SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO, OSAVUOSIRAPORTTI 5 KK / 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO, OSAVUOSIRAPORTTI 5 KK / 2013"

Transkriptio

1 SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO, OSAVUOSIRAPORTTI 5 KK / 2013 Menot ,99 Tulot ,79 Netto ,20 Käyttö % 43,9 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO Menot ,11 Tulot Netto ,11 Käyttö % 29,4 SOSIAALIPALVELUT JA VAMMAISPALVELUT Sosiaalipalvelut Vammaispalvelut Menot ,18 Menot ,37 Tulot ,18 Tulot 3 783,10 Netto ,06 Netto ,27 Käyttö % 41,2 Käyttö % 42 Kriittiset menestystekijät Kuntalaisten hyvä, terve ja itsenäinen elämä Mittarit Tavoite 2013 Toteuma 5 kk Laissa asetettu määräaikaisvelvoite Toimeentulotuki- ja vammaispalvelupäätökset ja lastensuojeluilmoitusten käsittely 7 arkipäivän sisällä. Lastensuojelutarpeen selvitykset 3 kk:n kuluessa Toimeentulotukihakemukset ja lastensuojeluilmoitukset on käsitelty ja lastensuo-jelutarpeen selvitykset tehty määräajassa. Suunnitelmat on tehty 80 %:lle sosiaalityön asiakkaista Asiakas-, kuntoutus-, aktivointisuunnitelmat, ehkäisevän toimeentulotuen suunnitelmat, palvelusuunnitelmat vammaispalveluissa Tavoite ei ole toteutunut lastensuojelussa, Perheiden hyvinvoinnin ja vanhemmuuden tukeminen Ehkäisevän lastensuojelun kehittäminen Työttömien työllisyyden edistäminen Työttömien määrä keskimäärin 8 % vuoden aikana Työvalmennettavien määrä nuorta vuoden aikana Syrjäytymisen vähentyminen Elämänhallintataitojen edistäminen Ei näytä toteutuvan, sillä työttömiä ollut keskimäärin n. 10 % vuoden aikana Ei toteudu, sillä työpajan toiminta-ajatus on

2 Toimivat palveluprosessit Toimintasuunnitelma Sosiaalityön yksikön palveluprosessien kriittinen tarkastelu ja toiminnan kehittäminen muuttunut Työnkuvien tarkastaminen ja muuttaminen käynnissä, henkilöstörakennetta on muutettu, työparitoiminnan lisääminen ja kehittäminen Työhyvinvointi Sairauspoissaolojen määrä Yhdessä sovitut palveluprosessit ja toimintamallit kunnan muiden toimijoiden ja sidosryhmien kanssa Sairauspoissaolojen väheneminen Yhteistyöpalaveri koulujen rehtoreiden kanssa. Oppilashuolto-, mielen-terveys- ja päihdeyhteistyö toimii, vammaistyön ja varhaiskasvatuksen kehittämispalaverit 115 sairauspäivää, lisääntynyt Motivoitunut ja jaksava henkilöstö Työtyytyväisyyskartoitus Työtyytyväisyys hyvä Työkäytäntöjen kehittäminen ja työnkuvien tarkastaminen Ei ole tehty Sosiaaliohjaajien, työ- ja elinkeinosuunnittelijan tehtävänkuvien tarkastaminen aloitettu Sosiaalityön henkilöstön mitoitus/asukas Säädösten mukainen henkilöstö Sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärä liian suuri Työnohjaus- ja koulutus-päivät Mahdollisuus työnohjaukseen ja täydennyskoulutukseen Toteutunut, lisäksi työyhteisövalmennusta Tavoitteiden, toiminnan ja talouden tasapaino Kustannusten tehokas seuranta Kustannustehokasta toimintaa käytettävissä olevin resurssein Talousarvio ylittymässä toimeentuloturvan, lastensuojelun ja työllisyystoiminnan osalta. Ostopalvelujen määrä Ostopalveluja korvataan omalla toiminnalla Lastensuojelun avohuollon ostopalveluja korvattu omalla toiminnalla Toimenpiteet: Toimenpiteissä on huomioitu Tyrnävän kunnan lastensuojelusuunnitelma vuosille Yhteistyöpalavereita on järjestetty eri toimijoiden kanssa toimintakäytäntöjen kehittämiseksi. Kehitysvammahuollon ohjaaja aloittanut , virka vakinaistettu Työpajan toiminta-ajatus muuttunut ja sitä kehitetään jatkossa osana nuorisotyötä. Kesäkuussa 2013 työpajatoiminta siirtyy Sosiaalipalvelujen tulosalueelta nuoriso- ja vapaa-ajantoiminnan tulosalueelle sivistystoimeen. Sosiaaliohjaajan toimi vakinaistettu alkaen lastensuojelussa. Lisäksi perustettu sosiaaliohjaajan virka sosiaalipalvelujen tulosalueelle. TUKEVA 2-hankkeessa tehty seudullisesti lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelmatyötä. Sitouduttu osallistumaan TUKEVA 3-hankkeeseen (10/ /2013), jossa työstetään kunnan oma LNPO ja juurrutetaan laajan terveystarkastuksen toimintamallia.

3 Taulukko 1. Työttömyysprosentin kehitys Työttömyysprosentti on ollut v.2013 alkuvuoden noin kaksi prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisvuonna. Taulukko 2. Sakkolistan kehitys Sakkolistalla olevien henkilöiden määrä on ollut alkuvuonna 2013 keskimäärin edellisvuosia matalampi. Maalis-huhtikuu oli tosin viime vuonna matalampi kuin tänä vuonna.

4 Taulukko 3.Yli 1 vuoden työttömänä olleiden määrä Yli vuoden työttömänä olleiden määrä on vuoden ensimmäisen kuukauden aikana ollut ennätyskorkealla. Yli vuoden työttömänä olleiden määrä lähti viime vuonna kasvuun loppu vuotta kohden ja se on jatkanut kasvua myös tämän vuoden puolella. Taulukko 4. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä Alle 25-vuotiaiden määrä oli vuoden 2013 kahden ensimmäisen kuukauden aikana ennätysmatalalla, kunnes se lähti maaliskuussa nousuun saavuttaen vuoden 2011 tason. Tähän on taustalla vaikuttanut mm. pappilan porstuan työpajan väliaikainen alasajo.

5 Taulukko 5. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä nousi viime vuoden lopulla ja on vielä alkuvuonna 2013 ennätyskorkealla. Taulukko 6. Välityömarkkinatoimenpiteet tammi-toukokuun aikana Välityömarkkinatoimenpiteisiin kuuluvat työkokeilu (tkokeilu), kuntouttava työtoiminta (kuty) ja palkkatukityö. Ptuki yhdistykset tarkoittaa yhdistysten palkkatuen avulla työllistettyjen määrä, ptuki erotus yksiköille tarkoittaa niitä palkkatuella työllistettyjä, joiden palkan ja palkkatuen välisen erotuksen maksaa työllistävät yksiköt itse. Ja ptuki työllisyysbudj. tarkoittaa työllisyysbudjetin määrärahoista palkattujen palkkatukityöllistettyjen määrää. Työkokeilun ja kuntouttavan työtoiminnan määrään on jonkin verran vaikuttanut Pappilan Porstuan tilanne. Työllisyysbudjetin kautta työllistettyjen määrä on vähentynyt alkuvuodesta. Samalla niiden työllistettyjen määrä on noussut, mistä yksiköt vastaavat

6 palkan ja palkkatuen välisestä erotuksesta. Yhdistysten palkkatuella työllistäminen on vähentynyt kahden henkilön verran verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Taulukko 7. Välityömarkkinatoimenpiteet Välityömarkkinatoimenpiteiden määrä on ollut vuoden 2013 alussa kahdenkymmenen molemmin puolin. Määrä on edellisvuosiin verrattuna matala. Tähän vaikuttavat mm. yhdistysten vähentynyt työllistäminen ja Pappilan porstuan väliaikainen alasajo. Taulukko 8. Kuntalisän käyttö Kuntalisän käyttö on vähentynyt edellisvuosien alkuvuosiin verrattuna. Tämä johtuu yhdistysten vähentyneestä palkkatuella työllistämisestä.

7 VANHUSPALVELUT Menot ,32 Tulot ,25 Netto ,07 Käyttö % 35,7 Kriittiset menestystekijät Mittarit Tavoite 2013 Toteuma 5 kk Palvelujen riittävyys ja monipuolisuus sekä niiden tasapuolinen jakaantuminen Kotona asuvien osuus yli 75-vuotiaista (mukaan luettuna tavallisen palveluasumisen piirissä asuvat) Säännöllisen kotihoidon (vähintään 1 käynti/vk) asiakkaiden määrä kotona asuvia 91 % säännöllisen kotihoidon asiakkaita 13 % Kotona asuvista (ml. tavallinen palveluasuminen) yli 75 vuotta täyttäneiden osuus 86,5 % säännöllisen kotihoidon asiakkaita 16,7% Omaishoidontukiasiakkaiden määrä omaishoidon tuen piirissä 6 % omaishoidon tuen piirissä 4% Tehostetun palveluasumisen piirissä olevien määrä tehostetun palveluasumisen piirissä 6 % 75 täyttäneistä tehostetun palveluasumisen piirissä 10 % Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien määrä pitkäaikaisessa laitoshoidossa 3 % pitkäaikaisessa laitoshoidossa 3,8 % Alueellinen yhteistyö Motivoitunut ja jaksava henkilöstö Yhteistyö ympäristökuntien kanssa Hoitotyötä tekevän henkilöstön mitoitus/asukas Yhtenevät toimintamallit ja käytännöt Henkilömitoituksen hyvä taso Vanhuspalvelujen vastaavien viranhaltijoiden yhteiskokous kerran keväällä (tehostetun palveluasumisen palveluseteli) Henkilöstömitoituksen taso vanhuspalveluissa hyvällä tasolla. Kehittämispäivät Työn- ja tehtäväkuvien tarkastaminen Kotihoidossa omahoitajan tehtävät on määritelty. Sairaanhoitajien tehtävien määrittely on kesken. Täydennyskoulutuspäivät / työntekijä Ammattitaitoinen, työkykyinen ja työssä hyvinvoiva henkilöstö Koulutuspäivien määrä ka 1 pv/tt Poissaolojen seuranta Poissaolojen väheneminen Sairauspoissaoloja

8 vanhuspalvelujen alueella ka. 5 pv/tt Tiedottaminen Ikäihmisten palveluoppaan ja verkkosivujen päivitys vähintään kerran vuodessa Ajantasainen tieto palveluista kaikkien saatavilla Ikäihmisten palveluoppaan päivittäminen kesken Verkkosivuja päivitetty Ilmoitukset kuntatiedotteessa Kuntatiedotteessa ilmoitettu 1 kerran kevään aikana Toimenpiteet: Kotiutushoitaja on ollut säännöllisessä yhteydessä terveyskeskusten vuodeosastoihin osastokiertojen sekä puhelinyhteyksien muodossa, näin kotihoidon asiakkaiden sekä muiden asiakkaiden kotiutus ja kotiin suunnitellut palvelut on riittävän ajoissa ja turvallisesti toteutettu Aloitettu Limingan terveyskeskussairaalan kanssa säännölliset yhteistyökokoukset 4 x vuosi Määritelty palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen kriteerit: sijoitukset asumispalvelupaikoille asiakkaan todellisen palvelutarpeen mukaisesti, ensisijaisesti käytetään kunnan omaa yksikköä Vanhainkodin tilapäispaikkaa on käytetty asiakkaiden vuorohoidon järjestelyissä, toiminnan tarkoituksena on turvata kotona pärjääminen mahdollisimman pitkään. Omaishoitajien määrä on pysynyt tasaisena: hakemuksia enenevässä määrin, mutta ollut myös paikkakunnalta pois muuttoja Asiakkuuksien hallintaa ja hoidon suunnitelmallisuutta on viety eteenpäin: RAIarviointien tekeminen kaikille asiakkaille puolivuosittain Omaishoidettaville on järjestetty omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi vuorohoitojakso joko omaan vanhainkotiin tai ostosopimuspaikalle, mahdollisuus on ollut myös pitempään tilapäishoitojärjestelyyn -> kaikki omaishoitajat eivät kuitenkaan ole innostuneita käyttämään ko. palvelua. Mahdollisuus on lisäksi järjestää hoitaja hoidettavan kotiin. Henkilöstön kanssa on pidetty säännölliset työpaikkakokoukset. Kehityskeskustelut on käyty lähes kaikkien työntekijöiden kanssa. Tehtäviä on tarkasteltu asiakkuuksien ja toiminnan näkökulmasta: kotiutushoito, asiakkuuksien hallinta, ennaltaehkäisevä toiminta Työprosesseja on avattu ja tehty toimintaohjeita: esimerkiksi omahoitajan tehtävä kotihoidossa Täytettiin kaksi lähihoitajan avointa vakanssia alkuvuodesta Sairaanhoitajan tehtävän siirtoa valmisteltu terveyskeskuksesta vanhuspalveluihin; seniorineuvola, ennaltaehkäisevät kotikäynnit, 65-v terveystarkastukset Henkilöstösuunnittelu: sijaistarvetta on arvioitu pidemmällä aikavälillä

9 TERVEYSPALVELUT Menot ,01 Tulot ,32 Netto ,69 Käyttö % 46,2 Kriittiset menestystekijät Palveluiden riittävyys ja tasapuolisuus Mittarit Tavoite 2013 Toteuma 5 kk Hoitoon pääsyajat Kaikki hoitoa tarvitsevat saavat hoidon hoitotakuun määrittämissä rajoissa Hoitoon pääsee hoitotakuun määrittämissä ajoissa, paitsi suunterveydenhuollossa hoitotakuu ei ole toteutunut aikuisasiakkaiden osalta. Alueellinen yhteistyö Yhteistyö Oulun seudun kuntien kesken Yhtenevät hoitokäytännöt ympäristökuntien kanssa Toteutuu Ammattitaitoinen ja riittävä henkilökunta Asiakasmäärät/työntekijä Henkilömitoituksen hyvä taso Toteutunut Täydennyskoulutuspäivien määrä/henkilö 3-10 koulutuspäivää/ työntekijä Koulutuspäiviä 1-4 pv / työntekijä Ennalta ehkäisevään toimintaan panostaminen kaikissa ikäryhmissä Ikävakioitu sairastavuusindeksi Työikäisten (25-64v) sairaalan hoitopäivät/1000 asukasta Sairastavuus ei ylitä seutukunnan keskimääräistä tasoa Sairaalahoitopäiviä vähemmän kuin Oulun seudulla keskimäärin Tilastotietoja tältä vuodelta ei vielä käytössä. Tiedot ovat Sotkanetin vuoden 2011terveystietoja. Ennaltaehkäisevään suun terveydenhuoltoon panostaminen Tarkoituksen-mukain en erikois-sairaanhoidon käyttö Hyvinvointia edistävien kotikäyntien (75 v) toteutumisprosentti DMF 12 v (reikiintyneiden, poistettujen ja paikattujen hampaiden lukumäärä 12-vuotiailla) Hoitopäivien ja hoitokäyntien määrä Hyvinvointia edistävät kotikäynnit Hyvinvointia edistäviä kotikäynnit toteutuvat suunnitelman mukaisesti. < 1,2 DMF indeksi 1,76 Hoidon oikea porrastus Hoitopäivät ja hoitojaksot ovat kasvaneet, mutta asiakasmäärät ovat hieman vähentyneet. Kustannukset/asukas Kustannusten kasvun hillitseminen 4/2013 toteutunut laskutus on 350 / asukas, mikä on 47 edellisvuotta suurempi. Hoitotakuun toteutuminen erikoissairaan-hoidos sa Jonossa olevat potilaat Hoitotakuun määräajat toteutuvat Toteutuu hoidontarpeenarviota odottavia potilaita on ollut 43.

10 Toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi: Perusterveydenhuollon menot ylittyvät alkuvuoden osalta laitoshoidon osalta merkittävästi. Alkuvuodesta vuodeosastohoitoa vaativia sairauksia on ollut poikkeavan runsaasti Puheluiden takaisinsoittojärjestelmä (Tele-Q) otettiin käyttöön toukokuussa Sen jälkeen yhteydenoton saanti terveyskeskukseen on parantunut. Keskimääräinen takaisinsoittoaika on alkuvuoden aikana ollut n. 20min. Toukokuussa 2013 ajanvarauksen tavoitettavuus oli 99 %. Suunterveydenhuollossa keskimääräinen takaisinsoittoaika on ollut n. 15 min. Lääkärien ns. ei -kiireellisen asiakasjonon ( ei- kiirelliselle tarkoitetaan mm. perussairauden vuosikontrolleja, terveystarkastuksia ja todistuksia) ruuhkau-tumisen johdosta tammi -helmikuun aikana jatkettiin tiistaisin iltavastaanottoa klo Huhtikuussa aloitimme kokeiluna lääkärin ja sairaanhoitajan yhteistyönä ei -kiireellisen asiakasjonon lyhentämiseen tähtäävän toiminnan. Lääkärin ja sairaanhoitajan yhteistyössä saimme jonot purettua. Kesäkuun loppuun mennessä olemme pystyneet tarjoamaan ajan joko lääkärille tai sairaanhoitajalle kaikille jonossa olleille asiakkaille. Lastenneuvolassa on lähdetty mukaan TUKEVA 2 hankkeessa kehitetyn 4- vuotiaan lapsen laajan terveystarkastuksen juurrutustyöhön. TUKEVA hanke kouluttanut terveydenhoitajia ja yhdistänyt käytäntöjä valtakunnallisesti. Yhdistetyn äitiys- ja lastenneuvola toimintamallin kehittäminen on alkanut kahden terveydenhoitajan toteuttamana. Toiminnan tavoitteena on, että perheillä ja lapsella on sama terveydenhoitaja raskausajasta aina koulun aloittamiseen saakka. Hammashuollon laajennusremontti käynnistyi huhtikuussa. Suunnitelman mukaisesti uudet tilat ovat käyttövalmiina syyskuun alussa. Hammashuollon aikuisjonon purku on aloitettu maksusitoumuslähetteillä yksityispuolelle. Ei -kiireetöntä tarkastusjonoa puretaan kesän ajan omalla henkilökunnalla. Hammaslääkäreiden osalta henkilövajausta on 20% Yhteistyö lakeuskuntien kanssa on jatkunut lähinnä sähköisen reseptin, arkiston ja työterveyshuollon järjestämisen merkeissä. Perusterveydenhuollon yksikön kanssa yhteistyössä on saatu laadittua terveydenhuoltolain vaatima terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Tyrnävän terveyskeskus on mukana hallintokuntia yhdistävässä Terps 2 ja Tukeva 3 hankkeissa.

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE Kunnan talousarviovuosi on kalenterivuosi. Kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvion. Sen hyväksymisen yhteydessä

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN 2011 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN Tilinpäätös 1.1.-31.12.2011 Tasekirja 31.12.2011 Toimintakertomus 2011 Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2011 Rahoituslaskelma 1.1.-31.12.2011 Tase 31.12.2011

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS TOIMINTA JA ORGANISAATIO Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata sosiaalihuollon-, terveydenhuollon- sekä hoivapalveluiden järjestämisestä. Palvelujen toteuttaminen

Lisätiedot

Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010

Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010 KH 31.5.2010 2 Talouskatsaus

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

30.5.2011 LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUS

30.5.2011 LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUS LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUS Vuosikolmannesraportti 1.1.2011 30.4.2011 Sisältö HALLINTO 5 Johtokunta 5 Hallinto- ja talouspalvelut 6 Toimistopalvelut 7 ATK-palvelut 9 Laitoshuolto 11 VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Hyv.ltk. 22.2.2011 17 Liite 3. Kiimingin kunta. Hyvinvointilautakunta. Toimintakertomus 1.1.-31.12.2010

Hyv.ltk. 22.2.2011 17 Liite 3. Kiimingin kunta. Hyvinvointilautakunta. Toimintakertomus 1.1.-31.12.2010 Kiimingin kunta Hyvinvointilautakunta Hyv.ltk. 22.2.2011 17 Liite 3 Toimintakertomus 1.1.-31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO Hyvinvointilautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2010 1. Yleistä 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012

Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012 Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012 1 Siilinjärven kunta Maaningan kunta Nilsiän kaupunki Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28

Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28 Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28 Kittilän kunnan tasekirja 2013 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS... 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET...

Lisätiedot

Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015

Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015 Iin kunta Väritunnisteet: Etenee Viivästynyt Ei etene, suunnitellusti keskeytynyt 1 Järjestämissopimuksen toteutuminen palvelualoittain

Lisätiedot

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina Ikäihmisten Pieksämäki 2013 Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. 30.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1-2 Tulosennuste 3-4 Yleishallinto 5-22 virastopäällikön katsaus 5 Sosiaali- ja terveysvirasto 23-40 virastopäällikön

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 31.3.2010 liite nro 5 PERUSTURVAN VUODEN 2009 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ

Perusturvalautakunta 31.3.2010 liite nro 5 PERUSTURVAN VUODEN 2009 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ PERUSTURVAN VUODEN 2009 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ Perusturvalautakunta 31.3.2010 liite nro 5 Perusturvatoimialan kolmannen vuoden painopisteenä oli palvelujen toiminnallinen linjaaminen ja sisältöjen kehittäminen.

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS 2 VALTUUSTON TAVOITTEET VUODELLE 2015/TOTEUTUMA 1-4 KK Strategiset tavoitteet: 1. Valtuuston laatima strategia vuosille

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja -1, SOTELA 26.3.2014 17:00 OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja Hakala Kirsi jäsen Hokkanen Risto Holmroos Anna Kujamäki Kari Leskinen Pirkko Nuora Irma

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013 Osavuosikatsaus 2 / ajalta 1.1. 31.8. Kunnanhallitus 30.9. 267 Kunnanvaltuusto 14.10. 122 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Tuloslaskelma... 5 3. Rahoituslaskelma... 6 4. Käyttötalouden

Lisätiedot

OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO

OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO 1. Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveystoimi huolehtii siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat ja riittävät välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka

Lisätiedot

VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2003

VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2003 VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2003 Vanhuspalvelun Viisikko-työryhmä Aila Kumpulainen 22.11.2004 Viisikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

Perusturvakeskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2013

Perusturvakeskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2013 PERUSTURVAKESKUS Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja Perusturvakeskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2013 Vuotta 2013 ovat leimanneet monet ennalta arvaamattomat muutokset

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 3 2. Kuntayhtymän hallinto 4 3. Yleinen ja alueen kehitys

Lisätiedot

Palvelutuotannon raportointi, tammi-huhtikuu 2015

Palvelutuotannon raportointi, tammi-huhtikuu 2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi, tammi-huhtikuu 2015 Utajärven kunta Väritunnisteet: Etenee Viivästynyt Ei etene, suunnitellusti keskeytynyt 1 Järjestämissopimuksen toteutuminen palvelualoittain

Lisätiedot

- Osallisuus - Oikeudenmukaisuus - Oikea-aikaisuus - Osaaminen - Yhteistyö VAKKA-SUOMEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2009 2013

- Osallisuus - Oikeudenmukaisuus - Oikea-aikaisuus - Osaaminen - Yhteistyö VAKKA-SUOMEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2009 2013 - Osallisuus - Oikeudenmukaisuus - Oikea-aikaisuus - Osaaminen - Yhteistyö VAKKA-SUOMEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2009 2013 Toteutumaraportti joulukuu 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. TOTEUTUMINEN...

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 03.02.2011 Kunnanhallitus 56 21.02.2011 Kunnanvaltuusto 30 15.06.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Talouden tasapainotusohjelman toteuttaminen yleis- ja taloushallinnossa

Talouden tasapainotusohjelman toteuttaminen yleis- ja taloushallinnossa YLEIS- JA TALOUSHALLINTO YLEIS- JA TALOUSHALLINTO Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht. 1 495 721 243 865,19 1 251 855,81 16,30 232 650,67 4,80 Menot yht. -2 057 744-741 947,40-1

Lisätiedot

VÄLITILINPÄÄTÖS II 2009 1.1.-31.8.2009 KH 28.9. / KV 12.10

VÄLITILINPÄÄTÖS II 2009 1.1.-31.8.2009 KH 28.9. / KV 12.10 VÄLITILINPÄÄTÖS II 2009 1.1.-31.8.2009 KH 28.9. / KV 12.10 Talouskatsaus Talous on ollut varsin turbulentti koko vuoden 2009 ajan. Poikkeuksellisen epävarmuuden aiheutti USAsta levinnyt rahoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2014 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

1 PALVELUANALYYSI. 1.1 Hyvinvointitoimiala. Toimintoympäristöanalyysi. Hyvinvointi on lisääntynyt mutta huono-osaisuus kasaantuu

1 PALVELUANALYYSI. 1.1 Hyvinvointitoimiala. Toimintoympäristöanalyysi. Hyvinvointi on lisääntynyt mutta huono-osaisuus kasaantuu Liite 1 Sisällys 1 PALVELUANALYYSI... 2 1.1 Hyvinvointitoimiala... 2 1.2 Kiinteistötoimiala... 16 1.3 Konsernihallinto... 18 1.4 Sivistystoimiala... 25 1.5 Vapaa-aikatoimiala... 30 1.6 Ympäristötoimiala...

Lisätiedot

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää 1 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015 Kuva Tarja Sillanpää 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO sivu Vuosikate, lainat 3 Asukasluku, työttömyys 5 Vuoden 2015 tavoitteet

Lisätiedot