaatiopohjainen tietokanta Katsottiin, että kaupallisesti versionumero 2.0 olisi parempi kuin 1.0! 5

6 Tuotteita/toimittajia historiallisesta näkökulmasta 2/2 Käytetyt lähteet: Elmasri & Navathe (1994), Gilliam (2004), Codd (1970), Stonebraker (1980), Jones (2003), Jacobs (2003) luku: Tietokannan hallintajärjestelmien läpimurto organisaatioissa kaupallisten tuotteiden yleistyminen 1983 DB2 (Database2) IBM:ltä relaatiopohjainen tietokannan hallintajärjestelmä pohjana IBM:n System R projekti ja siitä 1982 julkaistu SQL/DS tuote 1980 luvun lopulla Sybase ja Microsoft alkoivat kehittämään omia relaatiopohjaisia tietokannan hallintajärjestelmiään Sybasella tuotevalikoimassa nykyisin mm. Sybase Adaptive Server Enterprise (ASE) Sybasen tuote oli pohjana Microsoftin SQL Serverille luku: Oliokannat ja Olio/relaatio -kannat edelleen 80% tietokannoista on relaatiopohjaisia 2005: Myynniltään suurimmat (aakkosjärjestyksessä): DB2 (IBM) ja Oracle (Oracle) 6

7 Mitä hankitaan? Ohjelmistolisenssi Käyttöoikeus tietokannan hallintajärjestelmään Jatkuva Määräaikainen Tuki Special Price - only for You! DB2 7

8 Ohjelmistolisenssi Tuotteen käyttölupa Tarvitaan aina (pelkkä asennusmedia tai ladattu ohjelmakoodi ei riitä) Ostettaessa 3. osapuolen kautta, varmista myyjän jälleenmyyntioikeus Lisenssienhallinta: Säilytä kaikki lisensointidokumentit huolella Eri lisensointimallit vaihtelevat toimittaja-/tuotekohtaisesti, esim. määräaikaiset lisenssit prosessoripohjaiset lisensointimallit käyttäjäkohtaiset lisensointimallit Vaihtelu serveriympäristön koon mukaan: hintaporrastus: esim. tietyn tuotteen voi ostaa tietyn kokoiseen ympäristöön esim. max cpu -paikat tai käytössä olevat cpu:t Muista tietokantatuotteet jo järjestelmäkehityksen alkuvaiheessa! 8

9 Tuki Yleensä vuosittainen toimittajatuki on tarpeen, etenkin tuotantojärjestelmissä Sisältää yleensä kaksi pääkomponenttia: PÄIVITYSOIKEUS oikeus päivittää tuotetta TUOTETUKI esim. 7 x 24 h Laajemmat tukipalvelut lisähintaan Yksi kanta käyttäytyy omituisesti! jos haluat tietokantatukeen, paina 1 9

10 Kustannukset / Hyödyt 10

11 Kokonaiskustannukset A. Kuusion luokitus, käytetty pohjana Elmasrin & Navathen (2000) luokitusta Ohjelmiston hankintahinta Vuosittaiset päivitysoikeus- ja tukimaksut Tietokannan hallintajärjestelmän kokonaiskustannukset Laitteistokustannukset Tietokantajärjestelmän luonti- ja/tai konvertointikustannukset Sisäiset Henkilökustannukset Ulkoiset Koulutuskustannukset Häiriökustannukset Muut kustannukset 11

12 Kokonaishyödyt E = Elmasri ja Navathe (2000), H= Hoffer ym. (2002). Etu Lähde (E,H) Mittayksikkö miten kyseinen suure voitaisiin ilmaista ja muuttaa taloudelliseksi suureeksi Helppokäyttöisyys E, H asiakastyytyväisyys, tehokkuus -> eur Nopeus E aika->eur Tuki monimutkaisuudelle E asiakastyytyväisyys, tehokkuus -> eur Tiedon jako yli rajojen E, H asiakastyytyväisyys, tehokkuus -> eur Tuki suurille tietomassoille E asiakastyytyväisyys, tehokkuus -> eur Tuki tiedon ja sen määrän dynaamisille muutoksille E htp->eur Ad hoc kyselyt E htp->eur Säästöt sovelluskehityksessä E, H htp->eur Pieni tiedon toisteisuus E, H levytila -> eur Järjestelmän kontrolloitavuus E luotettavuus-> häiriökust.pienentyminen -> eur Tiedon itsenäisyys H aika->eur Tiedon eheys H luotettavuus-> häiriökust.pienentyminen -> eur Tuki standardien hyödyntämiselle H tehokkuus->aika->eur 12

13 Kustannusten ja hyötyjen tarkastelusta Tietokannan hallintajärjestelmistä koituvien etujen määrittely ja niiden mittaaminen rahana on huomattavasti hankalampaa kuin niistä aiheutuvien kustannusten mittaaminen Määrittelyä ja rahallista ilmaisemista vaikeuttaa etujen abstraktisuus ja se, että edut ovat usein välillisiä Tietokannan hallintajärjestelmän hankinta aiheuttaa sekä suoria että välillisiä kustannuksia, mutta sellaisenaan tietokannan hallintajärjestelmä ei vielä tuota mitään, vaan tuotot tulevat järjestelmän hyödyntämisestä. Hoffer ym. (2002) tuovat mielestäni hyvin esille sen, että tietokannan hallintajärjestelmien edut ovat potentiaalisia etuja. Organisaation on osattava ja kyettävä aktualisoida nämä potentiaaliset edut. Kulut sen sijaan realisoituvat organisaation tahdosta riippumatta. Kustannusten ja hyötyjen suuruuteen organisaatiot voivat kuitenkin kokemusteni perusteella vaikuttaa portfolion tehokkaan hallinnan kautta. 13

14 Käytännön vinkkejä hyötyjen nostamiseen Valintaprosessi Eri ryhmien asiantuntemuksen hyödyntäminen valintaprosessissa: tekninen näkökulma hallinnollinen & juridinen näkökulma taloudellinen näkökulma Eri toimittajat / kilpailu Saman toimittajan eri lisensointimallit Asiakirjojen dokumentointi (myös palvelukuvaukset paperille) Prosessin dokumentointi oppimisen välineenä Tehosta olemassa olevien lisenssien käyttöä: konsolidointi kierrätys (tarkista ehdot) ajantasainen käyttölaajuus kirjanpito eri lisenssimallien tunteminen neuvonta / ohjeistus Karsinta tarvitaanko kaikkia aiemmin valittuja tuotteita? 14

15 Tutkimuksestani: Tietokannan hallintajärjestelmävalikoiman hallinta Tutkimukseni johdannossa käytän tietokannan hallintajärjestelmästä (tkhj) määritelmää, jonka olen kehittänyt käyttäen pohjana Elmasrin ja Navathen (2000, 6), Connollyn ym. (1999, 16) ja Hofferin ym. (2002, 24) määrityksiä: Tietokannan hallintajärjestelmä on ohjelmisto, joka hallinnoi ja operoi tietokantaa käyttäjän komentojen, määritysten ja valintojen pohjalta. Tarkennan määritelmääni myöhemmin työssäni. Valikoiman hallinnalla tarkoitan tuotteiden lisäystä, käyttölaajuuden muutoksia sekä poistoa siitä tuotteiden joukosta, jota organisaatio ainakin potentiaalisesti käyttää Portfolion hallinnan päätoiminnot PORTFOLIO Lisäys Tuote1 Tuoten Tuote2 Poisto Laajuuden muutos 15

16 Tutkimusongelma (tässä vaiheessa) Työni päätutkimusongelma on: Kuinka tukea suurten organisaatioiden tietokannan hallintajärjestelmäportfolion hallintaa asiakasnäkökulmasta? Tutkimusongelman olen jakanut kolmeen tutkimuskysymykseen: Missä määrin olemassa olevat artefaktit tukevat tietokannan hallintajärjestelmäportfolion hallintaa? Mitä ongelmia on tietokannan hallintajärjestelmäportfolion hallinnassa? Mitkä ovat keskeisimmät toimintatavat ja tekijät, joiden avulla ostaja voi mahdollisimman rationaalisesti hallita tietokannan hallintajärjestelmäportfoliota? 16

17 Tutkimuskehys Tutkimusasetelmani kuvaus pohjautuu Hevnerin ym. (2004) tietojärjestelmien tutkimus-kehykseen, joka mielestäni antaa hyvän kokonaiskuvan tj tutkimuksesta, koska se ottaa mukaan tutkimuksen suunnittelutieteellisen ja luonnontieteellisen ulottuvuuden ja koska se yhdistää liiketoiminnan ja akateemisen näkökulman tietojärjestelmätutkimuksessa. Ympäristö: Relevanssi IS tutkimus Täsmällisyys (Rigor) Tietämyskanta Ihmiset - eri roolit Organisaatiot - asiakkaat - toimittajat Teknologia - tkhj:t ja niihin liittyvä muu teknologia Liike- toiminta- tarpeet Sovellus ympäristöön Luo / Rakenna: Artefakti tietokannan hallintajärjestelmäp ortfolion hallintaan Arvioi Paranna Testaa / Arvioi Sovellettavissa olevaa tietämystä Lisäykset tietämyskantaan Tietojärjestelmien tutkimuskehys (Hevner ym. 2004, 80) Tietämyksellinen perusta Metodologiat 17

18 Tavoite Tutkimukseni keskeisenä tavoitteena on tuottaa viitekehysmuotoinen artefakti tietokannan hallintajärjestelmäportfolion hallinnan tueksi. Viitekehys tarkastelee sekä hallintaprosessia, henkilö- ja vuorovaikutuskysymyksiä että hallinnassa käytettäviä kriteereitä ja kattaa teknisen, organisatorisen ja taloudellisen näkökulman portfolion hallintaan Tutkimukseni tavoitteena on tukea sekä hallintaa suorittavia organisaatioita (ympäristö) että luoda pohja jatkotutkimukselle ja osakokonaisuuksien syvällisemmälle tarkastelulle (tiedeyhteisö). 18

19 Kontribuutio Tiedeyhteisölle: kokonaisvaltainen akateemiset kriteerit täyttävä tutkimus tietokannan hallintajärjestelmäportfolion hallinnasta ei aiempaa kokonaisvaltaista tutkimusta osa-alueita tutkittu aiemmin, muttei juurikaan tässä kontekstissa -> aimmat tutkimukset eivät tue riittävästi tkhj portfolion hallintaa tuloksia voidaan hyödyntää jatkotutkimuksessa ja opetuksessa tietojärjestelmätiede (mm. tietohallinto), taloustieteet (mm. ostojohtaminen) Ympäristölle: (hallintaa suorittavat organisaatiot) viitekehys käytännön työn tueksi 19

20 Tutkimusmenetelmät Käytän tutkimusmenetelminä kirjallisuuskatsausta, kyselytutkimusta ja tapaustutkimusta Ympäristö Relevanssi IS -tutkimus Täsmällisyys Tietämyskanta (Rigor) Työkokemukseni Näkemys tilanteesta Mitä ongelmia? Toimiiko artefakti /pystytäänkö se implementoimaan? tutkimus Kyselytutkimus Tapaus- 1. julkaistu versio artefaktistani organisaatioiden hyödynnettäväksi Kirjallisuuskatsaus Artefaktin rakentaminen ja luominen Arvioi Paranna Testaa / Arvioi Kirjallisuus katsaus Teoreettinen tutkimus Vertailu: Erot kilpaileviin artefakteihin 1. julkaistu versio artefaktistani tietämyskantaan Olemassa olevat artefaktit Metodologiat Tutkimusmenetelmä (Hevner ym. 2004) tj tutkimuskehykseen sijoitettuna 20

21 Näkökulmia portfolion hallintan Esimerkki näkökulmien sisällöstä (todelliset tehtävät & tehtäväjaot vaihtelevat organisaatioittain) Teknisissä tietokantatehtävissä (DBA:t) työskentelevät henkilöt mm. ylläpitävät järjestelmää ja tarkastelevat sen teknistä toimivuutta ja tehokkuutta Organisaation hallinto mm. tarkastelee toimintojen organisointia ja hallinnoi lisenssejä ja sidosryhmäyhteistyötä. Talousasioista vastaavat henkilöt tarkastelevat esim. hankintatoimeen, kustannus-/hyötylaskentaan ja laskutukseen liittyviä kysymyksiä Tekninen näkökulma Hallinnollinen näkökulma Taloudellinen näkökulma Tietokannan hallintajärjestelmäportfolion hallinta 21

22 Aiheen valinnasta ja tutkimuksen teosta Aihe (tietokannan hallintajärjestelmäportfolion hallinta) oli minulle heti selviö rajaus, tarkastelunäkökulmat ym. yksityiskohdat muotoutuivat ajan kanssa ja voivat edelleen muotoutua. gradun kautta huomasin, että tätä aluetta ei ole juurikaan aiemmin tutkittu Valitsin lisensiaattityön kautta tehtävän väitöskirjan, jotta saisin tehtyä paremman väitöskirjan (lisensiaattityö iteraatiokierroksena väitöskirjaan) Työkokemuksen ja akateemisen lähestymistavan yhdistäminen pitkästä työkokemuksesta paljon hyötyä: mitä tietokantatyö erinäkökulmista on käytännössä akateeminen lähestymistapa tuo työhön tarkkuutta ja antaa välineitä ja tietämystä tutkimuksen tekoon; hyvä ohjaus yliopistolta Työn ja opiskelun tekeminen samaan aikaan toisinaan raskasta En suosi pitkiä taukoja opiskelussa Työajan käytöstä sopiminen oman työnantajan kanssa Opintovapaat & aikuisopintoraha (käytin opintovapaata jatko-opintoni käynnistämisessä koin sen hyvänä) Myös levosta huolehtiminen - kesälomalla keskityn makkaran paistoonj 22

23 Tutkimukseni aikataulu Lisensiaattityö valmis vuoden 2007 loppuun mennessä Väitöskirja valmis n Tällä hetkellä menossa: Kyselytutkimus käynnistyy toukokuussa 2006 vastaathan sinäkin! 23

24 Kyselytutkimukseni 1/4 Mitkä asiat ovat tietokannan hallintajärjestelmävalikoiman hallinnassa ongelmallisia? PORTFOLION HALLINNAN PÄÄTOIMINNOT: Lisäys Tuote1 Tuote2 Poisto Tuoten Käyttölaajuuden muutos 24

25 Kyselytutkimukseni 2/4 Kysely toimitetaan sähköpostitse toukokuussa 2006 Aihetta tarkastellaan tuote-/toimittajariippumattomasti, joten kokemusten ei tarvitse liittyä vain johonkin tiettyyn toimittajaan tai tuotteeseen. Kaikki vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Lomakkeella ei kysytä vastaajan tai hänen organisaationsa nimeä. Oman sähköpostiosoitteen voi halutessaan antaa, mikäli haluaa osallistua kolmen elokuvalippuparin arvontaan. Voit myös toimittaa sähköpostiosoitteesi minulle erikseen, mikäli haluat koosteen kyselyn tuloksista. Oman vastaamisesi lisäksi voit toimittaa kyselyn eteenpäin henkilöille, joilla voisi olla kokemuksia käsiteltävästä aiheesta. 25

26 Kyselytutkimukseni 3/4 Kyselyssä tarkastellaan tietokannan hallintajärjestelmien valintaan, käyttölaajuuksien muutoksiin sekä tuotejoukon karsintaan liittyviä tekijöitä ja toimenpiteitä kolmesta näkökulmasta: tekniset tehtävät (esim. tietokannanhoito eli DBA tehtävät) hallinnolliset tehtävät (esim. tietohallinto- tai juridiset tehtävät ) talouteen liittyvät tehtävät (esim. hankintatoimeen, kustannus-/hyötylaskentaan ja laskutukseen liittyvät tehtävät). Jaottelu on vain suuntaa antava. Pyydän, että vastaat niin moneen kysymykseen kuin sinulla on työtehtäviisi liittyen kokemuksia. 26

27 Kyselytutkimukseni 4/4 Kyselylomake sisältää vastausohjeet Voin esitellä kyselyni tulokset DB2 YTR:ssä Annan mielelläni lisätietoja tutkimuksestani! Vastauksenne ovat erittäin tärkeitä tutkimukselleni! Muistathan vastata, kiitos! 27

28 Keskustelua aiheesta Q/A Tietokantojen valinta & valitun joukon hallinta Kyselytutkimus Muuta mieleen tulevaa! 28

29 Tässä esityksessä käyttämäni viitteet Codd, E. F A relational model of data for large shared data banks. Communications of the ACM, Vol. 30, No. 6, Connolly, T., Begg C. & Strachan A Database Systems. 2. painos. Reading:Addison-Wesley. Elmasri, R. & Navathe, S. B Fundamentals of Database Systems. 2. painos, Reading: Addison-Wesley. Elmasri, R. & Navathe, S. B Fundamentals of Database Systems. 3. painos, Reading: Addison-Wesley. Gilliam, R. L After 36 Years IMS is still strategic -- for our customers and for IBM. [viitattu ]. Saatavilla WWW muodossa URL:http://www-306.ibm.com/software/data/ims/presentations/six/strategy04/IMSisStrategic.pdf Hevner, A., March, S., Park J. & Ram S Design science in information systems research. MIS Quarterly, Vol. 28, No. 1, Hoffer, J. A., Prescott M. B. & McFadden F. R Modern Database Management. 6. painos, New Jersey: Prentice-Hall. Jacobs, K Oracle Database Changed the World. [viitattu ]. Oracle Magazine May/June Saatavilla WWW muodossa URL:http://www.oracle.com/technology/oramag/oracle/03-may/o33drdba.html Jones, J The Big Picture. IBM DB2 Information Management Software and DB2 Universal Database.[viitattu ]. Saatavilla WWW muodossa URL:http://www-128.ibm.com/developerworks/db2/library/techarticle/0301jones/0301jones.html Keeney, R. L Decision Analysis: An Overview. Operations Research, Vol. 30, No. 5, Stonebraker, M Retrospection on a Database System. ACM Transactions on Database Systems, Vol. 5, No. 2,

30 Kiitokset osallistumisesta! ARI 30

rjestelmän n valinta ja valitun tuotejoukon hallinta & Katsaus Oracle tietokantalisensointiin

rjestelmän n valinta ja valitun tuotejoukon hallinta & Katsaus Oracle tietokantalisensointiin Tietokannan hallintajärjestelm rjestelmän n valinta ja valitun tuotejoukon hallinta & Katsaus Oracle tietokantalisensointiin Ari Kuusion esitys OUGF:ssa 11.5.2006 1 Esitykseni sisält ltö Esittely Miksi

Lisätiedot

Tutkimustuloksia ja konkreettista apua tietokantalisenssien hallinnan tueksi Ougf 25 v. seminaari

Tutkimustuloksia ja konkreettista apua tietokantalisenssien hallinnan tueksi Ougf 25 v. seminaari Tutkimustuloksia ja konkreettista apua tietokantalisenssien hallinnan tueksi Ougf 25 v. seminaari 15. - 17.4.2013 11.4.2013 Ari Kuusio 1 Taustatietoni Työhistoria 2007 > Hämeen ammattikorkeakoulu, Tietohallintojohtaja

Lisätiedot

Tietokannan hallintajärjestelmäportfolion hallinnassa havaittuja ongelmia

Tietokannan hallintajärjestelmäportfolion hallinnassa havaittuja ongelmia Ari Kuusio Tietokannan hallintajärjestelmäportfolion hallinnassa havaittuja ongelmia Alustavia tuloksia väitöskirjatyöhön liittyvästä tietokantakyselystä Ari Kuusio Jyväskylän Yo:n jatko-opiskelija opiskelija

Lisätiedot

Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa

Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa Osa II OUGF / 12.5.2004 c Sisält ltö Mitä uutta? Yleistä lisensoinnista Lisensointiin liittyviä ongelmia Hankinnassa muistettavia asioita

Lisätiedot

A271117 TIETOKANNAT, 3 op Syksy 2008 - TI07. Teemu Saarelainen, lehtori Tietotekniikka teemu.saarelainen@kyamk.fi

A271117 TIETOKANNAT, 3 op Syksy 2008 - TI07. Teemu Saarelainen, lehtori Tietotekniikka teemu.saarelainen@kyamk.fi A271117 TIETOKANNAT, 3 op Syksy 2008 - TI07 Teemu Saarelainen, lehtori Tietotekniikka teemu.saarelainen@kyamk.fi A271117 TIETOKANNAT Tavoitteet Oppia tietokantojen suunnitteluperiaatteet Osata käyttää

Lisätiedot

Tietojärjestelmä tuotantoympäristössä. Sovellusohjelmat Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia / Tekniikka ja liikenne Vesa Ollikainen

Tietojärjestelmä tuotantoympäristössä. Sovellusohjelmat Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia / Tekniikka ja liikenne Vesa Ollikainen Tietojärjestelmä tuotantoympäristössä Tausta ja tavoitteet Tausta Kurssilla on opiskeltu suunnittelemaan ja toteuttamaan tietokanta, joka on pieni perustuu selkeisiin vaatimuksiin on (yleensä) yhden samanaikaisen

Lisätiedot

Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä?

Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä? Se edullisempi tietokanta Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä? Rasmus Johansson rasmus.johansson@microsoft.com Ratkaisumyyntipäällikkö (Sovellusalusta) Microsoft Oy Miten

Lisätiedot

IIO30220 Database Management / Tietokannan hallinta TAPAHTUMIEN HALLINTA JOUNI HUOTARI (7.3.2012)

IIO30220 Database Management / Tietokannan hallinta TAPAHTUMIEN HALLINTA JOUNI HUOTARI (7.3.2012) IIO30220 Database Management / Tietokannan hallinta TAPAHTUMIEN HALLINTA JOUNI HUOTARI (7.3.2012) TEHTÄVIÄ/KYSYMYKSIÄ Määrittele tapahtuma (transaction) tapahtumien hallinta Mitä ovat tapahtuman ACIDominaisuudet?

Lisätiedot

Tietokannan eheysrajoitteet ja niiden määrittäminen SQL-kielellä

Tietokannan eheysrajoitteet ja niiden määrittäminen SQL-kielellä hyväksymispäivä arvosana arvostelija Tietokannan eheysrajoitteet ja niiden määrittäminen SQL-kielellä Tuomas Husu Helsinki 20.2.2010 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Sisältö i 1 Johdanto

Lisätiedot

AVOIN LÄHDEKOODI JA SEN MERKITYS LIIKETOIMINNASSA

AVOIN LÄHDEKOODI JA SEN MERKITYS LIIKETOIMINNASSA DIMENTEQ OY SALORANKATU 5-7 24240 SALO FINLAND WWW.DIMENTEQ.FI AVOIN LÄHDEKOODI JA SEN MERKITYS LIIKETOIMINNASSA SKOL ja FLIC, 29.10.2015 Teemu Virtanen, Dimenteq Oy DIMENTEQ OY Tietotekniikan palveluyritys,

Lisätiedot

1.1 Käsitteet ja termit 1.2 Historia. Luku 1. Johdanto. ITKA204 kevät

1.1 Käsitteet ja termit 1.2 Historia. Luku 1. Johdanto. ITKA204 kevät 1.1 Käsitteet ja termit 1.2 Historia Luku 1 Johdanto ITKA204 kevät 2016 1 Kurssin sisältö - tarvittavat käsitteet - historiaa 1. johdanto 2. analyysi ja arkkitehtuuri - DBMS:n sovellusarkkitehtuuri - käsitteellinen

Lisätiedot

Fyysinen suunnittelu

Fyysinen suunnittelu Informaatioteknologian instituutti IIO30100 Tietokantojen suunnittelu Fyysinen suunnittelu kirjan Hovi, Huotari, Lahdenmäki: Tietokantojen suunnittelu & indeksointi, Docendo (2003, 2005) luvusta 9 Jouni

Lisätiedot

Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt

Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt Janne Kangasluoma / Chief Enterprise Architect, Ilmarinen Teemu O. Virtanen / Director, Information Logistics, Digia 2013 IBM Corporation HUOLEHDIMME NOIN 900 000

Lisätiedot

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä www.niksula.cs.hut.fi/~jjkankaa// Demosovelluksen tekninen määrittely v. 0.6 Päivitetty 11.12.2000 klo 20:26 Mickey Shroff 2 (12) Dokumentin versiohistoria Versio Päivämäärä Tekijä / muutoksen tekijä Selite

Lisätiedot

Relaatiomalli ja -tietokanta

Relaatiomalli ja -tietokanta Relaatiomalli ja -tietokanta > Edgar. F. (Ted) Codd, IBM, 1969 < A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks Communications of the ACM, Vol. 13, No. 6, June 1970, pp. 377-387. > 70-luvun lopulla

Lisätiedot

TIMI TIETOTEKNIIKAN HYÖTYJEN MITTAAMINEN

TIMI TIETOTEKNIIKAN HYÖTYJEN MITTAAMINEN TIMI TIETOTEKNIIKAN HYÖTYJEN MTAAMINEN Tavoitteena on tuottaa tietoa rakennusalan tämän hetken kypsyystasosta ja :n avulla saavutettavista hyödyistä Menetelmänä oli asiantuntijatyöskentely ja tulosten

Lisätiedot

Maiju Mykkänen (D6297@jamk.fi) Susanna Sällinen (E0941@jamk.fi)

Maiju Mykkänen (D6297@jamk.fi) Susanna Sällinen (E0941@jamk.fi) Maiju Mykkänen (D6297@jamk.fi) Susanna Sällinen (E0941@jamk.fi) Tietokannan hallinta-opintojakson selvitysraportti Huhtikuu 2010 Mediatekniikka ICT/Teknologia Tämän teosteoksen käyttöoikeutta koskee Creative

Lisätiedot

Software engineering

Software engineering Software engineering Alkuperäinen määritelmä: Naur P., Randell B. (eds.): Software Engineering: A Report on A Conference Sponsored by the NATO Science Committee, NATO, 1968: The establishment and use of

Lisätiedot

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 Erikoistutkija, MSc. Tapio Matinmikko, Teknologian tutkimuskeskus VTT 2 Esittäjästä

Lisätiedot

Matkailutuotteet ostettaviksi Sessions-työpaja

Matkailutuotteet ostettaviksi Sessions-työpaja Sami Köykkä Matkailutuotteet ostettaviksi Sessions-työpaja 26.2.2014 Agenda 10:00 Aloitus 10:20 Kertaus 10:45 Vieraileva puhuja 11:30 Lounas 12:15 Ratkaisun suunnittelu 13:20 Toteutussuunnitelma 13:50

Lisätiedot

FYYSINEN SUUNNITTELU

FYYSINEN SUUNNITTELU IIO30100 TIETOKANTOJEN SUUNNITTELU JA IIO30200 TIETOKANNAN HALLINTA FYYSINEN SUUNNITTELU KIRJAN HOVI, HUOTARI, LAHDENMÄKI: TIETOKANTOJEN SUUNNITTELU & INDEKSOINTI, DOCENDO (2003, 2005), LUKU 9 JOUNI HUOTARI,

Lisätiedot

Tudatupa tutkimusdatan tutkijapalvelut

Tudatupa tutkimusdatan tutkijapalvelut Tudatupa tutkimusdatan tutkijapalvelut Tutkijapalvelut näkyviksi - tutkimusaineistot ja kirjaston rooli seminaari 4.11.2013 Mari Elisa Kuusniemi, Meilahden kampuskirjasto Terkko Esityksen sisältö Mitä

Lisätiedot

Tietojärjestelmän osat

Tietojärjestelmän osat Analyysi Yleistä analyysistä Mitä ohjelmiston on tehtävä? Analyysin ja suunnittelun raja on usein hämärä Ei-tekninen näkökulma asiakkaalle näkyvien pääkomponenttien tasolla Tietojärjestelmän osat Laitteisto

Lisätiedot

FYYSINEN SUUNNITTELU

FYYSINEN SUUNNITTELU IIO30120 DATABASE DESIGN / TIETOKANTOJEN SUUNNITTELU JA IIO30220 DATABASE MANAGEMENT / TIETOKANNAN HALLINTA FYYSINEN SUUNNITTELU KIRJAN HOVI, HUOTARI, LAHDENMÄKI: TIETOKANTOJEN SUUNNITTELU & INDEKSOINTI,

Lisätiedot

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry Viisaat hankinnat: Avoimuudet uusissa JIT 2015 -ehdoissa JulkICTLab-seminaari 20.11.2015 Martin von Willebrand, puheenjohtaja Avoin arkkitehtuuri Luo jäsenien menestystarinoita avoimilla ratkaisuilla Avoimet

Lisätiedot

Kartoitus investointi- ja projektiprosessien harmonisointiasteesta. Juuso Äikäs Suomen Projekti-Instituutti Oy

Kartoitus investointi- ja projektiprosessien harmonisointiasteesta. Juuso Äikäs Suomen Projekti-Instituutti Oy Kartoitus investointi- ja projektiprosessien harmonisointiasteesta Juuso Äikäs Suomen Projekti-Instituutti Oy 1 Haastettelukartoitus investointiprojekteista 3 7% 3 7% 5% 1 % Kartoituksen teemana oli investointien

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

SQL SERVER 2012 PARALLEL DATA WAREHOUSE APPLIANCE

SQL SERVER 2012 PARALLEL DATA WAREHOUSE APPLIANCE SQL SERVER 2012 PARALLEL DATA WAREHOUSE APPLIANCE Toukokuu, 2013 Pekka Pykäläinen Tuote- ja ratkaisupäällikkö Application Platform Microsoft HYÖDYNNÄ KAIKKI KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA TIETO NEW WORLD OF DATA

Lisätiedot

Mitä on asiakirja- ja arkistonhallinta?

Mitä on asiakirja- ja arkistonhallinta? Mitä on asiakirja- ja arkistonhallinta? Arkistonhallinnan maisteriohjelma Jyväskylä 14.1.2010 Marjo Rita Valtonen Sisältö 1. Asiakirjatiedon hallinnan käsitteitä 2. Archival Methods 3. Arkistotieteellisen

Lisätiedot

FlowIT virtaa IT-hankintoihin

FlowIT virtaa IT-hankintoihin FlowIT virtaa IT-hankintoihin Virpi Kalakoski, Matti Gröhn, Kirsi Jääskeläinen, Tiina Kalliomäki-Levanto, Jani Lukander, Kristian Lukander, Jarno Turunen, Teppo Valtonen, Tiina Vihtonen, Tuija Virtanen

Lisätiedot

tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Facts & Figures

tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Facts & Figures Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Facts & Figures Jouni Sakki Oy tel. +358 50 60828 e-mail: jouni.sakki@jounisakki.fi www.jounisakki.fi B-to-b tilaus-toimitusketju Tilaus-toimitusketju lävistää

Lisätiedot

Tietokannan hallintajärjestelmäportfolion hallinta ja sen arviointi suurissa asiakasorganisaatioissa

Tietokannan hallintajärjestelmäportfolion hallinta ja sen arviointi suurissa asiakasorganisaatioissa JYVÄSKYLÄ STUDIES IN COMPUTING 156 Ari Kuusio Tietokannan hallintajärjestelmäportfolion hallinta ja sen arviointi suurissa asiakasorganisaatioissa JYVÄSKYLÄ STUDIES IN COMPUTING 156 Ari Kuusio Tietokannan

Lisätiedot

Liikeidea. Etunimi Sukunimi

Liikeidea. Etunimi Sukunimi Liikeidea Funidata Oy on perustettu maaliskuussa 2016 Tampereen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteisen Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi OTM-hankkeen

Lisätiedot

Tiedonhallinnan perusteet. Viikko 1 Jukka Lähetkangas

Tiedonhallinnan perusteet. Viikko 1 Jukka Lähetkangas Tiedonhallinnan perusteet Viikko 1 Jukka Lähetkangas Kurssilla käytävät asiat Tietokantojen toimintafilosofian ja -tekniikan perusteet Tiedonsäilönnän vaihtoehdot Tietokantojen suunnitteleminen internetiä

Lisätiedot

Tietohallinnon monet kasvot hallinnon näkökulma

Tietohallinnon monet kasvot hallinnon näkökulma Tietohallinnon monet kasvot hallinnon näkökulma Informaatiohallinnon päivä 2010 Antti Syväjärvi Hallintotieteen professori, erityisesti tietohallinto Sisältö Tietohallinnosta Kokonaisarkkitehtuurista Tieto

Lisätiedot

Työpöytävirtualisointi

Työpöytävirtualisointi Työpöytävirtualisointi VMware View LIPO - SAMK Liiketoiminta ja kulttuuri Pori Liiketalouden, matkailun, tietojenkäsittelyn, viestinnän ja yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusta. Käyttäjiä noin

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto mitä RAKETTI-hankkeen jälkeen

Korkeakoulujen tietohallinto mitä RAKETTI-hankkeen jälkeen Korkeakoulujen tietohallinto mitä RAKETTI-hankkeen jälkeen Korkeakoulujen KOTA-seminaari 20.8.2013 Juha Haataja ICT-asiat korkeakoulujen strategioissa Korkeakoulujen tietohallintotoimintojen strategisen

Lisätiedot

Jälkilaskennalla tehokkuutta projektitoimintaan. Matti Toivonen Necom Oy

Jälkilaskennalla tehokkuutta projektitoimintaan. Matti Toivonen Necom Oy Jälkilaskennalla tehokkuutta projektitoimintaan Matti Toivonen Necom Oy WIKIPEDIA: Projekti on tarkkaan suunniteltu hanke tietyn päämäärän saavuttamiseksi Matti Toivonen Necom Oy Online Dynamics Oy Osta

Lisätiedot

Tietoturvakonsulttina työskentely KPMG:llä

Tietoturvakonsulttina työskentely KPMG:llä Tietoturvakonsulttina työskentely KPMG:llä Helsingin Yliopisto 28 Helmikuuta 2014 Agenda Agenda Työtehtävistä yleisesti Esimerkkejä Osaamisen/toiminnan kehittäminen 1 Turvallisuuden arviointi / auditointi

Lisätiedot

EDUTOOL 2010 graduseminaari

EDUTOOL 2010 graduseminaari EDUTOOL 2010 graduseminaari tutkimussuunnitelma, kirjallisuus ja aiheen rajaaminen Sanna Järvelä Miksi tutkimussuunnitelma? Se on kartta, kompassi, aikataulu ja ajattelun jäsentäjä Tutkimussuunnitelma

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859688

Käyttöoppaasi. F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859688 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Vaasan yliopisto 7.6.2013 1(10) Tietotekniikka ja tuotantotalous, kauppatieteet Valintakoe

Vaasan yliopisto 7.6.2013 1(10) Tietotekniikka ja tuotantotalous, kauppatieteet Valintakoe Vaasan yliopisto 7.6.2013 1(10) Valintakoe Vastaajan nimi: Lue nämä ohjeet ennen kuin aloitat valintakokeen tekemisen! Valintakoe muodostuu kahdesta osiosta: Ensimmäinen osio perustuu valintakoekirjallisuuteen

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

Opettajana Mika Sorsa, mika.sorsa@koudata.fi, HAMK:n ammatillisen opettajakoulutuksen opetusharjoittelija

Opettajana Mika Sorsa, mika.sorsa@koudata.fi, HAMK:n ammatillisen opettajakoulutuksen opetusharjoittelija Opettajana Mika Sorsa, mika.sorsa@koudata.fi, HAMK:n ammatillisen opettajakoulutuksen opetusharjoittelija Opintojaksolla: keskitytään relaatiotietokantojen teoriaan ja toimintaan SQL-kieli kyselykielenä

Lisätiedot

IBM IT Education Services - DB2 YTR - sertifioinnit

IBM IT Education Services - DB2 YTR - sertifioinnit IBM IT Education Services - DB2 YTR - sertifioinnit Marie-Louise Eklund Sales Representative / Telesales SERTIFIOINTI hanki todistus osaamisestasi IBM Professional Certification Program on kansainvälinen

Lisätiedot

ERP-järjestelmän kannattavuus

ERP-järjestelmän kannattavuus ERP-järjestelmän kannattavuus Jouko Karjalainen ITViikon ja Lawsonin seminaari 30.08.2007 ROI vs. TCO ROI, return on investment DuPont-malli: tuotot, kustannukset, sidottu pääoma Kausittainen tuloslaskenta

Lisätiedot

Portaaliteknologiat mahdollistavat ajattelutavan muutoksen

Portaaliteknologiat mahdollistavat ajattelutavan muutoksen - 1 - Portaaliteknologiat mahdollistavat ajattelutavan muutoksen Petri Kanerva Fusion Middleware Architect, Oracle Finland Oy 29.04.2010 The following is intended to outline our general

Lisätiedot

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN a) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa omassa myyntityössään toimia liiketoiminnan keskeisten periaatteiden ja organisaationsa

Lisätiedot

T Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen. suunnitteluprosessissa. Käyttäjän huomiointi. Iteroitu versio paljon kirjoitusvirheitä

T Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen. suunnitteluprosessissa. Käyttäjän huomiointi. Iteroitu versio paljon kirjoitusvirheitä Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Käyttäjän huomiointi suunnitteluprosessissa Iteroitu versio 1.1 muutettu klo12.10 - paljon kirjoitusvirheitä Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Perusidea: käyttäjät huomioidaan

Lisätiedot

Luento 1: Optimointimallin muodostaminen; optimointitehtävien luokittelu

Luento 1: Optimointimallin muodostaminen; optimointitehtävien luokittelu Luento 1: Optimointimallin muodostaminen; optimointitehtävien luokittelu Merkintöjä := vasen puoli määritellään oikean puolen lausekkeella s.e. ehdolla; siten että (engl. subject to, s.t.) on voimassa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ LICENTIATE THESES IN COMPUTING 12. Ari Kuusio. Tietokannan hallintajärjestelmäportfolion hallinta suurissa asiakasorganisaatioissa

JYVÄSKYLÄ LICENTIATE THESES IN COMPUTING 12. Ari Kuusio. Tietokannan hallintajärjestelmäportfolion hallinta suurissa asiakasorganisaatioissa JYVÄSKYLÄ LICENTIATE THESES IN COMPUTING 12 Ari Kuusio Tietokannan hallintajärjestelmäportfolion hallinta suurissa asiakasorganisaatioissa UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ JYVÄSKYLÄ LICENTIATE THESES IN COMPUTING

Lisätiedot

Opas koulujen VALO-hankintaan. Elias Aarnio Avoimet verkostot oppimiseen -hanke Educoss Innopark Oy

Opas koulujen VALO-hankintaan. Elias Aarnio Avoimet verkostot oppimiseen -hanke Educoss Innopark Oy Opas koulujen VALO-hankintaan Elias Aarnio Avoimet verkostot oppimiseen -hanke Educoss Innopark Oy Mikä ihmeen VALO? VALO = vapaat ja avoimen lähdekoodin ohjelmistot Kyse on siis Open Sourcesta eli vapaista

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi (Open Source) liiketoiminnassa

Avoin lähdekoodi (Open Source) liiketoiminnassa Avoin lähdekoodi (Open Source) liiketoiminnassa Mikko Amper 12.11.2013 Mitä aloittavan BioICT-yrityksen tulisi tietää IPR:istä, niiden hallinnasta ja patentoinnista? Tässä esityksessä ilmaistut mielipiteet

Lisätiedot

TIKLI Tietojärjestelmien monialaisen oppimisympäristön kehittäminen ja pilotointi. Päivi Ovaska Projektipäällikkö, yliopettaja, TkT

TIKLI Tietojärjestelmien monialaisen oppimisympäristön kehittäminen ja pilotointi. Päivi Ovaska Projektipäällikkö, yliopettaja, TkT TIKLI Tietojärjestelmien monialaisen oppimisympäristön kehittäminen ja pilotointi Päivi Ovaska Projektipäällikkö, yliopettaja, TkT TIKLI Taustaa Tietojärjestelmien käyttöönotto ja hyödyntäminen nähdään

Lisätiedot

Nelli käyttäjän puheenvuoro

Nelli käyttäjän puheenvuoro Timo Leino 29.10.2008 Nelli käyttäjän puheenvuoro Kömpelö, hidas ja massiivinen 1 Timo Leino Akateeminen hapatus KTT, Tietojärjestelmätiede TuKKK:n lehtori, opetusta ja tutkimusta yli 20 v. Mielenkiinnon

Lisätiedot

TIETOKANTOJEN PERUSTEET OSIO 14 MARKKU SUNI

TIETOKANTOJEN PERUSTEET OSIO 14 MARKKU SUNI TIETOKANTOJEN PERUSTEET OSIO 14 MARKKU SUNI Tavoite: Suunnitella käyttäjien tarvitsemat turvallisuusmekanismit ja säännöt. Toisin sanoen: tehdä tietokannasta turvallinen ja luotettava. Muistutus: Tietokanta

Lisätiedot

Pitkäaikaistallennus. CSC - Tieteen tietotekniikan keskus IT2008 Ari Lukkarinen

Pitkäaikaistallennus. CSC - Tieteen tietotekniikan keskus IT2008 Ari Lukkarinen Pitkäaikaistallennus CSC - Tieteen tietotekniikan keskus IT2008 Ari Lukkarinen Mitä on pitkäaikaistallennus? Tiedon tallennuksen aikajänne ylittää tallennusjärjestelmän sekä laite-että ohjelmistokomponenttien

Lisätiedot

IIO10200 Tietokantaohjelmointi (4 op)

IIO10200 Tietokantaohjelmointi (4 op) IIO10200 Tietokantaohjelmointi (4 op) Opintojakson esittely Jouni Huotari S2008 http://student.labranet.jamk.fi/~huojo/opetus/iio10200/ Tavoitteena on, että opiskelija: Osaa SQL-kielen perusteet Taulujen

Lisätiedot

Tietojärjestelmä uusiksi? Toimijaverkostot, niiden haasteet ja ratkaisut

Tietojärjestelmä uusiksi? Toimijaverkostot, niiden haasteet ja ratkaisut Tietojärjestelmä uusiksi? Toimijaverkostot, niiden haasteet ja ratkaisut Samuli Pekkola Aki Alanne Taru Salmimaa Novi Research Center Tampereen teknillinen yliopisto Sisältö tausta, motiivi ja konteksti

Lisätiedot

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Laatu- ja ympäristöjärjestelmät 24.9.2015 Marika Kilpivuori OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 BRC ISO 14001 OHSAS 18001 IFS 1 MIKÄ JÄRJESTELMÄ MEILLÄ TARVITAAN? Yrityksen

Lisätiedot

Palvelukatalogi liiketoiminnan tukena

Palvelukatalogi liiketoiminnan tukena Palvelukatalogi liiketoiminnan tukena itsmf risteily 10.2.2011, Eija Hallikainen DataCenter Finland Oy:n palvelutarjooma Korkean käytettävyyden energiatehokkaat konesalipalvelut Laadukkaat etä- ja lähitukipalvelut,

Lisätiedot

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry TIEKE katsaus johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry 20130911 TIEKE hanke Sähkönjakeluyhtiöiden ja palveluntuottajayhtiöiden tietojärjestelmien yhteensopivuus Energiateollisuus ry hankkeen

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

Suomen MarkkinointiTutkimusSeura 10.5.2010 Ilkka Rainio

Suomen MarkkinointiTutkimusSeura 10.5.2010 Ilkka Rainio Suomen MarkkinointiTutkimusSeura 10.5.2010 Ilkka Rainio Mikä on TNS Gallup Forum? Toiminta aloitettu vuonna 1989 GallupKanava - nimellä ja 1000:lla vastaajataloudella Tällä hetkellä 40.000 aktiivivastaajaa,

Lisätiedot

Kilpailutusprosessiin tehoa

Kilpailutusprosessiin tehoa A Basware Presentation Kilpailutusprosessiin tehoa käytännön kokemuksia ja vinkkejä RFx ohjelmiston käytöstä Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Tietoiskun ohjelma

Lisätiedot

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 Työsuojelurahasto Ohje 1 Työsuojelurahaston rahoittamien hankkeiden PAINETUT JA VERKOSSA JULKAISTAVAT LOPPURAPORTIT Sisältö sivu 1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 1.1. Yleiset periaatteet. 2 1.2.

Lisätiedot

IIO30200 TIETOKANNAN HALLINTA (5 OP)

IIO30200 TIETOKANNAN HALLINTA (5 OP) IIO30200 TIETOKANNAN HALLINTA (5 OP) OPINTOJAKSON ESITTELY JOUNI HUOTARI S2009 K2010 http://homes.jamk.fi/~huojo/opetus/iio30200/ TAVOITTEENA ON, ETTÄ OPISKELIJA: Ymmärtää hoidon merkityksen: Osaa tukea

Lisätiedot

Miten tutkimuksen tietovarannot liittyvät etiikkaan ja viestintään? Tutkimusaineiston elinkaari

Miten tutkimuksen tietovarannot liittyvät etiikkaan ja viestintään? Tutkimusaineiston elinkaari Miten tutkimuksen tietovarannot liittyvät etiikkaan ja viestintään? Tutkimusaineiston elinkaari Tutkijakoulujen hakuinfo ja tutkijan työelämätaidot. Suomen akatemian ja tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan

Lisätiedot

Verkostoituvat tietojärjestelmälääkärit

Verkostoituvat tietojärjestelmälääkärit Verkostoituvat tietojärjestelmälääkärit FILIP SCHEPERJANS, LT NEUROLOGIAN ERIKOISLÄÄKÄRI, HYKS TIETOJÄRJESTELMÄLÄÄKÄREIDEN ALAOSASTON JOHTOKUNNAN PJ, SUOMEN LÄÄKÄRILIITTO Lääkäreiden rooli terveydenhuollon

Lisätiedot

PORTFOLIOT JA OPETUSANSIOIDEN ARVIOINTI

PORTFOLIOT JA OPETUSANSIOIDEN ARVIOINTI PORTFOLIOT JA OPETUSANSIOIDEN ARVIOINTI Tiina Kosunen, HY Peda-forum Kuusamo 11.11.2004 Työpajan sisältö Portfolioajattelu Opetusportfolio oman työn kehittämisessä Sisältö Rakenne Opetusportfolio virantäytön

Lisätiedot

Lean johtaminen ja työkalut. Työpaja 16.3.2016

Lean johtaminen ja työkalut. Työpaja 16.3.2016 Lean johtaminen ja työkalut Työpaja 16.3.2016 Lean ja Lean Construction Teoriainformoidut käytännön ihmiset MITÄ ON LEAN? LEAN on johtamisfilosofia joka on koko organisaatiota koskeva laaja-alainen muutosprosessi,

Lisätiedot

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun yhteistyötä; Analysis - Asiakasosio

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun yhteistyötä; Analysis - Asiakasosio Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun yhteistyötä; Analysis - Asiakasosio Jouni Sakki Oy tel. +358 50 60828 e-mail: jouni.sakki@jounisakki.fi www.jounisakki.fi B-to-b tilaus-toimitusketju Tilaus-toimitusketju

Lisätiedot

IIO10200 TIETOKANTAOHJELMOINTI (4 OP) OPINTOJAKSON ESITTELY JOUNI HUOTARI

IIO10200 TIETOKANTAOHJELMOINTI (4 OP) OPINTOJAKSON ESITTELY JOUNI HUOTARI IIO10200 TIETOKANTAOHJELMOINTI (4 OP) OPINTOJAKSON ESITTELY JOUNI HUOTARI K2009 http://homes.jamk.fi/~huojo/opetus/iio10200/ TAVOITTEENA ON, ETTÄ OPISKELIJA: Osaa SQL-kielen perusteet Taulujen määrittely-

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi.

Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi. Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi. vtoasp -palvelu 1) Huolehtii yrityksesi tietojärjestelmän

Lisätiedot

TIETOJEN TUONTI TIETOKANNASTA + PIVOT-TAULUKON JA OLAP-KUUTION TEKO

TIETOJEN TUONTI TIETOKANNASTA + PIVOT-TAULUKON JA OLAP-KUUTION TEKO TIETOJEN TUONTI TIETOKANNASTA + PIVOT-TAULUKON JA OLAP-KUUTION TEKO JOUNI HUOTARI 2005-2010 OLAP-OHJETEKSTIT KOPIOITU MICROSOFTIN OHJATUN OLAP-KUUTION TEKO-OHJEESTA ESIMERKIN KUVAUS JA OLAP-MÄÄRITELMÄ

Lisätiedot

Katetta kumppanuudelle

Katetta kumppanuudelle JUKKA VESALAINEN Katetta kumppanuudelle Hyöty ja sen jakaminen asiakas-toimittaja-suhteessa Esipuhe T ämä teos on jatkoa vuonna 2002 julkaistulle Kaupankäynnistä kumppanuuteen -kirjalle, jossa tarkastelin

Lisätiedot

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä:

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä: TypingMaster Online asiakaskyselyn tulokset Järjestimme toukokuussa asiakkaillemme asiakaskyselyn. Vastauksia tuli yhteensä 12 kappaletta, ja saimme paljon arvokasta lisätietoa ohjelman käytöstä. Kiitämme

Lisätiedot

Jouni Huotari OLAP-ohjetekstit kopioitu Microsoftin ohjatun OLAP-kuution teko-ohjeesta. Esimerkin kuvaus ja OLAP-määritelmä

Jouni Huotari OLAP-ohjetekstit kopioitu Microsoftin ohjatun OLAP-kuution teko-ohjeesta. Esimerkin kuvaus ja OLAP-määritelmä OLAP-kuution teko Jouni Huotari OLAP-ohjetekstit kopioitu Microsoftin ohjatun OLAP-kuution teko-ohjeesta Esimerkin kuvaus ja OLAP-määritelmä Tavoitteena on luoda OLAP-kuutio Northwind-tietokannan tilaustiedoista

Lisätiedot

Haaga-Helia / TIKO-05 1 (12) Tietokannan suunnittelu ja Toteutus Outi Virkki

Haaga-Helia / TIKO-05 1 (12) Tietokannan suunnittelu ja Toteutus Outi Virkki Haaga-Helia / TIKO-05 1 (12) Tietotarpeet Tietotarpeiden määrittely... 2 Tietotarveanalyysi... 3 Lähtökohtana tietojenkäsittelytehtävät... 3 Määrittelyn sisältö... 4 Vaiheistus... 5 Tietolähteet... 5 Lähestymistapa...

Lisätiedot

IIO30200 Tietokannan hallinta (5 op)

IIO30200 Tietokannan hallinta (5 op) IIO30200 Tietokannan hallinta (5 op) Opintojakson esittely Jouni Huotari K2008 http://student.labranet.jamk.fi/~huojo/opetus/iio30200/ Tavoitteena on, että opiskelija: Ymmärtää hoidon merkityksen: Osaa

Lisätiedot

HELIA 1 (8) Outi Virkki Tietokantasuunnittelu

HELIA 1 (8) Outi Virkki Tietokantasuunnittelu HELIA 1 (8) Luento 1 Johdatusta tietokannan suunnitteluun... 2 Tietokantasuunnittelu?... 2 Tietokanta?... 2 Tieto?... 2 Tietokantasuunnittelun tavoite, v.1... 2 Luotettavuus?... 3 Tietokantasuunnittelun

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Yritysarkkitehtuuri. Muutostarpeet

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Yritysarkkitehtuuri. Muutostarpeet Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Ympäristö Muutostarpeet ja niihin vastaaminen Yritysarkkitehtuuri Liiketoiminta-arkkitehtuuri Tavoitteet, Palvelut, Prosessit Informaatioarkkitehtuuri Tietotarpeet,

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan tason mittaaminen pk-yrityksissä (aihe-esittely)

Sähköisen liiketoiminnan tason mittaaminen pk-yrityksissä (aihe-esittely) Sähköisen liiketoiminnan tason mittaaminen pk-yrityksissä (aihe-esittely) 24.1.2011 Ohjaaja: DI Tommi Kemppainen Valvoja: Prof. Ahti Salo Työn tausta Asiakas on tilannut ohjelmiston, jolla pkyrittäjät

Lisätiedot

A271117 TIETOKANNAT, 4 op Kevät 2010 - TI09

A271117 TIETOKANNAT, 4 op Kevät 2010 - TI09 A271117 TIETOKANNAT, 4 op Kevät 2010 - TI09 Teemu Saarelainen, lehtori Tietotekniikka teemu.saarelainen@kyamk.fi A271117 TIETOKANNAT Tavoitteet Oppia tietokantojen suunnitteluperiaatteet Osata käyttää

Lisätiedot

Tietojärjestelmätiede (TJT) / Tekninen viestintä (TEVI) linjavalintainfo

Tietojärjestelmätiede (TJT) / Tekninen viestintä (TEVI) linjavalintainfo Tietojärjestelmätiede (TJT) / Tekninen viestintä (TEVI) linjavalintainfo Tietojärjestelmätiede 5.4.2017 2 Tietojärjestelmätiede Markkinat IT ja markkinat Organisaatio Ryhmä IT ja organisaatio IT ja ryhmä

Lisätiedot

Finnish Value Pack Asennusohje Vianova Systems Finland Oy Versio 18.10 12.4.2011

Finnish Value Pack Asennusohje Vianova Systems Finland Oy Versio 18.10 12.4.2011 Finnish Value Pack Asennusohje Vianova Systems Finland Oy Versio 18.10 12.4.2011 2(6) 1. Käyttöoikeudet ja asennusvaatimukset 2. Asennus Novapoint Finnish Value Pack 18.10 sovellusten asennus vaatii järjestelmänvalvojan

Lisätiedot

Hankintariskit haltuun virtualisoinnilla

Hankintariskit haltuun virtualisoinnilla Hankintariskit haltuun virtualisoinnilla Markku Selin Teknologiajohtaja, HPJ Markku Selin Teknologiajohtaja 16 vuoden kokemus tietoverkoista ja tietoturvasta CCNA,CCSI, Cisco Sales Expert 1998 CCDA 1999

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS MUISTISAIRAAN PUOLISON MENETTÄNEELLE. Hyvä vastaaja!

KYSELYTUTKIMUS MUISTISAIRAAN PUOLISON MENETTÄNEELLE. Hyvä vastaaja! KYSELYTUTKIMUS MUISTISAIRAAN PUOLISON MENETTÄNEELLE Hyvä vastaaja! Opiskelen Therapeia-säätiön ja Helsingin Psykoterapiayhdistyksen yhteistyössä toteuttamassa 4- vuotisessa psykoanalyyttisen paripsykoterapian

Lisätiedot

TK2 arviointi Kuntoutuja- ja henkilöstönäkökulma Tutkimuksen tiedonkeruun kulku

TK2 arviointi Kuntoutuja- ja henkilöstönäkökulma Tutkimuksen tiedonkeruun kulku TK2 arviointi Kuntoutuja- ja henkilöstönäkökulma Tutkimuksen tiedonkeruun kulku Anna-Mari Aalto, Tarja Heponiemi, Vesa Syrjä 27.8.2012 Esityksen nimi / Tekijä 1 Tutkimuksen hyödyt työnantajien ja kuntoutuksen

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

ipad yrityskäytössä AKVA -seminaari 26-28.9 Ilona IT Oy Petra Anttila, petra@ilonait.fi, 0207 191 513/040 720 4110

ipad yrityskäytössä AKVA -seminaari 26-28.9 Ilona IT Oy Petra Anttila, petra@ilonait.fi, 0207 191 513/040 720 4110 ipad yrityskäytössä AKVA -seminaari 26-28.9 Ilona IT Oy Petra Anttila, petra@ilonait.fi, 0207 191 513/040 720 4110 Ilona IT lyhyesti Vahva asema IT-ratkaisujen toimittajana (B2B, EDU) Painopiste mobiili

Lisätiedot

Haaga-Helia/IltaTiko ict2tcd005: Ohjelmiston suunnittelutaito 1/7 Anne Benson. Tällä opintojaksolla käytämme VS:n kolmen kokonaisuuden luomiseen:

Haaga-Helia/IltaTiko ict2tcd005: Ohjelmiston suunnittelutaito 1/7 Anne Benson. Tällä opintojaksolla käytämme VS:n kolmen kokonaisuuden luomiseen: Haaga-Helia/IltaTiko ict2tcd005: Ohjelmiston suunnittelutaito 1/7 Microsoft SQL käyttö Yleistä VisualStudiosta Tällä opintojaksolla käytämme VS:n kolmen kokonaisuuden luomiseen: - sovellushallintaan -

Lisätiedot

Data Warehouse kuulumisia

Data Warehouse kuulumisia 1 Data Warehouse kuulumisia Ari Hovi www.arihovi.com Ari Hovi Oy www.arihovi.com 2 Ari Hovi Oy:n missiona on edistää tiedonhallintaa tarjoamalla huippukoulutusta ja konsultointia kokeneet käytännön konsultit

Lisätiedot

Vastuulliset hankinnat työllisyyttä ja kestävää kehitystä edistämässä -projekti. Projektipäällikkö Antti Honkarinta

Vastuulliset hankinnat työllisyyttä ja kestävää kehitystä edistämässä -projekti. Projektipäällikkö Antti Honkarinta Vastuulliset hankinnat työllisyyttä ja kestävää kehitystä edistämässä -projekti Projektipäällikkö Antti Honkarinta 31.10.2013 Projektin toteuttajaorganisaatio on Oulun kaupunki. Projekti sijoittuu konsernipalvelujen

Lisätiedot