4 Puukauppa ja hakkuut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4 Puukauppa ja hakkuut"

Transkriptio

1 4 Puukauppa ja hakkuut Puukauppa palasi vuonna 2010 normaalitasolle historiallisen huonon vuoden 2009 jälkeen. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat puuta yksityismetsistä 33 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli hieman enemmän kuin kymmenen edeltäneen vuoden keskiarvo. Puukauppavuosi alkoi odotetun vaisusti, sillä puunmyyntitulojen verohuojennuksen puoliintuminen vuoden vaihteessa oli purkanut suurimmat puunmyyntipaineet edellisen vuoden marras joulukuussa. Puukauppa piristyi jo touko-kesäkuussa, ja elokuusta vuoden loppuun vilkkaana käynyt puukauppa nosti koko vuoden ostomäärän yli kymmenen vuoden keskiarvon. Heinä elokuun myrskytuhot lisäsivät loppuvuoden puukauppaa, mutta puunmyyntitulojen verohuojennuksen loppuminen ei aiheuttanut edellisen vuoden kaltaista puukauppasumaa vuoden lopussa. Lähes kaikkien puutavaralajien hinnat nousivat vuonna 2010 edellisvuoden pohjalukemista. Havutukkien reaaliset kantohinnat nousivat vuositasolla yli 10 prosenttia, mutta kuusikuitupuun kantohinta jatkoi laskuaan 4 prosentilla. Hankintakaupoissa hintakehitys oli pystykauppoja huonompi. Havutukkien hinnat nousivat 6 8 prosenttia, mutta koivutukin ja kuusikuitupuun hinnat jatkoivat laskuaan. Raakapuuta hakattiin vuonna 2010 lähes normaalivauhtia. Markkinahakkuut kasvoivat edellisvuodesta neljänneksen 52,0 miljoonaan kuutiometriin. Hakkuita kasvattivat heinä elokuun vaihteen myrskytuhot, joissa arvioitiin kaatuneen noin 8 miljoonaa kuutiometriä puuta. Metsäteollisuustuotteiden hyvä markkinatilanne varmisti osaltaan sen, että suuri osa myrskytuhopuista saatiin korjattua teollisuuden raaka-aineeksi. Sahatavaran hyvä kysyntä nosti tukkipuun hakkuumäärän 21,6 miljoonaan kuutiometriin. Kuitupuuta hakattiin 30,0 miljoonaa kuutiometriä. Puukauppa- ja hakkuut -luku sisältää yksityismetsien puukaupan määrä- ja hintatiedot. Markkinahakkuutilastoissa esitetään kotimaisen raakapuun hakkuut teollisuuden käyttöön ja vientiin. Lisäksi luvussa esitetään tietoja hakkuukertymästä ja hakkuumahdollisuuksista. Puukauppa Metsäteollisuustuotteiden markkinatilanne parani vuonna 2010, kun maailman talous toipui vuoden 2009 taantumasta. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat yksityismetsistä puuta 33 miljoonaa kuutiometriä, mikä ylitti miljoonalla kuutiometrillä kymmenen edeltäneen vuoden keskiarvon. Poikkeuksellisen hiljaiseen edellisvuoteen verrattuna puun ostot kaksinkertaistuivat. Kymmenen edeltäneen vuoden keskiarvoon verrattuna eniten lisääntyivät koivukuitupuun (+22 %) ja mäntykuitupuun (+15 %) ostomäärät. Kuusitukin ( 13 %), kuusikuitupuun ( 6 %) ja koivutukin ( 5 %) ostomäärät sen sijaan alenivat. Pystykauppoja tehtiin 4 prosenttia enemmän ja hankintakauppoja 8 prosenttia vähemmän kuin kymmenenä edeltäneenä vuonna keskimäärin. Pystykaupoissa kuitupuun osuus nousi 52 prosenttiin, mikä on 5 prosenttiyksikköä enemmän kuin kymmenen edeltäneen vuoden keskiarvo. Vuosi 2010 alkoi verkkaisen puukaupan merkeissä. Puunmyyntitulojen verohuojennuksen aleneminen vuodenvaihteessa 50 prosentista 25 prosenttiin nosti edellisen vuoden marras joulukuun puukauppamäärät ennätykselliseen 9 miljoonaan kuutiometriin, mikä osaltaan vähensi puun tarjontaa alkuvuodesta. Hyvien puunkorjuukelien ansiosta hakkuita voitiin suunnata talvileimikoihin, mikä osaltaan vähensi metsäteollisuuden ostopaineita. Huhtikuun loppuun mennessä puuta oli ostettu 4,8 miljoonaa kuutiometriä eli noin puolet kymmenen edellisen vuoden keskiarvosta. Keskimäärin yksityismetsistä hakattu puumäärä on noin 1,3 kertaa suurempi kuin tilastoidut ostomäärät. Vuoden 2009 alusta vuoden 2010 huhtikuun loppuun mennessä yksityismetsistä oli hakattu puuta Metsätilastollinen vuosikirja

2 4 Roundwood markets 2,2 kertaa enemmän kuin ostettu. Metsäteollisuuden leimikkovarannot olivat huvenneet, ja puukauppa osoittikin piristymisen merkkejä toukokuussa. Kesäkuussa puuta ostettiin jo yli 4 miljoonaa kuutiometriä, ja heinäkuun lomakauden jälkeen puukauppa jatkui elo-syyskuussa selvästi pitkän ajanjakson keskiarvoa vilkkaampana. Vuoden viimeisen neljänneksen aikana puun ostot olivat lähellä kymmenen edeltäneen vuoden keskiarvoa. Loppuvuodesta puun tarjontaa lisäsi heinä elokuun vaihteen myrskytuhojen puunkorjuu. Puukauppa on käynyt vuonna 2011 lähes samaan tahtiin kuin edellisenä vuonna. Huhtikuun loppuun mennessä puuta oli ostettu vain 3,7 miljoonaa kuutiometriä, mutta toukokuussa kauppoja tehtiin jo yli 2 miljoonasta kuutiometristä. Kesäkuussa päästiin jo miljoonan kuutiometrin viikkovauhtiin, mutta lomakausi pudotti heinäkuun ostot miljoonaan kuutiometriin. Vuoden toisen neljänneksen kuukausittaiset ostomäärät olivat lähes samat kuin edellisvuonna. Elokuussa puukauppa vilkastui, mutta ostomäärä jäi alle puoleen vuodentakaisesta. Puun hinnat Vuonna 2010 puutavaralajien hintakehitys jakaantui kolmeen ryhmään. Paras hintakehitys oli kuusi- ja mäntytukkipuulla, joiden kantohinnat nousivat vuositasolla reaalisesti yli 10 prosenttia ja hankintahinnat 6 8 prosenttia. Keskimmäiseen ryhmään kuuluivat koivu- ja mäntykuitupuu. Koivukuitupuun kantohinta nousi 9 ja mäntykuitupuun 5 prosenttia, ja molempien puutavaralajien hankintahintojen nousu jäi vajaaseen 3 prosenttiin. Heikointa hintakehitys oli koivutukilla ja kuusikuitupuulla. Koivutukin kantohinta nousi 3 prosenttia, mutta hankintahinta putosi saman verran. Kuusikuitupuun hinnat laskivat molemmissa kauppatavoissa 4 prosenttia. Vuoden 2010 alussa kantohinnat jatkoivat edellisvuoden loppupuoliskolla alkanutta nousua. Tammikuusta heinäkuuhun havutukkien ja mäntykuitupuun kantohinnat olivat nousseet 18 20, koivutukin ja -kuitupuun ja kuusikuitupuun 12 prosenttia. Elokuussa myrskytuhopuiden tulo markkinoille alensi tukkipuun kantohintoja koko maan tasolla 4 5 prosenttia ja kuitupuun 1 4 prosenttia. Syyskuussa kantohinnat alkoivat jälleen nousta, mutta marraskuussa hinnoissa tapahtui selvä käänne alaspäin. Loppuvuodesta puun tarjontaa lisäsi puunmyyntitulojen verohuojennuksen loppuminen vuoden vaihteessa ja talvileimikoille sopivat puunkorjuukelit. Joulukuun kantohinnat olivat havutukilla ja kuusikuitupuulla 7 8 ja muilla puutavaralajeilla 3 4 prosenttia alemmat kuin marraskuussa. Myös hankintahinnat nousivat alkuvuonna Heinäkuussa havutukkien hankintahinnat olivat lähes 20 prosenttia korkeammat kuin tammikuussa, kuitupuutavaralajien noin 10 ja koivutukin 7 prosenttia. Elokuussa myrskytuhopuiden kauppa laski havutukkien hankintahintoja noin 5 prosenttia, mutta muilla puutavaralajeilla myrskyn vaikutus hankintahintoihin jäi vähäiseksi. Havutukeista ja kuusikuitupuusta maksettiin vuoden paras hinta heinäkuussa ja muista puutavaralajeista lokakuussa. Joulukuussa hankintahinnat olivat 2 5 prosenttia alemmat kuin vuoden korkein kuukausihinta. Elokuun 2011 loppuun mennessä puuta oli ostettu 13 miljoonaan kuutiometriä, mikä on kolme neljäsosaa kymmenen edeltäneen vuoden keskiarvosta. Havutukin nimelliset kantohinnat olivat 6 7 prosenttia korkeammat kuin vuonna 2010 keskimäärin, vaikka sahatavaran vientihinnat olivat laskeneet alkuvuonna noin 5 prosenttia. Loppuvuodesta puukaupan pitäisi selvästi piristyä, jotta metsäteollisuuden alkuvuodesta tavoitteeksi asettamaan 30 miljoonan kuutiometrin ostomäärään päästään. Havusahatavaran ja havutukkien toteutuneen hintakehityksen valossa puun ostajien mahdollisuudet piristää puukauppaa tukkipuun hinnankorotuksella ovat heikot. Vuoden 2011 alusta puun hintatilastointia on uusittu. Nyt puutavaralajien pystykauppahinnat ovat saatavissa hakkuutavoittain ja uusina puutavaralajeina tilastossa ovat mänty- ja kuusipikkutukki. Tilastosta selviää esimerkiksi se, että tukeista maksettiin elokuussa päätehakkuissa prosenttia enemmän kuin harvennushakkuissa. Uudesta tilastosta saadaan luotettavampaa tietoa puutavaralajien hintakehityksestä, koska hakkuutapojen osuuksien muutosten vaikutukset keskihintaan voidaan eliminoida. Asiasta tarkemmin tietotaulussa. Hakkuut Metsäteollisuuden tuotannon elpyminen vuonna 2010 lisäsi raakapuun kysyntää ja nosti markkinapuun hakkuut lähelle tavanomaisia 2000-luvun alkukymmenen hakkuumääriä. Markkinapuuta hakattiin kaikkiaan 52,0 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli neljänneksen enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Heinä elokuun vaihteessa riehuneissa Asta-, Veera-, Lahja- ja Sylvi-myrskyissä kaatui yhteensä yli 8 miljoonaa kuutiometriä puuta. Myrskytuhopuiden korjuuta edesauttoi teollisuuden lisääntynyt puuntarve. Metsäntutkimuslaitoksen arvion mukaan suuri osa tuhopuista saatiinkin korjattua pois metsistä jo syksyllä Metsäteollisuuden käyttöön tuotiin myös yli 11 miljoonaa kuutiometriä ulkomaista puuta. Tämä oli noin 2 miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin vuotta aiemmin. 166 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2011

3 Puukauppa ja hakkuut 4 Puukauppatilastot uudistuivat vuonna 2011 Vuoden 2011 alussa metsäteollisuuden yksityismetsistä ostaman puun tilastoinnissa tapahtui kolme merkittävää parannusta: 1) Aloitettiin puutavaran kantohintojen hakkuutavoittainen tilastointi. Hinnat ilmoitetaan erikseen ensiharvennuksista, muista harvennuksista ja uudistushakkuista peräisin olevalle puulle. Uudistus parantaa merkittävästi puun hintatilastojen käytettävyyttä, sillä hakkuutapa on eräs tärkeimmistä puutavaralajin hintaan vaikuttavista tekijöistä. 2) Mäntypikkutukkien ja kuusipikkutukkien ostomäärät ja hinnat lisättiin tilastoon. Aiemmin nämä puutavaralajit sisältyivät määrinä erikoispuutavaralajien luokkaan, eikä niille tilastoitu lainkaan hintoja. 3) Puukauppatilaston aluejako muuttui. Aiemmin Suomi oli jaettu kuuteen puun hinta-alueeseen. Vuoden vaihteessa laaja Pohjanmaan hinta-alue pilkottiin kahteen osaan: Etelä-Pohjanmaahan ja Kainuu- Pohjanmaahan. Tukki- ja kuitupuusta maksetut reaaliset kantohinnat vuoden 2011 ensimmäiseltä puoliskolta esitetään hakkuutavoittain kuvassa 1. Kuvasta näkyvät selvästi erot ensiharvennuspuun ja harvennuspuun sekä uudistushak- /m³ Uudistushakkuu Harvennushakkuu Ensiharvennus Keskimäärin Mäntytukki Kuusitukki Koivutukki Mäntykuitupuu Kuusikuitupuu Koivukuitupuu Kuva 1. Kantohinnat hakkuutavoittain tammi kesäkuussa 2011 vuoden 2011 kesäkuun rahanarvossa (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100). kuista peräisin olevan puun hinnoissa (tukille ensiharvennuspuun hintaa ei esitetä, sillä ensiharvennuksilta kertyy lähinnä kuitupuuta). Harvennuspuusta ja erityisesti ensiharvennuspuusta maksetaan vähemmän lähinnä siksi, että puun ostajalle aiheutuu niistä enemmän korjuukustannuksia kuin uudistushakkuupuusta. Seuraava asetelma kuvaa pääpuutavaralajien hakkuutavoittaisia hintasuhteita, kun niiden keskihintoja merkitään sadalla: Tukkipuu Kuitupuu Mänty Kuusi Koivu Mänty Kuusi Koivu Reaalinen keskihinta, e/m Hintasuhteet Keskimäärin Ensiharvennus Harvennus Uudistushakkuu Metsäteollisuuden yksityismetsistä ostama pystykauppapuu kertyy valtaosin uudistushakkuista. Vuoden 2011 ensimmäisellä puoliskolla eri hakkuutapojen osuudet pääpuutavaralajien pystykaupoista olivat: Uudistus- Harvennus- Ensihakkuu hakkuu harvennus % Mäntytukki Kuusitukki Koivutukki Mäntykuitupuu Kuusikuitupuu Koivukuitupuu Vuoden 2011 kesäkuussa Metlan puukauppatilastot täydentyivät vielä kuukausittain julkaistavilla raakapuun nimellisillä kantohintaindekseillä. Indeksejä voidaan hyödyntää puukaupoissa esimerkiksi hintariskeiltä suojautumiseen. Indeksit mittaavat kuuden pääpuutavaralajin hintojen suhteellisia muutoksia perusajankohdasta eli joulukuusta 2010 lähtien. Indeksejä painotetaan eri hakkuutapojen (uudistushakkuu, harvennushakkuu, ensiharvennus) osuuksilla puutavaralajin pystykaupoista. Indeksissä käytetyt kiinteät hakkuutapapainot poistavat hakkuutapojen välisen puumäärien kuukausivaihtelun vaikutuksen, jolloin indeksi kuvaa puutavaralajin Metsätilastollinen vuosikirja

4 4 Roundwood markets todellista hintakehitystä pelkkää keskihintaa paremmin. Indeksi ei siis reagoi hakkuutapojen keskinäisistä määräsuhteista aiheutuvaan hintojen heittelehtimiseen. Puukauppatilaston uudistukset on tehty MMM:n asettaman Puumarkkinatyöryhmän laatimien suuntaviivojen mukaisesti. Parhaillaan neuvotellaan puukauppatilaston tiedonkeruun laajentamisesta Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten lisäksi myös muihin puun hankkijoihin (Suomen Sahat ry:n jäsenyritykset, järjestäytymättömät sahat). Lisätietoja: Metinfo Tilastopalvelu (maksullinen): Metinfo Metsänomistajapalvelu (ilmainen): Teksti: Aarre Peltola 112 Mäntytukki Kuusitukki Koivutukki Mäntykuitupuu Kuusikuitupuu Koivukuitupuu /10 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/ /10 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 Kuva 2. Puutavaralajien nimelliset kantohintaindeksit Sahatavaran ja vanerin tuotannon kasvu lisäsi tukkipuun kysyntää ja tukkeja hakattiin kaikkiaan 21,6 miljoonaa kuutiometriä. Tämä oli 28 prosenttia edellisvuotista enemmän. Sellun sekä paperi- ja kartonkituotteiden tuotantomäärien merkittävä kasvu nosti kuitupuun hakkuut 30,0 miljoonaan kuutiometriin eli 24 prosenttia edellisvuotista suuremmiksi. Yksityismetsistä puuta hakattiin 40,7 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 78 prosenttia kaikesta markkinapuusta. Tämä oli 8,6 miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valtaosa yksityismetsien puusta (85 %) saatiin pystykauppojen hakkuista, joista puuta kertyi kaikkiaan 34,5 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli reilun kolmanneksen vuodentakaista suurempi. Hankintakaupoista vastaanotettiin puuta 6,2 miljoonaa kuutiometriä eli kuusi prosenttia edellisvuotista vähemmän. Hankintakauppojen osuus yksityismetsien puunkorjuusta (15 %) oli kaikkien aikojen pienin. Metsäteollisuusyhtiöt hakkasivat metsistään puuta 5,2 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 0,9 miljoonaa kuutiometriä eli viidennes enemmän kuin vuotta aiemmin. Metsähallitus kasvatti hakkuitaan samoin viidenneksellä ja korjasi valtionmetsien puuta kaikkiaan 6,1 miljoonaa kuutiometriä. Kuukausittaiset markkinahakkuut olivat vuoden 2010 tammi helmikuussa edellisvuoden määriä pienemmät, mutta maaliskuusta lähtien hakkuita tehtiin reilusti vuodentakaista reippaampaan tahtiin. Hakkuumäärät jäivät kuitenkin vielä enimmäkseen alle edeltävän kymmenvuotiskauden keskiarvon (jatkossa keskimääräisen). Yhtiöiden metsissä, samoin kuin valtionmetsissä, hakattiin kautta vuoden pääsääntöisesti reilusti keskimääräistä enemmän, kun taas yksityismetsien hakkuut jäivät kesä-, syys- ja marraskuuta lukuun ottamatta keskimääräistä pienemmiksi. Vuoden 2011 alkupuoliskolla hakkuutahti säilyi hyvänä. Yksityismetsien hakkuut piristyivät keväällä ja huhti kesäkuu -jaksolla puuta korjattiin yksityismetsistä selvästi keskimääräistä enemmän. Hakkuiden kertymä tammi kesäkuussa oli 27,6 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 10 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. 168 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2011

5 Puukauppa ja hakkuut 4 Puumarkkinoiden tilastointi Puumarkkinoiden tilastoja laaditaan kahdesta puukaupan vaiheesta: puun ostoista ja hakkuista. Metsäteollisuuden hakatun puutavaran varastojen tilastointi päättyi kesäkuussa Puukauppatilastossa esitetään metsäteollisuuden yksityismetsistä ostaman puun määrä- ja hintatietoja. Puumäärät ja hinnat perustuvat puun ostajien ja myyjien tekemiin puukauppasopimuksiin. Tilasto laaditaan puutavaralajeittain ja kauppamuodoittain (pysty- ja hankintakauppa). Puutavaralajien keskihinnat ovat puukauppasopimuksiin kirjattujen hintojen ostomäärillä painotettuja keskiarvoja. Mahdolliset ehdolliset lisät tai erät (esimerkiksi sopimusasiakkaiden kanssa sovitut hinnantarkistukset) eivät sisälly hintoihin. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Kalenterivuosittaiset puun hintatilastot esitetään metsäkeskuksien aluejaolla. Hintatiedot esitetään kuudelle pääpuutavaralajille: mänty-, kuusi- ja koivutukki sekä mänty-, kuusi- ja koivukuitupuu. Mäntykuitupuuhun luetaan myös sellu- ja lahokuusi-nimikkeillä ostettu kuusikuitupuu, samoin Pohjois-Suomessa havukuitu-nimikkeellä ostettu mänty- ja kuusikuitupuu. Teolliseen prosessiin kelpaamaton lahopuu ei sisälly tilastoon. Puun kokonaisostomäärissä (pysty- ja hankintakaupat yhteensä) ovat vuodesta 1999 alkaen mukana myös erikoispuutavaralajit. Erikoispuiksi luetaan mänty- ja kuusipikkutukki, koivun erikoistyvet, haapatukki ja haapakuitupuu. Kauppamuodoittain esitetyissä ostomäärissä erikoispuutavaralajit eivät ole mukana, eikä niiden hintoja myöskään tilastoida. Hakkuutilastossa erikoispuita ei tilastoida erikseen, vaan pikkutukit luetaan kuitupuuhun, koivun erikoistyvet ja haapatukki lehtitukkiin ja haapakuitu lehtikuitupuuhun. Pystykaupassa myyjä luovuttaa ostajalle hakkuuoikeuden metsäänsä sovitulle, ennalta rajatulle alueelle. Puutavaralajien hinnat määritetään kantohintana. Ostaja huolehtii puun hakkuusta ja kuljetuksesta kaukokuljetusreitin varteen sekä niiden kustannuksista. Hankintakaupassa myyjä vastaa puun korjuusta ja lähikuljetuksesta. Hinta määritetään hankintahintana ja siihen sisältyvät myös puun hakkuu- ja kuljetuskustannukset tien varteen. Hakkuuvuosi ( ) on aikaisemmin puumarkkinoilla ja tilastoissa käytetty ajanjakso. Puun hintojen vanhimmat aikasarjat ovat saatavilla vain hakkuuvuosittain. Puukauppatilasto sisältää Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten puukaupat ja kattaa noin 83 prosenttia koko maan yksityismetsien puukaupoista. Yksityismetsien puukauppatilastoa on laadittu vuosittain vuodesta 1983 lähtien ja kuukausittain vuoden 1985 lokakuusta lähtien. Markkinahakkuut sisältävät kotimaisen raakapuun, joka on hakattu teollisuuden käyttöön ja vientiin. Näihin käyttötarkoituksiin puuta hankkivat yritykset ilmoittavat myös hankkimansa polttopuun määriä. Markkinahakkuutilaston polttopuu ei kuitenkaan kata läheskään kaikkea runkopuusta saatavaa energiapuuta, sillä suurin osa energiapuusta korjataan muiden toimijoiden kuin teollisuudelle puuta hankkivien yritysten tai Metsähallituksen toimesta. Tästä syystä esimerkiksi Metsätalouden Kehittämiskeskus Tapion tilastoima energiapuun korjuumäärä (nuoren metsän kunnostuksesta saatua runkopuuta, yhteensä 2,3 milj. m³ vuonna 2010) jää suurimmaksi osaksi tilaston ulkopuolelle. Hakkuumääristä julkaistaan kuukausittain koko maan ennakkotiedot. Lopulliset vuosittaiset hakkuumäärät saadaan tarkemmasta metsäkeskusten alueittain laaditusta tilastosta. Hakkuut esitetään tilastossa puutavaralajeittain ja omistajaryhmittäin. Omistajaryhmiä ovat yksityiset, metsäteollisuusyhtiöt ja Metsähallitus. Vuoden 2008 alusta Metsäntutkimuslaitoksen metsät siirtyivät Metsähallituksen hallintaan. Tietojen esittämistä omistajaryhmittäin on muutettu siten, että vuodesta 2008 alkaen Metsähallituksen hallinnoimien valtionmetsien hakkuutiedot esitetään yhdistettyinä metsäteollisuusyhtiöiden omien metsien hakkuumääriin. Metsätilastollisen vuosikirjan taulukossa 4.15 julkaistaan kuitenkin edelleen kalenterivuosittainen aikasarja kaikkien omistajaryhmien markkinahakkuista. Yksityismetsiin sisältyvät sekä hakkuu- että puukauppatilastoissa myös kuntien ja seurakuntien metsät. Niiden osuus yksityismetsien hakkuista on vähäinen. Seurakunnat omistavat noin hehtaaria metsää, ja niiden vuosittaiset markkinahakkuut ovat viime vuosina olleet noin puoli miljoonaa kuutiometriä. Kunnat omistivat vuonna 2009 noin hehtaaria metsää, mutta niiden hakkuista ei ole erikseen tietoa saatavilla. Metsäteollisuusyhtiöihin rinnastetaan myös Finsilva Oyj ja Tornator Oy, joissa metsäteollisuusyritykset ovat osakkaina. Metla on julkaissut markkinahakkuutilastoa vuoden 1981 loppupuoliskosta lähtien. Verrattaessa yksityismetsien osto- ja hakkuumääriä on otettava huomioon tilastojen erilainen kattavuus. Ostomäärätilasto kattaa noin 83 prosenttia puukaupoista, hakkuutilasto kaikki yksityismetsien markkinahakkuut. Lisäksi puukauppasopimukset yleensä aliarvioivat hakattavan puun määrän noin 10 prosentilla. Jos ostomääriä halutaan muuntaa hakatuksi puuksi, on käytettävä kerrointa 1,30 1,35. Näin saadut hakatun puumäärän arviot eivät kuitenkaan ole suoraan vertailukelpoisia markkinahakkuumäärien kanssa, koska osa kaupan kohteena Metsätilastollinen vuosikirja

6 4 Roundwood markets olevista leimikoista korjataan vasta myöhempänä tilastointiajankohtana. Hakkuukertymällä (taulukot ) tarkoitetaan kaikkea metsästä hakattua runkopuuta. Hakkuukertymä saadaan lisäämällä markkinahakkuutilastosta saatuihin hakkuumääriin tiedot kotitarpeeksi sahatusta puusta ja pientaloissa käytetystä polttoraakapuusta. Nämä erät selvitetään Metlassa erillisillä tutkimuksilla. Parhaillaan Metlassa tehdään tutkimusta piensahojen puunkäytöstä vuosina 2009 ja Tästä tutkimuksesta saadaan tuoreimmat tiedot myös kotitarpeeksi sahatusta puusta (vuokra- eli rahtisahaus). Edellinen selvitys kohdistui vuoteen Viimeisin selvitys polttopuun käytöstä pientaloissa (erilaiset pienasuintalot, maatilat ja vapaaajan asunnot) on lämmityskaudelta 2007/2008. Puuston poistumaan (taulukot 1.30 ja 1.31) päästään lisäämällä hakkuukertymään arviot metsään hakkuutähteenä jäävästä runkopuusta (metsähukkapuu) ja luontaisesti kuolleesta metsään jäävästä runkopuusta (luonnonpoistuma). Metsähukkapuun ja luonnonpoistuman tiedot perustuvat valtakunnan metsien 10. inventoinnin pysyviltä koealoilta (noin kpl) tehtyihin mittauksiin. Vuonna 2010 poistuma muodostui seuraavasti (koko maan luvut, miljoonaa kuutiometriä): Markkinahakkuut 52,0 + pientalojen polttoraakapuu 5,4 + kotitarvepuu 1,0 = Hakkuukertymä 58,3 + metsähukkapuu 8,4 + luonnonpoistuma 4,7 = Puuston poistuma 71,5 Puukauppa-, hakkuu- ja poistumatilastot julkaistaan Metsätilastotiedotteina ja Metinfo Tilastopalvelussa. Taulukossa 4.19 esitetään valtakunnan metsien 10. inventoinnin aineistojen (mittausvuodet ) perusteella laskettu hakkuumahto eli metsänhoitosuositusten mukaan hakattavissa oleva ainespuun määrä, kaksi metsäkeskusten alueille laadittua hakkuumahdollisuusarviota (nettotulojen nykyarvon maksimoiva hakkuukertymä ja suurin kestävä hakkuukertymä) sekä keskimäärin vuosina toteutunut ainespuun hakkuukertymä. Hakkuumahdon laskennassa ei ole otettu huomioon kohteiden taloudellista kannattavuutta. Nettotulojen nykyarvon maksimoivassa arviossa hakkuukertymä on viiden prosentin tuottovaatimuksella kannattavasti korjattavissa oleva ainespuun määrä. Arviossa ei ole otettu huomioon puuhuollon kestävyys- tai tasaisuusrajoitteita. Suurimman kestävän hakkuukertymän arviossa maksimoidaan nettotulojen nykyarvoa neljän prosentin tuottovaatimuksella siten, että hakkuukertymät ja metsästä saatavat nettotulot ovat jatkuvasti vähintään edellisen kymmenvuotiskauden tasolla, tukkikertymät vähintään ensimmäisen kymmenvuotiskauden tasolla ja puuston tuottoarvo on laskelmakauden lopussa vähintään samansuuruinen kuin laskelmakauden alussa. Kirjallisuus Literature Hakkuut ja puuston poistuma metsäkeskuksittain 2010 [verkkojulkaisu]. SVT Maa-, metsä- ja kalatalous Metsätilastotiedote 20/2011. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. 9 s. Saatavissa: Kirkon tilastollinen vuosikirja 2009 [verkkojulkaisu]. Kirkkohallitus s. Saatavissa: evl.fi/tilastollinen vuosikirja Markkinapuun hakkuut ja työvoima [verkkojulkaisu]. SVT Maa-, metsä- ja kalatalous Metsätilastotiedote-sarja. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. Saatavissa: Metsäteollisuuden ulkomaankauppa. [verkkojulkaisu]. SVT Maa-, metsä- ja kalatalous Metsätilastotiedote-sarja. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. Saatavissa: Pientalojen polttopuun käyttö 2007/2008 [verkkojulkaisu]. Metsätilastotiedote 26/2009. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. 3 s. Saatavissa: Puukauppa [verkkojulkaisu]. SVT Maa-, metsä- ja kalatalous Metsätilastotiedote-sarja. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. Saatavissa: Puun energiakäyttö 2010 [verkkojulkaisu]. SVT Maa-, metsä- ja kalatalous Metsätilastotiedote 16/2011. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. 6 s. Saatavissa: Puun hinnat metsäkeskuksittain 2010 [verkkojulkaisu]. SVT Maa-, metsä- ja kalatalous Metsätilastotiedote 6/2011. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. 5 s. Saatavissa: Tapion vuositilastot 2010 [verkkojulkaisu]. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio s. Saatavissa: Muut tietolähteet Other sources of information Metinfo Mela ja metsälaskelmat, Metinfo Tilastopalvelu, Metsäteollisuus ry, 170 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2011

7 Puukauppa ja hakkuut 4 Mäntytukki Pine logs Koko maa = 100 Whole country = 100 (54,03 /m 3 /m 3 ) > <95 Kuusitukki Spruce logs Koko maa = Whole country = 100 (55,17 /m 3 /m 3 ) Mäntykuitupuu Pine pulpwood Koko maa = 100 Whole country = 100 (15,52 /m 3 /m 3 ) Kuusikuitupuu Spruce pulpwood Koko maa = Whole country = 100 (18,61 /m 3 /m 3 ) Lähde: SVT: Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu Source: OSF: Finnish Forest Research Institute Kuva 4.1 Kantohintojen vaihtelu metsäkeskuksittain 2010 Figure 4.1 Variation in stumpage prices by forestry centre, 2010 Metsätilastollinen vuosikirja

8 4 Roundwood markets /m³ vuoden 2010 rahana /m³ in 2010 monetary value Havutukki Softwood logs Mäntytukki Pine logs Kuusitukki Spruce logs Koivutukki Birch logs Mäntykuitupuu Pine pulpwood Kuusikuitupuu Spruce pulpwood Koivukuitupuu Birch pulpwood 50/51 55/56 60/61 65/66 70/71 75/76 80/ Koivukuitupuu: Hakkuuvuoteen 1968/69 koivuhalko Birch pulpwood: Until felling season 1968/69 birch fuelwood Hinnat muunnettu tukkuhintaindeksillä (1949=100) Prices deflated using wholesale price index (1949=100) Lähteet: SVT: Metsäntutkimuslaitos; Metsäteollisuus ry Sources: OSF: Finnish Forest Research Institute; Finnish Forest Industries Federation Kuva 4.2 Reaaliset kantohinnat yksityismetsien puukaupoissa 1949/ Figure 4.2 Real stumpage prices in non-industrial, private forests, 1949/ Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2011

9 Puukauppa ja hakkuut 4 1,5 milj. m³ mill. m³ ,0 0,5 0, Lähteet: SVT: Metsäntutkimuslaitos; Metsäteollisuus ry Sources: OSF: Finnish Forest Research Institute; Finnish Forest Industries Federation Kuva 4.3 Yksityismetsien viikoittaiset puukauppamäärät Figure 4.3 Weekly roundwood trade in non-industrial, private forests, /m³ elokuun 2011 rahana /m³ in August 2011 monetary value Mäntytukki Pine logs Kuusitukki Spruce logs Koivutukki Birch logs Mäntykuitupuu Pine pulpwood Kuusikuitupuu Spruce pulpwood Koivukuitupuu Birch pulpwood Hinnat muunnettu tukkuhintaindeksillä (1949=100) Prices deflated using wholesale price index (1949=100) Lähteet: SVT: Metsäntutkimuslaitos; Metsäteollisuus ry Sources: OSF: Finnish Forest Research Institute; Finnish Forest Industries Federation Kuva 4.4 Raakapuun reaaliset kantohinnat yksityismetsien puukaupoissa Figure 4.4 Real stumpage prices in non-industrial, private forests, Metsätilastollinen vuosikirja

10 4 Roundwood markets 90 /m³ elokuun 2011 rahana /m³ in August 2011 monetary value Mäntytukki Pine logs Kuusitukki Spruce logs Koivutukki Birch logs Mäntykuitupuu Pine pulpwood Kuusikuitupuu Spruce pulpwood Koivukuitupuu Birch pulpwood Hinnat muunnettu tukkuhintaindeksillä (1949=100) Prices deflated using wholesale price index (1949=100) Lähteet: SVT: Metsäntutkimuslaitos; Metsäteollisuus ry Sources: OSF: Finnish Forest Research Institute; Finnish Forest Industries Federation Kuva 4.5 Raakapuun reaaliset hankintahinnat yksityismetsien puukaupoissa Figure 4.5 Real roadside prices in non-industrial, private forests, milj. m³ mill. m³ Markkinahakkuut Commercial roundwood removals Maksimi Maximum, Keskiarvo Average, Minimi Minimum, Lähde: SVT: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu Source: OSF: Finnish Forest Research Institute Kuva 4.6 Markkinahakkuut kuukausittain Figure 4.6 Commercial roundwood removals by month 174 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2011

11 Puukauppa ja hakkuut milj. m³ - mill. m³ Markkinahakkuut yhteensä Total Yksityismetsät Non-industrial, private forests Metsähallitus State Forests Metsäteollisuus Forest industries Lähde: SVT: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu Source: OSF: Finnish Forest Research Institute Kuva 4.7 Markkinahakkuut omistajaryhmittäin Figure 4.7 Commercial roundwood removals by forest ownership category, Metsätilastollinen vuosikirja

12 4 Roundwood markets 4.0 Keskeisiä lukuja puumarkkinoilta 2010 Key figures for the roundwood markets, 2010 Yksikkö Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Yhteensä Unit Mänty Kuusi Koivu Mänty Kuusi Lehtipuu Total Pine Spruce Birch Pine Spruce Hardwood Yksityismetsien puukaupat m³ Roundwood trade in non-industrial, private forests Pystykaupat Standing sales Kantohinta /m³ 54,03 55,17 39,43 15,52 18,61 15,45 Stumpage price Hankintakaupat m³ Delivery sales Hankintahinta /m³ 56,31 55,71 43,64 28,67 29,83 29,11 Roadside (delivery) price Markkinahakkuut m³ Commercial roundwood removals Yksityismetsät Non-industrial, private forests Pystykaupat Standing sales Hankintakaupat Delivery sales Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen metsät The forests of the forest industries and the state Kotitarvepuu ja pientalojen polttopuu Household use of roundwood and fuelwood consumed in small-scale housing Hakkuukertymä Total removals Metsähukkapuu ja luonnonpoistuma Logging residues and natural drain Puuston poistuma Total drain Yksityismetsien puukaupat yhteensä sisältää myös erikoispuutavaralajit. Markkinahakkuut ja hakkuukertymä yhteensä sisältävät myös polttopuun. Yksityismetsien puukauppa- ja hakkuumäärät poikkeavat seuraavista syistä: puukauppamäärät sisältävät Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten ostot, jotka kattavat 83 prosenttia koko maan yksityismetsien puukaupasta. Hakkuutilasto sisältää kaikki yksityismetsien markkinahakkuut. Lisäksi ostomäärät perustuvat puukauppasopimuksiin kirjattuhin määriin, jotka yleensä aliarvioivat hakattavan puun määrän. The total of roundwood trade also includes specific roundwood assortments. Fuelwood is included in the totals of commercial roundwood removals and in total removals. The coverage of the roundwood trade statistics and the commercial roundwood removal statistics in non-industrial, private forests differ from each other, which explains the difference between sold and removed volumes. Lähteet: SVT: Metsäntutkimuslaitos; Metsäteollisuus ry Sources: OSF: Finnish Forest Research Institute; Finnish Forest Industries Federation 176 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2011

13 Puukauppa ja hakkuut Yksityismetsien puukauppamäärät Roundwood trade in non-industrial, private forests, Vuosi ja metsäkeskus Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Erikoispuu- Kaikkiaan Year and forestry centre Mänty Kuusi Koivu Yhteensä Mänty Kuusi Koivu Yhteensä tavaralajit Grand total Pine Spruce Birch Total Pine Spruce Birch Total Specific roundwood assortments m Koko maa Whole country 1 Rannikko Etelärannikko Pohjanmaa Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa kuukausittain Whole country, monthly Puukauppamäärät sisältävät Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten ostot, jotka kattavat noin 83 prosenttia (vuosina ) koko maan yksityismetsien puukaupasta, ja ne perustuvat puukauppasopimuksiin kirjattuihin arvioihin hakattavista puumääristä. Erikoispuutavaralajit sisältävät mänty- ja kuusipikkutukit, koivun erikoistyvet sekä haapatukit ja -kuitupuut. The coverage of the statistics is about 83% (in ) of the roundwood trade volumes in non-industrial, private forests. The volumes are based on estimated removal volumes recorded in the sales contracts. Specific roundwood assortments include small-sized logs of pine and spruce, specific birch logs, and aspen logs and pulpwood. Lähteet: Metsäteollisuus ry; SVT: Metsäntutkimuslaitos Sources: Finnish Forest Industries Federation; OSF: Finnish Forest Research Institute Metsätilastollinen vuosikirja

14 4 Roundwood markets 4.2 Yksityismetsien puukauppamäärät kauppamuodoittain Roundwood trade in non-industrial, private forests by type of sale, Vuosi Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Kaikkiaan Year Mänty Kuusi Koivu Yhteensä Mänty Kuusi Koivu Yhteensä Grand total Pine Spruce Birch Total Pine Spruce Birch Total m 3 Yhteensä Total Pystykaupat Standing sales Hankintakaupat Delivery sales Puukauppamäärät sisältävät Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten ostot, jotka kattavat 83 prosenttia koko maan yksityismetsien puukaupasta, ja ne perustuvat puukauppasopimuksiin kirjattuihin arvioihin hakattavista puumääristä. Pysty- ja hankintakaupat Yhteensä sisältää vuodesta 1999 alkaen myös erikoispuutavaralajit. The coverage of the statistics is 83% of the roundwood trade volumes in non-industrial, private forests. The volumes are based on estimated removal volumes recorded in the sales contracts. The Total for standing and delivery sales also includes specific roundwood assortments as of the year Lähteet: Metsäteollisuus ry; SVT: Metsäntutkimuslaitos Sources: Finnish Forest Industries Federation; OSF: Finnish Forest Research Institute 178 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2011

15 Puukauppa ja hakkuut Yksityismetsien kanto- ja hankintahinnat kuukausittain Average monthly stumpage and roadside prices in non-industrial, private forests, Vuosi ja kuukausi Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Year and month Mänty Kuusi Koivu Mänty Kuusi Koivu Pine Spruce Birch Pine Spruce Birch /m 3 Kantohinnat Stumpage prices ,03 55,17 39,43 15,52 18,61 15, ,31 48,17 34,72 13,39 17,10 13, ,99 48,60 35,70 13,56 16,95 13, ,55 50,20 37,17 14,01 17,60 14, ,45 52,04 38,18 14,53 17,89 14, ,71 53,92 38,61 14,87 18,36 14, ,58 56,80 40,59 15,72 19,01 15, ,83 57,74 40,71 15,85 19,07 15, ,63 54,62 39,17 15,44 18,25 15, ,94 57,21 40,01 16,05 19,07 15, ,39 57,59 40,38 16,29 19,29 16, ,12 55,09 39,81 15,82 18,82 15, ,00 52,76 39,27 15,56 18,03 15, ,75 51,67 39,40 14,84 17,46 15, ,89 53,02 40,21 15,08 18,05 15, ,09 53,86 41,35 15,25 18,20 15, ,55 56,10 42,23 16,01 19,00 15, ,52 56,97 42,76 16,16 19,23 15, ,32 58,83 43,89 16,52 19,79 16, ,44 59,30 43,78 16,73 19,83 15, ,03 58,50 43,35 16,80 19,57 16, ,12 56,04 42,20 16,21 18,65 15,89 Hankintahinnat Roadside prices ,31 55,71 43,64 28,67 29,83 29, ,27 50,83 41,26 26,34 28,97 27, ,86 51,09 40,84 26,15 28,36 27, ,38 50,61 40,30 26,46 27,96 27, ,23 52,01 43,24 27,36 28,55 28, ,57 52,47 41,96 28,01 29,21 28, ,98 57,32 44,44 27,98 28,90 28, ,20 59,66 44,13 29,07 31,34 30, ,97 56,84 44,05 29,34 30,53 29, ,03 57,86 44,58 29,78 30,90 30, ,03 58,55 44,96 30,01 30,95 30, ,04 57,07 44,17 29,70 30,29 30, ,83 56,91 43,62 29,18 30,30 29, ,81 57,33 43,13 28,09 28,28 28, ,32 58,53 46,72 30,44 31,52 30, ,60 58,38 46,20 30,32 32,15 30, ,39 57,36 47,57 30,26 31,13 30, ,28 58,07 47,44 30,62 31,72 30, ,23 58,92 47,73 31,33 32,20 31, ,61 63,37 48,94 31,90 34,27 32, ,86 59,62 47,04 30,98 32,03 31, ,27 58,66 48,18 30,70 32,31 31,27 Lähteet: Metsäteollisuus ry; SVT: Metsäntutkimuslaitos Sources: Finnish Forest Industries Federation; OSF: Finnish Forest Research Institute Metsätilastollinen vuosikirja

16 4 Roundwood markets 4.4 Yksityismetsien kantohinnat metsäkeskuksittain 2010 Average stumpage prices in non-industrial, private forests by forestry centre, 2010 Metsäkeskus Tukkipuu Logs Forestry centre Mänty Pine Kuusi Spruce Koivu Birch /m³ muutos, % /m³ muutos, % /m³ muutos, % change, % change, % change, % / / /2009 Koko maa 54, , ,43 9 Whole country 0 Ahvenanmaa 35, , , Rannikko 54, , ,39 7 Etelärannikko 54, , ,24 7 Pohjanmaa 54, , , Lounais-Suomi 55, , , Häme-Uusimaa 54, , , Kaakkois-Suomi 54, , , Pirkanmaa 54, , , Etelä-Savo 53, , , Etelä-Pohjanmaa 54, , , Keski-Suomi 53, , , Pohjois-Savo 53, , , Pohjois-Karjala 55, , , Kainuu 55, , , Pohjois-Pohjanmaa 53, , , Lappi 49, , Metsäkeskus Kuitupuu Pulpwood Forestry centre Mänty Pine Kuusi Spruce Koivu Birch /m³ muutos, % /m³ muutos, % /m³ muutos, % change, % change, % change, % / / /2009 Koko maa 15, , ,45 15 Whole country 0 Ahvenanmaa 11, , , Rannikko 15, , ,45 16 Etelärannikko 15, , ,14 14 Pohjanmaa 15, , , Lounais-Suomi 15, , , Häme-Uusimaa 14, , , Kaakkois-Suomi 15, , , Pirkanmaa 15, , , Etelä-Savo 14, , , Etelä-Pohjanmaa 16, , , Keski-Suomi 15, , , Pohjois-Savo 14, , , Pohjois-Karjala 15, , , Kainuu 16, , , Pohjois-Pohjanmaa 16, , , Lappi 16, , ,80 12 Ahvenanmaan hinnat eivät ole mukana koko maan keskiarvoissa. Prices for the Autonomous Islands of Åland (Ahvenanmaa) are excluded from the averages for the whole country. Lähteet: Metsäteollisuus ry; SVT: Metsäntutkimuslaitos Sources: Finnish Forest Industries Federation; OSF: Finnish Forest Research Institute 180 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2011

17 Puukauppa ja hakkuut Yksityismetsien hankintahinnat metsäkeskuksittain 2010 Average roadside prices in non-industrial, private forests by forestry centre, 2010 Metsäkeskus Tukkipuu Logs Forestry centre Mänty Pine Kuusi Spruce Koivu Birch /m³ muutos, % /m³ muutos, % /m³ muutos, % change, % change, % change, % / / /2009 Koko maa 56, , ,64 3 Whole country 0 Ahvenanmaa 44, , , Rannikko 56, , ,92 3 Etelärannikko 57, , ,00 5 Pohjanmaa 53, , , Lounais-Suomi 58, , , Häme-Uusimaa 55, , , Kaakkois-Suomi 54, , , Pirkanmaa 57, , , Etelä-Savo 54, , , Etelä-Pohjanmaa 54, , , Keski-Suomi 55, , , Pohjois-Savo 56, , , Pohjois-Karjala 55, , , Kainuu 58, , Pohjois-Pohjanmaa 57, , , Lappi 57, , Metsäkeskus Kuitupuu Pulpwood Forestry centre Mänty Pine Kuusi Spruce Koivu Birch /m³ muutos, % /m³ muutos, % /m³ muutos, % change, % change, % change, % / / /2009 Koko maa 28, , ,11 9 Whole country 0 Ahvenanmaa 22, , , Rannikko 29, , ,03 11 Etelärannikko 30, , ,45 11 Pohjanmaa 28, , , Lounais-Suomi 29, , , Häme-Uusimaa 28, , , Kaakkois-Suomi 26, , , Pirkanmaa 28, , , Etelä-Savo 27, , , Etelä-Pohjanmaa 28, , , Keski-Suomi 29, , , Pohjois-Savo 29, , , Pohjois-Karjala 28, , , Kainuu 28, , , Pohjois-Pohjanmaa 28, , , Lappi 28, , ,32 9 Ahvenanmaan hinnat eivät ole mukana koko maan keskiarvoissa. Prices for the Autonomous Islands of Åland (Ahvenanmaa) are excluded from the averages for the whole country. Lähteet: Metsäteollisuus ry; SVT: Metsäntutkimuslaitos Sources: Finnish Forest Industries Federation; OSF: Finnish Forest Research Institute Metsätilastollinen vuosikirja

18 4 Roundwood markets 4.6 Yksityismetsien kantohinnat Average stumpage prices in non-industrial, private forests, Vuosi Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Year Mänty Kuusi Havu Koivu Mänty Kuusi Koivu Pine Spruce Softwood Birch Pine Spruce Birch /m ,87 23,80 23,80 29,03 13,30 13,71 9, ,21 26,84 26,84 33,13 14,18 14,67 10, ,84 26,42 26,42 34,41 14,85 16,11 10, ,32 25,28 28,20 34,38 14,45 16,52 9, ,17 26,59 30,05 36,31 15,09 17,41 10, ,83 30,00 34,09 41,31 16,85 20,05 13, ,03 31,89 35,90 43,76 18,28 22,00 15, ,73 33,70 37,51 45,28 19,22 22,96 15, ,04 30,46 32,69 41,04 15,94 19,64 13, ,34 26,84 28,80 35,50 12,13 15,39 11, ,96 25,04 27,53 33,45 10,43 13,25 11, ,56 30,49 33,02 38,15 12,48 15,93 12, ,58 33,25 36,36 41,05 15,66 18,45 16, ,00 33,70 36,07 40,72 16,15 20,25 15, ,52 36,60 39,45 43,96 15,89 21,61 15, ,95 38,26 40,99 45,68 15,84 22,34 15, ,65 40,18 41,91 45,16 14,90 22,23 14, ,58 44,00 45,29 45,75 14,87 22,65 14, ,15 43,11 44,22 45,90 14,04 22,03 13, ,95 44,15 45,23 46,03 14,32 22,46 13, ,69 44,49 45,33 44,22 13,67 21,44 13, ,87 45,12 45,39 40,46 12,49 20,50 11, ,34 46,52 45,79 41,77 12,56 20,83 12, ,84 50,40 49,81 43,36 13,26 21,84 12, ,64 67,25 66,59 47,68 16,32 24,32 15, ,71 57,58 57,64 49,43 17,11 23,01 16, ,03 46,59 46,36 36,32 13,93 18,34 13, ,03 55,17 54,69 39,43 15,52 18,61 15,45 Lähteet: Metsäteollisuus ry; SVT: Metsäntutkimuslaitos Sources: Finnish Forest Industries Federation; OSF: Finnish Forest Research Institute 182 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2011

19 Puukauppa ja hakkuut Yksityismetsien hankintahinnat Average roadside prices in non-industrial, private forests, Vuosi Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Year Mänty Kuusi Koivu Mänty Kuusi Koivu Pine Spruce Birch Pine Spruce Birch /m ,69 29,47 32,95 23,88 25,77 20, ,90 32,83 37,59 25,38 27,13 21, ,82 32,83 39,34 26,83 28,95 22, ,35 31,96 39,46 26,66 29,63 21, ,91 32,96 40,94 27,25 30,46 22, ,33 35,07 45,19 28,81 32,22 25, ,58 36,88 47,28 30,39 34,11 27, ,14 38,85 49,23 32,16 35,98 29, ,43 36,50 46,39 29,08 33,17 26, ,04 32,38 39,71 23,76 27,45 25, ,92 30,17 37,10 20,87 23,85 23, ,60 35,30 41,41 22,74 26,17 25, ,49 37,35 43,90 25,88 28,61 28, ,54 37,69 43,44 25,83 30,02 27, ,55 39,56 45,60 25,40 30,85 26, ,97 40,67 46,86 25,56 31,55 26, ,84 41,34 46,30 24,84 31,15 26, ,32 44,45 46,94 24,69 30,98 25, ,25 45,97 47,14 24,57 31,08 25, ,73 45,33 46,91 24,60 31,22 24, ,75 45,93 45,66 24,69 30,26 24, ,18 45,85 41,91 23,63 29,08 23, ,69 47,69 43,77 24,45 30,09 23, ,29 49,27 44,43 24,80 30,66 24, ,65 62,19 50,06 30,15 33,85 30, ,11 60,50 53,56 35,21 37,22 34, ,08 48,78 42,47 26,41 29,43 26, ,31 55,71 43,64 28,67 29,83 29,11 Lähteet: Metsäteollisuus ry; SVT: Metsäntutkimuslaitos Sources: Finnish Forest Industries Federation; OSF: Finnish Forest Research Institute Metsätilastollinen vuosikirja

20 4 Roundwood markets 4.8 Markkinahakkuut kuukausittain Commercial roundwood removals by month, Vuosi ja kuukausi Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Polttopuu Kaikkiaan Year and month Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Fuelwood Grand total Pine Spruce Hardwood Total Pine Spruce Hardwood Total m Kuukausittaiset hakkuutiedot ovat ennakkotietoja, lopulliset kalenterivuotta koskevat tiedot ovat taulukoissa Monthly figures are preliminary data, final removals for a calendar year are presented in Tables Lähde: SVT: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu Source: OSF: Finnish Forest Research Institute 184 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2011

METSÄTILASTOTIEDOTE 36/2014

METSÄTILASTOTIEDOTE 36/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 36/2014 Puukauppa, heinäkuu 2014 21.8.2014 Martti Aarne Heinäkuun puukauppa 1,5 miljoonaa kuutiometriä Mänty- ja kuusitukin reaaliset

Lisätiedot

4 Puukauppa. Kantohinnat

4 Puukauppa. Kantohinnat 4 Puukauppa Vuonna 2011 yksityismetsissä käytiin puukauppaa tavanomaista hiljaisemmin. Raakapuun kanto- ja hankintahinnat olivat edellisvuotta alemmalla tasolla, ja kantohinnoissa pudotus oli suurempi

Lisätiedot

Puukauppa tammikuu 2006. Kuitupuun hinnat laskivat tammikuussa 17.2.2006 806

Puukauppa tammikuu 2006. Kuitupuun hinnat laskivat tammikuussa 17.2.2006 806 A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa tammikuu 2006 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Mika Mustonen 17.2.2006 806 Kuitupuun hinnat laskivat tammikuussa Metsäteollisuus

Lisätiedot

Puukauppa metsäkeskuksittain 2011

Puukauppa metsäkeskuksittain 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 7/2012 Puukauppa metsäkeskuksittain 2011 14.2.2012 Martti Aarne Pekka Ollonqvist Vuoden 2011 reaalinen kantohintataso 5 prosenttia

Lisätiedot

Puukauppa, joulukuu 2013

Puukauppa, joulukuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 3/2014 Puukauppa, joulukuu 2013 20.1.2014 Aarre Peltola Puukauppaa käytiin vuonna 2013 viidenneksen enemmän kuin vuotta aiemmin

Lisätiedot

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT 4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT Metsäteollisuus osti vuonna 2006 yksityismetsien puuta 32,4 miljoonaa kuutiometriä. Määrä nousi edellisen vuoden kuopasta 11 prosenttia, mutta jäi jonkin verran kymmenen vuoden keskiarvon

Lisätiedot

Puukauppa toukokuu 2004. Puun hintojen lasku pysähtynyt 17.6.2004 727

Puukauppa toukokuu 2004. Puun hintojen lasku pysähtynyt 17.6.2004 727 A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa toukokuu 2004 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Mika Mustonen 17.6.2004 727 Puun hintojen lasku pysähtynyt Metsäteollisuuden

Lisätiedot

Puukauppa, toukokuu 2012

Puukauppa, toukokuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 26/2012 Puukauppa, toukokuu 2012 11.6.2012 Aarre Peltola Yksityismetsistä ostettiin toukokuussa runsaasti puuta Metsäteollisuus

Lisätiedot

Puukauppa, maaliskuu 2011

Puukauppa, maaliskuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 13/2011 Puukauppa, maaliskuu 2011 8.4.2011 Martti Aarne Maaliskuun puukauppa jäi miljoonaan kuutiometriin Puukaupan hiljaiselo

Lisätiedot

Puukauppa toukokuu 2006. Puukauppa piristyi toukokuussa. kuusitukki ennätyshinnoissa 9.6.2006 825

Puukauppa toukokuu 2006. Puukauppa piristyi toukokuussa. kuusitukki ennätyshinnoissa 9.6.2006 825 A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa toukokuu 2006 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Martti Aarne 9.6.2006 825 Puukauppa piristyi toukokuussa kuusitukki ennätyshinnoissa

Lisätiedot

Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2004. Reaalisten kantohintojen lasku 3,4 prosenttia vuonna 2004. Pekka Ollonqvist 18.2.

Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2004. Reaalisten kantohintojen lasku 3,4 prosenttia vuonna 2004. Pekka Ollonqvist 18.2. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2004 Toimittajat: Martti Aarne Pekka Ollonqvist 18.2.2005 760 Reaalisten

Lisätiedot

Puukauppa, kesäkuu 2010

Puukauppa, kesäkuu 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 31/2010 Puukauppa, kesäkuu 2010 14.7.2010 Aarre Peltola Puukauppa vauhdissa kesäkuussa Vaisun alkuvuoden jälkeen puukauppa ampaisi

Lisätiedot

TILASTO: Teollisuuspuun kauppa, joulukuu 2014

TILASTO: Teollisuuspuun kauppa, joulukuu 2014 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 4/2015 TILASTO: Teollisuuspuun kauppa, joulukuu 2014 22.1.2015 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 4/2015 T I L A S T O Teollisuuspuun kauppa, joulukuu 2014 22.1.2015

Lisätiedot

Puukauppa, toukokuu 2008

Puukauppa, toukokuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Puukauppa, toukokuu 2008 23/2008 13.6.2008 Mika Mustonen Puukauppa piristyi toukokuussa Puukauppa piristyi hieman toukokuussa,

Lisätiedot

Puukauppa Syyskuu 2007. Tukkipuun hinnat loivassa laskussa 16.10.2007 887

Puukauppa Syyskuu 2007. Tukkipuun hinnat loivassa laskussa 16.10.2007 887 A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puukauppa Syyskuu 2007 Toimittaja: Mika Mustonen 16.10.2007 887 Tukkipuun hinnat loivassa laskussa Puukauppa

Lisätiedot

Puukauppa, marraskuu 2012

Puukauppa, marraskuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 49/2012 Puukauppa, marraskuu 2012 14.12.2012 Yrjö Sevola Marraskuun puukauppa 2,5 miljoonaa kuutiometriä Yksityismetsien puukauppa

Lisätiedot

Puun hintojen nousun vauhdittama puukauppa jatkui vilkkaana marraskuussa.

Puun hintojen nousun vauhdittama puukauppa jatkui vilkkaana marraskuussa. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puukauppa marraskuu 2004 Toimittaja: Mika Mustonen 17.12.2004 751 Hintojen nousu piristi puukauppaa Puun

Lisätiedot

Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2006. Vuoden 2006 kantohinnat nousivat reaalisesti 1,1 prosenttia. Martti Aarne Mika Mustonen 11.4.

Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2006. Vuoden 2006 kantohinnat nousivat reaalisesti 1,1 prosenttia. Martti Aarne Mika Mustonen 11.4. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2006 Toimittajat: Pekka Ollonqvist Martti Aarne Mika Mustonen 11.4.2007

Lisätiedot

4 Puukauppa ja hakkuut

4 Puukauppa ja hakkuut 4 Puukauppa ja hakkuut Vuosi 2009 jää tilastoihin hiljaisimpana puukauppavuotena 25 vuoteen. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat yksityismetsistä puuta 16,5 miljoonaa kuutiometriä eli noin puolet

Lisätiedot

Puukauppa, tammikuu 2011

Puukauppa, tammikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 7/2011 Puukauppa, tammikuu 2011 11.2.2011 Martti Aarne Tammikuun puukauppa 1,0 miljoonaa kuutiometriä Teollisuus osti tammikuussa

Lisätiedot

Hakkuumäärien ja pystykauppahintojen

Hakkuumäärien ja pystykauppahintojen A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Bruttokantorahatulot metsäkeskuksittain 2003 Toimittaja: Esa Uotila 18.6.2004 729 Kantorahatulot lähes 1,8

Lisätiedot

Puukauppa, joulukuu 2012

Puukauppa, joulukuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 2/2013 Puukauppa, joulukuu 2012 16.1.2013 Yrjö Sevola Vuoden 2012 puukauppa 28 miljoonaa kuutiometriä Metsäteollisuus osti joulukuussa

Lisätiedot

4 Puukauppa. Kantohinnat

4 Puukauppa. Kantohinnat 4 Puukauppa Vuonna 2012 toteutunut reaalinen kantohintataso oli alimmillaan sitten 1990-luvun alun lamavuosien. Edellisvuoteen verrattuna kantohinnat alenivat keskimäärin 7 prosenttia. Reaaliset kantohinnat

Lisätiedot

Puukauppa, heinäkuu 2009

Puukauppa, heinäkuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 33/2009 Puukauppa, heinäkuu 2009 11.8.2009 Mika Mustonen Puukauppa vähäistä heinäkuussa Metsäteollisuus osti heinäkuussa 0,4 miljoonaa

Lisätiedot

Puukauppa, tammikuu 2009

Puukauppa, tammikuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 6/2009 Puukauppa, tammikuu 2009 12.2.2009 Martti Aarne Puukauppa vähäistä ja hinnat laskussa tammikuussa Tammikuun puukauppa jäi

Lisätiedot

4 Puukauppa. Kantohinnat

4 Puukauppa. Kantohinnat 4 Puukauppa Vuoden 2013 puukauppaa yksityismetsissä leimasivat korkeat ostomäärät ja melko vakaana säilynyt hintataso. Kantohintataso kääntyi reaalisesti 2 prosentin nousuun parin vuoden alamäen jälkeen.

Lisätiedot

Puukauppa, elokuu 2009

Puukauppa, elokuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 37/2009 Puukauppa, elokuu 2009 10.9.2009 Martti Aarne Puukaupassa lieviä piristymisen merkkejä elokuussa Teollisuus osti elokuussa

Lisätiedot

Puukauppa, kesäkuu 2008

Puukauppa, kesäkuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Puukauppa, kesäkuu 2008 25/2008 11.7.2008 Aarre Peltola Alkuvuoden puukauppa vaisua Alkuvuoden tapaan myös kesäkuussa puukauppa

Lisätiedot

Puukauppa, toukokuu 2009

Puukauppa, toukokuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 23/2009 Puukauppa, toukokuu 2009 8.6.2009 Martti Aarne Toukokuun puukauppa 0,35 miljoonaa kuutiometriä Puukaupan hiljaiselo jatkui

Lisätiedot

Kantohinnat kääntyivät laskuun vuonna 2003, joskin vuoden loppupuolella

Kantohinnat kääntyivät laskuun vuonna 2003, joskin vuoden loppupuolella A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2003 Toimittajat: Martti Aarne Pekka Ollonqvist 2.2.2004 708 Reaalinen

Lisätiedot

Metsäteollisuus on syyskuun alusta lähtien ostanut yksityismetsien puuta

Metsäteollisuus on syyskuun alusta lähtien ostanut yksityismetsien puuta Puun ostot ja hinnat marraskuu 2000 Toimittaja: Martti Aarne 14.12.2000 558 Puukaupassa 16 prosentin kasvu Metsäteollisuus on syyskuun alusta lähtien ostanut yksityismetsien puuta reilun miljoonan kuutiometrin

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut alueittain 2013

Teollisuuspuun hakkuut alueittain 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Teollisuuspuun hakkuut alueittain 2013 21/2014 23.5.2014 Elina Mäki-Simola Vuoden 2013 teollisuuspuun hakkuut 56,1 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

kuutiometriä, joka ylittää viime vuoden vastaavan jakson ostomäärän viidellä prosentilla. Puun hintojen lasku pysähtyi alkuvuodesta

kuutiometriä, joka ylittää viime vuoden vastaavan jakson ostomäärän viidellä prosentilla. Puun hintojen lasku pysähtyi alkuvuodesta A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa maaliskuu 2004 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Mika Mustonen 16.4.2004 717 Kuitupuun hinnat ennätyksellisen alhaalla

Lisätiedot

Puukauppa, kesäkuu 2009

Puukauppa, kesäkuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 27/2009 Puukauppa, kesäkuu 2009 7.7.2009 Aarre Peltola Puukauppa jatkoi mateluaan kesäkuussa Metsäteollisuuden puun ostomäärä yksityismetsistä

Lisätiedot

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT 4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT Alkukesän vilkkaana käynyt puukauppa nosti metsäteollisuuden yksityismetsistä vuonna 2007 ostaman puumäärän 40,5 miljoonaan kuutiometriin, joka on uusi ennätys. Puukauppaa kiritti

Lisätiedot

markkinatilanteen takia kuusitukin asema bruttokantorahojen tuottajana vahvistui entisestään ja oli 40 prosenttia.

markkinatilanteen takia kuusitukin asema bruttokantorahojen tuottajana vahvistui entisestään ja oli 40 prosenttia. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Bruttokantorahatulot metsäkeskuksittain 2005 Toimittaja: Esa Uotila 12.4.2006 816 Bruttokantorahatulot 1,6

Lisätiedot

Puukauppa, helmikuu 2010

Puukauppa, helmikuu 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 8/2010 Puukauppa, helmikuu 2010 11.3.2010 Yrjö Sevola Helmikuun puukauppa vain 1,2 miljoonaa kuutiometriä Puukauppa mataa, vaikka

Lisätiedot

Puukauppa heinäkuu Puukauppa lähes pysähdyksissä heinäkuussa

Puukauppa heinäkuu Puukauppa lähes pysähdyksissä heinäkuussa A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa heinäkuu 2005 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Martti Aarne 17.8.2005 785 Puukauppa lähes pysähdyksissä heinäkuussa

Lisätiedot

Puukauppa, helmikuu 2009

Puukauppa, helmikuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 9/2009 Puukauppa, helmikuu 2009 13.3.2009 Martti.Aarne Helmikuun puukauppa putosi 0,5 miljoonaan kuutiometriin Teollisuuden puun

Lisätiedot

ostomäärät ovat olleet keskimäärin 2,7 miljoonaa kuutiometriä.

ostomäärät ovat olleet keskimäärin 2,7 miljoonaa kuutiometriä. Puun ostot ja hinnat maaliskuu 1999 Toimittajat: Martti Aarne Kaarina Linna 6.5.1999 480 Maaliskuun puukauppa 1,8 miljoonaa kuutiometriä Metsäteollisuuden ja puun myyjien erilaiset näkemykset puun tulevasta

Lisätiedot

Kantohintojen aleneminen edellisvuodesta. Reaalisesti pudotusta oli 4 prosenttia. nousivat ainoastaan Ahvenanmaalla

Kantohintojen aleneminen edellisvuodesta. Reaalisesti pudotusta oli 4 prosenttia. nousivat ainoastaan Ahvenanmaalla A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Bruttokantorahatulot metsäkeskuksittain 2004 Toimittaja: Esa Uotila 31.5. 2005 775 Kantohintojen lasku pudotti

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, elokuu 211 38/211 4.1.211 Elina Mäki-Simola Elokuun hakkuut 5, miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuivat elokuussa

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2008

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 28 43/28 2.12.28 Elina Mäki-Simola Lokakuun hakkuut, miljoonaa kuutiometriä Puukaupan

Lisätiedot

5 Hakkuut ja puun kuljetus

5 Hakkuut ja puun kuljetus Hakkuut ja puun kuljetus Markkinapuuta hakattiin vuonna 2011 samaan tahtiin kuin 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä keskimäärin. Hakkuumäärä nousi 2,4 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli yhden prosentin

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, huhtikuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, huhtikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, huhtikuu 11 3/11 9..11 Elina Mäki-Simola Huhtikuun hakkuut,7 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuivat vilkkaina huhtikuussa.

Lisätiedot

Metsäteollisuus osti lokakuussa puuta yksityismetsistä 4,5 miljoonaa kuutiometriä. Se on viidenneksen enemmän kuin vuosi sitten, mutta ei

Metsäteollisuus osti lokakuussa puuta yksityismetsistä 4,5 miljoonaa kuutiometriä. Se on viidenneksen enemmän kuin vuosi sitten, mutta ei A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa lokakuu 2004 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Yrjö Sevola 17.11.2004 747 Puukauppa vieläkin vaisua Metsäteollisuus osti

Lisätiedot

Vahva korkeasuhdanne jatkui puumarkkinoilla. miljoonaa kuutiometriä yksityismetsistä

Vahva korkeasuhdanne jatkui puumarkkinoilla. miljoonaa kuutiometriä yksityismetsistä Puun ostot ja hinnat joulukuu 2000 Toimittaja: Martti Aarne 19.1.2001 561 Yksityismetsien puukaupassa 12 prosentin kasvu Vahva korkeasuhdanne jatkui puumarkkinoilla vuonna 2000. Metsäteollisuuden puun

Lisätiedot

Puukauppaa on käyty tasaista mutta verkkaista tahtia vuoden alkukuukausina.

Puukauppaa on käyty tasaista mutta verkkaista tahtia vuoden alkukuukausina. A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa helmikuu 2006 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Martti Aarne 16.3.2006 811 Puukauppa vähentynyt 40 prosenttia alkuvuonna

Lisätiedot

5 Hakkuut ja puun kuljetus

5 Hakkuut ja puun kuljetus Hakkuut ja puun kuljetus Vuonna 2013 teollisuuden käyttöön hakattiin puuta kaikkiaan 6,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 11 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kun lisäksi energiapuun määräksi arvioitiin

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 211 35/211 31.8.211 Elina Mäki-Simola Heinäkuun hakkuut 2, miljoonaa kuutiometriä Heinäkuussa

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, joulukuu 2010

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, joulukuu 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, joulukuu 21 5/211 2.2.211 Elina Mäki-Simola Joulukuun hakkuut 4,5 miljoonaa kuutiometriä Joulukuussa markkinahakkuiden

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2011 9/2011 9.3.2011 Elina Mäki-Simola Tammikuun hakkuut 4,7 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, syyskuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, syyskuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE n hakkuut ja työvoima, syyskuu 214 4/214 4.11.214 Elina Mäki-Simola Syyskuun hakkuut,3 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut ennätysvauhdissa

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2013

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, lokakuu 213 46/213 2.12.213 Elina Mäki-Simola Lokakuun hakkuut,6 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuivat vilkkaina

Lisätiedot

5 PUUKAUPPA JA HAKKUUT

5 PUUKAUPPA JA HAKKUUT 5 PUUKAUPPA JA HAKKUUT Raakapuumarkkinoilla oli vuonna 1996 voimakasta vaihtelua. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, ennen alueellisten sopimusten umpeutumista, puukauppaa käytiin vilkkaasti. Huhti elokuun

Lisätiedot

Puun hinnat metsäkeskuksittain 2007

Puun hinnat metsäkeskuksittain 2007 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Puun hinnat metsäkeskuksittain 2007 13/2008 18.4.2008 Pekka Ollonqvist Martti Aarne Vuoden 2007 kantohintataso 24 prosenttia edellisvuotta

Lisätiedot

noin kymmenesosa. Koko vuoden kertymää painoi alkuvuoden hiljainen puukauppa, ja huonoista korjuukeleistä

noin kymmenesosa. Koko vuoden kertymää painoi alkuvuoden hiljainen puukauppa, ja huonoista korjuukeleistä A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa Joulukuu 2006 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Mika Mustonen 15.1.2006 850 Vuoden 2006 puukauppa 32,4 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, marraskuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, marraskuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, marraskuu 211 2/212 11.1.212 Elina Mäki-Simola Marraskuun hakkuut 5,3 miljoonaa kuutiometriä Poikkeukselliset korjuukelit

Lisätiedot

Puukauppa. Lokakuu Puukauppa. hiljenemässä Puukaupan hiljeneminen näkyi lokakuussa kantohintojen 0 4 prosentin

Puukauppa. Lokakuu Puukauppa. hiljenemässä Puukaupan hiljeneminen näkyi lokakuussa kantohintojen 0 4 prosentin A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puukauppa Lokakuu 2007 Toimittaja: Yrjö Sevola 20.11.2007 890 Puukauppa hiljenemässä Metsäteollisuus osti

Lisätiedot

Puun hinnat metsäkeskuksittain 2008

Puun hinnat metsäkeskuksittain 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 13/2009 Puun hinnat metsäkeskuksittain 2008 24.4.2009 Pekka Ollonqvist Martti Aarne Vuoden 2008 reaalinen kantohintataso 14 prosenttia

Lisätiedot

Puukauppoja tehtiin vuoden alkuneljänneksellä

Puukauppoja tehtiin vuoden alkuneljänneksellä A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa maaliskuu 2003 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Martti Aarne 23.4.2003 669 Puukauppa hieman viimevuotista vilkkaampaa

Lisätiedot

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT 4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT Jo kahtena peräkkäisenä vuonna on markkinapuuta hakattu metsistämme ennätyksellisen paljon. Vuoden 1998 hakkuumäärä ylsi peräti 55 miljoonaan kuutiometriin. Vuoden 1997 hakkuuennätys

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2012

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2012 10/2012 7.3.2012 Elina Mäki-Simola Tammikuun hakkuut 4,7 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Syyskuu Syyskuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Syyskuu Syyskuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Syyskuu 2007 Toimittaja: Yrjö Sevola 30.10.2007 888 Syyskuun hakkuut miljoonaa

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2013

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, elokuu 213 38/213 3.9.213 Yrjö Sevola Elokuun hakkuut 4,6 miljoonaa kuutiometriä Teollisuuden puunhankinta vilkasta,

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Heinäkuu Heinäkuun hakkuut 3 miljoonaa kuutiometriä

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Heinäkuu Heinäkuun hakkuut 3 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Heinäkuu 2007 Toimittaja: Yrjö Sevola 29.8.2007 882 Heinäkuun hakkuut 3

Lisätiedot

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT 4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT Markkinahakkuut nousivat 55 miljoonaan kuutiometriin vuonna 2003. Metsäteollisuuden tuotannon kahden prosentin kasvu johti vastaavaan suuruiseen nousuun hakkuumäärissä ja samalla

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2013

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 213 36/213 4.9.213 Yrjö Sevola Heinäkuun hakkuut 2,2 miljoonaa kuutiometriä Metsäteollisuus

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu Marraskuun hakkuut 6 miljoonaa kuutiometriä

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu Marraskuun hakkuut 6 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu 2005 Toimittaja: Yrjö Sevola 21.12.2005 800 Marraskuun hakkuut

Lisätiedot

Tukkipuun hakkuut olivat 2,4 ja kuitupuun 2,6 miljoonaa kuutiometriä. Edellisvuoden joulukuuhun verrattuna

Tukkipuun hakkuut olivat 2,4 ja kuitupuun 2,6 miljoonaa kuutiometriä. Edellisvuoden joulukuuhun verrattuna A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Joulukuu 2004 Toimittaja: Yrjö Sevola 27.1.2005 755 Joulukuun hakkuut 5

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, helmikuu 11 1/11..11 Elina Mäki-Simola Helmikuun hakkuut,8 miljoonaa kuutiometriä Helmikuu oli harvinaisen kylmä koko

Lisätiedot

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat joulukuussa 5,5 miljoonaa kuutiometriä, 9 prosenttia

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat joulukuussa 5,5 miljoonaa kuutiometriä, 9 prosenttia A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Joulukuu 2005 Toimittaja: Yrjö Sevola 20.1.2006 802 Joulukuun hakkuut 5,5

Lisätiedot

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima helmikuu Helmikuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima helmikuu Helmikuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima helmikuu 2004 Toimittaja: Yrjö Sevola 25.3.2004 716 Helmikuun hakkuut

Lisätiedot

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat lokakuussa 5,0 miljoonaa

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat lokakuussa 5,0 miljoonaa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima Lokakuu 2004 Toimittaja: Yrjö Sevola 1.12.2004 748 Lokakuun hakkuut

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu Marraskuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu Marraskuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu 2006 Toimittaja: Yrjö Sevola 3.1.2007 848 Marraskuun hakkuut 5

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2014 8/2014 10.3.2014 Elina Mäki-Simola Tammikuun hakkuut 5,6 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat elokuussa 4,5 miljoonaa

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat elokuussa 4,5 miljoonaa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima elokuu 2004 Toimittaja: Yrjö Sevola 24.9.2004 741 Elokuun hakkuut

Lisätiedot

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat toukokuussa 3,3 miljoonaa

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat toukokuussa 3,3 miljoonaa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima toukokuu 2004 Toimittaja: Yrjö Sevola 30.6.2004 730 Toukokuun hakkuut

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE n hakkuut ja työvoima, helmikuu 214 12/214 2.4.214 Elina Mäki-Simola Helmikuun hakkuut,7 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuvat

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE 25/2014

METSÄTILASTOTIEDOTE 25/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 25/2014 Energiapuun kauppa, tammi maaliskuu 2014 Karsitusta energiapuusta maksettiin alkuvuonna pystykaupoissa 5 euroa ja hankintakaupoissa

Lisätiedot

5 PUUKAUPPA JA HAKKUUT

5 PUUKAUPPA JA HAKKUUT 5 PUUKAUPPA JA HAKKUUT Luvun tavoitteena on antaa kokonaiskuva puumarkkinoiden kehityksestä. Kattavimmin kuvataan raakapuun hintoja ja hakkuita. Pääpaino on vuoden 1995 puumarkkinatilastoilla, mutta esimerkiksi

Lisätiedot

Puukauppa Heinäkuu Kantohintojen nousu pysähtyi heinäkuussa

Puukauppa Heinäkuu Kantohintojen nousu pysähtyi heinäkuussa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puukauppa Heinäkuu 2007 Toimittaja: Martti Aarne 10.8.2007 880 Kantohintojen nousu pysähtyi heinäkuussa Puukauppaa

Lisätiedot

massateollisuuden hake ja puru mukaan lukien, oli vuoden 2005 lopussa 11,2 miljoonaa kuutiometriä.

massateollisuuden hake ja puru mukaan lukien, oli vuoden 2005 lopussa 11,2 miljoonaa kuutiometriä. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden puuvarastot 31.12.2005 Toimittaja: Martti Aarne 7.2.2006 805 Mäntykuitupuuta yli 4 miljoonaa

Lisätiedot

Paperiteollisuuden työtaistelutoimet pitivät puumassa- ja paperitehtaat kiinni suurimman osan toukokuuta, ja se heijastui myös hakkuisiin.

Paperiteollisuuden työtaistelutoimet pitivät puumassa- ja paperitehtaat kiinni suurimman osan toukokuuta, ja se heijastui myös hakkuisiin. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Toukokuu 2005 Toimittaja: Yrjö Sevola 23.6.2005 779 Toukokuun hakkuut 2,6

Lisätiedot

Puun ostot ja hinnat huhtikuu Kantohintojen nousu pysähtyi huhtikuussa. Päivitetyt tiedot metsätilaston taskujulkaisusta.

Puun ostot ja hinnat huhtikuu Kantohintojen nousu pysähtyi huhtikuussa. Päivitetyt tiedot metsätilaston taskujulkaisusta. Puun ostot ja hinnat huhtikuu 2000 Toimittajat: Martti Aarne Kaarina Linna 24.5.2000 529 Kantohintojen nousu pysähtyi huhtikuussa Puukaupan tahti on hiljenemässä kesää kohti mentäessä. Huhtikuussa metsäteollisuus

Lisätiedot

388.$833$ -$ +$ Puukauppa

388.$833$ -$ +$ Puukauppa 388.$833$ -$ +$..887 5DDNDSXXPDUNNLQRLOODYXRVLROLHQQl W\NVHOOLVHQYLONDV6HNlSXXQRVWRHWWlKDN NXXPllULVVlVDDYXWHWWLLQXXGHWHQQlW\NVHW 0HWVlWHROOLVXXVRVWLUDDNDSXXWD\NVLW\LV PHWVLVWlNDLNNLDDQOlKHVPLOMRRQDDNXX

Lisätiedot

verrattuna oli 29 prosenttia. Mänty- ja kuusikuitupuuvarastot olivat yhteensä 4,6 miljoonaa kuutiometriä

verrattuna oli 29 prosenttia. Mänty- ja kuusikuitupuuvarastot olivat yhteensä 4,6 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden puuvarastot 30.6.2005 Toimittaja: Martti Aarne 23.8.2005 787 Kuitupuuvarastot lähes 50

Lisätiedot

Yksityismetsätalouden liiketulos 2008

Yksityismetsätalouden liiketulos 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Yksityismetsätalouden liiketulos 2008 25/2009 24.6.2009 Esa Uotila Yksityismetsätalouden liiketulos laski 97 euroon hehtaarilta

Lisätiedot

Puun hinnat metsäkeskuksittain 2009

Puun hinnat metsäkeskuksittain 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 17/2010 Puun hinnat metsäkeskuksittain 2009 5.5.2010 Yrjö Sevola Pekka Ollonqvist Reaalinen kantohintataso laski 14 prosenttia

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2014

METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2014 Energiapuun kauppa, huhti kesäkuu 2014 16.10.2014 Jukka Torvelainen Ostetusta energiapuusta puolet karsittua rankaa Metlan

Lisätiedot

Puukauppa kävi syyskuussa erittäin vilkkaana. Metsäteollisuuden viikoittaiset ostomäärät olivat 1,1 1,8 miljoonaa kuutiometriä.

Puukauppa kävi syyskuussa erittäin vilkkaana. Metsäteollisuuden viikoittaiset ostomäärät olivat 1,1 1,8 miljoonaa kuutiometriä. Puun ostot ja hinnat syyskuu 1997 Toimittajat: Eero Mikkola Kaarina Linna 22.10.1997 410 Metsäteollisuus osti syyskuussa lähes 6 miljoonaa kuutiometriä puuta Puukauppa kävi syyskuussa erittäin vilkkaana.

Lisätiedot

Yksityismetsien puukauppa kävi keskimääräistä vilkkaampana heinäkuussa.

Yksityismetsien puukauppa kävi keskimääräistä vilkkaampana heinäkuussa. Puun ostot ja hinnat heinäkuu 1998 Toimittajat: Eero Mikkola Kaarina Linna 28.8.1998 448 Puukauppa vilkastui heinäkuussa Yksityismetsien puukauppa kävi keskimääräistä vilkkaampana heinäkuussa. Metsäteollisuus

Lisätiedot

Puukauppa on käynyt tänä syksynä ennätyksellisen vilkkaana. Syksyn puukauppa huipentui lokakuussa, jolloin metsäteollisuus osti yksityismetsistä

Puukauppa on käynyt tänä syksynä ennätyksellisen vilkkaana. Syksyn puukauppa huipentui lokakuussa, jolloin metsäteollisuus osti yksityismetsistä Puun ostot ja hinnat lokakuu 1997 Toimittajat: Eero Mikkola Irma Kulju 18.11.1997 413 Puukaupassa ennätysvauhti lokakuussa Puukauppa on käynyt tänä syksynä ennätyksellisen vilkkaana. Syksyn puukauppa huipentui

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 28 38/28 6.1.28 Aarre Peltola Puun tuonti vauhdissa heinäkuussa Puun tuonti Suomeen

Lisätiedot

Puukauppa alueittain 2013

Puukauppa alueittain 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 11/2014 Puukauppa alueittain 2013 1.4.2014 Martti Aarne Vuoden 2013 reaalinen kantohintataso 2 prosenttia edellisvuotta korkeampi

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 214 37/214 3.9.214 Elina Mäki-Simola Heinäkuun hakkuut 2,4 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT 4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT Jo kolmena peräkkäisenä vuonna markkinapuuta on hakattu reilusti yli 50 miljoonaa kuutiometriä. Vuonna 1999 hakkuumäärä nousi 55,3 miljoonaan kuutiometriin eli hieman edellisvuotista

Lisätiedot

Yksityismetsätalouden liiketulos 2010

Yksityismetsätalouden liiketulos 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Yksityismetsätalouden liiketulos 2010 27/2011 22.6.2011 Esa Uotila Yksityismetsätalouden liiketulos 88 euroa hehtaarilta Vuonna

Lisätiedot