3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit"

Transkriptio

1 Muistin hallinta Muistin hallinta Tämä luku käsittelee erityyppisiä muisteja ja ohjelman sijoittelua muistiin, dynaamisen muistin hallintaa ja yleensä muistinhallintaa. Pääpaino on siinä, miten muisti näkyy ohjelmoijalle, ja siksi monet laitteiston toteutusyksityiskohdat on sivuutettu, vaikka ne sinänsä mielenkiintoisia ovatkin. 3.1 Erityyppiset muistit Ohjelmoijan kannalta tärkein jako muisteille on se, voiko niiden sisältöä muuttaa vai ei. Tosin muuttamisen helppous tai vaikeus on myös tärkeää, ja joidenkin muistien kohdalla onkin hieman tulkinnanvaraista, minkä tyyppinen muisti oikeastaan onkaan. Yleensä jako tehdään lukumuisteihin ja luku kirjoitusmuisteihin. Tällöin lukumuisteiksi luetaan kaikki sellaiset muistit, joiden sisältöä ei voi muuttaa normaalilla suorittimen kirjoitusjaksolla. Voimme tehdä jaon myös periaatteella haihtumattomat muistit haihtuvat muistit. Tällöin korostamme sitä, säilyykö muistin sisältö sähkökatkoksen yli vai ei Luku kirjoitusmuistit Luku kirjoitusmuistit (RAM, random access memory 7 ) ovat yleisimpiä muisteja tietokoneissa. Oikeastaan voidaan sanoa, että tämä on muistin oletusarvo. Tavallisen luku kirjoitusmuistin sisältö ei säily sähkökat- 7. Nimi on itseasiassa kummajainen. Random viittaa siihen, että voidaan viitata mihin muistipaikkaan tahansa riippumatta edellisestä viittauksesta. Tämä erottaa muistin ikivanhasta muistitekniikasta, jossa voitiin viitata sujuvasti vain seuraavaan tai muutaman askelen päässä edessä olevaan muistipaikkaan. Tässä mielessä myös nykyiset lukumuistit ovat RAM-muisteja, mutta niitä ei koskaan tarkoiteta termillä RAM. Vain aniharvoin RAM-muistiin viitataan loogisemmalla termillä RWM, read-write memory.

2 52 Sulautettu ohjelmointi koksessa, joten tämä muistityyppi edustaa haihtuvia muisteja. Kuten muistin (suomenkielinen) nimi kertoo, suoritin voi lukea tai muuttaa muistin sisältöä yhden muistijakson aikana. Luku kirjoitusmuisti on yleensä nopeaa. Luku kirjoitusmuisteja on toteutustekniikaltaan erilaisia. Muisti voi olla staattista (SRAM), jolloin tieto säilyy muistissa niin kauan kuin käyttöjännite piirille on olemassa. Staattinen muisti on nopeaa, mutta se vaatii enemmän piipinta-alaa kuin sen päävaihtoehto, dynaaminen muisti (DRAM), joka vie bittiä kohden neljäsosan SRAMin vaatimasta piipinta-alasta. Dynaaminen muisti tallettaa muistitiedon kapasitansseihin, jotka purkaantuvat hiljalleen. Tämän takia muistia pitää virkistää säännöllisesti, jotta tieto ei katoaisi. Muistin virkistys tapahtuu joko ohjelmallisesti tai kuten yleensä on asian laita laitteistolla. Dynaaminen muisti on myös voitu tehdä ulkoisesti staattisen näköiseksi eli siinä on sisäänrakennettu virkistyslogiikka. Varsinkin dynaamisen muistin piirit voivat olla sellaisia, joissa käsiteltävä osoite kirjoitetaan muistiin kahdessa tai useammassa osassa: esimerkiksi siten, että ensin kirjoitetaan muistin ylimmät bitit ("riviosoite") ja sitten alimmat bitit ("sarakeosoite"). Muisti ajatellaan siis matriisiksi. Tästä rakenteesta johtuu edelleen se, että samalla rivillä olevia muistipaikkoja on nopeampi osoittaa kuin eri riveillä olevia, koska muistiosoitteesta ei tarvitse ladata kuin alaosa (niin sanottu page-mode, EDORAM). Ominaisuutta voidaan ainakin yrittää hyödyntää ohjelmien tai tietorakenteiden sijoittelussa, mutta käytännössä tämä tulee kyseeseen yleensä vain melko pieniä järjestelmiä rakennettaessa, sillä tavallisesti muut suunnittelunäkökulmat ovat huomattavasti merkittävämpiä. Erityyppisiä muisteja on monia, eikä ohjelmoijan yleensä tarvitse tietää niiden ominaisuuksista paitsi ehkä yllämainitusta samalta riviltä lukemisen paremmuudesta. Mikäli laitteessa on erityyppisiä muisteja, voi tulla tarpeen miettiä niiden käyttöä. Eroja voi olla ainakin muistin leveydessä (mikäli suoritin sallii erileveyksisiä muisteja) ja muistin saantiajoissa Lukumuistit Peruslukumuisti (ROM, read only memory) on muisti, jonka sisältö langoitetaan tekovaiheessa. Tällaisia muisteja ei nykyään käytetä kuin korkeintaan suorittimen sisällä joitain erikoistarkoituksia varten. Tavallisempaa onkin, että käytetään piiriä, jonka sisältö voidaan ohjelmoida jollain tavalla (PROM, programmable ROM). Mikäli ohjelmointi on

3 Muistin hallinta 53 mahdollinen vain kerran, piiristä tulee jätettä, mikäli sen sisältöä pitäisi muuttaa. Tämän takia kertaohjelmoitava piiri on lähinnä historiaa, eikä sillä ole juuri käytännön merkitystä. Myös edellistä käyttökelpoisemmat EPROM-piirit (erasable ROM) ovat pikku hiljaa käyneet vanhanaikaiseksi. Tällainen piiri voidaan tyhjentää jollain menetelmällä, tavallisesti ultraviolettivalolla, ja kirjoittaa sen jälkeen uudestaan. Kirjoittaminen tarvitsee usein poikkeavan jännitteen, eikä sitä voi tehdä enää "tuotantokäytössä". Edellä olevilla muisteilla on ohjelmoijan kannalta yksi yhteinen tekijä: käytössä olevan piirin sisältöä ei voi mitenkään muuttaa ohjelmallisesti. Lukumuisteille voidaan sijoittaa vain sellaista tietoa, joka ei muutu. Tavallisesti tämä tarkoittaa suoritettavaa ohjelmaa ja alustettua dataa, esimerkiksi merkkijonovakioita. Tässä kuvatut perinteiset lukumuistit ovat käyneet harvinaiseksi, ja niiden tilalle on tullut uudentyyppisiä ns. haihtumattomia muisteja Haihtumattomat muistit Lukumuistit ovat tietenkin kaikki haihtumattomia. Tämän takia niitä ei yleensä lasketa haihtumattomiksi muisteiksi, vaan haihtumattomalla muistilla tarkoitetaan muistia, jonka sisältöä voidaan muuttaa ja jonka sisältö säilyy sähkökatkoksen yli. Useimmat tällaiset muistit ovat hitaita ja joskus hankaliakin käyttää. Patterivarmistettu luku kirjoitusmuisti Ohjelmoijan kannalta yksinkertaisin haihtumaton muisti on tavallinen luku kirjoitusmuisti, jonka sähkönsyöttö on turvattu erityisjärjestelyin (esimerkiksi patterivarmistus). Tällaisena lukumuistina voi käytännössä olla vain staattinen muisti, sillä dynaaminen muisti vaatii virkistämistä joten pelkkä sähkönsyötön lisääminen ei riitä. Tällaisia muisteja ei kuitenkaan käytetä kovin paljoa, koska on harvinaista, että jatkuvasti päivitettäviä tietoja pitäisi säilyttää mahdollisen katkoksen yli. Esimerkkinä hieman poikkeuksellisesta käytöstä voisi mainita NFS-kiihdyttimen, jonka tarkoitus on nopeuttaa NFS-järjestelmän (network file system) toimintaa. Levypalvelin siirtää asiakkaalta tulleen tiedon ensin NFS-kiihdyttimen muistiin ennen levylle kirjoittamista. Itse levylle kirjoittaminen voidaan tehdä myöhemmin levyn käytön kokonaisoptimoinnin kannalta hyvään aikaan, mutta jo tässä vaiheessa voidaan "valehdella" asiakaskoneelle tiedon olevan levyllä, koska sen

4 54 Sulautettu ohjelmointi sisältö on turvassa sähkökatkolta. Toisin sanoen koko kiihdytin onkin itse asiassa patterivarmistettu luku kirjoitusmuisti. Sähköisesti tyhjennettävä muisti Sähköisesti tyhjennettävä muisti eli EEPROM (electrically erasable PROM) mahdollistaa muistipaikan sisällön muuttamisen, kun muistipaikka on erikseen ensin tyhjennetty. Ensimmäisen sukupolven laitteet vaativat erityisjännitteen tietojen muuttamiseen, minkä takia muutos ei yleensä onnistunut itse käyttölaitteella, vaan muutoksia varten piiri piti poistaa käyttölaitteesta. Tämän takia muistin käyttö oli hankalaa, mutta sitä voitiin käyttää tallentamaan esimerkiksi laitteen sarjanumero tai muu tunnistetieto tai järjestelmän tarvitsemia parametreja. Uuden sukupolven EEPROM tunnetaan paremmin nimellä Flash- ROM. Sen sisältöä voidaan muuttaa tavallisella käyttöjännitteellä, ja näin siihen voidaan tehdä muutoksia itse käyttölaitteessakin. Ensimmäiset Flash-ROM-piirit piti tyhjentää kokonaan ennen muutoksia, mutta nykyiset voidaan tyhjentää lohko kerrallaan. Kirjoittaminen voidaan tehdä muistipaikka kerrallaan. Flash-ROM-piireillä on rajoituksia siihen, montako kertaa piiri voidaan ohjelmoida uudestaan. Tämän takia pyritään siihen, että muutokset eivät kuluta loppuun yhtä lohkoa, vaan tieto tallennetaan peräkkäisillä kerroilla eri sivuille. Uusimmissa laitteissa ongelmat ovat yleensä pienempiä, sillä muistia on usein yli välittömän tarpeen, ja lisäksi sallittujen kirjoituskertojen määrä on kasvanut. Flash-ROM on hidas lukea ja kirjoittaa, ainakin luku kirjoitusmuistiin verrattuna. Tämän takia sen sisältö tavallisesti luetaan lukukirjoitusmuistiin käytön ajaksi nopean lukemisen mahdollistamiseksi. Näin tehdään erityisesti silloin, kun muistilla on ajettavaa ohjelmakoodia. Kirjoittamista tämä ei nopeuta, koska kirjoittaminen tulee tehdä aina itse flash-muistille asti. 3.2 Flash-muistin käytöstä Flash-muistin käyttöä rajaa eniten se, että sitä ei voi tyhjentää muistipaikka kerrallaan, vaan ainoastaan lohko kerrallaan. Näin yhtä muistipaikkaa ei voida muuttaa suoraan, vaan koko lohko on tyhjennettävä ja sitten kirjoitettava uudelleen. Tämä tapa ei ole käyttökelpoinen, sillä sähkökatkos juuri siinä välissä, kun vanha tieto on poistettu, mutta uutta

5 Muistin hallinta 55 ei ole vielä talletettu, johtaa tiedon katoamiseen. Lohkon tiedot pitää siis kirjoittaa ensin jonnekin, ja sitten vasta tyhjentää vanha lohko. Flash-muistia käytetään tässä esitetyn tavan lisäksi paljon viihdeelektroniikassa muun muassa digitaalisten kameroiden siirrettävänä kuvamuistina Kirjoituskertojen rajoitukset Toinen ongelma on flash-muistin kirjoituskertojen (write endurance) rajoitukset. Luotettavan kirjoittamisen raja voi olla suhteellisen matala. Laitteen käyttötarkoituksen ja odotettavissa olevien kirjoituskertojen mukaan voidaan päätellä, kauanko laite kestää käytössä. Kirjoituskertojen määrä vaihtelee tekniikan mukaan tuhansista yli miljoonaan kirjoituskertaan. Suurikaan kirjoitusmäärä ei täysin ratkaise ongelmaa, jos määrä kuitenkin on rajallinen, joten käyttökonteksti on siksi keskeinen tekijä laitteistoa valittaessa. Esimerkiksi harjoitustyökäytössä olevan laitteen suorittimen voi ohjelmoida 1000 kertaa luotettavasti. Mikäli oletetaan, että jokaisen harjoitusryhmän tulee tehdä ohjelmointi 10 kertaa, laite kestää sadan ryhmän käytön. Kun suorittimen hinta on noin kymmenen euroa, ja se on vaihdettavassa kannassa, tulee ryhmäkohtaiseksi kustannukseksi noin kymmenen senttiä. Tämä on promillen osia koko opintojakson kustannuksista, joten muistin käyttöä ei kannata optimoida. Toisaalta kyseessä voi olla loppukäyttäjällä oleva laite, jonka tulee kestää ainakin viisi, mieluiten kymmenen vuotta, ennen kuin se lakkaa toimimasta. Tällaisessa laitteessa täytyy haihtumattoman muistin eri osia käyttää mahdollisimman tasaisesti, ettei jokin tietty paljon muuttuva kohta pala loppuun paljon ennen muita. Täytyy tietenkin pitää mielessä, että tässäkin kohtaa on olennaista kirjoituskertojen määrä, ei laitteen ikä Muistitiedon päivittämisestä Flash-muisteja on kahta perustyyppiä. Toinen liitetään tietokoneeseen sarjaliitynnän avulla, ja sitä voi kirjoittaa ja lukea vain lohko kerrallaan. Tällaisia ovat esimerkiksi muistitikkujen sisällä olevat muistit. Toinen perustyyppi mahdollistaa viittaamisen muistipaikka kerrallaan. Muistipaikka kerrallaan viitattavat muistit jakaantuvat nekin kahteen ryhmään lohkojen koon mukaan. Toisessa on vakiokokoiset lohkot, joita käytetään symmetrisesti (niin sanottu FAT-tyyppi). Toisessa taas on muutama suurehko lohko ja monta pientä lohkoa (niin sanottu

6 56 Sulautettu ohjelmointi bootsector-tyyppi). Suuret lohkot on tarkoitettu ohjelmakoodille ja pienet usein muuttuvalle datalle. Ohjelmalohkot voidaan myös suojata kirjoittamiselta. Tällainen piirityyppi on yleinen tietokoneen alustusmuistin tallennuspaikkana (boot rom, bios). Flash-muistipiirillä on oheislaitteen tavoin ohjaus- ja tilarekistereitä, joiden avulla voidaan ohjata piirin toimintaa, muun muassa muistin tyhjentäminen tapahtuu ohjausrekisterien avulla. Monet Flashpiirit noudattavat standardiliittymää, joka mahdollistaa eri valmistajien muistin käytön samalla ohjelmalla 8. Bittien nollaus Tavallisesti tyhjä tieto muistipaikassa tarkoittaa sitä, että bitit ovat kaikki ykkösiä. Kirjoittamalla voidaan nollata bittejä, mutta niitä ei voi palauttaa ykköseksi tyhjentämättä koko lohkoa. Hyvin suunnitelluilla tietorakenteilla ja tiedon esittämistavoilla voidaan vähentää koko lohkon tyhjentämistarvetta siten, että (normaalitapauksessa) muuttujan elinajan arvot kulkevat ykkösbiteistä nollabitteihin päin. Esimerkiksi lukematon viesti on hyvä merkitä ykkösbitillä, jonka voi nollata lukemisen merkiksi. Edelleen viestin tuhoaminen on jonkin bitin nollaus. Tällöin ei tarvitse kirjoittaa ja tyhjentää koko lohkoa yhden bitin takia. Niin sanottuja WORM-levyjä (write once, read mostly) varten on tehty tiedostojärjestelmiä ylläkuvatuilla periaatteilla. Näitä periaatteita voidaan hyvin soveltaa myös Flash-muistiin. Nykylaitteista WORMlevyn tyyppisiä ovat CD-R- ja DVD-R-levyt. Lohkon tunnistaminen Koska tiedon päivitystä ei voi tehdä kuin aivan poikkeustapauksissa muuttamalla muistipaikan sisältöä suoraan, täytyy koko lohko uusine arvoineen kirjoittaa ensin toiseen paikkaan ja vasta sitten vapauttaa alkuperäinen lohko. Tästä seuraa se, että muuttujien paikat muistiavaruudessa muuttuvat, mutta käytännössä muutosta ei osoiteavaruudessa haluta nähdä. Tämä voidaan toteuttaa muistinhallinnan avulla. Suurempi ongelma onkin siinä, miten käynnistettäessä tunnistetaan käytössä oleva muisti. Tietoa aktiivisesta muistilohkosta ei voi tallettaa mihinkään vakiopaikkaan, koska silloin tästä osoitteesta tulisi koko järjestelmän heikoin lenkki, jonka vikaantuessa koko järjestelmä 8. Näin ainakin paperilla käytännössä eroja voi olla paljonkin.

7 Muistin hallinta 57 // Algoritmissa on varsin vapaasti käytetty sopivia aliohjelmia apuna struct {byte kaytto; byte tyyppi; int aikaleima; tiedot data} otsikko; const KAYTOSSA = 0x7f; const VANHA = 0; lohko *kirjoita_korvaava(lohko* vanha, tiedot *uudet_tiedot) { otsikko *vapaa = etsi_vapaa_lohko(); vapaa->kaytto = KAYTOSSA; copy(uudet_tiedot, &(vapaa->data) ); vapaa->aikaleima = time(); vapaa->tyyppi = vanha->tyyppi; vanha->kaytto = VANHA; } Ohjelma 3.1: Eräs flash-muistin käyttöalgoritmi. muuttuisi hyödyttömäksi. Tämän takia jokaisen lohkon tulee sisältää tieto siitä, mitä tietoa siihen on talletettu Päivitysesimerkki Käydään seuraavaksi läpi pieni esimerkki, jossa on kyseessä tiedon tallentaminen lohkoittain. Kun lohkon tietoa tulee muuttaa, eikä se onnistu vain bittejä nollaamalla edellisessä kohdassa esitetyllä tavalla, on pakko kirjoittaa lohko kokonaan uudestaan. Oletamme, että jokaisen lohkon alussa on yksi 8-bittinen tavu, joka kertoo lohkon tilan. Tyhjä lohko on FF 16, eli kaikki bitit ovat ykkösiä. Lohkon kirjoittaminen alkaa siis siitä, että etsitään vapaa lohko. Tämän jälkeen lohko merkitään otetuksi käyttöön nollaamalla ylin bitti. Muuttujassa on nyt siis arvo 7F 16. Tämän jälkeen kirjoitetaan varsinainen tieto lohkoon. Kirjoittamisen päätyttyä voidaan lohkon otsikkotietoihin eli lohkon käyttötavua seuraaviin tavuihin kirjoittaa lohkon aikaleima ja tyyppi. Kun tyyppi poikkeaa arvosta FF 16, se merkitsee, että lohko on loppuun kirjoitettu. Tämä voitaisiin varmistaa vielä sillä, että lohkon käyttötavun arvoksi asetetaan 3F 16, eli nollaamme toisenkin bitin ensimmäisestä tavusta, mutta tämä ei ole välttämätöntä. Edellä oleva on kuvattu myös ohjelmassa 3.1. Vanhan, käyttämättömäksi jääneen lohkon voimme merkitä nollaamalla käyttötavun bitit. Toinen vaihtoehto olisi tyhjentää lohko heti, mutta koska tyhjentäminen kestää suhteellisen kauan (esimerkiksi noin millisekunnin luokkaa), tyhjentäminen kannattaa jättää sellaiseen vaiheeseen, jossa järjestelmän käyttö on muuten vähäistä. Viivästettyä tyhjentämistä voidaan käyttää myös sen varmistamiseksi, että samaa lo-

8 58 Sulautettu ohjelmointi hkoa ei käytetä jatkuvasti. Toinen vaihtoehto olisi toteuttaa vapaan lohkon etsintä siten, että uudeksi lohkoksi valitaan se vapaa lohko, joka seuraa viimeksi käyttöön otettua lohkoa. Kun järjestelmä käynnistetään, pitää lohkoista etsiä oikea tieto. Periaatteessa riittää etsiä ensimmäinen oikeaa tyyppiä oleva lohko, jonka status on käytössä ja käytämme sitä. On tietenkin mahdollista, että sähköt katosivat juuri ennen kuin vanha lohko ehdittiin merkitä vanhaksi (ohjelman 3.1 viimeinen rivi). Emme siis lopeta etsintää ensimmäiseen löydettyyn, vaan jatkamme, ja jos löytyy muista vastaavansisältöisiä lohkoja, otamme käyttöön sen, jonka aikaleima on suurin. Muut voidaan merkitä vanhoiksi tässä vaiheessa. Esimerkissä erityyppisiä sivuja on vain yhden tavun verran (eli 255, koska FF 16 on keskeneräisen kentän tunnus). Koska muistit ovat paljon tätä suurempia, käytännössä tunnuksen arvoalueen tulee olla suurempi. 3.3 Ohjelman sijoittelu muistiin Sulautetuissa järjestelmissä varsinkin niissä pienimissä muistitilan käytön suunnittelu on pitkälti käsityötä. Tyypillisiä jakotapoja edustavat seuraavat näkökohdat: ajettava ohjelma, sijoitetaan lukumuistiin (ROM, Flash) alustettu data, kirjoitussuojattu, sijoitetaan lukumuistiin (ROM, Flash) staattinen muistialue, sijoitetaan luku kirjoitusmuistiin (RAM) järjestelmän asennusparametrit 9, esimerkiksi tunnistetiedot tai muu sellaiset sijoitetaan johonkin haihtumattomaan muistiin (patterivarmistettu RAM, Flash) dynaaminen muistialue, pino, sijoitus luku kirjoitusmuistiin (RAM) oheislaitteet, sijoitus absoluuttiosoitteisiin (näyttävät tavallisesti RAMilta) keskeytysvektorit, sijoitus absoluuttiosoitteisiin (ROM); käynnistyssekvenssissä vektorit voidaan siirtää RAM-muistiin. Varsinkin pienen sulautetun järjestelmän muistinhallinta eroaa tavanomaisesta PC-ympäristöstä monin tavoin. Ensinnäkin ohjelma on tyypillisesti valmiiksi muistissa eikä sitä ladata levyltä keskusmuistiin osana 9. Ovat loogisesti staattisia muuttujia, mutta näitä ei alusteta kertaakaan järjestelmää käynnistettäessä.

9 Muistin hallinta 59 ohjelman käynnistymistä. Lisäksi osa osoitteista on suoraan laiteosoitteita ja keskeytysvektori vie osan osoitteistosta. Järjestelmässä myöskään voida suoraviivaisesti toteuttaa alustetun data aluetta, jota voidaan muuttaa ohjelman ajon aikana, vaan toteutuksessa esimerkiksi kopioidaan alustettu data lukumuistiin (osa kääntäjistä saattaa tehdä tämän automaattisesti, osa jättää asian ohjelmoijan vastuulle). Toisaalta mitä suuremmasta sulautetusta järjestelmästä on kyse, sitä todennäköisempää on, että mukana on paljon automatisoituja rutiineja liittyen käynnistykseen ja lataamiseen. Tällöinkin ohjelmoija tosin voi usein vaikuttaa sijoitteluun esimerkiksi parametrein ja konfiguraatiotiedostoin. 3.4 Ohjelman sisäinen muistinhallinta Ohjelmaa rakennettaessa ohjelmistosuunnittelija joutuu jatkuvasti tekemään ratkaisuja, jotka vaikuttavat muistin kulutukseen ohjelman suorituksen aikana. Se, miten muuttujat ja tietorakenteet sijoitellaan muistiin, luonnollisesti määrittelee reunaehdot sille, mitä vähintään tarvitaan. Tämän lisäksi myös ohjelman suorituksessa välttämättömät tietorakenteet, joista tärkein on suorituspino, vaikuttavat siihen, miten sijoittelu kannattaa tehdä. Yksittäisen muuttujan kannalta ainakin seuraavat kolme vaihtoehtoa tulevat kyseeseen: 1. staattisesti varattu muuttuja, joka sijaitsee muistissa vakiopaikalla, ehkä jopa ROMissa 2. dynaamisesti varattu muuttuja, joka on sijoitettu pinoon (käytännössä siis joko aliohjelman sisäinen muuttuja tai parametri) 3. dynaamisesti varattu muuttuja, joka on sijoitettu kekoon (heap), josta muistia voidaan varata ohjelmoijan toimesta käyttäen ohjelmointikielen tarjoamia operaatiota, kuten vaikkapa C-kielen malloc-rutiinia. Käymme seuraavassa lyhyesti läpi näiden vaihtoehtojen hyvät ja huonot puolet Staattisesti varattu muuttuja Staattisesti varatut muuttujat ovat ohjelman suorituksen alussa luotuja muuttujia, joiden muistiosoite ei muutu. Näiden muuttujien varaaminen muistiin on yleensä helppoa lukuunottamatta tilanteita, joissa muistia ei

10 60 Sulautettu ohjelmointi kerta kaikkiaan ole tarpeeksi. Muuttujaan viittaaminenkin on yksinkertaista, sillä se voidaan aina tehdä saman muistiosoitteen kautta. Vaikka staattisesti varatut muuttujat ovat oikeastaan globaaleja, niiden näkyvyysalueiden rajaaminen esimerkiksi vain yhteen aliohjelmaan voi usein johtaa modulaarisuuden kannalta parempaan ratkaisuun. Jos arvoa oikeasti tarvitaan jossakin muuallakin, on sen arvo mahdollista välittää esimerkiksi seuraavaan tapaan: int* osoitin_staattiseen_muuttujaan() { static int x = 0; return &x; } Abstraktioihin liittyvistä syistä näin ei kuitenkaan yleensä ole suositeltavaa toimia, vaan kannattaa pyrkiä muihin, ohjelmistoteknisesti selkeämpiin ratkaisuihin Dynaamisesti varattu muuttuja pinossa Dynaamisesti luodut muuttujat, jotka sijaitsevat ohjelman suorituspinossa, ovat aliohjelmien sisäisiä muuttujia ja parametreja. Koska kyseessä ovat dynaamisesti luodut muuttujat, uusia muuttujia syntyy ja vanhoja katoaa sitä mukaa, kun uusia aliohjelmakutsuja tehdään ja vanhoja kutsuja saadaan suoritettua loppuun. Koska muuttujat elävät vain sen aikaa kuin mitä ne omistavan aliohjelman suoritus kestää, on oltava huolellinen sen suhteen, mitä aliohjelmasta voidaan palauttaa tai paljastaa muille operaatioille. Tällöin muuttujaa käytettäessä se ei ehkä enää olekaan olemassa, sillä operaation suoritus on jo päättynyt, kuten vaikkapa seuraavassa esimerkissä: // VAROITUS: Negatiivinen esimerkki, älä koskaan tee näin! int * osoitin_paikalliseen_muuttujaan() { int x = 0; return &x; } Joissakin ohjelmankirjoitusohjeissa esitetään jopa, että viitettä olioon, joka sijaitsee pinossa, ei koskaan pitäisi välittää eteenpäin. Tämä on kuitenkin ehkä hätävarjelun liioittelua, sillä ne metodit, joita olion omistava metodi tai proseduuri suorittaa, voivat kyllä luottaa siihen, että olio säilyy muistissa niiden suorituksen loppuun saakka. Sen sijaan viitettä olioon ei tietenkään saa palauttaa kutsujalle.

11 Muistin hallinta 61 Koska jokaista tehtyä metodi- tai proseduurikutsua kohti joudutaan ohjelman suorituspinosta varaamaan tilaa uuden aliohjelman sisäisille muuttujille, parametreille, paluuarvolle ja ohjelmaa suoritettaessa tarvittavalle kirjanpitodatalle, aivan pienimmissä sulautetuissa järjestelmissä joudutaan joskus pohtimaan, miten syviä proseduurikutsuketjuja voidaan sallia. Jopa matkapuhelimien ohjelmoinnissa tämän suhteen voi tulla ongelmia, jos pinossa olevat oliot ovat suuria, ja niitä joudutaan kopioimaan metodista toiseen. Tästä syystä kannattaa ehkä pohtia viitteen välitystä olioon uuden kopion rakentamisen sijaan, vaikka periaatteessa viitteen välitystä pinosta varattuun olioon ei suositellakaan. Lisäksi rekursion suhteen kannattaa sulautettuja järjestelmiä suunniteltaessa olla huolellinen. Jos rekursio halutaan sallia, kannattaa ainakin varmistaa, että rekursiivisilla kutsuilla on joku riittävän pieni yläraja, jotta voidaan yhtäältä varmistua siitä, että muistia ei voi kulua tiettyä määrää enempää, ja toisaalta siitä, että ohjelma ei ryhdy suorittamaan liian pitkää laskentaa, vaan vasteajat pysyvät edelleen järkevissä rajoissa Dynaamisesti varattu muuttuja keossa Dynaamisesti muistiin allokoidut rutiinit, joissa ohjelmoija varaa muistin keosta (heap) eroavat pinossa sijaitsevista muuttujista sikäli, että keosta varatut muistialueet ovat jatkuvasti ohjelmoijan koordinoimia. Muistia voidaan varata joko ohjelmointikielen keinoin (esimerkiksi C++:n new) tai käyttäen kirjastorutiineja (esimerkiksi C:n malloc). Jälkimmäiset saattavat olla järjestelmäkohtaisia, ja niiden toteutus voi vaihdella rajustikin. Esimerkiksi seuraava koodirivi varaa muuttujan verran muistia keosta: int* x = (int*) malloc(sizeof(int)); *x = 0; Dynaamisesti keosta varattuja muuttujia (ja niille varattuja muistialueita) ei (yleensä) vapauteta automaattisesti läheskään kaikissa ohjelmointikielissä, vaan ohjelmoija joutuu itse tekemään päätöksen siitä, milloin muistialue voidaan vapauttaa.

12 62 Sulautettu ohjelmointi 3.5 Dynaamisen muistin hallinta osana ohjelmistosuunnittelua Dynaamisen muistin käyttöä koetetaan välttää sulautetuissa järjestelmissä, koska siihen liittyvien virheiden tekeminen on liiankin helppoa. Lisäksi virheet voivat ilmetä vasta pitkän ajan jälkeen, ja niiden löytäminen on vaikeaa. Kolmas syy dynaamisen muistin välttämiseen on siinä, että sen ylläpito vie paljon aikaa, ja muistin käyttöasteesta ja pirstoutumisesta riippuen sopivankokoisen muistin löytämisen aika vaihtelee, mikä taas on ongelma reaaliaikajärjestelmissä Joitakin tyypillisiä haasteita Tyypillisiä virheitä ovat jäänneviittaukset eli viittaukset jo vapautettuihin alkioihin, jotka on pahimmassa tapauksessa jo uudestaan käytössä, ja roskaantuminen eli se, että käyttämätöntä muistia ei vapauteta. Edellisistä jäänneviittaukset ilmenevät yleensä nopeasti ohjelman toiminnan sotkeentumisena, mutta roskaantuminen voi ilmoittaa itsestään vasta hyvinkin pitkän ajan kuluttua. Hoitamaton roskaantuminen aiheuttaa väistämättä muistin loppumisen, mikäli laite on päällä tarpeeksi pitkään. Valitettavasti tarvittava aika voi olla niin pitkä, ja roskaamisen aikaansaamiseksi tarvittavat operaatiot voivat olla niin monimutkaisia, että kaikkia mahdollisia ongelmia on mahdoton löytää järjestelmää testaamalla. Kolmas melko tavallinen ongelma, joka liittyy dynaamiseen muistin varaamiseen, on muistin pirstoutuminen. Pirstoutumisella tarkoitetaan eri kokoisten muistialueiden varaamisen ja vapauttamisen aiheuttamia eri kokoisia varattuja ja vapaita muistialueita. Toisin kuin jäänneviittaukset ja roskaantuminen, pirstoutuminen ei välttämättä johdu varsinaisesta sovellusohjelmoijan ohjelmointi- tai suunnitteluvirheestä, vaan pikemminkin siitä, miten dynaamisen muistin varausrutiinit on toteutettu ja miten niitä sovelluksesta käytetään. Ongelmia voi yleensä välttää pyrkimällä vapauttamaan muisti mahdollisimman aikaisin, ja varaamalla tarvittava muisti mahdollisimman myöhään. Tällöin parhaiten tarkoitukseen sopiva muistialue voidaan yleensä löytää helpommin. Turvallinen kompromissiratkaisu dynaamisuuden, joustavuuden ja staattisen varauksen turvallisuuden välillä on varata kaikki dynaaminen tila heti käynnistysvaiheessa, jonka jälkeen dynaamisia varauksia ei enää tehdä. Valitettavasti tämä ratkaisu ei aina ole mahdoll-

13 Muistin hallinta 63 inen, sillä usein se rajoittaa huomattavasti mahdollisten toimintojen määrää. Seuraavassa esitellään joitakin tapoja ja näkökulmia dynaamisen muistin käsittelemiseen sulautetussa ympäristössä Vain varauksia -vaihtoehto Tämä vaihtoehto on yksinkertaisin kaikista vaihtoehdoista. Se ei silti ole täysin poissuljettu, sillä dynaamista muistinvarausta saatetaan käyttää vain siksi, että laite olisi parametroitava. Tällöin muistivaraukset tehdään kaikki käynnistysvaiheessa, eikä tämän jälkeen sen koommin varata kuin vapautetakaan muistia. Vain varauksia sisältävä toteutus on varsin yksinkertainen, mikäli niin halutaan. Toteutukseen ei tarvita kuin kaksi muuttujaa: address alkumuisti; int koko; Alustusrutiinin tehtävänä on alustaa nämä muistipaikat siten, että alkumuisti osoittaa dynaamisen muistialueen alkuun ja koko sisältää vapaana olevan muistin koon. Vaikka sovellukset eivät dynaamista muistia tarvitsisikaan, tällä tavoin voi käyttöjärjestelmä varata prosessien tarvitsemat pinot. Itse varausrutiini palauttaa NULLin, mikäli muistia ei ole haluttua määrää, muutoin se palauttaa muistin alkuosoitteen: address malloc (int varaa) { address apu; if (varaa > koko) { return NULL; } apu = alkumuisti; alkumuisti += varaa; koko -= varaa; return apu; } Jokaiselle prosessille voidaan antaa oma dynaaminen muistialue, joka varataan tällaisen rutiinin avulla ja josta edelleen kukin prosessi varaa muistia tällä samalla tai muilla rutiineilla. Vain varauksia -vaihtoehto on usein paras mahdollinen ratkaisu, kun halutaan rakentaa järjestelmä, jonka toimintaa on mahdollista testata hyvin huolellisesti. Voidaan jopa ajatella, että kyseessä on yksi ainoa tietorakenne, joka sisältää kaikki ohjelman tarvitsemat muuttujat.

14 64 Sulautettu ohjelmointi Tämän jälkeen testaamisessa tarvittavat erilaiset tilat on huomattavasti helpompi rakentaa kuin mitä dynaamisia muistinvarauksia tehdessä kävisi Sekä varauksia että vapautuksia Dynaamiselle muistille on olemassa monta erilaista ratkaisua. Näitä menetelmiä on käsitelty tarkemmin algoritmikursseilla. Kaikissa järjestelmissä tarvitaan varsinaisen hyötykuorman lisäksi hallinnollista tietoa, mitä ei tarvittu juurikaan edellä olleessa vain varauksia sallivassa vaihtoehdossa. Eri ratkaisut suhtautuvat hieman eri tavoin siihen, miten helposti muisti pirstoutuu pienemmiksi paloiksi. Mikäli varattava muistialue on aina saman kokoinen, tilanne yksinkertaistuu huomattavasti. Tällaisen järjestelmän alustuksessa muistialueista muodostetaan yksisuuntainen linkkilista, josta varaus ja vapauttaminen käyvät hyvin yksinkertaisesti: address vapaa; /* Alustetaan vapaan tilan alkuun */ address varaa () { alkio *v; if (vapaa == NULL) { return NULL; } v = vapaa; vapaa = vapaa->seuraava; return (address) v; } void vapauta (address vapautettava) { alkio *v = (alkio *) vapautettava; v->seuraava = vapaa; vapaa = v; return; } Hyvänä puolena on sekin, että vaikka linkkilistan ylläpitoon tarvitaan osoitin, osoitinta ei tarvita muistin ollessa käytössä. Varjopuolena on siis se, että varattavien muistialkioiden tulee olla samansuuruisia. On myös muunlaisia toteutuksia, joihin eri ohjelmointikielet voivat tarjota mahdollisuuksia. Esimerkiksi Ada-kielessä voidaan jokaiselle osoitintyypille varata oma altaansa, josta tyypin dynaamiset muuttujat varataan. Näissä varauksissa voidaan käyttää hyväksi tämäntyyppistä optimointimahdollisuutta tarvittaessa, mutta siirrettävyys- ja

15 Muistin hallinta 65 ylläpidettävyyssyistä kannattaa yleisesti ottaen mieluummin pyrkiä hyvään lopputulokseen ohjelmistosuunnittelun keinoin yksittäisten työkalujen ja työkaluversioiden tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämisen sijaan. Kannattaa myös ottaa huomioon, että muistinvaraus on usein suorituskyvyn kannalta raskas operaatio. Tästä syystä joskus toimitaan siten, että samalla muistinvarauksella varataan tilaa usealle tietorakenteelle, jotka sitten voidaan sijoittaa samaan varattuun muistialkioon. Tällöin saavutetaan myös jonkin verran etua välimuistin suhteen, sillä yhteen tietorakenteeseen viitattaessa saattaa käydä niin, että koko muistialkio haetaan välimuistiin, ja muihin tietorakenteisiin viittaaminen on siten nopeampaa Muistinhallinnan algoritmeista On huomattava, että olio-ohjelmointi tuo luonnostaan dynaamisia alkioita järjestelmään. Tällöin dynaamista muistia on käytännössä pakko käyttää. Edelläolevista algoritmeista ei oikein ole tähän tilanteeseen apua, vaan on parempi käyttää jotain tehokkaampaa menetelmää. Muistinkäytön kannalta tehokkaimmasta päästä on algoritmi, joka linkkilistaa läpikäydessään ottaa ensimmäisen tarpeeksi suuren lohkon (first fit -algoritmi). Tämän algoritmin ongelma on siinä, että pahimmillaan sopivan kokoisen muistialkion löytämiseksi täytyy selata koko linkkilista läpi. Lisäksi muistia vapautettaessa pitää osata yhdistää vierekkäiset vapaat lohkot yhteen. Yksi suhteellisen hyvä menetelmä on binaarinen vieruskaverimenetelmä (binary buddy system), jossa yhdistäminen on helppoa. Algoritmeja ja niiden keskeisimpiä ominaisuuksia käsitellään tarkemmin tietorakenteiden kursseilla, joten niihin ei paneuduta tämän tarkemmin tässä yhteydessä Dynaaminen muisti monelle prosessille Yksinkertaisinta on pitää kullekin prosessille omaa dynaamisen muistin aluetta, josta se varaa muistia. Tällöin kyseinen prosessi ja sen suunnittelijat ovat vastuussa prosessin muistinkulutuksesta. On myös mahdollista asettaa rajat prosessin haltuun annettavalle muistialueelle. Tämä mahdollistaa sen, että kokonaisjärjestelmän muistinkulutusta on mahdollista arvioida jo silloin, kun järjestelmää ollaan rakentamassa. Lisäksi, kun suunnittelijat tietävät käytettävissä olevan muistin määrän, on muistinkulutusta helpompi optimoida. Myös testattavuuteen liittyvät

16 66 Sulautettu ohjelmointi syyt puoltavat sitä, että jokaiselle prosessille allokoidaan tietty alue sulautettua järjestelmää rakennettaessa. Toisaalta etukäteen suoritettu muistin allokointi eri prosesseille on joskus hyvin rajoittavaa. Paljon joustavampi ratkaisu on luoda yksi ainoa dynaamisen muistin alue, jolta kaikki varaavat muistia. Tällöin tulee varaus- ja vapautusrutiineissa muistaa huolehtia poissulkemisesta, sillä muussa tapauksessa sama muistialue voi päätyä usean eri prosessin käyttöön. Uusien virhemahdollisuuksien lisäksi myös testaaminen vaikeutuu merkittävästi, sillä järjestelmän kokonaistilaa ei voida enää konstruoida yksittäisten sovellusten tilan yhdistelmänä, vaan myös dynaamisen muistin varaustilanne on otettava huomioon. Mikäli prosessit voivat päättyä, eikä voida luottaa siihen, että ne vapauttavat muistinsa, hallintatietoon tulee lisätä muistin varanneen prosessin tunnus, jolloin dynaaminen muistitila voidaan prosessin päättyessä vapauttaa. Tämä tieto voidaan kerätä myös prosessin kuvaajaan (prosessielementtiin). Mikäli käytettävissä on jonkinlainen käyttöjärjestelmä, eikä ohjelmistoa toteuteta suoraan laitteiston päälle, tarjoaa käyttöjärjestelmä yleensä riittävät palvelut yllä mainittujen tehtävien suoritukselle Roskaantuminen Muistin roskaantuminen on yksi suurimpia ongelmia, mikäli järjestelmä käyttää aktiivisesti dynaamista muistia ja se on päällä pitkiä aikoja yhteen menoon. Tällöin muistia varataan ja vapautetaan useita kertoja, ja pienetkin virheet muistinhallintaan liittyvissä rutiineissa voivat johtaa ongelmiin kumuloituessaan ajan kuluessa. Roskaantumiseen liittyvien ongelmien pienentämiseksi on mahdollista toteuttaa erilaisia rutiineja, joiden avulla järjestelmä voi itse yrittää vapauttaa tarpeettomia, mutta edelleen varattuja muistialkioita. Mikäli muistipalat ovat keskenään samanlaisia kuten kohdan esimerkkitapauksessa, voidaan melko helposti merkitä sellaiset alkiot, joihin on vielä olemassa viittaus aktiivisista muuttujista. Joissain kielissä, kuten Lispissä, tämä on suorastaan kieleen sisäänrakennettu ominaisuus, olkoonkin että Lisp on äärimmäisen harvinainen sulautetuissa järjestelmissä. Ehkä parempi esimerkki on Java, jossa muistinhallinta huolehtii roskien keruusta automaattisesti. Roskien keruuta varten on olemassa useita algoritmeja, joiden toiminta voidaan jakaa karkeasti kahteen kategoriaan. Näistä yksinkertaisempi, niin sanottu stop-the-world-roskienkeruu, perustuu siihen,

17 Muistin hallinta 67 että ohjelman suoritus pysäytetään, käyttämättömät varatut muistialueet vapautetaan, ja sitten ohjelman suoritusta jatketaan. Toinen perusvaihtoehto on suorittaa roskienkeruurutiinia koko ajan rinnakkain ohjelman suorituksen kannalta, mikä on huomattavasti monimutkaisempaa kuin roskien keruu käyttäen stop-the-world-tyyppistä algoritmia. Koska sulautettu järjestelmä on yleensä reaaliaikainen, järjestelmää ei ole vara pysäyttää satunnaisena ajankohtana roskienkeruuta varten. Tämän takia, mikäli mahdollista, roskienkeruuta ajetaan rinnakkain sovelluksen kanssa. Algoritmeja on useita, joista osa perustuu käytössä olevien olioiden kopiointiin ja vanhojen muistialueiden vapauttamiseen, osa käytettyjen alueiden merkkaamiseen ja muiden vapauttamiseen (niin sanottu mark-and-sweep), ja osa hyödyntää viitteiden laskentaa. Lisäksi näiden algoritmien erilaiset kombinaatiot ja olioiden eliniän huomiointi ovat mahdollisia, esimerkiksi siten, että koska suurin osa olioista elää vain vähän aikaa, vastikään luotujen olioiden roskankeruussa voidaan hyödyntää algoritmia, joka siivoaa selvät tapaukset nopeasti, ja jo pitkään olemassa olleiden olioiden roskienkeruu puolestaan voi olla hitaampaa mutta huolellisempaa Ohjelmointikielistä dynaamisen muistin kannalta Kolmesta ehkä sulautettujen järjestelmien kannalta tärkeimmästä kielestä (C, C++, Java) C on dynaamisten ominaisuuksien osalta turvallisin, sillä ohjelmoija pystyy siinä täysin päättämään siitä, milloin dynaamista muistia käytetään. C++ on C-kieltä sikäli "vaarallisempi", että se saattaa yllättää ohjelmoijan siinä, milloin se varaa ja vapauttaa dynaamista muistia. Samoin rakentajien ja purkajien suoritus saattaa joissain tilanteissa yllättää ohjelmoijan, sillä uusia olioita saattaa joissakin tilanteissa syntyä vahingossa. Java on näistä vaihtoehdoista ongelmallisin, koska käyttäjä ei voi pakottaa muistin vapauttamista tiettyyn hetkeen ohjelmallisesti. Näin muistin vapauttaminen voi yllättää pahassa paikassa. Javasta on kuitenkin olemassa myös deterministisempi ja reaaliaikajärjestelmien kannalta soveliaampi versio Real-Time Specification for Java (JSR-001), jota käyttäen myös Javaa voidaan käyttää vaativienkin sulautettujen järjestelmien toteuttamisessa. Yllä mainittujen kielten lisäksi Ada-kieltä on käytetty jonkin verran erityisesti ilmailussa ja avaruusteknologiassa. Kieli tarjoaa suuren

18 68 Sulautettu ohjelmointi joukon erilaisia ominaisuuksia, ja eri ajoajan ympäristöt tarjoavat niistä suorituskyvyltään ja muistinkulutukseltaan vaihtelevia toteutuksia. Tästä syystä voidaan kielen tarjoamien ominaisuuksien joukkoa rajoittaa sellaiseen alijoukkoon, joka tarjoaa riittävän ilmaisuvoiman, mutta joka takaa riittävästi ennustettavuutta liittyen dynaamisen muistin käyttöön. Esimerkiksi kielen tarjoaman tehtävämekanismin sijaan voidaan päätyä käyttämään sovellusympäristön tarjoamia prosesseja, tai poikkeusten käyttö voi olla rajoitettua. Samaan tapaan on tietysti mahdollista rajata myös muiden kielten ominaisuuksia sovelluskohteeseen mahdollisimman hyvin sopivaksi käyttäen erilaisia ohjelmointikäytäntöjä. Lisäksi monet ympäristöt tarjoavat mahdollisuuden käyttää jotain dynaamista ohjelmointikieltä sovellusohjelmointiin skriptinomaisesti. Tällaisilla ohjelmointikielillä toteutetut ohjelmat ja niiden ajoajan ympäristön ominaisuudet ovat yleensä melko vaikeasti ennakoitavissa. Tästä syystä näitä ympäristöjä käytetään lähinnä tarjoamaan jonkinasteista laajennettavuutta ja konfiguroituvuutta, jota olisi vaikea toteuttaa muuten. 3.6 Muistinhallintayksikkö ja välimuisti Varsinaisten muistipiirien lisäksi myös muistinhallintayksikkö ja välimuisti voidaan laskea osaksi muistinhallintaan käytettyä laitteistoa. Käymme seuraavassa läpi nämä toiminnot pääpiirteissään Muistinhallintayksikkö Muistinhallintayksikön (MMU, Memory Management Unit) päätehtävänä on suojata prosesseja toisiltaan ja saada kunkin prosessin muisti pidettyä hallinnassa eli kätkeä mahdolliset epäjatkuvuuskohdat fyysisessä muistissa ja saada kaikkien prosessien muisti näyttämään rakenteeltaan samankaltaiselta. Vaikka muistinhallintayksikön yhteydessä puhutaan virtuaaliosoitteista (joskus loogisista osoitteista), tämä ei välttämättä tarkoita, että koneessa olisi käytössä virtuaalimuisti. Muistinhallintayksikön toiminta Muistinhallintayksiköt ovat hyvinkin erilaisia. Käyttöjärjestelmäkirjoissa on esitelty näitä tarkemmin. Tyypillisesti muistinhallintayksikkö sisältää erilliset rekisterit käyttäjä- ja käyttöjärjestelmätiloille (muuten

19 Muistin hallinta 69 keskeytykset voisivat olla hankalia). Kumpaakin tilaa varten voi olla erilliset muunnokset datalle ja koodille. Edelleen osoitteen jakautuminen osiin on tyypillisesti ohjelmoitavissa (esimerkiksi sivunpituutta voi muuttaa). Muistinhallintayksikkö sisältää myös TLB:n (Table Lookahead Buffer), joka voi esiintyä myös hieman erinimisenä (esimerkiksi ATC, Address Translation Cache). Muistiviittauksen tullessa TLB:stä tarkastetaan, onko viitatun sivun tiedot valmiina ja jos on, muunnos tapahtuu heti ilman lisäkuormaa. Jos tulee huti, muistinhallintayksikkö generoi viittauksia keskusmuistiin, joiden avulla osoitteenmuunnokseen tarvittava tieto siirretään muistinhallintayksikölle. Näiden siirtojen jälkeen jatketaan kuin hutia ei olisi ollutkaan. Jos sivua ei löydy, generoidaan virhekeskeytys, samoin, jos sivun suojauksia loukataan. Muistinhallintayksikössä yhteisen muistin hallintaan voi olla erikoispiirteitä. Esimerkkimuistinhallintayksikkö kuvassa 3.1 on kaksitasoiseen sivutauluun perustuva. Tasoja voi olla useampiakin, mutta tavallisesti kaksi tasoa riittää. Taulun juuri Virtuaaliosoite taulun A indeksi taulun B indeksi siirtymä A-taulu B-taulu sivutaulun osoite & sivutilan numero muistiosoite & Kuva 3.1 Kaksitasoinen sivutaulu Muistinhallintayksikön käyttö Konetta käynnistettäessä muistinhallintayksikkö tiputetaan automaattisesti pois käytöstä. Alustusrutiinit rakentavat käyttöjärjestelmätilan muunnostaulut keskusmuistiin ja herättävät muistinhallintayksikön

20 70 Sulautettu ohjelmointi toimimaan. Vastaavasti prosessia luotaessa kirjoitetaan prosessien muunnostaulut keskusmuistiin. Muistinhallintayksikössä voidaan kertoa sivukohtaisesti muun muassa seuraavia tietoja (vaihtelevat yksiköstä toiseen): miten sivua voi käsitellä käyttöjärjestelmätilassa (luku/kirjoitus) miten sivua voi käsitellä käyttäjätilassa (luku/kirjoitus) onko sivu olemassa onko sivu pinon vai tavallisen muistin osa (vaikuttaa joissain ratkaisuissa laillisen osoitteen laskentaan) käytetäänkö sivulle muunnosta vai päästetäänkö sivun osoitteet suoraan väylälle onko välimuisti päällä vai ei (esimerkiksi oheislaitteiden ohjausja tilarekisterien kohdalla ei saa olla päällä). Prosessia vaihdettaessa muistinhallintayksikön rekisterit tyhjennetään ja uuden muunnostaulun alkuosoite siirretään muistihallintayksikköön, jonka jälkeen laitteisto hakee sivujen tiedot rekistereihin sitä mukaa, kun sivuihin viitataan. Mahdollisia virhetilanteita Muistinhallintayksikön avulla voidaan havaita sellaisia virheitä, joita on erittäin vaikeaa tai jopa mahdotonta huomata ilman sitä. Tällaisia virhetilanteita ovat muun muassa kirjoittaminen ohjelmakoodin päälle, joka ei välttämättä vaikuta mitään, jos muisti on lukumuistia, mutta kyseessä on silti virhe, sillä onhan selvää, ettei se tarkoitettukaan muistipaikka päivity tässä tilanteessa. Yleisin havaittu virhe lienee se, että osoitteenmuunnoksen aikana havaitaan, että osoitetta vastaavaa sivua ei ole olemassa. Mikäli kyseessä on virtuaalimuistijärjestelmä, käsitellään tämä tilanteesta riippuen joko aitona virheenä tai läsnäolokeskeytyksenä. Jos kyseessä on läsnäolokeskeytys, viittauksen käsittelyä jatketaan virtuaalimuistin käsittelyn tapaan. Jos taas kyseessä on aito virhe, se aiheuttaa ytimestä ja sen palveluista riippuen joko ohjelman päättämisen tai signaalin lähettämisen ohjelmalle. Tällöin voidaan generoida bus error tai muu vastaava virhe. Sulautetuissa ja reaaliaikajärjestelmissä virtuaalimuisti on harvinainen, koska se aiheuttaa ajoituksen ennustamiseen ongelmia. Tämän takia emme käsittele virtuaalimuistia tämän enempää. Tarkempia kuvauksia löytyy mistä tahansa käyttöjärjestelmäkirjasta.

Miten asennan useita käyttöjärjestelmiä samaan koneeseen?

Miten asennan useita käyttöjärjestelmiä samaan koneeseen? Timo Kinnunen Särkiniementie 16 A 41 70700 Kuopio Finland Miten asennan useita käyttöjärjestelmiä samaan koneeseen? Johdanto MOTTO: Oikea Windows, asennettuna normaaliin tapaan kiintolevylle, on aina se

Lisätiedot

Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta

Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Timo Väänänen 13.6.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu-tutkielma Tiivistelmä

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Kurssin sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Internet... 4 2.1 Internetin peruskäyttö... 4

Lisätiedot

Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle

Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle AALTO-YLIOPISTO TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle Kandidaatintyö 13.11.2010 Markus Väänänen

Lisätiedot

www-sivut jokaiselle sopiviksi

www-sivut jokaiselle sopiviksi TIEKE_esteettömyys220503 22.05.2003 08:46 Sivu 11 Jukka K. Korpela Jukka K. Korpela www-sivut jokaiselle sopiviksi Esteettömien verkkosivujen tekemisen opas kaikille tekijöille ja teettäjille TIEKE Tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura Verkkomarkkinointiopas Verkkomarkkinointiopas Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille Toni Haatainen Mika Heikura Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen Luova ympäristö lasten omaaloitteisen toiminnan tukemiseksi (Miten käytimme TRIZ:a lasten TV-pelin suunnittelutyössä?) Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut

Lisätiedot

Tietokantojen turvallisuus

Tietokantojen turvallisuus Tietokantojen turvallisuus Miro Holopainen Jenni Kallanto IIO30220 Database Management Raportti Huhtikuu 2014 Ohjelmistotekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko?

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? Tuija Riukulehto Suomen Seutuverkot ry Maaseudun verkkorakenteet hanke 2007 SISÄLLYSLUETTELO: 1

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 IVUT SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI TALKOISSA 5 NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 YLLÄPITOTILANÄKYMÄN TYÖKALUT 8 Valikkorivi 8 Palkki sivujen järjestyksen vaihtamiseen 8 SIVUJEN LUOMINEN

Lisätiedot

Musiikkipalveluita julkisesta kirjastosta myös tulevaisuudessa 1

Musiikkipalveluita julkisesta kirjastosta myös tulevaisuudessa 1 Musiikkipalveluita julkisesta kirjastosta myös tulevaisuudessa 1 Heikki Poroila Mitä tapahtuu perinteisen kirjastopalvelun jälkeen? Erilaiset vaihtoehdot nähdään yleensä hyvin äärimmäisinä. Osa ihmisistä

Lisätiedot

Ohjeita Six Thinking Hats menetelmän eli kuuden hatun menetelmän käyttämiseen

Ohjeita Six Thinking Hats menetelmän eli kuuden hatun menetelmän käyttämiseen Ohjeita Six Thinking Hats menetelmän eli kuuden hatun menetelmän käyttämiseen Hattutekniikan ideana on se, että eri rooleissa sanomme mielipiteemme asioista helpommin kuin omana itsenämme. Sanomme sellaisiakin

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

Pekka Wikström. Vaihtuvan tiedon käyttöönotto ja soveltaminen pieneen graafisen alan yritykseen

Pekka Wikström. Vaihtuvan tiedon käyttöönotto ja soveltaminen pieneen graafisen alan yritykseen Metropolia Ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Pekka Wikström Vaihtuvan tiedon käyttöönotto ja soveltaminen pieneen graafisen alan yritykseen Insinöörityö 13.4.2010 Ohjaaja: yrittäjä Pertti

Lisätiedot

1.Kuvauksen lähtöaineisto

1.Kuvauksen lähtöaineisto 1.Kuvauksen lähtöaineisto 1 Tieteen tehtävänä on uuden tiedon hankkiminen. Käyttäytymistieteet tutkivat elollisten olioiden käyttäytymistä voidakseen ymmärtää sitä tai ainakin löytääkseen siitä säännönmukaisuuksia;

Lisätiedot

Kustannus-hyötyanalyysi julkisessa päätöksenteossa: esimerkkinä alueellistamisen arviointi. Heikki Pursiainen

Kustannus-hyötyanalyysi julkisessa päätöksenteossa: esimerkkinä alueellistamisen arviointi. Heikki Pursiainen Kansantaloudellinen aikakauskirja 110. vsk. 2/2014 Kustannus-hyötyanalyysi julkisessa päätöksenteossa: esimerkkinä alueellistamisen arviointi Heikki Pursiainen Poliittisen päätöksenteon taustalla olevat

Lisätiedot

Tieto tietojenkäsittelytieteessä

Tieto tietojenkäsittelytieteessä Tieto tietojenkäsittelytieteessä Jesse Hauninen 14.4.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen laitos Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Tiedosta kuulee puhuttavan jatkuvasti. Yhteiskunnan

Lisätiedot

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014 Windows 7 Hannu Matikainen Päivitetty 4.7.2014 Sisältö WINDOWS-VERSIOT... 1 TYÖPÖYTÄ... 1 KUVAKKEET... 2 Kuvakkeiden ominaisuudet... 3 Pikakuvakkeet... 3 TEHTÄVÄPALKKI... 4 Tehtäväpalkin kuvakkeet... 5

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU LUONNONTIETEIDEN ALA Tietojenkäsittely Opinnäytetyö FACEBOOK

Lisätiedot

Älä ryhdy geokätköilijäksi, tai lue ainakin tämä ohje ennen sitä

Älä ryhdy geokätköilijäksi, tai lue ainakin tämä ohje ennen sitä Älä ryhdy geokätköilijäksi, tai lue ainakin tämä ohje ennen sitä Tätä opasta saa jakaa vapaasti muuttamattomassa muodossa, sekä käyttää epäkaupalliseen kouluttamiseen ja opastamiseen. Oppaan kaupallisesta

Lisätiedot

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Pro gradu -tutkielma Emmi Jurvelin Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot