Elinkeinopolitiikan johtaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elinkeinopolitiikan johtaminen"

Transkriptio

1 Elinkeinopolitiikan johtaminen Tiedonanto kaupunginvaltuustolle Apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto

2 TA 2015 Konsernihallintoon perustetaan elinkeinoyksikkö, joka vastaa elinkeinopolitiikan koordinoinnista ja ohjauksesta, strategisista kaupunkikehityshankkeista sekä työllisyyspalveluista. Mahdollisen elinkeinojohtajan ulkoisesta rekrytoinnista päätetään erikseen vuoden 2015 aikana. Edelleen vuoden 2015 aikana tarkistetaan kaupungin ja Jykes Kiinteistöt Oy:n välinen tehtävienjako sekä tiivistetään kaupungin työllisyyspalveluiden ja valtion TE-palveluiden yhteistyötä sekä otetaan käyttöön Yritysväylä-palvelu.

3 Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Strategiset tavoitteet Koordinointi ja ohjaus edellyttää roolien selkeyttämistä ja ohjausmekanismeja. Kaupunginjohtaja Elinkeinoyksikkö Elinkeinopolitiikan ohjaus ja koordinointi Sidosryhmät Tilaaja Omistaja Yritykset ja yhtiöt 3. sektorin toimijat Yliopisto JAMK muut oppilaitokset Yritystehdas ELY TE-keskus Yrityspalvelut KV-palvelut Kehityspalvelut Tietopalvelut Jykes Jykes Kiinteistöt Työllisyyden kuntakokeiluhanke Elinkeinopolitiikka Sidosryhmäyhteis työ Yritysväylä Markkinointi ja viestintä Sijoittautuminen INKA Kaupunkikeskusta 3.0 Hankkeet Kaupunkikehitysalustat Kangas Hippos Keskussairaalanmäki Työllisyyspalvelut Työvoiman palvelukeskus Taidetyöpaja Kumppanuus Kaupunkirakennepalvelut Sivistys Sote Kaupunkikehitys TIlapalvelu

4 Toiminnan kärjet Konsernin elinkeinopolitiikka yleistason markkinoinnista kohti käytännön toimintaa Elinkeinopolitiikan painopisteen siirtäminen toteutuksen rajapintaan Sidosryhmäyhteistyö Operatiivisen tason yhteyksien vahvistaminen toimijoiden ja sidosryhmien kanssa Kaupungin oman toiminnan trimmaus, esim. Yritysväylä Markkinoinnin, tontinmyynnin ja sijoittautumispalveluiden prosessin tehostaminen 2. Kaupunkikehitysalustat Kaupunkikehitysalustat tarjoavat tartuntapintoja yrityksille ja korkeakouluille verkostoitumiseen, törmäyttämiseen, tuotekehitykseen (Living Labit, investoinnit, hankinnat, kehittämisprojektit) Kaupunkikeskusta 3.0 Kangas Hippos Keskussairaalanmäki

5 Kaupungin elinkeinovoimien kokoaminen Operatiivisen tason yhteyksien vahvistaminen toimijoiden ja sidosryhmien kanssa JY, JAMK ja muut oppilaitokset, ELY-keskus, TEKES, SITRA Yritykset ja yhdistykset Säännöllinen yhteydenpito vahvojen ja vakiintuneiden yritysten johdon kanssa Sidosryhmäanalyysi vaikuttavista kumppaneista KJ-vetoiset teemakokoontumiset Yrityssektoreittain, synergiat huomioiden Yhteisten tavoitteiden asettaminen ja yhdessä tekeminen, esim. alueellinen ICT-kehittämisohjelma kehityspoluista Yhteistyössä Yliopiston ja yritysten kanssa Korkeakoulujen ja oppilaitosten osaamisen hyödyntäminen Professorien osaamisen hyödyntäminen kaupunkikehitysalustoissa ja hankkeissa Gradutyöt, opiskelijatyöt Yhteismarkkinointi sijoittautumiseen JY:n ja JAMKin osaamisen hyödyntäminen; kaupunkikehitysalustat yritysekosysteemeiksi

6 Oman prosessin trimmaus TYKKI-ohjelman (työpaikkojen maankäytön toteutusohjelma) kehittäminen Työpaikkatonttien tarjonta: Määrä, laatu ja ajoitus Aluebrändäys ja toimijaverkostojen rakentaminen Vuoropuhelu kiinteistökehittäjien- ja sijoittajien kanssa osana ohjelmaa Ohjausvaikutus kaupungin tontinluovutukseen, yksityisiin kiinteistökehityshankkeisiin ja Jykes Kiinteistöjen toimitaan Tonttimarkkinointi ja sijoittautuminen Key Account Manager koko sijoittautumisen putken matkalla Markkinoinnin täsmäiskut myös tarjonnan mukaan Luvitusprosessit selkeitä, ennakoitavia ja ratkaisukeskeisiä Rakennusluvat Ympäristöluvat Muut luvat, esim. palveluseteli-käsittelyt Yritys- ja tapahtumaväylä Muut: hankinnat

7 Työllisyyspalvelut Työllisyyspalveluiden kentän kartoittaminen Toimijat ja yhteistyö Ongelmakohdat ja yhteisen tavoitteen asettaminen TE-keskuksen kanssa Työllisyyden kuntakokeilun opit Elinkeinopoliittinen synergia: Yritysvierailut, yritysyhteistyö, viestintä Kohderyhmänä työllistävät yritykset Jykesin, Yritystehtaan ja Työllisyyspalvelujen yhteyden vahvistaminen Rajapinnat yritysten suuntaan: yhteistyöyritysvierailuissa ja pienten yritysten tukemisessa työvoimaresursseilla Tutkitaan yhteinen sijainti vuoden 2016 alusta

8 Tavoite: elinkeinopolitiikan tuominen toteutuksen rajapintaan Hankkeiden osana tarjotaan aktiivisesti tartuntapintaa yritystoiminnalle ja kehittämiselle ICT-kumppanuus Viisas Kangas Ankkuriyritys %-kulttuuri Kaupunkikehitysalustat Verkostoituja Humak Tapahtumat Kulttuuri Kävelykatu Palveluyritykset Start up yritys Yritystehdas Urheiluseurat Testaajayritys Big Data Yliopisto JAMK Living Lab HIPPOS Liikunnan ja hyvinvoinnin kaupunkikehitysalusta Ravitsemusalan yritykset Verkostoituja Erikoiskaupan kehitysalusta PK-yritys Verkostoituja Yritystilat Yrityskumppani Rakentamisprosessit Alihankkija Vanhusasumisen LL Alihankkija Testaajayritys Keskussairaalanmäki Urheiluseurat Terveysalan start-upit Tutkimustilat Kihu

9 Kaupunkikehitysalustat 1/4 Jyväskylän keskusta 3.0 Projektipäällikkö Pirkko Flinkman Jyväkylän kaupungin ja seudun elinvoimaisuuden keskipiste, tapahtumat, erikoiskauppa ja palvelut Elinkeino-toimenpiteet 2015: Yhteistyö/tutkimusprojektit JY; Palvelumuotoilu, markkinointi ja digitaalinen kauppa, seminaari ja gradutyöt Sidosryhmätyö, keskustan yritykset ja kiinteistönomistajat Kauppakadun yläpään kehityshanke Suunnitteluvaihe yhdessä yritysten kanssa katutilan kehittämisestä Tori, toiminnallinen ja kehittäminen Täydennysrakentamishankkeiden edistäminen Lyseon kortteli, Kortteli 9 ja Pohjolan kortteli Tapahtumatoiminnan trimmaus

10 Kaupunkikehitysalustat 2/4 Kangas Viisas Kangas, Smart City. Kulttuuri ja luova talous Projektipäälliköt Jaala ja Oksa Kankaan Palveluyhtiö Oy Valtonen ja Hakala EK-toimenpiteet 2015: VPT ja uusi toimitilarakentaminen ja brändäys VPT:n kehittämissuunnitelma, JKL kaup. Skanska, YIT ja Realprojekti + investori Kankaan toimitilaohjelma valmis 2015 keväällä, 1 tontin markkinointi ICT-määrittelyt, IoT-alustat, Innovatiivisen kumppanuuden valmistelu ICT-toimintaympäristö määritetty ja kumppani(t) kilpailutettu ICT-palvelutoimija kumppanuus solmittu Palveluasumisen huippuyksikkö Living Lab kehitystyö käynnissä yritysten kanssa Tapahtumatuottajatoiminta yhdessä Humakin kanssa %-kulttuurirahoituksella yhteistyö, luovan alan yritykset ja taiteilijat Kankaan toimintasuunnitelma

11 Kaupunkikehitysalustat ¾ Hippos Hyvinvoinnin ja liikunnan hub Projektipäällikkö xx EK-toimenpiteet 2015: Sidosryhmätyö ja yhteistyö/tutkimusprojektit JY, Kihu, Likes ja yhdistykset Kiinteistökehityshanke Hippos Oy vaiheessa 2. Aluebrändäys ja imagon luominen Hippoksen smart city-teemojen määrittely Living Lab-ympäristöjä varten, yritysyhteistyö, TEKES Hippoksen kehittämissuunnitelma

12 Kaupunkikehitysalustat 4/4 Keskussairaalanmäki Terveyden, hoivan ja vanhusasumisen osaamiskeskittymä Projektipäällikkö xx EK toimenpiteet 2015: Kaupungin osa-alueiden kokoaminen ja projektiorganisointi Tavoitteiden asettelu Vanha sairaala-alue: hankkeistus ja jatkokehittäminen K-SSHP:n kanssa Uusi sairaala: tutkimus- ja kehitysyhteistyö, esim. älykkäät hoivaratkaisut ja kyberturvallisuus

Elinkeino ja työllisyys. Ajankohtaiset 25.5.2015

Elinkeino ja työllisyys. Ajankohtaiset 25.5.2015 Elinkeino ja työllisyys Ajankohtaiset 25.5.2015 Kevään tehtävät Toimintasuunnitelman valmistelu Yrityskentän kartoitus ja selvitysten käynnistyminen Jykesin ja Elinkeinoyksikön tehtävänjako ja yhteistyön

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Elinkeinotoiminnan organisoinnin arviointi Valtuustoseminaari 19.5.2014

Jyväskylän kaupunki Elinkeinotoiminnan organisoinnin arviointi Valtuustoseminaari 19.5.2014 Jyväskylän kaupunki Elinkeinotoiminnan organisoinnin arviointi Valtuustoseminaari 19.5.2014 Helin Marjo 22.5.2014 Page 1 Selvitystyön sisältö Elinkeinopoliittinen toimintaympäristö Kyselytutkimus ja haastattelut

Lisätiedot

8.10.2013 INNOVAATIOKESKITTYMÄ KESKELLÄ SUOMEA - KASVUA JA UUTTA LIIKETOIMINTAA

8.10.2013 INNOVAATIOKESKITTYMÄ KESKELLÄ SUOMEA - KASVUA JA UUTTA LIIKETOIMINTAA INNOVAATIOKESKITTYMÄ KESKELLÄ SUOMEA - KASVUA JA UUTTA LIIKETOIMINTAA Politiikkatoimien kokonaisuus: Suurten kaupunkien kasvusopimukset 2014-2015 INKA Innovatiiviset kaupungit 2014-2020 ohjelma Neuvottelumenettely

Lisätiedot

Kilpailukyky- ja elinkeinopolitiikan ohjaus- ja toimintakokonaisuus

Kilpailukyky- ja elinkeinopolitiikan ohjaus- ja toimintakokonaisuus Kilpailukyky- ja elinkeinopolitiikan ohjaus- ja toimintakokonaisuus - Katsaus valtuustolle marraskuussa 2013 Valtuustoseminaari 30.9.2013 Risto Kortelainen Muutosjohtaja 1. Kilpailukyky ja elinkeinopoliittinen

Lisätiedot

Kilpailukyvyn ja elinkeinopolitiikan ohjaus- ja toimintakokonaisuus. - Selonteko valtuustolle 4.11.2013

Kilpailukyvyn ja elinkeinopolitiikan ohjaus- ja toimintakokonaisuus. - Selonteko valtuustolle 4.11.2013 Kilpailukyvyn ja elinkeinopolitiikan ohjaus- ja toimintakokonaisuus - Selonteko valtuustolle 4.11.2013 Kilpailukyvyn ja elinkeinopolitiikan ohjaus- ja toimintakokonaisuus Markku Andersson I KAUPUNKISTRATEGIA,

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkikehityshanke. Hankejohtaja Anne Sandelin Erityishankkeet Kaupunkirakennepalvelut

Tulevaisuuden kaupunkikehityshanke. Hankejohtaja Anne Sandelin Erityishankkeet Kaupunkirakennepalvelut Tulevaisuuden kaupunkikehityshanke Hankejohtaja Anne Sandelin Erityishankkeet Kaupunkirakennepalvelut 31.1.2013 Jyväskylän merkittävin kehityshanke Kangas Keskusta Lutakko Vanha paperitehdas (30 ha) keskustan

Lisätiedot

VIISAS KANGAS JYVÄSKYLÄN KANKAAN ICT-RATKAISUJEN KOKONAISSUUNNITELMA

VIISAS KANGAS JYVÄSKYLÄN KANKAAN ICT-RATKAISUJEN KOKONAISSUUNNITELMA VIISAS KANGAS JYVÄSKYLÄN KANKAAN ICT-RATKAISUJEN KOKONAISSUUNNITELMA Kevät 2015 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Periaatteellinen taso... 5 2.1. Linjaukset... 5 2.2. Kehittämisvaatimukset ja -tavoitteet...

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit. Energyweek 2014 Vaasa 17.3. Reijo Munther/Tekes

Innovatiiviset kaupungit. Energyweek 2014 Vaasa 17.3. Reijo Munther/Tekes Innovatiiviset kaupungit Energyweek 2014 Vaasa 17.3. Reijo Munther/Tekes Vetovoimaiset hubit INKA:n tavoitteet Kansainvälinen taso: EU miten saamme hubeista kansainvälisiä kärkiä? INKA luo osaamispohjaisia

Lisätiedot

26.1.2015 Ari Hiltunen

26.1.2015 Ari Hiltunen 26.1.2015 Ari Hiltunen Kilpailukyvyn ja elinkeinopolitiikan ohjaus- ja toimintakokonaisuus Selonteko Jyväskylän valtuustolle 26.1.2015 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen 2. Jyväskylän Yritystehdas 3. Tehokkaat

Lisätiedot

OSAAMIS-, YRITTÄJYYS- JA ELINKEINO- OHJELMAN VUOSIRAPORTTI 2010

OSAAMIS-, YRITTÄJYYS- JA ELINKEINO- OHJELMAN VUOSIRAPORTTI 2010 OSAAMIS-, YRITTÄJYYS- JA ELINKEINO- OHJELMAN VUOSIRAPORTTI 2010 1. OHJELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO Kaupungin elinkeinopolitiikan johtaminen on muutettu vastaamaan vuonna 2010 voimaan tullutta kaupunginhallituksen

Lisätiedot

HANKI - Innovatiivisten hankintojen johtaminen

HANKI - Innovatiivisten hankintojen johtaminen TEKES: 1152/31/15 TRE:2704/ 02.04.01/2015 HANKI - Innovatiivisten hankintojen johtaminen Tampereen kaupungin tiekartta innovatiivisiin hankintoihin PROJEKTISUUNNITELMA Tekijät: Marika Pakkanen Pauli Välimäki,

Lisätiedot

Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016

Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016 Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 Sisältö Esipuhe... 3 1 Johdanto... 4 2 Vantaan elinvoiman painopisteet... 6 2.1 Yrityspalveluiltaan ylivoimainen... 6 2.2 Edelläkävijä työllistämisessä...

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Kuntayhtymäsuunnitelma Talousarvio vuodelle 2010 ja Taloussuunnitelma vuosille 2010 2012 Työvaliokunta 2.9.2009 Seutuhallitus 17.9.2009 Seutuvaltuusto 22.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

STRATEGINEN SOPIMUS 2015 2018 KONSERNIHALLINTO. Vihreä=kv osio Punainen=kh osio Musta (valkoinen) = informaatio 1.

STRATEGINEN SOPIMUS 2015 2018 KONSERNIHALLINTO. Vihreä=kv osio Punainen=kh osio Musta (valkoinen) = informaatio 1. STRATEGINEN SOPIMUS 2018 KONSERNIHALLINTO Vihreä=kv osio Punainen=kh osio Musta (valkoinen) = informaatio 1. SOPIMUSOSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Turun kaupunginhallitus ja Turun konsernihallinto.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. www.länsi.fi/koko. 2.12.2010 KOKO Länsi-Uusimaan ohjausryhmä hyv.

Toimintasuunnitelma. www.länsi.fi/koko. 2.12.2010 KOKO Länsi-Uusimaan ohjausryhmä hyv. HANKO INKOO KARJALOHJA KARKKILA LOHJA NUMMI-PUSULA RAASEPORI SIUNTIO Toimintasuunnitelma 2011 KOKO Länsi-Uusimaan ohjausryhmä hyv. www.länsi.fi/koko 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTAA... 2 2. KOORDINOINTI,

Lisätiedot

Lähiön kehittäminen kaupunkistrategiassa tapaus Tesoma

Lähiön kehittäminen kaupunkistrategiassa tapaus Tesoma Lähiön kehittäminen kaupunkistrategiassa tapaus Tesoma Lähiöstrategiaseminaari, Helsinki 10.2.2015 Tanja Koivumäki, Tampereen kaupunki Tesoma aluekehitysohjelman kohdealue & aluekeskuksen vaikutusalue

Lisätiedot

Kooste keskeisistä toteutuksista

Kooste keskeisistä toteutuksista HANKO INKOO KARJALOHJA KARKKILA LOHJA NUMMI-PUSULA RAASEPORI SIUNTIO Kooste keskeisistä toteutuksista 2007 2009 KOKO toimintaryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Toteutusympäristöstä lyhyesti...3 2. Strategiset painopisteet

Lisätiedot

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUT PALVELUSOPIMUS - Sopimus voimassa 1.1.2015 31.12.2015 2 PALVELUSOPIMUS ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUISTA PUITEOSA 1. Sopimusosapuolet

Lisätiedot

Kajaanin matkailun Master Plan prosessin koordinointi. Aloituskokous 17.10.2014 Jaana Myllyluoma, Markku Nissi

Kajaanin matkailun Master Plan prosessin koordinointi. Aloituskokous 17.10.2014 Jaana Myllyluoma, Markku Nissi Kajaanin matkailun Master Plan prosessin koordinointi Aloituskokous 17.10.2014 Jaana Myllyluoma, Markku Nissi Sisältö Tehtävä ja aikataulu FCG:n työryhmä Toteutussuunnitelma 2. Master plan suunnitteluprosessi

Lisätiedot

Tervetuloa! maailman parhaan maan vetovoimaisimmalle kaupunkiseudulle!

Tervetuloa! maailman parhaan maan vetovoimaisimmalle kaupunkiseudulle! Tervetuloa! maailman parhaan maan vetovoimaisimmalle kaupunkiseudulle! Tavoite: Tampereen kaupunkiseutu on Suomen vetovoimaisin ja kansainvälisesti tunnettu alue Matkailijoiden houkuttelu: Matkailumarkkinointi

Lisätiedot

EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2014

EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2014 KATSAUS VUOTEEN 2014 EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2014 Kaupunginhallitus 18.8.2014 Kaupunginkanslian julkaisuja 2014:2 Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisen määrärahan käyttöön EU- ja elinkeinopoliittisen

Lisätiedot

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUT PALVELUSOPIMUS - puiteosa 1.1.2014 31.12.2014 - tarkistusosa 1.1.2014 31.12.2014 2 PALVELUSOPIMUS ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUISTA

Lisätiedot

8.10.2014 Ari Hiltunen

8.10.2014 Ari Hiltunen 8.10.2014 Ari Hiltunen JYVÄSKYLÄN SEUDUN ALUETOIMIKUNTA, RAKLIn ja RTn ajankohtaisseminaari 8.10.2014 JYVÄSKYLÄN KILPAILUKYKY TULEVAISUUDESSA Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisiin hankkeisiin

Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisiin hankkeisiin Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisiin hankkeisiin 2011 Kaupunginhallitus 13.2.2012 Kaupunginkanslian julkaisuja 2012:1 Kansikuva: Rauha-Tiuru, 14.7.2011, Raimo Suomela Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisen

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Oulaisten kaupunki ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Kaupunginvaltuusto 26.2.2014 12 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Kunnan tehtävä elinkeinopolitiikan edistäjänä.. 1 1.1. Johdanto. 1 1.2. Toiminta-ajatus..

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Toimintasuunnitelma 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivunumero 1 JOHDANTO... 3 1.1 SEUDUN STRATEGIA...3 1.2 VISIO...3 1.3 ELINKEINOSTRATEGIA 2007-2013...3 1.4 KEHITTÄMISHANKKEET...4 2 EDUNVALVONTA, HALLINTO JA EU-KOORDINAATIO...

Lisätiedot

Lappeenranta 2028-strategia

Lappeenranta 2028-strategia Lappeenranta -strategia Elinkeino-ohjelma 6.6.2013 Mikko Ojapelto/ Markku Heinonen Lappeenranta on eloisa, puhdas ja turvallinen kansainvälinen yliopistokaupunki, jossa on mahdollisuus hyvään elämään.

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

Elinvoimaa osaamisesta

Elinvoimaa osaamisesta Lappeenranta strategia Elinvoimaa osaamisesta Lappeenrannan kaupungin elinkeino-ohjelma 2013- Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää. Lappeenrantalaiset kehittävät

Lisätiedot

Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi. Älykkäät ja kestävät. Energiaratkaisut. Smart and Sustainable Energy Solutions

Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi. Älykkäät ja kestävät. Energiaratkaisut. Smart and Sustainable Energy Solutions Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi Älykkäät ja kestävät Energiaratkaisut Smart and Sustainable Energy Solutions Sisältö TIIVISTELMÄ 1 Nykytila: Pohjoismaiden merkittävin

Lisätiedot