Käyttöjärjestelmät: prosessit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöjärjestelmät: prosessit"

Transkriptio

1 Käyttöjärjestelmät: prosessit Teemu Saarelainen Tietotekniikka Lähteet Stallings, W. Operating Systems Haikala, Järvinen, Käyttöjärjestelmät Eri Web-lähteet

2 Käyttöjärjestelmä ja sovellukset Käyttöjärjestelmän tarkoitus tarjoaa käyttäjälle liitynnän laitteiston käyttöön suorittaa sovelluksia Mistä sovellus koostuu? Miten sovellusten vaihto tehdään? Mitä reunaehtoja sovellusten suorittamiselle on?

3 Sovellukset prosesseina Miten prosessit kuvataan käyttöjärjestelmässä? Käyttöjärjestelmän pitää pystyä vaihtamaan suoritusta prosessien välillä määrittämään resursseja prosesseille ja suojata prosessit toisiltaan mahdollistaa tietojen vaihto prosessien välillä mahdollistaa prosessien synkronisointi

4 Sovellus ja resurssit Ei ole järkevää kirjoittaa sovelluksia käyttämään suoraan jotakin tiettyä laitteistoa Käyttöjärjestelmä tarjoaa sovellukselle liitynnän resursseihin Lisäksi KJ antaa jonkinlaisen kuvauksen saatavilla olevista resursseista

5 Käyttöjärjestelmä sovellusalustana KJ tarjoaa resurssit monen sovelluksen käyttöön Tärkein resurssi on prosessori Prosessorin aikaa jaetaan sovellusten kesken I/O-laitteita pitää myös voida käyttää tehokkaasti

6 Prosessi??? Ohjelmakoodia (mahdollisesti jaettua) Joukko dataa Joukko ominaisuuksia, jotka kuvaavat prosessin tilaa

7 Prosessi??? Kun prosessia ajetaan, sillä on tunniste tila prioriteetti ohjelmalaskuri muisti-osoittimet dataa I/O tilatieto laskutustiedot Näitä hallitsee KJ

8 Trace prosessin jälki Prosessin käyttäytymistä kuvaa lista käskyjä Tätä listaa kutsutaan jäljeksi = trace

9 Prosessien suoritus ja dispatcher Suoritettavan prosessin vaihtamiseksi tarvitaan erityinen ohjelma, dispatcher Kaikki suoritettavat ohjelmat ovat muistissa, mukaan lukien dispatcher (ei oteta huomioon virtuaalimuistia)

10 Trace ja prosessit

11 Trace ja prosessori Timeout I/O

12 Prosessin tilat yksinkertaistettu versio

13 Prosessijono

14 Prosessien luonti KJ luo uuden prosessin ja siihen liittyvän tietorakenteen Myös käynnissä oleva prosessi voi luoda uuden, jos se on sallittua: Isäprosessi = Parent (alkuperäinen, luo uuden prosessin) Lapsiprosessi = Child (uusi prosessi)

15 Prosessien lopettaminen Pitää olla keino ilmoittaa prosessin loppumisesta Esimerkkejä tilanteista: Pysäytyskäsky (HALT), generoi keskeytyksen Käyttäjän toiminto (esim. ohjelman lopetus) Virhetilanne Isäprosessin lopettaminen

16 Prosessimalli 5 tilaa

17 Blocked-tila (WAIT) Jos prosessi odottaa jotain resurssia tai tapahtumaa, niin sen tilaksi tulee Blocked (tai WAIT) Tämän prosessi tekee yleensä omasta pyynnöstään Kun resurssi saadaan tai tapahtuma toteutuu, niin prosessi siirtyy takaisin Ready -tilaan

18 Kaksi prosessijonoa

19 Suspend-tila Prosessori on nopeampi kuin I/O jopa kaikki prosessit voivat odottaa I/O:ta swapataan nämä levylle, jotta saadaan vapautettua muistia ja käytettyä prosessoria muille prosesseille Blocked -tila muuttuu Suspend -tilaksi, kun prosessi heitetään levylle Eli tulee vielä lisää tiloja: Blocked/Suspend Ready/Suspend

20 Kaksi Suspend-tilaa

21 Prosessien tiedot ja resurssit Mitä resursseja prosessit käyttävät? Mitä tietoa prosesseista?

22 Prosessien resurssit

23 Prosessien tiedot ja kontrollirakenteet KJ tarvitsee tietoa prosessien tilasta ja resursseista Nämä tiedot ovat eräänlaisissa tauluissa Kontrollitaulut Muisti I/O Tiedostot Prosessit

24 Muistitaulut Käytetään keskusmuistin ja virtuaalimuistin seurantaan Tiedot Keskusmuistin allokointi prosesseille Virtuaalimuistin allokointi prosesseille Suojaustiedot jaetuille muistialueille Virtuaalimuistin hallintatiedot

25 I/O-taulut Käytetään I/O-laitteiden hallintaan KJ:n tarvitsee tietää onko laite käytettävissä vai varattu I/O-operaation tila muistialue, jota käytetään tiedonvaihtoon I/O-laitteen kanssa

26 Tiedosto-taulut Pitää yllä tietoa olemassa olevista tiedostoista tiedostojen paikasta tiedoston tilasta muista attribuuteista Voi olla myös erillinen tiedostojärjestelmä (yleensä)

27 Prosessi-taulut Ylläpitää tietoa prosesseista tila prosessi-id paikka muistissa Process control block = prosessin hallintablokki Prosessitaulun tiedot täytyy jotenkin linkittää muiden taulujen tietoihin

28 Prosessien ominaisuudet Kolme ryhmää: Prosessin tunnistustieto - ID Prosessin tilatieto prosessorin rekisterit, PSW Prosessin hallintatieto KJ tarvitsemat tiedot prosessien hallintaa varten

29 Prosessit virtuaalimuistissa

30 Prosessin hallintablokki Tärkein tietorakenne KJ:ssä Määrittelee koko käyttöjärjestelmän tilan Tarvitsee hyvän suojauksen Virheellinen ohjelmakoodi voi tuhota tärkeää tietoa KJ ei pysty enää hallinnoimaan prosessia

31 Suoritustilat user & system modes Prosessorit tukevat vähintään kahta suoritustilaa User mode ei-etuoikeutettu tai vähemmän etuoikeutettu tila käyttäjän ohjelmat ajetaan tässä tilassa System mode etuoikeutettu tai enemmän etuoikeutettu tila käyttöjärjestelmän ydin (kernel) ajetaan tässä tilassa

32 Prosessin luonti KJ tekee seuraavat asiat prosessia luodessaan: antaa yksikäsitteisen prosessi ID:n prosessille allokoi tilan prosessille alustaa prosessin hallintablokin tekee tarpeen mukaiset linkitykset (eri taulut) päivittää mahdolliset muut tietorakenteet

33 Prosessien suorituksen vaihto Mikä laukaisee prosessien suorituksen vaihtamisen? Mechanism Cause Use Interrupt Trap External to the execution of the current instruction Associated with the execution of the current instruction Reaction to an asynchronous external event Handling of an error or an exception condition Supervisor call Explicit request Call to an operating system function Mitä tarvitsee tehdä eri tietorakenteille, jotta suoritusta voidaan vaihtaa prosessilta toiselle? paljon suunnittelussa huomioon otettavia asioita

34 Prosessin tilan vaihto Kun suoritus vaihdetaan prosessilta toiselle 1. talletetaan prosessorin tila (PC, rekisterit, ) 2. päivitetään nykyisen prosessin hallintablokki 3. siirretään prosessin hallintablokki oikeaan jonoon (ready, blocked, suspended, ) 4. valitaan seuraava suoritettava prosessi 5. päivitetään uuden prosessin hallintablokki 6. päivitetään muistinhallintarakenteet 7. palautetaan uuden prosessin konteksti prosessorille

35 KJ:n suoritus??? Onko KJ prosessi? Miten KJ:n suoritusta hallitaan? Kolme vaihtoehtoa: erillinen ydin (kernel) funktiot osa käyttäjän prosessseja funktiot erillisinä prosesseina

36 Ei-prosessipohjainen ydin KJ:n ydintä ajetaan prosessien ulkopuolella Yleinen vanhoissa käyttöjärjestelmissä Käyttöjärjestelmän funktiot ajetaan etuoikeutetussa moodissa

37 KJ ajetaan käyttäjän prosessien sisällä KJ:n funktiot ajetaan käyttäjän prosessien sisällä Ei tarvitse vaihtaa prosessia KJ:n rutiinien ajoa varten Yleinen pienten järjestelmien KJ:ssä (PC:t, työasemat)

38 Prosessipohjainen ydin KJ ajetaan prosesseina Pieni osa koodista prosessien ulkopuolella (prosessien vaihtoon) Voidaan rakentaa modulaarinen KJ Hyvä ratkaisu moniprosessorijärjestelmissä

39 Turvallisuusnäkökohta? KJ asettaa prosesseille tietyt oikeudet (=privileges) KJ:n ytimen tehtävät suoritetaan yleensä korkeimmilla (root, supervisor, ) oikeuksilla Mikään käyttäjän prosessi ei saisi saada korkeampia oikeuksia (turhaan)

40 Tehtävä: Windows-arkkitehtuuri Selvitä, minkälainen on Windows NT/2000/XP/Vistakäyttöjärjestelmän arkkitehtuuri Mitä osia ajetaan system/kernel mode:ssa ja mitä vastaavasti user mode:ssa? Mikä on kernelin tyyppi? (monolithic, microkernel, hybrid)

Käyttöjärjestelmät. Teemu Saarelainen Tietotekniikka teemu.saarelainen@kyamk.fi

Käyttöjärjestelmät. Teemu Saarelainen Tietotekniikka teemu.saarelainen@kyamk.fi Käyttöjärjestelmät Teemu Saarelainen Tietotekniikka teemu.saarelainen@kyamk.fi Lähteet Stallings, W. Operating Systems Haikala, Järvinen, Käyttöjärjestelmät Eri Web-lähteet Kurssin sisältö Johdanto, historiaa

Lisätiedot

OHJ-1010 Tietotekniikan perusteet 4 op Syksy 2012

OHJ-1010 Tietotekniikan perusteet 4 op Syksy 2012 OHJ-1010 Tietotekniikan perusteet 4 op Syksy 2012 Luento 12: Käyttöjärjestelmät, alkua Tekijät: Antti Virtanen, Timo Lehtonen, Matti Kujala, Kirsti Ala-Mutka, Petri M. Gerdt et al. Mikä on käyttöjärjestelmä

Lisätiedot

2. Laitteistorajapinta

2. Laitteistorajapinta 30 Sulautettu ohjelmointi 2. Laitteistorajapinta Tämä luku esittelee sulautetuissa järjestelmissä käytettyjen tietokoneiden arkkitehtuuria. Ylivoimaisesti yleisin arkkitehtuuri on von Neumann -arkkitehtuuri,

Lisätiedot

Osio 2: Luennot 4-7 Muistinhallinta YKSINKERTAINEN MUISTINHALLINTA. ltöä YLEISTÄ MUISTINHALLINNASTA. Looginen muisti.

Osio 2: Luennot 4-7 Muistinhallinta YKSINKERTAINEN MUISTINHALLINTA. ltöä YLEISTÄ MUISTINHALLINNASTA. Looginen muisti. Käyttöjärjestelmät t I Osio 2: Luennot 4-7 Muistinhallinta Tiina Niklander; kalvot Auvo Häkkinen YKSINKERTAINEN MUISTINHALLINTA Stallings, Luku 7 Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin yliopisto KJ-I

Lisätiedot

ltöä rjestelmä Luento 2: LAITTEISTOSTA Tietokonejärjestelm KESKUSYKSIKKÖ Keskusyksikkö Kuva 1.1 KJ-I S2005 / Tiina Niklander & Auvo Häkkinen 2-1

ltöä rjestelmä Luento 2: LAITTEISTOSTA Tietokonejärjestelm KESKUSYKSIKKÖ Keskusyksikkö Kuva 1.1 KJ-I S2005 / Tiina Niklander & Auvo Häkkinen 2-1 Käyttöjärjestelmät t I Luento 2: LAITTEISTOSTA Stallings, Luku 1 Sisält ltöä Keskusyksikkö Käskysykli Keskeytys ja sen käsittely Siirräntä Muistihierarkia = Tietokoneen Toiminta kurssin kertausta KJ-I

Lisätiedot

YLEISTÄ KÄYTTÖJÄRJESTELMÄSTÄ

YLEISTÄ KÄYTTÖJÄRJESTELMÄSTÄ Käyttöjärjestelmät YLEISTÄ KÄYTTÖJÄRJESTELMÄSTÄ Stallings, Luku 2 KJ-I S2003 / Auvo Häkkinen, CT50A2602 / Leena Ikonen 2-1 Keskeisiä KJ:n osa-alueita Käyttäjä Sovellukset Komentotulkki Varusohjelmat Palvelupyynnöt

Lisätiedot

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit Muistin hallinta 51 3. Muistin hallinta Tämä luku käsittelee erityyppisiä muisteja ja ohjelman sijoittelua muistiin, dynaamisen muistin hallintaa ja yleensä muistinhallintaa. Pääpaino on siinä, miten muisti

Lisätiedot

6. Skedulointi eli vuoronnus

6. Skedulointi eli vuoronnus 100 Sulautettu ohjelmointi 6. Skedulointi eli vuoronnus Skeduloinnin eli vuoronnuksen (scheduling) tehtävä voidaan tiivistää kysymykseen, miten seuraavaksi suoritukseen otettava prosessi valitaan. Valintaperusteita

Lisätiedot

LINUX. Ylläpito ja asennus. LINUX asennus ja ylläpito Juhani Merilinna 1. by Juhani Merilinna

LINUX. Ylläpito ja asennus. LINUX asennus ja ylläpito Juhani Merilinna 1. by Juhani Merilinna LINUX Ylläpito ja asennus by Juhani Merilinna LINUX asennus ja ylläpito Juhani Merilinna 1 Sisällysluettelo Linux asennuspaketit...6 Slackware... 6 RedHAT... 6 SuSE... 6 Debian... 7 Mandrake...7 Yleistä

Lisätiedot

Tietokannat. Kevät 2015

Tietokannat. Kevät 2015 Tietokannat Kevät 2015 1 Kurssin järjestelyt Luennot, Erja Mustonen-Ollila Harjoitukset, Erja Mustonen-Ollila Harjoitustyön ohjaus, Erja Mustonen-Ollila SQLViope verkkokurssi, Erja Mustonen-Ollila Luentomateriaali,

Lisätiedot

T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Tietokanta WWW-julkaisujärjestelmälle

T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Tietokanta WWW-julkaisujärjestelmälle HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Department of Computer Science and Engineering Laboratory of Information Processing Science Oskar Ojala ja Antti Saarinen T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Tietokanta

Lisätiedot

Henri Mäenpää DOMAIN-SUUNNITELMA

Henri Mäenpää DOMAIN-SUUNNITELMA Henri Mäenpää DOMAIN-SUUNNITELMA Tekniikka ja liikenne 2010 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Henri Mäenpää Opinnäytetyön nimi Domain-suunnitelma Vuosi 2010

Lisätiedot

Tietokantatuen lisääminen

Tietokantatuen lisääminen 291 L U K U 7 Tietokantatuen lisääminen Oppitunti 1: Tietokantayhteydet Visual C++:ssa 292 Oppitunti 2: MFC:n tietokantatuki 306 Oppitunti 3: ADO:n esittely 324 Laboratorio 7: Kyselyjen tekeminen tietokannasta

Lisätiedot

AKI KÖSSILÄ LINUX-POHJAISEN LASKENTAPILVEN RAKENTAMINEN. Kandidaatintyö

AKI KÖSSILÄ LINUX-POHJAISEN LASKENTAPILVEN RAKENTAMINEN. Kandidaatintyö AKI KÖSSILÄ LINUX-POHJAISEN LASKENTAPILVEN RAKENTAMINEN Kandidaatintyö Tarkastaja: Tutkija, DI Jari Seppälä 9. toukokuuta 2010 II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Automaatiotekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

KÄYTTÖOIKEUKSIEN HALLINTA MICROSOFT WINDOWS- TIEDOSTOPALVELIMILLA

KÄYTTÖOIKEUKSIEN HALLINTA MICROSOFT WINDOWS- TIEDOSTOPALVELIMILLA KRTT Oulu Käyttöoikeuksien hallinta 9.12.2008 1(21) KÄYTTÖOIKEUKSIEN HALLINTA MICROSOFT WINDOWS- TIEDOSTOPALVELIMILLA 1 OHJEEN TARKOITUS Käyttöoikeuksien hallinnalla (acl, access control lists) tarkoitetaan

Lisätiedot

Graafisen käyttöliittymän suunnittelu ja käytettävyys tietojärjestelmän kehittämisessä. Tietojärjestelmän kehittäminen kurssin raportti

Graafisen käyttöliittymän suunnittelu ja käytettävyys tietojärjestelmän kehittämisessä. Tietojärjestelmän kehittäminen kurssin raportti Graafisen käyttöliittymän suunnittelu ja käytettävyys tietojärjestelmän kehittämisessä Tietojärjestelmän kehittäminen kurssin raportti TURUN YLIOPISTO Informaatioteknologian laitos Tietojärjestelmätiede

Lisätiedot

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

Mobiilisovelluksen kehittäminen avoimen lähdekoodin ympäristöjen avulla

Mobiilisovelluksen kehittäminen avoimen lähdekoodin ympäristöjen avulla Mobiilisovelluksen kehittäminen avoimen lähdekoodin ympäristöjen avulla Antti Kettunen 12.5.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Avoimen lähdekoodin periaatteella

Lisätiedot

Nokia Oyj, valvojana DI Hannu Vuolle

Nokia Oyj, valvojana DI Hannu Vuolle TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Ohjelmistotekniikka Tutkintotyö M-TEST-JÄRJESTELMÄ MATKAPUHELIMEN MULTIMEDIAN KÄYTTÖTAPAUSTESTAUKSESSA Työn ohjaaja Työn teettäjä Tampere 2006

Lisätiedot

T 106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python)

T 106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) T 106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2011 Kerttu Pollari-Malmi Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

Android-sovellusten testaaminen

Android-sovellusten testaaminen Android-sovellusten testaaminen Juho Niemistö Helsinki 15.1.2014 Pro gradu -tutkielma HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI

Lisätiedot

CORBAn soveltaminen joustavan valmistusjärjestelmän perusohjelmistoon

CORBAn soveltaminen joustavan valmistusjärjestelmän perusohjelmistoon VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN RESEARCH NOTES 1911 CORBAn soveltaminen joustavan valmistusjärjestelmän perusohjelmistoon Mikko S. Holappa VTT Elektroniikka VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO 1998 ISBN

Lisätiedot

Henrik Heino Muokattava ja deduplikoiva tiedostojen paketointi- ja pakkausjärjestelmä. Diplomityö

Henrik Heino Muokattava ja deduplikoiva tiedostojen paketointi- ja pakkausjärjestelmä. Diplomityö Henrik Heino Muokattava ja deduplikoiva tiedostojen paketointi- ja pakkausjärjestelmä Diplomityö Tarkastaja: Antti Valmari Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

VMware virtuaalikoneen luonti

VMware virtuaalikoneen luonti JOHDANTO Dokumentissa esitetään yksinkertaiset tavat VMware koneen luontiin. Tämä on lähinnä tarkoitettu käyttäjälle, joka ei ole ennen luonut koneita eikä tunne VMwaren peruskäsitteitä. Tästä dokumentista

Lisätiedot

Ohjelmiston suorituskyvyn mittaaminen

Ohjelmiston suorituskyvyn mittaaminen Ohjelmiston suorituskyvyn mittaaminen Luento 10 58153003 Ohjelmistojen suorituskyky 1 Suorituskyvyn mittaaminen Mittaaminen on SPE:n keskeinen osa Mittauksilla Tuotetaan mallien tarvitsemaa lähtödataa

Lisätiedot

OLLI ROUHIAINEN WEB-POHJAISEN TILAUS- JA LASKUTUSJÄRJESTELMÄN DOKUMENTOINTI. Kandidaatintyö

OLLI ROUHIAINEN WEB-POHJAISEN TILAUS- JA LASKUTUSJÄRJESTELMÄN DOKUMENTOINTI. Kandidaatintyö OLLI ROUHIAINEN WEB-POHJAISEN TILAUS- JA LASKUTUSJÄRJESTELMÄN DOKUMENTOINTI Kandidaatintyö Tarkastaja: DI Mikko Salmenperä 11. heinäkuuta 2011 i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Automaatiotekniikan

Lisätiedot

Fyysinen kone: Ubuntu Linux 9.04, 64-bit (esim. Ubuntu 10.10 ei oleellisilta osin poikkea tästä) VMware Player 3.1.2

Fyysinen kone: Ubuntu Linux 9.04, 64-bit (esim. Ubuntu 10.10 ei oleellisilta osin poikkea tästä) VMware Player 3.1.2 Dokumentissa esitetään yksinkertaiset tavat VMware koneen luontiin. Tämä on lähinnä tarkoitettu käyttäjälle joka ei ole ennen luonut koneita eikä tunne VMwaren peruskäsitteitä. Tästä dokumentista ei pidä

Lisätiedot

Ville-Pekka Kuha MICROSOFT LYNC SERVER 2013 -PALVELINYMPÄRISTÖN KÄYTTÖÖNOTTO

Ville-Pekka Kuha MICROSOFT LYNC SERVER 2013 -PALVELINYMPÄRISTÖN KÄYTTÖÖNOTTO Ville-Pekka Kuha MICROSOFT LYNC SERVER 2013 -PALVELINYMPÄRISTÖN KÄYTTÖÖNOTTO MICROSOFT LYNC SERVER 2013 -PALVELINYMPÄRISTÖN KÄYTTÖÖNOTTO Ville-Pekka Kuha Opinnäytetyö Syksy 2013 Tietotekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Pikaintro käyttöjärjestelmiin

Pikaintro käyttöjärjestelmiin Tietotekniikan laitos Jyväskylän yliopisto TIES406 Tietotekniikan opintojen aktivointi, luento 17.8.2011 Outline Tietokonelaitteisto 1 Tietokonelaitteisto 2 3 4 Outline Tietokonelaitteisto 1 Tietokonelaitteisto

Lisätiedot

Palvelimen Virtualisointi

Palvelimen Virtualisointi Palvelimen Virtualisointi Palvelimen Virtualisointi Tekijänoikeudet 2007 Lari Korpi Sisällys 1. Johdanto... 1 Miksi virtualisoida?... 1 Miksi virtualisoida palvelimia?... 5 2. Käsitteitä... 6 Palvelinprosessi...

Lisätiedot