SimLab Simulaatiolla osaamisen edistämistä. Projektin päätösseminaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SimLab Simulaatiolla osaamisen edistämistä. Projektin päätösseminaari"

Transkriptio

1 SimLab Simulaatiolla osaamisen edistämistä Projektin päätösseminaari Saimaan AMK Käsitteen määrittely: Simulaatio-oppiminen on opetusmenetelmällinen kokonaisuus, jonka avulla pyritään edesauttamaan opiskelijan sisäisen mallin syntymistä työtehtävissä tarvittavasta turvallisesta ja tarkoituksenmukaisesta toimintamallista korostaen itsearviointia ja myönteistä palautteenantoa 5 2 1

2 Osaaminen Osaaminen on taitoa, jota tieto, ymmärrys, kokemus ja hiljainen tieto kontrolloivat Määritelmä a.m. luennoitsija 3 Potilasturvallisuus on asennetta ja osaamista Potilasturvallisuus koostu siitä, mitä todellisuudessa tehdään, ei siitä, mitä aiottiin tehdä tai mitä oli tarkoitus tehdä Potilasturvallisuus ei ole toimenpide, potilasturvallisuus on MIELENTILA 4 2

3 SIMULAATIO JA KLIININEN OSAAMINEN Käsitteistöä, tavoitteen asettelua, arviointia, palautteenantoa, tutkimusnäyttöä, kaukaloväkivallasta Heikki Paakkonen, TtT, esh Ylihoitaja KYS Kliiniset tukipalvelut, Ensihoito, päivystys, tehohoito 5 Esityksen tavoite Esityksen kuultuaan osallistuja osaa: kuvata simulaatio-oppimisen merkitystä terveysalan ammatiin kasvamisessa selittää osaamistavoitteiden laadinnan periaatteet kuvata simulaatio-oppimisen yhteyttä kliiniseen todellisuuteen 6 3

4 Esityksen motto 1: Opettaminen ei ole tärkeätä, mutta oppiminen on sitäkin tärkeämpää... (A. Kinnunen, kauan sitten) 7 Motto 2: I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand. (Confucius, 551 BC 479 BC) 8 4

5 Esitys perustuu: W5W 2 Walmiiksi Wiidessä Wuodessa W5W 2 hankkeen laatima opas Learning outcomes - osaamistavoitteet Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta. Lääketieteellisen koulutuksen tuki- ja kehittämisyksikkö TUKE / A. Helander / 2009 Cook D One Drop at a Time: Research to Advance the Science of Simulation. Simulation in Healthcare. Vol. 5; No 1, 1-4. Gaba D The Pharmaceutical Analogy for Simulation: A Policy Perspective. Simulation in Healthcare. Vol. 5; No 1, 5-7. Weinger M The Pharmacology of Simulation: A Conceptual Framework to Inform Progress in Simulation Research. Simulation in Healthcare. Vol. 5; No 1, Van Heukelom J., Begaz T., Treat R Comparison of Postsimulation Debriefing Versus In- Simulation Debriefing in Medical School. Simulation in Healthcare. Vol. 5; No 2, Simulaatio-oppiminen ja kliininen osaaminen Mitä yhteistä on seuraavilla tilanteilla (1 5)? 1) (Vuode)osastolla huomattavan obeesi potilas voi jotenkin huonosti, hän on mennyt uneliaaksi, sekavaksi, desorientoituneksi aikaan ja paikkaan, hengitys nopeata, pinnallista. Potilas makaa vaaka-asennossa potilasvuoteessa. Hänellä on valtimokanyyli ja lääkäri määrää otettavaksi verikaasuanalyysin. CO 2 + H 2 O H 2 CO 3 H + + HCO 3 = ÄLYLLINEN TASO: tieto, ongelmanratkaisu 10 5

6 Mitä yhteistä? 2) Äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajalla on käymässä 2-vuotias Ossi. Pitäisi rokottaa ohjelman mukaisesti. Ossin olkavarsi ei oikein pysy paikallaan, mutta toimia pitäisi. Pitäisi myös mitata verenpaine kaikista raajoista. = TEKNINEN TASO: motorinen suoritus 11 Mitä yhteistä? 3) Kotona terminaalivaiheessa oleva iäkäs, jo kovin väsynyt potilas. Kotisairaanhoitaja käynnillä. Potilaalla ilmiselvästi kovia kipuja ja hän pyytää tutulta hoitajaltaan: Anna sitä kipulääkettä nyt niin, että pääsen pois täältä, en jaksa enää Omainen paikalla ja kauhistuu: Nyt se on kyllä vietävä sairaalaan, kun tuollaisia juttelee, minä en ota siitä vastuuta, jos ; nyt vaan ambulanssi paikalle! = EETTINEN TASO: mikä on oikein / hyväksi 12 6

7 Mitä yhteistä? 4) Erikoiskoulutettu haavahoitaja käy osastolla konsultoimassa potilaan vaikeaa makuuhaavatilannetta. Hän toteaa alkajaisiksi osaston hoitajille. Tämä on kyllä selvä hoitovirhe teiltä, kun olette päästäneet tämän tilanteen näin pahaksi Potilas on tajuissaan, asiallinen, orientoitunut, samoin paikalla olevat osaston hoitajat. jatkuu 13 Mitä yhteistä? 4 jatkuu J.T.BERGQVISTIN KAAVA Ryhmätyö on kertolaskua, ei summapeliä! 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 = 1.0 normisuoritus 1.0 x 1.2 x 1.0 x 1.0 = 1.2 innostus tarttuu 1.2 x 1.2 x 1.2 x 1.2 = 2.1 yhteisnoste 1.0 x 1.2 x 0.5 x 1.0 = 0.6 the bad apple 0.8 x 0.8 x 0.8 x 0.8 = 0.4 yhteislatistuminen = VUOROVAIKUTUSTASO: ymmärrettävä rakentava kommunikointi, ilmapiiri, ryhmän toiminta! 14 7

8 Mitä yhteistä? 5) Mielenterveystoimiston asiakas alkaa käyttäytyä uhkaavasti ja verbaalisesti aggressiivisesti hoitajaa ja lääkäriä kohtaan kuultuaan, että hänelle kirjoitetaan M 1 lähete psykiatrian päivystykseen. Myös paikalla oleva omainen on hyökkäävä. = TUNNETASO: kyky tunnistaa ja käsitellä omia tunteita, kuten hermostumista 15 Mitä yhteistä?? 1. vastaus: Osaamisen tasot: 1. Älyllinen 2. Tekninen 3. Eettinen 4. Vuorovaikutus 5. Tunne 2. vastaus: Kaikilla eri osaamisen tasoilla voi simulaatio-oppiminen toimia loistavasti! 16 8

9 Tutkimuksesta ja empiriasta vedetty johtopäätös SIMULAATIO-OPPIMINEN EI OLE (VAIN) AKUUTTIHOIDON OPPIMISEEN SOVELTUVA MENETELMÄ! 17 Simulaatio = keinotodellisuuden luominen; miksi toimii?? 10 key points 6. Controlled environment 1. Providing feedback 2. Repetitive practice 3. Curriculum integration 4. Range of difficulty level 5. Capture clinical variations 7. Individualized (active) learning 8. Ground rules: luottamuksellisuus, turvallinen ympäristö, vältetään epäluuloja ja kannustetaan kriittiseen reflektioon 9. Lavastaminen = realismin tavoittelu vs. siirtovaikutus 10. Orientaatio = oppimaan oppiminen 18 9

10 Kysymyksenasettelu simulaatio-oppimisessa? Tarvitaanko simulaatioita? Onko simulaatio hyödyllistä? KYLLÄ, vastattu jo potilasturvallisuuden, oppimiskokemusten standardisoinnin ja suoritusten arvioinnin näkökulmasta 19 Nykyinen kysymyksenasettelu Milloin simulaatioita tulisi käyttää? Kuinka, miten, voimme tehokkaasti käytää simulaatioita? Minkä tyyppisiä simulaatioita? Kuinka paljon? Minkälaisilla asetelmilla? 20 10

11 Mihin haetaan vastausta? Miten ja miksi simulaatiot toimivat = tuottavat oppimista? Miten oppimista voidaan parantaa, tehostaa...? Voidaanko kustannus-tehokkuuta parantaa erilaisilla asetelmilla? Siirtyykö oppiminen kliiniseen todellisuuteen parantamaan potilaan outcomia?? 21 Jos simulaatio olisi farmakologiaa... According to: Wenger MB. The pharmacology of simulation: a conceptual framework to inform progress in simulation research. Simul Healthc 2010; Lähtökohta: simulaatio-oppiminen ei ole farmakologiaa Simulaatio ei ole lääke: Opettajanasi määrään Sinulle 20 mg simulaatiota aamupäivisin viitenä seuraavana päivänä. Tule sitten vastaanotolleni ja katsotaan tilanteesi uudestaan... Tiedon / osaamisen puute / vaje ei ole sairaus kts. edellä. --> opettaja voi vain auttaa oppijaa oppimaan; oppiminen on oppijan tehtävä! 22 11

12 Jos simulaatio olisi farmakologiaa... MUTTA: Farmakologiaa sovelletaan (mm.) sairauden hoidossa Simulaatiota sovelletaan pyrittäessä muutokseen tiedossa (knowledge), taidossa (skill), asenteessa (attitude) ja / tai käyttätymisessä (behavior) --> KSAB Simulaatiolla terapeuttinen tai diagnostinen tarkoitus oppiminen tai testaus 23 Simulaation farmakologiset perusteet Diagnosoitu puutos välttämättömissä KSAB: ssa Miten simulaatiota tulisi annostella, jotta puutos saadaan korjattua? Sovelletaan farmakologiasta tuttua 10 kohdan ohjelmaa 24 12

13 10 kohdan ohjelma KYSYMYKSET ANALOGIA FARMAKOLOGIAN KANSSA ESIMERKKI SIMULAATIOSTA 1. Toivottu tavoite? 2. Kenelle simulaatiota? 3. Mitä simulaatiometodeja käytetään? Toivottu tavoite? Potilas Lääkkeen valinta 25 Toivotun, tehokkaaksi todetun käyttäytymisen lisääntyminen Päivystyspoliklinikan/tehon hoitohenkilöstö Standardoidut potilastapaukset ja mid-fi aikuisnukke 10 kohdan ohjelma... KYSYMYKSET ANALOGIA FARMAKOLOGIAN KANSSA ESIMERKKI SIMULAA- TIOSTA 4. Miten simulaatiota tulisi soveltaa? Antotapa Moniammatillinen harjoitus simulaatiokeskuksessa, jossa luotu PPKL-ympäristö/tehon potilashuone jne. 5. Kuinka paljon altistusta eli simulaatiota tulisi antaa? Annos Kahden tunnin harjoitus 6. Milloin toteutetaan? Ajoitus 26 Kerran kaikille k.o. yksikössä kolmen kuukauden jakson aikana 13

14 10 kohdan ohjelma... KYSYMYKSET ANALOGIA FARMAKOLOGIAN KANSSA ESIMERKKI SIMULAA- TIOSTA 7. Kenen tulisi toteuttaa simulaatio? Osaamisvaatimukset Simulaatiokouluttajat, 1 lääkäri, 1 sh 8. Minkälaiset olosuhtet ovat ihanteelliset? Ympäristö ja logistiikka Orientaatio ennen simulaatiota; ei kliinisiä työvelvoitteita; moniammatilliset ryhmät; aito kliininen toimintaympäristö kohdan ohjelma... KYSYMYKSET ANALOGIA FARMAKOLOGIAN KANSSA ESIMERKKI SIMULAA- TIOSTA 9. Kuinka usein simulaatio tulisi toteuttaa / uusia? Annosväli Vuosittain 10. Kuinka arvioidaan ja dokumentoidaan simulaation vaikutus? Hoidon tehon aviointi Osallistujien suoritusten strukturoitu arviointi todellisissa kliinisissä tilanteissa 28 14

15 Simulaation farmakokinetiikka ja farmakodynamiikka 29 Simulaation farmakokinetiikka ja farmakodynamiikka vs. Millerin pyramidi Mitä oppija tekee potilaalle! Mitä simulaatio tekee oppijalle! 30 15

16 Annos - aika - vaste 31 Bolus ja jatkuva infuusio 32 16

17 Vaikutus ja toistuvat annokset 33 Simulaatio 1 & simulaatio 2 - yhteisvaikutus Kahden peräkkäisen simulaatioharjoitteen - C = synergismi vs. - D = antagonismi 34 17

18 Tavoiteltava MENTAALINEN MALLI kliinisen osaamisen taustalla Ammatillisen peruskoulutuksen tärkein tehtävä on työn edellyttämän mentaalisen mallin aikaansaaminen (?) Mentaaliset mallit = mielessämme oleva, työtä säätelevä mentaalinen malli Mielen rakenteita, käsityksiä, mielikuvia, asian eri osien suhteista toisiinsa Automatisoituminen ja oppiminen, toimintamallit Realistisen mentaalisen mallin syntyminen vaatii paljon kokemusta kriittisistä tilanteista ei mahdollista saada(?) Voidaanko nopeuttaa simulaatioilla?? Epätäydelliset tai väärät mallit, virhesuoritus, vaarat Toimiiko kolmiyhteys 1) harjoitukseen valmistautuminen, 2) harjoitus, 3) arviointi ja palaute? Valmistautuminen Opettajien roolitukset, tavoitteet koko tapahtumalle + yksittäiselle simulaatioharjoitteelle Strukturoitu rakenne, sovitut pelisäännöt Turvallisuuden ehdoton vaatimus! Ei valokuvia, ei äänitteitä, ei juttuja: Pena oli tänään taas aivan nolla Arviointi ja palaute (debriefing)!! Sen resurssointi ja organisointi: oppiminen tapahtuu debriefingin aikana! 18

19 Opitun siirtyminen käytäntöön (transfer) Toiminta: Tapahtumat, joista muodostamme skeeman indeksointi ja haku sieltä, analogiat ja erot Edistää: simulaattorin / simulaation suuri fyysinen ja tekninen autenttisuus, myös sosiaalinen ja psykologinen autenttisuus Opettajan toiminta: yhteyksien ja erojen etsiminen, palaute! Paljon harjoitusta, paljon reflektointia Simulaattoriopetuksen pedagogisen mallin rakenne (a.m.salakari) 1. Oppiminen simulaattorilla OPETUS 2. Oppiminen aidosssa kontekstissa Mentaalinen malli - Pyrkimys oppimistilanteiden realistisuuteen - Opetusmenetelmät - Ohjaus ja palaute Oppimisen transfer Suoritus aidossa ympäristössä 38 19

20 Missio: Simulaatio-oppimisella edesautetaan kliinisen osaamisen kehittymistä 839 Mission perustelut Simulaatio-oppiminen perustuu konstruktivistisrealistiseen oppimisnäkemykseen Simulaatio-oppiminen tapahtuu luottamuksellisesti opiskelijaa vastuuttaen ja kunnioittaen myös Kolbin kokemuksellisen oppimisen teoria mukana: reflektio strukturoidussa ympäristössä; oppijakeskeinen! 40 20

21 Mission perustelut... Simuloitu hoitotilanne on turvallinen, koska toiminta ei voi aiheuttaa haittaa todelliselle potilaalle Riittävän osaamisen tason varmistaminen = laadunvarmistus Simulaatio oppimismenetelmänä edesauttaa sisäisen mallin kehittymistä Simulaatioiden aikana ohjaaja konrolloi tilanteen paineenalaisuutta pitäen sen turvallisella tasolla 41 Mission perustelut... Simulaatio-oppiminen edistää oppijan itsesäätelyvalmiuksia mahdollistamalla oman toiminnan reflektoinnin kunkin suorituksen jälkeen Mitä aidompi simulaatiotilanne on rakennettu sitä enemmän siirtovaikutusta sillä on aitoon toimintaympäristöön 42 21

22 Mission perustelut... Simulaatio-oppiminen edesauttaa päätöksentekoprosessien ja ryhmätyötaitojen kehittymistä myönteinen yhteys kliinisten taitojen kehittymiseen 43 Kognitiivisten tavoitteiden asettelu Perustuu Benjamin Bloomin ( ) taksonomiaan Bolognan prosessin myötä Euroopan yhtenäinen korkeakoulualue OSAAMISEEN perustuva lausekkeet koulutuksen tavoitteiden kuvaamiseksi = osaamistavoitteet (learning outcomes) OPS tavoitteet osaamistavoitteina Mitä oppijan odotetaan tietävän, ymmärtävän tai pystyvän tekemään oppimisjakson lopussa saadakseen hyväksyttävän arvosanan? 44 22

23 Osaamistavoitteet Kuvaavat tavoiteltavaa tulosta Tietoina, taitoina, asenteina, käyttäytymisenä (?) Saavutettavissa olevia Mitattavissa / arvioitavissa olevia 45 Tavoitteet... Opettajalle ja oppijalle: Millaista oppimista oppijan täytyy tavoitella opintojakson tai -kokonaisuuden aikana! Opintokokonaisuus: opintokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa... Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

24 Opettamistavoitteet vs. oppimistavoitteet vs. osaamistavoitteet Esimerkki tavoitteenasettelusta eri näkökulmista katsottuna: Opintojakson sisältö: Hengityselimistö, rakenne ja toiminta Opintojakson opetustavoite: Hengityselimistö- opintojaksolla käsitellään ylä- ja alahengitysteiden rakennetta ja toimintaa sekä käytännön menetelmiä, joilla hengitysfunktiota arvioidaan... Opintojakson osaamistavoitteet: Hengityselimistöopintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä ylä- ja alahengityselimistön osat selittää ylä- ja alahengityselimistön tehtävät soveltaa tietoansa hoitotilanteessa potilaan hengityskykyä arvioidessaan 47 Osaamistavoitteiden arviointi... Osaamiskuvauksesta voidaan päätellä myös arviointimenetelmä: Opintojakson suoritettuaan oppija osaa nimetä sekä suullisesti että kirjallisesti ranskan kielen modaaliapuverbit

25 Muokattu Bloomin taksonomia (kognitiivinen alue): 6 osaamisen tasoa Tiedon käsittely monimutkaistuu siirryttäessä tasoilla ylöspäin LUODA ARVIOIDA ANALYSOIDA SOVELTAA YMMÄRTÄÄ MUISTAA Psykomotoristen taitojen taksonomia (1-5) ((Dave 1968)) Kopioi toisen tekemistä, liikettä jne. Kopioi, seuraa, toistaa, noudattaa 1. Jäljittely 2. Ohjeenmukainen toiminta Toistaa liikkeen, toiminnan jne. käskystä tai muistista Luo uudelleen, tekee uuden version Osoittaa taidon luotettavasti, ilman apua Demonstroi, näyttää, osoittaa, saa valmiiksi 3. Toiminnan jäsentyminen 50 25

26 Psykomotoristen taitojen taksonomia (Dave 1968) 4. Toimintojen koordinoituminen Mukauttaa ja sovittaa asiantuntemuksensa, taitonsa, tavallisesta poikkeavaan vaatimustasoon Rakentaa, ratkaisee, yhdistää, kehittää, muodostaa, hallitsee 5. Luonteva toiminta Automaatiotason hallinta, strategisen tason osaaminen ja taito Hallitsee, suunnittelee, määrittelee, keksii 51 Arvioinnista Assessment isn t an activity. It s a state of mind. (Henning G. 2010) 52 26

27 Osaamistavoitteiden arviointi... Assessment drives learning (Wass et al The LANCET. 357) We found that testing as a final activity in an in-hospital resuscitation skills course for medical students increased learning outcomes compared with spending an equal time in practice. This indicates that the intrinsic testing effect previously demonstrated to enhance knowledge retention also pertains to skills learning. (Kronman et al MEDICAL EDUCATION. 43) 53 YHTEENVETONA: 1. Osaamistavoitteet määrittelevät opiskelijan näkökulmasta sen, mitä tulee tietää, osata, pystyä tekemään OPINTOJAKSON HYVÄKSYTYSTI SUORITETTUAAN 2. Opintojakson tai yksittäisen opetuskerran opetustavoitteet koostuvat erilaisista oppimistavoitteista Opetustavoitteet --> opintojakson osaamistavoitteet --> tukevat opetuksen tavoitteita 3. Testing drives learning - arviointi kannattaa, palaute kehittää! 4. Simulaatio-oppiminen kiinteäksi osaksi OPETUSSUUNNITELMIA 54 27

28 Mantraa on muutettava Klassinen hokema "see one, do one, teach one ei käy enää Learning by doing is no longer acceptable Nykyinen mantra: "See one, simulate many, do one competently and teach everyone." 55 Simulaatio-oppimisen prinsiippejä The key is the program, not the hardware (Caro, 1973) It is not how much You have, but how You use it (Salas, Bowers & Rhodenizer, 1998) 56 28

29 Debriefing simulaatio-oppimisen mahdollistajana Palautekeskustelu on dialogia oppijoiden ja oppimaan ohjaavien välillä Palautekeskustelun tulee ohjautua simulaatioharjoitteen TAVOITTEIDEN MUKAISESTI Vaikein opittava asia simulaatio-ohjaajalle (?) - Toiminta : debriefing = 1 : 2, jopa 1 : 3 Rakentava palaute (Lonka 2011) Asia nähdään oppijan näkökulmasta Kohdistuu toimintaan, ei henkilöön Riittävän spesifistä, usein kysymysten muodossa Positiiviset asiat ovat yhtä totta kuin negatiiviset Rehellinen halu auttaa: mitä teemme paremmin ensi kerralla? Kyky suhteuttaa viesti opiskelijan tunnetilaan ja saada se perille 58 29

30 Rakentava palaute (Lonka 2011) Kirstin (Lonka) 5 koota: Kunnioita! Kuuntele! Kiinnostu! Kannusta! Kiitä! 59 Realismin vartijan lisäys Älä jätä selvästi epäasiallista tai potilaalle haitallista, virheellistä toimintaa käsittelemättä Mieti, miten olisi paras tapa tuoda esille Useimmiten oppijat huomaavat itse ja ruoskivat Puutu liialliseen (itse)ruoskintaan napakasti! 60 30

31 Palautekeskustelu strukturoidusti Palautekeskustelussa hyödyllistä Rakenteellinen (fyysinen) rigiditeetti: asetutaan aina samaan muotoon oppijat fokusoituvat (vain) oleelliseen - Toiminnallinen systematiikka: Kuvaileva kierros Analyyttinen kierros + / - Summaatio, take home message 61 Palautteen käsittelystä Oppiminen tapahtuu palautteen aikana formatiivinen arviointi edistää oppimista (Black & Williams 2008) Oppijalle turvallinen mahdollisuus reflektoida omaa toimintaansa, tietoansa, asennettansa jne. vaatimustasoa vasten Rakentavaa, kannustavaa palautetta ohjailemaan totuuden äärelle - miten aukot täytetään? Ilman palautetta oppija jää heitteille; itseohjautuvuus ilman rajoja johtaa tuhoon, vai johtaako? Mikä on tällöin opettajan rooli? Kenen vastuulle jää ja kenen kustannuksella tapahtuu damage control? 62 31

32 Palautteen ajoitus - kesken vai lopuksi? (van Heukelom et al Simulation in Healthcare. 5, 2; 91-97) Simulaatio-oppimisen kriittisin vaihe on palaute Palaute simulaation jälkeen (n=77), vai Simulaatioharjoitteen toistuva keskeyttäminen ohjauksen antamiseksi (n=84)? Randomisoitu koe-kontrolliasetelma, 3. vuoden lääketieteen opiskelijat, ACLS-kurssi 63 Palaute simulaatioharjoitteen lopuksi Tilastollisesti merkitsevät erot simulaation jäkeisen palautteen hyväksi Tehokkaampi ACLS- kurssin asioiden oppiminen Paremmin opittu oikeat vs. väärät toimintatavat Kaiken kaikkiaan parempaa oppimista Toisaalta, simulaatiotilanteen keskeyttäminen ohjauksen antamiseksi voidaan tehdä simulaation realismin kärsimättä kun kaikki toivo on menetetty..., autetaan oikaisemaan / oikaistaan syöksykierre 64 32

33 Palautekeskustelu simulaatiooppimistapahtuman tärkein vaihe Shinnick et al (Clinical Simulation in Nursing 7, e105-e111): Akuuttia sydämenvajausta sairastanet potilaat simulaatioharjoite sh-opiskelijoille (N=162) Tietotesti x 3: Pretest, after hands-on (post-test 1), and after debriefing (post-test 2) Oppiminen tapahtui vasta jälkeen palautekeskustelun 65 Palautekeskustelu verbaalisella palautteella vai videon kanssa vai molemmilla? Chronister & Brown: Comparison of Simulation Debriefing Methods; (Clinical Simulation in Nursing, 2011; e1-e8) - Vertaileva cross-over study sh-opiskelijoilla (N=37) - Elottomuustilanne - Standardisoitu simulaatioharjoite - Vain verbaalinen palaute - Verbaalinen palaute + video Kliiniset taidot paranivat tilastollisesti enemmän video-palaute ryhmässä; kognitiivinen komponentti paremmin vain verbaalinen palaute - ryhmässä 66 33

34 Palautekeskustelu kotiin vietävää: Ohjattu, strukturoitu tapahtuma Oppiminen tapahtuu palautekeskustelun aikana ja avulla Harjoiteltava, harjoiteltava Oppimaan ja ohjaamaan Tavoitteiden suunnassa! Kontrolloi painetta, jännitystä, itseruoskintaa, kestoa, ryhmädynamiikkaa 67 Ensimmäinen peruskysymys: Mitä on oppiminen? 68 34

35 Toinen peruskysymys: Koko simulaatiouskon peruskysymys, johon on pystyttävä vastaamaan Siirtyykö simulaatio-oppimistilanteissa tapahtunut käyttäytymisen muutos = oppiminen kliiniseen työhön potilaan eduksi? 69 Simulaatiot vs. Kliininen todellisuus Edelleen puutteellisesti osoitettu yhteys simulaatio-oppimisen, oppijan käyttäytymisen muutoksen ja potilaiden clinical outcomin välillä, MUTTA: 70 35

36 Simulaatiot vs. Kliininen todellisuus Tiimityön, ml. kommunikoinnin laatu ja määrä, kehittyminen CRM- osaaminen Oppijoiden itseluottamus (+ / -??) Kliinisen osaamisen arviointitaito Formatiivinen, diagnostinen, summatiivinen KEHITETTÄVISSÄ TEHOKKAASTI TARKOITUKSENMUKAISILLA SIMULAATIO- OPPIMISEN MENETELMILLÄ Esim. Merchant Yksi vastaus clinical outcomin paranemisesta Merchant D Does high-fidelity simulation improve clinical outcomes? Journal for Nurses in Staff Development; vol. 28: 1, E1-E8. Kirjallisuuskatsaus, referee-arvioidut tutkimusartikkelit vv Kaikki merkittävät tietokannat Hakusanat: nursing education, simulation, high fidelity, learning, clinical outcomes, teamwork, crisis management Nursing and / or medical samples in clinical settings 72 36

37 Does high-fidelity simulation improve clinical outcomes - vastauksia Andreatta et al. 2011: Retrospektiivinen tarkastelu pediatriset in-hospital sydämenpysähdykset, ( survival = kotiutuminen) Survival lisääntyi 33% 50 % ensimmäisen vuoden aikana, kun käynnistettiin näyttöön perustuva simulaatioilla toteutettu elottomuuden hoitoon keskittynyt harjoitusohjelma (p<.0001) Survival korreloi erittäin vahvasti järjestettyjen harjoitustilanteiden määrän kanssa (r=.87) Muiden tekijöiden vaikutusta arvioitiin kriittisesti, mutta tod. näk. ei merkittävää! Trendi jatkui tutkimuksen keston ajan (4 v), mutta survival ei enää noussut 73 Does high-fidelity simulation improve clinical outcomes? Carroll & Pignataro 2009: Simulaatioperusteinen kliinisten hätätilanteiden harjoitusohjelma hoitohenkilökunnalle Huomattava parannus kommunikaatiotaidoissa, itseluottamuksessa ja potilaiden outcomissa sekä harjoituksissa että kliinisissä hätätilanteissa 74 37

38 Don t even think about it siis mitä? Tuloksellinen simulaatiooppimistapahtuma edellyttää riittävästi ammattitaitoisia ohjaajia! LUE: pedagoginen ja didaktinen osaaminen välttämätöntä, mutta ei riitä, osattava substanssia! 75 Kaukaloväkivallasta Päinvastaisista väitteistä huolimatta kaikki HIFK- laiset eivät ole väkivaltaisia ja vaarallisia 38

39 Oiva 1 v 8 kk 39

Simulaatio-oppiminen ja potilasturvallisuus. Savonia-AMK

Simulaatio-oppiminen ja potilasturvallisuus. Savonia-AMK Simulaatio-oppiminen ja potilasturvallisuus Savonia-AMK 26.1.2012 1 Potilasturvallisuus Potilasturvallisuus koostu siitä, mitä todellisuudessa tehdään, ei siitä, mitä aiottiin tehdä tai mitä oli tarkoitus

Lisätiedot

Esityksen tavoitteet

Esityksen tavoitteet Oppimisen arviointi osana lääketieteellistä/hammaslääketieteellistä perustutkintoa Heikki Hervonen, dos., HOA:n jäsen Opetuksesta vastaava varajohtaja, Biolääketieteen laitos Eeva Pyörälä, dos., Pedagoginen

Lisätiedot

Simulaatio-oppiminen. Hannu Salonen. Opettaja /simulaatio-ohjaaja

Simulaatio-oppiminen. Hannu Salonen. Opettaja /simulaatio-ohjaaja Simulaatio-oppiminen Hannu Salonen Opettaja /simulaatio-ohjaaja Mitä on simulaatio todellisuuden jäljittelyä jonkin yksittäisen tai yhtenäisen asiakokonaisuuden tai sen osan simulointia mahdollisimman

Lisätiedot

VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS

VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS Anne Mohn, Tiina Tarr, VSSHP, TYKS Leena Salminen, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos, Minna Syrjäläinen-Lindberg, Yrkeshögskolan Novia Teija Franck, Turun AMK Terveydenhuollon

Lisätiedot

Kokemuksellinen ja yhteisöllinen oppiminen. Konstruktivismi. Humanismi. Kognitivismi. Behaviorismi

Kokemuksellinen ja yhteisöllinen oppiminen. Konstruktivismi. Humanismi. Kognitivismi. Behaviorismi Pedagoginen tahdikkuus: taitoa kuunnella, taitoa välittää aidosti opiskelijasta, taitoa auttaa ja ohjata. Tahdikas käyttäytyminen nousee aina kunkin hetken pedagogisesta tilanteesta ja taidosta toimia

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJAOPISKELIJOIDEN POTILASOHJAUKSEN UUDET MENETELMÄT VIDEOVÄLITTEINEN POTILASOHJAUS

SAIRAANHOITAJAOPISKELIJOIDEN POTILASOHJAUKSEN UUDET MENETELMÄT VIDEOVÄLITTEINEN POTILASOHJAUS SAIRAANHOITAJAOPISKELIJOIDEN POTILASOHJAUKSEN UUDET MENETELMÄT VIDEOVÄLITTEINEN POTILASOHJAUS Anne Mohn Suunnittelija (ma), TtM, sh, th Potilasohjaus symposium 17.10.2016 PROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT: Selvittää

Lisätiedot

Työpaja 2. Oppimistulosten tunnistaminen aiemmin hankitun osaamisen näkökulmasta

Työpaja 2. Oppimistulosten tunnistaminen aiemmin hankitun osaamisen näkökulmasta Työpaja 2. Oppimistulosten tunnistaminen aiemmin hankitun osaamisen näkökulmasta Kehittämispäällikkö Timo Halttunen, Turun yliopisto Yliopettaja Marjaana Mäkelä, HAAGA HELIA ammattikorkeakoulu Eurooppalaisen

Lisätiedot

POTILASSIMULAATIOMENETELMÄ JA OPPIMISTULOKSET LÄÄKEHOIDON KOULUTUKSESSA

POTILASSIMULAATIOMENETELMÄ JA OPPIMISTULOKSET LÄÄKEHOIDON KOULUTUKSESSA POTILASSIMULAATIOMENETELMÄ JA OPPIMISTULOKSET LÄÄKEHOIDON KOULUTUKSESSA INTEGROITU KIRJALLISUUSKATSAUS SimPro 25.8. 2015 Aura, Suvi; / Itä-Suomen Yliopisto, Kuopion Yliopistollinen Sairaala Sormunen, Marjorita/

Lisätiedot

Konstruktiivisesti linjakas opetus. Saara Repo Avoimen yliopiston pedagoginen kahvila

Konstruktiivisesti linjakas opetus. Saara Repo Avoimen yliopiston pedagoginen kahvila Konstruktiivisesti linjakas opetus Saara Repo Avoimen yliopiston pedagoginen kahvila 17.11.2014 Opetuksen linjakkuus (Biggs & Tang 2007) Seuraavat opetuksen osat tukevat toisiaan oppimistavoitteet sisällöt

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta. Lääketieteellisen koulutuksen tuki- ja kehittämisyksikkö TUKE. Aija Helander. Learning outcomes osaamistavoitteet

Lääketieteellinen tiedekunta. Lääketieteellisen koulutuksen tuki- ja kehittämisyksikkö TUKE. Aija Helander. Learning outcomes osaamistavoitteet Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteellisen koulutuksen tuki- ja kehittämisyksikkö TUKE Aija Helander Learning outcomes osaamistavoitteet Sisällysluettelo 1 Opettajan määrittelemistä tavoitteista opiskelijan

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1 Ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin työtehtävät Seuraavassa on kuvattu ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin mukaisesti siihen

Lisätiedot

SAMK, SIMULAATIO-OPETUS Hoitotyön koulutusohjelma

SAMK, SIMULAATIO-OPETUS Hoitotyön koulutusohjelma Erva hoitotyön johtajien verkostoseminaari SAMK, SIMULAATIO-OPETUS Hoitotyön koulutusohjelma I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand. Mitä simulaatio on? Todellisuutta jäljittelevä

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Ammattien välinen opettaminen ja oppiminen Lääketieteellisen tiedekunnan näkökulma

Ammattien välinen opettaminen ja oppiminen Lääketieteellisen tiedekunnan näkökulma Ammattien välinen opettaminen ja oppiminen Lääketieteellisen tiedekunnan näkökulma Outi Kortekangas-Savolainen Ihotautilääkäri, dosentti Lääkärikouluttajan erityispätevyys, opettajan laaja-alainen kelpoisuus

Lisätiedot

Haastava, haastavampi, arviointi. Kirsi Saarinen/Tamk Insinööri 100 vuotta 4.10.2012

Haastava, haastavampi, arviointi. Kirsi Saarinen/Tamk Insinööri 100 vuotta 4.10.2012 Haastava, haastavampi, arviointi Kirsi Saarinen/Tamk Insinööri 100 vuotta 4.10.2012 Arviointi on osa oppimista, joten sitä ei pidä pitää irrallisena osana opettamisesta, oppimisesta, kehittämisestä ja

Lisätiedot

Fysioterapeuttiopiskelijan arviointipassi

Fysioterapeuttiopiskelijan arviointipassi Fysioterapeuttiopiskelijan arviointipassi Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Fysioterapian ammattikohtaiset

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille

KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille Vapaaehtoistoiminnan harjoittelu - oppimisen arviointilomake sosionomiopiskelijoille Lomake täytetään vapaaehtoistoiminnan harjoittelun (4. Harjoittelu) lopuksi

Lisätiedot

Lääketieteellisen ajattelun ja ymmärretyn tiedon kertyminen ja tunnistaminen. Pekka Kääpä TUTKE Lääketieteellinen tiedekunta Turun yliopisto

Lääketieteellisen ajattelun ja ymmärretyn tiedon kertyminen ja tunnistaminen. Pekka Kääpä TUTKE Lääketieteellinen tiedekunta Turun yliopisto Lääketieteellisen ajattelun ja ymmärretyn tiedon kertyminen ja tunnistaminen Pekka Kääpä TUTKE Lääketieteellinen tiedekunta Turun yliopisto Lääkäreiden peruskoulutus Opintojen laajuus 360 op Syventävät

Lisätiedot

Taito-hanke Lääkärikoulutuksen näkökulma. KoulutusjohtajaKati Hakkarainen

Taito-hanke Lääkärikoulutuksen näkökulma. KoulutusjohtajaKati Hakkarainen Taito-hanke Lääkärikoulutuksen näkökulma KoulutusjohtajaKati Hakkarainen Kliinisten taitojen oppiminen nukke tai malli Yksittäisten taitojen oppiminen Esim. haavan ompelu, infuusion aloitus nukke tai malli,

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN AIKAISEMPIEN TIETOJEN MERKITYS OPPIMISELLE AVOIMEN PEDAKAHVILA TELLE HAILIKARI

OPISKELIJOIDEN AIKAISEMPIEN TIETOJEN MERKITYS OPPIMISELLE AVOIMEN PEDAKAHVILA TELLE HAILIKARI OPISKELIJOIDEN AIKAISEMPIEN TIETOJEN MERKITYS OPPIMISELLE AVOIMEN PEDAKAHVILA TELLE HAILIKARI 29.10.2013 TAVOITTEET TÄNÄÄN Osallistujat Tunnistavat mikä merkitys opiskelijoiden aikaisemmalla tiedolla on

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa. Heikki Wiik 15.3.2016

Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa. Heikki Wiik 15.3.2016 Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa Heikki Wiik 15.3.2016 Johtajan paikka? 4 5 Johtaminen on palvelutehtävä. Palvelutehtävän ytimessä on kyky ja halu auttaa toisia ihmisiä kasvamaan täyteen

Lisätiedot

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan 1. Motoriset taidot Kehon hahmotus Kehon hallinta Kokonaismotoriikka Silmän ja jalan liikkeen koordinaatio Hienomotoriikka Silmän ja käden

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat ja osaaminen

Opetussuunnitelmat ja osaaminen Opetussuunnitelmat ja osaaminen Riitta Pyykkö Pedagogiset messut ajankohtaista opetuksen kehittämisestä Turku 22.5.2012 Mitä sanoo asetus? Yliopiston tehtävänä on jatkuvasti arvioida ja kehittää tutkintoja,

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Projektipäällikkö/lehtori Paula Poikela, Rovaniemi Ammattikorkeakoulu (RAMK)

Projektipäällikkö/lehtori Paula Poikela, Rovaniemi Ammattikorkeakoulu (RAMK) Projektipäällikkö/lehtori Paula Poikela, Rovaniemi Ammattikorkeakoulu (RAMK) Vuorovaikutuksen Menetelmien Prosessien turvallisuus turvallisuus turvallisuus Paula, Poikela & Paula Yliniemi 1 Kompetenssiperusteinen

Lisätiedot

Arvioinnin paikallisesti päätettävät asiat Arviointikulttuuri & itseja vertaisarviointi

Arvioinnin paikallisesti päätettävät asiat Arviointikulttuuri & itseja vertaisarviointi Arvioinnin paikallisesti päätettävät asiat Arviointikulttuuri & itseja vertaisarviointi Treduka 2015 Tamperetalo 7.11.2015 Tunnin työpajatyöskentelyn aikana: Asiantuntija-alustus (30 min) Syventäviä näkökulmia

Lisätiedot

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Haavahoidon erikoistumiskoulutuksen valtakunnalliseen verkostoon kuuluu Salla Seppänen (koordinointi), Päivi Virkki Savonia-amk, Ansa Iivanainen, Mamk,

Lisätiedot

Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi

Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Kuntoutusohjauksen

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

A! PEDA INTRO (5 op)

A! PEDA INTRO (5 op) A! PEDA INTRO (5 op) LP 1: Minä yliopisto-opettajana Oppimispalvelut Yliopistopedagoginen koulutus Miia Leppänen (SCI) ja Päivi Kinnunen (BIZ) 3.2.2016 Ohjaajat ja yhteystiedot Miia Leppänen Asiantuntija

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 7.2.2013 M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulos) arvioidaan mahdollisimman

Lisätiedot

HENKINEN VALMENNUS MITÄ, MIKSI JA MITEN? Satu Kaski PsL, urheilupsykologi Huippu-urheiluseminaari 17.11.2012 Kotka

HENKINEN VALMENNUS MITÄ, MIKSI JA MITEN? Satu Kaski PsL, urheilupsykologi Huippu-urheiluseminaari 17.11.2012 Kotka HENKINEN VALMENNUS MITÄ, MIKSI JA MITEN? Satu Kaski PsL, urheilupsykologi Huippu-urheiluseminaari 17.11.2012 Kotka SISÄLTÖ Henkinen valmennus mitä? (tavoitteista, keinot ym) Mitä henkinen valmennus edellyttää

Lisätiedot

Eväitä opintojen sujumiseen, opintojen suunnittelu ja esteettömyys opiskelussa. Opintopsykologi Katri Ruth

Eväitä opintojen sujumiseen, opintojen suunnittelu ja esteettömyys opiskelussa. Opintopsykologi Katri Ruth Johdatus akateemisiin opintoihin 2011 Eväitä opintojen sujumiseen, opintojen suunnittelu ja esteettömyys opiskelussa. Opintopsykologi Katri Ruth Tervetuloa opiskelijaksi! Opintopsykologi Katri Ruth MIKÄ

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Osaamisen arviointi korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisissä täydennyskoulutuksissa

Osaamisen arviointi korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisissä täydennyskoulutuksissa Osaamisen arviointi korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisissä täydennyskoulutuksissa Suunnittelija Tarita Tuomola, Metropolia Ammattikorkeakoulu Koulutuspäällikkö Mika Saranpää, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin:

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin: Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla alan yrityksen ohjelmapalveluissa lyhytkestoisen

Lisätiedot

Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi

Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi Kuvitus: Suvi Harvisalo Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Toimintaterapeutin

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: MIELENTERVEYS

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Työelämävalmiudet: Oivallus-hankeken seminaari

Työelämävalmiudet: Oivallus-hankeken seminaari Työelämävalmiudet: Oivallus-hankeken seminaari Optek Opetusteknologia koulun arjessa Jari Lavonen, Professor of Physics and Chemistry Education, Head of the department Department of Teacher Education,

Lisätiedot

Kriteeri 1: Oppija on aktiivinen ja ottaa vastuun oppimistuloksista (aktiivisuus)

Kriteeri 1: Oppija on aktiivinen ja ottaa vastuun oppimistuloksista (aktiivisuus) Kriteeri 1: Oppija on aktiivinen ja ottaa vastuun oppimistuloksista (aktiivisuus) Oppimistehtävät ovat mielekkäitä ja sopivan haasteellisia (mm. suhteessa opittavaan asiaan ja oppijan aikaisempaan tietotasoon).

Lisätiedot

Minikampus Moniammatillinen opetuspoliklinikka. Opetushoitaja Eija Huovinen Jyväskylän yliopisto, Agora 8.12.2015

Minikampus Moniammatillinen opetuspoliklinikka. Opetushoitaja Eija Huovinen Jyväskylän yliopisto, Agora 8.12.2015 Minikampus Moniammatillinen opetuspoliklinikka Opetushoitaja Eija Huovinen Jyväskylän yliopisto, Agora 8.12.2015 KSSHP MONIAMMATILLINEN OPETUSPOLIKLINIKKA/ PIENTOIMENPITEET Jyväskylässä kirurgian kandien

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Ops-työpajakoulutus 21.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON KOULUTTAJALÄÄKÄRIN OPAS

TYÖTERVEYSHUOLLON KOULUTTAJALÄÄKÄRIN OPAS Ala-Mursula Leena, Heikkinen Jarmo, Horppu Ritva, Päätalo Kati & Toivonen Asta Kysy, kuuntele, kannusta ja kehity TYÖTERVEYSHUOLLON KOULUTTAJALÄÄKÄRIN OPAS Leena Ala-Mursula, Jarmo Heikkinen, Ritva Horppu,

Lisätiedot

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT Sosiaali- ja terveysala/päivitys 12.4.2011 HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATU 1. Tiedonkulku Suunnitellulla tiedonkululla varmistetaan yhteistyö harjoittelupaikan ja oppilaitoksen välillä. - harjoittelupaikassa

Lisätiedot

Arvioinnin monipuolistaminen lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan

Arvioinnin monipuolistaminen lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan Arvioinnin monipuolistaminen lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan OPS-koulutus Joensuu 16.1.2016 Marja Tamm Matematiikan ja kemian lehtori, FM, Helsingin kielilukio 3.vpj. ja OPS-vastaava,

Lisätiedot

21.9.Hämeenlinna/Tuula Mikkola

21.9.Hämeenlinna/Tuula Mikkola Ohjaus on prosessi, johon liittyy välittämistä ja huolehtimista tukemista asioiden selventämistä ja opettamista aktivoimista ja motivointia arvostamista ja rohkaisua Tavoitteena on, että ohjaaja luo ohjattavalle

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

Arviointi ymmärtävän oppimisen tukena. Designing e-learning Essi Vuopala

Arviointi ymmärtävän oppimisen tukena. Designing e-learning Essi Vuopala Arviointi ymmärtävän oppimisen tukena Designing e-learning Essi Vuopala Puheenvuoron sisältö 1. Arvioinnin määrittelyä 2. Millaista on hyvä arviointi ja palaute? 3. Arvioinnin tapoja ja menetelmiä 4. Teknologian

Lisätiedot

Musiikki oppimisympäristönä

Musiikki oppimisympäristönä Musiikki oppimisympäristönä Opetussuunnitelma, musiikkitieto ja dialogi leena.unkari-virtanen@metropolia.fi Mupe musiikkitiedon näkökulmasta OPSien taustalla Opetuksen dialogisuus Musiikki oppimisympäristönä

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki 5.11.2010 Opetusneuvos Kristiina Ikonen Oppilaan arvioinnin merkitys ja tehtävä opetussuunnitelman perusteissa

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla

Lisätiedot

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1 Esimiesopas varhaiseen tukeen Elon työhyvinvointipalvelut 1 Tavoitteena tukea työssäjaksamista Tahtotila Henkilöstön työssä jaksaminen ja jatkaminen on avainasia! Luodaan meidän tapa toimia pelisäännöt

Lisätiedot

Portfolio. Kun oppiminen on tärkeintä. Syksyllä 2014

Portfolio. Kun oppiminen on tärkeintä. Syksyllä 2014 Kun oppiminen on tärkeintä. Syksyllä 2014 Portfolio on oppimisen työkalu, jonne opiskelija taltioi omaa oppimisprosessiaan, tehtäviään, muistiinpanojaan ja tuotoksiaan. Opettaja näkee portfoliosta opiskelijan

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % % % < 50 %

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Etelä-Savon RAMPE osahankkeessa toteutettiin moniammatillisen tiimityön valmennusta simulaatio oppimisympäristössä

Lisätiedot

Ortopedisten potilaiden ohjaus. Johansson Kirsi, TtM (väit ) Lehtori ma. Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos

Ortopedisten potilaiden ohjaus. Johansson Kirsi, TtM (väit ) Lehtori ma. Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos Ortopedisten potilaiden ohjaus Johansson Kirsi, TtM (väit.3.11.2006) Lehtori ma. Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos Ohjaus ortopedisessa hoitotyössä Ohjaus keskeinen toiminto hoitotyössä Laki potilaan

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

OSAAMISEN KEHITTÄMISEN UUDET ULOTTUVUUDET. Esa Poikela 15.5.2013 ETAPPI 13 Lapin aikuiskoulutusfoorumi

OSAAMISEN KEHITTÄMISEN UUDET ULOTTUVUUDET. Esa Poikela 15.5.2013 ETAPPI 13 Lapin aikuiskoulutusfoorumi OSAAMISEN KEHITTÄMISEN UUDET ULOTTUVUUDET Esa Poikela 15.5.2013 ETAPPI 13 aikuiskoulutusfoorumi Osaamisen kehittämisen uudet ulottuvuudet A Oppimisen ja osaamisen tuottaminen Maailman hypoteesit Osaamisen

Lisätiedot

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 1 Terveydenhuolto: rikkinäinen järjestelmä Potilas on usein sivuroolissa, palveluiden saatavuudessa on ongelmia

Lisätiedot

Trauma-teamin toimintaperiaatteet Anestesiakurssi 18.3.2011 Naantali

Trauma-teamin toimintaperiaatteet Anestesiakurssi 18.3.2011 Naantali Trauma-teamin toimintaperiaatteet Anestesiakurssi 18.3.2011 Naantali Olli Väisänen, LT Anestesiologian erikoislääkäri Lääketietellinen johtaja, yliopettaja Arcada Vammapotilaan hoitopolku Potilaan prehospitaalinen

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Koti, koulu ja lapsen paras. Kari Uusikylä MLL -seminaari

Koti, koulu ja lapsen paras. Kari Uusikylä MLL -seminaari Koti, koulu ja lapsen paras Kari Uusikylä MLL -seminaari 30.09.2016 Miksi yhteistyötä? Siksi, että se on lapsen etu Opiskelu tehostuu Ongelmat tunnistetaan Muodostuu aito kouluyhteisö, turvallinen, välittävä,

Lisätiedot

- yhteistyötä yli yliopistorajojen - sähköiset työkalut aktiivisessa käytössä

- yhteistyötä yli yliopistorajojen - sähköiset työkalut aktiivisessa käytössä Kouluttajalääkärikoulutus - yhteistyötä yli yliopistorajojen - sähköiset työkalut aktiivisessa käytössä Susanna Pitkänen, KM, Verkkopedagogi HY, Kansanterveystieteenlaitos IT-Med 13.5.2009 www.tthvyo.fi

Lisätiedot

MITTEE SE ON SE IHMISLÄHHEENE HOETO?

MITTEE SE ON SE IHMISLÄHHEENE HOETO? MITTEE SE ON SE IHMISLÄHHEENE HOETO? Tarja Kvist, Yliopistotutkija, TtT Itä-Suomen yliopisto Hoitotieteen laitos 8.4.2011 IHMISLÄHHEENE HOETO on: koko henkilökunnan antamaa hoitoa moniammatillista, kokonaisvaltaista,

Lisätiedot

Oppijakeskeisen mielekkään oppimisen seitsemän ominaisuutta

Oppijakeskeisen mielekkään oppimisen seitsemän ominaisuutta Oppijakeskeisen mielekkään oppimisen seitsemän ominaisuutta professori David. H. Jonassenin (PennState Un.), (1995) esittämät universaalit elinikäisen oppimisen ominaisuudet : lisäyksenä ( ETÄKAMU-hanke

Lisätiedot

MUUTTUVA OPPIMISKÄSITYS JA KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. Hannu Soini Oulun yliopisto,kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö 2004

MUUTTUVA OPPIMISKÄSITYS JA KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. Hannu Soini Oulun yliopisto,kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö 2004 MUUTTUVA OPPIMISKÄSITYS JA KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN Hannu Soini Oulun yliopisto,kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö 2004 5.5.2004 Hannu Soini, Kasope, 2004 Luennon teemat Muuttuva oppimiskäsitys

Lisätiedot

Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö

Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö Informaatiotutkimuksen yhdistyksen seminaari 13.11.2015 Hanna Lahtinen Sisältö 1. Taustaa 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014

Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014 Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014 hallintoylihoitaja Merja Miettinen KUJOn seminaari 13-14.2.2014 Hallituksen seminaari 27.-28.2.2014 2013 Tuottavuusohjelma jatkuu 2014-2016 Vähennetään

Lisätiedot

Työaikakokeilu Lapin matkailuopisto, Levi-Instituutti - vastaus opettajan muuttuvaan työnkuvaan

Työaikakokeilu Lapin matkailuopisto, Levi-Instituutti - vastaus opettajan muuttuvaan työnkuvaan Työaikakokeilu Lapin matkailuopisto, Levi-Instituutti - vastaus opettajan muuttuvaan työnkuvaan ECVET TULEE, OLETKO VALMIS! SEMINAARISARJA OPPILAITOSVÄELLE Turku 13.9.2013 Riitta Karusaari Toimipistejohtaja

Lisätiedot

Itse- ja vertaisarviointi metataitoja kehittämässä. Jyväskylän yliopisto Opettajankoulutuslaitos mirja.tarnanen@jyu.fi

Itse- ja vertaisarviointi metataitoja kehittämässä. Jyväskylän yliopisto Opettajankoulutuslaitos mirja.tarnanen@jyu.fi Itse- ja vertaisarviointi metataitoja kehittämässä Jyväskylän yliopisto Opettajankoulutuslaitos mirja.tarnanen@jyu.fi Kurkistus oppimis- sekä taito- ja osaamiskäsityksiimme Millaisessa kontekstissa opetamme?

Lisätiedot

Aiemmin hankitun tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) UEF:ssa

Aiemmin hankitun tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) UEF:ssa Aiemmin hankitun tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) UEF:ssa Kansallinen Bologna-seurantaseminaari Simo. Juvaste ( joensuu.fi ) Sisältö Itä-Suomen Yliopisto (UEF) 2010 AHOT JoY:ssä ja KY:ssä Käynnistämisvaiheet

Lisätiedot

SITÄ ARVIOIMME, MITÄ ARVOSTAMME

SITÄ ARVIOIMME, MITÄ ARVOSTAMME SITÄ ARVIOIMME, MITÄ ARVOSTAMME 18.1.2017 Marraskuusta, arvioinnista TOIMINTATUTKIMUS kartoitus, pohdinta prosessointi, teoria käytäntö idea tarkentuu omaan työhön soveltaen suunnittelu ja koulun arvioinnin

Lisätiedot

tuntee tiimin ja ryhmän syntyprosessin ymmärtää oman roolin merkityksen tiimi- ja ryhmätyössä

tuntee tiimin ja ryhmän syntyprosessin ymmärtää oman roolin merkityksen tiimi- ja ryhmätyössä 1 Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto PAKOLLISET TUTKINNON OSAT MONIAMMATILLINEN TYÖ Näytön antaja: Näytön arvioija: Paikka ja aika: TIIMI- JA RYHMÄTYÖTAIDOT kykenee työskentelemään tiimissä

Lisätiedot

Mitäon yhteisöllisyys? Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimista tapahtuu, kun ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja osallistuvat yhteiseen

Mitäon yhteisöllisyys? Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimista tapahtuu, kun ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja osallistuvat yhteiseen KT Merja Koivula Mitäon yhteisöllisyys? Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimista tapahtuu, kun ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja osallistuvat yhteiseen toimintaan Osallistuminen ja oppiminen

Lisätiedot

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä Pirjo Koivula Opetusneuvos 12 Sanallinen arviointi 2 Arviointi lukuvuoden päättyessä Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin

Lisätiedot

Menestyksen porkkanoita

Menestyksen porkkanoita Menestyksen porkkanoita Usko Uskallus Innostuminen Oma Yritys-messut Wanha Satama, Helsinki 20.3.2013 Miksi jotkut yritykset menestyvät?...ja toiset eivät? Olemassaolon oikeutus ; Mikä on/ olisi minun

Lisätiedot

Innovaatiopedagogiikka oppimisen uusi kulttuuri. Taru Konst, FT, KTL Innovaatiopedagogiikka-tutkimusryhmän vetäjä Turun Ammattikorkeakoulu

Innovaatiopedagogiikka oppimisen uusi kulttuuri. Taru Konst, FT, KTL Innovaatiopedagogiikka-tutkimusryhmän vetäjä Turun Ammattikorkeakoulu Innovaatiopedagogiikka oppimisen uusi kulttuuri Taru Konst, FT, KTL Innovaatiopedagogiikka-tutkimusryhmän vetäjä Turun Ammattikorkeakoulu Nuorten ihmisten työnkuva voi muuttua keskimäärin 25 kertaa heidän

Lisätiedot

OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN?

OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN? 1 OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN? MITÄ UUTTA OSAAMISTA TARVITSEMME? MITEN TEEMME OSAAMISEN KEHITTÄMISESTÄ OSAN ARKEA? TEEMA: OSAAMISEN JOHTAMINEN 2 3 ERITYYPPISET OSAAMISET KYNNYSOSAAMISET - Perusosaamiset - yhteisiä

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

Mikä ihmeen projektioppiminen?

Mikä ihmeen projektioppiminen? Koostanut: Elina Viro Mikä ihmeen projektioppiminen? Projektioppimisella tarkoitetaan oppilaslähtöistä opetusmenetelmää, jossa keskiössä on jokin projekti. Projektioppimisen kanssa läheisiä työskentelymuotoja

Lisätiedot