LähiTapiola Satakunta Keskinäinen Vakuutusyhtiö Toimintakertomus ja lopputilitys 2020 y-tunnus:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LähiTapiola Satakunta Keskinäinen Vakuutusyhtiö Toimintakertomus ja lopputilitys 2020 y-tunnus:"

Transkriptio

1 LähiTapiola Satakunta Keskinäinen Vakuutusyhtiö Toimintakertomus ja lopputilitys 2020 y-tunnus:

2 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus ja lopputilitys vuodelta LähiTapiola Satakunta vuonna Tilikauden merkittävät tapahtumat... 2 Asiakkaat ja asiakasedut... 2 Vastuullisuus... 3 Toimintaympäristö... 3 Vakavaraisuus ja riskienhallinta... 4 Hallinto, henkilöstö ja palkitseminen... 5 Tilikauden jälkeiset tapahtumat... 6 Tulevaisuuden näkymät... 6 Ehdotus voiton käyttämisestä... 7 Tilinpäätös Tuloslaskelma, LähiTapiola Satakunta... 8 Tase, LähiTapiola Satakunta... 9 Epäsuora rahoituslaskelma, LähiTapiola Satakunta Tunnusluvut, LähiTapiola Satakunta Liitetiedot, LähiTapiola Satakunta Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Riskienhallinnan liitetiedot Toimintakertomuksen ja lopputilityksen allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä... 38

3 Hallituksen toimintakertomus ja lopputilitys vuodelta 2020 LähiTapiola Satakunta Keskinäinen Vakuutusyhtiön (LähiTapiola Satakunta) ja LähiTapiola Lännen Keskinäinen Vakuutusyhtiön yhtiökokoukset päättivät , että LähiTapiola Satakunta sulautuu LähiTapiola Länteen Sulautumisen yhteydessä LähiTapiola Lännen muutti nimekseen LähiTapiola Länsi-Suomi. LähiTapiola Satakunnan henkilöstö siirtyi sulautumisessa LähiTapiola Länsi- Suomen palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. LähiTapiola Satakunta Keskinäinen Vakuutusyhtiön kotipaikka oli Pori ja y-tunnus LähiTapiola Satakunnan toimialaan kuuluivat vapaaehtoiset vahinkovakuutukset ja liikennevakuutukset. Yritys on purkautunut LähiTapiola Satakunta vuonna 2020 Elämänturvastrategiamme merkitsee asiakkaillemme kokonaisvaltaista ja ennakoivaa palvelua turvallisuuden, talouden ja terveyden alueilla. Koronapandemia (covid-19) vaikutti vahvasti asiakkaidemme käyttäytymiseen ja sen myötä omaan toimintaamme. Koronapandemiasta huolimatta LähiTapiola Satakunnan vakavaraisuus ja tuloksellisuus säilyivät hyvinä. LähiTapiola Satakunnan ensivakuutuksen maksutulo oli 34,8 miljoonaa euroa (v ,6 milj. ). LähiTapiola Satakunta oli toimialueensa vahinkovakuuttamisessa markkinajohtaja muun muassa liikennevakuuttamisessa ja maatilavakuuttamisessa. Työtapaturmavakuuttamisessa olimme kasvattaneet markkinaosuuttamme useana vuonna. LähiTapiola Satakunta Tulostiivistelmä vert.kelp. vert.kelp. Vahinkovakuutus *) Vakuutusmaksutulo, milj. eur 34,8 33,6 Liiketulos, milj. eur. 0,4 1,5 3,6 3,9 Tilikauden tulos, milj. eur. 2,1 2,1 3,6 3,6 Kokonaistulos, milj. eur. 1,7 2,7 7,3 7,6 *) ensivakuutus LähiTapiola Satakunta Avainluvut vert.kelp. vert.kelp. Riskisuhde, %*) 70,4 67,0 67,2 65,2 Toimintakulusuhde, %*) 32,0 30,7 31,4 Yhdistetty kulusuhde, %*) 102,4 99,0 97,8 96,6 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, % 2,4 6,3 Taseen loppusumma, milj. eu 113,6 112,2 Vakavaraisuussuhde, % 0,0 225,9 *) ilman perustekorkokulua Tunnuslukujen laskentakaavat on kuvattu tilinpäätöksen liitetiedoissa. Vakavaraisuussuhde = hyväksyttävän oman varallisuuden määrä suhteessa vakavaraisuuspääomavaatimukseen (Solvenssi II). Sulautumisesta johtuen vakavaraisuussuhdetta ei enää voida laskea. 1

4 Tilikauden merkittävät tapahtumat Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen globaalin koronapandemian johdosta. Riskipitoisten omaisuusluokkien arvot laskivat keväällä voimakkaasti pandemian aiheuttaman markkinashokin seurauksena, mutta kääntyivät vahvaan nousuun keskuspankkien ja hallitusten voimallisten elvytystoimenpiteiden ansiosta. Toiminnallinen ja taloudellinen aktiivisuus Suomessa väheni keväällä merkittävästi aiheuttaen vakuutusliiketoiminnassa vahinkomäärien laskua erityisesti henkilö- ja ajoneuvovakuuttamisessa. Reaalimaailman tapahtumat ja sulautumisen kulut huomioiden LähiTapiola Satakunnan tulos oli vuonna 2020 kohtuullinen ja vakavaraisuus säilyi vahvana. Tuloslaskelmaerien ja ajanjaksoon liittyvien tunnuslukujen vertailukauden lukuina on käytetty vuodentakaisia vastaavan ajanjakson lukuja. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten tunnuslukujen vertailukaudenlukuina on käytetty vuoden 2019 lopun lukuja. Vertailukauden luvut ovat suluissa. Vakuutusmaksutuottoihin ja korvauskuluihin sisältyy kertaluontoisia eriä liittyen vastuuvelan laskuperusteiden ja -laskentatavan muutoksiin. Vuodesta 2020 ja 2019 on olennaisten muutosten osalta kerrottu myös vertailukelpoiset luvut. Muutoksista on kerrottu tarkemmin tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa. LähiTapiola Satakunnan vahinkovakuutustoiminnan vakuutustekninen kate oli 1,1 miljoonaa euroa (1,3 milj. ). Vahinkovakuutustoiminnan ensivakuutuksen maksutulo oli 34,8 miljoonaa euroa (33,6 milj. ) ja vertailukelpoisesti kasvua edelliseen vuoteen kertyi 3,6 prosenttia. Ajoneuvovakuuttamisessa oli vahvan kasvun vuosi. Maksutulon kasvun lisäksi LähiTapiola Satakunnan markkinaosuus liikennevakuuttamisessa kasvoi neljättä vuotta peräkkäin ja olimme 39 prosentin markkinaosuudella markkinajohtaja vakuutussopimusten määrällä mitattuna. Maatilavakuuttamisessa olimme myös markkinajohtaja 71 % markkinaosuudella. Yritysasiakkaiden siirtoliikkeissä onnistuimme hyvin, mikä vaikutti positiivisesti maksutulon kehitykseen. Koronapandemiasta johtunut poikkeuksellisen vähäinen toiminnallinen ja taloudellinen aktiivisuus sekä Läntisessä Suomessa vallinnut leuto ja vähäluminen talvi vähensivät vuoden 2020 kevään vahinkojen määrää. Loppuvuonna vahinkojen määrä kasvoi ja merkittävän määrän vahinkoja aiheutti Ailamyrsky syyskuussa. LähiTapiola Satakunta maksoi asiakkailleen korvauksia 22,7 miljoonaa euroa (20,8 milj. ). Vuonna 2020 sattui 3 kappaletta (3 kpl) yli 300 tuhannen euron omaisuuden ja toiminnan vahinkoa. Bruttokorvausmeno näistä vahingoista oli 1,8 miljoonaa euroa (1,8 milj. ). Toimintakulusuhde oli 32,0 prosenttia (30,7 %). Toimintakulusuhde nousi sulautumiskuluista johtuen edelliseen vuoteen verrattuna, mutta varsinaisen toiminnan osalta toimintamme tehostui vuoden 2020 aikana. Vahinkovakuutustoiminnan riskisuhde ilman perustekorkokulua oli 70,4 prosenttia (67,2 %) ja vuoden 2020 vertailukelpoinen riskisuhde 67,0 prosenttia (65,2 %). Yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua oli 102,4 prosenttia (97,8) ja vertailukelpoisilla luvuilla 99,0 prosenttia (96,6 %). Sijoitustoiminnan tarkoitus on tuottaa arvoa omistaja-asiakkaillemme. Sijoitustoiminnan tuotoilla mahdollistetaan vakavaraisuuden ylläpitäminen sekä kilpailukykyisten palveluiden tuottaminen asiakkaillemme. LähiTapiola Satakunta Sijoitustoiminta Sijoitusten nettotuotto käyvin arvoin, % Korkosijoitukset 2,3 6,1 Osakesijoitukset 3,3 12,1 Kiinteistösijoitukset 1,3-5,9 Muut sijoitukset 0,0-3,4 Sijoitusten allokaatio, % Korkosijoitukset 28,9 27,2 Osakesijoitukset 50,9 51,7 Kiinteistösijoitukset 20,3 21,1 Muut sijoitukset 0,0 0,0 Sijoitusomaisuus käyvin arvoin, milj. eur. Pitkäjänteisellä sijoituspolitiikallamme onnistuimme koronapandemia huomioiden vuoden 2020 sijoitustoiminnassa kohtuullisesti. Sijoitustoiminnan nettotuotto oli 1,6 miljoonaa euroa (3,1 milj. ). LähiTapiola Satakunnan sijoitustoiminnan viiden vuoden keskimääräinen vuotuinen tuotto oli 3,5 prosenttia (4,2 %). Asiakkaat ja asiakasedut 2,4 6,3 115,7 113,5 Keväällä jouduimme koronapandemian vuoksi sulkemaan toimistomme asiakaspalvelulta ja panostamaan asiakkaiden kohtaamiseen puhelimessa ja verkossa. Kesällä pääsimme avaamaan toimistot 2

5 uudelleen asiakkaille. Vuoden aikana panostimme erityisesti nykyasiakkaiden aktiiviseen auttamiseen. LähiTapiola Satakunnassa toiminnan ylijäämä käytetään omistaja-asiakkaiden hyväksi maksun alennuksina, asiakashyvityksinä ja palvelujen kehittämisenä. Osa tuloksesta käytetään kartuttamaan yhtiön vakavaraisuutta, jolloin varmistetaan asiakkaiden edut tulevaisuudessakin. Maksoimme asiakkaille vahinkovakuutuksen korvauksia 22,7 miljoonaa euroa (20,8 milj. ). Lisäksi hyvitimme vakuutusmaksuista keskittämisetuina 2,5 miljoonaa euroa (2,3 milj. ) ja S-ryhmän bonuksena 1,1 miljoonaa euroa (1,0). Olemme elämänturvayhtiönä kehittäneet palveluitamme Elämänturvasovelluksen avulla helppokäyttöisemmiksi. LähiTapiolan TerveysHelppi-yhteistyöpalvelumallissa asiakkaamme saavat chatin ja puhelimen kautta terveysneuvontaa ja -hoitoa. Myös henkivakuutusasiakkaidemme asiointia helpottavat jatkuvasti uudistuvat digitalisoidut palvelumme. Panostamme vahinkoja ennaltaehkäisevään työhön yhteistyökumppaniemme kanssa. Yhteistyöhankkeista ja -kumppaneista on kerrottu laajemmin vastuullisuuden yhteydessä. Vastuullisuus LähiTapiola turvaa omistaja-asiakkaidensa elämää ja toimintaa ennakoiden. Vastuullisuutemme perustuu keskinäisyyteen, ja työ konkretisoituu sekä valtakunnallisina että paikallisina tekoina. Tavoitteenamme on asiakkaidemme ja yhteiskunnan turvallisuuden sekä hyvinvoinnin lisääminen. Ryhmän vastuullisuuden tiekartassa määritellyt vastuullisuuden teemat ohjaavat myös LähiTapiola Satakunnan vastuullisuustyötä. Vastuullisuuden teemamme ovat ennakoiva elämänturva, henkilöstökokemus ja työyhteisö, data ja tietoturvallisuus, ilmastonmuutoksen vaikutukset sekä vastuulliset toimintatavat. Vuonna 2020 käynnistimme tiekartan toimeenpanon yhtiön vastuullisuustyöpajassa. Syksyllä allekirjoitimme ryhmänä YK:n kestävän vakuuttamisen periaatteet: olemme sitoutuneet vastuullisuuden ja kestävän kehityksen edistämiseen kaikessa vakuutustoiminnassa. Sijoitustoiminnassa huomioimme vastuullisen sijoittamisen periaatteet. LähiTapiola Satakunta lahjoitti euroa vuonna 2020 koronanvastaiseen työhön. Tuki ohjattiin Suomen Punaiselle Ristille koko maan kattavaan, mittavaan korona-avustusoperaatioon. Toimintaympäristö Vahinkovakuutustoiminta Suomea ja koko maailmaa kohtasi vuonna 2020 ennalta-arvaamaton globaali pandemia. Suomen talous selviytyi kokonaisuutena koronapandemiavuodesta ennakoitua paremmin, mutta alueelliset ja toimialakohtaiset erot ovat huomattavia. Kansantalouden ennakoitua parempi vire näkyi myös talousalueemme vahinkovakuutuksen maksutulon kasvuna. Pandemian vaikutus oli kaksisuuntainen. Ensinnä alkuvuodesta korvattiin jonkin verran enemmän pandemiaan liittyviä vahinkoja ja edellytykset maksutulon kasvulle heikkenivät merkittävästi. Toisaalta vuoden toisella neljänneksellä voimakkaasti vähentyneen toimeliaisuuden vaikutukset näkyivät tuolloin korvaushakemusten merkittävänä pudotuksena. Loppuvuodesta määrät normalisoituivat, mutta kokonaisuutena vahinkojen määrä jäi vuonna 2020 normaalia vähäisemmäksi. Eniten pandemia vaikutti yritysasiakkaiden toimintaan. Koronapandemia toi muutoksia myös asiakaskäyttäytymiseen. Asiakkaat kohdattiin aikaisempaa useammin verkossa, mutta loppuvuoden aikana kasvokkain tapahtuvaa asiointia pystyttiin avaamaan turvamääräykset huomioiden. Monipaikkaiseen työhön sopeuduttiin hyvin ja nopeasti. Sijoitustoiminnan tuotot putosivat voimakkaasti alkuvuodesta, mutta elpyivät nopeasti loppuvuoden aikana. Sijoitustoiminta Vuosi 2020 käynnistyi toiveikkaissa tunnelmissa. Kasvu oli vauhdittumassa, pörssit nousussa ja tunnelmat olivat yleisesti korkealla. Helmikuussa iski kuitenkin globaali koronapandemia, jonka seurauksena taloudet ajautuivat nopeasti taantumaan ja rahoitusmarkkinat kaaokseen. Ilman keskuspankkien voimakasta ja määrätietoista väliintuloa tilanne olisi voinut muodostua todella pahaksi. Keskuspankit onnistuivat vakauttamaan rahoitusmarkkinat mittavilla likviditeettioperaatioillaan. Rahoitusjärjestelmän vakaudesta huolehtiminen on keskuspankkien tärkeimpiä tehtäviä ja siinä keskuspankkiirit onnistuivat tällä kertaa erinomaisesti. Edellisten kriisien opit on viety onnistuneesti käytäntöön. 3

6 Rahapolitiikan kevennysten myötä myös hallitukset lanseerasivat erilaisia tuki- ja elvytyspaketteja, joilla pyrittiin torjumaan konkursseja ja massatyöttömyyttä. Yhdessä nämä mittavat talouspolitiikan tukitoimet palauttivat luottamuksen, jonka seurauksena rahoitusmarkkinoilla hinnat kääntyivät huhtikuussa voimakkaaseen nousuun. Kokonaisuutena vuodesta 2020 muodostui sijoittajille lopulta kohtalaisen hyvä vuosi. Myös Suomen talous ajautui keväällä 2020 taantumaan muiden talouksien mukana, mutta toistaiseksi talouden supistuminen on ollut selvästi euroaluetta ja Yhdysvaltoja vähäisempää. Suomen talouden odotetaan supistuvan vuonna 2020 keskimäärin kolme prosenttia, mikä on selvästi vähemmän kuin vielä keväällä ja kesällä odotettiin. Vakavaraisuus ja riskienhallinta Vakavaraisuuden hallinta LähiTapiola-ryhmän ja sen vakuutusyhtiöiden vakavaraisuuden valvonta perustuu EU-tason Solvenssi II -säännöstöön. LähiTapiola-ryhmä ja sen vakuutusyhtiöt laskevat vakavaraisuuden käyttämällä standardikaavaa. Vakavaraisuuslaskenta ei kuulu lakisääteisen tilintarkastuksen piiriin. Vakavaraisuuden hallinta on osa riskienhallintaa. Vakavaraisuuden hallinnan lähtökohtana on, että ryhmällä ja yhtiöillä on riittävästi vakavaraisuuspääomaa velvoitteidensa täyttämiseksi ottaen huomioon odotetut ja odottamattomat tappiot. Keskinäisen yhtiömuodon vuoksi vakavaraisuuden hallinnassa korostetaan asiakkaiden taloudellisen turvan jatkuvaa varmistamista koko ryhmän ja sen yhtiöiden hyvällä vakavaraisuudella. LähiTapiola Vahinkoyhtiön ja alueyhtiöiden välillä solmitusta yhteisvastuusopimuksesta ja LähiTapiola Satakunnan ja ryhmän vakavaraisuuden hallinnasta on kerrottu tarkemmin LähiTapiola Vahinkoyhtiön toimintakertomuksessa sekä vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevissa kertomuksissa osoitteessa Vuotta 2020 koskeva kertomus julkaistaan mennessä. Vakavaraisuusasema tapahtuneen sulautumisen johdosta LähiTapiola Satakunnan vakavaraisuussuhdetta (yhtiön hyväksyttävän oman varallisuuden määrä suhteessa vakavaraisuuspääomavaatimukseen) ei enää lasketa. Riskiasema Toiminnan merkittävimmät riskit ovat vahinkovakuutustoiminnan vakuutusriskit, sijoitustoimintaan liittyvät markkinariskit, operatiiviset riskit sekä toimintaympäristön ja strategian riskit. Vahinkovakuutustoiminnan merkittävimmät vakuutusriskit liittyvät vakuutustuotteiden hinnoitteluun, inflaatioon, kuolleisuudessa tapahtuviin muutoksiin ja jälleenvakuutussuojiin. Markkinariski aiheutuu varojen markkina-arvojen vaihtelusta, sisältäen muun muassa korkojen, osakekurssien tai valuuttakurssien muutoksen aiheuttaman vaihtelun. Operatiivisilla riskeillä tarkoitetaan tappionvaaraa, joka aiheutuu riittämättömistä tai epäonnistuneista sisäisistä prosesseista, henkilöstöstä, järjestelmistä ja ulkoisista tekijöistä. Oikeudelliset riskit sisältyvät operatiivisiin riskeihin. Toimintaympäristön ja strategian riskit sisältävät muun muassa yleiseen toimintaympäristöön, markkinoiden ja asiakaskäyttäytymisen muutoksiin, kilpailuun ja kilpailijoihin sekä strategian sisältöön ja toteuttamiseen liittyvät riskit. Toimintaympäristön ja strategian riskejä korostavat vakuutusalalla samanaikainen talouskehityksen epävarmuus ja toimintaympäristön yhä nopeutuva muutosvauhti: mm. digitalisaatio, toimialaliukumat, uudenlaiset toimijat ja yhteenliittymät, väestörakenteen muutos, kansainvälistyminen sekä ilmastonmuutos. Koronapandemian takia LähiTapiola-ryhmässä organisoitiin poikkeustilan hallintaan keskittyvä erityistilanneryhmä. Erityistilanneryhmän tehtävänä oli muodostaa tilannekuva poikkeustilanteen riskeistä ja vaikutuksista LähiTapiolalle sekä päättää tarvittavista toiminnallisista ohjeistuksista ja viestinnällisistä linjauksista. Erityistilanneryhmän toiminnan avulla tehostettiin riskien ja vaikutusten arviointia sekä poikkeustilanteen johtamista. Koronapandemian aiheuttamissa riskeissä korostuivat mahdolliset vaikutukset henkilöstön ja asiakkaiden terveyteen, operatiivisen toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen ja vakavaraisuus- ja likviditeettitilanteeseen. LähiTapiola Satakunnan ja ryhmän riskienhallinnasta ja merkittävimmistä riskeistä kerrotaan tarkemmin tilinpäätöksen riskienhallinnan liitetiedoissa ja vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevassa kertomuksessa osoitteessa 4

7 Hallinto, henkilöstö ja palkitseminen Yhtiökokous LähiTapiola Satakunnan yhtiökokous pidettiin Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvina asioina kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2019, päätettiin yhtiön tuloksen käyttämisestä, myönnettiin vastuuvapaus hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja valittiin yhtiön tilintarkastaja. Kokouksessa vahvistettiin lisäksi hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja palkkiot sekä valittiin uudet hallintoneuvoston jäsenet. Yhtiökokouksen muissa asioissa hyväksyttiin sulautumissuunnitelma, jonka mukaan yhtiö sulautuu LähiTapiola Länteen Hallintoneuvosto Yhtiökokous valitsi hallintoneuvoston erovuorossa olevista jatkamaan seuraavat jäsenet Sirpa Ala- Rämi, Aki Haapaniemi, Veli-Pekka Kallonen, Hanna Kesti, Ilkka Markkula ja Rami Uusitalo. Uusia jäseniä hallintoneuvostoon ei valittu. LähiTapiola Satakunnan hallintoneuvosto piti järjestäytymiskokouksensa Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Hannes Heiskala. Hallintoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin Harri Tuomi. Hallintoneuvosto kokoontui viisi kertaa. Kokouksiin osallistui keskimäärin 87 prosenttia jäsenistä. Hallintoneuvoston palkat ja sitoumukset löytyvät tuloslaskelman liitteestä Johdon palkat ja palkkiot, eläkesitoumukset, rahalainat ja niiden ehdot sekä vakuudet ja vastuusitoumukset. Hallintoneuvoston nimitystoimikunta Hallintoneuvoston nimitystoimikunnan tarkoituksena on varmistaa valintaesitysten valmistelun monipuolisuus ja läpinäkyvyys valittaessa jäseniä yhtiön hallintoneuvostoon ja hallitukseen. Nimitystoimikunnan puheenjohtajana vuonna 2020 toimi hallintoneuvoston puheenjohtaja Hannes Heiskala sekä jäseninä Harri Tuomi, Aki Haapaniemi, Ella Marttila ja Sari Mäkitalo Nimitystoimikunta kokoontui 7 kertaa ja kokouksiin osallistui 100 prosenttia jäsenistä. Hallitus Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Sen tulee myös huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. LähiTapiola Satakunnan hallitukseen kuului kahdeksan jäsentä. Hallintoneuvosto nimittää hallituksen jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmannes. Hallituksen jäsenet olivat: Hannu Pitkänen, puheenjohtaja Alf Ojala, varapuheenjohtaja Ari Eklund Matti Hiekka Timo Junnila Petri Peltomaa Tiina Savola Marjo Yliluoma Hallitus kokoontui 11 kertaa. Kokouksiin osallistui keskimäärin 99 prosenttia jäsenistä. Hallituksen palkat ja sitoumukset löytyvät tuloslaskelman liitteestä Johdon palkat ja palkkiot, eläkesitoumukset, rahalainat ja niiden ehdot sekä vakuudet ja vastuusitoumukset. Johtoryhmä LähiTapiola Satakunnan johtoryhmä vastasi hallituksen sille antamien tehtävien valmistelusta, päätöksen teosta ja täytäntöönpanosta. LähiTapiola Satakunnan johtoryhmään kuului viisi jäsentä. Johtoryhmän jäsenet olivat: Pasi Aakula, puheenjohtaja Marko Hakala Leena Lammassaari Jouni Vaalto Elina Väinölä-Mäki Johtoryhmä kokoontui keskimäärin joka toinen viikko. Toimitusjohtaja LähiTapiola Satakunnan toimitusjohtajana toimi Pasi Aakula ja toimitusjohtajan sijaisena Marko Hakala. Lähipiiri LähiTapiola Satakunnan lähipiiristä kerrotaan tilinpäätöksen liitetiedoissa. Tilintarkastaja Yhtiökokous valitsi LähiTapiola Satakunnan tilintarkastajana jatkamaan KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii Petter Westerback, KHT. 5

8 Valvova viranomainen LähiTapiola Satakunta on julkisen valvonnan alainen vahinkovakuutusyhtiö, jota valvoo Finanssivalvonta. Finanssivalvonta valvoo ja tarkastaa, että vakuutuslaitokset noudattavat lakia ja hyvää vakuutustapaa ja käyttävät toiminnassaan asianmukaisia menettelytapoja. Se seuraa ja arvioi valvottaviensa taloudellista asemaa, johtamis-, valvonta- ja riskienhallintajärjestelmiä, toimintaedellytyksiä sekä toimintaympäristön muutoksia. Henkilöstö Henkilöstön lukumäärä tilikaudella oli keskimääräinen 56 (55) henkilöä. Palkitseminen Palkitsemisjärjestelmän tavoitteena on kannustaa hyvään suoritukseen sekä motivoida ja sitouttaa henkilöitä. Palkitseminen perustuu strategiaan ja sen pohjalta asetettuihin tavoitteisiin. Palkitsemisen perusteena on henkilön hyvä työsuoritus suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Palkkiojärjestelmä on osa kokonaispalkkausta ja se perustuu vuosipalkkioihin. Palkitsemisjärjestelmä koskee johtoa ja koko henkilöstöä. Palkitsemisjärjestelmää vahvistettaessa pyritään varmistumaan siitä, että se on yhtiön ja Lähi- Tapiola-ryhmän liiketoimintastrategian sekä tavoitteiden ja arvojen mukainen ja että se vastaa yhtiöryhmän pitkän aikavälin etua, ja on sopusoinnussa yhtiöryhmän hyvän ja tehokkaan riskienhallinnan kanssa eikä kannusta liialliseen riskinottoon. Tilikauden jälkeiset tapahtumat LähiTapiola Satakunnan sulautuminen LähiTapiola Länteen tapahtui ja LähiTapiola Satakunta purkautui samalla hetkellä eli tilikauden jälkeisiä tapahtumia ei ole. Tulevaisuuden näkymät Vahinkovakuutustoiminta Vahinkovakuutuksen kotimainen toimintaympäristö näyttää viime vuotta vakaammalta. Koronarokotteen myötä talouden laskusuhdanteen odotetaan päättyvän viimeistään loppuvuodesta Taloudellisen toimeliaisuuden kasvu lisää kuitenkin vahinkojen määrää heikentäen vahinkovakuutuksen kannattavuutta. Vahinkovakuutuksen hintakilpailun ennakoidaan kiristyvän. Terveys- ja hyvinvointipalvelujen markkina kasvaa edelleen. Kehitystä tukee osaltaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen, joka lopulta toteutunee vuonna Vahinkovakuutuksessa asiakas kohdataan koronavuoden jälkeen yhä useammin verkossa. Asiakkaiden odotuksiin on pystyttävä vastaamaan entistä helppokäyttöisimmillä ja nopeilla verkkopalveluilla. Digitaalisen asioinnin merkitys on aiempaa suurempi. Sijoitusmarkkinat ovat alttiita voimakkaille heilahteluille. Koronarokotteen laajan käyttöönoton viivästyminen, käyttörajoitukset tai ennakoimattomat poliittiset kriisit voivat heijastua hyvinkin voimakkaasti sijoitusmarkkinoihin. Vahinkovakuutuksen kilpailun ennakoidaan kiristyvän. Alueiden toimiala- ja väestörakenteesta riippuen toimintaympäristön erot alueiden välillä voivat olla merkittäviä. Sijoitustoiminta Maailmantalouden kasvun odotetaan vauhdittuvan uudelleen vuonna Hallitusten ja keskuspankkien mittavat tukitoimet ovat vahvistaneet yleistä luottamusta ja OECD:n ennakoivien suhdanneosoittimien mukaan kansainvälisen talouden laaja-alainen elpyminen on käynnissä. Lisäksi positiiviset rokoteuutiset tukevat niihin liittyvästä epävarmuudesta huolimatta positiivisempaa tulevaisuuden näkymää ensimmäistä kertaa koronapandemian aikana. Tehokas ja turvallinen rokote voisi parhaimmillaan johtaa siihen, että taloudessa palattaisiin asteittain kohti uutta normaalia vuoden 2021 jälkimmäisellä puoliskolla. Kotimaiset tutkimus- ja ennustelaitokset arvioivat Suomen talouden kasvavan vuonna 2021 keskimäärin kolme prosenttia. Toipuminen näyttää olevan keskeisiä kilpailijamaita hitaampaa. Paluu koronapandemiaa edeltävälle tasolle vienee kuitenkin vuosia. Kotimaan talouspolitiikan painopiste on ollut akuutin kriisin aikana erilaisissa tukitoimissa ja julkisten menojen kasvattamisessa. Akuutin kriisin jälkeen on aika uudistaa talouden rakenteita ja tasapainottaa julkinen talous. Nämä päätökset tulevat todennäköisesti olemaan vaikeampia kuin akuutin vaiheen tuki- ja elvytyspäätökset. Suomen talouden kasvupotentiaalin vahvistaminen edellyttää kuitenkin uskottavaa näkymää tulevaisuuteen, jossa yrityksillä on riittävät kannustimet investoida ja luoda uusia työpaikkoja Suomeen. 6

9 Suhdannenäkymään liittyy edelleen monia riskejä. Rokotteen viivästyminen tai koronapandemian toisen aallon mukanaan tuomat uudet talouden rajoitustoimet voivat sysätä taloudet uuteen taantumaa. Yhdysvaltain uuden hallinnon talouspolitiikan linja voi tuoda negatiivisia yllätyksiä. Myös mahdollinen sopimukseton ero Euroopan Unionista voi tuoda alasuuntaisia riskejä euroalueen ja Britannian talouksien elpymiseen. Lisäksi mahdolliset rahoitusmarkkinahäiriöt voivat häiritä elpymistä. Ehdotus voiton käyttämisestä Hallituksen esitys Hallitus ehdottaa LähiTapiola Satakunnan osakkaiden kokoukselle, että vuoden 2020 tilikauden ,07 euron voitto jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Vuodelta 2020 maksettavan takuupääomankoron ,91 euroa maksaa Lähi- Tapiola Länsi-Suomi varmuusrahastosta. 7

10 Tilinpäätös Tuloslaskelma, LähiTapiola Satakunta VAKUUTUSTEKNINEN LASKELMA Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo , ,22 Jälleenvakuuttajien osuus , , , ,79 Vakuutusmaksuvastuun muutos Kokonaismuutos , , , ,00 Jälleenvakuuttajien osuus Kokonaismuutos , , , ,00 Vakuutusmaksuvastuun muutos yhteensä , ,00 Vakuutusmaksutuotot yhteensä , ,79 Korvauskulut Maksetut korvaukset , ,48 Jälleenvakuuttajien osuus , , , ,33 Korvausvastuun muutos Kokonaismuutos , , , ,00 Jälleenvakuuttajien osuus Kokonaismuutos , , , ,10 Korvausvastuun muutos yhteensä , ,90 Korvauskulut yhteensä , ,23 Liikekulut , ,46 Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta , ,10 Tasoitusmäärän muutos Kokonaismuutos , , , ,00 Vakuutustekninen kate , ,10 MUU KUIN VAKUUTUSTEKNINEN LASKELMA Vakuutustekninen kate , ,10 Sijoitustoiminnan tuotot , ,51 Sijoitustoiminnan kulut , ,36 Sijoitusten arvonkorotuksen oikaisu 4 0, ,29 0, ,15 Muut tuotot 4 Muut , ,79 Muut kulut 4 Muut , ,57 Voitto varsinaisesta toiminnasta , ,47 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,47 Tuloverot Tilikauden vero , ,39 Aikaisempien tilikausien verot , ,88 Laskennallisen verovelan muutos 0, ,77 0, ,27 Tilikauden voitto , ,20 8

11 Tase, LähiTapiola Satakunta VASTAAVAA Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , ,59 Sijoitukset Kiinteistösijoitukset 6 Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet , ,22 Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä 0, ,22 0, ,22 Sijoitukset saman konsernin yrityksissä ja omistusyhteysyrityksissä 7 Osakkeet ja osuudet saman konsernin yrityksissä , ,77 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä , ,92 Rahoitusmarkkinavälineet ja lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä , , , ,69 Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,08 Rahoitusmarkkinavälineet , ,86 Muut sijoitukset 0, ,65 0, , , ,85 Saamiset 12 Ensivakuutustoiminnasta Vakuutuksenottajilta , ,08 Vakuutusedustajilta 0, ,65 0, ,08 Jälleenvakuutustoiminnasta , ,56 Muut saamiset , , , ,24 Muu omaisuus Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,60 Muut aineelliset hyödykkeet , ,00 Ennakkomaksut 0, ,43 0, ,60 Rahat ja pankkisaamiset , ,72 Muu omaisuus , , , ,68 Siirtosaamiset Korot ja vuokrat , ,84 Muut siirtosaamiset , , , ,13 Vastaavaa yhteensä , ,49 9

12 VASTATTAVAA Oma pääoma 9 Pohjarahasto , ,51 Takuupääoma , ,73 Muut rahastot , ,05 Tilikauden voitto/tappio , , , ,49 Vakuutustekninen vastuuvelka Vakuutusmaksuvastuu , ,00 Jälleenvakuuttajien osuus , , , ,00 Korvausvastuu , ,00 Jälleenvakuuttajien osuus , , , ,13 Tasoitusmäärä , , , ,13 Velat 12 Ensivakuutustoiminnasta , ,23 Jälleenvakuutustoiminnasta 1 967, ,65 Muut velat , , , ,66 Siirtovelat , ,21 Vastattavaa yhteensä , ,49 10

13 Epäsuora rahoituslaskelma, LähiTapiola Satakunta Liiketoiminnan rahavirta Voitto varsinaisesta toiminnasta , ,47 Oikaisut Vakuutusteknisen vastuuvelan muutos , ,90 Sijoitusten arvonalentumiset ja arvonkorotukset , ,35 Realisoitumattomat kurssivoitot/-tappiot Pakollisten varausten muutos 0, ,00 Suunnitelman mukaiset poistot , ,64 Muut oikaisut , ,90 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,76 Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-)/vähennys (+) , ,22 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+)/vähennys (-) , ,16 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,38 Maksetut välittömät verot , ,27 Liiketoiminnan rahavirta , ,11 Investointien rahavirta Investoinnit sijoituksiin (pl. rahavarat) , ,89 Luovutustulot sijoituksista (pl. rahavarat) , ,90 Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä muun omaisuuden investoinnit ja luovutustulot (netto) , ,02 Investointien rahavirta , ,01 Rahoituksen rahavirta Maksetut osingot/takuupääoman korot ja muu voitonjako , ,44 Rahoituksen rahavirta , ,44 Rahavarojen muutos , ,34 Rahavarat tilikauden alussa , ,06 Rahavarat tilikauden lopussa , ,72 11

14 Tunnusluvut, LähiTapiola Satakunta milj. eur Yleiset taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Liiketulos 0,4 3,6 6,0 6,0 2,5 Kokonaistulos 1,7 7,3 2,3 8,3 3,0 Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle 2,4 6,3-0,9 5,5 4,1 (käyvin arvoin) prosentteina Kokonaispääoman tuotto, % 1,6 6,4 2,4 10,0 5,9 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana Henkilöstömäärä palkkasummaan suhteutettuna Vahinkovakuutuksen taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Vakuutusmaksutulo 34,8 33,6 31,7 26,9 23,5 Vahinkosuhde ilman perustekorkokulua, % 79,3 75,4 62,9 61,6 72,3 Vahinkosuhde, % 80,4 76,7 64,3 62,5 72,3 Liikekulusuhde, % 23,1 22,4 24,4 20,6 21,8 Yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua, % 102,4 97,8 87,3 82,3 94,1 Yhdistetty kulusuhde, % 103,5 99,1 88,8 83,1 94,1 Liitetiedot, LähiTapiola Satakunta Tuloslaskelman liitteet, Satakunta 1. Vakuutusmaksutulo Ensivakuutus Kotimaasta , ,22 Ensivakuutus yhteensä , ,22 Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta , , Vakuutusmaksutulosta vähennetyt erät Luottotappiot vakuutusmaksusaamisista , ,10 Jakojärjestelmämaksut , ,21 Vakuutusmaksuvero , ,29 Palosuojelumaksu , ,36 Liikenneturvallisuusmaksu , ,87 Yhteensä , ,83 12

15 2. Vakuutusluokkaryhmittäinen tulos Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta Vakuutusmaksutuotot ennen jälleenvakuuttajien osuutta Korvauskulut ennen jälleenvakuuttajien osuutta osuus Liikekulut ennen jälleenvakuuttajien palkkioita ja voitto-osuuksia Jälleenvakuuttajien Vakuutustekninen kate ennen sijoitustoiminnan nettotuottoa Muu tapaturma ja sairaus Moottoriajoneuvon vastuu Maa-ajoneuvot Alukset, ilma-alukset, raiteilla liikk. kalusto ja kuljetus Palo- ja muu omaisuusvahinko Vastuu Oikeusturva Muut Ensivakuutus yhteensä Yhteensä Tasoitusmäärän muutos Vakuutustekninen kate , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,68-365, , , , , ,07-360, , , , , ,54-361, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,15 0, , , , , ,71 0, , , , , ,70 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,26 13

16 3. Liikekulut sekä henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot 3.1 Kokonaisliikekulut toiminnoittain Maksetut korvaukset , ,79 Liikekulut , ,46 Sijoitustoiminnan hoitokulut , ,56 Muut kulut , ,64 Yhteensä , , Tuloslaskelman erä liikekulut Vakuutusten hankintamenot Ensivakuutuksen palkkiot , ,67 Muut vakuutusten hankintamenot , , , ,79 Vakuutusten hoitokulut , ,96 Hallintokulut , ,56 Menevän jälleenvakuutuksen palkkiot ja voitto-osuudet , ,85 Yhteensä , ,46 14

17 3.3 Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,80 Eläkekulut , ,54 Muut henkilösivukulut , ,25 Yhteensä , , Johdon palkat ja palkkiot, eläkesitoumukset, rahalainat ja niiden ehdot sekä vakuudet ja vastuusitoumukset Toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja/toimitusjohtajan sijainen Palkat ja palkkiot , ,71 Eläkesitoumukset Toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan/toimitusjohtajan sijaisen eläkeikä/eroamisikä määräytyy lain mukaan. Annetut rahalainat ja niiden ehdot Ei annettu rahalainoja Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset Ei annettu vakuuksia ja vastuusitoumuksia Hallitus Palkat ja palkkiot , ,00 Eläkesitoumukset Ei eläkesitoumuksia Annetut rahalainat ja niiden ehdot Ei annettu rahalainoja Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset Ei annettu vakuuksia ja vastuusitoumuksia Hallintoneuvosto Palkat ja palkkiot , ,00 Eläkesitoumukset Ei eläkesitoumuksia Annetut rahalainat ja niiden ehdot Ei annettu rahalainoja Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset Ei annettu vakuuksia ja vastuusitoumuksia Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana Henkilöstö Tilintarkastajan palkkiot eriteltyinä toimeksiantoryhmittäin Tilintarkastus 7 345, ,07 Tilintarkastuslain 1 :n 1:n momentin 2 kohdassa tarkoitetut toimeksiannot 1 860,00 0,00 Muut palvelut 2 221,22 0,00 Yhteensä , ,07 15

18 4. Sijoitustoiminnan nettotuoton erittely sekä muiden tuottojen ja kulujen erittely 4.1 Sijoitustoiminnan nettotuoton erittely Sijoitustoiminnan tuotot Tuotot sijoituksista saman konsernin yrityksiin Osinkotuotot , ,93 Yhteensä , ,93 Tuotot sijoituksista omistusyhteysyrityksiin Korkotuotot , ,75 Yhteensä , ,75 Tuotot kiinteistösijoituksista muihin yrityksiin Muut tuotot , ,66 Yhteensä , ,66 Tuotot muista sijoituksista Osinkotuotot , ,67 Korkotuotot , ,61 Muut tuotot , ,11 Yhteensä , ,39 Yhteensä , ,23 Arvonalentumisten palautukset , ,02 Myyntivoitot , ,26 Sijoitustoiminnan tuotot yhteensä , ,51 Sijoitustoiminnan kulut Kulut kiinteistösijoituksista Saman konsernin yritykset -46,36-33,10 Muut yritykset , ,68 Yhteensä , ,78 Kulut muista sijoituksista , ,44 Korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut Muut yritykset , ,94 Yhteensä , ,94 Yhteensä , ,28 Arvonalentumiset ja poistot Arvonalentumiset , ,67 Rakennusten suunnitelmapoistot 0, ,05 Yhteensä , ,72 Myyntitappiot , ,36 Sijoitustoiminnan kulut yhteensä , ,36 Sijoitustoiminnan nettotuotto ennen arvonkorotuksia ja niiden oikaisua , ,15 Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa , ,15 16

19 4.2 Muiden tuottojen ja kulujen erittely Muut tuotot Palvelumyynnin ja liitännäistoiminnan tuotot , ,86 Muut tuotot , ,93 Yhteensä , ,79 Muut kulut Palvelumyynnin ja liitännäistoiminnan kulut , ,64 Muut kulut , ,93 Yhteensä , ,57 Taseen liitteet, Satakunta 5. Sijoitusten käypä arvo ja arvostusero 2020 Sijoitukset Jäljellä oleva hankintameno Kirjanpitoarvo Käypä arvo Kiinteistösijoitukset Muut kiinteistöosakkeet , , , , , ,00 Sijoitukset saman konsernin yrityksissä Osakkeet ja osuudet , , , , , ,40 Sijoitukset omistusyhteysyrityksissä Osakkeet ja osuudet , , ,86 Rahoitusmarkkinavälineet , , , , , ,86 Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet , , ,38 Rahoitusmarkkinavälineet , , , , , , , , ,72 Rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä oleva hankintameno sisältää: Korkotuotoiksi (+) tai niiden vähennykseksi (-) jaksotettua nimellisarvon ja hankintamenon erotusta -625,16 Arvostusero (käyvän arvon ja kirjanpitoarvon erotus) ,60 17

20 2019 Sijoitukset Jäljellä oleva hankintameno Kirjanpitoarvo Käypä arvo Kiinteistösijoitukset Muut kiinteistöosakkeet , , , , , ,00 Sijoitukset saman konsernin yrityksissä Osakkeet ja osuudet , , , , , ,68 Sijoitukset omistusyhteysyrityksissä Osakkeet ja osuudet , , ,92 Rahoitusmarkkinavälineet , , , , , ,92 Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet , , ,45 Rahoitusmarkkinavälineet , , , , , , , , ,67 Rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä oleva hankintameno sisältää: Korkotuotoiksi (+) tai niiden vähennykseksi (-) jaksotettua nimellisarvon ja hankintamenon erotusta ,39 Arvostusero (käyvän arvon ja kirjanpitoarvon erotus) ,82 6. Kiinteistösijoitukset Kiinteistösijoitusten muutokset: 2020 Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet Hankintameno ,71 Hankintameno ,71 Arvonalentumiset ,49 Arvonalentumiset ,49 Kirjanpitoarvo ,22 Omassa käytössä olevat kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet: Jäljellä oleva hankintameno ,42 Kirjanpitoarvo ,42 Käypä arvo ,00 18

21 7. Sijoitukset saman konsernin yrityksissä ja omistusyhteysyrityksissä Osakkeet ja osuudet saman konsernin yrityksissä Hankintameno , ,18 Lisäykset , ,64 Vähennykset , ,04 Hankintameno , ,78 Arvonalentumiset , ,45 Tilikauden arvonalentumiset , ,02 Arvonalentumisten palautukset 3 136, ,46 Arvonalentumiset , ,01 Kirjanpitoarvo , ,77 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä Hankintameno , ,68 Hankintameno , ,68 Arvonalentumiset , ,16 Arvonalentumisten palautukset , ,40 Arvonalentumiset , ,76 Kirjanpitoarvo , ,92 Omistusyhteysyritysten liikkeeseenlaskemat rahoitusmarkkinavälineet ja lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä Hankintameno , ,00 Hankintameno , ,00 Kirjanpitoarvo , ,00 Yhteensä , , Sijoitukset LähiTapiola-ryhmän konsernitilinpäätökseen kuuluvissa yrityksissä Osakkeet ja osuudet, käyttöomaisuus Kotipaikka Osuus osakkeista % Oma pääoma Tilikauden voitto/tappio LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö 3) Espoo 1, , ,73 LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy -konserni 3) Espoo 0, , ,14 LähiTapiola Palvelut Oy 3) Espoo 0, , ,13 LähiTapiola Rahoitus Oy 3) Espoo 1, , ,89 LähiTapiola Varainhoito Oy 3) Espoo 0, , ,90 Yhteensä , ,79 19

22 Osakkeet ja osuudet, sijoitusomaisuus Kotipaikka Osuus osakkeista % Oma pääoma Tilikauden voitto/tappio LähiTapiola Kiinteistösijoitus I Ky 3) Espoo 2, , ,89 LähiTapiola KR PK2 Ky -konserni 3) Espoo 1, , ,32 LähiTapiola Pääomasijoitus GP Oy 3) Espoo 2,8 455,89-155,00 LähiTapiola Pääomasijoitus I Ky 3) Espoo 2, , ,38 LähiTapiola Pääomasijoitus II Ky 3) Espoo 0, , ,98 LähiTapiola Pääomasijoitus III Ky 3) Espoo 1, , ,52 LähiTapiola Pääomasijoitus IV Ky 3) Espoo 0, , ,25 LähiTapiola Rahoitusyhtiö I Ky 3) Espoo 2, , ,70 LähiTapiola Tampereen Tornit Ky 3) Espoo 1, ,93 0,00 LähiTapiola Tontit GP I Oy 3) Espoo 2, , ,58 LähiTapiola Tontit I Ky 3) Espoo 2, , ,80 LähiTapiola Tontit II Ky 3) Espoo 1, , ,74 LähiTapiola Velkasijoitus I Ky 3) Espoo 0, , ,88 LähiTapiola Velkasijoitus II Ky 3) Espoo 0, , ,44 LähiTapiola Yhteiset Kiinteistöt Ky 3) Espoo 3, , ,87 LähiTapiola Yritysrahoitus I Ky 3) Espoo 2, , ,13 Yhteensä , ,32 3) LähiTapiola-ryhmän konsernitilinpäätökseen kuuluva tytäryhtiö, joka on raportoijalle muu sijoitus. 7.2 Sijoitukset omistusyhteysyrityksissä Osakkeet ja osuudet, käyttöomaisuus Kotipaikka Osuus osakkeista % Oma pääoma Tilikauden voitto/tappio S-Pankki Oy -konserni 3) Helsinki 0, , ,17 Yhteensä , ,17 3) LähiTapiola-ryhmän konsernitilinpäätökseen kuuluva omistusyhteysyritys, joka on raportoijalle muu sijoitus. 7.3 Muut sijoitukset Arvopaperi Osuus osakkeista % Määrä Kirjanpitoarvo Käypä arvo Kotivaltio Kotimaiset yhtiöt, noteeratut Muut , , ,00 Yhteensä , , ,00 Kotimaiset yhtiöt, noteeraamattomat LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö 1, , , ,60 Suomi LähiTapiola Rahoitus Oy 1,63 841, , ,00 Suomi S-Pankki Oy 0, , , ,86 Suomi Muut 2 476, , ,05 Yhteensä , , ,51 20

23 Sijoitusrahastot BNP Paribas FPS FPE , ,85 Ranska BNP Paribas Global Senior Corporate Loans , ,09 Ranska LähiTapiola AIF Eurooppa , ,98 Suomi LähiTapiola AIF High Yield , ,64 Suomi LähiTapiola AIF Pitkäkorko , ,96 Suomi LähiTapiola AIF USA , ,41 Suomi LähiTapiola AIF Yrityslaina , ,84 Suomi LähiTapiola Eurooppa Markkina A , ,98 Suomi LähiTapiola High Yield A , ,50 Suomi LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat A , ,90 Suomi LähiTapiola Korkomaailma A , ,72 Suomi LähiTapiola Pitkäkorko A , ,14 Suomi LähiTapiola Reaalikorko A , ,29 Suomi LähiTapiola Sijoituskiinteistöt A , ,65 Suomi LähiTapiola Suoja A , ,48 Suomi LähiTapiola USA Markkina A , ,87 Suomi LähiTapiola Vastuullinen Eurooppa , ,36 Suomi LähiTapiola Vastuullinen Hyvinvointi A , ,06 Suomi LähiTapiola Vastuullinen Kasvu A , ,03 Suomi LähiTapiola Vastuullinen Kehittynyt Aasia A , ,33 Suomi LähiTapiola Vastuullinen Kehittyvät Markkinat , ,65 Suomi LähiTapiola Vastuullinen Kuluttaja A , ,58 Suomi LähiTapiola Vastuullinen Lyhytkorko A , ,74 Suomi LähiTapiola Vastuullinen Osinko Suomi A , ,74 Suomi LähiTapiola Vastuullinen Pohjoinen , ,69 Suomi LähiTapiola Vastuullinen Skandinavia A , ,70 Suomi LähiTapiola Vastuullinen USA Keskisuuret A , ,54 Suomi LähiTapiola Vastuullinen Vaikuttajakorko A , ,53 Suomi LähiTapiola Vastuullinen Ympäristö A , ,00 Suomi LähiTapiola Vastuullinen Yrityskorko A , ,71 Suomi PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund , ,49 Irlanti X-trackers MSCI EM UCITS ETF , ,10 Luxemburg Muut , ,83 Yhteensä , ,38 Muut sijoitukset, osakkeet ja osuudet yhteensä , , ,89 8. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutokset Aineettomat oikeudet ja Ennakkomaksut pitkävaikutteiset menot 2020 Kalusto Hankintameno , , ,23 Lisäykset , , ,98 Vähennykset ,01 0,00 0,00 Siirrot erien välillä , ,00 0,00 Hankintameno , , ,21 Kertyneet poistot ,27 0, ,63 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot ,01 0,00 0,00 Tilikauden poistot ,55 0, ,15 Kertyneet poistot ,81 0, ,78 Kirjanpitoarvo , , ,43 21

24 9. Oman pääoman muutokset ja arvonkorotusrahaston erittely 9.1 Oman pääoman muutokset Lisäykset Vähennykset Pohjarahasto ,51 0,00 0, ,51 Takuupääoma ,73 0,00 0, ,73 Varmuusrahasto , , , ,70 Käyttörahasto , , , ,56 Tilikauden voitto , , , ,07 Oman pääoman muutokset yhteensä , , , , Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Tilikauden voitto ,07 + Muu vapaa pääoma Varmuusrahasto ,70 Käyttörahasto ,56 Voitonjakokelpoiset varat yhteensä , Korvausvastuu Korvausvastuun riittävyys Muu tapaturma ja sairaus , ,48 Moottoriajoneuvon vastuu , ,63 Maa-ajoneuvot , ,84 Alukset, ilma-alukset, raiteilla liikk. kalusto ja kuljetus , ,54 Palo- ja muu omaisuusvahinko , ,06 Vastuu , ,91 Oikeusturva , ,98 Muut , , , , Laskennalliset verovelat Arvostuseroista laskettu verovelka, jonka toteutumista pidetään todennäköisenä seuraavan vuoden aikana , , , , Saamiset ja velat 12.1 Saamisten erittely Saamiset saman konsernin yrityksiltä Muut saamiset , , , ,01 22

25 12.2 Velkojen erittely Velat saman konsernin yrityksille Ostovelat 0, ,51 Muut velat , , , , Siirtovelkojen erittely Velat henkilöstölle , ,70 Muut siirtovelat , , , ,21 23

26 13. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 13.1 Taseeseen sisältymättömät vastuusitoumukset ja vastuut Vuokravastuut Alkaneella tilikaudella maksettava määrä , ,08 Seuraavina vuosina maksettava määrä , , , ,36 Arvonlisäverovastuut Arvonlisäverotuksen ryhmärekisteröintiin liittyen Konserniyritykset 2 215, ,38 Yhteistoimintayritykset , , , ,86 Positiivinen alv-vastuu = alv-velka Negatiivinen alv-vastuu = alv-saaminen Kiinteistöinvestointien arvonlisäverolain 120 :n mukainen tarkistusvastuu - 10 v. tarkistuskausi Muut ryhmän yritykset , , , ,25 Muut vastuusitoumukset Sijoitussitoumukset , , , ,94 LähiTapiola Vahinkoyhtiön ja alueyhtiöiden välillä on solmittu yhteisvastuusopimus, joka määrittelee periaatteet LähiTapiola Keskinäisen Vakuutusyhtiön johtaman ryhmittymän yhtiöiden vakavaraisuuden varmistamiseksi. Yhteisvastuusopimuksesta on kerrottu tarkemmin toimintakertomuksen Vakavaraisuus ja riskienhallinta -osiossa. 14. Lähipiirilainat ja -liiketoimet Yhtiön lähipiirireksteri on laadittu VYL:n lähipiirimääritelmän mukaisesti. Yhtiöllä ei ole lähipiiriliiketoimia, jotka olisi tehty muita kuin tavanomaisia kaupallisia ehtoja noudattaen. Yhtiö ei ole myöntänyt lainoja lähipiirilleen. Arvonlisäveron ryhmärekisteröintiin liittyvästä vastuusitoumuksesta on kerrottu liitteellä

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Vakuutustekninen laskelma: 1.1-31.12 1.1-31.12 Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo 84 266 002,40 83 790 874,31 0,6 % Jälleenvakuuttajien

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) 4060 N:o 1415 Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1)

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) 3298 N:o 1236 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös 1.1.2018-31.12.2018 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 Tuloslaskelma Liitetieto 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017 (EUR) Liikevaihto

Lisätiedot

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus Vakuutusmaksutuotot Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta Muut vakuutustekniset tuotot Korvauskulut Maksetut korvaukset Korvausvastuun

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2017-31.12.2017 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA

Kullo Golf Oy TASEKIRJA Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus 1761478-9 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 Sisällysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

Toimitusjohtajan allekirjoitus

Toimitusjohtajan allekirjoitus LIITE 1 YHTEENVETO VASTUUVELAN KATTEESTA Vakuutuskassan nimi Vakuutuskassan VVV:n rekisterinumero Tilikausi 1. Vastuuvelka Vakuutuskassalain 83 :n mukaisesti vastuuvelan katteena oleva omaisuus Omaisuuslaji

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

KONSERNITULOSLASKELMA

KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 LIIKEVAIHTO 5 099 772 4 390 372 Liiketoiminnan muut tuotot 132 300 101 588 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana

Lisätiedot

N:o Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

N:o Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

1. TUNNUSLUVUT JA RAHOITUSLASKELMA (20 PISTETTÄ)

1. TUNNUSLUVUT JA RAHOITUSLASKELMA (20 PISTETTÄ) 1. TUNNUSLUVUT JA RAHOITUSLASKELMA (20 PISTETTÄ) Tunnusluvut: Pienituotanto Oy harjoittaa pienimuotoista valmistustoimintaa. Laske ja esitä Pienituotanto Oy:n seuraavat tunnusluvut tilikauden 1.1.-31.12.20X5

Lisätiedot

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2015 Försäkringsaktiebolaget Garantia Garantia Insurance Company Ltd Kluuvikatu 3 Glogatan 3 Kluuvikatu 3 PL 600, 00101 Helsinki PB 600, 00101

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 4038 N:o 1413 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Muut tuotot Muut kulut Ylijäämä (alijäämä) varsinaisesta toiminnasta Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos

Muut tuotot Muut kulut Ylijäämä (alijäämä) varsinaisesta toiminnasta Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos 2396 N:o 839 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA

Kullo Golf Oy TASEKIRJA Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus 1761478-9 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2013 2012 2013 2012 Liikevaihto milj. 323 484 320 493 Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj. 50 56 50 56 Liikekulut ennen vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutosta

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2017

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2017 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2017 KONSERNIN KESKEISET AVAINLUVUT (tilintarkastetut) Privanet Group -konserni 1-12/2017 1-12/2016 Muutos 7-12/2017 7-12/2016 Muutos 12kk 12kk 6 kk

Lisätiedot

Muut tuotot Muut kulut

Muut tuotot Muut kulut 1012 N:o 260 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden vakuutusmaksut Muiden eläkkeiden vakuutusmaksut Jäsenten vakuutusmaksut Maksuperusteisista järjestelyistä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Liite 1

TULOSLASKELMA Liite 1 N:o 203 623 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2018

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2018 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2018 Privanet Group -konserni 1-12/2018 1-12/2017 Muutos 7-12/2018 7-12/2017 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto, 1000 EUR 8 292 13 971-40,65 % 4

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2014 2013 2014 2013 Liikevaihto milj. 415 323 408 320 Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj. 43 50 43 50 Liikekulut milj. 15 12 15 12 Korvaustoiminnan hoitokulut milj.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2015 2014 2015 2014 Liikevaihto milj. 343 415 338 408 Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj. 27 43 27 43 Liikekulut milj. 10 15 10 15 Korvaustoiminnan hoitokulut

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat

12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat Osa I: Toimintakertomus 12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat 12.6.1. Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 2017 2 016 1 000 1 000 Toimintatuotot 84 053 81 643 Toimintakulut -159 229-154 656 Osuus

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINTO 169. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSTALOUS 13.1.2014 Kysymyksiin 2-4 edellytetään essee-tyyppisiä vastauksia. Tilinpäätöstehtävä 5 tehdään

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSTALOUS 15.9.2015 Kunkin tehtävän maksimipistemäärä on 4 pistettä. Kokeen läpäisemiseksi vaaditaan vähintään

Lisätiedot

Yhtiön taloudelliset tiedot päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot 0 0

Yhtiön taloudelliset tiedot päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot 0 0 EFECTE OYJ Yhtiön taloudelliset tiedot 30.9.2017 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta (Luvut euroina, ellei toisin ilmoitettu) Konsernin Tuloslaskelma 1.1.2017 30.9.2017 1.1.2016 30.9.2016 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj Tuloslaskelma ja tase

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj Tuloslaskelma ja tase Tuloslaskelma ja tase 30.6.2018 BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj KONSERNITULOSLASKELMA 1.1.-30.6.2018 1.1.-30.6.2017 1.1.-31.12.2017 Liiketoiminnan muut tuotot * 2 237 121,94 13 879,38 20 466,26 Materiaalit

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Puolivuosikatsaus 2011 Tapiola-ryhmä Puolivuosikatsaus 2011 Tilintarkastamaton Vahinko-Tapiola Puolivuosikatsaus 2011 Liikevoitto nousi 22,5 milj. euroa 37,9 milj. euroon (15,4 milj. e) Kokonaistulos oli

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) N:o 1263 3435 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA 1000 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 LIIKEVAIHTO Tuki kaupungilta 18 935 12 470 Liikennöintikorvaukset 91 200 81 885 Infrakorvaukset 67 110 65 482 Muut myyntitulot 3 392 656 180 637 160 493

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 LIIKENNELIIKELAITOS

HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 LIIKENNELIIKELAITOS HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017 LIIKEVAIHTO Tuki kaupungilta 15 232 079,52 18 934 845,99 Liikennöintikorvaukset 96 887 065,70 91 199 717,21 Infrakorvaukset 76 680 586,12

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut toiminnoittain 1.1. - 30.6.2010 3

Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut toiminnoittain 1.1. - 30.6.2010 3 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 OSAVUOSIRAPORTTI 30.06.2010 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-TUNNUS 0117086-1 Sivu Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2017-31.12.2017 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2 4 7 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2017 31.12.2017 1.1.2016

Lisätiedot

LPOnet Osk Anl:n tilinpäätös 2018

LPOnet Osk Anl:n tilinpäätös 2018 LPOnet Osk Anl:n tilinpäätös 2018 LPOnet Osk Anl 1 Y-tunnus 0129056-4 T U L O S L A S K E L M A 2018 2017 LIIKEVAIHTO 4 528 004,57 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 55 708,20 5 035 225,82 Materiaalit ja palvelut

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2018-31.12.2018 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-6 7 7 1 TULOSLASKELMA 1 000 eur 1.1.2018 31.12.2018

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Y-tunnus Kotipaikka Vaasa. Oy RAVERA Ab

Y-tunnus Kotipaikka Vaasa. Oy RAVERA Ab Y-tunnus 1993664-2 Kotipaikka Vaasa Oy RAVERA Ab TILINPÄÄTÖS 2018 2/14 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ja tase 3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Liite puolivuosikatsaus 1.1. 30.6.2018 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2018 1-6/2017 1-12/2017 Liikevaihto, 1000 EUR 17 962 11 561 25 038 Käyttökate, 1000 EUR 4 358 2 024 5 230 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 1 Avainlukuja 2013 2012 2011 2010 2009 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 311,9 1 243,7 1

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2014 2013 % Vakuutusmaksutulo, milj. 470,2 452,8 3,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 454,8 432,0 5,3 TyEL-palkkasumma,

Lisätiedot

Konsernituloslaskelma

Konsernituloslaskelma Konsernituloslaskelma ei laadittu 1.1.2017-31.12.2017 1.1.2016-31.12.2016 LIIKEVAIHTO 26 416 878,43 Liiketoiminnan muut tuotot 1 468 655,80 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2011 Tapiola-ryhmä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy, konserni ENNAKKOTIETOJA

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005 Veritas-ryhmä Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 2005 AVAINLUVUT 1-6/2005 1-6/2004 2004 Vakuutusmaksutulo, milj. 196,9 184,2 388,9 Sijoitustoiminnan nettotuotto, käyvin arvoin,

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖSMALLIT JA OHJEISTUS

OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖSMALLIT JA OHJEISTUS Jukka Hämäläinen OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖSMALLIT JA OHJEISTUS Alma Talent Helsinki 2017 Tilaa Osakeyhtiön tilinpäätösmallit ja ohjeistus -kirja : shop.almatalent.fi Copyright 2017 Alma Talent Oy ja tekijä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2013 2012 % Vakuutusmaksutulo, milj. 452,8 458,2-1,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 432,0 402,8 7,3

Lisätiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005 Veritas-ryhmä Ennakkotiedot Veritas-ryhmä AVAINLUVUT 2005 2004 % Vakuutusmaksutulo, milj. 427,8 397,2 7,7 Sijoitustoiminnan nettotuotot, käyvin arvoin, milj. 219,2 155,8 40,7

Lisätiedot

Konsernituloslaskelma

Konsernituloslaskelma Konsernituloslaskelma 1.1.2018-31.12.2018 1.1.2017-31.12.2017 LIIKEVAIHTO 28 729 986,76 26 416 878,43 Valmistus omaan käyttöön 6 810,90 Liiketoiminnan muut tuotot 1 500 810,15 1 468 655,80 Materiaalit

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSKATSAUS Veritas Eläkevakuutus

TILINPÄÄTÖSKATSAUS Veritas Eläkevakuutus TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2016 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO TILINPÄÄTÖSKATSAUKSESTA Sijoitustuotto 6,6 % Tuotto keskimäärin 20 vuotta 6,1 % Vakavaraisuus 29,5 % TyEL-palkkasumma 1 692,5 milj. Siirto asiakashyvityksiin

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2012 2011 % Makuutusmaksutulo, milj. 458,2 423,6 8,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 402,8 370,5 8,7

Lisätiedot

Q Puolivuosikatsaus

Q Puolivuosikatsaus Q2 1.1. 30.6.2018 Puolivuosikatsaus Avainluvut 4-6/2018 4-6/2017 Muutos% 1-6/2018 1-6/2017 Muutos% 1-12/2017 Liikevaihto, MEUR 217,7 196,0 11,0 % 391,3 352,6 11,0 % 796,5 Vertailukelpoisten myymälöiden

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot