Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä"

Transkriptio

1 PääomasuojatuT sijoitukset 5053 Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä 1

2 Anna meidän esitellä Arkaile ja voita -periaate Onko pakko ottaa suuria riskejä, jotta säästöt kasvaisivat? Tai yksinkertaisemmin ilmaistuna: Onko pakko uskaltaa, jotta voisi voittaa? Kaavio alla näyttää, että sijoittajat, jotka ovat säästäneet osakeindeksiobligaatioihimme vuodesta 1994 ovat saaneet keskimäärin 7,5 prosentin tuottoa vuosittain*. Se tarkoittaa, että euroa on tuona aikana kasvanut euroksi. Kuvasta näkyy myös, että maailman pörssit ovat samaan aikaan tuottaneet 4,3 prosenttia vuosittain. Se tekee vain euroa. Niiden, jotka ovat valinneet sijoituskohteekseen osakeindeksiobligaatiomme ei ole tarvinnut uskaltaa ja voittaa; he ovat voineet arkailla ja voittaa! Handelsbankenin osakeindeksiobligaatiot Maailman pörssit Lähde: Handelsbanken Capital Markets. Maailman pörssejä edustaa osakeindeksi MSCI World Total Return. *Historiallinen tuotto ei ole takuu tulevista tuotoista. 2

3 Elpyminen käynnissä 16. marraskuuta 2009 Globaalin talouden elpyminen jatkuu. Kehittyneissä talouksissa toipumisvauhti vaikuttaa hieman hidastuneen kesän jälkeen, kun taas kasvutalouksissa vauhti on pysynyt nopeana. Elpymisnäkymä on kaksijakoinen. Hitaammin nousuun kääntyvät maat, joissa velkaantuminen on suurta ja pankkijärjestelmä vaikeuksissa. Nopeammin taantumasta selviävät maat, joissa velkaantuminen ei ole ongelma ja pankkisektorin tila on vahva. Ensiksi mainitusta ryhmästä esimerkkejä ovat USA, Iso-Britannia ja osa euroalueen maista, kun taas jälkimmäiseen ryhmään kuuluu suurimpana Kiina. Kiina on taloussuhdanteessa noin puoli vuotta USA:ta ja Länsi-Eurooppaa edellä. Infrastruktuuri-investoinnit lähtivät nopeaan kasvuun jo vuoden alussa. Lainat yrityksille ja kotitalouksille kasvavat yhä voimakkaasti. Luotonantoa tullaan todennäköisesti hillitsemään ylikuumenemisriskin välttämiseksi, mutta Kiinan poliitikot pysynevät yhä vähintään 8 prosentin talouskasvutavoitteessaan. Kiina tuleekin olemaan maailmantalouden tärkein veturi ensi vuonna. Vahvasti vientiin nojaavana taloutena Suomi on kokenut globaalin kysynnän jyrkän supistumisen erittäin rajusti. Globaalit ja suomalaiset suhdanneindikaattorit ennakoivat Suomen teollisuudelle varovaista käännettä nousuun, tosin hyvin matalalta tasolta. Raakaaineiden ja energiahyödykkeiden hintojen nousu alkuvuoden aikana on myös positiivinen merkki, sillä se tukee Venäjän talouden vakautumista ja elpymistä. Venäjän kysyntä saattaa olla yllättävänkin vahvaa, mikä loisi Suomelle odotettua enemmän vientimahdollisuuksia. Osakesijoitukset ovat tuottaneet tänä vuonna hyvin ja pitkän ajan näkökulmasta arvostustaso on osakkeissa edelleen houkutteleva. Yritykset ovat keskittyneet kustannussäästöihin, ja yritysvoitot elpyvät normaalisti säästötoimien avittamana, kun kysynnän kasvu voimistuu. Olemmekin positiivia osakemarkkinoiden näkymien suhteen. Sinulle, joka haluat olla mukana markkinoiden nousussa rajallisella riskinotolla, ovat Handelsbankenin pääomasuojatut sijoitukset hyvä vaihtoehto. Tiina Helenius Pääekonomisti, Handelsbanken Suomi 3

4 Osakeindeksiobligaatio Kehittyvät Markkinat 5053 Kehittyvät maat kasvavat vauhdilla Kehittyvien markkinoiden pörssit ovat kehittyneet erinomaisesti viimeisen 20 vuoden aikana. Tuotto on ollut yli 10,1 % vuodessa vuodesta 1987 alkaen. Kehittyneiden talouksien osakemarkkinoilla nousu on puolestaan ollut noin puolet tästä, keskimäärin 5,2 % vuodessa. Odotamme kehittyvien maiden kasvavan tulevina vuosina huomattavasti kehittyneitä maita nopeammin, jotka tulevat taistelemaan suuren velkataakan ja budjettivajeen kanssa samalla, kun korkotasoa on nostettava takaisin normaalille tasolle. Kehittyvillä mailla on puolestaan hyvät edellytykset kasvaa myös tulevaisuudessa kovaa vauhtia. Monet kehittyvistä markkinoista, erityisesti Kiina, Brasilia ja Intia ovat selviytyneet taloudellisesta kriisistä huomattavasti rikkaita talouksia paremmin, koska niillä on huomattavasti matalampi velkaantumisaste sekä yksityisellä, että julkisella sektorilla. Yleisesti ottaen myös kehittyvien markkinoiden pankit ovat olleet paremmassa kunnossa kuin pankit kehittyneissä maissa. Kehittyvät markkinat selviytyivät näin kriisistä rikkaita talouksia paremmin. Samalla ne ovat voineet elvyttää taloutta tehokkaammin. Monet kehittyvistä maista ovatkin jo palautuneet dramaattisesta laskusta. Aiemmin oli tapana sanoa että USA on maailman taloudellinen veturi. Tänään Kiina on maailmantalouden moottori, joka vetää mukanaan naapurimaitaan Aasiassa sekä raaka-aineita tuottavia maita ympäri maailmaa. Etuja ja haittoja + Hyvä historiallinen tuotto Laaja ja helppo sijoitus maailman kasvumarkkinoille Hyödy kehittyvien maiden nopeasta kasvusta Kehittyvien maiden osakekurssit heiluvat paljon Osakekurssien nousu on jo alkanut Näin indeksi on kehtittynyt (simuloitu kehitys uudelle indeksille) tammikuu 05 tammikuu 06 tammikuu 07 tammikuu 08 tammikuu 09 Lähde: Handelsbanken. Historiallinen kurssikehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä 4

5 Indeksiin kuuluvat suurimmat maat Indeksiin kuuluvat suurimmat yritykset Maa Osuus indeksissä Brasilia 14 % Etelä-Korea 13 % Taiwan 10 % Kiina 10 % Etelä-Afrikka 8 % Intia 7 % Hong Kong 7 % Venäjä 6 % Meksiko 5 % Muut 19 % Yritys Samsung Electronics Co Ltd Petrobras - Petroleo Brasilia Reliance Industries Oao Gazprom China Mobile Ltd Banco Itau Hold Financeir Taiwan Semiconductor Manufact Co Teva Pharmaceutical Industries Ltd America Movil Sab de Cv Cia Vale do Rio Doce Esimerkki toiminnoista Elektroniikka Energia Energia Energia Telekommunikaatiopalvelut Rahoitustoiminta Informaatioteknologia Terveyden huolto Telekommunikaatiopalvelut Kaivostoiminta Lähde: MSCI Emerging Markets Index Lähde: MSCI Emerging Markets Index Kehittyvät Markkinat 5053 Osakeindeksiobligaatio 5053 sopii sinulle joka haluat sijoittaa mielenkiintoisille ja dynaamisille kehittyville markkinoille ottamatta suuria riskejä. Osakeindeksiobligaatio Kehittyvät Markkinat 5053 on kytketty indeksiin Emerging Markets Balance 20 % joka koostuu yli 750 yrityksestä yli 20 kehittyvältä markkinalta. Suurin osa yrityksistä toimii rahoitus-, energia-, raaka-aine-, IT- tai telekom sektorilla. Sivulta 6 voit lukea lisää siitä miten balance-indeksi toimii. Lisätuottokerroin, jolla alustavasti lasketaan osuutesi tuotosta, on 100 prosenttia indeksin arvonkehityksestä. Mikäli indeksi laskee, saat kuitenkin takaisin sijoituksen nimellisarvon, mutta häviät tuolloin 100 euroa kutakin sijoittamaasi osakeindeksiobligaatioerää kohden Valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa tuottoosi Aikaisemmassa esimerkissä oletimme Yhdysvaltojen dollarin ja euron vaihtokurssin pysyvän muuttumattomana juoksuaikana. Valuuttakurssin muutos juoksuaikana voi vaikuttaa sijoituksen lopulliseen tuottoon. Vahvempi dollari euroa vastaan voi parantaa tuottoasi ja päinvastoin. Handelsbanken ennustaa dollarin vahvistuvan euroa vastaan tulevina vuosina. Oheisessa taulukossa näytämme muutaman esimerkin dollarin ja euron välisen valuuttakurssin vaikutuksesta sijoituksen tuottoon. Valuuttakurssin muutoksella ei kuitenkaan ole vaikutusta nimellisarvon takaisinmaksuun. Tietoja osakeindeksiobligaatiosta 5053 Minimimerkintä Takaisinmaksettava summa vähintään Alustava lisätuottokerroin 100 % Juoksuaika 5 vuotta Merkintäpalkkio 1,75 % Näin sijoitukselle voi käydä (laskettuna euron sijoitukselle) Indeksin kehitys 1) Kehitys vuotuisena Takaisin maksettava summa 2) Tuotto 3) Vuotuinen tuotto 3) Vuotuinen tuotto jos dollari vahvistuu 15 % 4) Vuotuinen tuotto jos dollari heikkenee 15 % 4) 120 % 17,1% ,9% 14,5% 16,3% 12,6% 100 % 14,9% ,0% 12,3% 14,0% 10,6% 80 % 12,5% ,1% 10,0% 11,4% 8,5% 60 % 9,9% ,2% 7,4% 8,6% 6,2% 40 % 7,0% ,3% 4,6% 5,5% 3,7% 20 % 3,7% ,4% 1,4% 1,9% 0,9% 0 % 0,0% ,5% -2,2% -2,2% -2,2% -20 % -4,4% ,5% -2,2% -2,2% -2,2% 1. Keskiarvoistaminen huomioituna (ks. 8). 2. Pohjautuu alustavaan lisätuottokertoimeen 100 prosenttia. 3. Sisältää ylikurssin 10% ja merkintäpalkkion 1,75 prosenttia. Olettaen, että USDEUR kurssi on sama kuin emissiohetkellä. 4. Dollarin kurssimuutoksen vaikutus tuottoon. Takaisin maksettavaan euromääräiseen nimellispääomaan muutos ei vaikuta. 5

6 Näin Balance-indeksit toimivat Kulunut vuosi on ollut erittäin turbulentti maailman osakemarkkinoilla. Kurssiliikkeet ovat olleet epätavallisen suuria ja yritysten tulevia voittoja ja osinkoja on vaikea arvioida. Osakemarkkinoilla vallitsevasta suuresta epävarmuudesta johtuen saat tällä hetkellä verraten alhaisen lisätuottokertoimen sijoittaessa osakeindeksiobligaatioon joka on kytketty tavalliseen osakeindeksiin. Sijoittamalla balance-indeksiin kytkettyyn osakeindeksiobligaatioon, saat huomattavasti korkeamman lisätuottokertoimen. Tavallinen osakeindeksi heijastaa pörssin kehitystä. Tämä tarkoittaa että mikäli pörssi nousee prosentin, nousee myös indeksi prosentin ja päinvastoin. Balanceindeksi toimii hiukan toisella tavalla. Se sopeuttaa osakemarkkinan painoa riippuen kuinka korkea volatiliteetti on, eli kuinka suuria kurssiliikkeet pörssissä ovat. Volatiliteetin ollessa korkea, saa balance-indeksi pienemmän osakemarkkinapainon. Päinvastoin, mikäli volatiliteetti on matala saa balance-indeksi suuremman osakemarkkinapainon. Epävarmuuden ollessa suurta balance-indeksiin on monesti ollut kannattavampaa sijoittaa kuin tavalliseen osakeindeksiin. Balance-indeksi voi siis parantaa mahdollisuutta korkeaan tuottoon! Pieni paino liikkeiden ollessa suuria Kun pörssissä on korkea volatiliteetti, saa balanceindeksi pienen osakemarkkinapainon. Volatiliteetti oli kehittyvillä markkinoilla hyvin korkea toukokuusta 2008 marraskuuhun 2008, samalla kuin osakekurssit laskivat. Kuvasta alla näet että balance-indeksissä oli samalla jaksolla hyvin matala osakemarkkinapaino. Balance-indeksi laski tämän ansiosta huomattavasti vähemmän kuin tavallinen indeksi. Suurten liikkeiden vaikutus balance-indeksiin Suuri paino liikkeiden ollessa maltillisia Kun pörssissä on matala volatiliteetti, saa balance-indeksi korkean osakemarkkinapainon. Volatiliteetti oli kehittyvillä markkinoilla matala tammikuusta 2005 lokakuuhun 2005, samalla kuin osakekurssit nousivat. Kuvasta alla näet että balance-indeksissä oli samalla jaksolla korkea osakemarkkinapaino. Balance-indeksi kehittyi tämän ansiosta selvästi tavallista indeksiä paremmin. Pienten liikeiden vaikutus balance-indeksiin Emerging Markets Balance 20% ishares MSCI Emerging Markets Emerging Markets Balance 20% ishares MSCI Emerging Markets Emerging Markets Balance 20%, indeksi, jota laskee ja julkaisee Handelsbanken perustuen ishares MSCI Emerging Markets Index rahastoon. ishares MSCI Emerging Markets Index fund on New York Stock Exchangessa pörssinoteerattu USAn dollarimääräinen rahasto. Rahasto puolestaan pohjautuu MSCI Emerging Markets indeksiin, joka on indeksi, jonka omistaa ja laskee MSCI Inc. perustuen julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin yhtiöiden osakkeisiin ns. emerging markets markkinoilla. Lisätietoja Emerging Markets Balance 20%:sta saa osoitteesta Lisätietoja ishares MSCI Emerging Markets Index fund:sta saa osoitteesta Lisätitetoja MSCI Emerging Markets Index kuuluvista osakkeista, niiden painosta indeksissä jne. saa osoitteesta com. 6

7 Näin toimivat pääomasuojatut sijoituksemme Osakesäästäminen on aikojen saatossa antanut sijoittajalle hyvän tuoton. Suorassa osakesäästämisessä on kuitenkin yksi haittapuoli; osakemarkkinoiden laskiessa teet tappiota. Pääomasuojatut sijoituksemme koostuvat kahdesta osasta, obligaatiosta eli joukkovelkakirjasta sekä kohdemarkkinan kehitykseen sidotusta osasta. Yleisin pääomasuojattu sijoituksemme on osakeindeksiobligaatio, jonka kehitys on sidottu osakemarkkinakehitykseen. Handelsbankenin liikkeeseen laskema obligaatio luo sijoitukselle turvallisuutta ja osakesidonnainen osa mahdollistaa hyvän tuoton osakemarkkinoiden noustessa. Tämä yhdistelmä mahdollistaa tuoton ilman tarpeettomia riskejä. Kaikilla pääomasuojatuilla sijoituksillamme on ennalta määrätty juoksuaika. Juoksuajan lopussa vahvistetaan takaisin maksettavan summan suuruus. Takaisin maksettavan summan suuruus riippuu sijoituksen nimellisarvosta sekä lisähyvityksestä. Takaisin maksettava summa = Nimellisarvo + Lisähyvitys Esimerkkinä osakeindeksiobligaatiosijoitus: Pääomasuoja koostuu sijoituksen nimellisarvosta, joka on euroa kutakin ostamaasi osakeindeksiobligaatiota kohden. Nimellisarvo maksetaan aina takaisin. LIsähyvitys koostuu osakeindeksiobligaation arvon noususta. Mitä suurempi lisähyvitys, sitä enemmän rahaa saat sijoituksestasi. Lisähyvityksen suuruus riippuu kohdemarkkinan kurssinoususta ja siitä osuudesta nousuun, jonka saat laskea hyväksesi, nk. lisätuottokertoimesta. Osassa liikeeseenlaskemistamme osakeindeksiobligaatioista voit päättää maksaa hiukan enemmän ns. ylikurssina. Ylikurssi on usein 10% eli 100 euroa osakeindeksiobligaatiota kohden ja sen häviät, jos pörssikurssit laskevat. Vastineeksi ylikurssista saat usein vipuvaikutuksen, joka tarkoittaa, että hyväksesi laskettava osuus on suurempi, kuin pörssikurssien todellinen nousu. Handelsbanken vastaa sekä nimellisarvon että lisähyvityksen takaisinmaksusta eräpäivänä, jonka takia voit tuntea olosi turvalliseksi. Lisähyvitys = Nimellisarvo Lisätuottokerroin Kurssinousu kohdemarkkinoilla Tässä laskuesimerkki sijoituksesta: Oletetaan, että sijoitat 10 erään Osakeindeksiobligaatio Kehittyvät Markkinat 5053:a. Sijoitus tehdään 10 prosentin ylikurssilla, joten sijoittamasi summa on euroa. Lisätuottokerroin vahvistetaan 100 prosenttiin ja kohteena oleva osakeindeksii nousee juoksuaikana 40 prosenttia lainaehtojen määritysten mukaisesti. Tällöin lisähyvitys lasketaan seuraavasti: Lisähyvitys = euroa x 100 % x 40 % = = euroa. Eräpäivänä sinulle takaisin maksettava summa on siis: euroa euroa = euroa Yllä olemme olettaneet, että valuuttakurssi ei ole juoksuaikana muuttunut. Valuuttakurssin vaikutuksesta tuottoon kerrotaan lisää sivulla 5. Sijoituksen nimellisarvon, euroa, saisit takaisin vaikka osakeindeksin arvo olisi laskenut. 7

8 Tämä on myös tärkeää tietää Kurssi Osakeindeksiobligaatiota voi merkitä 10% ylikurssiin. Merkintäpalkkio Ostaessasi pääomasuojattuja sijoituksiamme maksat merkintäpalkkion. Merkintäpalkkio on 1,75 % miljoonaan euroon saakka ja 1,25 % sen ylittävillä merkinnöillä. Juoksevia hallinnointimaksuja ei ole eikä maksua erääntymisen yhteydessä Lähtöindeksi Lähtöindeksi vahvistetaan 17.joulukuuta Arvo juoksuaikana jälkimarkkinat Voit seurata osakeindkeksiobligaatioiden arvoa sivulta Mikäli päätät myydä sijoituksen ennen juoksuajan päättymistä, maksat palkkion, aivan kuten silloin kun käyt osakekauppaa. On tärkeää ymmärtää, että pääomasuoja on voimassa vain eräpäivänä. Juoksuaikana voi arvo olla matalampi kuin nimellisarvo. Loppuindeksi Loppuindeksi vahvistetaan keskiarvona kunkin kuukauden 14. kalenteri-päivänä alkaen 14. toukokuuta 2014 ja päättyen 14. marraskuuta 2014 (7 havaintoa). Eräpäivä Rahat maksetaan ilman kuluja tilillesi 1. joulukuuta Lisätuottokerroin Lisätuottokerroin ilmaistaan prosenttilukuna, joka kertoo kuinka suuri osa kohdemarkkinan lainaehtojen mukaisesta noususta lasketaan sijoittajan hyväksi lainan takaisinmaksupäivänä. Jos lisätuottokerroin ylittää 100 prosenttia, saat takaisin enemmän kuin kohteen todellisen nousun. Tässä esitteessä mainittu lisätuottokertoin on suuntaa-antava. Lopullinen lisätuottokerroin vahvistetaan 17. joulukuuta Lisätuottokertoimen lopullinen taso riippuu mm. euro- ja kansainvälisten korkojen kehityksestä sekä odotetusta kurssivaihteluiden voimakkuudesta eli volatiliteetista tähän päivään mennessä. Valuutta Nimellispääoma on euroja ja maksut tehdään euroissa. Lainan tuottoon vaikuttaa dollarin kurssikehitys euroon nähden. Verotus Voimassa olevien verosäännösten mukaan obligaatioihin sovelletaan pääomaverotusta koskevia sääntöjä. Verokohtelu määräytyy kunkin asiakkaan yksilöllisten olosuhteiden mukaan ja se voi tulevaisuudessa muuttua. Kohteena oleva indeksi Tietoja kohteena olevista yhtiöistä saa Lopullisista Ehdoista. Osuuksien jako ja emission järjestäminen Lainaosuudet jaetaan merkintäjärjestyksessä. Lopullisista Ehdoista löytyy lisätietoja. Pankki tulee peruuttamaan Osakeindeksiobligaatio Kehittyvän Maailman 5053 liikkeeseen laskun, mikäli lisätuottokerrointa ei voida vahvistaa vähintään 85%:iin. Handelsbankenilla on oikeus peruuttaa koko emissio tietyissä tapauksissa. Lisätietojen saamiseksi katso Lopullisia Ehtoja. Jos liikkeeseenlasku peruutetaan sen jälkeen, kun maksu on suoritettu, palauttaa Handelsbanken maksun sille tilille, joka on annettu merkittäessä. Järjestämispalkkio Merkintää tehtäessä maksetaan merkintäpalkkio. Juoksevia maksuja ei ole eikä maksua erääntymisen yhteydessä. Mikäli obligaatio myydään ennen eräpäivää, peritään myynnistä palkkio. Handelsbanken laskee saavansa järjestelystä palkkion, jonka suuruus on 0,4%:sta 1,0%:iin vuodessa laskettuna obligaation hinnasta. Järjestämispalkkio määräytyy Handelsbankenin arvioimista hinnoista niille rahoitusinstrumenteille, jotka sisältyvät strategiaobligaatioon. Palkkiolla katetaan mm. riskienhallinnan, tuotannon, Euroclear Finlandin (APK:n) ja jakelun kustannuksia. Palkkio sisältyy pääomasuojatun sijoituksen hintaan. Pääomasuojattujen sijoitusten riskit Pääomasuojatussa sijoituksessa on riskejä, joista sinun tulisi olla tietoinen ennen kuin teet ostopäätöksen. Luottoriski Liikkeeseenlaskijariski Näiden pääomasuojattujen sijoitusten liikkeeseenlaskija on Handelsbanken. Näin ollen merkitsijä ottaa Handelsbankeniin kohdistuvan luottoriskin. Riippumattomat luottoluokituslaitokset antavat arvosanoja pankkien ja muiden yhtiöiden kyvylle suoriutua omista velkavelvoitteistaan. Handelsbankenilla on korkea luottokelpoisuusluokitus: AA- Standard & Poor silta ja Aa2 Moody silta. Yhdelläkään pohjoismaisella yleispankilla ei ole parempaa luottoluokitusta. Handelsbanken ei aseta vakuuksia liikkeeseen laskemilleen obligaatiolainoille, eikä valtiollinen talletussuoja koske näitä pääomasuojattuja sijoituksia. Markkinariski ja riski myytäessä kesken juoksuajan Juoksuaikana pääomasuojattujen sijoitusten arvoon vaikuttavat useat eri tekijät kuten markkinoiden kehitys, jäljellä oleva juoksuaika, tulevaisuuden odotettu volatiliteetti, markkinakorot ja mahdolliset osingot. Pääomasuoja on voimassa vain eräpäivänä. Juoksuaikana voi sijoituksen arvo olla alhaisempi kuin nimellisarvo. Koska lainasta maksetaan takaisin vain nimellisarvo, mikäli indeksin arvo laskee laina-aikana, ottaa sijoittaja riskin, joka vastaa sitä korkoa, jonka hän olisi saanut mikäli varat olisi sijoitettu puhtaaseen korkosijoitukseen, kuten esim. pankkitilille. Likviditeettiriski Tiettyinä aikoina voi olla vaikeaa tai mahdotonta myydä pääomasuojattu sijoitus. Tällaista voi esimerkiksi sattua markkinoiden likviditeetin puuttuessa, voimakkaiden kurssiliikkeiden aikana tai jos kaupankäynti jollain tärkeällä markkinapaikalla suljetaan tai sille asetetaan määräaikaisia rajoituksia. Myös tekniset viat voivat häiritä kaupankäyntiä. Ylikurssi, lisää riskiä suurempi mahdollisuus Sijoittaja ottaa suuremman riskin merkitessään obligaatioita ylikurssiin, koska pääomasuoja koskee vain lainan nimellismäärää. Jos valitset ylikurssivaihtoehdon, saat suuremman lisätuottokertoimen ja sen myötä mahdollisuuden parempaan tuottoon. Erityisiä riskejä koskien eri pääomasuojattuja sijoituksia Sekä Handelsbanken että muut toimijat laskevat liikkeelle pääomasuojattuja sijoituksia. Eri lainojen kohteena voivat olla samat markkinat, mutta sijoitukset on rakennettu eri tavalla. Tämä rajoittaa mahdollisuuksia vertailla eri pääomasuojattuja sijoituksia keskenään. Täydelliset ehdot Pääomasuojatut sijoitukset lasketaan liikkeeseen Svenska Handelsbanken AB (publ) ruotsalaisen MTN-ohjelman puitteissa, joka on osa pankin Perusesitteen MTN-, warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa. Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta saadaan ainoastaan 29. huhtikuuta 2009 päivätystä Perusesitteestä sekä Lopullisista Ehdoista. Täydelliset asiakirjat ovat saatavilla Handelsbankenin Suomen konttoreissa. Lisäksi Perusesitteen (ruotsinkielinen) ja sen suomenkielisen tiivistelmän saa osoitteesta Toimilupa ja valvova viranomainen Handelsbanken on perustettu vuonna 1871 ja sille on myönnetty pankkitoimilupa Pankkia valvova viranomainen on Finansinspektionen, Box 6750, SE Stockholm, joka on hyväksynyt pankin Perusesitteen MTN-, warrantti- ja sertifikaattiohjelmasta. Myyntirajoitukset Tarjous on suunnattu vain sellaisille henkilöille Suomessa, joiden osallistuminen ei vaadi lisäesitteitä, rekisteröinti- tai muita toimenpiteitä niiden toimenpiteiden lisäksi, joihin Handelsbanken on ryhtynyt. Esitettä ei saa levittää sellaisessa maassa, jossa jakelu tai tarjous vaatii kuvatun toimenpiteen tai sotii tämän maan säädöksiä vastaan. Mikäli tämän esitteen mukaisia arvopapereita on hankittu yllä kuvatun vastaisesti, voidaan hankinta katsoa mitättömäksi. 8

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä www.handelsbanken.fi/paaomasuoja PääomasuojatuT sijoitukset 5050 Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä 1 Anna meidän esitellä Arkaile ja voita -periaate Onko pakko ottaa suuria riskejä, jotta säästöt

Lisätiedot

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä Pä äomasuojatut sijoitukset 5062 Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä Viimeinen Merkintäpäivä 16.11.2010 1 Saanemme esitellä Arkaile ja voita -periaatteen Onko pakko ottaa suuria riskejä, jotta

Lisätiedot

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä PÄÄOMASUOJATUT SIJOITUKSET 5064 Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä Viimeinen Merkintäpäivä 15.2.2011 1 Saanemme esitellä Arkaile ja voita -periaatteen Onko pakko ottaa suuria riskejä, jotta

Lisätiedot

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä PÄÄOMASUOJATUT SIJOITUKSET 5065 Viimeinen Merkintäpäivä 22.3.2011 Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä Markkinointimateriaalia Helmikuu 2011 1 Saanemme esitellä Arkaile ja voita -periaatteen Onko

Lisätiedot

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä Markkinointimateriaalia Kesäkuu 2011 PÄÄOMASUOJATUT SIJOITUKSET 5069 Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä Viimeinen Merkintäpäivä 28.6.2011 1 Saanemme esitellä Arkaile ja voita -periaatteen Onko

Lisätiedot

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä Markkinointimateriaalia Maaliskuu 2011 PÄÄOMASUOJATUT SIJOITUKSET 5067 Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä Viimeinen Merkintäpäivä 3.5.2011 1 Saanemme esitellä Arkaile ja voita -periaatteen Onko

Lisätiedot

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä www.handelsbanken.fi/paaomasuoja PääomasuojatuT sijoitukset 5048 Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä 1 Anna meidän esitellä Arkaile ja voita -periaate Onko pakko ottaa suuria riskejä, jotta säästöt

Lisätiedot

Pääomasuojatut sijoitukset

Pääomasuojatut sijoitukset PS Pääomasuojatut sijoitukset # 5081 VIIMEINEN MERKINTÄPÄIVÄ 24. SYYSKUUTA 2013 Osakeindeksiobligaatio Eurooppa MARKKINOINTIMATERIAALIA 1 Sisältö Sisältö 3 Näin pääomasuojatut sijoitukset toimivat 4 Osakeindeksiobligaatio

Lisätiedot

Pääomasuojatut sijoitukset 5075 VIIMEINEN MERKINTÄPÄIVÄ 12. 6. 2012

Pääomasuojatut sijoitukset 5075 VIIMEINEN MERKINTÄPÄIVÄ 12. 6. 2012 Pääomasuojatut sijoitukset 5075 VIIMEINEN MERKINTÄPÄIVÄ 12. 6. 2012 Markkinointimateriaalia Toukokuu / Kesäkuu 2012 1 BRIC-taloudet voimistuvat PIGS-maat taantuvat 14. toukokuuta 2012 Euroalue jatkaa roolissaan

Lisätiedot

Pääomasuojatut sijoitukset 5088. Merkintäaika 27. 8. 23. 9. 2014. Osakeindeksiobligaatio Globaalit yhtiöt MARKKINOINTIMATERIAALIA 1

Pääomasuojatut sijoitukset 5088. Merkintäaika 27. 8. 23. 9. 2014. Osakeindeksiobligaatio Globaalit yhtiöt MARKKINOINTIMATERIAALIA 1 Pääomasuojatut sijoitukset 5088 Merkintäaika 27. 8. 23. 9. 2014 Osakeindeksiobligaatio Globaalit yhtiöt MARKKINOINTIMATERIAALIA 1 Johdanto Sisältö 25. elokuuta 2014 Globaali talouskasvu nojaa vahvasti

Lisätiedot

Pääomasuojatut sijoitukset 5502. Merkintäaika 19. 2. 17. 3. 2015. Osakeindeksiobligaatio Pohjoismaiset yhtiöt MARKKINOINTIMATERIAALIA 1

Pääomasuojatut sijoitukset 5502. Merkintäaika 19. 2. 17. 3. 2015. Osakeindeksiobligaatio Pohjoismaiset yhtiöt MARKKINOINTIMATERIAALIA 1 Pääomasuojatut sijoitukset 5502 Merkintäaika 19. 2. 17. 3. 2015 Osakeindeksiobligaatio Pohjoismaiset yhtiöt MARKKINOINTIMATERIAALIA 1 Johdanto Sisältö 16. helmikuuta 2015 Keskuspankit tarjoavat pohjoismaisille

Lisätiedot

Pääomasuojatut sijoitukset 5503. Merkintäaika 1. 4. 5. 5. 2015. Osakeindeksiobligaatio Saksalaiset yhtiöt MARKKINOINTIMATERIAALIA 1

Pääomasuojatut sijoitukset 5503. Merkintäaika 1. 4. 5. 5. 2015. Osakeindeksiobligaatio Saksalaiset yhtiöt MARKKINOINTIMATERIAALIA 1 Pääomasuojatut sijoitukset 5503 Merkintäaika 1. 4. 5. 5. 2015 Osakeindeksiobligaatio Saksalaiset yhtiöt MARKKINOINTIMATERIAALIA 1 Johdanto Sisältö 26. maaliskuuta 2015 Saksa on euroalueen veturi 3 4 6

Lisätiedot

Lopulliset Ehdot lainalle 5080

Lopulliset Ehdot lainalle 5080 Jäljempänä esitetty on käännös Lainan ruotsinkielisistä Lopullisista Ehdoista. Käännöksen ja alkuperäisten ruotsinkielisten Lopullisten Ehtojen mahdollisten ristiriitaisuuksien osalta alkuperäinen teksti

Lisätiedot

Lopulliset Ehdot lainalle 5084

Lopulliset Ehdot lainalle 5084 Jäljempänä esitetty on käännös Lainan ruotsinkielisistä Lopullisista Ehdoista. Käännöksen ja alkuperäisten Lopullisten Ehtojen mahdollisten ristiriitaisuuksien osalta alkuperäinen teksti on ratkaiseva.

Lisätiedot

KEHITTYVÄT 10 SIJOITUSOBLIGAATIO PERUS JA PLUS

KEHITTYVÄT 10 SIJOITUSOBLIGAATIO PERUS JA PLUS KEHITTYVÄT 10 SIJOITUSOBLIGAATIO PERUS JA PLUS PERUS PLUS Merkintähinta 100 % 110 % Pääomaturva 1 100 % 100 % Alustava tuottokerroin 2 75 % 135 % Kohde-etuus Sijoitusaika Kehittyvät 10 -indeksi ja Korkoindeksi

Lisätiedot

Lopulliset Ehdot lainalle 5081

Lopulliset Ehdot lainalle 5081 Jäljempänä esitetty on käännös Lainan ruotsinkielisistä Lopullisista Ehdoista. Käännöksen ja alkuperäisten ruotsinkielisten Lopullisten Ehtojen mahdollisten ristiriitaisuuksien osalta alkuperäinen teksti

Lisätiedot

KEHITTYVÄT 10 II SIJOITUSOBLIGAATIO PERUS JA PLUS

KEHITTYVÄT 10 II SIJOITUSOBLIGAATIO PERUS JA PLUS KEHITTYVÄT 10 II SIJOITUSOBLIGAATIO PERUS JA PLUS PERUS PLUS Merkintähinta 100 % 110 % Pääomaturva1 100 % 100 % Alustava tuottokerroin2 75 % 135 % Kohde-etuus Kehittyvät 10 -indeksi Sijoitusaika Noin 5

Lisätiedot

Laina 5088. Sivu Lopulliset Ehdot 2-6 2-3. Osakeindeksiobligaatio Globaalit yhtiöt 5088. Tiedot kohde-etuudesta. Tarjouksen ehdot 5-6

Laina 5088. Sivu Lopulliset Ehdot 2-6 2-3. Osakeindeksiobligaatio Globaalit yhtiöt 5088. Tiedot kohde-etuudesta. Tarjouksen ehdot 5-6 Laina 5088 Osakeindeksiobligaatio Globaalit yhtiöt 5088 Sivu Lopulliset Ehdot Sijoituskohtaiset ehdot Osakeindeksiobligaatio Globaalit yhtiöt 5088 Tiedot kohde-etuudesta Tarjouksen ehdot Kaupankäynnin

Lisätiedot

Lopulliset Ehdot lainalle 5085

Lopulliset Ehdot lainalle 5085 Jäljempänä esitetty on käännös Lainan ruotsinkielisistä Lopullisista Ehdoista. Käännöksen ja alkuperäisten ruotsinkielisten Lopullisten Ehtojen mahdollisten ristiriitaisuuksien osalta alkuperäinen teksti

Lisätiedot

Osakeindeksiobligaatio Eurooppalaiset yhtiöt, Perus 5086A Osakeindeksiobligaatio Eurooppalaiset yhtiöt, Ekstra 5086B. Sivu Lopulliset Ehdot 2-6

Osakeindeksiobligaatio Eurooppalaiset yhtiöt, Perus 5086A Osakeindeksiobligaatio Eurooppalaiset yhtiöt, Ekstra 5086B. Sivu Lopulliset Ehdot 2-6 Laina 5086 Osakeindeksiobligaatio Eurooppalaiset yhtiöt, Perus 5086A Osakeindeksiobligaatio Eurooppalaiset yhtiöt, Ekstra 5086B Sivu Lopulliset Ehdot 2-6 Sijoituskohtaiset ehdot Osakeindeksiobligaatio

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3 Joukkolainat 8 27 Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan Säästäminen on matka. Ensin on tiedettävä, miten pitkälle haluaa mennä. Sitten on valittava

Lisätiedot

EUROOPAN DOLLARIHYÖTYJÄT

EUROOPAN DOLLARIHYÖTYJÄT Merkittävissä 15. toukokuuta 2015 saakka EUROOPAN DOLLARIHYÖTYJÄT Sijoitus, jossa pääset nauttimaan pääomasuojasta sekä hyvästä osallistumisesta eurooppalaisten vientiyhtiöiden arvonnousuun. Euroopan dollarihyötyjät

Lisätiedot

ARVO-OSAKKEET USD. Arvosijoittajan tähtikori, jossa pääset nauttimaan pääomasuojasta sekä hyvästä osallistumisesta osakkeiden nousuun.

ARVO-OSAKKEET USD. Arvosijoittajan tähtikori, jossa pääset nauttimaan pääomasuojasta sekä hyvästä osallistumisesta osakkeiden nousuun. Merkittävissä 7. huhtikuuta 2015 saakka ARVO-OSAKKEET USD Arvosijoittajan tähtikori, jossa pääset nauttimaan pääomasuojasta sekä hyvästä osallistumisesta osakkeiden nousuun. Arvo-osakkeet USD Alustavat

Lisätiedot

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 28 syyskuuta 2011

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 28 syyskuuta 2011 Warrantit Kohteena: Nokia Oyj Liikkeeseenlaskupäivä: 28 syyskuuta 2011 Lopulliset ehdot Warrantit Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta on saatavilla ainoastaan 23. maaliskuuta 2011 voimaan

Lisätiedot

1. Tiivistelmä. A.1 Varoitus

1. Tiivistelmä. A.1 Varoitus 1. Tiivistelmä Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä osatekijät. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain A-E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki ne

Lisätiedot

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 26 toukokuuta 2011

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 26 toukokuuta 2011 Warrantit Kohteena: Nokia Oyj Liikkeeseenlaskupäivä: 26 toukokuuta 2011 Lopulliset ehdot Warrantit Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta on saatavilla ainoastaan 23. maaliskuuta 2011 voimaan

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas 2011. www.porssisaatio.fi

Sijoittajan korko-opas 2011. www.porssisaatio.fi Sijoittajan korko-opas 2011 www.porssisaatio.fi Korot osana taloutta... 4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana... 7 Suorat korkosijoitukset... 9 Korkorahastot...19 Säästö- ja eläkevakuutukset... 21

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

1. Tiivistelmä JAKSO A JOHDANTO JA VAROITUKSET. A.1 Varoitus

1. Tiivistelmä JAKSO A JOHDANTO JA VAROITUKSET. A.1 Varoitus 1. Tiivistelmä Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä osatekijät. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain A-E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki ne

Lisätiedot