4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT"

Transkriptio

1 4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT Alkukesän vilkkaana käynyt puukauppa nosti metsäteollisuuden yksityismetsistä vuonna 2007 ostaman puumäärän 40,5 miljoonaan kuutiometriin, joka on uusi ennätys. Puukauppaa kiritti havutukkien hintojen nopea nousu vuoden 2007 alkupuolella. Puukauppamäärien suhdannehuippu saavutettiin kesäkuussa. Kesä heinäkuussa mänty- ja kuusitukin keskihinnat olivat nousseet vuodessa yli 50 prosenttia ja olivat reaalisesti korkeammalla kuin kolmeen vuosikymmeneen. Loppuvuotta kohden kauppa hiipui havutukkien hintojen laskiessa. Vuoden 2007 nimelliset kantohinnat nousivat keskimäärin 25 prosenttia korkeammiksi kuin vuotta aiemmin. Vuonna 2007 kirjattiin myös markkinapuun hakkuissa uusi ennätys, 57,7 miljoonaa kuutiometriä. Yksityismetsien hakkuut (46,4 milj. m³) nousivat edellisvuoden kuopasta 18 prosenttia, mutta jäivät silti 1990-luvun lopun huippuvuosien tason alapuolelle. Vuonna 2008 ensimmäisen vuosipuoliskon ostomäärä jäi alhaisimmaksi sitten vuoden Heinäkuun lopulla valtiovalta vauhditti puukauppaa puunmyyntitulojen väliaikaisella verokevennyksellä. Puukauppa Vuonna 2007 metsäteollisuus osti yksityismetsistä 40,5 miljoonaa kuutiometriä puuta, mikä oli enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Edellinen huippu oli vuodelta 1997, jolloin ostomääräksi tilastoitiin 39,8 miljoonaa kuutiometriä. Edellisvuodesta puukauppamäärä lisääntyi 25 prosenttia. Mäntytukin ostomäärät kasvoivat 41 prosenttia, kuusi- ja koivutukin prosenttia. Kuitupuuta teollisuus osti 20 prosenttia edellisvuotta enemmän. Puukauppaa kiritti puun hintojen nopea nousu vuoden 2007 alkupuolella. Puukaupan suhdannehuippu saavutettiin kesäkuussa, jonka ostomäärä kohosi yli 6 miljoonaan kuutiometriin. Loppuvuotta kohden kauppa hiipui havutukkien hintojen laskiessa. Hiljenemiseen vaikuttivat myös sahatavaran tuotannon lasku ja puun ostajien suureksi kertyneet varastot. Kesän vilkkaan puukaupan jäljiltä ostajilla oli pystyvarastoissa runsaasti päätehakkuuleimikoita. Myös edellisen talven lyhyeksi jääneeltä korjuukaudelta siirtyi talvileimikoita hakattavaksi seuraavaan talveen. Vuoden lopulla kysyntä painottui kuitupuuhun ja ympärivuotiseen korjuuseen sopiviin leimikoihin. Alkuvuoden 2008 puukauppa kävi säästöliekillä ja ensimmäisen vuosipuoliskon ostomäärä (10,4 milj. m³) jäi alhaisimmaksi sitten vuoden Heinäkuun lopulla valtiovalta vauhditti puukauppaa puun myyntitulojen väliaikaisella verohuojennuksella. Päätöksen taustalla oli huoli metsäteollisuuden puuhuollosta Venäjän ilmoittamien tullien tehdessä puun tuonnista kannattamatonta. Hallituksen esityksen mukaan ajalla tehtyjen kauppojen perusteella maksettavista puun myyntituloista puolet olisi verovapaata, jos tulo on saatu vuoden 2010 loppuun mennessä. Ajalla tehtyjen kauppojen myyntituloista verovapaata olisi 25 prosenttia, jos tulo saadaan vuoden 2011 loppuun mennessä. Ensiharvennushakkuista saatavan puun myyntitulo olisi kokonaan verovapaata niissä kaupoissa, jotka on tehty ajalla , ja joiden puun myyntitulo on saatu viimeistään Esitys käsitellään lopullisesti valtion vuoden 2009 talousarvioesityksen yhteydessä. Ensiharvennusten verovapauden päättyminen kiihdytti puukauppaa hetkellisesti. Elokuun viimeisellä viikolla tehtiin kaupat 2,6 miljoonasta kuutiometristä puuta, mikä oli kaikkien aikojen suurin viikoittainen ostomäärä, ja vielä syyskuun ensimmäisellä viikolla kauppamääräksi kirjattiin yli 2 miljoonaa kuutiometriä. Elokuun ostomäärä (5,3 milj. m³) nousi kaksinkertaiseksi kymmenen vuoden keskiarvoon verrattuna. Metsätilastollinen vuosikirja

2 48 Roundwood Wood consumption markets Kuitupuun hankintahintojen nousu lisännyt hankintahakkuita Vuonna 2007 hakattiin yksityismetsistä 46,4 miljoonaa kuutiometriä puuta, josta 7,3 miljoonaa kuutiometriä oli hankintakauppojen puuta. Vielä 1980-luvulla hankintahakkuita tehtiin keskimäärin 11,7 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Määrä on laskenut tasaisesti, ja hankintakauppojen osuus yksityismetsien hakkuista samalla pudonnut alle viidennekseen (Kuva 1). Vuonna 2007 hankintahakkuiden osuus oli alhaisimmillaan, 16 prosenttia. Viime vuosikymmenellä hankintapuun osuus oli keskimäärin 25 prosenttia ja 1980-luvulla 34 prosenttia yksityismetsien markkinahakkuista. Pudotus on tapahtunut ennen kaikkea tukkipuun hankintahakkuissa, jotka ovat 2000-luvulla jääneet puoleen 1980-luvun määristä. Kuitupuun hankintahakkuut ovat samaan aikaan laskeneet 13 prosenttia. Hankintakaupassa hinta määritellään hankintahintana, joka sisältää puun hinnan lisäksi korvauksen korjuukustannuksista. Metsänomistaja voi korjata puut itse tai teettää työn ulkopuolisella. Korjuupalveluita tarjoavat yksityiset metsäkoneyrittäjät ja metsänhoitoyhdistykset. Vuonna 2002 metsänomistajat hakkasivat itse 52 prosenttia ja kuljettivat tienvarteen 42 prosenttia hankintapuusta. Metsänomistajien omatoimisen työn osuus laski koko 1990-luvun tasaantuen 2000-luvun alkuvuosina. Hankintakaupoilla myydään tyypillisesti harvennusleimikoita, ja kaksi kolmannesta tällä vuosikymmenellä hakatusta hankintapuusta on ollut kuitupuuta. Kuitupuun hankintahinnat laskivat reaalisesti vuosien välillä keskimäärin 9 prosenttia. Kehitys oli samansuuntaista kuin kantohinnoilla, ja kanto- ja hankintahintojen välinen ero pysyi melko vakaana vuoteen 2007 saakka. Ennätyksellisen vilkkaana puukauppavuonna 2007 kuitupuun kanto- ja hankintahintojen kehitys erkani toisistaan. Kun kuitupuun kantohinnat kesän 2007 jälkeen tasaantuivat tai jonkin verran laskivat, jatkoivat hankintahinnat nousuaan vielä vuonna 2008 (Kuvat 4.4 ja 4.5). Kesä heinäkuussa 2008 oli kanto- ja hankintahinnan ero kasvanut mänty- ja koivukuitupuulla noin kolmanneksen ja kuusikuitupuulla noin puolella vuoden aikana. Kuusikuidulla kauppamuotojen hintaero oli noussut koko maassa keskimäärin noin 15 euroon, mänty- ja koivukuidulla vajaaseen 20 euroon kuutiometriltä (Kuva 2). Tukkipuulla kanto- ja hankintahintojen kehitys jatkui samansuuntaisena. Havutukkien kanto- ja hankintahinnat laskivat vuodessa prosenttia kesän 2007 huippuhinnoista, koivutukin hinnat nousivat muutaman prosentin. Tukkipuulla pysty- ja hankintakauppojen leimikkotekijät ovat niin erilaiset, ettei kauppamuotojen keskihintoja ole mielekästä vertailla keskenään. Hankintahintojen nousuun on vaikuttanut kuitupuun hyvänä pysynyt kysyntä. Samaan aikaan kaksi peräkkäistä leutoa talvea vaikeutti talvella hakattavien harvennusleimikoiden korjuuta, mikä lisäsi ostajien mielenkiintoa tien varteen toimitettuun puuhun. Vuoden 2008 tammi syyskuussa hankintahakkuut kasvoivat hinnannousun myötä 21 prosentilla edellisvuodesta 7,0 miljoonaan kuutiometriin. Kolme neljännestä tästä oli kuitupuuta. Hankintahakkuiden osuus yksityismetsien markkinahakkuista oli tässä vaiheessa vuotta 23 prosenttia. Hankintahakkuita lisäsi myös voimassa ollut ensiharvennusten puun myyntitulojen verovapaus. Lähteet: Metla ja Työtehoseura Teksti: Mika Mustonen, Metla % Hankintakaupat /m³ Mäntykuitupuu Kuusikuitupuu Koivukuitupuu Pystykaupat Kuva 1. Pysty- ja hankintakauppojen osuus yksityismetsien markkinahakkuista Kuva 2. Hankinta- ja kantohinnan erotus kuukausittain elokuun 2008 hinnoin (tukkuhintaindeksi, kotimaiset tavarat) 162 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2008

3 4 Puukauppa 8 Puun käyttö ja hakkuut Nopeasti nousseet ostomäärät myös putosivat jyrkästi syyskuun alun jälkeen, ja koko syyskuun ostomäärä (4,4 milj. m³) vastasi ajankohdan kymmenen vuoden keskiarvoa. Vuonna 2007 nimelliset kantohinnat nousivat keskimäärin 25 prosenttia korkeammiksi kuin vuotta aiemmin. Reaalihinnoilla mitaten kantohintojen vuosikeskiarvo nousi 24 prosenttia. Suurinta nousu oli mäntytukin (65,60 /m³) ja kuusitukin (67,30 /m³) hinnoissa, jotka kohosivat edellisvuoden keskihintaan verrattuna kolmanneksen. Kesä heinäkuun vaihteessa mäntytukin (72 /m³) ja kuusitukin (74 /m³) keskihinnat olivat nousseet vuodessa yli 50 prosenttia ja olivat reaalisesti korkeammalla kuin kolmeen vuosikymmeneen. Keskeinen syy havutukkien hintapyrähdykseen oli asuinrakentamisen luoma kysyntä, joka nosti havusahatavaran vientihintoja kesästä 2006 kesään 2007 noin 30 prosentilla. Koivutukki kallistui havutukkeja maltillisemmin nousun jäädessä 10 prosenttiin. Syksyllä 2007 tukkipuun kantohinnat lähtivät liukumaan alaspäin, ja vuodenvaihteen jälkeen havutukeista maksettiin noin 15 euroa kuutiometriltä kesän huippunoteerauksia vähemmän. Vuoden 2008 huhtikuussa laskusuuntaus taittui ja tukkien hinnat nousivat hieman. Mäntykuitupuu kallistui vuonna 2007 nimellishinnoin 23 prosenttia ja koivukuitupuu 21 prosenttia vuoden 2006 keskihintaan verrattuna. Kuusikuitupuulla nousua oli 11 prosenttia. Samalla koko 2000-luvun kestänyt kuitupuun reaalihintojen lasku kääntyi nousuksi. Kuitupuun hinnat eivät seuranneet tukkipuun hinnanlaskua syksyllä Mänty- ja koivukuitupuun kantohinnat nousivat muutaman prosentin kesästä 2007 kesään 2008, kuusikuitupuu halpeni vajaat 10 prosenttia. Vuonna 2007 alkanut kuitupuun ja ympärivuotiseen korjuuseen sopivien leimikoiden hyvä kysyntä jatkui vuoden 2008 puolella. Tämä heijastui tien varteen toimitetun kuitupuun hintoihin. Heinäkuussa 2008 kuitupuun hankintahinnat olivat nousseet puulajista riippuen prosenttia vuoden takaisesta ja hankintapuun ostomäärät kasvoivat (ks. tietotaulu s. 162). Hakkuut Vuonna 2007 markkinapuun hakkuut olivat ennätyksellisen suuret, 57,7 miljoonaa kuutiometriä. Lisäystä edellisvuodesta oli 14 prosenttia. Lisäys kohdistui yksityismetsiin, joiden hakkuut (46,4 milj. m³) nousivat edellisvuoden kuopasta 18 prosenttia. Määrä jäi kuitenkin 1 2,5 miljoonaa kuutiometriä pienemmäksi kuin yksityismetsien hakkuiden huippuvuosina Pystykaupoista puuta kertyi 39,1 ja hankintakaupoista 7,3 miljoonaa kuutiometriä. Hankintahakkuiden osuus yksityismetsien hakkuista laski edellisvuodesta prosenttiyksiköllä 16 prosenttiin. Vuoden 2007 yksityismetsien hakkuumäärästä 64 prosenttia kertyi uudistushakkuista ja loput kasvatushakkuista. Metsänkäyttöilmoitusten mukaan keskimääräinen hakkuuala oli 5,0 hehtaaria, josta uudistushakkuuta oli 1,5 hehtaaria. Yksityismetsänomistajien bruttokantorahatulot vuonna 2007 nousivat 2,1 miljardiin euroon (taulukko 12.14). Tämä on selvästi korkein tulos vuodesta 1965 alkavan tilastoinnin historiassa. Metsäteollisuusyhtiöiden metsien hakkuut olivat edellisvuoden tapaan runsaat päätyen 6,2 miljoonaan kuutiometriin. Metsähallituksen hakkuut nousivat 3 prosentilla 5,2 miljoonaan kuutiometriin. Yhtiöiden metsien hakkuut vaihtelevat tavallisesti suhdanteiden mukaan. Metsähallitus pyrkii tasaiseen puuntarjontaan. Vuoden 2008 alusta Metsähallituksen hallinnoimien valtionmetsien hakkuut tilastoidaan yhdessä metsäteollisuusyhtiöiden metsien hakkuiden kanssa. Vuoden 2008 tammi syyskuussa hakkuut laskivat 6 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Pudotusta oli varsinkin tukkien hakkuumäärässä, 21 prosenttia. Kuitupuun hakkuut sen sijaan lisääntyivät 7 prosenttia. Hankintahakkuiden määrä kasvoi tammi syyskuun aikana 21 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, ja niiden osuus kohosi 23 prosenttiin yksityismetsien markkinahakkuista. Metsäteollisuudella oli hakattua puutavaraa varastoissa 7,7 miljoonaa kuutiometriä vuoden 2007 lopussa. Määrä oli sama kuin edellisessä vuodenvaihteessa, mutta noin 10 prosenttia pienempi kuin talvina keskimäärin. Kesäkuussa 2008 hakatun puutavaran varastot nousivat 9,1 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli 10 prosenttia enemmän kuin kesävarastot kymmenenä viime vuotena. Edellisen kesän kuopasta nousua oli 52 prosenttia. Varastojen kasvu kohdistui kuitupuuhun. Lehtikuitupuuta oli varastoissa 3,2 miljoonaa kuutiometriä, 2,5-kertainen määrä edelliskesään Metsätilastollinen vuosikirja

4 48 Roundwood Wood consumption markets verrattuna. Myös mäntykuitupuun varastot kasvoivat 70 prosentilla 2,7 miljoonaan kuutiometriin. Kuitupuun varastoja kasvattivat kuitupuun runsaat hakkuut sekä lisääntynyt tuonti teollisuuden valmistautuessa Venäjältä tuotavan puun vientitullien nousuun vuoden 2009 alussa. Sahauksen vähentyessä myös tukkipuun varastot kasvoivat kolmanneksen edelliskesästä. Puun varastotilasto sisältää valmiiksi hakatun puun ja tuontipuun. Hakkaamattomat pystyvarannot ja keskeneräiset hankintakaupat jäävät tilaston ulkopuolelle. Valtakunnan metsien 10. inventoinnin perusteella laskettujen hakkuumahdollisuusarvioiden mukaan puuvarat eivät rajoita kotimaisen raakapuun käyttöä. Kestävät hakkuumahdollisuudet vuosina ovat 71 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Vuosina toteutunut hakkuukertymä on ollut keskimäärin 57 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Laskelmien tuloksia ei voi tulkita hakkuutavoitteiksi tai ennusteeksi markkinoille tulevan puun määrästä. Puumarkkinoiden tilastointi Puumarkkinoiden tilastoja laaditaan kahdesta puukaupan vaiheesta: puun ostoista ja hakkuista. Myös metsäteollisuuden hakatun puutavaran varastot tilastoidaan. Puukauppatilastossa esitetään metsäteollisuuden yksityismetsistä ostaman puun määrä- ja hintatietoja. Puumäärät ja hinnat perustuvat puun ostajien ja myyjien tekemiin puukauppasopimuksiin. Tilasto laaditaan puutavaralajeittain ja kauppamuodoittain (pystyja hankintakauppa). Puutavaralajien keskihinnat ovat puukauppasopimuksiin kirjattujen hintojen ostomäärillä painotettuja keskiarvoja. Mahdolliset ehdolliset lisät tai erät (esimerkiksi sopimusasiakkaiden kanssa sovitut hinnantarkistukset) eivät sisälly hintoihin. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Vuosittaisessa puun hintatilastossa aluejakona ovat metsäkeskukset. Hintatiedot koskevat kuutta pääpuutavaralajia: mänty-, kuusi- ja koivutukki sekä mänty-, kuusi- ja koivukuitupuu. Mäntykuitupuuhun luetaan myös sellu- ja lahokuusi-nimikkeillä ostettu kuusikuitupuu, samoin Pohjois-Suomessa havukuitu-nimikkeellä ostettu mänty- ja kuusikuitupuu. Teolliseen prosessiin kelpaamaton lahokuusi ei sisälly tilastoon. Kokonaisostomäärissä (pysty-ja hankintakaupat yhteensä) on lisäksi vuodesta 1999 alkaen mukana erikoispuutavaralajit. Erikoispuiksi luetaan mänty- ja kuusipikkutukki, koivun erikoistyvet, haapatukki ja haapakuitupuu. Kauppamuodoittain esitetyissä ostomäärissä erikoispuutavaralajit eivät ole mukana. Erikoispuutavaralajien hintoja ei myöskään tilastoida. Hakkuutilastossa erikoispuita ei tilastoida erikseen vaan pikkutukit luetaan kuitupuuhun, koivun erikoistyvet ja haapatukki lehtitukkiin ja haapakuitu lehtikuitupuuhun. Pystykaupassa myyjä luovuttaa ostajalle hakkuuoikeuden metsäänsä sovitulle, ennalta rajatulle alueelle. Hinta määritetään kantohintana. Hankintakaupassa myyjä vastaa puun korjuusta ja kuljetuksesta kaukokuljetusreitin varteen. Hinta määritetään hankintahintana ja siihen sisältyvät myös puun hakkuuja kuljetuskustannukset tien varteen. Hakkuuvuosi ( ) on aikaisemmin puumarkkinoilla ja tilastoissa käytetty ajanjakso. Puun hintojen vanhimmat aikasarjat ovat saatavilla vain hakkuuvuosittain. Puukauppatilasto sisältää Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten puukaupat ja se kattaa noin 85 prosenttia koko maan yksityismetsien puukaupoista. Yksityismetsien puukauppatilastoa on laadittu vuosittain vuodesta 1983 lähtien ja kuukausittain vuoden 1985 lokakuusta lähtien. Markkinahakkuut sisältävät kotimaisen raakapuun, joka on hankittu teollisuuden käyttöön ja vientiin sekä puunostajien muihin käyttötarkoituksiin (lähinnä polttoon). Markkinahakkuutilasto perustuu puun ostajille ja Metsähallitukselle tehtyihin kyselyihin. Hakkuumääristä julkaistaan kuukausittain koko maan ennakkotiedot. Lopulliset vuosittaiset hakkuumäärät saadaan tarkemmasta metsäkeskuksittaisesta vuositilastosta. Hakkuut esitetään tilastossa puutavaralajeittain, metsäkeskuksittain ja omistajaryhmittäin, joita ovat yksityiset, metsäteollisuusyhtiöt ja Metsähallitus. Yksityismetsiin sisältyvät sekä hakkuu- että puukauppatilastoissa myös kuntien, seurakuntien sekä Metlan hallinnassa olevat metsät. Niiden osuus yksityismetsien hakkuista on vähäinen. Seurakuntien markkinahakkuut ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana olleet keskimäärin ja Metlan kuutiometriä vuodessa. Kunnat omistivat vuonna 2002 noin hehtaaria metsää, mutta niiden hakkuista ei ole tietoa erikseen. Metsäteollisuusyhtiöihin rinnastetaan myös Finsilva Oyj ja Tornator Oy, joissa metsäteollisuusyritykset ovat osakkaina. 164 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2008

5 4 Puukauppa 8 Puun käyttö ja hakkuut Vuoden 2008 alusta Metlan metsät kuuluvat Metsähallitukselle. Samasta ajankohdasta alkaen valtion metsät ja yhtiöiden omat metsät esitetään yhdistettyinä. Metla on julkaissut markkinahakkuutilastoa vuoden 1981 loppupuoliskosta lähtien. Verrattaessa yksityismetsien osto- ja hakkuumääriä on otettava huomioon tilastojen erilainen kattavuus. Ostomäärätilasto kattaa noin 85 prosenttia puukaupoista, hakkuutilasto kaikki yksityismetsien markkinahakkuut. Lisäksi puukauppasopimukset yleensä aliarvioivat hakattavan puun määrän noin 10 prosentilla. Jos ostomääriä halutaan muuntaa hakatuksi puuksi, on käytettävä kerrointa 1,30 1,35. Näin saadut hakatun puumäärän arviot eivät kuitenkaan ole suoraan vertailukelpoisia markkinahakkuumäärien kanssa, koska kaupan kohteena oleva leimikko saatetaan korjata vasta myöhempänä ajankohtana. Tilasto metsäteollisuuden puuvarastoista julkaistaan puolivuosittain kesä- ja joulukuun lopun varastotilanne. Tilasto sisältää valmiin puutavaran varastot tehtailla ja kaukokuljetusreittien varrella (uitto-, rautatieasema- ja tienvarsivarastot). Varastoissa on mukana myös tuontipuu. Lukuihin eivät sisälly metsäteollisuuden pystyvarannot eivätkä keskeneräiset hankinta- ja toimitussopimuskaupat. Tiedot esitetään puutavaralajeittain koko maan tasolla. Aineisto sisältää Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten puuvarastot. Hakkuukertymällä (taulukot ) tarkoitetaan kaikkea metsästä hakattua puuta. Markkinahakkuiden lisäksi siihen sisältyy kotitarpeeksi sahattu puu ja pientalokiinteistöjen käyttämä polttopuu, joiden määrät Metla on selvittänyt erillisin otantatutkimuksin. Viimeisimmän piensahojen puunkäyttötutkimuksen mukaan vuonna 1998 kotitarpeiksi sahattiin puuta omasta metsästä noin miljoona kuutiometriä (vuokraeli rahtisahaus). Viimeisin selvitys polttopuun käytöstä pientaloissa kohdistui lämmityskauteen 2000/01 ja sen mukaan pientalokiinteistöissä (omakotitalot, maatilat ja vapaa-ajan asunnot) poltettiin raakapuuta runsaat viisi miljoonaa kuutiometriä. Uusi tutkimus pientalojen polttopuunkäytöstä on käynnissä ja sen tulokset julkaistaan vuonna Puuston poistumaan (taulukot 1.31 ja 1.32) päästään lisäämällä hakkuukertymään arviot metsään hakkuutähteenä jäävästä runkopuusta (metsähukkapuu) ja luontaisesti kuolleesta metsään jäävästä runkopuusta (luonnonpoistuma). Markkinahakkuut + pientalokiinteistöjen polttoraakapuu + kotitarvepuu = Hakkuukertymä + metsähukkapuu + luonnonpoistuma = Puuston poistuma Puukauppa-, hakkuu-, poistuma- ja metsäteollisuuden puuvarastotilastot julkaistaan Metsätilastotiedotteina ja Metinfo Tilastopalvelussa. Taulukossa 4.18 esitetään valtakunnan metsien 10. inventoinnin aineistojen (mittausvuodet ) perusteella laskettu hakkuumahto eli metsänhoitosuositusten mukaan hakattavissa oleva ainespuun määrä, kaksi metsäkeskusten alueille laadittua hakkuumahdollisuusarviota sekä keskimäärin vuosina toteutunut ainespuun hakkuukertymä. Hakkuumahdon laskennassa ei ole otettu huomioon kohteiden taloudellista kannattavuutta. Hakkuumahdollisuusarviot ovat nettotulojen nykyarvon maksimoiva hakkuukertymä ja suurin kestävä hakkuukertymä. Nettotulojen nykyarvon maksimoivassa arviossa hakkuukertymä on viiden prosentin tuottovaatimuksella kannattavasti korjattavissa oleva ainespuun määrä. Arviossa ei ole otettu huomioon puuhuollon kestävyys- tai tasaisuusrajoitteita. Suurimman kestävän hakkuukertymän arviossa maksimoidaan nettotulojen nykyarvoa neljän prosentin tuottovaatimuksella siten, että hakkuukertymät ja metsästä saatavat nettotulot ovat jatkuvasti vähintään edellisen kymmenvuotiskauden tasolla, tukkikertymät vähintään ensimmäisen kymmenvuotiskauden tasolla ja puuston tuottoarvo on laskelmakauden lopussa vähintään samansuuruinen kuin laskelmakauden alussa. Hakkuumahto ja hakkuumahdollisuusarviot noudattavat vuoden 2006 metsänhoitosuosituksia sekä turvemaiden ja Pohjois-Suomen osalta vuoden 2007 suosituksia. Taulukossa esitetään hakkuumahto ja hakkuumahdollisuusarviot metsäkeskuksen alueelle inventointia seuraavalle kymmenelle vuodelle. Laskelmat on tehty metsä- ja kitumaan puustolle, ja niissä on otettu huomioon metsien muista käyttömuodoista aiheutuvat puuntuotannon rajoitukset. Lisäksi kitumaa on jätetty kokonaan hakkuiden ulkopuolelle. Metsätilastollinen vuosikirja

6 48 Roundwood Wood consumption markets Kirjallisuus Literature Hakkuut ja puuston poistuma metsäkeskuksittain SVT Maa-, metsä- ja kalatalous Metsätilastotiedote 09/2008. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. 10 s. Lakiluonnos lausunnolle: Puun saanti turvattava Valtiovarainministeriön tiedote 39/2008. Valtioneuvosto. 1 s. Markkinapuun hakkuut ja työvoima. SVT Maa-, metsä- ja kalatalous Metsätilastotiedote-sarja. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. Metsänhoito- ja metsänparannustyöt SVT Maa-, metsä- ja kalatalous Metsätilastotiedote 21/2008. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. 28 s. Metsäteollisuuden puuvarastot SVT Maa-, metsä- ja kalatalous Metsätilastotiedote 04/2008. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. 4 s. Metsäteollisuuden puuvarastot SVT Maa-, metsä- ja kalatalous Metsätilastotiedote 33/2008. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. 4 s. Monimuotoisuuden turvaaminen kuntien virkistys- ja ulkoilumetsissä ja valtion retkeilyalueilla. Työryhmän muistio Ympäristöministeriö. 30 s. Puukauppa. SVT Maa-, metsä- ja kalatalous Metsätilastotiedote-sarja. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. Puun hinnat metsäkeskuksittain SVT Maa-, metsä- ja kalatalous Metsätilastotiedote 13/2008. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. 6 s. Sevola, Y., Peltola, A. & Moilanen, J Polttopuun käyttö pientaloissa 2000/2001. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja s. Suomen piensahat Metsätilastotiedote 523. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. 7 s. Tapion vuositilastot Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio. 55 s. Valkonen J., Hourunranta, P., Koskipää, T. ja Kauranen, S Hankintahakkuut ja omatoimisuuden tilastointi. TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita s. Muut tietolähteet Other sources of information Metinfo Mela ja metsälaskelmat, Metinfo Tilastopalvelu, Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2008

7 4 Puukauppa 8 Puun käyttö ja hakkuut Mäntytukki Pine logs Koko maa = 100 Whole country = 100 (65,64 /m 3 /m 3 ) > <90 Kuusitukki Spruce logs Koko maa = Whole country = 100 (67,25 /m 3 /m 3 ) Mäntykuitupuu Pine pulpwood Koko maa = 100 Whole country = 100 (16,32 /m 3 /m 3 ) Kuusikuitupuu Spruce pulpwood Koko maa = Whole country = 100 (24,32 /m 3 /m 3 ) Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu Source: Finnish Forest Research Institute Kuva 4.1 Kantohintojen vaihtelu metsäkeskuksittain 2007 Figure 4.1 Variation in stumpage prices by forestry centre, 2007 Metsätilastollinen vuosikirja

8 48 Roundwood Wood consumption markets /m³ hakkuuvuoden 2007/08 rahana /m³ in felling season 2007/08 monetary value Koivutukki Birch logs Havutukki Softwood logs Mäntytukki Pine logs Kuusikuitupuu Spruce pulpwood Kuusitukki Spruce logs Mäntykuitupuu Pine pulpwood Koivukuitupuu Birch pulpwood 1 50/51 55/56 60/61 65/66 70/71 75/76 80/81 85/86 90/91 95/96 00/01 05/06 1 Hakkuuvuoteen 1968/69 koivuhalko Until felling season 1968/69 birch fuelwood Rahanarvot muutettu tukkuhintaindeksillä (kotimaiset tavarat). Monetary values deflated using wholesale price index (domestic goods). Lähteet: Metsäntutkimuslaitos; Metsäteollisuus ry Sources: Finnish Forest Research Institute; Finnish Forest Industries Federation Kuva 4.2 Raakapuun kantohinnat yksityismetsien puukaupoissa hakkuuvuosittain 1949/ /08 Figure 4.2 Average stumpage prices in non-industrial, private forests by felling season, 1949/ / Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2008

9 4 Puukauppa 8 Puun käyttö ja hakkuut indeksi (1994/95 = 100) index (1994/95 = 100) Hintaindeksi Price index Kausitasoitettu indeksi Seasonally adjusted index Trendi Linear trend /51 55/56 60/61 65/66 70/71 75/76 80/81 85/86 90/91 95/96 00/01 05/06 Hinnat deflatoitu hakkuuvuoden tukkuhintaindeksillä (kaikki tavarat 2007/08 =100). Kiinteinä painokertoimina kunkin puutavaralajin arvo-osuus, joka on puutavaralajin keskimääräinen osuus kantorahatuloista yksityismetsien pystykaupoissa vuosina Kausitasoitettu indeksi: 9 vuoden painotettu tasoitus. Prices deflated with wholesale price index of the felling season (all goods 2007/08 =100). The proportional values of the roundwood assortments as the share of the stumpage earnings between are used as fixed weight coefficients. Seasonally adjusted index: 9 years weighted adjustment Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu Source: Finnish Forest Research Institute Kuva 4.3 Reaalinen kantohintaindeksi hakkuuvuosittain 1949/ /08 Figure 4.3 Real stumpage price index by felling season, 1949/ /08 3,0 2,5 milj. m³ mill. m³ ,0 1,5 1,0 0,5 0, Lähde: Metsäteollisuus ry Source: Finnish Forest Industries Federation Kuva 4.4 Yksityismetsien viikoittaiset puukauppamäärät Figure 4.4 Weekly roundwood trade in non-industrial, private forests, Metsätilastollinen vuosikirja

10 48 Roundwood Wood consumption markets /m³ elokuun 2008 rahana /m³ in August 2008 monetary value Mäntytukki Pine logs Kuusitukki Spruce logs Koivutukki Birch logs Mäntykuitupuu Pine pulpwood Kuusikuitupuu Spruce pulpwood Koivukuitupuu Birch pulpwood Hinnat muutettu tukkuhintaindeksillä (kotimaiset tavarat) Prices deflated using wholesale price index (domestic goods) Lähteet: Metsäteollisuus ry; Metsäntutkimuslaitos Sources: Finnish Forest Industries Federation; Finnish Forest Research Institute Kuva 4.5 Raakapuun kantohinnat kuukausittain Figure 4.5 Monthly stumpage prices of roundwood, /m³ elokuun 2008 rahana /m³ in August 2008 monetary value Mäntytukki Pine logs Kuusitukki Spruce logs Koivutukki Birch logs Mäntykuitupuu Pine pulpwood Kuusikuitupuu Spruce pulpwood Koivukuitupuu Birch pulpwood Hinnat muutettu tukkuhintaindeksillä (kotimaiset tavarat) Prices deflated using wholesale price index (domestic goods) Lähteet: Metsäteollisuus ry; Metsäntutkimuslaitos Sources: Finnish Forest Industries Federation; Finnish Forest Research Institute Kuva 4.6 Raakapuun hankintahinnat kuukausittain Figure 4.6 Monthly roadside prices of roundwood, Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2008

11 4 Puukauppa 8 Puun käyttö ja hakkuut milj. m³ mill. m³ Markkinahakkuut Commercial roundwood removals Maksimi Maximum, Keskiarvo Average, Minimi Minimum, Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu Source: Finnish Forest Research Institute Kuva 4.7 Markkinahakkuut kuukausittain Figure 4.7 Commercial roundwood removals by month milj. m³ mill. m³ Markkinahakkuut yhteensä Total Yksityismetsät Non-industrial, private forests Metsähallitus Metsäteollisuus Forest industries Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu Source: Finnish Forest Research Institute Kuva 4.8 Markkinahakkuut omistajaryhmittäin Figure 4.8 Commercial roundwood removals by forest ownership category, Metsätilastollinen vuosikirja

12 48 Roundwood Wood consumption markets 4.0 Keskeisiä lukuja puumarkkinoilta 2007 Key figures for the roundwood markets, 2007 Yksikkö Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Yhteensä Unit Mänty Kuusi Lehtipuu Mänty Kuusi Lehtipuu Total Pine Spruce Hardwood Pine Spruce Hardwood Yksityismetsien puukaupat Roundwood trade in non-industrial, private forests Kantohinta /m³ 65,64 67,25 47,68 16,32 24,32 15,41 Stumpage price Hankintahinta 62,65 62,19 50,06 30,15 33,85 30,10 Roadside (delivery) price Yhteensä m³ * Total Pystykaupat Standing sales Hankintakaupat Delivery sales Markkinahakkuut Commercial roundwood removals Yhteensä m³ Total Yksityismetsät Non-industrial, private forests Pystykaupat Standing sales Hankintakaupat Delivery sales Metsäteollisuus Forest industries Metsähallitus Hakkuukertymä Total removals Yhteensä m³ Total Yksityismetsät Non-industrial, private forests Puuston poistuma Total drain Yhteensä m³ Total Yksityismetsät Non-industrial, private forests * Sisältää myös erikoispuutavaralajit. Specific roundwood assortments are also included. Yksityismetsien puukauppa- ja hakkuumäärät poikkeavat seuraavista syistä: Puukauppatilasto kattaa noin 85 % ostomääristä, hakkuutilasto kaikki yksityismetsien markkinahakkuut. Lisäksi ostomäärät perustuvat puukauppasopimuksiin, jotka yleensä aliarvioivat hakattavan puun määrän. The coverage of the roundwood trade statistics and the commercial roundwood removal statistics in non-industrial, private forests differ from each other, which explains the difference between sold and felled volumes. Lähteet: Metsäntutkimuslaitos; Metsäteollisuus ry Sources: Finnish Forest Research Institute; Finnish Forest Industries Federation 172 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2008

13 4 Puukauppa 8 Puun käyttö ja hakkuut 4.1 Yksityismetsien puukauppamäärät Roundwood trade in non-industrial, private forests, Vuosi ja alue Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Erikoispuu- Kaikkiaan Year and region Mänty Kuusi Koivu Yhteensä Mänty Kuusi Koivu Yhteensä tavaralajit Grand total Pine Spruce Birch Total Pine Spruce Birch Total Specific roundwood assortments m Koko maa Whole country 1 Rannikko Etelärannikko Pohjanmaa Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa kuukausittain Whole country, monthly Puukauppamäärät sisältävät Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten ostot, jotka kattavat 85 prosenttia koko maan yksityismetsien puukaupasta. Erikoispuutavaralajit sisältävät mänty- ja kuusipikkutukin, koivun erikoistyvet sekä haapatukin ja -kuitupuun. The scope of the statistics is 85% of the roundwood trade volumes in non-industrial, private forests. Specific roundwood assortments include small-sized logs of pine and spruce, specific birch logs, and aspen logs and pulpwood. Lähde: Metsäteollisuus ry Source: Finnish Forest Industries Federation Metsätilastollinen vuosikirja

14 48 Roundwood Wood consumption markets 4.2 Yksityismetsien puukauppamäärät kauppamuodoittain Roundwood trade in non-industrial, private forests by type of sale, Vuosi Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Kaikkiaan Year Mänty Kuusi Koivu Yhteensä Mänty Kuusi Koivu Yhteensä Grand total Pine Spruce Birch Total Pine Spruce Birch Total m 3 Yhteensä Total Pystykaupat Standing sales Hankintakaupat Delivery sales Puukauppamäärät sisältävät Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten ostot, jotka kattavat 85 prosenttia koko maan yksityismetsien puukaupasta. Pysty- ja hankintakaupat kaikkiaan: sisältää vuodesta 1999 alkaen myös erikoispuutavaralajit. The scope of the statistics is 85% of the roundwood trade volumes in non-industrial, private forests. Standing and delivery sales, grand total: also includes specific roundwood assortments as of the year Lähde: Metsäteollisuus ry Source: Finnish Forest Industries Federation 174 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2008

15 4 Puukauppa 8 Puun käyttö ja hakkuut 4.3 Raakapuun kanto- ja hankintahinnat kuukausittain Average monthly stumpage and roadside prices in non-industrial, private forests, Vuosi ja kuukausi Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Year and month Mänty Kuusi Koivu Mänty Kuusi Koivu Pine Spruce Birch Pine Spruce Birch /m 3 Kantohinnat Stumpage prices ,64 67,25 47,68 16,32 24,32 15, ,91 55,11 44,59 14,50 23,02 13, ,43 56,72 44,63 14,95 23,32 14, ,65 58,69 45,68 15,24 23,73 14, ,60 61,71 46,68 15,83 24,21 15, ,20 67,99 48,28 16,32 24,92 15, ,55 74,19 49,19 16,87 25,53 16, ,80 74,10 49,57 16,70 24,72 15, ,60 72,10 48,32 16,89 24,71 15, ,81 71,38 48,48 17,22 24,79 16, ,72 68,83 48,42 16,69 23,85 15, ,34 64,79 47,83 16,97 23,38 16, ,20 61,55 47,94 16,79 23,14 15, ,44 58,00 47,40 16,33 22,84 15, ,46 56,87 48,37 16,49 22,92 15, ,21 56,83 48,14 16,49 23,13 15, ,79 57,58 50,87 16,66 22,96 15, ,60 59,40 50,15 16,99 23,51 15, ,48 60,21 49,83 17,42 23,55 16, ,47 59,66 50,91 17,34 23,08 16, ,20 58,32 49,40 16,81 22,37 15, ,78 57,85 49,94 17,56 23,20 16,46 Hankintahinnat Roadside prices ,65 62,19 50,06 30,15 33,85 30, ,19 55,05 46,89 26,76 32,04 26, ,76 55,92 46,60 27,10 32,34 27, ,65 56,62 47,23 27,63 32,23 27, ,16 58,07 47,29 28,17 32,42 28, ,22 60,97 48,90 29,48 32,62 29, ,24 66,00 53,06 30,52 33,68 30, ,55 71,33 51,39 30,36 34,79 30, ,36 71,05 51,92 32,37 35,42 32, ,05 71,63 51,71 32,58 35,80 32, ,42 69,68 53,77 33,22 36,35 32, ,33 69,17 53,34 33,57 36,17 33, ,79 67,96 53,20 33,47 36,75 33, ,49 63,72 54,06 34,65 36,74 34, ,30 63,02 53,87 34,82 37,44 34, ,34 62,86 53,75 35,22 37,49 34, ,69 61,77 53,67 35,56 37,35 35, ,15 62,08 55,19 36,07 37,63 35, ,05 62,03 53,93 35,90 37,53 35, ,65 61,07 53,15 36,30 38,97 35, ,11 60,64 54,76 35,63 37,58 35, ,14 59,52 53,50 35,49 37,39 35,19 Lähde: Metsäteollisuus ry Source: Finnish Forest Industries Federation Metsätilastollinen vuosikirja

16 48 Roundwood Wood consumption markets 4.4 Raakapuun kantohinnat metsäkeskuksittain 2007 Average stumpage prices in non-industrial, private forests by forestry centre, 2007 Metsäkeskus Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Forestry centre Mänty Kuusi Koivu Mänty Kuusi Koivu Pine Spruce Birch Pine Spruce Birch /m³ muutos, % /m³ muutos, % /m³ muutos, % /m³ muutos, % /m³ muutos, % /m³ muutos, % change, % change, % change, % change, % change, % change, % / / / / / /2006 Koko maa 65, , , , , ,41 21 Whole country 0 Ahvenanmaa 40, , , , , , Rannikko 63, , , , , ,87 25 Etelärannikko 63, , , , , ,02 26 Pohjanmaa 63, , , , , , Lounais-Suomi 65, , , , , , Häme-Uusimaa 66, , , , , , Kaakkois-Suomi 66, , , , , , Pirkanmaa 66, , , , , , Etelä-Savo 66, , , , , , Etelä-Pohjanmaa 64, , , , , , Keski-Suomi 65, , , , , , Pohjois-Savo 65, , , , , , Pohjois-Karjala 66, , , , , , Kainuu 67, , , , , , Pohjois-Pohjanmaa 64, , , , , , Lappi 60, , , , ,09 31 Ahvenanmaan hinnat eivät ole mukana koko maan keskiarvoissa. Ahvenanmaa s prices are excluded from the averages for the whole country. Lähteet: Metsäteollisuus ry; Metsäntutkimuslaitos Sources: Finnish Forest Industries Federation; Finnish Forest Research Institute 176 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2008

17 4 Puukauppa 8 Puun käyttö ja hakkuut 4.5 Raakapuun hankintahinnat metsäkeskuksittain 2007 Average roadside prices in non-industrial, private forests by forestry centre, 2007 Metsäkeskus Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Forestry centre Mänty Kuusi Koivu Mänty Kuusi Koivu Pine Spruce Birch Pine Spruce Birch /m³ muutos, % /m³ muutos, % /m³ muutos, % /m³ muutos, % /m³ muutos, % /m³ muutos, % change, % change, % change, % change, % change, % change, % / / / / / /2006 Koko maa 62, , , , , ,10 22 Whole country 0 Ahvenanmaa 47, , , , , , Rannikko 64, , , , , ,09 24 Etelärannikko 65, , , , , ,68 29 Pohjanmaa 61, , , , , , Lounais-Suomi 62, , , , , , Häme-Uusimaa 61, , , , , , Kaakkois-Suomi 61, , , , , , Pirkanmaa 61, , , , , , Etelä-Savo 61, , , , , , Etelä-Pohjanmaa 62, , , , , , Keski-Suomi 60, , , , , , Pohjois-Savo 63, , , , , , Pohjois-Karjala 63, , , , , , Kainuu 64, , ,23. 31, , , Pohjois-Pohjanmaa 64, , ,53. 31, , , Lappi 61, , , , ,13 25 Ahvenanmaan hinnat eivät ole mukana koko maan keskiarvoissa. Ahvenanmaa s prices are excluded from the averages for the whole country. Lähteet: Metsäteollisuus ry; Metsäntutkimuslaitos Sources: Finnish Forest Industries Federation; Finnish Forest Research Institute Metsätilastollinen vuosikirja

18 48 Roundwood Wood consumption markets 4.6 Raakapuun kantohinnat 1949/ Average stumpage prices in non-industrial, private forests, 1949/ Vuosi tai hakkuuvuosi Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Year or felling season Mänty Kuusi Havu Koivu Mänty Kuusi Koivu Pine Spruce Softwood Birch Pine Spruce Birch /m / ,33.. 0,56 0,69 0, / ,51.. 0,96 1,40 0, / ,66.. 3,08 3,85 1, / ,25.. 1,26 1,85 1, / ,30.. 1,06 1,78 1, / ,65.. 1,38 2,07 0, / ,13.. 1,16 1,80 0, / ,86.. 1,08 1,61 0, / ,41.. 1,21 1,67 0, / ,01.. 1,04 1,53 0, / ,68.. 1,03 1,63 0, / ,27.. 1,46 2,47 0, / ,24.. 1,46 2,76 0, / ,51.. 1,30 2,29 0, / ,37.. 1,97 2,88 0, / ,46.. 2,39 3,26 0, / ,00.. 2,24 3,11 0, / ,42.. 1,75 2,61 0, / ,63.. 1,31 2,20 0, / ,30 4,53 1,95 2,57 0, / ,99 6,22 2,46 3,01 1, / ,98 9,92 3,23 3,73 2, / ,63 8,66 3,45 3,92 2, / ,94 10,34 3,63 4,17 2, / ,88 20,18 4,68 5,21 3, / ,84 20,62 10,14 10,88 9, / ,36 15,83 8,53 9,12 7, / ,37 19,34 9,84 10,48 7, / ,33 15,68 7,60 7,87 4, /79 19,11 16,47 17,49 17,86 7,57 7,84 5, /80 21,81 19,12 20,38 20,77 9,01 9,40 6, /81 26,41 22,99 24,81 24,12 11,55 11,76 9, /82 29,16 24,17 26,91 25,36 13,56 13,71 11, /83 27,40 24,34 25,87 27,60 13,14 13,81 11, ,87 23,80 23,80 29,03 13,30 13,71 9, ,21 26,84 26,84 33,13 14,18 14,67 10, ,84 26,42 26,42 34,41 14,85 16,11 10, ,32 25,28 28,20 34,38 14,45 16,52 9, ,17 26,59 30,05 36,31 15,09 17,41 10, ,83 30,00 34,09 41,31 16,85 20,05 13, ,03 31,89 35,90 43,76 18,28 22,00 15, ,73 33,70 37,51 45,28 19,22 22,96 15, ,04 30,46 32,69 41,04 15,94 19,64 13, ,34 26,84 28,80 35,50 12,13 15,39 11, ,96 25,04 27,53 33,45 10,43 13,25 11, ,56 30,49 33,02 38,15 12,48 15,93 12, ,58 33,25 36,36 41,05 15,66 18,45 16, ,00 33,70 36,07 40,72 16,15 20,25 15, ,52 36,60 39,45 43,96 15,89 21,61 15, ,95 38,26 40,99 45,68 15,84 22,34 15, ,65 40,18 41,91 45,16 14,90 22,23 14, ,58 44,00 45,29 45,75 14,87 22,65 14, ,15 43,11 44,22 45,90 14,04 22,03 13, ,95 44,15 45,23 46,03 14,32 22,46 13, ,69 44,49 45,33 44,22 13,67 21,44 13, ,87 45,12 45,39 40,46 12,49 20,50 11, ,34 46,52 45,79 41,77 12,56 20,83 12, ,84 50,40 49,81 43,36 13,26 21,84 12, ,64 67,25 66,59 47,68 16,32 24,32 15, /81 ja 1981/82 keskihinnat on painotettu puukauppojen lukumäärillä, ei ostomäärillä. Koivukuitupuulla tarkoitetaan hakkuuvuoteen asti 1968/69 koivuhalkoa. In 1981/81 and 1981/82 average prices are weighted with the number of roundwood purchases, not the volumes purchased. Until felling season of 1968/69 birch pulpwood consisted of birch fuelwood. Hakkuuvuosi Felling season Lähteet: Metsäntutkimuslaitos; Metsäteollisuus ry Sources: Finnish Forest Research Institute; Finnish Forest Industries Federation 178 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2008

19 4 Puukauppa 8 Puun käyttö ja hakkuut 4.7 Raakapuun hankintahinnat Average roadside prices in non-industrial, private forests, Vuosi Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Year Mänty Kuusi Koivu Mänty Kuusi Koivu Pine Spruce Birch Pine Spruce Birch /m ,69 29,47 32,95 23,88 25,77 20, ,90 32,83 37,59 25,38 27,13 21, ,82 32,83 39,34 26,83 28,95 22, ,35 31,96 39,46 26,66 29,63 21, ,91 32,96 40,94 27,25 30,46 22, ,33 35,07 45,19 28,81 32,22 25, ,58 36,88 47,28 30,39 34,11 27, ,14 38,85 49,23 32,16 35,98 29, ,43 36,50 46,39 29,08 33,17 26, ,04 32,38 39,71 23,76 27,45 25, ,92 30,17 37,10 20,87 23,85 23, ,60 35,30 41,41 22,74 26,17 25, ,49 37,35 43,90 25,88 28,61 28, ,54 37,69 43,44 25,83 30,02 27, ,55 39,56 45,60 25,40 30,85 26, ,97 40,67 46,86 25,56 31,55 26, ,84 41,34 46,30 24,84 31,15 26, ,32 44,45 46,94 24,69 30,98 25, ,25 45,97 47,14 24,57 31,08 25, ,73 45,33 46,91 24,60 31,22 24, ,75 45,93 45,66 24,69 30,26 24, ,18 45,85 41,91 23,63 29,08 23, ,69 47,69 43,77 24,45 30,09 23, ,29 49,27 44,43 24,80 30,66 24, ,65 62,19 50,06 30,15 33,85 30,10 Lähteet: Metsäntutkimuslaitos; Metsäteollisuus ry Sources: Finnish Forest Research Institute; Finnish Forest Industries Federation Metsätilastollinen vuosikirja

20 48 Roundwood Wood consumption markets 4.8 Markkinahakkuut metsäkeskuksittain 2007 Commercial roundwood removals by forestry centre, 2007 Metsäkeskus Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Polttopuu Kaikkiaan Forestry centre Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Fuelwood Grand total Pine Spruce Hardwood Total Pine Spruce Hardwood Total m 3 Koko maa Whole country 0 Ahvenanmaa Rannikko Etelärannikko Pohjanmaa Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu Source: Finnish Forest Research Institute 4.9 Markkinahakkuut yksityismetsistä 2007 Commercial roundwood removals in non-industrial, private forests, 2007 Metsäkeskus Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Polttopuu Kaikkiaan Forestry centre Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Fuelwood Grand total Pine Spruce Hardwood Total Pine Spruce Hardwood Total m³ Koko maa Whole country 0 Ahvenanmaa Rannikko Etelärannikko Pohjanmaa Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Yksityismetsiksi luetaan myös kuntien, seurakuntien ja muiden yhteisöjen metsät sekä ne valtion metsät, jotka eivät ole Metsähallituksen hallinnassa. Non-industrial, private forests include also the forests owned by municipalities, parishes and other collective bodies, and those State forests not administrated by Metsähallitus. Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu Source: Finnish Forest Research Institute 180 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2008

Puukauppa, tammikuu 2009

Puukauppa, tammikuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 6/2009 Puukauppa, tammikuu 2009 12.2.2009 Martti Aarne Puukauppa vähäistä ja hinnat laskussa tammikuussa Tammikuun puukauppa jäi

Lisätiedot

Puukauppa, helmikuu 2009

Puukauppa, helmikuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 9/2009 Puukauppa, helmikuu 2009 13.3.2009 Martti.Aarne Helmikuun puukauppa putosi 0,5 miljoonaan kuutiometriin Teollisuuden puun

Lisätiedot

4 Puukauppa ja hakkuut

4 Puukauppa ja hakkuut 4 Puukauppa ja hakkuut Vuosi 2009 jää tilastoihin hiljaisimpana puukauppavuotena 25 vuoteen. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat yksityismetsistä puuta 16,5 miljoonaa kuutiometriä eli noin puolet

Lisätiedot

Puukauppa, maaliskuu 2011

Puukauppa, maaliskuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 13/2011 Puukauppa, maaliskuu 2011 8.4.2011 Martti Aarne Maaliskuun puukauppa jäi miljoonaan kuutiometriin Puukaupan hiljaiselo

Lisätiedot

Puukauppa, kesäkuu 2008

Puukauppa, kesäkuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Puukauppa, kesäkuu 2008 25/2008 11.7.2008 Aarre Peltola Alkuvuoden puukauppa vaisua Alkuvuoden tapaan myös kesäkuussa puukauppa

Lisätiedot

Puukauppa heinäkuu Puukauppa lähes pysähdyksissä heinäkuussa

Puukauppa heinäkuu Puukauppa lähes pysähdyksissä heinäkuussa A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa heinäkuu 2005 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Martti Aarne 17.8.2005 785 Puukauppa lähes pysähdyksissä heinäkuussa

Lisätiedot

Puukauppa, tammikuu 2011

Puukauppa, tammikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 7/2011 Puukauppa, tammikuu 2011 11.2.2011 Martti Aarne Tammikuun puukauppa 1,0 miljoonaa kuutiometriä Teollisuus osti tammikuussa

Lisätiedot

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT 4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT Metsäteollisuus osti vuonna 2006 yksityismetsien puuta 32,4 miljoonaa kuutiometriä. Määrä nousi edellisen vuoden kuopasta 11 prosenttia, mutta jäi jonkin verran kymmenen vuoden keskiarvon

Lisätiedot

Puukauppa, marraskuu 2012

Puukauppa, marraskuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 49/2012 Puukauppa, marraskuu 2012 14.12.2012 Yrjö Sevola Marraskuun puukauppa 2,5 miljoonaa kuutiometriä Yksityismetsien puukauppa

Lisätiedot

Puukauppa, joulukuu 2012

Puukauppa, joulukuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 2/2013 Puukauppa, joulukuu 2012 16.1.2013 Yrjö Sevola Vuoden 2012 puukauppa 28 miljoonaa kuutiometriä Metsäteollisuus osti joulukuussa

Lisätiedot

TILASTO: Teollisuuspuun kauppa, joulukuu 2014

TILASTO: Teollisuuspuun kauppa, joulukuu 2014 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 4/2015 TILASTO: Teollisuuspuun kauppa, joulukuu 2014 22.1.2015 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 4/2015 T I L A S T O Teollisuuspuun kauppa, joulukuu 2014 22.1.2015

Lisätiedot

Metsäteollisuus osti lokakuussa puuta yksityismetsistä 4,5 miljoonaa kuutiometriä. Se on viidenneksen enemmän kuin vuosi sitten, mutta ei

Metsäteollisuus osti lokakuussa puuta yksityismetsistä 4,5 miljoonaa kuutiometriä. Se on viidenneksen enemmän kuin vuosi sitten, mutta ei A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa lokakuu 2004 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Yrjö Sevola 17.11.2004 747 Puukauppa vieläkin vaisua Metsäteollisuus osti

Lisätiedot

Puukauppa, kesäkuu 2009

Puukauppa, kesäkuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 27/2009 Puukauppa, kesäkuu 2009 7.7.2009 Aarre Peltola Puukauppa jatkoi mateluaan kesäkuussa Metsäteollisuuden puun ostomäärä yksityismetsistä

Lisätiedot

Puukauppa, elokuu 2009

Puukauppa, elokuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 37/2009 Puukauppa, elokuu 2009 10.9.2009 Martti Aarne Puukaupassa lieviä piristymisen merkkejä elokuussa Teollisuus osti elokuussa

Lisätiedot

4 Puukauppa ja hakkuut

4 Puukauppa ja hakkuut 4 Puukauppa ja hakkuut Puukauppa palasi vuonna 2010 normaalitasolle historiallisen huonon vuoden 2009 jälkeen. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat puuta yksityismetsistä 33 miljoonaa kuutiometriä,

Lisätiedot

Puukauppa, toukokuu 2012

Puukauppa, toukokuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 26/2012 Puukauppa, toukokuu 2012 11.6.2012 Aarre Peltola Yksityismetsistä ostettiin toukokuussa runsaasti puuta Metsäteollisuus

Lisätiedot

Puun hinnat metsäkeskuksittain 2007

Puun hinnat metsäkeskuksittain 2007 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Puun hinnat metsäkeskuksittain 2007 13/2008 18.4.2008 Pekka Ollonqvist Martti Aarne Vuoden 2007 kantohintataso 24 prosenttia edellisvuotta

Lisätiedot

noin kymmenesosa. Koko vuoden kertymää painoi alkuvuoden hiljainen puukauppa, ja huonoista korjuukeleistä

noin kymmenesosa. Koko vuoden kertymää painoi alkuvuoden hiljainen puukauppa, ja huonoista korjuukeleistä A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa Joulukuu 2006 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Mika Mustonen 15.1.2006 850 Vuoden 2006 puukauppa 32,4 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Puukauppa, toukokuu 2008

Puukauppa, toukokuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Puukauppa, toukokuu 2008 23/2008 13.6.2008 Mika Mustonen Puukauppa piristyi toukokuussa Puukauppa piristyi hieman toukokuussa,

Lisätiedot

Puukauppa. Lokakuu Puukauppa. hiljenemässä Puukaupan hiljeneminen näkyi lokakuussa kantohintojen 0 4 prosentin

Puukauppa. Lokakuu Puukauppa. hiljenemässä Puukaupan hiljeneminen näkyi lokakuussa kantohintojen 0 4 prosentin A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puukauppa Lokakuu 2007 Toimittaja: Yrjö Sevola 20.11.2007 890 Puukauppa hiljenemässä Metsäteollisuus osti

Lisätiedot

Puukauppa tammikuu 2006. Kuitupuun hinnat laskivat tammikuussa 17.2.2006 806

Puukauppa tammikuu 2006. Kuitupuun hinnat laskivat tammikuussa 17.2.2006 806 A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa tammikuu 2006 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Mika Mustonen 17.2.2006 806 Kuitupuun hinnat laskivat tammikuussa Metsäteollisuus

Lisätiedot

Metsäteollisuus on syyskuun alusta lähtien ostanut yksityismetsien puuta

Metsäteollisuus on syyskuun alusta lähtien ostanut yksityismetsien puuta Puun ostot ja hinnat marraskuu 2000 Toimittaja: Martti Aarne 14.12.2000 558 Puukaupassa 16 prosentin kasvu Metsäteollisuus on syyskuun alusta lähtien ostanut yksityismetsien puuta reilun miljoonan kuutiometrin

Lisätiedot

Puukauppaa on käyty tasaista mutta verkkaista tahtia vuoden alkukuukausina.

Puukauppaa on käyty tasaista mutta verkkaista tahtia vuoden alkukuukausina. A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa helmikuu 2006 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Martti Aarne 16.3.2006 811 Puukauppa vähentynyt 40 prosenttia alkuvuonna

Lisätiedot

Puukauppa, helmikuu 2010

Puukauppa, helmikuu 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 8/2010 Puukauppa, helmikuu 2010 11.3.2010 Yrjö Sevola Helmikuun puukauppa vain 1,2 miljoonaa kuutiometriä Puukauppa mataa, vaikka

Lisätiedot

Puukauppa, heinäkuu 2009

Puukauppa, heinäkuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 33/2009 Puukauppa, heinäkuu 2009 11.8.2009 Mika Mustonen Puukauppa vähäistä heinäkuussa Metsäteollisuus osti heinäkuussa 0,4 miljoonaa

Lisätiedot

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT 4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT Markkinahakkuut nousivat 55 miljoonaan kuutiometriin vuonna 2003. Metsäteollisuuden tuotannon kahden prosentin kasvu johti vastaavaan suuruiseen nousuun hakkuumäärissä ja samalla

Lisätiedot

Puukauppa, joulukuu 2013

Puukauppa, joulukuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 3/2014 Puukauppa, joulukuu 2013 20.1.2014 Aarre Peltola Puukauppaa käytiin vuonna 2013 viidenneksen enemmän kuin vuotta aiemmin

Lisätiedot

Kantohinnat kääntyivät laskuun vuonna 2003, joskin vuoden loppupuolella

Kantohinnat kääntyivät laskuun vuonna 2003, joskin vuoden loppupuolella A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2003 Toimittajat: Martti Aarne Pekka Ollonqvist 2.2.2004 708 Reaalinen

Lisätiedot

Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2006. Vuoden 2006 kantohinnat nousivat reaalisesti 1,1 prosenttia. Martti Aarne Mika Mustonen 11.4.

Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2006. Vuoden 2006 kantohinnat nousivat reaalisesti 1,1 prosenttia. Martti Aarne Mika Mustonen 11.4. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2006 Toimittajat: Pekka Ollonqvist Martti Aarne Mika Mustonen 11.4.2007

Lisätiedot

Puukauppa metsäkeskuksittain 2011

Puukauppa metsäkeskuksittain 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 7/2012 Puukauppa metsäkeskuksittain 2011 14.2.2012 Martti Aarne Pekka Ollonqvist Vuoden 2011 reaalinen kantohintataso 5 prosenttia

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE 36/2014

METSÄTILASTOTIEDOTE 36/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 36/2014 Puukauppa, heinäkuu 2014 21.8.2014 Martti Aarne Heinäkuun puukauppa 1,5 miljoonaa kuutiometriä Mänty- ja kuusitukin reaaliset

Lisätiedot

kuutiometriä, joka ylittää viime vuoden vastaavan jakson ostomäärän viidellä prosentilla. Puun hintojen lasku pysähtyi alkuvuodesta

kuutiometriä, joka ylittää viime vuoden vastaavan jakson ostomäärän viidellä prosentilla. Puun hintojen lasku pysähtyi alkuvuodesta A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa maaliskuu 2004 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Mika Mustonen 16.4.2004 717 Kuitupuun hinnat ennätyksellisen alhaalla

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut alueittain 2013

Teollisuuspuun hakkuut alueittain 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Teollisuuspuun hakkuut alueittain 2013 21/2014 23.5.2014 Elina Mäki-Simola Vuoden 2013 teollisuuspuun hakkuut 56,1 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2004. Reaalisten kantohintojen lasku 3,4 prosenttia vuonna 2004. Pekka Ollonqvist 18.2.

Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2004. Reaalisten kantohintojen lasku 3,4 prosenttia vuonna 2004. Pekka Ollonqvist 18.2. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2004 Toimittajat: Martti Aarne Pekka Ollonqvist 18.2.2005 760 Reaalisten

Lisätiedot

Kantohintojen aleneminen edellisvuodesta. Reaalisesti pudotusta oli 4 prosenttia. nousivat ainoastaan Ahvenanmaalla

Kantohintojen aleneminen edellisvuodesta. Reaalisesti pudotusta oli 4 prosenttia. nousivat ainoastaan Ahvenanmaalla A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Bruttokantorahatulot metsäkeskuksittain 2004 Toimittaja: Esa Uotila 31.5. 2005 775 Kantohintojen lasku pudotti

Lisätiedot

4 Puukauppa. Kantohinnat

4 Puukauppa. Kantohinnat 4 Puukauppa Vuonna 2011 yksityismetsissä käytiin puukauppaa tavanomaista hiljaisemmin. Raakapuun kanto- ja hankintahinnat olivat edellisvuotta alemmalla tasolla, ja kantohinnoissa pudotus oli suurempi

Lisätiedot

Puukauppa, kesäkuu 2010

Puukauppa, kesäkuu 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 31/2010 Puukauppa, kesäkuu 2010 14.7.2010 Aarre Peltola Puukauppa vauhdissa kesäkuussa Vaisun alkuvuoden jälkeen puukauppa ampaisi

Lisätiedot

Puukauppa, toukokuu 2009

Puukauppa, toukokuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 23/2009 Puukauppa, toukokuu 2009 8.6.2009 Martti Aarne Toukokuun puukauppa 0,35 miljoonaa kuutiometriä Puukaupan hiljaiselo jatkui

Lisätiedot

Hakkuumäärien ja pystykauppahintojen

Hakkuumäärien ja pystykauppahintojen A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Bruttokantorahatulot metsäkeskuksittain 2003 Toimittaja: Esa Uotila 18.6.2004 729 Kantorahatulot lähes 1,8

Lisätiedot

Puukauppa Syyskuu 2007. Tukkipuun hinnat loivassa laskussa 16.10.2007 887

Puukauppa Syyskuu 2007. Tukkipuun hinnat loivassa laskussa 16.10.2007 887 A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puukauppa Syyskuu 2007 Toimittaja: Mika Mustonen 16.10.2007 887 Tukkipuun hinnat loivassa laskussa Puukauppa

Lisätiedot

Puukauppa Heinäkuu Kantohintojen nousu pysähtyi heinäkuussa

Puukauppa Heinäkuu Kantohintojen nousu pysähtyi heinäkuussa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puukauppa Heinäkuu 2007 Toimittaja: Martti Aarne 10.8.2007 880 Kantohintojen nousu pysähtyi heinäkuussa Puukauppaa

Lisätiedot

5 PUUKAUPPA JA HAKKUUT

5 PUUKAUPPA JA HAKKUUT 5 PUUKAUPPA JA HAKKUUT Raakapuumarkkinoilla oli vuonna 1996 voimakasta vaihtelua. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, ennen alueellisten sopimusten umpeutumista, puukauppaa käytiin vilkkaasti. Huhti elokuun

Lisätiedot

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT 4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT Jo kahtena peräkkäisenä vuonna on markkinapuuta hakattu metsistämme ennätyksellisen paljon. Vuoden 1998 hakkuumäärä ylsi peräti 55 miljoonaan kuutiometriin. Vuoden 1997 hakkuuennätys

Lisätiedot

Puukauppa toukokuu 2004. Puun hintojen lasku pysähtynyt 17.6.2004 727

Puukauppa toukokuu 2004. Puun hintojen lasku pysähtynyt 17.6.2004 727 A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa toukokuu 2004 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Mika Mustonen 17.6.2004 727 Puun hintojen lasku pysähtynyt Metsäteollisuuden

Lisätiedot

Puukauppa toukokuu 2006. Puukauppa piristyi toukokuussa. kuusitukki ennätyshinnoissa 9.6.2006 825

Puukauppa toukokuu 2006. Puukauppa piristyi toukokuussa. kuusitukki ennätyshinnoissa 9.6.2006 825 A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa toukokuu 2006 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Martti Aarne 9.6.2006 825 Puukauppa piristyi toukokuussa kuusitukki ennätyshinnoissa

Lisätiedot

Puun hinnat metsäkeskuksittain 2008

Puun hinnat metsäkeskuksittain 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 13/2009 Puun hinnat metsäkeskuksittain 2008 24.4.2009 Pekka Ollonqvist Martti Aarne Vuoden 2008 reaalinen kantohintataso 14 prosenttia

Lisätiedot

verrattuna oli 29 prosenttia. Mänty- ja kuusikuitupuuvarastot olivat yhteensä 4,6 miljoonaa kuutiometriä

verrattuna oli 29 prosenttia. Mänty- ja kuusikuitupuuvarastot olivat yhteensä 4,6 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden puuvarastot 30.6.2005 Toimittaja: Martti Aarne 23.8.2005 787 Kuitupuuvarastot lähes 50

Lisätiedot

massateollisuuden hake ja puru mukaan lukien, oli vuoden 2005 lopussa 11,2 miljoonaa kuutiometriä.

massateollisuuden hake ja puru mukaan lukien, oli vuoden 2005 lopussa 11,2 miljoonaa kuutiometriä. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden puuvarastot 31.12.2005 Toimittaja: Martti Aarne 7.2.2006 805 Mäntykuitupuuta yli 4 miljoonaa

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Syyskuu Syyskuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Syyskuu Syyskuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Syyskuu 2007 Toimittaja: Yrjö Sevola 30.10.2007 888 Syyskuun hakkuut miljoonaa

Lisätiedot

Puun hintojen nousun vauhdittama puukauppa jatkui vilkkaana marraskuussa.

Puun hintojen nousun vauhdittama puukauppa jatkui vilkkaana marraskuussa. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puukauppa marraskuu 2004 Toimittaja: Mika Mustonen 17.12.2004 751 Hintojen nousu piristi puukauppaa Puun

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu Marraskuun hakkuut 6 miljoonaa kuutiometriä

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu Marraskuun hakkuut 6 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu 2005 Toimittaja: Yrjö Sevola 21.12.2005 800 Marraskuun hakkuut

Lisätiedot

5 PUUKAUPPA JA HAKKUUT

5 PUUKAUPPA JA HAKKUUT 5 PUUKAUPPA JA HAKKUUT Luvun tavoitteena on antaa kokonaiskuva puumarkkinoiden kehityksestä. Kattavimmin kuvataan raakapuun hintoja ja hakkuita. Pääpaino on vuoden 1995 puumarkkinatilastoilla, mutta esimerkiksi

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Heinäkuu Heinäkuun hakkuut 3 miljoonaa kuutiometriä

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Heinäkuu Heinäkuun hakkuut 3 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Heinäkuu 2007 Toimittaja: Yrjö Sevola 29.8.2007 882 Heinäkuun hakkuut 3

Lisätiedot

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat lokakuussa 5,0 miljoonaa

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat lokakuussa 5,0 miljoonaa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima Lokakuu 2004 Toimittaja: Yrjö Sevola 1.12.2004 748 Lokakuun hakkuut

Lisätiedot

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima helmikuu Helmikuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima helmikuu Helmikuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima helmikuu 2004 Toimittaja: Yrjö Sevola 25.3.2004 716 Helmikuun hakkuut

Lisätiedot

markkinatilanteen takia kuusitukin asema bruttokantorahojen tuottajana vahvistui entisestään ja oli 40 prosenttia.

markkinatilanteen takia kuusitukin asema bruttokantorahojen tuottajana vahvistui entisestään ja oli 40 prosenttia. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Bruttokantorahatulot metsäkeskuksittain 2005 Toimittaja: Esa Uotila 12.4.2006 816 Bruttokantorahatulot 1,6

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu Marraskuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu Marraskuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu 2006 Toimittaja: Yrjö Sevola 3.1.2007 848 Marraskuun hakkuut 5

Lisätiedot

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat joulukuussa 5,5 miljoonaa kuutiometriä, 9 prosenttia

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat joulukuussa 5,5 miljoonaa kuutiometriä, 9 prosenttia A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Joulukuu 2005 Toimittaja: Yrjö Sevola 20.1.2006 802 Joulukuun hakkuut 5,5

Lisätiedot

Tukkipuun hakkuut olivat 2,4 ja kuitupuun 2,6 miljoonaa kuutiometriä. Edellisvuoden joulukuuhun verrattuna

Tukkipuun hakkuut olivat 2,4 ja kuitupuun 2,6 miljoonaa kuutiometriä. Edellisvuoden joulukuuhun verrattuna A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Joulukuu 2004 Toimittaja: Yrjö Sevola 27.1.2005 755 Joulukuun hakkuut 5

Lisätiedot

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat toukokuussa 3,3 miljoonaa

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat toukokuussa 3,3 miljoonaa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima toukokuu 2004 Toimittaja: Yrjö Sevola 30.6.2004 730 Toukokuun hakkuut

Lisätiedot

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat elokuussa 4,5 miljoonaa

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat elokuussa 4,5 miljoonaa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima elokuu 2004 Toimittaja: Yrjö Sevola 24.9.2004 741 Elokuun hakkuut

Lisätiedot

388.$833$ -$ +$ Puukauppa

388.$833$ -$ +$ Puukauppa 388.$833$ -$ +$..887 5DDNDSXXPDUNNLQRLOODYXRVLROLHQQl W\NVHOOLVHQYLONDV6HNlSXXQRVWRHWWlKDN NXXPllULVVlVDDYXWHWWLLQXXGHWHQQlW\NVHW 0HWVlWHROOLVXXVRVWLUDDNDSXXWD\NVLW\LV PHWVLVWlNDLNNLDDQOlKHVPLOMRRQDDNXX

Lisätiedot

4 Puukauppa. Kantohinnat

4 Puukauppa. Kantohinnat 4 Puukauppa Vuoden 2013 puukauppaa yksityismetsissä leimasivat korkeat ostomäärät ja melko vakaana säilynyt hintataso. Kantohintataso kääntyi reaalisesti 2 prosentin nousuun parin vuoden alamäen jälkeen.

Lisätiedot

4 Puukauppa. Kantohinnat

4 Puukauppa. Kantohinnat 4 Puukauppa Vuonna 2012 toteutunut reaalinen kantohintataso oli alimmillaan sitten 1990-luvun alun lamavuosien. Edellisvuoteen verrattuna kantohinnat alenivat keskimäärin 7 prosenttia. Reaaliset kantohinnat

Lisätiedot

Puukauppa kävi syyskuussa erittäin vilkkaana. Metsäteollisuuden viikoittaiset ostomäärät olivat 1,1 1,8 miljoonaa kuutiometriä.

Puukauppa kävi syyskuussa erittäin vilkkaana. Metsäteollisuuden viikoittaiset ostomäärät olivat 1,1 1,8 miljoonaa kuutiometriä. Puun ostot ja hinnat syyskuu 1997 Toimittajat: Eero Mikkola Kaarina Linna 22.10.1997 410 Metsäteollisuus osti syyskuussa lähes 6 miljoonaa kuutiometriä puuta Puukauppa kävi syyskuussa erittäin vilkkaana.

Lisätiedot

Paperiteollisuuden työtaistelutoimet pitivät puumassa- ja paperitehtaat kiinni suurimman osan toukokuuta, ja se heijastui myös hakkuisiin.

Paperiteollisuuden työtaistelutoimet pitivät puumassa- ja paperitehtaat kiinni suurimman osan toukokuuta, ja se heijastui myös hakkuisiin. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Toukokuu 2005 Toimittaja: Yrjö Sevola 23.6.2005 779 Toukokuun hakkuut 2,6

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2008

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 28 43/28 2.12.28 Elina Mäki-Simola Lokakuun hakkuut, miljoonaa kuutiometriä Puukaupan

Lisätiedot

ostomäärät ovat olleet keskimäärin 2,7 miljoonaa kuutiometriä.

ostomäärät ovat olleet keskimäärin 2,7 miljoonaa kuutiometriä. Puun ostot ja hinnat maaliskuu 1999 Toimittajat: Martti Aarne Kaarina Linna 6.5.1999 480 Maaliskuun puukauppa 1,8 miljoonaa kuutiometriä Metsäteollisuuden ja puun myyjien erilaiset näkemykset puun tulevasta

Lisätiedot

Puun ostot ja hinnat huhtikuu Kantohintojen nousu pysähtyi huhtikuussa. Päivitetyt tiedot metsätilaston taskujulkaisusta.

Puun ostot ja hinnat huhtikuu Kantohintojen nousu pysähtyi huhtikuussa. Päivitetyt tiedot metsätilaston taskujulkaisusta. Puun ostot ja hinnat huhtikuu 2000 Toimittajat: Martti Aarne Kaarina Linna 24.5.2000 529 Kantohintojen nousu pysähtyi huhtikuussa Puukaupan tahti on hiljenemässä kesää kohti mentäessä. Huhtikuussa metsäteollisuus

Lisätiedot

Puukauppoja tehtiin vuoden alkuneljänneksellä

Puukauppoja tehtiin vuoden alkuneljänneksellä A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa maaliskuu 2003 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Martti Aarne 23.4.2003 669 Puukauppa hieman viimevuotista vilkkaampaa

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2013

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 213 36/213 4.9.213 Yrjö Sevola Heinäkuun hakkuut 2,2 miljoonaa kuutiometriä Metsäteollisuus

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 211 35/211 31.8.211 Elina Mäki-Simola Heinäkuun hakkuut 2, miljoonaa kuutiometriä Heinäkuussa

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, elokuu 211 38/211 4.1.211 Elina Mäki-Simola Elokuun hakkuut 5, miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuivat elokuussa

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2012

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2012 10/2012 7.3.2012 Elina Mäki-Simola Tammikuun hakkuut 4,7 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2013

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, lokakuu 213 46/213 2.12.213 Elina Mäki-Simola Lokakuun hakkuut,6 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuivat vilkkaina

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2013

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, elokuu 213 38/213 3.9.213 Yrjö Sevola Elokuun hakkuut 4,6 miljoonaa kuutiometriä Teollisuuden puunhankinta vilkasta,

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, joulukuu 2010

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, joulukuu 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, joulukuu 21 5/211 2.2.211 Elina Mäki-Simola Joulukuun hakkuut 4,5 miljoonaa kuutiometriä Joulukuussa markkinahakkuiden

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, huhtikuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, huhtikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, huhtikuu 11 3/11 9..11 Elina Mäki-Simola Huhtikuun hakkuut,7 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuivat vilkkaina huhtikuussa.

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2011 9/2011 9.3.2011 Elina Mäki-Simola Tammikuun hakkuut 4,7 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, syyskuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, syyskuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE n hakkuut ja työvoima, syyskuu 214 4/214 4.11.214 Elina Mäki-Simola Syyskuun hakkuut,3 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut ennätysvauhdissa

Lisätiedot

Yksityismetsien puukauppa kävi keskimääräistä vilkkaampana heinäkuussa.

Yksityismetsien puukauppa kävi keskimääräistä vilkkaampana heinäkuussa. Puun ostot ja hinnat heinäkuu 1998 Toimittajat: Eero Mikkola Kaarina Linna 28.8.1998 448 Puukauppa vilkastui heinäkuussa Yksityismetsien puukauppa kävi keskimääräistä vilkkaampana heinäkuussa. Metsäteollisuus

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, marraskuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, marraskuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, marraskuu 211 2/212 11.1.212 Elina Mäki-Simola Marraskuun hakkuut 5,3 miljoonaa kuutiometriä Poikkeukselliset korjuukelit

Lisätiedot

Puukauppa on käynyt tänä syksynä ennätyksellisen vilkkaana. Syksyn puukauppa huipentui lokakuussa, jolloin metsäteollisuus osti yksityismetsistä

Puukauppa on käynyt tänä syksynä ennätyksellisen vilkkaana. Syksyn puukauppa huipentui lokakuussa, jolloin metsäteollisuus osti yksityismetsistä Puun ostot ja hinnat lokakuu 1997 Toimittajat: Eero Mikkola Irma Kulju 18.11.1997 413 Puukaupassa ennätysvauhti lokakuussa Puukauppa on käynyt tänä syksynä ennätyksellisen vilkkaana. Syksyn puukauppa huipentui

Lisätiedot

Vahva korkeasuhdanne jatkui puumarkkinoilla. miljoonaa kuutiometriä yksityismetsistä

Vahva korkeasuhdanne jatkui puumarkkinoilla. miljoonaa kuutiometriä yksityismetsistä Puun ostot ja hinnat joulukuu 2000 Toimittaja: Martti Aarne 19.1.2001 561 Yksityismetsien puukaupassa 12 prosentin kasvu Vahva korkeasuhdanne jatkui puumarkkinoilla vuonna 2000. Metsäteollisuuden puun

Lisätiedot

5 Hakkuut ja puun kuljetus

5 Hakkuut ja puun kuljetus Hakkuut ja puun kuljetus Markkinapuuta hakattiin vuonna 2011 samaan tahtiin kuin 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä keskimäärin. Hakkuumäärä nousi 2,4 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli yhden prosentin

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2014 8/2014 10.3.2014 Elina Mäki-Simola Tammikuun hakkuut 5,6 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, helmikuu 11 1/11..11 Elina Mäki-Simola Helmikuun hakkuut,8 miljoonaa kuutiometriä Helmikuu oli harvinaisen kylmä koko

Lisätiedot

Puukauppa hiljeni marraskuussa tavallista. jakson jälkeen. Metsäteollisuus osti marraskuussa yksityismetsistä raakapuuta pysty- ja hankintakaupoilla

Puukauppa hiljeni marraskuussa tavallista. jakson jälkeen. Metsäteollisuus osti marraskuussa yksityismetsistä raakapuuta pysty- ja hankintakaupoilla Puun ostot ja hinnat marraskuu 1998 Toimittajat: Mika Mustonen Kaarina Linna 16.12.1998 465 Marraskuun puukauppa 3,3 miljoonaa kuutiometriä Puukauppa hiljeni marraskuussa tavallista vilkkaammaan syys lokakuu

Lisätiedot

5 Hakkuut ja puun kuljetus

5 Hakkuut ja puun kuljetus Hakkuut ja puun kuljetus Vuonna 2013 teollisuuden käyttöön hakattiin puuta kaikkiaan 6,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 11 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kun lisäksi energiapuun määräksi arvioitiin

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE n hakkuut ja työvoima, helmikuu 214 12/214 2.4.214 Elina Mäki-Simola Helmikuun hakkuut,7 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuvat

Lisätiedot

Puun käyttö 2013: Metsäteollisuus

Puun käyttö 2013: Metsäteollisuus Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 19/2014 Puun käyttö 2013: Metsäteollisuus 16.5.2014 Jukka Torvelainen Martti Aarne Metsäteollisuuden raakapuun käyttö nousi 64,5

Lisätiedot

tämän vuoden raakapuun hintaodotuksista hidasti kevään puukauppaa. pysty- ja hankintakaupoilla

tämän vuoden raakapuun hintaodotuksista hidasti kevään puukauppaa. pysty- ja hankintakaupoilla Puun ostot ja hinnat toukokuu 1998 Toimittajat: Eero Mikkola Irma Kulju 17.6.1998 437 Puukaupan verkkainen tahti jatkui toukokuussa Yksityismetsien puukauppa kävi verkkaisesti kevään aikana, vaikka tukkipuun

Lisätiedot

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT 4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT Jo kolmena peräkkäisenä vuonna markkinapuuta on hakattu reilusti yli 50 miljoonaa kuutiometriä. Vuonna 1999 hakkuumäärä nousi 55,3 miljoonaan kuutiometriin eli hieman edellisvuotista

Lisätiedot

maaliskuun ostomäärät ovat olleet keskimäärin 2,7 miljoonaa kuutiometriä.

maaliskuun ostomäärät ovat olleet keskimäärin 2,7 miljoonaa kuutiometriä. Puun ostot ja hinnat maaliskuu 1998 Toimittajat: Eero Mikkola Kaarina Linna 20.4.1998 431 Maaliskuun puukauppa 1,5 miljoonaa kuutiometriä Yrityskohtaisten puukauppasopimusten odottelu näkyi maaliskuun

Lisätiedot

Teollisuuden ostot yksityismetsistä

Teollisuuden ostot yksityismetsistä A JI Puukauppa veromuodoittain 2003 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Jukka Torvelainen 19.3.2004 715 Myyntituloverotukseen siirtyneiden

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE 25/2014

METSÄTILASTOTIEDOTE 25/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 25/2014 Energiapuun kauppa, tammi maaliskuu 2014 Karsitusta energiapuusta maksettiin alkuvuonna pystykaupoissa 5 euroa ja hankintakaupoissa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 28 38/28 6.1.28 Aarre Peltola Puun tuonti vauhdissa heinäkuussa Puun tuonti Suomeen

Lisätiedot

Teollisuuden ostot yksityismetsistä

Teollisuuden ostot yksityismetsistä A JI Puukauppa veromuodoittain 2005 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Jukka Torvelainen 10.3.2006 810 Pinta-alaverotiloilta 52 prosenttia

Lisätiedot

Yksityismetsätalouden liiketulos 2008

Yksityismetsätalouden liiketulos 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Yksityismetsätalouden liiketulos 2008 25/2009 24.6.2009 Esa Uotila Yksityismetsätalouden liiketulos laski 97 euroon hehtaarilta

Lisätiedot