SimLab Simulaatiolla osaamisen edistämistä. Projektin päätösseminaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SimLab Simulaatiolla osaamisen edistämistä. Projektin päätösseminaari"

Transkriptio

1 SimLab Simulaatiolla osaamisen edistämistä Projektin päätösseminaari Saimaan AMK Käsitteen määrittely: Simulaatio-oppiminen on opetusmenetelmällinen kokonaisuus, jonka avulla pyritään edesauttamaan opiskelijan sisäisen mallin syntymistä työtehtävissä tarvittavasta turvallisesta ja tarkoituksenmukaisesta toimintamallista korostaen itsearviointia ja myönteistä palautteenantoa 5 2 1

2 Osaaminen Osaaminen on taitoa, jota tieto, ymmärrys, kokemus ja hiljainen tieto kontrolloivat Määritelmä a.m. luennoitsija 3 Potilasturvallisuus on asennetta ja osaamista Potilasturvallisuus koostu siitä, mitä todellisuudessa tehdään, ei siitä, mitä aiottiin tehdä tai mitä oli tarkoitus tehdä Potilasturvallisuus ei ole toimenpide, potilasturvallisuus on MIELENTILA 4 2

3 SIMULAATIO JA KLIININEN OSAAMINEN Käsitteistöä, tavoitteen asettelua, arviointia, palautteenantoa, tutkimusnäyttöä, kaukaloväkivallasta Heikki Paakkonen, TtT, esh Ylihoitaja KYS Kliiniset tukipalvelut, Ensihoito, päivystys, tehohoito 5 Esityksen tavoite Esityksen kuultuaan osallistuja osaa: kuvata simulaatio-oppimisen merkitystä terveysalan ammatiin kasvamisessa selittää osaamistavoitteiden laadinnan periaatteet kuvata simulaatio-oppimisen yhteyttä kliiniseen todellisuuteen 6 3

4 Esityksen motto 1: Opettaminen ei ole tärkeätä, mutta oppiminen on sitäkin tärkeämpää... (A. Kinnunen, kauan sitten) 7 Motto 2: I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand. (Confucius, 551 BC 479 BC) 8 4

5 Esitys perustuu: W5W 2 Walmiiksi Wiidessä Wuodessa W5W 2 hankkeen laatima opas Learning outcomes - osaamistavoitteet Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta. Lääketieteellisen koulutuksen tuki- ja kehittämisyksikkö TUKE / A. Helander / 2009 Cook D One Drop at a Time: Research to Advance the Science of Simulation. Simulation in Healthcare. Vol. 5; No 1, 1-4. Gaba D The Pharmaceutical Analogy for Simulation: A Policy Perspective. Simulation in Healthcare. Vol. 5; No 1, 5-7. Weinger M The Pharmacology of Simulation: A Conceptual Framework to Inform Progress in Simulation Research. Simulation in Healthcare. Vol. 5; No 1, Van Heukelom J., Begaz T., Treat R Comparison of Postsimulation Debriefing Versus In- Simulation Debriefing in Medical School. Simulation in Healthcare. Vol. 5; No 2, Simulaatio-oppiminen ja kliininen osaaminen Mitä yhteistä on seuraavilla tilanteilla (1 5)? 1) (Vuode)osastolla huomattavan obeesi potilas voi jotenkin huonosti, hän on mennyt uneliaaksi, sekavaksi, desorientoituneksi aikaan ja paikkaan, hengitys nopeata, pinnallista. Potilas makaa vaaka-asennossa potilasvuoteessa. Hänellä on valtimokanyyli ja lääkäri määrää otettavaksi verikaasuanalyysin. CO 2 + H 2 O H 2 CO 3 H + + HCO 3 = ÄLYLLINEN TASO: tieto, ongelmanratkaisu 10 5

6 Mitä yhteistä? 2) Äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajalla on käymässä 2-vuotias Ossi. Pitäisi rokottaa ohjelman mukaisesti. Ossin olkavarsi ei oikein pysy paikallaan, mutta toimia pitäisi. Pitäisi myös mitata verenpaine kaikista raajoista. = TEKNINEN TASO: motorinen suoritus 11 Mitä yhteistä? 3) Kotona terminaalivaiheessa oleva iäkäs, jo kovin väsynyt potilas. Kotisairaanhoitaja käynnillä. Potilaalla ilmiselvästi kovia kipuja ja hän pyytää tutulta hoitajaltaan: Anna sitä kipulääkettä nyt niin, että pääsen pois täältä, en jaksa enää Omainen paikalla ja kauhistuu: Nyt se on kyllä vietävä sairaalaan, kun tuollaisia juttelee, minä en ota siitä vastuuta, jos ; nyt vaan ambulanssi paikalle! = EETTINEN TASO: mikä on oikein / hyväksi 12 6

7 Mitä yhteistä? 4) Erikoiskoulutettu haavahoitaja käy osastolla konsultoimassa potilaan vaikeaa makuuhaavatilannetta. Hän toteaa alkajaisiksi osaston hoitajille. Tämä on kyllä selvä hoitovirhe teiltä, kun olette päästäneet tämän tilanteen näin pahaksi Potilas on tajuissaan, asiallinen, orientoitunut, samoin paikalla olevat osaston hoitajat. jatkuu 13 Mitä yhteistä? 4 jatkuu J.T.BERGQVISTIN KAAVA Ryhmätyö on kertolaskua, ei summapeliä! 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 = 1.0 normisuoritus 1.0 x 1.2 x 1.0 x 1.0 = 1.2 innostus tarttuu 1.2 x 1.2 x 1.2 x 1.2 = 2.1 yhteisnoste 1.0 x 1.2 x 0.5 x 1.0 = 0.6 the bad apple 0.8 x 0.8 x 0.8 x 0.8 = 0.4 yhteislatistuminen = VUOROVAIKUTUSTASO: ymmärrettävä rakentava kommunikointi, ilmapiiri, ryhmän toiminta! 14 7

8 Mitä yhteistä? 5) Mielenterveystoimiston asiakas alkaa käyttäytyä uhkaavasti ja verbaalisesti aggressiivisesti hoitajaa ja lääkäriä kohtaan kuultuaan, että hänelle kirjoitetaan M 1 lähete psykiatrian päivystykseen. Myös paikalla oleva omainen on hyökkäävä. = TUNNETASO: kyky tunnistaa ja käsitellä omia tunteita, kuten hermostumista 15 Mitä yhteistä?? 1. vastaus: Osaamisen tasot: 1. Älyllinen 2. Tekninen 3. Eettinen 4. Vuorovaikutus 5. Tunne 2. vastaus: Kaikilla eri osaamisen tasoilla voi simulaatio-oppiminen toimia loistavasti! 16 8

9 Tutkimuksesta ja empiriasta vedetty johtopäätös SIMULAATIO-OPPIMINEN EI OLE (VAIN) AKUUTTIHOIDON OPPIMISEEN SOVELTUVA MENETELMÄ! 17 Simulaatio = keinotodellisuuden luominen; miksi toimii?? 10 key points 6. Controlled environment 1. Providing feedback 2. Repetitive practice 3. Curriculum integration 4. Range of difficulty level 5. Capture clinical variations 7. Individualized (active) learning 8. Ground rules: luottamuksellisuus, turvallinen ympäristö, vältetään epäluuloja ja kannustetaan kriittiseen reflektioon 9. Lavastaminen = realismin tavoittelu vs. siirtovaikutus 10. Orientaatio = oppimaan oppiminen 18 9

10 Kysymyksenasettelu simulaatio-oppimisessa? Tarvitaanko simulaatioita? Onko simulaatio hyödyllistä? KYLLÄ, vastattu jo potilasturvallisuuden, oppimiskokemusten standardisoinnin ja suoritusten arvioinnin näkökulmasta 19 Nykyinen kysymyksenasettelu Milloin simulaatioita tulisi käyttää? Kuinka, miten, voimme tehokkaasti käytää simulaatioita? Minkä tyyppisiä simulaatioita? Kuinka paljon? Minkälaisilla asetelmilla? 20 10

11 Mihin haetaan vastausta? Miten ja miksi simulaatiot toimivat = tuottavat oppimista? Miten oppimista voidaan parantaa, tehostaa...? Voidaanko kustannus-tehokkuuta parantaa erilaisilla asetelmilla? Siirtyykö oppiminen kliiniseen todellisuuteen parantamaan potilaan outcomia?? 21 Jos simulaatio olisi farmakologiaa... According to: Wenger MB. The pharmacology of simulation: a conceptual framework to inform progress in simulation research. Simul Healthc 2010; Lähtökohta: simulaatio-oppiminen ei ole farmakologiaa Simulaatio ei ole lääke: Opettajanasi määrään Sinulle 20 mg simulaatiota aamupäivisin viitenä seuraavana päivänä. Tule sitten vastaanotolleni ja katsotaan tilanteesi uudestaan... Tiedon / osaamisen puute / vaje ei ole sairaus kts. edellä. --> opettaja voi vain auttaa oppijaa oppimaan; oppiminen on oppijan tehtävä! 22 11

12 Jos simulaatio olisi farmakologiaa... MUTTA: Farmakologiaa sovelletaan (mm.) sairauden hoidossa Simulaatiota sovelletaan pyrittäessä muutokseen tiedossa (knowledge), taidossa (skill), asenteessa (attitude) ja / tai käyttätymisessä (behavior) --> KSAB Simulaatiolla terapeuttinen tai diagnostinen tarkoitus oppiminen tai testaus 23 Simulaation farmakologiset perusteet Diagnosoitu puutos välttämättömissä KSAB: ssa Miten simulaatiota tulisi annostella, jotta puutos saadaan korjattua? Sovelletaan farmakologiasta tuttua 10 kohdan ohjelmaa 24 12

13 10 kohdan ohjelma KYSYMYKSET ANALOGIA FARMAKOLOGIAN KANSSA ESIMERKKI SIMULAATIOSTA 1. Toivottu tavoite? 2. Kenelle simulaatiota? 3. Mitä simulaatiometodeja käytetään? Toivottu tavoite? Potilas Lääkkeen valinta 25 Toivotun, tehokkaaksi todetun käyttäytymisen lisääntyminen Päivystyspoliklinikan/tehon hoitohenkilöstö Standardoidut potilastapaukset ja mid-fi aikuisnukke 10 kohdan ohjelma... KYSYMYKSET ANALOGIA FARMAKOLOGIAN KANSSA ESIMERKKI SIMULAA- TIOSTA 4. Miten simulaatiota tulisi soveltaa? Antotapa Moniammatillinen harjoitus simulaatiokeskuksessa, jossa luotu PPKL-ympäristö/tehon potilashuone jne. 5. Kuinka paljon altistusta eli simulaatiota tulisi antaa? Annos Kahden tunnin harjoitus 6. Milloin toteutetaan? Ajoitus 26 Kerran kaikille k.o. yksikössä kolmen kuukauden jakson aikana 13

14 10 kohdan ohjelma... KYSYMYKSET ANALOGIA FARMAKOLOGIAN KANSSA ESIMERKKI SIMULAA- TIOSTA 7. Kenen tulisi toteuttaa simulaatio? Osaamisvaatimukset Simulaatiokouluttajat, 1 lääkäri, 1 sh 8. Minkälaiset olosuhtet ovat ihanteelliset? Ympäristö ja logistiikka Orientaatio ennen simulaatiota; ei kliinisiä työvelvoitteita; moniammatilliset ryhmät; aito kliininen toimintaympäristö kohdan ohjelma... KYSYMYKSET ANALOGIA FARMAKOLOGIAN KANSSA ESIMERKKI SIMULAA- TIOSTA 9. Kuinka usein simulaatio tulisi toteuttaa / uusia? Annosväli Vuosittain 10. Kuinka arvioidaan ja dokumentoidaan simulaation vaikutus? Hoidon tehon aviointi Osallistujien suoritusten strukturoitu arviointi todellisissa kliinisissä tilanteissa 28 14

15 Simulaation farmakokinetiikka ja farmakodynamiikka 29 Simulaation farmakokinetiikka ja farmakodynamiikka vs. Millerin pyramidi Mitä oppija tekee potilaalle! Mitä simulaatio tekee oppijalle! 30 15

16 Annos - aika - vaste 31 Bolus ja jatkuva infuusio 32 16

17 Vaikutus ja toistuvat annokset 33 Simulaatio 1 & simulaatio 2 - yhteisvaikutus Kahden peräkkäisen simulaatioharjoitteen - C = synergismi vs. - D = antagonismi 34 17

18 Tavoiteltava MENTAALINEN MALLI kliinisen osaamisen taustalla Ammatillisen peruskoulutuksen tärkein tehtävä on työn edellyttämän mentaalisen mallin aikaansaaminen (?) Mentaaliset mallit = mielessämme oleva, työtä säätelevä mentaalinen malli Mielen rakenteita, käsityksiä, mielikuvia, asian eri osien suhteista toisiinsa Automatisoituminen ja oppiminen, toimintamallit Realistisen mentaalisen mallin syntyminen vaatii paljon kokemusta kriittisistä tilanteista ei mahdollista saada(?) Voidaanko nopeuttaa simulaatioilla?? Epätäydelliset tai väärät mallit, virhesuoritus, vaarat Toimiiko kolmiyhteys 1) harjoitukseen valmistautuminen, 2) harjoitus, 3) arviointi ja palaute? Valmistautuminen Opettajien roolitukset, tavoitteet koko tapahtumalle + yksittäiselle simulaatioharjoitteelle Strukturoitu rakenne, sovitut pelisäännöt Turvallisuuden ehdoton vaatimus! Ei valokuvia, ei äänitteitä, ei juttuja: Pena oli tänään taas aivan nolla Arviointi ja palaute (debriefing)!! Sen resurssointi ja organisointi: oppiminen tapahtuu debriefingin aikana! 18

19 Opitun siirtyminen käytäntöön (transfer) Toiminta: Tapahtumat, joista muodostamme skeeman indeksointi ja haku sieltä, analogiat ja erot Edistää: simulaattorin / simulaation suuri fyysinen ja tekninen autenttisuus, myös sosiaalinen ja psykologinen autenttisuus Opettajan toiminta: yhteyksien ja erojen etsiminen, palaute! Paljon harjoitusta, paljon reflektointia Simulaattoriopetuksen pedagogisen mallin rakenne (a.m.salakari) 1. Oppiminen simulaattorilla OPETUS 2. Oppiminen aidosssa kontekstissa Mentaalinen malli - Pyrkimys oppimistilanteiden realistisuuteen - Opetusmenetelmät - Ohjaus ja palaute Oppimisen transfer Suoritus aidossa ympäristössä 38 19

20 Missio: Simulaatio-oppimisella edesautetaan kliinisen osaamisen kehittymistä 839 Mission perustelut Simulaatio-oppiminen perustuu konstruktivistisrealistiseen oppimisnäkemykseen Simulaatio-oppiminen tapahtuu luottamuksellisesti opiskelijaa vastuuttaen ja kunnioittaen myös Kolbin kokemuksellisen oppimisen teoria mukana: reflektio strukturoidussa ympäristössä; oppijakeskeinen! 40 20

21 Mission perustelut... Simuloitu hoitotilanne on turvallinen, koska toiminta ei voi aiheuttaa haittaa todelliselle potilaalle Riittävän osaamisen tason varmistaminen = laadunvarmistus Simulaatio oppimismenetelmänä edesauttaa sisäisen mallin kehittymistä Simulaatioiden aikana ohjaaja konrolloi tilanteen paineenalaisuutta pitäen sen turvallisella tasolla 41 Mission perustelut... Simulaatio-oppiminen edistää oppijan itsesäätelyvalmiuksia mahdollistamalla oman toiminnan reflektoinnin kunkin suorituksen jälkeen Mitä aidompi simulaatiotilanne on rakennettu sitä enemmän siirtovaikutusta sillä on aitoon toimintaympäristöön 42 21

22 Mission perustelut... Simulaatio-oppiminen edesauttaa päätöksentekoprosessien ja ryhmätyötaitojen kehittymistä myönteinen yhteys kliinisten taitojen kehittymiseen 43 Kognitiivisten tavoitteiden asettelu Perustuu Benjamin Bloomin ( ) taksonomiaan Bolognan prosessin myötä Euroopan yhtenäinen korkeakoulualue OSAAMISEEN perustuva lausekkeet koulutuksen tavoitteiden kuvaamiseksi = osaamistavoitteet (learning outcomes) OPS tavoitteet osaamistavoitteina Mitä oppijan odotetaan tietävän, ymmärtävän tai pystyvän tekemään oppimisjakson lopussa saadakseen hyväksyttävän arvosanan? 44 22

23 Osaamistavoitteet Kuvaavat tavoiteltavaa tulosta Tietoina, taitoina, asenteina, käyttäytymisenä (?) Saavutettavissa olevia Mitattavissa / arvioitavissa olevia 45 Tavoitteet... Opettajalle ja oppijalle: Millaista oppimista oppijan täytyy tavoitella opintojakson tai -kokonaisuuden aikana! Opintokokonaisuus: opintokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa... Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

24 Opettamistavoitteet vs. oppimistavoitteet vs. osaamistavoitteet Esimerkki tavoitteenasettelusta eri näkökulmista katsottuna: Opintojakson sisältö: Hengityselimistö, rakenne ja toiminta Opintojakson opetustavoite: Hengityselimistö- opintojaksolla käsitellään ylä- ja alahengitysteiden rakennetta ja toimintaa sekä käytännön menetelmiä, joilla hengitysfunktiota arvioidaan... Opintojakson osaamistavoitteet: Hengityselimistöopintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä ylä- ja alahengityselimistön osat selittää ylä- ja alahengityselimistön tehtävät soveltaa tietoansa hoitotilanteessa potilaan hengityskykyä arvioidessaan 47 Osaamistavoitteiden arviointi... Osaamiskuvauksesta voidaan päätellä myös arviointimenetelmä: Opintojakson suoritettuaan oppija osaa nimetä sekä suullisesti että kirjallisesti ranskan kielen modaaliapuverbit

25 Muokattu Bloomin taksonomia (kognitiivinen alue): 6 osaamisen tasoa Tiedon käsittely monimutkaistuu siirryttäessä tasoilla ylöspäin LUODA ARVIOIDA ANALYSOIDA SOVELTAA YMMÄRTÄÄ MUISTAA Psykomotoristen taitojen taksonomia (1-5) ((Dave 1968)) Kopioi toisen tekemistä, liikettä jne. Kopioi, seuraa, toistaa, noudattaa 1. Jäljittely 2. Ohjeenmukainen toiminta Toistaa liikkeen, toiminnan jne. käskystä tai muistista Luo uudelleen, tekee uuden version Osoittaa taidon luotettavasti, ilman apua Demonstroi, näyttää, osoittaa, saa valmiiksi 3. Toiminnan jäsentyminen 50 25

26 Psykomotoristen taitojen taksonomia (Dave 1968) 4. Toimintojen koordinoituminen Mukauttaa ja sovittaa asiantuntemuksensa, taitonsa, tavallisesta poikkeavaan vaatimustasoon Rakentaa, ratkaisee, yhdistää, kehittää, muodostaa, hallitsee 5. Luonteva toiminta Automaatiotason hallinta, strategisen tason osaaminen ja taito Hallitsee, suunnittelee, määrittelee, keksii 51 Arvioinnista Assessment isn t an activity. It s a state of mind. (Henning G. 2010) 52 26

27 Osaamistavoitteiden arviointi... Assessment drives learning (Wass et al The LANCET. 357) We found that testing as a final activity in an in-hospital resuscitation skills course for medical students increased learning outcomes compared with spending an equal time in practice. This indicates that the intrinsic testing effect previously demonstrated to enhance knowledge retention also pertains to skills learning. (Kronman et al MEDICAL EDUCATION. 43) 53 YHTEENVETONA: 1. Osaamistavoitteet määrittelevät opiskelijan näkökulmasta sen, mitä tulee tietää, osata, pystyä tekemään OPINTOJAKSON HYVÄKSYTYSTI SUORITETTUAAN 2. Opintojakson tai yksittäisen opetuskerran opetustavoitteet koostuvat erilaisista oppimistavoitteista Opetustavoitteet --> opintojakson osaamistavoitteet --> tukevat opetuksen tavoitteita 3. Testing drives learning - arviointi kannattaa, palaute kehittää! 4. Simulaatio-oppiminen kiinteäksi osaksi OPETUSSUUNNITELMIA 54 27

28 Mantraa on muutettava Klassinen hokema "see one, do one, teach one ei käy enää Learning by doing is no longer acceptable Nykyinen mantra: "See one, simulate many, do one competently and teach everyone." 55 Simulaatio-oppimisen prinsiippejä The key is the program, not the hardware (Caro, 1973) It is not how much You have, but how You use it (Salas, Bowers & Rhodenizer, 1998) 56 28

29 Debriefing simulaatio-oppimisen mahdollistajana Palautekeskustelu on dialogia oppijoiden ja oppimaan ohjaavien välillä Palautekeskustelun tulee ohjautua simulaatioharjoitteen TAVOITTEIDEN MUKAISESTI Vaikein opittava asia simulaatio-ohjaajalle (?) - Toiminta : debriefing = 1 : 2, jopa 1 : 3 Rakentava palaute (Lonka 2011) Asia nähdään oppijan näkökulmasta Kohdistuu toimintaan, ei henkilöön Riittävän spesifistä, usein kysymysten muodossa Positiiviset asiat ovat yhtä totta kuin negatiiviset Rehellinen halu auttaa: mitä teemme paremmin ensi kerralla? Kyky suhteuttaa viesti opiskelijan tunnetilaan ja saada se perille 58 29

30 Rakentava palaute (Lonka 2011) Kirstin (Lonka) 5 koota: Kunnioita! Kuuntele! Kiinnostu! Kannusta! Kiitä! 59 Realismin vartijan lisäys Älä jätä selvästi epäasiallista tai potilaalle haitallista, virheellistä toimintaa käsittelemättä Mieti, miten olisi paras tapa tuoda esille Useimmiten oppijat huomaavat itse ja ruoskivat Puutu liialliseen (itse)ruoskintaan napakasti! 60 30

31 Palautekeskustelu strukturoidusti Palautekeskustelussa hyödyllistä Rakenteellinen (fyysinen) rigiditeetti: asetutaan aina samaan muotoon oppijat fokusoituvat (vain) oleelliseen - Toiminnallinen systematiikka: Kuvaileva kierros Analyyttinen kierros + / - Summaatio, take home message 61 Palautteen käsittelystä Oppiminen tapahtuu palautteen aikana formatiivinen arviointi edistää oppimista (Black & Williams 2008) Oppijalle turvallinen mahdollisuus reflektoida omaa toimintaansa, tietoansa, asennettansa jne. vaatimustasoa vasten Rakentavaa, kannustavaa palautetta ohjailemaan totuuden äärelle - miten aukot täytetään? Ilman palautetta oppija jää heitteille; itseohjautuvuus ilman rajoja johtaa tuhoon, vai johtaako? Mikä on tällöin opettajan rooli? Kenen vastuulle jää ja kenen kustannuksella tapahtuu damage control? 62 31

32 Palautteen ajoitus - kesken vai lopuksi? (van Heukelom et al Simulation in Healthcare. 5, 2; 91-97) Simulaatio-oppimisen kriittisin vaihe on palaute Palaute simulaation jälkeen (n=77), vai Simulaatioharjoitteen toistuva keskeyttäminen ohjauksen antamiseksi (n=84)? Randomisoitu koe-kontrolliasetelma, 3. vuoden lääketieteen opiskelijat, ACLS-kurssi 63 Palaute simulaatioharjoitteen lopuksi Tilastollisesti merkitsevät erot simulaation jäkeisen palautteen hyväksi Tehokkaampi ACLS- kurssin asioiden oppiminen Paremmin opittu oikeat vs. väärät toimintatavat Kaiken kaikkiaan parempaa oppimista Toisaalta, simulaatiotilanteen keskeyttäminen ohjauksen antamiseksi voidaan tehdä simulaation realismin kärsimättä kun kaikki toivo on menetetty..., autetaan oikaisemaan / oikaistaan syöksykierre 64 32

33 Palautekeskustelu simulaatiooppimistapahtuman tärkein vaihe Shinnick et al (Clinical Simulation in Nursing 7, e105-e111): Akuuttia sydämenvajausta sairastanet potilaat simulaatioharjoite sh-opiskelijoille (N=162) Tietotesti x 3: Pretest, after hands-on (post-test 1), and after debriefing (post-test 2) Oppiminen tapahtui vasta jälkeen palautekeskustelun 65 Palautekeskustelu verbaalisella palautteella vai videon kanssa vai molemmilla? Chronister & Brown: Comparison of Simulation Debriefing Methods; (Clinical Simulation in Nursing, 2011; e1-e8) - Vertaileva cross-over study sh-opiskelijoilla (N=37) - Elottomuustilanne - Standardisoitu simulaatioharjoite - Vain verbaalinen palaute - Verbaalinen palaute + video Kliiniset taidot paranivat tilastollisesti enemmän video-palaute ryhmässä; kognitiivinen komponentti paremmin vain verbaalinen palaute - ryhmässä 66 33

34 Palautekeskustelu kotiin vietävää: Ohjattu, strukturoitu tapahtuma Oppiminen tapahtuu palautekeskustelun aikana ja avulla Harjoiteltava, harjoiteltava Oppimaan ja ohjaamaan Tavoitteiden suunnassa! Kontrolloi painetta, jännitystä, itseruoskintaa, kestoa, ryhmädynamiikkaa 67 Ensimmäinen peruskysymys: Mitä on oppiminen? 68 34

35 Toinen peruskysymys: Koko simulaatiouskon peruskysymys, johon on pystyttävä vastaamaan Siirtyykö simulaatio-oppimistilanteissa tapahtunut käyttäytymisen muutos = oppiminen kliiniseen työhön potilaan eduksi? 69 Simulaatiot vs. Kliininen todellisuus Edelleen puutteellisesti osoitettu yhteys simulaatio-oppimisen, oppijan käyttäytymisen muutoksen ja potilaiden clinical outcomin välillä, MUTTA: 70 35

36 Simulaatiot vs. Kliininen todellisuus Tiimityön, ml. kommunikoinnin laatu ja määrä, kehittyminen CRM- osaaminen Oppijoiden itseluottamus (+ / -??) Kliinisen osaamisen arviointitaito Formatiivinen, diagnostinen, summatiivinen KEHITETTÄVISSÄ TEHOKKAASTI TARKOITUKSENMUKAISILLA SIMULAATIO- OPPIMISEN MENETELMILLÄ Esim. Merchant Yksi vastaus clinical outcomin paranemisesta Merchant D Does high-fidelity simulation improve clinical outcomes? Journal for Nurses in Staff Development; vol. 28: 1, E1-E8. Kirjallisuuskatsaus, referee-arvioidut tutkimusartikkelit vv Kaikki merkittävät tietokannat Hakusanat: nursing education, simulation, high fidelity, learning, clinical outcomes, teamwork, crisis management Nursing and / or medical samples in clinical settings 72 36

37 Does high-fidelity simulation improve clinical outcomes - vastauksia Andreatta et al. 2011: Retrospektiivinen tarkastelu pediatriset in-hospital sydämenpysähdykset, ( survival = kotiutuminen) Survival lisääntyi 33% 50 % ensimmäisen vuoden aikana, kun käynnistettiin näyttöön perustuva simulaatioilla toteutettu elottomuuden hoitoon keskittynyt harjoitusohjelma (p<.0001) Survival korreloi erittäin vahvasti järjestettyjen harjoitustilanteiden määrän kanssa (r=.87) Muiden tekijöiden vaikutusta arvioitiin kriittisesti, mutta tod. näk. ei merkittävää! Trendi jatkui tutkimuksen keston ajan (4 v), mutta survival ei enää noussut 73 Does high-fidelity simulation improve clinical outcomes? Carroll & Pignataro 2009: Simulaatioperusteinen kliinisten hätätilanteiden harjoitusohjelma hoitohenkilökunnalle Huomattava parannus kommunikaatiotaidoissa, itseluottamuksessa ja potilaiden outcomissa sekä harjoituksissa että kliinisissä hätätilanteissa 74 37

38 Don t even think about it siis mitä? Tuloksellinen simulaatiooppimistapahtuma edellyttää riittävästi ammattitaitoisia ohjaajia! LUE: pedagoginen ja didaktinen osaaminen välttämätöntä, mutta ei riitä, osattava substanssia! 75 Kaukaloväkivallasta Päinvastaisista väitteistä huolimatta kaikki HIFK- laiset eivät ole väkivaltaisia ja vaarallisia 38

39 Oiva 1 v 8 kk 39

HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA

HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA Hoitotyön kliiniset opettajat: Haapa Toni Eckardt Margit Koota Elina Kukkonen Pia Pohjamies-Molander Netta Ruuskanen Susanna SISÄLLYS LUKIJALLE... 4 SANASTO... 6 1. OPPIMINEN

Lisätiedot

LUOVAT MENETELMÄT OPETUKSEN JA OHJAUKSEN TUKENA SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA

LUOVAT MENETELMÄT OPETUKSEN JA OHJAUKSEN TUKENA SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA LUOVAT MENETELMÄT OPETUKSEN JA OHJAUKSEN TUKENA SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA Leila Friis Kirsi Kaikko Kehittämishankeraportti Maaliskuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tekijä(t) FRIIS, Leila KAIKKO,

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA Opintokeskus Kansalaisfoorumi Kristillinen Opintokeskus TJS Opintokeskus Vihreä Sivistys ja Opintokeskus ViSiO Helsinki 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1 NÄIN PÄÄSET JÄLJILLE...

Lisätiedot

Hyvän lääkärin ominaisuuksia kysyttäessä

Hyvän lääkärin ominaisuuksia kysyttäessä Tutkimus ja opetus DORIS HOLMBERG-MARTTILA, ANNI PEURA, KATJA RYYNÄNEN, JUHA PEKKA TURUNEN JA AMOS PASTERNACK Lääkärikoulutuksen ohjelma ja oppimisympäristö on luotava sellaiseksi, että siinä voivat kehittyä

Lisätiedot

OPPILAIDEN AJATTELUN KEHITTÄMINEN ALAKOULUSSA

OPPILAIDEN AJATTELUN KEHITTÄMINEN ALAKOULUSSA OPPILAIDEN AJATTELUN KEHITTÄMINEN ALAKOULUSSA Opetussuunnitelman odotuksia, opettajien käsityksiä ja käytännön todellisuutta luonnontieteiden opetuksen kontekstissa Miia Vuorma Kasvatustieteen pro gradu

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Fysioterapeuttien ja perheiden käsityksiä CPvammaisten. ohjauksesta botulinumtoksiini A injektion yhteydessä

Fysioterapeuttien ja perheiden käsityksiä CPvammaisten. ohjauksesta botulinumtoksiini A injektion yhteydessä Fysioterapeuttien ja perheiden käsityksiä CPvammaisten lasten ja nuorten fysioterapeuttisesta ohjauksesta botulinumtoksiini A injektion yhteydessä Mannelin, Matleena Piironen, Krista 2010 Laurea Otaniemi

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUSTAITOJEN KEHITYS OSANA LÄÄKÄRIOPISKELIJAN AMMATILLISTA KASVUA

VUOROVAIKUTUSTAITOJEN KEHITYS OSANA LÄÄKÄRIOPISKELIJAN AMMATILLISTA KASVUA VUOROVAIKUTUSTAITOJEN KEHITYS OSANA LÄÄKÄRIOPISKELIJAN AMMATILLISTA KASVUA Kaarina Laitinen Mari Sundström Turun yliopisto Kasvatustieteiden laitos Pro gradu-tutkielma Marraskuu 2012 TURUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden

Lisätiedot

SYVÄSUUNTAUTUNUT SUHTAUTUMINEN OPPIMISEEN: MITÄ OPETTAJA VOI TEHDÄ SEN EDISTÄMISEKSI?

SYVÄSUUNTAUTUNUT SUHTAUTUMINEN OPPIMISEEN: MITÄ OPETTAJA VOI TEHDÄ SEN EDISTÄMISEKSI? , Vol. 1, Fall, 2014 SYVÄSUUNTAUTUNUT SUHTAUTUMINEN OPPIMISEEN: MITÄ OPETTAJA VOI TEHDÄ SEN EDISTÄMISEKSI? Eeva-Liisa Eskelinen 1, Marikki Peltoniemi 2 Elina Roine 1 Helsingin yliopisto, Biotieteiden laitos

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUTTA EDISTÄ- VÄN TARKISTUSLISTAN KEHITTÄMI- NEN KYMENLAAKSON AMMATTIKOR- KEAKOULUN ENSIHOIDON OPETUK- SEEN

POTILASTURVALLISUUTTA EDISTÄ- VÄN TARKISTUSLISTAN KEHITTÄMI- NEN KYMENLAAKSON AMMATTIKOR- KEAKOULUN ENSIHOIDON OPETUK- SEEN Ida Koskinen Ida Töyry POTILASTURVALLISUUTTA EDISTÄ- VÄN TARKISTUSLISTAN KEHITTÄMI- NEN KYMENLAAKSON AMMATTIKOR- KEAKOULUN ENSIHOIDON OPETUK- SEEN Opinnäytetyö Ensihoito Toukokuu 2015 Tekijät Tutkinto

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen

Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen AMK-opettajien näkemyksiä Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Fysioterapeutti ylempi AMK Opinnäytetyö Joulukuu 2010 Hanna

Lisätiedot

TAVOITTEENA POTILAAN ITSEHOITO

TAVOITTEENA POTILAAN ITSEHOITO TAVOITTEENA POTILAAN ITSEHOITO 1. OHJAUKSEN JA OPETTAMISEN LÄHTÖKOHTIA 1.1. Mihin tietoa oppimisesta tarvitaan munuaispotilaan hoitotyössä Hoitoalan ammattilaiset joutuvat lähes päivittäin ohjaamaan asiakkaitaan.

Lisätiedot

Kappaletavara-automaation opetuslaitteisto

Kappaletavara-automaation opetuslaitteisto Kappaletavara-automaation opetuslaitteisto Markus Miller Opinnäytetyö Tammikuu 2011 Ylempi AMK Automaatioteknologia Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Ylempi AMK koulutusohjelma

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

TOIMINTATERAPEUTTIKOULUTUKSEN OHJATUN HARJOITTELUN OHJAUKSEN TÄMÄN HETKEN ONGELMAT JA LAADUKAS HARJOITTELUN OHJAUS TULEVAISUUDESSA

TOIMINTATERAPEUTTIKOULUTUKSEN OHJATUN HARJOITTELUN OHJAUKSEN TÄMÄN HETKEN ONGELMAT JA LAADUKAS HARJOITTELUN OHJAUS TULEVAISUUDESSA TOIMINTATERAPEUTTIKOULUTUKSEN OHJATUN HARJOITTELUN OHJAUKSEN TÄMÄN HETKEN ONGELMAT JA LAADUKAS HARJOITTELUN OHJAUS TULEVAISUUDESSA Ulla-Maija Törmälä Toimintaterapian pro gradu-tutkielma Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Konkkaronkka-peli sosiaalisemotionaalisen

Konkkaronkka-peli sosiaalisemotionaalisen Konkkaronkka-peli sosiaalisemotionaalisen kehityksen tukena Heinikoski, Taina Muhonen, Aila 2009 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Konkkaronkka peli sosiaalis-emotionaalisen kehityksen

Lisätiedot

Kuulen ja unohdan, näen ja muistan, teen ja ymmärrän

Kuulen ja unohdan, näen ja muistan, teen ja ymmärrän Kuulen ja unohdan, näen ja muistan, teen ja ymmärrän Tietokoneopetusta Paloahon koulussa Eeva Lappi Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakoniaammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ (ABSTRACT)

Lisätiedot

Minä opettaja? MINÄ - Opas vapaan sivistystyön opettajille

Minä opettaja? MINÄ - Opas vapaan sivistystyön opettajille MINÄ - OPETTAJA? MINÄ - OPETTAJA? Minä opettaja? MINÄ - Opas vapaan sivistystyön opettajille OPETTAJA? Bildningsalliansen, 2013. Med stöd från Kordelins stiftelse. Sisällys Johdanto... 3 1. Johdatus vapaaseen

Lisätiedot

SITKEÄSTI REILUT 10 VUOTTA ONGELMAPERUSTAISTA OPPIMISTA HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMASSA

SITKEÄSTI REILUT 10 VUOTTA ONGELMAPERUSTAISTA OPPIMISTA HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMASSA SITKEÄSTI REILUT 10 VUOTTA ONGELMAPERUSTAISTA OPPIMISTA HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMASSA Jouni Tuomi (toim.) Sitkeästi reilut 10 vuotta ongelmaperustaista oppimista hoitotyön koulutusohjelmassa Jouni Tuomi

Lisätiedot

AGGRESSION REPLACEMENT TRAINING (ART) - RYHMÄHARJOITUSMENETELMÄ VIHANHALLINTAAN

AGGRESSION REPLACEMENT TRAINING (ART) - RYHMÄHARJOITUSMENETELMÄ VIHANHALLINTAAN AGGRESSION REPLACEMENT TRAINING (ART) - RYHMÄHARJOITUSMENETELMÄ VIHANHALLINTAAN Ole isäntä, älä renki! Risto Kilvelä Psykoterapia- ja ohjaustaitojen peruskoulutus 3 VARIA Psykologinen Instituuttiyhdistys

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Yrityksen ulkoinen viestintä Case: Saimasoft & People

Yrityksen ulkoinen viestintä Case: Saimasoft & People Tero Hakkarainen ja Antti Savolainen Yrityksen ulkoinen viestintä Case: Saimasoft & People Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Lokakuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.10.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa

Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa KÄYTTÄTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPETTAJANKOULUTUSLAITOS SEMINAARITUTKIELMA Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa Jouni Koponen Ainekohtainen Seminaari 2014 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

OPETTAJAN KÄSIKIRJA OPINTOJAKSOJEN RAKENTEET, OPETUSMENETELMÄT JA ARVIOINTI

OPETTAJAN KÄSIKIRJA OPINTOJAKSOJEN RAKENTEET, OPETUSMENETELMÄT JA ARVIOINTI Teknillisen korkeakoulun Opetuksen ja opiskelun tuen julkaisuja 4/2009 Espoo 2009 OPETTAJAN KÄSIKIRJA OPINTOJAKSOJEN RAKENTEET, OPETUSMENETELMÄT JA ARVIOINTI Olli Hyppönen ja Satu Lindén TEKNILLINEN KORKEAKOULU

Lisätiedot

BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ

BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ BM- KLUBI PÄIJÄT HÄME 25.5.2015 BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ Työelämätaidot Oppimaanoppiminen Sisällysluettelo 1 Lukijalle... 4 2 Benchmarkingklubi Päijät Häme... 5 3 Työn taustaa... 6 4 Työn tavoitteet

Lisätiedot

Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä

Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä Tiina-Liisa Räsänen Sari Vuorisalo Kehittämishankeraportti Marraskuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU KUVAILULEHTI

Lisätiedot

POTILASOHJAUKSEN HAASTEET Käytännön hoitotyöhön soveltuvat ohjausmallit

POTILASOHJAUKSEN HAASTEET Käytännön hoitotyöhön soveltuvat ohjausmallit Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja Publication Series of the Northern Ostrobothnia Hospital District 4/2006 POTILASOHJAUKSEN HAASTEET Käytännön hoitotyöhön soveltuvat ohjausmallit Toimittaneet

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot