Vuosi- kertomus Helsingin Invalidien Yhdistys ry 76. toimintavuosi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosi- kertomus 2014. Helsingin Invalidien Yhdistys ry 76. toimintavuosi"

Transkriptio

1 Vuosi- kertomus 2014 Helsingin Invalidien Yhdistys ry 76. toimintavuosi

2 Helsingin Invalidien Yhdistys ry 2014 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Leena Simola-Nikkanen Riitta Jolanki Toimisto Osoite: Voudintie 6, Helsinki Avoinna: arkisin klo Puhelin: (09) S-posti: Vuokratalot Asunto Oy Helsingin Juhana Herttuantie 17, Helsinki Vuokratalo Tuulimyllyntie 5, Helsinki Vuokratalo Voudintie 6, Helsinki Lomakylät Hevossalmen lomakylä, Vuorilahdentie 7, Helsinki Päättiän lomakylä, Päättiäntie 47, Pilpala Kansilehti, kuvassa Päättiän lomakylä 2

3 Sisällysluettelo Toimintavuosi Tiivistelmä 4 Johdanto 5 Vaikuttamistoiminta 6 Viestintä 7 Koulutus 8 Jäsenistön ohjaus ja neuvonta 10 Liikunta 10 Kerhot 12 Virkistystoiminta 14 Projektit 16 Henkilökohtaisen avun palvelut 17 Hallinto 18 Kiinteistö- ja vuokra-asuntotoiminta 22 Taloudellinen toiminta 23 Tase 25 Tuloslaskelma 26 Tilintarkastuskertomus

4 Toimintavuosi tiivistelmä Helsingin Invalidien Yhdistys ry (HIY) on Invalidiliiton suurin jäsenyhdistys. Vuoden 2014 lopussa varsinaisten jäsenten määrä oli Vähennystä edelliseen vuoteen oli 1,8 % (34 henkilöä). Uusia jäseniä liittyi 79. Jäsenistön neuvonta- ja ohjauspalvelussa asiakaskäyntejä oli 83. Harrastus- ja kerhotoiminta jatkui vähintäänkin entisessä laajuudessaan. Liikuntaryhmissä oli aktiiviharrastajia 266. Hevossalmen ja Päättiän lomakylät olivat tärkeitä loma-, ulkoilu- ja virkistyspaikkoja jäsenistölle ja ne loivat hyvät puitteet vertaistoiminnalle. Lomamökit olivat pääosin vuokrattuina koko kesäkauden (käyttöaste yli 80 %). Toimintavuonna järjestettiin muun muassa retki Hyvä Ikä messuille Tampereelle sekä retki Valkeakoskelle Visavuoreen ja kesäteatteriin. Toimintakeskuksessa ja lomakylissä järjestettiin lukuisia tapahtumia ja ensimmäisen kerran osallistuttiin ravintolapäivään. Vaikuttamistoimintaa toteutettiin valtakunnallisesti Invalidiliiton liittovaltuustossa ja liittohallituksessa olevien edustajien kautta. Alueellisesti toimittiin yhteistyössä Etelä-Suomen alueen ja pääkaupunkiseudun invalidiyhdistysten kanssa. Paikalliset vaikuttamistoiminnan painopistealueet olivat: vammaisten kuljetuspalvelut, HSL:n matkakortti, Kelan taksimatkojen uusi suorakorvausmenettely ja Helsingin kaupungin joukkoliikenteen lippu-uudistus. Paikallisesti toimittiin yhteistyössä vammaisneuvoston, Invalidiliiton Esteettömyyskeskus EKSEn, Kynnys ry:n ja kaupungin esteettömyydestä vastaavan projektinjohtajan sekä Helsingin sosiaaliviraston kuljetuspalvelujen asiakasyhteistyöryhmän ja vammaisjärjestöjen yhteistyöryhmän (Heljä-MYK) kautta. Koulutustilaisuuksissa ja viestinnän kautta yhdistyksen jäsenet saivat ajantasaista tietoa meneillään olevista uudistuksista. Yhdistys antoi kolme lausuntoa ja osallistui aktiivisesti Vammaisneuvoston ja Heljä-MYK-työryhmän antamien lausuntojen valmisteluun. Vaikuttamistoiminnan tuloksena kaikki sosiaali- ja terveyslautakunnan suunnittelemat leikkaukset eivät toteutuneet. Ponnisteluista huolimatta HSL:n maksuton matkakortti poistettiin kuljetuspalvelun asiakkailta sekä kuljetuspalvelumatkojen omavastuut nousivat ja matkamäärät vähenivät. Poliittisiin päätöksiin vaikuttaminen on pitkäjänteistä työtä. Vaikka monta taistelua edellä mainituissa asioissa hävittiin, sota jatkuu! Yhdistys omistaa 120 esteetöntä vuokra-asuntoa, ja 28 asunnon osakkeet Asunto Oy Helsingin Juhana Herttuantie 17:ssä. Vuokralaiset ovat pääosin yhdistyksen jäseniä. Lisäksi yhdistys omistaa Kiinteistö Oy Kontion toimistohuoneiston osakkeet osoitteessa Kauppiaankatu 3. Tuulimyllyntie 5 -kiinteistön jätevesiviemäreiden uusimisen suunnittelu aloitettiin vuoden 2014 alussa ja toteutetaan rahoituksen järjestyttyä (RAY:n investointiavustus ja pankkilaina) vuonna Elokuussa 2014 Tuulimyllyntie 5 -kiinteistön sadevesiviemäriputki tukkeutui. Kyseinen viemäriputki, siihen liittyvät salaojat ja salaojien padotusventtiili uusittiin sekä tehtiin uusi kaivo. Salaojien kuvaus osoitti kaikkien salaojien uusimisen tarpeelliseksi ja se tehdään keväällä Yhdistyksen keikka-avustajavälitys välittää henkilökohtaista apua Helsingin kaupungin sosiaalija terveysviraston suoraostona henkilöille, joilla on ennen saatu yhdistykselle osoitettu 4

5 maksusitoumus. Toiminta on jatkunut vuosittain määräaikaissopimuksella vuodesta 2008 lähtien. Toimintavuonna välityspalvelun asiakkaiden määrä väheni, mutta joidenkin asiakkaiden avustustuntien määrä kuitenkin lisääntyi. Koska uusia asiakkita välitykseen ei voida ottaa, saattaa toiminta kääntyä vuonna 2015 tappiolliseksi. Uutena toimintana Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto hyväksyi HIY:n henkilökohtaisen avun palvelusetelituottajaksi alkaen. Valmistelut toiminnan käynnistämiseksi aloitettiin vuoden 2014 lopussa. Miesten juttu -projekti on Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) tukema Helsingin, Espoon ja Vantaan invalidiyhdistysten yhteishanke. Vuosi 2014 oli kolmivuotisen projektin viimeinen täysi toimintavuosi. Päätavoitteena oli parantaa vammaisten miesten fyysistä ja psyykkistä terveyttä. Projektin tuloksena miestoiminta laajentui ja monipuolistui. Kertaluontoisissa tapahtumissa ylitettiin 30 osallistujan raja. Hattutemppu-hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratoiminnan kehittämistuella (seuratuki) toteutettava HIY:n, HUN ry:n ja HUMS ry:n yhteinen kaksivuotinen projekti, joka alkoi Projektin päätavoitteena on liikunnan kehittäminen perheissä, joissa on vammainen perheenjäsen. Projekti on lähtenyt hyvin käyntiin ja seuratukihakemus toiseksi toimintavuodeksi on jätetty. Jäsenmaksuilla saatiin tuloja ja Pieni Ele -keräyksellä Sosiaali- ja terveyslautakunta myönsi avustusta ja liikuntalautakunta Anni Vähäsalmen rahastosta saatiin tukea ja Invalidiliitto ry:n Anni ja Tauno Oksasen muistorahastosta Järjestötoiminnassa jäsenistöltä kerättiin erilaisina käyttökorvauksia ym. yhteensä Järjestötoiminnan alijäämä oli Sijoitustoiminnan tuotto ( ) käytettiin järjestötoimintaan. Helsingin Invalidien Yhdistys ry:n tilikauden tulos oli alijäämäinen (ed. vuonna alijäämä oli ). Varainhankinnan tuotot olivat yhteensä , josta siirrettiin Hevossalmen lomakylän tuottoihin. Toimintaa sopeutettiin menoja karsimalla. Myönteisestä kehityksestä huolimatta taloustilanne on jatkossakin tiukka muun muassa julkisten avustusten pienentymisen vuoksi. Johdanto Helsingin Invalidien Yhdistys ry (HIY) on perustettu vuonna HIY on Invalidiliiton suurin jäsenyhdistys ja on myös Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n jäsen. Yhdistyksen perustehtävä on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä ja valvoa heidän oikeuksiaan yhteiskunnassa. Tavoitteena on jäsenistön henkisen ja fyysisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja vahvistaminen. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen koulutusta ja neuvontaa, vertaistukea, harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia sekä tilat yhdessäoloon yhdistyksen lomakylissä ja toimintakeskuksessa. Jäsenmäärä vuoden 2014 lopussa oli henkilöä. Yhdistyksen toimintaa ohjaavat seuraavat arvot: ihmisarvo, luotettavuus, yhden-vertaisuus ja innovatiivisuus. 5

6 Vaikuttamistoiminta Valtakunnallisesti vaikuttamistoimintaa toteutettiin Invalidiliitto ry:n kautta ja paikallisesti yhteistyössä Etelä-Suomen alueen ja pääkaupunkiseudun invalidi yhdistysten kanssa. HIY:llä oli vahva edustus Invalidiliiton luottamuselimissä. Yhdistyksen jäsen oli myös Invalidiliiton esteettömyystyöryhmässä. Vammaispalvelujen saatavuuden ja esteettömyyden edistämisessä vaikutettiin Helsingin kaupungin päättäjiin suoraan ja välillisesti vammaisneuvoston kautta. Vammaisneuvostossa helsinkiläisiä liikuntavammaisia edusti yhdistyksen jäsen ja Helsingin sosiaali- ja terveysviraston kuljetuspalvelujen asiakasyhteistyöryhmässä sekä Invalidiliiton että vammaisneuvoston edustajat olivat myös yhdistyksen jäseniä. Vaikuttamistoiminnassa erityistä huomiota kiinnitettiin sosiaali- ja terveystoimen taloudellisiin leikkauksiin, rakentamiseen ja liikenteeseen sekä yleisten kunnallisten palvelujen toimivuuteen. Keskeinen asia tällä toimikaudella on ollut vammaispalveluiden talouden sopeuttamisen kommentointi. Siinä yksi merkittävä kielteinen asia oli maksuttoman HSL-matkakortin poistaminen vaikeavammaisten kuljetuspalvelun asiakkailta, ja sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetustuen vähentäminen neljään yhden-suuntaiseen matkaan kuukaudessa. HIY:n antoi toimintavuonna seuraavat lausunnot: Oikaisuvaatimus Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan tekemään päätökseen poistaa maksuton HSL:n matkakortti vaikeavammaisilta kuljetuspalvelun saajilta. Helsingin kaupunginvaltuustolle: Helsinkiläisten vammaisjärjestöjen kannanotto Sosiaali- ja terveysviraston talousarvion vuodelle 2014 johdosta Lausunto Koskelan sairaalan ja pesuloiden tonttien asemakaavaehdotuksesta HEL T (Asunto Oy Helsingin Juhana Herttuantie 17 antoi myös lausunnon) Lisäksi yhdistys oli mukana vammaisneuvoston vuonna 2014 laatimien kirjelmen laadinnassa vammaisneuvoston edustajansa kautta. Kirje apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurille talvikunnossapidosta Kirje Helsingin kaupunginhallitukselle Helsingin kaupungin vammaisneuvoston toimintamahdollisuuksista Kirje Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalle vammaispalvelujen toiminnan ja talouden sopeuttamisesta Lausunto Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut vuoteen palveluverkkosuunnitelmaan Invalidiliiton Etelä-Suomen alue Alueen vaikuttajaverkosto kokoontui kaksi kertaa Invalidiliiton tiloissa. Etelä-Suomen alueen liittovaltuutetut pitivät kolme valmistelevaa kokousta HIY:n toimintakeskuksessa. Valtuutetut laativat kaksi kirjallista kysymystä liittohallitukselle: (1) Pyydettiin tilanne-katsaus avustajakoiratoiminnasta. (2) Ehdotettiin, että alueilla olevien valtakunnallisten yhdistysten valtuutetut voisivat osallistua alueidensa valtuutettujen kokouksiin ja pääsisivät siten osallistumaan valtuuston työskentelyyn entistä tehokkaammin omilla alueillaan. 6

7 Uuden aluetyön mallin mukaisesti yhdistysten edustajat kokoontuivat Järvenpäähän Etelä- Suomen alueen syyspäiville tutustumaan Invalidiliiton uuteen strategiaan ja vuoden 2015 painopisteisiin sekä suunnittelemaan alueen toimintaa vuodelle Pääkaupunkiseudun (PKS) vammaisjärjestöjen ja vammaisneuvostojen yhteistyö Yhteistyö Espoon ja Vantaan invalidiyhdistysten kanssa jatkui rypästoimintana. PKS-vammaisneuvostojen yhteistyöseminaari järjestettiin 9.9. Haltian luonto-keskuksessa Espoossa. Kokouksen asioina olivat vammaisneuvostojen asema ja vaikutusmahdollisuudet. Helsinkiläisten vammaisjärjestöjen yhdistysverkoston työjaos kokoontui kerran. Yhteistyö Kynnys ry:n hallinnoiman Assistentti.infon kanssa jatkui. HIY kuuluu Assistentti.infoverkostoon; neuvottelukunnassa ja työvaliokunnassa HIY:n edustaja. HIY:llä edustus Avustajakeskus Sentterin hallituksessa. Heljä-MYK-työryhmä Vammaisten kuljetuspalvelujen toimivuutta arvioitiin ja kehitettiin Helsingissä toimivien vammaisjärjestöjen Heljä-MYK työryhmässä, jonka jäsenillä on monipuolista kokemusta kuljetuspalvelujen asiakkaina. Yhteistyö sosiaali- ja terveysviraston Kuljetuspalvelujen asiakasyhteistyöryhmän kanssa oli tuloksellista. Monet työryhmän jäsenet olivat mukana asiakasyhteistyöryhmän kokouksissa vammaisneuvoston tai liittojensa edustajina. Lisäksi Heljä- MYK-työryhmä toi asiakkaiden näkökulmaa esille Kelan taksimatkojen suorakorvausmenettelyn käyttöönotossa Uudenmaan alueella. Taksimatkojen uusi tilausmenettely alkoi Viestintä Yhdistyksen julkaisema Täyttä Elämää -lehti ilmestyi kertomusvuoden aikana neljä kertaa ja painosmäärä oli kpl. Lehden painatus ja postitus ostettiin Oriveden Kirjapainolta. Jakelulistalla olivat yhdistyksen jäsenet, kannatusjäsenet ja yhteistyö-tahot. Lehden vastaavana päätoimittaja oli toiminnanjohtaja Ilse Uoti. Yhdistyksen kotisivut löytyvät osoitteesta Jäseneksi liittyminen ja vuokraasuntohakemukset voi tehdä internetin kautta. HIY:llä on omat Facebook-sivut. Yhdistyksen toimintatiedot julkaistiin Invalidiliiton IT lehdessä. Sähköpostia ja tekstiviestejä sekä yhdistyksen ilmoitustauluja käytettiin apuna ajankohtaisessa tiedottamisessa. Henkilökunnan, hallituksen jäsenten ja toiminnassa aktiivisesti mukana olleiden vapaaehtoisten yhteydenpito tapahtui ensisijaisesti sähköpostitse. Yhdistys hankki Gapps Oy:n Google Apps -sähköpostijärjestelmän vanhanaikaiseksi todetun vanhan järjestelmän tilalle. Katso HIY:n kotisivut älypuhelimella. 7

8 Katso HIY:n Facebok-sivut älypuhelimella. Koulutus Koulutuksella lisätään jäsenistön valmiuksia selviytyä muuttuvassa ja yhä teknistyvämmässä toimintaympäristössä. Osallistuminen Sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Valtakunnallisen vammaisneuvoston, Assistentti.infon ja Kelan järjestämiin tilaisuuksiin on yhdistyksen vaikuttamistoiminnan kannalta erittäin tärkeää. Yhdistyksen jäsenet osallistuivatkin aktiivisesti HIY:n ja muiden organisaatioiden järjestämiin vammaisuutta käsitteleviin koulutustilaisuuksiin, mutta Invalidiliitto ry:n järjestämiin koulutuksiin osallistuminen (17 henkilöä) oli vähäistä, sillä vain 1,5 % Invalidiliiton järjestökoulutukseen osallistuneista oli HIY:n jäseniä. HIY:n järjestämä koulutus Delete-kerhossa annettiin henkilökohtaista ja ryhmämuotoista tietokoneen käytön opastusta kerran viikossa. Ohjaajat: Heikki Aulio, Eino Meriläinen ja Juhani Rajatammi (yli 120 osallistujaa) Vital Development -tanssilliset työpajat ja 27.2., ohjaajana Kirsi Voutilainen (6 osallistujaa) Asunnonmuutostyöt hakeminen ja toteutus -esteettömyysseminaari 2.4. Kampin palvelukeskuksessa (yli 40 osallistujaa) Bussinkuljettajien koulutus 8.8., HIY:n toimintakeskus, kouluttajina Lasse Eva ja Risto Korhonen HIY:stä sekä ja Marianne Tenhami Näkövammaisten keskusliitosta (osallistujia noin 15) Kela-kyyti -neuvontatilaisuus helsinkiläisille vammaisyhdistyksille Asiantuntijoina olivat pääsuunnittelija Kelan terveysosastolta Anne Giss, Kelan korvauskäsittelijä Irma Valtanen ja HUT eli Helsingin-Uudenmaan Taksit Oy:stä Ilkka Kivisilta, joille sai tehdä kysymyksiä (osallistujia 30) Pyörätuolinkäyttäjän ravitsemus ja painohallinta -luentotilaisuus 1.10., kouluttajana ravitsemustieteiden tohtori Mina Mojtahedi (osallistujia 20) Liikuntamessut (osallistujia 17) Kipuluento HIY:ssä järjestäjänä Polioinvalidit ry:n Pääkaupunkiseudun osasto (osallistujia 20) Ilta apuvälineiden käyttäjille 16.9., kouluttajana fysioterapeutti Aila Peräjoki, Invalidiliitto (osallistujia 20) Rakkaudella ei ole parasta ennen päivämäärää 6.11, kouluttajana Tanja Rooth, Samatprojekti (osallistujia 15) 8

9 Keikka-avustajavälityksen järjestämä koulutus Näkövammaisen avustaminen, kouluttajana Sari Karjalainen opaskoirayhdistyksestä Kaksipäiväinen ruuanlaittokurssi avustajille Valon arkaa rakkautta seksuaalikoulutus yhdessä assistenti.infon kanssa Koulutuksiin osallistui noin 10 henkilöä/tilaisuus. Invalidiliiton järjestökoulutukseen osallistuminen Vammaispalvelut tutuksi -verkkokurssi , 2 jäsentä Järjestöpäivät , puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja Nuorten Innopajat - innostavia kohtaamisia ja ideoita , 2 jäsentä Miljoona esteetöntä asuntoa vuoteen 2030! 20.3., 1 jäsen Voimaannu(ta) vapaaehtoisten johtajana 1 - välineitä oman johtajuuden vahvista-miseen, , varapuheenjohtaja Voimaannu vammaisena naisena Invalidiliiton naistyö 20-vuotta -juhlaseminaari 26.4., 2 jäsentä Pyörätuolin käyttöä ja kikkailua 7.10., 3 jäsentä Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoittajien tapaaminen 26.9., 2 jäsentä Voimaannu(ta) vapaaehtoisten johtajana 2 - välineitä oman johtajuuden vahvista-miseen , varapuheenjohtaja Digitarinapaja , 3 jäsentä Muiden järjestämiin koulutuksiin ja tilaisuuksiin osallistuminen Vammaisten ihmisten osallistaminen asumisen ja palvelujen järjestämisessä ja hankinnoissa. Invalidiliiton Rotia palveluihin -projektin loppuseminaari 13.2., 2 työntekijää STM:n ja THL:n järjestämä Vampo-esittely ja kuulemistilaisuus 18.6., varapuheenjohtaja Ymmärtävä kohtaaminen vammaistyön voimauttava koulutuspäivä Tieteiden talossa kouluttajana psykologi Raul Soisalo Suomen Psykologisesta Instituutista, 1 työntekijä Vammaislainsäädännön uudistamista koskeva kuulemistilaisuus 20.8., vara-puheenjohtaja RAY:n vaikuttavaa -seminaari 10.9., puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja Henkilökohtaisen avun päivät , 2 jäsentä ja 3 työntekijää KPMG Oy Ab:n jäjestämä yhdistysten ja säätiöiden ajankohtaisseminaari 22.10, talouspäällikkö Taksimatkojen suorakorvausmenettelyn koulutustilaisuus HUS-alueella vammais-järjestöille, Kelan päätoimitalo , puheenjohtaja ja 1 jäsen Innofoorumi: Missä mennään kuljetuspalveluissa Helsingissä , puheen-johtaja ja varapuheenjohtaja Vammaisjärjestöjen yhteistyökokous ehdokkaiden nimeämiseksi vammaisneuvoston jäseniksi toimikaudelle , puheenjohtaja Valtakunnallisen vammaisneuvoston järjestämä Esteettömyys on yhteinen tavoitteemme - seminaari , varapuheenjohtaja ja 1 hallituksen jäsen 9

10 Vammaisneuvoston järjestämä vammaisten päivän aamukahvitilaisuus yhdessä valtuustoryhmien edustajien kanssa 3.12., varapuheenjohtaja ja 1 hallituksen jäsen Kouluttaminen muiden järjestämissä tilaisuuksissa Palmian järjestämä Liikennöinnin kehittämispäivä Helsingin Matkapalvelun liikennöitsijöille (Riitta Jolanki ja Fredrika Ilvonen: Liikunta- ja aistivammaiset henkilöt kuljetuspalvelun asiakkaina) Invalidiliiton Helppo liikkua -roadshow Helsingissä (Riitta Jolanki: Pyydetty kommenttipuheenvuoro) Jäsenistön ohjaus ja neuvonta Vuonna 2013 aloitettu vapaaehtoisvoimin toteutettu jäsenistön neuvontapalvelu jatkui vuonna Neuvontaa sai sosiaali- ja vammaispalveluista, Kelan etuuksien hakemisesta ja muutoksenhausta viranomaispäätöksiin sekä valitusten tekemiseen. Asiakaskäyntejä toimistolla oli yhteensä 89 lisäksi puhelimessa annettiin neuvontaa tai oltiin yhteydessä mm. sosiaaliviranomaisiin, Kelaan ja terveyskeskuksiin yhteensä 89 kertaa. Invalidiliiton Etelä-Suomen alueen vapaaehtoiset, koulutetut vammaisneuvojat auttoivat vammaispalveluihin liittyvissä kysymyksissä. Liikunta Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n jäsenjärjestönä HIY tarjosi jäsenistölleen runsaat ja monipuoliset mahdollisuudet liikuntaan. Kilpailutoimintaa yhdistys tuki hankkimalla harjoitustilat joukkueiden käyttöön. Yhteistyötä tehtiin Helsingin Liikunta-viraston erityisliikunnan kanssa. Yhdistys tuki jäsenten kuntoliikuntaa ja urheilua :lla. Liikunta- ja urheilutoiminnan summasta on jo vähennetty tuotot yhteensä Tuotot kertyivät liikuntaviraston toiminta-avustuksesta, liikuntaryhmien tilavuokrien tuesta ja yhteistyöryhmien ohjaajien palkkatuesta sekä kerätyistä osallistujamaksuista. Helsingin liikuntavirasto tuki lisäksi Hevossalmen liikuntapäivää 500 :n tapahtuma-avustuksella. Anni Vähäsalmen rahastosiirto Sporttiskerho-Futuurille oli Kuntoliikuntaryhmät Toimintakeskuksessa kokoontuvat ryhmät Asahi, ohjaaja Jonna Blomqvist Boccia, yhteyshenkilö Paula ja Pauli Talpia. Bocciaa pelattiin talvikauden aikana kaksi kertaa viikossa. Aktiiviharrastajia oli 10 naista ja 16 miehiä. Kesäkuusta elokuun loppuun bocciaa pelattiin Hevossalmen lomakylässä kerran viikossa. Hecho a Mano! Flamencoa istuen, ohjaaja Hannele Tuomipuu Jooga, ohjaaja Heidi Viheriälä Tuolijooga, ohjaaja Heidi Viheriälä Sulkapallo (uusi laji), yhteyshenkilö Risto Korhonen 10

11 Taekwondo, ohjaaja suurmestari Dae Jin Hwang ja yhteyshenkilö Viktoria Welling, 6 harrastajaa Tuolijumppa, ohjaaja Marjo Vainikka (1.9. alkaen) Liikuntatapahtumat Hevossalmessa Jooga- ja tuolijoogaleiri , ohjaaja Heidi Viheriälä, osallistujia 14 Taekwondoleiri , ohjaaja suurmestari Dae Jin Hwang, osallistujia 14 Puistojumppaa kesäkuun alusta syyskuun loppuun kerran viikossa. Jumpparyhmä oli avoin kaikille lomakylässä kävijöille, ohjaaja Lassi Korhonen, osallistujia henkilöä/kerta. Muualla kokoontuvat ryhmät Erityistukea tarvitsevien liikuntavammaisten lasten (alle 12-vuotiaat, Sporttiskerho-Futuuri) ja nuorten (12 20-vuotiaat, Sporttiskerho-Treenis) liikuntaryhmät toimivat vuonna 2014 Metropolia Ammattikorkeakoulun tiloissa. Toimintavuoden lopussa alle 12-vuotiaiden lasten Futuuri yhdistettiin Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:n Sporttiskerhoon. Futuurin toiminta jatkuu Iiris-keskuksessa Hattutemppu-hankkeen liikuntakoordinaattori Marjo Vainikan ohjaamana ja Treenis Metropolia Ammattikorkeakoulun tiloissa Katja Saarisen ohjaamana Golf, Paloheinän kenttä, yhteyshenkilö Eila Tuuttu Ilma-aseammunta, paikallisen ampumaseuran rata, yhteyshenkilö Seppo Kokkonen Istumalentopallo, Siltamäen ala-asteen koululla ja kesällä Hevossalmessa, yhteyshenkilöt Reima Pulli Jousiammunta, yhteyshenkilö Keijo Kallunki. Kokoontui viikoittain Validia Kuntoutus Helsingissä kuntoutuksessa oleville asiakkaille. Kuntosali, Validia Kuntoutus Helsinki, ohjaaja Timi Suovuo Pyörätuolikoripallo, Validia Kuntoutus Helsinki, yhteyshenkilö Jarmo Leppänen Pyörätuolirugby, Validia Kuntoutus Helsinki, yhteyshenkilö Petteri Liski Pyörätuolisalibandy, Validia Kuntoutus Helsinki, yhteyshenkilö Antero Karjalainen Pöytätennis, Kisahalli, yhteyshenkilö Erkki Puranen Sisäkurling, Iiris-keskuksessa, yhteyshenkilö Jari Manni. Sarjapelit jatkuivat Iiriskeskuksessa. Neljä joukkuetta pelasi sarjapelejä kahdella radalla, yhteensä kahdeksan ottelua kuukaudessa. Sarjapelejä pelattiin kahdeksan ottelua kuukaudessa. Osallistujia sisäkurlingissa oli 14. Sähköpyörätuolisalibandy, yhteyshenkilöt Anna Niemelä (Electric Gladiators) ja Saila Luumi (Helsinki Outsiders I ja II). Kilpailutoiminta Boccia Boccia-turnaus 30.8., HIY:n naiset voittivat turnauksen. 11

12 Istumalentopallo Järjestetyt turnaukset vuonna 2014 Naisten SM -osaturnaus 1.2, Naiset, osallistujia 40, Suomen mestaruustaso 1-sarjan osaturnaus 15.3., Miehet/Naiset, osallistujia 50, Kansallinen 2. sarjataso Helsinki Metropolitan Open -istumalentopalloturnaus 2.8. Hevossalmessa Beach 2vs2 SM miehet, Suomen mestaruustaso, osallistujia 16 Beach 2vs2 SM naiset, Suomen mestaruustaso, osallistujia 8 Pyörätuolirugby HIY:n tukema rygby-joukkue Helsingin Roosters harjoittelee Validia Kuntoutus Helsingissä kerran viikossa. Vuonna 2014 järjestettiin pyörätuolirugbyn SM-sarjan 2 turnausta, johon Helsingin Roosters osallistui. Rugbyjoukkue taso: Seurajoukkueiden Europa cup Pyörätuolikoripallo HIY:n tukema pyörätuolikoripallojoukkue harjoitteli kerran viikossa Validia Kuntoutus Miehet osallistuivat pyörätuolikoripallon SM-sarjaan. Yhteensä 29 ottelua. Sisäkurling Kahdeksan joukkueen turnaus Iiris-keskuksessa Mukana Helsinki, Espoo, Hyvinkää ja Keuruu. Salon sisäkurlingturnaus Ystävyysottelu HIY Kurling Hurlicurling Sähköpyörätuolisalibandy Helsinki Outsiders Sähköpyörätuolisalibandyn SM- ja Finlandia-sarjojen finaaliturnaus Nuorten leiritoiminta: Lajitutustuminen, Högsandin leirikeskus, Joukkue harjoittelee Liikuntamyllyssä. M-Team Electric Gladiators Yhteensä kilpailuja oli 12, turnaukset Turku, Oulu, Vantaa. Joukkue harjoittelee kerran viikossa Latokartanon liikuntahallissa. Kerhot Kerhojen ohjaajat ovat vapaaehtoisia toimijoita. Harrastuskerhojen toimikunnat suunnittelivat ja toteuttivat itsenäisesti oman toimintansa. Kerhot kokoontuivat yleensä viikoittain toimintakeskuksessa. Kerhot olivat kesätauolla toukokuun lopusta elokuun puoliväliin. 12

13 Harrastusryhmissä tuetaan jäsenistön aktiivisuutta, luovuutta ja osallisuutta. Tavoite on fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin parantaminen ja ylläpitäminen. Kerhotoiminnan kulut olivat ja tuotot 2 130, jotka koostuivat osallistumis-maksuista ja Työväen Sivistysliitto (TSL) avustuksesta sekä Aini Vähäsalmen rahastosiirrosta. Canastakerho Kokoontui kerran viikossa toimintakeskuksessa. Kesällä toiminta jatkui Hevossalmessa. Yhteyshenkilönä oli Raine Kangas. Osallistujia oli viikoittain noin 30. Eläkeläisten kerho Eläkeläisten kerho kokoontui kerran viikossa (32 kertaa) eri teemojen merkeissä. Osallistujia oli viikoittain noin 30 henkilöä. Yhteyshenkilöt olivat Liisa Leinonen ja Tarja Raassina. Henkilökohtaisten avustajien työnantajat Ryhmä kokoontui kahdeksan kertaa. Ryhmä on avoin kaikille työnantajana toimiville ja toimiviksi aikoville. Ryhmän kutsumana Heta-liiton puheenjohtaja Jarmo Tiri alusti työnantajan roolista ja JHL:n sopimustoimitsija Sari Bäcklund henkilökohtaisen avustajan roolista. Osallistujia oli keskimäärin kahdeksan (5 17) henkilöä/kerta. Lady s Löyly Ryhmä kokoontui kerran kuukaudessa saunomisen ja yhteisten asioiden äärellä Invalidiliiton toimitalon saunatiloissa 6 kertaa. Osallistujia oli henkilöä/kerta. Järjestelyistä vastasi Tuula Partanen. Maalauskerho Akryyliväreillä maalausta ja piirtämistä oli mahdollisuus harrastaa kerran viikossa HIY:n toimintakeskuksessa. Opettajana kuvataiteilija Sari Koski-Vähälä. Maalauskerhon kevätnäyttely oli esillä Pasilan kirjastossa toukokuussa. Naisten illat Ryhmä kokoontui kolmen viikon välein 13 kertaa. Osallistujia oli keskimäärin 11 henkilöä (7 15 henkilöä). Kerhon vetäjänä toimi Riitta Jolanki. Ryhmässä käsiteltiin vammaisten naisten elämään liittyviä aiheita: Tietokirjailija, logoterapeutti ja auktorisoitu seksuaalineuvoja Elina Tanskanen alusti ihmissuhteista ja esitteli kirjojaan. Sanna Kalmari, Matka-Agentit Oy:stä kertoi esteettömästä ulkomaanmatkailusta. Vammaisfoorumin pääsihteeri Pirkko Mahlamäki alustus aiheesta: Vammainen nainen kansainvälisillä areenoilla. Leena Hahle alustus Anja Snellmanin kirjasta Pääoma, joka on kuvaus kirjailijan vammaisesta sisaresta. 13

14 Vammaisaktivisti Sitora Kurbanova Tadzikistanin tasavallasta ja Kynnyksen kehityskoordinaattori Minna Mojtahedi vierailivat ryhmässä. Aiheena oli vammaisten naisten asemasta eri maissa. Pirjo Lehtovaara-Limnell alustus Elämän kynnyksellä Vammaisliikkeen synty -kirjasta. Kouluttaja, auktorisoitu seksuaalineuvoja Tanja Roth: Rakkaudella ei ole parasta ennen päivämäärää -luento ja keskustelua. Järjestettiin yhdessä Miesten juttu -projektin kanssa. Naisten kohtaama väkivalta. Alustajana Pirkko Justander. Invalidiliitto Omat käsityöt Kerho kokoontui kerran viikossa kevätkauden 2014 toimintakeskuksessa. Yhteyshenkilönä toimi Anneli Koskinen ja Hilkka Jokivirta. Raaja-amputoitujen rekisteri Raaja-amputoitujen vertaistukihenkilörekisterin ylläpitoa jatkettiin yhdistyksessä. Rekisterissä on enää vain muutamia henkilöitä. Yhteistyö Invalidiliiton, SNA:n ja Oulun invalidien kanssa aloitettiin toiminnan tehostamiseksi ja uusien vertaisten kouluttamiseksi. Virkistystoiminta Tapahtumat, tutustumiskäynnit ja retket Ystävänpäiväjuhla 14.2., 50 osallistujaa Uusien jäsenten ilta 26.2., 13 osallistujaa Tutustuminen Rafael Wardin näyttelyyn Ateneumissa ja Hymyilevät kädet -esitykseen Lomakylien kevät- ja syystalkoot Hevossalmen (26.4. ja 27.9.) ja Päättiän (3.5. ja 27.9.), noin 25 osallistujaa/talkoot Vierailut Uutisvuodon (2.5.) ja Noin viikon uutiset (11.12.) -ohjelmien nauhoituksissa, yhteensä noin 60 osallistujaa Äitienpäivän kahvitilaisuus 9.5., 37 osallistujaa Ravintolapäivä 17.5., 30 osallistujaa Tutustuminen Tove Jansson 100 -näyttelyyn Ateneumissa 24.5., 10 osallistujaa Hevossalmen kesäjuhla 15.6., 100 osallistujaa Kesäteatteriretki Valkeakoskelle Visavuoreen ja kesäteatteriin 12.7., 36 osallistujaa Hevossalmen liikuntapäivä 30.8., 90 osallistujaa Hyvä ikä -messut Tampereella 26.9., 32 osallistujaa Yhdessä Metropolia AMK:n opiskelijoiden kanssa järjestetty Hyvinvoinnin ja terveyden edistämispäivä 8.10., 55 osallistujaa Pikkujouluristeily 2.12., 64 osallistujaa Kauneimmat joululaulut yhteislaulutilaisuus 4.12., 25 osallistujaa Petri Laaksosen joulukonsertti Mikaelinkirkko, 16 osallistujaa Puurojuhla , 60 henkilöä 14

15 Lomakylät Lomakylien majoitus- ja virkistystilat olivat jäsenten ja heidän perheittensä aktiivisessa käytössä koko lomakauden. Lomakylien suurimmat kulut olivat vakuutusmaksut ja korjaustyöt sekä Hevossalmen tontin vuokra Helsingin kaupungille. Hevossalmen ja Päättiän lomakylien toiminta ja huoltotyöt on toteutettu pääasiassa vapaaehtoisvoimin. Hevossalmen ja Päättiän lomakylien yhteenlaskettu alijäämä oli (ed. vuonna ). Vuonna 2014 korjaus- ja huoltokustannukset olivat merkittävästi pienemmät kuin vuonna Lomakylien toiminta muuttui arvonlisäverolliseksi. Tuottoihin on toimintavuonna kirjattu poikkeuksellisia arvonlisäverosaatavia lomakylille vuodelta 2011 ja siirtoja varainhankinnasta (Hevossalmen hyväksi tehtyjä lahjoituksia) noin Lomakylät olivat avoinna Hevossalmen lomakylä Hevossalmen lomakylä sijaitsee Helsingin kaupungilta vuokratulla noin 1,6 ha:n suuruisella ranta-alueella Laajasalossa. Lomakylän tontin vuokrasopimus on voimassa saakka. Alueella on esteettömät päärakennus, sauna ja takkatupa. Lomamökkejä on yhteensä 15, joista kaksi on vaikeavammaisille pyörätuolinkäyttäjille soveltuvia. Alueella on myös yhteiskäytössä oleva kerhorakennus. Hevossalmen tilat olivat yhteistyökumppaneiden ja muiden helsinkiläisten vammais-järjestöjen käytössä kesän 2014 aikana seuraavasti: sauna 12 kertaa, takkahuone ja päärakennus 10 kertaa, piha-alue ja grilli yhteensä 26 kertaa. Jäsenistö vuokrasi isoja mökkejä yhteensä 115 vuorokaudeksi. Hevossalmessa järjestettiin kevättalkoot ja syystalkoot Hevossalmen parlamentti kokoontui Perinteistä Hevossalmen kesäjuhlaa vietettiin Juhlapuhujana tilaisuudessa oli vammaistyön johtaja Tuula Poikonen. Hevossalmen liikuntapäivä järjestettiin Tilaisuuteen osallistui noin 90 henkilöä, yhdistyksen jäseniä ja heidän omaisiaan sekä muiden pääkaupunkiseudun vammaisjärjestöjen jäseniä. Lisäksi Hevossalmen vapaa-ajantoimikunta järjesti juhannusjuhlan ja muita pienempiä tapahtumia. Istumalentopallon harrastajat harjoittelivat kerran viikossa Hevossalmen beach volley -kentällä. Järjestyksessä neljäs istumalentopallon Helsinki Metropolitan Open 2 vs. 2 Beach-turnaus järjestettiin Hevossalmessa Hevossalmen tuotot (mökkivuokrat ja käyttökorvaukset) olivat ja kulut Kuluihin sisältyi mm. Helsingin kaupungille maksettu tontin vuokra , korjauskulut ja sähkömaksut Poistoja tehtiin Tilikauden alijäämäksi jäi (ed. vuonna alijäämä ). Päättiän lomakylä Yhdistyksen omistama Päättiän lomakylä sijaitsee Lopen kunnassa, Pilpalan kylässä. Tilan pinta-ala on noin 38 ha, josta metsää 32,85 ha, kesantoa 4,86 ha ja joutomaata 0,25 ha. Tilalla on Päättiäislampi sekä noin 150 metrin rantaosuus Ruohostenlampeen. Alueella sijaitsee esteettömät päärakennus, huoltorakennus keittiö-, suihku- ja wc-tiloineen sekä kolme asuinrakennusta, joissa kussakin on kaksi neljän hengen loma-asuntoa. Lisäksi alueella 15

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLL YSLUETTELO,,,,, TOIMINTAKERTOMUS, 3 VASTIKERAHOITUSLASKELMA 5 TULOSLASKELMA 6 TASE - 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.... -

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 666,67 4

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS AIKA Sunnuntai 30.3.2014 klo 12:00. Valtakirjojen tarkistus klo 11:30 alkaen PAIKKA Helsinki Petankin halli, Pasila, Tallikatu 99 ALUSTAVA ESITYSLISTA

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Period

Tringa TASE VASTAAVAA. Period TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 986,18 4

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen.

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen. KOKOUSKUTSU Vuosikokous 2016 Aika: 8.3.2016 kello 19.00 Paikka: Sauna Arla, Kaarlenkatu 15, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS

POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS 2015 2 VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTON KOKOONPANO 2015 Pirkko Mäkelä, puheenjohtaja 23.6.2015 lähtien, Eläkeliiton Posion yhdistys ry Sari Ylisirniö, sihteeri23.6.2015

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä kokouksen avaus.

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä kokouksen avaus. JOENSUUN JÄÄKARHUT RY Mäntyniementie 1, 80220 Joensuu SEURAN SYYSKOKOUS 2007 PÖYTÄKIRJA AIKA Keskiviikko 21.11.2007 klo 18.30 PAIKKA Mäntyniementie 1, Karhu-Sali 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012 II Sisällysluettelo Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012... 1 Toiminnan tarkoitus..... 1 Yleistä..... 1 Hallitustyöskentely vuonna 2012... 1

Lisätiedot

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Marika Englund 15.2.2011 BARBET FINLAND RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika ja paikka: 5.2.2011, Taiteentekijäntie 7, Helsinki Läsnä: Paula Horne (pj), Marika Englund (siht), Petra Jormalainen,

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Liite 1

TULOSLASKELMA Liite 1 N:o 203 623 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Helsingin Metsänkävijät ry Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 Tase 31.12.2014 Budjetti vuodeksi 2015

Helsingin Metsänkävijät ry Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 Tase 31.12.2014 Budjetti vuodeksi 2015 Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 Tase 31.12.2014 Budjetti vuodeksi 2015 KOULUTUSTOIMINTA Koulutuksen tuotot Osallistumismaksut 0,00 814,00 103,07 184,00 0,00 0,00 0,00 EA-kurssien osallistumismaksut 0,00

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 TOIMINTAKERTOMUS T I L I K A U S I 1.7.2014-30.6.2015 YHTIÖN PERUSTIEDOT Tontti: Oma tontti 9.715,0m2 Osoite: Pulkkajärventie, Kuusamo Rakennukset: Lukumäärä 8 kpl

Lisätiedot

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Yhdistyskoulutus Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Talousarvio = suunnitelma yhdistyksen tilikauden varojen hankinnasta ja käytöstä Yhdistyksen kokous hyväksyy talousarvion. Säännöt määräävät

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2010 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY SYYSKOKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika: 11.10.2014 klo 15:30 Paikka: Nuorisotalo, Toivakka Läsnä: Niina Ikonen Kirsi Hokkanen Juha Lampinen Heimo Nieminen Arto Virtanen Topi Saareleinen Hanna-Kaisa Mäki-Kulmala

Lisätiedot

Vammaisneuvosto piti toimikaudella 2012 yhteensä seitsemän (7) vammaisneuvoston varsinaista kokousta ja työvaliokunnan kokouksia oli kaikkiaan 11.

Vammaisneuvosto piti toimikaudella 2012 yhteensä seitsemän (7) vammaisneuvoston varsinaista kokousta ja työvaliokunnan kokouksia oli kaikkiaan 11. HELSINGIN KAUPUNGIN N TOIMINTAKERTOMUS 2011-2012 Helsingin vammaisneuvosto on Helsingin kaupungin ja sen alueella toimivien vammaisjärjestöjen ja yhteisöjen pysyväisluonteinen yhteistyöelin. Se toimii

Lisätiedot

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi on Liikkalan-Ruotilan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Anjalankoski. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Liikkalan ja Ruotilan alueiden

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Rahayksikkö EURO

TULOSLASKELMA Rahayksikkö EURO Suomen Autoteknillinen Liitto Ry TULOSLASKELMA Köydenpunojankatu 8 00180 HELSINKI Y-tunnus 0202100-8 1.1.2012 1.1.2011 Rahayksikkö EURO - 31.12.2012-31.12.2011 VARSINAINEN TOIMINTA Toiminnanala A Tuotot

Lisätiedot

Finnish Estonian Melges 24 Fleet

Finnish Estonian Melges 24 Fleet Finnish Estonian Melges 24 Fleet Vuosikokous 2009 * 6.2.2009 EMK, Espoo Melges 24 -liiton talousperiaatteet 1) Huolehtia liiton kiinteistä kustannuksista (rahoitus venekohtaisista vuosimaksuista) Hallinnolliset

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

Avustustoiminta. RAY:n tarkennetut

Avustustoiminta. RAY:n tarkennetut Avustustoiminta RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit 1 2 Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 580,00 580,00 370,00 370,00 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 540,50 540,50 0,00 0,00

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 580,00 580,00 370,00 370,00 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 540,50 540,50 0,00 0,00 TASE VASTAAVAA 31.12.2012 31.12.2011 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 44 44 66 66 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 44 66 AINEELLISET HYÖDYKKEET

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY SYYSKOKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika: 19.10.2013 klo 15:00 Paikka: Paloisten koulukeskus, Toivakka Läsnä: Juha Lampinen Markus Mäki-Kulmala Topi Saarelainen Hanna-Kaisa Mäki-Kulmala Elias Mäki-Kulmala Niina Ikonen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

MAATALOUSTUOTTAJAIN PUKKILAN YHDISTYS YHDISTYKSEN VUOSIKERTOMUS 2012

MAATALOUSTUOTTAJAIN PUKKILAN YHDISTYS YHDISTYKSEN VUOSIKERTOMUS 2012 MAATALOUSTUOTTAJAIN PUKKILAN YHDISTYS YHDISTYKSEN VUOSIKERTOMUS 212 Yhdistyksen perustamisvuosi 1917 JÄSENET Henkilöjäsenet: Viljelijöiden lukumäärä peltopinta-ala luokittain Metsä,1-1, - 25, - 5, - 1,

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. GR-moottoripyöräkerho ry. Y-tunnus

TASE VASTAAVAA. GR-moottoripyöräkerho ry. Y-tunnus TASE VASTAAVAA 31.12.2013 31.12.2012 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 220,00 220,00 440,00 440,00 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 220,00 440,00

Lisätiedot