HELSINGIN INVALIDIEN YHDISTYS RY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN INVALIDIEN YHDISTYS RY"

Transkriptio

1 HELSINGIN INVALIDIEN YHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2011

2 Helsingin Invalidien Yhdistys ry (HIY) Yhteystiedot: Toimisto: Voudintie 6, Helsinki Avoinna arkisin klo Puh Faksi S-posti Vuokratalot: As. Oy Helsingin Juhana Herttuantie 17, Helsinki Tuulimyllyntie 5, Helsinki Voudintie 6, Helsinki Lomakylät: Hevossalmen lomakylä Vuorilahdentie 7, Helsinki Päättiän lomakylä Hautahuhdantie 178, Pilpala

3 Sisällys 1 HIY pähkinänkuoressa vuonna Varsinainen toiminta Vaikuttamistoiminta Viestintä Täyttä Elämää -lehti Kotisivut Uusi Avustajan ABC -opas Muu viestintä Koulutus ja opintokerhot Jäsenpalvelut Neuvonta Keikka-avustajien välitys Lomakylät Muut jäsenpalvelut Raaja- amputoitujen vertaistukihenkilöiden rekisteri Harrastus, virkistys ja yhdessäolo Liikunta ja urheilu sekä harrastus- ja vapaa-ajantoiminta Liikunta ja kuntoliikunta Yhdistyksen liikuntalajit ja yhteyshenkilöt Kilpailutoiminta Kerhot ja toimintaryhmät Tapahtumat Matkat ja retket Hallinto Hallitus Toimihenkilöt ja toimitilat Toimikunnat Yhdistystoiminnan kehittäminen Edustukset ja yhteistyö Vapaaehtoistoiminta Vuokratalot Vuokratalo Tuulimyllyntie Vuokratalo Voudintie

4 3.3 Asunto Oy Helsingin Juhana Herttuantie Taloudellinen toiminta Jäsenmaksut ja varainhankinta Avustukset Helsingin Invalidien Yhdistys ry TASE Helsingin Invalidien Yhdistys ry Tuloslaskelma Tilintarkastuskertomus

5 Helsingin Invalidien Yhdistys (HIY) Helsingin Invalidien Yhdistys ry (HIY) on perustettu vuonna Yhdistys edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasaarvoisina ja täysivaltaisina jäseninä ja valvoo heidän oikeuksiaan yhteiskunnassa. Lisäksi yhdistys tarjoaa jäsenilleen erilaisia palveluja, kuten koulutusta ja neuvontaa, vertaistukea ja harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia sekä tilat yhdessäoloon yhdistyksen lomakylissä ja toimintakeskuksessa. Yhdistyksen toimintaa ohjaavat arvot ovat: yhdenvertaisuus, ihmisarvo, luotettavuus ja innovatiivisuus. Jäseneksi voi liittyä henkilö, jolla on sellainen pysyvä fyysinen vamma, joka aiheuttaa toimintarajoitteen. Vammaisen lapsen huoltaja voidaan hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi. Huoltaja voi olla jäsenenä sen vuoden loppuun, kun lapsi täyttää 15 vuotta. Kannattajajäseneksi hyväksytään henkilö tai rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea ja edistää yhdistyksen toimintaa. Lisätietoja jäseneksi liittymisestä saa yhdistyksen toimistosta. 1 HIY pähkinänkuoressa vuonna 2011 Yhdistyksen toiminta toteutettiin vuonna 2011 hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaisesti. Jäsenille järjestettiin lomailu- ja virkistystoimintaa sekä tarjottiin mahdollisuuksia liikuntaan, urheiluun ja kerhotoimintaan. Jäsenistölle annettiin neuvontaa ja koulutusta ja tiedotusta hoidettiin Täyttä Elämää -lehden sekä www-sivujen välityksellä. Jäsenistön oikeuksia valvottiin monipuolisesti vaikuttamistoiminnalla. Kertomusvuoden toiminnan tulos jäi alijäämäiseksi johtuen mm. Hevossalmen ja Päättiän lomakylien budjetoitua suuremmista korjauksista, liikuntaan ja urheiluun sekä harrastus- ja vapaa-ajantoimintaan käytetyistä kasvaneista resursseista sekä arvioitua suuremmista henkilöstökuluista. Toimintamenojen alijäämän kattamiseen yhdistys realisoi rahoitusarvopapereita. Vaikuttamistoiminta keskittyi paikalliseen ja valtakunnalliseen toimintaan. Valtakunnallisesti osallistuminen toteutui Invalidiliitto ry:n liittovaltuuston ja hallituksen kautta sekä toimimalla Etelä-Suomen alueen ja pääkaupunkiseudun invalidiyhdistysten kanssa yhteistyössä. Eduskuntavaalien aikana järjestettiin vaalipaneelitilaisuuksia, joissa tuotiin esille kansanedustajaehdokkaille vammaisten henkilöiden erityisiä tarpeita ja ongelmakohtia. Samalla oli mahdollisuus verkostoitua henkilötasolla. Paikallisella tasolla vaikutettiin Helsingin kaupungissa vammaispalveluihin liittyvien asioiden etenemiseen vammaisneuvoston ja Helsinki Kaikille projektin kautta. Yhdistyksellä oli edustus vammaisneuvostossa, Helsinki Kaikille projektissa sekä Helsingin sosiaaliviraston kuljetuspalvelujen asiakasyhteistyöryhmässä. Yhteistyö Helsingissä toimivien vammaisjärjestöjen kanssa syveni. 1

6 Yhdistyksen toimintaa toteutetaan laajasti vapaaehtoisvoimin. Toimintavuonna hallitus halusi nostaa vapaaehtoistoimintatyötä näkyväksi. Eurooppalaisen vapaaehtoistoiminnan teemavuoden kunniaksi yhdistys palkitsi kaksi ansioitunutta vapaaehtoistoimijaa Liisa Leinosen ja Eino Meriläisen kansainvälisenä vammaisten päivänä. Liisa Leinonen on monivuotisen, säännöllisesti kokoontuvan eläkeläiskerhon ansioitunut vetäjä ja Eino Meriläinen on sekä yhdistyksen että seniorijäsenten ATK-tuki ja ohjaaja. Lisäksi hallitus palkitsi kunniakirjalla suurmestari Dae Jin Hwangia siitä ansiokkaasta työstä, jolla hän on tuonut taekwondon liikuntavammaisten harrastuslajiksi. Palkinnot ja kunniakirja luovutettiin yhdistyksen puurojuhlassa. Hevossalmen ja Päättiän lomakylät olivat jäsenistön loma-, ulkoilu- ja virkistyskäytössä. Samalla ne palvelivat jäsenistön vertaistukitoimintaa, sosiaalisten verkostojen ylläpitämistä ja tukivat fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Vapaaehtois-toiminta ja yhteisöllisyys loivat onnistuneet puitteet lomakylien toimintaan. Lomakylien käyttöaste oli korkea. Lomakylissä toteutettiin runsaasti rakennusten korjaustöitä, yhteensä eurolla. Suomen Vammaisurheilun ja liikunnan VAU ry:n jäsenjärjestönä yhdistys on tarjonnut jäsenistölle laajat mahdollisuudet erilaiseen liikuntaan ja urheiluun. Yhdistys tuki liikunta- ja urheilutoimintaa yli eurolla, mistä summasta oli vähennetty saadut avustukset ja osallistujamaksut. Keikka-avustajien välitys on Helsingin kaupungin sosiaaliviraston yhdistykseltä hankkima Helsingissä asuville vaikeavammaisille tarkoitettu henkilökohtaisen avun palvelu, mikä kohdistuu ensisijaisesti pienituntimääräisiin, lyhytaikaisiin, tilapäisiin ja äkillisiin avustajatarpeisiin. Keikka-avustaja välitys palvelee vaikeavammaisia henkilöitä joilla on ennen saatu päätös palvelun käytöstä. Vuodeksi kerrallaan tehtävä ostosopimus vaikeutti palvelun suunnittelua ja henkilöstön rekrytointia. Toiminta jatkuu suoraostona vuonna Yhdistys omistaa kaksi asuinvuokratalokiinteistöä. Tuulimyllyntie 5:ssä ja Voudintie 6:ssa on yhteensä 120 asuinvuokrahuoneistoa. Lisäksi yhdistys on osakkaana Invalidiliitto ry:n kanssa Asunto Oy Helsingin Juhana Herttuantie 17:ssä, mistä yhdistyksen osuus on 57,5 % käsittäen 28 asuinvuokrahuoneistoa. Vuokrahuoneistot olivat pääosin jäsenten vuokrattavissa. Uusia vuokrasopimuksia solmittiin yhteensä 15 kpl. Vuonna 2010 Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) Henkilökohtaisen avustajien työnvälitykselle myöntämän avustuksen loppuosa käytettiin Uusi Avustajan ABC oppaan toimittamiseen. RAY:n investointiavustuksesta Voudintie 6 kiinteistön parveke- julkisivuperuskorjaukseen maksettiin vuosieränä euroa ja viimeinen maksuerä euroa saadaan vuonna Helsingin kaupungin sosiaaliviraston toiminta- avustus oli euroa ja vapaaehtoisvälityksen toimintaan saatu avustus oli 9700 euroa. Helsingin liikuntavirasto myönsi toiminta-avustusta

7 euroa, Hevossalmen liikuntapäivään 500 euroa ja lisäksi se tuki liikuntaryhmien toimintaa tilavuokrissa ja ohjaajien palkoissa. Vuoden 2011 lopussa jäsenmäärä oli 2 098, joista kannattajajäseniä 39 ja yhteisökannattajajäseniä oli 3. Uusia jäseniä liittyi 88 henkilöä. Jäsenmäärä väheni edelliseen vuoteen verrattuna 47 henkilöllä. Jäsenmaksu oli vuonna 2011 varsinaisilta jäseniltä 18, kannattajajäsenmaksu yksityishenkilöltä oli 30 ja yhteisöltä Varsinainen toiminta 2.1 Vaikuttamistoiminta Yhdistyksen jäsenet Pekka Hätinen, Riitta Jolanki, Varpu Kamppinen ja Leena Simola-Nikkanen ovat jäseninä Invalidiliiton liittovaltuustossa kauden ja Riitta Jolanki edustaa liikuntavammaisia Helsingin vammaisneuvostossa kauden Yhdistys toimi aktiivisesti yhteistyössä Helsingin kaupungin, vammaisneuvoston ja muiden vammaisjärjestöjen kanssa. Yhteistyö Invalidiliiton Etelä-Suomen alueella ja pääkaupunkiseudulla toimivien invalidiyhdistysten kanssa Invalidiliiton Etelä-Suomen alueen uuden strategian mukainen toiminta jatkui vuonna Strategiassa korostuvat paikallinen vaikuttaminen, koulutus ja yhteistyö alueella. Alueen ohjausryhmän puheenjohtajana toimii HIY:n puheenjohtaja Leena Simola-Nikkanen kauden Alueen valtuutetut kokoontuivat yhdistyksen toimintakeskuksessa keskustelemaan ja valmistelemaan sekä kevään että syksyn valtuustokokousta. Etelä-Suomen alue järjesti Uudenmaan Alueparlamentin ja Uudenmaan vaalipiirin vaalipaneelin Järvenpäässä ja Hämeen Alueparlamentin ja Hämeen vaalipiirin vaalipaneelin Lahdessa sekä alueen Puheenjohtajapäivän Järvenpäässä Alueparlamenttien aiheina olivat YK:n sopimus vammaisten ihmisten oikeuksista ja Suomen Vammaispoliittinen ohjelma (VAMPO). Yhteistyö muiden pääkaupunkiseudulla toimivien invalidiyhdistysten; Espoon- ja Vantaan invalidiyhdistysten kanssa on jatkunut Inva-YTV-toimintana. Kertomusvuonna järjestettiin VAMPO- tilaisuus Vantaan Invalidit ry:n toimitila Markkulassa. Suunnittelija Tuula Tuominen, STM, Valtakunnallinen vammaisneuvosto, alusti aiheesta: VAMPO:n toimenpiteiden toteuttaminen paikallisesti. Tilaisuudessa esiteltiin myös Espoon ja Vantaan Vammaispoliittiset ohjelmat ja Helsingin vammaispoliittinen selvitys. HIY:stä tilaisuuteen osallistui 10 henkilöä. Yhteistyö Helsingissä toimivien vammaisjärjestöjen kanssa Vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen toimivuutta seurattiin osallistumalla Helsingissä toimivien vammaisjärjestöjen Heljä-MYK-työryhmän toimintaan. Pyrittiin mm. vaikuttamaan siihen, että invavarusteisten ja muiden kuljetuspalveluautojen saanti on turvattua ja matkustaminen niissä turvallista. Työryhmä on ollut aktiivisesti mu- 3

8 kana mm. Helsingin Matkapalvelun asiakasohjeiden laadinnassa ja niistä tiedottamisessa. Helsingin vaalipiirin eduskuntavaalipaneeli järjestettiin yhdessä Helsingin Kehitysvammatuki 57:n ja Polioinvalidien pääkaupunkiseudun osaston kanssa. Panelisteina olivat Outi Alanko- Kahiluoto, Vihreät, Gunvor Brettschneider, RKP, Rakel Hiltunen, SDP, Sirkku Ingervo, Vihreät, Arja Karhuvaara, Kokoomus, Heimo Laine, Kristillisdemokraatit, Tiina Lintunen, Vasemmistoliitto, Sari Mäkimattila, Kristillisdemokraatit, Terhi Peltokorpi, Keskusta, Antti Valpas, Perussuomalaiset, Eeva Wiik, Vasemmistoliitto. Tilaisuuteen osallistui 60 henkilöä. Vammaisneuvoston ja järjestöjen yhteistyökokous järjestettiin HIY:n toimintakeskuksessa Tilaisuuden teema oli Valtakunnallisen vammaispoliittisen ohjelman toteuttaminen käytännössä, Helsingin vammaispoliittinen selvitys 2010 sekä näiden käytännön vaikutukset kunnalliseen päätöksentekoon ja toimintaan. Tilaisuudessa asiaa valottavat kehittämispäällikkö Aulikki Rautavaara, THL, vammaisasiamies Reija Lampinen, Helsingin kaupunki, sekä valvontayksikön päällikkö Seppo Sihvonen, Helsingin kaupungin pelastuslaitos. Tilaisuuteen osallistuivat yhdistyksen edustajina Leena Simola-Nikkanen, Seppo Pihnala ja Riitta Jolanki. Yhteistyö Kynnys ry:n hallinnoiman Assistentti.infon kanssa jatkui. HIY on jäsenenä Assistentti.infon työvaliokunnassa ja osallistuu neuvottelukunnan kokouksiin. 2.2 Viestintä Täyttä Elämää -lehti Yhdistyksen julkaisema Täyttä Elämää -lehti ilmestyi kertomusvuoden aikana neljä kertaa. Painosmäärä oli kpl. Lehti taitettiin, painettiin ja postitettiin Oriveden Kirjapainossa. Lehden jakelulistalla olivat yhdistyksen jäsenet, Kela, Helsingissä toimivat sosiaali- ja terveysasemat, sairaalat, palvelutalot, terveydenhuollon toimihenkilöt ja päättäjät, kirjastot, Helsingin kaupunginvaltuutetut, helsinkiläiset kansanedustajat ja muut sidosryhmät. Lehden vastaavana päätoimittajana toimi Eila Tuuttu. 4

9 2.2.2 Kotisivut Yhdistyksen kotisivut Internetissä ovat osoitteessa Päivityksestä huolehtivat Eino Meriläinen ja toimiston henkilökunta Uusi Avustajan ABC -opas HIY julkaisi Uuden Avustajan ABC -oppaan Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) rahoituksella. Opas tehtiin yhteistyössä Kynnys ry:n hallinnoiman Assistentti.infon kanssa. Opas pyrkii antamaan valmiuksia avustajan työhön ja vastauksia mahdollisiin esille tuleviin pulmatilanteisiin. Opas on tarkoitettu henkilökohtaisena avustajina toimiville tai henkilökohtaiseksi avustajiksi aikoville. Opasta voidaan käyttää oppikirjana henkilökohtaisia avustajia kouluttavissa oppilaitoksissa ja avustajakursseilla. Opasta voi tilata Helsingin Invalidien Yhdistys ry:stä, puh tai Opas maksaa 5 + postituskulut. Opas on myös ladattavissa osoitteesta Muu viestintä Yhdistyksen toimintatiedot julkaistiin kuukausittain Invalidiliiton IT lehdessä. Sähköpostia ja tekstiviestejä käytettiin apuna ajankohtaisessa tiedottamisessa. Toimiston, hallituksen jäsenten ja toiminnassa aktiivisesti mukana olleiden jäsenten välinen yhteydenpito ja mm. kokousasiakirjojen lähettäminen, tapahtui ensisijaisesti sähköpostitse. 2.3 Koulutus ja opintokerhot Yhdistyksen koulutustoiminta tukee yhdistyksen perustehtävän toteutumista. Koulutuksella lisätään jäsenistön valmiuksia selviytyä muuttuvassa ja yhä teknistyvämmässä toimintaympäristössä. Sillä tuetaan ja ohjataan jäsenistöä henkilökohtaisesti elämän eri tilanteissa ja lisätään heidän tietojaan ja taitojaan oman fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin parantamiseksi ja yläpitämiseksi. Kerhotoiminnalla tuetaan jäsenistön aktiivisuutta, luovuutta ja voimaantumista. Opintokerhot saivat Työväen Sivistysliitto ry:n (TSL) toimintatukea. Yhdistyksen järjestämä koulutus 2011 Henkilökohtaista tietokoneen käytön opastusta ohjaajina Eino Meriläinen, Juhani Rajatammi ja Heikki Aulio Bussinkuljettajien koulutusta järjestettiin kolme kertaa kouluttajina Seppo Pihnala HIY:stä, Jussi Härmälä ja Marianne Tenhami Näkövammaisten keskusliitosta. Jalkojen terveydestä, luento- ja keskustelutilaisuus 2.2. Jalkaterapeutti opiskelijat Sasu Hyytiä ja Pasi Salo, Metropolia ammattikorkeakoulu 5

10 Uusista kuljetuspalveluiden asiakasohjeista ja muuttuneista käytännöistä infotilaisuus 9.2. Kysymyksiin olivat vastaamassa sosiaaliohjaaja Eija Aro- Sääskilahti, kehittämiskonsultti Tuomas Päivinen ja johtava sosiaalityöntekijä Pentti Viitanen Helsingin kaupungin sosiaalivirastosta. Vastaukset kirjasi ylös yhdistyksen jäsen sosiaalineuvoja Pirkko Justander Invalidiliitosta. Logoterapia kurssi, Pirkko Justander. Kevennetään kuormaa ajatellaan positiivisesti, Pirkko Justander. Yhdistyksen kehittämispäivät: KHT-tilintarkastaja Johanna Perälä: Yhdistyslainsäädännön muutokset. 5.5.Invalidiliiton keräyspäällikkö Petri Äikiä: Varainhankinnan keinot Riitta Jolanki: Yhdistyksen kehittäminen viestinnän keinoin Invalidiliiton järjestötyön suunnittelija Mirva Kiiveri: SUUNTA toiminnan ja arvioinnin suunnittelun työkalu. Opiskelijayhteistyö Kertomusvuoden aikana yhteistyö Metropolia ammatti-korkeakoulun kanssa jatkui. Fysioterapeutti-, jalkaterapeutti- ja geronomiopiskelijat järjestivät vuoden 2011 aikana kaksi tilaisuutta HIY:n jäsenistölle. Helsingin, Espoon ja Vantaan invalidiyhdistysten (Inva-YTV) järjestämä koulutus Hallituksen vastuut - koulutus Espoon Järjestöjen Yhteisö ry:n (EJY) Yhteisötuvalla. Kouluttajina toimivat Mirva Kiiveri ja Auli Tynkkynen Invalidiliitosta. Tehdään palvelusuunnitelma yhdessä -koulutus , kouluttajana Aila Peräjoki Invalidiliitosta Vertaistukihenkilöiden peruskurssi viitenä iltana 28.9 alkaen Espoon EJY:ssä Toimiiko henkilökohtaisen avun palvelupaletti?, kouluttajana Kynnys ry:n lakimies Sanna Ahola HIY:ssä. Koulutuksiin ja tapahtumiin osallistuminen Vammaisilta-yleisötilaisuuteen Kansalaisinfossa Pikkuparlamentin tiloissa osallistuivat Leena Simola-Nikkanen ja Riitta Jolanki (panelisti) Toimivan kodin näyttelyn avajaiset ; Seppo Pihnala, EilaTuuttu, Laura Filppu ja Ilse Uoti. Vammaispalvelut seminaariin osallistui Riitta Jolanki InDesign taitto-ohjelmakoulutuksiin 3.6. ja osallistui Eija Mäntynen Helsingin vammaispoliittisen selvityksen päätösseminaari 17.5., johon osallistuivat Leena Simola-Nikkanen ja Riitta Jolanki Musiikkitalon käyttöönottoon liittyneeseen katselmukseen ja koeistuntaan 8.6. osallistui useita yhdistyksen jäseniä. Kutsu oli lähetetty Invalidiliittoon ja siinä pyydettiin vammaisia ihmisiä kertomaan mielipiteensä talon käytettävyydestä. Esteistä eroon - Keskustelua, ideoita ja suosituksia vammaisasioiden paikallisvaikuttamiseen -tilaisuuteen osallistuivat Riitta Jolanki ja Leena Simola Nikkanen. 6

11 Henkilökohtaisen avun päivät -tilaisuuteen osallistuivat Laura Filppu, Riitta Jolanki, Helena Lehtonen ja Ilse Uoti Kohti pelotonta maailmaa -tilaisuuteen osallistuivat Riitta Jolanki ja Pirkko Justander. Amnesty International järjestön tilaisuudessa pohdittiin naisiin kohdistuvan väkivallan eri muotoja. Helsinki kaikille -projektin päätösseminaariin osallistuivat Lasse Eva, Riitta Jolanki ja Leena Simola-Nikkanen. Maalauskerho on opintokerho, jonka opettajina toimivat taiteilija Jouko Vatanen ja Sari Koski-Vähälä. 2.4 Jäsenpalvelut Neuvonta Vertaisneuvojatoiminta jatkui vapaamuotoisissa tapaamisissa. Yhdistyksestä sai sosiaali- ja vammaispalveluihin liittyvää neuvontaa ja apua muutoksenhauissa ja valitusten tekemisissä. Lisäksi sai selvityksiä yksittäisiä henkilöitä koskevissa vammaispalvelupäätöksissä. Invalidiliiton Etelä-Suomen alueen vapaaehtoiset, koulutetut vammaisneuvojat auttoivat vammaispalveluihin liittyvissä kysymyksissä Keikka-avustajien välitys Vuosittaisilla ostopäätöksillä palvelukokeiluna vuodesta 2008 alkanut toiminta ja asiakaskunta on vakiintunut. Helsingin kaupungin sosiaalivirasto hankki vuonna 2011 yhdistykseltä suoraostona Helsingissä asuville vaikeavammaisille henkilökohtaisen avun palvelua ensisijaisesti pienituntimääräisiin, lyhytaikaisiin, tilapäisiin ja äkillisiin avustajatarpeisiin. Palvelun käytön edellytyksenä oli vammaisen henkilön ennen saama yhdistykselle osoitettu maksusitoumus sosiaalityöntekijältään. Vuonna 2011 aikaisempia maksusitoumuksia jatkettiin yhteensä noin 90 henkilölle. Aktiivisia keikka-avustajia toimi kuukausittain noin 50. Toiminta jatkuu suoraostona myös vuonna Lomakylät Yhdistys tuki jäsenten loma- ja virkistystoimintaan lomakylissä yhteensä noin eurolla. Lomakylien kesäajan ylläpito ja huoltotöistä on vastattu suurelta osin vapaaehtoisvoimin. Lomakylien majoitus- ja virkistystilat olivat jäsenten ja heidän perheidensä aktiivisessa käytössä koko lomakauden. Hevossalmen lomakylä Laajasalossa sijaitseva Hevossalmen lomakylä sijaitsee Helsingin kaupungilta vuokratulla noin 1,6 ha:n suuruisella ranta-alueella. Hevossalmen lomakylän tontin vuokrasopimus on voimassa saakka. Alueella on esteetön vaikeavammaisille soveltuva päärakennus, sauna ja takkatupa. Lomamökkejä on yh- 7

12 teensä 15, joista kaksi on vaikeavammaisille pyörätuolinkäyttäjille soveltuvaa ja yksi luiskalla varustettu pikkumökki lyhytaikaiseen käyttöön. Alueella on myös kanttiinirakennus ja valvojan mökki. Päärakennus, lomamökit ja koko alue olivat jäsenistön käytössä Talvikäyttöä alueella ei ole. Hevossalmen lomakylän tontin vuokrasopimusta jatkettiin Helsingin Kiinteistöviraston ja yhdistyksen välisellä sopimuksella saakka. Vuokraan tuli 25 %:n korotus ja se on elinkustannusindeksiin sidottu. Hevossalmen sauna ja takkatiloja vuokrattiin kesän 2011 aikana ulkopuolisille 16 kertaa, piha-aluetta, grilliä ja päärakennusta yhteensä 35 kertaa. Hevossalmessa järjestettiin pihatalkoot 7.5. ja sekä pihakalusteiden maalaustalkoot Hevossalmen parlamentti kokoontui 8.6., kesäjuhlaa vietettiin ja liikuntapäivä järjestettiin 3.9. Liikuntavirasto tuki Hevossalmen liikuntapäivää 500 euron tapahtuma-avustuksella. Lisäksi Hevossalmen vapaa-ajantoimikunta järjesti juhannusjuhlan ja muita pienempiä tapahtumia. Ohjattua puistojumppaa järjestettiin kesäkuun alusta syyskuun loppuun kerran viikossa. Istumalentopallon harrastajat harjoittelivat viikoittain Hevossalmen beach-volley- kentällä. Istumalentopalloturnaus järjestettiin Kesän 2011 aikana Hevossalmessa toteutettiin mittavia korjaus- ja parannustöitä. Yhdeksään mökkiin rakennettiin kokonaan uusi terassi tai laajennettiin vanhaa. Samoin kahteen pikkumökkiin rakennettiin uusi luiska pyörätuolin käyttäjille. Nyt seitsemään pikkumökkiin pääsee myös pyörätuolilla ja kaksi isoa mökkiä on täysin esteetöntä. Päärakennuksen huopakatto uusittiin ja koko rakennus rimoitettiin kosteusvaurioiden ehkäisemiseksi. Lisäksi saunarakennuksessa tehtiin korjaus- ja maalaustöitä. Rakennustyöt toteutettiin Palmian johdolla ja työvoima saatiin Kuntouttava vankityö projektista. Hevossalmen tuotot olivat runsaat euroa ja kulut noin euroa. Lomakylän tuotot kertyvät mökkivuokrista ja päiväkäyttömaksuista. Kuluihin sisältyi Helsingin kaupungille maksettava tontin vuokra noin euroa sekä korjauksia lähes eurolla. Sähkökuluissa oli huomattava nousu; sähkökulut olivat yhteensä euroa. Poistoja tehtiin noin eurolla. Tilikauden alijäämäksi jäi yli euroa. 8

13 Lomakylä toimii suurelta osin vapaaehtoistyön voimin. Lomakylän isäntänä ja emäntänä toimivat Paula ja Voitto Laurila. Päättiän lomakylä Yhdistyksen omistama Päättiän lomakylä sijaitsee Lopen kunnassa Pilpalan kylässä. Tilan pinta-ala on noin 38 ha, josta maarekisterin mukaan varsinaista metsämaata 32,85 ha, kesantona 4,86 ha ja joutomaata 0,25 ha. Tilalla on Päättiäislammi sekä noin 150 metrin rantaosuus Ruohostenlampeen. Lomakylä on liikuntaesteetön. Lomakylän alueella sijaitsee päärakennus, huoltorakennus keittiö-, suihku- ja wc-tiloineen sekä kolme asuinrakennusta, joissa kussakin on kaksi neljälle henkilölle kalustettua loma-asuntoa. Lisäksi alueella on grillikatos, varastorakennus, kioskirakennus sekä lomakylän valvojien asuinrakennus. Lammen rannalla on sähkölämmitteinen esteetön sauna ja uimalaituri. Lomakylä oli avoinna Lomakylän mökit olivat kuluneen kesän ajan vuokrattuna koko kauden. Asuntovaunuja oli kausipaikoilla 11, asuntovaunu/-auto kävijöitä kesän aikana oli 15 vrk. Päärakennuksen mummon kammarissa oli yksi pitkäaikainen vuokralainen (n. 1 kk), muita lyhytaikaisia vuokrauksia oli 6 vrk. Tilaussaunavarauksia tehtiin viikoittain. Osa asuntovaunuasukkaista käytti aluetta myös talvikautena. Päättiän kesäjuhlaa vietettiin Tapahtumaan järjestettiin bussikuljetus Helsingistä. Päättiällä järjestettiin kevät- ja syystalkoot, juhannusjuhla sekä kesäkauden päättäjäiset. Päättiän lomalaisten ja hallituksen yhteinen Päättiän parlamentti kokoontui Lomakylässä tehtiin peruskunnostustöitä kesän 2011 aikana. Huoltorakennuksen liukuovet uusittiin ja kahden paritalon katot korjattiin ja kattohuopa uusittiin. Päärakennuksen piipun katolla näkyvä osa uusittiin ja pellitettiin, samoin katolla olevat palotikkaat uusittiin. Alueen juomavesipumppu uusittiin. Päättiän tuotot olivat noin euroa ja kulut noin euroa. Kuluihin sisältyi korjauskuluja noin euroa. Poistoja tehtiin noin euroa. Tilikauden alijäämäksi jäi yli euroa. Lomakylän tuotot kertyivät mökkivuokrista ja käyttökorvauksista. Lomakeskuksen emäntänä ja isäntänä toimivat Sirkka ja Reino Pussinen. 9

14 2.4.4 Muut jäsenpalvelut Ruokatarvikkeita sisältänyt n.15 euron arvoinen joulupaketti annettiin 182:lle yhdistyksen jäsenelle Raaja- amputoitujen vertaistukihenkilöiden rekisteri Koulutetut vapaaehtoiset vertaistukihenkilöt vastasivat jäsenistön kysymyksiin ja antoivat tukea elämänmuutoksessa. Toiminta on Invalidiliiton vertaistukitoimintaa. Raaja-amputoitujen vertaistukihenkilörekisterin ylläpitoa jatkettiin yhdistyksessä. 2.5 Harrastus, virkistys ja yhdessäolo Liikunta ja urheilu sekä harrastus- ja vapaa-ajantoiminta Yhdistys tuki jäsenten kuntoliikunnan ja urheilun sekä harrastus- ja vapaaajantoimintaa yhteensä lähes eurolla. Yhdistys maksoi myös kerhojen ja virkistysmatkojen bussimatkat testamenttirahaston varoista. Liikunta- ja urheilutoiminnan osuus oli kuluista noin euroa. Summasta on jo vähennetty euroa tuottoja, jotka kertyivät liikuntaviraston toiminta-avustuksesta, tuesta liikuntaryhmien tilavuokrissa ja ohjaajien palkoissa sekä kerätyistä osallistujamaksuista. Helsingin liikuntavirasto tuki lisäksi Hevossalmen liikuntapäivää 500 euron tapahtuma-avustuksella Liikunta ja kuntoliikunta Helsingin Invalidien Yhdistys ry on myös Vammaisurheilu ja -liikunta ry:n (VAU) jäsen. Urheiluseuran ominaisuudessa tarjosimme runsaasti liikuntamahdollisuuksia jäsenistöllemme. Vuoden aikana jäsenet osallistuivat aktiivisesti yhdistyksen järjestämään liikuntaan. Yhdistyksen jäsenille tiedotettiin myös kaupungin liikuntaviraston järjestämästä erityisliikunnasta. Helsingin Invalidien Yhdistys, Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ja Helsingin Kehitysvammatuki 57 saivat yhteiselle Spurttihankkeelle päätoimisen liikuntakoordinaattorin palkkaukseen seuratukea Opetusministeriön ja Suomen Liikunta ja Urheilun myöntämänä toukokuuhun 2011 asti. Spurttihankkeen seuratuen loputtua yhdistykset päättivät jatkaa toimintaa ja vastata jatkossa liikuntakoordinaattorin palkkauksesta keskinäisellä sopimuksella. Hanke jatkuu vuonna 2012 ja yhdistykset ovat päättäneet tarkistaa Spurttihankkeen yhteistyösopimuksen vuosittain Yhdistyksen liikuntalajit ja yhteyshenkilöt 2011 Boccia. Yhteyshenkilö Paula Mehto Hecho a Mano! Flamencoa istuen. Ohjaaja Hannele Tuomipuu. Yhteyshenkilö Synnöve Lehtonen Futuurikerho lasten ja nuorten liikuntakerho. Yhteyshenkilö Jenni Sokka. Golf. Yhteyshenkilö Eila Tuuttu. 10

15 Ilma-aseammunta. Yhteyshenkilö Seppo Kokkonen. Istumalentopallo. Yhteyshenkilöt Sampsa Söderholm ja Petra Pakarinen Jooga ja tuolijooga. Yhteyshenkilö ja ohjaaja Heidi Viheriälä Jousiammunta. Yhteyshenkilö Keijo Kallunki Kuntosali Synapsiassa. Ohjaaja Joonas Suominen Pyörätuolikoripallo. Yhteyshenkilö Jarmo Leppänen Pyörätuolirugby. Yhteyshenkilö Petteri Liski Pyörätuolisalibandy. Yhteyshenkilö Antero Karjalainen Pöytätennis. Yhteyshenkilö Erkki Puranen Sähköpyörätuolisalibandy. Yhteyshenkilöt Petri Niemelä (Electric Gladiators) ja Saila Luumi (Helsinki Outsiders I ja II) Taekwondo. Ohjaaja suurmestari Dae Jin Hwang. Yhteyshenkilö Viktoria Welling Tuolijumppa. Ohjaajat Jenni Blomqvist (kevätkausi) ja Jussi Oinonen (syyskausi) Liikuntaryhmien kokoontumispaikat Yhdistyksen toimintakeskuksen peilisalissa kokoontuivat kerran viikossa Hecho a Mano! flamencoa istuen, taekwondo, jooga ja tilaa vuokraava Uudenmaan pyörätuolitanssijat. Tuolijumpparyhmä ja boccia kerho kokoontuivat kahtena päivänä viikossa. Tuolijumppaa ohjasi kevätkaudella Jenni Blomqvist ja syyskauden Jussi Oinonen. Osallistujia oli 7 15 henkilöä kerralla. Hevossalmessa järjestettiin ohjattua puistojumppaa kesäkuusta syyskuun loppuun. Osallistujia oli keskimäärin 12 henkeä. Istumalentopalloilijat harjoittelivat kesäkauden Hevossalmen istumabeachvolley- kentällä viikoittain. Syyskuun alussa kentällä järjestettiin ensimmäinen Helsinki Metropolitan Open -beach-volley turnaus. Lasten ja nuorten Futuurikerhot kokoontuivat torstaisin Metropolia ammattikorkeakoulun tiloissa Haagassa. Yhdistys vuokrasi liikuntatiloja mm. Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskuksesta Synapsiasta sekä opetusvirastolta. Synapsiassa pelattiin pyörätuolikoripalloa, pyörätuolirugbyä ja pyörätuolisalibandyä. HIY:llä on Synapsian kuntosalilla jäsenistöllevarattu vakituinen vuoro kerran viikossa. Ohjaajana toimii fysioterapeuttiopiskelija Joonas Suominen. Vakituisia kävijöitä salilla oli 28. Yhteensä salille tehtiin vuonna 2011 noin 600 käyntiä. Golfia voi harjoitella talvikaudella Malmin kuplahallissa ja kesällä pelata Paloheinän kentällä. Ilma-aseammuntaa oli mahdollisuus harrastaa paikallisen ampumaseuran radalla ja pöytätennistä Kisahallissa. Istumalentopalloilijat harjoittelivat Siltamäen ala-asteella. Taekwondo, lasten ja nuorten Futuurikerho, jooga, tuolijooga ja Hecho A Mano! flamenco -ryhmä olivat Helsingin kaupungin yhteistyökursseja ja saivat Helsingin kaupungin liikuntaviraston avustusta ohjaajapalkkioihin. Ryhmät olivat avoimia kaikille helsinkiläisille. 11

16 Tuolikaraten demopäivä Kilpailutoiminta Istumalentopallo: Lajiesittely: Power Cup, Lahden ravirata, , 4 esittelijää, 8500 katsojaa.. Ulkopuolisille järjestetyt kilpailut: Istumalentopallon sm-sarjaturnaus Nahkelan koulu, Tuusula, , 35 osallistujaa. Istumalentopallon 1.SM finaali Strömbergin ala-aste, osallistujaa. Istumalentopallon 2. kv-kevätturnaus, Leppävaaran urheiluhalli, Espoo, , 65 osallistujaa. "Istumalentopallon beachturnaus: 2. Helsinki Metropolitan Open", HIY:n Hevossalmen lomakylässä, ,15 osallistujaa. Istumalentopallon sm-sarjaturnaus, Siltamäen ala-aste, , 35 osallistujaa. Pyörätuolirugbyssä Helsingin Roosters pelasi vuonna pyörätuolirugbyn SM-sarjaa kahdella joukkueella. Joukkueet sijoittuivat SM-sarjassa ensimmäiseksi (Roosters1) ja toiseksi (Roosters2). Roosters osallistui myös Saksassa kansainväliseen seurajoukkueturnaukseen Bernd Bestiin, jossa sijoitus oli viides. Joukkueita turnauksessa oli yhteensä noin 50, jotka pelasivat eri sarjatasoilla. Roosters pelasi champions-liigassa, joka oli ylin sarjataso turnauksessa. HIY:n pyörätuolikoripallo HIY:n pyörätuolikoripallo joukkue harjoitteli torstaisin Käpylän kuntoutuskeskus Synapsiassa. Kaksi joukkuetta osallistui sarjatoimintaan. Honka pelasi 1- divisioonaa, joka on aloittelijoiden sarja. Toinen joukkue pelasi Pt-keskus-liigaa nimellä PuHu. Kevätkaudella pelattiin liigassa neljä viikonlopputurnausta ja mitalipelit. Pelit olivat Helsingissä, Tampereella ja Lahdessa. PuHu/Hiy voitti suomen mestaruuden. Aiemmin Pt-Keskus Liigaa hallinnut Pietari jäi kolmanneksi. Syyskauden pelit alkoivat Lokakuussa Tampereen viikonlopputurnauksella jossa SM sarjassa uutena joukkueena oli mukana Pori ja Lahti oli mukana ainoastaan 1- Divisionassa. Marraskuussa vierailtiin Kouvolassa pelaamassa viikonlopputurnaus. Joulukuussa pelattiin vielä päivän turnaus Helsingin Synapsiassa ja Porissa. Pyörätuolikoripallossa pelataan kaudella SM-Sarjaa kolmen joukkueen voimalla ja 1-Divisioonaa neljällä joukkueella. Olemme taas mukana molemmissa sarjoissa. 12

17 Taekwondon vyökokeen suoritti kymmenkunta aktiivista harrastajaa. Harrastajista yhdellä oli vuoden lopussa punainen vyö ja usealla jo sininen vyö. Vyökokeita järjestetään, jotta harjoittelijat voivat testata omaa edistymistään lajissa säännöllisin väliajoin. Vyökoe on vapaaehtoinen. Taekwondo-leiri järjestettiin Hevossalmessa osittain SIU:n myöntämällä apurahalla. Osallistujia oli 9. HIY:n hallitus palkitsi suurmestari Dae Jin Hwangia siitä ansiokkaasta työstä, jolla hän on tuonut taekwondon liikuntavammaisten harrastuslajiksi, ojentamalla hänelle yhdistyksen kunniakirjan Pöytätennistä pelataan Kisahallissa. Pöytätenniksen SM-kilpailuihin Espoossa osallistui Sakari Farin, hän voitti pronssia joukkuepelissä. Sähköpyörätuolisalibandyjoukkue M-Team Electric Gladiators harjoitteli vuonna 2011 Latokartanon liikuntahallissa. M-Team Electric Gladiators osallistui vuonna 2011 Finlandia-sarjan otteluihin Vaasassa sekä Oulussa Sijoitus Finlandia-sarjassa kaudella oli neljäs sija. Loppuvuodesta 2011 osallistuttiin Finlandia-sarjan kauden ensimmäiseen turnaukseen Vantaalla Joukkueen valmentajana toimi kautena Juhana Iivonen ja kautena Jimanze Osuala sekä Pekka Mattsson. M-Team Electric Gladiators vietti 10 vuotisjuhlaa Sähköpyörätuolisalibandyjoukkue Helsinki Outsiders -seuran joukkueet Red ja White harjoittelivat vuonna 2011 Myllypuron Liikuntamyllyssä. Tapahtumat 2011: Harjoitusleiri Synapsiassa 29.1, SM-sarjan osaturnaus Vaasassa , harjoitusleiri Synapsiassa , SM-sarjan finaaliturnaus Oulussa Helsinki Outsiders White voitti hopea ja Helsinki Outsiders Red voitti pronssi, Mitalijuhlat, Helsinki Outsidersin joukkueet kävivät virolaisen sähkärisalibandyjoukkueen haasteturnauksessa Tallinnassa , Kauden avajaiset 1.10.,Harjoitusleiri Synapsia 5.11., SM-sarjan ja Finlandiasarjan kauden ensimmäinen osaturnaus Korsossa

18 2.5.5 Kerhot ja toimintaryhmät Kerhojen ohjaajatoiminta perustuu pääasiassa vapaaehtoisuuteen. Kertomusvuoden aikana kerhojen toiminta on noudattanut suurelta osin samoja muotoja kuin edellisinä vuosina. Harrastuskerhojen toimikunnat ovat itsenäisesti suunnitelleet ja toteuttaneet oman toimintansa. Kerhot kokoontuivat viikoittain Voudintien toimintakeskuksen tiloissa. Kerhojen toimintaan on sisältynyt myös retkiä ja virkistysmatkoja. Kerhot olivat kesätauolla toukokuun lopusta elokuun puoliväliin. Kerhotoiminta Canastakerho Kokoontui kerran viikossa Voudintien toimintakeskuksessa. Kesällä toiminta jatkui Hevossalmessa. Yhteyshenkilö: Raine Kangas. DELETE- kerho Yksilöllistä tai ryhmämuotoista ATK-ohjausta kerran viikossa tiistai iltapäivisin. Yhteyshenkilö Eino Meriläinen. Eläkeläisten kerho Yhteyshenkilö: Liisa Leinonen. Eläkeläisten kerho kokoontui kerran viikossa eri teemojen merkeissä. Osallistujia viikoittain noin 30 henkilöä. Maalauskerho Akryyliväreillä maalausta ja piirtämistä oli mahdollisuus harrastaa kerran viikossa HIY:n toimintakeskuksessa. Opettajana toimi kevätkauden taiteilija Jouko Vatanen ja syyskauden taiteilija, taideterapeutti Sari Koski- Vähälä. Kerholla oli näyttely palvelukoti Sofiassa , teemana Maalauksia -maisemia, ihmisiä. Maalauskerhon jäsenten töitä oli runsaasti esillä Turun kulttuuripäivien yhteydessä järjestetyssä taidenäyttelyssä. Maalauskerhon yhteyshenkilönä toimi Markku Aaltonen. Hevossalmen vapaa-ajan toimikunta Hevossalmen vapaa-ajantoimikunta järjesti juhannusjuhlan ja muita pienempiä tapahtumia Hevossalmen lomakylässä. Naisten vertaistukiryhmä Naisten illat -vertaistukiryhmä kokoontui vuoden 2011 aikana 11 kertaa ja lisäksi käytiin Johanna Iivanaisen konsertissa Malmitalossa ja Kaartin soittokunnan syyskonsertissa Musiikkitalossa sekä Päättiän lomakylässä kevätretkellä. Inva-YTVyhdistysten naistoimikuntien järjestämään Naisten vapaapäivään, jota vietettiin Vantaan Invalidit ry:n toimitila Markkulassa. HIY:stä osallistujia oli 9 naista. Naisten iltojen ohjelmat 2011: Kirsti Lintunen-Aro: Alexandre Jollienin teos Heikkouden ylistys Lääkäri ja psykoterapeutti Tuulikki Saaristo: Jaksamista anteeksiannosta Taiteilija Sirkka-Liisa Sass: Yksilöllistä pukeutumisneuvontaa Pirkko Justander: Elämällä on tarkoitus logoterapeuttinen ajattelu itseavun välineenä FM, SHY-suggestoterapeutti, seksologi Maija Kuokkasen: Epävarmuus ja yksinäisyys muuri vai mahdollisuus? (Naisten Kartanossa) 14

19 Riitta Jolanki: Aaikuisen naisen terveys ja Pirkko Justander: Hyvän päiväkirja Yodit Melaku: Etiopialainen ilta Dosentti Vappu Viemerö: Vammaisten naisten kohtaama väkivalta Invalidiliiton naistyöryhmän pj Pirjo Auer: Mitä on naistyö? Miten naistyötä tehdään? Miksi naistyö? Viestintäkoordinaattori Anita Lintula FIDIDA ry: ILMAN ESTEITÄ Vammaisten seksuaalioikeudet ja kehitys Suklaamaistajaiset, Heidi Sirén Suklaagalleriasta Yhdyshenkilönä toimi Riitta Jolanki. Ryhmä on vakiinnuttanut toimintansa ja aktiivisia osallistujia oli kymmenkunta. Omat käsityöt -kerho kokoontui kerran viikossa Voudintien toimintakeskuksessa. Yhteyshenkilönä toimi Anneli Koskinen. Lystilauantaitoiminta Lystilauantai järjestettiin kertomusvuoden aikana kaksi kertaa yhdessä Polli ry:n kanssa. Toimintaan osallistui 12 helsinkiläistä lasta Tapahtumat 2011 Turvallisen talviliikkumisen infoilta järjestettiin yhdessä Suomen Judoliiton ja Invalidiliiton kanssa. Uusien jäsenten ilta 2.2., 16 osallistujaa. Tilaisuudessa näytettiin Invalidiliiton esittelyvideo ja esitettiin HIY:n historiaa ja toimintaa kuvin ja sanoin. Ystävänpäiväjuhla 14.2., 65 osallistujaa Vapaaehtoisten illat 9.3. ja Ikebana kurssi 9.4. (12 osallistujaa) Äitienpäiväkahvit jäsenistölle 6.5. Mukana Koskelan ala-asteen oppilaita ja opettajia, Mia ja Jerry Vainio ja Tuulikki Saaristo. Yleisöä laulatti Kirsi Maria Mustonen(21 osallistujaa). 15

20 Kansanedustaja Raakel Hiltunen vieraili Hevossalmessa HIY:n vapaaehtoistoiminta esitteli HIY:n toimintaa Oulunkylän kylämarkkinoilla Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijat järjestivät Terveyden edistämispäivän Tilaisuuteen osallistui noin 65 henkilöä. Vapaaehtoistoiminnan Menu-messuilla 30.11yhdistyksellä oli oma esittelypöytä. Jouluaskartelua järjestettiin ja 8.12.,( 5 osallistujaa). Kauneimmat joululaulut keräsi 20 osallistujaa. Ravintolapikkujoulu järjestettiin Ravintola Stadin Tähdessä (29 osallistujaa) Puurojuhla Voudintien toimintakeskuksessa ( 60 osallistujaa) Matkat ja retket Apuväline, Hyvinvointi & Koti tapahtuma Tampereella Matkaan osallistui 40 yhdistyksen jäsentä. Kulttuuripäivät Turussa (26 osallistujaa). Kerhojen virkistysmatkoihin ja jäsenten retkiin saatiin avustusta Anni ja Tauno Oksasen rahastosta. 2.6 Hallinto Jäsenmäärä Vuonna 2011 yhdistykseen liittyi 88 uutta jäsentä. Kertomusvuoden lopussa yhdistyksen jäsenmäärä oli 2 098, joista kannattajajäseniä 39. Yhteisökannattajajäseniä oli 3. Sääntömääräiset kokoukset Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin ja syyskokous yhdistyksen toimintakeskuksessa, Voudintie Hallitus Vuoden aikana hallitus kokoontui 13 kertaa. Hallituksen kokoonpano (suluissa läsnäolo kokouksissa): Leena Simola-Nikkanen, puheenjohtaja (12) Riitta Jolanki, varapuheenjohtaja (12) Lasse Eva (10) Anna-Maija Huhtikangas (11) Jari Jokinen (13) Hannu Lassila (12) Paula Laurila (5) Helena Lehtonen (7) Seppo Pihnala (12) 16

21 Eila Tuuttu (10) Hallituksen jäsen Helena Lehtonen kuoli Tuula Partanen valittiin hänen tilalleen hallitukseen syyskokouksessa lukien. Hallituksen sihteerinä toimi toiminnanjohtaja Ilse Uoti Toimihenkilöt ja toimitilat Toiminnanjohtaja Ilse Uoti (sijaisena Varpu Kamppinen ajalla ) Talouspäällikkö Anne Vieri Tekninen isännöinti Hannu Lassila Keikka-avustajavälitys Laura Filppu ja Charlotta Marsh (osa-aikainen) Osa-aikainen toimistosihteeri Lilja Veijonen saakka ja alkaen Inge Ivask Varainhankkija Elvi Ilvonen Vuokratalojen osa-aikaiset talonmiehet: Mauno Hellsten Voudintie 6 - kiinteistössä asti, jonka jälkeen kiinteistönhoitotehtävät siirtyivät Piha- ja talohuolto Oy:lle alkaen, sopimus on voimassa 6 kk. Asunto-osakeyhtiö Helsingin Juhana Herttuantie 17 osti Helsingin Invalidien Yhdistykseltä isännöintipalvelut ja sen talonmiehenä toimi Seija Salenius. Hevossalmen lomakylän valvojina toimivat Paula ja Voitto Laurila. Päättiän lomakylän valvojina toimivat Sirkka ja Reino Pussinen Toimintakeskuksen kokous- ja kerhotilat olivat aktiivisesti omassa käytössä. Tiloissa oli jokaisena arkipäivänä jokin yhdistyksen toimintaryhmä. Tiloja vuokrattiin myös muiden vammaisjärjestöjen ja yhteistyökumppaneiden käyttöön. Toimiston tiloissa ollut monivuotinen vuokralainen, Vammaisfoorumi ry irtisanoi alkaen Voudintie 6:ssa sijainneen toimistohuoneen vuokrasopimuksen siirtyäkseen suurempiin tiloihin Toimikunnat 2011 Hallituksen päätöksellä vuonna 2011 toimivat seuraavat toimikunnat: Työjaos Leena Simola-Nikkanen (pj), Riitta Jolanki (vpj), Anne Vieri (talouspäällikkö) ja Ilse Uoti (toiminnanjohtaja). Valmistelee kokous-, järjestö- ja muut yhdistyksen toimintaan kuuluvat asiat. Strategia ja yhdistystoiminnan kehittäminen, varainhankinta ja talous Riitta Jolanki (pj), Lasse Eva, Jari Jokinen, Helena Lehtonen, Eino Meriläinen ja Leena Simola-Nikkanen. Toimikunnan tehtävänä on yhdistyksen lyhyen- ja pitkän aikavälin toimintastrategian linjaaminen ja yhdistystoiminnan kehittäminen. 17

22 Kuljetuspalvelut- toimikunta ja Heljä-MYK-yhteistyö Leena Simola-Nikkanen, Anna-Maija Huhtikangas, Fredrika Ilvonen, Riitta Jolanki, Pirkko Justander, Eila Tuuttu ja Ilse Uoti. Seuraa Helsingin alueen kuljetuspalvelujen kehittymistä. Esteettömyystoimikunta Lasse Eva (pj), Matti Anttalainen, Eino Meriläinen, Niina Kilpelä, Harri Leivo, Leena Simola-Nikkanen Seppo Pihnala ja Viktoria Welling. Seuraa Helsingin alueen asumisen ja ympäristön esteettömyyteen liittyviä ratkaisuja. Vaikuttamistoimikunta Riitta Jolanki (pj), Pekka Hätinen, Matti Koikkalainen, Heimo Laine, Jukka Lappalainen, Helena Lehtonen, Tuula Partanen, Riitta Suurkuukka, Terhi Toikkanen ja Ilse Uoti. Seuraa ja vaikuttaa Helsingin alueen vammais- ja kuntoutuspalvelujen toteuttamiseen. Tiedotustoimikunta Leena Simola-Nikkanen (pj), Heikki Aulio, Jari Jokinen, Riitta Jolanki, Eija Mäntynen, Martti Räinä, Eila Tuuttu ja Ilse Uoti. Suunnittelee ja kehittää yhdistyksen sisäistä ja ulkoista viestintää. Täyttä Elämää -lehden toimituskunta Eila Tuuttu (pj), Eija Mäntynen, Martti Räinä ja Ilse Uoti. Valmistelee Täyttä elämää lehteä. Koulutustoimikunta Leena Simola-Nikkanen (pj), Pirjo Auer, Anna-Maija Huhtikangas, Viktoria Welling ja Ilse Uoti. Suunnittelee ja valmistelee yhdistyksen sisäistä ja ulkoista jäsenkoulutusta. Kiinteistötoimikunta Leena Simola-Nikkanen (pj), hallituksen edustajana Lasse Eva, isännöitsijä Hannu Lassila, asukkaiden edustajina Esko Lähteenmäki (Tuulimyllyntie 5) ja Kai Saarinen (Voudintie 6). Sihteerinä talouspäällikkö Anne Vieri. Hevossalmitoimikunta Jari Jokinen (pj), Raine Kangas, Heimo Lammi, Hannu Lassila, Tuula Partanen, Kaarina Pylvänäinen, Sarasinikka Tompuri ja Hevossalmen valvojat. Toimii valvojien tukena lomakylän asioiden hoidossa yhteistyössä toimiston kanssa. Päättiä-toimikunta Eino Meriläinen (pj), Veikko Iivarinen, Tarja Leppänen sekä Reino Pussinen ja Sirkka Pussinen. Toimii valvojien tukena lomakylän asioiden hoidossa yhteistyössä toimiston kanssa. Virkistys- ja juhlatoimikunta Anna-Maija Huhtikangas, Paula Laurila, Eija Mäntynen, Seppo Pihnala, Tarja Raassina, Tuula Partanen. Suunnittelee yhdistyksen jäsentilaisuuksien ohjelmat ja toteutuksen yhteistyössä toimiston kanssa. Toimikunnan kokoonpano vaihtelee suunniteltavien jäsentilaisuuksien mukaan. 18

23 Inva-YTV-yhteyshenkilöt: Leena Simola-Nikkanen (varajäsen Riitta Jolanki), Anna- Maija Huhtikangas, Seppo Pihnala ja Ilse Uoti Liikuntavastaava: Jenni Blomqvist ja Jussi Oinonen alkaen. Naisvastaava: Riitta Jolanki Koulutusvastaava: Pirjo Auer Nuorisovastaava: Anna-Maija Huhtikangas Yhdistystoiminnan kehittäminen Hallituksen jäsenet, muutama aktiivijäsen ja toimiston henkilökuntaa kävi tutustumassa Invalidiliiton uuteen toimitaloon ja järjestöpäällikkö Anssi Kemppiin sekä kartoittamassa yhteistyömahdollisuuksia Invalidiliiton kanssa toimitusjohtaja Marja Pihnalan kutsumana. Vuonna 2010 pidetyn yhdistyksen kehittämispäivän (YKE) jatkoksi järjestettiin kertomusvuonna neljä yhdistystoiminnan kehittämispäivää, joihin osallistui suurin osa hallituksen jäsenistä ja useita yhdistyksessä aktiivisesti toimivia henkilöitä. Kehittämispäivien yhteydessä kuultiin edellä mainitut alustukset (ks. Yhdistyksen järjestämä koulutus 2011). Kehittämispäivien yhteydessä pidettiin seuraavat työpajat ym., joissa oli mukana suurin osa hallituksen jäsenistä ja useita yhdistyksessä aktiivisesti toimivia henkilöitä: viestinnän ja vaikuttamistoiminnan kehittämisryhmät 5.5. viestinnän, vaikuttamistoiminnan ja varainhankinnan työpajat yhdistystä viestinnän keinoin Täyttä Elämää -lehden prosessikuvaus järjestötyön suunnittelija Mirva Kiiverin johdolla Edustukset ja yhteistyö Vammaisneuvoston jäsenenä Riitta Jolanki Riitta Jolanki, Seppo Pihnala ja Leena Simola-Nikkanen osallistuivat Vammaisneuvoston kansainvälisen vammaisten päivän kunniaksi aamukahvitilaisuuteen Kaupungintalolla. Kansainvälisen vammaisten päivän tavoitteena on parantaa vammaisten ihmisten asemaa ja luoda heille yhdenvertaisia mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kansalaisten kanssa. Samalla pyritään saamaan vammaiset ihmiset näkyvästi mukaan yhteiskunnan toimintaan. Asunto Oy Helsingin Juhana Herttuantie 17 hallituksen jäsenet: pj Leena Simola-Nikkanen, Helena Lehtonen ja Eino Meriläinen sekä Invalidiliitto ry:stä Raimo Lindberg ja Juha Kotikangas. 19

24 Invalidiliiton liittovaltuustoedustajina ovat Riitta Jolanki, Varpu Kamppinen ja Leena Simola-Nikkanen sekä liittohallituksen 2. varapuheenjohtajana Pekka Hätinen kauden Yhdistys oli edustettuna Helsingin sosiaaliviraston kuljetuspalvelujen asiakasyhteistyöryhmässä, joka käsittelee kuljetuspalveluun liittyviä kysymyksiä. Yhdistyksen edustajana olivat Pirkko Justander Invalidiliitosta ja varalla Leena Simola-Nikkanen sekä Vammaisneuvoston edustajana yhdistyksen jäsen Riitta Jolanki. Helsinki kaikille -projektin ohjausryhmässä edustajana Lasse Eva. Assistentti.infon työvaliokunnan jäsenenä Ilse Uoti alkaen. Assintentti.infon ohjausryhmä ja koulutusjaos: yhdistyksen edustajana Leena Simola- Nikkanen. Assinstentti.infon arviointiryhmä: yhdistyksen edustajana Pekka Hätinen. Seuraparlamentti: yhdistyksen edustajana Lasse Eva Yhdistys osallistui aktiivisesti yhteistyöhön muiden Helsingissä toimivien vammaisjärjestöjen kanssa. Kuljetuspalveluiden toimivuuteen keskittyvässä Heljä- MYK-ryhmässä, ja Helsingin, Espoon ja Vantaan invalidiyhdistysten yhteistyöelimen, Inva-YTV: toimintaan. 2.7 Vapaaehtoistoiminta Vuosi 2011 oli Eurooppalainen vapaaehtoistoiminnan teemavuosi. Teemavuoden kunniaksi yhdistys palkitsi kaksi ansioitunutta vapaaehtoistoimijaa Liisa Leinosen ja Eino Meriläisen kansainvälisenä vammaisten päivänä. Palkinnot luovutettiin yhdistyksen puurojuhlassa Helsingin sosiaaliviraston myöntämän rahoituksen turvin vapaaehtoistoiminnan koordinaattori voitiin palkata yhdistykseen. 3 Vuokratalot Yhdistys on vastannut kolmen vuokratalokiinteistön isännöinnistä ja taloudenhoidosta. Yhdistys omistaa kaksi vuokratalokiinteistöä, Tuulimyllyntie 5 ja Voudintie 6. Yhdistys on osakkaana Invalidiliitto ry:n kanssa Asunto Oy Helsingin Juhana Herttuantie 17:ssä, mistä yhdistyksen osuus on 57,5 prosenttia. Yhdistyksen kiinteistöissä on 120 vuokrahuoneistoa ja Asunto Oy Helsingin Juhana Herttuatie 17:ssä HIY ry:n hallintaan kuuluu 28 vuokrahuoneistoa. Vuokrahuoneistot ovat pääosin jäsenten vuokrattavissa. 3.1 Vuokratalo Tuulimyllyntie 5 Yhdistyksen omistama asuntolainoitettu vuokratalo Tuulimyllyntie 5 valmistui v Talon kuutiotilavuus on m 3 ja asuntopinta-ala m 2 käsittäen viisi porrasta ja 60 huoneistoa. Lainojen korko- ja rahoituskulut olivat euroa ja lainoja lyhennettiin eurolla. Rakennuksen ja kaluston poistoja tehtiin uroa. Talon hoitokuluista 20

25 suurimpia olivat korjaukset euroa, lämmitys euroa ja tontin vuokra euroa. Porraskäytävien maalaus ja kaiteiden uusiminen oli korjaustöistä suurin. Talon isännöinnistä vastasivat Hannu Lassila (tekninen isännöinti) ja talouspäällikkö Anne Vieri vastasi taloudesta ja kirjanpidosta. Kiinteistön huollosta ja hoidosta vastasi Kiinteistöhuolto R. Asikainen Oy. 3.2 Vuokratalo Voudintie 6 Yhdistyksen omistama asuntolainoitettu vuokratalo Voudintie 6 valmistui Talon kuutiotilavuus on m 3 ja asuntopinta-ala m 2 käsittäen kolme porrasta ja 60 huoneistoa. Lainojen korko- ja rahoituskulut olivat euroa ja lainoja lyhennettiin eurolla. Rakennuksen ja kaluston poistoja tehtiin euroa. Talon hoitokuluista suurimpia olivat korjaukset euroa, lämmitys euroa ja tontin vuokra euroa. Voudintie 6 kiinteistön toimintakeskuksen ja kerhohuoneen uusi esteetön sisäänkäynti valmistui vuonna Rahaautomaattiyhdistys maksoi korjaushankkeen investointiavustuksesta vuorieränä euroa. Talon isännöinnistä vastasivat Hannu Lassila (tekninen isännöinti) ja talouspäällikkö Anne Vieri vastasi taloudesta ja kirjanpidosta. Talonmiehenä toimi Mauno Hellsten asti ja sen jälkeen kiinteistönhoitotehtävät siirtyivät Piha- ja talohuolto Oy:lle alkaen, sopimus on voimassa 6 kk. 3.3 Asunto Oy Helsingin Juhana Herttuantie 17 Asunto Oy Helsingin Juhana Herttuantie 17 omistaa kiinteistön osoitteessa Juhana Herttuantie 17. Asunto-osakeyhtiöstä Helsingin Invalidien yhdistys ry hallinnoi 28 asuinhuoneistoa nrot 1 26, 29 ja 33. Helsingin Invalidien yhdistys ry:n osuus yhtiön osakkeista on 57,5 prosenttia. Rakennus valmistui vuonna Asunto-osakeyhtiö osti Helsingin Invalidien Yhdistykseltä isännöintipalvelut ja talonmiehenä toimi Seija Salenius. Hallinnosta vastasi As Oy:n hallitus. 4 Taloudellinen toiminta Taloudellinen tulos Tilikauden tulos on euroa alijäämäinen. 4.1 Jäsenmaksut ja varainhankinta Yhdistyksen tilikauden tulos oli alijäämäinen euroa. Hevossalmen ja Päättiän lomakylien alijäämä oli poikkeuksellisen suuri, yhteensä euroa, mikä aiheutui korjaustöiden suuresta määrästä. Korjaustöiden kulut olivat yhteensä noin 21

26 euroa. Budjetoitua suurempaan henkilöstömenojen kasvuun vaikutti mm. sairausajan pitkä sijaisuus. Tilikauden menojen kattamiseen yhdistys realisoi rahoitusarvopapereista n euroa toimintamenojen kattamiseksi. Näillä näkymin yhdistys joutuu jatkossakin realisoimaan sijoituksia käyttömenojen kattamiseen. 4.2 Avustukset Raha-automaattiyhdistys maksoi Voudintie 6 kiinteistön parveke- ja julkisivun peruskorjaukseen vuosieränä euroa investointiavustuksesta. Helsingin kaupungin sosiaaliviraston toiminta-avustus oli euroa ja vapaaehtoistoiminnan avustus 9700 euroa. Helsingin Liikuntaviraston toiminta-avustus oli euroa, Hevossalmen tapahtuma-avustus 500 euroa ja lisäksi liikuntavirasto tuki liikuntaryhmien toimintaa tilavuokrissa ja ohjaajien palkoissa. 22

27 4.3 Helsingin Invalidien Yhdistys ry TASE TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet 0,00 514,23 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 0,00 514,23 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,39 Rakennukset ja rakennelmat , ,33 Koneet ja kalusto 8 135, ,00 Muut aineelliset hyödykkeet , ,06 Keskeneräiset rakennukset 0, ,00 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,78 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,78 Muut saamiset , ,08 Sijoitukset yhteensä , ,86 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,87 Vaihtuvat vastaavat Saamiset Siirtosaamiset , ,68 Saamiset yhteensä , ,68 Rahoitusarvopaperit , ,83 Rahat ja pankkisaamiset , ,35 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,86 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,73 VASTATTAVAA Oma pääoma Asuntotoimintarahasto , ,82 Toimintapääoma , ,01 Tilikauden yli-/alijäämä , ,21 Oma pääoma yhteensä , ,04 Sidotut rahastot Aini Vähäsalmen rahasto , ,74 Sidotut rahastot yhteensä , ,74 Vapaaehtoiset varaukset Asuintalovaraus , ,89 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,51 Eläkelainat , ,57 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä , ,08 Lyhytaikainen 23

28 Lainat rahoituslaitoksilta , ,50 Eläkelainat 1 239, ,05 Muut lyhytaikaiset velat , ,06 Muut siirtovelat , ,37 Lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä , ,98 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,06 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,73 24

29 4.4 Helsingin Invalidien Yhdistys ry Tuloslaskelma TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA JÄRJESTÖTOIMINTA Tuotot , ,73 Kulut Henkilöstökulut , ,62 Poistot , ,79 Muut kulut , ,75 Järjestötoiminta yhteensä , ,43 PROJEKTIT Tuotot , ,54 Kulut Henkilöstökulut , ,75 Muut kulut , ,91 Projektitoiminta yhteensä , ,88 LOMAKYLÄT Tuotot , ,45 Kulut Henkilöstökulut , ,52 Muut kulut , ,23 Poistot , ,36 Lomakylät yhteensä , ,66 ASUNTOTOIMINTA Tuotot Vuokratuotot , ,73 Kulut Henkilöstökulut , ,57 Muut kulut , ,26 Poistot , ,13 Rahoitustuotot ja -kulut , ,27 Varausten muutokset , ,50 Asuntotoiminta yhteensä 0,00 0,00 VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ , ,21 VARAINHANKINTA Tuotot Jäsenmaksut , ,00 Muut tuotot , ,08 Kulut Henkilöstökulut , ,78 Muut kulut ,76-884,92 VARAINHANKINTA YHTEENSÄ , ,38 25

30 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot , ,51 Kulut , ,47 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YH- TEENSÄ , ,04 Kulujäämä , ,21 YLEISAVUSTUKSET , ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,21 26

31 4.5 Tilintarkastuskertomus

32

Helsingin Invalidien Yhdistys ry (HIY) Yhteystiedot: Toimisto: Voudintie 6, 00600 Helsinki

Helsingin Invalidien Yhdistys ry (HIY) Yhteystiedot: Toimisto: Voudintie 6, 00600 Helsinki HELSINGIN INVALIDIEN YHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2012 Helsingin Invalidien Yhdistys ry (HIY) Yhteystiedot: Toimisto: Voudintie 6, 00600 Helsinki Avoinna arkisin klo 9.00 16.00 Puh. 09 7206 240 Faksi 09 7206

Lisätiedot

Vuokratalot: As. Oy Helsingin Juhana Herttuantie 17, 00600 Helsinki Tuulimyllyntie 5, 00920 Helsinki Voudintie 6, 00600 Helsinki

Vuokratalot: As. Oy Helsingin Juhana Herttuantie 17, 00600 Helsinki Tuulimyllyntie 5, 00920 Helsinki Voudintie 6, 00600 Helsinki HELSINGIN INVALIDIEN YHDISTYS RY 75-vuotta VUOSIKERTOMUS 2013 Helsingin Invalidien Yhdistys ry (HIY) Yhteystiedot: Toimisto: Voudintie 6, 00600 Helsinki Avoinna arkisin klo 9.00 16.00 Puh. 09 7206 240

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213)

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot 1000 Aineettomat hyödykkeet Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut

Lisätiedot

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain)

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (ub11)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (ub11) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta palkat muut henkilöstökulut Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2008 31.12.2008 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat Omakatteisten rahastojen varat Aktiiviteettirahastojen varat Muiden omakatteisten rahastojen

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Porslahden venekerho ry

Porslahden venekerho ry 1 Porslahden venekerho ry Y: 2043375-1 TASEKIRJA 01.01.2012-31.12.2012 2 Tasekirjan julkinen osio TASE VASTAAVAA... 3 TASE VASTATTAVAA... 4 TULOSLASKELMA... 5 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT... 7 TOSITELAJIT...

Lisätiedot

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry Suomen Shakkiliitto ry Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 HELSINKI Kotipaikka HELSINKI Y-tunnus 1106880-1 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 6 Liitetiedot 8

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

RI Riistanhoitoyhdistys RI13.WTR

RI Riistanhoitoyhdistys RI13.WTR RI RI13.WTR TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Rahat ja pankkisaamiset 31.12.2013 31.12.2012 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry 1 / 14 TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry Ytunnus: 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 14 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016 31.12.2016 Sisällysluettelo Vuosikertomus

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry

Keravan Reserviläiset ry Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus Tuloslaskelma ja tase 2011 Yleistä Vuosi 2011 oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Vuosi- kertomus 2014. Helsingin Invalidien Yhdistys ry 76. toimintavuosi

Vuosi- kertomus 2014. Helsingin Invalidien Yhdistys ry 76. toimintavuosi Vuosi- kertomus 2014 Helsingin Invalidien Yhdistys ry 76. toimintavuosi Helsingin Invalidien Yhdistys ry 2014 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Leena Simola-Nikkanen Riitta Jolanki Toimisto Osoite: Voudintie

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2014-31.12.2014 Tuloslaskelma 1-2

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA

Tringa TASE VASTAAVAA Esitysvaluutta EUR PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 950,00 2 950,00 2 950,00 2 950,00 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011 Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry Vuosikertomus 2010 Yleistä Toiminnan tarkoitus Tukea yhdessä Lihastautiliiton kanssa neuromuskulaarisia tauteja sairastavien ja

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Suomen LVIliitto SuLVI ry TILINPÄÄTÖS 31.12.2016 Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Tilikausi 1.1.31.12.2016 Sisällysluettelo Sivut Tuloslaskelma 1 Tase

Lisätiedot

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2016 Hyvinkään Tennisseura ry Torikatu 12 05800 HYVINKÄÄ Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0825800-6 tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Ryhmä Nimi Tili Tilin nimi Tyyppi List.kdi Seur.kdi Omin.kdi Alv-kdi Rivik.alv B/N Tasekdi Verokdi

Ryhmä Nimi Tili Tilin nimi Tyyppi List.kdi Seur.kdi Omin.kdi Alv-kdi Rivik.alv B/N Tasekdi Verokdi 15:19 20.08.2013 Sivu 1 1 VASTAAVAA 10 PYSYVÄT VASTAAVAT 100 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 1030 AINEETTOMAT OIKEUDET 1030 Aineettomat oikeudet 1 1003 1 0 Ei N 3 650 1050 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 1050 Muut

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN syksy 2017 ohje Yleistä Yhdistyksen mallisääntöjen mukaan yhdistyksen hallituksen on valmisteltava toimintasuunnitelma ja talousarvio syyskokoukseen, joka on

Lisätiedot

RI Riistanhoitoyhdistys ry

RI Riistanhoitoyhdistys ry RI Riistanhoitoyhdistys ry TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Tulot Valtionavustus Metsästäjätutkinto Metsästäjäkurssit Ampumakoe Ulkomaalaisten ampumakoetod. Harrastustodistukset Metsästyksenvalvonta

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XVI KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XVI -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Säilytettävä vähintään 31.12.2026 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2016 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Lapinniemi I KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kiinteistö Oy Lapinniemi I KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Lapinniemi I KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi I -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

SUOMEN JUDOLIITTO RY

SUOMEN JUDOLIITTO RY SUOMEN JUDOLIITTO RY Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 SUOMEN JUDOLIITTO RY Radiokatu 20 00240 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0202136-6 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Lapinniemi VI KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi VI -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28.6.2017 alkaen klo 16.30 Tampereen

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XVII KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XVII -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

V-S Jyty ry TIEDOTTAA

V-S Jyty ry TIEDOTTAA V-S Jyty ry TIEDOTTAA 24.10.2014 V-S Jyty ry:n tiedote 2/2014 K O K O U S K U T S U V-S Jyty ry:n syyskokous pidetään tiistaina 2.12.2014 klo 17.00 alkaen Linnateatterissa, 4. kerroksen teatterisali, Linnankatu

Lisätiedot

Salon Seudun Suomi-Viro Seura ry

Salon Seudun Suomi-Viro Seura ry Salon Seudun Suomi-Viro Seura ry TOIMINTAKERTOMUS 01.01-31.12.2005 JÄSENET Yhdistyksellä oli vuonna 2005 jäsenmaksun maksaneita jäseniä 121. HALLITUS Alho Maritta Lehtonen Erkki Malin Arvo Mäntylä Taimi

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Tuloslaskelma ja Tase Yleistä Vuosi 2009 oli yhdistyksemme 51. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XIV KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XIV -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Lapinniemi II KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi II -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 27.06.2017 alkaen klo 13.30 Tampereen

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 666,67 4

Lisätiedot

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys:

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys: PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12 Sisällys: Tilinpäätös * Tuloslaskelma * Tase * Tase-erittelyjä * Pääkirja * Päiväkirja * Palkkakortisto Helsingissä 15.11.2012 Taisto Johansson TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Oulun Naisfutis ry T A S E K I R J A 2016

Oulun Naisfutis ry T A S E K I R J A 2016 Oulun Naisfutis ry T A S E K I R J A 2016 Sisällysluettelo Tuloslaskelma... 3-5 Tase vastaavaa...6 Tase vastattavaa...7 Liitetiedot...8 Luettelo kirjanpitokirjoista...9 Hallituksen allekirjoitukset...

Lisätiedot

Osakeyhtiö Lapinniemi XIX KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Osakeyhtiö Lapinniemi XIX KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XIX KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XIX -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 27.06.2017 alkaen klo 11.00 Tampereen

Lisätiedot