Vuosi- kertomus Helsingin Invalidien Yhdistys ry 76. toimintavuosi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosi- kertomus 2014. Helsingin Invalidien Yhdistys ry 76. toimintavuosi"

Transkriptio

1 Vuosi- kertomus 2014 Helsingin Invalidien Yhdistys ry 76. toimintavuosi

2 Helsingin Invalidien Yhdistys ry 2014 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Leena Simola-Nikkanen Riitta Jolanki Toimisto Osoite: Voudintie 6, Helsinki Avoinna: arkisin klo Puhelin: (09) S-posti: Vuokratalot Asunto Oy Helsingin Juhana Herttuantie 17, Helsinki Vuokratalo Tuulimyllyntie 5, Helsinki Vuokratalo Voudintie 6, Helsinki Lomakylät Hevossalmen lomakylä, Vuorilahdentie 7, Helsinki Päättiän lomakylä, Päättiäntie 47, Pilpala Kansilehti, kuvassa Päättiän lomakylä 2

3 Sisällysluettelo Toimintavuosi Tiivistelmä 4 Johdanto 5 Vaikuttamistoiminta 6 Viestintä 7 Koulutus 8 Jäsenistön ohjaus ja neuvonta 10 Liikunta 10 Kerhot 12 Virkistystoiminta 14 Projektit 16 Henkilökohtaisen avun palvelut 17 Hallinto 18 Kiinteistö- ja vuokra-asuntotoiminta 22 Taloudellinen toiminta 23 Tase 25 Tuloslaskelma 26 Tilintarkastuskertomus

4 Toimintavuosi tiivistelmä Helsingin Invalidien Yhdistys ry (HIY) on Invalidiliiton suurin jäsenyhdistys. Vuoden 2014 lopussa varsinaisten jäsenten määrä oli Vähennystä edelliseen vuoteen oli 1,8 % (34 henkilöä). Uusia jäseniä liittyi 79. Jäsenistön neuvonta- ja ohjauspalvelussa asiakaskäyntejä oli 83. Harrastus- ja kerhotoiminta jatkui vähintäänkin entisessä laajuudessaan. Liikuntaryhmissä oli aktiiviharrastajia 266. Hevossalmen ja Päättiän lomakylät olivat tärkeitä loma-, ulkoilu- ja virkistyspaikkoja jäsenistölle ja ne loivat hyvät puitteet vertaistoiminnalle. Lomamökit olivat pääosin vuokrattuina koko kesäkauden (käyttöaste yli 80 %). Toimintavuonna järjestettiin muun muassa retki Hyvä Ikä messuille Tampereelle sekä retki Valkeakoskelle Visavuoreen ja kesäteatteriin. Toimintakeskuksessa ja lomakylissä järjestettiin lukuisia tapahtumia ja ensimmäisen kerran osallistuttiin ravintolapäivään. Vaikuttamistoimintaa toteutettiin valtakunnallisesti Invalidiliiton liittovaltuustossa ja liittohallituksessa olevien edustajien kautta. Alueellisesti toimittiin yhteistyössä Etelä-Suomen alueen ja pääkaupunkiseudun invalidiyhdistysten kanssa. Paikalliset vaikuttamistoiminnan painopistealueet olivat: vammaisten kuljetuspalvelut, HSL:n matkakortti, Kelan taksimatkojen uusi suorakorvausmenettely ja Helsingin kaupungin joukkoliikenteen lippu-uudistus. Paikallisesti toimittiin yhteistyössä vammaisneuvoston, Invalidiliiton Esteettömyyskeskus EKSEn, Kynnys ry:n ja kaupungin esteettömyydestä vastaavan projektinjohtajan sekä Helsingin sosiaaliviraston kuljetuspalvelujen asiakasyhteistyöryhmän ja vammaisjärjestöjen yhteistyöryhmän (Heljä-MYK) kautta. Koulutustilaisuuksissa ja viestinnän kautta yhdistyksen jäsenet saivat ajantasaista tietoa meneillään olevista uudistuksista. Yhdistys antoi kolme lausuntoa ja osallistui aktiivisesti Vammaisneuvoston ja Heljä-MYK-työryhmän antamien lausuntojen valmisteluun. Vaikuttamistoiminnan tuloksena kaikki sosiaali- ja terveyslautakunnan suunnittelemat leikkaukset eivät toteutuneet. Ponnisteluista huolimatta HSL:n maksuton matkakortti poistettiin kuljetuspalvelun asiakkailta sekä kuljetuspalvelumatkojen omavastuut nousivat ja matkamäärät vähenivät. Poliittisiin päätöksiin vaikuttaminen on pitkäjänteistä työtä. Vaikka monta taistelua edellä mainituissa asioissa hävittiin, sota jatkuu! Yhdistys omistaa 120 esteetöntä vuokra-asuntoa, ja 28 asunnon osakkeet Asunto Oy Helsingin Juhana Herttuantie 17:ssä. Vuokralaiset ovat pääosin yhdistyksen jäseniä. Lisäksi yhdistys omistaa Kiinteistö Oy Kontion toimistohuoneiston osakkeet osoitteessa Kauppiaankatu 3. Tuulimyllyntie 5 -kiinteistön jätevesiviemäreiden uusimisen suunnittelu aloitettiin vuoden 2014 alussa ja toteutetaan rahoituksen järjestyttyä (RAY:n investointiavustus ja pankkilaina) vuonna Elokuussa 2014 Tuulimyllyntie 5 -kiinteistön sadevesiviemäriputki tukkeutui. Kyseinen viemäriputki, siihen liittyvät salaojat ja salaojien padotusventtiili uusittiin sekä tehtiin uusi kaivo. Salaojien kuvaus osoitti kaikkien salaojien uusimisen tarpeelliseksi ja se tehdään keväällä Yhdistyksen keikka-avustajavälitys välittää henkilökohtaista apua Helsingin kaupungin sosiaalija terveysviraston suoraostona henkilöille, joilla on ennen saatu yhdistykselle osoitettu 4

5 maksusitoumus. Toiminta on jatkunut vuosittain määräaikaissopimuksella vuodesta 2008 lähtien. Toimintavuonna välityspalvelun asiakkaiden määrä väheni, mutta joidenkin asiakkaiden avustustuntien määrä kuitenkin lisääntyi. Koska uusia asiakkita välitykseen ei voida ottaa, saattaa toiminta kääntyä vuonna 2015 tappiolliseksi. Uutena toimintana Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto hyväksyi HIY:n henkilökohtaisen avun palvelusetelituottajaksi alkaen. Valmistelut toiminnan käynnistämiseksi aloitettiin vuoden 2014 lopussa. Miesten juttu -projekti on Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) tukema Helsingin, Espoon ja Vantaan invalidiyhdistysten yhteishanke. Vuosi 2014 oli kolmivuotisen projektin viimeinen täysi toimintavuosi. Päätavoitteena oli parantaa vammaisten miesten fyysistä ja psyykkistä terveyttä. Projektin tuloksena miestoiminta laajentui ja monipuolistui. Kertaluontoisissa tapahtumissa ylitettiin 30 osallistujan raja. Hattutemppu-hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratoiminnan kehittämistuella (seuratuki) toteutettava HIY:n, HUN ry:n ja HUMS ry:n yhteinen kaksivuotinen projekti, joka alkoi Projektin päätavoitteena on liikunnan kehittäminen perheissä, joissa on vammainen perheenjäsen. Projekti on lähtenyt hyvin käyntiin ja seuratukihakemus toiseksi toimintavuodeksi on jätetty. Jäsenmaksuilla saatiin tuloja ja Pieni Ele -keräyksellä Sosiaali- ja terveyslautakunta myönsi avustusta ja liikuntalautakunta Anni Vähäsalmen rahastosta saatiin tukea ja Invalidiliitto ry:n Anni ja Tauno Oksasen muistorahastosta Järjestötoiminnassa jäsenistöltä kerättiin erilaisina käyttökorvauksia ym. yhteensä Järjestötoiminnan alijäämä oli Sijoitustoiminnan tuotto ( ) käytettiin järjestötoimintaan. Helsingin Invalidien Yhdistys ry:n tilikauden tulos oli alijäämäinen (ed. vuonna alijäämä oli ). Varainhankinnan tuotot olivat yhteensä , josta siirrettiin Hevossalmen lomakylän tuottoihin. Toimintaa sopeutettiin menoja karsimalla. Myönteisestä kehityksestä huolimatta taloustilanne on jatkossakin tiukka muun muassa julkisten avustusten pienentymisen vuoksi. Johdanto Helsingin Invalidien Yhdistys ry (HIY) on perustettu vuonna HIY on Invalidiliiton suurin jäsenyhdistys ja on myös Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n jäsen. Yhdistyksen perustehtävä on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä ja valvoa heidän oikeuksiaan yhteiskunnassa. Tavoitteena on jäsenistön henkisen ja fyysisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja vahvistaminen. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen koulutusta ja neuvontaa, vertaistukea, harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia sekä tilat yhdessäoloon yhdistyksen lomakylissä ja toimintakeskuksessa. Jäsenmäärä vuoden 2014 lopussa oli henkilöä. Yhdistyksen toimintaa ohjaavat seuraavat arvot: ihmisarvo, luotettavuus, yhden-vertaisuus ja innovatiivisuus. 5

6 Vaikuttamistoiminta Valtakunnallisesti vaikuttamistoimintaa toteutettiin Invalidiliitto ry:n kautta ja paikallisesti yhteistyössä Etelä-Suomen alueen ja pääkaupunkiseudun invalidi yhdistysten kanssa. HIY:llä oli vahva edustus Invalidiliiton luottamuselimissä. Yhdistyksen jäsen oli myös Invalidiliiton esteettömyystyöryhmässä. Vammaispalvelujen saatavuuden ja esteettömyyden edistämisessä vaikutettiin Helsingin kaupungin päättäjiin suoraan ja välillisesti vammaisneuvoston kautta. Vammaisneuvostossa helsinkiläisiä liikuntavammaisia edusti yhdistyksen jäsen ja Helsingin sosiaali- ja terveysviraston kuljetuspalvelujen asiakasyhteistyöryhmässä sekä Invalidiliiton että vammaisneuvoston edustajat olivat myös yhdistyksen jäseniä. Vaikuttamistoiminnassa erityistä huomiota kiinnitettiin sosiaali- ja terveystoimen taloudellisiin leikkauksiin, rakentamiseen ja liikenteeseen sekä yleisten kunnallisten palvelujen toimivuuteen. Keskeinen asia tällä toimikaudella on ollut vammaispalveluiden talouden sopeuttamisen kommentointi. Siinä yksi merkittävä kielteinen asia oli maksuttoman HSL-matkakortin poistaminen vaikeavammaisten kuljetuspalvelun asiakkailta, ja sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetustuen vähentäminen neljään yhden-suuntaiseen matkaan kuukaudessa. HIY:n antoi toimintavuonna seuraavat lausunnot: Oikaisuvaatimus Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan tekemään päätökseen poistaa maksuton HSL:n matkakortti vaikeavammaisilta kuljetuspalvelun saajilta. Helsingin kaupunginvaltuustolle: Helsinkiläisten vammaisjärjestöjen kannanotto Sosiaali- ja terveysviraston talousarvion vuodelle 2014 johdosta Lausunto Koskelan sairaalan ja pesuloiden tonttien asemakaavaehdotuksesta HEL T (Asunto Oy Helsingin Juhana Herttuantie 17 antoi myös lausunnon) Lisäksi yhdistys oli mukana vammaisneuvoston vuonna 2014 laatimien kirjelmen laadinnassa vammaisneuvoston edustajansa kautta. Kirje apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurille talvikunnossapidosta Kirje Helsingin kaupunginhallitukselle Helsingin kaupungin vammaisneuvoston toimintamahdollisuuksista Kirje Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalle vammaispalvelujen toiminnan ja talouden sopeuttamisesta Lausunto Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut vuoteen palveluverkkosuunnitelmaan Invalidiliiton Etelä-Suomen alue Alueen vaikuttajaverkosto kokoontui kaksi kertaa Invalidiliiton tiloissa. Etelä-Suomen alueen liittovaltuutetut pitivät kolme valmistelevaa kokousta HIY:n toimintakeskuksessa. Valtuutetut laativat kaksi kirjallista kysymystä liittohallitukselle: (1) Pyydettiin tilanne-katsaus avustajakoiratoiminnasta. (2) Ehdotettiin, että alueilla olevien valtakunnallisten yhdistysten valtuutetut voisivat osallistua alueidensa valtuutettujen kokouksiin ja pääsisivät siten osallistumaan valtuuston työskentelyyn entistä tehokkaammin omilla alueillaan. 6

7 Uuden aluetyön mallin mukaisesti yhdistysten edustajat kokoontuivat Järvenpäähän Etelä- Suomen alueen syyspäiville tutustumaan Invalidiliiton uuteen strategiaan ja vuoden 2015 painopisteisiin sekä suunnittelemaan alueen toimintaa vuodelle Pääkaupunkiseudun (PKS) vammaisjärjestöjen ja vammaisneuvostojen yhteistyö Yhteistyö Espoon ja Vantaan invalidiyhdistysten kanssa jatkui rypästoimintana. PKS-vammaisneuvostojen yhteistyöseminaari järjestettiin 9.9. Haltian luonto-keskuksessa Espoossa. Kokouksen asioina olivat vammaisneuvostojen asema ja vaikutusmahdollisuudet. Helsinkiläisten vammaisjärjestöjen yhdistysverkoston työjaos kokoontui kerran. Yhteistyö Kynnys ry:n hallinnoiman Assistentti.infon kanssa jatkui. HIY kuuluu Assistentti.infoverkostoon; neuvottelukunnassa ja työvaliokunnassa HIY:n edustaja. HIY:llä edustus Avustajakeskus Sentterin hallituksessa. Heljä-MYK-työryhmä Vammaisten kuljetuspalvelujen toimivuutta arvioitiin ja kehitettiin Helsingissä toimivien vammaisjärjestöjen Heljä-MYK työryhmässä, jonka jäsenillä on monipuolista kokemusta kuljetuspalvelujen asiakkaina. Yhteistyö sosiaali- ja terveysviraston Kuljetuspalvelujen asiakasyhteistyöryhmän kanssa oli tuloksellista. Monet työryhmän jäsenet olivat mukana asiakasyhteistyöryhmän kokouksissa vammaisneuvoston tai liittojensa edustajina. Lisäksi Heljä- MYK-työryhmä toi asiakkaiden näkökulmaa esille Kelan taksimatkojen suorakorvausmenettelyn käyttöönotossa Uudenmaan alueella. Taksimatkojen uusi tilausmenettely alkoi Viestintä Yhdistyksen julkaisema Täyttä Elämää -lehti ilmestyi kertomusvuoden aikana neljä kertaa ja painosmäärä oli kpl. Lehden painatus ja postitus ostettiin Oriveden Kirjapainolta. Jakelulistalla olivat yhdistyksen jäsenet, kannatusjäsenet ja yhteistyö-tahot. Lehden vastaavana päätoimittaja oli toiminnanjohtaja Ilse Uoti. Yhdistyksen kotisivut löytyvät osoitteesta Jäseneksi liittyminen ja vuokraasuntohakemukset voi tehdä internetin kautta. HIY:llä on omat Facebook-sivut. Yhdistyksen toimintatiedot julkaistiin Invalidiliiton IT lehdessä. Sähköpostia ja tekstiviestejä sekä yhdistyksen ilmoitustauluja käytettiin apuna ajankohtaisessa tiedottamisessa. Henkilökunnan, hallituksen jäsenten ja toiminnassa aktiivisesti mukana olleiden vapaaehtoisten yhteydenpito tapahtui ensisijaisesti sähköpostitse. Yhdistys hankki Gapps Oy:n Google Apps -sähköpostijärjestelmän vanhanaikaiseksi todetun vanhan järjestelmän tilalle. Katso HIY:n kotisivut älypuhelimella. 7

8 Katso HIY:n Facebok-sivut älypuhelimella. Koulutus Koulutuksella lisätään jäsenistön valmiuksia selviytyä muuttuvassa ja yhä teknistyvämmässä toimintaympäristössä. Osallistuminen Sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Valtakunnallisen vammaisneuvoston, Assistentti.infon ja Kelan järjestämiin tilaisuuksiin on yhdistyksen vaikuttamistoiminnan kannalta erittäin tärkeää. Yhdistyksen jäsenet osallistuivatkin aktiivisesti HIY:n ja muiden organisaatioiden järjestämiin vammaisuutta käsitteleviin koulutustilaisuuksiin, mutta Invalidiliitto ry:n järjestämiin koulutuksiin osallistuminen (17 henkilöä) oli vähäistä, sillä vain 1,5 % Invalidiliiton järjestökoulutukseen osallistuneista oli HIY:n jäseniä. HIY:n järjestämä koulutus Delete-kerhossa annettiin henkilökohtaista ja ryhmämuotoista tietokoneen käytön opastusta kerran viikossa. Ohjaajat: Heikki Aulio, Eino Meriläinen ja Juhani Rajatammi (yli 120 osallistujaa) Vital Development -tanssilliset työpajat ja 27.2., ohjaajana Kirsi Voutilainen (6 osallistujaa) Asunnonmuutostyöt hakeminen ja toteutus -esteettömyysseminaari 2.4. Kampin palvelukeskuksessa (yli 40 osallistujaa) Bussinkuljettajien koulutus 8.8., HIY:n toimintakeskus, kouluttajina Lasse Eva ja Risto Korhonen HIY:stä sekä ja Marianne Tenhami Näkövammaisten keskusliitosta (osallistujia noin 15) Kela-kyyti -neuvontatilaisuus helsinkiläisille vammaisyhdistyksille Asiantuntijoina olivat pääsuunnittelija Kelan terveysosastolta Anne Giss, Kelan korvauskäsittelijä Irma Valtanen ja HUT eli Helsingin-Uudenmaan Taksit Oy:stä Ilkka Kivisilta, joille sai tehdä kysymyksiä (osallistujia 30) Pyörätuolinkäyttäjän ravitsemus ja painohallinta -luentotilaisuus 1.10., kouluttajana ravitsemustieteiden tohtori Mina Mojtahedi (osallistujia 20) Liikuntamessut (osallistujia 17) Kipuluento HIY:ssä järjestäjänä Polioinvalidit ry:n Pääkaupunkiseudun osasto (osallistujia 20) Ilta apuvälineiden käyttäjille 16.9., kouluttajana fysioterapeutti Aila Peräjoki, Invalidiliitto (osallistujia 20) Rakkaudella ei ole parasta ennen päivämäärää 6.11, kouluttajana Tanja Rooth, Samatprojekti (osallistujia 15) 8

9 Keikka-avustajavälityksen järjestämä koulutus Näkövammaisen avustaminen, kouluttajana Sari Karjalainen opaskoirayhdistyksestä Kaksipäiväinen ruuanlaittokurssi avustajille Valon arkaa rakkautta seksuaalikoulutus yhdessä assistenti.infon kanssa Koulutuksiin osallistui noin 10 henkilöä/tilaisuus. Invalidiliiton järjestökoulutukseen osallistuminen Vammaispalvelut tutuksi -verkkokurssi , 2 jäsentä Järjestöpäivät , puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja Nuorten Innopajat - innostavia kohtaamisia ja ideoita , 2 jäsentä Miljoona esteetöntä asuntoa vuoteen 2030! 20.3., 1 jäsen Voimaannu(ta) vapaaehtoisten johtajana 1 - välineitä oman johtajuuden vahvista-miseen, , varapuheenjohtaja Voimaannu vammaisena naisena Invalidiliiton naistyö 20-vuotta -juhlaseminaari 26.4., 2 jäsentä Pyörätuolin käyttöä ja kikkailua 7.10., 3 jäsentä Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoittajien tapaaminen 26.9., 2 jäsentä Voimaannu(ta) vapaaehtoisten johtajana 2 - välineitä oman johtajuuden vahvista-miseen , varapuheenjohtaja Digitarinapaja , 3 jäsentä Muiden järjestämiin koulutuksiin ja tilaisuuksiin osallistuminen Vammaisten ihmisten osallistaminen asumisen ja palvelujen järjestämisessä ja hankinnoissa. Invalidiliiton Rotia palveluihin -projektin loppuseminaari 13.2., 2 työntekijää STM:n ja THL:n järjestämä Vampo-esittely ja kuulemistilaisuus 18.6., varapuheenjohtaja Ymmärtävä kohtaaminen vammaistyön voimauttava koulutuspäivä Tieteiden talossa kouluttajana psykologi Raul Soisalo Suomen Psykologisesta Instituutista, 1 työntekijä Vammaislainsäädännön uudistamista koskeva kuulemistilaisuus 20.8., vara-puheenjohtaja RAY:n vaikuttavaa -seminaari 10.9., puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja Henkilökohtaisen avun päivät , 2 jäsentä ja 3 työntekijää KPMG Oy Ab:n jäjestämä yhdistysten ja säätiöiden ajankohtaisseminaari 22.10, talouspäällikkö Taksimatkojen suorakorvausmenettelyn koulutustilaisuus HUS-alueella vammais-järjestöille, Kelan päätoimitalo , puheenjohtaja ja 1 jäsen Innofoorumi: Missä mennään kuljetuspalveluissa Helsingissä , puheen-johtaja ja varapuheenjohtaja Vammaisjärjestöjen yhteistyökokous ehdokkaiden nimeämiseksi vammaisneuvoston jäseniksi toimikaudelle , puheenjohtaja Valtakunnallisen vammaisneuvoston järjestämä Esteettömyys on yhteinen tavoitteemme - seminaari , varapuheenjohtaja ja 1 hallituksen jäsen 9

10 Vammaisneuvoston järjestämä vammaisten päivän aamukahvitilaisuus yhdessä valtuustoryhmien edustajien kanssa 3.12., varapuheenjohtaja ja 1 hallituksen jäsen Kouluttaminen muiden järjestämissä tilaisuuksissa Palmian järjestämä Liikennöinnin kehittämispäivä Helsingin Matkapalvelun liikennöitsijöille (Riitta Jolanki ja Fredrika Ilvonen: Liikunta- ja aistivammaiset henkilöt kuljetuspalvelun asiakkaina) Invalidiliiton Helppo liikkua -roadshow Helsingissä (Riitta Jolanki: Pyydetty kommenttipuheenvuoro) Jäsenistön ohjaus ja neuvonta Vuonna 2013 aloitettu vapaaehtoisvoimin toteutettu jäsenistön neuvontapalvelu jatkui vuonna Neuvontaa sai sosiaali- ja vammaispalveluista, Kelan etuuksien hakemisesta ja muutoksenhausta viranomaispäätöksiin sekä valitusten tekemiseen. Asiakaskäyntejä toimistolla oli yhteensä 89 lisäksi puhelimessa annettiin neuvontaa tai oltiin yhteydessä mm. sosiaaliviranomaisiin, Kelaan ja terveyskeskuksiin yhteensä 89 kertaa. Invalidiliiton Etelä-Suomen alueen vapaaehtoiset, koulutetut vammaisneuvojat auttoivat vammaispalveluihin liittyvissä kysymyksissä. Liikunta Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n jäsenjärjestönä HIY tarjosi jäsenistölleen runsaat ja monipuoliset mahdollisuudet liikuntaan. Kilpailutoimintaa yhdistys tuki hankkimalla harjoitustilat joukkueiden käyttöön. Yhteistyötä tehtiin Helsingin Liikunta-viraston erityisliikunnan kanssa. Yhdistys tuki jäsenten kuntoliikuntaa ja urheilua :lla. Liikunta- ja urheilutoiminnan summasta on jo vähennetty tuotot yhteensä Tuotot kertyivät liikuntaviraston toiminta-avustuksesta, liikuntaryhmien tilavuokrien tuesta ja yhteistyöryhmien ohjaajien palkkatuesta sekä kerätyistä osallistujamaksuista. Helsingin liikuntavirasto tuki lisäksi Hevossalmen liikuntapäivää 500 :n tapahtuma-avustuksella. Anni Vähäsalmen rahastosiirto Sporttiskerho-Futuurille oli Kuntoliikuntaryhmät Toimintakeskuksessa kokoontuvat ryhmät Asahi, ohjaaja Jonna Blomqvist Boccia, yhteyshenkilö Paula ja Pauli Talpia. Bocciaa pelattiin talvikauden aikana kaksi kertaa viikossa. Aktiiviharrastajia oli 10 naista ja 16 miehiä. Kesäkuusta elokuun loppuun bocciaa pelattiin Hevossalmen lomakylässä kerran viikossa. Hecho a Mano! Flamencoa istuen, ohjaaja Hannele Tuomipuu Jooga, ohjaaja Heidi Viheriälä Tuolijooga, ohjaaja Heidi Viheriälä Sulkapallo (uusi laji), yhteyshenkilö Risto Korhonen 10

11 Taekwondo, ohjaaja suurmestari Dae Jin Hwang ja yhteyshenkilö Viktoria Welling, 6 harrastajaa Tuolijumppa, ohjaaja Marjo Vainikka (1.9. alkaen) Liikuntatapahtumat Hevossalmessa Jooga- ja tuolijoogaleiri , ohjaaja Heidi Viheriälä, osallistujia 14 Taekwondoleiri , ohjaaja suurmestari Dae Jin Hwang, osallistujia 14 Puistojumppaa kesäkuun alusta syyskuun loppuun kerran viikossa. Jumpparyhmä oli avoin kaikille lomakylässä kävijöille, ohjaaja Lassi Korhonen, osallistujia henkilöä/kerta. Muualla kokoontuvat ryhmät Erityistukea tarvitsevien liikuntavammaisten lasten (alle 12-vuotiaat, Sporttiskerho-Futuuri) ja nuorten (12 20-vuotiaat, Sporttiskerho-Treenis) liikuntaryhmät toimivat vuonna 2014 Metropolia Ammattikorkeakoulun tiloissa. Toimintavuoden lopussa alle 12-vuotiaiden lasten Futuuri yhdistettiin Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:n Sporttiskerhoon. Futuurin toiminta jatkuu Iiris-keskuksessa Hattutemppu-hankkeen liikuntakoordinaattori Marjo Vainikan ohjaamana ja Treenis Metropolia Ammattikorkeakoulun tiloissa Katja Saarisen ohjaamana Golf, Paloheinän kenttä, yhteyshenkilö Eila Tuuttu Ilma-aseammunta, paikallisen ampumaseuran rata, yhteyshenkilö Seppo Kokkonen Istumalentopallo, Siltamäen ala-asteen koululla ja kesällä Hevossalmessa, yhteyshenkilöt Reima Pulli Jousiammunta, yhteyshenkilö Keijo Kallunki. Kokoontui viikoittain Validia Kuntoutus Helsingissä kuntoutuksessa oleville asiakkaille. Kuntosali, Validia Kuntoutus Helsinki, ohjaaja Timi Suovuo Pyörätuolikoripallo, Validia Kuntoutus Helsinki, yhteyshenkilö Jarmo Leppänen Pyörätuolirugby, Validia Kuntoutus Helsinki, yhteyshenkilö Petteri Liski Pyörätuolisalibandy, Validia Kuntoutus Helsinki, yhteyshenkilö Antero Karjalainen Pöytätennis, Kisahalli, yhteyshenkilö Erkki Puranen Sisäkurling, Iiris-keskuksessa, yhteyshenkilö Jari Manni. Sarjapelit jatkuivat Iiriskeskuksessa. Neljä joukkuetta pelasi sarjapelejä kahdella radalla, yhteensä kahdeksan ottelua kuukaudessa. Sarjapelejä pelattiin kahdeksan ottelua kuukaudessa. Osallistujia sisäkurlingissa oli 14. Sähköpyörätuolisalibandy, yhteyshenkilöt Anna Niemelä (Electric Gladiators) ja Saila Luumi (Helsinki Outsiders I ja II). Kilpailutoiminta Boccia Boccia-turnaus 30.8., HIY:n naiset voittivat turnauksen. 11

12 Istumalentopallo Järjestetyt turnaukset vuonna 2014 Naisten SM -osaturnaus 1.2, Naiset, osallistujia 40, Suomen mestaruustaso 1-sarjan osaturnaus 15.3., Miehet/Naiset, osallistujia 50, Kansallinen 2. sarjataso Helsinki Metropolitan Open -istumalentopalloturnaus 2.8. Hevossalmessa Beach 2vs2 SM miehet, Suomen mestaruustaso, osallistujia 16 Beach 2vs2 SM naiset, Suomen mestaruustaso, osallistujia 8 Pyörätuolirugby HIY:n tukema rygby-joukkue Helsingin Roosters harjoittelee Validia Kuntoutus Helsingissä kerran viikossa. Vuonna 2014 järjestettiin pyörätuolirugbyn SM-sarjan 2 turnausta, johon Helsingin Roosters osallistui. Rugbyjoukkue taso: Seurajoukkueiden Europa cup Pyörätuolikoripallo HIY:n tukema pyörätuolikoripallojoukkue harjoitteli kerran viikossa Validia Kuntoutus Miehet osallistuivat pyörätuolikoripallon SM-sarjaan. Yhteensä 29 ottelua. Sisäkurling Kahdeksan joukkueen turnaus Iiris-keskuksessa Mukana Helsinki, Espoo, Hyvinkää ja Keuruu. Salon sisäkurlingturnaus Ystävyysottelu HIY Kurling Hurlicurling Sähköpyörätuolisalibandy Helsinki Outsiders Sähköpyörätuolisalibandyn SM- ja Finlandia-sarjojen finaaliturnaus Nuorten leiritoiminta: Lajitutustuminen, Högsandin leirikeskus, Joukkue harjoittelee Liikuntamyllyssä. M-Team Electric Gladiators Yhteensä kilpailuja oli 12, turnaukset Turku, Oulu, Vantaa. Joukkue harjoittelee kerran viikossa Latokartanon liikuntahallissa. Kerhot Kerhojen ohjaajat ovat vapaaehtoisia toimijoita. Harrastuskerhojen toimikunnat suunnittelivat ja toteuttivat itsenäisesti oman toimintansa. Kerhot kokoontuivat yleensä viikoittain toimintakeskuksessa. Kerhot olivat kesätauolla toukokuun lopusta elokuun puoliväliin. 12

13 Harrastusryhmissä tuetaan jäsenistön aktiivisuutta, luovuutta ja osallisuutta. Tavoite on fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin parantaminen ja ylläpitäminen. Kerhotoiminnan kulut olivat ja tuotot 2 130, jotka koostuivat osallistumis-maksuista ja Työväen Sivistysliitto (TSL) avustuksesta sekä Aini Vähäsalmen rahastosiirrosta. Canastakerho Kokoontui kerran viikossa toimintakeskuksessa. Kesällä toiminta jatkui Hevossalmessa. Yhteyshenkilönä oli Raine Kangas. Osallistujia oli viikoittain noin 30. Eläkeläisten kerho Eläkeläisten kerho kokoontui kerran viikossa (32 kertaa) eri teemojen merkeissä. Osallistujia oli viikoittain noin 30 henkilöä. Yhteyshenkilöt olivat Liisa Leinonen ja Tarja Raassina. Henkilökohtaisten avustajien työnantajat Ryhmä kokoontui kahdeksan kertaa. Ryhmä on avoin kaikille työnantajana toimiville ja toimiviksi aikoville. Ryhmän kutsumana Heta-liiton puheenjohtaja Jarmo Tiri alusti työnantajan roolista ja JHL:n sopimustoimitsija Sari Bäcklund henkilökohtaisen avustajan roolista. Osallistujia oli keskimäärin kahdeksan (5 17) henkilöä/kerta. Lady s Löyly Ryhmä kokoontui kerran kuukaudessa saunomisen ja yhteisten asioiden äärellä Invalidiliiton toimitalon saunatiloissa 6 kertaa. Osallistujia oli henkilöä/kerta. Järjestelyistä vastasi Tuula Partanen. Maalauskerho Akryyliväreillä maalausta ja piirtämistä oli mahdollisuus harrastaa kerran viikossa HIY:n toimintakeskuksessa. Opettajana kuvataiteilija Sari Koski-Vähälä. Maalauskerhon kevätnäyttely oli esillä Pasilan kirjastossa toukokuussa. Naisten illat Ryhmä kokoontui kolmen viikon välein 13 kertaa. Osallistujia oli keskimäärin 11 henkilöä (7 15 henkilöä). Kerhon vetäjänä toimi Riitta Jolanki. Ryhmässä käsiteltiin vammaisten naisten elämään liittyviä aiheita: Tietokirjailija, logoterapeutti ja auktorisoitu seksuaalineuvoja Elina Tanskanen alusti ihmissuhteista ja esitteli kirjojaan. Sanna Kalmari, Matka-Agentit Oy:stä kertoi esteettömästä ulkomaanmatkailusta. Vammaisfoorumin pääsihteeri Pirkko Mahlamäki alustus aiheesta: Vammainen nainen kansainvälisillä areenoilla. Leena Hahle alustus Anja Snellmanin kirjasta Pääoma, joka on kuvaus kirjailijan vammaisesta sisaresta. 13

14 Vammaisaktivisti Sitora Kurbanova Tadzikistanin tasavallasta ja Kynnyksen kehityskoordinaattori Minna Mojtahedi vierailivat ryhmässä. Aiheena oli vammaisten naisten asemasta eri maissa. Pirjo Lehtovaara-Limnell alustus Elämän kynnyksellä Vammaisliikkeen synty -kirjasta. Kouluttaja, auktorisoitu seksuaalineuvoja Tanja Roth: Rakkaudella ei ole parasta ennen päivämäärää -luento ja keskustelua. Järjestettiin yhdessä Miesten juttu -projektin kanssa. Naisten kohtaama väkivalta. Alustajana Pirkko Justander. Invalidiliitto Omat käsityöt Kerho kokoontui kerran viikossa kevätkauden 2014 toimintakeskuksessa. Yhteyshenkilönä toimi Anneli Koskinen ja Hilkka Jokivirta. Raaja-amputoitujen rekisteri Raaja-amputoitujen vertaistukihenkilörekisterin ylläpitoa jatkettiin yhdistyksessä. Rekisterissä on enää vain muutamia henkilöitä. Yhteistyö Invalidiliiton, SNA:n ja Oulun invalidien kanssa aloitettiin toiminnan tehostamiseksi ja uusien vertaisten kouluttamiseksi. Virkistystoiminta Tapahtumat, tutustumiskäynnit ja retket Ystävänpäiväjuhla 14.2., 50 osallistujaa Uusien jäsenten ilta 26.2., 13 osallistujaa Tutustuminen Rafael Wardin näyttelyyn Ateneumissa ja Hymyilevät kädet -esitykseen Lomakylien kevät- ja syystalkoot Hevossalmen (26.4. ja 27.9.) ja Päättiän (3.5. ja 27.9.), noin 25 osallistujaa/talkoot Vierailut Uutisvuodon (2.5.) ja Noin viikon uutiset (11.12.) -ohjelmien nauhoituksissa, yhteensä noin 60 osallistujaa Äitienpäivän kahvitilaisuus 9.5., 37 osallistujaa Ravintolapäivä 17.5., 30 osallistujaa Tutustuminen Tove Jansson 100 -näyttelyyn Ateneumissa 24.5., 10 osallistujaa Hevossalmen kesäjuhla 15.6., 100 osallistujaa Kesäteatteriretki Valkeakoskelle Visavuoreen ja kesäteatteriin 12.7., 36 osallistujaa Hevossalmen liikuntapäivä 30.8., 90 osallistujaa Hyvä ikä -messut Tampereella 26.9., 32 osallistujaa Yhdessä Metropolia AMK:n opiskelijoiden kanssa järjestetty Hyvinvoinnin ja terveyden edistämispäivä 8.10., 55 osallistujaa Pikkujouluristeily 2.12., 64 osallistujaa Kauneimmat joululaulut yhteislaulutilaisuus 4.12., 25 osallistujaa Petri Laaksosen joulukonsertti Mikaelinkirkko, 16 osallistujaa Puurojuhla , 60 henkilöä 14

15 Lomakylät Lomakylien majoitus- ja virkistystilat olivat jäsenten ja heidän perheittensä aktiivisessa käytössä koko lomakauden. Lomakylien suurimmat kulut olivat vakuutusmaksut ja korjaustyöt sekä Hevossalmen tontin vuokra Helsingin kaupungille. Hevossalmen ja Päättiän lomakylien toiminta ja huoltotyöt on toteutettu pääasiassa vapaaehtoisvoimin. Hevossalmen ja Päättiän lomakylien yhteenlaskettu alijäämä oli (ed. vuonna ). Vuonna 2014 korjaus- ja huoltokustannukset olivat merkittävästi pienemmät kuin vuonna Lomakylien toiminta muuttui arvonlisäverolliseksi. Tuottoihin on toimintavuonna kirjattu poikkeuksellisia arvonlisäverosaatavia lomakylille vuodelta 2011 ja siirtoja varainhankinnasta (Hevossalmen hyväksi tehtyjä lahjoituksia) noin Lomakylät olivat avoinna Hevossalmen lomakylä Hevossalmen lomakylä sijaitsee Helsingin kaupungilta vuokratulla noin 1,6 ha:n suuruisella ranta-alueella Laajasalossa. Lomakylän tontin vuokrasopimus on voimassa saakka. Alueella on esteettömät päärakennus, sauna ja takkatupa. Lomamökkejä on yhteensä 15, joista kaksi on vaikeavammaisille pyörätuolinkäyttäjille soveltuvia. Alueella on myös yhteiskäytössä oleva kerhorakennus. Hevossalmen tilat olivat yhteistyökumppaneiden ja muiden helsinkiläisten vammais-järjestöjen käytössä kesän 2014 aikana seuraavasti: sauna 12 kertaa, takkahuone ja päärakennus 10 kertaa, piha-alue ja grilli yhteensä 26 kertaa. Jäsenistö vuokrasi isoja mökkejä yhteensä 115 vuorokaudeksi. Hevossalmessa järjestettiin kevättalkoot ja syystalkoot Hevossalmen parlamentti kokoontui Perinteistä Hevossalmen kesäjuhlaa vietettiin Juhlapuhujana tilaisuudessa oli vammaistyön johtaja Tuula Poikonen. Hevossalmen liikuntapäivä järjestettiin Tilaisuuteen osallistui noin 90 henkilöä, yhdistyksen jäseniä ja heidän omaisiaan sekä muiden pääkaupunkiseudun vammaisjärjestöjen jäseniä. Lisäksi Hevossalmen vapaa-ajantoimikunta järjesti juhannusjuhlan ja muita pienempiä tapahtumia. Istumalentopallon harrastajat harjoittelivat kerran viikossa Hevossalmen beach volley -kentällä. Järjestyksessä neljäs istumalentopallon Helsinki Metropolitan Open 2 vs. 2 Beach-turnaus järjestettiin Hevossalmessa Hevossalmen tuotot (mökkivuokrat ja käyttökorvaukset) olivat ja kulut Kuluihin sisältyi mm. Helsingin kaupungille maksettu tontin vuokra , korjauskulut ja sähkömaksut Poistoja tehtiin Tilikauden alijäämäksi jäi (ed. vuonna alijäämä ). Päättiän lomakylä Yhdistyksen omistama Päättiän lomakylä sijaitsee Lopen kunnassa, Pilpalan kylässä. Tilan pinta-ala on noin 38 ha, josta metsää 32,85 ha, kesantoa 4,86 ha ja joutomaata 0,25 ha. Tilalla on Päättiäislampi sekä noin 150 metrin rantaosuus Ruohostenlampeen. Alueella sijaitsee esteettömät päärakennus, huoltorakennus keittiö-, suihku- ja wc-tiloineen sekä kolme asuinrakennusta, joissa kussakin on kaksi neljän hengen loma-asuntoa. Lisäksi alueella 15

Vuokratalot: As. Oy Helsingin Juhana Herttuantie 17, 00600 Helsinki Tuulimyllyntie 5, 00920 Helsinki Voudintie 6, 00600 Helsinki

Vuokratalot: As. Oy Helsingin Juhana Herttuantie 17, 00600 Helsinki Tuulimyllyntie 5, 00920 Helsinki Voudintie 6, 00600 Helsinki HELSINGIN INVALIDIEN YHDISTYS RY 75-vuotta VUOSIKERTOMUS 2013 Helsingin Invalidien Yhdistys ry (HIY) Yhteystiedot: Toimisto: Voudintie 6, 00600 Helsinki Avoinna arkisin klo 9.00 16.00 Puh. 09 7206 240

Lisätiedot

Helsingin Invalidien Yhdistys ry (HIY) Yhteystiedot: Toimisto: Voudintie 6, 00600 Helsinki

Helsingin Invalidien Yhdistys ry (HIY) Yhteystiedot: Toimisto: Voudintie 6, 00600 Helsinki HELSINGIN INVALIDIEN YHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2012 Helsingin Invalidien Yhdistys ry (HIY) Yhteystiedot: Toimisto: Voudintie 6, 00600 Helsinki Avoinna arkisin klo 9.00 16.00 Puh. 09 7206 240 Faksi 09 7206

Lisätiedot

HELSINGIN INVALIDIEN YHDISTYS RY

HELSINGIN INVALIDIEN YHDISTYS RY HELSINGIN INVALIDIEN YHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2011 Helsingin Invalidien Yhdistys ry (HIY) Yhteystiedot: Toimisto: Voudintie 6, 00600 Helsinki Avoinna arkisin klo 10.00 16.00 Puh. 09 7206 240 Faksi 09

Lisätiedot

Helsingin Invalidien Yhdistys ry:n jäsenlehti 1/2012

Helsingin Invalidien Yhdistys ry:n jäsenlehti 1/2012 Helsingin Invalidien Yhdistys ry:n jäsenlehti 1/2012 HELSINGIN INVALIDIEN YHDISTYS RY Perustettu vuonna 1938 Toimisto Voudintie 6, 00600 Helsinki bussilinja 55 päätepysäkin vieressä Koskelassa Yhteystiedot

Lisätiedot

Sisältö. Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry Taitto Kirsi Aarnikare. Helsinki 2013. Multiprint Oy

Sisältö. Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry Taitto Kirsi Aarnikare. Helsinki 2013. Multiprint Oy Vuosikertomus 2012 Sisältö Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 5 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Toiminnanjohtajan katsaus 7 Hallinto 8 Oikeuksienvalvonta ja järjestötoiminta 10 Tukitoiminta 14 Palvelutoiminta

Lisätiedot

Sisältö. Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry

Sisältö. Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry Vuosikertomus 2013 Sisältö Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 5 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Toiminnanjohtajan katsaus 7 Hallinto 8 Oikeuksienvalvonta ja järjestötoiminta 10 Tukitoiminta 14 Palvelutoiminta

Lisätiedot

Täyttä Elämää. HIY 75v juhlanumero

Täyttä Elämää. HIY 75v juhlanumero Täyttä Elämää HIY 75v juhlanumero Helsingin Invalidien Yhdistys ry:n jäsenlehti 2/2013 HELSINGIN INVALIDIEN YHDISTYS RY Perustettu vuonna 1938 Toimisto: Voudintie 6, 00600 Helsinki Yhteystiedot Toimisto

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ Helsingin Invalidien Yhdistys ry:n jäsenlehti 3/2013

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ Helsingin Invalidien Yhdistys ry:n jäsenlehti 3/2013 TÄYTTÄ ELÄMÄÄ Helsingin Invalidien Yhdistys ry:n jäsenlehti 3/2013 HELSINGIN INVALIDIEN YHDISTYS RY Perustettu vuonna 1938 Toimisto: Voudintie 6, 00600 Helsinki Yhteystiedot Toimisto auki arkisin klo 9.00-16.00

Lisätiedot

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa 3/2008 CP-LEHTI Tässä numerossa VUOSIKERTOMUS 2007 2 SISÄLLYS VUOSIKERTOMUS 2007 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

Sisältö. Kannen kuva: Kaikki juhlavuoden muotinäytösten mallit koolla harjoituksissa Ruskeasuon koulussa. Kuva: Matti Immonen

Sisältö. Kannen kuva: Kaikki juhlavuoden muotinäytösten mallit koolla harjoituksissa Ruskeasuon koulussa. Kuva: Matti Immonen Vuosikertomus 2014 1 Sisältö 125 vuotta vammaisten lasten ja nuorten asialla...3 1 Tiivistelmä toiminnasta ja tuloksista vuonna 2014...4 2 Säätiön toiminta ja tarkoitus...5 3 Toiminta vuonna 2014...6 3.1

Lisätiedot

SATAKUNNAN SYÖPÄYHDISTYS

SATAKUNNAN SYÖPÄYHDISTYS SATAKUNNAN SYÖPÄYHDISTYS Vuosikertomus 2011 Toimintasuunnitelma 2012 SATAKUNNAN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N VUOSIKERTOMUS 2011 Toiminnanjohtajan tervehdys...3 Toiminnan tarkoitus...4 Syöpäjärjestöjen yhteinen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 Sisältö Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 5 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Toiminnanjohtajan katsaus 7 Hallinto 8 Edunvalvonta ja järjestötoiminta 10 Tukitoiminta 15 Palvelutoiminta

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2011. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2011. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 sivu 2 Sisällys 1. HELMI ry:n

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2009. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2009. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2009 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2009 Pasilan puistotie 7 00240 Helsinki

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi Vuosikertomus 2013 Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi 2 VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö 1. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 2. JÄRJESTÖ YHTEISTYÖ- JA ASIANTUNTIJAJÄRJESTÖNÄ... 3 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

MARRASKUU 4/2009. Vantaan Invalidit ry:n jäsenlehti. YKE - Yhdistystoiminnan kehittämishanke. Matkamuistoja Valamon retkeltä s. 9

MARRASKUU 4/2009. Vantaan Invalidit ry:n jäsenlehti. YKE - Yhdistystoiminnan kehittämishanke. Matkamuistoja Valamon retkeltä s. 9 Vantaan Invalidit ry:n jäsenlehti MARRASKUU 4/2009 ISSN1457-9490 YKE - Yhdistystoiminnan kehittämishanke * uusia työkaluja yhdistystoiminnan kehittämiseen s. 7 Matkamuistoja Valamon retkeltä s. 9 Ulla

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi

Vuosikertomus 2012. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi Vuosikertomus 2012 Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi 2 VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ KATSAUS VUOTEEN 2012 3 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

Erkki Kantonen, 83 56 vuotta selkäydinvammaisena Käpylässä uusi ylilääkäri

Erkki Kantonen, 83 56 vuotta selkäydinvammaisena Käpylässä uusi ylilääkäri NRO 1/2009 17. VSK HUHTIKUU 2009 Erkki Kantonen, 83 56 vuotta selkäydinvammaisena Käpylässä uusi ylilääkäri SELKÄYDINVAMMA ISSN 1236-5092 17. vuosikerta Päätoimittaja: Pekka Hätinen Puh. 040 502 6308

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2013. www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio.fi. aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2013. www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio.fi. aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2013 www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio.fi aivovammaliitto.fi 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Yhdistystoiminta 4 3. Aivovammaliiton vapaaehtoistoiminta 6 3.1 Vertaistukitoiminta

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry VUOSIKERTOMUS 2013

Autismi- ja Aspergerliitto ry VUOSIKERTOMUS 2013 Autismi- ja Aspergerliitto ry VUOSIKERTOMUS 2013 AUTISMI- JA ASPERGERLIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 1. AUTISMI- JA ASPERGERLIITTO RY 3 2. TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS 4 3. ORGANISAATIO 5 Jäsenyhdistykset...

Lisätiedot

KUUSIKYMPPINEN PIRKANMAAN SYÖPÄYHDISTYS RY... 4 1. PIRKANMAAN PARHAAKSI 60 VUOTTA... 5

KUUSIKYMPPINEN PIRKANMAAN SYÖPÄYHDISTYS RY... 4 1. PIRKANMAAN PARHAAKSI 60 VUOTTA... 5 Vuosikertomus 2011 KUUSIKYMPPINEN PIRKANMAAN SYÖPÄYHDISTYS RY... 4 1. PIRKANMAAN PARHAAKSI 60 VUOTTA... 5 2. HALLINTO... 6 2.1. Yhdistyksen kokoukset 2.2. Hallitus 2.3. Rahastojen hoitokunnat 2.4. Palkkavaliokunta

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 13.3.2010 TOIMINTAVUOSI 2009

ADOPTIVFAMILJER RF 13.3.2010 TOIMINTAVUOSI 2009 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 13.3.2010 TOIMINTAVUOSI 2009 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen kolmastoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

Satakunnan Syöpäyhdistyksen 40. toimintavuosi

Satakunnan Syöpäyhdistyksen 40. toimintavuosi Toimintakertomus 2014 Satakunnan Syöpäyhdistys r.y.:n toimintakertomus 2014 Toiminnanjohtajan tervehdys...3 Yhdistyksen tarkoitus...4 Syöpäjärjestöjen yhteinen missio ja arvot...4 Jäsenyys...4 Satakunnan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf s i s ä l t ö SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE...3 2. YHDISTYSTOIMINTA...4 2.1. VERTAISTUKI...5 3. EDUNVALVONTA...6 4. TIEDON VÄLITTÄMINEN...7 4.1. NEUVONTA

Lisätiedot

Lapsi ensin! Lapsella on oikeus hyvään elämään. Lapsen oikeuksien toteutuminen on aikuisten vastuulla.

Lapsi ensin! Lapsella on oikeus hyvään elämään. Lapsen oikeuksien toteutuminen on aikuisten vastuulla. Toiminta 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 2 ENSIKOTITOIMINTA... 6 2.1 Helsingin ensikoti, Vallilan ympärivuorokautiset yksiköt... 8 Perhekuntoutusyksiköt Balanssi, Triangeli ja Kaneli... 9 2.2 Helsingin

Lisätiedot

VUOSIKIRJA 2014. 30 vuotta toimintaa liikehäiriösairaiden ja heidän läheistensä hyväksi. Teemana itsehoito osaksi hyvää arkea

VUOSIKIRJA 2014. 30 vuotta toimintaa liikehäiriösairaiden ja heidän läheistensä hyväksi. Teemana itsehoito osaksi hyvää arkea VUOSIKIRJA 2014 30 vuotta toimintaa liikehäiriösairaiden ja heidän läheistensä hyväksi Teemana itsehoito osaksi hyvää arkea SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 2. LIITTOKOKOUKSET JA LIITTOHALLITUS 3 3. HENKILÖKUNTA

Lisätiedot

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY Kulmavuorenkatu 5, 00500 Helsinki (09) 713 990 Faksi (09) 713 787 sähköposti: tsil@tsil.fi kotisivut: www.tsil.fi TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot