Pääomasuojatut sijoitukset Merkintäaika Osakeindeksiobligaatio Demografia & Terveys MARKKINOINTIMATERIAALIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pääomasuojatut sijoitukset 5087. Merkintäaika 14. 5. 17. 6. 2014. Osakeindeksiobligaatio Demografia & Terveys MARKKINOINTIMATERIAALIA"

Transkriptio

1 Pääomasuojatut sijoitukset 5087 Merkintäaika Osakeindeksiobligaatio Demografia & Terveys MARKKINOINTIMATERIAALIA 1

2 Johdanto Sisältö 9. toukokuuta 2014 Demografiset voimat vaikuttavat talouteen yli suhdanteiden 3 Näin pääomasuojatut sijoitukset toimivat Osakeindeksiobligaatio Demografia & Terveys Pääomasuojattuihin sijoituksiin liittyviä riskejä Tärkeä tietää Maailmantalous jatkaa toipumistaan jo kuusi vuotta sitten alkaneesta kriisien sarjasta: sub-prime-kriisi, Lehman Brothersin romahdus, maailmankaupan äkkipysähdys, eurokriisi, valtioiden ja kotitalouksien velkakriisi, investointilama. Luettelo ei ole täydellinen, mutta kuvastaa sitä, miten poikkeuksellisia viime vuodet ovat taloudessa olleet. Toisaalta luettelo kuvastaa myös sitä, miten monimutkaisia globaalin talouden vaikutussuhteet ovat. Nyt maailmantaloudessa on näkemyksemme mukaan menossa hitaasti kiihtyvän kasvun vaihe. USA:n taloudelta odotamme hyvää suorituskykyä lähivuodet ja euroaluekin pinnistää kasvuun. Monissa kehittyvissä talouksissa vallitsee juuri nyt maltillisemman kasvun vaihe. Esimerkiksi Kiinan talouskasvun hidastumiseen on useita suhdanneluonteisia, luottomarkkinoihin liittyviä ja myös rakenteellisia syitä. Yhden lapsen politiikan myötä Kiinan väestönkasvu on toivotusti hidastunut, mikä kuitenkin samalla hidastaa työvoiman kasvua sekä talouden kasvupotentiaalia ja nostaa väestön keskimääräistä ikää. Samalla elintason nousun myötä ihmiset myös elävät yhä pidempään. Demografi set eli väestön rakenteen muutokset ovat hitaita, kuten myös niiden vaikutukset talouteen. Väestörakenteen, syntyvyyden, kuolleisuuden, muuttoliikkeen ja eliniän muutokset tapahtuvat hitaasti ja rauhan aikana pidemmällä aikavälillä kuin lähimpien 1 5 vuoden, mikä on yleinen suhdanne-ennusteiden horisontti. Näitä vaikutuksia ei kuitenkaan voi jättää huomiotta taloudellisessa päätöksenteossa. Tästä kotoinen esimerkki on Suomen talouden jo ennen vuosituhannenvaihdetta alkanut kestävyysvaje, jonka suotuisa suhdanne peitti alleen. Suhdanteen käännyttyä Suomelle vastaiseksi myös väestön ikääntymiseen liittyvät haasteet ovat nousseet esiin. Tarve laadukkaille ja kustannustehokkaille terveyspalveluille ja lääkkeille kasvaa. Vaikka Suomi joutuu ratkomaan ikääntymisen aiheuttamia haasteita ensimmäisten joukossa ikärakenteensa vuoksi, tältä tehtävältä eivät tulevina vuosikymmeninä välty myöskään Eurooppa, muut teollisuusmaat tai edes kehittyvät taloudet. Jos haluat sijoittaa yrityksiin, joiden tavoitteena on auttaa maailman ikääntyvää väestöä pysymään mahdollisimman terveenä, osakeindeksiobligaatio Demografi a & Terveys voi olla varteenotettava sijoituskohde. Tuulia Asplund Ekonomisti Handelsbanken Suomi 2

3 Näin sijoitukset toimivat Näin pääomasuojatut sijoitukset toimivat Pääomasuojatut sijoitukset ovat nimensä mukaisesti sijoituksia, joiden pääoma on suojattu. Tiedät jo merkintävaiheessa, kuinka paljon pääomaa takaisinmaksupäivänä vähintään palautetaan. Pääomasuojatut sijoituksemme koostuvat kahdesta osasta: obligaatio-osasta sekä jonkin tietyn markkinan tai markkinoiden kehitykseen sidotusta osasta. Obligaatio tarjoaa suojan ja sen ansiosta sijoittajalle palautetaan vähintään sijoituksen nimellispääoma takaisinmaksupäivänä. Markkinaosa taas tarjoaa mahdollisuuden hyötyä markkinoiden noususta. Yhdistelmän ansiosta voit saada hyvän tuoton samalla kun rahasi on suojattu. Kaikilla pääomasuojatuilla sijoituksillamme on määrätty juoksuaika, mutta sijoituksen voi myydä halutessaan päivän kurssiin. Kannattaa kuitenkin muistaa, että pääomasuoja on voimassa vain takaisinmaksupäivänä. Juoksuajan lopussa lasketaan kuinka paljon rahaa palautetaan. Lisähyvitys muodostaa sijoituksen arvonnousun. Lisähyvitys muodostuu markkinoiden noususta sekä osallistumisasteesta, joka kertoo, kuinka suuri osa noususta lasketaan sijoittajan hyödyksi. Joissain tapauksissa myös valuuttojen liikkeet vaikuttavat lisähyvityksen suuruuteen. Jos markkinat eivät ole nousseet tai ovat laskeneet, sijoittaja menettää merkintäpalkkion ja mahdollisen ylikurssin, muttei sijoituksen nimellispääomaa. Demografia & Terveys -osakeindeksiobligaatiossa on kaksi vaihtoehtoa. Vaihtoehto A sopii yleisesti varovaisemalle sijoittajalle. Vaihtoehto B sopii yleisesti sijoittajalle, joka haluaa mahdollisuuden lisätuottoon ja on valmis ottamaan hieman korkeamman riskin. Sijoittaminen ei ole koskaan täysin riskitöntä ja pääomasuojattuihin sijoituksiin liittyy myös riskejä. Lue lisää riskeistä sivulta 6. LISÄHYVITYS MAHDOLLINEN TUOTTO YLIKUSSI LISÄHYVITYS STRUKTUROINTI- PALKKIO MARKKINAOSUUS NIMELLISPÄÄOMA PÄÄOMASUOJA OBLIGAATIO NIMELLISPÄÄOMA LÄHTÖPÄIVÄ TAKAISINMAKSU- PÄIVÄ Rahoitusinstrumentin historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Rahoitusinstrumentin arvo voi sekä nousta että laskea ja sijoittaja voi menettää osan tai koko sijoitetun pääoman. 3

4 Osakeindeksiobligaatio Demografia & Terveys Sijoitus 10 johtavaan terveydenhuoltoyhtiöön Maailman väestö elää yhä pidempään. Euroopassa, Pohjois- Amerikassa ja Japanissa keskimääräinen elinikä on jo noussut voimakkaasti. Nopeimmin nousee kuitenkin elinikä kehittyvissä maissa, joissa tulotaso ja terveydenhuolto paranevat. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan niiden ihmisten määrä, jotka elävät vähintään 60-vuotiaiksi, oli 600 miljoonaa vuonna Vuoteen 2050 mennessä määrä kasvaa kahteen miljardiin. Vähintään 80 vuoden iän saavuttavien määrän odotetaan nelinkertaistuvan samassa ajassa 400 miljoonaan. Vuonna 2050 Kiinassa on enemmän vuotiaita kuin 0-9-vuotiaita. WHO:n laskelmien mukaan 80 prosenttia maailman väestöstä asuu kehittyvissä maissa vuonna 2050*. Eliniän piteneminen maailmanlaajuisesti on positiivinen ilmiö. Monet ikääntyvät tulevat olemaan terveitä, mutta eliniän kasvusta seuraa myös terveydenhuoltopalveluiden kysynnän kasvu. Parempi taloudellinen tilanne tuo nimittäin mukanaan elintasoon liittyviä sairauksia*. Demografi a & Terveys -osakeindeksiobligaatioon olemme valinneet 10 yhtiötä. Yhtiöt toimivat maailmanlaajuisesti lääketeollisuuden, terveydenhuoltotuotteiden tai lääketeknologian alalla. Kunkin yhtiön paino osakekorissa on sama 1/10. Monilla yhtiöistä on suuret myyntiluvut Euroopassa, USA:ssa, Japanissa ja kasvumarkkinoilla. * Lähde: Maailman terveysjärjestö WHO. Demografia & Terveys 5087A Vaihtoehto A merkitään 3 prosentin ylikurssiin. Se antaa alustavasti 50 prosenttia osakekorin noususta ja maksaa takaisin vähintään sijoituksen nimellisarvon. Jos osakekorin kehitys on nolla tai negatiivinen, sijoittaja häviää ylikurssin ja merkintäpalkkion. Vaihtoehto sopii varovaiselle sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa yhtiöihin, joiden tavoitteena on pitää maailman ikääntyvä väestö terveempänä. Demografia & Terveys 5087B Vaihtoehto B merkitään 10 prosentin ylikurssiin. Se antaa alustavasti 105 prosenttia osakekorin noususta ja maksaa takaisin vähintään sijoituksen nimellisarvon. Vaihtoehto sopii sijoittajalle, joka etsii suurempaa potentiaalia. Se tarjoaa hieman korkeampaa riskiä vastaan mahdollisuuden korkeampaan tuottoon. Näin osakekori on kehittynyt* Näin merkitset Pääomasuojatut sijoitukset ovat kaikkien merkittävissä. Merkinnän voit tehdä konttoreissamme ja verkkosivuillamme /paaomasuoja. Handelsbanken asiakkaat voivat tehdä merkinnän myös verkkopankissa. Merkintä alkaa 14. toukokuuta 2014 ja päättyy 17. kesäkuuta Maksu tapahtuu merkittäessä. Osakeindeksiobligaatio voidaan myydä juoksuaikana, mutta on muistettava, että pääomasuoja on voimassa vain takaisinmaksupäivänä tou-09 tou-10 tou-11 tou-12 tou-13 * Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Lähde: Bloomberg ja Handelsbanken Capital Markets 5. toukokuuta tou-14 Osakeindeksiobligaatio Demografia & Terveys 5087A RISKI 2/7 Minimimerkintä (sisältäen ylikurssin) EUR Vähintään takaisin (nimellispääoma) EUR Alustava osallistumisaste 50 % Juoksuaika noin 5 vuotta Merkintäpalkkio 1,75 % Riskiluokka (markkinariski) 2 Osakekorin kehitys 1 Vuotuinen kehitys Sijoitettu summa Takaisinmaks. Tuotto 3 Vuotuinen summa 2 tuotto 3 80 % 12,4 % EUR EUR 33,7 % 5,9 % 60 % 9,8 % EUR EUR 24,1 % 4,4 % 40 % 6,9 % EUR EUR 14,6 % 2,7 % 20 % 3,7 % EUR EUR 5,0 % 1,0 % 0 % 0,0 % EUR EUR -4,5 % -0,9 % -20 % -4,3 % EUR EUR -4,5 % -0,9 % 1. Keskiarvoistaminen huomioon ottaen. Lue lisää sivulta Pohjautuu alustavaan 50 prosentin osallistumisasteeseen. Osallistumisaste vahvistetaan 19. kesäkuuta Sisältää merkintäpalkkion 1,75 prosenttia. 4

5 Osakeindeksiobligaatio Demografia & Terveys Osakeindeksiobligaatio Demografia & Terveys 5087B RISKI 3/7 Minimimerkintä (sisältäen ylikurssin) EUR Vähintään takaisin (nimellispääoma) EUR Alustava osallistumisaste 105 % Juoksuaika noin 5 vuotta Merkintäpalkkio 1,75 % Riskiluokka (markkinariski) 3 Osakekorin kehitys 1 Vuotuinen kehitys Sijoitettu summa Takaisinmaks. Tuotto 3 Vuotuinen summa 2 tuotto 3 80 % 12,4 % EUR EUR 64,7 % 10,4 % 60 % 9,8 % EUR EUR 45,9 % 7,8 % 40 % 6,9 % EUR EUR 27,1 % 4,9 % 20 % 3,7 % EUR EUR 8,3 % 1,6 % 0 % 0,0 % EUR EUR -10,5 % -2,2 % -20 % -4,3 % EUR EUR -10,5 % -2,2 % 1. Keskiarvoistaminen huomioon ottaen. Lue lisää sivulta Pohjautuu alustavaan 105 prosentin osallistumisasteeseen. Osallistumisaste vahvistetaan 19. kesäkuuta Sisältää merkintäpalkkion 1,75 prosenttia. Demogafia & Terveys -osakekori: GlaxoSmithKline Kansainvälinen lääketeollisuusyhtiö, joka kehittää, valmistaa ja markkinoi rokotteita, reseptilääkkeitä ja reseptivapaita lääkkeitä sekä terveyteen liittyviä kuluttajatuotteita. Yhtiö toimii yli 150 massa. Johnson & Johnson Yhdysvaltalainen terveydenhuoltoalan konserni, joka valmistaa ja markkinoi lääkkeitä ja terveydenhuoltoalan tuotteita. Lisäksi valikoimaan kuuluu päivittäistavaroita. Konsernilla on yli 275 tytäryhtiötä yli 60 maassa. Lilly Kansainvälinen lääkkeitä valmistava yhtiö, joka on kehittänyt lääketeollisuuden tuotteita vuodesta Päätuotteita ovat mm. diabeteksen ja syövän hoidossa käytettävät lääkkeet. Yhtiö tekee tutkimusta 8 maassa, sillä on tuotantoa 13 maassa ja sen tuotteita myydään yli 125 maassa. Medtronic Maailman suurin lääketekninen yhtiö, joka aloitti toimintansa valmistamalla sydämentahdistimia ja jolla on tänä päivänä toimintaa yli 140 maassa. Yhtiön tuotevalikoimaan kuluu mm. sydän- ja verisuonitautien, neurologisten häiriöiden sekä diabeteksen hoidossa käytettäviä tuotteita. Merck Yhdysvaltalainen lääketeollisuusyhtiö, joka valmistaa ja markkinoi mm. reseptilääkkeitä, rokotteita sekä terveyteen liittyviä kuluttajatuotteita. Lisäksi yhtiö valmistaa eläinten terveyteen liittyviä tuotteita. Yhtiö toimii yli 140 maassa. Novartis Sveitsiläinen maailmanlaajuisesti toimiva lääkeyhtiö, joka toimii yli 140 maassa. Yhtiön monipuolinen tuotevalikoima sisältää mm. rokotteita, lääkeaineita, eläinten terveyteen liittyviä tuotteita sekä näönhoidon tuotteita. Novo Nordisk Tanskalainen lääkeyhtiö, joka on diabeteksen hoidon alueella johtavassa asemassa maailmalla. Lisäksi yhtiö on johtavassa asemassa hyytymishäiriöiden hoidossa. Yhtiö toimii 75 maassa ja sen tuotteita markkinoidaan yli 180 maassa. Roche Sveitsiläinen terveydenhoitoalan yhtiö, joka toimii maailmanlaajuisesti yli 150 maassa. Yhtiön toiminta jakautuu kahteen liiketoimintaalueeseen, diagnostiikkaan ja lääkeaineisiin. Lisäksi yhtiö on investoinut voimakkaasti biotekniikkaan. Sanofi Ranskalainen lääkeyhtiö, joka toimii yli 100 maassa. Yhtiö tutkii, kehittää, valmistaa ja markkinoi lääkeaineita maailmanlaajuisesti. Pääasialliset tuotteet ovat reseptilääkkeitä, mutta yhtiö kehittää myös reseptivapaita lääkkeitä. Stryker Yhdysvaltalainen lääketeknologiayhtiö, jonka tuotteita ja palveluita myydään yli 100 maassa. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluvat mm. leikkauslaitteet ja leikkauksissa käytettävät navigointilaitteet sekä ortopediset keinonivelet. 5

6 Riskit Pääomasuojattuihin sijoituksiin liittyviä riskejä Sijoittaminen ei ole koskaan täysin riskitöntä. Siksi on tärkeää, että olet tietoinen pääomasuojattujen sijoitusten riskeistä ennen kuin teet sijoituspäätöksen: Liikkeeseenlaskijariski (luottoriski) Tämän pääomasuojatun sijoituksen liikkeeseenlaskija on Handelsbanken. Näin ollen merkitsijä ottaa Handelsbankeniin kohdistuvan luottoriskin. Luottoriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että Handelsbanken ei kykenisi hoitamaan maksuvelvoitteitaan sijoittajalle. Jos Handelsbanken joutuisi maksukyvyttömäksi, on mahdollista, että sijoittaja voi hävitä osia tai koko sijoituksensa riippumatta siitä, miten sijoituksen kohdemarkkina on kehittynyt juoksuaikana. Riippumattomat luottoluokituslaitokset antavat arvosanoja pankkien ja muiden yhtiöiden kyvylle suoriutua velkavelvoitteistaan. Handelsbankenin luottokelpoisuusluokitus on korkea: AA- Standard & Poor sin ( S&P ), Aa3 Moody sin ja AA- Fitchin asteikolla. Moody sin luokitus Aa3, S&P luokitus AA- ja Fitchin luokitus AA- tarkoittavat korkeaa laatua hyvin alhaisella luottoriskillä. Yleispankkina Handelsbanken tarjoaa täydellistä valikoimaa pankkipalveluita. Näistä aiheutuu pankille joukko riskejä, jotka tunnistetaan, mitataan sekä käsitellään systemaattisesti konsernin eri osissa. Sijoittajan mahdollisuus saada maksu arvopaperisijoituksestaan riippuu pankin mahdollisuudesta suoriutua omista maksusitoumuksistaan, mikä puolestaan on sidoksissa pankin liiketoiminnan kehitykseen sekä pankin liiketoimintaa käsittävien riskien hallinnataan. Valtiollinen talletussuoja ei koske tätä pääomasuojattua sijoitusta. Markkinariski ja riski ennenaikaisesta myynnistä Juoksuaikana pääomasuojatun sijoituksen arvoon vaikuttavat useat eri tekijät kuten markkinoiden kehitys, jäljellä oleva juoksuaika, tulevaisuuden odotettu volatiliteetti, markkinakorot ja mahdolliset osingot. Pääomasuoja on voimassa vain eräpäivänä. Juoksuaikana sijoituksen arvo voi olla alhaisempi kuin nimellispääoma. Koska lainasta maksetaan takaisin vain nimellispääoma jos markkina laskee, ottaa sijoittaja riskin, joka vastaa sitä korkoa, jonka sijoittaja olisi saanut, jos varat olisi sijoitettu korkoinstrumentteihin, kuten esim. pankkitilille. Likviditeettiriski Tiettyinä aikoina voi olla vaikeaa tai mahdotonta myydä pääomasuojattu sijoitus. Tällaista voi esimerkiksi sattua markkinoiden likviditeetin puuttuessa, voimakkaiden kurssiliikkeiden aikana tai jos kaupankäynti jollain tärkeällä markkinapaikalla suljetaan tai sille asetetaan määräaikaisia rajoituksia. Myös tekniset viat voivat häiritä kaupankäyntiä. Ylikurssi, lisää riskiä suurempi mahdollisuus Sijoittaja ottaa suuremman riskin merkitessään obligaatioita ylikurssiin, koska pääomasuoja koskee vain lainan nimellispääomaa. Ylikurssivaihtoehdolla sijoittaja saa suuremman osallistumisasteen ja sen myötä mahdollisuuden parempaan tuottoon. Valuuttariski Jos kohde-etuuden valuutta on muu kuin euro, voivat kurssimuutokset vaikuttaa pääomasuojatun sijoituksen arvoon. Näin ei kuitenkaan ole tapauksissa, joissa pääomasuojattu sijoitus on Lopullisten Ehtojen mukaisesti valuuttasuojattu eli toisin sanoen sillä on kiinteä vaihtokurssi. Erityisiä riskejä koskien eri pääomasuojattuja sijoituksia Sekä Handelsbanken että muut toimijat laskevat liikkeelle pääomasuojattuja sijoituksia. Eri pääomasuojattujen sijoitusten kohteena voivat olla samat markkinat, mutta sijoitukset on rakennettu eri tavalla. Tämä rajoittaa mahdollisuuksia vertailla eri pääomasuojattuja sijoituksia keskenään. RISKILUOKITUS: MATALA RISKI. PÄÄOMASUOJA. Strukturoidut sijoitustuotteet, joissa nimellispääoma palautetaan eräpäivänä, mikäli liikkeeseenlaskija on maksukykyinen. Sijoituksessa voi olla enintään 15 % ylikurssia. Pääomaturva on voimassa ainoastaan eräpäivänä eikä se kata ylikurssia eikä sijoittajan maksamia palkkioita ja kuluja. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvä riski on kuvattu tässä markkinointiesitteessä. Lisätietoja riskiluokituksesta Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden Yhdistys ry:n Internet sivuilta 6

7 Tärkeää tietää Tämä on tärkeää tietää Vaihtoehto Osakeindeksiobligaatio Eurooppalaisia yhtiötä voi merkitä kahtena eri vaihtoehtona: 5087A 3 %:n ylikurssiin sekä Ekstra 5087B 10 % ylikurssiin. Maksupäivä Maksu merkittäessä, viimeistään 17. kesäkuuta Merkintäpalkkio ja strukturointikustannus Ostaessasi pääomasuojattuja sijoituksia maksat merkintäpalkkion sijoituksen nimellispääomasta. Merkinnästä veloitetaan merkintäpalkkio, jonka määrä on 1,75 % merkinnän nimellispääomasta merkinnöille sekä 1,25 % euron ylittäville merkinnöille. Sijoituksella ei ole jatkuvia hallinnointipalkkioita eikä erääntymisen yhteydessä peritä palkkioita. Handelsbanken laskee strukturointikustannuksen vastaavan enintään 1,0 % vuodessa pääomasuojatun sijoituksen hinnasta. Strukturointikustannus sisältyy pääomasuojatun sijoituksen hintaan. ISIN-koodi 5087A FI , 5087B FI Kohde-etuus 1/10 GlaxoSmithKline, 1/10 Johnson & Johnson, 1/10 Lilly, 1/10 Medtronic, 1/10 Merck, 1/10 Novartis, 1/10 Novo Nordisk, 1/10 Roche, 1/10 Sanofi, 1/10 Stryker. Osallistumisaste Osallistumisaste kertoo kuinka suuren osan kohde-etuuden noususta sijoittaja saa. Jos osallistumisaste ylittää 100 %, sijoittaja saa takaisin enemmän kuin kohde-etuuden todellisen kehityksen. Tämän esitteen osallistumisaste on alustava. Lopullinen osallistumisaste vahvistetaan 19. kesäkuuta Lopulliseen osallistumisasteeseen vaikuttaa mm. kuinka eurokorot sekä markkinoiden odotettu kurssivaihtelu (volatiliteetti) ovat muuttuneet tähän päivään mennessä. Lähtökurssi Lähtökurssi vahvistetaan 19. kesäkuuta Loppukurssit ja keskiarvostaminen Loppukurssit vahvistetaan kunkin osakkeen kuukausittaisten havaintojen keskiarvona alkaen 5. toukokuuta 2018 ja päättyen 5. toukokuuta 2019 (13 havaintoa). Takaisinmaksupäivä Rahat maksetaan kuluitta tilillesi 26. kesäkuuta Riskiluokka Riskiluokka määrittelee sijoitustemme riskejä seitsemänportaisella asteikolla, missä 1 on matalin riski ja 7 on korkein. Riskiluokitus seuraa Euroopan arvopaperi- ja markkinaviranomaisen, ESMA:n, ohjeistusta rahastojen riskiluokituksesta. Siten voit paremmin vertailla sijoitustemme riskejä esimerkiksi Handelsbankenin rahastoihin nähden. Riskiluokitus perustuu siihen, miten pääomasuojattu sijoitus olisi kehittynyt viimeisen viiden vuoden aikana. Luokitus on muotoiltu siten, että se mittaa vähemmän todennäköisten voimakkaiden negatiivisten lopputulosten riskiä. Ajan kuluessa riskiluokka voi muuttua sekä ylös- että alaspäin. Riskiluokitus mittaa ainoastaan markkinariskiä, eli miten markkinan muutokset vaikuttavat sijoituksen arvoon. Muita riskejä, kuten luottoriskiä tai likviditeettiriskiä, ei oteta huomioon. Tärkeää on myös huomioida, että riski määritellään sijoituksen loppupäivänä, ei juoksuaikana. Valuutta Kaikki maksut ja laskut tehdään euroissa. Osuuksien jako ja liikkeeseenlaskun järjestäminen Osuudet jaetaan merkintäjärjestyksessä. Handelsbanken tulee peruuttamaan liikkeeseenlaskun, jos osallistumisastetta ei voida vahvistaa vähintään 45 %:iin vaihtoehdolle 5087A sekä 95 %:iin vaihtoehdolle 5087B. Handelsbankenilla on oikeus peruuttaa osa tai koko emissio tietyissä tapauksissa. Lisätietoja Lopullisista Ehdoista. Jos liikkeeseenlasku peruutetaan maksusuorituksen jälkeen, maksaa Handelsbanken takaisin sijoitetun summan. Arvo juoksuaikana - jälkimarkkina Voit seurata sijoituksen arvoa sivulta /paaomasuoja sekä Handelsbankenin verkkopankin Sijoittaminen-välilehdeltä. Jos päätät myydä sijoituksen ennen juoksuajan päättymistä, maksat palkkion, kuten osakekaupankin yhteydessä. On tärkeää huomioida, että pääomasuoja on voimassa ainoastaan eräpäivänä. Juoksuaikana sijoituksen arvo voi olla nimellispääomaa matalampi. Verotus Handelsbankenin pääomasuojattuihin sijoituksiin sovelletaan voimassa olevien verosäännösten mukaan pääomaverotusta koskevia sääntöjä. Verotus määräytyy kuitenkin asiakkaan yksilöllisten olosuhteiden mukaan ja säännökset voivat jatkossa muuttua. Sijoitusvakuutus Voit sijoittaa pääomasuojattuihin sijoituksiin myös sijoitusvakuutuksessa. Lisätietoja sivulta /henkivakuutus. Vakuutuksen tarjoaja on SHB Liv Henkivakuutusosakeyhtiö ja asiamies Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta. Täydelliset ehdot Pääomasuojatut sijoitukset lasketaan liikkeeseen Svenska Handelsbanken AB (publ) ruotsalaisen MTN-, Warantti- ja Sertifi kaattiohjelman puitteissa. Täydelliset ehdot koostuvat Handelsbankenin MTN-, Warrantti- ja Sertifi kaattiohjelmaa koskevasta Ohjelmaesitteestä sekä Lopullisista Ehdoista. Täydelliset asiakirjat sekä suomenkielinen tiivistelmä Ohjelmaesitteestä ovat saatavilla Suomen pankkikonttoreistamme sekä osoitteesta www. handelsbanken.se/prospektochprogram. Toimilupa ja valvova viranomainen Handelsbankenia valvova viranomainen on Finansinspektionen, Box 6750, SE Stockholm, Sverige, joka on hyväksynyt pankin Perusesitteen MTN-, warrantti- ja sertifi kaattiohjelmasta. Myyntirajoitukset Tarjous on suunnattu vain sellaisille henkilöille Suomessa tai Ruotsissa, joiden osallistuminen ei vaadi lisäesitteitä, rekisteröinti- tai muita toimenpiteitä niiden toimenpiteiden lisäksi, joihin Handelsbanken on ryhtynyt. Esitettä ei saa levittää sellaisessa maassa, jossa jakelu tai tarjous vaatii kuvatun toimenpiteen tai sotii tämän maan säädöksiä vastaan. Mikäli tämän esitteen mukaisia arvopapereita on hankittu yllä kuvatun vastaisesti, voidaan hankinta katsoa mitättömäksi. Vastuunrajoitus Tämän materiaalin on tuottanut Svenska Handelsbanken AB (publ). Henkilöt, jotka ovat työstäneet sisällön, eivät ole analyytikkoja ja materiaali ei ole riippumatonta sijoitustutkimusta. Sisältö on tarkoitettu pankin asiakkaille Suomessa ja Ruotsissa. Tarkoituksena on tarjota taustatietoa Handelsbankenin asiakkaille, jota ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena. Tätä informaatiota ei yksinään tule käyttää perusteena sijoituspäätökselle. Asiakkaan tulee hankkia sijoitusneuvot omalta neuvonantajaltaan ja perustaa sijoituspäätöksensä omaan harkintaan. Informaatiota materiaalissa saatetaan muuttaa ja se voi myös poiketa niistä mielipiteistä, joita Handelsbankenin riippumaton sijoitusanalyysi edustaa. Tämä informaatio perustuu yleisesti saatavilla olevaan tietoon ja on haettu lähteistä, joita yleisesti pidetään luotettavina, mutta tiedon oikeellisuutta ei voida taata ja tieto voi olla epätäydellistä tai lyhennettyä. Tätä asiakirjaa ei saa jäljentää, jakaa eikä julkaista missään tarkoituksessa ilman Handelsbankenin etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Handelsbanken ei vastaa materiaalista, jota käytetään tavalla, joka rikkoo jakelukieltoa tai julkistetaan pankin sääntöjen vastaisesti. Rahoitusinstrumentin historiallinen tuotto ei ole takuu tulevasta tuotosta. Rahoitusinstrumenttien arvo voi, sekä nousta, että laskea, eikä ole varmaa, että saat takaisin koko sijoitetun pääoman. Important notice in English This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country. 7

8 8 handelsbanken.fi/paaomasuoja