tyytyväisempiä asiakkaita

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "tyytyväisempiä asiakkaita"

Transkriptio

1 Nro No 21 marraskuu Tammikuu Pääkirjoitus - Martin Forss Älykkäämpää Coor kehityksen palvelua kärjessä tyytyväisempiä asiakkaita Hyvän palveluntoimittajan on kuljettava kehityksen kärjessä. Sen on ymmärrettävä asiakkaiden haasteita ja luotava heidän menestystään Kun tukevia toimintamme ratkaisuja. Olenkin alkoi pian aina 12 vuotta erittäin sitten, ylpeä tavoitteenamme ja iloinen onnistuneista oli tarjota kehitysprojekteista, Pohjoismaiden joissa yksityiselle Coor on elinkeinoelämälle todella voinut olla ja hyödyksi julkiselle asiakkailleen. markkinoiden Novan uudessa parasta numerossa ja älykkäintä esitellään palvelua. kaksi Ymmärsimme tällaista kehitys- jo sektorille varhain, projektia. että menestyksen salaisuutena on palveluntoimituksen jatkuva kehittäminen ja mukauttaminen siten, että se tukee joka tilanteessa optimaalisesti Ensimmäisenä asiakkaidemme esimerkkinä ydintoimintaa. on Coorin uusi Kutsumme Green Services tätä -ympäristömerkintä. joka Se antaa luo kilpailuetuja järjestelmällistä asiakkaillemme. ja konkreettista apua asiakkaille, älykkääksi palveluksi, jotka haluavat vähentää ympäristövaikutuksiaan ja edistää aktiivisesti En yhteiskunnan väitä, että työ pitkän olisi aikavälin helppoa. kestävää Monimutkaisten kehitystä. palvelutoimeksiantojen on ainutlaatuinen, haltuunotto, hallinta koska ja se kehittäminen on palvelusektorin dynaamisessa ensimmäinen ympäristössä vastaava on Ympäristömerkintä vastuullinen merkintä ja koska tehtävä, se kattaa jonka otamme koko palveluntoimituksen erittäin vakavasti. yksittäisten Voin kuitenkin luvata tuotteiden tekevämme tai palvelujen kaikkemme, sijasta. jotta suoriutuisimme tehtävästä mahdollisimman hyvin. Kaikeksi onneksi voinkin todeta työn tuottavan hyviä Toisena tuloksia. esimerkkinä Vuotuinen on Concept asiakastutkimuksemme Office -kehitysprojekti. puhuu selkeää Siinä Coor kieltä loi asiakkaat huippunykyaikaisen arvostavat ponnistelujamme toimistoratkaisun, ja ovat jonka yhä mukaisesti tyytyväisempiä coorilaisetkin työskentelevät. Erityisen hyvältä Tavoitteena tuntuu se, oli että ymmärtää asiakkaat uusia, kokivat joustavia tänäkin työhömme. vuonna toimistoratkaisuja Coorin tehneen sekä niiden huomattavasti vaikutusta aiempaa omiin palveluratkaisuihimme enemmän oma-aloitteisia ja toimistoissa parannusehdotuksia. työskenteleviin Tämä ihmisiin. on mielestäni Yhä useammat osoitus siitä, organisaatiot että kaksi vuotta silmäilevät sitten uusia aloittamamme toimistoratkaisuja, suuri parannustyö jotka ovat toimii paitsi tilankäytön hyvin, että se kannalta tehokkaita asiakkaitamme ja siten kustannustehokkaita ja että sitä arvostetaan. myös ympäristöä säästä- hyödyttää viä. Lisäksi ne parantavat työn tehokkuutta ja henkilöstön hyvinvointia. Eri organisaatiot puolilta maailmaa hyödyntävät kantautuu nykyisin samansuuntaisia aktiivisesti viestejä: ja järjestel- luvassa Monet mällisesti on toimistovallankumous! henkilöstön luovuutta Koska ja työtapojen ideoita jatkuvan toimistoratkaisujen parannustyön lähtökohtana. muuttuminen Aiheesta vaikuttaa on myös kirjoittanut palvelutarpeisiin, enemmän meistä muutoskonsultti on tärkeää kulkea tämänkin Östlund, alan jonka kehityksen keväällä kärjessä. julkaistava uusi kirja esitellään Novan Louise tässä numerossa. Uudesta Novasta voi lukea myös, miten Coor antaa lisäpontta Tervetuloa parannustyölle lukemaan uutta ja Novaa! miten tämä hyödyttää asiakkaitamme. Ympäristöön ja kestävään kehitykseen keskittyvässä teemasarjassa taas kerrotaan tällä kertaa oman alamme suurimpiin kuuluvasta ympäristöasiasta Martin Forss, energiasta. Suomen Coorin toimitusjohtaja Martin Forss, Coor Service Managementin toimitusjohtaja Martin Forss, Coor Service Managementin toimitusjohtaja Martin Forss, Suomen Coorin toimitusjohtaja Nova Nova Uutiskirje Uutiskirje - Nro Nro 1 2 Sivu Sivu 1

2 Tähtäimessä kehitys Henkilöstön luovuus poikii kannattavia ideoita Kaikkein menestyvimpiä ovat ne yritykset, jotka hyödyntävät koko henkilöstön luovuutta ja aloitekykyä. Ehdottomasti paras motivaation kohottaja onkin se, että ihminen tuntee olevansa osa yrityksen kehitystä ja menestystä. Tämä on keskeinen sanoma konsultti Louise Östbergin tutkimustyössä, josta on nyt syntynyt yrityksen koko henkilöstön luovuuden hyödyntämiseen keskittyvä kirja. Östberg on kirjoittanut teoksen yhdessä kansainvälisten tutkijoiden Alan G Robinsonin* ja Dean Schroederin kanssa, ja SIS Förlag -kustantamo julkaisee sen Ruotsissa keväällä Louise Östberg on parannustyöhön erikoistunut konsultti, joka auttaa organisaatioita käynnistämään rakentavaa ideointia ja osallistamaan siihen koko henkilöstön. Östberg on tutkinut jo kymmenen vuoden ajan ideoiden hyödyntämistä ruotsalaisissa yrityksissä. Tutkimuksessaan hän tarkastelee 50:tä pohjoismaista yritystä ja vertailee niitä pariin sataan maailmanlaajuiseen yritykseen, joilla kaikilla on ideointijärjestelmät ja jotka ovat saaneet erinomaisia tuloksia parannustyöstään. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että pohjoismaiset yritykset ovat moniin kansainvälisiin kilpailijoihinsa verrattuna yleisesti ottaen jälkijunassa henkilöstön ideoiden hyödyntämisessä. Yritysten suurin mahdollisuus piilee kuitenkin juuri siinä, että ne oppivat hyödyntämään henkilöstönsä ideoissa ja luovuudessa piileviä valtaisia parannus- ja innovointimahdollisuuksia. Esimerkiksi Ruotsissa yritykset eivät ole pitkistä myötämääräämisperinteistään huolimatta vaivautuneet kuuntelemaan henkilöstöään. Yhtenä harhaluulona on se, että ajatustyö on johdon asia ja että loput ovat vain johdon näkemystä toteuttavia alaisia. Tosiasiassa ideoiden pitäisi tulla toiminnan tukipalveluista, Louise Östberg sanoo. Monet yritykset panostavat resursseja ulkopuolisiin insinööreihin ja asiantuntijoihin kaivatessaan uusia luovia ratkaisuja ja ideoita. Louise Östbergin mielestä työ voi kuitenkin sujua huomattavasti tehokkaammin, jos yritys hyödyntää henkilöstönsä olemassa olevaa osaamista. Tämä on kuitenkin tehtävä oikealla tavalla. Ihmiset ja organisaatiot ovat erilaisia, ja eroja voi olla myös ideoiden ja luovuuden hyödyntämisjärjestelmissä. Menestyksekkäille järjestelmille on kuitenkin yhteistä se, että ne osallistavat koko henkilöstön mukaan ideointiin eri tavoin ja että näin syntyvien ideoiden toteuttamista seurataan ja mitataan jollain tavoin. Tehdasteollisuus kehityksen kärjessä Organisoituun ideointiin on panostettu perinteisesti eniten tehdasteollisuudessa. Hyvinä esimerkkeinä tästä ovat Scania ja Coca-Cola, joissa syntyy paljon ideoita työntekijää kohden ja joiden ideointijärjestelmät ovat tuottaneet kosolti hyviä tuloksia. Palvelualalla aktiivinen ideointi on sen sijaan vielä lapsenkengissään. Tehdasteollisuudessa on ehkä helpompaa nähdä idean ja lopputuloksen välinen yhteys, kun taas vaikutukset palveluihin voivat olla abstraktimpia. Louise Östberg uskoo kuitenkin palvelualan tarvitsevan aktiivista ideointia yhtä kipeästi. Palvelualallakin on jo paikka paikoin päästy pitkälle, ja entistä ideavaltaisemman työilmapiirin mahdollisuudet on alettu tiedostaa. Huipputuloksia saavutetaan esimerkiksi Clarion-hotelliketjussa, jonka yhdessä hotellissa syntyy keskimäärin jopa 50 parannusehdotusta työntekijää kohden vuodessa. Vertailukohdaksi käy Ruotsin keskiarvo, joka on 0,5 ideaa vuodessa. Myös Coor Service Management erottuu muista järjestelmällisellä prosessillaan, johon on osallistettu koko henkilöstö ja johon Nova Uutiskirje - Nro 1 Sivu 2

3 liittyy selkeitä ja jatkuvasti seurattavia parannustavoitteita. Coorissa tehdään myös enemmän parannusehdotuksia kuin Pohjoismaissa keskimäärin. Louise Östbergin mukaan hyvällä ideoinnilla on lähinnä kolme yhteistä nimittäjää: henkilöstön osallistaminen kaikilla organisaatiotasoilla, johdon sitoutuminen henkilöstön päivittäiseen työhön ja lähettiläiden nimittäminen eri osastoille henkilöstön ideoinnin tueksi. Östberg on perehtynyt teorioihin ja psykologisiin tekijöihin, jotka selittävät ihmisten motivoitumisen taustatekijöitä. Kaiken A ja O on se, että ihminen tuntee tulevansa nähdyksi, näkee ideoidensa toteutuvan ja kokee esimiesten ja työkaverien kuuntelevan. Tämä taas on sopusoinnussa kaikkien johtamistutkimusten tulosten kanssa. Lisäksi ihmiset haluavat tulla palkituiksi eri tavoin. Jotkut haluavat julkista tunnustusta, kun taas toisille riittää pari kannustavaa sanaa. Meidän onkin lakattava ajattelemasta, että kaikkia pitäisi kohdella samalla tavalla pikemminkin pitäisi muistaa kaikkien erilaisuus ja yksilöllinen tarve tulla nähdyksi, Louise Östberg toteaa. Esimerkkejä onnistuneesta ideoinnista Toimivasta ideointijärjestelmästä voivat hyötyä kaikentyyppiset organisaatiot. Hyvänä esimerkkinä tästä on Ruotsin Posti, josta on viime vuosikymmenen aikana kehittynyt yksi maailman parhaista kansallisista postijärjestelmistä vertailtaessa tarkkuutta ja toimitusnopeutta. Tämän muutoksen tärkeänä osatekijänä on ollut tehokas ideointijärjestelmä, jonka piiriin kuuluu valtaosa Postin työntekijästä. Östberg, Robinson ja Schroeder kuvailevat uudessa kirjassaan seuraavasti postilaisten järjestelmällisen ideoinnin merkitystä konsernille: Postin lajittelukeskusten suoriutumisvertailun kärjessä on Uumajan lajittelukeskus. Samainen keskus toteuttaa myös henkilöstön ideoita enemmän kuin mikään muu Postin yksikkö. Yksi monista Uumajassa näkemistämme ideoista oli erillisen huoneen varaaminen työntekijöille, joiden tehtävänä on tarkistaa näyttöpäätteen ääressä sellaisia käsin kirjoitettuja osoitteita ja postinumeroita, joita automaattinen järjestelmä ei ole pystynyt lukemaan. Heidän työpisteensä sijaitsi aiemmin keskellä lajittelukeskusta meluisassa ympäristössä, jossa he yrittivät keskittyä ja käsitellä mahdollisimman monta kirjettä. Eräs työntekijä kuitenkin ehdotti, että lattiatason yläpuolelle rakennettaisiin työtä varten äänieristetty ja häiriötön huone. Työpisteen muuttamisen jälkeen käsiteltyjen kirjeiden määrä lisääntyi 34 % työntekijää kohden tunnissa, virheiden määrä väheni 45 %, ja työntekijät kokivat työympäristön huomattavasti vähemmän stressaavaksi. (Ote Louise Östbergin, Alan G Robinsonin ja Dean Schroederin kirjasta, joka ilmestyy keväällä 2010). Coor ottaa hyvät ideat hyötykäyttöön Coor aloitti kaksi vuotta sitten laajan panostuksen järjestelmälliseen parannustyöhön ja vahvaan parannuskulttuuriin. Tarkoituksena oli hyödyntää entistä paremmin koko henkilöstön luovuus ja ideat sekä kehittää siten toimintaa ja Coorin asiakkaiden palveluntoimitusta. Nyt työssä astutaan askel eteenpäin ottamalla käyttöön uusi IT-pohjainen parannusprosessin tukijärjestelmä. Olemme onnistuneet nostamaan ideoinnin tärkeysjärjestyksen kärkeen ja sitouttamaan työhön sekä johdon että asiakaspalveluhenkilöstön. Meillä on hyvä ideointi- ja parannusprosessi, ja nyt saamme sille myös kaipaamamme tehokkaan tukijärjestelmän, sanoo uuden järjestelmän käyttöönotosta Suomessa vastannut Coorin palvelutoiminnan kehityspäällikkö Katja Käyhty. Järjestelmän nimi Actio tulee latinan toimintaa tarkoittavasta sanasta, ja ajatuksena on nimenomaan lyhentää sanojen ja tekojen välimatkaa. Järjestelmän laaja-alainen käyttöönotto alkaa tammikuussa koko Coorissa. Tavoitteena sitoutuminen kehitystyöhön Entistä järjestelmällisempään parannustyöhön panostaminen aloitettiin kaksi vuotta sitten. Tuolloin Coor huomasi teettämästään tutkimuksesta, että Nova Uutiskirje - Nro 1 Sivu 3

4 asiakkaat kaipaavat palveluntoimittajalta omaaloitteisempaa otetta. Tutkimuksen lisäksi suuren parannustyön käynnistymiseen vaikutti tietoisuus siitä, että kaikilla työntekijöillä on arvokkaita ideoita. Uuden panostuksen lähtölaukauksena olivat inspiraatioluennot, joilla kuultiin alan tunnettuja tutkijoita ja vaikuttajia. Tämän jälkeen luotiin uusi parannusprosessi ja otettiin käyttöön Excel-muotoiset parannusluettelot koko konsernissa. Parannusehdotuksista tehtiin kaikkien sisäisten tiimipalaverien pakollisia kohtia, ja työntekijäkohtaisten parannusehdotusten lukumäärää alettiin seurata. Monissa yksiköissä otettiin käyttöön ideataulut, joille on helppo kerätä koko henkilöstön ideoita niiden syntyessä. Toiminnan joissakin osissa nimitettiin lisäksi parannusvalmentajia. Koska asiakkaamme toimivat eri aloilla, meidän on varottava toteuttamasta työtä liian suoraviivaisesti. Parannusprosessi on pakollinen, ja työhön saadaan nostetta, kun sille asetetaan selkeät ja säännöllisesti seurattavat tavoitteet. Menetelmien valitseminen on kuitenkin jätettävä käytännön työstä vastaaville, sillä he tuntevat asiakkaidensa tarpeet parhaiten. Hyvä lopputulos Panostuksen alkamisen jälkeen ideoita on suorastaan tulvinut. Parannustyö etenee täysin palkein, ja tämän ovat huomanneet myös asiakkaamme. Asiakkaat ovat olleet kahden viime vuoden aikana tehdyissä asiakastutkimuksissa huomattavasti aikaisempaa enemmän sitä mieltä, että Coor tekee oma-aloitteisesti parannusehdotuksia. Tämä tuntuu luonnollisesti mahtavalta, sillä juuri tähän pyrimme työtä käynnistäessämme, Katja Käyhty toteaa. Ehdotetut asiakasparannukset voivat olla niin pieniä kuin suuriakin. Asiakkaalle suuria säästöjä tuovasta parannusehdotuksesta voidaan mainita esimerkkinä yksinkertainen ja mutta nerokas idea, jossa kehitettiin uusi menetelmä autonosien lakkauksessa käytettävien metallikiinnittimien* puhdistamiseen. Idean takana olivat Volvo Personvagnarin tehtaalla Ruotsin Torslandassa työskentelevät coorilaiset, ja se tuo asiakkaalle noin euron vuotuiset säästöt. Toisena esimerkkinä ovat parannusehdotukset, joita on esitelty joillakin työpaikoilla tehtävien yöllisten tarkastuskierrosten jälkeen. Ehdotukset ovat koskeneet ilmanvaihtojärjestelmien tarveharkintaisia käyttöaikoja sekä yleisten tilojen valaistuksen säätämistä, ja tuloksena on ollut suuria säästöjä. Uudella järjestelmällä vahvistusta parannustyöhön Kun parannusprosessi on vakiintunut ja ideointi saanut vauhtia, työlle on kuitenkin alettu kaivata yhä enemmän yksinkertaista ja tehokasta tukijärjestelmää. Tämän vuoksi Coor investoi uuteen verkkopohjaiseen järjestelmään, johon kaikki parannusehdotukset tallennetaan keskitetysti ja jossa ne jaotellaan asiakaskohtaisesti. Actiota on testattu muutamissa Coorin palveluntoimituksissa hyvin tuloksin. Järjestelmässä on monia etuja. Sen avulla voidaan helposti ja havainnollisesti seurata ideoiden tilaa ja niiden toteuttamisen edistymistä. Lisäksi järjestelmässä on mahdollista luoda erityisiä toimenpidesuunnitelmia. Koska järjestelmä tulee käyttöön koko konsernissa, parannustyötämme on jatkossa helppo seurata yhdenmukaisesti. Samalla tulostuvat kätevästi asiakkaille toimitettavat raportit ja selkeät tilastot, joita käytetään palveluntoimituksen seurannassa. Järjestelmä tarjoaa hyvät edellytykset parannustyön tehokkaaseen jatkamiseen ja sitä kautta lisäarvon luomiseen asiakkaille, Käyhty sanoo. Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä palvelutoiminnan kehityspäällikkö Katja Käyhtyyn, puh , *Kiinnittimillä pidetään esimerkiksi autonovea tai takaluukkua paikallaan lakkauksen aikana. Nova Uutiskirje - Nro 1 Sivu 4

5 Siistiä jälkeä pohjoismaisella siivousstandardilla Tunnetun lääkevoiteen mainoksessa kehotetaan käyttämään tuotetta, kun tiedät, mihin koskee. Samaa periaatetta on alettu soveltaa yhä enemmän myös siivousalalla. Kun kerran likaiset paikat tiedetään, miksi siivota koko rakennus? Monissa siivouspalveluiden tarjouspyynnöissä keskitytään vielä nykyisinkin siivouskertoihin, -menetelmiin ja -välineisiin halutun lopputuloksen sijasta. Nämä perinteiset tarjouspyynnöt ovat ongelmallisia, koska niissä ei oteta kantaa haluttuun lopputulokseen. Siivota pitää, mutta se jää kertomatta, miten siistiä jäljen tulisi olla, sanoo Coorin palvelukoordinaattori Jani Peltola. Pohjoismaiden markkinoilla on käytetty jo kymmenen vuoden ajan yhteistä INSTA 800 -siivousstandardia. Pohjoismaissa standardi on levinnyt laajalle varsinkin julkisella sektorilla, mutta nyt siitä ovat alkaneet kiinnostua myös suomalaiset yritykset. INSTA 800:aa voi käyttää kaikentyyppisissä tiloissa ja rakennuksissa. Tiivistettynä kyse on siitä, että tilaaja asettaa vaatimukset yksittäisten pintojen tai kohteiden puhtaudelle ja sille, miten usein toimittajan on varmistettava sovitun laatutason saavuttaminen. Näiden selkeiden laatuvaatimusten täyttymistä taas voi seurata objektiivisesti käyttämällä apuna standardin laadunmittausjärjestelmää ja valvontarutiineja. Tilaaja ostaa nimenomaan puhtautta eikä siivouskertoja. Sairaalan leikkaussalissa on luonnollisesti oltava korkein mahdollinen puhtaustaso, kun taas esimerkiksi varastotiloissa ja porraskäytävissä on vähäisemmät puhtausvaatimukset. Standardi on asiakkaan työkalu, joka mahdollistaa siivouslaatua koskevien odotusten määrittelyn. Se taas lisää varmuutta puolin ja toisin, kun molemmat osapuolet ymmärtävät asian samalla tavalla, Jani Peltola toteaa. Coor on käyttänyt standardia aktiivisesti sen julkistamisen jälkeen ja saanut kosolti kokemusta sen etujen hyödyntämisestä sekä haasteiden käsittelystä. Standardin suurimpana etuna on se, että se asettaa saavutettavalle laadulle selkeät ja objektiiviset odotukset. Tämän lisäksi se on pääsääntöisesti kustannustehokkaampi ja ekologisempi kuin viikoittaisiin siivouskertoihin perustuva palvelu. Asiakkaat maksavat vain tarpeidensa mukaan, ja samalla pienenevät energian, puhdistusaineiden ja muiden siivoustarvikkeiden kulutus, Jani Peltola sanoo. Haasteitakin toki on niistä suurimpana se, että markkinoiden toimijat saataisiin luottamaan standardiin täysin ja käyttämään sitä fiksusti liiallisen hallinnoinnin välttämiseksi. Coor käykin jokaisen asiakkaan kanssa jatkuvaa vuoropuhelua standardin soveltamisesta kulloiseenkin palveluntoimitukseen ja pyrkii aktiivisesti varmistamaan sen, että tilaajan ja palvelun tuottavan yksikön henkilökunta saa tarvittavan koulutuksen. Olemme huomanneet, että standardista ja sen eduista ollaan yhä kiinnostuneempia niin uusissa tarjouspyynnöissä kuin nykyisten asiakkaiden keskuudessa. Laadulliset, ekologiset ja taloudelliset edut puhuvat siis puolestaan, Jani Peltola sanoo. Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä Jani Peltolaan, joka on Coorin siivouksen palveluasiantuntija ja palvelukoordinaattori, puh , Nova Uutiskirje - Nro 1 Sivu 5

6 Teemasarja: Ympäristönäkökulma palvelualalla Energiansäästö kuuminta juuri nyt Energia on ymmärrettävästi ajankohtainen asia. Alalla on paljon tehtävää, mutta energiankulutuksen tarkkailu sekä aktiivinen tehostaminen ja optimointi yleistyvät jatkuvasti. Tästä seuraa suuria ekologisia ja taloudellisia hyötyjä. Energia-asioista kiinnostutaan päivä päivältä enemmän. Tähän on osittain syynä alan tietämyksen kasvu, mutta myös ympäristötietoisuuden lisääntyminen ja energiahintojen nousu. Eurot ja sentit puhuvat tietysti selkokieltä, ja alalla on itse asiassa huomattavasti luultua enemmän säästömahdollisuuksia. Parhaiden tulosten saavuttamiseen vaaditaan kuitenkin asiantuntijaosaamista ja jatkuvuutta. Olemme pätevöityneitä energiakatselmoijia ja olemme olleet suunnittelemassa ja toteuttamassa useita energiansäästöön liittyviä hankkeita, Juha Karjalainen sanoo. Juha Karjalainen vastaa Suomessa Coorin tuottamista suunnittelupalveluista, joihin sisältyy myös energiakäytön optimointiin liittyvät asiantuntijatehtävät. Energiansäästöjen lisäksi saavutetaan myös muita etuja. Energian aktiivinen säästäminen hyödyttää myös ympäristöä ja parantaa yrityksen julkisuuskuvaa, koska ilmastoasiat ovat niin vahvasti esillä. Sekä asiakkaat että työnhakijat asettavat nykyisin tiukkoja vaatimuksia, jotka liittyvät toimittajien tai työnantajien ympäristötietoisuuteen. Oikeanlaista osaamista ja asiantuntemusta lähellä asiakasta Coorissa on pitkä kokemus ja huomattava osaaminen energia-alalta. Coorin energiapalvelut on jaettu kolmeen pääalueeseen: energiatodistukset, energianhallinta ja energiatehokkuuden parantaminen. Yksinkertaisin ja nopein tapa saavuttaa energiansäästöjä on energianhallinta, jossa jatkuvasti seurataan ja säädetään teknisiä laitteistoja energiankulutuksen minimoimiseksi. Energiatehokkuutta parannetaan suorittamalla energiakatselmointeja, joiden perusteella laaditaan suunnitelmat energiansäästötoimenpiteistä. Suunnitelmien mukaisesti toteutetaan energiansäästöinvestoinnit. Coor toimii tarvittaessa energiansäästöinvestoinnin toteutuksessa ESCO-kumppanina rahoittamalla investoinnin. Asiakas maksaa investoinnin säästyneillä energiamaksuilla jälkikäteen ESCOkumppanille. Jotta energia-asioista voitaisiin huolehtia hyvin, Coor on sijoittanut resurssit paikallistasolle tiettyyn sopimusorganisaatioon tai liiketoimintayksikköön. Tästä on se etu, että asiantuntijaosaaminen kytkeytyy asiakkaaseen aivan eri tavalla kuin alan normaalikäytännössä, jossa energiainsinöörit työskentelevät keskitetysti ja useiden asiakkaiden kanssa. Coorin työtapa tarjoaa asiakkaille suoran yhteyden energia-alan asiantuntijoihin. Olemme vakuuttuneita siitä, että oma työtapamme tuottaa suurimman hyödyn asiakkaille, koska he saavat näin tarvitsemansa osaamisen. Jotta hyvät ideat ja kokemukset sekä osaaminen leviäisivät koko Coorissa, rakennamme myös aktiivisesti konserninlaajuista energiaverkostoa, Karjalainen kertoo. Kuuminta juuri nyt: energiansäästö Energiakatselmoinnilla luodaan selkeä käsitys nykytilanteesta ja määritellään kehitysalueet. Niistä keskustellaan asiakkaan kanssa, mikä johtaa useimmiten kattaviin energiatavoitteisiin. Tämän jälkeen alkaa tärkeä työ, jossa jatkuvasti mukautetaan järjestelmiä ja laitteistoja siten, että energiankulutus on optimaalista ja asetetut tavoitteet saavutetaan. Coor on kehittänyt työtä varten tehokkaita apuvälineitä, kuten muistilistoja, malleja ja rutiinien kuvauksia. Kun kaikki kiinteistöpalvelut ovat Coorin vastuulla, meillä on hyvät edellytykset auttaa asiakkaita alentamaan energiakustannuksiaan. Laitteistoja on mahdollista käyttää eri tavoin, jolloin Nova Uutiskirje - Nro 1 Sivu 6

7 myös energiankulutus vaihtelee. Monet unohtavat, että myös energiaoptimointi on jatkuvaa työtä; teknisiä järjestelmiä on jatkuvasti säädettävä toiminnassa tapahtuvien muutosten myötä. Yksinkertaisena esimerkkinä voidaan mainita ilmanvaihtojärjestelmien käyttöajat, joita on mukautettava jatkuvasti tilojen todellisen käytön perusteella. Tässä on tärkeää myötäillä koko ajan toiminnan muutoksia ja organisaatiossa tapahtuvia muuttoja, Juha Karjalainen sanoo. Työn toinen tärkeä osa on pienten mutta tärkeiden toimenpiteiden toteuttaminen. Esimerkkeinä näistä voidaan mainita toimiston hehkulamppujen korvaaminen tai virrankatkaisijoiden vaihtaminen liiketunnistimiin joissakin yleisissä tiloissa. Paljon voidaan saavuttaa niin ikään kouluttamalla ja motivoimalla organisaation henkilöstöä, sillä näin voidaan vaikuttaa käyttäytymiseen ja tottumuksiin. On tärkeää tiedostaa oma sähkönkulutuksensa arkitilanteissa ja muistaa sulkea tietokone kotiin lähtiessä tai sammuttaa lopuksi neuvotteluhuoneesta valot. Tälläkin saralla voidaan saavuttaa hyviä tuloksia yksinkertaisilla teknisillä ratkaisuilla ja jatkuvalla koulutuksella. Energiaoptimointi on todella hauskaa ja antoisaa. Koko ajan löytyy uusia kehitysmahdollisuuksia ja uutta potentiaalia, ja on myös mukavaa toimia hyvän asian puolesta. Ympäristöä säästää kaikkein parhaiten jokainen säästynyt kilowattitunti, Juha Karjalainen summaa. Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä Juha Karjalaiseen, joka kehittää Coorin energia-alan palveluita, puh , Nova on Coor Service Managementin sähköinen uutiskirje, joka sisältää toimialaa ja Cooria koskevia uutisia. Uutiskirje ilmestyy suomeksi, ruotsiksi, norjaksi, tanskaksi ja englanniksi. Olet joko itse ilmoittanut sähköpostiosoitteesi, tai se on saatu yritykseltäsi tai BlueBookin mediatietokannasta. Sähköpostiosoitettasi käytetään vain Coorin omiin yhteydenottoihin. Sinulla on henkilötietolain perusteella oikeus saada kerran kalenterivuodessa korvauksetta tietoja siitä, millaisia henkilötietoja Coorilla on sinusta ja miten niitä käsitellään. Tietoja on pyydettävä Coorille osoitetulla kirjallisella ja allekirjoitetulla hakemuksella. Sinulla on myös oikeus pyytää oikaisua henkilötietojesi käsittelyyn. Yhteyshenkilö: Kirsi Bergman Tekstit: Åsvor Brynnel, Henrik Sjögren (Paloma) Graafinen suunnittelu ja tuotanto: Paloma Valokuvat ja kuvitukset: Sofia Thorslund, Peter Knutson, Pierre Zoetterman (BananaBlue), Björn Pehrsson (Paloma) Coor Service Management Postiosoite: PL 108, Helsinki Käyntiosoite: Paciuksenkatu 21, Helsinki Puh , faksi , Napsauta tästä peruuttaaksesi uutiskirjeen tilauksen.

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin Viestintä strategian mahdollistajana Elisa Juholin 1.9.2016 Karu totuus Jopa yhdeksän kymmenestä strategian toimeenpanosta epäonnistuu Jopa yhdeksän ihmistä kymmenestä ei pysty konkreettisesti sanomaan,

Lisätiedot

Pohjoismainen energiakunta 2011 tunnustus innovatiivisesta ja kestävästä panoksesta energia-alalla. Hakuohjeet Hakuaineisto ja -lomake

Pohjoismainen energiakunta 2011 tunnustus innovatiivisesta ja kestävästä panoksesta energia-alalla. Hakuohjeet Hakuaineisto ja -lomake Pohjoismainen energiakunta 2011 tunnustus innovatiivisesta ja kestävästä panoksesta energia-alalla Hakuohjeet Hakuaineisto ja -lomake 1 Lokakuu 2010 Pohjoismainen energiakunta -tunnustusta koskeva hakemus

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Attendon Visio & Arvot

Attendon Visio & Arvot Attendon Visio & Arvot Se, miten huolehdimme hoivaa tarvitsevista ihmisistä, osoittaa millainen on yhteiskunta, jossa elämme. Attendon rooli yhteiskunnassa Pohjoismaissa on kunniakkaat perinteet kansalaistensa

Lisätiedot

Maailman johtava rototiltti Rototilt juhlii 30 vuottaan

Maailman johtava rototiltti Rototilt juhlii 30 vuottaan Paikallisesta keksinnöstä urakointialan mullistajaksi: Maailman johtava rototiltti Rototilt juhlii 30 vuottaan 30 vuotta sitten syntyi tuote, joka sittemmin muutti koko alaa. 80-luvun puolivälissä keksittiin

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa

50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa www.euronet50-50max.eu 50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa Rauma 9.11.16 Merja Pakkanen Vaasan yliopisto 50/50; idea Hankkeen tarkoituksena on vähentää energiankulutusta kouluissa (ja muissa

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Kirjaston verkkopalvelun suunnittelu käyttäjäkeskeisesti. Päivi Ylitalo-Kallio Eduskunnan kirjasto (Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto)

Kirjaston verkkopalvelun suunnittelu käyttäjäkeskeisesti. Päivi Ylitalo-Kallio Eduskunnan kirjasto (Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto) Kirjaston verkkopalvelun suunnittelu käyttäjäkeskeisesti STKS Tietoaineistoseminaari 14.3.2012 Päivi Ylitalo-Kallio Eduskunnan kirjasto (Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto) tietoisku Oppiva kirjasto

Lisätiedot

MYCHALLENGE Työkalu tavoitteidesi saavuttamiseen Scandinavian Challengessa

MYCHALLENGE Työkalu tavoitteidesi saavuttamiseen Scandinavian Challengessa MYCHALLENGE Työkalu tavoitteidesi saavuttamiseen Scandinavian Challengessa Kerromme, miten......löytää oma miksi...asetat tavoitteesi...suunnittelet haasteesi...jaat tavoitteen osatavoitteiksi...seuraat

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Hyvinvoivat työntekijät tekevät työnsä hyvin Kun yrityksesi työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, he panostavat sen tekemiseen. Näet tuloksen osaamisena

Lisätiedot

TAVOITTEENA HYVIN JOHDETTU, TULOKSELLINEN JA UUSIEN RATKAISUJEN LÖYTÄMISEEN INNOSTAVA VALTIONHALLINTO

TAVOITTEENA HYVIN JOHDETTU, TULOKSELLINEN JA UUSIEN RATKAISUJEN LÖYTÄMISEEN INNOSTAVA VALTIONHALLINTO TAVOITTEENA HYVIN JOHDETTU, TULOKSELLINEN JA UUSIEN RATKAISUJEN LÖYTÄMISEEN INNOSTAVA VALTIONHALLINTO Valtionhallinnon henkilöstölle suunnatun kyselyn tuloksia 16.03.2012 Koonneet: Virpi Einola-Pekkinen

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin Pirkanmaan maanrakennuspäivä 2016 12.1.2016 Markku Niemi Taustaa Liikenneviraston hallinnoiman väyläomaisuuden

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

27.5.2011. Ensimmäinen ajatus nähdessäni tämän seminaarin aiheen oli, ai minäkö ennustaja? Arealtec Oy Kari Kumpulainen vain toimitusjohtaja

27.5.2011. Ensimmäinen ajatus nähdessäni tämän seminaarin aiheen oli, ai minäkö ennustaja? Arealtec Oy Kari Kumpulainen vain toimitusjohtaja Ennustajako, minäkö?? Ensimmäinen ajatus nähdessäni tämän seminaarin aiheen oli, ai minäkö ennustaja? Arealtec Oy Kari Kumpulainen vain toimitusjohtaja 1 Sisältö 1. Arealtec Oy lyhyesti 2. Mitä huomenna,

Lisätiedot

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4 SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja Moduuli 4 Miksi uusien tuotteiden tuominen markkinoille on tärkeää? Kuluttajat kaipaavat jatkuvaa muutosta Myös kilpailijat voivat pakottaa muutokseen esittelemällä

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Uuden työelämän trendit -huippuseminaari Tornio 7.9.2016 Tauno Hepola, Mcompetence Oy Toimitusjohtaja, yritysvalmentaja TYÖELÄMÄN LAADULLA ON MAHDOLLISTA RAKENTAA KILPAILUETUA,

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaiset työnantajakäynnit työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaisten työnantajakäyntien opas julkaistu 6/2011 1 Sisältö Toimialakohtaisten työnantajakäyntien

Lisätiedot

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Verkkoratkaisujen tarjoaminen pk-yrityksille muistuttaa hieman

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Lastensuojelun, perhetyön ja -neuvonnan, terveyskeskuksen ja koulun erityishenkilöstön työpaja

Lastensuojelun, perhetyön ja -neuvonnan, terveyskeskuksen ja koulun erityishenkilöstön työpaja 1 Onnistunut työ tekee hyvää: Akaan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelujen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämishanke 2014-2016. Lastensuojelun, perhetyön ja -neuvonnan, terveyskeskuksen

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 10.2.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa hakemus osallistujaportaaliin

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8.

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8. ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8.2016 10.6.2016 Kanta-liittymisen tukiprojekti Miksi? Auttaa liittymisen

Lisätiedot

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan Hankekuvaus Hanke Turvallisuus kotona vuorokauden ympäri alkoi elokuussa 2010. Kaksivuotinen hanke on Kristiinankaupungin oma ja sen osarahoittajana toimii Pohjanmaan liitto. Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA

ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA Tämän lain tarkoituksena on erityisesti lisäämällä mahdollisuuksia rakennusten energiatehokkuuden vertailuun edistää rakennusten energiatehokkuutta ja

Lisätiedot

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT Rakennusautomaation käytettävyys Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT 2 Oma tausta Perusinsinööri DI, lvi-tekniikka, TKK 1993 Herääminen käytettävyysasioihin noin 2002 Tekniikan

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

Asiakkaan menestystarina. Vendelbo Cykler. webcrm paransi vähittäiskauppiaan tehokkuutta ja asiakaskunnan pysyvyyttä

Asiakkaan menestystarina. Vendelbo Cykler. webcrm paransi vähittäiskauppiaan tehokkuutta ja asiakaskunnan pysyvyyttä Asiakkaan menestystarina Vendelbo Cykler webcrm paransi vähittäiskauppiaan tehokkuutta ja asiakaskunnan pysyvyyttä CRM-JÄRJESTELMÄ PARANSI PYÖRÄLIIKKEEN TEHOKKUUT- TA JA ASIAKASKUNNAN PYSYVYYTTÄ Tanskalaisen

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test suomi svenska (https://oma.yrityssuomi.fi:443/entrepreneur-test? p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- 1&p_p_col_count=1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fentrepreneur-test&_82_languageId=sv_SE)

Lisätiedot

Kuinka teen Heebo-profiilistani myyvän ja työnantajia houkuttelevan. Copyright HR Kakspistenolla Oy v.1.0 24.5.2011

Kuinka teen Heebo-profiilistani myyvän ja työnantajia houkuttelevan. Copyright HR Kakspistenolla Oy v.1.0 24.5.2011 Kuinka teen Heebo-profiilistani myyvän ja työnantajia houkuttelevan Copyright HR Kakspistenolla Oy v.1.0 24.5.2011 Heebo on koulutettujen nuorten ammattilaisten Talent Pool, jossa voit yhdellä hyvin tehdyllä,

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Rauhala on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Yrityksen perustiedot Omistajat: Ismo ja Miika Takkunen Ismo vastaa tilanjohtaminen

Lisätiedot

Kurssitusten tarve kipuaa

Kurssitusten tarve kipuaa Kurssitusten tarve kipuaa 9.11.2000 08:02 Muinoin tietotekniikkakurssilla opeteltiin ohjelmat läpikotaisin. Nyt niistä opetellaan vain työssä tarvittavat toiminnot. Niissäkin on työntekijälle tekemistä,

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Finnairin strategia toiminut Aasian liikenteessä miljoonan matkustajan kasvu Aasian strategian myötä 2001 visio Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Lakiesitys rakennuksen energiatodistukseksi. vt.toiminnanjohtaja Juha Saarimäki

Lakiesitys rakennuksen energiatodistukseksi. vt.toiminnanjohtaja Juha Saarimäki energiatodistukseksi vt.toiminnanjohtaja Juha Saarimäki Energian käytöstä ja säästämisestä pientaloasumisessa Mitä energia maksaa? Miten energian käyttöä voisi vähentää? Miten säästää energiakuluissa?

Lisätiedot

septima tuotannon uusi elämä

septima tuotannon uusi elämä septima tuotannon uusi elämä 1 2 3 4 5 6 7 Lupaus Septima-palvelutuotteella saamme seitsemässä päivässä aikaan yrityksesi tuotannolle uuden elämän. Uuden tehokkaamman elämän, jossa kustannukset saadaan

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

Menestyksen porkkanoita

Menestyksen porkkanoita Menestyksen porkkanoita Usko Uskallus Innostuminen Oma Yritys-messut Wanha Satama, Helsinki 20.3.2013 Miksi jotkut yritykset menestyvät?...ja toiset eivät? Olemassaolon oikeutus ; Mikä on/ olisi minun

Lisätiedot

Epsonin kokousratkaisut TUO IHMISET, PAIKAT JA TIEDOT YHTEEN

Epsonin kokousratkaisut TUO IHMISET, PAIKAT JA TIEDOT YHTEEN Epsonin kokousratkaisut TUO IHMISET, PAIKAT JA TIEDOT YHTEEN MUUTA ESITYKSET KESKUSTELUIKSI, IDEAT LUOMUKSIKSI JA TEHOKKUUS TUOTTAVUUDEKSI LUO, TEE YHTEISTYÖTÄ JA JAA Ihmiset muistavat alle 20 % näkemistään

Lisätiedot

Metsäalan Johtamisakatemia järjestetään Majvikin kongressikeskuksessa Kirkkonummella. KATSO MYÖS:

Metsäalan Johtamisakatemia järjestetään Majvikin kongressikeskuksessa Kirkkonummella. KATSO MYÖS: Metsäalan Johtamisakatemia järjestetään Majvikin kongressikeskuksessa Kirkkonummella. KATSO MYÖS: www.metsahyvinvointi.fi/johtamisakatemia/ 1 Ihmisten motivaatio ja osaaminen ratkaisevat sen, kuinka hyvin

Lisätiedot

Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist

Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät 11.1.2017 Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist 1 Mottomme! Me yrittäjät elämme myymällä mutta me teemme voitot ja tulokset

Lisätiedot

Dialoginen johtaminen

Dialoginen johtaminen Dialoginen johtaminen Labquality Days 10.2.2017 Sari Tappura Tampereen teknillinen yliopisto Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2015 Lisätiedot: Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto www.dinno.fi JHTAMISKRKEAKULU

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Vastuullinen osaaja Miten kannan vastuuta ja kehitän osaamistani työyhteisössä? Liisa Luukkonen Seurakuntien Lapsityön Keskus

Vastuullinen osaaja Miten kannan vastuuta ja kehitän osaamistani työyhteisössä? Liisa Luukkonen Seurakuntien Lapsityön Keskus Vastuullinen osaaja Miten kannan vastuuta ja kehitän osaamistani työyhteisössä? Liisa Luukkonen Seurakuntien Lapsityön Keskus Kenen vastuu Kuvaile henkilöä, joka toimii työssä vastuullisesti! Työnantajan

Lisätiedot

Ohjelma. 0 Alustus LiVo hankkeesta sosiaaliohjauksen

Ohjelma. 0 Alustus LiVo hankkeesta sosiaaliohjauksen Foorumin tavoitteet, osallistujat ja kohderyhmä 0 Foorumiin kutsuttiin sosiaaliohjaajia ja kaikkia sosiaaliohjauksen kehittämisestä kiinnostuneita, myös kouluttajia. 0 Kutsun mukaan tavoitteena oli kokoontua

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

HUOMAA UUSI SÄHKÖISTEN DESIGNLÄMMITTIMIEN STANDARDI

HUOMAA UUSI SÄHKÖISTEN DESIGNLÄMMITTIMIEN STANDARDI Asiakirja on laadittu mahdollisimman huolellisesti. Sitä ei saa toisintaa edes osittain ilman Rettig ICC:n nimenomaista kirjallista lupaa. Rettig ICC ei ole vastuussa mistään tässä asiakirjassa esitetyn

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä Kaj von Weissenberg 19.5.2016 1 Lisää Inspectasta Luomme turvallisuutta, luotettavuutta ja kestävää kehitystä Pohjois-Euroopassa

Lisätiedot

Paikallisista ilmastoratkaisuista energiaa ja elinvoimaa kuntaan

Paikallisista ilmastoratkaisuista energiaa ja elinvoimaa kuntaan Paikallisista ilmastoratkaisuista energiaa ja elinvoimaa kuntaan Lohja / 29.10.2013 Korjausrakentaminen + Energiatehokkuus Tarjoamme kokonaisvaltaisia ja asiakaslähtöisiä korjausrakentamisen suunnittelu-

Lisätiedot

MetGen Oy TEKES 24.10.2014

MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Yleistä MetGen kehittää ja markkinoi uudentyyppistä teollista entsyymiratkaisua, joka merkittävästi parantaa: Energiatehokkuutta paperiteollisuuden mekaanisessa massanvalmistuksessa

Lisätiedot

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä 30.11.2016 Luotettavaa tietoa ja vaikuttavia ratkaisuja resurssitehokkaisiin toimiin

Lisätiedot

Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo

Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo 2015 1 Mitä muotoilu on? 24/11/15 heikki rajasalo 2015 2 24/11/15 heikki rajasalo 2015 3 1970 Participatory Design 1980 Human-centered Design, ergonomia

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Canorama 2008 projekti

Canorama 2008 projekti Canorama 2008 projekti Kajaanin ammattikorkeakoulun kaikkiin pääaineisiin liittyy projektiopintoja, jotka tehdään yhteistyössä toimeksiantajien kanssa. Tässä yksi esimerkki. Canorama Oy on erikoistunut

Lisätiedot

Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen. Kuntien paikkatietoseminaari Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö

Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen. Kuntien paikkatietoseminaari Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen Kuntien paikkatietoseminaari 6.2.2013 Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia Linjausalueet ja erityiskysymykset VISIO

Lisätiedot

- STUL Riikka Liedes - Talotekniikkateollisuus Juhani Hyvärinen

- STUL Riikka Liedes - Talotekniikkateollisuus Juhani Hyvärinen Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muuttamisen kuulemistilaisuus - Rakennusautomaation kommenttipuheenvuoro - STUL Riikka Liedes - Talotekniikkateollisuus Juhani Hyvärinen 1 Lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 24.8.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa oma hakemuksesi osallistujaportaaliin

Lisätiedot

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Heli Rantanen, projektipäällikkö heli.k.rantanen@hel.fi 6Aika Avoin asiakkuus ja osallisuus Helsingin kaupunki HELSINKI 310 ASIAKASPALVELUMALLI KÄYTTÄJÄ-

Lisätiedot

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta UUSIX Työkaluja INWORK hankkeesta Anna-Maija Nisula Tutkijatohtori, projekti päällikkö Lappeenrannan yliopiston kauppakorkeakoulu Technology Business Research Center (TBRC) anna-maija.nisula@lut.fi INWORK

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI / PUHEEKSIOTTAMINEN. Sari Anetjärvi

VARHAINEN TUKI / PUHEEKSIOTTAMINEN. Sari Anetjärvi VARHAINEN TUKI / PUHEEKSIOTTAMINEN Sari Anetjärvi Pienten asioiden filosofia Työyhteisössä, kuten elämässä yleensäkin, pienet asiat, niin hyvät kuin huonotkin, ovat merkittäviä. Pienestä ongelmasta on

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

4 ensimmäistä sähköpostiasi

4 ensimmäistä sähköpostiasi 4 ensimmäistä sähköpostiasi 1 Ohjeet Nyt rakennetaan neljä viestiä, jotka voit lähettää sähköpostilistallesi. Jos et vielä osaa rakentaa sähköpostilistaa, lue tämä kirjoitus: http://www.valmentaja-akatemia.fi/sahkopostilista/

Lisätiedot

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas 1 (6) Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas Sisällys Mikä on toimintajärjestelmä... 2 Hyvä toimintajärjestelmä... 3 Hyödyt... 3 Toimintajärjestelmän rakentaminen... 4 Autamme sinua... 6 Business

Lisätiedot

Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus 20.11.2015 Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta Helmetin toimiala

Lisätiedot

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 27.2.2015 B8-0210/2015 EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI työjärjestyksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 1 Yleensä kyselystä Kyselyssä selvitettiin vastaajien mielipiteitä hankerekisterin käytöstä sekä siihen liitetyistä visualisoinneista Se oli auki 3.12.-18.12.2015 Vastaajia

Lisätiedot

ArcInfo, Uusi ulottuvuus hitsauskoulutukseen. ArcInfo UUSI ULOTTUVUUS HITSAUSKOULUTUKSEEN (7)

ArcInfo, Uusi ulottuvuus hitsauskoulutukseen. ArcInfo UUSI ULOTTUVUUS HITSAUSKOULUTUKSEEN (7) ArcInfo UUSI ULOTTUVUUS HITSAUSKOULUTUKSEEN 15.08.2016 1(7) WEB-POHJAINEN TYÖKALU HITSAUSPARAMETRIDATAN ANALYSOINTIIN Oletko koskaan kaivannut perustasoista, käyttäjäystävällistä työkalua hitsausdatan

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa. Lea Gynther

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa. Lea Gynther Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa Lea Gynther Webinaari 21.10.2014 Kurkistus suunnitelma-arkistoon TEM pyytänyt lähettämään tehdyt suunnitelmat Motivaan Voidaan

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Asiakaspalvelu- ja myyntisuoritusten arviointi

Asiakaspalvelu- ja myyntisuoritusten arviointi ASIAKASPALVELUSUORITUSTEN ANALYSOINTI Asiakaspalvelu- ja myyntisuoritusten arviointi Seuraavan, alla olevan helpon työkalun avulla voit itse nopeasti arvioida myynnissä ja asiakaspalvelussa työskentelevien

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI

Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI Toimiala: Rakennuspaikan valmistelutyöt Yritys: MM-Koneurakointi Oy Olen saanut rahoilleni vastinetta ja olen tyytyväinen yhteistyöhön 45

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KESKINÄISEN YHTEISTYÖN MERKITYS GERONTOLOGISEN SOSIAALITYÖN KENTÄLLÄ

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KESKINÄISEN YHTEISTYÖN MERKITYS GERONTOLOGISEN SOSIAALITYÖN KENTÄLLÄ SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KESKINÄISEN YHTEISTYÖN MERKITYS GERONTOLOGISEN SOSIAALITYÖN KENTÄLLÄ Tuija Vidgren 23.2.2015 GeroMetro verkosto (Socca) Käytäntötutkimuksen päivässä esittelemässä vanhustyöhön liittyviä

Lisätiedot

Matkakertomus, World Future Energy Summit messut 15.1.-17.1.2013, Abu Dhabi

Matkakertomus, World Future Energy Summit messut 15.1.-17.1.2013, Abu Dhabi Matkakertomus, World Future Energy Summit messut 15.1.-17.1.2013, Abu Dhabi Matkalla ENY projektipäällikkö Jonna Haapamäki-Syrjälä, IS-Technics Oy Raimo Keskitalo sekä Dubaissa toimistoa pitävä Exigo Finland

Lisätiedot