Pohjoisen globaali merkitys nousee

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjoisen globaali merkitys nousee"

Transkriptio

1 1

2 Pohjoisen globaali merkitys nousee Ilmastonmuutos Uudet liikenneyhteydet Pohjoinen merireitti Uusi teknologia luonnonvarojen hyödyntämiseen Energiaratkaisut Miten tähän vastaa koulutusjärjestelmä??? 2

3 3

4 4 Mikro- ja pk-yritykset Suomessa Kokoluokka Osuus yrityksistä Osuus työntekijöistä Mikroyritykset 94% 28% 16% Pk-yritykset 6% 35% 33% Suuret yritykset <1% 37% 51% Osuus liikevaihdosta Suuren mikro- ja pk-yrityssektorin olemassaolo ei itsessään takaa talouskasvua, mutta se on menestyvien kansantalouksien keskeinen ominaispiirre. 4

5 Suomen yrittäjät Yritysten henkilöstömäärän muutos yritysten kokoluokittain, henkilöä 1-4 h 5-9 h h 20-49h h h Lisäys yhteensä suuryritykset pk-yritykset (alle 20h yritykset ) h h Lähde: Tilastokeskus. Henkilömäärät muunnettu kokopäiväisiksi työpaikoiksi, pl. Maa- ja metsätalous > 1000 h 5

6 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN ROOLI (ml.amk) pyrittäessä parempaan???, pk- ja mikroyrittäjyyden rooli tulevaisuuden työllistäjänä avainasemassa 6

7 7

8 Oulun Eteläisen alue 2013 JOKILAAKSOT 3 seutukuntaa Haapaveden-Siikalatvan Ylivieskan Nivala-Haapajärven Merijärvi Kalajoki Oulainen Alavieska Haapavesi Ylivieska Sievi Nivala Haapajärvi Siikalatva Kärsämäki Pyhäntä 14 kuntaa Asukkaita n Kaupunki Reisjärvi Pyhäjärvi SeutuNet 8

9 Oulun Eteläisen yrityskartta Yht. = * Aineistosta on poistettu asunto- tai kiinteistöosakeyhtiöt, kunnan toimipaikat, kuntayhtymät, seurakunnat, säätiöt, tuntemattomat ja yhdistykset 9

10 JEDU 2013 Seitsemän ammattiopistoa Aikuiskoulutus integroitu ammattiopistoihin Järjestämislupa 3176, budjetti n.45 milj. Henkilöstöä n.550 Kehittämishankekanta noin 10 miljoonaa euroa Käytännönläheinen innovaatioiden tuottaminen 10

11 POHJOIS-SUOMEN KOULUTUKSENJÄRJESTÄJÄT TULOKSELLISUUSMITTARISTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Siika-Pyhäjokial.koulutuskuntayhtymä** Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä** K-Pohjanmaan koulutusyhtymä Oulun seudun koulutuskuntayht Koill.-Pohjanmaan amm.koul.ky ** Raahen koulutuskuntayhtymä Haapaveden Opist.kann.yhd. ry Raahen Porvari- ja Kaupp.rah Kainuun maakunta-kuntayhtymä Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Kemijärven kaupunki *Kajaanin kaupungin luvut (maakunta-kuntayhtymä vuodesta 2007 alkaen) *Kemi-Tornion amm.korkeak. ky luvut (Lappia vuodesta 2009 alkaen) ** yhdistynyt Oulun seudun kuntayhtymään ** muodostaa osan Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymästä lähtien 11

12 (Luvut Kamilta) 12

13 Laadullisen ennakoinnin tavoitteita Koulutus ja osaamistason nosto Kansallisten verkostojen yhteiskäyttö Alueellinen ennakointijärjestelmä Työelämälähtöinen koulutus Aikuiskoulutuksen tutkimus- ja oppimisympäristöjen ja uusien koulutusmallien kehittäminen Elinkeino- ja työelämäyhteyksien kehittäminen Yhteisen osaamisen ja voimavarojen hyödyntäminen, yhteisten palveluiden ja järjestelmien luominen 13

14 Hyödyt koulutuksen järjestäjälle? Keskustelun keskiössä on ammatillisuus ja sen kehittäminen sekä yhteistyön toteuttamisen käytänteet esim. työssäoppiminen Opettajan ja työelämän edustajan kohtaamisessa aito vuorovaikutus ja verkostoituminen Työelämäyhteistyö dokumentoituu ja tulee läpinäkyväksi eikä perustu olettamuksiin Huom! Työelämän kehittämiskumppanuudessa toimiminen ei ole perinteinen opettajan osaamisala ja vaatii perehdyttämistä 14

15 Laadullinen ennakointi JEDUssa Ennakointi ja palautejärjestelmä kaikilla koulutusaloilla Valitaan, mitä pidetään tärkeänä (makrotieto, palautetieto, prosessitieto) Tietojen hyödyntäminen (Koulutusalavastaavat ja työpaikat) Tietoisuus, että työelämä voi vaikuttaa koulutusten suunnitteluun ja toteutukseen Toiminnan kehittäminen yhteisesti koulutustoimijoiden ja työelämätoimijoiden kesken Kokonaisjärjestelmä, ei irrallisia taulukoita tai dokumentteja Tiedot tuotetaan hyödynnettävään muotoon Aikuiskoulutukselle nopeasti tietoa koulutusten suunnitteluun ja kohdentamiseen 15

16 Keskeisiä periaatteita Työelämän organisaatioiden ja koulutusorganisaatioiden ennakointivalmiuksien kehittäminen. Haastetaan yritykset ja koulutusorganisaatiot yhteistyöhön. Tulevaisuuden hahmottamisen lisäksi työelämän ja koulutusorganisaatioiden yhteistyö tulevaisuuden tekemiseksi. Osaamistarpeista saadaan parhaiten tietoa analysoimalla toimijoiden strategioita sekä kysymällä heiltä suoraan tulevaisuuden osaamis- ja koulutustarpeista. 16

17 Koulutus ja työmarkkinat - kysyntä ja tarjonta Yritykset Oppilaitokset Peruskoulutus 2. asteen koulutus 3. asteen koulutus JEDU, KPAMK, OAMK, OEI AVI Maakunnalliset politiikat Maakunnan liitto Valtakunnalliset politiikat ELY OKM, OPH SM TEM, MMM Työhallinto Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus TEM, TE -toimistot Työntekijät 17

18 Toiminta JEDU -ennakoinnin prosessikuvaus Nykytila ja visio tulevaisuudesta Tulevaisuuden osaamistarpeet Ennakointijärjestelmän toiminta Vaihe 1 - taustainformaatio Vaihe 2 - klusterit Vaihe 3 - toimintamallit Vaihe 4 - kvalifikaatiot Vaihe 5 - toimiva järjestelmä Trendit ja heikot signaalit Työelämän näkemykset Muutokset toimintaympäristössä Toimintamallit Geneeriset taidot työelämässä Tulevaisuuden koulutusjärjestelmä Selvitykset ja tilastoaineisto KESU -prosessi Työvoiman tarve Työvoiman tarjonta Ikäluokkakehitys Ammattirakenteen muutos Ennakointimalli Tapa toimia Vastuut www-sivut PPL yhteistyö ELY -keskus -yhteistyö Toimijoiden haastattelut: Rehtorit, koulutusalavastaavat Työpaikkaohjaajat ja työpaikat Ennakointijärjestelmä Oulun Eteläisen alueella JEDUn tuottamana VATT, OKM, OPH, TIKE, TEM Ennakointimalli, yhteys maakunta- ja valtakunnan tasoon Tietokanta, pitkittäisja poikittaisleikkaukset AMKE ennakointiverkosto BM -toiminta Ennakointi systemaattista, jatkuvaa toimintaa 18

19 KÄYTTÖKOKEMUKSET Sosiaali- ja terveysalan haastattelut Peruspalvelukuntayhtymä Kallio ( ) Lähiesimiesten haastatteluiden perusteella käynnistetty koulutustoiminta: Oppisopimus lähihoitaja 2 v. (kaksi ryhmää) Johtamisen erikoisammattitutkinto 2 v. (kaksi ryhmää) Lääkehoidon koulutukset useita ryhmiä (kuusi lähipäivää) Lyhytkestoiset täydennyskoulutukset (1-3 pv) Henkilöstön osaamiskartoitukset 1/ / henkilön osaamisprofiilit ennakointijärjestelmään (kvalifikaatioiden ja niiden tason määritys, itsearviointi, esimiesarviointi => henkilöiden osaamispotentiaali ja osaamisvaje => analysointi ja osaamisen kehittäminen Kallion lähiesimiesten osaamisen arviointi JET koulutuksessa (360 asteen arviointi) Peruspalvelukuntayhtymä Selänne (2010) Useita lähihoitajakoulutusryhmiä Pyhäjärvellä ( ) 19

20 KÄYTTÖKOKEMUKSET Majoitus-, ravitsemis- ja talousalan haastattelut ml kotityöpalvelut Työvoimapulasta kärsivien alojen tilanteen selvitys MARATA /KAM, SEDU, Rovaniemen KKY, Kouvolan seudun KKY Kotityöpalvelujen laatuverkostohanke Kouluttajille uusia kontakteja ja ajantasaista tietoa työelämästä Puualan kartoitus (JEDU, CENTRIA) Metallialan kartoitus (JEDU, CENTRIA) Autoalan haastattelut, Ylivieskan autolaakso 2011 VOSE hanke JEDU osaamiskartoitukset koulutusaloittain

21 Puualan kokemukset Haastattelut JEDUn alueella Haastattelut vaikuttivat siihen, että alueelle laadittiin puualan yhteinen strategia alueen koulutusorganisaatioille Jatkotyönä syntyi PUUASTE hanke, jossa pyritään koulutus- ja konsultointipalveluissa yrityksille yhden luukun periaatteeseen 21

22 22

23 Oulun eteläisen/ Jokilaaksojen alueen puutuotestrategia Tavoitetila: Olla Suomen johtava puutuotealan ammatillisen ja alemman korkeakoulutuksen sekä soveltavan tutkimuksen ja kehityksen keskittymä, joka toimii tiiviissä yhteistyössä alueen puutuoteyritysten kanssa ja joka kykenee palvelemaan asiakkaitaan yhden luukun periaatteella. Kehittää puutuotealan kehittämisympäristöä vastaamaan puutuotealan yritysten tarpeisiin palvelu-, tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoiminnassa alueellisesti ja valtakunnallisesti. Tehtävä: Alueen elinkeinoelämän tarpeiden mukaisen koulutuksen toteuttaminen Alueella olevan puutuoteosaamisen kokonaisvaltainen hyödyntäminen Puutuotealan työpaikkojen kehittäminen ja säilyttäminen alueella Alueen puutuotealan toimijoiden yhteistyön kehittäminen ja ylläpito Puutuotealan työpaikkojen kiinnostavuuden lisääminen alueella Puutekniikan koulutuksen kiinnostavuuden ylläpito/kasvattaminen Painopistealat ja vastuuorganisaatiot: Puuntyöstö- ja terätekniikka (JEDU, Kalajoki): höyläys, saha Pintakäsittelytekniikka (CENTRIA): teollinen pintakäsittely Rakennuspuusepänteollisuus (JEDU, Nivala): ikkuna- ja oviteollisuus Teollinen puurakentaminen (JEDU, Nivala): elementtituotanto Levykalusteteollisuus (JEDU, Haapavesi) Suunnittelu ja työstötekniikka (JEDU, Haapavesi + CENTRIA): 3D-suunnittelu ja CNC-työstö 23

24 PuuAsTe kehittää uusia asiantuntija- ja testauspalveluja Centrian ja JEDU:n puutuotepalveluvalikoimaan luo ja tuotteistaa kattavan puutuotteiden testauspalveluvalikoiman ja asiantuntijapalveluverkoston Tarkennus Kehitys Pilotointi Tuotteistaminen Hankkeen kesto: Tarkennetaan yrityksen/yritysryhmän asiantuntijapalvelun tarve Kehitetään asiantuntija-palvelu yhteistyössä yrityksen tai yritysryhmän kanssa Kokeillaan palvelun toteuttamista käytännössä yrityksen tai yritysryhmän tarpeeseen Kuvataan palvelun sisältö Määritetään palvelun hinta Laaditaan palvelun esittelymateriaalit WWW-sivut: Lisätietoja: Pauliina Mattila pauliina.mattila(at)centria.fi

25 Case/Ylivieskan autolaakso 2011 Kartoituksessa haastateltiin kahdeksan autoalan avainhenkilöä ja saatiin tiedot 99 työntekijästä. Haastattelukysymykset: 1. Minkä ammattien edustajia yrityksessänne työskentelee ja mitä tietoja ja taitoja heillä on? 2. Mikä nykyosaaminen tulevaisuudessa ammattilaisillanne korostuu ja mitä uutta osaamista tullaan tarvitsemaan? 3. Mitä osaamista nykyisellä henkilöstöllä pitäisi olla nykyisen osaamisen lisäksi? 4. Jos olette palkkaamassa henkilöstöä yritykseenne, mihin ammatteihin ja mitä osaamista heiltä odotatte? 5. Onko teillä kiinnostusta kouluttaa henkilöstöänne tutkintoon johtavassa koulutuksessa ja mihin tutkintoihin? 6. Mitä alihankintapalvelua tai tilapäistyövoimaa on ollut vaikea hankkia maakunnastamme? 7. Oletteko halukas tarjoamaan työssäoppimispaikkaa opiskelijalle? Mitä valmiuksia heiltä odotatte? 8. Kuinka moni henkilöstöstänne on käynyt työpaikkaohjaajakoulutuksen? Minkä ammatin edustajat ja montako henkilöä? 9. Onko teillä halukkuutta työpaikkaohjaajakoulutukseen? Minkä ammattien edustajilla ja montako henkilöä? 25

26 Minkä ammattien edustajia yrityksessänne työskentelee? Ammattinimikkeet: Henkilömäärä % Autonasentaja, ajoneuvoasentaja, autofiksari, huoltoneuvoja 46 46,5 Myyjä (auto-, varaosa-), sihteeri 31 31,3 Johtaja, päällikkö, työnjohtaja 22 22,2 26

27 Välittömät lisäosaamistarpeet: Autonasentaja, ajoneuvoasentaja, ajoneuvomekaanikko, Autofiksaaja, Huoltoneuvoja Auton, kulkuneuvon vianetsintä, korjaustarpeen määrittely, vikadiagnostiikka Tieto- ja viestintätekniikan perustaidot, yleisimpien työvälineohjelmien käyttötaidot Autojen korjaukseen ja huoltoon liittyvien materiaalien tuntemus Asiakaspalvelutaidot, palvelualttius 27

28 Välittömät lisäosaamistarpeet: Automyyjä, Varaosamyyjä, Autosihteeri Myyntitaidot, myyntitekniikka, kaupantekotaito, myyntityö, myyntihenkisyys Asiakaspalvelutaidot, palvelualttius Tieto- ja viestintätekniikan perustaidot, yleisimpien työvälineohjelmien käyttötaidot Tekninen tietotaito, varaosat, tuotetietous Liikevaihdon ja myyntitilanteen seuranta 28

29 Välittömät lisäosaamistarpeet: Esimiehet ja päälliköt Tieto- ja viestintätekniikan perustaidot, ATKperustaidot Yleisimpien työvälineohjelmien käyttötaidot Asiakaspalvelutaidot, palvelualttius Myyntitaidot, myyntitekniikka, kaupantekotaito, myyntityö 29

30 Tulevaisuudessa korostuvat Autonasentajan ja huoltoneuvojan osaamisessa Auton, kulkuneuvon vianetsintä, korjaustarpeen määrittely, vikadiagnostiikka Tieto- ja viestintätekniikan perustaidot, yleisimpien työvälineohjelmien käyttötaidot Ympäristötietoisuus, ympäristömyönteisyys Autoalan sähkötekniikan perustaidot Myyntitaidot, myyntitekniikka, kaupantekotaito, myyntityö 30

31 Tulevaisuudessa korostuvat Auto- ja Varaosamyyjän osaamisessa Tieto- ja viestintätekniikan perustaidot, yleisimpien työvälineohjelmien käyttötaidot Ympäristötietoisuus, ympäristömyönteisyys Asiakaspalvelutaidot, palvelualttius Myyntitaidot, myyntitekniikka, kaupantekotaito, myyntityö Hinnoittelu, tarjousten laskeminen Verkkokauppaan, nettikauppaan liittyvä osaaminen, sähköinen kaupankäynti 31

32 Tulevaisuudessa korostuvat Esimiehien/päälliköiden osaamisessa Tieto- ja viestintätekniikan perustaidot, yleisimpien työvälineohjelmien käyttötaidot Markkinointiin ja mainontaan liittyvä osaaminen Asiakaspalvelutaidot, palvelualttius Myyntitaidot ja myyntitekniikka, Hankintaosaaminen, ostotoiminta, hankintaprosessin hallinta Henkilöstöhallintoon, työsuhdeasioiden hoitoon liittyvä osaaminen 32

33 Mihin tutkintoihin on kiinnostusta? Automekaanikonammattitutkinnon suoritus (autokorimekaanikon ammattitutkinto, automekaanikon erikoisammattitutkinto) seitsemän henkilöä Varaosamyynnin koulutusohjelma (varaosamyyjän ammattitutkinto?) neljä henkilöä Automyyjän ammattitutkinnon suorittaminen kaksi henkilöä Yrittäjän ammattitutkinnon suorittaminen yksi henkilö Autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinnon suorittaminen yksi henkilö Lisäksi kahdelle moottoripyöräasentajan/mönkijäasentajan koulutusta. Lisäksi kahdelle moottoripyöriin liittyvää koulutusta. 33

34 Lisätietoja koulutustarpeista: Varaosamyyjän koulutus pt. (myyntitaidot + asiakaspalvelu), lähiopetuskoulutus. Asiakaspalvelukoulutusta / -kurssi (lyhytkestoinen kurssi). Työnjohtajalle ja varaosamyyjille asiakaspalvelukoulutusta. 34

35 Kansainvälinen yhteistyö Puola/ Wielkopolska alue,asukkaita n.3,5 milj. Wielkopolska System of Monitoring and Forecasting Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä ja CENTRIA ammattikorkeakoulu ovat tehneet ennakointiyhteistyötä Poznanin teknillisen yliopiston kanssa viimeisten kolmen vuoden aikana. Yliopiston työryhmä on kehittänyt järjestelmän laadullista ennakointia varten. Kvalifikaatiopohjaista järjestelmää käytetään koulutustoimijoiden ja työelämän välisen yhteistyön kehittämiseksi ja opiskelijoiden työllisyyden parantamiseksi Järjestelmän avulla on mahdollista tehostaa työmarkkinoiden toimintaa. Yritykset voivat hakea uutta työvoimaa ja yksilöidä tarvittavan työvoiman vaatimukset järjestelmän avulla. Kvalifikaatioita tarkastelemalla, pisteyttämällä ja arvioimalla saadaan selville työnhakijan todellinen osaaminen. 35

36 Jatkotoimenpiteet Tarvitaan yhteiset työkalut/ tietojärjestelmät, jotta eri alueiden aineistot ovat kaikkien hyödynnettävissä (aineistojen käytettävyys ja luotettavuus paranee). Ennakointi on oleellinen osa koulutustoimijoiden työtä, jotta koulutuksen työelämälähtöisyys/vastaavuus voidaan turvata. Tietojen päivittäminen on luonteva kytkeä työssäoppimisen ja muun työelämäyhteistyön yhteyteen. 36

37 TOIMINTAMOTTOMME OPETUKSEN MUUTTAMINEN/ KEHITTÄMINEN (Huberman 1992) OPETUKSEN METAFORA EI ENÄÄ TÄNÄ PÄIVÄNÄ OLE ORKESTERI, JOTA OHJATAAN ENNALTA LAADITUN PARTITUURIN AVULLA, VAAN JAZZ-BÄNDI, JOKA IMPROVISOI JATKUVASTI OMAN YMMÄRRYKSENSÄ JA RITUAALIEN ASETTAMISSA RAJOISSA Justinus/Haapavesi yer_embedded&v=d7or7sicvva 37

OSAAMISTA, TYÖTÄ JA KASVUA OULUN ETELÄINEN 2020 Osaamisstrategia POHJOIS-POHJANMAAN KESÄYLIOPISTO OULUN ETELÄISEN INSTITUUTTI

OSAAMISTA, TYÖTÄ JA KASVUA OULUN ETELÄINEN 2020 Osaamisstrategia POHJOIS-POHJANMAAN KESÄYLIOPISTO OULUN ETELÄISEN INSTITUUTTI OSAAMISTA, TYÖTÄ JA KASVUA OULUN ETELÄINEN 2020 Osaamisstrategia POHJOIS-POHJANMAAN KESÄYLIOPISTO OULUN ETELÄISEN INSTITUUTTI Kalajoki Merijärvi Alavieska Ylivieska Oulainen Haapavesi Siikalatva Pyhäntä

Lisätiedot

LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

OSAAMISTA, TYÖTÄ JA KASVUA OULUN ETELÄINEN 2020 Osaamisstrategia

OSAAMISTA, TYÖTÄ JA KASVUA OULUN ETELÄINEN 2020 Osaamisstrategia OSAAMISTA, TYÖTÄ JA KASVUA OULUN ETELÄINEN 2020 Osaamisstrategia 1 SISÄLLYS Esipuhe... 3 1 Oulun Eteläinen ja sen kehitysnäkymät... 4 1.1 Aluekuvaus... 4 1.2 Oulun Eteläisen korkeakoulukeskus... 5 1.3

Lisätiedot

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Avainsanat: elintarvikeala, kotityöpalveluala, yrittäjyys, Oulun Eteläinen

TIIVISTELMÄ. Avainsanat: elintarvikeala, kotityöpalveluala, yrittäjyys, Oulun Eteläinen 2 Country Hospitality -hanke TIIVISTELMÄ Yrittäjyyden kehittäminen on yksi Pohjois-Pohjanmaan maakunnallisista painopisteistä. Erityisesti elinkeinoaloille, jotka ovat alueella tyypillisiä ja työllistäviä,

Lisätiedot

LUONNOS 12.12.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 12.12.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 12.12.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

STRATEGIA 2011-2013 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2011-2013 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla elinvoimaa alueelle 08 2012 Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 MARJA KIVEKÄS Lapin elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmä Pitkospuilla jatkuvan oppimisen

Lisätiedot

ICT-alan tarvekartoitus 2011

ICT-alan tarvekartoitus 2011 RAPORTTEJA 20 2012 ICT-alan tarvekartoitus 2011 Yhteenveto työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimuksen ja C&Q-osaamistarvekartoituksen haastatteluista HANNU AHVENJÄRVI 2 ICT-alan tarvekartoitus 2011 Yhteenveto

Lisätiedot

Osaava Verso OSAAVA VERSO II RAPORTTI 2011-2012 AILA PAASO HELJÄ HÄTÖNEN RITVA ARVOLA PÄIVI HAAPAKOSKI

Osaava Verso OSAAVA VERSO II RAPORTTI 2011-2012 AILA PAASO HELJÄ HÄTÖNEN RITVA ARVOLA PÄIVI HAAPAKOSKI Osaava Verso OSAAVA VERSO II RAPORTTI 2011-2012 AILA PAASO HELJÄ HÄTÖNEN RITVA ARVOLA PÄIVI HAAPAKOSKI SISÄLTÖ 1 Hankkeen lähtökohtana Ammatillisen opettajan osaamisen kehittäminen koulutusorganisaatiossa

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot

Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni

Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni 1 Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni POHJOIS-SUOMEN KOULUTUSKESKUSSÄÄTIÖ perustettiin Haapavedellä syyskuussa 1990 kehittämään alueellista koulutusta. Säätiötä oli perustamassa 52 perustajajäsentä,

Lisätiedot

Alueellinen osaamisen kehittämisstrategia 2007 2010

Alueellinen osaamisen kehittämisstrategia 2007 2010 Osaava Koillismaa Alueellinen osaamisen kehittämisstrategia 2007 2010 Koillis-Suomen osaamisverkosto palvelee alueen elinkeinoelämää ja väestöä ennakoimalla vuorovaikutteisesti asiakkaiden tarpeita ja

Lisätiedot

KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017

KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017 KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017 Ulkoasu ja taitto: Hanna Söderström Kustantaja: Keuruun seudun aikuiset työelämään Koulutuksella on katetta -hanke, Kehittämisyhtiö KeuLink

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUS MAAKUNNAN KEHITYKSEN AKTIVAATTORI

AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUS MAAKUNNAN KEHITYKSEN AKTIVAATTORI AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUS MAAKUNNAN KEHITYKSEN AKTIVAATTORI Keski-Suomen ammatillisen aikuiskoulutuksen muutostarpeet ja tasapainoisen kehityksen haasteet Selvitystyöryhmä Antero Kiviniemi, Keski-Suomen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ennakointijärjestelmän (AKE) toteuttaminen

Ammatillisen koulutuksen ennakointijärjestelmän (AKE) toteuttaminen http://www.intermin.fi/suom/laanit/eslh/yksikot/sivistys/projekti/ AKE lääninhallitusten koulutustarpeen ennakointihanke 16.2.2000 AKE:n projektiryhmä ESISELVITYS Ammatillisen koulutuksen ennakointijärjestelmän

Lisätiedot

Yhteistyö ammatillisessa koulutuksessa työvoiman turvaamiseksi pääkaupunkiseudulla

Yhteistyö ammatillisessa koulutuksessa työvoiman turvaamiseksi pääkaupunkiseudulla Vantaan kaupungin sivistystoimi, Helsingin kaupungin opetusvirasto, Espoon kaupungin sivistystoimi, Kauniaisten kaupunki, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia & Ami-säätiö Yhteistyö ammatillisessa koulutuksessa

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Pohjois-Suomen pilotti

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Pohjois-Suomen pilotti Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Pohjois-Suomen pilotti Koulutusorganisaatioiden tukipalveluhenkilöstön osaamisen ennakointi Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Oulun seudun koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

AMMATILLISEN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN KESKI-SUOMESSA

AMMATILLISEN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN KESKI-SUOMESSA Keski-Suomen liitto Julkaisu C89 AMMATILLISEN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN KESKI-SUOMESSA Selvitystyön raportti Asko Liippala Jyväskylä 2001 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Uudistua vai surkastua - ammatillinen koulutus säästökuurilla

Uudistua vai surkastua - ammatillinen koulutus säästökuurilla 2015 Uudistua vai surkastua - ammatillinen koulutus säästökuurilla Sisällysluettelo 1 Johdanto UUDISTUA VAI SURKASTUA 1.1 Selvityksen toteutus AMMATILLINEN KOULUTUS SÄÄSTÖKUURILLA 1.2 Muutoksen ajurit

Lisätiedot

Liitteet 1.1. Osakassopimus, liite 1.2. Yhtiöjärjestys, liite 1.3. Hallintosääntö

Liitteet 1.1. Osakassopimus, liite 1.2. Yhtiöjärjestys, liite 1.3. Hallintosääntö LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Oulun ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka Oulu 1.3.

Lisätiedot

Kanta-Hämeen aikuiskoulutus

Kanta-Hämeen aikuiskoulutus EUROOPAN YHTEISÖ Euroopan sosiaalirahasto Kanta-Hämeen aikuiskoulutus laajakaista osaamiseen Sanna Ruhalahti HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Hämeen liiton julkaisu V:86 Kanta-Hämeen aikuiskoulutus

Lisätiedot

AUTO- JA KULJETUSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN OSAAMINEN

AUTO- JA KULJETUSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN OSAAMINEN Pekka Rantanen, Olli Poropudas, Marja-Liisa Visanti, Timo Repo ja Markku Lappalainen AUTO- JA KULJETUSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN OSAAMINEN Autonasentajien, autonkuljettajien ja automyyjien ammatillisen osaamisen

Lisätiedot

Selvitys humanistisen ja kasvatusalan. toimialojen osaamis- ja täydennyskoulutustarpeista. Anne Kouvo

Selvitys humanistisen ja kasvatusalan. toimialojen osaamis- ja täydennyskoulutustarpeista. Anne Kouvo 1 Selvitys humanistisen ja kasvatusalan sekä kulttuurialan toimialojen osaamis- ja täydennyskoulutustarpeista KOPSU Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke Työssä ja työstä

Lisätiedot

PÄÄTTYNEET HANKKEET. Sisällysluettelo:

PÄÄTTYNEET HANKKEET. Sisällysluettelo: PÄÄTTYNEET HANKKEET Sisällysluettelo: AiHe - Aikuiskoulutuksen henkilökohtaistaminen AIKOHAKO Varsinais-Suomen aikuiskoulutuksen tiedonhakujärjestelmä ASPA - organisaatiokeskeisestä palvelujärjestelmästä

Lisätiedot

TYÖ TEKIJÄÄNSÄ OPETTAA

TYÖ TEKIJÄÄNSÄ OPETTAA TYÖ TEKIJÄÄNSÄ OPETTAA 1 TYÖ TEKIJÄÄNSÄ OPETTAA -verkostohankkeen koordinaatiosuunnitelma Hankkeen vastuullinen toimija: Koulutuskeskus Salpaus Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti Yhteyshenkilö: Koulutusjohtaja

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatus Pohjois-Pohjanmaalla Nykytila 2013

Yrittäjyyskasvatus Pohjois-Pohjanmaalla Nykytila 2013 Leena Eskola, Eija-Riitta Niinikoski, Heikki Keränen, Matti Muhos Yrittäjyyskasvatus Pohjois-Pohjanmaalla Nykytila 2013 Tuotantotalouden työpapereita 1/2014 Oulun Eteläisen instituutti OULUN YLIOPISTO

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu järjestää pysyvänä toimintana tutkintoon johtavaa koulutusta

Ammattikorkeakoulu järjestää pysyvänä toimintana tutkintoon johtavaa koulutusta HAKEMUS CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Centria ammattikorkeakoulu Oy Centria yrkeshögskola Ab 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot