TOIMINTASÄÄNNÖT TEKNIIKAN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA. Riihimäen kaupunki. TEKLA hyväksytty YMPLA hyväksytty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASÄÄNNÖT TEKNIIKAN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA. Riihimäen kaupunki. TEKLA 13.11.2012 317 hyväksytty YMPLA 22.11.2012 163 hyväksytty"

Transkriptio

1 Riihimäen kaupunki TOIMINTASÄÄNNÖT TEKNIIKAN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA TEKLA hyväksytty YMPLA hyväksytty Voimaantulo Muutos KH voimaantulo Muutos ympla

2 2 Sisällys 1. SOVELTAMISALA ORGANISAATIO JOHTAMINEN TOIMIALAJOHTO, TULOSALUEET JA YKSIKÖT JOHTORYHMÄ PROJEKTIT JA HANKKEET YKSIKÖNPÄÄLLIKÖIDEN SIJAISET VIRANHALTIJOIDEN RATKAISUVALTA YLEINEN RATKAISUVALTA... 6 HANKINNAT ERITYINEN RATKAISUVALTA... 7 TEKNINEN JOHTAJAN RATKAISUVALTA... 7 HALLINTOPÄÄLLIKÖN RATKAISUVALTA... 7 KAAVOITUSPÄÄLLIKÖN RATKAISUVALTA... 8 KAUPUNGINGEODEETIN RATKAISUVALTA... 8 RAKENNUSPÄÄLLIKÖN RATKAISUVALTA... 9 KATUPÄÄLLIKÖN RATKAISUVALTA... 9 YMPÄRISTÖJOHTAJAN RATKAISUVALTA YMPÄRISTÖNSUOJELUSUUNNITTELIJAN RATKAISUVALTA YMPÄRISTÖTARKASTAJAN RATKAISUVALTA JOHTAVAN RAKENNUSTARKASTAJAN RATKAISUVALTA RAKENNUSTARKASTAJAN RATKAISUVALTA TOIMINTASÄÄNNÖN VOIMAANTULO JA PÄIVITTÄMINEN

3 3 1. SOVELTAMISALA Tähän toimintasääntöön kootaan johtosääntöä täsmentävät tehtävänjaot, valtuudet ja delegoinnit, joita ei ole tarvetta saattaa voimaan valtuuston päätöksellä. Tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta hyväksyvät toimintasäännön oman toimialueensa osalta. Riihimäen kaupungin tekniikan ja ympäristön toimialan toimintaa ohjataan tämän säännön ohella Riihimäen kaupungin hallintosäännöllä ja johtosäännöllä, joihin nähden tätä toimintasääntöä sovelletaan toissijaisesti. Toimintasääntö sisältää täydentävät määräykset ja ohjeet Riihimäen kaupungin tekniikan ja ympäristön toimialan organisaatiosta, toiminnan sisällöstä, viranhaltijoiden tehtävistä ja ratkaisuvallasta. Lautakunta vahvistaa viranhaltijoiden hankintavaltuudet sekä päättää vahvistetut hankintarajat ylittävistä materiaali-, palvelu- ja urakkahankinnoista talousarvion rajoissa. 3

4 4 2. ORGANISAATIO TEKNIIKAN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA YMPÄRISTÖ- LAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNINEN JOHTAJA HALLINTO- YKSIKKÖ YMPÄRISTÖN- SUOJELUYKSIKKÖ RAKENNUS- VALVONTAYKSIKKÖ KAAVOITUS- YKSIKKÖ KARTTA- JA TONTTIYKSIKKÖ TILAYKSIKKÖ KATU-JA PUISTOYKSIKKÖ 4

5 5 3. JOHTAMINEN 3.1. Toimialajohto, tulosalueet ja yksiköt Tekniikan ja ympäristön toimialasta huolehtivat tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta. Tekniikan ja ympäristön toimialaa johtaa tekninen johtaja. Tekniikan ja ympäristön toimiala jakaantuu yksiköihin siten, että teknisen lautakunnan alaisuudessa toimivat kaavoitusyksikkö, kartta- ja tonttiyksikkö, tilayksikkö sekä katu- ja puistoyksikkö ja ympäristölautakunnan alaisuudessa toimivat ympäristönsuojeluyksikkö ja rakennusvalvontayksikkö. Lisäksi koko toimialan yhteisistä hallinnollisista palveluista huolehtii hallintoyksikkö ohjaten toimialan yleishallinnon ja talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja Johtoryhmä Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimialajohtaja. Johtoryhmään kuuluvat yksiköiden päälliköt sekä henkilöstöjärjestöjen nimeämä henkilöstön edustaja. Tarpeen vaatiessa tekninen johtaja kutsuu mukaan johtoryhmään asiantuntijoita. Johtoryhmä nimeää keskuudestaan tai kutsuu itselleen sihteerin. Johtoryhmä toimii teknisen johtajan apuna toimialan kehittämisessä, suunnittelussa ja johtamisessa Projektit ja hankkeet Kehittämistyöt kootaan tarvittaessa projekteiksi tai hankkeiksi, joiden sisällöstä, rahoituksesta ja käynnistämisestä tehdään erillinen päätös toiminta- ja hankintavaltuuksien rajoissa. Jokaiselle projektille laaditaan projektisuunnitelma ja nimetään vastuuhenkilö/projektipäällikkö, jonka tehtävät, vastuut ja valtuudet määritellään tarkemmin projektisuunnitelmassa. Tarvittaessa projektille nimetään ohjausryhmä. Projektit voivat olla yksikkökohtaisia, koko toimialaa ja kaupungin useita eri toimialoja koskevia. Projektin laajuuden ja luonteen perusteella määritetään projektia hallinnoiva taho. Yhtä yksikköä koskevaa projektia hallinnoidaan kyseisessä yksikössä ja päätöksen projektin perustamisesta tekee yksikön päällikkö toiminta- ja hankintavaltuuksiensa puitteissa. Useita eri yksiköitä koskevan projektin perustamispäätöksen tekee tekninen johtaja toiminta- 5

6 6 ja hankintavaltuuksiensa puitteissa. Projektin laajuuden ja kustannusvaikutusten niin edellyttäessä tekninen lautakunta tai ympäristölautakunta päättää projektin perustamisesta ja valita projektille/hankkeelle päällikön/johtajan sekä nimetä ohjausryhmän jäsenet Yksikönpäälliköiden sijaiset Teknisen johtajan sijaisena toimii ympäristöjohtaja ja hänen estyneenä ollessaan hallintopäällikkö, johtava rakennustarkastaja ja kaupungingeodeetti edellä mainitussa järjestyksessä. Pitkäaikaisissa sijaisuuksissa ja poikkeustilanteissa kaupunginhallitus voi tarvittaessa määrätä teknisen johtajan sijaisen edellä mainitusta poiketen. Ympäristöjohtajan ja johtavan rakennustarkastajan sijaisen määrää ympäristölautakunta. Ympäristöjohtajan sijaisena toimii ympäristönsuojelusuunnittelija ja hänen estyneenä ollessaan ympäristötarkastaja. Johtavan rakennustarkastajan sijaisena toimii rakennustarkastaja. Muiden yksiköiden päälliköiden sijaiset määrää tekninen johtaja. Muun henkilökunnan sijaisen määrää asianomaisen yksikön päällikkö. 4. VIRANHALTIJOIDEN RATKAISUVALTA 4.1. Yleinen ratkaisuvalta Hankinnat Hankinnoissa noudatetaan Riihimäen kaupungin hankintaohjeita. Arvot on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa. Tavara- ja ICT-hankinnat Tavara- ja ICT-hankinnoissa teknisen johtajan hankintavaltuus on euroa ja yksiköiden päälliköiden hankintavaltuus on euroa. ICT-hankinnoissa on RHL-Datan kanssa varmistettava suunnitellun hankinnan yhteensopivuus olemassa olevaan tekniikkaan ja mahdollisuus vakioitujen ratkaisujen valitsemiseen. Palveluhankinnat Palveluhankinnoissa teknisen johtajan hankintavaltuus on euroa ja yksiköiden 6

7 7 päälliköiden hankintavaltuus on euroa. Rakennusurakat Rakennusurakoissa teknisen johtajan hankintavaltuus on euroa ja yksiköiden päälliköiden hankintavaltuus on euroa Erityinen ratkaisuvalta Tekninen johtajan ratkaisuvalta Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty Teknisen johtajan päätettäväksi, Tekninen johtaja voi tarvittaessa: Ottaa päätettäväkseen teknisen lautakunnan alaisen viranhaltijan päätösvaltaan kuuluvan asian. Päättää sellaisten tilojen, rakennusten ja alueiden luovutuksesta jotka koskevat samanaikaisesti useamman kuin yhden alaisensa päällikön toimivaltaa tai koko toimialaa. Hallintopäällikön ratkaisuvalta Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty yksikön päällikön päätettäväksi, hallintopäällikön tehtävänä on: 1. päättää toimialan tuntipalkkaisen henkilökunnan työehtosopimuksenmukaisista työkokemuslisistä ja muista palkan määräämiseen kuuluvista asioista, jotka eivät ole harkinnanvaraisia, 2. hyväksyä asumisoikeuden haltijat asumisoikeusasuntoihin, hyväksyä asumisoikeusmaksun suuruus ja ylläpitää asumisoikeusasuntojen osalta hakijoiden asuntohakemuksen vuorojärjestystä, 3. päättää omistusasuntojen korkotuesta annetun lain mukaan kaupungille osoitetun myöntämisvaltuuden rajoissa yksityishenkilöille myönnettävistä lainoista, lainojen vakuuksista ja siirroista sekä hyväksyä lainoitettavien kohteiden rakennussuunnitelmat, - kustannukset sekä hankinta- arvon ja sijainnin rakennusvalvontayksikön ehdotuksesta, 4. päättää kaupungin myöntämistä henkilökohtaisista lainoista, lainojen vakuuksista, lainojen siirrosta ja vakuuksista hyväksymisestä, 5. päättää aravalakien mukaisten ja kaupungin myöntämien henkilökohtaisten lainojen siirrosta ja vakuuksista, 6. myöntää aravarajoituslain perusteella tilapäistä käyttöä ja luovutusta koskevien lupien myöntämisestä, 7. valvoa rajoitusten alaisten vuokratalojen asukasvalintaa laissa säädettyjen käyttö- ja luovutusrajoituksien ja lautakunnan erikseen määrittelemien ohjeiden mukaisesti, 7

8 8 8. päättää vuosittaisista vuokrasopimusehtojen mukaisista vuokra-asuntojen vuokrien tarkistamisesta, 9. päättää korjaus- ja energia-avustuksien myöntämisestä, 10. valvoa valtion ja kaupungin lainoittamien asuntojen käyttöä koskevien lupien myöntämistä, 11. päättää kaupungin omistamien asuntojen vuokraamisesta, 12. koordinoida toimialan sisäistä ja ulkoista viestintää, 13. vastata toimialan keskitetystä asiakaspalvelusta, 14. päättää valtionavustuksien hakemisesta asumiseen liittyvissä asioissa. Kaavoituspäällikön ratkaisuvalta Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty yksikön päällikön päätettäväksi, kaavoituspäällikön tehtävänä on: 1. päättää asemakaavan tai asemakaavan muutoksen laatimisesta ja käsittelystä aiheutuvien kustannusten perimisestä maankäyttö- ja rakennuslain 59 :n nojalla, 2. hyväksyä MRL 10 :n mukainen kaavan laatija sekä kaavaan liittyvien MRL 9 :n mukaisten tutkimusten ja selvitysten laatija. Kaupungingeodeetin ratkaisuvalta Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty yksikön päällikön päätettäväksi, kaupungingeodeetin tehtävänä on: 1. toimia kiinteistöinsinöörinä ja kiinteistörekisterin pitäjänä, 2. hyväksyä erilliset tonttijaot, 3. päättää erillisten tonttijaon laatimisesta tai muuttamisesta aiheutuvien kustannusten perimisestä maankäyttö- ja rakennuslain nojalla, 4. päättää kiinteistötoimitusten hakemisesta kaupungin omistamien alueiden osalta, 5. edustaa kaupunkia maanmittaus- ja lunastustoimituksissa, tielain mukaisissa tietoimituksissa sekä kiinteistönmuodostamislain mukaisissa toimituksissa; sama edustusoikeus on myös virassa toimivalla maanmittausteknikolla, tonttikoordinaattorilla sekä kiinteistönmuodostamislain mukaisissa yleisten alueiden toimituksissa paikkatietoasiantuntijalla. 6. päättää kiinteistönmuodostamislain mukaisesta rasitetta koskevasta sopimuksesta kaupungin omistamien kiinteistöjen osalta, 7. päättää rakentamattomien omakotitalotonttien myymisestä ja vuokraamisesta, jos kaupunginvaltuusto on vahvistanut myymisessä noudatettavat yleiset perusteet, 8. päättää kaupungin vuokraamien, pääosin asumiskäyttöön tarkoitettujen tonttien myymisestä rakentamisvelvollisuutensa täyttäneille vuokramiehille, 9. päättää lautakunnan luovuttaman kiinteistön edelleen luovuttamisesta ja vuokraoikeuden siirtämisestä, 10. päättää osoitenumerointiin liittyvät asiat, 11. antaa lausunnot etuostolain mukaisista asioista silloin, kun kaupungilla ei ole etuostolain mukaista etuosto-oikeutta, 8

9 9 12. päättää naapuruussuhteita koskevien suostumusten antamisesta kaupungin kiinteistöjen osalta, 13. myöntää teknisen lautakunnan hallintaan kuuluvien, pääosin rakentamattomien kiinteistöjen tilapäiset käyttöluvat, 14. päättää yksityisten, pääosin maanpäälle sijoittuvien markkinointilaitteiden sijoittamisesta ja alueen vuokrauksesta, teknisen lautakunnan hallintaan kuuluville alueille. Mainostauluille vaaditaan lisäksi MRL:n mukaiset toimenpideluvat rakennusvalvonnasta, 15. päättää maanomistajan suostumuksesta vähäisiin toimenpiteisiin teknisen lautakunnan hallintaan kuuluvilla, rakentamattomilla alueilla, 16. päättää karttojen ja paikkatietoaineistojen käyttöoikeuksien myöntämisestä sekä käyttöoikeuksien luovuttamiseen liittyvien korvauksista, 17. päättää kartta- ja tonttiyksikön hallinnassa olevien rekisterien tietojen luovuttamisesta. Rakennuspäällikön ratkaisuvalta Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty yksikön päällikön päätettäväksi, rakennuspäällikön tehtävänä on: 1. hyväksyä osaltaan rakennusten sekä muiden rakenteiden ja laitteiden pääpiirustukset ja niihin verrattavat muut suunnitelmat, pois lukien ne hankkeet jotka edellyttävät valtuuston hyväksymiä hankesuunnitelmia, 2. päättää, toimitilojen vuokrauksesta ja vuokralle ottamisesta, 3. päättää, jollei toisin ole määrätty, teknisen lautakunnan hallintaan kuuluvien kiinteistöjen piha-alueiden ja rakennusten huonetilojen luovuttamisesta tilapäiseen käyttöön, 4. myöntää luvan tilapäisten mainosten ja ilmoitusten sijoittamisesta kaupungin omistamiin rakennuksiin, 5. vastata kaupungin keskusvaraston toiminnasta, 6. päättää varastohankinnoista hankintalain puitteissa sekä varaston epäkurantin tavaran myyntihinnan, 7. päättää kiinteistön liittymissopimuksista, 8. päättää rakennushankkeiden lisä- ja muutostöiden tilaamisesta, 9. päättää tilayksikön hallinnassa oleviin kiinteistöihin ja rakennuksiin sijoitettavista ulkopuolisista laitteista sekä näiden vuokrasopimusten laatimisesta, 10. päättää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten rakennuslupien hakemisesta tilayksikön hallinnoimiin kiinteistöihin, 11. hyväksyä kaupungin liiketilojen ja myyntipaikkojen vuokrien indeksiperusteiset tarkistukset, 12. päättää vuosittaisten työohjelmien muutoksista hyväksytyn talousarvion puitteissa, 13. myöntää tilayksikön hallinnassa olevien kiinteistöjen ja huoneistojen sekä irtaimiston käyttöluvat teknisen lautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti, 14. päättää tilayksikön hallinnassa olevien kiinteistöjen ja huoneistojen vuokravapaudesta kaupunginhallituksen ohjeiden mukaisesti. Katupäällikön ratkaisuvalta Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty yksikön päällikön päätettäväksi, katupäällikön 9

10 10 tehtävänä on: 1. hyväksyä kunnallistekniikan yleisten alueiden yleis- ja yksityiskohtaiset suunnitelmat, lukuun ottamatta katusuunnitelmia ja liikenteen yleissuunnitelmia. 2. hyväksyä vähäiset yleissuunnitelman periaatteiden mukaiset liikenteenohjaussuunnitelmat sekä tilapäiset liikenteenohjaussuunnitelmat ja niihin liittyvät tilapäiset luvat, 3. päättää vähäiset joukkoliikenteen reitti- ja aikataulumuutokset, 4. päättää vähäisistä työohjelman muutoksista lautakunnan päättämän valtuuden puitteissa, 5. hyväksyä indeksiin perustuvat sopimuskorotukset omalla toimialalla, 6. myöntää luvat tilapäisten mainosten ja ilmoitusten sijoittamisesta teknisen lautakunnan hallintaan kuuluville yleisille alueille, 7. päättää kunnossa- ja puhtaanapitoa haittaavien ajoneuvojen siirtämisestä, sama päätösoikeus on myös tiemestarilla, 8. päättää liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaiset tienpitäjän suostumukset erikoiskuljetuksiin, 9. päättää kaupungin edustuksesta yksityisteiden tieosakasten kokouksessa sekä ojitus- ja perkaustoimituksissa, 10. toimii Riihimäen kaupungin jätehuollon vastuuhenkilönä, 11. päättää sähkönjakeluverkon alle 110 kv siirtolinjojen ja niihin liittyvien laitteiden sekä liittymisjohtojen sijoitusluvista teknisen lautakunnan hallintaan kuuluville yleisille alueille, 12. myöntää luvat muiden yksityisten johtojen ja muiden pääosin maan alle sijoittuvien laitteiden sijoittamisesta teknisen lautakunnan hallintaan kuuluville yleisille alueille, 13. päättää tilapäisistä katu- tai muun yleisen alueen luovuttamisesta tai vuokrauksesta voimassa olevan taksan ja teknisen lautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti, 14. vastata vesihuoltolain mukaisesti kunnalle kuuluvien vesihuollon kehittämis- ja järjestämistehtävien valmistelusta. Ympäristöjohtajan ratkaisuvalta Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty yksikön päällikön päätettäväksi, ympäristöjohtajan tehtävänä on: 1. huolehtia YSL 143 :n mukaisesta kunnan tehtäväksi säädetystä ympäristöntilan seurannasta ja seurantatietojen julkaisemisesta, 2. päättää YSL 202 :n mukaisesta ympäristönsuojelumääräyksestä poikkeamisesta, 3. päättää YSL 122 :n mukaisesti ilmoituksista, jotka koskevat melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa, koeluontoista toimintaa sekä poikkeuksellisia tilanteita, 4. päättää JL 75 :n tarkoittamasta roskaantuneen alueen siivoamiseen velvoittamisesta, 5. päättää kiireellisessä tapauksessa YSL 182 :n ja JL 126 :n mukaisen määräyksen antamisesta sekä YSL 182 :n ja VL 14 luvun 11 :n mukaisesta toiminnan keskeyttämisestä, 6. huolehtia YSL 188 :n, JL 136 :n ja VL 14 luvun 2 :n mukaisten ilmoitusten tekemisestä poliisille esitutkintaa varten, 7. päättää YSL 157 :ssä tarkoitetuista poikkeuksista koskien talousjätevesien käsittelyvaatimuksia, 10

11 11 8. päättää YSL 36 :n tarkoittamissa tapauksissa lupahakemuksen siirtämisestä aluehallintoviraston ratkaistavaksi, 9. päättää YSL 64 :ssä tarkoitetun ympäristöluvassa edellytetyn tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä sekä 65 :ssä tarkoitetusta tarkkailumääräysten muuttamisesta, 10. huolehtia YSL 223 :n mukaisten tietojen tallentamisesta ja toimintojen rekisteröinnistä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään, 11. päättää YSL 180 :n mukaisen yksittäisen määräyksen antamisesta koskien ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toimintaa, 12. päättää JL 125 :n mukaisen yksittäisen määräyksen antamisesta koskien roskaantumisen ehkäisemistä tai jätehuollon asianmukaista järjestämistä, 13. päättää YSL 205 :n ja JL 144 :n mukaisen maksun perimisestä kunnan hyväksymän taksan mukaisesti, 14. päättää vesihuoltolain 11 :n mukaisesti liittymisvelvollisuudesta vapauttamisesta, 15. päättää maastoliikennelain 14 :n mukaisesta reitin pitäjän vaihtamisesta, 22 :n 2 momentin mukaisesta reitin siirtämisestä sekä 30 :n mukaisista kilpailu- ja harjoitusluvista, 16. päättää vesiliikennelain 21 :n mukaisista kilpailu- ja harjoitusluvista, 17. päättää maa-aineslain 15 :n tarkoittamasta maa-ainesten ottamisen keskeyttämisestä. Ympäristönsuojelusuunnittelijan ratkaisuvalta Ympäristönsuojelusuunnittelijan tehtävänä on: 1. päättää Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisista (YSL 202 ) 2. päättää ilmoituksista, jotka koskevat melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa, koeluontoista toimintaa sekä poikkeuksellisia tilanteita (YSL 122 ) 3. päättää roskaantuneen alueen siivoamiseen velvoittamisesta (JL 75 ) 4. päättää väliaikaisen määräyksen antamisesta sekä toiminnan keskeyttämisestä kiireellisissä tapauksissa (YSL 182, VL 14 luku 11, JL 126 ) 5. päättää ilmoituksen tekemisestä poliisille esitutkintaa varten (YSL 188, JL 136, VL 14 luku 2 ) 6. huolehtia YSL 223 :n mukaisten tietojen tallentamisesta ja toimintojen rekisteröinnistä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään, 7. päättää YSL 180 :n mukaisen yksittäisen määräyksen antamisesta koskien ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toimintaa, 8. päättää JL 125 :n mukaisen yksittäisen määräyksen antamisesta koskien roskaantumisen ehkäisemistä tai jätehuollon asianmukaista järjestämistä Ympäristötarkastajan ratkaisuvalta Ympäristötarkastajan tehtävänä on: 1. päättää ilmoituksista, jotka koskevat melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa, koeluontoista toimintaa sekä poikkeuksellisia tilanteita (YSL 122 ) 11

12 12 2. päättää väliaikaisen määräyksen antamisesta sekä toiminnan keskeyttämisestä kiireellisissä tapauksissa (YSL 182, VL 14 luku 11, JL 126 ) 3. päättää ilmoituksen tekemisestä poliisille esitutkintaa varten (YSL 88, JL 136, VL 14 luku 2 ) 4. päättää poikkeuksista koskien talousjätevesien käsittelyvaatimuksia (YSL 157 ) 5. huolehtia YSL 223 :n mukaisten tietojen tallentamisesta ja toimintojen rekisteröinnistä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään, 6. päättää YSL 180 :n mukaisen yksittäisen määräyksen antamisesta koskien ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toimintaa, 7. päättää JL 125 :n mukaisen yksittäisen määräyksen antamisesta koskien roskaantumisen ehkäisemistä tai jätehuollon asianmukaista järjestämistä, 8. päättää vesihuoltolain liittymävelvollisuudesta vapauttamisesta (VHL 11 ) 9. päättää maa-ainesten ottamisen keskeyttämisestä (MAL 15 ) Lisäksi ympäristönsuojelulain 172 :n, jätelain 122 :n ja 123 :n sekä vesilain 3 :n mukainen tiedonsaantia ja tarkastuksia koskeva toimivalta on ympäristöjohtajalla, ympäristönsuojelusuunnittelijalla ja ympäristötarkastajalla. Johtavan rakennustarkastajan ratkaisuvalta Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty yksikön päällikön päätettäväksi, johtavan rakennustarkastajan tehtävänä on: 1. päättää rakennuslupien myöntämisestä, kun uudisrakennuksen tai laajennuksen kerrosala on enintään 1200 m2, 2. päättää rakennuslupien myöntämisestä, kun lupa käsittää korjaus- ja muutostyön tekemisen tai käyttötarkoituksen muutoksen, 3. päättää toimenpidelupien myöntämisestä ja toimenpideilmoitusten hyväksymisestä, 4. päättää purkamislupien myöntämisestä ja purkamisilmoitusten käsittelystä lukuun ottamatta suojeltujen ja historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaiden rakennusten purkamislupia, 5. päättää rakennustyön vastaavien työnjohtajien ja erityisalojen työnjohtajien hyväksymisestä, 6. päättää MRA 78 :n tarkoittaman valvontasuunnitelman ja rakennuttajavalvonnan hyväksymisestä ja peruuttamisesta, 7. päättää MRL 175 :n tarkoittaman vähäisen poikkeamisen myöntämisestä ja MRL 144 :n mukaisen aloittamisoikeuden myöntämisestä edellä 1-3 kohdissa mainittujen lupien myöntämisen yhteydessä, 8. päättää MRL 176 :n tarkoittaman tilapäisen rakennusluvan myöntämisestä, 9. päättää MRL 143 :n tarkoittamien lupien voimassaolon jatkamisesta, 10. päättää MRL 158 :n tarkoittamien rakennusrasitteiden perustamisesta ja poistamisesta, 11. päättää MRL 161 ja 162 :n mukaisten yhdyskuntatekniikan laitteiden sijoittamisesta, muuttamisesta ja poistamisesta, 12. päättää MRL 128 :n tarkoittamien maisematyölupien myöntämisestä, 13. päättää kokoontumishuoneistojen ja -alueiden hyväksymisestä 12

13 päättää rakennusjärjestyksen kohdan 3.4 tarkoittamasta katselmuksesta johtuvista toimenpiteistä, 15. huolehtia MRL 181 :n 5 momentin tarkoittamasta markkinavalvonnasta, 16. määrätä vahvistetun taksan mukaiset rakennustyön valvonnasta perittävät maksut lukuun ottamatta kiinteistöinsinöörin toimenpiteistä perittäviä maksuja, 17. myöntää muut sellaiset maankäyttö- ja rakennuslaissa tai -asetuksessa tai rakennusjärjestyksessä tarkoitetut luvat, hyväksymiset ja toimenpiteet, joiden osalta ei ole toisin määrätty. Rakennustarkastajan ratkaisuvalta Rakennustarkastajan tehtävänä on: 1. päättää rakennuslupien myöntämisestä, kun on kyse pientalorakennuksesta tai kooltaan ja ominaisuuksiltaan vastaavasta rakennuksesta, 2. päättää toimenpidelupien myöntämisestä ja toimenpideilmoitusten hyväksymisestä, 3. päättää rakennustyön vastaavien työnjohtajien ja erityisalojen työnjohtajien hyväksymisestä, 4. päättää MRL 175 :n tarkoittaman vähäisen poikkeamisen myöntämisestä ja MRL 144 :n mukaisen aloittamisoikeuden myöntämisestä edellä 1-2 kohdissa mainittujen lupien myöntämisen yhteydessä, 5. päättää MRL 143 :n tarkoittamien lupien voimassaolon jatkamisesta edellä 1 kohdassa mainittujen lupien osalta, 6. päättää rakennusjärjestyksen kohdan 3.4 tarkoittamasta katselmuksesta johtuvista toimenpiteistä. 5. TOIMINTASÄÄNNÖN VOIMAANTULO JA PÄIVITTÄMINEN Kumpikin lautakunta hyväksyy sisällön omalta osaltaan. Toimintasääntö tulee voimaan Toimintasääntöön tehtävät oleelliset korjaukset tuodaan lautakuntien käsittelyyn. Toimintasääntöön tehtävät tekniset korjaukset, ja sellaiset korjaukset jotka perustuvat lainsäädännön muutoksiin, kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätöksiin, tehdään tekniikan ja ympäristön toimialan hallintopäällikön toimesta. Toimintasääntöön tehdyt muutokset KH : -Ympäristönsuojelupäällikön virkanimike ympäristöjohtajan viraksi 13

14 14 -Rakennustarkastajan virkanimike johtavan rakennustarkastajan viraksi -Apulaisrakennustarkastajan virkanimike rakennustarkastajan viraksi -Tarkastusinsinöörin virkanimike rakennustarkastajan viraksi Ympla : - Ympäristönsuojelulain uudistuksesta aiheutuneet YSL:n pykälien numeroissa ympäristöjohtajan, ympäristönsuojelusuunnittelijan ja ympäristötarkastajan päätösvaltaan liittyen - Päätösvallan siirtäminen ympäristöjohtajalle (kohdat 10-13) - Päätösvallan siirtäminen ympäristönsuojelusuunnittelijalle (kohdat 6-8) - Päätösvallan siirtäminen ympäristötarkastajalle (kohdat 5-7) 14

TOIMINTASÄÄNNÖT TEKNIIKAN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA. Riihimäen kaupunki. TEKLA hyväksytty YMPLA hyväksytty

TOIMINTASÄÄNNÖT TEKNIIKAN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA. Riihimäen kaupunki. TEKLA hyväksytty YMPLA hyväksytty Riihimäen kaupunki TOIMINTASÄÄNNÖT TEKNIIKAN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA TEKLA 13.11.2012 317 hyväksytty YMPLA 22.11.2012 163 hyväksytty Voimaantulo 1.1.2013 Muutos KH 19.11.2012 voimaantulo 3.10.2014 Muutos

Lisätiedot

Delegoitu erityispäätäntävalta

Delegoitu erityispäätäntävalta SOTKAMON KUNTA Delegoitu erityispäätäntävalta VIRANHALTIJAT Ympäristö- ja tekninen lautakunta 31.5.2017 71 Voimaan 1.6.2017 alkaen 1 Sisällysluettelo TEKNINEN JOHTAJA... 2 YMPÄRISTÖTARKASTAJA... 2 Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä Ympäristölautakunnan määräys ratkaisuvallan siirtämisestä Ympäristölautakunta siirtää ratkaisuvaltaansa 1.1.2015 alkaen seuraavasti: Muutettu ympäristölautakunnan kokouksessa 3.11.2016 77, tulee voimaan

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ Ympäristölautakunta hyväksynyt 7.10.2014 Voimaantulopäivä 6.11.2014 1 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta Ympäristötoimen johtosääntöön sidottujen erityistehtävien

Lisätiedot

/JL 1(7) Kaupunkikehityksen toimialue. Delegointisääntö Tausta ja tarkoitus

/JL 1(7) Kaupunkikehityksen toimialue. Delegointisääntö Tausta ja tarkoitus 31.5.2017/JL 1(7) Kaupunkikehityksen toimialue Delegointisääntö 1.6.2017 1 Tausta ja tarkoitus Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 24.4.2017 Riihimäen kaupungille uuden hallintosäännön. Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ Ympäristölautakunta hyväksynyt 23.5.2017 Voimaantulopäivä 1.6.2017 1 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta Hallintosäännön 36 :ssä ympäristö- ja lupalautakunnan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Tekninen lautakunta vastaa kaupungin rakennusomaisuuden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja kehittämisestä; kaavoituksesta;

Lisätiedot

/ JL 1(7) Kaupunkikehityksen toimialue Delegointisääntö Tausta ja tarkoitus

/ JL 1(7) Kaupunkikehityksen toimialue Delegointisääntö Tausta ja tarkoitus 3.10.2017 / JL 1(7) Kaupunkikehityksen toimialue Delegointisääntö 3.10.2017 1 Tausta ja tarkoitus Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Riihimäen kaupungin hallintosäännön 21.8.2017 104. Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ Ympäristö- ja lupalautakunta hyväksynyt 20 6.2017 Voimaantulopäivä 26.7.2017 1 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta Hallintosäännön 36 :ssä ympäristö- ja lupalautakunnan

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty Kv 10.12.2008 80 Voimaantulo 1.1.2009 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty: Kv 5.9.2012 30 Voimaantulo: 1.1.2013 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Teknisessä lautakunnassa on yksitoista (11) valtuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

Teknisessä lautakunnassa on yksitoista (11) valtuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT TEKNIIKAN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.11.2014 Voimaantulo 1.1.2015 Tekniikan ja ympäristön toimialasta huolehtivat tekninen lautakunta

Lisätiedot

Maaomaisuus ja paikkatieto Toimivallan delegoinnit (toimivallan edelleen siirto) Hallintosääntö 26 Hallintosääntö 30

Maaomaisuus ja paikkatieto Toimivallan delegoinnit (toimivallan edelleen siirto) Hallintosääntö 26 Hallintosääntö 30 Maaomaisuus ja paikkatieto Toimivallan delegoinnit (toimivallan edelleen siirto) Hallintosääntö 26 Hallintosääntö 30 12.9.2017 Sisällys 1. Teknisen lautakunnan päätösvallan siirtäminen kiinteän omaisuuden

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 6. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa , voimaan 1.1.

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 6. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa , voimaan 1.1. Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 6 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011, voimaan 1.1.2012) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan kokoonpano 3 Lautakunnan

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön

Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön Hallintosääntö Esitys Nykyinen 6 3 mom Kaupunginhallitus kohta 22: päättää maankäyttö- ja rakennuslain 91b :n tarkoittamista maankäyttösopimuksista,

Lisätiedot

5 Kokoukset Lautakunnan kokouksista, pöytäkirjoista ja muista asiakirjoista määrätään kunnan hallintosäännössä.

5 Kokoukset Lautakunnan kokouksista, pöytäkirjoista ja muista asiakirjoista määrätään kunnan hallintosäännössä. PUUMALAN KUNNAN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1/5 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 5.11.2007 Voimaantulo 1.1.2008 1 Toiminta-ajatus Teknisen lautakunnan tarkoituksena on luoda fyysiset edellytykset asumiselle,

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNTA 1 TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Sisällysluettelo 1 TOIMINTA-AJATUS 2 TEKNISEN TOIMEN LAUTAKUNNAT JA NIIDEN TEHTÄVÄALU- EET SEKÄ LAUTAKUNTIEN JÄSENMÄÄRÄ 3 LAUTAKUNTIEN RATKAISUVALTA

Lisätiedot

Jämsän ympäristölautakunnan johtosääntö

Jämsän ympäristölautakunnan johtosääntö 1 (8) Jämsän ympäristölautakunnan johtosääntö Hyväksytty: Voimaantulo: 2 (8) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 JÄMSÄN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 3 Yleistä 3 1 Säännön soveltamisala 3 Valvontatoimen

Lisätiedot

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo 6.6.2016 alkaen Toimialajohtaja alueen päällikkö tekninen johtaja rakennustarkastaja 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 15 Hyväksyy rakennusjärjestyksen MRL 21 Määrää

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1043/00.01.01/12 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 38 Voimassa 1.1.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto 12.6.2013 102, muutoksia :iin 5 ja 8 Voimassa 13.6.2013 alkaen TOIMIALA

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 29.2.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö Kuopion alueellinen rakennuslautakunta Johtosääntö Kuopion kaupunginvaltuusto 25.10.2010 112 Suonenjoen kaupunginvaltuusto 25.10.2010 59 Voimaantulo 1.1.2011 Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

RAKENNUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

RAKENNUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 RAKENNUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 19.12.2001 (muutos KV 26.1.2005 5) Voimaatulo 01.01.2002 1 Toimiala, kokoonpano ja vastuualue Rakennuslautakunnan yleisenä tehtävänä on rakennustoiminnan ja

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Teknisen toimen johtosääntö 1 (6)

Ruokolahden kunta Teknisen toimen johtosääntö 1 (6) Ruokolahden kunta Teknisen toimen johtosääntö 1 (6) 1 Toiminta-ajatus Tekninen toimi - huolehtii yhdyskunnan toiminnan ja kehittymisen edellyttämistä suunnittelu-, rakentamis-, käyttö- ja kunnossapitotehtävistä

Lisätiedot

1 Toimiala, tehtävät ja toimivalta Lautakuntientoimialasta, tehtävistä ja toimivallasta määrätään Hangon kaupungin hallintosäännön 21 :ssä.

1 Toimiala, tehtävät ja toimivalta Lautakuntientoimialasta, tehtävistä ja toimivallasta määrätään Hangon kaupungin hallintosäännön 21 :ssä. 1/5 Ympäristölautakunnan toimintasääntö 13.10.2017 / KML Ympäristölautakunnan hyväksymä Astuu voimaan pp.kk.2017 nn pp.kk.2017 Perustuu Hangon kaupungin hallintosääntöön, jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

(KV hyväksynyt tulevaksi voimaan , jolloin ympäristöhallinnon hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa.

(KV hyväksynyt tulevaksi voimaan , jolloin ympäristöhallinnon hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa. PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖHALLINNON J O H T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 22.11.2010 tulevaksi voimaan 1.1.2011, jolloin ympäristöhallinnon 27.10.2008 hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa. Myöhemmin

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 26 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN VASTUUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 13.12.2011) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Teknisen lautakunnan alaisten

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN DELEGOINNIT

KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN DELEGOINNIT 1 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN DELEGOINNIT Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta 13.12.2016 128 2 Viranomaistoimiin määrääminen Rakennus- ja ympäristölautakunta määrää

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNTA. TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ (luonnos) Voimaantulo 1.1.2013

YPÄJÄN KUNTA. TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ (luonnos) Voimaantulo 1.1.2013 1 YPÄJÄN KUNTA TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ (luonnos) Hyväksytty Kunnanvaltuusto..2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 Toiminta-ajatus Teknisen toimen päävastuualueen tehtävänä on, rakentaminen ja sen valvonta,

Lisätiedot

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta KRISTIINANKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto / 2009 1 Sisältö Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu.

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNTA 1 TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Sisällysluettelo 1 TOIMINTA-AJATUS 2 TEKNISEN TOIMEN LAUTAKUNNAT JA NIIDEN TEHTÄVÄALU- EET SEKÄ LAUTAKUNTIEN JÄSENMÄÄRÄ 3 LAUTAKUNTIEN RATKAISUVALTA

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Voimassa oleva 5 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta Tässä säädetyn lisäksi viranhaltijoiden ratkaisuvallasta määrätään myös henkilöstösäännössä,

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2015 Nro 1

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2015 Nro 1 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2015 Nro 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014, tulee voimaan 1.1.2015) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 10. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN ALAISTEN PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Ympäristölautakunta 13.6.

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 10. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN ALAISTEN PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Ympäristölautakunta 13.6. Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 10 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN ALAISTEN PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Ympäristölautakunta 13.6.2013) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus 3 Toimintatapa Ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Mäntsälän kunta Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Toimintasääntö tulee voimaan 1.2.2013 Sisällysluettelo Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö... 2 1. Toimintasäännön perusta ja tarkoitus...

Lisätiedot

Hyväksytty: 10.1.2005 Muutettu: 11.9.2006, 29.10.2007, 14.4.2008, 26.10.2009, 22.11.2010, 6.2.2012

Hyväksytty: 10.1.2005 Muutettu: 11.9.2006, 29.10.2007, 14.4.2008, 26.10.2009, 22.11.2010, 6.2.2012 KERAVAN KAUPUNKI KAUPUNGINHALLITUS KESKUSHALLINNON TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 10.1.2005 Muutettu: 11.9.2006, 29.10.2007, 14.4.2008, 26.10.2009, 22.11.2010, 6.2.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimintasäännön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Valtuusto hyväksynyt 18.2.2013 22, muutokset 26.10.2015 107 Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö I LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN

Lisätiedot

Mikäli tässä liitteessä ei ole erikseen myöhempänä kirjattu, tässä liitteessä delegoitujen päätösten tekijän sijaisena toimii tekninen johtaja.

Mikäli tässä liitteessä ei ole erikseen myöhempänä kirjattu, tässä liitteessä delegoitujen päätösten tekijän sijaisena toimii tekninen johtaja. LIITE 2 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta teknisten palveluiden lautakunta 9.4.2013, lupapalvelulautakunta 19.3.2013 Mikäli tässä liitteessä ei ole erikseen myöhempänä kirjattu, tässä liitteessä delegoitujen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

ULVILAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 8.11.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTA-AJATUS... 2 2 TEKNINEN LAUTAKUNTA, SEN TEHTÄVÄALUE SEKÄ JÄSENMÄÄRÄ JA ESITTELY...

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala... 2 2. luku TEKNISEN TOIMEN HALLINTO 2 Tekninen lautakunta...

Lisätiedot

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Ympäristötoimialan johtosääntö 1 Toimiala Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta Rakennuslautakunta Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Turun

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Päävastuualueen toimielimet, tulosalueet ja jäsenmäärä... 3 3 ' Toimielimen ratkaisuvalta...

Lisätiedot

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tekymp 2.12.2014 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tekymp 2.12.2014 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN 1 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA LIITE Tekymp 2.12.2014 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN Tekninen ja ympäristölautakunta valtuuttaa jäljempänä mainitut viranhaltijat Ilomantsin

Lisätiedot

XI luku TEKNINEN TOIMIALA

XI luku TEKNINEN TOIMIALA 36 XI luku TEKNINEN TOIMIALA 73 Tekninen lautakunta, tehtävät, jäsenmäärä ja esittely Lautakunnan tehtävänä on alueisiin ja yhdyskuntatekniikkaan liittyvien suunnitelmien ja palvelujen järjestäminen ja

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan toimintasääntö

Teknisen lautakunnan toimintasääntö Teknisen lautakunnan toimintasääntö Tekninen lautakunta hyväksynyt 17.12.2015 131 Voimaantulo 1.1.2016 Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätettäväksi,

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI/Teknisen toimialan toimintaohje

HEINOLAN KAUPUNKI/Teknisen toimialan toimintaohje 1 1. HENKILÖSTÖASIAT 1.1 Työsopimussuhteisiin ja muihin virkasuhteisiin kuin toimiala- ja n tehtäviin valitseva viranomainen t Kun on kyse enintään 6 kk määräaikaisesta virka- tai työsopimussuhteesta.

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 14.12.2015 56 Voimaantulo: 01.01.2016 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan toimintasääntö

Teknisen lautakunnan toimintasääntö Tekla 8.9.2016 65, liite nro 5 Teknisen lautakunnan toimintasääntö Tekninen lautakunta hyväksynyt 17.12.2015 131 Tekninen lautakunta täydentänyt 8.9.2016 65 (voimaantulo 1.10.2016) Voimaantulo 1.1.2016

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen johtosääntö

Nurmijärven kunnan elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen johtosääntö Nurmijärven kunnan elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimen

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

TEKNISTEN PALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TAIVALKOSKEN KUNTA TEKNISTEN PALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 19.12.2012 87 2 TAIVALKOSKEN KUNTA TEKNISTEN PALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo 1.1.2013 Hyväksytty valtuustossa 19.12.2012

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 11.11.2013 Voimaan 1.1.2014 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

KAUPUNKIKEHITYKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

KAUPUNKIKEHITYKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (7) Hyväksytty KH 17.12.2012 289 Hyväksytty Kaupunkikehityksen lautakunnassa 30.1.2014 3 Hyväksytty Kaupunkikehityksen lautakunnassa 12.6.2014 39 KAUPUNKIKEHITYKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 TOIMINTASÄÄNNÖN PERUSTA

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: Muutettu ,voimaantulo 1.1.

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: Muutettu ,voimaantulo 1.1. KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 12.3.2012 Voimaantulo:1.1.2013 Muutettu 10.12.2012,voimaantulo 1.1.2013 2 Sisällysluettelo 1. LUKU VAPAA-AIKALAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Haminan kaupunginhallitus

Haminan kaupunginhallitus 1 Haminan kaupunginhallitus 19.6.2017 Sisällysluettelo 1 Kaupunginhallituksen toimintasäännön soveltaminen... 3 2 Konsernipalveluiden henkilöstön toimivalta... 3 3 Haminan Vesi -liikelaitoksen henkilöstön

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Teknisen ja ympäristötoimen 4.1 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 12.12.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 Viimeksi muutettu

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 2 05 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 18 p:nä 2008 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin yleisten töiden lautakunta ja sen alainen

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tehtäväalueita ovat:

Teknisen lautakunnan tehtäväalueita ovat: SIMON KUNTA TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN SÄÄNTÖ Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 27.2.2012 Voimaantulo: 1.3.2012 1 Toiminta-ajatus Teknisen toimen päävastuualue tuottaa, hankkii ja järjestää yhdyskuntatekniikan,

Lisätiedot

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija.

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. 1 KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutos: 1.1.2007 Muutos: 8.12.2008 Voimaantulo: 1.1.2009 Muutos: 15.11.2010 Voimaantulo: 1.1.2011

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.11.2007 71 Muutos: 3 kv 25.2.2013 31 I YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä ja nimi Liikelaitoksen

Lisätiedot

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1. KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.2009 Toiminta-ajatus 1 Keskusvirasto huolehtii kaupunginvaltuuston,

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö Oulun kaupunki Rakennusvalvontatoimen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 115 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 12 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan ja ympäristöjaoston sekä teknisen palvelukeskuksen johtosääntö 1 (10)

Teknisen lautakunnan ja ympäristöjaoston sekä teknisen palvelukeskuksen johtosääntö 1 (10) Teknisen lautakunnan ja ympäristöjaoston sekä teknisen palvelukeskuksen johtosääntö 1 (10) TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖJAOSTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 98 ja tulee voimaan

Lisätiedot

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKI Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKITEKNIIKAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 19.1.2010 Voimaantulo: 1.1.2010 Muutettu: 21.12.2010 Voimaantulo: 1.1.2011 Muutettu:

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty:

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 12.3.2012 Voimaantulo: johtosääntö muilta osin tulee voimaan 1.4.2012, mutta luottamushenkilöorganisaatiota koskevat muutokset

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 18.6.2007 1997/nro 3 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala 1 Kaupunginhallituksen alaisen hallintokeskuksen toimintaan sovelletaan

Lisätiedot

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö 1.1.2013 IMATRAN KAUPUNKI IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAISEN JOHTOSÄÄNTÖ Toimielin: Imatran kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantulo: 1.1.2013

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 9.5.2005 1997/nro 7 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala 1 ' Liikunta- ja nuorisolautakunnan alaisen palvelukeskuksen

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 2 07 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä syyskuun 25 p:nä 2013 1 Toimiala Helsingin kaupungin ympäristölautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin ympäristökeskus

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 21.4.2015 Voimaan 1.7.2015 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala 1 Kaupunginhallituksen alaisen hallintokeskuksen toimintaan sovelletaan

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo:

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 14.4.2014 Voimaantulo: 1.6.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LAUTAKUNTA... 3 1 Toimiala... 3 2 Lautakunnan kokoonpano ja

Lisätiedot

Kaupunginviraston johtosääntö

Kaupunginviraston johtosääntö 1 (8) Kaupunginviraston johtosääntö Kaupunginvaltuuston 21.1.2013 hyväksymä 1 Luku Soveltamisala 1 Soveltamisala Kaupungin toimintaan sovelletaan tämän säännön määräyksiä. 2 Luku Toiminta-ajatus ja johtaminen

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 16.11.2009 1997/nro 4 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala 1 Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen sosiaali- ja terveyskeskuksen

Lisätiedot

Lupavaliokunta

Lupavaliokunta 1 Lupavaliokunta 29.6.2017 Sisällysluettelo 1 Lupavaliokunnan toimintasäännön soveltaminen... 3 2 Ympäristön ja rakentamisen valvonnan tehtävät... 3 3 Ympäristön ja rakentamisen valvonnan tulosalueen esimiesten

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 / 6 TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1. TOIMINTASÄÄNNÖN PERUSTA JA TARKOITUS 2. TOIMIALAN PERUSTEHTÄVÄ 3. TOIMIALAN JOHTORYHMÄ Tämä toimintaohje perustuu Mäntsälän kunnan hallintosäännön 1 :ään. Tällä

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

KUNTAKEHITYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNTAKEHITYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA KUNTAKEHITYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 126 Voimaan 1.1.2012 Valtuusto 28.1.2013 28 Voimaan 1.2.2013 Valtuusto 7.12.2015 175 Voimaan 1.1.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KAUPUNKIKEHITYKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

KAUPUNKIKEHITYKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (7) Hyväksytty: Kaupunkikehityksen lautakunnassa 11.12.2014 88 Kaupunkikehityksen lautakunnassa 16.4.2015 22 Kaupunkikehityksen lautakunnassa 10.9.2015 46 KAUPUNKIKEHITYKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 TOIMINTASÄÄNNÖN

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 4.11.2013 96 1 Soveltamisala Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisuudessa toimivan keskushallinnon toimintaan sovelletaan

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen toimintaohje

Kaupunginhallituksen toimintaohje Kaupunginhallitus 12.6.2017 Kohta 1 51 Talousarvion käyttösuunnitelma Kaupunginhallituksen talousarvion käyttösuunnitelman toimintayksikkökohtaista osatehtävää tarkemmalla tasolla hyväksyy toimintayksikön

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.6.2000 tulevaksi voimaan 1.7.2000. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.6.2000 tulevaksi voimaan 1.7.2000. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. KAUPUNGINHALLITUKSEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.6.2000 tulevaksi voimaan 1.7.2000. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU KAUPUNGINHALLITUKSEN

Lisätiedot

Espoon kaupungin rakennusvalvontaviranomaisen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen päätösvallan siirtäminen rakennusvalvontakeskuksen viranhaltijoille

Espoon kaupungin rakennusvalvontaviranomaisen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen päätösvallan siirtäminen rakennusvalvontakeskuksen viranhaltijoille 1 (6) Espoon kaupungin rakennusvalvontaviranomaisen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen päätösvallan siirtäminen rakennusvalvontakeskuksen viranhaltijoille 1 Myöntää poikkeuksen rakennuskiellosta sitovan

Lisätiedot

Kaupunginhallituksessa on yhdeksän jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginhallituksessa on yhdeksän jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 Voimaantulo 15.10.2014 1 LUKU YLEISTÄ 1 Toimiala Kaupunginhallitus huolehtii kaupungin johtamisesta

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 11.4.2011 KV 14 Voimaantulo 1.4.2011 I LUKU Toiminta-ajatus ja organisaatio 1 Toiminta-ajatus Ympäristötoimialan tehtävänä on huolehtia maankäytön

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

VIII Luku HALLINNON JA TALOUDEN TOIMIALA

VIII Luku HALLINNON JA TALOUDEN TOIMIALA (Otteita hallintosääntömuutosehdotuksesta, elinkeino- ja maaseutulautakunta 2792012) VIII Luku HALLINNON JA TALOUDEN TOIMIALA 49 Keskusvaalilautakunta 50 Kunnanhallitus, tehtävät, jäsenmäärä ja esittely

Lisätiedot

Listaus hallintosäännön tarkistuksista 1.4.2015 lukien

Listaus hallintosäännön tarkistuksista 1.4.2015 lukien 1(5) Listaus hallintosäännön tarkistuksista 1.4.2015 lukien - juokseva pykälänumero suluissa kursivoituna HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1. 10 (10 ) Läsnäolo toimielinten kokouksissa: Korvataan

Lisätiedot