4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT"

Transkriptio

1 4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT Metsäteollisuuden vuonna 2005 yksityismetsistä ostama puumäärä laski 17 prosentilla 29,3 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli vähemmän kuin vuosikymmeneen. Kesällä metsäteollisuuden työselkkaus hiljensi hakkuiden lisäksi myös puukaupan, eivätkä ostomäärät syksylläkään yltäneet edellisvuoden tasolle. Viimeisenä kahden rinnakkaisen metsäverojärjestelmän vuotena 2005 pinta-alaverotilojen osuus puunmyynneistä laski 52 prosenttiin. Keskikantohinnat nousivat vuoden aikana 1 3 prosenttia lukuun ottamatta mäntytukkia, jonka hinta jatkoi laskuaan kolmella prosentilla. Vuonna 2005 markkinahakkuut laskivat viidellä prosentilla 52,6 miljoonaan kuutiometriin. Hakkuumääriä laski metsäteollisuuden tuotannon supistuminen 9 prosentilla työtaistelujen seurauksena. Puuta tuotiin enemmän kuin koskaan aiemmin, 21,5 miljoonaa kuutiometriä. Metsäteollisuuden tienvarsi- ja tehdasvarastot kasvoivat ja olivat vuoden 2005 lopussa yli 60 prosenttia suuremmat kuin vuotta aiemmin. Kuitupuun varastot kaksinkertaistuivat. Vuoden 2006 alussa puukauppa oli hiljaista metsäverotuksen siirtymäkauden päätyttyä. Kaikkien puutavaralajien hintojen nousu sai kesällä vauhtia puukauppaan ja syyskuussa kauppa kävi jo edellisvuotta vilkkaammin. Tammi elokuun hakkuumäärä oli viimevuotisella tasolla. Puukauppa Kotimaan puukaupassa vuosi 2005 oli hiljaisin vuosikymmeneen. Metsäteollisuus osti yksityismetsistä 29,3 miljoonaa kuutiometriä puuta, kun vuosina määrä ylsi keskimäärin 35,4 miljoonaan kuutiometriin vuodessa. Vähennystä edellisvuodesta oli 17 prosenttia (6,1 milj. m³). Alkuvuonna 2005 puukauppaa käytiin vielä tavanomaiseen tahtiin ja tammi huhtikuun ostomäärä oli 5 prosenttia edellä edellisvuodesta. Paperiteollisuuden työselkkaukset alkukesästä heijastuivat puumarkkinoille yleisenä epävarmuutena, ja kesäkuukausien puukauppa laski kolmanneksen edelliskesästä. Heinäkuussa puukauppa oli lähes pysähdyksissä. Syksylläkään puukauppa ei missään vaiheessa saavuttanut edellisvuoden tasoa. Myyntituloverotuksessa olevat metsänomistajat odottelivat siirtymäkauden päättymistä ja pinta-alaverotuksessa vielä olleet olivat veroleimikkonsa jo myyneet (taulukko 4.2, kuva 4.5). Metsien pinta-alaverotus päättyi vuoden 2005 lopussa. Viimeisenä kahden rinnakkaisen metsäverojärjestelmän vuotena 52 prosenttia puun ostoista kertyi pinta-alaverotuksessa olevilta tiloilta (taulukko 4.4). Osuus laski kahteen edellisvuoteen verrattuna lähes 10 prosenttiyksikköä. Puunmyyntitulojen verotukseen jo siirtyneillä tiloilla myyntimäärät pysyivät lähes ennallaan, mutta pinta-alaverotettujen tilojen puukauppa väheni kolmanneksen. Pinta-alaverotilojen osuus puunmyynneistä oli silti edelleen selvästi suurempi kuin niiden osuus yksityismetsien pinta-alasta (38 %) siirtymäkauden alussa. Siirtymäkaudeksi ( ) pintaalaverotukseen jääneet metsänomistajat ennättivät realisoida tilojensa hakkuumahdollisuuksia hyvin ennen myyntituloveroon siirtymistä. Metlan laskelmien mukaan Etelä-Suomen pinta-alaverotukseen jääneiden metsissä on keskimäärin selvästi vähemmän puuta hehtaarilla kuin myyntituloverotuksen valinneiden metsissä. Siirtymäkauden alussa tilanne oli päinvastainen (ks. tietotaulu s ). Vuonna 2005 kantohinnat nousivat keskimäärin 0,8 prosenttia edellisvuodesta. Kuusi- ja koivutukista maksettiin 3 prosenttia enemmän kuin vuonna Metsätilastollinen vuosikirja

2 4 Roundwood markets Yksityismetsien puunmyynnit metsäverotuksen siirtymäkautena Metsäverotuksessa siirryttiin vuonna 1993 pääomatulojen verouudistuksen yhteydessä pinta-alaverotuksesta puunmyyntitulojen verotukseen. Siirtymäkaudeksi säädettiin 13 vuotta ( ), jona aikana sovellettiin metsänomistajan valinnan mukaan joko pinta-ala- tai myyntituloverotusta. Ilman siirtymäkautta hakkuukypsät puustot olisivat tulleet kahteen kertaan verotetuksi. Suoraan myyntitulojen verotukseen siirtyi 67 prosenttia ja pinta-alaverotukseen jäi siirtymäkauden ajaksi 33 prosenttia yksityismetsänomistajista. Yksityismetsien alasta pinta-alaverotukseen jäi 38 prosenttia. Pinta-alaverotuksen valinneiden metsälöt olivat keskimääräistä runsaspuustoisempia, minkä vuoksi niiden osuus kokonaispuustosta siirtymäkauden alussa oli 43 prosenttia. Pinta-alaverotukseen jääneet tilat omisti usein maanviljelijä tai perikunta, ja tilojen hakkuumahdollisuudet olivat tyypillisesti suuremmat kuin myyntituloveroon siirtyneillä. Myyntituloverotuksen valinneissa omistajissa taas oli enemmän verotusyhtymiä ja tilan ulkopuolella asuvia. Pinta-alaverotus valittiin useammin Pohjois-Suomessa (39 % metsänomistajista) kuin Etelä-Suomessa (31 %). Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskusten alueella hieman yli 50 prosenttia metsäalasta jäi pinta-alaverotuksen. Siirtymäkauden alussa pinta-alaverotilojen puunmyynnit odotetusti lisääntyivät voimakkaasti niiden omistajien realisoidessa hakkuukypsiä puustojaan. Myyntituloverotukseen jääneet taas myivät puuta entiseen tapaan. Vuonna 1997 pinta-alaverotiloilta ostetun puun osuus metsäteollisuuden kokonaisostoista oli 56 prosenttia. Seuraavina vuosina pinta-alaverotukseen jääneiden puunmyyntimäärät vähenivät hieman ja osuus puukaupasta vaihteli prosentin välillä. Osuus puukaupasta oli kuitenkin koko siirtymäkauden keskivaiheen ajan huomattavasti suurempi kuin näiden tilojen osuus yksityismetsien pinta-alasta. Vuonna 2002 pinta-alaverotilojen myyntimäärät kääntyivät puukaupan yleisen piristymisen myötä nousuun. Vuosina 2003 ja 2004 niiden osuus yksityismetsien puukaupasta nousi yli kuudenkymmenen prosentin, kun myyntitulojen verotuksessa olevat samaan aikaan vähensivät puunmyyntejään. Viimeisenä kahden verojärjestelmän vuotena 2005 pinta-alaverotilojen myynnit laskivat myyntituloverotuksen tiloja enemmän ja päätyivät 52 prosenttiin puukaupasta. 25 milj. m³ - mill. m³ 100 % Myyntituloverotus Pinta-alaverotus Myyntituloverotus Pinta-alaverotus Pinta-alaverotilojen osuus yksityismetsien pinta-alasta (38 %) Kuva 1. Puukauppa veromuodoittain Kuva 2. Veromuotojen osuus puukaupasta Metsäntutkimuslaitoksen laskelmien mukaan pinta-alaverotukseen jääneissä Etelä-Suomen metsissä oli jo vuonna 2002 keskimäärin vähemmän puuta hehtaarilla kuin myyntitulojen verotukseen aikaisemmin siirtyneissä metsissä toisin kuin siirtymäkauden alussa. Pinta-alaverotiloiltakin kuitenkin löytyi vielä runsaasti puuta ja hakkuumahdollisuuksia. Kun pinta-alaverotilojen osuus puukaupasta oli huipussaan tämän jälkeen vuosina , voidaan myyntimäärien perusteella katsoa, että siirtymäkaudeksi pinta-alaverotukseen jääneet metsänomistajat ennättivät hyvin purkaa tilojensa hakkuumahdollisuuksia. 160 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2006

3 4 Puukauppa ja hakkuut Siirtymäkauden päättyessä vuosien vaihteessa koitti puumarkkinoilla uusi tilanne, kun "veroleimikoiden" myyntiin kannustimena toiminut pinta-alaverotus päättyi lopullisesti. Samaan aikaan puun myyntitulojen verotuksessa jo olleet metsänomistajat seurasivat puun hintojen kehitystä ja lykkäsivät puunmyyntejään. Ostajapuoli oli valmistautunut odotettavissa oleviin tarjonnan muutoksiin lisäämällä puun tuontia ja kasvattamalla hakatun puun varastojaan yli 60 prosentilla vuonna Tunnelma puumarkkinoilla olikin odotteleva alkuvuonna 2006, ja tammi huhtikuun kauppamäärät jäivät kolmanneksen jälkeen edellisvuodesta. Kesällä hintojen nousu sai kaupan käyntiin ja syksyllä 2006 puukauppa kävi jo edellisvuotta vilkkaammin. Teksti: Mika Mustonen Kuvien lähteet: Metsäteollisuus ry, Metsäntutkimuslaitos Kirjallisuus: Nuutinen, T., Salminen, O. & Hirvelä, H Etelä-Suomen yksityismetsien hakkuumahdollisuudet veromuodoittain Metsätieteen aikakauskirja 4/2004: Ovaskainen, V. & Ripatti, P Metsäverojärjestelmän muutos, siirtymäkauden verovalinnat ja yksityismetsänomistajien puunmyynnit. Metsätieteen aikakauskirja - Folia Forestalia 2/1998: Pesonen, M. & Räsänen, P Yksityismetsänomistajien verovalinnat ja arvioita metsäverokertymistä Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja s. Puukauppa veromuodoittain Metsätilastotiedote 810. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. 8 s Mäntytukin kantohinta taas laski vuositasolla 3 prosenttia. Kuitupuutavaralajien koko vuoden keskihinnat nousivat edellisvuoden notkahduksesta 1 2 prosenttia (taulukko 4.8, kuva 4.4). Kantohintojen alueellinen vaihtelu on esitetty kuvassa 4.1 ja taulukossa 4.6. Hankintahinnat nousivat vuonna 2005 kantohintoja enemmän. Myös hankintakaupoissa mäntytukin hinta laski ( 1 %), mutta muiden puutavaralajien hinnat nousivat 2 4 prosenttia (taulukot 4.7 ja 4.9). Alkuvuonna 2006 puukauppa oli hiljaista, mikä oli odotettavissa metsäverotuksen siirtymäkauden päätyttyä vuodenvaihteessa. Myyntituloverotuksessa jo olleet metsänomistajat seurasivat hintojen kehitystä samaan aikaan kun metsäteollisuuden valmiin puutavaran varastoissa oli runsaasti etenkin kuitupuuta, ja myös puun tuonti jatkui vilkkaana. Tammi huhtikuussa teollisuuden ostomäärä yksityismetsistä oli kolmanneksen alempi kuin vuotta aiemmin. Toukokuusta alkaen hintojen nousu sai vauhtia puukauppaan ja syyskuussa teollisuuden ostomäärä oli yli 40 prosenttia korkeampi kuin edellisvuoden syyskuussa. Tammi syyskuun ostokertymä (20,3 milj.m³) ylitti kuitenkin vuodentakaisen määrän vain prosentilla alkuvuonna laimeasti sujuneen puukaupan takia (taulukko 4.2, kuva 4.5). Puun kantohinnat jatkoivat nousuaan vuoden 2006 tammi syyskuussa. Tukkipuun hinnat lähtivät nousuun vuodenvaihteessa, ja kuitupuu seurasi pienellä viiveellä perässä. Eniten nousi mäntytukin hinta, jota mäntysahatavaran ylitarjonta ja alhainen vientihinta olivat aiemmin painaneet alaspäin jo kolmatta vuotta. Mäntytukista maksettiin syyskuussa 13 prosenttia korkeampaa hintaa kuin vuotta aiemmin. Kuusitukin hinta nousi vuoden aikana lähes yhtä paljon, 10 prosenttia, ja koivutukin vastaavasti 5 prosenttia. Kuitupuutavaralajien hinnat olivat syyskuussa 7 10 prosenttia korkeammat kuin vuotta aiemmin. Kuusitukki rikkoi vuoden 2006 aikana kuukausittain entisiä hintahuippujaan ja sen koko maan keskikantohinta syyskuussa (51,1 /m³) oli niin nimellisesti kuin reaalisesti mitattuna historiallisen korkealla (taulukko 4.5, kuvat 4.2 ja 4.4). Hakkuut Vuoden 2005 markkinapuun hakkuut, 52,6 miljoonaa kuutiometriä, vähenivät edellisvuodesta viisi prosenttia (2,5 milj.m³). Lasku oli pienempi kuin metsäteollisuuden työtaisteluseisokeista johtunut tuotannon pudotus (9 %). Eniten vähenivät tukkipuun hakkuut, 8 prosenttia. Kuitupuussa lasku jäi yhteen prosenttiin (taulukko 4.17). Yksityismetsien osuus hakkuista oli 44,2 miljoonaa kuutiometriä (84 %). Yksityismetsien hakkuut pienenivät edellisvuodesta 2,4 miljoonaa kuutiometriä (5 %). Pystykauppojen puukertymä väheni 35,8 Metsätilastollinen vuosikirja

4 4 Roundwood markets Puukauppatilastossa siirryttiin hinta-alueisiin Puun hintojen viikko- ja kuukausitilastoinnissa siirryttiin alkaen kuuteen hinta-alueeseen aiemmin käytetyn metsäkeskusjaon (13) asemasta. Uudet hinta-alueet (Etelä-Suomi, Keski-Suomi, Kymi-Savo, Savo-Karjala, Pohjanmaa ja Lappi) koostuvat metsäkeskusten yhdistelmistä. Aluejaon muutos johtuu yksittäisten puun ostajien tietosuojaan liittyvistä tekijöistä, joiden vuoksi hintatiedot metsäkeskusalueiden jaolla eivät enää ole saatavilla. Puun hintojen vuosittainen seuranta jatkuu vanhan käytännön mukaisesti metsäkeskuksittain. Vuositason tiedot mm. Metsätilastollisessa vuosikirjassa tilastoidaan edelleen metsäkeskusten aluejaolla. Myös puukaupan volyymien tilastointi jatkuu ennallaan ja ostomäärät viikoittain ja kuukausittain ovat jatkossakin saatavissa metsäkeskusten aluejaolla. Kuukausittaisissa kantohintaindekseissä siirrytään hinta-alueisiin. KESKI- SUOMI LAPPI POHJANMAA SAVO-KARJALA KYMI- SAVO Metlan julkaisema puun hintatilasto perustuu Metsäteollisuus ry:n jäsenyrityksiltään keräämiin tietoihin. Tilasto kattaa noin 86 prosenttia koko maan yksityismetsien puukaupoista. Puun hintatiedot ovat Metlan yksittäisistä tilastoaiheista käytetyin osio. Puumarkkinoiden seurannan lisäksi hintatietoja hyödynnetään muun muassa Kansallisen metsäohjelman 2010 ja alueellisten tavoiteohjelmien seurannassa. Joustavimmin hintatilastot löytyvät verkosta Metinfo Tilastopalvelusta ( Viikoittaiset puun ostomääräja hintatiedot julkaistaan ainoastaan Tilastopalvelussa. Kuukausittaiset ja vuosittaiset tiedot ovat saatavilla myös Metsätilastotiedotteina ja Metsätilastollisessa vuosikirjassa. Teksti: Mika Mustonen ja Martti Aarne ETELÄ-SUOMI Puukauppatilaston hinta-alueet alkaen miljoonaan kuutiometriin ( 8 %). Hankintahakkuista kertyi puuta enemmän kuin edellisvuonna, 8,4 miljoonaa kuutiometriä (+4 %). Hankintapuun osuus yksityismetsien hakkuista nousi edellisvuodesta kahdella prosenttiyksiköllä 19 prosenttiin (taulukko 4.18). Noin kaksi kolmasosaa vuoden 2005 yksityismetsien hakkuumäärästä kertyi uudistushakkuista, yksi kolmasosa kasvatushakkuista. Metsäteollisuusyhtiöiden omien metsien hakkuut vuonna 2005 olivat 3,8 miljoonaa kuutiometriä, prosentin enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Metsähallituksen metsien hakkuut laskivat neljällä prosentilla 4,6 miljoonaa kuutiometriin (taulukko 4.18). Vuoden 2006 alussa puukauppa oli hiljaista, ja samaan aikaan puun tuonti jatkui vilkkaana. Tämä heijastui myös hakkuisiin, jotka tammi helmikuussa olivat alemmat kuin kymmeneen vuoteen. Tämän jälkeen hakkuumäärät kohosivat ja tammi elokuun hakkuumäärä oli edellisvuoden vastaavan ajanjakson tasolla (taulukko 4.10). Metsäteollisuusyhtiöt olivat kaksinkertaistaneet hakkuunsa edellisvuoteen verrattuna. Metsäteollisuuden hakatun puutavaran varastot, massateollisuuden puru ja hake mukaan lukien, kasvoivat vuoden 2005 aikana yli 60 prosenttia ja olivat vuoden lopussa 11,2 miljoonaa kuutiometriä. Tästä kuitupuuta oli 7,3 miljoonaa kuutiometriä, 162 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2006

5 4 Puukauppa ja hakkuut kaksinkertainen määrä vuodentakaiseen verrattuna (taulukko 4.24, kuva 4.8). Varastoja täyttivät vähentynyt metsäteollisuuden tuotanto ja puunkäyttö sekä ennätyssuuri puuntuonti (21,5 milj. m³, ks. luku 10), jolla teollisuus osaltaan varautui kotimaisen puun tarjonnan vähenemiseen pinta-alaverotuksen siirtymäkauden päättyessä. Kesällä 2006 hakatun puun varastot olivat vähentyneet 9,9 miljoonaan kuutiometriin, mutta olivat silti edelleen keskimääräistä korkeammalla tasolla (taulukko 4.23, kuva 4.8). Kun hakkuut pysyivät alkuvuoden 2006 edellisvuoden tasolla mutta puukauppa väheni viidenneksellä, siirtyi teollisuuden pystyvarastoista puuta tienvarsi- ja tehdasvarastoihin. Puumarkkinoiden tilastointi Puumarkkinoiden tilastoja laaditaan kahdesta puukaupan vaiheesta: puun ostoista ja hakkuista. Myös metsäteollisuuden hakatun puutavaran varastot tilastoidaan. Puukauppatilastossa esitetään metsäteollisuuden yksityismetsistä ostaman puun määrä- ja hintatietoja. Puumäärät ja hinnat perustuvat puun ostajien ja myyjien tekemiin puukauppasopimuksiin. Tilasto laaditaan puutavaralajeittain ja kauppamuodoittain (pysty- ja hankintakauppa). Puun hinnat ovat puukauppasopimuksiin kirjattujen hintojen ostomäärillä painotettuja keskiarvoja. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Puukauppatilaston aluejako on esitetty tietotaulussa s Hintatiedot koskevat kuutta pääpuutavaralajia: mänty-, kuusi- ja koivutukki, sekä mänty-, kuusi- ja koivukuitupuu. Ostomäärätilastossa on niiden lisäksi mukana (tammikuusta 1999 alkaen) erikoispuutavaralajien ostomäärät. Erikoispuiksi luetaan mänty- ja kuusipikkutukki, koivun erikoistyvet, haapatukki ja haapakuitupuu. Kauppamuodoittain esitetyissä ostomäärissä erikoispuutavaralajit eivät ole mukana. Erikoispuutavaralajien hintoja ei myöskään tilastoida. Hakkuutilastossa erikoispuita ei tilastoida erikseen vaan pikkutukit luetaan kuitupuuhun, koivun erikoistyvet ja haapatukki lehtitukkiin ja haapakuitu lehtikuitupuuhun. Pystykauppa tarkoittaa ostajan metsänhakkuuoikeutta sovittujen puiden korjaamiseksi. Hinta määritetään kantohintana. Hankintakaupassa myyjä vastaa puun korjuusta ja kuljetuksesta puutavara-autolla liikennöitävän tien varteen. Hinta määritetään hankintahintana ja siihen sisältyvät myös puun hakkuuja kuljetuskustannukset tien varteen. Hakkuuvuosi ( ) on aikaisemmin puumarkkinoilla ja tilastoissa käytetty ajanjakso. Puun hintojen vanhimmat aikasarjat ovat saatavilla vain hakkuuvuosittain. Puukauppatilasto sisältää Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten puukaupat ja se kattaa noin 86 prosenttia koko maan yksityismetsien puukaupoista. Yksityismetsien puukauppatilastoa on laadittu kuukausittain vuoden 1985 lokakuusta lähtien. Yksityismetsien puukaupan jakautuminen puun myyntituloverotuksessa ja pinta-alaverotuksessa olevien tilojen kesken perustuu kolmen suurimman puunostajan (Metsäliitto Osuuskunta, Stora Enso Oyj ja UPM-Kymmene) ilmoittamiin puukauppatietoihin. Metlan keräämä aineisto kattaa noin 80 prosenttia yksityismetsien hakkuumääristä (taulukko 4.4). Markkinahakkuut sisältävät kotimaisen raakapuun, joka on hankittu teollisuuden käyttöön ja vientiin sekä puunostajien muihin käyttötarkoituksiin (lähinnä polttoon). Markkinahakkuutilasto perustuu puun ostajille ja Metsähallitukselle tehtyihin kyselyihin. Hakkuumääristä julkaistaan kuukausittain koko maan ennakkotiedot. Lopulliset vuosittaiset hakkuumäärät saadaan tarkemmasta metsäkeskuksittaisesta vuositilastosta. Hakkuut esitetään tilastossa puutavaralajeittain, metsäkeskuksittain ja omistajaryhmittäin, joita ovat yksityiset, metsäteollisuusyhtiöt ja Metsähallitus. Yksityismetsiin sisältyvät sekä hakkuu- että puukauppatilastoissa varsinaisten yksityismetsien lisäksi kuntien ja seurakuntien metsät sekä mm. Metlan hallinnassa olevat metsät. Niiden osuus yksityismetsien hakkuista on hyvin pieni. Metlan markkinahakkuut ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana olleet keskimäärin noin kuutiometriä ja seurakuntien hakkuut noin kuutiometriä vuodessa. Kuntien omistamien metsien hakkuista ei ole kattavaa tilastoa. Metsäteollisuusyhtiöihin rinnastetaan myös Finsilva Oyj ja Tornator Oy. Metsäntutkimuslaitos on julkaissut markkinahakkuutilastoa vuoden 1981 loppupuoliskosta lähtien. Verrattaessa osto- ja hakkuumääriä on otettava huomioon tilastojen erilainen kattavuus. Ostomäärätilasto kattaa noin 86 prosenttia puukaupoista, hakkuutilasto kaikki markkinahakkuut. Lisäksi puukauppasopimukset yleensä aliarvioivat hakattavan puun määrän noin 10 prosentilla. Jos ostomääriä halutaan muuntaa hakatuksi puuksi on käytettävä kerrointa 1,25 1,30. Näin saadut hakatun puumäärän arviot eivät kuitenkaan ole suoraan Metsätilastollinen vuosikirja

6 4 Roundwood markets vertailukelpoisia markkinahakkuumäärien kanssa, koska kaupan kohteena oleva leimikko saatetaan korjata vasta myöhemmin. Tilasto metsäteollisuuden puuvarastoista julkaistaan puolivuosittain. Tilasto sisältää valmiin puutavaran varastot tehtailla ja kaukokuljetusreittien varrella (uitto-, rautatieasema- ja tienvarsivarastot). Varastoissa on mukana myös tuontipuu. Lukuihin eivät sisälly metsäteollisuuden pystyvarastot eivätkä keskeneräiset hankinta- ja toimitussopimuskaupat. Tiedot esitetään puutavaralajeittain koko maan tasolla. Aineisto sisältää Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten puuvarastot. Hakkuukertymällä (taulukot ) tarkoitetaan kaikkea metsästä hakattua puuta. Markkinahakkuiden lisäksi siihen sisältyy kotitarpeeksi sahattu puu ja pientalokiinteistöjen käyttämä polttopuu, joiden määrät Metla on selvittänyt määrävälein tehdyin otantatutkimuksin. Viimeisimmän piensahojen puunkäyttötutkimuksen mukaan vuonna 1998 kotitarpeiksi sahattiin puuta omasta metsästä noin miljoona kuutiometriä (vuokra- eli rahtisahaus). Viimeisin selvitys polttopuun käytöstä pientaloissa kohdistuu lämmityskauteen 2000/01 ja sen mukaan pientalokiinteistöissä (omakotitalot, maatilat ja vapaa-ajan asunnot) poltettiin raakapuuta runsaat viisi miljoonaa kuutiometriä. Puuston poistumaan (luku 1, taulukot 1.26 ja 1.27) päästään lisäämällä hakkuukertymään arviot metsään hakkuutähteenä jäävästä runkopuusta (metsähukkapuu) ja luontaisesti kuolleesta metsään jäävästä runkopuusta (luonnonpoistuma). Markkinahakkuut + pientalokiinteistöjen polttoraakapuu + kotitarvepuu = Hakkuukertymä + metsähukkapuu + luonnonpoistuma = Puuston poistuma Puukauppa-, hakkuu-, poistuma- ja metsäteollisuuden puuvarastotilastot julkaistaan Metsätilastotiedotteina ja Metinfo Tilastopalvelussa. Taulukossa 4.22 esitetään valtakunnan metsien 9. inventoinnin aineistojen perusteella metsäkeskusten alueille laskettuja hakkuumahdollisuusarvioita. Taulukko sisältää kaksi arviota: suurin kestävä hakkuukertymä ja nettotulojen nykyarvon maksimoiva hakkuukertymä. Suurimman kestävän hakkuukertymän arvio määrittää suurimman jatkuvasti hakattavissa olevan ainespuun hakkuumäärän. Hakkuukertymät ja metsästä saatavat nettotulot ovat jatkuvasti vähintään edellisten kymmenvuotiskausien tasolla samaan aikaan, kun metsästä saatavien nettotulojen nykyarvoa maksimoidaan. Jälkimmäisessä arviossa maksimoidaan vain metsästä saatavien nettotulojen nykyarvoa ottamatta huomioon edellisen arvion kestävyysnäkökulmaa. Molemmat arviot noudattavat kuitenkin inventointivuonna voimassa olleita metsänhoitosuosituksia. Nettotulojen nykyarvoa maksimoivan hakkuukertymäarvion voidaan tulkita olevan lyhyen aikavälin puuntarjonnan potentiaalinen maksimi. Taulukossa esitetään molempien vaihtoehtojen mukaiset hakkuumahdollisuusarviot metsäkeskuksen inventointiajankohtaa seuraavalle kymmenelle vuodelle. Laskelmat kohdistuvat metsä- ja kitumaan puustoon, ja niissä on otettu huomioon puuntuotannon rajoitukset. Tilasto puupolttoaineiden käytöstä energiantuotannossa laaditaan vuosittain. Tilasto kattaa energialaitoksissa (lämpö- ja voimalaitokset) sekä metsäteollisuudessa energiantuotantoon käytetyn kotija ulkomaisen metsähakkeen, metsäteollisuuden sivutuotepuun ja kierrätyspuun. Myös puupolttoaineiden ostohinnat selvitetään. Tässä luvussa julkaistaan kiinteiden puupolttoaineiden keskihinnat tilavuusja energiayksikköä kohden (taulukko 4.25). Hinnat ovat hintoja käyttöpaikalla eivätkä sisällä arvonlisäveroa. Puupolttoaineiden käyttötiedot esitetään taulukoissa 8.13 ja Metla on laatinut puupolttoainetilastoja vuodesta 2000 alkaen. Kirjallisuus Literature Hakkuut ja puuston poistuma metsäkeskuksittain vuonna Metsätilastotiedote 814. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. 10 s. Metsänhoito- ja perusparannustyöt Metsätilastotiedote 838. Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu. 35 s. Markkinapuun hakkuu- ja työvoimatilasto, kuukausitilasto. Metsätilastotiedote-sarja. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. Metsäteollisuuden puuvarastot Metsätilastotiedote 805. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. 4 s. Metsäteollisuuden puuvarastot Metsätilastotiedote 835. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. 4 s. Nuutinen, T., Salminen, O. & Hirvelä, H Etelä-Suomen yksityismetsien hakkuumahdollisuudet veromuodoittain Metsätieteen aikakauskirja 4/2004: Puukauppa veromuodoittain Metsätilastotiedote 810. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. 8 s. Puun hinnat metsäkeskuksittain. Vuosi Metsätilastotiedote 807. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. 9 s. Puukauppa, kuukausitilasto. Metsätilastotiedote-sarja. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. 164 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2006

7 4 Puukauppa ja hakkuut Puupolttoaineiden käyttö energiantuotannossa vuonna Metsätilastotiedote 820. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. 7 s. Sevola, Y., Peltola, A. & Moilanen, J Polttopuun käyttö pientaloissa 2000/2001. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja s. Suomen piensahat Metsätilastotiedote 523. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. 7 s. Tapion taskukirja Puukauppa. Metsälehti Kustannus. Tervo, M Metsänomistajaryhmittäiset hakkuut ja niiden suhdanneherkkyys Etelä- ja Pohjois-Suomessa vuosina Folia Forestalia s. Tervo, M Suomen raakapuumarkkinoiden rakenne ja vaihtelu. Communicationes Instituti Forestalis Fenniae s. 9. inventoinnin hakkuumahdollisuusarviot Hirvelä, H Valtakunnan metsien 9. inventointiin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot vuosille Kymen metsäkeskuksen alueella. Metsätieteen aikakauskirja 3B/1999: Valtakunnan metsien 9. inventointiin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot vuosille Rannikon metsäkeskuksen alueella. Metsätieteen aikakauskirja 1B/2000: , Härkönen, K Uppskattningar av avverkningsmöjligheterna inom landskapet Åland åren Metsätieteen aikakauskirja 4B/1999: , Nuutinen, T. & Salminen, O Valtakunnan metsien 9. inventointiin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot vuosille Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen alueella. Metsätieteen aikakauskirja Folia Forestalia 2B/1998: , Nuutinen, T. & Salminen, O Valtakunnan metsien 9. inventointiin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot vuosille Keski-Suomen ja Pohjois-Savon metsäkeskusten alueilla. Metsätieteen aikakauskirja 2B/1999: Hänninen, H. (toim.) Puuvarojen käyttömahdollisuudet. Metsäntutkimuslaitos & Metsälehti Kustannus. 199 s. Nuutinen, T. & Hirvelä, H Valtakunnan metsien 9. inventointiin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot vuosille Lounais-Suomen metsäkeskuksen alueella. Metsätieteen aikakauskirja 2B/2000: & Hirvelä, H Valtakunnan metsien 9. inventointiin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot vuosille Hämeen-Uudenmaan metsäkeskuksen alueella. Metsätieteen aikakauskirja 3B/2000: & Hirvelä, H Valtakunnan metsien 9. inventointiin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot vuosille Pirkanmaan metsäkeskuksen alueella. Metsätieteen aikakauskirja 4B/2000: & Hirvelä, H Valtakunnan metsien 9. inventointiin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot vuosille Etelä- Savon metsäkeskuksen alueella. Metsätieteen aikakauskirja 2B/2001: & Hirvelä, H Valtakunnan metsien 9. inventointiin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot vuosille Pohjois-Karjalan metsäkeskuksen alueella. Metsätieteen aikakauskirja 3B/2001: & Hirvelä, H Valtakunnan metsien 9. inventointiin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot vuosille Kainuun metsäkeskuksen alueella. Metsätieteen aikakauskirja 2B/ 2003: , Hirvelä H., Härkönen, K. & Hökkä, H Valtakunnan metsien 9. inventointiin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot vuosille Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskuksen alueella. Metsätieteen aikakauskirja 3B/2004: , Hirvelä, H. & Salminen, O Valtakunnan metsien 9. inventointiin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot vuosille Lapin metsäkeskuksen alueella. Metsätieteen aikakauskirja 2B/2005: Muut tietolähteet Other sources of information Metinfo Tilastopalvelu, Metsätilastollinen vuosikirja

8 4 Roundwood markets Mäntytukki Pine logs Koko maa = 100 Whole country = 100 (44,30 /m 3 /m 3 ) > <80 Kuusitukki Spruce logs Koko maa = Whole country = 100 (46,50 /m 3 /m 3 ) Mäntykuitu Pine pulpwood Koko maa = 100 Whole country = 100 (12,60 /m 3 /m 3 ) Kuusikuitu Spruce pulpwood Koko maa = Whole country = 100 (20,80 /m 3 /m 3 ) Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu Source: Finnish Forest Research Institute Kuva 4.1 Kantohintojen vaihtelu metsäkeskuksittain 2005 Figure 4.1 Variation in stumpage prices by forestry centre, Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2006

9 90 80 /m³ hakkuuvuoden 2005/06 rahana - /m³ in cutting season 2005/06 monetary value Koivutukki - Birch logs Metsätilastollinen vuosikirja Havutukki - Softwood logs Kuusikuitupuu - Spruce pulpwood Mäntykuitupuu Pine pulpwood Mäntytukki - Pine logs Kuusitukki - Spruce logs Koivukuitupuu - Birch pulpwood 1 50/51 55/56 60/61 65/66 70/71 75/76 80/81 85/86 90/91 95/96 00/01 05/06 1 Hakkuuvuoteen 1968/69 koivuhalko Until felling season 1968/69 birch fuelwood Rahanarvot muutettu tukkuhintaindeksillä (kotimaiset tavarat) Monetary values deflated using wholesale price index (domestic goods) Lähteet: Metsäntutkimuslaitos; Metsäteollisuus ry Sources: Finnish Forest Research Institute; Finnish Forest Industries Federation Kuva 4.2 Raakapuun kantohinnat yksityismetsien puukaupoissa hakkuuvuosittain 1949/ /06 Figure 4.2 Average stumpage prices in non-industrial, private forests by felling season, 1949/ /06 4 Puukauppa ja hakkuut

10 4 Roundwood markets indeksi (1994/95 = 100) - index (1994/95 = 100) Hintaindeksi - Price index Kausitasoitettu indeksi (9 v.) Seasonally adjusted index (9 years) Trendi - Linear trend /51 52/53 54/55 56/57 58/59 60/61 62/63 64/65 66/67 68/69 70/71 72/73 74/75 76/77 78/79 80/81 82/83 84/85 86/87 88/89 90/91 92/93 94/95 96/97 98/99 00/01 02/03 04/05 Hinnat deflatoitu tukkuhintaindeksillä. Kiinteinä painokertoimina puutavaralajien arvo-osuudet, jotka perustuvat kunkin puutavaralajin keskimääräiseen osuuteen kantorahatuloista yksityismetsien pystykaupoissa vuosina Prices deflated with wholesale price index. The proportional values of the roundwood assortments as the share of the stumpage earnings between are used as fixed weight coefficients. Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu Source: Finnish Forest Research Institute Kuva 4.3 Reaalinen kantohintaindeksi hakkuuvuosittain 1949/ /06 Figure 4.3 Real stumpage price index by felling season, 1949/ / /m³ elokuun 2006 rahana - /m³ in August 2006 monetary value Mäntytukki Pine logs Koivutukki Birch logs Kuusitukki Spruce logs Kuusikuitupuu Spruce pulpwood 10 0 Koivukuitupuu Birch pulpwood Mäntykuitupuu Pine pulpwood Hinnat muutettu tukkuhintaindeksillä (kotimaiset tavarat). Prices deflated using wholesale price index (domestic goods). Lähteet: Metsäteollisuus ry; Metsäntutkimuslaitos Sources: Finnish Forest Industries Federation; Finnish Forest Research Institute Kuva 4.4 Raakapuun kantohinnat kuukausittain Figure 4.4 Monthly stumpage prices of roundwood during Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2006

11 4 Puukauppa ja hakkuut 2,0 milj. m³ mill. m³ ,0 1,5 1,5 1,0 1,0 0,5 0,5 0, Lähde: Metsäteollisuus ry Source: Finnish Forest Industries Federation Kuva 4.5 Yksityismetsien viikoittaiset puukauppamäärät, Figure 4.5 Weekly roundwood trade in non-industrial, private forests, , milj. m³ mill. m³ Markkinahakkuut Commercial roundwood removals Maksimi - Maximum, Keskiarvo - Average, Minimi - Minimum, Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu Source: Finnish Forest Research Institute Kuva 4.6 Figure 4.6 Markkinahakkuut kuukausittain Commercial roundwood removals by month Metsätilastollinen vuosikirja

12 4 Roundwood markets milj. m³ - mill. m³ Markkinahakkuut yhteensä - Total Yksityismetsät - Non-industrial, private forests Metsähallitus Metsäteollisuus - Forest industries Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu Source: Finnish Forest Research Institute Kuva 4.7 Markkinahakkuut omistajaryhmittäin Figure 4.7 Commercial roundwood removals by forest ownership category, milj. m³ - mill. m³ Lähde: Metsäteollisuus ry Source: Finnish Forest Industries Federation Kuva 4.8 Metsäteollisuuden hakatun puun kesä- ja talvivarastot Figure 4.8 Roundwood inventories of the forest industries, Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2006

13 4 Puukauppa ja hakkuut 4.0 Keskeisiä lukuja puumarkkinoilta 2005 Key figures for the roundwood markets, 2005 Yksikkö Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Yhteensä Unit Mänty Kuusi Lehtipuu Mänty Kuusi Lehtipuu Total Pine Spruce Hardwood Pine Spruce Hardwood Yksityismetsien puukaupat Roundwood trade in non-industrial, private forests Kantohinta /m³ 44,34 46,52 41,77 12,56 20,83 12,05 Stumpage price Hankintahinta 46,69 47,69 43,77 24,45 30,09 23,81 Delivery price Yhteensä m³ Total Pystykaupat Standing sales Hankintakaupat Delivery sales Markkinahakkuut Commercial roundwood removals Yhteensä m³ Total Yksityismetsät Non-industrial, private forests Pystykaupat Standing sales Hankintakaupat Delivery sales Metsäteollisuus Forest industries Metsähallitus Hakkuukertymä Total removals Yhteensä m³ Total Yksityismetsät Non-industrial, private forests Puuston poistuma Total drain Yhteensä m³ Total Yksityismetsät Non-industrial, private forests 1 Sisältää myös erikoispuutavaralajit. Specific roundwood assortments are also included. Puun kauppamäärät ja hakkuumäärät poikkeavat seuraavista syistä: Puukauppatilasto kattaa noin 86 % ostomääristä, hakkuutilasto kaikki markkinahakkuut. Ostomäärät perustuvat puukauppasopimuksiin, jotka yleensä aliarvioivat hakattavan puun määrän. The coverage of the roundwood trade statistics and the felling statistics differ from each other, which explains the difference between sold and felled volumes. Lähteet: Metsäntutkimuslaitos; Metsäteollisuus ry Sources: Finnish Forest Research Institute; Finnish Forest Industries Federation Metsätilastollinen vuosikirja

14 4 Roundwood markets 4.1 Yksityismetsien puukauppamäärät metsäkeskuksittain 2005 Roundwood trade in non-industrial, private forests by forestry centre, m 3 Metsäkeskus Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Erikoispuu- Kaikkiaan Forestry centre Mänty Kuusi Koivu Yhteensä Mänty Kuusi Koivu Yhteensä tavaralajit Grand total Pine Spruce Birch Total Pine Spruce Birch Total Specific roundwood assortments Koko maa Whole country 1 Rannikko Etelärannikko Pohjanmaa Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Erikoispuutavaralajit sisältävät mänty- ja kuusipikkutukin, koivun erikoistyvet sekä haapatukin ja -kuitupuun. Specific roundwood assortments include small-sized logs of pine and spruce, specific birch logs, and aspen logs and pulpwood. Lähde: Metsäteollisuus ry Source: Finnish Forest Industries Federation 172 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2006

15 4 Puukauppa ja hakkuut 4.2 Yksityismetsien puukauppamäärät kuukausittain Monthly roundwood trade in non-industrial, private forests, m 3 Vuosi ja Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Erikoispuu- Kaikkiaan kuukausi Mänty Kuusi Koivu Yhteensä Mänty Kuusi Koivu Yhteensä tavaralajit Grand total Year and Pine Spruce Birch Total Pine Spruce Birch Total Specific roundwood month assortments Erikoispuutavaralajit sisältävät mänty- ja kuusipikkutukin, koivun erikoistyvet sekä haapatukin ja -kuitupuun. Specific roundwood assortments include small-sized logs of pine and spruce, specific birch logs, and aspen logs and pulpwood. Lähde: Metsäteollisuus ry Source: Finnish Forest Industries Federation Metsätilastollinen vuosikirja

16 4 Roundwood markets 4.3 Yksityismetsien puukauppamäärät kauppamuodoittain Roundwood trade in non-industrial, private forests by type of sale, m 3 Vuosi Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Kaikkiaan Year Mänty Kuusi Koivu Yhteensä Mänty Kuusi Koivu Yhteensä Grand total Pine Spruce Birch Total Pine Spruce Birch Total Yhteensä Total Pystykaupat Standing sales Hankintakaupat Delivery sales Pysty- ja hankintakaupat kaikkiaan: sisältää vuodesta 1999 alkaen myös erikoispuutavaralajit. Standing and delivery sales, Grand total: Includes also specific roundwood assortments, starting from Lähde: Metsäteollisuus ry Source: Finnish Forest Industries Federation 174 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2006

17 4.4 Pinta-alaverotilojen osuus puukaupasta The proportion of roundwood originating from farms subject to area-based forest taxation system, % ostomääristä per cent of total roundwood purchases Metsätilastollinen vuosikirja Metsäkeskus Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Kaikkiaan Total Forestry centre Koko maa Whole country 1 Rannikko Etelärannikko Pohjanmaa Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Tiedot perustuvat kolmen suurimman puunostajan ilmoittamiin puukauppatietoihin ja kattavat noin 80 prosenttia yksityismetsien hakkuista. The data are based on information from the three biggest roundwood buyers, covering approx. 80 per cent of roundwood fellings in non-industrial, private forests. Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu Source: Finnish Forest Research Institute 4 Puukauppa ja hakkuut

18 4 Roundwood markets 4.5 Raakapuun kanto- ja hankintahinnat kuukausittain Average monthly stumpage and delivery prices in non-industrial, private forests, /m 3 Vuosi ja kuukausi Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Year and month Mänty Kuusi Koivu Mänty Kuusi Koivu Pine Spruce Birch Pine Spruce Birch Kantohinnat Stumpage prices ,34 46,52 41,77 12,56 20,83 12, ,72 46,20 41,88 12,82 20,99 12, ,08 46,34 42,00 12,72 21,00 12, ,01 46,31 41,86 12,69 20,80 12, ,01 46,56 42,01 12,72 21,14 12, ,48 46,81 42,09 12,57 21,05 11, ,89 46,58 40,92 12,47 21,03 11, ,77 46,42 42,20 12,54 20,82 11, ,65 46,24 41,47 12,35 20,41 11, ,85 46,56 41,77 12,31 20,66 11, ,93 46,76 42,03 12,53 20,78 12, ,67 46,73 41,71 12,45 20,70 12, ,25 46,61 41,27 12,53 20,69 12, ,74 46,92 41,57 11,84 20,51 11, ,15 47,20 41,39 12,07 20,79 11, ,70 47,47 41,70 12,46 21,01 11, ,97 47,71 42,31 12,80 21,35 12, ,92 48,30 42,65 12,62 21,45 12, ,96 48,97 42,77 12,80 21,72 12, ,30 49,28 43,05 12,84 21,79 12, ,92 49,73 43,30 13,24 21,78 12, ,62 51,12 43,93 13,49 22,02 13,00 Hankintahinnat Delivery prices ,69 47,69 43,77 24,45 30,09 23, ,43 47,16 44,11 24,39 30,13 23, ,43 48,17 43,36 24,51 30,36 23, ,26 47,75 43,62 24,42 30,30 23, ,88 47,29 43,47 24,46 29,90 23, ,15 47,15 43,92 24,58 29,45 23, ,23 46,71 42,39 24,60 29,80 23, ,09 48,20 43,99 24,61 30,90 23, ,48 49,14 44,22 24,44 30,08 23, ,43 47,97 43,89 24,35 30,08 23, ,10 47,64 43,92 24,45 30,03 23, ,13 47,16 43,92 24,28 29,80 24, ,09 48,14 44,01 24,51 30,16 24, ,38 47,96 43,78 23,98 30,46 24, ,15 48,47 43,93 24,34 30,61 24, ,14 48,14 43,73 24,33 30,25 24, ,25 47,65 43,02 24,32 30,02 24, ,27 47,41 42,90 24,55 29,59 24, ,20 48,14 43,25 24,49 29,96 24, ,22 48,97 44,07 24,62 30,92 24, ,12 49,13 45,75 24,90 31,10 24, ,01 50,64 45,27 25,20 31,27 25,33 Lähde: Metsäteollisuus ry Source: Finnish Forest Industries Federation 176 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2006

19 4.6 Raakapuun kantohinnat metsäkeskuksittain 2004 ja 2005 Average stumpage prices in non-industrial, private forests by forestry centre, 2004 and 2005 /m 3 Metsätilastollinen vuosikirja Metsäkeskus Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Forestry centre Mänty Kuusi Koivu Mänty Kuusi Koivu Pine Spruce Birch Pine Spruce Birch Koko maa 45,87 44,34 45,12 46,52 40,46 41,77 12,49 12,56 20,50 20,83 11,96 12,05 Whole country 0 Ahvenanmaa 28,55 29,35 28,20 28,29 24,00 25,55 9,30 9,71 11,30 9,92 8,21 7,64 1 Rannikko 43,46 42,84 41,81 43,53 35,21 36,47 12,35 12,41 19,99 20,25 11,61 11,74 Etelärannikko 44,27 43,95 44,96 46,23 37,04 38,73 12,08 11,91 20,90 21,06 10,63 10,50 Pohjanmaa 42,92 42,19 40,47 42,56 30,93 31,68 12,54 12,73 19,66 19,99 11,85 12,06 2 Lounais-Suomi 45,74 44,64 45,42 47,23 34,27 35,08 13,00 12,73 21,91 22,15 11,78 11,48 3 Häme-Uusimaa 46,14 45,27 46,10 47,75 39,91 41,18 11,31 11,26 21,40 21,86 11,02 11,08 4 Kaakkois-Suomi 47,48 46,42 46,28 47,39 41,91 43,22 12,67 12,51 21,14 21,36 12,16 11,99 5 Pirkanmaa 46,24 44,98 45,65 47,17 38,22 39,61 12,11 12,21 21,59 22,02 11,23 11,32 6 Etelä-Savo 47,56 46,28 46,00 47,35 41,91 44,31 12,82 12,97 20,56 20,93 12,25 12,56 7 Etelä-Pohjanmaa 44,76 43,40 42,02 43,93 35,58 36,29 12,82 13,07 19,37 20,22 12,38 12,38 8 Keski-Suomi 47,01 45,22 46,15 47,38 41,03 41,73 12,16 12,08 20,95 21,39 12,06 11,99 9 Pohjois-Savo 46,16 44,16 45,93 47,36 40,53 41,05 11,81 11,73 20,38 20,60 11,75 11,79 10 Pohjois-Karjala 45,99 44,87 45,15 46,43 41,23 42,55 12,05 12,61 19,52 20,14 11,63 12,21 11 Kainuu 44,10 41,69 39,23 41,49 38,54 40,08 12,43 12,53 20,58 20,90 11,89 12,02 12 Pohjois-Pohjanmaa 44,47 41,41 39,32 39,94 35,45 34,68 13,25 13,15 18,19 17,91 12,61 12,64 13 Lappi 41,92 39,21 32,60 32, ,85 12,94 15,92 16,15 12,07 11,90 Ahvenanmaan hinnat eivät ole mukana koko maan keskiarvoissa. Ahvenanmaa s prices are excluded from the averages for the whole country. Lähteet: Metsäteollisuus ry; Metsäntutkimuslaitos Sources: Finnish Forest Industries Federation; Finnish Forest Research Institute 4 Puukauppa ja hakkuut

20 178 Finnish Statistical Yearbook of Forestry Raakapuun hankintahinnat metsäkeskuksittain 2004 ja 2005 Average delivery prices in non-industrial, private forests by forestry centre, 2004 and 2005 Metsäkeskus Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Forestry centre Mänty Kuusi Koivu Mänty Kuusi Koivu Pine Spruce Birch Pine Spruce Birch Koko maa 47,18 46,69 45,85 47,69 41,91 43,77 23,63 24,45 29,08 30,09 23,26 23,81 Whole country 0 Ahvenanmaa 37,79 38,72 37,21 34,71 33,31 34,45 20,05 20,89 20,26 20,96 17,95 18,47 1 Rannikko 45,22 45,86 46,49 49,15 38,96 41,03 23,19 23,39 29,91 31,84 22,92 22,90 Etelärannikko 45,72 46,43 47,74 50,36 40,80 43,32 22,93 23,08 30,80 33,06 22,06 22,14 Pohjanmaa 44,11 44,63 41,15 43,77 35,07 34,73 23,50 23,84 25,22 26,37 23,44 23,42 2 Lounais-Suomi 47,63 47,96 45,29 47,81 36,74 37,85 23,72 24,45 28,95 30,00 22,98 23,35 3 Häme-Uusimaa 48,48 48,00 47,91 49,28 43,07 44,29 22,77 23,26 30,22 31,02 22,60 22,85 4 Kaakkois-Suomi 48,16 47,56 46,30 47,45 43,04 45,28 23,82 24,81 29,92 30,83 22,90 23,90 5 Pirkanmaa 47,05 46,50 45,91 47,92 40,36 42,57 23,55 24,33 28,27 29,80 23,25 23,99 6 Etelä-Savo 49,12 47,97 46,46 47,89 43,10 45,74 24,27 25,23 29,34 30,24 23,45 24,27 7 Etelä-Pohjanmaa 46,29 45,55 42,11 44,15 38,40 39,38 23,64 24,34 25,09 26,25 23,48 23,90 8 Keski-Suomi 47,89 46,59 45,65 47,24 41,74 44,07 24,27 24,79 29,17 30,29 23,63 24,13 9 Pohjois-Savo 46,29 44,83 46,06 47,40 42,16 43,05 23,31 23,74 28,03 28,31 23,19 23,61 10 Pohjois-Karjala 47,54 46,15 45,39 46,46 43,21 44,32 23,84 24,87 28,28 29,14 23,04 23,74 11 Kainuu 46,36 45,72 40,63 41, ,34 24,44 26,36 26,82 22,68 23,43 12 Pohjois-Pohjanmaa 47,04 46,48 40,62 42, ,13 23,75 24,87 26,35 27,17 23,62 24,36 13 Lappi 46,16 44,92 34,79 38, ,28 24,24 25,40 25,57 23,46 23,52 Ahvenanmaan hinnat eivät ole mukana koko maan keskiarvoissa. Ahvenanmaa s prices are excluded from the averages for the whole country. Lähteet: Metsäteollisuus ry; Metsäntutkimuslaitos Sources: Finnish Forest Industries Federation; Finnish Forest Research Institute /m 3 4 Roundwood markets

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT 4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT Metsäteollisuuden vuonna 2004 ostama puumäärä kohosi vilkkaan loppuvuoden ansiosta 35,3 miljoonaan kuutiometriin, 7 prosenttia edellisvuotta korkeammaksi. Jo toista vuotta peräkkäin

Lisätiedot

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT 4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT Jo kolmena peräkkäisenä vuonna markkinapuuta on hakattu reilusti yli 50 miljoonaa kuutiometriä. Vuonna 1999 hakkuumäärä nousi 55,3 miljoonaan kuutiometriin eli hieman edellisvuotista

Lisätiedot

kuutiometriin, mikä vastaa noin 37 miljoonaa kuutiometriä yksityismetsistä

kuutiometriin, mikä vastaa noin 37 miljoonaa kuutiometriä yksityismetsistä Puun ostot ja hinnat joulukuu 2001 Toimittaja: Martti Aarne 16.1.2002 608 Vuoden 2001 puukauppa jäi 30 miljoonaan kuutiometriin Vuosi 2001 oli puumarkkinoilla hiljainen, vaikka marraskuun myrskyt lisäsivätkin

Lisätiedot

Puun hinnat metsäkeskuksittain 2009

Puun hinnat metsäkeskuksittain 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 17/2010 Puun hinnat metsäkeskuksittain 2009 5.5.2010 Yrjö Sevola Pekka Ollonqvist Reaalinen kantohintataso laski 14 prosenttia

Lisätiedot

2,8 miljoonaa kuutiometriä. Puukaupan reipas tahti on jatkunut helmikuussa: viikoilla 6 7 puuta kertyi yhteensä 1,5 miljoonaa kuutiometriä.

2,8 miljoonaa kuutiometriä. Puukaupan reipas tahti on jatkunut helmikuussa: viikoilla 6 7 puuta kertyi yhteensä 1,5 miljoonaa kuutiometriä. Puun ostot ja hinnat tammikuu 2001 Toimittaja: Martti Aarne 20.2.2001 564 Ennätysvilkas tammikuu puukaupassa Vuosi on puumarkkinoilla alkanut erittäin vilkkaasti. Tammikuun 2001 puun ostomäärä yksityismetsistä

Lisätiedot

Puukauppa alueittain 2013

Puukauppa alueittain 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 11/2014 Puukauppa alueittain 2013 1.4.2014 Martti Aarne Vuoden 2013 reaalinen kantohintataso 2 prosenttia edellisvuotta korkeampi

Lisätiedot

Puun hinnat metsäkeskuksittain 2010

Puun hinnat metsäkeskuksittain 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 6/2011 Puun hinnat metsäkeskuksittain 2010 4.2.2011 Yrjö Sevola Pekka Ollonqvist Reaalinen kantohintataso nousi 8,5 prosenttia

Lisätiedot

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT 4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT Jo kolmena peräkkäisenä vuonna markkinapuun hakkuut ovat olleet yli 55 miljoonaa kuutiometriä. Vuonna 2000 hakkuumäärä nousi 56 miljoonaan kuutiometriin. Määrä oli noin 600 000 kuutiometriä

Lisätiedot

Syksyn puukauppa jatkuu edellisvuosia tuntuvasti hiljaisempaan tahtiin. Syyskuussa metsäteollisuus osti puuta 2,1 miljoonaa kuutiometriä,

Syksyn puukauppa jatkuu edellisvuosia tuntuvasti hiljaisempaan tahtiin. Syyskuussa metsäteollisuus osti puuta 2,1 miljoonaa kuutiometriä, Puun ostot ja hinnat syyskuu 2001 Toimittaja: Martti Aarne 19.10.2001 598 Syyskuun puukaupassa 50 prosentin lasku edellisvuodesta Syksyn puukauppa jatkuu edellisvuosia tuntuvasti hiljaisempaan tahtiin.

Lisätiedot

Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2006. Vuoden 2006 kantohinnat nousivat reaalisesti 1,1 prosenttia. Martti Aarne Mika Mustonen 11.4.

Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2006. Vuoden 2006 kantohinnat nousivat reaalisesti 1,1 prosenttia. Martti Aarne Mika Mustonen 11.4. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2006 Toimittajat: Pekka Ollonqvist Martti Aarne Mika Mustonen 11.4.2007

Lisätiedot

Puun ostot ja hinnat lokakuu 2001. Puukauppa piristymässä 22.11..2001 601

Puun ostot ja hinnat lokakuu 2001. Puukauppa piristymässä 22.11..2001 601 Puun ostot ja hinnat lokakuu 2001 Toimittaja: Martti Aarne 22.11..2001 601 Puukauppa piristymässä Puukauppa on marraskuussa hieman vilkastunut alkusyksyn puumääriin verrattuna. Viikolla 46 teollisuus osti

Lisätiedot

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT 4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT Vuonna 2002 markkinahakkuiden kokonaismäärä nousi 54,2 miljoonaan kuutiometriin. Määrä oli vajaa miljoona kuutiometriä eli kaksi prosenttia suurempi kuin vuonna 2001. Kasvun selittää

Lisätiedot

4 Puukauppa ja hakkuut

4 Puukauppa ja hakkuut 4 Puukauppa ja hakkuut Vuonna 2008 yksityismetsien puukauppa väheni edellisvuodesta 27 prosenttia 29,6 miljoonaan kuutiometriin. Metsäteollisuuden tukkipuun ostot yksityismetsistä laskivat puoleen edellisvuodesta,

Lisätiedot

Puun ostot ja hinnat marraskuu 2001. Myrskytuhopuu on vilkastuttanut puukauppaa 19.12.2001 605

Puun ostot ja hinnat marraskuu 2001. Myrskytuhopuu on vilkastuttanut puukauppaa 19.12.2001 605 Puun ostot ja hinnat marraskuu 2001 Toimittaja: Martti Aarne 19.12.2001 605 Myrskytuhopuu on vilkastuttanut puukauppaa Koko syksyn puolivauhdilla käyneessä puukaupassa näkyi marraskuussa piristymisen merkkejä.

Lisätiedot

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT 4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT Vuonna 2001 metsäteollisuuden suhdannenäkymät heikkenivät ja tuotantomäärät supistuivat voimakkaasti etenkin vuoden loppupuoliskolla. Tämä heijastui raakapuumarkkinoille pienentyneinä

Lisätiedot

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT 4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT Metsäteollisuus osti vuonna 2006 yksityismetsien puuta 32,4 miljoonaa kuutiometriä. Määrä nousi edellisen vuoden kuopasta 11 prosenttia, mutta jäi jonkin verran kymmenen vuoden keskiarvon

Lisätiedot

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT 4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT Alkukesän vilkkaana käynyt puukauppa nosti metsäteollisuuden yksityismetsistä vuonna 2007 ostaman puumäärän 40,5 miljoonaan kuutiometriin, joka on uusi ennätys. Puukauppaa kiritti

Lisätiedot

Vahva korkeasuhdanne jatkui puumarkkinoilla. miljoonaa kuutiometriä yksityismetsistä

Vahva korkeasuhdanne jatkui puumarkkinoilla. miljoonaa kuutiometriä yksityismetsistä Puun ostot ja hinnat joulukuu 2000 Toimittaja: Martti Aarne 19.1.2001 561 Yksityismetsien puukaupassa 12 prosentin kasvu Vahva korkeasuhdanne jatkui puumarkkinoilla vuonna 2000. Metsäteollisuuden puun

Lisätiedot

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT 4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT Markkinahakkuut nousivat 55 miljoonaan kuutiometriin vuonna 2003. Metsäteollisuuden tuotannon kahden prosentin kasvu johti vastaavaan suuruiseen nousuun hakkuumäärissä ja samalla

Lisätiedot

Raakapuun käyttö 2010

Raakapuun käyttö 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 22/2011 Raakapuun käyttö 2010 Raakapuun käyttö 72 miljoonaa kuutiometriä 31.5.2011 Veli Suihkonen Muutettu 6.9.2011 Vuonna 2010

Lisätiedot

Puukauppa, kesäkuu 2010

Puukauppa, kesäkuu 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 31/2010 Puukauppa, kesäkuu 2010 14.7.2010 Aarre Peltola Puukauppa vauhdissa kesäkuussa Vaisun alkuvuoden jälkeen puukauppa ampaisi

Lisätiedot

Puukauppa, toukokuu 2009

Puukauppa, toukokuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 23/2009 Puukauppa, toukokuu 2009 8.6.2009 Martti Aarne Toukokuun puukauppa 0,35 miljoonaa kuutiometriä Puukaupan hiljaiselo jatkui

Lisätiedot

Puukauppa metsäkeskuksittain 2011

Puukauppa metsäkeskuksittain 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 7/2012 Puukauppa metsäkeskuksittain 2011 14.2.2012 Martti Aarne Pekka Ollonqvist Vuoden 2011 reaalinen kantohintataso 5 prosenttia

Lisätiedot

kuutiometriä, joka ylittää viime vuoden vastaavan jakson ostomäärän viidellä prosentilla. Puun hintojen lasku pysähtyi alkuvuodesta

kuutiometriä, joka ylittää viime vuoden vastaavan jakson ostomäärän viidellä prosentilla. Puun hintojen lasku pysähtyi alkuvuodesta A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa maaliskuu 2004 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Mika Mustonen 16.4.2004 717 Kuitupuun hinnat ennätyksellisen alhaalla

Lisätiedot

4 Puukauppa. Kantohinnat

4 Puukauppa. Kantohinnat 4 Puukauppa Vuonna 2011 yksityismetsissä käytiin puukauppaa tavanomaista hiljaisemmin. Raakapuun kanto- ja hankintahinnat olivat edellisvuotta alemmalla tasolla, ja kantohinnoissa pudotus oli suurempi

Lisätiedot

Puukauppa, toukokuu 2008

Puukauppa, toukokuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Puukauppa, toukokuu 2008 23/2008 13.6.2008 Mika Mustonen Puukauppa piristyi toukokuussa Puukauppa piristyi hieman toukokuussa,

Lisätiedot

osuus oli 10 prosenttia. Marraskuun hakkuut olivat samansuuruiset kuin edeltävällä 10-vuotiskaudella keskimäärin.

osuus oli 10 prosenttia. Marraskuun hakkuut olivat samansuuruiset kuin edeltävällä 10-vuotiskaudella keskimäärin. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut, työvoima ja korjuukalusto Marraskuu 2004 Toimittaja: Yrjö Sevola 31.12.2004 752 Marraskuun

Lisätiedot

Puukauppa, tammikuu 2009

Puukauppa, tammikuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 6/2009 Puukauppa, tammikuu 2009 12.2.2009 Martti Aarne Puukauppa vähäistä ja hinnat laskussa tammikuussa Tammikuun puukauppa jäi

Lisätiedot

4 Puukauppa ja hakkuut

4 Puukauppa ja hakkuut 4 Puukauppa ja hakkuut Vuosi 2009 jää tilastoihin hiljaisimpana puukauppavuotena 25 vuoteen. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat yksityismetsistä puuta 16,5 miljoonaa kuutiometriä eli noin puolet

Lisätiedot

Puukauppa, heinäkuu 2009

Puukauppa, heinäkuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 33/2009 Puukauppa, heinäkuu 2009 11.8.2009 Mika Mustonen Puukauppa vähäistä heinäkuussa Metsäteollisuus osti heinäkuussa 0,4 miljoonaa

Lisätiedot

Puukauppa, tammikuu 2011

Puukauppa, tammikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 7/2011 Puukauppa, tammikuu 2011 11.2.2011 Martti Aarne Tammikuun puukauppa 1,0 miljoonaa kuutiometriä Teollisuus osti tammikuussa

Lisätiedot

Puukauppa heinäkuu Puukauppa lähes pysähdyksissä heinäkuussa

Puukauppa heinäkuu Puukauppa lähes pysähdyksissä heinäkuussa A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa heinäkuu 2005 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Martti Aarne 17.8.2005 785 Puukauppa lähes pysähdyksissä heinäkuussa

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE 36/2014

METSÄTILASTOTIEDOTE 36/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 36/2014 Puukauppa, heinäkuu 2014 21.8.2014 Martti Aarne Heinäkuun puukauppa 1,5 miljoonaa kuutiometriä Mänty- ja kuusitukin reaaliset

Lisätiedot

Puukauppa, maaliskuu 2011

Puukauppa, maaliskuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 13/2011 Puukauppa, maaliskuu 2011 8.4.2011 Martti Aarne Maaliskuun puukauppa jäi miljoonaan kuutiometriin Puukaupan hiljaiselo

Lisätiedot

Puukauppa, elokuu 2009

Puukauppa, elokuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 37/2009 Puukauppa, elokuu 2009 10.9.2009 Martti Aarne Puukaupassa lieviä piristymisen merkkejä elokuussa Teollisuus osti elokuussa

Lisätiedot

Puukauppa tammikuu 2006. Kuitupuun hinnat laskivat tammikuussa 17.2.2006 806

Puukauppa tammikuu 2006. Kuitupuun hinnat laskivat tammikuussa 17.2.2006 806 A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa tammikuu 2006 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Mika Mustonen 17.2.2006 806 Kuitupuun hinnat laskivat tammikuussa Metsäteollisuus

Lisätiedot

Puukauppa, marraskuu 2012

Puukauppa, marraskuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 49/2012 Puukauppa, marraskuu 2012 14.12.2012 Yrjö Sevola Marraskuun puukauppa 2,5 miljoonaa kuutiometriä Yksityismetsien puukauppa

Lisätiedot

Puukauppa, joulukuu 2012

Puukauppa, joulukuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 2/2013 Puukauppa, joulukuu 2012 16.1.2013 Yrjö Sevola Vuoden 2012 puukauppa 28 miljoonaa kuutiometriä Metsäteollisuus osti joulukuussa

Lisätiedot

Puukauppa, helmikuu 2009

Puukauppa, helmikuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 9/2009 Puukauppa, helmikuu 2009 13.3.2009 Martti.Aarne Helmikuun puukauppa putosi 0,5 miljoonaan kuutiometriin Teollisuuden puun

Lisätiedot

Kantohinnat kääntyivät laskuun vuonna 2003, joskin vuoden loppupuolella

Kantohinnat kääntyivät laskuun vuonna 2003, joskin vuoden loppupuolella A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2003 Toimittajat: Martti Aarne Pekka Ollonqvist 2.2.2004 708 Reaalinen

Lisätiedot

Puukauppa, helmikuu 2010

Puukauppa, helmikuu 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 8/2010 Puukauppa, helmikuu 2010 11.3.2010 Yrjö Sevola Helmikuun puukauppa vain 1,2 miljoonaa kuutiometriä Puukauppa mataa, vaikka

Lisätiedot

4 Puukauppa ja hakkuut

4 Puukauppa ja hakkuut 4 Puukauppa ja hakkuut Puukauppa palasi vuonna 2010 normaalitasolle historiallisen huonon vuoden 2009 jälkeen. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat puuta yksityismetsistä 33 miljoonaa kuutiometriä,

Lisätiedot

Puukauppa toukokuu 2004. Puun hintojen lasku pysähtynyt 17.6.2004 727

Puukauppa toukokuu 2004. Puun hintojen lasku pysähtynyt 17.6.2004 727 A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa toukokuu 2004 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Mika Mustonen 17.6.2004 727 Puun hintojen lasku pysähtynyt Metsäteollisuuden

Lisätiedot

Metsäteollisuus osti lokakuussa puuta yksityismetsistä 4,5 miljoonaa kuutiometriä. Se on viidenneksen enemmän kuin vuosi sitten, mutta ei

Metsäteollisuus osti lokakuussa puuta yksityismetsistä 4,5 miljoonaa kuutiometriä. Se on viidenneksen enemmän kuin vuosi sitten, mutta ei A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa lokakuu 2004 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Yrjö Sevola 17.11.2004 747 Puukauppa vieläkin vaisua Metsäteollisuus osti

Lisätiedot

ostomäärät ovat olleet keskimäärin 2,7 miljoonaa kuutiometriä.

ostomäärät ovat olleet keskimäärin 2,7 miljoonaa kuutiometriä. Puun ostot ja hinnat maaliskuu 1999 Toimittajat: Martti Aarne Kaarina Linna 6.5.1999 480 Maaliskuun puukauppa 1,8 miljoonaa kuutiometriä Metsäteollisuuden ja puun myyjien erilaiset näkemykset puun tulevasta

Lisätiedot

Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2004. Reaalisten kantohintojen lasku 3,4 prosenttia vuonna 2004. Pekka Ollonqvist 18.2.

Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2004. Reaalisten kantohintojen lasku 3,4 prosenttia vuonna 2004. Pekka Ollonqvist 18.2. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2004 Toimittajat: Martti Aarne Pekka Ollonqvist 18.2.2005 760 Reaalisten

Lisätiedot

Puukauppa toukokuu 2006. Puukauppa piristyi toukokuussa. kuusitukki ennätyshinnoissa 9.6.2006 825

Puukauppa toukokuu 2006. Puukauppa piristyi toukokuussa. kuusitukki ennätyshinnoissa 9.6.2006 825 A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa toukokuu 2006 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Martti Aarne 9.6.2006 825 Puukauppa piristyi toukokuussa kuusitukki ennätyshinnoissa

Lisätiedot

Puukauppa Syyskuu 2007. Tukkipuun hinnat loivassa laskussa 16.10.2007 887

Puukauppa Syyskuu 2007. Tukkipuun hinnat loivassa laskussa 16.10.2007 887 A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puukauppa Syyskuu 2007 Toimittaja: Mika Mustonen 16.10.2007 887 Tukkipuun hinnat loivassa laskussa Puukauppa

Lisätiedot

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT 4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT Jo kahtena peräkkäisenä vuonna on markkinapuuta hakattu metsistämme ennätyksellisen paljon. Vuoden 1998 hakkuumäärä ylsi peräti 55 miljoonaan kuutiometriin. Vuoden 1997 hakkuuennätys

Lisätiedot

Puukauppa, kesäkuu 2009

Puukauppa, kesäkuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 27/2009 Puukauppa, kesäkuu 2009 7.7.2009 Aarre Peltola Puukauppa jatkoi mateluaan kesäkuussa Metsäteollisuuden puun ostomäärä yksityismetsistä

Lisätiedot

5 PUUKAUPPA JA HAKKUUT

5 PUUKAUPPA JA HAKKUUT 5 PUUKAUPPA JA HAKKUUT Raakapuumarkkinoilla oli vuonna 1996 voimakasta vaihtelua. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, ennen alueellisten sopimusten umpeutumista, puukauppaa käytiin vilkkaasti. Huhti elokuun

Lisätiedot

Puukauppaa on käyty tasaista mutta verkkaista tahtia vuoden alkukuukausina.

Puukauppaa on käyty tasaista mutta verkkaista tahtia vuoden alkukuukausina. A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa helmikuu 2006 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Martti Aarne 16.3.2006 811 Puukauppa vähentynyt 40 prosenttia alkuvuonna

Lisätiedot

Metsäteollisuus on syyskuun alusta lähtien ostanut yksityismetsien puuta

Metsäteollisuus on syyskuun alusta lähtien ostanut yksityismetsien puuta Puun ostot ja hinnat marraskuu 2000 Toimittaja: Martti Aarne 14.12.2000 558 Puukaupassa 16 prosentin kasvu Metsäteollisuus on syyskuun alusta lähtien ostanut yksityismetsien puuta reilun miljoonan kuutiometrin

Lisätiedot

Puukauppa. Lokakuu Puukauppa. hiljenemässä Puukaupan hiljeneminen näkyi lokakuussa kantohintojen 0 4 prosentin

Puukauppa. Lokakuu Puukauppa. hiljenemässä Puukaupan hiljeneminen näkyi lokakuussa kantohintojen 0 4 prosentin A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puukauppa Lokakuu 2007 Toimittaja: Yrjö Sevola 20.11.2007 890 Puukauppa hiljenemässä Metsäteollisuus osti

Lisätiedot

4 Puukauppa. Kantohinnat

4 Puukauppa. Kantohinnat 4 Puukauppa Vuonna 2012 toteutunut reaalinen kantohintataso oli alimmillaan sitten 1990-luvun alun lamavuosien. Edellisvuoteen verrattuna kantohinnat alenivat keskimäärin 7 prosenttia. Reaaliset kantohinnat

Lisätiedot

5 Hakkuut ja puun kuljetus

5 Hakkuut ja puun kuljetus Hakkuut ja puun kuljetus Vuonna 2012 markkinapuuta hakattiin kaikkiaan 1, miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Edeltävän kymmenvuotisjakson keskiarvoon verrattuna

Lisätiedot

Puukauppa, kesäkuu 2008

Puukauppa, kesäkuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Puukauppa, kesäkuu 2008 25/2008 11.7.2008 Aarre Peltola Alkuvuoden puukauppa vaisua Alkuvuoden tapaan myös kesäkuussa puukauppa

Lisätiedot

Puun hintojen nousun vauhdittama puukauppa jatkui vilkkaana marraskuussa.

Puun hintojen nousun vauhdittama puukauppa jatkui vilkkaana marraskuussa. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puukauppa marraskuu 2004 Toimittaja: Mika Mustonen 17.12.2004 751 Hintojen nousu piristi puukauppaa Puun

Lisätiedot

4 Puukauppa. Kantohinnat

4 Puukauppa. Kantohinnat 4 Puukauppa Vuoden 2013 puukauppaa yksityismetsissä leimasivat korkeat ostomäärät ja melko vakaana säilynyt hintataso. Kantohintataso kääntyi reaalisesti 2 prosentin nousuun parin vuoden alamäen jälkeen.

Lisätiedot

massateollisuuden hake ja puru mukaan lukien, oli vuoden 2005 lopussa 11,2 miljoonaa kuutiometriä.

massateollisuuden hake ja puru mukaan lukien, oli vuoden 2005 lopussa 11,2 miljoonaa kuutiometriä. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden puuvarastot 31.12.2005 Toimittaja: Martti Aarne 7.2.2006 805 Mäntykuitupuuta yli 4 miljoonaa

Lisätiedot

5 PUUKAUPPA JA HAKKUUT

5 PUUKAUPPA JA HAKKUUT 5 PUUKAUPPA JA HAKKUUT Luvun tavoitteena on antaa kokonaiskuva puumarkkinoiden kehityksestä. Kattavimmin kuvataan raakapuun hintoja ja hakkuita. Pääpaino on vuoden 1995 puumarkkinatilastoilla, mutta esimerkiksi

Lisätiedot

noin kymmenesosa. Koko vuoden kertymää painoi alkuvuoden hiljainen puukauppa, ja huonoista korjuukeleistä

noin kymmenesosa. Koko vuoden kertymää painoi alkuvuoden hiljainen puukauppa, ja huonoista korjuukeleistä A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa Joulukuu 2006 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Mika Mustonen 15.1.2006 850 Vuoden 2006 puukauppa 32,4 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Teollisuuden ostot yksityismetsistä

Teollisuuden ostot yksityismetsistä A JI Puukauppa veromuodoittain 2003 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Jukka Torvelainen 19.3.2004 715 Myyntituloverotukseen siirtyneiden

Lisätiedot

Puukauppoja tehtiin vuoden alkuneljänneksellä

Puukauppoja tehtiin vuoden alkuneljänneksellä A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa maaliskuu 2003 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Martti Aarne 23.4.2003 669 Puukauppa hieman viimevuotista vilkkaampaa

Lisätiedot

Puukauppa, joulukuu 2013

Puukauppa, joulukuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 3/2014 Puukauppa, joulukuu 2013 20.1.2014 Aarre Peltola Puukauppaa käytiin vuonna 2013 viidenneksen enemmän kuin vuotta aiemmin

Lisätiedot

Reaalinen kantohintaso oli viime vuonna 3,3 prosenttia alempi kuin vuonna 2000. Nimellisesti kantohinnat

Reaalinen kantohintaso oli viime vuonna 3,3 prosenttia alempi kuin vuonna 2000. Nimellisesti kantohinnat Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2001 Toimittajat: Pekka Ollonqvist Martti Aarne 6.2.2002 610 Reaalinen kantohintataso laski 3,3 prosenttia vuonna 2001 Reaalinen kantohintaso oli viime vuonna 3,3 prosenttia

Lisätiedot

Hakkuumäärien ja pystykauppahintojen

Hakkuumäärien ja pystykauppahintojen A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Bruttokantorahatulot metsäkeskuksittain 2003 Toimittaja: Esa Uotila 18.6.2004 729 Kantorahatulot lähes 1,8

Lisätiedot

388.$833$ -$ +$ Puukauppa

388.$833$ -$ +$ Puukauppa 388.$833$ -$ +$..887 5DDNDSXXPDUNNLQRLOODYXRVLROLHQQl W\NVHOOLVHQYLONDV6HNlSXXQRVWRHWWlKDN NXXPllULVVlVDDYXWHWWLLQXXGHWHQQlW\NVHW 0HWVlWHROOLVXXVRVWLUDDNDSXXWD\NVLW\LV PHWVLVWlNDLNNLDDQOlKHVPLOMRRQDDNXX

Lisätiedot

Puun ostot ja hinnat huhtikuu Kantohintojen nousu pysähtyi huhtikuussa. Päivitetyt tiedot metsätilaston taskujulkaisusta.

Puun ostot ja hinnat huhtikuu Kantohintojen nousu pysähtyi huhtikuussa. Päivitetyt tiedot metsätilaston taskujulkaisusta. Puun ostot ja hinnat huhtikuu 2000 Toimittajat: Martti Aarne Kaarina Linna 24.5.2000 529 Kantohintojen nousu pysähtyi huhtikuussa Puukaupan tahti on hiljenemässä kesää kohti mentäessä. Huhtikuussa metsäteollisuus

Lisätiedot

Puukauppa Heinäkuu Kantohintojen nousu pysähtyi heinäkuussa

Puukauppa Heinäkuu Kantohintojen nousu pysähtyi heinäkuussa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puukauppa Heinäkuu 2007 Toimittaja: Martti Aarne 10.8.2007 880 Kantohintojen nousu pysähtyi heinäkuussa Puukauppaa

Lisätiedot

markkinatilanteen takia kuusitukin asema bruttokantorahojen tuottajana vahvistui entisestään ja oli 40 prosenttia.

markkinatilanteen takia kuusitukin asema bruttokantorahojen tuottajana vahvistui entisestään ja oli 40 prosenttia. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Bruttokantorahatulot metsäkeskuksittain 2005 Toimittaja: Esa Uotila 12.4.2006 816 Bruttokantorahatulot 1,6

Lisätiedot

tämän vuoden raakapuun hintaodotuksista hidasti kevään puukauppaa. pysty- ja hankintakaupoilla

tämän vuoden raakapuun hintaodotuksista hidasti kevään puukauppaa. pysty- ja hankintakaupoilla Puun ostot ja hinnat toukokuu 1998 Toimittajat: Eero Mikkola Irma Kulju 17.6.1998 437 Puukaupan verkkainen tahti jatkui toukokuussa Yksityismetsien puukauppa kävi verkkaisesti kevään aikana, vaikka tukkipuun

Lisätiedot

5 Hakkuut ja puun kuljetus

5 Hakkuut ja puun kuljetus Hakkuut ja puun kuljetus Markkinapuuta hakattiin vuonna 2011 samaan tahtiin kuin 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä keskimäärin. Hakkuumäärä nousi 2,4 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli yhden prosentin

Lisätiedot

Puun hinnat metsäkeskuksittain 2008

Puun hinnat metsäkeskuksittain 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 13/2009 Puun hinnat metsäkeskuksittain 2008 24.4.2009 Pekka Ollonqvist Martti Aarne Vuoden 2008 reaalinen kantohintataso 14 prosenttia

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 214 37/214 3.9.214 Elina Mäki-Simola Heinäkuun hakkuut 2,4 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Puukauppa kävi syyskuussa erittäin vilkkaana. Metsäteollisuuden viikoittaiset ostomäärät olivat 1,1 1,8 miljoonaa kuutiometriä.

Puukauppa kävi syyskuussa erittäin vilkkaana. Metsäteollisuuden viikoittaiset ostomäärät olivat 1,1 1,8 miljoonaa kuutiometriä. Puun ostot ja hinnat syyskuu 1997 Toimittajat: Eero Mikkola Kaarina Linna 22.10.1997 410 Metsäteollisuus osti syyskuussa lähes 6 miljoonaa kuutiometriä puuta Puukauppa kävi syyskuussa erittäin vilkkaana.

Lisätiedot

Yksityismetsien puukauppa kävi keskimääräistä vilkkaampana heinäkuussa.

Yksityismetsien puukauppa kävi keskimääräistä vilkkaampana heinäkuussa. Puun ostot ja hinnat heinäkuu 1998 Toimittajat: Eero Mikkola Kaarina Linna 28.8.1998 448 Puukauppa vilkastui heinäkuussa Yksityismetsien puukauppa kävi keskimääräistä vilkkaampana heinäkuussa. Metsäteollisuus

Lisätiedot

Kantohintojen aleneminen edellisvuodesta. Reaalisesti pudotusta oli 4 prosenttia. nousivat ainoastaan Ahvenanmaalla

Kantohintojen aleneminen edellisvuodesta. Reaalisesti pudotusta oli 4 prosenttia. nousivat ainoastaan Ahvenanmaalla A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Bruttokantorahatulot metsäkeskuksittain 2004 Toimittaja: Esa Uotila 31.5. 2005 775 Kantohintojen lasku pudotti

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2014 13/2014 14.4.2014 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti käynnistyi tammikuussa

Lisätiedot

8 Puun käyttö. Metsätilastollinen vuosikirja 2011 265

8 Puun käyttö. Metsätilastollinen vuosikirja 2011 265 8 Puun käyttö Vuonna 2010 Suomessa käytettiin raakapuuta 70,8 miljoonaa kuutiometriä, eli yli 11 miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin vuotta aiemmin. Pääosa raakapuusta 62,4 miljoonaa kuutiometriä kului

Lisätiedot

Puun hinnat metsäkeskuksittain 2007

Puun hinnat metsäkeskuksittain 2007 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Puun hinnat metsäkeskuksittain 2007 13/2008 18.4.2008 Pekka Ollonqvist Martti Aarne Vuoden 2007 kantohintataso 24 prosenttia edellisvuotta

Lisätiedot

Puukauppa on käynyt tänä syksynä ennätyksellisen vilkkaana. Syksyn puukauppa huipentui lokakuussa, jolloin metsäteollisuus osti yksityismetsistä

Puukauppa on käynyt tänä syksynä ennätyksellisen vilkkaana. Syksyn puukauppa huipentui lokakuussa, jolloin metsäteollisuus osti yksityismetsistä Puun ostot ja hinnat lokakuu 1997 Toimittajat: Eero Mikkola Irma Kulju 18.11.1997 413 Puukaupassa ennätysvauhti lokakuussa Puukauppa on käynyt tänä syksynä ennätyksellisen vilkkaana. Syksyn puukauppa huipentui

Lisätiedot

5 Hakkuut ja puun kuljetus

5 Hakkuut ja puun kuljetus Hakkuut ja puun kuljetus Vuonna 2013 teollisuuden käyttöön hakattiin puuta kaikkiaan 6,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 11 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kun lisäksi energiapuun määräksi arvioitiin

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitoksen julkaisemassa uudessa tilastossa selvitetään, paljonko kiinteää puupolttoainetta

Metsäntutkimuslaitoksen julkaisemassa uudessa tilastossa selvitetään, paljonko kiinteää puupolttoainetta Puupolttoaineen käyttö energiantuotannossa vuonna 2000 Toimittaja: Esa Ylitalo 4.5.2001 574 Metsähakkeen energiakäyttö rajussa nousussa kuorta palaa kattiloissa eniten Metsäntutkimuslaitoksen julkaisemassa

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2013

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, elokuu 213 38/213 3.9.213 Yrjö Sevola Elokuun hakkuut 4,6 miljoonaa kuutiometriä Teollisuuden puunhankinta vilkasta,

Lisätiedot

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima helmikuu Helmikuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima helmikuu Helmikuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima helmikuu 2004 Toimittaja: Yrjö Sevola 25.3.2004 716 Helmikuun hakkuut

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut alueittain 2013

Teollisuuspuun hakkuut alueittain 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Teollisuuspuun hakkuut alueittain 2013 21/2014 23.5.2014 Elina Mäki-Simola Vuoden 2013 teollisuuspuun hakkuut 56,1 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2013

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 213 36/213 4.9.213 Yrjö Sevola Heinäkuun hakkuut 2,2 miljoonaa kuutiometriä Metsäteollisuus

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Heinäkuu Heinäkuun hakkuut 3 miljoonaa kuutiometriä

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Heinäkuu Heinäkuun hakkuut 3 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Heinäkuu 2007 Toimittaja: Yrjö Sevola 29.8.2007 882 Heinäkuun hakkuut 3

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Syyskuu Syyskuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Syyskuu Syyskuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Syyskuu 2007 Toimittaja: Yrjö Sevola 30.10.2007 888 Syyskuun hakkuut miljoonaa

Lisätiedot

3 Tulokset. 3.1 Yleistä. 3.2 Havutukkien kulkuvirrat

3 Tulokset. 3.1 Yleistä. 3.2 Havutukkien kulkuvirrat 3 Tulokset 3.1 Yleistä Tärkeimmät hankinta-alueet, joista kertyi yhteensä kolmannes markkinapuusta, olivat vuosina 1994 ja 1997 Etelä- ja Pohjois-Savon sekä Keski-Suomen metsäkeskukset (liitteet 2 3, s.

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu Marraskuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu Marraskuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu 2006 Toimittaja: Yrjö Sevola 3.1.2007 848 Marraskuun hakkuut 5

Lisätiedot

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat toukokuussa 3,3 miljoonaa

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat toukokuussa 3,3 miljoonaa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima toukokuu 2004 Toimittaja: Yrjö Sevola 30.6.2004 730 Toukokuun hakkuut

Lisätiedot

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat joulukuussa 5,5 miljoonaa kuutiometriä, 9 prosenttia

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat joulukuussa 5,5 miljoonaa kuutiometriä, 9 prosenttia A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Joulukuu 2005 Toimittaja: Yrjö Sevola 20.1.2006 802 Joulukuun hakkuut 5,5

Lisätiedot

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat lokakuussa 5,0 miljoonaa

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat lokakuussa 5,0 miljoonaa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima Lokakuu 2004 Toimittaja: Yrjö Sevola 1.12.2004 748 Lokakuun hakkuut

Lisätiedot

maaliskuun ostomäärät ovat olleet keskimäärin 2,7 miljoonaa kuutiometriä.

maaliskuun ostomäärät ovat olleet keskimäärin 2,7 miljoonaa kuutiometriä. Puun ostot ja hinnat maaliskuu 1998 Toimittajat: Eero Mikkola Kaarina Linna 20.4.1998 431 Maaliskuun puukauppa 1,5 miljoonaa kuutiometriä Yrityskohtaisten puukauppasopimusten odottelu näkyi maaliskuun

Lisätiedot

Puukauppa hiljeni marraskuussa tavallista. jakson jälkeen. Metsäteollisuus osti marraskuussa yksityismetsistä raakapuuta pysty- ja hankintakaupoilla

Puukauppa hiljeni marraskuussa tavallista. jakson jälkeen. Metsäteollisuus osti marraskuussa yksityismetsistä raakapuuta pysty- ja hankintakaupoilla Puun ostot ja hinnat marraskuu 1998 Toimittajat: Mika Mustonen Kaarina Linna 16.12.1998 465 Marraskuun puukauppa 3,3 miljoonaa kuutiometriä Puukauppa hiljeni marraskuussa tavallista vilkkaammaan syys lokakuu

Lisätiedot

Puun energiakäyttö 2011

Puun energiakäyttö 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 16/2012 Puun energiakäyttö 2011 25.4.2012 Esa Ylitalo Metsähaketta käytettiin 7,5 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2011 Lämpö- ja

Lisätiedot

Tukkipuun hakkuut olivat 2,4 ja kuitupuun 2,6 miljoonaa kuutiometriä. Edellisvuoden joulukuuhun verrattuna

Tukkipuun hakkuut olivat 2,4 ja kuitupuun 2,6 miljoonaa kuutiometriä. Edellisvuoden joulukuuhun verrattuna A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Joulukuu 2004 Toimittaja: Yrjö Sevola 27.1.2005 755 Joulukuun hakkuut 5

Lisätiedot