SimLab Simulaatiolla osaamisen edistämistä. Projektin päätösseminaari

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SimLab Simulaatiolla osaamisen edistämistä. Projektin päätösseminaari"

Transkriptio

1 SimLab Simulaatiolla osaamisen edistämistä Projektin päätösseminaari Saimaan AMK Käsitteen määrittely: Simulaatio-oppiminen on opetusmenetelmällinen kokonaisuus, jonka avulla pyritään edesauttamaan opiskelijan sisäisen mallin syntymistä työtehtävissä tarvittavasta turvallisesta ja tarkoituksenmukaisesta toimintamallista korostaen itsearviointia ja myönteistä palautteenantoa 5 2 1

2 Osaaminen Osaaminen on taitoa, jota tieto, ymmärrys, kokemus ja hiljainen tieto kontrolloivat Määritelmä a.m. luennoitsija 3 Potilasturvallisuus on asennetta ja osaamista Potilasturvallisuus koostu siitä, mitä todellisuudessa tehdään, ei siitä, mitä aiottiin tehdä tai mitä oli tarkoitus tehdä Potilasturvallisuus ei ole toimenpide, potilasturvallisuus on MIELENTILA 4 2

3 SIMULAATIO JA KLIININEN OSAAMINEN Käsitteistöä, tavoitteen asettelua, arviointia, palautteenantoa, tutkimusnäyttöä, kaukaloväkivallasta Heikki Paakkonen, TtT, esh Ylihoitaja KYS Kliiniset tukipalvelut, Ensihoito, päivystys, tehohoito 5 Esityksen tavoite Esityksen kuultuaan osallistuja osaa: kuvata simulaatio-oppimisen merkitystä terveysalan ammatiin kasvamisessa selittää osaamistavoitteiden laadinnan periaatteet kuvata simulaatio-oppimisen yhteyttä kliiniseen todellisuuteen 6 3

4 Esityksen motto 1: Opettaminen ei ole tärkeätä, mutta oppiminen on sitäkin tärkeämpää... (A. Kinnunen, kauan sitten) 7 Motto 2: I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand. (Confucius, 551 BC 479 BC) 8 4

5 Esitys perustuu: W5W 2 Walmiiksi Wiidessä Wuodessa W5W 2 hankkeen laatima opas Learning outcomes - osaamistavoitteet Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta. Lääketieteellisen koulutuksen tuki- ja kehittämisyksikkö TUKE / A. Helander / 2009 Cook D One Drop at a Time: Research to Advance the Science of Simulation. Simulation in Healthcare. Vol. 5; No 1, 1-4. Gaba D The Pharmaceutical Analogy for Simulation: A Policy Perspective. Simulation in Healthcare. Vol. 5; No 1, 5-7. Weinger M The Pharmacology of Simulation: A Conceptual Framework to Inform Progress in Simulation Research. Simulation in Healthcare. Vol. 5; No 1, Van Heukelom J., Begaz T., Treat R Comparison of Postsimulation Debriefing Versus In- Simulation Debriefing in Medical School. Simulation in Healthcare. Vol. 5; No 2, Simulaatio-oppiminen ja kliininen osaaminen Mitä yhteistä on seuraavilla tilanteilla (1 5)? 1) (Vuode)osastolla huomattavan obeesi potilas voi jotenkin huonosti, hän on mennyt uneliaaksi, sekavaksi, desorientoituneksi aikaan ja paikkaan, hengitys nopeata, pinnallista. Potilas makaa vaaka-asennossa potilasvuoteessa. Hänellä on valtimokanyyli ja lääkäri määrää otettavaksi verikaasuanalyysin. CO 2 + H 2 O H 2 CO 3 H + + HCO 3 = ÄLYLLINEN TASO: tieto, ongelmanratkaisu 10 5

6 Mitä yhteistä? 2) Äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajalla on käymässä 2-vuotias Ossi. Pitäisi rokottaa ohjelman mukaisesti. Ossin olkavarsi ei oikein pysy paikallaan, mutta toimia pitäisi. Pitäisi myös mitata verenpaine kaikista raajoista. = TEKNINEN TASO: motorinen suoritus 11 Mitä yhteistä? 3) Kotona terminaalivaiheessa oleva iäkäs, jo kovin väsynyt potilas. Kotisairaanhoitaja käynnillä. Potilaalla ilmiselvästi kovia kipuja ja hän pyytää tutulta hoitajaltaan: Anna sitä kipulääkettä nyt niin, että pääsen pois täältä, en jaksa enää Omainen paikalla ja kauhistuu: Nyt se on kyllä vietävä sairaalaan, kun tuollaisia juttelee, minä en ota siitä vastuuta, jos ; nyt vaan ambulanssi paikalle! = EETTINEN TASO: mikä on oikein / hyväksi 12 6

7 Mitä yhteistä? 4) Erikoiskoulutettu haavahoitaja käy osastolla konsultoimassa potilaan vaikeaa makuuhaavatilannetta. Hän toteaa alkajaisiksi osaston hoitajille. Tämä on kyllä selvä hoitovirhe teiltä, kun olette päästäneet tämän tilanteen näin pahaksi Potilas on tajuissaan, asiallinen, orientoitunut, samoin paikalla olevat osaston hoitajat. jatkuu 13 Mitä yhteistä? 4 jatkuu J.T.BERGQVISTIN KAAVA Ryhmätyö on kertolaskua, ei summapeliä! 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 = 1.0 normisuoritus 1.0 x 1.2 x 1.0 x 1.0 = 1.2 innostus tarttuu 1.2 x 1.2 x 1.2 x 1.2 = 2.1 yhteisnoste 1.0 x 1.2 x 0.5 x 1.0 = 0.6 the bad apple 0.8 x 0.8 x 0.8 x 0.8 = 0.4 yhteislatistuminen = VUOROVAIKUTUSTASO: ymmärrettävä rakentava kommunikointi, ilmapiiri, ryhmän toiminta! 14 7

8 Mitä yhteistä? 5) Mielenterveystoimiston asiakas alkaa käyttäytyä uhkaavasti ja verbaalisesti aggressiivisesti hoitajaa ja lääkäriä kohtaan kuultuaan, että hänelle kirjoitetaan M 1 lähete psykiatrian päivystykseen. Myös paikalla oleva omainen on hyökkäävä. = TUNNETASO: kyky tunnistaa ja käsitellä omia tunteita, kuten hermostumista 15 Mitä yhteistä?? 1. vastaus: Osaamisen tasot: 1. Älyllinen 2. Tekninen 3. Eettinen 4. Vuorovaikutus 5. Tunne 2. vastaus: Kaikilla eri osaamisen tasoilla voi simulaatio-oppiminen toimia loistavasti! 16 8

9 Tutkimuksesta ja empiriasta vedetty johtopäätös SIMULAATIO-OPPIMINEN EI OLE (VAIN) AKUUTTIHOIDON OPPIMISEEN SOVELTUVA MENETELMÄ! 17 Simulaatio = keinotodellisuuden luominen; miksi toimii?? 10 key points 6. Controlled environment 1. Providing feedback 2. Repetitive practice 3. Curriculum integration 4. Range of difficulty level 5. Capture clinical variations 7. Individualized (active) learning 8. Ground rules: luottamuksellisuus, turvallinen ympäristö, vältetään epäluuloja ja kannustetaan kriittiseen reflektioon 9. Lavastaminen = realismin tavoittelu vs. siirtovaikutus 10. Orientaatio = oppimaan oppiminen 18 9

10 Kysymyksenasettelu simulaatio-oppimisessa? Tarvitaanko simulaatioita? Onko simulaatio hyödyllistä? KYLLÄ, vastattu jo potilasturvallisuuden, oppimiskokemusten standardisoinnin ja suoritusten arvioinnin näkökulmasta 19 Nykyinen kysymyksenasettelu Milloin simulaatioita tulisi käyttää? Kuinka, miten, voimme tehokkaasti käytää simulaatioita? Minkä tyyppisiä simulaatioita? Kuinka paljon? Minkälaisilla asetelmilla? 20 10

11 Mihin haetaan vastausta? Miten ja miksi simulaatiot toimivat = tuottavat oppimista? Miten oppimista voidaan parantaa, tehostaa...? Voidaanko kustannus-tehokkuuta parantaa erilaisilla asetelmilla? Siirtyykö oppiminen kliiniseen todellisuuteen parantamaan potilaan outcomia?? 21 Jos simulaatio olisi farmakologiaa... According to: Wenger MB. The pharmacology of simulation: a conceptual framework to inform progress in simulation research. Simul Healthc 2010; Lähtökohta: simulaatio-oppiminen ei ole farmakologiaa Simulaatio ei ole lääke: Opettajanasi määrään Sinulle 20 mg simulaatiota aamupäivisin viitenä seuraavana päivänä. Tule sitten vastaanotolleni ja katsotaan tilanteesi uudestaan... Tiedon / osaamisen puute / vaje ei ole sairaus kts. edellä. --> opettaja voi vain auttaa oppijaa oppimaan; oppiminen on oppijan tehtävä! 22 11

12 Jos simulaatio olisi farmakologiaa... MUTTA: Farmakologiaa sovelletaan (mm.) sairauden hoidossa Simulaatiota sovelletaan pyrittäessä muutokseen tiedossa (knowledge), taidossa (skill), asenteessa (attitude) ja / tai käyttätymisessä (behavior) --> KSAB Simulaatiolla terapeuttinen tai diagnostinen tarkoitus oppiminen tai testaus 23 Simulaation farmakologiset perusteet Diagnosoitu puutos välttämättömissä KSAB: ssa Miten simulaatiota tulisi annostella, jotta puutos saadaan korjattua? Sovelletaan farmakologiasta tuttua 10 kohdan ohjelmaa 24 12

13 10 kohdan ohjelma KYSYMYKSET ANALOGIA FARMAKOLOGIAN KANSSA ESIMERKKI SIMULAATIOSTA 1. Toivottu tavoite? 2. Kenelle simulaatiota? 3. Mitä simulaatiometodeja käytetään? Toivottu tavoite? Potilas Lääkkeen valinta 25 Toivotun, tehokkaaksi todetun käyttäytymisen lisääntyminen Päivystyspoliklinikan/tehon hoitohenkilöstö Standardoidut potilastapaukset ja mid-fi aikuisnukke 10 kohdan ohjelma... KYSYMYKSET ANALOGIA FARMAKOLOGIAN KANSSA ESIMERKKI SIMULAA- TIOSTA 4. Miten simulaatiota tulisi soveltaa? Antotapa Moniammatillinen harjoitus simulaatiokeskuksessa, jossa luotu PPKL-ympäristö/tehon potilashuone jne. 5. Kuinka paljon altistusta eli simulaatiota tulisi antaa? Annos Kahden tunnin harjoitus 6. Milloin toteutetaan? Ajoitus 26 Kerran kaikille k.o. yksikössä kolmen kuukauden jakson aikana 13

14 10 kohdan ohjelma... KYSYMYKSET ANALOGIA FARMAKOLOGIAN KANSSA ESIMERKKI SIMULAA- TIOSTA 7. Kenen tulisi toteuttaa simulaatio? Osaamisvaatimukset Simulaatiokouluttajat, 1 lääkäri, 1 sh 8. Minkälaiset olosuhtet ovat ihanteelliset? Ympäristö ja logistiikka Orientaatio ennen simulaatiota; ei kliinisiä työvelvoitteita; moniammatilliset ryhmät; aito kliininen toimintaympäristö kohdan ohjelma... KYSYMYKSET ANALOGIA FARMAKOLOGIAN KANSSA ESIMERKKI SIMULAA- TIOSTA 9. Kuinka usein simulaatio tulisi toteuttaa / uusia? Annosväli Vuosittain 10. Kuinka arvioidaan ja dokumentoidaan simulaation vaikutus? Hoidon tehon aviointi Osallistujien suoritusten strukturoitu arviointi todellisissa kliinisissä tilanteissa 28 14

15 Simulaation farmakokinetiikka ja farmakodynamiikka 29 Simulaation farmakokinetiikka ja farmakodynamiikka vs. Millerin pyramidi Mitä oppija tekee potilaalle! Mitä simulaatio tekee oppijalle! 30 15

16 Annos - aika - vaste 31 Bolus ja jatkuva infuusio 32 16

17 Vaikutus ja toistuvat annokset 33 Simulaatio 1 & simulaatio 2 - yhteisvaikutus Kahden peräkkäisen simulaatioharjoitteen - C = synergismi vs. - D = antagonismi 34 17

18 Tavoiteltava MENTAALINEN MALLI kliinisen osaamisen taustalla Ammatillisen peruskoulutuksen tärkein tehtävä on työn edellyttämän mentaalisen mallin aikaansaaminen (?) Mentaaliset mallit = mielessämme oleva, työtä säätelevä mentaalinen malli Mielen rakenteita, käsityksiä, mielikuvia, asian eri osien suhteista toisiinsa Automatisoituminen ja oppiminen, toimintamallit Realistisen mentaalisen mallin syntyminen vaatii paljon kokemusta kriittisistä tilanteista ei mahdollista saada(?) Voidaanko nopeuttaa simulaatioilla?? Epätäydelliset tai väärät mallit, virhesuoritus, vaarat Toimiiko kolmiyhteys 1) harjoitukseen valmistautuminen, 2) harjoitus, 3) arviointi ja palaute? Valmistautuminen Opettajien roolitukset, tavoitteet koko tapahtumalle + yksittäiselle simulaatioharjoitteelle Strukturoitu rakenne, sovitut pelisäännöt Turvallisuuden ehdoton vaatimus! Ei valokuvia, ei äänitteitä, ei juttuja: Pena oli tänään taas aivan nolla Arviointi ja palaute (debriefing)!! Sen resurssointi ja organisointi: oppiminen tapahtuu debriefingin aikana! 18

19 Opitun siirtyminen käytäntöön (transfer) Toiminta: Tapahtumat, joista muodostamme skeeman indeksointi ja haku sieltä, analogiat ja erot Edistää: simulaattorin / simulaation suuri fyysinen ja tekninen autenttisuus, myös sosiaalinen ja psykologinen autenttisuus Opettajan toiminta: yhteyksien ja erojen etsiminen, palaute! Paljon harjoitusta, paljon reflektointia Simulaattoriopetuksen pedagogisen mallin rakenne (a.m.salakari) 1. Oppiminen simulaattorilla OPETUS 2. Oppiminen aidosssa kontekstissa Mentaalinen malli - Pyrkimys oppimistilanteiden realistisuuteen - Opetusmenetelmät - Ohjaus ja palaute Oppimisen transfer Suoritus aidossa ympäristössä 38 19

20 Missio: Simulaatio-oppimisella edesautetaan kliinisen osaamisen kehittymistä 839 Mission perustelut Simulaatio-oppiminen perustuu konstruktivistisrealistiseen oppimisnäkemykseen Simulaatio-oppiminen tapahtuu luottamuksellisesti opiskelijaa vastuuttaen ja kunnioittaen myös Kolbin kokemuksellisen oppimisen teoria mukana: reflektio strukturoidussa ympäristössä; oppijakeskeinen! 40 20

21 Mission perustelut... Simuloitu hoitotilanne on turvallinen, koska toiminta ei voi aiheuttaa haittaa todelliselle potilaalle Riittävän osaamisen tason varmistaminen = laadunvarmistus Simulaatio oppimismenetelmänä edesauttaa sisäisen mallin kehittymistä Simulaatioiden aikana ohjaaja konrolloi tilanteen paineenalaisuutta pitäen sen turvallisella tasolla 41 Mission perustelut... Simulaatio-oppiminen edistää oppijan itsesäätelyvalmiuksia mahdollistamalla oman toiminnan reflektoinnin kunkin suorituksen jälkeen Mitä aidompi simulaatiotilanne on rakennettu sitä enemmän siirtovaikutusta sillä on aitoon toimintaympäristöön 42 21

22 Mission perustelut... Simulaatio-oppiminen edesauttaa päätöksentekoprosessien ja ryhmätyötaitojen kehittymistä myönteinen yhteys kliinisten taitojen kehittymiseen 43 Kognitiivisten tavoitteiden asettelu Perustuu Benjamin Bloomin ( ) taksonomiaan Bolognan prosessin myötä Euroopan yhtenäinen korkeakoulualue OSAAMISEEN perustuva lausekkeet koulutuksen tavoitteiden kuvaamiseksi = osaamistavoitteet (learning outcomes) OPS tavoitteet osaamistavoitteina Mitä oppijan odotetaan tietävän, ymmärtävän tai pystyvän tekemään oppimisjakson lopussa saadakseen hyväksyttävän arvosanan? 44 22

23 Osaamistavoitteet Kuvaavat tavoiteltavaa tulosta Tietoina, taitoina, asenteina, käyttäytymisenä (?) Saavutettavissa olevia Mitattavissa / arvioitavissa olevia 45 Tavoitteet... Opettajalle ja oppijalle: Millaista oppimista oppijan täytyy tavoitella opintojakson tai -kokonaisuuden aikana! Opintokokonaisuus: opintokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa... Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

24 Opettamistavoitteet vs. oppimistavoitteet vs. osaamistavoitteet Esimerkki tavoitteenasettelusta eri näkökulmista katsottuna: Opintojakson sisältö: Hengityselimistö, rakenne ja toiminta Opintojakson opetustavoite: Hengityselimistö- opintojaksolla käsitellään ylä- ja alahengitysteiden rakennetta ja toimintaa sekä käytännön menetelmiä, joilla hengitysfunktiota arvioidaan... Opintojakson osaamistavoitteet: Hengityselimistöopintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä ylä- ja alahengityselimistön osat selittää ylä- ja alahengityselimistön tehtävät soveltaa tietoansa hoitotilanteessa potilaan hengityskykyä arvioidessaan 47 Osaamistavoitteiden arviointi... Osaamiskuvauksesta voidaan päätellä myös arviointimenetelmä: Opintojakson suoritettuaan oppija osaa nimetä sekä suullisesti että kirjallisesti ranskan kielen modaaliapuverbit

25 Muokattu Bloomin taksonomia (kognitiivinen alue): 6 osaamisen tasoa Tiedon käsittely monimutkaistuu siirryttäessä tasoilla ylöspäin LUODA ARVIOIDA ANALYSOIDA SOVELTAA YMMÄRTÄÄ MUISTAA Psykomotoristen taitojen taksonomia (1-5) ((Dave 1968)) Kopioi toisen tekemistä, liikettä jne. Kopioi, seuraa, toistaa, noudattaa 1. Jäljittely 2. Ohjeenmukainen toiminta Toistaa liikkeen, toiminnan jne. käskystä tai muistista Luo uudelleen, tekee uuden version Osoittaa taidon luotettavasti, ilman apua Demonstroi, näyttää, osoittaa, saa valmiiksi 3. Toiminnan jäsentyminen 50 25

26 Psykomotoristen taitojen taksonomia (Dave 1968) 4. Toimintojen koordinoituminen Mukauttaa ja sovittaa asiantuntemuksensa, taitonsa, tavallisesta poikkeavaan vaatimustasoon Rakentaa, ratkaisee, yhdistää, kehittää, muodostaa, hallitsee 5. Luonteva toiminta Automaatiotason hallinta, strategisen tason osaaminen ja taito Hallitsee, suunnittelee, määrittelee, keksii 51 Arvioinnista Assessment isn t an activity. It s a state of mind. (Henning G. 2010) 52 26

27 Osaamistavoitteiden arviointi... Assessment drives learning (Wass et al The LANCET. 357) We found that testing as a final activity in an in-hospital resuscitation skills course for medical students increased learning outcomes compared with spending an equal time in practice. This indicates that the intrinsic testing effect previously demonstrated to enhance knowledge retention also pertains to skills learning. (Kronman et al MEDICAL EDUCATION. 43) 53 YHTEENVETONA: 1. Osaamistavoitteet määrittelevät opiskelijan näkökulmasta sen, mitä tulee tietää, osata, pystyä tekemään OPINTOJAKSON HYVÄKSYTYSTI SUORITETTUAAN 2. Opintojakson tai yksittäisen opetuskerran opetustavoitteet koostuvat erilaisista oppimistavoitteista Opetustavoitteet --> opintojakson osaamistavoitteet --> tukevat opetuksen tavoitteita 3. Testing drives learning - arviointi kannattaa, palaute kehittää! 4. Simulaatio-oppiminen kiinteäksi osaksi OPETUSSUUNNITELMIA 54 27

28 Mantraa on muutettava Klassinen hokema "see one, do one, teach one ei käy enää Learning by doing is no longer acceptable Nykyinen mantra: "See one, simulate many, do one competently and teach everyone." 55 Simulaatio-oppimisen prinsiippejä The key is the program, not the hardware (Caro, 1973) It is not how much You have, but how You use it (Salas, Bowers & Rhodenizer, 1998) 56 28

29 Debriefing simulaatio-oppimisen mahdollistajana Palautekeskustelu on dialogia oppijoiden ja oppimaan ohjaavien välillä Palautekeskustelun tulee ohjautua simulaatioharjoitteen TAVOITTEIDEN MUKAISESTI Vaikein opittava asia simulaatio-ohjaajalle (?) - Toiminta : debriefing = 1 : 2, jopa 1 : 3 Rakentava palaute (Lonka 2011) Asia nähdään oppijan näkökulmasta Kohdistuu toimintaan, ei henkilöön Riittävän spesifistä, usein kysymysten muodossa Positiiviset asiat ovat yhtä totta kuin negatiiviset Rehellinen halu auttaa: mitä teemme paremmin ensi kerralla? Kyky suhteuttaa viesti opiskelijan tunnetilaan ja saada se perille 58 29

30 Rakentava palaute (Lonka 2011) Kirstin (Lonka) 5 koota: Kunnioita! Kuuntele! Kiinnostu! Kannusta! Kiitä! 59 Realismin vartijan lisäys Älä jätä selvästi epäasiallista tai potilaalle haitallista, virheellistä toimintaa käsittelemättä Mieti, miten olisi paras tapa tuoda esille Useimmiten oppijat huomaavat itse ja ruoskivat Puutu liialliseen (itse)ruoskintaan napakasti! 60 30

31 Palautekeskustelu strukturoidusti Palautekeskustelussa hyödyllistä Rakenteellinen (fyysinen) rigiditeetti: asetutaan aina samaan muotoon oppijat fokusoituvat (vain) oleelliseen - Toiminnallinen systematiikka: Kuvaileva kierros Analyyttinen kierros + / - Summaatio, take home message 61 Palautteen käsittelystä Oppiminen tapahtuu palautteen aikana formatiivinen arviointi edistää oppimista (Black & Williams 2008) Oppijalle turvallinen mahdollisuus reflektoida omaa toimintaansa, tietoansa, asennettansa jne. vaatimustasoa vasten Rakentavaa, kannustavaa palautetta ohjailemaan totuuden äärelle - miten aukot täytetään? Ilman palautetta oppija jää heitteille; itseohjautuvuus ilman rajoja johtaa tuhoon, vai johtaako? Mikä on tällöin opettajan rooli? Kenen vastuulle jää ja kenen kustannuksella tapahtuu damage control? 62 31

32 Palautteen ajoitus - kesken vai lopuksi? (van Heukelom et al Simulation in Healthcare. 5, 2; 91-97) Simulaatio-oppimisen kriittisin vaihe on palaute Palaute simulaation jälkeen (n=77), vai Simulaatioharjoitteen toistuva keskeyttäminen ohjauksen antamiseksi (n=84)? Randomisoitu koe-kontrolliasetelma, 3. vuoden lääketieteen opiskelijat, ACLS-kurssi 63 Palaute simulaatioharjoitteen lopuksi Tilastollisesti merkitsevät erot simulaation jäkeisen palautteen hyväksi Tehokkaampi ACLS- kurssin asioiden oppiminen Paremmin opittu oikeat vs. väärät toimintatavat Kaiken kaikkiaan parempaa oppimista Toisaalta, simulaatiotilanteen keskeyttäminen ohjauksen antamiseksi voidaan tehdä simulaation realismin kärsimättä kun kaikki toivo on menetetty..., autetaan oikaisemaan / oikaistaan syöksykierre 64 32

33 Palautekeskustelu simulaatiooppimistapahtuman tärkein vaihe Shinnick et al (Clinical Simulation in Nursing 7, e105-e111): Akuuttia sydämenvajausta sairastanet potilaat simulaatioharjoite sh-opiskelijoille (N=162) Tietotesti x 3: Pretest, after hands-on (post-test 1), and after debriefing (post-test 2) Oppiminen tapahtui vasta jälkeen palautekeskustelun 65 Palautekeskustelu verbaalisella palautteella vai videon kanssa vai molemmilla? Chronister & Brown: Comparison of Simulation Debriefing Methods; (Clinical Simulation in Nursing, 2011; e1-e8) - Vertaileva cross-over study sh-opiskelijoilla (N=37) - Elottomuustilanne - Standardisoitu simulaatioharjoite - Vain verbaalinen palaute - Verbaalinen palaute + video Kliiniset taidot paranivat tilastollisesti enemmän video-palaute ryhmässä; kognitiivinen komponentti paremmin vain verbaalinen palaute - ryhmässä 66 33

34 Palautekeskustelu kotiin vietävää: Ohjattu, strukturoitu tapahtuma Oppiminen tapahtuu palautekeskustelun aikana ja avulla Harjoiteltava, harjoiteltava Oppimaan ja ohjaamaan Tavoitteiden suunnassa! Kontrolloi painetta, jännitystä, itseruoskintaa, kestoa, ryhmädynamiikkaa 67 Ensimmäinen peruskysymys: Mitä on oppiminen? 68 34

35 Toinen peruskysymys: Koko simulaatiouskon peruskysymys, johon on pystyttävä vastaamaan Siirtyykö simulaatio-oppimistilanteissa tapahtunut käyttäytymisen muutos = oppiminen kliiniseen työhön potilaan eduksi? 69 Simulaatiot vs. Kliininen todellisuus Edelleen puutteellisesti osoitettu yhteys simulaatio-oppimisen, oppijan käyttäytymisen muutoksen ja potilaiden clinical outcomin välillä, MUTTA: 70 35

36 Simulaatiot vs. Kliininen todellisuus Tiimityön, ml. kommunikoinnin laatu ja määrä, kehittyminen CRM- osaaminen Oppijoiden itseluottamus (+ / -??) Kliinisen osaamisen arviointitaito Formatiivinen, diagnostinen, summatiivinen KEHITETTÄVISSÄ TEHOKKAASTI TARKOITUKSENMUKAISILLA SIMULAATIO- OPPIMISEN MENETELMILLÄ Esim. Merchant Yksi vastaus clinical outcomin paranemisesta Merchant D Does high-fidelity simulation improve clinical outcomes? Journal for Nurses in Staff Development; vol. 28: 1, E1-E8. Kirjallisuuskatsaus, referee-arvioidut tutkimusartikkelit vv Kaikki merkittävät tietokannat Hakusanat: nursing education, simulation, high fidelity, learning, clinical outcomes, teamwork, crisis management Nursing and / or medical samples in clinical settings 72 36

37 Does high-fidelity simulation improve clinical outcomes - vastauksia Andreatta et al. 2011: Retrospektiivinen tarkastelu pediatriset in-hospital sydämenpysähdykset, ( survival = kotiutuminen) Survival lisääntyi 33% 50 % ensimmäisen vuoden aikana, kun käynnistettiin näyttöön perustuva simulaatioilla toteutettu elottomuuden hoitoon keskittynyt harjoitusohjelma (p<.0001) Survival korreloi erittäin vahvasti järjestettyjen harjoitustilanteiden määrän kanssa (r=.87) Muiden tekijöiden vaikutusta arvioitiin kriittisesti, mutta tod. näk. ei merkittävää! Trendi jatkui tutkimuksen keston ajan (4 v), mutta survival ei enää noussut 73 Does high-fidelity simulation improve clinical outcomes? Carroll & Pignataro 2009: Simulaatioperusteinen kliinisten hätätilanteiden harjoitusohjelma hoitohenkilökunnalle Huomattava parannus kommunikaatiotaidoissa, itseluottamuksessa ja potilaiden outcomissa sekä harjoituksissa että kliinisissä hätätilanteissa 74 37

38 Don t even think about it siis mitä? Tuloksellinen simulaatiooppimistapahtuma edellyttää riittävästi ammattitaitoisia ohjaajia! LUE: pedagoginen ja didaktinen osaaminen välttämätöntä, mutta ei riitä, osattava substanssia! 75 Kaukaloväkivallasta Päinvastaisista väitteistä huolimatta kaikki HIFK- laiset eivät ole väkivaltaisia ja vaarallisia 38

39 Oiva 1 v 8 kk 39

Tervetuloa simulaatioohjaajakoulutukseen. 6.2 ja

Tervetuloa simulaatioohjaajakoulutukseen. 6.2 ja Tervetuloa simulaatioohjaajakoulutukseen 6.2 ja 27-28.2.2014 Koulutuksen tavoitteet osaa suunnitella ja toteuttaa simulaatioharjoituksen osaa ohjata jälkipuinnin tunnistaa simulaatio-oppimisen mahdollisuudet

Lisätiedot

Simulaatio-oppiminen ja potilasturvallisuus. Savonia-AMK

Simulaatio-oppiminen ja potilasturvallisuus. Savonia-AMK Simulaatio-oppiminen ja potilasturvallisuus Savonia-AMK 26.1.2012 1 Potilasturvallisuus Potilasturvallisuus koostu siitä, mitä todellisuudessa tehdään, ei siitä, mitä aiottiin tehdä tai mitä oli tarkoitus

Lisätiedot

Esityksen tavoitteet

Esityksen tavoitteet Oppimisen arviointi osana lääketieteellistä/hammaslääketieteellistä perustutkintoa Heikki Hervonen, dos., HOA:n jäsen Opetuksesta vastaava varajohtaja, Biolääketieteen laitos Eeva Pyörälä, dos., Pedagoginen

Lisätiedot

Simulaatio-oppiminen. Hannu Salonen. Opettaja /simulaatio-ohjaaja

Simulaatio-oppiminen. Hannu Salonen. Opettaja /simulaatio-ohjaaja Simulaatio-oppiminen Hannu Salonen Opettaja /simulaatio-ohjaaja Mitä on simulaatio todellisuuden jäljittelyä jonkin yksittäisen tai yhtenäisen asiakokonaisuuden tai sen osan simulointia mahdollisimman

Lisätiedot

Arviointi ja palaute käytännössä

Arviointi ja palaute käytännössä Arviointi ja palaute käytännössä Merja Ellilä Arvioinnista Oppimista ohjaavan arvioinnin merkitys ohjattavan oppimisen tukemista ja suuntaamista tietojen, taitojen ja asenteiden arvioimista ohjattavan

Lisätiedot

OPPIMISKESKUSTELUN RAKENNE JA MERKITYS OPPIMISEN EDISTÄJÄNÄ

OPPIMISKESKUSTELUN RAKENNE JA MERKITYS OPPIMISEN EDISTÄJÄNÄ OPPIMISKESKUSTELUN RAKENNE JA MERKITYS OPPIMISEN EDISTÄJÄNÄ Päivi Smahl / Savonia-amk Debriefing is the heart and soul of the simulation experience. (Rall, Manser & Howard 2000) Päivi Smahl / Savonia-amk

Lisätiedot

CASE- harjoittelusta simulaatio-oppimiseen. Juhani Seppälä Lehtori (ensihoito) Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

CASE- harjoittelusta simulaatio-oppimiseen. Juhani Seppälä Lehtori (ensihoito) Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu CASE- harjoittelusta simulaatio-oppimiseen Juhani Seppälä Lehtori (ensihoito) Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu CASE harjoittelu, hyvä pohja uuden opetusmenetelmän käyttöön ottamiseen Jos toimit aina

Lisätiedot

Opetusmenetelmien valinnan perusteita. Strateginen rasti Markku Ihonen

Opetusmenetelmien valinnan perusteita. Strateginen rasti Markku Ihonen Opetusmenetelmien valinnan perusteita Strateginen rasti 26.1.2012 Markku Ihonen Alustuksen osaamistavoitteita Alustuksen jälkeen osallistuja tunnistaa ja osaa eritellä keskeiset opetusmenetelmien valintaan

Lisätiedot

Kokemuksellinen ja yhteisöllinen oppiminen. Konstruktivismi. Humanismi. Kognitivismi. Behaviorismi

Kokemuksellinen ja yhteisöllinen oppiminen. Konstruktivismi. Humanismi. Kognitivismi. Behaviorismi Pedagoginen tahdikkuus: taitoa kuunnella, taitoa välittää aidosti opiskelijasta, taitoa auttaa ja ohjata. Tahdikas käyttäytyminen nousee aina kunkin hetken pedagogisesta tilanteesta ja taidosta toimia

Lisätiedot

VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS

VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS Anne Mohn, Tiina Tarr, VSSHP, TYKS Leena Salminen, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos, Minna Syrjäläinen-Lindberg, Yrkeshögskolan Novia Teija Franck, Turun AMK Terveydenhuollon

Lisätiedot

CASE- harjoittelusta simulaatio-oppimiseen - Avoimen korkeakoulutuksen neuvottelupäivät XAMK Kouvolan kampus

CASE- harjoittelusta simulaatio-oppimiseen - Avoimen korkeakoulutuksen neuvottelupäivät XAMK Kouvolan kampus CASE- harjoittelusta simulaatio-oppimiseen - Avoimen korkeakoulutuksen neuvottelupäivät 15.-16.11.2017 XAMK Kouvolan kampus Juhani Seppälä Lehtori (ensihoito) Sh, TtM Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

POTILASSIMULAATIOMENETELMÄ JA OPPIMISTULOKSET LÄÄKEHOIDON KOULUTUKSESSA

POTILASSIMULAATIOMENETELMÄ JA OPPIMISTULOKSET LÄÄKEHOIDON KOULUTUKSESSA POTILASSIMULAATIOMENETELMÄ JA OPPIMISTULOKSET LÄÄKEHOIDON KOULUTUKSESSA INTEGROITU KIRJALLISUUSKATSAUS SimPro 25.8. 2015 Aura, Suvi; / Itä-Suomen Yliopisto, Kuopion Yliopistollinen Sairaala Sormunen, Marjorita/

Lisätiedot

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi Tekijä: Pirkko Jokinen Osaamisen arviointi Arviointi kohdistuu Osaamisen eli pätevyyden arviointiin = tutkinnon edellyttämät oppimistulokset (learning outcomes) Arvioidaan tiedot, taidot ja asenteet Opintojakson

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

Simulaatioharjoituksen suunnitelman laatiminen ja toteutuksen suunnittelu. Arja Kemiläinen/ Savonia-amk

Simulaatioharjoituksen suunnitelman laatiminen ja toteutuksen suunnittelu. Arja Kemiläinen/ Savonia-amk Simulaatioharjoituksen suunnitelman laatiminen ja toteutuksen suunnittelu Arja Kemiläinen/ Savonia-amk Suunnittelun tärkeys On todettu, että suunnitelmaan ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota. GUIMOND,

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJAOPISKELIJOIDEN POTILASOHJAUKSEN UUDET MENETELMÄT VIDEOVÄLITTEINEN POTILASOHJAUS

SAIRAANHOITAJAOPISKELIJOIDEN POTILASOHJAUKSEN UUDET MENETELMÄT VIDEOVÄLITTEINEN POTILASOHJAUS SAIRAANHOITAJAOPISKELIJOIDEN POTILASOHJAUKSEN UUDET MENETELMÄT VIDEOVÄLITTEINEN POTILASOHJAUS Anne Mohn Suunnittelija (ma), TtM, sh, th Potilasohjaus symposium 17.10.2016 PROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT: Selvittää

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta. Lääketieteellisen koulutuksen tuki- ja kehittämisyksikkö TUKE. Aija Helander. Learning outcomes osaamistavoitteet

Lääketieteellinen tiedekunta. Lääketieteellisen koulutuksen tuki- ja kehittämisyksikkö TUKE. Aija Helander. Learning outcomes osaamistavoitteet Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteellisen koulutuksen tuki- ja kehittämisyksikkö TUKE Aija Helander Learning outcomes osaamistavoitteet Sisällysluettelo 1 Opettajan määrittelemistä tavoitteista opiskelijan

Lisätiedot

Työpaja 2. Oppimistulosten tunnistaminen aiemmin hankitun osaamisen näkökulmasta

Työpaja 2. Oppimistulosten tunnistaminen aiemmin hankitun osaamisen näkökulmasta Työpaja 2. Oppimistulosten tunnistaminen aiemmin hankitun osaamisen näkökulmasta Kehittämispäällikkö Timo Halttunen, Turun yliopisto Yliopettaja Marjaana Mäkelä, HAAGA HELIA ammattikorkeakoulu Eurooppalaisen

Lisätiedot

Konstruktiivisesti linjakas opetus. Saara Repo Avoimen yliopiston pedagoginen kahvila

Konstruktiivisesti linjakas opetus. Saara Repo Avoimen yliopiston pedagoginen kahvila Konstruktiivisesti linjakas opetus Saara Repo Avoimen yliopiston pedagoginen kahvila 17.11.2014 Opetuksen linjakkuus (Biggs & Tang 2007) Seuraavat opetuksen osat tukevat toisiaan oppimistavoitteet sisällöt

Lisätiedot

SAMK, SIMULAATIO-OPETUS Hoitotyön koulutusohjelma

SAMK, SIMULAATIO-OPETUS Hoitotyön koulutusohjelma Erva hoitotyön johtajien verkostoseminaari SAMK, SIMULAATIO-OPETUS Hoitotyön koulutusohjelma I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand. Mitä simulaatio on? Todellisuutta jäljittelevä

Lisätiedot

Mitä näyttöä ensihoidon opetuksesta?

Mitä näyttöä ensihoidon opetuksesta? Mitä näyttöä ensihoidon opetuksesta? Maaret Castrén Professori Akuuttilääketiede Karolinska Institutet, Tukholma Akuuttilääketieteen professori, Turun Yliopisto PJ, Euroopan Elvytysneuvosto Tutkimus Opetus

Lisätiedot

Opiskelutaidot Tiina Kerola

Opiskelutaidot Tiina Kerola Opiskelutaidot 29.10.2015 Tiina Kerola Opiskelutaidot osana opiskelukykyä Omat voimavarat Persoonallisuus Identiteetti Elämänhallinta Elämäntilanne ja olosuhteet Sosiaaliset suhteet Fyysinen ja psyykkinen

Lisätiedot

Vanhan kertausta?(oklp410): Shulmanin(esim. 1987) mukaan opettajan opetuksessaan tarvitsema tieto jakaantuu seitsemään kategoriaan:

Vanhan kertausta?(oklp410): Shulmanin(esim. 1987) mukaan opettajan opetuksessaan tarvitsema tieto jakaantuu seitsemään kategoriaan: Vanhan kertausta?(oklp410): Shulmanin(esim. 1987) mukaan opettajan opetuksessaan tarvitsema tieto jakaantuu seitsemään kategoriaan: 1. sisältötietoon 2. yleiseen pedagogiseen tietoon 3. opetussuunnitelmalliseen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1 Ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin työtehtävät Seuraavassa on kuvattu ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin mukaisesti siihen

Lisätiedot

TODE@OPPIA Todellista todenmukaista oppimista TERHYn opinnoissa

TODE@OPPIA Todellista todenmukaista oppimista TERHYn opinnoissa TODE@OPPIA Todellista todenmukaista oppimista TERHYn opinnoissa Anu Havisto, Katriina Niemelä, Katja Heikkinen ja Anna-Kaisa Sjölund (Turun yliopisto) Kuviin ja videoihin on Turun AMK/TERHYllä kaikki tekijänoikeudet

Lisätiedot

Ammattien välinen opettaminen ja oppiminen Lääketieteellisen tiedekunnan näkökulma

Ammattien välinen opettaminen ja oppiminen Lääketieteellisen tiedekunnan näkökulma Ammattien välinen opettaminen ja oppiminen Lääketieteellisen tiedekunnan näkökulma Outi Kortekangas-Savolainen Ihotautilääkäri, dosentti Lääkärikouluttajan erityispätevyys, opettajan laaja-alainen kelpoisuus

Lisätiedot

Taito-hanke Lääkärikoulutuksen näkökulma. KoulutusjohtajaKati Hakkarainen

Taito-hanke Lääkärikoulutuksen näkökulma. KoulutusjohtajaKati Hakkarainen Taito-hanke Lääkärikoulutuksen näkökulma KoulutusjohtajaKati Hakkarainen Kliinisten taitojen oppiminen nukke tai malli Yksittäisten taitojen oppiminen Esim. haavan ompelu, infuusion aloitus nukke tai malli,

Lisätiedot

Seminaari 6.9.2011 Heli Lepistö

Seminaari 6.9.2011 Heli Lepistö Seminaari 6.9.2011 Heli Lepistö Tutustu opetussuunnitelmaan. Mitä ollut? Mitä on tulossa? Opetusryhmän aikaisemmat tiedot, taidot ja kokemukset. Mieti jakson keskeiset opittavat asiat, käsitteet, opetuksen/oppimisen

Lisätiedot

jakso- ja tuntisuunnitelman laatiminen

jakso- ja tuntisuunnitelman laatiminen PERUSKOULUN PERUSTUNTI Se jakso- ja tuntisuunnitelman laatiminen seminaari 3.9.2013 Heli Lepistö Ennen kuin lähdet kirjoittamaan jaksosuunnitelmaa OPS -Tutustu opetussuunnitelmaan. Mitä ollut? Mitä on

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

Projektipäällikkö/lehtori Paula Poikela, Rovaniemi Ammattikorkeakoulu (RAMK)

Projektipäällikkö/lehtori Paula Poikela, Rovaniemi Ammattikorkeakoulu (RAMK) Projektipäällikkö/lehtori Paula Poikela, Rovaniemi Ammattikorkeakoulu (RAMK) Vuorovaikutuksen Menetelmien Prosessien turvallisuus turvallisuus turvallisuus Paula, Poikela & Paula Yliniemi 1 Kompetenssiperusteinen

Lisätiedot

Haastava, haastavampi, arviointi. Kirsi Saarinen/Tamk Insinööri 100 vuotta 4.10.2012

Haastava, haastavampi, arviointi. Kirsi Saarinen/Tamk Insinööri 100 vuotta 4.10.2012 Haastava, haastavampi, arviointi Kirsi Saarinen/Tamk Insinööri 100 vuotta 4.10.2012 Arviointi on osa oppimista, joten sitä ei pidä pitää irrallisena osana opettamisesta, oppimisesta, kehittämisestä ja

Lisätiedot

POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIA Potilaan ja asiakkaan aktiivinen osallistuminen

POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIA Potilaan ja asiakkaan aktiivinen osallistuminen POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIA 2017 2021 Potilaan ja asiakkaan aktiivinen osallistuminen Tavoitteet vuoteen 2021 mennessä Potilas- ja asiakasturvallisuus näkyy rakenteissa ja käytännön toiminnassa.

Lisätiedot

- ja tänä elinikäisen oppimisen aikakautena myös aikuiset..

- ja tänä elinikäisen oppimisen aikakautena myös aikuiset.. 1 - ja tänä elinikäisen oppimisen aikakautena myös aikuiset.. 2 - koulutus = - kasvatuksen osa-alue; - tapa järjestää opetus; - prosessi hankkia tutkinto; - se, jokin, johon hakeudutaan oppimaan ja opiskelemaan;

Lisätiedot

Lääketieteellisen ajattelun ja ymmärretyn tiedon kertyminen ja tunnistaminen. Pekka Kääpä TUTKE Lääketieteellinen tiedekunta Turun yliopisto

Lääketieteellisen ajattelun ja ymmärretyn tiedon kertyminen ja tunnistaminen. Pekka Kääpä TUTKE Lääketieteellinen tiedekunta Turun yliopisto Lääketieteellisen ajattelun ja ymmärretyn tiedon kertyminen ja tunnistaminen Pekka Kääpä TUTKE Lääketieteellinen tiedekunta Turun yliopisto Lääkäreiden peruskoulutus Opintojen laajuus 360 op Syventävät

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Leikki interventiona. Aikuisen kannustava puuttuminen vuorovaikutustaitojen harjaannuttamisessa. Eira Suhonen 6.6.06

Leikki interventiona. Aikuisen kannustava puuttuminen vuorovaikutustaitojen harjaannuttamisessa. Eira Suhonen 6.6.06 Leikki interventiona Aikuisen kannustava puuttuminen vuorovaikutustaitojen harjaannuttamisessa Eira Suhonen 6.6.06 Erityispedagogiikka Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Interventio laaja-alainen systemaattinen

Lisätiedot

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010)

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito muodostuu: ammattieettisestä osaamisesta eettisten ongelmien tunnistaminen, käsittely ja ratkaisu vastuullinen ja oikeudenmukainen

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN AIKAISEMPIEN TIETOJEN MERKITYS OPPIMISELLE AVOIMEN PEDAKAHVILA TELLE HAILIKARI

OPISKELIJOIDEN AIKAISEMPIEN TIETOJEN MERKITYS OPPIMISELLE AVOIMEN PEDAKAHVILA TELLE HAILIKARI OPISKELIJOIDEN AIKAISEMPIEN TIETOJEN MERKITYS OPPIMISELLE AVOIMEN PEDAKAHVILA TELLE HAILIKARI 29.10.2013 TAVOITTEET TÄNÄÄN Osallistujat Tunnistavat mikä merkitys opiskelijoiden aikaisemmalla tiedolla on

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO Opetustaidon arviointi

HELSINGIN YLIOPISTO Opetustaidon arviointi HELSINGIN YLIOPISTO Opetustaidon arviointi 22.5.2017/ONE Opetustaito arvioidaan Helsingin yliopistossa opetus- ja tutkimustehtäviä täytettäessä ja dosentuuria haettaessa. Opetustaidon arvioinnissa kiinnitetään

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI. Petri Haltia

OSAAMISEN ARVIOINTI. Petri Haltia OSAAMISEN ARVIOINTI Petri Haltia 28.3.2017 Miksi osaamista arvioidaan? Oppimisen ohjaamiseksi Opiskelijan (päättö)arviointi tulevaa toimintaa ajatellen Koulutusjärjestelmän/opetuksen arvioimiseksi ja kehittämiseksi

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa. Heikki Wiik 15.3.2016

Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa. Heikki Wiik 15.3.2016 Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa Heikki Wiik 15.3.2016 Johtajan paikka? 4 5 Johtaminen on palvelutehtävä. Palvelutehtävän ytimessä on kyky ja halu auttaa toisia ihmisiä kasvamaan täyteen

Lisätiedot

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Haavahoidon erikoistumiskoulutuksen valtakunnalliseen verkostoon kuuluu Salla Seppänen (koordinointi), Päivi Virkki Savonia-amk, Ansa Iivanainen, Mamk,

Lisätiedot

VESO yläkoulun opettajat. OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla

VESO yläkoulun opettajat. OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla VESO yläkoulun opettajat OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla 29.3.2017 Oppimisen arviointi Erja Vitikka 6.3.2015 Laaja-alainen osaaminen Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen,

Lisätiedot

Simulaatiopedagogiikka ammatillisen asiantuntijuuden kehittämisen välineenä sote-alan koulutuksessa

Simulaatiopedagogiikka ammatillisen asiantuntijuuden kehittämisen välineenä sote-alan koulutuksessa Simulaatiopedagogiikka ammatillisen asiantuntijuuden kehittämisen välineenä sote-alan koulutuksessa TAITO2017 Osaamisen ydintä etsimässä. Taitokeskus, Tampere 25.- 26.4.2017 Piia Silvennoinen & Outi Ahonen

Lisätiedot

Fysioterapeuttiopiskelijan arviointipassi

Fysioterapeuttiopiskelijan arviointipassi Fysioterapeuttiopiskelijan arviointipassi Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Fysioterapian ammattikohtaiset

Lisätiedot

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan 1. Motoriset taidot Kehon hahmotus Kehon hallinta Kokonaismotoriikka Silmän ja jalan liikkeen koordinaatio Hienomotoriikka Silmän ja käden

Lisätiedot

Pedagoginen muutos -verkkojakson avaus. Tytti Tenhula Soile Jokinen

Pedagoginen muutos -verkkojakson avaus. Tytti Tenhula Soile Jokinen Pedagoginen muutos -verkkojakson avaus Tytti Tenhula Soile Jokinen 9.5.2003 Kehittämishankkeen riskianalyysi Organisatorinen Johtamiskulttuuri E D C B A Pedagoginen Opettajien ja opiskelijoiden kokemus

Lisätiedot

Vertaisvuorovaikutus tekee tiedon eläväksi Avoimen opiskelijoiden kokemuksia hyvästä opetuksesta

Vertaisvuorovaikutus tekee tiedon eläväksi Avoimen opiskelijoiden kokemuksia hyvästä opetuksesta Vertaisvuorovaikutus tekee tiedon eläväksi Avoimen opiskelijoiden kokemuksia hyvästä opetuksesta Avoimen yliopiston pedagoginen kahvila 3.3.2010 Saara Repo Tutkimusaineisto Avoimen yliopiston opiskelijat,

Lisätiedot

OPPIA IKÄ KAIKKI -HANKE. http://prezi.com/vuckxgt-0vzt/elbit-yleisesittely/

OPPIA IKÄ KAIKKI -HANKE. http://prezi.com/vuckxgt-0vzt/elbit-yleisesittely/ OPPIA IKÄ KAIKKI -HANKE http://prezi.com/vuckxgt-0vzt/elbit-yleisesittely/ Malli pohjautuu Kvalifikaatioihin, niiden kriteerien määrittämiseen, joista osaamisvaade syntyy Osaamisen tunnistamiseen ja mallintamiseen

Lisätiedot

Perioperatiivisen hoitotyön osaaja korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus, Metropolia ja Savonia

Perioperatiivisen hoitotyön osaaja korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus, Metropolia ja Savonia Perioperatiivisen hoitotyön osaaja korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus, Metropolia ja Savonia 6.6.2010 ESR / Futurex: Kokemuksia oppisopimustyyppisestä täydennyskoulutuksesta 7/6/11 Helsinki Metropolia

Lisätiedot

KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille

KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille Vapaaehtoistoiminnan harjoittelu - oppimisen arviointilomake sosionomiopiskelijoille Lomake täytetään vapaaehtoistoiminnan harjoittelun (4. Harjoittelu) lopuksi

Lisätiedot

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke 2 Pedagoginen kehittäminen Ilmiöperusteinen oppiminen Learnig by doing tekemällä oppiminen Kokemuksellinen oppiminen 3 Toteuttajataho

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö ammattien välinen oppiminen. Työpajan antia

Moniammatillinen yhteistyö ammattien välinen oppiminen. Työpajan antia Moniammatillinen yhteistyö ammattien välinen oppiminen Työpajan antia 11.5.2017 Taustaa Moniammatillisuus terminä avaaminen Avustaja, työpari, moniammatillinen tiimi, poikkitieteellinen työ Terveydenhuollon

Lisätiedot

HENKINEN VALMENNUS MITÄ, MIKSI JA MITEN? Satu Kaski PsL, urheilupsykologi Huippu-urheiluseminaari 17.11.2012 Kotka

HENKINEN VALMENNUS MITÄ, MIKSI JA MITEN? Satu Kaski PsL, urheilupsykologi Huippu-urheiluseminaari 17.11.2012 Kotka HENKINEN VALMENNUS MITÄ, MIKSI JA MITEN? Satu Kaski PsL, urheilupsykologi Huippu-urheiluseminaari 17.11.2012 Kotka SISÄLTÖ Henkinen valmennus mitä? (tavoitteista, keinot ym) Mitä henkinen valmennus edellyttää

Lisätiedot

Työryhmä I Osaamisperusteinen opetussuunnitelmatyö

Työryhmä I Osaamisperusteinen opetussuunnitelmatyö Kansallinen Bologna-seminaari: Tutkinnonuudistuksen arviointi mitä jäi kesken? 15.3.2011 Paasitorni, Helsinki Työryhmä I Osaamisperusteinen opetussuunnitelmatyö Yhteenveto työryhmän tuloksista aidot osaamistavoitteet

Lisätiedot

Arvioinnin paikallisesti päätettävät asiat Arviointikulttuuri & itseja vertaisarviointi

Arvioinnin paikallisesti päätettävät asiat Arviointikulttuuri & itseja vertaisarviointi Arvioinnin paikallisesti päätettävät asiat Arviointikulttuuri & itseja vertaisarviointi Treduka 2015 Tamperetalo 7.11.2015 Tunnin työpajatyöskentelyn aikana: Asiantuntija-alustus (30 min) Syventäviä näkökulmia

Lisätiedot

SIMLAB TERVEYSALAN OPPIMIS- JA KEHITTÄMISYMPÄRISTÖNÄ

SIMLAB TERVEYSALAN OPPIMIS- JA KEHITTÄMISYMPÄRISTÖNÄ SIMLAB TERVEYSALAN OPPIMIS- JA KEHITTÄMISYMPÄRISTÖNÄ Livind Lab Expo 12.10.2012 Haaga Helia Tiina Tervaskanto-Mäentausta Lehtori, projektipäällikkö Oamk Simulaatiokeskuksia perustetaan koko ajan eri puolille

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

OPITAAN YHDESSÄ! OPAS MEILLE KAIKILLE OPPIMISESTA TYÖELÄMÄSSÄ. Päivitetty 2017

OPITAAN YHDESSÄ! OPAS MEILLE KAIKILLE OPPIMISESTA TYÖELÄMÄSSÄ. Päivitetty 2017 70-20-10 - OPITAAN YHDESSÄ! OPAS MEILLE KAIKILLE OPPIMISESTA TYÖELÄMÄSSÄ Päivitetty 2017 O. Ala-Nissilä, T. Kauma, J. Kröger, T. Leppänen, M. Nissén-Feldt, E. Penttilä, S. Raatikainen, I. Sankkila, L.

Lisätiedot

Makroekologiaa pedagogisella mikrolusikalla

Makroekologiaa pedagogisella mikrolusikalla Makroekologiaa pedagogisella mikrolusikalla Jukka Forsman Biologian laitos Mentori: Seppo Rytkönen, Biologian laitos Species diversity and coexistence - Syventävä kurssi, 3 op. - 10 2 h - Loppusuorituksena

Lisätiedot

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA OPISKELIJAN OHJAAMINEN - Työssäoppijalle määritellään henkilökohtainen työpaikkaohjaaja, joka on vastuussa

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla!

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla! Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus on osa hyvää hoitoa kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden tarkoittaa myös sitä, ettei hoidosta aiheutuisi potilaalle haittaa

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Kriteeri 1: Oppija on aktiivinen ja ottaa vastuun oppimistuloksista (aktiivisuus)

Kriteeri 1: Oppija on aktiivinen ja ottaa vastuun oppimistuloksista (aktiivisuus) Kriteeri 1: Oppija on aktiivinen ja ottaa vastuun oppimistuloksista (aktiivisuus) Oppimistehtävät ovat mielekkäitä ja sopivan haasteellisia (mm. suhteessa opittavaan asiaan ja oppijan aikaisempaan tietotasoon).

Lisätiedot

Eväitä opintojen sujumiseen, opintojen suunnittelu ja esteettömyys opiskelussa. Opintopsykologi Katri Ruth

Eväitä opintojen sujumiseen, opintojen suunnittelu ja esteettömyys opiskelussa. Opintopsykologi Katri Ruth Johdatus akateemisiin opintoihin 2011 Eväitä opintojen sujumiseen, opintojen suunnittelu ja esteettömyys opiskelussa. Opintopsykologi Katri Ruth Tervetuloa opiskelijaksi! Opintopsykologi Katri Ruth MIKÄ

Lisätiedot

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute 28.5.2013 Minna Lappalainen, TtM, TRO, työnohjaaja minna.lappalainen@apropoo.fi Tavoitteena: Erilaisten näkökulmien ja työvälineiden löytäminen arjen vuorovaikutustilanteisiin:

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Oppimista tukeva, yhteisöllinen arviointi

Oppimista tukeva, yhteisöllinen arviointi Oppimista tukeva, yhteisöllinen arviointi Nokia 16.9.2015 Päivi Nilivaara 1 17.9.2015 Mikä edistää oppimista? Resurssit Opiskeluun käytetty aika Palautteen anto Tvt opetusvälineenä Kotitausta Luokalle

Lisätiedot

Opetussuunnitelma ja selviytymisen kertomukset. Eero Ropo

Opetussuunnitelma ja selviytymisen kertomukset. Eero Ropo Opetussuunnitelma ja selviytymisen kertomukset Tapaus Ahmed 2 3 Minuuden ja maailman kertomuksellisuus Itseä voi tuntea ja ymmärtää vain kertomuksina ja kertomusten kautta Oppimisen ja opetuksen ymmärtäminen

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat ja osaaminen

Opetussuunnitelmat ja osaaminen Opetussuunnitelmat ja osaaminen Riitta Pyykkö Pedagogiset messut ajankohtaista opetuksen kehittämisestä Turku 22.5.2012 Mitä sanoo asetus? Yliopiston tehtävänä on jatkuvasti arvioida ja kehittää tutkintoja,

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Case-opetusmenetelm. opetusmenetelmä. Mirja Anttila, Elina Kettunen, Kristiina Naski, Kaija Ojanperä 31.3.2010

Case-opetusmenetelm. opetusmenetelmä. Mirja Anttila, Elina Kettunen, Kristiina Naski, Kaija Ojanperä 31.3.2010 Case-opetusmenetelm opetusmenetelmä Mirja Anttila, Elina Kettunen, Kristiina Naski, Kaija Ojanperä 31.3.2010 Opetusmenetelmä Oppijat käsittelevät jotain esimerkkitapausta ja soveltavat siihen aikaisempia

Lisätiedot

Opettajankoulutus digitaalisella aikakaudella. Kristiina Kumpulainen professori, Helsingin yliopisto Opettajankoulutus verkossa seminaari 04.04.

Opettajankoulutus digitaalisella aikakaudella. Kristiina Kumpulainen professori, Helsingin yliopisto Opettajankoulutus verkossa seminaari 04.04. Opettajankoulutus digitaalisella aikakaudella Kristiina Kumpulainen professori, Helsingin yliopisto Opettajankoulutus verkossa seminaari 04.04.2008 Opettajan ammattitaidon kehittymisen tukeminen tietoyhteiskunnassa

Lisätiedot

A! PEDA INTRO (5 op)

A! PEDA INTRO (5 op) A! PEDA INTRO (5 op) LP 1: Minä yliopisto-opettajana Oppimispalvelut Yliopistopedagoginen koulutus Miia Leppänen (SCI) ja Päivi Kinnunen (BIZ) 3.2.2016 Ohjaajat ja yhteystiedot Miia Leppänen Asiantuntija

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 7.2.2013 M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulos) arvioidaan mahdollisimman

Lisätiedot

Verkkokoulutuksella tehokkaasti eteenpäin Herätä uteliaisuus - halu oppia lisää avaa oivallus uuteen ajatteluun sekä ymmärrykseen!

Verkkokoulutuksella tehokkaasti eteenpäin Herätä uteliaisuus - halu oppia lisää avaa oivallus uuteen ajatteluun sekä ymmärrykseen! SISÄLLÖNTUOTANNON OPAS Verkkokoulutuksella tehokkaasti eteenpäin Herätä uteliaisuus - halu oppia lisää avaa oivallus uuteen ajatteluun sekä ymmärrykseen! Kuinka verkkokoulutus tehdään? Lanseeraus Aloitetaanpa

Lisätiedot

Arvioinnin monipuolistaminen lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan

Arvioinnin monipuolistaminen lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan Arvioinnin monipuolistaminen lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan OPS-koulutus Joensuu 16.1.2016 Marja Tamm Matematiikan ja kemian lehtori, FM, Helsingin kielilukio 3.vpj. ja OPS-vastaava,

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

Arvioidaan tutkimustietoa ja sen luotettavuutta kriittisesti. Lääkäri

Arvioidaan tutkimustietoa ja sen luotettavuutta kriittisesti. Lääkäri Arvioidaan tutkimustietoa ja sen luotettavuutta kriittisesti Lääkäri2018 11.1.2018 Tavoitteet Kurssin jälkeen osallistuja ymmärtää tutkimustiedon kriittisen arvioinnin käsitteet. Hän osaa analysoida kliinisten

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

SISÄLLYS KUVIOT 1 Kouluttajan ammattipätevyys Ammattipersoonallisuus Ammattietiikka Itsetietoisuus Sotilaskouluttajan ammattipätevyys Menetelmätietoisuus Joustava osaaminen Taitotieto Päämäärätietoisuus

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON KOULUTTAJALÄÄKÄRIN OPAS

TYÖTERVEYSHUOLLON KOULUTTAJALÄÄKÄRIN OPAS Ala-Mursula Leena, Heikkinen Jarmo, Horppu Ritva, Päätalo Kati & Toivonen Asta Kysy, kuuntele, kannusta ja kehity TYÖTERVEYSHUOLLON KOULUTTAJALÄÄKÄRIN OPAS Leena Ala-Mursula, Jarmo Heikkinen, Ritva Horppu,

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Eeva Harjulahti - Insinöörikoulutuksen foorumi 2012 Opetuksen ja oppimisen laatu. Opiskelutyön mitoitus OPMITKU-hanke

Eeva Harjulahti - Insinöörikoulutuksen foorumi 2012 Opetuksen ja oppimisen laatu. Opiskelutyön mitoitus OPMITKU-hanke Eeva Harjulahti - Insinöörikoulutuksen foorumi 2012 Opetuksen ja oppimisen laatu Opiskelutyön mitoitus OPMITKU-hanke www.tuas.fi Motto: Tavoitteena oppiminen Oppimisen voi saavuttaa keinolla millä hyvänsä.

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

MONIKULTTUURISEN OPETUKSEN JA OHJAUKSEN HAASTEET. Selkokielen käyttö opetuksessa. Suvi Lehto-Lavikainen, Koulutuskeskus Salpaus

MONIKULTTUURISEN OPETUKSEN JA OHJAUKSEN HAASTEET. Selkokielen käyttö opetuksessa. Suvi Lehto-Lavikainen, Koulutuskeskus Salpaus MONIKULTTUURISEN OPETUKSEN JA OHJAUKSEN HAASTEET Selkokielen käyttö opetuksessa Suvi Lehto-Lavikainen, Koulutuskeskus Salpaus Ihmisten viestinnän epätarkkuus johtaa usein virheellisiin tulkintoihin keskusteluissa!

Lisätiedot

Kätilöiden operatiivinen täydennyskoulutus Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

Kätilöiden operatiivinen täydennyskoulutus Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Kätilöiden operatiivinen täydennyskoulutus Kuopion yliopistollisessa sairaalassa moniammatilliset simulaatiot Kellomäki Marjaana, TtM, kliinisen hoitotyön opettaja, hoitotyön kehittämis-, opetus ja tutkimusyksikkö,

Lisätiedot

Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi

Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Kuntoutusohjauksen

Lisätiedot