Uusi teollinen toimintatapa UTT -teknologiaohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusi teollinen toimintatapa UTT -teknologiaohjelma 2000 2004"

Transkriptio

1 Uusi teollinen toimintatapa UTT -teknologiaohjelma Teknologiaohjelmaraportti 13/2004 Loppuraportti

2 Uusi teollinen toimintatapa UTT -teknologiaohjelma Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti 13/2004 Helsinki 2004

3 Kilpailukykyä teknologiasta Tekes tarjoaa rahoitusta ja asiantuntijapalveluja kansainvälisesti kilpailukykyisten tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen. Tekesillä on vuosittain käytettävissä avustuksina ja lainoina noin 400 miljoonaa euroa teknologian kehityshankkeisiin. Teknologiaohjelmien avulla maahamme luodaan uutta teknologiaosaamista yritysten, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen yhteistyönä. Ohjelmien tavoitteena on nostaa teknologista kilpailukykyämme tulevaisuuden keskeisillä teollisuuden toimialoilla. Vuonna 2004 Tekesillä on käynnissä noin 25 teknologiaohjelmaa. Copyright Tekes Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä julkaisu sisältää tekijänoikeudella suojattua aineistoa, jonka tekijänoikeus kuuluu Tekesille tai kolmansille osapuolille. Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Julkaisun sisältö on tekijöiden näkemys, eikä edusta Tekesin virallista kantaa. Tekes ei vastaa mistään aineiston käytön mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Lainattaessa on lähde mainittava. ISSN ISBN Kansi: Oddball Graphics Oy Sisäsivut: DTPage Oy Paino: Paino-Center Oy, Sipoo 2004

4 Esipuhe Alkuvuonna 2000 käynnistynyt Uusi Teollinen Toimintatapa (UTT) -teknologiaohjelma päättyi kevättalvella Muutama tutkimus- ja yrityshanke jatkuu vielä vuonna 2004, mutta ohjelman viimeiset varsinaiset toimenpiteet: ennakointiprojekti ja loppuevaluaatio valmistuivat ja loppuseminaari pidetään toukokuussa Teknologiaohjelman tavoitteena oli tehdä Suomesta edelläkävijä uusimman, kehittyvän informaatioteknologian mahdollistaman verkottuneen liiketoiminnan arkkitehtinä ja toteuttajana sekä tehokkaana hyödyntäjänä. Ohjelmassa luotiin elinkeinoelämän tarpeisiin toimintamalleja, menetelmiä ja välineitä, joiden avulla yritykset voivat siirtyä kohti verkottunutta liiketoimintamallia, sekä tehostaa liiketoimintaansa, kilpailuasemaansa ja kannattavuuttaan uusilla palvelutuotteilla ja -liiketoiminnoilla sekä ylivoimaisella asiakkuudenhallinnalla. Ohjelmaan hyväksyttiin yhteensä 20 tutkimushanketta ja 83 yrityshanketta sekä neljä aktivointi ja selvityshanketta. Eri tavoin ohjelmaan osallistui yhteensä noin 150 yritystä ja 20 tutkimusryhmää. Hankkeiden kokonaiskustannus oli euroa josta Tekesin osuudeksi muodostui euroa. Ohjelmassa järjestettiin vuosiseminaarien lisäksi useita teemaseminaareja sekä tutkimushankkeiden tuloksia esitteleviä tutkimusseminaareja. Kansainvälisen tutkimusyhteistyön aktivoimiseksi järjestettiin ohjelman tutkijoille ekskursio Yhdysvaltoihin MIT:iin (Massachusetts Institute of Technology) ja NIST:iin (National Institute of Standards and Technology), sekä ohjelmapäällikön vierailut Japaniin vuonna 2000 ja Kiinaan Tekes kiittää kaikkia Uusi Teollinen Toimintatapa -teknologiaohjelman toteutukseen osallistuneita yrityksiä, organisaatioita ja henkilöitä hyvin sujuneesta yhteistyöstä. Erityinen kiitos kuuluu ohjelman aktiiviselle johtoryhmälle ja sen puheenjohtajalle Ari Kurikalle Nokia Oyj:stä, sekä ohjelman tilaisuuksissa esiintyneille yritysedustajille ja tutkijoille. Yhteistyö kaikkien ohjelmaan osallistuneiden kesken on edesauttanut ohjelmaa saavuttaman sille asetetut keskeiset tavoitteet. Yhteistyö toivottavasti jatkuu Tekesin muissa aihealueelle suunnatuissa ohjelmissa ja panostuksisa. Helsingissä huhtikuussa 2004 Tekes

5 Tiivistelmä Tietotekniikan huima kehitys muutti nopeasti maailmaa 1990-luvulla. Tieto- ja viestintätekniikkaan nojaavan tietoyhteiskunnan syntyminen ja yhä jatkuva kehittyminen oli vaikuttanut merkittävästi talouden rakenteisiin ja yritysten sekä yhteiskunnan toimintaan. Modernit teollisuuden toimintaan, ohjauksen ja rakenteisiin liittyvät mallit ja menetelmät oli perinteisesti kehitetty pääasiassa autoteollisuudessa ja hyödynnetty myös muilla toimialoilla. Viime vuosikymmenen loppupuolella uudet teollisuudenalat, mm. elektroniikkateollisuus ottivat tiennäyttäjän roolin teollisissa toimintatavoissa. Yritysten verkostoituminen on vauhdittunut nopeasti 1990-luvulla. Tähän on kaksi merkittävää syytä: talouden globalisoituminen sekä tietoverkkojen käytön räjähdysmäinen kasvu. Verkostoitumisen tärkeä tavoite on tehokas mukautuminen alati muuttuviin olosuhteisiin. Selviytyminen kiihtyvällä nopeudella muuttuvilla markkinoilla vaatii, että yritysten organisaatiot ja toimintatavat kehittyvät muutosten mukaisesti. Tuotteiden asiakaslähtöisen räätälöinnin nähtiin lisääntyvän ja muodostuvan yhdeksi merkittävimmäksi teollisuuden kehitystä ohjaavaksi tekijäksi. Sen uskottiin lyövän leimansa kaikkiin niihin perusprosesseihin, joiden varassa tuotteiden suunnittelu, valmistus, jakelu ja dokumentaation hallinta tapahtuu jatkossa. Teknologiaohjelman tavoitteena oli nopeuttaa ja tehostaa suomalaisen teollisuuden kasvamista edelläkävijäksi uusimman, kehittyvän informaatioteknologian mahdollistaman verkottuneen liiketoiminnan arkkitehtinä ja toteuttajana sekä tehokkaana hyödyntäjänä. Ohjelmassa luotiin elinkeinoelämän tarpeisiin toimintamalleja, menetelmiä ja välineitä, joiden avulla yritykset voivat siirtyä kohti verkottunutta liiketoimintamallia, sekä tehostaa liiketoimintaansa, kilpailuasemaansa ja kannattavuuttaan uusilla palvelutuotteilla ja -liiketoiminnoilla sekä ylivoimaisella asiakkuudenhallinnalla. Teknologiaohjelman ytimeen muodostettiin kokonaisuus, jonka tutkimuskohteena oli uuden teollisen toimintatavan mukaisten yritysverkostojen rakentaminen ja rakentamismenetelmät sekä toimintamallit ja menetelmät osaamisverkostojen toimintaan ja niiden edelleen kehittämiseen. Tutkimuslaitokset analysoivat kehittyneimpien yritysten toimintatapoja Suomessa, Yhdysvalloissa ja Japanissa, sekä hankkivat tietoa tietoteknisten työkalujen kehityssuunnista. Yritykset hyödynsivät syntyvää tietoa strategioidensa muodostamisessa ja suuntaamisessa sekä toimintaa tukevien tietoteknisten työkalujen ideoinnissa ja kehittämisessä. Ohjelmistoyritykset ja konsulttiyritykset tuotteistavat kehitetyt toimintamallit ja työkalut. Ohjelmaan liitettävissä yrityshankkeissa otettiin käyttöön ja kehitettiin uusimpaan tietotekniikkaan perustuvia innovatiivisia ohjelmistotyökaluja. Ohjelmalla pyrittiin aktivoimaan yritykset siirtymään globaaliin liiketoimintaan verkostomaista toimintatapaa ja uusia työkaluja hyödyntäen. Mitattavana tuloksena oli osallistuvien yritysten liikevaihdon keskimääräistä selvästi suurempi kasvu sekä uusien konsultti- ja ohjelmistotuotteiden syntyminen. Tutkimuspuolella ohjelman tavoitteena oli erityisesti verkottumisen ja informaatiotekniikan hyödyntämiseen liiketoiminnassa perehtyneen tutkija- ja tutkimuslaitosverkoston aikaansaaminen.

6 Sisällysluettelo Esipuhe Tiivistelmä 1 Yleiskuvaus Tausta Ohjelmavalmistelu Tavoitteet Halutut kansalliset vaikutukset Halutut vaikutukset koko valmistavan teollisuuden toimialalla Halutut tulokset Halutut ohjelman toimenpiteet Ohjelman rakenne ja rahoitus Rakenne Laajuus ja rahoitus Keskeisiä tuloksia Ohjelman toteutus Tuloksia Seminaarit ja julkaisut Yhteistyö muiden ohjelmien kanssa ja kv-yhteistyö Aihealueen tulevaisuuden kehitysnäkymät Ohjelman ennakointiprojekti Tutkimushankkeet VeTO Verkostoituneiden tuotekehitysprojektien ohjattavuuden parantaminen Verkottuneen toiminnan asiakas- ja teknologiaskenaariot ja tuotekonseptit Exploring Future Leadership WeCoTin Web Configuration Technology UTP Platform, Platform-projekti KOOKOS Kehittämistuotteet Osaksi Organisaation Kyvykkyyttä ja Osaamista De Core: Structures of Mobile Digital Economy Tuotemallitiedon käyttö plaveluprosesseissa, TuPaPro Polku-tutkimusprojekti Verkostoituvan liiketoiminnan peliohjelma koulutusympäristöön Tuotekehitysverkoston läpimenoajan lyhentäminen tuotemuutosten hallinnalla ja verkoston tietojärjestelmien integroinnilla Design and Control of the Demand-Supply Chain in Fast Changing Environments Kustannusten laskemisesta kustannusten johtamiseen Configuratin of Industrial Services, CoInS... 40

7 5.15 Tietotekniikan ja intuition käyttö strategisessa suunnittelussa, BrainPOweRI AJO, Asiakkuusjohtaminen ja oppiminen verkostotaloudessa Mielikuvasta kielikuvaan vision strateginen viestintä Feasibility study on open system architecture in distributed network Tiimityön tekijät ja tietotekniikka: ryhmälähtöinen tulkinta Tietotyöntekijöiden osaamisten hyödyntäminen nettitalouden yrityksissä Yrityshankkeet ABB Oy: E&T-teollisuuden kunnossapito- ja palvelukonseptin kehittäminen Aspocomp Group Oyj: Operative Excellence for a Global and Fast Changing Business Environment Andritz Oy Woodprocessing: Tiedonkeruu- ja hyödyntämiskonsepti kansainvälisen tuotekehitys- ja service-liiketoiminnan tukena Andritz Oy: Uudet palveluliiketoiminnat Avant Tecno Oy: Yrityksen tuotannon toimintamallin kehittäminen Buscom Oy: Joukkoliikenteen informaatiojärjestelmä Carital Oy: Carital erent teknologian kehittäminen Cimteam Oy: Network communicator konsulttituotteisto RTO Holding Oy: Toimintakonseptin rakentaminen Reima Smart Clothingin ympärille Deio Oy: Standardized Care Protocol in Intensive Care Digital Open Network Environment Oyj, Done: ex-in-the-box e-working Together Finland Oy: eworkingtogether Oy Factorix Ab: Yrityksen toimintastrategian kehittäminen ja testaus pilottitapauksessa Gardner Denver Oy: Logistiikkaprojekti Geniem Oy: Teknologiakehityshanke Hackman Metos Oy Ab: NetMetos Halton Oy: Tietoteknisiä ratkaisuja hyödyntävän businessmallin implementointi Head Consulting Oy: Liiketoimintaprosessin dynaaminen mallinnus-case: Fit Biotech ja Focus Inhalation Ikkunatehdas Hautanen Oy: Skaalan tulevaisuuden verkottunut liiketoimintamalli Incap Oyj: Logistisen toimitusketjun hallinta tietoteknisin välinein Innopoli Oy: Wireless Bridge ITAB Kaluste Oy: Expo-Kaluste Oy:n liiketoimintastrategia Jaakko Pöyry Oy: Verkottunut suunnittelun ja käynnissäpidon liiketoimintamalli Juha Lemponen Oy: Sopimusvalmistusverkoston toiminnan ja kilpailukyvyn parantaminen Karelment Oy: Verkostoituneella kokonaispalvelulla kannattavaan kasvuun Kensonic Oy: Verkostoituneella toimitusketjulla kannattavaan kasvuun...80

8 6.27 Finten verkosto: Teknologialähtöisen strategian laatiminen Konsultointi P. Koivisto Oy: Modular Demand Chain Development Kumera Machinery Oy: Kansainvälistymisstrategia Kumera Machinerylle valmiuksien kehittäminen Kvaerner power Oy: Service and Partnership Process Development Larox Oyj: Laroxin maailmanlaajuinen osaamisverkosto Libri-Logistiikka Oy: Liproject Maaseudun Kone Oy: Yritysverkoston toiminnan ja kilpailukyvyn parantaminen Metso Oyj: FutureTech Elinkaaripalvelun menetelmät ja teknologiat uudessa teollisessa ympäristössä M-Real Oy: The Succesful Application of ICTs Nanso Oy: Kansainvälisen portfolio-tuotekonseptistrategian kehittäminen nanso-tuotemerkille Oy Nautor Ab: Nautor Network Systems Nomini Oy: Painotalon evaluaatio alihankkijasta viestintäratkaisujen asiantuntujaorganisaatioksi Patria Vehicles Oy: KOHA = Konfiguraation hallinnan kehittäminen Perlos Oyj: Perlos Oyj:n alihankintayhteistyön kehittäminen Polarteknik PMC: HPC 2002 Varioituva komponenttituotteisto; asiakaspalvelutarjonnan kehitys Process Flow Ltd Oy: Process Flow CFD-asiantuntijapalveluiden tuotteistaminen Pump & Brush Finland Oy: Pumppuhammasharja Reikälevy Oy: Sopimusvalmistusverkoston toiminnan ja kilpailukyvyn parantaminen Safematic Oy: InfoConnect Safematic ja interaktiivinen verkosto Savcor Art Oy: Franchising Operation Development for Advanced Rehabilition Technology Secgo Group Oy: Teollisuusverkoston johtaminen ja sisältöpalvelut Sonera Entrum Oy: Pk-sektorin verkottumisen vaatimukset tietotekniikalle Oy Stop Noise Finland Ltd: Tuotannonhallintajärjestelmä e-busineksessä ja nettikauppapaikka yrityksen valttina Tammermatic Oy: Car Wash Server autonpesukoneen kaukjkäyttö ja tiedonhallintajärjestelmä Teknologiateollisuus ry: Interoperation to exchange technical information in paper production line life cycle, PaperIXI Teknologiateollisuus ry: Ulkoistaminen osana innovaatioliiketoimintaa TeliaSonera Finlan Oyj: Competence Management Solution TIEKE, Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry: Verkostotalouden kehittämishanke TietoEnator Oyj: LIVE Liikkuvat verkostot Tieturi Online Oy: SimLab-yrityspelisimulaatioiden tuotteistaminen ja kaupallistaminen

9 6.57 Valmet Automotive Oy: AUKESI autonvalmistuksen kehittäminen ja simulointi Vertex Systems Oy: Www-pohjainen suunnittelu- ja tiedonhallintajärjestelmä VM-Group Metalbros Oy: RealTime-projekti Fodesco Oy: Customer s Workflow Isku Keittiöt Oy: Sopimusvalmistusmallin kehittäminen Jyväskylän Teknologiakeskus Oy: Yritysten verkostoitumisprojekti, elektroniikkateollisuus Lundia Oy: Sopimusvalmistusmallin kehittäminen Macmet Oy: Muovipojat Excel-kumppanuuden kehittäminen Metapro Oy: Metalliset-konsernin kehittämisohjelma Tecwill Oy: Tecwill Oy:n kansainvälisen osaamisverkoston tukijärjestelmän kehittäminen Tulikivi Oyj: Tietotekniikan hyväksikäyttö Tulikiven liiketoimintaverkostossa Valukumpu Oy: Ohjelmistojen modernisointi Geniem Oy: Geniem Oy:n tuotekehityssuunnitelma Oy Laine-Tuotanto Ab: Virtuaaliyritys, hitsausrobotiikka TP-Konepaja Oy: Tuotantostrategian suunnittelu, uuden toimintamallin toteutussuunnitelma Ohjelman organisaatio Tekesin teknologiaohjelmaraportteja

10 1 Yleiskuvaus 1.1 Taustaa Tietotekniikan huima kehitys muutti nopeasti maailmaa 1990-luvulla. Tieto- ja viestintätekniikkaan nojaavan tietoyhteiskunnan syntyminen ja yhä jatkuva kehittyminen oli vaikuttanut merkittävästi talouden rakenteisiin ja yritysten sekä yhteiskunnan toimintaan. Modernit teollisuuden toimintaan, ohjauksen ja rakenteisiin liittyvät mallit ja menetelmät oli perinteisesti kehitetty pääasiassa autoteollisuudessa ja hyödynnetty myös muilla toimialoilla. Vuosituhannen loppuvuosina uudet teollisuudenalat ottivat kuitenkin tiennäyttäjän roolin. Muun muassa matkapuhelimien tuotanto oli kehittynyt haastavammaksi ja laaja-alaisemmaksi kuin perinteinen volyymituotanto. Lisäksi alan tuotannolle oli ominaiseksi muodostunut nopea tekninen kehitys, tuotteiden lyhyet elinkaaret, laitteiden ja ohjelmistojen integroituminen sekä räätälöidyt tuotteet. Liikkuva ja langaton tietotekniikka ja internet olivat luomassa uutta ajattelutapaa ja uudenlaisia käytäntöjä. Kehityksen nähtiin muuttavan maailmaa ja teollisuuden toimintatapoja samoin kuin autoteollisuus oli tehnyt vuosikymmeniä sitten. Tuotteiden asiakaslähtöisen räätälöinnin nähtiin lisääntyvän ja muodostuvan yhdeksi merkittävimmäksi teollisuuden kehitystä ohjaavaksi tekijäksi. Sen uskottiin lyövän leimansa kaikkiin niihin perusprosesseihin, joiden varassa tuotteiden suunnittelu, valmistus, jakelu ja dokumentaation hallinta tapahtuu jatkossa. Kolmas teollisuuden kehitystä ohjaava tekijä oli verkostoitunut toimintatapa jonka nähtiin olevan vastaus tuotteiden uusiutumis- ja toimitusaikahaasteisiin sekä tuotantojärjestelmiin liittyviin vaatimuksiin. Yritysten verkostoituminen oli vauhdittunut nopeasti 1990-luvulla. Tähän nähtiin olevan kaksi merkittävää syytä: talouden globalisoituminen sekä tietoverkkojen käytön räjähdysmäinen kasvu. Selviytyminen kiihtyvällä nopeudella muuttuvilla markkinoilla vaati, että yritysten organisaatiot ja toimintatavat kehittyvät muutosten mukaisesti. 1.2 Ohjelmavalmistelu Aihealueen kartoitus alkoi Tekesissä keväällä 1998 teknologiakatsaustyönä, jonka yhteydessä haastateltiin teollisuuden ja tutkimuslaitosten edustajia Suomessa ja Yhdysvalloissa (ABB, TKK, TTKK, NIST, GE ), sekä osallistuttiin MIT:n Manufacturing and Engineering -konferenssiin. Varsinainen ohjelmakartoitus aloitettiin syksyllä Syksyn ja talven aikana aihetta kehiteltiin useissa sisäisissä palavereissa yhteensä noin 15 tekesläisen voimin. Ulkopuolisia asiantuntijoita haastateltiin hanketyön yhteydessä ja ABB Corporate Research Oy:ssä järjestettiin ideapalaveri, johon osallistui edustajia teollisuudesta, tutkimuslaitoksista, MET:sta ja Tekesistä. Japanin teknologiatrendeistä hankittiin tietoa kolmen teknologiaohjelman yhteisellä ekskursiolla (mm. Toyota, Komatsu, Mitsubishi, Kawasaki, Kyoton yliopisto ym.). Tietoa on saatu myös Sitran käynnistämästä tutkimushankkeesta Tietointensiivisten yritysten ja verkostojen kasvu ja kehitys. Keväällä 1999 käynnistettiin kaksi esikartoitusprojektia, joista Palveluliiketoiminta-esikartoituksen teki Metalliteollisuuden Keskusliitto ja Networks of Excellence -kartoituksen Done Oy ja VTT Automaatio. Yhteensä esikartoituksissa haastateltiin tutkimuslaitosten edustajien lisäksi noin 50 yrityksen edustajaa. Samanaikaisesti esikartoitusten kanssa järjestettiin kolme Global Networking -konferenssia VTT:llä ja keskusteltiin aiheesta useiden teknologiaohjelmien johtoryhmissä (Nopeat tuotantojärjestelmät, Mallitehdaskonseptin kehittäminen ). Ohjelman painopisteen tarkentamiseksi ja kansainvälisen kehityksen jatkuvan seuraamisen varmistamiseksi sekä tutkimuslaitos- ja yritysyhteyk- 1

11 sien synnyttämiseksi solmitaan yhteyksiä Yhdysvaltoihin ja Japaniin Tekesin kansainväliset verkostot -yksikön avulla ja esim. Finprota ja paikallisia organisaatioita hyödyntäen. Kiinteää seurantaa harjoitetaan koko teknologiaohjelman keston ajan ja tuloksista tiedotetaan seminaarein ja workshopein. 1.3 Tavoitteet Teknologiaohjelman tavoitteena oli nopeuttaa ja tehostaa suomalaisen teollisuuden kasvamista edelläkävijäksi uusimman, kehittyvän informaatioteknologian mahdollistaman verkottuneen liiketoiminnan arkkitehtinä ja toteuttajana sekä tehokkaana hyödyntäjänä. Ohjelmassa luotiin elinkeinoelämän tarpeisiin toimintamalleja, menetelmiä ja välineitä, joiden avulla yritykset voivat siirtyä kohti verkottunutta liiketoimintamallia, sekä tehostaa liiketoimintaansa, kilpailuasemaansa ja kannattavuuttaan uusilla palvelutuotteilla ja -liiketoiminnoilla sekä ylivoimaisella asiakkuudenhallinnalla. Tavoitteena oli, että ohjelmaan liitettävissä yrityshankkeissa otetaan käyttöön ja kehitetään uusimpaan tietotekniikkaan perustuvia innovatiivisia ohjelmistotyökaluja. Ohjelmalla pyrittiin aktivoimaan yritysten siirtymistä globaaliin liiketoimintaan verkostomaista toimintatapaa ja uusia tietoteknisiä työkaluja hyödyntäen. Päämääränä oli osallistuvien yritysten liikevaihdon keskimääräistä selvästi suurempi kasvu sekä uusien konsultti- ja ohjelmistotuotteiden syntyminen. Tutkimuspuolella ohjelman tavoitteena oli erityisesti verkottumisen ja informaatiotekniikan hyödyntämiseen liiketoiminnassa perehtyneen tutkija- ja tutkimuslaitosverkoston aikaansaaminen. Aihealueen nopeasta muutoksesta johtuen johtoryhmä päätti tarkastella tavoitteita noin puolen vuoden välein yritysten aktivoinnin ja ohjelman suuntaamisen tueksi. Tarkastelun menettelytavaksi valittiin TTKK:ssa kehitetty metodiikka (Teknologiaohjelmaraportti 15/97). Ohjelman loppuvaiheen tavoitteet on esitetty kuvassa 1. UTT-OHJELMAN TAVOITTEET HALUTUT KANSALLISET VAIKUTUKSET Edelläkävijäaseman saavuttaminen verkottuneessa sähköisessä liiketoiminnassa Liikkuvien ja langattomien tietotekniikan läpimurto sovellusten ja liiketoiminnan tuottaminen Muutosnopeuden ja strategisen kyvykkyyden kiihdyttäminen HALUTUT VAIKUTUKSET KOKO VALMISTAVAN TEOLLISUUDEN TOIMIALALLA Uuden globaalin liiketoiminnan syntyminen Partnership toiminnan yleistyminen Liiketoiminnan kasvustrategioiden yleistyminen HALUTUT TULOKSET Läpinäkyvät verkottuneet toimintaprosessit yli yritysrajojen BY-WEB e-enabled e-designed Liikkuvan ja langattoman tietotekniikan sovellukset Sähköinen toimitusketjun hallinta HALUTUT OHJELMAN TOIMENPITEET Ohjelman koordinoin johtoryhmätyöskentely Aktivointi Kansainvälinen yhteistyö ja seuranta Aiheen mukaiset seminaarit Kehitysryhmän käynnistäminen Tiedotusvälineiden hyväksikäyttö Kuva 1. Teknologiaohjelman tavoitteet. 2

12 1.3.1 Halutut kansalliset vaikutukset Tärkeimmäksi tavoiteltavaksi vaikutukseksi määriteltiin edelläkävijäaseman saavuttaminen verkottuneessa sähköisessä liiketoiminnassa. Tällä tarkoitettiin innovatiivisten verkostoitumiseen perustuvien toimintamallien kehittämistä sekä uusimman tietotekniikan ja ohjelmistojen hyödyntämistä toiminnan tukena. Tavoitteena oli vahvistaa Suomen asemaa teollisten toimintatapojen määrittelijänä, sekä integroitujen tietojärjestelmien kehittäjän ja kaupallistajana. Liikkuvien ja langattomien tietotekniikan läpimurtosovellusten ja liiketoiminnan tuottaminen nähtiin ohjelman kuluessa nousevan yhä tärkeämmäksi tavoitteeksi. Suomi koettiin mobiilin tietotekniikan kehittäjän edelläkävijämaaksi, ja tämän teknologian sovelluksilla nähtiin olevan ratkaiseva merkitys teollisten toimintatapojen tehostajana ja mahdollistajana. Soveltamisen lisäksi haluttiin tukea kehitettävien työkalujen kaupallistamista. Muutosnopeuden ja strategisen kyvykkyyden kiihdyttäminen nähtiin edellytyksenä uuden liiketoiminnan syntymiselle ja merkittävälle kasvulle ja sitä haluttiin ohjelmassa edistää hyvien esimerkkiyritysten avulla Halutut vaikutukset koko valmistavan teollisuuden toimialalla Uuden globaalin liiketoiminnan synnyttäminen asetettiin tavoitteeksi kaikille ohjelmaan osallistuville yrityshankkeille. Pk-yritysten hankkeissa globaaliin liiketoimintaan nähtiin päästävän uskottavan liiketoimintaverkoston osana. Partnership-toiminnan yleistyminen nähtiin edellytyksenä uudelle verkostoliiketoiminnalle. Haluttiin edistää win-win-periaatteisiin perustuvaa liiketoimintaa ja tukea liiketoiminnan kasvustrategioiden yleistymistä Halutut tulokset Läpinäkyvät verkottuneet toimintaprosessit yli yritysrajojen tarkoittaa verkostomaisesti toimivien yritysten toimintamallien ja -prosessien sekä tietojärjestelmien kehittämistä sellaisiksi, että toiminnan ja liiketoiminnan johtamisen ja ohjaamisen kannalta keskeinen tieto on koko verkoston saatavilla reaaliaikaisesti. Tällaista tietoa on esim. ennusteet, kapasiteetti- ja resurssitieto sekä mm tuoteominaisuuksiin vaikuttava asiakastarvetieto. Tavoitteena oli yritysten tietojärjestelmien integ- Ohjaus (ERP) Logistiikka (SCM) Tietämyksen hallinta Loppuasiakas Asiakas Ydinverkosto (esim. konserni) Yritys Lähtötilanne Alihankkijat Materiaalin toimittajat Muut yhteistyökumppanit (esim, rahoittajat) E-Business Asiakkuuksien hallinta (CRM) Brand management Tavoitetila Yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittäminen (relationships) Kuva 2. Järjestelmien kattavuus yritysten arvoketjussa. 3

13 roinnin edistäminen ja järjestelmien välisen tiedonsiirron tehostaminen kuvan 3 mukaisesti. By-web e-enabled e-designed kuvaa sähköisten liiketoimintaprosessien kehittämisperiaatetta. Ohjelmaan ei haluttu olemassa olevien prosessien sähköistämiseen (by-web) tähtääviä hankkeita. Minimivaatimus projekteille oli, että kehitetään prosesseja, jotka ovat mahdollisia ainoastaan sähköisesä liiketoimintaympäristössä (e-enabled), pääpainon ollessa koko liiketoimintamallin uudelleen suunnittelussa uusimman tietotekniikan mahdollisuudet hyödyntäen. Liikkuvan ja langattoman tietotekniikan sovellukset nähtiin keskeisimpinä mahdollistavina asioina ja kehitetävät sovellukset haluttiin myös hyödyntää kaupallisina tuotteina. Keskeisimpänä teemana nähtiin olevan sähköinen toimitusketjun hallinta, e-scm (supply chain management). Ohjelman kuluessa toimitusketju korvattiin yhä useammin toimitusverkolla Halutut ohjelman toimenpiteet Aktivointi, kansainvälinen yhteistyö ja seuranta, aiheen mukaiset seminaarit, kehitysryhmän käynnistäminen sekä tiedotusvälineiden hyväksikäyttö nähtiin keskeisinä keinoina ohjelman tavoitteiden saavuttamisessa. 4

14 2 Ohjelman rakenne ja rahoitus 2.1 Rakenne Teknologiaohjelman ytimeen muodostettiin kokonaisuus, jonka tutkimuskohteena oli uuden teollisen toimintatavan mukaisten yritysverkostojen rakentaminen ja rakentamismenetelmät sekä toimintamallit ja menetelmät osaamisverkostojen toimintaan ja niiden edelleen kehittämiseen. Tutkimuslaitokset analysoivat kehittyneimpien yritysten toimintatapoja Suomessa ja muualla, sekä hankkivat tietoa tietoteknisten työkalujen kehityssuunnista. Yritykset hyödynsivät syntyvää tietoa strategioidensa muodostamisessa ja suuntaamisessa, sekä toimintaa tukevien tietoteknisten työkalujen ideoinnissa ja kehittämisessä. Ohjelmistoyritysten ja konsulttiyritysten roolina oli tuotteistaa kehitetyt toimintamallit ja työkalut. 2.2 Laajuus ja rahoitus UTT-ohjelmakokonaisuuden kaikkien projektien kustannukset neljän vuoden aikana nousivat yhteensä lähes 61 miljoonaan euroon. Tutkimushankkeita ohjelmassa oli 20 kpl, joita Tekes rahoiti yhteensä 7,1 miljoonalla eurolla. Yrityshankkeita ohjelmaan hyväksyttiin yhteensä 83, näitä hankkeita Tekes rahjoitti avustus- ja lainmuotoisesti 17,7 miljoonalla eurolla. Tekesin tukiprosentiksi muodostui siten 41 %. Eri tavoin ohjelmaan osallistui kaiken kaikkiaan noin 150 yritystä ja 20 tutkimusryhmää. Tutkimuslaitos- ja yrityshankkeet Strategiset globaalit yritysverkostot Menestysmalli ja sen globaali levitys Infra ja standardit sekä niiden kehittyminen: Inter, intra- ja extranet E-Commerce Langattomat ratkaisut Pk-yrityshankkeet Konseptit: etenemistapamallit ja sitä tukevat menetelmät Platform: IT-yleiset sovellusratkaisut ja liittymäpinnat Teknologian siirto: parhaat käytännöt ja osaajien verkosto Aikaisemmat teknologiaohjelmat Kuva 3. Ohjelman rakenne. Uudet teknologiaohjelmat Uudet yrityshankkeet 5

15 3 Keskeisiä tuloksia 3.1 Ohjelman toteutus Ohjelma koostui tutkimuslaitosten hankkeista sekä yritysten tutkimus- ja kehityshankkeista. Tutkimuslaitokset toimivat lisäksi yritysten hankkeissa asiantuntija- kehitysresursseina. Vastaavasti yritykset osallistuivat tutkimushankkeisiin sekä rahoittajina, että johtoryhmän jäseninä ja tarjosivat myös omia kehityskohteitaan tutkimushankkeiden caseiksi. Pääosa hankkeista oli yritysten omia hankkeita, yritysryhmähankkeita oli muutamia. Hankkeiden välistä yhteistyötä ja tiedonsiirtoa pyrittiin synnyttämään erilaisissa seminaareissa ja workshopeissa. Tiedonsiirron tehostamiseksi järjestettiin tutkimushankkeiden tuloksia esitteleviä tutkimusseminaareja. Kansainvälistä yhteistyötä aktivoitiin mm. USA:han suuntautuvalla tutkijaekskursiolla. Ohjelmalle tehtiin välievaluaatio, lopppuevaluaatio ja aihealueen näkymiä peilaava haastatteluihin perustuva ennakointityö. 3.2 Tuloksia Tutkimushankkeissa tutkittiin mm.: Hajautettujen kehitysprojektien organisointi, identifiointi ja parhaiden käytäntöjen tunnistaminen Ennakointi-, teknologia-roadmapping- ja käyttäjäskenaariotyökaluja tuoteplatformien hallintaan Johtajuuden geneerisiä piirteitä ja kehittymisen prosesseja Massaräätälöinnin mahdollistavaa konfigurointia ja konfiguraattoria Organisaatioiden ja liiketoimintojen kehittämisen työkaluja Digitaalisen talouden teknologisia, oikeudellisia ja taloudellisia osatekijöitä Valmistavan teollisuuden asiakasrajapinnan prosesseja Strategisten yritysverkostojen kehittämisen malleja, menetelmiä ja työkaluja e-learning menetelmiä ja työkaluja Tuotekehitysverkostojen prosesseja ja työkaluja Tilaus-toimitusketjujen analysointi- ja mallintamismenetelmiä Tuotantoverkostojen kustannusrakenteista ja kannattavuuden elementeistä Teollisten palvelujen tuotteistamiseen vaikuttavia ilmiöitä ja prosesseja Innovatiivisia tapoja käyttää informaatioja kommunikaatiotekniikkaa yritysten johtamisessa Asiakkuuksien hahmottamiseen ja segmentointiin sekä palvelukonseptien tuotteistamiseen liittyviä toimintamalleja ja prosesseja sekä oppimista Yritysten vision strategista viestintää Hajautetun tuotekehityksen ja toimitusverkostojen informaatioteknologian standardointia Tiimityötä Työntekijöiden osaamisen hyödyntämistä. Yrityshankkeissa kehitettiin mm.: Teknologia- ja palvelukonsepteja elektroniikkaja telekommunikaatioteollisuuden tarpeisiin Operatiivista kyvykkyyttä nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä Tiedonkeruun käytäntöjä ja toimintamalleja service-liiketoiminnan tarpeisiin Valmistavan teollisuuden palvelukonsepteja Asiakasvarioituvien tuotteiden tuotantojärjestelmiä Tieto- ja viestintäteknologiaan perustuvia tuote/ palvelukonsepteja Tuotantoverkostojen tietotekniikkatyökaluja ja konsulttien palvelukonsepteja Sähköisiä kehittämisympäristöjä ja työkaluja Tuotanto-, liiketoiminta- ja teknologiastrategioita ja niiden pilotointeja Franchising-konseptin mahdollistavia tietoteknisiä järjestelmiä ja työkaluja Uusia, tietotekniikan innovatiiviseen hyödyntämiseen perustuvia liiketoimintamalleja Liiketoimintaprosessien mallintamismenetelmiä ja työkaluja 7

16 Valmistusverkostojen liiketoimintamalleja, toimintaprosesseja ja tietoteknisiä työkaluja Toimitusverkostojen hallintaa Langattomaan tietotekniikkaan perustuvia yrityssovelluksia Verkottuneen suunnittelun ja käynnissäpidon liiketoimintamalleja Palveluliiketoiminnan malleja, prosesseja ja työkaluja Verkottumiseen perustuvaa uutta liiketoimintaa Toimitusverkoston hallinnan työkaluja ja konsulttipalveluja Kansainvälistymisstrategioita Osaamiseen perustuvia liiketoimintamalleja ja palvelukonsepteja Logistiikan palveluliiketoimintakonsepteja Yritysverkostojen toimintamalleja ja kilpailukykyä Elinkaaripalvelun menetelmiä ja teknologioita Kansainvälistä brandin- ja tuoteportfolion/ konseptin hallintaa Uuden tuotteen mahdollistavan verkoston kehittämistä ja hallintaa Tuotekonfiguraation hallintaa Alihankintayhteistyötä Komponenttivalmistajan palvelutarjonnna menetelmiä ja työkaluja Asiantuntijapalveluiden tuotteistamista Interaktiivista verkottumista asiakasrajapinnassa Franchising-konseptia Johtamista, toimintamalleja ja palveluja internetpohjaisessa verkostossa Verkottumisen edellyttämiä tietotekniikkaratkaisuja Sähköisen liiketoiminnan tuotannonhallintamenetelmiä Palvelukonseptin mahdollistavia tietojärjestelmiä Teollisuusklusterin sähköisiä toimintajärjestelmiä ja standardeja Innovaatiotoiminnan ulkoistamisen teoriaa ja toimintamalleja Yritysrajat ylittäviä tuotannon- ja toiminnanohjausjärjestelmiä Sopimusvalmistusmalleja ja yritysverkostojen toimintamalleja Partnership-toimintamalleja Tietoteknisia työvälineitä. Tarkemmat kuvaukset toteutuksesta ja tuloksista on nähtävissä luvuissa 5 ja Seminaarit ja julkaisut Seminaareja järjestettiin ohjelman alkuvaiheessa noin 4 6 vuodessa. Syksyisin järjestettiin ohjelman vuosiseminaari, jossa esiteltiin keskeisten projektien tuloksia. Ohjelman osallistujille järjestettiin teemaseminaareja tiedonkulun tehostamiseksi ja yhteistyön synnyttämiseksi. Ohjelman loppupuolella järjestettiin tutkimusseminaarien sarja tutkimushankkeissa syntyneen tiedon levittämiseksi. Ohjelman valmisteluvaiheessa teetettiin kaksi selvitystä jotka julkaistiin Tekesin julkaisusarjassa: Digitaalinen verkostotalous. Tietotekniikan mahdollisuudet liiektoiminnan kehittämisessä 110/ 2001 Uuden tietotekniikan vaikutukset liiketoimintaan 111/2001. Ohjelman aikana tehtiin kolme kartoitusprojektia: Strategiamuutos, MET ry UTT-kehityshankkeiden esiselvitysprojekti, VTT 2001 Metalli- ja elektroniikkateollisuuden uudet e-business-mahdollisuudet, MET ry Ohjelman aikana tehtiin yksi selvitysprojekti, jonka raportti julkaistiin MET ry:n (nyk. Teknologiateollisuus ry.) julkaisusarjassa: Tuoteinformaatio verkottuneessa liiketoiminnassa, MET ry Lisäksi tutkimushankkeissa syntyi runsaasti julkaistuja raportteja ja artikkeleja sekä seminaariesitelmiä. 8

MUOTO 2005. Teollisen muotoilun teknologiaohjelma 2002 2005. Teknologiaohjelmaraportti 10/2006

MUOTO 2005. Teollisen muotoilun teknologiaohjelma 2002 2005. Teknologiaohjelmaraportti 10/2006 MUOTO 2005 Teollisen muotoilun teknologiaohjelma 2002 2005 Teknologiaohjelmaraportti 10/2006 Loppuraportti MUOTO 2005 Teollisen muotoilun teknologiaohjelma 2002 2005 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti

Lisätiedot

Global Project Business Kansainvälinen projektiliiketoiminta. Teknologiaohjelmaraportti 4/2002. Loppuraportti

Global Project Business Kansainvälinen projektiliiketoiminta. Teknologiaohjelmaraportti 4/2002. Loppuraportti Global Project Business Kansainvälinen projektiliiketoiminta 1998 2001 Teknologiaohjelmaraportti 4/2002 Loppuraportti Global Project Business Kansainvälinen projektiliiketoiminta 1998 2001 Loppuraportti

Lisätiedot

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien Tekesin katsaus 271/2010 Automaatio liiketoimintaprosessien tukena 10 Jean-Peter Ylén, Olli Ventä, Teemu Tommila, Jari Lappalainen, Juhani Hirvonen, Tommi Karhela, Matti Paljakka, Hannu Lehtinen, Juhani

Lisätiedot

Digitaalinen verkostotalous

Digitaalinen verkostotalous Digitaalinen verkostotalous Tietotekniikan mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä Juha Luomala, Juha Heikkinen, Karri Virkajärvi, Jukka Heikkilä, Anne Karjalainen, Anri Kivimäki, Timo Käkölä, Outi

Lisätiedot

Palveleva kiinteistöliiketoiminta

Palveleva kiinteistöliiketoiminta Palveleva kiinteistöliiketoiminta Rembrand 1999 2003 Teknologiaohjelmaraportti 16/2004 Loppuraportti Palveleva kiinteistöliiketoiminta Rembrand 1999 2003 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti 16/2004

Lisätiedot

Innovaatioiden johtaminen

Innovaatioiden johtaminen ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2330 Tiina Apilo & Tapani Taskinen Innovaatioiden johtaminen VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2330 Innovaatioiden johtaminen Tiina Apilo & Tapani Taskinen ISBN 951 38 6774 9 (nid.)

Lisätiedot

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA TAI RESEARCH CENTRE YHDYSKUNTATEKNIIKKA KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA Mikko Punakivi Anna Aminoff Jaana Auramo Hanna Pajunen-Muhonen Jarkko Lehtinen Hannu Yrjölä 1 ESIPUHE

Lisätiedot

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA TAI RESEARCH CENTRE YHDYSKUNTATEKNIIKKA KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA Mikko Punakivi Anna Aminoff Jaana Auramo Hanna Pajunen-Muhonen Jarkko Lehtinen Hannu Yrjölä 1 ESIPUHE

Lisätiedot

Automaatio ja Tekes. Näkökulma teollisen alan teknologiaohjelmatoimintaan. Tuomas Raivio, Mikko Syrjänen

Automaatio ja Tekes. Näkökulma teollisen alan teknologiaohjelmatoimintaan. Tuomas Raivio, Mikko Syrjänen 8 05 Arviointiraportti Lisätietoja Tuomas Raivio Gaia Group Oy tuomas.raivio@gaia.fi Sari Heinonen-Lindqvist Tekes, Vaikuttavuusarviointi sari.heinonen-lindqvist@tekes.fi Elokuu 2005 ISSN 1239-1336 ISBN

Lisätiedot

Kohti kansainvälistä arvoverkottunutta rakentamista Towards Value Networks in Construction

Kohti kansainvälistä arvoverkottunutta rakentamista Towards Value Networks in Construction Kohti kansainvälistä arvoverkottunutta rakentamista Towards Value Networks in Construction Tapio Koivu, Hans Björnsson Teknologiakatsaus/Technology Review 137/2003 Kohti kansainvälistä arvoverkottunutta

Lisätiedot

Ohjelmistotuotteet SPIN 2000-2003 -teknologiaohjelma

Ohjelmistotuotteet SPIN 2000-2003 -teknologiaohjelma Ohjelmistotuotteet SPIN 2000-2003 -teknologiaohjelma Teknologiaohjelmaraportti 15/2003 Loppuraportti Ohjelmistotuotteet SPIN 2000 2003 -teknologiaohjelma Ohjelmistotuotteilla kansainväliseen menestykseen

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

Projektitoiminta 2/2007

Projektitoiminta 2/2007 Projektitoiminta 2/2007 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXX, ISSN 1455-4178 PROJEKTIT JOHTAMISESSA 8 Projektiviidakossa hyvin suunniteltu reitti ja oikeat työvälineet ovat elinehtoja 12 TEKES valmistelee

Lisätiedot

Mobiiliteknologia rakennus- ja kiinteistöalalla

Mobiiliteknologia rakennus- ja kiinteistöalalla Mobiiliteknologia rakennus- ja kiinteistöalalla Jussi Kanerva, Harri Haapasalo Teknologiakatsaus 187/2005 Mobiiliteknologia rakennus- ja kiinteistöalalla Jussi Kanerva Harri Haapasalo Teknologiakatsaus

Lisätiedot

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Arviointiraportti Mari Hjelt Ylva Gilbert Alina Pathan Teknologiaohjelmaraportti 7/2005 Helsinki 2005 Kilpailukykyä teknologiasta

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 1/2010. Loppuraportti. SISU 2010 Uusi tuotantoajattelu

Tekesin ohjelmaraportti 1/2010. Loppuraportti. SISU 2010 Uusi tuotantoajattelu Tekesin ohjelmaraportti 1/2010 Loppuraportti SISU 2010 Uusi tuotantoajattelu Etunimi Loppuraportti Sukunimi SISU 2010 Uusi tuotantoajattelu Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 1/2010 Helsinki 2010 3

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö

Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö Avoin innovaatio Suomessa: Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö Marko Torkkeli (toim.) Tekesin katsaus 233/2008 Avoin innovaatio Suomessa: Yritysten, korkeakoulujen

Lisätiedot

ÄLY Älykkäät automaatiojärjestelmät 2001 2004

ÄLY Älykkäät automaatiojärjestelmät 2001 2004 ÄLY Älykkäät automaatiojärjestelmät 2001 2004 Teknologiaohjelmaraportti 4/2005 Loppuraportti ÄLY Älykkäät automaatiojärjestelmät 2001 2004 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti 4/2005 Helsinki 2005 Kilpailukykyä

Lisätiedot

Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat innovatiivinen ja verkostomainen yrittäjyys

Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat innovatiivinen ja verkostomainen yrittäjyys Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat innovatiivinen ja verkostomainen yrittäjyys Tarja Pietiläinen, Hanna Lehtimäki, Heidi Keso Teknologiakatsaus 175/2005 Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat Innovatiivinen

Lisätiedot

Älykkäät palvelut -teknologiatiekartta. Olli Ventä ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2243. Tuotekehitys Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset Huoltotarve

Älykkäät palvelut -teknologiatiekartta. Olli Ventä ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2243. Tuotekehitys Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset Huoltotarve ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2243 Tuotekehitys Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset Huoltotarve Operaattori -Palvelualusta -Tietoliikenne Teollisuuslaitos Testaustieto Huolto Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset

Lisätiedot

Tuotannollisten yritysten palveluliiketoiminnan kehittäminen

Tuotannollisten yritysten palveluliiketoiminnan kehittäminen Tuotannollisten yritysten palveluliiketoiminnan kehittäminen Kehittämisohjelma & kirjallisuuskatsaus Juha Vänskä & Jari Kuusisto Lokakuu 2007 SC-RESEARCH 62100 LAPUA, FINLAND, TEL. +358 20 124 5282, FAX

Lisätiedot

Projektikatsaus 2007-2008

Projektikatsaus 2007-2008 erve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Projektikatsaus 2007-2008 nergiateollisuus Ry Sandvik Mining and Construction

Lisätiedot

Tulevaisuuden epävarmuuden hallinta liiketoimintavetoisessa innovaatioprosessissa

Tulevaisuuden epävarmuuden hallinta liiketoimintavetoisessa innovaatioprosessissa väliraportti Tulevaisuuden epävarmuuden hallinta liiketoimintavetoisessa innovaatioprosessissa CoFi/Åbo Akademi Tarja Meristö Sami Leppimäki Jukka Laitinen VTT Jaakko Paasi Pasi Valkokari Pekka Maijala

Lisätiedot

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 1 TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN TAUSTAT JA TARPEET Suomi on tulevaisuudessa

Lisätiedot

Varsinais-suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of southwest Finland. SULAUTUVA ICT sujuva yhteistyö

Varsinais-suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of southwest Finland. SULAUTUVA ICT sujuva yhteistyö Varsinais-suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of southwest Finland SULAUTUVA ICT sujuva yhteistyö Varsinais-Suomen tietoyhteiskuntastrategian päivitys 2010+ Esipuhe Elämme aikaa,

Lisätiedot

KARTOITUS TUOTANTOAUTOMAATION TEKNOLOGISISTA KEHITTÄMISTARPEISTA. Hanna Pajunen-Muhonen Pekka Korpiharju Olli Sylvänne

KARTOITUS TUOTANTOAUTOMAATION TEKNOLOGISISTA KEHITTÄMISTARPEISTA. Hanna Pajunen-Muhonen Pekka Korpiharju Olli Sylvänne KARTOITUS TUOTANTOAUTOMAATION TEKNOLOGISISTA KEHITTÄMISTARPEISTA Hanna Pajunen-Muhonen Pekka Korpiharju Olli Sylvänne 1 ESIPUHE Suomen, kuten muidenkin läntisten teollisuusmaiden, ns. valmistava teollisuus

Lisätiedot

Sähkö- ja elektroniikka-alan palvelujen kysynnän ja tarjonnan kohtaamisesta

Sähkö- ja elektroniikka-alan palvelujen kysynnän ja tarjonnan kohtaamisesta Sähkö- ja elektroniikka-alan palvelujen kysynnän ja tarjonnan kohtaamisesta Krista Laine, Heli Penttinen ja Anna Kotsalo-Mustonen LTT-Tutkimus Oy Teknologiakatsaus 94/2000 Helsinki 2000 Kilpailukykyä teknologiasta

Lisätiedot