Vuosi- kertomus Helsingin Invalidien Yhdistys ry 76. toimintavuosi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosi- kertomus 2014. Helsingin Invalidien Yhdistys ry 76. toimintavuosi"

Transkriptio

1 Vuosi- kertomus 2014 Helsingin Invalidien Yhdistys ry 76. toimintavuosi

2 Helsingin Invalidien Yhdistys ry 2014 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Leena Simola-Nikkanen Riitta Jolanki Toimisto Osoite: Voudintie 6, Helsinki Avoinna: arkisin klo Puhelin: (09) S-posti: Vuokratalot Asunto Oy Helsingin Juhana Herttuantie 17, Helsinki Vuokratalo Tuulimyllyntie 5, Helsinki Vuokratalo Voudintie 6, Helsinki Lomakylät Hevossalmen lomakylä, Vuorilahdentie 7, Helsinki Päättiän lomakylä, Päättiäntie 47, Pilpala Kansilehti, kuvassa Päättiän lomakylä 2

3 Sisällysluettelo Toimintavuosi Tiivistelmä 4 Johdanto 5 Vaikuttamistoiminta 6 Viestintä 7 Koulutus 8 Jäsenistön ohjaus ja neuvonta 10 Liikunta 10 Kerhot 12 Virkistystoiminta 14 Projektit 16 Henkilökohtaisen avun palvelut 17 Hallinto 18 Kiinteistö- ja vuokra-asuntotoiminta 22 Taloudellinen toiminta 23 Tase 25 Tuloslaskelma 26 Tilintarkastuskertomus

4 Toimintavuosi tiivistelmä Helsingin Invalidien Yhdistys ry (HIY) on Invalidiliiton suurin jäsenyhdistys. Vuoden 2014 lopussa varsinaisten jäsenten määrä oli Vähennystä edelliseen vuoteen oli 1,8 % (34 henkilöä). Uusia jäseniä liittyi 79. Jäsenistön neuvonta- ja ohjauspalvelussa asiakaskäyntejä oli 83. Harrastus- ja kerhotoiminta jatkui vähintäänkin entisessä laajuudessaan. Liikuntaryhmissä oli aktiiviharrastajia 266. Hevossalmen ja Päättiän lomakylät olivat tärkeitä loma-, ulkoilu- ja virkistyspaikkoja jäsenistölle ja ne loivat hyvät puitteet vertaistoiminnalle. Lomamökit olivat pääosin vuokrattuina koko kesäkauden (käyttöaste yli 80 %). Toimintavuonna järjestettiin muun muassa retki Hyvä Ikä messuille Tampereelle sekä retki Valkeakoskelle Visavuoreen ja kesäteatteriin. Toimintakeskuksessa ja lomakylissä järjestettiin lukuisia tapahtumia ja ensimmäisen kerran osallistuttiin ravintolapäivään. Vaikuttamistoimintaa toteutettiin valtakunnallisesti Invalidiliiton liittovaltuustossa ja liittohallituksessa olevien edustajien kautta. Alueellisesti toimittiin yhteistyössä Etelä-Suomen alueen ja pääkaupunkiseudun invalidiyhdistysten kanssa. Paikalliset vaikuttamistoiminnan painopistealueet olivat: vammaisten kuljetuspalvelut, HSL:n matkakortti, Kelan taksimatkojen uusi suorakorvausmenettely ja Helsingin kaupungin joukkoliikenteen lippu-uudistus. Paikallisesti toimittiin yhteistyössä vammaisneuvoston, Invalidiliiton Esteettömyyskeskus EKSEn, Kynnys ry:n ja kaupungin esteettömyydestä vastaavan projektinjohtajan sekä Helsingin sosiaaliviraston kuljetuspalvelujen asiakasyhteistyöryhmän ja vammaisjärjestöjen yhteistyöryhmän (Heljä-MYK) kautta. Koulutustilaisuuksissa ja viestinnän kautta yhdistyksen jäsenet saivat ajantasaista tietoa meneillään olevista uudistuksista. Yhdistys antoi kolme lausuntoa ja osallistui aktiivisesti Vammaisneuvoston ja Heljä-MYK-työryhmän antamien lausuntojen valmisteluun. Vaikuttamistoiminnan tuloksena kaikki sosiaali- ja terveyslautakunnan suunnittelemat leikkaukset eivät toteutuneet. Ponnisteluista huolimatta HSL:n maksuton matkakortti poistettiin kuljetuspalvelun asiakkailta sekä kuljetuspalvelumatkojen omavastuut nousivat ja matkamäärät vähenivät. Poliittisiin päätöksiin vaikuttaminen on pitkäjänteistä työtä. Vaikka monta taistelua edellä mainituissa asioissa hävittiin, sota jatkuu! Yhdistys omistaa 120 esteetöntä vuokra-asuntoa, ja 28 asunnon osakkeet Asunto Oy Helsingin Juhana Herttuantie 17:ssä. Vuokralaiset ovat pääosin yhdistyksen jäseniä. Lisäksi yhdistys omistaa Kiinteistö Oy Kontion toimistohuoneiston osakkeet osoitteessa Kauppiaankatu 3. Tuulimyllyntie 5 -kiinteistön jätevesiviemäreiden uusimisen suunnittelu aloitettiin vuoden 2014 alussa ja toteutetaan rahoituksen järjestyttyä (RAY:n investointiavustus ja pankkilaina) vuonna Elokuussa 2014 Tuulimyllyntie 5 -kiinteistön sadevesiviemäriputki tukkeutui. Kyseinen viemäriputki, siihen liittyvät salaojat ja salaojien padotusventtiili uusittiin sekä tehtiin uusi kaivo. Salaojien kuvaus osoitti kaikkien salaojien uusimisen tarpeelliseksi ja se tehdään keväällä Yhdistyksen keikka-avustajavälitys välittää henkilökohtaista apua Helsingin kaupungin sosiaalija terveysviraston suoraostona henkilöille, joilla on ennen saatu yhdistykselle osoitettu 4

5 maksusitoumus. Toiminta on jatkunut vuosittain määräaikaissopimuksella vuodesta 2008 lähtien. Toimintavuonna välityspalvelun asiakkaiden määrä väheni, mutta joidenkin asiakkaiden avustustuntien määrä kuitenkin lisääntyi. Koska uusia asiakkita välitykseen ei voida ottaa, saattaa toiminta kääntyä vuonna 2015 tappiolliseksi. Uutena toimintana Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto hyväksyi HIY:n henkilökohtaisen avun palvelusetelituottajaksi alkaen. Valmistelut toiminnan käynnistämiseksi aloitettiin vuoden 2014 lopussa. Miesten juttu -projekti on Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) tukema Helsingin, Espoon ja Vantaan invalidiyhdistysten yhteishanke. Vuosi 2014 oli kolmivuotisen projektin viimeinen täysi toimintavuosi. Päätavoitteena oli parantaa vammaisten miesten fyysistä ja psyykkistä terveyttä. Projektin tuloksena miestoiminta laajentui ja monipuolistui. Kertaluontoisissa tapahtumissa ylitettiin 30 osallistujan raja. Hattutemppu-hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratoiminnan kehittämistuella (seuratuki) toteutettava HIY:n, HUN ry:n ja HUMS ry:n yhteinen kaksivuotinen projekti, joka alkoi Projektin päätavoitteena on liikunnan kehittäminen perheissä, joissa on vammainen perheenjäsen. Projekti on lähtenyt hyvin käyntiin ja seuratukihakemus toiseksi toimintavuodeksi on jätetty. Jäsenmaksuilla saatiin tuloja ja Pieni Ele -keräyksellä Sosiaali- ja terveyslautakunta myönsi avustusta ja liikuntalautakunta Anni Vähäsalmen rahastosta saatiin tukea ja Invalidiliitto ry:n Anni ja Tauno Oksasen muistorahastosta Järjestötoiminnassa jäsenistöltä kerättiin erilaisina käyttökorvauksia ym. yhteensä Järjestötoiminnan alijäämä oli Sijoitustoiminnan tuotto ( ) käytettiin järjestötoimintaan. Helsingin Invalidien Yhdistys ry:n tilikauden tulos oli alijäämäinen (ed. vuonna alijäämä oli ). Varainhankinnan tuotot olivat yhteensä , josta siirrettiin Hevossalmen lomakylän tuottoihin. Toimintaa sopeutettiin menoja karsimalla. Myönteisestä kehityksestä huolimatta taloustilanne on jatkossakin tiukka muun muassa julkisten avustusten pienentymisen vuoksi. Johdanto Helsingin Invalidien Yhdistys ry (HIY) on perustettu vuonna HIY on Invalidiliiton suurin jäsenyhdistys ja on myös Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n jäsen. Yhdistyksen perustehtävä on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä ja valvoa heidän oikeuksiaan yhteiskunnassa. Tavoitteena on jäsenistön henkisen ja fyysisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja vahvistaminen. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen koulutusta ja neuvontaa, vertaistukea, harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia sekä tilat yhdessäoloon yhdistyksen lomakylissä ja toimintakeskuksessa. Jäsenmäärä vuoden 2014 lopussa oli henkilöä. Yhdistyksen toimintaa ohjaavat seuraavat arvot: ihmisarvo, luotettavuus, yhden-vertaisuus ja innovatiivisuus. 5

6 Vaikuttamistoiminta Valtakunnallisesti vaikuttamistoimintaa toteutettiin Invalidiliitto ry:n kautta ja paikallisesti yhteistyössä Etelä-Suomen alueen ja pääkaupunkiseudun invalidi yhdistysten kanssa. HIY:llä oli vahva edustus Invalidiliiton luottamuselimissä. Yhdistyksen jäsen oli myös Invalidiliiton esteettömyystyöryhmässä. Vammaispalvelujen saatavuuden ja esteettömyyden edistämisessä vaikutettiin Helsingin kaupungin päättäjiin suoraan ja välillisesti vammaisneuvoston kautta. Vammaisneuvostossa helsinkiläisiä liikuntavammaisia edusti yhdistyksen jäsen ja Helsingin sosiaali- ja terveysviraston kuljetuspalvelujen asiakasyhteistyöryhmässä sekä Invalidiliiton että vammaisneuvoston edustajat olivat myös yhdistyksen jäseniä. Vaikuttamistoiminnassa erityistä huomiota kiinnitettiin sosiaali- ja terveystoimen taloudellisiin leikkauksiin, rakentamiseen ja liikenteeseen sekä yleisten kunnallisten palvelujen toimivuuteen. Keskeinen asia tällä toimikaudella on ollut vammaispalveluiden talouden sopeuttamisen kommentointi. Siinä yksi merkittävä kielteinen asia oli maksuttoman HSL-matkakortin poistaminen vaikeavammaisten kuljetuspalvelun asiakkailta, ja sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetustuen vähentäminen neljään yhden-suuntaiseen matkaan kuukaudessa. HIY:n antoi toimintavuonna seuraavat lausunnot: Oikaisuvaatimus Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan tekemään päätökseen poistaa maksuton HSL:n matkakortti vaikeavammaisilta kuljetuspalvelun saajilta. Helsingin kaupunginvaltuustolle: Helsinkiläisten vammaisjärjestöjen kannanotto Sosiaali- ja terveysviraston talousarvion vuodelle 2014 johdosta Lausunto Koskelan sairaalan ja pesuloiden tonttien asemakaavaehdotuksesta HEL T (Asunto Oy Helsingin Juhana Herttuantie 17 antoi myös lausunnon) Lisäksi yhdistys oli mukana vammaisneuvoston vuonna 2014 laatimien kirjelmen laadinnassa vammaisneuvoston edustajansa kautta. Kirje apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurille talvikunnossapidosta Kirje Helsingin kaupunginhallitukselle Helsingin kaupungin vammaisneuvoston toimintamahdollisuuksista Kirje Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalle vammaispalvelujen toiminnan ja talouden sopeuttamisesta Lausunto Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut vuoteen palveluverkkosuunnitelmaan Invalidiliiton Etelä-Suomen alue Alueen vaikuttajaverkosto kokoontui kaksi kertaa Invalidiliiton tiloissa. Etelä-Suomen alueen liittovaltuutetut pitivät kolme valmistelevaa kokousta HIY:n toimintakeskuksessa. Valtuutetut laativat kaksi kirjallista kysymystä liittohallitukselle: (1) Pyydettiin tilanne-katsaus avustajakoiratoiminnasta. (2) Ehdotettiin, että alueilla olevien valtakunnallisten yhdistysten valtuutetut voisivat osallistua alueidensa valtuutettujen kokouksiin ja pääsisivät siten osallistumaan valtuuston työskentelyyn entistä tehokkaammin omilla alueillaan. 6

7 Uuden aluetyön mallin mukaisesti yhdistysten edustajat kokoontuivat Järvenpäähän Etelä- Suomen alueen syyspäiville tutustumaan Invalidiliiton uuteen strategiaan ja vuoden 2015 painopisteisiin sekä suunnittelemaan alueen toimintaa vuodelle Pääkaupunkiseudun (PKS) vammaisjärjestöjen ja vammaisneuvostojen yhteistyö Yhteistyö Espoon ja Vantaan invalidiyhdistysten kanssa jatkui rypästoimintana. PKS-vammaisneuvostojen yhteistyöseminaari järjestettiin 9.9. Haltian luonto-keskuksessa Espoossa. Kokouksen asioina olivat vammaisneuvostojen asema ja vaikutusmahdollisuudet. Helsinkiläisten vammaisjärjestöjen yhdistysverkoston työjaos kokoontui kerran. Yhteistyö Kynnys ry:n hallinnoiman Assistentti.infon kanssa jatkui. HIY kuuluu Assistentti.infoverkostoon; neuvottelukunnassa ja työvaliokunnassa HIY:n edustaja. HIY:llä edustus Avustajakeskus Sentterin hallituksessa. Heljä-MYK-työryhmä Vammaisten kuljetuspalvelujen toimivuutta arvioitiin ja kehitettiin Helsingissä toimivien vammaisjärjestöjen Heljä-MYK työryhmässä, jonka jäsenillä on monipuolista kokemusta kuljetuspalvelujen asiakkaina. Yhteistyö sosiaali- ja terveysviraston Kuljetuspalvelujen asiakasyhteistyöryhmän kanssa oli tuloksellista. Monet työryhmän jäsenet olivat mukana asiakasyhteistyöryhmän kokouksissa vammaisneuvoston tai liittojensa edustajina. Lisäksi Heljä- MYK-työryhmä toi asiakkaiden näkökulmaa esille Kelan taksimatkojen suorakorvausmenettelyn käyttöönotossa Uudenmaan alueella. Taksimatkojen uusi tilausmenettely alkoi Viestintä Yhdistyksen julkaisema Täyttä Elämää -lehti ilmestyi kertomusvuoden aikana neljä kertaa ja painosmäärä oli kpl. Lehden painatus ja postitus ostettiin Oriveden Kirjapainolta. Jakelulistalla olivat yhdistyksen jäsenet, kannatusjäsenet ja yhteistyö-tahot. Lehden vastaavana päätoimittaja oli toiminnanjohtaja Ilse Uoti. Yhdistyksen kotisivut löytyvät osoitteesta Jäseneksi liittyminen ja vuokraasuntohakemukset voi tehdä internetin kautta. HIY:llä on omat Facebook-sivut. Yhdistyksen toimintatiedot julkaistiin Invalidiliiton IT lehdessä. Sähköpostia ja tekstiviestejä sekä yhdistyksen ilmoitustauluja käytettiin apuna ajankohtaisessa tiedottamisessa. Henkilökunnan, hallituksen jäsenten ja toiminnassa aktiivisesti mukana olleiden vapaaehtoisten yhteydenpito tapahtui ensisijaisesti sähköpostitse. Yhdistys hankki Gapps Oy:n Google Apps -sähköpostijärjestelmän vanhanaikaiseksi todetun vanhan järjestelmän tilalle. Katso HIY:n kotisivut älypuhelimella. 7

8 Katso HIY:n Facebok-sivut älypuhelimella. Koulutus Koulutuksella lisätään jäsenistön valmiuksia selviytyä muuttuvassa ja yhä teknistyvämmässä toimintaympäristössä. Osallistuminen Sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Valtakunnallisen vammaisneuvoston, Assistentti.infon ja Kelan järjestämiin tilaisuuksiin on yhdistyksen vaikuttamistoiminnan kannalta erittäin tärkeää. Yhdistyksen jäsenet osallistuivatkin aktiivisesti HIY:n ja muiden organisaatioiden järjestämiin vammaisuutta käsitteleviin koulutustilaisuuksiin, mutta Invalidiliitto ry:n järjestämiin koulutuksiin osallistuminen (17 henkilöä) oli vähäistä, sillä vain 1,5 % Invalidiliiton järjestökoulutukseen osallistuneista oli HIY:n jäseniä. HIY:n järjestämä koulutus Delete-kerhossa annettiin henkilökohtaista ja ryhmämuotoista tietokoneen käytön opastusta kerran viikossa. Ohjaajat: Heikki Aulio, Eino Meriläinen ja Juhani Rajatammi (yli 120 osallistujaa) Vital Development -tanssilliset työpajat ja 27.2., ohjaajana Kirsi Voutilainen (6 osallistujaa) Asunnonmuutostyöt hakeminen ja toteutus -esteettömyysseminaari 2.4. Kampin palvelukeskuksessa (yli 40 osallistujaa) Bussinkuljettajien koulutus 8.8., HIY:n toimintakeskus, kouluttajina Lasse Eva ja Risto Korhonen HIY:stä sekä ja Marianne Tenhami Näkövammaisten keskusliitosta (osallistujia noin 15) Kela-kyyti -neuvontatilaisuus helsinkiläisille vammaisyhdistyksille Asiantuntijoina olivat pääsuunnittelija Kelan terveysosastolta Anne Giss, Kelan korvauskäsittelijä Irma Valtanen ja HUT eli Helsingin-Uudenmaan Taksit Oy:stä Ilkka Kivisilta, joille sai tehdä kysymyksiä (osallistujia 30) Pyörätuolinkäyttäjän ravitsemus ja painohallinta -luentotilaisuus 1.10., kouluttajana ravitsemustieteiden tohtori Mina Mojtahedi (osallistujia 20) Liikuntamessut (osallistujia 17) Kipuluento HIY:ssä järjestäjänä Polioinvalidit ry:n Pääkaupunkiseudun osasto (osallistujia 20) Ilta apuvälineiden käyttäjille 16.9., kouluttajana fysioterapeutti Aila Peräjoki, Invalidiliitto (osallistujia 20) Rakkaudella ei ole parasta ennen päivämäärää 6.11, kouluttajana Tanja Rooth, Samatprojekti (osallistujia 15) 8

9 Keikka-avustajavälityksen järjestämä koulutus Näkövammaisen avustaminen, kouluttajana Sari Karjalainen opaskoirayhdistyksestä Kaksipäiväinen ruuanlaittokurssi avustajille Valon arkaa rakkautta seksuaalikoulutus yhdessä assistenti.infon kanssa Koulutuksiin osallistui noin 10 henkilöä/tilaisuus. Invalidiliiton järjestökoulutukseen osallistuminen Vammaispalvelut tutuksi -verkkokurssi , 2 jäsentä Järjestöpäivät , puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja Nuorten Innopajat - innostavia kohtaamisia ja ideoita , 2 jäsentä Miljoona esteetöntä asuntoa vuoteen 2030! 20.3., 1 jäsen Voimaannu(ta) vapaaehtoisten johtajana 1 - välineitä oman johtajuuden vahvista-miseen, , varapuheenjohtaja Voimaannu vammaisena naisena Invalidiliiton naistyö 20-vuotta -juhlaseminaari 26.4., 2 jäsentä Pyörätuolin käyttöä ja kikkailua 7.10., 3 jäsentä Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoittajien tapaaminen 26.9., 2 jäsentä Voimaannu(ta) vapaaehtoisten johtajana 2 - välineitä oman johtajuuden vahvista-miseen , varapuheenjohtaja Digitarinapaja , 3 jäsentä Muiden järjestämiin koulutuksiin ja tilaisuuksiin osallistuminen Vammaisten ihmisten osallistaminen asumisen ja palvelujen järjestämisessä ja hankinnoissa. Invalidiliiton Rotia palveluihin -projektin loppuseminaari 13.2., 2 työntekijää STM:n ja THL:n järjestämä Vampo-esittely ja kuulemistilaisuus 18.6., varapuheenjohtaja Ymmärtävä kohtaaminen vammaistyön voimauttava koulutuspäivä Tieteiden talossa kouluttajana psykologi Raul Soisalo Suomen Psykologisesta Instituutista, 1 työntekijä Vammaislainsäädännön uudistamista koskeva kuulemistilaisuus 20.8., vara-puheenjohtaja RAY:n vaikuttavaa -seminaari 10.9., puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja Henkilökohtaisen avun päivät , 2 jäsentä ja 3 työntekijää KPMG Oy Ab:n jäjestämä yhdistysten ja säätiöiden ajankohtaisseminaari 22.10, talouspäällikkö Taksimatkojen suorakorvausmenettelyn koulutustilaisuus HUS-alueella vammais-järjestöille, Kelan päätoimitalo , puheenjohtaja ja 1 jäsen Innofoorumi: Missä mennään kuljetuspalveluissa Helsingissä , puheen-johtaja ja varapuheenjohtaja Vammaisjärjestöjen yhteistyökokous ehdokkaiden nimeämiseksi vammaisneuvoston jäseniksi toimikaudelle , puheenjohtaja Valtakunnallisen vammaisneuvoston järjestämä Esteettömyys on yhteinen tavoitteemme - seminaari , varapuheenjohtaja ja 1 hallituksen jäsen 9

10 Vammaisneuvoston järjestämä vammaisten päivän aamukahvitilaisuus yhdessä valtuustoryhmien edustajien kanssa 3.12., varapuheenjohtaja ja 1 hallituksen jäsen Kouluttaminen muiden järjestämissä tilaisuuksissa Palmian järjestämä Liikennöinnin kehittämispäivä Helsingin Matkapalvelun liikennöitsijöille (Riitta Jolanki ja Fredrika Ilvonen: Liikunta- ja aistivammaiset henkilöt kuljetuspalvelun asiakkaina) Invalidiliiton Helppo liikkua -roadshow Helsingissä (Riitta Jolanki: Pyydetty kommenttipuheenvuoro) Jäsenistön ohjaus ja neuvonta Vuonna 2013 aloitettu vapaaehtoisvoimin toteutettu jäsenistön neuvontapalvelu jatkui vuonna Neuvontaa sai sosiaali- ja vammaispalveluista, Kelan etuuksien hakemisesta ja muutoksenhausta viranomaispäätöksiin sekä valitusten tekemiseen. Asiakaskäyntejä toimistolla oli yhteensä 89 lisäksi puhelimessa annettiin neuvontaa tai oltiin yhteydessä mm. sosiaaliviranomaisiin, Kelaan ja terveyskeskuksiin yhteensä 89 kertaa. Invalidiliiton Etelä-Suomen alueen vapaaehtoiset, koulutetut vammaisneuvojat auttoivat vammaispalveluihin liittyvissä kysymyksissä. Liikunta Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n jäsenjärjestönä HIY tarjosi jäsenistölleen runsaat ja monipuoliset mahdollisuudet liikuntaan. Kilpailutoimintaa yhdistys tuki hankkimalla harjoitustilat joukkueiden käyttöön. Yhteistyötä tehtiin Helsingin Liikunta-viraston erityisliikunnan kanssa. Yhdistys tuki jäsenten kuntoliikuntaa ja urheilua :lla. Liikunta- ja urheilutoiminnan summasta on jo vähennetty tuotot yhteensä Tuotot kertyivät liikuntaviraston toiminta-avustuksesta, liikuntaryhmien tilavuokrien tuesta ja yhteistyöryhmien ohjaajien palkkatuesta sekä kerätyistä osallistujamaksuista. Helsingin liikuntavirasto tuki lisäksi Hevossalmen liikuntapäivää 500 :n tapahtuma-avustuksella. Anni Vähäsalmen rahastosiirto Sporttiskerho-Futuurille oli Kuntoliikuntaryhmät Toimintakeskuksessa kokoontuvat ryhmät Asahi, ohjaaja Jonna Blomqvist Boccia, yhteyshenkilö Paula ja Pauli Talpia. Bocciaa pelattiin talvikauden aikana kaksi kertaa viikossa. Aktiiviharrastajia oli 10 naista ja 16 miehiä. Kesäkuusta elokuun loppuun bocciaa pelattiin Hevossalmen lomakylässä kerran viikossa. Hecho a Mano! Flamencoa istuen, ohjaaja Hannele Tuomipuu Jooga, ohjaaja Heidi Viheriälä Tuolijooga, ohjaaja Heidi Viheriälä Sulkapallo (uusi laji), yhteyshenkilö Risto Korhonen 10

11 Taekwondo, ohjaaja suurmestari Dae Jin Hwang ja yhteyshenkilö Viktoria Welling, 6 harrastajaa Tuolijumppa, ohjaaja Marjo Vainikka (1.9. alkaen) Liikuntatapahtumat Hevossalmessa Jooga- ja tuolijoogaleiri , ohjaaja Heidi Viheriälä, osallistujia 14 Taekwondoleiri , ohjaaja suurmestari Dae Jin Hwang, osallistujia 14 Puistojumppaa kesäkuun alusta syyskuun loppuun kerran viikossa. Jumpparyhmä oli avoin kaikille lomakylässä kävijöille, ohjaaja Lassi Korhonen, osallistujia henkilöä/kerta. Muualla kokoontuvat ryhmät Erityistukea tarvitsevien liikuntavammaisten lasten (alle 12-vuotiaat, Sporttiskerho-Futuuri) ja nuorten (12 20-vuotiaat, Sporttiskerho-Treenis) liikuntaryhmät toimivat vuonna 2014 Metropolia Ammattikorkeakoulun tiloissa. Toimintavuoden lopussa alle 12-vuotiaiden lasten Futuuri yhdistettiin Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:n Sporttiskerhoon. Futuurin toiminta jatkuu Iiris-keskuksessa Hattutemppu-hankkeen liikuntakoordinaattori Marjo Vainikan ohjaamana ja Treenis Metropolia Ammattikorkeakoulun tiloissa Katja Saarisen ohjaamana Golf, Paloheinän kenttä, yhteyshenkilö Eila Tuuttu Ilma-aseammunta, paikallisen ampumaseuran rata, yhteyshenkilö Seppo Kokkonen Istumalentopallo, Siltamäen ala-asteen koululla ja kesällä Hevossalmessa, yhteyshenkilöt Reima Pulli Jousiammunta, yhteyshenkilö Keijo Kallunki. Kokoontui viikoittain Validia Kuntoutus Helsingissä kuntoutuksessa oleville asiakkaille. Kuntosali, Validia Kuntoutus Helsinki, ohjaaja Timi Suovuo Pyörätuolikoripallo, Validia Kuntoutus Helsinki, yhteyshenkilö Jarmo Leppänen Pyörätuolirugby, Validia Kuntoutus Helsinki, yhteyshenkilö Petteri Liski Pyörätuolisalibandy, Validia Kuntoutus Helsinki, yhteyshenkilö Antero Karjalainen Pöytätennis, Kisahalli, yhteyshenkilö Erkki Puranen Sisäkurling, Iiris-keskuksessa, yhteyshenkilö Jari Manni. Sarjapelit jatkuivat Iiriskeskuksessa. Neljä joukkuetta pelasi sarjapelejä kahdella radalla, yhteensä kahdeksan ottelua kuukaudessa. Sarjapelejä pelattiin kahdeksan ottelua kuukaudessa. Osallistujia sisäkurlingissa oli 14. Sähköpyörätuolisalibandy, yhteyshenkilöt Anna Niemelä (Electric Gladiators) ja Saila Luumi (Helsinki Outsiders I ja II). Kilpailutoiminta Boccia Boccia-turnaus 30.8., HIY:n naiset voittivat turnauksen. 11

12 Istumalentopallo Järjestetyt turnaukset vuonna 2014 Naisten SM -osaturnaus 1.2, Naiset, osallistujia 40, Suomen mestaruustaso 1-sarjan osaturnaus 15.3., Miehet/Naiset, osallistujia 50, Kansallinen 2. sarjataso Helsinki Metropolitan Open -istumalentopalloturnaus 2.8. Hevossalmessa Beach 2vs2 SM miehet, Suomen mestaruustaso, osallistujia 16 Beach 2vs2 SM naiset, Suomen mestaruustaso, osallistujia 8 Pyörätuolirugby HIY:n tukema rygby-joukkue Helsingin Roosters harjoittelee Validia Kuntoutus Helsingissä kerran viikossa. Vuonna 2014 järjestettiin pyörätuolirugbyn SM-sarjan 2 turnausta, johon Helsingin Roosters osallistui. Rugbyjoukkue taso: Seurajoukkueiden Europa cup Pyörätuolikoripallo HIY:n tukema pyörätuolikoripallojoukkue harjoitteli kerran viikossa Validia Kuntoutus Miehet osallistuivat pyörätuolikoripallon SM-sarjaan. Yhteensä 29 ottelua. Sisäkurling Kahdeksan joukkueen turnaus Iiris-keskuksessa Mukana Helsinki, Espoo, Hyvinkää ja Keuruu. Salon sisäkurlingturnaus Ystävyysottelu HIY Kurling Hurlicurling Sähköpyörätuolisalibandy Helsinki Outsiders Sähköpyörätuolisalibandyn SM- ja Finlandia-sarjojen finaaliturnaus Nuorten leiritoiminta: Lajitutustuminen, Högsandin leirikeskus, Joukkue harjoittelee Liikuntamyllyssä. M-Team Electric Gladiators Yhteensä kilpailuja oli 12, turnaukset Turku, Oulu, Vantaa. Joukkue harjoittelee kerran viikossa Latokartanon liikuntahallissa. Kerhot Kerhojen ohjaajat ovat vapaaehtoisia toimijoita. Harrastuskerhojen toimikunnat suunnittelivat ja toteuttivat itsenäisesti oman toimintansa. Kerhot kokoontuivat yleensä viikoittain toimintakeskuksessa. Kerhot olivat kesätauolla toukokuun lopusta elokuun puoliväliin. 12

13 Harrastusryhmissä tuetaan jäsenistön aktiivisuutta, luovuutta ja osallisuutta. Tavoite on fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin parantaminen ja ylläpitäminen. Kerhotoiminnan kulut olivat ja tuotot 2 130, jotka koostuivat osallistumis-maksuista ja Työväen Sivistysliitto (TSL) avustuksesta sekä Aini Vähäsalmen rahastosiirrosta. Canastakerho Kokoontui kerran viikossa toimintakeskuksessa. Kesällä toiminta jatkui Hevossalmessa. Yhteyshenkilönä oli Raine Kangas. Osallistujia oli viikoittain noin 30. Eläkeläisten kerho Eläkeläisten kerho kokoontui kerran viikossa (32 kertaa) eri teemojen merkeissä. Osallistujia oli viikoittain noin 30 henkilöä. Yhteyshenkilöt olivat Liisa Leinonen ja Tarja Raassina. Henkilökohtaisten avustajien työnantajat Ryhmä kokoontui kahdeksan kertaa. Ryhmä on avoin kaikille työnantajana toimiville ja toimiviksi aikoville. Ryhmän kutsumana Heta-liiton puheenjohtaja Jarmo Tiri alusti työnantajan roolista ja JHL:n sopimustoimitsija Sari Bäcklund henkilökohtaisen avustajan roolista. Osallistujia oli keskimäärin kahdeksan (5 17) henkilöä/kerta. Lady s Löyly Ryhmä kokoontui kerran kuukaudessa saunomisen ja yhteisten asioiden äärellä Invalidiliiton toimitalon saunatiloissa 6 kertaa. Osallistujia oli henkilöä/kerta. Järjestelyistä vastasi Tuula Partanen. Maalauskerho Akryyliväreillä maalausta ja piirtämistä oli mahdollisuus harrastaa kerran viikossa HIY:n toimintakeskuksessa. Opettajana kuvataiteilija Sari Koski-Vähälä. Maalauskerhon kevätnäyttely oli esillä Pasilan kirjastossa toukokuussa. Naisten illat Ryhmä kokoontui kolmen viikon välein 13 kertaa. Osallistujia oli keskimäärin 11 henkilöä (7 15 henkilöä). Kerhon vetäjänä toimi Riitta Jolanki. Ryhmässä käsiteltiin vammaisten naisten elämään liittyviä aiheita: Tietokirjailija, logoterapeutti ja auktorisoitu seksuaalineuvoja Elina Tanskanen alusti ihmissuhteista ja esitteli kirjojaan. Sanna Kalmari, Matka-Agentit Oy:stä kertoi esteettömästä ulkomaanmatkailusta. Vammaisfoorumin pääsihteeri Pirkko Mahlamäki alustus aiheesta: Vammainen nainen kansainvälisillä areenoilla. Leena Hahle alustus Anja Snellmanin kirjasta Pääoma, joka on kuvaus kirjailijan vammaisesta sisaresta. 13

14 Vammaisaktivisti Sitora Kurbanova Tadzikistanin tasavallasta ja Kynnyksen kehityskoordinaattori Minna Mojtahedi vierailivat ryhmässä. Aiheena oli vammaisten naisten asemasta eri maissa. Pirjo Lehtovaara-Limnell alustus Elämän kynnyksellä Vammaisliikkeen synty -kirjasta. Kouluttaja, auktorisoitu seksuaalineuvoja Tanja Roth: Rakkaudella ei ole parasta ennen päivämäärää -luento ja keskustelua. Järjestettiin yhdessä Miesten juttu -projektin kanssa. Naisten kohtaama väkivalta. Alustajana Pirkko Justander. Invalidiliitto Omat käsityöt Kerho kokoontui kerran viikossa kevätkauden 2014 toimintakeskuksessa. Yhteyshenkilönä toimi Anneli Koskinen ja Hilkka Jokivirta. Raaja-amputoitujen rekisteri Raaja-amputoitujen vertaistukihenkilörekisterin ylläpitoa jatkettiin yhdistyksessä. Rekisterissä on enää vain muutamia henkilöitä. Yhteistyö Invalidiliiton, SNA:n ja Oulun invalidien kanssa aloitettiin toiminnan tehostamiseksi ja uusien vertaisten kouluttamiseksi. Virkistystoiminta Tapahtumat, tutustumiskäynnit ja retket Ystävänpäiväjuhla 14.2., 50 osallistujaa Uusien jäsenten ilta 26.2., 13 osallistujaa Tutustuminen Rafael Wardin näyttelyyn Ateneumissa ja Hymyilevät kädet -esitykseen Lomakylien kevät- ja syystalkoot Hevossalmen (26.4. ja 27.9.) ja Päättiän (3.5. ja 27.9.), noin 25 osallistujaa/talkoot Vierailut Uutisvuodon (2.5.) ja Noin viikon uutiset (11.12.) -ohjelmien nauhoituksissa, yhteensä noin 60 osallistujaa Äitienpäivän kahvitilaisuus 9.5., 37 osallistujaa Ravintolapäivä 17.5., 30 osallistujaa Tutustuminen Tove Jansson 100 -näyttelyyn Ateneumissa 24.5., 10 osallistujaa Hevossalmen kesäjuhla 15.6., 100 osallistujaa Kesäteatteriretki Valkeakoskelle Visavuoreen ja kesäteatteriin 12.7., 36 osallistujaa Hevossalmen liikuntapäivä 30.8., 90 osallistujaa Hyvä ikä -messut Tampereella 26.9., 32 osallistujaa Yhdessä Metropolia AMK:n opiskelijoiden kanssa järjestetty Hyvinvoinnin ja terveyden edistämispäivä 8.10., 55 osallistujaa Pikkujouluristeily 2.12., 64 osallistujaa Kauneimmat joululaulut yhteislaulutilaisuus 4.12., 25 osallistujaa Petri Laaksosen joulukonsertti Mikaelinkirkko, 16 osallistujaa Puurojuhla , 60 henkilöä 14

15 Lomakylät Lomakylien majoitus- ja virkistystilat olivat jäsenten ja heidän perheittensä aktiivisessa käytössä koko lomakauden. Lomakylien suurimmat kulut olivat vakuutusmaksut ja korjaustyöt sekä Hevossalmen tontin vuokra Helsingin kaupungille. Hevossalmen ja Päättiän lomakylien toiminta ja huoltotyöt on toteutettu pääasiassa vapaaehtoisvoimin. Hevossalmen ja Päättiän lomakylien yhteenlaskettu alijäämä oli (ed. vuonna ). Vuonna 2014 korjaus- ja huoltokustannukset olivat merkittävästi pienemmät kuin vuonna Lomakylien toiminta muuttui arvonlisäverolliseksi. Tuottoihin on toimintavuonna kirjattu poikkeuksellisia arvonlisäverosaatavia lomakylille vuodelta 2011 ja siirtoja varainhankinnasta (Hevossalmen hyväksi tehtyjä lahjoituksia) noin Lomakylät olivat avoinna Hevossalmen lomakylä Hevossalmen lomakylä sijaitsee Helsingin kaupungilta vuokratulla noin 1,6 ha:n suuruisella ranta-alueella Laajasalossa. Lomakylän tontin vuokrasopimus on voimassa saakka. Alueella on esteettömät päärakennus, sauna ja takkatupa. Lomamökkejä on yhteensä 15, joista kaksi on vaikeavammaisille pyörätuolinkäyttäjille soveltuvia. Alueella on myös yhteiskäytössä oleva kerhorakennus. Hevossalmen tilat olivat yhteistyökumppaneiden ja muiden helsinkiläisten vammais-järjestöjen käytössä kesän 2014 aikana seuraavasti: sauna 12 kertaa, takkahuone ja päärakennus 10 kertaa, piha-alue ja grilli yhteensä 26 kertaa. Jäsenistö vuokrasi isoja mökkejä yhteensä 115 vuorokaudeksi. Hevossalmessa järjestettiin kevättalkoot ja syystalkoot Hevossalmen parlamentti kokoontui Perinteistä Hevossalmen kesäjuhlaa vietettiin Juhlapuhujana tilaisuudessa oli vammaistyön johtaja Tuula Poikonen. Hevossalmen liikuntapäivä järjestettiin Tilaisuuteen osallistui noin 90 henkilöä, yhdistyksen jäseniä ja heidän omaisiaan sekä muiden pääkaupunkiseudun vammaisjärjestöjen jäseniä. Lisäksi Hevossalmen vapaa-ajantoimikunta järjesti juhannusjuhlan ja muita pienempiä tapahtumia. Istumalentopallon harrastajat harjoittelivat kerran viikossa Hevossalmen beach volley -kentällä. Järjestyksessä neljäs istumalentopallon Helsinki Metropolitan Open 2 vs. 2 Beach-turnaus järjestettiin Hevossalmessa Hevossalmen tuotot (mökkivuokrat ja käyttökorvaukset) olivat ja kulut Kuluihin sisältyi mm. Helsingin kaupungille maksettu tontin vuokra , korjauskulut ja sähkömaksut Poistoja tehtiin Tilikauden alijäämäksi jäi (ed. vuonna alijäämä ). Päättiän lomakylä Yhdistyksen omistama Päättiän lomakylä sijaitsee Lopen kunnassa, Pilpalan kylässä. Tilan pinta-ala on noin 38 ha, josta metsää 32,85 ha, kesantoa 4,86 ha ja joutomaata 0,25 ha. Tilalla on Päättiäislampi sekä noin 150 metrin rantaosuus Ruohostenlampeen. Alueella sijaitsee esteettömät päärakennus, huoltorakennus keittiö-, suihku- ja wc-tiloineen sekä kolme asuinrakennusta, joissa kussakin on kaksi neljän hengen loma-asuntoa. Lisäksi alueella 15

Vuokratalot: As. Oy Helsingin Juhana Herttuantie 17, 00600 Helsinki Tuulimyllyntie 5, 00920 Helsinki Voudintie 6, 00600 Helsinki

Vuokratalot: As. Oy Helsingin Juhana Herttuantie 17, 00600 Helsinki Tuulimyllyntie 5, 00920 Helsinki Voudintie 6, 00600 Helsinki HELSINGIN INVALIDIEN YHDISTYS RY 75-vuotta VUOSIKERTOMUS 2013 Helsingin Invalidien Yhdistys ry (HIY) Yhteystiedot: Toimisto: Voudintie 6, 00600 Helsinki Avoinna arkisin klo 9.00 16.00 Puh. 09 7206 240

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Helsingin Invalidien Yhdistys ry (HIY) Yhteystiedot: Toimisto: Voudintie 6, 00600 Helsinki

Helsingin Invalidien Yhdistys ry (HIY) Yhteystiedot: Toimisto: Voudintie 6, 00600 Helsinki HELSINGIN INVALIDIEN YHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2012 Helsingin Invalidien Yhdistys ry (HIY) Yhteystiedot: Toimisto: Voudintie 6, 00600 Helsinki Avoinna arkisin klo 9.00 16.00 Puh. 09 7206 240 Faksi 09 7206

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

HELSINGIN INVALIDIEN YHDISTYS RY

HELSINGIN INVALIDIEN YHDISTYS RY HELSINGIN INVALIDIEN YHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2011 Helsingin Invalidien Yhdistys ry (HIY) Yhteystiedot: Toimisto: Voudintie 6, 00600 Helsinki Avoinna arkisin klo 10.00 16.00 Puh. 09 7206 240 Faksi 09

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213)

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot 1000 Aineettomat hyödykkeet Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut

Lisätiedot

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain)

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat Omakatteisten rahastojen varat Aktiiviteettirahastojen varat Muiden omakatteisten rahastojen

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (ub11)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (ub11) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta palkat muut henkilöstökulut Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA

Tringa TASE VASTAAVAA Esitysvaluutta EUR PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 950,00 2 950,00 2 950,00 2 950,00 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2014-31.12.2014 Tuloslaskelma 1-2

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2008 31.12.2008 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

RI Riistanhoitoyhdistys RI13.WTR

RI Riistanhoitoyhdistys RI13.WTR RI RI13.WTR TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Rahat ja pankkisaamiset 31.12.2013 31.12.2012 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA

Lisätiedot

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2016 Hyvinkään Tennisseura ry Torikatu 12 05800 HYVINKÄÄ Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0825800-6 tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Suomen LVIliitto SuLVI ry TILINPÄÄTÖS 31.12.2016 Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Tilikausi 1.1.31.12.2016 Sisällysluettelo Sivut Tuloslaskelma 1 Tase

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN syksy 2017 ohje Yleistä Yhdistyksen mallisääntöjen mukaan yhdistyksen hallituksen on valmisteltava toimintasuunnitelma ja talousarvio syyskokoukseen, joka on

Lisätiedot

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLL YSLUETTELO,,,,, TOIMINTAKERTOMUS, 3 VASTIKERAHOITUSLASKELMA 5 TULOSLASKELMA 6 TASE - 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.... -

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Ryhmä Nimi Tili Tilin nimi Tyyppi List.kdi Seur.kdi Omin.kdi Alv-kdi Rivik.alv B/N Tasekdi Verokdi

Ryhmä Nimi Tili Tilin nimi Tyyppi List.kdi Seur.kdi Omin.kdi Alv-kdi Rivik.alv B/N Tasekdi Verokdi 15:19 20.08.2013 Sivu 1 1 VASTAAVAA 10 PYSYVÄT VASTAAVAT 100 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 1030 AINEETTOMAT OIKEUDET 1030 Aineettomat oikeudet 1 1003 1 0 Ei N 3 650 1050 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 1050 Muut

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

RI Riistanhoitoyhdistys ry

RI Riistanhoitoyhdistys ry RI Riistanhoitoyhdistys ry TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Tulot Valtionavustus Metsästäjätutkinto Metsästäjäkurssit Ampumakoe Ulkomaalaisten ampumakoetod. Harrastustodistukset Metsästyksenvalvonta

Lisätiedot

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry Suomen Shakkiliitto ry Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 HELSINKI Kotipaikka HELSINKI Y-tunnus 1106880-1 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 6 Liitetiedot 8

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Säilytettävä vähintään 31.12.2026 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2016 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 666,67 4

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 TULOSLASKELMA 10 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta 3000 Avustukset 1 147,90 821,70 3005 Kohdeavustukset, Vihreä liitto 12 456,72 11 475,00 3006 Saadut

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Porslahden venekerho ry

Porslahden venekerho ry 1 Porslahden venekerho ry Y: 2043375-1 TASEKIRJA 01.01.2012-31.12.2012 2 Tasekirjan julkinen osio TASE VASTAAVAA... 3 TASE VASTATTAVAA... 4 TULOSLASKELMA... 5 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT... 7 TOSITELAJIT...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY Kalevankatu 30 00100 Helsinki

Lisätiedot

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys:

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys: PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12 Sisällys: Tilinpäätös * Tuloslaskelma * Tase * Tase-erittelyjä * Pääkirja * Päiväkirja * Palkkakortisto Helsingissä 15.11.2012 Taisto Johansson TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS AIKA Sunnuntai 30.3.2014 klo 12:00. Valtakirjojen tarkistus klo 11:30 alkaen PAIKKA Helsinki Petankin halli, Pasila, Tallikatu 99 ALUSTAVA ESITYSLISTA

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry 1 / 14 TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry Ytunnus: 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 14 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016 31.12.2016 Sisällysluettelo Vuosikertomus

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry

Keravan Reserviläiset ry Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus Tuloslaskelma ja tase 2011 Yleistä Vuosi 2011 oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2013 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-12

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

1k* ltcr./&zo/"*l- Kertom us toimintavuodesta 2010. Eteldpohjalaiset Kyldt ry

1k* ltcr./&zo/*l- Kertom us toimintavuodesta 2010. Eteldpohjalaiset Kyldt ry Eteldpohjalaiset Kyldt ry Kertom us toimintavuodesta 2010 Yhdistyksen hallituksen kokoukset Hallitus on kokoontunut peatosvaltaisena 10 kertaa vuonna 2010. Hallrtuksen nimeamdt tydryhmet ja toimikunnat:

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY Kalevankatu 30 00100 Helsinki

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-6 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-11

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XVI KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XVI -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

Nuorisoseurat TASEKI RJA. Ti Ii kausi Suomen Nuorisoseurat ry

Nuorisoseurat TASEKI RJA. Ti Ii kausi Suomen Nuorisoseurat ry Nuorisoseurat TASEKI RJA Ti Ii kausi 1.1.-31. 12.2016 Suomen Nuorisoseurat ry 02 15296-4 Suomen Nuorisoseurat ry TULOSLASKELMA Vernissakatu 8 A 1.1.-31.12.2016 01300 VANTAA 1.1-31.12.2016 1.1-31.12.2015

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Lapinniemi I KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kiinteistö Oy Lapinniemi I KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Lapinniemi I KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi I -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Period

Tringa TASE VASTAAVAA. Period TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 986,18 4

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Lapinniemi VI KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi VI -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28.6.2017 alkaen klo 16.30 Tampereen

Lisätiedot

Kuopion Selkäyhdistys ry Toimintakertomus 2016

Kuopion Selkäyhdistys ry Toimintakertomus 2016 KUOPION SELKÄYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS 2016 2 Kuopion Selkäyhdistys ry Toimintakertomus 2016 Jäsenistö Vuoden 2016 lopussa jäsenmäärä oli 386 henkilöä. Vapaaehtoistyöntekijöiden määrä 30 henkilöä ja

Lisätiedot