tyytyväisempiä asiakkaita

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "tyytyväisempiä asiakkaita"

Transkriptio

1 Nro No 21 marraskuu Tammikuu Pääkirjoitus - Martin Forss Älykkäämpää Coor kehityksen palvelua kärjessä tyytyväisempiä asiakkaita Hyvän palveluntoimittajan on kuljettava kehityksen kärjessä. Sen on ymmärrettävä asiakkaiden haasteita ja luotava heidän menestystään Kun tukevia toimintamme ratkaisuja. Olenkin alkoi pian aina 12 vuotta erittäin sitten, ylpeä tavoitteenamme ja iloinen onnistuneista oli tarjota kehitysprojekteista, Pohjoismaiden joissa yksityiselle Coor on elinkeinoelämälle todella voinut olla ja hyödyksi julkiselle asiakkailleen. markkinoiden Novan uudessa parasta numerossa ja älykkäintä esitellään palvelua. kaksi Ymmärsimme tällaista kehitys- jo sektorille varhain, projektia. että menestyksen salaisuutena on palveluntoimituksen jatkuva kehittäminen ja mukauttaminen siten, että se tukee joka tilanteessa optimaalisesti Ensimmäisenä asiakkaidemme esimerkkinä ydintoimintaa. on Coorin uusi Kutsumme Green Services tätä -ympäristömerkintä. joka Se antaa luo kilpailuetuja järjestelmällistä asiakkaillemme. ja konkreettista apua asiakkaille, älykkääksi palveluksi, jotka haluavat vähentää ympäristövaikutuksiaan ja edistää aktiivisesti En yhteiskunnan väitä, että työ pitkän olisi aikavälin helppoa. kestävää Monimutkaisten kehitystä. palvelutoimeksiantojen on ainutlaatuinen, haltuunotto, hallinta koska ja se kehittäminen on palvelusektorin dynaamisessa ensimmäinen ympäristössä vastaava on Ympäristömerkintä vastuullinen merkintä ja koska tehtävä, se kattaa jonka otamme koko palveluntoimituksen erittäin vakavasti. yksittäisten Voin kuitenkin luvata tuotteiden tekevämme tai palvelujen kaikkemme, sijasta. jotta suoriutuisimme tehtävästä mahdollisimman hyvin. Kaikeksi onneksi voinkin todeta työn tuottavan hyviä Toisena tuloksia. esimerkkinä Vuotuinen on Concept asiakastutkimuksemme Office -kehitysprojekti. puhuu selkeää Siinä Coor kieltä loi asiakkaat huippunykyaikaisen arvostavat ponnistelujamme toimistoratkaisun, ja ovat jonka yhä mukaisesti tyytyväisempiä coorilaisetkin työskentelevät. Erityisen hyvältä Tavoitteena tuntuu se, oli että ymmärtää asiakkaat uusia, kokivat joustavia tänäkin työhömme. vuonna toimistoratkaisuja Coorin tehneen sekä niiden huomattavasti vaikutusta aiempaa omiin palveluratkaisuihimme enemmän oma-aloitteisia ja toimistoissa parannusehdotuksia. työskenteleviin Tämä ihmisiin. on mielestäni Yhä useammat osoitus siitä, organisaatiot että kaksi vuotta silmäilevät sitten uusia aloittamamme toimistoratkaisuja, suuri parannustyö jotka ovat toimii paitsi tilankäytön hyvin, että se kannalta tehokkaita asiakkaitamme ja siten kustannustehokkaita ja että sitä arvostetaan. myös ympäristöä säästä- hyödyttää viä. Lisäksi ne parantavat työn tehokkuutta ja henkilöstön hyvinvointia. Eri organisaatiot puolilta maailmaa hyödyntävät kantautuu nykyisin samansuuntaisia aktiivisesti viestejä: ja järjestel- luvassa Monet mällisesti on toimistovallankumous! henkilöstön luovuutta Koska ja työtapojen ideoita jatkuvan toimistoratkaisujen parannustyön lähtökohtana. muuttuminen Aiheesta vaikuttaa on myös kirjoittanut palvelutarpeisiin, enemmän meistä muutoskonsultti on tärkeää kulkea tämänkin Östlund, alan jonka kehityksen keväällä kärjessä. julkaistava uusi kirja esitellään Novan Louise tässä numerossa. Uudesta Novasta voi lukea myös, miten Coor antaa lisäpontta Tervetuloa parannustyölle lukemaan uutta ja Novaa! miten tämä hyödyttää asiakkaitamme. Ympäristöön ja kestävään kehitykseen keskittyvässä teemasarjassa taas kerrotaan tällä kertaa oman alamme suurimpiin kuuluvasta ympäristöasiasta Martin Forss, energiasta. Suomen Coorin toimitusjohtaja Martin Forss, Coor Service Managementin toimitusjohtaja Martin Forss, Coor Service Managementin toimitusjohtaja Martin Forss, Suomen Coorin toimitusjohtaja Nova Nova Uutiskirje Uutiskirje - Nro Nro 1 2 Sivu Sivu 1

2 Tähtäimessä kehitys Henkilöstön luovuus poikii kannattavia ideoita Kaikkein menestyvimpiä ovat ne yritykset, jotka hyödyntävät koko henkilöstön luovuutta ja aloitekykyä. Ehdottomasti paras motivaation kohottaja onkin se, että ihminen tuntee olevansa osa yrityksen kehitystä ja menestystä. Tämä on keskeinen sanoma konsultti Louise Östbergin tutkimustyössä, josta on nyt syntynyt yrityksen koko henkilöstön luovuuden hyödyntämiseen keskittyvä kirja. Östberg on kirjoittanut teoksen yhdessä kansainvälisten tutkijoiden Alan G Robinsonin* ja Dean Schroederin kanssa, ja SIS Förlag -kustantamo julkaisee sen Ruotsissa keväällä Louise Östberg on parannustyöhön erikoistunut konsultti, joka auttaa organisaatioita käynnistämään rakentavaa ideointia ja osallistamaan siihen koko henkilöstön. Östberg on tutkinut jo kymmenen vuoden ajan ideoiden hyödyntämistä ruotsalaisissa yrityksissä. Tutkimuksessaan hän tarkastelee 50:tä pohjoismaista yritystä ja vertailee niitä pariin sataan maailmanlaajuiseen yritykseen, joilla kaikilla on ideointijärjestelmät ja jotka ovat saaneet erinomaisia tuloksia parannustyöstään. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että pohjoismaiset yritykset ovat moniin kansainvälisiin kilpailijoihinsa verrattuna yleisesti ottaen jälkijunassa henkilöstön ideoiden hyödyntämisessä. Yritysten suurin mahdollisuus piilee kuitenkin juuri siinä, että ne oppivat hyödyntämään henkilöstönsä ideoissa ja luovuudessa piileviä valtaisia parannus- ja innovointimahdollisuuksia. Esimerkiksi Ruotsissa yritykset eivät ole pitkistä myötämääräämisperinteistään huolimatta vaivautuneet kuuntelemaan henkilöstöään. Yhtenä harhaluulona on se, että ajatustyö on johdon asia ja että loput ovat vain johdon näkemystä toteuttavia alaisia. Tosiasiassa ideoiden pitäisi tulla toiminnan tukipalveluista, Louise Östberg sanoo. Monet yritykset panostavat resursseja ulkopuolisiin insinööreihin ja asiantuntijoihin kaivatessaan uusia luovia ratkaisuja ja ideoita. Louise Östbergin mielestä työ voi kuitenkin sujua huomattavasti tehokkaammin, jos yritys hyödyntää henkilöstönsä olemassa olevaa osaamista. Tämä on kuitenkin tehtävä oikealla tavalla. Ihmiset ja organisaatiot ovat erilaisia, ja eroja voi olla myös ideoiden ja luovuuden hyödyntämisjärjestelmissä. Menestyksekkäille järjestelmille on kuitenkin yhteistä se, että ne osallistavat koko henkilöstön mukaan ideointiin eri tavoin ja että näin syntyvien ideoiden toteuttamista seurataan ja mitataan jollain tavoin. Tehdasteollisuus kehityksen kärjessä Organisoituun ideointiin on panostettu perinteisesti eniten tehdasteollisuudessa. Hyvinä esimerkkeinä tästä ovat Scania ja Coca-Cola, joissa syntyy paljon ideoita työntekijää kohden ja joiden ideointijärjestelmät ovat tuottaneet kosolti hyviä tuloksia. Palvelualalla aktiivinen ideointi on sen sijaan vielä lapsenkengissään. Tehdasteollisuudessa on ehkä helpompaa nähdä idean ja lopputuloksen välinen yhteys, kun taas vaikutukset palveluihin voivat olla abstraktimpia. Louise Östberg uskoo kuitenkin palvelualan tarvitsevan aktiivista ideointia yhtä kipeästi. Palvelualallakin on jo paikka paikoin päästy pitkälle, ja entistä ideavaltaisemman työilmapiirin mahdollisuudet on alettu tiedostaa. Huipputuloksia saavutetaan esimerkiksi Clarion-hotelliketjussa, jonka yhdessä hotellissa syntyy keskimäärin jopa 50 parannusehdotusta työntekijää kohden vuodessa. Vertailukohdaksi käy Ruotsin keskiarvo, joka on 0,5 ideaa vuodessa. Myös Coor Service Management erottuu muista järjestelmällisellä prosessillaan, johon on osallistettu koko henkilöstö ja johon Nova Uutiskirje - Nro 1 Sivu 2

3 liittyy selkeitä ja jatkuvasti seurattavia parannustavoitteita. Coorissa tehdään myös enemmän parannusehdotuksia kuin Pohjoismaissa keskimäärin. Louise Östbergin mukaan hyvällä ideoinnilla on lähinnä kolme yhteistä nimittäjää: henkilöstön osallistaminen kaikilla organisaatiotasoilla, johdon sitoutuminen henkilöstön päivittäiseen työhön ja lähettiläiden nimittäminen eri osastoille henkilöstön ideoinnin tueksi. Östberg on perehtynyt teorioihin ja psykologisiin tekijöihin, jotka selittävät ihmisten motivoitumisen taustatekijöitä. Kaiken A ja O on se, että ihminen tuntee tulevansa nähdyksi, näkee ideoidensa toteutuvan ja kokee esimiesten ja työkaverien kuuntelevan. Tämä taas on sopusoinnussa kaikkien johtamistutkimusten tulosten kanssa. Lisäksi ihmiset haluavat tulla palkituiksi eri tavoin. Jotkut haluavat julkista tunnustusta, kun taas toisille riittää pari kannustavaa sanaa. Meidän onkin lakattava ajattelemasta, että kaikkia pitäisi kohdella samalla tavalla pikemminkin pitäisi muistaa kaikkien erilaisuus ja yksilöllinen tarve tulla nähdyksi, Louise Östberg toteaa. Esimerkkejä onnistuneesta ideoinnista Toimivasta ideointijärjestelmästä voivat hyötyä kaikentyyppiset organisaatiot. Hyvänä esimerkkinä tästä on Ruotsin Posti, josta on viime vuosikymmenen aikana kehittynyt yksi maailman parhaista kansallisista postijärjestelmistä vertailtaessa tarkkuutta ja toimitusnopeutta. Tämän muutoksen tärkeänä osatekijänä on ollut tehokas ideointijärjestelmä, jonka piiriin kuuluu valtaosa Postin työntekijästä. Östberg, Robinson ja Schroeder kuvailevat uudessa kirjassaan seuraavasti postilaisten järjestelmällisen ideoinnin merkitystä konsernille: Postin lajittelukeskusten suoriutumisvertailun kärjessä on Uumajan lajittelukeskus. Samainen keskus toteuttaa myös henkilöstön ideoita enemmän kuin mikään muu Postin yksikkö. Yksi monista Uumajassa näkemistämme ideoista oli erillisen huoneen varaaminen työntekijöille, joiden tehtävänä on tarkistaa näyttöpäätteen ääressä sellaisia käsin kirjoitettuja osoitteita ja postinumeroita, joita automaattinen järjestelmä ei ole pystynyt lukemaan. Heidän työpisteensä sijaitsi aiemmin keskellä lajittelukeskusta meluisassa ympäristössä, jossa he yrittivät keskittyä ja käsitellä mahdollisimman monta kirjettä. Eräs työntekijä kuitenkin ehdotti, että lattiatason yläpuolelle rakennettaisiin työtä varten äänieristetty ja häiriötön huone. Työpisteen muuttamisen jälkeen käsiteltyjen kirjeiden määrä lisääntyi 34 % työntekijää kohden tunnissa, virheiden määrä väheni 45 %, ja työntekijät kokivat työympäristön huomattavasti vähemmän stressaavaksi. (Ote Louise Östbergin, Alan G Robinsonin ja Dean Schroederin kirjasta, joka ilmestyy keväällä 2010). Coor ottaa hyvät ideat hyötykäyttöön Coor aloitti kaksi vuotta sitten laajan panostuksen järjestelmälliseen parannustyöhön ja vahvaan parannuskulttuuriin. Tarkoituksena oli hyödyntää entistä paremmin koko henkilöstön luovuus ja ideat sekä kehittää siten toimintaa ja Coorin asiakkaiden palveluntoimitusta. Nyt työssä astutaan askel eteenpäin ottamalla käyttöön uusi IT-pohjainen parannusprosessin tukijärjestelmä. Olemme onnistuneet nostamaan ideoinnin tärkeysjärjestyksen kärkeen ja sitouttamaan työhön sekä johdon että asiakaspalveluhenkilöstön. Meillä on hyvä ideointi- ja parannusprosessi, ja nyt saamme sille myös kaipaamamme tehokkaan tukijärjestelmän, sanoo uuden järjestelmän käyttöönotosta Suomessa vastannut Coorin palvelutoiminnan kehityspäällikkö Katja Käyhty. Järjestelmän nimi Actio tulee latinan toimintaa tarkoittavasta sanasta, ja ajatuksena on nimenomaan lyhentää sanojen ja tekojen välimatkaa. Järjestelmän laaja-alainen käyttöönotto alkaa tammikuussa koko Coorissa. Tavoitteena sitoutuminen kehitystyöhön Entistä järjestelmällisempään parannustyöhön panostaminen aloitettiin kaksi vuotta sitten. Tuolloin Coor huomasi teettämästään tutkimuksesta, että Nova Uutiskirje - Nro 1 Sivu 3

4 asiakkaat kaipaavat palveluntoimittajalta omaaloitteisempaa otetta. Tutkimuksen lisäksi suuren parannustyön käynnistymiseen vaikutti tietoisuus siitä, että kaikilla työntekijöillä on arvokkaita ideoita. Uuden panostuksen lähtölaukauksena olivat inspiraatioluennot, joilla kuultiin alan tunnettuja tutkijoita ja vaikuttajia. Tämän jälkeen luotiin uusi parannusprosessi ja otettiin käyttöön Excel-muotoiset parannusluettelot koko konsernissa. Parannusehdotuksista tehtiin kaikkien sisäisten tiimipalaverien pakollisia kohtia, ja työntekijäkohtaisten parannusehdotusten lukumäärää alettiin seurata. Monissa yksiköissä otettiin käyttöön ideataulut, joille on helppo kerätä koko henkilöstön ideoita niiden syntyessä. Toiminnan joissakin osissa nimitettiin lisäksi parannusvalmentajia. Koska asiakkaamme toimivat eri aloilla, meidän on varottava toteuttamasta työtä liian suoraviivaisesti. Parannusprosessi on pakollinen, ja työhön saadaan nostetta, kun sille asetetaan selkeät ja säännöllisesti seurattavat tavoitteet. Menetelmien valitseminen on kuitenkin jätettävä käytännön työstä vastaaville, sillä he tuntevat asiakkaidensa tarpeet parhaiten. Hyvä lopputulos Panostuksen alkamisen jälkeen ideoita on suorastaan tulvinut. Parannustyö etenee täysin palkein, ja tämän ovat huomanneet myös asiakkaamme. Asiakkaat ovat olleet kahden viime vuoden aikana tehdyissä asiakastutkimuksissa huomattavasti aikaisempaa enemmän sitä mieltä, että Coor tekee oma-aloitteisesti parannusehdotuksia. Tämä tuntuu luonnollisesti mahtavalta, sillä juuri tähän pyrimme työtä käynnistäessämme, Katja Käyhty toteaa. Ehdotetut asiakasparannukset voivat olla niin pieniä kuin suuriakin. Asiakkaalle suuria säästöjä tuovasta parannusehdotuksesta voidaan mainita esimerkkinä yksinkertainen ja mutta nerokas idea, jossa kehitettiin uusi menetelmä autonosien lakkauksessa käytettävien metallikiinnittimien* puhdistamiseen. Idean takana olivat Volvo Personvagnarin tehtaalla Ruotsin Torslandassa työskentelevät coorilaiset, ja se tuo asiakkaalle noin euron vuotuiset säästöt. Toisena esimerkkinä ovat parannusehdotukset, joita on esitelty joillakin työpaikoilla tehtävien yöllisten tarkastuskierrosten jälkeen. Ehdotukset ovat koskeneet ilmanvaihtojärjestelmien tarveharkintaisia käyttöaikoja sekä yleisten tilojen valaistuksen säätämistä, ja tuloksena on ollut suuria säästöjä. Uudella järjestelmällä vahvistusta parannustyöhön Kun parannusprosessi on vakiintunut ja ideointi saanut vauhtia, työlle on kuitenkin alettu kaivata yhä enemmän yksinkertaista ja tehokasta tukijärjestelmää. Tämän vuoksi Coor investoi uuteen verkkopohjaiseen järjestelmään, johon kaikki parannusehdotukset tallennetaan keskitetysti ja jossa ne jaotellaan asiakaskohtaisesti. Actiota on testattu muutamissa Coorin palveluntoimituksissa hyvin tuloksin. Järjestelmässä on monia etuja. Sen avulla voidaan helposti ja havainnollisesti seurata ideoiden tilaa ja niiden toteuttamisen edistymistä. Lisäksi järjestelmässä on mahdollista luoda erityisiä toimenpidesuunnitelmia. Koska järjestelmä tulee käyttöön koko konsernissa, parannustyötämme on jatkossa helppo seurata yhdenmukaisesti. Samalla tulostuvat kätevästi asiakkaille toimitettavat raportit ja selkeät tilastot, joita käytetään palveluntoimituksen seurannassa. Järjestelmä tarjoaa hyvät edellytykset parannustyön tehokkaaseen jatkamiseen ja sitä kautta lisäarvon luomiseen asiakkaille, Käyhty sanoo. Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä palvelutoiminnan kehityspäällikkö Katja Käyhtyyn, puh , *Kiinnittimillä pidetään esimerkiksi autonovea tai takaluukkua paikallaan lakkauksen aikana. Nova Uutiskirje - Nro 1 Sivu 4

5 Siistiä jälkeä pohjoismaisella siivousstandardilla Tunnetun lääkevoiteen mainoksessa kehotetaan käyttämään tuotetta, kun tiedät, mihin koskee. Samaa periaatetta on alettu soveltaa yhä enemmän myös siivousalalla. Kun kerran likaiset paikat tiedetään, miksi siivota koko rakennus? Monissa siivouspalveluiden tarjouspyynnöissä keskitytään vielä nykyisinkin siivouskertoihin, -menetelmiin ja -välineisiin halutun lopputuloksen sijasta. Nämä perinteiset tarjouspyynnöt ovat ongelmallisia, koska niissä ei oteta kantaa haluttuun lopputulokseen. Siivota pitää, mutta se jää kertomatta, miten siistiä jäljen tulisi olla, sanoo Coorin palvelukoordinaattori Jani Peltola. Pohjoismaiden markkinoilla on käytetty jo kymmenen vuoden ajan yhteistä INSTA 800 -siivousstandardia. Pohjoismaissa standardi on levinnyt laajalle varsinkin julkisella sektorilla, mutta nyt siitä ovat alkaneet kiinnostua myös suomalaiset yritykset. INSTA 800:aa voi käyttää kaikentyyppisissä tiloissa ja rakennuksissa. Tiivistettynä kyse on siitä, että tilaaja asettaa vaatimukset yksittäisten pintojen tai kohteiden puhtaudelle ja sille, miten usein toimittajan on varmistettava sovitun laatutason saavuttaminen. Näiden selkeiden laatuvaatimusten täyttymistä taas voi seurata objektiivisesti käyttämällä apuna standardin laadunmittausjärjestelmää ja valvontarutiineja. Tilaaja ostaa nimenomaan puhtautta eikä siivouskertoja. Sairaalan leikkaussalissa on luonnollisesti oltava korkein mahdollinen puhtaustaso, kun taas esimerkiksi varastotiloissa ja porraskäytävissä on vähäisemmät puhtausvaatimukset. Standardi on asiakkaan työkalu, joka mahdollistaa siivouslaatua koskevien odotusten määrittelyn. Se taas lisää varmuutta puolin ja toisin, kun molemmat osapuolet ymmärtävät asian samalla tavalla, Jani Peltola toteaa. Coor on käyttänyt standardia aktiivisesti sen julkistamisen jälkeen ja saanut kosolti kokemusta sen etujen hyödyntämisestä sekä haasteiden käsittelystä. Standardin suurimpana etuna on se, että se asettaa saavutettavalle laadulle selkeät ja objektiiviset odotukset. Tämän lisäksi se on pääsääntöisesti kustannustehokkaampi ja ekologisempi kuin viikoittaisiin siivouskertoihin perustuva palvelu. Asiakkaat maksavat vain tarpeidensa mukaan, ja samalla pienenevät energian, puhdistusaineiden ja muiden siivoustarvikkeiden kulutus, Jani Peltola sanoo. Haasteitakin toki on niistä suurimpana se, että markkinoiden toimijat saataisiin luottamaan standardiin täysin ja käyttämään sitä fiksusti liiallisen hallinnoinnin välttämiseksi. Coor käykin jokaisen asiakkaan kanssa jatkuvaa vuoropuhelua standardin soveltamisesta kulloiseenkin palveluntoimitukseen ja pyrkii aktiivisesti varmistamaan sen, että tilaajan ja palvelun tuottavan yksikön henkilökunta saa tarvittavan koulutuksen. Olemme huomanneet, että standardista ja sen eduista ollaan yhä kiinnostuneempia niin uusissa tarjouspyynnöissä kuin nykyisten asiakkaiden keskuudessa. Laadulliset, ekologiset ja taloudelliset edut puhuvat siis puolestaan, Jani Peltola sanoo. Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä Jani Peltolaan, joka on Coorin siivouksen palveluasiantuntija ja palvelukoordinaattori, puh , Nova Uutiskirje - Nro 1 Sivu 5

6 Teemasarja: Ympäristönäkökulma palvelualalla Energiansäästö kuuminta juuri nyt Energia on ymmärrettävästi ajankohtainen asia. Alalla on paljon tehtävää, mutta energiankulutuksen tarkkailu sekä aktiivinen tehostaminen ja optimointi yleistyvät jatkuvasti. Tästä seuraa suuria ekologisia ja taloudellisia hyötyjä. Energia-asioista kiinnostutaan päivä päivältä enemmän. Tähän on osittain syynä alan tietämyksen kasvu, mutta myös ympäristötietoisuuden lisääntyminen ja energiahintojen nousu. Eurot ja sentit puhuvat tietysti selkokieltä, ja alalla on itse asiassa huomattavasti luultua enemmän säästömahdollisuuksia. Parhaiden tulosten saavuttamiseen vaaditaan kuitenkin asiantuntijaosaamista ja jatkuvuutta. Olemme pätevöityneitä energiakatselmoijia ja olemme olleet suunnittelemassa ja toteuttamassa useita energiansäästöön liittyviä hankkeita, Juha Karjalainen sanoo. Juha Karjalainen vastaa Suomessa Coorin tuottamista suunnittelupalveluista, joihin sisältyy myös energiakäytön optimointiin liittyvät asiantuntijatehtävät. Energiansäästöjen lisäksi saavutetaan myös muita etuja. Energian aktiivinen säästäminen hyödyttää myös ympäristöä ja parantaa yrityksen julkisuuskuvaa, koska ilmastoasiat ovat niin vahvasti esillä. Sekä asiakkaat että työnhakijat asettavat nykyisin tiukkoja vaatimuksia, jotka liittyvät toimittajien tai työnantajien ympäristötietoisuuteen. Oikeanlaista osaamista ja asiantuntemusta lähellä asiakasta Coorissa on pitkä kokemus ja huomattava osaaminen energia-alalta. Coorin energiapalvelut on jaettu kolmeen pääalueeseen: energiatodistukset, energianhallinta ja energiatehokkuuden parantaminen. Yksinkertaisin ja nopein tapa saavuttaa energiansäästöjä on energianhallinta, jossa jatkuvasti seurataan ja säädetään teknisiä laitteistoja energiankulutuksen minimoimiseksi. Energiatehokkuutta parannetaan suorittamalla energiakatselmointeja, joiden perusteella laaditaan suunnitelmat energiansäästötoimenpiteistä. Suunnitelmien mukaisesti toteutetaan energiansäästöinvestoinnit. Coor toimii tarvittaessa energiansäästöinvestoinnin toteutuksessa ESCO-kumppanina rahoittamalla investoinnin. Asiakas maksaa investoinnin säästyneillä energiamaksuilla jälkikäteen ESCOkumppanille. Jotta energia-asioista voitaisiin huolehtia hyvin, Coor on sijoittanut resurssit paikallistasolle tiettyyn sopimusorganisaatioon tai liiketoimintayksikköön. Tästä on se etu, että asiantuntijaosaaminen kytkeytyy asiakkaaseen aivan eri tavalla kuin alan normaalikäytännössä, jossa energiainsinöörit työskentelevät keskitetysti ja useiden asiakkaiden kanssa. Coorin työtapa tarjoaa asiakkaille suoran yhteyden energia-alan asiantuntijoihin. Olemme vakuuttuneita siitä, että oma työtapamme tuottaa suurimman hyödyn asiakkaille, koska he saavat näin tarvitsemansa osaamisen. Jotta hyvät ideat ja kokemukset sekä osaaminen leviäisivät koko Coorissa, rakennamme myös aktiivisesti konserninlaajuista energiaverkostoa, Karjalainen kertoo. Kuuminta juuri nyt: energiansäästö Energiakatselmoinnilla luodaan selkeä käsitys nykytilanteesta ja määritellään kehitysalueet. Niistä keskustellaan asiakkaan kanssa, mikä johtaa useimmiten kattaviin energiatavoitteisiin. Tämän jälkeen alkaa tärkeä työ, jossa jatkuvasti mukautetaan järjestelmiä ja laitteistoja siten, että energiankulutus on optimaalista ja asetetut tavoitteet saavutetaan. Coor on kehittänyt työtä varten tehokkaita apuvälineitä, kuten muistilistoja, malleja ja rutiinien kuvauksia. Kun kaikki kiinteistöpalvelut ovat Coorin vastuulla, meillä on hyvät edellytykset auttaa asiakkaita alentamaan energiakustannuksiaan. Laitteistoja on mahdollista käyttää eri tavoin, jolloin Nova Uutiskirje - Nro 1 Sivu 6

7 myös energiankulutus vaihtelee. Monet unohtavat, että myös energiaoptimointi on jatkuvaa työtä; teknisiä järjestelmiä on jatkuvasti säädettävä toiminnassa tapahtuvien muutosten myötä. Yksinkertaisena esimerkkinä voidaan mainita ilmanvaihtojärjestelmien käyttöajat, joita on mukautettava jatkuvasti tilojen todellisen käytön perusteella. Tässä on tärkeää myötäillä koko ajan toiminnan muutoksia ja organisaatiossa tapahtuvia muuttoja, Juha Karjalainen sanoo. Työn toinen tärkeä osa on pienten mutta tärkeiden toimenpiteiden toteuttaminen. Esimerkkeinä näistä voidaan mainita toimiston hehkulamppujen korvaaminen tai virrankatkaisijoiden vaihtaminen liiketunnistimiin joissakin yleisissä tiloissa. Paljon voidaan saavuttaa niin ikään kouluttamalla ja motivoimalla organisaation henkilöstöä, sillä näin voidaan vaikuttaa käyttäytymiseen ja tottumuksiin. On tärkeää tiedostaa oma sähkönkulutuksensa arkitilanteissa ja muistaa sulkea tietokone kotiin lähtiessä tai sammuttaa lopuksi neuvotteluhuoneesta valot. Tälläkin saralla voidaan saavuttaa hyviä tuloksia yksinkertaisilla teknisillä ratkaisuilla ja jatkuvalla koulutuksella. Energiaoptimointi on todella hauskaa ja antoisaa. Koko ajan löytyy uusia kehitysmahdollisuuksia ja uutta potentiaalia, ja on myös mukavaa toimia hyvän asian puolesta. Ympäristöä säästää kaikkein parhaiten jokainen säästynyt kilowattitunti, Juha Karjalainen summaa. Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä Juha Karjalaiseen, joka kehittää Coorin energia-alan palveluita, puh , Nova on Coor Service Managementin sähköinen uutiskirje, joka sisältää toimialaa ja Cooria koskevia uutisia. Uutiskirje ilmestyy suomeksi, ruotsiksi, norjaksi, tanskaksi ja englanniksi. Olet joko itse ilmoittanut sähköpostiosoitteesi, tai se on saatu yritykseltäsi tai BlueBookin mediatietokannasta. Sähköpostiosoitettasi käytetään vain Coorin omiin yhteydenottoihin. Sinulla on henkilötietolain perusteella oikeus saada kerran kalenterivuodessa korvauksetta tietoja siitä, millaisia henkilötietoja Coorilla on sinusta ja miten niitä käsitellään. Tietoja on pyydettävä Coorille osoitetulla kirjallisella ja allekirjoitetulla hakemuksella. Sinulla on myös oikeus pyytää oikaisua henkilötietojesi käsittelyyn. Yhteyshenkilö: Kirsi Bergman Tekstit: Åsvor Brynnel, Henrik Sjögren (Paloma) Graafinen suunnittelu ja tuotanto: Paloma Valokuvat ja kuvitukset: Sofia Thorslund, Peter Knutson, Pierre Zoetterman (BananaBlue), Björn Pehrsson (Paloma) Coor Service Management Postiosoite: PL 108, Helsinki Käyntiosoite: Paciuksenkatu 21, Helsinki Puh , faksi , Napsauta tästä peruuttaaksesi uutiskirjeen tilauksen.

Nova vihreällä linjalla

Nova vihreällä linjalla Nro 1 kesäkuu 2009 Nova vihreällä linjalla Ympäristötrendistä on tullut pysyvä. Monella yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaallamme on tiukkoja ympäristötavoitteita, ja he myös edellyttävät Coorin apua

Lisätiedot

Tieto poikii tuloksia

Tieto poikii tuloksia Nr0 2 Lokakuu, 2007 Tieto poikii tuloksia Tuore tutkimus osoittaa, että yritykset ja julkisen sektorin toimijat pitävät oman palvelutoiminnan ylläpitämisen suurimpana ongelmana aikapulaa, joka estää uusien

Lisätiedot

Paras vinkkini. Yhteistyö luistaa laskusuhdanteessa. Nro 1 Toukokuu 2008

Paras vinkkini. Yhteistyö luistaa laskusuhdanteessa. Nro 1 Toukokuu 2008 Nro 1 Toukokuu 2008 Paras vinkkini Maailmantalous horjuu, ja suhdannenäkymät ovat heikentyneet. Mutta miten tämä vaikuttaa toimintanne tukipalveluihin? Onko palvelutoiminnan fokus erilainen hyvinä ja huonoina

Lisätiedot

Training. Strategian muodostaminen. Liiketoiminnan kehittäminen. www.strategy train.eu

Training. Strategian muodostaminen. Liiketoiminnan kehittäminen. www.strategy train.eu Strategy Train Moduuli IV Luku 8 Tekijät Koulutus materiaalia verkossa Small Enterprise Strategic Development Training Strategian muodostaminen Liiketoiminnan kehittäminen Rumyana Grozeva (REDA) www.strategy

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Merkitse kalenteriin: Systeemityöyhdistyksen syyskokous ke 19.11. klo 16.00 alkaen. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. Tervetuloa!

Merkitse kalenteriin: Systeemityöyhdistyksen syyskokous ke 19.11. klo 16.00 alkaen. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. Tervetuloa! SAMCOM LUOTETTAVA KUMPPANI Samcom tuottaa korkeatasoisia tietojärjestelmäratkaisuita ja -palveluja, joiden avulla asiakkaamme kehittävät liiketoimintaansa ja parantavat kilpailukykyään. Samcom yhdistää

Lisätiedot

Kodin remontointi Taivas vai helvetti?

Kodin remontointi Taivas vai helvetti? Consultants for Strategic Futures Kodin remontointi Taivas vai helvetti? Tiivin trendiraportti 2014 Me kaikki Tiivituotteella työskentelevät haluamme ovi- ja ikkunatuotteidemme kautta parantaa suomalaisten

Lisätiedot

Jokainenhan tietää että litra on

Jokainenhan tietää että litra on [ilmoitus] että 95E bensan hinta vaihteli Suomessa Tiesitkö vuonna 2004 runsaasti? Alimmillaan se oli 0,989 euroa/l ja ylimmillään 1,345 euroa/l. että suurin osa kuluttajista teki ostopäätöksiä Tiesitkö

Lisätiedot

kontrahti Valimo on VTT:n käyntikortti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 3 2008

kontrahti Valimo on VTT:n käyntikortti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 3 2008 Kasarmista ympäristökeskukselle tilat Kiinteistöistä esteettömiä Toimistokampukset tulevat kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 3 2008 Valimo on VTT:n käyntikortti Kontrahti 3 2008 Sisältö

Lisätiedot

Alkossa on oivaltavaa osallistamista

Alkossa on oivaltavaa osallistamista 3/2014 Johtaminen Tavoitteellinen osaamisen johtaminen Työajat Joustolla tuloksia ja tehoja Työergonomia Kannattava investointi, eikä vain kulu Henkilöstöjohtaja Tytti Bergman: Alkossa on oivaltavaa osallistamista

Lisätiedot

Johtokunta 2006. Osaamisyhteisön TOIMISTO. Liittokokousedustajat

Johtokunta 2006. Osaamisyhteisön TOIMISTO. Liittokokousedustajat SYTYKE ry on vuodesta 1979 toiminut valtakunnallinen systeemityöntekijöiden ammatillinen yhdistys, joka kehittää alan ammattilaisten välistä yhteistyötä ja tutkimustoimintaa. Teemayhdistyksen jäseneksi

Lisätiedot

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI:

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI: VISMAgazine Visman asiakaslehti 2013 UUTUUS! Visma.net Expense kustannustehokasta ja helppoa matkalaskujen hallintaa Visma Navitalla katsot tulevaisuuteen NPS on osa asiakassuhteen hoitamista Visma Passelin

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Joustava toimisto tehostaa myös työskentelytapoja

Joustava toimisto tehostaa myös työskentelytapoja KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 1 / 2014 Elisan Veli-Matti Mattila: Asiakas ohjaa digitaalista kasvua 4 Integroitu raportointi kertoo oleellisen 8 Fonectalla tehdään tiedosta arvokasta 23 KPMG muutti Töölönlahdelle

Lisätiedot

Yhdistyskompassi. Finlandssvenska organisationsutvecklare Svenska studiecentralen (Ruotsinkielinen opintokeskus) Malin Ström. Kolmas uudistettu painos

Yhdistyskompassi. Finlandssvenska organisationsutvecklare Svenska studiecentralen (Ruotsinkielinen opintokeskus) Malin Ström. Kolmas uudistettu painos Yhdistyskompassi Malin Ström Finlandssvenska organisationsutvecklare Svenska studiecentralen (Ruotsinkielinen opintokeskus) Kolmas uudistettu painos - 1 - ISBN 951-97713-7-9 Paino: Keab-Paper, Vaasa 2003-2

Lisätiedot

Skills & attitude. Sähköauto tulee tosissaan Pohjoismaihin. Näin matkapuhelimia käytetään Aurinkoenergia menestyy Tanskassa:Ikea ja aurinkoenergia

Skills & attitude. Sähköauto tulee tosissaan Pohjoismaihin. Näin matkapuhelimia käytetään Aurinkoenergia menestyy Tanskassa:Ikea ja aurinkoenergia Combining Skills & attitude Orbion Consultingin lehti Sähköauto tulee tosissaan Pohjoismaihin 870 miljoonan euron kaapeli Ruotsin jättiinvestoinnin syyt Näin matkapuhelimia käytetään Aurinkoenergia menestyy

Lisätiedot

SAS INSTITUTEN SIDOSRYHMÄLEHTI JOHTAMISESTA, STRATEGIASTA JA TEKNOLOGIASTA TIMO AHVONEN: ANALYTIIKAN VANKKUMATON KANNATTAJA

SAS INSTITUTEN SIDOSRYHMÄLEHTI JOHTAMISESTA, STRATEGIASTA JA TEKNOLOGIASTA TIMO AHVONEN: ANALYTIIKAN VANKKUMATON KANNATTAJA SAS INSTITUTEN SIDOSRYHMÄLEHTI JOHTAMISESTA, STRATEGIASTA JA TEKNOLOGIASTA TIMO AHVONEN: ANALYTIIKAN VANKKUMATON KANNATTAJA MTT: SUOMALAISTA MAATALOUTTA KEHITETÄÄN HUIPPUTASON ANALYTIIKALLA ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy

Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy 2 Systeemityö 2/2006 Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy Julkaisija Systeemityöyhdistys Sytyke ry Puhelinvastaus- ja sihteeripalvelu VT Oy Susanna Koskinen Henrikintie 7 A, 00370

Lisätiedot

halo valtakunnallinen hankintalehti Sivu 16 nyt nopeasti verkossa

halo valtakunnallinen hankintalehti Sivu 16 nyt nopeasti verkossa halo halo valtakunnallinen hankintalehti Sivu 16 halo Pienhankinnat tehdään nyt nopeasti verkossa halolehti.fi Valtakunnallinen hankintojen ja logistiikan ammattilehti Nro 2 Pääkirjoitus Raili Hilakari

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS

VUOSIKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS 1 3 SISÄLTÖ Solteq ja vuosi 2011 lyhyesti... 4 Avainluvut... 5 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Toiminnan- ja taloudenohjaus... 10 Solteqin tarjonta täydentyi... 14 Toiminnanohjauksen

Lisätiedot

OMISTAJA-ASIAKKAIDEN KOKEMUS TAPIOLAN YRITYSVASTUUSTA

OMISTAJA-ASIAKKAIDEN KOKEMUS TAPIOLAN YRITYSVASTUUSTA OMISTAJA-ASIAKKAIDEN KOKEMUS TAPIOLAN YRITYSVASTUUSTA Emmi Kaipio Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Yritysten ympäristöjohtaminen 2012 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU Tekijä Emmi Johanna

Lisätiedot

Uskallus & innovaatiot

Uskallus & innovaatiot katsaus 298/2013 Uskallus & innovaatiot Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Uskallus & innovaatiot Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Tekesin katsaus

Lisätiedot

Hyödynnä sosiaalisen median

Hyödynnä sosiaalisen median ISMAgazine NRO 2 / 2011 VISMAN ASIAKASLEHTI Palkanlaskennan modernit mahdollisuudet: pilvipalvelu ja ulkoistaminen Ulkoistamispalveluiden ja ohjelmiston yhdistelmä Vinkkejä ostolaskujen käsittelyyn ja

Lisätiedot

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Lisätiedot

MOBIILIA TURVALLISUUTTA ASKELTA TURVALLISEMPAAN 4MOBIILITYÖHÖN

MOBIILIA TURVALLISUUTTA ASKELTA TURVALLISEMPAAN 4MOBIILITYÖHÖN PROTECTION. Interactions. Information. Infrastructure. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #2 2006 VERKKOJEN RAJAT KATOAVAT SUOJAMUURIT MURTUVAT YRITYSTEN YMPÄRILTÄ TEEMA MOBIILIA

Lisätiedot

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 2 KONEEN VUOKRAAMINEN ON OLENNAISESTI KESTÄVÄMPI RATKAISU VERRATTUNA OMISTAMISEEN. VUOKRAUS ON SEKÄ KUSTANNUS- ETTÄ EKOTEHOKASTA. RAMIRENT HALUAA OLLA VASTUULLISUUDEN ESIKUVA

Lisätiedot

Microsoft Circle Magazine nro 1/2012. Jouko Karvinen: Rethink on elämänfilosofia

Microsoft Circle Magazine nro 1/2012. Jouko Karvinen: Rethink on elämänfilosofia Circle Microsoft Circle Magazine nro 1/2012 Jouko Karvinen: Rethink on elämänfilosofia Atea: Työtä yhdessä erillään Suomi tarvitsee lisää pelle pelottomia Windows Phone on yrityksille houkutteleva mahdollisuus

Lisätiedot

Julian Assangen ex-kollega Daniel Domscheit-Berg: Hallitsee Internettiä Openleaks-sivustolla. Teemu Nuutinen: Diili oli ainutlaatuinen kokemus

Julian Assangen ex-kollega Daniel Domscheit-Berg: Hallitsee Internettiä Openleaks-sivustolla. Teemu Nuutinen: Diili oli ainutlaatuinen kokemus ISMAgazine NRO 1 / 2011 VISMAN ASIAKASLEHTI Teemu Nuutinen: Diili oli ainutlaatuinen kokemus Visman pilvipalvelut, joustavia ratkaisuja jokaiselle Muiden johtaminen edellyttää itsensä tuntemista Julian

Lisätiedot

Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista

Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista SAS Institute Oy:n sidosryhmälehti Ennusteita kentän esimiehille Hankesalkku arvojärjestykseen Dynaaminen tuloslaskelma Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista SAS INSTITUTE OY:N sidosryhmälehti

Lisätiedot

Hankintojen ympäristöystävällisyydellä on merkitystä! Hyviä esimerkkejä Pohjoismaista

Hankintojen ympäristöystävällisyydellä on merkitystä! Hyviä esimerkkejä Pohjoismaista Hankintojen ympäristöystävällisyydellä on merkitystä! Hyviä esimerkkejä Pohjoismaista NORDISK MILJØMÆRKNING Sisällysluettelo Hankintojen ympäristöystävällisyydellä on merkitystä!...3 Mitä ympäristöä säästävillä

Lisätiedot